ORGANISACE RODINNÉHO SKAUTINKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANISACE RODINNÉHO SKAUTINKU"

Transkript

1 aáků~3kauiů československých. Číslo 13. Rediguje Ani. B. Svojiík. i B * II TABORHICKA PŘÍRUČKA ORGANISACE RODINNÉHO SKAUTINKU NAPSAL ED. STORCH S 13 vyobrazeními. V PRAZE Četké lidové iaühkapecrri a anttkrarlái (Joief Springer)» Praha K, íiliélka Ba KrAL Vinohradech. - TUkl Čeiko*L. Kompot" akc gpol. Fraha-Smichor.

2 Knihovna jimáků-skautů československých. Číslo 13. Rediguje Ant. B. Svojsík. TÁBORNICKÁ PŘÍRUČKA ORGANISACE RODINNÉHO SKAUTINKU NAPSAL ED. ŠTORCH V PRAZE České lidové knihkupectví a antikvariát (Josef Springer Praha filiálka na Kr. Vinohradech. Tiskem Ceskoslov. Kompasu", akc. spol. Praha-Smíchov.

3 I. Tábornictví. Mocné heslo:»žíti ve volné přírodě!«vábí tisíce probudilých obyvatelů měst, ale málo komu je možno podle něho se říditi. Cítíme,.kterak naše zdraví se podrývá uzavřením v městských* zdech, naše nervy slábnou, tělo pozbývá pružnosti a rozmanité nemoci na nás dorážejí. Jak rádi bychom se osvěžili pobytem ve volné přírodě, v lesích, u řek a jezírek! Obvyklé letní byty na venkově málokdy nás opravdu uspokojí. Bývají jednak drahé, jednak neposkytnou nám dosti přírody a volnosti, po které toužíme. Vždyť i v osadách horských a od světa odloučených»honí se paráda«a při stravování se v hostinci zbývá pro přírodu jen chvíle dopoledne a několik hodin odpoledne. Nejkrásnější doby, jako jitro a večer obyčejný letník promeškává a vůbec jich v přírodě nezažije. A přijde-li nepohoda, je uvězněn v dusné jizbě a kouše se nudou. To naše mládež je na tom již lépe. Má svůj skautink. V desíti letech velice se u nás rozšířil a je už velmi populární. Není divu. Skautink má tolik vzácných půvabů pro mládež, že se hrne pod vlajku, vztyčenou u nás zakladatelem jeho, prof. A. B. Svojsíkem. Naši čiperní studenti již přišli skautinku na chuť a o prázdninách na sta táborů rozžehá ohně po našich vlastech. Kdo nezakusil, neuvěří, kterak táboření v lese oplývá krásami a vzácnými dojmy a jak je zdravé tělu i duši. Osmahlí a veselí vracejí se naši skauti z táborů a doma naplní dlouhé večery vypravováním o lesním táboře. Už dávno rozplašeny jsou starosti maminek a tetiček o zdraví hochovo, už nebojí se, že se nastudí, ani že skauti v lese hlady zahynou. Ukázalo se, že tábory ve volné přírodě jsou velice zdraví pro-

4 spěšné, že posilují plíce i nervy, zahánějí revma a jak žaludek slouží, o tom byste měli slyšet neuvěřitelné historie! Při tom ubíhají dny v čilé práci a veselých hrách, takže se slzami v očích loučí se skauti-junáci po měsíci se svým milým tábořištěm. Je v lidské přirozenosti, že všem nám jestliže nejsme blaseovanými panáky a zachovali jsme si svěží krev líbí se život v lesích, stranou od světa, kde můžeme se stati tlupou svobodymilovných Indiánů, nebo smečkou ostražitých vlků... Dítě je vlastně malý divoch a má prožiti svá léta divošská nejkrásnější dobu to celého života. Skautink vede mládež do volné přírody, avšak ne jako divokou smečku, nýbrž jako ukázněné, spořádané družiny. Není pochyby, že naše mládež, vedena skautskou výchovou, zkrášlí si svá léta tak, jak nám, dospělým, se ani nezdálo. Můžeme říci, že, co skaut, to zdravý, čistý, veselý junák. Hlavní prostředek skautinku, táboření v přírodě, je něco tak zajímavého a zdravého, že vynutí si přístup i do řad osob dospělých. V Americe už zcela se vžilo táboření v přírodě (camping) u městského obyvatelstva. V sobotu odpoledne rozjíždějí se rodiny všemi směry do lesů a tam v klidu a kráse volné přírody přenocují ve stanech a na zdravém vzduchu stráví celou neděli. Osvěženi vracejí se večer do města k týdenní práci. Takto umějí v Americe»užíti neděle«. Zajisté i u nás táboření zapustí kořeny, neboť půda je dobře připravena skautinkem. Táboření dospělých osob a celých rodin stane se nutnou potřebou městskému obyvatelstvu. A kdo jednou zkusil nedělní táboření, ten pak i svou letní dovolenou nestráví jinak, nežli v lesním táboře. Ostatně o chuť by u nás ani nebylo, ale hůře je s praktickým prováděním. Není nikoho, kdo by našeho měšťáka nebo jeho rodinu uvedl do táborové prakse, není výstroje, není zkušeností... Leckdo začal a z nevědomosti špatně dopadl, takže už nechce o táboření v přírodě ani slyšeti. Někde zase začali»skautovat^ lidé sprostí a suroví, jen zvábeni jsouce romantikou a touhou po originálnosti. Tito pak neumějí se chovati, ničí přírodu, zapalují nebezpečné ohně,

5 kradou dříví a brambory a plodí jen ostudu i když navléknou si skautské košile. Na mnohých panstvích už proto zakázali vstup do lesů takovýmto pochybným živlům a povolují vstup jen na legitimaci skautskou nebd turistickou. Je jasno, že táboření v přírodě nemůže býti ponecháno bez pomoci a bez dohledu. Je nutno organisovati přátele volné přírody, poskytovati jim rady i pomoci a bojovati proti»divokému táboření«nezodpovědných živlů. Takováto organisace se již utvořila a to jako samostatný odbor při Svazu čs. skautů, pod jménem»táborníci«. Zde spojují se dospělí lidé i celé rodiny, aby v známých kroužcích (družinách) tábořili v přírodě. Utvořené družiny vykazují již letos úspěšnou činnost a dokonalý zdar. Na neděle a svátky podnikány jsou menší výlety, o prázdninách pak odebral se celý I. oddíl Táborníků na společný pobyt k moři. Zde, u známých lázní na Bašce, rozbili stany na samém krásném pobřeží a plných pět neděl zde strávili. Byli tu dospělejší studenti, úředníci, učitelé, profesoři, svobodní i celé rodiny. * Tento prvý rodinný tábor ukázal výhody, které účastníkům podává: Byli ve dne v noci na zdravém vzduchu a vždy ve veselé společnosti, kde nádherné koupání, hry a zpěvy nedovolily vzniknouti dlouhé chvíli, a při tom finanční náklad byl velice skrovný. Celý tábor, i s cestou, vyžádal si asktisíc kor. nákladu na osobu! A to byl 5 nedělní pobyt v mořských lázních! Tato zkušenost ukázala, že tábornictví bude míti veliký význam zejména pro tak zvané střední vrstvy, úřednictvo, učitelstvo a pod., jimž bude umožněno, nevelikým nákladem dopřáti si krásné a zotavující dovolené ve společném táboře. Svobodní jednotlivci, starší než 18 let, nemohou již býti.členy skautských oddílů, nicméně mnozí z nich by velice rádi skautink provozovali. Těm právě Táborníci podávají přátelskou ruku. A ještě větší význam má tábornictví pro rodiny. Zde za malý náklad může celá rodina pobyti v lesním táboře a užije tak všech darů přírody mnohem více, než v sebe lepším a drahém letním bytě. Však víme, že pro mnohou matku

6 nebývá letní pobyt ďobou oddechu a osvěžení! Co tu mívá starostí s kuchyní, s místními společenskými poměry a s dětmi! Otec pak čeká, až bude moci s matkou společně si vyjiti do lesa a tak se dostane ven až někdy pozdě odpoledne, a tu pak, aby zase hned pospíchal domů, neboť se musí připravovat večeře. V táboře je to jiné. Všichni tvoří dohromady velikou rodinu, práce je rozdělena, všichni se střídají a tak rodina může bezstarostně si vyjiti, nebo se baviti společnou hrou. Drobné děti mají v táboře rajský život. Běhají nahé, hrají si ve vodě, dívají se na hry dospělých a nezlobí; jsouť miláčky celého tábora. A tak rodina, která by mohla třeba jen 14 dní stráviti na letním bytě, užije pobytem v táboře několikanásobně více, neboť je tu nepřetržitý pobyt na volném vzduchu, úplné pohodlí a volnost jako nikde. Není divu, že již tolik rodin přihlašuje se s nadšením do řad tábornických. V programu tábornickém jest i pěstování tělovýchovy a sportů, všeho, co prospívá zdraví a udržuje pružnost a sílu, jakož i bodrou mysl. Pravý táborník pečuje tedy o své zdraví uvědoměle a plánovitě. Je turista, plavec, rád hraje na volném vzduchu hybné hry, zejména míčové, rád koná tělesnou práci, nevyhýbá se jí a nestydí se za ni, pěstuje tělocvik, omezuje se v požívání alkoholu a nikotinu, otužuje se a je vždy vesel. Komu možno, jezdí na kole, veslaři, nebo jiný sport provozuje (jízda na koni, šerm, zápas). Špatně by rozuměl tábornictví, kdo by si představoval, že je v činnosti jen v létě. Nikoliv, táborník má co dělati po celý rok. Vždyť v zimě čekají ho nádherné zimní sporty! Bruslaření je krásné, sáňkování ještě krásnější a lyžařství, toť přec nejkrásnější sport vůbec! Vše to provozuje se v družné společnosti známých členů a je tudíž splněno základní udržovadlo všech sportů příjemná, veselá společnost. Jak pěkné podívání na rozjařené sáňkaře a na veselostí zářící lyžaře! A poněvadž je tu udržován rodinný ráz ve všem podnikání, vzrůstá přítomností mládeže půvab a.intimita

7 sportů velice, takže všichni účastníci bezděky stávají se členy jediné, veliké rodiny. Bývají to nezapomenutelné dny čistých rozkoší volných lidí... Předpokládá se ovšem, že členy tábornické družiny jsou veskrze známé a inteligentní osoby, které s čistou Zimní krajina. myslí vstupují do kruhu společného. Přítomnost i jediného člověka pochybné kvality nebo věčného oposičníka a karatele jiných, rozbíjí v brzku důvěrný kruh a ničí radostnou náladu. Proto je v tábornickém řádu na to pamatováno, aby sešly se vždy jen osoby harmonicky sladěné. Nežli je nový člen přijat, je podroben tajnému hlasování členů družiny a již jediný hlas nepříznivý znemožní jeho přijetí. Toto ustanovení jest nutné ve společnosti rodin, mladíků a dívek, jako obrana, aby mezi ně nevnikla snad osoba nehodná. Spojujef všecky právě jen úplná důvěra a mravní charakter všech členů. Do tábornické organisace vstupují i družiny, spontánně kdysi vzniklé a trvající až i deset let. Je to důkaz, kterak společný sport lidj trvale sbližuje a spo-

8 juje přátelstvím na vždy. Táborníci budou tedy organisací lidí spřátelených a tábornický odznak zářící slunce je jejich symbolem. Povedou své členy na slunce se opálit, na vzduchu okřát, do vody se osvěžit, do lesa si odpočinout. Však toho potřebujeme. Ze zdravých jedinců skládá se zdravý národ! Táborníci nechť stanou se Sokolstvem volné přírody! Sokolská kázeň, sokolské nadšení a sokolská čestnost povedou nás v bratrské spolupráci. Českoslovenští Turisté najdou v nás souběžně pracující milovníky přírody. Naši sportovci uvidí, že v řadách tábornických nalézají největší pochopení a přátelství. Ostatně k čemu sliby do budoucna? Naše skutky budou mluviti za nás!

9 II. Organisační řád. (Schválen Náčelnictvem Svazu čs. skautů dne 17. června 1921.) 1.»Táborníci«tvoří odbor Svazu skautů rep. čsl. 2. Účelem»Táborníků«je pěstovati a propagovati skautink a tělovýchovu (sporty) způsobem rodinným. 3. Prostředky k tomu odpovídají všeobecně řádům svazovým, jehož pravidly se odbor spravuje. 4. a) Členem»Táborníků«může býti každá bezúhonná osoba, která přijme skautské zásady a pravidla v úpravě zde vytknuté a je přijata do některého oddílu»táborníků«. Za členy mohou se hlasití rodiny i jednotlivci. Tito nerodinní členové mohou býti přijímáni nejvýše do třetiny celkového počtu členů oddílu. b) Nový člen, pokud je ve věku 8 18, vysvětlí vůdci oddílu, ze kterých důvodů mu není možno býti vlčetem (šotkem), nebo skautem (skautkou). Uzná-li vůdce platnost těchto důvodů, přijme nováčka, jinak ho odkáže na příslušnou organisaci skautskou, nebo ho po případě odmítne. Přihlášku musí spolupodepsati aspoň dva organizovaní členové Svazu. Nežli se vyhlásí přijetí, musí se nový člen podrobiti tajnému hlasování členů družiny, do které má býti přikázán. Jediný hlas nepříznivý znemožní zápis nového člena. c) Nováček je přijat na tři vycházky' na zkoušku; pak složiv tábornický slib stává se řádným členem, obdrží odznak a smí nositi kroj. d) Ztráta členství nastává v týchž případech jako u skautů. 5. Povinnosti členů jsou stejné s povinnostmi skautů yůbee.

10 6. Správa odboru: a) Odbor táborníků je řízen Tábornickou radou šesti osob, které jsou každoročně jmenovány Svazem po slyšení vůdců»táborníků«. V jednotlivých okresích vede»táborníky«okresní vůdce, jemuž ku pomoci jsou vůdcové všech oddílů jeho obvodu. b) Tábornická rada volí ze sebe předsedu, místopředsedu, jednatele a pokladníka; povoluje zřizování oddílů, jmenuje vůdce okresní a oddílové a dohlíží na činnost vůdců a jejich prostředninictvím na činnost a hospodářství oddílů. c) Vůdcem oddílu může býti osoba, která má vůdcovskou kvalifikaci od Svazu skautů nebo Tábornické rady. V pozoruhodných případech může býti vůdcovství přiznáno osobám, které i bez zkoušek zabezpečují náležité vědomosti, zkušenosti a schopnosti. d) Tábornická rada může kdykoli oddíl rozpustiti, nebo vůdce sprostiti jeho funkce, neosvědčí-li se. e) Oddíly»Táborníků«jsou samosprávné a samy ustanovují si své měsíční příspěvky. Kromě jmenovaného vůdce volí si potřebné funkcionáře (pokladníka, hospodáře a pod.). Vůdce oddílu ustanoví si svého zástupce. Každá družina zvolí si vedoucího rádce. Tito funkcionáři tvoří oddílovou radu. f) Každý oddíl odvádí Svazu ročně za každého člena nerodinného (jednotlivce) 10 Kč, za rodinného člena*) 5 Kč, za dítě starší 10 let 2 Kč, nejméně však 50 Kč ročně. Z toho polovina připadá tábornické radě na správní výdaje. g) Oddíl má 2 až 4 družiny; družina čítá asi 10 až 15 členů (3 až 5 rodin). 7. Vycházky a tábory. Společné vycházky a tábory nejsou dovoleny jinak, nežli jsou-li osobně řízeny odpovědným vůdcem, nebo jeho zástupcem (rádcem), který bdí nad pořádkem a zachováváním skautských zásad a svazových pravidel, *) Rodinný člen = otec, matka, děti,

11 Společných táborů, spojených s noclehováním, mohou se zúčastniti nerodinní členové pouze tehdy, jestliže byli na dobu tábora přijati do ochrany a odpovědnosti některé rodiny. Toto ustanovení netýká se svobodných osob dospělých, majících samostatné postavení. Tito jsou sami za sebe zodpovědní. Vůdce tábora může jednotlivce nebo rodinu poslati kdykoliv z tábora domů. Členové náčelnictva a zpravodajové Svazu mají právo kontroly všech podniků a hospodářství»táborníků«a jejich pokynů musí býti uposlechnuto. 8. Zřízení» Táborníků «je bratrské, proto členové říkají si»bratře (sestro)«beze všech jiných civilních titulů. Případné spory soudí vyšší instance a konečně rozhodčí soud, do něhož jmenují strany po dvou členech. Mimo to jsou členy jeho dva členové Tábornické rady. Předsedá delegovaný člen Náčelnictva Svazu. 9. Kroj»Táborníků«je turistický s použitím skautské košile (blůzy) a opasku. Vůdce má právo nositi vůdcovský kroj Svazu. Odznakem»Táborníků«je zářící slunce, žlutě vyšité na levém rukávě košile, po případě kovové v knoflíkové dírce kabátu. Příslušnost ke Svazu vyjadřuje se svazovým odznakem a přeskou opasku. Vedoucí funkcionáři nosí úplné kroje příslušných skautských funkcionářů, doplněné odznakem táborníků*. Stužky družinové, ani značení let se nenosí. Číslo oddílu vyšito je na rukávě pod obrazem slunce; na př. T. 12., t. j. táborník oddílu dvanáctého. 10. Jmění zaniklých nebo rozpuštěných oddílů,připadá Svazu.

12 III. Tábornický oddíl. Tábornická organisace je obdobou organisace skautské. Jsou tu družiny a rádcové, oddíly a jejich vůdcové, okresní a župní zpravodajové. Tito dva poslední funkcionáři jsou společní skautům i táborníkům až do té doby, kdy potřeba vyvolá si jmenování zvláštních zpravodajů tábornických. Jak založiti a do života uvésti tábornický oddíl? Kdekoliv najde se aspoň 5 přátel tábornické myšlenky, může se počíti s ustavením družiny. Na společné schůzce zvolí si rádce a pokladníka. Rádce má býti informován o tábornictví nebo 0 skautinku a jest osoba, k níž všichni členové mají důvěru. Řídí tuto malou tábornickou družinu. Oznámí okresnímu zpravodaji tato data o všech členech družiny: 1. Jméno. 2. Věk. 3. Zaměstnání. 4. Stav rodinný. 5. Zdali byl skautem (jak dlouho a kde). 6. Které sporty pěstuje. Okresní zpravodaj, připojiv své dobré zdání, odešle tento výkaz do Prahy ústřední Tábornické radě (Svazová kancelář), která buď schválí nebo neschválí založení organisace. Jestliže družina obdrží schválení, může zahájiti činnost. Rádce předloží okresnímu zpravodaji tábornický slib, podepsaný všemi členy družiny (po př. může se složití 1 ústně), načež obdrží od něho legitimace a odznaky pro všecky členy. Vystouplý nebo vyloučený člen vrátí legitimaci i odznak bez náhrady. Zaplatí příslušný roční poplatek Svazu. (Okr. zpravodaj jej odešle ústředí.) Od té chvíle družina je členem tábornické organisace. Tábornický slib zní: 1.»Jsem přítel přírody a volnosti a slibuji, že budu přírodu chránit a volnosti nezneužívat.«2.»budu pěstovati tělesná cvičení, hry, sporty a tělesnou práci a to pokud možno ve volném vzduchu.«3.»budu pracovati ke zdaru tábornické myšlenky a všem táborníkům budu bratrem (sestrou).«

13 Rozumí se, že táborníci vyhovují i slibu skautské mládeže (uveden v kap. IX.), neboť jeho platnost se u dospělých táborníků předpokládá. Družina pak ihned stará se o potřebnou tábornickou výstroj a zahájí programovou činnost. Dobré návody naleznou se ve skautském časopise»vůdce«. Noví členové skládají slib zpravidla u táborového ohně (na vycházce). Po provedeném příznivém hlasování o přijetí nového člena vůdce promluví krátce, ale vážně o tábornické myšlence a přednese tři odstavce slibu ve fdrmě otázek k nováčkovi. Nový člen odpoví pokaždé: Ano! Na to vůdce, podávaje mu ruku, pozdraví jej jako bratra (sestru) a vítá do družiny (oddílu). Nový člen podá ruku všem přítomným spolubratrům. Nakonec zazpívá se tábornická píseň. Členové scházejí se na př. jednou týdně a besedují o tábornictví, referují o výletech, cestách a výpravách a probírají skautskou literaturu. Cvičí se ve skautských dovednostech (uzly, signály, mapování a čtení map, orientace, první pomoc a j.) a připravují nové vycházky a tábory. Kde je příležitost, pěstují sporty a tělocvik. Navazují styky s oddíly skautskými a spolky a kluby tělovýchovnými. Pořádají přednášky skautské, turistické, tělovýchovné, sportovní. Na úhradu výloh vybírají si vlastní, družinový příspěvek. Rádce podává dvakrát do roka zprávu o činnosti družiny okresnímu zpravodaji, který ji s vlastním posudkem odešle tábornické radě. Nově se hlásící členové přijímají se podle ustanovení 4. řádu tábornického.*) Jestliže počet členů družiny *) Hlásícím se.táborníkům: V místech, kde není posavad tábornické brganisace a žádných známých nemáš, přihlásíš se u místního skautského vůdce, nebo u předsedy Místního sdružení skautského, nebo u okr. zpravodaje skautského, o němž ti poví každý skaut, kterého potkáš. Onen funkcionář vyčká, až bude míti několik 'takových přihlášek a svolá vás pak k společné schůzce, kde se seznámíte a zařídíte další, podle tohoto článku. Kde již tábornický oddíl je, tam odevzdej přihlášku jeho vůdci, nebo kterémukoliv skautovi, aby ji doručil. V Praze pak, neznáš-li adres táb. vůdců, pošli svou přihlášku do Svazové kanceláře: Kancelář Svazu čs. skautů, Staré město, Rytířská ul. č (Stará ryciua.)

14 vzrostl aspoň na 15, rozdělí se družina na dvě a obě zvolí si vlastní rádce. O tom dá se ihned zpráva okresnímu zpravodaji a připojí se návrhy vhodných osob, které by mohly býti pověřeny funkcí vůdcovskou. Okr. zpravodaj odešle zprávu se svým doporučením radě, kteráž prohlásí ony dvě družiny za tábornický oddíl, ustanoví jeho číslo a jmenuje pro tento oddíl vůdce na dobu 1 roku. Tento vůdce spravuje oddíl, stará se o rozkvět jeho činnosti a dohlíží na ni, řídí vycházky a tábory, přijímá nové členy a jejich slib podle řádových ustanovení, vydává jim legitimace a odznaky. Oddílového vůdce může zastupovati jím ustanovený rádce. Každý oddíl zvolí si pokladníka, který vybírá oddílové příspěvky, na nichž se členové sami usnesou. Další vzrůst družin spadá již do pravomoci vůdcovy. Zpravidla nemají býti v oddíle více než 4 družiny. Stoupne-li počet členstva ještě více, ohlásí, vůdce okresnímu zpravodaji rozdělení členstva na dva oddíly a současně navrhne vhodnou osobu pro funkci vůdcovskou ve druhém oddíle. Okr. zpravodaj podá o tom zprávu radě, která nový oddíl schválí, očísluje a jmenuje mu vůdce. Někdy vzroste mezi družinami těsné společenství tak, že dvě tři družiny splývají dohromady, čemuž vůdce nepřekáží. Ano, časem z celého oddílu vytvoří se jediná, přátelská družina. Vůdce sestavuje výroční zprávu o činnosti oddílu a odešle ji s výkazem členstva radě prostřednictvím okr. zpravodaje. Podobně oznamuje každý větší podnik, zejména tábor delší než tři dny. Výkaz členstva sestavuje vůdce podle těchto rubrik: Číslo legitimace (oddílové). Jméno člena. Zaměstnání. Bydliště. Rodinný stav a věk. Které sporty provozuje. Kdy byl přijat. Aby veden byl soupis členstva jednotně a přehledně, založí si oddílový pokladník dva seznamy (třeba v jediném sešitu). Jsou to: A. Soupjs členstva.... oddílu. Obsahuje tyto rubriky: Číslo legitimace, jméno člena. Zaměstnání. Bydliště. Kdy byl přijat. Svazový příspěvek r. 1921, 1922, 1923.

15 B. Oddílové příspěvky. Obsahuje tyto rubriky: Číslo legitimace. Jméno. Zápisné. Příspěvek, rozdělený podle měsíců: L Ú B D K Č Č c S Z Ř L P a Úhrn. (Je dobře, připraviti si toto aspoň na tři léta.) Oddíl založí si odbornou knihovnu, sbírku map a pomůcek. K tomuto cíli spojí se i několik oddílů nebo spolčí se s místními kluby a spolky příbuznými. Podle možnosti zřídí si oddíl i klubovnu, místnost, kde koná své schůzky, a dílnu, kde vyrábí a spravuje tábornické. a sportovní potřeby. V tomto směru poskytne pohostinství místním skautským organisacím a podle možnosti je podporuje. Skautské prodejny opatřují různé potřeby táborníkům za stejné ceny jako skautům. Kterak táborníci uplatňují se ve správě Svazu čs. skautů, řídí se jeho stanovami. O výročních shromážděních Svazu vysílá každý oddíl delegáta, který má hlasovací právo při věcech, týkajících se tábornictví, nebo při ideových věcech, společných skaufinku i tábornictví. Jinak tábornická rada svolává podle potřeby sjezdy tábornické, při nichž hlasovací právo má za každý oddíl volený jeho delegát a vůdce. Na odůvodněné přání aspoň pětiny oddílů musí rada svolati zvláštní tábornický sjezd delegátů a vůdců. Oddílům je volno svolávati po ohlášení ústřední radě pracovní sjezdy okresní a župní. Oddíly jsou nápomocny radě vyhledáváním schopných osob za vůdce a navrhují Svazu členy ústřední rady tábornické. Všecky oddíly mají oznamovati své zkušenosti, přání a návrhy radě, aby se organisace zdokonalovala. Kde je založeno Místní sdružení Svazu skautů nebo klub Old skautů, tam zavedeme těsnou spolupráci, kde místního sdružení není, tam převezme tábornický oddíl zatímně jeho úkol, pokud stačí. Podle potřeby zvolí si oddíl ještě některé funkcionáře, na př. hospodáře, knihovníka, zapisovatele, tajemníka, cvičitele (sportovního), pořadatele zábav a přednášek a pod. V zimě oddíl pěstuje zimní sporty a vedle toho koná tyto práce: Pravidelné schůze s programem tábornickým, sportovním nebo vzdělávacím. Přednášky. Kursy o první

16 pomoci, kursy fotografické, kursy vůdcovské a p. Spisuje se kronika oddílová, kopírují se letní fotografie a dělají alba a diapositivy. Čte se.odborná literatura. Připravují se cesty a tábory na novou sezonu. Práce v dílně. Propagace skautinku a tábornictví. Výchova a cvičení skautského dorostu. Nemysleme si, že zima nás donutí býti pořád doma a zanechati vycházek! Zimní turistika je velice vděčná. Mnoho záleží na osobě vůdcově. Mnohdy oddíl stojí i padá s vůdcem. Má to býti osoba, požívající vážnosti a důvěry všech členů a při tom má míti dostatek zkušeností praktických o táboření, o skautinku a rozličných sportech. Zejména také má býti dobrým znatelem lidí, aby dovedl svěřený oddíl udržeti v souladu a říditi tábor, sdružující osoby rozmanitého věku a zaměstnání, děti, muže a ženy. Nejlépe hodí se k tomu bývalí skauti, turisté, sportovci. Je nutno, aby měl dosti vychovatelského taktu, nepočínal si pánovitě, nýbrž aby celou společnost vedl jako otec, takže nikdo ani necítí, že je veden. Členové pak mají spolu jednati jako opravdoví přátelé, bratři, snášeti mínění jiných, nevybuchovati v nakvašení hned ostrými slovy, míti ohled na tělesné i duševní disposice ostatních členů a především potlačovati všecko malicherné a nechutné. Očisfovati se a povznášeti se v přírodě, vnímati veliké její krásy a ne utápěti se v malichernostech. Nechť si také připamatují, že úloha vůdcova není tak snadná, jak by se zdálo a že všichni členové mají býti vůči němu loyální a uznalí. Kde však ukázaly by se odůvodněné žaloby na vůdce málo schopného, nebo nedbalého, tam mají členové povinnost, obrátiti se o zakročení, po ph odvolání vůdce k okr. zpravodaji a k radě. Tou dobou jsou v Praze již ustaveny tři tábornické oddíly a členských přihlášek dochází tolik, že bude* nutno hned zříditi oddíly další.

17 IV. Výstroj a potřeby. Táborník i tábornice vystrojí se na cestu účelně' t. j. jednoduše a prakticky. Použije se tu zkušeností skautských, turistických a sportovních. Volíme oděv praktické barvy- a z látky co nejlepší. V zimě oděv tmavomodrý, nebo černý. Střih je turistický. Dosti "kapes a to velkých a zapínacích. Kalhoty máme dvojí: 1. letní, sahající sotva ke ko- Jenům, skautské, sportovní. 2. zimní, dlouhé, ale na lýtkách a dole těsně přiléhající, se šněrováním. Tyto se nám dobře hodí k zimním sportům. K letním kalhotám nosíme punčochy, nad lýtkem ohrnuté, takže kolena zůstanou holá. Kde možno, chodíme ovšem bosi. K zimním nosíme holeně, kamaše nebo ovinky. Do sněhu osvědčují se kožené holeně. (Jednoduše spínací, nikoliv s řemeny, nebo množstvím knoflíčků.) Obuv je důkladná a pohodlná. Okování není u nás potřebí. Pro případ lezení po strmých skalách a trávnících a po zmrzlém sněhu připneme si k podpatkům lezecká železa. V Tatrách jsou evokované boty v létě i nebezpečny. Na cesty několikadenní neseme s sebou reservní střevíce, v zimě bačkory. Varujme se bot těsných, nebo příliš volných. Nehleďme na modu a vybírejme obuv takového tvaru, který souhlasí s tvarem nohy (široké špičky). Podpatky buďtež nízké, široké. Podrážka silná, v zimě dvojitá. Opasek Qsvědčil se skautský; šle nejsoi Košile buď výhradně jen skautská, zr s kapsami. Pod ní nosíváme lehkou síťko/ v zimě svetr. Kabátu ani vesty není skautská košile stačila nám i v zimě na případ nepohody a odpočinku máme svetra kabát, nejlépe nepromokavý 0

18 Pokrývky na hlavu není obyčejně potřebí. Jen za úpalu nebo nepohody vezmeme si jednoduchou, turistickou čepici. V zimě máme s sebou ve vaku ještq* kuklu (na hlavu) proti mrazivému větru. Kdo chce, nosí jednoduchou, dlouhou vázanku, po př. skautský šátek podle usnesení družiny. Sestry tábornice přizpůsobují se úboru mužskému. Skautská košile nahradí jim halenu (blůzu); stačí jen malá úprava. Kalhoty mají dvojí: letní a zimní (lyžařské), střihu sportovního. Při chůzi osadami a ve vlaku oblékají na ně ještě lehké, krátké sukénky. Tábornický odznak, zde vyobrazený ve skutečné velikosti, zhotoví se takto: Z tenké látky, zlatové barvy (v zásobě pro celý oddíl), vystřihneme kolečko, velikosti dvouhaléře a přišijeme je žlutou nití na košili, na levý rukáv, pod rameno. Pak si nakreslíme 8 paprsků 12 cm dlouhých a mezi ně tolikéž paprsků dlouhých 0*8 cm a to tak, aby se slunce nedotýkaly. Na to si je vyšijeme žlutou nití.

19 Touže nití vyšijeme pod obraz slunce číslo svého oddílu ve velikosti 1*5 cm. (T = táborníci, 3 číslo oddílu). ~ Svazový odznak, bronzová lilie se psí hlavou na štítku uprostřed, spojuje mezinárodní skautskou lilii se znakem (od Mik. Alše) českých Chodů Psohlavců. Jest dvojí: velký a malý. Velký nosíme připevněný na skautské košili, nad levou kapsou (na Odznak Svazu skautů. srdci); jinak, než takto, není dovoleno jej nositi. Nenosíme jej tedy na civilním obleku, ale jen tehdy, jsme-li oblečeni po tábornicku. Malý odznak připevníme na civilním kabátě a můžeme jej nositi stále. Při slavnostních příležitostech a při výpravách do ciziny podkládáme velký odznak stužkou ve státních barvách. Proč zavádíme u táborníků jakousi jednotnost oděvu a odznak, má své dobré důvody. Nejen, že lišíme se tím od neorganizovaných»divokých«zálesáků a trampů, ale hlavně zavádíme tím ve svých řadách bratrskou rovnost všech i zevnějškem. Mizí stavovské rozdíly, není příležitosti uplatfiovati okázalost, nádheru a»toilety«. V táboře je dokonce nutno, aby všichni byli přibližně stejně oděni, neboť jinak by se trapně rušil soulad. (Na jednom táboře na dalmatském ostrově pořídili jsme si všichni lehký řecký oděv (chitony) a velmi se nám osvědčil.) Konečně i při společném vystupování na cestách, na drahách, v městech atd. ukazuje se, že jakási uniformita je praktická a žádoucí, jak poznali všichni účastníci větších výprav. Ne poslední důvod je i v tom, že stejnokroj ukládá nositeli i vědomí zodpovědnosti. Táborník s odznakem nemůže se v přírodě nikdy cho- 2*

20 o vati nenáležitě, neboť za jeho skutky odpovídá celá organisace. Tábornický kroj nezáleží tak v jednotlivostech, jako v slohovém souladu oděvu celého oddílu. Individuální různost jest při tom dostatečně respektována. Francouzská toileta dámy, nebo dlouhé kalhoty a tvrdý klobouk muže a pod., přece jen ruší^kupinovou harmonii. Jaké klobouky nebo čepice nositi, o tom si oddíl učiní časem vhodné usnesení. Zejména naše sestry budou přemýšleti o praktické pokrývce hlavy. Po skautském vzoru má i každý tábornický oddíl vlajku. Je pro všechny oddíly stejná. Vztyčuje se na shromaždištích a v táborech. Slouží i k signalisování. Vyrobí se takto: Z tenké zelené látky (barva volné přírody) vystřihneme rovnoramenný trojúhelník, dlouhý 60 cm a široký 40 cm. Do rohů přišijeme tkanice na přivazování. Vlajku vyzdobíme obrazem slunce, kolečkem ze žluté látky (průměr 10 cm). K tomuto vyšijeme ještě 16 paprsků a to střídavě paprsek delší* a kratší, aby nedotýkaly se samého slunce. Potřeby tábornické: Legitimace a odznak. Nůž skautský; silný, s vývrtkou, otvíračem konserv, sídlem a pod. Zavěsíme jej k pasu, kde jej máme stále při ruce a neztratí se. Hůl (tyč) skautská, dlouhá 1V2 m. Okování není nutno. Stačí obyčejná lísková, jasanová, vrbová nebo olšová. Poslouží při stoupání do hor a při mnoha příhodách, hlavně, aby držela stan při táboření. Sekyrka, neveliká, ale nikoliv zas jen hračka. Zastrčena v pouzdře zavěšena je k pasuí Píšťala skautská, pronikavá. Připevněna na šňůrce. Pískáme na ni signály a v případě potřeby přivoláme ppmoc. Zápisník s tužkou. Hodinky. Vak důkladný, veliký, s širokými popruhy. Mapa, kompas a cestovní»průvodce«. Jízdní řád. Provázek a šňůry, řemínek a res. šněrovadla. Zápalky, svíčka, lucernička, elektrická svítilna. Vařič, kotlík.

21 Šálek s miskou na jídlo. Plechový hrneček a talířek. (Hliník.) Jídelní příbor. Solnička a cukřenka. Hliníková krabice na potraviny. Hliníková krabička na máslo. Šitíčko; nůžky, jehly, nitě, špendlíky (i spínací!), knoflíky, záplaty, náprstek. Potřeby toiletní; mýdlo v krabičce, hřeben, zrcátko, kartáček na zuby, holicí přístoj, žínka, kapesník (1 res.), ručník. Plavky, koupací oblek, koupací plášť a střevíce. Dalekohled, aneroid. Potřeby ke hrám; míč, šňůra, šachy. Potřeby psací; tužka (obyčejná, inkoustová, červenomodrá), křída, pero, kalamářík kapesní, korespondenční lístky, papír a obálky, známky, pečetní vosk; potřeby kreslicí, "malířské. Lepidlo. Fotoaparát s příslušenstvím. Polní láhev (na čaj nebo na kávu). Příruční lékárnička. Knížka ke čtení (noviny). Reseryní prádlo a střevíce lehké. Lihovárek nebo petrolejový vařič; líh, petrolej. Stan a kolíky. Pokrývky dvě k přenocování, po př. spací pytel. Plášť do deště. Slamník a polštářek, prázdné povlaky. Nádoba na vodu a na mléko, bandaska. Vojenská lopata rýč. Vlajka. Zbraň. Sportovní potřeby; lyže, loďka, kolo... Hudební nástroje příruční. Pomůcky vědecké; lupa, botanický klíč a torba, geologické kladívko, napínací prkénka, krabice na housenky a pod. Potraviny; chléb, housky, buchty, vánočka, sušenky,] perník. " Ovoce; sušené švestky, ořechy a kfíjtfjfe zejména v zimě. Salám, uzenáče. Smažené řízky/rotte^ drůbež. Vejce na tvrdo. Cukr, čokoláda, bonbop yf cips^g

22 Mouka, brambory, rýže, hrách, krupice. Konservy, čaj, kakao, káva, máslo. Pytlík na chleba, pytlík na jiné potraviny., Potřeby k vaření; sběračka, poklička, kastrolek, čajové vajíčko, mlýnek na kávu, vařečka, utěrka. Jíška, zelenina, koření, sůl, sušené houby, ceres, povidla, cibule, ocet, omastek. Na delší tábor rozmnoží se přiměřeně nástroje (pilka, hřebíky, kleště a. t. d.) i kuchyňské nářadí (kuchyňský nůž, struhadlo, pánev, vál a váleček, prkénko na krájení atd.). Na denní výlet učiníme ovšem výběr potřeb nejnutnějších. Všecky věci máme poznamenané vlastní značkou.

23 V. Vycházky. T Rozmanitost zaměstnání táborníků nedovoluje zpravidla pořádati vycházky jindy, nežli v neděli nebo ve svátek. V týdenní schůzce oddílu nebo družiny ustanoví se program vycházky, cíl cesty a sraz. Vedení náleží vůdci, po př. rádci, nebo také vůdce pověří vedením vycházky některého člena, který se dobře vyzná v krajině, po př. vědeckého odborníka, který bude míti příslušný výklad. Ve schůzce také dohodnou se účastníci o potřebné výstroji, rozdělí naezi sebe stany, kotlíky, nástroje, lékárničku a j. věci, aby byli rovnoměrně zatíženi. Ujedná se, co se bude vařiti a co kdo k tomu zaopatří a přinese. Oznámí se přibližný náklad peněžní. Jde-li o neznámou krajinu, pojedná se o pozoruhodnostech zamýšlené cesty, o jejích krásách přírodních, o památných znamenitostech, o významných podnicích technických, o zajímavostech vědeckých a j. Nezapomíná se na turistiku vodní! Před vycházkou každý člen ví, za jakým účelem ji koná. Dobře je, přečisti si příslušné partie z Průvodce a nezbytno je prostudovati předem mapu, odhadnouti vzdálenosti a terén. Neurčujme si nikdy předem velikých pochodů, pamatujme i na slabší chodce. (Avšak nic nám nevadí, abychom při dobré kondici neušlapali pět šest mil.) Za to vždy reservujme několik hodin na táboření v lese, kde si odpočineme, kde se najíme a kde se pobavíme hrami a cvičením na volném vzduchu. Nelekejme "se zachmuřeného počasí, ani zmoknutí. Veselá společnost v přírodě nic si z toho nedělá. Jen při počasí beznadějně ošklivém odložíme vycházku. Před deštěm dobře se ochráníme i stanovým plátnem. Program stanovené vycházky není Písmo svaté, nýbrž může se měniti pod\e počasí, podle zajímavosti těch kterých míst a podle nálady účastníků. Pamatujme, že

24 cílem vycházky je tělesné i duševní osvěžení a nikoliv třicetikilometrový pochod. Při schůzce na nádraží vůdce sepíše si účastníky, prohlédne jejich výstroj, zkontroluje, neschází-li něco a zakoupí společně lístky.*) Jmenuje zapisovatele pro tuto vycházku a odevzdá mu zápisníček. Drobné společné výdaje, jako na př. převoz, zpropitné průvodčím a pod., platí se ze společné pokladny. Lůžko v lese. Vycházky účastní se buď pouze Jediná družina, nebo několik družin, nebo celý oddíl. Účast je povinná pro členy, kteří mají právě volno. Na vycházce táborníci na sebe zbytečně neupozorňují, vlajku vyvěšují jen tehdy, kdy jest jí potřebí k označení shromaždiště (na nádraží, ve vlaku, v táboře a pod.). Nikdy nesmí dojiti k hlučným scénám, vždy Skauti, organisovaní ve Svazu skautů republiky Československé, mají na drahách 50% slevy, jede-li aspoň 6 osob, na průkaz sníženkou, Svazem vydanou. (Rozhodnutí ministerstva železnic ze dne 28. února 1919, č /3, obnovené rozhodnutím téhož ministerstva ze dne 17. srpna 1921, č /3.) Na parnících nutno slevu předem vyjednati. Poskytuje se pouze pro všední dny. Jen v zimní sezoně možno žádati i v neděli o slevu.

NEJENRODIČOVSKÝ INFORMÁTOR TÁBOR 2014. Důležité informace než odjedeme na letní skautský tábor

NEJENRODIČOVSKÝ INFORMÁTOR TÁBOR 2014. Důležité informace než odjedeme na letní skautský tábor NEJENRODIČOVSKÝ INFORMÁTOR TÁBOR 2014 Důležité informace než odjedeme na letní skautský tábor Po celý rok přicházíme jako skauti do kontaktu s přírodou. Až tábor nás k ní ale přiblíží natolik, abychom

Více

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba).

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba). KROJOVÝ ŘÁD Kroj Pathfinderů má vyjadřovat příslušnost celosvětovému hnutí a jeho ideálům. Jednotné oblečení pro děti z různých sociálních vrstev znamená rovné podmínky pro každého, ať už pochází z jakéhokoli

Více

Návrh na registraci občanského sdružení

Návrh na registraci občanského sdružení Věc: Návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, předkládá přípravný výbor ve složení: Veronika Kolářová, bytem: Bítov 2, 266 01 Beroun r.č. 776105/0660

Více

TÁBOROVÝ ŘÁD SPOLEČNOSTI HRŮZŮV MLÝN

TÁBOROVÝ ŘÁD SPOLEČNOSTI HRŮZŮV MLÝN TÁBOROVÝ ŘÁD SPOLEČNOSTI HRŮZŮV MLÝN ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Pojmy Pro účely tohoto řádu se rozumí a) táborníkem - dětský účastník tábora, b) vedoucím - kterýkoliv dospělý pracovník tábora. ČÁST PRVNÍ

Více

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR BRLOH 2015 18. 7. 1. 8. 2015. Informace pro rodiče a děti. o táboře a jeho okolí. odjezdu a platbě. kontaktech.

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR BRLOH 2015 18. 7. 1. 8. 2015. Informace pro rodiče a děti. o táboře a jeho okolí. odjezdu a platbě. kontaktech. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR BRLOH 2015 18. 7. 1. 8. 2015 Informace pro rodiče a děti o táboře a jeho okolí odjezdu a platbě kontaktech vybavení dětí PÁR SLOV ÚVODEM PRO RODIČE Tábor se nachází v klidném prostředí

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** jméno dítěte:... narozené:...

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** jméno dítěte:... narozené:... Oddíl Stříbrný vlček Rudná Česká tábornická unie ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** Provozovatel: Oddíl Stříbrný vlček Rudná, ČTU Cena tábora pro rok 2015: 3400,- Kč konaného

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

ženy dorost

ženy dorost CHKO Podblanicko 4 km pod horou Blaník, 2 km Louňovice pod Blaníkem, okr. Benešov, cca 75 km od Prahy i Kolína Termín soustředění: 1. 8. 09 15. 8. 09 přípravky, muži 1.8. 09 7.8. 09 ženy 7.8. 09 15.8.09

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR BRLOH 2012

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR BRLOH 2012 LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR BRLOH 2012 14. 7. 28. 7. 2012 Informace pro rodiče a děti o táboře a jeho okolí odjezdu a platbě kontaktech vybavení dětí PÁR SLOV ÚVODEM PRO RODIČE Tábor se nachází v klidném prostředí

Více

Občanské sdružení skautů a skautek Lilie

Občanské sdružení skautů a skautek Lilie Občanské sdružení skautů a skautek Lilie GALAXIS skautská stezka vědomostí a přátelství Nováčkovská zkouška, I. a stupeň Osobní data Jméno a příjmení:. Přezdívka: Datum narození:. Adresa:. Telefon:. Vstup

Více

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ Obsah: 1. ZŘÍZENÍ JESLÍ...3 2. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ...3 3. PROVOZ JESLÍ...4 3.1. Přivádění dětí...4 3.2. Nepřítomnost

Více

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku Brdský zálesák Mníšek pod Brdy Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Brdský zálesák (dále jen spolek ) má své sídlo v Mníšku pod Brdy, na adrese Městské kulturní středisko, V Lipkách 610, 252 10 Mníšek pod

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

Cena: 3.000,- Kč/dítě cena zahrnuje 6-ti denní pobyt včetně všech poplatků, plnou penzi + klukům koupíme

Cena: 3.000,- Kč/dítě cena zahrnuje 6-ti denní pobyt včetně všech poplatků, plnou penzi + klukům koupíme Místo: Letní koupaliště Litoměřice / Kalich Aréna Litoměřice Termín: 16. 21. 8. 2015 (neděle - pátek, tedy 5 nocí) Ubytování: ubytováni budeme v prostorách městského koupaliště, budeme to tak mít blíže

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Táborové noviny MAHIGANI BABYLON. Junák - český skaut, z.s. Středisko Hraničář Trutnov. 13. smečka vlčat MAHIGANI Trutnov

Táborové noviny MAHIGANI BABYLON. Junák - český skaut, z.s. Středisko Hraničář Trutnov. 13. smečka vlčat MAHIGANI Trutnov Táborové noviny MAHIGANI BABYLON Junák - český skaut, z.s. Středisko Hraničář Trutnov ZÁKLADNÍ INFORMACE střediskového letního tábora: TERMÍN 18.7.- 1.8. 2015 TÁBOŘIŠTĚ GPS SRAZ ODJEZD Rybná nad Zdobnicí

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_07 Název materiálu: Evakuační zavazadlo Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

Slavnostní nebo také besední či táborové ohně mají dávat především světlo, přílišný žár není nutný. Používají se při slavnostních událostech.

Slavnostní nebo také besední či táborové ohně mají dávat především světlo, přílišný žár není nutný. Používají se při slavnostních událostech. DRUHY OHNIŠŤ Bez ohně by nebylo života. Provázel lovce, zálesáky i táborníky nejen v okamžicích slavnostních, při přátelských posezeních, ale sloužil jim především jako zdroj tepla a bezpečí i k přípravě

Více

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014 Zabezpečení: Vedoucí: hlavní vedoucí: Martin Zavřel vedoucí: Petr Keramidas David Šmůla pomocníci zdravotník: Jaroslav Vosátka Lucie Mikešková M. Vosátková Ubytování: Chatový ráj Komorník GPS: 49 8'5.114"N,

Více

Předtáborový zpravodaj

Předtáborový zpravodaj Předtáborový zpravodaj LT Kačlehy 2011 16. 7. - 30. 7. 2011 Všeobecné informace Náš tábor se nachází poblíž Jindřichova Hradce na hrázi Kačležského rybníka, 3 km od vesnice Kačlehy v blízkosti rakouských

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Adresa:, tel. /fax 482 323 263, e-mail: libor.rygal@zs. vratislavice. cz Bankovní spojení: ČS Liberec 0984944329/0800,

Více

LETNÍ TÁBOR HLUBOKÁ U SKUTČE

LETNÍ TÁBOR HLUBOKÁ U SKUTČE LETNÍ TÁBOR HLUBOKÁ U SKUTČE Liána a Mario Z divočiny od řeky Krounky Vás zvou na tábor, kde zažijete nečekaná dobrodružství. Výprava na Madagaskar 2.7. 14.7.2017 Vydejte se s námi za Alexem, Martym, Glorií

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

309. oddíl skautů Střelka, 309. smečka vlčat Lišáci Tábor Sedlo u Jindřichova Hradce, 10. 31. 7. 2010 Nakládání zavazadel na tábor se uskuteční v

309. oddíl skautů Střelka, 309. smečka vlčat Lišáci Tábor Sedlo u Jindřichova Hradce, 10. 31. 7. 2010 Nakládání zavazadel na tábor se uskuteční v 309. oddíl skautů Střelka, 309. smečka vlčat Lišáci Tábor Sedlo u Jindřichova Hradce, 10. 31. 7. 2010 Nakládání zavazadel na tábor se uskuteční v pátek 9. 7. 2010 v 17 hod. u klubovny Černokostelecká 50

Více

jeden z oblíbených oddílových brdských srubů: zlatá bleskovka

jeden z oblíbených oddílových brdských srubů: zlatá bleskovka jeden z oblíbených oddílových brdských srubů: zlatá bleskovka -1- Ahoj, Dostává se ti do rukou první číslo nového čtvrtletníku světlušek nazvaného Triquetrum (čti trikvetrum ). Na jeho stránkách najdeš

Více

STANOVY Kulturního spolku Kozojedy z.s. Spolek 3045 NOZ ( ).

STANOVY Kulturního spolku Kozojedy z.s. Spolek 3045 NOZ ( ). Stanovy Kulturního spolku Kozojedy z.s. strana 1 STANOVY Kulturního spolku Kozojedy z.s. Spolek 3045 NOZ ( 214 302). 1. Název Kulturní spolek Kozojedy z.s. Sídlo Kozojedy 100 Adresa Kozojedy 100, 331 41

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Jméno a příjmení:. Zdravotní pojišťovna:...

Jméno a příjmení:. Zdravotní pojišťovna:... P Ř I H L Á Š K A N A TÁ B O R Pořadatel: 25. středisko AXINIT Brno Termín tábora: 21. 7. - 1. 8. 2012 Místo konání: tábořiště u Brzkova Cena tábora: 1 400,- Kč Osobní údaje účastníka tábora: Jméno a příjmení:.

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ. Čl. 1. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ. Čl. 1. Základní ustanovení ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ Čl. 1. Základní ustanovení (1) Česká matematická společnost (dále jen ČMS), pobočný spolek

Více

Jihlavská astronomická společnost

Jihlavská astronomická společnost Pokyny pro účastníky Letního astronomického soustředění LASO 2010 Hájenka Černé lesy, Brtnice na Jihlavsku, 21. až 30. července 2010 Vážení rodiče a účastníci, na základě Vámi zaslané přihlášky Vám prostřednictvím

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Článek 1 Název a sídlo spolku 1. 1 Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov (dále jen Spolek ) 1. 2 Sídlo Spolku je: Základní

Více

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF Vnitřní řády Spolku přátel ETF Část A. Volební řád Článek I. Volby do předsednictva a revizní komise Spolku přátel ETF 1. 1.Volební shromáždění je totožné s Členskou konferencí. 2. Volební období všech

Více

Úplné znění stanov spolku Kulatá šachovnice z.s.

Úplné znění stanov spolku Kulatá šachovnice z.s. Úplné znění stanov spolku Kulatá šachovnice z.s. 1. Základní ustanovení 1.1. Název spolku je Kulatá šachovnice z.s. (dále jen Spolek). 1.2. Sídlo Spolku je Nerudova 132, 50002 Hradec Králové. 1.3. Spolek

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více

ZKO Písek ve spolupráci se SKS TART region Lišov pořádají X. ročník stopařského závodu

ZKO Písek ve spolupráci se SKS TART region Lišov pořádají X. ročník stopařského závodu ZKO Písek ve spolupráci se SKS TART region Lišov pořádají X. ročník stopařského závodu Závod se koná ve dnech 4. - 5. října 2014 v areálu chatového tábora Počta u Lučkovic poblíž obce Mirotice, okr. Písek.

Více

Automobily je nutné nechat před zákazem vjezdu ve vesnici. Vjezd na tábořiště není možný!

Automobily je nutné nechat před zákazem vjezdu ve vesnici. Vjezd na tábořiště není možný! Začátek a konec tábora Letošní rok zveme rodiče na stavbu a bourání tábora. Budeme rádi za Vaší pomoc spojenou i s dopravou Vašich dětí na tábor. Můžete se zúčastnit celé stavby od pátku do neděle a bourání

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup ZÁŘÍ LISTOPAD Povinnosti účastníka silničního provozu. Uvědomělé respektování pravidel silničního

Více

Podmínky letního příměstského tábora Filipovka2016 s integračním programem

Podmínky letního příměstského tábora Filipovka2016 s integračním programem Podmínky letního příměstského tábora Filipovka2016 s integračním programem Organizátor: Komunitní, integrační a volnočasové centrum FIlipovka Filipova 2013/1, Praha 4 Chodov 148 00 IČO: Kontaktní osoba:

Více

LETNÍ TÁBOR DOMAŠOV. Organizační pokyny pro rodiče účastníků

LETNÍ TÁBOR DOMAŠOV. Organizační pokyny pro rodiče účastníků LETNÍ TÁBOR DOMAŠOV Organizační pokyny pro rodiče účastníků Pořadatel: Rozjeď se z.s., IČ: 03268420, Hlavní vedoucí: Adam Fiala, tel.: 604 281 306, e-mail: adam.fiala@rozjedse.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE Pořadatel:

Více

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU Část první Základní ustanovení 1 1) Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (dále jen komora ) je sdružení podnikatelů, zřízeným zákonem ČNR

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP Akademický senát Fakulty životního prostředí ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

Občané za spokojené bydlení

Občané za spokojené bydlení STANOVY SPOLKU Občané za spokojené bydlení 2015 (verze dle NOZ) S t a n o v y s p o l k u Občané za spokojené bydlení Čl. 1 Sídlo a cíl činnosti 1. Sídlo spolku Občané za spokojené bydlení (dále jen OSB

Více

Organizační a jednací řád poboček JČMF

Organizační a jednací řád poboček JČMF Organizační a jednací řád poboček JČMF Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků (dále Výbor JČMF) vydává podle článku 25 bodu n) Stanov JČMF, schválených dne 4.7.2014 v Brně, tento řád, jímž se stanoví

Více

Podrádce: 1) V nepřítomnosti rádce plní vše, co má plnit rádce.

Podrádce: 1) V nepřítomnosti rádce plní vše, co má plnit rádce. Rádce: 1) Chodí a připravuje se na oddílové rady, kde může přednést návrhy na činnost od členů své družiny. 2) Připravuje program na vymezenou část schůzky a případně i výpravy podle toho, co se domluvilo

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉHO HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD

JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉHO HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉHO HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD Článek I Principy rozhodování 1.1 Pro rozhodování v orgánech Hnutí platí následující pravidla: K účasti na zasedání presidia je předseda presidia povinen

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

POPIS TÁBOROVÉ ZÁKLADNY KOLČAVA

POPIS TÁBOROVÉ ZÁKLADNY KOLČAVA POPIS TÁBOROVÉ ZÁKLADNY KOLČAVA Táborová základna Kolčava se nachází v Jihočeském kraji, ve strakonickém okrese, na louce mezi obcemi Zvotoky a Strašice, které jsou vzdálené každá cca 1,5 km. Autem je

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD Akademický senát Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Fénix Brno. Zámecká 42a, Brno 643 00 731453837; 774233247; oddil.fenix@gmail.com; http://fenixbrno.cekuj.net/

Fénix Brno. Zámecká 42a, Brno 643 00 731453837; 774233247; oddil.fenix@gmail.com; http://fenixbrno.cekuj.net/ Fénix Brno Zámecká 42a, Brno 643 00 731453837; 774233247; oddil.fenix@gmail.com; http://fenixbrno.cekuj.net/ Vážení rodiče, Dostávají se Vám do rukou kompletní informace k letnímu táboru našeho oddílu.

Více

Podklady pro seminář CTH letní tábory

Podklady pro seminář CTH letní tábory Podklady pro seminář CTH letní tábory RVVZ Šumperk Příprava, propagace, námět: - Leden, únor - Kdo to dělá, kde, za kolik, prostřednictvím Dále: - předběžná přihláška - táborová základna (vlastní, pronajatá,

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Dotazník pro rodiče Datum: 28. 04. 2016 Graf 1: Celkový

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

Táborové noviny BABYLON. Junák - český skaut, z.s. Středisko Hraničář Trutnov

Táborové noviny BABYLON. Junák - český skaut, z.s. Středisko Hraničář Trutnov Táborové noviny BABYLON Junák - český skaut, z.s. Středisko Hraničář Trutnov ZÁKLADNÍ INFORMACE střediskového letního tábora: TERMÍN 18.7.- 1.8. 2015 TÁBOŘIŠTĚ GPS SRAZ ODJEZD Rybná nad Zdobnicí 50 7'29.753"N

Více

Stanovy Podkrkonošský trabi klub z.s.

Stanovy Podkrkonošský trabi klub z.s. Stanovy Podkrkonošský trabi klub z.s. Podkrkonošský trabi klub z.s. (dále jen spolek nebo klub) je samostatným suverénním a dobrovolným spolkem s vlastní právní osobností. Byl založen v souladu se zákonem

Více

1. Vnitřní řády školských zařízení Všeobecné bezpečnostní pokyny pro zaměstnance a žáky Školy Jaroslava Ježka

1. Vnitřní řády školských zařízení Všeobecné bezpečnostní pokyny pro zaměstnance a žáky Školy Jaroslava Ježka 1. Vnitřní řády školských zařízení Všeobecné bezpečnostní pokyny pro zaměstnance a žáky Školy Jaroslava Ježka 1. Učitel a vychovatel seznámí žáky s prostředím, ve kterém se pohybují sami a včas jim oznámí

Více

Cena: 3.000,- Kč/dítě cena zahrnuje 6-ti denní pobyt včetně všech poplatků, plnou penzi + klukům koupíme

Cena: 3.000,- Kč/dítě cena zahrnuje 6-ti denní pobyt včetně všech poplatků, plnou penzi + klukům koupíme Místo: Letní koupaliště Litoměřice / Kalich Aréna Litoměřice Termín: 14. 19. 8. 2016 (neděle - pátek, tedy 5 nocí) Ubytování: ubytováni budeme v prostorách městského koupaliště, budeme to tak mít blíže

Více

Tabulky velikostí vojenské výstroje

Tabulky velikostí vojenské výstroje Tabulky velikostí vojenské výstroje Příloha k publikaci Výstroj českých vojáků (dle předpisu Int-51-4) Vojenské zařízení 8521 Brno 2006 MĚŘENÍ TĚLESNÝCH ROZMĚRŮ TĚLESNÉ ROZMĚRY MUŽI 1 výška 2 obvod hlavy

Více

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE PROJEKT VANOCE 2010 TERMÍN REALIZACE PROJEKTU 16.12. - 22.12.2010 ÚČASTNÍCI PROJEKTU třídy ZŠ SPECIÁLNÍ MÍSTO REALIZACE třída VI. C Klíčové kompetence: v projektu usilujeme především o rozvoj těchto kompetencí:

Více

Informace o skautském táboře 2016

Informace o skautském táboře 2016 Informace o skautském táboře 2016 Letošní skautský tábor se koná znovu a zas poblíž vesničky Javoří GPS pozice:49 47'32.538"N, 16 48'26.115"E Stavění tábora: 29.6.-3.7.2016 (pro děti starší 12-ti let a

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY. Článek 1. Název a sídlo společnosti

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY. Článek 1. Název a sídlo společnosti ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY Článek 1. Název a sídlo společnosti 1) Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii (dále jen ČSKIP) je občanským sdružením

Více

Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015

Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015 Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015 1. Provoz školní družiny (dále jen ŠD): - pondělí až pátek 6.00-7.45 hod. - pondělí 11.40-17.00 hod. - úterý až pátek 11.40-16.00 hod. ŠD není v provozu

Více

KOTVA PLZEŇ. Nováčkovská zkouška

KOTVA PLZEŇ. Nováčkovská zkouška KTVA PLZEŇ Nováčkovská zkouška Být skautem, to není jen tak Budeš se muset snažit, ale určitě to zvládneš. Celá tvoje družina i všichni vedoucí se ti budou snažit pomáhat Moje skautské jméno: Družina:

Více

59. ZEX Deštné 16. - 22. 2. 2014

59. ZEX Deštné 16. - 22. 2. 2014 59. ZEX Deštné 16. - 22. 2. 2014 S tebou mě baví svět! 14.TSP Zeměpisná společnost Po cestách vlasti Úvod Letošní Zimní expedice se uskuteční v Orlických horách v lyžařském středisku v Deštném. Hlavní

Více

SHIH-TZU KLUB EVROPA S T A N O V Y

SHIH-TZU KLUB EVROPA S T A N O V Y SHIH-TZU KLUB EVROPA S T A N O V Y STANOVY S H I H - T Z U KLUBU E V R O P A ****************************************************** Chovatelský klub psů tibetského plemene S H I H - T Z U (dále jen klub)

Více

Přihláška na PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V RUDNÉ

Přihláška na PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V RUDNÉ Přihláška na PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V RUDNÉ Vyberte turnus: Červenec 15.7. 19.7. Cesta z hlubin až do oblak 22.7. 26.7. Na divokém západě 29.7. 2.8. Bylo, nebylo a vlastně bylo Srpen 5.8. 9.8. Asterix a Obelix

Více

STANOVY SPOLKU VÝLUKA

STANOVY SPOLKU VÝLUKA STANOVY SPOLKU VÝLUKA www.vyluka.org / info@vyluka.org Obsah Obsah...2 Preambule...3 Článek I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku...4 Článek II. Cíle, náplň a formy činnosti...5 Článek III. Členství

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

S T A N O V Y tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počaply

S T A N O V Y tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počaply S T A N O V Y tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počaply I. Základní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota Sokol (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport, turistiku

Více

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s.

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. SCHVÁLENO ČLENSKOU SCHŮZÍ SRPŠ DNE 2016 1. Název a sídlo ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Název: Spolek rodičů

Více

Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno. Stanovy. Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek )

Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno. Stanovy. Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek ) Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno Stanovy Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek ) Článek II. Sídlo Spolku Novolíšeňská 2411/10, Brno, PSČ 628 00 Článek III.

Více

Vnitřní řád školní družiny. SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského10 - ZŠ speciální Tetín 7. I. Poslání školní družiny

Vnitřní řád školní družiny. SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského10 - ZŠ speciální Tetín 7. I. Poslání školní družiny Vnitřní řád školní družiny SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského10 - ZŠ speciální Tetín 7 I. Poslání školní družiny ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině není

Více

I. Základní ustanovení. II. Cíl a účel hlavní činnosti spolku

I. Základní ustanovení. II. Cíl a účel hlavní činnosti spolku STANOVY České společnosti pro vědeckou kinematografii, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Česká společnost pro vědeckou kinematografii, z.s. (dále jen ČSVK) je samosprávný a dobrovolný svazek

Více

TÁBOR 2015-96. ODDÍL ŠIPKA-PRAHA Základní informace

TÁBOR 2015-96. ODDÍL ŠIPKA-PRAHA Základní informace TÁBOR 2015-96. ODDÍL ŠIPKA-PRAHA Základní informace Termín: 11. 7. 2015-25. 7. 2015 Místo: Nový Dvůr (část obce Číhaň; PSČ: 34142), okres Klatovy, kraj Plzeňský Mapka: GPS souřadnice tábora: Loc: 49 20'34.34"N,

Více

T.O. Zlatý list. plackovací práce. Táborová kuchyně. 2016 Jaromír Bláha - Ježek

T.O. Zlatý list. plackovací práce. Táborová kuchyně. 2016 Jaromír Bláha - Ježek T.O. Zlatý list plackovací práce 2016 Jaromír Bláha - Ježek Úvod Úvod V této práci popíši práci vedoucích a přípravu jídla v táborové kuchyni a její vybavení. Již několikátým rokem dělám vedoucího v kuchyni

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola Šablona klíčové aktivity V/2 Sada Fyzika 6+7 CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova

Více

STANOVY. Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení

STANOVY. Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení STANOVY Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub Nýrov, o.s. (dále jen SK Nýrov ) je dobrovolným občanským sdružením fyzických osob, podle zákona č. 83/1990 SB., o sdružování

Více

Stejnokrojový předpis SH ČMS. Ing. Jan Aulický

Stejnokrojový předpis SH ČMS. Ing. Jan Aulický Stejnokrojový předpis SH ČMS Ing. Jan Aulický Stejnokrojový předpis SH ČMS Předpis uvádí druhy stejnokrojů a součástky, které k nim patří. Stanoví pravidla pro nošení vyznamenání a určuje postup při opatřování

Více

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net Oblast Horská bouře Suvorovova 478, 741 01, Nový Jičín Tel.: +420 603 52 10 73, E-mail: milanl@centrum.cz http:///, http://skoleni.horskaboure.net/ Rádcovský kurz! Milá kamarádko, milí kamaráde, Zahájení

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více