ORGANISACE RODINNÉHO SKAUTINKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANISACE RODINNÉHO SKAUTINKU"

Transkript

1 aáků~3kauiů československých. Číslo 13. Rediguje Ani. B. Svojiík. i B * II TABORHICKA PŘÍRUČKA ORGANISACE RODINNÉHO SKAUTINKU NAPSAL ED. STORCH S 13 vyobrazeními. V PRAZE Četké lidové iaühkapecrri a anttkrarlái (Joief Springer)» Praha K, íiliélka Ba KrAL Vinohradech. - TUkl Čeiko*L. Kompot" akc gpol. Fraha-Smichor.

2 Knihovna jimáků-skautů československých. Číslo 13. Rediguje Ant. B. Svojsík. TÁBORNICKÁ PŘÍRUČKA ORGANISACE RODINNÉHO SKAUTINKU NAPSAL ED. ŠTORCH V PRAZE České lidové knihkupectví a antikvariát (Josef Springer Praha filiálka na Kr. Vinohradech. Tiskem Ceskoslov. Kompasu", akc. spol. Praha-Smíchov.

3 I. Tábornictví. Mocné heslo:»žíti ve volné přírodě!«vábí tisíce probudilých obyvatelů měst, ale málo komu je možno podle něho se říditi. Cítíme,.kterak naše zdraví se podrývá uzavřením v městských* zdech, naše nervy slábnou, tělo pozbývá pružnosti a rozmanité nemoci na nás dorážejí. Jak rádi bychom se osvěžili pobytem ve volné přírodě, v lesích, u řek a jezírek! Obvyklé letní byty na venkově málokdy nás opravdu uspokojí. Bývají jednak drahé, jednak neposkytnou nám dosti přírody a volnosti, po které toužíme. Vždyť i v osadách horských a od světa odloučených»honí se paráda«a při stravování se v hostinci zbývá pro přírodu jen chvíle dopoledne a několik hodin odpoledne. Nejkrásnější doby, jako jitro a večer obyčejný letník promeškává a vůbec jich v přírodě nezažije. A přijde-li nepohoda, je uvězněn v dusné jizbě a kouše se nudou. To naše mládež je na tom již lépe. Má svůj skautink. V desíti letech velice se u nás rozšířil a je už velmi populární. Není divu. Skautink má tolik vzácných půvabů pro mládež, že se hrne pod vlajku, vztyčenou u nás zakladatelem jeho, prof. A. B. Svojsíkem. Naši čiperní studenti již přišli skautinku na chuť a o prázdninách na sta táborů rozžehá ohně po našich vlastech. Kdo nezakusil, neuvěří, kterak táboření v lese oplývá krásami a vzácnými dojmy a jak je zdravé tělu i duši. Osmahlí a veselí vracejí se naši skauti z táborů a doma naplní dlouhé večery vypravováním o lesním táboře. Už dávno rozplašeny jsou starosti maminek a tetiček o zdraví hochovo, už nebojí se, že se nastudí, ani že skauti v lese hlady zahynou. Ukázalo se, že tábory ve volné přírodě jsou velice zdraví pro-

4 spěšné, že posilují plíce i nervy, zahánějí revma a jak žaludek slouží, o tom byste měli slyšet neuvěřitelné historie! Při tom ubíhají dny v čilé práci a veselých hrách, takže se slzami v očích loučí se skauti-junáci po měsíci se svým milým tábořištěm. Je v lidské přirozenosti, že všem nám jestliže nejsme blaseovanými panáky a zachovali jsme si svěží krev líbí se život v lesích, stranou od světa, kde můžeme se stati tlupou svobodymilovných Indiánů, nebo smečkou ostražitých vlků... Dítě je vlastně malý divoch a má prožiti svá léta divošská nejkrásnější dobu to celého života. Skautink vede mládež do volné přírody, avšak ne jako divokou smečku, nýbrž jako ukázněné, spořádané družiny. Není pochyby, že naše mládež, vedena skautskou výchovou, zkrášlí si svá léta tak, jak nám, dospělým, se ani nezdálo. Můžeme říci, že, co skaut, to zdravý, čistý, veselý junák. Hlavní prostředek skautinku, táboření v přírodě, je něco tak zajímavého a zdravého, že vynutí si přístup i do řad osob dospělých. V Americe už zcela se vžilo táboření v přírodě (camping) u městského obyvatelstva. V sobotu odpoledne rozjíždějí se rodiny všemi směry do lesů a tam v klidu a kráse volné přírody přenocují ve stanech a na zdravém vzduchu stráví celou neděli. Osvěženi vracejí se večer do města k týdenní práci. Takto umějí v Americe»užíti neděle«. Zajisté i u nás táboření zapustí kořeny, neboť půda je dobře připravena skautinkem. Táboření dospělých osob a celých rodin stane se nutnou potřebou městskému obyvatelstvu. A kdo jednou zkusil nedělní táboření, ten pak i svou letní dovolenou nestráví jinak, nežli v lesním táboře. Ostatně o chuť by u nás ani nebylo, ale hůře je s praktickým prováděním. Není nikoho, kdo by našeho měšťáka nebo jeho rodinu uvedl do táborové prakse, není výstroje, není zkušeností... Leckdo začal a z nevědomosti špatně dopadl, takže už nechce o táboření v přírodě ani slyšeti. Někde zase začali»skautovat^ lidé sprostí a suroví, jen zvábeni jsouce romantikou a touhou po originálnosti. Tito pak neumějí se chovati, ničí přírodu, zapalují nebezpečné ohně,

5 kradou dříví a brambory a plodí jen ostudu i když navléknou si skautské košile. Na mnohých panstvích už proto zakázali vstup do lesů takovýmto pochybným živlům a povolují vstup jen na legitimaci skautskou nebd turistickou. Je jasno, že táboření v přírodě nemůže býti ponecháno bez pomoci a bez dohledu. Je nutno organisovati přátele volné přírody, poskytovati jim rady i pomoci a bojovati proti»divokému táboření«nezodpovědných živlů. Takováto organisace se již utvořila a to jako samostatný odbor při Svazu čs. skautů, pod jménem»táborníci«. Zde spojují se dospělí lidé i celé rodiny, aby v známých kroužcích (družinách) tábořili v přírodě. Utvořené družiny vykazují již letos úspěšnou činnost a dokonalý zdar. Na neděle a svátky podnikány jsou menší výlety, o prázdninách pak odebral se celý I. oddíl Táborníků na společný pobyt k moři. Zde, u známých lázní na Bašce, rozbili stany na samém krásném pobřeží a plných pět neděl zde strávili. Byli tu dospělejší studenti, úředníci, učitelé, profesoři, svobodní i celé rodiny. * Tento prvý rodinný tábor ukázal výhody, které účastníkům podává: Byli ve dne v noci na zdravém vzduchu a vždy ve veselé společnosti, kde nádherné koupání, hry a zpěvy nedovolily vzniknouti dlouhé chvíli, a při tom finanční náklad byl velice skrovný. Celý tábor, i s cestou, vyžádal si asktisíc kor. nákladu na osobu! A to byl 5 nedělní pobyt v mořských lázních! Tato zkušenost ukázala, že tábornictví bude míti veliký význam zejména pro tak zvané střední vrstvy, úřednictvo, učitelstvo a pod., jimž bude umožněno, nevelikým nákladem dopřáti si krásné a zotavující dovolené ve společném táboře. Svobodní jednotlivci, starší než 18 let, nemohou již býti.členy skautských oddílů, nicméně mnozí z nich by velice rádi skautink provozovali. Těm právě Táborníci podávají přátelskou ruku. A ještě větší význam má tábornictví pro rodiny. Zde za malý náklad může celá rodina pobyti v lesním táboře a užije tak všech darů přírody mnohem více, než v sebe lepším a drahém letním bytě. Však víme, že pro mnohou matku

6 nebývá letní pobyt ďobou oddechu a osvěžení! Co tu mívá starostí s kuchyní, s místními společenskými poměry a s dětmi! Otec pak čeká, až bude moci s matkou společně si vyjiti do lesa a tak se dostane ven až někdy pozdě odpoledne, a tu pak, aby zase hned pospíchal domů, neboť se musí připravovat večeře. V táboře je to jiné. Všichni tvoří dohromady velikou rodinu, práce je rozdělena, všichni se střídají a tak rodina může bezstarostně si vyjiti, nebo se baviti společnou hrou. Drobné děti mají v táboře rajský život. Běhají nahé, hrají si ve vodě, dívají se na hry dospělých a nezlobí; jsouť miláčky celého tábora. A tak rodina, která by mohla třeba jen 14 dní stráviti na letním bytě, užije pobytem v táboře několikanásobně více, neboť je tu nepřetržitý pobyt na volném vzduchu, úplné pohodlí a volnost jako nikde. Není divu, že již tolik rodin přihlašuje se s nadšením do řad tábornických. V programu tábornickém jest i pěstování tělovýchovy a sportů, všeho, co prospívá zdraví a udržuje pružnost a sílu, jakož i bodrou mysl. Pravý táborník pečuje tedy o své zdraví uvědoměle a plánovitě. Je turista, plavec, rád hraje na volném vzduchu hybné hry, zejména míčové, rád koná tělesnou práci, nevyhýbá se jí a nestydí se za ni, pěstuje tělocvik, omezuje se v požívání alkoholu a nikotinu, otužuje se a je vždy vesel. Komu možno, jezdí na kole, veslaři, nebo jiný sport provozuje (jízda na koni, šerm, zápas). Špatně by rozuměl tábornictví, kdo by si představoval, že je v činnosti jen v létě. Nikoliv, táborník má co dělati po celý rok. Vždyť v zimě čekají ho nádherné zimní sporty! Bruslaření je krásné, sáňkování ještě krásnější a lyžařství, toť přec nejkrásnější sport vůbec! Vše to provozuje se v družné společnosti známých členů a je tudíž splněno základní udržovadlo všech sportů příjemná, veselá společnost. Jak pěkné podívání na rozjařené sáňkaře a na veselostí zářící lyžaře! A poněvadž je tu udržován rodinný ráz ve všem podnikání, vzrůstá přítomností mládeže půvab a.intimita

7 sportů velice, takže všichni účastníci bezděky stávají se členy jediné, veliké rodiny. Bývají to nezapomenutelné dny čistých rozkoší volných lidí... Předpokládá se ovšem, že členy tábornické družiny jsou veskrze známé a inteligentní osoby, které s čistou Zimní krajina. myslí vstupují do kruhu společného. Přítomnost i jediného člověka pochybné kvality nebo věčného oposičníka a karatele jiných, rozbíjí v brzku důvěrný kruh a ničí radostnou náladu. Proto je v tábornickém řádu na to pamatováno, aby sešly se vždy jen osoby harmonicky sladěné. Nežli je nový člen přijat, je podroben tajnému hlasování členů družiny a již jediný hlas nepříznivý znemožní jeho přijetí. Toto ustanovení jest nutné ve společnosti rodin, mladíků a dívek, jako obrana, aby mezi ně nevnikla snad osoba nehodná. Spojujef všecky právě jen úplná důvěra a mravní charakter všech členů. Do tábornické organisace vstupují i družiny, spontánně kdysi vzniklé a trvající až i deset let. Je to důkaz, kterak společný sport lidj trvale sbližuje a spo-

8 juje přátelstvím na vždy. Táborníci budou tedy organisací lidí spřátelených a tábornický odznak zářící slunce je jejich symbolem. Povedou své členy na slunce se opálit, na vzduchu okřát, do vody se osvěžit, do lesa si odpočinout. Však toho potřebujeme. Ze zdravých jedinců skládá se zdravý národ! Táborníci nechť stanou se Sokolstvem volné přírody! Sokolská kázeň, sokolské nadšení a sokolská čestnost povedou nás v bratrské spolupráci. Českoslovenští Turisté najdou v nás souběžně pracující milovníky přírody. Naši sportovci uvidí, že v řadách tábornických nalézají největší pochopení a přátelství. Ostatně k čemu sliby do budoucna? Naše skutky budou mluviti za nás!

9 II. Organisační řád. (Schválen Náčelnictvem Svazu čs. skautů dne 17. června 1921.) 1.»Táborníci«tvoří odbor Svazu skautů rep. čsl. 2. Účelem»Táborníků«je pěstovati a propagovati skautink a tělovýchovu (sporty) způsobem rodinným. 3. Prostředky k tomu odpovídají všeobecně řádům svazovým, jehož pravidly se odbor spravuje. 4. a) Členem»Táborníků«může býti každá bezúhonná osoba, která přijme skautské zásady a pravidla v úpravě zde vytknuté a je přijata do některého oddílu»táborníků«. Za členy mohou se hlasití rodiny i jednotlivci. Tito nerodinní členové mohou býti přijímáni nejvýše do třetiny celkového počtu členů oddílu. b) Nový člen, pokud je ve věku 8 18, vysvětlí vůdci oddílu, ze kterých důvodů mu není možno býti vlčetem (šotkem), nebo skautem (skautkou). Uzná-li vůdce platnost těchto důvodů, přijme nováčka, jinak ho odkáže na příslušnou organisaci skautskou, nebo ho po případě odmítne. Přihlášku musí spolupodepsati aspoň dva organizovaní členové Svazu. Nežli se vyhlásí přijetí, musí se nový člen podrobiti tajnému hlasování členů družiny, do které má býti přikázán. Jediný hlas nepříznivý znemožní zápis nového člena. c) Nováček je přijat na tři vycházky' na zkoušku; pak složiv tábornický slib stává se řádným členem, obdrží odznak a smí nositi kroj. d) Ztráta členství nastává v týchž případech jako u skautů. 5. Povinnosti členů jsou stejné s povinnostmi skautů yůbee.

10 6. Správa odboru: a) Odbor táborníků je řízen Tábornickou radou šesti osob, které jsou každoročně jmenovány Svazem po slyšení vůdců»táborníků«. V jednotlivých okresích vede»táborníky«okresní vůdce, jemuž ku pomoci jsou vůdcové všech oddílů jeho obvodu. b) Tábornická rada volí ze sebe předsedu, místopředsedu, jednatele a pokladníka; povoluje zřizování oddílů, jmenuje vůdce okresní a oddílové a dohlíží na činnost vůdců a jejich prostředninictvím na činnost a hospodářství oddílů. c) Vůdcem oddílu může býti osoba, která má vůdcovskou kvalifikaci od Svazu skautů nebo Tábornické rady. V pozoruhodných případech může býti vůdcovství přiznáno osobám, které i bez zkoušek zabezpečují náležité vědomosti, zkušenosti a schopnosti. d) Tábornická rada může kdykoli oddíl rozpustiti, nebo vůdce sprostiti jeho funkce, neosvědčí-li se. e) Oddíly»Táborníků«jsou samosprávné a samy ustanovují si své měsíční příspěvky. Kromě jmenovaného vůdce volí si potřebné funkcionáře (pokladníka, hospodáře a pod.). Vůdce oddílu ustanoví si svého zástupce. Každá družina zvolí si vedoucího rádce. Tito funkcionáři tvoří oddílovou radu. f) Každý oddíl odvádí Svazu ročně za každého člena nerodinného (jednotlivce) 10 Kč, za rodinného člena*) 5 Kč, za dítě starší 10 let 2 Kč, nejméně však 50 Kč ročně. Z toho polovina připadá tábornické radě na správní výdaje. g) Oddíl má 2 až 4 družiny; družina čítá asi 10 až 15 členů (3 až 5 rodin). 7. Vycházky a tábory. Společné vycházky a tábory nejsou dovoleny jinak, nežli jsou-li osobně řízeny odpovědným vůdcem, nebo jeho zástupcem (rádcem), který bdí nad pořádkem a zachováváním skautských zásad a svazových pravidel, *) Rodinný člen = otec, matka, děti,

11 Společných táborů, spojených s noclehováním, mohou se zúčastniti nerodinní členové pouze tehdy, jestliže byli na dobu tábora přijati do ochrany a odpovědnosti některé rodiny. Toto ustanovení netýká se svobodných osob dospělých, majících samostatné postavení. Tito jsou sami za sebe zodpovědní. Vůdce tábora může jednotlivce nebo rodinu poslati kdykoliv z tábora domů. Členové náčelnictva a zpravodajové Svazu mají právo kontroly všech podniků a hospodářství»táborníků«a jejich pokynů musí býti uposlechnuto. 8. Zřízení» Táborníků «je bratrské, proto členové říkají si»bratře (sestro)«beze všech jiných civilních titulů. Případné spory soudí vyšší instance a konečně rozhodčí soud, do něhož jmenují strany po dvou členech. Mimo to jsou členy jeho dva členové Tábornické rady. Předsedá delegovaný člen Náčelnictva Svazu. 9. Kroj»Táborníků«je turistický s použitím skautské košile (blůzy) a opasku. Vůdce má právo nositi vůdcovský kroj Svazu. Odznakem»Táborníků«je zářící slunce, žlutě vyšité na levém rukávě košile, po případě kovové v knoflíkové dírce kabátu. Příslušnost ke Svazu vyjadřuje se svazovým odznakem a přeskou opasku. Vedoucí funkcionáři nosí úplné kroje příslušných skautských funkcionářů, doplněné odznakem táborníků*. Stužky družinové, ani značení let se nenosí. Číslo oddílu vyšito je na rukávě pod obrazem slunce; na př. T. 12., t. j. táborník oddílu dvanáctého. 10. Jmění zaniklých nebo rozpuštěných oddílů,připadá Svazu.

12 III. Tábornický oddíl. Tábornická organisace je obdobou organisace skautské. Jsou tu družiny a rádcové, oddíly a jejich vůdcové, okresní a župní zpravodajové. Tito dva poslední funkcionáři jsou společní skautům i táborníkům až do té doby, kdy potřeba vyvolá si jmenování zvláštních zpravodajů tábornických. Jak založiti a do života uvésti tábornický oddíl? Kdekoliv najde se aspoň 5 přátel tábornické myšlenky, může se počíti s ustavením družiny. Na společné schůzce zvolí si rádce a pokladníka. Rádce má býti informován o tábornictví nebo 0 skautinku a jest osoba, k níž všichni členové mají důvěru. Řídí tuto malou tábornickou družinu. Oznámí okresnímu zpravodaji tato data o všech členech družiny: 1. Jméno. 2. Věk. 3. Zaměstnání. 4. Stav rodinný. 5. Zdali byl skautem (jak dlouho a kde). 6. Které sporty pěstuje. Okresní zpravodaj, připojiv své dobré zdání, odešle tento výkaz do Prahy ústřední Tábornické radě (Svazová kancelář), která buď schválí nebo neschválí založení organisace. Jestliže družina obdrží schválení, může zahájiti činnost. Rádce předloží okresnímu zpravodaji tábornický slib, podepsaný všemi členy družiny (po př. může se složití 1 ústně), načež obdrží od něho legitimace a odznaky pro všecky členy. Vystouplý nebo vyloučený člen vrátí legitimaci i odznak bez náhrady. Zaplatí příslušný roční poplatek Svazu. (Okr. zpravodaj jej odešle ústředí.) Od té chvíle družina je členem tábornické organisace. Tábornický slib zní: 1.»Jsem přítel přírody a volnosti a slibuji, že budu přírodu chránit a volnosti nezneužívat.«2.»budu pěstovati tělesná cvičení, hry, sporty a tělesnou práci a to pokud možno ve volném vzduchu.«3.»budu pracovati ke zdaru tábornické myšlenky a všem táborníkům budu bratrem (sestrou).«

13 Rozumí se, že táborníci vyhovují i slibu skautské mládeže (uveden v kap. IX.), neboť jeho platnost se u dospělých táborníků předpokládá. Družina pak ihned stará se o potřebnou tábornickou výstroj a zahájí programovou činnost. Dobré návody naleznou se ve skautském časopise»vůdce«. Noví členové skládají slib zpravidla u táborového ohně (na vycházce). Po provedeném příznivém hlasování o přijetí nového člena vůdce promluví krátce, ale vážně o tábornické myšlence a přednese tři odstavce slibu ve fdrmě otázek k nováčkovi. Nový člen odpoví pokaždé: Ano! Na to vůdce, podávaje mu ruku, pozdraví jej jako bratra (sestru) a vítá do družiny (oddílu). Nový člen podá ruku všem přítomným spolubratrům. Nakonec zazpívá se tábornická píseň. Členové scházejí se na př. jednou týdně a besedují o tábornictví, referují o výletech, cestách a výpravách a probírají skautskou literaturu. Cvičí se ve skautských dovednostech (uzly, signály, mapování a čtení map, orientace, první pomoc a j.) a připravují nové vycházky a tábory. Kde je příležitost, pěstují sporty a tělocvik. Navazují styky s oddíly skautskými a spolky a kluby tělovýchovnými. Pořádají přednášky skautské, turistické, tělovýchovné, sportovní. Na úhradu výloh vybírají si vlastní, družinový příspěvek. Rádce podává dvakrát do roka zprávu o činnosti družiny okresnímu zpravodaji, který ji s vlastním posudkem odešle tábornické radě. Nově se hlásící členové přijímají se podle ustanovení 4. řádu tábornického.*) Jestliže počet členů družiny *) Hlásícím se.táborníkům: V místech, kde není posavad tábornické brganisace a žádných známých nemáš, přihlásíš se u místního skautského vůdce, nebo u předsedy Místního sdružení skautského, nebo u okr. zpravodaje skautského, o němž ti poví každý skaut, kterého potkáš. Onen funkcionář vyčká, až bude míti několik 'takových přihlášek a svolá vás pak k společné schůzce, kde se seznámíte a zařídíte další, podle tohoto článku. Kde již tábornický oddíl je, tam odevzdej přihlášku jeho vůdci, nebo kterémukoliv skautovi, aby ji doručil. V Praze pak, neznáš-li adres táb. vůdců, pošli svou přihlášku do Svazové kanceláře: Kancelář Svazu čs. skautů, Staré město, Rytířská ul. č (Stará ryciua.)

14 vzrostl aspoň na 15, rozdělí se družina na dvě a obě zvolí si vlastní rádce. O tom dá se ihned zpráva okresnímu zpravodaji a připojí se návrhy vhodných osob, které by mohly býti pověřeny funkcí vůdcovskou. Okr. zpravodaj odešle zprávu se svým doporučením radě, kteráž prohlásí ony dvě družiny za tábornický oddíl, ustanoví jeho číslo a jmenuje pro tento oddíl vůdce na dobu 1 roku. Tento vůdce spravuje oddíl, stará se o rozkvět jeho činnosti a dohlíží na ni, řídí vycházky a tábory, přijímá nové členy a jejich slib podle řádových ustanovení, vydává jim legitimace a odznaky. Oddílového vůdce může zastupovati jím ustanovený rádce. Každý oddíl zvolí si pokladníka, který vybírá oddílové příspěvky, na nichž se členové sami usnesou. Další vzrůst družin spadá již do pravomoci vůdcovy. Zpravidla nemají býti v oddíle více než 4 družiny. Stoupne-li počet členstva ještě více, ohlásí, vůdce okresnímu zpravodaji rozdělení členstva na dva oddíly a současně navrhne vhodnou osobu pro funkci vůdcovskou ve druhém oddíle. Okr. zpravodaj podá o tom zprávu radě, která nový oddíl schválí, očísluje a jmenuje mu vůdce. Někdy vzroste mezi družinami těsné společenství tak, že dvě tři družiny splývají dohromady, čemuž vůdce nepřekáží. Ano, časem z celého oddílu vytvoří se jediná, přátelská družina. Vůdce sestavuje výroční zprávu o činnosti oddílu a odešle ji s výkazem členstva radě prostřednictvím okr. zpravodaje. Podobně oznamuje každý větší podnik, zejména tábor delší než tři dny. Výkaz členstva sestavuje vůdce podle těchto rubrik: Číslo legitimace (oddílové). Jméno člena. Zaměstnání. Bydliště. Rodinný stav a věk. Které sporty provozuje. Kdy byl přijat. Aby veden byl soupis členstva jednotně a přehledně, založí si oddílový pokladník dva seznamy (třeba v jediném sešitu). Jsou to: A. Soupjs členstva.... oddílu. Obsahuje tyto rubriky: Číslo legitimace, jméno člena. Zaměstnání. Bydliště. Kdy byl přijat. Svazový příspěvek r. 1921, 1922, 1923.

15 B. Oddílové příspěvky. Obsahuje tyto rubriky: Číslo legitimace. Jméno. Zápisné. Příspěvek, rozdělený podle měsíců: L Ú B D K Č Č c S Z Ř L P a Úhrn. (Je dobře, připraviti si toto aspoň na tři léta.) Oddíl založí si odbornou knihovnu, sbírku map a pomůcek. K tomuto cíli spojí se i několik oddílů nebo spolčí se s místními kluby a spolky příbuznými. Podle možnosti zřídí si oddíl i klubovnu, místnost, kde koná své schůzky, a dílnu, kde vyrábí a spravuje tábornické. a sportovní potřeby. V tomto směru poskytne pohostinství místním skautským organisacím a podle možnosti je podporuje. Skautské prodejny opatřují různé potřeby táborníkům za stejné ceny jako skautům. Kterak táborníci uplatňují se ve správě Svazu čs. skautů, řídí se jeho stanovami. O výročních shromážděních Svazu vysílá každý oddíl delegáta, který má hlasovací právo při věcech, týkajících se tábornictví, nebo při ideových věcech, společných skaufinku i tábornictví. Jinak tábornická rada svolává podle potřeby sjezdy tábornické, při nichž hlasovací právo má za každý oddíl volený jeho delegát a vůdce. Na odůvodněné přání aspoň pětiny oddílů musí rada svolati zvláštní tábornický sjezd delegátů a vůdců. Oddílům je volno svolávati po ohlášení ústřední radě pracovní sjezdy okresní a župní. Oddíly jsou nápomocny radě vyhledáváním schopných osob za vůdce a navrhují Svazu členy ústřední rady tábornické. Všecky oddíly mají oznamovati své zkušenosti, přání a návrhy radě, aby se organisace zdokonalovala. Kde je založeno Místní sdružení Svazu skautů nebo klub Old skautů, tam zavedeme těsnou spolupráci, kde místního sdružení není, tam převezme tábornický oddíl zatímně jeho úkol, pokud stačí. Podle potřeby zvolí si oddíl ještě některé funkcionáře, na př. hospodáře, knihovníka, zapisovatele, tajemníka, cvičitele (sportovního), pořadatele zábav a přednášek a pod. V zimě oddíl pěstuje zimní sporty a vedle toho koná tyto práce: Pravidelné schůze s programem tábornickým, sportovním nebo vzdělávacím. Přednášky. Kursy o první

16 pomoci, kursy fotografické, kursy vůdcovské a p. Spisuje se kronika oddílová, kopírují se letní fotografie a dělají alba a diapositivy. Čte se.odborná literatura. Připravují se cesty a tábory na novou sezonu. Práce v dílně. Propagace skautinku a tábornictví. Výchova a cvičení skautského dorostu. Nemysleme si, že zima nás donutí býti pořád doma a zanechati vycházek! Zimní turistika je velice vděčná. Mnoho záleží na osobě vůdcově. Mnohdy oddíl stojí i padá s vůdcem. Má to býti osoba, požívající vážnosti a důvěry všech členů a při tom má míti dostatek zkušeností praktických o táboření, o skautinku a rozličných sportech. Zejména také má býti dobrým znatelem lidí, aby dovedl svěřený oddíl udržeti v souladu a říditi tábor, sdružující osoby rozmanitého věku a zaměstnání, děti, muže a ženy. Nejlépe hodí se k tomu bývalí skauti, turisté, sportovci. Je nutno, aby měl dosti vychovatelského taktu, nepočínal si pánovitě, nýbrž aby celou společnost vedl jako otec, takže nikdo ani necítí, že je veden. Členové pak mají spolu jednati jako opravdoví přátelé, bratři, snášeti mínění jiných, nevybuchovati v nakvašení hned ostrými slovy, míti ohled na tělesné i duševní disposice ostatních členů a především potlačovati všecko malicherné a nechutné. Očisfovati se a povznášeti se v přírodě, vnímati veliké její krásy a ne utápěti se v malichernostech. Nechť si také připamatují, že úloha vůdcova není tak snadná, jak by se zdálo a že všichni členové mají býti vůči němu loyální a uznalí. Kde však ukázaly by se odůvodněné žaloby na vůdce málo schopného, nebo nedbalého, tam mají členové povinnost, obrátiti se o zakročení, po ph odvolání vůdce k okr. zpravodaji a k radě. Tou dobou jsou v Praze již ustaveny tři tábornické oddíly a členských přihlášek dochází tolik, že bude* nutno hned zříditi oddíly další.

17 IV. Výstroj a potřeby. Táborník i tábornice vystrojí se na cestu účelně' t. j. jednoduše a prakticky. Použije se tu zkušeností skautských, turistických a sportovních. Volíme oděv praktické barvy- a z látky co nejlepší. V zimě oděv tmavomodrý, nebo černý. Střih je turistický. Dosti "kapes a to velkých a zapínacích. Kalhoty máme dvojí: 1. letní, sahající sotva ke ko- Jenům, skautské, sportovní. 2. zimní, dlouhé, ale na lýtkách a dole těsně přiléhající, se šněrováním. Tyto se nám dobře hodí k zimním sportům. K letním kalhotám nosíme punčochy, nad lýtkem ohrnuté, takže kolena zůstanou holá. Kde možno, chodíme ovšem bosi. K zimním nosíme holeně, kamaše nebo ovinky. Do sněhu osvědčují se kožené holeně. (Jednoduše spínací, nikoliv s řemeny, nebo množstvím knoflíčků.) Obuv je důkladná a pohodlná. Okování není u nás potřebí. Pro případ lezení po strmých skalách a trávnících a po zmrzlém sněhu připneme si k podpatkům lezecká železa. V Tatrách jsou evokované boty v létě i nebezpečny. Na cesty několikadenní neseme s sebou reservní střevíce, v zimě bačkory. Varujme se bot těsných, nebo příliš volných. Nehleďme na modu a vybírejme obuv takového tvaru, který souhlasí s tvarem nohy (široké špičky). Podpatky buďtež nízké, široké. Podrážka silná, v zimě dvojitá. Opasek Qsvědčil se skautský; šle nejsoi Košile buď výhradně jen skautská, zr s kapsami. Pod ní nosíváme lehkou síťko/ v zimě svetr. Kabátu ani vesty není skautská košile stačila nám i v zimě na případ nepohody a odpočinku máme svetra kabát, nejlépe nepromokavý 0

18 Pokrývky na hlavu není obyčejně potřebí. Jen za úpalu nebo nepohody vezmeme si jednoduchou, turistickou čepici. V zimě máme s sebou ve vaku ještq* kuklu (na hlavu) proti mrazivému větru. Kdo chce, nosí jednoduchou, dlouhou vázanku, po př. skautský šátek podle usnesení družiny. Sestry tábornice přizpůsobují se úboru mužskému. Skautská košile nahradí jim halenu (blůzu); stačí jen malá úprava. Kalhoty mají dvojí: letní a zimní (lyžařské), střihu sportovního. Při chůzi osadami a ve vlaku oblékají na ně ještě lehké, krátké sukénky. Tábornický odznak, zde vyobrazený ve skutečné velikosti, zhotoví se takto: Z tenké látky, zlatové barvy (v zásobě pro celý oddíl), vystřihneme kolečko, velikosti dvouhaléře a přišijeme je žlutou nití na košili, na levý rukáv, pod rameno. Pak si nakreslíme 8 paprsků 12 cm dlouhých a mezi ně tolikéž paprsků dlouhých 0*8 cm a to tak, aby se slunce nedotýkaly. Na to si je vyšijeme žlutou nití.

19 Touže nití vyšijeme pod obraz slunce číslo svého oddílu ve velikosti 1*5 cm. (T = táborníci, 3 číslo oddílu). ~ Svazový odznak, bronzová lilie se psí hlavou na štítku uprostřed, spojuje mezinárodní skautskou lilii se znakem (od Mik. Alše) českých Chodů Psohlavců. Jest dvojí: velký a malý. Velký nosíme připevněný na skautské košili, nad levou kapsou (na Odznak Svazu skautů. srdci); jinak, než takto, není dovoleno jej nositi. Nenosíme jej tedy na civilním obleku, ale jen tehdy, jsme-li oblečeni po tábornicku. Malý odznak připevníme na civilním kabátě a můžeme jej nositi stále. Při slavnostních příležitostech a při výpravách do ciziny podkládáme velký odznak stužkou ve státních barvách. Proč zavádíme u táborníků jakousi jednotnost oděvu a odznak, má své dobré důvody. Nejen, že lišíme se tím od neorganizovaných»divokých«zálesáků a trampů, ale hlavně zavádíme tím ve svých řadách bratrskou rovnost všech i zevnějškem. Mizí stavovské rozdíly, není příležitosti uplatfiovati okázalost, nádheru a»toilety«. V táboře je dokonce nutno, aby všichni byli přibližně stejně oděni, neboť jinak by se trapně rušil soulad. (Na jednom táboře na dalmatském ostrově pořídili jsme si všichni lehký řecký oděv (chitony) a velmi se nám osvědčil.) Konečně i při společném vystupování na cestách, na drahách, v městech atd. ukazuje se, že jakási uniformita je praktická a žádoucí, jak poznali všichni účastníci větších výprav. Ne poslední důvod je i v tom, že stejnokroj ukládá nositeli i vědomí zodpovědnosti. Táborník s odznakem nemůže se v přírodě nikdy cho- 2*

20 o vati nenáležitě, neboť za jeho skutky odpovídá celá organisace. Tábornický kroj nezáleží tak v jednotlivostech, jako v slohovém souladu oděvu celého oddílu. Individuální různost jest při tom dostatečně respektována. Francouzská toileta dámy, nebo dlouhé kalhoty a tvrdý klobouk muže a pod., přece jen ruší^kupinovou harmonii. Jaké klobouky nebo čepice nositi, o tom si oddíl učiní časem vhodné usnesení. Zejména naše sestry budou přemýšleti o praktické pokrývce hlavy. Po skautském vzoru má i každý tábornický oddíl vlajku. Je pro všechny oddíly stejná. Vztyčuje se na shromaždištích a v táborech. Slouží i k signalisování. Vyrobí se takto: Z tenké zelené látky (barva volné přírody) vystřihneme rovnoramenný trojúhelník, dlouhý 60 cm a široký 40 cm. Do rohů přišijeme tkanice na přivazování. Vlajku vyzdobíme obrazem slunce, kolečkem ze žluté látky (průměr 10 cm). K tomuto vyšijeme ještě 16 paprsků a to střídavě paprsek delší* a kratší, aby nedotýkaly se samého slunce. Potřeby tábornické: Legitimace a odznak. Nůž skautský; silný, s vývrtkou, otvíračem konserv, sídlem a pod. Zavěsíme jej k pasu, kde jej máme stále při ruce a neztratí se. Hůl (tyč) skautská, dlouhá 1V2 m. Okování není nutno. Stačí obyčejná lísková, jasanová, vrbová nebo olšová. Poslouží při stoupání do hor a při mnoha příhodách, hlavně, aby držela stan při táboření. Sekyrka, neveliká, ale nikoliv zas jen hračka. Zastrčena v pouzdře zavěšena je k pasuí Píšťala skautská, pronikavá. Připevněna na šňůrce. Pískáme na ni signály a v případě potřeby přivoláme ppmoc. Zápisník s tužkou. Hodinky. Vak důkladný, veliký, s širokými popruhy. Mapa, kompas a cestovní»průvodce«. Jízdní řád. Provázek a šňůry, řemínek a res. šněrovadla. Zápalky, svíčka, lucernička, elektrická svítilna. Vařič, kotlík.

21 Šálek s miskou na jídlo. Plechový hrneček a talířek. (Hliník.) Jídelní příbor. Solnička a cukřenka. Hliníková krabice na potraviny. Hliníková krabička na máslo. Šitíčko; nůžky, jehly, nitě, špendlíky (i spínací!), knoflíky, záplaty, náprstek. Potřeby toiletní; mýdlo v krabičce, hřeben, zrcátko, kartáček na zuby, holicí přístoj, žínka, kapesník (1 res.), ručník. Plavky, koupací oblek, koupací plášť a střevíce. Dalekohled, aneroid. Potřeby ke hrám; míč, šňůra, šachy. Potřeby psací; tužka (obyčejná, inkoustová, červenomodrá), křída, pero, kalamářík kapesní, korespondenční lístky, papír a obálky, známky, pečetní vosk; potřeby kreslicí, "malířské. Lepidlo. Fotoaparát s příslušenstvím. Polní láhev (na čaj nebo na kávu). Příruční lékárnička. Knížka ke čtení (noviny). Reseryní prádlo a střevíce lehké. Lihovárek nebo petrolejový vařič; líh, petrolej. Stan a kolíky. Pokrývky dvě k přenocování, po př. spací pytel. Plášť do deště. Slamník a polštářek, prázdné povlaky. Nádoba na vodu a na mléko, bandaska. Vojenská lopata rýč. Vlajka. Zbraň. Sportovní potřeby; lyže, loďka, kolo... Hudební nástroje příruční. Pomůcky vědecké; lupa, botanický klíč a torba, geologické kladívko, napínací prkénka, krabice na housenky a pod. Potraviny; chléb, housky, buchty, vánočka, sušenky,] perník. " Ovoce; sušené švestky, ořechy a kfíjtfjfe zejména v zimě. Salám, uzenáče. Smažené řízky/rotte^ drůbež. Vejce na tvrdo. Cukr, čokoláda, bonbop yf cips^g

22 Mouka, brambory, rýže, hrách, krupice. Konservy, čaj, kakao, káva, máslo. Pytlík na chleba, pytlík na jiné potraviny., Potřeby k vaření; sběračka, poklička, kastrolek, čajové vajíčko, mlýnek na kávu, vařečka, utěrka. Jíška, zelenina, koření, sůl, sušené houby, ceres, povidla, cibule, ocet, omastek. Na delší tábor rozmnoží se přiměřeně nástroje (pilka, hřebíky, kleště a. t. d.) i kuchyňské nářadí (kuchyňský nůž, struhadlo, pánev, vál a váleček, prkénko na krájení atd.). Na denní výlet učiníme ovšem výběr potřeb nejnutnějších. Všecky věci máme poznamenané vlastní značkou.

23 V. Vycházky. T Rozmanitost zaměstnání táborníků nedovoluje zpravidla pořádati vycházky jindy, nežli v neděli nebo ve svátek. V týdenní schůzce oddílu nebo družiny ustanoví se program vycházky, cíl cesty a sraz. Vedení náleží vůdci, po př. rádci, nebo také vůdce pověří vedením vycházky některého člena, který se dobře vyzná v krajině, po př. vědeckého odborníka, který bude míti příslušný výklad. Ve schůzce také dohodnou se účastníci o potřebné výstroji, rozdělí naezi sebe stany, kotlíky, nástroje, lékárničku a j. věci, aby byli rovnoměrně zatíženi. Ujedná se, co se bude vařiti a co kdo k tomu zaopatří a přinese. Oznámí se přibližný náklad peněžní. Jde-li o neznámou krajinu, pojedná se o pozoruhodnostech zamýšlené cesty, o jejích krásách přírodních, o památných znamenitostech, o významných podnicích technických, o zajímavostech vědeckých a j. Nezapomíná se na turistiku vodní! Před vycházkou každý člen ví, za jakým účelem ji koná. Dobře je, přečisti si příslušné partie z Průvodce a nezbytno je prostudovati předem mapu, odhadnouti vzdálenosti a terén. Neurčujme si nikdy předem velikých pochodů, pamatujme i na slabší chodce. (Avšak nic nám nevadí, abychom při dobré kondici neušlapali pět šest mil.) Za to vždy reservujme několik hodin na táboření v lese, kde si odpočineme, kde se najíme a kde se pobavíme hrami a cvičením na volném vzduchu. Nelekejme "se zachmuřeného počasí, ani zmoknutí. Veselá společnost v přírodě nic si z toho nedělá. Jen při počasí beznadějně ošklivém odložíme vycházku. Před deštěm dobře se ochráníme i stanovým plátnem. Program stanovené vycházky není Písmo svaté, nýbrž může se měniti pod\e počasí, podle zajímavosti těch kterých míst a podle nálady účastníků. Pamatujme, že

24 cílem vycházky je tělesné i duševní osvěžení a nikoliv třicetikilometrový pochod. Při schůzce na nádraží vůdce sepíše si účastníky, prohlédne jejich výstroj, zkontroluje, neschází-li něco a zakoupí společně lístky.*) Jmenuje zapisovatele pro tuto vycházku a odevzdá mu zápisníček. Drobné společné výdaje, jako na př. převoz, zpropitné průvodčím a pod., platí se ze společné pokladny. Lůžko v lese. Vycházky účastní se buď pouze Jediná družina, nebo několik družin, nebo celý oddíl. Účast je povinná pro členy, kteří mají právě volno. Na vycházce táborníci na sebe zbytečně neupozorňují, vlajku vyvěšují jen tehdy, kdy jest jí potřebí k označení shromaždiště (na nádraží, ve vlaku, v táboře a pod.). Nikdy nesmí dojiti k hlučným scénám, vždy Skauti, organisovaní ve Svazu skautů republiky Československé, mají na drahách 50% slevy, jede-li aspoň 6 osob, na průkaz sníženkou, Svazem vydanou. (Rozhodnutí ministerstva železnic ze dne 28. února 1919, č /3, obnovené rozhodnutím téhož ministerstva ze dne 17. srpna 1921, č /3.) Na parnících nutno slevu předem vyjednati. Poskytuje se pouze pro všední dny. Jen v zimní sezoně možno žádati i v neděli o slevu.

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR BRLOH 2015 18. 7. 1. 8. 2015. Informace pro rodiče a děti. o táboře a jeho okolí. odjezdu a platbě. kontaktech.

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR BRLOH 2015 18. 7. 1. 8. 2015. Informace pro rodiče a děti. o táboře a jeho okolí. odjezdu a platbě. kontaktech. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR BRLOH 2015 18. 7. 1. 8. 2015 Informace pro rodiče a děti o táboře a jeho okolí odjezdu a platbě kontaktech vybavení dětí PÁR SLOV ÚVODEM PRO RODIČE Tábor se nachází v klidném prostředí

Více

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba).

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba). KROJOVÝ ŘÁD Kroj Pathfinderů má vyjadřovat příslušnost celosvětovému hnutí a jeho ideálům. Jednotné oblečení pro děti z různých sociálních vrstev znamená rovné podmínky pro každého, ať už pochází z jakéhokoli

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_07 Název materiálu: Evakuační zavazadlo Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** jméno dítěte:... narozené:...

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** jméno dítěte:... narozené:... Oddíl Stříbrný vlček Rudná Česká tábornická unie ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** Provozovatel: Oddíl Stříbrný vlček Rudná, ČTU Cena tábora pro rok 2015: 3400,- Kč konaného

Více

TÁBOR 2015-96. ODDÍL ŠIPKA-PRAHA Základní informace

TÁBOR 2015-96. ODDÍL ŠIPKA-PRAHA Základní informace TÁBOR 2015-96. ODDÍL ŠIPKA-PRAHA Základní informace Termín: 11. 7. 2015-25. 7. 2015 Místo: Nový Dvůr (část obce Číhaň; PSČ: 34142), okres Klatovy, kraj Plzeňský Mapka: GPS souřadnice tábora: Loc: 49 20'34.34"N,

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Tábor Křeč 2013. Kufrování: ve čtvrtek 20. 6. 2013 od 18.00 do 19.00 v klubovně (V Podzámčí, Praha 4 Krč), kontakt 731 219 329 (Kačka)

Tábor Křeč 2013. Kufrování: ve čtvrtek 20. 6. 2013 od 18.00 do 19.00 v klubovně (V Podzámčí, Praha 4 Krč), kontakt 731 219 329 (Kačka) Tábor Křeč 2013 Termín: 29. června 2013 13. července 2013 Adresa: GPS: Sraz: Návrat: Cena: Skautský tábor v Křeči Statečná srdce Kateřina Hromková (= jméno dítěte) Pošta Křeč 394 95 49 22'7.468"N, 14 55'30.401"E

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Tábor Matějovec 2.8. 16.8.2008

Tábor Matějovec 2.8. 16.8.2008 Tábor Matějovec 2.8. 16.8.2008 Odjezd je v pátek 1. srpna 2008 (pro skauty) Sraz je u klubovny v 8:00 hodin Na tábor pojedeme na kole, na tábořiště dorazíme v sobotu v poledne Účast je dobrovolná Odjezd

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Organizační a jednací řád poboček JČMF

Organizační a jednací řád poboček JČMF Organizační a jednací řád poboček JČMF Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků (dále Výbor JČMF) vydává podle článku 25 bodu n) Stanov JČMF, schválených dne 4.7.2014 v Brně, tento řád, jímž se stanoví

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město Ř Á D J E S L Í Provoz je zajištěn od 6,00 do 16,00 hod. V pondělí a středu nabízíme po dohodě s rodiči prodloužený provoz do 17,30 hod, v úterý a čtvrtek po dohodě do 16,30 hod. Rozdělení dětí do oddělení

Více

Dům dětí a mládeže Praha 9

Dům dětí a mládeže Praha 9 Dům dětí a mládeže Praha 9 Měšická 720, Praha 9, 190 00 Předtáborový zpravodaj letní tábor RS Varvažov 2011 16. 7. 30. 7. 2011 Všeobecné informace Středisko se nachází v píseckém regionu 7 km od Zvíkovského

Více

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014 Zabezpečení: Vedoucí: hlavní vedoucí: Martin Zavřel vedoucí: Petr Keramidas David Šmůla pomocníci zdravotník: Jaroslav Vosátka Lucie Mikešková M. Vosátková Ubytování: Chatový ráj Komorník GPS: 49 8'5.114"N,

Více

Tabulky velikostí vojenské výstroje

Tabulky velikostí vojenské výstroje Tabulky velikostí vojenské výstroje Příloha k publikaci Výstroj českých vojáků (dle předpisu Int-51-4) Vojenské zařízení 8521 Brno 2006 MĚŘENÍ TĚLESNÝCH ROZMĚRŮ TĚLESNÉ ROZMĚRY MUŽI 1 výška 2 obvod hlavy

Více

Informační schůzka o Táboře

Informační schůzka o Táboře Informační schůzka o Táboře Křelovice 2013 ( 29.6. - 19. 7. 2013) Oddíl Bronco jako součást světové organizace Světový skauting WOSM, WAGGS,... Junák svaz skautů a skautek ČR 52. středisko Stopaři 120.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS STANOVY SVAZU VODÁKŮ MORAVY A SLEZSKA HLAVA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Svaz vodáků Moravy a Slezska (dále jen SVMS) je dobrovolným sdružením samostatných klubů. Vzniká ve smyslu zákona o

Více

STATUT SPORTOVNÍHO KLUBU

STATUT SPORTOVNÍHO KLUBU STATUT SPORTOVNÍHO KLUBU ČLÁNEK I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Zřizovatelem sportovního klub OCRA JUNIOR KLUB (dále jen sportovní klub) je spolek Obstacle Racing Association CZ z.s. se sídlem v Kladně, Vašíčkova

Více

Tábor Křeč 2015. Kufrování: ve čtvrtek 25. 6. 2015 od 18.00 do 19.00 v klubovně (V Podzámčí, Praha 4 Krč), kontakt 723 808 247 (Qiki Verča Nejedlá)

Tábor Křeč 2015. Kufrování: ve čtvrtek 25. 6. 2015 od 18.00 do 19.00 v klubovně (V Podzámčí, Praha 4 Krč), kontakt 723 808 247 (Qiki Verča Nejedlá) Tábor Křeč 2015 Termín: 1. 18. července 2015 Adresa: GPS: Sraz: Návrat: Cena: Skautský tábor v Křeči Statečná srdce Amélie Schaeferová (= jméno dítěte) Pošta Křeč 394 95 49 22'7.468"N, 14 55'30.401"E v

Více

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s.

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. KLM Brno Stanovy klubu Strana 1 z 5 Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. Preambule Klub leteckých modelářů Brno, o.s. (dále jen KLM Brno) je dobrovolné zájmové občanské sdružení leteckých modelářů

Více

Organizační řád České námětové společnosti SČF

Organizační řád České námětové společnosti SČF Organizační řád České námětové společnosti SČF Česká námětová společnost (dále jen ČNS) je součástí Svazu českých filatelistů (dále jen SČF) a vyvíjí svoji činnost v jeho rámci na území České republiky.

Více

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF Vnitřní řády Spolku přátel ETF Část A. Volební řád Článek I. Volby do předsednictva a revizní komise Spolku přátel ETF 1. 1.Volební shromáždění je totožné s Členskou konferencí. 2. Volební období všech

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

Sportovní tábor pro děti v Horní Bříze 2014

Sportovní tábor pro děti v Horní Bříze 2014 TJ Lokomotiva Plzeň pořádá Sportovní tábor pro děti v Horní Bříze 2014 Termín: 29.6-4. 7. 2014 Účastníci: chlapci a dívky ve věku 6 13 let Místo: areál SOU Horní Bříza, U Klubu 302 Vedení tábora: Filip

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009

ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009 ORGANIZACE JUNÁKA ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009 PODPŮRNÝ MATERIÁL PRO KOMPETENCE Z OBLASTI ORGANIZACE (ZAHRNUJE OBOR: ORGANIZACE A PRÁVO) Obsah: 1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA JUNÁKA 2 1.1 PRVKY

Více

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17, 602 00 Brno příspěvková organizace Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní družina je součástí právního subjektu Základní školy a mateřské školy

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00 STANOVY SVAZU UČITELU TANCE PRAHA, občanské sdružení 1 Název - sídlo - obvody činnosti Název organizace : Právní forma: Používaná zkratka: Sídlo organizace: Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

Informace pro rodiče nováčka

Informace pro rodiče nováčka Informace pro rodiče nováčka skautského oddílu mladších chlapců - vlčat Vážení rodiče, Váš syn by se chtěl stát členem naší smečky vlčat. Rádi bychom Vám poskytli základní informace o tom, kdo jsme a jak

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

PŘIHLÁŠKA NA FOTBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ

PŘIHLÁŠKA NA FOTBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ PŘIHLÁŠKA NA FOTBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ Organizace: TJ Spartak Chrastava Oddíl: Fotbal Chrastava Adresa: Turpišova 292, 46331 Chrastava Přihlašuji závazně svého syna/dceru rodné číslo bydliště na letní fotbalové

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD (ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL) Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány A Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1. Práva žáků Žák má právo: na účast na výchovných, vzdělávacích,

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

Řád školní družiny. Účinnost od: 22. 6. 2015 Ruší se Řád školní družiny od 1. 9. 2014 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A 5 Počet příloh:

Řád školní družiny. Účinnost od: 22. 6. 2015 Ruší se Řád školní družiny od 1. 9. 2014 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A 5 Počet příloh: Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace tel. 487 370 332, 777 739 428 skola@zsliberecka.cz, www.zsliberecka.cz Řád školní družiny Pořadové číslo:20/2015 Účinnost od: 22.

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE na LDT 2015 ŠÉBA o.s.

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE na LDT 2015 ŠÉBA o.s. PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE na LDT 2015 ŠÉBA o.s. Termíny: 1.7. - 11.7.2015 cena : 4.400,- Kč 1.7. - 18.7.2015 cena : 5.990,- Kč Žádáme o nevratnou zálohu 1.500,-Kč po přijetí přihlášky Jméno a příjmení dítěte:...

Více

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ Obsah: 1. ZŘÍZENÍ JESLÍ...3 2. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ...3 3. PROVOZ JESLÍ...4 3.1. Přivádění dětí...4 3.2. Nepřítomnost

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

Vánoční aktivity II. stupeň středa 22. 12. 2010

Vánoční aktivity II. stupeň středa 22. 12. 2010 Vánoční aktivity II. stupeň středa 22. 12. 2010 I. aktivita 8:10 9:20 přestávka 9:20 9:35 II. aktivita 9:35 10:45 přestávka 10:45-11:00 třídnická hodina od 11:00 oběd od 11:30 do 13:00 Aktivity: 1. Název:

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Brno, Botanická 70 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 11-1 /2011 Účinnost od: 3. 9. 2012 Skartační znak: A 5 Vypracoval: Schválil: PaedDr. Danuše Pytelová, ředitelka školy PaedDr. Danuše

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

2. Docházka do ŠD je pro zapsané žáky povinná. Omluvení nepřítomnosti žáka ve ŠD je stejné jako ve škole.

2. Docházka do ŠD je pro zapsané žáky povinná. Omluvení nepřítomnosti žáka ve ŠD je stejné jako ve škole. 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek 399 01 Milevsko tel. 382 521 393 E-mail : skola@zsmilevsko.cz Web : www.zsmilevsko.cz A. Řád školní družiny Problematika zájmového

Více

tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013

tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013 tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013 Místo: Rekreační středisko Varvažov http://www.tabory.cz/varvazov.html Společná doprava z Prahy Odjezd 17.8. v 11:30 Černý Most / místo bude upřesněno / Prosíme, přijďte

Více

Příloha krojového řádu č. 1

Příloha krojového řádu č. 1 Junák svaz skautů a skautek ČR Příloha krojového řádu č. 1 Základní součásti kroje Základní košile Kategorie: skauti / ky vodní skauti /ky Barva: béţová tmavomodrá Materiál: Označení: Způsob nošení: Vyrábí

Více

Lesní mateřská škola na Vysočině? ANO či NE?

Lesní mateřská škola na Vysočině? ANO či NE? Lesní mateřská škola na Vysočině? ANO či NE? Myšlenka lesní MŠ Les je jako jedno velké hřiště a příroda jako moudrá učitelka trpělivá, přívětivá i nesmlouvavá. Děti ve věku tří až šesti let, které jsou

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Ťapka. Moje osobní údaje. Ťapka. 11. Pionýrská skupina VLCI

Ťapka. Moje osobní údaje. Ťapka. 11. Pionýrská skupina VLCI Moje osobní údaje Jméno: Adresa: Telefon:.. Email:. Datum narození/rodné číslo:.. Kontakt na rodiče: Družina:.. Přijat dne:.. Slib složen dne: Ťapka Moje foto Ťapka Výchovný systém 11. PS VLCI -určeno

Více

1. Záloha: 2.000,-Kč na poukaz. Splatná s odevzdáním přihlášky (do 20. 3. 2015). 2.

1. Záloha: 2.000,-Kč na poukaz. Splatná s odevzdáním přihlášky (do 20. 3. 2015). 2. LDT v kempu Cesenatico - Itálie, který se nachází 20 km od Rimini. Tato oblast je vyhlášená rozsáhlými písečnými plážemi. Děti budou ubytovány v klidné části kempu cca 8 10 minut od moře v karavanech pro

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace http://www.skolajih.cz druzina@skolajih.cz tel.: +420 351 011 001 fax: +420 351 011 000 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚVODNÍ

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává podle 30, 21, 22, 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona

Více

Jednací řád Členské schůze ČADG

Jednací řád Členské schůze ČADG Jednací řád Členské schůze ČADG Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Příprava zasedání ČS Článek 3: Jednání ČS Článek 4: Hlasování ČS Článek 5: Volby orgánů spolku Článek 6: Zápis ČS Článek 7: Závěrečné

Více

STANOVY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA ŽIDLOCHOVICE

STANOVY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA ŽIDLOCHOVICE STANOVY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA ŽIDLOCHOVICE čl. 1 NÁZEV, SÍDLO A OBVOD PŮSOBNOSTI Název organizace: Sbor dobrovolných hasičů města Židlochovice Sídlo: Město Židlochovice, nám. Míru 23, PSČ 667

Více

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace š Č.j. 8.3/12 Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno pedagogickou radou dne 27.8.2012 Platnost od 1.9.2012 Mgr. Blanka Ježková Obsah Družina poskytuje

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy je předpis, který stanoví podmínky spolupráce mezi rodinou a školou. Obsahuje šest ustanovení, které jsou v souladu s platnými zákony a

Více

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER I. Název a sídlo 1. V právních vztazích občanské sdružení vystupuje pod názvem KLUB PATHFINDER (dále jen sdružení). 2. Sídlem sdružení je Praha 2, ul. Londýnská

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013 Sdružení evangelické mládeže v České republice Jungmannova 9 110 00 Praha 1 info@semcr.cz http://semcr.cz/ IČ: 270 31 225 číslo účtu: 2700382555/2010 LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU Strmilov 7.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

STANOVY Rugby club Slavia Praha, z.s.

STANOVY Rugby club Slavia Praha, z.s. STANOVY Rugby club Slavia Praha, z.s. v souladu s ust. 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako Stanovy ) I. Základní ustanovení II. Poslání a cíle III. Organizační

Více

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s.

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. STANOVY Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. čl. 1 Název a sídlo spolku Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice (dále jen Společnost) je občanské sdružení založené podle

Více

Nabízíme Vám pobyt na letním dětském táboře v jižních Čechách www.brloh.cz

Nabízíme Vám pobyt na letním dětském táboře v jižních Čechách www.brloh.cz Nabízíme Vám pobyt na letním dětském táboře v jižních Čechách www.brloh.cz Již po 37. pořádáme letní dětský prázdninový tábor, zaměřený na poznávání, hry a pobyt v přírodě, v nádherné krajině CHKO Blanský

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 Č.j.: Po1278/1/08 Vnitřní řád školní družiny 1 V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

01 Báječné místo pro život Metodický list

01 Báječné místo pro život Metodický list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 01 Báječné místo pro

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

v Organisační řád Lesních škol, platný k 1. I I I. 1936.

v Organisační řád Lesních škol, platný k 1. I I I. 1936. v Organisační řád Lesních škol, platný k 1. I I I. 1936. 1. Název a výměr: Lesní školy Svazu Junáků Skautů iťós, jsou střediska výchovy skautských pracovníků. 2. Účel: LS vychovávati z nadaných Skautů

Více

MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE

MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE 1. ÚVOD Dokument Manuál pro volby a potvrzování dozorčích rad středisek Diakonie ČCE vypracoval organizačně právní poradní odbor

Více

www.cz-milka.net Balení na cesty

www.cz-milka.net Balení na cesty Balení na cesty Tento dokument obsahuje různé seznamy věcí, které se mohou hodit s sebou na dovolenou v zimě nebo v létě, na hory nebo k moři. Seznamy je možné vytisknout a při balení si v nich odškrtávat

Více