Rok 1950 Půl století dvacátého.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rok 1950 Půl století dvacátého."

Transkript

1 1950 Kanalizace obce Rok 1950 Půl století dvacátého Jelikož předseda místního národního výboru Antonín Urban zajistil cementové roury, pokračovalo se v kanalizaci obce na malé straně, od ulice národního výboru směr dolů 75 běžných metrů. Všechnu práci dělali občané zdarma. 160 Dávka Zastavená plocha Aby se zvýšily příjmy obce bylo rozhodnuto místním národním výborem a povoleno okresním národním výborem vybírat dávku za zastavěné plochy, činila 1Kč m 2. V roce 1941 vzali Němci jeden měděný drát z veřejného osvětlení obce a starostí předsedy místního národního výboru Antonína Urbana bylo zavedeno nové vedení firmou Moutelík Kladno, za Kč a mohlo se dále svítit po obci. poslední soukromý pekař Socializace u nás pokračuje, soukromý pekař Václav Rohla zavřel pekárnu a všechno pečivo dovážela pekárna z obce Řevničov. vyvlastnění majetku církve římsko-katolické Všechen majetek církve římsko-katolické převzal v celé republice i u nás stát. V naší obci měla uvedená církev pole a luka. Všem duchovním vyplácel stát měsíční plat Kč, opravy všech kostelů a budov vzal stát do své režie. 161 povolení stavby dvou rodinných domků Jelikož v plánovaném a socialistickém hospodářství stát nepovoloval soukromé podnikání, mohl místní národní výbor povoliti dvě stavby rodinných domků občanům Marie Drvotové čp., důvod starý doškový k obývání neschopný domek. Oldřichovi Rybovi, horník na dole Nosek Tuchlovice, jako úderník měl nárok na povolení a víc žádný na jakoukoli stavbu nedostal. Cement, tašky, cihly na poukaz a pracovní síly, zedníci, tesaři neuvolněny, poněvadž stavební závody potřebovaly všechny pracovní síly sami. vyvlastnění hospodářských strojů společné sekání obilí Plnění kontingentu a ceny plodin Odvoz plodin Aby zajistil stát plánovanou sklizeň a výmlat obilí, vyvlastnil podle zákona č. 55 samovazače, mlátící velké garnitury, traktor zdejším zemědělcům. Z nařízení okresního národního výboru v Novém Strašecí bylo společné sekání obilí. Celý katastr obce byl rozdělen na čtyři úseky do každého úseku přiděleny podle potřeby pracovní síly i potahy a stroje. Ze začátku to šlo, ale na konec si šel potom každý dosekat a sklidit své. Na předepsaný celé obci kontingentu bylo odevzdáno: 33 vagónů 1q tvrdého obilí (cena pšenice 400 Kč, žito 370 Kč) 800,70 q brambor (cena 100 Kč/q) ,1 q čistá váha řepy (cena 60 Kč/q) ,5 kg chmele (cena 4500kč/50 kg) Řepa se vozila potahy a traktorem na nádraží Nové Strašecí, odesílána do cukrovaru Úžice u Kralup n /Vlt. Obilí se vozilo do družstva Nové Strašecí a Mšec

2 Chmel se vozil do družstva v Žatci. Sčítání lidí a majetku Požár tento rok v obci žádný. 1. března 1950 bylo sčítání lidí. Sčítacím komisařem byl ředitel školy Václav Hamouz Napočítáno: 166 obytných domů 646,65 ha orné půdy 75 zemědělců do 5 ha půdy 41 zemědělců do 15 ha půdy 13 zemědělců přes 15 ha půdy celkem: 129 zemědělských závodů. 163 Atomová puma a podpisové akce Jelikož lidský mozek vynalezl ve dvacátém a před tím stoletím různé a pro život lidský věci potřebné, ale vynašel zase věci usmrcující a mrzačející. Jedna vymoženost na lidi byla atomová puma, byla svržena v Japonsku a na ostrově Bikini při dopadnutí na zem v kruhu kolik set km bylo srovnáno se zemí vše a lidské životy ve vteřině pryč. Pokusy dělány Amerikou. Proti této atomové zbrani byly sbírány podpisy v celé československé republice, u nás v obci Sčítání dobytka Při sčítání všeho domácího zvířectva bylo: 567 kusů skotu, z toho 289 dojnic koní prasat, z toho 51 prasnic ovcí koz hus slepic 164 Zrušení farních matrik a právoplatnost sňatku Od 1. ledna1950 stát ruší všechny matriky, vedené na farních úřadech a vede je zvláštní matrikář při místním národním výboru. Naše obec je přidělena matrikově na místní národní výbor ve Mšeci. Všechny sňatky jsou právoplatné jen uzavřené na těchto výborech. Kromě toho může se dáti každý, kdo chce ještě oddáti v kostele, ale není právoplatný. Zdravice J. V. Stalinovi Dne 2. XI. se dožívá 70 let J. V. Stalin, vůdce ruského lidu, předseda svazu sovětských socialistických republik. V naší obci bylo podpisování zdravice. Každý občan podepsal krásně upravený pamětní list a z celé republiky poslány do Moskvy. otevření mateřské školky Z popudu místní školní rady a předsedy místního národního výboru Antonína Urbana zažádáno o otevření mateřské školky při místním národní škole, prostřednictvím okresního národního výboru v Novém Strašecí, podporovanou okresním školním inspektorem Stříbrem. Žádost kladně vyřízena a školka otevřena. Do školky chodily děti od 4 roku do 6 roku stáří

3 Škola: Do národní školy chodilo 46 dětí, z toho 25 chlapců, 21 děvčat. ředitel: Václav Hamouz učitel: Oldřich Rais Spolky a organizace Spolky a organizace jako v roce 1949 Obchod, živnost, řemesla Obchod, živnost řemesla Družstvo vzájemnost, obchod řeznictví uzenář Pramen chléb a cukrovinky hostinství Rudolf Vožech Václav Vožech Václav Urban Josef Záruba kovář František Lahvička František Liebezeit pro stáří odhlásil řemeslo Josef Uhlík, Václav Kyncl koláři a František Holík obuvník Čti a přemýšlej Konec půl století dvacátého. Až budeš tyto řádky čísti konec dvacátého století milí a rozmilí připomínám Ti, že generace, která žila do půli století dvacátého, že prodělala radostný a často těžký život. Za pozemské hodnoty, které vytvořila, aby mohla lépe žíti a ty poví nemusí se stydět. A proto žij! Skromně, pracuj svědomitě a jednej poctivě jak to vše dědili generace po generaci. Při zakončení polovice dvacátého století, chci ještě popsati jak pokračovala výstavba a život naší vesnice pokud moje paměť sahá. Bydlelo se musím psáti jak to šlo. 166 Bydlení Do roku 1912 bylo mnoho domků kryto doškovou střechou (došek byl dělán ze žitné slámy, cepy mlácenou). Musel býti hodně silný a utažený, aby neprotíkala voda uvazoval se slámou na latě, na hřeben střechy zvaný kalenec se klad dru nařezaný na lonce, aby došky neodnesl vítr a zároveň neprotíkala voda. Krytina byla jedinečná pro uschování píce pod ni nic neztuchlo. Hůře bylo, když blíže hořelo dávaly se mokré pytle, hadry a když byl velký vítr tak se mnoho nezachránilo většinou vyhořel až do základu, jelikož některý byl celý v základu ze silných trámů Stavby Od roku 1912 a později se stavělo ponejvíce z kamene zvaná opuka která byla zdarma ale pracná lámala se ne vrších a na kopaninách. Zdivo bylo dobré a trvanlivé a suché do štítů se dávaly pálené z červené hlíny 30 cm dlouhé, 15 cm široké a 7 ½ cm vysoké. Od roku se stavělo málo jelikož zuřila první světová válka a každý měl jiné starosti. Po první světové válce v roce 1920 když se částečně zhojily rány začlo se stavět dost rychle. Materiál který byl potřeba bylo dosti. Kdo neměl dost peněz půjčovala zdejší Kampelička na mírný úrok 5 ½ procenta. Bohužel, že se také stalo ten, který nemohl

4 splácet dluh a úroky prodali mu domek říkalo se přišel na buben Na Vojtěšce Nová škola Domky, které stojí na tak zvané Vojtěšce (název správný, bylo zde pole zdejšího dvora a v ten čas kdy se začalo stavět rostla zde vojtěška), jsou staveny od roku 1920 až Jedině škola v těchto místech postavěná se začala stavět 18. III a začalo se prvně vyučovat 1. listopadu Za řidícího učitele Mikeše. Na nátlak hejtmanství ve Slaném odhlasoval za starosty Josefa Hejdy obecní výbor stavbu školy zadal práci staviteli Ant. Jelínkovi v Novém Strašecí který ji dokončil. Škola stála Kč. 168 Staré školy Staré školy byly v čp. 92 vedle hostince p. Urbana který ji koupil a v čp. 80 vedle kostela. Doškové obývací stavení je v obci čp. 20 Pošta Antonín, čp. 31 Tenopírová, celkem dvě ostatní 164 je kryto tašky buďto pálené z hlíny, cementové a eternit. Doškové stodoly čp. 18, 5, 62 Chci se zmínit ještě o úpravě obce. Hráz dolejšího rybníka je upravena z pískovce podél tří stran kol silnice byla dříve než se postavila silnice přírodní a osázena kaštany dost již vzrostlými a ostatní hráze též. Hned naproti co stojí pomník padlých vojínů ze světové války stával dřevěný kříž kol něho malý plot a dva kaštany. Pomník padlých postaven v roce 1923 a zasázeny dvě lípy, postaven kol plot. Dřevěný kříž stojí na rozcestí kopanin. Kostel, který stojí nad silnicí byl osázen kaštany kol dokola v roce 1931 ze strany od silnice postavila farní správa terasu z opuky, stromy vykácela a žádné nezasadila. 169 Kostel patří církvi římsko-katolické. Do roku 1914 byly na velké věži dva zvony a na malé věži dva malé zvony. V roce 1916 vzala říše rakousko-uherská jeden velký zvon pro účele válečné v letech přišly za své dva malé zvony pro válečné účely zbývá jeden zvon. 170 Dále jsou zde ještě dva rybníky hořejší části obce osazené kaštany a lípy. V hořejší části obce jsou dva sady kol silnice spojující obec s obcí Mšec a Rakovník. Silnice vede po hrázy rybníka zvaný Bucek. Pod hrází rybníka uprostřed stával vodní mlýn který vyhořel v roce 1931, poslední majitel František Fousek. Rybník a kol lesy patřily do roku 198 knížeti Fürstenbergovi pak jej převzal stát. Na hrázi rostou kaštany dost vzrostlé a dva duby třetí dub v průměru a 1.50 vyhořel a zlomil se pařez doposud stojí. Do roku 1934 je obec spojena jednou okresní silnicí Mšec Rakovník. Spojení s městem Nové Strašecí bylo prachbídnou cestou dost širokou ale špatně sjízdnou na jaře a v zimě i pro chodce neschůdnou. Těžšími náklady jezdili místní občané kol Bucka a po státní silnici. Až v roce 1934 se ráčilo obecní radě postavit sinice od pomníku po staré cestě přes vrch Žalý a nahoře do leva uhnulo ze staré cesty do borového lesa majitele Jůny. Silnice postavena jako všechny okrasní silnice není asfaltová jen válcem parním uválcovaná. Ale zaplať Pan Bůh za ní

5 Místní občané se živí větším počtu zemědělstvím jsou zde též havíři, kteří jsou zde ještě jako penzisté ve stáří od roků chodili pěšky do dolu Anna v Rynholci kde se doluje doposud černé uhlí. Nynější havíře vozí státní autobus. Jsou zde 3 hutníci kteří jezdí autobusem do Kladna, tři železničáři u státní dráhy. Poštu donáší listonoš z poštovního úřadu v Novém Strašecí. Po obci v každém domě je zavedena elektrika vedena z elektrárny důl Anna Rynholec, svítí se vaří a všechny možné práce se dělají. Do roku 1928 se svítilo petrolejkami a olejem v zemědělství to bylo ještě horší. Všechny práce od řezání řezanky až po vodu se dělaly ručně obilí se mlátilo cepy a točícími mlátičkami v roce 1908 nastaly tak zvané žentoury kdo měl peníze a místo tak mlátil řezal tímto. Ale když na to nebylo musel se dříti ručně. Stejně i sekání obilí se převážně sekala všechno kosou sena a otavy též.. Ale jak pamatuji v neděli se málo co dělalo to bylo již řídký zjev kdo dělal v neděli. Staří lidé říkali šest dní pracuj sedmý v neděli odpočívej. Až od roku 1914 pamatuji v neděli dělali poněvadž bylo mnoho mužů ve válce a to se udrželo až do nynějších časů. 172 Do místní školy chodí děti 5 roků pak chodí tři roky do vyšší školy do Mšece po vyjití 8 roků školy může dle možnosti a schopnosti jíti na učení řemeslu a nebo dále studovat. Není překážkou nic ani peníze. Dělníci jezdí do práce na kole, motocyklu a autobusem. Auta pro osobní potřebu jsou zde tři. Lidé se dožívají průměrného věku let. 173 Peníze Peníze (platidla) Za říše Rakousko-Uherské až do osamostatnění Čech, Moravy a Slovenska do roku 1918 byli tito peníze, haléř, dvouhaléř zvaný krejcar, desetihaléř zvaný pětník, dvacetihaléř zvaný šesták, koruna, dvoukoruna zvaný zlatka, desetikoruna, dvacetikoruna, padesátikoruna, stokoruna a t.d. Drobné mince raženy z niklu a bronzu, koruny ze stříbra, desetikoruny byly zlaté, ostatní byly papírové. Text na penězích byl jen německý. Po zřízení samostatné Československé republiky v roce 1918, čehož si dobře važte, byli nové platidla tito. Haléř a dvouhaléř neplatil dlouho jeli-kož ceny a mzdy byli vyšší platilo se pětihaléřem, desetihaléř, dvacetihaléř, padesátihaléř, koruna, pětikoruna desetikoruna dvaceti, padesáti, sto atd. Od roku 1939 kdy byl zřízen protektorát Čechy a Morava který měla německá říše a konec samostatnosti československé platí u nás k protektorátním penězům pěti, deseti, dvaceti haléře padesátihaléře, koruna pětikoruna, deseti, dvaceti padesáti, sto atd. Text je tištěn německo-česky, ještě říšské Marky, poměr jedna marka stála deset korun. Po nabytí znovu samostatnosti československé v roce 1945 platí tito peníze, haléř a dvouhaléř již není ještě pětihaléř a je deseti, dvaceti, padesáti haléř, koruna, pěti atd Zemědělské plodiny Pěstování ovoce, obilí a jiných zemědělských plodin. Do roku 1928 se pěstovali ponejvíce švestky pak jablka: panenské, koženáče, soudky a jiné druhy, hrušky: koženky, máslovky a jiné druhy, třešně: chrupky, májovky, dále ořechy. Jeli-kož se u nás rodilo nejvíce švestek postavili místní rolníci sušárny na švestky bylo jich zde osm topilo se dřívím a sušené švestky vydržely kolik roku čím starší tím lepší, jablka se sušili též a říkalo se jim křížali. Obilí se pěstovalo: Pšenice: česká červenka, přesivka, Dragerova a hlavatka Žito: ozimé, Pekutské Ječmen: zimní, jarní na slad Dále oves, vika zimní a jarní, hrách zelený a žlutý

6 Len se začal pěstovat od roku 1944 dále hořčice a řepka ozimá Brambory: žlutomasé polorané a zimní různé odrůdy Řepa: cukrovka, krmná řepa Chmel se pěstoval ze začátku pokud pamatuji ne tyčkách asi 6m dlouhých, každý rok na jaře se musely tyčky dávat ke chmeli. Chmel se sušil v sednici, byli dlouhé lístky dali se nad kamna a tak se sušilo později si stavěli hospodáři sušárny. Pícniny: jetel červený, dvousečný, vojtěška, traviny jílek, bojínek Obilí se selo ručně a secími stroji o 12, 16 a 28 řádky. Řepa se sela ručně později secími stroji. Obilí se sekalo ručně kosou, později stroji taženými koňmi a v dnešní době traktory. Když bylo obilí sveženo do stodol podle potřeby se mlátilo cepy točícími mlátičky ruční silou později žentoury tažený dobytkem, ale obilí se muselo čistiti na větrných mlýncích, pak přišly mlátící stroje čistící tažený benzínovým motorem nebo parní lokomobilou. Sláma se musela vázati do povřísel ze slámy, pak přišli presy na slámu a u nich samovazy které vázali samy slámu do papírových nebo konopních motouzů. Po vymlácení se vozilo do mlýna. Ze 100 kg pšenice se dávalo 20 kg hrubé mouky, 50 hladké 5 černé 21 otrub 4 na rozprášení Ze 100 kg žita: 65 kg mouky 31 otrub 4 rozprášení Z hrubé mouky se vařili knedlíky. Z hladké mouky se pekli koláče, buchty, housky, rohlíky a žemle. Ze žitné mouky se pekl chléb. Ponejvíce se pekl chléb domácí, v každém stavení byla postavena zvláštní pec a chléb se pekl jednou týdně nebo podle potřeby, kdo neměl pec, dal si mouku pekaři a vybíral si podle potřeby chléb u pekaře. V domácích pecích se topilo dřívím kterého bylo dosti a pekař topil z uhlím. Jeli-kož v nynější době je málo dřeva, pečení chleba po domácku odpadlo a zemědělci si vyměňují chléb za žitnou mouku v konzumním družstvu Vzájemnost. Rozdělení polí katastru Třtice Drůbež a zvířectvo domácí Na tah, orání a různé pojížďky chovají větší zemědělci koně různých plemen, pak voli a menší zemědělci používají v tahu krávy. Dále se pěstují ovce kvůli vlně a masu, kozy pro mléko a maso a pak králíci pro maso a angorské králíky pro vlnu a pak vepřový brav. Z drůbeže: slepice, husy, kachny, krůty. Pole jsou odděleny od sebe mezí a mající výměru jeden až 10 strychů. Malé políčka obdělávají tak zvaný domkáři, větší pole obdělávají malorolníci, kdo má více polí říká se mu sedlák. Pole rozměřeny na určité číslované parcely po délce od Luckého rybníka pod horu a říká se tam u Bucka pod horou pod ovčínem dále přes horu kopanina, studená stráň k lukám do sadu rače, dál pokračují od luk zadu rači přes remízek k lípám. Od luk hořejší bahna jsou další parcely až ke vsi říká se tam v bahnech, pod hřbitovem. Kolem silnice do Nového Strašecí jsou pole od silnice k cestě od hřbitova. Po levé straně silnice jsou pole od luk pod silnicí dolejší bahna ke vsi říká se tam v bahnách u vsi, na čtvrtkách, u cihelny, pode vsí. U rybníků Punčocha Mlýnský, jsou rozparcelovány pole od velkostatku, měřeny od rybníku směr ke vsi. Mezi dvěma cestami od vsi k mlýnskému rybníku je pět parcel polí od vsi k mlýnskému rybníku. Od cesty u těchto parcel jsou pole směr k obci Mšec a říká se na nádavcích na dolíkách u mšeckých hlav. Dále od vsi jsou měřeny přes homolku, vrcha studenou stráň do rače k lukám od luk v rači dále do teplé stráně na rovina až k lesu zvaný tok

7 Hřítslová Venuše Kernerová D. Jako dostali sme sa do chotára Třtic soznámili sme s mnohými zaujímavými vecmi. Najmä vtedy, keď obec Třtice požičala nám svoju kroniku, ktorá obohatila naše dojmy z rekreácie. Kronika pomohla nám k širšiemu objasneniu dějín od určitém doby a kulturno politický krúžok začal živšie plniť svoje úlohy. V krúžkoch a chvíľach čítania, so zaujmom sledovali sme čitanie kroniky obce Třtic. Preto povďační sme Vám, že pomohli ste nám a vďačně vypožičali kroniku vašej obce. 180 Zotavovňa KNV Praha Bucek dňa 29. júla 1958 Mária Martinická Hl. vedúca Juraj Koval pred. lab. Sady Rok Podle rozhodnutí Krajského národního výboru všechny vysázené ovocné stromy podle okrasních silnic patří okresu. Dne 8. II. Zemřel nejstarší občan obce Josef Nič narozen zaměstnání kolář Dne 5. III. Zavádí vláda opět přídělové lístky na mouku a pečivo. Cena za 1kg chleba 8 Kč, za 1 kg hladké mouky 12 Kč za 1 kg hrubé mouky 18 Kč. Oplodňování krav inseminací Od dubna se zavádí umělé oplodňování krav. Do této doby byli v obci dva obecní býci které oplodňovali krávy. V dubnu konala národní fronta pochod Míru kterého se zúčastnilo 60 občanů a občanek šli od pomníku padlých do Nového Strašecí a zpět. Oslavy prvního máje se zúčastnilo 300 osob. Šli společně v průvodě s hudbou v čele průvodu hesla Ať žije J. V. Stalin S presidentem Gottwaldem za socialismus a mír Se sovětským svazem na věčné časy. Po příchodu z Nového Strašecí poděkoval za hojnou účast předseda národní fronty Antonín Kořán t. č. horník konče slovy JZD bude. Všichni zatleskali a rozešli se. Přípravný výbor jednotného zeměd. družstva 10. V. byl založen přípravný výbor Jednotného zemědělského družstva Třtice. Předseda: Bohumil Uldrich domkář Místopředseda: Rudolf Horáček domkář 80

8 členy výboru: Krauz Josef t.č. tesař Pavlíček Václav pensista horník Urban Antonín předseda místního národního výboru Rais Oldřich učitel 10. VI. založení JZD Třtice na schůzi se přihlásilo 27 členů různých povolání. Za měsíc na to dne 10.VI. bylo definitivně založeno Jednotné zemědělské družstvo. Jednohlasně byli zvoleni tito členové družstva za předsedu: Bohumil Uldrich domkář, Třtice místopředsedu: Rudolf Horáček domkář členové výboru: Urban Antonín předseda MNV, Pavlíček V. penzista horník, Hess Josef lesní dělník, Rohla Ed. Hutní dělník, Hamouz Václav ředitel školy, Trkal Václav penzista horník, Krauz Josef tesař,hubatý Rudolf horník Dozorčí rada: Trkal Josef, Kořán Antonín horník, Škutchan Josef horník, Keller Gustav horník, Rais Oldřich učitel, Valeš Josef lesní dělník. Tímto dnem se rozhodli společně pracovati na přidělené půdě. Všechny pozemky obecní, zádušní, soukromě pronajaté přechází do obhospodařování JZD. Bývalý dvůr poslední majitelka M. Kasalická přidělen JZD do užívání. Jako každý začátek je těžký, tak i JZD mělo různé těžkosti které muselo chtěj nechtěj zvládnout. Jelikož neměli koňský potah dali se do práce s jedním volem a kravským potahem. Těžké polní práce udělali traktory strojní traktorové stanice Mšec. Ve dvoře čp. 12 byl stará kravín zbědovaném stavu chyběla dlažba, žlabovnice, elektrické světlo, voda, napáječky. Než přišly velké mrazy museli z vrchu Kopanina svésti vodu novým potrubím do dvora to vše zajistili ale dobytek sveden tento rok nebyl mezi stranou jsou vyříznuté dva listy navazuje) (pozn. přepisovatele - text souvisle Hlasování pro mír 10. VI. bylo v naší obci hlasování pro mír. Hlasovali všichni lidé od 15 let. Na hlasovacím lístku stálo: Ve jménu míru, svobody a štěstí našeho lidu. 183 zemřel bývalý kronikář St. Uhlík 18. VI. zemřel Uhlík Stanislav domkář na odpočinku bývalý starosta obce jak se toho času říkalo zvolen za stranu soc. demokratickou. Psal do této kroniky v letech Tímto za jeho psané paměti jménem všech občanů děkuji. Nález mandelinky bramborové 24. VI. nalezli žáci zdejší školy škůdce bramborové natě mandelinku bramborovou. Nalezli 249 brouků 912 larev a velké množství vajíček. O tuto akci se staral V. Hamouz ředitel zdejší školy. Hřiště sokola Jelikož zdejší Těl. jednota Sokol neměla svoje hřiště, přidělil MNV k užívání pole pod vrchy bývalé zádušní. A dne 20 VI. slavnostně otevřeno. Stavba nového mostu u Bucka Od 20. VII. až do 13. X. postavila Krajská silniční služba nový betonový most na okresní silnici u rybníka Bucek jelikož starý most nevyhovoval těžkým nákladům. Stavbu projektoval Ing. K. Kovář za spolupráce vedoucího V. Kopeckého silničního dozorce L. Kyncla Řevničov a 7 dělníků 81

9 Prostavěno Kč Nosnost 30 tun Podle zák. 55/47 převzato hospodářství čp VII. Převzato hospodářství čp. 105 majitelka M. Posledníková podle paragrafu zá. č. 55/47, JZD. Důvod: majitelka nechtěla dále hospodařit asi na 20 ha polí které měla pronajaty. Dodávky Zdejší JZD a zemědělci dodali 9829,60 q řepy čistá váha kg chmele a další zemědělské produkty jsem nemohl zjistit v hospod. družstvu N. Strašecí důvod úřední tajemství Narozeno: 9 dětí Zemřelo: 1 děcko, 10 dospělých 185 Škola Spolky obchod živnosti Do zdejší školy chodilo: 23 chlapců, 19 děvčat ředitel školy Václav Hamouz učitel Oldřich Rais Do mateřské školky chodila 22 dětí učitelky: Šumová, Novotná Spolky: Politické organizace KSČ předsedou V. Pavlíček penzista horník Svaz čsl. mládeže, Hasiči, těl. jed. Sokol Obchod: Družstvo Vzájemnost řeznictví kovář: F. Lahvička, F. Liebezeit hostinec: Josef Záruba, Vožech V., Urban V. Vožech Rudolf Předsedou místního národního výboru byl Antonín Urban horník penzista 1952 svod dobytka JZD 1952 Rok 1952 Dne 24. II. převedli členové JZD hovězí dobytek do nově upraveného kravína čp. 12 svedli 25 kusů hovězího dobytka 186 Statek čp. 25 převeden JZD Dne 1. III. převzato hospodářství Josefa Vožecha č. 25 které dobrovolně nabídla místnímu národnímu výboru vdova po Jos. Vožechovi, Marie Vožechová statek předán i s pozemky se vším živým i mrtvým inventářem k obhospodařování JZD. politický tajemník Dnem 1. III. působí v naší obci politický tajemník Antonín Vacek přidělen okresním národním výborem v Novém Strašecí. Hospodářsko technická úprava Jeli-kož vláda a Komunistická strana československé republiky má zájem na socializace vesnice a její president soudruh Klement Gottwald výslovné prohlásil Bez 82

10 zeměděl. půdy socializace vesnice nevybudujeme socialismus v republice. Proto scelování pozemků se nemohlo vyhnout i naší vesnici. V dubnu svolal místní národní výbor společnou schůzi všech zemědělců na níž byla odsouhlasena hospodářsko technická úprava zemědělské půdy. Katastr obce rozdělen na řepný, bramborový, obilninový a travopolní hon. Scelování a vytyčování zemědělské půdy. Dva inž. přiděleny okrasním nár. výborem v Novém Strašecí, za spolupráce členů zemědělské komise Josefa Škutchana, Rohly Ed. Uldricha B., Kořána Ant. a okresního zemědělského referenta Josefa Posledníka připravili a rozdělili půdu dle katastrální mapy pozemky pro jednotné zemědělské družstvo a pro soukromě hospodařící zemědělce určené k scelení po žních. Převzat statek čp. 67 Dne 2. V. převzal místní nár. výbor statek čp. 67 majitel Ant. Malec povolán k odpykání 8 měsíčnímu trestu. Statek předán s mrtvým i živým inventářem k obhospodařování JZD. 187 Předseda MNV se vzdal úřadu Dne 8. VI. se vzdal funkce předsedy místního nár. výboru Antonín Urban horník v penzi nar. roku Tuto funkci zastával od 1. VI zvolení předsedy MNV Dne 8. VI. za předsedu místního nár. výboru zvolen občan Rudolf Pavlíček narozen 30. IX syn V. Pavlíčka Místopředseda: Škutchan Josef horník Slintavka kulhavka V měsíci květnu a červnu se vyskytla v obci slintavka a kulhavka hovězího dobytka na štěstí nenadělala mnoho škody. zabrány statky čp. 1, 61 Dne 25. VII. zabrán statek čp. 1 majitel V. Vacínek a statek čp. 61 majitel Antonín Vožech podle paragrafu č. 55/47 zákona. Budovy, živý mrtvý inventář, pozemky i s úrodou předány k obhospodařování JZD. Bytové jednotky ponechány. Dne 4. VIII. zabrány statky čp. 38 majitel Hejda Mil., čp. 8 majitel Hejda Václav, čp. 43 majitel Karel Horáček, čp. 68 majitel František Horáček čp. 41 majitel František Horáček. Dle paragrafu 55/47 zákona. Budovy živý mrtvý inventář, pozemky i s úrodou předány k obhospodařování JZD. Bytové jednotky ponechány. Vytyčování zemědělské půdy se začalo hned po žních. Dva ing. s dvěma pomocníky chodili po pozemcích a přidělovali určené pozemky JZD a soukromě hospodařícím zemědělcům. Pomocníci zatloukali do zemi kolík a ing. psali popisné čísla zemědělců dle mapy. Když byli takto s prací hotovy přidělovali zemědělcům pozemky. Aby mohli orati a seti na přidělených pozemcích. 188 Škola: ředitel Václav Hamouz učitelka Anna Vašková obec: Záležitosti obce spravuje předseda nár. výboru Rudolf Pavlíček s členy nár. výboru 83

11 Rok 1953 Do nového roku mnoho zdraví a spokojenosti a mír si přejí všichni občané naší vlasti. Život si nevybírá ve starém i v novém roce, proto musí každý pracovat, aby mohl být živ. Práci má každý občan republiky a je mu v ústavě zamčena. Většina občanů pracuje v zemědělství buďto JZD nebo na svých přidělených polích, ostatní dělají v hornictví, hutnictví, na dráze, v lese a tak podobně. 189 JZD V únoru byl zvolen za předsedu JZD občan Eduard Rohla. Doplatky na odpracované jednotky nebyly. Měnová reforma Vláda republiky se rozhodla zavést novou měnu. Za 100 Kč starých dostal výměnou 20 Kč nových peněz a odstupňováním kdo měl staré peníze v záložně dostal jinou výměnu než ten kdo je schoval doma. Byly z toho všeli-jaké trpké zklamání výčitky, ale nedá se nic dělat, každý občan, chtěj, nechtěj se musí přizpůsobit nařízení. V naší obci měnová reforma prošla hladce. Nové peníze jsou kovové: haléř, dvouhaléř, tříhaléř, pětihaléř, desetihaléř, dvacetihaléř. Papírové: koruna, tříkoruna, pětikoruna, deseti, dvaceti, padesáti a stokoruna. zemřel J. V. Stalin Dne 5. března zemřel v Rusku J. V. Stalin ve stáří 74 let. Po Leninově smrti od 21. ledna 1924 byl předsedou rady ministrů v sovětském svazu. Byl vůdcem a tvůrčí silou ruského lidu. Čest jeho památce. Pohřbu v Moskvě se zúčastnil také náš president Klement Gottwald. V naší obci v osvětové besedě byla uspořádána pietní vzpomínka na zemřelého státníka. 191 zemřel Klement Gottwald Dne 14. března zemřel president Československé republiky Klement Gottwald ve stáří 57 let, od 14. června 1948 byl zvolen presidentem čsr. Čest jeho památce. Slavnostně pochován do mausolea na hoře Vítkov v Praze. Ve smutečně vyzdobené místnosti osvětové besedy se shromáždili většina občanů obce a vyslechli smuteční projev předsedy vlády Antonína Zápotockého, vysílanou z Prahy čsl. rozhlasem. zvolení nového presidenta Antonína Zápotockého Po zemřelém presidentu Klementu Gottwaldovi byl zvolen bývalý předseda vlády Čsr Antonín Zápotocký ve stáří 69 let za presidenta československé republiky. Narozen v Zákolanech u Kladna syn chudých rodičů vyučen řemeslu kamenářství. Politický a hospodářský život obce, státu, jde svým tempem dále, jak jej vytýčil president čsr. Klement Gottwald a jeho blízký spolupracovník, nynější president Čsr. Antonín Zápotocký cestou k socialismu. Život obyvatelů naší obce je celkem dobrý, ale práce v průmyslu a zemědělství je ještě velký rozdíl finanční. Jeli-kož je dost práce v průmyslu, většina mladých občanů nechce jíti dělat do zemědělství z finančních důvodů. Proto vláda čsr. se všemožně stará o zvýšení úrovně životní v zemědělství, zakládáním jednotných zemědělských družstev, které všemožně podporuje. Povinné dodávky zemědělských výrobků plní JZD a místní zemědělci celkem dobře. Kdo splní svou předepsanou dodávku, povoluje se mu zabít prase s povinnou dodávkou 7 1 / 2 kg sádla škvařeného za kontingentní cenu a povinnou dodávku kruponu. Kdo nesplní předepsané kontingenty nemá nárok na zabíječku

12 Stavební ruch v obci není i obecní práce plánované nejsou hotové. Rozdělaná kanalizace obce se nedokončila přesto, že roury ležejí na návsi a čekají na svoji úlohu. Obecní záležitosti obce spravuje předseda místního národního výboru Rudolf Pavlíček, tajemník Josef Valeš a členové míst. nár. výboru. 195 Škola: ředitel Václav Hamouz učitelka A. Vašková Strany: Organizace KSČ předseda František Lev Národní fronta: předseda Antonín Kořán Spolky: Požárníci velitel Jaroslav Eminger Myslivecká společnost předseda Just Josef Čsl. červený kříž předseda Salač Václav svaz Čsl. mládeže předseda Vejrařka Karel Tělocvičná jednota Sokol předseda Just Karel Obchody: Družstvo Vzájemnost koloniál hostinec, řeznictví Živnosti: Hostinec Josef Záruba Rudolf Vožech kovářství: Lavička František Uzavírám rok 1953 s přáním zachování míru ve světě a další lepší život všech občanů obci Třtice. Vratišová Miluše insp. pro kulturu

13 Rok Zápisy z r měl do kroniky dělat železničář K. Kořán č.p. 99. Jelikož tak neučinil, není možno mnou podchytit běžné události. Proto uvádím jen ty nejdůležitější, které budou mít vliv v dění výstavby socialismu ve zdejší obci. Nejprve je třeba se zmínit o tom, že výstavba socializace vesnice ve zdejší obci nebyla ani členy strany chápána tak, jak naši vedoucí činitelé, zvláště vedoucí činitelé KSČ v čele se soudruhem Klementem Gottwaldem a Antonínem Zápotockým, u družstevníků ve zdejší obci projevovala se snaha vyzískat pro vlastní osobu pokud možno co největší příjem. V politickém dění měnili se funkcionáři v místní politické organizaci KSČ. Soudruh Lev byl vyměněn soudruhem K. Justem jako předseda organizace. Soudruh Just pak vyměněn byl soudruhem J. Hessem. Polit. patronát na organizaci a JZD mělo ministerstvo vnitra do r V roce 1955 převzal patronát Tesla spoj Praha Karlín. Schůzí KSČ zúčastňoval se závodní výbor Tesly společně s jejich ředitelem. Jako předseda patronátu komise dojížděl soudruh Vácha spolu se soudruhem Vrtišem. 86

14 198 V r byl náš národ postižen ztrátou nejlepšího přítele československého lidu soudruha J. V. Stalina, prvního tajemníka KSSS. Za tři neděle ztratili jsme žáka Leninova, soudruha Klementa Gottwalda, který usměrnil vedení Strany k zaměření společné práce všech činitelů Strany po odhalení zrádců Slánský a spol. Tím bylo docíleno odstranění kultu osobnosti. V tomto roce byl zvolen druhý dělnický president, soudruh Antonín Zápotocký, rodák našeho kraje. Narodil se v Zákolanech jako syn krejčího Ladislava Zápotockého- Budečského, který byl prvním průkopníkem dělnického hnutí na Kladensku a prvním redaktorem Svobody. Zvolení soudruha A. Zápotockého druhým dělnickým presidentem mělo velký ohlas mezi pracující dělnickou třídou a inteligencí pro jeho přímou a nesmlouvavou rozhodnost, neboť jako bývalý předseda ROH znal všechny bolesti a žádosti jak dělníků, tak inteligence. Dále je třeba se zmíniti o celostátní diskusi, která probíhala o kultu osobnosti a byla špatně chápána některými občany, kteří chtěli z této situace těžit a rozvraceli řady těch, kteří měli a mají zájem o budování socialistické vesnice

15 V r mělo JZD ve zdejší obci splněno veškeré kontingenty a přes veškeré potíže, které se vyskytovaly, mělo doplatky do výše 5 Kčs za jednu odpracovanou jednotku. V roce 1954 byl zvolen nový výbor MNV v čele se soudruhem Rudolfem Pavlíčkem. Současně se tento rok konaly volby představenstva JZD. Jako předseda byl zvolen František Lev, č.p. 43 na dobu dvou let. Při družstevním hnutí mimo MNV a polit. organizace KSČ byl nápomocen i zdejší ředitel školy V. Hamouz, který jako zapisovatel zúčastňoval se všech akcí. Současně organizoval ve žních výmlat řepky spolu s mládežníky. Jako organizátor družstva byl soudruh K. Just č.p. 74 vyměněn v červenci 1955 politickým organizátorem Jiřím Jirkou, svářečem závodu Dukla, Praha Karlín. 201 R byly zrušeny lístky na potraviny, oděvy a kuřivo po měnové reformě, která byla provedena v květnu t.r. Je třeba zmíniti se o tom, že mezi zdejšími občany vyskytli se jednotlivci, kteří měli papírové peníze uloženy po hrnečkách nebo v lahvích od okurek a tyto pak vyměňovali plesnivé. Mezi těmito byli i činitelé političtí ve zdejší obci, kteří vyměňovali až Kčs. To svědčí o jejich postoji ke státu a důvěře k našim financím. Touto měnovou reformou nejlépe se poznal kladný postoj každého občana ke státu. Nejlépe však takoví spekulanti byli potrestáni slevou zboží. Přebytečné peníze ukládali do masových konzerv a látek, neboť propadli panice, že nebudou peníze platit a tak se stalo, že nakoupené zboží bylo přes noc lacinější až o 30%. Tyto slevy byly provedeny v r Je vidět, že po stránce kulturní, sociální i bezpečnostní zvýšila se sociální úroveň všeho lidu Rok 1956 V r Strana a vláda opět připravila všemu lidu překvapení slevou potravin a potřebného zboží. Projevilo se to i v naší obci, kde se začaly objevovat motocykly, radia, televizory, pračky atd. 205 V družstevním hnutí při únorové valné hromadě bylo konstatováno, že rok 1955 nebyl rentabilní a doplatky byly vyplaceny neprávem, jelikož příslušný obnos patřil na rok Práce v družstvu byly pomalé a funkcionáři družstva, KSČ a patronát závodu byli nuceni přesvědčovat samotné družstevníky o nutnosti jejich účasti. Tento rok byl pro družstevní hnutí pasivní, jelikož chmel urodil se na 50%, čímž vznikla ztráta Kčs. I u samotných obilovin projevila se ztráta podprůměrnou úrodou. Úroda brambor nebyla, taktéž u cukrovky jevily se velké ztráty. Kontingent nebyl splněn v obilninách ani ve vepřovém a hovězím mase, v mléce a ve vejcích. Příčina toho byla v neúčasti družstevníků při pracích. Veškeré práce byly konány brigádnicky, čímž byly odčerpány peníze vysokou režií za stravu, pobyt a cestovné brigádníků. mezi str chybí 4 stránky (pozn. přepisovatele - text souvisle navazuje) 88

16 Je třeba zmíniti se i o mysliveckém spolku v naší obci, který bude postupně vysazovat plochu 2 ha v tzv. Remízku, aby zvěř, o kterou pečují měla přes zimu lepší útulek. 207 V červnu poděkoval se ve funkci soudruh tajemník Josef Valeš. Po dobu než bude získán nový tajemník zastupoval jej soudruh Rudolf Švec. Po dohodě s okresem, KSČ, ONV a s Prahou 3 doporučen byl jako tajemník soudruh Stanislav Vácha, úderník, navíječ a současně předseda ZR Tesly spoj., který byl po dobu 3 měsíců jako brigádník v JZD. V listopadu po vykonaných volbách ujal se své funkce. V červnu vydalo ústředí strany prohlášení o zasedání konference Strany s připomínkou jak docíliti úspěchů při budování socializace vesnice a zvýšení výroby v zemědělství. Zde je třeba upozornit na to, že i funkcionáři, kteří měli docházet na instruktáž, zvláště předseda Národní fronty, až na několik jednotlivců tak neučinili. Okresní akcí se zúčastňovali soudruzi Josef Hes, E. Rohla, R. Pavlíček a Stanislav Vácha. Prvním říjnem rozloučil se Třticí politický činitel J. Jirka, jelikož Strana a vláda uznaly, že dále není třeba na obcích držeti tyto instruktory. Na zimu v r započalo se stavbou kravína a konírny JZD. Současně s touto stavbou vzešla rozepře mezi JZD a L. Zímou čp. 4 a A. Břízou čp. 153 stran oplocení ovocných zahrad. tyto zahrady spadají do plánovaného stavebního místa pro postavení kravína, vepřína, mléčnice a šaten pro zaměstnance Rok Na základě usnesení Strany doporučuje okres. KSČ, aby do vesnické politické organizace byli dáni soudruzi, kteří budou zárukou k vykonávání zodpovědné práce k novelám, které byly učiněny pro úkoly, jež byly přeneseny na MNV a na Stranu jako vedoucí složku Národní fronty. JZD schůzovalo v březnu, kdy byly provedeny nové volby. V čele družstevníků jako předseda byl zvolen soudruh E. Rohla. Doplatky za rok 1956 nebyly. Mezi členstvem byla rozladěnost, jelikož poznalo, že jejich neúčast při zemědělských pracích se jim mstila. V měsíci únoru, dubnu a květnu konaly se přípravy voleb do MNV, které prošly hladce. Zvolení funkcionáři dostali plných 100%. Zvolena byla pětičlenná rada. Předsedou byl R. Pavlíček, tajemníkem Stanislav Vácha, členy rady A. Kořán č.p. 65, R. Hubatý č.p. 26 aj. Elznic č.p. 34. Po té ustanoven výbor žen, v čele se soudružkou R. Adltovou. Utvořen nový výbor ČSČK v čele se soudružkou K. Rohlovou. Žně v tomto roce byly dobře organizovány, jelikož spoluprácí nového brigádníka J. Hendricha spolu s předsedou E. Rohlou provedeny byly mechanickými stroji. Potíže mělo letos JZD s cukrovkou. Lesní správa a Ústředí Jednoty v N. Strašecí zabraly si patronátně 2 ha. Z nečlenů družstva byla soudružka A. Eichelmanová, jako člen Strany nejúspěšnější, neboť v družstvu zabrala 86a řepy a 56a u A. Mudry č.p. 9. Tuto práci vykovávala po svém zaměstnání. Mimo ni zabrali si 50a soudružky Levová, Kytková a Frolíková. Sklizeň chmele byla letošního roku větší než loni, ale pro špatnou jakost dostalo družstvo méně než loni. Obilniny byly splněny, brambor byla nadúroda. O doplatcích bude rozhodnuto až po uzávěrce

17 Letošní rok byl pro JZD příznivý. Konečně se družstvo vybaví z nedostatku, které ho pronásleduje po 2 roky. V srpnu a září probíhala získávací akce zemědělců do JZD za součinnosti vedoucího tajemníka KSČ soudruha Dolejše a předsedy ONV soudruha Kernera. Úspěch byl dobrý. Byli získáni všichni velcí zemědělci v počtu 54, jen zemědělci L. Zíma č.p.4, Jan Štorhanzl č.p.27, Vilém Fric č.p.42, Barbora Uldrichová č.p.73, Julie Čečrlová č.p.94, Jaroslav Hendrych č.p.14, Jeromír Pošta č.p.130, Alois Bříza č.p.153, Škutchanová č.p.154 a Miloslav Mašek odmítli členství. V obci nastal čilý ruch a konaly se přípravy k převzetí dobytka, krmiv a strojů do JZD. Svoláno bylo několik členských schůzí, které doplnilo představenstvo z rolníků. Byli to následující zemědělci. J. Eminger č.p.6, Josef Pošta č.p.36. R. Vožech č.p.18, K. Horáčková č.p.2. Jako předseda komise zvolen Josef Seiler č.p Dne 13. listopadu 1957 zemřel po krátké těžké nemoci člen politického byra Ústředního výboru KSČ, president Československé republiky soudruh Antonín Zápotocký. Ústřední výbor KSČ, vláda republiky a ústřední výbor Národní fronty vydali v ten den provolání k všemu pracujícímu lidu Československa, v němž byl zhodnocen dějinný význam revoluční činnosti Antonína Zápotockého pro náš stát. Jméno Antonína Zápotockého je a navždy zůstane drahé celé naší straně a všemu našemu lidu, zůstane v úctě dělníků a pracujících lidí celého světa. Celý život soudruha Zápotockého byl bezvýhradně věnován obětavému boji za socialismus. Po více než půl století stál v čelné řadě bojových šiků našeho dělnického lidu. Velká a těžká ztráta, kterou utrpěla naše vlast a náš lid. Avšak tím naléhavěji si připomínáme právě to, čím je naplněna veškerá činnost naší strany, čemu nás učil soudruh Gottwald, čemu soudruh Zápotocký věnoval celý život, co je smyslem našeho snažení, dát všechny své síly boji za uskutečnění našich vznešených socialistických a komunistických cílů, boji za stále lepší a šťastnější život naší země a všech pracujících

18 216 Do čela státu byl 19. listopadu 1957 zvolen první tajemník ústředního výboru Komunistické strany Československa, člen politického byra ÚV KSČ, soudruh Antonín Novotný. Z vůle lidu se stal presidentem republiky vynikající bojovník revolucionář, pod jehož vedením a pod vedením Komunistické strany Československa dovršíme v brzku výstavbu socialismu v naší vlasti. 217 V tomto roce byl konečně udělán pořádek ve vedení zdejšího hřbitova. Vypracován byl plánek a vyhledán byl nový hrobník Prošek. Poplatky z hrbu byly vybírány zpětně i dopředu ROK LET ČSR 15. LET PŘÁTELSKÉ SMLOUVY ČSR-SSSR 10. LET VÍTĚZNÉHO ÚNORA 219 mezi str chybí 5 stránek (pozn. přepisovatele - text souvisle navazuje) 91

19 Obsah roku Str.223 Úvod Str.229 Kultura obce 40 výročí ČSR Rozvrstvení obyvatel 5 let přátelské smlouvy Do učení na řemeslo 10 výročí Vítězného února JZD Třtice Str.225 Politické události Str.232 ČSM Str.226 MNV a jeho činnost Str.233 Svaz požární ochrany Do stavu manželského Str.234 SČSP Str.228 Narodili se Sokol Zemřeli Čsl jednota lid. Myslivosti Přistěhovali se Obec baráčníků Odstěhovali se 1. máj Str.229 Do školy 9. květen Změna správce z KNV Další události Změna táboru Bucek II. Str.235 Závěr Osvětová beseda Úvod 223 V uplynulém oce 1958 oslavovalo se výročí 40. let od založení ČSR, které vzniklo v roce 1918 po skončení první světové války, za okolností, které dala v roce 1917 Velká socialistická revoluce. Byl to boj pokrokových a revolučních sil proti buržoasii a reakci za svobodný a lepší zítřek pracující třídy. Z těchto 40 let teprve posledních 13 let bylo etapou vítězného dovršování tohoto boje, pod vedoucím KSČ. 15. let trvání přátelské smlouvy se SSSR, která zrodila se v roce 1943, kdy náš národ úpěl pod knutou fašismu. Zrodila se v SSSR za přítomnosti vedoucích činitelů KSČ a byla základem bratrské pomoci Sovětského svazu a jeho lidu za osvobození Čsl lidu. Tento rok současně utvořila se brigáda Čsl jednotky, která proslavila vítěznými boji za osvobození naší vlasti za podpory Rudé armády. 10. výročí únorových událostí. Dnes po deseti letech, jež nás dělí od února 1948, hrdě konstatujeme, že strana KSČ a dělnická třída, byla na výši historických úkolů, Strana vnesla do historie mezinárodnímu dělnickému hnutí, konkrétní zkušenost, mírové řešení problémů přechodu od revolučního hnutí národně demokratického k revoluci socialistické. Za deset těchto let, provedla naše vlast výstavbu státu, že dostala se mezi přední velké státy ve strojírenství a výrobě ostatních produktů. Důkazem toho je Světová výstava v Belgii, kde naše výrobky obdržely nejvyšších vyznamenání a odměn. Naše zem, ač malá daleko

20 předčila velké západní země. Naše kultura a umění ukázaly celému světu, že jsme zde a že s námi je nutno také počítat. V našem pražském kraji došlo během deseti let k velkým změnám v hospodářskopolitickém dění. Vzrostla průmyslová výroba, změnila se její struktura. V zemědělství došlo k velkým změnám ve výrobě. Je třeba připomenout, že změny tyto vyvolaly řadu opatření a nové organizace v řízení. Během deseti let, přes velké potíže, těžkosti a nedorozumění docílena byla socializace vesnic na 78%. Kdyby se měly veškeré úspěchy a i nedostatky kraje v této kronice popsat, zabralo by to hodně místa, to přenecháme krajskému kronikáři a já zaměřím se ne naši obec a místy i na náš novostrašecký okres. Je škoda, že předchůdci, kteří psali v tuto kroniku, psali jednotvárně a povrchně, takže se nedochovaly podrobné zprávy o události, které se ve Třtici sběhly. Není známo jak stará je obec, kdy byl založen kostel, kdy dvůr, který před Bělohorskou válkou střídal se v rukouch zemanů, hrabat a jiných potentátů. Jedna verze říká, že obec Třtice je založena po příchodu Čechů na Říp a jmenovala se Trstice, od pojmenování rákosu, kterého bylo zde v bažinách dosti. Není ani zmínka v tom, že již sladkovodní ryby z rybníků Budského, Račského a Punčochy byly vyváženy do Drážďan, Berlína a dalších Německých měst. Vyvážel se chmel, sladovnický ječmen, rákos. Hlavně se zde psalo o oslavách a hlavně těch, kteří zdejší občany vysávali a uváděli do roboty a poddanství. Až po roce 1948 nyní vládne si lid, řídí si svou obec, pracují v socialistickém zemědělství a nebo pracují v průmyslu. Politické události a složení v obci: 225 V obci je vesnická organizace KSČ, která je vedoucí složkou Národní fronty. Místní národní výbor je 12 členný, předsedou je s. Bohumil Horáček, tajemník Stanislav Vácha, členy MNV s. Hubatý Rudolf, Elznic Josef, Polívková Františka, Hamouzová Vlasta, Škutchan Josef, Kořán Antonín, Kořán Václav, Třesohlavý František, Just Josef, a Lev František. Rada MNV skládá se z 5 členů. Národní fronta skládá se z organizací a korporací: KSČ MNV JZD ČSM ČSPO - ČČK- SČSP - VŽ - SKD Jednota, Čsl lid. Myslivost Svazarm Sokol a Baráčníci. Politická organizace KSČ, jako vedoucí složka vědoma si zásady usnesení ˇUV KSČ, provedla volbu výboru na Výroční schůzi 17. ledna Nový výbor ujal se své práce na podkladě usnesení. Výroční schůze, která vytýčila úkoly práce na celý rok. V zásadě šlo o pomoc JZD ve Třtici, spolupráce MNV a N.F. o plnění všech úkolů usnesení strany a vlády. Na podkladě toho byly svolávány veřejné schůze a občané seznamováni s usnesením strany. Probrán byl XI. Sjezd KSČ, různá výročí a plány výrobní a žňový a orby atd. Průměrná návštěva byla 38 občanů. Dále VO KSČ prováděla školení národohospodářské, na které zvala i bezpartijní občany. Jako lektor byl s. Albrecht, který výborně se shostil svého úkolu. MNV podle prověrky, která se konala v listopadu r učiněné organizace odd. ONV pracoval dobře, až na některé komise a Výbor žen, které byly svolávány případ od případu a tak nebylo od předsedů komisí a VŽ žádná iniciativa a tak zůstala práce na několika funkcionářích. MNV povolil během roku povolení na opravu neb adaptaci rodinných domů. Dále bylo povoleno 14 žádostí v postavení rekreačních chat u rybníku

Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959)

Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959) Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959) Demo Mikuláš ing. III.2012 VI.2012 1. Zápis ze schůze představenstva J.Z.D. v Chotýši dne 3. ledna 1959 Představenstvo se usneslo zbytek naturálií byti rozdělení

Více

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán ROK 1977 Úvod Partyzánská obec Prostřední Bečva má bohatou minulost. Její zrod se datuje první polovinou XVII. století (1635). Tvrdý život valašského lidu neubral nic na povaze a pracovitosti nynějších

Více

vejce = 0, protože zástav drůbeže znovu začíná po moru slepic.

vejce = 0, protože zástav drůbeže znovu začíná po moru slepic. Rok 1957 Počasí během roku, polní práce Zima na počátku roku 1957 byla normální, takže ozimy přezimovaly dobře. Sníh se udržel přes celý leden, největší mrazy okolo 15. až 20. ledna dosahovaly 12 C až

Více

- od 1.1. byla u Jan Pokorného v čp. 351 otevřena volná prodejna nutného výseku masa.

- od 1.1. byla u Jan Pokorného v čp. 351 otevřena volná prodejna nutného výseku masa. Rok 1953 - od 1.1. byla u Jan Pokorného v čp. 351 otevřena volná prodejna nutného výseku masa. 10. ledna za odstupující p. Annu Jírovou, členku MNV, byl povolána p. Marie Holá, děl. plat. záv. a převzala

Více

Z kroniky obce Sedlec rok 1956

Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z činnosti MNV. Rada MNV: s. František Hynk, předseda MNV s. Marie Pundová, tajemnice MNV s. Jaroslav Svoboda, člen rady Rada MNV zasedala pravidelně jednou týdně a na schůzích

Více

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10.

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10. Rok 1997 Počasí. Počasí v r. 1997. Leden přetrvává mrazivé počasí z minulého roku. Mrazy však zmírnily na 10 až 20.Od 13. ledna ve dne slunečno, teploty do 5, v noci 10. Od 20. ledna je zmírnění ve dne

Více

Kronika obce Zelenecká Lhota

Kronika obce Zelenecká Lhota Rok 1957 Počasí a úroda Počasí při jarních pracích bylo příznivé. V dubnu sucho, v květnu jen jednou pršelo, i v červnu bylo sucho. V červenci do 10tého ještě sucho, teploty až 37, ale na sv. Sedmi bratří

Více

10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník.

10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník. Rok 1947 10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník. 22. února ONV v Kamenici n. L. podal začátkem r. 1947 žádost, aby v. v. nemocnice

Více

Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959) Pořad:

Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959) Pořad: z jednání JZD Chotýš (1952 1959) Demo Mikuláš ing. III.2012 VI.2012 Zápis O schůzi členů j.z.d. v Chotýši konané dne 15.října v hostinci u Urbánků v 8 hod. večer. Pořad: 1, Pojednání o družstvu 2, Zpráva

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013 Zemědělská společnost Vítějeves a.s. byla zapsána v Obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Hradci Králové dne 14. 6. 1996. Společnost má k 31. 12. 2013

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

(Zdroj: PRŮCHA, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 1992, 2.díl, období 1945 1992. Doplněk, Brno 2009.)

(Zdroj: PRŮCHA, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 1992, 2.díl, období 1945 1992. Doplněk, Brno 2009.) Formy sabotáží vesnických boháčů Od jara 1950 komunističtí funkcionáři řadili rozvíjení třídního boje na vesnici mezi nejdůležitější předpoklady kolektivizace a vznik JZD považovali za výsledek či dovršení

Více

o rozměru 30x30 cm : cena 100 Kč,- za 1m2 ( tj. 10 ks dlaždic )

o rozměru 30x30 cm : cena 100 Kč,- za 1m2 ( tj. 10 ks dlaždic ) Vážení spoluobčané! Máme za sebou první čtvrtletí Nového roku, které je vždy ve znamení tradičních společenských plesů místních spolků a dalších kulturních akcí. Letošní mírná zima a brzký příchod velikonočních

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

ROK 1986. Úvod. Volby MNV

ROK 1986. Úvod. Volby MNV ROK 1986 Úvod Rok 1986 se vyznačoval závažnými vnitropolitickými událostmi především konáním sjezdu KS SSSR a ostatních socialistických států, u nás konáním 17. sjezdu KSČ ve dnech 24. 28. března v Praze.

Více

OBEC OTICE Z historie Počátky školství

OBEC OTICE Z historie Počátky školství OBEC OTICE Otice leží 3,5 km jihozápadně od středu města Opavy v nadmořské výšce 262 m n. m.. Katastrální výměra obce je 721 ha. Nejvyšším bodem obce je Kamenná hora (311m n.m.). Za zhlédnutí jistě stojí

Více

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 [1] [2] Zápis ze schůze byra (předsednictva) OV KSČ 12. 1. 1966 1966 A 98 1. Kádrové návrhy 2. Organizační záležitosti 3.

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

Zápis z konání valné hromady Honebního společenstva Vilantice

Zápis z konání valné hromady Honebního společenstva Vilantice Zápis z konání valné hromady Honebního společenstva Vilantice konané dne: 31.října 2012 Zahájení: (Volf Miroslav) Přivítání přítomných členů honebního společenstva : (Volf Miroslav) Honební výbor na svém

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o hospodaření Agro bílá, a.s. za rok 2013 pro Valnou hromadu akcionářů, konanou dne 25.června 2014 Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje účetní jednotky II. Zveřejňované

Více

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA Obec Rosička se nachází 9 km jihozápadně od okresního města Žďáru nad Sázavou. První písemná zmínka o Rosičce pochází z roku 1356, kdy patřila k panství Polná. Obec byla

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI

VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI O příbytcích starých Slovanů Slované osídlili vlídné, úrodné oblasti kolem řek, jež byly nezbytným zdrojem vody, ale také potravy. K postavení svých obydlí si vybírali

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák )

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) .. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) Hospoda, hostinec, pohostinství, šenk, krčma, knajpa, putyka, pajzl, palírna, nálevna

Více

Kronika obce Zelenecká Lhota

Kronika obce Zelenecká Lhota Rok 1960 Počasí Celkový ráz zimy byl mírný, jen občasné silnější mrazy v lednu s vánicemi. 18.března napadlo hodně sněhu, takže v sobotu 19. byl sníh ze silnice odklízen pluhem. Jaro bylo poměrně pěkné,

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959)

Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959) Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959) Demo Mikuláš ing. III.2012 VI.2012 Zápis ze schůze členů JZD v Chotýši ze dne 1.února 1956, za účasti 17 členů. Usneseno, aby Antonii Pokorné byly proplaceny 1 kráva

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006 ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 26 Výměra zemědělské půdy V roce 26 byla výměra zemědělské půdy v Pardubickém kraji 231,9 tis. ha, z čehož 78,5 % zaujímala orná půda a 21,1 % trvalé travní porosty.

Více

ROK 1983. Úvod. Hospodaření MNV. Dotace

ROK 1983. Úvod. Hospodaření MNV. Dotace ROK 1983 Úvod V tomto roce se pokračovalo v odpovědné a náročné práci na úkolech XVI. sjezdu KSČ a dalším rozvoji československé vzdělávací soustavy. Charakter a průběh roku ovlivňovaly mimořádně důležitá

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

pozvánka na ples SDH

pozvánka na ples SDH Rok 1937 Zima Zima z roku 1936 na rok 1937 byla zprvu mírná, v lednu byly však mrazy až 17 C. Koncem ledna napadlo dosti sněhu, takže pro závěje několik dní nejel autobus a vlak. Pošta byla z Nezamyslic

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

Je občas dobré se podívat trochu zpátky,

Je občas dobré se podívat trochu zpátky, POHLEDY DO MINULOSTI Je občas dobré se podívat trochu zpátky, do minulosti. Nejen jak žili naši předkové, ale i jak a s čím pracovali. Připravili jsme pro Vás knihu, o některých činnostech spojených s

Více

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV 1870 1909 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1254 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun 2010 Úvod I.

Více

750. výročí. obce Všeradice

750. výročí. obce Všeradice 750. výročí obce Všeradice Dne 26. března 1262, pan Oldřich Zajíc z Valdeka a na Valdeku, daruje statek svůj Všeradice, klášteru Sv. Dobrotivá. Toto je nám dosud známá první dochovaná zmínka o naší obci.

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 17. listopadu

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 17. listopadu HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 17. listopadu Hostivice, listopad 2010 Ulice 17. listopadu 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

Zdroje informací k historickému projektu:

Zdroje informací k historickému projektu: Zdroje informací k historickému projektu: Veronika Nováková: Starostové - V roce 1900 byl starosta pan Myslík, později Staněk - V roce 1907 byl starostou Frant. Kaněra - V roce 1908 už pan Frant. Stejskal

Více

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY 1. Charakteristika oblasti Táborsko sousedí s Českobudějovickem na JZ, Píseckem na Z, Benešovskem (SČK) na S, Pelhřimovskem V. (VYS) na V a Jindřichohradeckém na K 1.1.2008

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava Kylešovice Bílovecká 167, č. p. 1162 746 06 Opava 6 2014 Ing. Dušan Schreier, předseda představenstva Ing. Jan Pirunčík, místopředseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Kronika obce. V.díl. Krásné Údolí. Kronika obce Krásné Údolí V.díl - úvod

Kronika obce. V.díl. Krásné Údolí. Kronika obce Krásné Údolí V.díl - úvod Kronika obce V.díl Krásné Údolí Zápis vyhotovil : Martin Frank ( duben - květen 2009 ) Strana 1 / celkem stran 5 Motto : Dobře vedená kronika má být věrným, nezkreslujícím zrcadlem života obce ve všech

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Č.P. 93 obecní úřad.

Č.P. 93 obecní úřad. Č.P. 93 obecní úřad. Na fotografii z roku 2003 obecní úřad se nachází v patře, vlevo dole, na místě bývalého skladiště místních hasiců, sklad nářadí pro úklid obce a napravo povětšinou nevyužívaná místnost

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska Osevní postup Osevní postupy plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska prostorového (na pozemcích) časového (v jednotlivých letech) Základní pojmy Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

- G r u n t y v R a d o n i c í c h -

- G r u n t y v R a d o n i c í c h - G r u n t s e d m ý, d n e š n í číslo 1 - G r u n t y v R a d o n i c í c h - Dle zápisu z r. 1676 Nynější hospodář M a r t i n P a v i š k a, který tuto chalupu získal od B a r t o ně Černýho. 1676 převzal

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově ZÁ P I S č. 4/2015 z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Josef Borovský. Z celkového počtu 6 zvolených

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Opakování ČJ 2. Ročník 1.

Opakování ČJ 2. Ročník 1. Opakování ČJ 2. Ročník 1. Úkol 1: V každém řádku škrtni slovo, které tam nepatří. Zajíc, liška, jablko, veverka, divočák, srnec, jelen Lev, tygr, opice, žirafa, krokodýl, slepice, velbloud Kráva, tele,

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Dalším archivem je Národní archiv v Praze. Má dvě pracoviště, jedno je na Chodovci, kde je i jeho sídlo a druhé je v Dejvicích. Zde jsou

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010 Vážení spoluobčané! Letošní jarní měsíce přinesly klimatické podmínky, v opačném pořadí než jsme obvykle zvyklí. Poměrně rychlý nástup jara a vysokých teplot vystřídal abnormálně deštivý a chladný květen.

Více

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada SZP 23.10.2014 Větrný Jeníkov Bohumil Belada Základní platba ČR - 130 euro / ha = 3.510 Kč / ha Nad 150 tis. euro na IČO za rok podléhá 5% degresi, Do 1.150 ha žádné snížení, nad tuto výměru snížení na

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ.

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ. 1961 62 Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ. Při zahajování bylo zdůrazněno, že se v letošním

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

Koš. učebna 10. ledna umístěna Státní učebná dílna košikářská ve 2 přízemních místnostech Budovy.

Koš. učebna 10. ledna umístěna Státní učebná dílna košikářská ve 2 přízemních místnostech Budovy. Rok 1925 Meteorolog. podmínky Zima velmi mírná téměř bez sněhu, Mrazy kol 21. ledna (-6 ½ R). Set se začalo 10. února. 22/II sněhová vánice (12 cm sněhu). Od 10. 20. března nová zima. Žně 20. července.

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Zápis z valné hromady

Zápis z valné hromady Zápis z valné hromady Honebního společenstva SEJŘEK - SKOROTICE se sídlem Sejřek 12, 592 62 Nedvědice konané dne 22.03.2013 v Sejřku s tímto programem: Program: 1) Zahájení a schválení programu valné hromady

Více

Milan Morava Z dějin myslivosti v Žirovnici

Milan Morava Z dějin myslivosti v Žirovnici Milan Morava Z dějin myslivosti v Žirovnici Nejstarší zmapovaná historie lovectví v našich zemích je spojována se šlechtou a vládnoucími vrstvami společnosti obecně. Lov byl výsadou šlechty a každý pokus

Více

Informační centrum oddílů a klubů

Informační centrum oddílů a klubů Informační centrum oddílů a klubů Výroční zpráva 2011 Slovo ředitele Rok 2011 byl rokem pokračování útlumu naší činnosti, který se prohloubil tím, že jsme nedostali dotace od MŠMT ČR a nemáme je ani na

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

HISTORIE ROUDNICE. Nejstarší osídlení Je možné jej položit do mladší doby kamenné a do doby bronzové (2 500 1500 př. n. l.).

HISTORIE ROUDNICE. Nejstarší osídlení Je možné jej položit do mladší doby kamenné a do doby bronzové (2 500 1500 př. n. l.). HISTORIE ROUDNICE Obsah: 1) Název Roudnice 2) Nejstarší osídlení 3) Osídlování Roudnice 4) Roudnické tvrze 5) Roudnice a její držitelé 6) Osobnosti Zdislav Mnich, Matěj Chvojka, Jan Matějka, bratranci

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187 Dům č. p. 181 Dům na bývalém pozemku velkostatku zvaném Prozdol, postavil v r. 1936 Dobeš Jakub z č. 103 s manželkou Marií roz. Zálešáková z č. 55. Manželé byli bezdětní. V roce 1965 jej předali neteři

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

ROCE 1945. dusan.pavlu@vsfs.cz

ROCE 1945. dusan.pavlu@vsfs.cz ČESKÝ PERIODICKÝ TISK A LEGISLATIVA PO ROCE 1945 doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. VÝCHODISKA NOVÝCH POMĚRŮ PO ROCE 1945 Úvahy exilových reprezentací o nových poměrech po osvobození KOŠICKÝ

Více

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ OBCHODNÍ AKADEMIE ŠKOLNÍ ROK 1993/94 ZAHÁJEN

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ OBCHODNÍ AKADEMIE ŠKOLNÍ ROK 1993/94 ZAHÁJEN SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ OBCHODNÍ AKADEMIE Vskutku důstojným způsobem byla 1. 9. 1993 otevřena Obchodní akademie, která znamená v historii naší školy historický zlom. Slavnostní událost zvýraznila svou účastí

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 5. května Hostivice, listopad 2010 Ulice 5. května 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918 Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Válečné hospodářství Vláda vybavena diktátorskou mocí

Více

Na četné žádosti našich občanů uvádíme několik krizových čísel: Jubilea v lednu VŠEM JMENOVANÝM PŘEJEME DO DALŠÍCH LET HODNĚ ZDRAVÍ

Na četné žádosti našich občanů uvádíme několik krizových čísel: Jubilea v lednu VŠEM JMENOVANÝM PŘEJEME DO DALŠÍCH LET HODNĚ ZDRAVÍ Na četné žádosti našich občanů uvádíme několik krizových čísel: Poruchy dodávky elektřiny: 840 850 860 Poruchy plynu : 1239 Poruchy dodávky vody: 377 413 444 Svoz odpadů ( nevyvezená popelnice) 377 152

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Hantzl M. : Janův mlýn r. 1651 mlýn Prkenný. Senomat M. : Kouklův mlýn r. 1651 mlýn Spálený. stav v r. 1764. 1. vojenské mapování Josefské

Hantzl M. : Janův mlýn r. 1651 mlýn Prkenný. Senomat M. : Kouklův mlýn r. 1651 mlýn Spálený. stav v r. 1764. 1. vojenské mapování Josefské stav v r. 1764 1. vojenské mapování Josefské Hantzl M. : Janův mlýn r. 1651 mlýn Prkenný Senomat M. : Kouklův mlýn r. 1651 mlýn Spálený mlynářský erb DĚJINY MLYNÁŘSKÉHO ŘEMESLA Mlynářské řemeslo patří

Více