Rok 1950 Půl století dvacátého.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rok 1950 Půl století dvacátého."

Transkript

1 1950 Kanalizace obce Rok 1950 Půl století dvacátého Jelikož předseda místního národního výboru Antonín Urban zajistil cementové roury, pokračovalo se v kanalizaci obce na malé straně, od ulice národního výboru směr dolů 75 běžných metrů. Všechnu práci dělali občané zdarma. 160 Dávka Zastavená plocha Aby se zvýšily příjmy obce bylo rozhodnuto místním národním výborem a povoleno okresním národním výborem vybírat dávku za zastavěné plochy, činila 1Kč m 2. V roce 1941 vzali Němci jeden měděný drát z veřejného osvětlení obce a starostí předsedy místního národního výboru Antonína Urbana bylo zavedeno nové vedení firmou Moutelík Kladno, za Kč a mohlo se dále svítit po obci. poslední soukromý pekař Socializace u nás pokračuje, soukromý pekař Václav Rohla zavřel pekárnu a všechno pečivo dovážela pekárna z obce Řevničov. vyvlastnění majetku církve římsko-katolické Všechen majetek církve římsko-katolické převzal v celé republice i u nás stát. V naší obci měla uvedená církev pole a luka. Všem duchovním vyplácel stát měsíční plat Kč, opravy všech kostelů a budov vzal stát do své režie. 161 povolení stavby dvou rodinných domků Jelikož v plánovaném a socialistickém hospodářství stát nepovoloval soukromé podnikání, mohl místní národní výbor povoliti dvě stavby rodinných domků občanům Marie Drvotové čp., důvod starý doškový k obývání neschopný domek. Oldřichovi Rybovi, horník na dole Nosek Tuchlovice, jako úderník měl nárok na povolení a víc žádný na jakoukoli stavbu nedostal. Cement, tašky, cihly na poukaz a pracovní síly, zedníci, tesaři neuvolněny, poněvadž stavební závody potřebovaly všechny pracovní síly sami. vyvlastnění hospodářských strojů společné sekání obilí Plnění kontingentu a ceny plodin Odvoz plodin Aby zajistil stát plánovanou sklizeň a výmlat obilí, vyvlastnil podle zákona č. 55 samovazače, mlátící velké garnitury, traktor zdejším zemědělcům. Z nařízení okresního národního výboru v Novém Strašecí bylo společné sekání obilí. Celý katastr obce byl rozdělen na čtyři úseky do každého úseku přiděleny podle potřeby pracovní síly i potahy a stroje. Ze začátku to šlo, ale na konec si šel potom každý dosekat a sklidit své. Na předepsaný celé obci kontingentu bylo odevzdáno: 33 vagónů 1q tvrdého obilí (cena pšenice 400 Kč, žito 370 Kč) 800,70 q brambor (cena 100 Kč/q) ,1 q čistá váha řepy (cena 60 Kč/q) ,5 kg chmele (cena 4500kč/50 kg) Řepa se vozila potahy a traktorem na nádraží Nové Strašecí, odesílána do cukrovaru Úžice u Kralup n /Vlt. Obilí se vozilo do družstva Nové Strašecí a Mšec

2 Chmel se vozil do družstva v Žatci. Sčítání lidí a majetku Požár tento rok v obci žádný. 1. března 1950 bylo sčítání lidí. Sčítacím komisařem byl ředitel školy Václav Hamouz Napočítáno: 166 obytných domů 646,65 ha orné půdy 75 zemědělců do 5 ha půdy 41 zemědělců do 15 ha půdy 13 zemědělců přes 15 ha půdy celkem: 129 zemědělských závodů. 163 Atomová puma a podpisové akce Jelikož lidský mozek vynalezl ve dvacátém a před tím stoletím různé a pro život lidský věci potřebné, ale vynašel zase věci usmrcující a mrzačející. Jedna vymoženost na lidi byla atomová puma, byla svržena v Japonsku a na ostrově Bikini při dopadnutí na zem v kruhu kolik set km bylo srovnáno se zemí vše a lidské životy ve vteřině pryč. Pokusy dělány Amerikou. Proti této atomové zbrani byly sbírány podpisy v celé československé republice, u nás v obci Sčítání dobytka Při sčítání všeho domácího zvířectva bylo: 567 kusů skotu, z toho 289 dojnic koní prasat, z toho 51 prasnic ovcí koz hus slepic 164 Zrušení farních matrik a právoplatnost sňatku Od 1. ledna1950 stát ruší všechny matriky, vedené na farních úřadech a vede je zvláštní matrikář při místním národním výboru. Naše obec je přidělena matrikově na místní národní výbor ve Mšeci. Všechny sňatky jsou právoplatné jen uzavřené na těchto výborech. Kromě toho může se dáti každý, kdo chce ještě oddáti v kostele, ale není právoplatný. Zdravice J. V. Stalinovi Dne 2. XI. se dožívá 70 let J. V. Stalin, vůdce ruského lidu, předseda svazu sovětských socialistických republik. V naší obci bylo podpisování zdravice. Každý občan podepsal krásně upravený pamětní list a z celé republiky poslány do Moskvy. otevření mateřské školky Z popudu místní školní rady a předsedy místního národního výboru Antonína Urbana zažádáno o otevření mateřské školky při místním národní škole, prostřednictvím okresního národního výboru v Novém Strašecí, podporovanou okresním školním inspektorem Stříbrem. Žádost kladně vyřízena a školka otevřena. Do školky chodily děti od 4 roku do 6 roku stáří

3 Škola: Do národní školy chodilo 46 dětí, z toho 25 chlapců, 21 děvčat. ředitel: Václav Hamouz učitel: Oldřich Rais Spolky a organizace Spolky a organizace jako v roce 1949 Obchod, živnost, řemesla Obchod, živnost řemesla Družstvo vzájemnost, obchod řeznictví uzenář Pramen chléb a cukrovinky hostinství Rudolf Vožech Václav Vožech Václav Urban Josef Záruba kovář František Lahvička František Liebezeit pro stáří odhlásil řemeslo Josef Uhlík, Václav Kyncl koláři a František Holík obuvník Čti a přemýšlej Konec půl století dvacátého. Až budeš tyto řádky čísti konec dvacátého století milí a rozmilí připomínám Ti, že generace, která žila do půli století dvacátého, že prodělala radostný a často těžký život. Za pozemské hodnoty, které vytvořila, aby mohla lépe žíti a ty poví nemusí se stydět. A proto žij! Skromně, pracuj svědomitě a jednej poctivě jak to vše dědili generace po generaci. Při zakončení polovice dvacátého století, chci ještě popsati jak pokračovala výstavba a život naší vesnice pokud moje paměť sahá. Bydlelo se musím psáti jak to šlo. 166 Bydlení Do roku 1912 bylo mnoho domků kryto doškovou střechou (došek byl dělán ze žitné slámy, cepy mlácenou). Musel býti hodně silný a utažený, aby neprotíkala voda uvazoval se slámou na latě, na hřeben střechy zvaný kalenec se klad dru nařezaný na lonce, aby došky neodnesl vítr a zároveň neprotíkala voda. Krytina byla jedinečná pro uschování píce pod ni nic neztuchlo. Hůře bylo, když blíže hořelo dávaly se mokré pytle, hadry a když byl velký vítr tak se mnoho nezachránilo většinou vyhořel až do základu, jelikož některý byl celý v základu ze silných trámů Stavby Od roku 1912 a později se stavělo ponejvíce z kamene zvaná opuka která byla zdarma ale pracná lámala se ne vrších a na kopaninách. Zdivo bylo dobré a trvanlivé a suché do štítů se dávaly pálené z červené hlíny 30 cm dlouhé, 15 cm široké a 7 ½ cm vysoké. Od roku se stavělo málo jelikož zuřila první světová válka a každý měl jiné starosti. Po první světové válce v roce 1920 když se částečně zhojily rány začlo se stavět dost rychle. Materiál který byl potřeba bylo dosti. Kdo neměl dost peněz půjčovala zdejší Kampelička na mírný úrok 5 ½ procenta. Bohužel, že se také stalo ten, který nemohl

4 splácet dluh a úroky prodali mu domek říkalo se přišel na buben Na Vojtěšce Nová škola Domky, které stojí na tak zvané Vojtěšce (název správný, bylo zde pole zdejšího dvora a v ten čas kdy se začalo stavět rostla zde vojtěška), jsou staveny od roku 1920 až Jedině škola v těchto místech postavěná se začala stavět 18. III a začalo se prvně vyučovat 1. listopadu Za řidícího učitele Mikeše. Na nátlak hejtmanství ve Slaném odhlasoval za starosty Josefa Hejdy obecní výbor stavbu školy zadal práci staviteli Ant. Jelínkovi v Novém Strašecí který ji dokončil. Škola stála Kč. 168 Staré školy Staré školy byly v čp. 92 vedle hostince p. Urbana který ji koupil a v čp. 80 vedle kostela. Doškové obývací stavení je v obci čp. 20 Pošta Antonín, čp. 31 Tenopírová, celkem dvě ostatní 164 je kryto tašky buďto pálené z hlíny, cementové a eternit. Doškové stodoly čp. 18, 5, 62 Chci se zmínit ještě o úpravě obce. Hráz dolejšího rybníka je upravena z pískovce podél tří stran kol silnice byla dříve než se postavila silnice přírodní a osázena kaštany dost již vzrostlými a ostatní hráze též. Hned naproti co stojí pomník padlých vojínů ze světové války stával dřevěný kříž kol něho malý plot a dva kaštany. Pomník padlých postaven v roce 1923 a zasázeny dvě lípy, postaven kol plot. Dřevěný kříž stojí na rozcestí kopanin. Kostel, který stojí nad silnicí byl osázen kaštany kol dokola v roce 1931 ze strany od silnice postavila farní správa terasu z opuky, stromy vykácela a žádné nezasadila. 169 Kostel patří církvi římsko-katolické. Do roku 1914 byly na velké věži dva zvony a na malé věži dva malé zvony. V roce 1916 vzala říše rakousko-uherská jeden velký zvon pro účele válečné v letech přišly za své dva malé zvony pro válečné účely zbývá jeden zvon. 170 Dále jsou zde ještě dva rybníky hořejší části obce osazené kaštany a lípy. V hořejší části obce jsou dva sady kol silnice spojující obec s obcí Mšec a Rakovník. Silnice vede po hrázy rybníka zvaný Bucek. Pod hrází rybníka uprostřed stával vodní mlýn který vyhořel v roce 1931, poslední majitel František Fousek. Rybník a kol lesy patřily do roku 198 knížeti Fürstenbergovi pak jej převzal stát. Na hrázi rostou kaštany dost vzrostlé a dva duby třetí dub v průměru a 1.50 vyhořel a zlomil se pařez doposud stojí. Do roku 1934 je obec spojena jednou okresní silnicí Mšec Rakovník. Spojení s městem Nové Strašecí bylo prachbídnou cestou dost širokou ale špatně sjízdnou na jaře a v zimě i pro chodce neschůdnou. Těžšími náklady jezdili místní občané kol Bucka a po státní silnici. Až v roce 1934 se ráčilo obecní radě postavit sinice od pomníku po staré cestě přes vrch Žalý a nahoře do leva uhnulo ze staré cesty do borového lesa majitele Jůny. Silnice postavena jako všechny okrasní silnice není asfaltová jen válcem parním uválcovaná. Ale zaplať Pan Bůh za ní

5 Místní občané se živí větším počtu zemědělstvím jsou zde též havíři, kteří jsou zde ještě jako penzisté ve stáří od roků chodili pěšky do dolu Anna v Rynholci kde se doluje doposud černé uhlí. Nynější havíře vozí státní autobus. Jsou zde 3 hutníci kteří jezdí autobusem do Kladna, tři železničáři u státní dráhy. Poštu donáší listonoš z poštovního úřadu v Novém Strašecí. Po obci v každém domě je zavedena elektrika vedena z elektrárny důl Anna Rynholec, svítí se vaří a všechny možné práce se dělají. Do roku 1928 se svítilo petrolejkami a olejem v zemědělství to bylo ještě horší. Všechny práce od řezání řezanky až po vodu se dělaly ručně obilí se mlátilo cepy a točícími mlátičkami v roce 1908 nastaly tak zvané žentoury kdo měl peníze a místo tak mlátil řezal tímto. Ale když na to nebylo musel se dříti ručně. Stejně i sekání obilí se převážně sekala všechno kosou sena a otavy též.. Ale jak pamatuji v neděli se málo co dělalo to bylo již řídký zjev kdo dělal v neděli. Staří lidé říkali šest dní pracuj sedmý v neděli odpočívej. Až od roku 1914 pamatuji v neděli dělali poněvadž bylo mnoho mužů ve válce a to se udrželo až do nynějších časů. 172 Do místní školy chodí děti 5 roků pak chodí tři roky do vyšší školy do Mšece po vyjití 8 roků školy může dle možnosti a schopnosti jíti na učení řemeslu a nebo dále studovat. Není překážkou nic ani peníze. Dělníci jezdí do práce na kole, motocyklu a autobusem. Auta pro osobní potřebu jsou zde tři. Lidé se dožívají průměrného věku let. 173 Peníze Peníze (platidla) Za říše Rakousko-Uherské až do osamostatnění Čech, Moravy a Slovenska do roku 1918 byli tito peníze, haléř, dvouhaléř zvaný krejcar, desetihaléř zvaný pětník, dvacetihaléř zvaný šesták, koruna, dvoukoruna zvaný zlatka, desetikoruna, dvacetikoruna, padesátikoruna, stokoruna a t.d. Drobné mince raženy z niklu a bronzu, koruny ze stříbra, desetikoruny byly zlaté, ostatní byly papírové. Text na penězích byl jen německý. Po zřízení samostatné Československé republiky v roce 1918, čehož si dobře važte, byli nové platidla tito. Haléř a dvouhaléř neplatil dlouho jeli-kož ceny a mzdy byli vyšší platilo se pětihaléřem, desetihaléř, dvacetihaléř, padesátihaléř, koruna, pětikoruna desetikoruna dvaceti, padesáti, sto atd. Od roku 1939 kdy byl zřízen protektorát Čechy a Morava který měla německá říše a konec samostatnosti československé platí u nás k protektorátním penězům pěti, deseti, dvaceti haléře padesátihaléře, koruna pětikoruna, deseti, dvaceti padesáti, sto atd. Text je tištěn německo-česky, ještě říšské Marky, poměr jedna marka stála deset korun. Po nabytí znovu samostatnosti československé v roce 1945 platí tito peníze, haléř a dvouhaléř již není ještě pětihaléř a je deseti, dvaceti, padesáti haléř, koruna, pěti atd Zemědělské plodiny Pěstování ovoce, obilí a jiných zemědělských plodin. Do roku 1928 se pěstovali ponejvíce švestky pak jablka: panenské, koženáče, soudky a jiné druhy, hrušky: koženky, máslovky a jiné druhy, třešně: chrupky, májovky, dále ořechy. Jeli-kož se u nás rodilo nejvíce švestek postavili místní rolníci sušárny na švestky bylo jich zde osm topilo se dřívím a sušené švestky vydržely kolik roku čím starší tím lepší, jablka se sušili též a říkalo se jim křížali. Obilí se pěstovalo: Pšenice: česká červenka, přesivka, Dragerova a hlavatka Žito: ozimé, Pekutské Ječmen: zimní, jarní na slad Dále oves, vika zimní a jarní, hrách zelený a žlutý

6 Len se začal pěstovat od roku 1944 dále hořčice a řepka ozimá Brambory: žlutomasé polorané a zimní různé odrůdy Řepa: cukrovka, krmná řepa Chmel se pěstoval ze začátku pokud pamatuji ne tyčkách asi 6m dlouhých, každý rok na jaře se musely tyčky dávat ke chmeli. Chmel se sušil v sednici, byli dlouhé lístky dali se nad kamna a tak se sušilo později si stavěli hospodáři sušárny. Pícniny: jetel červený, dvousečný, vojtěška, traviny jílek, bojínek Obilí se selo ručně a secími stroji o 12, 16 a 28 řádky. Řepa se sela ručně později secími stroji. Obilí se sekalo ručně kosou, později stroji taženými koňmi a v dnešní době traktory. Když bylo obilí sveženo do stodol podle potřeby se mlátilo cepy točícími mlátičky ruční silou později žentoury tažený dobytkem, ale obilí se muselo čistiti na větrných mlýncích, pak přišly mlátící stroje čistící tažený benzínovým motorem nebo parní lokomobilou. Sláma se musela vázati do povřísel ze slámy, pak přišli presy na slámu a u nich samovazy které vázali samy slámu do papírových nebo konopních motouzů. Po vymlácení se vozilo do mlýna. Ze 100 kg pšenice se dávalo 20 kg hrubé mouky, 50 hladké 5 černé 21 otrub 4 na rozprášení Ze 100 kg žita: 65 kg mouky 31 otrub 4 rozprášení Z hrubé mouky se vařili knedlíky. Z hladké mouky se pekli koláče, buchty, housky, rohlíky a žemle. Ze žitné mouky se pekl chléb. Ponejvíce se pekl chléb domácí, v každém stavení byla postavena zvláštní pec a chléb se pekl jednou týdně nebo podle potřeby, kdo neměl pec, dal si mouku pekaři a vybíral si podle potřeby chléb u pekaře. V domácích pecích se topilo dřívím kterého bylo dosti a pekař topil z uhlím. Jeli-kož v nynější době je málo dřeva, pečení chleba po domácku odpadlo a zemědělci si vyměňují chléb za žitnou mouku v konzumním družstvu Vzájemnost. Rozdělení polí katastru Třtice Drůbež a zvířectvo domácí Na tah, orání a různé pojížďky chovají větší zemědělci koně různých plemen, pak voli a menší zemědělci používají v tahu krávy. Dále se pěstují ovce kvůli vlně a masu, kozy pro mléko a maso a pak králíci pro maso a angorské králíky pro vlnu a pak vepřový brav. Z drůbeže: slepice, husy, kachny, krůty. Pole jsou odděleny od sebe mezí a mající výměru jeden až 10 strychů. Malé políčka obdělávají tak zvaný domkáři, větší pole obdělávají malorolníci, kdo má více polí říká se mu sedlák. Pole rozměřeny na určité číslované parcely po délce od Luckého rybníka pod horu a říká se tam u Bucka pod horou pod ovčínem dále přes horu kopanina, studená stráň k lukám do sadu rače, dál pokračují od luk zadu rači přes remízek k lípám. Od luk hořejší bahna jsou další parcely až ke vsi říká se tam v bahnech, pod hřbitovem. Kolem silnice do Nového Strašecí jsou pole od silnice k cestě od hřbitova. Po levé straně silnice jsou pole od luk pod silnicí dolejší bahna ke vsi říká se tam v bahnách u vsi, na čtvrtkách, u cihelny, pode vsí. U rybníků Punčocha Mlýnský, jsou rozparcelovány pole od velkostatku, měřeny od rybníku směr ke vsi. Mezi dvěma cestami od vsi k mlýnskému rybníku je pět parcel polí od vsi k mlýnskému rybníku. Od cesty u těchto parcel jsou pole směr k obci Mšec a říká se na nádavcích na dolíkách u mšeckých hlav. Dále od vsi jsou měřeny přes homolku, vrcha studenou stráň do rače k lukám od luk v rači dále do teplé stráně na rovina až k lesu zvaný tok

7 Hřítslová Venuše Kernerová D. Jako dostali sme sa do chotára Třtic soznámili sme s mnohými zaujímavými vecmi. Najmä vtedy, keď obec Třtice požičala nám svoju kroniku, ktorá obohatila naše dojmy z rekreácie. Kronika pomohla nám k širšiemu objasneniu dějín od určitém doby a kulturno politický krúžok začal živšie plniť svoje úlohy. V krúžkoch a chvíľach čítania, so zaujmom sledovali sme čitanie kroniky obce Třtic. Preto povďační sme Vám, že pomohli ste nám a vďačně vypožičali kroniku vašej obce. 180 Zotavovňa KNV Praha Bucek dňa 29. júla 1958 Mária Martinická Hl. vedúca Juraj Koval pred. lab. Sady Rok Podle rozhodnutí Krajského národního výboru všechny vysázené ovocné stromy podle okrasních silnic patří okresu. Dne 8. II. Zemřel nejstarší občan obce Josef Nič narozen zaměstnání kolář Dne 5. III. Zavádí vláda opět přídělové lístky na mouku a pečivo. Cena za 1kg chleba 8 Kč, za 1 kg hladké mouky 12 Kč za 1 kg hrubé mouky 18 Kč. Oplodňování krav inseminací Od dubna se zavádí umělé oplodňování krav. Do této doby byli v obci dva obecní býci které oplodňovali krávy. V dubnu konala národní fronta pochod Míru kterého se zúčastnilo 60 občanů a občanek šli od pomníku padlých do Nového Strašecí a zpět. Oslavy prvního máje se zúčastnilo 300 osob. Šli společně v průvodě s hudbou v čele průvodu hesla Ať žije J. V. Stalin S presidentem Gottwaldem za socialismus a mír Se sovětským svazem na věčné časy. Po příchodu z Nového Strašecí poděkoval za hojnou účast předseda národní fronty Antonín Kořán t. č. horník konče slovy JZD bude. Všichni zatleskali a rozešli se. Přípravný výbor jednotného zeměd. družstva 10. V. byl založen přípravný výbor Jednotného zemědělského družstva Třtice. Předseda: Bohumil Uldrich domkář Místopředseda: Rudolf Horáček domkář 80

8 členy výboru: Krauz Josef t.č. tesař Pavlíček Václav pensista horník Urban Antonín předseda místního národního výboru Rais Oldřich učitel 10. VI. založení JZD Třtice na schůzi se přihlásilo 27 členů různých povolání. Za měsíc na to dne 10.VI. bylo definitivně založeno Jednotné zemědělské družstvo. Jednohlasně byli zvoleni tito členové družstva za předsedu: Bohumil Uldrich domkář, Třtice místopředsedu: Rudolf Horáček domkář členové výboru: Urban Antonín předseda MNV, Pavlíček V. penzista horník, Hess Josef lesní dělník, Rohla Ed. Hutní dělník, Hamouz Václav ředitel školy, Trkal Václav penzista horník, Krauz Josef tesař,hubatý Rudolf horník Dozorčí rada: Trkal Josef, Kořán Antonín horník, Škutchan Josef horník, Keller Gustav horník, Rais Oldřich učitel, Valeš Josef lesní dělník. Tímto dnem se rozhodli společně pracovati na přidělené půdě. Všechny pozemky obecní, zádušní, soukromě pronajaté přechází do obhospodařování JZD. Bývalý dvůr poslední majitelka M. Kasalická přidělen JZD do užívání. Jako každý začátek je těžký, tak i JZD mělo různé těžkosti které muselo chtěj nechtěj zvládnout. Jelikož neměli koňský potah dali se do práce s jedním volem a kravským potahem. Těžké polní práce udělali traktory strojní traktorové stanice Mšec. Ve dvoře čp. 12 byl stará kravín zbědovaném stavu chyběla dlažba, žlabovnice, elektrické světlo, voda, napáječky. Než přišly velké mrazy museli z vrchu Kopanina svésti vodu novým potrubím do dvora to vše zajistili ale dobytek sveden tento rok nebyl mezi stranou jsou vyříznuté dva listy navazuje) (pozn. přepisovatele - text souvisle Hlasování pro mír 10. VI. bylo v naší obci hlasování pro mír. Hlasovali všichni lidé od 15 let. Na hlasovacím lístku stálo: Ve jménu míru, svobody a štěstí našeho lidu. 183 zemřel bývalý kronikář St. Uhlík 18. VI. zemřel Uhlík Stanislav domkář na odpočinku bývalý starosta obce jak se toho času říkalo zvolen za stranu soc. demokratickou. Psal do této kroniky v letech Tímto za jeho psané paměti jménem všech občanů děkuji. Nález mandelinky bramborové 24. VI. nalezli žáci zdejší školy škůdce bramborové natě mandelinku bramborovou. Nalezli 249 brouků 912 larev a velké množství vajíček. O tuto akci se staral V. Hamouz ředitel zdejší školy. Hřiště sokola Jelikož zdejší Těl. jednota Sokol neměla svoje hřiště, přidělil MNV k užívání pole pod vrchy bývalé zádušní. A dne 20 VI. slavnostně otevřeno. Stavba nového mostu u Bucka Od 20. VII. až do 13. X. postavila Krajská silniční služba nový betonový most na okresní silnici u rybníka Bucek jelikož starý most nevyhovoval těžkým nákladům. Stavbu projektoval Ing. K. Kovář za spolupráce vedoucího V. Kopeckého silničního dozorce L. Kyncla Řevničov a 7 dělníků 81

9 Prostavěno Kč Nosnost 30 tun Podle zák. 55/47 převzato hospodářství čp VII. Převzato hospodářství čp. 105 majitelka M. Posledníková podle paragrafu zá. č. 55/47, JZD. Důvod: majitelka nechtěla dále hospodařit asi na 20 ha polí které měla pronajaty. Dodávky Zdejší JZD a zemědělci dodali 9829,60 q řepy čistá váha kg chmele a další zemědělské produkty jsem nemohl zjistit v hospod. družstvu N. Strašecí důvod úřední tajemství Narozeno: 9 dětí Zemřelo: 1 děcko, 10 dospělých 185 Škola Spolky obchod živnosti Do zdejší školy chodilo: 23 chlapců, 19 děvčat ředitel školy Václav Hamouz učitel Oldřich Rais Do mateřské školky chodila 22 dětí učitelky: Šumová, Novotná Spolky: Politické organizace KSČ předsedou V. Pavlíček penzista horník Svaz čsl. mládeže, Hasiči, těl. jed. Sokol Obchod: Družstvo Vzájemnost řeznictví kovář: F. Lahvička, F. Liebezeit hostinec: Josef Záruba, Vožech V., Urban V. Vožech Rudolf Předsedou místního národního výboru byl Antonín Urban horník penzista 1952 svod dobytka JZD 1952 Rok 1952 Dne 24. II. převedli členové JZD hovězí dobytek do nově upraveného kravína čp. 12 svedli 25 kusů hovězího dobytka 186 Statek čp. 25 převeden JZD Dne 1. III. převzato hospodářství Josefa Vožecha č. 25 které dobrovolně nabídla místnímu národnímu výboru vdova po Jos. Vožechovi, Marie Vožechová statek předán i s pozemky se vším živým i mrtvým inventářem k obhospodařování JZD. politický tajemník Dnem 1. III. působí v naší obci politický tajemník Antonín Vacek přidělen okresním národním výborem v Novém Strašecí. Hospodářsko technická úprava Jeli-kož vláda a Komunistická strana československé republiky má zájem na socializace vesnice a její president soudruh Klement Gottwald výslovné prohlásil Bez 82

10 zeměděl. půdy socializace vesnice nevybudujeme socialismus v republice. Proto scelování pozemků se nemohlo vyhnout i naší vesnici. V dubnu svolal místní národní výbor společnou schůzi všech zemědělců na níž byla odsouhlasena hospodářsko technická úprava zemědělské půdy. Katastr obce rozdělen na řepný, bramborový, obilninový a travopolní hon. Scelování a vytyčování zemědělské půdy. Dva inž. přiděleny okrasním nár. výborem v Novém Strašecí, za spolupráce členů zemědělské komise Josefa Škutchana, Rohly Ed. Uldricha B., Kořána Ant. a okresního zemědělského referenta Josefa Posledníka připravili a rozdělili půdu dle katastrální mapy pozemky pro jednotné zemědělské družstvo a pro soukromě hospodařící zemědělce určené k scelení po žních. Převzat statek čp. 67 Dne 2. V. převzal místní nár. výbor statek čp. 67 majitel Ant. Malec povolán k odpykání 8 měsíčnímu trestu. Statek předán s mrtvým i živým inventářem k obhospodařování JZD. 187 Předseda MNV se vzdal úřadu Dne 8. VI. se vzdal funkce předsedy místního nár. výboru Antonín Urban horník v penzi nar. roku Tuto funkci zastával od 1. VI zvolení předsedy MNV Dne 8. VI. za předsedu místního nár. výboru zvolen občan Rudolf Pavlíček narozen 30. IX syn V. Pavlíčka Místopředseda: Škutchan Josef horník Slintavka kulhavka V měsíci květnu a červnu se vyskytla v obci slintavka a kulhavka hovězího dobytka na štěstí nenadělala mnoho škody. zabrány statky čp. 1, 61 Dne 25. VII. zabrán statek čp. 1 majitel V. Vacínek a statek čp. 61 majitel Antonín Vožech podle paragrafu č. 55/47 zákona. Budovy, živý mrtvý inventář, pozemky i s úrodou předány k obhospodařování JZD. Bytové jednotky ponechány. Dne 4. VIII. zabrány statky čp. 38 majitel Hejda Mil., čp. 8 majitel Hejda Václav, čp. 43 majitel Karel Horáček, čp. 68 majitel František Horáček čp. 41 majitel František Horáček. Dle paragrafu 55/47 zákona. Budovy živý mrtvý inventář, pozemky i s úrodou předány k obhospodařování JZD. Bytové jednotky ponechány. Vytyčování zemědělské půdy se začalo hned po žních. Dva ing. s dvěma pomocníky chodili po pozemcích a přidělovali určené pozemky JZD a soukromě hospodařícím zemědělcům. Pomocníci zatloukali do zemi kolík a ing. psali popisné čísla zemědělců dle mapy. Když byli takto s prací hotovy přidělovali zemědělcům pozemky. Aby mohli orati a seti na přidělených pozemcích. 188 Škola: ředitel Václav Hamouz učitelka Anna Vašková obec: Záležitosti obce spravuje předseda nár. výboru Rudolf Pavlíček s členy nár. výboru 83

11 Rok 1953 Do nového roku mnoho zdraví a spokojenosti a mír si přejí všichni občané naší vlasti. Život si nevybírá ve starém i v novém roce, proto musí každý pracovat, aby mohl být živ. Práci má každý občan republiky a je mu v ústavě zamčena. Většina občanů pracuje v zemědělství buďto JZD nebo na svých přidělených polích, ostatní dělají v hornictví, hutnictví, na dráze, v lese a tak podobně. 189 JZD V únoru byl zvolen za předsedu JZD občan Eduard Rohla. Doplatky na odpracované jednotky nebyly. Měnová reforma Vláda republiky se rozhodla zavést novou měnu. Za 100 Kč starých dostal výměnou 20 Kč nových peněz a odstupňováním kdo měl staré peníze v záložně dostal jinou výměnu než ten kdo je schoval doma. Byly z toho všeli-jaké trpké zklamání výčitky, ale nedá se nic dělat, každý občan, chtěj, nechtěj se musí přizpůsobit nařízení. V naší obci měnová reforma prošla hladce. Nové peníze jsou kovové: haléř, dvouhaléř, tříhaléř, pětihaléř, desetihaléř, dvacetihaléř. Papírové: koruna, tříkoruna, pětikoruna, deseti, dvaceti, padesáti a stokoruna. zemřel J. V. Stalin Dne 5. března zemřel v Rusku J. V. Stalin ve stáří 74 let. Po Leninově smrti od 21. ledna 1924 byl předsedou rady ministrů v sovětském svazu. Byl vůdcem a tvůrčí silou ruského lidu. Čest jeho památce. Pohřbu v Moskvě se zúčastnil také náš president Klement Gottwald. V naší obci v osvětové besedě byla uspořádána pietní vzpomínka na zemřelého státníka. 191 zemřel Klement Gottwald Dne 14. března zemřel president Československé republiky Klement Gottwald ve stáří 57 let, od 14. června 1948 byl zvolen presidentem čsr. Čest jeho památce. Slavnostně pochován do mausolea na hoře Vítkov v Praze. Ve smutečně vyzdobené místnosti osvětové besedy se shromáždili většina občanů obce a vyslechli smuteční projev předsedy vlády Antonína Zápotockého, vysílanou z Prahy čsl. rozhlasem. zvolení nového presidenta Antonína Zápotockého Po zemřelém presidentu Klementu Gottwaldovi byl zvolen bývalý předseda vlády Čsr Antonín Zápotocký ve stáří 69 let za presidenta československé republiky. Narozen v Zákolanech u Kladna syn chudých rodičů vyučen řemeslu kamenářství. Politický a hospodářský život obce, státu, jde svým tempem dále, jak jej vytýčil president čsr. Klement Gottwald a jeho blízký spolupracovník, nynější president Čsr. Antonín Zápotocký cestou k socialismu. Život obyvatelů naší obce je celkem dobrý, ale práce v průmyslu a zemědělství je ještě velký rozdíl finanční. Jeli-kož je dost práce v průmyslu, většina mladých občanů nechce jíti dělat do zemědělství z finančních důvodů. Proto vláda čsr. se všemožně stará o zvýšení úrovně životní v zemědělství, zakládáním jednotných zemědělských družstev, které všemožně podporuje. Povinné dodávky zemědělských výrobků plní JZD a místní zemědělci celkem dobře. Kdo splní svou předepsanou dodávku, povoluje se mu zabít prase s povinnou dodávkou 7 1 / 2 kg sádla škvařeného za kontingentní cenu a povinnou dodávku kruponu. Kdo nesplní předepsané kontingenty nemá nárok na zabíječku

12 Stavební ruch v obci není i obecní práce plánované nejsou hotové. Rozdělaná kanalizace obce se nedokončila přesto, že roury ležejí na návsi a čekají na svoji úlohu. Obecní záležitosti obce spravuje předseda místního národního výboru Rudolf Pavlíček, tajemník Josef Valeš a členové míst. nár. výboru. 195 Škola: ředitel Václav Hamouz učitelka A. Vašková Strany: Organizace KSČ předseda František Lev Národní fronta: předseda Antonín Kořán Spolky: Požárníci velitel Jaroslav Eminger Myslivecká společnost předseda Just Josef Čsl. červený kříž předseda Salač Václav svaz Čsl. mládeže předseda Vejrařka Karel Tělocvičná jednota Sokol předseda Just Karel Obchody: Družstvo Vzájemnost koloniál hostinec, řeznictví Živnosti: Hostinec Josef Záruba Rudolf Vožech kovářství: Lavička František Uzavírám rok 1953 s přáním zachování míru ve světě a další lepší život všech občanů obci Třtice. Vratišová Miluše insp. pro kulturu

13 Rok Zápisy z r měl do kroniky dělat železničář K. Kořán č.p. 99. Jelikož tak neučinil, není možno mnou podchytit běžné události. Proto uvádím jen ty nejdůležitější, které budou mít vliv v dění výstavby socialismu ve zdejší obci. Nejprve je třeba se zmínit o tom, že výstavba socializace vesnice ve zdejší obci nebyla ani členy strany chápána tak, jak naši vedoucí činitelé, zvláště vedoucí činitelé KSČ v čele se soudruhem Klementem Gottwaldem a Antonínem Zápotockým, u družstevníků ve zdejší obci projevovala se snaha vyzískat pro vlastní osobu pokud možno co největší příjem. V politickém dění měnili se funkcionáři v místní politické organizaci KSČ. Soudruh Lev byl vyměněn soudruhem K. Justem jako předseda organizace. Soudruh Just pak vyměněn byl soudruhem J. Hessem. Polit. patronát na organizaci a JZD mělo ministerstvo vnitra do r V roce 1955 převzal patronát Tesla spoj Praha Karlín. Schůzí KSČ zúčastňoval se závodní výbor Tesly společně s jejich ředitelem. Jako předseda patronátu komise dojížděl soudruh Vácha spolu se soudruhem Vrtišem. 86

14 198 V r byl náš národ postižen ztrátou nejlepšího přítele československého lidu soudruha J. V. Stalina, prvního tajemníka KSSS. Za tři neděle ztratili jsme žáka Leninova, soudruha Klementa Gottwalda, který usměrnil vedení Strany k zaměření společné práce všech činitelů Strany po odhalení zrádců Slánský a spol. Tím bylo docíleno odstranění kultu osobnosti. V tomto roce byl zvolen druhý dělnický president, soudruh Antonín Zápotocký, rodák našeho kraje. Narodil se v Zákolanech jako syn krejčího Ladislava Zápotockého- Budečského, který byl prvním průkopníkem dělnického hnutí na Kladensku a prvním redaktorem Svobody. Zvolení soudruha A. Zápotockého druhým dělnickým presidentem mělo velký ohlas mezi pracující dělnickou třídou a inteligencí pro jeho přímou a nesmlouvavou rozhodnost, neboť jako bývalý předseda ROH znal všechny bolesti a žádosti jak dělníků, tak inteligence. Dále je třeba se zmíniti o celostátní diskusi, která probíhala o kultu osobnosti a byla špatně chápána některými občany, kteří chtěli z této situace těžit a rozvraceli řady těch, kteří měli a mají zájem o budování socialistické vesnice

15 V r mělo JZD ve zdejší obci splněno veškeré kontingenty a přes veškeré potíže, které se vyskytovaly, mělo doplatky do výše 5 Kčs za jednu odpracovanou jednotku. V roce 1954 byl zvolen nový výbor MNV v čele se soudruhem Rudolfem Pavlíčkem. Současně se tento rok konaly volby představenstva JZD. Jako předseda byl zvolen František Lev, č.p. 43 na dobu dvou let. Při družstevním hnutí mimo MNV a polit. organizace KSČ byl nápomocen i zdejší ředitel školy V. Hamouz, který jako zapisovatel zúčastňoval se všech akcí. Současně organizoval ve žních výmlat řepky spolu s mládežníky. Jako organizátor družstva byl soudruh K. Just č.p. 74 vyměněn v červenci 1955 politickým organizátorem Jiřím Jirkou, svářečem závodu Dukla, Praha Karlín. 201 R byly zrušeny lístky na potraviny, oděvy a kuřivo po měnové reformě, která byla provedena v květnu t.r. Je třeba zmíniti se o tom, že mezi zdejšími občany vyskytli se jednotlivci, kteří měli papírové peníze uloženy po hrnečkách nebo v lahvích od okurek a tyto pak vyměňovali plesnivé. Mezi těmito byli i činitelé političtí ve zdejší obci, kteří vyměňovali až Kčs. To svědčí o jejich postoji ke státu a důvěře k našim financím. Touto měnovou reformou nejlépe se poznal kladný postoj každého občana ke státu. Nejlépe však takoví spekulanti byli potrestáni slevou zboží. Přebytečné peníze ukládali do masových konzerv a látek, neboť propadli panice, že nebudou peníze platit a tak se stalo, že nakoupené zboží bylo přes noc lacinější až o 30%. Tyto slevy byly provedeny v r Je vidět, že po stránce kulturní, sociální i bezpečnostní zvýšila se sociální úroveň všeho lidu Rok 1956 V r Strana a vláda opět připravila všemu lidu překvapení slevou potravin a potřebného zboží. Projevilo se to i v naší obci, kde se začaly objevovat motocykly, radia, televizory, pračky atd. 205 V družstevním hnutí při únorové valné hromadě bylo konstatováno, že rok 1955 nebyl rentabilní a doplatky byly vyplaceny neprávem, jelikož příslušný obnos patřil na rok Práce v družstvu byly pomalé a funkcionáři družstva, KSČ a patronát závodu byli nuceni přesvědčovat samotné družstevníky o nutnosti jejich účasti. Tento rok byl pro družstevní hnutí pasivní, jelikož chmel urodil se na 50%, čímž vznikla ztráta Kčs. I u samotných obilovin projevila se ztráta podprůměrnou úrodou. Úroda brambor nebyla, taktéž u cukrovky jevily se velké ztráty. Kontingent nebyl splněn v obilninách ani ve vepřovém a hovězím mase, v mléce a ve vejcích. Příčina toho byla v neúčasti družstevníků při pracích. Veškeré práce byly konány brigádnicky, čímž byly odčerpány peníze vysokou režií za stravu, pobyt a cestovné brigádníků. mezi str chybí 4 stránky (pozn. přepisovatele - text souvisle navazuje) 88

16 Je třeba zmíniti se i o mysliveckém spolku v naší obci, který bude postupně vysazovat plochu 2 ha v tzv. Remízku, aby zvěř, o kterou pečují měla přes zimu lepší útulek. 207 V červnu poděkoval se ve funkci soudruh tajemník Josef Valeš. Po dobu než bude získán nový tajemník zastupoval jej soudruh Rudolf Švec. Po dohodě s okresem, KSČ, ONV a s Prahou 3 doporučen byl jako tajemník soudruh Stanislav Vácha, úderník, navíječ a současně předseda ZR Tesly spoj., který byl po dobu 3 měsíců jako brigádník v JZD. V listopadu po vykonaných volbách ujal se své funkce. V červnu vydalo ústředí strany prohlášení o zasedání konference Strany s připomínkou jak docíliti úspěchů při budování socializace vesnice a zvýšení výroby v zemědělství. Zde je třeba upozornit na to, že i funkcionáři, kteří měli docházet na instruktáž, zvláště předseda Národní fronty, až na několik jednotlivců tak neučinili. Okresní akcí se zúčastňovali soudruzi Josef Hes, E. Rohla, R. Pavlíček a Stanislav Vácha. Prvním říjnem rozloučil se Třticí politický činitel J. Jirka, jelikož Strana a vláda uznaly, že dále není třeba na obcích držeti tyto instruktory. Na zimu v r započalo se stavbou kravína a konírny JZD. Současně s touto stavbou vzešla rozepře mezi JZD a L. Zímou čp. 4 a A. Břízou čp. 153 stran oplocení ovocných zahrad. tyto zahrady spadají do plánovaného stavebního místa pro postavení kravína, vepřína, mléčnice a šaten pro zaměstnance Rok Na základě usnesení Strany doporučuje okres. KSČ, aby do vesnické politické organizace byli dáni soudruzi, kteří budou zárukou k vykonávání zodpovědné práce k novelám, které byly učiněny pro úkoly, jež byly přeneseny na MNV a na Stranu jako vedoucí složku Národní fronty. JZD schůzovalo v březnu, kdy byly provedeny nové volby. V čele družstevníků jako předseda byl zvolen soudruh E. Rohla. Doplatky za rok 1956 nebyly. Mezi členstvem byla rozladěnost, jelikož poznalo, že jejich neúčast při zemědělských pracích se jim mstila. V měsíci únoru, dubnu a květnu konaly se přípravy voleb do MNV, které prošly hladce. Zvolení funkcionáři dostali plných 100%. Zvolena byla pětičlenná rada. Předsedou byl R. Pavlíček, tajemníkem Stanislav Vácha, členy rady A. Kořán č.p. 65, R. Hubatý č.p. 26 aj. Elznic č.p. 34. Po té ustanoven výbor žen, v čele se soudružkou R. Adltovou. Utvořen nový výbor ČSČK v čele se soudružkou K. Rohlovou. Žně v tomto roce byly dobře organizovány, jelikož spoluprácí nového brigádníka J. Hendricha spolu s předsedou E. Rohlou provedeny byly mechanickými stroji. Potíže mělo letos JZD s cukrovkou. Lesní správa a Ústředí Jednoty v N. Strašecí zabraly si patronátně 2 ha. Z nečlenů družstva byla soudružka A. Eichelmanová, jako člen Strany nejúspěšnější, neboť v družstvu zabrala 86a řepy a 56a u A. Mudry č.p. 9. Tuto práci vykovávala po svém zaměstnání. Mimo ni zabrali si 50a soudružky Levová, Kytková a Frolíková. Sklizeň chmele byla letošního roku větší než loni, ale pro špatnou jakost dostalo družstvo méně než loni. Obilniny byly splněny, brambor byla nadúroda. O doplatcích bude rozhodnuto až po uzávěrce

17 Letošní rok byl pro JZD příznivý. Konečně se družstvo vybaví z nedostatku, které ho pronásleduje po 2 roky. V srpnu a září probíhala získávací akce zemědělců do JZD za součinnosti vedoucího tajemníka KSČ soudruha Dolejše a předsedy ONV soudruha Kernera. Úspěch byl dobrý. Byli získáni všichni velcí zemědělci v počtu 54, jen zemědělci L. Zíma č.p.4, Jan Štorhanzl č.p.27, Vilém Fric č.p.42, Barbora Uldrichová č.p.73, Julie Čečrlová č.p.94, Jaroslav Hendrych č.p.14, Jeromír Pošta č.p.130, Alois Bříza č.p.153, Škutchanová č.p.154 a Miloslav Mašek odmítli členství. V obci nastal čilý ruch a konaly se přípravy k převzetí dobytka, krmiv a strojů do JZD. Svoláno bylo několik členských schůzí, které doplnilo představenstvo z rolníků. Byli to následující zemědělci. J. Eminger č.p.6, Josef Pošta č.p.36. R. Vožech č.p.18, K. Horáčková č.p.2. Jako předseda komise zvolen Josef Seiler č.p Dne 13. listopadu 1957 zemřel po krátké těžké nemoci člen politického byra Ústředního výboru KSČ, president Československé republiky soudruh Antonín Zápotocký. Ústřední výbor KSČ, vláda republiky a ústřední výbor Národní fronty vydali v ten den provolání k všemu pracujícímu lidu Československa, v němž byl zhodnocen dějinný význam revoluční činnosti Antonína Zápotockého pro náš stát. Jméno Antonína Zápotockého je a navždy zůstane drahé celé naší straně a všemu našemu lidu, zůstane v úctě dělníků a pracujících lidí celého světa. Celý život soudruha Zápotockého byl bezvýhradně věnován obětavému boji za socialismus. Po více než půl století stál v čelné řadě bojových šiků našeho dělnického lidu. Velká a těžká ztráta, kterou utrpěla naše vlast a náš lid. Avšak tím naléhavěji si připomínáme právě to, čím je naplněna veškerá činnost naší strany, čemu nás učil soudruh Gottwald, čemu soudruh Zápotocký věnoval celý život, co je smyslem našeho snažení, dát všechny své síly boji za uskutečnění našich vznešených socialistických a komunistických cílů, boji za stále lepší a šťastnější život naší země a všech pracujících

18 216 Do čela státu byl 19. listopadu 1957 zvolen první tajemník ústředního výboru Komunistické strany Československa, člen politického byra ÚV KSČ, soudruh Antonín Novotný. Z vůle lidu se stal presidentem republiky vynikající bojovník revolucionář, pod jehož vedením a pod vedením Komunistické strany Československa dovršíme v brzku výstavbu socialismu v naší vlasti. 217 V tomto roce byl konečně udělán pořádek ve vedení zdejšího hřbitova. Vypracován byl plánek a vyhledán byl nový hrobník Prošek. Poplatky z hrbu byly vybírány zpětně i dopředu ROK LET ČSR 15. LET PŘÁTELSKÉ SMLOUVY ČSR-SSSR 10. LET VÍTĚZNÉHO ÚNORA 219 mezi str chybí 5 stránek (pozn. přepisovatele - text souvisle navazuje) 91

19 Obsah roku Str.223 Úvod Str.229 Kultura obce 40 výročí ČSR Rozvrstvení obyvatel 5 let přátelské smlouvy Do učení na řemeslo 10 výročí Vítězného února JZD Třtice Str.225 Politické události Str.232 ČSM Str.226 MNV a jeho činnost Str.233 Svaz požární ochrany Do stavu manželského Str.234 SČSP Str.228 Narodili se Sokol Zemřeli Čsl jednota lid. Myslivosti Přistěhovali se Obec baráčníků Odstěhovali se 1. máj Str.229 Do školy 9. květen Změna správce z KNV Další události Změna táboru Bucek II. Str.235 Závěr Osvětová beseda Úvod 223 V uplynulém oce 1958 oslavovalo se výročí 40. let od založení ČSR, které vzniklo v roce 1918 po skončení první světové války, za okolností, které dala v roce 1917 Velká socialistická revoluce. Byl to boj pokrokových a revolučních sil proti buržoasii a reakci za svobodný a lepší zítřek pracující třídy. Z těchto 40 let teprve posledních 13 let bylo etapou vítězného dovršování tohoto boje, pod vedoucím KSČ. 15. let trvání přátelské smlouvy se SSSR, která zrodila se v roce 1943, kdy náš národ úpěl pod knutou fašismu. Zrodila se v SSSR za přítomnosti vedoucích činitelů KSČ a byla základem bratrské pomoci Sovětského svazu a jeho lidu za osvobození Čsl lidu. Tento rok současně utvořila se brigáda Čsl jednotky, která proslavila vítěznými boji za osvobození naší vlasti za podpory Rudé armády. 10. výročí únorových událostí. Dnes po deseti letech, jež nás dělí od února 1948, hrdě konstatujeme, že strana KSČ a dělnická třída, byla na výši historických úkolů, Strana vnesla do historie mezinárodnímu dělnickému hnutí, konkrétní zkušenost, mírové řešení problémů přechodu od revolučního hnutí národně demokratického k revoluci socialistické. Za deset těchto let, provedla naše vlast výstavbu státu, že dostala se mezi přední velké státy ve strojírenství a výrobě ostatních produktů. Důkazem toho je Světová výstava v Belgii, kde naše výrobky obdržely nejvyšších vyznamenání a odměn. Naše zem, ač malá daleko

20 předčila velké západní země. Naše kultura a umění ukázaly celému světu, že jsme zde a že s námi je nutno také počítat. V našem pražském kraji došlo během deseti let k velkým změnám v hospodářskopolitickém dění. Vzrostla průmyslová výroba, změnila se její struktura. V zemědělství došlo k velkým změnám ve výrobě. Je třeba připomenout, že změny tyto vyvolaly řadu opatření a nové organizace v řízení. Během deseti let, přes velké potíže, těžkosti a nedorozumění docílena byla socializace vesnic na 78%. Kdyby se měly veškeré úspěchy a i nedostatky kraje v této kronice popsat, zabralo by to hodně místa, to přenecháme krajskému kronikáři a já zaměřím se ne naši obec a místy i na náš novostrašecký okres. Je škoda, že předchůdci, kteří psali v tuto kroniku, psali jednotvárně a povrchně, takže se nedochovaly podrobné zprávy o události, které se ve Třtici sběhly. Není známo jak stará je obec, kdy byl založen kostel, kdy dvůr, který před Bělohorskou válkou střídal se v rukouch zemanů, hrabat a jiných potentátů. Jedna verze říká, že obec Třtice je založena po příchodu Čechů na Říp a jmenovala se Trstice, od pojmenování rákosu, kterého bylo zde v bažinách dosti. Není ani zmínka v tom, že již sladkovodní ryby z rybníků Budského, Račského a Punčochy byly vyváženy do Drážďan, Berlína a dalších Německých měst. Vyvážel se chmel, sladovnický ječmen, rákos. Hlavně se zde psalo o oslavách a hlavně těch, kteří zdejší občany vysávali a uváděli do roboty a poddanství. Až po roce 1948 nyní vládne si lid, řídí si svou obec, pracují v socialistickém zemědělství a nebo pracují v průmyslu. Politické události a složení v obci: 225 V obci je vesnická organizace KSČ, která je vedoucí složkou Národní fronty. Místní národní výbor je 12 členný, předsedou je s. Bohumil Horáček, tajemník Stanislav Vácha, členy MNV s. Hubatý Rudolf, Elznic Josef, Polívková Františka, Hamouzová Vlasta, Škutchan Josef, Kořán Antonín, Kořán Václav, Třesohlavý František, Just Josef, a Lev František. Rada MNV skládá se z 5 členů. Národní fronta skládá se z organizací a korporací: KSČ MNV JZD ČSM ČSPO - ČČK- SČSP - VŽ - SKD Jednota, Čsl lid. Myslivost Svazarm Sokol a Baráčníci. Politická organizace KSČ, jako vedoucí složka vědoma si zásady usnesení ˇUV KSČ, provedla volbu výboru na Výroční schůzi 17. ledna Nový výbor ujal se své práce na podkladě usnesení. Výroční schůze, která vytýčila úkoly práce na celý rok. V zásadě šlo o pomoc JZD ve Třtici, spolupráce MNV a N.F. o plnění všech úkolů usnesení strany a vlády. Na podkladě toho byly svolávány veřejné schůze a občané seznamováni s usnesením strany. Probrán byl XI. Sjezd KSČ, různá výročí a plány výrobní a žňový a orby atd. Průměrná návštěva byla 38 občanů. Dále VO KSČ prováděla školení národohospodářské, na které zvala i bezpartijní občany. Jako lektor byl s. Albrecht, který výborně se shostil svého úkolu. MNV podle prověrky, která se konala v listopadu r učiněné organizace odd. ONV pracoval dobře, až na některé komise a Výbor žen, které byly svolávány případ od případu a tak nebylo od předsedů komisí a VŽ žádná iniciativa a tak zůstala práce na několika funkcionářích. MNV povolil během roku povolení na opravu neb adaptaci rodinných domů. Dále bylo povoleno 14 žádostí v postavení rekreačních chat u rybníku

1945. Blížící se fronta Ústup Němců Něm. vojsko v obci Bombardování

1945. Blížící se fronta Ústup Němců Něm. vojsko v obci Bombardování 1945. Blížící se fronta Již v lednu počaly se u nás více a více jeviti příznaky blížící se fronty. Partyzánská činnost vzrůstala. Již koncem ledna slyšet blížící se frontu prudkou dělostřelbou od severu.

Více

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014 AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014 Část 08 Zakládání JZD / 1 Velké společenské změny, spojené často s křivdami vůči jednotlivcům a nesmírnými škodami národohospodářskými, na nichž se, ostatně jako všude, ochotně

Více

ROK 1949. Viděl Alois Lycák

ROK 1949. Viděl Alois Lycák V roce 2007 jsem se jako nový kronikář obce ujal dalšího přepisování kroniky do elektronické podoby, které zahájila paní Eva Packová. Rozhodl jsem se držet se věrně originálu a to včetně věcných i pravopisných

Více

Pamětní kniha obce Jeníkovice 1732 1965

Pamětní kniha obce Jeníkovice 1732 1965 Pamětní kniha obce Jeníkovice 1732 1965 strana 1 Česká republika Archiv: Státní okresní archiv Hradec Králové Fond: AO Jenkovice NAD: 656 Inventární číslo: 2 Druh ukládací jednotky: kn Ukládací jednotka:

Více

Kronika obce Hvozdce

Kronika obce Hvozdce Kronika obce Hvozdce Tato pamětní kniha má 396 stran. Založena byla v roce 1925, kdy napsán byl úvod. Hlavní zápisy započaty v říjnu1927, kdy ustavena první letopisecká komise. Jan Zounek Josef Hamrla

Více

KRONIKA OBCE LUKOVÁ. Opis díl 1.

KRONIKA OBCE LUKOVÁ. Opis díl 1. KRONIKA OBCE LUKOVÁ Opis díl 1. 1 PŘEHLED DĚJIN OBCE Podle různých záznamů, ponejvíce v německých kronikách obecních, farních a školních je zřejmé, že Němci, kteří do našeho kraje přišli při kolonizaci

Více

Černá v Pošumaví. úvodem celkově o obci

Černá v Pošumaví. úvodem celkově o obci Černá v Pošumaví úvodem celkově o obci patřila pod soudní okres Horní Planá a pod správní okres Český Krumlov. Od 1. ledna 1950 došlo ke změně názvu obce z Černé na Šumavě na Černou v Pošumaví. V roce

Více

KRONIKA města Dvora Králové nad Labem za rok 1951

KRONIKA města Dvora Králové nad Labem za rok 1951 KRONIKA města Dvora Králové nad Labem za rok 1951 Vstup do třetího roku pětiletky zahájen v úterý dne 2. ledna. V závodech vyhrávaly závodní rozhlasy a konaly se slavnostní schůze osazenstva s proslovy

Více

DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE

DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE (DUPLIKÁT) Úvod: Usnesením rady místního národního výboru ze dne 7. ledna 1985 bylo rozhodnuto o založení kroniky obce Trstěnice. Kronika dosud v naší obci nebyla

Více

2.I. Dvouletka byla slavnostně zahájena ve všech závodech a na všech pracovištích. 6.I.

2.I. Dvouletka byla slavnostně zahájena ve všech závodech a na všech pracovištích. 6.I. 1947 Rok 1947 je prvním rokem plánovaného státního hospodářství v průmyslu, zemědělství, obchodě, dopravě, školství atd. Je prvním rokem dvouletého plánu 2LP (dvouletky), kterým má být v nejkratší době

Více

Obsah ROK 1980... 3 ROK 1980... 4 ROK 1981... 8 ROK 1982... 11 ROK 1983... 18 ROK 1984... 21 ROK 1985... 25 ROK 1986... 29 ROK 1988... 36 ROK 1989...

Obsah ROK 1980... 3 ROK 1980... 4 ROK 1981... 8 ROK 1982... 11 ROK 1983... 18 ROK 1984... 21 ROK 1985... 25 ROK 1986... 29 ROK 1988... 36 ROK 1989... Obsah ROK 1980... 3 ROK 1980... 4 ROK 1981... 8 ROK 1982... 11 ROK 1983... 18 ROK 1984... 21 ROK 1985... 25 ROK 1986... 29 ROK 1988... 36 ROK 1989... 38 ROK 1990... 40 ROK 1991... 44 ROK 1992... 47 ROK

Více

státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV

státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV Rok 1988 Dvě osmičky na konci letopočtu jsou příležitostí ke vzpomenutí událostí, které znamenaly mezníky v historii našeho státu. 28. říjen 1918 vyvrcholení staletého úsilí Čechů a Slováků o dosažení

Více

Rok 1990. Hospodaření národního výboru 1990. Zdroje finančních prostředků: Příjmy: z vodního hospodářství 9.082 Kčs. tržby míst.

Rok 1990. Hospodaření národního výboru 1990. Zdroje finančních prostředků: Příjmy: z vodního hospodářství 9.082 Kčs. tržby míst. Rok 1990 Prosec demokratizace naší společnosti, zahájený loňskými listopadovými událostmi dosahoval postupně stále širších dimenzí i tempa. Vznikala celá řada politických stran a hnutí, pokračovala destrukce

Více

AKTUALIZOVÁNO AKTUALITKA

AKTUALIZOVÁNO AKTUALITKA AKTUALIZOVÁNO v listopadu 2014 AKTUALITKA V tomto měsíci vzpomeneme 25. výročí listopadových událostí roku 1989 tzv. sametové revoluce. V místním věstníku Naše noviny jsem o tom opět bohužel marně hledal

Více

Historie Citic do roku 1938

Historie Citic do roku 1938 Historie Citic do roku 1938 Čím začít? Snad dobou asi před 40 až 50 milióny let, kdy došlo na jihu a východě Evropy k obnovené horotvorné činnosti a vrásnění Alp a Karpat. Část zemské kůry, ležící severně

Více

DOPLŇUJÍCÍ KRONIKÁŘSKÝ ZÁPIS 1972-1992 ÚJEZD NAD LESY

DOPLŇUJÍCÍ KRONIKÁŘSKÝ ZÁPIS 1972-1992 ÚJEZD NAD LESY DOPLŇUJÍCÍ KRONIKÁŘSKÝ ZÁPIS 1972-1992 ÚJEZD NAD LESY Když jsem byla k 1. lednu 2011 jmenována kronikářkou obce, rozhodla jsem se postupně doplnit chybějící kronikářské zápisy za roky 1972 až 2010, což

Více

Vážení spoluobčané! Psáno v polovině července 2007. Měj důvěru sám v sebe. Ivana Kumprichtová starostka obce OÚ 315 691 143 PSČ 277 05

Vážení spoluobčané! Psáno v polovině července 2007. Měj důvěru sám v sebe. Ivana Kumprichtová starostka obce OÚ 315 691 143 PSČ 277 05 zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí vydává nepravidelně obec Spomyšl srpen 2007 Vážení spoluobčané! Dnes vás seznámím s několika akcemi, které proběhly, jsou v běhu nebo se na ně chystáme.

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

Almanach ZŠ Koryčany. ke 100. výročí školy. Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M.

Almanach ZŠ Koryčany. ke 100. výročí školy. Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M. 1 Almanach ZŠ Koryčany ke 100. výročí školy Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M. Zapletal 2 3 Obsah: Obsah:... 4 Slovo pana ředitele úvodem... 6 Sto let... 8

Více

Hasičský slib 100 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LUTOPECNÁCH. Tak slibujeme!

Hasičský slib 100 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LUTOPECNÁCH. Tak slibujeme! Hasičský slib 100 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LUTOPECNÁCH Slibujeme při všem, co je nám svato a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, že budeme věrně sloužiti své vlasti, republice České a

Více

Úřední hodiny zůstávají nezměněny. Pondělí 7,00-16,30 Úterý 7,00-15,00 Středa 7,00-17,00 Čtvrtek 7,00-15,00

Úřední hodiny zůstávají nezměněny. Pondělí 7,00-16,30 Úterý 7,00-15,00 Středa 7,00-17,00 Čtvrtek 7,00-15,00 Navzdory řadě těžkostí a problémů můžeme být hrdi na to, čeho jsme od 17.11.1989 po závěr roku 1991 dosáhli. Nejdůležitější je, že Československo překročilo Rubikon-došlo v prosazování změn tak daleko,

Více

Čas čarovných vůní...

Čas čarovných vůní... www.zdirec.cz Cena 2, Kè ČERVEN 2005 ROČNÍK XV. ČÍSLO 159 Čas čarovných vůní... Na posezení pod širým nebem se těšíme už od časného jara hned jak sluníčko poprvé ukáže svou sílu. Teplo, slunce, barvy,

Více

ničeho přesného nevěděl. Ohledně zachování kamenického okresu mluvilo se mezi lidem o různých vykonaných intervencích v ústředí KSČ, na

ničeho přesného nevěděl. Ohledně zachování kamenického okresu mluvilo se mezi lidem o různých vykonaných intervencích v ústředí KSČ, na Rok 1960 Zemědělství Stav hospodářského zvířectva v Počátkách k 1. lednu 1960 jeví se takto: - prvé číslo celá obec, druhé JZD: slepice a kohouti 2158/400, husy a houseři 4/0, krůty a krocani 2/0, prasata

Více

Pamětní kniha obce Jeníkovice 1966 1982

Pamětní kniha obce Jeníkovice 1966 1982 Pamětní kniha obce Jeníkovice 966 982 Pamětní kniha obce Jeníkovice 3 966-982.doc strana Údaje o publikaci Česká republika Archiv: Státní okresní archiv Hradec Králové Fond: MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR JENÍKOVICE

Více

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků 1 Z d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků Vznik orelských odborů Orel v letech 1909-1917 První obnova Orla a vznik samostatného,, Čsl. Orla Rozvoj Orla v prvních letech ČSR Od roku 1862 se začaly

Více

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové 10 let Sboru dobrovolných hasičů v Zašové Almanach k oslavám 10. jubilea založení Sboru dobrovolných hasičů v Zašové, konaných 0. července 013 Vážení čtenáři tento výroční almanach je připomínkou 10 let

Více

KRONIKA. obce DEMBROVKA NA VOLYNI

KRONIKA. obce DEMBROVKA NA VOLYNI KRONIKA obce DEMBROVKA NA VOLYNI MVDr. Vladimír Samec 1994 VLADIMÍR SAMEC se narodil 5. 1. 1928 Anně a Vladimíru Samcovým v malé, ryze české vesničce Dembrovka na Volyni. Ta v tu dobu patřila pod Powiat

Více

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 Životopis kronikáře: Bohumil Janečka psal kroniku od roku 1980 po předchůdcích Bohumil Juráň, Inocenc Pospíšil. Narodil jsem se 12. března 1914 v Tlumačově,

Více

Hospodaření národního výboru 1989.

Hospodaření národního výboru 1989. Rok 1989 1 Ohlas bouřlivých společenských změn probíhajících v celém světe, ale především v okolních evropských státech a nakonec i v naší republice, doléhal i do našeho města a ovlivňoval zdejší společenský

Více

Spolková činnost v Rokytnici

Spolková činnost v Rokytnici Spolková činnost v Rokytnici Tuto práci napsala Andrea Pastorková v rámci Středoškolské odborné činnosti. Obsah 1.0 Úvod 4 2.0 Historie o založení Rokytnice...5 2.1 Počáteční zmínky o obci a první obyvatelstvo

Více