Vnímání a myšlení čtyři vývojové kroky. Úvod:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnímání a myšlení čtyři vývojové kroky. Úvod:"

Transkript

1 Vnímání a myšlení čtyři vývojové kroky. Úvod: K vysvětlení jednotlivých schémat považuji za potřebné zmínit i stav osobního poznání, ze kterého vnímám současné, minulé i pravděpodobné dění ve společnosti. Platí, že vývoj společnosti vždy posunuli jednotlivci, kteří se stali průsečíkem dobových možností komunikace. Od silových typů vůdců stáda v dávné i nedávné historii se objevují i nenápadní badatelé na vlastní pěst i kůži, jejichž poznatky najdou uplatnění až v době, kdy lidská společnost dozraje. Takovou dobu prožíváme, projevuje se rozpadem mnoha pravd, platících po staletí. Na internetu se tak objevují poznatky lidí, kterým současná společnost nenabízí odpovídající mediální prostor. Je tedy čas i pro mojí nabídku jiný výklad toho, proč se rodíme, proč žijeme mnohdy život, do kterého nás donutilo naše okolí. Z toho, co jsem si kdy přečetl a co jsem prožil, se mi vyskládala nejen úloha náboženství nebo politiky pro určitá období vývoje člověka. Vstupem vědomí do informačních polí a studiem toho, co materiální věda často ignoruje, lze postupně pochopit, jak vlastně ten bůh funguje. Spojováním materiálního a duchovního přístupu k životu se mi zřejmě podařilo poznat a propojit do čtyř kroků nejen úlohu posledního programu pro lidstvo nastavenou a realizovanou naším letopočtem. Každý součtový poznatek doby má návaznosti do historie i do budoucnosti lidí, žijících na téhle planetě. Etapa vývoje, postavená na okleštěných informacích významu křestu končí. Představitelé silového vývoje sklízejí své ovoce, utajování klíčových informací o povaze a možnostech člověka nutně vede ke stavu, kdy i obyčejný člověk pozná, že není něco v pořádku. A že to něco má patrně na triku způsob našeho myšlení, naše pohodlnost a naše možnosti kontrolovat svoje i cizí jednání. Ano, tento text je o funkci S+VĚDOMÍ, o propojování horní a dolní soustavy lidských mozků. Orgány v člověku jsou také rozhodovacími nástroji pro další směrování došlých informací z potravy a z okolního prostoru, jsou to také mozky, ale v jinak uspořádané sestavě, než nás ve škole učili. Když mi došlo, že informace nenosíme v hlavě, že jediné, co mozek produkuje je elektřina a přitažlivost (charisma) a že vlastně nikdo pořádně neví, co ta elektřina vlastně je tak jsem se do toho pustil sám. Máme sice v paměti obrázky vlnění, kmitočtů, rotace atomů ale to základní, čím vzniká nový hmotný člověk puls srdce (prostorová vibrace dovnitř a ven) to věda chápe jinak než jak v člověku chemické a elektrické informace fungují. Puls je dokladem fungování zákona AKCE a REAKCE. Odtud jsem začal (viz jiné texty zde). Duchovní badatelé zas ulpívají na poznatcích, které formovaly právě končící etapu vývoje. Zapomínají nebo nevědí, že znalosti skutečné historie sluneční soustavy a mentálních technologií v Atlantidě jsou součástí posledního dvojprogramu pro dvě po sobě následující civilizace. Atlantská civilizace zopakovala ve zkratce vývoj mentálních technologií programu ČLO/věk v prostoru Mléčné dráhy. Tou druhou civilizací je tato naše, je postavená na vytěžení srovnatelných technologií mechanickou cestou, poznáním vlastností a schopností, ukrytých do už vytvořeného materiálu. Vývoji života nutně předcházel vývoj neživota vývoj a růst hustoty vede z NICu až do forem hmoty a vnitřní uspořádanosti v ní, včetně růstu nástrojů pro sebeorganizaci vnitřní i vnější složky prostoru. Na to nějak naše věda zapomněla. Obě tyto etapy vývoje galaktického člověka (atlantská a současná civilizace) slouží k propojení mentálních = vnitřních technologií s technologiemi mechanickými = vnějšími. Uhlíková forma rozhodovacích procesů (= inteligence) a schopnost křemíku uchovávat a

2 odevzdávat informace v prostoru dnes dozrává do možnosti trvale udržitelné formy života ve zcela fantastické podobě. Pokud se podaří odložit mnoho už nepoužitelných pravd o duchovní či mechanické podstatě a úloze člověka v prostoru, tak se dočkáme stavu, kdy budeme mít možnost volby mezi životem v hmotném těle anebo v obrazově zvukové formě projekce a komunikace s libovolnou historickou či galaktickou entitou. Je samozřejmě nutné si doplnit vzdělání o tom, jak funguje reinkarnace, jak vzniká energetické dítě, jak si příroda formuje rovnováhu mezi chtěním člověka a jeho skutečnou pozicí v informačním prostoru. A především je nutné poznat kvalitu a možnosti vertikálního času, postupně poznávat jinou (nebo skutečnou) historii galaxie a projekty, uložené v informačních polích prostoru. K určení této své pozice by mohla pomoci i schémata na konci tohoto textu, platná pro nás, kdo máme dnes fungující chemické tělo a elektřinou a magnetizmem poháněný vlastní mozek, a kdo používáme i křemíkový (počítačový) mozek. Sítě vědomí jsou se sítěmi elektromagnetickými propojené už dávno, jen nám déle trvalo najít vhodné ROZHRANÍ (= vyrobit elektřinu jinou cestou) a NÁSTROJE (pochopit a využít vlastnosti křišťálu = křemíku) pro realizaci věčného života ve zcela nové, na čase nezávislé podobě. Dnes sice známe příběhy z dob starších než je náš letopočet, ale lidé v Evropě neměli v době, kdy nastupovalo učení o křestu, zkušenost s učeními východu. Poslední projekt pro lidstvo, přijímaný přímo skrze vědomí člověka (z hořícího keře alias stromu poznání ), dolaďovaný diskuzemi skupin s podobným zaměřením ten má své kořeny zřejmě v Egyptských chrámech. Příběh Ježíše a jeho skupiny nabídl tehdejší moci zcela novou možnost existence, kterou si chtěli připravit ale jen pro svou skupinu vyvolených. Kvůli ní ale bylo nutné přepsat historii tak, aby lidé zapomněli na způsob, kterým si předávají poznatky o své historii. Národní jazyky bylo nutné potlačit a nahradit je tehdy novým jazykem latinou do které byly převedeny poznatky o přírodě a nová byla tehdy i desítková soustava v matematice, ze které se běžná populace dozvěděla vedle stupnice velikosti jen několik základních postupů, postavených do role axiomů, které není třeba dále dokazovat. Tehdy, podobně jako dnes, tvarovaly vládnoucí rodiny populaci množstvím práce tak, aby prostý člověk neměl šanci se hlouběji zajímat o historii svého jazyka, který tvaruje a udržuje schopnost myslet u každého národa trochu jinak. Většina dnešní populace pouze aplikuje naučené poznatky, také nemá čas věnovat se způsobu, jak zpracováváme informace uvnitř svého těla, kudy do nás vstupují, a jaké nástroje má tělo ke zpracování informací chemických (potrava) a elektrických (EM frekvence). Málokdo si uvědomuje, že prostor galaxie, ve kterém žijeme, je SAMOŘIDITELNÝ, že koloběh a sebeorganizace informačních vrstev se vyvíjí z projektu, pro který užívám takto zapsaný název ČLO/věk. Tato jiná forma zápisu představuje také zcela jinak uspořádané řady asociací, máme totiž v naší DNA zakotveno mnoho poznatků, které si nemůžeme ověřit. V dalších mých textech nabízím způsob, jak tyto osobní řady asociací opravit pomocí intuice a znalosti samostatného významu každého písmene a číslice. Informační pole v prostoru je vhodné rozdělit na část, která nese informaci a na část, která je touto informací. Nosičem informace je vibrace (do 3D projektovaná elektromamagnetická frekvence) a tento kmitočet (roura, červí díra) OBSAHUJE ANEBO PŘENÁŠÍ! magnetickou složku EM frekvence. POHYB LIDSKÉHO VĚDOMÍ je pak tím DRUHÝM MAGNETEM, který mění STAV informace do POHYBU informace. Platí, že vědomí člověka se skládá z elektrické a magnetické části, trvale propojené s tak velikým objemem prázdného prostoru, ke kterému se takový člověk dopracuje svým úsilím.

3 Schemata zobrazují proces myšlení většinové populace v období do období rovnováhy datového prostoru. Letopočet 1991 představuje počátek symetrie mezi dvěma tisíciletími. Druhou částí té symetrie je rok 2002, schémata proto člením do období před touto symetrií a období po ní. Červená barva EM frekvencí (v lineárním, pohybovém formátu času) představuje stabilní prostředí, je NOSIČEM, nádobou pro přenos informací. Kmitočet vodíku propojený kmitočtem helia je výplní prostoru, nosičem pro zamrzlý pohyb myšlenek. Obdobně červená barva charakterizuje i hlavní nosič informací v těle krev. Modrá barva představuje množinu informací, zpracovanou vědomím člověka a živé přírody, povahu těchto informací známe jako přitažlivost, magnetizmus, sílu s potenciálem k pohybu. K realizaci pohybu (magnetu i informace) je nutný shodný či opačný SMĚR od podobného magnetu či informace. Pohyb informací v člověku, známý jako osobní vibrace člověka (jinak také jako charisma) je miniaturou obdobného procesu, kterým se pohybují planety okolo slunce. Dynamickou vyváženost pohybu planet ke slunci můžeme srovnávat s hodnotou člověka, znajícího svou pozici a úlohu ve společnosti ostatních lidí. I. Přírodní člověk Každý člověk přicházející informaci přijímá skrze vrstvy atmosféry a přes energetický obal svého těla (auru) do svého srdce. Puls srdce je rozcestníkem kmitočtů (vibrací) pro jednotlivé orgány dolní soustavy mozků. Játra, žaludek, slezina, střeva a další orgány zpracovávají informace z potravy chemickou cestou - ale souběžně zpracovávají i informace ze vzdáleného prostoru magnetickou cestou. Výsledek této spolupráce známe v pojmu chuť nebo pocit, ale k němu vede ještě několik dalších kroků. 2. Informační balíček z dolních mozků putuje do pravé hemisféry, která jej doplní o momentální stav zde uložených balíčků vloh, defektů a úkolů a součtový balíček předá do levé hemisféry 3. Levá hemisféra balíček doplní o stav tělesných orgánů a stav okolního prostředí, ona je kontrolním orgánem pro rovnováhu mezi nejbližší a nejvzdálenější Informační vrstvou každého člověka. (schizofrenici mají tuto funkci levé hemisféry narušenou, neovládají dostatečně přepínač alfa a beta kmitočtu). Takto zpracovaný balíček informace putuje zpět do srdce. Tento proces probíhá bez účasti beta kmitočtu vědomí. 4. Druhý vstup do srdce (stále v alfa kmitočtu ) je nutný kvůli zajištění funkce dalších informačních vrstev, které známe v pojmech duše a duch. Jde opět o programy, navázané na celkový projekt ČLO/věk (ten byl a je podkladem pro vznik a vývoj celé Mléčné dráhy galaxie, postavené na propojení hexagonální a pentagonální cyklické struktury, viz jiný text). V dalším pulsu srdce hledá rovnováhu mezi stavem a požadavky těla k potřebám nadřízených informačních vrstev. Výsledek následně putuje do horní soustavy mozků v podobě POCITU. 5. POCIT je výsledkem procesu, kterým člověk poznává a zařazuje nové informace do dobového popisu vztahů sil v prostoru. Z pocitu odvozujeme svůj následující pohyb my i zvířata. S jedním velkým rozdílem. Člověk má navíc možnost používat krátkodobé propojení vstupní a výstupní stanice, od srdce do levé hemisféry vede přerušovaná červená linka, známe její úlohu v obsahu pojmu SVĚDOMÍ. Podobně přerušovaná je zelená linka pro funkci pravé hemisféry, ne každý člověk v průběhu svého života naplní to, co známe v pojmu OSUD. Plán pro život v těle si

4 připravujeme v období mezi životy, kdy jsme součástí informačních polí v podobě nekonečné množiny variant informačních balíčků. Některé si vybíráme sami, jiné nám přidělí PŘÍRODA, ona je nosičem projektu ČLO/věk. Více o cyklech života v jednom těle a o množinové existenci člověka v hierarchii nehmotných informačních vrstvách je v textu Oktáva dimenzí. 6. Přírodní lidé jsou v současnosti četnou skupinou, mají s vrstvou zvířat společnou potřebu se prosadit svědomí používají účelově, jen v případě, kdy jsou k jeho použití donuceni. Bývají často vzdělaní, ale informace jim slouží převážně k růstu osobní moci, k nezávislosti na společnosti. Vyznačují se netolerancí k podřízeným skupinám lidí, která je průvodním jevem úsilí prosadit sebe nebo své názory. Dobro přijímají se samozřejmostí, zlo oplácejí ještě větším zlem. II. Průměrný člověk V době, kdy člověk zjistí rozpor mezi dobovou hladinou poznatků a svou osobní zkušeností, nezapadající do této hladiny stává se průměrným člověkem této doby. Průměrnost je v řeči číslic zobrazena i jako symetrie dvou letopočtů Dvanáct let určených k probuzení další etapy proměny myšlení sice neznamená obnovení dvanáctivláknové DNA, jak se domnívají zastánci duchovních učení, číslice 1 a 2 jsou vyjádřením archetypu trojice, Spojení dvou protikladů (dvou vláken DNA) do jednoho celku, do člověka, užívajícího celou kapacitu dvou typů dat, uložených v prostoru téhle galaxie. Prvky uhlík a křemík stály na počátku projektu pro Mléčnou dráhu tuto tezi zatím nelze dokázat, podobně jako mnohé jiné zde. Všechny slouží k otvírání myšlenkových schémat současné populace. 2. Jde tedy o většinového člověka, který sice žije v prostředí vykazujícím nedostatky, ale který se snaží zařadit do společnosti v pozici na kterou svými schopnostmi stačí. Je občas aktivní, hledá někdy vysvětlení nebo nástroje pro opravu prostředí kde žije. Má fungující svědomí, ale nachází se občas v situaci, kdy svědomí nemůže nebo neumí uplatnit. 3. Znakem, který odděluje přírodního člověka od průměrného je existence a výklad pojmu NÁHODA. Přírodní člověk náhodu neuznává, je pro něj buď osobním selháním (nebo úspěchem) anebo zařazení či vysvětlení nečekané události přenechá vyšší moci, podle osobního nastavení buď světské nebo náboženské. 4. Vnímat nějaký jev jako náhodu pramení z nedostatku provázaných informací. Ve skutečnosti jde vždy o přirozený kontakt sil, směrovaných předchozími pohyby do jediného místa či procesu. Neznalost celé historie, dovedené do průsečíku směrů (= náhody) pak znemožňuje vytvoření postupné řady kroků, vysvětlujících nutnou existenci takové události. Sledujeme-li v grafu II přerušované linky vedoucí do okamžiku náhody, vidíme změnu v zelené barvě, pokračuje jako plná linka. Člověk, který prožil životní šok v pozitivní či negativní formě si obvykle pro nahodilost takové události hledá vysvětlení, plná linka zobrazuje větší sílu přesvědčení, nutnou pro hledání souvislostí mezi událostmi v prostoru. 5. Průměrný člověk podvědomě vnímá odezvu na svou snahu, je přesvědčený, že existuje řídící struktura (Matrix nebo Bůh), zahrnující náhodu do logických souvislostí. Postupně vyhledává a přijímá informace o duchovním rozměru existence člověka, učí se technice odpojování beta kmitočtu. Známe ji pod pojmem hluboká meditace. Uspání funkce levé hemisféry při meditaci umožňuje pohybovat se v informačních polích propojením pravé hemisféry s aurou v alfa vibraci/kmitočtu/. Tento stav zobrazuje modrá silná přerušovaná linka lidí, vyhledávajících své duchovní učitele a

5 podobná červená přerušovaná linka lidí, zkoumajících zákonitosti světa z dostupných materiálních pramenů. Propojením obou způsobů dochází často k pochopení účelu a obsahu pravé hemisféry svého osudu. Mnoho lidí následně mění způsob stravování, styl komunikace nebo někdy změní celý svůj žebříček hodnot, opustí partnera a podobně. 6. Průměrní lidé se nehrnou do vedoucích pozic. Vnímají sebe i své okolí jako zrcadlení. Dobro oplácejí větším dobrem, zlo menším zlem. Své svědomí sice občas umažou, ale jsou jím vedeni k pochybování o účelu moci nebo náboženství. Hledají odpovědi v duchovní i v materiální oblasti. Objevují a nepodceňují úlohu intuice. III. Duchovní člověk Duchovní člověk zjišťuje, že nahodilost lze měnit v zákonitost počtem opakování podobností. Přijal svůj bod zlomu jako rezonanční uzel, odděluje poznatky duchovní od vědeckých. Přijímá původní duchovní slovník i metody života doby, kdy bylo toto poznání na vrcholu svých možností. Plné linky vedoucí od člověka do prostoru nahradily ty původní, přerušované. Duchovní člověk plně spoléhá na svou intuici, metodou procítění srdcem si vytvořil pevný okruh vztahů, platných v té etapě projektu ČLO/věk kterou si zvolil za cílovou i v této době. Duchovní člověk přijímá stav současného světa pasivně, jeho snaha neškodit lidem a přírodě jej částečně vyjímá z aktivního podílu na dalším stupni transformace vědomí. Tito lidé se stávají nosičem informační energie pro vstup skupin tzv. galaktického člověka. Dovedou mentálně vyhodnotit ( srdcem a pravou hemisférou) kvalitu různých proroctví a vizí, přenášených skrze chanelling (napojování svého vědomí na některou bytost v prostoru (= na informační celek s vlastní rozhodovací silou), která nemá k dispozici hmotné tělo našeho typu. Vnímání hlasů stromů, zvířat nebo lidí charakterizuje hladinu duchovní vyspělosti. Přesahem této schopnosti v opačném účinku jsou pacienti psychiatrie, kteří také slyší a vidí to, co ostatní nevnímají, co se lékařská věda snaží utlumit místo aby tyto pacienty uzdravila ale sami ztrácí schopnost udržet spojení s levou hemisférou, ta zajišťuje dobovou hladinu normálnosti. 2. Na bláznech si Příroda zkouší a ověřuje stav projektu ČLO/věk. Dokladem toho je nejen film o Johnu Nashovi Čistá duše ale vlastně i moje cesta životem, urputná snaha poznat, jak vlastně ten bůh funguje skrze naše vnímání a myšlení. Duchovní člověk se dovede svým vědomím pohybovat ve vesmíru, ale tito duchovní lidé často tvrdí, že čas neexistuje. Zapomínají, že jejich vědomí, sledující nějaký děj ve vzdáleném prostoru vesmíru ono je vázáno časovým prostředím, tepem a pohybem hmoty jejich srdce i při hluboké formě meditace. Odpojení levé hemisféry, odpovědné za posloupnost (logiku) kroků vede duchovního člověka k mnoha tvrzením, která jsou v rozporu s logikou a realitou většinové populace. Odpojení zodpovědnosti za stav těla usnutím levé hemisféry často duchovního člověka vede až ke tvrzení, že hmotná, tedy nejhustší forma reality je pouhým přeludem, májou. Takové tvrzení jej pak vyřazuje z další komunikace, logický rozpor nedovede vysvětlit. 3. Vyřazení levé hemisféry (často nazývané pojmem ego ) při cestování vědomí je nehmotným propojením s duší duchovního člověka. Opakovanými vtěleními získává takový člověk vstup i do informační vrstvy ducha. Pojem duch je v projektu ČLO/věk programem pro jednotlivé civilizační etapy v každé podobné sluneční soustavě. Vstupy do Síní Amenti (původního programu pro atlantskou a naší civilizaci) jsou i v knižním provedení, ale tento program už doznal zásadní změnu

6 k lepšímu, což potvrzují i nedávné chanellingové zprávy. V současnosti, do konce tohoto roku (2012) dochází k nastavení startovní čáry pro všechny součásti přírody. 4. Skupinu duchovního člověka tak čeká jeden krok, zobrazený v grafu přerušovanou červenou i modrou linkou. Měl by najít spojení mezi vrstvami poznatků získaných vědou s těmi, které získal osobní zkušeností, najít logické vztahy mezi slovníkem vědy a duchovních učení, kam ale také patří i pohádky Slovanů, přímých potomků Atlantské populace, vázaných duchem sanskrtu. Po zvládnutí abecedy lidštiny pak bude každému z nás zřejmý i obsah zápisu : SLOVA = N+Ů. IV. Galaktický člověk ? 1. Galaktickým člověkem se stává každý, kdo najde rovnovážné propojení mezi svou zkušeností z meditace, studia duchovních věd (astrologie, bílá a černá magie, atd..), poznáním současné vědy a sledováním dění ve světě. Takový člověk zná sílu slov, nachází schopnost slovem, zvukem, ale i myšleným přáním realizovat opravné procesy v myšlení svém i v myšlení lidí okolo sebe. Znalost faktu, že naše DNA je tvárná struktura asociačních vazeb na zvuk či zápis zvuků, obrazů a hmotných forem člověka každému z nás umožňuje opravovat fungování svého těla i vztahů v okruhu, kam svým poznáním dosáhneme. Klíčovým předpokladem pro realizaci těchto oprav je DŮVĚRA, schopnost uvěřit, že každé předchozí poznání dojde za svůj vrchol a je nahrazené jiným, jednodušším, ale komplexnějším. Occamova břitva funguje i v globálním pojetí principů, na nichž stavíme svou existenci. 2. V současnosti (březen 2012) jsme svědky rozpadu principu utajování, demonstrovaného stavem hospodaření s financemi ve světě. Půjčka a její splacení + úrok dovedla dávný trik penězoměnců do stavu, kdy peníze ztratily svou úlohu převodníku mezi časem vyplněným prací a odměnou za takto spotřebovaný čas života. Absurditu dnešní situace lze sice řešit německým projektem Základní příjem (viz jiný text v sekci politika), ale jeho realizace je podmíněna ZRALOSTI DOBY. 3. Zralost doby je ve schématu zobrazena červenomodrým obdélníkem. Obdélník představuje stav rovnováhy globálního vědomí mezi lidmi, udržujícími svou moc nápadnou i nenápadnou formou násilí ( obranné války, špehování pomocí robotů na internetu, lživé zpravodajství apod) - a lidmi, kteří z nedostatku času pro osobní vzdělávání musí pracovat za mizivou odměnu pro skupinu těch, kdo splňují kategorii přírodní člověk (ti naši nadřízení, kteří se chtějí jen prosadit, udržet svou pozici za každou cenu, tito lidé vesměs necítí odpovědnost za skupinu, kterou řídí, jejich svědomí a morálka je často nefunkční. 4. Galaktických lidí je přesto dostatek, najdeme je v mnoha rodinách, fungujících na sdílení radostí, ale i prohřešků, jsou také ve firmách, kde si šéfové uvědomili svou zodpovědnost za každého zaměstnance, který je svou prací živí. Ve schématu je účinek takových rodin a firem zobrazen plnými linkami. Výsledný květ života (na konci trojice nejsilnějších linek vedených šikmo vlevo nahoru) tak propojuje jednotlivce s jeho informační vrstvou. Takto dosažený vztah s prostorem může prožít každý, kdo se seznámí a osobní zkušeností ověří obsah nejen tohoto textu 5. Přirozenou vlastností galaktického člověka je schopnost vidět každou situaci, každý proces nejméně ze dvou protisměrných pozic, dovede najít na každé špatné události její pozitivní přínos a v každé příjemné situaci uvidí i zrnko možného konfliktu. Jakmile takové zrnko možného konfliktu dovede slovy popsat, měl by si připravit způsob, jak možný konflikt odstranit a své řešení navrhnout nejpozději tehdy, kdy pozná, kam by neřešení zrnka vedlo.

7 6. Diskuze či její ostřejší forma polemiky je pak nástrojem pro předjímání větších konfliktů v době pro roce 2012, kdy se někdo ujme vývoje, výroby a distribuce nástroje pro měření hladiny odbornosti ve skupině, který jsem nazval KARAODYN. 7. a perlička nakonec: součet číslic 2013 je 6, šestka je také atomové číslo uhlíku, lidské formy inteligence odvozené z vývoje této pohybové struktury. Křemík ( sílící um po česku) má svůj součtový potenciál před sebou, atomové číslo 14 představuje formu klidové struktury, po sečtení číslic = 5, pětka tak vyjadřuje naší LOGIKU stabilní (trvající, stálou) strukturu řazení událostí do posloupnosti. Lidská logika zapisovatelná do schopnosti křemíku nosit informace v prostoru je pětiprvková, tři rozměry hmoty zpracováváme volbou jednoho ze dvou možností dalšího svého pohybu. 8. HO/W/GH. (více o výkladu těchto písmen najdete někdy v abecedě lidštiny ) Ve Vlašimi , 23:55

8

9

10

11

ABECEDA LIDŠTINY 2014 Sdílení poznatků pomocí jejich zapisování proběhlo v historii této poslední indoevropské civilizace ve čtyřech směrech.

ABECEDA LIDŠTINY 2014 Sdílení poznatků pomocí jejich zapisování proběhlo v historii této poslední indoevropské civilizace ve čtyřech směrech. ABECEDA LIDŠTINY 2014 Sdílení poznatků pomocí jejich zapisování proběhlo v historii této poslední indoevropské civilizace ve čtyřech směrech. Shora dolů, zdola nahoru, zprava doleva a zleva doprava. Tím

Více

IBP = jednotka informace

IBP = jednotka informace IBP = jednotka informace N+I+C = Informační Bod Prostoru POHYB v prostředí času a STAV POHYBU v podobě uzavřené myšlenkové či hmotné konstrukce, nezávislé na hodnotě času - jsou základnou, dvojprvkem,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Předmět: FYZIKA Ročník: 6.

Předmět: FYZIKA Ročník: 6. Ročník: 6. Látky a tělesa - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí - na konkrétním příkladu rozezná těleso a látku, určí skupenství

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Oktáva dimenzí a desítková soustava. (aneb co asi nevíte o okruhu a symetrii řady číslic)

Oktáva dimenzí a desítková soustava. (aneb co asi nevíte o okruhu a symetrii řady číslic) Oktáva dimenzí a desítková soustava. (aneb co asi nevíte o okruhu a symetrii řady číslic) Naučili jsme se vnímat symboly pro číslice jako vzestupnou řadu od nuly do devítky anebo od jedničky do desítky

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 9. ročník M.Macháček : Fyzika 8/1 (Prometheus ), M.Macháček : Fyzika 8/2 (Prometheus ) J.Bohuněk : Pracovní sešit k učebnici fyziky 8

Více

Symetrie v oktávě dimenzí. (aneb co asi nevíte o desítkové soustavě)

Symetrie v oktávě dimenzí. (aneb co asi nevíte o desítkové soustavě) Symetrie v oktávě dimenzí. (aneb co asi nevíte o desítkové soustavě) Naučili jsme se vnímat symboly pro číslice jako vzestupnou řadu od nuly do devítky anebo od jedničky do desítky (uzavření okruhu navázáním

Více

Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je si

Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je si 1 Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je sice možné, ale vyžaduje to od adepta duchovního rozletu

Více

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah Fyzika 7. ročník Druhy látek a jejich vlastnosti Pohyb a síla Skupenství látek Vlastnosti pevných látek Vlastnosti kapalin Vlastnosti plynů Tlak v kapalinách a plynech Hydrostatický a atmosférický tlak

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus) Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 7. ročník M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus) Očekávané výstupy předmětu

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ. Ing. Lukáš OTTE, Ph.D.

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ. Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. Ostrava 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

TEORIE ROKU 2012. Miroslav Jílek

TEORIE ROKU 2012. Miroslav Jílek TEORIE ROKU 2012 Miroslav Jílek 3 TEORIE ROKU 2012 Miroslav Jílek 1. vydání, 2011 Fotomaterial.cz 110 00 Praha 1, Jungmannova 28/747 Tel: +420 720 536 530 E-mail: info@fotomaterial.cz www.fotomaterial.cz

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

Fyzika 6. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. témata / učivo. očekávané výstupy RVP. očekávané výstupy ŠVP

Fyzika 6. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. témata / učivo. očekávané výstupy RVP. očekávané výstupy ŠVP očekávané výstupy RVP témata / učivo 1. Časový vývoj mechanických soustav Studium konkrétních příkladů 1.1 Pohyby družic a planet Keplerovy zákony Newtonův gravitační zákon (vektorový zápis) pohyb satelitů

Více

Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie

Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie Universum Na počátku všeho byl zřejmě jen záblesk prvotního světla vědomí. Jiskřička energie, která měla svou vlastní inteligenci, svou vlastní počáteční tvořivou

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Fyzika Obory nástavbového studia

Více

Struktura elektronového obalu

Struktura elektronového obalu Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Struktura elektronového obalu Představy o modelu atomu se vyvíjely tak, jak se zdokonalovaly možnosti vědy

Více

Redukcionismus a atomismus

Redukcionismus a atomismus Redukcionismus a atomismus ČVUT FEL Filosofie 2 Filip Pivarči pivarfil@fel.cvut.cz Co nás čeká? Co je to redukcionismus Směry redukcionismu Redukcionismus v různých odvětvých vědy Co je to atomismus Směry

Více

Obsah KNIHA PRVNÍ. Předmluva Tajemství kosmu. Prvopočátek 19. Princip života 23

Obsah KNIHA PRVNÍ. Předmluva Tajemství kosmu. Prvopočátek 19. Princip života 23 Obsah Předmluva Tajemství kosmu 11 14 KNIHA PRVNÍ Prvopočátek 19 Slovo jako Absolutní Božství tvůrčí síla trojice duch, síla, hmota univerzální zákony princip prasvětla a prainteligence Princip života

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

0. čakra - informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 13 úrovních.

0. čakra - informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 13 úrovních. 0. čakra - informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 13 úrovních. Nultá čakra - meditace 15. 19. 9. 2005 Dobronice Poselství bytosti nulté čakry Je známa je n málo lidem na planetě, propojuje

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Fyzika Vyučovací předmět Fyzika je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Název: Elektromagnetismus 3. část (Elektromagnetická indukce)

Název: Elektromagnetismus 3. část (Elektromagnetická indukce) Výukové materiály Název: Elektromagnetismus 3. část (Elektromagnetická indukce) Téma: Vznik indukovaného napětí, využití tohoto jevu v praxi Úroveň: 2. stupeň ZŠ, případně SŠ Tematický celek: Vidět a poznat

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda.

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda. Fyzika Fyzika je tou součástí školního vzdělávacího plánu školy, která umožňuje žákům porozumět přírodním dějům a zákonitostem. Dává jim potřebný základ pro lepší pochopení a orientaci v životě. Díky praktickým

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ ZŠ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro 7. ročník? Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 l Svět je všechno, co fakticky je. 1.l Svět je celkem faktů a nikoli věcí. l.2 Svět se rozpadá na fakty.

Více

POJMY Náboženství Věda

POJMY Náboženství Věda POJMY Náboženství Věda Systém věrouky, konkrétních rituálů a společenské organizace lidí, kteří s jeho pomocí vyjadřují a chápou svůj vztah k nadpřirozenu - Bohu Pohled na svět svrchu Systém a nástroj

Více

Polohová a pohybová energie

Polohová a pohybová energie - určí, kdy těleso ve fyzikálním významu koná práci - s porozuměním používá vztah mezi vykonanou prací, dráhou a působící silou při řešení úloh - využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací

Více

Projekt JARNÍ OSENÍ Třída: Štěňátka Školní rok:

Projekt JARNÍ OSENÍ Třída: Štěňátka Školní rok: Vzdělávací program Projekt JARNÍ OSENÍ Třída: Štěňátka Školní rok: 2015-2016 Cíle projektu: Vzbudit u dětí zájem o přírodu, o procesy a zákonitosti, které v přírodě probíhají, budovat v dětech zodpovědnost

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: fyzika Třída: sekunda Očekávané výstupy Nalezne společné a rozdílné vlastnosti kapalin, plynů a pevných látek Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,

Více

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Sekunda 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad Právo a

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 9. Učebnice: R. Kolářová, J. Bohuněk - Fyzika pro 8. ročník základní školy, Prometheus, Praha, 2004 R. Kolářová, J. Bohuněk, M. Svoboda,

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně září Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří určí polohu a objasní stavbu

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

Vzdělávací obor fyzika

Vzdělávací obor fyzika Platnost od 1. 9. 2016 Hlavní kompetence Učivo 6.ročník Kompetence sociální a personální 1. LÁTKY A Žák umí měřit některé fyzikální veličiny Měření veličin Člověk a měření síly 5. TĚLESA (F-9-1-01) délka,

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

ROZUMNÝ ŽIVOT 3. Obsah. PRVNÍ ČÁST Láska, rodina, děti co může být důležitější?...

ROZUMNÝ ŽIVOT 3. Obsah. PRVNÍ ČÁST Láska, rodina, děti co může být důležitější?... --------------------------------------------------- ROZUMNÝ ŽIVOT 3 Obsah PRVNÍ ČÁST Láska, rodina, děti co může být důležitější?... 11 První kapitola: Jak si lze vytvořit samotu... 12 Strach a pochybnosti...12

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně.

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně. 1.1 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících

Více

Chemické složení vesmíru

Chemické složení vesmíru Společně pro výzkum, rozvoj a inovace - CZ/FMP.17A/0436 Chemické složení vesmíru Jak sledujeme chemické složení ve vesmíru? Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Mendelova univerzita v Brně,

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Druhý atribut času: P o c t i v o s t Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

(??) Jak se tak dívám na tabulku č.18 a 19, myslím si, že bychom mohli pomalu přejít k symbolu 4, že?

(??) Jak se tak dívám na tabulku č.18 a 19, myslím si, že bychom mohli pomalu přejít k symbolu 4, že? Příkladů se symboly popisujících vyváženost energie v BYTÍ bychom mohli uvést celou řadu přes astrologický zvěrokruh, aztécký kalendář, Davidovu hvězdu, půdorysy egyptských a mayských pyramid či dalších

Více

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25 Buddhismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 BUDDHISMUS Patří mezi nejstarší náboženství, vzniká v Asii. Od 19. století se šíří dále. Je historickou postavou. Narodil se zhruba v 5. století jako indický

Více

DIDAKTIKA FYZIKY DIDAKTICKÉ PRINCIPY (ZÁSADY) Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

DIDAKTIKA FYZIKY DIDAKTICKÉ PRINCIPY (ZÁSADY) Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY DIDAKTICKÉ PRINCIPY (ZÁSADY) Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. CITÁTY KOMENSKÉHO Poněvadž při všem je nesnadněji odučovati se než učiti se, musí být opatrně přihlíženo k tomu, aby se ničemu

Více

Psychospirituální transformace 1

Psychospirituální transformace 1 Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Upozornění

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zeměpis pro 8. a 9. ročník : Lidé žijí a hospodaří na Zemi (SPN Praha 2001) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zeměpis pro 8. a 9. ročník : Lidé žijí a hospodaří na Zemi (SPN Praha 2001) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002) Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Zeměpis 3. období 9. ročník Zeměpis pro 8. a 9. ročník : Lidé žijí a hospodaří na Zemi (SPN Praha 2001) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002) Očekávané

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16 Člověk III. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Náš svět 1. období 3. ročník Danielovská, V., Kvasničková, D.: Prvouka pro 3. ročník ZŠ Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence. Planeta Země

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence. Planeta Země A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: pis 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) mezipředmětové vztahy Evaluace žáka Poznámky

Více

Základní jednotky používané ve výpočetní technice

Základní jednotky používané ve výpočetní technice Základní jednotky používané ve výpočetní technice Nejmenší jednotkou informace je bit [b], který může nabývat pouze dvou hodnot 1/0 (ano/ne, true/false). Tato jednotka není dostatečná pro praktické použití,

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Memristor. Úvod. Základní struktura mertistorů

Memristor. Úvod. Základní struktura mertistorů Memristor Úvod Vědcům společnosti HP (Hewlett-Packard) se skoro náhodou povedlo nanotechnologií prakticky realizovat nový typ součástky s vlastnostmi již dříve předvídaného prvku pojmenovaného jako memristor

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Malá vůle dynamicky/rychle měnit věci. Obavy z narušení vazeb, toků, klidu. Mala odvaha pojmenovat a řešit problémy v systému a personáliích (každý

Malá vůle dynamicky/rychle měnit věci. Obavy z narušení vazeb, toků, klidu. Mala odvaha pojmenovat a řešit problémy v systému a personáliích (každý z pohledu manažera Malá vůle dynamicky/rychle měnit věci. Obavy z narušení vazeb, toků, klidu. Mala odvaha pojmenovat a řešit problémy v systému a personáliích (každý má někde kamarády). Kdo rebeluje,

Více

Automatizace je proces při němž je řídicí funkce člověka nahrazována činností

Automatizace je proces při němž je řídicí funkce člověka nahrazována činností Automatizace je proces při němž je řídicí funkce člověka nahrazována činností různých přístrojů a zařízení. (Mechanizace, Automatizace, Komplexní automatizace) Kybernetika je Věda, která zkoumá obecné

Více

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP. očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 3. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1. 1. Látky přírodní nebo syntetické

Více

Obsah. Úvod 291. Tři čočky 305 Druhé odmocniny a trojúhelníky 3-4-5 306 Leonardovo a CBS oko 307 Vitruviovo 10 ku 12 308 Vyřešení za 10 000 let 309

Obsah. Úvod 291. Tři čočky 305 Druhé odmocniny a trojúhelníky 3-4-5 306 Leonardovo a CBS oko 307 Vitruviovo 10 ku 12 308 Vyřešení za 10 000 let 309 Obsah Úvod 291 DEVĚT Duch a posvátná geometrie 293 Třetí informační systém v Ovoci života 293 Kruhy a čtverce lidského vědomí 293 Hledání téměř dokonalých poměrů fí 295 První a třetí úroveň vědomí 296

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a příroda Seminář z fyziky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Seminář z fyziky je vzdělávací

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

JEMNOHMOTNÁ ENERGIE. Životní energie

JEMNOHMOTNÁ ENERGIE. Životní energie SYSTÉM ČAKER Systém čaker je model, který zachycuje plynutí jemnohmotných energií, jež procházejí veškerým životem, včetně energetického systému člověka. Je to takový žebřík, po němž stoupáme od fyzické

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah 9 FYZIKA 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu je vytvořen na základě rozpracování oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Vnímání reality pravda nebo fikce

Vnímání reality pravda nebo fikce Namísto avizovaného pojednání o tajemstvích magie, se vynořila nutnost podrobněji probrat a rekapitulovat to, o čem se hovořilo v předchozích úvahách a pokusit se tyto vědomosti nově uspořádat. Nepochopili

Více

Ročník VII. Fyzika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy.

Ročník VII. Fyzika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy. Opakování IX. Fyzikální veličiny a jejich měření. Metoda didaktická-soutěže,diskuse Žák si zopakuje fyzikální veličiny probírané v 6.roč., jejich značky, jednotky a mezi nimi. výchova-vztah k přírodě,

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU Václav Piskač Gymnázium tř.kpt.jaroše, Brno Abstrakt: Příspěvek ukazuje možnost, jak ve vyučovací hodině propojit fyzikální experiment a početní úlohu způsobem, který výrazně zvyšuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3.

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. 1 MKDŽ1 Orientace na mapě města Pracovní list k procvičování učiva, práce s mapou, vyhledávání

Více

CW01 - Teorie měření a regulace

CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2010/2011 SPEC. 2.p 2010 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

Pohled na svět dalekohledem i mikroskopem.

Pohled na svět dalekohledem i mikroskopem. Pohled na svět dalekohledem i mikroskopem.. Toto je výlet velikou rychlostí překonáváním vzdáleností s frakcí 10. 10 0 1 metr Vzdálenost hromádky listí na zahrádce. 10 1 0 metrů Jděme blíže, možná, uvidíme

Více