Slovo do duše MUDr. Pechy Za Ryorem do Metra Deset zásad pro zvládnutí stresu Něco na zub

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo do duše MUDr. Pechy Za Ryorem do Metra Deset zásad pro zvládnutí stresu Něco na zub"

Transkript

1 12 / 2002 PROSINEC Slovo do duše MUDr. Pechy Za Ryorem do Metra Deset zásad pro zvládnutí stresu Něco na zub

2 SLOVO DO DUŠE Milé dámy, vážení pánové. Dříve než se zítřek stane včerejškem, lidé často přehlédnou šance, které jim nabízí dnešek Pravda tohoto starého čínského přísloví je v dnešním přetechnizovaném, uspěchaném někdy až odlidštěném světě velice naléhavá. Je stále méně času k ohlédnutí, zastavení, zamyšlení. Externí svět se na jedné straně neomezeně rozvírá a paradoxně na druhé straně spoutává. Strach a nemoc jsou veličiny, které jsou často původem takového stavu. Moderní medicína 20. a 21. století vytvořila a vytváří reálné předpoklady prodloužit a zachránit život i v těch případech, které dříve jasně končily jenom smrtí. Tím se značně a stále zvětšuje skupina lidí, kteří se musejí psychicky i lidsky vyrovnat s faktem, že stále žijí a nadále budou žít svůj život, který se v určitých rovinách fungování stane svým způsobem omezeným spoutaným. Tento výraz jsem si vypůjčil od profesorky Haškovcové z titulu jedné z jejích úžasných knih. Lékař a pacient jsou jedinci fungující na základě stejných biologických zákonitostí. Odlišovat se mohou třeba vzděláním. V lidské rovině se vyrovnávají se stejnými problémy, bolestmi, nemocemi. Každý lékař je potencionálním pacientem, což je jeho nevýhoda, ale relativní výhoda pro pacienta. Usnadňuje to, nebo by alespoň mělo usnadnit, výraznější vcítění do pacientových problémů a jeho celkového osudu. Každý z nás je zranitelný. Kdokoliv z nás může patřit už zítra do společnosti nemocných, nehledě na to, je-li v plné životní síle, nebo na konci své životní cesty. Nemoc, ať zvolna, nebo náhle, přichází vždy nevhod. Je nečekaná, je nevítaná. Omezuje, zakazuje, spoutává. Pomoc je však nablízku. Instituce lékaře je velice důvěryhodná a zkušenosti s ní jsou spíše pozitivní. Toto konstatování však pro nového nemocného zdaleka není všemocné. Technická stránka je většinou vyřešena, ale psychická odezva organizmu potřebuje nejméně stejnou péči. Dostane se jí člověku? Pacient se z šoku z vyřčené pravdy uzavírá a jeho komunikace s okolním světem se omezuje na problematiku vlastní nemoci. Lékař pro něj zpočátku není partnerem pro sdělení jeho utrpení. Komunikuje s ním pouze na úrovni svých obtíží fyzických. Stejně tak si sám uzavírá okolní svět, protože se najednou cítí obelhán, exkomunikován. Mlčíme-li o svém trápení, tím ho jen živíme, kdežto když se s ním svěříme, snadno najdeme úlevu (Heliodoros). Mlčení je bolestivé a nezůstat s pravdou sám je jeden z opodstatněných požadavků. Kde je však hranice možnosti lékařské pomoci? Váš lékař nemá čas Na co nemá čas, aby Vás léčil, aby se vcítil do Vašeho momentálního stavu, nemá čas opustil svůj svět zdravých? Lékař musí mít čas, 2

3 musí umět vcítit se do situace člověka, kterému byla sdělena krutá pravda, která absolutně mění jeho dosavadní život. Musí mu umět poradit. Přimět nového pacienta k co nejrychlejšímu obnovení komunikace je jeden z předních a nejdůležitějších úkolů ošetřujícího lékaře. Pomocnou rukou je lékařům v dnešním světě množství institucí, poraden, ale hlavně pacientských sdružení. Jedním z takových je Sdružení Mamma Help, se svou již více jak tříletou existencí. Toto sdružení žen s onemocněním prsu dokázalo podat pomocnou ruku již mnohým zpočátku nekomunikujícím ženám. Sdílená radost je radost dvojnásobná, sdílená strast je strastí poloviční. Jak pravil již Plutarchos kdo v neštěstí se ocitne, má v nešťastném zas podporu. Podle některých amerických statistik mají ženy se zhoubným onemocněním prsu, organizované v těchto sdruženích významně lepší přežití, než stejně nemocné ženy, které jsou osamocené. Mamma Help sdružuje množství neskutečně kvalitních, obětavých, obdivuhodných žen, jejichž práce se nedá definovat, vyčíslit, často ani pojmenovat. Na konci je však radost z pomoci druhému, radost ze života. Vaše účast na dnešním setkání je výrazem porozumění, empatie a pochopení. Léčení nádoru prsu je běh na dlouhou trať. Je třeba trénovat, bojovat, věřit. Naděje na vítězství v cíli má každá, žádná není první, ani poslední. A i když dnes jsem vynechal svého oblíbeného Senecu, nemohu si závěrem dovolit zapomenout na Otakara Březinu: Nejsilnější je život největšího množství nadějí. MUDr. Václav Pecha Takto oslovil předseda našeho sdružení přítomné na společenském večeru v Atriu. Mnozí z nich už patří k trvalým sympatizantům naší komunity. Přátelé, děkujeme vám za vaši podporu a empatii! Mamma HELP přeje všem spřáteleným sdružením, která odebírají náš bulletin, hodně úspěšných akcí a spokojenosti těch, pro něž se všichni bez rozdílu snažíme udělat co je v našich silách. Těšíme se na vzájemnou výměnu zkušeností a přátelské vztahy i v roce 2003! 3

4 HLÁSÍME, ŽE Toto číslo dostanete doufám včas, tj. ještě před Silvestrem, to předchozí nám tiskárna drobet zpozdila, ale nešlo to urychlit, tak nám to, prosím, promiňte. Kdo jste přišly koncem listopadu a začátkem prosince do Centra na odpolední programy, pořídily jste si celkem výhodně pěkné dárky na Vánoce buď vlastnoručně vyrobené s Lidkou v artedílně, nebo objednané z čím dál lákavější nabídky Ryoru. Stálí zájemci chodí na tai-chi i jógu a zájem je také o rehabilitační cvičení (škoda, že se nám stále nedaří najít i další fyzioterapeutku na lekci od hodin Nevíte o někom, kdo by měl na nás v pondělí v tuto dobu čas?) Zájem byl o tajemný SU-JOK a předpokládám také v tuto chvíli, že na vánoční besídku si udělá čas každý, kdo jen trochu bude moci přijít Rok končí a tak je myslím na místě poděkovat děvčatům, co celý rok sloužila, a taky vám všem, co jste pomáhaly při nejrůznějších příležitostech (výstavy, Atrium, happening apod.) A dovoluji si doufat, že služby v Centru nezklamou ani napřesrok, že utáhnou tu celodenní zátěž, a že taky přibude vás, které přijdete pomoci vždycky, když to bude potřeba! Poděkovat musím a ráda to činím také všem našim lektorům (přednášejícími lékaři počínaje a cvičiteli a Lidkou Knorovou konče), kteří nám věnují svůj čas bez nároku na odměnu a s trvalým zaujetím a zájmem o naše problémy. A měla bych tu nyní vyjmenovat i všechny firmy, které svými sponzorskými příspěvky umožnily naši existenci a naši nabídku služeb, jež poskytujeme bezplatně, nebo s výraznou dotací (např. rekondiční pobyty). Jejich seznam by ovšem zabral značnou část bulletinu a zcela jistě bych na někoho nakonec nechtěně zapomněla takže jim v tuto chvíli děkujeme alespoň naší péefkou a přejeme jim ze srdce všechno dobré Kompletní výčet sponzorů, jakož i spolupracujících subjektů bude uveden jako každoročně ve výroční zprávě, a tu všichni dostanou na valné hromadě v dubnu Ida sestavila pro vás, které třeba nemáte kompletní ročník našeho bulletinu, seznam článků uveřejněných v jednotlivých číslech (dík za tu mravenčí práci!) a dnes ho máte k dispozici. Pokud si chcete některý starší materiál přečíst, přijďte si do Centra pro zbývající čísla a budeme-li mít už jen jedno archivní, článek vám alespoň ofotíme. Chcete-li si půjčit či vyzvednout různé informační brožurky, nestyďte se říci si o ně při vaší návštěvě Centra. V nabídce (pouze k zapůjčení) jsou i některé 4

5 zajímavé zahraniční tituly, například knížka fotografií (a příběhů) žen po rekonstrukci prsu (!), vydaná lékařkou Loren Eskenazi a fotografkou Terry Lorant v USA. Možná by stálo za to nechat se inspirovat, co říkáte? Pokud máme správné informace, některé z vás už rekonstrukci prsu úspěšně podstoupily a jsou s výsledkem spokojené. Pokusíme se brzy zařadit do programu setkání čekatelek s těmi, co se už odhodlaly, budou-li ochotné se podělit o svou zkušenost. Brzy to už budou celé čtyři roky, co jsme naše Centrum otevřely a tak se také výrazně změnila struktura členek našeho sdružení. Vedle těch, jimž se snažíme pomoci přednostně, to znamená žen, které přijdou od lékaře ohromené onou zlou zprávou, a mají celé to martyrium před sebou, přibývá v našich řadách také děvčat, co už na těžké měsíce zdlouhavé léčby pouze vzpomínají, či se spíše snaží zapomenout a žít zase pokud možno jako před tím. Snažíme se dělit naši nabídku odpoledních programů spravedlivě pro obě tyto skupiny, stejně tak jako témata a prostor v bulletinu. Je to ale čím dál tím těžší, už i proto, že začátkem prosince jsme překročili třístovkovou hranici, pokud jde o počet zaregistrovaných členů sdružení. Je jasné, že všem se v žádném případě nezavděčíme. Máme-li se ale o to alespoň s jistým úspěchem pokoušet, je nezbytné, abychom měli nějakou zpětnou vazbu. Vaše názory a potřeby si rády vyslechneme při vaší návštěvě centra či třeba na rekondičních pobytech, ale to zdaleka nestačí. Prosím proto vás, které do Centra třeba už tak často nechodíte (nebo zatím tak často nechodíte, protože vám právě není dost dobře), abyste se ozvaly telefonicky, poslaly mail či napsaly čím i vám můžeme prospět? Vynasnažíme se udělat to co nejlépe! Díky za vaši důvěru dosavadní, těšíme se na vás i v roce 2003 a přejeme vám i sobě co největší nadílku toho, co nejvíc postrádáme zdraví, klid a pohodu! Gratulace: těm z nás, které oslaví v lednu 5 své narozeniny: Marie P. a Jiřina S.(55) 1. 1., Eva K., Ing. Iva U. a Dagmar V.(55) 3. 1., Zdeňka H , Zuzana Š , Milena K , Ing. Eva Ř , Jarmila J.(55) , Věra O , Kamila M , Evženie Š , Zuzana K , Dagmar L. a Milada W , Ilona Ch , Alena P

6 Deset zásad pro zvládnutí stresu 1. Přijímejte životní změny Změna je život, změna stále přináší nové situace. Naše mysl i tělo se také trvale mění a vyvíjí. Hlavní zásadou pro zvládnutí stresu je umět se přizpůsobit každodenním změnám. 2. Věnujte více pozornosti sami sobě Jednoduché cvičení, které má téměř zázračné účinky: zaměřte svou pozornost na základní životní funkci, kterou je dýchání. Nejprve se soustřeďte na tzv. břišní dýchání dýchejte tak, že se břicho rozpíná více než hrudník. Provádějte 3 5krát denně po dobu 2 až 3 minut. 3. Naučte se rychle procházet vlastním tělem Zkuste pomocí smyslových vjemů procházet vlastním tělem od palců na nohách až k hlavě. Uvědomte si postupně jednotlivé části těla od nohou přes trup, ruce, krk, hlavu a zaměřte se, cítíte-li někde napětí. Pokud objevíte místo s větším napětím, zapojte svou představivost a pošlete na toto místo vlnu uvolnění. Praktikujte vždy po cvičení uvedeném v bodě Používejte své emoce jako vodítka Pokud jste ve stresu, pokuste se přiřadit své emoce určitým myšlenkám a pocitům. Smutek se např. často pojí s pocitem ztráty, zatímco úzkost velmi často doprovází pocit ohrožení. 5. Rozpoznejte automatické myšlenky Cvičte se v dovednosti rozpoznat mezi vlastními myšlenkami ty, které Vás nejvíce stresují. Když si např. stále opakujete není to fér, nikoho to nezajímá, když se Vám neustále vrací úvahy o smrti, či obavy ze ztráty sebekontroly. To všechno jsou příklady automatických myšlenek, které se učte u sebe rozpoznávat a prověřovat, nakolik jsou pro Vás škodlivé. 6. Vypořádejte se s vlastními sebeobviňujícími myšlenkami Existují dva typy sebeobviňujících myšlenek: první v podobě měla bych, jako např. Měla bych být lepším člověkem. Jednoduše zaměňte sloveso měla bych za chci a představit si 10krát ve své mysli žádoucí stav. Druhý typ je v podobě různých proč, např. Proč jsem tak nešťastná?. V tomto případě je nutné zaujmout aktivní stanovisko: změňte otázku na konstatování Jsem tak nešťastná, které doplňte otázkou co s tím udělám? 6

7 7. Hledejte další možnost, jak lépe zvládat stres Zjišťování toho, jak se jiní lidé vypořádávají se stresem, je také velmi užitečné. Jednotlivé možnosti si zapisujte. Psaná doporučení umožňují posoudit, které z nich se hodí i pro Vás. Dejte si pozor: i při této činnosti se objeví sebeobviňující myšlenky, jako třeba To nikdy nemohu dokázat. Zaměňte je raději na: Za jakých podmínek mohu zvládat stres tímto způsobem. 8. Bedlivě sledujte své chování Všichni máme své oblíbené způsoby, jak zablokovat svou mysl a otupit vlastní city, když prožíváme bolest nebo smutek. Cílem je uvědomit si tyto způsoby a přijmout je a přitom zároveň dodržet postup ke zvládání stresu uvedený výše. 9. Vyvarujte se zoufalství, pocitu bezmoci a sebepodceňování Tyto stavy se obvykle objevují při odloučení člověka od společnosti, ale často i v jiných situacích. Vyjděte proto do společnosti, prolomte ticho a promluvte si s někým, kdo Vám bude naslouchat. 10. Zjistěte si, kde můžete požádat o pomoc Vědět koho kontaktovat a kde si vyžádat pomoc, pokud ji potřebujete, je rovněž velmi důležitou dovedností při zvládání stresu. Uvědomte si, že stres se nevyhýbá nikomu, seberte odvahu a požádejte o vhodnou pomoc. Pokud nevíte na koho se obrátit, poraďte se se svým lékařem. Za Ryorem do Metra! Velmi rády vám oznamujeme, že firmě Ryor, která patří k našim dlouhodobým partnerům a sponzorům, se podařilo v rekordně krátké době zřídit a otevřít zcela novou prodejnu, v níž i vás jistě s radostí uvítají. Jak možná víte, oblíbená prodejna v Soukenické ulici byla v létě zničena povodněmi a tak majitelka ing. Eva Štěpánková dlouho hledala vhodné náhradní prostory. Našla je nakonec v pasáži Metro, přístupné buď z Národní třídy nebo ulice Na Perštýně a s energií sobě vlastní spolu se svými zaměstnanci otevřela za pár dní nejen dobře 7

8 zásobenou prodejnu s krásným interiérem, ale nabízí zde i zázemí poradenské. Při slavnostním otevření jsme si s Marcelou dovolily i vaším jménem popřát hodně obchodních úspěchů, dobré tržby a spokojené zákazníky, k nimž ostatně také patříme. Blahopřejeme! INTERNET Mailem k nám dorazila zpráva o otevření Internetového feministického knihkupectví, které provozuje Gender Studies, o.p.s. a kde na adrese naleznete nejen řadu knih s feministickou či gender tematikou, ale také knihy od ženských autorek nebo o ženách, jakož i recenze na domácí i zahraniční literaturu a navíc si ještě můžete zalistovat v dvoujazyčném magazínu Jedním okem / One Eye Open. Toto internetové knihkupectví je součástí informačního portálu kde vás také rády přivítají. A pokud chcete Gender Studies navštívit fyzicky, sídlí na adrese Gorazdova 20, Praha 2 a otevřeno mají v pondělí,, středu a čtvrtek od 12 do 18, v úterý a v pátek od 12 do 16 hodin. nemyslíte, že by se v tamní knihovně našlo i něco pro nás velmi užitečného? A nechcete se o svůj případný úlovek podělit s námi ostatními? Internet je dobrým prostředkem efektivního spojování informací i lidí to si většina z nás už dávno uvědomila. Jak tuto technologii co nejvíce využít, o tom přemýšlela jedna z nás, Soňa Přádná. A vymyslela Mamma evouka. Kdo se na internetu často pohybujete, asi jste už nějakého takového informačního elektronického pavouka někdy potkaly. Ale tenhle by byl jen náš, sloužil by nám k rychlejšímu přenosu konkrétních informací a Soňa se nabídla, že by se o něj starala. Jak to funguje? Soňa by ve svém adresáři vytvořila skupinu adres těch členek, které by o tuto službu měly zájem a v rámci této skupiny by jako její správce rozesílala zprávy od všech členek sdružení, které by se kdekoli dostaly k nějaké schránce na internetu. Obsahem těchto krátkých zpráv by byla aktuální sdělení, např: Mám volné dva lístky do divadla, kdo je chce? Kontaktujte mě nejpozději do nebo: Kdo by věděl, kde sehnat, kontaktujte mne nebo: Kdo by uměl poradit či pomoci s a tak podobně, zkrátka takový bazar nabídek a poptávek. Soňa slibuje, že by rozesílání zajišťovala do dvou dnů, event. přes víkend nejpozději do tří dnů a to všem, které by se do systému zapojily a měly by o rozesílání zájem. Děvčata, co nemají vlastní schránku, by inzerovat mohla, ale musela by uvést na sebe nějaké jiné spojení, např. telefon, aby se jim zájemci mohli ozvat zpátky přímo Co na to říkáte? Zkuste to a uvidí se, jak to bude fungovat! Soňa má adresu: a čeká na vaše dotazy a první aktuální nabídky či přání. 8

9 Sponzorujete svého lékaře? Také se vám stalo, že vás sestra v ordinaci taktně upozornila, že byste měla zaplatit finanční příspěvek dobrovolný sponzorský dar? A pokud jste nereagovala kladně, pocítila jste vzápětí, že jste méně vítanou klientkou, než ty dobrovolně platící? Chcete znát radu z úst ministryně zdravotnictví MUDr. Marie Součkové? Opsali jsme ji pro vás z denního tisku: Taková praxe je nepřípustná. Neexistují pacienti první, druhé ani žádné jiné kategorie. Občan by neměl být nucen u lékaře platit žádné sponzorské dary. Na tento systém by pacient neměl přistoupit. Pokud lékař platbu přece jen vyžaduje, pacient by si měl vyžádat doklad o zaplacení a ten předložit příslušnému finančnímu úřadu, který se celou záležitostí bude zabývat. Ve zdravotnictví platí hlavní zásada: pomoci každému co nejúčinněji a co nejefektivněji. Zdravotní péče musí být dostupná a kvalitní a nelze dělat rozdíly mezi movitými a chudšími. Zdraví skutečně není statek, který by se dal zhodnotit nebo dosáhnout penězi. Pro financování zdravotnictví a pro platby pacientů platí přesně stanovená pravidla, která si nikdo nesmí svévolně upravovat. Tolik paní ministryně. A jaké jsou vaše zkušenosti z praxe? Ozvete se nám? Nezapomeňte, prosím, že jako každoročně bude obtížné překlenout finančně první měsíce nového roku. Záleží jen na vás, zda svému sdružení vyjdete vstříc svým dobrovolným členským příspěvkem a přinesete jej či pošlete na účet právě v tuto dobu. Složenku přikládáme. Chtěla bych ale ještě v této souvislosti poděkovat Květě Novotné za skvělý nápad a obětavé přispění: posílá totiž na konto Mamma HELPU ze svého účtu pravidelně každý měsíc padesátikorunu. Nejde o výši příspěvku to je opravdu individuální záležitost, ale inspirace takovýmto trvalým příkazem u majitelů účtů by jistě nebyla od věci A ještě vzkaz od naší účetní, Jany Střelkové nezapomeňte uvádět svá rodná čísla, ať můžeme vaše platby dobře identifikovat! Přijměte náš dík za vaši finanční podporu, díky níž můžeme například rozesílat bulletin nejen členkám sdružení, ale také spolupracujícím firmám, a všude tam, kde je třeba, aby se o Mamma HELPu vědělo. Chcete-li pomoci svému sdružení i nějak jinak, velmi oceníme, pokud na nás budete pamatovat vždy, když se vám do rukou dostane nějaký seriózní článek o rakovině prsu (výstřižky o zázracích z Blesku ale nenoste!), případně když zachytíte nějakou zmínku v tisku o Mamma HELPu. Někdy nám nějaké zprávičky bohužel utečou 9 HORKÁ LINKA

10 Chcete-li naopak nějak pomoci kamarádkám z teplického Centra Portus, které se tradičně zabývají výrobou quiltů (přehozů sešívaných technikou patchwork) a mají na příští rok v plánu ušít jeden společný velký hedvábný přehoz pouze a jen z pánských kravat a pak ho vydražit, přineste k nám staré nemoderní kravaty, pokud nějaké vlastníte pošleme je všechny najednou do Teplic a budeme držet palce, aby se výsledek povedl! ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE Středa 15. ledna od 17 hodin Arteterapeutická dílna. Středa 22. ledna od 17 hodin MUDr. Smíšek, přednáška a ukázka cvičení s kulatou gumou na zpevnění páteřních svalů. Středa 29. ledna od 17 hodin - Jak je to s důchodovým zabezpečením a jiné vaše otázky zodpoví paní JUDr. Pelikánová, vedoucí odboru České správy sociálního zabezpečení. Středa 5. února od 17 hodin - pravidelná poradna RYORu (každou 1. středu v sudém měsíci), přijďte, máte-li nějaké kosmetické problémy nebo si chcete vyzvednout objednané krémy. Středa 12. února od 17 hodin firma DVORT předvede novou kolekci zdravotního prádla (ANITA). Zacvičme si 5 minut denně pro regeneraci páteře Pražský summit NATO poněkud zamíchal naším listopadovým programem v Mamma Help Centru a proto vás zveme znovu v lednu na přednášku MUDr. Richarda Smíška specialisty pro myoskeletální medicínu. Předvedeme si propracovanou, ale velmi jednoduchou sestavu cviků na zpevnění páteřních svalů. Potřebovat k tomu budete asi 2 metry kulaté gumy (jakou se upevňují např. zavazadla na střechu auta) a návod. Cviky jsou založeny na tom, že pohybem horní a dolní končetiny napínáme gumu přivázanou např. k ústřednímu topení, tím vzniká tah, který vychyluje naše tělo z rovnováhy. Tělo se snaží přitom reagovat zpevněním prakticky všech svalů trupu na opačné straně. Dochází ke stabilizaci těla a tím k posílení povrchových svalů trupu. Cvičíme jen mírnou silou, přizpůsobenou slabší končetině, takto dochází k rovnoměrné regeneraci svalů a správným pohybovým návykům. Po dokonalém zvládnutí cviků můžeme část cvičení provádět větší silou. K dosažení dobrých výsledků stačí cvičit 1 až 5 minut denně, ale po celý život. Přijďte se podívat, gumy a návod si můžeme hromadně objednat, a začít tak pracovat na prvním předsevzetí do Nového roku že uděláme konečně něco pro své tělo. 10

11 Odchází starý rok a naše vzpomínky patří i kamarádkám, které s námi bohužel ten nový nepřivítají. Budu vždycky s láskou vzpomínat na tichou a usměvavou Evu Lempelovou, na čerstvou meduňku z její zahrádky a moc si přeji, aby alespoň kytička na okně, kterou nám v létě přinesla, vydržela a na jaře rozkvetla. Až z Ameriky, kam se jela potěšit se svými dětmi, přišla smutná zpráva o náhlém úmrtí Joy Kohoutové. Příčinou nebyla obávaná diagnóza, a o to je snad tato ztráta pro její okolí ještě bolestnější Přejme oběma klid a smíření. V naší knihovně přibyly další dvě informační brožurky pro onkologické pacienty Nádorová bolest a její léčba Mnozí onkologičtí pacienti a jejich příbuzní se domnívají, že bolest k onkologickému onemocnění patří a nedá se s tím nic dělat. Je to omyl. Dnes je možno dostupnými léčebnými postupy u 95 % pacientů bolest zmírnit na dobře snesitelnou míru. V příručce jsou informace o tom, co je to bolest akutní a bolest chronická a jaké jsou možnosti léčby. Připomínáme také telefonní číslo linky proti bolesti: a stránky Cesta ze světa únavy Asi 75 % pacientů s nádorovým onemocněním trpí chronickou nesnesitelnou únavou a vyčerpáním, které je zcela ovládají a znemožňují jim vykonávat i nejjednodušší a nejběžnější denní činnosti. Tyto extrémní a nepřirozené stavy by neměly být důvodem k zoufalství a rezignaci, protože jsou dobře léčitelné. Brožura seznamuje s pojmy únava a anémie, proč vznikají a jakou mají souvislost s nádorovým onemocněním, a především jaké jsou možnosti jejich léčby. Více informací naleznete také na stránkách Vydavatelem obou publikací je farmaceutická firma Janssen-Cilag. Máme je v Centru v dostatečném množství, zastavte se pro ně! RECEPTY Sladký hubník (od Marie Myslivcové) Tuto nezvyklou pochoutku připravíme tak, že do ½ litru mléka (může být i smetana) namočíme rozlámanou vánočku, případně 4 5 rohlíků, vmícháme jeden tvaroh, 150 g mletého máku, g cukru, l lžičku soli, rozinky, ořechy a třeba i hrst nastrouhaného perníku, 3 4 žloutky a hlavně dvě hrsti vařených nakrájených hub, a nakonec sníh z vaječných bílků. Směs má být řidší 11

12 než na bábovku, je-li třeba, přidá se trochu mléka. Hmotu nalijeme na rozpálený pekáč, kde jsou rozpustili osminku másla a upečeme v troubě. Silvestrovská hermelínová mňamka Je třeba rozkrojit hermelín tak, aby horní menší část tvořila pokličku, spodní větší část naopak vydlabat (opatrně, pozor na díru!) a vydlabanou hmotu v misce umíchat s kořením dle chuti (červená paprika, pepř, česnek, nebo něco cizokrajnějšího, např. adžika) a máslem a ořechy (kousky vlašských jader), napěchovat zpátky do hermelínu, přiklopit a velmi pečlivě (těsně) zabalit do alobalu. Takto nechat v ledničce alespoň tři dny uležet. Pak krájet jako dortík! Jiná verze: místo másla použijte lučinu, případně zakysanou smetanu a strouhané i celé ořechy, a ještě celý dortík nakonec vyválejte ve strouhaných ořechách! MŇAM! Něco zdravého a také dobrého (od Štěpánky) Přes noc namočte a pak hodinu v papiňáku uvařte cizrnu kolik vařené cizrny, tolik dušené cibule (uduste ji lehce na dobrém oleji), přidejte česnek, sůl a koření třeba na gyros. Až to vychladne, rozmixujte na hladko a ochuťte už jen šťávou z citronu. Kdo chce jinou chuť, ochutí si pomazánku kečupem. Dá se použít na sušenky, na rohlíky, nebo jako příloha. Něco rychlého, sladkého, pro ty, co nepečou (jako já) Čokoládová klobása 250 g čokolády na vaření, 250 g moučk. cukru, 2 vejce ½ lžičky skořice, 2 tlučené hřebíčky, ½ dl silné kávy (také můžeme přidat podle chuti sekané mandle, ořechy, rozinky nebo kandované ovoce, klobása bude na řezu pestřejší) Na mírném ohni (nebo ve vodní lázni) rozehřejeme čokoládu, přidáme cukr a vajíčka a opatrně mícháme do zhoustnutí. Po odstavení vmícháme ostatní přísady, hmotu vyklopíme na mikroténový sáček a s jeho pomocí vyválíme šišku. Necháme ji v chladu ztuhnou a potom z ní krájíme plátky. Fíková klobása 250 g fíků, 30 g másla, 10 lžic moučkového cukru, mleté ořechy, šťáva z jednoho citrónu. Omyté a osušené fíky odstopkujeme a umeleme na masovém strojku. Všechny přísady pečlivě zpracujeme a z hmoty uděláme váleček, který necháme v chladu trochu vyschnout. Později krájíme hrubší plátky, které můžeme obalit mletými ořechy nebo máčet v čokoládě. Opilé vrány (sušené švestky) Sušené švestky omyjeme, osušíme a namočíme na noc do rumu nebo čaje s rumem. Do nabobtnalých švestek dáme místo pecek kešu oříšek nebo mandli. Položené na vidličce je namáčíme v čokoládové polevě, rozložíme na alobal a dáme ztuhnout do chladu. 12

13 Obsah bulletinu MAMMA HELP! rok 2002 Odborné články číslo ročník strana Co pro sebe můžeme udělat my samy (o výživě) - 1. část Co pro sebe můžeme udělat my samy - 2. část Co pro sebe můžeme udělat my samy - 3. část Co pro sebe můžeme udělat my samy - 4. část Co pro sebe můžeme udělat my samy - 5. část Co smím, co mám, co nesmím, co nemám dělat po operaci prsu (z našeho archívu) Žena po operaci prsu a odstranění uzlin Slovo do duše Ida Bartošová: Milé přítelkyně Marcela Mejstříková: Řádky k zamyšlení Jana Drexlerová: Deset rad pro duši Mgr. Marie Zemanová: Dvě krátká zamyšlení MUDr. Václav Pecha: Vážení přátelé Ida Bartošová: Tak ty prázdniny rychle uběhly Amazonky z Bialej Podlasky: Drahé přítelkyně Květa Tauerová: Milé přítelkyně MUDr. Václav Pecha: Milé dámy, vážení pánové Rekondiční pobyty Štěpánov, Štěpánov, překrásné místo Micka z Karlovy Studánky Beskyde, Beskyde, kdo po tobě ide Ještě jednou Karlova Studánka Zagori Ještě jedna malá vzpomínka na Beskydy Jak to bylo v Janských Lázních Rekondiční pobyty v roce Rady a novinky Dvort (epitézy, plavky, podprsenky)

14 Recenze knižních novinek John Robert McFarland: Od té doby, co mám rakovinu Diagnóza pořad České televize C. Franklin, G. Goodman: Jak předcházet rakovině prsu B. Konopásek a E. Javůrková: Karcinom prsu, P. Vodvářka: Třiadvacet dialogů o rakovině Úspěšné akce FYZIO MAMMA Teplice Pragomedica Ještě jedno ohlédnutí za Pragomedikou Medardova kápě 40 dní kape (pochod AVONU) Nejlepší dárek pro dítě je zdravá máma (Parukářka) Sonnblick FYZIO MAMMA Praha Organizace a poradny Co jsem si odnesla z Milána (Evropa Donna) Recepty Těstoviny s brokolicí, filé po pekařsku, salát z bílých fazolí, zapečená brokolice podle šéfkuchaře Karafiáta Salát lehký, salát vydatnější, kotlety v ostré směsi, příprava klíčených semen Pizza, Špagety a dresing s bazalkou, salát italský rajčatový, těstovinový a teplý bramborový, tvaroh. koláč Tvarohové peřinky, sirup z červené řepy od Evy, sterilovaný salát z řepy, bezinkový džem s jablky Valašská kyselica, boršč, jablečný ocet Těstoviny na kari, dva dresingy na saláty, krkonošský hubník, salát z hlávkového zelí, salát z celeru Sladkosti z Atria, Vizovické pečivo, figurky z těsta Vánoční cukroví, silvestrovské mňamky Něco více pro zdraví Diagnóza lymfedém očima pacientek Jak rychle zvýšit obsah vápníku ve stravě

15 Jak na osteoporózu? Cvičení pánevního dna Na obezitu opatrně, raději pod odborným dohledem Bolesti v zádech (cvičení) TUCET rad pro udržení čilého mozku Deset zásad pro zvládnutí stresu Naše tipy Navštivte Toulcův dvůr Je možné, že homeopatika vážně fungují? Není bylina, aby na něco nebyla Jaké potraviny mění náladu Opět Toulcův dvůr Už zase voní vanilka a skořice Ostatní Jeden den v MAMMA HELP CENTRU Zajímavé internetové adresy Hanka Poláková: báseň Červen Výňatek z vyhlášky MZ ČR upravující podmínky preventivních mammografických prohlídek Seznam zdravotnických zařízení s osvědčením o způsobilosti k provádění preventivních prohlídek prsu Lymfedém: Blanka Mňuková Vážené a milé kolegyně: Soňa Přádná Nemocenské se v roce 2003 nezvýší Benkon Benešov, báseň: Rekondiční z Jánek Bulletin MAMMA HELP! vydává Sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu s finanční podporou Ministerstva zdravotnictví. Odborná garance: MUD. Václav Pecha. Evidenční číslo: MK ČR E Adresa: U Vinohradské nemocnice 4/2256, Praha 3 Tel , , Redakce: Jana Drexlerová, Ida Bartošová, grafika: Helena Fialová Tisk: UNITISK Kněževes 15

16 I v roce 2003 navštivte MAMMA HELP CENTRUM, budete-li potřebovat pomoc, radu, útěchu, povzbuzení, odvahu Rádi vás přivítáme!

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

Citrónová buchta. Ingredience. Postup

Citrónová buchta. Ingredience. Postup Citrónová buchta 450 g polohrubé mouky, 1 lžička sody, 170 g krystalového cukru, 2 vejce, 100 ml oleje, 250 ml smetany na vaření, kůra a šťáva z 1 citronu, trochu mléka Všechny suroviny smícháme v těsto,

Více

Firemní katalog. Cukrářské a pekařské produkty

Firemní katalog. Cukrářské a pekařské produkty Firemní katalog Cukrářské a pekařské produkty Sestaven pro rok 2015 / 2016 Obsah Úvod... 3 O nás... 4 Seznam alergenů... 5 Pekařské produkty... 6 Chlebíčky... 7 Lahůdky... 10 Cukrářské produkty... 12 Muffiny...

Více

Kuchařka vánočního cukroví

Kuchařka vánočního cukroví Kuchařka vánočního cukroví Jarmilka Troutnarová Medové perníky 65 dkg hladké mouky 25 dkg moučkového cukru 5 dkg tuku Hera 10 dkg medu 3x velká vejce 1kávová lžička jedlé sody citronová kůra z jednoho

Více

Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídelníčku. Seznam alergenů:

Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídelníčku. Seznam alergenů: 31.10.26 do 02..26 Pondělí 31.10.26 Úterý 1..26 Středa 2..26 Čtvrtek 3..26 Pátek 4..26 rohlík se smetanovým sýrem, rajče, malcao (A:,,,,, Pol. hrstková, králičí perkelet, hrášková rýže, paprika, sirup

Více

Babí léto s rawfood raw food seminář

Babí léto s rawfood raw food seminář Babí léto rawfood raw food seminář 20. A 21. ZÁŘÍ 2014 V IC ZAHRADA NA ŽIŽKOVĚ Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho nepečeme

Více

Restaurant STODOLA Pulčín 22 Jídelní lístek platný od 13.12.2014. Jídelní lístek. Předkrmy

Restaurant STODOLA Pulčín 22 Jídelní lístek platný od 13.12.2014. Jídelní lístek. Předkrmy Restaurant STODOLA Pulčín 22 Jídelní lístek platný od 13.12.2014 Jídelní lístek Předkrmy 1 ks Klobása, křen, hořčice, pečivo 1, 10 39,- Kč 50g Škvarkové sádlo, chléb 1 29,- Kč Něco k pivu 200g Topinka

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do Pondělí 2.5.26 Úterý 3.5.26 Středa 4.5.26 Čtvrtek 5.5.26 Pátek 6.5.26 chléb, vaječná pomazánka, rajče, bílá káva (obsahuje al.:,, pórková (obsahuje al.:,, ) přírodní kuřecí řízek, duš. rýže s kuskusem

Více

........ CS TROUBA RECEPTY

........ CS TROUBA RECEPTY ...... CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com AUTOMATICKÉ PROGRAMY Číslo programu Název programu 1 HOVĚZÍ PEČENĚ 2 VEPŘOVÁ PEČENĚ 3 CELÉ KUŘE 4 PIZZA 5 MUFFIN 6 SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ 7 BÍLÝ CHLÉB 8 ZAPEČENÉ

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015

Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015 Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015 Pórková 1,3,7,9 Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou 1,3,9,7 1.10.2015 čtvrtek Ovocný čaj Chléb, vajíčková pomazánka z tvarohu, zelenina, mléko 1,3,7,10

Více

Kolik denně sníte syrové stravy( ovoce, zelenina, semena, ořechy..)? Nic Méně než 1/3 1/3

Kolik denně sníte syrové stravy( ovoce, zelenina, semena, ořechy..)? Nic Méně než 1/3 1/3 PŘÍLOHA 1 Anketa pro užší výběr probandek Myslíte si, že se stravujete racionálně? Jíte každý den ovoce a zeleninu? Kolik denně sníte syrové stravy( ovoce, zelenina, semena, ořechy..)? Nic Méně než 1/3

Více

Alibábovka. Ingredience. Postup

Alibábovka. Ingredience. Postup Alibábovka 1 Hera, 1/2 sklenice vody (hořčicové), 1 a 3/4 sklenice cukru moučka, 1 vanilkový cukr, 2 sklenice hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 4 žloutky, hrst nasekaných ořechů, 2 lžíce kakaa, sníh ze

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 1. - 5. 2. 2016 Pondělí Rohlík s máslem, bílá káva (1,7) Polévka frankfurtská (1,7,9) Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka, čaj s citrónem (1,3,7,10) Chléb s máslem a džemem, čaj (1,7) Úterý Chléb s

Více

Mandle v čokoládě. Tiramisu po česku

Mandle v čokoládě. Tiramisu po česku Mandle v čokoládě Oloupané mandle nakrájíme na nudličky, upražíme na suché pánvi. Rozpustíme čokoládu na vaření s trochou 100% tuku. Do teplé čokolády vmícháme opražené nudličky mandlí v poměru: 1 díl

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! 1. 9. 2016 - čtvrtek ALERGENY přesnídávka kváskový chléb, pomazánka z olejovek mléko 1,4,7 polévka špenátová s opečenou houskou 1,3,7,9 zapečené těstoviny s vepřovým masem, rajčatový salát voda se sirupem,

Více

MŠ a ZŠ do Pátek

MŠ a ZŠ do Pátek Pátek 1.4.2016 Přesnídáv. chléb s pomazánkovým máslem, paprika - zelenina příloha, čaj Polévka polévka vločková s brambory a zeleninou Oběd 1 kuřecí řízek smažený, brambory m.m., salát zeleninový s jablky,03,07,09

Více

Škola- září do Čtvrtek Pátek

Škola- září do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Přesnídáv. toustový chléb- celozrnný, pomazánka z tuňáka a zeleniny, mrkev, čaj,04,07,09 Polévka polévka čočková s kroupami a zeleninou Oběd 1 kuře pečené, dušená rýže, paprika - zelenina

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1. 11. - 4. 11. 2016 31.10.2016 Polévka: Hráškový krém Oběd č. 1: Žebrácká vepřová panenka, vařený brambor Ovoce, bylinkový čaj, voda Polévka: Zeleninový vývar s kapáním 1,3,7,9

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 od 01..2015 do 31..2015 Čtvrtek 1..2015 chléb kmínový, pomazánka cizrnová, zel. obloha, ovoce, kakao (obsahuje al. : 01,,, ) polévka bramboračka s houbami, kuřecí přírodní řízek, rýže hrášková, čaj ovocný,

Více

od 01.10.2015 do 02.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 02.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 od..25 do..25 Čtvrtek 1..25 Pátek 2..25 Veka chlebíčková, Medové máslo, Bílá káva, Čaj ovocný (A:,) krakonošská česnečka (A:,,,,,,) Holandský řízek, Brambory maštěné, Salát rajčatový, Nápoj ovocný (A:,,)

Více

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou Jablková kuchařka Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Školní rok 2011/2012 JABLKOVÝ DORT 25 dkg cukru krystal, 4 celá vejce třeme dohromady 25 dkg

Více

od do Čtvrtek Pátek

od do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Pátek 2.9.2016 Ochucené mléko, Rohlík, Pomazánka celerová, čerstvá zelenina,09,10 Kapustová polévka s bramborama, Kuřecí plátek, Dušená rýže, Salát rajčatový s cibulí Chléb, Pomazánka

Více

od 01.10.2015 do 30.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 30.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 Čaj, Chléb, Pomazánka sardinková, ovoce,04,07,10 Polévka čočková se zeleninou, Krůtí nudličky, Dušená rýže, Zeleninová obloha,06,09 fit tyčka,08 Čaj se sirupem, Kaše kukuřičná

Více

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Úterý 1.9.25 chléb kmínový, pomazánka tvarohová s česnekem a kečupem, zeleninová obloha, mléko (obsahuje al. :,, ) polévka fazolová moravská, krůtí tokáň, těstoviny, čaj ovocný, mléko, voda (obsahuje al.

Více

Obědy - ZŠ a MŠ Dětenice

Obědy - ZŠ a MŠ Dětenice Pondělí 4.1.2016 Přesnídáv. houska ks, pomazánka vitamínová, paprika - zelenina příloha, čaj Polévka polévka bramborová s krupkami Oběd 1 těstoviny zapékané se sýrem a vejcem obsahuje alergeny: 03,07 Svačina

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! úterý ALERGENY

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! úterý ALERGENY 3. 10. 2016 - pondělí ALERGENY přesnídávka kváskový chléb, pomazánka sloní papáníčko bílá káva slazená,10 polévka ruský boršč,9 dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, ovoce monzum plus, voda kváskový

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 3.10.2016 Úterý 4.10.2016 Středa 5.10.2016 Čtvrtek 6.10.2016 Pátek 7.10.2016 Kakao, Chléb, Pomazánka z červené čočky, čerstvá zelenina,06,07,09,10 Polévka bramborová, Omáčka koprová, Vejce vařené,

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! 1. 9. 2016 - čtvrtek ALERGENY polévka špenátová s opečenou houskou 1,3,7,9 zapečené těstoviny s vepřovým masem, rajčatový salát voda se sirupem, voda 1,3,7,9 2. 9. 2016 - pátek ALERGENY polévka slepičí

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! 3. 10. 2016 pondělí ALERGENY polévka ruský boršč 1,7,9 dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, ovoce monzum plus, voda 1,3,7 4. 10. 2016 - úterý ALERGENY polévka pórková se sýrem a opraženou houskou 1,7,9

Více

žitný chléb, pomazánka celerová s tvarohem, paprika - zelenina příloha, čaj obsahuje alergeny: 01,07,09

žitný chléb, pomazánka celerová s tvarohem, paprika - zelenina příloha, čaj obsahuje alergeny: 01,07,09 Středa 1.6.2016 Čtvrtek 2.6.2016 Pátek 3.6.2016 žitný chléb, pomazánka celerová s tvarohem, paprika - zelenina příloha, čaj,09 polévka rybí,04,07,09 kuře pečené, bulgur se zeleninou, paprika - zelenina

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do Svátek práce.

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do Svátek práce. .05.27 do 02..27 Pondělí 1.5.27 Úterý 2.5.27 Svátek práce Středa 3.5.27 Čtvrtek 4.5.27 Pátek 5.5.27 ovocný jogurt s drobením, ovocný čaj (A: ) Pol. krupicová s vejci, vepřové maso na kmíně, barevná vřetena,

Více

Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka tvarohová s mrkví a vejcem, okurka - zelenina příloha, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,03,07

Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka tvarohová s mrkví a vejcem, okurka - zelenina příloha, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,03,07 Úterý 1.11.2016 slunečnicový chléb, pomazánka kapiová, mrkev, čaj / bílá káva špenátová polévka s vajíčkem obsahuje alergeny: 03,07 hovězí ragú, houskové knedlíky (kynuté),09 cereálie, mléko, jablka -

Více

Jídelní lístek Ovocný talíř, voda

Jídelní lístek Ovocný talíř, voda 3. - 7. 10. 2016 Pondělí Chléb s vaječnou pomazánkou, mléko (1,3,7) Polévka se sýrovým kapáním (1,3,7,9) Džuveč z vepřového masa, rohlík, ibiškový čaj s citrónem (1,3,7) Ovocný talíř, voda Úterý Houska

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 2.5.2016 Úterý 3.5.2016 Středa 4.5.2016 Čtvrtek 5.5.2016 Pátek 6.5.2016 koláč máslový s tvarohovou a ovocnou náplní, čaj ovocný, ovoce obsahuje alergeny: 01,01a,03 polévka masová krémová, zeleninové

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

J Í D E L N Í Č E K ZŠ

J Í D E L N Í Č E K ZŠ Pondělí 2.5.2016 rajská s rýží obsahuje alergeny: 01,01a,07 Čínská masová směs, Rýže dušená, Čaj s citrónem obsahuje alergeny: 01,06,09,10 Fazole chilli con carne, Chléb,Čaj s citrónem obsahuje alergeny:

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 1. - 4. 3. 2016 Úterý Rohlík s máslem a džemem, kakao (1,7) Polévka z červené čočky (1,7,9) Zapečené rybí filé se sýrem, bramborová kaše, třešňový kompot, rybízový čaj (1,4,7) Toustový chléb s ledovým

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Výrobky studené kuchyně vy_32_inovace_ma_49_11 Autor

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

Jarní raw menu raw food seminář

Jarní raw menu raw food seminář Jarní raw menu raw food seminář 7. a 8. březen 2014 v IC Zahrada na Žižkově Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho s nepečeme

Více

Jablečný koláč s tvarohem... 2 Jablečný štrůdl od babičky... 2 Grilovaná jablka se zmrzlinou... 3

Jablečný koláč s tvarohem... 2 Jablečný štrůdl od babičky... 2 Grilovaná jablka se zmrzlinou... 3 Jablka Plněná jablka... 1 Jablečná roláda... 1 Jablečné palačinky 1... 2 Jablečné palačinky 2... 2 Jablečný koláč s tvarohem... 2 Jablečný štrůdl od babičky... 2 Grilovaná jablka se zmrzlinou... 3 Čatní

Více

Jídelníček. od 09.09.2010 do 29.09.2010. Jedličkův úst.liberec 9.9.2010 14:12:55. Strana: 1

Jídelníček. od 09.09.2010 do 29.09.2010. Jedličkův úst.liberec 9.9.2010 14:12:55. Strana: 1 Strana: 1 Čt Kakao čaj "Dobré ráno" 1-Pol. hovězí s těstovinami Voda se sirupem Těstoviny zapečené s uzeninou 9 Houska Chléb s máslem 1-Kuřecí řízky Jogurt ovocný Okurka sterilovaná Máslo medové Sýr uzený

Více

Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka mrkvová, paprika - zelenina příloha, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,07

Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka mrkvová, paprika - zelenina příloha, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,07 Čtvrtek 1.12.2016 Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka mrkvová, paprika - zelenina příloha, čaj / bílá káva Polévka polévka hrstková,09 Oběd 1 špagety se zeleninovou omáčkou, jablka - příloha,06,09

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 1. -2. 9. 2016 Čtvrtek Chléb s rybí pomazánkou, čaj (1,4,7) Polévka zelná (1,7) Rizoto z kuřecího masa, okurkový salát pomerančový nápoj (koktejl), (1,7,9) Rohlík s máslem a jablko, malcao (1,7) Pátek

Více

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015 ..25 do 30..25 Čtvrtek 1..25 Pátek 2..25 Polévka bramborová s krupkami zahuštěná (obsahuje al. :, ) Chléb, pomazánka z olejovek, ovocná mísa, bikava (obsahuje al. :,,, ) Králík na paprice, těstoviny (obsahuje

Více

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta.

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta. Tady dávám na ukázku nachystané jídlo den předem. Jsou to 3 svačinky. Vždy 1 žitný chléb a různé variace uvnitř. Další krabička je plná zeleniny. Toto je ukázka, jak by mělo vypadat nachystané jídlo při

Více

Ukázka jídelníčku. Alergeny: Obiloviny obsahující lepek, Vejce, Mléko a výrobky z něj, Celer

Ukázka jídelníčku. Alergeny: Obiloviny obsahující lepek, Vejce, Mléko a výrobky z něj, Celer Pátek, 27. 3. 2015 Ukázka jídelníčku Mrkvový krém s krupicovými noky, Celer Pečené rybí filé s nivou, bramborové pyré s hráškem, rajčatový salát s cibulí, BUDOVA B Alergeny: Ryby, Mléko a výrobky z něj

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Vánoční prázdniny Vánoční prázdniny

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Vánoční prázdniny Vánoční prázdniny Pondělí 2.1.2017 Úterý 3.1.2017 2 Středa 4.1.2017 2 Čtvrtek 5.1.2017 2 Pátek 6.1.2017 2 Vánoční prázdniny Vánoční prázdniny Med, máslo, chléb, rohlík, kakao / čaj (A: 01,03,07,12) Kmínová s kapáním (A:

Více

Jídelní lístek 2. - 6. 3. 2015

Jídelní lístek 2. - 6. 3. 2015 2. - 6. 3. 2015 Pondělí Houska s máslem a džemem, kakao (1,7) Polévka rajská s rýží (1) Zapečené těstoviny se šunkou, okurka, čaj s citrónem, pomeranč (1,3,7) Chléb se sádlem, čaj (1) Úterý Chléb s pomazánkou

Více

Leden týden 3.1. až 9.1. pondělí Přesnídávka: celozrnné pečivo, máslo, kakao

Leden týden 3.1. až 9.1. pondělí Přesnídávka: celozrnné pečivo, máslo, kakao týden 3.1. až 9.1. pondělí 3.1.2011 polévka kroupová květákové placičky, brambory, červená řepa, čaj chléb, máslo, džem, ovoce, čaj úterý 4.1.2011 Přesnídávka: chléb, játrová pomazánka, okurek, bílá káva

Více

JOGURTOVÝ POHÁR S JAHODAMI

JOGURTOVÝ POHÁR S JAHODAMI JOGURTOVÝ POHÁR S JAHODAMI 450 g jahod 10 g želatiny 250 ml bílého jogurtu 1 vanilkový cukr 50 g cukru krupice Želatinu přelijeme 30 ml horké vody a za stálého míchání ji necháme rozpustit a zchladnout.

Více

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s.

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s. Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012 LYMFOM HELP, o.s. OBSAH 1. O sdružení a hlavní oblasti činnosti 2. Významné projekty a aktivity v roce 2012 3. Výhled do roku 2013 O SDRUŽENÍ A HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI

Více

Jídelníček: Týden 4. den 22 pondělí den 26 pátek. den 23 úterý den 27 sobota Snídaně: Ovesná kaše s řeckým jogurtem a borůvkami

Jídelníček: Týden 4. den 22 pondělí den 26 pátek. den 23 úterý den 27 sobota Snídaně: Ovesná kaše s řeckým jogurtem a borůvkami Cesta do plavek Jídelníček Týden 4 www.cestadoplavek.cz www.facebook.com/cestadoplavek Jídelníček: Týden 4 den 22 pondělí den 26 pátek Snídaně: Volská oka a toast Oběd: Krůtí prsa pečená na divoko se zeleninovým

Více

Jídelní lístek 2. - 6. 2. 2015

Jídelní lístek 2. - 6. 2. 2015 2. - 6. 2. 2015 Pondělí Rohlík s hermelínovou pomazánkou, kedluben, mléko (1,7) Polévka z vaječné jíšky (1,3,9) Povidlová omáčka, uzená krkovice, bramborový knedlík, čaj s citrónem, (1,3,7) Chléb s máslem

Více

Jídelníček: Týden 1. Snídaně: Ovesná kaše s mandlemi a skořicí, smažená vejce a cup cakes. Snídaně: Banánové lívance s tvarohovou náplní

Jídelníček: Týden 1. Snídaně: Ovesná kaše s mandlemi a skořicí, smažená vejce a cup cakes. Snídaně: Banánové lívance s tvarohovou náplní Cesta do plavek Jídelníček Týden 1 www.cestadoplavek.cz www.facebook.com/cestadoplavek Jídelníček: Týden 1 den 1 pondělí den 5 pátek Snídaně: Jahodová omeleta Oběd: Hovězí hamburger Večeře: Kuřecí maso

Více

Recepty. Jablečná slavnost 2007

Recepty. Jablečná slavnost 2007 Recepty Jablečná slavnost 2007 Smetanovo-jablečný koláč 130 g cukru 130 g másla 2 vejce 260 g hladké mouky 1 kg jablek 2 sáčky vanilkové cukry 0,25 l mléka 350 g zakysané smetany 2 žloutky trocha mandlových

Více

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU číslo alergenu 1 Obiloviny obsahující lepek 2 Korýši a výrobky z nich 3 Vejce a výrobky z nich 4 Ryby a výrobky z nich 5 Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Jídelníček na týden

Jídelníček na týden Jídelníček na týden 1.6.- 5.6.2015 Pondělí 1,3,7 Chléb, lučina, mléko, čaj 1.6. 1,3,7,9 oběd Polévka hovězí vývar s těstovinou 1 Krůtí soté se žampiony, rýže 1,3,7 Ovocná, ovesná sušenka, čaj Úterý 1,3,7

Více

Výb r t ch nejlepších jable ných recept. Od Vás.

Výb r t ch nejlepších jable ných recept. Od Vás. Výb r t ch nejlepších jable ných recept. Od Vás. MOU NÍKY 2012 Jablíčkový dort Simona Urbánková 100g polohrubé mouky, 100g cukru moučka, 100g másla nebo Hery, 1 lžička prášku do pečiva, 2 balíčky skořicového

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 1.2.2016 Úterý 2.2.2016 Středa 3.2.2016 Čtvrtek 4.2.2016 Pátek 5.2.2016 chléb kmínový, pomazánka vajíčková, zel.obloha, kakao, ovoce polévka kapustová, pečené králičí kousky na česneku, pečená

Více

Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1, 3, 7, 10), Bramborová kaše

Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1, 3, 7, 10), Bramborová kaše JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 1102015 DO 1102015 Čt 110 Pá 210 Snídaně Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1Polévka fazolová (Obsahuje: 1,, 6, 7,, 10, 1), Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1,, 7,

Více

1. DEN/1. TÝDEN. SUROVINY: 50 g (1/2) chléb celozrnný, 1 ČL másla, 1 plátek tvrdého sýru (30% tuku), 1 ks červené papriky

1. DEN/1. TÝDEN. SUROVINY: 50 g (1/2) chléb celozrnný, 1 ČL másla, 1 plátek tvrdého sýru (30% tuku), 1 ks červené papriky 1. DEN/1. TÝDEN 6:30 300 ml vlažné vody s citronem nebo 1 PL jablečného octa 7:00 SNÍDANĚ OVESNÁ KAŠE S JABLKEM SUROVINY: 4 PL ovesných vloček, 150 g (1ks) bílého neslazeného jogurtu 3% tuku, 1 jablko,

Více

Vážení přátelé, Představujeme se:

Vážení přátelé, Představujeme se: V obsahu a významu slova beseda proklamovaly spolky nutnost i možnost kontaktů, setkání, diskuse, prezentace různých názorů, ale i spolupráce, pochopení i vzájemného porozumění a úcty. Vážení přátelé,

Více

Cukrárna Globus. Pekárna. Tipy pro nákup čerstvých dortů, zákusků a sladkého pečiva. Sladké pochutnání z vlastní výroby Pekárny Globus.

Cukrárna Globus. Pekárna. Tipy pro nákup čerstvých dortů, zákusků a sladkého pečiva. Sladké pochutnání z vlastní výroby Pekárny Globus. Pekárna Cukrárna Globus Tipy pro nákup čerstvých dortů, zákusků a sladkého pečiva. Sladké pochutnání z vlastní výroby Pekárny Globus. Objednejte si dort nebo zákusky na Vaši oslavu. Máte chuť na sladké?

Více

Leden týden 6.1. až 12.1.

Leden týden 6.1. až 12.1. týden 6.1. až 12.1. pondělí 6.1.2014 polévka zeleninová s bramborami čočka na kyselo, vejce, chléb, okurek, čaj chléb, medové máslo, ovoce, sirup úterý 7.1.2014 Přesnídávka: chléb, játrová pomazánka, okurek,

Více

Jídelníček: Týden 2. Snídaně: Skořicová žemle s kávovým krémem a jahodami. Snídaně: Míchaná vejce s čerstvými bylinkami

Jídelníček: Týden 2. Snídaně: Skořicová žemle s kávovým krémem a jahodami. Snídaně: Míchaná vejce s čerstvými bylinkami Cesta do plavek Jídelníček Týden 2 www.cestadoplavek.cz www.facebook.com/cestadoplavek Jídelníček: Týden 2 den 8 pondělí den 12 pátek Snídaně: Míchaná vejce s čerstvými bylinkami Oběd: Vepřový guláš s

Více

škola- květen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

škola- květen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 2.5.2016 Úterý 3.5.2016 Středa 4.5.2016 Čtvrtek 5.5.2016 Pátek 6.5.2016 chléb, pomazánka vaječná, paprika - zelenina příloha, mléko, čaj polévka zeleninová s celozrnným kuskusem,09 lečo s vejci,

Více

1 Hovězí Carpaccio (01,03,06,07,11) 80 g 109,- Kč hovězí carpaccio, olivový olej, rukola, parmezán, bylinové pesto, opečený toast

1 Hovězí Carpaccio (01,03,06,07,11) 80 g 109,- Kč hovězí carpaccio, olivový olej, rukola, parmezán, bylinové pesto, opečený toast TEPLÉ A STUDENÉ PŘEDKRMY 1 Hovězí Carpaccio (01,03,06,07,11) 80 g 109,- Kč hovězí carpaccio, olivový olej, rukola, parmezán, bylinové pesto, opečený toast 2 Bruschetta (01) 200 g 69,- Kč pizza chlebíček,

Více

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015 1. - 5. 6. 2015 Pondělí Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj (1,4,7) Polévka rychlá (1,3,9) Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami, bílá káva (čaj), (1,3,7) Rohlík s pomazánkovým máslem s pažitkou, mléko

Více

J Í D E L N Í Č E K Od pondělí do pátku

J Í D E L N Í Č E K Od pondělí do pátku Od pondělí 2. 1. do pátku 6.1. 2017 Alergeny: Polévka: Zeleninová 1,9 Strakův pekáč / kys.zelí, vepř kýta, rýže, smetana/ 7 Polévka: Skelná 1,3,9 Špagety po italsku, hlávkový salát 1 Pečené kuře, vařené

Více

Listopad 2010. týden 1.11. až 7.11. pátek 5.11.2010 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, paprika, bílá káva

Listopad 2010. týden 1.11. až 7.11. pátek 5.11.2010 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, paprika, bílá káva týden 1.11. až 7.11. pondělí 1.11.2010 Přesnídávka: celozrnné rohlíky, máslo, bílá káva polévka zeleninová s rýží kapustové karbenátky, brambory, červená řepa, čaj chléb, máslo s džemem, ovoce, sirup úterý

Více

do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 2.1.2017 Úterý 3.1.2017 Středa 4.1.2017 Čtvrtek 5.1.2017 Pátek 6.1.2017 Ochucené mléko, Zapečený rohlík, čerstvá zelenina,09,10 Polévka brokolicová, Lívance, Čaj Chléb s pomazánkovým máslem, Rajče

Více

U 1-4.1.-10.1.2016 JÍDELNÍ LÍSTEK

U 1-4.1.-10.1.2016 JÍDELNÍ LÍSTEK Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb Leden U Barborky 1 - Rožďalovice 4.1.-10.1.2016 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí Čaj, 2 rohlík, máslo Polévka: Ragů Ruské

Více

Hermelín v županu - fantazie!!!

Hermelín v županu - fantazie!!! Hermelín v županu - fantazie!!! na 10 kusů: 2 balení listového těsta, 5 hermelínů nebo stříbrňáků (fantastický je pikantní Vltavín), 20 plátků šunky, kečup, 1 vejce na potření, sezamové semínko. Z jednoho

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK MŠ. Od 01.10.2015 do 03.10.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK MŠ. Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Pomazánka s jarní cibulkou, rohlík, ovocný čaj(1,7) 01.10 Polévka pohanková se zeleninou 1. Rizoto s vepřovým masem a fazolemi adzuki, okurkový salát s rajčaty Chléb s lučinou,

Více

BUSINESS LUNCH MENU. DEZERTY Jahodová zmrzlina s karamelovou polevou a čerstvou mátou (3,6,7) Domácí lívanečky s tvarohem a jahodou s mátou (1,3,7)

BUSINESS LUNCH MENU. DEZERTY Jahodová zmrzlina s karamelovou polevou a čerstvou mátou (3,6,7) Domácí lívanečky s tvarohem a jahodou s mátou (1,3,7) Pondělí 27. července 0,3l / 0,2l Hovězí vývar s tyrolskými knedlíčky (1,3,7,9) 38 Kč/ 25Kč 0,3l / 0,2l Polévka z růžičkové kapusty s paprikou a bramborem (1) 38 Kč/ 25Kč Listový salát s grilovanou zeleninou

Více

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Úterý 1.11.2016 Středa 2.11.2016 Čtvrtek 3.11.2016 Pátek 4.11.2016 Chléb s liptovskou pomazánkou, mléko s drožďovými knedlíčky,09 Vepřové po cikánsku, rýže, citrónový čaj Houska s máslem, banán, voda Celozrnné

Více

Listopad týden až pátek Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, okurek, bílá káva

Listopad týden až pátek Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, okurek, bílá káva týden 1.11. až 3.11. pátek 1.11.2013 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, okurek, bílá káva polévka rýžová kuřecí rolky se slaninou, bramborová kaše, salát, čaj rohlík, tvarohový krém, sirup

Více

Přesnídáv. Jogurt se strouhaným jablkem, rohlík, čaj (A: 01,07)

Přesnídáv. Jogurt se strouhaným jablkem, rohlík, čaj (A: 01,07) Pondělí 29.2.2016 Pudink s ovocem, čaj (A: 07) drožďová s ovesnými vločkami a zeleninou (A: 01,03,09) Směs ze sojového masa, dušená rýže, čaj (A: 01,03,06,07,09) Chléb s pomazánkovým máslem, ředkvičky,

Více

Pondělí: Úterý: Středa:

Pondělí: Úterý: Středa: 1. 9. - 2. 9. 2016 Pondělí: Úterý: Středa: Čtvrtek: P: Loupák, jablko, bílá káva 1/1, 3, 7 O: Zeleninová polévka s vločkami 1/4 Krupičná kaše s kakaem, čaj pomerančový s papayou, ovoce 1/1,7 S: Chléb,

Více

od 02.11.2015 do 04.12.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015

od 02.11.2015 do 04.12.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 Česneková s chlebovými krutony Rybí file po mlynářsku, brambor, kapie obsahuje alergeny: 01,04,07 Fazolový guláš s vepřovým

Více

od do Středa Čtvrtek Pátek

od do Středa Čtvrtek Pátek ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..26 do..26 Středa 1.6.26 Čtvrtek 2.6.26 Pátek 3.6.26 Kaiserka, Máslo, Džem, Bílá káva, Čaj ovocný (A:,,,,) drůbková jemná s nudlemi (A:,,,)

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

do Středa Čtvrtek Pátek

do Středa Čtvrtek Pátek Středa 1.2.2017 Vanilkové mléko, Chléb, Pomazánka šunková, čerstvá zelenina,09,10 Polévka vločková, Kuře pečené, Dušená rýže, okurka, šťáva,09 Rohlík sojový Čtvrtek 2.2.2017 Čaj, Chléb, Pomazánka z olejovek,

Více

J Í D E L N Í L Í S T E K

J Í D E L N Í L Í S T E K 30.5. - 3.6. 2011 PONDĚLÍ chléb polévka z vaječné jíšky rohlík pomazánka filé pečené,bramborová pudink kečupová s tvarohem kaše salát okurkový s rajčaty nektarinka ochucené ÚTERÝ chléb polévka žemlová

Více

J Í D E L N Í L Í S T E K

J Í D E L N Í L Í S T E K Zařízení: VLRZ, Magnitogorská 2, 0 00 Praha 0 VK Vyškov - středisko Moravská Třebová 26.0.205 2:0 Snídaně Přídavek J Í D E L N Í L Í S T E K Hlavní činnost - vzs - žáci na dny 2..205-3..205 Pondělí 2..205

Více

Jídelníček: Týden 3. Snídaně: Skořicová žemle s jogurtovým krémem a banány. Snídaně: Kokosové lívance s jahodami

Jídelníček: Týden 3. Snídaně: Skořicová žemle s jogurtovým krémem a banány. Snídaně: Kokosové lívance s jahodami Cesta do plavek Jídelníček Týden 3 www.cestadoplavek.cz www.facebook.com/cestadoplavek Jídelníček: Týden 3 den 15 pondělí den 19 pátek Snídaně: Borůvkové lívance Oběd: Zapečený kuskus se žampiony a vejci

Více

Jídelní lístek 1. - 4. 9. 2015

Jídelní lístek 1. - 4. 9. 2015 1. - 4. 9. 2015 Úterý Chléb s máslem a plátkový sýr, malcao (1,7) Polévka pórková (1,7) Zapečené těstoviny s vepřovým masem, okurkový salát, mandarinkový nápoj (1,3,7) Rohlík se zeleninovou pomazánkou,

Více

Jídelníček na týden od : 1. září do : 5. září 2014

Jídelníček na týden od : 1. září do : 5. září 2014 Jídelníček na týden od : 1. září do : 5. září 2014 Pondělí Cereálie s mlékem Polévka jáhlová mléko Kuřecí nudličky na slanině 1.9. máslo,chléb,pečivo ovoce N,D9 Bratislavská vepřová plec,těstoviny pečivo

Více

POLÉVKY Hovězí vývar s tyrolskými knedlíčky (1,3,7,9) Polévka z růžičkové kapusty s paprikou a bramborem (1)

POLÉVKY Hovězí vývar s tyrolskými knedlíčky (1,3,7,9) Polévka z růžičkové kapusty s paprikou a bramborem (1) Pondělí 23. března Hovězí vývar s tyrolskými knedlíčky (1,3,7,9) Polévka z růžičkové kapusty s paprikou a bramborem (1) Listový salát s grilovanou zeleninou a hoblinkami čerstvého parmazánu (7) Uzená krkovička

Více

Jídelní lístek pro měsíc březen 2017

Jídelní lístek pro měsíc březen 2017 Jídelní lístek pro měsíc březen 2017 1. týden 1. 3. 2017 2. 3. 2017 3. 3. 2017 Grahamová veka, sýrová pomazánka, ředkvička, čaj citrónový s withanií Mrkvová s hráškem Špagety s rajčatovou omáčkou (bezmasé)

Více