Slovo do duše MUDr. Pechy Za Ryorem do Metra Deset zásad pro zvládnutí stresu Něco na zub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo do duše MUDr. Pechy Za Ryorem do Metra Deset zásad pro zvládnutí stresu Něco na zub"

Transkript

1 12 / 2002 PROSINEC Slovo do duše MUDr. Pechy Za Ryorem do Metra Deset zásad pro zvládnutí stresu Něco na zub

2 SLOVO DO DUŠE Milé dámy, vážení pánové. Dříve než se zítřek stane včerejškem, lidé často přehlédnou šance, které jim nabízí dnešek Pravda tohoto starého čínského přísloví je v dnešním přetechnizovaném, uspěchaném někdy až odlidštěném světě velice naléhavá. Je stále méně času k ohlédnutí, zastavení, zamyšlení. Externí svět se na jedné straně neomezeně rozvírá a paradoxně na druhé straně spoutává. Strach a nemoc jsou veličiny, které jsou často původem takového stavu. Moderní medicína 20. a 21. století vytvořila a vytváří reálné předpoklady prodloužit a zachránit život i v těch případech, které dříve jasně končily jenom smrtí. Tím se značně a stále zvětšuje skupina lidí, kteří se musejí psychicky i lidsky vyrovnat s faktem, že stále žijí a nadále budou žít svůj život, který se v určitých rovinách fungování stane svým způsobem omezeným spoutaným. Tento výraz jsem si vypůjčil od profesorky Haškovcové z titulu jedné z jejích úžasných knih. Lékař a pacient jsou jedinci fungující na základě stejných biologických zákonitostí. Odlišovat se mohou třeba vzděláním. V lidské rovině se vyrovnávají se stejnými problémy, bolestmi, nemocemi. Každý lékař je potencionálním pacientem, což je jeho nevýhoda, ale relativní výhoda pro pacienta. Usnadňuje to, nebo by alespoň mělo usnadnit, výraznější vcítění do pacientových problémů a jeho celkového osudu. Každý z nás je zranitelný. Kdokoliv z nás může patřit už zítra do společnosti nemocných, nehledě na to, je-li v plné životní síle, nebo na konci své životní cesty. Nemoc, ať zvolna, nebo náhle, přichází vždy nevhod. Je nečekaná, je nevítaná. Omezuje, zakazuje, spoutává. Pomoc je však nablízku. Instituce lékaře je velice důvěryhodná a zkušenosti s ní jsou spíše pozitivní. Toto konstatování však pro nového nemocného zdaleka není všemocné. Technická stránka je většinou vyřešena, ale psychická odezva organizmu potřebuje nejméně stejnou péči. Dostane se jí člověku? Pacient se z šoku z vyřčené pravdy uzavírá a jeho komunikace s okolním světem se omezuje na problematiku vlastní nemoci. Lékař pro něj zpočátku není partnerem pro sdělení jeho utrpení. Komunikuje s ním pouze na úrovni svých obtíží fyzických. Stejně tak si sám uzavírá okolní svět, protože se najednou cítí obelhán, exkomunikován. Mlčíme-li o svém trápení, tím ho jen živíme, kdežto když se s ním svěříme, snadno najdeme úlevu (Heliodoros). Mlčení je bolestivé a nezůstat s pravdou sám je jeden z opodstatněných požadavků. Kde je však hranice možnosti lékařské pomoci? Váš lékař nemá čas Na co nemá čas, aby Vás léčil, aby se vcítil do Vašeho momentálního stavu, nemá čas opustil svůj svět zdravých? Lékař musí mít čas, 2

3 musí umět vcítit se do situace člověka, kterému byla sdělena krutá pravda, která absolutně mění jeho dosavadní život. Musí mu umět poradit. Přimět nového pacienta k co nejrychlejšímu obnovení komunikace je jeden z předních a nejdůležitějších úkolů ošetřujícího lékaře. Pomocnou rukou je lékařům v dnešním světě množství institucí, poraden, ale hlavně pacientských sdružení. Jedním z takových je Sdružení Mamma Help, se svou již více jak tříletou existencí. Toto sdružení žen s onemocněním prsu dokázalo podat pomocnou ruku již mnohým zpočátku nekomunikujícím ženám. Sdílená radost je radost dvojnásobná, sdílená strast je strastí poloviční. Jak pravil již Plutarchos kdo v neštěstí se ocitne, má v nešťastném zas podporu. Podle některých amerických statistik mají ženy se zhoubným onemocněním prsu, organizované v těchto sdruženích významně lepší přežití, než stejně nemocné ženy, které jsou osamocené. Mamma Help sdružuje množství neskutečně kvalitních, obětavých, obdivuhodných žen, jejichž práce se nedá definovat, vyčíslit, často ani pojmenovat. Na konci je však radost z pomoci druhému, radost ze života. Vaše účast na dnešním setkání je výrazem porozumění, empatie a pochopení. Léčení nádoru prsu je běh na dlouhou trať. Je třeba trénovat, bojovat, věřit. Naděje na vítězství v cíli má každá, žádná není první, ani poslední. A i když dnes jsem vynechal svého oblíbeného Senecu, nemohu si závěrem dovolit zapomenout na Otakara Březinu: Nejsilnější je život největšího množství nadějí. MUDr. Václav Pecha Takto oslovil předseda našeho sdružení přítomné na společenském večeru v Atriu. Mnozí z nich už patří k trvalým sympatizantům naší komunity. Přátelé, děkujeme vám za vaši podporu a empatii! Mamma HELP přeje všem spřáteleným sdružením, která odebírají náš bulletin, hodně úspěšných akcí a spokojenosti těch, pro něž se všichni bez rozdílu snažíme udělat co je v našich silách. Těšíme se na vzájemnou výměnu zkušeností a přátelské vztahy i v roce 2003! 3

4 HLÁSÍME, ŽE Toto číslo dostanete doufám včas, tj. ještě před Silvestrem, to předchozí nám tiskárna drobet zpozdila, ale nešlo to urychlit, tak nám to, prosím, promiňte. Kdo jste přišly koncem listopadu a začátkem prosince do Centra na odpolední programy, pořídily jste si celkem výhodně pěkné dárky na Vánoce buď vlastnoručně vyrobené s Lidkou v artedílně, nebo objednané z čím dál lákavější nabídky Ryoru. Stálí zájemci chodí na tai-chi i jógu a zájem je také o rehabilitační cvičení (škoda, že se nám stále nedaří najít i další fyzioterapeutku na lekci od hodin Nevíte o někom, kdo by měl na nás v pondělí v tuto dobu čas?) Zájem byl o tajemný SU-JOK a předpokládám také v tuto chvíli, že na vánoční besídku si udělá čas každý, kdo jen trochu bude moci přijít Rok končí a tak je myslím na místě poděkovat děvčatům, co celý rok sloužila, a taky vám všem, co jste pomáhaly při nejrůznějších příležitostech (výstavy, Atrium, happening apod.) A dovoluji si doufat, že služby v Centru nezklamou ani napřesrok, že utáhnou tu celodenní zátěž, a že taky přibude vás, které přijdete pomoci vždycky, když to bude potřeba! Poděkovat musím a ráda to činím také všem našim lektorům (přednášejícími lékaři počínaje a cvičiteli a Lidkou Knorovou konče), kteří nám věnují svůj čas bez nároku na odměnu a s trvalým zaujetím a zájmem o naše problémy. A měla bych tu nyní vyjmenovat i všechny firmy, které svými sponzorskými příspěvky umožnily naši existenci a naši nabídku služeb, jež poskytujeme bezplatně, nebo s výraznou dotací (např. rekondiční pobyty). Jejich seznam by ovšem zabral značnou část bulletinu a zcela jistě bych na někoho nakonec nechtěně zapomněla takže jim v tuto chvíli děkujeme alespoň naší péefkou a přejeme jim ze srdce všechno dobré Kompletní výčet sponzorů, jakož i spolupracujících subjektů bude uveden jako každoročně ve výroční zprávě, a tu všichni dostanou na valné hromadě v dubnu Ida sestavila pro vás, které třeba nemáte kompletní ročník našeho bulletinu, seznam článků uveřejněných v jednotlivých číslech (dík za tu mravenčí práci!) a dnes ho máte k dispozici. Pokud si chcete některý starší materiál přečíst, přijďte si do Centra pro zbývající čísla a budeme-li mít už jen jedno archivní, článek vám alespoň ofotíme. Chcete-li si půjčit či vyzvednout různé informační brožurky, nestyďte se říci si o ně při vaší návštěvě Centra. V nabídce (pouze k zapůjčení) jsou i některé 4

5 zajímavé zahraniční tituly, například knížka fotografií (a příběhů) žen po rekonstrukci prsu (!), vydaná lékařkou Loren Eskenazi a fotografkou Terry Lorant v USA. Možná by stálo za to nechat se inspirovat, co říkáte? Pokud máme správné informace, některé z vás už rekonstrukci prsu úspěšně podstoupily a jsou s výsledkem spokojené. Pokusíme se brzy zařadit do programu setkání čekatelek s těmi, co se už odhodlaly, budou-li ochotné se podělit o svou zkušenost. Brzy to už budou celé čtyři roky, co jsme naše Centrum otevřely a tak se také výrazně změnila struktura členek našeho sdružení. Vedle těch, jimž se snažíme pomoci přednostně, to znamená žen, které přijdou od lékaře ohromené onou zlou zprávou, a mají celé to martyrium před sebou, přibývá v našich řadách také děvčat, co už na těžké měsíce zdlouhavé léčby pouze vzpomínají, či se spíše snaží zapomenout a žít zase pokud možno jako před tím. Snažíme se dělit naši nabídku odpoledních programů spravedlivě pro obě tyto skupiny, stejně tak jako témata a prostor v bulletinu. Je to ale čím dál tím těžší, už i proto, že začátkem prosince jsme překročili třístovkovou hranici, pokud jde o počet zaregistrovaných členů sdružení. Je jasné, že všem se v žádném případě nezavděčíme. Máme-li se ale o to alespoň s jistým úspěchem pokoušet, je nezbytné, abychom měli nějakou zpětnou vazbu. Vaše názory a potřeby si rády vyslechneme při vaší návštěvě centra či třeba na rekondičních pobytech, ale to zdaleka nestačí. Prosím proto vás, které do Centra třeba už tak často nechodíte (nebo zatím tak často nechodíte, protože vám právě není dost dobře), abyste se ozvaly telefonicky, poslaly mail či napsaly čím i vám můžeme prospět? Vynasnažíme se udělat to co nejlépe! Díky za vaši důvěru dosavadní, těšíme se na vás i v roce 2003 a přejeme vám i sobě co největší nadílku toho, co nejvíc postrádáme zdraví, klid a pohodu! Gratulace: těm z nás, které oslaví v lednu 5 své narozeniny: Marie P. a Jiřina S.(55) 1. 1., Eva K., Ing. Iva U. a Dagmar V.(55) 3. 1., Zdeňka H , Zuzana Š , Milena K , Ing. Eva Ř , Jarmila J.(55) , Věra O , Kamila M , Evženie Š , Zuzana K , Dagmar L. a Milada W , Ilona Ch , Alena P

6 Deset zásad pro zvládnutí stresu 1. Přijímejte životní změny Změna je život, změna stále přináší nové situace. Naše mysl i tělo se také trvale mění a vyvíjí. Hlavní zásadou pro zvládnutí stresu je umět se přizpůsobit každodenním změnám. 2. Věnujte více pozornosti sami sobě Jednoduché cvičení, které má téměř zázračné účinky: zaměřte svou pozornost na základní životní funkci, kterou je dýchání. Nejprve se soustřeďte na tzv. břišní dýchání dýchejte tak, že se břicho rozpíná více než hrudník. Provádějte 3 5krát denně po dobu 2 až 3 minut. 3. Naučte se rychle procházet vlastním tělem Zkuste pomocí smyslových vjemů procházet vlastním tělem od palců na nohách až k hlavě. Uvědomte si postupně jednotlivé části těla od nohou přes trup, ruce, krk, hlavu a zaměřte se, cítíte-li někde napětí. Pokud objevíte místo s větším napětím, zapojte svou představivost a pošlete na toto místo vlnu uvolnění. Praktikujte vždy po cvičení uvedeném v bodě Používejte své emoce jako vodítka Pokud jste ve stresu, pokuste se přiřadit své emoce určitým myšlenkám a pocitům. Smutek se např. často pojí s pocitem ztráty, zatímco úzkost velmi často doprovází pocit ohrožení. 5. Rozpoznejte automatické myšlenky Cvičte se v dovednosti rozpoznat mezi vlastními myšlenkami ty, které Vás nejvíce stresují. Když si např. stále opakujete není to fér, nikoho to nezajímá, když se Vám neustále vrací úvahy o smrti, či obavy ze ztráty sebekontroly. To všechno jsou příklady automatických myšlenek, které se učte u sebe rozpoznávat a prověřovat, nakolik jsou pro Vás škodlivé. 6. Vypořádejte se s vlastními sebeobviňujícími myšlenkami Existují dva typy sebeobviňujících myšlenek: první v podobě měla bych, jako např. Měla bych být lepším člověkem. Jednoduše zaměňte sloveso měla bych za chci a představit si 10krát ve své mysli žádoucí stav. Druhý typ je v podobě různých proč, např. Proč jsem tak nešťastná?. V tomto případě je nutné zaujmout aktivní stanovisko: změňte otázku na konstatování Jsem tak nešťastná, které doplňte otázkou co s tím udělám? 6

7 7. Hledejte další možnost, jak lépe zvládat stres Zjišťování toho, jak se jiní lidé vypořádávají se stresem, je také velmi užitečné. Jednotlivé možnosti si zapisujte. Psaná doporučení umožňují posoudit, které z nich se hodí i pro Vás. Dejte si pozor: i při této činnosti se objeví sebeobviňující myšlenky, jako třeba To nikdy nemohu dokázat. Zaměňte je raději na: Za jakých podmínek mohu zvládat stres tímto způsobem. 8. Bedlivě sledujte své chování Všichni máme své oblíbené způsoby, jak zablokovat svou mysl a otupit vlastní city, když prožíváme bolest nebo smutek. Cílem je uvědomit si tyto způsoby a přijmout je a přitom zároveň dodržet postup ke zvládání stresu uvedený výše. 9. Vyvarujte se zoufalství, pocitu bezmoci a sebepodceňování Tyto stavy se obvykle objevují při odloučení člověka od společnosti, ale často i v jiných situacích. Vyjděte proto do společnosti, prolomte ticho a promluvte si s někým, kdo Vám bude naslouchat. 10. Zjistěte si, kde můžete požádat o pomoc Vědět koho kontaktovat a kde si vyžádat pomoc, pokud ji potřebujete, je rovněž velmi důležitou dovedností při zvládání stresu. Uvědomte si, že stres se nevyhýbá nikomu, seberte odvahu a požádejte o vhodnou pomoc. Pokud nevíte na koho se obrátit, poraďte se se svým lékařem. Za Ryorem do Metra! Velmi rády vám oznamujeme, že firmě Ryor, která patří k našim dlouhodobým partnerům a sponzorům, se podařilo v rekordně krátké době zřídit a otevřít zcela novou prodejnu, v níž i vás jistě s radostí uvítají. Jak možná víte, oblíbená prodejna v Soukenické ulici byla v létě zničena povodněmi a tak majitelka ing. Eva Štěpánková dlouho hledala vhodné náhradní prostory. Našla je nakonec v pasáži Metro, přístupné buď z Národní třídy nebo ulice Na Perštýně a s energií sobě vlastní spolu se svými zaměstnanci otevřela za pár dní nejen dobře 7

8 zásobenou prodejnu s krásným interiérem, ale nabízí zde i zázemí poradenské. Při slavnostním otevření jsme si s Marcelou dovolily i vaším jménem popřát hodně obchodních úspěchů, dobré tržby a spokojené zákazníky, k nimž ostatně také patříme. Blahopřejeme! INTERNET Mailem k nám dorazila zpráva o otevření Internetového feministického knihkupectví, které provozuje Gender Studies, o.p.s. a kde na adrese naleznete nejen řadu knih s feministickou či gender tematikou, ale také knihy od ženských autorek nebo o ženách, jakož i recenze na domácí i zahraniční literaturu a navíc si ještě můžete zalistovat v dvoujazyčném magazínu Jedním okem / One Eye Open. Toto internetové knihkupectví je součástí informačního portálu kde vás také rády přivítají. A pokud chcete Gender Studies navštívit fyzicky, sídlí na adrese Gorazdova 20, Praha 2 a otevřeno mají v pondělí,, středu a čtvrtek od 12 do 18, v úterý a v pátek od 12 do 16 hodin. nemyslíte, že by se v tamní knihovně našlo i něco pro nás velmi užitečného? A nechcete se o svůj případný úlovek podělit s námi ostatními? Internet je dobrým prostředkem efektivního spojování informací i lidí to si většina z nás už dávno uvědomila. Jak tuto technologii co nejvíce využít, o tom přemýšlela jedna z nás, Soňa Přádná. A vymyslela Mamma evouka. Kdo se na internetu často pohybujete, asi jste už nějakého takového informačního elektronického pavouka někdy potkaly. Ale tenhle by byl jen náš, sloužil by nám k rychlejšímu přenosu konkrétních informací a Soňa se nabídla, že by se o něj starala. Jak to funguje? Soňa by ve svém adresáři vytvořila skupinu adres těch členek, které by o tuto službu měly zájem a v rámci této skupiny by jako její správce rozesílala zprávy od všech členek sdružení, které by se kdekoli dostaly k nějaké schránce na internetu. Obsahem těchto krátkých zpráv by byla aktuální sdělení, např: Mám volné dva lístky do divadla, kdo je chce? Kontaktujte mě nejpozději do nebo: Kdo by věděl, kde sehnat, kontaktujte mne nebo: Kdo by uměl poradit či pomoci s a tak podobně, zkrátka takový bazar nabídek a poptávek. Soňa slibuje, že by rozesílání zajišťovala do dvou dnů, event. přes víkend nejpozději do tří dnů a to všem, které by se do systému zapojily a měly by o rozesílání zájem. Děvčata, co nemají vlastní schránku, by inzerovat mohla, ale musela by uvést na sebe nějaké jiné spojení, např. telefon, aby se jim zájemci mohli ozvat zpátky přímo Co na to říkáte? Zkuste to a uvidí se, jak to bude fungovat! Soňa má adresu: a čeká na vaše dotazy a první aktuální nabídky či přání. 8

9 Sponzorujete svého lékaře? Také se vám stalo, že vás sestra v ordinaci taktně upozornila, že byste měla zaplatit finanční příspěvek dobrovolný sponzorský dar? A pokud jste nereagovala kladně, pocítila jste vzápětí, že jste méně vítanou klientkou, než ty dobrovolně platící? Chcete znát radu z úst ministryně zdravotnictví MUDr. Marie Součkové? Opsali jsme ji pro vás z denního tisku: Taková praxe je nepřípustná. Neexistují pacienti první, druhé ani žádné jiné kategorie. Občan by neměl být nucen u lékaře platit žádné sponzorské dary. Na tento systém by pacient neměl přistoupit. Pokud lékař platbu přece jen vyžaduje, pacient by si měl vyžádat doklad o zaplacení a ten předložit příslušnému finančnímu úřadu, který se celou záležitostí bude zabývat. Ve zdravotnictví platí hlavní zásada: pomoci každému co nejúčinněji a co nejefektivněji. Zdravotní péče musí být dostupná a kvalitní a nelze dělat rozdíly mezi movitými a chudšími. Zdraví skutečně není statek, který by se dal zhodnotit nebo dosáhnout penězi. Pro financování zdravotnictví a pro platby pacientů platí přesně stanovená pravidla, která si nikdo nesmí svévolně upravovat. Tolik paní ministryně. A jaké jsou vaše zkušenosti z praxe? Ozvete se nám? Nezapomeňte, prosím, že jako každoročně bude obtížné překlenout finančně první měsíce nového roku. Záleží jen na vás, zda svému sdružení vyjdete vstříc svým dobrovolným členským příspěvkem a přinesete jej či pošlete na účet právě v tuto dobu. Složenku přikládáme. Chtěla bych ale ještě v této souvislosti poděkovat Květě Novotné za skvělý nápad a obětavé přispění: posílá totiž na konto Mamma HELPU ze svého účtu pravidelně každý měsíc padesátikorunu. Nejde o výši příspěvku to je opravdu individuální záležitost, ale inspirace takovýmto trvalým příkazem u majitelů účtů by jistě nebyla od věci A ještě vzkaz od naší účetní, Jany Střelkové nezapomeňte uvádět svá rodná čísla, ať můžeme vaše platby dobře identifikovat! Přijměte náš dík za vaši finanční podporu, díky níž můžeme například rozesílat bulletin nejen členkám sdružení, ale také spolupracujícím firmám, a všude tam, kde je třeba, aby se o Mamma HELPu vědělo. Chcete-li pomoci svému sdružení i nějak jinak, velmi oceníme, pokud na nás budete pamatovat vždy, když se vám do rukou dostane nějaký seriózní článek o rakovině prsu (výstřižky o zázracích z Blesku ale nenoste!), případně když zachytíte nějakou zmínku v tisku o Mamma HELPu. Někdy nám nějaké zprávičky bohužel utečou 9 HORKÁ LINKA

10 Chcete-li naopak nějak pomoci kamarádkám z teplického Centra Portus, které se tradičně zabývají výrobou quiltů (přehozů sešívaných technikou patchwork) a mají na příští rok v plánu ušít jeden společný velký hedvábný přehoz pouze a jen z pánských kravat a pak ho vydražit, přineste k nám staré nemoderní kravaty, pokud nějaké vlastníte pošleme je všechny najednou do Teplic a budeme držet palce, aby se výsledek povedl! ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE Středa 15. ledna od 17 hodin Arteterapeutická dílna. Středa 22. ledna od 17 hodin MUDr. Smíšek, přednáška a ukázka cvičení s kulatou gumou na zpevnění páteřních svalů. Středa 29. ledna od 17 hodin - Jak je to s důchodovým zabezpečením a jiné vaše otázky zodpoví paní JUDr. Pelikánová, vedoucí odboru České správy sociálního zabezpečení. Středa 5. února od 17 hodin - pravidelná poradna RYORu (každou 1. středu v sudém měsíci), přijďte, máte-li nějaké kosmetické problémy nebo si chcete vyzvednout objednané krémy. Středa 12. února od 17 hodin firma DVORT předvede novou kolekci zdravotního prádla (ANITA). Zacvičme si 5 minut denně pro regeneraci páteře Pražský summit NATO poněkud zamíchal naším listopadovým programem v Mamma Help Centru a proto vás zveme znovu v lednu na přednášku MUDr. Richarda Smíška specialisty pro myoskeletální medicínu. Předvedeme si propracovanou, ale velmi jednoduchou sestavu cviků na zpevnění páteřních svalů. Potřebovat k tomu budete asi 2 metry kulaté gumy (jakou se upevňují např. zavazadla na střechu auta) a návod. Cviky jsou založeny na tom, že pohybem horní a dolní končetiny napínáme gumu přivázanou např. k ústřednímu topení, tím vzniká tah, který vychyluje naše tělo z rovnováhy. Tělo se snaží přitom reagovat zpevněním prakticky všech svalů trupu na opačné straně. Dochází ke stabilizaci těla a tím k posílení povrchových svalů trupu. Cvičíme jen mírnou silou, přizpůsobenou slabší končetině, takto dochází k rovnoměrné regeneraci svalů a správným pohybovým návykům. Po dokonalém zvládnutí cviků můžeme část cvičení provádět větší silou. K dosažení dobrých výsledků stačí cvičit 1 až 5 minut denně, ale po celý život. Přijďte se podívat, gumy a návod si můžeme hromadně objednat, a začít tak pracovat na prvním předsevzetí do Nového roku že uděláme konečně něco pro své tělo. 10

11 Odchází starý rok a naše vzpomínky patří i kamarádkám, které s námi bohužel ten nový nepřivítají. Budu vždycky s láskou vzpomínat na tichou a usměvavou Evu Lempelovou, na čerstvou meduňku z její zahrádky a moc si přeji, aby alespoň kytička na okně, kterou nám v létě přinesla, vydržela a na jaře rozkvetla. Až z Ameriky, kam se jela potěšit se svými dětmi, přišla smutná zpráva o náhlém úmrtí Joy Kohoutové. Příčinou nebyla obávaná diagnóza, a o to je snad tato ztráta pro její okolí ještě bolestnější Přejme oběma klid a smíření. V naší knihovně přibyly další dvě informační brožurky pro onkologické pacienty Nádorová bolest a její léčba Mnozí onkologičtí pacienti a jejich příbuzní se domnívají, že bolest k onkologickému onemocnění patří a nedá se s tím nic dělat. Je to omyl. Dnes je možno dostupnými léčebnými postupy u 95 % pacientů bolest zmírnit na dobře snesitelnou míru. V příručce jsou informace o tom, co je to bolest akutní a bolest chronická a jaké jsou možnosti léčby. Připomínáme také telefonní číslo linky proti bolesti: a stránky Cesta ze světa únavy Asi 75 % pacientů s nádorovým onemocněním trpí chronickou nesnesitelnou únavou a vyčerpáním, které je zcela ovládají a znemožňují jim vykonávat i nejjednodušší a nejběžnější denní činnosti. Tyto extrémní a nepřirozené stavy by neměly být důvodem k zoufalství a rezignaci, protože jsou dobře léčitelné. Brožura seznamuje s pojmy únava a anémie, proč vznikají a jakou mají souvislost s nádorovým onemocněním, a především jaké jsou možnosti jejich léčby. Více informací naleznete také na stránkách Vydavatelem obou publikací je farmaceutická firma Janssen-Cilag. Máme je v Centru v dostatečném množství, zastavte se pro ně! RECEPTY Sladký hubník (od Marie Myslivcové) Tuto nezvyklou pochoutku připravíme tak, že do ½ litru mléka (může být i smetana) namočíme rozlámanou vánočku, případně 4 5 rohlíků, vmícháme jeden tvaroh, 150 g mletého máku, g cukru, l lžičku soli, rozinky, ořechy a třeba i hrst nastrouhaného perníku, 3 4 žloutky a hlavně dvě hrsti vařených nakrájených hub, a nakonec sníh z vaječných bílků. Směs má být řidší 11

12 než na bábovku, je-li třeba, přidá se trochu mléka. Hmotu nalijeme na rozpálený pekáč, kde jsou rozpustili osminku másla a upečeme v troubě. Silvestrovská hermelínová mňamka Je třeba rozkrojit hermelín tak, aby horní menší část tvořila pokličku, spodní větší část naopak vydlabat (opatrně, pozor na díru!) a vydlabanou hmotu v misce umíchat s kořením dle chuti (červená paprika, pepř, česnek, nebo něco cizokrajnějšího, např. adžika) a máslem a ořechy (kousky vlašských jader), napěchovat zpátky do hermelínu, přiklopit a velmi pečlivě (těsně) zabalit do alobalu. Takto nechat v ledničce alespoň tři dny uležet. Pak krájet jako dortík! Jiná verze: místo másla použijte lučinu, případně zakysanou smetanu a strouhané i celé ořechy, a ještě celý dortík nakonec vyválejte ve strouhaných ořechách! MŇAM! Něco zdravého a také dobrého (od Štěpánky) Přes noc namočte a pak hodinu v papiňáku uvařte cizrnu kolik vařené cizrny, tolik dušené cibule (uduste ji lehce na dobrém oleji), přidejte česnek, sůl a koření třeba na gyros. Až to vychladne, rozmixujte na hladko a ochuťte už jen šťávou z citronu. Kdo chce jinou chuť, ochutí si pomazánku kečupem. Dá se použít na sušenky, na rohlíky, nebo jako příloha. Něco rychlého, sladkého, pro ty, co nepečou (jako já) Čokoládová klobása 250 g čokolády na vaření, 250 g moučk. cukru, 2 vejce ½ lžičky skořice, 2 tlučené hřebíčky, ½ dl silné kávy (také můžeme přidat podle chuti sekané mandle, ořechy, rozinky nebo kandované ovoce, klobása bude na řezu pestřejší) Na mírném ohni (nebo ve vodní lázni) rozehřejeme čokoládu, přidáme cukr a vajíčka a opatrně mícháme do zhoustnutí. Po odstavení vmícháme ostatní přísady, hmotu vyklopíme na mikroténový sáček a s jeho pomocí vyválíme šišku. Necháme ji v chladu ztuhnou a potom z ní krájíme plátky. Fíková klobása 250 g fíků, 30 g másla, 10 lžic moučkového cukru, mleté ořechy, šťáva z jednoho citrónu. Omyté a osušené fíky odstopkujeme a umeleme na masovém strojku. Všechny přísady pečlivě zpracujeme a z hmoty uděláme váleček, který necháme v chladu trochu vyschnout. Později krájíme hrubší plátky, které můžeme obalit mletými ořechy nebo máčet v čokoládě. Opilé vrány (sušené švestky) Sušené švestky omyjeme, osušíme a namočíme na noc do rumu nebo čaje s rumem. Do nabobtnalých švestek dáme místo pecek kešu oříšek nebo mandli. Položené na vidličce je namáčíme v čokoládové polevě, rozložíme na alobal a dáme ztuhnout do chladu. 12

13 Obsah bulletinu MAMMA HELP! rok 2002 Odborné články číslo ročník strana Co pro sebe můžeme udělat my samy (o výživě) - 1. část Co pro sebe můžeme udělat my samy - 2. část Co pro sebe můžeme udělat my samy - 3. část Co pro sebe můžeme udělat my samy - 4. část Co pro sebe můžeme udělat my samy - 5. část Co smím, co mám, co nesmím, co nemám dělat po operaci prsu (z našeho archívu) Žena po operaci prsu a odstranění uzlin Slovo do duše Ida Bartošová: Milé přítelkyně Marcela Mejstříková: Řádky k zamyšlení Jana Drexlerová: Deset rad pro duši Mgr. Marie Zemanová: Dvě krátká zamyšlení MUDr. Václav Pecha: Vážení přátelé Ida Bartošová: Tak ty prázdniny rychle uběhly Amazonky z Bialej Podlasky: Drahé přítelkyně Květa Tauerová: Milé přítelkyně MUDr. Václav Pecha: Milé dámy, vážení pánové Rekondiční pobyty Štěpánov, Štěpánov, překrásné místo Micka z Karlovy Studánky Beskyde, Beskyde, kdo po tobě ide Ještě jednou Karlova Studánka Zagori Ještě jedna malá vzpomínka na Beskydy Jak to bylo v Janských Lázních Rekondiční pobyty v roce Rady a novinky Dvort (epitézy, plavky, podprsenky)

14 Recenze knižních novinek John Robert McFarland: Od té doby, co mám rakovinu Diagnóza pořad České televize C. Franklin, G. Goodman: Jak předcházet rakovině prsu B. Konopásek a E. Javůrková: Karcinom prsu, P. Vodvářka: Třiadvacet dialogů o rakovině Úspěšné akce FYZIO MAMMA Teplice Pragomedica Ještě jedno ohlédnutí za Pragomedikou Medardova kápě 40 dní kape (pochod AVONU) Nejlepší dárek pro dítě je zdravá máma (Parukářka) Sonnblick FYZIO MAMMA Praha Organizace a poradny Co jsem si odnesla z Milána (Evropa Donna) Recepty Těstoviny s brokolicí, filé po pekařsku, salát z bílých fazolí, zapečená brokolice podle šéfkuchaře Karafiáta Salát lehký, salát vydatnější, kotlety v ostré směsi, příprava klíčených semen Pizza, Špagety a dresing s bazalkou, salát italský rajčatový, těstovinový a teplý bramborový, tvaroh. koláč Tvarohové peřinky, sirup z červené řepy od Evy, sterilovaný salát z řepy, bezinkový džem s jablky Valašská kyselica, boršč, jablečný ocet Těstoviny na kari, dva dresingy na saláty, krkonošský hubník, salát z hlávkového zelí, salát z celeru Sladkosti z Atria, Vizovické pečivo, figurky z těsta Vánoční cukroví, silvestrovské mňamky Něco více pro zdraví Diagnóza lymfedém očima pacientek Jak rychle zvýšit obsah vápníku ve stravě

15 Jak na osteoporózu? Cvičení pánevního dna Na obezitu opatrně, raději pod odborným dohledem Bolesti v zádech (cvičení) TUCET rad pro udržení čilého mozku Deset zásad pro zvládnutí stresu Naše tipy Navštivte Toulcův dvůr Je možné, že homeopatika vážně fungují? Není bylina, aby na něco nebyla Jaké potraviny mění náladu Opět Toulcův dvůr Už zase voní vanilka a skořice Ostatní Jeden den v MAMMA HELP CENTRU Zajímavé internetové adresy Hanka Poláková: báseň Červen Výňatek z vyhlášky MZ ČR upravující podmínky preventivních mammografických prohlídek Seznam zdravotnických zařízení s osvědčením o způsobilosti k provádění preventivních prohlídek prsu Lymfedém: Blanka Mňuková Vážené a milé kolegyně: Soňa Přádná Nemocenské se v roce 2003 nezvýší Benkon Benešov, báseň: Rekondiční z Jánek Bulletin MAMMA HELP! vydává Sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu s finanční podporou Ministerstva zdravotnictví. Odborná garance: MUD. Václav Pecha. Evidenční číslo: MK ČR E Adresa: U Vinohradské nemocnice 4/2256, Praha 3 Tel , , Redakce: Jana Drexlerová, Ida Bartošová, grafika: Helena Fialová Tisk: UNITISK Kněževes 15

16 I v roce 2003 navštivte MAMMA HELP CENTRUM, budete-li potřebovat pomoc, radu, útěchu, povzbuzení, odvahu Rádi vás přivítáme!

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

Babí léto s rawfood raw food seminář

Babí léto s rawfood raw food seminář Babí léto rawfood raw food seminář 20. A 21. ZÁŘÍ 2014 V IC ZAHRADA NA ŽIŽKOVĚ Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho nepečeme

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Kuchařka vánočního cukroví

Kuchařka vánočního cukroví Kuchařka vánočního cukroví Jarmilka Troutnarová Medové perníky 65 dkg hladké mouky 25 dkg moučkového cukru 5 dkg tuku Hera 10 dkg medu 3x velká vejce 1kávová lžička jedlé sody citronová kůra z jednoho

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta.

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta. Tady dávám na ukázku nachystané jídlo den předem. Jsou to 3 svačinky. Vždy 1 žitný chléb a různé variace uvnitř. Další krabička je plná zeleniny. Toto je ukázka, jak by mělo vypadat nachystané jídlo při

Více

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda:

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda: Marinády - maso: Tyto marinády jsou určeny převážně na kuřecí, vepřová a hovězí masa,můžou být však použity i na maso klokaní. Všechny níže uvedené ingredience smícháme, omyté,nakrájené maso na plátky

Více

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA tradiční i nevšední recepty Obsah Obsah... 2 Rady a tipy... 3 Cukroví... 5 Moučníky... 43 Slané pečivo... 55 Nápoje... 61 Polévky... 66 Hlavní jídla... 79 Paštiky... 99 Saláty...

Více

Minikuchařka zdravého stravování

Minikuchařka zdravého stravování Minikuchařka zdravého stravování Pokrmy zde uvedené byly připraveny žáky školy pod vedením učitelů odborného výcviku ISŠ HPOS Příbram v rámci projektu Čas pro prváky Realizace projektu byla spolufinancována

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

Cukrárna Globus. Pekárna. Tipy pro nákup čerstvých dortů, zákusků a sladkého pečiva. Sladké pochutnání z vlastní výroby Pekárny Globus.

Cukrárna Globus. Pekárna. Tipy pro nákup čerstvých dortů, zákusků a sladkého pečiva. Sladké pochutnání z vlastní výroby Pekárny Globus. Pekárna Cukrárna Globus Tipy pro nákup čerstvých dortů, zákusků a sladkého pečiva. Sladké pochutnání z vlastní výroby Pekárny Globus. Objednejte si dort nebo zákusky na Vaši oslavu. Máte chuť na sladké?

Více

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ 2014 WWW.CITITSEDOBRE.CZ OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ Detoxikační program a návrh jídelníčku MVDr. Zuzana Neřádová Antónia Mačingová - očista 28 dní Očista spočívá v konzumaci předepsaného jídla dle

Více

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou 1. Pondělí Hamburská vepřová plec Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem Kuřecí vějíř, ozdoba Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou Hovězí roštěná s mladou karotkou a

Více

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků Prezentace k Evropskému dni jazyků Pirohy Pirohy patří mezi typické pokrmy ruské kuchyně. Připravují se v mnoha variantách, z různých těst, s různými náplněmi a různými technologickými úpravami. Můžeme

Více

Zdravé vánoční cukroví

Zdravé vánoční cukroví Zdravé vánoční cukroví Recepty na zdravé vánoční cukroví, které EYTO tým Nebuď pecka podával na Vánočním cinkání s 1. ZŠ Dobříš. MAKOVÉ A KOKOSOVÉ KULIČKY 100 g tekutého medu, 50 g sezamových semínek,

Více

RŮŽOVÝ LIKÉR KARAMELOVÝ LIKÉR

RŮŽOVÝ LIKÉR KARAMELOVÝ LIKÉR RŮŽOVÝ LIKÉR 15 květů z růže, 150 g cukru, 750 ml bílého rumu Květy opatrně opláchněte studenou vodou a nechte dobře odkapat. Dejte je do větší zavařovací sklenice spolu s cukrem a zalijte je rumem. Sklenici

Více

RNDr. Milada Kosnarová. Rady a diety pro zdraví

RNDr. Milada Kosnarová. Rady a diety pro zdraví RNDr. Milada Kosnarová Rady a diety pro zdraví Centrum regulativní medicíny 2011 OBSAH Předmluva 7 Úvod 9 1. Držení těla a pohyb 11 2. Stravování 12 1. Plísně a baktérie 14 2. Volné radikály 15 3. Vitamíny

Více

PŘEDKRMY SALÁTY A TĚSTOVINY. Letní salát s mozzarellou (120g šunka, mozzarella, ledový salát, cherry rajčátka)

PŘEDKRMY SALÁTY A TĚSTOVINY. Letní salát s mozzarellou (120g šunka, mozzarella, ledový salát, cherry rajčátka) Něco na zub PŘEDKRMY Polévka (dle denní nabídky) Dřevorubec na topince (vepřový, kuřecí) Vajíčka na slanině s cibulkou,chléb Hemenex se slaninou, chléb Brokolice zapečená se sýrem 26,- Kč Osvěžující SALÁTY

Více

Velikonoční raw menu raw food seminář

Velikonoční raw menu raw food seminář Velikonoční raw menu raw food seminář 12. a 13. duben 2014 v IC Zahrada na Žižkově Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho s

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,-

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- Předkrmy 100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- 60 g Kuřecí prso pečené v panchettě se salátem tzatziky a česnekovou bagetou 62,- 80 g Tatarský biftek z lososa s kopečkem

Více

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa:

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa: Studený předkrm: 60g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 35,- Kč 115g Tresčí játra (tresčí játra, citron, cibule) 80,-Kč Polévka: dle denní nabídky 30,- Kč Teplé předkrmy: 200g Skalská topinka (topinka,

Více

Předkrmy. Dětská jídla

Předkrmy. Dětská jídla Předkrmy 450 200g Hemenex 85 Kč 3 vejce, šunka, okurka chléb 705 150g Utopenec v hořčičné omáčce, chléb 39 Kč 517 150g 2 topinky (na sucho) s kuřecí směsí a sýrem 49 Kč Kuřecí prsa, meruňky, eidam, česnek

Více

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko Kaše ovesná, mléko 7.9. ovoce 1 N,D9 Kuřecí směs, rýže Pečivo,

Více

02/2010 DEN STUDENSTVA

02/2010 DEN STUDENSTVA 02/2010 DEN STUDENSTVA Ze začátku to měl být turnaj pro volejbalové začátečníky s účelem zahrát si pro zábavu, který se odehrává každý rok ke dni 16. listopadu před státním svátkem. Avšak ukázalo se, že

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II. Pondělí Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Září Úterý Čaj, hermelínová Rohlík Polévka:

Více

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál Linecké 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál krém: 1x 1 ks tvaroh měkký ve folii 100g másla 1 ks vanilkový cukr 30g cukr moučka dle chuti je potřeba, aby krém byl hustší a

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do 1.9.2015 4.9.2015 zeleninová s těstovinou,ovoce (1,3,6,7,9,12) 1. Boloňské špagety se sýrem (1,6,7) fazolová (1,3,6,7,9,12) 1. Holandský řízek,bramborová kaše m.m.,salát okurkový (1,3,6,7,10) + čokoládové

Více

POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě

POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě VÁNOČNÍ ZDOBENÍ Norimberský perník ( 50 g ) Složení: Směs koření (koriandr,

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Pomazánka s jarní cibulkou, rohlík, ovocný čaj(1,7) 01.10 Polévka pohanková se zeleninou 1. Rizoto s vepřovým masem a fazolemi adzuki 2. Lívanečky s marmeládou a tvarohem(1,3,7)

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Seminární práce Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Renata Chalabalová učitelství pro 1. stupeň KS, UČO 174439 Naše zdraví Předmět :přírodověda

Více

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace 1.6.2015 2.6.2015 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 Snídaně Džem, med, máslo, pečivo, čaj Polévka Slepičí s těstovinou Oběd 1 Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule Oběd 2 Rizoto pražského uzenáře Večeře Gulášová

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 1.4. ST * Hrachová polévka s majoránkou 2. Smažený kuřecí řízek s plátkem citrónu podávaný s tymiánovou bramborovou kaší 5. / GF, DF, V/ hrachová s majoránkou Lečo s bramborem z páry*cibule*rajče*paprika*vejce*brambory*sůl*olivový

Více

Recepty pro exclusivní grilování PRONTO PER PASTA

Recepty pro exclusivní grilování PRONTO PER PASTA Recepty pro exclusivní grilování PRONTO PER PASTA Křehký kuřecí kebab na 4 porce PRONTO PER PASTA s česnekem kuřecí maso 500 g sýr Gouda 200 g bramborový škrob bylinky pažitka, petrželová nať sůl Rychlý,

Více

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá OSVĚŽENÍ MLÉKEM Karolína Hlavatá Mléko v dobách našich předků Mléko a mléčné výrobky jsou součástí výživy člověka již od mladší doby kamenné, kdy se člověk usadil a začal pěstovat obilí a chovat dobytek

Více

BEST OF Vařit či nevařit?

BEST OF Vařit či nevařit? BEST OF Vařit či nevařit? 3,5 hod. praktický raw food seminář 22. a 23. listopadu 2014 v IC Zahrada na Žižkově Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy,

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

Tvarohový koláč. Přidat k oblíbeným Posílat komentáře HTML kody

Tvarohový koláč. Přidat k oblíbeným Posílat komentáře HTML kody Tvarohový koláč 450g polohr. mouky, 30dkg hery, 3 lžíce cukru, 3 žloutky, 1 prdopeč, 3 lžíce mlíka, 2 lžíce rumu - z těsta udělat dvě placky, mezi ně tvarohová náplň: 500g tvarohu, 5 lžic cukru, 2 žloutky,

Více

18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku...

18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku... 1 18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku... Je libo těsto se sádlem? Či jogurtové? Víte, že dobré vypracování hmoty vyžaduje s ní aspoň 50krát plácnout o vál? Pak si zaslouží odpočinout

Více

Pizzeria steak house ATRIUM

Pizzeria steak house ATRIUM Pizzeria steak house ATRIUM JÍDELNÍ LÍSTEK Předkrmy 100 g Dušená šunka, máslo, okurka 58,- 100 g Sýr Eidam, máslo 58,- 60 g Šunková rolka s křenem a šlehačkou 63,- 100 g Kalamár smažený, česneková omáčka

Více

Pomazánka s vejci a olivami

Pomazánka s vejci a olivami Pomazánka s Tofu Uzené tofu Sýr měkký Olivový olej extra virgine Trochu soli Případně jarní cibulku Postup Uzené tofu rozmixujte do hladka s olivovým olejem, až vznikne hladká krémová hmota. Tu smíchejte

Více

VILÉM spol. s r.o. Havlíčkův Brod Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální

VILÉM spol. s r.o. Havlíčkův Brod Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální Složení výrobku trvanlivost 2040 Chléb pšenično žitný 4 72 hodin voda,pšeničná mouka, žitná mouka, sůl,droždí, kmín, látka zlepš.mouku(

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014

RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014 RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014 JOGURTOVO JABLEČNÝ DORT (Kábelová Martina, Pěnčín Vinohrady) KORPUS: 6 vajec, 6 lžic moučkového cukru, 1 lžíce oleje, 5 lžic polohrubé mouky, 1 lžička PDP, lžíce kakaa JOGURT:

Více

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12)

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) Studené předkrmy 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) 50 g Šunkový závitek 45,- se štýrským křenem a šlehačkou 50 g Prosciutto

Více

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem BUFET ŠÉFKUCHAŘE I Zelný salát s vaječným dresinkem a bylinkami Jablečný salát s červeným vínem a banány Kapustovo kedlubnový salát Mrkvový salát s červenou řepou Těstovinový salát se zelenými fazolkami

Více

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Pondělí 2.4. Bramboračka s anglickou slaninou a krustou 1/Halušky se zelím a uzeným masem 2/Vepřový plátek na

Více

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč STUDENÉ PŘEDKRMY 70 gr DOMÁCÍ PAŠTIKA S JÁTRY A COGNACEM PEČENÁ VE SLANINĚ S VINNÝM ŽELÉ 70,- Kč 100 gr KRÁJENÁ SUŠENÁ KLOBÁSA 65,- Kč 100 gr VÝBĚR ZAUZENÝCH SÝRŮ 48,- Kč (S OLIVAMI, S VLAŠSKÝMI OŘECHY,

Více

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz Na všechny výrobky z tohoto letáku 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů 17 90 100 g = 8,95 Kč Jablko Gala 600 g, Itálie 56 90 100 g = 9,48 Kč

Více

Pro 4 osoby. Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek na těstoviny

Pro 4 osoby. Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek na těstoviny Nudlové těsto: základní recept Pro 4 osoby 320 g italské mouky* (plus mouka na poprášení těsta) 3 vejce 1 žloutek 2 lžíce olivového oleje ½ lžičky soli Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek

Více

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj Pondělí 1.9.2014 Zeleninová s kapáním Vepřové v mrkví, brambor Houska, šunka, rajče, mléko, čaj Kobliha, čaj Úterý 2.9,2014 Hovězí vývar s játrovou rýží Boloňské špagety, sýr Chléb, vaječná pomazánka,

Více

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow.

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow. Přihláška do soutěže Vaříme to slow. Soutěž v kuchařských dovednostech středních škol Plzeňského kraje a Bavorska SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice Korespondenční část Vypracovali žáci II.

Více

RECEPTY STUDENTŮ SŠ. kuchař = stupeň náročnosti na přípravu (1 snadné, 2 mírně obtížné, 3 více obtížné, 4 náročné)

RECEPTY STUDENTŮ SŠ. kuchař = stupeň náročnosti na přípravu (1 snadné, 2 mírně obtížné, 3 více obtížné, 4 náročné) V této části publikace naleznete originální recepty studentů středních škol Libereckého kraje, kteří se zúčastnili soutěže Ovoce a zelenina pětkrát denně. Všechny recepty jsou otištěny dle textových a

Více

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013 velikonoční loupáček, kakao polévka kulajda chléb, máslo, plátkový sýr ovoce Aljašská treska smažená, bramborové pyré, kompot okurek rohlík, pomazánkový krém polévka

Více

Recepty, aneb jak vaříme na táboře

Recepty, aneb jak vaříme na táboře Recepty, aneb jak vaříme na táboře Polévky: Bramborová - suroviny: brambory, cibule, mrkev, majoránka, nové koření, česnek, sůl, pepř, voda, případně mouka na zahuštění a polévkové koření - postup: Na

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

160g mletých ořechů. 60g strouhanky

160g mletých ořechů. 60g strouhanky Plněné ořechy I 250g másla 130g moučkového cukru 250g hladké mouky 60g mletých ořechů 60g strouhanky Náplň: 160g cukru 160g mletých ořechů 1 žloutek 3 lžíce rumu máslo čokoládová poleva Všechny suroviny

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY KATALOG VÝROBKŮ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY Představení chráněné dílny PZP Merlin PZP Merlin s r.o. byla založena v roce 1991 a od svého počátku se zaměřuje

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá Rádi pro Vás připravíme: rauty, oslavy, svatby, firemní večírky, maturitní večírky. Vaříme denně : pondělí čtvrtek od 11.00 do 21.00 hod. pátek sobota od 11.00 do 21.30 hod. neděle

Více

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. VY_32_INOVACE_CVS17 Autor: Mgr. Martin Kovačka Předmět: Člověk ve společnosti (Občanská výchova) Ročník: 7. Tematický celek: Kultura. Stručný popis aktivity:

Více

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Zelňačka s uzeninou / polévka hašé 5.10. N,D9 Masová směs, rýže D2,9/2 Masová směs, rýže Úterý Polévka z drůbežích drobů

Více

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM.

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM. Dne. prosince 204 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 69/20 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle něho se musí každý DATUM : 0 / 06 / 205 PONDĚLÍ POLÉVKA :

Více

Gastro speciality na objednávku

Gastro speciality na objednávku Gastro speciality na objednávku Grilované sele (20-30 kg) (1,10) (chléb, okurek, křen, hořčice) objednávka 7 dní předem Pečená kačena - pro 4 osoby (1,3,7) (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy knedlíků, dezert,

Více

DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015

DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015 DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015 Polévka hovězí s drožďovou rýží. PONDĚLÍ 3: Chléb, rohlík, pomazánkové máslo. Pečená krkovice, brambory. Duš. zelenina. Přesnídávka. Pomazánka z Nivy, chléb.

Více

D U B E N D U B E N D U B E N

D U B E N D U B E N D U B E N DATUM : 27 / 04 / 2015 PONDĚLÍ DATUM : 28 / 04 / 2015 ÚTERÝ DATUM : 29 / 04 / 2015 STŘEDA DATUM : 30 / 04 / 2015 ČTVRTEK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l

Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l Product Catalogue Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l Extra panenský olivový olej Benoit s lehkou ovocnou chutí a jemným dotykem vůně květin je lisovaný za studena výlučně mechanickým

Více

Den podle NATURHOUSE. pro více energie a radosti do života aneb Na jídle záleží především

Den podle NATURHOUSE. pro více energie a radosti do života aneb Na jídle záleží především Den podle NATURHOUSE pro více energie a radosti do života aneb Na jídle záleží především Milá čtenářko, milý čtenáři, právě se před vámi otevírá výběr 6 receptů, které jsme připravili přímo exkluzivně

Více

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč 50g 50g Kuřecí koktejl (mrkev, jablko, mandarinky, kys. Smetana) Kuřecí salát (kuřecí maso, hrášek, kukuřice, kapie, majonéza)

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

Prevence relapsu poruchy příjmu potravy

Prevence relapsu poruchy příjmu potravy Prevence relapsu poruchy příjmu potravy OBSAH Co to je relaps poruchy příjmu potravy? Co znamená uzdravení? Prevence relapsu v bodech Prevence stresu v bodech Prevence relapsu z hlediska výživy Zásady

Více

Ceník potravin. Sladkosti, sušené ovoce a ořechy. Cena s DPH (AKCE) Info o produktech. Výrobek Hmotnost Výrobce

Ceník potravin. Sladkosti, sušené ovoce a ořechy. Cena s DPH (AKCE) Info o produktech. Výrobek Hmotnost Výrobce Objednávající: Kontakt: Ceník potravin Výrobek Hmotnost Výrobce Cena s DPH (AKCE) Info o produktech Sladkosti, sušené ovoce a ořechy Lifefood Chocolate 80% cacao BIO 70g Lifefood 53 Kč http://goo.gl/huv

Více

1. - 30. 4. klávesa doplněk nápoj

1. - 30. 4. klávesa doplněk nápoj hrstková 31. 3. kuřecí nudličky s nivovou omáčkou, těstoviny bramborový guláš, chléb restov. kuřecí játra a kuřecí prsa, brambory, křenový dip 1. 4. hovězí vývar, nudle vařené hovězí maso, rajčatová omáčka,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK PŘEJEME PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ, DOBROU CHUŤ DĚKUJEME, ŽE ZDE NEKOUŘÍTE

JÍDELNÍ LÍSTEK PŘEJEME PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ, DOBROU CHUŤ DĚKUJEME, ŽE ZDE NEKOUŘÍTE JÍDELNÍ LÍSTEK Svatoplukova 519, Veselí nad Moravou tel.: 776 091 971 (objednávky přes ulici, rezervace) PŘEJEME PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ, DOBROU CHUŤ DĚKUJEME, ŽE ZDE NEKOUŘÍTE Nově nabízíme možnost pořádání

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 pátek čtvrtek CHLÉB 1,3,7 HRACHOVÁ KAŠE 1,7 TVAROHOVÝ KRÉM POM. SÝROVÁ RÝŽOVÁ 1,7,9 ŠUNKA JEMNÝ KRÉM 7 S PIŠKOTY 1,3,7 S NIVOU 7 KYS. OKURKA KAKAO, 7, MLÉKO ROHLÍK 1,3,7

Více

od 14.9.2015 do 18.9.2015

od 14.9.2015 do 18.9.2015 od 14.9.2015 do 18.9.2015 Pondělí 14.9.2015 Polévka ZELENINOVÁ S RÝŽÍ obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 1 ČUFTY V RAJSKÉ OMÁČCE, TĚSTOVINY obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 2 ZELENINOVÉ PLACIČKY, BRAMBOROVÁ

Více

Chuťovky k pivečku. Polévky

Chuťovky k pivečku. Polévky Chuťovky k pivečku 1ks Nakládaný hermelín podle Máry, pečivo 55,- 2ks Domácí pikantní utopenec, pečivo 50,- 200g Pivní sláma s česnekem 55,- 100g Masová topinka sypaná sýrem 75,- 1ks Nivová koule 9,- 70g

Více

Lázeňský hotel Jirásek

Lázeňský hotel Jirásek studené předkrmy Domácí zvěřinová paštika na jablkách s brusinkami 62,00 Capresse salát ze sýra mazzarella a rajčat 85,00 Koktejl ze sýra Camembert, šunky, ananasu a zeleniny polévky Slepičí polévka s

Více

Pondělí 31.3.2014. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý 1.4.2014

Pondělí 31.3.2014. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý 1.4.2014 Pondělí 31.3.2014 Úterý 1.4.2014 vývar se zeleninou a těstovinami pečené kuře, brambor, kompot džuveč, pečivo, kompot chléb, šunkové pomazánkové máslo, mléko, čaj, zelenina šáteček s náplní meruňkovou,

Více

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů Předkrmy: (doba přípravy 20-25 min) 1011 100g Grilovaný hermelín s brusinkami a vlašskými ořechy, 99,- domácí pečivo (1,5,7,8) 2284 70g Kachní paštika s mandlemi na pomerančích, 99,- domácí pečivo (1,5,8)

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Mrkvový dort s limetkovým krémem

Mrkvový dort s limetkovým krémem Minikuchařka 2 OBSAH Mrkvový dort s limetkovým krémem. 4 Jidáše.. 7 Špenátová polévka. 8 Boží milosti.. 10 Kopřivová nádivka pečená na slanině. 12 Velikonoční beránek. 14 Velikonoční mazanec.16 Špaldové

Více

katalog receptů pro eurest

katalog receptů pro eurest katalog receptů pro eurest logo eurest Tiramisu PRIBINÁČEK s čokoládovým piškotem (lehký dezert s Pribináčkem a piškotem) Piškot: 170 g 1700 g másla 120 g 1200 g másla 160 g 1600 g vaječná melange 60 g

Více

Katalog pekařských výrobků

Katalog pekařských výrobků Katalog pekařských výrobků Vyrábí & Dodává: Bezlepík s.r.o., Gregorova 1484/20, 741 01 Nový Jičín IČ: 023 90 515, DIČ: CZ 023 90 515 Místo výroby: Provozovna U Bezlepíka, Hřbitovní 1346/11, 741 01 Nový

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny MUFFINOVÁ KUCHAŘKA Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny Obsah Sladké varianty:... 3 Muffiny stracciatellové... 3 Kefírové muffiny s nutellou a čokoládou

Více

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Recepty s Regionální potravinou Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Jihočeský kraj Kapr se zelím Doba přípravy: 2 hodiny Množství: 5 porcí 500 g kapra 500 g Kysaného zelí bílého

Více

Oceňuji, co cvičení pilates udělalo pro mne. Dovolte mi, abych vám ukázala, co dovede udělat pro vás. Mgr. Renata Sabongui, majitelka ochranné

Oceňuji, co cvičení pilates udělalo pro mne. Dovolte mi, abych vám ukázala, co dovede udělat pro vás. Mgr. Renata Sabongui, majitelka ochranné OBSAH ÚVOD 5 KDO JE RENATA SABONGUI? 5 CO JE TO PILATES? 5 CO V TÉTO KNIZE NALEZNETE? 6 SLOVA TĚCH, KDO CVIČENÍ JIŽ ZNAJÍ 6 PROČ CVIČIT TOTO CVIČENÍ? 8 CVIČENÍ 11 SEZNAM CVIKŮ NA DVD 12 SPRÁVNÉ DÝCHÁNÍ

Více

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014 Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 PŘEDKRMY 80g 80g 100g CARPACCIO AJETO marinované plátky svíčkové v bylinkách, olivový olej, hobliny parmazánu, balsamico Rozpečený kozí sýr s ořechy a medovou zálivkou,

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více