Slovo do duše MUDr. Pechy Za Ryorem do Metra Deset zásad pro zvládnutí stresu Něco na zub

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo do duše MUDr. Pechy Za Ryorem do Metra Deset zásad pro zvládnutí stresu Něco na zub"

Transkript

1 12 / 2002 PROSINEC Slovo do duše MUDr. Pechy Za Ryorem do Metra Deset zásad pro zvládnutí stresu Něco na zub

2 SLOVO DO DUŠE Milé dámy, vážení pánové. Dříve než se zítřek stane včerejškem, lidé často přehlédnou šance, které jim nabízí dnešek Pravda tohoto starého čínského přísloví je v dnešním přetechnizovaném, uspěchaném někdy až odlidštěném světě velice naléhavá. Je stále méně času k ohlédnutí, zastavení, zamyšlení. Externí svět se na jedné straně neomezeně rozvírá a paradoxně na druhé straně spoutává. Strach a nemoc jsou veličiny, které jsou často původem takového stavu. Moderní medicína 20. a 21. století vytvořila a vytváří reálné předpoklady prodloužit a zachránit život i v těch případech, které dříve jasně končily jenom smrtí. Tím se značně a stále zvětšuje skupina lidí, kteří se musejí psychicky i lidsky vyrovnat s faktem, že stále žijí a nadále budou žít svůj život, který se v určitých rovinách fungování stane svým způsobem omezeným spoutaným. Tento výraz jsem si vypůjčil od profesorky Haškovcové z titulu jedné z jejích úžasných knih. Lékař a pacient jsou jedinci fungující na základě stejných biologických zákonitostí. Odlišovat se mohou třeba vzděláním. V lidské rovině se vyrovnávají se stejnými problémy, bolestmi, nemocemi. Každý lékař je potencionálním pacientem, což je jeho nevýhoda, ale relativní výhoda pro pacienta. Usnadňuje to, nebo by alespoň mělo usnadnit, výraznější vcítění do pacientových problémů a jeho celkového osudu. Každý z nás je zranitelný. Kdokoliv z nás může patřit už zítra do společnosti nemocných, nehledě na to, je-li v plné životní síle, nebo na konci své životní cesty. Nemoc, ať zvolna, nebo náhle, přichází vždy nevhod. Je nečekaná, je nevítaná. Omezuje, zakazuje, spoutává. Pomoc je však nablízku. Instituce lékaře je velice důvěryhodná a zkušenosti s ní jsou spíše pozitivní. Toto konstatování však pro nového nemocného zdaleka není všemocné. Technická stránka je většinou vyřešena, ale psychická odezva organizmu potřebuje nejméně stejnou péči. Dostane se jí člověku? Pacient se z šoku z vyřčené pravdy uzavírá a jeho komunikace s okolním světem se omezuje na problematiku vlastní nemoci. Lékař pro něj zpočátku není partnerem pro sdělení jeho utrpení. Komunikuje s ním pouze na úrovni svých obtíží fyzických. Stejně tak si sám uzavírá okolní svět, protože se najednou cítí obelhán, exkomunikován. Mlčíme-li o svém trápení, tím ho jen živíme, kdežto když se s ním svěříme, snadno najdeme úlevu (Heliodoros). Mlčení je bolestivé a nezůstat s pravdou sám je jeden z opodstatněných požadavků. Kde je však hranice možnosti lékařské pomoci? Váš lékař nemá čas Na co nemá čas, aby Vás léčil, aby se vcítil do Vašeho momentálního stavu, nemá čas opustil svůj svět zdravých? Lékař musí mít čas, 2

3 musí umět vcítit se do situace člověka, kterému byla sdělena krutá pravda, která absolutně mění jeho dosavadní život. Musí mu umět poradit. Přimět nového pacienta k co nejrychlejšímu obnovení komunikace je jeden z předních a nejdůležitějších úkolů ošetřujícího lékaře. Pomocnou rukou je lékařům v dnešním světě množství institucí, poraden, ale hlavně pacientských sdružení. Jedním z takových je Sdružení Mamma Help, se svou již více jak tříletou existencí. Toto sdružení žen s onemocněním prsu dokázalo podat pomocnou ruku již mnohým zpočátku nekomunikujícím ženám. Sdílená radost je radost dvojnásobná, sdílená strast je strastí poloviční. Jak pravil již Plutarchos kdo v neštěstí se ocitne, má v nešťastném zas podporu. Podle některých amerických statistik mají ženy se zhoubným onemocněním prsu, organizované v těchto sdruženích významně lepší přežití, než stejně nemocné ženy, které jsou osamocené. Mamma Help sdružuje množství neskutečně kvalitních, obětavých, obdivuhodných žen, jejichž práce se nedá definovat, vyčíslit, často ani pojmenovat. Na konci je však radost z pomoci druhému, radost ze života. Vaše účast na dnešním setkání je výrazem porozumění, empatie a pochopení. Léčení nádoru prsu je běh na dlouhou trať. Je třeba trénovat, bojovat, věřit. Naděje na vítězství v cíli má každá, žádná není první, ani poslední. A i když dnes jsem vynechal svého oblíbeného Senecu, nemohu si závěrem dovolit zapomenout na Otakara Březinu: Nejsilnější je život největšího množství nadějí. MUDr. Václav Pecha Takto oslovil předseda našeho sdružení přítomné na společenském večeru v Atriu. Mnozí z nich už patří k trvalým sympatizantům naší komunity. Přátelé, děkujeme vám za vaši podporu a empatii! Mamma HELP přeje všem spřáteleným sdružením, která odebírají náš bulletin, hodně úspěšných akcí a spokojenosti těch, pro něž se všichni bez rozdílu snažíme udělat co je v našich silách. Těšíme se na vzájemnou výměnu zkušeností a přátelské vztahy i v roce 2003! 3

4 HLÁSÍME, ŽE Toto číslo dostanete doufám včas, tj. ještě před Silvestrem, to předchozí nám tiskárna drobet zpozdila, ale nešlo to urychlit, tak nám to, prosím, promiňte. Kdo jste přišly koncem listopadu a začátkem prosince do Centra na odpolední programy, pořídily jste si celkem výhodně pěkné dárky na Vánoce buď vlastnoručně vyrobené s Lidkou v artedílně, nebo objednané z čím dál lákavější nabídky Ryoru. Stálí zájemci chodí na tai-chi i jógu a zájem je také o rehabilitační cvičení (škoda, že se nám stále nedaří najít i další fyzioterapeutku na lekci od hodin Nevíte o někom, kdo by měl na nás v pondělí v tuto dobu čas?) Zájem byl o tajemný SU-JOK a předpokládám také v tuto chvíli, že na vánoční besídku si udělá čas každý, kdo jen trochu bude moci přijít Rok končí a tak je myslím na místě poděkovat děvčatům, co celý rok sloužila, a taky vám všem, co jste pomáhaly při nejrůznějších příležitostech (výstavy, Atrium, happening apod.) A dovoluji si doufat, že služby v Centru nezklamou ani napřesrok, že utáhnou tu celodenní zátěž, a že taky přibude vás, které přijdete pomoci vždycky, když to bude potřeba! Poděkovat musím a ráda to činím také všem našim lektorům (přednášejícími lékaři počínaje a cvičiteli a Lidkou Knorovou konče), kteří nám věnují svůj čas bez nároku na odměnu a s trvalým zaujetím a zájmem o naše problémy. A měla bych tu nyní vyjmenovat i všechny firmy, které svými sponzorskými příspěvky umožnily naši existenci a naši nabídku služeb, jež poskytujeme bezplatně, nebo s výraznou dotací (např. rekondiční pobyty). Jejich seznam by ovšem zabral značnou část bulletinu a zcela jistě bych na někoho nakonec nechtěně zapomněla takže jim v tuto chvíli děkujeme alespoň naší péefkou a přejeme jim ze srdce všechno dobré Kompletní výčet sponzorů, jakož i spolupracujících subjektů bude uveden jako každoročně ve výroční zprávě, a tu všichni dostanou na valné hromadě v dubnu Ida sestavila pro vás, které třeba nemáte kompletní ročník našeho bulletinu, seznam článků uveřejněných v jednotlivých číslech (dík za tu mravenčí práci!) a dnes ho máte k dispozici. Pokud si chcete některý starší materiál přečíst, přijďte si do Centra pro zbývající čísla a budeme-li mít už jen jedno archivní, článek vám alespoň ofotíme. Chcete-li si půjčit či vyzvednout různé informační brožurky, nestyďte se říci si o ně při vaší návštěvě Centra. V nabídce (pouze k zapůjčení) jsou i některé 4

5 zajímavé zahraniční tituly, například knížka fotografií (a příběhů) žen po rekonstrukci prsu (!), vydaná lékařkou Loren Eskenazi a fotografkou Terry Lorant v USA. Možná by stálo za to nechat se inspirovat, co říkáte? Pokud máme správné informace, některé z vás už rekonstrukci prsu úspěšně podstoupily a jsou s výsledkem spokojené. Pokusíme se brzy zařadit do programu setkání čekatelek s těmi, co se už odhodlaly, budou-li ochotné se podělit o svou zkušenost. Brzy to už budou celé čtyři roky, co jsme naše Centrum otevřely a tak se také výrazně změnila struktura členek našeho sdružení. Vedle těch, jimž se snažíme pomoci přednostně, to znamená žen, které přijdou od lékaře ohromené onou zlou zprávou, a mají celé to martyrium před sebou, přibývá v našich řadách také děvčat, co už na těžké měsíce zdlouhavé léčby pouze vzpomínají, či se spíše snaží zapomenout a žít zase pokud možno jako před tím. Snažíme se dělit naši nabídku odpoledních programů spravedlivě pro obě tyto skupiny, stejně tak jako témata a prostor v bulletinu. Je to ale čím dál tím těžší, už i proto, že začátkem prosince jsme překročili třístovkovou hranici, pokud jde o počet zaregistrovaných členů sdružení. Je jasné, že všem se v žádném případě nezavděčíme. Máme-li se ale o to alespoň s jistým úspěchem pokoušet, je nezbytné, abychom měli nějakou zpětnou vazbu. Vaše názory a potřeby si rády vyslechneme při vaší návštěvě centra či třeba na rekondičních pobytech, ale to zdaleka nestačí. Prosím proto vás, které do Centra třeba už tak často nechodíte (nebo zatím tak často nechodíte, protože vám právě není dost dobře), abyste se ozvaly telefonicky, poslaly mail či napsaly čím i vám můžeme prospět? Vynasnažíme se udělat to co nejlépe! Díky za vaši důvěru dosavadní, těšíme se na vás i v roce 2003 a přejeme vám i sobě co největší nadílku toho, co nejvíc postrádáme zdraví, klid a pohodu! Gratulace: těm z nás, které oslaví v lednu 5 své narozeniny: Marie P. a Jiřina S.(55) 1. 1., Eva K., Ing. Iva U. a Dagmar V.(55) 3. 1., Zdeňka H , Zuzana Š , Milena K , Ing. Eva Ř , Jarmila J.(55) , Věra O , Kamila M , Evženie Š , Zuzana K , Dagmar L. a Milada W , Ilona Ch , Alena P

6 Deset zásad pro zvládnutí stresu 1. Přijímejte životní změny Změna je život, změna stále přináší nové situace. Naše mysl i tělo se také trvale mění a vyvíjí. Hlavní zásadou pro zvládnutí stresu je umět se přizpůsobit každodenním změnám. 2. Věnujte více pozornosti sami sobě Jednoduché cvičení, které má téměř zázračné účinky: zaměřte svou pozornost na základní životní funkci, kterou je dýchání. Nejprve se soustřeďte na tzv. břišní dýchání dýchejte tak, že se břicho rozpíná více než hrudník. Provádějte 3 5krát denně po dobu 2 až 3 minut. 3. Naučte se rychle procházet vlastním tělem Zkuste pomocí smyslových vjemů procházet vlastním tělem od palců na nohách až k hlavě. Uvědomte si postupně jednotlivé části těla od nohou přes trup, ruce, krk, hlavu a zaměřte se, cítíte-li někde napětí. Pokud objevíte místo s větším napětím, zapojte svou představivost a pošlete na toto místo vlnu uvolnění. Praktikujte vždy po cvičení uvedeném v bodě Používejte své emoce jako vodítka Pokud jste ve stresu, pokuste se přiřadit své emoce určitým myšlenkám a pocitům. Smutek se např. často pojí s pocitem ztráty, zatímco úzkost velmi často doprovází pocit ohrožení. 5. Rozpoznejte automatické myšlenky Cvičte se v dovednosti rozpoznat mezi vlastními myšlenkami ty, které Vás nejvíce stresují. Když si např. stále opakujete není to fér, nikoho to nezajímá, když se Vám neustále vrací úvahy o smrti, či obavy ze ztráty sebekontroly. To všechno jsou příklady automatických myšlenek, které se učte u sebe rozpoznávat a prověřovat, nakolik jsou pro Vás škodlivé. 6. Vypořádejte se s vlastními sebeobviňujícími myšlenkami Existují dva typy sebeobviňujících myšlenek: první v podobě měla bych, jako např. Měla bych být lepším člověkem. Jednoduše zaměňte sloveso měla bych za chci a představit si 10krát ve své mysli žádoucí stav. Druhý typ je v podobě různých proč, např. Proč jsem tak nešťastná?. V tomto případě je nutné zaujmout aktivní stanovisko: změňte otázku na konstatování Jsem tak nešťastná, které doplňte otázkou co s tím udělám? 6

7 7. Hledejte další možnost, jak lépe zvládat stres Zjišťování toho, jak se jiní lidé vypořádávají se stresem, je také velmi užitečné. Jednotlivé možnosti si zapisujte. Psaná doporučení umožňují posoudit, které z nich se hodí i pro Vás. Dejte si pozor: i při této činnosti se objeví sebeobviňující myšlenky, jako třeba To nikdy nemohu dokázat. Zaměňte je raději na: Za jakých podmínek mohu zvládat stres tímto způsobem. 8. Bedlivě sledujte své chování Všichni máme své oblíbené způsoby, jak zablokovat svou mysl a otupit vlastní city, když prožíváme bolest nebo smutek. Cílem je uvědomit si tyto způsoby a přijmout je a přitom zároveň dodržet postup ke zvládání stresu uvedený výše. 9. Vyvarujte se zoufalství, pocitu bezmoci a sebepodceňování Tyto stavy se obvykle objevují při odloučení člověka od společnosti, ale často i v jiných situacích. Vyjděte proto do společnosti, prolomte ticho a promluvte si s někým, kdo Vám bude naslouchat. 10. Zjistěte si, kde můžete požádat o pomoc Vědět koho kontaktovat a kde si vyžádat pomoc, pokud ji potřebujete, je rovněž velmi důležitou dovedností při zvládání stresu. Uvědomte si, že stres se nevyhýbá nikomu, seberte odvahu a požádejte o vhodnou pomoc. Pokud nevíte na koho se obrátit, poraďte se se svým lékařem. Za Ryorem do Metra! Velmi rády vám oznamujeme, že firmě Ryor, která patří k našim dlouhodobým partnerům a sponzorům, se podařilo v rekordně krátké době zřídit a otevřít zcela novou prodejnu, v níž i vás jistě s radostí uvítají. Jak možná víte, oblíbená prodejna v Soukenické ulici byla v létě zničena povodněmi a tak majitelka ing. Eva Štěpánková dlouho hledala vhodné náhradní prostory. Našla je nakonec v pasáži Metro, přístupné buď z Národní třídy nebo ulice Na Perštýně a s energií sobě vlastní spolu se svými zaměstnanci otevřela za pár dní nejen dobře 7

8 zásobenou prodejnu s krásným interiérem, ale nabízí zde i zázemí poradenské. Při slavnostním otevření jsme si s Marcelou dovolily i vaším jménem popřát hodně obchodních úspěchů, dobré tržby a spokojené zákazníky, k nimž ostatně také patříme. Blahopřejeme! INTERNET Mailem k nám dorazila zpráva o otevření Internetového feministického knihkupectví, které provozuje Gender Studies, o.p.s. a kde na adrese naleznete nejen řadu knih s feministickou či gender tematikou, ale také knihy od ženských autorek nebo o ženách, jakož i recenze na domácí i zahraniční literaturu a navíc si ještě můžete zalistovat v dvoujazyčném magazínu Jedním okem / One Eye Open. Toto internetové knihkupectví je součástí informačního portálu kde vás také rády přivítají. A pokud chcete Gender Studies navštívit fyzicky, sídlí na adrese Gorazdova 20, Praha 2 a otevřeno mají v pondělí,, středu a čtvrtek od 12 do 18, v úterý a v pátek od 12 do 16 hodin. nemyslíte, že by se v tamní knihovně našlo i něco pro nás velmi užitečného? A nechcete se o svůj případný úlovek podělit s námi ostatními? Internet je dobrým prostředkem efektivního spojování informací i lidí to si většina z nás už dávno uvědomila. Jak tuto technologii co nejvíce využít, o tom přemýšlela jedna z nás, Soňa Přádná. A vymyslela Mamma evouka. Kdo se na internetu často pohybujete, asi jste už nějakého takového informačního elektronického pavouka někdy potkaly. Ale tenhle by byl jen náš, sloužil by nám k rychlejšímu přenosu konkrétních informací a Soňa se nabídla, že by se o něj starala. Jak to funguje? Soňa by ve svém adresáři vytvořila skupinu adres těch členek, které by o tuto službu měly zájem a v rámci této skupiny by jako její správce rozesílala zprávy od všech členek sdružení, které by se kdekoli dostaly k nějaké schránce na internetu. Obsahem těchto krátkých zpráv by byla aktuální sdělení, např: Mám volné dva lístky do divadla, kdo je chce? Kontaktujte mě nejpozději do nebo: Kdo by věděl, kde sehnat, kontaktujte mne nebo: Kdo by uměl poradit či pomoci s a tak podobně, zkrátka takový bazar nabídek a poptávek. Soňa slibuje, že by rozesílání zajišťovala do dvou dnů, event. přes víkend nejpozději do tří dnů a to všem, které by se do systému zapojily a měly by o rozesílání zájem. Děvčata, co nemají vlastní schránku, by inzerovat mohla, ale musela by uvést na sebe nějaké jiné spojení, např. telefon, aby se jim zájemci mohli ozvat zpátky přímo Co na to říkáte? Zkuste to a uvidí se, jak to bude fungovat! Soňa má adresu: a čeká na vaše dotazy a první aktuální nabídky či přání. 8

9 Sponzorujete svého lékaře? Také se vám stalo, že vás sestra v ordinaci taktně upozornila, že byste měla zaplatit finanční příspěvek dobrovolný sponzorský dar? A pokud jste nereagovala kladně, pocítila jste vzápětí, že jste méně vítanou klientkou, než ty dobrovolně platící? Chcete znát radu z úst ministryně zdravotnictví MUDr. Marie Součkové? Opsali jsme ji pro vás z denního tisku: Taková praxe je nepřípustná. Neexistují pacienti první, druhé ani žádné jiné kategorie. Občan by neměl být nucen u lékaře platit žádné sponzorské dary. Na tento systém by pacient neměl přistoupit. Pokud lékař platbu přece jen vyžaduje, pacient by si měl vyžádat doklad o zaplacení a ten předložit příslušnému finančnímu úřadu, který se celou záležitostí bude zabývat. Ve zdravotnictví platí hlavní zásada: pomoci každému co nejúčinněji a co nejefektivněji. Zdravotní péče musí být dostupná a kvalitní a nelze dělat rozdíly mezi movitými a chudšími. Zdraví skutečně není statek, který by se dal zhodnotit nebo dosáhnout penězi. Pro financování zdravotnictví a pro platby pacientů platí přesně stanovená pravidla, která si nikdo nesmí svévolně upravovat. Tolik paní ministryně. A jaké jsou vaše zkušenosti z praxe? Ozvete se nám? Nezapomeňte, prosím, že jako každoročně bude obtížné překlenout finančně první měsíce nového roku. Záleží jen na vás, zda svému sdružení vyjdete vstříc svým dobrovolným členským příspěvkem a přinesete jej či pošlete na účet právě v tuto dobu. Složenku přikládáme. Chtěla bych ale ještě v této souvislosti poděkovat Květě Novotné za skvělý nápad a obětavé přispění: posílá totiž na konto Mamma HELPU ze svého účtu pravidelně každý měsíc padesátikorunu. Nejde o výši příspěvku to je opravdu individuální záležitost, ale inspirace takovýmto trvalým příkazem u majitelů účtů by jistě nebyla od věci A ještě vzkaz od naší účetní, Jany Střelkové nezapomeňte uvádět svá rodná čísla, ať můžeme vaše platby dobře identifikovat! Přijměte náš dík za vaši finanční podporu, díky níž můžeme například rozesílat bulletin nejen členkám sdružení, ale také spolupracujícím firmám, a všude tam, kde je třeba, aby se o Mamma HELPu vědělo. Chcete-li pomoci svému sdružení i nějak jinak, velmi oceníme, pokud na nás budete pamatovat vždy, když se vám do rukou dostane nějaký seriózní článek o rakovině prsu (výstřižky o zázracích z Blesku ale nenoste!), případně když zachytíte nějakou zmínku v tisku o Mamma HELPu. Někdy nám nějaké zprávičky bohužel utečou 9 HORKÁ LINKA

10 Chcete-li naopak nějak pomoci kamarádkám z teplického Centra Portus, které se tradičně zabývají výrobou quiltů (přehozů sešívaných technikou patchwork) a mají na příští rok v plánu ušít jeden společný velký hedvábný přehoz pouze a jen z pánských kravat a pak ho vydražit, přineste k nám staré nemoderní kravaty, pokud nějaké vlastníte pošleme je všechny najednou do Teplic a budeme držet palce, aby se výsledek povedl! ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE Středa 15. ledna od 17 hodin Arteterapeutická dílna. Středa 22. ledna od 17 hodin MUDr. Smíšek, přednáška a ukázka cvičení s kulatou gumou na zpevnění páteřních svalů. Středa 29. ledna od 17 hodin - Jak je to s důchodovým zabezpečením a jiné vaše otázky zodpoví paní JUDr. Pelikánová, vedoucí odboru České správy sociálního zabezpečení. Středa 5. února od 17 hodin - pravidelná poradna RYORu (každou 1. středu v sudém měsíci), přijďte, máte-li nějaké kosmetické problémy nebo si chcete vyzvednout objednané krémy. Středa 12. února od 17 hodin firma DVORT předvede novou kolekci zdravotního prádla (ANITA). Zacvičme si 5 minut denně pro regeneraci páteře Pražský summit NATO poněkud zamíchal naším listopadovým programem v Mamma Help Centru a proto vás zveme znovu v lednu na přednášku MUDr. Richarda Smíška specialisty pro myoskeletální medicínu. Předvedeme si propracovanou, ale velmi jednoduchou sestavu cviků na zpevnění páteřních svalů. Potřebovat k tomu budete asi 2 metry kulaté gumy (jakou se upevňují např. zavazadla na střechu auta) a návod. Cviky jsou založeny na tom, že pohybem horní a dolní končetiny napínáme gumu přivázanou např. k ústřednímu topení, tím vzniká tah, který vychyluje naše tělo z rovnováhy. Tělo se snaží přitom reagovat zpevněním prakticky všech svalů trupu na opačné straně. Dochází ke stabilizaci těla a tím k posílení povrchových svalů trupu. Cvičíme jen mírnou silou, přizpůsobenou slabší končetině, takto dochází k rovnoměrné regeneraci svalů a správným pohybovým návykům. Po dokonalém zvládnutí cviků můžeme část cvičení provádět větší silou. K dosažení dobrých výsledků stačí cvičit 1 až 5 minut denně, ale po celý život. Přijďte se podívat, gumy a návod si můžeme hromadně objednat, a začít tak pracovat na prvním předsevzetí do Nového roku že uděláme konečně něco pro své tělo. 10

11 Odchází starý rok a naše vzpomínky patří i kamarádkám, které s námi bohužel ten nový nepřivítají. Budu vždycky s láskou vzpomínat na tichou a usměvavou Evu Lempelovou, na čerstvou meduňku z její zahrádky a moc si přeji, aby alespoň kytička na okně, kterou nám v létě přinesla, vydržela a na jaře rozkvetla. Až z Ameriky, kam se jela potěšit se svými dětmi, přišla smutná zpráva o náhlém úmrtí Joy Kohoutové. Příčinou nebyla obávaná diagnóza, a o to je snad tato ztráta pro její okolí ještě bolestnější Přejme oběma klid a smíření. V naší knihovně přibyly další dvě informační brožurky pro onkologické pacienty Nádorová bolest a její léčba Mnozí onkologičtí pacienti a jejich příbuzní se domnívají, že bolest k onkologickému onemocnění patří a nedá se s tím nic dělat. Je to omyl. Dnes je možno dostupnými léčebnými postupy u 95 % pacientů bolest zmírnit na dobře snesitelnou míru. V příručce jsou informace o tom, co je to bolest akutní a bolest chronická a jaké jsou možnosti léčby. Připomínáme také telefonní číslo linky proti bolesti: a stránky Cesta ze světa únavy Asi 75 % pacientů s nádorovým onemocněním trpí chronickou nesnesitelnou únavou a vyčerpáním, které je zcela ovládají a znemožňují jim vykonávat i nejjednodušší a nejběžnější denní činnosti. Tyto extrémní a nepřirozené stavy by neměly být důvodem k zoufalství a rezignaci, protože jsou dobře léčitelné. Brožura seznamuje s pojmy únava a anémie, proč vznikají a jakou mají souvislost s nádorovým onemocněním, a především jaké jsou možnosti jejich léčby. Více informací naleznete také na stránkách Vydavatelem obou publikací je farmaceutická firma Janssen-Cilag. Máme je v Centru v dostatečném množství, zastavte se pro ně! RECEPTY Sladký hubník (od Marie Myslivcové) Tuto nezvyklou pochoutku připravíme tak, že do ½ litru mléka (může být i smetana) namočíme rozlámanou vánočku, případně 4 5 rohlíků, vmícháme jeden tvaroh, 150 g mletého máku, g cukru, l lžičku soli, rozinky, ořechy a třeba i hrst nastrouhaného perníku, 3 4 žloutky a hlavně dvě hrsti vařených nakrájených hub, a nakonec sníh z vaječných bílků. Směs má být řidší 11

12 než na bábovku, je-li třeba, přidá se trochu mléka. Hmotu nalijeme na rozpálený pekáč, kde jsou rozpustili osminku másla a upečeme v troubě. Silvestrovská hermelínová mňamka Je třeba rozkrojit hermelín tak, aby horní menší část tvořila pokličku, spodní větší část naopak vydlabat (opatrně, pozor na díru!) a vydlabanou hmotu v misce umíchat s kořením dle chuti (červená paprika, pepř, česnek, nebo něco cizokrajnějšího, např. adžika) a máslem a ořechy (kousky vlašských jader), napěchovat zpátky do hermelínu, přiklopit a velmi pečlivě (těsně) zabalit do alobalu. Takto nechat v ledničce alespoň tři dny uležet. Pak krájet jako dortík! Jiná verze: místo másla použijte lučinu, případně zakysanou smetanu a strouhané i celé ořechy, a ještě celý dortík nakonec vyválejte ve strouhaných ořechách! MŇAM! Něco zdravého a také dobrého (od Štěpánky) Přes noc namočte a pak hodinu v papiňáku uvařte cizrnu kolik vařené cizrny, tolik dušené cibule (uduste ji lehce na dobrém oleji), přidejte česnek, sůl a koření třeba na gyros. Až to vychladne, rozmixujte na hladko a ochuťte už jen šťávou z citronu. Kdo chce jinou chuť, ochutí si pomazánku kečupem. Dá se použít na sušenky, na rohlíky, nebo jako příloha. Něco rychlého, sladkého, pro ty, co nepečou (jako já) Čokoládová klobása 250 g čokolády na vaření, 250 g moučk. cukru, 2 vejce ½ lžičky skořice, 2 tlučené hřebíčky, ½ dl silné kávy (také můžeme přidat podle chuti sekané mandle, ořechy, rozinky nebo kandované ovoce, klobása bude na řezu pestřejší) Na mírném ohni (nebo ve vodní lázni) rozehřejeme čokoládu, přidáme cukr a vajíčka a opatrně mícháme do zhoustnutí. Po odstavení vmícháme ostatní přísady, hmotu vyklopíme na mikroténový sáček a s jeho pomocí vyválíme šišku. Necháme ji v chladu ztuhnou a potom z ní krájíme plátky. Fíková klobása 250 g fíků, 30 g másla, 10 lžic moučkového cukru, mleté ořechy, šťáva z jednoho citrónu. Omyté a osušené fíky odstopkujeme a umeleme na masovém strojku. Všechny přísady pečlivě zpracujeme a z hmoty uděláme váleček, který necháme v chladu trochu vyschnout. Později krájíme hrubší plátky, které můžeme obalit mletými ořechy nebo máčet v čokoládě. Opilé vrány (sušené švestky) Sušené švestky omyjeme, osušíme a namočíme na noc do rumu nebo čaje s rumem. Do nabobtnalých švestek dáme místo pecek kešu oříšek nebo mandli. Položené na vidličce je namáčíme v čokoládové polevě, rozložíme na alobal a dáme ztuhnout do chladu. 12

13 Obsah bulletinu MAMMA HELP! rok 2002 Odborné články číslo ročník strana Co pro sebe můžeme udělat my samy (o výživě) - 1. část Co pro sebe můžeme udělat my samy - 2. část Co pro sebe můžeme udělat my samy - 3. část Co pro sebe můžeme udělat my samy - 4. část Co pro sebe můžeme udělat my samy - 5. část Co smím, co mám, co nesmím, co nemám dělat po operaci prsu (z našeho archívu) Žena po operaci prsu a odstranění uzlin Slovo do duše Ida Bartošová: Milé přítelkyně Marcela Mejstříková: Řádky k zamyšlení Jana Drexlerová: Deset rad pro duši Mgr. Marie Zemanová: Dvě krátká zamyšlení MUDr. Václav Pecha: Vážení přátelé Ida Bartošová: Tak ty prázdniny rychle uběhly Amazonky z Bialej Podlasky: Drahé přítelkyně Květa Tauerová: Milé přítelkyně MUDr. Václav Pecha: Milé dámy, vážení pánové Rekondiční pobyty Štěpánov, Štěpánov, překrásné místo Micka z Karlovy Studánky Beskyde, Beskyde, kdo po tobě ide Ještě jednou Karlova Studánka Zagori Ještě jedna malá vzpomínka na Beskydy Jak to bylo v Janských Lázních Rekondiční pobyty v roce Rady a novinky Dvort (epitézy, plavky, podprsenky)

14 Recenze knižních novinek John Robert McFarland: Od té doby, co mám rakovinu Diagnóza pořad České televize C. Franklin, G. Goodman: Jak předcházet rakovině prsu B. Konopásek a E. Javůrková: Karcinom prsu, P. Vodvářka: Třiadvacet dialogů o rakovině Úspěšné akce FYZIO MAMMA Teplice Pragomedica Ještě jedno ohlédnutí za Pragomedikou Medardova kápě 40 dní kape (pochod AVONU) Nejlepší dárek pro dítě je zdravá máma (Parukářka) Sonnblick FYZIO MAMMA Praha Organizace a poradny Co jsem si odnesla z Milána (Evropa Donna) Recepty Těstoviny s brokolicí, filé po pekařsku, salát z bílých fazolí, zapečená brokolice podle šéfkuchaře Karafiáta Salát lehký, salát vydatnější, kotlety v ostré směsi, příprava klíčených semen Pizza, Špagety a dresing s bazalkou, salát italský rajčatový, těstovinový a teplý bramborový, tvaroh. koláč Tvarohové peřinky, sirup z červené řepy od Evy, sterilovaný salát z řepy, bezinkový džem s jablky Valašská kyselica, boršč, jablečný ocet Těstoviny na kari, dva dresingy na saláty, krkonošský hubník, salát z hlávkového zelí, salát z celeru Sladkosti z Atria, Vizovické pečivo, figurky z těsta Vánoční cukroví, silvestrovské mňamky Něco více pro zdraví Diagnóza lymfedém očima pacientek Jak rychle zvýšit obsah vápníku ve stravě

15 Jak na osteoporózu? Cvičení pánevního dna Na obezitu opatrně, raději pod odborným dohledem Bolesti v zádech (cvičení) TUCET rad pro udržení čilého mozku Deset zásad pro zvládnutí stresu Naše tipy Navštivte Toulcův dvůr Je možné, že homeopatika vážně fungují? Není bylina, aby na něco nebyla Jaké potraviny mění náladu Opět Toulcův dvůr Už zase voní vanilka a skořice Ostatní Jeden den v MAMMA HELP CENTRU Zajímavé internetové adresy Hanka Poláková: báseň Červen Výňatek z vyhlášky MZ ČR upravující podmínky preventivních mammografických prohlídek Seznam zdravotnických zařízení s osvědčením o způsobilosti k provádění preventivních prohlídek prsu Lymfedém: Blanka Mňuková Vážené a milé kolegyně: Soňa Přádná Nemocenské se v roce 2003 nezvýší Benkon Benešov, báseň: Rekondiční z Jánek Bulletin MAMMA HELP! vydává Sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu s finanční podporou Ministerstva zdravotnictví. Odborná garance: MUD. Václav Pecha. Evidenční číslo: MK ČR E Adresa: U Vinohradské nemocnice 4/2256, Praha 3 Tel , , Redakce: Jana Drexlerová, Ida Bartošová, grafika: Helena Fialová Tisk: UNITISK Kněževes 15

16 I v roce 2003 navštivte MAMMA HELP CENTRUM, budete-li potřebovat pomoc, radu, útěchu, povzbuzení, odvahu Rádi vás přivítáme!

3 / 2002 BŘEZEN Štěpánov Co pro sebe můžeme udělat my samy? Cvičení pánevního dna FYZIO MAMMA Teplice 2002

3 / 2002 BŘEZEN Štěpánov Co pro sebe můžeme udělat my samy? Cvičení pánevního dna FYZIO MAMMA Teplice 2002 3 / 2002 BŘEZEN Štěpánov Co pro sebe můžeme udělat my samy? Cvičení pánevního dna FYZIO MAMMA Teplice 2002 SLOVO DO DUŠE Řádky k zamyšlení Vraťme se na chvíli do dob Antiky, která nám zanechala nejen umělecká

Více

Slovo do duše od Jany Internetová zdravotní knížka Štěpánov Program Valné hromady

Slovo do duše od Jany Internetová zdravotní knížka Štěpánov Program Valné hromady 3 / 2003 BŘEZEN Slovo do duše od Jany Internetová zdravotní knížka Štěpánov Program Valné hromady SLOVO DO DUŠE Milé mammahelpky, jak již v minulém čísle bulletinu poznamenala Ida, je třeba lépe se rozhlížet

Více

Novinky z MAMMA HELP CENTRA Večer v Atriu 01 Regionální zástupci léčby bolesti Karlovy Vary Kde koupíte amarant a co s ním

Novinky z MAMMA HELP CENTRA Večer v Atriu 01 Regionální zástupci léčby bolesti Karlovy Vary Kde koupíte amarant a co s ním 12/ 2001 PROSINEC Novinky z MAMMA HELP CENTRA Večer v Atriu 01 Regionální zástupci léčby bolesti Karlovy Vary Kde koupíte amarant a co s ním SLOVO DO DUŠE: Milé mammahelpky, Nedá se nic dělat, ale právě

Více

12 / 2004 PROSINEC. Na vánoční strunu Milé Mammahelpky, milá Kristino Sílu mi dej! aneb Víkend pro MAMMA HELP Jak nám vlály uši Mammotomie

12 / 2004 PROSINEC. Na vánoční strunu Milé Mammahelpky, milá Kristino Sílu mi dej! aneb Víkend pro MAMMA HELP Jak nám vlály uši Mammotomie 12 / 2004 PROSINEC Na vánoční strunu Milé Mammahelpky, milá Kristino Sílu mi dej! aneb Víkend pro MAMMA HELP Jak nám vlály uši Mammotomie SLOVO DO DUŠE Na vánoční strunu Na konci prosince míváme obvykle

Více

11 / 2004 LISTOPAD. Kdy mohou být nádory prsu dědičné? Sláva pohybu Nová poradna Z jiných organizací Co znamená, když se řekne...

11 / 2004 LISTOPAD. Kdy mohou být nádory prsu dědičné? Sláva pohybu Nová poradna Z jiných organizací Co znamená, když se řekne... 11 / 2004 LISTOPAD Kdy mohou být nádory prsu dědičné? Sláva pohybu Nová poradna Z jiných organizací Co znamená, když se řekne... SLOVO DO DUŠE Ne/mocný muž a nemocná žena Tvrdit o mužích, že jsou pohlaví

Více

Deset rad pro duši Pragomedica Cvičení při bolestech zad Recenze: Od té doby, co mám rakovinu

Deset rad pro duši Pragomedica Cvičení při bolestech zad Recenze: Od té doby, co mám rakovinu 4 / 2002 DUBEN Deset rad pro duši Pragomedica Cvičení při bolestech zad Recenze: Od té doby, co mám rakovinu SLOVO DO DUŠE Deset rad pro duši 1. Směj se co nejčastěji. Aktivují se při tom hormony štěstí

Více

SLOVO Z DUŠE Zářijová cesta do Polska

SLOVO Z DUŠE Zářijová cesta do Polska SLOVO Z DUŠE Zářijová cesta do Polska S polskými Amazonkami z Białej Podlaski se přátelíme už od roku 2001, a toto zářijové setkání bylo už naše páté. Praha, Biała Podlaska, Beskydy, znovu Praha a teď

Více

O NE moci, o níž se nám nechce hovořit

O NE moci, o níž se nám nechce hovořit 4/2009 DUBEN Slovo do duše od Jany Zrnečkové Přemýšlíte o rekondici? O prevenci v Havířově Jak jsme oslovili soukromé dárce Co se dělo v centrech Kdy půjdeme do důchodu? Zapište si do diáře zlom.indd 1

Více

MAMMA HELP! 4 / 2015 DUBEN Představujeme vám: tým olomouckého MH centra BULLETIN SDRUŽENÍ PACIENTEK S NÁDOROVÝM ONEMOCNĚNÍM PRSU

MAMMA HELP! 4 / 2015 DUBEN Představujeme vám: tým olomouckého MH centra BULLETIN SDRUŽENÍ PACIENTEK S NÁDOROVÝM ONEMOCNĚNÍM PRSU MAMMA HELP! BULLETIN SDRUŽENÍ PACIENTEK S NÁDOROVÝM ONEMOCNĚNÍM PRSU 4 / 2015 DUBEN Představujeme vám: tým olomouckého MH centra Podpořte nás zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS MAMMAHELP na číslo 87777.

Více

Vánoce, nejkrásnější svátky v roce

Vánoce, nejkrásnější svátky v roce 12/2009 PROSINEC Zastav se, ať tě nesmete lavina Jak na nemoc I my můžeme pomoci hledat lék na rakovinu Co pro vás chystáme na leden v MH centrech Všem mammahelpkám přejeme co nejkrásnější Vánoce! zlom.indd

Více

MAMMA HELP! 5 / 2015 KVĚTEN. Představujeme vám: tým královéhradeckého MH centra BULLETIN SDRUŽENÍ PACIENTEK S NÁDOROVÝM ONEMOCNĚNÍM PRSU

MAMMA HELP! 5 / 2015 KVĚTEN. Představujeme vám: tým královéhradeckého MH centra BULLETIN SDRUŽENÍ PACIENTEK S NÁDOROVÝM ONEMOCNĚNÍM PRSU MAMMA HELP! BULLETIN SDRUŽENÍ PACIENTEK S NÁDOROVÝM ONEMOCNĚNÍM PRSU 5 / 2015 KVĚTEN Představujeme vám: tým královéhradeckého MH centra Podpořte nás zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS MAMMAHELP na číslo

Více

Předváděly jsme naše klobouky na veletrhu Styl a Kabo Co se dělo v MH centrech Recepty Informace o poplatcích ve zdravotnictví

Předváděly jsme naše klobouky na veletrhu Styl a Kabo Co se dělo v MH centrech Recepty Informace o poplatcích ve zdravotnictví 3/2008 BŘEZEN Předváděly jsme naše klobouky na veletrhu Styl a Kabo Co se dělo v MH centrech Recepty Informace o poplatcích ve zdravotnictví zlom.indd 1 9.3.2008 22:36:24 Jen pro ten dnešní den Ale nejen

Více

MAMMA HELP! 15 LET S VÁMI 3 / 2014 BŘEZEN. Kyjov a Brno slavíme deset let! Tři roky MH centra Olomouc. Už je to dávno za mnou...

MAMMA HELP! 15 LET S VÁMI 3 / 2014 BŘEZEN. Kyjov a Brno slavíme deset let! Tři roky MH centra Olomouc. Už je to dávno za mnou... MAMMA HELP! BULLETIN SDRUŽENÍ PACIENTEK S NÁDOROVÝM ONEMOCNĚNÍM PRSU 15 LET S VÁMI 3 / 2014 BŘEZEN Kyjov a Brno slavíme deset let! Tři roky MH centra Olomouc Už je to dávno za mnou... Valná hromada se

Více

BONUS1. mimořádná akce. nepřehlédněte. Jak se žije s reformou... Správná volba pro dnešek i budoucnost. Vy se ptáte, my odpovídáme

BONUS1. mimořádná akce. nepřehlédněte. Jak se žije s reformou... Správná volba pro dnešek i budoucnost. Vy se ptáte, my odpovídáme Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví BONUS1 2008 Jak se žije s reformou... Správná volba pro dnešek i budoucnost Vy se ptáte, my odpovídáme nepřehlédněte mimořádná

Více

MĚSÍČNÍK OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ARCUS ONKO CENTRUM

MĚSÍČNÍK OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ARCUS ONKO CENTRUM MĚSÍČNÍK OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ARCUS ONKO CENTRUM Z OBSAHU: Milánský kongres Vzdělávací seminář v IKEM Očkování proti rakovině Členský sněm Nový klub pacientů Mnohočetný myelom Česká myelomová skupina Švýcarsko

Více

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno obsah 2 4 5 10 11-13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno téma závažná nemoc v rodině žijeme a jsme spolu šance pro postižené a jejich rodiny neklidné stránky

Více

3. vydání. Časopis pro pacienty. Téma: Vyvážený přísun draslíku. Novinky z naší sítě dialyzačních středisek

3. vydání. Časopis pro pacienty. Téma: Vyvážený přísun draslíku. Novinky z naší sítě dialyzačních středisek Časopis pro pacienty 3. vydání Téma: Vyvážený přísun draslíku Novinky z naší sítě dialyzačních středisek Lidé z NephroCare: Považuji se za šťastného člověka Rozhovor: Vrátit se naplno do života Péče pro

Více

Milé čtenářky a milí čtenáři, Kdo byl s námi v roce 2014

Milé čtenářky a milí čtenáři, Kdo byl s námi v roce 2014 1 1 / 2015 Milé čtenářky a milí čtenáři, vítám vás v roce 2015 a zároveň vám přeji, aby vás v něm provázelo vše jen to NEJ! I nadále se budu těšit na spolupráci s vámi, jež mi jistě pomůže vytvořit časopis,

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Pomáháme ženám s rakovinou prsu Jsme nejlepšími odborníky na život po nemoci! Duben 2013

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Pomáháme ženám s rakovinou prsu Jsme nejlepšími odborníky na život po nemoci! Duben 2013 Zpravodaj ALEN DUBEN 2013 1 Motto: Každý život má svůj Mys dobré naděje A L E N S D R U Ž E N Í Ž E N P R A H A IČO: 47 61 01 91 sídlo: Vratislavova 156/22, 128 00 PRAHA 2 Vyšehrad web: http://alen.tym.cz/

Více

PARKINSON. 15 číslo. časopis Společnosti Parkinson. květen 2004. Vladimir Kokolia: Keř

PARKINSON. 15 číslo. časopis Společnosti Parkinson. květen 2004. Vladimir Kokolia: Keř PARKINSON 15 číslo květen 2004 časopis Společnosti Parkinson Vladimir Kokolia: Keř Klub Parkinson Litomyšl: Vánoční besídka s pohoštěním a vlastní výrobou květináčků, zpíváme koledy s p. Kučerou a také

Více

Stomické listy. Irigace - výplach střeva přes kolostomii. Žít plnohodnotně Rozhovor s Pavlem Kremlem o zákeřné nemoci. Přehled stomických pomůcek

Stomické listy. Irigace - výplach střeva přes kolostomii. Žít plnohodnotně Rozhovor s Pavlem Kremlem o zákeřné nemoci. Přehled stomických pomůcek Stomické listy B. Braun magazín pro stomické pacienty a nejen pro ně 1 2011 Žít plnohodnotně Rozhovor s Pavlem Kremlem o zákeřné nemoci Strana 4 Přehled stomických pomůcek Strana 12 Irigace - výplach střeva

Více

První test vozu Elbee v Česku: Speciál pro invalidy překvapil! strana 19

První test vozu Elbee v Česku: Speciál pro invalidy překvapil! strana 19 www.muzes.cz Koupí tohoto časopisu podpoříte Časopis pro ty, kteří se nevzdávají 10/2014 Jednotlivý výtisk 30 Kč / Předplatitelé 20 Kč První test vozu Elbee v Česku: Speciál pro invalidy překvapil! strana

Více

podzim 2012 zima 2012 Pavel Pavel: Člověk, který rozhýbal sochy Už je nás 700 tisíc! Zábavná hra a kvíz o 5 tabletů

podzim 2012 zima 2012 Pavel Pavel: Člověk, který rozhýbal sochy Už je nás 700 tisíc! Zábavná hra a kvíz o 5 tabletů Zábavná hra a kvíz o 5 tabletů podzim 2012 zima 2012 Pavel Pavel: Člověk, který rozhýbal sochy Už je nás 700 tisíc! OBSAH Úvodník generálního ředitele... 3 Novinky ve zdravotním pojištění... 4 Prevence

Více

SNI O TOM, CO TI PŘINÁŠÍ RADOST. JDI TAM, KAM CHCEŠ JÍT. BUĎ TÍM, KÝM CHCEŠ BÝT, PROTOŽE MÁŠ JEN JEDEN ŽIVOT.

SNI O TOM, CO TI PŘINÁŠÍ RADOST. JDI TAM, KAM CHCEŠ JÍT. BUĎ TÍM, KÝM CHCEŠ BÝT, PROTOŽE MÁŠ JEN JEDEN ŽIVOT. o b č a n s k é s d r u ž e n í n a p o d p o r u p a c i e n t ů s l y m f o m e m a j e j i c h b l í z k ý c h Bulletin číslo 1/2009 SNI O TOM, CO TI PŘINÁŠÍ RADOST. JDI TAM, KAM CHCEŠ JÍT. BUĎ TÍM,

Více

KDYŽ JSOU MANDLE NA OBTÍŽ

KDYŽ JSOU MANDLE NA OBTÍŽ číslo 14 39 Kč ZIMA 2013/2014 KDYŽ JSOU MANDLE NA OBTÍŽ HYGIENA MIMINKA ZIMNÍ HRY V TEPLE DOMOVA E-SHOP HAMÁNEK MUDr.ování s Hamánkem TIPY NA NÁPADITÉ SVAČINKY Novinky od Hamánka VYVÁŽENÝ OBĚD NEJEN NA

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Pomáháme ženám s rakovinou prsu Jsme nejlepšími odborníky na život po nemoci! D u b e n 2015

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Pomáháme ženám s rakovinou prsu Jsme nejlepšími odborníky na život po nemoci! D u b e n 2015 Zpravodaj ALEN D U B E N 2015 1 Motto: Každý život má svůj Mys dobré naděje A L E N S D R U Ž E N Í Ž E N P R A H A IČO: 47 61 01 91 sídlo: Vratislavova 156/22, 128 00 PRAHA 2 Vyšehrad web: www.alen.tym.cz

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra Sociální pedagogiky Možnosti paliativní péče s důrazem na smysl doprovázení umírajících a utváření životních postojů a hodnot. Bakalářská práce Brno 2007

Více

Hlachová Být spolehlivým partnerem str. 1, 10 11. Bronislava. Triola opět získala CZECH MADE. O ničem

Hlachová Být spolehlivým partnerem str. 1, 10 11. Bronislava. Triola opět získala CZECH MADE. O ničem l i s t o p a d 2 0 1 0 / 1 1 V y c h á z í j a k o p ř í l o h a č a s o p i s u P r o s p e r i t a Ž e n a, k t e r á s e n e z t r a t í O ničem Eva Brixi Jak preclík na talíři Jak báseň na stole Všechny

Více

O invalidní důchod si bude od příštího roku potřeba zažádat

O invalidní důchod si bude od příštího roku potřeba zažádat Stěžeň 4/2008 - Proč si nemocní vybírají peritoneální dialýzu? TVÁŘ Z OBÁLKY 8. Jaké jsou hlavní motivace nemocných Psycholožka Marcela Znojová zjišťovala v rámci Interního oddělení Strahov VFN motivace

Více

na návštěvě anna packová rozhovor o školním stravování Relaxace křížovka pošlete recept v zimě zahřeje

na návštěvě anna packová rozhovor o školním stravování Relaxace křížovka pošlete recept v zimě zahřeje 42. číslo zima 2013 magazín ag foods group a. s. křížovka pošlete recept anna packová rozhovor o školním stravování na návštěvě Ve středočeském kraji INSPIRUJTE SE Upečte si vastní chleba Tipy na vánoční

Více