Obecnický ZPRAVODAJ PROSINEC 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecnický ZPRAVODAJ PROSINEC 2010"

Transkript

1 Obecnický ZPRAVODAJ PROSINEC 2010 Vydává Obec Obecnice ( ) Redakce Bohouš Svoboda ( ) Co také najdete v Obecnickém zpravodaji: Obecní úřad Obecnice SDH Obecnice Masarykova základní škola Mateřská škola Krásné Vánoce! Vrcholky stromů na brdských kopcích zakryla vločková opona. Na Obecnici i na Oseč padla bílá tma, po krajině se rozzářily vzdálené okenní čtverečky domů a chalup. Až od krmelců se vysoká zaběhla podívat na tu světelnou krásu. Srnky a laně občas zděšeně odskočily zpět do lesa, to když na chalupách a na oknech se prudce rozblikaly barevné řetězy. Jeleni a srnci většinou neutíkali, zajímaly je svítící siluety pasoucích se srnek. Holt chlapi. Blíž se však nešli podívat, protože je většinou hlídal podivný chlapík v červeném hábitu, který se po zdi sápal do patra. Vzdělaným zvířátkům se mohlo zdát v té bílé tmě, že Země byla napadena nějakou mimozemskou civilizací a po krajině přistály hranaté létající talíře. Bílá opona klesla pomalu k zemi, jako když spadne bílá látka z odhalované sochy. Rozednělo se a odhalená socha brdské krajiny se ukázala v celé kráse. Zasněžené koruny stromů, jiskřící pláně brdských luk, ostré hroty stříbrných rampouchů visících ze střech, blýskavé plošky ledu v potoce omývané plynoucí zpěněnou vodou. A stopy. Zajíců, srnek, psů, koček a jiné havěti pobíhajících po krajině. Ba i lišek. Zrovna minulý týden jsme se ženou narušili rovnováhu přírody. Při jízdě do Obecnice jsme byli svědky, jak se statný zajíc zachránil před liš- kou tím, že sebevražedně se vrhl pod kola našeho auta. Ubrzdili jsme to a zajoch pádil dál. Liška se otočila a pelášila do lesa. Ještě že zajíce u nás nehoní medvědi, možná bychom k lesu pelášili my. V minulém úvodníku jsem se napráskal o svých úletech s telefonem. Snažil jsem se to svést na podzimní počasí. Bohužel to pokračuje i v zimním počasí. Dnes ráno jsem se oblékal a protože hlásili v rozhlasu kruté mrazy, vzal jsem si ze skříně pletenou vestu. Po chvíli jsem se rozhodl jí obléct. Povídám ženě: Neviděla jsi kam jsem položil vestu? Podívala se na mne: To myslíš vážně? No fakt vždy bude venku zima. Ach jo, vždy už jí máš na sobě! Raději jsem ji nepřesvědčoval, že mi jí někdo musel nenápadně obléct. Asi fakt ta blbost. To samé jsem si myslel, když jsem jel autem domů přes nynější ledový obecnický tankodrom a kluci, co dělají kanalizaci mne, zastavili, abych počkal, až ten asfalt dodělají. Asi zase blbost. Nebyla, fakt asfaltovali. Asi se musí z kraje vyčerpat dotace stůj co stůj. Koncem roku jsme všichni trochu vyčerpaní, bude nutné si trochu přes vánoční svátky odpočinout. To je ono, klídek, pohoda, tabáček, pustit si nějaký dojáček, zbavit se natáček, načít s něčím dobrým sáček, schovat na nový rok láček, sednout ke kupě hraček a.. hrát si. bs PŘÁNÍ K VÁNOCŮM A DO NOVÉHO ROKU. Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné a radostné prožití svátků vánočních. Do nového roku 2011 Vám přeji hodně zdraví, lásky a štěstí, aby Vás klid a pohoda provázely po celý další rok. Starosta obce Josef Karas Poj te si s námi zazpívat koledy. v pátek 24. prosince ve hod. na návsi u vánočního stromu v Obecnici

2 2 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Prosinec 2010 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU REKONSTRUKCE KANALIZACE V LUKÁCH Byly ukončeny práce na rekonstrukci kanalizace v části obce Obecnice V Lukách. Celá akce byla spolufinancována se Středočeským krajem z Fondu životního prostředí. V současné době probíhají práce na úpravách na soukromých pozemcích. Josef Karas Z usnesení č. 5/2010 ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce Obecnice konaného dne 10. listopadu 2010 (zkráceno dle zápisu p. M. Novotné a p. J. Hronkové) Bylo přítomno 15 zastupitelů a sedm hostů, patnácti hlasy byla zapisovatelkou určena p.alena Kadlecová, určena volební a mandátová komise ve složení p. Jana Kaslová, p. Slávka Krylová a p. Hana Nelibová. Zastupitelstvo obce Obecnice vzalo na vědomí informaci mandátové komise o ověření platnosti osvědčení o zvolení členů zastupitelstva a schválilo návrh programu ustavujícího zasedání. Patnácti hlasy byli schváleni ověřovatelé zápisu p. Zdeněk Petráň a p.martina Mizerová, návrhová komise ve složení p. Marie Novotná a p. Jarmila Hronková, stávající jednací řád zastupitelstva a tajný způsob volby starosty a místostarostů dle postupu uvedeného předsedajícím p. Hudečkem. Zastupitelstvo obce Obecnice zvolilo patnácti hlasy starostou p.josefa Karase a místostarostu p. Josefa Hudečka, čtrnácti hlasy (jeden proti) místostarostu p. Jaroslava Krejčího, čtrnácti hlasy (jeden se zdržel) člena rady p. Jana Urbánka, čtrnácti hlasy (jeden se zdržel) člena rady p. Markétu Švehlovou. Zastupitelstvo obce Obecnice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. Patnácti hlasy schválilo předsedkyní finančního výboru p. Markétu Švehlovou, členku finančního výboru p. Marii Novotnou a p. Janu Kaslovou. Čtrnácti hlasy (jeden se zdržel) schválilo zastupitelstvo předsedu kontrolního výboru p. Jana Urbánka, členy kontrolního výboru p.danu Poplšteinovou a p. Václava Vohradského. Zastupitelstvo obce Obecnice v souladu s 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích patnácti hlasy určilo, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. Zastupitelstvo obce Obecnice v souladu s 72 zákona o obcích určilo patnácti hlasy odměny neuvolněných členů zastupitelstva ve výši člen 340,- Kč, člen rady 1 890,- Kč a místostarosta 6 180,- Kč, a to od Zastupitelstvo obce Obecnice schválilo oddávající p. Josefa Karase a p. Josefa Hudečka. red. ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ Zimní nadílka sněhu nás v letošním roce navštívila poměrně brzy. Přestože některé předpovědi počasí předpovídaly, že sníh do vánoc nevydrží se zdá, že po několika předchozích letech, kdy sníh nebyl, budou letošní svátky bílé. Sníh přináší radost pro naše děti, vnoučata a pro milovníky zimních sportů a zimní turistiky. Má to ale také svou druhou tvář, a to je údržba komunikací a chodníků. Prozatím se daří udržet sjízdnost místních komunikací a schůdnost chodníků vcelku dobře, i když se nějaké problémy vyskytly. Horší je to se silnicí III třídy, kterou udržuje SÚS Benešov. Zvláště po poslední oblevě a následných mrazech zůstala komunikace od kostela směrem na Oseč pokryta zmrzlými kusy ledu, takže se zde nechalo jezdit jen s velkou opatrností a sebezapřením. Několikráte jsme upozorňovali pracovníky údržby silnic, že je zapotřebí komunikace stáhnout radlicemi, aby rozbředlý sníh na silnici neutvořil zmrazky, ale bohužel bezvýsledně. Při údržbě místních komunikací se stále ve větší míře setkáváme s neukázněností majitelů aut, kteří nechávají svá vozidla na ulici před domem. Zvláště v místech, kde jsou ulice úzké, nemůžeme sníh odklidit nebo se tam traktor s radlicí nevejde. Nejhorší situace je v části obce V Lukách, kde traktorista kličkuje mezi zaparkovanými auto- mobily jako při slalomu. Podobný stav je ale i v jiných částech obce. Při tomto způsobu jízdy se může poměrně snadno stát, že může zachytit radlicí o některé takto stojící auto. Stačí, aby při vyhýbání se vozidlům zachytil o obrubník, který není pod sněhem vidět a je dílo zkázy dokonáno. Žádáme proto majitele automobilů, kteří parkují v těchto nebezpečných místech, aby si svá vozidla dávali na dvůr popřípadě do garáží a umožnili tak bezpečný průjezd techniky zabezpečující údržbu komunikací. Umožní tím nejenom snadnější a kvalitnější údržbu, ale vyhnou se i možným komplikacím při poškození svého vozidla. Nezbývá než si přát, aby Vánoce byly skutečně bílé, vždy sníh k tomuto ročnímu období patří, a abychom si na sněhu a náledí nepřivodili nějaký úraz. Josef Karas Pohled na svět jinýma očima? Tíživá životní situace mě naučila hodnotit lidi? V nouzi poznáš přítele... Díky vašemu zpravodaji máme tu možnost zaslat velké díky a projevit náš vděk pí učitelce Mgr. Janě Pokorné, která je třídní učitelkou třetí třídy MZŠ Obecnice. Dne se stala těžká dopravní nehoda v naší rodině. Mimo jiné byl i těžce raněn a na životě ohrožen i náš syn, též brácha, kamarád a žák Vojtěch Vítek. Jeho zranění si vyžádala další nepřítomnost ve škole. Jako žák ve třetí třídě by látku velmi těžko doháněl. Paní učitelka ve svém volném čase docházela pravidelně k nám domů a pomáhala Vojtíškovi dohnat zameškanou látku. Proto tedy ještě jednou moc a moc děkujeme za Váš volný čas, ochotu a trpělivost. Poděkování též chceme poslat Masarykově základní škole Obecnice, která toto vše umožnila. S poděkováním celá rodina Vítkova.

3 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Prosinec MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici Zaměstnanci a žáci Masarykovy základní školy Obecnice přejí všem občanům příjemné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do roku Dopis Ježíškovi Jan Laně Zdar, Ježíšku, jak se máš? Copak mi zas letos dáš? Mám jen jedno malé přání, o tom Ty však nemáš zdání. Proto posílám Ti, ne dopis jako malé děti. Chtěl bych notebook do školy, abych se mohl učit, dělat na něm úkoly, pravopis si cvičit. Když Ti ještě zbydou kačky, nedávej mi žádný hračky. Radši mi ty prachy dej, ani chvilku nečekej. Anděl Ondřej Srch UŽ DORAZILA PANÍ ZIMA Malý anděl stojí v lese a zimou se celý třese. Poj, andílku, na chvilinku, poj, andílku, sem a splň mi můj sen. Půjčím ti kabátek, chci ho pak nazpátek. Zahřeješ se v teplíčku, povíš o mně v nebíčku. Je to jisté! Paní Zima dorazila v plné parádě. Asi se na nás pořádně těšila, protože nastoupila rychle a využila skoro vše, čím nás může ohromit - vyplazuje na nás sněhové jazyky, vyrábí na cestách klouzačky, zatěžkává střechy domů. Kouká nám do okna, láká děti ven a dospělé možná trochu štve. Tatínkové musí odhazovat hromady sněhu, topení jede na plný výkon a maminky se statečně kloužou po cestě s plnými nákupními taškami. Jen děti jsou ve svém živlu. Těm chlad nevadí a sněhu se nemohly dočkat. Baví je klouzat se (i tam, kde by zrovna neměly), hrát sněhové bitvy, dovádět v závějích, sáňkovat, bobovat, lyžovat,... Zkrátka je toho hodně, co paní Zima nabízí. Děti mají nejraději tu nadýchanou pokrývku z měkoučkých sněhových vloček, které se snášejí z nebe a tancují ve vzduchu tak dlouho, až skončí na jedné hromadě se svými kamarádkami. Zatímco děti jsou nadšené, rodičům se to moc nelíbí, protože jejich ratolesti chodí domů zmáčené a promrzlé. Ale, vážení rodiče, než začnete hubovat, položte si otázku: Byli jsme jiní? Když mají děti radost ze zimy, nechte je, a si jdou zadovádět do čerstvě napadaného sněhu. Přidejte se k nim a užijte si tu nádheru společně. Jan Kotápiš Výsledky Olympiády v českém jazyce 6. prosince proběhlo školní kolo 37. ročníku Olympiády v českém jazyce. V I. kategorii soutěžili žáci 8. a 9. ročníku. Nejprve řešili úkoly z gramatické části, následně tvořili sloh na dané téma. Během soutěže museli prokázat nejen znalosti, ale také logické uvažování a nápaditost. Jak soutěž dopadla? První místo vybojovala Kateřina Kryllová, druhou příčku obsadila Andrea Brožková a třetí se umístila Sabina Drábková. Anna Kadlecová Po celé škole se rozezněly vánoční koledy Dne proběhla ve 4. třídě Masarykovy ZŠ Obecnice pěvecká a hudební soutěž Zpěvy vánoční. Této akce se zúčastnilo 26 žáků z třídy. Soutěž byla rozdělena na tři kategorie sólový zpěv, sborový zpěv, hra na hudební nástroj. Roli poroty přijaly Mgr. Jana Pokorná a Mgr. Eva Bízová. Po celé škole se rozezněly vánoční koledy. Děti předvedly velmi kvalitní výkony, za které byly odměněny dary, které poskytla firma Seznam. Mgr. Eva Bízová a Mgr. Jana Pokorná MIKULÁŠSKÝ TURNAJ v MZŠ Obecnice Dne se konal Mikulášský turnaj pro žáky 1. stupně MZŠ Obecnice. Ačkoliv nám hlavní Mikuláš (rozhodčí - Mgr. Jiří Matějka) onemocněl, turnaj se nakonec (pokračování na str. 4)

4 4 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Prosinec 2010 MIKULÁŠSKÝ TURNAJ v MZŠ Obecnice (dokončení ze str. 3) konal. Organizací turnaje byly pověřeny,,čertice a Mikuláška. Turnaje se zúčastnilo celkem 40 žáků, kteří byli rozděleni do tří družstev: Mikulášci, Perníčci, Čertíci. V každé skupině měli zastoupení žáci z 1., 2., 3., 4. i 5. třídy. Na začátku turnaje byla dětem vysvětlena pravidla hry, žáci byli poučeni o bezpečnosti. Hrálo se v duchu fair play.turnaj vyhráli Mikulášci, Čertíci zabodovali druhým místem a Perníčci obsadili třetí místo. Odměnou byly dětem předány krásné diplomy a malá sladkost. Turnaj byl začleněn do projektu Výchovy ke zdraví. Jsme rádi, že se všichni s nadšením zapojili do adventních akcí pořádaných školou. Těšíme se na další sportovní turnaje školy. Mgr. Jana Pokorná, Mgr. Eva Bízová, Mgr. Kateřina Fricová, Mgr. Barbora Zívrová DEN TOLERANCE Tak jako každým rokem se na naší škole již tradičně konal Den tolerance, který letos připadl na 8. prosince Projektového dne se zúčastnila téměř celá škola - od 2. do 9. ročníku. Opět k nám zavítaly lektorky humanistického centra Narovinu paní Mgr. Lenka Rosková, PhDr Jolana Ročňová a Mgr. Veronika Šimečková PhD. Z občanského sdružení Wontanara, které se zabývá již od roku 1999 Adopcí na dálku a dalšími projekty na výstavbu škol a nemocnic v Africe, nás přijela navštívit Mgr. Dagmar Bystřická PhD, která dětem přiblížila situaci ve školství v Guineji. Pro děti byly tyto informace velmi zajímavé, protože v loňském roce naše škola adoptovala čtyřletého chlapečka Mohameda Lamine, který žije právě v Guineji, ve městě Konakry. Dětem prvního stupně se převážně věnovala lektorka Veronika Šimečková, která vytvořila atmosféru života v africké vesnici pomocí krásných fotografií, různých předmětů a látek. Po zhlédnutí filmu o životě afrických dětí následovala beseda, během které se mohli žáci ptát na všechno, co je zajímalo. Dozvěděli se tak o rozdílech mezi životem u nás a v Africe. Během dopoledne je čekala ještě výroba školních pomůcek, výroba masek a pásmo s diapozitivy Jak se žije v Africe, přibližující jim přírodu, jídlo i kulturní zvyky této oblasti. Děti tento program velmi zaujal, protože řada informací pro ně byla úplně nová a překvapivá. Pro žáky druhého stupně, kteří se již s problematikou života v Africe seznámili v loňském roce, byl připraven trochu jiný program. Žáci 6. a 7. ročníku zhlédli film Dětští vojáci a lektorka Lenka Rosková s nimi pak besedovala o problematice zneužívání dětí ve vojenských konfliktech po celém světě. Pro žáky 8. a 9. třídy měla připravený film o obchodu s lidmi a sexuálním zneužívání na Ukrajině. V následné diskuzi se dozvěděli více o tomto závažném problému, se kterým se bohužel mohou setkat i v naší zemi. Všichni žáci druhého stupně se dále postupně vystřídali v programu primární prevence týkající se AIDS/HIV vedeném lektorkou Jolanou Ročňovou, která se specializuje na toto závažné téma. Interaktivní a zábavnou formou se jim snažila tuto oblast přiblížit, což se jí - dle vyjádření žáků - zřejmě také podařilo. Marie Riegertová, učitelka Jaké byly pocity žáků druhého stupně z programu Dne tolerance?...beseda mi přinesla nové informace o HIV/AIDS, přehodnotila jsem některé své názory... Ačkoli jsme diskutovali o vážném tématu, oceňuji, že lektorka dokázala mluvit s vtipem... Zapůsobil na mě film o tom, jak žijí lidé v Africe. Bylo mi jich líto, zvláště dětí... Zaujalo mě vyprávění o životě v Guineji, odkud pochází malý chlapec, kterého jsme adoptovali na dálku... Připadalo mi hrozné, kolik dětí bojuje v armádě a jaký mají život... Při filmu o únosech a obchodu s lidmi jsem si uvědomila, jak musím být opatrná. Na každém rohu číhá nebezpečí a člověk si to ani neuvědomuje... MATEŘSKÁ ŠKOLA Zprávičky ze školky Ve dnech 25. a 26. listopadu proběhl v mateřské škole vánoční jarmark. Děkujeme všem rodičům, kteří přispěli materiálem, hotovými výrobky a prací. Výtěžek bude použit na nákup hraček, pracovních pomůcek, atp. 3. prosince jsme nakoukli do pekla a podívali se do nebeských bran v Galerii Farního domu v Obecnici. Nechyběla ani mikulášská nadílka. Dále v prosinci proběhne ve školce vánoční besídka, děti z dramatického kroužku z MZŠ nám zahrají pohádku, navštívíme Hornickou chaloupku v Příbrami, zazpíváme koledy starším spoluobčanům ve Staročeské hospodě. Všichni z MŠ přejeme všem hodně zdraví a spokojenosti v roce 2011.

5 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Prosinec Lékař a my VÁNOČNÍ BLAHOBYT Nejdříve jen ochutnáváme při pečení cukroví, pak se ale projíme od Štědrého dne do Silvestra a nemůžeme se tak divit, že je nám občas těžko. Největší podíl na tom má konzumace tučných smažených nebo pečených jídel. Naše tělo se někdy snaží zbavit těchto těžko stravitelných potravin nebo jejich zbytků a vzniká tak normální odpově zažívacího traktu na nenormální přejídání. Horší eventualitou je vznik akutního chorobného stavu, jakým může být např. žlučníkový záchvat. Obvykle pozdě večer nebo v noci nás zaskočí bolest ve středu nadbřišku nebo pod pravým obloukem žeber, postupuje klasicky do zad nebo k pravé lopatce. Bolest bývá intenzivní a trvá asi půl hodiny. Delší trvání bolesti může signalizovat zánět žlučníku nebo slinivky a obvykle se přidává v takovém případě teplota, třesavka a úporné zvracení bez pocitu úlevy. Hlavní zásadou je už nic nejíst a nepít a nemáte-li s touto situací již bohaté zkušenosti a nemáte po ruce již opakovaně vyzkoušená analgetika, nezbyde vám, nežli se nechat dopravit na chirurgickou pohotovost. Rozhodně za volant sami nesedejte. Palčivý pocit za hrudní kostí, vyzařující směrem vzhůru až do úst, do levé poloviny hrudníku nebo do zad vzniká podrážděním dolní části jícnu žaludeční kyselinou. Vznik pálení žáhy souvisí se špatnou funkcí dolního svěrače jícnu, ale může vzniknout i u zdravých osob po některých potravinách, souvisí i se zvýšeným tlakem v žaludku nebo s polohou těla. Proto se doporučuje nejíst najednou velké objemy jídla, nejíst alespoň dvě hodiny před spaním a případné potíže ošetřit léky, které sníží kyselost v žaludku. Osoby trpící častým pálením žáhy by se měly vyvarovat jídlům tučným, čokoládě, alkoholu, citrusům, rajčatové š ávě, bílému vínu a kávě. Vánoční blahobyt může narušit i stres, který může jednak negativně ovlivnit činnost zažívacího traktu, může vyvolat žlučníkový záchvat, ale i žaludeční vředy. Vředová choroba vznikne při nerovnováze mezi produkcí žaludeční kyseliny a ochranou žaludeční sliznice. Vředovou chorobu mohou vyvolat i některé bakteriální infekce, ale i léky s negativním vedlejším účinkem na žaludeční sliznici. Nejlepší ochranou před žaludečními vředy je pravidelný stravovací režim, dbát nejen na to co jíme, ale i jak jíme, psychická pohoda a dostatek spánku a vynechání některých léků. Nadýmání umí velmi potrápit a narušit naši vánoční pohodu. K nadýmavým potravinám patří kapusta, zelí, luštěniny Snížení nadýmavého účinku lze např. tepelnou úpravou, luštěniny je vhodné před vařením namočit na několik hodin do vody. Nadýmavost potravin sníží i některá koření majoránka, tymián, libeček nebo kopr, pomáhá i fenyklový čaj. Někdy je třeba řešit i ledvinové potíže, podpořit močení nebo odstranit vzniklé otoky. Potraviny podporující močení jsou např. jablka, broskve, nektarinky, okurky, melouny, petržel. Vodu naopak zadržuje kuchyňská sůl nebo uzeniny. O svátcích se těšíme na lenošení, ale nedostatek pohybu spolu se sníženým přívodem tekutin a konzumací masa a potravin bohatých na kakao a bílou mouku může vyvolat přechodnou zácpu. Pomoci může zvýšený pitný režim, více pohybu a z potravin jablka, meruňky, švestky nebo hroznové víno, všechno čerstvé nebo kompotované, ze zeleniny okurky nebo kyselé zelí. Někdy pomůže ráno nalačno sklenice vlažné vody. Stále častěji se objevuje potravinová alergie. Nejčastějšími alergeny jsou mléko, vejce, ryby, jahody, broskve, jablka, meruňky, rajčata, špenát, ořechy nebo mořské plody. Projevy potravinové alergie mohou být dechové potíže, rýma, kýchání, pálení očí, svědění těla, kopřivka, průjmy, bolesti břicha nebo zvracení. Je třeba co nejdříve alergen objevit a ze stravy jej vyloučit. Při akutních potížích pomohou léky na alergii. Tak pamatujte, že tu nejsme proto, abychom jedli, ale jíme proto, abychom tu byli a užili si třeba krásné letošní Vánoce a byli zdraví i celý příští rok. Ze srdce přeje Drsvo (Podle časopisu Moje zdraví) Praktické rady pro domácnost a do kuchyně Rady pro domácnost IV. Rady pro domácnost podle Marie Poručenské mají dnes být o potravinách, což se při vánočním vaření a pečení snad bude hodit. Máme-li málo bílků, můžeme na jeden bílek přidat lžíci vody. Kysanou smetanu můžeme nahradit bílým jogurtem a vděčni nám budou hlavně žlučníkáři. Bez mléka se těsto obejde, nahradíme ho sycenou vodou bez příchuti. Ořechy nahradíme ovesnými vločkami. Do pečiva jich dáme jen polovic a doplníme dorůžova osmahnutými vločkami. Jeden balíček prášku do pečiva nahradí 3 lžíce brandy nebo rumu. Koláč bude stejně nadýchaný. Dva žloutky v koláči nahradí polovina lžíce solamylu. Místo ztužovače šlehačky lze použít želírovací cukr. Do lineckého těsta dáme jen žloutky místo celých vajec, koláčky budou křehčí. Bílky se lépe ušlehají, přidáme-li trochu citrónové š ávy nebo bílého octa s troškou soli. Žloutky uchováme čerstvé několik dnů, nalijeme-li na ně do sklenička trochu oleje. Vánočka bude vláčná, přidáme-li do těsta bílý jogurt a přidáním vanilkového pudinkového prášku získá krásnou barvu. Hořkou chu ořechů odstraní namočení do studeného mléka. Ořechy snáze rozlouskneme, zalijeme-li je na 20 minut horkou vodou. Skořápku pak lehce rozpůlíme špičkou nože. Vyloupané ořechy můžeme zasterilovat do sklenic (20 min) a pak vydrží i dva roky. Po otevření jsou jako čerstvé. Podobně je můžeme skladovat i v mrazničce. Mandle se budou lépe půlit, když je namočíme do studené vody na několik hodina pak teprve spaříme. Sušené švestky získají velmi dobrou vůni, namočíme-li je místo do vody do čaje. Čokoládová poleva bude mít dobrou chu přidáním dvou lžic silné černé kávy. Do přesolené polévky vylijeme dva vaječné bílky a vaříme, dokud se nesrazí. Pak je vyndáme i s navázanou solí. Slepičí vývar získá výbornou chu, povaříme-li v něm jednu červenou feferonku. Výborně se hodí po alkoholovém reji. Chcete-li si porci uchovat, nalijte vařící polévku do malé zavařovací sklenice, zavíčkujte a otočte na 5 min dnem nahoru. V lednici vám pak spolehlivě vydrží až deset dnů. Brambory na salát vaříme s trochou soli, nepopraskají. Po uvaření je zchladíme studenou vodou, budou se lépe loupat. Do bramborového salátu přidáme jedno nahrubo nastrouhané jablko, bude mít výbornou chu. Cibulku do salátu spaříme horkou vodou, salát bude stravitelnější. Rybí šupiny nebudou létat po celé místnosti, když rybu před čištěním polijeme octem. Rybí zápach odstraníme namočení ryby do mléka. Rybu nasolíme a necháme 2-3 hodiny odležet. Kdybychom ji dali péci ihned, uvolní sůl do tuku velké množství vody a ryba se bude spíše dusit. Mražené ryby skladujeme maximálně dva měsíce. File můžeme péci i jen částečně rozmražené. Vejce při vaření opatrně mícháme, žloutek nespadne k jedné straně a po rozkrojení bude vejce natvrdo vypadat lépe. Tak a vypadají lépe a lépe celé Vánoce, a je prožijete v klidu a ve zdraví a v novém roce zase o něčem. Evas

6 6 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Prosinec 2010 Praktické rady do kuchyně - Silvestr Horký brusinkový / borůvkový punč 4 šálky brusinek nebo borůvek 4 šálky jablečného džusu 1/4 šálku čerstvě vymačkané citrónové š ávy 2 celé skořice 2 hřebíčky brusinky nebo borůvky 10 plátků jablka Smíchejte všechny přísady kromě posledních dvou brusinek (případně borůvek) a plátků jablka. Směs mírně povařte na nízké teplotě, dokud nezteplá a nezačne vonět nesmí se však začít vařit. Směs přelijte do vhodných sklenic a nápoj ozdobte jablkem, brusinkami či borůvkami. Podávejte za tepla. Těm, kdo nemají rádi horké nápoje, můžete podávat vychlazený punč. Přidejte trochu borůvkové vodky a punč umístěte na 20 minut do ledničky (nebo na 10 minut do mrazničky). Ovocný punč Tento punč může být velmi silný, bu te proto opatrní s množstvím rumu! Přísady: čerstvě vymačkaná š áva ze 2 limetek čerstvě vymačkaná š áva ze 2 citrónů 2 šálky čerstvě vymačkané pomerančové š ávy 1/2 šálku ananasové š ávy 4 dl bílého rumu 3 dl tmavého rumu dostatečné množství ledu Dekorativní přísady: 1 tenký plátek limetky, kousky ananasu, několik višní, trs máty Tento recept je velmi jednoduchý. Naplňte sklenici do půlky ledem. Přidejte směs z přísad. Punč ozdobte dekorativními přísadami. Podávejte vychlazené! Zdroj: Internet Připravila K. S. VALDEK / Královský sňatek Pokud se pojedete podívat na vánoční trhy na Staroměstském náměstí v Praze, nezapomeňte shlédnout v Domě U Kamenného zvonu výstavu Královský sňatek. 1. září 1310 došlo ke sňatku Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského ve Špýru. Po návratu do Prahy žili právě v tomto domě, nebo po požáru byl Pražský hrad neobyvatelný. Na úvod prohlídky uvidíte video,které vás seznámí s historií a zajímavostmi tohoto původně gotického paláce. Poprvé v životě se mi podařilo projít gotické sklepy, které jinak přístupné nejsou. V obou poschodích domu je vystavena spousta předmětů z tehdejší doby, např. kroniky, rekviáře, kříž Přemysla Otakara II, královská koruna, o níž se zatím nepodařilo zjistit zda patřila Elišce Přemyslovně nebo její maceše Elišce Rejčce, dobové mince atd. Výstava je otevřena denně kromě pondělí od 10 do 20 hodin. Končí v den sedmistého výročí korunovace Jana a Elišky Osoba Elišky Přemyslovny je zajímavá pro obyvatele Obecnice a okolí i z jiných důvodů. Zatím co osud její macechy Elišky Rejčky je spojován s Jindřichem z Lipé, rytířem Elišky Přemyslovny byl Vilém Zajíc z Valečka, potomek našeho hradu Valdek. S literární nadsázkou, ale velmi čtivě, píše o období kolem sňatku a dalších osudech, spisovatelka Ludmila Vaňková v knize První muž království. E.T. ZLATÝ NUGET BEČÁNOVA 31. ročník Tradiční závod a společenský večer plný překvapení s hudební skupinou Votvíráci start ve 14 hodin v Obecnici Více informací a přihlášky na Účastnický poplatek: 150 Kč startovné + 50 Kč (vzdušné, vodné, sněžné) je možná porce brdského guláše (60 Kč) Způsob platby: poštovní poukázkou typu C na adresu: Jan Javůrek, A. Jiráska 194, Příbram IV. nebo osobně kterémukoli z organizátorů: Jan Javůrek, Michal Ciboch, Petr Brůček, Petr Soukup, Marie Pacovská kontakt: telefon Javůrek Jan telefon Brůček Petr Podmínky účasti na závodu: běh se saněmi (minimálně 8 kg) - možnost přeměření a případná penalizace povinnou součástí výzbroje je pila a sekera polínko bude dodáno na začátku závodu Trasa bude tradiční a v terénu vyznačená, místo startu mírně posunuto. INZERCE Iva HOŠKOVÁ Lhota u Příbramě 146, Příbram I Telefon šití dámských oděvů (halenky, kalhoty, kostýmky, společenské šaty, zimní kabáty...) drobné opravy oděvů možnost výběru látek KVALITA SMYSL PRO DETAIL

7 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Prosinec SDH OBECNICE Vážení spoluobčané, měsíc zase utekl jako voda a ani my jsme nezaháleli. Nejprve ve čtvrtek 11. listopadu pár minut po jedenácté hodině se na naší hasičárně rozhoukala siréna. Naše výjezdová jednotka byla poslána do Podlesí k požáru nízké budovy. Vyjížděli jsme Tatrou ve složení P. Juříček, P. Hrubec a M. Kuchař. Na místě se k nám ještě připojil T. Handl a J. Špaček, kteří nám po telefonu upřesňovali místo požáru. Když jsme dojeli na místo, profíci z HZS už zasahovali. Připojili jsme naší Tatru k jejich vozidlu, abychom jim v případě potřeby mohli doplnit vodu. Pak jsme se šli podívat jestli nebudeme dále potřební. Zjistili jsme, že hoří v garáži osobní automobil. Profíci auto dohasili a my jim po odvětrání prostoru pomohli auto vytlačit a dohasit poslední místa. Poté naše jednotka odjela zpět domů. Neuplynul ani týden a jednotka v úterý chvilku po půl sedmé odpoledne opět vyjížděla do Starého Podlesí k požáru. Jednalo se o požár pytlů s pilinami v kotelně ve sklepě přízemního rodinného domu. Vyjížděli jsme s Tatrou ve složení P. Juříček, L. Doležal a M. Kuchař, na místo později dorazil i T. Handl a v hasičárně byl připraven P. Zima a J. Vacek, aby vyjeli v případě potřeby za námi s Avií. Když naše jednotka dorazila na místo, profesionální hasiči měli už požár uhašen a začali vynášet ze sklepa piliny. Asi dvě minuty po nás dojeli na místo březohorští hasiči. Následně po domluvě s velitelem zásahu jsme se uchýlili zpět do Obecnice do hasičárny. 4.prosince jsme měli na hasičárně schůzi výboru SDH, kde jsme řešili výroční schůzi a stanovili jsme její termín na od 15 hodin v hasičárně. Dále jsme řešili zábavu, kterou budeme letos konat v místní hospodě 19. března. Hrát nám tam bude kapela Signál. Pomalu také začínáme připravovat program na oslavy 125. výročí založení SDH. Další informace co jsme dělali a co plánujeme, přineseme opět za měsíc. Závěrem bych všem občanům chtěl popřát klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně štěstí a zdraví. Martin Kuchař zástupce velitele SDH SLAVOJ OBECNICE - Lední hokej 1. kolo Obecnice - Cerhovice 6 : 1 (2:1, 2:0, 2:0) Moser (as. Hochmann), Hochmann (as. Kubják), Ureš (as. Procházka), Procházka (as. Veselý), Veselý (as. Procházka), vlastní Křiva, Střeska J., Ureš, Srch, Kubják, Uzel, Veselý, Procházka, Kubista,Střeska T., Hochmann, Kadič, Moser, Štefan, Ručka, Vyloučení: 9 : 9 + Cerhovice 2 x O.T. 10 minut 2. kolo Beroun - Obecnice 1 : 3 (1:3, 0:0, 0:0) Hochmann (as. Střeska Tomáš), Srch (as. Ručka), Ručka (as. Štefan) Křiva, Kubják, Střeska Jan, Ureš, Střeska Jaroslav, Srch, Uzel,Veselý, Moser, Ryba, Střeska T. (Hudeček), Hochmann, Kadič, Kubista Jan, Štefan, Ručka Vyloučení: 6 : 6 + Obecnice 1xOT 10 minut, 1x5+OK 20 minut 3. kolo Obecnice - Hořovice B 4 : 0 (0:0, 2:0, 2:0) Moser 2x, Ureš, Kubista Jan(as Hochmann 2x, Kubista Jan, Veselý), Křiva, Kubják, Střeska Jan, Ureš, Střeska Jaroslav, Veselý, Moser, Procházka, Hochmann, Kadič, Kubista Jan, Srch, Ručka, Uzel, Hudeček 4. kolo Obecnice - HK Příbram 99 2:2 (0:0, 2:1, 0:1) Střeska Jaroslav (as. Hochmann, Kadič), Ryba (as. Kadič), Křiva, Kubják, Střeska Jan, Ureš, Střeska Jaroslav, Uzel,Veselý, Procházka, Ryba, Hochmann, Kadič, Štefan, Kubista Jan, Srch, Kubista Josef Vyloučení: 9 : 10 + HK Příbram 1x OT 10 minut Podrobnosti na webu: JSP SLAVOJ OBECNICE - Stolní tenis Aktuální výsledky A týmu: Obecnice - Voznice 9:9 Obecnice - Stará Hu 15:3 Březnice B - Obecnice 5:13 Rožmitál B - Obecnice 7:11 aktuálně na 1.místě v okresním přeboru sestava: Petr Steiner, František Steiner, Zdeněk Petráň, Václav Šefl + nás doplňují naše naděje z B týmu Aktuální výsledky B týmu: TTC Příbram C - Obecnice B 1:17 Klučenice - Obecnice B 11:7 Obecnice B - Březnice C 6:12 Obecnice B - Březnice D 10:8 aktuálně na 6.místě regionálního přeboru 2. třídy sestava: Radek Tůma, Pavel Král, David Hudeček, Ondřej Petráň, Stanislav Vinš, Jan Rozsypal, Štěpán Štverák Pozvánka na turnaj dne pořádáme tradiční předsilvestrovský turnaj pro neregistrované hráče a hráčky. Pro letošek změna. Hrát se bude v sále Staročeské hospody! Start: hráčky od 16 hodin, hráči od 17 hodin. VŠECHNY VÁS SRDEČNĚ ZVEME. Dne pořádáme také První předsilvestrovký turnaj pro registrované hráče a hráčky z celého okresu. Hrát se bude také v sále Staročeské hospody. Začátek od devíti hodin. Přij te podpořit obecnické hráče. Za oddíl stolního tenisu ZP

Obecnický ZPRAVODAJ PROSINEC 2013. Tradiční zpívání u vánočního stromu na Štědrý den 24. prosince 2013, začínáme ve 22 hodin

Obecnický ZPRAVODAJ PROSINEC 2013. Tradiční zpívání u vánočního stromu na Štědrý den 24. prosince 2013, začínáme ve 22 hodin Obecnický ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ

Více

Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2012 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI VÝSTAVBA VODOJEMU V OBECNICI

Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2012 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI VÝSTAVBA VODOJEMU V OBECNICI Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2012 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ Obecnice Výstavba vodojemu SDH MZŠ MŠ Obecnická

Více

Obecnický ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015

Obecnický ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 Obecnický ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

Obecnický ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ OBECNICE CZ.1.15/3.3.00/83.01870

Obecnický ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ OBECNICE CZ.1.15/3.3.00/83.01870 Obecnický ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MZŠ MŠ KNIHOVNA SLAVOJ OBECNICE VÍTÁNÍ

Více

Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči... Prušánečtí hasiči......a jejich nová Ta...a jejich nová T tra atra Číslo 1/2015 strana 1

Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči... Prušánečtí hasiči......a jejich nová Ta...a jejich nová T tra atra Číslo 1/2015 strana 1 Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči......a jejich nová Tatra strana 1 Slovo starosty Hospodaření Obce Prušánky za rok 2014 Rozpočet Obce Prušánky na rok 2015 Poplatky v roce 2015 Aktuálně Z naší knihovny

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.eu cena 5 Kč 1 prosinec 2010 1. 12. St Prodejní výstava knih a bižuterie (více: KS) 9.00-17.00 hod. Schůzka Klubu učitelů - důchodců v KS (více: KS) 14.00 hod.

Více

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny www.knezpole.cz Kněžpolské noviny Kněžpolské noviny č.4/2014 Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a klidu, úspěšný vstup do roku 2015, hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů přeje Rada obce

Více

Obecnický ZPRAVODAJ ČERVENEC - SRPEN 2008 Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI

Obecnický ZPRAVODAJ ČERVENEC - SRPEN 2008 Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI Obecnický ZPRAVODAJ ČERVENEC - SRPEN 2008 Vydává Obecní úřad Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Ministerstvo slunečnictví varuje: Sluníčko a teplé počasí způsobuje

Více

Obsah Slovo úvodem Zprávy městského úřadu Informace organizací a spolků Historie Kultura

Obsah Slovo úvodem Zprávy městského úřadu  Informace organizací a spolků Historie Kultura Obsah Slovo úvodem (S. Štěrbová) (V. Votava) Zprávy městského úřadu Informace z jednání RM, ZM (I. Löriková) Plán rozvoje na rok 2011 (J.Pospíšil) Termíny svozů (Ekosepar) Kniha Práce jako na kostele (K.Kvasničková)

Více

ŽALMAN A SPOL V ROKYTNICI

ŽALMAN A SPOL V ROKYTNICI ROČNÍK 17 ČÍSLO 12 PROSINEC 2007 CENA 6,- KČ ŽALMAN A SPOL V ROKYTNICI Jak už jsme předeslali v říjnovém vydání HK, přijela v pátek 16.11. do Rokytnice koncertovat skupina Pavla Lohonky Žalmana. Přestože

Více

Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2015. Účelová dotace na krytí povodňových škod z června 2013

Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2015. Účelová dotace na krytí povodňových škod z června 2013 Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2015 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MZŠ MŠ KNIHOVNA SLAVOJ OBECNICE Přátelé

Více

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově.

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. Maršovský zpravodaj číslo 1/2013 duben 2013 ZDARMA 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. 2012 Vážení spoluobčané, již tak trochu tradičně bych nejprve rád poděkoval.

Více

REZERVACE NA TEL. Č. RECEPCE: 721 518 248 Najdete nás: ul. Žabovřeská 1227, Praha 5 Zbraslav více na www.pexeso.org. Vážení Klínečtí občané,

REZERVACE NA TEL. Č. RECEPCE: 721 518 248 Najdete nás: ul. Žabovřeská 1227, Praha 5 Zbraslav více na www.pexeso.org. Vážení Klínečtí občané, Akce pro celou rodinu PŘEDVÁNOČNÍ VESELICE Neděle 20.12 od 15:00 do 18:00 hod., v tanečním sále Restaurace U Přístavu Zkraťme si čekání na Vánoce a sejděme se na již tradiční maškarní Veselici! Takže neváhejte,

Více

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka Přejeme vám, milí spoluobčané, pohodové svátky vánoční prožité s vašimi nejbližšími a v novém roce hodně zdraví, lásky, spokojenosti a splnění všech vašich přání. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka strana

Více

PRACOVNÍ DOBA NA MěÚ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Městský úřad bude ve dnech 27. 12. 2006 až 1. 1. 2007 uzavřen. Prvním pracovním dnem je úterý 2. 1. 2007.

PRACOVNÍ DOBA NA MěÚ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Městský úřad bude ve dnech 27. 12. 2006 až 1. 1. 2007 uzavřen. Prvním pracovním dnem je úterý 2. 1. 2007. 1 Petřvaldské noviny č. 12 Informace pro občany Z obsahu: - 1. schůze nové Rady města Petřvaldu - Petřvaldské noviny zdarma do každé rodiny - Den přátelství - Dobrovolní hasiči v r. 2006 - Úspěchy šachistů

Více

Přejeme Vám krásné a pohodové Vánoce

Přejeme Vám krásné a pohodové Vánoce Přejeme Vám krásné a pohodové Vánoce 12 Prosinec 2011 Vánoční trhy s ukončením adventu Staroměstská ulice 18.12. 2011 Vánoční lať ka tělocvična 2. ZŠ 16.12. 2011 Zpravodaj města Chodova Výtisk zdarma M-PRAKTIK

Více

Obecnický ZPRAVODAJ. LUCERNA pátek 27. června sobota 28. června pátek 4. července sobota 5. července pátek 11. července sobota 12.

Obecnický ZPRAVODAJ. LUCERNA pátek 27. června sobota 28. června pátek 4. července sobota 5. července pátek 11. července sobota 12. Obecnický ZPRAVODAJ ČERVEN 2014 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

OKÉNKO BYSTŘECKÉ BYSTŘECKÉ OKÉNKO. O Bukové hoøe

OKÉNKO BYSTŘECKÉ BYSTŘECKÉ OKÉNKO. O Bukové hoøe BYSTŘECKÉ OKÉNKO BYSTŘECKÉ OKÉNKO 4 2009 Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků s dobrou náladou a rodinnou pohodou. V novém roce ať Vám neschází zdraví, štěstí, spokojenost a láska. Redakční rada

Více

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9 BOROVSKÉ LISTY www.havlickovaborova.cz * urad@havlickovaborova.cz * 569 642 101 CO S TÍM UDĚLÁME? Tak už to zase začalo. Běžkaři se radují, že konečně vyrazí do stopy za humna, sjezdaři si zase rádi vyjedou

Více

ÚNOR 2015. Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MZŠ MŠ KNIHOVNA SLAVOJ OBECNICE

ÚNOR 2015. Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MZŠ MŠ KNIHOVNA SLAVOJ OBECNICE Obecnický ZPRAVODAJ ÚNOR 2015 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MZŠ MŠ KNIHOVNA SLAVOJ OBECNICE Únor bílý,

Více

DUBEN 2008. Začíná jaro. Věra Kuchařová

DUBEN 2008. Začíná jaro. Věra Kuchařová Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2008 Vydává Obecní úřad Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice-oficial.com Vykouklo sluníčko, vykouklo nad kopec, vesele pustilo se do kluků.

Více

Zima v Krušných horách Z OBSAHU...

Zima v Krušných horách Z OBSAHU... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Zima v Krušných horách Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Žádosti o neinvestiční dotace... MP informuje... Zmizelé Dubí... Zápisy

Více

12 /2014 ZDARMA. Začal adventní čas. Štědrovečerní menu trochu jinak. Staňte se i s dětmi šlechtici. Prodává ryby a žije jako před sto lety

12 /2014 ZDARMA. Začal adventní čas. Štědrovečerní menu trochu jinak. Staňte se i s dětmi šlechtici. Prodává ryby a žije jako před sto lety 12 /2014 ZDARMA ROČNÍK 8 Začal adventní čas Štědrovečerní menu trochu jinak Prodává ryby a žije jako před sto lety Staňte se i s dětmi šlechtici + více zpráv z regionu, kultury a ze sportu www.idobnet.cz

Více

Úvodní slovo. Pozvánka. Zprávy z RMČ a ZMČ str. 2 3. Oznamka str. 4. Mikroprojekt Krajné str. 5. Česká hlava 2011. str. 8. Sport, recepty. str.

Úvodní slovo. Pozvánka. Zprávy z RMČ a ZMČ str. 2 3. Oznamka str. 4. Mikroprojekt Krajné str. 5. Česká hlava 2011. str. 8. Sport, recepty. str. ročník 17, číslo100 prosinec 2011 Úvodní slovo Vážení přátelé, po ročním působení na radnici jsem se rozhodl na zastupitelstvu dne 31. 10. 2011 odstoupit z rodinných důvodů z funkce starosty, kde následně

Více

Březolupský zpravodaj

Březolupský zpravodaj Poločas Užívám podobný titulek jako v roce 2000 a 2004. To proto, že zase uplynula polovina funkčního období zastupitelstva a není marné provést jistou rekapitulaci. Jestliže byl rok 2007 označen jako

Více

Libuš a Písnice. Foto: Tony Smith, Ivana Koutná, Tomi MŠ Lojovická, Ondřej Šnábl JSDH Písnice, Zuzana Kuryviálová.

Libuš a Písnice. Foto: Tony Smith, Ivana Koutná, Tomi MŠ Lojovická, Ondřej Šnábl JSDH Písnice, Zuzana Kuryviálová. 12 Libuš a Písnice 2013 JAK SE BUDE SVÁŽET ODPAD O VÁNOCÍCH KURZY OBSLUHY POČÍTAČE PRO SENIORY POKRAČUJÍ LÉKAŘ PÍŠE O DĚTSKÉM KAŠLI VÍTĚZNÝ RECEPT NA JABLEČNÝ KOLÁČ VYSTŘIHOVÁNKA: PÍSNICKÁ BOŽÍ MUKA 1

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Prezidentské volby. To světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila. Ročník XXI (č. 243) PROSINEC 2012 Cena 5 Kč

Prezidentské volby. To světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila. Ročník XXI (č. 243) PROSINEC 2012 Cena 5 Kč Ročník XXI (č. 243) PROSINEC Cena 5 Kč Nepochybuji o tom, že pro mnohé z nás jsou vrcholem kalendářního roku Vánoce. Vybízí k tomu i ta skutečnost, že jsou téměř v závěru roku. A naše přirozenost je taková,

Více

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ Kněždubský zpravodaj 4/2013 1 strana ČTVRTLETNÍK OBCE KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2013 www.knezdub.cz strana 2 Kněždubský zpravodaj 4/2013 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Nejdůležitější body z usnesení ZO za období

Více

FILIP T.A.K. JE ČESTNÝM OBČANEM MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ

FILIP T.A.K. JE ČESTNÝM OBČANEM MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY PROSINEC 2013 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c ko v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c ko v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2

Více