Obecnický ZPRAVODAJ PROSINEC 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecnický ZPRAVODAJ PROSINEC 2010"

Transkript

1 Obecnický ZPRAVODAJ PROSINEC 2010 Vydává Obec Obecnice ( ) Redakce Bohouš Svoboda ( ) Co také najdete v Obecnickém zpravodaji: Obecní úřad Obecnice SDH Obecnice Masarykova základní škola Mateřská škola Krásné Vánoce! Vrcholky stromů na brdských kopcích zakryla vločková opona. Na Obecnici i na Oseč padla bílá tma, po krajině se rozzářily vzdálené okenní čtverečky domů a chalup. Až od krmelců se vysoká zaběhla podívat na tu světelnou krásu. Srnky a laně občas zděšeně odskočily zpět do lesa, to když na chalupách a na oknech se prudce rozblikaly barevné řetězy. Jeleni a srnci většinou neutíkali, zajímaly je svítící siluety pasoucích se srnek. Holt chlapi. Blíž se však nešli podívat, protože je většinou hlídal podivný chlapík v červeném hábitu, který se po zdi sápal do patra. Vzdělaným zvířátkům se mohlo zdát v té bílé tmě, že Země byla napadena nějakou mimozemskou civilizací a po krajině přistály hranaté létající talíře. Bílá opona klesla pomalu k zemi, jako když spadne bílá látka z odhalované sochy. Rozednělo se a odhalená socha brdské krajiny se ukázala v celé kráse. Zasněžené koruny stromů, jiskřící pláně brdských luk, ostré hroty stříbrných rampouchů visících ze střech, blýskavé plošky ledu v potoce omývané plynoucí zpěněnou vodou. A stopy. Zajíců, srnek, psů, koček a jiné havěti pobíhajících po krajině. Ba i lišek. Zrovna minulý týden jsme se ženou narušili rovnováhu přírody. Při jízdě do Obecnice jsme byli svědky, jak se statný zajíc zachránil před liš- kou tím, že sebevražedně se vrhl pod kola našeho auta. Ubrzdili jsme to a zajoch pádil dál. Liška se otočila a pelášila do lesa. Ještě že zajíce u nás nehoní medvědi, možná bychom k lesu pelášili my. V minulém úvodníku jsem se napráskal o svých úletech s telefonem. Snažil jsem se to svést na podzimní počasí. Bohužel to pokračuje i v zimním počasí. Dnes ráno jsem se oblékal a protože hlásili v rozhlasu kruté mrazy, vzal jsem si ze skříně pletenou vestu. Po chvíli jsem se rozhodl jí obléct. Povídám ženě: Neviděla jsi kam jsem položil vestu? Podívala se na mne: To myslíš vážně? No fakt vždy bude venku zima. Ach jo, vždy už jí máš na sobě! Raději jsem ji nepřesvědčoval, že mi jí někdo musel nenápadně obléct. Asi fakt ta blbost. To samé jsem si myslel, když jsem jel autem domů přes nynější ledový obecnický tankodrom a kluci, co dělají kanalizaci mne, zastavili, abych počkal, až ten asfalt dodělají. Asi zase blbost. Nebyla, fakt asfaltovali. Asi se musí z kraje vyčerpat dotace stůj co stůj. Koncem roku jsme všichni trochu vyčerpaní, bude nutné si trochu přes vánoční svátky odpočinout. To je ono, klídek, pohoda, tabáček, pustit si nějaký dojáček, zbavit se natáček, načít s něčím dobrým sáček, schovat na nový rok láček, sednout ke kupě hraček a.. hrát si. bs PŘÁNÍ K VÁNOCŮM A DO NOVÉHO ROKU. Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné a radostné prožití svátků vánočních. Do nového roku 2011 Vám přeji hodně zdraví, lásky a štěstí, aby Vás klid a pohoda provázely po celý další rok. Starosta obce Josef Karas Poj te si s námi zazpívat koledy. v pátek 24. prosince ve hod. na návsi u vánočního stromu v Obecnici

2 2 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Prosinec 2010 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU REKONSTRUKCE KANALIZACE V LUKÁCH Byly ukončeny práce na rekonstrukci kanalizace v části obce Obecnice V Lukách. Celá akce byla spolufinancována se Středočeským krajem z Fondu životního prostředí. V současné době probíhají práce na úpravách na soukromých pozemcích. Josef Karas Z usnesení č. 5/2010 ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce Obecnice konaného dne 10. listopadu 2010 (zkráceno dle zápisu p. M. Novotné a p. J. Hronkové) Bylo přítomno 15 zastupitelů a sedm hostů, patnácti hlasy byla zapisovatelkou určena p.alena Kadlecová, určena volební a mandátová komise ve složení p. Jana Kaslová, p. Slávka Krylová a p. Hana Nelibová. Zastupitelstvo obce Obecnice vzalo na vědomí informaci mandátové komise o ověření platnosti osvědčení o zvolení členů zastupitelstva a schválilo návrh programu ustavujícího zasedání. Patnácti hlasy byli schváleni ověřovatelé zápisu p. Zdeněk Petráň a p.martina Mizerová, návrhová komise ve složení p. Marie Novotná a p. Jarmila Hronková, stávající jednací řád zastupitelstva a tajný způsob volby starosty a místostarostů dle postupu uvedeného předsedajícím p. Hudečkem. Zastupitelstvo obce Obecnice zvolilo patnácti hlasy starostou p.josefa Karase a místostarostu p. Josefa Hudečka, čtrnácti hlasy (jeden proti) místostarostu p. Jaroslava Krejčího, čtrnácti hlasy (jeden se zdržel) člena rady p. Jana Urbánka, čtrnácti hlasy (jeden se zdržel) člena rady p. Markétu Švehlovou. Zastupitelstvo obce Obecnice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. Patnácti hlasy schválilo předsedkyní finančního výboru p. Markétu Švehlovou, členku finančního výboru p. Marii Novotnou a p. Janu Kaslovou. Čtrnácti hlasy (jeden se zdržel) schválilo zastupitelstvo předsedu kontrolního výboru p. Jana Urbánka, členy kontrolního výboru p.danu Poplšteinovou a p. Václava Vohradského. Zastupitelstvo obce Obecnice v souladu s 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích patnácti hlasy určilo, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. Zastupitelstvo obce Obecnice v souladu s 72 zákona o obcích určilo patnácti hlasy odměny neuvolněných členů zastupitelstva ve výši člen 340,- Kč, člen rady 1 890,- Kč a místostarosta 6 180,- Kč, a to od Zastupitelstvo obce Obecnice schválilo oddávající p. Josefa Karase a p. Josefa Hudečka. red. ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ Zimní nadílka sněhu nás v letošním roce navštívila poměrně brzy. Přestože některé předpovědi počasí předpovídaly, že sníh do vánoc nevydrží se zdá, že po několika předchozích letech, kdy sníh nebyl, budou letošní svátky bílé. Sníh přináší radost pro naše děti, vnoučata a pro milovníky zimních sportů a zimní turistiky. Má to ale také svou druhou tvář, a to je údržba komunikací a chodníků. Prozatím se daří udržet sjízdnost místních komunikací a schůdnost chodníků vcelku dobře, i když se nějaké problémy vyskytly. Horší je to se silnicí III třídy, kterou udržuje SÚS Benešov. Zvláště po poslední oblevě a následných mrazech zůstala komunikace od kostela směrem na Oseč pokryta zmrzlými kusy ledu, takže se zde nechalo jezdit jen s velkou opatrností a sebezapřením. Několikráte jsme upozorňovali pracovníky údržby silnic, že je zapotřebí komunikace stáhnout radlicemi, aby rozbředlý sníh na silnici neutvořil zmrazky, ale bohužel bezvýsledně. Při údržbě místních komunikací se stále ve větší míře setkáváme s neukázněností majitelů aut, kteří nechávají svá vozidla na ulici před domem. Zvláště v místech, kde jsou ulice úzké, nemůžeme sníh odklidit nebo se tam traktor s radlicí nevejde. Nejhorší situace je v části obce V Lukách, kde traktorista kličkuje mezi zaparkovanými auto- mobily jako při slalomu. Podobný stav je ale i v jiných částech obce. Při tomto způsobu jízdy se může poměrně snadno stát, že může zachytit radlicí o některé takto stojící auto. Stačí, aby při vyhýbání se vozidlům zachytil o obrubník, který není pod sněhem vidět a je dílo zkázy dokonáno. Žádáme proto majitele automobilů, kteří parkují v těchto nebezpečných místech, aby si svá vozidla dávali na dvůr popřípadě do garáží a umožnili tak bezpečný průjezd techniky zabezpečující údržbu komunikací. Umožní tím nejenom snadnější a kvalitnější údržbu, ale vyhnou se i možným komplikacím při poškození svého vozidla. Nezbývá než si přát, aby Vánoce byly skutečně bílé, vždy sníh k tomuto ročnímu období patří, a abychom si na sněhu a náledí nepřivodili nějaký úraz. Josef Karas Pohled na svět jinýma očima? Tíživá životní situace mě naučila hodnotit lidi? V nouzi poznáš přítele... Díky vašemu zpravodaji máme tu možnost zaslat velké díky a projevit náš vděk pí učitelce Mgr. Janě Pokorné, která je třídní učitelkou třetí třídy MZŠ Obecnice. Dne se stala těžká dopravní nehoda v naší rodině. Mimo jiné byl i těžce raněn a na životě ohrožen i náš syn, též brácha, kamarád a žák Vojtěch Vítek. Jeho zranění si vyžádala další nepřítomnost ve škole. Jako žák ve třetí třídě by látku velmi těžko doháněl. Paní učitelka ve svém volném čase docházela pravidelně k nám domů a pomáhala Vojtíškovi dohnat zameškanou látku. Proto tedy ještě jednou moc a moc děkujeme za Váš volný čas, ochotu a trpělivost. Poděkování též chceme poslat Masarykově základní škole Obecnice, která toto vše umožnila. S poděkováním celá rodina Vítkova.

3 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Prosinec MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici Zaměstnanci a žáci Masarykovy základní školy Obecnice přejí všem občanům příjemné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do roku Dopis Ježíškovi Jan Laně Zdar, Ježíšku, jak se máš? Copak mi zas letos dáš? Mám jen jedno malé přání, o tom Ty však nemáš zdání. Proto posílám Ti, ne dopis jako malé děti. Chtěl bych notebook do školy, abych se mohl učit, dělat na něm úkoly, pravopis si cvičit. Když Ti ještě zbydou kačky, nedávej mi žádný hračky. Radši mi ty prachy dej, ani chvilku nečekej. Anděl Ondřej Srch UŽ DORAZILA PANÍ ZIMA Malý anděl stojí v lese a zimou se celý třese. Poj, andílku, na chvilinku, poj, andílku, sem a splň mi můj sen. Půjčím ti kabátek, chci ho pak nazpátek. Zahřeješ se v teplíčku, povíš o mně v nebíčku. Je to jisté! Paní Zima dorazila v plné parádě. Asi se na nás pořádně těšila, protože nastoupila rychle a využila skoro vše, čím nás může ohromit - vyplazuje na nás sněhové jazyky, vyrábí na cestách klouzačky, zatěžkává střechy domů. Kouká nám do okna, láká děti ven a dospělé možná trochu štve. Tatínkové musí odhazovat hromady sněhu, topení jede na plný výkon a maminky se statečně kloužou po cestě s plnými nákupními taškami. Jen děti jsou ve svém živlu. Těm chlad nevadí a sněhu se nemohly dočkat. Baví je klouzat se (i tam, kde by zrovna neměly), hrát sněhové bitvy, dovádět v závějích, sáňkovat, bobovat, lyžovat,... Zkrátka je toho hodně, co paní Zima nabízí. Děti mají nejraději tu nadýchanou pokrývku z měkoučkých sněhových vloček, které se snášejí z nebe a tancují ve vzduchu tak dlouho, až skončí na jedné hromadě se svými kamarádkami. Zatímco děti jsou nadšené, rodičům se to moc nelíbí, protože jejich ratolesti chodí domů zmáčené a promrzlé. Ale, vážení rodiče, než začnete hubovat, položte si otázku: Byli jsme jiní? Když mají děti radost ze zimy, nechte je, a si jdou zadovádět do čerstvě napadaného sněhu. Přidejte se k nim a užijte si tu nádheru společně. Jan Kotápiš Výsledky Olympiády v českém jazyce 6. prosince proběhlo školní kolo 37. ročníku Olympiády v českém jazyce. V I. kategorii soutěžili žáci 8. a 9. ročníku. Nejprve řešili úkoly z gramatické části, následně tvořili sloh na dané téma. Během soutěže museli prokázat nejen znalosti, ale také logické uvažování a nápaditost. Jak soutěž dopadla? První místo vybojovala Kateřina Kryllová, druhou příčku obsadila Andrea Brožková a třetí se umístila Sabina Drábková. Anna Kadlecová Po celé škole se rozezněly vánoční koledy Dne proběhla ve 4. třídě Masarykovy ZŠ Obecnice pěvecká a hudební soutěž Zpěvy vánoční. Této akce se zúčastnilo 26 žáků z třídy. Soutěž byla rozdělena na tři kategorie sólový zpěv, sborový zpěv, hra na hudební nástroj. Roli poroty přijaly Mgr. Jana Pokorná a Mgr. Eva Bízová. Po celé škole se rozezněly vánoční koledy. Děti předvedly velmi kvalitní výkony, za které byly odměněny dary, které poskytla firma Seznam. Mgr. Eva Bízová a Mgr. Jana Pokorná MIKULÁŠSKÝ TURNAJ v MZŠ Obecnice Dne se konal Mikulášský turnaj pro žáky 1. stupně MZŠ Obecnice. Ačkoliv nám hlavní Mikuláš (rozhodčí - Mgr. Jiří Matějka) onemocněl, turnaj se nakonec (pokračování na str. 4)

4 4 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Prosinec 2010 MIKULÁŠSKÝ TURNAJ v MZŠ Obecnice (dokončení ze str. 3) konal. Organizací turnaje byly pověřeny,,čertice a Mikuláška. Turnaje se zúčastnilo celkem 40 žáků, kteří byli rozděleni do tří družstev: Mikulášci, Perníčci, Čertíci. V každé skupině měli zastoupení žáci z 1., 2., 3., 4. i 5. třídy. Na začátku turnaje byla dětem vysvětlena pravidla hry, žáci byli poučeni o bezpečnosti. Hrálo se v duchu fair play.turnaj vyhráli Mikulášci, Čertíci zabodovali druhým místem a Perníčci obsadili třetí místo. Odměnou byly dětem předány krásné diplomy a malá sladkost. Turnaj byl začleněn do projektu Výchovy ke zdraví. Jsme rádi, že se všichni s nadšením zapojili do adventních akcí pořádaných školou. Těšíme se na další sportovní turnaje školy. Mgr. Jana Pokorná, Mgr. Eva Bízová, Mgr. Kateřina Fricová, Mgr. Barbora Zívrová DEN TOLERANCE Tak jako každým rokem se na naší škole již tradičně konal Den tolerance, který letos připadl na 8. prosince Projektového dne se zúčastnila téměř celá škola - od 2. do 9. ročníku. Opět k nám zavítaly lektorky humanistického centra Narovinu paní Mgr. Lenka Rosková, PhDr Jolana Ročňová a Mgr. Veronika Šimečková PhD. Z občanského sdružení Wontanara, které se zabývá již od roku 1999 Adopcí na dálku a dalšími projekty na výstavbu škol a nemocnic v Africe, nás přijela navštívit Mgr. Dagmar Bystřická PhD, která dětem přiblížila situaci ve školství v Guineji. Pro děti byly tyto informace velmi zajímavé, protože v loňském roce naše škola adoptovala čtyřletého chlapečka Mohameda Lamine, který žije právě v Guineji, ve městě Konakry. Dětem prvního stupně se převážně věnovala lektorka Veronika Šimečková, která vytvořila atmosféru života v africké vesnici pomocí krásných fotografií, různých předmětů a látek. Po zhlédnutí filmu o životě afrických dětí následovala beseda, během které se mohli žáci ptát na všechno, co je zajímalo. Dozvěděli se tak o rozdílech mezi životem u nás a v Africe. Během dopoledne je čekala ještě výroba školních pomůcek, výroba masek a pásmo s diapozitivy Jak se žije v Africe, přibližující jim přírodu, jídlo i kulturní zvyky této oblasti. Děti tento program velmi zaujal, protože řada informací pro ně byla úplně nová a překvapivá. Pro žáky druhého stupně, kteří se již s problematikou života v Africe seznámili v loňském roce, byl připraven trochu jiný program. Žáci 6. a 7. ročníku zhlédli film Dětští vojáci a lektorka Lenka Rosková s nimi pak besedovala o problematice zneužívání dětí ve vojenských konfliktech po celém světě. Pro žáky 8. a 9. třídy měla připravený film o obchodu s lidmi a sexuálním zneužívání na Ukrajině. V následné diskuzi se dozvěděli více o tomto závažném problému, se kterým se bohužel mohou setkat i v naší zemi. Všichni žáci druhého stupně se dále postupně vystřídali v programu primární prevence týkající se AIDS/HIV vedeném lektorkou Jolanou Ročňovou, která se specializuje na toto závažné téma. Interaktivní a zábavnou formou se jim snažila tuto oblast přiblížit, což se jí - dle vyjádření žáků - zřejmě také podařilo. Marie Riegertová, učitelka Jaké byly pocity žáků druhého stupně z programu Dne tolerance?...beseda mi přinesla nové informace o HIV/AIDS, přehodnotila jsem některé své názory... Ačkoli jsme diskutovali o vážném tématu, oceňuji, že lektorka dokázala mluvit s vtipem... Zapůsobil na mě film o tom, jak žijí lidé v Africe. Bylo mi jich líto, zvláště dětí... Zaujalo mě vyprávění o životě v Guineji, odkud pochází malý chlapec, kterého jsme adoptovali na dálku... Připadalo mi hrozné, kolik dětí bojuje v armádě a jaký mají život... Při filmu o únosech a obchodu s lidmi jsem si uvědomila, jak musím být opatrná. Na každém rohu číhá nebezpečí a člověk si to ani neuvědomuje... MATEŘSKÁ ŠKOLA Zprávičky ze školky Ve dnech 25. a 26. listopadu proběhl v mateřské škole vánoční jarmark. Děkujeme všem rodičům, kteří přispěli materiálem, hotovými výrobky a prací. Výtěžek bude použit na nákup hraček, pracovních pomůcek, atp. 3. prosince jsme nakoukli do pekla a podívali se do nebeských bran v Galerii Farního domu v Obecnici. Nechyběla ani mikulášská nadílka. Dále v prosinci proběhne ve školce vánoční besídka, děti z dramatického kroužku z MZŠ nám zahrají pohádku, navštívíme Hornickou chaloupku v Příbrami, zazpíváme koledy starším spoluobčanům ve Staročeské hospodě. Všichni z MŠ přejeme všem hodně zdraví a spokojenosti v roce 2011.

5 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Prosinec Lékař a my VÁNOČNÍ BLAHOBYT Nejdříve jen ochutnáváme při pečení cukroví, pak se ale projíme od Štědrého dne do Silvestra a nemůžeme se tak divit, že je nám občas těžko. Největší podíl na tom má konzumace tučných smažených nebo pečených jídel. Naše tělo se někdy snaží zbavit těchto těžko stravitelných potravin nebo jejich zbytků a vzniká tak normální odpově zažívacího traktu na nenormální přejídání. Horší eventualitou je vznik akutního chorobného stavu, jakým může být např. žlučníkový záchvat. Obvykle pozdě večer nebo v noci nás zaskočí bolest ve středu nadbřišku nebo pod pravým obloukem žeber, postupuje klasicky do zad nebo k pravé lopatce. Bolest bývá intenzivní a trvá asi půl hodiny. Delší trvání bolesti může signalizovat zánět žlučníku nebo slinivky a obvykle se přidává v takovém případě teplota, třesavka a úporné zvracení bez pocitu úlevy. Hlavní zásadou je už nic nejíst a nepít a nemáte-li s touto situací již bohaté zkušenosti a nemáte po ruce již opakovaně vyzkoušená analgetika, nezbyde vám, nežli se nechat dopravit na chirurgickou pohotovost. Rozhodně za volant sami nesedejte. Palčivý pocit za hrudní kostí, vyzařující směrem vzhůru až do úst, do levé poloviny hrudníku nebo do zad vzniká podrážděním dolní části jícnu žaludeční kyselinou. Vznik pálení žáhy souvisí se špatnou funkcí dolního svěrače jícnu, ale může vzniknout i u zdravých osob po některých potravinách, souvisí i se zvýšeným tlakem v žaludku nebo s polohou těla. Proto se doporučuje nejíst najednou velké objemy jídla, nejíst alespoň dvě hodiny před spaním a případné potíže ošetřit léky, které sníží kyselost v žaludku. Osoby trpící častým pálením žáhy by se měly vyvarovat jídlům tučným, čokoládě, alkoholu, citrusům, rajčatové š ávě, bílému vínu a kávě. Vánoční blahobyt může narušit i stres, který může jednak negativně ovlivnit činnost zažívacího traktu, může vyvolat žlučníkový záchvat, ale i žaludeční vředy. Vředová choroba vznikne při nerovnováze mezi produkcí žaludeční kyseliny a ochranou žaludeční sliznice. Vředovou chorobu mohou vyvolat i některé bakteriální infekce, ale i léky s negativním vedlejším účinkem na žaludeční sliznici. Nejlepší ochranou před žaludečními vředy je pravidelný stravovací režim, dbát nejen na to co jíme, ale i jak jíme, psychická pohoda a dostatek spánku a vynechání některých léků. Nadýmání umí velmi potrápit a narušit naši vánoční pohodu. K nadýmavým potravinám patří kapusta, zelí, luštěniny Snížení nadýmavého účinku lze např. tepelnou úpravou, luštěniny je vhodné před vařením namočit na několik hodin do vody. Nadýmavost potravin sníží i některá koření majoránka, tymián, libeček nebo kopr, pomáhá i fenyklový čaj. Někdy je třeba řešit i ledvinové potíže, podpořit močení nebo odstranit vzniklé otoky. Potraviny podporující močení jsou např. jablka, broskve, nektarinky, okurky, melouny, petržel. Vodu naopak zadržuje kuchyňská sůl nebo uzeniny. O svátcích se těšíme na lenošení, ale nedostatek pohybu spolu se sníženým přívodem tekutin a konzumací masa a potravin bohatých na kakao a bílou mouku může vyvolat přechodnou zácpu. Pomoci může zvýšený pitný režim, více pohybu a z potravin jablka, meruňky, švestky nebo hroznové víno, všechno čerstvé nebo kompotované, ze zeleniny okurky nebo kyselé zelí. Někdy pomůže ráno nalačno sklenice vlažné vody. Stále častěji se objevuje potravinová alergie. Nejčastějšími alergeny jsou mléko, vejce, ryby, jahody, broskve, jablka, meruňky, rajčata, špenát, ořechy nebo mořské plody. Projevy potravinové alergie mohou být dechové potíže, rýma, kýchání, pálení očí, svědění těla, kopřivka, průjmy, bolesti břicha nebo zvracení. Je třeba co nejdříve alergen objevit a ze stravy jej vyloučit. Při akutních potížích pomohou léky na alergii. Tak pamatujte, že tu nejsme proto, abychom jedli, ale jíme proto, abychom tu byli a užili si třeba krásné letošní Vánoce a byli zdraví i celý příští rok. Ze srdce přeje Drsvo (Podle časopisu Moje zdraví) Praktické rady pro domácnost a do kuchyně Rady pro domácnost IV. Rady pro domácnost podle Marie Poručenské mají dnes být o potravinách, což se při vánočním vaření a pečení snad bude hodit. Máme-li málo bílků, můžeme na jeden bílek přidat lžíci vody. Kysanou smetanu můžeme nahradit bílým jogurtem a vděčni nám budou hlavně žlučníkáři. Bez mléka se těsto obejde, nahradíme ho sycenou vodou bez příchuti. Ořechy nahradíme ovesnými vločkami. Do pečiva jich dáme jen polovic a doplníme dorůžova osmahnutými vločkami. Jeden balíček prášku do pečiva nahradí 3 lžíce brandy nebo rumu. Koláč bude stejně nadýchaný. Dva žloutky v koláči nahradí polovina lžíce solamylu. Místo ztužovače šlehačky lze použít želírovací cukr. Do lineckého těsta dáme jen žloutky místo celých vajec, koláčky budou křehčí. Bílky se lépe ušlehají, přidáme-li trochu citrónové š ávy nebo bílého octa s troškou soli. Žloutky uchováme čerstvé několik dnů, nalijeme-li na ně do sklenička trochu oleje. Vánočka bude vláčná, přidáme-li do těsta bílý jogurt a přidáním vanilkového pudinkového prášku získá krásnou barvu. Hořkou chu ořechů odstraní namočení do studeného mléka. Ořechy snáze rozlouskneme, zalijeme-li je na 20 minut horkou vodou. Skořápku pak lehce rozpůlíme špičkou nože. Vyloupané ořechy můžeme zasterilovat do sklenic (20 min) a pak vydrží i dva roky. Po otevření jsou jako čerstvé. Podobně je můžeme skladovat i v mrazničce. Mandle se budou lépe půlit, když je namočíme do studené vody na několik hodina pak teprve spaříme. Sušené švestky získají velmi dobrou vůni, namočíme-li je místo do vody do čaje. Čokoládová poleva bude mít dobrou chu přidáním dvou lžic silné černé kávy. Do přesolené polévky vylijeme dva vaječné bílky a vaříme, dokud se nesrazí. Pak je vyndáme i s navázanou solí. Slepičí vývar získá výbornou chu, povaříme-li v něm jednu červenou feferonku. Výborně se hodí po alkoholovém reji. Chcete-li si porci uchovat, nalijte vařící polévku do malé zavařovací sklenice, zavíčkujte a otočte na 5 min dnem nahoru. V lednici vám pak spolehlivě vydrží až deset dnů. Brambory na salát vaříme s trochou soli, nepopraskají. Po uvaření je zchladíme studenou vodou, budou se lépe loupat. Do bramborového salátu přidáme jedno nahrubo nastrouhané jablko, bude mít výbornou chu. Cibulku do salátu spaříme horkou vodou, salát bude stravitelnější. Rybí šupiny nebudou létat po celé místnosti, když rybu před čištěním polijeme octem. Rybí zápach odstraníme namočení ryby do mléka. Rybu nasolíme a necháme 2-3 hodiny odležet. Kdybychom ji dali péci ihned, uvolní sůl do tuku velké množství vody a ryba se bude spíše dusit. Mražené ryby skladujeme maximálně dva měsíce. File můžeme péci i jen částečně rozmražené. Vejce při vaření opatrně mícháme, žloutek nespadne k jedné straně a po rozkrojení bude vejce natvrdo vypadat lépe. Tak a vypadají lépe a lépe celé Vánoce, a je prožijete v klidu a ve zdraví a v novém roce zase o něčem. Evas

6 6 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Prosinec 2010 Praktické rady do kuchyně - Silvestr Horký brusinkový / borůvkový punč 4 šálky brusinek nebo borůvek 4 šálky jablečného džusu 1/4 šálku čerstvě vymačkané citrónové š ávy 2 celé skořice 2 hřebíčky brusinky nebo borůvky 10 plátků jablka Smíchejte všechny přísady kromě posledních dvou brusinek (případně borůvek) a plátků jablka. Směs mírně povařte na nízké teplotě, dokud nezteplá a nezačne vonět nesmí se však začít vařit. Směs přelijte do vhodných sklenic a nápoj ozdobte jablkem, brusinkami či borůvkami. Podávejte za tepla. Těm, kdo nemají rádi horké nápoje, můžete podávat vychlazený punč. Přidejte trochu borůvkové vodky a punč umístěte na 20 minut do ledničky (nebo na 10 minut do mrazničky). Ovocný punč Tento punč může být velmi silný, bu te proto opatrní s množstvím rumu! Přísady: čerstvě vymačkaná š áva ze 2 limetek čerstvě vymačkaná š áva ze 2 citrónů 2 šálky čerstvě vymačkané pomerančové š ávy 1/2 šálku ananasové š ávy 4 dl bílého rumu 3 dl tmavého rumu dostatečné množství ledu Dekorativní přísady: 1 tenký plátek limetky, kousky ananasu, několik višní, trs máty Tento recept je velmi jednoduchý. Naplňte sklenici do půlky ledem. Přidejte směs z přísad. Punč ozdobte dekorativními přísadami. Podávejte vychlazené! Zdroj: Internet Připravila K. S. VALDEK / Královský sňatek Pokud se pojedete podívat na vánoční trhy na Staroměstském náměstí v Praze, nezapomeňte shlédnout v Domě U Kamenného zvonu výstavu Královský sňatek. 1. září 1310 došlo ke sňatku Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského ve Špýru. Po návratu do Prahy žili právě v tomto domě, nebo po požáru byl Pražský hrad neobyvatelný. Na úvod prohlídky uvidíte video,které vás seznámí s historií a zajímavostmi tohoto původně gotického paláce. Poprvé v životě se mi podařilo projít gotické sklepy, které jinak přístupné nejsou. V obou poschodích domu je vystavena spousta předmětů z tehdejší doby, např. kroniky, rekviáře, kříž Přemysla Otakara II, královská koruna, o níž se zatím nepodařilo zjistit zda patřila Elišce Přemyslovně nebo její maceše Elišce Rejčce, dobové mince atd. Výstava je otevřena denně kromě pondělí od 10 do 20 hodin. Končí v den sedmistého výročí korunovace Jana a Elišky Osoba Elišky Přemyslovny je zajímavá pro obyvatele Obecnice a okolí i z jiných důvodů. Zatím co osud její macechy Elišky Rejčky je spojován s Jindřichem z Lipé, rytířem Elišky Přemyslovny byl Vilém Zajíc z Valečka, potomek našeho hradu Valdek. S literární nadsázkou, ale velmi čtivě, píše o období kolem sňatku a dalších osudech, spisovatelka Ludmila Vaňková v knize První muž království. E.T. ZLATÝ NUGET BEČÁNOVA 31. ročník Tradiční závod a společenský večer plný překvapení s hudební skupinou Votvíráci start ve 14 hodin v Obecnici Více informací a přihlášky na Účastnický poplatek: 150 Kč startovné + 50 Kč (vzdušné, vodné, sněžné) je možná porce brdského guláše (60 Kč) Způsob platby: poštovní poukázkou typu C na adresu: Jan Javůrek, A. Jiráska 194, Příbram IV. nebo osobně kterémukoli z organizátorů: Jan Javůrek, Michal Ciboch, Petr Brůček, Petr Soukup, Marie Pacovská kontakt: telefon Javůrek Jan telefon Brůček Petr Podmínky účasti na závodu: běh se saněmi (minimálně 8 kg) - možnost přeměření a případná penalizace povinnou součástí výzbroje je pila a sekera polínko bude dodáno na začátku závodu Trasa bude tradiční a v terénu vyznačená, místo startu mírně posunuto. INZERCE Iva HOŠKOVÁ Lhota u Příbramě 146, Příbram I Telefon šití dámských oděvů (halenky, kalhoty, kostýmky, společenské šaty, zimní kabáty...) drobné opravy oděvů možnost výběru látek KVALITA SMYSL PRO DETAIL

7 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Prosinec SDH OBECNICE Vážení spoluobčané, měsíc zase utekl jako voda a ani my jsme nezaháleli. Nejprve ve čtvrtek 11. listopadu pár minut po jedenácté hodině se na naší hasičárně rozhoukala siréna. Naše výjezdová jednotka byla poslána do Podlesí k požáru nízké budovy. Vyjížděli jsme Tatrou ve složení P. Juříček, P. Hrubec a M. Kuchař. Na místě se k nám ještě připojil T. Handl a J. Špaček, kteří nám po telefonu upřesňovali místo požáru. Když jsme dojeli na místo, profíci z HZS už zasahovali. Připojili jsme naší Tatru k jejich vozidlu, abychom jim v případě potřeby mohli doplnit vodu. Pak jsme se šli podívat jestli nebudeme dále potřební. Zjistili jsme, že hoří v garáži osobní automobil. Profíci auto dohasili a my jim po odvětrání prostoru pomohli auto vytlačit a dohasit poslední místa. Poté naše jednotka odjela zpět domů. Neuplynul ani týden a jednotka v úterý chvilku po půl sedmé odpoledne opět vyjížděla do Starého Podlesí k požáru. Jednalo se o požár pytlů s pilinami v kotelně ve sklepě přízemního rodinného domu. Vyjížděli jsme s Tatrou ve složení P. Juříček, L. Doležal a M. Kuchař, na místo později dorazil i T. Handl a v hasičárně byl připraven P. Zima a J. Vacek, aby vyjeli v případě potřeby za námi s Avií. Když naše jednotka dorazila na místo, profesionální hasiči měli už požár uhašen a začali vynášet ze sklepa piliny. Asi dvě minuty po nás dojeli na místo březohorští hasiči. Následně po domluvě s velitelem zásahu jsme se uchýlili zpět do Obecnice do hasičárny. 4.prosince jsme měli na hasičárně schůzi výboru SDH, kde jsme řešili výroční schůzi a stanovili jsme její termín na od 15 hodin v hasičárně. Dále jsme řešili zábavu, kterou budeme letos konat v místní hospodě 19. března. Hrát nám tam bude kapela Signál. Pomalu také začínáme připravovat program na oslavy 125. výročí založení SDH. Další informace co jsme dělali a co plánujeme, přineseme opět za měsíc. Závěrem bych všem občanům chtěl popřát klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně štěstí a zdraví. Martin Kuchař zástupce velitele SDH SLAVOJ OBECNICE - Lední hokej 1. kolo Obecnice - Cerhovice 6 : 1 (2:1, 2:0, 2:0) Moser (as. Hochmann), Hochmann (as. Kubják), Ureš (as. Procházka), Procházka (as. Veselý), Veselý (as. Procházka), vlastní Křiva, Střeska J., Ureš, Srch, Kubják, Uzel, Veselý, Procházka, Kubista,Střeska T., Hochmann, Kadič, Moser, Štefan, Ručka, Vyloučení: 9 : 9 + Cerhovice 2 x O.T. 10 minut 2. kolo Beroun - Obecnice 1 : 3 (1:3, 0:0, 0:0) Hochmann (as. Střeska Tomáš), Srch (as. Ručka), Ručka (as. Štefan) Křiva, Kubják, Střeska Jan, Ureš, Střeska Jaroslav, Srch, Uzel,Veselý, Moser, Ryba, Střeska T. (Hudeček), Hochmann, Kadič, Kubista Jan, Štefan, Ručka Vyloučení: 6 : 6 + Obecnice 1xOT 10 minut, 1x5+OK 20 minut 3. kolo Obecnice - Hořovice B 4 : 0 (0:0, 2:0, 2:0) Moser 2x, Ureš, Kubista Jan(as Hochmann 2x, Kubista Jan, Veselý), Křiva, Kubják, Střeska Jan, Ureš, Střeska Jaroslav, Veselý, Moser, Procházka, Hochmann, Kadič, Kubista Jan, Srch, Ručka, Uzel, Hudeček 4. kolo Obecnice - HK Příbram 99 2:2 (0:0, 2:1, 0:1) Střeska Jaroslav (as. Hochmann, Kadič), Ryba (as. Kadič), Křiva, Kubják, Střeska Jan, Ureš, Střeska Jaroslav, Uzel,Veselý, Procházka, Ryba, Hochmann, Kadič, Štefan, Kubista Jan, Srch, Kubista Josef Vyloučení: 9 : 10 + HK Příbram 1x OT 10 minut Podrobnosti na webu: JSP SLAVOJ OBECNICE - Stolní tenis Aktuální výsledky A týmu: Obecnice - Voznice 9:9 Obecnice - Stará Hu 15:3 Březnice B - Obecnice 5:13 Rožmitál B - Obecnice 7:11 aktuálně na 1.místě v okresním přeboru sestava: Petr Steiner, František Steiner, Zdeněk Petráň, Václav Šefl + nás doplňují naše naděje z B týmu Aktuální výsledky B týmu: TTC Příbram C - Obecnice B 1:17 Klučenice - Obecnice B 11:7 Obecnice B - Březnice C 6:12 Obecnice B - Březnice D 10:8 aktuálně na 6.místě regionálního přeboru 2. třídy sestava: Radek Tůma, Pavel Král, David Hudeček, Ondřej Petráň, Stanislav Vinš, Jan Rozsypal, Štěpán Štverák Pozvánka na turnaj dne pořádáme tradiční předsilvestrovský turnaj pro neregistrované hráče a hráčky. Pro letošek změna. Hrát se bude v sále Staročeské hospody! Start: hráčky od 16 hodin, hráči od 17 hodin. VŠECHNY VÁS SRDEČNĚ ZVEME. Dne pořádáme také První předsilvestrovký turnaj pro registrované hráče a hráčky z celého okresu. Hrát se bude také v sále Staročeské hospody. Začátek od devíti hodin. Přij te podpořit obecnické hráče. Za oddíl stolního tenisu ZP

8 8 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Prosinec 2010 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Obecnice přeje veselé Vánoce, hodně zdraví a vše nejlepší do nového roku Prodejna COOP Obecnice děkuje Všem svým zákazníkům za přízeň a přeje krásné prožití svátků vánočních a hodně zdraví v novém roce. TĚŠÍME SE NA VÁS I V ROCE 2011 Všem našim zákazníkům přejeme krásné vánoce a š astný Nový rok. Potraviny U Romany Restaurace Koupaliště a Správa Rezervace Obecnice přeje všem svým živočichům i všem ostatním, kteří se pohybují na území CHKOO Obecnice zdravá tělíčka, dobré myšlenky, hojně potravy, živočišného tepla a spokojené žití v roce Murphyho vánoční moudra a zákony Dárek, který chce váš partner či partnerka najít pod stromečkem, bu nikde nemají nebo na něj nemáte. Čím více peněz vyhodíte za dárky, tím méně s nimi budou obdarovaní spokojeni. Čím méně peněz vyhodíte za dárky, tím více nespokojení s nimi budou obdarovaní. Posledního pořádného kapra prodají tomu, kdo stojí v řadě před vámi. Když se vám celý rok nepodařilo nic připálit v troubě, na Vánoce se vám to určitě podaří. Svátky míru a klidu trvají do té doby, dokud u dveří nezazvoní tchýně. Bohoušovo vánoční moudra Svíčky na stromečku přestávají svítit v okamžiku rozdávání dárků. Pro dědečky jsou nejvhodnějším dárkem bačkory. Pro babičky je nejvhodnějším dárkem zástěra. Knížky, které jste si koupili pře Vánoci, dostanete ještě jednou pod stromečkem. Než dohoří prskavka, určitě padne na koberec nebo na linoleum a vypálí díru. Nejlepší a nejhezčí dárky se najdou kdesi ukryté až v únoru. Každé vánoce, před zpíváním u vánočního stromu odchází hlasivky kamsi do světa. bs Jubilea v prosinci slavili a slaví Poděkování všem dopisovatelům Obecnického zpravodaje, dětem a učitelům MZŠ, školní družiny, mateřské školky, poděkování i pravidelným přispěvatelům - starostovi obce Josefu Karasovi, Elišce Tomanové, Evě Svobodové, dopisovatelům obecnických hasičů Petrovi Zimovi, Martinovi Kuchařovi, Petrovi Juříčkovi a všem ostatním, kteří přispěli svým dílem do Obecnického zpravodaje. Veliké díky patří za grafickou úpravu a zajiš ování tisku a příspěvky Katce Stejskalové, též Lukášovi Stejskalovi za distribuci zpravodaje. Do roku 2011 přeji všem čtenářům a občanům obce pevné zdraví a také pevné nervy při čtení Obecnického zpravodaje. Bohouš Svoboda, red. Jarmila Doubková 55 let Eva Pozděnová 65 let Marie Doubravová 70 let Vilemína Lukešová 80 let Ludmila Antropiusová 80 let Jitřenka Petáková 65 let Josef Karas 50 let Pavel Kasl 50 let Miroslav Moulík 75 let Jiří Ježek 65 let František Vacek 75 let Jubilea v lednu 2011 budou slavit Ladislava Soukupová 60 let Marie Klímová 70 let Božena Srchová 65 let Josef Kubín 60 let Marie Kozárková 60 let Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let OBECNICKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Obecnice Uzávěrka vždy 13. v měsíci Grafická úprava Katka Stejskalová Tisk Příbramská tiskárna

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! Iva 1. 12. 2016 - čtvrtek ALERGENY polévka mrkvová s těstovinou 1,7,9 rybí filé na másle, bramborová kaše, kompot hot drink s jablko-skořice, voda 1,4,7 Blanka 2. 12. 2016 - pátek ALERGENY Vivien polévka

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 1 leden 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Milí spoluobčané, přejeme Vám příjemné zimní měsíce, hlavně hodně zdraví a pohody. Zprávy z obce Usnesení ze zápisu č.

Více

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ Mladecké noviny ČÍSLO 66 PROSINEC NEPRODEJNÉ 12/2015 Vážení spoluobčané, přeji vám všem i vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků, které budou naplněny radostí, štěstím, vnitřní harmonií a pohodou.

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Kuchařka vánočního cukroví

Kuchařka vánočního cukroví Kuchařka vánočního cukroví Jarmilka Troutnarová Medové perníky 65 dkg hladké mouky 25 dkg moučkového cukru 5 dkg tuku Hera 10 dkg medu 3x velká vejce 1kávová lžička jedlé sody citronová kůra z jednoho

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

od do Čtvrtek Pátek

od do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Pátek 2.9.2016 Ochucené mléko, Rohlík, Pomazánka celerová, čerstvá zelenina,09,10 Kapustová polévka s bramborama, Kuřecí plátek, Dušená rýže, Salát rajčatový s cibulí Chléb, Pomazánka

Více

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje Atlas p rcí Právě se vám do rukou dostává brožurka nazvaná Atlas porcí. Jde o soubor fotografií jídel normálních porcí, které konzumuje průměrný zdravý člověk. K vytvoření této brožurky nás vedlo zjištění,

Více

Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Jídla označená * jsou připravována jako minutka!

Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Jídla označená * jsou připravována jako minutka! Pondělí 14. duben Hovězí vývar s masem a vlasovými nudlemi Zeleninová bílá polévka se smetanou Pečená kachna s míchaným knedlíkem a dušeným zelím Do růžova pečená vepřová panenka s restovanými žampiony

Více

Naše nabídka. Cheesecake. Mrkvový dort. Tradiční americká receptura - sušenkový. z krémového. Philadelphia a vrstva zakysané smetany na povrchu.

Naše nabídka. Cheesecake. Mrkvový dort. Tradiční americká receptura - sušenkový. z krémového. Philadelphia a vrstva zakysané smetany na povrchu. Naše nabídka Cheesecake Tradiční americká receptura - sušenkový základ, náplň z krémového smetanového sýra Philadelphia a vrstva zakysané smetany na povrchu. 1 dort / 12-14 ks, 26cm průměr, váha - 1900g,

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

Firemní katalog. Cukrářské a pekařské produkty

Firemní katalog. Cukrářské a pekařské produkty Firemní katalog Cukrářské a pekařské produkty Sestaven pro rok 2015 / 2016 Obsah Úvod... 3 O nás... 4 Seznam alergenů... 5 Pekařské produkty... 6 Chlebíčky... 7 Lahůdky... 10 Cukrářské produkty... 12 Muffiny...

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

ZELENINOVÝ VÝVAR S KUSKUSEM

ZELENINOVÝ VÝVAR S KUSKUSEM 31.8. - 4.9.2015 HLAVNÍ PRÁZDNINY polévka z červených fazolí s tomatem I. zeleninové rizoto, strouhaný sýr, pórkový salát s mrkví II. nevaří se z provozních důvodů polévka z rybího filé s houskou I. kuřecí

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne , od hodin v restauraci Česká hospoda

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne , od hodin v restauraci Česká hospoda ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne 6. 11. 2014, od 19.00 hodin v restauraci Česká hospoda Přítomni: Vnislav Konvalinka, Karel Čech, Vojtěch Musil, Miroslav Stříbrný,

Více

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Úterý 1.11.2016 Středa 2.11.2016 Čtvrtek 3.11.2016 Pátek 4.11.2016 Chléb s liptovskou pomazánkou, mléko s drožďovými knedlíčky,09 Vepřové po cikánsku, rýže, citrónový čaj Houska s máslem, banán, voda Celozrnné

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

BUSINESS LUNCH MENU. POLÉVKY Hovězí vývar se zeleninovými noky Bramborová polévka s medvědím česnekem Krém z červené řepy se smetanou

BUSINESS LUNCH MENU. POLÉVKY Hovězí vývar se zeleninovými noky Bramborová polévka s medvědím česnekem Krém z červené řepy se smetanou Pondělí 22. září Hovězí vývar se zeleninovými noky Bramborová polévka s medvědím česnekem Kuře pečené po srbsku s dušenou rýží Hovězí vařené zadní s křenovou omáčkou a houskovým knedlíkem Křupavý salát

Více

Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Polévka Oběd 1

Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Polévka Oběd 1 Pondělí 5.1.2015 Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Úterý 6.1.2015 zeleninový vývar stěstovinou (obsahuje al. : 01, 07, 03) čočka na kyselo, vejce

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Oslavy Vánoc v cizích zemích Aleš Kůtek

Oslavy Vánoc v cizích zemích Aleš Kůtek Vážení čtenáři! Dnešním dnem k Vám přichází poslední číslo našeho školního časopisu v roce 2006. Blíží se Vánoce, proto nám dovolte, abychom Vám všem, našim příznivcům, popřáli šťastné a veselé prožití

Více

Vedoucí školní jídelny: Balochová A., vedoucí kuchařka: Mikešová J.

Vedoucí školní jídelny: Balochová A., vedoucí kuchařka: Mikešová J. Na týden od 2. listopadu do 6. listopadu 2015 Pondělí Zeleninová s jáhly 7,9 2 Zapečené těstoviny s uzeninou 1,3,7 Barevný míchaný salát, džus kiwi-banán, ovocné mléko, voda 7 Úterý Hrachová s opečenou

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Citrónová buchta. Ingredience. Postup

Citrónová buchta. Ingredience. Postup Citrónová buchta 450 g polohrubé mouky, 1 lžička sody, 170 g krystalového cukru, 2 vejce, 100 ml oleje, 250 ml smetany na vaření, kůra a šťáva z 1 citronu, trochu mléka Všechny suroviny smícháme v těsto,

Více

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM.

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM. Dne. prosince 204 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 69/20 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle něho se musí každý DATUM : 0 / 06 / 205 PONDĚLÍ POLÉVKA :

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999 Luãinsk zpravodaj 8. prosince 1999 5/1999 K vánoční brance po oříšku pod lískou sklouzneš. Ale sám otevřít musíš v srdci mřížku jak zvuky koled o Ježíšku, než mír a pokoj najdeš tam. Vážení spoluobčané,

Více

Škola- září do Čtvrtek Pátek

Škola- září do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Přesnídáv. toustový chléb- celozrnný, pomazánka z tuňáka a zeleniny, mrkev, čaj,04,07,09 Polévka polévka čočková s kroupami a zeleninou Oběd 1 kuře pečené, dušená rýže, paprika - zelenina

Více

Jídelníček: Týden 1. Snídaně: Ovesná kaše s mandlemi a skořicí, smažená vejce a cup cakes. Snídaně: Banánové lívance s tvarohovou náplní

Jídelníček: Týden 1. Snídaně: Ovesná kaše s mandlemi a skořicí, smažená vejce a cup cakes. Snídaně: Banánové lívance s tvarohovou náplní Cesta do plavek Jídelníček Týden 1 www.cestadoplavek.cz www.facebook.com/cestadoplavek Jídelníček: Týden 1 den 1 pondělí den 5 pátek Snídaně: Jahodová omeleta Oběd: Hovězí hamburger Večeře: Kuřecí maso

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi prosinec 2014 MK ČR E 20557

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi prosinec 2014 MK ČR E 20557 S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi prosinec 2014 MK ČR E 20557 TJ ROZVOJ TRSTĚNICE 353 01 Mariánské Lázně, Trstěnice 124 Ohlédnutí Tělovýchovné jednoty za rokem 2014 Vážení občané, Naše obec, Tělovýchovná

Více

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU číslo alergenu 1 Obiloviny obsahující lepek 2 Korýši a výrobky z nich 3 Vejce a výrobky z nich 4 Ryby a výrobky z nich 5 Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Na týden od 27. února do 3. března 2017 obsahuje alergeny: Vedoucí školní jídelny: Balochová A., vedoucí kuchařka: Mikešová J.

Na týden od 27. února do 3. března 2017 obsahuje alergeny: Vedoucí školní jídelny: Balochová A., vedoucí kuchařka: Mikešová J. Na týden od 27. února do 3. března 2017 Pondělí Polévka: Indická luštěninová 1,9 27 Zeleninové rizoto s houbami (bezmasý pokrm) Salát z červené řepy, čaj šípek-grep, ovocné mléko 7 Úterý Polévka: Zeleninový

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

od 01.10.2015 do 30.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 30.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 Čaj, Chléb, Pomazánka sardinková, ovoce,04,07,10 Polévka čočková se zeleninou, Krůtí nudličky, Dušená rýže, Zeleninová obloha,06,09 fit tyčka,08 Čaj se sirupem, Kaše kukuřičná

Více

do Středa Čtvrtek Pátek

do Středa Čtvrtek Pátek Středa 1.2.2017 Vanilkové mléko, Chléb, Pomazánka šunková, čerstvá zelenina,09,10 Polévka vločková, Kuře pečené, Dušená rýže, okurka, šťáva,09 Rohlík sojový Čtvrtek 2.2.2017 Čaj, Chléb, Pomazánka z olejovek,

Více

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Eva Dienerová Daniela Ondreičková KNIŽ N Í K LU B mravenecek vetsi.indd 1 16/11/16 14:14 ÚVOD Malované čtení je barevné vyprávění pro děti. Mohou si je

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

BUSINESS LUNCH MENU. DEZERTY Čokoládová zmrzlina zdobená čokoládovou polevou a čerstvou mátou (6,7) Tiramisu s čerstvou mátou (1,7)

BUSINESS LUNCH MENU. DEZERTY Čokoládová zmrzlina zdobená čokoládovou polevou a čerstvou mátou (6,7) Tiramisu s čerstvou mátou (1,7) Pondělí 9. února Hovězí vývar s vaječným svitkem a zeleninou (1,3,9) Zeleninová bílá polévka se smetanou (1,7,9) Vařené hovězí maso s baby karotkou na másle a vařenými bramborami (7) Králičí stehno pečené

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

Při útratě nad 100 Kč Vám poskytneme v čase od 11:00 do 17:00 parkovné zdarma.

Při útratě nad 100 Kč Vám poskytneme v čase od 11:00 do 17:00 parkovné zdarma. Pondělí 2. listopadu 0,3l / 0,2l Hovězí vývar se šunkovým svítkem a zeleninou (1,3,9) 38 Kč/ 25Kč 0,3l / 0,2l Staročeská kulajda se zapuštěným vejcem (1,3,7) 38 Kč/ 25Kč Špagety Puttanesca s rajčaty, česnekem

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Cukrárna Katka spol. s r.o. Katalog a ceník zákusků platný od 1.9.2013 I. Foto Název Váha g Složení Cena Kč

Cukrárna Katka spol. s r.o. Katalog a ceník zákusků platný od 1.9.2013 I. Foto Název Váha g Složení Cena Kč Ananasový terčík 80 pšeničná mouka cukr vejce směs rostlinných a živočišných tuků sušené mléko krémový prášek marmeláda agar konzervovaný ananas alginat 22 Čoko kostka 100 pšeničná mouka vejce cukr čokoládová

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

Jídelníček: Týden 4. den 22 pondělí den 26 pátek. den 23 úterý den 27 sobota Snídaně: Ovesná kaše s řeckým jogurtem a borůvkami

Jídelníček: Týden 4. den 22 pondělí den 26 pátek. den 23 úterý den 27 sobota Snídaně: Ovesná kaše s řeckým jogurtem a borůvkami Cesta do plavek Jídelníček Týden 4 www.cestadoplavek.cz www.facebook.com/cestadoplavek Jídelníček: Týden 4 den 22 pondělí den 26 pátek Snídaně: Volská oka a toast Oběd: Krůtí prsa pečená na divoko se zeleninovým

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! 1. 9. 2016 - čtvrtek ALERGENY polévka špenátová s opečenou houskou 1,3,7,9 zapečené těstoviny s vepřovým masem, rajčatový salát voda se sirupem, voda 1,3,7,9 2. 9. 2016 - pátek ALERGENY polévka slepičí

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! Iva 1. 12. 2016 - čtvrtek ALERGENY přesnídávka kváskový chléb, pomazánka drožďová kakao polévka mrkvová s těstovinou,9 rybí filé na másle, bramborová kaše, kompot hot drink s jablko-skořice, voda svačina

Více

1. DEN/1. TÝDEN. SUROVINY: 50 g (1/2) chléb celozrnný, 1 ČL másla, 1 plátek tvrdého sýru (30% tuku), 1 ks červené papriky

1. DEN/1. TÝDEN. SUROVINY: 50 g (1/2) chléb celozrnný, 1 ČL másla, 1 plátek tvrdého sýru (30% tuku), 1 ks červené papriky 1. DEN/1. TÝDEN 6:30 300 ml vlažné vody s citronem nebo 1 PL jablečného octa 7:00 SNÍDANĚ OVESNÁ KAŠE S JABLKEM SUROVINY: 4 PL ovesných vloček, 150 g (1ks) bílého neslazeného jogurtu 3% tuku, 1 jablko,

Více

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1. Polévka krkonošská cibulačka (1, 3, 9),

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1. Polévka krkonošská cibulačka (1, 3, 9), JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD. 2. 26 DO 25. 2. 26 Po.2. 3 Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka krkonošská cibulačka (, 3, ), 7), Rohlík, Sýr Hovězí na houbách (a), Těstoviny (, 3), Štola (, 3, 5, 7,, žervé

Více

Jídelníček na týden od : 5. května do : 9. května 2014

Jídelníček na týden od : 5. května do : 9. května 2014 Jídelníček na týden od : 5. května do : 9. května 2014 Datum s n í d a n ě přesníd. dieta o b ě d svačina Večeře Pondělí Pomazánka z lučiny Rychlá s vejci Mléko Ovesná kaše s čokoládou 5.5. piškoty N,D9

Více

Pondělí 2.11.2015. Úterý 3.11.2015. Středa 4.11.2015. Čtvrtek 5.11.2015. Pátek 6.11.2015. 02.11.2015 do 30.11.2015

Pondělí 2.11.2015. Úterý 3.11.2015. Středa 4.11.2015. Čtvrtek 5.11.2015. Pátek 6.11.2015. 02.11.2015 do 30.11.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 Asijská polévka s kuřecím masem (obsahuje al.: 01, 07, 09) Zeleninový guláš, celozrnné pečivo (obsahuje al.: 01, 03,

Více

Výb r t ch nejlepších jable ných recept. Od Vás.

Výb r t ch nejlepších jable ných recept. Od Vás. Výb r t ch nejlepších jable ných recept. Od Vás. MOU NÍKY 2012 Jablíčkový dort Simona Urbánková 100g polohrubé mouky, 100g cukru moučka, 100g másla nebo Hery, 1 lžička prášku do pečiva, 2 balíčky skořicového

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

OBOUSTRANNÁ PÁNEV KNIHA RECEPTŮ

OBOUSTRANNÁ PÁNEV KNIHA RECEPTŮ OBOUSTRANNÁ PÁNEV KNIHA RECEPTŮ Před použitím si pečlivě přečtěte následující pokyny: Péče a údržba: před prvním použitím Oboustrannou pánev umyjte v horké mýdlové vodě. Opláchněte a osušte. Vnitřní strany

Více

Občasník obce Smilkov

Občasník obce Smilkov 8 Kuchtík Hlásek radí: Napadl sníh, tedy něco ke kávě Koláč z jablek a ořechů budeme potřebovat: 300 g polohrubé mouky 300 g nastrouhaných jablek 1 prášek do pečiva 250 g pískového cukru 3 vejce ½ sklenky

Více

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu:

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu: BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vánoční speciál rok 2014 Z obsahu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodní slovo Informace k budově obce v Sedlecku Akce v roce 2015 Oslavy 900. výročí obce Bušovice Advent v Bušovicích Vítání

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

Škola- srpen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

Škola- srpen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 1.8.2016 Úterý 2.8.2016 Středa 3.8.2016 Čtvrtek 4.8.2016 Pátek 5.8.2016 kaše jáhlová, meruňky - ovoce příloha, čaj gulášová polévka květák na mozeček, brambory m.m., anglická dušená zelenina -

Více

JOGURTOVÝ POHÁR S JAHODAMI

JOGURTOVÝ POHÁR S JAHODAMI JOGURTOVÝ POHÁR S JAHODAMI 450 g jahod 10 g želatiny 250 ml bílého jogurtu 1 vanilkový cukr 50 g cukru krupice Želatinu přelijeme 30 ml horké vody a za stálého míchání ji necháme rozpustit a zchladnout.

Více

Gram dobrého příkladu váží více než cent dobrých slov.

Gram dobrého příkladu váží více než cent dobrých slov. ročník 4 2012/prosinec 14 Gram dobrého příkladu váží více než cent dobrých slov. Hana Pinknerová citát vybral Víťa Graubner Sociální služba je realizována v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální

Více

Tvarohový koláč. Řezy Florida

Tvarohový koláč. Řezy Florida Tvarohový koláč 450g polohrubé mouky, 30dkg hery, 3 lžíce cukru, 3 žloutky, 1 prášek do pečiva, 3 lžíce mléka, 2 lžíce rumu. Z těsta udělat dvě placky, mezi ně tvarohová náplň: 500g tvarohu, 5 lžic cukru,

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

NABÍDKA STRAVOVÁNÍ. Vážení hosté, vítáme Vás!

NABÍDKA STRAVOVÁNÍ. Vážení hosté, vítáme Vás! NABÍDKA STRAVOVÁNÍ Vážení hosté, vítáme Vás! Jsme rádi, že jste si pro svůj pobyt zvolili naše zařízení a chtěli bychom Vám nabídnout výběr z pestré nabídky jídel v našem stravovacím provozu. Nabízíme:

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ Obec Horní Loučky Zastupitelstvo obce Horní Loučky Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne 3.11.2014 v 19.00 hod. na OÚ Bod 1/ Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT TECHNOLOGIE Obor: Gastronomie Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

do Úterý Středa Čtvrtek Pátek

do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Úterý 1.11.2016 Středa 2.11.2016 Čtvrtek 3.11.2016 Pátek 4.11.2016 Ochucené mléko, makovec, ovoce Polévka gulášová, Rizoto s drůbežím masem a sýrem, Salát z rajčat a pórku Chléb, Bylinkové máslo Kakao,

Více

Jídelníček: Týden 2. Snídaně: Skořicová žemle s kávovým krémem a jahodami. Snídaně: Míchaná vejce s čerstvými bylinkami

Jídelníček: Týden 2. Snídaně: Skořicová žemle s kávovým krémem a jahodami. Snídaně: Míchaná vejce s čerstvými bylinkami Cesta do plavek Jídelníček Týden 2 www.cestadoplavek.cz www.facebook.com/cestadoplavek Jídelníček: Týden 2 den 8 pondělí den 12 pátek Snídaně: Míchaná vejce s čerstvými bylinkami Oběd: Vepřový guláš s

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Oběd 1 Bratislavské vepřové plecko, těstoviny, sirup mango (A: 09, 01, 07) Polévka 1 Polévka bramborová s krupkami (A: 01, 07)

Oběd 1 Bratislavské vepřové plecko, těstoviny, sirup mango (A: 09, 01, 07) Polévka 1 Polévka bramborová s krupkami (A: 01, 07) 1.2.27 do 28.2.27 Středa 1.2.27 Polévka z jarní zeleniny (A:, ) Polévka houbová jednoduchá (A: ) Bratislavské vepřové plecko, těstoviny, sirup mango (A:,, ) Kuře po baskicku (rajče, paprika), hrášková

Více

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:00 do 14:00 hod

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:00 do 14:00 hod Pondělí 20. leden Hovězí vývar s masem a vlasovými nudlemi Zeleninová bílá polévka se smetanou Do růžova pečená vepřová panenka s restovanými žampiony a tymiánovou rýží* 124 Kč Pečený kapr na kmíně, podávaný

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

RŮŽOVÝ LIKÉR KARAMELOVÝ LIKÉR

RŮŽOVÝ LIKÉR KARAMELOVÝ LIKÉR RŮŽOVÝ LIKÉR 15 květů z růže, 150 g cukru, 750 ml bílého rumu Květy opatrně opláchněte studenou vodou a nechte dobře odkapat. Dejte je do větší zavařovací sklenice spolu s cukrem a zalijte je rumem. Sklenici

Více

Ukázka jídelníčku. Alergeny: Obiloviny obsahující lepek, Vejce, Mléko a výrobky z něj, Celer

Ukázka jídelníčku. Alergeny: Obiloviny obsahující lepek, Vejce, Mléko a výrobky z něj, Celer Pátek, 27. 3. 2015 Ukázka jídelníčku Mrkvový krém s krupicovými noky, Celer Pečené rybí filé s nivou, bramborové pyré s hráškem, rajčatový salát s cibulí, BUDOVA B Alergeny: Ryby, Mléko a výrobky z něj

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016

DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016 DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016 DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA Děvčata a chlapci, končí naše desetiměsíční spolupráce. Poznali jste řadu nových kuchařských nástrojů a přístrojů, seznámili se se spoustou nových receptů

Více