17. listopad Je to již 25 let, kdy vzpomínka na 17. listopad roku 1939 odstartovala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "17. listopad Je to již 25 let, kdy vzpomínka na 17. listopad roku 1939 odstartovala"

Transkript

1 ))) Slovo předsedkyně KhKV KSČM Měsíčník z Královéhradeckého kraje ročník 14 číslo 11 listopad 2014 cena 5 K č Při podzimní výstavě Zahrada východních Čech v Častolovicích kandidáti na senátory oslovili nejvíce občanů. FOTO Ta ána LANKAŠOVÁ JASNÁ ŘEČ ČÍSEL UKÁZALA, JAK JSME VOLILI Není naším úkolem hodnotit průběh volební kampaně, ani výsledky voleb. To učiní příslušné stranické orgány, především okresní výbory KSČM, které za volby do Senátu a obecní volby zodpovídají především. Chceme čtenářům Krajánku nabídnout jen strohou řeč čísel, která ukáže, jak jsme volili. Senátní volby V prvním kole jsme jako komunisté měli své kandidáty ve všech třech volebních okrscích našeho kraje. V okrsku č. 39 na Trutnovsku a části Náchodska kandidoval v barvách KSČM Slavomil Brádler. Získal celkem hlasů a skončil na pátém místě. Znamená to, že každý člen strany dokázal pro tohoto kandidáta získat jen čtyři nestraníky. V porovnání s předchozími senátními volbami, kdy získal kandidát KSČM Jiří Gangur hlasů, je to značný propad. Ve druhém kole byl letos zvolen senátorem Jiří Hlavatý (ANO). V okrsku č. 45 na Královéhradecku za KSČM kandidoval letos Lubomír Štěpán. Získal celkem hlasů a skončil na pátém místě, protože jeden komunista dokázal oslovit jen pět občanů. Před šesti lety kandidovala Lenka Trkalová (nyní Fialová) a získala hlasů. Ve druhém kole byl letos zvolen Jaroslav Malý (ČSSD). V okrsku č. 48 na Rychnovsku, části Ústeckoorlicka a Pardubicka nesl kůži v barvách KSČM na trh Josef Lukášek, Získal hlasů, což stačilo na 4. místo v prvním kole. Každý komunista získal pro Lukáška hlas sedmi nestraníků. Minule kandidoval Bedřich Chasák se ziskem hlasů. V druhém kole byl znovu zvolen senátorem Miroslav Antl (ČSSD). Všichni zvolení senátoři, nejen v našem kraji, vděčí za své zvolení také hlasům komunistů a jejich sympatizantů, kteří je podpořili. Obecní volby V obecních volbách jsme také zaznamenali úbytek hlasů pro kandidátky KSČM a bylo jich také podáno méně, než před čtyřmi lety. Celkově byl v každém okrese zaznamenán úbytek zhruba tisíce hlasů. V oficiální statistice ČSÚ však nesčítají naše sympatizanty a členy KSČM na jiných kandidátkách, kteří se do zastupitelstev dostali. Konkrétně na Královéhradecku se podařilo postavit o dvě kandidátky KSČM více v Nechanicích a v Novém Městě, ale dvě z kandidátek byly neúplné a jejich kandidáti Dokončení na str listopad Je to již 25 let, kdy vzpomínka na 17. listopad roku 1939 odstartovala restauraci kapitalismu. V obou případech vyšli do ulic mladí lidé, hlavně studenti, a byli přesvědčeni, že bojují za správnou věc. Ti z roku třicet devět tvrdě zaplatili za své postoje. Řada studentů byla německými fašisty popravena, část zavřena do koncentračních táborů, zbylým nebylo umožněno pokračovat ve studiu. Dnes se již vzpomínkou na ně příliš nikdo nezabývá. Hrdinský odpor proti fašismu se nehodí do dnešní propagandy. A jak dopadli ti z roku osmdesát devět? Mnoho se o tom neví. Několik jmen se objevilo v politice, ale většina asi pracuje ve své profesi a prožívají život jako většina ostatních občanů. Někteří jsou možná i nezaměstnaní, mají na krku dluhy a pronásleduje je exekutor a kladou si otázku, zda to co dnes prožívají opravdu chtěli. Dosáhli opravdu té svobody a demokracie, po jaké toužili? V současnosti se o mládeži nemluví v žádných superlativech, spíše vidíme jen samá negativa. Je pravda, že špatnosti více vnímáme a rádi o nich hovoříme. Mezi mladými je ale spousta šikovných a obětavých lidí. Jen se o nich moc nemluví. Příklad Petra Vejvody, který nasazením vlastního života chránil spolužačku před útočnicí, dokazuje, že chrabrost, odvaha a hrdinství není ani dnešním mladým cizí. V krizové situaci se postaví na správnou stranu a vědí, jak se zachovat. Další vývoj u nás bude záviset na postojích mladé generace, která teprve bojuje o své místo ve společnosti. Jaký vývoj nastane, to si nikdo netroufá odhadnout, ale přáli bychom si, aby v budoucnu byly poměry spravedlivější a solidárnější. Věra ŽIŽKOVÁ

2 2 listopad KRAJÁNEK 2014 Rozhovor Krajánka s vicehejtmanem Ing. Otakarem Rumlem (KSČM) VYUŽIJEME VŠECH ZDROJŮ NA OPRAVU SILNIC V KRAJI Překvapilo mne, že se v současnosti zabýváte i problematikou opravy krajských komunikací. Přibyla Vám snad další sféra odpovědnosti? I když dopravu má na starosti náměstek hejtmana Karel Janeček, opravy krajských silnic jsou v mém rezortu prostě proto, že jejich financování není z peněz kraje možné a peníze čerpáme především z evropských do- Otakar RUML tačních programů. A ty jsou moje parketa. V čem je složitost přípravy oprav silnic? Složitost přípravy je v tom, že na opravy silnic je možné využít několik zdrojů. Musíme dlouhodobě připravovat projekty na tyto stavby až do úrovně stavebních povolení a poté vybrat ze soutěže dodavatele staveb. V současné době se podařilo z rezerv Regionálního operačního programu NUTS Severovýchod pro všechny tři kraje vyčlenit částku 350 milionů, což znamená, že pro náš kraj by z toho mohlo být milionů korun a je naděje, že ještě nějaké menší částka by se mohla později z těchto rezerv uvolnit. Je možné, že by našemu kraji připadlo nejvíce prostředků? Vyšší částka je dána tím, že máme připravené projekty a podařilo se nám dosáhnout této částky v rámci dohod krajů. Některé akce jsme začali s předstihem, např je to silnice na Jičínsku Lužany - Špice, ta má celkový rozpočtový náklad kolem 60 milionů korun. Dále se připravujeme na čerpání finančních prostředků v novém programovém období v tvz. Integrovaném regionálním operačním programu. V novém období už nebudou částky alokovány přesně pro jednotlivé kraje, ale bude to z jedné hromádky na národní úrovni a předpokládáme, že bychom z toho mohli dostat asi 7 % jako poměrnou část vzhledem k velikosti kraje a počtu jeho obyvatel, ale tak přesná dohoda nikdy nebude. Důležité totiž bude, kdo bude připravený. Pro náš kraj by pak částka na programové období mohla dosáhnout asi 2 miliardy, možná 2 miliardy 200 milionů korun. Chceme v průběhu prvních dvou let, tedy 2015 až 2016, podat žádosti do úrovně 40 % částky. Zbývajících šedesát procent pak rozdělit na další čtyři roky programového období, abychom měli vytvořenou rezervu, pokud by na konci období zbyly nějaké peníze, které by mohly být do tohoto titulu převedeny. A my je mohli využít. Proto máme v současné době rozpracovány projekty v hodnotě půl miliardy korun, které bychom v druhém čtvrtí příštího roku byli schopni podat hned, jak se výzva otevře. Do tohoto programu může být zahrnuto maximálně 500 km silnic z kilometrů v našem kraji, ale musí to být silnice, které přímo navazují na páteřní sí komunikací, tedy na D 11. R 11 a R 35. Tento Integrovaný regionální program ale není jediným zdrojem evropských peněz, který můžete využít? Významné zdroje jsou v možnostech projektů česko polské přeshraniční spolupráce. Na končící období jsme získali a máme odsouhlasenu částku 33 milionů korun na opravu silnice Polom - Deštné. Tam už je ze soutěže vybrán dodavatel stavby, ale stavba bude zahájena až na jaře příštího roku. Vzhledem k tomu, že se tato silnice nachází v horských podmínkách, bylo by nevhodné stavební práce zahájit před zimou. Pro nové programové období česko polské spolupráce máme připraveny čtyři významné úseky silnic společně s partnery na polské straně. V nejbližších dnech bude rozhodnuto, které nám budou přiznány. Myslím si, že ze zmíněných čtyř by to tři mohly být, a to by představovalo částku kolem 600 milionů korun. Projekčně se už tyto stavby připravují, takže budeme připraveni je zahájit od první výzvy. Ze státních dotací se také podaří něco získat? Ukazuje se také, že Státní fond dopravní infrastruktury je připraven investovat do opravy krajských silnic. Pro celou republiku by měla být uvolněna částka 2 miliardy korun, ale je dost pravděpodobné, že by tato částka mohla být navýšena až na dvojnásobek, takže zase by poměrná část, asi kolem 300 milionů korun, mohla připadnout i na náš kraj. Z toho bychom opravili hlavně silnice třetích tříd. Jako další zdroj musíme využít i náš Fond rozvoje a reprodukce v oblasti dopravy, kde může být až kolem 200 milionů korun ročně. Co to znamená pro přípravu krajského rozpočtu, která je právě nyní aktuální? Pochopitelně kraj musí být finančně připraven na kofinancování, které se u evropských projektů pohybuje kolem 15 % a je potřeba připravit i peníze na předfinancování. Myslím si, že v současné době je vývoj daňových příjmů příznivý, tak bychom to měli zvládnout. Ta ána LANKAŠOVÁ JASNÁ ŘEČ ČÍSEL... Dokončení ze str. 1 proto neuspěli, nebo nezískali dostatek hlasů, jako v Nechanicích. Celkem KSČM získala v okrese 16 mandátů v městských a obecních zastupitelstvech, což je stejný počet jako minule. Na Jičínsku bylo postaveno o pět kandidátek KSČM méně, chyběla v Jeřicích, Sobotce, Starých Smrkovicích, Valdicích a Vysokém Veselí, ale úbytek zhruba z poloviny nahradili sympatizanti (17) strany na nezávislých kandidátkách. Získali v okrese sedm mandátů, což je o osm mandátů méně než v roce Komunisté letos neuspěli v Lázních Bělohradě. Náchodští komunisté letos postavili o tři kandidátky méně v porovnání s rokem 2010, chyběla v Novém Plesu, Stárkově a Šonově. Její kandidáti uspěli sice všude, ale získali pro stranu 11 mandátů oproti 18 mandátům v minulých volbách. Na Rychnovsku KSČM postavila o jednu kandidátku méně v Přepychách. Za stranu kandidovali komunisté na pěti nezávislých kandidátkách a všichni uspěli. Strana tak letos získala celkem 32 mandáty, ztratila tak jen dva mandáty z roku Komunisté na všech kandidátkách získali mandáty v zastupitelstvech. Celkem 15 kandidátek postavili komunisté na Trutnovsku, což je o devět méně než v roce Získali 18 mandátů, zatímco před čtyřmi lety to bylo 28 mandátů včetně dvou komunistů na nestranické kandidátce. KSČM nedokázala postavit kandidátku např. v Borovnici, Hostinném, Žacléři, na mandát nedosáhli ve Dvoře Králové, ve Vrchlabí a v Prosečné. (tl)

3 KRAJÁNEK 2014 CÍRKEVNÍ RESTITUCE A VOLBY Glosa Ivana Votavy: Socialistický stát je po smrti, na operace dětí se žebrá na ulici. Hlavně, že jsou peníze na církve. Jedním z předvolebních lákadel ČSSD byl boj proti církevním restitucím. Po volbách je však posílá do ztracena. A tak boj proti tomuto zločinu století vede dál KSČM a SPaS s dalšími nezávislými iniciativami. Jednu z nich vede spisovatelka Lenka Procházková, dokumentarista Václav Dvořák a předseda Jazzové sekce Karel Srp. K nim se přidal i spisovatel a vysokoškolský pedagog Milan Kohout. Kdo je Milan Kohout? V ČSSR dosáhl titul inženýr. Před listopadem podepsal Chartu. V roce 1986 byl vyhoštěn z ČSSR. Tehdy ještě choval úctu k náboženství. Rychle ji však ztratil, když dorazil do USA. Potkával jsem, říká v rozhovoru s Monikou Hoření v Lípě č. 1/2014, v USA davy lidí, kteří brali věty Bible doslovně a věřili v chození po vodě, v neposkvrněné početí a podobné idiocie urážející zdravý rozum... Bush v jednom projevu prohlásil, že mu k útoku na Irák zavelela Bible. Ani papeže Jana Pavla II. nešetří. Označil ho za masového vraha. Za to, že jezdil po Africe, kde se mocně šířila infekce HIV a poroučel věřícím, aby nepoužívali kondomy. Tím způsobil smrt možná milionu lidí. Dar ČR obrovského majetku církvím Milan Kohout jednoznačně odsuzuje: Z toho, říká, se mi úplně zvedl žaludek. Ze všech církví nejhladovější je církev římskokatolická, kterou provází řada nekřes anských činů. Vzpomeňme například vraždu Jana Husa, upálování lidí, které mučením nutili k přiznání k čarodějnictví, brutální rekatolizace po Bílé hoře, nemluvě o maléru mnoha kněží usvědčených z pedofilie. Před časem se na internetu objevily snímky katolických prelátů, kteří žehnali nacistickým zbraním. Do čela kolaborace s nacisty a fašisty se postavil papež Pius XI. čilými kontakty s Mussolinim a podpisem Říšského konkordátu s hitlerovským Německem. Můžeme sotva věřit, že současná vládnoucí koalice, často držená v šachu lidovci, udělá něco s revizí církevních restitucí. Nesouhlas s výplatou miliard církvím mohl být návodem v senátních a komunálních volbách, komu dát hlasy. Jenže se tak nestalo. Lidovci v obcích a městech zase ožili a kandidáti za ČSSD (slibovala snížení náhrad církvím) také zcela nepropadli. I když se komunální politika vede o praktičtějších otázkách, nadržování církvím se může dít i zde. Například církevní školy a investice do oprav jejich budov z obecního... Jaroslav PRŮŠEK Dolejš podpořil volební kampaň na Trutnovsku Pokud jde o komunální volby, dobrý výsledek jsme předpokládali v obci Jívka, kde sice nemáme svoji kandidátku, ale naši členové kandidují pod jiným subjektem. Další dobrý výsledek předpokládáme v obci Vlčice, kde doufáme, že budeme mít druhého komunistického starostu. Vzhledem k roztříštěnosti politického spektra v městě Trutnově, kde kandidovalo devět subjektů, jsme si přáli obhájit čtyři místa v zastupitelstvu. Náš okres je znám svou pravicovostí a občané se velice snadno nechají nalákat na jakýkoliv populistický předvolební slib. Sestavování kandidátek bylo velice složité a v některých místech se to vůbec nepodařilo (Hostinné, Rudník, Žacléř), protože členská základna je unavena a nemá sil jít za mladými sympatizanty. Vyklízíme tak v obcích pozice, ale taková je současná realita. Pokud jde o předvolební kampaň do Senátu, tak zde je třeba ocenit přístup stranických středisek. Při volební štafetě jsme všude byli očekáváni předsedou střediska a dalšími obětavci, kteří jsou ještě ochotni pomáhat. Velice nás překvapil ředitel Domova důchodců v Lamperticích, který ochotně převzal naše volební materiály. Na Královédvorsku nás zase překvapila neobjektivní masírovací kampaň pro pana Hlavatého, kandidujícího za ANO, kterou většina občanů brala a říkala, že ho půjde volit. Velice pozitivně hodnotíme pomoc pěti pracovníků z ÚV KSČM, kteří 7. října po celý den roznášeli volební materiály hlavně před nákupními středisky a zajeli i na Náchodsko, kde máme část senátního volebního obvodu. Na předvolební setkání na Krakonošově náměstí (viz foto dole) nás přijel podpořit i místopředseda ÚV KSČM Jiří Dolejš a s ostaními rozdával Haló noviny. Patří jim všem za to naše srdečné soudružské poděkování, jelikož v posledních 16 letech se nic takového nestalo. Jaroslav ONDRÁČEK listopad 3 ))) Jednal Kh KV KSČM HRADEC KRÁLOVÉ Říjnové jednání KhKV KSČM, v pořadí deváté, projednalo úpravu doporučení krajským zastupitelům k jejich vzájemné informovanosti a komunikaci o aktivitách úřadu Královéhradeckého kraje. Zazněly informace o práci se zastupiteli, jako host vystoupila Mgr. Táňa Šormová (nestr. za KSČM) radní pro školství, členové se seznámili s hlavními daty po volbách a se zprávou o financování dopravy a zdravotnictví na krajském úřadu. Zástupci okresů hovořili o práci se zastupiteli. OV KSČM se s nimi setkají a poděkují za práci v uplynulém volebním období. Ing. Otakar Ruml informoval o investicích do dopravy, které plynou ze zdrojů mimo krajské finance, viz rozhovor s ním na jiném místě listu. Dále seznámil se stavem hospodaření nemocnic. Situace se zadlužením se zlepšuje, zaměstnanci dostanou odměny, ale očekává se velká investice do informačního systému a dojednat se má problematika supervize nad výstavbou náchodské nemocnice. Kraj řeší špatné hospodaření příspěvkové organizace Barevné domky Hajnice. T. Šormová podrobně informovala o situaci krajského školství, o počtech studentů, škol i oborů. Studentů je stále méně než kapacit, obtížná je situace škol s minimem žáků. Přírůstek žáků se očekává asi za pět let. Připravuje se sektorová dohoda o podpoře učebních oborů v textilním průmyslu, ke strojírenství byla již uzavřena. Kufřík pro prvňáčky, akce za milion korun se uskutečnila s dobrým ohlasem. Kufřík krom školních potřeb obsahoval bezpečnostní prvky pro cestu do školy. Radní chce podporovat školství veřejné a nedovolit zánik speciálních škol. Předsedkyně KhKV poděkovala kandidátům do obecních voleb i za jejich propagaci v Krajánku i Haló novinách. Členové orgánu se předběžně vyjádřili k výsledkům voleb, které přinesly pokles počtu zastupitelů za KSČM téměř o třetinu mandátů. Ve statistikách nefigurují naši sympatizanti a členové KSČM na nezávislých kandidátkách. K podrobnému zhodnocení průběhu volební kampaně a výsledkům se KV vrátí v listopadu. Rovněž bude prodiskutována dvouletá činnost krajských zastupitelů za KSČM. Dále se členové zabývali financováním nových webových stránek okresních výborů. Pro financování jednotlivých orgánů a funkcionářů ve struktuře komunistické strany připravuje ÚV KSČM změnu. (vha)

4 4 listopad KRAJÁNEK 2014 ))) Krajští zastupitelé informují zvyšovat produktivita práce díky orientaci na technologicky náročné a kvalifikované výroby. Tyto procesy vyvolají s největší pravděpodobností změny ve struktuře povolání v textilním a oděvním průmyslu a na tyto změny je potřeba se dobře připravit. Pokud se podaří dovést vše k podpisu i této dohody, věřím, že se nám podaří vrátit respekt a prosperitu oboru, který měl v našem kraji velikou tradici, přinesl světu mnoho nových technologií a zaměstnával mnoho šikovných a kvalifikovaných pracovníků. Mgr. Táňa ŠORMOVÁ (nestr.), radní kraje za KSČM Nádvoří Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Podpora odborného a učňovského školství a podpora technických oborů je jedním z nejdůležitějších bodů našeho volebního programu, se kterým jsme šli do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, a je součástí Programového prohlášení krajské koalice. Jednou z možných cest je zintenzivnění spolupráce odborných škol a zaměstnavatelů. Po dlouhých a ne vždy jednoduchých jednáních byla 24. června 2014 podepsána první Sektorová dohoda pro obor strojírenství Královéhradeckého kraje. Jejím cílem je zlepšování podmínek pro výuku technických oborů včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech. Dále podporuje a rozvíjí spolupráci základních škol se středními školami a zaměstnaneckou sférou. Stále více se ukazuje, že obory zastřešené Sektorovou radou pro strojírenství se dynamicky rozvíjejí. V řadě podniků se však kromě nízkého počtu absolventů nastupujících ze škol, stále více objevuje potřeba zajištění generační obměny zkušených odborníků, kteří plánují odcho- Táňa ŠORMOVÁ FOTO Václav VANŽURA NÁSTROJ PODPORY ODBORNÉHO ŠKOLSTVÍ dy do penze. Hrozí nebezpečí, že bez zajištění adekvátní náhrady nelze do budoucna udržet a rozvíjet strojírenské obory. Stále více se také ukazuje, že není v silách samotného zřizovatele středních škol kraje, neutěšenou situaci změnit. Je nutná spolupráce všech, kdo mají na prospěšných změnách zájem. K tomu by měla Sektorová dohoda pomoci. A nezůstane jen u strojírenských oborů. Na světě je návrh druhé Sektorové dohody pro obory textilní a oděvní. Tento návrh se bude dále projednávat, upravovat a upřesňovat. Český textilní a oděvní průmysl bude zvyšovat podíl oblasti technických textilií a inovovat technologie a výrobky v tradičním sektoru, rychle se bude Zrekonstruované Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové FOTO M. Vohralíková KRAJSKÉ ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2014 Když hodnotíme stav zdravotnictví v našem kraji, je vhodné říci, že oproti letům minulým je to pohled výrazně optimističtější. Nemocnice se pozvolna dostávají do zisku, ale abychom byli objektivní: pozitivní čísla hospodaření nemocnic jsou spíše dílem zlepšených plateb od zdravotních pojiš oven, daných úhradovou vyhláškou, Leoš VOBORNÍK než vlivem změn v jejich výkonnosti. Doufejme, že v příštím roce nedojde k dramatickým změnám a nemocnice budou moci redukovat svoje dluhy. Také konečně snad již letos dojde i na odměny pro personál, který byl dlouho opomíjen, což je i naší snahou. V oblasti řízení zdravotnictví v kraji došlo po několika nedorozuměních ke změnám a za KSČM jsem byl ustaven za koordinátora pro oblast zdravotnictví. Dochází tím k posílení naší informovanosti o dění v této gesci a máme i vyšší rozhodovací pravomoci. Změna je to pro nás pozitivní, významná, ale také odpovědná. I přes tyto změny nás ještě čeká dlouhá cesta, abychom prosadili naše názory a omezili jsme i ne příliš dobrý vliv nového vedení Zdravotnického holdingu KhK na dění ve zdravotnictví kraje. Čeká nás ještě spousta práce, ale snad vše dobře dopadne pro nemocnice a pacienty, což je náš hlavní cíl. MUDr. Leoš VOBORNÍK (nestr.), zastupitel KHK za KSČM

5 KRAJÁNEK 2014 Nové jízdní řády hromadné dopravy v kraji Pravidelně v tomto období dochází k revizi a eventuálním úpravám jízdních řádů, a to jak v autobusové dopravě, tak v dopravě drážní. František VRABEC Přestože odbor dopravy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje obdržel několik požadavků a námětů na změny jízdních řádů, kterými se příslušný technolog veřejné dopravy zabývá, neuvažuje se o rozsáhlých změnách. Samozřejmě po vyhodnocení zaslaných požadavků bude příslušná obec informována o výsledku a případné změny budou zapracovány do jízdních řádů s platností od Snahou kraje je, s ohledem na rozpočet na rok 2015, zachovat stejný rozsah veřejné autobusové dopravy jako v tomto roce. Naší zásadou je, aby byl rozsah dopravní obslužnosti vždy s dostatečným časovým předstihem projednáván s dotčenými obcemi. Naší snahou je řešit dostupnost veřejné dopravy a maximálně vyhovět žádostem obcí o možné úpravy jízdního řádu. V současné době je nemálo dotazů, na koho se občané mohou obracet v případě problémů zpožděných spojů. Vzhledem k rozdělení činností, které v minulosti komplexně zajiš ovala společnost OREDO, nyní problematiku jízdních řádů a jejich dodržování nebo nedodržování ze strany dopravců řeší odpovědný pracovník odboru dopravy krajského úřadu. Společnost OREDO má v současné době dva jednatele z důvodu společného provozu odbavovacího zařízení pro Královéhradecký a Pardubický kraj, tj. vše co souvisí s nákupem jízdenek a cestovních IN-karet (BUS ČD), což je již v současné době v provozu. Nyní je připravována etapa II. realizace odbavovacího zařízení. Jde o systém, spočívající v instalaci elektronických tabulí, ukazujících časový sled příjezdů a odjezdů autobusových spojů. Smyslem je zlepšení orientace a komfortu cestujících oproti tištěným jízdním řádům. Samozřejmě se zatím bude jednat o vybraná autobusová stanoviště V železniční stanici Starkoč se odděluje tra směrem na Trutnov a na Náchod. (vha) a rovněž stanoviš u vlakových nádraží s větším počtem různých autobusových spojů. Doufám, že veřejná doprava bude do budoucna stále více využívána, a tím se podaří snižovat finanční náročnost dopravní obslužnosti, hrazené z rozpočtu kraje. Uspořené finance by se pak mohly využít na zlepšení technického stavu krajských silnic. František VRABEC (nestr. za KSČM), předseda Dopravního výboru Krajského zastupitelstva listopad 5 Kraj podpořil boj proti včelímu moru Lenka FIALOVÁ FOTO M. Vohralíková Výbor životního prostředí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje podpořil dotaci ve výši Kč na plošné vyšetření včelího moru. Možnost získání dotace na výdaje za vyšetření moru včelího plodu je sice dána v dotačním programu Praktická péče o přírodní prostředí, zdroje a produkty, ale dosud nebyla včelaři využívána. Dle žádosti krajské koordinační komise Českého svazu včelařů (ČSV) by bylo vhodné problematiku řešit plošným vyšetřením včelstev s poskytnutím speciální dotace na konkrétní území. Svaz včelařů doporučuje přednostně řešit okresy Trutnov I. etapa (6428 včelstev na 584 stanovištích) a Náchod II. etapa (7407 včelstev na 731 stanovištích). Příjemcem dotace by byly, po dohodě s krajským koordinátorem a okresní organizací svazu, jednotlivé základní organizace ČSV. Navržené prostředky na první etapu vyšetření by byly převedeny z dotačního fondu do příslušné rozpočtové kapitoly. Co je včelí mor? Jedná se o vážné onemocnění včelích larev, nemoc je způsobena bakterií a oblast může být zamořená i několik let. Plod včely se nakazí z potravy. V žaludku plodu dojde k vyklíčení bakterie, poté k rozkladu tkání larvy. Dospělé včely se pak snaží odstranit zbytky těla larvy, a tím nákazu roznáší po plástvích. Zlikvidovat nákazu lze tím, že se zajistí ohniska nákazy, nakažená včelstva se musí zlikvidovat spálit a vše desinfikovat, musí se určit pětikilometrové ochranné pásmo od ohniska nákazy a zde zakázat přesun včelstev. Lenka FIALOVÁ, DiS., (nestr. za KSČM), členka Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

6 6 listopad KRAJÁNEK 2014 NEMLČME! Jak jinak reagovat na víc jak drzou provokaci zhrzeného, údajně nejlepšího ministra financí na zeměkouli, Kalouska, jinak prvního místopředsedy a předsedy poslaneckého klubu TOP 09, když na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny k nebezpečné situaci na Ukrajině zlovolně prohlásil mimo jiné: Upozorňuji tím te zcela otevřeně a zcela vážně na zjevnou pátou kolonu, na zjevnou Putinovu pátou kolonu ve veřejném prostoru, a už mezi některými českými novináři, a už mezi některými českými politiky... Na jeho provokativní výlevy i před televizními kamerami si česká veřejnost již zvykla, staly se jeho zapšklou rutinou. Tentokráte však v zlověstném rozhorlení překročil jako jeden ze současných předních vrcholných pravicových politiků únosnou mez. Pozadu v naprosto neodpovědných vystoupeních nezůstává ani samotný předseda TOP 09 Schwarzenberg. V předvolební tiskové inzerci se prezentoval pod heslem TOP 09 Víme co chceme: Nenechme radnice kmotrům, estebákům, komunistům a fízlům! V doprovodné kapce naděje se na čtenáře usmíval zdánlivě dobrosrdečný stařík s dýmkou a heslem Tady volíme Karla! Ve skutečnosti válkychtivý jestřáb, který v souvislosti s ukrajinskou krizí nejen osobně navštívil a podpořil rozdivočený Majdan, přirovnal prezidenta Putina k Hitlerovi a veřejně obvinil Rusko, že fakticky svým jednáním vyhlásilo válku celé Evropské unii. Suma sumárum, dějí se prostě věci, nad kterými zůstává rozum stát. Plně se ztotožňuji s převládajícím názorem moudrých lidí, že není nic špatného na tom, že autonomní republika Krym se osamostatnila... V Kosovu, kterému se osamostatnění vybombardovalo, je dnes největší americká vojenská základna v Evropě. Stejně tak je zjištěný fakt, že to samé USA plánovaly v Sevastopolu!.. Po sjednocení Německa NATO postoupilo na východ o více než 1200 km. A k tomu měla Ruská federace jen mlčky přihlížet, když měl být nově velmi nebezpečně ohrožen dokonce i její obranný bezpečnostní týl? Pomozme trpělivě vysvětlovat pozadí dalšího stupidního studenoválečnického humbuku, který je tradičně v rozporu s míněním a tužbami převážné části občanů ČR, v příkrém rozporu s pokrokovými tradicemi českého národa. A již volby dopadly jakkoliv, podpořme vše dobré, co v nadcházejícím období prospěje naším lidem, přispěje k dalšímu úspěšnému rozvoji obcí a měst. V tomto procesu nemá místo sobecká lhostejnost k dění kolem nás. Zavazují k tomu základní postuláty nezaměnitelného 28. října 1918, jehož 96. výročí se blíží. Jaroslav BRYKNAR (Kráceno redakcí) Dvojí jubileum 17. listopadu Před 75 lety došlo ke tragickým událostem z doby nacistické okupace a před 25 lety 17. listopadu 1989 začala tzv. sametová revoluce. Po březnové likvidaci ČSR hitlerovským Německem za souhlasu našich západních spojenců došlo 28. října 1939 k mohutné protinacistické demonstraci v Praze. Při ní byli smrtelně zraněni dělník Václav Sedláček a vysokoškolák Jan Opletal. K dalším demonstracím došlo 15. listopadu 1939 při pohřbu Jana Opletala. Odveta přišla 17. listopadu. Němečtí okupanti rozpoutali krvavé peklo. Popravili devět vysokoškolských vůdců a 1200 studentů deportovali do koncentráků. Zároveň zavřeli všechny české vysoké školy. Jedním z postižených byl vysokoškolák z mého rodiště. V onu noc hrůzy utekl z Hlávkovy koleje oknem v pyžamu a v teniskách. Doběhl 60 km k rodičům, ale za několik dnů zemřel na zápal plic. Na věčnou památku našim obětem byl mezinárodními orgány vyhlášen 17. listopad jako Mezinárodní den studentstva. Ale současná pravice aby asi nedráždila mocného souseda ho nyní přejmenovala na Den boje za svobodu a demokracii. Po padesáti letech 17. listopadu 1989 se uskutečnil v Praze průvod vysokoškoláků, studentů a mládeže, motivovaný zprvu jako připomínka smrti Jana Opletala, který přerostl v protest jiného rázu. Čelo průvodu zastavily na Národní třídě obušky příslušníků bezpečnosti. Televizní záběry přispěly k rozšíření odporu proti státní moci a KSČ v Praze i v dalších městech. Studenti umravnění policií se rozprchli do okolních divadel, proto se k protestu přidali též herci. Své sehrála také lživá zpráva o smrti studenta Martina Šmída. Toho obstaral příslušník StB L. Zifčák, alias student Růžička, který v průvodu omdlel a předstíral mrtvého. (Zprávu o údajně mrtvém studentovi Martinu Šmídovi dostala od D. Dražské tehdy mladá Anna Šabatová, v současnosti ombudsmanka, a předala ji se svým manželem P. Uhlem stanici Svobodná Evropa. Pozn. red.) V Činoherním klubu založilo shromáždění disidentů Občanské fórum, které přijalo čtyři body protirežimního programu. Následovala série stále mohutnějších manifestací na Václavském náměstí, na Letné, a pak i v dalších městech. Kritika tehdejšího režimu a jeho chyb byla stále ostřejší. Začalo boření soch v Hradci Králové padl Klement Gottwald i V. I. Lenin tak jako jinde; začalo přejmenovávání ulic a náměstí. Televize přenášela denně informace o průběhu bouřlivých dní. Na ulicích dávala slovo náhodným lidem. Vzpomínám na výkřiky osmnáctiletých mladíků, jako např. Čtyřicet let jsme trpěli pod komunisty apod. Nezapomenutelná jsou slova čerstvě zvoleného prezidenta Čs. socialistické republiky Václava Havla: Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte. Nebo k jeho návrhu na vystoupení z Varšavské smlouvy: Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme! Co se změnilo za 25 let od převratu? Můžeme cestovat po celém světě, vybrat si z nepřeberného množství zboží supermarketů (máme-li na to), tiše i nahlas nadávat na poměry atd. Přesto mnozí litují, že tehdy cinkali klíči. Je snad dnes u nás vše v pořádku? Pro příklad: před rokem 1989 za socialismu dodávala ČKD tramvaje do 70 zemí, každý třetí motocykl na světě byla naše JAWA, Poldi Kladno vyráběla vysoce ušlechtilé slitiny a ocel, měli jsme mnoho dalších špičkových podniků a moderní zemědělskou velkovýrobu. A co se stalo s ČKD v Plotištích, ZVU a textilkami v našem kraji? Co se neprodalo, to se zprivatizovalo (v mnoha případech nepovedeně), restituovalo nebo rozkradlo. Za lidskými právy hlavně svobodou pohybu a slova tehdy požadovanou silně pokulhávají nyní práva sociální a ekonomická. Jaroslav PRŮŠEK Petice Parkování pod kontrolu občanů byla důležitou součástí volební agitace kandídátů do Zastupitelstva města Hradce Králové a občané ji podepisovali na Ba kově náměstí. FOTO Ta ána LANKAŠOVÁ CO PETICE MUSÍ SPLŇOVAT Peticí se lze v zásadě domáhat čehokoliv, nesmí se jí však zasahovat do nezávislosti soudu a nesmí se jí vyzývat k porušování ústavy a zákonů. Ačkoli je petiční právo nedílnou součástí demokratického státního zřízení, není dobré význam petice přeceňovat. Podávání petic upravuje zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním. Zpravidla se ustaví petiční výbor, který formuluje požadavek a příslušnému státnímu orgánu výsledky petiční akce pošle a na petici je uveden včetně adres. Každá osoba, která petici podepíše, musí uvést jméno, příjmení a bydliště. Rodné číslo uvádět nemusí. Datum narození každého podepsaného je ovšem potřeba, sbíráte-li podpisy občanů pro uspořádání místního referenda, rodné číslo je potřeba u podpisů pro založení politické strany. Petice a podpisové archy mohou být vystaveny na místech přístupných veřejnosti, k tomu nepotřebujete povolení státního orgánu, ani akci nemusíte oznamovat. Orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět iniciátorům petice. Osobní údaje signatářů se bez jejich souhlasu nesmějí předat třetí osobě. Rada obce a kraje podle zákona o obcích a zákona o krajích může stanovit vlastní pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. V případě, že podepisujete petici na internetu, je to pro vás i petenta jednodušší a umožní získání většího počtu signatářů, a tím zvýší tlak na řešení problému. Uvědomte si však to, že podpisy získané přes internet mají pouze symbolickou platnost, nebo zákon zatím možnost podpisu petice prostřednictvím internetu nezná. (vha)

7 KRAJÁNEK 2014 Velká předvolební akce ve spojení s výstavou Zahrada Východních Čech byla poslední velkou předvolební akcí především pro kandidáta do Senátu PaedDr. Josefa Lukáška. Podpořit ho přijel i poslanec a místopředseda zemědělského výboru PS PČR, předseda poslaneckého klubu KSČM, Ing. Pavel Kováčik a Otakar Ruml, vicehejtman Královéhradeckého kraje. V zahajovací den výstavy, se oba zúčastnili slavnostního zahájení a měli možnost promluvit ke shromážděným hostům. Na akci přivezl Haló noviny a rozdával je též kandidát do Senátu Lubomír Štěpán. V areálu jsme měli i svůj stánek s tiskovinami. Počítali jsme s účastí po všechny tři dny, a měli jsme připravenou spoustu propagačních materiálů. Ale během pátku jsme rozdali přes 400 Krajánků, letáků a dalších drobných předmětů. Stejná situace se opakovala v sobotu, kdy jsme měli k dispozici 1000 výtisků Haló novin. V 15 hodin jsme už neměli ani kus. Původně jsme si chtěli nechat něco na neděli, ale vzhledem k obrovskému množství návštěvníků a jejich zájmu o naše materiály jsme se rozhodli rozdat je všechny už v sobotu, a ačkoliv nám to bylo líto, nedělní akci zrušit. Nezapomínali jsme ani na děti, dostávali od nás balónky, bonbony i pohádkovou knížečku přímo od autora Josefa Lukáška. V pátek se o nabídku propagačních materiálů staral Stanislav Michera, a během dopoledne odvedl velký kus práce při oslovování kolemjdoucích a nabízení tiskovin. Odpoledne skvěle pokračovali Helena Kubrtová a Petr Friml. Velmi dobrou práci s nabídkou materiálů odvedli v sobotu dopoledne Václav Slavnostního zahájení zahrádkářské výstavy v pátek se zúčastnil poslanec a místopředseda zemědělského výboru PS PČR Ing. Pavel Kováčik a za Krajský úřad Královéhradeckého kraje PaedDr. Josef Lukášek, radní pro sociální věci. FOTO M. Ondráčková Lukášek podepisuje svou nejnovější pohádku. FOTO M. Vohralíková Lochman a Hana Bajerová a odpoledne Milan Navrátil. Lidé oceňovali přítomnost kandidáta do Senátu Josefa Lukáška před stánkem. Mnozí ho znali z jeho působení ještě v Městském národním výboru v Dobrušce, jiní zase jako učitele, nebo z jeho činnosti v Horské službě případně už z jeho nynější činnosti v krajském zastupitelstvu. Rádi s ním podiskutovali a slibovali dát mu svůj hlas. Samozřejmě, že jsme se nesetkali jen s příznivými ohlasy na naše působení v areálu, někteří lidé odmítli nabízené materiály, ale k žádnému ostřejšímu napadení nedošlo. Byl tam jen ojedinělý případ, kdy se kolemjdoucí hanlivě vyjádřil o našem kandidátovi, ale když se mu Josef Lukášek představil a když si popovídali, došlo k tomu, že se mu dotyčný člověk omluvil. Svědčí to o tom, že lidi jen tak ze setrvačnosti kritizují někoho nebo něco, o čem nic nevědí. Věra Žižková, místopředsedkyně OV Rychnov n. Kn. k akci dodala: Poděkování patří všem, kteří se na jejím organizování podíleli, hlavně předsedkyni OV Rychnov n. Kn., Marii Ondráčkové, která po celou dobu zajiš ovala provoz stánku. (mon) listopad 7 ))) SPOLEČENSKÁ KRONIKA JIČÍNSKO V listopadu se dožívá 65 let Vasil Chemišinec z Vojic, sedmdesátiny oslaví Bohumír Durst z Nové Paky a 85 let Antonín Vacek z Ostroměře. Oslavencům přeje OV KSČM spolu se základními organizacemi všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti a děkuje za dosavadní práci pro stranu a společnost. Jaroslav Petr, předseda OV KSČM Jičín TRUTNOVSKO Věra Víšková z Mostku a Olga Serbousková z Trutnova oslaví 85 let. Osmdesátiny oslaví Květoslav Trnka ze Dvora Králové nad Labem. Zdeňka Egelová ze Starých Buků bude mít 75 let. František Podolník a Ladislav Bechyňka, oba z Trutnova, a Josef Janoušek z Chvalče oslaví 65 let. Zdeněk Šimon z Trutnova má 85 let. Ladislav Mikulec z Klášterské Lhoty 55 let a Josef Tylš z Trutnova zaznamená třicátiny. Přeji všem hezké podzimní dny a optimismus i zdraví do dalších let. Jaroslav Ondráček, předseda OV KSČM Trutnov RYCHNOVSKO Zasloužených 90 let se dočkal Otakar Divíšek ze Slatiny n. Zdob. RSDr. Jan Kaplan z Doudleb n. O. (býv. člen redakční rady Krajánku a vš. učitel), Stanislava Šreibrová ze Slatiny n. Z. a Slavomír Tauchman z Týniště n. Orlicí oslavují 85. narozeniny. Osmdesátníky se stanou František Ehl ze Skuhrova a Miloslav Bartoš z Týniště n. Orlicí. Sedmdesátku má Eva Marková z Lípy n. Orlicí. Ještě svěžích 65 let oslaví Lidmila Pelcová z Častolovic, Antonín Bednář ze Svídnice a Jana Chasáková z Rychnova n. Kn. Dobré zdraví, elán do dalších let přeje OV KSČM Rychnov n. Kn. a děkuje za podporu strany. KRÁLOVÉHRADECKO Marie Macháčková ze ZO č. 39 měla 18. září 85. narozeniny a členové jí k jubileu srdečně blahopřejí. * Ze ZO KSČM č. 48 oslaví Bronislav Kunc sedmdesátiny a Emilie Skalická zasloužené devadesátiny. Výbor i ostatní členové jim vřele blahopřejí a děkují za podporu strany. * Dlouholetým členkám strany Ilze Škopové (75 let) a Marii Černé (85 let) blahopřejí komunisté z malšovické organizace a k výročím a přejí mnoho zdraví. PŘEČTENÝ KRAJÁNEK PŘEDEJ DALŠÍM SYMPATIZUJÍCÍM! KRAJÁNEK měsíčník z Královéhradeckého kraje. Toto číslo vyšlo v listopadu 2014 v Hradci Králové, evidenční číslo: MK ČR E 10060, vydává Královéhradecký krajský výbor KSČM, Všehrdova 194, Hradec Králové. Redakce tel.: Příspěvky posílejte do 15. dne v měsíci na adresu: KRAJÁNEK, Všehrdova 194, Hradec Králové 2, nebo na Neoznačené snímky autorstvím jsou v majetku archivu redkace. Nevytištěné příspěvky zaslané do Krajánku budou zveřejněny na webu Redakční rada od 9 h.

8 8 listopad KRAJÁNEK 2014 Sen Ferdy Mravence Přišel do úřadu práce Ferda Mravenec, že prý by rád pracoval, ale je to těžká věc. Když se vrátil, smutný byl, prý se špatně narodil. Svolal celou oboru, že nedostal podporu. Má šikovné ručičky, ale práce pro něj není, dostal koště, k němu plánek, všech cestiček na metení. K ničemu to dneska není, že je všeuměl. Uspěl by snad, kdyby titul z města Plzně měl. Jenže u koryta sedí Sobotka s Babišem, tak i Ferda pásek utáh a rozloučil se se svým snem. Otázka: Čo je to globalizácia? Odpove : Smr lady Diany. Otázka: Na základe čoho ste tak usúdil? Odpove : Anglická princezná so svojím egyptským priate om havarovala vo francúzskom tuneli na nemeckom aute, v ktorom bručal holandský motor, šoféroval ho Belgičan, čo slopal škótsku whisky a ktorého prenasledoval taiansky paparazzi na japonskej motorke. Následne sa ich snažil zachráni americký doktor indickými liekmi. A toto všetko poslali tebe, Čechovi, ktorý oblečený vo vietnamských šatách zíráš do taiwanského monitoru a v ruke máš čínsku myš. A navyše si to čítaš v slovenčine... Pro 4 osoby: Martinská husí prsa husí prsa 400 g kysaného zelí (bolehoš ské) 50 g sušených švestek jablko hruška 2 lahůdkové cibulky 2 stroužky česneku 2 dl bílého vína zázvor pepř sůl. Husí prsa stáhneme z kůže, potřeme pastou z rozdrceného česneku, soli, zázvoru a pepře a necháme odležet půl hodiny. Staženou kůži nakrájíme na kostky a vyškvaříme. Pak prsa potřeme vyškvařeným sádlem, podlijeme vínem a pečeme zvolna hodinu. Mezitím si překrájíme okapané zelí, sušené švestky bez pecek překrájíme, cibulku jemně nasekáme, oloupané jablko a hrušku nakrájíme na plátky a vše promícháme se zázvorem a pepřem. Lehce osolíme. Z pekáčku vyjmeme prsa, urovnáme do ))) KRAJÁNKOVY TRADIČNÍ DOBROTY LE Z výstavy... Krajánek něj zelnou směs, podlijeme vodou a navrch položíme prsa masem dolů. Společně hodinu pečeme, v polovině obrátíme. Po upečení prsa vykostíme a naporcujeme. Podáváme s bramborem. Pro menší rodiny je dobré využít dělené drůbeže. Recept, který jsem pro vás upravila, vychází z českých tradic, ale respektuje požadavky diabetické diety. Vařila Ta ána LANKAŠOVÁ JEDNA PANÍ POVÍDALA Kde jsou ty časy, kdy zdrojem informací, kromě oficiálních zpráv v novinách, bylo povídání, které člověk zaslechl nejčastěji v hospodách; řeči, které se šířily od ucha k uchu a kterým se říkalo jedna paní povídala. Pravda, lidé se nikdy nespokojovali pouze se zprávami v tisku. Mnozí se naučili číst mezi řádky a domýšleli podle svých zkušeností, jaká je skutečná pravda. V současné době není o zprávy nouze. Otevřete si internet a za chvíli vás z těch zprávách na různých sociálních sítích začne brnět hlava. Mnozí čtenáři se řídí podle toho, komu fandí, a za pravdivé uznávají tvrzení těch, kteří odsuzují politiku komunistů a bezmezně věří štěkání nejlepšího finančního experta naší vlasti, chemického inženýra Kalouska, který se chytá za hlavu, když levice žádá přidat na platy lidem, kteří doslova živoří. Rozčiluje se, že prý chce vláda všechny peníze prožrat. Kdepak přidat pět stovek lidem, kteří pracují za osm tisíc měsíčně! To raději přidejte ředitelům, kteří pobírají královské platy a ještě nekřes anské odměny. Nedivte se a nezávi te, když ti lidé dřou jako kůň. Tak jako dřela novomanželka bývalého premiéra nyní Nečasová. Většina našeho národa prohlédla a dost dalších si protírá zalepené oči. Říkám si, o volbách to jistě dají najevo a zvolí ty, o kterých vědí, že budou hlasovat pro správnou politiku ve prospěch nás, kteří se živíme poctivou prací. Takže fajn, hurá, jupí, wauwau...! I kdepak! Pro případ, že by přece volili nalevo, mají kapitalističtí demokraté po ruce politiku KOALIC. Vyšachují z rozhodování strany či hnutí, které se jim nehodí, a spřáhnou se s těmi, pro něž je na prvním místě zisk z podvodů a podfuků. A tak volič hledí s otevřenými ústy, jak se spřáhne sociální demokrat s odeesákem, kalouskovci nebo s lidovci. Třeba s čertem či áblem, jen ne s komunisty. Divíte se, že voliči se pak dušují: Tak mě už k volbám nikdo nedostane! A tak je třeba, aby se každý řídil svým zdravým rozumem, a než dá někomu hlas, aby se ptal, komu takový člověk slouží a kdo ho platil v kampani a koho píseň bude zpívat. Nesmíme se řídit tím, co jedna paní (v televizi) povídala a rezignovat, nesmíme se vzdát, ale vydržet a stát za svou věcí! Jiří KNOPP SPOLEČENSKÝ VEČER 22. listopadu od 19 do 23 h. Restaurace U Švagerků Hradec Králové Hudba OK-styl Tombola Vstupenka 150 Kč (s večeří) Schůzky levicového klubu žen Na chystáme výlet za Betlémy do Třebechovic. Přidejte se k nám! Odjezd veřejnou autobusovou dopravou v 9.33 z Termínálu v HK, v Třebechovicích prohlídka muzea s betlémy a oběd. Předvánoční odpoledne p. U Švagerků od 14 h., přineste mlsek, dáreček pro přítelkyni, anekdoty a dobrou náladu.

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání:

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání: Z á p i s z 13. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. 3. 2010 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda,

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK,

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK, Z á p i s z 2. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 7. 4. 2009 od 14.00 hod., v zasedací místnosti N2.903 RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni:

Více

PROGRAM KSČM PRO BUDOUCNOST

PROGRAM KSČM PRO BUDOUCNOST PROGRAM KSČM PRO BUDOUCNOST Poctivost se musí vyplácet! Budoucnost mládí, jistoty stáří! Odpovědnost k prostředí, ve kterém žijeme! Práci, ne sociální dávky! Více rozhodovacích pravomocí lidem! Ano míru

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy

Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy Tisková zpráva Univerzita Pardubice Města Hradec Králové a Pardubice společně s nejdůležitějšími partnery

Více

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených OFICIÁLNÍ ZÁZNAM 1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených konaný v Lidovém domě (Steinerově sále), ulici Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 1 dne 4.

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 Obsah: 1.) Důvodová zpráva k Návrhu rozpočtu Strany zelených na rok 2014 2.) Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 ve struktuře (měsíční přehled) - výnosů

Více

Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE

Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE 1 Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů. - revidovaná

Více

PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme Magistrát města Frýdku-Místku: Stop výstavbě nákupního

Více

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer V lednu proběhly v České republice první přímé prezidentské volby. Předvolební přípravy i průběh voleb pečlivě sledovali také žáci naší školy. Přečtěte si, co o tom všem napsali: Filip Jakš: V pátek 11.

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 15.1.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014 STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 201 V červnovém volebním modelu STEM by se do Poslanecké sněmovny nedostalo hnutí Úsvit, sněmovna by tak byla složena ze šesti stran. Poslední tři měsíce před prázdninami

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny Šándorová Zdeňka,

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 1. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 17. ledna 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

ANALÝZA ZASTOUPENÍ ŽEN NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH DO VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014

ANALÝZA ZASTOUPENÍ ŽEN NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH DO VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 ANALÝZA ZASTOUPENÍ ŽEN NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH DO VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 Finančně podpořeno z programu Evropské unie Základní práva a občanství Mgr. Veronika Šprincová Fórum 50 %, o.p.s

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání: Z á p i s z 9. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19.11.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz prezenční

Více

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů.

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. Zápis z 26. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 7. 4. 2014 v 9,30 hodin v zasedací místnosti P1 443 v budově KÚ Přítomni: Bc. P. Luska,

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2014 Číslo: 3 V Praze dne 9.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2014 Číslo: 3 V Praze dne 9. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2014 Číslo: 3 V Praze dne 9. prosince 2014 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou.

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

MUDr. Boris Hynek, MUDr. Jana Zajíčková, MUDr. Pavel Trpák. Mgr. Robert Černý, vedoucí oddělení prevence, rozvoje a sociálně právní ochrany

MUDr. Boris Hynek, MUDr. Jana Zajíčková, MUDr. Pavel Trpák. Mgr. Robert Černý, vedoucí oddělení prevence, rozvoje a sociálně právní ochrany Zápis z 28. jednání Výboru sociálního a zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 03.06.2008. od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. N2.903 v budově RegioCentra Nový pivovar Přítomni

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala Z á p i s z 23. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 3. 11. 2011 od 9hod. v zasedací místnosti Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, a.s. Přítomni:

Více

Strategická průmyslová. zóna. Solnice Kvasiny

Strategická průmyslová. zóna. Solnice Kvasiny Strategická průmyslová zóna Solnice Kvasiny Vznik 1. 5/2005 jednání s ministrem Ing. Milanem Urbanem návrh MPO 143 mil. Kč 2. 7/2005 Studie dopadu rozšíření SPZ Solnice Kvasiny 3. 8/2005 usnesení Vlády

Více

Prezentace silničních staveb 2015 Královéhradecký kraj

Prezentace silničních staveb 2015 Královéhradecký kraj Prezentace silničních staveb 2015 Královéhradecký kraj Seznam silničních staveb II. a III. tříd na území Královéhradeckého kraje Okres HK HK HK HK HK HK JC Název stavby III/32412 Nepolisy, ul. Luková Silnice

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Socioekonomická a politická charakteristika Nového Města nad Metují

Socioekonomická a politická charakteristika Nového Města nad Metují Socioekonomická a politická charakteristika Nového Města nad Metují Jan Čopík Radek Kopřiva Úvod Nové Město nad Metují je administrativně součástí okresu Náchod a Královéhradeckého kraje. Podle sčítání

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Úhlejovský zpravodaj

Úhlejovský zpravodaj Úhlejovský zpravodaj pro obce Úhlejov, Chroustov a osady Brodek a Růžovka číslo: 2 ročník: I červen 2007 Zpráva z veřejného jednání zastupitelstva Obce Úhlejov Dne 27. 4. 2007 v úřadovně Obecního úřadu

Více

Z á p i s. Jednání výboru se zúčastnili členové Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Z á p i s. Jednání výboru se zúčastnili členové Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Z á p i s z 20. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 21. května 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) Omluveni: - Program jednání: 1. Zahájení, přivítání přítomných 2. Nemocnice Vrchlabí 3. 4. 5.

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) Omluveni: - Program jednání: 1. Zahájení, přivítání přítomných 2. Nemocnice Vrchlabí 3. 4. 5. Z á p i s z 1. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 1. 2009 od 08:30 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: členové výboru (viz. prezenční

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů.

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. Zápis z 16. jednání - výjezdního Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 22. 4. 2014 v 9,30 hodin v restauraci Sportovního a rekreačního areálu

Více

Z á p i s. Ing. Miroslav Uchytil, Rudolf Fiala, Mgr. Zdeněk Jonáš, Josef Marek

Z á p i s. Ing. Miroslav Uchytil, Rudolf Fiala, Mgr. Zdeněk Jonáš, Josef Marek Z á p i s z 9. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 12.11.2009 od 9 hod. v zasedací místnosti (N2.903) RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Monitoring mediálních výstupů

Monitoring mediálních výstupů Monitoring mediálních výstupů Fórum realitních, stavebních a investičních příležitostí na Plzeňsku FINPEX 2014 Monitorované období: 1. září 15. října 2014 Zpracovala: Mgr. Martina Kurfirstová, ImaginePR,

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

USNESENÍ z 5. (mimořádné) schůze Rady Královéhradeckého kraje. konané dne 02.02.2009

USNESENÍ z 5. (mimořádné) schůze Rady Královéhradeckého kraje. konané dne 02.02.2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 5.

Více

Z á p i s. dle prezenční listiny. Neomluven: Ing. Jan Janoušek, Rudolf Fiala

Z á p i s. dle prezenční listiny. Neomluven: Ing. Jan Janoušek, Rudolf Fiala Z á p i s z 27. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26. 4. 2012 od 9hod. v zasedací místnosti Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, a.s. Přítomni:

Více

Názory občanů sídla LÁNY

Názory občanů sídla LÁNY Názory občanů sídla LÁNY III. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Lány: 4 osob z celkového počtu 46 lidí

Více

Záchranáři v Trutnově mají nové stanoviště

Záchranáři v Trutnově mají nové stanoviště Záchranáři v Trutnově mají nové stanoviště 18.01.2012 16:11 HVĚZDAŽIVOTA.CZ Ve středu 18. ledna v 10 hodin dopoledne se uskutečnilo slavnostní předání nového výjezdového stanoviště v Trutnově. Záchranáři

Více

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM Město Třebechovice pod Orebem, známé především díky Třebechovickému muzeu betlémů, otevřelo novou budovu. Muzeum betlémů je otevřeno pro veřejnost od 5.

Více

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů.

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. Zápis z 23. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13. 1. 2015 od 9.00 hodin v zasedací místnosti P1.437 (Františka Martina Pelcla) v

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí Obecní úřad v Dobré bude registračním úřadem pro volby do zastupitelstev obcí dne 10. a 11. října 2014 pro obec Dobrou. Termín pro odevzdání kandidátních listin je nejpozději

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Z á p i s. jednomyslně byl schválen program 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Z á p i s. jednomyslně byl schválen program 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Z á p i s ze 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 15. 09. 2009 od 14 hod. Domov sociálních služeb Skřivany, Tovární 1, Skřivany Přítomni: Omluveni: Dle prezenční

Více

S T A T U T S O U T Ě Ž E

S T A T U T S O U T Ě Ž E MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.224 211 021 e-mail:masdem@seznam.cz www.masarykovohnuti.cz S T A T U T S O U T Ě Ž E IX. ročníku soutěže ve školním roce 2015 2016 vyhlášené

Více

ČSSD by si mohla vybírat

ČSSD by si mohla vybírat 4. dubna 2013 ČSSD by si mohla vybírat Vládu by ČSSD mohla vytvořit s účastí, podporou nebo tolerancí TOP 09 a Starostů (104 mandátů), KSČM (102 mandátů) nebo ODS (101 mandátů). Volební model, který ppm

Více

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu senátní volební obvod 78 Zlín senátní 2008 Jen mluvit nestačí! kandidát do Senátu 1 Úvodní slovo Dopis kandidáta Velmi vítám, když do Senátu kandiduje výrazná osobnost daného regionu a za takového člověka

Více

RADA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY KARLOVARSKÉHO KRAJE ul. Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Z Á Z N A M

RADA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY KARLOVARSKÉHO KRAJE ul. Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Z Á Z N A M Z Á Z N A M z 18. zasedání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje konaného dne 18. listopadu 2013 od 14:00 hod. v zasedací místnosti č. 218 budovy A Krajského úřadu Karlovarského

Více

Volební preference v pěti největších krajích ČR

Volební preference v pěti největších krajích ČR Volební preference v pěti největších krajích ČR V Praze vítězí TOP 09, v Ústeckém kraji KSČM a v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji ČSSD Před nadcházejícími volbami, kdy ještě nejsou

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Rozšířené zprávy z regionů 1. část. volební obvod č. 9 Plzeň-město SENÁTOR RICHARD SEQUENS

Rozšířené zprávy z regionů 1. část. volební obvod č. 9 Plzeň-město SENÁTOR RICHARD SEQUENS Rozšířené zprávy z regionů 1. část volební obvod č. 9 Plzeň-město SENÁTOR RICHARD SEQUENS 10. března proběhlo v plzeňské Besedě vyhlášení soutěže "Sportovec roku 2006 - Plzeň". Slavnostního večera se zúčastnil

Více

23.1. 2013 Na základě došlé žádosti souhlasí Moravské zemské muzeum s pojmenováním prostranství jako Ulička Václava Havla.

23.1. 2013 Na základě došlé žádosti souhlasí Moravské zemské muzeum s pojmenováním prostranství jako Ulička Václava Havla. 18. 12. 2012 Na vzpomínkovém setkání při prvním výročí úmrtí Václava Havla v Divadle Husa na provázku vyslovil Vladimír Morávek poprvé myšlenku o Uličce Václava Havla. Navedl ho přitom architekt Tomáš

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Starohamerský Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Slovo starosty Vážení občané, V zářijovém zpravodaji bych Vás chtěl informovat o dění v naší obci. 23. 8. 2012 byly ukončeny stavební práce na

Více

"Petice pro podporu vznikající politické strany DěkujemeOdejděte.cz"

Petice pro podporu vznikající politické strany DěkujemeOdejděte.cz Petice pro podporu vznikajícíí politické strany DĚKUJEME ODEJDĚTE www.dekujemeodejdete.cz, která má unikátní strategii a reálný plán jak u nás za jeden rok navýšit kvalitu života 2x, za čtyři roky 3x,

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Vývoj strany 1989-2007

Vývoj strany 1989-2007 České parlamentní strany 2007 - křižovatky a cesty Strana zelených Vývoj strany 1989-2007 PhDr. Petr Sokol, CEVRO sokol@cevro.cz Strana zelených Složitý vývoj východoevropský osud Několik etap vývoje Dvakrát

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

Ing. Pavla Finfrlová, Ing. Václav Ludvík, Lubomír Burkoň

Ing. Pavla Finfrlová, Ing. Václav Ludvík, Lubomír Burkoň Zápis z 25. jednání Výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 2.6.2008 od 13,00 hodin v ZOO Dvůr Králové Přítomni : Omluveni: Přizváni : Ing. Petra

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Verze 1.0 ke dni 1. 3. 2011 Územní aspekty implementace Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace FORMY DEMOKRACIE Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidátní listina Podávání kandidátních listin upravuje 21 zákona. Vzor kandidátní listiny je uveden ve vyhlášce jako vzor č. 6, případně lze

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012 Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012 Veronika Šprincová Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 8. ledna 2013 Hlavní výsledky z hlediska zastoupení Zastupitelstva krajů žen a mužů

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Titul DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI získaly školy na setkání s významnými firmami z regionu ve ŠKODA AUTO Kvasiny

Titul DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI získaly školy na setkání s významnými firmami z regionu ve ŠKODA AUTO Kvasiny TISKOVÁ INFORMACE Kvasiny, 21. 10. 2014 Titul DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI získaly školy na setkání s významnými firmami z regionu ve ŠKODA AUTO Kvasiny Zástupci renomovaných zaměstnavatelů ocenili v hlasování

Více

Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna. senátní volební obvod. Přerovsko. Elena Grambličková. s citem a porozuměním

Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna. senátní volební obvod. Přerovsko. Elena Grambličková. s citem a porozuměním Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna senátní volební obvod 63 Přerovsko Elena Grambličková s citem a porozuměním SLOVO PŘEDSEDY Vážení spoluobčané, jsem si vědom, že jste možná ještě z loňského roku

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více