17. listopad Je to již 25 let, kdy vzpomínka na 17. listopad roku 1939 odstartovala

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "17. listopad Je to již 25 let, kdy vzpomínka na 17. listopad roku 1939 odstartovala"

Transkript

1 ))) Slovo předsedkyně KhKV KSČM Měsíčník z Královéhradeckého kraje ročník 14 číslo 11 listopad 2014 cena 5 K č Při podzimní výstavě Zahrada východních Čech v Častolovicích kandidáti na senátory oslovili nejvíce občanů. FOTO Ta ána LANKAŠOVÁ JASNÁ ŘEČ ČÍSEL UKÁZALA, JAK JSME VOLILI Není naším úkolem hodnotit průběh volební kampaně, ani výsledky voleb. To učiní příslušné stranické orgány, především okresní výbory KSČM, které za volby do Senátu a obecní volby zodpovídají především. Chceme čtenářům Krajánku nabídnout jen strohou řeč čísel, která ukáže, jak jsme volili. Senátní volby V prvním kole jsme jako komunisté měli své kandidáty ve všech třech volebních okrscích našeho kraje. V okrsku č. 39 na Trutnovsku a části Náchodska kandidoval v barvách KSČM Slavomil Brádler. Získal celkem hlasů a skončil na pátém místě. Znamená to, že každý člen strany dokázal pro tohoto kandidáta získat jen čtyři nestraníky. V porovnání s předchozími senátními volbami, kdy získal kandidát KSČM Jiří Gangur hlasů, je to značný propad. Ve druhém kole byl letos zvolen senátorem Jiří Hlavatý (ANO). V okrsku č. 45 na Královéhradecku za KSČM kandidoval letos Lubomír Štěpán. Získal celkem hlasů a skončil na pátém místě, protože jeden komunista dokázal oslovit jen pět občanů. Před šesti lety kandidovala Lenka Trkalová (nyní Fialová) a získala hlasů. Ve druhém kole byl letos zvolen Jaroslav Malý (ČSSD). V okrsku č. 48 na Rychnovsku, části Ústeckoorlicka a Pardubicka nesl kůži v barvách KSČM na trh Josef Lukášek, Získal hlasů, což stačilo na 4. místo v prvním kole. Každý komunista získal pro Lukáška hlas sedmi nestraníků. Minule kandidoval Bedřich Chasák se ziskem hlasů. V druhém kole byl znovu zvolen senátorem Miroslav Antl (ČSSD). Všichni zvolení senátoři, nejen v našem kraji, vděčí za své zvolení také hlasům komunistů a jejich sympatizantů, kteří je podpořili. Obecní volby V obecních volbách jsme také zaznamenali úbytek hlasů pro kandidátky KSČM a bylo jich také podáno méně, než před čtyřmi lety. Celkově byl v každém okrese zaznamenán úbytek zhruba tisíce hlasů. V oficiální statistice ČSÚ však nesčítají naše sympatizanty a členy KSČM na jiných kandidátkách, kteří se do zastupitelstev dostali. Konkrétně na Královéhradecku se podařilo postavit o dvě kandidátky KSČM více v Nechanicích a v Novém Městě, ale dvě z kandidátek byly neúplné a jejich kandidáti Dokončení na str listopad Je to již 25 let, kdy vzpomínka na 17. listopad roku 1939 odstartovala restauraci kapitalismu. V obou případech vyšli do ulic mladí lidé, hlavně studenti, a byli přesvědčeni, že bojují za správnou věc. Ti z roku třicet devět tvrdě zaplatili za své postoje. Řada studentů byla německými fašisty popravena, část zavřena do koncentračních táborů, zbylým nebylo umožněno pokračovat ve studiu. Dnes se již vzpomínkou na ně příliš nikdo nezabývá. Hrdinský odpor proti fašismu se nehodí do dnešní propagandy. A jak dopadli ti z roku osmdesát devět? Mnoho se o tom neví. Několik jmen se objevilo v politice, ale většina asi pracuje ve své profesi a prožívají život jako většina ostatních občanů. Někteří jsou možná i nezaměstnaní, mají na krku dluhy a pronásleduje je exekutor a kladou si otázku, zda to co dnes prožívají opravdu chtěli. Dosáhli opravdu té svobody a demokracie, po jaké toužili? V současnosti se o mládeži nemluví v žádných superlativech, spíše vidíme jen samá negativa. Je pravda, že špatnosti více vnímáme a rádi o nich hovoříme. Mezi mladými je ale spousta šikovných a obětavých lidí. Jen se o nich moc nemluví. Příklad Petra Vejvody, který nasazením vlastního života chránil spolužačku před útočnicí, dokazuje, že chrabrost, odvaha a hrdinství není ani dnešním mladým cizí. V krizové situaci se postaví na správnou stranu a vědí, jak se zachovat. Další vývoj u nás bude záviset na postojích mladé generace, která teprve bojuje o své místo ve společnosti. Jaký vývoj nastane, to si nikdo netroufá odhadnout, ale přáli bychom si, aby v budoucnu byly poměry spravedlivější a solidárnější. Věra ŽIŽKOVÁ

2 2 listopad KRAJÁNEK 2014 Rozhovor Krajánka s vicehejtmanem Ing. Otakarem Rumlem (KSČM) VYUŽIJEME VŠECH ZDROJŮ NA OPRAVU SILNIC V KRAJI Překvapilo mne, že se v současnosti zabýváte i problematikou opravy krajských komunikací. Přibyla Vám snad další sféra odpovědnosti? I když dopravu má na starosti náměstek hejtmana Karel Janeček, opravy krajských silnic jsou v mém rezortu prostě proto, že jejich financování není z peněz kraje možné a peníze čerpáme především z evropských do- Otakar RUML tačních programů. A ty jsou moje parketa. V čem je složitost přípravy oprav silnic? Složitost přípravy je v tom, že na opravy silnic je možné využít několik zdrojů. Musíme dlouhodobě připravovat projekty na tyto stavby až do úrovně stavebních povolení a poté vybrat ze soutěže dodavatele staveb. V současné době se podařilo z rezerv Regionálního operačního programu NUTS Severovýchod pro všechny tři kraje vyčlenit částku 350 milionů, což znamená, že pro náš kraj by z toho mohlo být milionů korun a je naděje, že ještě nějaké menší částka by se mohla později z těchto rezerv uvolnit. Je možné, že by našemu kraji připadlo nejvíce prostředků? Vyšší částka je dána tím, že máme připravené projekty a podařilo se nám dosáhnout této částky v rámci dohod krajů. Některé akce jsme začali s předstihem, např je to silnice na Jičínsku Lužany - Špice, ta má celkový rozpočtový náklad kolem 60 milionů korun. Dále se připravujeme na čerpání finančních prostředků v novém programovém období v tvz. Integrovaném regionálním operačním programu. V novém období už nebudou částky alokovány přesně pro jednotlivé kraje, ale bude to z jedné hromádky na národní úrovni a předpokládáme, že bychom z toho mohli dostat asi 7 % jako poměrnou část vzhledem k velikosti kraje a počtu jeho obyvatel, ale tak přesná dohoda nikdy nebude. Důležité totiž bude, kdo bude připravený. Pro náš kraj by pak částka na programové období mohla dosáhnout asi 2 miliardy, možná 2 miliardy 200 milionů korun. Chceme v průběhu prvních dvou let, tedy 2015 až 2016, podat žádosti do úrovně 40 % částky. Zbývajících šedesát procent pak rozdělit na další čtyři roky programového období, abychom měli vytvořenou rezervu, pokud by na konci období zbyly nějaké peníze, které by mohly být do tohoto titulu převedeny. A my je mohli využít. Proto máme v současné době rozpracovány projekty v hodnotě půl miliardy korun, které bychom v druhém čtvrtí příštího roku byli schopni podat hned, jak se výzva otevře. Do tohoto programu může být zahrnuto maximálně 500 km silnic z kilometrů v našem kraji, ale musí to být silnice, které přímo navazují na páteřní sí komunikací, tedy na D 11. R 11 a R 35. Tento Integrovaný regionální program ale není jediným zdrojem evropských peněz, který můžete využít? Významné zdroje jsou v možnostech projektů česko polské přeshraniční spolupráce. Na končící období jsme získali a máme odsouhlasenu částku 33 milionů korun na opravu silnice Polom - Deštné. Tam už je ze soutěže vybrán dodavatel stavby, ale stavba bude zahájena až na jaře příštího roku. Vzhledem k tomu, že se tato silnice nachází v horských podmínkách, bylo by nevhodné stavební práce zahájit před zimou. Pro nové programové období česko polské spolupráce máme připraveny čtyři významné úseky silnic společně s partnery na polské straně. V nejbližších dnech bude rozhodnuto, které nám budou přiznány. Myslím si, že ze zmíněných čtyř by to tři mohly být, a to by představovalo částku kolem 600 milionů korun. Projekčně se už tyto stavby připravují, takže budeme připraveni je zahájit od první výzvy. Ze státních dotací se také podaří něco získat? Ukazuje se také, že Státní fond dopravní infrastruktury je připraven investovat do opravy krajských silnic. Pro celou republiku by měla být uvolněna částka 2 miliardy korun, ale je dost pravděpodobné, že by tato částka mohla být navýšena až na dvojnásobek, takže zase by poměrná část, asi kolem 300 milionů korun, mohla připadnout i na náš kraj. Z toho bychom opravili hlavně silnice třetích tříd. Jako další zdroj musíme využít i náš Fond rozvoje a reprodukce v oblasti dopravy, kde může být až kolem 200 milionů korun ročně. Co to znamená pro přípravu krajského rozpočtu, která je právě nyní aktuální? Pochopitelně kraj musí být finančně připraven na kofinancování, které se u evropských projektů pohybuje kolem 15 % a je potřeba připravit i peníze na předfinancování. Myslím si, že v současné době je vývoj daňových příjmů příznivý, tak bychom to měli zvládnout. Ta ána LANKAŠOVÁ JASNÁ ŘEČ ČÍSEL... Dokončení ze str. 1 proto neuspěli, nebo nezískali dostatek hlasů, jako v Nechanicích. Celkem KSČM získala v okrese 16 mandátů v městských a obecních zastupitelstvech, což je stejný počet jako minule. Na Jičínsku bylo postaveno o pět kandidátek KSČM méně, chyběla v Jeřicích, Sobotce, Starých Smrkovicích, Valdicích a Vysokém Veselí, ale úbytek zhruba z poloviny nahradili sympatizanti (17) strany na nezávislých kandidátkách. Získali v okrese sedm mandátů, což je o osm mandátů méně než v roce Komunisté letos neuspěli v Lázních Bělohradě. Náchodští komunisté letos postavili o tři kandidátky méně v porovnání s rokem 2010, chyběla v Novém Plesu, Stárkově a Šonově. Její kandidáti uspěli sice všude, ale získali pro stranu 11 mandátů oproti 18 mandátům v minulých volbách. Na Rychnovsku KSČM postavila o jednu kandidátku méně v Přepychách. Za stranu kandidovali komunisté na pěti nezávislých kandidátkách a všichni uspěli. Strana tak letos získala celkem 32 mandáty, ztratila tak jen dva mandáty z roku Komunisté na všech kandidátkách získali mandáty v zastupitelstvech. Celkem 15 kandidátek postavili komunisté na Trutnovsku, což je o devět méně než v roce Získali 18 mandátů, zatímco před čtyřmi lety to bylo 28 mandátů včetně dvou komunistů na nestranické kandidátce. KSČM nedokázala postavit kandidátku např. v Borovnici, Hostinném, Žacléři, na mandát nedosáhli ve Dvoře Králové, ve Vrchlabí a v Prosečné. (tl)

3 KRAJÁNEK 2014 CÍRKEVNÍ RESTITUCE A VOLBY Glosa Ivana Votavy: Socialistický stát je po smrti, na operace dětí se žebrá na ulici. Hlavně, že jsou peníze na církve. Jedním z předvolebních lákadel ČSSD byl boj proti církevním restitucím. Po volbách je však posílá do ztracena. A tak boj proti tomuto zločinu století vede dál KSČM a SPaS s dalšími nezávislými iniciativami. Jednu z nich vede spisovatelka Lenka Procházková, dokumentarista Václav Dvořák a předseda Jazzové sekce Karel Srp. K nim se přidal i spisovatel a vysokoškolský pedagog Milan Kohout. Kdo je Milan Kohout? V ČSSR dosáhl titul inženýr. Před listopadem podepsal Chartu. V roce 1986 byl vyhoštěn z ČSSR. Tehdy ještě choval úctu k náboženství. Rychle ji však ztratil, když dorazil do USA. Potkával jsem, říká v rozhovoru s Monikou Hoření v Lípě č. 1/2014, v USA davy lidí, kteří brali věty Bible doslovně a věřili v chození po vodě, v neposkvrněné početí a podobné idiocie urážející zdravý rozum... Bush v jednom projevu prohlásil, že mu k útoku na Irák zavelela Bible. Ani papeže Jana Pavla II. nešetří. Označil ho za masového vraha. Za to, že jezdil po Africe, kde se mocně šířila infekce HIV a poroučel věřícím, aby nepoužívali kondomy. Tím způsobil smrt možná milionu lidí. Dar ČR obrovského majetku církvím Milan Kohout jednoznačně odsuzuje: Z toho, říká, se mi úplně zvedl žaludek. Ze všech církví nejhladovější je církev římskokatolická, kterou provází řada nekřes anských činů. Vzpomeňme například vraždu Jana Husa, upálování lidí, které mučením nutili k přiznání k čarodějnictví, brutální rekatolizace po Bílé hoře, nemluvě o maléru mnoha kněží usvědčených z pedofilie. Před časem se na internetu objevily snímky katolických prelátů, kteří žehnali nacistickým zbraním. Do čela kolaborace s nacisty a fašisty se postavil papež Pius XI. čilými kontakty s Mussolinim a podpisem Říšského konkordátu s hitlerovským Německem. Můžeme sotva věřit, že současná vládnoucí koalice, často držená v šachu lidovci, udělá něco s revizí církevních restitucí. Nesouhlas s výplatou miliard církvím mohl být návodem v senátních a komunálních volbách, komu dát hlasy. Jenže se tak nestalo. Lidovci v obcích a městech zase ožili a kandidáti za ČSSD (slibovala snížení náhrad církvím) také zcela nepropadli. I když se komunální politika vede o praktičtějších otázkách, nadržování církvím se může dít i zde. Například církevní školy a investice do oprav jejich budov z obecního... Jaroslav PRŮŠEK Dolejš podpořil volební kampaň na Trutnovsku Pokud jde o komunální volby, dobrý výsledek jsme předpokládali v obci Jívka, kde sice nemáme svoji kandidátku, ale naši členové kandidují pod jiným subjektem. Další dobrý výsledek předpokládáme v obci Vlčice, kde doufáme, že budeme mít druhého komunistického starostu. Vzhledem k roztříštěnosti politického spektra v městě Trutnově, kde kandidovalo devět subjektů, jsme si přáli obhájit čtyři místa v zastupitelstvu. Náš okres je znám svou pravicovostí a občané se velice snadno nechají nalákat na jakýkoliv populistický předvolební slib. Sestavování kandidátek bylo velice složité a v některých místech se to vůbec nepodařilo (Hostinné, Rudník, Žacléř), protože členská základna je unavena a nemá sil jít za mladými sympatizanty. Vyklízíme tak v obcích pozice, ale taková je současná realita. Pokud jde o předvolební kampaň do Senátu, tak zde je třeba ocenit přístup stranických středisek. Při volební štafetě jsme všude byli očekáváni předsedou střediska a dalšími obětavci, kteří jsou ještě ochotni pomáhat. Velice nás překvapil ředitel Domova důchodců v Lamperticích, který ochotně převzal naše volební materiály. Na Královédvorsku nás zase překvapila neobjektivní masírovací kampaň pro pana Hlavatého, kandidujícího za ANO, kterou většina občanů brala a říkala, že ho půjde volit. Velice pozitivně hodnotíme pomoc pěti pracovníků z ÚV KSČM, kteří 7. října po celý den roznášeli volební materiály hlavně před nákupními středisky a zajeli i na Náchodsko, kde máme část senátního volebního obvodu. Na předvolební setkání na Krakonošově náměstí (viz foto dole) nás přijel podpořit i místopředseda ÚV KSČM Jiří Dolejš a s ostaními rozdával Haló noviny. Patří jim všem za to naše srdečné soudružské poděkování, jelikož v posledních 16 letech se nic takového nestalo. Jaroslav ONDRÁČEK listopad 3 ))) Jednal Kh KV KSČM HRADEC KRÁLOVÉ Říjnové jednání KhKV KSČM, v pořadí deváté, projednalo úpravu doporučení krajským zastupitelům k jejich vzájemné informovanosti a komunikaci o aktivitách úřadu Královéhradeckého kraje. Zazněly informace o práci se zastupiteli, jako host vystoupila Mgr. Táňa Šormová (nestr. za KSČM) radní pro školství, členové se seznámili s hlavními daty po volbách a se zprávou o financování dopravy a zdravotnictví na krajském úřadu. Zástupci okresů hovořili o práci se zastupiteli. OV KSČM se s nimi setkají a poděkují za práci v uplynulém volebním období. Ing. Otakar Ruml informoval o investicích do dopravy, které plynou ze zdrojů mimo krajské finance, viz rozhovor s ním na jiném místě listu. Dále seznámil se stavem hospodaření nemocnic. Situace se zadlužením se zlepšuje, zaměstnanci dostanou odměny, ale očekává se velká investice do informačního systému a dojednat se má problematika supervize nad výstavbou náchodské nemocnice. Kraj řeší špatné hospodaření příspěvkové organizace Barevné domky Hajnice. T. Šormová podrobně informovala o situaci krajského školství, o počtech studentů, škol i oborů. Studentů je stále méně než kapacit, obtížná je situace škol s minimem žáků. Přírůstek žáků se očekává asi za pět let. Připravuje se sektorová dohoda o podpoře učebních oborů v textilním průmyslu, ke strojírenství byla již uzavřena. Kufřík pro prvňáčky, akce za milion korun se uskutečnila s dobrým ohlasem. Kufřík krom školních potřeb obsahoval bezpečnostní prvky pro cestu do školy. Radní chce podporovat školství veřejné a nedovolit zánik speciálních škol. Předsedkyně KhKV poděkovala kandidátům do obecních voleb i za jejich propagaci v Krajánku i Haló novinách. Členové orgánu se předběžně vyjádřili k výsledkům voleb, které přinesly pokles počtu zastupitelů za KSČM téměř o třetinu mandátů. Ve statistikách nefigurují naši sympatizanti a členové KSČM na nezávislých kandidátkách. K podrobnému zhodnocení průběhu volební kampaně a výsledkům se KV vrátí v listopadu. Rovněž bude prodiskutována dvouletá činnost krajských zastupitelů za KSČM. Dále se členové zabývali financováním nových webových stránek okresních výborů. Pro financování jednotlivých orgánů a funkcionářů ve struktuře komunistické strany připravuje ÚV KSČM změnu. (vha)

4 4 listopad KRAJÁNEK 2014 ))) Krajští zastupitelé informují zvyšovat produktivita práce díky orientaci na technologicky náročné a kvalifikované výroby. Tyto procesy vyvolají s největší pravděpodobností změny ve struktuře povolání v textilním a oděvním průmyslu a na tyto změny je potřeba se dobře připravit. Pokud se podaří dovést vše k podpisu i této dohody, věřím, že se nám podaří vrátit respekt a prosperitu oboru, který měl v našem kraji velikou tradici, přinesl světu mnoho nových technologií a zaměstnával mnoho šikovných a kvalifikovaných pracovníků. Mgr. Táňa ŠORMOVÁ (nestr.), radní kraje za KSČM Nádvoří Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Podpora odborného a učňovského školství a podpora technických oborů je jedním z nejdůležitějších bodů našeho volebního programu, se kterým jsme šli do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, a je součástí Programového prohlášení krajské koalice. Jednou z možných cest je zintenzivnění spolupráce odborných škol a zaměstnavatelů. Po dlouhých a ne vždy jednoduchých jednáních byla 24. června 2014 podepsána první Sektorová dohoda pro obor strojírenství Královéhradeckého kraje. Jejím cílem je zlepšování podmínek pro výuku technických oborů včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech. Dále podporuje a rozvíjí spolupráci základních škol se středními školami a zaměstnaneckou sférou. Stále více se ukazuje, že obory zastřešené Sektorovou radou pro strojírenství se dynamicky rozvíjejí. V řadě podniků se však kromě nízkého počtu absolventů nastupujících ze škol, stále více objevuje potřeba zajištění generační obměny zkušených odborníků, kteří plánují odcho- Táňa ŠORMOVÁ FOTO Václav VANŽURA NÁSTROJ PODPORY ODBORNÉHO ŠKOLSTVÍ dy do penze. Hrozí nebezpečí, že bez zajištění adekvátní náhrady nelze do budoucna udržet a rozvíjet strojírenské obory. Stále více se také ukazuje, že není v silách samotného zřizovatele středních škol kraje, neutěšenou situaci změnit. Je nutná spolupráce všech, kdo mají na prospěšných změnách zájem. K tomu by měla Sektorová dohoda pomoci. A nezůstane jen u strojírenských oborů. Na světě je návrh druhé Sektorové dohody pro obory textilní a oděvní. Tento návrh se bude dále projednávat, upravovat a upřesňovat. Český textilní a oděvní průmysl bude zvyšovat podíl oblasti technických textilií a inovovat technologie a výrobky v tradičním sektoru, rychle se bude Zrekonstruované Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové FOTO M. Vohralíková KRAJSKÉ ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2014 Když hodnotíme stav zdravotnictví v našem kraji, je vhodné říci, že oproti letům minulým je to pohled výrazně optimističtější. Nemocnice se pozvolna dostávají do zisku, ale abychom byli objektivní: pozitivní čísla hospodaření nemocnic jsou spíše dílem zlepšených plateb od zdravotních pojiš oven, daných úhradovou vyhláškou, Leoš VOBORNÍK než vlivem změn v jejich výkonnosti. Doufejme, že v příštím roce nedojde k dramatickým změnám a nemocnice budou moci redukovat svoje dluhy. Také konečně snad již letos dojde i na odměny pro personál, který byl dlouho opomíjen, což je i naší snahou. V oblasti řízení zdravotnictví v kraji došlo po několika nedorozuměních ke změnám a za KSČM jsem byl ustaven za koordinátora pro oblast zdravotnictví. Dochází tím k posílení naší informovanosti o dění v této gesci a máme i vyšší rozhodovací pravomoci. Změna je to pro nás pozitivní, významná, ale také odpovědná. I přes tyto změny nás ještě čeká dlouhá cesta, abychom prosadili naše názory a omezili jsme i ne příliš dobrý vliv nového vedení Zdravotnického holdingu KhK na dění ve zdravotnictví kraje. Čeká nás ještě spousta práce, ale snad vše dobře dopadne pro nemocnice a pacienty, což je náš hlavní cíl. MUDr. Leoš VOBORNÍK (nestr.), zastupitel KHK za KSČM

5 KRAJÁNEK 2014 Nové jízdní řády hromadné dopravy v kraji Pravidelně v tomto období dochází k revizi a eventuálním úpravám jízdních řádů, a to jak v autobusové dopravě, tak v dopravě drážní. František VRABEC Přestože odbor dopravy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje obdržel několik požadavků a námětů na změny jízdních řádů, kterými se příslušný technolog veřejné dopravy zabývá, neuvažuje se o rozsáhlých změnách. Samozřejmě po vyhodnocení zaslaných požadavků bude příslušná obec informována o výsledku a případné změny budou zapracovány do jízdních řádů s platností od Snahou kraje je, s ohledem na rozpočet na rok 2015, zachovat stejný rozsah veřejné autobusové dopravy jako v tomto roce. Naší zásadou je, aby byl rozsah dopravní obslužnosti vždy s dostatečným časovým předstihem projednáván s dotčenými obcemi. Naší snahou je řešit dostupnost veřejné dopravy a maximálně vyhovět žádostem obcí o možné úpravy jízdního řádu. V současné době je nemálo dotazů, na koho se občané mohou obracet v případě problémů zpožděných spojů. Vzhledem k rozdělení činností, které v minulosti komplexně zajiš ovala společnost OREDO, nyní problematiku jízdních řádů a jejich dodržování nebo nedodržování ze strany dopravců řeší odpovědný pracovník odboru dopravy krajského úřadu. Společnost OREDO má v současné době dva jednatele z důvodu společného provozu odbavovacího zařízení pro Královéhradecký a Pardubický kraj, tj. vše co souvisí s nákupem jízdenek a cestovních IN-karet (BUS ČD), což je již v současné době v provozu. Nyní je připravována etapa II. realizace odbavovacího zařízení. Jde o systém, spočívající v instalaci elektronických tabulí, ukazujících časový sled příjezdů a odjezdů autobusových spojů. Smyslem je zlepšení orientace a komfortu cestujících oproti tištěným jízdním řádům. Samozřejmě se zatím bude jednat o vybraná autobusová stanoviště V železniční stanici Starkoč se odděluje tra směrem na Trutnov a na Náchod. (vha) a rovněž stanoviš u vlakových nádraží s větším počtem různých autobusových spojů. Doufám, že veřejná doprava bude do budoucna stále více využívána, a tím se podaří snižovat finanční náročnost dopravní obslužnosti, hrazené z rozpočtu kraje. Uspořené finance by se pak mohly využít na zlepšení technického stavu krajských silnic. František VRABEC (nestr. za KSČM), předseda Dopravního výboru Krajského zastupitelstva listopad 5 Kraj podpořil boj proti včelímu moru Lenka FIALOVÁ FOTO M. Vohralíková Výbor životního prostředí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje podpořil dotaci ve výši Kč na plošné vyšetření včelího moru. Možnost získání dotace na výdaje za vyšetření moru včelího plodu je sice dána v dotačním programu Praktická péče o přírodní prostředí, zdroje a produkty, ale dosud nebyla včelaři využívána. Dle žádosti krajské koordinační komise Českého svazu včelařů (ČSV) by bylo vhodné problematiku řešit plošným vyšetřením včelstev s poskytnutím speciální dotace na konkrétní území. Svaz včelařů doporučuje přednostně řešit okresy Trutnov I. etapa (6428 včelstev na 584 stanovištích) a Náchod II. etapa (7407 včelstev na 731 stanovištích). Příjemcem dotace by byly, po dohodě s krajským koordinátorem a okresní organizací svazu, jednotlivé základní organizace ČSV. Navržené prostředky na první etapu vyšetření by byly převedeny z dotačního fondu do příslušné rozpočtové kapitoly. Co je včelí mor? Jedná se o vážné onemocnění včelích larev, nemoc je způsobena bakterií a oblast může být zamořená i několik let. Plod včely se nakazí z potravy. V žaludku plodu dojde k vyklíčení bakterie, poté k rozkladu tkání larvy. Dospělé včely se pak snaží odstranit zbytky těla larvy, a tím nákazu roznáší po plástvích. Zlikvidovat nákazu lze tím, že se zajistí ohniska nákazy, nakažená včelstva se musí zlikvidovat spálit a vše desinfikovat, musí se určit pětikilometrové ochranné pásmo od ohniska nákazy a zde zakázat přesun včelstev. Lenka FIALOVÁ, DiS., (nestr. za KSČM), členka Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

6 6 listopad KRAJÁNEK 2014 NEMLČME! Jak jinak reagovat na víc jak drzou provokaci zhrzeného, údajně nejlepšího ministra financí na zeměkouli, Kalouska, jinak prvního místopředsedy a předsedy poslaneckého klubu TOP 09, když na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny k nebezpečné situaci na Ukrajině zlovolně prohlásil mimo jiné: Upozorňuji tím te zcela otevřeně a zcela vážně na zjevnou pátou kolonu, na zjevnou Putinovu pátou kolonu ve veřejném prostoru, a už mezi některými českými novináři, a už mezi některými českými politiky... Na jeho provokativní výlevy i před televizními kamerami si česká veřejnost již zvykla, staly se jeho zapšklou rutinou. Tentokráte však v zlověstném rozhorlení překročil jako jeden ze současných předních vrcholných pravicových politiků únosnou mez. Pozadu v naprosto neodpovědných vystoupeních nezůstává ani samotný předseda TOP 09 Schwarzenberg. V předvolební tiskové inzerci se prezentoval pod heslem TOP 09 Víme co chceme: Nenechme radnice kmotrům, estebákům, komunistům a fízlům! V doprovodné kapce naděje se na čtenáře usmíval zdánlivě dobrosrdečný stařík s dýmkou a heslem Tady volíme Karla! Ve skutečnosti válkychtivý jestřáb, který v souvislosti s ukrajinskou krizí nejen osobně navštívil a podpořil rozdivočený Majdan, přirovnal prezidenta Putina k Hitlerovi a veřejně obvinil Rusko, že fakticky svým jednáním vyhlásilo válku celé Evropské unii. Suma sumárum, dějí se prostě věci, nad kterými zůstává rozum stát. Plně se ztotožňuji s převládajícím názorem moudrých lidí, že není nic špatného na tom, že autonomní republika Krym se osamostatnila... V Kosovu, kterému se osamostatnění vybombardovalo, je dnes největší americká vojenská základna v Evropě. Stejně tak je zjištěný fakt, že to samé USA plánovaly v Sevastopolu!.. Po sjednocení Německa NATO postoupilo na východ o více než 1200 km. A k tomu měla Ruská federace jen mlčky přihlížet, když měl být nově velmi nebezpečně ohrožen dokonce i její obranný bezpečnostní týl? Pomozme trpělivě vysvětlovat pozadí dalšího stupidního studenoválečnického humbuku, který je tradičně v rozporu s míněním a tužbami převážné části občanů ČR, v příkrém rozporu s pokrokovými tradicemi českého národa. A již volby dopadly jakkoliv, podpořme vše dobré, co v nadcházejícím období prospěje naším lidem, přispěje k dalšímu úspěšnému rozvoji obcí a měst. V tomto procesu nemá místo sobecká lhostejnost k dění kolem nás. Zavazují k tomu základní postuláty nezaměnitelného 28. října 1918, jehož 96. výročí se blíží. Jaroslav BRYKNAR (Kráceno redakcí) Dvojí jubileum 17. listopadu Před 75 lety došlo ke tragickým událostem z doby nacistické okupace a před 25 lety 17. listopadu 1989 začala tzv. sametová revoluce. Po březnové likvidaci ČSR hitlerovským Německem za souhlasu našich západních spojenců došlo 28. října 1939 k mohutné protinacistické demonstraci v Praze. Při ní byli smrtelně zraněni dělník Václav Sedláček a vysokoškolák Jan Opletal. K dalším demonstracím došlo 15. listopadu 1939 při pohřbu Jana Opletala. Odveta přišla 17. listopadu. Němečtí okupanti rozpoutali krvavé peklo. Popravili devět vysokoškolských vůdců a 1200 studentů deportovali do koncentráků. Zároveň zavřeli všechny české vysoké školy. Jedním z postižených byl vysokoškolák z mého rodiště. V onu noc hrůzy utekl z Hlávkovy koleje oknem v pyžamu a v teniskách. Doběhl 60 km k rodičům, ale za několik dnů zemřel na zápal plic. Na věčnou památku našim obětem byl mezinárodními orgány vyhlášen 17. listopad jako Mezinárodní den studentstva. Ale současná pravice aby asi nedráždila mocného souseda ho nyní přejmenovala na Den boje za svobodu a demokracii. Po padesáti letech 17. listopadu 1989 se uskutečnil v Praze průvod vysokoškoláků, studentů a mládeže, motivovaný zprvu jako připomínka smrti Jana Opletala, který přerostl v protest jiného rázu. Čelo průvodu zastavily na Národní třídě obušky příslušníků bezpečnosti. Televizní záběry přispěly k rozšíření odporu proti státní moci a KSČ v Praze i v dalších městech. Studenti umravnění policií se rozprchli do okolních divadel, proto se k protestu přidali též herci. Své sehrála také lživá zpráva o smrti studenta Martina Šmída. Toho obstaral příslušník StB L. Zifčák, alias student Růžička, který v průvodu omdlel a předstíral mrtvého. (Zprávu o údajně mrtvém studentovi Martinu Šmídovi dostala od D. Dražské tehdy mladá Anna Šabatová, v současnosti ombudsmanka, a předala ji se svým manželem P. Uhlem stanici Svobodná Evropa. Pozn. red.) V Činoherním klubu založilo shromáždění disidentů Občanské fórum, které přijalo čtyři body protirežimního programu. Následovala série stále mohutnějších manifestací na Václavském náměstí, na Letné, a pak i v dalších městech. Kritika tehdejšího režimu a jeho chyb byla stále ostřejší. Začalo boření soch v Hradci Králové padl Klement Gottwald i V. I. Lenin tak jako jinde; začalo přejmenovávání ulic a náměstí. Televize přenášela denně informace o průběhu bouřlivých dní. Na ulicích dávala slovo náhodným lidem. Vzpomínám na výkřiky osmnáctiletých mladíků, jako např. Čtyřicet let jsme trpěli pod komunisty apod. Nezapomenutelná jsou slova čerstvě zvoleného prezidenta Čs. socialistické republiky Václava Havla: Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte. Nebo k jeho návrhu na vystoupení z Varšavské smlouvy: Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme! Co se změnilo za 25 let od převratu? Můžeme cestovat po celém světě, vybrat si z nepřeberného množství zboží supermarketů (máme-li na to), tiše i nahlas nadávat na poměry atd. Přesto mnozí litují, že tehdy cinkali klíči. Je snad dnes u nás vše v pořádku? Pro příklad: před rokem 1989 za socialismu dodávala ČKD tramvaje do 70 zemí, každý třetí motocykl na světě byla naše JAWA, Poldi Kladno vyráběla vysoce ušlechtilé slitiny a ocel, měli jsme mnoho dalších špičkových podniků a moderní zemědělskou velkovýrobu. A co se stalo s ČKD v Plotištích, ZVU a textilkami v našem kraji? Co se neprodalo, to se zprivatizovalo (v mnoha případech nepovedeně), restituovalo nebo rozkradlo. Za lidskými právy hlavně svobodou pohybu a slova tehdy požadovanou silně pokulhávají nyní práva sociální a ekonomická. Jaroslav PRŮŠEK Petice Parkování pod kontrolu občanů byla důležitou součástí volební agitace kandídátů do Zastupitelstva města Hradce Králové a občané ji podepisovali na Ba kově náměstí. FOTO Ta ána LANKAŠOVÁ CO PETICE MUSÍ SPLŇOVAT Peticí se lze v zásadě domáhat čehokoliv, nesmí se jí však zasahovat do nezávislosti soudu a nesmí se jí vyzývat k porušování ústavy a zákonů. Ačkoli je petiční právo nedílnou součástí demokratického státního zřízení, není dobré význam petice přeceňovat. Podávání petic upravuje zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním. Zpravidla se ustaví petiční výbor, který formuluje požadavek a příslušnému státnímu orgánu výsledky petiční akce pošle a na petici je uveden včetně adres. Každá osoba, která petici podepíše, musí uvést jméno, příjmení a bydliště. Rodné číslo uvádět nemusí. Datum narození každého podepsaného je ovšem potřeba, sbíráte-li podpisy občanů pro uspořádání místního referenda, rodné číslo je potřeba u podpisů pro založení politické strany. Petice a podpisové archy mohou být vystaveny na místech přístupných veřejnosti, k tomu nepotřebujete povolení státního orgánu, ani akci nemusíte oznamovat. Orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět iniciátorům petice. Osobní údaje signatářů se bez jejich souhlasu nesmějí předat třetí osobě. Rada obce a kraje podle zákona o obcích a zákona o krajích může stanovit vlastní pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. V případě, že podepisujete petici na internetu, je to pro vás i petenta jednodušší a umožní získání většího počtu signatářů, a tím zvýší tlak na řešení problému. Uvědomte si však to, že podpisy získané přes internet mají pouze symbolickou platnost, nebo zákon zatím možnost podpisu petice prostřednictvím internetu nezná. (vha)

7 KRAJÁNEK 2014 Velká předvolební akce ve spojení s výstavou Zahrada Východních Čech byla poslední velkou předvolební akcí především pro kandidáta do Senátu PaedDr. Josefa Lukáška. Podpořit ho přijel i poslanec a místopředseda zemědělského výboru PS PČR, předseda poslaneckého klubu KSČM, Ing. Pavel Kováčik a Otakar Ruml, vicehejtman Královéhradeckého kraje. V zahajovací den výstavy, se oba zúčastnili slavnostního zahájení a měli možnost promluvit ke shromážděným hostům. Na akci přivezl Haló noviny a rozdával je též kandidát do Senátu Lubomír Štěpán. V areálu jsme měli i svůj stánek s tiskovinami. Počítali jsme s účastí po všechny tři dny, a měli jsme připravenou spoustu propagačních materiálů. Ale během pátku jsme rozdali přes 400 Krajánků, letáků a dalších drobných předmětů. Stejná situace se opakovala v sobotu, kdy jsme měli k dispozici 1000 výtisků Haló novin. V 15 hodin jsme už neměli ani kus. Původně jsme si chtěli nechat něco na neděli, ale vzhledem k obrovskému množství návštěvníků a jejich zájmu o naše materiály jsme se rozhodli rozdat je všechny už v sobotu, a ačkoliv nám to bylo líto, nedělní akci zrušit. Nezapomínali jsme ani na děti, dostávali od nás balónky, bonbony i pohádkovou knížečku přímo od autora Josefa Lukáška. V pátek se o nabídku propagačních materiálů staral Stanislav Michera, a během dopoledne odvedl velký kus práce při oslovování kolemjdoucích a nabízení tiskovin. Odpoledne skvěle pokračovali Helena Kubrtová a Petr Friml. Velmi dobrou práci s nabídkou materiálů odvedli v sobotu dopoledne Václav Slavnostního zahájení zahrádkářské výstavy v pátek se zúčastnil poslanec a místopředseda zemědělského výboru PS PČR Ing. Pavel Kováčik a za Krajský úřad Královéhradeckého kraje PaedDr. Josef Lukášek, radní pro sociální věci. FOTO M. Ondráčková Lukášek podepisuje svou nejnovější pohádku. FOTO M. Vohralíková Lochman a Hana Bajerová a odpoledne Milan Navrátil. Lidé oceňovali přítomnost kandidáta do Senátu Josefa Lukáška před stánkem. Mnozí ho znali z jeho působení ještě v Městském národním výboru v Dobrušce, jiní zase jako učitele, nebo z jeho činnosti v Horské službě případně už z jeho nynější činnosti v krajském zastupitelstvu. Rádi s ním podiskutovali a slibovali dát mu svůj hlas. Samozřejmě, že jsme se nesetkali jen s příznivými ohlasy na naše působení v areálu, někteří lidé odmítli nabízené materiály, ale k žádnému ostřejšímu napadení nedošlo. Byl tam jen ojedinělý případ, kdy se kolemjdoucí hanlivě vyjádřil o našem kandidátovi, ale když se mu Josef Lukášek představil a když si popovídali, došlo k tomu, že se mu dotyčný člověk omluvil. Svědčí to o tom, že lidi jen tak ze setrvačnosti kritizují někoho nebo něco, o čem nic nevědí. Věra Žižková, místopředsedkyně OV Rychnov n. Kn. k akci dodala: Poděkování patří všem, kteří se na jejím organizování podíleli, hlavně předsedkyni OV Rychnov n. Kn., Marii Ondráčkové, která po celou dobu zajiš ovala provoz stánku. (mon) listopad 7 ))) SPOLEČENSKÁ KRONIKA JIČÍNSKO V listopadu se dožívá 65 let Vasil Chemišinec z Vojic, sedmdesátiny oslaví Bohumír Durst z Nové Paky a 85 let Antonín Vacek z Ostroměře. Oslavencům přeje OV KSČM spolu se základními organizacemi všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti a děkuje za dosavadní práci pro stranu a společnost. Jaroslav Petr, předseda OV KSČM Jičín TRUTNOVSKO Věra Víšková z Mostku a Olga Serbousková z Trutnova oslaví 85 let. Osmdesátiny oslaví Květoslav Trnka ze Dvora Králové nad Labem. Zdeňka Egelová ze Starých Buků bude mít 75 let. František Podolník a Ladislav Bechyňka, oba z Trutnova, a Josef Janoušek z Chvalče oslaví 65 let. Zdeněk Šimon z Trutnova má 85 let. Ladislav Mikulec z Klášterské Lhoty 55 let a Josef Tylš z Trutnova zaznamená třicátiny. Přeji všem hezké podzimní dny a optimismus i zdraví do dalších let. Jaroslav Ondráček, předseda OV KSČM Trutnov RYCHNOVSKO Zasloužených 90 let se dočkal Otakar Divíšek ze Slatiny n. Zdob. RSDr. Jan Kaplan z Doudleb n. O. (býv. člen redakční rady Krajánku a vš. učitel), Stanislava Šreibrová ze Slatiny n. Z. a Slavomír Tauchman z Týniště n. Orlicí oslavují 85. narozeniny. Osmdesátníky se stanou František Ehl ze Skuhrova a Miloslav Bartoš z Týniště n. Orlicí. Sedmdesátku má Eva Marková z Lípy n. Orlicí. Ještě svěžích 65 let oslaví Lidmila Pelcová z Častolovic, Antonín Bednář ze Svídnice a Jana Chasáková z Rychnova n. Kn. Dobré zdraví, elán do dalších let přeje OV KSČM Rychnov n. Kn. a děkuje za podporu strany. KRÁLOVÉHRADECKO Marie Macháčková ze ZO č. 39 měla 18. září 85. narozeniny a členové jí k jubileu srdečně blahopřejí. * Ze ZO KSČM č. 48 oslaví Bronislav Kunc sedmdesátiny a Emilie Skalická zasloužené devadesátiny. Výbor i ostatní členové jim vřele blahopřejí a děkují za podporu strany. * Dlouholetým členkám strany Ilze Škopové (75 let) a Marii Černé (85 let) blahopřejí komunisté z malšovické organizace a k výročím a přejí mnoho zdraví. PŘEČTENÝ KRAJÁNEK PŘEDEJ DALŠÍM SYMPATIZUJÍCÍM! KRAJÁNEK měsíčník z Královéhradeckého kraje. Toto číslo vyšlo v listopadu 2014 v Hradci Králové, evidenční číslo: MK ČR E 10060, vydává Královéhradecký krajský výbor KSČM, Všehrdova 194, Hradec Králové. Redakce tel.: Příspěvky posílejte do 15. dne v měsíci na adresu: KRAJÁNEK, Všehrdova 194, Hradec Králové 2, nebo na Neoznačené snímky autorstvím jsou v majetku archivu redkace. Nevytištěné příspěvky zaslané do Krajánku budou zveřejněny na webu Redakční rada od 9 h.

8 8 listopad KRAJÁNEK 2014 Sen Ferdy Mravence Přišel do úřadu práce Ferda Mravenec, že prý by rád pracoval, ale je to těžká věc. Když se vrátil, smutný byl, prý se špatně narodil. Svolal celou oboru, že nedostal podporu. Má šikovné ručičky, ale práce pro něj není, dostal koště, k němu plánek, všech cestiček na metení. K ničemu to dneska není, že je všeuměl. Uspěl by snad, kdyby titul z města Plzně měl. Jenže u koryta sedí Sobotka s Babišem, tak i Ferda pásek utáh a rozloučil se se svým snem. Otázka: Čo je to globalizácia? Odpove : Smr lady Diany. Otázka: Na základe čoho ste tak usúdil? Odpove : Anglická princezná so svojím egyptským priate om havarovala vo francúzskom tuneli na nemeckom aute, v ktorom bručal holandský motor, šoféroval ho Belgičan, čo slopal škótsku whisky a ktorého prenasledoval taiansky paparazzi na japonskej motorke. Následne sa ich snažil zachráni americký doktor indickými liekmi. A toto všetko poslali tebe, Čechovi, ktorý oblečený vo vietnamských šatách zíráš do taiwanského monitoru a v ruke máš čínsku myš. A navyše si to čítaš v slovenčine... Pro 4 osoby: Martinská husí prsa husí prsa 400 g kysaného zelí (bolehoš ské) 50 g sušených švestek jablko hruška 2 lahůdkové cibulky 2 stroužky česneku 2 dl bílého vína zázvor pepř sůl. Husí prsa stáhneme z kůže, potřeme pastou z rozdrceného česneku, soli, zázvoru a pepře a necháme odležet půl hodiny. Staženou kůži nakrájíme na kostky a vyškvaříme. Pak prsa potřeme vyškvařeným sádlem, podlijeme vínem a pečeme zvolna hodinu. Mezitím si překrájíme okapané zelí, sušené švestky bez pecek překrájíme, cibulku jemně nasekáme, oloupané jablko a hrušku nakrájíme na plátky a vše promícháme se zázvorem a pepřem. Lehce osolíme. Z pekáčku vyjmeme prsa, urovnáme do ))) KRAJÁNKOVY TRADIČNÍ DOBROTY LE Z výstavy... Krajánek něj zelnou směs, podlijeme vodou a navrch položíme prsa masem dolů. Společně hodinu pečeme, v polovině obrátíme. Po upečení prsa vykostíme a naporcujeme. Podáváme s bramborem. Pro menší rodiny je dobré využít dělené drůbeže. Recept, který jsem pro vás upravila, vychází z českých tradic, ale respektuje požadavky diabetické diety. Vařila Ta ána LANKAŠOVÁ JEDNA PANÍ POVÍDALA Kde jsou ty časy, kdy zdrojem informací, kromě oficiálních zpráv v novinách, bylo povídání, které člověk zaslechl nejčastěji v hospodách; řeči, které se šířily od ucha k uchu a kterým se říkalo jedna paní povídala. Pravda, lidé se nikdy nespokojovali pouze se zprávami v tisku. Mnozí se naučili číst mezi řádky a domýšleli podle svých zkušeností, jaká je skutečná pravda. V současné době není o zprávy nouze. Otevřete si internet a za chvíli vás z těch zprávách na různých sociálních sítích začne brnět hlava. Mnozí čtenáři se řídí podle toho, komu fandí, a za pravdivé uznávají tvrzení těch, kteří odsuzují politiku komunistů a bezmezně věří štěkání nejlepšího finančního experta naší vlasti, chemického inženýra Kalouska, který se chytá za hlavu, když levice žádá přidat na platy lidem, kteří doslova živoří. Rozčiluje se, že prý chce vláda všechny peníze prožrat. Kdepak přidat pět stovek lidem, kteří pracují za osm tisíc měsíčně! To raději přidejte ředitelům, kteří pobírají královské platy a ještě nekřes anské odměny. Nedivte se a nezávi te, když ti lidé dřou jako kůň. Tak jako dřela novomanželka bývalého premiéra nyní Nečasová. Většina našeho národa prohlédla a dost dalších si protírá zalepené oči. Říkám si, o volbách to jistě dají najevo a zvolí ty, o kterých vědí, že budou hlasovat pro správnou politiku ve prospěch nás, kteří se živíme poctivou prací. Takže fajn, hurá, jupí, wauwau...! I kdepak! Pro případ, že by přece volili nalevo, mají kapitalističtí demokraté po ruce politiku KOALIC. Vyšachují z rozhodování strany či hnutí, které se jim nehodí, a spřáhnou se s těmi, pro něž je na prvním místě zisk z podvodů a podfuků. A tak volič hledí s otevřenými ústy, jak se spřáhne sociální demokrat s odeesákem, kalouskovci nebo s lidovci. Třeba s čertem či áblem, jen ne s komunisty. Divíte se, že voliči se pak dušují: Tak mě už k volbám nikdo nedostane! A tak je třeba, aby se každý řídil svým zdravým rozumem, a než dá někomu hlas, aby se ptal, komu takový člověk slouží a kdo ho platil v kampani a koho píseň bude zpívat. Nesmíme se řídit tím, co jedna paní (v televizi) povídala a rezignovat, nesmíme se vzdát, ale vydržet a stát za svou věcí! Jiří KNOPP SPOLEČENSKÝ VEČER 22. listopadu od 19 do 23 h. Restaurace U Švagerků Hradec Králové Hudba OK-styl Tombola Vstupenka 150 Kč (s večeří) Schůzky levicového klubu žen Na chystáme výlet za Betlémy do Třebechovic. Přidejte se k nám! Odjezd veřejnou autobusovou dopravou v 9.33 z Termínálu v HK, v Třebechovicích prohlídka muzea s betlémy a oběd. Předvánoční odpoledne p. U Švagerků od 14 h., přineste mlsek, dáreček pro přítelkyni, anekdoty a dobrou náladu.

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání:

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání: Z á p i s z 13. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. 3. 2010 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda,

Více

10. Volební podpora ostatních politických subjektů v Zastupitelstvu Pardubického kraje

10. Volební podpora ostatních politických subjektů v Zastupitelstvu Pardubického kraje 10. Volební podpora ostatních politických subjektů v Zastupitelstvu Pardubického kraje V předchozích kapitolách byla věnována pozornost těm politickým subjektům, které patřily k nejúspěšnějším ve všech

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012 1 Česká televize Situace v krajích Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Praha 1. dubna 2012 SC & C spol. s r.o. Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen ESOMAR a Hospodářské

Více

PROGRAM KSČM PRO BUDOUCNOST

PROGRAM KSČM PRO BUDOUCNOST PROGRAM KSČM PRO BUDOUCNOST Poctivost se musí vyplácet! Budoucnost mládí, jistoty stáří! Odpovědnost k prostředí, ve kterém žijeme! Práci, ne sociální dávky! Více rozhodovacích pravomocí lidem! Ano míru

Více

PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice: "AMNESTIE 2013" Amnestie vyhlášená Václavem Klausem v

Více

Z á p i s. z 2. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne od 9 00 hod.

Z á p i s. z 2. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne od 9 00 hod. Z á p i s z 2. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 15. 1. 2013 od 9 00 hod. v budově Regiocentra Nový pivovar, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové v zasedací

Více

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK,

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK, Z á p i s z 2. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 7. 4. 2009 od 14.00 hod., v zasedací místnosti N2.903 RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 274/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 254 ze dne 09.04.2014 Návrhy na pojmenování ulic a náměstí ve vztahu k událostem 17. listopadu 1989 v lokalitě Nákladového nádraží

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 vydal tiskový odbor PONDĚLÍ 2. května 2016 Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček přijme předsedu stálého

Více

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených OFICIÁLNÍ ZÁZNAM 1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených konaný v Lidovém domě (Steinerově sále), ulici Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 1 dne 4.

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy

Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy Tisková zpráva Univerzita Pardubice Města Hradec Králové a Pardubice společně s nejdůležitějšími partnery

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ

VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/28 VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ REFORMY I S NUTNOSTÍ ZMĚN VE ZDRAVOTNICTVÍ A ŠKOLSTVÍ Nejsilněji je vnímána potřeba změn v daňové oblasti, kde

Více

Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE

Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE 1 Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů. - revidovaná

Více

Z á p i s. MVDr. Pavel Bělobrádek, Ing. Lubomír Svatý. Program jednání:

Z á p i s. MVDr. Pavel Bělobrádek, Ing. Lubomír Svatý. Program jednání: Z á p i s z 1. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 22. 1. 2013 od 9.00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Dle prezenční listiny

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne 5. Předkládá: Rada Olomouckého kraje Zpracoval: RNDr. Ivan Kosatík náměstek hejtmana Ing. Jiří Juřena vedoucí ekonomického odboru Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne 24.6.2004 Rozpočet

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s ze 4. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 18. dubna 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

USNESENÍ ze 3. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ ze 3. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ ze 3. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 26. 4. 2001 UZ/3/1/2001 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, program zasedání a) s c h v a l u j e způsob hlasování

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme Magistrát města Frýdku-Místku: Stop výstavbě nákupního

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 Obsah: 1.) Důvodová zpráva k Návrhu rozpočtu Strany zelených na rok 2014 2.) Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 ve struktuře (měsíční přehled) - výnosů

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 6. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_332 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer V lednu proběhly v České republice první přímé prezidentské volby. Předvolební přípravy i průběh voleb pečlivě sledovali také žáci naší školy. Přečtěte si, co o tom všem napsali: Filip Jakš: V pátek 11.

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

ANALÝZA ZASTOUPENÍ ŽEN NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH DO VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014

ANALÝZA ZASTOUPENÍ ŽEN NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH DO VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 ANALÝZA ZASTOUPENÍ ŽEN NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH DO VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 Finančně podpořeno z programu Evropské unie Základní práva a občanství Mgr. Veronika Šprincová Fórum 50 %, o.p.s

Více

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014 STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 201 V červnovém volebním modelu STEM by se do Poslanecké sněmovny nedostalo hnutí Úsvit, sněmovna by tak byla složena ze šesti stran. Poslední tři měsíce před prázdninami

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 1. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 17. ledna 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

2. Sídelní struktura a způsob bydlení

2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2.1. Sídelní struktura Sídelní struktura je stabilní Osídlení Královéhradeckého kraje je dáno jeho geografickou polohou a historickým vývojem. Rozmístění na území

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 15.1.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Místní organizace Nymburk České strany sociálně demokratické

Místní organizace Nymburk České strany sociálně demokratické Místní organizace Nymburk České strany sociálně demokratické Zápis ze členské schůze ze dne 22. června 2010 Přítomno: dle prezenční listiny Hlas rozhodující: 26 Hosté: dle prezenční listiny Omluveni: dle

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 921/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 530 ze dne 12. října 2016 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Více

Z á p i s. 1. Zahájení, přivítání přítomných, představení a schválení přizvaných hostů, schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu

Z á p i s. 1. Zahájení, přivítání přítomných, představení a schválení přizvaných hostů, schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu Z á p i s ze 17. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 28. 4. 2015 od 9.00 hod. v RegioCentru Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice: "Podnikatelé na podporu Karla Schwarzenberga" Česká ekonomika

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání: Z á p i s z 9. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19.11.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz prezenční

Více

Zápis č. 10 ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 21. září 2010

Zápis č. 10 ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 21. září 2010 Zápis č. 10 ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 21. září 2010 Přítomni: JUDr. Ing. Petr Wisiński Marie Fomiczewová, Ing. Jan Jančí Jiří Kropáč, Ing. Jiří Lajtoch, Ing.

Více

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny Šándorová Zdeňka,

Více

17. listopad. V této prezentaci se podíváme na jeden z našich významných státních svátků, kterým beze sporu je 17. listopad.

17. listopad. V této prezentaci se podíváme na jeden z našich významných státních svátků, kterým beze sporu je 17. listopad. 17. listopad V této prezentaci se podíváme na jeden z našich významných státních svátků, kterým beze sporu je 17. listopad. Upraveno pro bezkontaktní prezentaci Co pro nás znamená? Státní svátek nemusíme

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

ANALÝZA ZASTOUPENÍ ŽEN NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH DO VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014

ANALÝZA ZASTOUPENÍ ŽEN NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH DO VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 ANALÝZA ZASTOUPENÍ ŽEN NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH DO VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 Finančně podpořeno z programu Evropské unie Základní práva a občanství Mgr. Veronika Šprincová Fórum 50 %, o.p.s

Více

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin ve velkém sále Domu kultury v Milevsku. Přítomni: Mgr. Petr Barda, p. Ladislav

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 5.11.2014 od 19.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 19.00 Přítomni: Ing. Dubský, p. Jurkeník, p.tvrdý, p.jandovská, p. Wachtl,

Více

Příloha č. 1: Dopis národního sportovního svazu okresního sdružení ČSTV svým členským klubům

Příloha č. 1: Dopis národního sportovního svazu okresního sdružení ČSTV svým členským klubům 1 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Dopis národního sportovního svazu okresního sdružení ČSTV svým členským klubům Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo, vážení činovníci a představitelé sportovního

Více

Běžné výdaje. Saldo (příjmy - výdaje) ~ ! -- --,

Běžné výdaje. Saldo (příjmy - výdaje) ~ ! -- --, , v AVRH ROZPOCT TECKÉHO KRAJE A ROK 2010 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období

Více

PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice: "Petice za odvoz veškeré munice a nebezpečného materiálu

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2014 Číslo: 3 V Praze dne 9.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2014 Číslo: 3 V Praze dne 9. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2014 Číslo: 3 V Praze dne 9. prosince 2014 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz

Více

Senátní klub Občanské demokratické strany v Parlamentu České Republiky

Senátní klub Občanské demokratické strany v Parlamentu České Republiky Zpráva o činnosti S E N Á T N Í H O K L U B U O D S Senátní klub Občanské demokratické strany v Parlamentu České Republiky Jiří Liška, předseda Valdštejnské náměstí 4 118 01 Praha 1 Tel.: 257072340, 257072324

Více

2. Kandidáti a zvolení poslanci

2. Kandidáti a zvolení poslanci 2. Kandidáti a zvolení poslanci Kandidátní listiny pro volby do PS PČR mohou podávat politické strany a hnutí a jejich koalice; pro každý volební kraj mohou tato politická uskupení vystupovat pouze na

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne 31. 1. 2012 1. Stanislav Hanuš 7. Oldřich Sedlák 2. Rudolf Chloupek 8. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jaroslav

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Z á p i s. Rudolf Fiala, Ing. Aleš Gonák, Josef Marek, Ing. Vladimír Záleský

Z á p i s. Rudolf Fiala, Ing. Aleš Gonák, Josef Marek, Ing. Vladimír Záleský Z á p i s z 16. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 21. 10. 2010 od 9 hod. v zasedací místnosti (N1.118) RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni:

Více

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů.

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. Zápis z 26. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 7. 4. 2014 v 9,30 hodin v zasedací místnosti P1 443 v budově KÚ Přítomni: Bc. P. Luska,

Více

Socioekonomická a politická charakteristika Nového Města nad Metují

Socioekonomická a politická charakteristika Nového Města nad Metují Socioekonomická a politická charakteristika Nového Města nad Metují Jan Čopík Radek Kopřiva Úvod Nové Město nad Metují je administrativně součástí okresu Náchod a Královéhradeckého kraje. Podle sčítání

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 938/0 Návrh poslanců Karla Raise, Petra Kořenka, Vlasty Bohdalové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb.,

Více

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY Den konání: 10. 11. 2010 Místo konání: Hotel Classic Lány Jednání probíhalo od - do: 18.00 18.55 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 Z toho:

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou.

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Návrh na neplatnost volby kandidátů ve volebním kraji Hlavní město Praha s e z a m í t á.

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Návrh na neplatnost volby kandidátů ve volebním kraji Hlavní město Praha s e z a m í t á. č. j. Vol 59/2006-31 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové, JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr.

Více

Z á p i s. z 1. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne od hod.

Z á p i s. z 1. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne od hod. Z á p i s z 1. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 18. 12. 2012 od 13 00 hod. v budově Regiocentra Nový pivovar, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové v zasedací

Více

Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti. OP Zaměstnanost IROP

Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti. OP Zaměstnanost IROP Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti OP Zaměstnanost IROP OP Zaměstnanost - Realizované Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV 1. 11. 2015 31. 10. 2019 Rozpočet: 354 898 659,24

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2002 rozpočtový výbor 636 USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002 k výročním finančním zprávám politických stran a politických hnutí za

Více

Výsledky volebních stran se ziskem mandátů krajského zastupitelstva v roce v tom okres Moravskoslezský Frýdek-

Výsledky volebních stran se ziskem mandátů krajského zastupitelstva v roce v tom okres Moravskoslezský Frýdek- Historie voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje V průběhu 1. pololetí 2000 přijal Parlament ČR nový zákon o volbách do zastupitelstev krajů a dne 12. listopadu 2000 se tak v ČR uskutečnily první

Více

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014 Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014 Předkládá: Martin Ander na základě úkolu PSZ z 30. 1. 2014 V roce 2014 bude Předsednictvo Strany zelených klást důraz především na tyto oblasti: příprava

Více

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE KVĚTEN 2015

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE KVĚTEN 2015 STEM VOLEBNÍ PREFERENCE KVĚTEN 2015 Na konci května by se do Poslanecké sněmovny dostalo 6 stran. Hnutí ANO vede žebříček preferencí, ale ztrácí. Snižuje se tak jeho odstup od druhé ČSSD. Nadále je patrna

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Z á p i s. Jednání výboru se zúčastnili členové Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Z á p i s. Jednání výboru se zúčastnili členové Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Z á p i s z 20. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 21. května 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Strategická průmyslová. zóna. Solnice Kvasiny

Strategická průmyslová. zóna. Solnice Kvasiny Strategická průmyslová zóna Solnice Kvasiny Vznik 1. 5/2005 jednání s ministrem Ing. Milanem Urbanem návrh MPO 143 mil. Kč 2. 7/2005 Studie dopadu rozšíření SPZ Solnice Kvasiny 3. 8/2005 usnesení Vlády

Více

PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice: "PODPORA DIVADLA PLUTO " Vážení příznivci Divadla Pluto,

Více

Parlament České republiky. Senát. 10. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 10. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 213 10. funkční období 213 Návrh senátního návrhu zákona Elišky Wagnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Starovice okres... Břeclav konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2014 16-19.1.2014 Veletrh ve všeobecné informační zkratce Tandem veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR byl oficiálně zahájen v pavilonu P přestřižením pásky, kterého

Více

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala Z á p i s z 23. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 3. 11. 2011 od 9hod. v zasedací místnosti Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, a.s. Přítomni:

Více

O nás. Naše cíle. Ukázat, že zapojovat veřejnost do rozhodování je možné a to i u složitých témat

O nás. Naše cíle. Ukázat, že zapojovat veřejnost do rozhodování je možné a to i u složitých témat VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 O nás Změna pro Liberec z.s. sdružuje aktivní občany, kteří se rozhodli spojit své síly, aby změnili Liberec v místo, kde se bude dobře žít. Usilujeme o vytvoření nekorupčního, přirozeně

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ 662. USNESENÍ SENÁTU ze 23. schůze, konané dne 14. června 2012 k návrhu senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Dienstbiera, Milana Štěcha, a dalších,

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE Z/1/08 ze zasedání č. 1 konaného dne

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE Z/1/08 ze zasedání č. 1 konaného dne Z/1/08 ze zasedání č. 1 konaného dne 15. 11. 2008 Stanovení počtu členů Rady Pardubického kraje uvolněných pro výkon funkce a stanovení počtu náměstků hejtmana 1. s tanovuje z celkového počtu 9 členů Rady

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna. senátní volební obvod. Přerovsko. Elena Grambličková. s citem a porozuměním

Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna. senátní volební obvod. Přerovsko. Elena Grambličková. s citem a porozuměním Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna senátní volební obvod 63 Přerovsko Elena Grambličková s citem a porozuměním SLOVO PŘEDSEDY Vážení spoluobčané, jsem si vědom, že jste možná ještě z loňského roku

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) Omluveni: - Program jednání: 1. Zahájení, přivítání přítomných 2. Nemocnice Vrchlabí 3. 4. 5.

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) Omluveni: - Program jednání: 1. Zahájení, přivítání přítomných 2. Nemocnice Vrchlabí 3. 4. 5. Z á p i s z 1. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 1. 2009 od 08:30 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: členové výboru (viz. prezenční

Více

N á v r h. Parlament se unesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

N á v r h. Parlament se unesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se

Více

Záchranáři v Trutnově mají nové stanoviště

Záchranáři v Trutnově mají nové stanoviště Záchranáři v Trutnově mají nové stanoviště 18.01.2012 16:11 HVĚZDAŽIVOTA.CZ Ve středu 18. ledna v 10 hodin dopoledne se uskutečnilo slavnostní předání nového výjezdového stanoviště v Trutnově. Záchranáři

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 3. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 28. března 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ 513. USNESENÍ SENÁTU z 27. schůze, konané dne 24. srpna 2016 k návrhu zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony /senátní

Více

Úhlejovský zpravodaj

Úhlejovský zpravodaj Úhlejovský zpravodaj pro obce Úhlejov, Chroustov a osady Brodek a Růžovka číslo: 2 ročník: I červen 2007 Zpráva z veřejného jednání zastupitelstva Obce Úhlejov Dne 27. 4. 2007 v úřadovně Obecního úřadu

Více

základní informace o výsledcích krajských voleb a prvního kola voleb do Senátu PČR

základní informace o výsledcích krajských voleb a prvního kola voleb do Senátu PČR základní informace o výsledcích krajských voleb a prvního kola voleb do Senátu PČR zpracoval: RNDr. Jan Holpuch, Ph.D. 7. listopadu 4 souhrnné výsledky krajských voleb V letošních volbách do krajských

Více

Hosté: Mgr.Šmíd ředitel školy Mgr. Jan Čižinský starosta Klára Cibulková předsedkyně Školské rady ZŠ TGM, Ortenovo nám. Usnášení schopná: ANO - NE

Hosté: Mgr.Šmíd ředitel školy Mgr. Jan Čižinský starosta Klára Cibulková předsedkyně Školské rady ZŠ TGM, Ortenovo nám. Usnášení schopná: ANO - NE Zápis z 3. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZMČ Praha 7, (dále jen VVV ZMČ P7) konaného dne 2. 3. 2016 od 17.00 do 19.15 hod. v ZŠ TGM, Ortenovo náměstí, Praha 7 Seznam členů výboru: David Večeřa

Více