17. listopad Je to již 25 let, kdy vzpomínka na 17. listopad roku 1939 odstartovala

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "17. listopad Je to již 25 let, kdy vzpomínka na 17. listopad roku 1939 odstartovala"

Transkript

1 ))) Slovo předsedkyně KhKV KSČM Měsíčník z Královéhradeckého kraje ročník 14 číslo 11 listopad 2014 cena 5 K č Při podzimní výstavě Zahrada východních Čech v Častolovicích kandidáti na senátory oslovili nejvíce občanů. FOTO Ta ána LANKAŠOVÁ JASNÁ ŘEČ ČÍSEL UKÁZALA, JAK JSME VOLILI Není naším úkolem hodnotit průběh volební kampaně, ani výsledky voleb. To učiní příslušné stranické orgány, především okresní výbory KSČM, které za volby do Senátu a obecní volby zodpovídají především. Chceme čtenářům Krajánku nabídnout jen strohou řeč čísel, která ukáže, jak jsme volili. Senátní volby V prvním kole jsme jako komunisté měli své kandidáty ve všech třech volebních okrscích našeho kraje. V okrsku č. 39 na Trutnovsku a části Náchodska kandidoval v barvách KSČM Slavomil Brádler. Získal celkem hlasů a skončil na pátém místě. Znamená to, že každý člen strany dokázal pro tohoto kandidáta získat jen čtyři nestraníky. V porovnání s předchozími senátními volbami, kdy získal kandidát KSČM Jiří Gangur hlasů, je to značný propad. Ve druhém kole byl letos zvolen senátorem Jiří Hlavatý (ANO). V okrsku č. 45 na Královéhradecku za KSČM kandidoval letos Lubomír Štěpán. Získal celkem hlasů a skončil na pátém místě, protože jeden komunista dokázal oslovit jen pět občanů. Před šesti lety kandidovala Lenka Trkalová (nyní Fialová) a získala hlasů. Ve druhém kole byl letos zvolen Jaroslav Malý (ČSSD). V okrsku č. 48 na Rychnovsku, části Ústeckoorlicka a Pardubicka nesl kůži v barvách KSČM na trh Josef Lukášek, Získal hlasů, což stačilo na 4. místo v prvním kole. Každý komunista získal pro Lukáška hlas sedmi nestraníků. Minule kandidoval Bedřich Chasák se ziskem hlasů. V druhém kole byl znovu zvolen senátorem Miroslav Antl (ČSSD). Všichni zvolení senátoři, nejen v našem kraji, vděčí za své zvolení také hlasům komunistů a jejich sympatizantů, kteří je podpořili. Obecní volby V obecních volbách jsme také zaznamenali úbytek hlasů pro kandidátky KSČM a bylo jich také podáno méně, než před čtyřmi lety. Celkově byl v každém okrese zaznamenán úbytek zhruba tisíce hlasů. V oficiální statistice ČSÚ však nesčítají naše sympatizanty a členy KSČM na jiných kandidátkách, kteří se do zastupitelstev dostali. Konkrétně na Královéhradecku se podařilo postavit o dvě kandidátky KSČM více v Nechanicích a v Novém Městě, ale dvě z kandidátek byly neúplné a jejich kandidáti Dokončení na str listopad Je to již 25 let, kdy vzpomínka na 17. listopad roku 1939 odstartovala restauraci kapitalismu. V obou případech vyšli do ulic mladí lidé, hlavně studenti, a byli přesvědčeni, že bojují za správnou věc. Ti z roku třicet devět tvrdě zaplatili za své postoje. Řada studentů byla německými fašisty popravena, část zavřena do koncentračních táborů, zbylým nebylo umožněno pokračovat ve studiu. Dnes se již vzpomínkou na ně příliš nikdo nezabývá. Hrdinský odpor proti fašismu se nehodí do dnešní propagandy. A jak dopadli ti z roku osmdesát devět? Mnoho se o tom neví. Několik jmen se objevilo v politice, ale většina asi pracuje ve své profesi a prožívají život jako většina ostatních občanů. Někteří jsou možná i nezaměstnaní, mají na krku dluhy a pronásleduje je exekutor a kladou si otázku, zda to co dnes prožívají opravdu chtěli. Dosáhli opravdu té svobody a demokracie, po jaké toužili? V současnosti se o mládeži nemluví v žádných superlativech, spíše vidíme jen samá negativa. Je pravda, že špatnosti více vnímáme a rádi o nich hovoříme. Mezi mladými je ale spousta šikovných a obětavých lidí. Jen se o nich moc nemluví. Příklad Petra Vejvody, který nasazením vlastního života chránil spolužačku před útočnicí, dokazuje, že chrabrost, odvaha a hrdinství není ani dnešním mladým cizí. V krizové situaci se postaví na správnou stranu a vědí, jak se zachovat. Další vývoj u nás bude záviset na postojích mladé generace, která teprve bojuje o své místo ve společnosti. Jaký vývoj nastane, to si nikdo netroufá odhadnout, ale přáli bychom si, aby v budoucnu byly poměry spravedlivější a solidárnější. Věra ŽIŽKOVÁ

2 2 listopad KRAJÁNEK 2014 Rozhovor Krajánka s vicehejtmanem Ing. Otakarem Rumlem (KSČM) VYUŽIJEME VŠECH ZDROJŮ NA OPRAVU SILNIC V KRAJI Překvapilo mne, že se v současnosti zabýváte i problematikou opravy krajských komunikací. Přibyla Vám snad další sféra odpovědnosti? I když dopravu má na starosti náměstek hejtmana Karel Janeček, opravy krajských silnic jsou v mém rezortu prostě proto, že jejich financování není z peněz kraje možné a peníze čerpáme především z evropských do- Otakar RUML tačních programů. A ty jsou moje parketa. V čem je složitost přípravy oprav silnic? Složitost přípravy je v tom, že na opravy silnic je možné využít několik zdrojů. Musíme dlouhodobě připravovat projekty na tyto stavby až do úrovně stavebních povolení a poté vybrat ze soutěže dodavatele staveb. V současné době se podařilo z rezerv Regionálního operačního programu NUTS Severovýchod pro všechny tři kraje vyčlenit částku 350 milionů, což znamená, že pro náš kraj by z toho mohlo být milionů korun a je naděje, že ještě nějaké menší částka by se mohla později z těchto rezerv uvolnit. Je možné, že by našemu kraji připadlo nejvíce prostředků? Vyšší částka je dána tím, že máme připravené projekty a podařilo se nám dosáhnout této částky v rámci dohod krajů. Některé akce jsme začali s předstihem, např je to silnice na Jičínsku Lužany - Špice, ta má celkový rozpočtový náklad kolem 60 milionů korun. Dále se připravujeme na čerpání finančních prostředků v novém programovém období v tvz. Integrovaném regionálním operačním programu. V novém období už nebudou částky alokovány přesně pro jednotlivé kraje, ale bude to z jedné hromádky na národní úrovni a předpokládáme, že bychom z toho mohli dostat asi 7 % jako poměrnou část vzhledem k velikosti kraje a počtu jeho obyvatel, ale tak přesná dohoda nikdy nebude. Důležité totiž bude, kdo bude připravený. Pro náš kraj by pak částka na programové období mohla dosáhnout asi 2 miliardy, možná 2 miliardy 200 milionů korun. Chceme v průběhu prvních dvou let, tedy 2015 až 2016, podat žádosti do úrovně 40 % částky. Zbývajících šedesát procent pak rozdělit na další čtyři roky programového období, abychom měli vytvořenou rezervu, pokud by na konci období zbyly nějaké peníze, které by mohly být do tohoto titulu převedeny. A my je mohli využít. Proto máme v současné době rozpracovány projekty v hodnotě půl miliardy korun, které bychom v druhém čtvrtí příštího roku byli schopni podat hned, jak se výzva otevře. Do tohoto programu může být zahrnuto maximálně 500 km silnic z kilometrů v našem kraji, ale musí to být silnice, které přímo navazují na páteřní sí komunikací, tedy na D 11. R 11 a R 35. Tento Integrovaný regionální program ale není jediným zdrojem evropských peněz, který můžete využít? Významné zdroje jsou v možnostech projektů česko polské přeshraniční spolupráce. Na končící období jsme získali a máme odsouhlasenu částku 33 milionů korun na opravu silnice Polom - Deštné. Tam už je ze soutěže vybrán dodavatel stavby, ale stavba bude zahájena až na jaře příštího roku. Vzhledem k tomu, že se tato silnice nachází v horských podmínkách, bylo by nevhodné stavební práce zahájit před zimou. Pro nové programové období česko polské spolupráce máme připraveny čtyři významné úseky silnic společně s partnery na polské straně. V nejbližších dnech bude rozhodnuto, které nám budou přiznány. Myslím si, že ze zmíněných čtyř by to tři mohly být, a to by představovalo částku kolem 600 milionů korun. Projekčně se už tyto stavby připravují, takže budeme připraveni je zahájit od první výzvy. Ze státních dotací se také podaří něco získat? Ukazuje se také, že Státní fond dopravní infrastruktury je připraven investovat do opravy krajských silnic. Pro celou republiku by měla být uvolněna částka 2 miliardy korun, ale je dost pravděpodobné, že by tato částka mohla být navýšena až na dvojnásobek, takže zase by poměrná část, asi kolem 300 milionů korun, mohla připadnout i na náš kraj. Z toho bychom opravili hlavně silnice třetích tříd. Jako další zdroj musíme využít i náš Fond rozvoje a reprodukce v oblasti dopravy, kde může být až kolem 200 milionů korun ročně. Co to znamená pro přípravu krajského rozpočtu, která je právě nyní aktuální? Pochopitelně kraj musí být finančně připraven na kofinancování, které se u evropských projektů pohybuje kolem 15 % a je potřeba připravit i peníze na předfinancování. Myslím si, že v současné době je vývoj daňových příjmů příznivý, tak bychom to měli zvládnout. Ta ána LANKAŠOVÁ JASNÁ ŘEČ ČÍSEL... Dokončení ze str. 1 proto neuspěli, nebo nezískali dostatek hlasů, jako v Nechanicích. Celkem KSČM získala v okrese 16 mandátů v městských a obecních zastupitelstvech, což je stejný počet jako minule. Na Jičínsku bylo postaveno o pět kandidátek KSČM méně, chyběla v Jeřicích, Sobotce, Starých Smrkovicích, Valdicích a Vysokém Veselí, ale úbytek zhruba z poloviny nahradili sympatizanti (17) strany na nezávislých kandidátkách. Získali v okrese sedm mandátů, což je o osm mandátů méně než v roce Komunisté letos neuspěli v Lázních Bělohradě. Náchodští komunisté letos postavili o tři kandidátky méně v porovnání s rokem 2010, chyběla v Novém Plesu, Stárkově a Šonově. Její kandidáti uspěli sice všude, ale získali pro stranu 11 mandátů oproti 18 mandátům v minulých volbách. Na Rychnovsku KSČM postavila o jednu kandidátku méně v Přepychách. Za stranu kandidovali komunisté na pěti nezávislých kandidátkách a všichni uspěli. Strana tak letos získala celkem 32 mandáty, ztratila tak jen dva mandáty z roku Komunisté na všech kandidátkách získali mandáty v zastupitelstvech. Celkem 15 kandidátek postavili komunisté na Trutnovsku, což je o devět méně než v roce Získali 18 mandátů, zatímco před čtyřmi lety to bylo 28 mandátů včetně dvou komunistů na nestranické kandidátce. KSČM nedokázala postavit kandidátku např. v Borovnici, Hostinném, Žacléři, na mandát nedosáhli ve Dvoře Králové, ve Vrchlabí a v Prosečné. (tl)

3 KRAJÁNEK 2014 CÍRKEVNÍ RESTITUCE A VOLBY Glosa Ivana Votavy: Socialistický stát je po smrti, na operace dětí se žebrá na ulici. Hlavně, že jsou peníze na církve. Jedním z předvolebních lákadel ČSSD byl boj proti církevním restitucím. Po volbách je však posílá do ztracena. A tak boj proti tomuto zločinu století vede dál KSČM a SPaS s dalšími nezávislými iniciativami. Jednu z nich vede spisovatelka Lenka Procházková, dokumentarista Václav Dvořák a předseda Jazzové sekce Karel Srp. K nim se přidal i spisovatel a vysokoškolský pedagog Milan Kohout. Kdo je Milan Kohout? V ČSSR dosáhl titul inženýr. Před listopadem podepsal Chartu. V roce 1986 byl vyhoštěn z ČSSR. Tehdy ještě choval úctu k náboženství. Rychle ji však ztratil, když dorazil do USA. Potkával jsem, říká v rozhovoru s Monikou Hoření v Lípě č. 1/2014, v USA davy lidí, kteří brali věty Bible doslovně a věřili v chození po vodě, v neposkvrněné početí a podobné idiocie urážející zdravý rozum... Bush v jednom projevu prohlásil, že mu k útoku na Irák zavelela Bible. Ani papeže Jana Pavla II. nešetří. Označil ho za masového vraha. Za to, že jezdil po Africe, kde se mocně šířila infekce HIV a poroučel věřícím, aby nepoužívali kondomy. Tím způsobil smrt možná milionu lidí. Dar ČR obrovského majetku církvím Milan Kohout jednoznačně odsuzuje: Z toho, říká, se mi úplně zvedl žaludek. Ze všech církví nejhladovější je církev římskokatolická, kterou provází řada nekřes anských činů. Vzpomeňme například vraždu Jana Husa, upálování lidí, které mučením nutili k přiznání k čarodějnictví, brutální rekatolizace po Bílé hoře, nemluvě o maléru mnoha kněží usvědčených z pedofilie. Před časem se na internetu objevily snímky katolických prelátů, kteří žehnali nacistickým zbraním. Do čela kolaborace s nacisty a fašisty se postavil papež Pius XI. čilými kontakty s Mussolinim a podpisem Říšského konkordátu s hitlerovským Německem. Můžeme sotva věřit, že současná vládnoucí koalice, často držená v šachu lidovci, udělá něco s revizí církevních restitucí. Nesouhlas s výplatou miliard církvím mohl být návodem v senátních a komunálních volbách, komu dát hlasy. Jenže se tak nestalo. Lidovci v obcích a městech zase ožili a kandidáti za ČSSD (slibovala snížení náhrad církvím) také zcela nepropadli. I když se komunální politika vede o praktičtějších otázkách, nadržování církvím se může dít i zde. Například církevní školy a investice do oprav jejich budov z obecního... Jaroslav PRŮŠEK Dolejš podpořil volební kampaň na Trutnovsku Pokud jde o komunální volby, dobrý výsledek jsme předpokládali v obci Jívka, kde sice nemáme svoji kandidátku, ale naši členové kandidují pod jiným subjektem. Další dobrý výsledek předpokládáme v obci Vlčice, kde doufáme, že budeme mít druhého komunistického starostu. Vzhledem k roztříštěnosti politického spektra v městě Trutnově, kde kandidovalo devět subjektů, jsme si přáli obhájit čtyři místa v zastupitelstvu. Náš okres je znám svou pravicovostí a občané se velice snadno nechají nalákat na jakýkoliv populistický předvolební slib. Sestavování kandidátek bylo velice složité a v některých místech se to vůbec nepodařilo (Hostinné, Rudník, Žacléř), protože členská základna je unavena a nemá sil jít za mladými sympatizanty. Vyklízíme tak v obcích pozice, ale taková je současná realita. Pokud jde o předvolební kampaň do Senátu, tak zde je třeba ocenit přístup stranických středisek. Při volební štafetě jsme všude byli očekáváni předsedou střediska a dalšími obětavci, kteří jsou ještě ochotni pomáhat. Velice nás překvapil ředitel Domova důchodců v Lamperticích, který ochotně převzal naše volební materiály. Na Královédvorsku nás zase překvapila neobjektivní masírovací kampaň pro pana Hlavatého, kandidujícího za ANO, kterou většina občanů brala a říkala, že ho půjde volit. Velice pozitivně hodnotíme pomoc pěti pracovníků z ÚV KSČM, kteří 7. října po celý den roznášeli volební materiály hlavně před nákupními středisky a zajeli i na Náchodsko, kde máme část senátního volebního obvodu. Na předvolební setkání na Krakonošově náměstí (viz foto dole) nás přijel podpořit i místopředseda ÚV KSČM Jiří Dolejš a s ostaními rozdával Haló noviny. Patří jim všem za to naše srdečné soudružské poděkování, jelikož v posledních 16 letech se nic takového nestalo. Jaroslav ONDRÁČEK listopad 3 ))) Jednal Kh KV KSČM HRADEC KRÁLOVÉ Říjnové jednání KhKV KSČM, v pořadí deváté, projednalo úpravu doporučení krajským zastupitelům k jejich vzájemné informovanosti a komunikaci o aktivitách úřadu Královéhradeckého kraje. Zazněly informace o práci se zastupiteli, jako host vystoupila Mgr. Táňa Šormová (nestr. za KSČM) radní pro školství, členové se seznámili s hlavními daty po volbách a se zprávou o financování dopravy a zdravotnictví na krajském úřadu. Zástupci okresů hovořili o práci se zastupiteli. OV KSČM se s nimi setkají a poděkují za práci v uplynulém volebním období. Ing. Otakar Ruml informoval o investicích do dopravy, které plynou ze zdrojů mimo krajské finance, viz rozhovor s ním na jiném místě listu. Dále seznámil se stavem hospodaření nemocnic. Situace se zadlužením se zlepšuje, zaměstnanci dostanou odměny, ale očekává se velká investice do informačního systému a dojednat se má problematika supervize nad výstavbou náchodské nemocnice. Kraj řeší špatné hospodaření příspěvkové organizace Barevné domky Hajnice. T. Šormová podrobně informovala o situaci krajského školství, o počtech studentů, škol i oborů. Studentů je stále méně než kapacit, obtížná je situace škol s minimem žáků. Přírůstek žáků se očekává asi za pět let. Připravuje se sektorová dohoda o podpoře učebních oborů v textilním průmyslu, ke strojírenství byla již uzavřena. Kufřík pro prvňáčky, akce za milion korun se uskutečnila s dobrým ohlasem. Kufřík krom školních potřeb obsahoval bezpečnostní prvky pro cestu do školy. Radní chce podporovat školství veřejné a nedovolit zánik speciálních škol. Předsedkyně KhKV poděkovala kandidátům do obecních voleb i za jejich propagaci v Krajánku i Haló novinách. Členové orgánu se předběžně vyjádřili k výsledkům voleb, které přinesly pokles počtu zastupitelů za KSČM téměř o třetinu mandátů. Ve statistikách nefigurují naši sympatizanti a členové KSČM na nezávislých kandidátkách. K podrobnému zhodnocení průběhu volební kampaně a výsledkům se KV vrátí v listopadu. Rovněž bude prodiskutována dvouletá činnost krajských zastupitelů za KSČM. Dále se členové zabývali financováním nových webových stránek okresních výborů. Pro financování jednotlivých orgánů a funkcionářů ve struktuře komunistické strany připravuje ÚV KSČM změnu. (vha)

4 4 listopad KRAJÁNEK 2014 ))) Krajští zastupitelé informují zvyšovat produktivita práce díky orientaci na technologicky náročné a kvalifikované výroby. Tyto procesy vyvolají s největší pravděpodobností změny ve struktuře povolání v textilním a oděvním průmyslu a na tyto změny je potřeba se dobře připravit. Pokud se podaří dovést vše k podpisu i této dohody, věřím, že se nám podaří vrátit respekt a prosperitu oboru, který měl v našem kraji velikou tradici, přinesl světu mnoho nových technologií a zaměstnával mnoho šikovných a kvalifikovaných pracovníků. Mgr. Táňa ŠORMOVÁ (nestr.), radní kraje za KSČM Nádvoří Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Podpora odborného a učňovského školství a podpora technických oborů je jedním z nejdůležitějších bodů našeho volebního programu, se kterým jsme šli do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, a je součástí Programového prohlášení krajské koalice. Jednou z možných cest je zintenzivnění spolupráce odborných škol a zaměstnavatelů. Po dlouhých a ne vždy jednoduchých jednáních byla 24. června 2014 podepsána první Sektorová dohoda pro obor strojírenství Královéhradeckého kraje. Jejím cílem je zlepšování podmínek pro výuku technických oborů včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech. Dále podporuje a rozvíjí spolupráci základních škol se středními školami a zaměstnaneckou sférou. Stále více se ukazuje, že obory zastřešené Sektorovou radou pro strojírenství se dynamicky rozvíjejí. V řadě podniků se však kromě nízkého počtu absolventů nastupujících ze škol, stále více objevuje potřeba zajištění generační obměny zkušených odborníků, kteří plánují odcho- Táňa ŠORMOVÁ FOTO Václav VANŽURA NÁSTROJ PODPORY ODBORNÉHO ŠKOLSTVÍ dy do penze. Hrozí nebezpečí, že bez zajištění adekvátní náhrady nelze do budoucna udržet a rozvíjet strojírenské obory. Stále více se také ukazuje, že není v silách samotného zřizovatele středních škol kraje, neutěšenou situaci změnit. Je nutná spolupráce všech, kdo mají na prospěšných změnách zájem. K tomu by měla Sektorová dohoda pomoci. A nezůstane jen u strojírenských oborů. Na světě je návrh druhé Sektorové dohody pro obory textilní a oděvní. Tento návrh se bude dále projednávat, upravovat a upřesňovat. Český textilní a oděvní průmysl bude zvyšovat podíl oblasti technických textilií a inovovat technologie a výrobky v tradičním sektoru, rychle se bude Zrekonstruované Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové FOTO M. Vohralíková KRAJSKÉ ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2014 Když hodnotíme stav zdravotnictví v našem kraji, je vhodné říci, že oproti letům minulým je to pohled výrazně optimističtější. Nemocnice se pozvolna dostávají do zisku, ale abychom byli objektivní: pozitivní čísla hospodaření nemocnic jsou spíše dílem zlepšených plateb od zdravotních pojiš oven, daných úhradovou vyhláškou, Leoš VOBORNÍK než vlivem změn v jejich výkonnosti. Doufejme, že v příštím roce nedojde k dramatickým změnám a nemocnice budou moci redukovat svoje dluhy. Také konečně snad již letos dojde i na odměny pro personál, který byl dlouho opomíjen, což je i naší snahou. V oblasti řízení zdravotnictví v kraji došlo po několika nedorozuměních ke změnám a za KSČM jsem byl ustaven za koordinátora pro oblast zdravotnictví. Dochází tím k posílení naší informovanosti o dění v této gesci a máme i vyšší rozhodovací pravomoci. Změna je to pro nás pozitivní, významná, ale také odpovědná. I přes tyto změny nás ještě čeká dlouhá cesta, abychom prosadili naše názory a omezili jsme i ne příliš dobrý vliv nového vedení Zdravotnického holdingu KhK na dění ve zdravotnictví kraje. Čeká nás ještě spousta práce, ale snad vše dobře dopadne pro nemocnice a pacienty, což je náš hlavní cíl. MUDr. Leoš VOBORNÍK (nestr.), zastupitel KHK za KSČM

5 KRAJÁNEK 2014 Nové jízdní řády hromadné dopravy v kraji Pravidelně v tomto období dochází k revizi a eventuálním úpravám jízdních řádů, a to jak v autobusové dopravě, tak v dopravě drážní. František VRABEC Přestože odbor dopravy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje obdržel několik požadavků a námětů na změny jízdních řádů, kterými se příslušný technolog veřejné dopravy zabývá, neuvažuje se o rozsáhlých změnách. Samozřejmě po vyhodnocení zaslaných požadavků bude příslušná obec informována o výsledku a případné změny budou zapracovány do jízdních řádů s platností od Snahou kraje je, s ohledem na rozpočet na rok 2015, zachovat stejný rozsah veřejné autobusové dopravy jako v tomto roce. Naší zásadou je, aby byl rozsah dopravní obslužnosti vždy s dostatečným časovým předstihem projednáván s dotčenými obcemi. Naší snahou je řešit dostupnost veřejné dopravy a maximálně vyhovět žádostem obcí o možné úpravy jízdního řádu. V současné době je nemálo dotazů, na koho se občané mohou obracet v případě problémů zpožděných spojů. Vzhledem k rozdělení činností, které v minulosti komplexně zajiš ovala společnost OREDO, nyní problematiku jízdních řádů a jejich dodržování nebo nedodržování ze strany dopravců řeší odpovědný pracovník odboru dopravy krajského úřadu. Společnost OREDO má v současné době dva jednatele z důvodu společného provozu odbavovacího zařízení pro Královéhradecký a Pardubický kraj, tj. vše co souvisí s nákupem jízdenek a cestovních IN-karet (BUS ČD), což je již v současné době v provozu. Nyní je připravována etapa II. realizace odbavovacího zařízení. Jde o systém, spočívající v instalaci elektronických tabulí, ukazujících časový sled příjezdů a odjezdů autobusových spojů. Smyslem je zlepšení orientace a komfortu cestujících oproti tištěným jízdním řádům. Samozřejmě se zatím bude jednat o vybraná autobusová stanoviště V železniční stanici Starkoč se odděluje tra směrem na Trutnov a na Náchod. (vha) a rovněž stanoviš u vlakových nádraží s větším počtem různých autobusových spojů. Doufám, že veřejná doprava bude do budoucna stále více využívána, a tím se podaří snižovat finanční náročnost dopravní obslužnosti, hrazené z rozpočtu kraje. Uspořené finance by se pak mohly využít na zlepšení technického stavu krajských silnic. František VRABEC (nestr. za KSČM), předseda Dopravního výboru Krajského zastupitelstva listopad 5 Kraj podpořil boj proti včelímu moru Lenka FIALOVÁ FOTO M. Vohralíková Výbor životního prostředí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje podpořil dotaci ve výši Kč na plošné vyšetření včelího moru. Možnost získání dotace na výdaje za vyšetření moru včelího plodu je sice dána v dotačním programu Praktická péče o přírodní prostředí, zdroje a produkty, ale dosud nebyla včelaři využívána. Dle žádosti krajské koordinační komise Českého svazu včelařů (ČSV) by bylo vhodné problematiku řešit plošným vyšetřením včelstev s poskytnutím speciální dotace na konkrétní území. Svaz včelařů doporučuje přednostně řešit okresy Trutnov I. etapa (6428 včelstev na 584 stanovištích) a Náchod II. etapa (7407 včelstev na 731 stanovištích). Příjemcem dotace by byly, po dohodě s krajským koordinátorem a okresní organizací svazu, jednotlivé základní organizace ČSV. Navržené prostředky na první etapu vyšetření by byly převedeny z dotačního fondu do příslušné rozpočtové kapitoly. Co je včelí mor? Jedná se o vážné onemocnění včelích larev, nemoc je způsobena bakterií a oblast může být zamořená i několik let. Plod včely se nakazí z potravy. V žaludku plodu dojde k vyklíčení bakterie, poté k rozkladu tkání larvy. Dospělé včely se pak snaží odstranit zbytky těla larvy, a tím nákazu roznáší po plástvích. Zlikvidovat nákazu lze tím, že se zajistí ohniska nákazy, nakažená včelstva se musí zlikvidovat spálit a vše desinfikovat, musí se určit pětikilometrové ochranné pásmo od ohniska nákazy a zde zakázat přesun včelstev. Lenka FIALOVÁ, DiS., (nestr. za KSČM), členka Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

6 6 listopad KRAJÁNEK 2014 NEMLČME! Jak jinak reagovat na víc jak drzou provokaci zhrzeného, údajně nejlepšího ministra financí na zeměkouli, Kalouska, jinak prvního místopředsedy a předsedy poslaneckého klubu TOP 09, když na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny k nebezpečné situaci na Ukrajině zlovolně prohlásil mimo jiné: Upozorňuji tím te zcela otevřeně a zcela vážně na zjevnou pátou kolonu, na zjevnou Putinovu pátou kolonu ve veřejném prostoru, a už mezi některými českými novináři, a už mezi některými českými politiky... Na jeho provokativní výlevy i před televizními kamerami si česká veřejnost již zvykla, staly se jeho zapšklou rutinou. Tentokráte však v zlověstném rozhorlení překročil jako jeden ze současných předních vrcholných pravicových politiků únosnou mez. Pozadu v naprosto neodpovědných vystoupeních nezůstává ani samotný předseda TOP 09 Schwarzenberg. V předvolební tiskové inzerci se prezentoval pod heslem TOP 09 Víme co chceme: Nenechme radnice kmotrům, estebákům, komunistům a fízlům! V doprovodné kapce naděje se na čtenáře usmíval zdánlivě dobrosrdečný stařík s dýmkou a heslem Tady volíme Karla! Ve skutečnosti válkychtivý jestřáb, který v souvislosti s ukrajinskou krizí nejen osobně navštívil a podpořil rozdivočený Majdan, přirovnal prezidenta Putina k Hitlerovi a veřejně obvinil Rusko, že fakticky svým jednáním vyhlásilo válku celé Evropské unii. Suma sumárum, dějí se prostě věci, nad kterými zůstává rozum stát. Plně se ztotožňuji s převládajícím názorem moudrých lidí, že není nic špatného na tom, že autonomní republika Krym se osamostatnila... V Kosovu, kterému se osamostatnění vybombardovalo, je dnes největší americká vojenská základna v Evropě. Stejně tak je zjištěný fakt, že to samé USA plánovaly v Sevastopolu!.. Po sjednocení Německa NATO postoupilo na východ o více než 1200 km. A k tomu měla Ruská federace jen mlčky přihlížet, když měl být nově velmi nebezpečně ohrožen dokonce i její obranný bezpečnostní týl? Pomozme trpělivě vysvětlovat pozadí dalšího stupidního studenoválečnického humbuku, který je tradičně v rozporu s míněním a tužbami převážné části občanů ČR, v příkrém rozporu s pokrokovými tradicemi českého národa. A již volby dopadly jakkoliv, podpořme vše dobré, co v nadcházejícím období prospěje naším lidem, přispěje k dalšímu úspěšnému rozvoji obcí a měst. V tomto procesu nemá místo sobecká lhostejnost k dění kolem nás. Zavazují k tomu základní postuláty nezaměnitelného 28. října 1918, jehož 96. výročí se blíží. Jaroslav BRYKNAR (Kráceno redakcí) Dvojí jubileum 17. listopadu Před 75 lety došlo ke tragickým událostem z doby nacistické okupace a před 25 lety 17. listopadu 1989 začala tzv. sametová revoluce. Po březnové likvidaci ČSR hitlerovským Německem za souhlasu našich západních spojenců došlo 28. října 1939 k mohutné protinacistické demonstraci v Praze. Při ní byli smrtelně zraněni dělník Václav Sedláček a vysokoškolák Jan Opletal. K dalším demonstracím došlo 15. listopadu 1939 při pohřbu Jana Opletala. Odveta přišla 17. listopadu. Němečtí okupanti rozpoutali krvavé peklo. Popravili devět vysokoškolských vůdců a 1200 studentů deportovali do koncentráků. Zároveň zavřeli všechny české vysoké školy. Jedním z postižených byl vysokoškolák z mého rodiště. V onu noc hrůzy utekl z Hlávkovy koleje oknem v pyžamu a v teniskách. Doběhl 60 km k rodičům, ale za několik dnů zemřel na zápal plic. Na věčnou památku našim obětem byl mezinárodními orgány vyhlášen 17. listopad jako Mezinárodní den studentstva. Ale současná pravice aby asi nedráždila mocného souseda ho nyní přejmenovala na Den boje za svobodu a demokracii. Po padesáti letech 17. listopadu 1989 se uskutečnil v Praze průvod vysokoškoláků, studentů a mládeže, motivovaný zprvu jako připomínka smrti Jana Opletala, který přerostl v protest jiného rázu. Čelo průvodu zastavily na Národní třídě obušky příslušníků bezpečnosti. Televizní záběry přispěly k rozšíření odporu proti státní moci a KSČ v Praze i v dalších městech. Studenti umravnění policií se rozprchli do okolních divadel, proto se k protestu přidali též herci. Své sehrála také lživá zpráva o smrti studenta Martina Šmída. Toho obstaral příslušník StB L. Zifčák, alias student Růžička, který v průvodu omdlel a předstíral mrtvého. (Zprávu o údajně mrtvém studentovi Martinu Šmídovi dostala od D. Dražské tehdy mladá Anna Šabatová, v současnosti ombudsmanka, a předala ji se svým manželem P. Uhlem stanici Svobodná Evropa. Pozn. red.) V Činoherním klubu založilo shromáždění disidentů Občanské fórum, které přijalo čtyři body protirežimního programu. Následovala série stále mohutnějších manifestací na Václavském náměstí, na Letné, a pak i v dalších městech. Kritika tehdejšího režimu a jeho chyb byla stále ostřejší. Začalo boření soch v Hradci Králové padl Klement Gottwald i V. I. Lenin tak jako jinde; začalo přejmenovávání ulic a náměstí. Televize přenášela denně informace o průběhu bouřlivých dní. Na ulicích dávala slovo náhodným lidem. Vzpomínám na výkřiky osmnáctiletých mladíků, jako např. Čtyřicet let jsme trpěli pod komunisty apod. Nezapomenutelná jsou slova čerstvě zvoleného prezidenta Čs. socialistické republiky Václava Havla: Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte. Nebo k jeho návrhu na vystoupení z Varšavské smlouvy: Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme! Co se změnilo za 25 let od převratu? Můžeme cestovat po celém světě, vybrat si z nepřeberného množství zboží supermarketů (máme-li na to), tiše i nahlas nadávat na poměry atd. Přesto mnozí litují, že tehdy cinkali klíči. Je snad dnes u nás vše v pořádku? Pro příklad: před rokem 1989 za socialismu dodávala ČKD tramvaje do 70 zemí, každý třetí motocykl na světě byla naše JAWA, Poldi Kladno vyráběla vysoce ušlechtilé slitiny a ocel, měli jsme mnoho dalších špičkových podniků a moderní zemědělskou velkovýrobu. A co se stalo s ČKD v Plotištích, ZVU a textilkami v našem kraji? Co se neprodalo, to se zprivatizovalo (v mnoha případech nepovedeně), restituovalo nebo rozkradlo. Za lidskými právy hlavně svobodou pohybu a slova tehdy požadovanou silně pokulhávají nyní práva sociální a ekonomická. Jaroslav PRŮŠEK Petice Parkování pod kontrolu občanů byla důležitou součástí volební agitace kandídátů do Zastupitelstva města Hradce Králové a občané ji podepisovali na Ba kově náměstí. FOTO Ta ána LANKAŠOVÁ CO PETICE MUSÍ SPLŇOVAT Peticí se lze v zásadě domáhat čehokoliv, nesmí se jí však zasahovat do nezávislosti soudu a nesmí se jí vyzývat k porušování ústavy a zákonů. Ačkoli je petiční právo nedílnou součástí demokratického státního zřízení, není dobré význam petice přeceňovat. Podávání petic upravuje zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním. Zpravidla se ustaví petiční výbor, který formuluje požadavek a příslušnému státnímu orgánu výsledky petiční akce pošle a na petici je uveden včetně adres. Každá osoba, která petici podepíše, musí uvést jméno, příjmení a bydliště. Rodné číslo uvádět nemusí. Datum narození každého podepsaného je ovšem potřeba, sbíráte-li podpisy občanů pro uspořádání místního referenda, rodné číslo je potřeba u podpisů pro založení politické strany. Petice a podpisové archy mohou být vystaveny na místech přístupných veřejnosti, k tomu nepotřebujete povolení státního orgánu, ani akci nemusíte oznamovat. Orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět iniciátorům petice. Osobní údaje signatářů se bez jejich souhlasu nesmějí předat třetí osobě. Rada obce a kraje podle zákona o obcích a zákona o krajích může stanovit vlastní pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. V případě, že podepisujete petici na internetu, je to pro vás i petenta jednodušší a umožní získání většího počtu signatářů, a tím zvýší tlak na řešení problému. Uvědomte si však to, že podpisy získané přes internet mají pouze symbolickou platnost, nebo zákon zatím možnost podpisu petice prostřednictvím internetu nezná. (vha)

7 KRAJÁNEK 2014 Velká předvolební akce ve spojení s výstavou Zahrada Východních Čech byla poslední velkou předvolební akcí především pro kandidáta do Senátu PaedDr. Josefa Lukáška. Podpořit ho přijel i poslanec a místopředseda zemědělského výboru PS PČR, předseda poslaneckého klubu KSČM, Ing. Pavel Kováčik a Otakar Ruml, vicehejtman Královéhradeckého kraje. V zahajovací den výstavy, se oba zúčastnili slavnostního zahájení a měli možnost promluvit ke shromážděným hostům. Na akci přivezl Haló noviny a rozdával je též kandidát do Senátu Lubomír Štěpán. V areálu jsme měli i svůj stánek s tiskovinami. Počítali jsme s účastí po všechny tři dny, a měli jsme připravenou spoustu propagačních materiálů. Ale během pátku jsme rozdali přes 400 Krajánků, letáků a dalších drobných předmětů. Stejná situace se opakovala v sobotu, kdy jsme měli k dispozici 1000 výtisků Haló novin. V 15 hodin jsme už neměli ani kus. Původně jsme si chtěli nechat něco na neděli, ale vzhledem k obrovskému množství návštěvníků a jejich zájmu o naše materiály jsme se rozhodli rozdat je všechny už v sobotu, a ačkoliv nám to bylo líto, nedělní akci zrušit. Nezapomínali jsme ani na děti, dostávali od nás balónky, bonbony i pohádkovou knížečku přímo od autora Josefa Lukáška. V pátek se o nabídku propagačních materiálů staral Stanislav Michera, a během dopoledne odvedl velký kus práce při oslovování kolemjdoucích a nabízení tiskovin. Odpoledne skvěle pokračovali Helena Kubrtová a Petr Friml. Velmi dobrou práci s nabídkou materiálů odvedli v sobotu dopoledne Václav Slavnostního zahájení zahrádkářské výstavy v pátek se zúčastnil poslanec a místopředseda zemědělského výboru PS PČR Ing. Pavel Kováčik a za Krajský úřad Královéhradeckého kraje PaedDr. Josef Lukášek, radní pro sociální věci. FOTO M. Ondráčková Lukášek podepisuje svou nejnovější pohádku. FOTO M. Vohralíková Lochman a Hana Bajerová a odpoledne Milan Navrátil. Lidé oceňovali přítomnost kandidáta do Senátu Josefa Lukáška před stánkem. Mnozí ho znali z jeho působení ještě v Městském národním výboru v Dobrušce, jiní zase jako učitele, nebo z jeho činnosti v Horské službě případně už z jeho nynější činnosti v krajském zastupitelstvu. Rádi s ním podiskutovali a slibovali dát mu svůj hlas. Samozřejmě, že jsme se nesetkali jen s příznivými ohlasy na naše působení v areálu, někteří lidé odmítli nabízené materiály, ale k žádnému ostřejšímu napadení nedošlo. Byl tam jen ojedinělý případ, kdy se kolemjdoucí hanlivě vyjádřil o našem kandidátovi, ale když se mu Josef Lukášek představil a když si popovídali, došlo k tomu, že se mu dotyčný člověk omluvil. Svědčí to o tom, že lidi jen tak ze setrvačnosti kritizují někoho nebo něco, o čem nic nevědí. Věra Žižková, místopředsedkyně OV Rychnov n. Kn. k akci dodala: Poděkování patří všem, kteří se na jejím organizování podíleli, hlavně předsedkyni OV Rychnov n. Kn., Marii Ondráčkové, která po celou dobu zajiš ovala provoz stánku. (mon) listopad 7 ))) SPOLEČENSKÁ KRONIKA JIČÍNSKO V listopadu se dožívá 65 let Vasil Chemišinec z Vojic, sedmdesátiny oslaví Bohumír Durst z Nové Paky a 85 let Antonín Vacek z Ostroměře. Oslavencům přeje OV KSČM spolu se základními organizacemi všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti a děkuje za dosavadní práci pro stranu a společnost. Jaroslav Petr, předseda OV KSČM Jičín TRUTNOVSKO Věra Víšková z Mostku a Olga Serbousková z Trutnova oslaví 85 let. Osmdesátiny oslaví Květoslav Trnka ze Dvora Králové nad Labem. Zdeňka Egelová ze Starých Buků bude mít 75 let. František Podolník a Ladislav Bechyňka, oba z Trutnova, a Josef Janoušek z Chvalče oslaví 65 let. Zdeněk Šimon z Trutnova má 85 let. Ladislav Mikulec z Klášterské Lhoty 55 let a Josef Tylš z Trutnova zaznamená třicátiny. Přeji všem hezké podzimní dny a optimismus i zdraví do dalších let. Jaroslav Ondráček, předseda OV KSČM Trutnov RYCHNOVSKO Zasloužených 90 let se dočkal Otakar Divíšek ze Slatiny n. Zdob. RSDr. Jan Kaplan z Doudleb n. O. (býv. člen redakční rady Krajánku a vš. učitel), Stanislava Šreibrová ze Slatiny n. Z. a Slavomír Tauchman z Týniště n. Orlicí oslavují 85. narozeniny. Osmdesátníky se stanou František Ehl ze Skuhrova a Miloslav Bartoš z Týniště n. Orlicí. Sedmdesátku má Eva Marková z Lípy n. Orlicí. Ještě svěžích 65 let oslaví Lidmila Pelcová z Častolovic, Antonín Bednář ze Svídnice a Jana Chasáková z Rychnova n. Kn. Dobré zdraví, elán do dalších let přeje OV KSČM Rychnov n. Kn. a děkuje za podporu strany. KRÁLOVÉHRADECKO Marie Macháčková ze ZO č. 39 měla 18. září 85. narozeniny a členové jí k jubileu srdečně blahopřejí. * Ze ZO KSČM č. 48 oslaví Bronislav Kunc sedmdesátiny a Emilie Skalická zasloužené devadesátiny. Výbor i ostatní členové jim vřele blahopřejí a děkují za podporu strany. * Dlouholetým členkám strany Ilze Škopové (75 let) a Marii Černé (85 let) blahopřejí komunisté z malšovické organizace a k výročím a přejí mnoho zdraví. PŘEČTENÝ KRAJÁNEK PŘEDEJ DALŠÍM SYMPATIZUJÍCÍM! KRAJÁNEK měsíčník z Královéhradeckého kraje. Toto číslo vyšlo v listopadu 2014 v Hradci Králové, evidenční číslo: MK ČR E 10060, vydává Královéhradecký krajský výbor KSČM, Všehrdova 194, Hradec Králové. Redakce tel.: Příspěvky posílejte do 15. dne v měsíci na adresu: KRAJÁNEK, Všehrdova 194, Hradec Králové 2, nebo na Neoznačené snímky autorstvím jsou v majetku archivu redkace. Nevytištěné příspěvky zaslané do Krajánku budou zveřejněny na webu Redakční rada od 9 h.

8 8 listopad KRAJÁNEK 2014 Sen Ferdy Mravence Přišel do úřadu práce Ferda Mravenec, že prý by rád pracoval, ale je to těžká věc. Když se vrátil, smutný byl, prý se špatně narodil. Svolal celou oboru, že nedostal podporu. Má šikovné ručičky, ale práce pro něj není, dostal koště, k němu plánek, všech cestiček na metení. K ničemu to dneska není, že je všeuměl. Uspěl by snad, kdyby titul z města Plzně měl. Jenže u koryta sedí Sobotka s Babišem, tak i Ferda pásek utáh a rozloučil se se svým snem. Otázka: Čo je to globalizácia? Odpove : Smr lady Diany. Otázka: Na základe čoho ste tak usúdil? Odpove : Anglická princezná so svojím egyptským priate om havarovala vo francúzskom tuneli na nemeckom aute, v ktorom bručal holandský motor, šoféroval ho Belgičan, čo slopal škótsku whisky a ktorého prenasledoval taiansky paparazzi na japonskej motorke. Následne sa ich snažil zachráni americký doktor indickými liekmi. A toto všetko poslali tebe, Čechovi, ktorý oblečený vo vietnamských šatách zíráš do taiwanského monitoru a v ruke máš čínsku myš. A navyše si to čítaš v slovenčine... Pro 4 osoby: Martinská husí prsa husí prsa 400 g kysaného zelí (bolehoš ské) 50 g sušených švestek jablko hruška 2 lahůdkové cibulky 2 stroužky česneku 2 dl bílého vína zázvor pepř sůl. Husí prsa stáhneme z kůže, potřeme pastou z rozdrceného česneku, soli, zázvoru a pepře a necháme odležet půl hodiny. Staženou kůži nakrájíme na kostky a vyškvaříme. Pak prsa potřeme vyškvařeným sádlem, podlijeme vínem a pečeme zvolna hodinu. Mezitím si překrájíme okapané zelí, sušené švestky bez pecek překrájíme, cibulku jemně nasekáme, oloupané jablko a hrušku nakrájíme na plátky a vše promícháme se zázvorem a pepřem. Lehce osolíme. Z pekáčku vyjmeme prsa, urovnáme do ))) KRAJÁNKOVY TRADIČNÍ DOBROTY LE Z výstavy... Krajánek něj zelnou směs, podlijeme vodou a navrch položíme prsa masem dolů. Společně hodinu pečeme, v polovině obrátíme. Po upečení prsa vykostíme a naporcujeme. Podáváme s bramborem. Pro menší rodiny je dobré využít dělené drůbeže. Recept, který jsem pro vás upravila, vychází z českých tradic, ale respektuje požadavky diabetické diety. Vařila Ta ána LANKAŠOVÁ JEDNA PANÍ POVÍDALA Kde jsou ty časy, kdy zdrojem informací, kromě oficiálních zpráv v novinách, bylo povídání, které člověk zaslechl nejčastěji v hospodách; řeči, které se šířily od ucha k uchu a kterým se říkalo jedna paní povídala. Pravda, lidé se nikdy nespokojovali pouze se zprávami v tisku. Mnozí se naučili číst mezi řádky a domýšleli podle svých zkušeností, jaká je skutečná pravda. V současné době není o zprávy nouze. Otevřete si internet a za chvíli vás z těch zprávách na různých sociálních sítích začne brnět hlava. Mnozí čtenáři se řídí podle toho, komu fandí, a za pravdivé uznávají tvrzení těch, kteří odsuzují politiku komunistů a bezmezně věří štěkání nejlepšího finančního experta naší vlasti, chemického inženýra Kalouska, který se chytá za hlavu, když levice žádá přidat na platy lidem, kteří doslova živoří. Rozčiluje se, že prý chce vláda všechny peníze prožrat. Kdepak přidat pět stovek lidem, kteří pracují za osm tisíc měsíčně! To raději přidejte ředitelům, kteří pobírají královské platy a ještě nekřes anské odměny. Nedivte se a nezávi te, když ti lidé dřou jako kůň. Tak jako dřela novomanželka bývalého premiéra nyní Nečasová. Většina našeho národa prohlédla a dost dalších si protírá zalepené oči. Říkám si, o volbách to jistě dají najevo a zvolí ty, o kterých vědí, že budou hlasovat pro správnou politiku ve prospěch nás, kteří se živíme poctivou prací. Takže fajn, hurá, jupí, wauwau...! I kdepak! Pro případ, že by přece volili nalevo, mají kapitalističtí demokraté po ruce politiku KOALIC. Vyšachují z rozhodování strany či hnutí, které se jim nehodí, a spřáhnou se s těmi, pro něž je na prvním místě zisk z podvodů a podfuků. A tak volič hledí s otevřenými ústy, jak se spřáhne sociální demokrat s odeesákem, kalouskovci nebo s lidovci. Třeba s čertem či áblem, jen ne s komunisty. Divíte se, že voliči se pak dušují: Tak mě už k volbám nikdo nedostane! A tak je třeba, aby se každý řídil svým zdravým rozumem, a než dá někomu hlas, aby se ptal, komu takový člověk slouží a kdo ho platil v kampani a koho píseň bude zpívat. Nesmíme se řídit tím, co jedna paní (v televizi) povídala a rezignovat, nesmíme se vzdát, ale vydržet a stát za svou věcí! Jiří KNOPP SPOLEČENSKÝ VEČER 22. listopadu od 19 do 23 h. Restaurace U Švagerků Hradec Králové Hudba OK-styl Tombola Vstupenka 150 Kč (s večeří) Schůzky levicového klubu žen Na chystáme výlet za Betlémy do Třebechovic. Přidejte se k nám! Odjezd veřejnou autobusovou dopravou v 9.33 z Termínálu v HK, v Třebechovicích prohlídka muzea s betlémy a oběd. Předvánoční odpoledne p. U Švagerků od 14 h., přineste mlsek, dáreček pro přítelkyni, anekdoty a dobrou náladu.

ZACHOVEJME SI LOKÁLNÍ ZDROJE POTRAVIN

ZACHOVEJME SI LOKÁLNÍ ZDROJE POTRAVIN Měsíčník z Královéhradeckého kraje ročník 15 číslo 2 únor 2015 cena 5 K č Železný most přes Labe na konci Hradce Králové. FOTO M. Vohralíková ZACHOVEJME SI LOKÁLNÍ ZDROJE POTRAVIN Co je podmínkou života

Více

KANDIDÁTI ZA KSČM HÁJILI LEVICOVÝ PROGRAM

KANDIDÁTI ZA KSČM HÁJILI LEVICOVÝ PROGRAM Měsíčník z Královéhradeckého kraje ročník 14 číslo 6 červen 2014 cena 5 Kč Kandidáti na europoslance v Hradci Králové agitovali s podporou V. Filipa. Před volbami zavítalo do Hradce Králové 15. května

Více

Ještě více nepochopitelná situace nastala v Čermné nad Orlicí. Zde KSČM skončila za vítěznou kandidátkou nezávislých

Ještě více nepochopitelná situace nastala v Čermné nad Orlicí. Zde KSČM skončila za vítěznou kandidátkou nezávislých Měsíčník z Královéhradeckého kraje ročník 10 číslo 12 prosinec 2010 cena 5 Kč Klub lidové tvorby Hradec Králové POVOLEBNÍ VYJEDNÁVÁNÍ NA RYCHNOVSKU Největší pozornost se samozřejmě soustředila na bývalé

Více

a zavedením tzv. dvousložkové ceny dopravního

a zavedením tzv. dvousložkové ceny dopravního Měsíčník z Královéhradeckého kraje ročník 11 číslo 7 červenec 2011 cena 5 Kč Doprava v kraji zdraží a prořídne Co přineslo rozšíření integrace dopravy do celého kraje ekonomicky a co pro uživatele? Integrace

Více

Krajskevolby.cz pomohou v rozhodování

Krajskevolby.cz pomohou v rozhodování Hejtmani se ohlížejí za končícím volebním obdobím, STRANA 2 Předvolební rozhovory: Eichler, Netolický, Kadlecová, Plass, Hlaváč STRANY 3, 15, 17, 18, 19, 20 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR

Více

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit!

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ŘÍJEN 2012 Jak volit Letošní krajské volby se uskuteční v pátek a v sobotu 12. a 13. října 2012

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

www.csobpoj.cz Klaus na setkání s hejtmany chválil existenci i práci krajů

www.csobpoj.cz Klaus na setkání s hejtmany chválil existenci i práci krajů VOLEBNÍ SPECIÁL Exkluzivní rozhovory se všemi hejtmany a vicehejtmany českých a moravských krajů www.csobpoj.cz Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 10 / říjen 2008

Více

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy ROZHOVOR, STRANA 7 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 11 / listopad 2009 ročník 8 cena 15 Kč České hory Sport, zábava a relaxace Lepší pendrekem přes hlavu než ledviny

Více

Kraj pomáhá lidem, ale musí šetřit

Kraj pomáhá lidem, ale musí šetřit Ekopak Cheb Chebská firma dokazuje, Obce by měly pro veřejně prospěšné práce Hejtman Josef Novotný že plasty jsou kvalitní více využívat drží slovo, stavební materiál. nezaměstnaných. navštívil Ašsko a

Více

Blíží se komunální volby. [str. 5] (Pokračování na str. 3)

Blíží se komunální volby. [str. 5] (Pokračování na str. 3) N O V I N Y M Ě S T A B R U N T Á L U NÁŠ DOMOV číslo 14 ročník XVII 13. září 2006 4 Kč www.mubruntal.cz Nemocnice má nové počítače [str. 3] Zahradní slavnost Berušky [str. 4] Lidé projevují zájem o budoucnost

Více

Poděbradská ODS nabízí voličům nové tváře

Poděbradská ODS nabízí voličům nové tváře číslo 6/2010 / ZÁŘÍ Poděbradská ODS nabízí voličům nové tváře S lídrem poděbradské ODS do městského zastupitelstva Václavem Michlem jsme si povídali o změnách v Místním sdružení v Poděbradech a představě

Více

Zkrotí zákon pracovní agentury?

Zkrotí zákon pracovní agentury? Ukrajina 3 připomíná afghánský chaos Jaroslav Bašta, bývalý velvyslanec v Rusku a na Ukrajině ČTVRTEK 5. BŘEZNA 2015 Koně jako lék na uspěchanou dobu ROČNÍK 25 ČÍSLO 54 CENA 12 Kč HALÓ RADY 9 www.halonoviny.cz

Více

OBEC TOPOLNÁ PRVNÍCH 30 DNÍ. obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002

OBEC TOPOLNÁ PRVNÍCH 30 DNÍ. obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002 obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002 VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ! Protože se blíží závěr občanského roku, nastal čas hodnocení, a to nejen uplynulého roku 2002, ale i let předcházejících. Proto

Více

* Volby do zastupitelstev obcí * Občané regionu Rýmařovska * * Volby do zastupitelstev měst a obcí. * CO KDY KDE * Více dalších zajímavých článků a

* Volby do zastupitelstev obcí * Občané regionu Rýmařovska * * Volby do zastupitelstev měst a obcí. * CO KDY KDE * Více dalších zajímavých článků a OKRESNÍHO VÝBORU KSČM V BRUNTÁLE IV / 2014 Z obsahu tohoto čísla : * Volby do zastupitelstev obcí * Občané regionu Rýmařovska * * Volby do zastupitelstev měst a obcí. * CO KDY KDE * Více dalších zajímavých

Více

KRONIKA 1994. Městské části BRNO-KRÁLOVO POLE. Zaznamenal kronikář Doc. Václav Peša. Tento svazek má celkem -91- listů, slovy jednadevadesát listů.

KRONIKA 1994. Městské části BRNO-KRÁLOVO POLE. Zaznamenal kronikář Doc. Václav Peša. Tento svazek má celkem -91- listů, slovy jednadevadesát listů. KRONIKA 1994 Městské části BRNO-KRÁLOVO POLE Zaznamenal kronikář Doc. Václav Peša Tento svazek má celkem -91- listů, slovy jednadevadesát listů. 1 OBSAH Úvod... 3 Samospráva a státní správa... 4-10 Komunální

Více

Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší

Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší zdarma říjen 2013 Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší Soukromé nezávislé noviny, které Vás chtějí objektivně informovat o životě a problémech náchodského regionu a ČR OBSAH VOLEBNÍ Říjen podzimem

Více

PIŠTE NÁM! PŘEČTĚTE A DEJTE DÁL!

PIŠTE NÁM! PŘEČTĚTE A DEJTE DÁL! NOVÝ ZPRAVODAJ KDU-ČSL KVĚTEN DO BRO 2013 V LE 2014 N Í KY DÁ ME OL VOLBY s t r. 1 7 H Kandiduji, protože... Představujeme kandidáty do Předsednictva KDU-ČSL a Evropského parlamentu / str. 14 21 Proč komunisté

Více

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice Téma: Doprava a opravy silnic Jedna z největších kapitol krajského rozpočtu. Připravili jsme mapu s vyznačenými opravami silnic a mostů. Výsledek oprav uvidíte ve fotoseriálu. strany 4 a 8 Zdravotnictví

Více

Deník krajskevolby.cz odstartoval

Deník krajskevolby.cz odstartoval Představitelé politických stran komentují blížící se krajské volby KOMENTÁŘE, STRANA Studenti cvičně volili piráty, TOPku a extrémisty PUBLICISTIKA, STRANA 19 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

Prezident Klaus přijel zahájit školní rok do Litomyšle

Prezident Klaus přijel zahájit školní rok do Litomyšle Zpravodaj Města Litomyšle 5. října 2010 Ročník XX. 10 Litomyšlský zámek boduje v návštěvnosti Na litomyšlském zámku mají důvod k oslavě. Ze statistiky návštěvnosti totiž vyplynulo, že je jediným objektem

Více

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz ROČNÍK 22 / ČÍSLO 3 BŘEZEN 2011 CENA 10 Kč Fašanku, fašanku, už je ťa na mále... NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz Přečtěte si: Rozpočtový výhled města str. 7 Občané se ptají str. 9 Upozornění MHD ČSAD str.

Více

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 ÚNOR Kulturní události měsíce února Hankův dům - XI. ples absolventů gymnázia - 357. koncert KPH mladí umělci - Robert Křesťan a Druhá tráva - brněnská folková

Více

SENÁTORSKÝ ZPRAVODAJ. JUDr. Miroslava Antla www.miroslavantl.cz

SENÁTORSKÝ ZPRAVODAJ. JUDr. Miroslava Antla www.miroslavantl.cz Vážení a milí spoluobčané, Díky několikaměsíční komunikaci s předkladateli zákona a důslednému prosazo- k některým nedostatkům, o jejichž ná- akci Vyberte si svoji vládu!. Čtenáři vy- že senátor Antl má

Více

Tři miliardy pro Olomoucký kraj

Tři miliardy pro Olomoucký kraj INZERCE 070388_15%_USPORA_Podval_KN.indd1 1 4.6.2007 14:14:21 Nezávislý měsíčník pro kraje ČR www.krajskenoviny.cz číslo 7 /červenec 2007 ročník 6 cena 15 Kč Vicehejtman Vonka o Hrách III. olympiády dětí

Více

ZPRAVODAJ. Královnou sportovců je Eva Samková

ZPRAVODAJ. Královnou sportovců je Eva Samková LIBERECKY` II. 2015 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce Královnou sportovců je Eva Samková Snowboardistka Eva Samková po svém loňském zlatém triumfu na olympijských hrách v Soči zaslouženě ovládla

Více

Zlínsko předalo štafetu Jihočechům

Zlínsko předalo štafetu Jihočechům ČSOB Pojišťovna vstoupila do nového roku s vyšším ratingem Standard & Poor s znovu zvýšil rating ČSOB Pojišťovny, nyní již na A- INZERCE www.csobpoj.cz Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz

Více

DOBA. seniorů. Jak to bude s důchody Do roku 1998 docházelo za pravicových vlád k dramatickému. Ministr Škromach exkluzivně pro Dobu seniorů

DOBA. seniorů. Jak to bude s důchody Do roku 1998 docházelo za pravicových vlád k dramatickému. Ministr Škromach exkluzivně pro Dobu seniorů 03.qxd 24.5.2006 13:18 StrÆnka 1 DOBA seniorů Antonín Panenka penalty už nestřílí Za svoji Bohemku však kope tělem i duší, čtěte na str.16 č. 6 / ročník II. 7 Kč Ministr Škromach exkluzivně pro Dobu seniorů

Více

Březejcká škola oslavila 60. výročí založení

Březejcká škola oslavila 60. výročí založení VOLTE ČÍSLO 2 Ing. Ivana Horká, lídryně kandidátky Podpořte ideály Svobodných týdeník 8. října 2014 Ročník Ročník XXIV. XXV. číslo 4535 založeno roku 1919 Cena: 13 Kč Březejcká škola oslavila 60. výročí

Více