OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3. ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI 4 Profil společnosti 4 Změny základních údajů 4 Oblasti činnosti 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3. ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI 4 Profil společnosti 4 Změny základních údajů 4 Oblasti činnosti 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 5"

Transkript

1

2 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI 4 Profil společnosti 4 Změny základních údajů 4 Oblasti činnosti 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 5 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI 6 Představenstvo společnosti 6 Dozorčí rada 6 Vedení společnosti 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 8 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZÁKAZNÍCI A PARTNEŘI 14 Zákazníci 14 Partneři 14 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK ZPRÁVA AUDITORA 43

3 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, je mi ctí, že mohu zrekapitulovat další ukončený rok existence společnosti TESCO SW a.s. Navzdory globálním nepříznivým okolnostem, šlo z našeho pohledu o úspěšné období. Nelze nezmínit skutečnost, že se naší společnosti podařilo vyrovnat se s novou právní úpravou vyvolanou především zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Nejen že veškeré interní dokumenty byly podrobeny pečlivé revizi a jejich znění bylo aktualizováno, aktualizovány byly i stanovy společnosti a společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku. Příslušná rozhodnutí přijala mimořádná valná hromada konaná dne Zároveň došlo ke sjednocení funkčních období všech členů představenstva a dozorčí rady Za úspěchy, kterých jsme i přes komplikovanou situaci na trhu dosáhli, stojí řada strategických rozhodnutí a mnoho profesionálně odvedené práce. Zcela klíčová pro další rozvoj našeho podnikání byla konsolidace našich aktivit, kdy jsme se zaměřili na zvýšení efektivity fungování podniku a pracovali jsme na zjednodušení veškerých procesů. Posilování konkurenceschopnosti bylo hlavním cílem také pro projekty zaměřené na vnitřní fungování naší společnosti. První pozitivní dopady těchto aktivit se začínají projevovat a v příštích letech očekáváme ještě další efekty plynoucí především z realizace interních úspor a opatření. Jde o pozitivní signál celému trhu, jenž ukazuje na růst efektivity našeho podnikání. Mimo soustředění se na efektivitu naší společnosti jsme v uplynulém roce zamířili svou pozornost na rozvoj, a to jak intenzivní, tak extenzivní. Výsledkem rozvoje je rozšíření a zkvalitnění portfolia nabízených produktů a služeb a vytvoření nových nástrojů. Ekonomický výhled pro rok 2015 je mírně positivní a některé ukazatele tuto předpověď podporují. Proto věříme, že naši klienti, ať už stávající, či budoucí, na ekonomický růst zareagují a zvýší svou ekonomickou aktivitu a pomohou nám společně růst. Očekávaný vyšší zájem klientů podpoříme dalšími inovativními produkty a službami a jsme připraveni využít budoucí obchodní příležitosti k zajištění své pozice na trhu jak regionálním, tak celorepublikovém. Doufejme však, že naše očekávání nebudou naplněna díky neblahým dopadům nepříznivého zahraničně politického vývoje. Na závěr bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům, klientům, obchodním partnerům a akcionářům. Bez jejich tvrdé práce, loyality a podpory by naše společnost dnes nebyla tím, čím je. Důvěra našich klientů je pro nás osobní záležitostí a pevně věřím, že ji nezklameme. Bc. Josef Tesařík, MBA místopředseda představenstva TESCO SW a.s.

4 ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI Profil společnosti Obchodní firma: TESCO SW a.s. Sídlo: tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, Olomouc Právní forma: akciová společnost Obchodní rejstřík: Krajský obchodní soud v Ostravě, oddíl B vložka 2530 Datum vzniku: IČO: DIČ: CZ Předmět podnikání: o výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce - Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů - Velkoobchod a maloobchod - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí - Pronájem a půjčování věcí movitých - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí o činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Změny základních údajů V kalendářním roce 2014 nedošlo ke změně základních údajů společnosti. Oblasti činnosti TESCO SW a.s. se zaměřuje vývoj, výrobu a implementaci aplikačního software a poskytování služeb v oblasti IS/IT. TESCO SW a.s. nabízí sofistikovaná řešení v následujících oblastech: o monitorování strukturálních fondů: Monitorovací systémy strukturálních fondů představují skupinu integrovaných a datově i technologicky kompatibilních řešení pro podporu řízení projektů spolufinancovaných ze státního rozpočtu a fondů Evropské unie. Jednotlivá řešení se liší svým určením a tím i šířkou poskytované funkcionality. Při vývoji těchto systémů TESCO SW a.s. vychází z dlouholetých zkušeností z této oblasti a specifických, převážně legislativních, požadavků na dané systémy a úzce spolupracuje s předními českými odborníky na uvedenou problematiku. o správa majetku (facility management) a řízení údržby: Softwarová řešení pro podporu správy a údržby hmotného majetku a nemovitostí tzv. CAFM (Computer Aided Facility Management) a CMMS (Computerized Maintenance Management Software) systémy jsou nedílnou součástí portfolia produktů společnosti TESCO SW a.s. Výše uvedené facility management systémy jsou vhodné pro všechny organizace, které chtějí efektivně pečovat o hmotný majetek a nemovitosti např. nemocnice, kraje, soudy, univerzity, hotely, velké administrativní budovy atd. Rovněž najdou své uplatnění v průmyslových podnicích, kde sledují a vyhodnocují průběh údržbových prací.

5 o o o Vnitřní integrace úřadu Řešení pro veřejnou správu Vnitřní integrace úřadu představuje propojení provozovaných informačních systémů pro podporu procesního přístupu veřejné správy. Cílem integrace je vytvoření prostředí, které bude garantovat komunikaci s centrálními orgány státní správy, KÚ, přímo řízenými PO i jednotlivými občany. ServiceDesk V oblasti ServiceDesku (správa požadavků) společnost TESCO SW a.s. vyvíjí a dodává řešení FaMa+ ITSM (modulární řešení pro efektivní správu požadavků, incidentů, problémů, změn a událostí) a řešení Portál občana (webová aplikace zprostředkovávající komunikaci mezi veřejností a městským úřadem). Další produkty Společnost TESCO SW a.s. nabízí další specifické SW produkty, mezi které patří např. ORG (informační systém základních registrů, který zajišťuje ochranu osobních údajů uložených v základních registrech) nebo Crypto ID (bezpečnostní komponenta, která zajišťuje správu uživatelských identit a registračních údajů). ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Vedení společnosti provedlo kroky nutné k řádnému chodu společnosti jako celku s důrazem na aktivní hospodaření společnosti a podrobně hodnotilo výsledky činnosti. Přijatá opatření byla průběžně vyhodnocována. Lidské zdroje V průběhu roku 2014 společnost TESCO SW a.s. dále rozšiřovala počet svých pracovníků. Po očištění o běžný úbytek pracovníků došlo k nárůstu o 40 osob. Jedná se o kvalifikované pracovníku s odborným vzděláním. Společnost při náboru nových pracovníků aktivně spolupracovala s úřadem práce, personálními agenturami a vysokými školami. Potřeba zvyšování počtu zaměstnanců je zapříčiněna velkým nárůstem úkolů společnosti. Společnost dává šanci i studentům, která zaměstnává formou dohod. Počet pracovníků, kteří ze společnosti odešli, se v roce 2014 nevymykal míře obvyklé v posledních pěti letech. Investice V roce 2014 pokračovala průběžná inovace informačně technologické infrastruktury společnosti a lidských zdrojů. Výzkum a vývoj Společnost provádí vlastními silami samostatný výzkum a vývoj zaměřený na SW produkty a služby spojené zejména s oblastí facility managementu. Společnost dále úzce spolupracuje s Moravskou vysokou školou Olomouc, o.p.s. zejména v oblasti vzdělávání. Ekologie a ochrana životního prostředí Společnost bere při svých aktivitách na zřetel stav životního prostředí a v rámci svých prostředků podporuje jeho ochranu. Společnost se snaží snižovat spotřebu veškerých energií. Při pracovních cestách svých zaměstnanců společnost podporuje cestování veřejnou dopravou. Do smluvních vztahů souvisejících s výstavbou a vybavováním BEA centra společnost v maximální možné míře zařazuje požadavek na ekologickou likvidaci veškerých vzniklých odpadů a provádí kontrolních opatření plnění těchto povinností u jednotlivých dodavatelů. Záměry činnosti pro rok 2015 Společnost klade důraz na udržení objemu obratu a tvorbu zisku alespoň jako v dosavadních letech a jejich případné navýšení v mezích možností. Zisk hodlá společnost v maximální možné míře reinvestovat, aby získala stabilní hospodářskou základnu pro období, kdy se změní hospodářská situace a poptávka po velkých informačních systémech bude znatelně nižší než v posledních letech.

6 Významné události od 1. ledna 2015 do data vydání výroční zprávy V období od do data vydání výroční zprávy nedošlo k významným událostem. Organizační složka podniku v zahraničí Společnost nemá organizační složku podniku v zahraničí. Certifikace společnosti Společnost má zavedený a trvale udržuje integrovaný systém řízení, který se skládá za těchto norem: ČSN EN ISO 9001 systémy řízení kvality od 1999 ČSN EN ISO systémy environmentálního managementu od 2009 ČSN ISO/IEC systémy managementu bezpečnosti informací - od 2009 ČSN ISO/IEC IT management služeb od 2009 ČSN ISO Směrnice pro management jakosti projektů od Společnost TESCO SW a.s. je držitelem Osvědčení podnikatele č , opakovaně vydaného NBÚ dne , dle zákona č. 412/2005 Sb., umožňující přístup k utajované informaci nejvýše stupně utajení Důvěrné. Toto osvědčení společnost udržuje již od r VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOL EČNOSTI V průběhu roku 2014 měly vrcholové orgány společnosti následující složení: Představenstvo společnosti RNDr. Josef Tesařík, předseda představenstva Bc. Josef Tesařík, MBA, místopředseda představenstva Ing. David Tesařík, člen představenstva Ing. Svatopluk Beneš, člen představenstva RNDr. Petr Zeman, MBA, člen představenstva Dozorčí rada RNDr. Jiří Vaněček, MBA, předseda dozorčí rady Josef Krchňáček, místopředseda dozorčí rady Mgr. Jiří Šuppler Vedení společnosti RNDr. Josef Tesařík generální ředitel Ing. David Tesařík, zástupce generálního ředitele Ing. Jiří Zbránek, ředitel úseku Brno Mgr. Vojtěch Bernard, MBA, ředitel úseku Technicko provozní systémy Ing. Svatopluk Beneš, ředitel úseku Monitorovací a soutěžní systémy Ing. Jaroslav Burget, ředitel úseku Majetkové a portálové systémy Mgr. Jiří Šuppler, ředitel úseku Speciální a bezpečnostní systémy Bc. Josef Tesařík, MBA, ředitel úseku Obchod a marketing Mgr. Viktor Spáčil, ředitel úseku Informačně technologická infrastruktura RNDr. Jiří Vaněček, MBA, ředitel úseku Integrovaný systém řízení Ing. Jitka Škrabalová, ředitel úseku Lidské zdroje Ing. Ludmila Horsáková, ředitel úseku Ekonomika a finance

7 Úseky / Divize ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI V rámci zajištění maximální flexibility výroby a obchodu byla na konci roku 2014 společnost TESCO SW a.s. členěna do jednotlivých úseků a oddělení. Akcionáři Valná hromada akcionářů Schéma procesně-organizační struktury (Platnost od ) Správní orgány Představenstvo Dozorčí rada GENERÁLNÍ ŘEDITEL Vedení Právník ZÁSTUPCE GŘ Sekretariát Hlavní architekt RPP Brno Tech.-provozní systémy (TPS) Monitorovací a soutěžní syst. (MSS) Majetkové a portálové sys. (MPS) Speciální a bezp. systémy (SBS) Obchod a marketing (OMA) Infor.-technol. infrastruktura (ITI) Integrovaný systém řízení (ISŘ) Lidské zdroje (LZD) Ekonomika a finance (EFI) Implementace Nemocnice Projekty Majetek Systémová integrace Obchod Infrastruktura Normy ISO Personalistika Ekonomika Reality Žádosti Service Desk Individuální software Marketing a PR Databáze Bezpečnost Vzdělávání Financování Údržba Podpora Aplikační integrace E-Služby Nabídky FrameWork Projektová kancelář Autoprovoz Účetnictví Veřejné zakázky Energie Mzdy Legenda: Úseky Oddělení Divize Procesy

8 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

9

10

11

12

13

14 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZÁKAZNÍCI A PARTNEŘI Zákazníci Akcenta CZ Armádní Servisní Centrum pro regionální rozvoj Česká národní banka Dopravní podnik Ostrava Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Olomouc Fakultní nemocnice Ostrava Fakultní nemocnice Plzeň Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Karlovarského kraje Krajský úřad Královehradeckého kraje Krajský úřad Libereckého kraje Krajský úřad Pardubického kraje Krajský úřad Moravskoslezského kraje Magistrát města Přerova Magistrát města Zlína Masarykův onkologický ústav v Brně Městský úřad Uherské Hradiště Ministerstvo dopravy Ministerstvo pro místní rozvoj RPG RE Management Správa železniční dopravní cesty Univerzita Palackého v Olomouci Úřad na ochranu osobních údajů ÚVN Vojenská fakultní nemocnice Praha Vězeňská služba ČR Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Partneři Společnost TESCO SW a.s. klade velký důraz na partnerství a dlouhodobou spolupráci. K našim významným obchodním partnerům patří řada světových firem předních dodavatelů informačních technologií a služeb: Citrix Oracle IBM Webcom Microsoft Významnými partnery TESCO SW a.s. v oblasti vzdělávání jsou: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Univerzita Palackého v Olomouci Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

15 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2014

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Zpráva o účetní závěrce Na základě provedeného auditu jsme dne 30. června 2015 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění: Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti TESCO SW a.s., která se skládá z rozvahy k , výkazu zisku a ztráty za rok končící a přehledu o peněžních tocích za rok končící a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti TESCO SW a.s. jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán společnosti TESCO SW a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli obvyklými postupy v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti TESCO SW a.s. k 31. prosinci 2014 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. prosince 2014 v souladu s českými účetními předpisy.

44 Zpráva o výroční zprávě Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti TESCO SW a.s. k s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je odpovědný statutární orgán společnosti TESCO SW a.s.. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti TESCO SW a.s. k ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. V Olomouci dne 30. června 2015 Auditor: HZ Olomouc, spol. s r.o. Ing. Petr Vanský Husitská 157/4 Auditorské oprávnění č Olomouc Auditorské oprávnění č. 63

VÝROČNÍ ZPRÁVA. TECHSYS - HW a SW, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. TECHSYS - HW a SW, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 TECHSYS - HW a SW, a. s. 1 OBSAH 1 2 3 4 Hlavní aktivity v roce 2014 3 Rozvoj společnosti v roce 2014 5 Ekonomické výsledky za rok 2014 7 Srovnání ekonomických parametrů let 2012 až

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti AGEL a.s. 2. Zpráva představenstva o významných událostech uplynulého

Více

Výroční zpráva 2 0 0 9

Výroční zpráva 2 0 0 9 Výroční zpráva 2009 Nová éra komunikace _ Profil společnosti GTS NOVERA s.r.o. je celonárodní telekomunikační operátor, který v garantované kvalitě poskytuje komplexní portfolio hlasových, datových a internetových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Obsah. Profil společnosti 3

Obsah. Profil společnosti 3 2014 Výroční zpáva Obsah 01. Profil společnosti 02. Ohlédnutí za rokem 2014 03. Zpráva představenstva 04. Zpráva dozorčí rady 05. Zpráva nezávislého auditora 06. Účetní závěrka rok 2014 07. Zpráva o vztazích

Více

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více

2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA

2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 01 Úvodní slovo 02 Základní údaje o společnosti 03 Zpráva o činnosti 04 Investice 05 Personální oblast 06 Zprávy řídících a dozorčích orgánů 07 Zpráva auditora 08 Přílohy

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

PŘEDSTAVENÍ ZÁLOŽNY CREDITAS

PŘEDSTAVENÍ ZÁLOŽNY CREDITAS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘEDSTAVENÍ ZÁLOŽNY CREDITAS ZÁLOŽNA CREDITAS PŘEDSTAVENÍ ZÁLOŽNY CREDITAS Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo působí na finančním trhu již od roku 1996. Ze společnosti s regionální

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 50 000 40 000 35 588 30 000 30 007 31 818 27 501 20 000 10 000 0 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České spořitelny

Více

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 PS Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2014 OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 VÝZNAMNÉ

Více

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Factoring pro firmy Vybrané údaje o hospodaření Jednotka 2008 Obrat společnosti mil. Kč 17 259 Meziroční pokles obratu % -4,88 Zisk společnosti (po zdanění) tis.

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více

Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele............. 6 Profil společnosti........................ 7 Základní údaje o společnosti k 31. 12. 2013....... 8 Pracoviště společnosti...................

Více

W.A.G. payment solutions, a.s. Výroční zpráva 2013

W.A.G. payment solutions, a.s. Výroční zpráva 2013 W.A.G. payment solutions, a.s. Výroční zpráva 2013 Sofistikovaná řešení pro platbu paliva i mýta. Rozsáhlá akceptační síť napříč Evropou. Nástroje pro optimalizaci podnikání v oblasti dopravy. Vítejte

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 SKUPINA ČEZ 2 3 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy s ústředím v České

Více

Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. 2013 13 Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. Výsledky společnosti za rok 2013 jsou jednak náznakem postupného odeznívání krize započaté v roce 2008 a jednak důsledkem dalšího posilování pozice

Více

TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, akciová společnost

TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, akciová společnost TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, akciová společnost 08 Technické sítě Brno, akciová společnost výroční zpráva OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2008 PROFIL SPOLEČNOSTI ORGÁNY SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VA ŠE EN. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům a zaměstnancům za společně sdílenou energii, za energii, kterou dávají do všech svých aktivit, povolání

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ PŘEDMĚTY ČINNOSTI... 3 2 ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI... 3 2.1 PŘEDSTAVENSTVO... 3 2.2 DOZORČÍ RADA...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 1 301 EBITDA (mil. Kč) 641 Provozní zisk (mil. Kč) 392 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 404 Zisk po zdanění (mil. Kč) 439 Investice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 2013 DTS Vrbenský, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 2013 DTS Vrbenský, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 DTS Vrbenský, a.s. Představení společnosti DTS Vrbenský, a.s. 4 Úvodní slovo 5 Profi l společnosti 8 Organizační struktura 10 Zpráva představenstva 11 Finanční hospodaření 14 Zpráva

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více