Výroční zpráva o hospodaření společnosti za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o hospodaření společnosti za rok 2013"

Transkript

1 , Hybernská 24/1009, Praha 1 IČ: , Výroční zpráva o hospodaření společnosti za rok 2013 březen 2014

2 , IČ , Úvod Předkládaná výroční zpráva je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví v platném znění. Rozvahovým dnem je Hodnotové ukazatele jsou vykázány v tisících Kč. Obsah Základní údaje o společnosti Profil společnosti Analýza činnosti společnosti za uplynulé období Podpora vzdělanosti v oboru GIS Spolupráce s IT firmami a partnery Pracovní kolektiv Hlavní události roku 2013 Uživatelé, reference Hlavní cíle pro rok 2014 Analýza ekonomické a finanční činnosti Doplňující informace dle 21 odst. 2 zákona 563/1991 Sb. Přílohy výroční zprávy Rozvaha v plném rozsahu k rozvahovému dni Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k rozvahovému dni Příloha k účetní závěrce roku 2013 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Výrok auditora o ověření účetní závěrky, o ověření zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o ověření výroční zprávy 2/ 22

3 , IČ , Základní údaje o společnosti Název společnosti: Sídlo společnosti: Právní forma: Hybernská 24/1009, Praha 1 Nové Město společnost s ručením omezeným IČ: DIČ: CZ Založení společnosti: Zápis u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 668 Základní kapitál: Kč 510 tis. Předmět činnosti Výkon zeměměřických činností Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti Poskytování softwaru, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Velkoobchod a maloobchod Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí Statutární orgán (jednatel) Ing. Petr Seidl, CSc. Společníci Ing. Petr Seidl, CSc. 3/ 22

4 , IČ , Profil společnosti Společnost vznikla v roce 1990 a byla založena skupinou počítačových specialistů na geografické informační systémy (GIS). Jejich cílem bylo přivést na český trh nejlepší technologie z oblasti GIS a poskytnout české uživatelské obci kompletní portfolio produktů a služeb na profesionální úrovni., je dodavatelem řešení od předních světov;ých firem zaměřených na správu, analýzu a vizuální reprezentaci komplexních informací vztahujících se k území. Jedná se o produkty společností Esri, Exelis Visual Information Solution (Exelis VIS), Telvent a LizardTech. Společnost Esri (www.esri.com) je největším světovým výrobcem softwaru pro geografické informační systémy. Vznikla před více než čtyřiceti lety a jako první na světě uvedla na trh technologie GIS. Podle hodnocení renomovaných firem zabývajících se průzkumem trhu (např. Arc Advisory Group; si stále udržuje významný náskok před ostatními výrobci těchto technologií. Stejně tak v analytických studiích společnosti Gartner, Inc., zaměřených na využití GIS v oblasti inženýrských sítí a energetiky (MarketScope for Energy and Utility Geographic Information Systems), získává GIS Esri opakovaně nejvyšší možné ohodnocení Strong Positive. Doplňkovou službou, je prodej družicových dat dodávaných společnostmi Spot Image (družice SPOT, Pléiades, Formosat, Kompsat) a e-geos (družice Landsat, ERS, Envisat, QuickBird, WorldView-1, WorldView-2, OrbView, IKONOS, Geoeye-1)., dále zprostředkovává data ze senzorů Aster a Hyperion. V poskytování technologií GIS zaujímá, na trhu v ČR významné postavení. Zejména pak v oblastech veřejné správy, obrany, záchranných systémů, krizového a operačního řízení, správy inženýrských sítí, ochrany životního prostředí, územního plánování, dopravy, školství a mnoha dalších. Vedle prodeje softwaru a dat se, zaměřuje také na poskytování oficiálních školení a profesionálních konzultačních a implementačních služeb. Skutečnosti ovlivňující dosavadní úspěšný vývoj společnosti Vysoce kvalitní odborný kolektiv, který poskytuje služby na profesionální úrovni a který dbá na dobré jméno firmy. Úzká vazba na společnost Esri, která má vedoucí postavení na světovém trhu s geografickými informačními systémy. Obchodní politika orientovaná na dlouhodobou spolupráci se zákazníkem, serióznost a odpovědnost vůči klientům. Konzervativní výdajová a investiční politika. Orientace firemní politiky na budoucnost, nikoliv pouze na okamžitý zisk. 4/ 22

5 , IČ , Analýza činnosti společnosti za uplynulé období Strategie společnosti Dlouhodobý a trvalý rozvoj společnosti je možný pouze za předpokladu spokojenosti jejích zákazníků. Požadavky a očekávání ze strany uživatelů se ale v průběhu času mění a je zapotřebí na ně dynamicky reagovat. Všech cílů společnosti je dosahováno v souladu s firemní kulturou, která dbá na vysokou odbornost, dodržování etických principů a nekorupční jednání. Obchod a marketing, je primárně obchodní společností. Hlavním obsahem její činnosti je tudíž distribuce geografických informačních systémů a následná podpora uživatelů. Mezi hlavní cíle obchodní politiky společnosti patří nejen další rozšiřování počtu zákazníků, ale také udržení zákazníků stávajících. To je možné pouze za předpokladu jejich spokojenosti s kvalitou dodávaného softwaru a služeb. Druhou podmínkou jejich spokojenosti je vhodně navržené portfolio produktů, které pokrývá současné potřeby, ale zároveň nabízí i prostor pro budoucí rozvoj. Na splnění těchto podmínek je orientována veškerá snaha nejen obchodního a marketingového oddělení, ale i celého pracovního kolektivu. Důležitou součástí obchodní a marketingové činnosti je tedy dostatečně a kvalitně informovat stávající i potenciální zákazníky o nabízených produktech a službách, k čemuž společnost využívá řadu komunikačních kanálů. Webové stránky Nejrozsáhlejším a zároveň nejaktuálnějším médiem jsou webové stránky, které jsou průběžně rozšiřovány o nové sekce a na kterých jsou pravidelně publikovány technologické novinky a další aktuální informace o zajímavostech ze světa GIS. Za rok 2013 tak bylo uveřejněno více než 70 aktualit. Redakční systém webových stránek dále umožňuje pravidelné rozesílání digitálního zpravodaje. Využívání nových komunikačních prostředků Ve snaze nabídnout klientům co nejpohodlnější přístup k informacím komunikuje společnost, také prostřednictvím sociální sítě Facebook a udržuje i firemní kanál na portálu YouTube. Zde jsou průběžně uveřejňovány návody pro práci se software ArcGIS či záznamy z pořádaných akcí a konferencí. O divácké atraktivitě zde publikovaných videí svědčí zejména počet jejich zhlédnutí, který za rok 2013 dosáhl bez mála čtyř tisíc. 5/ 22

6 , IČ , Časopis ArcRevue Tradiční součástí podpory uživatelů softwaru firem Esri a Exelis VIS v České republice je i čtvrtletník ArcRevue, který je v současnosti také jediným českým tištěným periodikem soustavně se zabývajícím geoinformatikou. Na jeho stránkách mohou čtenáři získat více informací o novinkách v softwaru, inspirovat se příspěvky jiných uživatelů, využít tipy a triky pro práci s jednotlivými produkty či se dozvědět o připravovaných akcích. Časopis vychází v nákladu 1500 kusů a jeho digitální verze je dostupná i na webových stránkách společnosti. V roce 2013 proběhla významná změna vzhledu časopisu, která s sebou vedle nového designu přinesla i obsahové rozšíření časopisu. Konzultační a implementační služby Vedle hlavního předmětu podnikatelské činnosti, tj. poskytování softwaru, se stále více rozvíjí činnost oddělení konzultačních a implementačních služeb. V působnosti tohoto oddělení jsou především odborné konzultace, návrhy a audity systémové architektury či datových modelů nebo systémová integrace GIS komponent do rozsáhlých podnikových řešení. Velkou část jejich činnosti tvoří rovněž vývoj vlastních webových a mobilních aplikací nad technologiemi ArcGIS for Server a ArcGIS Online. Při realizaci konzultačních a implementačních služeb se společnost dlouhodobě orientuje především na veřejnou správu, správce inženýrských sítí a krizové a operační řízení. Školení uživatelů Produktová řada ArcGIS pokrývá kompletní škálu GIS softwaru (od mobilních přes desktopové až po serverové a cloud aplikace). Využití úplného potenciálu takto rozsáhlého portfolia produktů proto vyžaduje i odpovídající proškolenost uživatelů. Splnění této podmínky je zajištěno prostřednictvím specializovaných školení, jejichž nabídka je průběžně aktualizována a rozšiřována. Nabídka školení tak aktuálně čítá 19 kurzů, které probíhají v moderním školicím středisku, jež je vybaveno vlastním zázemím a disponuje moderní výpočetní technikou. Vzhledem k tomu, že je společnost, výhradním distributorem technologií Esri a ENVI v ČR, nabízí jako jediná v republice i oficiální školicí kurzy výrobců těchto softwarů. O jejich vysoké úrovni svědčí jak počet proškolených osob, tak i přísná kritéria na vlastní školitele, kteří vedle své odborné způsobilosti (technická certifikace Esri) musí prokázat i pedagogické schopnosti (mezinárodní certifikace CompTIA CTT+). Technická podpora uživatelů Spokojenost uživatelů je ovlivňována celou řadou kritérií. Jedná se zejména o kvalitu softwarových produktů, celkovou úroveň poskytovaných služeb a v neposlední řadě také technickou podporu. V roce 2013 opět došlo k mírnému nárůstu počtu technických dotazů. Při podrobnější analýze bylo 6/ 22

7 , IČ , zjištěno, že tento nárůst způsobilo takřka zdvojnásobení počtu dotazů v kapitole Ostatní SW, do které je zařazen jak nový produkt ArcGIS Online a tak i společností ARCATA PRAHA, s.r.o., vyvíjený nástroj VFR Import Tool, sloužící pro převod dat z Výměnného formátu RÚIAN (VFR) do geodatabáze systému ArcGIS. Díky tomu, že nástrojová sada VFR Import Tool řeší velmi důležitou oblast národních specifik v oblasti GIS, byl tento produkt obchodně velmi úspěšný. S rostoucím počtem uživatelů se pak (a to zejména v prvním roce používání) úměrně zvyšuje i počet dotazů na technickou podporu. Díky kvalitnímu personálnímu obsazení a dobré organizaci práce se však i v roce 2013 podařilo zachovat stav, kdy je více než polovina dotazů vyřešena ještě týž den. Vzhledem ke zkušenostem s řešením praktických otázek spolupracuje oddělení technické podpory také na konzultační a publikační činnosti firmy (konference, webové stránky, časopis ArcRevue, ). Graf 1: Vývoj počtu dotazů řešených oddělením technické podpory Lokalizace softwaru Všem klientům využívajícím systémovou a technickou podporu softwaru ArcGIS for Desktop, ArcGIS for Server, ArcPad, ArcFM, a ArcReader poskytuje společnost, také lokalizaci uživatelského prostředí do národního jazyka. Od roku 2013 je převod do českého jazyka nově zajišťován i pro produkty ArcGIS Online, Collector for ArcGIS a Operations Dashboard. 7/ 22

8 , IČ , Podpora vzdělanosti v oboru GIS Společnost, se rovněž dlouhodobě věnuje problematice celoživotního vzdělávání v oblasti GIS. Vedle již zmíněné nabídky školení poskytuje široké odborné veřejnosti řadu příležitostí ke zvyšování odborné kvalifikace a získávání aktuálních informací. Konference GIS Esri v ČR Konference geografických informačních systémů Esri v České republice je svojí návštěvností největším oborovým setkáním na území republiky. Trvalý zájem ze strany uživatelů je vysvětlitelný nejen vysokou odbornou a společenskou úrovní konference, ale také zvýšeným zájmem o GIS ze strany trhu, kde mezi uživatele Esri na území republiky patří velká část veřejné správy (krajské úřady, ministerstva, města a obce, Armáda ČR, ZÚ, ČSÚ), ale také telekomunikace, energetika a privátní sektor. V roce 2013 zde mimo jiné proběhlo i setkání zástupců realizačního týmu projektu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 GeoInfoStrategie s odbornou veřejností. Realizační a zpracovatelský tým tak využil možnost představit výsledky své práce na největším oborovém setkání v České republice Graf 2: Vývoj počtu registrovaných účastníků na Konferenci GIS Esri v ČR Při zachování stejného počtu účastníků meziročně vzrostl počet zastoupených organizací o 6 %. Z uvedeného zjištění vyplývá, že i přes stále trvající úsporná opatření, která společnostem brání vysílat na konference takové množství zástupců, jako tomu bylo v minulých letech, roste celkový počet organizací využívajících při své práci geografické informační systémy. 8/ 22

9 , IČ , Spolupráce se školami a univerzitami Spolupráce se školami a univerzitami je významnou kapitolou v oblasti podpory vzdělanosti, kterou společnost vykonává. Devět z českých univerzit dokonce využívá neomezenou licenci softwaru Esri, tzv. SiteLicense. Úzká komunikace samozřejmě neprobíhá pouze s těmito devíti univerzitami; mezi naše uživatele se řadí celkem 26 českých univerzit a vysokých škol. Našimi hlavními aktivitami jsou především konzultace témat bakalářských a diplomových prací, podpora nadaných studentů nebo aktivní účast na studentských soutěžích, jako je např. GISáček. V oblasti vzdělávání dále spolupracujeme s ústavy Akademie věd ČR a s řadou středních a základních škol. Pro studenty zpracovávající své absolventské práce v softwaru Esri a ENVI společnost pořádá vlastní soutěž nesoucí název Student GIS Projekt. V minulých osmi ročnících si tato akce získala mezi studenty a odbornou veřejností velmi dobré renomé a je jednou z mála příležitostí, kde absolventi mohou poměřit výsledky svojí práce. Jedná se o putovní konferenci, která se v roce 2013 konala ve spolupráci s Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně. Pro vzdělávací instituce a studenty společnost provozuje sekci webových stránek, která přináší mnoho zajímavých informací jako například přehled cenově zvýhodněných licencí, kalendář akcí či nabídku pracovních příležitostí. Mohou se zde rovněž inspirovat již realizovanými univerzitními projekty nebo se po vzoru Mendelovy univerzity v Brně zapojit do programu Esri Development Center (EDC), díky kterému univerzita získá speciální statut "Vývojového centra Esri" a vedle dalších výhod bude moci svým studentům nabídnout účast na zahraničních stážích nebo mezinárodních konferencích. Den GIS Cílem Dne GIS je především celosvětově popularizovat technologie geografických informačních systémů, které umožňují integrovat data z různých zdrojů, analyzovat je a tím přispívat k lepšímu poznání podmínek a souvislostí mezi jevy v území. Den GIS probíhá každoročně v listopadu ve firmách a školách po celém světě a díky němu jsou miliony dětí i dospělých informovány o přínosu geografie a počítačového zpracování geografických dat. Společnost, do této iniciativy vstupuje z pozice národního koordinátora jednotlivých akcí. Těch se v ČR v roce 2013 uskutečnilo 25 a celkový počet účastníků byl v řádech tisíců. Největší národní akcí byly opět Dny GIS v Liberci, na kterých spolupracovala řada organizací (Liberecký kraj, Technická univerzita Liberec, HZS Libereckého kraje, Gymnázium F. X. Šaldy, Střední odborná škola Liberec a Dětská televize Liberec). 9/ 22

10 , IČ , Podpora neziskového sektoru Přestože je činnost nevládních neziskových organizací velmi důležitá, potýkají se často s omezeným rozpočtem. Ve snaze podpořit jejich práci připravila společnost, speciální cenovou nabídku softwaru Esri. Tento krok se setkal s velmi pozitivní odezvou a takto zvýhodněný software si již pořídilo 18 neziskových organizací. Nabídka softwaru pro domácí použití Za účelem zpřístupnění profesionálních nástrojů GIS také širší veřejnosti připravily společnosti Esri a, speciální nabídku software pro domácí použití. Za předpokladu nekomerčního využití je tak možné získat produkt ArcGIS for Desktop včetně vybraných nadstaveb za velmi výhodných podmínek. Knihovny publikací Společnost vede dvě knihovny. Knihovnu odborných publikací a Knihovnu pro školy. Obě výše zmíněné knihovny čítají celkem 253 titulů a 75 bakalářských a diplomových prací. V roce 2013 byla Knihovna odborných publikací rozšířena o třináct nových knih, za všechny jmenujme např. Enabling Comprehensive Situational Awareness, Making Spatial Decisions Using GIS and Remote Sensing, Python Scripting for ArcGIS, nebo The GIS Guide for Elected Officials. 10/ 22

11 , IČ , Spolupráce s IT firmami a partnery Vzhledem ke stále intenzivnější a hlubší integraci GIS do komplexních (podnikových) informačních systémů je úzká spolupráce s dalšími IT firmami a partnery velmi důležitá. Vedle spolupráce s významnými systémovými integrátory je podstatnou součástí firemní politiky také podpora partnerů. Do programů Esri Partner Network je v České republice zapojeno celkem 11 organizací, z nichž každá se specializuje na určitou problematiku, resp. část trhu. Takto široké portfolio nabízených služeb zaručuje klientům jistotu kvalitního a profesionálního řešení jejich požadavků. Zajištění specifických požadavků některých segmentů (např. správa inženýrských sítí, logistika, business intelligence, telekomunikace, ) je řešeno ve spolupráci s řadou českých i zahraničních partnerů. 11/ 22

12 , IČ , Pracovní kolektiv Stabilní a odborně i morálně kvalitní pracovní tým je základním stavebním kamenem, na kterém lze budovat další úspěšný rozvoj společnosti. V oblasti informačních technologií je důležitá vzdělanostní struktura pracovního kolektivu; počet pracovníků s vysokoškolským vzděláním tvoří 78 %. V kolektivu je několik kolegů s vědeckou hodností Ph.D. (resp. CSc.). Doplňování pracovního kolektivu a prohlubování jeho kvalifikace patří mezi trvalé priority vedení společnosti. Jedním z důležitých motivačních faktorů je postupné zvyšování kvalifikace formou školení. Pro stabilizaci pracovního kolektivu společnost nabízí svým zaměstnancům týden dovolené navíc, příspěvky na stravování a příspěvky na důchodové a životní pojištění. 12/ 22

13 , IČ , Hlavní události roku 2013 Vývoj obchodu Společnost dosáhla v roce 2013 obratu téměř totožného jako v roce To lze považovat za úspěch, neboť podmínky na trhu IT zejména ve veřejné správě ČR jsou obtížné a mají spíše zhoršující se tendenci. Zatímco v roce 2012 se zdálo, že si veřejná správa uvědomuje význam geografických informačních systémů pro své efektivní fungování, v roce 2013 proti této tendenci stálo množství byrokratických překážek, které ve svém důsledku velmi negativně ovlivňují nasazení GIS ve veřejné správě, a tím i obchodu společnosti ARCDATA PRAHA. Naštěstí se podařilo výpadek z veřejné správy nahradit v jiných oblastech trhu. Konference GIS Esri v ČR Mezi nejvýznamnější akce patřila Konference GIS Esri v ČR, které se opět zúčastnilo na 800 návštěvníků. Konference tak potvrdila roli významné akce v rámci uživatelské komunity i tuzemské odborné scény GIS. Profesionální organizace konference a s ní spojená jednání s představiteli veřejné správy ČR i dalších segmentů trhu upevnila postavení, jako stabilního distributora v očích Esri i zákazníků. Student GIS Projekt Tato soutěž bakalářských a diplomových prací získala za deset let své existence velké renomé nejen mezi studenty a vysokoškolskými pedagogy, ale také mezi potenciálními zaměstnavateli. Účast a umístění se v této přehlídce kvalitních projektů totiž vypovídá jak o vysokých odborných, tak i prezentačních schopnostech daného absolventa. Soutěžní konference Student GIS Projekt je tedy přínosná jak pro vzdělávací, tak pro komerční sektor. 13/ 22

14 , IČ , Uživatelé, reference V průběhu dvaadvacetiletého působení společnosti, na českém trhu se jí podařilo získat klienty z takřka všech odvětví lidské činnosti. Jako výhradní distributor GIS Esri společnost disponuje množstvím referencí ve veřejné správě (ministerstva, kraje, města, obce) a celé řadě dalších soukromých i státních organizací. Z významných podnikových řešení lze jmenovat především správce inženýrských sítí. Následující výčet obsahuje pouze vybrané reference. Graf 3: Podíly jednotlivých odvětví trhu na nově prodaném softwaru v roce 2013 Veřejná správa Ministerstva Ministerstvo obrany Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Ministerstvo životního prostředí ČR Ministerstvo vnitra 14/ 22

15 , IČ , Krajské úřady Software Esri si jako jednotící platformu zvolilo všech 14 krajských úřadů. Magistráty významných měst, městské a obecní úřady Při výkonu veřejné správy software Esri využívá 18 statutárních měst a na 120 obcí s rozšířenou působností. V následujícím výčtu jsou uvedeny pouze nejvýznamnější reference. Magistrát hl. m. Prahy Magistrát města Brno Magistrát města Karlovy Vary Magistrát města Jihlava Magistrát města Opava Magistrát města Ostrava Magistrát města Ústí nad Labem Magistrát města Olomouc Magistrát města Přerov Magistrát města Most Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dobříš Městský úřad Jindřichův Hradec Městský úřad Nový Bydžov Městský úřad Semily Městský úřad Tábor Městský úřad Třebíč Městský úřad Vsetín Městský úřad Třeboň Další centrální instituce Český statistický úřad Národní památkový ústav Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zeměměřický úřad 15/ 22

16 , IČ , Záchranné systémy a Policie ČR Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a HZS všech krajů Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy IBC Moravskoslezského kraje Institut ochrany obyvatelstva Policejní prezidium České republiky Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Přírodní zdroje a životní prostředí Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Česká geologická služba Český hydrometeorologický úřad CENIA, česká informační agentura životního prostředí EVERNIA s.r.o. Hydroprojekt CZ Pozemkový fond ČR Povodí Ohře Povodí Moravy Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) Státní zemědělský intervenční fond UNIGEO, a.s. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Zemědělská vodohospodářská správa Správy CHKO a národní parky Telekomunikace Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Vodafone Czech Republic a.s. T-Systems Czech Republic a.s. 16/ 22

17 , IČ , Správa inženýrských sítí ČEZ, a.s. Dalkia Česká republika Energetický regulační úřad Havířovská teplárenská společnost, a. s. Jaderná elektrárna Temelín MERO ČR, a.s. Moravská vodárenská, a.s. OKD, a.s. Pražská energetika, a.s. Pražská plynárenská, a.s. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Pražská vodohospodářská společnost, a.s. Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vzdělávaní Školství Česká zemědělská univerzita v Praze České vysoké učení technické v Praze Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Masarykova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Ostravská univerzita Univerzita J. E. Purkyně Univerzita Karlova Univerzita obrany Univerzita Palackého v Olomouci Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vysoké učení technické v Brně 17/ 22

18 , IČ , Západočeská univerzita v Plzni Věda a výzkum Archeologický ústav AV ČR, v.v.i. Botanický ústav AV ČR, v.v.i. Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Muzejnictví Moravské zemské muzeum Muzeum města Brna Východočeské muzeum v Pardubicích Západočeské muzeum v Plzni Doprava Česká distribuční, a.s. ICOM Transport Ředitelství silnic a dálnic ČR Státní plavební správa Obrana Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad v Dobrušce Pracoviště analýzy terénu Velitelství logistiky 18/ 22

19 , IČ , Zdravotnictví Český inspektorát lázní Státní ústav radiační ochrany Státní zdravotní ústav Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Kartografie Kartografie Praha, a.s. PICODAS Praha, spol. s r. o. Zeměměřický úřad Business Intelligence Aon Benfield Praha, a.s. ČSOB Pojišťovna, a.s. RPG RE Management, s.r.o. Neziskový sektor Člověk v tísni, o.p.s. ČSOP SALAMANDR DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie Centaurea - Sdružení pro monitoring a management krajiny IURS - Institut pro udržitelný rozvoj sídel o.s. KRAJINAK, o.s. Pulsatilla o.s. Společnost pro obnovu vesnice a malého města ZO ČSOP Naučné stezky ČR 19/ 22

20 , IČ , Hlavní cíle pro rok 2014 Cílem vedení firmy je vytvářet společnost, ve které budou její zaměstnanci rádi pracovat a na kterou se její zákazníci budou s důvěrou obracet. Mezi priority společnosti patří: Nadále pokračovat v dosavadním úspěšném vývoji společnosti. Rozvoj partnerských vztahů se zákazníky a obchodními partnery. Podpora zaměstnanců zejména zvyšováním jejich kvalifikace a zlepšování personální práce. Zvýšení podílu objemu konzultačních a dalších služeb na celkovém obratu společnosti. Doplnění interního informačního systému o aplikace využívající cloudové služby. Obměna počítačové a komunikačního infrastruktury a její povýšení na kvalitativně vyšší úroveň. Organizace Konference GIS Esri v ČR na vysoké odborné i společenské úrovni. 20/ 22

21 , IČ , Analýza ekonomické a finanční činnosti Na základě uzavřené smlouvy č. 255/2009 o poskytování auditorských služeb byla roční závěrka za rok 2013 ověřena nezávislou auditorskou společností SAUL AUDIT, s.r.o., s osvědčením číslo 490. Roční závěrka byla doporučena ke schválení bez výhrad a je v plném rozsahu přiložena v příloze. Společnost je stabilní, poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům je 69 %, 11% tvoří cizí zdroje (krátkodobé závazky). Ke krytí krátkodobých závazků má společnost dostatek rychle likvidních oběžných prostředků, tzn., že okamžitá likvidita (solventnost) je dobrá. Celková částka aktiv je tvořena z 89 % oběžnými aktivy, oběžná aktiva jsou z 93 % tvořena finančním majetkem. Společnost nemá úvěry ani žádné pomaluobrátkové zásoby Aktiva Čistý obrat Vlastní kapitál Tržby (602 a 604) Průměrný počet zaměstnanců Zisk celkem před zdaněním Zisk po zdanění Rentabilita celkového kapitálu ROA 0,09 0,09 0,07 Rentabilita vlastního kapitálu ROE 0,12 0,13 0,09 Ziskovost tržeb 0,14 0,16 0,12 Tabulka 1: Meziroční porovnání rentability za r. 2011, 2012 a / 22

22 , IČ , Doplňující informace dle 21 odst. 2 zákona 563/1991 Sb. Rozhodující skutečnosti, které nastaly po konci rozvahového dne Žádné skutečnosti ani události, které by ovlivnily údaje uvedené ve výroční zprávě, po konci rozvahového dne nenastaly. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoji V této oblasti je, aktivní jednak ve smyslu vývoje vlastního software (aplikační nadstavby a uživatelská přizpůsobení pro software Esri) a jednak úzkou formou spolupráce s řadou vysokých škol, na kterých výzkum a vývoj nad softwarovými produkty Esri probíhá. V období let se společnost, dále zapojila do řešitelského týmu výzkumného úkolu Analytická podpora mapování rizik, jehož zadavatelem je Ministerstvo vnitra České republiky. Aktivity v oblasti ochrany životného prostředí Společnost je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK F a plní tak povinnost podle zákona č. 477/2001 Sb. o obalech a zároveň je zapsána do Seznamu výrobců elektrozařízení pod číslem výrobce 01533/07-ECZ podle 37i odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Environmentální politika společnosti znamená nejen dodržování platných legislativních norem, ale i zohlednění ekologického hlediska při posuzování nákupů, investic a obecně při všech rozhodnutích s možným dopadem na životní prostředí. Při vyřazení majetku je dbáno na jeho ekologickou likvidaci prostřednictvím firem, které k tomu mají potřebná oprávnění. Společnost nemá organizační složku v zahraničí. Jako níže podepsaný jednatel společnosti, prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti nebyly vynechány. V Praze dne Ing. Petr Seidl, CSc. jednatel 22/ 22

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 , Hybernská 24/1009, 110 00 Praha 1 IČ: 14889749, Výroční zpráva za rok 2015 březen 2016 , IČ 14889749, Úvod Předkládaná výroční zpráva je zpracována v souladu s ustanovením 21 Zákona o účetnictví č. 563/1991

Více

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 O B S A H SLOVO jednatele... 3 Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 ZPRÁVA AUDITORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Více

Pracovní místa. Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna Klasifikace platovými třídami

Pracovní místa. Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna Klasifikace platovými třídami Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna 2016 Pracovní místa míst vedoucích M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 304 Úřad

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Genisoft, a.s. za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA Genisoft, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Genisoft, a.s. za rok 2012 Strana 1 (celkem 21) 1. OBSAH 1. Obsah 2 2. Úvodní slovo předsedy představenstva 3 3. Základní identifikační údaje o společnosti.. 4. Organizační členění akciové

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Za hospodářský rok 2006 (období od 01.09.2006 do 31.8.2007) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 31.3.2008 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti...

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... 4 Výroční zpráva povinné náležitosti ústav... 6 Výroční zpráva za rok

Více

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s.

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Informační služby energetika, a.s. U Plynárny 500, 141 00 Praha 4 tel.: 267 17 29 03, fax: 267 17 49 03 e-mail: ise@ise.cz Obsah 1. Základní

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec)

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec) Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec) Počet přihlášení do Web of Science...2 Počet zadaných dotazů ve Web of Science...3 Počet přihlášení do

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU NA ROK 2014 ŘÍJEN 2013 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2014 14/01 Majetek a peněžní

Více

Výroční zpráva 2009 společnosti Informační služby energetika, a.s.

Výroční zpráva 2009 společnosti Informační služby energetika, a.s. Výroční zpráva 2009 společnosti Informační služby energetika, a.s. Informační služby energetika, a.s. U Plynárny 500, 141 00 Praha 4 tel.: 267 17 29 03, fax: 267 17 49 03 e-mail: ise@ise.cz Obsah 1. Základní

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

T-MAPY spol. s r.o. Dáváme informacím prostor

T-MAPY spol. s r.o. Dáváme informacím prostor T-MAPY spol. s r.o. Dáváme informacím prostor 16. 11. 2011 = světový den GIS V tento den specialisté na geografické informační systémy (GIS) představují tyto technologie široké veřejnosti Letos v ČR zapojeno

Více

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VE VEŘEJNÉM VÝZKUMU V ČÍSLECH Karel Eliáš Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách, Praha 0. Duben 0 Na padesátém, 00 Praha 0 czso.cz / Patentová

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Obsah. Organizačně správní institut, o.p.s., Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 017 07 060

Obsah. Organizačně správní institut, o.p.s., Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 017 07 060 Výroční zpráva společnosti Organizačně správní institut, o.p.s. 2013 Organizačně správní institut, o.p.s., Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 017 07 060 Obsah 1 Úvodní slovo ředitele společnosti...3 2 Informace

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

7. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014

7. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014 Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti 415 7. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014 schválený Kolegiem NKÚ usnesením č. 9/XVII/2013 na XVII. zasedání dne 14. října 2013 Číslo kontrolní akce: 14/01 Majetek

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R (2011) REGISTROVANÍ ČTENÁŘI/STUDENTI

Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R (2011) REGISTROVANÍ ČTENÁŘI/STUDENTI Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R. () INSTITUCE/KNIHOVNY ČTENÁŘI/STUDENTI Z REGISTROVANÝCH VŠ 369 245 22 710 Odborné 63 821 7 983 Krajské 350 215 17 505 Muzea

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

ISSS 2006. Přínosy GIS. GEPRO pro veřejnou správu v ČR. Vojtěch Zvěřina

ISSS 2006. Přínosy GIS. GEPRO pro veřejnou správu v ČR. Vojtěch Zvěřina ISSS 2006 Přínosy GIS řešení firmy GEPRO pro veřejnou správu v ČR Vojtěch Zvěřina GIS nástroj laika i specialisty Geografický informační systém je nástrojem, který je schopen poskytnout správné informace

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Přehled knihoven a databází

Přehled knihoven a databází rok 2013 FTE počet registrovanýc h uživatelů / studentů 2013 (1.8.-31.12) Academic Search Complete Business Source Complete Environment Complete SocIndex with FullText 2013 (1.9.-31.12.) 2013 (1.8.-31.12.)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002)

VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002) VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002) 1. ÚVODNÍ ČÁST 1.1. Identifikační údaje společnosti Obchodní jméno: CZECH TOBACCO CORPORATION a.s. Právní subjektivita: akciová společnost Výpis z obchodního rejstříku: společnost

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Divize společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Divize společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015 Česká konference rektorů 3. prosince 2015 Hlavní témata jednání Role vysokých škol ve společnosti Financování veřejných vysokých škol Srovnání českého vysokého školství s mezinárodním prostředím Vědecká

Více

Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT

Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT 9. Výsledky průzkumu č. 9 AMSP ČR Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT Cílem výzkumu je Zjistit situaci ve vymezeném firemním segmentu co se týče výdajů na firemní IT, současné

Více

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011)

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Jana Kouřilová, Jana Folková Katedra regionálních studií,

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007 Celkový přehled využití WEB OF SCIENCE a JOURNAL CITATION REPORTS...2 Počet přihlášení do WEB OF SCIENCE...3 Počet zadaných

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006 Celkový přehled využití WEB OF SCIENCE a JOURNAL CITATION REPORTS...2 Počet přihlášení do WEB OF SCIENCE...3 Počet zadaných

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Výroční zpráva Česká rozvojová agentura o.p.s.

Výroční zpráva Česká rozvojová agentura o.p.s. 2007 Výroční zpráva Česká rozvojová agentura o.p.s. Zdeněk Ertl Česká rozvojová agentura o.p.s. 8.9.2007 Česká rozvojová agentura o.p.s. 2007 výroční zpráva Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název RUBELIT, s.r.o. IČ 49969277 DIČ CZ49969277 datum vzniku 07.01.1994 základní kapitál 560 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 07.03.1994 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU ÚRS PRAHA, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 MONITORING STAVEBNÍHO TRHU Veřejné stavební zakázky I. pololetí 2010 Červenec 2010 1 OBSAH ÚVOD ČERVEN 2010 I. POLOLETÍ 2010

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za III. čtvrtletí roku 214 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Oddělení pomoci z ESF při odboru vysokých škol přijalo v rámci 1. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Vážení obchodní partneři a přátelé,

Vážení obchodní partneři a přátelé, 1 Vážení obchodní partneři a přátelé, každý rok života, ať už firmy nebo jednotlivce, je v něčem významný. Uplynulý rok byl ovšem zcela zásadní, co se týče budoucího vývoje a fungování skupiny společností

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ OBECNÍ ÚŘAD PŘÍŠOVICE Tel:485 177 025, 482 728 014-5 e-mail: prisovice @iol.cz www.prisovice.cz Dle rozdělovníku NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / TELEFON PŘÍŠOVICE 3/2011/OÚ/ALí/327 Lízner / 485177025 6.1.2011 OZNÁMENÍ

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

13. konference uživatelů geografických informačních systémů ESRI a Leica Geosystems v České republice PROGRAM

13. konference uživatelů geografických informačních systémů ESRI a Leica Geosystems v České republice PROGRAM 13. konference uživatelů geografických informačních systémů ESRI a Leica Geosystems v České republice PROGRAM 4. 5. listopadu 2004 Kongresové centrum Praha čtvrtek 4.11. J I Ž N Í S Á L 10.00 Úvodní informace

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Pravidla. poskytování služby standardní technické podpory

Pravidla. poskytování služby standardní technické podpory Přehled kapitol I. Úvodní informace II. III. Pravidla poskytování služby standardní technické podpory Systémová podpora (maintenance) Technická podpora (hot line service) IV. Vymezení rozsahu služeb technické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Společnost ARCDATA PRAHA. Co je GIS? Kde se GIS použ. Software ArcGIS. Licence pro školy. Kde zí. získat data, informace a ná. Uká

Společnost ARCDATA PRAHA. Co je GIS? Kde se GIS použ. Software ArcGIS. Licence pro školy. Kde zí. získat data, informace a ná. Uká ARCDATA PRAHA, s.r.o. Jakub Jirá Jirásek 1 2 Společ Společnost ARCDATA PRAHA Co je GIS? Kde se GIS použ používá? Software ArcGIS Licence pro školy Kde zí získat data, informace a ná náměty? Uká Ukázka

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

DATASOFT, spol. s r.o. CZ CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

DATASOFT, spol. s r.o. CZ CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název DATASOFT, spol. s r.o. IČ 47310405 DIČ CZ47310405 datum vzniku 23.11.1992 základní kapitál 153 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.01.1993 nespolehlivý plátce

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Přístup k řízení GIS jako součásti Enterprise Architecture

Přístup k řízení GIS jako součásti Enterprise Architecture Přístup k řízení GIS jako součásti Enterprise Architecture Tomáš Hrabík, ICZ a. s. Konference Internet ve státní správě a samosprávě 5.4.2016 ALDIS, Hradec Králové Motivace Stupňující se požadavky na standardizaci

Více

11. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2012

11. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2012 Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti 367 11. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2012 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 4/XVII/2011 na XVII. zasedání, konaném dne 24. 10. 2011 Číslo kontrolní akce: 12/01

Více

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo dne 3. dubna 2009 přijímání projektových žádostí do Operačního programu

Více

Vizualizace dat, metadat a trendu pro podporu rozhodování o datech. S daty o datech

Vizualizace dat, metadat a trendu pro podporu rozhodování o datech. S daty o datech Vizualizace dat, metadat a trendu pro podporu rozhodování o datech S daty o datech Půvab otevřených zdrojů Modelový příklad práce s otevřenými zdroji Nástroje Vytáhnout Python (OWSlib, ElementTree, Math)

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster. IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz Nabídka služeb společnosti KP projekt s.r.o. Provozovna: Jírovcova 1, 370 01 Č. Budějovice, Sídlo: Purkyňova 4/777, 370 01 České Budějovice, Tel./fax.: 387 313 689, Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

3 Zapojení odborníků z praxe při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů.

3 Zapojení odborníků z praxe při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů. Výzva č. 29, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání V oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání byla výzva s pořadovým číslem 29 pro příjem projektových žádostí ostatních (IPo) vyhlášena 15. března

Více

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Pavla Štěpánková Praha, 16. 10. 2014 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111, Pobočka

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více