Výroční zpráva o hospodaření společnosti za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o hospodaření společnosti za rok 2013"

Transkript

1 , Hybernská 24/1009, Praha 1 IČ: , Výroční zpráva o hospodaření společnosti za rok 2013 březen 2014

2 , IČ , Úvod Předkládaná výroční zpráva je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví v platném znění. Rozvahovým dnem je Hodnotové ukazatele jsou vykázány v tisících Kč. Obsah Základní údaje o společnosti Profil společnosti Analýza činnosti společnosti za uplynulé období Podpora vzdělanosti v oboru GIS Spolupráce s IT firmami a partnery Pracovní kolektiv Hlavní události roku 2013 Uživatelé, reference Hlavní cíle pro rok 2014 Analýza ekonomické a finanční činnosti Doplňující informace dle 21 odst. 2 zákona 563/1991 Sb. Přílohy výroční zprávy Rozvaha v plném rozsahu k rozvahovému dni Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k rozvahovému dni Příloha k účetní závěrce roku 2013 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Výrok auditora o ověření účetní závěrky, o ověření zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o ověření výroční zprávy 2/ 22

3 , IČ , Základní údaje o společnosti Název společnosti: Sídlo společnosti: Právní forma: Hybernská 24/1009, Praha 1 Nové Město společnost s ručením omezeným IČ: DIČ: CZ Založení společnosti: Zápis u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 668 Základní kapitál: Kč 510 tis. Předmět činnosti Výkon zeměměřických činností Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti Poskytování softwaru, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Velkoobchod a maloobchod Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí Statutární orgán (jednatel) Ing. Petr Seidl, CSc. Společníci Ing. Petr Seidl, CSc. 3/ 22

4 , IČ , Profil společnosti Společnost vznikla v roce 1990 a byla založena skupinou počítačových specialistů na geografické informační systémy (GIS). Jejich cílem bylo přivést na český trh nejlepší technologie z oblasti GIS a poskytnout české uživatelské obci kompletní portfolio produktů a služeb na profesionální úrovni., je dodavatelem řešení od předních světov;ých firem zaměřených na správu, analýzu a vizuální reprezentaci komplexních informací vztahujících se k území. Jedná se o produkty společností Esri, Exelis Visual Information Solution (Exelis VIS), Telvent a LizardTech. Společnost Esri (www.esri.com) je největším světovým výrobcem softwaru pro geografické informační systémy. Vznikla před více než čtyřiceti lety a jako první na světě uvedla na trh technologie GIS. Podle hodnocení renomovaných firem zabývajících se průzkumem trhu (např. Arc Advisory Group; si stále udržuje významný náskok před ostatními výrobci těchto technologií. Stejně tak v analytických studiích společnosti Gartner, Inc., zaměřených na využití GIS v oblasti inženýrských sítí a energetiky (MarketScope for Energy and Utility Geographic Information Systems), získává GIS Esri opakovaně nejvyšší možné ohodnocení Strong Positive. Doplňkovou službou, je prodej družicových dat dodávaných společnostmi Spot Image (družice SPOT, Pléiades, Formosat, Kompsat) a e-geos (družice Landsat, ERS, Envisat, QuickBird, WorldView-1, WorldView-2, OrbView, IKONOS, Geoeye-1)., dále zprostředkovává data ze senzorů Aster a Hyperion. V poskytování technologií GIS zaujímá, na trhu v ČR významné postavení. Zejména pak v oblastech veřejné správy, obrany, záchranných systémů, krizového a operačního řízení, správy inženýrských sítí, ochrany životního prostředí, územního plánování, dopravy, školství a mnoha dalších. Vedle prodeje softwaru a dat se, zaměřuje také na poskytování oficiálních školení a profesionálních konzultačních a implementačních služeb. Skutečnosti ovlivňující dosavadní úspěšný vývoj společnosti Vysoce kvalitní odborný kolektiv, který poskytuje služby na profesionální úrovni a který dbá na dobré jméno firmy. Úzká vazba na společnost Esri, která má vedoucí postavení na světovém trhu s geografickými informačními systémy. Obchodní politika orientovaná na dlouhodobou spolupráci se zákazníkem, serióznost a odpovědnost vůči klientům. Konzervativní výdajová a investiční politika. Orientace firemní politiky na budoucnost, nikoliv pouze na okamžitý zisk. 4/ 22

5 , IČ , Analýza činnosti společnosti za uplynulé období Strategie společnosti Dlouhodobý a trvalý rozvoj společnosti je možný pouze za předpokladu spokojenosti jejích zákazníků. Požadavky a očekávání ze strany uživatelů se ale v průběhu času mění a je zapotřebí na ně dynamicky reagovat. Všech cílů společnosti je dosahováno v souladu s firemní kulturou, která dbá na vysokou odbornost, dodržování etických principů a nekorupční jednání. Obchod a marketing, je primárně obchodní společností. Hlavním obsahem její činnosti je tudíž distribuce geografických informačních systémů a následná podpora uživatelů. Mezi hlavní cíle obchodní politiky společnosti patří nejen další rozšiřování počtu zákazníků, ale také udržení zákazníků stávajících. To je možné pouze za předpokladu jejich spokojenosti s kvalitou dodávaného softwaru a služeb. Druhou podmínkou jejich spokojenosti je vhodně navržené portfolio produktů, které pokrývá současné potřeby, ale zároveň nabízí i prostor pro budoucí rozvoj. Na splnění těchto podmínek je orientována veškerá snaha nejen obchodního a marketingového oddělení, ale i celého pracovního kolektivu. Důležitou součástí obchodní a marketingové činnosti je tedy dostatečně a kvalitně informovat stávající i potenciální zákazníky o nabízených produktech a službách, k čemuž společnost využívá řadu komunikačních kanálů. Webové stránky Nejrozsáhlejším a zároveň nejaktuálnějším médiem jsou webové stránky, které jsou průběžně rozšiřovány o nové sekce a na kterých jsou pravidelně publikovány technologické novinky a další aktuální informace o zajímavostech ze světa GIS. Za rok 2013 tak bylo uveřejněno více než 70 aktualit. Redakční systém webových stránek dále umožňuje pravidelné rozesílání digitálního zpravodaje. Využívání nových komunikačních prostředků Ve snaze nabídnout klientům co nejpohodlnější přístup k informacím komunikuje společnost, také prostřednictvím sociální sítě Facebook a udržuje i firemní kanál na portálu YouTube. Zde jsou průběžně uveřejňovány návody pro práci se software ArcGIS či záznamy z pořádaných akcí a konferencí. O divácké atraktivitě zde publikovaných videí svědčí zejména počet jejich zhlédnutí, který za rok 2013 dosáhl bez mála čtyř tisíc. 5/ 22

6 , IČ , Časopis ArcRevue Tradiční součástí podpory uživatelů softwaru firem Esri a Exelis VIS v České republice je i čtvrtletník ArcRevue, který je v současnosti také jediným českým tištěným periodikem soustavně se zabývajícím geoinformatikou. Na jeho stránkách mohou čtenáři získat více informací o novinkách v softwaru, inspirovat se příspěvky jiných uživatelů, využít tipy a triky pro práci s jednotlivými produkty či se dozvědět o připravovaných akcích. Časopis vychází v nákladu 1500 kusů a jeho digitální verze je dostupná i na webových stránkách společnosti. V roce 2013 proběhla významná změna vzhledu časopisu, která s sebou vedle nového designu přinesla i obsahové rozšíření časopisu. Konzultační a implementační služby Vedle hlavního předmětu podnikatelské činnosti, tj. poskytování softwaru, se stále více rozvíjí činnost oddělení konzultačních a implementačních služeb. V působnosti tohoto oddělení jsou především odborné konzultace, návrhy a audity systémové architektury či datových modelů nebo systémová integrace GIS komponent do rozsáhlých podnikových řešení. Velkou část jejich činnosti tvoří rovněž vývoj vlastních webových a mobilních aplikací nad technologiemi ArcGIS for Server a ArcGIS Online. Při realizaci konzultačních a implementačních služeb se společnost dlouhodobě orientuje především na veřejnou správu, správce inženýrských sítí a krizové a operační řízení. Školení uživatelů Produktová řada ArcGIS pokrývá kompletní škálu GIS softwaru (od mobilních přes desktopové až po serverové a cloud aplikace). Využití úplného potenciálu takto rozsáhlého portfolia produktů proto vyžaduje i odpovídající proškolenost uživatelů. Splnění této podmínky je zajištěno prostřednictvím specializovaných školení, jejichž nabídka je průběžně aktualizována a rozšiřována. Nabídka školení tak aktuálně čítá 19 kurzů, které probíhají v moderním školicím středisku, jež je vybaveno vlastním zázemím a disponuje moderní výpočetní technikou. Vzhledem k tomu, že je společnost, výhradním distributorem technologií Esri a ENVI v ČR, nabízí jako jediná v republice i oficiální školicí kurzy výrobců těchto softwarů. O jejich vysoké úrovni svědčí jak počet proškolených osob, tak i přísná kritéria na vlastní školitele, kteří vedle své odborné způsobilosti (technická certifikace Esri) musí prokázat i pedagogické schopnosti (mezinárodní certifikace CompTIA CTT+). Technická podpora uživatelů Spokojenost uživatelů je ovlivňována celou řadou kritérií. Jedná se zejména o kvalitu softwarových produktů, celkovou úroveň poskytovaných služeb a v neposlední řadě také technickou podporu. V roce 2013 opět došlo k mírnému nárůstu počtu technických dotazů. Při podrobnější analýze bylo 6/ 22

7 , IČ , zjištěno, že tento nárůst způsobilo takřka zdvojnásobení počtu dotazů v kapitole Ostatní SW, do které je zařazen jak nový produkt ArcGIS Online a tak i společností ARCATA PRAHA, s.r.o., vyvíjený nástroj VFR Import Tool, sloužící pro převod dat z Výměnného formátu RÚIAN (VFR) do geodatabáze systému ArcGIS. Díky tomu, že nástrojová sada VFR Import Tool řeší velmi důležitou oblast národních specifik v oblasti GIS, byl tento produkt obchodně velmi úspěšný. S rostoucím počtem uživatelů se pak (a to zejména v prvním roce používání) úměrně zvyšuje i počet dotazů na technickou podporu. Díky kvalitnímu personálnímu obsazení a dobré organizaci práce se však i v roce 2013 podařilo zachovat stav, kdy je více než polovina dotazů vyřešena ještě týž den. Vzhledem ke zkušenostem s řešením praktických otázek spolupracuje oddělení technické podpory také na konzultační a publikační činnosti firmy (konference, webové stránky, časopis ArcRevue, ). Graf 1: Vývoj počtu dotazů řešených oddělením technické podpory Lokalizace softwaru Všem klientům využívajícím systémovou a technickou podporu softwaru ArcGIS for Desktop, ArcGIS for Server, ArcPad, ArcFM, a ArcReader poskytuje společnost, také lokalizaci uživatelského prostředí do národního jazyka. Od roku 2013 je převod do českého jazyka nově zajišťován i pro produkty ArcGIS Online, Collector for ArcGIS a Operations Dashboard. 7/ 22

8 , IČ , Podpora vzdělanosti v oboru GIS Společnost, se rovněž dlouhodobě věnuje problematice celoživotního vzdělávání v oblasti GIS. Vedle již zmíněné nabídky školení poskytuje široké odborné veřejnosti řadu příležitostí ke zvyšování odborné kvalifikace a získávání aktuálních informací. Konference GIS Esri v ČR Konference geografických informačních systémů Esri v České republice je svojí návštěvností největším oborovým setkáním na území republiky. Trvalý zájem ze strany uživatelů je vysvětlitelný nejen vysokou odbornou a společenskou úrovní konference, ale také zvýšeným zájmem o GIS ze strany trhu, kde mezi uživatele Esri na území republiky patří velká část veřejné správy (krajské úřady, ministerstva, města a obce, Armáda ČR, ZÚ, ČSÚ), ale také telekomunikace, energetika a privátní sektor. V roce 2013 zde mimo jiné proběhlo i setkání zástupců realizačního týmu projektu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 GeoInfoStrategie s odbornou veřejností. Realizační a zpracovatelský tým tak využil možnost představit výsledky své práce na největším oborovém setkání v České republice Graf 2: Vývoj počtu registrovaných účastníků na Konferenci GIS Esri v ČR Při zachování stejného počtu účastníků meziročně vzrostl počet zastoupených organizací o 6 %. Z uvedeného zjištění vyplývá, že i přes stále trvající úsporná opatření, která společnostem brání vysílat na konference takové množství zástupců, jako tomu bylo v minulých letech, roste celkový počet organizací využívajících při své práci geografické informační systémy. 8/ 22

9 , IČ , Spolupráce se školami a univerzitami Spolupráce se školami a univerzitami je významnou kapitolou v oblasti podpory vzdělanosti, kterou společnost vykonává. Devět z českých univerzit dokonce využívá neomezenou licenci softwaru Esri, tzv. SiteLicense. Úzká komunikace samozřejmě neprobíhá pouze s těmito devíti univerzitami; mezi naše uživatele se řadí celkem 26 českých univerzit a vysokých škol. Našimi hlavními aktivitami jsou především konzultace témat bakalářských a diplomových prací, podpora nadaných studentů nebo aktivní účast na studentských soutěžích, jako je např. GISáček. V oblasti vzdělávání dále spolupracujeme s ústavy Akademie věd ČR a s řadou středních a základních škol. Pro studenty zpracovávající své absolventské práce v softwaru Esri a ENVI společnost pořádá vlastní soutěž nesoucí název Student GIS Projekt. V minulých osmi ročnících si tato akce získala mezi studenty a odbornou veřejností velmi dobré renomé a je jednou z mála příležitostí, kde absolventi mohou poměřit výsledky svojí práce. Jedná se o putovní konferenci, která se v roce 2013 konala ve spolupráci s Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně. Pro vzdělávací instituce a studenty společnost provozuje sekci webových stránek, která přináší mnoho zajímavých informací jako například přehled cenově zvýhodněných licencí, kalendář akcí či nabídku pracovních příležitostí. Mohou se zde rovněž inspirovat již realizovanými univerzitními projekty nebo se po vzoru Mendelovy univerzity v Brně zapojit do programu Esri Development Center (EDC), díky kterému univerzita získá speciální statut "Vývojového centra Esri" a vedle dalších výhod bude moci svým studentům nabídnout účast na zahraničních stážích nebo mezinárodních konferencích. Den GIS Cílem Dne GIS je především celosvětově popularizovat technologie geografických informačních systémů, které umožňují integrovat data z různých zdrojů, analyzovat je a tím přispívat k lepšímu poznání podmínek a souvislostí mezi jevy v území. Den GIS probíhá každoročně v listopadu ve firmách a školách po celém světě a díky němu jsou miliony dětí i dospělých informovány o přínosu geografie a počítačového zpracování geografických dat. Společnost, do této iniciativy vstupuje z pozice národního koordinátora jednotlivých akcí. Těch se v ČR v roce 2013 uskutečnilo 25 a celkový počet účastníků byl v řádech tisíců. Největší národní akcí byly opět Dny GIS v Liberci, na kterých spolupracovala řada organizací (Liberecký kraj, Technická univerzita Liberec, HZS Libereckého kraje, Gymnázium F. X. Šaldy, Střední odborná škola Liberec a Dětská televize Liberec). 9/ 22

10 , IČ , Podpora neziskového sektoru Přestože je činnost nevládních neziskových organizací velmi důležitá, potýkají se často s omezeným rozpočtem. Ve snaze podpořit jejich práci připravila společnost, speciální cenovou nabídku softwaru Esri. Tento krok se setkal s velmi pozitivní odezvou a takto zvýhodněný software si již pořídilo 18 neziskových organizací. Nabídka softwaru pro domácí použití Za účelem zpřístupnění profesionálních nástrojů GIS také širší veřejnosti připravily společnosti Esri a, speciální nabídku software pro domácí použití. Za předpokladu nekomerčního využití je tak možné získat produkt ArcGIS for Desktop včetně vybraných nadstaveb za velmi výhodných podmínek. Knihovny publikací Společnost vede dvě knihovny. Knihovnu odborných publikací a Knihovnu pro školy. Obě výše zmíněné knihovny čítají celkem 253 titulů a 75 bakalářských a diplomových prací. V roce 2013 byla Knihovna odborných publikací rozšířena o třináct nových knih, za všechny jmenujme např. Enabling Comprehensive Situational Awareness, Making Spatial Decisions Using GIS and Remote Sensing, Python Scripting for ArcGIS, nebo The GIS Guide for Elected Officials. 10/ 22

11 , IČ , Spolupráce s IT firmami a partnery Vzhledem ke stále intenzivnější a hlubší integraci GIS do komplexních (podnikových) informačních systémů je úzká spolupráce s dalšími IT firmami a partnery velmi důležitá. Vedle spolupráce s významnými systémovými integrátory je podstatnou součástí firemní politiky také podpora partnerů. Do programů Esri Partner Network je v České republice zapojeno celkem 11 organizací, z nichž každá se specializuje na určitou problematiku, resp. část trhu. Takto široké portfolio nabízených služeb zaručuje klientům jistotu kvalitního a profesionálního řešení jejich požadavků. Zajištění specifických požadavků některých segmentů (např. správa inženýrských sítí, logistika, business intelligence, telekomunikace, ) je řešeno ve spolupráci s řadou českých i zahraničních partnerů. 11/ 22

12 , IČ , Pracovní kolektiv Stabilní a odborně i morálně kvalitní pracovní tým je základním stavebním kamenem, na kterém lze budovat další úspěšný rozvoj společnosti. V oblasti informačních technologií je důležitá vzdělanostní struktura pracovního kolektivu; počet pracovníků s vysokoškolským vzděláním tvoří 78 %. V kolektivu je několik kolegů s vědeckou hodností Ph.D. (resp. CSc.). Doplňování pracovního kolektivu a prohlubování jeho kvalifikace patří mezi trvalé priority vedení společnosti. Jedním z důležitých motivačních faktorů je postupné zvyšování kvalifikace formou školení. Pro stabilizaci pracovního kolektivu společnost nabízí svým zaměstnancům týden dovolené navíc, příspěvky na stravování a příspěvky na důchodové a životní pojištění. 12/ 22

13 , IČ , Hlavní události roku 2013 Vývoj obchodu Společnost dosáhla v roce 2013 obratu téměř totožného jako v roce To lze považovat za úspěch, neboť podmínky na trhu IT zejména ve veřejné správě ČR jsou obtížné a mají spíše zhoršující se tendenci. Zatímco v roce 2012 se zdálo, že si veřejná správa uvědomuje význam geografických informačních systémů pro své efektivní fungování, v roce 2013 proti této tendenci stálo množství byrokratických překážek, které ve svém důsledku velmi negativně ovlivňují nasazení GIS ve veřejné správě, a tím i obchodu společnosti ARCDATA PRAHA. Naštěstí se podařilo výpadek z veřejné správy nahradit v jiných oblastech trhu. Konference GIS Esri v ČR Mezi nejvýznamnější akce patřila Konference GIS Esri v ČR, které se opět zúčastnilo na 800 návštěvníků. Konference tak potvrdila roli významné akce v rámci uživatelské komunity i tuzemské odborné scény GIS. Profesionální organizace konference a s ní spojená jednání s představiteli veřejné správy ČR i dalších segmentů trhu upevnila postavení, jako stabilního distributora v očích Esri i zákazníků. Student GIS Projekt Tato soutěž bakalářských a diplomových prací získala za deset let své existence velké renomé nejen mezi studenty a vysokoškolskými pedagogy, ale také mezi potenciálními zaměstnavateli. Účast a umístění se v této přehlídce kvalitních projektů totiž vypovídá jak o vysokých odborných, tak i prezentačních schopnostech daného absolventa. Soutěžní konference Student GIS Projekt je tedy přínosná jak pro vzdělávací, tak pro komerční sektor. 13/ 22

14 , IČ , Uživatelé, reference V průběhu dvaadvacetiletého působení společnosti, na českém trhu se jí podařilo získat klienty z takřka všech odvětví lidské činnosti. Jako výhradní distributor GIS Esri společnost disponuje množstvím referencí ve veřejné správě (ministerstva, kraje, města, obce) a celé řadě dalších soukromých i státních organizací. Z významných podnikových řešení lze jmenovat především správce inženýrských sítí. Následující výčet obsahuje pouze vybrané reference. Graf 3: Podíly jednotlivých odvětví trhu na nově prodaném softwaru v roce 2013 Veřejná správa Ministerstva Ministerstvo obrany Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Ministerstvo životního prostředí ČR Ministerstvo vnitra 14/ 22

15 , IČ , Krajské úřady Software Esri si jako jednotící platformu zvolilo všech 14 krajských úřadů. Magistráty významných měst, městské a obecní úřady Při výkonu veřejné správy software Esri využívá 18 statutárních měst a na 120 obcí s rozšířenou působností. V následujícím výčtu jsou uvedeny pouze nejvýznamnější reference. Magistrát hl. m. Prahy Magistrát města Brno Magistrát města Karlovy Vary Magistrát města Jihlava Magistrát města Opava Magistrát města Ostrava Magistrát města Ústí nad Labem Magistrát města Olomouc Magistrát města Přerov Magistrát města Most Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dobříš Městský úřad Jindřichův Hradec Městský úřad Nový Bydžov Městský úřad Semily Městský úřad Tábor Městský úřad Třebíč Městský úřad Vsetín Městský úřad Třeboň Další centrální instituce Český statistický úřad Národní památkový ústav Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zeměměřický úřad 15/ 22

16 , IČ , Záchranné systémy a Policie ČR Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a HZS všech krajů Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy IBC Moravskoslezského kraje Institut ochrany obyvatelstva Policejní prezidium České republiky Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Přírodní zdroje a životní prostředí Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Česká geologická služba Český hydrometeorologický úřad CENIA, česká informační agentura životního prostředí EVERNIA s.r.o. Hydroprojekt CZ Pozemkový fond ČR Povodí Ohře Povodí Moravy Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) Státní zemědělský intervenční fond UNIGEO, a.s. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Zemědělská vodohospodářská správa Správy CHKO a národní parky Telekomunikace Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Vodafone Czech Republic a.s. T-Systems Czech Republic a.s. 16/ 22

17 , IČ , Správa inženýrských sítí ČEZ, a.s. Dalkia Česká republika Energetický regulační úřad Havířovská teplárenská společnost, a. s. Jaderná elektrárna Temelín MERO ČR, a.s. Moravská vodárenská, a.s. OKD, a.s. Pražská energetika, a.s. Pražská plynárenská, a.s. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Pražská vodohospodářská společnost, a.s. Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vzdělávaní Školství Česká zemědělská univerzita v Praze České vysoké učení technické v Praze Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Masarykova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Ostravská univerzita Univerzita J. E. Purkyně Univerzita Karlova Univerzita obrany Univerzita Palackého v Olomouci Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vysoké učení technické v Brně 17/ 22

18 , IČ , Západočeská univerzita v Plzni Věda a výzkum Archeologický ústav AV ČR, v.v.i. Botanický ústav AV ČR, v.v.i. Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Muzejnictví Moravské zemské muzeum Muzeum města Brna Východočeské muzeum v Pardubicích Západočeské muzeum v Plzni Doprava Česká distribuční, a.s. ICOM Transport Ředitelství silnic a dálnic ČR Státní plavební správa Obrana Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad v Dobrušce Pracoviště analýzy terénu Velitelství logistiky 18/ 22

19 , IČ , Zdravotnictví Český inspektorát lázní Státní ústav radiační ochrany Státní zdravotní ústav Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Kartografie Kartografie Praha, a.s. PICODAS Praha, spol. s r. o. Zeměměřický úřad Business Intelligence Aon Benfield Praha, a.s. ČSOB Pojišťovna, a.s. RPG RE Management, s.r.o. Neziskový sektor Člověk v tísni, o.p.s. ČSOP SALAMANDR DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie Centaurea - Sdružení pro monitoring a management krajiny IURS - Institut pro udržitelný rozvoj sídel o.s. KRAJINAK, o.s. Pulsatilla o.s. Společnost pro obnovu vesnice a malého města ZO ČSOP Naučné stezky ČR 19/ 22

20 , IČ , Hlavní cíle pro rok 2014 Cílem vedení firmy je vytvářet společnost, ve které budou její zaměstnanci rádi pracovat a na kterou se její zákazníci budou s důvěrou obracet. Mezi priority společnosti patří: Nadále pokračovat v dosavadním úspěšném vývoji společnosti. Rozvoj partnerských vztahů se zákazníky a obchodními partnery. Podpora zaměstnanců zejména zvyšováním jejich kvalifikace a zlepšování personální práce. Zvýšení podílu objemu konzultačních a dalších služeb na celkovém obratu společnosti. Doplnění interního informačního systému o aplikace využívající cloudové služby. Obměna počítačové a komunikačního infrastruktury a její povýšení na kvalitativně vyšší úroveň. Organizace Konference GIS Esri v ČR na vysoké odborné i společenské úrovni. 20/ 22

21 , IČ , Analýza ekonomické a finanční činnosti Na základě uzavřené smlouvy č. 255/2009 o poskytování auditorských služeb byla roční závěrka za rok 2013 ověřena nezávislou auditorskou společností SAUL AUDIT, s.r.o., s osvědčením číslo 490. Roční závěrka byla doporučena ke schválení bez výhrad a je v plném rozsahu přiložena v příloze. Společnost je stabilní, poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům je 69 %, 11% tvoří cizí zdroje (krátkodobé závazky). Ke krytí krátkodobých závazků má společnost dostatek rychle likvidních oběžných prostředků, tzn., že okamžitá likvidita (solventnost) je dobrá. Celková částka aktiv je tvořena z 89 % oběžnými aktivy, oběžná aktiva jsou z 93 % tvořena finančním majetkem. Společnost nemá úvěry ani žádné pomaluobrátkové zásoby Aktiva Čistý obrat Vlastní kapitál Tržby (602 a 604) Průměrný počet zaměstnanců Zisk celkem před zdaněním Zisk po zdanění Rentabilita celkového kapitálu ROA 0,09 0,09 0,07 Rentabilita vlastního kapitálu ROE 0,12 0,13 0,09 Ziskovost tržeb 0,14 0,16 0,12 Tabulka 1: Meziroční porovnání rentability za r. 2011, 2012 a / 22

22 , IČ , Doplňující informace dle 21 odst. 2 zákona 563/1991 Sb. Rozhodující skutečnosti, které nastaly po konci rozvahového dne Žádné skutečnosti ani události, které by ovlivnily údaje uvedené ve výroční zprávě, po konci rozvahového dne nenastaly. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoji V této oblasti je, aktivní jednak ve smyslu vývoje vlastního software (aplikační nadstavby a uživatelská přizpůsobení pro software Esri) a jednak úzkou formou spolupráce s řadou vysokých škol, na kterých výzkum a vývoj nad softwarovými produkty Esri probíhá. V období let se společnost, dále zapojila do řešitelského týmu výzkumného úkolu Analytická podpora mapování rizik, jehož zadavatelem je Ministerstvo vnitra České republiky. Aktivity v oblasti ochrany životného prostředí Společnost je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK F a plní tak povinnost podle zákona č. 477/2001 Sb. o obalech a zároveň je zapsána do Seznamu výrobců elektrozařízení pod číslem výrobce 01533/07-ECZ podle 37i odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Environmentální politika společnosti znamená nejen dodržování platných legislativních norem, ale i zohlednění ekologického hlediska při posuzování nákupů, investic a obecně při všech rozhodnutích s možným dopadem na životní prostředí. Při vyřazení majetku je dbáno na jeho ekologickou likvidaci prostřednictvím firem, které k tomu mají potřebná oprávnění. Společnost nemá organizační složku v zahraničí. Jako níže podepsaný jednatel společnosti, prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti nebyly vynechány. V Praze dne Ing. Petr Seidl, CSc. jednatel 22/ 22

Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 1. ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 1. ARCDATA PRAHA, s.r.o. Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 1 ARCDATA PRAHA, s.r.o. Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 2 Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 3 Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 SKUPINA ČEZ 2 3 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy s ústředím v České

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cesta k zákazníkovi

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cesta k zákazníkovi VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Cesta k zákazníkovi Cesta k zákazníkovi Obsah 1. Úvodní slovo 7 2. Historie a současnost 11 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 14 2.2 Předmět podnikání

Více

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 PS Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2014 OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 VÝZNAMNÉ

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005 ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005 Opatření 3: Podpora účelného rozdělování zdrojů Daňové zákony S účinností od 1. ledna 2004 byl schválen zákon č. 438/2003 Sb., kterým

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. Žižkova 6, 370 01 České Budějovice SBORNÍK Z KONFERENCE

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR

16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR 16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR 4 20 07 o b s a h úvod Den v Liberci 2 téma 16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR 3 Ukázka vítězných posterů 6 Abstrakty přednášek uživatelů na

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

Umíme zúročit své úspěchy

Umíme zúročit své úspěchy Umíme zúročit své úspěchy Výroční finanční zpráva 212 Finanční poradenství pro Evropu Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 213...1 Orgány společnosti...13 Zpráva dozorčí rady...14 Výkazy dle IFRS...18

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

E.ON Česká republika, a.s.

E.ON Česká republika, a.s. E.ON Česká republika, a.s. Výroční zpráva 2005 E.ON budoucnost na dosah 2 Základní informace o společnosti E.ON Česká republika, a.s., (dále jen ECR) byla založena v roce 2004 dle českého právního řádu,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2011

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2011 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2011 Základní ekonomické údaje Vybrané ukazatele (v mil. Kč) 2011 2010 Změna 2011/2010 Hrubé předepsané pojistné 11 044 10 651 3,7 % Životní pojištění 3 736 3 621

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Factoring pro firmy Vybrané údaje o hospodaření Jednotka 2008 Obrat společnosti mil. Kč 17 259 Meziroční pokles obratu % -4,88 Zisk společnosti (po zdanění) tis.

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

na podporu začínajících podnikatelů na venkově

na podporu začínajících podnikatelů na venkově Metodika na podporu začínajících podnikatelů na venkově Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk Přerov, 2007; www.cpkp.cz Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím poskytování

Více

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz 1 Integrovaný plán rozvoje území byl vytvořen prostřednictvím prostředků Operačního programu Technická pomoc v rámci projektu Příprava integrované strategie pro Integrovaný plán rozvoje území, reg. č.

Více

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl Sborník projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve vědě a výzkumu CZ.1.07/2.3.00/09.0134 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání

Více