OKÉNKO BYSTŘECKÉ BYSTŘECKÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OKÉNKO BYSTŘECKÉ BYSTŘECKÉ"

Transkript

1 BYSTŘECKÉ OKÉNKO Vážení spoluobčané, přejeme Vám klidné a příjemné prožití svátků vánočních, v novém roce hodně zdraví, pohody, spokojenosti a úspěchů. redakční rada a obecní úřad VÝSTAVA Ve dnech se konala v naší obci v prostorách klubovny hasičů prodejní vánoční výstava,na které mohl prezentovat i prodat své výrobky kdokoliv ze zájemců. Výstava byla zahájena vernisáží v sobotu v 15 hod., jejíž hosté, k potěšení organizátorů,zaplnili skromné prostory klubovny k prasknutí. Pod vedením paní učitelky Mgr. Jitky Mikulové nám děti ze ZŠ Bystřec zazpívaly a připomněly,co nás během Adventu čeká, co znamenají v kalendáři jména Ondřej, Barbora, Lucie, Mikuláš. Hosté vernisáže se měli možnost občerstvit punčem, vínem, ochutnat napečené cukroví a věnečky a prohlédnout si dílka šikovných tvůrců. Ne vše bylo na prodej - svá díla i jen zapůjčili pan Jan Prokopec (ručně vyřezávaný betlém), pan František Pauk (řezbářství), paní Vlasta Hrdinová (výrobky z papíru), paní Jana Vašíčková (keramika), paní Miloslava Kubínová ( háčkování), paní Anna Berková (vyšívané ubrusy), Filip Vaníček (keramika, drátování, šperky), a také děti z kroužků ZŠ Bystřec - z kroužku drátování (vedoucí M. Vaníčková) a z kroužku šikovné ručičky (vedoucí L. Pouková). Petr a Jaroslava Jandejskovi zapůjčili formičky se vzory perníčků. Také obrázky dětí z MŠ Bystřec měly na výstavě své místo. V prodejní části výstavy si návštěvníci mohli vybírat z rozmanité škály šperků od několika autorek (M. Vaníčková, M. Vašíčková, B. Rollerová, L. Pouková, D. Matějková, T. Matějková), adventních věnců a svícnů (P. Vrběcká, B. Rollerová, M. Vaníčková, R. Matějková), obrázků (T. Matějková), perníkových chaloupek, perníkových adventních věnců a svícnů V dnešním čísle najdete: - rozhovor se starostou - z jednání obecního zastupitelstva - základní škola - mateřská škola - hasiči - myslivci - kultura - zdravotnictví - společenská kronika - různé či jen perníčků (P. Karnová, D. Jakešová), vánočních přáníček (P. Rollerová), drátovaných zvonečků, rybiček, stromečků (P. Rollerová, F. Vaníček), dřevěných stoliček a vyzouváků (M. Šimek), pedi-

2 gových ošatek, andělíčků, zvonečků, batikovaných šátků, keramiky, látkových tašek zdobených ubrouskovou technikou (vše L. Pouková). Dle ohlasu i prodeje byla letošní výstava úspěšná, návštěvníci přijeli i z okolních měst a obcí,často neskrývali nadšení a v několika připadech navštívili výstavu i opakovaně. Dovolte mi touto cestou poděkovat všem vystavovatelům, kteří se zbavili předsudků a obav ze zviditelnění své osoby a potěšili tím ostatní, paní učitelce Mgr. Jitce Mikulové a dětem za představení, obecnímu úřadu za podporu Vítání občánků a spolupráci, výborným cukrářkám - paní B. Liškové a paní V. Černohousové, a všem těm, kdo podal pomocnou ruku při organizaci,zvláště paní B. Rollerové a paní M. Vaníčkové, že se ujaly té nejnáročnější úlohy -instalace výstavy. Doufám, že snaha potěšit vás, občany, připravit pro vás vánoční atmosféru již v začátku Adventu, nebyla zbytečná a že jste využili možnost zakoupit letos alespoň nějaký dárek v časovém předstihu anebo se přišli jen pozastavit či nechat inspirovat. Za organizátory S. Rollerová V neděli 10. října 2010 se uskutečnilo v obřadní místnosti obecního úřadu vítání občánků. Paní Blanka Mrázková, zástupkyně starosty, přivítala Radka Macháčka s rodiči Radkem a Marcelou Macháčkovými, Kristýnu Matějkovou s rodiči Jiřím a Kateřinou Matějkovými, Petru Matějkovou s rodiči Václavem a Jitkou Matějkovými, Štěpána Jiřího Vaníčka s rodiči Pavlem Vaníčkem a Stanislavou Rollerovou, Vojtěcha Skalického s rodiči Jindřichem a Janou Skalickými, Elen Kulhánkovou s rodiči Jiřím a Zuzanou Kulhánkovými, Viktorii Brychtovou s rodiči Alešem a Janou Brychtovými. Paní Dana Pauková slavnost uvedla. Fotografoval pan Stanislav Uher, o digitální záznam se postaral pan Radek Vašíček. Slavnost doplnily kulturním vystoupením děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky Jany Vašíčkové a děti ze základní školy pod vedením paní učitelky Mgr. Jitky Mikulové. Slavnost doplnila hrou na klávesy slečna Jana Tejklová. Na závěr dostaly děti dárečky a maminky kytičku. kulturní komise Společenská kronika Vítáme Tě Josef Vobejda čp. 86 Filip Lerch čp. 438 Vyrůstejte ve zdraví pro radost všech. Jubilanti Svá životní výročí oslavili a oslaví 96 let Helena Kyralová čp let Miloslava Valentová čp let Julie Křivohlávková čp let Růžena Kyralová čp let Vlastislav Macháček čp let Věra Kudláčková čp let Eliška Krátká čp let Josef Kaška čp let Vlasta Šlezingerová čp let Marie Kubínová čp let Pavel Krátký čp let Věra Šimková čp let Danuška Vaníčková čp let Jan Špičák čp let Marie Koblížková čp let Vlasta Macháčková čp let Václav Pouk čp let Anna Hrdinová čp let Anna Marešová čp let Vlasta Kašková čp let Anna Vašíčková čp let Emilie Špičáková čp let Spiros Triandafi lu čp let Emilie Pouková čp let Anna Hejlová čp let Josef Dušek čp let Marie Uhrová čp let Jana Franclová čp. 186 Blahopřejeme. Výročí svatby Zlatou svatbu 50 let společného života oslavili manželé František a Anna Marešovi čp. 105 Zlatou svatbu 50 let společného života oslaví manželé Jaroslav a Anna Seidlmanovi čp. 40 Přejeme Vám do dalších let hlavně zdraví a spokojenost. Vzpomínáme Ve věku 92 let zemřela paní Marie Vodičková čp. 74 Ve věku 62 let zemřel pan Stanislav Mareš čp

3 Usnesení z jednání zastupitelstva konaného dne v 19:30 hodin na Obecním úřadě. Přítomni: Jan Votrubec, starosta, Blanka Mrázková místostarostka, ing. Václav Matějka, Josef Krátký, Marie Vaníčková čp. 323, Marie Vaníčková čp. 367, Jiří Roller, Jan Hrdina, Tomáš Vaníček, František Mrázek, Marie Pavlíčková, Karel Muláček Omluveni: Mgr. Marta Mikmeková, ing. Petr Stránský, Bc. Stanislava Rollerová Navrhovatelé usnesení: Blanka Mrázková, Karel Muláček Ověřovatelé zápisu: Jiří Roller čp. 1, Marie Vaníčková čp. 367 Zastupitelstvo schvaluje: 39. Rozpočtové změny 6,7,8 (dle přílohy) a rozpočtovou změnu č od Pard.kraje 40. Hospodaření obce do Organizační směrnice Obce Bystřec: Systém zpracování účetnictví, mzdová agenda, úschova účetních písemností, majetek a jeho evidence, oceňování investičního majetku a inventarizace majetku a závazků 42. Kupní smlouvu S 1513/10 mezi Lesy ČR s.p. a Obec Bystřec. Lesy ČR uhradí obci ,- Kč. (dle přílohy) 43. Smlouvu o bezúplatném převodu p.p.č. 2438/5 mezi Úřadem pro zast.státu ve věcí majetk. a obcí. (dle přílohy) 44. Zřízení věcného břemene na p.p.č. 170/1 oprávněná strana z věcného břemene bude fi ČEZ Distribuce, a.s. Zastupitelstvo ukládá: 45. Janu Votrubcovi vyvolat jednání ohledně umístění směr tabulí na Obec Bystřec 46. Stavební komisi a obecní radě vyřešit černou skládku za čp p. Blance Mrázkové jednat s MUDr. Novotným o ordinačních hodinách 48. Starostovi Janu Votrubcovi vyvolat jednání s Lesy ČR o opravě potoka u čp Starostovi Janu Votrubcovi zajistit vyřezání náletu u potoka u čp Starostovi Janu Votrubcovi urgovat regulaci potoka u čp J. Votrubcovi, B. Mrázkové, J. Rollerovi vyvolat jednání mezi SDH a mysl. sdruž. o termínu Valtrových slavností a Poháru obce Bystřec 52. Janu Votrubcovi řešit bezpečnost před školou 53. Janu Votrubcovi opravu cesty nad čp. 270 k čp. 366 Zastupitelstvo bere na vědomí: 54. Žádost manželů Valentových Jablonné nad Orlicí o prodej p.p.č. 2845, 2844, 3686, 2843, 2841/1, 3842/2, 2840, 3652, Žádost čp. 144 p. Jiřího Špičáka o prodej p.p.č. 1210/1 56. Žádost manželů Vorlických čp. 54 o prodej p.p.č. 222/55 a p. Eberta čp. 362 o prodej p.p.č.222/ Žádost čp. 381 p. Anny Smejkalové o prodej p.p.č Žádost Martina Kyrala čp. 385 o prodej p.p.č Usnesení z ustavujícího jednání zastupitelstva Bystřec konaného dne v 18:30 hodin v klubovně hasičů. Přítomni: Iveta Macháčková, Ing. Václav Matějka, Blanka Mrázková, Karel Muláček, Marie Pavlíčková, Mgr. Petra Pouková, Jiří Roller, Ing. Petr Stránský, Jiří Uher, Ing. Stanislava Uhrová, Milan Vaníček, Tomáš Vaníček, Miroslav Vašíček, Jan Votrubec, Karel Voznický Zastupitelstvo zvolilo: 59. Volební komisi ve složení Ing. Václav Matějka, Miroslav Vašíček, Milan Vaníček 60. Tajnou volbu: uvolněného starosty neuvolněného místostarosty Veřejnou volbu: počtu místostarostů počtu členů obecní rady počtu členů výborů (finanční, kontrolní) členů obecní rady předsedy a členy výborů 61. Jana Votrubce bytem Bystřec 335 starostou obce Bystřec 62. Jednoho místostarostu Výsledek hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se Blanku Mrázkovou bytem Bystřec 382 místostarostkou obce Bystřec 64. Radu obce pětičlennou Výsledek hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se Členové rady : Ing. Václav Matějka bytem Bystřec 401 Ing. Petr Stránský bytem Bystřec 142 Karel Muláček bytem Bystřec 74 Dle zákona o obcích 128/2000 Sb. se členy rady stává starosta a místostarostka. 66. Finanční výbor tříčlenný Výsledek hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se Členové finančního výboru: Marie Pavlíčková bytem Bystřec 91 Karel Muláček bytem Bystřec 74 Ing. Petr Stránský bytem Bystřec 142 Předsedkyní finančního výboru Marii Pavlíčkovou bytem Bystřec Kontrolní výbor tříčlenný Výsledek hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se Členové kontrolního výboru : Ing. Stanislava Uhrová bytem Bystřec 209 Jiří Roller bytem Bystřec 1 Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se 2 Milan Vaníček bytem Bystřec 380 Předsedou kontrolního výboru Jiřího Rollera bytem Bystřec 1 Výsledek hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se 2 3

4 Usnesení z jednání zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin na Obecním úřadě. Přítomni: Iveta Macháčková, Ing. Václav Matějka, Blanka Mrázková, Karel Muláček, Marie Pavlíčková, Mgr. Petra Pouková, Jiří Roller, Ing. Petr Stránský, Jiří Uher, Ing. Stanislava Uhrová, Milan Vaníček, Tomáš Vaníček, Miroslav Vašíček, Jan Votrubec, Karel Voznický Zastupitelstvo schvaluje: 70. Navrhovatele Blanku Mrázkovou a Jana Votrubce Zapisovatelem Ludmilu Benešovou 71. Stavební komisi a ŽP ve složení: Ing. Petr Stránský Bystřec 142 Ing. Stanislava Uhrová Bystřec 209 Tomáš Vaníček Bystřec 311 Karel Voznický Bystřec 406 Milan Vaníček Bystřec 380 Výsledek hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se - Předsedou Ing. Petr Stránský Bystřec 142 Výsledek hlasování : Pro 14 Proti - Zdrželi se Komisy občanských záležitostí ve složení: Ing. Václav Matějka Bystřec 401 Jiří Uher Bystřec 141 Iveta Macháčková Bystřec 234 Výsledek hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se - Předsedou Ing. Václav Matějka Bystřec Kulturní komisy ve složení: Blanka Mrázková Bystřec382 Mgr. Petra Pouková Bystřec 449 Iveta Macháčková Bystřec 234 Karel Voznický Bystřec 406 Miroslav Vašíček Bystřec 326 Výsledek hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se - Předsedou Blanka Mrázková Bystřec Redakce Bystřeckého okénka ve složení: Mgr. Petra Pouková Bystřec 449 Jana Vašíčková Bystřec 326 Ludmila Benešová Bystřec 134 Marie Vaníčková Bystřec 323 Výsledek hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se - Šéfredaktor Mgr. Petra Pouková Bystřec Sociální záležitosti: Iveta Macháčková Bystřec 234 POZOR Výměna řidičských průkazů Vážení občané, kdo vlastníte řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000, jste povinni do konce roku 2010 své doklady vyměnit, a to na základě zákona č. 229/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Výměna řidičských průkazů je osvobozena od správního poplatku. Jestliže si nestihnete řidičský průkaz vyměnit včas, a to do konce roku 2010, tak: 1. s neplatným řidičským průkazem nesmíte řídit a příslušníci PČR nebo strážníci městské policie Vám udělí blokovou pokutu až do výše Kč, 76. Správou internetových stránek: Miroslav Vašíček Bystřec 326 Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Doplnění školské rady: (za Bc. Stanislavu Rollerovou Bystřec 348) Mgr. Petra Pouková Bystřec Odměny zastupitelům: s účinností od Místostarosta: 4.500,- Kč hrubého Člen Rady: 1.200,- Kč hrubého Předseda komise: 800,- Kč hrubého Člen zastupitelstva: 400,- Kč hrubého Při kumulaci funkcí se odměny nesčítají, ale vyplácí se ta nejvyšší Výsledek hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se Rozpočtové změny dle přílohy a rozpočtovou změnu č od Pard.kraje Výsledky hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se Rozpočtové provizorium na rok 2011 Výsledky hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se - Zastupitelstvo ukládá: 81. Janu Votrubcovi a Blance Mrázkové vyvolat jednání s Poukovými čp. 98 ohledně odkupu části pozemku 82. Janu Votrubcovi upozornit spoluobčany v Bystřeckém okénku na zákaz parkování vozidel v obytné zóně při okraji komunikací Zastupitelstvo bere na vědomí: 83. Správu zástupce PČR pana Krejsy Zastupitelstvo neschvaluje: 84. Prodej pozemku p.p.č. 1210/1 v k.ú. Bystřec Výsledky hlasování : Pro - Proti 14 Zdrželi se Prodej pozemku p.p.č. 2219/1 v k.ú. Bystřec Výsledky hlasování : Pro - Proti 15 Zdrželi se Prodej pozemku p.p.č. 222/55 v k.ú. Bystřec Výsledky hlasování : Pro - Proti 15 Zdrželi se Prodej pozemku (cesty) p.p.č v k.ú. Bystřec Výsledky hlasování : Pro - Proti 15 Zdrželi se Prodej pozemku p.p.č. 2219/1 v k.ú. Bystřec Výsledky hlasování : Pro - Proti 15 Zdrželi se Prodej pozemků p.p.č. 2845, 2844, 3682, 2843, 2842, 2841/2, 2841/1, 2840, 3652 v k.ú. Bystřec Výsledky hlasování : Pro - Proti 15 Zdrželi se - Ověřovatelé zápisu: Iveta Macháčková, Ing. Václav Matějka 2. hrozí Vám pokuta až do výše Kč, a to od příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností (Městský úřad Žamberk) a tato pokuta Vám bude uložena, i když nebudete řídit motorového vozidlo. Pokud držitel řidičského průkazu podléhajícího povinné výměně nehodlá v budoucnosti řídit motorová vozidla, nemusí žádat o výměnu jeho řidičského průkazu za nový. V takovém případě je však třeba, aby se vzdal svého řidičského oprávnění ve smyslu 94 odst. 2 a 4 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, a to na příslušném obecním úřadu. Další informace Vám rádi podáme na tel. čísle: nebo Rovněž další informace naleznete na internetových stránkách Ministerstva dopravy Ing. Marcel Klement zástupce vedoucího odboru správního a dopravy Městský úřad Žamberk 4

5 Rozhovor se starostou a zástupcem starosty obce Bystřec Rybičko zlatá, přeju si mít vrásky smíchu u pusy a písničky a zpívání a klid na tichý dívání a čtení knížek schovaných na sladké chvíle před spaním, mít třistapětašedesát dnů štědrých každý rok Písnička Hany Zagorové mě inspirovala k dnešnímu rozhovoru se starostou naší obce, panem Janem Votrubcem a jeho zástupkyní, paní Blankou Mrázkovou. Protože se blíží vánoční svátky a příchod nového roku, ráda bych se dnes zeptala velmi jednoduše: Zajímají mě Vaše tři přání osobní, tři přání pro Obec a tři přání, které pošlete našim čtenářům. Otázky jsou skutečně předvánoční. Pokud nevadí přehodím pořadí, nejprve spoluobčanům. Všem našim spoluobčanům přeji: První přání: Aby byli zdraví, aby měli i trochu toho štěstí, aby poznali lásku, aby měli mnoho osobních i pracovních úspěchů. Druhé přání: Aby všichni spolu vycházeli, aby byli tolerantní jeden k druhému, aby soused se sousedem neřešil žabomyší spory, aby si vážil jeden druhého, aby si vycházeli vstříc. Třetí přání: Aby měli výkonné zastupitelstvo, aby jejich konstruktivní připomínky vždy dopadly na úrodnou půdu a nezapadly v zapomnění. Naší obci přeji: První přání: Aby se zde žilo spokojeně, pohodově a klidně. Do vínku naší obci je dána krásná a malebná příroda v okolí, kterou si všichni občané mohou vychutnat. Druhé přání: Aby se naší obci vyhnuly veškeré přírodní katastrofy. Třetí přání: Aby vzkvétala, aby byl dostatek fi nančních prostředků na uskutečnění všech investičních plánů, aby byla naše obec známa hlavně tím, co se zde pořádají pěkné akce, že je zde příjemné se zastavit, že se zde každý dobře cítí a že se zde dobře žije. A co bych si přál sám? Patřím k těm lidem, kteří se radují z maličkostí a vždy se snaží na všem najít to pozitivní a již jsem dospěl do věku, kdy si hlavně přeji: První přání: Aby děti v životě našli své místo, aby se jim dařilo a měli vrásky od smíchu. Druhé přání: Zdraví, štěstí, lásku. Teď nevím, jestli už těch přání není moc Třetí přání: Abych byl naší obci přínosem, ne koulí u nohy. Musím se přiznat, že odpovědět na zdánlivě jednoduché otázky, nebylo až tak jednoduché Ještě mi dovolte, v tento skoro sváteční čas, všem popřát příjemné Vánoce a bohatého Ježíška. Myslím si, že nezáleží na tom, jak fi nančně náročné byly dárky, ale jak tyto dny prožijeme a s kým. Proto všem přeji, abychom se v tento svátek setkali se svými blízkými a přáteli a prožili s nimi příjemné chvíle. Do nového roku přeji Vám všem hlavně moře zdraví, řeku štěstí, potůček lásky a kapičku pohody. Jan Votrubec Zlatou rybičku jsem sice nikdy nechytila, ale tři přání mám a prozradím Vám jaká. Pro obec bych si přála dostatek fi nančních prostředků na opravu všech komunikací a na dodělání slíbených akcí (osvětlení, dům služeb, vybudování nových chodníků a inženýrských sítí pro další výstavbu). Dalším přáním obci jsou spokojení obyvatelé, aby byli na svou vesnici pyšní, neodcházeli pryč a dobře se jim tady žilo. Posledním přáním obci je pracovité a spolehlivé zastupitelstvo. Přání soukromá: To první se týká celé mé rodiny. Přeji si, aby byli všichni zdraví, rodina pro ně znamenala pevný přístav a oba moji synové našli své místo v životě. Druhým přáním je naučit se cizím jazykům a to souvisí i s přáním třetím mít víc času a financí na moji velkou zálibu cestování. A co přeji čtenářům? Hodně zdraví, protože je důležité. Hodně lásky, protože ji nikdy není dost a ať se jim podaří chytit svoji zlatou rybku. Blanka Mrázková, zástupce starosty Děkuji za rozhovor. Vážení občané obce Bystřec, po přečtení Zamyšlení bývalého starosty Josefa Černohorského v Bystřeckém okénku č. 3/2010 jsem nevěřil vlastním očím, co si dovolí napsat a kritizovat. Nejsem sice trvalým bydlištěm v Bystřeci, ale jako chalupář se tu často zdržuji. Z článku si dovolím citovat: Dobrý starosta hájí zájmy obce, nesmí být plachý, ustrašený a nehraje líbivou politiku. Uváženě podepisuje souhlas ke kácení stromů rostoucích mimo les. Je to již čtyři roky, co p. Černohorský, jako starosta, bez souhlasu rady, dal přímý souhlas s kácením stromů na mé zahradě (pozemek na kterém se kácelo je veden v katastrální mapě jako zahrada) po žádosti p. Líbala, aniž si ověřil, zda stromy patří obci nebo někomu jinému. Nevím, zda občané vědí tuto skutečnost, protože bývalý starosta toto dlouhodobě utajoval. Toto kácení vyšetřovala policie ČR a bylo to předáno ke správnímu řízení na Městský úřad Žamberk, který v rámci tohoto správního řízení nařídil obci Bystřec následující: 1) Zaplatiti náhradu škody za pokácené stromy a zničené 10-ti leté stříbrné smrky na mé zahradě. 2) Dát z obecního náhradu dřeva. 3) Byla vyměřena p. starostovi a obci pokuta, kterou neplatil starosta ze svého, ale z obecního. Tato pokuta (dle neoficiálního sdělení MÚ Žamberk ve výši ,- Kč) nebyla v obci nikdy zveřejněna. Závěrem snad jen to, že za tuto skutečnost se mi bývalý starosta nikdy osobně neomluvil. Byl bych rád, kdyby toto moje stanovisko bylo otištěno v příštím Bystřeckém okénku, aby se občané dozvěděli pravdu také z druhé strany. S pozdravem Zdeněk Dolejš 5 Poplatek za odpady rok 2011 Je stanoven ve výši 400,- Kč na kalendářní rok a jednu fyzickou osobu. Ve stejné výši zaplatí i vlastník rekreační chalupy. Student, který je prokazatelně během školního roku ubytován mimo obec, zaplatí 150,- Kč. (Poplatek za odpady zůstává ve stejné výši jako v roce 2010). Splatnost poplatku je Poplatek ze psa rok 2011 Zůstává ve stejné výši jako v roce Splatnost poplatku je Høbitovní poplatky Nájemné z hrobových míst mají všichni zaplacené do V roce 2012 rozešleme nájemní smlouvy na dalších 10 let a budeme vybírat poplatek. obecní úřad

6 Naši školu navštěvuje ve školním roce celkem 151 žáků (84 chlapců a 67 dívek). Z tohoto počtu bylo 81 z Horní Čermné, 57 z Bystřece, 10 z Nepomuku, 2 z Dolní Čermné, 1 z Jablonného nad Orlicí. Funkci ředitele školy vykonává Mgr. Drahuše Rejentová, zástupce ředitele Ing. Petr Borek, výchovné poradkyně Jarmila Krulová, která je rovněž pověřena prevencí sociálně patologických jevů. Metodikem informačních a komunikačních technik a zároveň koordinátorem environmentální výchovy je Ing. Petr Borek. Na 1. stupni se učí 46 žáků ve třech třídách: Tř. Ročník Poč. žáků Tř. učitel I Mgr. Eliška Vaníčková II Miroslava Mikulová III Mgr. Blanka Vodehnalová Dále zde vyučují: Šárka Fišerová, Alena Frieserová, Lenka Ptáčková, Daniela Marková Na 2. stupni máme ve čtyřech třídách 105 žáků: Třída Poč. žáků Třídní učitel Lenka Ptáčková Hana Šilarová Mgr. Šárka Fišerová 9 28 PaedDr. Lenka Maťátková V těchto třídách ještě vyučují paní učitelky Drahuše Rejentová, Jaroslava Havlíčková, Jarmila Krulová, Daniela Marková, Alena Frieserová, Veronika Balcarová, páni učitelé Petr Borek a Ivan Rejent. Podle učebního plánu se žáci ročníku rozdělili do těchto povinně volitelných předmětů: technické kreslení pí. uč. Krulová 9. r. konverzace z angl. jazyka pí. uč. Marková 9. r. konverzace z angl. jazyka pí. uč. H. Šilarová 6. r. informatika p. uč. Borek 7. r. německý jazyk pí. uč. Ptáčková r. Nepovinný předmět sborový zpěv vyučovaný každou středu v délce dvou hodin Jaroslavou Havlíčkovou a Lenkou Maťátkovou pravidelně navštěvuje 25 žáků 3.-9.třídy. Výuku náboženství vede katolický farář pan Josef Roušar (7 žáků) a evangelický farář pan Mgr. Jakub Keller (11 žáků). Do školní družiny je přihlášeno 25 dětí, o které pečuje vychovatelka paní Alena Frieserová. Pod hlavičkou školy pracují tyto kroužky: sportovní florbal tři skupiny (P. Borek), keramický (E. Šilarová), taneční (J. Havlíčková), dopravní (B. Vodehnalová), šikovné ruce dvě skupiny (E. Vaníčková a B. Vodehnalová), kreativ (B. Vodehnalová), vaření (Alena Frieserová), hra na zobcovou flétnu (L. Maťátková), paličkování (R. Balcarová). V tomto školním roce pracuje na naší škole 14 učitelů, 1 vychovatelka, paní Romana Balcarová a paní Romana Marková jako uklízečky, funkci školníka vykonává pan Jaroslav Bartoš. Jako účetní je na naší škole zaměstnána paní Ludmila Kulhavá. I v tomto školním roce k nám dojíždí paní učitelka Marie Střechová ze Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka Lanškroun vyučovat naše žáky přihlášené do ZUŠ Lanškroun hře na klavír a fl étnu, rovněž hudební nauce. Tyto hodiny probíhají každé pondělí. Paní Romana Marková se stará o přidělování mléčných svačin (ochucené mléko, jogurt) a ovoce z programu Ovoce do škol přihlášeným dětem. Tělocvičnu žáci využívají nejen v hodinách Tv a v kroužcích školy, ale její prostory slouží i sportovním kroužkům horolezeckému (pan Pavel Sokol, Jan Sokol, Josef Šilar ) a cvičení mladších žákyň (paní Jiřina Dušková čp. 44). Za jejich obětavou práci jim děkujeme. Základní údaje o ZŠ Zájezd do divadla V pátek vyrazili žáci 8. a 9. ročníku do Brna. Prvním bodem programu byla návštěva brněnského Krajského soudu, kde nás provázel soudce JUDr. Dlouhý, který zde pracuje. Pan doktor nás usadil do soudní síně. Dozvěděli se, jaké soudy u nás pracují, co který soud řeší, jak probíhá soudní proces, kdo je jeho účastníkem. Pan doktor nám vylíčil řadu případů, které rozhodoval. Žáci se také mohli posadit v soudní síni na místa určená státním zástupcům, poškozeným, obžalovaným, advokátům i soudcům (někdo si zkusil i soudcovský talár). Nakonec jsme si popřáli, aby nikdo z nás nikdy nemusel sedět na lavici obžalovaných. Dalším bodem programu byla návštěva baletu Carmen v Janáčkově divadle. Příběh o dívce Carmen je velmi známý v operním zpracování od Georga Bizeta. Baletem vyjádřit tento složitý příběh není vůbec jednoduché, navíc španělský jižní naturel je od našeho odlišný. Choreografii baletu vytvořil rodilý Španěl. Pohybem zde musí tanečníci vyjádřit lásku i žárlivost, která zabíjí. Hlavní hrdinka tančila výborně. V úvodu představení byly zařazeny ukázky španělských lidových tanců včetně ohnivého flamenga. Naše škola již řadu let připravuje pro nejvyšší ročníky návštěvu alespoň jednoho baletu, jedné opery. Chtěli jsme, aby žáci věděli, jak se ve skutečném divadle chovat, aby se seznámili s těmito druhy umění v živém provedení. Jsme v tomto směru výjimečnou školou. Ani městské školy, které mají divadlo na dosah, podobné akce často vůbec neorganizují. Bohužel zájem mezi našimi žáky upadá. D. Rejentová Projekt Poznáváme historickou Prahu V 7. ročníku probírají žáci v dějepise především středověk, což je pro žáky zajímavé období: v Evropě se hodně válčí vytvářejí se postupně státy, žijí ušlechtilí rytíři, České království je občas mocným státem, máme i slavné krále, učivo končí třicetiletou válkou, která naši zemi drasticky poznamenala. České dějiny jsou nerozlučně spjaty s naším hlavním městem Prahou. Proto jsme se dohodli se žáky, že využijeme nabídku Českých drah na zlevněné jízdenky pro školy za 80 Kč tam a zpět, a v září vyrazíme po pražských památkách. Aby byli žáci více zainteresováni, rozdělila jsem je do skupin. V každé byl jeden žák určen vedoucím a řídil práci. Měli si připravit průvodcovské slovo tak, aby mohli v Praze dělat svým spolužákům průvodce. Žáci si hledali informace na internetu, v turistických příručkách, sehnali si fotografie atd. Každý ze skupiny pak přednesl část vypracovaného povídání. Ve škole proběhla generálka, něco jsme vylepšili. Důležité bylo mluvit nahlas a srozumitelně. Vše bylo připraveno, natrénováno a hurá do Prahy. Jak to dopadlo, to už popíší žáci. (D. Rejentová) Kateřina Macháčková: Naše osmá třída vyrazila poznávat Prahu. Nejdříve jsme se rozdělili do 5 skupin, každá dostala za úkol zpracovat jednu památku. Jelikož nám šlo o to, aby se naše průvodcovské slovo líbilo nejen spolužákům, ale i učitelům, hodně jsme se snažili. Někteří trénovali ještě i cestou ve vlaku. Prvně jsme dorazili na Vyšehrad, kde se mi asi nejvíc líbilo. Byl tam nádherný výhled na celou Prahu. Dále jsme pokračovali na Hradčany, Karlův most, Prašnou bránu a Staroměstské náměstí. Tam jsme měli domluvenou prohlídku radnice. Viděli jsme zblízka orloj z druhé strany, pochopili jsme točící se postavy. Podívali jsme se též do podzemí a vystoupili na věž. Posledním bodem programu byl rozchod na Václavském náměstí a už pak jsme spěchali na vlak. Nejlepší průvodcovské slovo měla skupinka Páji na Vyšehradě. Já jsem se také snažila, ale někdo byl lepší. Výlet se mi moc líbil, poznali jsme krásu Prahy a zbylo nám i trochu času na naše oblíbené nákupy. Pavlína Rollerová: Vždycky jsem si tajně přála být průvodcem a teď jsem si to mohla tak trochu vyzkoušet. Úkolem naší skupiny byl Vyšehrad. Zpracovávat toto téma mě velice bavilo. Získala jsem spoustu nových informací, o kterých jsem dosud neměla ani zdání. Vždycky jsme si myslela, jak Prahu znám, ale na tomto výletě jsem se přesvědčila, že tomu tak není. Počasí nám přálo a ze Staroměstské věže byl velice krásný výhled na Prahu. Všichni průvodci se snažili, i když některým nebylo občas rozumět. Nevím, jakým jsem průvodcem byla já, ale před mou třídou se mi mluvilo dobře. Tento výlet byl super. Myslím si, že jsme si to jako třída na sto procent užili a poznali hodně nových věcí. Máme dobrý kolektiv a rozumíme si. Hned bych jela znovu! 6

7 Mateřská škola Odpoledne s rodiči V říjnu nás do mateřské školy přišly navštívit maminky. Paní učitelky jim nachystaly další vyrábění, jak se již stalo tradicí školky. Z domu si donesly potřebné věci a s pomocí dětí začaly vznikat sovičky z brambor. Všechny děti se zapojily a práce byla hotová raz dva. Celým odpolednem se nesla příjemná atmosféra, krásně jsme si popovídaly a s hřejivým pocitem u srdce odcházely domů. Dravci v MŠ Bylo nám potěšením, že jsme ve školce mohli přivítat dva pány, kteří nás seznámili se spoustou dravců a jejich životem (různé druhy sov, poštolka, papoušci a orel skalní). Jednu sovu si děti mohly i pohladit. Prožili jsme pěkné dopoledne. roztomilé veverky, lesní skřítci, víly a v neposlední řadě i lesní mužíčci. Maminky dětí jsou opravdu velmi šikovné. B. Matějková Školka v novém kabátě Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na rekonstrukci MŠ. Namalovaný hrad se Den veverky Zrzečky V rámci projektu Barevné dny jsme se tentokrát zaměřili na barvy podzimu. Školkou se procházeli dětem velice líbí a za školkou si mohou na chodníku zaskákat i panáka. 7

8 Vánoční stromeček zavoněl v pokoji, maminka u stolu jablíčko rozkrojí. A když ho rozkrojí, uvidím hvězdičku, co byla schovaná v červeném jablíčku. Kde se vzal, tu se vzal, Mikuláš pod okny stál. V ruce velkou berličku, na hlavě měl čepičku. Z bílých vousů teplý šál, takhle, děti, vypadal! Na obloze hvězda svítí znovu po roce, noc je tichá, sníh se třpytí, šťastné vánoce. Přeje kolektiv MŠ Školní jídelna Školní kuchyně bude uzavřena od do Skořicové hvězdičky 4 bílky 250 g moučkového cukru 325 g mletých oříšků nebo mandlí 2 lžíce mleté skořice Z bílků ušleháme tuhý sníh, vsypeme cukr a ještě 2 minuty ušleháme. Z ušlehaného sladkého sněhu odebereme 4 lžíce, které odložíme. Do zbylého sněhu zamícháme mleté oříšky nebo mandle a mletou skořici. Desku posypeme krystalovým cukrem, rozválíme na ní těsto na plát silný 1 cm, vykrojíme z něho šestiramenné hvězdičky, uložíme je na vymaštěný plech a necháme odpočívat 1 až 2 hodiny. Potom je potřeme sněhem, který jsme si odložili, a pečeme ve středně vyhřáté troubě 25 minut. Pozn: část ořechů můžeme nahradit mletými ovesnými vločkami Volby do Zastupitelstva obce Bystøec Bylo zapsáno 862 voličů, volilo 592 občanů, volební účast byla 69 %. Složení nového zastupitelstva obce Bystřec dle abecedy: Iveta Macháčková čp. 234 Ing. Václav Matějka čp. 401 Blanka Mrázková čp. 382 Karel Muláček čp. 74 Marie Pavlíčková čp. 91 Mgr. Petra Pouková čp. 449 Jiří Roller čp. 1 Ing. Petr Stránský čp. 142 Jiří Uher čp. 141 Ing. Stanislava Uhrová čp. 209 Milan Vaníček čp. 380 Tomáš Vaníček čp. 311 Miroslav Vašíček čp. 326 Jan Votrubec čp. 335 Karel Voznický čp Slepené čokoládové koláčky 120 g másla 120 g moučkového cukru 150 g nastrouhané hořké čokolády 120 g mletých mandlí trochu nastrouhané citrónové kůry 1 vejce 120 g hladké mouky meruňková nebo malinová marmeláda Máslo ušleháme s cukrem do pěny, přidáme nastrouhanou čokoládu, mleté mandle, nastrouhanou citrónovou kůru, vejce, mouku a vše dohromady zpracujeme na těsto, které rozválíme. Vykrojíme kolečka, uložíme je na vymaštěný plech a upečeme v mírně vyhřáté troubě. Vychladlá kolečka spojíme po dvou marmeládou. Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do roku kolektiv školní kuchyně Volby do Senátu Parlamentu Èeské republiky 1. kolo Bylo zapsáno 862 voličů, volilo 481 občanů, volební účast byla 56 %. Miloslav Soušek 56 hlasů Jaroslav Bajt 24 hlasů Wesselin Toppisch 16 hlasů Petr Šilar 208 hlasů Jaromír Dušek 9 hlasů Ludmila Mullerová 56 hlasů Volby do Senátu Parlamentu Èeské republiky 2. kolo Bylo zapsáno 862 voličů, volilo 238 občanů, volební účast byla 28 %. Miloslav Soušek 69 hlasů Petr Šilar 168 hlasů

9 ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY Podzim utekl jako voda a už tu máme zase prosinec. A jak jsme prožili podzimní čas? Známý ilustrátor v naší škole 25. října 2010 se v ZŠ Bystřec konala interaktivní beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem. Tento známý kreslíř byl v naší obci poprvé na pozvání paní ředitelky Evy Maňkové. Co to je děti? Kdo to ví, nehlásí se, ale vykřikne. Ptáček, správně, a teď mu uděláme brýle a kolečko a co třeba vrtulku, aby bylo rychlejší. Všichni řvou doslova smíchem a na tabuli se objevuje fi xem nakreslený pták na kole a v brýlích s vrtulkou u zadku,vedle ryba, která vznikla z kapky. Sympaťák ve žlutém tričku Adolf Dudek přesvědčuje zrovna všechny posluchače, že kreslit umí prostě každý. Děti chvíli leží na zemi, potom zase skáčou, soutěží a všichni se upřímně smějí. Musím se přiznat, že nejen ony, ale i já nemám daleko k pláči a mé břišní svalstvo volá o pomoc. Možná si řeknete, kdo to vlastně ten Adolf Dudek je. Dovolte mi tedy pár detailů ze života tohoto ilustrátora. ADOLF DUDEK se narodil 25. března 1964 v Poličce na Vysočině. Odmalička rád kreslil a maloval, ale rodiče vytoužené malířství vetovali, coby hladové povolání, a tak vystudoval SPŠ potravinářské technologie v Pardubicích, protože jíst se bude pořád. Po absolvování základní vojenské služby ve Frýdku-Místku zůstává na Moravě, kde vystřídal několik zaměstnání od konstruktéra MEZu ve Frenštátě až po mistrování v průmyslové pekárně. V kreslení se neustále zdokonaloval soukromě a do magického světa bytí na volné noze vstoupil v roce Věnuje se neustále převážně knižní ilustraci pro děti. V roce 1995 absolvoval Lidovou konzervatoř v Ostravě u prof. Ovčáčkové. Při několika desítkách ilustrovaných knih pro děti a výstavách v Bologni a Frankfurtu dnes nechápe, jak mohl mít někdy čas chodit do zaměstnání. S manželkou, dvěma dcerami, psem, morčaty a 1356 mravenci žije a tvoří ve Frenštátě pod Radhoštěm. Hodina zábavné, ale i poučné show s ilustrátorem Adolfem Dudkem uteče jako voda a nikomu se z besedy ještě nechce. Stojí se dlouhá fronta na podpis a ilustrátor děti nešidí a podepisuje se na obrázky, papíry, ruce, obličeje. Píše věnování do knih a dokonce i na tričko naší paní kuchařce. Děti se rozcházejí do svých tříd a mně nezbývá než říci: Děkujeme, pane Dudku, a těšíme se na Vás zase někdy. Martina Teichmannová V září a říjnu jsme shlédli 3 divadelní představení, od pohádek pro malé děti přes pohádky pro větší, ve škole i v kulturním domě v Jablonném nad Orlicí. Exkurze do Pardubic Dne jsme jeli na exkurzi do našeho krajského 9

10 města Pardubic.Nejdříve jsme šli na autobus, který nás odvezl do Jablonného nad Orlicí, kde jsme přestoupili na vlak. A už jsme frčeli! To byla jízda! Jeli jsme rychlíkem, kde jsme dostali papír, na který jsme odpovídali na různé otázky z cesty vlakem. Když jsme dojeli do Pardubic, prošli jsme nádražím, které bylo na třídě Palackého. Procházeli jsme další třídou Míru až na malé náměstí, kde jsme spatřili Městské divadlo, Zelenou bránu a Krajský úřad Pardubického kraje. Chtěli jsme se z věžě Zelené brány podívat na město, ale byla zavřená, tak jsme šli na zámek, kde po nádvoří pobíhali pávi. Když jsme se dost vynadívali na krásné ptáky, šli jsme se podívat na výstavu. Já jsem šla na sklo. Po té jsme prošli parkem k soutoku Labe a Chrudimky. Když jsme jeli ve tři vlakem zpět, cesta rychle ubíhala. Výlet se mi moc líbil. Aneta Pouková, 4. ročník Exkurze do Pardubic Dne jsme jeli do Pardubic na vlastivědnou exkurzi. Jeli jsme vlakem z Jablonného nad Orlicí. Šli jsme k Zelené bráně třídou Palackého a Míru. Přišli jsme k zámku, kde bylo spoustu krásných pávů. Viděli jsme výstavu skla, hraček a zbraní. Potom jsme šli parkem k soutoku Labe a Chrudimky, kde je vodní elektrárna. Dále jsme zamířili k ČES ARÉNĚ a do nákupního centra. Pak rovnou na nádraží a zpět do Bystřece. Exkurze se mi moc líbila a už vím, jak vypadá naše krajské město. A co nás ještě čeká? přijede před školu Mikuláš se svojí družinou a rozsvítí nám obecní stromeček jako každý rok nás navštíví Základní škola speciální v Lanškrouně a pokusíme se s jejich dětmi vyrobit několik pěkných dárků proběhnou ve škole třídní vánoční besídky, na které jste srdečně zváni. A co na závěr? Nezbývá než popřát všem krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok Eva Maňková Co píší žáci druhé třídy Příběh podzimního listu Jednoho dne na stromě vyrašil pupen. Z pupenu se rozvinul lísteček. V mládí rostl do síly a zdraví. Celé jaro a léto se krásně zelenal. Když přišel podzim, začal se lísteček vybarvovat do červena. Jak stárnul, pomalu usychal, až spadl. Berenika Ročková Co mi přinesla škola? Naučila mě mít chtrou hlavu. Naučila mě hezky psát, číst i počítat i šplhat. Naučila mě mít ráda zpěv. Poznala jsem tu hodně kamarádů a kamarádek. Chodím do školy ráda a jmenuji se Míša Hricinová Brzy budou Vánoce Před Vánocemi s mamkou pečeme cukroví. Těším se na rozbalování dárků a zpívání koled. Marián Cerula Vánoce Těším se na dárky a vánoční písně a taky až budu jíst řízek a běhat s prskavkami venku ve sněhu a nakonec půjdu s novu hračkou spát. Adélka Hricinová Vánoční svátky Těším se na Vánoce a na Ježíška, že mi přinese dárky. Všichni je slavíme společně a každý rok jsou hezké. Filip Voznický Jitka Mikulová, třídní učitelka 2. ročníku Poděkování Děkujeme za sponzorský dar na Mikuláše pro žáky 2. ročníku paní Radce Kulhánkové a za sponzorské dary paní Ladě Poukové pro žáky naší školy. učitelé ZŠ Eva Pecháčková, 4. ročník 10

11 11

12 Tisková zpráva o provozu Lyžařské běžecké oblasti Buková hora Suchý vrch v sezóně Sdružení obcí Orlicko jako provozovatel si Vás dovoluje informovat o novinkách v provozu strojově upravovaných běžkařských tratí na Bukové hoře a Suchém vrchu v zimní sezóně Technika na úpravu tratí je připravena a čekáme na první sníh. Frekvence úpravy bude jednou týdně před víkendem a před svátky v celém rozsahu (všechny lyžařské tratě), jednou týdne, zpravidla ve středu, pak zkrácená úprava okolo Bukové hory a na Suchý vrch. Trasa Červenovodské sedlo Suchý vrch bude upravována častěji díky technice provozovatelů bufetu na Suchém vrchu. Novinkou této sezóny v úpravě tratí je nová trasa z Hvězdy (sedlo od silnice před Suchým vrchem) nad Červenou Vodou a Boříkovicemi až na křížení tras žluté a zelené směrem k Boudě (U třech pánů). Od by mělo být opět v provozu Informační centrum a sociální zázemí na Červenovodském sedle. Provoz předpokládáme až do konce zimní sezóny každodenně. Z důvodu dodržování podmínek dotace na výstavbu objektu bude omezen sortiment podávaného občerstvení. Převažovat budou teplé a studené nápoje a z jídla pouze balené potraviny. Prosíme o pochopení této situace, která bude trvat až do konce roku 2015 a nemá, pokud nechceme vrátit dotaci (9 mil. Kč), jiné řešení. Další novinkou provozu běžkařských tratí je rozšiřování informovanosti o lyžařských běžeckých trasách a o stavu jejich úpravy. Vedle již osvědčených kamer na sedle a na Suchém vrchu a uvádění informací o úpravě běžeckých tratí jak na webech (např. nebo tak na teletextu ČT 1 a ČT 2 budeme v nejbližších měsících osazovat nové mapy a směrovky, vydáme novou mapu běžkařských tratí a zejména nabídneme nový systém v on-line sledování úpravy tratí pomocí GPS. Tento systém umožní běžkařům na hlavních informačních webech a na kamerách sledovat aktuální informace, které tratě a v jaké době byly upraveny. Poslední novinkou letošní sezóny bude zpoplatnění parkoviště na Červenovodském sedle. Sdružení obcí Orlicko počítá se sazbou 30 Kč za den. K tomuto nepopulárnímu opatření jsme byli nuceni přistoupit po letech hledání možných zdrojů alespoň na částečné pokrytí nákladů přímo souviseních s provozem rolby při úpravě tratí. Tyto náklady se ročně pohybují okolo 500 tis. Kč a jsou z větší části hrazeny z příspěvků části členských obcí Sdružení obcí Orlicko. Menší část pak pokrývají příspěvky z reklamy firem Česká spořitelna a.s., Eurovia Vinci a.s., VAK Jablonné nad Orlicí a.s. nebo VAKSTAV s.r.o. Věříme, že parkovné bude pochopeno ze strany uživatelů lyžařských běžeckých tras jako jejich příspěvek na udržení a rozvoj této významné zimní aktivity v regionu Orlicka. V závěru ještě informace o provozu skibusů, které začnou jezdit opět koncem prosince a to na dvou linkách. Jedna tradičně z České Třebové přes Lanškroun a Čenkovice na Červenovodské sedlo a druhá ze Žamberka přes Letohrad a Jablonné na sedlo a dále, což je novinka této sezóny, do Červené Vody a na Mlýnický dvůr do nově otevíraného lyžařského centra Skipark Červená Voda. Otevření nejmodernějšího lyžařského areálu v Orlických horách zároveň otevírá díky nové vyhřívané čtyřsedačkové lanovce další možnost nástupu do lyžařských stop. Na setkání v lyžařské stopě se těší za Sdružení obcí Orlicko. Miroslav Wágner, předseda Orlicka Antonín Fiala, manažer Orlicka Rozvrh cvičebních hodin v místní tělocvičně Pondělí hod Skaut chlapci D. Koblížek hod Posilovna muži J. Uher hod Aerobic S. Rollerová Úterý hod Stolní tenis 2.-5.třída L. Janecký, R. Stachura hod Mini kopaná M. Vaníček Středa hod Maminky s dětmi G. Bečičková hod KTN tenis Z. Hrdina hod Posilovna muži J. Uher hod Nohejbal D. Koblížek Čtvrtek hod Florbal chlapci třída M. Seidlman hod Cvičení s balóny-rehabilitace P. Pouková hod Cvičení ženy L. Urbanová Pátek hod Skaut dívky H. Uhrová hod Florbal muži M. Seidlman hod Posilovna muži J. Uher hod Nohejbal D. Koblížek Sobota hod Volejbal dorostenky L. Benešová hod Florbal chlapci třída V. Uher Neděle hod Florbal muži M. Vaníček hod SDH M. Tomeš 12

13 Sbor dobrovolných hasičů Vážení spoluobčané, opět nám přišla topná sezóna a s ní i povinnost kontroly a čištění komínů a kouřovodů od kotlů, která platí i pro plynové vytápění. Komín by měl být v půdním prostoru omítnut, nejlépe obílen a bez prasklin. Nevyčištěním komínu hrozí vznícení sazí a tím jeho poškození, které může vést ke vzniku požáru. Proto si zajistěte vyčištěním a kontrolou bezpečí vašeho domova. Jako i v minulých letech tak i letos bude v naší obci provádět kominické práce pan František Frank. Petr Šimek, preventista SDH Bystřec Stoupající prestiž dobrovolných hasičů v naší společnosti sledujeme s upřímným potěšením. Vážnost, jaké se v poslední době těší, si rozhodně dobrovolní hasiči zaslouží. Díky nim se často daří chránit životy lidí i odvracet obrovské materiální škody. Hasiči dobrovolně nasazují své zdraví i životy, aby pomohli svým spoluobčanům ve vypjatých situacích při záchraně svých sousedů, příbuzných a všech spoluobčanů. Bez dobrovolných hasičů, kteří hrají v životě našich měst a obcí velkou roli si už dnešní občanskou společnost lze jen těžko představit. Nezapomenutelným dnem není jen zásah při požáru, ale i velká povodeň v červenci Velmi vážná situace byla hlavně v Bystříčku v zemědělské usedlosti u Petříků. Zde jsme do večerních hodin s traktorem ještě s ostatními zemědělci odváželi hospodářská zvířata ze zatopené usedlosti na bezpečná místa. Voda se rvala, jak se říká, až do půl těla. Rychle se blížící zima nám také připomíná, jak se máme chovat na úseku požární bezpečnosti již v letošním zimním období. Od je v platnosti nová sbírka zákonů č. 91, kde jsou určité změny v užívání topidel a čištění komínů. Jestli-že topidla používáme celoročně, komín musí být čištěn 3x ročně, v sezónním období 2x ročně. Při čištění kominickou službou se musí prokázat totožností (živnostenský list, dále dokladem o provedené práci). V případě požáru doklad o provedené práci pro pojišťovnu. Rovněž je třeba zkontrolovat kouřovody a vyústění do komína copouchy. Důležité je též ukládání popela do nehořlavých nádob (popelnice). V případě potřeby pomoci je důležité znát čísla kam se obrátit. Též nahlásit o co se jedná se zpětnou totožností. Věřím, že při zvýšené opatrnosti letošní předpokládanou tuhou zimu prožijeme v klidu a bez požáru. Jelikož se blíží nejkrásnější svátky v roce Vánoce, přeji všem hasičům i našim spoluobčanům klidné prožití těchto dnů plné lásky, pokoje i společného porozumění. Do nastávajícího roku přeji pevné zdraví a spokojenost. František Matějka čp. 321, starosta okrsku SDH Hasičský ples sobota 5. února 2011 ve hodin na sále U Špičáků Hraje skupina Skelet. Dětský maškarní ples neděle 6. února ve hodin Tříkrálová sbírka Na sobotu je vyhlášena Charitou České republiky Tříkrálová sbírka. Navštíví vás Tři králové, vedoucí skupinky bude mít průkaz a pověření ředitele Charity ČR. Peníze budou použity na pomoc lidem v nouzi. Za příspěvek děkujeme. Blanka Mrázková, zástupce starosty Knihovna Je otevřena pravidelně: pondělí hodin, středa hodin pátek hodin. V období Vánoc bude knihovna uzavřena od do Prosím spoluobčany, kteří bydlí na sídlišti, aby v zimních měsících neparkovali svá vozidla na komunikaci. Znemožňují tím zimní údržbu. Mohlo by se stát, že by komunikace nebyla prohrnuta. Děkuji Jan Votrubec, starosta Vánoční cvičení Ve středu ve 14 hodin se v místní tělocvičně koná vánoční cvičení.. tentokráte pod vedením cvičitelky fyzioterapeutky Mgr. Dany Šachové, držitelky certifi kátu FISAF. V hlavní 90-ti minutové části se můžete těšit na Dance-aerobic a posilování. Závěrečnou částí bude strečink. Přijďte se osvěžit pohybem a načerpat dobrou náladu i mezi svátky. Všichni příznivci pohybu jsou srdečně zváni. Stáňa a Petra Turnaj v minikopané SDH Bystřec Vás srdečně zve na 3. ročník memoriálu Ládi Kyllara v minikopané. Turnaj se uskuteční od 13 hodin v tělocvičně. Zveme všechny příznivce tohoto sportu. 13

14 Myslivecké sdružení Sváteční rozjímání Ten sváteční den mohl začít o poznání lépe. Venku foukal studený vítr, který s sebou nesl sněhové vločky, obaloval všechno, co mu stálo v cestě a proházená cestička se ztrácela ve sněhových jazycích. On stál v teple domova za záclonou a přemýšlel, jak se mu podaří splnit všechny dnešní povinnosti. Zatopil v malých litinových kamínkách a chvilku sledoval plamínky, jak se hladově zakusují do modřínových plínek. Když snídal horký černý čaj slazený medem a přikusoval včerejší buchtu s mákem, počasí venku se začalo pomalu uklidňovat. Po snídani se teple oblékl a když si bral dlouhý hubertus, spočinul pohledem na kulobrokové kozlici, se kterou chodil do lesa už jeho otec. Ty dnes zůstáváš doma, řekl si v duchu. Do batohu si naskládal oves, nějaké to jablíčko, kaštany, jeřabiny a trochu slunečnice pro sýkorky. Ještě vzal na vodítko svého čtyřnohého přítele a společně vyrazili na zasněženou cestu ke krmelci. Šel pomalu, jak mu to sněhové závěje dovolovali, očima vyhledával nejlepší cestu, ale jeho myšlenky se potulovaly daleko v minulosti a rozvíjely před ním dávné příběhy a vzpomínky. Sluníčko si našlo mezeru mezi mraky, on přimhouřil oči a zhluboka se nadechl mrazivého vzduchu, chvíli ho podržel v plicích a dlouze vydechl. To byli okamžiky dokonalého klidu a harmonie, které vyhledával v každé volné chvíli. Dnes byly silnější o to, že je Štědrý den. Klidné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho radosti, štěstí a spokojenosti přejí všem spoluobčanům členové MS Bystřec Jednatel MS Bystřec Milan Pouk Pohotovostní služby Pohotovost pro děti Nemocnice Ústí nad Orlicí budova dětského oddělení Telefon Sobota, neděle, svátky: 9 18 hod. Pohotovost pro dospělé Nemocnice Ústí nad Orlicí Pavilón C budova neurologie (přízemí) Telefon Ordinační doba: pátek hod. Sobota, neděle, svátky: 9 18 hod. Ordinace lékaøù o Vánocích Zubní ordinace MUDr. Zuzana Jedličková Pondělí hodin Bystřec Od dovolená Akutní případy ošetřím po telefonické domluvě. Volejte, prosím, na číslo od 7 do 8 hodin. Pondělí Bystřec Úterý LSPP Bystřec Středa Bystřec Čtvrtek Výprachtice Pátek dovolená Praktický lékař MUDr. Robert Novotný MUDr. Robert Novotný nebude ordinovat a Nutné případy ošetří MUDr. Krivda v ambulanci v Jablonném nad Orlicí hodin hodin Telefon Dovolená na dětském středisku MUDr. Veselé v Bystřeci a Jablonném n. O dovolená V pondělí bude ordinace v Jablonném n. O. až odpoledne hod dovolená Nutné případy ošetří MUDr. Šveráková ve své ordinaci. Pohotovostní zubní služby pro bolestivé případy Jedná se o soboty, neděle a svátky od 8 do 11 hodin MUDr. Dunglová Stanislava, Letohrad, budova žel. st. ul. Tyršova, tel MUDr. Filipová Jitka, Lanškroun, Strážní 151, tel MUDr. Jáňová Radmila, Mladkov 133, tel MUDr. Jaslovská Marie, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, tel MUDr. Ježáková Daniela, Letohrad, U Dvora 815, tel MUDr. Jedličková Zuzana, Bystřec čp. 182, tel MUDr. Johnová Marie, Letohrad, Šedivská 498, tel MUDr. Karásková Vlasta, Letohrad, U Dvora 815, tel MUDr. Kobzová Zdeňka, Lanškroun, 5. Května 2, tel MUDr. Mareš Miroslav, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, tel MUDr. Milota Karel, Lanškroun, Svobody 356, tel

15 V době sčítání lidu v římské říši se odebral Josef z Nazareta do judského Betléma, aby se tu zaregistroval s Marií, která v té době čekala dítě. Když tam byli, naplnily se jí dny, kdy měla porodit. I porodila syna a položila jej do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo... (Luk 2,1-7). Tak se narodil dlouho očekávaný a předpovídaný Boží syn, jehož jedním z jmen je Emmanuel = Bůh s námi. Vánoce znamenají, že Bůh k nám přišel v Ježíši Kristu, aby se s námi solidarizoval, aby s námi zůstával ve všech našich situacích, a aby každému z nás nabídl cestu k Bohu. Co jsou vlastně Vánoce? Vánoce jsou liturgickým svátkem, jímž křesťané 25. prosince oslavují - vtělení - Slova a zdůrazňují jeho zrození v Betlémě. Svůj původ má svátek v Římě a sahá do 4. stol. Křesťané jím překryli pohanský svátek boha slunce, slavený v době zimního slunovratu (Natalis solis invicti). Chtěli tak zdůraznit, že Ježíš je pravé světlo člověka a světa. Spolu se svátkem - zjevení je 25. prosinec vyvrcholením vánočního období, po době adventních příprav (- advent). Datum 25. prosince není historickým datem Ježíšova narození. Když se blíží Vánoce, je vhodné poslat přání. Přijměte tedy z rukou mých hrst přání nejlepších: zdraví, klidu, radosti, aby člověk člověka měl rád, aby jeden druhému více štěstí přál, aby ten příští nový rok za to stál. S Božím požehnáním Váš kněz Ireneusz Szociński Zveme všechny na Štědrý den na mši svatou ve 22:00 hod. v místním kostele svatého Jakuba na 1. svátek vánoční mše svatá v 8:00 hodin na svátek Svaté Rodiny mše svatá v 8:00 hodin 15 Zveme Vás na vánoční koncert v sobotu od 16 hodin do kostele. S programem vánočních koled vystoupí pěvecký sbor z Výprachtic.

16 Mikulášské čertoviny V neděli 5. prosince jsme se sešli před budovou obecního úřadu. Děti ze Základní školy přivolaly příjezd mikulášské družiny hezkým kulturním vystoupením. Rodiče se zahřáli punčem a medovinou. Pochutnali si na ovaru. Celý podvečer byl zakončen rozsvícením vánočního stromku. Blanka Mrázková, zástupce starosty KULTURNÍ PROGRAM JABLONNÉ NAD ORLICÍ Vánoční koncerty Pátek Vánoční koncert v podání vokálně instrumentální skupiny Gemma od hodin v sále kina Jablonné n. O. Uslyšíme skladby známých mistrů: Jakub Jan Ryba, František Xaver Beriti, Jiří Ignác Linek, Adam Václav Michna z Otradovic spolu s originální muzikou skupiny ABBA, Boney M, GEMMA. Vstupné 80,- Kč, děti do 12 let 50,- Kč. Pátek Vánoční koncert Ten vánoční čas.. od hodin v sále kina Jablonné nad Orlicí. S žáky ZUŠ Jablonné nad Orlicí se přeneseme o 100 let zpátky do světničky v malé chaloupce, kde budeme prožívat předvánoční a vánoční čas, jak ho prožívali kdysi naše babičky a dědečkové. Vstupné 60,- Kč, děti do 12 let 30,- Kč Sobota Vánoční setkání na náměstí Charita Jablonné nad Orlicí a město Jablonné nad Orlicí vás srdečně zvou na tradiční vánoční setkání na náměstí v hodin. Přijďte si zpříjemnit vánoční chvíle poslechem Jabloňky, Podorlického dětského pěveckého sboru, Chrámového sboru a zhlédnout živý betlém. Děkuji všem, kteří se podíleli na včerejších Mikulášských čertovinách, panu Mikuláši, andělům, pekelnému Luciferovi se svou ohnivou družinou a hlavně dětem a učitelům. Byl to sice mrazivý, ale příjemný a hezký nedělní podvečer. Jan Votrubec Předvánoční program Pozvánka na předvánoční program v sobotu od 17 hodin v sále hostince U Špičáků, který připravili žáci ZŠ Horní Čermná. Zveme Vás na Bystřecký ples 5. března 2011 od 20 hodin na sále v hostinci U Špičáků. Hudba FREES, host Radek Urban. Divadlo Únor 2011 Příbuzné si nevybíráme Eric Assous Česká premiéra úspěšné francouzské komedie o jedné rodinné oslavě. Herecké obsazení: Svatopluk Skopal, martin Zahálka, Václav Vydra nebo Jan Čenský, Lenka Skopalová nebo Jana Boušková, Eva Janoušková, Simona Postlerová nebo Eva Režnarová, Lenka Zahradnická Zdravý nemocný Moliére sál kina v 19,00 hodin. Komedie o 3 dějstvích s tancem a zpěvem. Divadelní soubor VICENA, Ústí nad Orlicí Všechnopártička sál kina v 19,00 hodin. Karla Šípa tentokrát s jediným hostem Josefem Náhlovským. Kino Jablonné nad Orlicí Čtvrtek v 19,30 hodin Machete USA Pondělí v 19,30 hodin Občanský průkaz ČR Pondělí v 19,30 hodin Přežít svůj život ČR Pondělí v 18 hodin Já padouch USA Čtvrtek v 19,30 hodin Hlava-Ruce-Srdce-ČR Pondělí v 18,00 hodin Harry Potter a relikvie smrti VB, USA Pondělí v 19,30 hodin Bastardi ČR Redakce neodpovídá za názory, mluvnické a stylistické chyby přispěvovatelů. Bystřecké okénko vydává obecní úřad Bystřec v nákladu 470 výtisků. Uzávěrka příštího čísla bude 21. března

17 Vánoční příloha Dárky Vzpomínám na své dětství, kdy jsme my, čtyři sourozenci poslední dny před Vánoci nemohli ani usnout, jak jsme se strašně těšili a zároveň se i obávali zklamání, co když Ježíšek nenašel náš dopis, který jsme schovali za okno? Dnes už nejsem malá holčička a od Vánoc očekávám mnohem víc, než jak to viděly mé dětské oči. To těšení na Vánoce mi sice zůstalo a jen těžko si dovedu představit svátky bez tepla domova, vůně cukroví a perníčků, stromečku, rodiny a přátel a samozřejmě nějakého milého překvapení. V předvánočním čase se také vždycky těším na otázku: Co bys chtěla k Vánocům? Jednou jsem odpověděla, že mi stačí, když budeme všichni spolu. Skutečně jsem nic nechtěla a připadalo mi zbytečné utrácet peníze. Na Štědrý den mě přepadl obrovský smutek při pomyšlení, že večer pod stromečkem opravdu nic nenajdu! Vždyť nedostat alespoň maličký dáreček je jako kdybych do té rodiny ani nepatřila. Ten večer byl nakonec moc krásný, protože Ježíšek nezapomněl. Od té doby z vlastní zkušenosti vím, že nikdy nesmím brát na lehkou váhu vážné přání druhého nedostat nic. Ale čím potěšit? Jaký dárek vybrat, aby byl trefný, udělal radost a neležel pak v koutě bez povšimnutí? Třeba Vám pomůžou následující řádky. Dárky podle znamení Berani jsou spontánní, přímí, upřímní a zajímá je vše kolem sebe. Nezajímají je však zkušenosti druhých, raději se o všem přesvědčí sami. Mívají rádi sport, a proto je pro ně vhodná široká škála dárků od sportovního náčiní a výbavy, přes oblečení, až po permanentky do fi tness. Při výběru oblečení volte spíše jasné barvy. Berana - muže potěší rovněž akční video nebo počítačová hra, žena ocení vše, co zvýrazní její osobnost (šminky, parfém, přeliv na vlasy). Beranům uděláte radost historickou knihou, románem, encyklopedií či fi lmem. Ocení také mikroskop nebo dalekohled, Berani mají rádi netradiční vánoční dárky. Býci rádi žijí v estetickém prostředí - pořiďte jim něco pro zútulnění domácnosti, stačí třeba hezký svícen nebo váza, případně obrázek. Neznáte-li dobře styl zařízení jejich bytu, vsaďte na býčí lásku k přírodě a darujte jim pokojovou rostlinu nebo něco na zahrádku. Býci v sobě skrývají také špetku marnivosti, a ocení proto i šperk nebo sponu na kravatu. Snad největší radost uděláte Býkovi, když ho obdarujete stříbrem či zlatem. Dárek vhodný pro tyto osoby jistě najdete i ve starožitnictví. Při výběru vánočního dárku pro Býka nehleďte na cenu. Blíženci, jelikož jsou přehnaně zvědaví, budou se těšit na cokoliv pěkně zabaleného. Rádi komunikují, plánují a sbírají nové informace. Ideálním dárkem je proto například adresář, diář či psací potřeby, radost uděláte i mobilním telefonem. Chcete-li jít s dobou, podarujte vašeho Blížence počítačovým vzdělávacím programem. Nic nezkazíte ani knihou o životě slavných osobností, ani jazykovou učebnici. Pokud se vám to zdá příliš chabé, kupte svým nejbližším k Vánocům fotoaparát, kameru nebo poznávací zájezd. A dárek opravdu originálně zabalte. Raci mají ze všeho nejraději svou rodinu a cítí se tam v bezpečí. Rádi se otáčejí v kuchyni, a jsou pro ně tudíž vhodné kulinářské speciality - kořeněné oleje, cizokrajně vyhlížející ochucovadla nebo dárková balení pravých italských těstovin. Vhodné jsou pro ně samozřejmě i kuchařské knihy. Protože jsou Raci zároveň citlivé duše, doplňte svůj dar nějakou maličkostí z lásky, třeba perníkovým srdíčkem. Trefa do černého též bude, když Raka obdarujete jakoukoliv technickou věcí (strojek na holení, mobilní telefon, hodinky, PC) nebo čímkoliv pěkným na sebe. Lvi si potrpí na okázalost; ať jim koupíte cokoliv, nesmí to vypadat lacině. Chcete-li Lva opravdu potěšit, asi budete muset udělat průvan v peněžence. Radost jim udělá výrazný šperk, drahý parfém, luxusní pero nebo cokoliv, co je právě v módě (nejdokonalejší mobilní telefon, MP3 přehrávač apod.). Pokud se vám nechce utrácet za exkluzivní parfémy, belgické pralinky či aktovky z pravé kůže, můžete využít skutečnosti, že každý Lev je v hloubi své duše věčným dítětem, a nadchne ho proto třeba společenská hra, puzzle, hlavolam nebo obyčejné plyšové zvířátko. Panny se vyznačují puntičkářstvím, šetrností, přesností a spořádaností, jsou stálé a spolehlivé. Jsou prakticky založené a nesnesou doma žádnou zbytečnost, na kterou se jen práší. Dárek pro ně 17

18 musí být účelný (něco do domácnosti, pohodlné oblečení). Mile překvapit je můžete novými hodinkami nebo budíkem. Osoby ve znamení Panny potěší vše, co jim pomůže udržet pořádek a přehled (plánovací kalendář, kapesní počítač, kabelka, pořadač na dokumenty apod.). Chybu neuděláte, ani když je obdarujete knihou či přístrojem pro zlepšení jejich zdraví. Váhy mají podobně jako Býci smysl pro estetiku a umění. Potěšíte je hudebním cédéčkem, sbírkou básní nebo vkusným předmětem z keramiky či porcelánu. V oblékání preferují střízlivé barvy a eleganci. Na zimu jim přijde jistě vhod například dlouhá šála. Váhy bývají společenské, a tak jim uděláte radost i vstupenkou do divadla nebo na ples. Radost jim udělá šperk, obraz, nebo nějaká praktická věc. Opravdu velmi je potěší, když vyřešíte problém, nad kterým se dlouho rozhodují. Kupte jim věc, nad jejíž koupí váhají už poměrně dlouho, zorganizujte letní či zimní dovolenou. Štíři jsou velmi vytrvalé a energické osoby, které přitahuje tajemno, a uvítají proto každou drobnost, která může navodit tajemnou atmosféru. Vonné tyčinky, aromalampa nebo kniha s horoskopy. Potěší je i drobný talisman pro štěstí. Dámy i pány narozené ve Štíru ale nadchne také detektivka nebo mrazení vyvolávající horor, ať už v knižní nebo filmové podobě. Výborným dárkem pro Štíry je nový byt či dům, ale pro většinu to je nad možnosti. Nadšení budou i z poukazu na parašutistický výcvik či na potápění v moři. Střelci mají rádi exotiku a lidi okolo sebe. V myšlenkách se zaobírají dálkami pozemskými i duševními, a potěší je proto například kniha o fi losofi i nebo cestopis, případně turistické potřeby. Uvítají i nejrůznější předměty typické pro cizí kraje - určitě se pro ně něco najde v obchodech s etnickým zbožím. Pokud je váš Střelec hudebně založen, zkuste ho překvapit třeba africkým bubínkem. Radost mu uděláte i nějakým pěkným poznávacím zájezdem či něčím praktickým, jako je košile, hodinky aj. Kozorozi si často z šetřivosti kupují nejlevnější druhy zboží, ač s nimi nejsou úplně spokojeni. Tak ať se chvilku rozmazlují. Darujte jim něco, co by si sami nekoupili - pravou italskou kávu, archivní víno, značkové oblečení. Hlavně aby váš dárek byl prakticky využitelný. Místo plyšového medvídka je lepší polštářek. Kozorohům zajisté uděláte radost vánočním dárkem jako je pěkná kniha, permanentka do solária, fi tcentra, sauny apod. nebo nějaký zajímavý budík či hodiny. Na škodu by určitě nebyl poukaz na aktivní dovolenou u moře (kde díky dárku shodí pár kilo) nebo lázeňský pobyt. Vodnáři mají rádi moderní a nové věci a ze všeho nejvíc potřebují mít životní cíl. Jejich životnímu stylu přizpůsobte i vánoční dárky. Vodnáři bývají nápadití a tvořiví, a uvítají proto dárky, které si budou moci dotvořit sami. Technicky zaměřené typy potěší například skládací model letadla, Vodnáře s uměleckým sklonem třeba barvy s plátnem. Lidé v tomto znamení si také obvykle libují v elektronických novinkách. Ve všem preferují moderní směry, nevadí jim extravagance. Úsměv na rtech jim určitě vykouzlí módní oblečení a doplněk nebo nejnovější výkřik techniky. Ryby by měl dárek především zahřát u srdce. Je-li dotyčná Ryba vaším protějškem, dejte jí prstýnek, přívěsek ve tvaru srdíčka nebo sbírku milostných básniček. Pokud jste s ní v jiném vztahu než intimním, vyberte jí jemně vonící parfém, pěnu do koupele nebo plakát s mořským zálivem. Nic nezkazí dárek v podobě přírodní kosmetiky, ale i svetr či župan. Ryby potěší 18 rovněž kniha nebo fi lm s romantickou zápletkou, stejně tak kniha se spoustou informací jako je třeba encyklopedie. Radost jim udělají vonné tyčinky, relaxační koupele a olejíčky, aromalampy nebo CD s jejich oblíbenou hudbou. Pozor na dárky, které mají své pověry. Darovat bychom neměli nože, nůžky a ostré předměty, protože prý popíchají srdce a láska se změní v bolest. Nevhodným dárkem jsou také kapesníky a perly, ty znamenají pláč a smutek. Nedávejme ani boty, protože hrozí odloučení a rozchod s milovanou osobou. A pozor na dárky v černé barvě. Černá je znamením smutku a je symbolem zmaru, konce a smrti. Spokojenost o Vánocích a radost z dárků přeje Mgr. Martina Mikmeková Vánoce našich předků. Štědrý večer Také umístění věcí a pokrmů na štědrovečerním stole mělo svůj účel. Na jednom rohu byl bochník chleba, který měl rodině zajistit dostatek jídla. Na druhém rohu byla slaměnka a dary pole, aby následující rok přinesl dobrou úrodu. Na třetí roh se dávaly peníze, které měly domácnosti přinést bohatství. Na čtvrtém rohu bývala miska s kousky jídla pro dobytek. V průběhu večeře se nikdo nesměl zvednout od stolu do té doby, dokud všichni nedojedli. Ozdoby Zpočátku se používaly jen ořechy, jablíčka nebo sušené švestky. V pozdějších dobách začali lidé péci medové pečivo. Používání skleněných ozdob se rozšířilo počátkem 19. století. Svíčky Mnohem starší než ozdoby jsou na vánočním stromku svíčky. Lojované se začaly používat již v 18. století. Pranostiky Stojí-li na Kateřinu husa na ledě, bude stát o Vánocích na blátě. Ondřej na třeskutém, Štěpán na tekutém.. Když v prosinci hustě sněží, úrodný rok na to běží. Zima bez ledu, kaše bez medu...

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2014 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 20.1.2015 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016

Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016 Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016 Přítomni: Milan Janďourek, Markéta Franzová, Renata Kopecká, Petr Vašák, Alena Krejčí, Vladislav Dibelka Omluveni: Ivana Joklová, Jana

Více

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE PROJEKT VANOCE 2010 TERMÍN REALIZACE PROJEKTU 16.12. - 22.12.2010 ÚČASTNÍCI PROJEKTU třídy ZŠ SPECIÁLNÍ MÍSTO REALIZACE třída VI. C Klíčové kompetence: v projektu usilujeme především o rozvoj těchto kompetencí:

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD

HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2016 www.hejtmankovice.cz Mádr Josef Sokol Antonín Hladík Václav Malá Miloslava Kačírková Miluše Mžiková Anna Kubinová Marie Brandová Anna Winterová Marie Machová Blanka

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO)

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO) INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Z jednání rady obce (RO) RO schválila uzavření smlouvy o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s., na p. č. 2088/3 ost. plocha a p. č. 2088/7 ost. plocha pro stavbu přípojka podzemního

Více

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016 Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: Od 1. 11. 2016 do 31. 1. 2017 PROSINEC 2016 Kožené svítání - prodejní výstava kožené galanterie a obrazů - autorkou

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání VÁNOCE 2017 VÁNOCE 2017 VÁNOCE Nabídka novoročních přání 2016 a kalendářů Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do ruky nabídka novoročenek pro rok 2017. Tyto novoročenky byly navrhnuty a vyrobeny v

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více