O SLATINĚ TERÉNKY PATŘÍ SPORTU I REKREACI. č. 7-8 červenec - srpen 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O SLATINĚ TERÉNKY PATŘÍ SPORTU I REKREACI. č. 7-8 červenec - srpen 2013"

Transkript

1 Paní inženýrko, můžete jen v krátkosti shrnout průběh výstavby Terének? Byl areál dokončen a předán v plánovaném termínu? Investorem stavby Odpočinková a sportovní zóna Terénky, k.ú. Brno Slatina bylo, prostřednictvím investičního odboru MMB, statutární město Brno. Stavba byla zahájena I přes nepříznivé klimatická podmínky bylo dílo dokončeno , to je o dva měsíce dříve než bylo uvedeno ve smlouvě o dílo. Do užívání byly Terénky předány Městské části Brno-Slatina po vydání kolaudačního souhlasu dne Odkud se čerpaly prostředky na stavbu a patří nyní Terénky pod správu a údržbu naší městské části? Finanční náklady na výstavbu činily celkem Kč. Stavba byla financována ze dvou zdrojů - z dotace Evropské unie, prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, bylo získáno ,- Kč a ,- Kč uhradilo statutárním město Brno. Areál byl předán do majetku a správy městské části Brno- Slatina. A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 7-8 červenec - srpen 2013 TERÉNKY PATŘÍ SPORTU I REKREACI Před třemi lety, v červenci 2010, byl na stránkách Aktualit o Slatině zveřejněn rozhovor o začínající úpravě prostoru nad slatinským sídlištěm, obecně nazývaným Terénky. Na otázky tenkrát odpovídala vedoucí majetkového odboru Úřadu městské části Brno-Slatina Ing. Jana Krupová. O rozhovor na stejné téma jsme paní Krupovou požádali i dnes. Titulek rozhovoru před třemi lety zněl Prostor nad sídlištěm se mění v park a sportoviště. Podařilo se splnit vše, co se tehdy naplánovalo? Terénky byly provedeny podle schválené projektové dokumentace pro stavební povolení. Při využití dotací z EU je velmi obtížné v průběhu výstavby cokoli změnit. Modelací terénu byly vytvořeny rozmanité prostorové útvary doplněné dnes již vzrostlými stromy, keři a plochami trávníků. Na kamenitých svazích byly vysazeny skalničky a pruhy levandule. Areál je protkán chodníky, které zpřístupňují jednotlivá hřiště i nová zákoutí. Páteřní chodník je osvětlen veřejným osvětlením. V dolní části areálu se nachází vybavené dětské hřiště, v těsném sousedství jsou ve svahu umístěny nerezové skluzavky a houpačky. Pro sportovní vyžití jsou volně přístupná dvě víceúčelová hřiště. V horní části areálu se nachází moderní skatepark. Pro odpočinek jsou kolem chodníku rozmístěny lavičky a nezbytné odpadkové koše. V prodloužení ul. Rousínovské bylo vybudováno 15 parkovacích míst pro návštěvníky areálu. Udržitelnost projektu je 5 let, což znamená, že po tu dobu není možné dělat v areálu PŘEČTĚTE SI: Pomoc Brna začíná str. 2 Big Beat ve Slatině str. 3 Významné výročí str. 7 Klub důchodců informuje str. 8 Pověst o drakovi a Slatina str. 9 Vážení občané, dovoluji si touto cestou popřát Vám, všem slatiňákům, jménem Rady, Zastupitelstva městské části a všech zaměstnanců radnice příjemné a krásné letní prázdninové dny. Přeji Vám pohodové léto se sluníčkem, načerpání sil do dalších dnů a dětem radostné prázdniny. Pěkné léto, Slatino! Současně mně dovolte jménem radnice, a jistě všech rodičů, na závěr školního roku vyjádřit poklonu a poděkování všem pedagogům pracujících se slatinskými dětmi. Přeji Vám ve Vašem poslání mnoho sil a trpělivosti. Vážíme si Vaší práce. Jiří Ides, starosta žádné změny a úpravy. Po uplynutí této lhůty vyhodnotíme jeho praktické využití a u případných nedostatků budeme hledat vhodné řešení a finanční prostředky na realizaci úprav parku. Jaký je současný stav celého areálu a jak je slatinskými občany, především mládeží a dětmi, využíván? pokračování na straně 2 Foto: Štěpán Cenek

2 ZPRÁVY Z RADNICE Rada městské části Brno-Slatina na svých jednáních ve dnech a vzala na vědomí: výsledek konkurzního řízení na obsazení místa ředitele/ky Základní školy a mateřské školy Brno, Jihomoravské nám. 2, p.o. ze dne a souhlasí s jmenováním Mgr. Olgy Bauerové do funkce ředitelky Základní školy a mateřské školy Brno, Jihomoravské nám. 2, p.o připomínky Dopravně-bezpečnostní komise k projektové dokumentaci přestavby okružní křižovatky Olomoucká Řípská přehled pohledávek MČ za nájemci bytů k schválila: text zadávací dokumentace zadavatele TECHNICKÉ SLUŽBY Brno-Slatina, p.o. na veřejnou zakázku s názvem Dodávka strojů na úklid pro městskou část Brno-Slatina rozhodla: o ukončení nájemní smlouvy č. VO/ NN/573/1/2007 ve znění dodatku č. 1 dohodou ke dni a ukládá starostovi nájemce uvědomit o tomto rozhodnutí o pronájmu bývalého sběrného střediska Černovičky o celkové výměře 538 m2 včetně plechového skladu, jehož výměra činí 74 m 2 na částech pozemků p.č. 3/20, p.č. 174/4, p.č. 173/1, p.č. 148/2, p.č. 173/6, p.č. 173/7, p.č. 173/8, p.č. 173/9 a p.č. 173/10 v k.ú. Slatina uložila: starostovi jménem statutárního města Brna, městské části Brno-Slatina podepsat Dohodu o centralizovaném zadání veřejné zakázky mobilní hlasové a datové služby vybrala: pro veřejnou zakázku malého rozsahu: zhotovení pasportu zeleně na území MČ Brno- Slatina jako nejvhodnější nabídku firmy Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r.o., se sídlem Ponávka 2, Brno z předložených nabídek jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu Přestavba nebytového prostoru 546/8 v domě Vyškovská 2,4 v Brně na služebnu Městské policie nabídku firmy DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, Brno Jiří Ides, starosta POMOC BRNA ZAČÍNÁ Číslo bankovního účtu /5400, který zřídilo město Brno na pomoc obcím postiženým povodněmi, je od pondělí 17. června 2013 aktivní. Veřejná sbírka začíná. Konání veřejné sbírky schválila Rada města Brna ve středu 12. června Proběhne na celém území statutárního města Brna prostřednictvím zvláštního bankovního účtu zřízeného na dobu do za účelem získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků na humanitární pomoc ke zmírnění následků způsobených povodněmi roku 2013 na území Středočeského a Ústeckého kraje. Předkladateli návrhu na sbírku byli primátor města Brna Roman Onderka a člen rady města a starosta MČ Brnostřed Libor Šťástka. Číslo účtu je /5400, název banky je The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka. Adresa banky či pobočky pobočka Brno, Hilleho 6, PSČ (MMB) pokračování ze strany 1 Stav areálu je velmi dobrý, a to zásluhou Technických služeb Brno-Slatina a nemalých finančních prostředků, které městská část každý rok vynakládá na jeho údržbu. Areál je využíván celoročně. V zimním období zde děti sáňkují, po zbytek roku v dopoledních hodinách navštěvují hřiště děti z mateřských škol, oplocené dětské hřiště pak rodiče s malými dětmi. Velmi vyhledávaný je skatepark, a to vyznavači tohoto sportu z celého Brna a okolí. Přeji všem návštěvníkům Terének, aby se staly jejich oblíbenou lokalitou, a to jak pro chvíle oddechu, tak i pro sportovní a rekreační vyžití. Děkuji za odpovědi na otázky. Jiří Toman PROGRAM Slatinského kulturního léta ročník, Přemyslovo náměstí v Brně-Slatině, bez vstupného. ČERVENEC :00 21:00 hod. Deja vu (folk, spiritauály) :00 21:00 hod. PKT rockové balady :00 20:00 hod. ABBA revival SRPEN :00 21:00 hod. The Sparrows (80. a 90. léta) :00 20:30 hod. Deep Purple revival Brno ZÁŘÍ :00 21:00 hod. Pohárek folklórní soubor Týnec S trochu jiným hudebním žánrem vystoupila začátkem června na Slatinském kulturním létu 2013 Malá Doubravněnka. 2 AKTUALITY O SLATINĚ

3 ŽIJÍ A PRACUJÍ MEZI NÁMI Dnešní rozhovor v této pravidelné rubrice Aktualit je výjimečný. Na naše otázky stručně odpovídá žákyně Základní školy Jihomoravské náměstí Denisa Stojanovičová, mladá sportovkyně, která již dosáhla řady úspěchů na městské, celostátní i mezinárodní úrovni. Na místní základní škole studujete, v naší městské části také žijete? Ve Slatině jsem vyrůstala, na místní Základní škole Jihomoravské náměstí studuji již od 3. třídy. Sport mě baví, takže reprezentaci školy ve sportu beru jako zábavu. V tomto měsíci končíte devátý rok studia na základní škole kam nyní máte namířeno? Další směr mého vzdělávání jsem měla vybraný již dlouho před ukončením základní školy. Vzhledem k mému sportovnímu zaměření byla favoritem Bezpečnostně právní akademie, na kterou jsem byla úspěšně přijata. Již několikrát byla v Aktualitách zveřejněna informace o vašich mimořádných úspěších v lehké atletice. Jak jste se k tomuto sportu dostala? Sport mě bavil odmalička a nedá se říci, že to byla hned atletika. Začala jsem tenisem, fotbalem, sportovním aerobikem a k atletice mne přivedl v 7. třídě tělocvikář a zároveň trenér atletiky Mgr. Lukáš Plachý. Nyní se navíc věnuji i bojovému sportu Muay Thai. Jakých největších úspěchů jste ve své dosavadní sportovní kariéře dosáhla? Asi k největším úspěchům v atletice patří disciplíny skok daleký a běh na 60 metrů, kde jsem získala na celostátní Olympiádě dětí a mládeže v Olomouci medailové umístění, k většímu úspěchu patří rovněž medaile z Polska v mezistátní soutěži. V tomto roce jsem na Poháru rozhlasu skočila osobní rekord do dálky 5,28 m. Máte před sebou nějaký sportovní vzor nebo cíl? Nyní nemám žádný vzor, který bych chtěla napodobit, nevím jestli je to sen nebo cíl někdy v budoucnu bych chtěla startovat na Olympijských hrách. Závěrečná otázka jak se vám ve Slatině žije? Ve Slatině jsem doma a jsem zde spokojená. Chtěla bych poděkovat všem, co mně umožnili, abych se mohla sportu věnovat. Děkuji za rozhovor a přeji vám, jistě i jménem všech slatiňáků, mnoho úspěchů ve studiu i ve sportu. Jiří Toman DIVADLO J.K. TYLA INFORMUJE V rámci Slatinského kulturního léta 2013 jsme sehráli na slatinském náměstí v náhradním termínu krátkou pohádku O Rumcajsovi, kterou jsme ukončili činnost v první polovině roku. Vstupujeme do druhé poloviny, ve které uvedeme hned několik premiér. V režii Hany Málkové připravujeme hru Osm žen (Robert Thomas), jejíž premiéra je plánována na říjen Současně připravujeme také premiéru hry Dva lístky (J. K. Tyl) v režii Ludmily Slancové - Slavíkové. S touto hrou vyjedeme mimo jiné i v rámci projektu Divadlo dětem / Divadlo seniorům. Dále připravujeme premiérovou pohádku s mikulášskou tématikou, kterou uvedeme při příležitosti letošní mikulášské nadílky. Těšit se můžete i na tradiční reprízu pohádky Mrazík, kterou plánujeme na prosinec. Přesné termíny budou včas uveřejněny na webových stránkách divadla na vývěskách u supermarketu Albert a SK Slatina a v Aktualitách o Slatině. Informace o činnosti divadla můžete sledovat i přihlášením se na náš Facebookový profil - Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině. Děkujeme všem, kteří nám projevují přízeň a těšíme se na další shledání při uvedení nových her. Přejeme vám příjemně prožité letní měsíce a dětem krásné slunečné prázdniny. PhDr. Martin Krytinář, předseda divadla Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině hledá herce (muže) ve věku od 15 do 40 let. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím u: Na zelených plochách uvnitř Slatiny se objevily tabulky upozorňující majitele psů na dodržování čistoty a pořádku. BIG BEAT VE SLATINĚ V 60. letech minulého století se několik mladých ve Slatině rozhodlo založit Big Beatovou skupinu. O jejím založení, činnosti i zániku je možno se dočíst v Druhé knížce o Slatině, kterou vydal Slatinský historický klub nebo v Aktualitách o Slatině z roku 2006 číslo 6, strana 4. Nyní velmi podrobně činnost slatinské hudební skupiny, původně pojmenované Anitals (obráceně čteno Slatina) zpracovává pan Jiří Donné a od května vychází sedmidílný seriál v měsíčníku NEW, listu brněnského regionu. Vydává jej PONREPO, sídlící v Brně, Hybešova ulice č. 51. Zde je také možno měsíčník zdarma obdržet, případně bývá k dispozici na stojanu v podchodu u hlavního nádraží. NEW je možno najít i na adrese Určitě je to zajímavé čtení o nadšení mladých muzikantů, o jejich elánu doslova na koleni dělat dobrou a v té době i novátorskou hudbu. Jaroslav Rozumek 3

4 ZŠ JIHOMORAVSKÉ NÁMĚSTÍ STÁLE SE NĚCO DĚJE V květnu a červnu absolvovali žáci naší školy bezpočet různých sportovních, kulturních, poznávacích a vzdělávacích akcí. Ve školce se uskutečnila sportovní olympiáda pro naše nejmenší a pasování předškoláků. V průběhu několika měsíců probíhaly edukativně stimulační skupiny. Z ekologických akcí jmenujme například Babiččin dvoreček ve Fantázii, ze sportu: Brno a jižní Morava bez hranic, Dny bez úrazu, Olympiáda dětí 1. stupně, Pohár rozhlasu a lezení na horolezecké stěně. Ze společenských akcí jmenujme vítání občánků, z umělecké oblasti malování na chodníku před školou. V červnu jezdí žáci na školní výlety a školy v přírodě. Vyvrcholením snah žáků 9. ročníku se stala přijímací řízení a následná přijetí na střední školy a učiliště. K posílení jazykového, kulturního i společenského vzdělávání slouží pravidelné zájezdy do Anglie, kam žáci osmých a devátých ročníků počátkem května opět vyrazili. Přejeme všem dětem i dospělým ze Slatiny pohodové prázdniny plné sluníčka a odpočinku. Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 OLYMPIÁDA Ve středu se nejstarší žáci naší mateřské školy zúčastnili Olympiády, která se konala na školním hřišti ve Slatině. Soutěžilo se ve třech disciplínách - běh na 20 metrů z vysokého startu, skok do dálky z místa a hod tenisovým míčkem. Konkurence byla veliká, protože se této sportovní akce zúčastnilo kromě všech slatinských mateřských škol i mnoho dalších z okolí. Odměnou pro všechny děti také byla prohlídka hasičského auta SDH Brno-Slatina, které bylo za tímto účelem přistaveno vedle školního hřiště. Bc. Pavla Hoffmannová DNY BEZ ÚRAZU Ve čtvrtek 6. června připravili učitelé naší školy pro děti v tělocvičně velmi zajímavou akci. V rámci Brněnských dnů bez úrazu připravili velkou opičí dráhu, na které si děti mohly otestovat svoji fyzickou kondici, dokázat překonat strach a také nabídnout pomoc 4 kamarádům při zdolávání překážek. U každé z nich byli učitelé připraveni podat dětem pomocnou ruku, případně poskytnout první pomoc. Naštěstí celá akce proběhla v pořádku a bez sebemenšího úrazu. Byla určena jak pro děti ze základní, tak pro děti z mateřské školy. Účast překonala veškeré očekávání. Už dlouho před začátkem se děti se svými rodiči shromažďovaly u tělocvičny. Pro všechny děti byl po zdolání dráhy připraven řízeček s chlebem. Akce se po všech stránkách vydařila. Mgr. Bořivoj Štěrbáček KRÁSNÉ DRUHÉ MÍSTO Koncem května se vydali žáci 6. a 7. tříd do Králova Pole. Zúčastnili se spolu s učiteli 14. ročníku projektu Brno a jižní Morava bez hranic. Vytvořili společně s žáky z Kociánky i jiných zúčastněných škol 12 týmů a soutěžili v disciplínách jako např. ve florbalu, hodu kroužkem na tyčku, slalomu mezi kužely, hodu míčkem na cíl, boccie, hodu na pyramidu z plechovek, střelbě na koš i na branku. Museli také dokázat znalosti v kvízu Policie ČR. Naučili se pomáhat si navzájem a umět pomoci tělesně postiženým. I když bylo ten den poměrně chladno, akce se vydařila a naši žáci obsadili krásné druhé místo a obdrželi tak pohár, trička a sladkou odměnu. Reprezentanti školy byli Jabůrková Nikita, Kouřilová Denisa, Matoušková Christina z 6. B, Andrysíková Kamila, Kristýna, Andrea a Filip Žáčkovi a Adélka Pham z 6. A i asistent Jiří Pavlata s paní učitelkou Vlaďkou Šikovou. Mgr. Vladimíra Šiková PUTOVÁNÍ VELKOU BRITÁNIÍ V květnu se žáci 8. a 9. třídy naší školy zúčastnili studijního vzdělávacího zájezdu na téma Putování okolím Manchesteru města i příroda. První den navštívili Amsterdam, kde si prohlédli náměstí Dam s královským palácem a Novým kostelem, plovoucí květinový trh a při projížďce vyhlídkovou lodí po grachtech (vodních kanálech) si mohli prohlédnout jedinečnou architekturu městských domů. V Houseboat Museum se seznámili se způsobem života obyvatel, jejichž domovem se stala loď. Následující den se přepravili Eurotunelem do Velké Británie. Zde absolvovali procházku do nejstaršího britského národního parku Peak District s nejkrásnějším říčním údolím Dove Dale. Ve večerních hodinách se ubytovali v rodinách v Chesteru. Další den následoval výlet do Manchesteru, návštěva stadionu FC Manchester United Old Trafford a jeho muzea. Poté si žáci prohlédli centrum města. V odpoledních hodinách se přesunuli do malebného městečka Chester s hrázděnými domy, které byly poprvé vybudovány ve 13. a 14. století a navštívili místní katedrálu. Pro mnohé byla velkým zážitkem návštěva a prohlídka města Liverpool, kde kromě muzea slavné skupiny Beatles prošli Mathew Street a měli tak možnost seznámit se s místy, kde tato hudební skupina prožila léta svého vzrůstu a slávy. Následovala prohlídka města s druhou největší katedrálou na světě. Poslední den zájezdu strávili žáci v hlavním městě Londýně. Po procházce přes Tower Bridge následovala prohlídka pevnosti Tower, kde kromě jiného shlédli nádhernou expozici korunovačních klenotů. Při pěší prohlídce viděli všechna nejdůležitější místa Londýna Houses of Parliament, Westminster Abbey, Buckingham Palace, Picadily Circus, Trafalgar Square, nechyběla ani procházka parky a projížďka lodí po řece Temži. Jedním z největších zážitků z Londýna byla projížďka na obřím vyhlídkovém kole London Eye, odkud viděli celý Londýn jako na dlani a 4D prezentace o Londýně. Žáci poznali nejen mnoho krásných míst, ale vyzkoušeli si také svoje jazykové znalosti při konverzaci v hostitelských rodinách. PaedDr. Jiřina Hlaváčová ŠKOLA V PŘÍRODĚ Konečně přišlo všemi tak očekávané pondělí 27. května, kdy jsme měli odjíždět na náš pětidenní pobyt v přírodě. Ubytovali jsme se v pěkně zařízených pokojích a po obědě se rozdělili do pěti indiánských kmenů. Náčelníci také obdrželi indiánskou abecedu, ve které dostávali důležité zprávy. Stavěli jsme tee-pee, vyráběli totem, soutěžili v hodu šiškou a ve štafetovém běhu. Ve středu jsme se vydali na celodenní turistický výlet do Olešnice. Navštívili jsme Muzeum strašidel a nakoupili si dárečky a drobnosti na památku. Pět dní uběhlo jako voda. Poslední den byli vyhlášeni nejlepší indiáni a předány ceny a diplomy. Pak už jsme vyrazili zpět do Brna. Myslím, že jsme si to všichni opravdu užili a na tuto školu v přírodě budeme ještě dlouho vzpomínat! Mgr. Eliška Cecunjanin ÚSPĚŠNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Všichni žáci 9. třídy naší školy absolvovali úspěšně přijímací řízení na střední školy a byli přijati k dalšímu studiu. Tři žáci byli přijati na gymnázium, tři žákyně budou studovat střední zdravotnickou školu, tři žáci byli přijati na obchodní akademii, čtyři žáci na střední odbornou školu s maturitou, šest žáků na střední školu s odborným výcvikem a maturitou a osm žáků bude studovat učňovský obor. Na osmiletá gymnázia přestoupí tři žáci z pátých tříd. PaedDr. Jiřina Hlaváčová AKTUALITY O SLATINĚ

5 ZŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ VÝLET NA MACOCHU V pondělí jsme se vydali na první společný výlet naší třídy v tomto roce. Už od rána to nevypadalo, že bychom mohli ten den zahlédnout sluníčko. A také že ne. Jeli jsme vlakem do Blanska a na okno vlaku nám čas od času přilétla kapka deště. Ve chvíli, kdy jsme vystupovali z autobusu, už pěkně pršelo. Vytáhli jsme pláštěnky a vydali jsme se na výstup na Macochu. Po chvilce jsme si na déšť zvykli a potom jsme ho už téměř nevnímali. Prohlédli jsme si Macochu ze shora a poté jsme se vydali na dno propasti. Ne přímo z vrchního můstku, ale sešli jsme k jeskyním a prošli jsme jimi až na dno Macochy. Byl odtud nahoru nádherný výhled. Poté jsme nastoupili do připravené loďky a plavili jsme se po řece Punkvě. Museli jsme sklánět hlavy a uhýbat, abychom bez úrazu propluli zatopenými jeskyněmi. V jeskyních se ukrývalo mnoho překvapení různá zkamenělá zvířata, postavy a jiné krásné sochy tvořené krápníky. Prohlídku Punkevních jeskyní a především samotnou plavbu jeskyní jsme si velmi užili. A když jsme vypluli z jeskyně, tak už na nás venku vykukovalo sluníčko. Potom už nám zbývalo jen dojít do Skalního mlýna a vrátit se vlakem zpátky do Brna. Celý výlet se nám líbil. Dojem nám nezkazil ani déšť, který nás zastihl. Mgr. Alžběta Veselá SŮL NAD ZLATO? Doporučený denní příjem sodných iontů je u dospělého člověka 2, max. 2,5 gramu, což odpovídá asi jedné kávové lžičce soli. Přesto se průměrný denní příjem sodíku v naší zemi pohybuje okolo 5-10 g. Běžně přijímáme sodík z chloridu sodného, čili z kuchyňské soli. Aniž si to uvědomujeme, sůl je ukryta ve většině potravin, které baštíme. Velké množství najdeme v uzeninách, sýrech, instantních jídlech, konzervované zelenině či ve slaném snacku. Nižší koncentrace pak najdeme v ovoci a zelenině, tvarohu a jogurtech nebo v přírodním mase. Žáci našich osmých tříd si mohli sami ověřit, jak se liší chuť různých minerálek podle přítomnosti sodných a chloridových iontů. Připravili jsme pět vzorků minerálek a v pěti skupinkách žáků jsme je ochutnávali. Mezi vzorky se objevily i takové speciality jako Vincentka nebo Bílinská kyselka. Žáci zcela přesně seřadili vzorky minerálek od té nejméně slané po nejvíce slanou. U některých vzorků dokonce správně určili i značku minerálky. Výsledky našeho pozorování byly následující (pořadí minerálek je uvedeno od nejméně slané po nejslanější): Korunní Na + 98,6 mg/l, Cl - 9,5 mg/l Hanácká Na mg/l, Cl mg/l Poděbradka Na mg/l, Cl mg/l Bílinská kyselka Na mg/l, Cl mg/l Vincentka Na mg/l, Cl mg/l Žáci se přesvědčili, že minerální vody se neliší pouze množstvím sodíku, ale i obsahem dalších prvků. Například Magnesia je bohatá na hořčík, Hanácká kyselka na jód a Ondrášovka skrývá větší množství vápníku. I tyto prvky jsou pro tělo velmi důležité, proto jsme si vysvětlili, že není dobré pít pouze jedinou značku vody, ale jednotlivé typy bychom měli ve svém pitném programu střídat. Mgr. Iva Slezáková DOBRODRUŽNÁ PLAVBA Na dobrodružnou plavbu po neznámých mořích se vydali žáci z 5. tříd na své škole v přírodě. Úkolem námořníků bylo především prozkoumat neznámé vody v okolí jejich domovského ostrova, kterým se na dobu pěti dnů stal hotel Myslivna v Nedvědicích. Kromě těchto průzkumných plaveb, mezi nimiž byla i jedna na nedaleko vzdálený hrad Pernštejn, si námořníci plnili námořnické zkoušky a získávali hodnosti plavčíka, kormidelníka, prvního důstojníka a kapitána. A co museli zvládnout? Znalost morseovky, určování a pohyb podle azimutu, uvázání tří základních uzlů a určení 20 rostlin. Nechyběla ani stavba lodi z přírodních materiálů, námořnická olympiáda, turnaj v přetahování lanem, cesta za pokladem a další hry. Večer z ostrova zaznívaly známé námořnické písně. Za své úspěchy získávali námořníci zlaťáky, které strážce pokladu z každé posádky pečlivě střežil ve vlastnoručně vyrobené truhličce. Na památku si každý účastník této dobrodružné plavby vyrobil tričko s námořnickým motivem a celá posádka si odvezla svoji vlajku. A co bylo na celé škole v přírodě nejlepší? Ani hry, ani soutěže, ani písničky a výrobky či získané hodnosti, ale přece to, že tu spolu týden strávili kamarádi z 5. tříd, z nichž mnozí již na konci tohoto školního roku opustí školu a budou pokračovat na gymnáziích či jiných školách. Byla to jejich poslední velká společná akce a věřím, že se všem líbila a budou na ni ještě dlouho vzpomínat. PaedDr. Iveta Mervartová JAK SE NÁM SPALO? V červnu jsme poprvé strávily noc ve škole. Vychovatelky si pro nás nachystaly různé soutěže a pracovní dílny. Den jsme ukončily večerní pyžamovou párty. Spalo se nám prima a doufáme, že se tato akce bude příští rok opakovat. Děti školní družiny MALOVANÝ SVĚT Slunečný červnový den využily děti školní družiny na malování na chodník okolo školy. Toto místo se rázem proměnilo v galerii nejrůznějších dětských kreseb a obrázků. Všem se jejich výtvarná díla moc povedla. Oceněn byl každý, kdo vzal do ruky křídu a maloval. Vychovatelky školní družiny 5

6 pobočka FANTÁZIE Tilhonova 49, Brno - Slatina, tel.: ČERVEN VE FANTÁZII Zakončení zájmových kroužků Poslední květnový týden na Fantázii patřil již tradičně ukázce všeho, co se děti v kroužcích naučily. Neodmyslitelně k této akci patřily přehrávky hry na klávesy, kytary a flétničky. Každý z rodičů, babiček, kamarádů a sourozenců měl možnost nahlédnout pod pokličku, co děti po celý rok dělaly. Počasí si Mezinárodní den dětí patřil dětem a zvířátkům. Snažili se malí i velcí. Skládačky nám daly zabrat. 6 s námi celý týden pohrávalo, bylo více deště než sluníčka. Chvíli jsme opékali buřtíky na ohništi a chvíli pod střechou altánu, kde bylo připraveno grilovací ohniště. Jak jen déšť dovolil, přišla na řadu trampolína. Den dětí Letos počasí donutilo Fantázii přesunout akci ke Dni dětí Za zvířátky do pohádky. Vyplatilo se to a ve čtvrtek 6. června přišlo i sluníčko. Na děti čekala zvířátka z pohádek, od kterých za splněnou disciplínu dostaly korálek nebo jablíčko, které navlékly na šňůrku. Na závěr barevný náhrdelník děti předaly ptáku Ohniváku. Ten se díky kouzelné šňůrce uzdravil a děti patřičně odměnil. Celkem se zúčastnilo 241 dětí a rodičů bylo nepočítaně. Dny bez úrazů Jako každý rok využily blízké i vzdálenější školy Fantázií připravený preventivní program Dny bez úrazů. Žáci se na jednotlivých stanovištích dozvěděli důležité informace, které mohou zachránit lidský život. Ocitli se v modelových situacích, které je mohou o prázdninách potkat. Mumie skrývala aktivitu, která prozrazovala vše o možnostech praktického použití obvazového materiálu spojenou s praktickým nácvikem užití trojcípého šátku. Na dalším stanovišti se dozvěděli, jak je důležité vidět a být viděn. Transportér bylo stanoviště s ukázkami způsobů přenosu zraněného. Nechyběla ani ukázka kynologického záchranného sboru Jihomoravského kraje a svoje akční místo měli i místní hasiči. Výukový program Fantázie zajistila v základních školách v Podolí, Mokré Horákově, ve Viničných Šumicích, Šlapanicích a ve Slatině na Přemyslově náměstí. Celkem se zúčastnilo 821 žáků ze 46 tříd. Čajovna a Den Afriky Jak už název prozrazuje, návštěvníci čajovny se tentokrát dověděli něco o Africe. Prezentace nás zavedla i do národních parků, na Viktoriánské vodopády a další přírodní krásy Afriky. Nezapomněli jsme ani na národní tance, šamany a africké bubny. Každý si také vlastnoručně svůj buben vyrobil, natrénoval bubnování a předvedl svoji originální skladbu. Fantázie žila v rytmu africké hudby a na rozloučenou jsme si zatančili tanec pro zahánění deště, i když dobře víme, že v Africe by tomu bylo naopak. TÁBORY 2013 Prázdniny jsou tady a k nim patří dobrodružství, hry a zábava. Neváhejte využít tábory s Fantázií! Poslední volná místa! Na stránkách - levé menu odkaz tábory - pracoviště Fantázie. V případě, že máte zájem o tábory rodičů s dětmi, kontaktujte nás em na Tábory pro děti: Tábor na kolech I. děti 6 11 let RS Štíří důl, Krucemburk Tábor na kolech II. děti let RS Štíří důl, Krucemburk Lezecký tábor, děti let DDM Kopřivnice Tábor s chatkami 6 12 let TZ Černé lesy, Jihlava Vodácký tábor od 13 let Ohře V rámci Dne bez úrazů děti rychle pochopily, jak jsou odrazky důležité pro jejich bezpečnost. Příměstské tábory: Cena za týden 1150 Kč Keramika, , , , , , Lze se přihlásit i na jednotlivé dny (á 230,-) Pokud vás některá z nabídek oslovila, napište nám na adresu www. fantoska.org, zašleme vám podrobnější informace o připravovaných táborech popřípadě zodpovíme vaše dotazy. Klubíčko pro rodiče s dětmi nabízí: Tábor s chatkami TZ Černé lesy, Jihlava. Ubytování ve čtyřlůžkových chatkách, WC, sprchy, pevný objekt s vybavenou kuchyní, jídelnou a klubovnou s možností vytápění. V areálu se nachází ohniště a bazén. Doprava tam je zajištěna objednaným autobusem. Zpět je doprava vlastní. S celotáborovou hrou Safari se na vás těší Marcela Koláčková, Jana Kyprá a Píďa Tomáš Janda. Více informací o TZ najdete na ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ A KURZŮ FANTÁZIE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Rádi zveme malé i velké do pravidelných zájmových kroužků a kurzů. Od 1. září můžete na a na najít rámcovou nabídku zájmových aktivit Fantázie. Nabídka bude pravidelně aktualizována, budou přidávány nové zájmové kroužky a kurzy. Zápis začíná od 12. září. I v letošním roce můžete využít možnost přihlášení on-line. Pokud nemáte možnost přístupu k internetu, od od 9:00 do 18:00 hod. máte možnost realizovat přihlášení do zájmových kroužků a kurzů na Fantázii, Tilhonova 49. Pravidelná činnost ZK bude zahájena od října AKTUALITY O SLATINĚ

7 HISTORIE VÝZNAMNÉ ČERVENCOVÉ VÝROČÍ V centru pozornosti našeho národa je letos výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. Cyril ( ) a Metoděj ( ) se narodili v Soluni na severu Řecka v rodině významného vojenského činitele. Metoděj byl nejstarší ze sedmi sourozenců, Konstantin (jméno Cyril přijal těsně před svou smrtí) byl nejmladší. Matka byla příslušnicí početného slovanského obyvatelstva a oba bratři znali slovanský jazyk. Metoděj vystudoval práva a 10 let byl správcem provincie, pak vstoupil do kláštera. Konstantin vystudoval filozofii a vedl její katedru v Konstantinopolu, dnešním Istanbulu. Byl knihovníkem u císařského dvora. Měl talent i na jazyky a byl vynikajícím řečníkem. Vstoupil též do kláštera. Na misii v dnešním Iráku obhajoval křesťanství a s Metodějem objevil ostatky papeže sv. Klimenta. Když do Byzance dorazilo poselstvo moravského knížete Rastislava se žádostí vyslat učence, kteří by na Moravu přinesli písmo a jazyk srozumitelný jejím obyvatelům, císař Michael III. vyslal právě oba bratry. Archeologické nálezy potvrzují na Moravě existenci křesťanství nejméně sto let před příchodem obou bratří. Bylo šířeno ze západu kněžími jazykem, jemuž Moravané nerozuměli. Konstantin se již před příchodem na Moravu zabýval tvorbou písemné podoby jazyka Slovanů a vytvořil abecedu slovanského písma hlaholici. Neznámý autor podle ní vytvořil cyrilici, která je dnes v Rusku nazývaná azbukou a užívaná některými slovanskými i neslovanskými národy dodnes, i když pozměněná následujícím vývojem. Konstantin přeložil několik částí Písma svatého do jazyka srozumitelného Moravanům. Překlad bible po jeho smrti dokončil Metoděj. Oba vyvrátili tehdejší názor, že pouze hebrejština, řečtina a latina jsou jazyky dokonalé natolik, aby vyjádřily obsah Bible. Oba dokázali najít pro některá její slova výrazy odpovídající tehdejšímu vyspělému řeckému jazyku tak přesně a výstižně, že námitky z franského prostředí adresované církevním autoritám, neměly šanci. Papež Hadrián III. v roce 869 i papež Jan VIII. v roce 880 schválili slovanské písmo Konstantinem vytvořené a přikázali v tomto jazyce vypravovat učení a skutky Krista za předpokladu, že se při mši napřed přečte epištola a evangelium latinsky a potom slovansky. Několik dalších papežů potvrdilo význam života a díla obou bratří. Vyvrcholením těchto snah je list papeže Jana Pavla II. z prosince 1980, v němž spojil zásluhy obou bratří s dílem sv. Benedikta, jehož papež Pavel VI. ustanovil v roce 1964 patronem Evropy a ustanovil svatého Cyrila a Metoděje spolupatrony Evropy se všemi poctami a liturgickými výsadami. Apoštoly křesťanství mezi Slovany tak spojil s apoštolem křesťanství v západní Evropě. Spojil dva druhy křesťanské tradice sice odlišné, ale vzájemně se doplňující. Kardinál Tomáš Špidlík v této souvislosti řekl, že církev má dvoje plíce jako člověk. Do letošního výročí jediné sousoší Cyrila a Metoděje v Brně - na slatinském Přemyslově náměstí. Foto: Štěpán Cenek Konstantin vytvořil abecedu slovanského písma hlaholici (na kresbě), která byla později upravena na cyrilici a je dnes v Rusku nazývána azbukou. V pozměněné podobě je užívána některými slovanskými i neslovanskými národy dodnes. CYRIL A METODĚJ V BRNĚ V OZVĚNÁCH Výstava Moravského zemského muzea v Paláci šlechtičen na Kobližné ulici. Trojlodní bazilika zasvěcená oběma bratřím v Židenicích z roku Kaple sv. Cyrila a Metoděje v Bohunicích z roku Cyrilometodějská církevní základní škola na Lerchově ulici z roku 1993 v sousedství Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické založených Kongregací sester sv. Cyrila a Metoděje. V budově původní Cyrilometodějské záložny na Zelném trhu sídlí dnes čtyřhvězdičkový hotel Grandezza. Zachován zůstal emblém obou bratří zabudovaný do ozdobných mříží a spodní části kovových vstupních dveří. Sousoší Cyrila a Metoděje na Přemyslově náměstí ve Slatině z roku Novinkou je sousoší obou bratří na Petrově z dílny sochaře Vladimíra Matouška a architekta Radima Horáka. Z dřevěného modelu vytvořil sousoší kameník Jan Leitgeb. Městské divadlo v Brně přichází v Biskupském dvoře s inscenací Cyril a Metoděj, aneb Dobrodružství písma, v níž činoherní části prokládá balet s hudbou. Stranu připravil Karel Janiš 7

8 PŘIPOMÍNÁME SI 1. července je Světový den architektury 2. července 1778 zemřel francouzský filozof a spisovatel Jean Jacques Rousseau července 1938 proběhl X. všesokolský slet jako manifestace na obranu ČSR 2. července 1983 zemřel spisovatel Vladimír Neff 2. července 1998 zemřel novinář Jiří Kantůrek, polistopadový ředitel ČT 3. července 1883 se narodil pražský německy píšící spisovatel Franz Kafka 3. července 1943 zemřel technik a vynálezce i podnikatel Emil Kolben 3. července 1973 zemřel dirigent Karel Ančerl 4. července 1978 zemřel herec a režisér Ladislav Boháč 5. července je Státní svátek ČR připomínka příchodu Konstantina a Metoděje na Moravu v roce 863, Mezinárodní den družstev 5. července 23. srpna 1943 bitva u Kursku jako největší tanková bitva světové války skončila porážkou hitlerovců 5. července 1983 zemřel skladatel Václav Trojan 6. července je Státní svátek ČR, výročí upálení Mistra Jana Husa července 1893 zemřel francouzský spisovatel Guy de Maupassant 6. července 1913 se narodil divadelní režisér Ota Ornest 7. července 2008 zemřel zpěvák Karel Hála 9. července 1988 zemřel spisovatel Miloš V. Kratochvíl 10. července 1913 zemřel malíř, grafik a ilustrátor Mikoláš Aleš 10. července 1928 se narodil básník Karel Šiktanc 10. července 1933 se narodil filmový režisér Ivan Passer 10. července 1943 se anglo-americká vojska vylodila na Sicílii 11. července je Světový den populace, 1913 se narodil spisovatel Zdeněk Galuška 13. července 1813 se narodil dánský architekt Theofil Edvard van Hansen, projektant Besedního domu, Pražákova paláce a budovy nemocnice u sv. Anny v Brně 13. července 1918 byl ustaven Národní výbor československý k přípravě převzetí moci, ústavy a státní správy v samostatném československém státě 14. července 1918 se narodil švédský filmový režisér Ingmar Bergman 16. července 1773 se narodil literární vědec a jazykovědec Josef Jungmann 16. července 1888 se narodil botanik, filozof a folklorista Vladimír Úlehla 16. července zemřeli 1923 spisovatel Karel Klosterman, 1963 spisovatel a překladatel Shakespeara Erich Adolf Saudek, 1983 dirigent Jaroslav Krombholz 18. července 1933 se narodil ruský básník Jevgenij Jevtušenko 18. července 1998 zemřel chemik Otto Wichterle, autor kontaktních čoček a jejich výroby, autor nebo spoluautor 150 vynálezů a 200 publikací z chemie 19. července 1893 se narodil ruský básník Vladimír Majakovskij 19. července 1993 zemřel režisér a scenárista Elmar Klos 20. července 1928 se narodil spisovatel, dramatik a publicista Pavel Kohout 22. července 1843 se narodil spisovatel Antal Stašek 23. července 1843 zemřel malíř Antonín Mánes, zakladatel české krajinářské školy 24. července 1828 se narodil ruský filozof, historik N.G. Černyševskij 24. července 1973 zemřel malíř, grafik, spisovatel a diplomat Adolf Hoffmeister 25. července 1943 byl zatčen Benito Mussolini a nová italská vláda maršála Badoglia jednala se Spojenci o příměří 28. července 1938 se narodil historik Dušan Uhlíř, autor mnoha knih a statí, i o bitvě u Slavkova července 1793 se narodil slovenský básník, estetik, jazykovědec Ján Kollár 31. července 1833 se narodila spisovatelka Tereza Nováková 6. srpna je Světový den boje za zákaz jaderních zbraní Den Hirošimy 9. srpna je Mezinárodní den původních obyvatel světa Den Nagasaki 10. srpna 1993 zemřela zpěvačka Eva Olmerová 12. srpna je Mezinárodní den mládeže, 1928 zemřel skladatel Leoš Janáček 13. srpna 1973 zemřel novinář, politik Jaroslav Stránský 14. srpna 1853 se narodil první český nakladatel a knihkupec v Brně Joža Barvič 14. srpna 1993 zemřel herec Jiří Adamíra 16. srpna 1608 se narodil rakouský polní maršál Raduit de Souches, velitel obrany Brna před Švédy srpna 1928 zemřel básník Antonín Sova 17. srpna 1753 se narodil jazykovědec, spolutvůrce národního obrození a slavistiky, jezuita Josef Dobrovský, v Brně zemřelý a pohřbený 18. srpna 1893 se narodil spisovatel Čestmír Jeřábek 20. srpna 1878 se narodil spisovatel a katolický kněz Jakub Deml 21. srpna 1968 protestovalo předsednictvo ÚV KSČ proti vstupu vojsk pěti zemí Varšavské smlouvy na území Československa 23. srpna je Světový den vzpomínky na obchod s otroky a jeho zrušení srpna 1968 bylo v Moskvě jednání o situaci v ČSSR za účasti nejvyšších představitelů ČSSR a SSSR 23. srpna 1803 se narodil básník a archeolog Jan Erazim Vocel 23. srpna 1933 zemřel rakouský architekt a teoretik umění Adolf Loos 25. srpna 1918 se narodil americký skladatel a dirigent Leonard Bernstein 26. srpna 1968 zemřel filmový režisér Martin Frič 31. srpna 1908 se narodil americký spisovatel William Saroyan 31. srpna 2003 zemřel novinář a spisovatel Pavel Tigrid, šéfredaktor Lidové demokracie a Obzorů , čs. vysílání Svobodné Evropy , revue Svědectví , poradce prezidenta republiky , ministr kultury Karel Janiš ŽILI PŘED NÁMI (část 3.) a připomínáme si je při procházce slatinským hřbitovem LEGIONÁŘI Francouzský Karel DOUPOVEC ( ) Italský František CENEK ( ) Ruští Josef DLEZEK ( ) Amand KOUKOLA ( ) František PAŘÍZEK ( ) Jan REICHSTÄDTER ( ) František SEDLINSKÝ ( ) Alois STRAŽOVSKÝ ( ) František ŠIK ( ) Josef VOJTĚCH ( ) NAHLÉDNUTÍ DO KLUBU DŮCHODCŮ 8 V červnu členové našeho Klubu důchodců navštívili zámek v Boskovicích a jeli na kuřata do Jižního Portálu, pořádali jsme Čaj a vykoupali se v termálu v maďarském Mošoni. Zazpívali jsme si, jako každý měsíc, v úterý a v sudou středu, a pak jsme byli na závěrečném pololetním posezení ve Fantázii, kde jsme si zopakovali háčkování a vyšívání, pletení ponožek, batikování a výrobu doplňků a výzdob k různým příležitostem. Do Fantázie chodíme moc rádi, a tak bych chtěla poděkovat všem učitelkám, které nás učí vytvářet mnoho krásných a vkusných věcí. Patří jim dík za to, jak se nám věnují, za ochotu, trpělivost, profesní zručnost a nápaditost. O prázdninách jedeme, jako každý rok, na společnou dovolenou na Tři studně do penzionu Horácko. Moc nás mrzí, že se snížila účast na Besedách a Čajích. Je nás v klubu 110 a na tyto akce chodí jen polovina členů. Letos byl za námi pan starosta Ides, byl nám představen nový místostarosta pan Semrád, přivítali jsme zástupce Městské policie pana Kukletu a jeho spolupracovníka pana Mikulicu, kteří nám odpověděli na všechny dotazy. Na závěr bych chtěla poděkovat vám všem, kteří jste ochotni něco pro druhé udělat, především členkám Rady klubu paní Bílé, Hofírkové, Hrbáčkové a Chobolové, dále paní Lhotské, která má na starosti školku a Fantázii, panu Červinkovi za odvoz hudby, paní Gjojdové zajišťující lístky na divadelní představení, paní Pavláskové za vedení pěveckého kroužku, paní Čížkové za vzorné vedení kroniky a paní Kheilové za kontrolu hospodaření. Všichni tito lidé obětují svůj volný čas, aby zajistili vše potřebné při organizování akcí našeho klubu. Děkuji i panu starostovi za jeho dobrý přístup k nám, starším. Přeji všem našim spoluobčanům pěkné léto. Jaroslava Pešová, předsedkyně Klubu důchodců AKTUALITY O SLATINĚ

9 POVĚST O DRAKOVI A SLATINA Kdo z Brňanů nezná pověst o draku, není ani Brňák, ale jak souvisí pověst o drakovi se Slatinou možná bude zajímat i Slatiňáky. Pověst o brněnském draku je tak známá, že vešla do podvědomí snad všech milovníků kulturních i přírodních památek a turistiky. Brněnský drak je nejen symbolem města, ale i jeho idolem. Že vlastně není drakem, protože přece jenom drak je tak trochu mýtické stvoření, nikomu nevadí, a že zřejmě je brněnský drak normální, i když pro nás exotické zvíře krokodýl, pravděpodobně někde z vod Nilu, tedy krokodýl nilský, který se do Brna ve skutečnosti dostal jak jinak, než kupeckou cestou, přesněji jako jakýsi dar. Že vzbudí takovou pozornost a stane se tak významným artefaktem, snad netušil ani sám dárce. Ale zpátky k pověsti. Říká se, že i na pověstech je trochu pravdy, tak i v pohádkách se objeví někdo či něco, co lze srovnávat se skutečností a s určitostí to něco lze přisoudit, ať už běhu života či místu. Jak dobře všichni víme, některé pověsti i pohádky jsou si hodně podobné. Tradují se z vyprávění téměř všude. Tak i pověst brněnská se dostala až do Líšně. A to už je jen v sousedství naší Slatiny. Blíže je však zapotřebí seznámit čtenáře s tou pověstí z Líšně. Jen ale v krátkosti, doslovné znění lze nalézt v různých dochovalých literárních sbírkách regionálních autorů, já jsem ji konkrétně četl v pověstech o Brně autorů Marty Šrámkové a Oldřicha Sirovátky s názvem Brněnské kolo a drak. Zde se uvádí, že jakési zvíře (asi drak) leží na kopci u Slatiny a chová se jako opravdový pohádkový, prostě strašidelný zabiják. No a tak se místní domluvili, že ho vypudí, spíše zabijí. Ale to už je všem známé co následovalo dál. Stránská skála láká nejen svojí historií a pověstmi, ale nabízí i pěkné procházky a zajímavé výhledy do okolí. Pro nás je však podstatné, že se drak vlastně vyskytnul v blízkosti naší obce, tedy dnes městské části. Kopec u Slatiny je zcela jistě Stránská skála. V minulosti uváděna i jako Slatinský vrch, možná hora nebo kopec. V zápisech historických pak Skalice, což lze považovat za původní dochovaný název. Odvolávám se na text z První knížky o Slatině a také na knihu o Líšni manželů Belcrediových s názvem Svatý Jan to vše viděl. Jedná se o majetkové vazby a popis místa s vytýčením hranic. Obec Líšeň uzavírala na jihu právě hora zvaná Skalice. Bylo to vlastně dáno první písemnou zmínkou jak o Líšni, tak o Slatině, a to už na samém počátku 14. století (1306). Originální zápis je možno nalézt v olomoucké pobočce Zemského archivu (obě obce patřily do majetku olomouckého biskupství), přesněji pak v archivních análech zaniklého vizovického kláštera cisterciáckých mnichů. Právě ti takto popsali hranice, tehdy jim náležejících obcí, zřejmě již dříve za existence zmíněného kláštera. Je to tedy Stránská skála, kde vlastně brněnský drak sídlil, ne jak se traduje Červený kopec nad řekou Svratkou, i když já se osobně přikláním k pověsti brněnské. Svratka je totiž řeka pro pověst o Brněnském draku přijatelnější, je kopci blíž, než Svitava, do níž se šel drak dle pověsti ze Skalice po pozření nehašeného vápna napít. Ano, řeka Svitava kdysi údajně v pravěku pod Skalicí alias Stránskou skálou také tekla, ale že by šíření pověsti započalo tradici už v dobách pravěku, před sedmi až šestisty tisíci lety před n.l., se mi zdá divné. Dračí nestvůra či stvůra je snad podobou vyhynulých prehistorických tvorů, ale z vědeckých archeologických výzkumů se o tvorech dračích podob nic nedozvíme, ani se o nich nemluví. Jsou známé nálezy zkamenělých zbytků kostí (na Stránské skále myslím) jeskynních medvědů, koní, stepních kojotů, vlků atd., ale tvora podoby ještěra - např. brontosaura ne. Snad nejblíže k nim má šavlozubý tygr - Smilodon fatalis. To ale, nemůže být drak, tak totiž ani v pohádkách nevypadá. Toho jsem si oblíbil a mám rád a přál bych mu, aby vniknul do podvědomí všech milovníků Stránské skály a aby se stal jejím symbolem a také se objevil na znaku, kdyby někoho napadlo ho pro Stránskou skálu navrhnout, na Slatinu, či na Brno už nemá. Ano šavlozubý tygr známost a věhlas Stránské skály potvrzuje a plným právem k ní náleží, tak jako třeba trilobit k Barandovu u Prahy. Škoda, že vykopávky byly odhaleny mnohem později, než vznikla pověst, možná, že by i Líšňáci vzali v potaz spíše tygra (šavlozubého), než nějakého smyšleného draka. Ten ať zůstává v Brně! Možná, že navádím nejen rodiče, ale i děti a učitele a školní mládež, k probuzení zájmu o blízkou dominantu zvláště krásnou a zajímavou, tedy Stránskou skálu. Je opravdu význačná, nejen jako vyhlášená přírodní lokalita, ale i tím, že stále ještě skrývá spoustu dalších záhad a nejasností, ať už z minulosti, či novověku. Třeba to, jak vlastně přišla k svému pojmenování? Pro Aktuality o Slatině připravil Lubomír Vysočan, Slatinský historický klub STRÁŽNÍCI NA KOLECH V zářivě žlutých dresech, od letoška i díky využití reflexních pruhů v pase a na modrých rukávech ještě lépe viditelných, vyrazily do terénu na území města Brna cyklohlídky městské policie. Jejich značnou výhodou je fakt, že právě na kole mohou operativněji vykonávat hlídkovou činnost na rozlehlých prostranstvích městské aglomerace, a to i v odlehlejších lokalitách, kde není možné ke zrychlenému přesunu používat motorizované prostředky. Cyklohlídky strážníků budou po celé léto dohlížet na dodržování veřejného pořádku a monitorovat městský mobiliář v brněnských parcích či v přírodních územích využívaných hojně k rekreaci a odpočinku. Zapojení cyklohlídek MPB do přímého výkonu služby se v minulých letech osvědčilo, a tak kromě Brněnské přehrady, vinohradských Akátek a líšeňského Mariánského údolí, budou strážníci na jízdních kolech občanům k dispozici i v dalších vytipovaných částech města. Mgr. Pavel Šoba, MP Brno 9

10 SPORTOVNÍ KLUB SK SLATINA Opět vítám čtenáře Aktualit o Slatině ve sportovní rubrice a přináším vám nové informace ze sportu a činnosti sportovního klubu SK Slatina. Soutěže na všech úrovních už mají naše sportovní oddíly za sebou a nezbývá nic jiného, než zhodnotit uplynulou sezonu a popřát vám všem i našim sportovcům příjemné a pohodové prázdniny, načerpání nové energie, dostatek odpočinku a pěkného počasí. Ještě bych vás chtěl pozvat na další Farmářské trhy ve Slatině, které budou pokračovat v sobotu 31. srpna opět v našem areálu při ul. Tuřanka 1. Ing. Václav Klajsner, předseda SK Slatina ODDÍL KOPANÉ Muži A jsou v soutěži JmKFS - I.B třída dospělých skupina B na prvním místě tabulky a s největší pravděpodobností postoupí do vyšší soutěže. Během prázdnin se bude tvořit realizační tým a základní kádr mužstva pro novou sezonu ve vyšší soutěži (v době uzávěrky tohoto čísla Aktualit tým čeká ještě domácí zápas se Zastávkou a posledním zápasem je souboj venku se Žebětínem). Informace o posledních zápasech: SK Slatina Moravská Slávia 2:4 (2:3) Góly: Juráň, Ostrý, ŽK 2:5, ČK 1:0 Šafařík. V konfrontaci kombinační, celoplošné hry produkované našimi hráči s jednoduchým nakopáváním a důrazem v zakončení, hrou na jistotu bez hrubých individuálních chyb, byli úspěšnější hráči Morendy. Sokol Blížkovice SK Slatina 2:2 (0:2) Góly: Mikšíček 2. (Informace podal trenér Ladislav Bedřich a předseda FO Michal Nos.) Muži B (Městský přebor muži II. třída informuje trenér Pavel Sláma). SK Slatina B - Svratka B 6:3 (2:1) Tak jak jsem chlapce chválil za minulý zápas, tento si za rámeček nedají. První poločas - katastrofa. Ve druhé půli se přece jen zlepšili, bylo tam více kombinačních akcí, nutno však dodat, že jsem musel trošku zahýbat se sestavou. SK Slatina B-SK Řečkovice 0:4 (0:1). Proti favorizovanému, vedoucímu družstvu soutěže jsme se snažili hrát ze zajištěné obrany. Musím konstatovat, že chlapci se rvali o co nejlepší výsledek, za to jim patří pochvala, ale soupeř byl ve všech fotbalových dovednostech prostě nad jejich síly. Sokol Obřany-SK Slatina B 3:2 (3:0). Domácí nás přehrávali kombinací, přihrávkami za obranu, z nichž padly všechny góly. Naše hra byla pomalá, statická a snad jen sólo Petra Koše stojí za zmínku, žel bez efektu. Soupeř byl jasně lepší. Nejlepším hráčem byl neúnavný Petr Koš, který jezdil nahoru a dolů. Starší a Mladší dorost (referuje tréner Jiří Krchňák). Dorost starší je jen krůček od čela tabulky - do uzávěrky tohoto čísla jsou zatím na 2. místě se ztrátou pouhých 2 bodů na lídra tabulky FC Dosta Bystrc. Právě předposlední utkání hráli naši kluci v Bystrci (15.6.) a ještě zde nemáme výsledek posledního zápasu Slatina Křepice (22.6.). Dorost mladší byl do uzávěrky tohoto čísla Aktualit na 11. místě se ziskem 20 bodů, ale zbývaly ještě dva zápasy v Bystrci a doma s Křepicemi. Hráčům děkuji za předvedenou hru, fanouškům a sponzorům za podporu. Zhodnocení sezony přineseme v příštím čísle Aktualit. Starší žáci (I. tř. starších žáků, sk. A - informuje trenér Martin Burian). Skončili jsme sezonu na třetím místě z dvanácti týmů. Nejlepšími střelci se stali Burian David a Cimbálník Jan s 8 brankami, dále Jakeš Daniel, Vilímek Marek a Novotný Pavel po 6 brankách. Kluci celou sezónu,,odmakali nadoraz,, za což jim patří naše uznání. V brance se střídali Hladil Jakub a Chorvát Fotbalisté našeho A mužstva slaví postup do vyšší soutěže z 1. místa tabulky. David a jejich celkový počet obdržených branek činí Kádr starších žáků nebyl moc široký, a tak pravidelně nastupovali i kluci z ml. žáků - Zdražil Tomáš, Halický David a Markowski Jakub, každý z nich si také vstřelil branku. Musíme též zmínit naši obranou trojici, která má lví podíl na minimálním počtu obdržených branek. Jsou to Chalupa Dominik, Šiška Josef, Švanda Daniel a k nim střídal nejčastěji Jordák Zdeněk. Záložní řada a náš motor byli Bunža Radek, Cimbálník Jan, Novotný Pavel a Jakeš Daniel a v útoku,,válčili,, Burian David, Vlk Antonín, Vilímek Marek a Vilím Tomáš. Klukům, kteří po sezóně odchází do mladšího dorostu přejeme, ať se jim daří alespoň tak, jako v kategorii starších žáků. Za náš tým to přejí trenéři Burian Martin a Novotný Michal. Mladší žáci (I. třída mladších žáků, skupina A). Kluci jsou před posledním utkáním s týmem ČAFC Brno na 10. místě tabulky s 22 body. Výsledkový servis: Utkání v Boskovicích kluci prohráli 7:5, branky vstřelili Zdražil 3, Halický, Markowski. Hráčům i trenérům patří velký dík za vedení mužstva nejen při trénincích, ale i v zápasech. Mladší přípravka. V posledním zápase sezony kluci podlehli v Bystrci 11:4 (po poločase 6:2). Všem klukům z obou přípravek děkujeme za předvedenou hru a celému realizačnímu týmu za péči o naše nejmenší. Starší přípravka se utkala se soupeři z Medlánek C, kde jsme zvítězili i při deštivém počasí 9:2 a sk. B s Medlánkami D, vysoko 11:2. Pak jsme vyjeli na utkání ke dvěma soupeřům - Řečkovicím, kde jsme prohráli (sk.b) 6:3 a na NORDIC, kde jsme prohráli 7:5. Naše sk.b vyhrála přesvědčivě 10:0 nad Chrlicemi a sk. A s Bílovicemi prohrála 3:6. V zápase s Bohunicemi sk.b uspěla výhrou 5:2, bohužel Obřany nás porazily 1:7. Je třeba dodat, že se někteří naši hráči opět našli a jejich hra je pěkná podívaná. Jde jak o obranu, zálohu i útočníky (Novák, Nguyen T.C.T-Bill, Kuropata, Sobola, Janák, Ondrášek, Vašák a ostatní). Je to správná parta mladých fotbalistů. Děkujeme trenérům Kuropatovi a Dvořákovi za tréninkové přípravy kluků na zápasy. Chcete-li jim přijít fandit, hrajeme na Spartaku dva zápasy 7.6. od 16:00hod. (Informace podala Lenka Ondrášková). Starší páni odehráli poslední zápas sezony s týmem Moravská Slavie A (do uzávěrky výsledek tohoto utkání neznáme) a v tabulce soutěže Brněnské ligy starších pánů jim patří 8. místo se ziskem 19 bodů a skorem 34:53. pokračování na další straně 10 AKTUALITY O SLATINĚ

11 ODDÍL CVIČENÍ ČASPV Pokračujeme s pravidelným cvičením po prázdninách přibližně od poloviny září v tělocvičně ZŠ Jihomoravské náměstí 2. Mladší žákyně - cvičení na nářadí, aerobik, míčové hry, soutěže a spousta dalšího pro holky od 1. do 5. třídy, pondělí hod. (cena 700,- Kč/rok). Lady aerobik - pondělí hod. (45,- Kč/hod. nebo 400,- Kč/10 hodin). Kontaktní osoba Majka Konečná tel , ODDÍL STOLNÍHO TENISU Oddíl do právě skončené sezony přihlásil celkem 10 družstev dospělých, ve kterých se do soutěží krajských i městských zapojili jak mladší i starší žáci, tak i dorostenci a junioři. A družstvo se umístilo v divizi na 3. nepostupovém místě, ale po jednáních s Vracovem došlo k získání soutěže 3. ligy. V celé historii našeho oddílu nehrálo žádné družstvo tak vysokou soutěž. B družstvo postoupilo z krajské soutěže I. třídy do divize a v novém ročníku nahradí A družstvo. C družstvo se umístilo v krajské soutěži II. třídy na osmém místě v klidném středu tabulky. D družstvo se stalo přeborníkem města Brna v nejvyšší brněnské soutěži (městský přebor) a postoupilo také do krajské soutěže II. třídy, kde již hraje družstvo C. E družstvo v městském přeboru bylo také mezi postupujícími, ale toho se vzdalo ve prospěch TJ Brno Bystrc a skončilo na 3. místě. F družstvo se umístilo ve středu tabulky městské soutěže I. třídy-7. pozice. G + H družstva, hrající v městské soutěží II. třídy, skončily na 5. a 8. místě. Naše háčko dokonce hrálo baráž o postup do vyšší soutěže, ale bez úspěchu. J družstvo svoji soutěž IV. třídy vyhrálo a s přehledem postoupilo do III.třídy. J družstvo, naše nejmladší družstvo, si zahrálo nejnižší městskou soutěž V. třídy. Zde se střídali hráči od mladších žáků až po hráče již v důchodovém věku. Umístilo se na pěkném 5. místě, a také hrálo baráž o postup do vyšší třídy, bohužel se to nepodařilo. Chci poděkovat bez výjimky všem hráčům za velice příkladnou reprezentaci našeho oddílu, klubu, i Slatiny. Kontaktní osoba Petr Čampa, tel: ODDÍL TENISU Zájemci o pronájem kurtů mohou kontaktovat správce kurtů na tel. čísle nebo Kontaktní osoba tajemník oddílu pan Oldřich Miklík tel ODDÍL KULTURISTIKY Posílit své tělo můžete od pondělí do pátku od 17 do 20 hod. a v neděli od 18 do 20 hod. Mimo tuto dobu po telefonické domluvě. Kontaktní osoba Radim Pernica tel KLUB SLATINSKÝCH LYŽNÍKŮ Pro nás běžecká sezona pokračuje závodem Grand Prix Praha (7. 9.) a již tradiční závod Běchovice-Praha (29. 9.) a také ryze brněnský závod Vokolopríglu (12.10.). Zájemci kontaktujte V. Klajsnera tel SK SLATINA zve děti do svých mládežnických sportovních družstev! ZACHRÁNĚNÉ ŽIVOTY Z chodby nevyzvednutý jídlonosič, přeplněná poštovní schránka, ale třeba i z vozidla neodklizený sníh. Podcenit některou takovou indicii není radno. Za dveřmi bytu se totiž může nacházet osoba, která svádí nerovný boj se zdravotními komplikacemi. Každá minuta netečnosti okolí může být osudová. Oznámení o osobách, které přestaly komunikovat s okolím, na tísňové lince 156 neubývá, a tak strážníci MP Brno i několikrát týdně vyjíždějí prověřit podněty volajících. Cestu k převážně starším osobám, které si nedokážou ve svém bytě vlastními silami pomoci, nezřídka komplikují bezpečnostní zámky na dveřích. Díky speciálnímu výcviku, kterým procházejí strážníci z Jednotky operativního zásahu, však vždy umí dotyčnou osobu z úskalí vymanit a nezřídka způsobem, při němž se až tají dech. Také zásluhou výcviku pro práci ve výškách strážníci dokážou za pomocí slaňovacích technik překonat prakticky každou překážku a do chvíle, než dorazí pracovníci záchranky, umí osobě poskytnout okamžitou první pomoc a další potřebnou péči. Někdy je na počátku všech problémů jen chvilková nevolnost, jindy jde o vyčerpání či dehydrataci a pád v některé z místností je nevyhnutelný. Umožňují-li to seniorovi, který se ocitl ve svízelné situaci pohybové schopnosti a bytové dispozice, doporučuje se, aby se pokusil přivolat si pomoc například klepáním holí do radiátoru. Neocenitelnou spolupráci skýtají strážníkům všímaví sousedé. S jejich vydatným přispěním realizovaly hlídky MP Brno v uplynulém roce 68 výjezdů, při kterých 43 osobám strážníci zachránili život tím, že s využitím zákonných oprávnění vstoupili do bytu a umožnili přístup zdravotníkům. Bohužel v devíti případech bylo veškeré vynaložené úsilí marné a lékař konstatoval úmrtí. Buďme, prosím, pozorní a nepřehlížejme ve svých domech byť i zdánlivé maličkosti. A máme-li sebemenší pochybnost, že něco není v pořádku, volejme v kteroukoli denní dobu linku 156. Pavel Šoba, MP Brno MALÍŘI V ŽELEZNÉM V tišnovské Galerii Jamborův dům nyní vystavuje svá malířská díla Jánuš Jakubiček a na jeho expozici naváže výstava malířských děl Věry Bortlíkové z nedalekých Štěpánovic. Není bez zajímavosti, že Miroslav Pavlík vydal obsáhlý Slovník, kde na jeho 339 stranách píše o výtvarnících, řezbářích, sochařích atp., kteří jsou nějak spjati s Tišnovskem. Rovněž není už nic zvláštního, že se v nedalekém Železném opět sejde řada obrazů od významných výtvarníků. Dne 3. srpna ve 14 hodin je totiž vernisáž tradiční výstavy. V sestavě bohatě obeslané výstavy nebude chybět ani naše slatinská malířka Eva Krejčí, která je rovněž členkou ve zdejším Klubu přátel výtvarného umění. Vzhledem k množství autorů, kterých zde budou desítky, je omezen i počet vystavovaných prací. Proto zde bude Eva Krejčí vystavovat jen dva obrazy, které jsou nazvány Jarní vánek a Děva stromu. Výstava bude otevřena do 25. srpna Pro návštěvníky je jistě potěšitelné, že zde vystavené obrazy mohou i zakoupit. Nejen na vernisáž zveme všechny příznivce a obdivovatele děl naší slatinské malířky. - jax - VESNA O PRÁZDNINÁCH Občanské sdružení Vesna připravila na prázdniny program pro děti i dospělé: nebo Týdny s angličtinou. Výuka denně 9:00 12:30 hod. Možnost odpoledního doplňkového programu (vycházky) (včetně praxe). Akreditovaný kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách Pečovatel(ka) o seniory a handicapované. Výuka denně od 8:00 hod. dle rozvrhu vždy 7 9 vyučovacích hodin. Závěrečné zkoušky budou Pro úspěšné absolventy certifikát s platností v ČR, Rakousku a Německu nebo Dobrodružné prázdniny pro děti 7 10 let. Pátrání po stopách strašidýlka Vesňáčka nebo luštění tajemství dávné knihy vedoucí za pokladem. Pro ty, kdo nechtějí nebo nemohou se na delší dobu vzdálit z trvalého bydliště, nachystala Vesna týdenní programy v Brně, a to s intenzívní výukou angličtiny, doplněnou v případě zájmu o vycházky po městě. Učí se v budově Vesny na Údolní 10, vždy 8-12 hod.. Lze se zúčastnit celý týden nebo jen některé dny. Termíny: července nebo srpna. Přihlášky a bližší informace o všech aktivitách osobně v kanceláři Vesny, Údolní 10, pondělí až čtvrtek 10:00 12:00 hod. tel nebo , popř Webové stránky nebo e -mail: 11

12 INZERCE Dne 7.6. se ve Slatině ztratila zlatá dětská náušnička s růžovým kamínkem. Nálezce obdrží odměnu 500 Kč. Tel.: Nabízím kadeřnické služby do domu. Tel.: Pedikůra Vlárská 14 prodlužuje pracovní dobu. Na objednávku otevřeno do hod. Cena mokré pedikůry 150 Kč. Tel.: Cukrářská výroba, pečeme na svatby, narozeniny a jiné oslavy. Mini řezy, rolády, zákusky, dorty. Kotrlová Jitka. Tel.: EC Tuřany Hanácká 6: PRODEJ-SERVIS domácí spotřebiče - TV - DVD - AUDIO. Tel.: , , MALBY 14 Kč/m 2, dveře 350 Kč/ks, aj., tel.: , , platba hotově = SLEVA 250 Kč! Kuchyňské linky a vest. skříně, nová dvířka na Vaši kuchyni, šuplíky pod linku, výměna prac. desky. Vrba PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE, plov. podlahy, pvc, linoleum, koberce, pokládka a renovace parket. Tel: , ELEKTROINSTALACE, provádím opravy, pohotovost vč. So a Ne, revize a hromosvody. Tel.: Muž v akci řemesla pro váš byt, dům a zahradu. Kvalita, spolehlivost. Tel.: Prodám 3+1 ve Slatině cihlový v OV. Dům po rekonstrukci. Tel.: Koupím byt ve Slatině. Nejlépe s balkonem. Tel.: Ke koupi hledám RD v Brně-Slatině a blízkém okolí. Prosím nabídněte. Tel.: Vyměním cihlový byt 2+1 (v privatizaci) za 3+1 obecní, v přízemí, nutná rekonstrukce, vše Slatina. Tel.: Hledám pronájem garáže v dosahu MHD. Tel.: Aktuality o Slatině, zpravodaj MČ Brno - Slatina. Náklad výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. Uzávěrka každého čísla je k 15. dni v měsíci. Řídí redakční rada. Reg. číslo: MK ČR E Kontakt redakce: tel Šéfredaktor: Jiří Toman, Kontakt inzerce: Petra Fojtíková tel , fax Elektronická verze Aktualit o Slatině je umístěna na webových stránkách Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány. Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány. Redakce neodpovídá za obsah inzerce. Grafická příprava a sazba: Grafické studio Ventis Tisk: Integrovaná střední škola polygrafická Šmahova 110, Brno - Slatina tel Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od do jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu řidičské průkazy pozbývají platnosti.

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA Z obsahu listopadového čísla časopisu: Youth in Action ve Španělsku Víkendová cesta Euroteamu do Anglie Další připravované akce Euroteamu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

To nejlepší z Anglie. 1.den: odjezd z Vimperka v podvečerních hodinách a přesun přes SRN do Belgie.

To nejlepší z Anglie. 1.den: odjezd z Vimperka v podvečerních hodinách a přesun přes SRN do Belgie. To nejlepší z Anglie Termín: 23. 4. - 29. 4. 2016 Program: 1.den: odjezd z Vimperka v podvečerních hodinách a přesun přes SRN do Belgie. 2 den:. Celodenní návštěva hlavního města EU Bruselu. Dopoledne

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Příměstské tábory KC KAMPA 2013

Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Turnusy a program 1. turnus 8. 12. července 2013 2. turnus 15. 19. července 2013 3. turnus 19. 23. srpna 2013 4. turnus 26. 30. srpna 2013 Harmonogram dne Obecné informace

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s. r. o. pořádá již více než 20 sezón letní dětské tábory v rekreačním areálu U Kateřiny ve Štramberku. Čtyři turnusy nabité akcí Poutavé celotáborové

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 PLÁN PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ LÉTO 2015

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 PLÁN PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ LÉTO 2015 Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 PLÁN PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ LÉTO 2015 PT jsou určeny pro děti, které již zahájily školní docházku či absolvovaly přípravný ročník na základní škole.

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA o činnosti SCD v OB SK Žabovřesky Brno v roce 2012

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA o činnosti SCD v OB SK Žabovřesky Brno v roce 2012 SK Žabovřesky Brno HODNOTÍCÍ ZPRÁVA o činnosti SCD v OB SK Žabovřesky Brno v roce 2012 Brno, prosinec 2012 Obsah 1. Název projektu 2 2. Předkladatel 2 3. Řešitel projektu 2 4. Závodníci zařazení do SCD

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Anička Glatterová 3.třída

Anička Glatterová 3.třída Anička Glatterová 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně červenec..2-3 Slavní rodáci červen..4 Ročníkové práce.5 Absolventské práce.6 Výlet - Ohře 2014.7 Výlet - Bělá pod Pradědem.8 Výlet Chlum u Třeboně

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku.

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku. GOALBALL 1. Období leden až červen 2013 pravidelné tréninky každé úterý od 18 do 19 hodin na Základní škole genpor. Františka Peřiny v Praze na tento pronájem nám přispěla Nadace Českého rozhlasu účast

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje

Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje Muzeum Brněnska, p.o. Památník Mohyla míru Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje Pracovní listy Milí návštěvníci, vítáme Vás v muzeu Památníku Mohyla míru na Prateckém kopci, kde se dozvíte mnoho

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_344 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Šablona:* Sada:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Šablona:* Sada:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum: Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu:* Šablona:* III/2 CZ.1.07/1.4.00/21.0268 Sada:* 2 Jazyk a jazyková komunikace Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola,hornická 327, 261 01, Příbram II Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2604 Název projektu: Zlepšení jazykových

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Naši zahraniční partneři: Základní škola ze španělské Zaragozy. Základní škola z polského města Tychy. Základní

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více