V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2012/2013 Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

2 Výroční zpráva o činnosti školní rok 2012/2013 dle 7, Zák.č. 561/2004 Sb.,

3 a) Základní údaje o škole a charakteristika školy

4

5 Základní data a informace o škole Název školy: Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Adresa (sídlo) školy Sázavská Světlá nad Sázavou Telefon: Fax: www: akademie-svetla.cz Typ školy: VOŠ, Gymn., SOŠUP IČ: IZO: Právní forma: příspěvková organizace Datum zařazení do sítě/vyřazení ze sítě: Spádový obvod: celá ČR Zřizovatel adresa: Kraj Vysočina Žižkova Jihlava Údaje o školské radě: byla zřízena v prosinci 2005

6 Údaje o školské radě Zřízena: prosinec 2005 Členové: - Ing. Jan Tourek starosta města Světlá nad Sázavou - Ing. Libor Joukl náměstek hejtmana Kraje Vysočina - Ing. Lenka Arnotová místostarostka města Světlá nad Sázavou - Ing. Květa Svitáková ped. pracovník, předsedkyně školské rady - Miroslav Sklenář ped. pracovník - Jiří Doležal ped. pracovník - Tomáš Charvát rodič - Jana Čechová - rodič - Eva Šanderová studentka VOŠ Schůze ve škol. roce 2012/ října ) února ) Zkrácené záznamy jednání: 1) - ředitel přítomné seznámil s výsledkem hospodaření a s plánem na příští rok; s počtem studentů pro školní rok 2012/2013 a s novými pedagogy; s výroční zprávou pro školní rok 2011/2012, ta ji jednohlasně schválila - 2) v úvodu ředitel školy seznámil přítomné s výsledky hospodaření za rok 2012 a s plánem investic na rok 2013, dále informoval o počtu žáků v jednotlivých oborech a o konaných lednových talentových zkouškách. - byla schválena zpráva o činnosti za rok 2012

7 Charakteristika školy Škola v dnešní podobě vznikla dne sloučením tří dříve samostatných subjektů, a to Gymnázia ve Světlé nad Sázavou, Střední sklářské školy ve Světlé nad Sázavou a SOU a OU kamenického v Lipnici nad Sázavou. Rozsahem svých oborů je jedinečná, a to nejen v rámci kraje. Koexistence různých typů studia přináší řadu výhod. Umožňuje budovat a plně využívat specializované učebny k nim patří učebna 3D modelování, chemická laboratoř, učebny výpočetní a administrativní techniky, laboratoř fyzikální chemie, učebna biologie, jazykové učebny, učebna fyziky, ateliéry malby a modelování a nově i multimediální učebny s interaktivními tabulemi. Aby každý žák mohl zvládnout náročné požadavky ve svém oboru, je mu k dispozici školní knihovna a studovna, kde může volně pracovat na PC, včetně internetu. Samozřejmostí jsou nejdůležitější odborné exkurze a vzdělávací zájezdy stejně jako návštěvy kulturních představení. Tyto exkurze a zájezdy jsou realizovány jak v tuzemsku, tak v zahraničí.nejlepší studenti mají možnost absolvovat zahraniční stáže. V letošním roce to byla výměnná stáž na AVU Lvov. Další výhodou je prostupnost mezi učebními a studijními obory. Podle dosahovaných výsledků a po dohodě s rodiči lze tedy žáka nasměrovat na ten typ studia, který odpovídá jeho schopnostem. Příprava v učebních oborech se opírá o těsnou spolupráci s významnými firmami v regionu. Žáci těchto oborů se účastní s vlastními návrhy a výrobky mnoha soutěží i výstavních a prodejních akcí v rámci celé republiky i zahraničí. Absolventům tříletých oborů škola nabízí možnost získat maturitní vysvědčení, a to formou denního i dálkového studia. Gymnázium nemá sice dlouholetou tradici, jeho absolventi však v minulých letech byli úspěšní v přijímacích zkouškách na nejrůznějších typy VŠ. Je to dáno tím, že nejen výuka v povinných předmětech, ale i celá škála volitelných a nepovinných předmětů a výběrových seminářů slouží k profilování studentů a k jejich všestranné přípravě pro zvolený typ vysokoškolského studia. Důraz je kladen na znalosti a dovednosti v práci na PC a na znalosti jazyků. Škola zajišťuje výuku anglického, německého a francouzského a ruského jazyka. Zájemcům nabízí formou nepovinného předmětu latinský, italský a španělský jazyk. Vyšší odborné studium je tříleté. Součástí učebních plánů jsou vedle odborných technologických předmětů a dvou cizích jazyků také psychologie, právní nauka a ekonomické předměty, jejichž znalosti jsou nezbytné pro samostatnou řídící nebo podnikatelskou činnost. Škola ve spolupráci se Sdružením pohřebnictví ČR vyučuje obor Podnikání v pohřebnictví. Škola k oborům výtvarného zpracování skla vyučuje i obory výtvarné zpracování keramiky a porcelánu a restaurátorství, pro které jsou otevřeny veškeré materiálně technické podmínky. Novějšími obory jsou průmyslový design i výtvarné zpracování kovů, bytový a zahradní architekt. Samozřejmě i obory sociální a denní podnikání, které k nám byly delimitovány z ČZA Humpolec. Ve spolupráci s VŠCHT Praha škola zajišťuje výuku čtyřletého bakalářského oboru Konzervování restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky. Pro tento obor škola obdržela od MŠMT akreditaci. Rozsáhlý areál školy se nachází v krásném prostředí na břehu řeky Sázavy. Má vlastní tři vzájemně propojené budovy, v nichž je zajišťována teoretická výuka žáků všech oborů a typů studia, přímo navazuje školní tělocvična, moderní jídelna s celodenním provozem a domov mládeže. V budově jsou umístěny i nově zřízené a špičkově vybavené školní dílny pro výuku brusičů, malířů, rytců skla, vitráží a figurek, fúsingu, dále dílny zlatníků a designérů a moderně vybavená truhlárna. V těsném sousedství školy byla vystavěna sklářská huť, uvedená do provozu v roce Byla zde byla vybudována i mísírna sklářského kmene. Bývalá výměníková stanice byla přestavěna s přispěním kraje Vysočina na keramický ateliér.

8 Z vlastních prostředků byly vybudovány ateliéry pro výtvarnou výchovu a prosklená galerie. Dále je postupně modernizováno sociální zařízení. Škola má místně odloučené pracoviště v Lipnici nad Sázavou. Zde je zajišťován odborný výcvik pro kameníky, kamenosochaře a umělecké kováře. I tento areál je rozsáhlý, jeho součástí je dílna, ateliéry, domov mládeže i výrobní haly. Celý areál je plynofikován a postupně z vlastních prostředků dochází k modernizaci sochařských ateliérů. Dalším odloučeným pracovištěm byl areál světelského zámku, kde měla škola výtvarné ateliéry, výstavní prostory, truhlárnu a ateliér zpracování kovů. Po prodeji zámku Kraj pro školu zakoupil a rekonstruuje budovu DM 3, kam přesuneme většinu ateliérů a bude zde i několik učeben pro výtvarné obory. Také se nám zvýší i kapacita domova mládeže, která je již v současné době plně vytížena.

9 b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku

10 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Studijní obory vyučované v roce 2012/ K/41 Gymnázium M/01 Sociální činnost M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů M/11 Bytový architekt - Design interiéru M/04 Průmyslový design Učební obory vyučované v roce 2012/ M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů M/16 Kamenosochařství M/01 Konzervování restaurátorství M/10 Řezbářství L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů L/02 Uměleckořemeslné zpr. dřeva L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky Stupeň vzdělání Počet tříd 28 Vyučovací jazyk český Celkový počet žáků školy 658 (denní, dálkové studium) Celkový počet zaměstnanců 97 Z toho pedagogických pracovníků 64 Ředitel školy (titul, jméno a příjmení) Ing. Jindřich Vodička L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla N/01 Řízení sklářské a keramické výroby (obor VOŠ) N/02 Řízení výroby zpracování kamene (obor VOŠ) L/51 Podnikání (denní, dálkové studium) L/501 Sklářský průmysl (DS) H/01 Umělecký kovář a zámečník H/02 Umělecký truhlář a řezbář H/04 Umělecký keramik H/03 Zlatník a klenotník H/01 Aranžér propagační grafik H/01 Ošetřovatel H/01 Sklář výr.a zušlechťovatel skla H/01 Malíř a dekoratér skla H/01 Kameník vyšší odborné, úplné střední, vyučen

11 c) Přehled pracovníků školy

12 Zaměstnanci zařazení na VHČ 2012/2013 pracovní zařazení vzdělání praxe úvazek Kubíčková Jaroslava vedoucí střediska USO 9 1 Čapková Marie vedoucí ŠJ USO 27 1 Pospíšil Tomáš DiS. tavič VOV 3 0,5 Vosyková Zdena prodavačka VOB 354 0,2 VS - vysokoškolské BAK - bakalářské VOV - vyšší odborné USO - úplné střední odborné USV - úplné střední všeobecné VOB - vyučen v oboru ZAK - základní SO - střední odborné UO - učební obor SOU - střední odborné a výuč.list US - úplné střední odborné a výuč.list Pedagogičtí pracovníci Vychovatelé vzdělání praxe úvazek Charvátová Lenka DiS. VOV,DPS 10 1 Janáková Alena USO,DPS 12 1 Kubíčková Jana USO,DPS 11 1 Popr Miroslav USO,DPS 28 1 Poprová Ludmila USO,DPS 35 1 Pospíšilová Věra DiS. VOV,DPS 2 0,537 Sklenář Miroslav USO,DPS 27 1 Vodička Jaromír USO,DPS 20 1 Mistři odborného výcviku Bártová Magda Mgr. VS 3 0,575 Buchtová Marcela Bc. BAK,DPS 11 0,6 Doležal Jiří USO,DPS 32 0,5 Hájek Jiří USO 0 1 Kadlec Jaroslav DiS. VOV,DPS 7 1 Kočí Martina BAK,DPS 11 0,525 Kubíček Jiří USO,DPS 8 0,7 Procházková Věra USO,DPS 20 0,8 Rázl Milan USO,DPS 26 1 Roháček Martin USO,DPS 3 0,762 Sedlmajerová Petra USO,DPS 5 0,475 Sorokáč Ladislav VS 26 0,4 Šimek Martin USO 5 0,5

13 Učitelé Příjmení a jméno, titul Vzdělání Aprobace Praxe Počet hodin/úvazek Vodička Jindřich Ing. VŠZ Praha Che-Bi 32 2 Loudát Zdeněk Mgr. UTB Zlín marketing 35 6 Čech Stanislav Mgr. PF H.Králové Ma-Fy 35 6 Šimek Michal Mgr. PF MU Brno Ze Adamcová Marie Mgr. VŠCHT Praha Odb.př.-Aj 38 3 Bártová Magda PF Brno výtv.umění 3 4 Bencová Bohdana Mgr. PF H.Králové NJ-Dě Bernadová Eva Mgr. UK Praha Bi-Ma 20 22,5 Boumová Marie Ing. VŠCHT Praha Odb.př ,5 Brzoňová Andrea Ing. VŠE Praha Odb.př Buchtová Marcela PF Hradec Králové 9 8D Buchtová Marcela PF Hradec Králové 9 1,52 Černá Veronika MgA. VŠUP Praha výtv.umění 3 12 Černá Veronika MgA. VŠUP Praha výtv.umění 3 10,71D Černoch Václav SPŠ Bechyně výt.zpr.ker. 37 8D Hejkal Radek Menděl.zem.univ.Brno dřevařství 11 11,00 Hošek Michal Ing. Menděl.zem.univ.Brno přírod.před Hůlová Dana Ing. VŠE Praha,MU Brno Odb.př ,5 Choisnel Sylvie ak.soch. Stát.uměl.akad.Paříž výtv.umění Choisnel Sylvie ak.soch. Stát.uměl.akad.Paříž výtv.umění 26 8D Jírovec Aleš MgA. VŠUP Praha Odb.př. 7 6 Jírovec Miloš SUPŠ Źelený Brod model.skla 29 1,52 Jírovec Miloš SUPŠ Źelený Brod model.skla 29 15D Karlová Veronika Mgr. PF UK Praha Bi-RV 9 18 Klimošová Martina MgA. VŠUP Praha výt.umění 12 6 Klimošová Martina MgA. VŠUP Praha výt.umění 12 17,85D Kočí Martina PF Hradec Králové 9 8D Kočí Martina PF Hradec Králové Krajíček Milan MgA. VŠUP Praha Odb.př ,3 Krajíček Jan Mgr. UK Praha TV a sport 9 22 Kubín Martin Ing. Univ.T.Bati Zlín inž.inform Kubištová Lenka Ing. VŠZ Praha Odb.př ,5 Lacinová Jana Mgr. UP Olomouc soc.a zdr.př ,5 Loudátová Jana Mgr. UK Praha 30 6 Majorová Marie Ing. VŠCHT Pardubice Che 41 2 Michková Jana PhDr. PedF MU Brno Čj-D-VV Mráček Jiří Mgr. PF Hradec Králové Fy-Ma Myslivcová Jana PhDr. FF UK, Praha Čj-D 27 4 Neugebauerová Jana Mgr. VŠ ped.h.králové Aj-Děj Novotný Jaroslav Ing. VŠCHT Praha tech.silikátů 25 21,5 Pajerová Michaela PF-Hradec Králové Aj-Děj Pavlíková Miroslava Mgr,. UK Praha ČJ Pekárková Petra Mgr. UJEP Ústí nad Labem Nj.,literatura 16 20

14 Pešek Jaroslav Mgr. PF,H.Králové Ma-PV 34 5 Pertlová Valeriya Ing. ČVUT Praha aut.v dopravě 6 21 Pinkasová Lenka Ing. VŠE Praha Odb.př.ek Poříz Leoš Mgr. PF UK Praha Ze-Bi chemie Pospíšilová Věra DiS. Akademie Světlá n.s. silikátů 0 8D chemie silikátů 0 3 Pospíšilová Věra DiS. Akademie Světlá n.s. Ratajová Alena Mgr. JČUP České Buděj. Čj-Vv Ratajová Alena Mgr. JČUP České Buděj. Čj-Vv 18 7,14D Rezler Ondřej Mgr. ZU Plzeň Odb.př. 7 11,33 Rezlerová Lucie Mgr. ZU Plzeň Odb.př Roháček Martin VOŠ,Gymn.Světlá n.s.kamenosoch.1 kamenoso 5 Roháčková Tereza Mgr. UP Olomouc Rod.výchova Saska Josef akad.mal. AVÚ Praha mal-grafika 37 6 Sečka Jan akad.soch. VŠUP Praha tvar.strojů 36 9 Sedlmajerová Petra SPŠK Bechyně 2 3,04 Sedlmajerová Petra SPŠK Bechyně 2 7D Slavíček Andrej Ing. ČVUT Praha Ekon.a říz.výr Svitáková Květa Ing. VŠE Praha Nj Šafránek františek Mgr. PF České Budějovice Čj-Dě 28 4 Šindelář Josef Ing. VŠCHT Praha Odb.př Škubal Marek AVU Praha sochařství 0 8 Škubal Marek AVU Praha sochařství 0 12D Šmídová Zdenka Ing. VŠ zeměd.praha Odb.př Šťastná Petra VŠUP Praha keram.-proc Šťastná Petra VŠUP Praha keram.-proc. 26 8D Točíková Renata Ing. VŠ zeměd.praha Zeměděl Tomešek Jan VŠUPRUM Praha tvar.už.př Tomešek Jan VŠUPRUM Praha tvar.už.př. 19 8D Vampola Petr Gymn.H.Brod Čj-F 7 22 Zadinová Lenka Mgr. FF UK, Praha Čj-D-Fj Zajíčková Marcela Ing. VŠE Praha Odb.př Zelená Jitka ČZU Praha Odb.př.-AJ 12 13

15 Nepedagogičtí pracovníci Příjmení a jméno,titul pracovní zařazení vzdělání praxe úvazek Baluchová Jitka účetní USO 22 1 Časarová Marie hospodář USO 26 0,688 Dlouhý Boleslav vedoucí střediska UO 35 0,5 Doležalová Irena kancelářský pracovník USO 23 1 Kábrt Jiří samostatný referent USO 21 1 Karlíková Alena mzdová účetní USO 35 1 Kotěrová Helena referent studijní USO 28 1 Kratochvílová Lenka samostatný pracovník USO 21 1 Medová Marie administrativní pracovník USO 22 1 Muchová Jana ekonom USO 33 1 Tvrdíková Lenka hlavní účetní USO 27 1 Balounová Martina pomocná kuchařka UO 11 1 Fikarová Hana kuchařka USO 13 1 Pavelková Ivana kuchařka USO 17 1 Satrapová Vlasta kuchařka VOB 36 1 Tylichová Gabriela pomocná kuchařka OU 18 0,75 Vobejda Václav kuchař UO 35 1 Vosyková Zdena prodavačka VOB 35 0,8 Březina Petr školník-údržbář 28 1 Špalek Josef údržbář školy UO 31 1 Jonáš Karel údržbář UO 34 0,5 Doležal Jiří brusič skla USO 35 0,5 Kočí Leona operátor skladování VOB 26 1 Krepčíková Libuše operátor skladování UO 33 1 Lankaš Petr kovář VOB 5 0,5 Kubíček Jiří technolog na hutí USO 6 0,3 Pospíšil Tomáš sklář dutého skla VOB 3 0,5 Pospíšil Ondřej sklář dutého skla SOU 0 1 Říha Zbyněk truhlář UO 2 0,5 Formanová Helena uklízečka VOB 32 0,875 Fraňková Miloslava uklízečka ZAK 40 0,875 Chládová Jana uklízečka SOU 34 1 Kordinová Božena uklízečka ZAK 20 1 Rejnková Zdeňka uklízečka VOB 39 1

16 Úvazky učitelů Školní rok 2013/2014 Platnost od třída VŠ VOŠ G V+E S+P A DS celk. Bencová I.V Bernadová II.G 23,5 23,5 Boumová III.S Brzoňová III.E Černá 14+8D 14+8D Hošek III.A Hůlová I.P Choisnel 16+8D 16+8D Jírovec M. 1,52 24D 1,52+24D Karlová II.DS Klimošová 14+8D 14+8D Kubištová IV.E 17,5 5 22,5 Kubín II.VOS Krajíček J. IV.S Lacinová I.E Loudát ml Michková Mráček I.DS Neugebauerov I.G Novotný I.A Pajerová I.VOS Pavlíková M. II.E Pekárková Pertlová 1,5 1,5 Pinkasová III.VOS Poříz II.V Pospíšilová 1,52 24D 1,52+24D Ratajová IV.V 11+8D D Rezlerová III.V Roháčková II.S Škubal 13+10D 13+10D Šmídová Šťastná 9+16D 9+16D Točíková III.DS Vampola I.S Vokřálová 9+16D 9+16D Zadinová IV.G Zajíčková II.P Zelená třída VŠ VOŠ G V+E S+P A DS Vodička Šimek III.G Čech 6 6 Loudát st Krajíček M. 9,3 1 10,3 Bártová 8D 3 3+8D Blažková Hejkal 6+8D D

17 Jírovec A. 1,33 9+8D 10,33+8D Kadlec 2 2 Kočí 3,04 8D 3 6,04+8D Kubíček 2 2 Myslivcová 4 4 Pešek Poborská 8, ,5 Procházková 3 3 Rázl 3 3 Rezler Roháček 8D 5 5+8D Saska Sečka 3 3 Sedlmajerová 3,04 3,04 Slavíček Slezák 4 4 Studnička Svitáková II.A Tomešek 8D 8D Vodička Jar /11 10, ,5 +78D 11/12 12, ,5 +104D 12/13 19, ,5 +123D 13/14 19, ,5 +170D 76 40, ,63 +78D ,5 868,15 (606, ) +104D ,25 (622, ) +123D ,5 896,75 (647, ,5) +170D

18 Výše příplatků za třídnictví 2013/2014 Bencová Bernadová Boumová Brzoňová Hošek Hůlová Karlová Kubín Kubištová Krajíček J. Lacinová Mráček Neugebauerová Novotný Pajerová Pavlíková M. Pinkasová Poříz Ratajová Rezlerová Roháčková Svitáková Šimek Točíková Vampola Zadinová Zajíčková I.V II.G III.S III.E III.A I.P II.DS II.VOS IV.E IV.S I.E I.DS I.G I.A I.VOS II.E III.VOS II.V IV.V III.V II.S II.A III.G III.DS I.S IV.G II.P Příplatek za třídnictví kritéria Platnost od obor 2 obory 3 a více oborů třída E, G, P DS VOS S, V A do 15 žáků žáků a více žáků třída v závěrečném ročníku třída v I. ročníku + 100,- Kč za zadávání žáků do evidence Příplatek za třídnictví se stanovuje k 1.9. školního roku a upravuje k 1.2. podle aktuálního počtu žáků ve třídě. Příplatek v uvedené výši náleží třídnímu učiteli, který příkladně plní veškeré povinnosti třídního učitele.

19 Seznam zkratek vyučovaných předmětů VOŠ AJ anglický jazyk NJ německý jazyk KoDo komunikační dovednosti PN právní nauka Úč účetnictví MM marketing a management OP Odborná praxe Ps psychologie TeSV technologie sklářské výroby HP hospodářská politika EU IT informační technologie KoAJ konverzace v anglickém jazyce KoNJ konverzace v německém jazyce TeKV technologie keramické výroby TV tělesná výchova Chs chemie silikátů Na navrhování a design VýDo výrobní dokumentace EE ekonomika a ekonomie OŘV organizace a řízení výroby TZK technologie těžby a zpracování kamene GYMNÁZIUM ČJL český jazyk a literatura JPr jazykové praktikum LP literární praktikum ZRé základy rétoriky NJ německý jazyk RJ ruský jazyk FJ francouzský jazyk AJ anglický jazyk ZSV základy společenských věd Dě dějepis NDě nejstarší dějiny MDě moderní dějiny RDě regionální dějiny Ma matematika Ze zeměpis AGe aplikovaná geografie Fy fyzika Che chemie AChe aplikovaná chemie KoDo komunikační dovednosti Bi biologie INF informatika Ps psychologie Ped pedagogika PVČ pedagogika volného času ZN zdravotní nauka VV výtvarná výchova HV hudební výchova TV tělesná výchova LaJ latinský jazyk KoAJ konverzace v anglickém jazyce KoNJ konverzace v německém jazyce KoFJ konverzace ve francouzském jazyce KoRJ konverzace v ruském jazyce SeZSV seminář ze základů společenských věd SeDě seminář z dějepisu Se Fy seminář z fyziky SeZe seminář ze zeměpisu SeMa seminář z matematiky SeBi seminář z biologie SeChe seminář z chemie SePS seminář z psychologie SePed seminář z pedagogiky SeINF seminář z informatiky SeLT seminář z dětské literatury

20 SOŠUP ČJL český jazyk a literatura ČJ český jazyk AJ anglický jazyk NJ německý jazyk ON občanská nauka Ma matematika Fy fyzika Che chemie ZE základy ekologie TV tělesná výchova IKT informační a komunikační technologie SZF strojnictví a základy fyziky Te technologie VPř výtvarná příprava OK odborné kreslení Mt materiály SZ stroje a zařízení SK stavební konstrukce VV výtvarná výchova KVý keramická výroba STe speciální technologie ZTe zušlechťovací technologie PoG počítačová grafika Ek ekonomika DU dějiny umění Fo fotografování DVK dějiny výtvarné kultury ZS zušlechťování skla Mal malba skla TvS tvarování skla TeDo technologická dokumentace SM sklářské materiály TK technické kreslení Dě dějepis PrCv praktická cvičení Pí písmo FiK figurální kreslení Na navrhování PoG počítačová grafika OV odborný výcvik KoAJ konverzace v anglickém jazyce Mo modelování Ko konstrukce MoC modelování CAD Re restaurování kamene TŘ truhlářství a řezbářství UZK umělecké zámečnictví a kovářství ReTe realizační techniky DeTe dekorační techniky EV estetická výchova PrG propagační grafika PMt polygrafické materiály TePr teorie propagace KoSl komunikace ve službách CvČJ cvičení z českého jazyka KoCJ konverzace v cizím jazyce CvMa cvičení z matematiky MM marketing a management Ek ekonomika EP ekonomika podniku Pr právo OSV osobnostní výchova PED pedagogika ÚK ústní komunikace PEČ pečovatelství ZN zdravotní nauka SOP sociální politika SOZ sociální zabezpečení SPE sociální péče POO péče o staré občany SOPor sociální poradenství OP odborná praxe VF veřejné finance AVT aplikovaná výpočetní technika TAD technika administrativy ZTV zdravotní tělesná výchova PEK písemná a elektronická komunikace TV tělesná výchova OVČ organizace volného času SVS společenskovědní seminář UčP učební praxe VV výtvarná výchova Ps psychologie PoD3 péče o dítě do tří let OV odborný výcvik

21 DS ZPV základy přírodních věd EP ekonomika podniku IKT informační a komunikační technologie Úč účetnictví MM marketing a management PEK písemná a elektronická komunikace Pr právo Ps psychologie Ré rétorika CHP chod podniku TPP technický provoz pohřebnictví SeON seminář z občanské nauky SePs seminář z psychologie SeBi seminář z biologie KoDo komunikativní dovednosti

22 Výuka cizích jazyků Školní rok 2013/2014 Třída počet žáků AJ NJ FJ RJ I.G I.E II.G II.E III.G III.E IV.G IV.E I.S I.V II.S II.V III.S III.V IV.S IV.V IA I.B II.A III.A I.P II.P I.VOS II.VOS III.VOS I.DS II.DS III.DS

23 d) Údaje o přijímacím řízení

24 Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 Přijímací řízení se uskutečnilo v souladu s platnými zákony a vyhláškou - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - vyhláška MŠMT ČR č. 671/2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizace přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách Přijímací komise u přijímacího řízení: Mgr. Lenka Zadinová, Ing. Lenka Pinkasová, Ing. Zdenka Šmídová Studijní obor: K/41 Gymnázium všeobecné Termíny přijímacího řízení: 22. dubna 2013 a 23. dubna 2013 Přihlášeno: 31 zájemců, z toho přijatých 27 uchazečů Průběh přijímacího řízení: Uchazeči, kteří splnili kritéria pro přijetí a jejichž celkový průměrný prospěch z posledních tří pololetí docházky na ZŠ nepřekročil hodnotu 1,50 byli přijati po absolvování přijímacího řízení. To se skládalo z osobního pohovoru a vstupního dotazníku. Uchazeči, jejichž celkový průměrný prospěch z posledních tří pololetí docházky na ZŠ byl vyšší než 1,50, museli konat přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z testu všeobecných znalostí. Výsledky přijímacího řízení: Ředitel školy rozhodl o přijetí 27 žáků. Během měsíce srpna jedna žákyně opakuje ročník. Do 1. ročníku všeobecného čtyřletého gymnázia pro školní rok 2013/2014 celkem přijato: 27 žáků / zápisový lístek odevzdalo: 20 žáků Celkový počet žáků k ve třídě 1. G: 17 žáků počet otevřených tříd: 1

25 Studijní obor: M/01 Sociální činnost Termíny přijímacího řízení: 22. dubna 2013 a 23. dubna 2013 Přihlášeno: 29 zájemců, z toho přijatých 23 uchazečů Průběh přijímacího řízení: Uchazeči, kteří splnili kritéria pro přijetí a jejichž celkový průměrný prospěch z posledních tří pololetí docházky na ZŠ nepřekročil hodnotu 1,90 byli přijati po absolvování přijímacího řízení. To se skládalo z osobního pohovoru a vstupního dotazníku. Uchazeči, kteří splnili kritéria pro přijetí a jejichž celkový průměrný prospěch z posledních tří pololetí docházky na ZŠ byl vyšší než 1,90, museli konat přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z testu všeobecných znalostí. Výsledky přijímacího řízení: Ředitel školy rozhodl o přijetí 23 žáků. Jedna žákyně opakuje ročník. Do 1. ročníku oboru sociální činnost pro školní rok 2013/2014 celkem přijato: 23 žáků / zápisový lístek odevzdalo: 23 žáků Celkový počet žáků k ve třídě 1. E: 24 žáků počet otevřených tříd: 1 Studijní obor: L/524 Podnikání denní forma Počet přihlášených: 19 zájemců Výsledky přijímacího řízení: Ředitel školy rozhodl o přijetí všech 19 uchazečů. Do 1. ročníku denního studia pro školní rok 2013/2014 celkem přijato: 19 žáků Tři žáci opakují ročník. Celkový počet žáků k ve třídě 1. P 22 počet otevřených tříd: 1

26 Přijímací komise u talentových zkoušek: MgA. Milan Krajíček, MgrA. Aleš Jírovec, ak. mal. Saska Studijní obory SOŠUP výtvarná a uměleckořemeslná tvorba: M/11 Bytový architekt Design interiéru M/04 Průmyslový design M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů M/01 Konzervátorství a restaurátorství M/16 Kamenosochařství (Architektura staveb v zahradách a parcích) Počet přihlášených: 1. termín (3. ledna 2013 a 4. ledna 2013) 76 Výsledky přijímacího řízení: Přijímací zkoušku* konalo 74 uchazečů v I. kole přijato 47 žáků Počet přihlášených: 2. termín dne (22. dubna 2013) 2 Výsledky přijímacího řízení: Přijímací zkoušku* konali 2 uchazeči. ve II. kole přijati 2 žáci Hodnocení talentových zkoušek pro studium ve školním roce Uchazeči byli hodnoceni za: 1. donesené domácí práce v počtu max. 10 ks, (kresebné studie, fotografická dokumentace plastických studií, prací ze skla, keramiky nebo kamene), 0-20 bodů 2. kresebná studie podle reality (např. plechovka od coca-coly, jablko, apod.), 0-20 bodů 3. modelování objektu podle reality (např. žárovka, apod.), 0-20 bodů K úspěšnému splnění talentové zkoušky museli uchazeči získat min. počet 40 bodů z 60 celkově možných. Do 1. ročníku výtvarné a uměleckořemeslné tvorby pro školní rok 2013/2014 celkem přijato: 49 žáků / zápisový lístek odevzdalo: 45 žáků Celkový počet žáků k ve třídě 1. V a 1. S: 45 žáků počet otevřených tříd: 2

27 Studijní obory SOŠUP výtvarné a uměleckořemeslné práce: L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla Počet přihlášených: 1. termín (3. ledna 2013 a 4. ledna 2013) 24 Výsledky přijímacího řízení: Přijímací zkoušku* konalo 22 uchazečů, všichni uspěli. v I. kole přijato 22 žáků Počet přihlášených: 2. termín dne (22. dubna 2013) 5 Výsledky přijímacího řízení: přijímací zkoušku* konali 3 zájemci, všichni uspěli ve II. kole přijati 3 žáci Hodnocení talentových zkoušek pro studium ve školním roce Uchazeči byli hodnoceni za: 1. donesené domácí práce v počtu max. 10 ks, (kresebné studie, fotografická dokumentace plastických studií, prací ze skla, keramiky nebo kamene), 0-20 bodů 2. kresebná studie podle reality (např. plechovka od coca-coly, jablko, apod.), 0-20 bodů 3. modelování objektu podle reality (např. žárovka, apod.), 0-20 bodů K úspěšnému splnění talentové zkoušky museli uchazeči získat min. počet 40 bodů z 60 celkově možných. Do 1. ročníku výtvarných a uměleckořemeslných prací pro školní rok 2013/2014 celkem přijato: 25 žáků / zápisový lístek odevzdalo: 20 žáků Celkový počet žáků k ve třídě 1. S: 20 žáků počet otevřených tříd: 1

28 Studijní obory SOŠUP výtvarné a uměleckořemeslné práce: H/01 Výrobce a dekoratér keramiky a skla H/01 Umělecký kovář, zámečník, pasíř H/01 Sklář výrobce a zušlechťovatel skla H/02 Umělecký truhlář a řezbář H/03 Zlatník, klenotník H/04 Umělecký keramik H/01 Kameník H/01 Ošetřovatel H/01 Aranžér propagační grafik Talentové zkoušky pro obory - Umělecký keramik, Umělecký truhlář a řezbář, Umělecký kovář, Zlatník, klenotník Počet přihlášených: 1. termín (3. ledna 2013 a 4. ledna 2013) 15 Výsledky přijímacího řízení: Přijímací zkoušku konalo 15 uchazečů, všichni uspěli. v I. kole přijati 15 žáků Počet přihlášených: 2. termín dne (22. dubna 2013) 5 Výsledky přijímacího řízení: přijímací zkoušku konalo 5 zájemců, všichni uspěli. ve II. kole přijati 5 žáci Hodnocení talentových zkoušek pro studium ve školním roce Uchazeči byli hodnoceni za: 1. donesené domácí práce v počtu max. 10 ks, (kresebné studie, fotografická dokumentace plastických studií, prací ze skla, keramiky nebo kamene), 0-20 bodů 2. kresebná studie podle reality (např. plechovka od coca-coly, jablko, apod.), 0-20 bodů 3. modelování objektu podle reality (např. žárovka, apod.), 0-20 bodů K úspěšnému splnění talentové zkoušky museli uchazeči získat min. počet 40 bodů z 60 celkově možných. Na základě zákona MŠMT ČR č. 561/2001 Sb. o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem se přijímací zkoušky nekonaly. Počet přihlášených: 1. termín (22. dubna 2013 a 23. dubna 2013) 40 přijato 40 žáků Do 1. ročníku výtvarných a uměleckořemeslných prací pro školní rok 2013/2014 celkem přijato: 60 žáků Celkový počet žáků k ve třídě 1. A, 1. B: 61 žáků (1 žák opakuje ročník) Počet otevřených tříd: 2

29

30 Studijní obor: N/01 Řízení sklářské a keramické výroby Počet přihlášených: 22 žáků Výsledky přijímacího řízení: Přijímací zkoušky se nekonaly. Ředitel školy rozhodl o přijetí všech 20 žáků N/02 Řízení výroby zpracování kamene Počet přihlášených: 10 žáků Výsledky přijímacího řízení: Přijímací zkoušky se nekonaly. Ředitel školy rozhodl o přijetí všech 10 žáků. Do 1. ročníku vyšší odborné školy pro školní rok 2013/2014 celkem přijato: 32 žáků, 1 student ukončil studium v průběhu září Celkový počet žáků k ve třídě 1. VOŠ 30 počet otevřených tříd: 1 Studijní obor: L/51 Podnikání (dálková forma) Počet přihlášených: 40 zájemců Výsledky přijímacího řízení: Ředitel školy rozhodl o přijetí 34 uchazečů. Do 1. ročníku dálkového studia pro školní rok 2013/2014 celkem přijato: 34 žáků Celkový počet žáků k ve třídě 1. D 34 počet otevřených tříd: 1

31 Studijní obor: bakalářské studium Konzervování a restaurování objektů kulturního dědictví - uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky Přijímací řízení v bakalářském programu Konzervování a restaurování skla a keramiky Počet přihlášených: 6 uchazečů Výsledky přijímacího řízení: Talentových zkoušek se pro školní rok 2013/2014 zúčastnili 4 uchazeči, z toho uspěli v talentové zkoušce 4. V bakalářském programu Konzervování a restaurování skla a keramiky ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze studovalo ve školním roce 2012/2013 v 1. ročníku 3 studentky, ve 2. ročníku 5 studentů, ve 3. ročníku 6 studentů a ve 4. ročníku 8 studentů. Studenti u nás absolvovali během semestrů předměty: Výtvarná cvičení I., II., III., IV. a V., Výtvarnou dokumentaci I., II. a III., Řemeslné techniky I., II., III. a IV., Fotografické techniky. Zpracoval dne MgA. Milan Krajíček koordinátor bakalářského programu Konzervování a restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2013/2014 Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školní rok 2013/2014 dle 7,

Více

školní rok 2010/2011 Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

školní rok 2010/2011 Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 200/20 Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školní rok 200/20 dle 7, Zák.č. 56/2004

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2009/2010 Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školní rok 2009/2010 dle 7,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G.

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2008/2009 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/13

Výroční zpráva školní rok 2012/13 Výroční zpráva školní rok 2012/13 Obsah 1. Základní údaje o škole... 5 1.1 Identifikace školy... 5 1.2 Druhy školy a druhy školských zařízení, jejichž činnost škola vykonává... 5 2. Přehled vzdělávacích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2007/2008 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace, 481 321232, 481 324323, e-mail: jiri.masek@sups.info www.sups.info VÝROČNÍ ZPRÁVA ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2011/2012 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012.

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012. Obsah Úvodní slovo ředitele školy... 5 Charakteristika školy... 6 Obory vzdělání... 12 Personální zabezpečení školy... 22 Přijímací řízení... 26 Výsledky vzdělávání... 26 Prevence sociálně patologických

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného

Více

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008 VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY SO Uza s Dačice za školní rok 2007/2008 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2 2. Sezna m učebních oborů, základní charakteristika a 3-5 organizace výchovně vzděláva cího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Září 2013 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 - 3 - TATO VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAHUJE DVĚ ČÁSTI: 1) Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium Pelhřimov šk. rok

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2013 2014. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2013 2014. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.: 466 682 029, 466 682 031, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2013 2014 Holice 15. října 2014 Mgr. Bc. Michal

Více

ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011 2012 Mgr. Ludmila Bílá jednatelka s.r.o. Mgr. Jan Chvojka ředitel školy 1. Výroční zpráva o činnosti školy A) ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy školní rok / Září. října 9, Frýdek-Místek

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ S.R.O. ZNOJEMSKÁ 1027 674 01 TŘEBÍČ 2009/2010 SKOLA@VOSTRY.BIZ WWW.SSOS-SOU.

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ S.R.O. ZNOJEMSKÁ 1027 674 01 TŘEBÍČ 2009/2010 SKOLA@VOSTRY.BIZ WWW.SSOS-SOU. Výroční zpráva SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ S.R.O. ZNOJEMSKÁ 1027 674 01 TŘEBÍČ 2009/2010 SKOLA@VOSTRY.BIZ WWW.SSOS-SOU.BIZ - 1 - Est modus in rebus certi sunt denique fines

Více

Výroční zpráva. Výroční. Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun. za školní rok 2013/2014. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Výroční. Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun. za školní rok 2013/2014. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční za školní rok 2013/2014 Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Telefon: +420 465 321 098 Fax: +420 465 321 098 Adresa: Dolní Třešňovec 17 563 22

Více

Obsah: Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP. Identifikační údaje školy 2. I. Charakteristika školy 3

Obsah: Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti IMPLEMENTACE ŠVP. Identifikační údaje školy 2. I. Charakteristika školy 3 Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Obsah: Identifikační údaje školy 2 I. Charakteristika školy 3 II. Charakteristika

Více

O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: vedení gymnázia Zábřeh, 14. října 2013 OBSAH Základní údaje o škole 1 Charakteristika školy 2 Profil absolventa 2 Přehled oborů vzdělání 3 Přehled učebních

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Obsah 1. Charakteristika školy 2. Cíle preventivního programu 3. Činnost školního metodika prevence 4. Činnost školy 5. Činnost pedagogických pracovníků 6. Aktivity rodičů

Více

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE Součkova 500 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 právní forma: příspěvková organizace IČO: 00559261 číslo organizace: 6800 náplň činnosti: školství tel. č. ředitel

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více