PROSINEC 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 186

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROSINEC 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 186"

Transkript

1 Cena 5, Kè PROSINEC 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 186 Tichý čas Vánoc Sen o bílých Vánocích je snad v každém z nás koledy a cinkot zvonků se tiše nesou krajinou, a sněží, sněží, sněží Bílá barva je od pradávna symbolem čistoty, výjimečnosti, klidu a pohody, příroda spí a přichází čas Vánoc se svým nenapodobitelným kouzlem, zvláštní tajemnou atmosférou mlhavých krátkých dnů a dlouhých mrazivých nocí. Vůně pečeného cukroví ve spojení s aroma čerstvé vánoční zeleně nás okouzluje rok co rok a mnozí z nás se jistě těší na ten podvečer, kdy bude za okny tiše padat sníh a byt provoněný směsicí vůní františků, vanilky a smažených ryb opět na chvilku ztichne v napjatém očekávání. Vánoční atmosféra nám přináší klid, rozjímání, bilancování i nová předsevzetí. Atmosféra adventu by měla být nabitá pozitivitou a porozuměním, je dobou očisty od minulého a naplánování budoucího, odpuštění a smíření, pokud si to vše nepokazíme spěchem a vyčerpáním z nakupování a úklidu. Za redakci Našich novin vám, milí přátelé, přeji klidné Vánoce prožité ve zdraví a vzájemné lásce. Těšíme se na setkání s vámi v roce Zdena Lédlová Pranostiky Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok nato běží. Studený prosinec brzké jaro. Mírný prosinec mírná celá zima. Na suchý prosinec následuje suché jaro. Když v první adventní neděli nastane daleko široko krutá zima, potrvá čtyři neděle. Je-li v první týden adventní mrazivo, bude zima osmnáct neděl trvati. Městský úřad informuje... Výměna občanských průkazů Upozorňujeme občany, že do konce letošního roku musí být vyměněny občanské průkazy bez strojově čitelných údajů vydané do , včetně těch, ve kterých je doba platnosti až do příštího roku a nebo bez omezení. Výjimkou jsou občané narození před 1. lednem Žádost je třeba podat nejpozději do konce listopadu 2007 a k žádosti přiložit jednu fotografii ze současné doby. Běžně je třeba vyměnit občanský průkaz při každé změně, tedy i při změně stavu sňatku, rozvodu, ovdovění. Bližší informace v dané věci podá Miroslava Chybová, matrikářka MÚ. Výměna řidičských průkazů Městský úřad v Chotěboři, odbor dopravy, upozorňuje všechny držitele řidičského oprávnění, že do 31. prosince 2007 musí být provedena výměna všech řidičských průkazů, které byly vydány v období od do ! Žádost o vydání ŘP musí být podána osobně na MÚ Chotěboř, kancelář č. 406, Ing. Stejskal. Výměna řidičského průkazu je bezplatná! Případné bližší informace Vám budou poskytnuty MÚ Chotěboř na tel. čísle , Ing. Stejskal. Pronájem prodejny v Údavách 43 Město Ždírec nad Doubravou nabízí k pronájmu nebytové prostory prodejny v budově čp. 43 v Údavách. Prostory budou volné od Bližší informace o pronájmu podá zájemcům V. Ondráčková. Uzávěrka podávání žádostí na pronájem nemovitosti je 31. prosince Poruchy veřejného osvětlení Městský úřad žádá obyvatele, aby při jakémkoliv zjištění závady na veřejném osvětlení volali bezplatnou linku správce osvětlení, tj. společnost Citelum , dispečink. Je to nejrychlejší a bezplatná cesta ke sjednání nápravy. Prodej vánočních stromků Prodej vánočních smrčků se uskuteční v pondělí 17. prosince 2007 v době od do hodin na prostranství za budovou městského úřadu. Doprodej stromků bude v úterý 18. prosince 2007 od hodin do vyprodání. Cena od 40 do 45 Kč/ks.

2 Městský úřad informuje... Zimní údržba místních komunikací Zimní údržbu budou provádět tyto firmy: Ždírec nad Doubravou: Josef Marek jižní část města mimo část kolem Janského potoka Zemědělská a.s. ulice U Pošty, Na Balkáně, Konečná, U Potoka, U Hřiště, K Lávce a celý areál řadových garáží DIPP, Pavel Mühlfait severní část města, kompletní MK v průmyslové zóně vč. nové silnice z Chotěbořské ulice do areálu Story; firma bude dále udržovat cyklostezku Ždírec Studenec a parkoviště před hřbitovem. Studenec Horní + Nový: STATEK Horní Studenec, s.r.o. Benátky + Kohoutov: Zemědělská a.s., středisko mechanizace Ždírec n.d. Údavy + Stružinec: DIPP, Pavel Mühlfait, Ždírec n.d. Nové Ransko: Jiří Kasal, Krucemburk; p. Kasal bude udržovat dále MK Nové Ransko Pobočný rybník Polesí Staré Ransko ČOV Ždírec n.d. Cyklostezka Ždírec Krucemburk: mechanizace městyse Krucemburk Nabídka zaměstnání v městské knihovně Město Ždírec nad Doubravou přijme s platností od 1. ledna 2008 na dobu určitou po dobu čerpání mateřské a rodičovské dovolené pracovnice organizační složky Městská knihovna a Informační centrum Ždírec nad Doubravou zaměstnance do pozice KNIHOVNÍK/KNIHOVNICE. Kvalifikační předpoklady: vzdělání ÚSO, nebo ÚSV, praxe v oboru vítána aktivní znalost práce s osobním počítačem (PC) a internetem aktivní znalost nejméně jednoho světového jazyka (angličtina, němčina vítána) řidičský průkaz skupiny B Náplň práce: knihovnické činnosti práce v informačním centru zajišťování kulturních akcí města další činnosti z oblasti kultury Posyp vozovek: Posyp bude provádět fa DIPP na celém území města a to drobnou kamennou drtí, případně bude provádět chemické ošetření vozovek týká se hlavně ulice Nádražní, Průmyslové a Pilské. Údržba chodníků: Ze zákona je povinen provádět údržbu chodníku majitel přilehlé nemovitosti. Zaměstnanci města budou, podobně jako minulé roky, udržovat chodníky vlastní mechanizací. Termín nástupu do zaměstnání: 1. ledna 2008 Zkušební doba: 1 měsíc Pracovní úvazek: 40 hodin týdně Pracovní smlouva na dobu určitou po dobu čerpání mateřské a rodičovské dovolené stávající pracovnice městské knihovny! Žádost o zaměstnání musí obsahovat: jméno, příjmení a titul zájemce datum a místo narození místo trvalého pobytu krátký životopis s uvedením dosavadní praxe kopii maturitního vysvědčení Písemné žádosti o přijetí do zaměstnání na dobu určitou mohou podávat zájemci na podatelně Městského úřadu ve Ždírci n.d. do středy 19. prosince Žádost o přijetí do zaměstnání lze zaslat také poštou. Městský úřad neručí při zaslání poštou za podání žádosti ve stanoveném termínu. Na žádosti podané po vyhlášeném termínu nebude brán zřetel. Provozní doba sběrného dvora a kompostárny, orientační ceny vykupovaných surovin Počínaje listopadem 2007 je provozní doba sběrného dvora, výkupny druhotných surovin a kompostárny následující: Středa a Čtvrtek 13:00 16:00 Sobota 08:00 11:00 Orientační ceny druhotných surovin při výkupu: Barevné kovy měď 95,- Kč/kg mosaz 65,- Kč/kg hliník 35,- Kč/kg Železný šrot lehký 3,- Kč/kg Papír vlnitá lepenka 0,50 Kč/kg těžký a litina 3,50 Kč/kg 2 Stanovení poplatku za likvidaci domovních odpadů Zastupitelstvo města přijalo vyhlášku města č. 1/2007, která stanoví místní poplatek za likvidaci domovního odpadu v roce 2008 následovně: platba za občana, přihlášeného k trvalému pobytu ve Ždírci n.d. 410,- Kč - platba za objekt určený k rekreaci 480,- Kč

3 Městský úřad informuje... Návrh rozpočtu města na rok 2008 PŘÍJMY v tis. Kč Třída 1 - daňové příjmy Třída 2 - nedaňové příjmy 7100 Třída 3 - kapitálové příjmy 6321 Třída 4 - přijaté dotace 4600 PŘÍJMY MĚSTA CELKEM VÝDAJE v tis. Kč Lesní hospodářství a zemědělství 1061 Místní komunikace a veřejná doprava Vodní hospodářství 3150 Metropolitní sít Podoubraví 100 Školství 3310 Kultura 2560 Tělovýchova a zájmová činnost 1450 Zdravotnictví, prevence proti drogám 25 Výstavba 1200 Technické služby 4500 Sběr a likvidace komunálního odpadu 2100 Sociální věci 2325 Bezpečnost 1200 Veřejná správa 9460 Splátky půjčky ČS, a.s VÝDAJE MĚSTA Rozpočet města je navrhován jako vyrovnaný! Rozpočtem města se bude zabývat zastupitelstvo města na 8. zasedání dne Zasedání zastupitelstva a rady města Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva města 8. zasedání zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 20. prosince 2007 v malém sále restaurace Na křižovatce, začátek zasedání je v hod. Výběr z usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města, konaného Přítomno: 14 členů zastupitelstva, 28 hostů zasedání Zastupitelstvo města projednává a schvaluje činnost rady města v období od 6. do 7. zasedání ZM bez připomínek. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru, finančního výboru a výboru pro kulturu a sport a ukládá starostovi: 1) v termínu do zabezpečit vchod do knihovny z Chrudimské ulice 2) v termínu do zajistit doplnění městského informačního systému o značení informačního centra. Zastupitelstvo města projednává a bere na vědomí: 1) zprávu o stavu účtů města k ) zprávu o stavu běžného účtu města k ) zprávu o plnění rozpočtu města k Zastupitelstvo města: 1) stanovuje výši příspěvku obcí, které nejsou zřizovateli škol a jejichž žáci jsou zapsáni v příspěvkové organizaci města Základní škola a Mateřská škola Ždírec n.d., ve výši 2.500,00 Kč na každého zapsaného žáka školy v roce 2008 a) příspěvek je stanoven jako maximální; městský úřad stanoví výši příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů ZŠ podle skutečné délky pobytu žáka v ZŠ v roce 2008 b) nedosáhnou-li neinvestiční náklady částky dle schváleného rozpočtu ZŠ a MŠ, vrátí městský úřad obcím, jejichž žáci jsou zapsáni v ZŠ a MŠ Ždírec n.d., poměrnou část příspěvku 2) schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou na rok ) rozhoduje o příspěvku města ZŠ a MŠ Ždírec n.d. v roce 2008, který je tvořen: a) příspěvkem města ve výši ,00 Kč, který je složen: z příspěvku města z vlastních příjmů ve výši ,00 Kč z neinvestiční dotace státu na žáky ZŠ a MŠ ve výši ,00 Kč z příspěvků obcí na žáky zapsané v ZŠ a MŠ Ždírec n.d. ve výši ,00 Kč b) příspěvkem rodičů na úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů ZŠ a MŠ Ždírec n.d. c) stravným ve školní jídelně d) dalšími příjmy v souladu se zřizovací listinou ZŠ a MŠ Ždírec n.d. 4) schvaluje rozpočtový výhled příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ždírec n.d. na rok 2009 a Zastupitelstvo města s platností pro rok 2008: 1) schvaluje poskytnutí peněžního příspěvku ve výši 3.000,- Kč každému novorozenci, jehož matka byla přihlášena k trvalému pobytu ve Ždírci n.d. v době nejméně 3 měsíce před narozením dítěte a v době 1 měsíc po narození dítěte 2) schvaluje poskytnutí nepeněžního daru ve výši 500,- Kč občanům s trvalým bydlištěm na území města, kteří dosáhnou životní výročí 70, 75, 80, 85, 90, 95 a více let 3) pověřuje radu města rozhodnutím o peněžním nebo nepeněžním daru při dalších významných životních výročích a událostech 4) ukládá městskému úřadu zapracovat do návrhu rozpočtu města na rok 2008 výdaje schválené v bodě 1) a 2). Zastupitelstvo města ukládá vypracovat do a předložit k projednání na 8. zasedání zastupitelstva města: 1) radě města návrh investičních akcí realizovaných v roce ) finančnímu výboru vyjádření výboru k návrhu investičních akcí 3) městskému úřadu návrh na financování investičních akcí a zapracovat náklady na realizaci akcí do návrhu rozpočtu města na rok (pokračování na str. 4)

4 Zasedání zastupitelstva a rady města (pokračování ze str. 3) Zastupitelstvo města ukládá finančnímu výboru vypracovat do návrh výše příspěvku na činnost občanských sdružení, organizací a spolků v roce 2008 a předložit návrh projednání na 8. zasedání zastupitelstva města. Zastupitelstvo města: 1) vzalo na vědomí žádost společnosti NIMIRU s.r.o. Havlíčkův Brod o prodloužení termínu realizace záměru výstavby obchodního centra ve smyslu znění kupní smlouvy na koupi pozemku p.č. 342/128 v k.ú. Ždírec n.d. mezi městem Ždírec n.d. a NIMIRU s.r.o. dne ) ukládá starostovi objednat právní rozbor kupní smlouvy, uzavřené se společností NIMIRU, zejména uplatnění věcného práva ze smlouvy a předložit tento rozbor k informaci zastupitelstvu na 8. zasedání. Zastupitelstvo města: 1) rozhoduje o podání žádosti o převod pozemků p.č. 570/20 ostatní plocha o výměře 524 m 2, p.č. 570/21 ostatní plocha o výměře 205 m 2 a p.č. 423/22 ostatní plocha o výměře 65 m 2, vše v k.ú. Ždírec n.d. z vlastnictví České republiky na město Ždírec nad Doubravou 2) rozhoduje o podání žádosti o převod pozemků oddělených od pozemku PK 935 a to p.č. 570/18 ostatní plocha o výměře 25 m 2 a p.č. 570/5 ostatní plocha o výměře 289 m 2, v k.ú. Ždírec n.d. z vlastnictví České republiky na město Ždírec nad Doubravou 3) ukládá starostovi požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o převod pozemků do vlastnictví města Ždírec nad Doubravou. Zastupitelstvo města: 1) rozhoduje o podání žádosti o bezúplatný převod části pozemku p.č. 622 orná půda v k.ú. Kohoutov u Ždírce n.d. pro výstavby cyklostezky Kohoutov Benátky 2) ukládá starostovi požádat Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod pozemku do vlastnictví města Ždírec nad Doubravou. Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby městský úřad oslovil vlastníky pozemku PK 280 o výměře 5259 m 2, k.ú. Ždírec n.d., ve věci úplatného převodu pozemku do vlastnictví města. Zastupitelstvo města: 1) prodává Z.K. pozemky nebo jejich částí v k.ú. Stružinec p.č. 51/25, 51/3, 51/2, 51/17 a 51/26 o výměře celkem zhruba 2600 m 2 2) ukládá městskému úřadu zajistit geometrické oddělení pozemku p.č. 51/ 26 3) stanovuje podmínky prodeje: a) kupní cena pozemků je stanovena na 30,- Kč/m 2 b) náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí uhradí kupující c) náklady spojené s přípravou kupní smlouvy a daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající. Zastupitelstvo města: 1) prodává J.Č. pozemek v k.ú. Horní Studenec p.č. 566/23, orná půda, o výměře 173 m 2 2) stanovuje podmínky prodeje: a) kupní cena pozemků je stanovena na 80,- Kč/m 2 b) náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí uhradí kupující c) náklady spojené s přípravou kupní smlouvy a daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající. Zastupitelstvo města: 1) prodává P.D. pozemek v k.ú. Ždírec n.d. p.č.st. 209/14, zastavěná plocha, o výměře 1 m 2 2) stanovuje podmínky prodeje: a) kupní cena pozemků je stanovena na 80,- Kč b) náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí uhradí kupující c) náklady spojené s přípravou kupní smlouvy a daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající. Zastupitelstvo města: 1) projednává a bere na vědomí žádost Z.K. o koupi pozemku v k.ú. Údavy p.č. 314/21 o výměře 108 m 2 a části pozemku p.č. 314/1 o výměře zhruba 100 m 2 2) ukládá městskému úřadu vyřešit geometrické oddělení části pozemku p.č. 314/1 ve smyslu žádosti s ohledem na uložení sítí technické infrastruktury. Zastupitelstvo města souhlasí s prodloužením termínu realizace průmyslové stavby na pozemku v k.ú. Horní Studenec p.č. 566/8 společností Enviterm a.s., se sídlem ve Ždírci n.d. Nový termín kolaudace stavby na pozemku p.č. 566/8 je stanoven na Zastupitelstvo města: 1) vydává obecně závaznou vyhlášku města č.1/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. ledna ) ruší obecně závaznou vyhlášku města 3/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vydanou Zastupitelstvo města: 1) bere na vědomí znalecký posudek, kterým je oceněn nemovitý majetek města převáděný na společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. ve smyslu usnesení zastupitelstva města č. 18/03/07; nemovitý majetek je rozdělen do 36. položek, jejichž seznam včetně výše ocenění tvoří přílohu zápisu ze zasedání zastupitelstva 2) pověřuje starostu nebo místostarostu podpisem smluv o převodu nemovitého majetku města, tj. pozemků a budov, zapsaných na listu vlastnictví 10001, na společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. a návrhů na vklad pozemků do katastru nemovitostí ve smyslu usnesení zastupitelstva města č. 18/03/07 3) pověřuje starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy o nabytí akcií společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. v hodnotě nemovitého majetku, převáděného na společnost VaK Havlíčkův Brod 4) ukládá starostovi a místostarostovi, aby současně při uzavření smluv o převodu nemovitostí na a.s. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod uzavřeli se společností dlouhodobou dohodu o způsobu a podmínkách využití energií z areálu čističky odpadních vod a poskytování dalších služeb nutných k provozu sběrného dvora, kompostárny, areálu dobrovolných hasičů a sportovního areálu. (pokračování na str. 5) 4

5 Zasedání zastupitelstva a rady města Zastupitelstvo města: 1) souhlasí s prodejem technologického zařízení a movitého vybavení čističky odpadních vod společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. za cenu ,- Kč 2) pověřuje starostu nebo místostarostu podpisem kupní smlouvy převodu technologického zařízení a movitého vybavení ČOV na společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. ve smyslu usnesení zastupitelstva města č. 18/03/07 3) pověřuje starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy o nabytí akcií společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. v hodnotě nemovitého majetku, převáděného na společnost VaK Havlíčkův Brod. Zastupitelstvo města ukládá: 1) starostovi a místostarostovi neprodleně zahájit jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ve věci zvýšení bezpečnosti silničního provozu na silnici I/ 37 v úseku Ždírec n.d. - Údavy, hranice kraje Vysočina 2) starostovi a místostarostovi jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, ve věci odstranění prašnosti z parkoviště u motorestu v Novém Ransku. Zastupitelstvo města stanovuje termín 8. zasedání na čtvrtek , začátek v hod. Výběr ze zápisu z 22. schůze rady města, konané Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Oprava veřejného osvětlení v Údavách Rada města souhlasí s opravou veřejného osvětlení v Údavách, spočívající v přenesení sloupu VO z prostoru chodníku k opěrné zdi v ceně za dílo ,- Kč. Schválení výdajů na zabezpečení budov Rada města souhlasí: 1) s úhradou nákladů ve výši ,- Kč na zabezpečení prostor hasičské zbrojnice ve Ždírci n.d. 2) s úhradou nákladů ve výši ,- Kč na kamerový zabezpečovací systém galerie v budově městské knihovny. Souhlas s realizací projektu Starosta seznámil radu s návrhem společnosti ODAS ODPADY Žďár n.s. na svoz a následné zpracování bioodpadu z území města. Společnost hodlá získat na projekt dotaci ze strukturálních fondů EU. Projekt by byl realizován v roce Rada města souhlasí s realizací projektu Nový systém svozu bioodpadu na území Žďárska na území města Ždírec nad Doubravou, realizovaný společnosti ODAS ODPADY s.r.o. Ždár n.s. Objednávka projektů a) souhlasí s objednáním projektů: Dešťová kanalizace v průmyslové zóně II Rozšíření průmyslové zóny II b) ukládá starostovi zajistit cenové nabídky na zpracování prováděcích projektů. Příspěvek TJ Sokol Sobíňov Rada města souhlasí s příspěvkem ve výši 1.000,- Kč TJ Sokol Sobíňov na ceny pro dětský karneval s mikulášskou nadílkou, konaný dne v Sobíňově. Návrh zástavby lokality Jižní Rada města se seznámila s návrhem na zástavbu části lokality Jižní mezi ulicemi Nad Řekou a Jižní. Návrh předpokládá dostavbu území bytovým domem s 10 byty a řadovou výstavbou s 5 byty. V lokalitě je situováno víceúčelové hřiště pro míčové hry. Zadání oprav místních komunikací Rada města: 1) souhlasí se záměrem zpevnění místních komunikací v Horním Studenci a Stružinci; komunikace budou zpevněny v šíři 3,5 m a délce celkem cca 250 m 2) souhlasí s tím, aby firma Jan Matějka, Ždírec n.d. předložila finanční nabídku na realizaci akcí. 5 Požadavek občanů Údav na zásobování vodou Rada města se seznámila s požadavkem několika rodin z Údav na zajištění zásobování domácností pitnou vodou ze skupinového vodovodu. Rada souhlasí s tím, aby MÚ prověřil možnosti dodávek vody v souladu s již dříve provedenými průzkumy odběru vody. Informace o rekonstrukci DPS Mírová Starosta informoval radu o průběhu rekonstrukce DPS Mírová 119. K je zkolaudována lékárna a je předpoklad, že v termínu dle smlouvy o dílo bude stavba dokončena. Výběr ze zápisu z 23. schůze rady města, konané Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Školská rada při ZŠ Ždírec n.d. Rada města jmenovala členem školské rady za město jako zřizovatele příspěvkové organizace členy zastupitelstva města Ing. Jiřího Pavlíčka a Ing. Bohumíra Nikla. Vyhodnocení poptávkového řízení č. 9/2007 Usnesení: Rada města vyhodnotila cenové nabídky podané v poptávkovém řízení č. 9/2007 Chodník Ždírec Nové Ransko a stanovila pořadí soutěžitelů, ceny za dílo jsou vč. DPH: MIKO Havlíčkův Brod, cena za dílo ,- Kč. Dvořák Havlíčkův Brod, cena za dílo ,- Kč. Sdružení Korejs-Zvolánek, Ždírec n.d., cena za dílo ,- Kč. Jaroslav Kovačka Žďár n.s., cena za dílo ,- Kč. Dlažba Vysoké Mýto, cena za dílo ,- Kč. Rada pověřila starostu jednáním se společností Dvořák Havlíčkův Brod o podmínkách smlouvy o dílo. Smlouvu o dílo následně posoudí rada města. Zařazení majetku do soupisu majetku města Rada města rozhoduje o zařazení nehmotného dlouhodobého majetku Územní plán sídelního útvaru Ždírec nad Doubravou ve znění změn č. 1 až 4, v celkové hodnotě ,- Kč do majetku města, účet 019, s platností k Závady na bytových domech Rada města souhlasí s tím, že město uhradí část nákladů spojených s vypra- (pokračování na str. 6)

6 Zasedání zastupitelstva a rady města (pokračování ze str. 5) cováním znaleckého posudku na posouzení závad na bytových domech v Jižní ulici čp. 623, 624, 625 a 626. Rada města posoudí výši příspěvku po odevzdání posudku, vyčíslení skutečných nákladů a podle výsledku šetření původu závad na bytových domech. Vícepráce při výstavbě toalet pro MŠ Rada města souhlasí s úhradou faktury firmě Jaroslav Kovačka ve výši ,- Kč za instalaci závěsných toalet v mateřské škole Ždírec n.d. Projednání žádosti o pronájem pozemků Rada města uložila starostovi jednat se Zemědělskou a.s. Krucemburk o podmínkách pronájmu zemědělských pozemků a návrh nových podmínek předložit radě města k projednání. Nabídka na údržbu veřejné zeleně Rada města: 1) souhlasí s nabídkou bratrů Kamarádových ze Starého Ranska na údržbu veřejné zeleně, tj. prořezání stromů a smýcení 3 ks stromů v k.ú. Kohoutov v hodnotě do 20 tis. Kč celkem; rozpis prací tvoří přílohu zápisu ze schůze 2) uložila městskému úřadu připravit smýcení osik a bříz podél oplocení areálu SK Dekora a objednat u bratrů Kamarádových provedení mýtních prací. Úhrada prací Rada města souhlasí s úhradou částky ve výši 5,4 tis. Kč Martinu Vavrouškovi za prodloužení oplocení víceúčelového hřiště Studenec. Ukončení nájmu nebytových prostor Rada města rozhoduje o ukončení nájmu: 1) nebytových prostor truhlářské provozovny v Benátkách čp. 38, pronajatých Pavlu Sotonovi, s platností k ) nebytových prostor výdejny léků ve Ždírci n.d., Školní 500, pronajatých RNDr. Dagmar Bílkové, s platností k ) nebytových prostor pro bankomat ve Ždírci n.d., Brodská 120, pronajatých České spořitelně, a.s. s platností k Odvod dešťových vod Rada města uložila městskému úřadu připravit do 24. schůze rady města kalkulaci nákladů na provoz dešťové kanalizace v průmyslové zóně, provozované městem. Žádost o příspěvek Rada města se seznámila se žádostí Nemocnice Havlíčkův Brod o příspěvek na vydání publikace ke 110. výročí založení nemocnice. Rada konstatovala, že město investuje velké prostředky do zdravotnictví a služeb s tím spojených a pravidelně každoročně přispívá na provoz nestátních zdravotnických zařízení. Rada města: 1) rozhoduje, že neposkytne z rozpočtu města v roce 2007 příspěvek Nemocnici Havlíčkův Brod na tisk almanachu 2) ukládá starostovi informovat ředitele nemocnice o důvodech neposkytnutí příspěvku. Informace o studii sportovní haly Rada města se seznámila s několika návrhy umístění sportovní haly v areálu Kopanina dle návrhu spol. DRUPOS- -PROJEKT v.o.s. Rada ze tří předložených variant upřednostňuje umístění sportovní haly mezi travnatým a škvárovým hřištěm. Nabídka na uspořádání ohňostroje Rada města se seznámila s nabídkami na uspořádání ohňostroje na přelomu roku. Rada se shodla v tom, že město ohňostroj organizovat nebude. Jan Martinec Na aktuální téma ČOV, kanalizace Ždírec a vodojem Kohoutov majetkem a.s VaK Havl. Brod Na základě usnesení zastupitelstva města z 29. března letošního roku provozuje kanalizační řad ve Ždírci s čističkou odpadních vod akciová společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, jíž je město akcionářem. Vodojem nad Kohoutovem provozuje VaK H. Brod již od jeho výstavby, tj. od roku Zastupitelstvo 8. listopadu t. r. vzalo na vědomí znalecké posudky, které ocenily veškerý výše uvedený nemovitý majetek města na hodnotu 47 mil. Kč. Tento majetek bude převeden do základního jmění a.s. Vodovody a kanalizace v roce 2008 a město za něj obdrží ks akcií společnosti, což činí cca 6 % akcií a.s. Movitý majetek, tj. strojní zařízení ČOV, město prodá společnosti VaK jednorázově za ,- Kč. Tímto krokem bude dokončen převod majetku města do vlastnictví a.s. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod. Možnosti převodu majetku společnosti VaK, tj. zákonné podmínky, dopady převodu, výhody a nevýhody, byly zvažovány již od roku Hlavním důvodem pro převod majetku do vlastnictví akciové společnosti je potřeba zdokonalení systému provozování kanalizace a ČOV z pohledu legislativního a provozního, pravidelná údržba, revize a opravy kanalizačního řadu, který byl budován převážně svépomocně se všemi klady a zápory z toho plynoucími. Rada města důkladně zvažovala od již zmiňovaného roku 2004 přínos převodu majetku na a.s. VaK. Bylo konstatováno, že společnost VaK má spolehlivý systém správy majetku, má zájem o další rozvoj celého systému odvodu splaškových vod a je zárukou dobrého provozování kanalizačního řadu do budoucnosti. 6 Jediným záporným hlediskem při všech úvahách o převodu majetku byla větší platba za odvod splaškových vod, kterou musí občané a všichni uživatelé hradit. Všechna další hlediska jednoznačně hovořila o tom, abychom požádali společnost VaK o provozování kanalizace včetně čističky odpadních vod. Vodojem na Kohoutově vybudovaný v roce 1993 společnost VaK provozuje celé období a na stavu zařízení, budov i jejich okolí je vidět, že s majetkem je zacházeno velice dobře. Také při přípravě výstavby a následném provozování ČOV město spolupracovalo se společností VaK, která nám vždy pomohla při řešení problémů a odstraňování závad. Jak jsem již uváděl v minulém čísle NN, společnost VaK okamžitě po svěření kanalizace do provozování v červnu letošního roku zahájila důkladnou revizi (pokračování na str. 7)

7 Na aktuální téma (pokračování ze str. 6) potrubí, jeho čištění, menší opravy a provedla deratizaci celé kanalizace, směřující ke snížení stavu hlodavců. Zároveň ze svých prostředků přispěla částkou 1 mil. Kč na zlepšení strojního a počítačového vybavení ČOV a v nastoupeném trendu zvyšování kvality kanalizační sítě hodlá pokračovat i v dalším období. Pro město, které neustále investuje do výstavby nových kanalizačních řadů, je dobré to, že na každou stavbu kanalizace obdrží nově příspěvek z tzv. rozvojového fondu společnosti. Doposud jsme mohli využívat příspěvky pouze na výstavbu vodovodů. Zastupitelé města si jsou vědomi odpovědnosti, jakou na sebe vzali svým rozhodnutím prodat majetek města společnosti Vodovody a kanalizace. Lze uvést, že podobně jako naše město předává svůj majetek společnosti VaK, převádí v tomto období majetek také města Ledeč nad Sázavou a Chotěboř. Důvody těchto měst, která mají vlastní technické služby i více úředníků ke sledování a dodržování legislativy, jsou stejné. Legislativa a nároky na provozování kanalizací se neustále zvyšují a je výhodnější soustředit odborníky na danou problematiku pod jednou střechou ve vlastní akciové společnosti. Vím, že v době, kdy stoupají ceny základních životních potřeb, nájmů apod. není zvýšení stočného populární. Cena za odvod 1 m 3 splaškové vody hrazená městu činila doposud 12,- Kč. VaK vybírá v současnosti 19,45 Kč. Při průměrném množství vypuštěných splašků z jedné čtyřčlenné domácnosti 100 m 3 / rok vzrostou náklady na domácnost cca o 750,- Kč ročně. Je třeba ale vidět, že město nemá možnost vytvářet tzv. odpisy majetku, které by výrazně cenu stočného zvýšily a zároveň pomohly vytvářet rezervu na opravy zařízení. Doposud bylo při každé větší opravě nutné sáhnout do společné městské pokladny a tyto prostředky následně chybí někde jinde. Přes již uvedené nepopulární zvýšení ceny stočného jsem já osobně, a jak je vidět z hlasování členů zastupitelstva i další poslanci, přesvědčen, že při rozhodování o převodu kanalizačního řadu jsme z pohledu budoucnosti a rozvoje města rozhodli správně. Převod majetku se týká pouze kanalizace ve Ždírci, nikoliv řadů v místních částech města. Zde i nadále zůstává správcem a provozovatelem kanalizací město. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod vznikla privatizací brodského provozu státního podniku Východočeské vodovody a kanalizace Hradec Králové a naprostou většinu nepřevoditelných listinných akcií drží města a obce z okresu Havlíčkův Brod, jejichž zástupci zasedají v představenstvu a.s. a tuto společnost řídí. Budete-li mít, vážení spoluobčané, problémy při sjednávání nových smluv na odvod splaškových vod, nebo nastanou-li jakékoli nesrovnalosti a nejasnosti, obraťte se na zaměstnance MÚ, kteří vám pomohou při řešení uvedených problémů. Jan Martinec Vánoční přání I vy máte pocit, že Vánoce, anebo vánoční nálada přichází každý rok o něco dřív? Je to počin všech hypermarketů. Donedávna tato grandiózní muzea věcí, které skoro nepotřebujeme, respektovala alespoň svátek Dušiček. A hned po nich nechala přicházet červeného Santa Clause na kamionu s Coca-colou. Za pár let přijde vánoční nálada snad na sklonku letní sezóny!? O to by až tak nešlo. Ale s betlémským dítětem se něco děje. Rok co rok je více a více přidušené zlatými stuhami a červeným balicím papírem. Je zavalené krabicemi plnými dárků, které si jinak jako chudí lidé přece neodtrhnou od úst. Dítě naštěstí slabě dýchá, v každém výdechu je slyšet jeho touhu vrátit se do obyčejných jeslí. Sice tam nebyla postýlka od Mattela, ani pemprsky ale vonělo tam mokré seno a domácí zvířata. Toto však bylo blízké normálnímu lidskému životu. A hlavně, dítě bylo centrem pozornosti. Dnes hraje jen zanedbatelný kompars... Milí přátelé a čtenáři, vánoční čas přichází. Věřím, že nám to není lhostejné v kontextu předcházejících řádků a vět. Jakkoliv se nám může zdát moderní život pohodlný, směřující kupředu, nesmíme zapomínat otočit se za sebe a dokázat nazvat pravým jménem to, co dává a bude dávat smysl našemu životu, anebo právě naopak, co nám bere dech a škrábe v hrdle, právě tak, jako vzpomenuté dítě. Jsme svobodní, máme právo vybrat si. Stávejme se těmi, kteří nebudou podléhat prázdnotě komerce, nabídce medií, hloupostem doby, které nevedou člověka k samostatnosti, ale k područí, omezenosti a hlavně nesvobodě. Stávejme se těmi, kteří dokážou nabídnout a dát opravdovou člověčinu tedy sebe, v nehrané a vychytralé upřímnosti. Pak přineseme sami sobě, rodině, přátelům, obci, společnosti to, co jí tak bytostně a bolestivě schází. Přeji a vyprošuji všem i sobě nejenom v první den Nového roku 2008, ale ve všechny ostatní dny, abychom jako skutečné lidské bytosti s tlukoucím srdcem, symbolem lásky, dokázali mít upřímně rádi, dokázali zapomínat na to zlé v sobě i kolem nás, zanechat za sebou všechno zbytečné a prázdné. Je to jenom na nás! P. Gabriel Burdej, správce farnosti ZVEME VŠECHNY OBČANY KE SLAVNOSTNÍMU ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 1. adventní neděli v hodin se na našem náměstí po roce opět rozsvítí vánoční strom. Při této příležitosti organizuje odbor ASPV lampiónový průvod dětí, který se v 17:45 hodin shromáždí u budovy Mateřské školy, poté bude procházet středem města a svoji trasu ukončí pod vánočním stromem. Do lampionového průvodu se může přidat každý. Za dětmi přijde Mikuláš a andělé, děti ze ZŠ zazpívají vánoční koledy. Přijďte si i vy s námi zazpívat a navodit tu správnou vánoční atmosféru. Jste srdečně zváni! Redakční rada NN, kolektiv SPV, ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou. 7

8 Na aktuální téma Lékárna ve Ždírci je skutečností Každému, kdo potřebuje lékaře mimo běžné ordinační hodiny, se v našem kraji dostane i nadále pohotovostní péče. O pacienty se v naléhavých případech postarají profesionální záchranáři, běžnější ošetření s odborným zázemím pak lidé najdou v nemocnicích. Od 1. ledna 2008 bude lékařská pohotovost (Lékařská služba první pomoci, LSPP) na území kraje Vysočina občanům k dispozici ve všech krajských nemocnicích, a to v rozšířených ordinačních hodinách. Provozní doba pohotovostí v Nemocnici Havlíčkův Brod: Pracovní dny: 17:00 22:00 dospělí, děti a dorost Víkendy a svátky: 9:00 22:00 dospělí 8:00 21:00 děti a dorost 1. prosince je otevírána ve Ždírci n.d. plnohodnotná lékárna! Dnes si již nedovedeme představit, že bychom museli pro každý lék jezdit do sousedního Krucemburku, Hlinska či Chotěboře, jak tomu ještě před 9 lety bylo. Ve Ždírci do léta roku 1999 nikdy žádná lékárna nebyla a jen díky našim praktickým lékařům bylo možné určité léky obdržet přímo v ordinaci. Až v roce 1998 se podařilo přesvědčit manžele Bílkovy, majitele a provozovatele Zelené lékárny v Chotěboři, aby u nás otevřeli alespoň výdejnu léků. Za více než 8 let provozu se ukázala potřebnost lékárny přímo v místě. Během rekonstrukce DPS Mírová 119 přišla paní Mgr. Pejřimovská s myšlenkou, že by chtěla provozovat ve Ždírci plnohodnotnou lékárnu. Myšlenka zprvu odvážná, zejména z pohledu již rozestavěné stavby nové výdejny, došla naplnění a po nezbytném schválení zastupitelstvem a uvolnění ne malé částky peněz z obecního rozpočtu, se záměr podařilo zrealizovat. Díky firmě p. Štěpánka, která tzv. za pochodu bourala již postavené a realizovala záměr projektanta, se dílo podařilo. Je nutné říct, že smlouva na rekonstrukci budovy čp. 119 v původním menším rozsahu počítala s dokončením do Řemeslníkům firmy tedy nemůžeme nic vyčítat, naopak je třeba kvitovat zkrácení termínu dokončení výstavby. Od Nového roku přestěhuje svoji ordinaci do nových prostor také dětská lékařka. Od ordinace v čp. 119 si slibujeme především lepší bezbariérový přístup pro maminky s malými dětmi a velké bezpečné depo pro kočárky. Na jaře hodláme dokončit celou fasádu budovy s výměnou zbývajících oken v přízemí objektu a dokončení oprav komunikací. Jan Martinec Lékařská pohotovost ve všech krajských nemocnicích Stejná provozní doba platí i pro lékařskou pohotovost v Nemocnici Jihlava, Nemocnici Pelhřimov, Nemocnici Třebíč a Nemocnici Nové Město na Moravě. Mimo provozní dobu pohotovosti jsou k dispozici v obvyklých dopoledních a odpoledních časech praktičtí lékaři ve svých ordinacích a ve večerních a nočních hodinách pak dále i nemocniční ambulance. Lékařská pohotovost zajišťovaná Nemocnicí Havlíčkův Brod má k dispozici také výjezdní sanitku, která bude využívána bez asistence lékaře, pro případy nevyhnutelných převozů k ošetření na pohotovosti. Jitka Svatošová, tisková mluvčí Krajského úřadu kraje Vysočina, tel.: , Lékárna ŽIVA Ždírec nad Doubravou, Mírová 119 Provozní doba: Po 7:00 11:30 12:00 16:00 Út 7:00 11:30 12:00 15:00 St 7:00 11:30 12:00 15:00 Čt 7:00 11:30 12:00 14:00 Pá 7:00 11:30 12:00 15:00 V prosinci otevřeno i v sobotu od 7:00 do 10:00 hod. Veronika Pejřimovská Dokončení další etapy výstavby průmyslové zóny Dne proběhla kolaudace prodloužení inženýrských sítí v průmyslové zóně Ždírec n.d. II SEVER. Celkové náklady stavby a její přípravy dosáhly více než 10 mil. Kč, na výdajích se významně podílelo Ministerstvo průmyslu a obchodu a to částkou 6,5 mil. Kč. Nové inženýrské sítě (plynovod, vodovod, kanalizace, komunikace) zpřístupní pozemky v PZ II SEVER, o které je již nyní zájem. Závod firmy Deko Draht zkolaudován Ve čtvrtek 1. listopadu 2007 byl zkolaudován nový výrobní závod společnosti DekoDraht s.r.o., který byl nákladem 35 mil. Kč vybudován v průmyslové zóně Ždírec n.d. II SEVER. V závodě bude po uvedení do plného provozu zaměstnáno 35 pracovníků. Zahájení provozu je plánováno na prosinec letošního roku. 8

9 Na aktuální téma Co nového na Vysočině listopad 2007 Krajští zastupitelé mají za sebou seminář k rozpočtu na rok 2008 V úterý 6. listopadu absolvovali zastupitelé kraje Vysočina jeden ze svých možná zatím nejpernějších dnů. Nejprve je po ranním zasedání politických klubů čekalo zasedání zastupitelstva, které probíhalo zhruba od do hodin. Kromě úvodní politické debaty, která se možná i díky pomalu se blížícím volbám a dle mého názoru špatnému příkladu z nejvyšších pater politiky někdy zbytečně přiostřuje anebo se stále více v některých případech podobá spíše nic neřešícím divadelním vystoupením, proběhl zbytek zasedání zastupitelstva v pracovním a korektním prostředí. Pro obce i další subjekty je významné, že zastupitelstvo schválilo vyhlášení tří grantových programů, a to Volný čas 2008 (4,1 mil. Kč), Regionální kultura VII (2,0 mil. Kč), Koordinace sociální výpomoci v obcích a hospicové péče (1,5 mil. Kč). Podrobnější informace lze nalézt jako obvykle na Ihned po ukončení zasedání zastupitelstva čekala krajské zastupitele druhá směna, a to tradiční seminář k návrhu rozpočtu kraje Vysočina na rok Obsahem zhruba tříhodinového bloku dalších jednání byla diskuse se správci rozpočtových kapitol o financování provozních nákladů i investic v oblastech vzdělávání, kultury, dopravy, zemědělství, životního prostředí, vodního a lesního hospodářství, sociálních věcí, zdravotnictví, rozvoje kraje a grantové politiky, pomoci obcím, podnikatelským subjektům a různým dalším neziskovým, profesním a zájmovým organizacím a subjektům. Celkový objem krajského rozpočtu dosáhne v roce 2008 téměř osmi miliard korun a v rámci fondového financování bude muset zvládnout i překlenutí financování a spolufinancování krajských projektů spolufinancovaných z evropských peněz. Na závěr snad jen konstatování, že všechny dosavadní ukazatele i vývoj daňových příjmů potvrzuje, že kraj Vysočina se nachází ve velmi dobré finanční kondici a že bychom měli všechny své základní povinnosti v roce 2008 bez větších problémů zvládnout. Krajské nemocnice se o pacienta musí postarat ve kteroukoliv denní i noční dobu Celodenní a celonoční pohotovostní služba ve formě lékařské služby první pomoci nebo ústavní pohotovostní služby je a nadále v ještě kvalitnější podobě musí být k dispozici ve všech našich nemocnicích (Havlíčkův Brod, Jihlava, Nové Město na Moravě, Pelhřimov. Žďár nad Sázavou). Každá z nemocnic obdrží za účelem zkvalitnění této služby na rok 2008 od svého zřizovatele kraje Vysočina 4 milióny korun. Společně s postupným rozšiřováním stanovišť zdravotní záchranné služby tzv. rychlé tak dochází k preferování rychlosti a šíře poskytnutí pomoci při ohrožení lidského života a nemocniční kvality poskytování služeb pří výkonu pohotovostní služby před zejména v některých místech velmi málo využívanou pohotovostní službou poskytovanou mimo nemocnice. Miloš Vystrčil hejtman Vysočiny Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Hlinecko 1., MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 8., MUDr. Jan Konývka Poličská 444, Hlinsko 15., MUDr. Zdena Janovská Hlinecká 64, Trhová Kamenice 22., MUDr. Zdeněk Dvořáček Husova 64, Hlinsko MUDr. Michael Chlud Smetanova 842, Skuteč MUDr. Eva Konývková Nádražní 548, Hlinsko MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice MUDr. Jiří Janovský Wilsonova 590, Hlinsko MUDr. Eva Krejčí Krouna MUDr. Zora Dvořáčková Husova 64, Hlinsko MUDr. Yvona Chludová Smetanova 315, Skuteč MUDr. Josef Cimburek Tyršova 386, Skuteč MUDr. Helena Seyčková Nádražní 548, Hlinsko Pohotovostní služby jsou od 9.00 do hodin. Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Havlíčkův Brod 1., MUDr. Milana Lánová Ždírec n.d. 32 tel , MUDr. Andrea Teclová Dobrovského 2023, Havl. Brod tel , MUDr. Veronika Vosyková Husovo n. 12, Ledeč n. Sázavou tel , MUDr. Naděžda Venosová Humpolecká 244, Havl. Brod tel , MUDr. Ivana Němcevová Golčův Jeníkov 35 tel MUDr. Zdeňka Maštálková Habrecká 450, Ledeč n. Sázavou tel , MUDr. Pavel Jáchym Lánecká 970, Světlá n. Sázavou tel , MUDr. Milan Bohanes Lánecká 970, Světlá n. Sázavou tel Pohotovostní služby jsou od 8.00 do hodin. 9

10 Na aktuální téma Pořad bohoslužeb římskokatolické církve, farnost Krucemburk Kostel sv. Václava H. Studenec: čtvrtek: 18:00 neděle: 9:30 Sloupek pamětníků Kostel sv. Mikuláše Krucemburk: středa, pátek: 18:00 neděle: 8:00 DPS Nad Řekou 560, Ždírec n.d.: sobota: 16:30 Jízdní autobusové a vlakové řády Městský úřad upozorňuje občany, že v prosinci 2007 vyjde mimořádné číslo Našich novin Jízdní řády autobusové a vlakové dopravy. Jízdní řády bude možné zakoupit na místech obvyklého prodeje Našich novin. Cena výtisku je 15,- Kč. Neznámá historie Skřítkovna Pod strání nad splavem, nedaleko Krucemburského bývalého panského mlýna, stávala stará chalupa. Stávala tam až do poloviny padesátých let minulého století, kdy vlivem stáří a počasí spadla. K této chaloupce se vázala pověst, kterou napsal učitel Josef Kynčl v knize Průvodce Krucemburkem. Za potokem blízko mlýna bydlel chudý chalupník se svojí rodinou. Bída byla veliká a dostoupila vrcholu, když jim kravka přestala pojednou dávat mléka. Tu nevěděl ubohý otec, co si má počít. V domě nebylo ani krejcaru, ani kousku chleba, děti plakaly hlady a žebronily o jídlo. Chalupník si div nezoufal, chodil po domě a přemýšlel, jak by udělal nouzi konec. I vzpomněl si, že slýchával o tom, jak ten, kdo chovává malého skřítka, který se také nazývá plivníkem, nemusí se více lopotit, vše se mu daří a všeho je v domě dost. Rozhodl se proto, že si takového skřítka opatří a vychová. Opatřil si proto černou slepici a čekal, až snese vejce. To vzal, a podle rady kterou slyšel, si je dal pod levou paži. Po devět dní je tam měl a za tu dobu s nikým nepromluvil ani slova. Manželka a děti si o něm začaly myslet, že se z bídy asi pomátl. Devátého dne se z vejce vylíhl malý mužíček podivného vzezření, pohrozil chalupníkovi prstem a přikázal mu, aby jej dobře opatroval, vše co bude chtít, aby mu dával a když ne, bude se všemi v chaloupce zle. Chalupník udělal vše, jak mu skřítek přikázal. A kupodivu nyní bylo v chaloupce všeho dostatek, přestala nouze. Kravička začala mnoho dojit a ve všem se jim začalo dařit. Lidé v městečku a ve mlýně se nestačili tomu zvratu divit a někteří začali chalupníkovi závidět. Co však malý skřítek nemiloval, to byly návštěvy. Přišel-li někdo do chaloupky, stával se nepokojným, šramotil, zlobil se a nedal pokoje. Zlobil hosty tak dlouho, až se vytratili z chaloupky. Chalupníkovy děti zlobívaly skřítka a zpívaly mu písničku, která se zachovala až do dnešních generací: Skřítek kouká z chaloupky, vystrkuje pazourky, je tu host, je tu host, zítra bude másla dost. Za svého života se měli obyvatelé chaloupky se skřítkem dobře. Po jejich smrti se skřítek ztratil. Lidé však i nadále říkali chaloupce Skřítkovna. Dnes jí připomíná jen prázdné místo nad splavem nedaleko mlýna a pověst, kterou si pamatují starší lidé. Pavel Vomela Naši muzikanti pokračování III. Moje nejstarší teta ( ) se narodila ve Stružinci. Do školy chodila do Hor. Studence a do Oudav (Údavy se začalo říkat a psát až po první světové válce). Teta ve svých devadesáti letech mi na mojí žádost napsala 10-ti stránkový dopis, ve kterém napsala svoje vzpomínky na život ve vsi za jejích mladých let. Vzpomíná: Byla tehdy neděle. Celá škola byla seřazena do průvodu, přišli muzikanti a skoro všechno obyvatelstvo z chalup. Šli jsme po silnici přes Oudavy s muzikou: hráli Spi, Havlíčku, v svém hrobečku. U silnice se objevil starosta: Tak už ho vedete? Přišli jsme do Horního Studence před novou školu, s celou řadou. Když jsme se zastavili, vystoupil náš pan učitel Hladký. Řekl: Děti, já se s vámi loučím, budete mít jiného učitele. Buďte mu poslušné, tím mi nahradíte dík, který k Vám chovám. Nashledanou! Všem nám podal ruce a my jsme brečeli. Nasedl do kočáru a jel do Ždírce na nádraží. Odjel do Bratislavy. To on, učitel v Oudavech založil spolek Jednota Pošumavská. Byl předsedou a náš tatínek jednatelem. Náš tatínek byl muzikantem, a proto učitele vyprovázela kapela. Otec tety Mařky (tak ji jmenovala celá rodina 10-ti dětí!) se jmenoval Ferdinand Doležálek a narodil se 6. května 1866 ve Vítanově. Jeho otec byl kapelníkem kapely, která hrála v Lázních s dokonce si zajeli i do Ruska! (píše starosta Adámek z Hlinska.) Kapela, která vyprovázela učitele Hladkého, měla svoje sídlo V KOPCÍCH nad Studencem, kde bydlel kapelník Němec. V kapele hrál (na housle a bicí) i Doležálek. Vyprávěl mi kamarád Jenda Tuhý, že si tito muzikanti říkali 10 Březáci. Jednou byli pozváni k posvícenské zábavě do Studnic u Hlinska, vesnice značně vzdálené. Už hráli druhý den, veselí nebralo konce, museli slíbit, že budou hrát i další třetí den! Byli už takhle utahaní a toto? Umluvili si, že ve vhodném okamžiku vyskáčou oknem z hospody! Jenže zapomněli, kterou cestou se mají dát k domovu! Utíkali právě tou opačnou! A byla tma jak v ranci. Dlouho trvalo, než se svolali a našli cestu k domovu! Rád vzpomínám na bývalého starostu a kronikáře ve Stružinci pana Josefa Břízu. Jednou mi vyprávěl o mém dědovi Ferd. Doležálkovi: Tvůj děda Doležálek přišel domů z hraní a cestou mu asi pořádně vyprahlo a tak doma hledal sběračku, aby se mohl z putýnky napít. Byla tma a tak nešikovně něco shodil. Spáči se probudili! Panímáma najednou povídá: líídi cos (pokračování na str. 11)

11 Sloupek pamětníků (pokračování ze str. 10) mě to přivedla do chalupy, ani vyspat se nemůžu! Chvíli bylo úplné ticho. Najednou promluvil Doležálek: Vy babko, buďte pěkně zticha! Když jste věděla, že jsem dvacetiletý cucák, měla jste vzít posraný koště a hnát mě k Vítanovu!! Všichni se této odpovědi zasmáli a bylo po zlosti z nenadálého probuzení. Moje prababička Františka Zrzavá (vzdálená příbuzná Jana Zrzavého malíře) byla vdovou po Tomáši Zrzavém od r Její dcera Marie (moje babička) byla o dva roky starší, než Doležálek. Když se jí ptali, proč si ho brala, říkala: Holky mi ho záviděly! Byl vysoký, černé vlasy, modré oči, pod nosem knírek. Ale hlavně byl veselý, vtipný a milý. Měli spolu 10 dětí. Marie Doležálková Zrzavá se narodila a zemřela po úraze v 48 letech. F. Doležálek zemř let. Někteří muzikanti neměli život lehký! Ještě jednu vzpomínku tety Mařky: Ve škole (v Hor. Studenci) ve druhém oddělení jsem byla já, Pepík ve třetím. Ráno jsme vyšli z domu před sedmou hodinou. Pepík, hned jak přišel do školy, musel jít paní učitelové pro mléko, nanosit vodu, naštípat a nanosit dříví. Zato dostal šálek kávy a rohlík. Když jsme přišli domů, tatínek se vždycky ptal: Co jste se učili? Já jsem tatínkovi pověděla i to, že Pepík musí chodit nosit dříví. Tatínek nato: Dříví štípat a nosit může doma, na to přeci nebudu platit,sobotáles. Došel si za panem učitelem, jmenoval se Kubát, jeho paní byla učitelka ručních prací. A to jsem odnesla. Do školy jsem nemohla, dostala jsem spalničky. Přišlo čtvrtletí. Dostávali jsme zprávy. Já dostala na zprávě pět pětek! Učitel se mi pomstil. Měli jste vidět, jak jsem byla bita! Strýček z Bučiny (tak se říkalo u Marků ve Stružinci č. 17) přišel na tatínka: Prý jsi moc vyplatil děvče skrz zprávu? Co z ní chceš mít? Tatínek nato: Já posílám děti do školy, aby se něčemu naučily, nebudu platit za pětky! Strýček: A taky pozoruju, že dovolíš dětem, aby ti tykaly!? Strýčku, věříte v pánaboha? zeptal se tatínek. Samose- bou! Nadurdil se strýček. Tak vidíte řekl tatínek. Pánbůh je větší pán než jsem já a Vy mu taky tykáte! Strýček nato: S tebou není žádná řeč! Takový byl náš tatínek. Strýček z Bučiny byl bratr mé babičky Zrzavé roz. Markové. Tatínek musel platit 2x sobotáles, protože měl ve Stružinci chalupu a v Oudavech louku. Potud tetiny vzpomínky. Pokračování příště. Miloslav Bouška, kronikář Na snímku z Atelieru pana Jana Čejky z Hlinska v Č. jsou zachyceni účinkující lidé na prvních obžínkách v Údavách Bylo to před 70 lety. Už bychom těžko hledali pamětníky! Pokusme se alespoň některé identifikovat! V levém rohu dole jsou muzikanti asi z Kopců nad Studencem. S nimi hrával mladý pan Ondráček ze Ždírce (s housličkami), nese si svoji podobu. Od bubeníka druhá vpravo snad paní Nevečeřalová? Horní řada zleva čtvrtý pan Korejtko Josef, také si nese svoji podobu a za ním Eman Ondráček? Horní řada zprava pátý snad pan Štyndl? Na koni sedí pan Bedřich Němec? Shora druhá řada třetí zprava pan Antonín Trpkoš? Od koňské hlavy pátá a šestá děvčata Ondráčkova? Fotografováno před starou Pecinovou hospodou. Vzpomínka: 40 dní po dožínkách došlo za Údavami před odbočkou na Hlinsko v Č. k tragické události pro oba rodiče hostinských Pecinových z Údav č.4, nesmírně bolestnou. Jejich jediná dceruška Mařenka byla zde při jízdě na kole zabita osobním autem. Zemřela dne Narodila se byla žačkou dívčí Měšťanské školy v Hlinsku v Č. Pohřbena byla na hřbitově v Horním Studenci. Na pomník dali zarmoucení rodiče tento verš: Je těžko najít útěchy, Když bolest nedá spáti, Štěstí, tak náhle ztracené Nikdo již nenavrátí. Mařenka zemřela ve 13 letech. Právě letos je tomu 70 let. Vzpomeňme si na ni. Miloslav Bouška, kronikář Ztráty a nálezy Sbírku nalezených předmětů, které jsou i několik let uloženy na MÚ, obohatily další nalezené klíče. Všichni, kdo pohřešují klíče, se mohou informovat o nálezech na MÚ. 11

12 Naše škola Základní škola Ždírec nad Doubravou Exkurze Kameničky Dne jsme jeli na exkurzi do Kameniček. V 5:30 hod. byl sraz na vlakovém nádraží. Všichni si koupili jízdenky a vlak nás odvezl v 5:41 hod. do Hlinska. Celá třída vyrazila do bufetu, kde si skoro všichni koupili bagetu. Když jsme měli koupené jídlo, šli jsme na autobus, který nás odvezl do Kameniček. V Kameničkách byla veliká zima, ale všichni to přežili. Před námi se objevil velký kopec jménem Vojtěchův. Natáčela se zde pohádka Lotrando a Zubejda. Vojtěchův kopec má 673 m n.m. Uprostřed kopce se rozkládá jezírko, které vzniklo po těžbě kamenů. Když jsme vše prohlédli, najedli jsme se. Bylo to vynikající. Po jídle jsme sešli dolů z Vojtěchova kopce a zamířili k pěknému domku, který patřil malíři Antonínu Slavíčkovi. Do Hlinska jsme šli pěšky a cestou jsme si opekli buřty. Přišli jsme na vlakové nádraží, odkud nás vlak odvezl domů. Denisa Jandová, VII. A. Exkurze do úpravny pitné vody v Hamrech V polovině října se žáci 8. ročníků, v rámci výuky chemie, zúčastnili exkurze do úpravny pitné vody v Hamrech. Museli jsme nejprve absolvovat cestu vlakem ze Ždírce n.d. do Hlinska a potom pěšky do Hamrů. Byla to velice příjemná procházka podzimní krajinou. Počasí nám přálo, i když bylo ráno celkem chladno. V Hamrech nás pan vedoucí úpravny seznámil s celým provozem úpravny. Viděli jsme několik fází čištění a úpravy pitné vody z Hamerské přehrady, od mechanického čištění pískovými filtry, přes chemické čištění různými chemikáliemi na úpravu ph a obsahu minerálů, až po dezinfekci vody chlorem. Žáky nejvíce zaujal způsob, jakým se monitoruje znečištění vody toxickými látkami. Překvapilo je, že nejde o žádnou složitou chemickou metodu. Přítomnost některých obtížně odhalitelných jedovatých látek se zjišťuje za pomoci živých pstruhů. Všichni měli možnost se přesvědčit, že cesta vody ze zdroje až do vodovodního kohoutku u každého z nás doma je zdlouhavá a velice náročná. Burza středních škol V úterý proběhla v Havlíčkově Brodě v kulturním domě Ostrov přehlídka středních škol, které se zúčastnili i žáci devátých tříd naších školy v doprovodu výchovné poradkyně M. Zrzavé a pí učitelky J. Čejkové. Žáci zde měli možnost získat bližší informace o jednotlivých středních školách a učilištích a jimi vyučovaných oborech nejen z regionu Havlíčkův Brod, ale i z dalších míst naší republiky. Této akce se účastnilo asi 60 středních škol. Mgr. Markéta Zrzavá Mgr. Renata Jarošová Po stopách K. H. Borovského Dne jsme si připomněli 186. výročí narození básníka, novináře, literárního kritika, překladatele a politika K. H. Borovského. Ku příležitosti tohoto výročí jsme se s žáky 8. tříd vydali do místa jeho působení dříve Německého, dnes Havlíčkova Brodu. Navštívili jsme Památník K. H. Borovského v Havlíčkově domě (8. A , 8. B ). Informace, které žáci získali během literární exkurze a při týdenní skupinové práci na tomto miniprojektu, zpracovali v pěkných výstupech. za všechny zúčastněné Mgr. Jana Čejková 12

13 Naše škola Florbalové utkání Ve středu se uskutečnilo florbalové utkání mezi reprezentací žáků 6. a 7. tříd ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou a ZŠ Krucemburk. Zápas začal pro nás fantasticky, během 3 minut jsme vedli 3:0. Soupeř byl zaskočen, ale pak dal několik branek v důsledku zodpovědného plnění taktických pokynů a velmi dobré střelecké aktivitě. Naši borci se nevzdali a do soupeře se opět zakousli a stříleli branky, předváděli pro diváky velmi líbivou, rychlou a takticky vyspělou hrou. Poločas skončil 21:7. V druhé části zápasu jsme opět předváděli velmi dobrou a bojovnou hru, dařila se nám střelba a chlapci soupeře přehrávali ve všech směrech. Utkání skončilo v poměru 42:13 v náš prospěch. Naše chlapce je třeba pochválit a poděkovat jim. Je to opět florbalová generace, která má správného bojovného ducha, je rychlá, fyzicky dobře disponovaná a herně a takticky na velmi dobré úrovni. Věřím, že o nich ještě mnohokráte uslyšíme. Sestava našeho mužstva: brankáři: Martin Ondráček 7. B, Radim Fousek 6. A, 1. řada: Petr Dymáček 7. A, Pavel Pátek a Vojtěch Štěpánek, oba 7. B 2. řada: Stanislav Fajt, Daniel Nepovím, oba 7. A, Dvořák David 6. A 3. řada: Miroslav Dočekal, Ondřej Doležal, oba 7. A, Petr Fajt, Daniel Michal, oba 6. A. Ve středu se uskutečnilo florbalové utkání mezi reprezentací žáků tříd ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou a ZŠ Krucemburk. Zápas byl velmi dramatický. Naši chlapci si vynutili počáteční převahu, kterou korunovali i několika brankami. Vedli jsme 5:0. Tento jev byl částečně ovlivněn nepřítomností žáků Vybíjená Žáci třetí, čtvrté a pátých tříd změřili v úterý 6. listopadu své síly ve vybíjené. Tento podzimní turnaj pořádáme již několik let. Občas dojde k překvapením, mladší žáci nadělají spoustu starostí těm starším. Letos se však překvapení nekonalo. Po prvních zápasech bylo jasné, že vítězství si odnese jedna nebo druhá pátá třída. Povedlo se to V. B, která všechna utkání vyhrála, druhá byla V. A se dvěma vítězstvími, na třetím místě skončila IV. A s jedním vyhraným zápasem a poslední byli žáci III. A. Ti měli situaci ještě ztíženou tím, že se jich nesešel ani základní počet, tj. 10. Drželi se ale statečně. Ze žáků pátých tříd se bude zřejmě stavět družstvo pro nadcházející utkání s dětmi z Dětského domova z Nové Vsi u Chotěboře, ale ani někteří žáci IV. A nejsou bez šancí. Anna Horáková Výtvarná soutěž na téma Přísloví V září byla vyhlášena výtvarná soutěž na téma Přísloví. 23. října proběhlo vyhodnocení odevzdaných prací. Na prvním místě se umístila Kateřina Stará z 8. B, druhé místo obsadila Lucie Pochopová z 5. B, třetí byli Tereza Culková (8. A) a Jan Joska (2. B). Přísloví budou i tématem jarní akademie. 3. a 4. tříd, kteří byli na plavání v Hlinsku v Č. a tak nastoupili jen žáci 5. tříd, kdežto za ZŠ Krucemburk se střídaly děti od třídy. Soupeř byl zaskočen, nedařila se jim střelba, naši měli fyzicky a herně navrch. Protože jsme hráli jen na dvě trojky, došlo po 25 minutách k vyrovnání hry a my jsme pomalu fyzicky soupeři přestali stačit. Ten ovládl hrací prostor na patnáct minut a poločas skončil 12:7. V druhé části zápasu nastoupili i žáci, kteří se vrátili z plavání, třeťáci a čtvrťáci. Branky padaly na obou stranách a žákům ZŠ Krucemburk se začalo dařit střílet branky. Pět minut před koncem utkání byl stav 15:14. Díky dobré taktice a nově vytvořené úderné řadě, které se podařilo dát 3 branky, jsme zápas rozhodli. Utkání skončilo v poměru 18:14 v náš prospěch. Naše chlapce je třeba pochválit a poděkovat jim. Závěr pro nás: Je třeba zlepšit střelbu a taktické prvky. Sestava našeho mužstva: brankář: Lukáš Plíhal 5. A 1. řada: Jaroslav Sýkora a Tomáš Štěrba, oba 5. B, Daniel Kouba 5. A 2. řada: Radim Badura a Marek Klátil, oba 5. B, Michal Vomela 5. A 3. řada: Michael Hojný, Rudolf Culek, Tomáš Machovec, Stanislav Slezák a Roman Vomela, všichni 4. A 4. řada: Matěj Uchytil, David Křivohlavý a Dominik Plíhal, všichni 3. A O obou florbalových utkáních informoval Mgr. Jiří Novák, zapsala Anna Horáková Volejbal V pátek 9. listopadu se dívky a chlapci z 8. a 9. tříd vypravili do Krucemburku poměřit své síly se žáky zdejší základní školy ve volejbale. Družstvo děvčat ve složení Libuše Vašková, Dominika Michalová, Andrea Tonarová, Sandra Badurová, Aneta Bartoňová, Kateřina Stará a Veronika Sedláková zvítězilo ve třech setech v poměru 2:1. Dívky hrály velmi obětavě, dařilo se jim podání i hra ve hřišti. Zvítězily zaslouženě a přesvědčivě v prvním setu 25:20, ve druhém setu 25:12 a ve třetím zkráceném setu podlehly dívkám z Krucemburku 8:10. Chlapcům se tolik nedařilo, hráli však také dobře a utkání bylo vyrovnané, o čemž svědčí i velice vyrovnané výsledky všech tří setů. V rozhodujících chvílích nás však vždy zradilo podání. První dva sety skončily 25:23 a třetí zkrácený set 16:14 ve prospěch Krucemburku. Chlapci hráli v sestavě Martin Krejza, Jakub Hülle, Aleš Nevole, Petr Janáček, David Pešava, Jan Šmahel, Lukáš Cimpl a Daniel Novotný. Mgr. Renata Jarošová PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK I VYUČUJÍCÍ PŘIRODOPISU DĚKUJÍ MICHALU ŠVECOVI, ŽÁKU VI. A., ZA RYBIČKY, KTERÉ VĚNOVAL DO ŠKOLNÍHO AKVÁRIA. 13

14 Naše škola Město Ždírec nad Doubravou, zřizovatel ždírecké školy, nám umožňuje nejen pořizovat nutné vybavení či jeho obnovování, ale i držet krok s dobou, možná být i o krůček dál letos v podobě interaktivní tabule. Pro některé školy je její využívání samozřejmostí, pro některé vlivem finanční náročnosti nedostupný sen. Pro naši školu nejprve zázrak, nyní skvělá atraktivní pomůcka pro výuku. Na počátku byla nabídková prezentace. V červnu jsme poprvé viděli interaktivní tabuli v akci. Software ACTIVstudio 2, databáze výukových objektů, možnost zakoupení multilicence pro domácí přípravu učitelů znělo to příliš lákavě. Prázdniny se přehouply, začal nový školní rok a během podzimu se vše rozběhlo jako dobře seřízený strojek smlouva, instalace, zabezpečení, harmonogram využívání třídy s tabulí, proškolení pedagogů jdeme učit! Tak snadné to však nebylo. Bezprostředně a bez obav přistupují k nové pomůcce především děti. Jak takový propojený systém: počítač + projektor + tabule představit laikovi? V učebně je na místě běžné černé tabule nainstalována bílá plocha o úhlopříčce 200 cm, na ni se promítá vše, co se odehrává na ploše počítače umístěného na učitelském stolku žáci vidí například příslušnou internetovou stránku. Pomocí zvoleného programu žáci či učitel na tuto tabuli píší, kreslí a rýsují perem, které funguje jako PC myš, pouštějí filmy, hudbu, listují sešitem, otevírají prezentace, pracují na internetu nebo vybírají objekty z uložené databáze tzv. knihovny, která jich čítá až Jedno je víc než jisté, každý si najde něco a spíš se zdá, že všechny možnosti snad ani nevyužijeme, možná je ani neodhalíme. Už teď však dobře víme, že se nám tato investice mnohonásobně vrátí v podobě pestřejší výuky s více možnostmi. Blanka Křivohlavá Zprávičky ze školní družiny Nedávno nám začal nový školní rok a už se pozvolna chystáme na Vánoce. Čas ve školní družině ubíhá jako voda. Letos jsme zahájili podle vzdělávacího programu Vstřícná škola, jehož smyslem je, aby si dítě utvořilo představu o životě a o světě, který ho obklopuje, a umělo řešit životní situace, učí se vstřícné komunikaci, učí se žít společně. Školní družina má k dispozici 3 oddělení, z toho první dvě se nachází nad jídelnou, třetí funguje ve školním klubu. Do každého oddělení dochází 30 žáků. Pro žáky v prvním a druhém oddělení je zde připravena spousta činností, všechny aktivity jsou založeny na hře a na dobrovolnosti. Po obědě zařazujeme odpočinkové činnosti, děti rády hrají stolní a společenské hry, relaxují. Nebo si předčítáme, potom následuje aktivní odpočinek, čas vhodný pro sportování, vycházky a rušnější hry. Měříme síly v soutěžích, nezapomínáme na zájmy dětí jako modelování, skládání puzzle a jiné kreativní činnosti. Když je opravdu dobrá nálada, zkoušíme dramatické hry. V pozdějších odpoledních hodinách se děti připravují na vyučování a paní vychovatelka Slanařová jim pomáhá s domácími úkoly. Při práci s dětmi dbáme hlavně na citový a sociální vývoj dítěte, rozvoj řeči, paměti, fantazie, myšlení, na dodržování správné hygieny a pitného režimu. V každém měsíci zařazujeme několik malých akcí, například výtvarné soutěže, puzzle soutěže, sportování v tělocvičně, hledání pokladu v přírodě, zvládli jsme i společnou malbu Mořské akvárium, nyní máme téma origami skládanek a plánujeme návštěvu knihovny a besedu s ředitelem Městské policie v Chotěboři Mgr. Jiřím Novotným. A nejvíce se těšíme na zimní radovánky, koulování a sněhánky Hana Adamová, Alena Slanařová Tvoříme voňavé předvánoční dekorace, druhé oddělení. Mateřská škola Martin letos přijel na bílém koni brzy a dokonce tady zůstal. Děti jsou nadšené. První sníh hned jsme museli stavět sněhuláky, koulovat se... Zkrátka naplno jsme užívali zimní radovánky. Podzim letos přešel nějak rychle. Jako každý rok, je konec listopadu věnován výrobě čertů a Mikulášů. Také se ve všech třídách začínáme věnovat přípravě vánočních besídek a předškolní děti navíc nácviku písní a koled na vánoční koncert přijelo divadlo Úsměv s podzimní pohádkou Jak dědek tahal řepu zhlédly děti v místním kině pásmo pohádek Rusalka Hupsalka odpoledne si mohli rodiče se svými dětmi vytvořit něco hezkého z keramiky fotografování dětí portréty navštívily děti společně s I. stupněm ZŠ divadelní představení Čert a Káča v kině se ve školce budou konat vánoční trhy Rodiče se mohou podívat na činnost MŠ na internetových stránkách škola.zdirec.cz Jiřina Novotná POZVÁNÍ Srdečně zveme všechny obyvatele Domu s pečovatelskou službou na vánoční vystoupení žáků ZŠ Ždírec n.d. Pásmo Bílé Vánoce se uskuteční ve středu v 15:30 hod. v novém Domě s pečovatelskou službou. 14

15 Myslivost Co možná nevíte Zvěř pernatá Nejznámější ze zvěře pernaté v našem kraji byl bažant a koroptev. Je velmi smutné, že o nich hovoříme v čase minulém. Během 50. a 60. let minulého století při drastické přeměně naší krajiny, při kolektivizaci zemědělství a až gigantického používání chemikálií v zemědělství, dříve vysoké stavy koroptví byly tak zdecimovány, že již se z toho nikdy nevzpamatovaly. Ještě v 70. letech minulého století byly stavy bažantů z divokého (přirozeného) chovu velmi vysoké. Pak nastal zlom vlivem chemie v zemědělství a změnou krajiny (nedostatek krytů, remízků), stavy šly rapidně dolů, až se bažant z naší krajiny úplně ztratil. Pokud se vyskytují, tak z umělých chovů ve voliérách a vypuštěných těsně před honem, protože takto chovaní bažanti ztrácejí přirozenou plachost a stávají se snadnou kořistí predátorů. I když se koroptve i bažanti z naší krajiny ztratili, neškodí, když si o nich něco málo řekneme. Koroptev polní Kohoutek i slepička jsou přibližně stejně velcí, kohoutek má na hrudi výrazně tmavou podkovitou skvrnu, mladá koroptev má v létě černý klovec a žluté stojáčky, stará žlutošedý klovec a modrošedé stojáčky. Ke svému životu vyžaduje střídání různých polních kultur na malých plochách, mnoho mezí s keříky a travními pásy s pleveli. V zimě žijí v hejnech a k jaru rozštipují párkují. Kohoutek při toku obíhá kolem slepičky se spuštěnými křídly a čiříká. Slepička snáší do mělkého důlku vajíček, na nichž sedí dnů. Přijde-li o hnízdo, náhradní snůška nebývá už tak početná. Slepička vodí kuřátka a kohoutek střeží rodinku. Přiblíží-li se predátor, slepička předstírá neschopnost letu a snaží se ho tak odlákat od kuřat. Rodina zůstává pohromadě až do konce zimy. Ztráty na kuřatech jsou dosti značná, jara se dožívá sotva 20 %. Živí se rostlinnou i živočišnou potravou, různými semeny, i zelenými částmi divoce rostoucích i kulturních rostlin a hmyzem. Koroptve mají mnoho predátorů: lišky, jezevce, lasice, jestřáby, káňata, krahujce. Ti loví nejen kuřata, ale i dospělé ptáky. Vrány a straky plení jejich hnízda. Mnoho hnízd se i zničí při kosení pícnin. Bažant Není naší původní zvěří. Pochází z rozsáhlého území od Předkavkazska a z delty Volhy až po Tichý oceán a Japonsko. Z nejvýznamějších druhů to je: Bažant kolchický bezobojkový český, který založil slávu českého bažantnictví. Kohout má měděné zbarvení s bronzově červeným sedlovým závěsem. Je vynikající letec. Bažant obojkový má úzký, vpředu částečně nebo úplně přerušený bílý obojek, modrošedý sedlový závěs, černé břicho, ohnivou hruď a vole. Je těžší než bažant kolchický. Bažant mongolský má široký, vpředu někdy přerušený bílý obojek. Temeno hlavy je tmavě zelené bez růžků, klín je tmavě kaštanový, sedlový závěs zelenkavý a velké křidélní krovky nápadně světle šedivé. Bažant korejský je menší než mongolský, má pomerančově hnědý hřbet a boky a bílý obojek. Bažant královský má zvlášť dlouhý klín (až do 180 cm). Kohout má zbarvení zlatožluté, slepice šedohnědé. Je pokusně vypouštěn na různých lokalitách, ale aklimatizoval se málokde. Původní vlast je severozápadní Čína. Bažanti kohoutí jsou pestře zbarvení a na stojácích mají ostruhy, mladí kratší zaoblené, staří delší ostré. Slepice mají nenápadné zemité zbarvení. K životu potřebují zemědělskou krajinu s lesíky, remízky s alejemi, křovitými pásy s třtinovými porosty s dostatkem stojatých či tekoucích vod. Kohouti začínají tokat koncem března až počátkem dubna. Své tokaniště chrání před soupeři. Ozývají se typickým kodrcáním, prudce třepou letkami, vyskakují, pobíhají s načepýřeným peřím a ošlapují slípky, které za nimi přicházejí na tokaniště. O hnízdění a odchov kuřat se nestarají. Slípka si v dobrém krytu vyhrabuje mělký důlek a snáší do něj vajec na nichž sedí dnů. Náhradní snůšky bývají méně početné. Bažantíci už za 14 dnů dokáží poletovat. V noci bažanti hřadují na stromech. Bažanti se živí rostlinnou i živočišnou potravou. Kuřata se zpočátku živí téměř výhradně živočišnou potravou, rovněž tak slepice v době snášky, kdy potřebují hodně bílkovin. Bažant má hodně predátorů, od lišky, jezevce a jestřába až po malé lasicovité šelmy. Vrány a straky plení bažantí hnízda. V zimě na ně útočí i káně lesní. Kuřátky nepohrdnou ani čápi a volavky. Josef Ressl, MS Ždírec n.d Sportovní okénko Z oddílu kopané... A mužstvo Fotbalový podzim 2007 Na počátku listopadu skončily krajské a okresní fotbalové soutěže. A mužstvo Dekory přezimuje na 1. místě tabulky krajského přeboru, B mužstvo je na 3. místě za Havlíčkovou Borovou a Starým Ranskem v okresním přeboru. Velmi dobře si vedou také mladší a starší žáci v 1. třídě krajského přeboru, zlepšené výkony podávají také obě přípravky v OP. Jedině dorostu se nedaří, patří jim až 13. místo se 4 body v 1. třídě krajského přeboru a zjara jsou odsouzeni bojovat 15 o záchranu. Celkově lze hodnotit letošní fotbalový podzim jako jeden z nejúspěšnějších za poslední roky. V KP po podzimu je na čele SK Dekora s bilancí 11 výher a 4 proher se ziskem 33 bodů a skóre 23:10. Žádné z 15 utkání neskončilo remízou. Všechna domácí utkání podzimu skončila našim vítězstvím. Čelo tabulky po podzimu vypadá takto: 1. SK Dekora Ždírec Hartvíkovice Polná Humpolec Pelhřimov 26 A-mužstvo se může pyšnit nejlepší obranou soutěže, v 15 utkáních obdržela pouze 10 branek. Nejlepším střelcem mužstva je Čalkovský s 8 brankami, v tabulce střelců KP je na 4. místě. Další branky přidali 3 Mareš, Máša, 2 Blažek, Terer, 1 Carda, Kaluža, Šnobl, Kolouch a jedna vlastní. Brankář Havlíček celkem 7x vychytal nulu. Vedení po podzimu a vyrovnanost v čele tabulky jsou dobrou pozvánkou na jarní část soutěže. Navíc všechny týmy z čela tabulky na jaře přivítáme na domácím hřišti. Kdy skončí domácí neporazitelnost? Na tuto otázku odpoví až jarní část soutěže. A ještě výsledky posledních dvou kol. (pokračování na str. 16)

16 Sportovní okénko (pokračování ze str. 15) Pelhřimov SK Dekora 1:0 V tomto nepříliš pohledném utkání, které se vyznačovalo spíše bojovností, si ani jedno mužstvo nevypracovalo šance. Domácí šťastně vyhráli vlastní brankou. SK Dekora Třebíč B 1:0 V posledním utkání měli domácí převahu, ale o vítězství domácích rozhodl Mareš až v prodloužení. Na závěr chceme poděkovat sponzorům, trenérům, hráčům, rodičům, pořadatelům a všem příznivcům za zdárný průběh sezóny. Obětavost a kvalitní práce přinášejí dobré výsledky. Do nového roku zbývá ještě několik týdnů, ale chtěli bychom Vám popřát zdraví, spokojenost a mnoho hezkých fotbalových zážitků. Jan Marek B mužstvo Hodnocení podzimní části 2007 Do nové sezóny jsme vstoupili s cílem, co nejvíce se přiblížit umístění z minulého ročníku. Začátek se nám povedl, když jsme v Přibyslavi vyhráli 5:1. Mezi kolem však přišel útlum, v těchto třech zápasech jsme získali jen jeden bod a klesli až na 7. příčku. Naštěstí jsme se hned další kolo chytli vysokým vítězstvím nad Keřkovem a do konce jsme ztratili jen dva body remízou s vedoucí H. Borovou. Podzim končíme na třetím místě a zaostali jen o jediný bod proti minulé sezóně. Dařilo se nám hlavně na domácím trávníku, kde jsme naposledy prohráli a kde se nám daří i střelecky. Průměrná divácká návštěva na domácím trávníku je 170 diváků, což nám může závidět většina mužstev v kraji. Hodnocení jednotlivých řad: Brankář Semelka podává stabilní výkony, podzim neměl úplně ideální, ale například v Sobíňově nás vyloženě zachránil. Dvojka áčka Z. Tomášek nastoupil ve třech utkáních a ve všech udržel čisté konto, což hovoří za vše. Obrana je naší nejzkušenější řadou a hraje v ustálené sestavě, tentokrát si však občas vybrala slabší chvilku. To je ovšem také zapříčiněno celkovou horší obrannou činností ostatních hráčů. V záloze jsou hnací silou, i přes některé nedostatky, bratři Matějkové a pro mě překvapením jsou velmi dobré výkony mladého Krupičky. V útoku odvede spoustu černé práce L. Sklenář a vytváří tak prostor pro Zrzavého, který se ve čtvrtém kole nepříjemně zranil a byl k dispozici až v úplném závěru, ale i tak se stal nejlepším střelcem. Určitě se na našich výsledcích projevuje též výpomoc hráčů širšího kádru áčka, kteří byli vždy oporami. Myslím si, že kluci vytvořili dobrou partu a věřím, že bodový zisk z podzimu na jaře nejméně zopakujeme a ještě oběma vedoucím týmům znepříjemníme život. Celkem: 8 výher, 3 remízy, 2 prohry, skóre 44:20, 27 bodů, 3.místo Doma: 4 výhry, 2 remízy, 0 proher, skóre 23: 7, 14 bodů, 4.místo Venku: 4 výhry, 1 remíza, 2 prohry, skóre 21:13, 13 bodů, 3.místo Odehrané zápasy a minuty: Pleva, Matějka Jan 13/1170 min. Havelka 12/1015 min. Plíšek, Polánský 11/990 min. Sklenář 11/982 min. Matějka Jiří 11/960 min. Semelka 10/900 min. Krupička 10/870 min. Bříza 10/465 min. Bílek 9/745 min. Zrzavý 8/508 min. Červinka 7/170 min. Marek 5/118 min. Klupka 4/290 min. Chalupa 4/140 min. Tomášek 3/290 min. Němec 3/125 min. Legát, Sobotka 2/180 min. Blažek 2/165 min. Máša 2/155 min. Hanousek 2/135 min. Petruželka 2/12 min. Kolouch 1/90 min. Střelci: Zrzavý 10x, Sklenář 8x, Matějka Jiří 6x, Bílek 5x, Matějka Jan 3x, Sobotka 2x, Vlastní 2x, Legát, Krupička, Němec, Havelka, Klupka, Máša, Bříza, Pleva 1x Vlastislav Legát Dorost Výsledky utkání dorostu: Kamenice n.l. Dekora 9: Dekora Luka n.j 0:2 Dorostenci jsou v podzimní tabulce I. třídy na 13. místě se 4 body. Miroslav Švanda Starší žáci Dekora Spartak Pelhřimov B 2:3 (1:1) Žáci odehráli výborné utkání, kde jim však nepřálo štěstí. V prvním poločase se ujali vedení, ale soupeř z penalty po ruce vyrovnal. Ve druhém poločase se ujal vedení soupeř, žáci svoji bojovností dokázali vyrovnat a měli i další vyložené příležitosti. V závěru utkání soupeř vsítil vítěznou branku z ofsajdu. Branky: Ondráček L. 2x Ledeč n.s. Dekora 4:0 (2:0) Žákům Dekory se poslední podzimní utkání proti výbornému soupeři nepovedlo a zaslouženě prohráli. V tomto utkání podal výborný výkon brankář Cimpl, který zachránil další čtyři branky. Podzimní část soutěže odehráli starší žáci v tomto složení: Cimpl L., Beran P., Kolář M., Kratochvil V., Novotný D., Hille J., Malínský D., Pátek L., Pátek P., Novák T., Ondráček L., Malínský L., Veselý M., Pilař M., Doležal O., Dymáček P., Dvořák D., Novák D., Fousek R., Ondráček M. Pavel Pátek Mladší žáci Přibyslav Dekora 0:4 branky: Malínský 3x, Dvořák 1x Dekora Batelov 10:0 branky: Malínský 3x, Dymáček 2x, Dvořák 2x, Pátek 1x, Matouš 1x, Fajt 1x Žirovnice Dekora 0:2 branky: Malínský 1x, Ondráček 1x Čejov Dekora 3:0 Dekora Havl. Brod 0:2 Světlá n.s. Dekora 1:1 branky: Dvořák 1x Dekora Chotěboř 2:0 branky: Dvořák 1x, Doležal 1x Štoky Dekora 2:2 branky: Malínský 1x, Pátek 1x Dekora Pelhřimov 5:1 branky: Pátek 4x, Ondráček 1x Ledeč n.s. Dekora 1:2 branky: Malínský 1x, Pátek 1x Po podzimní části 1. A třídy figurují mladší žáci na skvělém 3. místě za 1. Havl. Brodem a 2. Čejovem. Při hodnocení podzimní části bych chtěl pochválit všechny hráče za předvedené výkony i přes poměrně nízkou soupisku. Ve většině zápasů jsme předváděli bojovný a pohledný fotbal, někdy jsme soupeře přehráli (Žirovnice, Batelov, Pelhřimov). V celkovém pohledu můžeme být spokojení a v klidu se připravovat na jarní část soutěže. Nakonec bych chtěl ještě všem podě- (pokračování na str. 17) 16

17 Sportovní okénko (pokračování ze str. 16) kovat za 99 % účast na trénincích, značí to o zájmu jejich, ale i rodičů. Soupiska mladších žáků: Fousek, Doležal, Dymáček, Dvořák, Pátek, Malínský, Novák, Fajt, Vomela, Ondráček, Beran, Bílek, Kučera, Badura D. a hráči z přípravky Badura R., Jaroš, Vomela R., Hochman, Křivohlavý. Dne 25. září se zúčastnily výběry OFS Havlíčkův Brod ročníků 1995 a 1996 turnaje v Měříně u Velkého Meziříčí. Do výběru se po tréninkovém soustředění podařilo propracovat Pavlu Pátkovi (ročník 1995) a Davidu Dvořákovi a Radimu Fouskovi (ročník 1996). Oba ročníky v konkurenci OFS Třebíč, OFS Žďár nad Sázavou a OFS Brno město se umístily na 2. postupovém místě za OFS Brno město s možností účasti v dalším kole na jaře v Šardicích. Věřme, že účast tří hráčů Dekory v okresních výběrech povzbudí i ostatní v dalších letech činnosti. Výsledky: ročník 1995 OFS Havlíčkův Brod OFS Třebíč 1:0 naj mladších žáků v Chotěboři. Výsledky Dekory ve skupině A: Chotěboř červení Dekora 1:2 branky: Pátek, Fajt Hlinsko Dekora 0:0 Pohled Dekora 0:2 branky: Pátek, Dvořák Přibyslav Dekora 1:2 branky: Pátek, Malínský Dekora obsadila ve skupině 1.místo s 10 body a skóre 6:2 a postoupila do finálové skupiny spolu s Hlinskem. Skupina o místo S Hlinskem se započítal vzájemný zápas. Třemošnice Dekora 3:1 branky: Dvořák Chotěboř modří Dekora 1:0 Dekora obsadila z 10 účastníků 4. místo po bojovném a pohledném výkonu celého mužstva. Nejlepší hráč Dekory Pátek Pavel. Soupiska: Fousek, Fajt, Vomela, Beran, Pátek, Dvořák, Doležal, Novák, Malínský Pavel Dvořák OFS Havlíčkův Brod OFS Žďár n.s. 4:0 OFS Havlíčkův Brod Brno město 1:1 ročník 1996 OFS Havlíčkův Brod OFS Třebíč 1:0 OFS Havlíčkův Brod OFS Žďár n.s. 3:1 OFS Havlíčkův Brod Brno město 1:3 Dne proběhl halový tur- Z odboru SPV uspořádalo ASPV výlet pro děti do aquaparku Vodní ráj v Jihlavě. Malým dětem dělaly doprovod maminky. Prostředí bazénu všechny příjemně překvapilo - na šatnách vyhřívané podlahy, voda a vzduch měly 29 stup. Celsia. Naše dvouhodinová návštěva postačila dětem k využití všeho, co aquapark nabízí (tobogán, vířivou vanu, různé vnitřní bazény, venkovní bazén, klouzačku... atd.) Bylo to moc příjemné dopoledne a návštěvu Vodního ráje vřele doporučuji, třeba jako zpestření podzimních a zimních dní. Seminář s ing. Václavem Liškou (6. dan) V neděli proběhl v Hlinsku republikový Shotokan karate, kterého se zúčastnili karatisté ze Ždírce nad Doubravou. Náplní byl nácvik kumite (boje) v teorii a praxi, použití jednotlivých technik se zaměřením na dokonalé využití energie pohybu, individuálních schopností a podrobné rozebrání několika důležitých technik. PODĚKOVÁNÍ Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kdo výlet do Vodního ráje organizoval. Děti byly nadšené! Zuzana Bažoutová 17 Dovoluji si pozvat zájemce o cvičení tradičního Japonského Shotokan karate k nám na trénink. Podívat na cvičení se můžete každou středu a pátek od 15:00 hod. v tělocvičně ZŠ Ždírec nad Doubravou.

18 Sportovní okénko Mistrovství východočeského svazu karate mládeže, východočeský pohár seniorů proběhlo v Hradci Králové mistrovství Východočeského svazu karate. Využili jsme této příležitosti a zúčastnili jsme se. I přes velkou konkurenci z řad zkušených závodníků jsme se prosadili. Naše výsledky jsou povzbudivé a pěkné. V kategoriích: dorostenky kumite* vybojovala druhé místo Zlatka Pospíchalová mladší žáci kumite* vybojoval Ruda Culek taktéž druhé místo dorostenky kata** získala Zlatka Pospíchalová třetí místo * (zápas podle pravidel WKF) ** (cvičební sestava podle pravidel WKF) mobil: nebo na trénincích za oddíl karate Pavel Rakušan Druhé místo kumite dorostenky Druhé místo kumite mladší žáci Třetí místo kata dorostenky Zimní čtyřboj ve Ždírci n.d. byl tentokrát opravdu zimní V sobotu 10. listopadu 2007 se v místních tělocvičnách konalo okresní kolo v zimním čtyřboji. Ač to na začátku nevypadalo, účast byla velká. Ze 111 účastníků byly nejvíce obsazené kategorie mladších žákyň a mladších žáků. V tělocvičnách to celé sobotní dopoledne opravdu žilo a naši cvičenci se nedali ničím zastrašit. Mezi prvňáčky uhájila prvenství naše ovečka- Markétka Stará, Mladší žákyně I. bojovaly v obsazení Sýkorová Hana, Borovicová Milada, Břízová Veronika, Červinková Andrea, Břízová Tereza, Andrýsková Klára a Nováková Blanka, která obsadila krásné 2. místo. Mladší žákyně II. už neměly tak velkou konkurenci přesto 4. místo Šulcové Anety nebylo nikterak bezvýznamné. Starším žákyním vévodila na 1. místě Stará Kateřina a Zlámalová Monika byla na místě 4. I Starší žáci obsadili krásná místa: 5. místo Novotný Daniel, 3. místo Pátek Lukáš, 2. místo Nevole Aleš. 18 Zimní čtyřboj v Havlíčkově Brodě V sobotu 17. listopadu 2007 se v Havl. Brodě konalo krajské kolo v zimním čtyřboji. Závodníci, kteří se umístili v okresním kole na prvních čtyřech místech postoupili do kola krajského a jejich cílem bylo získat dobré umístění pro odbor SPV Ždírec n.d. Je pravdou, že umístění tzv. na bedně nás minulo, ale někteří ji měli na dosah ruky. Není se čemu divit když konkurence byla veliká. Přesto všechno patří všem velká gratulace a rčení: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se! Dana Vavroušková

19 Sportovní okénko SDH Ždírec nad Doubravou Soutěž o lístky na Hasičský ples Dne 1. března 2008 se uskuteční v sále sokolovny Krucemburk tradiční Hasičský ples pořádaný SDH Ždírec n.d. K poslechu a tanci zahraje osvědčená skupina Aleše Bílka. Pro účastníky se připravuje velmi bohatá tombola s hodnotnými cenami. Pořadatelé vyhlašují soutěž o lístky na tento ples. A jak lístky získat? Velmi jednouše. Stačí odpovědět na záludné otázky uvedené v tomto článku a odeslat je na ovou adresu K odpovědím je nutné uvést plné jméno s adresou a em. Výherci budou kontaktováni na v odpovědi uvedenou ovou adresu. Odpovědi zasílejte do Z došlých správných odpovědí bude vylosováno 5 výherců, kteří obdrží dva lístky k určenému VIP stolu. Losování proběhne v měsíci lednu roku 2008 při Výroční valné hromadě SDH Ždírec n.d. Soutěžní otázky: 1) Z jakého roku se datuje vznik SDH Ždírec n.d. 2) Uveďte jméno současného starosty SDH Ždírec n.d. 3) Jmenujte patrona hasičů SDH Ždírec n.d. Kultura Vánoční recepty Černý kuba houby čerstvé (300 g), nebo sušené (30 g) rýže nebo krupky 300 g cibule, česnek, kmín sůl, pepř Čerstvé houby podusíme na másle a na cibulce, osolíme a okmínujeme. Nepodléváme je, příp. později - samy pustí vodu. Když jsou houby měkké, vydusíme je až na tuk. Pokud máme k dispozici jen houby sušené, namočíme je předem do studené vody, pak scedíme a vymačkáme. Dále pracujeme jako s čerstvými. Dále ve vodě uvaříme propláchnuté a spařené krupky, nebo rýži. Po uvaření promícháme s připravenými houbami, prolisovaným česnekem, můžeme opepřit a přisolit podle potřeby. Pekáček vymažeme tukem, naplníme směsí a ve vyhřáté troubě zapečeme. Kapr na černo kapr rozdělený na porce kořenová zelenina (můžeme vynechat) sušené švestky, rozinky oloupané mandle perník na strouhání švestková povidla citronová šťáva nebo lžička octa houskový knedlík jako příloha V osolené vodě podusíme porce ryby. V další nádobě povaříme v osolené vodě kořenovou zeleninu, když je měkká, rozmixujeme nebo protlačíme sítem. Pak přidáme lžíci švestkových povidel, necháme je opět za mírného varu rozpustit a nakonec zahustíme strouhaným perníkem (podle potřeby). Dochutíme citronem a cukrem a nakonec přidáme omyté rozinky, sušené švestky a pokrájené oloupané mandle. Porce kapra na talíři přelijeme omáčkou. Podáváme s houskovými knedlíky. O osvědčený recept se podělila M.M. (Z knihy Recepty na vánoční cukroví) Zdena Lédlová KLUB SENIORŮ ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU VÁS ZVE VE STŘEDU DNE 5. PROSINCE 2007 OD HODIN na Posezení s písničkou v novém domě s pečovatelskou službou. Těší se pořadatelé 19 Tip na dobrou knihu... Marie Hrušková, Bedřich Ludvík: Pamět stromů Mladá Fronta, Praha 2006, Hlavním námětem knihy, jak napovídá název, jsou stromy, ketré mají paměť tedy stromy památné. Na počátku minulého století zpracoval přehled o mimořádných stromech v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Jan Evangelista Chadt. O jeho práci se opírali i Jaroslav Turek a Marie Hrušková ve svých současných dílech o našich památných stromech. Jejich knihy se staly základním materiálem při přípravě dokumentárního seriálu ČT, jehož scénáře zpracovali režisér seriálu a scénárista Bedřich Ludvík spolu s Marií Hruškovou. Průvodcem se stal stejně jako v seriálech o rozhlednách a o pramenech našich řek herec Luděk Munzar. Kniha chce seriál připomenout, a je proto členěna do 15 kapitol, které přibližně odpovídají 15 dílům seriálu. Na začátku nebylo slovo, ale strom Sebejistě se rozkročil v krajině a tak ho objevil člověk. Poseděl pod ním, sešel se pod ním s jiným člověkem, podepsal pod ním smlouvu, počal nový život, ano, i umíral. A strom trval. Přežil desítky lidských životů a stal se památným stromem živým organismem, který nás všechny přesahuje, dominantou krajiny a času. Postůjme pod ním s vážností a respektem, zamysleme se nad jeho existencí a hodnotami, které nám přináší. Z knihy Paměť stromů Vybrala Zdena Lédlová Městská knihovna a Informační centrum Otvírací doba Městské knihovny a Informačního centra Ždírec n.d. v době vánočních svátků: Po zavřeno Út zavřeno St zavřeno Čt Pá Po zavřeno Út zavřeno

20 Kultura Staročeské Vánoce TRHOVÁ KAMENICE Češi se v 19. století těšili na příchod Vánoc dlouhé týdny a vůbec jim nevadilo, že peněz je poskrovnu a vánoční dárky, které nadělí Ježíšek, budou nejspíše velmi potřebné věci, které by se tak jako tak musely koupit. Dříve nebyly Vánoce ani tak o dárcích, jako spíše o vzájemné lásce a přátelství, radosti a pocitu sounáležitosti v rodině, která se sešla ke společným oslavám pod rodným krovem. Několik dnů před Vánocemi napekly hospodyně chléb a uložily ho do ošatek. V bohatších domácnostech daly k bochníkům péct také pečlivě upletené, žloutkem potřené a máslem pomaštěné vánočky z bílé mouky, hrozinek a mandlí. O Štědrém dnu od časného rána praskal v peci a kamnech oheň. Připravovala se štědrovečerní večeře. Vařil se hrách, čočka, několik druhů polévek, mezi nimiž nechyběla bramboračka a rybí polévka, pekl se kuba z krup a česneku. Mezitím co se hospodyně snažila v kuchyni zabavit děti, přinesl v některých krajích hospodář tajně stromeček a ustrojil ho do slavnostního hávu. Jinde se stavěly betlémy. Lidé se od rána postili, aby večer uviděli zlaté prasátko. S přicházejícím soumrakem děti stále častěji vybíhaly ven, pozorovaly nebe a hlídaly, kdy se objeví první hvězdička. S první hvězdou si rodina sedla k slavnostnímu stolu prostřenému bílým ubrusem. Večeři zahajovala společná modlitba, vzpomínka na uplynulý rok a poděkování Bohu za vše dobré, co přinesl, i za to, co vzal. Nejdříve hospodyně postavila na stůl mísu s hrachem. Klíček hrachu má podobu kalichu a podle tradice spojoval všechny stolovníky v dobrém i zlém. Potom paní domu odebrala z mísy po lžíci pro každé z domácích zvířat. Teprve pak si podle vážnosti a stáří nabírali ostatní. Po hrachu se podávaly polévky pro sílu, čočka, aby byly peníze, kuba, masitý pokrm nebo ryba pro radost. Kosti se dávaly na jeden talíř a po večeři je hospodář odnesl ve lněném ubrousku pod jabloň. Naposledy se na stole objevila vánočka a cukroví. Pila se bílá káva, čaj, nechybělo ani trochu piva, vína nebo hlt pálenky pro dobré zažití. Když zazvonil zvoneček, přinesl hospodář do místnosti stromeček ověšený jablíčky, sušeným ovocem, cukrovím, kostkami cukru zabalenými do barevných papírků, ořechy a řetězy. Na stromečku se zapálily svíčky a všichni zpívali koledy. Ty se pak u stromečku zpívaly každý večer, dokud se neodstrojil a Vánoce neskončily. Někde však stromeček neznali nebo ho považovali za německý zvyk a po starodávném způsobu strojili jesle. O svátku Narození Páně do nich kladli figurku novorozeňátka a přidávali postavičky anděla, pastýřů a darovníků. Postavičky třech králů a jejich průvodu se stávaly součástí betlémského výjevu až 6. ledna. O Štědrém večeru se po večeři věštilo. Na stůl se postavilo umývadlo a pouštěly se v něm lodičky ze skořápek vlašských ořechů. Lilo se olovo. Přes rameno se směrem ke dveřím házela bota. Na venkově děvčata třásla bezem. Vdala se tam, odkud se ozval štěkot psa. Vyvrcholením štědrovečerních oslav byla půlnoční mše. Lidé se scházeli v kostele, kde vedle oltáře stály jesličky. Venku byla zima, sníh a tma. Uvnitř kostela, ohřátého dechem věřících, zářily svíce. Varhany doprovázely hlasy zpěváků, ke kterým se postupně všichni přidávali. Tak se o půlnoci Štědrého večera narodil v srdcích lidí Kristus. Všichni věřili, že je přítomen na bohoslužbě právě v tom jejich kostele. Cítili přítomnost lásky malého dítěte a s nadějí hleděli do nového roku. Zdroj: Malá encyklopedie Vánoc, V. Vavřinová Zdena Lédlová a 9. prosince od do hodin VÁNOČNÍ TRHY V budově bývalé fary na náměstí. Bude se prodávat vánoční punč, vánoční zboží, uvidíte ukázku zdobení medových perníčků a vánočních ozdobiček. CHOTĚBOŘ KINO 9. prosince od hodin Mladý a nezkušený ochotnický spolek JenTak si Vás dovoluje pozvat na reprízu hry HOLKY SE ASI ZBLÁZNILY na motivy hry Františka Ringo Čecha Dívčí válka. Další info: NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA prosince od do hodin CHOTĚBOŘSKÉ VÁNOČNÍ TRHY SOKOLOVNA 29. prosince od hodin MISTŘÍŇANKA - Koncert dechové hudby. Vstupné 180,- Kč, v předprodeji 150,- Kč, děti do 10-ti let zdarma. Předprodej v IC Chotěboř, tel.: HLINSKO KOMORNÍ DIVADLO - ORLOVNA prosince od do hodin MEDOVÉ VÁNOCE NA HLINECKU - prodej medu, včelích produktů, výroba svíček ze včelího vosku, výroba a zdobení perníčků, vánoční výzdoba, balení dárků... Pořádá: MKK Hlinečan ve spolupráci s Českým svazem včelařů ZO Hlinsko, vstupné dobrovolné 14. prosince od hodin DVA MUŽI V ŠACHU Divadelní komedie Miroslava Horníčka v režii Petra Gelnara. Hrají: Oldřich Navrátil, Mojmír Maděrič, Petra Hobzová, Kateřina Petrová a Otmar Brancouzský 28. prosince od hodin HLINEČANKA + host Václav Faltus Vánoční koncert populární hlinecké dechové kapely pod vedením kapelníka Mirka Jehličky. Předpr. vstupenek: IC, Husova 41, tel.: MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE 23. listopadu ledna 2008 VÁNOCE V MUZEU Betlémy (papírové, řezbové, keramické, perníkový, slaměný, paličkovaný, ze šustí a další), ozdoby, dárky, lidové zvyky. Doprovodné akce k výstavě: 19. prosince Dodělej si hračku s panem Zdeňkěm Bukáčkem a odneseš si ji domů. Připraveno pro skupiny osmi dětí. 9-12, h. Jak se vyrábí svíčka ukáže pan Rudolf Řádek (pokračování na str. 21)

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 2 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 22.11.2006. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Hubert Kolář, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl Program schůze: 1)

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 67 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17. listopadu 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka Program

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 2.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou Strana 1/6 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 2.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 25.ledna 2007 od 17:00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Ing. Stanislav Urban, Ing. Bohumil Novák,

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj 3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj Zastupitelstvo V roce 2011 se o město starali následující zastupitelé: Mgr. Pavel Horák (SNK1), Monika Ševčíková (SNK1), Kamila Charvátová (SNK1), Mgr. Bronislava

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh na program jednání Zastupitelstva, které

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 9.6.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 9.6.2015 Číslo jednání: JedNR3-14/2015 Datum jednání: 09.06.2015 Program jednání (USN-R3-370/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program jednání (433/NR3/2015) 4. Návrh: Zprávy z jednání komisí

Více

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2011 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, II\g. Homolka Josef, Mgr.

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 12. 11. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 12. 11. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 12. 11. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, Hruška, RNDr. Janoušek, Ing.

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. 2) PROGRAM Z Á P I S z 33. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 30.8.2013 od 19.05 hodin do 20.27 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18 : 00 hodin Přítomni zastupitelé: 8 Omluveni zastupitelé:

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více