Přírůstky do Knihovny Muzea Brněnska duben červen 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přírůstky do Knihovny Muzea Brněnska duben červen 2013"

Transkript

1 Přírůstky do Knihovny Muzea Brněnska duben červen 2013 Almanach "Osení". [Sestavil Adolf Wenig z přísp. českých básníků a spisovatelů ; obrazy Mánesovy a Alšovy vybral, ozdoby pro knihu kreslil a tisk uspořádal Jaroslav Benda]. V Praze : F. Topič, [1913]. 99 Almanach Sdružení Výtvarných Umělců Moravských. V Hodoníně : vl. nákl., , [6], 66 obr. příl. Co daly naše země Evropě a lidstvu : [Od věrozvěstů k národnímu obrození. Úvod k dílu a k jednotlivým oddílům napsal a celé dílo redigoval Vilém Mathesius]. II. vydání. Praha : Sfinx, Bohumil Janda, 1940 (Orbis). 426, [III], 23 obr. příl. Deset let Školy muzejní propedeutiky : sborník absolventských prací žáků Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky : ročník VI.-X. [redakce... Michaela Buriánková, Anna Komárková, Jana Slezáková]. Vyd. 1. Praha : Asociace muzeí a galerií České republiky, In omnibus glorificetur Deus : dvě stě let od povýšení na opatství : katalog k výstavě. [Zpracovaly Lucie Heilandová, Jindra Pavelková, Eva Richtrová]. 1. vyd. Brno : Moravská zemská knihovna : Masarykova univerzita, Jan Amos Komenský a kniha : Katalog výstavy : Třebíč, ve dnech 11. března až 8. dubna Třebíč : Západomoravské muzeum, Katalogy (průvodce) Západomoravského muzea v Třebíči, č Jaro u Borových Praha ; Bratislava : Fr. Borový, 1937 (v Brně : Akc. moravská knihtiskárna Polygrafie). 36 Josef Kajetán Tyl, buditel národa českého, spisovatel, herec a spolutvůrce národní hymny Kde domov můj. Uspořádal Bohumil Vavroušek. V Praze : [Otto], , 36 obr. příl. Letzte zweihundert Jahre in der Geschichte des Bendiktinerklosters in Rajhrad. Heilandová, L....et al. 1. vyd. Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, , 29 obr. příl. Posledních dvě stě let v historii rajhradského kláštera. Lucie Heilandová... [et al.]. Brno : Moravská zemská knihovna, , [29] barev. obr. příl. President Masaryk o světovém míru : výběr ze spisů a projevů. Sestavil B. H. V Praze : Československá odobčka Světové aliance pro pěstování přátelství mezi národy prostřednictvím církví 1926 (Praha : Jaroslav Hencl). 14 Prokletí na básníky : polští prokletí básníci druhé poloviny 20. století. Vybral a přeložil Petr Motýl. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, Výstava Komenského : Odraz jeho života a díla v umění výtvarném, literatuře a hudbě : Museum J.A. Komenského v Uherském Brodě, 27.dubna - 15.listopadu Uherský Brod : Museum J.A. Komenského, , 4 obr. příl. Z malých začátků. Nap dr. J. Borovička, Marie Gebauerová, M.V. Gebauerová, dr. K. Lhoták, K. Mašek, dr. Arne Novák, Renata Tyršová, A. Wenig. V Praze : J. Laichter, Pěkné knihy pro mládež. 1 l., 380 APOLLINAIRE, Guillaume. Alkoholy. [Přeložil z francouzštiny Zdeněk Kalista ; typograficky upravil Method Kaláb]. V Praze : V. Šmidt, 1946 (Průmyslová tiskárna). Edice Malá veledíla, sv , [III] BALBÍN, Bohuslav. O štastném někdy, nyní však přežalostném stavu království Českého, zvláště pak o vážnosti jazyka českého čili slovanského v Čechách, též o záhubných úmyslech na jeho vyhlazení a jiných věcech k tomu příslušejících, rozprava krátká, ale pravdivá. [Z lat. přel. a prův. slovo a pozn. nap Dr. Jo Dostál]. V Praze : Družstvo Přátel Studia, , 1 BÁLENT, Boris - VÁVRA, Ivan. Knihovna českobratrského gymnasia v Ivančicích : Úv. slovo k výstavě pořádané v červnu-červenci 1968 nap Boris Bálent a Ivan Vávra. Ivančice : Okr. muzeum, 1968 (Brno : Osv. dům). 10 BARTOŠ, František. Domácí čítanka. Z lidu a pro lid vybral František Bartoš. Brno : K. Winiker, Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje. Bibliotéka poučná a zábavná, sv , 482 BAŤA, Jan Antonín. Uloupené dílo : román z průmyslového života. 1. vyd. V Krásné Lípě : Marek Belza, Lusitanica, sv , XLVIII obr. příl. BENEŠOVÁ, Marie. Františka Stránecká : život a dílo. Velké Meziříčí : Dům osvěty, , 5 obr. příl. BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologie dětství. 4. vyd. V Brně : Komenium, 1948 (v Zábřeze : Společenská knihtiskárna). Pedagogické studium, sv , [II]

2 CAHA, Arnošt. Bílá hora : Její příčiny a následky : K 300. výročí bitvy bělohorské. 4. dopl. vyd. Brno : Arnošt Caha : distr. Vydavatelské družstvo Dědictví Havlíčkovo, 1920 (Rolnická tiskárna). Svědomím českých dějin, č DURYCH, Jaroslav. Panenky. Praha : Ametyst : Jan Beránek, , 2 l. DVOŘÁČKOVÁ, Vlasta. Vždycky přece někde. 1. vyd. Brno : Barrister& Principal, FIRT, Juliu Knihy a osudy. 1. vyd. v ČSFR. Brno : Atlantis, FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání. Zbyněk Fišer a kolektiv. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, FLOSS, Pavel. Příroda, člověk a společnost v díle Jana Amose Komenského. Přerov : Měst. NV, 1968 (Bruntál : MTZ 16). 78, [1] GÖTZ, František. Jasnící se horizont : průhledy a podobizny. Praha : Václav Petr, Knihovna Hosta, č HANZELKA, Jiří - ZIKMUND, Miroslav. Afrika kolem Tatry. 1. vyd. v SNDK. Praha : Státní nakladatelství dětské knihy, Živé prameny, sv , [16] obr. příl. HAVEL, Rudolf - MRŠTÍK, Vilém - MRŠTÍK, Aloi Nedosněné sny : [rodinná] korespondence bratří Mrštíků. vybrali a uspořádali Rudolf Havel a Ladislav Kuncíř ; úvody k jednotlivým oddílům, ediční pozn. a vysvětl. napsal, [jmenným a názvovými] rejstříky opatřil a obr. příl. uspořádal R. Havel. 1. vyd. Praha : Odeon, 1978 (Če Těšín : Tisk 3). Paměti, korespondence, dokumenty, sv , [16] obr. příl. HERBEN, Jan. Masarykův rodinný život. 13. vydání. V Praze : Fr. Borový, 1948 (Akc. moravská knihtiskárna Polygrafie). 88, [II] HROMÁDKA, Josef Lukl. Masaryk. Praha : Vydavatelské oddělení YMCA, 1930 (Orbis). Knihovna Křesťanské Revue, sv. I. 242, [X] IVANOV, Miroslav. Záhada Rukopisu královédvorského. Praha : Novinář, 1970 (ST 2). 218, [4], [32] fot. příl. JÍLEK, František. J. A. Komenského milý a milostný jazyk otcovský. Napsal František Oberpfalcer. Praha : Zora, [1920]. České hovory, sv JOBÁNEK, Jiří. Cínové poháry. 1. vyd. Brno : Blok, 1980 (Tisk 2). 159, [3] JOHN, Jaromír. Boský osud : retrospektivní film lásky z roku V Praze : Fr. Borový, 1935 (v Brně : Akciová mor. knihtiskárna Polygrafie). Žatva. Sbírka hodnotné prózy, sv , [II] JOHN, Jaromír. Dořini milenci a jiné kratochvíle. K vyd. připr. Helena Šmahelová ; pérovými kr. vyzdobil... Richard Lander. 2. vyd., v Č spi 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1954 ([Brno] : Brněnské knihtisk. 2). Žatva, sv , [3] JOHN, Jaromír. Eskamotér Josef. Vydání první. V Praze : Družstevní práce, 1946 (Průmyslová tiskárna). Živé knihy, sv , [II] JOHN, Jaromír. Listy z vojny, jež psal jsem svému synovi. Praha : Dědictví Komenského, Knižnice mládeže. Spisy Dědictví Komenského, č , 2 JOHN, Jaromír. Moudrý Engelbert : Láskyplný román. [Ilustrace z autorovy sbírky starých fotografií]. Třetí vydání. V Praze : Melantrich, 1947 (v Brně : Akc. mor. knihtiskárna Polygrafie). 488, [II] JOHN, Jaromír. Narodil se : román zrození a růstu, který se čte nahla [Ilustrovala Marie Želibská-Vančíková ; upravil Petr Tučný]. 4. vyd. Praha : Václav Poláček, 1944 (Č.A.T., Českomoravské akciové tiskařské a vydavatelské podniky). 81, [III] JOHN, Jaromír. Pampovánek : román o povrženém člověku v dvaadvaceti nůších. 2. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1949 (Brno : Polygrafie). Žatva, sv , [2] JOHN, Jaromír. Polohy srdce : z korespondence Jaromíra Johna. [uspořádaly, edičně připravily, vysvětlivkami a ediční poznámkou opatřily a obrazovou přílohu uspořádaly Marie Krulichová a Milena Vinařová]. Vyd. 1. Praha : Československý spisovatel, 1982 (Český Těšín : Tisk 3). Vzpomínky a korespondence. 404, [16] obr. příl. JOHN, Jaromír. Rady snoubencům udílené strýčkem Romualdem : [podle moudrostí pradědů a prabáb... ]. [Kresby a úprava Petra Dillingra]. Praha : J. Otto, 1940 (Orbis). 43, [I] JOHN, Jaromír. Rajský ostrov. K vydání připr. [a předml.] Jaromír John radí svým čtenářům [nap] Helena Šmahelová ; Dokumentární snímky vybral, uspoř. a textem doprovodil D. M. Pavlíček. 4. vyd., v SNDK 2., upr. vyd. Praha : SNDK, , [6], [33] obr. příl. JOHN, Jaromír. Utržený knoflík : povídky o lidech, zvířatech a věcech. [Obrázky nakreslil a obálku namaloval Petr Dillinger]. V Praze : Dědictví Komenského, 1940, (Pokrok). Poselství. Řada A, Z domova, kn. 5. Spisy Dědictví Komenského, kn , [I]

3 KALISTA, Zdeněk. Bohuslav Balbín. Praha : Fr. Borový, 1939 (v Brně : Akciová moravská knihtiskárna Polygrafie). Postavy a dílo, sv , [I] KALISTA, Zdeněk. Tváře ve stínu : (medailóny). 1. vyd. České Budějovice : Růže, 1969 (Vimperk : Stráž). 298 KAMINSKÝ, Bohdan. Noemi : povídka veršem. Ku kresbám Ludvíka Marolda, nap Bohdan Kaminský [pseud.]. Praha : F. Šimáček, KAMINSKÝ, Bohdan. Rozházené kapitoly : humoresky a satiry. Praha : F. Topič, Čítárna Švandy dudáka, II. 265 KNEIDL, Pravoslav. Z historie evropské knihy : po stopách knih, knihtisku a knihoven. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1989 (Rudé právo). Členská knižnice nakl. Svoboda, Prémie. 143 KOMENSKÝ, Jan Amo Komenský maminkám : (Informatorium školy mateřské). Do nové češtiny přepsala Leont. Mašínová. Praha : Vyd. oddělení K[řesťanského] S[družení] M[ladých] L[idí] YMCA, 1940 (Oldřich Lejsek). 85, [II] KOMENSKÝ, Jan Amo Stručná historie církve slovanské. [Přeložil, úvodní studií a poznámkami doprovodil Josef Hendrich]. V Praze : Melantrich, [1941]. Odkaz minulosti české, sv , [I], [II] obr. příl. KRATOCHVÍL, Miloš Václav. Panoptikum zašlých časů aneb Úsměvná svědectví historie. Dodatky doplnili a obrazovou část sestavili Jiří Běhounek a Milan Kopřiva ; [doslov Josef Petráň ; medailón o autorovi nap Irena Zítková ; il. J. Běhounek ; graf. úprava M. Kopřiva]. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1986 (Svoboda). Máj, sv KROFTA, Kamil - MATICE ČESKÁ. Malé dějiny československé. Třetí vydání opravil a doplnil Josef Klik. Praha : Orbis, Naše minulost, [sv.] , [II], [XVI] obr. příl., [II] mapy. LACINA, Václav. Co vám mám povídat. 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1966 (Brno : Tisk 2). Vzpomínky. 173, [3] MARTEN, Miloš. Akkord : Mácha - Zeyer - Březina : Essaie. Praha : B. Kočí, Umělecké snahy. 132 MARTÍNEK, Vojtěch. J. S. Machar : přehled jeho básnického díla. V Praze : F. Šimáček, 1912 (Unie). 223, 15 obr. příl. MARTÍNEK, Vojtěch. Meze : kus lidské historie. [Studie o autorovi Zdeněk Bár]. 1. vyd. V Praze : ELK, 1944 (Průmyslová tiskárna). 278, [I] MARTÍNEK, Vojtěch - MAREK, B. - ŠULC, Jaroslav et al. Postavy mých románů : Kus literární besedy. Vydání I. knihomilské. Opava : Iskra, 1947 (České Opavsko). 31, [I] MASARYK, Tomáš Garrigue. Masarykova čítanka. Sestavil a vysvětlivkami opatřil Karel Jaroslav Obrátil. 5. vyd. Brno : Otakar Sobek, 1925 (knihtiskárna Štursa, Kraut a spol.). Sobkova sbírka dobré četby lidové, č MASARYK, Tomáš Garrigue. Masarykova čítanka. Díl II. 2. vydání. Brno : Otakar Sobek, 1923 (Kyjov). Sobkovy sbírky dobré četby lidové, sv. VI. 159 MASARYK, Tomáš Garrigue. Moravo, Moravičko milá! Břeclav : Město, MASARYK, Tomáš Garrigue. Studie o F. M. Dostojevském = Étude sur F.M. Dostojevskij. Uspořádal Jiří Horák. V Praze : Slovanský ústav : Orbis [distributor], 1932 (Státní tiskárna). Prameny k dějinám vzájemných styků slovanských, svazek MRŠTÍKOVÁ, Božena. Mrštíkové. 1. vyd. V Praze : Fr. Borový, 1942 (v Brně : Akciová moravská knihtiskárna Polygrafie). Paměti. Knihovna literárních vzpomínek a korespondence, sv , [II], [VIII] příl. MRŠTÍKOVÁ, Božena. Po Vilémově smrti : [Vzpomínky, III. část]. V Praze : František Borový, 1946 (v Novém Bydžově : Grafické závody V. a A. Janata). Paměti, sv. XIV. 117, [III] NĚMEČKOVÁ, Jaroslava. Učitel František Slaměník, zakladatel Muzea Komenského v Přerově. Přerov : Muzeum J.A. Komenského, 1962 (Tisk 04). Minulost Přerovska. Ročenka Muzea J. A. Komenského 1962, sv , [2] NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. Praha : Vilímek, NOVÁK, Arne. Myšlenky a spisovatelé : studie a podobizny. V Praze : J. Otto, [1913] (Unie). Česká knih. zábavy a poučení, čí , [I] OHNISKO, Milan. Oh! výbor z básnického díla : [Ilustrace Marian Palla ; básně vybral, seřadil, ediční poznámkou a doslovem opatřil Ondřej Hanus]. 1. vyd. Brno Barrister & Principal OTRADOVICOVÁ, Jarmila. Básnický profil Jaroslava Durycha : literárně kritická studie. 1. vyd. Praha : Ladislav Kuncíř, , [I] PALACKÝ, František. Františka Palackého Spisy drobné. Díl I, Spisy a řeči z oboru politiky. Uspořádal a úvody

4 opatřil Bohuš Rieger. V Praze : Bursík & Kohout, [1898] (Tiskl Alois Wiesner). 428 PALACKÝ, František. Františka Palackého Spisy drobné. Díl II, Články z oboru dějin. Uspořádal a úvody opatřil V. J. Nováček. V Praze : Bursík & Kohout, [1900]. 413, [1] složená příl. PALACKÝ, František. Františka Palackého Spisy drobné. Díl III, Spisy aesthetické a literární. Uspořádal a úvody opatřil Leander Čech. V Praze : Bursík & Kohout, , [8] PASOVSKÝ, Jaroslav. Bouře a duha : Život J. A. Komenského : [Meč a pero]. Hradec Králové : St. Kuchař, 1946 (v Turnově : Müller a spol.). Edice Plameny světla, sv , [II] PAVLÍK, Josef. Babí léto : Výběr. [S.l.] : [n.], PAVLÍK, Josef. Horácké variace. Ilustrovala Marie Nedvědová. 1. vyd. Žďár nad Sázavou : Okresní podnik služeb, PAVLÍK, Josef. Krásná Hlučíňačka : Ženám zvlněného kraje - Hlučínska. Bystřice nad Pernštejnem : [n.], PAVLÍK, Josef. Lesy Jana Víška : Psáno na motivy obrazů Jana Víška v roce Bystřice nad Pernštejnem : [n.], PAVLÍK, Josef. Léto u milovského rybníka : Přátelům Vysočiny, kraje malířů a krásných stýskání. Bystřice nad Pernštejnem : [n.], PAVLÍK, Josef. Pod jadranským sluncem. Brno : Brněnský večerník, PAVLÍK, Josef. Pod modrou oblohou v Březinách. [S.l.] : [n.] PAVLÍK, Josef. Přehled výtvarných umělců Žďárska. 1. vyd. Žďár nad Sázavou : Okresní pedagogické středisko, PAVLÍK, Josef. Setkání. Brno : Brněnský večerník, PAVLÍK, Josef. Setkání s hájnikovou dcerou. Brno : Brněnský večerník, PAVLÍK, Josef. Stopy vedou na Vysočinu : Akademické malířce Anně Poustové, jejíž obrazy snů a vizí byly, jsou a budou s námi. Ilustrace Anna Poustová. Bystřice nad Pernštejnem : [n.], PAVLÍK, Josef. Údolí krásných snů. Brno : Brněnský večerník, PAVLÍK, Josef. V kraji malířů a krásných stýskání : Přátelům Českomoravského pomezí a Vysočiny Josef Pavlík. Bystřice nad Pernštejnem : [n.] PAVLÍK, Josef. Večer na návsi. Ilustrace Irena Schwarzová. Bystřice nad Pernštejnem : [n.] [16] PAVLÍK, Josef. Vlna života. Brno : Brněnský večerník, PAVLÍK, Josef. Vysočina Vlado Buriana. Bystřice nad Pernštejnem : [n.] PAVLÍK, Josef. Zrcadlení Vysočiny. Ilustroval František Zobač. Žďár nad Sázavou : Okresní pedagogické středisko, PAVLÍK, Josef. Ztracený sen. Brno : Brněnský večerník, PAVLÍK, Josef. Žena s duší krásna : na motivy pobytu Boženy Němcové v Polné na Českomoravské vrchovině v letech [S.l.] : [n.] PITTNEROVÁ, Vlasta. Úředničtí sirotkové : obrázky ze starých časů. Olomouc : R. Promberger, , 32 PLEVA, Josef Věromír. Dávno tomu. 2. vyd. Praha : Albatros, 1974 (Če Těšín : Tisk 3). Knihy pro děti a mládež. 316, [2] PRACHAŘ, Augustin. Žerotínský lev : historická povídka : Na paměť všech, kteří před 300 lety opustili vlast pro svobodu a víru. 1. vyd. Brno : Pokorný a spol., Mládí. 110 PŘIDAL, Antonín - ČESKÁ TELEVIZE. TELEVIZNÍ STUDIO BRNO. Z očí do očí : rozhovory ze stejnojmenného pořadu ČT Brno. Vyd. 1. Praha : Ivo Železný, 1994 (Semily : Glos). České osudy. 277 RÁDL, Emanuel. Válka Čechů s Němci. 2. vyd., (V Melantrichu 1.). Praha : Melantrich, 1993 (Olomouc : Moravské tiskárny). České myšlení, sv ŘEZNÍČEK, Václav. Velký Čech : život, působení a význam Fr. Palackého, otce národa. Sestavil Vácslav Řezníček. 2. vyd. V Praze : Jo R. Vilímek, 1897 (Tiskem Jo R.Vilímka). 357, [25] l. obr. příl. SECKÁ, Milena - NÁPRSTKOVO MUZEUM ASIJSKÝCH, afrických a amerických kultur (Praha, Česko). Americký klub dam : krůček k ženské vzdělanosti. 1. vyd. Praha : Národní muzeum, SKÁCELÍK, František. Krásná setkání. 1. vyd. Praha : Vyšehrad, 1970 (Mír 5). Historica. 355 SLAMĚNÍK, František. Vzpomínky starého učitele. V Zábřeze : Tiskem a nákladem Družstva knihtiskárny, Knih. Komenského, č. 6. XX, 416

5 SOKOL, Josef. Význam Jana Amosa Komenského. Českému lidu napsal Josef Sokol. V Praze : Časopis českého studenstva, 1892 (v Terezíně : Josef Nohavec). Epištoly pro lid, Epištola STREJČEK, Ferdinand. Humorem a ironií k vítězství národa : další příspěvek k dějinám našeho života kulturního a společenského. Praha : Topičova edice, 1937 (Politika). 122 STREJČEK, Ferdinand. Naši bojovníci pérem. Praha : Topičova edice, 1948 (na Mělníce : Jiří Jelen). Sbírka souvislé četby školní, sv , [II] SUMÍN, Jiří. Zrádné proudy. I. Praha : Vilímek, Jo R., Praha (Praha : Unie). 124 SUMÍN, Jiří. Zrádné proudy. II. Praha : Vilímek, Jo R., Praha (Praha : Unie). 232 SUMÍN, Jiří. Zrádné proudy. III. Praha : Vilímek, Jo R., Praha (Praha : Unie). 415 ŠMAHELOVÁ, Helena. Vzpomínky na Jaromíra Johna. 1. vyd. Praha : Albatros, 1979 (Přerov : Tisk 4). 176 [32] fot. příl. ŠPAČEK, Vlastimil. Norbert Černý - redaktor časopisu Komenský. Přerov : Vlastivědný ústav, TÁBORSKÝ, František. U kamarádského stolu : cyklus próz. Praha : Karel Zink, 1933 ([Průmyslová tiskárna]). 158, [2] TUČEK, Jaroslav. Vzpomínky antihrdiny, aneb, S Provázky, Hady a Martou na provázku. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, , [16] obr. příl. VÁŠOVÁ, Věra. Soňa. V Brně : Brněnské knižní nakladatelství, 1928 (ve Slavkově u Brna : Jo Šimek). 167, [IV] VOLF, Zdeněk. Až na poslední pohled. [Výtvarný doprovod Petr Veselý]. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, WALLERSEE-LARISCH, Marie Louise von. Moje minulost. Marie svobodná paní z Wallersee dříve hraběnka Larischová ; přeložil Ivan Starý. Praha : L. Bradáč, 1935 (V. Šmíd). "Koloběh", [sv.] ZACHARNÍK, František. Abeceda povolání : kdo co umí, dovede. [Ilustrace Petra Hauptová Řezníčková]. 1. vyd. Brno : Computer Press, ZACHARNÍK, František. Pohádky o princeznách. Ilustrovala Petra Řezníčková. 1. vyd. Brno : Computer Press, ZACHARNÍK, František. Pohádky o princích. Ilustrovala Petra Řezníčková. 1. vyd. Brno : Computer Press,

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222 R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Historie českého státu v 10.-11. století. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111

Více

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů)

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) / Milan M. Buben, Pavel R. Pokorný.-- 1. vyd.-- Praha : Libri, 2014.-- 223 s. ; 21 cm.-- Encyklopedie

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Vladislav Vančura. Knižní obálky a bibliografie prvních vydání díla spisovatele. Háj ve Slezsku 2014

Vladislav Vančura. Knižní obálky a bibliografie prvních vydání díla spisovatele. Háj ve Slezsku 2014 1891 1942 Vladislav Vančura Knižní obálky a bibliografie prvních vydání díla spisovatele Háj ve Slezsku 2014 Úvodem V dnešní době mobilů spatřit na veřejnosti člověka s knížkou v ruce není tak častým

Více

ANDRÉ BRETON. Personální bibliografie Z DÍLA ANDRÉ BRETONA. Knihy

ANDRÉ BRETON. Personální bibliografie Z DÍLA ANDRÉ BRETONA. Knihy ANDRÉ BRETON Personální bibliografie Z DÍLA ANDRÉ BRETONA Knihy Co je surrealismus? Tři přednášky (o vývoji surrealismu a surrealistické situaci objektu a politické posici dnešního umění. Doslov napsal

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Jaro u Borových 1937. Praha ; Bratislava : Fr. Borový, 1937 (v Brně : Akc. moravská knihtiskárna Polygrafie). 36 s. Je betlemářství živé?

Jaro u Borových 1937. Praha ; Bratislava : Fr. Borový, 1937 (v Brně : Akc. moravská knihtiskárna Polygrafie). 36 s. Je betlemářství živé? Běžné přírůstky Poslední číslo letošního bulletinu se věnuje novým přírůstkům za rok 2013 do knihovního fondu Muzea Brněnska centrální knihovny, uložené v rajhradském depozitáři, a do příručních knihoven,

Více

JOHN GALSWORTHY. Personální bibliografie

JOHN GALSWORTHY. Personální bibliografie JOHN GALSWORTHY Personální bibliografie Z DÍLA JOHNA GALSWORTHYHO Knihy Bratrství. Román z londýnského života. Přel. Z. Franta. P., Laichter 1917. 3 l., 386 s. Laichtrova Sbírka krásného písemnictví ;

Více

KAREL KLOSTERMANN. ve fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (knižní publikace) STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE

KAREL KLOSTERMANN. ve fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (knižní publikace) STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE KAREL KLOSTERMANN ve fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (knižní publikace) STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE PLZEŇ 2008 1 Karel Klostermann * 15.2. 1848 Haag, Rakousko + 16.7.

Více

semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech

semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech Teplice Oblastní vlastivědné muzeum v Teplicích 1. seminář (4. 6. dubna 1973) Teplice Oblastní vlastivědné muzeum v Teplicích 1.

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Štěpánov nad Svratkou okres... Žďár nad Sázavou konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků

Více

ASTRID LINDGRENOVÁ. Personální bibliografie

ASTRID LINDGRENOVÁ. Personální bibliografie ASTRID LINDGRENOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA ASTRID LINDGRENOVÉ Knihy Bratři Lví srdce. [Ze švéd. orig. přel. Jarka Vrbová. Ilustr. František Skála ml.] 2., upr. vyd. P., Albatros 2001. 151 s. Il.

Více

FRANTIŠEK MACHÁČEK (* ) Inventář osobního fondu

FRANTIŠEK MACHÁČEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK MACHÁČEK (* 1882-1945) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1806 1931 Značka fondu: 104 Číslo evidenčního listu NAD: 122 Evidenční číslo inventáře: 73

Více

Literatura o Karlu IV., bez článků

Literatura o Karlu IV., bez článků Literatura o Karlu IV., bez článků rýdek rýdek naučná např. rýdek dětské rýdek sklad rýdek 11. ZŠ rýdek 11. ZŠ dětské Místek M SK RY RYM Místek naučné Místek dětské Lískovec Skalice Chlebovice ANDM LIC

Více

ZDENKA BRAUNEROVÁ. Personální bibliografie. František Bílek a jeho dílo. P., Mánes 1900. l sv. (nestr.). Obr. příl.

ZDENKA BRAUNEROVÁ. Personální bibliografie. František Bílek a jeho dílo. P., Mánes 1900. l sv. (nestr.). Obr. příl. ZDENKA BRAUNEROVÁ Personální bibliografie Z DÍLA ZDENKY BRAUNEROVÉ Knihy Cestovní deník Zdenky Braunerové (1883). [Editor Martin Šámal.] Roztoky u Prahy, Středočeské muzeum 2003. 118 s. Il. (některé barev.).

Více

ANTONÍN CHITTUSSI. Personální bibliografie

ANTONÍN CHITTUSSI. Personální bibliografie ANTONÍN CHITTUSSI Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU CHITTUSSIM Knihy A. Chittussi. Výbor z obrazů. Úvod napsal K. Novotný. Upravil F. Muzika. P., Melantrich 1939. Prameny, sbírka dobrého

Více

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov.

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. - 63 - PRAMENY ČR MZA Brno - Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. HORÁKOVÁ, Eva. O konzervaci střeleckých terčů ve vyškovském muzeu. In JORDÁN,

Více

KAREL HYNEK MÁCHA. výběr literatury z fondu KJM

KAREL HYNEK MÁCHA. výběr literatury z fondu KJM KAREL HYNEK MÁCHA MÁCHOVO DÍLO výběr literatury z fondu KJM B14360 Máj / Karel Hynek Mácha ; ilustrace Jan Zrzavý; doslov Helena Kupcová]. Ve vydavatelství Nibiru vyd. 1. Praha : Nibiru, 2009, 69 s. :

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Bohumil Baxa (1874 1942)

Bohumil Baxa (1874 1942) Bohumil Baxa (1874 1942) Monografie Baxa, B.: K dějinám veřejného práva v zemích koruny české od restaurace Leopoldovské až do počátku moderních převratů [1790-1848]. Knihovna Sborníku věd právních a státních,

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Výtvarná a typografická úprava Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Seznam archivních institucí a archivních fondů

Seznam archivních institucí a archivních fondů Seznam archivních institucí a archivních fondů I. Moravský zemský archiv v Brně Acta finita 11 Augustiniáni Šternberk 11 Benediktini Rajhrad 11 Boček Antonín 14 Bočkova sbírka 15 Cejnek Rajmund 16 Cerroniho

Více

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 Školní knihovna

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 Školní knihovna Literatura 20. a 21. století - světová literatura SHAW, G. B. Pygmalión: romantická hra o pěti dějstvích. V nakl. Artur vyd. 1. Praha: Artur, 2007. 145 s. Edice D. Sv. 42. ISBN 978-80-86216-95-9. Ve školní

Více

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza 10. REALISMUS D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let a)historická próza a)historická próza za nejvýznamnější české autory historických próz jsou považováni: Alois Jirásek a Zikmund Winter. Alois

Více

FRANÇOISE SAGANOVÁ. Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ. Knihy

FRANÇOISE SAGANOVÁ. Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ. Knihy FRANÇOISE SAGANOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ Knihy Dva romány o lásce. Přeložili Josef Pospíšil a Eva Ruxová. Dobrý den, smutku 1. vyd. Za měsíc, za rok 2. vyd. P., Motto 2002.

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm K O L E K C E J A R O - L É T O 2 0 0 8 Vážení přátelé, končí doba chladných měsíců a s

Více

VÝSLEDKY 1. JIHOČESKÉ ATLETICKÉ VETERANIÁDY PÍSEK 2011 "O

VÝSLEDKY 1. JIHOČESKÉ ATLETICKÉ VETERANIÁDY PÍSEK 2011 O VÝSLEDKY 1. JIHOČESKÉ ATLETICKÉ VETERANIÁDY PÍSEK 2011 "O pohár senátora Miroslava Krejči" 6.8.2011 Čerstvý mistr světa v kouli kategorie M 65 Pavel Fencl získal i pohár senátora za vítězství ve vrhačském

Více

Dějiny psychologie Dějiny české psychologie

Dějiny psychologie Dějiny české psychologie Dějiny psychologie Dějiny české psychologie Jan Amos Komenský (1592-1670) předchůdce vývojové a pedagogické psychologie koncepce výchovy škola hrou periodizace vývoje Všichni na jednom jevišti velikého

Více

Ústřední kolo soutěže v programování, Janské Lázně 24. 26. června 2011

Ústřední kolo soutěže v programování, Janské Lázně 24. 26. června 2011 Výsledková listina kategorie mládež, subkategorie tvorba webu 1. 3. Jiří Černý Kraj Vysočina SPŠ Jihlava Tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava 38 1. 3. Milan Šulc Královéhradecký kraj G F.M. Pelcla Hrdinů odboje

Více

Personální bibliografie. Marné lásky. Posvátné jaro. Povídky. 3. vyd. P., Jos. R. Vilímek 1941. 452, [III] s. Svobodová, Růžena: Dílo. Sv. 8.

Personální bibliografie. Marné lásky. Posvátné jaro. Povídky. 3. vyd. P., Jos. R. Vilímek 1941. 452, [III] s. Svobodová, Růžena: Dílo. Sv. 8. RŮŽENA SVOBODOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA RŮŽENY SVOBODOVÉ Knihy Barvy Jugoslavie. Obrázky z cest 1911. P., Unie 1920. 93, 2s. Černí myslivci. Horské romány. Ilustroval Cyril Bouda. 14. vyd. P.,

Více

Slavistické reminiscence

Slavistické reminiscence Národní knihovna České republiky Slovanská knihovna Slavistické reminiscence Výbor z textů Jiřího Fraňka Vydání iniciovali a výbor uspořádali Zdeňka Fraňková, Jiří Honzík a Věra Dvořáková Praha 2011 KATALOGIZACE

Více

FRANTIŠEK MUZIKA. Personální bibliografie. Krásné písmo ve vývoji latinky. 1. díl. 2. rev. vyd. P., SNKLHU s. - Technika a řemeslo. Sv. 11.

FRANTIŠEK MUZIKA. Personální bibliografie. Krásné písmo ve vývoji latinky. 1. díl. 2. rev. vyd. P., SNKLHU s. - Technika a řemeslo. Sv. 11. FRANTIŠEK MUZIKA Personální bibliografie Z DÍLA FRANTIŠKA MUZIKY Knihy Krásné písmo ve vývoji latinky. 1. díl. 2. rev. vyd. P., SNKLHU 1963. 677 s. - Technika a řemeslo. Sv. 11. Krásné písmo ve vývoji

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr.

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr. VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ Personální bibliografie Z LITERATURY O VÍTĚZSLAVĚ KAPRÁLOVÉ Knihy FEMINA. Portréty českých žen. 1. vyd. Brno, Barrister & Principal 1998. [318] s. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985.

Více

1. 1. Nový rok Státní svátek Den obnovy samostatného českého státu Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

1. 1. Nový rok Státní svátek Den obnovy samostatného českého státu Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 1. 1. Nový rok Státní svátek Den obnovy samostatného českého státu 27. 1. Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 28. 1. Mezinárodní den mobilizace proti jaderné válce MARTINA

Více

Bibliografické citace dokumentů podle normy ISO 690

Bibliografické citace dokumentů podle normy ISO 690 Bibliografické citace dokumentů podle normy ISO 690 Údaje řazené do bibliografických citací se přepisují tak, jak jsou uvedeny v originálu!!! MODEL AUTOR. NÁZEV: PODTITUL. SEKUNDÁRNÍ ODPOVĚDNOST. VYDÁNÍ.

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

Vojenské novelly. Přel. J. Pšenička. Praha: Otto, [1899].

Vojenské novelly. Přel. J. Pšenička. Praha: Otto, [1899]. Seznam knižních vydání Maupassantových povídek v češtině Od 90. let 19. století do první světové války Olivový sad a jiné novely. Přel. P. Projsa. Praha: Šimáček, 1891. Horla a jiné novelky. Přel.. Praha:

Více

IVAN BUNIN. Personální bibliografie

IVAN BUNIN. Personální bibliografie IVAN BUNIN Personální bibliografie Z DÍLA IVANA BUNINA Knihy Antonovská jablka. Z rus. orig. vybral a uspoř. Jan Zábrana. Přel. kol. Vladimír Novotný: Příběhy klidného zoufalství, doslov. 1. vyd. P., Odeon

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Starovice okres... Břeclav konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Velké Němčice okres... Břeclav konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_11

Více

1. Anna Řeháková z posledních školních let (z knihy Řeháková, A.: V milém domově, Praha 1925)

1. Anna Řeháková z posledních školních let (z knihy Řeháková, A.: V milém domově, Praha 1925) 128 9. Obrazová příloha 1. Anna Řeháková z posledních školních let (z knihy Řeháková, A.: V milém domově, Praha 1925) 2. Anna Řeháková v mládí, (z knihy Řeháková, A.: Zašlé časy, Praha 1932) 3. Učitelka

Více

JINDŘICH FÜRST (* ) Inventář osobního fondu

JINDŘICH FÜRST (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JINDŘICH FÜRST (* 1873-1943) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1902 1943 (1944) Značka fondu: 97 Číslo evidenčního listu NAD: 53 Evidenční číslo inventáře: 102

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová PODZIM 2008 - ZIMA 2009 Voál s olůvkem R 0005 51 v. 150,

Více

SEZNAM NEDOSTATEČNĚ ZAPSANÝCH OSOB V KATASRU NEMOVITOSTÍ K Parcela -

SEZNAM NEDOSTATEČNĚ ZAPSANÝCH OSOB V KATASRU NEMOVITOSTÍ K Parcela - SEZNAM NEDOSTATEČNĚ ZAPSANÝCH OSOB V KATASRU NEMOVITOSTÍ K 1. 11. 2015 OPSUB - název OPSUB - adresa Parcela - výměra Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) Správa státních lesů a statků adresa neznámá

Více

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 19. 3. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova

Více

8. Použitá literatura

8. Použitá literatura 8. Použitá literatura Adámek, Karel. Autobiografie českých spisovatelů : Ignát Herrmann. In Vlastivědný sborník východočeský. Chrudim : Nákladem Vlastivědného muzea pro východní Čechy, 1922, s. 30 40.

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* 1877-1942) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1904-1937 Značka fondu: 22 Číslo evidenčního listu NAD: 17 Evidenční číslo inventáře: 91

Více

Odešel JUDr. Zdenìk Franc

Odešel JUDr. Zdenìk Franc Odešel JUDr. Zdenìk Dne 3. ledna letošního roku jsme se rozlouèili s JUDr. Zdeòkem em, který nás bohužel opustil v nedožitých 74 letech. Narodil se 8. února 1927 v Prostìjovì. Po absolvování tamního klasického

Více

České baroko (autoři)

České baroko (autoři) České baroko (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC36 České baroko Hlavní autoři české barokní literatury Hlavní autoři české barokní literatury Jan Amos Komenský Bohuslav Balbín Bedřich

Více

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče Král, který létal Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského Památková péče (inovace studijních programů)

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2010/11) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) Literatura Sexta A, B Mgr. Libuše Kratochvilová 2 hodiny

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Hostouň okres... Domažlice konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Vysvětlivky zkratek použitých v seznamech nemovitostí:

Vysvětlivky zkratek použitých v seznamech nemovitostí: Vysvětlivky zkratek použitých v seznamech nemovitostí: k.ú. OPSUB OPO OFO r.č. katastrální území oprávněný subjekt oprávněná právnická osoba oprávněná fyzická osoba rodné číslo IČ identifikační číslo právnické

Více

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Člen zastupitelstva * 1 Havlík Ivan 1 105 ODS * 2 Valtr Ladislav Ing. MBA 977 ODS * 3 Čulík Jan 942 ODS * 4 Chaloupka Pavel 852 ODS * 5 Kučera Miroslav 775 ODS *

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

FRANCIS SCOTT FITZGERALD

FRANCIS SCOTT FITZGERALD FRANCIS SCOTT FITZGERALD Personální bibliografie Z DÍLA FRANCISE SCOTTA FITZGERALDA Knihy Čriepky šťastia. Výber z poviedok. Z angl. orig. prel. Magda Brandoburová, Verona Chorváthová a Katarína Jusková.

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2016

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2016 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2016 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* 1857-1914) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1895-1912 Značka fondu: 63 Číslo evidenčního listu NAD: 104 Evidenční číslo inventáře: 113 Zpracovala: Lucie

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: 06.02.2013 Autor: Mgr.

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 903/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 858 ze dne 11.11.2015 Poskytnutí dárkových poukázek jubilantům městské části - listopad, prosinec 2015 Rada městské části I. s

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

MUZEUM KNIHY. na zámku dr. R. Kinského ve Žďáru nad Sázavou Stálá expozice Národního muzea Dějiny písma, knihy a knihtisku

MUZEUM KNIHY. na zámku dr. R. Kinského ve Žďáru nad Sázavou Stálá expozice Národního muzea Dějiny písma, knihy a knihtisku MUZEUM KNIHY na zámku dr. R. Kinského ve Žďáru nad Sázavou Stálá expozice Národního muzea Dějiny písma, knihy a knihtisku Pracovní listy pro žáky a studenty základních a středních škol Muzeum knihy Otevřeno:

Více

PŘÍLOHA Č. 3. Výstavy a akce Památníku písemnictví na Moravě. od roku 2005 do 2008

PŘÍLOHA Č. 3. Výstavy a akce Památníku písemnictví na Moravě. od roku 2005 do 2008 PŘÍLOHA Č. 3 Výstavy a akce Památníku písemnictví na Moravě od roku 2005 do 2008 ROK 2005 Bývalo u mne zotvíráno (Jan Zahradníček 1905 1960) od 13. 10. do 30. 12. 2005 Nebereme-li v potaz stálou expozici,

Více

CHODSKÝ ČAKAN 2008. Poř. Příjmení a jméno RN Č.pr. 1 2 3 4 5 6 CEL 1 MACH Milan 1972 00966 99 99 100 98 98 100 594 0370-SSK DUKLA Plzeň

CHODSKÝ ČAKAN 2008. Poř. Příjmení a jméno RN Č.pr. 1 2 3 4 5 6 CEL 1 MACH Milan 1972 00966 99 99 100 98 98 100 594 0370-SSK DUKLA Plzeň Disciplína č. 1 Disciplina 10m vzduchová puška Kategorie Muži, junioři Datum 19.1.2008 Rekord 599 Poř. Příjmení a jméno RN Č.pr. 1 2 3 4 5 6 CEL 1 MACH Milan 1972 00966 99 99 100 98 98 100 594 2 ŠMOL Petr

Více

Česká a světová literatura od poloviny 19. století

Česká a světová literatura od poloviny 19. století Česká a světová literatura od poloviny 19. století MGR. N. POSSELTOVÁ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Alois a Vilém Mrštíkové VY_32_INOVA CE_06_2_02_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou 1861

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j. OOŽP/4856/2010/Sl

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j. OOŽP/4856/2010/Sl Poř. subjekt Dat. nar. IČ Adresa 1. Agro - Hochstaffl, s.r.o. 60712414 Husova tř. 684/21, 370 05 České Budějovice 2. Baloušková Eva 20.9.1985 Přešťovice 89, 386 01 Přešťovice 3. Beneda Jiří 25.1.1966 5.Května

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

Kytlické vzpomínání. E+E. Sedláček, rodinné archivy

Kytlické vzpomínání. E+E. Sedláček, rodinné archivy Kytlické vzpomínání 2015 E+E. Sedláček, rodinné archivy Jan Fischer 1921-2011 Narodil se a žil v Praze až do roku 1941, kdy byl transportován do Terezína. Následoval koncentrační tábor Osvětim a další

Více

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JINDŘICHOHRADECKÝCH OBČANŮ ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je

Více

Výsledky zápasů 10. kola Fortuna ligy:

Výsledky zápasů 10. kola Fortuna ligy: Výsledky zápasů 10. kola Fortuna ligy: 1. Vyškov Boskovice 2:0 1 2. Rosice Blansko 2:0 1 3. Ráječko Kuřim 1:0 1 4. Bohunice Rájec 3:2 1 5. Bořitov Lipovec 3:0 1 6. Olešnice Černá Hora 2:0 1 7. Rudice Jedovnice

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

ADOLF HEYDUK. Personální bibliografie. Cestou. 1878-1888. P., J. Otto 1903. 112 s. Spisy Adolfa Heyduka. Sv. 34.

ADOLF HEYDUK. Personální bibliografie. Cestou. 1878-1888. P., J. Otto 1903. 112 s. Spisy Adolfa Heyduka. Sv. 34. ADOLF HEYDUK Personální bibliografie Z DÍLA ADOLFA HEYDUKA Knihy Apel k trůnu za vraždy v Černové. Báseň. Písek, Burian 1908. 7 s. Bajky a báje. Uprav. a vyd. Ferdinand Strejček. P., Topič 1922. 71 s.

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 EXKURZE PO STOPÁCH BRATŘÍ ČAPKŮ 19. 9. 2013 Realizační tým v rámci projektu

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více