Přírůstky do Knihovny Muzea Brněnska duben červen 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přírůstky do Knihovny Muzea Brněnska duben červen 2013"

Transkript

1 Přírůstky do Knihovny Muzea Brněnska duben červen 2013 Almanach "Osení". [Sestavil Adolf Wenig z přísp. českých básníků a spisovatelů ; obrazy Mánesovy a Alšovy vybral, ozdoby pro knihu kreslil a tisk uspořádal Jaroslav Benda]. V Praze : F. Topič, [1913]. 99 Almanach Sdružení Výtvarných Umělců Moravských. V Hodoníně : vl. nákl., , [6], 66 obr. příl. Co daly naše země Evropě a lidstvu : [Od věrozvěstů k národnímu obrození. Úvod k dílu a k jednotlivým oddílům napsal a celé dílo redigoval Vilém Mathesius]. II. vydání. Praha : Sfinx, Bohumil Janda, 1940 (Orbis). 426, [III], 23 obr. příl. Deset let Školy muzejní propedeutiky : sborník absolventských prací žáků Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky : ročník VI.-X. [redakce... Michaela Buriánková, Anna Komárková, Jana Slezáková]. Vyd. 1. Praha : Asociace muzeí a galerií České republiky, In omnibus glorificetur Deus : dvě stě let od povýšení na opatství : katalog k výstavě. [Zpracovaly Lucie Heilandová, Jindra Pavelková, Eva Richtrová]. 1. vyd. Brno : Moravská zemská knihovna : Masarykova univerzita, Jan Amos Komenský a kniha : Katalog výstavy : Třebíč, ve dnech 11. března až 8. dubna Třebíč : Západomoravské muzeum, Katalogy (průvodce) Západomoravského muzea v Třebíči, č Jaro u Borových Praha ; Bratislava : Fr. Borový, 1937 (v Brně : Akc. moravská knihtiskárna Polygrafie). 36 Josef Kajetán Tyl, buditel národa českého, spisovatel, herec a spolutvůrce národní hymny Kde domov můj. Uspořádal Bohumil Vavroušek. V Praze : [Otto], , 36 obr. příl. Letzte zweihundert Jahre in der Geschichte des Bendiktinerklosters in Rajhrad. Heilandová, L....et al. 1. vyd. Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, , 29 obr. příl. Posledních dvě stě let v historii rajhradského kláštera. Lucie Heilandová... [et al.]. Brno : Moravská zemská knihovna, , [29] barev. obr. příl. President Masaryk o světovém míru : výběr ze spisů a projevů. Sestavil B. H. V Praze : Československá odobčka Světové aliance pro pěstování přátelství mezi národy prostřednictvím církví 1926 (Praha : Jaroslav Hencl). 14 Prokletí na básníky : polští prokletí básníci druhé poloviny 20. století. Vybral a přeložil Petr Motýl. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, Výstava Komenského : Odraz jeho života a díla v umění výtvarném, literatuře a hudbě : Museum J.A. Komenského v Uherském Brodě, 27.dubna - 15.listopadu Uherský Brod : Museum J.A. Komenského, , 4 obr. příl. Z malých začátků. Nap dr. J. Borovička, Marie Gebauerová, M.V. Gebauerová, dr. K. Lhoták, K. Mašek, dr. Arne Novák, Renata Tyršová, A. Wenig. V Praze : J. Laichter, Pěkné knihy pro mládež. 1 l., 380 APOLLINAIRE, Guillaume. Alkoholy. [Přeložil z francouzštiny Zdeněk Kalista ; typograficky upravil Method Kaláb]. V Praze : V. Šmidt, 1946 (Průmyslová tiskárna). Edice Malá veledíla, sv , [III] BALBÍN, Bohuslav. O štastném někdy, nyní však přežalostném stavu království Českého, zvláště pak o vážnosti jazyka českého čili slovanského v Čechách, též o záhubných úmyslech na jeho vyhlazení a jiných věcech k tomu příslušejících, rozprava krátká, ale pravdivá. [Z lat. přel. a prův. slovo a pozn. nap Dr. Jo Dostál]. V Praze : Družstvo Přátel Studia, , 1 BÁLENT, Boris - VÁVRA, Ivan. Knihovna českobratrského gymnasia v Ivančicích : Úv. slovo k výstavě pořádané v červnu-červenci 1968 nap Boris Bálent a Ivan Vávra. Ivančice : Okr. muzeum, 1968 (Brno : Osv. dům). 10 BARTOŠ, František. Domácí čítanka. Z lidu a pro lid vybral František Bartoš. Brno : K. Winiker, Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje. Bibliotéka poučná a zábavná, sv , 482 BAŤA, Jan Antonín. Uloupené dílo : román z průmyslového života. 1. vyd. V Krásné Lípě : Marek Belza, Lusitanica, sv , XLVIII obr. příl. BENEŠOVÁ, Marie. Františka Stránecká : život a dílo. Velké Meziříčí : Dům osvěty, , 5 obr. příl. BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologie dětství. 4. vyd. V Brně : Komenium, 1948 (v Zábřeze : Společenská knihtiskárna). Pedagogické studium, sv , [II]

2 CAHA, Arnošt. Bílá hora : Její příčiny a následky : K 300. výročí bitvy bělohorské. 4. dopl. vyd. Brno : Arnošt Caha : distr. Vydavatelské družstvo Dědictví Havlíčkovo, 1920 (Rolnická tiskárna). Svědomím českých dějin, č DURYCH, Jaroslav. Panenky. Praha : Ametyst : Jan Beránek, , 2 l. DVOŘÁČKOVÁ, Vlasta. Vždycky přece někde. 1. vyd. Brno : Barrister& Principal, FIRT, Juliu Knihy a osudy. 1. vyd. v ČSFR. Brno : Atlantis, FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání. Zbyněk Fišer a kolektiv. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, FLOSS, Pavel. Příroda, člověk a společnost v díle Jana Amose Komenského. Přerov : Měst. NV, 1968 (Bruntál : MTZ 16). 78, [1] GÖTZ, František. Jasnící se horizont : průhledy a podobizny. Praha : Václav Petr, Knihovna Hosta, č HANZELKA, Jiří - ZIKMUND, Miroslav. Afrika kolem Tatry. 1. vyd. v SNDK. Praha : Státní nakladatelství dětské knihy, Živé prameny, sv , [16] obr. příl. HAVEL, Rudolf - MRŠTÍK, Vilém - MRŠTÍK, Aloi Nedosněné sny : [rodinná] korespondence bratří Mrštíků. vybrali a uspořádali Rudolf Havel a Ladislav Kuncíř ; úvody k jednotlivým oddílům, ediční pozn. a vysvětl. napsal, [jmenným a názvovými] rejstříky opatřil a obr. příl. uspořádal R. Havel. 1. vyd. Praha : Odeon, 1978 (Če Těšín : Tisk 3). Paměti, korespondence, dokumenty, sv , [16] obr. příl. HERBEN, Jan. Masarykův rodinný život. 13. vydání. V Praze : Fr. Borový, 1948 (Akc. moravská knihtiskárna Polygrafie). 88, [II] HROMÁDKA, Josef Lukl. Masaryk. Praha : Vydavatelské oddělení YMCA, 1930 (Orbis). Knihovna Křesťanské Revue, sv. I. 242, [X] IVANOV, Miroslav. Záhada Rukopisu královédvorského. Praha : Novinář, 1970 (ST 2). 218, [4], [32] fot. příl. JÍLEK, František. J. A. Komenského milý a milostný jazyk otcovský. Napsal František Oberpfalcer. Praha : Zora, [1920]. České hovory, sv JOBÁNEK, Jiří. Cínové poháry. 1. vyd. Brno : Blok, 1980 (Tisk 2). 159, [3] JOHN, Jaromír. Boský osud : retrospektivní film lásky z roku V Praze : Fr. Borový, 1935 (v Brně : Akciová mor. knihtiskárna Polygrafie). Žatva. Sbírka hodnotné prózy, sv , [II] JOHN, Jaromír. Dořini milenci a jiné kratochvíle. K vyd. připr. Helena Šmahelová ; pérovými kr. vyzdobil... Richard Lander. 2. vyd., v Č spi 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1954 ([Brno] : Brněnské knihtisk. 2). Žatva, sv , [3] JOHN, Jaromír. Eskamotér Josef. Vydání první. V Praze : Družstevní práce, 1946 (Průmyslová tiskárna). Živé knihy, sv , [II] JOHN, Jaromír. Listy z vojny, jež psal jsem svému synovi. Praha : Dědictví Komenského, Knižnice mládeže. Spisy Dědictví Komenského, č , 2 JOHN, Jaromír. Moudrý Engelbert : Láskyplný román. [Ilustrace z autorovy sbírky starých fotografií]. Třetí vydání. V Praze : Melantrich, 1947 (v Brně : Akc. mor. knihtiskárna Polygrafie). 488, [II] JOHN, Jaromír. Narodil se : román zrození a růstu, který se čte nahla [Ilustrovala Marie Želibská-Vančíková ; upravil Petr Tučný]. 4. vyd. Praha : Václav Poláček, 1944 (Č.A.T., Českomoravské akciové tiskařské a vydavatelské podniky). 81, [III] JOHN, Jaromír. Pampovánek : román o povrženém člověku v dvaadvaceti nůších. 2. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1949 (Brno : Polygrafie). Žatva, sv , [2] JOHN, Jaromír. Polohy srdce : z korespondence Jaromíra Johna. [uspořádaly, edičně připravily, vysvětlivkami a ediční poznámkou opatřily a obrazovou přílohu uspořádaly Marie Krulichová a Milena Vinařová]. Vyd. 1. Praha : Československý spisovatel, 1982 (Český Těšín : Tisk 3). Vzpomínky a korespondence. 404, [16] obr. příl. JOHN, Jaromír. Rady snoubencům udílené strýčkem Romualdem : [podle moudrostí pradědů a prabáb... ]. [Kresby a úprava Petra Dillingra]. Praha : J. Otto, 1940 (Orbis). 43, [I] JOHN, Jaromír. Rajský ostrov. K vydání připr. [a předml.] Jaromír John radí svým čtenářům [nap] Helena Šmahelová ; Dokumentární snímky vybral, uspoř. a textem doprovodil D. M. Pavlíček. 4. vyd., v SNDK 2., upr. vyd. Praha : SNDK, , [6], [33] obr. příl. JOHN, Jaromír. Utržený knoflík : povídky o lidech, zvířatech a věcech. [Obrázky nakreslil a obálku namaloval Petr Dillinger]. V Praze : Dědictví Komenského, 1940, (Pokrok). Poselství. Řada A, Z domova, kn. 5. Spisy Dědictví Komenského, kn , [I]

3 KALISTA, Zdeněk. Bohuslav Balbín. Praha : Fr. Borový, 1939 (v Brně : Akciová moravská knihtiskárna Polygrafie). Postavy a dílo, sv , [I] KALISTA, Zdeněk. Tváře ve stínu : (medailóny). 1. vyd. České Budějovice : Růže, 1969 (Vimperk : Stráž). 298 KAMINSKÝ, Bohdan. Noemi : povídka veršem. Ku kresbám Ludvíka Marolda, nap Bohdan Kaminský [pseud.]. Praha : F. Šimáček, KAMINSKÝ, Bohdan. Rozházené kapitoly : humoresky a satiry. Praha : F. Topič, Čítárna Švandy dudáka, II. 265 KNEIDL, Pravoslav. Z historie evropské knihy : po stopách knih, knihtisku a knihoven. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1989 (Rudé právo). Členská knižnice nakl. Svoboda, Prémie. 143 KOMENSKÝ, Jan Amo Komenský maminkám : (Informatorium školy mateřské). Do nové češtiny přepsala Leont. Mašínová. Praha : Vyd. oddělení K[řesťanského] S[družení] M[ladých] L[idí] YMCA, 1940 (Oldřich Lejsek). 85, [II] KOMENSKÝ, Jan Amo Stručná historie církve slovanské. [Přeložil, úvodní studií a poznámkami doprovodil Josef Hendrich]. V Praze : Melantrich, [1941]. Odkaz minulosti české, sv , [I], [II] obr. příl. KRATOCHVÍL, Miloš Václav. Panoptikum zašlých časů aneb Úsměvná svědectví historie. Dodatky doplnili a obrazovou část sestavili Jiří Běhounek a Milan Kopřiva ; [doslov Josef Petráň ; medailón o autorovi nap Irena Zítková ; il. J. Běhounek ; graf. úprava M. Kopřiva]. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1986 (Svoboda). Máj, sv KROFTA, Kamil - MATICE ČESKÁ. Malé dějiny československé. Třetí vydání opravil a doplnil Josef Klik. Praha : Orbis, Naše minulost, [sv.] , [II], [XVI] obr. příl., [II] mapy. LACINA, Václav. Co vám mám povídat. 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1966 (Brno : Tisk 2). Vzpomínky. 173, [3] MARTEN, Miloš. Akkord : Mácha - Zeyer - Březina : Essaie. Praha : B. Kočí, Umělecké snahy. 132 MARTÍNEK, Vojtěch. J. S. Machar : přehled jeho básnického díla. V Praze : F. Šimáček, 1912 (Unie). 223, 15 obr. příl. MARTÍNEK, Vojtěch. Meze : kus lidské historie. [Studie o autorovi Zdeněk Bár]. 1. vyd. V Praze : ELK, 1944 (Průmyslová tiskárna). 278, [I] MARTÍNEK, Vojtěch - MAREK, B. - ŠULC, Jaroslav et al. Postavy mých románů : Kus literární besedy. Vydání I. knihomilské. Opava : Iskra, 1947 (České Opavsko). 31, [I] MASARYK, Tomáš Garrigue. Masarykova čítanka. Sestavil a vysvětlivkami opatřil Karel Jaroslav Obrátil. 5. vyd. Brno : Otakar Sobek, 1925 (knihtiskárna Štursa, Kraut a spol.). Sobkova sbírka dobré četby lidové, č MASARYK, Tomáš Garrigue. Masarykova čítanka. Díl II. 2. vydání. Brno : Otakar Sobek, 1923 (Kyjov). Sobkovy sbírky dobré četby lidové, sv. VI. 159 MASARYK, Tomáš Garrigue. Moravo, Moravičko milá! Břeclav : Město, MASARYK, Tomáš Garrigue. Studie o F. M. Dostojevském = Étude sur F.M. Dostojevskij. Uspořádal Jiří Horák. V Praze : Slovanský ústav : Orbis [distributor], 1932 (Státní tiskárna). Prameny k dějinám vzájemných styků slovanských, svazek MRŠTÍKOVÁ, Božena. Mrštíkové. 1. vyd. V Praze : Fr. Borový, 1942 (v Brně : Akciová moravská knihtiskárna Polygrafie). Paměti. Knihovna literárních vzpomínek a korespondence, sv , [II], [VIII] příl. MRŠTÍKOVÁ, Božena. Po Vilémově smrti : [Vzpomínky, III. část]. V Praze : František Borový, 1946 (v Novém Bydžově : Grafické závody V. a A. Janata). Paměti, sv. XIV. 117, [III] NĚMEČKOVÁ, Jaroslava. Učitel František Slaměník, zakladatel Muzea Komenského v Přerově. Přerov : Muzeum J.A. Komenského, 1962 (Tisk 04). Minulost Přerovska. Ročenka Muzea J. A. Komenského 1962, sv , [2] NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. Praha : Vilímek, NOVÁK, Arne. Myšlenky a spisovatelé : studie a podobizny. V Praze : J. Otto, [1913] (Unie). Česká knih. zábavy a poučení, čí , [I] OHNISKO, Milan. Oh! výbor z básnického díla : [Ilustrace Marian Palla ; básně vybral, seřadil, ediční poznámkou a doslovem opatřil Ondřej Hanus]. 1. vyd. Brno Barrister & Principal OTRADOVICOVÁ, Jarmila. Básnický profil Jaroslava Durycha : literárně kritická studie. 1. vyd. Praha : Ladislav Kuncíř, , [I] PALACKÝ, František. Františka Palackého Spisy drobné. Díl I, Spisy a řeči z oboru politiky. Uspořádal a úvody

4 opatřil Bohuš Rieger. V Praze : Bursík & Kohout, [1898] (Tiskl Alois Wiesner). 428 PALACKÝ, František. Františka Palackého Spisy drobné. Díl II, Články z oboru dějin. Uspořádal a úvody opatřil V. J. Nováček. V Praze : Bursík & Kohout, [1900]. 413, [1] složená příl. PALACKÝ, František. Františka Palackého Spisy drobné. Díl III, Spisy aesthetické a literární. Uspořádal a úvody opatřil Leander Čech. V Praze : Bursík & Kohout, , [8] PASOVSKÝ, Jaroslav. Bouře a duha : Život J. A. Komenského : [Meč a pero]. Hradec Králové : St. Kuchař, 1946 (v Turnově : Müller a spol.). Edice Plameny světla, sv , [II] PAVLÍK, Josef. Babí léto : Výběr. [S.l.] : [n.], PAVLÍK, Josef. Horácké variace. Ilustrovala Marie Nedvědová. 1. vyd. Žďár nad Sázavou : Okresní podnik služeb, PAVLÍK, Josef. Krásná Hlučíňačka : Ženám zvlněného kraje - Hlučínska. Bystřice nad Pernštejnem : [n.], PAVLÍK, Josef. Lesy Jana Víška : Psáno na motivy obrazů Jana Víška v roce Bystřice nad Pernštejnem : [n.], PAVLÍK, Josef. Léto u milovského rybníka : Přátelům Vysočiny, kraje malířů a krásných stýskání. Bystřice nad Pernštejnem : [n.], PAVLÍK, Josef. Pod jadranským sluncem. Brno : Brněnský večerník, PAVLÍK, Josef. Pod modrou oblohou v Březinách. [S.l.] : [n.] PAVLÍK, Josef. Přehled výtvarných umělců Žďárska. 1. vyd. Žďár nad Sázavou : Okresní pedagogické středisko, PAVLÍK, Josef. Setkání. Brno : Brněnský večerník, PAVLÍK, Josef. Setkání s hájnikovou dcerou. Brno : Brněnský večerník, PAVLÍK, Josef. Stopy vedou na Vysočinu : Akademické malířce Anně Poustové, jejíž obrazy snů a vizí byly, jsou a budou s námi. Ilustrace Anna Poustová. Bystřice nad Pernštejnem : [n.], PAVLÍK, Josef. Údolí krásných snů. Brno : Brněnský večerník, PAVLÍK, Josef. V kraji malířů a krásných stýskání : Přátelům Českomoravského pomezí a Vysočiny Josef Pavlík. Bystřice nad Pernštejnem : [n.] PAVLÍK, Josef. Večer na návsi. Ilustrace Irena Schwarzová. Bystřice nad Pernštejnem : [n.] [16] PAVLÍK, Josef. Vlna života. Brno : Brněnský večerník, PAVLÍK, Josef. Vysočina Vlado Buriana. Bystřice nad Pernštejnem : [n.] PAVLÍK, Josef. Zrcadlení Vysočiny. Ilustroval František Zobač. Žďár nad Sázavou : Okresní pedagogické středisko, PAVLÍK, Josef. Ztracený sen. Brno : Brněnský večerník, PAVLÍK, Josef. Žena s duší krásna : na motivy pobytu Boženy Němcové v Polné na Českomoravské vrchovině v letech [S.l.] : [n.] PITTNEROVÁ, Vlasta. Úředničtí sirotkové : obrázky ze starých časů. Olomouc : R. Promberger, , 32 PLEVA, Josef Věromír. Dávno tomu. 2. vyd. Praha : Albatros, 1974 (Če Těšín : Tisk 3). Knihy pro děti a mládež. 316, [2] PRACHAŘ, Augustin. Žerotínský lev : historická povídka : Na paměť všech, kteří před 300 lety opustili vlast pro svobodu a víru. 1. vyd. Brno : Pokorný a spol., Mládí. 110 PŘIDAL, Antonín - ČESKÁ TELEVIZE. TELEVIZNÍ STUDIO BRNO. Z očí do očí : rozhovory ze stejnojmenného pořadu ČT Brno. Vyd. 1. Praha : Ivo Železný, 1994 (Semily : Glos). České osudy. 277 RÁDL, Emanuel. Válka Čechů s Němci. 2. vyd., (V Melantrichu 1.). Praha : Melantrich, 1993 (Olomouc : Moravské tiskárny). České myšlení, sv ŘEZNÍČEK, Václav. Velký Čech : život, působení a význam Fr. Palackého, otce národa. Sestavil Vácslav Řezníček. 2. vyd. V Praze : Jo R. Vilímek, 1897 (Tiskem Jo R.Vilímka). 357, [25] l. obr. příl. SECKÁ, Milena - NÁPRSTKOVO MUZEUM ASIJSKÝCH, afrických a amerických kultur (Praha, Česko). Americký klub dam : krůček k ženské vzdělanosti. 1. vyd. Praha : Národní muzeum, SKÁCELÍK, František. Krásná setkání. 1. vyd. Praha : Vyšehrad, 1970 (Mír 5). Historica. 355 SLAMĚNÍK, František. Vzpomínky starého učitele. V Zábřeze : Tiskem a nákladem Družstva knihtiskárny, Knih. Komenského, č. 6. XX, 416

5 SOKOL, Josef. Význam Jana Amosa Komenského. Českému lidu napsal Josef Sokol. V Praze : Časopis českého studenstva, 1892 (v Terezíně : Josef Nohavec). Epištoly pro lid, Epištola STREJČEK, Ferdinand. Humorem a ironií k vítězství národa : další příspěvek k dějinám našeho života kulturního a společenského. Praha : Topičova edice, 1937 (Politika). 122 STREJČEK, Ferdinand. Naši bojovníci pérem. Praha : Topičova edice, 1948 (na Mělníce : Jiří Jelen). Sbírka souvislé četby školní, sv , [II] SUMÍN, Jiří. Zrádné proudy. I. Praha : Vilímek, Jo R., Praha (Praha : Unie). 124 SUMÍN, Jiří. Zrádné proudy. II. Praha : Vilímek, Jo R., Praha (Praha : Unie). 232 SUMÍN, Jiří. Zrádné proudy. III. Praha : Vilímek, Jo R., Praha (Praha : Unie). 415 ŠMAHELOVÁ, Helena. Vzpomínky na Jaromíra Johna. 1. vyd. Praha : Albatros, 1979 (Přerov : Tisk 4). 176 [32] fot. příl. ŠPAČEK, Vlastimil. Norbert Černý - redaktor časopisu Komenský. Přerov : Vlastivědný ústav, TÁBORSKÝ, František. U kamarádského stolu : cyklus próz. Praha : Karel Zink, 1933 ([Průmyslová tiskárna]). 158, [2] TUČEK, Jaroslav. Vzpomínky antihrdiny, aneb, S Provázky, Hady a Martou na provázku. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, , [16] obr. příl. VÁŠOVÁ, Věra. Soňa. V Brně : Brněnské knižní nakladatelství, 1928 (ve Slavkově u Brna : Jo Šimek). 167, [IV] VOLF, Zdeněk. Až na poslední pohled. [Výtvarný doprovod Petr Veselý]. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, WALLERSEE-LARISCH, Marie Louise von. Moje minulost. Marie svobodná paní z Wallersee dříve hraběnka Larischová ; přeložil Ivan Starý. Praha : L. Bradáč, 1935 (V. Šmíd). "Koloběh", [sv.] ZACHARNÍK, František. Abeceda povolání : kdo co umí, dovede. [Ilustrace Petra Hauptová Řezníčková]. 1. vyd. Brno : Computer Press, ZACHARNÍK, František. Pohádky o princeznách. Ilustrovala Petra Řezníčková. 1. vyd. Brno : Computer Press, ZACHARNÍK, František. Pohádky o princích. Ilustrovala Petra Řezníčková. 1. vyd. Brno : Computer Press,

Personální bibliografie. Marné lásky. Posvátné jaro. Povídky. 3. vyd. P., Jos. R. Vilímek 1941. 452, [III] s. Svobodová, Růžena: Dílo. Sv. 8.

Personální bibliografie. Marné lásky. Posvátné jaro. Povídky. 3. vyd. P., Jos. R. Vilímek 1941. 452, [III] s. Svobodová, Růžena: Dílo. Sv. 8. RŮŽENA SVOBODOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA RŮŽENY SVOBODOVÉ Knihy Barvy Jugoslavie. Obrázky z cest 1911. P., Unie 1920. 93, 2s. Černí myslivci. Horské romány. Ilustroval Cyril Bouda. 14. vyd. P.,

Více

Bohumil Baxa (1874 1942)

Bohumil Baxa (1874 1942) Bohumil Baxa (1874 1942) Monografie Baxa, B.: K dějinám veřejného práva v zemích koruny české od restaurace Leopoldovské až do počátku moderních převratů [1790-1848]. Knihovna Sborníku věd právních a státních,

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Ústřední kolo soutěže v programování, Janské Lázně 24. 26. června 2011

Ústřední kolo soutěže v programování, Janské Lázně 24. 26. června 2011 Výsledková listina kategorie mládež, subkategorie tvorba webu 1. 3. Jiří Černý Kraj Vysočina SPŠ Jihlava Tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava 38 1. 3. Milan Šulc Královéhradecký kraj G F.M. Pelcla Hrdinů odboje

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

INGEBORG BACHMANN. Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN. Knihy

INGEBORG BACHMANN. Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN. Knihy INGEBORG BACHMANN Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN Knihy Básně. [Z německého originálu vybrala, přeložila a ediční poznámku napsala Michaela Jacobsenová]. 1. vyd. Praha : ERM, 1997. Poezie.

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

JAN HERBEN. Personální bibliografie. Bílá Hora. Úvaha k roku 1920. P., Mladé proudy 1920. 16 s. - Knih. Mladých proudů. Sv. 11.

JAN HERBEN. Personální bibliografie. Bílá Hora. Úvaha k roku 1920. P., Mladé proudy 1920. 16 s. - Knih. Mladých proudů. Sv. 11. JAN HERBEN Personální bibliografie Z DÍLA JANA HERBENA Knihy Bílá Hora. Úvaha k roku 1920. P., Mladé proudy 1920. 16 s. - Knih. Mladých proudů. Sv. 11. Boj o podvržené rukopisy. Zpomínky po 25ti letech.

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Anotace:

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Anotace: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Vážení přátelé, Vzdělávací akce jsou rozděleny do následujících kategorií:

Vážení přátelé, Vzdělávací akce jsou rozděleny do následujících kategorií: NABÍDKA PROGRAMŮ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY ROK 2015/2016 KONTAKTY: Lucie Strbačková, DiS. lstrbackova@mvk.cz tel.: 575 755 142 tel.: 575 755 151 Mgr. Jana Machalová jmachalova@mvk.cz tel.: 575 755 143 tel.: 575

Více

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Zlínský kraj 16. kvě tna 14. č ervna 2008 Časový harmonogram Festivalu muzejních nocí 2008 98 měst, 139 institucí 15. května 2008 Luhačovice Muzeum jihovýchodní

Více

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Historické fondy MZK a zpracování,výhled a možnosti spolupráce Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Obsah Historie knihovny a jejích fondů Přehled historických sbírek MZK Zpracování

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 EXKURZE PO STOPÁCH BRATŘÍ ČAPKŮ 19. 9. 2013 Realizační tým v rámci projektu

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Adresář parlamentů ČR

Adresář parlamentů ČR Adresář parlamentů ČR Středočeský kraj školní adresa kontakt ZŠ Žižkov ZŠ Kremnická 98 skola@zszi.kutnahora.cz Kutná Hora tel: 327 512 175 Praha ZŠ Ohradní Ohradní 1366 skola@zs-ohradni.cz Praha 4 - Michle

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

KINGSLEY AMIS. Personální bibliografie

KINGSLEY AMIS. Personální bibliografie KINGSLEY AMIS Personální bibliografie Z DÍLA KINGSLEYHO AMISE Knihy Egyptologové. [Z anglického originálu přeložila Heda Kovályová]. 2. vyd. Praha : Ivo Železný, 1993. 193 s. Chci to hned. [Přeložil Jiří

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

ZŠ Veronské náměstí. Julie Ježková, 15 let Cirkus, 30 30 cm, pastelka

ZŠ Veronské náměstí. Julie Ježková, 15 let Cirkus, 30 30 cm, pastelka Julie Ježková, 15 let Cirkus, 30 30 cm, pastelka Kamila Řezáčová, 13 let Motýl 2, 10 15 cm, voskovka Karolína Černínová, 8 let Když je stromu zima, 21 30 cm, vodovka tuš Karolína Járová, Ondřej Kočí, 13

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A Pardubice 16. 2. 2014 Zpracoval: B. Šiška Dohrávka 17. kola: 11.02 SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A LORENC Lukáš 339 0:2 436 VENCL Jan PELIKÁN Jiří 465 2:0 410 STEJSKAL Jakub

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ - Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel: 224 805 125 Vzniklo pod patronací MMR ČR jako projekt služeb pro občany ČR v oblasti bydlení na základě

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Klub dětských knihoven Libereckého kraje Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Závěrečné zhodnocení projektu Eva Kordová 2014 Závěrečné zhodnocení 9. ročníku projektu Kde končí svět na podporu výchovy ke

Více

Program mezinárodní konference Muzeum a změna III. / The Museum and Change III. 17. 19. února 2009, Pantheon Národního muzea, Praha

Program mezinárodní konference Muzeum a změna III. / The Museum and Change III. 17. 19. února 2009, Pantheon Národního muzea, Praha Čas Stopáž Téma, přednášející Jazyk 17. února 2009, úterý 9:00-10:30 90 min. Foyer Národního muzea: Registrace účastníků konference 10:30-11:00 30 min. Pantheon Národního muzea: Slavnostní zahájení konference

Více

Vzájemným pohledem. V očeh drugega. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století. Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20.

Vzájemným pohledem. V očeh drugega. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století. Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. Národní knihovna České republiky Slovanská knihovna Vzájemným pohledem Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století V očeh drugega Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju Monografie

Více

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Praha, 27. - 28. 11. 2013 Obsah O Radě galerií České republiky

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 3. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Velká písmena - procvičování

Velká písmena - procvičování Velká písmena - procvičování MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_14 Tématický celek:

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

ČESKÝ TĚŠÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÝ TĚŠÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÝ TĚŠÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Seminář Výměna zkušeností 9. ř íjen 2 01 3 JANA GALÁŠOVÁ Ř E D I T E L K A M Ě K Č E S K Ý T Ě Š Í N H T T P : / / K N I H O

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA Seznam kontaktů na územní skupiny IPA č. ÚS US vedoucí US kontaktní adresa služ.tel. mobil E-mail 101 Cheb Jan KMEC Přátelství 8, 350 02 CHEB 102 Klatovy Mgr. Josef PODROUŽEK Švíhov 63, 340 12 Švíhov 334

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol Téma I.2.1 Rozbor uměleckého a neuměleckého

Více

Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list

Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list Test k uvedeným tématům určený k zadání prostřednictvím interaktivní tabule. Řešení testu je uvedeno v příloze na

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vydrova továrna na výrobu poživatin

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vydrova továrna na výrobu poživatin Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vydrova továrna na výrobu poživatin (1896-1938) Prozatímní inventární seznam NAD č. 453 evidenční pomůcka č. 167 Čakrtová Eva Praha 1955 František

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více