Přírůstky do Knihovny Muzea Brněnska duben červen 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přírůstky do Knihovny Muzea Brněnska duben červen 2013"

Transkript

1 Přírůstky do Knihovny Muzea Brněnska duben červen 2013 Almanach "Osení". [Sestavil Adolf Wenig z přísp. českých básníků a spisovatelů ; obrazy Mánesovy a Alšovy vybral, ozdoby pro knihu kreslil a tisk uspořádal Jaroslav Benda]. V Praze : F. Topič, [1913]. 99 Almanach Sdružení Výtvarných Umělců Moravských. V Hodoníně : vl. nákl., , [6], 66 obr. příl. Co daly naše země Evropě a lidstvu : [Od věrozvěstů k národnímu obrození. Úvod k dílu a k jednotlivým oddílům napsal a celé dílo redigoval Vilém Mathesius]. II. vydání. Praha : Sfinx, Bohumil Janda, 1940 (Orbis). 426, [III], 23 obr. příl. Deset let Školy muzejní propedeutiky : sborník absolventských prací žáků Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky : ročník VI.-X. [redakce... Michaela Buriánková, Anna Komárková, Jana Slezáková]. Vyd. 1. Praha : Asociace muzeí a galerií České republiky, In omnibus glorificetur Deus : dvě stě let od povýšení na opatství : katalog k výstavě. [Zpracovaly Lucie Heilandová, Jindra Pavelková, Eva Richtrová]. 1. vyd. Brno : Moravská zemská knihovna : Masarykova univerzita, Jan Amos Komenský a kniha : Katalog výstavy : Třebíč, ve dnech 11. března až 8. dubna Třebíč : Západomoravské muzeum, Katalogy (průvodce) Západomoravského muzea v Třebíči, č Jaro u Borových Praha ; Bratislava : Fr. Borový, 1937 (v Brně : Akc. moravská knihtiskárna Polygrafie). 36 Josef Kajetán Tyl, buditel národa českého, spisovatel, herec a spolutvůrce národní hymny Kde domov můj. Uspořádal Bohumil Vavroušek. V Praze : [Otto], , 36 obr. příl. Letzte zweihundert Jahre in der Geschichte des Bendiktinerklosters in Rajhrad. Heilandová, L....et al. 1. vyd. Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, , 29 obr. příl. Posledních dvě stě let v historii rajhradského kláštera. Lucie Heilandová... [et al.]. Brno : Moravská zemská knihovna, , [29] barev. obr. příl. President Masaryk o světovém míru : výběr ze spisů a projevů. Sestavil B. H. V Praze : Československá odobčka Světové aliance pro pěstování přátelství mezi národy prostřednictvím církví 1926 (Praha : Jaroslav Hencl). 14 Prokletí na básníky : polští prokletí básníci druhé poloviny 20. století. Vybral a přeložil Petr Motýl. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, Výstava Komenského : Odraz jeho života a díla v umění výtvarném, literatuře a hudbě : Museum J.A. Komenského v Uherském Brodě, 27.dubna - 15.listopadu Uherský Brod : Museum J.A. Komenského, , 4 obr. příl. Z malých začátků. Nap dr. J. Borovička, Marie Gebauerová, M.V. Gebauerová, dr. K. Lhoták, K. Mašek, dr. Arne Novák, Renata Tyršová, A. Wenig. V Praze : J. Laichter, Pěkné knihy pro mládež. 1 l., 380 APOLLINAIRE, Guillaume. Alkoholy. [Přeložil z francouzštiny Zdeněk Kalista ; typograficky upravil Method Kaláb]. V Praze : V. Šmidt, 1946 (Průmyslová tiskárna). Edice Malá veledíla, sv , [III] BALBÍN, Bohuslav. O štastném někdy, nyní však přežalostném stavu království Českého, zvláště pak o vážnosti jazyka českého čili slovanského v Čechách, též o záhubných úmyslech na jeho vyhlazení a jiných věcech k tomu příslušejících, rozprava krátká, ale pravdivá. [Z lat. přel. a prův. slovo a pozn. nap Dr. Jo Dostál]. V Praze : Družstvo Přátel Studia, , 1 BÁLENT, Boris - VÁVRA, Ivan. Knihovna českobratrského gymnasia v Ivančicích : Úv. slovo k výstavě pořádané v červnu-červenci 1968 nap Boris Bálent a Ivan Vávra. Ivančice : Okr. muzeum, 1968 (Brno : Osv. dům). 10 BARTOŠ, František. Domácí čítanka. Z lidu a pro lid vybral František Bartoš. Brno : K. Winiker, Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje. Bibliotéka poučná a zábavná, sv , 482 BAŤA, Jan Antonín. Uloupené dílo : román z průmyslového života. 1. vyd. V Krásné Lípě : Marek Belza, Lusitanica, sv , XLVIII obr. příl. BENEŠOVÁ, Marie. Františka Stránecká : život a dílo. Velké Meziříčí : Dům osvěty, , 5 obr. příl. BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologie dětství. 4. vyd. V Brně : Komenium, 1948 (v Zábřeze : Společenská knihtiskárna). Pedagogické studium, sv , [II]

2 CAHA, Arnošt. Bílá hora : Její příčiny a následky : K 300. výročí bitvy bělohorské. 4. dopl. vyd. Brno : Arnošt Caha : distr. Vydavatelské družstvo Dědictví Havlíčkovo, 1920 (Rolnická tiskárna). Svědomím českých dějin, č DURYCH, Jaroslav. Panenky. Praha : Ametyst : Jan Beránek, , 2 l. DVOŘÁČKOVÁ, Vlasta. Vždycky přece někde. 1. vyd. Brno : Barrister& Principal, FIRT, Juliu Knihy a osudy. 1. vyd. v ČSFR. Brno : Atlantis, FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání. Zbyněk Fišer a kolektiv. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, FLOSS, Pavel. Příroda, člověk a společnost v díle Jana Amose Komenského. Přerov : Měst. NV, 1968 (Bruntál : MTZ 16). 78, [1] GÖTZ, František. Jasnící se horizont : průhledy a podobizny. Praha : Václav Petr, Knihovna Hosta, č HANZELKA, Jiří - ZIKMUND, Miroslav. Afrika kolem Tatry. 1. vyd. v SNDK. Praha : Státní nakladatelství dětské knihy, Živé prameny, sv , [16] obr. příl. HAVEL, Rudolf - MRŠTÍK, Vilém - MRŠTÍK, Aloi Nedosněné sny : [rodinná] korespondence bratří Mrštíků. vybrali a uspořádali Rudolf Havel a Ladislav Kuncíř ; úvody k jednotlivým oddílům, ediční pozn. a vysvětl. napsal, [jmenným a názvovými] rejstříky opatřil a obr. příl. uspořádal R. Havel. 1. vyd. Praha : Odeon, 1978 (Če Těšín : Tisk 3). Paměti, korespondence, dokumenty, sv , [16] obr. příl. HERBEN, Jan. Masarykův rodinný život. 13. vydání. V Praze : Fr. Borový, 1948 (Akc. moravská knihtiskárna Polygrafie). 88, [II] HROMÁDKA, Josef Lukl. Masaryk. Praha : Vydavatelské oddělení YMCA, 1930 (Orbis). Knihovna Křesťanské Revue, sv. I. 242, [X] IVANOV, Miroslav. Záhada Rukopisu královédvorského. Praha : Novinář, 1970 (ST 2). 218, [4], [32] fot. příl. JÍLEK, František. J. A. Komenského milý a milostný jazyk otcovský. Napsal František Oberpfalcer. Praha : Zora, [1920]. České hovory, sv JOBÁNEK, Jiří. Cínové poháry. 1. vyd. Brno : Blok, 1980 (Tisk 2). 159, [3] JOHN, Jaromír. Boský osud : retrospektivní film lásky z roku V Praze : Fr. Borový, 1935 (v Brně : Akciová mor. knihtiskárna Polygrafie). Žatva. Sbírka hodnotné prózy, sv , [II] JOHN, Jaromír. Dořini milenci a jiné kratochvíle. K vyd. připr. Helena Šmahelová ; pérovými kr. vyzdobil... Richard Lander. 2. vyd., v Č spi 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1954 ([Brno] : Brněnské knihtisk. 2). Žatva, sv , [3] JOHN, Jaromír. Eskamotér Josef. Vydání první. V Praze : Družstevní práce, 1946 (Průmyslová tiskárna). Živé knihy, sv , [II] JOHN, Jaromír. Listy z vojny, jež psal jsem svému synovi. Praha : Dědictví Komenského, Knižnice mládeže. Spisy Dědictví Komenského, č , 2 JOHN, Jaromír. Moudrý Engelbert : Láskyplný román. [Ilustrace z autorovy sbírky starých fotografií]. Třetí vydání. V Praze : Melantrich, 1947 (v Brně : Akc. mor. knihtiskárna Polygrafie). 488, [II] JOHN, Jaromír. Narodil se : román zrození a růstu, který se čte nahla [Ilustrovala Marie Želibská-Vančíková ; upravil Petr Tučný]. 4. vyd. Praha : Václav Poláček, 1944 (Č.A.T., Českomoravské akciové tiskařské a vydavatelské podniky). 81, [III] JOHN, Jaromír. Pampovánek : román o povrženém člověku v dvaadvaceti nůších. 2. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1949 (Brno : Polygrafie). Žatva, sv , [2] JOHN, Jaromír. Polohy srdce : z korespondence Jaromíra Johna. [uspořádaly, edičně připravily, vysvětlivkami a ediční poznámkou opatřily a obrazovou přílohu uspořádaly Marie Krulichová a Milena Vinařová]. Vyd. 1. Praha : Československý spisovatel, 1982 (Český Těšín : Tisk 3). Vzpomínky a korespondence. 404, [16] obr. příl. JOHN, Jaromír. Rady snoubencům udílené strýčkem Romualdem : [podle moudrostí pradědů a prabáb... ]. [Kresby a úprava Petra Dillingra]. Praha : J. Otto, 1940 (Orbis). 43, [I] JOHN, Jaromír. Rajský ostrov. K vydání připr. [a předml.] Jaromír John radí svým čtenářům [nap] Helena Šmahelová ; Dokumentární snímky vybral, uspoř. a textem doprovodil D. M. Pavlíček. 4. vyd., v SNDK 2., upr. vyd. Praha : SNDK, , [6], [33] obr. příl. JOHN, Jaromír. Utržený knoflík : povídky o lidech, zvířatech a věcech. [Obrázky nakreslil a obálku namaloval Petr Dillinger]. V Praze : Dědictví Komenského, 1940, (Pokrok). Poselství. Řada A, Z domova, kn. 5. Spisy Dědictví Komenského, kn , [I]

3 KALISTA, Zdeněk. Bohuslav Balbín. Praha : Fr. Borový, 1939 (v Brně : Akciová moravská knihtiskárna Polygrafie). Postavy a dílo, sv , [I] KALISTA, Zdeněk. Tváře ve stínu : (medailóny). 1. vyd. České Budějovice : Růže, 1969 (Vimperk : Stráž). 298 KAMINSKÝ, Bohdan. Noemi : povídka veršem. Ku kresbám Ludvíka Marolda, nap Bohdan Kaminský [pseud.]. Praha : F. Šimáček, KAMINSKÝ, Bohdan. Rozházené kapitoly : humoresky a satiry. Praha : F. Topič, Čítárna Švandy dudáka, II. 265 KNEIDL, Pravoslav. Z historie evropské knihy : po stopách knih, knihtisku a knihoven. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1989 (Rudé právo). Členská knižnice nakl. Svoboda, Prémie. 143 KOMENSKÝ, Jan Amo Komenský maminkám : (Informatorium školy mateřské). Do nové češtiny přepsala Leont. Mašínová. Praha : Vyd. oddělení K[řesťanského] S[družení] M[ladých] L[idí] YMCA, 1940 (Oldřich Lejsek). 85, [II] KOMENSKÝ, Jan Amo Stručná historie církve slovanské. [Přeložil, úvodní studií a poznámkami doprovodil Josef Hendrich]. V Praze : Melantrich, [1941]. Odkaz minulosti české, sv , [I], [II] obr. příl. KRATOCHVÍL, Miloš Václav. Panoptikum zašlých časů aneb Úsměvná svědectví historie. Dodatky doplnili a obrazovou část sestavili Jiří Běhounek a Milan Kopřiva ; [doslov Josef Petráň ; medailón o autorovi nap Irena Zítková ; il. J. Běhounek ; graf. úprava M. Kopřiva]. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1986 (Svoboda). Máj, sv KROFTA, Kamil - MATICE ČESKÁ. Malé dějiny československé. Třetí vydání opravil a doplnil Josef Klik. Praha : Orbis, Naše minulost, [sv.] , [II], [XVI] obr. příl., [II] mapy. LACINA, Václav. Co vám mám povídat. 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1966 (Brno : Tisk 2). Vzpomínky. 173, [3] MARTEN, Miloš. Akkord : Mácha - Zeyer - Březina : Essaie. Praha : B. Kočí, Umělecké snahy. 132 MARTÍNEK, Vojtěch. J. S. Machar : přehled jeho básnického díla. V Praze : F. Šimáček, 1912 (Unie). 223, 15 obr. příl. MARTÍNEK, Vojtěch. Meze : kus lidské historie. [Studie o autorovi Zdeněk Bár]. 1. vyd. V Praze : ELK, 1944 (Průmyslová tiskárna). 278, [I] MARTÍNEK, Vojtěch - MAREK, B. - ŠULC, Jaroslav et al. Postavy mých románů : Kus literární besedy. Vydání I. knihomilské. Opava : Iskra, 1947 (České Opavsko). 31, [I] MASARYK, Tomáš Garrigue. Masarykova čítanka. Sestavil a vysvětlivkami opatřil Karel Jaroslav Obrátil. 5. vyd. Brno : Otakar Sobek, 1925 (knihtiskárna Štursa, Kraut a spol.). Sobkova sbírka dobré četby lidové, č MASARYK, Tomáš Garrigue. Masarykova čítanka. Díl II. 2. vydání. Brno : Otakar Sobek, 1923 (Kyjov). Sobkovy sbírky dobré četby lidové, sv. VI. 159 MASARYK, Tomáš Garrigue. Moravo, Moravičko milá! Břeclav : Město, MASARYK, Tomáš Garrigue. Studie o F. M. Dostojevském = Étude sur F.M. Dostojevskij. Uspořádal Jiří Horák. V Praze : Slovanský ústav : Orbis [distributor], 1932 (Státní tiskárna). Prameny k dějinám vzájemných styků slovanských, svazek MRŠTÍKOVÁ, Božena. Mrštíkové. 1. vyd. V Praze : Fr. Borový, 1942 (v Brně : Akciová moravská knihtiskárna Polygrafie). Paměti. Knihovna literárních vzpomínek a korespondence, sv , [II], [VIII] příl. MRŠTÍKOVÁ, Božena. Po Vilémově smrti : [Vzpomínky, III. část]. V Praze : František Borový, 1946 (v Novém Bydžově : Grafické závody V. a A. Janata). Paměti, sv. XIV. 117, [III] NĚMEČKOVÁ, Jaroslava. Učitel František Slaměník, zakladatel Muzea Komenského v Přerově. Přerov : Muzeum J.A. Komenského, 1962 (Tisk 04). Minulost Přerovska. Ročenka Muzea J. A. Komenského 1962, sv , [2] NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. Praha : Vilímek, NOVÁK, Arne. Myšlenky a spisovatelé : studie a podobizny. V Praze : J. Otto, [1913] (Unie). Česká knih. zábavy a poučení, čí , [I] OHNISKO, Milan. Oh! výbor z básnického díla : [Ilustrace Marian Palla ; básně vybral, seřadil, ediční poznámkou a doslovem opatřil Ondřej Hanus]. 1. vyd. Brno Barrister & Principal OTRADOVICOVÁ, Jarmila. Básnický profil Jaroslava Durycha : literárně kritická studie. 1. vyd. Praha : Ladislav Kuncíř, , [I] PALACKÝ, František. Františka Palackého Spisy drobné. Díl I, Spisy a řeči z oboru politiky. Uspořádal a úvody

4 opatřil Bohuš Rieger. V Praze : Bursík & Kohout, [1898] (Tiskl Alois Wiesner). 428 PALACKÝ, František. Františka Palackého Spisy drobné. Díl II, Články z oboru dějin. Uspořádal a úvody opatřil V. J. Nováček. V Praze : Bursík & Kohout, [1900]. 413, [1] složená příl. PALACKÝ, František. Františka Palackého Spisy drobné. Díl III, Spisy aesthetické a literární. Uspořádal a úvody opatřil Leander Čech. V Praze : Bursík & Kohout, , [8] PASOVSKÝ, Jaroslav. Bouře a duha : Život J. A. Komenského : [Meč a pero]. Hradec Králové : St. Kuchař, 1946 (v Turnově : Müller a spol.). Edice Plameny světla, sv , [II] PAVLÍK, Josef. Babí léto : Výběr. [S.l.] : [n.], PAVLÍK, Josef. Horácké variace. Ilustrovala Marie Nedvědová. 1. vyd. Žďár nad Sázavou : Okresní podnik služeb, PAVLÍK, Josef. Krásná Hlučíňačka : Ženám zvlněného kraje - Hlučínska. Bystřice nad Pernštejnem : [n.], PAVLÍK, Josef. Lesy Jana Víška : Psáno na motivy obrazů Jana Víška v roce Bystřice nad Pernštejnem : [n.], PAVLÍK, Josef. Léto u milovského rybníka : Přátelům Vysočiny, kraje malířů a krásných stýskání. Bystřice nad Pernštejnem : [n.], PAVLÍK, Josef. Pod jadranským sluncem. Brno : Brněnský večerník, PAVLÍK, Josef. Pod modrou oblohou v Březinách. [S.l.] : [n.] PAVLÍK, Josef. Přehled výtvarných umělců Žďárska. 1. vyd. Žďár nad Sázavou : Okresní pedagogické středisko, PAVLÍK, Josef. Setkání. Brno : Brněnský večerník, PAVLÍK, Josef. Setkání s hájnikovou dcerou. Brno : Brněnský večerník, PAVLÍK, Josef. Stopy vedou na Vysočinu : Akademické malířce Anně Poustové, jejíž obrazy snů a vizí byly, jsou a budou s námi. Ilustrace Anna Poustová. Bystřice nad Pernštejnem : [n.], PAVLÍK, Josef. Údolí krásných snů. Brno : Brněnský večerník, PAVLÍK, Josef. V kraji malířů a krásných stýskání : Přátelům Českomoravského pomezí a Vysočiny Josef Pavlík. Bystřice nad Pernštejnem : [n.] PAVLÍK, Josef. Večer na návsi. Ilustrace Irena Schwarzová. Bystřice nad Pernštejnem : [n.] [16] PAVLÍK, Josef. Vlna života. Brno : Brněnský večerník, PAVLÍK, Josef. Vysočina Vlado Buriana. Bystřice nad Pernštejnem : [n.] PAVLÍK, Josef. Zrcadlení Vysočiny. Ilustroval František Zobač. Žďár nad Sázavou : Okresní pedagogické středisko, PAVLÍK, Josef. Ztracený sen. Brno : Brněnský večerník, PAVLÍK, Josef. Žena s duší krásna : na motivy pobytu Boženy Němcové v Polné na Českomoravské vrchovině v letech [S.l.] : [n.] PITTNEROVÁ, Vlasta. Úředničtí sirotkové : obrázky ze starých časů. Olomouc : R. Promberger, , 32 PLEVA, Josef Věromír. Dávno tomu. 2. vyd. Praha : Albatros, 1974 (Če Těšín : Tisk 3). Knihy pro děti a mládež. 316, [2] PRACHAŘ, Augustin. Žerotínský lev : historická povídka : Na paměť všech, kteří před 300 lety opustili vlast pro svobodu a víru. 1. vyd. Brno : Pokorný a spol., Mládí. 110 PŘIDAL, Antonín - ČESKÁ TELEVIZE. TELEVIZNÍ STUDIO BRNO. Z očí do očí : rozhovory ze stejnojmenného pořadu ČT Brno. Vyd. 1. Praha : Ivo Železný, 1994 (Semily : Glos). České osudy. 277 RÁDL, Emanuel. Válka Čechů s Němci. 2. vyd., (V Melantrichu 1.). Praha : Melantrich, 1993 (Olomouc : Moravské tiskárny). České myšlení, sv ŘEZNÍČEK, Václav. Velký Čech : život, působení a význam Fr. Palackého, otce národa. Sestavil Vácslav Řezníček. 2. vyd. V Praze : Jo R. Vilímek, 1897 (Tiskem Jo R.Vilímka). 357, [25] l. obr. příl. SECKÁ, Milena - NÁPRSTKOVO MUZEUM ASIJSKÝCH, afrických a amerických kultur (Praha, Česko). Americký klub dam : krůček k ženské vzdělanosti. 1. vyd. Praha : Národní muzeum, SKÁCELÍK, František. Krásná setkání. 1. vyd. Praha : Vyšehrad, 1970 (Mír 5). Historica. 355 SLAMĚNÍK, František. Vzpomínky starého učitele. V Zábřeze : Tiskem a nákladem Družstva knihtiskárny, Knih. Komenského, č. 6. XX, 416

5 SOKOL, Josef. Význam Jana Amosa Komenského. Českému lidu napsal Josef Sokol. V Praze : Časopis českého studenstva, 1892 (v Terezíně : Josef Nohavec). Epištoly pro lid, Epištola STREJČEK, Ferdinand. Humorem a ironií k vítězství národa : další příspěvek k dějinám našeho života kulturního a společenského. Praha : Topičova edice, 1937 (Politika). 122 STREJČEK, Ferdinand. Naši bojovníci pérem. Praha : Topičova edice, 1948 (na Mělníce : Jiří Jelen). Sbírka souvislé četby školní, sv , [II] SUMÍN, Jiří. Zrádné proudy. I. Praha : Vilímek, Jo R., Praha (Praha : Unie). 124 SUMÍN, Jiří. Zrádné proudy. II. Praha : Vilímek, Jo R., Praha (Praha : Unie). 232 SUMÍN, Jiří. Zrádné proudy. III. Praha : Vilímek, Jo R., Praha (Praha : Unie). 415 ŠMAHELOVÁ, Helena. Vzpomínky na Jaromíra Johna. 1. vyd. Praha : Albatros, 1979 (Přerov : Tisk 4). 176 [32] fot. příl. ŠPAČEK, Vlastimil. Norbert Černý - redaktor časopisu Komenský. Přerov : Vlastivědný ústav, TÁBORSKÝ, František. U kamarádského stolu : cyklus próz. Praha : Karel Zink, 1933 ([Průmyslová tiskárna]). 158, [2] TUČEK, Jaroslav. Vzpomínky antihrdiny, aneb, S Provázky, Hady a Martou na provázku. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, , [16] obr. příl. VÁŠOVÁ, Věra. Soňa. V Brně : Brněnské knižní nakladatelství, 1928 (ve Slavkově u Brna : Jo Šimek). 167, [IV] VOLF, Zdeněk. Až na poslední pohled. [Výtvarný doprovod Petr Veselý]. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, WALLERSEE-LARISCH, Marie Louise von. Moje minulost. Marie svobodná paní z Wallersee dříve hraběnka Larischová ; přeložil Ivan Starý. Praha : L. Bradáč, 1935 (V. Šmíd). "Koloběh", [sv.] ZACHARNÍK, František. Abeceda povolání : kdo co umí, dovede. [Ilustrace Petra Hauptová Řezníčková]. 1. vyd. Brno : Computer Press, ZACHARNÍK, František. Pohádky o princeznách. Ilustrovala Petra Řezníčková. 1. vyd. Brno : Computer Press, ZACHARNÍK, František. Pohádky o princích. Ilustrovala Petra Řezníčková. 1. vyd. Brno : Computer Press,

OTOKAR BŘEZINA. Personální bibliografie Z DÍLA OTOKARA BŘEZINY. Poezie. Ruce. Il. Mikuláš Medek. 1. vyd. v Bloku. Brno, Blok 1965. 61 s.

OTOKAR BŘEZINA. Personální bibliografie Z DÍLA OTOKARA BŘEZINY. Poezie. Ruce. Il. Mikuláš Medek. 1. vyd. v Bloku. Brno, Blok 1965. 61 s. OTOKAR BŘEZINA Personální bibliografie Z DÍLA OTOKARA BŘEZINY Poezie Ruce. Il. Mikuláš Medek. 1. vyd. v Bloku. Brno, Blok 1965. 61 s. Stavitelé chrámu. 5. vyd. P., Mánes 1929. 50 s. - Březina, Otokar:

Více

Josef Strnadel výběrová bibliografie

Josef Strnadel výběrová bibliografie Josef Strnadel výběrová bibliografie Sestavila Alena Hrazdilová ISBN 978-80-7054-137-1 (pdf ) Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě,

Více

Lidová kultura Horácka Bibliografie

Lidová kultura Horácka Bibliografie Lidová kultura Horácka Bibliografie OBSAH Lidová slovesnost 1-51 Lidový oděv 52-113 Lidová hudba, tanec 114-204 Zvyky 205-286 Lidové umění, stavitelství, řemesla 287-334 Etnografie obecně 335-408 Diplomové

Více

Bibliografie Jiřího Opelíka 1954 2000

Bibliografie Jiřího Opelíka 1954 2000 Bibliografie Jiřího Opelíka 1954 2000 Sestavil Luboš Merhaut Tento soupis představuje upravené a doplněné vydání bibliografie, jež byla otištěna v knize Jiřího Opelíka Milované řemeslo (Praha, Torst 2000,

Více

JIŘÍ WEIL. Personální bibliografie

JIŘÍ WEIL. Personální bibliografie JIŘÍ WEIL Personální bibliografie Z DÍLA JIŘÍHO WEILA Knihy Barvy. Praha : B. Stýblo, 1946. 94-[ii] s. Knihovna krásné prózy. Sv. 1. Češi stavějí v zemi pětiletek. [Upravil Ladislav Sutnar]. Praha : Družstevní

Více

Seznam knih Městské muzeum Žamberk

Seznam knih Městské muzeum Žamberk Seznam knih Městské muzeum Žamberk ISBN (SPN) NÁZEV PŘ.Č. Regál nad Vlaďkou - 1 Regál nad Vlaďkou - 2 80-7277-256-2 FIDLER, Jiří; SLUKA, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938,

Více

MARIE KUBÁTOVÁ. Personální bibliografie. Arcibáby, aneb, Živote, já nechci, abys byl vošklivej! 1. vyd. Praha : Sláfka, 2005. 177 s.

MARIE KUBÁTOVÁ. Personální bibliografie. Arcibáby, aneb, Živote, já nechci, abys byl vošklivej! 1. vyd. Praha : Sláfka, 2005. 177 s. MARIE KUBÁTOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA MARIE KUBÁTOVÉ Knihy Absolventka nultého ročníku. [Ilustrovala Hana Storchová.] 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1987. 158 s. Třináct. Sv. 171. Arcibáby, aneb,

Více

Bibliografie Vladimíra Binara Sestavil Michael Špirit Úvod Jan Wiendl. Stav: Listopad 2013

Bibliografie Vladimíra Binara Sestavil Michael Špirit Úvod Jan Wiendl. Stav: Listopad 2013 Bibliografie Vladimíra Binara Sestavil Michael Špirit Úvod Jan Wiendl Stav: Listopad 2013 Prozaik, básník, literární historik a editor, překladatel Vladimír Binar (6. 10. 1941 ve Velkém Meziříčí) se narodil

Více

3 Adolf, Alois K středu! Květy XX. Čechách. 4 Debora Španělští bratří Historická povídka ze šestnáctého století Komenského

3 Adolf, Alois K středu! Květy XX. Čechách. 4 Debora Španělští bratří Historická povídka ze šestnáctého století Komenského Díl, část, Číslo Hlavní autor Název svazek Vydá ní Popis stručný Nakladatel Rok vydá ní Počet stran Poznámk a Původní vlastník Upomínky na Národopisnou výstavu 1 Adámek, Karel československou roku 1895

Více

JOSEF VÁCHAL. Personální bibliografie

JOSEF VÁCHAL. Personální bibliografie JOSEF VÁCHAL Personální bibliografie Z DÍLA JOSEFA VÁCHALA Knihy, reprodukce, kalendáře 20 ex libris Josefa Váchala 1926 [grafika]. [Dřevoryty: 16 černých, 3 s podtiskem, 1 barev.] Praha : Josef Váchal,

Více

Osobní bibliografie od roku 1965 1/

Osobní bibliografie od roku 1965 1/ Orlické hory a Podorlicko 17: 11 44 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640 PhDr. Ladislav Hladký, CSc. Osobní bibliografie od roku 1965 1/ 1965 Příspěvek k dějinám soukenické výroby v Jihlavě

Více

18. aukce 8. prosince 2001, 10 hod. Hotel EXPO

18. aukce 8. prosince 2001, 10 hod. Hotel EXPO 18. aukce 8. prosince 2001, 10 hod. Hotel EXPO PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE AUCTION PROGRAM I. Autografy a knihy s podpisy Signatures 1 37 II. Knihy a obálky Books and wrappers 38 90 III. Avantgarda

Více

Autor. Filologická fakulta Univerzity v Bělehradě Obor: Bohemistika

Autor. Filologická fakulta Univerzity v Bělehradě Obor: Bohemistika Autor A B C Č Ć D E F G H CH I J K L Lj M N O P Q R Ř S Š T U V W Z Ž / Filologická fakulta Univerzity v Bělehradě Obor: Bohemistika 2006 A AUTOR DÍLO MĚSTO VYDÁNÍ ROK VYDÁNÍ SIGNATURA PŘIPOMÍNKA Adalbert

Více

BASTL Miroslav doc. PhDr. CSc. *1926 Člen SVčS oblast Pardubicko, Chrudim Člen Literárněvědné společnosti při ČSAV Spoluautor

BASTL Miroslav doc. PhDr. CSc. *1926 Člen SVčS oblast Pardubicko, Chrudim Člen Literárněvědné společnosti při ČSAV Spoluautor BASTL Miroslav doc. PhDr. CSc. *1926 Člen SVčS oblast Pardubicko, Chrudim Člen Literárněvědné společnosti při ČSAV Literární vědec. Autor monografických prací (o E. Štorchovi, J. Johnovi aj.), desítek

Více

Knihovna Archivu hlavního města Prahy přírůstky ve fondu knihovny leden červen 2010

Knihovna Archivu hlavního města Prahy přírůstky ve fondu knihovny leden červen 2010 Knihovna Archivu hlavního města Prahy přírůstky ve fondu knihovny leden červen 2010 ADLER, Max Wegweiser : Studien zur Geistegeschichte des Sozialismus / Max Adler. -- 2. Aufl. -- Stuttgart : Verlag von

Více

AUKCE 87. Bibliofilie, česká a světová grafika 20. a 21. stol., knihy, mapy, varia, rukopisy, podpisy, fotografie. PRAHA - Aukční síň Vltavín, středa

AUKCE 87. Bibliofilie, česká a světová grafika 20. a 21. stol., knihy, mapy, varia, rukopisy, podpisy, fotografie. PRAHA - Aukční síň Vltavín, středa AUKCE 87 A U K Č N Í S Í Ň V L T A V Í N A U K Č N Í S Í Ň V L T A V Í N A U K Č N Í K A T A L O G Bibliofilie, česká a světová grafika 20. a 21. stol., knihy, mapy, varia, rukopisy, podpisy, fotografie

Více

MIROSLAV HOLUB. Personální bibliografie (nezahrnuje vědeckou literaturu)

MIROSLAV HOLUB. Personální bibliografie (nezahrnuje vědeckou literaturu) MIROSLAV HOLUB Personální bibliografie (nezahrnuje vědeckou literaturu) Z DÍLA MIROSLAVA HOLUBA Knihy Achilles a želva. 2. vyd. Praha : Mladá fronta, 1962. 76, [4] s. Ačkoli. 1. vyd. Praha : Československý

Více

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 A) Literární archiv (OLA) 13 B) Knihovna (OK) 25 C) Umělecké sbírky (OUS) 33 D) Depozitáře 41 5. Prezentace

Více

Bibliografie Josefa Vohryzka V roce 1986 sestavili Jan Lopatka a Aleš Zach Revidoval, doplnil a úvod napsal Michael Špirit.

Bibliografie Josefa Vohryzka V roce 1986 sestavili Jan Lopatka a Aleš Zach Revidoval, doplnil a úvod napsal Michael Špirit. Bibliografie Josefa Vohryzka V roce 1986 sestavili Jan Lopatka a Aleš Zach Revidoval, doplnil a úvod napsal Michael Špirit Stav: Září 2013 Literární kritik, překladatel, a prozaik Josef Vohryzek (17. 5.

Více

Nadace Tomáše Bati - knihovna

Nadace Tomáše Bati - knihovna Nadace Tomáše Bati - knihovna Název Nadace Tomáše Bati - knihovna Adresa Gahurova 292, Zlín 760 01 Telefon 603 484 108 E-mail sekretariat@batova-vila.cz Otevírací doba knihovny Po - Pá od 8:00-16:00 Číslo

Více

VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ. Personální bibliografie

VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ. Personální bibliografie VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA ZAMAROVSKÉHO Knihy Aeneas. Aeneovy osudy a činy podle Vergiliova eposu Aeneidy. Pro čtenáře od 12 let. 2. vyd. Praha : Albatros, 1991. 143 s.

Více

JOSEF TOPOL. Personální bibliografie

JOSEF TOPOL. Personální bibliografie JOSEF TOPOL Personální bibliografie Z DÍLA JOSEFA TOPOLA Knihy/Dramata Básně. [Uspořádal a ediční poznámku napsal Jan Šulc.] 1. vyd. P., Torst 1997. 431 s. Básně a jejich torsa. [Sbírku seřadila Jiřina

Více

SIGMUND FREUD. Personální bibliografie

SIGMUND FREUD. Personální bibliografie SIGMUND FREUD Personální bibliografie Z DÍLA SIGMUNDA FREUDA Knihy Budoucnost jedné iluse. Přel. Harry Schütz, Dr. Fr. Navrátil. P., Volná Myšlenka 1929. 82, [I] s. Kompendio de psikanalizo. Tradukita

Více

SEZNAM ODBORNÉ LITERATURY OBSAH

SEZNAM ODBORNÉ LITERATURY OBSAH SEZNAM ODBORNÉ LITERATURY OBSAH ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... 3 MLUVNICE... 3 MATURITA, TESTY, PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY... 5 LITERATURA + DVD... 7 ČÍTANKY... 14 SLOH, RÉTORIKA, DIKTÁTY, NÁŘEČÍ... 16 SLOVNÍKY...

Více

POMŮCKA KE STUDIU HISTORIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A JEJÍCH SBORŮ

POMŮCKA KE STUDIU HISTORIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A JEJÍCH SBORŮ SYNODNÍ RADA ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ POMŮCKA KE STUDIU HISTORIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A JEJÍCH SBORŮ Praha 1982 Určeno pro úřední potřebu sborů Českobratrské církve evangelické. ÚVODEM

Více

Pozdější činnost knihovny umožnila nezištná pomoc mnoha příznivců naší myšlenky a v Čechách tak vznikl subjekt naprosto ojedinělý a nezastupitelný,

Pozdější činnost knihovny umožnila nezištná pomoc mnoha příznivců naší myšlenky a v Čechách tak vznikl subjekt naprosto ojedinělý a nezastupitelný, VZNIK KNIHOVNY Knihovna zakázaných knih vznikla z potřeby soustředit na jednom místě a zpřístupnit širší veřejnosti produkci exilových a samizdatových vydavatelů a zaplnit tak jedno z bílých míst naší

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1899-1990 Číslo evidenčního listu NAD: 109 Evidenční číslo: 108 Zpracoval: Tomáš Hylmar Místo: Praha

Více

Nejstarší legendy přemyslovských Čech První pokračovatelé Kosmovi Zbraslavká kronika Blaník Hvězdy na nebi, lidé na zemi Hrst rýže Mariánské motivy v

Nejstarší legendy přemyslovských Čech První pokračovatelé Kosmovi Zbraslavká kronika Blaník Hvězdy na nebi, lidé na zemi Hrst rýže Mariánské motivy v Autor_ Nazev_ Nejstarší legendy přemyslovských Čech První pokračovatelé Kosmovi Zbraslavká kronika Blaník Hvězdy na nebi, lidé na zemi Hrst rýže Mariánské motivy v českém umění slovesném a výtvarném Rámájanam

Více

Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ

Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 2008 1 Název zpracovatele : Památník národního písemnictví Adresa sídla : Strahovské nádvoří 132, 118 38 Praha 1 IČ : 00023311 Telefon : 220516695 Fax : 220517277

Více

Cena. Autor Titul ISBN Rok vydání. Počet stran. Jazyková mutace. 2014 120 270,- Kč ČJ. Kurt Krolop O pražské německé literatuře ISBN 978-80-86911-42-7

Cena. Autor Titul ISBN Rok vydání. Počet stran. Jazyková mutace. 2014 120 270,- Kč ČJ. Kurt Krolop O pražské německé literatuře ISBN 978-80-86911-42-7 Autor Titul ISBN Rok vydání Počet stran Cena Jazyková mutace 2014 Kurt Krolop O pražské německé literatuře ISBN 978-80-86911-42-7 2014 120 270,- Kč ČJ 2013 Franz Kafka Leopardi v chrámu ISBN 978-80-86911-41-0

Více