Přírůstky do Knihovny Muzea Brněnska duben červen 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přírůstky do Knihovny Muzea Brněnska duben červen 2013"

Transkript

1 Přírůstky do Knihovny Muzea Brněnska duben červen 2013 Almanach "Osení". [Sestavil Adolf Wenig z přísp. českých básníků a spisovatelů ; obrazy Mánesovy a Alšovy vybral, ozdoby pro knihu kreslil a tisk uspořádal Jaroslav Benda]. V Praze : F. Topič, [1913]. 99 Almanach Sdružení Výtvarných Umělců Moravských. V Hodoníně : vl. nákl., , [6], 66 obr. příl. Co daly naše země Evropě a lidstvu : [Od věrozvěstů k národnímu obrození. Úvod k dílu a k jednotlivým oddílům napsal a celé dílo redigoval Vilém Mathesius]. II. vydání. Praha : Sfinx, Bohumil Janda, 1940 (Orbis). 426, [III], 23 obr. příl. Deset let Školy muzejní propedeutiky : sborník absolventských prací žáků Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky : ročník VI.-X. [redakce... Michaela Buriánková, Anna Komárková, Jana Slezáková]. Vyd. 1. Praha : Asociace muzeí a galerií České republiky, In omnibus glorificetur Deus : dvě stě let od povýšení na opatství : katalog k výstavě. [Zpracovaly Lucie Heilandová, Jindra Pavelková, Eva Richtrová]. 1. vyd. Brno : Moravská zemská knihovna : Masarykova univerzita, Jan Amos Komenský a kniha : Katalog výstavy : Třebíč, ve dnech 11. března až 8. dubna Třebíč : Západomoravské muzeum, Katalogy (průvodce) Západomoravského muzea v Třebíči, č Jaro u Borových Praha ; Bratislava : Fr. Borový, 1937 (v Brně : Akc. moravská knihtiskárna Polygrafie). 36 Josef Kajetán Tyl, buditel národa českého, spisovatel, herec a spolutvůrce národní hymny Kde domov můj. Uspořádal Bohumil Vavroušek. V Praze : [Otto], , 36 obr. příl. Letzte zweihundert Jahre in der Geschichte des Bendiktinerklosters in Rajhrad. Heilandová, L....et al. 1. vyd. Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, , 29 obr. příl. Posledních dvě stě let v historii rajhradského kláštera. Lucie Heilandová... [et al.]. Brno : Moravská zemská knihovna, , [29] barev. obr. příl. President Masaryk o světovém míru : výběr ze spisů a projevů. Sestavil B. H. V Praze : Československá odobčka Světové aliance pro pěstování přátelství mezi národy prostřednictvím církví 1926 (Praha : Jaroslav Hencl). 14 Prokletí na básníky : polští prokletí básníci druhé poloviny 20. století. Vybral a přeložil Petr Motýl. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, Výstava Komenského : Odraz jeho života a díla v umění výtvarném, literatuře a hudbě : Museum J.A. Komenského v Uherském Brodě, 27.dubna - 15.listopadu Uherský Brod : Museum J.A. Komenského, , 4 obr. příl. Z malých začátků. Nap dr. J. Borovička, Marie Gebauerová, M.V. Gebauerová, dr. K. Lhoták, K. Mašek, dr. Arne Novák, Renata Tyršová, A. Wenig. V Praze : J. Laichter, Pěkné knihy pro mládež. 1 l., 380 APOLLINAIRE, Guillaume. Alkoholy. [Přeložil z francouzštiny Zdeněk Kalista ; typograficky upravil Method Kaláb]. V Praze : V. Šmidt, 1946 (Průmyslová tiskárna). Edice Malá veledíla, sv , [III] BALBÍN, Bohuslav. O štastném někdy, nyní však přežalostném stavu království Českého, zvláště pak o vážnosti jazyka českého čili slovanského v Čechách, též o záhubných úmyslech na jeho vyhlazení a jiných věcech k tomu příslušejících, rozprava krátká, ale pravdivá. [Z lat. přel. a prův. slovo a pozn. nap Dr. Jo Dostál]. V Praze : Družstvo Přátel Studia, , 1 BÁLENT, Boris - VÁVRA, Ivan. Knihovna českobratrského gymnasia v Ivančicích : Úv. slovo k výstavě pořádané v červnu-červenci 1968 nap Boris Bálent a Ivan Vávra. Ivančice : Okr. muzeum, 1968 (Brno : Osv. dům). 10 BARTOŠ, František. Domácí čítanka. Z lidu a pro lid vybral František Bartoš. Brno : K. Winiker, Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje. Bibliotéka poučná a zábavná, sv , 482 BAŤA, Jan Antonín. Uloupené dílo : román z průmyslového života. 1. vyd. V Krásné Lípě : Marek Belza, Lusitanica, sv , XLVIII obr. příl. BENEŠOVÁ, Marie. Františka Stránecká : život a dílo. Velké Meziříčí : Dům osvěty, , 5 obr. příl. BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologie dětství. 4. vyd. V Brně : Komenium, 1948 (v Zábřeze : Společenská knihtiskárna). Pedagogické studium, sv , [II]

2 CAHA, Arnošt. Bílá hora : Její příčiny a následky : K 300. výročí bitvy bělohorské. 4. dopl. vyd. Brno : Arnošt Caha : distr. Vydavatelské družstvo Dědictví Havlíčkovo, 1920 (Rolnická tiskárna). Svědomím českých dějin, č DURYCH, Jaroslav. Panenky. Praha : Ametyst : Jan Beránek, , 2 l. DVOŘÁČKOVÁ, Vlasta. Vždycky přece někde. 1. vyd. Brno : Barrister& Principal, FIRT, Juliu Knihy a osudy. 1. vyd. v ČSFR. Brno : Atlantis, FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání. Zbyněk Fišer a kolektiv. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, FLOSS, Pavel. Příroda, člověk a společnost v díle Jana Amose Komenského. Přerov : Měst. NV, 1968 (Bruntál : MTZ 16). 78, [1] GÖTZ, František. Jasnící se horizont : průhledy a podobizny. Praha : Václav Petr, Knihovna Hosta, č HANZELKA, Jiří - ZIKMUND, Miroslav. Afrika kolem Tatry. 1. vyd. v SNDK. Praha : Státní nakladatelství dětské knihy, Živé prameny, sv , [16] obr. příl. HAVEL, Rudolf - MRŠTÍK, Vilém - MRŠTÍK, Aloi Nedosněné sny : [rodinná] korespondence bratří Mrštíků. vybrali a uspořádali Rudolf Havel a Ladislav Kuncíř ; úvody k jednotlivým oddílům, ediční pozn. a vysvětl. napsal, [jmenným a názvovými] rejstříky opatřil a obr. příl. uspořádal R. Havel. 1. vyd. Praha : Odeon, 1978 (Če Těšín : Tisk 3). Paměti, korespondence, dokumenty, sv , [16] obr. příl. HERBEN, Jan. Masarykův rodinný život. 13. vydání. V Praze : Fr. Borový, 1948 (Akc. moravská knihtiskárna Polygrafie). 88, [II] HROMÁDKA, Josef Lukl. Masaryk. Praha : Vydavatelské oddělení YMCA, 1930 (Orbis). Knihovna Křesťanské Revue, sv. I. 242, [X] IVANOV, Miroslav. Záhada Rukopisu královédvorského. Praha : Novinář, 1970 (ST 2). 218, [4], [32] fot. příl. JÍLEK, František. J. A. Komenského milý a milostný jazyk otcovský. Napsal František Oberpfalcer. Praha : Zora, [1920]. České hovory, sv JOBÁNEK, Jiří. Cínové poháry. 1. vyd. Brno : Blok, 1980 (Tisk 2). 159, [3] JOHN, Jaromír. Boský osud : retrospektivní film lásky z roku V Praze : Fr. Borový, 1935 (v Brně : Akciová mor. knihtiskárna Polygrafie). Žatva. Sbírka hodnotné prózy, sv , [II] JOHN, Jaromír. Dořini milenci a jiné kratochvíle. K vyd. připr. Helena Šmahelová ; pérovými kr. vyzdobil... Richard Lander. 2. vyd., v Č spi 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1954 ([Brno] : Brněnské knihtisk. 2). Žatva, sv , [3] JOHN, Jaromír. Eskamotér Josef. Vydání první. V Praze : Družstevní práce, 1946 (Průmyslová tiskárna). Živé knihy, sv , [II] JOHN, Jaromír. Listy z vojny, jež psal jsem svému synovi. Praha : Dědictví Komenského, Knižnice mládeže. Spisy Dědictví Komenského, č , 2 JOHN, Jaromír. Moudrý Engelbert : Láskyplný román. [Ilustrace z autorovy sbírky starých fotografií]. Třetí vydání. V Praze : Melantrich, 1947 (v Brně : Akc. mor. knihtiskárna Polygrafie). 488, [II] JOHN, Jaromír. Narodil se : román zrození a růstu, který se čte nahla [Ilustrovala Marie Želibská-Vančíková ; upravil Petr Tučný]. 4. vyd. Praha : Václav Poláček, 1944 (Č.A.T., Českomoravské akciové tiskařské a vydavatelské podniky). 81, [III] JOHN, Jaromír. Pampovánek : román o povrženém člověku v dvaadvaceti nůších. 2. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1949 (Brno : Polygrafie). Žatva, sv , [2] JOHN, Jaromír. Polohy srdce : z korespondence Jaromíra Johna. [uspořádaly, edičně připravily, vysvětlivkami a ediční poznámkou opatřily a obrazovou přílohu uspořádaly Marie Krulichová a Milena Vinařová]. Vyd. 1. Praha : Československý spisovatel, 1982 (Český Těšín : Tisk 3). Vzpomínky a korespondence. 404, [16] obr. příl. JOHN, Jaromír. Rady snoubencům udílené strýčkem Romualdem : [podle moudrostí pradědů a prabáb... ]. [Kresby a úprava Petra Dillingra]. Praha : J. Otto, 1940 (Orbis). 43, [I] JOHN, Jaromír. Rajský ostrov. K vydání připr. [a předml.] Jaromír John radí svým čtenářům [nap] Helena Šmahelová ; Dokumentární snímky vybral, uspoř. a textem doprovodil D. M. Pavlíček. 4. vyd., v SNDK 2., upr. vyd. Praha : SNDK, , [6], [33] obr. příl. JOHN, Jaromír. Utržený knoflík : povídky o lidech, zvířatech a věcech. [Obrázky nakreslil a obálku namaloval Petr Dillinger]. V Praze : Dědictví Komenského, 1940, (Pokrok). Poselství. Řada A, Z domova, kn. 5. Spisy Dědictví Komenského, kn , [I]

3 KALISTA, Zdeněk. Bohuslav Balbín. Praha : Fr. Borový, 1939 (v Brně : Akciová moravská knihtiskárna Polygrafie). Postavy a dílo, sv , [I] KALISTA, Zdeněk. Tváře ve stínu : (medailóny). 1. vyd. České Budějovice : Růže, 1969 (Vimperk : Stráž). 298 KAMINSKÝ, Bohdan. Noemi : povídka veršem. Ku kresbám Ludvíka Marolda, nap Bohdan Kaminský [pseud.]. Praha : F. Šimáček, KAMINSKÝ, Bohdan. Rozházené kapitoly : humoresky a satiry. Praha : F. Topič, Čítárna Švandy dudáka, II. 265 KNEIDL, Pravoslav. Z historie evropské knihy : po stopách knih, knihtisku a knihoven. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1989 (Rudé právo). Členská knižnice nakl. Svoboda, Prémie. 143 KOMENSKÝ, Jan Amo Komenský maminkám : (Informatorium školy mateřské). Do nové češtiny přepsala Leont. Mašínová. Praha : Vyd. oddělení K[řesťanského] S[družení] M[ladých] L[idí] YMCA, 1940 (Oldřich Lejsek). 85, [II] KOMENSKÝ, Jan Amo Stručná historie církve slovanské. [Přeložil, úvodní studií a poznámkami doprovodil Josef Hendrich]. V Praze : Melantrich, [1941]. Odkaz minulosti české, sv , [I], [II] obr. příl. KRATOCHVÍL, Miloš Václav. Panoptikum zašlých časů aneb Úsměvná svědectví historie. Dodatky doplnili a obrazovou část sestavili Jiří Běhounek a Milan Kopřiva ; [doslov Josef Petráň ; medailón o autorovi nap Irena Zítková ; il. J. Běhounek ; graf. úprava M. Kopřiva]. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1986 (Svoboda). Máj, sv KROFTA, Kamil - MATICE ČESKÁ. Malé dějiny československé. Třetí vydání opravil a doplnil Josef Klik. Praha : Orbis, Naše minulost, [sv.] , [II], [XVI] obr. příl., [II] mapy. LACINA, Václav. Co vám mám povídat. 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1966 (Brno : Tisk 2). Vzpomínky. 173, [3] MARTEN, Miloš. Akkord : Mácha - Zeyer - Březina : Essaie. Praha : B. Kočí, Umělecké snahy. 132 MARTÍNEK, Vojtěch. J. S. Machar : přehled jeho básnického díla. V Praze : F. Šimáček, 1912 (Unie). 223, 15 obr. příl. MARTÍNEK, Vojtěch. Meze : kus lidské historie. [Studie o autorovi Zdeněk Bár]. 1. vyd. V Praze : ELK, 1944 (Průmyslová tiskárna). 278, [I] MARTÍNEK, Vojtěch - MAREK, B. - ŠULC, Jaroslav et al. Postavy mých románů : Kus literární besedy. Vydání I. knihomilské. Opava : Iskra, 1947 (České Opavsko). 31, [I] MASARYK, Tomáš Garrigue. Masarykova čítanka. Sestavil a vysvětlivkami opatřil Karel Jaroslav Obrátil. 5. vyd. Brno : Otakar Sobek, 1925 (knihtiskárna Štursa, Kraut a spol.). Sobkova sbírka dobré četby lidové, č MASARYK, Tomáš Garrigue. Masarykova čítanka. Díl II. 2. vydání. Brno : Otakar Sobek, 1923 (Kyjov). Sobkovy sbírky dobré četby lidové, sv. VI. 159 MASARYK, Tomáš Garrigue. Moravo, Moravičko milá! Břeclav : Město, MASARYK, Tomáš Garrigue. Studie o F. M. Dostojevském = Étude sur F.M. Dostojevskij. Uspořádal Jiří Horák. V Praze : Slovanský ústav : Orbis [distributor], 1932 (Státní tiskárna). Prameny k dějinám vzájemných styků slovanských, svazek MRŠTÍKOVÁ, Božena. Mrštíkové. 1. vyd. V Praze : Fr. Borový, 1942 (v Brně : Akciová moravská knihtiskárna Polygrafie). Paměti. Knihovna literárních vzpomínek a korespondence, sv , [II], [VIII] příl. MRŠTÍKOVÁ, Božena. Po Vilémově smrti : [Vzpomínky, III. část]. V Praze : František Borový, 1946 (v Novém Bydžově : Grafické závody V. a A. Janata). Paměti, sv. XIV. 117, [III] NĚMEČKOVÁ, Jaroslava. Učitel František Slaměník, zakladatel Muzea Komenského v Přerově. Přerov : Muzeum J.A. Komenského, 1962 (Tisk 04). Minulost Přerovska. Ročenka Muzea J. A. Komenského 1962, sv , [2] NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. Praha : Vilímek, NOVÁK, Arne. Myšlenky a spisovatelé : studie a podobizny. V Praze : J. Otto, [1913] (Unie). Česká knih. zábavy a poučení, čí , [I] OHNISKO, Milan. Oh! výbor z básnického díla : [Ilustrace Marian Palla ; básně vybral, seřadil, ediční poznámkou a doslovem opatřil Ondřej Hanus]. 1. vyd. Brno Barrister & Principal OTRADOVICOVÁ, Jarmila. Básnický profil Jaroslava Durycha : literárně kritická studie. 1. vyd. Praha : Ladislav Kuncíř, , [I] PALACKÝ, František. Františka Palackého Spisy drobné. Díl I, Spisy a řeči z oboru politiky. Uspořádal a úvody

4 opatřil Bohuš Rieger. V Praze : Bursík & Kohout, [1898] (Tiskl Alois Wiesner). 428 PALACKÝ, František. Františka Palackého Spisy drobné. Díl II, Články z oboru dějin. Uspořádal a úvody opatřil V. J. Nováček. V Praze : Bursík & Kohout, [1900]. 413, [1] složená příl. PALACKÝ, František. Františka Palackého Spisy drobné. Díl III, Spisy aesthetické a literární. Uspořádal a úvody opatřil Leander Čech. V Praze : Bursík & Kohout, , [8] PASOVSKÝ, Jaroslav. Bouře a duha : Život J. A. Komenského : [Meč a pero]. Hradec Králové : St. Kuchař, 1946 (v Turnově : Müller a spol.). Edice Plameny světla, sv , [II] PAVLÍK, Josef. Babí léto : Výběr. [S.l.] : [n.], PAVLÍK, Josef. Horácké variace. Ilustrovala Marie Nedvědová. 1. vyd. Žďár nad Sázavou : Okresní podnik služeb, PAVLÍK, Josef. Krásná Hlučíňačka : Ženám zvlněného kraje - Hlučínska. Bystřice nad Pernštejnem : [n.], PAVLÍK, Josef. Lesy Jana Víška : Psáno na motivy obrazů Jana Víška v roce Bystřice nad Pernštejnem : [n.], PAVLÍK, Josef. Léto u milovského rybníka : Přátelům Vysočiny, kraje malířů a krásných stýskání. Bystřice nad Pernštejnem : [n.], PAVLÍK, Josef. Pod jadranským sluncem. Brno : Brněnský večerník, PAVLÍK, Josef. Pod modrou oblohou v Březinách. [S.l.] : [n.] PAVLÍK, Josef. Přehled výtvarných umělců Žďárska. 1. vyd. Žďár nad Sázavou : Okresní pedagogické středisko, PAVLÍK, Josef. Setkání. Brno : Brněnský večerník, PAVLÍK, Josef. Setkání s hájnikovou dcerou. Brno : Brněnský večerník, PAVLÍK, Josef. Stopy vedou na Vysočinu : Akademické malířce Anně Poustové, jejíž obrazy snů a vizí byly, jsou a budou s námi. Ilustrace Anna Poustová. Bystřice nad Pernštejnem : [n.], PAVLÍK, Josef. Údolí krásných snů. Brno : Brněnský večerník, PAVLÍK, Josef. V kraji malířů a krásných stýskání : Přátelům Českomoravského pomezí a Vysočiny Josef Pavlík. Bystřice nad Pernštejnem : [n.] PAVLÍK, Josef. Večer na návsi. Ilustrace Irena Schwarzová. Bystřice nad Pernštejnem : [n.] [16] PAVLÍK, Josef. Vlna života. Brno : Brněnský večerník, PAVLÍK, Josef. Vysočina Vlado Buriana. Bystřice nad Pernštejnem : [n.] PAVLÍK, Josef. Zrcadlení Vysočiny. Ilustroval František Zobač. Žďár nad Sázavou : Okresní pedagogické středisko, PAVLÍK, Josef. Ztracený sen. Brno : Brněnský večerník, PAVLÍK, Josef. Žena s duší krásna : na motivy pobytu Boženy Němcové v Polné na Českomoravské vrchovině v letech [S.l.] : [n.] PITTNEROVÁ, Vlasta. Úředničtí sirotkové : obrázky ze starých časů. Olomouc : R. Promberger, , 32 PLEVA, Josef Věromír. Dávno tomu. 2. vyd. Praha : Albatros, 1974 (Če Těšín : Tisk 3). Knihy pro děti a mládež. 316, [2] PRACHAŘ, Augustin. Žerotínský lev : historická povídka : Na paměť všech, kteří před 300 lety opustili vlast pro svobodu a víru. 1. vyd. Brno : Pokorný a spol., Mládí. 110 PŘIDAL, Antonín - ČESKÁ TELEVIZE. TELEVIZNÍ STUDIO BRNO. Z očí do očí : rozhovory ze stejnojmenného pořadu ČT Brno. Vyd. 1. Praha : Ivo Železný, 1994 (Semily : Glos). České osudy. 277 RÁDL, Emanuel. Válka Čechů s Němci. 2. vyd., (V Melantrichu 1.). Praha : Melantrich, 1993 (Olomouc : Moravské tiskárny). České myšlení, sv ŘEZNÍČEK, Václav. Velký Čech : život, působení a význam Fr. Palackého, otce národa. Sestavil Vácslav Řezníček. 2. vyd. V Praze : Jo R. Vilímek, 1897 (Tiskem Jo R.Vilímka). 357, [25] l. obr. příl. SECKÁ, Milena - NÁPRSTKOVO MUZEUM ASIJSKÝCH, afrických a amerických kultur (Praha, Česko). Americký klub dam : krůček k ženské vzdělanosti. 1. vyd. Praha : Národní muzeum, SKÁCELÍK, František. Krásná setkání. 1. vyd. Praha : Vyšehrad, 1970 (Mír 5). Historica. 355 SLAMĚNÍK, František. Vzpomínky starého učitele. V Zábřeze : Tiskem a nákladem Družstva knihtiskárny, Knih. Komenského, č. 6. XX, 416

5 SOKOL, Josef. Význam Jana Amosa Komenského. Českému lidu napsal Josef Sokol. V Praze : Časopis českého studenstva, 1892 (v Terezíně : Josef Nohavec). Epištoly pro lid, Epištola STREJČEK, Ferdinand. Humorem a ironií k vítězství národa : další příspěvek k dějinám našeho života kulturního a společenského. Praha : Topičova edice, 1937 (Politika). 122 STREJČEK, Ferdinand. Naši bojovníci pérem. Praha : Topičova edice, 1948 (na Mělníce : Jiří Jelen). Sbírka souvislé četby školní, sv , [II] SUMÍN, Jiří. Zrádné proudy. I. Praha : Vilímek, Jo R., Praha (Praha : Unie). 124 SUMÍN, Jiří. Zrádné proudy. II. Praha : Vilímek, Jo R., Praha (Praha : Unie). 232 SUMÍN, Jiří. Zrádné proudy. III. Praha : Vilímek, Jo R., Praha (Praha : Unie). 415 ŠMAHELOVÁ, Helena. Vzpomínky na Jaromíra Johna. 1. vyd. Praha : Albatros, 1979 (Přerov : Tisk 4). 176 [32] fot. příl. ŠPAČEK, Vlastimil. Norbert Černý - redaktor časopisu Komenský. Přerov : Vlastivědný ústav, TÁBORSKÝ, František. U kamarádského stolu : cyklus próz. Praha : Karel Zink, 1933 ([Průmyslová tiskárna]). 158, [2] TUČEK, Jaroslav. Vzpomínky antihrdiny, aneb, S Provázky, Hady a Martou na provázku. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, , [16] obr. příl. VÁŠOVÁ, Věra. Soňa. V Brně : Brněnské knižní nakladatelství, 1928 (ve Slavkově u Brna : Jo Šimek). 167, [IV] VOLF, Zdeněk. Až na poslední pohled. [Výtvarný doprovod Petr Veselý]. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, WALLERSEE-LARISCH, Marie Louise von. Moje minulost. Marie svobodná paní z Wallersee dříve hraběnka Larischová ; přeložil Ivan Starý. Praha : L. Bradáč, 1935 (V. Šmíd). "Koloběh", [sv.] ZACHARNÍK, František. Abeceda povolání : kdo co umí, dovede. [Ilustrace Petra Hauptová Řezníčková]. 1. vyd. Brno : Computer Press, ZACHARNÍK, František. Pohádky o princeznách. Ilustrovala Petra Řezníčková. 1. vyd. Brno : Computer Press, ZACHARNÍK, František. Pohádky o princích. Ilustrovala Petra Řezníčková. 1. vyd. Brno : Computer Press,

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222 R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Historie českého státu v 10.-11. století. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111

Více

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů)

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) / Milan M. Buben, Pavel R. Pokorný.-- 1. vyd.-- Praha : Libri, 2014.-- 223 s. ; 21 cm.-- Encyklopedie

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

Jaro u Borových 1937. Praha ; Bratislava : Fr. Borový, 1937 (v Brně : Akc. moravská knihtiskárna Polygrafie). 36 s. Je betlemářství živé?

Jaro u Borových 1937. Praha ; Bratislava : Fr. Borový, 1937 (v Brně : Akc. moravská knihtiskárna Polygrafie). 36 s. Je betlemářství živé? Běžné přírůstky Poslední číslo letošního bulletinu se věnuje novým přírůstkům za rok 2013 do knihovního fondu Muzea Brněnska centrální knihovny, uložené v rajhradském depozitáři, a do příručních knihoven,

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Vladislav Vančura. Knižní obálky a bibliografie prvních vydání díla spisovatele. Háj ve Slezsku 2014

Vladislav Vančura. Knižní obálky a bibliografie prvních vydání díla spisovatele. Háj ve Slezsku 2014 1891 1942 Vladislav Vančura Knižní obálky a bibliografie prvních vydání díla spisovatele Háj ve Slezsku 2014 Úvodem V dnešní době mobilů spatřit na veřejnosti člověka s knížkou v ruce není tak častým

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

KAREL KLOSTERMANN. ve fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (knižní publikace) STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE

KAREL KLOSTERMANN. ve fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (knižní publikace) STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE KAREL KLOSTERMANN ve fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (knižní publikace) STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE PLZEŇ 2008 1 Karel Klostermann * 15.2. 1848 Haag, Rakousko + 16.7.

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

ANTONÍN CHITTUSSI. Personální bibliografie

ANTONÍN CHITTUSSI. Personální bibliografie ANTONÍN CHITTUSSI Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU CHITTUSSIM Knihy A. Chittussi. Výbor z obrazů. Úvod napsal K. Novotný. Upravil F. Muzika. P., Melantrich 1939. Prameny, sbírka dobrého

Více

ASTRID LINDGRENOVÁ. Personální bibliografie

ASTRID LINDGRENOVÁ. Personální bibliografie ASTRID LINDGRENOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA ASTRID LINDGRENOVÉ Knihy Bratři Lví srdce. [Ze švéd. orig. přel. Jarka Vrbová. Ilustr. František Skála ml.] 2., upr. vyd. P., Albatros 2001. 151 s. Il.

Více

ZDENKA BRAUNEROVÁ. Personální bibliografie. František Bílek a jeho dílo. P., Mánes 1900. l sv. (nestr.). Obr. příl.

ZDENKA BRAUNEROVÁ. Personální bibliografie. František Bílek a jeho dílo. P., Mánes 1900. l sv. (nestr.). Obr. příl. ZDENKA BRAUNEROVÁ Personální bibliografie Z DÍLA ZDENKY BRAUNEROVÉ Knihy Cestovní deník Zdenky Braunerové (1883). [Editor Martin Šámal.] Roztoky u Prahy, Středočeské muzeum 2003. 118 s. Il. (některé barev.).

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Bohumil Baxa (1874 1942)

Bohumil Baxa (1874 1942) Bohumil Baxa (1874 1942) Monografie Baxa, B.: K dějinám veřejného práva v zemích koruny české od restaurace Leopoldovské až do počátku moderních převratů [1790-1848]. Knihovna Sborníku věd právních a státních,

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Výtvarná a typografická úprava Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu

Více

Literatura o Karlu IV., bez článků

Literatura o Karlu IV., bez článků Literatura o Karlu IV., bez článků rýdek rýdek naučná např. rýdek dětské rýdek sklad rýdek 11. ZŠ rýdek 11. ZŠ dětské Místek M SK RY RYM Místek naučné Místek dětské Lískovec Skalice Chlebovice ANDM LIC

Více

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza 10. REALISMUS D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let a)historická próza a)historická próza za nejvýznamnější české autory historických próz jsou považováni: Alois Jirásek a Zikmund Winter. Alois

Více

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více

FRANÇOISE SAGANOVÁ. Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ. Knihy

FRANÇOISE SAGANOVÁ. Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ. Knihy FRANÇOISE SAGANOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ Knihy Dva romány o lásce. Přeložili Josef Pospíšil a Eva Ruxová. Dobrý den, smutku 1. vyd. Za měsíc, za rok 2. vyd. P., Motto 2002.

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Seznam archivních institucí a archivních fondů

Seznam archivních institucí a archivních fondů Seznam archivních institucí a archivních fondů I. Moravský zemský archiv v Brně Acta finita 11 Augustiniáni Šternberk 11 Benediktini Rajhrad 11 Boček Antonín 14 Bočkova sbírka 15 Cejnek Rajmund 16 Cerroniho

Více

VÝSLEDKY 1. JIHOČESKÉ ATLETICKÉ VETERANIÁDY PÍSEK 2011 "O

VÝSLEDKY 1. JIHOČESKÉ ATLETICKÉ VETERANIÁDY PÍSEK 2011 O VÝSLEDKY 1. JIHOČESKÉ ATLETICKÉ VETERANIÁDY PÍSEK 2011 "O pohár senátora Miroslava Krejči" 6.8.2011 Čerstvý mistr světa v kouli kategorie M 65 Pavel Fencl získal i pohár senátora za vítězství ve vrhačském

Více

Personální bibliografie. Marné lásky. Posvátné jaro. Povídky. 3. vyd. P., Jos. R. Vilímek 1941. 452, [III] s. Svobodová, Růžena: Dílo. Sv. 8.

Personální bibliografie. Marné lásky. Posvátné jaro. Povídky. 3. vyd. P., Jos. R. Vilímek 1941. 452, [III] s. Svobodová, Růžena: Dílo. Sv. 8. RŮŽENA SVOBODOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA RŮŽENY SVOBODOVÉ Knihy Barvy Jugoslavie. Obrázky z cest 1911. P., Unie 1920. 93, 2s. Černí myslivci. Horské romány. Ilustroval Cyril Bouda. 14. vyd. P.,

Více

Ústřední kolo soutěže v programování, Janské Lázně 24. 26. června 2011

Ústřední kolo soutěže v programování, Janské Lázně 24. 26. června 2011 Výsledková listina kategorie mládež, subkategorie tvorba webu 1. 3. Jiří Černý Kraj Vysočina SPŠ Jihlava Tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava 38 1. 3. Milan Šulc Královéhradecký kraj G F.M. Pelcla Hrdinů odboje

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr.

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr. VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ Personální bibliografie Z LITERATURY O VÍTĚZSLAVĚ KAPRÁLOVÉ Knihy FEMINA. Portréty českých žen. 1. vyd. Brno, Barrister & Principal 1998. [318] s. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985.

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_11

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Bibliografické citace dokumentů podle normy ISO 690

Bibliografické citace dokumentů podle normy ISO 690 Bibliografické citace dokumentů podle normy ISO 690 Údaje řazené do bibliografických citací se přepisují tak, jak jsou uvedeny v originálu!!! MODEL AUTOR. NÁZEV: PODTITUL. SEKUNDÁRNÍ ODPOVĚDNOST. VYDÁNÍ.

Více

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm K O L E K C E J A R O - L É T O 2 0 0 8 Vážení přátelé, končí doba chladných měsíců a s

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Velké Němčice okres... Břeclav konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 903/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 858 ze dne 11.11.2015 Poskytnutí dárkových poukázek jubilantům městské části - listopad, prosinec 2015 Rada městské části I. s

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

České baroko (autoři)

České baroko (autoři) České baroko (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC36 České baroko Hlavní autoři české barokní literatury Hlavní autoři české barokní literatury Jan Amos Komenský Bohuslav Balbín Bedřich

Více

CHODSKÝ ČAKAN 2008. Poř. Příjmení a jméno RN Č.pr. 1 2 3 4 5 6 CEL 1 MACH Milan 1972 00966 99 99 100 98 98 100 594 0370-SSK DUKLA Plzeň

CHODSKÝ ČAKAN 2008. Poř. Příjmení a jméno RN Č.pr. 1 2 3 4 5 6 CEL 1 MACH Milan 1972 00966 99 99 100 98 98 100 594 0370-SSK DUKLA Plzeň Disciplína č. 1 Disciplina 10m vzduchová puška Kategorie Muži, junioři Datum 19.1.2008 Rekord 599 Poř. Příjmení a jméno RN Č.pr. 1 2 3 4 5 6 CEL 1 MACH Milan 1972 00966 99 99 100 98 98 100 594 2 ŠMOL Petr

Více

Kytlické vzpomínání. E+E. Sedláček, rodinné archivy

Kytlické vzpomínání. E+E. Sedláček, rodinné archivy Kytlické vzpomínání 2015 E+E. Sedláček, rodinné archivy Jan Fischer 1921-2011 Narodil se a žil v Praze až do roku 1941, kdy byl transportován do Terezína. Následoval koncentrační tábor Osvětim a další

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

ADOLF HEYDUK. Personální bibliografie. Cestou. 1878-1888. P., J. Otto 1903. 112 s. Spisy Adolfa Heyduka. Sv. 34.

ADOLF HEYDUK. Personální bibliografie. Cestou. 1878-1888. P., J. Otto 1903. 112 s. Spisy Adolfa Heyduka. Sv. 34. ADOLF HEYDUK Personální bibliografie Z DÍLA ADOLFA HEYDUKA Knihy Apel k trůnu za vraždy v Černové. Báseň. Písek, Burian 1908. 7 s. Bajky a báje. Uprav. a vyd. Ferdinand Strejček. P., Topič 1922. 71 s.

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

MUZEUM KNIHY. na zámku dr. R. Kinského ve Žďáru nad Sázavou Stálá expozice Národního muzea Dějiny písma, knihy a knihtisku

MUZEUM KNIHY. na zámku dr. R. Kinského ve Žďáru nad Sázavou Stálá expozice Národního muzea Dějiny písma, knihy a knihtisku MUZEUM KNIHY na zámku dr. R. Kinského ve Žďáru nad Sázavou Stálá expozice Národního muzea Dějiny písma, knihy a knihtisku Pracovní listy pro žáky a studenty základních a středních škol Muzeum knihy Otevřeno:

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Literární fondy a pozůstalosti uložené v Památníku Petra Bezruče v Opavě

Literární fondy a pozůstalosti uložené v Památníku Petra Bezruče v Opavě Literární fondy a pozůstalosti uložené v Památníku Petra Bezruče v Opavě Památník Petra Bezruče je literární archiv, v němž je uloženo na 85 pozůstalostí. Mezi ně se neřadí pouze pozůstalosti literátů

Více

Odešel JUDr. Zdenìk Franc

Odešel JUDr. Zdenìk Franc Odešel JUDr. Zdenìk Dne 3. ledna letošního roku jsme se rozlouèili s JUDr. Zdeòkem em, který nás bohužel opustil v nedožitých 74 letech. Narodil se 8. února 1927 v Prostìjovì. Po absolvování tamního klasického

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Ludvík Vaculík. Tisíce slov ZPRÁVA O SVATBĚ ATLANTIS

Ludvík Vaculík. Tisíce slov ZPRÁVA O SVATBĚ ATLANTIS Ludvík Vaculík Tisíce slov ZPRÁVA O SVATBĚ ATLANTIS Atlantis, spol. s r. o., 2008 Photography Ludvík Vaculík (s. 31, 97, 126, 262, 274, 300, 301); Antonín Vlk (s. 2), 1991; Dagmar Hochová (s. 52), 1995;

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A Pardubice 16. 2. 2014 Zpracoval: B. Šiška Dohrávka 17. kola: 11.02 SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A LORENC Lukáš 339 0:2 436 VENCL Jan PELIKÁN Jiří 465 2:0 410 STEJSKAL Jakub

Více

J. S. Machar, Antonín Sova

J. S. Machar, Antonín Sova Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 J. S.

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba kresba malba grafika prostorové vyjadřování akce festivaly akční tvorba příprava na SŠ, VŠ za uměním, za vzděláním učitelé 1963-2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace 1963

Více

OSOBNOSTI MODERNÍ PEDAGOGIKY O DĚJINÁCH PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ

OSOBNOSTI MODERNÍ PEDAGOGIKY O DĚJINÁCH PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ OSOBNOSTI MODERNÍ PEDAGOGIKY O DĚJINÁCH PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ V této kapitole představujeme významné české a slovenské historiky současnosti, ale i nedávné minulosti. Představujeme zde také odborníky,

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j. OOŽP/4856/2010/Sl

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j. OOŽP/4856/2010/Sl Poř. subjekt Dat. nar. IČ Adresa 1. Agro - Hochstaffl, s.r.o. 60712414 Husova tř. 684/21, 370 05 České Budějovice 2. Baloušková Eva 20.9.1985 Přešťovice 89, 386 01 Přešťovice 3. Beneda Jiří 25.1.1966 5.Května

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová PODZIM 2008 - ZIMA 2009 Voál s olůvkem R 0005 51 v. 150,

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 EXKURZE PO STOPÁCH BRATŘÍ ČAPKŮ 19. 9. 2013 Realizační tým v rámci projektu

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

ORP Bystřice nad Pernštejnem Kraj Vysočina

ORP Bystřice nad Pernštejnem Kraj Vysočina Historické městské soubory 1 20 Zámky 2 30 Hrady, tvrze, zříceniny 1 1 55 Křesťanské sakrální památky 2 30 Židovské památky Muzea, galerie 1 10 Jiné atraktivity cestovního ruchu 1 2 90 Turistická informační

Více

Psychologie literatury

Psychologie literatury Psychologie literatury Vyučující: Mgr. Martin Švanda Tel.: 532290382 E-mail: svanda@psu.cas.cz Syllabus, jarní semestr 2005 Charakteristika kurzu: Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními pojmy,

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Literatura období humanismu a renesance I

Literatura období humanismu a renesance I Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1 Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Č. j.: VÝST 7264/09, 1967/2009-ste Čáslav, dne 30. března 2009 Vyřizuje: Petra Štěpánková, referent

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

Mistrovství ČR seniorů Rychnov nad Kněžnou 16. - 24. srpna 2014 2. kolo Antonín Mutina

Mistrovství ČR seniorů Rychnov nad Kněžnou 16. - 24. srpna 2014 2. kolo Antonín Mutina Bulletin 2 Mistrovství ČR seniorů Rychnov nad Kněžnou 16. - 24. srpna 2014 2. kolo Antonín Mutina nejstarší účastník turnaje letos v listopadu dovrší 90 let. 1 Program nejbližších dvou dnů Úterý 19. srpna

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace seznamuje žáky s úkolem, průběhem

Více

Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Třída: 4K,4El Školní rok: 2011/2012 Světová a česká literatura do konce 19. století 1. Olbracht Ivan: Biblické příběhy 2. Homér:

Více

VY_32_INOVACE_15_ČEŠTÍ REŽISÉŘI II._34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název

VY_32_INOVACE_15_ČEŠTÍ REŽISÉŘI II._34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název VY_32_INOVACE_15_ČEŠTÍ REŽISÉŘI II._34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

HISTORICKÁ PRÓZA OSLAVA ČESKÉHO ČLOVĚKA

HISTORICKÁ PRÓZA OSLAVA ČESKÉHO ČLOVĚKA HISTORICKÁ PRÓZA OSLAVA ČESKÉHO ČLOVĚKA ČESKÁ LITERATURA 20. A 30. LET 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ duben 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY

Více

Sbírka ex-libris Sbírka knižních obálek Sbírka ex-libris Počet sbírkových předmětů 146 392 Území: Česká republika, evropské země (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, Itálie,

Více

SDH Kamenná - vedení sboru p ed rokem 1989 Funkce 1936 1939 1951 1952 1953 edseda místop edseda velitel zástupce velitele jednatel pokladník zbrojí

SDH Kamenná - vedení sboru p ed rokem 1989 Funkce 1936 1939 1951 1952 1953 edseda místop edseda velitel zástupce velitele jednatel pokladník zbrojí SDH Kamenná - vedení sboru před rokem 1989 Funkce 1936 1939 1951 1952 1953 předseda Kundela František ml. Kundela František Kříž Josef Kříž Josef místopředseda Prokeš Josef Buršík Miroslav Nováček Jaromír

Více

600865 5384 orná půda zemědělský půdní fond 848 4633 74 Hagjosaj Bronislava Bánov 317, 687 54

600865 5384 orná půda zemědělský půdní fond 848 4633 74 Hagjosaj Bronislava Bánov 317, 687 54 kat.území parcela druh pozemku využití LV výměra celkem výměra v ZCHÚvlastník adresa I. vlastníka I.podíl vlastník adresa II. vlastníka II. 600865 5356 orná půda zemědělský půdní fond 598 1866 13 Vašíčková

Více

Výběr z nových knih 1/2016 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 1/2016 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 1/2016 ostatní společenskovědní obory 1. 89 nejdůležitějších manažerských teorií pro praxi / James McGrath, Bob Bates ; z anglického originálu The little book of big management theories...

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození Emilie Heyduková narozena 3.10.1859 v Písku 150. výročí narození Narodila se v rodině píseckého restauratéra Petra Reinera. Navštěvovala vyšší dívčí školu v Písku, kde působil jako profesor Adolf Heyduk,

Více

1.z. 12. r. ZBP 26.09.2015 Borovinská 10 10 km Výsledky kategorie

1.z. 12. r. ZBP 26.09.2015 Borovinská 10 10 km Výsledky kategorie Sponzoři a pořadatele závodu a 1.z. 12. r. 26.09.2015 Borovinská 10 10 km Výsledky kategorie Poř. St. Příjmení Jméno Klub RN Kat. Kat. Čas Body Čas na 1km Muži do 39: (RN 1976 a mladší) MA 1 27 Rygl Josef

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více