STŘEDNÍ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ÚSTÍ NAD ORLICÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ÚSTÍ NAD ORLICÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/14"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ÚSTÍ NAD ORLICÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/14

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Identifikace školy Druhy školy a druhy školských zařízení, jejichž činnost škola vykonává Přehled vzdělávacích programů realizovaných ve školním roce 2013/ Přijímací řízení Oborová skladba pro školní rok 2014/ Přehled tříd a oborů ve školním roce 2013/ Vývoj počtu žáků Výuka volitelných a nepovinných předmětů Volitelné předměty Další vzdělávací a výchovné aktivity Odborný výcvik a praxe žáků oborů typu L a H Studijní výsledky Přehled výsledků vzdělávání podle tříd Výsledky maturitních zkoušek Výsledky závěrečných zkoušek Výchovná činnost Oblast výchovná Oblast dalšího uplatnění absolventa Oblast studijní Oblast organizační Oblast prevence záškoláctví Chování žáků a uložená kázeňská opatření Změny počtu žáků denního studia v průběhu školního roku 2013/ Řízení a kontrola vzdělávací činnosti ve školním roce 2013/ Garanti Třídní učitelé Pedagogická rada Vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/ Zaměstnanci ve školním roce 2013/ Školská rada Žákovská rada SRPDŠ Další vzdělávání Spolupráce se sociálními partnery Významní partneři školy ve školním roce 2013/ Účast školy v projektech financovaných z ESF Domov mládeže Spolupráce s rodiči a výchovná opatření Sportovní aktivity Účast na aktivitách pořádaných městem Ostatní aktivity Školní jídelna Přehled aktivit školy Sportovní a tělovýchovná činnost Účast v soutěžích AŠSK- okres sportovní kurzy Mezinárodní aktivity Prezentace školy na veřejnosti Výstavy a přehlídky Soutěže Prezentace studijní nabídky Další akce Zlepšení materiálně technických podmínek vzdělávání Modernizace, opravy a údržba majetku Učební pomůcky ICT vybavení školy Bezpečnost práce Provedené vnější kontroly Ekonomické údaje Jiná činnost Strojírenská výroba Ubytovací služby Hostinská činnost Výroba textilií Reklamní činnost... 83

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

4 1. Základní údaje o škole 1.1 Identifikace školy Název školy Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí Adresa školy Zahradní 541, Ústí nad Orlicí IČO Bankovní spojení KB Ústí nad Orlicí, č.ú /0100 DIČ CZ Telefon/fax / Adresa internetové stránky Právní forma Přispěvková organizace Zařazení do sítě škol 1995 Název zřizovatele Krajský úřad Pardubického kraje Zřizovací listina č.j.krú 18383/2005 OŠMS/15, Součásti školy Střední škola Domov mládeže Školní jídelna Školní jídelna - výdejna Místa poskytovaného vzdělávání Zahradní 541, Ústí nad Orlicí Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Ing. Zdeněk Rössler - ředitel RNDr. Hana Havlová - zástupce ředitele Ing. Zdeněk Salinger - zástupce ředitele / vedoucí odborné praxe Ak.mal. Jaroslav Habrman - vedoucí odloučeného pracoviště Ing. Milan Sahliger - vedoucí učitel OV Ing. Dagmar Hodasová - vedoucí vychovatelka Libuše Chytilová - vedoucí školní jídelny Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Střední škola uměleckoprůmyslová poskytuje střední vzdělání v souladu s cíli středního vzdělávání uvedenými v 57 a podle vzdělávacích programů uvedených v 3 zák č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Domov mládeže poskytuje školské služby podle 117 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Domov poskytuje žákům středních škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a zajišťuje těmto žákům stravování. Školní jídelna poskytuje školské služby podle 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Školní jídelna zajišťuje vedle školního stravování žáků také závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace, a to za úplatu. 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 1.2 Druhy školy a druhy školských zařízení, jejichž činnost škola vykonává Součásti školy Kapacita Střední škola 670 Domov mládeže 190 Školní jídelna zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) Výroční zpráva SŠUP 2013/14 strana 3

5 2. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ REALIZOVANÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14

6 2. Přehled vzdělávacích programů realizovaných ve školním roce 2013/14 Kód oboru Název oboru Studium Učební dokumenty Schválil 8241M/04* Průmyslový design Tvarový a grafický design obalů Denní čtyřleté s maturitní zkouškou Č. j / , Č. j. 969/2009/SSUP MŠMT ŠVP dne M/07* Modelářství a návrhářství oděvů Design oděvů Denní čtyřleté s maturitní zkouškou Č.j / , Č. j. 967/2009/SSUP MŠMT ŠVP dne M/05* Grafický design Grafický design tiskovin Denní čtyřleté s maturitní zkouškou Č.j / , Č. j. 966/2009/SSUP MŠMT ŠVP dne M/14* Textilní výtvarnictví Textilní a interiérový design Denní čtyřleté s maturitní zkouškou Č.j / , Č.j. 968/2009/SSUP MŠMT ŠVP dne M/02* Užitá fotografie a média Užitá fotografie a média Denní čtyřleté s maturitní zkouškou Č.j / , Č.j. 965/2009/SSUP MŠMT ŠVP dne M/01* Obalová technika Reklamní a propagační činnost Reklamní a propagační služby Denní čtyřleté s maturitní zkouškou Č.j. 9325/ , Č.j. 774/2009/SSUP/1 dne Č.j. 774/2009/SSUP/2 MŠMT ŠVP ŠVP dne M/01* Ekonomika a podnikání Denní čtyřleté s maturitní Č.j / , dne MŠMT zkouškou Reklamní a propagační služby Č.j. 775/2009/SSUP ŠVP dne L/01* Mechanik seřizovač Denní čtyřleté s maturitní zkouškou Nař. Vlády č. 211/2010/Sb. MŠMT Mechanik seřizovač Č.j. 116/2011/SSUP ŠVP dne H/01* Nástrojař Denní tříleté s výučním Č.j / , dne MŠMT listem Nástrojař Č.j. 776/2009/SSUP ŠVP dne *Rámcový vzdělávací program - RVP Kurzívou jsou vypsány školní vzdělávací programy - ŠVP Výroční zpráva SŠUP 2013/14 strana 5

7 3. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

8 3. Přijímací řízení Přijímací řízení pro školní rok 2014/15 probíhalo stejně jako v minulých letech na základě jednotných přijímacích zkoušek SCIO a přijetí bylo limitováno bodovou hodnotou, kterou žák při zkoušce dosáhl. Konání jednotných přijímacích zkoušek je systémově správným krokem, bohužel skutečnost, že neprobíhají na celorepublikové úrovni, způsobuje odliv žáků do krajů, kde se nekonají nebo kde nejsou stanovena stejná kritéria. Žáci, kteří nedosáhli potřebného výsledku pro přijetí na maturitní obory, odcházejí mimo kraj a nevolí učební obory v rámci svého kraje. Systém přijímacího řízení stále vede k tomu, že u žáků, kteří nemají studijní zájem vyhraněný, respektive u jejich zákonných zástupců, dochází k licitaci, na kterou školu či obor nakonec žák nastoupí. To vede k situacím, že se počet žáků i po přijímacím řízení neustále mění a v řadě případů je poškozován uchazeč, který sice z důvodu, že jiní uchazeči dosáhli lepších výsledků u přijímací zkoušky, není přijat, ale po uvolnění místa odchodem přijatých žáků, se již na svůj preferovaný obor nevrátí. To se děje především u oborů, kde studijní poptávka převyšuje značně studijní nabídku. Příkladem jsou některé uměleckoprůmyslové obory. U žáků, vycházejících ze základních škol došlo po letech trvalého poklesu zájmu o technické obory strojírenského zaměření k mírnému navýšení počtu uchazečů a to jak u oboru Mechanik seřizovač (typ L s maturitní zkouškou) tak i Nástrojař (typ H s výučním listem). Pro naprostý nezájem škola přerušila aktivity v oblasti rozšíření své vzdělávací nabídky o ŠVP Operátor obalových strojů. Zájem o tento obor se nepodařilo probudit ani velmi zajímavým a v současných ekonomických podmínkách ojedinělým pobídkovým systémem, vytvořeným firmami sdruženými ve Svazu výrobců vlnitých lepenek. Dále klesal zájem o obor Obalová technika realizovaný ŠVP Reklamní a propagační služby a také ŠVP Reklamní a propagační činnost. Na základě získaných zkušeností a poznatků bude pro další školní rok vypracován nový ŠVP Reklama a propagace, který nahradí oba výše uvedené ŠVP. Složení víceoborových tříd v prvním ročníku školního roku 2014/15: Třída 1. GO OBA Tvarový a grafický design obalů GDT Grafický design tiskovin Třída 1. FDO TID Textilní a interiérový design DOD Modelářství a návrhářství oděvů UFM Užitá fotografie a média Třída 1. CS RC Reklamní a propagační činnost RS Reklamní a propagační služby Třída 1. MS Mechanik seřizovač Třída 1. N Nástrojař Výroční zpráva SŠUP 2013/14 strana 7

9 strana 8 Výroční zpráva SŠUP 2013/14

10 Výroční zpráva SŠUP 2013/14 strana 9

11 4. OBOROVÁ SKLADBA PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/15

12 4. Oborová skladba pro školní rok 2014/15 K doběhl poslední ročník oboru M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Reklamní a propagační služby). Od nového školního roku probíhá výuka v dalších oborech jako v minulém školním roce. Přesto, že do prvních ročníků bylo přijato o několik málo žáků více, než byl počet žáků, kteří končili školu v posledních ročnících, dochází v novém školním roce opět k poklesu počtu žáků, i když v menším rozsahu než v minulých letech. Tento pokles je způsoben velkým procentem neúspěšných žáků v prvních ročnících a jejich odchody v průběhu školního roku nebo neprospěchem na konci roku. Důvodem nejsou jen horší studijní výsledky, ale velmi často se jedná i o špatné morálně volní předpoklady. Následně v druhých ročnících dochází ke stabilizaci počtu žáků a v průběhu dalších ročníků se již počty žáků na škole výrazněji nemění. Negativním jevem posledních let je přestupová turistika způsobená především hledáním jednodušších variant vzdělávání. Poměrně často se také objevují problémy s adaptací na nové podmínky a to jak ve škole, tak i v domově mládeže. Průměrná naplněnost tříd byla udržována za cenu zřizování víceoborových tříd, které jsou ekonomicky náročnější. Je to však zatím jediná cesta, jak alespoň částečně u technických oborů naplňovat požadavky trhu práce. 4.1 Přehled tříd a oborů ve školním roce 2013/14 M M L H Uměleckoprůmyslové obory s maturitní zkouškou (čtyřleté) Obory s maturitní zkouškou (čtyřleté) Obory s maturitní zkouškou (čtyřleté) Obory s výučním listem (tříleté) Přehled tříd a vyučovaných oborů 1. ročník Označení třídy Forma studia Číslo oboru 1.TGD denní 8241M/ M/05 1.FMO denní 8241M/ M/ M/02 1.RCS denní 3442M/ M/01 Název oboru Textilní výtvarnictví Grafický design Průmyslový design Modelářství a návrhářství oděvů Užitá fotografie a média Obalová technika (reklamní a propagační činnost) Obalová technika (reklamní a propagační služby) Poznámka Dvouoborová třída Tříoborová třída Dvouoborová třída 1. MS denní 2345L/01 Mechanik seřizovač Přehled tříd a vyučovaných oborů 2. ročník Označení třídy Forma studia Číslo oboru Název oboru 2. TGD denní 8241M/14 Textilní výtvarnictví 8241M/05 Grafický design 2. FMO denní 8241M/04 Průmyslový design 8241M/07 Modelářství a návrhářství oděvů 8241M/02 Užitá fotografie a média 2. RC denní 3442M/01 Obalová technika (reklamní a propagační činnost) Poznámka Dvouoborová třída Tříoborová třída Výroční zpráva SŠUP 2013/14 strana 11

13 Označení třídy Forma studia Číslo oboru Název oboru 2. RSM denní 3442M/01 Obalová technika (reklamní a propagační služby) Poznámka Dvouoborová třída 2345L/01 Mechanik seřizovač 2. N denní 2352H/01 Nástrojař Přehled tříd a vyučovaných oborů 3. ročník Označení třídy Forma studia Číslo oboru Název oboru 3. TGD denní 8241M/14 Textilní výtvarnictví 8241M/05 Grafický design 3. FMO denní 8241M/04 Průmyslový design 8241M/07 Modelářství a návrhářství oděvů 8241M/02 Užitá fotografie a média 3. RC denní 3442M/01 Obalová technika (reklamní a propagační činnost) 3. RSM denní 3442M/01 Obalová technika (reklamní a propagační služby) Poznámka Dvouoborová třída Tříoborová třída Dvouoborová třída 2345L/01 Mechanik seřizovač Přehled tříd a vyučovaných oborů 4. ročník Označení třídy Forma studia Číslo oboru 4.TGD denní 8241M/ M/05 Název oboru Textilní výtvarnictví Grafický design Poznámka Dvouoborová třída 4.FMO denní 8241M/ M/ M/02 Průmyslový design Modelářství a návrhářství oděvů Užitá fotografie a média 4. RC denní 3442M/01 Obalová technika (reklamní a propagační činnost) 4.RS denní 6341M/01 Ekonomika a podnikání (Reklamní a propagační služby) 4. MS denní 2345L/001 Mechanik seřizovač Tříoborová třída Vývoj počtu žáků Z následující tabulky vývoje počtu žáků a tříd školy je patrný pokračující sestupný trend. Oproti minulému roku poklesl počet žáků v denním studiu o 11 a počet tříd se nemění. Přesto, že do prvních ročníků bylo přijato více žáků, než byl počet žáků, kteří končili školu v posledních ročnících, dochází v novém školním roce opět k poklesu počtu žáků. Tento pokles je způsoben velkým počtem neúspěšných žáků v prvních ročnících a jejich odchody v průběhu školního roku nebo neprospěchem na konci roku. Důvodem nejsou jen horší studijní výsledky, ale velmi často se jedná i o špatné morálně volní předpoklady. Následně v druhých ročnících dochází ke stabilizaci počtu žáků a v průběhu dalších ročníků se již počty žáků na škole výrazněji nemění. Negativním jevem posledních let je přestupová turistika způsobená především hledáním jednodušších variant vzdělávání. Poměrně často se také objevují problémy s adaptací na nové podmínky a to jak ve škole, tak i v domově mládeže. strana 12 Výroční zpráva SŠUP 2013/14

14 Vývoj počtu žáků a tříd v posledních čtyřech letech Počet tříd / žáků 2011/ / / /15 Celkem tříd z toho denní studium z toho denního studia (M) 14 15* 14* 12 v tom umělecké z toho denního studia (H) z toho denního studia (L) 4 3* 3* 4 z toho denního studia (E) z toho dálkového studia Celkový počet žáků z toho denní studium z toho denního studia (M) v tom umělecké z toho denního studia (H) z toho denního studia (L) z toho denního studia (E) z toho dálkového studia Prům. počet žáků na třídu 22,45 22,26 21,44 20,89 v tom denní studium 23 22,88 21,44 20,89 Výroční zpráva SŠUP 2013/14 strana 13

15 5. VÝUKA VOLITELNÝCH A NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ

16 5. Výuka volitelných a nepovinných předmětů Škola nabízela takovou skladbu volitelných předmětů, aby zajistila přípravu žáků k maturitním zkouškám a jejich přípravu ke studiu na vysokých školách. 5.1 Volitelné předměty Konverzace v německém jazyce Konverzace v anglickém jazyce Seminář z matematiky Další cizí jazyk (ve školním vzdělávacím programu Reklamní a propagační služby) 5.2 Další vzdělávací a výchovné aktivity V souladu s učebními osnovami a tematickými plány byly realizovány následující činnosti: Lyžařský výcvikově vzdělávací kurz 1. ročníků Turisticko-cyklistický kurz 2. ročníků Vzdělávací exkurze a tematické prezentační akce Výtvarné plenéry žáků 2. ročníků uměleckých oborů Odborné praxe žáků 2. až 3. ročníků Klauzurní práce žáků 1. až 4. ročníků uměleckých oborů Kurz fotografie Mezinárodní výtvarný plenér ve Vysokých Tatrách Večerní litografie Večerní kresba (příprava na talentové zkoušky na VOŠ a VŠ) Večerní malba (příprava na talentové zkoušky na VOŠ a VŠ) Kurz knižní vazby Kroužek technických dovedností Realizace mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání - v pořadí již druhý mezinárodní projekt v rámci programu Comenius, jehož náplní je návrh a realizace přístroje na plnění potravin pěnovými hmotami (Německo, Maďarsko, Norsko, Portugalsko, Itálie, Estonsko, Slovensko, Česká republika) Výroční zpráva SŠUP 2013/14 strana 15

17 6. ODBORNÝ VÝCVIK A PRAXE ŽÁKŮ OBORŮ TYPU L A H

18 6. Odborný výcvik a praxe žáků oborů typu L a H Jedná se o souvislou odbornou praxi druhých a třetích ročníků oboru s maturitní zkouškou a druhého ročníku oboru s výučním listem a odborný výcvik realizovaný na pracovišti odborného výcviku školy nebo ve firmách. Praxe i odborný výcvik jsou smluvně zajištěny, v případě odborného výcviku jsou žákům k dispozici proškolení instruktoři. Na realizaci odborné praxe se podílely firmy: RIETER CZ s. r. o., Ústí nad Orlicí VÚB a. s., Ústí nad Orlicí KOVO Jonáš s. r. o., Lanškroun SEVEN s. r. o., Lanškroun KAMEL s. r. o., Ústí nad Orlicí FOREZ s. r. o., Ostrov JCEE s. r. o., Lanškroun KOVOOBRÁBĚNÍ Václav Šembera, Lanškroun KOVOOBRÁBĚNÍ František Strnad, České Libchavy Šimůnek s. r. o., Němčice Celkem patnáct žáků čtvrtého ročníku oboru Mechanik seřizovač konalo odborný výcvik na pracovištích smluvních firem v blízkém okolí. Na realizaci odborného výcviku se podílely firmy: RIETER CZ s. r. o., Ústí nad Orlicí AUTONEUM CZ s. r. o., Hnátnice BÜHLER CZ s. r. o., Žamberk LDM s. r. o., Česká Třebová FORTELL s. r. o., Lanškroun FOREZ s.r.o. Ostrov LF KOVO Vamberk Merklovice VÚB a.s. Ústí nad Orlicí TOS Svitavy a.s. Svitavy Ve školním roce 2013/14 absolvovalo odborný výcvik na školním pracovišti praktické výuky celkem 38 žáků oboru Nástrojař a prvních až třetích ročníků oboru Mechanik seřizovač. Ke zlepšení materiálně technických podmínek výuky výrazně přispěla partnerská firma SOMA s.r.o. Lanškroun prodloužením bezplatného zapůjčení CNC soustruhu MASTurn (plnohodnotný CNC stroj s řídicím systémem Heidenhain) a jeho dalším využitím ve výuce. Slouží též pro malosériovou výrobu v rámci jiné činnosti školy. V teoretické i praktické výuce programování CNC strojů je plně využívána aktualizovaná verze systému MTS, která umožňuje přímé ovládání školních CNC strojů EMCO Maier a prostřednictvím postprocesoringu přenášet programy na dílenské stroje osazené řídicím systémem Sinumerik. V oblasti CAM byl nahrazen původně nainstalovaný program SurfCAM programem HSM Works. Tento program se jeví jako výhodnější pro výuku z hlediska jednoduššího ovládání a možností instalace do prostředí 3D kreslícího programu SolidWorks. Udržet trend přípravy žáků v reálných podmínkách výroby je v současné době poměrně velmi složité. Hlavní příčinou tohoto stavu je nestabilní situace v oblasti výroby, především v malých a středních firmách. To vede k tomu, že některé firmy poměrně často ruší již dohodnuté zařazení žáků na jejich pracoviště, nebo je omezují. Problémy způsobují také legislativní požadavky na organizaci odborného výcviku a praxe a jeho bezpečnost a rostoucí náklady na jejich zajištění. Úlevy daňového charakteru, které byly v minulém období zavedeny v podstatě nic neřeší, protože shromažďování a evidence požadovaných podkladů pro jejich zajištění přináší firmám další zátěž, kterou zatím většinou nechtějí akceptovat (např.sledování využití času práce žáka na stroji apod.) Výroční zpráva SŠUP 2013/14 strana 17

19 7. STUDIJNÍ VÝSLEDKY

20 7. Studijní výsledky 7.1 Přehled výsledků vzdělávání podle tříd Studijní výsledky členěné podle jednotlivých tříd jsou uvedeny v následující tabulce. Díky opatřením v oblasti sledování a hodnocení školní docházky se daří snižovat absenci žáků na vyučování. Je to za cenu zvýšení administrativní zátěže vyučujících a zejména třídních učitelů. Pro nový školní rok bude navržena úprava systému hodnocení docházky tak, aby došlo ke snížení administrativního zatížení při zachování trendu snižování krátkodobých absencí. Bohužel se nedaří zvyšovat úroveň studijních výsledků v 1. ročnících. Jde stále o projev nižší úrovně vstupních znalostí, nedostatečné motivace ke studiu, nedostatečných pracovních návyků a také malého studijního zájmu o technicky orientované obory vzdělávání. Svou roli také stále hraje rozpor mezi vzdělávací poptávkou a nabídkou plynoucí zejména z poklesu populační křivky a obecného odklonu od odborného vzdělávání. Zlepšení vzdělávacích výsledků ve vyšších ročnících je dosaženo jednak postupným zvyšováním intenzity vzdělávacího působení a také odchodem žáků, kteří se tomuto trendu nechtějí přizpůsobit, nebo mají vzdělávací problémy, případně problémy se svým sociálním začleněním. Přehled o třídách, počtech žáků denního a dálkového studia a výsledcích vzdělávání ve školním roce 2013/14 je uveden na následující straně. Výroční zpráva SŠUP 2013/14 strana 19

21 strana 20 Výroční zpráva SŠUP 2013/14

22 Výroční zpráva SŠUP 2013/14 strana 21

23 strana 22 Výroční zpráva SŠUP 2013/14

24 Výroční zpráva SŠUP 2013/14 strana 23

25 strana 24 Výroční zpráva SŠUP 2013/14

26 7.2 Výsledky maturitních zkoušek Výsledky školy je možné hodnotit z pohledu celkové úspěšnosti žáků, respektive jejich neúspěšnosti jako průměrné. Z hlediska hodnocení podle dosaženého percentilu úspěšnosti v jednotlivých složkách maturitní zkoušky je dosaženo velmi dobrých výsledků v českém jazyce a naproti tomu horších výsledků v cizím jazyce a v matematice, zejména v části didaktických testů. Oproti minulému školnímu roku došlo ke zlepšení výsledků ústní zkoušky v cizím jazyce. Celkové výsledky jsou výrazně ovlivněny nízkou úspěšností žáků opakujících maturitní zkoušku a studentů v dálkovém studiu. Ze srovnání výsledků jednotlivých tříd a oborových skupin se znovu potvrdil zásadní vliv docházky žáků a celkové atmosféry ve třídě na jejich úspěšnost. Výsledky maturitních zkoušek 2013/14 - jarní termín Dále v jarním termínu konalo opravné zkoušky 9 žáků denního a dálkového studia, kteří ukončili studium v předchozích letech. Z nich prospěli 3 žáci, neprospělo 6 žáků. Úspěšnost žáků, kteří konali písemné a maturitní zkoušky v jarní části činí 70,21%, 23,4 % žáků nezvládlo společnou, 4,26% společnou i profilovou a 2,13% profilovou část. Výroční zpráva SŠUP 2013/14 strana 25

27 Výsledky maturitních zkoušek 2013/14 - podzimní termín Celkem 8 žáků konalo maturitní zkoušku v podzimním období jako v řádném termínu, 27 žáků konalo opravné zkoušky a dva žáci zkoušku nekonali ze zdravotních důvodů. Úspěšnost žáků přihlášených k maturitní zkoušce v podzimní části činí 51,43 %, 37,14 % žáků nezvládlo společnou, 8,57% společnou i profilovou a 2,86% profilovou část. Výsledek podzimní části odpovídá tomu, že k maturitě přistoupili žáci, u kterých byly prospěchové problémy a problémy s docházkou v průběhu celého studia. Znalosti žáků opakujících maturitní zkoušku v mnoha případech nevykazovaly žádnou přidanou hodnotu, které by měli dosáhnout odpovídající přípravou k maturitě. strana 26 Výroční zpráva SŠUP 2013/14

28 Celkové výsledky maturitních zkoušek 2012/13 Ve školním roce 2013/14 nedokončilo úspěšně čtvrtý ročník celkem 2,88% žáků maturitního ročníku, u maturitní zkoušky prospělo s vyznamenáním 5,77 % žáků, prospělo 75 % žáků a neprospělo 16,35 % žáků. 7.3 Výsledky závěrečných zkoušek Závěrečné zkoušky se ve školním roce 2013/14 nekonaly, protože ve třetím ročníku oboru Nástrojař (tříletý obor s výučním listem) nebyly v tomto roce žádní žáci. Výroční zpráva SŠUP 2013/14 strana 27

29 8. VÝCHOVNÁ ČINNOST

30 8. Výchovná činnost Zpráva o činnosti výchovného poradce ve školním roce 2013/14 Základní osnova pro činnost výchovného poradce na střední škole vychází z Nařízení vlády ČR č. 68/1997 Sb. Ve smyslu uvedeného nařízení byla činnost výchovného poradce zaměřena na šest oblastí. Výchovnou poradkyní školy je Mgr. Jana Halbštátová, která je pro tuto funkci plně kvalifikována, disponuje mnohaletou praxí a své znalosti a zkušenosti trvale rozvíjí. Základním dokumentem školy pro tuto oblast je plán výchovného poradenství a minimální preventivní program na školní rok. 8.1 Oblast výchovná Hlavní pozornost byla věnována působení na žáky v rámci předcházení výchovným problémům a prevence protidrogové závislosti. Na základě podnětu od pedagogických pracovníků byly výchovnou poradkyní provedeny individuální pohovory s žáky tříd 1.FMO, 1.TGD, 1.RCS, 2.RC, 2.RSM, 4.TGD, 4.RC. Pohovory byly zaměřené především na naplňování školních povinností a řádné chování při výuce. Tato aktivita měla většinou pozitivní účinek a obecně lze konstatovat, že se chování žáků zlepšovalo. Bohužel však existovaly výjimky. U některých jednotlivců nepřinesly zásadní změny v chováním ani opakované výchovné pohovory. Vůči těmto jedincům byla následně přijata opatření v souladu se školním řádem a platnou legislativou. Velmi problémový stav v chování i prospěchu byl zjištěn ve třídě 1.TGD, proto byla přijata řada výchovných opatření včetně mimořádné schůzky rodičů. U některých studentů bylo přikročeno i k ukončení studia. V oblasti prevence drogové závislosti a zdravého životního stylu byly, mimo běžného působení v rámci výuky občanské výchovy a práva, organizovány besedy S tebou o tobě a besedy se zdravotní sestrou. Na velmi dobré úrovni byla tradičně spolupráce s vychovatelem domova mládeže, který zastává funkci školního metodika protidrogové prevence. Základem spolupráce bylo naplňování minimálního protidrogového programu. Výchovná poradkyně řešila také osobní potíže žáků, kteří ji požádali o pomoc. Závažnější problémy bylo nutné řešit ve spolupráci s psychologem. V tomto školním roce jsme se nesetkali se žádnými případy závislostí. Propojením činností školy a domova mládeže při řešení problémů výchovného charakteru a protidrogové prevence je dosaženo jednotného působení a jednotlivé činnosti vyplývající z této problematiky jsou vzájemně koordinovány. Pozornost byla věnována následujícím oblastem: Drogová závislost, alkoholismus a kouření Šikanování a jiné formy násilného chování Xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus Záškoláctví Vandalismus Virtuální drogy Kriminalita a delikvence Patologické hráčství Prevence byla zajišťována zejména těmito cestami: Vzdělávání a jednotný, koordinovaný postup pedagogických pracovníků Součást vyučování a výchovné práce v domově mládeže Spolupráce s rodiči Volnočasové aktivity směřující ke zdravému životnímu stylu 8.2 Oblast dalšího uplatnění absolventa V umělecké třídě 4.FMO se žáci převážně zajímali o další studium výtvarných oborů. Jedna žákyně byla přijata na Filosofickou fakultu v Olomouci obor Dějiny umění., další dvě dívky budou studovat na Západočeské univerzitě v Plzni obor Fashion design, respektive obor Produktový design. Tři studenti byli přijati na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně na obor Design fotografie. Na této univerzitě bude také studovat další dívka obor Design oděvů. Textilní univerzitu v Liberci budou navštěvovat dvě naše absolventky, a to obor Módní návrhářství a Management obchodu s oděvy. Jeden absolvent bude studovat právo na soukromé vysoké škole v Praze VŠMIEP. Jedna studentka byla přijata na VOŠ v Litomyšli, obor Předškolní pedagogika a jedna studentka na VOŠ v Praze obor Oděvní návrhářství. Jedna absolventka odjede pracovat jako au-pair do Anglie. Z druhé umělecké třídy 4. TGD budou čtyři dívky studovat na Hradecké univerzitě obor Textilní tvorba. Na ZČU v Plzni byl přijat jeden student do ateliéru Komiks a ilustrace pro děti. Na vysokou školu Uměleckoprůmyslovou v Praze do ateliéru Ilustrace byl přijat jeden žák. V přijímacím řízení na Univerzitu Palackého PF obor Český jazyk výtvarná výchova byla při- Výroční zpráva SŠUP 2013/14 strana 29

31 jata jedna žákyně. Na UTB ve Zlíně bude pokračovat jedna studentka v oboru Grafický design. Na pardubické universitě - Vysoké škole restaurátorské v Litomyšli bude studovat jedna žákyně. Dvě studentky budou pokračovat na jazykovém ročním kurzu anglického jazyka. Jedna dívka bude studovat na pedagogické VOŠ v Litomyšli. Z neumělecké třídy 4.RS byla přijata jedna studentka na Universitu v Pardubicích, fakultu Chemicko technologickou obor Polygrafie. Dva studenti budou pokračovat ve studiu na Vysoké škole zemědělské, obor Krajinářství. Jedna absolventka byla přijata na Vysokou školu vojenskou, obor Ekonomika. Jeden student byl přijat na Masarykovu univerzitu v Brně, obor Sociální pedagogika a volný čas. Dvě absolventky budou pokračovat ve studiu na Univerzitě Pardubice, fakultě Ekonomicko správní, obor Ekonomika pro kriminalisty a obor Informatika ve veřejné správě. Jedna dívka bude pokračovat ve studiu na VOŠ v Brně, obor Ekonomika, další byla přijata na obor Speciální pedagogika na VOŠ v Litomyšli. Dva absolventi budou pracovat v rámci zdokonalování znalostí cizího jazyka v zahraničí. Z druhé neumělecké třídy 4. RC bude jeden absolvent pokračovat na UTB ve Zlíně obor Marketingová komunikace. Jedna studentka bude studovat na Univerzitě v Pardubicích, Chemicko technologické fakultě, obor Polygrafie. Jedna absolventka byla zapsána na Univerzitu Palackého v Olomouci do nultého ročníku fakulty Zdravotnických věd. Jeden student se bude zdokonalovat ve znalosti AJ v jednoročním pomaturitním studiu. Tři studenti mají zájem v rámci zdokonalení v cizím jazyce o práci v zahraničí. Ze třídy 4. MS bude pokračovat ve studiu jeden absolvent a to na Univerzitě Palackého v Olomouci obor Záchranářství. Ostatní absolventi našli uplatnění v různých organizacích a firmách a nastupují do pracovního procesu. 8.3 Oblast studijní I v tomto školním roce byla těžištěm práce výchovné poradkyně péče poskytovaná žákům se vzdělávacími problémy. Přitom úzce spolupracovala s dalšími pedagogy, zejména s příslušnými třídními učiteli, ředitelem školy, případně na jednání celé pedagogické rady. V několika případech bylo také třeba řešit problémy se zákonnými zástupci prospěchově problémových žáků. Tento způsob se v praxi jeví jako nejúčinnější. Zvláštní pozornost je věnována péči o studentky a studenty s vývojovými poruchami učení. Uzpůsobené podmínky při státních maturitních zkouškách mělo 6 žáků, u kterých byly diagnostikovány specifické poruchy učení. Čtyři žáci byli vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů. 8.4 Oblast organizační Ve školním roce 2013/14 byl jedním z důležitých cílů další rozvoj spolupráce s výchovnými poradci ZŠ a jejich prostřednictvím na poskytování informací žákům ZŠ a jejich zákonným zástupcům se vzdělávací nabídkou školy, s možnostmi uplatnění absolventů na trhu práce, případně s možnostmi dalšího studia. Činnost výchovné poradkyně byla v tomto směru podporována dalšími pedagogickými pracovníky a také prostřednictvím zástupců budoucích zaměstnavatelů. Na základě podnětů výchovných poradců nebo přímo zákonných zástupců budoucích žáků byla zajištěna účast zástupců školy na informačních schůzkách přímo na ZŠ. Důležitou složkou práce výchovné poradkyně je aktivní účast na burzách škol a dalších propagačních akcích školy. Náplní organizační složky práce výchovné poradkyně byla i činnost při zajištění sbírky pro nevidomé v rámci akce Světluška. 8.5 Oblast prevence záškoláctví Činnost je zajišťována na základě metodického pokynu MŠMT a ředitele školy o prevenci záškoláctví. Je přitom uplatňována spolupráce s kurátory sociálně-právní ochrany dětí, rodiči, třídními učiteli, vychovateli a dalšími pedagogickými pracovníky. Celkem byly v uplynulém roce řešeny tři případy, kdy neomluvená absence přesáhla hranici deseti hodin. Tyto případy byly projednány ve spolupráci s třídními učiteli. Další zjištěná neomluvená absence byla řešena snížením známky z chování. 8.6 Chování žáků a uložená kázeňská opatření Oproti minulému školnímu roku došlo k výraznějšímu poklesu počtu udělených třídních důtek, počet ředitelských důtek se mírně zvýšil. Nebyla udělena žádná podmíněná či nepodmíněná vyloučení, jedné žákyni bylo vzdělávání ukončeno pro neplnění studijních povinností. Výrazně poklesl počet druhých i třetích stupňů z chování. Konkrétní údaje jsou v následující tabulce. strana 30 Výroční zpráva SŠUP 2013/14

Výroční zpráva školní rok 2012/13

Výroční zpráva školní rok 2012/13 Výroční zpráva školní rok 2012/13 Obsah 1. Základní údaje o škole... 5 1.1 Identifikace školy... 5 1.2 Druhy školy a druhy školských zařízení, jejichž činnost škola vykonává... 5 2. Přehled vzdělávacích

Více

Výroční zpráva 2006/2007. Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva 2006/2007. Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí Výroční zpráva 2006/2007 Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 1.1 Identifikace školy...3 1.2 Druhy školy a druhy školských zařízení jejichž činnost škola

Více

Informace 2012/2013. Dny otevřených dveří. Umělecké maturitní obory. Průmyslové maturitní obory. Průmyslový učební obor

Informace 2012/2013. Dny otevřených dveří. Umělecké maturitní obory. Průmyslové maturitní obory. Průmyslový učební obor Informace 2012/2013 Dny otevřených dveří 13. října (čtvrtek) a 8. prosince (čtvrtek) 2011 od 8 do 16 hod. V případě zájmu větších skupin o ukázky strojírenské výuky a moderních technologií můžeme poskytnout

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo školy: 796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1 Právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2011 2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ODBORNÉ UČILIŠTĚ KELČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Charakteristika školy Název a sídlo Odborné učiliště Kelč Nám. Osvoboditelů 1 756 43 Kelč Zřizovatel Zlínský kraj Tř. T.

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí Zřizovatel : Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 11 IČO : 14 802 201 IZO : 107 820 536 Kontakty :

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy školní rok / Září. října 9, Frýdek-Místek

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2007/2008 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace, 481 321232, 481 324323, e-mail: jiri.masek@sups.info www.sups.info VÝROČNÍ ZPRÁVA ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 září 2012 OBSAH SLOVO ŘEDITELKY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Zřizovatel: Zprávu zpracovala: Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka Ve Stochově dne 14. října 2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 1 /2 0 1 2 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo školy: 796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1 Právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012 Strážnice Ing. Petra Fialová 1. října 2012 ředitelka 1 Obsah 1 Charakteristika školy, základní údaje o škole... 1 2 Učební plány vyučovaných oborů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Září 2013 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012-2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012-2013 Výroční zpráva Školní rok 2012-2013 Obsah 1 Charakteristika školského zařízení... 1 1.1 Zhodnocení současného stavu školy... 2 1.1.1 Pozitivní stránky školy... 2 1.1.3 Vize školy možnosti jsou otevřené,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo školy: 796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1 Právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více