STŘEDNÍ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ÚSTÍ NAD ORLICÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ÚSTÍ NAD ORLICÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/14"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ÚSTÍ NAD ORLICÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/14

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Identifikace školy Druhy školy a druhy školských zařízení, jejichž činnost škola vykonává Přehled vzdělávacích programů realizovaných ve školním roce 2013/ Přijímací řízení Oborová skladba pro školní rok 2014/ Přehled tříd a oborů ve školním roce 2013/ Vývoj počtu žáků Výuka volitelných a nepovinných předmětů Volitelné předměty Další vzdělávací a výchovné aktivity Odborný výcvik a praxe žáků oborů typu L a H Studijní výsledky Přehled výsledků vzdělávání podle tříd Výsledky maturitních zkoušek Výsledky závěrečných zkoušek Výchovná činnost Oblast výchovná Oblast dalšího uplatnění absolventa Oblast studijní Oblast organizační Oblast prevence záškoláctví Chování žáků a uložená kázeňská opatření Změny počtu žáků denního studia v průběhu školního roku 2013/ Řízení a kontrola vzdělávací činnosti ve školním roce 2013/ Garanti Třídní učitelé Pedagogická rada Vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/ Zaměstnanci ve školním roce 2013/ Školská rada Žákovská rada SRPDŠ Další vzdělávání Spolupráce se sociálními partnery Významní partneři školy ve školním roce 2013/ Účast školy v projektech financovaných z ESF Domov mládeže Spolupráce s rodiči a výchovná opatření Sportovní aktivity Účast na aktivitách pořádaných městem Ostatní aktivity Školní jídelna Přehled aktivit školy Sportovní a tělovýchovná činnost Účast v soutěžích AŠSK- okres sportovní kurzy Mezinárodní aktivity Prezentace školy na veřejnosti Výstavy a přehlídky Soutěže Prezentace studijní nabídky Další akce Zlepšení materiálně technických podmínek vzdělávání Modernizace, opravy a údržba majetku Učební pomůcky ICT vybavení školy Bezpečnost práce Provedené vnější kontroly Ekonomické údaje Jiná činnost Strojírenská výroba Ubytovací služby Hostinská činnost Výroba textilií Reklamní činnost... 83

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

4 1. Základní údaje o škole 1.1 Identifikace školy Název školy Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí Adresa školy Zahradní 541, Ústí nad Orlicí IČO Bankovní spojení KB Ústí nad Orlicí, č.ú /0100 DIČ CZ Telefon/fax / Adresa internetové stránky Právní forma Přispěvková organizace Zařazení do sítě škol 1995 Název zřizovatele Krajský úřad Pardubického kraje Zřizovací listina č.j.krú 18383/2005 OŠMS/15, Součásti školy Střední škola Domov mládeže Školní jídelna Školní jídelna - výdejna Místa poskytovaného vzdělávání Zahradní 541, Ústí nad Orlicí Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Ing. Zdeněk Rössler - ředitel RNDr. Hana Havlová - zástupce ředitele Ing. Zdeněk Salinger - zástupce ředitele / vedoucí odborné praxe Ak.mal. Jaroslav Habrman - vedoucí odloučeného pracoviště Ing. Milan Sahliger - vedoucí učitel OV Ing. Dagmar Hodasová - vedoucí vychovatelka Libuše Chytilová - vedoucí školní jídelny Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Střední škola uměleckoprůmyslová poskytuje střední vzdělání v souladu s cíli středního vzdělávání uvedenými v 57 a podle vzdělávacích programů uvedených v 3 zák č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Domov mládeže poskytuje školské služby podle 117 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Domov poskytuje žákům středních škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a zajišťuje těmto žákům stravování. Školní jídelna poskytuje školské služby podle 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Školní jídelna zajišťuje vedle školního stravování žáků také závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace, a to za úplatu. 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 1.2 Druhy školy a druhy školských zařízení, jejichž činnost škola vykonává Součásti školy Kapacita Střední škola 670 Domov mládeže 190 Školní jídelna zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) Výroční zpráva SŠUP 2013/14 strana 3

5 2. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ REALIZOVANÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14

6 2. Přehled vzdělávacích programů realizovaných ve školním roce 2013/14 Kód oboru Název oboru Studium Učební dokumenty Schválil 8241M/04* Průmyslový design Tvarový a grafický design obalů Denní čtyřleté s maturitní zkouškou Č. j / , Č. j. 969/2009/SSUP MŠMT ŠVP dne M/07* Modelářství a návrhářství oděvů Design oděvů Denní čtyřleté s maturitní zkouškou Č.j / , Č. j. 967/2009/SSUP MŠMT ŠVP dne M/05* Grafický design Grafický design tiskovin Denní čtyřleté s maturitní zkouškou Č.j / , Č. j. 966/2009/SSUP MŠMT ŠVP dne M/14* Textilní výtvarnictví Textilní a interiérový design Denní čtyřleté s maturitní zkouškou Č.j / , Č.j. 968/2009/SSUP MŠMT ŠVP dne M/02* Užitá fotografie a média Užitá fotografie a média Denní čtyřleté s maturitní zkouškou Č.j / , Č.j. 965/2009/SSUP MŠMT ŠVP dne M/01* Obalová technika Reklamní a propagační činnost Reklamní a propagační služby Denní čtyřleté s maturitní zkouškou Č.j. 9325/ , Č.j. 774/2009/SSUP/1 dne Č.j. 774/2009/SSUP/2 MŠMT ŠVP ŠVP dne M/01* Ekonomika a podnikání Denní čtyřleté s maturitní Č.j / , dne MŠMT zkouškou Reklamní a propagační služby Č.j. 775/2009/SSUP ŠVP dne L/01* Mechanik seřizovač Denní čtyřleté s maturitní zkouškou Nař. Vlády č. 211/2010/Sb. MŠMT Mechanik seřizovač Č.j. 116/2011/SSUP ŠVP dne H/01* Nástrojař Denní tříleté s výučním Č.j / , dne MŠMT listem Nástrojař Č.j. 776/2009/SSUP ŠVP dne *Rámcový vzdělávací program - RVP Kurzívou jsou vypsány školní vzdělávací programy - ŠVP Výroční zpráva SŠUP 2013/14 strana 5

7 3. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

8 3. Přijímací řízení Přijímací řízení pro školní rok 2014/15 probíhalo stejně jako v minulých letech na základě jednotných přijímacích zkoušek SCIO a přijetí bylo limitováno bodovou hodnotou, kterou žák při zkoušce dosáhl. Konání jednotných přijímacích zkoušek je systémově správným krokem, bohužel skutečnost, že neprobíhají na celorepublikové úrovni, způsobuje odliv žáků do krajů, kde se nekonají nebo kde nejsou stanovena stejná kritéria. Žáci, kteří nedosáhli potřebného výsledku pro přijetí na maturitní obory, odcházejí mimo kraj a nevolí učební obory v rámci svého kraje. Systém přijímacího řízení stále vede k tomu, že u žáků, kteří nemají studijní zájem vyhraněný, respektive u jejich zákonných zástupců, dochází k licitaci, na kterou školu či obor nakonec žák nastoupí. To vede k situacím, že se počet žáků i po přijímacím řízení neustále mění a v řadě případů je poškozován uchazeč, který sice z důvodu, že jiní uchazeči dosáhli lepších výsledků u přijímací zkoušky, není přijat, ale po uvolnění místa odchodem přijatých žáků, se již na svůj preferovaný obor nevrátí. To se děje především u oborů, kde studijní poptávka převyšuje značně studijní nabídku. Příkladem jsou některé uměleckoprůmyslové obory. U žáků, vycházejících ze základních škol došlo po letech trvalého poklesu zájmu o technické obory strojírenského zaměření k mírnému navýšení počtu uchazečů a to jak u oboru Mechanik seřizovač (typ L s maturitní zkouškou) tak i Nástrojař (typ H s výučním listem). Pro naprostý nezájem škola přerušila aktivity v oblasti rozšíření své vzdělávací nabídky o ŠVP Operátor obalových strojů. Zájem o tento obor se nepodařilo probudit ani velmi zajímavým a v současných ekonomických podmínkách ojedinělým pobídkovým systémem, vytvořeným firmami sdruženými ve Svazu výrobců vlnitých lepenek. Dále klesal zájem o obor Obalová technika realizovaný ŠVP Reklamní a propagační služby a také ŠVP Reklamní a propagační činnost. Na základě získaných zkušeností a poznatků bude pro další školní rok vypracován nový ŠVP Reklama a propagace, který nahradí oba výše uvedené ŠVP. Složení víceoborových tříd v prvním ročníku školního roku 2014/15: Třída 1. GO OBA Tvarový a grafický design obalů GDT Grafický design tiskovin Třída 1. FDO TID Textilní a interiérový design DOD Modelářství a návrhářství oděvů UFM Užitá fotografie a média Třída 1. CS RC Reklamní a propagační činnost RS Reklamní a propagační služby Třída 1. MS Mechanik seřizovač Třída 1. N Nástrojař Výroční zpráva SŠUP 2013/14 strana 7

9 strana 8 Výroční zpráva SŠUP 2013/14

10 Výroční zpráva SŠUP 2013/14 strana 9

11 4. OBOROVÁ SKLADBA PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/15

12 4. Oborová skladba pro školní rok 2014/15 K doběhl poslední ročník oboru M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Reklamní a propagační služby). Od nového školního roku probíhá výuka v dalších oborech jako v minulém školním roce. Přesto, že do prvních ročníků bylo přijato o několik málo žáků více, než byl počet žáků, kteří končili školu v posledních ročnících, dochází v novém školním roce opět k poklesu počtu žáků, i když v menším rozsahu než v minulých letech. Tento pokles je způsoben velkým procentem neúspěšných žáků v prvních ročnících a jejich odchody v průběhu školního roku nebo neprospěchem na konci roku. Důvodem nejsou jen horší studijní výsledky, ale velmi často se jedná i o špatné morálně volní předpoklady. Následně v druhých ročnících dochází ke stabilizaci počtu žáků a v průběhu dalších ročníků se již počty žáků na škole výrazněji nemění. Negativním jevem posledních let je přestupová turistika způsobená především hledáním jednodušších variant vzdělávání. Poměrně často se také objevují problémy s adaptací na nové podmínky a to jak ve škole, tak i v domově mládeže. Průměrná naplněnost tříd byla udržována za cenu zřizování víceoborových tříd, které jsou ekonomicky náročnější. Je to však zatím jediná cesta, jak alespoň částečně u technických oborů naplňovat požadavky trhu práce. 4.1 Přehled tříd a oborů ve školním roce 2013/14 M M L H Uměleckoprůmyslové obory s maturitní zkouškou (čtyřleté) Obory s maturitní zkouškou (čtyřleté) Obory s maturitní zkouškou (čtyřleté) Obory s výučním listem (tříleté) Přehled tříd a vyučovaných oborů 1. ročník Označení třídy Forma studia Číslo oboru 1.TGD denní 8241M/ M/05 1.FMO denní 8241M/ M/ M/02 1.RCS denní 3442M/ M/01 Název oboru Textilní výtvarnictví Grafický design Průmyslový design Modelářství a návrhářství oděvů Užitá fotografie a média Obalová technika (reklamní a propagační činnost) Obalová technika (reklamní a propagační služby) Poznámka Dvouoborová třída Tříoborová třída Dvouoborová třída 1. MS denní 2345L/01 Mechanik seřizovač Přehled tříd a vyučovaných oborů 2. ročník Označení třídy Forma studia Číslo oboru Název oboru 2. TGD denní 8241M/14 Textilní výtvarnictví 8241M/05 Grafický design 2. FMO denní 8241M/04 Průmyslový design 8241M/07 Modelářství a návrhářství oděvů 8241M/02 Užitá fotografie a média 2. RC denní 3442M/01 Obalová technika (reklamní a propagační činnost) Poznámka Dvouoborová třída Tříoborová třída Výroční zpráva SŠUP 2013/14 strana 11

13 Označení třídy Forma studia Číslo oboru Název oboru 2. RSM denní 3442M/01 Obalová technika (reklamní a propagační služby) Poznámka Dvouoborová třída 2345L/01 Mechanik seřizovač 2. N denní 2352H/01 Nástrojař Přehled tříd a vyučovaných oborů 3. ročník Označení třídy Forma studia Číslo oboru Název oboru 3. TGD denní 8241M/14 Textilní výtvarnictví 8241M/05 Grafický design 3. FMO denní 8241M/04 Průmyslový design 8241M/07 Modelářství a návrhářství oděvů 8241M/02 Užitá fotografie a média 3. RC denní 3442M/01 Obalová technika (reklamní a propagační činnost) 3. RSM denní 3442M/01 Obalová technika (reklamní a propagační služby) Poznámka Dvouoborová třída Tříoborová třída Dvouoborová třída 2345L/01 Mechanik seřizovač Přehled tříd a vyučovaných oborů 4. ročník Označení třídy Forma studia Číslo oboru 4.TGD denní 8241M/ M/05 Název oboru Textilní výtvarnictví Grafický design Poznámka Dvouoborová třída 4.FMO denní 8241M/ M/ M/02 Průmyslový design Modelářství a návrhářství oděvů Užitá fotografie a média 4. RC denní 3442M/01 Obalová technika (reklamní a propagační činnost) 4.RS denní 6341M/01 Ekonomika a podnikání (Reklamní a propagační služby) 4. MS denní 2345L/001 Mechanik seřizovač Tříoborová třída Vývoj počtu žáků Z následující tabulky vývoje počtu žáků a tříd školy je patrný pokračující sestupný trend. Oproti minulému roku poklesl počet žáků v denním studiu o 11 a počet tříd se nemění. Přesto, že do prvních ročníků bylo přijato více žáků, než byl počet žáků, kteří končili školu v posledních ročnících, dochází v novém školním roce opět k poklesu počtu žáků. Tento pokles je způsoben velkým počtem neúspěšných žáků v prvních ročnících a jejich odchody v průběhu školního roku nebo neprospěchem na konci roku. Důvodem nejsou jen horší studijní výsledky, ale velmi často se jedná i o špatné morálně volní předpoklady. Následně v druhých ročnících dochází ke stabilizaci počtu žáků a v průběhu dalších ročníků se již počty žáků na škole výrazněji nemění. Negativním jevem posledních let je přestupová turistika způsobená především hledáním jednodušších variant vzdělávání. Poměrně často se také objevují problémy s adaptací na nové podmínky a to jak ve škole, tak i v domově mládeže. strana 12 Výroční zpráva SŠUP 2013/14

14 Vývoj počtu žáků a tříd v posledních čtyřech letech Počet tříd / žáků 2011/ / / /15 Celkem tříd z toho denní studium z toho denního studia (M) 14 15* 14* 12 v tom umělecké z toho denního studia (H) z toho denního studia (L) 4 3* 3* 4 z toho denního studia (E) z toho dálkového studia Celkový počet žáků z toho denní studium z toho denního studia (M) v tom umělecké z toho denního studia (H) z toho denního studia (L) z toho denního studia (E) z toho dálkového studia Prům. počet žáků na třídu 22,45 22,26 21,44 20,89 v tom denní studium 23 22,88 21,44 20,89 Výroční zpráva SŠUP 2013/14 strana 13

15 5. VÝUKA VOLITELNÝCH A NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ

16 5. Výuka volitelných a nepovinných předmětů Škola nabízela takovou skladbu volitelných předmětů, aby zajistila přípravu žáků k maturitním zkouškám a jejich přípravu ke studiu na vysokých školách. 5.1 Volitelné předměty Konverzace v německém jazyce Konverzace v anglickém jazyce Seminář z matematiky Další cizí jazyk (ve školním vzdělávacím programu Reklamní a propagační služby) 5.2 Další vzdělávací a výchovné aktivity V souladu s učebními osnovami a tematickými plány byly realizovány následující činnosti: Lyžařský výcvikově vzdělávací kurz 1. ročníků Turisticko-cyklistický kurz 2. ročníků Vzdělávací exkurze a tematické prezentační akce Výtvarné plenéry žáků 2. ročníků uměleckých oborů Odborné praxe žáků 2. až 3. ročníků Klauzurní práce žáků 1. až 4. ročníků uměleckých oborů Kurz fotografie Mezinárodní výtvarný plenér ve Vysokých Tatrách Večerní litografie Večerní kresba (příprava na talentové zkoušky na VOŠ a VŠ) Večerní malba (příprava na talentové zkoušky na VOŠ a VŠ) Kurz knižní vazby Kroužek technických dovedností Realizace mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání - v pořadí již druhý mezinárodní projekt v rámci programu Comenius, jehož náplní je návrh a realizace přístroje na plnění potravin pěnovými hmotami (Německo, Maďarsko, Norsko, Portugalsko, Itálie, Estonsko, Slovensko, Česká republika) Výroční zpráva SŠUP 2013/14 strana 15

17 6. ODBORNÝ VÝCVIK A PRAXE ŽÁKŮ OBORŮ TYPU L A H

18 6. Odborný výcvik a praxe žáků oborů typu L a H Jedná se o souvislou odbornou praxi druhých a třetích ročníků oboru s maturitní zkouškou a druhého ročníku oboru s výučním listem a odborný výcvik realizovaný na pracovišti odborného výcviku školy nebo ve firmách. Praxe i odborný výcvik jsou smluvně zajištěny, v případě odborného výcviku jsou žákům k dispozici proškolení instruktoři. Na realizaci odborné praxe se podílely firmy: RIETER CZ s. r. o., Ústí nad Orlicí VÚB a. s., Ústí nad Orlicí KOVO Jonáš s. r. o., Lanškroun SEVEN s. r. o., Lanškroun KAMEL s. r. o., Ústí nad Orlicí FOREZ s. r. o., Ostrov JCEE s. r. o., Lanškroun KOVOOBRÁBĚNÍ Václav Šembera, Lanškroun KOVOOBRÁBĚNÍ František Strnad, České Libchavy Šimůnek s. r. o., Němčice Celkem patnáct žáků čtvrtého ročníku oboru Mechanik seřizovač konalo odborný výcvik na pracovištích smluvních firem v blízkém okolí. Na realizaci odborného výcviku se podílely firmy: RIETER CZ s. r. o., Ústí nad Orlicí AUTONEUM CZ s. r. o., Hnátnice BÜHLER CZ s. r. o., Žamberk LDM s. r. o., Česká Třebová FORTELL s. r. o., Lanškroun FOREZ s.r.o. Ostrov LF KOVO Vamberk Merklovice VÚB a.s. Ústí nad Orlicí TOS Svitavy a.s. Svitavy Ve školním roce 2013/14 absolvovalo odborný výcvik na školním pracovišti praktické výuky celkem 38 žáků oboru Nástrojař a prvních až třetích ročníků oboru Mechanik seřizovač. Ke zlepšení materiálně technických podmínek výuky výrazně přispěla partnerská firma SOMA s.r.o. Lanškroun prodloužením bezplatného zapůjčení CNC soustruhu MASTurn (plnohodnotný CNC stroj s řídicím systémem Heidenhain) a jeho dalším využitím ve výuce. Slouží též pro malosériovou výrobu v rámci jiné činnosti školy. V teoretické i praktické výuce programování CNC strojů je plně využívána aktualizovaná verze systému MTS, která umožňuje přímé ovládání školních CNC strojů EMCO Maier a prostřednictvím postprocesoringu přenášet programy na dílenské stroje osazené řídicím systémem Sinumerik. V oblasti CAM byl nahrazen původně nainstalovaný program SurfCAM programem HSM Works. Tento program se jeví jako výhodnější pro výuku z hlediska jednoduššího ovládání a možností instalace do prostředí 3D kreslícího programu SolidWorks. Udržet trend přípravy žáků v reálných podmínkách výroby je v současné době poměrně velmi složité. Hlavní příčinou tohoto stavu je nestabilní situace v oblasti výroby, především v malých a středních firmách. To vede k tomu, že některé firmy poměrně často ruší již dohodnuté zařazení žáků na jejich pracoviště, nebo je omezují. Problémy způsobují také legislativní požadavky na organizaci odborného výcviku a praxe a jeho bezpečnost a rostoucí náklady na jejich zajištění. Úlevy daňového charakteru, které byly v minulém období zavedeny v podstatě nic neřeší, protože shromažďování a evidence požadovaných podkladů pro jejich zajištění přináší firmám další zátěž, kterou zatím většinou nechtějí akceptovat (např.sledování využití času práce žáka na stroji apod.) Výroční zpráva SŠUP 2013/14 strana 17

19 7. STUDIJNÍ VÝSLEDKY

20 7. Studijní výsledky 7.1 Přehled výsledků vzdělávání podle tříd Studijní výsledky členěné podle jednotlivých tříd jsou uvedeny v následující tabulce. Díky opatřením v oblasti sledování a hodnocení školní docházky se daří snižovat absenci žáků na vyučování. Je to za cenu zvýšení administrativní zátěže vyučujících a zejména třídních učitelů. Pro nový školní rok bude navržena úprava systému hodnocení docházky tak, aby došlo ke snížení administrativního zatížení při zachování trendu snižování krátkodobých absencí. Bohužel se nedaří zvyšovat úroveň studijních výsledků v 1. ročnících. Jde stále o projev nižší úrovně vstupních znalostí, nedostatečné motivace ke studiu, nedostatečných pracovních návyků a také malého studijního zájmu o technicky orientované obory vzdělávání. Svou roli také stále hraje rozpor mezi vzdělávací poptávkou a nabídkou plynoucí zejména z poklesu populační křivky a obecného odklonu od odborného vzdělávání. Zlepšení vzdělávacích výsledků ve vyšších ročnících je dosaženo jednak postupným zvyšováním intenzity vzdělávacího působení a také odchodem žáků, kteří se tomuto trendu nechtějí přizpůsobit, nebo mají vzdělávací problémy, případně problémy se svým sociálním začleněním. Přehled o třídách, počtech žáků denního a dálkového studia a výsledcích vzdělávání ve školním roce 2013/14 je uveden na následující straně. Výroční zpráva SŠUP 2013/14 strana 19

21 strana 20 Výroční zpráva SŠUP 2013/14

22 Výroční zpráva SŠUP 2013/14 strana 21

23 strana 22 Výroční zpráva SŠUP 2013/14

24 Výroční zpráva SŠUP 2013/14 strana 23

25 strana 24 Výroční zpráva SŠUP 2013/14

26 7.2 Výsledky maturitních zkoušek Výsledky školy je možné hodnotit z pohledu celkové úspěšnosti žáků, respektive jejich neúspěšnosti jako průměrné. Z hlediska hodnocení podle dosaženého percentilu úspěšnosti v jednotlivých složkách maturitní zkoušky je dosaženo velmi dobrých výsledků v českém jazyce a naproti tomu horších výsledků v cizím jazyce a v matematice, zejména v části didaktických testů. Oproti minulému školnímu roku došlo ke zlepšení výsledků ústní zkoušky v cizím jazyce. Celkové výsledky jsou výrazně ovlivněny nízkou úspěšností žáků opakujících maturitní zkoušku a studentů v dálkovém studiu. Ze srovnání výsledků jednotlivých tříd a oborových skupin se znovu potvrdil zásadní vliv docházky žáků a celkové atmosféry ve třídě na jejich úspěšnost. Výsledky maturitních zkoušek 2013/14 - jarní termín Dále v jarním termínu konalo opravné zkoušky 9 žáků denního a dálkového studia, kteří ukončili studium v předchozích letech. Z nich prospěli 3 žáci, neprospělo 6 žáků. Úspěšnost žáků, kteří konali písemné a maturitní zkoušky v jarní části činí 70,21%, 23,4 % žáků nezvládlo společnou, 4,26% společnou i profilovou a 2,13% profilovou část. Výroční zpráva SŠUP 2013/14 strana 25

27 Výsledky maturitních zkoušek 2013/14 - podzimní termín Celkem 8 žáků konalo maturitní zkoušku v podzimním období jako v řádném termínu, 27 žáků konalo opravné zkoušky a dva žáci zkoušku nekonali ze zdravotních důvodů. Úspěšnost žáků přihlášených k maturitní zkoušce v podzimní části činí 51,43 %, 37,14 % žáků nezvládlo společnou, 8,57% společnou i profilovou a 2,86% profilovou část. Výsledek podzimní části odpovídá tomu, že k maturitě přistoupili žáci, u kterých byly prospěchové problémy a problémy s docházkou v průběhu celého studia. Znalosti žáků opakujících maturitní zkoušku v mnoha případech nevykazovaly žádnou přidanou hodnotu, které by měli dosáhnout odpovídající přípravou k maturitě. strana 26 Výroční zpráva SŠUP 2013/14

28 Celkové výsledky maturitních zkoušek 2012/13 Ve školním roce 2013/14 nedokončilo úspěšně čtvrtý ročník celkem 2,88% žáků maturitního ročníku, u maturitní zkoušky prospělo s vyznamenáním 5,77 % žáků, prospělo 75 % žáků a neprospělo 16,35 % žáků. 7.3 Výsledky závěrečných zkoušek Závěrečné zkoušky se ve školním roce 2013/14 nekonaly, protože ve třetím ročníku oboru Nástrojař (tříletý obor s výučním listem) nebyly v tomto roce žádní žáci. Výroční zpráva SŠUP 2013/14 strana 27

29 8. VÝCHOVNÁ ČINNOST

30 8. Výchovná činnost Zpráva o činnosti výchovného poradce ve školním roce 2013/14 Základní osnova pro činnost výchovného poradce na střední škole vychází z Nařízení vlády ČR č. 68/1997 Sb. Ve smyslu uvedeného nařízení byla činnost výchovného poradce zaměřena na šest oblastí. Výchovnou poradkyní školy je Mgr. Jana Halbštátová, která je pro tuto funkci plně kvalifikována, disponuje mnohaletou praxí a své znalosti a zkušenosti trvale rozvíjí. Základním dokumentem školy pro tuto oblast je plán výchovného poradenství a minimální preventivní program na školní rok. 8.1 Oblast výchovná Hlavní pozornost byla věnována působení na žáky v rámci předcházení výchovným problémům a prevence protidrogové závislosti. Na základě podnětu od pedagogických pracovníků byly výchovnou poradkyní provedeny individuální pohovory s žáky tříd 1.FMO, 1.TGD, 1.RCS, 2.RC, 2.RSM, 4.TGD, 4.RC. Pohovory byly zaměřené především na naplňování školních povinností a řádné chování při výuce. Tato aktivita měla většinou pozitivní účinek a obecně lze konstatovat, že se chování žáků zlepšovalo. Bohužel však existovaly výjimky. U některých jednotlivců nepřinesly zásadní změny v chováním ani opakované výchovné pohovory. Vůči těmto jedincům byla následně přijata opatření v souladu se školním řádem a platnou legislativou. Velmi problémový stav v chování i prospěchu byl zjištěn ve třídě 1.TGD, proto byla přijata řada výchovných opatření včetně mimořádné schůzky rodičů. U některých studentů bylo přikročeno i k ukončení studia. V oblasti prevence drogové závislosti a zdravého životního stylu byly, mimo běžného působení v rámci výuky občanské výchovy a práva, organizovány besedy S tebou o tobě a besedy se zdravotní sestrou. Na velmi dobré úrovni byla tradičně spolupráce s vychovatelem domova mládeže, který zastává funkci školního metodika protidrogové prevence. Základem spolupráce bylo naplňování minimálního protidrogového programu. Výchovná poradkyně řešila také osobní potíže žáků, kteří ji požádali o pomoc. Závažnější problémy bylo nutné řešit ve spolupráci s psychologem. V tomto školním roce jsme se nesetkali se žádnými případy závislostí. Propojením činností školy a domova mládeže při řešení problémů výchovného charakteru a protidrogové prevence je dosaženo jednotného působení a jednotlivé činnosti vyplývající z této problematiky jsou vzájemně koordinovány. Pozornost byla věnována následujícím oblastem: Drogová závislost, alkoholismus a kouření Šikanování a jiné formy násilného chování Xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus Záškoláctví Vandalismus Virtuální drogy Kriminalita a delikvence Patologické hráčství Prevence byla zajišťována zejména těmito cestami: Vzdělávání a jednotný, koordinovaný postup pedagogických pracovníků Součást vyučování a výchovné práce v domově mládeže Spolupráce s rodiči Volnočasové aktivity směřující ke zdravému životnímu stylu 8.2 Oblast dalšího uplatnění absolventa V umělecké třídě 4.FMO se žáci převážně zajímali o další studium výtvarných oborů. Jedna žákyně byla přijata na Filosofickou fakultu v Olomouci obor Dějiny umění., další dvě dívky budou studovat na Západočeské univerzitě v Plzni obor Fashion design, respektive obor Produktový design. Tři studenti byli přijati na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně na obor Design fotografie. Na této univerzitě bude také studovat další dívka obor Design oděvů. Textilní univerzitu v Liberci budou navštěvovat dvě naše absolventky, a to obor Módní návrhářství a Management obchodu s oděvy. Jeden absolvent bude studovat právo na soukromé vysoké škole v Praze VŠMIEP. Jedna studentka byla přijata na VOŠ v Litomyšli, obor Předškolní pedagogika a jedna studentka na VOŠ v Praze obor Oděvní návrhářství. Jedna absolventka odjede pracovat jako au-pair do Anglie. Z druhé umělecké třídy 4. TGD budou čtyři dívky studovat na Hradecké univerzitě obor Textilní tvorba. Na ZČU v Plzni byl přijat jeden student do ateliéru Komiks a ilustrace pro děti. Na vysokou školu Uměleckoprůmyslovou v Praze do ateliéru Ilustrace byl přijat jeden žák. V přijímacím řízení na Univerzitu Palackého PF obor Český jazyk výtvarná výchova byla při- Výroční zpráva SŠUP 2013/14 strana 29

31 jata jedna žákyně. Na UTB ve Zlíně bude pokračovat jedna studentka v oboru Grafický design. Na pardubické universitě - Vysoké škole restaurátorské v Litomyšli bude studovat jedna žákyně. Dvě studentky budou pokračovat na jazykovém ročním kurzu anglického jazyka. Jedna dívka bude studovat na pedagogické VOŠ v Litomyšli. Z neumělecké třídy 4.RS byla přijata jedna studentka na Universitu v Pardubicích, fakultu Chemicko technologickou obor Polygrafie. Dva studenti budou pokračovat ve studiu na Vysoké škole zemědělské, obor Krajinářství. Jedna absolventka byla přijata na Vysokou školu vojenskou, obor Ekonomika. Jeden student byl přijat na Masarykovu univerzitu v Brně, obor Sociální pedagogika a volný čas. Dvě absolventky budou pokračovat ve studiu na Univerzitě Pardubice, fakultě Ekonomicko správní, obor Ekonomika pro kriminalisty a obor Informatika ve veřejné správě. Jedna dívka bude pokračovat ve studiu na VOŠ v Brně, obor Ekonomika, další byla přijata na obor Speciální pedagogika na VOŠ v Litomyšli. Dva absolventi budou pracovat v rámci zdokonalování znalostí cizího jazyka v zahraničí. Z druhé neumělecké třídy 4. RC bude jeden absolvent pokračovat na UTB ve Zlíně obor Marketingová komunikace. Jedna studentka bude studovat na Univerzitě v Pardubicích, Chemicko technologické fakultě, obor Polygrafie. Jedna absolventka byla zapsána na Univerzitu Palackého v Olomouci do nultého ročníku fakulty Zdravotnických věd. Jeden student se bude zdokonalovat ve znalosti AJ v jednoročním pomaturitním studiu. Tři studenti mají zájem v rámci zdokonalení v cizím jazyce o práci v zahraničí. Ze třídy 4. MS bude pokračovat ve studiu jeden absolvent a to na Univerzitě Palackého v Olomouci obor Záchranářství. Ostatní absolventi našli uplatnění v různých organizacích a firmách a nastupují do pracovního procesu. 8.3 Oblast studijní I v tomto školním roce byla těžištěm práce výchovné poradkyně péče poskytovaná žákům se vzdělávacími problémy. Přitom úzce spolupracovala s dalšími pedagogy, zejména s příslušnými třídními učiteli, ředitelem školy, případně na jednání celé pedagogické rady. V několika případech bylo také třeba řešit problémy se zákonnými zástupci prospěchově problémových žáků. Tento způsob se v praxi jeví jako nejúčinnější. Zvláštní pozornost je věnována péči o studentky a studenty s vývojovými poruchami učení. Uzpůsobené podmínky při státních maturitních zkouškách mělo 6 žáků, u kterých byly diagnostikovány specifické poruchy učení. Čtyři žáci byli vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů. 8.4 Oblast organizační Ve školním roce 2013/14 byl jedním z důležitých cílů další rozvoj spolupráce s výchovnými poradci ZŠ a jejich prostřednictvím na poskytování informací žákům ZŠ a jejich zákonným zástupcům se vzdělávací nabídkou školy, s možnostmi uplatnění absolventů na trhu práce, případně s možnostmi dalšího studia. Činnost výchovné poradkyně byla v tomto směru podporována dalšími pedagogickými pracovníky a také prostřednictvím zástupců budoucích zaměstnavatelů. Na základě podnětů výchovných poradců nebo přímo zákonných zástupců budoucích žáků byla zajištěna účast zástupců školy na informačních schůzkách přímo na ZŠ. Důležitou složkou práce výchovné poradkyně je aktivní účast na burzách škol a dalších propagačních akcích školy. Náplní organizační složky práce výchovné poradkyně byla i činnost při zajištění sbírky pro nevidomé v rámci akce Světluška. 8.5 Oblast prevence záškoláctví Činnost je zajišťována na základě metodického pokynu MŠMT a ředitele školy o prevenci záškoláctví. Je přitom uplatňována spolupráce s kurátory sociálně-právní ochrany dětí, rodiči, třídními učiteli, vychovateli a dalšími pedagogickými pracovníky. Celkem byly v uplynulém roce řešeny tři případy, kdy neomluvená absence přesáhla hranici deseti hodin. Tyto případy byly projednány ve spolupráci s třídními učiteli. Další zjištěná neomluvená absence byla řešena snížením známky z chování. 8.6 Chování žáků a uložená kázeňská opatření Oproti minulému školnímu roku došlo k výraznějšímu poklesu počtu udělených třídních důtek, počet ředitelských důtek se mírně zvýšil. Nebyla udělena žádná podmíněná či nepodmíněná vyloučení, jedné žákyni bylo vzdělávání ukončeno pro neplnění studijních povinností. Výrazně poklesl počet druhých i třetích stupňů z chování. Konkrétní údaje jsou v následující tabulce. strana 30 Výroční zpráva SŠUP 2013/14

Výroční zpráva školní rok 2012/13

Výroční zpráva školní rok 2012/13 Výroční zpráva školní rok 2012/13 Obsah 1. Základní údaje o škole... 5 1.1 Identifikace školy... 5 1.2 Druhy školy a druhy školských zařízení, jejichž činnost škola vykonává... 5 2. Přehled vzdělávacích

Více

Informace 2012/2013. Dny otevřených dveří. Umělecké maturitní obory. Průmyslové maturitní obory. Průmyslový učební obor

Informace 2012/2013. Dny otevřených dveří. Umělecké maturitní obory. Průmyslové maturitní obory. Průmyslový učební obor Informace 2012/2013 Dny otevřených dveří 13. října (čtvrtek) a 8. prosince (čtvrtek) 2011 od 8 do 16 hod. V případě zájmu větších skupin o ukázky strojírenské výuky a moderních technologií můžeme poskytnout

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ŠVP: Design interiéru a nábytku. Doba studia: čtyři roky. Zakončení maturitní zkouškou. Forma studia: Denní

ŠVP: Design interiéru a nábytku. Doba studia: čtyři roky. Zakončení maturitní zkouškou. Forma studia: Denní Design interiéru a nábytku základní informace Kód oboru: 841M/11 ŠVP: Design interiéru a nábytku Doba studia: čtyři roky Zakončení maturitní zkouškou Forma studia: Denní V kontextu tradice Vyšší odborné

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výroční zpráva 2009/10

Výroční zpráva 2009/10 Výroční zpráva 2009/10 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 1.1 Identifikace školy... 3 1.2 Druhy školy a druhy školských zařízení, jejichž činnost škola vykonává... 4 2 Přehled vzdělávacích programů realizovaných

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Pokyn ředitele č. 9/2011 č. j. 495/2011/SSUP Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola textilní, Jihlava Helenín, Hálkova 42. Hálkova 42, Jihlava Helenín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola textilní, Jihlava Helenín, Hálkova 42. Hálkova 42, Jihlava Helenín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola textilní, Jihlava Helenín, Hálkova 42 Hálkova 42, 586 03 Jihlava Helenín Identifikátor školy: 600 014 924 Termín

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008 Č.j. T 719/07 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008 Vychází z dlouhodobého plánu strategie a koncepce rozvoje školy, zpracovává ji skupina výchovných poradců školy a je konkretizací

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Učební plán L/02 Mechanik instalatérských e elektrotechnických zařízení. Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice

Učební plán L/02 Mechanik instalatérských e elektrotechnických zařízení. Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice 39-41-L/2 Mechanik instalatérských e elektrotechnických zařízení RVP 39-41-L/2 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení Škola Název ŠVP Platnost, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79,PSČ

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva 2008/2009 Obsah 1 Základní údaje o škole...3 1.1 Identifi kace školy...3 2 Přehled vzdělávacích programů realizovaných ve školním roce 2008/2009...7 3 Přijímací řízení pro školní rok 2009/2010...9

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Učební plán oboru 82 41 M/04 Průmyslový design

Učební plán oboru 82 41 M/04 Průmyslový design Kód a název oboru vzdělávání: 82 41 M/04 Průmyslový design Učební plán oboru 82 41 M/04 Průmyslový design Výtvarná příprava 6 7 0 0 13 Modelování 0 3 0 0 3 Praktická cvičení 7 7 7 7 28 Navrhování 0 0 9

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-510/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-510/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Purkyňova

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 V Mladé Boleslavi dne 26. září 2012 Mgr. Vilma

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 010 1832/98-4016 Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Michael - Soukromá střední škola reklamní

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od

Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od 1.9.2015 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3.2016 Ing.

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 113 39/99-02201 Signatura: bk4vs301 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Třebíč INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá střední odborná škola a Střední

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

Školní rok 2013/2014

Školní rok 2013/2014 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Střední školy stavební - HORSTAV Olomouc Školní rok 2013/2014 pracoviště školy: U Hradiska 4 Gorazdovo nám. 1 779 00 Olomouc 772 00 Olomouc IČ 713 40 807 tel: 585 206

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více