Osobnosti Střední Moravy. Kalendář výročí 2014 PERSONAGES OF CENTRAL MORAVIA PERSÖNLICHKEITEN DES MITTELMÄHRENS. Anniversaries Jubiläuskalender

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osobnosti Střední Moravy. Kalendář výročí 2014 PERSONAGES OF CENTRAL MORAVIA PERSÖNLICHKEITEN DES MITTELMÄHRENS. Anniversaries Jubiläuskalender"

Transkript

1 Osobnosti Střední Moravy PERSONAGES OF CENTRAL MORAVIA PERSÖNLICHKEITEN DES MITTELMÄHRENS Kalendář výročí 2014 Anniversaries Jubiläuskalender Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace,

2

3 OBSAH / CONTENTS / INHALT Úvodem / Summary / Resümee 4 Osobnosti střední Moravy Personages of the Central Moravia 2014 / Persönlichkeiten des Mittelmährens 2014 Personální rejstřík / Nominal Index / Personenregister 69 Zeměpisný rejstřík / Geographical Index of Localities / Geographisches Register 84 Výběr celostátních a zahraničních výročí na rok Selected Foreign and Czech Anniversaries for the Year 2014 Auswahl von den tschechischen und ausländischen Jubiläen für das Jahr

4 ÚVODEM Osobnosti střední Moravy 2014 kalendář výročí je souborem každoročně vydávaného chronologického přehledu výročí osobností se vztahem k regionu. K regionálním osobnostem řadíme takové, které se na střední Moravě narodily, zemřely nebo zde pobývaly. Naší snahou bylo připomenout jména těch, kteří jsou zapomínáni, i když svou činností ovlivnili své okolí. Publikace má plnit pouze informativní účel a neklade si za cíl jakékoli hodnocení uvedených osobností či jejich díla. Jednotlivé záznamy obsahují datum a místo narození či úmrtí, jméno a příjmení osobnosti, obor působnosti, místa pobytu (označená P/) a číselné vročení k datu. Uvedené záznamy jsou opatřeny pořadovými čísly, aby se usnadnila orientace při vyhledávání v personálním a zeměpisném rejstříku. Součástí publikace je Výběr celostátních a zahraničních výročí na rok 2014 spolu s uvedením významných dní roku. Pro zahraniční zájemce je určen Personální rejstřík, opatřený anglickými a německými ekvivalenty oboru působnosti a číslem záznamu. Podrobnější informace o uvedených osobnostech, stejně jako o personách, které z kapacitních důvodů v kalendáriu absentují, lze dohledat v regionální počítačové databázi Knihovny města Olomouce. Biografické údaje jsou čerpány především z regionálních i celostátních periodik i z encyklopedií a vlastivědné literatury. Děkujeme všem konzultantům a pracovníkům archivů, muzeí, knihoven, škol, obecních úřadů, stejně jako kronikářům a osvětovým aktivistům za jejich pomoc při vyhledávání a ověřování údajů. Vítáme všechny nové informace, doplňky či dokumentaci o zajímavých osobnostech našeho regionu. SUMMARY The book you have in your hands is a compilation of the annually published chronological list of major personages related to our region. All the notes contain: date and place of birth or death, first name and surname of a personage where appropriate, places of stay (marked by P/) and dating. The notes are numbered to facilitate the orientation in the geographical index of localities. Foreign persons concerned will find an appendix in English and German with the list of names and the field of action. RESÜMEE Die Persönlichkeiten des Mittelmährens 2014 der Jubiläumskalender ist die Zusammenfassung der alljährlich herausgegebenen chronologischen Übersicht der Jahresjubiläen von den Persönlichkeiten mit ihrer Beziehung zur Region. Die Publikation hat nur den informativen Charakter und hat kein Ziel, die angeführten Personen und ihre Werke zu würdigen. Die einzelnen Aufzeichnungen enthalten: Datum, Geburts-oder Todesort, Vorname und Familienname der Person, Wirkungsbereich, Aufenthaltsorte (bezeichnet P/) und Datennummer. Die angeführten Aufzeichnungen sind mit den Reihenfolgennummern bezeichnet, um bessere Orientierung beim Aufsuchen im geografischen und Personenregister zu erleichtern. 4

5 OSOBNOSTI STŘEDNÍ MORAVY 2014 PERSONAGES OF THE CENTRAL MORAVIA 2014 PERSÖNLICHKEITEN DES MITTELMÄHRENS 2014 LEDEN Datum úmrtí: Olomouc 1. Kadlec, Jaromír učitel tance, taneční mistr. P/Olomouc Datum narození: Brno 25. výročí úmrtí Datum úmrtí: Lipník nad Bečvou 2. Záleský, Miloš pedagog, zoolog, ornitolog, entomolog, odborný publicista. P/Lipník nad Bečvou, Přerov Datum narození: Hranice 70. výročí úmrtí Datum narození: Bystřice pod Hostýnem 3. Vymazalová, Jaroslava operní pěvkyně, sopranistka. P/Olomouc, Brno Datum úmrtí: Sezimovo Ústí 90. výročí narození Datum narození: Přerov 4. Menclová, Dobroslava historička umění, archeoložka, castelloložka, odborná spisovatelka. P/Bučovice Datum úmrtí: Plzeň 110. výročí narození Datum narození: Nové Město na Moravě 5. Konvalinka, Miloš dirigent, skladatel, zástupce šéfa Moravské filharmonie, redaktor olomouckého rozhlasu. P/Brno, Ostrava, Olomouc Datum úmrtí: Brno 95. výročí narození Datum úmrtí: Olomouc 6. Hobza, Jaroslav lékárník, historik. P/Olomouc Datum narození: Přerov výročí narození 40. výročí úmrtí Datum úmrtí: Prostějov 7. Wolker, Jiří básník, prozaik, dramatik. P/Prostějov, Svatý Kopeček u Olomouce Datum narození: Prostějov 90. výročí úmrtí Datum úmrtí: Brno 8. Barvič, Joža nakladatel, vydavatel, knihkupec, kulturní pracovník. P/Olomouc Datum narození: Velké Karlovice 90. výročí úmrtí Datum úmrtí: Brno 9. Torrentinus, Petrus rektor jezuitské akademie a univerzity v Olomouci. P/Olomouc Datum narození: 1548 Venray (Belgie) 400. výročí úmrtí Datum úmrtí: Praha 10. Junková, Eliška automobilová závodnice, autorka vlastní biografie. P/Olomouc, Brno Datum narození: Olomouc 20. výročí úmrtí Datum úmrtí: Vídeň 11. Furch, Vincenc spisovatel, básník, dramatik, právník. P/Telč, Jihlava, Brno, Olomouc Datum narození: Krasonice u Telče 150. výročí úmrtí Datum úmrtí: Brno 12. Dobrovský, Josef filolog, historik, textolog, editor, publicista, kritik, kněz. P/Olomouc, Dolany Datum narození: Ďarmoty (Maďarsko) 185. výročí úmrtí

6 Datum úmrtí: Brno 13. Mendel, Johann Gregor přírodopisec, biolog, opat. P/Olomouc, Lipník nad Bečvou, Brno Datum narození: Hynčice 130. výročí úmrtí Datum úmrtí: Olomouc 14. Janoušková, Anděla básnířka, překladatelka, pedagožka. P/Olomouc Datum narození: Lašťany 15. výročí úmrtí Datum narození: Rokytnice 15. Chlumecký, Adam kněz, náboženský spisovatel, básník. P/Olomouc, Boršice, Velká Bystřice, Litenčice, Potštát, Dlouhomilov, Skrbeň Datum úmrtí: Olomouc 160. výročí narození Datum narození: Červený Újezd 16. Knechtl, Bohumír redaktor, publicista, spisovatel. P/Prostějov, Brno, Olomouc Datum úmrtí: Olomouc 150. výročí narození Datum úmrtí: Praha 17. Kubka, František novinář, prozaik, dramatik, překladatel. P/Olomouc Datum narození: Praha Datum narození: Rešov 18. Thöndel, Carl malíř, pedagog. P/Rešov, Olomouc Datum úmrtí: Rešov 120. výročí narození 45. výročí úmrtí 185. výročí narození Datum narození: Plandry u Jihlavy 19. Dvořák, Karel fotograf, folklorista, etnograf, ministerský úředník. P/Olomouc, Praha Datum úmrtí: Praha 155. výročí narození Datum narození: Tišnov 20. Kocián, Mojmír vysokoškolský pedagog, matematik, docent pro teorii a metodiku tělesné výchovy, předseda atletického oddílu TJ Univerzita Olomouc. P/Praha, Olomouc Datum úmrtí: Olomouc 100. výročí narození Datum narození: Dobřiv u Rokycan 21. Wagner, Oktavián lékař, chemik, vysokoškolský profesor, odborný spisovatel. P/Olomouc Datum úmrtí: Brno 120. výročí narození Datum narození: Kutná Hora 22. Ornest, Zdeněk herec. P/Olomouc, Praha Datum úmrtí: Praha 85. výročí narození Datum úmrtí: Štýrský Hradec 23. Deckerius, Joannes rektor jezuitské akademie a univerzity v Olomouci. P/Olomouc Datum narození: Hazebroek (Flandry, nyní Francie) 395. výročí úmrtí Datum narození: Litovel 24. Veselý, Vladimír vlastenec, odbojář. P/Zábřeh, Praha, Jičín Datum úmrtí: Brno 100. výročí narození Datum narození: Skalička, okr. Přerov 25. Zabranský, Jan Alois kněz, publicista, náboženský spisovatel, žák J. Dobrovského. P/Olomouc, Bohuňovice, Velká Bystřice, Kroměříž Datum úmrtí: Kroměříž 250. výročí narození Datum narození: Gieraltowice(Polsko) 26. Dytrychová, Laetitia umělecká zvonařka, výtvarnice. P/Brodek u Přerova Datum úmrtí: Brodek u Přerova 95. výročí narození 6

7 Datum úmrtí: Rottach (Německo) 27. Heythum, Antonín scénograf, jevištní výtvarník, autor úpravy hrobu J. Wolkera v Prostějově. P/Prostějov, Olomouc Datum narození: Most 60. výročí úmrtí Datum úmrtí: Čeladná u Frýdlantu nad Ostravicí 28. Četyna, Bohumír prozaik, básník, dramatik, historik, národopisný a vlastivědný pracovník, archivář, editor. P/Olomouc, Kroměříž Datum narození: Trojanovice u Frenštátu pod Radhoštěm 40. výročí úmrtí Datum narození: Ivanovice na Hané 29. Knapp, František lékárník, národopisný pracovník. P/Prostějov Datum úmrtí: Prostějov 165. výročí narození Datum úmrtí: České Budějovice 30. Bradáč, Otakar sbormistr, varhaník, hudební pedagog, ředitel hudební školy v Litovli. P/Litovel Datum narození: Paceřice 140. výročí narození 90. výročí úmrtí Datum narození: Jičín 31. Sobotka, Jan pedagog, ředitel Obchodní akademie v Olomouci, literát. P/Olomouc, Bruntál, Přerov 70. výročí narození Datum narození: Ostrava 32. Otrubová, Anežka herečka, osvětová pracovnice. P/Olomouc Datum úmrtí: Olomouc 120. výročí narození Datum narození: Dřevohostice 33. Sytko, Josef pedagog, odborný publicista, zakládající člen spolku Žerotín a VSMO. P/Olomouc, Prostějov Datum úmrtí: Olomouc 185. výročí narození Datum úmrtí: Praha 34. Bubeník, Václav kněz, redaktor. P/Olomouc Datum narození: Cakov Datum narození: Litovel 35. Urbášek, Otto kulturní pracovník, divadelní ochotník. P/Litovel Datum úmrtí: Litovel 70. výročí úmrtí 95. výročí narození Datum úmrtí: Olomouc 36. Lenfeld, Jiří lékař, farmakolog, vysokoškolský profesor, odborný spisovatel. P/Olomouc Datum narození: Brno 90. výročí narození 20. výročí úmrtí Datum narození: Pavlovice 37. Gibala, Vladimír duchovní, vlastivědný pracovník. P/Kokory Datum úmrtí: Kokory 105. výročí narození Datum úmrtí: Kolín 38. Župan, Franta spisovatel, autor knih pro děti, prozaik, dramatik, literární publicista, středoškolský pedagog. P/Brno, Olomouc, Třebíč, Nové Město na Moravě Datum narození: Běštín 85. výročí úmrtí Datum úmrtí: Kroměříž 39. Hošek, Ignác pedagog, lingvista, jazykovědec, dialektolog, překladatel, etnograf, publicista, cestovatel. P/Olomouc, Hodonín, Kroměříž Datum narození: Chromeč 95. výročí úmrtí 7

8 Datum úmrtí: Ochoz u Konice 40. Kruš, František pedagog, odbojář, divadelník. P/Bludov, Olomouc, Moravičany, Loštice Datum narození: Leština 70. výročí úmrtí Datum úmrtí: Hořice 41. Grau, Petr dirigent, hudebník, hudební organizátor, učitel hudby. P/Olomouc Datum narození: Postřelmov 70. výročí úmrtí Datum narození: Oslavany 42. Sekanina, Jiří sólista baletu. P/Opava, Olomouc Datum úmrtí: Olomouc 70. výročí narození Datum úmrtí: Bockenheim (Německo) 43. Schindler, Anton Felix první Beethovenův životopisec, hudební spisovatel, houslista, dirigent, hudební pedagog. P/Olomouc, Konice, Brno Datum narození: Medlov 150. výročí úmrtí Datum narození: Prostějov 44. Gottwald, Antonín archeolog, pedagog, odborný publicista. P/Prostějov Datum úmrtí: Prostějov 145. výročí narození Datum úmrtí: České Budějovice 45. Špringerová, Anna herečka. P/Přerov, Olomouc, Šumperk Datum narození: Kolín 35. výročí úmrtí Datum úmrtí: Rajhrad 46. Navrátil, Jan Sarkander básník, dramatik, beletrista, katolický spisovatel. P/Rajhrad, Olomouc, Brno Datum narození: Grygov 115. výročí úmrtí Datum narození: Malhotice 47. Zamazal, Antonín duchovní, náboženský spisovatel, novinář, redaktor, dramatik, beletrista, kreslíř. P/Kroměříž, Olomouc, Valašská Bystřice, Ostrava Datum úmrtí: Mariánské Hory 140. výročí narození Datum narození: Tedražice u Sušice 48. Stupka, František dirigent České filharmonie a Moravské filharmonie, houslista, hudební pedagog. P/Olomouc, Brno, Praha Datum úmrtí: Praha 135. výročí narození Datum úmrtí: Přerov 49. Nečas, Vítězslav lékárník, politik, mecenáš. P/Přerov Datum narození: Uherské Hradiště 85. výročí úmrtí Datum narození: Vojnův Městec 50. Javůrek, Norbert vojenský lékař, skladatel, hudební kritik, odborný publicista. P/Olomouc Datum úmrtí: Split (Jugoslávie) 175. výročí narození Datum úmrtí: Brno 51. Podpěra, Josef botanik, vysokoškolský profesor, odborný spisovatel. P/Olomouc Datum narození: Jílové u Prahy 60. výročí úmrtí Datum narození: Bystřice pod Hostýnem 52. Orel, Rajmund pedagog, včelař, odborný publicista. P/Těšetice, Lutín, Bystrovany, Velká Bystřice Datum úmrtí: Velká Bystřice 155. výročí narození 8

9 Datum narození: Loštice 53. Bieberle, Josef historik, vědecký pracovník, vysokoškolský pedagog. P/Litovel, Olomouc 85. výročí narození Datum úmrtí: Brno 54. Očenášek, Josef novinář, překladatel, redaktor. P/Olomouc, Brno Datum narození: Laškov u Litovle 75. výročí úmrtí Datum úmrtí: Vídeň 55. Trautmansdorf, Tadeáš Maria olomoucký arcibiskup, kardinál. P/Olomouc, Kroměříž Datum narození: Štýrský Hradec (Rakousko) 195. výročí úmrtí Datum úmrtí: Prostějov 56. Tomšů, Miroslav lékař, chirurg, vědec, vysokoškolský profesor. P/Holešov, Olomouc, Prostějov Datum narození: Brezovice (Slovensko) 15. výročí úmrtí Datum úmrtí: Prostějov 57. Synek, Jan redaktor, politik. P/Prostějov Datum narození: Plumlov 55. výročí úmrtí Datum úmrtí: Ostrava 58. Matulová, Marie pedagožka, zakladatelka průmyslové školy pro dívky. P/Olomouc, Brodek u Přerova, Moravská Ostrava Datum narození: Kokory 105. výročí úmrtí Datum úmrtí: Kroměříž 59. Doležal, Jan pedagog, národopisný pracovník. P/Kroměříž Datum narození: Kostelec u Holešova Datum narození: Rymice 60. Janalík, Vincenc duchovní, prozaik. P/Rymice, Milotice Datum úmrtí: Milotice 90. výročí úmrtí 210. výročí narození Datum úmrtí: Český Těšín 61. Šeršník, Leopold Jan duchovní, knihovník, historik, vlastivědný spisovatel, středoškolský profesor. P/Český Těšín, Praha, Hradec Králové, Olomouc Datum narození: Český Těšín 200. výročí úmrtí Datum narození: Bruntál 62. Walla, Jindřich akademický malíř, grafik. P/Olomouc Datum úmrtí: Žilina (Slovensko) 63. Cvach, František dirigent, vojenský kapelník. P/Olomouc, Šumperk Datum narození: Chlumec u Hluboké nad Vltavou 60. výročí narození 80. výročí úmrtí Datum úmrtí: Vratislav (Polsko) 64. Skokánek, Jan odbojář, štábní kapitán. P/Olomouc, Velký Týnec, Velká Bystřice, Kožušany Datum narození: Střížov 70. výročí úmrtí Datum narození: Brdo u Nové Paky 65. Kocourek, Josef pedagog, spisovatel, básník, fejetonista. P/Mírov, Štíty, Řepová u Mírova Datum úmrtí: Brdo 105. výročí narození Datum narození: Rakovník 66. Losenický, Zbyněk pedagog, odbojář, místostarosta Sokola. P/Olomouc Datum úmrtí: Olomouc 105. výročí narození 9

10 Datum narození: Věrovany 67. Ošťádal, Jan právník, advokát, starosta Národní jednoty a Matice školské v Olomouci, kulturní pracovník. P/Olomouc Datum úmrtí: Olomouc 150. výročí narození Datum úmrtí: Slavkov 68. Jarolím, Bernard kreslíř, umělecký zámečník. P/Slavkov, Vyškov Datum narození: Loštice 105. výročí úmrtí Datum narození: Olomouc 69. Lenhart, Karel sochař, vysokoškolský pedagog, autor učebnic. P/Olomouc Datum úmrtí: Olomouc 110. výročí narození Datum úmrtí: Praha 70. Pelíšek, Rudolf pedagog, školní inspektor, redaktor Vlastivědy střední a severní Moravy, kulturní aktivista. P/Olomouc Datum narození: Svitávka u Boskovic Datum úmrtí: Ostrava 71. Myron, Jiří herec, režisér, divadelník. P/Olomouc, Ostrava Datum narození: Humpolec 130. výročí narození 50. výročí úmrtí 130. výročí narození 60. výročí úmrtí Datum úmrtí: Paříž (Francie) 72. Čep, Jan prozaik, esejista, překladatel, redaktor, publicista. P/Cholina, Litovel, Myslechovice Datum narození: Myslechovice 40. výročí úmrtí Datum úmrtí: Šternberk 73. Weiser, Josef malíř, grafik, tvůrce exlibris, výtvarný pedagog, odborný publicista. P/Štěpánov, Olomouc Datum narození: Chur (Švýcarsko) 100. výročí narození 20. výročí úmrtí Datum úmrtí: Olomouc 74. Látal, Jiří lingvista, romanista, překladatel, vysokoškolský pedgog, odborný publicista. P/Olomouc Datum narození: Olomouc 15. výročí úmrtí Datum narození: Bohuňovice, okres Kolín 75. Procházka, Jaroslav pedagog, filolog, vlastivědný pracovník. P/Prostějov Datum úmrtí: Trutnov 125. výročí narození Datum úmrtí: Klapetek, Josef lékař, neurolog, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc Datum narození: Skřípov u Opavy 10. výročí úmrtí Datum úmrtí: Praha 77. Procházka, František Serafínský pedagog, redaktor, básník, prozaik, překladatel, knihovník. P/Olomouc Datum narození: Náměšť na Hané 75. výročí úmrtí Datum narození: Tovačov 78. Štéger, Karel pedagog, vlastivědný pracovník, kronikář města Kojetína. P/Kojetín Datum úmrtí: Tovačov 140. výročí narození Datum úmrtí: Praha 79. Činčera, Radúz scenárista, režisér, pedagog. P/Olomouc, Hranice, Nový Jičín Datum narození: Brno 15. výročí úmrtí 10

11 Datum narození: Poličná 80. Kahlík, František národní buditel, autor dějepisných prací. P/Opava, Zábřeh Datum úmrtí: Zábřeh na Moravě 160. výročí narození Datum úmrtí: Praha 81. Seifertová, Terezie operní a operetní pěvkyně, herečka. P/Olomouc, Praha Datum narození: Praha 170. výročí narození 100. výročí úmrtí Datum úmrtí: Brno 82. Placar, Oldřich hudební pedagog, korepetitor, skladatel, dirigent, varhaník, pianista. P/ Brno, Přerov, Olomouc Datum narození: Pozořice u Brna 15. výročí úmrtí Datum úmrtí: Praha 83. Princ, Rudolf zpěvák, operetní sólista. P/Olomouc Datum narození: Vodňany Datum úmrtí: Praha 84. Lakomý, Jan spisovatel, vrchní policejní rada. P/Brno Datum narození: Ústín 50. výročí úmrtí 70. výročí úmrtí Datum narození: Olomouc 85. Vymětal, Stanislav keramik, ilustrátor, grafik, výtvarný pedagog, tvůrce exlibris. P/Olomouc Datum úmrtí: Olomouc 85. výročí narození Datum úmrtí: Olomouc 86. Kaplan, Alois středoškolský profesor, historik. P/Olomouc, Valašské Meziříčí Datum narození: Říčky u Lanškrouna 100. výročí úmrtí Datum úmrtí: Nový Jičín 87. Sebastini, Jan barokní malíř. P/Nový Jičín, Příbor Datum narození: Prostějov Datum úmrtí: Praha 88. Fagellus Villaticus, Šimon básník, humanista, duchovní. P/Olomouc Datum narození: 1473 Kyšice 220. výročí úmrtí 465. výročí úmrtí ÚNOR Datum úmrtí: Svitávka 89. Dokulil, Jan básník, překladatel náboženských děl, redaktor, knihovník, archivář, duchovní. P/Protivanov Datum narození: Mastník 40. výročí úmrtí Datum narození: Vítkovice 90. Žalud, Stanislav dirigent, skladatel, pedagog. P/Brno, Vranov, Valašské Meziříčí, Přerov Datum úmrtí: Přerov 115. výročí narození Datum úmrtí: Nuideberk (Holandsko) 91. Reich, Eduard lékař, hygienik, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc Datum narození: Šternberk Datum narození: Olomouc 92. Mašatová, Milada teoretička umění, pedagog, dramaturg. P/Olomouc, Horka nad Moravou Datum úmrtí: Olomouc 95. výročí úmrtí 80. výročí narození 11

12 Datum narození: Štarnov u Olomouce 93. Sadílek, Josef redaktor, spisovatel, básník, publicista. P/Olomouc Datum úmrtí: Praha 90. výročí narození Datum úmrtí: Olomouc 94. Válek, František pedagog, vydavatel, kulturní pracovník. P/Přerov, Kroměříž, Rovensko, Dubicko, Vyšehoří, Olomouc Datum narození: Předmostí u Přerova Datum úmrtí: Krompach 95. Letfus, Oldřich klavírista, skladatel. P/Olomouc Datum narození: Svatý Kopeček u Olomouce 155. výročí narození 65. výročí úmrtí 55. výročí úmrtí Datum narození: Prostějov 96. Kníže, Jaroslav herec. P/Nový Jičín, Šumperk, Hranice, Ostrava Datum úmrtí: Plzeň Datum úmrtí: Olomouc 97. Kulpová, Anna lékařka, publicistka. P/Olomouc Datum narození: Kroměříž Datum narození: Ivančice 98. Procházka, Jan prozaik, autor knih pro děti, scenárista, dramaturg. P/Olomouc, Ondrášov, Praha Datum úmrtí: Praha 95. výročí narození 30. výročí úmrtí 85. výročí narození Datum úmrtí: Ivančice 99. Aeneas, Jan kazatel Jednoty bratrské, kulturní organizátor, překladatel, archivář. P/Přerov, Holešov, Ivančice, Třebíč Datum narození: 1537 Mladá Boleslav 420. výročí úmrtí Datum úmrtí: Olomouc 100. Fischer, Richard právník, politik, zemský poslanec, starosta města Olomouce, spisovatel, žurnalista, publicista. P/Olomouc Datum narození: Loštice 60. výročí úmrtí Datum úmrtí: Praha 101. Cynibulk, Vojtěch loutkářský výtvarník, grafik, ilustrátor, spisovatel, vysokoškolský pedagog, autor knih pro děti. P/Olomouc Datum narození: Praha 20. výročí úmrtí Datum narození: Hranice 102. David, Jacob Julius básník, prozaik. P/Kroměříž Datum úmrtí: Vídeň (Rakousko) Datum úmrtí: Olomouc 103. Cholava, Štěpán filolog, národní pracovník. P/Olomouc Datum narození: Lutopecny Datum úmrtí: Prostějov 104. Augusta, Karel malíř, kreslíř, výtvarný pedagog. P/Prostějov, Stražisko Datum narození: Humpolec 155. výročí narození 120. výročí úmrtí 40. výročí úmrtí Datum narození: Praha 105. Daňhelka, Jiří bohemista, slavista, literární historik, editor, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc Datum úmrtí: Olomouc 95. výročí narození 12

13 Datum narození: Nové Město na Moravě 106. Havlík, Vladimír výtvarník, malíř, grafik, performer, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc 55. výročí narození Datum narození: Šafov u Znojma 107. Winder, Ludwig novinář, redaktor, spisovatel. P/Olomouc Datum úmrtí: Baldock (Velká Británie) 125. výročí narození Datum úmrtí: Lipník nad Bečvou 108. Mráček, Jakub archivář, odborný spisovatel, pedagog. P/Kojetín, Kroměříž, Olomouc, Lipník nad Bečvou Datum narození: Kojetín 50. výročí úmrtí Datum úmrtí: Brno 109. Vaněk, Jan pedagog, knihovník, odborný publicista. P/Olomouc Datum narození: Kunčice u Vrchlabí Datum úmrtí: Přerov 110. Strojil, Jaroslav typograf, vydavatel. P/Přerov Datum narození: Malenovice 30. výročí úmrtí 80. výročí úmrtí Datum narození: Zábřeh na Moravě 111. Titzl, Stanislav hudební publicista, redaktor, hudební dramaturg, organizátor, hudebník. P/Přerov, Kroměříž Datum úmrtí: Praha 85. výročí narození Datum narození: Ptení 112. Výmola, Karel lékař, otorinolaryngolog, odborný spisovatel. P/Ptení, Praha Datum úmrtí: Praha 150. výročí narození Datum narození: Tovačov 113. Klimeš, Richard právník, pedagog, odborný publicista. P/ Praha Datum úmrtí: Praha 130. výročí narození Datum narození: Litovel 114. Rusinský, Milan literární historik, literární kritik, prozaik, dramatik, scénárista, rozhlasový pracovník. P/Litovel, Ostrava Datum úmrtí: Ostrava 105. výročí narození Datum úmrtí: Praha 115. Tréval, Emil lékař, spisovatel, prozaik, dramatik, odborný publicista. P/Olomouc, Prostějov Datum narození: Prešov (Slovensko) 155. výročí narození 85. výročí úmrtí Datum úmrtí: Praha 116. Košutová, Olga pedagožka, spisovatelka, prozaička. P/Velký Týnec, Přerov Datum narození: Velký Týnec 25. výročí úmrtí Datum úmrtí: Přerov 117. Macháček, Rudolf komeniolog, vlastivědný pracovník, publicista. P/Přerov Datum narození: Beňov 45. výročí úmrtí Datum narození: Pouchov (Hradec Králové) 118. Capoušek, Václav architekt, orientoval se na obnovu památkových objektů. P/Olomouc, Přerov Datum úmrtí: Olomouc 100. výročí narození Datum narození: Břuchotín 119. Horský, Vladimír člen Hanáckého aeroklubu, letec-stihač v bitvě o Anglii. P/Olomouc Datum úmrtí: nad ostrovem Wight (Velká Británie) 100. výročí narození 13

14 Datum úmrtí: Jablonné nad Orlicí 120. Hubálek, Josef kulturní pracovník, vlastivědný pracovník, regionální publicista, redaktor, učitel, knihovník, kronikář města Zábřeha. P/Zábřeh Datum narození: Mistrovice 110. výročí narození 30. výročí úmrtí Datum úmrtí: Přerov 121. Novák, Pavel zpěvák, skladatel, textař, středoškolský profesor. P/Přerov, Olomouc Datum narození: Přerov 70. výročí narození 5. výročí úmrtí Datum úmrtí: Kroměříž 122. Kautnik, František varhaník, ředitel kůru. P/Kroměříž Datum narození: Choceň 210. výročí úmrtí Datum úmrtí: Určice 123. Heidenreich, František X. vlastivědný pracovník, badatel, odborný spisovatel. P/Určice Datum narození: Loštice 100. výročí úmrtí Datum narození: Loštice 124. Loštický, Josef zpěvák, hudební pedagog. P/Olomouc Datum úmrtí: Olomouc 175. výročí narození Datum narození: Praha 125. Štech, Jaroslav právník, kulturní pracovník, publicista. P/Zábřeh, Boskovice Datum úmrtí: Šumperk 110. výročí narození Datum narození: Jarošov 126. Breitenbacher, Antonín archivář, historik, knihovník. P/Olomouc, Kroměříž Datum úmrtí: Kroměříž 140. výročí narození Datum úmrtí: Uničov 127. Soušek, Tomáš právník, starosta Sokola, historik, publicista. P/Uničov Datum narození: Olšany u Prostějova Datum narození: Lutotín 128. Pírek, Antonín středoškolský profesor, redaktor, přítel Petra Bezruče. P/Kostelec na Hané, Olomouc, Prostějov Datum úmrtí: Ostrava 15. výročí úmrtí 135. výročí narození Datum narození: Rájec u Zábřeha 129. Smékal, Hynek učitel, osvětový pracovník, organizátor české kultury P/Zábřeh, Dubicko, Písařov, Brodek u Konice, Šternberk, Olomouc Datum úmrtí: Olomouc 120. výročí narození Datum úmrtí: Olomouc 130. Příleský, Ivo výtvarník, malíř. P/Olomouc Datum narození: Olomouc 20. výročí úmrtí Datum narození: Prostějov 131. Frélich, Antonín učitel, prozaik, publicista, autor knih pro děti. P/Prostějov, Olomouc, Brno Datum úmrtí: Brno 105. výročí narození Datum úmrtí: Praha 132. Sixta, František skladatel, hudební organizátor, sbormistr. P/Kroměříž Datum narození: Kroměříž 60. výročí úmrtí 14

15 Datum úmrtí: Brno 133. Vach, Ferdinand sbormistr, skladatel, pedagog, odborný publicista, dirigent. P/Kroměříž, Brno Datum narození: Jažlovice 75. výročí úmrtí Datum úmrtí: Olomouc 134. Pelikán, Julius medailér, akademický sochař, autor mnoha portrétů osobností a pomníků. P/Olomouc Datum narození: Nové Veselí u Žďáru nad Sázavou 45. výročí úmrtí Datum úmrtí: Olomouc 135. Komenda, Stanislav vědecký pracovník, prozaik, básník, aforista, autor skript, redaktor, autor rozhlasových her. P/Olomouc Datum narození: Louka u Jemnice 5. výročí úmrtí Datum úmrtí: Brno 136. Kovanda, Stanislav prozaik, dramatik, sbormistr, básník. P/Přerov Datum narození: Nedvězí 60. výročí úmrtí Datum narození: Kvasice 137. Dohnal, Antoš básník, spisovatel, dramatik, redaktor. P/Kroměříž, Mírov, Brno Datum úmrtí: Brno 190. výročí narození Datum úmrtí: Bohuňovice 138. Opluštil, Zdeněk pedagog, vlastivědný pracovník, odborný spisovatel, regionální historik. P/Bohuňovice, Šternbersko Datum narození: Kostelec na Hané 75. výročí úmrtí Datum úmrtí: Osek 139. Janowka, Petr rektor jezuitské akademie a univerzity v Olomouci. P/Olomouc, Hradec Králové, Opava Datum narození: Kutná Hora výročí narození 230. výročí úmrtí Datum úmrtí: Brno 140. Hrubeš, Eduard pěvec, hudební pedagog, lesní inženýr. P/Kroměříž, Brno Datum narození: Oldřichovice 100. výročí narození 35. výročí úmrtí Datum úmrtí: Červenka 141. Flasar, František člen Sokola, divadelní ochotník, herec, výtvarník, malíř, restaurátor. P/Litovel, Červenka Datum narození: Litovel 25. výročí úmrtí Datum úmrtí: Frenštát pod Radhoštěm 142. Parma, Robert překladatel, odborný spisovatel, básník, středoškolský pedagog, publicista. P/Opava, Olomouc Datum narození: Frenštát pod Radhoštěm 80. výročí úmrtí Datum úmrtí: Zábřeh na Moravě 143. Dvořák, Rudolf pedagog, historik, odborný spisovatel. P/Zábřeh na Moravě Datum narození: Křetín u Kunštátu 95. výročí úmrtí Datum úmrtí: Kralice na Hané 144. Dreser, Antonín Josef duchovní, právník, náboženský spisovatel. P/Kralice na Hané, Olomouc Datum narození: Vyškov 320. výročí narození 265. výročí úmrtí Datum narození: Praha 145. Macharovský, Rudolf sólista baletu, choreograf. P/Olomouc Datum úmrtí: Olomouc 105. výročí narození

16 Datum úmrtí: Brno 146. Koreček, Miloš umělecký fotograf, pedagog. P/Brno, Prostějov Datum narození: Prostějov 25. výročí úmrtí Datum úmrtí: Boskovice 147. Svoboda, František Kleofáš učitel, redaktor, národní a kulturní pracovník, spisovatel. P/Štěpánov, Hoštejn, Nemile, Boskovice, Zábřeh Datum narození: Jezbořice u Pardubic 105. výročí úmrtí Datum úmrtí: Praha 148. Konařík, Bedřich spisovatel, redaktor, literární kritik, dramatik, duchovní. P/Valašské Meziříčí, Olomouc, Velký Újezd, Prostějov, Kunčice pod Ondřejníkem Datum narození: Halenkov 70. výročí úmrtí Datum úmrtí: Olomouc 149. Černý, Milan antropolog, vysokoškolský pedagog, odborný spisovatel. P/Olomouc Datum narození: Jihlava 15. výročí úmrtí Datum úmrtí: Olomouc 150. Babler, Otto František překladatel, literát. P/Olomouc, Samotišky Datum narození: Zenica (Bosna) 30. výročí úmrtí Datum narození: Zábřeh u Dolního Benešova 151. Vrchovecký, Josef filozof, teolog, náboženský spisovatel, kroměřížský kanovník. P/Olomouc, Kroměříž Datum úmrtí: Kroměříž 135. výročí narození Datum úmrtí: Moravský Beroun 152. Smolka, František malíř, pedagog. P/Olomouc Datum narození: Věrovany Datum úmrtí: Šternberk 153. Stief, Wilhelm historik, kronikář. P/Šternberk Datum narození: Šternberk Datum narození: Prostějov 154. Mach, Josef režisér, scenárista, novinář, herec. P/Prostějov, Praha Datum úmrtí: Praha 40. výročí úmrtí 85. výročí úmrtí 105. výročí narození Datum úmrtí: Praha 155. Macalík, Bohuslav sbormistr, skladatel. P/Ivanovice na Hané, Kroměříž Datum narození: Ivanovice na Hané 60. výročí úmrtí Datum úmrtí: Brno 156. Neumann, František dirigent, skladatel, pedagog, divadelní kapelník. P/Prostějov, Olomouc, Brno Datum narození: Přerov 140. výročí narození 85. výročí úmrtí Datum úmrtí: Olomouc 157. Hrab, Antonín K. duchovní, básník, spisovatel. P/Přerov, Olomouc, Holice u Olomouce, Osek nad Bečvou, Horní Město, Rýmařov Datum narození: Chropyně 65. výročí úmrtí Datum úmrtí: Milán (Itálie) 158. Ambrosová, Amálie předsedkyně kuratoria Pöttingea. P/Olomouc Datum narození: Jihlava 85. výročí úmrtí 16

17 Datum narození: Lukavice 159. Málek, Antonín filolog, kulturní pracovník, odborný publicista. P/Zábřeh Datum úmrtí: Praha 140. výročí narození Datum narození: Kroměříž 160. Podjukl, Josef hudebník, violista, koncertní mistr. P/Kroměříž Datum úmrtí: Praha 100. výročí narození Datum narození: Vídeň (Rakousko) 161. Zemen, Karel filolog, germanista, jazykovědec, vysokoškolský pedagog. P/Vídeň, Olomouc, Praha Datum úmrtí: Zbiroh 120. výročí narození Datum narození: Tršice 162. Floryk, Hynek zakladatel chmelařského spolku. P/Tršice Datum úmrtí: Tršice 180. výročí narození Datum narození: Praha 163. Otáhalová, Jiřina filozofka, vysokoškolská pedagožka, odborná spisovatelka. P/Olomouc, Břeclav, Strážnice Datum úmrtí: Praha 110. výročí narození BŘEZEN Datum narození: Žeravice 164. Polešovský, Albín pedagog, odborný publicista, profesor Slovanského gymnázia. P/Olomouc Datum úmrtí: Olomouc 140. výročí narození Datum narození: Hradečná 165. Nevěřil, Jan teolog, archeolog, náboženský historik, odborný spisovatel, vysokoškolský pedagog. P/Uherské Hradiště, Olomouc, Velehrad Datum úmrtí: Olomouc 150. výročí narození Datum narození: Krásensko 166. Novák, Josef vlastivědný pracovník, odborný publicista, archeolog, sběratel lidové slovesnosti. P/Moravičany Datum úmrtí: Moravičany 105. výročí narození Datum úmrtí: Praha 167. Tauber, Stanislav pedagog, pěvec, publicista. P/Olomouc, Velký Týnec, Brno, Praha Datum narození: Blatec 55. výročí úmrtí Datum narození: Přerov 168. Hekela, Pavel herec, režisér, ředitel olomouckého studia Českého rozhlasu, ředitel Moravského divadla v Olomouci. P/Olomouc 60. výročí narození Datum úmrtí: Olomouc 169. Geisler, Antonín právník, starosta Sokola, předseda pěveckého spolku Žerotín. P/Olomouc Datum narození: Kokory 105. výročí úmrtí Datum úmrtí: Olomouc 170. Kubíček, Jan duchovní, univerzitní profesor, redaktor. P/Olomouc, Konice Datum narození: Klášterec 85. výročí úmrtí 17

18 Datum úmrtí: Praha 171. Bílek, Jaroslav pedagog, odborný spisovatel, kulturní pracovník. P/Litovel Datum narození: Bobrová 50. výročí úmrtí Datum úmrtí: Ostrava 172. Dutka, František operní a operetní zpěvák. P/Ostrava, Olomouc, Opava Datum narození: Holešov 35. výročí úmrtí Datum narození: Olomouc 173. Fandrlík, Josef právník, politik, poslanec Moravského zemského sněmu a Říšské rady. P/ Olomouc, Prostějov, Uherské Hradiště Datum úmrtí: Uherské Hradiště 175. výročí narození Datum úmrtí: Kročehlavy u Kladna 174. Lipčík, Augustin právník, jednatel Žerotína, člen Národní jednoty. P/Olomouc, Přerov Datum narození: Nenakonice u Olomouce 100. výročí úmrtí Datum úmrtí: Prostějov 175. Studnář, Josef pedagog, vlastivědný pracovník, sběratel pověstí. P/Prostějovsko Datum narození: Březina 100. výročí úmrtí Datum narození: Nový Hrozenkov 176. Chmel, František malíř, pedagog, scénograf. P/Uherský Brod, Hranice Datum úmrtí: Uherský Ostroh 125. výročí narození Datum narození: Olomouc 177. Hradečný, Rudolf pedagog, politik, regionální historik. P/Olomouc, Branná, Šléglov, Bohdíkov, Velký Újezd, Velký Týnec, Tršice, Těšetice, Topolany 80. výročí narození Datum úmrtí: Brno 178. Linka, Arne hudebník, pianista, skladatel, hudební teoretik, vysokoškolský pedagog. P/Kroměříž, Brno, Olomouc Datum narození: Zborovice 15. výročí úmrtí Datum narození: Křížová 179. Zrzavý, Josef lékař, anatom, odborný spisovatel, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc Datum úmrtí: Horní Žleb 105. výročí narození Datum narození: Prachovice 180. Malíř, Josef hvězdář, matematik. P/Zábřeh Datum úmrtí: Praha 140. výročí narození Datum narození: Ivanovice na Hané 181. Lázničková, Františka pedagožka, kulturní aktivistka, členka Sokola a Národní jednoty. P/Šternberk, Slavonín, Týneček, Moravská Loděnice, Bohuňovice Datum úmrtí: Šternberk 115. výročí narození Datum narození: Zbýšov u Brna 182. Skutil, Josef archeolog, historik, krasový badatel, vlastivědný pracovník, odborný spisovatel. P/Boskovice, Olomouc, Brno, Mohelnice Datum úmrtí: Varšava (Polsko) 110. výročí narození Datum narození: Loštice 183. Hlůza, Bronislav biolog, mykolog, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc, Šternberk 85. výročí narození 18

19 Datum úmrtí: Olomouc 184. Amerling, Karel lékař, internista, vysokoškolský pedagog, odborný spisovatel. P/Olomouc, Paříž (Francie), Hranice, Tatry Datum narození: Praha 50. výročí úmrtí Datum narození: Rýmařov 185. Blaschke, Jan duchovní, pedagog, historik, odborný publicista. P/Mohelnice Datum úmrtí: Krnov 120. výročí narození Datum narození: Litovel 186. Obšil, Karel agronom, historik, regionální publicista, člen VSMO. P/Litovel, Brno, Olomouc Datum úmrtí: Olomouc 100. výročí narození Datum úmrtí: Mladá Boleslav 187. Chromec, Jan vojenský kapelník, skladatel, hudební pedagog. P/Olomouc Datum narození: Olomouc 25. výročí úmrtí Datum úmrtí: Prostějov 188. Hacar, Bohumil matematik, astronom, vysokoškolský pedagog, odborný spisovatel. P/Olomouc Datum narození: Praha 40. výročí úmrtí Datum narození: Drahotuše 189. Richtrová, Anna operní pěvkyně, sopranistka. P/Olomouc Datum úmrtí: Praha 110. výročí narození Datum narození: Praha 190. Nováková, Julie filoložka, komenioložka, překladatelka, vysokoškolská pedagožka. P/Olomouc Datum úmrtí: Praha 105. výročí narození Datum narození: Říkovice 191. Dostál, Josef učitel, vlastivědný pracovník, redaktor, publicista. P/Přerov Datum úmrtí: Přerov 115. výročí narození Datum narození: Kunštát na Moravě 192. Slabý, Jan dirigent, hudební režisér, rozhlasový režisér, skladatel. P/Olomouc, Brno Datum úmrtí: Brno 110. výročí narození Datum narození: Křižanov 193. Mezník, Cyril pedagog, chemik. P/Slavkov, Kroměříž Datum úmrtí: Kroměříž Datum narození: Choltice 194. Schusser, Josef malíř, výtvarný pedagog. P/Mohelnice Datum úmrtí: Praha Datum narození: Náměšť na Hané 195. Otruba, Josef botanik, odborný publicista, redaktor. P/Olomouc Datum úmrtí: Olomouc 165. výročí narození 150. výročí narození 125. výročí narození Datum narození: Sokolnice 196. Mělka, Jaroslav lékař, odborný publicista. P/Olomouc, Hradec Králové Datum úmrtí: Hradec Králové 110. výročí narození Datum narození: Chrudim 197. Vonásek, Rudolf operní a operetní zpěvák, překladatel. P/Olomouc, Praha Datum úmrtí: Praha 100. výročí narození 19

20 Datum úmrtí: Kroměříž 198. Žůr, Antonín pedagog, kulturní pracovník. P/Přerov, Brno, Bochoř, Kroměříž Datum narození: Osek nad Bečvou 150. výročí narození 85. výročí úmrtí Datum úmrtí: Praha 199. Wenig, Karel filolog, publicista, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc, Praha Datum narození: Olomouc 50. výročí úmrtí Datum narození: Prostějov 200. Dukát, Josef Leopold Václav hudební skladatel, kněz. P/Olomouc Datum úmrtí: Želiv Datum narození: Sušice 201. Anger, Mořic Stanislav dirigent, skladatel, kapelník. P/Olomouc Datum úmrtí: Praha Datum úmrtí: Olomouc 202. Promberger, Romuald nakladatel, vydavatel. P/Olomouc Datum narození: Olomouc 330. výročí narození 170. výročí narození 40. výročí úmrtí Datum narození: Tasov u Velkého Meziříčí 203. Valíček, Josef spisovatel, pedagog, sběratel lidových pověstí, kronikář města Šternberka, vlastivědný pracovník, regionální historik. P/Šternberk, Uničov Datum úmrtí: Napajedla 115. výročí narození Datum narození: Mohelnice 204. Hadravský, František dirigent, sbormistr. P/Holešov Datum úmrtí: Kroměříž 110. výročí narození Datum narození: Kostelec na Hané 205. Vaca, Josef spisovatel, dramatik, hudební pedagog, sbormistr, režisér, sběratel lidových pověstí. P/Náměšť na Hané, Olomouc, Brno Datum úmrtí: Olomouc 110. výročí narození Datum narození: Henčlov 206. Hradilová, Marie pedagožka, odborná spisovatelka. P/Kroměříž Datum úmrtí: Olomouc 135. výročí narození Datum úmrtí: Země Františka Josefa 207. Kříž, František Otto lodní důstojník, cestovatel, účastník rakouské výpravy k severnímu pólu. P/Vídeň, Terst, Země Františka Josefa Datum narození: Pačlavice 140. výročí úmrtí Datum narození: Nové Dvory 208. Svoboda, Jiří divadelní režisér, šéf činohry Divadla Oldřicha Stibora v Olomouci. P/Zlín, Olomouc Datum úmrtí: Příbram 90. výročí narození Datum úmrtí: Bratislava 209. Rauscher, Julius hudební pedagog, kapelník, skladatel, dirigent, sbormistr. P/Kroměříž, Olomouc, Holešov Datum narození: Zborovice výročí narození 85. výročí úmrtí Datum úmrtí: Brno 210. Kadlčík, František pedagog, sbormistr, hudební publicista, zpěvák, hudební organizátor. P/Olomouc, Kroměříž, Prostějov Datum narození: Tvorovice u Kojetína 45. výročí úmrtí

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE str. 1 30.7.2009

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE str. 1 30.7.2009 BIBLIOGRAFICKÁ CITACE str. 1 30.7.2009 Baláš, Emanuel,1914-1966 Baláš, Miloslav,1907-1983 Baletka, Ladislav,1944- Baletka, Tomáš1971- Baroš, Marek Bartoš, Josef,1931-2005 Bauer, František Saleský,1841-1915

Více

K A L E N D Á R I U M

K A L E N D Á R I U M K A L E N D Á R I U M REGIONÁLNÍCH VÝROČÍ ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2011 okres D Ě Č Í N 3. 1. 1926 nar. Ladislav Kubíček, 85 katolický kněz, činný na Děčínsku a Litoměřicku 4. 1. 1851 nar. ve Varnsdorfu

Více

CENA MĚSTA OLOMOUCE CENA ZA POČIN ROKU 2013

CENA MĚSTA OLOMOUCE CENA ZA POČIN ROKU 2013 CENA MĚSTA OLOMOUCE CENA ZA POČIN ROKU 2013 Cena města Olomouce Cena za počin roku 2013 Vážené dámy a pánové, milí přátelé, už posedmnácté se přiblížil okamžik, kdy se několik výjimečných osobností z

Více

K A L E N D Á R I U M

K A L E N D Á R I U M K A L E N D Á R I U M REGIONÁLNÍCH VÝROČÍ ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2014 okres D Ě Č Í N 1. 1. 1864 zemřel Bedřich Egermann, 150 šluknovský rodák, sklářský výtvarník 1. 1. 1919 nar. ve Varnsdorfu Petr Kien,

Více

Cena města Olomouce Cena za počin roku 2012

Cena města Olomouce Cena za počin roku 2012 Cena města Olomouce Cena za počin roku 2012 Cena města Olomouce Cena za počin roku 2012 Vážení přátelé, dámy a pánové, listovat katalogem k Cenám města můžete letos již posedmnácté. Za tu dobu se ocenění

Více

KALENDÁRIUM KVĚTEN 2010 (zdroj: www.encyklopedie.brna.cz)

KALENDÁRIUM KVĚTEN 2010 (zdroj: www.encyklopedie.brna.cz) KALENDÁRIUM KVĚTEN 2010 (zdroj: www.encyklopedie.brna.cz) 1. 5. 1820 Návštěva císaře Františka I. v Brně 1. 5. 1963 Vznik Psychologické laboratoře ČSAV 1. 5. 1886 Zřízení C. k. poštovního a telegrafního

Více

Cena města Olomouce za rok 2008

Cena města Olomouce za rok 2008 Cena města Olomouce za rok 2008 Dámy a pánové, dostává se Vám do rukou publikace, ve které tradičně představujeme v krátkých medailoncích nové držitele Ceny města Olomouce a zároveň také přidáváme přehled

Více

Cena města Olomouce za rok 2010

Cena města Olomouce za rok 2010 Cena města Olomouce za rok 2010 Cena města Olomouce Cena za počin roku 2010 Dámy a pánové, vážení přátelé, letos počítáme již patnáctý rok od doby, kdy jsme započali tradici udělování Cen města Olomouce,

Více

MONTÁNNÍ, KULTURNÍ A HISTORICKÁ VÝROČÍ

MONTÁNNÍ, KULTURNÍ A HISTORICKÁ VÝROČÍ 1 MONTÁNNÍ, KULTURNÍ A HISTORICKÁ VÝROČÍ VÝROČÍ ROKU 2009 Jaroslav Korbel Podbrdský 2008-2009 2 LEDEN 5. výročí Chytil, Rudolf Páter, CSsR * 02.03.1910 Tučapy u Holešova (KM) + 01.01.2004 Stará Boleslav,

Více

Ústecká kulturní platforma 98 ISBN: 978-80-254-1101-8

Ústecká kulturní platforma 98 ISBN: 978-80-254-1101-8 Ústecká kulturní platforma 98 ISBN: 978-80-254-1101-8 Ústečané nejen v datech (2) Prolog Když se někoho z Ústí zeptáte, jestli se mu tam líbí, odpoví většinou, že ne. Ale okolí že je hezké. A podobně jsme

Více

Osobnosti regionu 1820 JOSEF MÁNES 1833 MELCHIOR MLČOCH 1839 JAN HAVELKA

Osobnosti regionu 1820 JOSEF MÁNES 1833 MELCHIOR MLČOCH 1839 JAN HAVELKA Osobnosti regionu 1820 JOSEF MÁNES malíř, ilustrátor, grafik Josef Mánes (12. květen 1820 Praha 9. prosince 1871 Praha) byl český malíř, ilustrátor, grafik a jeden z nejvýznamnějších představitelů českého

Více

MÍSTOPIS BŘEZOVÝCH HOR

MÍSTOPIS BŘEZOVÝCH HOR MÍSTOPIS BŘEZOVÝCH HOR JAROSLAV KORBEL PODBRDSKÝ Příbram 2005 SPISOVATELÉ, HUDEBNÍCI A DALŠÍ UMĚLCI (asi 1880-1925) 1 2 A Antoš, Václav * 01.12.1878 Chomutičky (JC) + 08.11.1938 Praha (A) Č. sochař a malíř.

Více

K A L E N D Á R I U M K U L T U R N Í C H V Ý R O Č Í V R O C E 2 0 1 5

K A L E N D Á R I U M K U L T U R N Í C H V Ý R O Č Í V R O C E 2 0 1 5 K A L E N D Á R I U M K U L T U R N Í C H V Ý R O Č Í V R O C E 2 0 1 5 L E D E N 1. 1915 nar. Josef Kratochvil (pseudonym Jiří Jemar), 100 český pedagog, spisovatel, badatel a skautský činitel 1915 nar.

Více

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR V ROCE 2007

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR V ROCE 2007 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: 221 507 900 fax: 221 507 929 e-mail: nipos@nipos-mk.cz http: // www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ

Více

MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR

MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Fügnerovo nám. 5, POB 12 tel.: 221 507 900 e-mail: nipos@nipos-mk.cz http: // www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH

Více

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR. v roce 2014 CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR. v roce 2014 CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU 120 21 Praha 2, Fügnerovo náměstí 1866/5, POB 12 telefon: +420 221 507 900 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU e-mail: nipos@nipos-mk.cz www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V

Více

v roce 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY

v roce 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: 221 507 900 fax: 221 507 929 e-mail: nipos@nipos-mk.cz http: // www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ

Více

OBSAH. Úvodem...5. Úvodem

OBSAH. Úvodem...5. Úvodem OBSAH Úvodem...5 Skladatelé...7 Dirigenti...12 Hudební kritici a publicisté (teoretici)...14 Další významné osobnosti z oblasti hudby jinde neuvedené...15 Divadlo Josefa Kajetána Tyla...17 Hudba v českém

Více

obsah obsah MARTÍNEK VOJTĚCH...30 MENDEL JOHANN GREGOR...31 MYRON JIŘÍ...32 PALACKÝ FRANTIŠEK...34 DRŽKOVIC VALENTIN...10 DUŠA FERDIŠ...

obsah obsah MARTÍNEK VOJTĚCH...30 MENDEL JOHANN GREGOR...31 MYRON JIŘÍ...32 PALACKÝ FRANTIŠEK...34 DRŽKOVIC VALENTIN...10 DUŠA FERDIŠ... obsah obsah ADAMSONOVÁ JOY... BAUER LEOPOLD...3 BEZRUČ PETR...4 BLACHUT BENO...5 BUDÍNOVÁ SLÁVKA...6 BURIAN ZDENĚK...7 BRODSKÝ VLASTIMIL...8 DANĚK OLDŘICH... 9 DRŽKOVIC VALENTIN...0 DUŠA FERDIŠ... DVORSKÝ

Více

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Spolkový věstník. Výroční zpráva za rok 1938-39 Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 69 (1940), No. Suppl., D37--D72 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/120996

Více

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZAROK 2008

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZAROK 2008 ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAROK 2008 Zpracoval: PhDr. Karel Müller I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU Tab. č. 1 Druh pracovní činnosti Systematizovaný stav Skutečný stav 1. Řízení (ředitel, vedoucí

Více

Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550. Brno - Olomouc - Opava 1999-2000

Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550. Brno - Olomouc - Opava 1999-2000 prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc. narozen 1942 v Přerově kontakt: hlobil@udu.cas.cz 1960-1964, středoškolské vzdělaní, Střední průmyslová škola strojnická, Přerov 1964-1969, vysokoškolské studium, Katedra dějin

Více

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Zpracoval: PhDr. Karel Müller I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU Tab. č. 1 Druh pracovní činnosti Systematizovaný stav Skutečný stav 1. Řízení (ředitel,

Více

MÍSTOPIS BŘEZOVÝCH HOR

MÍSTOPIS BŘEZOVÝCH HOR MÍSTOPIS BŘEZOVÝCH HOR JAROSLAV KORBEL PODBRDSKÝ Příbram 2005 UČITELÉ, DUCHOVNÍ, ŘEHOLNÍCI A POD. 1 2 A Alžbutová, Oktaviána Č. 05.03.1860 Pištín (CB) Č. řádová sestra. Působení: Představená řádových sester

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 01 4

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 01 4 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 01 4 1. SRPEN 1859 Narozen Alois Slovák, katolický kněz a kazatel. Nastoupil jako druhý kaplan při katedrálním chrámu v Brně. Povolán na funkci prefekta

Více

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 raha 2, Blanická 4, OB 12 tel.: 221 507 900 fax: 221 507 929 e-mail: nipos@nipos-mk.cz http: // www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ

Více

Kalendárium kulturních událostí

Kalendárium kulturních událostí Benešov Muzeum umění a designu Benešov Architekt Otakar Novotný (1880 1959) 10.1.2012 19.2.2012 Fotografie Martina Staňka 29.1.2012 15.4.2012 Fotografie Jiřího Škocha 11.2.2012 20.5.2012 Komunisté přepadli

Více

Seznam osob doporučených k zařazení do jednotné centrální evidence představitelů a exponentů pravice jihomoravským krajským výborem KSČ

Seznam osob doporučených k zařazení do jednotné centrální evidence představitelů a exponentů pravice jihomoravským krajským výborem KSČ Seznam osob doporučených k zařazení do jednotné centrální evidence představitelů a exponentů pravice jihomoravským krajským výborem KSČ ANTOŠ Miloš 1939 tajemník MěstV, Čs. socialistické akademie, Brno

Více

Už žádné fronty na úřadech. Lidé z malých obcí už nemusí jezdit vše vyřizovat do velkých měst.

Už žádné fronty na úřadech. Lidé z malých obcí už nemusí jezdit vše vyřizovat do velkých měst. Řešení... Už žádné fronty na úřadech. Lidé z malých obcí už nemusí jezdit vše vyřizovat do velkých měst. Mgr. Marta Husičková starostka obce Náměšť na Hané Projekty egovernmentu, jako například Czech POINTy

Více

Národní archiv. Seznam archivních pomůcek

Národní archiv. Seznam archivních pomůcek Národní archiv Seznam archivních pomůcek zaslaných jinými archivy Řazeno dle názvů archivů 16. května 2014 Stránka 1 z 176 C 4819 Archiv Školského spolku Komenský Vídeň C 4276 Vysoká škola obchodní 1919-1954

Více