Osobnosti Střední Moravy. Kalendář výročí 2014 PERSONAGES OF CENTRAL MORAVIA PERSÖNLICHKEITEN DES MITTELMÄHRENS. Anniversaries Jubiläuskalender

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osobnosti Střední Moravy. Kalendář výročí 2014 PERSONAGES OF CENTRAL MORAVIA PERSÖNLICHKEITEN DES MITTELMÄHRENS. Anniversaries Jubiläuskalender"

Transkript

1 Osobnosti Střední Moravy PERSONAGES OF CENTRAL MORAVIA PERSÖNLICHKEITEN DES MITTELMÄHRENS Kalendář výročí 2014 Anniversaries Jubiläuskalender Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace,

2

3 OBSAH / CONTENTS / INHALT Úvodem / Summary / Resümee 4 Osobnosti střední Moravy Personages of the Central Moravia 2014 / Persönlichkeiten des Mittelmährens 2014 Personální rejstřík / Nominal Index / Personenregister 69 Zeměpisný rejstřík / Geographical Index of Localities / Geographisches Register 84 Výběr celostátních a zahraničních výročí na rok Selected Foreign and Czech Anniversaries for the Year 2014 Auswahl von den tschechischen und ausländischen Jubiläen für das Jahr

4 ÚVODEM Osobnosti střední Moravy 2014 kalendář výročí je souborem každoročně vydávaného chronologického přehledu výročí osobností se vztahem k regionu. K regionálním osobnostem řadíme takové, které se na střední Moravě narodily, zemřely nebo zde pobývaly. Naší snahou bylo připomenout jména těch, kteří jsou zapomínáni, i když svou činností ovlivnili své okolí. Publikace má plnit pouze informativní účel a neklade si za cíl jakékoli hodnocení uvedených osobností či jejich díla. Jednotlivé záznamy obsahují datum a místo narození či úmrtí, jméno a příjmení osobnosti, obor působnosti, místa pobytu (označená P/) a číselné vročení k datu. Uvedené záznamy jsou opatřeny pořadovými čísly, aby se usnadnila orientace při vyhledávání v personálním a zeměpisném rejstříku. Součástí publikace je Výběr celostátních a zahraničních výročí na rok 2014 spolu s uvedením významných dní roku. Pro zahraniční zájemce je určen Personální rejstřík, opatřený anglickými a německými ekvivalenty oboru působnosti a číslem záznamu. Podrobnější informace o uvedených osobnostech, stejně jako o personách, které z kapacitních důvodů v kalendáriu absentují, lze dohledat v regionální počítačové databázi Knihovny města Olomouce. Biografické údaje jsou čerpány především z regionálních i celostátních periodik i z encyklopedií a vlastivědné literatury. Děkujeme všem konzultantům a pracovníkům archivů, muzeí, knihoven, škol, obecních úřadů, stejně jako kronikářům a osvětovým aktivistům za jejich pomoc při vyhledávání a ověřování údajů. Vítáme všechny nové informace, doplňky či dokumentaci o zajímavých osobnostech našeho regionu. SUMMARY The book you have in your hands is a compilation of the annually published chronological list of major personages related to our region. All the notes contain: date and place of birth or death, first name and surname of a personage where appropriate, places of stay (marked by P/) and dating. The notes are numbered to facilitate the orientation in the geographical index of localities. Foreign persons concerned will find an appendix in English and German with the list of names and the field of action. RESÜMEE Die Persönlichkeiten des Mittelmährens 2014 der Jubiläumskalender ist die Zusammenfassung der alljährlich herausgegebenen chronologischen Übersicht der Jahresjubiläen von den Persönlichkeiten mit ihrer Beziehung zur Region. Die Publikation hat nur den informativen Charakter und hat kein Ziel, die angeführten Personen und ihre Werke zu würdigen. Die einzelnen Aufzeichnungen enthalten: Datum, Geburts-oder Todesort, Vorname und Familienname der Person, Wirkungsbereich, Aufenthaltsorte (bezeichnet P/) und Datennummer. Die angeführten Aufzeichnungen sind mit den Reihenfolgennummern bezeichnet, um bessere Orientierung beim Aufsuchen im geografischen und Personenregister zu erleichtern. 4

5 OSOBNOSTI STŘEDNÍ MORAVY 2014 PERSONAGES OF THE CENTRAL MORAVIA 2014 PERSÖNLICHKEITEN DES MITTELMÄHRENS 2014 LEDEN Datum úmrtí: Olomouc 1. Kadlec, Jaromír učitel tance, taneční mistr. P/Olomouc Datum narození: Brno 25. výročí úmrtí Datum úmrtí: Lipník nad Bečvou 2. Záleský, Miloš pedagog, zoolog, ornitolog, entomolog, odborný publicista. P/Lipník nad Bečvou, Přerov Datum narození: Hranice 70. výročí úmrtí Datum narození: Bystřice pod Hostýnem 3. Vymazalová, Jaroslava operní pěvkyně, sopranistka. P/Olomouc, Brno Datum úmrtí: Sezimovo Ústí 90. výročí narození Datum narození: Přerov 4. Menclová, Dobroslava historička umění, archeoložka, castelloložka, odborná spisovatelka. P/Bučovice Datum úmrtí: Plzeň 110. výročí narození Datum narození: Nové Město na Moravě 5. Konvalinka, Miloš dirigent, skladatel, zástupce šéfa Moravské filharmonie, redaktor olomouckého rozhlasu. P/Brno, Ostrava, Olomouc Datum úmrtí: Brno 95. výročí narození Datum úmrtí: Olomouc 6. Hobza, Jaroslav lékárník, historik. P/Olomouc Datum narození: Přerov výročí narození 40. výročí úmrtí Datum úmrtí: Prostějov 7. Wolker, Jiří básník, prozaik, dramatik. P/Prostějov, Svatý Kopeček u Olomouce Datum narození: Prostějov 90. výročí úmrtí Datum úmrtí: Brno 8. Barvič, Joža nakladatel, vydavatel, knihkupec, kulturní pracovník. P/Olomouc Datum narození: Velké Karlovice 90. výročí úmrtí Datum úmrtí: Brno 9. Torrentinus, Petrus rektor jezuitské akademie a univerzity v Olomouci. P/Olomouc Datum narození: 1548 Venray (Belgie) 400. výročí úmrtí Datum úmrtí: Praha 10. Junková, Eliška automobilová závodnice, autorka vlastní biografie. P/Olomouc, Brno Datum narození: Olomouc 20. výročí úmrtí Datum úmrtí: Vídeň 11. Furch, Vincenc spisovatel, básník, dramatik, právník. P/Telč, Jihlava, Brno, Olomouc Datum narození: Krasonice u Telče 150. výročí úmrtí Datum úmrtí: Brno 12. Dobrovský, Josef filolog, historik, textolog, editor, publicista, kritik, kněz. P/Olomouc, Dolany Datum narození: Ďarmoty (Maďarsko) 185. výročí úmrtí

6 Datum úmrtí: Brno 13. Mendel, Johann Gregor přírodopisec, biolog, opat. P/Olomouc, Lipník nad Bečvou, Brno Datum narození: Hynčice 130. výročí úmrtí Datum úmrtí: Olomouc 14. Janoušková, Anděla básnířka, překladatelka, pedagožka. P/Olomouc Datum narození: Lašťany 15. výročí úmrtí Datum narození: Rokytnice 15. Chlumecký, Adam kněz, náboženský spisovatel, básník. P/Olomouc, Boršice, Velká Bystřice, Litenčice, Potštát, Dlouhomilov, Skrbeň Datum úmrtí: Olomouc 160. výročí narození Datum narození: Červený Újezd 16. Knechtl, Bohumír redaktor, publicista, spisovatel. P/Prostějov, Brno, Olomouc Datum úmrtí: Olomouc 150. výročí narození Datum úmrtí: Praha 17. Kubka, František novinář, prozaik, dramatik, překladatel. P/Olomouc Datum narození: Praha Datum narození: Rešov 18. Thöndel, Carl malíř, pedagog. P/Rešov, Olomouc Datum úmrtí: Rešov 120. výročí narození 45. výročí úmrtí 185. výročí narození Datum narození: Plandry u Jihlavy 19. Dvořák, Karel fotograf, folklorista, etnograf, ministerský úředník. P/Olomouc, Praha Datum úmrtí: Praha 155. výročí narození Datum narození: Tišnov 20. Kocián, Mojmír vysokoškolský pedagog, matematik, docent pro teorii a metodiku tělesné výchovy, předseda atletického oddílu TJ Univerzita Olomouc. P/Praha, Olomouc Datum úmrtí: Olomouc 100. výročí narození Datum narození: Dobřiv u Rokycan 21. Wagner, Oktavián lékař, chemik, vysokoškolský profesor, odborný spisovatel. P/Olomouc Datum úmrtí: Brno 120. výročí narození Datum narození: Kutná Hora 22. Ornest, Zdeněk herec. P/Olomouc, Praha Datum úmrtí: Praha 85. výročí narození Datum úmrtí: Štýrský Hradec 23. Deckerius, Joannes rektor jezuitské akademie a univerzity v Olomouci. P/Olomouc Datum narození: Hazebroek (Flandry, nyní Francie) 395. výročí úmrtí Datum narození: Litovel 24. Veselý, Vladimír vlastenec, odbojář. P/Zábřeh, Praha, Jičín Datum úmrtí: Brno 100. výročí narození Datum narození: Skalička, okr. Přerov 25. Zabranský, Jan Alois kněz, publicista, náboženský spisovatel, žák J. Dobrovského. P/Olomouc, Bohuňovice, Velká Bystřice, Kroměříž Datum úmrtí: Kroměříž 250. výročí narození Datum narození: Gieraltowice(Polsko) 26. Dytrychová, Laetitia umělecká zvonařka, výtvarnice. P/Brodek u Přerova Datum úmrtí: Brodek u Přerova 95. výročí narození 6

7 Datum úmrtí: Rottach (Německo) 27. Heythum, Antonín scénograf, jevištní výtvarník, autor úpravy hrobu J. Wolkera v Prostějově. P/Prostějov, Olomouc Datum narození: Most 60. výročí úmrtí Datum úmrtí: Čeladná u Frýdlantu nad Ostravicí 28. Četyna, Bohumír prozaik, básník, dramatik, historik, národopisný a vlastivědný pracovník, archivář, editor. P/Olomouc, Kroměříž Datum narození: Trojanovice u Frenštátu pod Radhoštěm 40. výročí úmrtí Datum narození: Ivanovice na Hané 29. Knapp, František lékárník, národopisný pracovník. P/Prostějov Datum úmrtí: Prostějov 165. výročí narození Datum úmrtí: České Budějovice 30. Bradáč, Otakar sbormistr, varhaník, hudební pedagog, ředitel hudební školy v Litovli. P/Litovel Datum narození: Paceřice 140. výročí narození 90. výročí úmrtí Datum narození: Jičín 31. Sobotka, Jan pedagog, ředitel Obchodní akademie v Olomouci, literát. P/Olomouc, Bruntál, Přerov 70. výročí narození Datum narození: Ostrava 32. Otrubová, Anežka herečka, osvětová pracovnice. P/Olomouc Datum úmrtí: Olomouc 120. výročí narození Datum narození: Dřevohostice 33. Sytko, Josef pedagog, odborný publicista, zakládající člen spolku Žerotín a VSMO. P/Olomouc, Prostějov Datum úmrtí: Olomouc 185. výročí narození Datum úmrtí: Praha 34. Bubeník, Václav kněz, redaktor. P/Olomouc Datum narození: Cakov Datum narození: Litovel 35. Urbášek, Otto kulturní pracovník, divadelní ochotník. P/Litovel Datum úmrtí: Litovel 70. výročí úmrtí 95. výročí narození Datum úmrtí: Olomouc 36. Lenfeld, Jiří lékař, farmakolog, vysokoškolský profesor, odborný spisovatel. P/Olomouc Datum narození: Brno 90. výročí narození 20. výročí úmrtí Datum narození: Pavlovice 37. Gibala, Vladimír duchovní, vlastivědný pracovník. P/Kokory Datum úmrtí: Kokory 105. výročí narození Datum úmrtí: Kolín 38. Župan, Franta spisovatel, autor knih pro děti, prozaik, dramatik, literární publicista, středoškolský pedagog. P/Brno, Olomouc, Třebíč, Nové Město na Moravě Datum narození: Běštín 85. výročí úmrtí Datum úmrtí: Kroměříž 39. Hošek, Ignác pedagog, lingvista, jazykovědec, dialektolog, překladatel, etnograf, publicista, cestovatel. P/Olomouc, Hodonín, Kroměříž Datum narození: Chromeč 95. výročí úmrtí 7

8 Datum úmrtí: Ochoz u Konice 40. Kruš, František pedagog, odbojář, divadelník. P/Bludov, Olomouc, Moravičany, Loštice Datum narození: Leština 70. výročí úmrtí Datum úmrtí: Hořice 41. Grau, Petr dirigent, hudebník, hudební organizátor, učitel hudby. P/Olomouc Datum narození: Postřelmov 70. výročí úmrtí Datum narození: Oslavany 42. Sekanina, Jiří sólista baletu. P/Opava, Olomouc Datum úmrtí: Olomouc 70. výročí narození Datum úmrtí: Bockenheim (Německo) 43. Schindler, Anton Felix první Beethovenův životopisec, hudební spisovatel, houslista, dirigent, hudební pedagog. P/Olomouc, Konice, Brno Datum narození: Medlov 150. výročí úmrtí Datum narození: Prostějov 44. Gottwald, Antonín archeolog, pedagog, odborný publicista. P/Prostějov Datum úmrtí: Prostějov 145. výročí narození Datum úmrtí: České Budějovice 45. Špringerová, Anna herečka. P/Přerov, Olomouc, Šumperk Datum narození: Kolín 35. výročí úmrtí Datum úmrtí: Rajhrad 46. Navrátil, Jan Sarkander básník, dramatik, beletrista, katolický spisovatel. P/Rajhrad, Olomouc, Brno Datum narození: Grygov 115. výročí úmrtí Datum narození: Malhotice 47. Zamazal, Antonín duchovní, náboženský spisovatel, novinář, redaktor, dramatik, beletrista, kreslíř. P/Kroměříž, Olomouc, Valašská Bystřice, Ostrava Datum úmrtí: Mariánské Hory 140. výročí narození Datum narození: Tedražice u Sušice 48. Stupka, František dirigent České filharmonie a Moravské filharmonie, houslista, hudební pedagog. P/Olomouc, Brno, Praha Datum úmrtí: Praha 135. výročí narození Datum úmrtí: Přerov 49. Nečas, Vítězslav lékárník, politik, mecenáš. P/Přerov Datum narození: Uherské Hradiště 85. výročí úmrtí Datum narození: Vojnův Městec 50. Javůrek, Norbert vojenský lékař, skladatel, hudební kritik, odborný publicista. P/Olomouc Datum úmrtí: Split (Jugoslávie) 175. výročí narození Datum úmrtí: Brno 51. Podpěra, Josef botanik, vysokoškolský profesor, odborný spisovatel. P/Olomouc Datum narození: Jílové u Prahy 60. výročí úmrtí Datum narození: Bystřice pod Hostýnem 52. Orel, Rajmund pedagog, včelař, odborný publicista. P/Těšetice, Lutín, Bystrovany, Velká Bystřice Datum úmrtí: Velká Bystřice 155. výročí narození 8

9 Datum narození: Loštice 53. Bieberle, Josef historik, vědecký pracovník, vysokoškolský pedagog. P/Litovel, Olomouc 85. výročí narození Datum úmrtí: Brno 54. Očenášek, Josef novinář, překladatel, redaktor. P/Olomouc, Brno Datum narození: Laškov u Litovle 75. výročí úmrtí Datum úmrtí: Vídeň 55. Trautmansdorf, Tadeáš Maria olomoucký arcibiskup, kardinál. P/Olomouc, Kroměříž Datum narození: Štýrský Hradec (Rakousko) 195. výročí úmrtí Datum úmrtí: Prostějov 56. Tomšů, Miroslav lékař, chirurg, vědec, vysokoškolský profesor. P/Holešov, Olomouc, Prostějov Datum narození: Brezovice (Slovensko) 15. výročí úmrtí Datum úmrtí: Prostějov 57. Synek, Jan redaktor, politik. P/Prostějov Datum narození: Plumlov 55. výročí úmrtí Datum úmrtí: Ostrava 58. Matulová, Marie pedagožka, zakladatelka průmyslové školy pro dívky. P/Olomouc, Brodek u Přerova, Moravská Ostrava Datum narození: Kokory 105. výročí úmrtí Datum úmrtí: Kroměříž 59. Doležal, Jan pedagog, národopisný pracovník. P/Kroměříž Datum narození: Kostelec u Holešova Datum narození: Rymice 60. Janalík, Vincenc duchovní, prozaik. P/Rymice, Milotice Datum úmrtí: Milotice 90. výročí úmrtí 210. výročí narození Datum úmrtí: Český Těšín 61. Šeršník, Leopold Jan duchovní, knihovník, historik, vlastivědný spisovatel, středoškolský profesor. P/Český Těšín, Praha, Hradec Králové, Olomouc Datum narození: Český Těšín 200. výročí úmrtí Datum narození: Bruntál 62. Walla, Jindřich akademický malíř, grafik. P/Olomouc Datum úmrtí: Žilina (Slovensko) 63. Cvach, František dirigent, vojenský kapelník. P/Olomouc, Šumperk Datum narození: Chlumec u Hluboké nad Vltavou 60. výročí narození 80. výročí úmrtí Datum úmrtí: Vratislav (Polsko) 64. Skokánek, Jan odbojář, štábní kapitán. P/Olomouc, Velký Týnec, Velká Bystřice, Kožušany Datum narození: Střížov 70. výročí úmrtí Datum narození: Brdo u Nové Paky 65. Kocourek, Josef pedagog, spisovatel, básník, fejetonista. P/Mírov, Štíty, Řepová u Mírova Datum úmrtí: Brdo 105. výročí narození Datum narození: Rakovník 66. Losenický, Zbyněk pedagog, odbojář, místostarosta Sokola. P/Olomouc Datum úmrtí: Olomouc 105. výročí narození 9

10 Datum narození: Věrovany 67. Ošťádal, Jan právník, advokát, starosta Národní jednoty a Matice školské v Olomouci, kulturní pracovník. P/Olomouc Datum úmrtí: Olomouc 150. výročí narození Datum úmrtí: Slavkov 68. Jarolím, Bernard kreslíř, umělecký zámečník. P/Slavkov, Vyškov Datum narození: Loštice 105. výročí úmrtí Datum narození: Olomouc 69. Lenhart, Karel sochař, vysokoškolský pedagog, autor učebnic. P/Olomouc Datum úmrtí: Olomouc 110. výročí narození Datum úmrtí: Praha 70. Pelíšek, Rudolf pedagog, školní inspektor, redaktor Vlastivědy střední a severní Moravy, kulturní aktivista. P/Olomouc Datum narození: Svitávka u Boskovic Datum úmrtí: Ostrava 71. Myron, Jiří herec, režisér, divadelník. P/Olomouc, Ostrava Datum narození: Humpolec 130. výročí narození 50. výročí úmrtí 130. výročí narození 60. výročí úmrtí Datum úmrtí: Paříž (Francie) 72. Čep, Jan prozaik, esejista, překladatel, redaktor, publicista. P/Cholina, Litovel, Myslechovice Datum narození: Myslechovice 40. výročí úmrtí Datum úmrtí: Šternberk 73. Weiser, Josef malíř, grafik, tvůrce exlibris, výtvarný pedagog, odborný publicista. P/Štěpánov, Olomouc Datum narození: Chur (Švýcarsko) 100. výročí narození 20. výročí úmrtí Datum úmrtí: Olomouc 74. Látal, Jiří lingvista, romanista, překladatel, vysokoškolský pedgog, odborný publicista. P/Olomouc Datum narození: Olomouc 15. výročí úmrtí Datum narození: Bohuňovice, okres Kolín 75. Procházka, Jaroslav pedagog, filolog, vlastivědný pracovník. P/Prostějov Datum úmrtí: Trutnov 125. výročí narození Datum úmrtí: Klapetek, Josef lékař, neurolog, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc Datum narození: Skřípov u Opavy 10. výročí úmrtí Datum úmrtí: Praha 77. Procházka, František Serafínský pedagog, redaktor, básník, prozaik, překladatel, knihovník. P/Olomouc Datum narození: Náměšť na Hané 75. výročí úmrtí Datum narození: Tovačov 78. Štéger, Karel pedagog, vlastivědný pracovník, kronikář města Kojetína. P/Kojetín Datum úmrtí: Tovačov 140. výročí narození Datum úmrtí: Praha 79. Činčera, Radúz scenárista, režisér, pedagog. P/Olomouc, Hranice, Nový Jičín Datum narození: Brno 15. výročí úmrtí 10

11 Datum narození: Poličná 80. Kahlík, František národní buditel, autor dějepisných prací. P/Opava, Zábřeh Datum úmrtí: Zábřeh na Moravě 160. výročí narození Datum úmrtí: Praha 81. Seifertová, Terezie operní a operetní pěvkyně, herečka. P/Olomouc, Praha Datum narození: Praha 170. výročí narození 100. výročí úmrtí Datum úmrtí: Brno 82. Placar, Oldřich hudební pedagog, korepetitor, skladatel, dirigent, varhaník, pianista. P/ Brno, Přerov, Olomouc Datum narození: Pozořice u Brna 15. výročí úmrtí Datum úmrtí: Praha 83. Princ, Rudolf zpěvák, operetní sólista. P/Olomouc Datum narození: Vodňany Datum úmrtí: Praha 84. Lakomý, Jan spisovatel, vrchní policejní rada. P/Brno Datum narození: Ústín 50. výročí úmrtí 70. výročí úmrtí Datum narození: Olomouc 85. Vymětal, Stanislav keramik, ilustrátor, grafik, výtvarný pedagog, tvůrce exlibris. P/Olomouc Datum úmrtí: Olomouc 85. výročí narození Datum úmrtí: Olomouc 86. Kaplan, Alois středoškolský profesor, historik. P/Olomouc, Valašské Meziříčí Datum narození: Říčky u Lanškrouna 100. výročí úmrtí Datum úmrtí: Nový Jičín 87. Sebastini, Jan barokní malíř. P/Nový Jičín, Příbor Datum narození: Prostějov Datum úmrtí: Praha 88. Fagellus Villaticus, Šimon básník, humanista, duchovní. P/Olomouc Datum narození: 1473 Kyšice 220. výročí úmrtí 465. výročí úmrtí ÚNOR Datum úmrtí: Svitávka 89. Dokulil, Jan básník, překladatel náboženských děl, redaktor, knihovník, archivář, duchovní. P/Protivanov Datum narození: Mastník 40. výročí úmrtí Datum narození: Vítkovice 90. Žalud, Stanislav dirigent, skladatel, pedagog. P/Brno, Vranov, Valašské Meziříčí, Přerov Datum úmrtí: Přerov 115. výročí narození Datum úmrtí: Nuideberk (Holandsko) 91. Reich, Eduard lékař, hygienik, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc Datum narození: Šternberk Datum narození: Olomouc 92. Mašatová, Milada teoretička umění, pedagog, dramaturg. P/Olomouc, Horka nad Moravou Datum úmrtí: Olomouc 95. výročí úmrtí 80. výročí narození 11

12 Datum narození: Štarnov u Olomouce 93. Sadílek, Josef redaktor, spisovatel, básník, publicista. P/Olomouc Datum úmrtí: Praha 90. výročí narození Datum úmrtí: Olomouc 94. Válek, František pedagog, vydavatel, kulturní pracovník. P/Přerov, Kroměříž, Rovensko, Dubicko, Vyšehoří, Olomouc Datum narození: Předmostí u Přerova Datum úmrtí: Krompach 95. Letfus, Oldřich klavírista, skladatel. P/Olomouc Datum narození: Svatý Kopeček u Olomouce 155. výročí narození 65. výročí úmrtí 55. výročí úmrtí Datum narození: Prostějov 96. Kníže, Jaroslav herec. P/Nový Jičín, Šumperk, Hranice, Ostrava Datum úmrtí: Plzeň Datum úmrtí: Olomouc 97. Kulpová, Anna lékařka, publicistka. P/Olomouc Datum narození: Kroměříž Datum narození: Ivančice 98. Procházka, Jan prozaik, autor knih pro děti, scenárista, dramaturg. P/Olomouc, Ondrášov, Praha Datum úmrtí: Praha 95. výročí narození 30. výročí úmrtí 85. výročí narození Datum úmrtí: Ivančice 99. Aeneas, Jan kazatel Jednoty bratrské, kulturní organizátor, překladatel, archivář. P/Přerov, Holešov, Ivančice, Třebíč Datum narození: 1537 Mladá Boleslav 420. výročí úmrtí Datum úmrtí: Olomouc 100. Fischer, Richard právník, politik, zemský poslanec, starosta města Olomouce, spisovatel, žurnalista, publicista. P/Olomouc Datum narození: Loštice 60. výročí úmrtí Datum úmrtí: Praha 101. Cynibulk, Vojtěch loutkářský výtvarník, grafik, ilustrátor, spisovatel, vysokoškolský pedagog, autor knih pro děti. P/Olomouc Datum narození: Praha 20. výročí úmrtí Datum narození: Hranice 102. David, Jacob Julius básník, prozaik. P/Kroměříž Datum úmrtí: Vídeň (Rakousko) Datum úmrtí: Olomouc 103. Cholava, Štěpán filolog, národní pracovník. P/Olomouc Datum narození: Lutopecny Datum úmrtí: Prostějov 104. Augusta, Karel malíř, kreslíř, výtvarný pedagog. P/Prostějov, Stražisko Datum narození: Humpolec 155. výročí narození 120. výročí úmrtí 40. výročí úmrtí Datum narození: Praha 105. Daňhelka, Jiří bohemista, slavista, literární historik, editor, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc Datum úmrtí: Olomouc 95. výročí narození 12

13 Datum narození: Nové Město na Moravě 106. Havlík, Vladimír výtvarník, malíř, grafik, performer, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc 55. výročí narození Datum narození: Šafov u Znojma 107. Winder, Ludwig novinář, redaktor, spisovatel. P/Olomouc Datum úmrtí: Baldock (Velká Británie) 125. výročí narození Datum úmrtí: Lipník nad Bečvou 108. Mráček, Jakub archivář, odborný spisovatel, pedagog. P/Kojetín, Kroměříž, Olomouc, Lipník nad Bečvou Datum narození: Kojetín 50. výročí úmrtí Datum úmrtí: Brno 109. Vaněk, Jan pedagog, knihovník, odborný publicista. P/Olomouc Datum narození: Kunčice u Vrchlabí Datum úmrtí: Přerov 110. Strojil, Jaroslav typograf, vydavatel. P/Přerov Datum narození: Malenovice 30. výročí úmrtí 80. výročí úmrtí Datum narození: Zábřeh na Moravě 111. Titzl, Stanislav hudební publicista, redaktor, hudební dramaturg, organizátor, hudebník. P/Přerov, Kroměříž Datum úmrtí: Praha 85. výročí narození Datum narození: Ptení 112. Výmola, Karel lékař, otorinolaryngolog, odborný spisovatel. P/Ptení, Praha Datum úmrtí: Praha 150. výročí narození Datum narození: Tovačov 113. Klimeš, Richard právník, pedagog, odborný publicista. P/ Praha Datum úmrtí: Praha 130. výročí narození Datum narození: Litovel 114. Rusinský, Milan literární historik, literární kritik, prozaik, dramatik, scénárista, rozhlasový pracovník. P/Litovel, Ostrava Datum úmrtí: Ostrava 105. výročí narození Datum úmrtí: Praha 115. Tréval, Emil lékař, spisovatel, prozaik, dramatik, odborný publicista. P/Olomouc, Prostějov Datum narození: Prešov (Slovensko) 155. výročí narození 85. výročí úmrtí Datum úmrtí: Praha 116. Košutová, Olga pedagožka, spisovatelka, prozaička. P/Velký Týnec, Přerov Datum narození: Velký Týnec 25. výročí úmrtí Datum úmrtí: Přerov 117. Macháček, Rudolf komeniolog, vlastivědný pracovník, publicista. P/Přerov Datum narození: Beňov 45. výročí úmrtí Datum narození: Pouchov (Hradec Králové) 118. Capoušek, Václav architekt, orientoval se na obnovu památkových objektů. P/Olomouc, Přerov Datum úmrtí: Olomouc 100. výročí narození Datum narození: Břuchotín 119. Horský, Vladimír člen Hanáckého aeroklubu, letec-stihač v bitvě o Anglii. P/Olomouc Datum úmrtí: nad ostrovem Wight (Velká Británie) 100. výročí narození 13

14 Datum úmrtí: Jablonné nad Orlicí 120. Hubálek, Josef kulturní pracovník, vlastivědný pracovník, regionální publicista, redaktor, učitel, knihovník, kronikář města Zábřeha. P/Zábřeh Datum narození: Mistrovice 110. výročí narození 30. výročí úmrtí Datum úmrtí: Přerov 121. Novák, Pavel zpěvák, skladatel, textař, středoškolský profesor. P/Přerov, Olomouc Datum narození: Přerov 70. výročí narození 5. výročí úmrtí Datum úmrtí: Kroměříž 122. Kautnik, František varhaník, ředitel kůru. P/Kroměříž Datum narození: Choceň 210. výročí úmrtí Datum úmrtí: Určice 123. Heidenreich, František X. vlastivědný pracovník, badatel, odborný spisovatel. P/Určice Datum narození: Loštice 100. výročí úmrtí Datum narození: Loštice 124. Loštický, Josef zpěvák, hudební pedagog. P/Olomouc Datum úmrtí: Olomouc 175. výročí narození Datum narození: Praha 125. Štech, Jaroslav právník, kulturní pracovník, publicista. P/Zábřeh, Boskovice Datum úmrtí: Šumperk 110. výročí narození Datum narození: Jarošov 126. Breitenbacher, Antonín archivář, historik, knihovník. P/Olomouc, Kroměříž Datum úmrtí: Kroměříž 140. výročí narození Datum úmrtí: Uničov 127. Soušek, Tomáš právník, starosta Sokola, historik, publicista. P/Uničov Datum narození: Olšany u Prostějova Datum narození: Lutotín 128. Pírek, Antonín středoškolský profesor, redaktor, přítel Petra Bezruče. P/Kostelec na Hané, Olomouc, Prostějov Datum úmrtí: Ostrava 15. výročí úmrtí 135. výročí narození Datum narození: Rájec u Zábřeha 129. Smékal, Hynek učitel, osvětový pracovník, organizátor české kultury P/Zábřeh, Dubicko, Písařov, Brodek u Konice, Šternberk, Olomouc Datum úmrtí: Olomouc 120. výročí narození Datum úmrtí: Olomouc 130. Příleský, Ivo výtvarník, malíř. P/Olomouc Datum narození: Olomouc 20. výročí úmrtí Datum narození: Prostějov 131. Frélich, Antonín učitel, prozaik, publicista, autor knih pro děti. P/Prostějov, Olomouc, Brno Datum úmrtí: Brno 105. výročí narození Datum úmrtí: Praha 132. Sixta, František skladatel, hudební organizátor, sbormistr. P/Kroměříž Datum narození: Kroměříž 60. výročí úmrtí 14

15 Datum úmrtí: Brno 133. Vach, Ferdinand sbormistr, skladatel, pedagog, odborný publicista, dirigent. P/Kroměříž, Brno Datum narození: Jažlovice 75. výročí úmrtí Datum úmrtí: Olomouc 134. Pelikán, Julius medailér, akademický sochař, autor mnoha portrétů osobností a pomníků. P/Olomouc Datum narození: Nové Veselí u Žďáru nad Sázavou 45. výročí úmrtí Datum úmrtí: Olomouc 135. Komenda, Stanislav vědecký pracovník, prozaik, básník, aforista, autor skript, redaktor, autor rozhlasových her. P/Olomouc Datum narození: Louka u Jemnice 5. výročí úmrtí Datum úmrtí: Brno 136. Kovanda, Stanislav prozaik, dramatik, sbormistr, básník. P/Přerov Datum narození: Nedvězí 60. výročí úmrtí Datum narození: Kvasice 137. Dohnal, Antoš básník, spisovatel, dramatik, redaktor. P/Kroměříž, Mírov, Brno Datum úmrtí: Brno 190. výročí narození Datum úmrtí: Bohuňovice 138. Opluštil, Zdeněk pedagog, vlastivědný pracovník, odborný spisovatel, regionální historik. P/Bohuňovice, Šternbersko Datum narození: Kostelec na Hané 75. výročí úmrtí Datum úmrtí: Osek 139. Janowka, Petr rektor jezuitské akademie a univerzity v Olomouci. P/Olomouc, Hradec Králové, Opava Datum narození: Kutná Hora výročí narození 230. výročí úmrtí Datum úmrtí: Brno 140. Hrubeš, Eduard pěvec, hudební pedagog, lesní inženýr. P/Kroměříž, Brno Datum narození: Oldřichovice 100. výročí narození 35. výročí úmrtí Datum úmrtí: Červenka 141. Flasar, František člen Sokola, divadelní ochotník, herec, výtvarník, malíř, restaurátor. P/Litovel, Červenka Datum narození: Litovel 25. výročí úmrtí Datum úmrtí: Frenštát pod Radhoštěm 142. Parma, Robert překladatel, odborný spisovatel, básník, středoškolský pedagog, publicista. P/Opava, Olomouc Datum narození: Frenštát pod Radhoštěm 80. výročí úmrtí Datum úmrtí: Zábřeh na Moravě 143. Dvořák, Rudolf pedagog, historik, odborný spisovatel. P/Zábřeh na Moravě Datum narození: Křetín u Kunštátu 95. výročí úmrtí Datum úmrtí: Kralice na Hané 144. Dreser, Antonín Josef duchovní, právník, náboženský spisovatel. P/Kralice na Hané, Olomouc Datum narození: Vyškov 320. výročí narození 265. výročí úmrtí Datum narození: Praha 145. Macharovský, Rudolf sólista baletu, choreograf. P/Olomouc Datum úmrtí: Olomouc 105. výročí narození

16 Datum úmrtí: Brno 146. Koreček, Miloš umělecký fotograf, pedagog. P/Brno, Prostějov Datum narození: Prostějov 25. výročí úmrtí Datum úmrtí: Boskovice 147. Svoboda, František Kleofáš učitel, redaktor, národní a kulturní pracovník, spisovatel. P/Štěpánov, Hoštejn, Nemile, Boskovice, Zábřeh Datum narození: Jezbořice u Pardubic 105. výročí úmrtí Datum úmrtí: Praha 148. Konařík, Bedřich spisovatel, redaktor, literární kritik, dramatik, duchovní. P/Valašské Meziříčí, Olomouc, Velký Újezd, Prostějov, Kunčice pod Ondřejníkem Datum narození: Halenkov 70. výročí úmrtí Datum úmrtí: Olomouc 149. Černý, Milan antropolog, vysokoškolský pedagog, odborný spisovatel. P/Olomouc Datum narození: Jihlava 15. výročí úmrtí Datum úmrtí: Olomouc 150. Babler, Otto František překladatel, literát. P/Olomouc, Samotišky Datum narození: Zenica (Bosna) 30. výročí úmrtí Datum narození: Zábřeh u Dolního Benešova 151. Vrchovecký, Josef filozof, teolog, náboženský spisovatel, kroměřížský kanovník. P/Olomouc, Kroměříž Datum úmrtí: Kroměříž 135. výročí narození Datum úmrtí: Moravský Beroun 152. Smolka, František malíř, pedagog. P/Olomouc Datum narození: Věrovany Datum úmrtí: Šternberk 153. Stief, Wilhelm historik, kronikář. P/Šternberk Datum narození: Šternberk Datum narození: Prostějov 154. Mach, Josef režisér, scenárista, novinář, herec. P/Prostějov, Praha Datum úmrtí: Praha 40. výročí úmrtí 85. výročí úmrtí 105. výročí narození Datum úmrtí: Praha 155. Macalík, Bohuslav sbormistr, skladatel. P/Ivanovice na Hané, Kroměříž Datum narození: Ivanovice na Hané 60. výročí úmrtí Datum úmrtí: Brno 156. Neumann, František dirigent, skladatel, pedagog, divadelní kapelník. P/Prostějov, Olomouc, Brno Datum narození: Přerov 140. výročí narození 85. výročí úmrtí Datum úmrtí: Olomouc 157. Hrab, Antonín K. duchovní, básník, spisovatel. P/Přerov, Olomouc, Holice u Olomouce, Osek nad Bečvou, Horní Město, Rýmařov Datum narození: Chropyně 65. výročí úmrtí Datum úmrtí: Milán (Itálie) 158. Ambrosová, Amálie předsedkyně kuratoria Pöttingea. P/Olomouc Datum narození: Jihlava 85. výročí úmrtí 16

17 Datum narození: Lukavice 159. Málek, Antonín filolog, kulturní pracovník, odborný publicista. P/Zábřeh Datum úmrtí: Praha 140. výročí narození Datum narození: Kroměříž 160. Podjukl, Josef hudebník, violista, koncertní mistr. P/Kroměříž Datum úmrtí: Praha 100. výročí narození Datum narození: Vídeň (Rakousko) 161. Zemen, Karel filolog, germanista, jazykovědec, vysokoškolský pedagog. P/Vídeň, Olomouc, Praha Datum úmrtí: Zbiroh 120. výročí narození Datum narození: Tršice 162. Floryk, Hynek zakladatel chmelařského spolku. P/Tršice Datum úmrtí: Tršice 180. výročí narození Datum narození: Praha 163. Otáhalová, Jiřina filozofka, vysokoškolská pedagožka, odborná spisovatelka. P/Olomouc, Břeclav, Strážnice Datum úmrtí: Praha 110. výročí narození BŘEZEN Datum narození: Žeravice 164. Polešovský, Albín pedagog, odborný publicista, profesor Slovanského gymnázia. P/Olomouc Datum úmrtí: Olomouc 140. výročí narození Datum narození: Hradečná 165. Nevěřil, Jan teolog, archeolog, náboženský historik, odborný spisovatel, vysokoškolský pedagog. P/Uherské Hradiště, Olomouc, Velehrad Datum úmrtí: Olomouc 150. výročí narození Datum narození: Krásensko 166. Novák, Josef vlastivědný pracovník, odborný publicista, archeolog, sběratel lidové slovesnosti. P/Moravičany Datum úmrtí: Moravičany 105. výročí narození Datum úmrtí: Praha 167. Tauber, Stanislav pedagog, pěvec, publicista. P/Olomouc, Velký Týnec, Brno, Praha Datum narození: Blatec 55. výročí úmrtí Datum narození: Přerov 168. Hekela, Pavel herec, režisér, ředitel olomouckého studia Českého rozhlasu, ředitel Moravského divadla v Olomouci. P/Olomouc 60. výročí narození Datum úmrtí: Olomouc 169. Geisler, Antonín právník, starosta Sokola, předseda pěveckého spolku Žerotín. P/Olomouc Datum narození: Kokory 105. výročí úmrtí Datum úmrtí: Olomouc 170. Kubíček, Jan duchovní, univerzitní profesor, redaktor. P/Olomouc, Konice Datum narození: Klášterec 85. výročí úmrtí 17

18 Datum úmrtí: Praha 171. Bílek, Jaroslav pedagog, odborný spisovatel, kulturní pracovník. P/Litovel Datum narození: Bobrová 50. výročí úmrtí Datum úmrtí: Ostrava 172. Dutka, František operní a operetní zpěvák. P/Ostrava, Olomouc, Opava Datum narození: Holešov 35. výročí úmrtí Datum narození: Olomouc 173. Fandrlík, Josef právník, politik, poslanec Moravského zemského sněmu a Říšské rady. P/ Olomouc, Prostějov, Uherské Hradiště Datum úmrtí: Uherské Hradiště 175. výročí narození Datum úmrtí: Kročehlavy u Kladna 174. Lipčík, Augustin právník, jednatel Žerotína, člen Národní jednoty. P/Olomouc, Přerov Datum narození: Nenakonice u Olomouce 100. výročí úmrtí Datum úmrtí: Prostějov 175. Studnář, Josef pedagog, vlastivědný pracovník, sběratel pověstí. P/Prostějovsko Datum narození: Březina 100. výročí úmrtí Datum narození: Nový Hrozenkov 176. Chmel, František malíř, pedagog, scénograf. P/Uherský Brod, Hranice Datum úmrtí: Uherský Ostroh 125. výročí narození Datum narození: Olomouc 177. Hradečný, Rudolf pedagog, politik, regionální historik. P/Olomouc, Branná, Šléglov, Bohdíkov, Velký Újezd, Velký Týnec, Tršice, Těšetice, Topolany 80. výročí narození Datum úmrtí: Brno 178. Linka, Arne hudebník, pianista, skladatel, hudební teoretik, vysokoškolský pedagog. P/Kroměříž, Brno, Olomouc Datum narození: Zborovice 15. výročí úmrtí Datum narození: Křížová 179. Zrzavý, Josef lékař, anatom, odborný spisovatel, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc Datum úmrtí: Horní Žleb 105. výročí narození Datum narození: Prachovice 180. Malíř, Josef hvězdář, matematik. P/Zábřeh Datum úmrtí: Praha 140. výročí narození Datum narození: Ivanovice na Hané 181. Lázničková, Františka pedagožka, kulturní aktivistka, členka Sokola a Národní jednoty. P/Šternberk, Slavonín, Týneček, Moravská Loděnice, Bohuňovice Datum úmrtí: Šternberk 115. výročí narození Datum narození: Zbýšov u Brna 182. Skutil, Josef archeolog, historik, krasový badatel, vlastivědný pracovník, odborný spisovatel. P/Boskovice, Olomouc, Brno, Mohelnice Datum úmrtí: Varšava (Polsko) 110. výročí narození Datum narození: Loštice 183. Hlůza, Bronislav biolog, mykolog, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc, Šternberk 85. výročí narození 18

19 Datum úmrtí: Olomouc 184. Amerling, Karel lékař, internista, vysokoškolský pedagog, odborný spisovatel. P/Olomouc, Paříž (Francie), Hranice, Tatry Datum narození: Praha 50. výročí úmrtí Datum narození: Rýmařov 185. Blaschke, Jan duchovní, pedagog, historik, odborný publicista. P/Mohelnice Datum úmrtí: Krnov 120. výročí narození Datum narození: Litovel 186. Obšil, Karel agronom, historik, regionální publicista, člen VSMO. P/Litovel, Brno, Olomouc Datum úmrtí: Olomouc 100. výročí narození Datum úmrtí: Mladá Boleslav 187. Chromec, Jan vojenský kapelník, skladatel, hudební pedagog. P/Olomouc Datum narození: Olomouc 25. výročí úmrtí Datum úmrtí: Prostějov 188. Hacar, Bohumil matematik, astronom, vysokoškolský pedagog, odborný spisovatel. P/Olomouc Datum narození: Praha 40. výročí úmrtí Datum narození: Drahotuše 189. Richtrová, Anna operní pěvkyně, sopranistka. P/Olomouc Datum úmrtí: Praha 110. výročí narození Datum narození: Praha 190. Nováková, Julie filoložka, komenioložka, překladatelka, vysokoškolská pedagožka. P/Olomouc Datum úmrtí: Praha 105. výročí narození Datum narození: Říkovice 191. Dostál, Josef učitel, vlastivědný pracovník, redaktor, publicista. P/Přerov Datum úmrtí: Přerov 115. výročí narození Datum narození: Kunštát na Moravě 192. Slabý, Jan dirigent, hudební režisér, rozhlasový režisér, skladatel. P/Olomouc, Brno Datum úmrtí: Brno 110. výročí narození Datum narození: Křižanov 193. Mezník, Cyril pedagog, chemik. P/Slavkov, Kroměříž Datum úmrtí: Kroměříž Datum narození: Choltice 194. Schusser, Josef malíř, výtvarný pedagog. P/Mohelnice Datum úmrtí: Praha Datum narození: Náměšť na Hané 195. Otruba, Josef botanik, odborný publicista, redaktor. P/Olomouc Datum úmrtí: Olomouc 165. výročí narození 150. výročí narození 125. výročí narození Datum narození: Sokolnice 196. Mělka, Jaroslav lékař, odborný publicista. P/Olomouc, Hradec Králové Datum úmrtí: Hradec Králové 110. výročí narození Datum narození: Chrudim 197. Vonásek, Rudolf operní a operetní zpěvák, překladatel. P/Olomouc, Praha Datum úmrtí: Praha 100. výročí narození 19

20 Datum úmrtí: Kroměříž 198. Žůr, Antonín pedagog, kulturní pracovník. P/Přerov, Brno, Bochoř, Kroměříž Datum narození: Osek nad Bečvou 150. výročí narození 85. výročí úmrtí Datum úmrtí: Praha 199. Wenig, Karel filolog, publicista, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc, Praha Datum narození: Olomouc 50. výročí úmrtí Datum narození: Prostějov 200. Dukát, Josef Leopold Václav hudební skladatel, kněz. P/Olomouc Datum úmrtí: Želiv Datum narození: Sušice 201. Anger, Mořic Stanislav dirigent, skladatel, kapelník. P/Olomouc Datum úmrtí: Praha Datum úmrtí: Olomouc 202. Promberger, Romuald nakladatel, vydavatel. P/Olomouc Datum narození: Olomouc 330. výročí narození 170. výročí narození 40. výročí úmrtí Datum narození: Tasov u Velkého Meziříčí 203. Valíček, Josef spisovatel, pedagog, sběratel lidových pověstí, kronikář města Šternberka, vlastivědný pracovník, regionální historik. P/Šternberk, Uničov Datum úmrtí: Napajedla 115. výročí narození Datum narození: Mohelnice 204. Hadravský, František dirigent, sbormistr. P/Holešov Datum úmrtí: Kroměříž 110. výročí narození Datum narození: Kostelec na Hané 205. Vaca, Josef spisovatel, dramatik, hudební pedagog, sbormistr, režisér, sběratel lidových pověstí. P/Náměšť na Hané, Olomouc, Brno Datum úmrtí: Olomouc 110. výročí narození Datum narození: Henčlov 206. Hradilová, Marie pedagožka, odborná spisovatelka. P/Kroměříž Datum úmrtí: Olomouc 135. výročí narození Datum úmrtí: Země Františka Josefa 207. Kříž, František Otto lodní důstojník, cestovatel, účastník rakouské výpravy k severnímu pólu. P/Vídeň, Terst, Země Františka Josefa Datum narození: Pačlavice 140. výročí úmrtí Datum narození: Nové Dvory 208. Svoboda, Jiří divadelní režisér, šéf činohry Divadla Oldřicha Stibora v Olomouci. P/Zlín, Olomouc Datum úmrtí: Příbram 90. výročí narození Datum úmrtí: Bratislava 209. Rauscher, Julius hudební pedagog, kapelník, skladatel, dirigent, sbormistr. P/Kroměříž, Olomouc, Holešov Datum narození: Zborovice výročí narození 85. výročí úmrtí Datum úmrtí: Brno 210. Kadlčík, František pedagog, sbormistr, hudební publicista, zpěvák, hudební organizátor. P/Olomouc, Kroměříž, Prostějov Datum narození: Tvorovice u Kojetína 45. výročí úmrtí

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Osobnosti Střední Moravy. Kalendář výročí 2013 PERSONAGES OF CENTRAL MORAVIA PERSÖNLICHKEITEN DES MITTELMÄHRENS. Anniversaries Jubiläuskalender

Osobnosti Střední Moravy. Kalendář výročí 2013 PERSONAGES OF CENTRAL MORAVIA PERSÖNLICHKEITEN DES MITTELMÄHRENS. Anniversaries Jubiläuskalender Osobnosti Střední Moravy PERSONAGES OF CENTRAL MORAVIA PERSÖNLICHKEITEN DES MITTELMÄHRENS Kalendář výročí 2013 Anniversaries Jubiläuskalender Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace, 2012 3 4 Obsah

Více

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností P o č e t o b y v a t e l ČESKÁ REPUBLIKA 7 565 463 8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240 8 896 086 9 571 531 9 807 697 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 436 560 Hlavní město

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

Osobnosti Střední Moravy. Kalendář výročí 2016 PERSONAGES OF CENTRAL MORAVIA PERSÖNLICHKEITEN DES MITTELMÄHRENS. Anniversaries Jubiläuskalender

Osobnosti Střední Moravy. Kalendář výročí 2016 PERSONAGES OF CENTRAL MORAVIA PERSÖNLICHKEITEN DES MITTELMÄHRENS. Anniversaries Jubiläuskalender Osobnosti Střední Moravy PERSONAGES OF CENTRAL MORAVIA PERSÖNLICHKEITEN DES MITTELMÄHRENS Kalendář výročí 2016 Anniversaries Jubiläuskalender Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace, 2015 Městská

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika obcí, částí obcí, základních sídelních jednotek a katastrálních území a úhrnné hodnoty podle krajů, okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Domy Byty obcí částí obcí základních sídelních

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Příloha k č. j. 2013/33749

Příloha k č. j. 2013/33749 Průměrný měsíční počet vyplacených příspěvků na živobytí - rok 2012 Kraj Okres Kontaktní pracoviště Průměrný měsíční počet vyplacených dávek Kontaktní pracoviště Praha 2 355 Kontaktní pracoviště Praha

Více

Osobnosti střední Moravy PERSONAGES OF CENTRAL MORAVIA PERSÖNLICHKEITEN DES MITTELMÄHRENS. Kalendář výročí 2015. Anniversaries Jubiläuskalender

Osobnosti střední Moravy PERSONAGES OF CENTRAL MORAVIA PERSÖNLICHKEITEN DES MITTELMÄHRENS. Kalendář výročí 2015. Anniversaries Jubiläuskalender Osobnosti střední Moravy PERSONAGES OF CENTRAL MORAVIA PERSÖNLICHKEITEN DES MITTELMÄHRENS Kalendář výročí 2015 Anniversaries Jubiläuskalender Knihovna města Olomouce příspěvková organizace 2014 Obsah /

Více

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ VPR VPZ NKP Sv.D. Počet památek pro stanovení

Více

PERSONAGES OF CENTRAL MORAVIA PERSÖNLICHKEITEN DES MITTELMÄHRENS. 2011 Kalendář výročí. Anniversaries Jubiläuskalender

PERSONAGES OF CENTRAL MORAVIA PERSÖNLICHKEITEN DES MITTELMÄHRENS. 2011 Kalendář výročí. Anniversaries Jubiläuskalender Osobnosti Střední Moravy PERSONAGES OF CENTRAL MORAVIA PERSÖNLICHKEITEN DES MITTELMÄHRENS 2011 Kalendář výročí Anniversaries Jubiläuskalender Knihovna města Olomouce příspěvková organizace 2010 Ú v o

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

Městská knihovna Hodonín. Výročí regionálních osobností 2015

Městská knihovna Hodonín. Výročí regionálních osobností 2015 Městská knihovna Hodonín Výročí regionálních osobností 2015 Hodonín 2015 LEDEN GORLOVÁ Anežka skladatelka písní 5. 1. 1910 Boršice u Blatnice 105 let 14. 3. 1993 UPRKA Joža malíř 25. 10. 1861 Kněždub 12.

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_11

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

Seznam obcí aglomerace

Seznam obcí aglomerace 362 Příloha Seznam obcí aglomerace Příloha č. 5 Strategie ITI Olomoucké aglomerace Seznam obcí aglomerace 506761 Alojzov Prostějov Prostějov 552356 Babice Šternberk Olomouc 589268 Bedihošť Prostějov Prostějov

Více

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Zlínského kraje konané ve dnech 7. a 8.října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21.dubna 2016, č. 138/2016 Sb.) Česká strana sociálně demokratická...

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2016

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2016 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2016 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7339/ENV/15 Mgr. Indráková/l.2559 27. 2. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Seznam měst ve vazbě na finanční objemy prostředků vynaložených na realizaci projektů

Seznam měst ve vazbě na finanční objemy prostředků vynaložených na realizaci projektů Seznam měst ve vazbě na finanční objemy prostředků vynaložených na realizaci projektů Strategické řízení Město Cíl Finance Město Nymburk A2 1 147 408,40 Kč Město Bystřice A2 2 812 795,50 Kč Město Černošice

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Hlavní město Praha: Úřední hodiny

Hlavní město Praha: Úřední hodiny Příloha č. 2 Vytíženost systému, úřední, počet pracovišť Uvedené tabulky obsahují výpočet i pracovišť obecních úřadů v jednotlivých krajích. Sloupec Vytíženost je kalkulován na 30 úředních hodin týdně,

Více

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Příloha č. 1 Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 48173/2014 V Olomouci dne 16. 6. 2014 Sp. Zn.: KÚOK/47822/2014/OŽPZ/861 Skart. znak: 246.2

Více

Dolní Újezd Lipník nad Bečvou Přerov Doloplazy Olomouc Olomouc Doloplazy Prostějov Prostějov Domašov nad Bystřicí

Dolní Újezd Lipník nad Bečvou Přerov Doloplazy Olomouc Olomouc Doloplazy Prostějov Prostějov Domašov nad Bystřicí P ŘÍLOHA Č. 5 S TRATEGIE ITI O LOMOUCKÉ AGLOMERACE S EZNAM OBCÍ AGLOMERACE Kód obce Název obce ORP okres 506761 Alojzov 552356 Babice Šternberk 589268 Bedihošť 500526 Bělkovice Lašťany 512281 Beňov 512401

Více

Seznam archivních institucí a archivních fondů

Seznam archivních institucí a archivních fondů Seznam archivních institucí a archivních fondů I. Moravský zemský archiv v Brně Acta finita 11 Augustiniáni Šternberk 11 Benediktini Rajhrad 11 Boček Antonín 14 Bočkova sbírka 15 Cejnek Rajmund 16 Cerroniho

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Město Název organizace Adresa Telefon Web

Město Název organizace Adresa Telefon Web Základní školy v okrese Informační centrum pro mládež Strana 1 7.10.2014 Město Název organizace Adresa Telefon Web Babice Bělkovice - Lašťany Bílá Lhota Blatec Hlubočky Hlubočky - Mariánské Údolí Základní

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany. pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany. pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje konané ve dnech 7. a 8.října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21.dubna 2016, č. 138/2016 Sb.)... Název politické strany

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2014 český úřad zeměměřický a katastrální souhrnné PŘEHLEDY O půdním fondu Z ÚDAJŮ

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci parcel v katastrálním území Jaroměřice

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci parcel v katastrálním území Jaroměřice Trefilová Anežka adresa neznámá 1 35 Vlastnické právo 5676 Jaroměřice 657484, PK č. 406 162 Trefilová Helena adresa neznámá 1 35 Vlastnické právo 5676 Jaroměřice 657484, PK č. 406 162 Trefilová Jenovéfa

Více

Přehled přímých vozů v JŘ 2014/2015 - změna 2.II.2015 - změna 13.IV.2015 - změna 14.VI.2015 1

Přehled přímých vozů v JŘ 2014/2015 - změna 2.II.2015 - změna 13.IV.2015 - změna 14.VI.2015 1 Přehled přímých vozů v JŘ 2014/2015 - změna 2.II.2015 - změna 13.IV.2015 - změna 14.VI.2015 zveřejnit text směrovky pod traťovou tabulkou; od vlaku / na vlak na tratích KJŘ v případě časového vymezení

Více

35,98% 30,15% 35,93% 30,59%

35,98% 30,15% 35,93% 30,59% zpracoval: Ing.Šrámek ČR 2-0627.9.2006 Celostátní průměr 40% Jihočeský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - II.Q - 2006 Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na I. pololetí 2017 Termín kontroly

Krajský úřad Olomouckého kraje Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na I. pololetí 2017 Termín kontroly Krajský úřad Olomouckého kraje Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na I. pololetí 2017 Termín Kontrolní akce dle právní úpravy Městský úřad Litovel zákon č. 167/1998 Sb. zdravotnictví Městský

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 25008/2013 V Olomouci dne 11. 3. 2013 Sp. Zn.: KÚOK/14849/2013/OŽPZ/861 Skart. znak: 246.14

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

Abecední soupis školních kronik bývalých okresů Litovel, Olomouc-město, Olomouc-venkov a Šternberk. (Stav ke dni 30. dubna 2006.)

Abecední soupis školních kronik bývalých okresů Litovel, Olomouc-město, Olomouc-venkov a Šternberk. (Stav ke dni 30. dubna 2006.) Abecední soupis školních kronik bývalých okresů Litovel, Olomouc-město, Olomouc-venkov a Šternberk. (Stav ke dni 30. dubna 2006.) (Údaje jsou řazeny v pořadí: název obce, název školy, časový rozsah kroniky,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 90972/ENV/14 Mgr. Indráková/l.2559 30. 12. 2014 Věc: Posuzování

Více

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JINDŘICHOHRADECKÝCH OBČANŮ ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je

Více

Protože bych je ani za nic nevyměnila Kč. Doručení zdarma! každý model.

Protože bych je ani za nic nevyměnila Kč. Doručení zdarma! každý model. Doručení zdarma! www.deichmann.com Protože bych je ani za nic nevyměnila. www.deichmann.com 999.-Kč 1 111 148 vel. 36 41 1 111 339 vel. 36 44 XXL 1 111 322 vel. 36 41 1 111 321 vel. 36 41 1 111 340 vel.

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

Městská knihovna Hodonín. Výročí regionálních osobností 2017

Městská knihovna Hodonín. Výročí regionálních osobností 2017 Městská knihovna Hodonín Výročí regionálních osobností 2017 Hodonín 2016 Leden Karel BIMKA lidový zpěvák 9. 1. 1907 Svatobořice 110 let 16. 1. 1999 Petrov Jan POSPÍŠIL - malíř 9. 1. 1952 Dolní Bojanovice

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA OBYVATEL

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA OBYVATEL HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 68 796 OBYVATEL OVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA 79 9 + 9 9 9,7 % 7, % 9, %, % 8 8 7 ZAMĚSTNANÍ 6,7 TISÍC OSOB 7,8 % 9, % 9, % SE ZÁVISLÝMI DĚTMI 8 BEZ ZÁVISLÝCH DĚTÍ SE ZÁVISLÝMI DĚTMI 9 8

Více

18.03.1924 Dorůžka Lubomír, muzikolog, publicista, překladatel, 85. výročí

18.03.1924 Dorůžka Lubomír, muzikolog, publicista, překladatel, 85. výročí VÝROČÍ 2009 Z OBLASTI ČESKÉ POPULÁRNÍ HUDBY LEDEN 03.01.1949 Žantovský Michael, textař, 60. výročí 07.01.1944 Kahovcová Vlasta, zpěvačka, 65. výročí 22.01.1929 Moravus Ivo, klavírista, skladatel, 80. výročí

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

ODS není lhostejná k vážné situaci ve zdravotnictví! Nebuďte lhostejní ani Vy! Jde o každého z nás!

ODS není lhostejná k vážné situaci ve zdravotnictví! Nebuďte lhostejní ani Vy! Jde o každého z nás! přehled oblastí, kde bude kvůli ČSSD a KSČM poskytování zdravotní péče vážně ohroženo Šumperk Jeseník ODS není lhostejná k vážné situaci ve zdravotnictví Nebuďte lhostejní ani Vy Jde o každého z nás Šternberk

Více

Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy. Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz

Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy. Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz .cz Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz Bednář Alois HBO/30 Tišnov 602114784alois.bednar@wo.cz Beneš Martin ALP/138

Více

Protože léto je tak cool.

Protože léto je tak cool. Doručení zdarma! www.deichmann.com Protože léto je tak cool. www.deichmann.com od 699.-Kč 1 102 360 vel. 36 42 749 Kč 1 102 968 vel. 36 42 699 Kč 1 102 370 vel. 36 41 699 Kč 1 102 339 vel. 36 42 599.-Kč

Více

PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu

PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu Kdo jsme PEMIC BOOKS a.s. byl založen 15. 11. 2001, kdy společnost převzala veškeré aktivity a činnost fyzické osoby Petr Michálek - PEMIC

Více

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov.

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov. Velké letní soutěže se účastnilo přes 4000 soutěžících. Bohužel ne všichni si řádně přečetli pravidla a proto museli být z losování vyřazeni. Nicméně většina soutěžících odpověděla správně na všech 15

Více

Územní a hmotné podmínky rozvoje cestovního ruchu ČR - DSO

Územní a hmotné podmínky rozvoje cestovního ruchu ČR - DSO Územní a hmotné podmínky rozvoje cestovního ruchu ČR - DSO Tato distanční studijní opora vznikla v roce 2005 z velké většiny jako praktický dílčí výstup z výzkumného projektu MMR Návrh nové rajonizace

Více

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA Seznam kontaktů na územní skupiny IPA č. ÚS US vedoucí US kontaktní adresa služ.tel. mobil E-mail 101 Cheb Jan KMEC Přátelství 8, 350 02 CHEB 102 Klatovy Mgr. Josef PODROUŽEK Švíhov 63, 340 12 Švíhov 334

Více

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Zlínský kraj 16. kvě tna 14. č ervna 2008 Časový harmonogram Festivalu muzejních nocí 2008 98 měst, 139 institucí 15. května 2008 Luhačovice Muzeum jihovýchodní

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 7. září 2015

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 7. září 2015 270 Bohumín - Přerov - Česká Třebová (- Praha), Studénka - Mošnov, Ostrava Airport 2 Mosty u - Karviná - Bohumín - Ostrava - Studénka - Mošnov, Ostrava Airport 3 Bohumín - Ostrava - Jeseník nad Odrou (-

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Protože léto je tak cool.

Protože léto je tak cool. Doručení zdarma! www.deichmann.com Protože léto je tak cool. www.deichmann.com od 1 240 015 vel. 35 41 XXS 699 Kč 1 230 229 vel. 36 41 599 Kč 1 240 052 vel. 36 42 649 Kč 1 240 262 vel. 36 44 XXL 599 Kč

Více

Protože pohodlí je pro mě důležité.

Protože pohodlí je pro mě důležité. Doručení zdarma! www.deichmann.com Protože pohodlí je pro mě důležité. www.deichmann.com od 699.-Kč 1 111 779 vel. 36 42 699 Kč 1 111 780 vel. 36 42 699 Kč 1 111 393 vel. 36 42 999 Kč 1 111 394 vel. 36

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Křivák Jiří ? 11,57 Zubří ,45 T Vsetín

Křivák Jiří ? 11,57 Zubří ,45 T Vsetín koule 4 kg Koutný Jiří 300690 13,51 ms UH 150605 15 13,23 3 Hodonín 190605 15 Doležal Pavel 011083 13,24 T Zlín 211098 15 13,19 3 Brno 270998 15 13,01 2 Hodonín 080998 15 12,45 T Otrokovice 171098 15 12,44

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Krizový štáb SVPS. TS Bruntál, s.r.o. - Fiala Petr

Krizový štáb SVPS. TS Bruntál, s.r.o. - Fiala Petr Krizový štáb SVPS TS Bruntál, s.r.o. - Fiala Petr TECHNICKÉ SLUŢBY JESENÍK a.s. Technické sluţby města Nového Jičína Eko Bi s.r.o., Česká Třebová TECHNICKÉ SLUŢBY VRBNO s.r.o., Vrbno pod Pradědem EKO-UNIMED

Více

Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky

Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky Výběrové podmínky pro sestavení tisku Vybrané záznamy: 798 záznamů. Vystaven Doklad Příjemce Popis 17.4.2012 PDOT-389/2012 FK Jablonec, občanské

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Příloha č. 3 Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje 291 IDSOK také ve vlacích Zábřeh na Moravě Šumperk trať v celé délce

Více