Seznam akreditovaných studijních programů a studijních oborů nabízených také v kombinované a distanční formě studia pro akademický rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam akreditovaných studijních programů a studijních oborů nabízených také v kombinované a distanční formě studia pro akademický rok 2010/2011"

Transkript

1 1 verze 1.2 Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání Seznam akreditovaných studijních programů a studijních oborů nabízených také v kombinované a distanční formě studia pro akademický rok 2010/2011 Praha 2010

2 2 verze 1.2 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE (UK) KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA (KTF) Thákurova 3, Praha 6, tel: , fax: WWW stránka: B6141 Teologie (Bc., KS, 4), Teologické nauky (Bc., KS, 4), N6141 Teologie (Mgr., KS, 2), Teologické nauky (Mgr., KS, 2), EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA (ETF) Černá 9, Praha 1 - Nové Město, tel: (bakalářské studium), (magisterské navazující studium), fax: WWW stránka: web.etf.cuni.cz B6141 Teologie (Bc., PS, KS, 3), Evangelická teologie (Bc., PS, KS, 3), B7508 Sociální práce (Bc., PS, KS, 3), Pastorační a sociální práce (Bc., PS, KS, 3), N6141 Teologie (Mgr., PS, KS, 2), Evangelická teologie (Mgr., PS, KS, 2), HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA (HTF) Pacovská 350/4, P.O.Box 56, Praha 4 - Krč, tel: , fax: WWW stránka: Informace o studijních programech a oborech B6141 Teologie (Bc., PS, KS, 3), Husitská teologie (jednooborová) (Bc., PS, KS, 3), N6141 Teologie (Mgr., PS, KS, 2, 2) Husitská teologie jednooborová (Mgr., PS, KS, 2, 2), LÉKAŘSKÁ FAKULTA (1. LF) Kateřinská 32, Praha 2, tel: , fax: WWW stránka:

3 3 verze 1.2 B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3), Všeobecná sestra (Bc., PS, KS, 3), B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, KS, 3), Adiktologie (Bc., PS, KS, 3), LÉKAŘSKÁ FAKULTA (3. LF) Ruská 87, Praha 10, tel: (bakalářské studium), (magisterské studium), fax: WWW stránka: B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3), Všeobecná sestra (Bc., PS, KS, 3), B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, KS, 3), Veřejné zdravotnictví (Bc., PS, 3), Veřejné zdravotnictví (Bc., KS, 3), LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ (LF HK) Šimkova 870, Hradec Králové, tel: , fax: WWW stránka: B5341 Ošetřovatelství (Bc., KS, 3), Všeobecná sestra (Bc., KS, 3), B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., KS, 3), Fyzioterapie (Bc., KS, 3), FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ (FaF) Heyrovského 1203, Hradec Králové, tel: , fax: WWW stránka: B5207 Zdravotnická bioanalytika (Bc., PS, KS, 3), Zdravotní laborant (Bc., PS, KS, 3), FILOZOFICKÁ FAKULTA (FF) Nám. J. Palacha 2, Praha 1, tel: , fax: WWW stránka: prijimacky.ff.cuni.cz B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3), Sociální práce (Bc., PS, KS, 3), B7105 Historické vědy (Bc., PS, KS, 3), Archivnictví a pomocné vědy historické (Bc., PS, KS, 3), B7501 Pedagogika (Bc., PS, KS, 3), Andragogika a personální řízení (Bc., PS, KS, 3), Pedagogika (Bc., PS, KS, 3), N7501 Pedagogika (Mgr., PS, KS, 2),

4 4 verze 1.2 Pedagogika (Mgr., PS, KS, 2), Sociální pedagogika (Mgr., PS, KS, 2), Učitelství pedagogiky (Mgr., PS, KS, 2), FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD (FSV) Smetanovo nábřeží 955/6, Praha 1, tel: , fax: WWW stránka: B6702 Mezinárodní teritoriální studia (Bc., PS, KS, 3), Teritoriální studia (Bc., KS, 3), B7105 Historické vědy (Bc., KS, 3), Soudobé dějiny (Bc., KS, 3), B7202 Mediální a komunikační studia (Bc., PS, KS, 3), Marketingová komunikace a public relations (Bc., PS, 3), Mediální studia (Bc., KS, 3), Žurnalistika (Bc., PS, 3), N6703 Sociologie (Mgr., PS, KS, 2), Veřejná a sociální politika (Mgr., PS, KS, 2), N7202 Mediální a komunikační studia (Mgr., PS, KS, 2), Mediální studia (Mgr., PS, KS, 2), MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA (MFF) Ke Karlovu 3, Praha 2, tel: , fax: WWW stránka: B1101 Matematika (Bc., PS, KS, 3), Finanční matematika (Bc., PS, KS, 3), Matematické metody informační bezpečnosti (Bc., PS, KS, 3), Matematika zaměřená na vzdělávání (Bc., PS, KS, 3), Obecná matematika (Bc., PS, KS, 3), B1701 Fyzika (Bc., PS, KS, 3), Aplikovaná fyzika (Bc., PS, KS, 3), Fyzika zaměřená na vzdělávání (Bc., PS, KS, 3), Obecná fyzika (Bc., PS, KS, 3), B1801 Informatika (Bc., PS, KS, 3), Obecná informatika (Bc., PS, KS, 3), Programování (Bc., PS, KS, 3), Správa počítačových systémů (Bc., PS, KS, 3), N1101 Matematika (Mgr., PS, KS, 2), Finanční a pojistná matematika (Mgr., PS, KS, 2), Matematická analýza (Mgr., PS, KS, 2), Matematické metody informační bezpečnosti (Mgr., PS, KS, 2), Matematické modelování ve fyzice a technice (Mgr., PS, KS, 2), Matematické struktury (Mgr., PS, KS, 2), Numerická a výpočtová matematika (Mgr., PS, KS, 2), Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie (Mgr., PS, KS, 2), Učitelství matematiky - deskriptivní geometrie pro střední školy (Mgr., PS, KS, 2), Učitelství matematiky - informatiky pro střední školy (Mgr., PS, KS, 2), Učitelství matematiky pro střední školy v kombinaci s odbornou matematikou (Mgr., PS, KS, 2), N1701 Fyzika (Mgr., PS, KS, 2), Astronomie a astrofyzika (Mgr., PS, KS, 2), Biofyzika a chemická fyzika (Mgr., PS, KS, 2), Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů (Mgr., PS, KS, 2), Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí (Mgr., PS, KS, 2),

5 5 verze 1.2 Geofyzika (Mgr., PS, KS, 2), Jaderná a subjaderná fyzika (Mgr., PS, KS, 2), Matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice (Mgr., PS, KS, 2), Meteorologie a klimatologie (Mgr., PS, KS, 2), Optika a optoelektronika (Mgr., PS, KS, 2), Teoretická fyzika (Mgr., PS, KS, 2), Učitelství fyziky - matematiky pro střední školy (Mgr., PS, KS, 2), Učitelství fyziky pro střední školy v kombinaci s odbornou fyzikou (Mgr., PS, KS, 2), N1801 Informatika (Mgr., PS, KS, 2), Diskrétní modely a algoritmy (Mgr., PS, KS, 2), Matematická lingvistika (Mgr., PS, KS, 2), Softwarové systémy (Mgr., PS, KS, 2), Teoretická informatika (Mgr., PS, KS, 2), Učitelství informatiky pro střední školy v kombinaci s odbornou informatikou (Mgr., PS, KS, 2), N7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 2), Učitelství fyziky - matematiky pro 2.stupeň základních škol (Mgr., PS, KS, 2), PEDAGOGICKÁ FAKULTA (PedF) M. D. Rettigové 4, Praha 1, tel: , fax: WWW stránka: B7505 Vychovatelství (Bc., KS, 3), Vychovatelství (Bc., KS, 3), B7506 Speciální pedagogika (Bc., PS, KS, 3), Speciální pedagogika (Bc., PS, KS, 3), B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3), Školský management (Bc., KS, 3), N7501 Pedagogika (Mgr., KS, 2), Pedagogika předškolního věku (Mgr., KS, 2), N7506 Speciální pedagogika (Mgr., PS, KS, 2), Speciální pedagogika (Mgr., PS, KS, 2), Magisterské studium M7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 5), Učitelství pro 1. stupeň základní školy (Mgr., PS, KS, 5), FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU (FTVS) J. Martího 31, Praha 6, tel: , fax: , WWW stránka: B7401 Tělesná výchova a sport (Bc., PS, KS, 3), Tělesná výchova a sport (jednooborová) (Bc., PS, KS, 3), Tělesná výchova osob se specifickými potřebami (Bc., PS, KS, 3), Vojenská tělovýchova (Bc., PS, KS, 3), N7401 Tělesná výchova a sport (Mgr., PS, KS, 2), Tělesná výchova a sport (Mgr., PS, KS, 2), Vojenská tělovýchova (Mgr., PS, KS, 2), FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ (FHS) U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice, tel: , fax:

6 6 verze 1.2 WWW stránka: B6107 Humanitní studia (Bc., PS, KS, 3), Studium humanitní vzdělanosti (Bc., PS, KS, 3), Německá a francouzská filozofie v Evropě (Eurofilozofie) (Mgr., PS, KS, 2), , DE N6107 Humanitní studia (Mgr., PS, KS, 2), Genderová studia (Mgr., PS, KS, 2), Historická sociologie (Mgr., PS, KS, 2), Orální historie - soudobé dějiny (Mgr., PS, KS, 2), Studia občanského sektoru (Mgr., PS, KS, 2), N6731 Sociální politika a sociální práce (Mgr., PS, KS, 2), Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (Mgr., PS, KS, 2), MASARYKOVA UNIVERZITA (MU) Žerotínovo nám. 9, Brno, tel: , , fax: WWW stránka: PRÁVNICKÁ FAKULTA (PrF) Veveří 70, Brno, tel: (Mgr., obory Právo a mezinárodní obchod a Právo a finance Bc.), (obory Právní vztahy k nemovitostem, Právo a podnikání, Veřejná správa a Vyšší justiční úředník Bc.), fax: WWW stránka: B6804 Právní specializace (Bc., KS, 3), Právní vztahy k nemovitostem (Bc., KS, 3), Právo a finance (Bc., KS, 3), Právo a mezinárodní obchod (Bc., KS, 3), Právo a podnikání (Bc., KS, 3), Teorie a praxe přípravného řízení trestního (Bc., KS, 3), Veřejná správa (Bc., KS, 3), Vyšší justiční úředník (Bc., KS, 3), LÉKAŘSKÁ FAKULTA (LF) Komenského nám. 2, Brno, tel: , , , , , , fax: WWW stránka: B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3), Porodní asistentka (Bc., PS, 3), Všeobecná sestra (Bc., PS, KS, 3), B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, KS, 3), Zdravotní laborant (Bc., PS, KS, 3), N5345 Specializace ve zdravotnictví (Mgr., PS, KS, 2), Ošetřovatelská péče v gerontologii (Mgr., PS, KS, 2),

7 7 verze 1.2 PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA (PřF) Kotlářská 2, Brno, tel: , , fax: WWW stránka: B1201 Geologie (Bc., PS, KS, 3), Geologie (Bc., PS, KS, 3), Správní geologie (Bc., PS, KS, 3), B1701 Fyzika (Bc., PS, KS, 3), Biofyzika (Bc., PS, KS, 3), Fyzika (Bc., PS, KS, 3), B1702 Aplikovaná fyzika (Bc., PS, KS, 3), Astrofyzika (Bc., PS, KS, 3), Lékařská fyzika (Bc., PS, KS, 3), N1101 Matematika (Mgr., PS, 2), N1201 Geologie (Mgr., PS, KS, 2), Geologie (Mgr., PS, KS, 2), N1701 Fyzika (Mgr., PS, KS, 2), Biofyzika (Mgr., PS, KS, 2), Fyzika kondenzovaných látek (Mgr., PS, KS, 2), Fyzika plazmatu (Mgr., PS, KS, 2), Teoretická fyzika a astrofyzika (Mgr., PS, KS, 2), FILOZOFICKÁ FAKULTA (FF) Arna Nováka 1, Brno, tel: , , fax: WWW stránka: B6101 Filozofie (Bc., PS, KS, 3), Filozofie (Bc., PS, KS, 3), Religionistika (Bc., PS, KS, 3), B7105 Historické vědy (Bc., PS, KS, 3), Etnologie (Bc., PS, KS, 3), Historie (Bc., PS, KS, 3), B7201 Informační studia a knihovnictví (Bc., PS, KS, 3), Informační studia a knihovnictví (Bc., PS, KS, 3), B7310 Filologie (Bc., PS, KS, 3), Anglický jazyk a literatura (Bc., PS, KS, 3), Francouzský jazyk a literatura (Bc., PS, KS, 3), Španělský jazyk a literatura (Bc., PS, KS, 3), B7501 Pedagogika (Bc., PS, KS, 3), Pedagogika (Bc., PS, KS, 3), B8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Bc., PS, KS, 3), Hudební věda (Bc., PS, KS, 3), Sdružená uměnovědná studia (Bc., PS, KS, 3), Teorie a dějiny divadla (Bc., PS, KS, 3), Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury (Bc., PS, KS, 3), Teorie a provozovací praxe staré hudby (Bc., PS, KS, 3), Teorie interaktivních médií (Bc., PS, KS, 3), N7105 Historické vědy (Mgr., PS, KS, 2), Muzeologie (Mgr., PS, KS, 2), N7201 Informační studia a knihovnictví (Mgr., PS, KS, 2),

8 8 verze 1.2 Informační studia a knihovnictví (Mgr., PS, KS, 2), N7310 Filologie (Mgr., PS, KS, 2), Anglický jazyk a literatura (Mgr., PS, KS, 2), N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, KS, 2), Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy (Mgr., KS, 2), Učitelství estetické výchovy pro střední školy (Mgr., PS, KS, 2), Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy (Mgr., KS, 2), Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy (Mgr., KS, 2), Učitelství základů společenských věd pro střední školy (Mgr., PS, KS, 2), N8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Mgr., PS, KS, 2), Hudební věda (Mgr., PS, KS, 2), Management v kultuře (Mgr., PS, KS, 2), Srovnávací a uměnovědná studia (jednooborové) (Mgr., PS, KS, 2), Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury (Mgr., PS, KS, 2), Teorie interaktivních médií (jednooborové) (Mgr., PS, KS, 2), Magisterské studium M7701 Psychologie (Mgr., PS, KS, 5), Psychologie (Mgr., PS, KS, 5), PEDAGOGICKÁ FAKULTA (PdF) Poříčí 7, Brno, tel: (ústředna), (prezenční studium), (kombinované studium a CŽV), , , , fax: (pro prezenční formu), (pro kombinovanou formu a CŽV) WWW stránka: (elektronická přihláška) B7501 Pedagogika (Bc., PS, KS, 3), Sociální pedagogika (Bc., KS, 3), Sociální pedagogika a volný čas (Bc., PS, 3), B7506 Speciální pedagogika (Bc., PS, KS, 3), Speciální pedagogika (Bc., PS, KS, 3), Speciální pedagogika - komunikační techniky (Bc., PS, KS, 3), B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3), Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk (Bc., KS, 3), Lektorství cizího jazyka - francouzský jazyk (Bc., PS, 3), Lektorství cizího jazyka - německý jazyk (Bc., PS, KS, 3), B7531 Předškolní a mimoškolní pedagogika (Bc., PS, KS, 3), Učitelství pro mateřské školy (Bc., PS, KS, 3), N7501 Pedagogika (Mgr., PS, KS, 2), Sociální pedagogika (Mgr., KS, 2), Sociální pedagogika a volný čas (Mgr., PS, 2), N7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 2), N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, KS, 2), Speciální pedagogika pro učitele středních škol + Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace služby (Mgr., KS, 2), Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace služby + Speciální pedagogika pro učitele středních škol (Mgr., KS, 2), Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace strojírenství (Mgr., KS, 2), Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby (Mgr., KS, 2), N7506 Speciální pedagogika (Mgr., PS, KS, 2), Speciální andragogika (Mgr., PS, KS, 2), Speciální pedagogika (Mgr., PS, KS, 2), Speciální pedagogika pro učitele (Mgr., PS, KS, 2), Magisterské studium

9 9 verze 1.2 M7503 Učitelství pro základní školy (pětileté) (Mgr., PS, KS, 5), Učitelství pro 1. stupeň základní školy (Mgr., PS, KS, 5), EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA (ESF) Lipová 41a, Brno, tel: , fax: WWW stránka: B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3), Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací (Bc., KS, 3), Regionální rozvoj a správa se specializacemi: - Regionální rozvoj a cestovní ruch (Bc., PS, KS, 3), Regionální rozvoj a správa (Bc., PS, KS, 3), Veřejná ekonomika a správa (Bc., PS, KS, 3), B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3), Management (Bc., KS, 3), B6217 Finance a účetnictví (Bc., PS, KS, 3), Finance (Bc., PS, KS, 3), N6202 Hospodářská politika a správa (Ing., PS, KS, 2), Regionální rozvoj a správa (Ing., PS, KS, 2), Veřejná ekonomika a správa se specializacemi: - veřejná ekonomika (Ing., KS, 2), veřejná správa (Ing., KS, 2), N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2), Podnikové hospodářství (Ing., PS, KS, 2), N6217 Finance a účetnictví (Ing., PS, KS, 2), Finance (Ing., PS, KS, 2), FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ (FSS) Joštova 10, Brno, tel: , , fax: WWW stránka: B6702 Mezinárodní teritoriální studia (Bc., PS, KS, 3), Evropská studia + Mezinárodní vztahy (Bc., KS, 3), Mezinárodní vztahy + Evropská studia (Bc., PS, KS, 3), B6703 Sociologie (Bc., PS, KS, 3), Gender studia + Sociologie (Bc., PS, KS, 3), Sociologie + Gender studia (Bc., PS, KS, 3), Sociologie (Bc., PS, KS, 3), B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3), Sociální politika a sociální práce (Bc., KS, 3), B7202 Mediální a komunikační studia (Bc., PS, KS, 3), Gender studia + Mediální studia a žurnalistika (Bc., PS, KS, 3), Mediální studia a žurnalistika + Gender studia (Bc., PS, KS, 3), Mediální studia a žurnalistika + Psychologie (Bc., PS, KS, 3), Mediální studia a žurnalistika + Sociologie (Bc., PS, KS, 3), Psychologie + Mediální studia a žurnalistika (Bc., PS, KS, 3), Sociologie + Mediální studia a žurnalistika (Bc., PS, KS, 3), B7701 Psychologie (Bc., PS, KS, 3), Gender studia + Psychologie (Bc., KS, 3), Psychologie + Gender studia (Bc., KS, 3), Psychologie + Sociologie (Bc., KS, 3),

10 10 verze 1.2 Sociologie + Psychologie (Bc., PS, KS, 3), N6731 Sociální politika a sociální práce (Mgr., PS, KS, 2), Sociální práce (Mgr., PS, KS, 2), FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ (FSpS) Kamenice 5, Brno, , , , fax: WWW stránka: B7401 Tělesná výchova a sport (Bc., PS, KS, 3), Management sportu směr Management sportu (Bc., PS, KS, 3), Management sportu směr Management cestovního ruchu (Bc., PS, KS, 3), Regenerace a výživa ve sportu (Bc., KS, 3), Speciální edukace bezpečnostních složek (Bc., PS, KS, 3), Tělesná výchova a sport - Trenérství (Bc., PS, KS, 3), Tělesná výchova a sport - Rozhodčí (Bc., PS, KS, 3), N7401 Tělesná výchova a sport (Mgr., PS, PS, KS, 3, 2, 2), Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek (Mgr., PS, KS, 2), Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy (Mgr., KS, 2), UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI (UP) Křížkovského 8, Olomouc, tel: , fax: WWW stránka: CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA (CMTF) Univerzitní 22, Olomouc, tel: , fax: WWW stránka: B6141 Teologie (Bc., PS, KS, 3), B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3), B7501 Pedagogika (Bc., PS, KS, 3), Sociální pedagogika (Bc., PS, KS, 3), B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3), Náboženství se zaměřením na vzdělávání a katechetika (Bc., KS, 3), FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY (FTK) Tř. Míru 115, Olomouc, tel: , , fax: WWW stránka: B7401 Tělesná výchova a sport (Bc., PS, KS, 3), Aplikovaná tělesná výchova (Bc., PS, KS, 3), Aplikované pohybové aktivity (Bc., PS, KS, 3), Management sportu a trenérství (Bc., KS, 3), Ochrana obyvatelstva (Bc., PS, KS, 3), Rekreologie se specializacemi: - management volného času a rekreace (Bc., KS, 3),

11 11 verze pedagogika volného času (Bc., KS, 3), N7401 Tělesná výchova a sport (Mgr., PS, KS, 2), Aplikovaná tělesná výchova (Mgr., PS, KS, 2), FILOZOFICKÁ FAKULTA (FF) Křížkovského 10, Olomouc, tel: , fax: WWW stránka: B6703 Sociologie (Bc., PS, KS, 3), Sociální práce (Bc., KS, 3), B7202 Mediální a komunikační studia (Bc., PS, KS, 3), N7501 Pedagogika (Mgr., KS, 2), Andragogika (jednooborové) (Mgr., KS, 2), N7701 Psychologie (Mgr., KS, 2), Psychologie (Mgr., KS, 2), Magisterské studium M7701 Psychologie (Mgr., PS,KS, 5), Psychologie (Mgr., PS, KS, 5), PEDAGOGICKÁ FAKULTA (PdF) Žižkovo nám. 5, Olomouc, tel: , , , , , fax: WWW stránka: B7501 Pedagogika (Bc., PS, KS, 3), Pedagogika - sociální práce (Bc., PS, KS, 3), Pedagogika - veřejná správa (Bc., PS, KS, 3), B7505 Vychovatelství (Bc., PS, KS, 3), Vychovatelství (Bc., PS, KS, 3), B7506 Speciální pedagogika (Bc., PS, KS, 3), Speciálně pedagogická andragogika (Bc., PS, KS, 3), Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy + Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bc., PS, KS, 3), Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy + Matematika se zaměřením na vzdělávání (Bc., PS, KS, 3), vzdělávání (Bc., PS, KS, 3), Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy + Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (Bc., PS, KS, 3), Speciální pedagogika předškolního věku (Bc., PS, KS, 3), Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání + Matematika se zaměřením na vzdělávání (Bc., PS, KS, 3), Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání + Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bc., PS, KS, 3), Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání + Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (Bc., PS, KS, 3), Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání + Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání (Bc., PS, KS, 3), Český jazyk se zaměřením na vzdělávání + Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bc., KS, 3), Český jazyk se zaměřením na vzdělávání + Matematika se zaměřením na vzdělávání (Bc., KS, 3), Český jazyk se zaměřením na vzdělávání + Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bc., KS, 3), Český jazyk se zaměřením na vzdělávání + Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (Bc., KS, 3),

12 12 verze 1.2 Český jazyk se zaměřením na vzdělávání + Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání (Bc., KS, 3), N7501 Pedagogika (Mgr., PS, KS, 2), Pedagogika - sociální práce (Mgr., PS, KS, 2), Pedagogika - veřejná správa (Mgr., PS, KS, 2), Předškolní pedagogika (Mgr., KS, 2), Řízení volnočasových aktivit (Mgr., PS, KS, 2), N7506 Speciální pedagogika (Mgr., PS, KS, 2), Speciálně pedagogická andragogika (Mgr., PS, KS, 2), Magisterské studium M7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 5), Učitelství pro 1. stupeň základních škol (Mgr., PS, KS, 5), PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA (PřF) Tř. 17. listopadu 12/1192, Olomouc, tel: , , , fax: , WWW stránka: B1801 Informatika (Bc., PS, KS, 3), Aplikovaná informatika (Bc., PS, KS, 3), FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD (FZV) Tř. Svobody 8, Olomouc, tel: , , fax: WWW stránka: B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3), Všeobecná sestra (Bc., PS, KS, 3), B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, KS, 3), Radiologický asistent (Bc., PS, KS, 3), Zdravotní laborant (Bc., PS, 3), B5349 Porodní asistence (Bc., PS, KS, 3), Porodní asistentka (Bc., PS, KS, 3), N5346 Ekonomika a řízení zdravotnictví (Mgr., KS, 2), Management zdravotnictví (Mgr., KS, 2), JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (JU) Branišovská 31, České Budějovice, tel: , fax: WWW stránka: EKONOMICKÁ FAKULTA (EF) Studentská 13, České Budějovice, tel: , , fax: WWW stránka:

13 13 verze 1.2 B1103 Aplikovaná matematika (Bc., PS, KS, 3), Finanční a pojistná matematika (Bc., PS, KS, 3), B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3), Strukturální politika EU pro veřejnou správu (Bc., PS, KS, 3), B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3), Obchodní podnikání (Bc., PS, KS, 3), Účetnictví a finanční řízení podniku (Bc., PS, KS, 3), B6209 Systémové inženýrství a informatika (Bc., PS, KS, 3), Ekonomická informatika (Bc., PS, KS, 3), B6222 Matematické metody v ekonomii (Bc., PS, KS, 3), Matematické metody v ekonomii (Bc., PS, KS, 3), N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2), Obchodní podnikání (Ing., PS, KS, 2), Účetnictví a finanční řízení podniku (Ing., PS, KS, 2), PEDAGOGICKÁ FAKULTA (PF) Jeronýmova 10, České Budějovice, tel: jednotlivé katedry podle webových stránek, fax: WWW stránka: Učitelství odborných předmětů (Bc., KS, 3), Učitelství pro mateřské školy (Bc., PS, KS, 3), Výchova ke zdraví (Bc., PS, KS, 3), Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání (Bc., KS, 3), B7701 Psychologie (Bc., PS, KS, 3), Arteterapie (Bc., KS, 3), Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol + Učitelství výpočetní techniky s elektronikou pro 2. stupeň základních škol (Mgr., KS, 3), Magisterské studium PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA (PrF) Branišovská 31, České Budějovice, tel: , , fax: WWW stránka: B2612 Elektrotechnika a informatika (Bc., PS, KS, 3), Měřicí a výpočetní technika (Bc., PS, KS, 3), TEOLOGICKÁ FAKULTA (TF) Kněžská 8, České Budějovice, tel: , , fax: WWW stránka: B6107 Humanitní studia (Bc., PS, KS, 3), Pastorační asistence (Bc., PS, KS, 3), B7501 Pedagogika (Bc., PS, KS, 3),

14 14 verze 1.2 Náboženská výchova a etika (Bc., PS, KS, 3), B7502 Sociální péče (Bc., PS, KS, 3), Sociální a charitativní práce (Bc., PS, KS, 3), B7505 Vychovatelství (Bc., PS, KS, 3), Pedagogika volného času (Bc., PS, KS, 3), N6141 Teologie (Mgr., PS, KS, 2), Teologie služby (Mgr., PS, KS, 2), N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, KS, 2), Učitelství náboženství a etiky (Mgr., PS, KS, 2), N7505 Vychovatelství (Mgr., PS, KS, 2), Pedagogika volného času (Mgr., PS, KS, 2), ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA (ZSF) Jírovcova 24/1347, České Budějovice, tel: , , fax: WWW stránka: B2825 Ochrana obyvatelstva (Bc., PS, KS, 3), Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE (Bc., PS, KS, 3), B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3), Všeobecná sestra (Bc., PS, KS, 3), B5342 Rehabilitace (Bc., PS, KS, 3), Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory (Bc., PS, KS, 3), B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, KS, 3), Radiologický asistent (Bc., PS, KS, 3), B5349 Porodní asistence (Bc., PS, KS, 3), Porodní asistentka (Bc., PS, KS, 3), B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3), Sociální práce ve veřejné správě (Bc., PS, KS, 3), N2825 Ochrana obyvatelstva (Mgr., PS, KS, 2), Civilní nouzová připravenost (Mgr., PS, KS, 2), N5341 Ošetřovatelství (Mgr., PS, KS, 2), Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech (Mgr., PS, KS, 2), N5342 Rehabilitace (Mgr., PS, KS, 2), Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory (Mgr., PS, KS, 2), ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA (ZF) Studentská 13, České Budějovice, tel: , , fax: WWW stránka: B4106 Zemědělská specializace (Bc., PS, KS, 3), Biologie a ochrana zájmových organismů (Bc., PS, KS, 3), Pozemkové úpravy a převody nemovitostí (Bc., PS, 3), B4131 Zemědělství (Bc., PS, KS, 3), Agropodnikání (Bc., PS, KS, 3), Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině (Bc., PS, KS, 3), ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI (ZČU) Univerzitní 8, Plzeň, tel: , fax:

15 15 verze 1.2 WWW stránka: FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD (FAV) Univerzitní 22, P.O.BOX 314, Plzeň, tel: , fax: WWW stránka: B1101 Matematika (Bc., PS, KS, 3), Matematické výpočty a modelování (Bc., PS, KS, 3), , EN Matematika a finanční studia (Bc., PS, KS, 3), , EN Matematika a management (Bc., PS, KS, 3), , EN Matematika pro přírodní vědy (Bc., PS, KS, 3), , EN Obecná matematika se specializacemi: - Aplikace geometrie (Bc., PS, KS, 3), , EN - Diskrétní matematika a matematická informatika (Bc., PS, KS, 3), , EN - Matematická analýza (Bc., PS, KS, 3), , EN - Numerická matematika (Bc., PS, KS, 3), , EN - Pravděpodobnost a statistika (Bc., PS, KS, 3), , EN B3602 Geomatika (Bc., PS, KS, 3), Geomatika se specializacemi: - Geoinformatika (Bc., PS, KS, 3), , EN - Geomatika (Bc., PS, KS, 3), , EN B3902 Inženýrská informatika (Bc., PS, KS, 3), Informatika se specializacemi: - Databáze (Bc., PS, KS, 3), , EN - Konfigurace a management počítačových sítí (Bc., PS, KS, 3), , EN - Počítačová grafika a multimédia (Bc., PS, KS, 3), , EN - Právo a informační technologie (Bc., PS, KS, 3), , EN - Programování webových aplikací (Bc., PS, KS, 3), , EN - Softwarové inženýrství (Bc., PS, KS, 3), , EN Výpočetní technika se specializací: Návrh a aplikace digitálních zařízení (Bc., PS, KS, 3), B3918 Aplikované vědy a informatika (Bc., PS, KS, 3), Aplikovaná a inženýrská fyzika se specializacemi: Finanční informatika a statistika (Bc., PS, KS, 3), , EN Kybernetika a řídící technika se specializacemi: - Automatické řízení (Bc., PS, KS, 3), , EN - Automatizace a mechatronika - společně s KME (Bc., PS, KS, 3), , EN - Biokybernetika (Bc., PS, KS, 3), , EN - Informační a řídicí systémy (Bc., PS, KS, 3), , EN - Umělá inteligence (Bc., PS, KS, 3), , EN Mechanika se specializacemi: - Aplikovaná mechanika (Bc., PS, KS, 3), , EN - Automatizace a mechatronika - společně s KKY (Bc., PS, KS, 3), , EN - Biomechanika a modelování v biomedicíně (Bc., PS, KS, 3), , EN - Průmyslový design (Bc., PS, KS, 3), , EN - Stavitelství (Bc., PS, KS, 3), , EN B3947 Počítačové modelování v technice (Bc., PS, 3), N1101 Matematika (Mgr., PS, KS, 2, 3), Matematika se specializacemi: - Diskrétní matematika (Mgr., PS, KS, 2), , EN - Geometrie (Mgr., PS, KS, 2), , EN - Matematická analýza (Mgr., PS, KS, 2), , EN - Numerická matematika (Mgr., PS, KS, 2), , EN - Pravděpodobnost a statistika (Mgr., PS, KS, 2), , EN Matematika se specializacemi: - Diskrétní matematika (Mgr., PS, KS, 3), , EN

16 16 verze Geometrie (Mgr., PS, KS, 3), , EN - Matematická analýza (Mgr., PS, KS, 3), , EN - Numerická matematika (Mgr., PS, KS, 3), , EN - Pravděpodobnost a statistika (Mgr., PS, KS, 3), , EN Matematika a management (Mgr., PS, KS, 2), , EN Učitelství matematiky pro střední školy se specializacemi: - Matematika-aplikovaná geometrie (Mgr., PS, KS, 3), , EN - Matematika-fyzika (Mgr., PS, KS, 3), , EN - Matematika-geografie (Mgr., PS, KS, 3), , EN - Matematika-chemie (Mgr., PS, KS, 3), , EN - Matematika-informatika (Mgr., PS, KS, 3), , EN - Matematika-statistika a finanční matematika (Mgr., PS, KS, 3), , EN Učitelství matematiky pro střední školy se specializacemi: - Matematika-aplikovaná geometrie (Mgr., PS, KS, 2), , EN - Matematika-fyzika (Mgr., PS, KS, 2), , EN - Matematika-geografie (Mgr., PS, KS, 2), , EN - Matematika-chemie (Mgr., PS, KS, 2), , EN - Matematika-informatika (Mgr., PS, KS, 2), , EN - Matematika-statistika a finanční matematika (Mgr., PS, KS, 2), , EN N3602 Geomatika (Ing., PS, KS, 2), Geomatika se specializacemi: - Geodézie a geoinformační systémy (Ing., PS, KS, 2), , EN - Geodézie a katastr nemovitostí (Ing., PS, KS, 2), , EN - Kartografie (Ing., PS, KS, 2), , EN - Katastr nemovitostí a občanské právo (Ing., PS, KS, 2), , EN N3602 Geomatika (Ing., PS, KS, 3), Geomatika se specializacemi: - Geodézie a geoinformační systémy (Ing., PS, KS, 3), , EN - Geodézie a katastr nemovitostí (Ing., PS, KS, 3), , EN - Kartografie (Ing., PS, KS, 3), , EN - Katastr nemovitostí a občanské právo (Ing., PS, KS, 3), , EN N3902 Inženýrská informatika (Ing., PS, KS, 2), Číslicové systémy (Ing., PS, KS, 2), , EN Distribuované systémy a počítačové sítě (Ing., PS, KS, 2), , EN Inteligentní počítačové systémy (Ing., PS, KS, 2), , EN Počítačová grafika a výpočetní systémy (Ing., PS, KS, 2), , EN Softwarové inženýrství (Ing., PS, KS, 2), , EN N3918 Aplikované vědy a informatika (Ing., PS, KS, 3), Finanční informatika a statistika se specializacemi: - Aplikovaná statistika a finance (Ing., PS, KS, 3), , EN - Finanční informatika (Ing., PS, KS, 3), , EN Kybernetika a řídicí technika se specializacemi: - Automatické řízení (Ing., PS, KS, 3), , EN - Automatizace a mechatronika - společně s KME (Ing., PS, KS, 3), , EN - Biokybernetika (Ing., PS, KS, 3), , EN - Informační a řídicí systémy (Ing., PS, KS, 3), , EN - Umělá inteligence (Ing., PS, KS, 3), , EN Matematické inženýrství se specializacemi: - Matematické metody v biomechanice (Ing., PS, KS, 3), , EN - Matematické modelování (Ing., PS, KS, 3), , EN - Průmyslová matematika (Ing., PS, KS, 3), , EN Mechanika se specializacemi: - Aplikovaná mechanika (Ing., PS, KS, 3), , EN - Automatizace a mechatronika - společně s KKY (Ing., PS, KS, 3), , EN - Biomechanika a lékařské inženýrství (Ing., PS, KS, 3), , EN - Průmyslový design (Ing., PS, KS, 3), , EN N3918 Aplikované vědy a informatika (Ing., PS, KS, 2), Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství se specializacemi: - Fyzika technologických procesů (Ing., PS, KS, 2), , EN - Fyzikálně-matematické modelování (Ing., PS, KS, 2), , EN

17 17 verze 1.2 Finanční informatika a statistika se specializacemi: - Aplikovaná statistika a finance (Ing., PS, KS, 2), , EN - Finanční informatika (Ing., PS, KS, 2), , EN Kybernetika a řídicí technika se specializacemi: - Automatické řízení (Ing., PS, KS, 2), , EN - Automatizace a mechatronika - společně s KME (Ing., PS, KS, 2), , EN - Biokybernetika (Ing., PS, KS, 2), , EN - Informační a řídicí systémy (Ing., PS, KS, 2), , EN - Umělá inteligence (Ing., PS, KS, 2), , EN Matematické inženýrství se specializacemi: - Matematické metody v biomechanice (Ing., PS, KS, 2), , EN - Matematické modelování (Ing., PS, KS, 2), , EN - Průmyslová matematika (Ing., PS, KS, 2), , EN Mechanika se specializacemi: - Aplikovaná mechanika (Ing., PS, KS, 2), , EN - Automatizace a mechatronika - společně s KKY (Ing., PS, KS, 2), , EN - Biomechanika a lékařské inženýrství (Ing., PS, KS, 2), , EN - průmyslový design (Ing., PS, KS, 2), , EN FAKULTA EKONOMICKÁ (FEK) Husova 11, Plzeň, tel: , fax: WWW stránka: B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., KS, 3), Veřejná ekonomika (Bc., KS, 3), B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3), Management obchodních činností (Bc., PS, 3), Podniková ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3), N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2), Podniková ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2), FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ (FEL) Univerzitní 26, Plzeň, tel: , , fax: WWW stránka: B2612 Elektrotechnika a informatika (Bc., PS, KS, 3), Elektrotechnika (Bc., PS, KS, 3), B2644 Aplikovaná elektrotechnika (Bc., PS, KS, 3), Aplikovaná elektrotechnika (Bc., PS, KS, 3), , EN N2644 Aplikovaná elektrotechnika (Ing., PS, KS, 3), Aplikovaná elektrotechnika (Ing., PS, KS, 3), , EN

18 18 verze 1.2 FAKULTA FILOZOFICKÁ (FF) Sedláčkova 38, Plzeň, tel: , fax: WWW stránka: B1512 Antropologie (Bc., PS, KS, 3), Sociální a kulturní antropologie (Bc., PS, KS, 3), B6107 Humanitní studia (Bc., PS, KS, 3), Humanistika (Bc., PS, KS, 3), B6701 Politologie (Bc., PS, KS, 3), Politologie (Bc., PS, KS, 3), B6703 Sociologie (Bc., PS, KS, 3), Sociologie (Bc., PS, KS, 3), FAKULTA STROJNÍ (FST) Univerzitní 22, Plzeň - Bory, tel: WWW stránka: B2301 Strojní inženýrství (Bc., PS, KS, 3), Strojní inženýrství (Bc., PS, KS, 3), , EN B2341 Strojírenství (Bc., PS, KS, 3), Strojírenství (Bc., PS, KS, 3), , EN N2301 Strojní inženýrství (Ing., PS, KS, 2), Dopravní a manipulační technika (Ing., PS, KS, 2), , EN Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie (Ing., PS, KS, 2), , EN Průmyslové inženýrství a management (Ing., PS, KS, 2), , EN Stavba energetických strojů a zařízení (Ing., PS, KS, 2), , EN Stavba výrobních strojů a zařízení (Ing., PS, KS, 2), , EN Strojírenská technologie - technologie obrábění (Ing., PS, KS, 2), , EN FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ (FZS) Sedláčkova 31, Plzeň, tel: , fax: WWW stránka: B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3), Všeobecná sestra (Bc., PS, KS, 3), UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM (UJEP) Hoření 13, Ústí nad Labem, tel: , , fax: WWW stránka:

19 19 verze 1.2 Obecné informace o přijímacím řízení Ke studiu je možno se přihlásit v termínech vyhlášených jednotlivými součástmi univerzity. Podrobné informace o otevíraných studijních programech a oborech studia, o obsahu a průběhu přijímacích zkoušek lze získat jednak z informačních materiálů jednotlivých součástí univerzity, dále z Učitelských novin a na Dnech otevřených dveřích. Veškeré informace jsou průběžně aktualizovány na (sekce Pro uchazeče), stejně jako na úředních deskách jednotlivých součástí. FAKULTA SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ (FSE) Moskevská 54, Ústí nad Labem, tel: , fax: WWW stránka: fse.ujep.cz B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3), Regionální rozvoj (Bc., PS, KS, 3), B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3), Finanční management (Bc., PS, KS, 3), Obchod a marketing (Bc., PS, KS, 3), Podniková ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3), B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3), Sociální práce (Bc., PS, KS, 3), FAKULTA VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ A MANAGEMENTU (FVTM) Na Okraji 1001, Ústí nad Labem, tel: , fax: WWW stránka: B2303 Strojírenská technologie (Bc., PS, KS, 3), Řízení výroby (Bc., KS, 3), otevírá se v Ústí nad Labem a v Chomutově N2303 Strojírenská technologie (Mgr., PS, PS, KS, 2, 0, 2), Příprava a řízení výroby (Mgr., PS, KS, 2), otevírá se v Ústí nad Labem FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (FŽP) Králova výšina 3132/7, Ústí nad Labem, tel: , , fax: WWW stránka: fzp.ujep.cz B1601 Ekologie a ochrana prostředí (Bc., PS, KS, 3), Ochrana životního prostředí (Bc., PS, KS, 3), otevírá se v Ústí nad Labem a v Mostě B3904 Inženýrská ekologie (Bc., PS, KS, 3), Ochrana životního prostředí v průmyslu (Bc., PS, KS, 3), otevírá se v Ústí nad Labem Vodní hospodářství (Bc., PS, KS, 3), otevírá se pouze v Ústí nad Labem FILOZOFICKÁ FAKULTA (FF) České mládeže 8, Ústí nad Labem, tel: , , fax: WWW stránka: ff.ujep.cz

20 20 verze 1.2 Německý jazyk a literatura pro školskou praxi (Bc., KS, 3), PEDAGOGICKÁ FAKULTA (PF) České mládeže 8, Ústí nad Labem, tel: , fax: WWW stránka: B7505 Vychovatelství (Bc., PS, KS, 3), Pedagogika volného času (Bc., PS, KS, 3), B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3), Sociálně pedagogická asistence (Bc., PS, KS, 3), Školský management (Bc., KS, 3), Učitelství pro mateřské školy (Bc., PS, KS, 3), OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ (OU) Dvořákova 7, Ostrava 1, tel: , fax: WWW stránka: FILOZOFICKÁ FAKULTA (FF) Reální 5, Ostrava 1, tel: , fax: WWW stránka: ff.osu.cz B6101 Filozofie (Bc., PS, KS, 3), Filozofie (Bc., PS, KS, 3), B6107 Humanitní studia (Bc., PS, KS, 3), Management v neziskovém sektoru (Bc., PS, KS, 3), B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3), Poradenství v sociální práci (Bc., PS, KS, 3), Angličtina ve sféře podnikání (Bc., PS, KS, 3), Španělština ve sféře podnikání (Bc., PS, KS, 3), N6731 Sociální politika a sociální práce (Mgr., PS, KS, 2), Sociální práce s poradenským zaměřením (Mgr., PS, KS, 2), PEDAGOGICKÁ FAKULTA (PdF) Mlýnská 5, Ostrava 1, tel: , , fax: WWW stránka: pdf.osu.cz B7401 Tělesná výchova a sport (Bc., PS, KS, 3), Rekreologie (Bc., PS, KS, 3), B7501 Pedagogika (Bc., KS, 3), Andragogika (Bc., KS, 3), B7506 Speciální pedagogika (Bc., PS, KS, 3), Speciální pedagogika (Bc., KS, 3), N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, KS, 2), Učitelství odborných předmětů - specializace obchod a služby (Mgr., KS, 2), Učitelství odborných předmětů - specializace strojírenství (Mgr., KS, 2), N7506 Speciální pedagogika (Mgr., PS, KS, 2), Speciální pedagogika (Mgr., PS, KS, 2),

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU)

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU) VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1 www.amu.cz Divadelní fakulta Karlova 26, 116 65 Praha 1, http://www.damu.cz Filmová a televizní fakulta

Více

Jaké jsou šance na jednotlivé vysoké školy

Jaké jsou šance na jednotlivé vysoké školy Jaké jsou šance na jednotlivé vysoké školy Jaké jsou šance na jednotlivé vysoké školy V následujícím seznamu veřejných i soukromých vysokých škol můžete zjistit, kolik uchazečů si v loňském školním roce

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Praha 2010 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (JU) Branišovská 31, 370

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL ŠKOLA FAKULTA DEN OTEVŘEN ÝCH DVEŘÍ Karlova Masarykova Brno TERMÍN PŘIHLÁŠE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POPLA TEK Katolická teologická 18.1.2017 28.2.17 640,- Květen 2017 Evangelická teologická

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 30. 1. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Název Název Typ a forma studia 1) Platnost akreditace do:

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ Adresa: Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice, http://www.fbi.vsb.cz Bakalářské studium: doba studia 4 roky, titul Bc. Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Bezpečnost

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 89 1 VI.A 28 27 VI.B 31 30 1 Oktáva 31 31 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Hradec Králové Karviná Opava Zlín počet přijatých 29 21 17 14 4 2 1 1

Více

Univerzita Karlova v Praze (UK)

Univerzita Karlova v Praze (UK) Univerzita Karlova v Praze (UK) Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, tel: 224 491 111, 224 491 260, fax: 224 811 883 E-mail: studijni@ruk.cuni.cz WWW stránka: www.cuni.cz Katolická teologická fakulta (KTF)

Více

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium E2 Univerzita Karlova v Praze (UK) Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, tel: 224 491 111, 224 491 260, fax: 224 811 883, studijni@ruk.cuni.cz, www.cuni.cz Katolická teologická fakulta (KTF) Thákurova 3, 160

Více

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium E2 Univerzita Karlova v Praze (UK) Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, tel: 224 491 111, 224 491 260, fax: 224 811 883, studijni@ruk.cuni.cz, www.cuni.cz Katolická teologická fakulta (KTF) Thákurova 3, 160

Více

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr.

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr. Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě spolu s Matematickým ústavem v Opavě 1) 2) 3) 4) 5) B 1101 Matematika 1103R004 Aplikovaná matematika 3 P Bc. 6207R005 Matematické metody v ekonomice

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU,

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. srpna 1999 pod

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia fakulta Kód studijního programu (STUD PROG) Název studijního programu Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia Kód studijního oboru (KKOV)

Více

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne Přehled akreditovaných zdravotnických magisterských a ch studijních oborů, jejichž absolvováním se získává způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na základě souhlasného stanoviska Ministerstva (ke

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 12. září o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 12. září o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků 304/2012 Sb. Příloha č. 26 VYHLÁŠKA ze dne 12. září 2012 o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Změna: 38/2016 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 33 odst.

Více

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV)

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV) Název Seznam akreditovaných studijních programů Název Ekonomická fakulta B 1103 Aplikovaná matematika 1103R008 Finanční a pojistná matematika K Fakulta rybářství a ochrany vod B 6202 Hospodářská politika

Více

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Na RUK byly předloženy v roce 2016 žádosti o re/akreditaci pro 4 obory habilitačního řízení a 3 obory řízení ke jmenování profesorem, jež

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10. ledna 2014 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Vítejte! Čas Téma Fakulta Místnost 8.30 13.00 9.00 Obecné informace Management cestovního ruchu (Bc.) Informační management (Bc. i nav. Mgr.) Aplikovaná informatika

Více

Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011

Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011 Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Květen 2011 Obsah Úvod... 3 1 Výsledky

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 9.12.2012 do částky 159/2012 Sb. a 51/2012 Sb.m.s. Obsah a text 304/2012 Sb. - poslední stav textu 304/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. září 2012 o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků

Více

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV)

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV) Název Seznam akreditovaných studijních programů Název Ekonomická fakulta B 1103 Aplikovaná matematika 1103R008 Finanční a pojistná matematika K B 6202 Hospodářská politika a správa 6202R098 340 Strukturální

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 2 O nakladatelství... 3 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 4 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 5 Právnická

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia - prezenční - kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

Kam se dostanete bez přijímaček

Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček 21.1.2008 Převis poptávky nad nabídkou byl v loňském akademickém roce sice nižší než v letech předchozích, na vysokou se však přesto nedostalo

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Bakalářské nebo magisterské studijní programy, po jejichž absolvování úředník není povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost, a to

Bakalářské nebo magisterské studijní programy, po jejichž absolvování úředník není povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost, a to Vyhláška č. 304/2012 Sb. Příloha č. 2: Bakalářské nebo magisterské studijní programy, po jejichž absolvování úředník není povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost, a to 1. pro obecnou část studijního

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Stupeň Druhy informačních pramenů Retrospektiva Tematické vymezení MDT úplnosti Počet exemplářů - domácí/zahraniční doplňování doplň. I. TECHNICKÉ OBORY

Více

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 1. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. denná 3 29. október 2003 2. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. externá 4 29. október 2003 3. LF UK ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. denná 3 31. máj 2004 4.

Více

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Tento materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA a ve spolupráci s prorektorem doc. Ing. Davidem Tučkem, Ph.D. s cílem podpory spolupráce Univerzity

Více

Název studijního oboru

Název studijního oboru SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ PLATNÝ K 19. 10. 2015 S KOMENTÁŘEM - doplněno čj. rozhodnutí MŠMT (popř. datum doporučení AK)

Více

Seznam vysokých škol. a přípravných kurzů. září 2008

Seznam vysokých škol. a přípravných kurzů. září 2008 Seznam vysokých škol a přípravných kurzů září 2008 Úspěšnost studentů u přijímacích zkoušek Ekonomické fakulty Policejní akademie Lékařské fakulty Právnické fakulty Veterinární a farmaceutické fakulty

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci:

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci: ROZHODNUTÍ VYDANÁ NÁRODNÍM AKREDITAČNÍM ÚŘADEM PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ZA ROK 2016 Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/2016-5 ze dne 20. 10. 2016; nabytí právní moci: 9. 11. 2016 Národní akreditační úřad

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci

Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci Škola: Adresa: IČ: Typ školy: Státní Zřizovatel: Stát Cizí jazyky: Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci Univerzitní č.p. 244/22, 779 00 Olomouc 61989592 Ředitel: RNDr. Gabriela Ivana Vlková,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR)

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR) B3-09/4-RR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR) B3-09/4-RR Vyhlášení standardu UP pro stanovení výše poplatků při překročení standardní doby studia a poplatky spojené se studiem na

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

Future of technical studies at the University of South Bohemia in České Budějovice

Future of technical studies at the University of South Bohemia in České Budějovice Future of technical studies at the University of South Bohemia in České Budějovice Libor Grubhoffer České Budějovice, 2. 4. 2014 Technicky zaměřené obory na JU (I) Fakulta Přírodovědecká fakulta Pedagogická

Více

Název studijního oboru

Název studijního oboru SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ PLATNÝ K 1. 9. 2016 S KOMENTÁŘEM - doplněno čj. rozhodnutí MŠMT (popř. datum doporučení AK) s

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2011 Informace o studijních programech a ech Studijní program / studijní Forma studia Počet uchazečů Dostavilo

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2016 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma studia Počet

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2016 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma Počet Uspělo

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1 Ústí nad Labem, 400 96 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UJEP ČTVRTEK 22. LEDNA 2015 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě

Více

Přehled zpráv 14.1.2016-15.1.2016

Přehled zpráv 14.1.2016-15.1.2016 Univerzita Pardubice denik.cz Přehled zpráv 14.1.2016-15.1.2016 Technická univerzita letos otevírá nový lukrativní obor... 2 14.1.2016 denik.cz str. 0 Liberecký kraj Univerzita Pardubice Mladá fronta DNES

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 400 96 Ústí nad Labem, Hoření 13 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČTVRTEK 19. LEDNA 2012 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě Jana

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia aktualizováno ke dni 18.10. 2016 Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2015 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato TSP poslední

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Název prezentace Michal Krátký

Název prezentace Michal Krátký Zpráva o vědě a výzkumu za rok 2015 Proděkan pro VaV Název prezentace Michal Krátký Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-Technická univerzita Ostrava Ostrava, 23.2.2016 Nadpis Obsah Doktorské studium

Více

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST?

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST? CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST? Pavel Hasal Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Pavel.Hasal@vscht.cz

Více

Projekt OPVK CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijních programů Geodézie a kartografie. Doc. Ing. Josef Weigel, CSc.

Projekt OPVK CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijních programů Geodézie a kartografie. Doc. Ing. Josef Weigel, CSc. Vyhodnocení ankety Kvalita výuky pro Bakalářský studijní program Geodézie a kartografie a Navazující studijní program Geodézie a kartografie - školní rok 2010-11 včetně personálního hodnocení a se základním

Více

Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky

Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky Vysvětlivky - popis podrobně vymezených oborů Tento dokument popisuje předmětový obsah každého podrobně vymezeného oboru Klasifikace oborů vzdělání

Více

UNIVERZITA KARLOVA (UK) Doplnění studijního oboru

UNIVERZITA KARLOVA (UK) Doplnění studijního oboru OPRAVY A DOPLŇKY K PŘEHLEDU STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A STUDIJNÍCH OBORŮ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE, K JICHŽ STUDIU BUDOU UCHAZEČI PŘIJÍMÁNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2008/2009 (UN 39-40/2007)

Více

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.")

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.) Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.") Fakulta Počet Lekárska fakulta UK 34 Právnická fakulta UK 8 Filozofická fakulta UK 52 Prírodovedecká

Více

SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb.

SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb. I. NORMATIVNÍ ČÁST SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb. 358 SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 13. prosince 2007 o zavedení Mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED 97 Český statistický úřad podle 19 odst.

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Britský den v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Libor Grubhoffer České Budějovice, 19. 11. 2014 Univerzita v číslech Založena 1991 8 fakult 220 studijních oborů (28 oborů

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Adresa Poříčí Brno. Telefon Web

Adresa Poříčí Brno. Telefon Web 01 FA / Fakulta architektury 1. 11. 2016 30. 11. 2016 15. 3. 2017 PhD. 31. 3. 2017 talentová zkouška 11. 18. 1. 2017 ústní pohovor 11. 18. 1. 2017 písemná přijímací zkouška dle termínů NSZ 14. 6. 2017

Více

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol Živě, 27.02.2012 Studium informatiky: přehled českých vysokých škol [zive.cz; 25/02/2012; David Polesný, Ivan Kvasnica ; Zaradenie: zive.cz] Pokud uvažujete o studiu na vysoké škole, pomalu se vám krátí

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

Stavební inženýrství 3904R007 Inženýrství životního prostředí 4 P 31.8.2020

Stavební inženýrství 3904R007 Inženýrství životního prostředí 4 P 31.8.2020 akalářskéstudijníprogramy a obory Uvedenéakreditovanéstudijníprogramyaoborynemusíbýtotvírány v každémakademickémroce. ližšíinformacejsouuvedenynalokálníchstránkáchfakult v Podmínkáchpřijímacíhořízenínanásledujícíakademickýrok.

Více

Hodnocení činnosti Univerzity Pardubice Zpráva rektora předložená akademické obci dne

Hodnocení činnosti Univerzity Pardubice Zpráva rektora předložená akademické obci dne Hodnocení činnosti Univerzity Pardubice 2006 Zpráva rektora předložená akademické obci dne 13. 3. 2007 Hlavní body Oblast vzdělávací činnosti Oblast tvůrčích činností Základní přehled o hospodaření Významnéinvestiční

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2013 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Bakalářské studium Počet uchazečů Dostavilo se Přijato

Více

Zasedání Akreditační komise 04-02; 18. aţ 19. června 2002, Stráţnice

Zasedání Akreditační komise 04-02; 18. aţ 19. června 2002, Stráţnice Zasedání Akreditační komise 04-02; 18 aţ 19 června 2002 Stráţnice řítomni: Miroslav Liška Milan Sojka etr ratochvíl Jiří Mareš ravoslav Stránský Oldřich ytela Jan Štěpán Jiří Sobota Antonín Stratil Boris

Více

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Jaroslav Dokoupil Cheb, 02.10.2014 Na ZČU bylo v roce 2013 celkem 128 akreditovaných studijních programů, z toho je 55 bakalářských, 5 magisterských, 37 navazujících

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika KS

Více

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR Pedagogická fakulta Ekonomická fakulta Jihočeská univerzita, České Budějovice PET/ Filozofická fakulta ne Zemědělská fakulta PET/FCE/CAE ne Absolvování 3 kurzů na úrovni B1. Přírodovědecká fakulta KET/PET/FCE/CAE/

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.11.2003 69 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Zdrojem dat pro tuto

Více

Rada Národního akreditačního úřadu návrh

Rada Národního akreditačního úřadu návrh Rada Národního akreditačního úřadu návrh 1. Předseda Rady NAÚ prof. Ing. Stanislav Labík, CSc. výkon funkce předsedy NAÚ a předsedy Rady NAÚ podle zákona o vysokých školách o dlouhodobé působení na Vysoké

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika

Více