Seznam akreditovaných studijních programů a studijních oborů nabízených také v kombinované a distanční formě studia pro akademický rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam akreditovaných studijních programů a studijních oborů nabízených také v kombinované a distanční formě studia pro akademický rok 2010/2011"

Transkript

1 1 verze 1.2 Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání Seznam akreditovaných studijních programů a studijních oborů nabízených také v kombinované a distanční formě studia pro akademický rok 2010/2011 Praha 2010

2 2 verze 1.2 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE (UK) KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA (KTF) Thákurova 3, Praha 6, tel: , fax: WWW stránka: B6141 Teologie (Bc., KS, 4), Teologické nauky (Bc., KS, 4), N6141 Teologie (Mgr., KS, 2), Teologické nauky (Mgr., KS, 2), EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA (ETF) Černá 9, Praha 1 - Nové Město, tel: (bakalářské studium), (magisterské navazující studium), fax: WWW stránka: web.etf.cuni.cz B6141 Teologie (Bc., PS, KS, 3), Evangelická teologie (Bc., PS, KS, 3), B7508 Sociální práce (Bc., PS, KS, 3), Pastorační a sociální práce (Bc., PS, KS, 3), N6141 Teologie (Mgr., PS, KS, 2), Evangelická teologie (Mgr., PS, KS, 2), HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA (HTF) Pacovská 350/4, P.O.Box 56, Praha 4 - Krč, tel: , fax: WWW stránka: Informace o studijních programech a oborech B6141 Teologie (Bc., PS, KS, 3), Husitská teologie (jednooborová) (Bc., PS, KS, 3), N6141 Teologie (Mgr., PS, KS, 2, 2) Husitská teologie jednooborová (Mgr., PS, KS, 2, 2), LÉKAŘSKÁ FAKULTA (1. LF) Kateřinská 32, Praha 2, tel: , fax: WWW stránka:

3 3 verze 1.2 B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3), Všeobecná sestra (Bc., PS, KS, 3), B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, KS, 3), Adiktologie (Bc., PS, KS, 3), LÉKAŘSKÁ FAKULTA (3. LF) Ruská 87, Praha 10, tel: (bakalářské studium), (magisterské studium), fax: WWW stránka: B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3), Všeobecná sestra (Bc., PS, KS, 3), B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, KS, 3), Veřejné zdravotnictví (Bc., PS, 3), Veřejné zdravotnictví (Bc., KS, 3), LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ (LF HK) Šimkova 870, Hradec Králové, tel: , fax: WWW stránka: B5341 Ošetřovatelství (Bc., KS, 3), Všeobecná sestra (Bc., KS, 3), B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., KS, 3), Fyzioterapie (Bc., KS, 3), FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ (FaF) Heyrovského 1203, Hradec Králové, tel: , fax: WWW stránka: B5207 Zdravotnická bioanalytika (Bc., PS, KS, 3), Zdravotní laborant (Bc., PS, KS, 3), FILOZOFICKÁ FAKULTA (FF) Nám. J. Palacha 2, Praha 1, tel: , fax: WWW stránka: prijimacky.ff.cuni.cz B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3), Sociální práce (Bc., PS, KS, 3), B7105 Historické vědy (Bc., PS, KS, 3), Archivnictví a pomocné vědy historické (Bc., PS, KS, 3), B7501 Pedagogika (Bc., PS, KS, 3), Andragogika a personální řízení (Bc., PS, KS, 3), Pedagogika (Bc., PS, KS, 3), N7501 Pedagogika (Mgr., PS, KS, 2),

4 4 verze 1.2 Pedagogika (Mgr., PS, KS, 2), Sociální pedagogika (Mgr., PS, KS, 2), Učitelství pedagogiky (Mgr., PS, KS, 2), FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD (FSV) Smetanovo nábřeží 955/6, Praha 1, tel: , fax: WWW stránka: B6702 Mezinárodní teritoriální studia (Bc., PS, KS, 3), Teritoriální studia (Bc., KS, 3), B7105 Historické vědy (Bc., KS, 3), Soudobé dějiny (Bc., KS, 3), B7202 Mediální a komunikační studia (Bc., PS, KS, 3), Marketingová komunikace a public relations (Bc., PS, 3), Mediální studia (Bc., KS, 3), Žurnalistika (Bc., PS, 3), N6703 Sociologie (Mgr., PS, KS, 2), Veřejná a sociální politika (Mgr., PS, KS, 2), N7202 Mediální a komunikační studia (Mgr., PS, KS, 2), Mediální studia (Mgr., PS, KS, 2), MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA (MFF) Ke Karlovu 3, Praha 2, tel: , fax: WWW stránka: B1101 Matematika (Bc., PS, KS, 3), Finanční matematika (Bc., PS, KS, 3), Matematické metody informační bezpečnosti (Bc., PS, KS, 3), Matematika zaměřená na vzdělávání (Bc., PS, KS, 3), Obecná matematika (Bc., PS, KS, 3), B1701 Fyzika (Bc., PS, KS, 3), Aplikovaná fyzika (Bc., PS, KS, 3), Fyzika zaměřená na vzdělávání (Bc., PS, KS, 3), Obecná fyzika (Bc., PS, KS, 3), B1801 Informatika (Bc., PS, KS, 3), Obecná informatika (Bc., PS, KS, 3), Programování (Bc., PS, KS, 3), Správa počítačových systémů (Bc., PS, KS, 3), N1101 Matematika (Mgr., PS, KS, 2), Finanční a pojistná matematika (Mgr., PS, KS, 2), Matematická analýza (Mgr., PS, KS, 2), Matematické metody informační bezpečnosti (Mgr., PS, KS, 2), Matematické modelování ve fyzice a technice (Mgr., PS, KS, 2), Matematické struktury (Mgr., PS, KS, 2), Numerická a výpočtová matematika (Mgr., PS, KS, 2), Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie (Mgr., PS, KS, 2), Učitelství matematiky - deskriptivní geometrie pro střední školy (Mgr., PS, KS, 2), Učitelství matematiky - informatiky pro střední školy (Mgr., PS, KS, 2), Učitelství matematiky pro střední školy v kombinaci s odbornou matematikou (Mgr., PS, KS, 2), N1701 Fyzika (Mgr., PS, KS, 2), Astronomie a astrofyzika (Mgr., PS, KS, 2), Biofyzika a chemická fyzika (Mgr., PS, KS, 2), Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů (Mgr., PS, KS, 2), Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí (Mgr., PS, KS, 2),

5 5 verze 1.2 Geofyzika (Mgr., PS, KS, 2), Jaderná a subjaderná fyzika (Mgr., PS, KS, 2), Matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice (Mgr., PS, KS, 2), Meteorologie a klimatologie (Mgr., PS, KS, 2), Optika a optoelektronika (Mgr., PS, KS, 2), Teoretická fyzika (Mgr., PS, KS, 2), Učitelství fyziky - matematiky pro střední školy (Mgr., PS, KS, 2), Učitelství fyziky pro střední školy v kombinaci s odbornou fyzikou (Mgr., PS, KS, 2), N1801 Informatika (Mgr., PS, KS, 2), Diskrétní modely a algoritmy (Mgr., PS, KS, 2), Matematická lingvistika (Mgr., PS, KS, 2), Softwarové systémy (Mgr., PS, KS, 2), Teoretická informatika (Mgr., PS, KS, 2), Učitelství informatiky pro střední školy v kombinaci s odbornou informatikou (Mgr., PS, KS, 2), N7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 2), Učitelství fyziky - matematiky pro 2.stupeň základních škol (Mgr., PS, KS, 2), PEDAGOGICKÁ FAKULTA (PedF) M. D. Rettigové 4, Praha 1, tel: , fax: WWW stránka: B7505 Vychovatelství (Bc., KS, 3), Vychovatelství (Bc., KS, 3), B7506 Speciální pedagogika (Bc., PS, KS, 3), Speciální pedagogika (Bc., PS, KS, 3), B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3), Školský management (Bc., KS, 3), N7501 Pedagogika (Mgr., KS, 2), Pedagogika předškolního věku (Mgr., KS, 2), N7506 Speciální pedagogika (Mgr., PS, KS, 2), Speciální pedagogika (Mgr., PS, KS, 2), Magisterské studium M7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 5), Učitelství pro 1. stupeň základní školy (Mgr., PS, KS, 5), FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU (FTVS) J. Martího 31, Praha 6, tel: , fax: , WWW stránka: B7401 Tělesná výchova a sport (Bc., PS, KS, 3), Tělesná výchova a sport (jednooborová) (Bc., PS, KS, 3), Tělesná výchova osob se specifickými potřebami (Bc., PS, KS, 3), Vojenská tělovýchova (Bc., PS, KS, 3), N7401 Tělesná výchova a sport (Mgr., PS, KS, 2), Tělesná výchova a sport (Mgr., PS, KS, 2), Vojenská tělovýchova (Mgr., PS, KS, 2), FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ (FHS) U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice, tel: , fax:

6 6 verze 1.2 WWW stránka: B6107 Humanitní studia (Bc., PS, KS, 3), Studium humanitní vzdělanosti (Bc., PS, KS, 3), Německá a francouzská filozofie v Evropě (Eurofilozofie) (Mgr., PS, KS, 2), , DE N6107 Humanitní studia (Mgr., PS, KS, 2), Genderová studia (Mgr., PS, KS, 2), Historická sociologie (Mgr., PS, KS, 2), Orální historie - soudobé dějiny (Mgr., PS, KS, 2), Studia občanského sektoru (Mgr., PS, KS, 2), N6731 Sociální politika a sociální práce (Mgr., PS, KS, 2), Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (Mgr., PS, KS, 2), MASARYKOVA UNIVERZITA (MU) Žerotínovo nám. 9, Brno, tel: , , fax: WWW stránka: PRÁVNICKÁ FAKULTA (PrF) Veveří 70, Brno, tel: (Mgr., obory Právo a mezinárodní obchod a Právo a finance Bc.), (obory Právní vztahy k nemovitostem, Právo a podnikání, Veřejná správa a Vyšší justiční úředník Bc.), fax: WWW stránka: B6804 Právní specializace (Bc., KS, 3), Právní vztahy k nemovitostem (Bc., KS, 3), Právo a finance (Bc., KS, 3), Právo a mezinárodní obchod (Bc., KS, 3), Právo a podnikání (Bc., KS, 3), Teorie a praxe přípravného řízení trestního (Bc., KS, 3), Veřejná správa (Bc., KS, 3), Vyšší justiční úředník (Bc., KS, 3), LÉKAŘSKÁ FAKULTA (LF) Komenského nám. 2, Brno, tel: , , , , , , fax: WWW stránka: B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3), Porodní asistentka (Bc., PS, 3), Všeobecná sestra (Bc., PS, KS, 3), B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, KS, 3), Zdravotní laborant (Bc., PS, KS, 3), N5345 Specializace ve zdravotnictví (Mgr., PS, KS, 2), Ošetřovatelská péče v gerontologii (Mgr., PS, KS, 2),

7 7 verze 1.2 PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA (PřF) Kotlářská 2, Brno, tel: , , fax: WWW stránka: B1201 Geologie (Bc., PS, KS, 3), Geologie (Bc., PS, KS, 3), Správní geologie (Bc., PS, KS, 3), B1701 Fyzika (Bc., PS, KS, 3), Biofyzika (Bc., PS, KS, 3), Fyzika (Bc., PS, KS, 3), B1702 Aplikovaná fyzika (Bc., PS, KS, 3), Astrofyzika (Bc., PS, KS, 3), Lékařská fyzika (Bc., PS, KS, 3), N1101 Matematika (Mgr., PS, 2), N1201 Geologie (Mgr., PS, KS, 2), Geologie (Mgr., PS, KS, 2), N1701 Fyzika (Mgr., PS, KS, 2), Biofyzika (Mgr., PS, KS, 2), Fyzika kondenzovaných látek (Mgr., PS, KS, 2), Fyzika plazmatu (Mgr., PS, KS, 2), Teoretická fyzika a astrofyzika (Mgr., PS, KS, 2), FILOZOFICKÁ FAKULTA (FF) Arna Nováka 1, Brno, tel: , , fax: WWW stránka: B6101 Filozofie (Bc., PS, KS, 3), Filozofie (Bc., PS, KS, 3), Religionistika (Bc., PS, KS, 3), B7105 Historické vědy (Bc., PS, KS, 3), Etnologie (Bc., PS, KS, 3), Historie (Bc., PS, KS, 3), B7201 Informační studia a knihovnictví (Bc., PS, KS, 3), Informační studia a knihovnictví (Bc., PS, KS, 3), B7310 Filologie (Bc., PS, KS, 3), Anglický jazyk a literatura (Bc., PS, KS, 3), Francouzský jazyk a literatura (Bc., PS, KS, 3), Španělský jazyk a literatura (Bc., PS, KS, 3), B7501 Pedagogika (Bc., PS, KS, 3), Pedagogika (Bc., PS, KS, 3), B8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Bc., PS, KS, 3), Hudební věda (Bc., PS, KS, 3), Sdružená uměnovědná studia (Bc., PS, KS, 3), Teorie a dějiny divadla (Bc., PS, KS, 3), Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury (Bc., PS, KS, 3), Teorie a provozovací praxe staré hudby (Bc., PS, KS, 3), Teorie interaktivních médií (Bc., PS, KS, 3), N7105 Historické vědy (Mgr., PS, KS, 2), Muzeologie (Mgr., PS, KS, 2), N7201 Informační studia a knihovnictví (Mgr., PS, KS, 2),

8 8 verze 1.2 Informační studia a knihovnictví (Mgr., PS, KS, 2), N7310 Filologie (Mgr., PS, KS, 2), Anglický jazyk a literatura (Mgr., PS, KS, 2), N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, KS, 2), Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy (Mgr., KS, 2), Učitelství estetické výchovy pro střední školy (Mgr., PS, KS, 2), Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy (Mgr., KS, 2), Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy (Mgr., KS, 2), Učitelství základů společenských věd pro střední školy (Mgr., PS, KS, 2), N8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Mgr., PS, KS, 2), Hudební věda (Mgr., PS, KS, 2), Management v kultuře (Mgr., PS, KS, 2), Srovnávací a uměnovědná studia (jednooborové) (Mgr., PS, KS, 2), Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury (Mgr., PS, KS, 2), Teorie interaktivních médií (jednooborové) (Mgr., PS, KS, 2), Magisterské studium M7701 Psychologie (Mgr., PS, KS, 5), Psychologie (Mgr., PS, KS, 5), PEDAGOGICKÁ FAKULTA (PdF) Poříčí 7, Brno, tel: (ústředna), (prezenční studium), (kombinované studium a CŽV), , , , fax: (pro prezenční formu), (pro kombinovanou formu a CŽV) WWW stránka: (elektronická přihláška) B7501 Pedagogika (Bc., PS, KS, 3), Sociální pedagogika (Bc., KS, 3), Sociální pedagogika a volný čas (Bc., PS, 3), B7506 Speciální pedagogika (Bc., PS, KS, 3), Speciální pedagogika (Bc., PS, KS, 3), Speciální pedagogika - komunikační techniky (Bc., PS, KS, 3), B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3), Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk (Bc., KS, 3), Lektorství cizího jazyka - francouzský jazyk (Bc., PS, 3), Lektorství cizího jazyka - německý jazyk (Bc., PS, KS, 3), B7531 Předškolní a mimoškolní pedagogika (Bc., PS, KS, 3), Učitelství pro mateřské školy (Bc., PS, KS, 3), N7501 Pedagogika (Mgr., PS, KS, 2), Sociální pedagogika (Mgr., KS, 2), Sociální pedagogika a volný čas (Mgr., PS, 2), N7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 2), N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, KS, 2), Speciální pedagogika pro učitele středních škol + Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace služby (Mgr., KS, 2), Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace služby + Speciální pedagogika pro učitele středních škol (Mgr., KS, 2), Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace strojírenství (Mgr., KS, 2), Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby (Mgr., KS, 2), N7506 Speciální pedagogika (Mgr., PS, KS, 2), Speciální andragogika (Mgr., PS, KS, 2), Speciální pedagogika (Mgr., PS, KS, 2), Speciální pedagogika pro učitele (Mgr., PS, KS, 2), Magisterské studium

9 9 verze 1.2 M7503 Učitelství pro základní školy (pětileté) (Mgr., PS, KS, 5), Učitelství pro 1. stupeň základní školy (Mgr., PS, KS, 5), EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA (ESF) Lipová 41a, Brno, tel: , fax: WWW stránka: B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3), Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací (Bc., KS, 3), Regionální rozvoj a správa se specializacemi: - Regionální rozvoj a cestovní ruch (Bc., PS, KS, 3), Regionální rozvoj a správa (Bc., PS, KS, 3), Veřejná ekonomika a správa (Bc., PS, KS, 3), B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3), Management (Bc., KS, 3), B6217 Finance a účetnictví (Bc., PS, KS, 3), Finance (Bc., PS, KS, 3), N6202 Hospodářská politika a správa (Ing., PS, KS, 2), Regionální rozvoj a správa (Ing., PS, KS, 2), Veřejná ekonomika a správa se specializacemi: - veřejná ekonomika (Ing., KS, 2), veřejná správa (Ing., KS, 2), N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2), Podnikové hospodářství (Ing., PS, KS, 2), N6217 Finance a účetnictví (Ing., PS, KS, 2), Finance (Ing., PS, KS, 2), FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ (FSS) Joštova 10, Brno, tel: , , fax: WWW stránka: B6702 Mezinárodní teritoriální studia (Bc., PS, KS, 3), Evropská studia + Mezinárodní vztahy (Bc., KS, 3), Mezinárodní vztahy + Evropská studia (Bc., PS, KS, 3), B6703 Sociologie (Bc., PS, KS, 3), Gender studia + Sociologie (Bc., PS, KS, 3), Sociologie + Gender studia (Bc., PS, KS, 3), Sociologie (Bc., PS, KS, 3), B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3), Sociální politika a sociální práce (Bc., KS, 3), B7202 Mediální a komunikační studia (Bc., PS, KS, 3), Gender studia + Mediální studia a žurnalistika (Bc., PS, KS, 3), Mediální studia a žurnalistika + Gender studia (Bc., PS, KS, 3), Mediální studia a žurnalistika + Psychologie (Bc., PS, KS, 3), Mediální studia a žurnalistika + Sociologie (Bc., PS, KS, 3), Psychologie + Mediální studia a žurnalistika (Bc., PS, KS, 3), Sociologie + Mediální studia a žurnalistika (Bc., PS, KS, 3), B7701 Psychologie (Bc., PS, KS, 3), Gender studia + Psychologie (Bc., KS, 3), Psychologie + Gender studia (Bc., KS, 3), Psychologie + Sociologie (Bc., KS, 3),

10 10 verze 1.2 Sociologie + Psychologie (Bc., PS, KS, 3), N6731 Sociální politika a sociální práce (Mgr., PS, KS, 2), Sociální práce (Mgr., PS, KS, 2), FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ (FSpS) Kamenice 5, Brno, , , , fax: WWW stránka: B7401 Tělesná výchova a sport (Bc., PS, KS, 3), Management sportu směr Management sportu (Bc., PS, KS, 3), Management sportu směr Management cestovního ruchu (Bc., PS, KS, 3), Regenerace a výživa ve sportu (Bc., KS, 3), Speciální edukace bezpečnostních složek (Bc., PS, KS, 3), Tělesná výchova a sport - Trenérství (Bc., PS, KS, 3), Tělesná výchova a sport - Rozhodčí (Bc., PS, KS, 3), N7401 Tělesná výchova a sport (Mgr., PS, PS, KS, 3, 2, 2), Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek (Mgr., PS, KS, 2), Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy (Mgr., KS, 2), UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI (UP) Křížkovského 8, Olomouc, tel: , fax: WWW stránka: CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA (CMTF) Univerzitní 22, Olomouc, tel: , fax: WWW stránka: B6141 Teologie (Bc., PS, KS, 3), B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3), B7501 Pedagogika (Bc., PS, KS, 3), Sociální pedagogika (Bc., PS, KS, 3), B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3), Náboženství se zaměřením na vzdělávání a katechetika (Bc., KS, 3), FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY (FTK) Tř. Míru 115, Olomouc, tel: , , fax: WWW stránka: B7401 Tělesná výchova a sport (Bc., PS, KS, 3), Aplikovaná tělesná výchova (Bc., PS, KS, 3), Aplikované pohybové aktivity (Bc., PS, KS, 3), Management sportu a trenérství (Bc., KS, 3), Ochrana obyvatelstva (Bc., PS, KS, 3), Rekreologie se specializacemi: - management volného času a rekreace (Bc., KS, 3),

11 11 verze pedagogika volného času (Bc., KS, 3), N7401 Tělesná výchova a sport (Mgr., PS, KS, 2), Aplikovaná tělesná výchova (Mgr., PS, KS, 2), FILOZOFICKÁ FAKULTA (FF) Křížkovského 10, Olomouc, tel: , fax: WWW stránka: B6703 Sociologie (Bc., PS, KS, 3), Sociální práce (Bc., KS, 3), B7202 Mediální a komunikační studia (Bc., PS, KS, 3), N7501 Pedagogika (Mgr., KS, 2), Andragogika (jednooborové) (Mgr., KS, 2), N7701 Psychologie (Mgr., KS, 2), Psychologie (Mgr., KS, 2), Magisterské studium M7701 Psychologie (Mgr., PS,KS, 5), Psychologie (Mgr., PS, KS, 5), PEDAGOGICKÁ FAKULTA (PdF) Žižkovo nám. 5, Olomouc, tel: , , , , , fax: WWW stránka: B7501 Pedagogika (Bc., PS, KS, 3), Pedagogika - sociální práce (Bc., PS, KS, 3), Pedagogika - veřejná správa (Bc., PS, KS, 3), B7505 Vychovatelství (Bc., PS, KS, 3), Vychovatelství (Bc., PS, KS, 3), B7506 Speciální pedagogika (Bc., PS, KS, 3), Speciálně pedagogická andragogika (Bc., PS, KS, 3), Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy + Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bc., PS, KS, 3), Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy + Matematika se zaměřením na vzdělávání (Bc., PS, KS, 3), vzdělávání (Bc., PS, KS, 3), Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy + Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (Bc., PS, KS, 3), Speciální pedagogika předškolního věku (Bc., PS, KS, 3), Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání + Matematika se zaměřením na vzdělávání (Bc., PS, KS, 3), Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání + Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bc., PS, KS, 3), Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání + Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (Bc., PS, KS, 3), Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání + Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání (Bc., PS, KS, 3), Český jazyk se zaměřením na vzdělávání + Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bc., KS, 3), Český jazyk se zaměřením na vzdělávání + Matematika se zaměřením na vzdělávání (Bc., KS, 3), Český jazyk se zaměřením na vzdělávání + Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bc., KS, 3), Český jazyk se zaměřením na vzdělávání + Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (Bc., KS, 3),

12 12 verze 1.2 Český jazyk se zaměřením na vzdělávání + Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání (Bc., KS, 3), N7501 Pedagogika (Mgr., PS, KS, 2), Pedagogika - sociální práce (Mgr., PS, KS, 2), Pedagogika - veřejná správa (Mgr., PS, KS, 2), Předškolní pedagogika (Mgr., KS, 2), Řízení volnočasových aktivit (Mgr., PS, KS, 2), N7506 Speciální pedagogika (Mgr., PS, KS, 2), Speciálně pedagogická andragogika (Mgr., PS, KS, 2), Magisterské studium M7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 5), Učitelství pro 1. stupeň základních škol (Mgr., PS, KS, 5), PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA (PřF) Tř. 17. listopadu 12/1192, Olomouc, tel: , , , fax: , WWW stránka: B1801 Informatika (Bc., PS, KS, 3), Aplikovaná informatika (Bc., PS, KS, 3), FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD (FZV) Tř. Svobody 8, Olomouc, tel: , , fax: WWW stránka: B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3), Všeobecná sestra (Bc., PS, KS, 3), B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, KS, 3), Radiologický asistent (Bc., PS, KS, 3), Zdravotní laborant (Bc., PS, 3), B5349 Porodní asistence (Bc., PS, KS, 3), Porodní asistentka (Bc., PS, KS, 3), N5346 Ekonomika a řízení zdravotnictví (Mgr., KS, 2), Management zdravotnictví (Mgr., KS, 2), JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (JU) Branišovská 31, České Budějovice, tel: , fax: WWW stránka: EKONOMICKÁ FAKULTA (EF) Studentská 13, České Budějovice, tel: , , fax: WWW stránka:

13 13 verze 1.2 B1103 Aplikovaná matematika (Bc., PS, KS, 3), Finanční a pojistná matematika (Bc., PS, KS, 3), B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3), Strukturální politika EU pro veřejnou správu (Bc., PS, KS, 3), B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3), Obchodní podnikání (Bc., PS, KS, 3), Účetnictví a finanční řízení podniku (Bc., PS, KS, 3), B6209 Systémové inženýrství a informatika (Bc., PS, KS, 3), Ekonomická informatika (Bc., PS, KS, 3), B6222 Matematické metody v ekonomii (Bc., PS, KS, 3), Matematické metody v ekonomii (Bc., PS, KS, 3), N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2), Obchodní podnikání (Ing., PS, KS, 2), Účetnictví a finanční řízení podniku (Ing., PS, KS, 2), PEDAGOGICKÁ FAKULTA (PF) Jeronýmova 10, České Budějovice, tel: jednotlivé katedry podle webových stránek, fax: WWW stránka: Učitelství odborných předmětů (Bc., KS, 3), Učitelství pro mateřské školy (Bc., PS, KS, 3), Výchova ke zdraví (Bc., PS, KS, 3), Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání (Bc., KS, 3), B7701 Psychologie (Bc., PS, KS, 3), Arteterapie (Bc., KS, 3), Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol + Učitelství výpočetní techniky s elektronikou pro 2. stupeň základních škol (Mgr., KS, 3), Magisterské studium PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA (PrF) Branišovská 31, České Budějovice, tel: , , fax: WWW stránka: B2612 Elektrotechnika a informatika (Bc., PS, KS, 3), Měřicí a výpočetní technika (Bc., PS, KS, 3), TEOLOGICKÁ FAKULTA (TF) Kněžská 8, České Budějovice, tel: , , fax: WWW stránka: B6107 Humanitní studia (Bc., PS, KS, 3), Pastorační asistence (Bc., PS, KS, 3), B7501 Pedagogika (Bc., PS, KS, 3),

14 14 verze 1.2 Náboženská výchova a etika (Bc., PS, KS, 3), B7502 Sociální péče (Bc., PS, KS, 3), Sociální a charitativní práce (Bc., PS, KS, 3), B7505 Vychovatelství (Bc., PS, KS, 3), Pedagogika volného času (Bc., PS, KS, 3), N6141 Teologie (Mgr., PS, KS, 2), Teologie služby (Mgr., PS, KS, 2), N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, KS, 2), Učitelství náboženství a etiky (Mgr., PS, KS, 2), N7505 Vychovatelství (Mgr., PS, KS, 2), Pedagogika volného času (Mgr., PS, KS, 2), ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA (ZSF) Jírovcova 24/1347, České Budějovice, tel: , , fax: WWW stránka: B2825 Ochrana obyvatelstva (Bc., PS, KS, 3), Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE (Bc., PS, KS, 3), B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3), Všeobecná sestra (Bc., PS, KS, 3), B5342 Rehabilitace (Bc., PS, KS, 3), Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory (Bc., PS, KS, 3), B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, KS, 3), Radiologický asistent (Bc., PS, KS, 3), B5349 Porodní asistence (Bc., PS, KS, 3), Porodní asistentka (Bc., PS, KS, 3), B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3), Sociální práce ve veřejné správě (Bc., PS, KS, 3), N2825 Ochrana obyvatelstva (Mgr., PS, KS, 2), Civilní nouzová připravenost (Mgr., PS, KS, 2), N5341 Ošetřovatelství (Mgr., PS, KS, 2), Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech (Mgr., PS, KS, 2), N5342 Rehabilitace (Mgr., PS, KS, 2), Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory (Mgr., PS, KS, 2), ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA (ZF) Studentská 13, České Budějovice, tel: , , fax: WWW stránka: B4106 Zemědělská specializace (Bc., PS, KS, 3), Biologie a ochrana zájmových organismů (Bc., PS, KS, 3), Pozemkové úpravy a převody nemovitostí (Bc., PS, 3), B4131 Zemědělství (Bc., PS, KS, 3), Agropodnikání (Bc., PS, KS, 3), Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině (Bc., PS, KS, 3), ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI (ZČU) Univerzitní 8, Plzeň, tel: , fax:

15 15 verze 1.2 WWW stránka: FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD (FAV) Univerzitní 22, P.O.BOX 314, Plzeň, tel: , fax: WWW stránka: B1101 Matematika (Bc., PS, KS, 3), Matematické výpočty a modelování (Bc., PS, KS, 3), , EN Matematika a finanční studia (Bc., PS, KS, 3), , EN Matematika a management (Bc., PS, KS, 3), , EN Matematika pro přírodní vědy (Bc., PS, KS, 3), , EN Obecná matematika se specializacemi: - Aplikace geometrie (Bc., PS, KS, 3), , EN - Diskrétní matematika a matematická informatika (Bc., PS, KS, 3), , EN - Matematická analýza (Bc., PS, KS, 3), , EN - Numerická matematika (Bc., PS, KS, 3), , EN - Pravděpodobnost a statistika (Bc., PS, KS, 3), , EN B3602 Geomatika (Bc., PS, KS, 3), Geomatika se specializacemi: - Geoinformatika (Bc., PS, KS, 3), , EN - Geomatika (Bc., PS, KS, 3), , EN B3902 Inženýrská informatika (Bc., PS, KS, 3), Informatika se specializacemi: - Databáze (Bc., PS, KS, 3), , EN - Konfigurace a management počítačových sítí (Bc., PS, KS, 3), , EN - Počítačová grafika a multimédia (Bc., PS, KS, 3), , EN - Právo a informační technologie (Bc., PS, KS, 3), , EN - Programování webových aplikací (Bc., PS, KS, 3), , EN - Softwarové inženýrství (Bc., PS, KS, 3), , EN Výpočetní technika se specializací: Návrh a aplikace digitálních zařízení (Bc., PS, KS, 3), B3918 Aplikované vědy a informatika (Bc., PS, KS, 3), Aplikovaná a inženýrská fyzika se specializacemi: Finanční informatika a statistika (Bc., PS, KS, 3), , EN Kybernetika a řídící technika se specializacemi: - Automatické řízení (Bc., PS, KS, 3), , EN - Automatizace a mechatronika - společně s KME (Bc., PS, KS, 3), , EN - Biokybernetika (Bc., PS, KS, 3), , EN - Informační a řídicí systémy (Bc., PS, KS, 3), , EN - Umělá inteligence (Bc., PS, KS, 3), , EN Mechanika se specializacemi: - Aplikovaná mechanika (Bc., PS, KS, 3), , EN - Automatizace a mechatronika - společně s KKY (Bc., PS, KS, 3), , EN - Biomechanika a modelování v biomedicíně (Bc., PS, KS, 3), , EN - Průmyslový design (Bc., PS, KS, 3), , EN - Stavitelství (Bc., PS, KS, 3), , EN B3947 Počítačové modelování v technice (Bc., PS, 3), N1101 Matematika (Mgr., PS, KS, 2, 3), Matematika se specializacemi: - Diskrétní matematika (Mgr., PS, KS, 2), , EN - Geometrie (Mgr., PS, KS, 2), , EN - Matematická analýza (Mgr., PS, KS, 2), , EN - Numerická matematika (Mgr., PS, KS, 2), , EN - Pravděpodobnost a statistika (Mgr., PS, KS, 2), , EN Matematika se specializacemi: - Diskrétní matematika (Mgr., PS, KS, 3), , EN

16 16 verze Geometrie (Mgr., PS, KS, 3), , EN - Matematická analýza (Mgr., PS, KS, 3), , EN - Numerická matematika (Mgr., PS, KS, 3), , EN - Pravděpodobnost a statistika (Mgr., PS, KS, 3), , EN Matematika a management (Mgr., PS, KS, 2), , EN Učitelství matematiky pro střední školy se specializacemi: - Matematika-aplikovaná geometrie (Mgr., PS, KS, 3), , EN - Matematika-fyzika (Mgr., PS, KS, 3), , EN - Matematika-geografie (Mgr., PS, KS, 3), , EN - Matematika-chemie (Mgr., PS, KS, 3), , EN - Matematika-informatika (Mgr., PS, KS, 3), , EN - Matematika-statistika a finanční matematika (Mgr., PS, KS, 3), , EN Učitelství matematiky pro střední školy se specializacemi: - Matematika-aplikovaná geometrie (Mgr., PS, KS, 2), , EN - Matematika-fyzika (Mgr., PS, KS, 2), , EN - Matematika-geografie (Mgr., PS, KS, 2), , EN - Matematika-chemie (Mgr., PS, KS, 2), , EN - Matematika-informatika (Mgr., PS, KS, 2), , EN - Matematika-statistika a finanční matematika (Mgr., PS, KS, 2), , EN N3602 Geomatika (Ing., PS, KS, 2), Geomatika se specializacemi: - Geodézie a geoinformační systémy (Ing., PS, KS, 2), , EN - Geodézie a katastr nemovitostí (Ing., PS, KS, 2), , EN - Kartografie (Ing., PS, KS, 2), , EN - Katastr nemovitostí a občanské právo (Ing., PS, KS, 2), , EN N3602 Geomatika (Ing., PS, KS, 3), Geomatika se specializacemi: - Geodézie a geoinformační systémy (Ing., PS, KS, 3), , EN - Geodézie a katastr nemovitostí (Ing., PS, KS, 3), , EN - Kartografie (Ing., PS, KS, 3), , EN - Katastr nemovitostí a občanské právo (Ing., PS, KS, 3), , EN N3902 Inženýrská informatika (Ing., PS, KS, 2), Číslicové systémy (Ing., PS, KS, 2), , EN Distribuované systémy a počítačové sítě (Ing., PS, KS, 2), , EN Inteligentní počítačové systémy (Ing., PS, KS, 2), , EN Počítačová grafika a výpočetní systémy (Ing., PS, KS, 2), , EN Softwarové inženýrství (Ing., PS, KS, 2), , EN N3918 Aplikované vědy a informatika (Ing., PS, KS, 3), Finanční informatika a statistika se specializacemi: - Aplikovaná statistika a finance (Ing., PS, KS, 3), , EN - Finanční informatika (Ing., PS, KS, 3), , EN Kybernetika a řídicí technika se specializacemi: - Automatické řízení (Ing., PS, KS, 3), , EN - Automatizace a mechatronika - společně s KME (Ing., PS, KS, 3), , EN - Biokybernetika (Ing., PS, KS, 3), , EN - Informační a řídicí systémy (Ing., PS, KS, 3), , EN - Umělá inteligence (Ing., PS, KS, 3), , EN Matematické inženýrství se specializacemi: - Matematické metody v biomechanice (Ing., PS, KS, 3), , EN - Matematické modelování (Ing., PS, KS, 3), , EN - Průmyslová matematika (Ing., PS, KS, 3), , EN Mechanika se specializacemi: - Aplikovaná mechanika (Ing., PS, KS, 3), , EN - Automatizace a mechatronika - společně s KKY (Ing., PS, KS, 3), , EN - Biomechanika a lékařské inženýrství (Ing., PS, KS, 3), , EN - Průmyslový design (Ing., PS, KS, 3), , EN N3918 Aplikované vědy a informatika (Ing., PS, KS, 2), Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství se specializacemi: - Fyzika technologických procesů (Ing., PS, KS, 2), , EN - Fyzikálně-matematické modelování (Ing., PS, KS, 2), , EN

17 17 verze 1.2 Finanční informatika a statistika se specializacemi: - Aplikovaná statistika a finance (Ing., PS, KS, 2), , EN - Finanční informatika (Ing., PS, KS, 2), , EN Kybernetika a řídicí technika se specializacemi: - Automatické řízení (Ing., PS, KS, 2), , EN - Automatizace a mechatronika - společně s KME (Ing., PS, KS, 2), , EN - Biokybernetika (Ing., PS, KS, 2), , EN - Informační a řídicí systémy (Ing., PS, KS, 2), , EN - Umělá inteligence (Ing., PS, KS, 2), , EN Matematické inženýrství se specializacemi: - Matematické metody v biomechanice (Ing., PS, KS, 2), , EN - Matematické modelování (Ing., PS, KS, 2), , EN - Průmyslová matematika (Ing., PS, KS, 2), , EN Mechanika se specializacemi: - Aplikovaná mechanika (Ing., PS, KS, 2), , EN - Automatizace a mechatronika - společně s KKY (Ing., PS, KS, 2), , EN - Biomechanika a lékařské inženýrství (Ing., PS, KS, 2), , EN - průmyslový design (Ing., PS, KS, 2), , EN FAKULTA EKONOMICKÁ (FEK) Husova 11, Plzeň, tel: , fax: WWW stránka: B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., KS, 3), Veřejná ekonomika (Bc., KS, 3), B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3), Management obchodních činností (Bc., PS, 3), Podniková ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3), N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2), Podniková ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2), FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ (FEL) Univerzitní 26, Plzeň, tel: , , fax: WWW stránka: B2612 Elektrotechnika a informatika (Bc., PS, KS, 3), Elektrotechnika (Bc., PS, KS, 3), B2644 Aplikovaná elektrotechnika (Bc., PS, KS, 3), Aplikovaná elektrotechnika (Bc., PS, KS, 3), , EN N2644 Aplikovaná elektrotechnika (Ing., PS, KS, 3), Aplikovaná elektrotechnika (Ing., PS, KS, 3), , EN

18 18 verze 1.2 FAKULTA FILOZOFICKÁ (FF) Sedláčkova 38, Plzeň, tel: , fax: WWW stránka: B1512 Antropologie (Bc., PS, KS, 3), Sociální a kulturní antropologie (Bc., PS, KS, 3), B6107 Humanitní studia (Bc., PS, KS, 3), Humanistika (Bc., PS, KS, 3), B6701 Politologie (Bc., PS, KS, 3), Politologie (Bc., PS, KS, 3), B6703 Sociologie (Bc., PS, KS, 3), Sociologie (Bc., PS, KS, 3), FAKULTA STROJNÍ (FST) Univerzitní 22, Plzeň - Bory, tel: WWW stránka: B2301 Strojní inženýrství (Bc., PS, KS, 3), Strojní inženýrství (Bc., PS, KS, 3), , EN B2341 Strojírenství (Bc., PS, KS, 3), Strojírenství (Bc., PS, KS, 3), , EN N2301 Strojní inženýrství (Ing., PS, KS, 2), Dopravní a manipulační technika (Ing., PS, KS, 2), , EN Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie (Ing., PS, KS, 2), , EN Průmyslové inženýrství a management (Ing., PS, KS, 2), , EN Stavba energetických strojů a zařízení (Ing., PS, KS, 2), , EN Stavba výrobních strojů a zařízení (Ing., PS, KS, 2), , EN Strojírenská technologie - technologie obrábění (Ing., PS, KS, 2), , EN FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ (FZS) Sedláčkova 31, Plzeň, tel: , fax: WWW stránka: B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3), Všeobecná sestra (Bc., PS, KS, 3), UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM (UJEP) Hoření 13, Ústí nad Labem, tel: , , fax: WWW stránka:

19 19 verze 1.2 Obecné informace o přijímacím řízení Ke studiu je možno se přihlásit v termínech vyhlášených jednotlivými součástmi univerzity. Podrobné informace o otevíraných studijních programech a oborech studia, o obsahu a průběhu přijímacích zkoušek lze získat jednak z informačních materiálů jednotlivých součástí univerzity, dále z Učitelských novin a na Dnech otevřených dveřích. Veškeré informace jsou průběžně aktualizovány na (sekce Pro uchazeče), stejně jako na úředních deskách jednotlivých součástí. FAKULTA SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ (FSE) Moskevská 54, Ústí nad Labem, tel: , fax: WWW stránka: fse.ujep.cz B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3), Regionální rozvoj (Bc., PS, KS, 3), B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3), Finanční management (Bc., PS, KS, 3), Obchod a marketing (Bc., PS, KS, 3), Podniková ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3), B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3), Sociální práce (Bc., PS, KS, 3), FAKULTA VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ A MANAGEMENTU (FVTM) Na Okraji 1001, Ústí nad Labem, tel: , fax: WWW stránka: B2303 Strojírenská technologie (Bc., PS, KS, 3), Řízení výroby (Bc., KS, 3), otevírá se v Ústí nad Labem a v Chomutově N2303 Strojírenská technologie (Mgr., PS, PS, KS, 2, 0, 2), Příprava a řízení výroby (Mgr., PS, KS, 2), otevírá se v Ústí nad Labem FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (FŽP) Králova výšina 3132/7, Ústí nad Labem, tel: , , fax: WWW stránka: fzp.ujep.cz B1601 Ekologie a ochrana prostředí (Bc., PS, KS, 3), Ochrana životního prostředí (Bc., PS, KS, 3), otevírá se v Ústí nad Labem a v Mostě B3904 Inženýrská ekologie (Bc., PS, KS, 3), Ochrana životního prostředí v průmyslu (Bc., PS, KS, 3), otevírá se v Ústí nad Labem Vodní hospodářství (Bc., PS, KS, 3), otevírá se pouze v Ústí nad Labem FILOZOFICKÁ FAKULTA (FF) České mládeže 8, Ústí nad Labem, tel: , , fax: WWW stránka: ff.ujep.cz

20 20 verze 1.2 Německý jazyk a literatura pro školskou praxi (Bc., KS, 3), PEDAGOGICKÁ FAKULTA (PF) České mládeže 8, Ústí nad Labem, tel: , fax: WWW stránka: B7505 Vychovatelství (Bc., PS, KS, 3), Pedagogika volného času (Bc., PS, KS, 3), B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3), Sociálně pedagogická asistence (Bc., PS, KS, 3), Školský management (Bc., KS, 3), Učitelství pro mateřské školy (Bc., PS, KS, 3), OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ (OU) Dvořákova 7, Ostrava 1, tel: , fax: WWW stránka: FILOZOFICKÁ FAKULTA (FF) Reální 5, Ostrava 1, tel: , fax: WWW stránka: ff.osu.cz B6101 Filozofie (Bc., PS, KS, 3), Filozofie (Bc., PS, KS, 3), B6107 Humanitní studia (Bc., PS, KS, 3), Management v neziskovém sektoru (Bc., PS, KS, 3), B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3), Poradenství v sociální práci (Bc., PS, KS, 3), Angličtina ve sféře podnikání (Bc., PS, KS, 3), Španělština ve sféře podnikání (Bc., PS, KS, 3), N6731 Sociální politika a sociální práce (Mgr., PS, KS, 2), Sociální práce s poradenským zaměřením (Mgr., PS, KS, 2), PEDAGOGICKÁ FAKULTA (PdF) Mlýnská 5, Ostrava 1, tel: , , fax: WWW stránka: pdf.osu.cz B7401 Tělesná výchova a sport (Bc., PS, KS, 3), Rekreologie (Bc., PS, KS, 3), B7501 Pedagogika (Bc., KS, 3), Andragogika (Bc., KS, 3), B7506 Speciální pedagogika (Bc., PS, KS, 3), Speciální pedagogika (Bc., KS, 3), N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, KS, 2), Učitelství odborných předmětů - specializace obchod a služby (Mgr., KS, 2), Učitelství odborných předmětů - specializace strojírenství (Mgr., KS, 2), N7506 Speciální pedagogika (Mgr., PS, KS, 2), Speciální pedagogika (Mgr., PS, KS, 2),

Univerzita Karlova v Praze (UK)

Univerzita Karlova v Praze (UK) Univerzita Karlova v Praze (UK) Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, tel: 224 491 111, 224 491 260, fax: 224 811 883 E-mail: studijni@ruk.cuni.cz WWW stránka: www.cuni.cz Katolická teologická fakulta (KTF)

Více

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium E2 Univerzita Karlova v Praze (UK) Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, tel: 224 491 111, 224 491 260, fax: 224 811 883, studijni@ruk.cuni.cz, www.cuni.cz Katolická teologická fakulta (KTF) Thákurova 3, 160

Více

Seznam studijních oborů

Seznam studijních oborů Seznam studijních oborů Vysokoškolské bakalářské vzdělání (kód oboru R) 11 Matematické obory R 11-01-R/008 Diskrétní matematika R 11-01-R/020 Obecná matematika - Pravděpodobnost a statistika R 11-01-R/023

Více

Studium na VŠ a VOŠ KDE JE BOJ NEJTVRDŠÍ

Studium na VŠ a VOŠ KDE JE BOJ NEJTVRDŠÍ mimořádná příloha Studium na VŠ a VOŠ KDE JE BOJ NEJTVRDŠÍ Patnáctka s nejmenšími šancemi na přijetí v roce 2004/2005 Pořadí patnácti fakult podle počtu uchazečů, kteří se dostavili k přijímacímu řízení

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU)

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU) VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1 www.amu.cz Divadelní fakulta Karlova 26, 116 65 Praha 1, http://www.damu.cz Filmová a televizní fakulta

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

Kam se dostanete bez přijímaček

Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček 21.1.2008 Převis poptávky nad nabídkou byl v loňském akademickém roce sice nižší než v letech předchozích, na vysokou se však přesto nedostalo

Více

Seznam studijních oborů

Seznam studijních oborů Seznam studijních oborů Vysokoškolské doktorské vzdělání (kód oboru V) 11 Matematické obory V 11-01-V/005 Algebra, teorie čísel a matematická logika V 11-01-V/010 Geometrie a globální analýza V 11-01-V/012

Více

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Praha 2010 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (JU) Branišovská 31, 370

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok 2008/2009 Číslo 5 Ročník 4 Cena 29 Kč Foto: istock Partner: Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Jak si vybrat VOŠ Jak se připravit na přijímací

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: 15 ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ ČÍSLO A NÁZEV

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Zápis č. 03 14 ze zasedání Akreditační komise 16. 18. června 2014, Doksy

Zápis č. 03 14 ze zasedání Akreditační komise 16. 18. června 2014, Doksy Zápis č. 03 14 ze zasedání Akreditační komise 16. 18. června 2014, Doksy Přítomní: Vladimíra Dvořáková, Josef Arlt, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Hana Marková, Jaroslav Petr,

Více

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii ve firmě. Čj, Aj, Nj Kollárova 5/271 186 00 Praha 8 - Karlín Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok uvažuje o vošce zdravotní hlásí se na práva hlásí se na psychologii chtěla by na policejní

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia - prezenční - kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

UNIVERZITA KARLOVA (UK) Doplnění studijního oboru

UNIVERZITA KARLOVA (UK) Doplnění studijního oboru OPRAVY A DOPLŇKY K PŘEHLEDU STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A STUDIJNÍCH OBORŮ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE, K JICHŽ STUDIU BUDOU UCHAZEČI PŘIJÍMÁNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2008/2009 (UN 39-40/2007)

Více

zasedání Akreditační komise 06-01 Přímětice u Znojma 30. až 31. října 2001

zasedání Akreditační komise 06-01 Přímětice u Znojma 30. až 31. října 2001 zasedání Akreditační komise 06-01 Přímětice u Znojma 30. až 31. října 2001 Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Pravoslav Stránský, Vladimír Křístek, Jan Štěpán, Jiří Sobota,

Více

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz.

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz. Tabulka č. 5 - Konečné výsledky Hodnocení VO, agregované podle VO a podle jejich organizačních jednotek, seřazené abecedně podle názvu s uvedením kategorie VO Poskytovatel Kategorie IČ Název Kód org. j.

Více

Katalog pomaturitního vzdûlávání pro kolní rok 2006/2007

Katalog pomaturitního vzdûlávání pro kolní rok 2006/2007 Katalog pomaturitního vzdûlávání pro kolní rok 2006/2007 âíslo 1 / Cena 19 Kã Pro maturanty zdarma Maturita je pro studenta jako rozcestí. Chtûli bychom vás seznámit se v emi moïnostmi pomaturitního v

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise 03/2003 17. aţ 18. června 2003, Loučeň

Zápis ze zasedání Akreditační komise 03/2003 17. aţ 18. června 2003, Loučeň Zápis ze zasedání Akreditační komise 03/2003 17. aţ 18. června 2003, Loučeň Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil, Miroslav Tvrdý, Alena Winterová,

Více

Zápis č. 02 13 ze zasedání Akreditační komise 15. 17. dubna 2013, Hejnice

Zápis č. 02 13 ze zasedání Akreditační komise 15. 17. dubna 2013, Hejnice Zápis č. 02 13 ze zasedání Akreditační komise 15. 17. dubna 2013, Hejnice Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Josef Fusek, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Hana Marková, Jaroslav Petr,

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Michal Anděl, Milan Bakeš, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Jaromír Příhoda,

Více

SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL A PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ

SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL A PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ ZÁŘÍ 2010 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL A PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ PŘÍPRAVA S LEHKOSTÍ POZOR! TUTOR SLAVÍ 10 LET! SOUTĚŽTE S NÁMI O 10 10 CEN! PŘÍPRAVNÉ KURZY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VŠ ÚSPĚŠNOST STUDENTŮ U PŘIJÍMACÍCH

Více

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY VYSOKÉ ŠKOLY SPECIÁL Jana Ev ova univerzita ita Palackého v Olomouc nární a farmaceutická univerzita avská univerzita v Ostravě verzita Hradec Králové ezská univerzita v Opavě České vysoké učení technické

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1 Ústí nad Labem, 400 96 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UJEP ČTVRTEK 22. LEDNA 2015 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě

Více