HELPS SOUBOR MATERIÁLŮ METODIKA SLOUŽÍCÍ KE ZLEPŠENÍ FYZICKÉHO ZDRAVÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HELPS SOUBOR MATERIÁLŮ METODIKA SLOUŽÍCÍ KE ZLEPŠENÍ FYZICKÉHO ZDRAVÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM"

Transkript

1 HELPS SOUBOR MATERIÁLŮ METODIKA SLOUŽÍCÍ KE ZLEPŠENÍ FYZICKÉHO ZDRAVÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

2 HELPS SOUBOR MATERIÁLŮ METODIKA SLOUŽÍCÍ KE ZLEPŠENÍ FYZICKÉHO ZDRAVÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Pravidla pro použití materiálů HELPS a deklarace autorských práv Univerzita v Ulmu, výzkumný projekt HELPS Všechna práva vyhrazena. Veškeré materiály obsažené v tomto souboru lze volně využívat a mohou být bezplatně kopírovány a rozšiřovány pro vzdělávací a nekomerční účely. Podmínkou je citace zdroje. Další podmínkou pro kopírování nebo distribuci je písemný souhlas koordinačního centra HELPS. Kopírování není dovoleno komerčním organizacím nebo pro jejich účely. Elektronická verze Tuto publikaci si lze stáhnout v elektronické verzi na Doporučená citace The HELPS Toolkit. A toolkit for promoting the physical health of people with severe mental illness. Research Instrument developed in the framework of the HELPS Project Tato publikace je výstupem projektu HELPS (Framework Programme Public Health č ), financovaným Evropskou komisí. Hlavní koordinátoři projektu Prof. Dr. Thomas Becker a Dr Reinhold Kilian, Univerzita v Ulmu, Německo

3 Soubor materiálů HELPS vyjadřuje názory multidisciplinárního týmu HELPS, které jsou založeny na dosavadních poznatcích. To však neznamená, že by použití metodiky HELPS nahrazovalo osobní odpovědnost odborníka při jeho rozhodování na podkladě znalosti pacienta. Více informací získáte na webových stránkách projektu nebo v českém centru HELPS České centrum HELPS PhDr. Eva Dragomirecká, PhD., PhDr. Anna Blabolová, doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, PhD. Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, Praha 8 Bohnice Koordinační centrum HELPS (mezinárodní kontakt) Prisca Weiser, University of Ulm, Department of Psychiatry II, BKH Günzburg, Ludwig-Heilmeyer-Strasse Günzburg, Germany Phone: 49 (0)8221/962862, Fax: 49 (0)8221/ Autoři Prisca Weiser, Thomas Becker, Carolin Losert, Köksal Alptekin, Loretta Berti, Lorenzo Burti, Alexandra Burton, Mojca Dernovsek, Eva Dragomirecka, Marion Freidl, Fabian Friedrich, Aneta Genova, Arunas Germanavicius, Halis Ulaş, John Henderson, Peter Hjorth, Taavi Lai, Katarzyna Lech, Ramona Lucas, Roxana Marginean, David McDaid, Maya Mladenova, Povl Munk-Jørgensen, Alexandru Paziuc, Petronela Paziuc, Stefan Priebe, Katarzyna Prot-Klinger, Johannes Wancata, Reinhold Kilian

4 OBSAH 1. Úvod Projekt HELPS Koncepce programu na podporu tělesného zdraví HELPS Soubor materiálů HELPS Základní informace o souboru materiálů HELPS Co soubor materiálů HELPS obsahuje Způsob práce s metodikou HELPS Hodnocení metodiky HELPS Dotazníky na hodnocení rizika...8 a) Výživa...9 b) Tělesná aktivita...10 c) Konzumace alkoholu...11 d) Kouření...12 e) Ústní hygiena Formulář pro sledování parametrů zdravotního stavu Intervenční programy PEČUJI O SVÉ ZDRAVÍ (K Lech) Adaptované motivační rozhovory (P. Weiser)...77 Motivační rozhovory s lidmi s duševním onemocněním...78 Adaptace motivačních rozhovorů pro oblasti: a) Výživa...83 Manuál...84 Pracovní listy...117

5 b) Pohybová aktivita Manuál Pracovní listy c) Kouření Manuál Pracovní listy d) Ústní hygiena Manuál Pracovní listy Dotazník pro hodnocení metodiky HELPS Evropská expertní skupina HELPS...284

6 ÚVOD - 1-

7 1. ÚVOD 1.1 Projekt HELPS Aktuální situace: V porovnání s běžnou populací se u osob s duševní poruchou častěji vyskytují tělesná onemocnění a celkově se dožívají nižšího věku. V Evropě však nejsou dostatečně známy intervence, které by snižovaly nemocnost na tělesná onemocnění a předčasnou úmrtnost, ať už zaměřené na změnu nezdravých návyků nebo na změnu prostředí. Metoda: HELPS je evropská expertní skupina odborníků různých specializací, jejímž cílem je (1) shromáždit dostupné informace o tělesném zdraví osob s duševním onemocněním; (2) nalézt v evropských zemích příklady preventivních opatření, která odpovídají specifickým potřebám určitého státu a (3) nalézt v Evropě příklady dobré praxe. Kritéria pro dobrou praxi vyžadují, aby byla sledována účinnost intervencí zaměřených na tělesné zdraví; jejich efektivita v běžné klinické praxi, cenová dostupnost a možnost je upravit a realizovat v různých typech zařízení v Evropě. Pro tento účel byla vytvořena a ověřena metodika HELPS, soubor materiálů pro zlepšení tělesného zdraví. Metodika přináší informace, které pomohou odborníkům i pacientům nalézt konkrétní rizikové faktory a vybrat z nabídky preventivních intervencí ta nejvhodnější opatření. Hlavními postupy při vytváření metodiky bylo (a) vytvoření databáze zařízení poskytujících psychiatrickou péči a dalších organizací, pro které je program určen, (b) literární rešerše a překlady, (c) delfi metoda expertní shody za účasti všech spolupracujících center a (d) řízené skupinové rozhovory (focus groups) s odborníky a pacienty psychiatrických zařízení. Pro tento účel vznikla pracovní skupina odborníků různých specializací z 15 evropských zemí. Jedním z hlavních předpokládaných výstupů projektu je rozšíření metodiky HELPS a její využití pro zlepšení tělesného zdraví osob v zařízeních psychiatrické a sociální péče a zvýšit povědomí o tomto problému u odborníků Závěr: Celková strategie podpory zdraví u osob s duševním onemocněním musí brát v úvahu zdravotní rizika na úrovni chování, prostředí i iatrogenních faktorů. Evropská metodika podpory zdraví vychází z heterogenity duševních onemocnění, multifaktoriální povahy zdravotních problémů, zdravotních návyků, postojů a různé úrovně materiálních podmínek zařízení poskytujících zdravotní a sociální péči osobám s duševním onemocněním. - 2-

8 1.2 Koncepce programu na podporu tělesného zdraví HELPS Osoby s duševním onemocněním mají zvýšené riziko tělesných nemocí a proto i zvýšené riziko předčasného úmrtí. Za hlavní příčiny vysoké nemocnosti se považuje nezdravý životní styl, nepříznivé životní podmínky, vedlejší účinky léků a nedostatek preventivních prohlídek. Cílem projektu HELPS je upozornit na tuto problematiku odborníky a poskytnout jim preventivní programy a instrumenty zaměřené na podporu zdravého živtního stylu s cílem snížit výskyt tělesných onemocnění a zdravotních potíží. Prevence a léčba somatických onemocnění u osob s nezdravých životním stylem je složitý úkol, které nemá jednoduché řešení. Metodika HELPS nabízí instrumenty pro provádění intervencí a praktická doporučení pro práci s lidmi, u nichž nezdravý životní styl vede k zdravotním potížím. Odborníci pracující přímo s klienty by však měli věnovat pozornost dalším faktorům, které ovlivňují schopnost jedince dosáhnout a udržet si zdravý životní styl a dobré tělesné zdraví. Tyto faktory by měly být dále zkoumány. Patří mezi ně např.: nedostatek znalostí, jak nezdravý životní styl (nesprávná výživa, sedavý způsob života, chybně prováděná ústní hygiena, nadměrné kouření a konzumace alkoholu) poškozuje tělesné zdraví prostředí, např. nedostatek příležitostí pro fyzické aktivity v okolí (tělocvična, posilovn, bazén) sociální prostředí, např. přístup rodiny, přátel, spolubydlících a okolí finanční situace klienta nedostatečné dovednosti a nízká sebedůvěra - 3-

9 HELPS SOUBOR MATERIÁLŮ METODIKA SLOUŽÍCÍ KE ZLEPŠENÍ FYZICKÉHO ZDRAVÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM V ÚSTAVNÍ PÉČI - 4-

10 2. SOUBOR MATERIÁLŮ HELPS 2.1 Základní informace o souboru materiálů HELPS Soubor HELPS obsahuje intervenční programy, které mohou odborníci pracující s lidmi s duševním onemocněním využít při práci s klienty na jejich osobní strategii, jak změnit své zdravotní návyky a dosáhnout zdravého životního stylu. Dále soubor obsahuje formulář pro sledování parametrů zdravotního stavu a dotazníky hodnotící nezdravé návyky v oblasti výživy, tělesné aktivity, kouření, alkoholu a ústní hygieny. Materiály HELPS mohou být využity v individuální i skupinové práci. Při jednotlivých sezeních pracují odborníci spolu s klienty, nabízejí jim širokou škálu informací, příležitostí a dovedností, které mohou být užitečné pro dosažení zdravého životního stylu a zlepšení zdravotního stavu. Velký důraz se klade na posílení vlastní kompetence klienta, tj. na pomoc při stanovení vlastních cílů a využívání vhodných strategií v jejich každodenním životě. Metodiku HELP mohou praktikovat odborníci širokého spektra profesí včetně (ale ne výlučně) psychologů, psychiatrů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, terapeutů a sociálních pedagogů. 2.2 Co soubor materiálů HELPS obsahuje Soubor obsahuje manuály a pracovní listy, formulář pro sledování parametrů zdravotního stavu a dotazníky pro hodnocení rizikového chování vašich klientů v oblasti výživy, tělesné aktivity, kouření, konzumace alkoholu a stavu ústní dutiny a provádění ústní hygieny. Podrobněji jsou materiály popsány na další straně. - 5-

11 Dotazníky pro hodnocení rizikového chování: Krátké dotazníky pro hodnocení současné situace, chování a zdravotních návyků vašich klientů v následujících oblastech: - výživa - tělesná aktivita - kouření - konzumace alkoholu - stav dutiny ústní a ústní hygiena Tyto dotazníky vám pomohou zjistit, v kterých oblastech by vaši klienti potřebovali intervenci. Formulář pro sledování parametrů zdravotního stavu Formulář pro sledování zdravotního stavu pomáhá při sestavení terapeutického plánu a monitorování zdravotního stavu klientů. Intervenční programy PEČUJI O SVÉ ZDRAVÍ komplexní program podporující zdraví pro pacienty se závažným duševním onemocněním (K. Lech) Motivační rozhovory pro osoby s duševním onemocněním adaptované pro oblast výživy, tělesné aktivity, odvykání kouření a ústní hygieny (P. Weiser) Pracovní listy k motivačním rozhovorům Dotazník pro hodnocení metodiky HELPS Hodnotící instrument, který ověřuje implementaci metodiky HELPS v konkrétních podmínkách. Hodnotí se přijatelnost, obsah, možnosti realizace, výchozí materiál a efektivita intervence. - 6-

12 2.3 Způsob práce s metodikou HELPS Intervenční programy mohou být využity jak pro individuální, tak pro skupinovou práci. Každá z těchto forem má své výhody a výběr záleží na tom, která bude vhodnější a prospěšnější pro klienty. Hlavní výhodou individuální práce je to, že můžeme rychlost postupu snadněji přizpůsobit potřebám klienta a můžeme věnovat více času jeho obavám, námitkám, prožívání a podobně. Skupinová forma práce je naproti tomu výhodná v tom, že poskytuje více příležitostí pro zpětnou vazbu, sociální podporu, nápady a příklady chování. Skupinová setkání bývají také finančně výhodnější. Obě formy práce lze také úspěšně kombinovat. 2.4 Hodnocení metodiky HELPS Hodnocení intervence znamená, že využijeme objektivní a strukturovaný způsob k ověření, zda nabízené služby vedou k očekávaným výsledkům. Hodnocení může vést také k průběžnému zlepšování metodiky. Proto jsme pro vás, kteří budou metodiku používat, připravili Dotazník pro hodnocení metodiky HELPS. Budeme rádi, když dotazník vyplníte a pošlete nám jej do českého HELPS centra. Upozorňujeme, že dotazník je anonymní. - 7-

13 DOTAZNÍKY NA HODNOCENÍ RIZIKA - 8-

14 Evropská expertní skupina pro zlepšení tělesného zdraví pacientů psychiatrických a sociálních zařízení Vážená paní, vážený pane, Tento dotazník obsahuje otázky a výroky, které se týkají výživy a stravovacích návyků. Vycházejí z postřehů a názorů jiných pacientů. Zakroužkujte prosím u každého tvrzení, zda se hodí na Vaši situaci. A = ANO, N = NE. 1. Cítil/a jste se někdy špatně nebo provinile kvůli Vašim stravovacím návykům nebo nevhodné stravě? A N 2. Měl/a jste někdy pocit, že byste měl/a změnit své stravovací návyky? A N 3. Rád/a jím, ale někdy toho sním až moc. A N 4. Stravovací návyky nebo nezdravá strava jsou pro mně někdy problém. A N 5. Jsem ve fázi, kdy bych měl/a přemýšlet o zdravějším stravování. A N 6. Mám tělesné problémy způsobené mým stravováním a nezdravou výživou. A N 7. Kdybych dokázal/a omezit konzumaci nezdravých potravin (např. sladkosti nebo slané pochutiny), asi bych se cítil/a fyzicky lépe. A N 8. Moje stravovací návyky a nevhodná strava škodí mému tělu. A N 9. Obtěžují vás lidé poznámkami o Vašich stravovacích návycích nebo jídelníčku? A N 10. Mému tělu by prospělo, kdybych jedl/a více zdravých potravin. A N Děkujeme Vám za spolupráci! - 9-

15 Evropská expertní skupina pro zlepšení tělesného zdraví pacientů psychiatrických a sociálních zařízení Vážená paní, vážený pane, Tento dotazník obsahuje otázky a výroky, které se týkají fyzické aktivity a sedavého způsobu života. Vycházejí z postřehů a názorů jiných pacientů. Zakroužkujte prosím u každého tvrzení, zda se hodí na Vaši situaci. A = ANO, N = NE. 1. Cítil/a jste se někdy špatně nebo provinile kvůli Vašemu sedavému způsobu života nebo nedostatku pohybu? A N 2. Měl/a jste někdy pocit, že byste měl/a být fyzicky aktivnější? A N 3. Vyhovuje mi sedavý způsob života, ale uvědomuji si, že mám hodně málo pohybu. A N 4. Sedavý způsob života nebo nedostatek pohybu představuje pro mne někdy problém A N 5. Jsem ve fázi, kdy bych měl/a přemýšlet o tom, jak být fyzicky aktivnější nebo jak se více věnovat sportu. A N 6. Mám kvůli sedavému způsobu života tělesné problémy. A N 7. Kdybych byl/a fyzicky aktivnější, asi bych se cítil/a fyzicky lépe. A N 8. Sedavý způsob života a nedostatek pohybu škodí mému tělu. A N 9. Obtěžují Vás lidé poznámkami o Vašem sedavém způsobu života? A N 10. Mému tělu by prospělo, kdybych byl/a fyzicky aktivnější. A N Děkujeme Vám za spolupráci

16 Evropská expertní skupina pro zlepšení tělesného zdraví pacientů psychiatrických a sociálních zařízení Vážená paní, vážený pane, Tento dotazník obsahuje otázky a výroky, které se týkají konzumace alkoholu a návyků s tím spojených. Vycházejí z postřehů a názorů jiných pacientů. Zakroužkujte prosím u každého tvrzení, zda se hodí na Vaši situaci. A = ANO, N = NE. 1. Cítil/a jste se někdy špatně nebo provinile kvůli tomu, že pijete alkohol? A N 2. Měl/a jste někdy pocit, že byste měl/a omezit pití alkoholu? A N 3. Rád/a piju alkohol, ale někdy ho piju až příliš. A N 4. Pití alkoholu je pro mne někdy problém. A N 5. Jsem ve fázi, kdy bych měl/a přemýšlet o tom, že budu pít alkohol méně. A N 6. Mám kvůli pití alkoholu zdravotní problémy. A N 7. Kdybych omezil/a pití alkoholu, asi bych se cítil/a fyzicky lépe. A N 8. Pití alkoholu škodí mému tělu. A N 9. Obtěžují Vás lidé poznámkami o Vašem pití? A N 10. Mému tělu by prospělo, kdybych pil/a méně alkoholu. A N Děkujeme Vám za spolupráci! - 11-

17 Evropská expertní skupina pro zlepšení tělesného zdraví pacientů psychiatrických a sociálních zařízení Vážená paní, vážený pane, Tento dotazník obsahuje otázky a výroky, které se týkají kouření a konzumace tabákových výrobků. Vycházejí z postřehů a názorů jiných pacientů. Zakroužkujte prosím u každého tvrzení, zda se hodí na Vaši situaci. A = ANO, N = NE. 1. Cítil/a jste se někdy špatně nebo provinile kvůli svému kouření nebo kuřáckým návykům? A N 2. Měl/a jste někdy pocit, že byste měl/a omezit kouření? A N 3. Rád/a kouřím, ale někdy kouřím příliš. A N 4. Kouření a kuřácké návyky jsou pro mě někdy problém. A N 5. Jsem ve fázi, kdy bych měl/a přemýšlet o tom, že budu kouřit méně. A N 6. Mám kvůli kouření zdravotní problémy. A N 7. Pokud bych omezil/a kouření, asi bych se cítil/a fyzicky lépe. A N 8. Kouření a kuřácké návyky škodí mému tělu. A N 9. Obtěžují Vás lidé poznámkami o Vašem kouření a návycích spojených s kouřením? A N 10. Mému tělu by prospělo, kdybych kouřil/a méně. A N Děkujeme Vám za spolupráci! - 12-

18 Evropská expertní skupina pro zlepšení tělesného zdraví pacientů psychiatrických a sociálních zařízení Vážená paní, vážený pane, Tento dotazník obsahuje otázky a výroky, které se týkají ústní hygieny a stavu zubů a dásní. Vycházejí z postřehů a názorů jiných pacientů. Zakroužkujte prosím u každého tvrzení, zda se hodí na Vaši situaci. A = ANO, N = NE. 1. Cítil/a jste se někdy špatně nebo provinile kvůli stavu Vašich zubů a dásní nebo ústní hygieně? A N 2. Měl/a jste někdy pocit, že byste měl/a zlepšit svou ústní hygienu? A N 3. Dodržuji ústní hygienu, ale někdy se stane, že ji několik dní nebo týdnů zanedbám. A N 4. Ústní hygiena je pro mne někdy problém. A N 5. Jsem ve fázi, kdy bych měl/a přemýšlet o dodržování ústní hygieny a o zdraví svých zubů a dásní. A N 6. Mám kvůli špatné ústní hygieně zdravotní problémy. A N 7. Kdybych lépe dodržoval/a ústní hygienu, asi bych se cítil/a fyzicky lépe. A N 8. Nedostatečná ústní hygiena škodí mému tělu. A N 9. Obtěžují Vás lidé poznámkami o Vaší ústní hygieně nebo o stavu Vašich zubů a dásní? A N 10. Mému tělu by prospělo, kdybych lépe dodržoval/a ústní hygienu. A N Děkujeme Vám za spolupráci

19 FORMULÁŘ PRO SLEDOVÁNÍ PARAMETRŮ ZDRAVOTNÍHO STAVU - 14-

20 Evropská expertní skupina pro zlepšení tělesného zdraví pacientů psychiatrických a sociálních zařízení Jméno pacienta: Předepsaná medikace: Datum začátku sledování: Osobní a rodinná anamnéza tělesných zdravotních obtíží (klinický rozhovor, začátek sledování): Hmotnost / BMI datum hodnota datum hodnota Obvod pasu měření na úrovni pupku datum hodnota datum hodnota Krevní tlak datum hodnota datum hodnota Plazmatická hladina glukózy nalačno datum hodnota datum hodnota Lipidový profil nalačno datum hodnota datum hodnota - 15-

21 Doporučení pro screening a další sledování osobní/ rodinná anamnéza začátek = 1.měsíc X 2.měsíc 3.měsí c Nárůst hmotnosti/přibývání na váze 4.měsí c 5.měsíc 6.měsíc 7.měsíc 8.měsíc 9.měsíc 10.měsí c 11.měsíc hmotnost / BMI X X X X X X X X obvod pasu X X X X X X X X Diabetes plazmat. glukóza X X X X Kardiovaskulární onemocnění krevní tlak EKG QTc interval X X X Hyperlipidémie lipidový profil X X X celkový cholesterol X X X X HDL X X X X LDL X X X X triglyceridy X X X X Hyperprolaktinémie sérový prolaktin Hepatitida funkce jater Kouření rozhovor rentgen hrudníku X X X X Sexuální funkce rozhovor X X X X X X X X Stav chrupu prohlídka u zub. lékaře Kožní onemocnění X X X prohlídka X X Vedlejší účinky léků (extrapyramidové nežádoucí účinky and tardivní dyskineze) neurolog.ké vyšet. EPS neurolog. vyšet. - TD X X začátek = 1.měsíc 2.měsíc 3.měsí c 4.měsí c 5.měsíc 6.měsíc 7.měsíc 8.měsíc 9.měsíc 10.měsí c 11.měsíc 12.měsíc X X 12.měsíc

22 INTERVENČNÍ PROGRAMY - 17-

23 Intervenční program PEČUJI O SVÉ ZDRAVÍ ZDRAVĚ SE STRAVUJI A KAŽDÝ DEN SE VĚNUJI POHYBU Komplexní program podporující zdraví pro pacienty se závažným duševním onemocněním Odpovědná osoba (kontakt): Katarzyna Lech Institut of Psychiatry and Neurology (IpoN) Sobieskiego 9 02 Warsaw Poland - 18-

24 PEČUJI O SVÉ ZDRAVÍ ZDRAVĚ SE STRAVUJI A KAŽDÝ DEN SE VĚNUJI POHYBU PŘÍRUČKA PRO ÚČASTNÍKA Terapeutický tým IPIN, Varšava Jméno:... Příjmení:

25 PEČUJI O SVÉ ZDRAVÍ ZDRAVĚ SE STRAVUJI A KAŽDÝ DEN SE VĚNUJI POHYBU SETKÁNÍ I 1. Úvod, seznamování 2. Seznámení se s pravidly fungování skupiny 3. Proč měnit své stravovací návyky 4. Plánování jídel / proč jíst 5x denně 5. Deník pro sledování osobních změn 6. Dotazy METODY A MATERIÁLY Pravidla fungování skupiny Naplánujme si 5 jídel (dopis od dietetika) Deník osobních změn MOJE KAŽDODENNÍ POZNÁMKY DOMÁCÍ ÚKOL Každý den až do dalšího setkání zapište vše, co jíte nebo pijete, do tabulky MOJE KAŽDODENNÍ POZNÁMKY. Pokud se chcete vyjádřit k tomu, jak se cítíte těsně před jídlem a během něj, udělejte to. POZNÁMKY A POSTŘEHY ÚČASTNÍKA ZE SETKÁNÍ: - 20-

26 PEČUJI O SVÉ ZDRAVÍ ZDRAVĚ SE STRAVUJI A KAŽDÝ DEN SE VĚNUJI POHYBU PRAVIDLA PRO PRÁCI SKUPINY Setkání se konají jednou týdně (vždy v...)*/každý den po dobu 14 dnů*, a to od... do.... Skupina je otevřeného charakteru, což znamená, že se další osoby mohou do programu zapojovat průběžně i po jeho započetí (doporučuje se však, aby se pacienti účastnili setkání od chvíle, kdy bude skupina zformována). Celý program zahrnuje sérii 12 setkání, která se konají jednou týdně*. Je důležité, abyste se zúčastnili všech setkání. Řídíme se pravidlem TADY A TEĎ. Znamená to, že žádné informace týkající se ostatních účastníků nesmí být zveřejňovány nebo šířeny mimo čas a místo setkání. Hovoříme o sobě, nekritizujeme ostatní. Chceme-li někomu poradit nebo máme připomínky, pokusíme se použít jako příklad naše vlastní úspěchy. S úspěchy ostatních se všichni účastníci mohou seznámit prostřednictvím deníku osobních změn. Je třeba brát ohled na chyby a přechodné nesnáze, a to jak naše, tak i ostatních. O našich těžkostech a o překážkách hovoříme otevřeně, vždy ale v rozsahu, který považujeme za adekvátní vzhledem ke konkrétnímu momentu nebo setkání. Pomůže nám to společně hledat nejlepší řešení. Každé setkání skupiny trvá hodinu. Tento čas je vyplněn studiem pravidel vyvážené diety, kontrolou domácího úkolu a společného řešení aktuálních problémů spojených s tématem setkání. Pohybové semináře (semináře zaměřené na cvičení), kde se budeme společně učit tancům v kruhu, budou trvat 30 minut. Přinesou nám uspokojení z fyzické aktivity a z pocitu sounáležitosti se skupinou. Během každého setkání je naplánována 10 minutová přestávka. Velmi důležitá je práce, kterou každý účastník odvádí sám za sebe mezi setkáními. Během dalšího setkání můžete ostatním poreferovat o svých postřezích a úspěších

27 Pokud má účastník přinést prospěch sobě i ostatním ve skupině, musí své domácí úkoly plnit jak nelépe dovede. Nemůžete-li se setkání zúčastnit, zeptejte se kolegů, jaké bylo téma a domácí úkol, abyste se během příštího setkání mohli plnohodnotně zapojit. Během setkání se učíme, jak rozumně změnit své stravovací návyky a jak a proč cvičit každý den. Po každém setkání účastníci obdrží materiály, které shrnují a doplňují probírané téma, a také domácí úkol, který je třeba splnit do příštího setkání. Každý účastník přinese dokončený domácí úkol na setkání. Deník Moje každodenní poznámky nás bude provázet každým setkáním. Vaše poznámky mají sloužit jako zdroj inspirace jak pro vás, tak pro celou skupinu. Je důležité, abyste je pořizovali pravidelně a systematicky, jenom tak se totiž stanou dobrou pomůckou k práci na změně. Pokud se však z nějakého důvodu prohřešíte proti pravidelnému pořizování zápisů, nevzdávejte to. K zapisování poznámek o tom, co a kdy jíte, se můžete kdykoli vrátit. MOJE KAŽDODENNÍ POZNÁMKY Datum... HODINA CO JÍM (MNOŽSTVÍ) SLADKOSTI TEKUTINY JAK SE CÍTÍM v sklenice neslazené tekutiny; dobrá nálada; průměrná nálada; špatná nálada Množství: krajíc chleba velký asi jako dlaň a silný 1 cm; lžička například másla, cukru nebo medu; lžíce například sýru cottage, jogurtu nebo oleje; sklenice například vařené rýže, fazolí apod.; průměrný kus např. jedno středně velké jablko - 22-

28 TIPY PRO TERAPEUTA SETKÁNÍ I 1. Úvod a seznamování 2. Vysvětlení pravidel skupiny 3. Proč změnit stravovací návyky 4. Plánování jídel / proč je třeba jíst 5x denně 5. Deník pro sledování osobních změn 6. Dotazy Tuto příručku lze použít pro práci se skupinou, která se setkává jednou týdně na ambulantní bázi, nebo pro práci s hospitalizovanými pacienty během čtrnáctidenní etapy rehabilitace. Z hlediska skupiny je důležité, aby se všechna setkání odehrávala v podobných podmínkách. Místnost by měla být příjemná a dostatečně prostorná. Členové a vedoucí skupiny sedí v půlkruhu, aby na sebe všichni viděli a nikdo neseděl na zvýhodněném nebo naopak částečně zakrytém (horším) místě. Při setkání je vhodné používat bílou tabuli a barevné fixy. Tabule by měla být umístěna tak, aby mohl každý snadno přečíst, co je na tabuli napsáno, a popřípadě na ni sám něco napsat. Setkání trvá cca hodinu s jednou desetiminutovou přestávkou. Doporučená délka fyzických cvičení je zhruba 30 minut, takže délka jednoho setkání včetně přestávky a cvičení nepřesáhne 2 hodiny. V našem programu navrhujeme jako formu fyzické aktivity tance v kruhu. Domníváme se, že u osob s vážnou psychickou chorobou je skupinová fyzická aktivita nevýhodnější. Tance členy skupiny sjednocují. Srozumitelná hudební struktura navíc napomáhá úpravě psychických procesů. Účastí na skupinovém tanci jednotlivec posiluje své sociální schopnosti. Po určité době si pacient také zvyšuje sebevědomí postupným získáváním nových schopností v oblasti tance. Hudba vytváří bezpečný prostor pro mezilidské vztahy. Rytmus, dynamika, melodie skladby podporují chuť hýbat se a napomáhají pocitům úlevy a relaxaci. Tance v kruhu lze nahradit jinou formou fyzické aktivity a relaxace, a to v závislosti na možnostech konkrétního centra a kvalifikaci vedoucích osob

29 Poté, co se krátce představí vedoucí i členové skupiny, je vhodné objasnit pravidla a vymezit pole působnosti skupiny podle informací v příručce. Otázky týkající se pravidel by měly být zodpovězeny na místě. Pro budování pocitu důvěry a bezpečí v pacientovi je důležité vyzdvihnout pravidlo mlčenlivosti TADY A TEĎ. Ukažte pacientům, že jsou všechna pravidla uvedena v příručce. Pacienti si je mohou po setkání znovu přečíst, a pokud vzniknou nějaké pochyby nebo nejasnosti, lze se k pravidlům na dalším setkání vrátit. Proč změnit stravovací návyky? Je čas pohovořit si o tom, jaká mají pacienti očekávání, tedy proč jsou zde a proč se chtějí změnit. Diskuse by měla být o motivaci. Na tabuli můžete nakreslit jednoduchou škálu motivace (viz. odst. IX) a požádat účastníky, aby na této škále vyznačili, jak jsou motivovaní dnes. Díky tomu si můžete udělat obrázek o aktuální motivaci skupiny. Zdůrazněte, že motivace v průběhu času kolísá a naše chuť se měnit není stále stejná. V tomto bodě můžete pacienty vést k tomu, aby se pozitivním způsobem podporovali a motivovali mezi sebou, a to bez kritiky nebo posměšků. Vzájemné pozitivní interakce představují jednu z výhod, kterou práce ve skupině nabízí. Důvody, proč chtějí pacienti změnit své stravovací návyky a začít cvičit, můžete vypsat na tabuli. Po krátké přestávce se zaměříme na diskuzi o dopisu od dietetika a zdůvodníme, proč je důležité dělat si poznámky a jíst malé porce jídla, ale častěji. Doporučujeme popsat, jak se základní metabolismus mění v průběhu dne a noci a vyvodit proč by porce jídel měly být menší, zato jejich konzumace častější. Aby pacienti neztráceli odvahu tváří v tvář výrazným změnám životního stylu, můžete zdůraznit, že tyto změny musí být postupné a nikdo neuspěje hned napoprvé. Také je důležité podporovat pacienty v pozorování sebe sama, protože se tak více zapojí do procesu změny. Poznámky mají pacientům pomoci změnit stravovací návyky a představují také vhodný výchozí bod pro diskusi apod

30 SETKÁNÍ II 1. Dotazy k minulému setkání 2. Moje každodenní poznámky (úspěchy a nezdary) 3. Plánování jídel (stravovací plán) množství, kvalita, podíly jednotlivých živin, Dopis od dietetika 4. Dotazy 5. Domácí úkol STRAVOVACÍ PLÁN návrhy (množství/kvalita/podíly živin) Dopis od dietetika Kolikrát denně jíst? Cílem je dosáhnout 5 jídel denně. To umožňuje udržovat adekvátní hladinu cukru v krvi po celý den, konzumovat menší porce a předcházet večernímu svíravému pocitu hladu. Oběd o dvou chodech je lepší rozdělit na dvě jídla a mezi prvním a druhým chodem si udělat dvou- či tříhodinovou přestávku. Polévku je nejlepší konzumovat kolem jedné odpoledne a druhý chod okolo čtvrté odpolední. Velikost porce Nejkaloričtějším jídlům náleží pozice 3. a 4. jídla během dne. Snídaně nemusí být velká, ale je NUTNÁ. Může ji tvořit například prostá ovesná kaše s mlékem nebo vodou. K druhé snídani si můžete dát ovoce nebo sendvič. Pokud se rozhodnete pro sendvič, musí (!) obsahovat zeleninu. Zkuste třeba salát, rajčata, okurky, ředkvičky, sladké papriky nebo i jen prosté zelí na chlebu. Pokud je pro vás zelenina ke každému jídlu příliš velkým úkolem, můžete začít tím, že jídlo spláchnete sklenicí zeleninového džusu (například mrkvového či rajčatového, každopádně však bez přidaného cukru). Třetí jídlo může sestávat ze zeleninové polévky, jako poslední záchrana může posloužit dokonce i instantní polévka. Nezapomeňte ji ale vypít za tepla. Polévku lze - 25-

31 nahradit domácím nebo kupovaným salátem, který ovšem nesmí obsahovat majonézu. Raději si do něj sami přidejte lžíci rostlinného oleje. Čtvrté jídlo by mělo vypadat jako typický druhý chod, dejte však pozor, abyste dodrželi správné hodnoty živin. Poslední jídlo nesmí být opakováním čtvrtého. V nejlepším případě by jej měla tvořit převážně zelenina, živočišné bílkoviny nejsou nutné. Páté, tedy poslední jídlo, bychom měli konzumovat nejpozději 2 3 hodiny před ulehnutím. Pokud se po pěti jídlech za den stále cítíte hladoví, snězte ovoce, vypijte něco zeleninového džusu nebo si dejte kus suchého chleba. Poměry surovin v jídlech Podle výživové pyramidy vytvořené Polským národním institutem pro výživu je ke každým 5 dílům uhlovodanů (nejlépe komplexních a nerafinovaných) nutno konzumovat 4 díly zeleniny, 3 díly ovoce, 2 díly mléka a mléčných produktů (včetně sýrů) a 1 díl masa. Těmito poměry byste se měli řídit při plánování jídel na celý den. MŮJ TALÍŘ S OBĚDEM BÍLKOVINY 20% ZELENINA 50% OBILOVINY 30% - 26-

32 MŮJ OBĚD Tato jídla byste měli sestavovat podle následujících pravidel: 50 % obsahu talíře by měla tvořit zelenina (syrová, blanšírovaná nebo uvařená) se lžící rostlinného oleje. Nepočítá se sem vařená mrkev, červená řepa, brambory nebo kukuřice 30 % obsahu talíře tvoří obiloviny (krupice, rýže, vařené brambory, bezvaječné (!) těstoviny z tvrdé pšenice nebo tmavý chléb) 20 % obsahu talíře náleží bílkovinám (neobalované (!) maso, ryby, sýr, přírodní jogurt, kefír, vejce) POZNÁMKY - 27-

33 DOMÁCÍ ÚKOL Nejspíše jste si již zapsali nějaké poznámky do svého deníku. Každý den důsledného zapisování posiluje nové, zdravější stravovací návyky. Zkuste své obvyklé stravování změnit podle pravidel probíraných na tomto setkání. Možná se vám podaří svou oblíbenou zeleninu začlenit do většiny jídel. Pokud jste se o zeleninu dříve příliš nezajímali, pokuste se své menu rozšířit každý den o jeden nový druh. Je důležité, abyste do příštího setkání zahrnuli do svých poznámek všechny změny, kterých se vám podařilo dosáhnout. Pokud vás poznámky zatěžují, máte problémy zapisovat je pravidelně nebo považujete některé věci za příliš vágní, nevzdávejte to. Dělejte si poznámky dále a své problémy předneste na dalším setkání. Společně se nám jistě podaří najít dobré řešení. Deník z každodenními poznámkami nám bude dělat společnost na každém setkání. Poznámky z každého týdne poslouží jako inspirace pro práci skupiny, proto má pravidelnost tak zásadní význam. Pouze díky ní se poznámky stanou dobrým nástrojem pro práci a budoucí pokroky. Poznámky by měly být jasné, srozumitelné, systematické a pravdivé. Na dalším setkání se spolu podíváme, jak má vypadat talíř s obědem. Zkuste připravit a předvést jeden návrh vyváženého druhého chodu. Zvládnete to snáze, pokud si během týdne alespoň jednou připravíte takové ideální jídlo pro sebe. Dokážete-li naplánovat svůj každodenní oběd tak, aby zelenina tvořila polovinu takového talíře, máte na kontě skvělý úspěch. Pokud tento plán splníte a zapíšete, jak jste se stravovali, budete na dalším setkání schopni pomoci s úlohou ostatním. I když si třeba nebudete jisti, zda jste při přípravě oběda dodrželi správně všechny poměry, rozhodně poznámky nepřeskakujte. Společně se podíváme, jak lze vaše jídla vylepšit, takže si je v příštích týdnech dokážete naplánovat podle pravidel zdravého stravování. Je důležité, aby všechna jídla sestavená v souladu s pravidly zdravého a vyváženého stravování zároveň dobře chutnala. Měli byste jíst pomalu a vychutnávat si každé sousto. Jídla mohou být velmi jednoduchá, stačí přidat zeleninu, aby byla barevnější a zdravější

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 pátek 2.4.2010 Velikonoční prázdniny Velikonoční prázdniny změna jídelníčku vyhrazena Strana 1 http://www.zspribram.cz pondělí 5.4.2010 Duben 2010 týden 5.4. až 11.4.

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Jméno a příjmení Telefonní kontakt E-mail Povolání, popř. směnnost Základní informace o klientovi Doplňující informace o klientovi Věk Výška Váha BMI Vyplňte prosím dotazník co nejpečlivěji

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Pokyny k sepsání jídelníčku

Pokyny k sepsání jídelníčku Pokyny k sepsání jídelníčku měl byste zaznamenat vše co sníte a vypijete během 2 všedních (po-pá) a 1 víkendového dne (so+ne) obecné zásady: jídelníček zapisujte průběžně nejlépe hned poté, co něco sníte

Více

Říjen 2015. týden 1.10. až 4.10.

Říjen 2015. týden 1.10. až 4.10. týden 1.10. až 4.10. čtvrtek 1.10.2015 Přesnídávka: chléb tuňáková pomazánka, okurek, bílá káva 1, 4, 7 Polévka: polévka bílá 7 Hlavní jídlo: vepřové na kmíně, rýže, kompot, čaj 1 Svačina: krupicová kaše,

Více

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU číslo alergenu 1 Obiloviny obsahující lepek 2 Korýši a výrobky z nich 3 Vejce a výrobky z nich 4 Ryby a výrobky z nich 5 Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

5 ŘEŠITELKOU NAVRHOVANÁ DIETÁRNÍ OPATŘENÍ PŘI LÉČBĚ DM. 5.1 Dietární opatření při prevenci vzniku DM

5 ŘEŠITELKOU NAVRHOVANÁ DIETÁRNÍ OPATŘENÍ PŘI LÉČBĚ DM. 5.1 Dietární opatření při prevenci vzniku DM 5 ŘEŠITELKOU NAVRHOVANÁ DIETÁRNÍ OPATŘENÍ PŘI LÉČBĚ DM 5.1 Dietární opatření při prevenci vzniku DM Dieta při diabetu je nejvýznamnější faktor při prevenci vzniku diabetu. Existují poznatky, že nesprávně

Více

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Název: Žijeme zdravě Pracovní list číslo: 23 Vypracovala: Mgr. Andrea Havlová Datum vytvoření : 2.6.2012 Určeno pro: 2. ročník Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

od 12.10.2015 do 04.12.2015 Pondělí 12.10.2015 Úterý 13.10.2015 Středa 14.10.2015 Čtvrtek 15.10.2015 Pátek 16.10.2015

od 12.10.2015 do 04.12.2015 Pondělí 12.10.2015 Úterý 13.10.2015 Středa 14.10.2015 Čtvrtek 15.10.2015 Pátek 16.10.2015 Pondělí 12.10.2015 Úterý 13.10.2015 chléb, tavený sýr s pažitkou,granko, švestky (A: 01,07) polévka s játrovou rýží (A: 01,03,09) italské labužnické filé, brambory,ananas kompot, džus (A: 01,04,07) houska,

Více

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015 1. - 5. 6. 2015 Pondělí Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj (1,4,7) Polévka rychlá (1,3,9) Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami, bílá káva (čaj), (1,3,7) Rohlík s pomazánkovým máslem s pažitkou, mléko

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM Autor: MUDr. Marie Skalská, Pro Fit Institut STRAVA PŘED CVIČENÍM A PO CVIČENÍ VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJE VÝKON, RYCHLOST REGENERACE, PÁLENÍ TUKŮ, ZOTAVENÍ PO VÝKONU, NÁRŮST SVALOVÉ HMOTY, A TAKÉ TŘEBA TO, JESTLI

Více

Listopad 2014. týden 3.11. až 9.11.

Listopad 2014. týden 3.11. až 9.11. týden 3.11. až 9.11. pondělí 3.11.2014 Přesnídávka: celozrnný rohlík, máslo, mléko polévka zeleninová s krupicovými noky čočka na kyselo, vejce, pečený vdolek, čaj chléb, máslo, džem, ovoce, sirup úterý

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Listopad 2010. týden 1.11. až 7.11. pátek 5.11.2010 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, paprika, bílá káva

Listopad 2010. týden 1.11. až 7.11. pátek 5.11.2010 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, paprika, bílá káva týden 1.11. až 7.11. pondělí 1.11.2010 Přesnídávka: celozrnné rohlíky, máslo, bílá káva polévka zeleninová s rýží kapustové karbenátky, brambory, červená řepa, čaj chléb, máslo s džemem, ovoce, sirup úterý

Více

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU Příjem - Potraviny jednotlivě 10.4.2011-16.4.2011 Datum Název Množství Energetický Sacharidy Jednoduché Vláknina (g) Bílkoviny Živočišné Rostlinné Tuky Živočišné Rostlinné

Více

Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014

Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014 Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014 Pondělí Polévka: Fazolová Hrachová Rýžový Boloňské nákyp špagety s ovocem se sýrem, a rozinkami, ovoce ovoce Ledový Zelený čaj s citronem Zeleninové Zapečené

Více

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015 ..25 do 30..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Celozrnné pečivo se sýrovou pomazánkou, mléko, okurek (obsahuje al. :, ) Slepičí polévka s nudlemi, rizoto z vepřového masa, sýr, sterilovaný

Více

od 01.10.2015 do 30.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 30.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 Čaj, Chléb, Pomazánka sardinková, ovoce,04,07,10 Polévka čočková se zeleninou, Krůtí nudličky, Dušená rýže, Zeleninová obloha,06,09 fit tyčka,08 Čaj se sirupem, Kaše kukuřičná

Více

Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Polévka Oběd 1

Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Polévka Oběd 1 Pondělí 5.1.2015 Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Úterý 6.1.2015 zeleninový vývar stěstovinou (obsahuje al. : 01, 07, 03) čočka na kyselo, vejce

Více

od 01.10.2015 do 02.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 02.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 od..25 do..25 Čtvrtek 1..25 Pátek 2..25 Veka chlebíčková, Medové máslo, Bílá káva, Čaj ovocný (A:,) krakonošská česnečka (A:,,,,,,) Holandský řízek, Brambory maštěné, Salát rajčatový, Nápoj ovocný (A:,,)

Více

Hodnocení polévek. Hodnocení hlavních jídel

Hodnocení polévek. Hodnocení hlavních jídel Hodnocení jídelníčku dle Nutričního doporučení Škola Mateřská škola Komenského, Komenského 1011, Kuřim Jídelníček za měsíc březen 2015 21 stravovacích dní Hodnotitel MVDr. Anna Niklová Hodnocení polévek

Více

Jídelní lístek 2. - 6. 3. 2015

Jídelní lístek 2. - 6. 3. 2015 2. - 6. 3. 2015 Pondělí Houska s máslem a džemem, kakao (1,7) Polévka rajská s rýží (1) Zapečené těstoviny se šunkou, okurka, čaj s citrónem, pomeranč (1,3,7) Chléb se sádlem, čaj (1) Úterý Chléb s pomazánkou

Více

J Í D E L N Í L Í S T E K 2.5 6.5. 2011

J Í D E L N Í L Í S T E K 2.5 6.5. 2011 Škola Kavčí hory- Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4 2.5 6.5. 2011 PONDĚLÍchléb polévka bramborová makový závin pomazánka filé zapečené se sýrem ze strouhaného

Více

Proč nám chutná Nezdravé?

Proč nám chutná Nezdravé? Proč nám chutná Nezdravé? Česká společnost pro Výživu a vegetariánství stavíme mosty k vegetariánství Každý kdo chce udělat jeden nebo deset kroků směrem ke zdravé výživě Musí jít tou cestou, kterou již

Více

Základní škola a mateřská škola Liběšice Jídelní lístek 14. 12. 18. 12. 2015

Základní škola a mateřská škola Liběšice Jídelní lístek 14. 12. 18. 12. 2015 Základní škola a mateřská škola Liběšice Jídelní lístek 14. 12. 18. 12. 2015 PONDĚLÍ: Př: chléb, tvarohová pomazánka s nivou, jahodový čaj Sv ZŠ: chléb, tvarohová pomazánka s nivou, jahodový čaj Pol :

Více

Jídelní lístek "HVĚZDA z.ú."

Jídelní lístek HVĚZDA z.ú. 21.8.2014 10:01 pondělí 25. srpen 2014 D0 Bílá káva, veka, jogurt D3 0,25l Bílá káva, cornflakes s mlékem D3/M 0,25l Bílá káva, cornflakes s mlékem D1 0,25l Bílá káva, cornflakes s mlékem D9 0,25l Bílá

Více

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 od 01..2015 do 31..2015 Čtvrtek 1..2015 chléb kmínový, pomazánka cizrnová, zel. obloha, ovoce, kakao (obsahuje al. : 01,,, ) polévka bramboračka s houbami, kuřecí přírodní řízek, rýže hrášková, čaj ovocný,

Více

Pondělí 3.3.2014. Úterý 4.3.2014. Středa 5.3.2014. Čtvrtek 6.3.2014. Pátek 7.3.2014

Pondělí 3.3.2014. Úterý 4.3.2014. Středa 5.3.2014. Čtvrtek 6.3.2014. Pátek 7.3.2014 Pondělí 3.3.2014 bramboračka nudle s mákem, mléčný nápoj bramborový knedlík, zelí, smažená cibulka chléb, tuňáková pomazánka, čaj sýrový rohlík, mléko, čaj Úterý 4.3.2014 kuřecí vývar s těstovinou čočka

Více

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučená pestrost (dále jen DP ) je sestavena tak, že při jejím dodržení bude splněn spotřební koš a současně i výživové doporučené dávky,

Více

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Kunešová M., Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity Endokrinologický ústav, Praha 8.11. 2007 Eurocentrum Praha Výskyt nadváhy a obezity v jednotlivých

Více

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje Atlas p rcí Právě se vám do rukou dostává brožurka nazvaná Atlas porcí. Jde o soubor fotografií jídel normálních porcí, které konzumuje průměrný zdravý člověk. K vytvoření této brožurky nás vedlo zjištění,

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

8-týdenní program. Do formy a do plavek! Naučíme vás běhat nebudete věřit, jak snadné to je! Žádné diety a jo jo efekty, půjdeme na to zdravě

8-týdenní program. Do formy a do plavek! Naučíme vás běhat nebudete věřit, jak snadné to je! Žádné diety a jo jo efekty, půjdeme na to zdravě 16/2/2015 5. vydání týdeníku pro všechny registrovné uživatele slevového serveru Vykupto.cz Neprodejné Všechna práva vyhrazena 2015 Vykupto.cz s.r.o. 6 Slevy triky návody Do formy a do plavek! V y k u

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

Jídelní lístek 1. - 4. 9. 2015

Jídelní lístek 1. - 4. 9. 2015 1. - 4. 9. 2015 Úterý Chléb s máslem a plátkový sýr, malcao (1,7) Polévka pórková (1,7) Zapečené těstoviny s vepřovým masem, okurkový salát, mandarinkový nápoj (1,3,7) Rohlík se zeleninovou pomazánkou,

Více

Pondělí 2.11.2015. Úterý 3.11.2015. Středa 4.11.2015. Čtvrtek 5.11.2015. Pátek 6.11.2015. 02.11.2015 do 30.11.2015

Pondělí 2.11.2015. Úterý 3.11.2015. Středa 4.11.2015. Čtvrtek 5.11.2015. Pátek 6.11.2015. 02.11.2015 do 30.11.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 Asijská polévka s kuřecím masem (obsahuje al.: 01, 07, 09) Zeleninový guláš, celozrnné pečivo (obsahuje al.: 01, 03,

Více

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT?

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT? Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb co je OUT? Kombinace masová polévka + sladký pokrm + Gulášová polévka Honzovy buchty + Ruský boršč Šišky s mákem Proč out? Tuto klasiku jsme milovali.

Více

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace JÍDELNÍ LÍSTEK. Přesnídávka Oběd Svačina

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace JÍDELNÍ LÍSTEK. Přesnídávka Oběd Svačina Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace JÍDELNÍ LÍSTEK 17.9. - 21.9.2012 Přesnídávka Oběd Svačina PO tvarohový koláček Polévka drůbková s vločkami

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK 1.10.2012 5.10. 2012. svačina oběd svačina. Polévka: LUŠTĚNINOVÁ... VEPŘOVÉ NA HOUBÁCH, TĚSTOVINY, ČAJ HOVĚZÍ

JÍDELNÍ LÍSTEK 1.10.2012 5.10. 2012. svačina oběd svačina. Polévka: LUŠTĚNINOVÁ... VEPŘOVÉ NA HOUBÁCH, TĚSTOVINY, ČAJ HOVĚZÍ 1.10.2012 5.10. 2012 VAJEČNÝ KRÉM, Polévka: LUŠTĚNINOVÁ VEPŘOVÉ NA HOUBÁCH, TAVENÝ SÝR, LEDECKÝ Z RYB,, HOVĚZÍ Polévka: RYCHLÁ S VEJCI KVĚTÁKOVÝ MOZEČEK, OKURKOVÝ SALÁT S RAJČATY, ZE STROUHANÉHO SÝRA,,

Více

od 4.1.2016 do 8.1.2016

od 4.1.2016 do 8.1.2016 od 4.1.2016 do 8.1.2016 Pondělí 4.1.2016 Polévka VLOČKOVÁ S VEJCI obsahuje al.: 01,03,09 Oběd 1 PIKANTNÍ VEPŘOVÉ RAGÚ, RÝŽE obsahuje al.: 01,09 Oběd 2 RYBÍ FILÉ V TĚSTÍČKU, BRAMBOROVÁ KAŠE obsahuje al.:

Více

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET?

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET? CO JSME SNĚDLI ZA 6 LET? Průměrný obyvatel České republiky spotřeboval za období let až celkem 7 35 obilovin v hodnotě mouky, z toho 4 rýže. Z mlýnských a pekárenských výrobků spotřeboval 3 76 chleba.

Více

GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN. Mgr. Sylva Štajnochrová

GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN. Mgr. Sylva Štajnochrová GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN Mgr. Sylva Štajnochrová Co to je? Bezrozměrné číslo Vyjadřuje o kolik se hladina krevní glukózy zvýší za 2-3 hodiny po jídle Dr. Jenkins v roce 1981 Toronto Kanada, snaha řešit

Více

Detoxikace organismu díky 10 potravinám

Detoxikace organismu díky 10 potravinám Detoxikace organismu díky 10 potravinám Detoxikace, neboli očista organismu je čím dál více oblíbená. Každý den díky nezdravému životnímu stylu zahlcujeme náš organismus škodlivými látkami. A právě detoxikace

Více

Ukázka jídelníčku. Alergeny: Obiloviny obsahující lepek, Vejce, Mléko a výrobky z něj, Celer

Ukázka jídelníčku. Alergeny: Obiloviny obsahující lepek, Vejce, Mléko a výrobky z něj, Celer Pátek, 27. 3. 2015 Ukázka jídelníčku Mrkvový krém s krupicovými noky, Celer Pečené rybí filé s nivou, bramborové pyré s hráškem, rajčatový salát s cibulí, BUDOVA B Alergeny: Ryby, Mléko a výrobky z něj

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015 ..25 do 30..25 Čtvrtek 1..25 Pátek 2..25 Polévka bramborová s krupkami zahuštěná (obsahuje al. :, ) Chléb, pomazánka z olejovek, ovocná mísa, bikava (obsahuje al. :,,, ) Králík na paprice, těstoviny (obsahuje

Více

Stravovací deník pro zdravé zažívání

Stravovací deník pro zdravé zažívání Stravovací deník pro zdravé zažívání Každý den po dobu 14 po sobě jdoucích dní do tohoto deníku zaznamenávejte všechno, co jíte a pijete. HÝČKEJTE SVÉ BŘÍŠKO Podporováno: www.hyckejtebrisko.cz Váš dvoutýdenní

Více

Psychologie výživy a energie wellness jídla

Psychologie výživy a energie wellness jídla Psychologie výživy a energie wellness jídla Wellness jídlo Co je Wellness jídlo??? Jídlo, které vám dá víc energie než kolik má kalorií!!! Stupně stravovací úrovně Stupně stravovací úrovně jsou kvalitativně

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_LUK_PS_1_01

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

od 02.11.2015 do 04.12.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015

od 02.11.2015 do 04.12.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 Česneková s chlebovými krutony Rybí file po mlynářsku, brambor, kapie obsahuje alergeny: 01,04,07 Fazolový guláš s vepřovým

Více

1. DEN/1. TÝDEN. SUROVINY: 50 g (1/2) chléb celozrnný, 1 ČL másla, 1 plátek tvrdého sýru (30% tuku), 1 ks červené papriky

1. DEN/1. TÝDEN. SUROVINY: 50 g (1/2) chléb celozrnný, 1 ČL másla, 1 plátek tvrdého sýru (30% tuku), 1 ks červené papriky 1. DEN/1. TÝDEN 6:30 300 ml vlažné vody s citronem nebo 1 PL jablečného octa 7:00 SNÍDANĚ OVESNÁ KAŠE S JABLKEM SUROVINY: 4 PL ovesných vloček, 150 g (1ks) bílého neslazeného jogurtu 3% tuku, 1 jablko,

Více

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM.

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM. Dne. prosince 204 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 69/20 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle něho se musí každý DATUM : 0 / 06 / 205 PONDĚLÍ POLÉVKA :

Více

Jídelní lístek 2. - 6. 2. 2015

Jídelní lístek 2. - 6. 2. 2015 2. - 6. 2. 2015 Pondělí Rohlík s hermelínovou pomazánkou, kedluben, mléko (1,7) Polévka z vaječné jíšky (1,3,9) Povidlová omáčka, uzená krkovice, bramborový knedlík, čaj s citrónem, (1,3,7) Chléb s máslem

Více

od 14.9.2015 do 18.9.2015

od 14.9.2015 do 18.9.2015 od 14.9.2015 do 18.9.2015 Pondělí 14.9.2015 Polévka ZELENINOVÁ S RÝŽÍ obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 1 ČUFTY V RAJSKÉ OMÁČCE, TĚSTOVINY obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 2 ZELENINOVÉ PLACIČKY, BRAMBOROVÁ

Více

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 Polévka: vločková kuře na paprice, houskový knedlík

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 Polévka: vločková kuře na paprice, houskový knedlík týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 Polévka: vločková kuře na paprice, houskový knedlík pátek 2.4.2010 Polévka: bramborová s hráškem lečo s masem, brambor, tvarohová tyčinka změna jídelníčku vyhrazena

Více

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku BŘEZEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ Dobrá výživa pro dobrý noční spánek Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku Tip na dobrou výživu pro dobrý noční spánek Vápník potřebný pro udržení

Více

Pondělí. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Středa

Pondělí. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Středa Pondělí Úterý Středa Čtvrtek 1.5.2014 STÁTNÍ SVÁTEK Pátek 2.5.2014 ŘEDITELSKÉ VOLNO Pondělí 5.5.2014 Slepičí vývasr s nudlemi Buchtičky se šodo Kuskus se zeleninou a kuřecím masem Rohlík, pl. Uzený sýr,

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

J Í D E L N Í L Í S T E K

J Í D E L N Í L Í S T E K J Í D E L N Í L Í S T E K na dobu od: 21.12.2015 do: 27.12.2015 ZZC Vyšní Lhoty A Datum: Zaměstnanci-klienti Snídaně: 1xjogurt 100ml, 2 ks džem, 2 ks máslo, 3 rohlíky, čaj 1,7 PONDĚLÍ 21.12.2015 Oběd:

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

2. - 6.6.2014. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek

2. - 6.6.2014. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek 2. - 6.6.2014 Přesnídávka : Mléčná rýže, kukuřičné lupínky Polévka : Rajská s těstovinami Hlavní chod : Zeleninové rizoto se sýrem, červená řepa Svačina : Rohlík s kuřecí pěnou, rajče Přesnídávka : Bábovka,

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

ČERVEN 2014. Jídlo. energie

ČERVEN 2014. Jídlo. energie ČERVEN 2014 Jídlo a energie Záměna nezdravých, rychlých pochoutek jako jsou čokoládové tyčinky, šumivé nápoje a kofein za potraviny, které poskytují přirozenou vzpruhu Výživa pro lepší život Jídlo a energie

Více

Jídelníček. od 09.09.2010 do 29.09.2010. Jedličkův úst.liberec 9.9.2010 14:12:55. Strana: 1

Jídelníček. od 09.09.2010 do 29.09.2010. Jedličkův úst.liberec 9.9.2010 14:12:55. Strana: 1 Strana: 1 Čt Kakao čaj "Dobré ráno" 1-Pol. hovězí s těstovinami Voda se sirupem Těstoviny zapečené s uzeninou 9 Houska Chléb s máslem 1-Kuřecí řízky Jogurt ovocný Okurka sterilovaná Máslo medové Sýr uzený

Více

www.dietyahubnuti.cz 1

www.dietyahubnuti.cz 1 www.dietyahubnuti.cz 1 101 tipů JAK ZHUBNOUT JEDNOU PROVžDY 101 tipů jak zhubnout 1. vydání Copyright Diety a Hubnutí, ZoneMedia s.r.o., 2014 Návrh obálky a grafická úprava: ZoneMedia s. r. o. (www.zonemedia.cz)

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 24. 8. 2015 DO 13. 9. 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 24. 8. 2015 DO 13. 9. 2015 JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 24. 8. 2015 DO 13. 9. 2015 Den Snídaně Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Polévka kmínová s mlhovinou (1, 3, 4, 6, 7, 9, 13), Chalupářský guláš (1), (1, 3, 7), Rohlíky (1, 6),

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Pomazánka s jarní cibulkou, rohlík, ovocný čaj(1,7) 01.10 Polévka pohanková se zeleninou 1. Rizoto s vepřovým masem a fazolemi adzuki 2. Lívanečky s marmeládou a tvarohem(1,3,7)

Více

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy,

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy, Co si vzít na kurz s sebou? - Notebook (budete počítat jídelníčky v nutričním programu) - Kabelové připojení k internetu na pokojích stojí 100 Kč/den (v učebně, prostorech lobby a restaurace je k dispozici

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Květen 2015. týden 4.5. až 10.5. pondělí 4.5.2015

Květen 2015. týden 4.5. až 10.5. pondělí 4.5.2015 pondělí 4.5.2015 týden 4.5. až 10.5. celozrnný chléb s rozhudou, och. mléko, zelenina (obsahuje alergeny*: 1a, b, c, 11, Polévka: rajčatová s bulgurem (obsahuje alergeny*: 1a, 9) pangásius se sýrem a vej.,

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK MŠ. Od 02.11.2015 do 06.11.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK MŠ. Od 02.11.2015 do 06.11.2015 Od 02.11.2015 do 06.11.2015 Pomazánka krabí, bílý chléb, bílá káva(1,3,4,7) 02.11. Polévka bramborová krémová s vločkami (1) 1. Dušené vepřové maso v mrkvi, vařené brambory Ovocné pyré, piškoty, ovoce,

Více

Vedoucí školní jídelny: Balochová A., vedoucí kuchařka: Mikešová J.

Vedoucí školní jídelny: Balochová A., vedoucí kuchařka: Mikešová J. Na týden od 2. listopadu do 6. listopadu 2015 Pondělí Zeleninová s jáhly 7,9 2 Zapečené těstoviny s uzeninou 1,3,7 Barevný míchaný salát, džus kiwi-banán, ovocné mléko, voda 7 Úterý Hrachová s opečenou

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak.

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Tesco Light Choices zahrnuje řadu výrobků se sníženým obsahem výživových hodnot. Například na našich Tesco Light

Více

Zdravá výživa & tipy na svačiny. Pavlína Skrčená

Zdravá výživa & tipy na svačiny. Pavlína Skrčená Zdravá výživa & tipy na svačiny Pavlína Skrčená Zdravá výživa - Neznamená úplnou změnu vašeho stravování - Přidáním zdravějších surovin do jídelníčku Dodržovat: pitný režim pravidelně se stravovat a nepřejídat

Více

1. 1. 2016 MICHAL JEŽEK JAK ODKYSELIT ORGANIZMUS? příčiny, následky, pomocné rady Michal Ježek

1. 1. 2016 MICHAL JEŽEK JAK ODKYSELIT ORGANIZMUS? příčiny, následky, pomocné rady Michal Ježek 1. 1. 2016 MICHAL JEŽEK JAK ODKYSELIT ORGANIZMUS? příčiny, následky, pomocné rady Michal Ježek Úvod Co to vlastně je překyselení? Co to pro naše tělo znamená? Co vyjadřuje hodnota ph? Rád bych zde čtenářům

Více

DODATEK K PROGRAMOVÉMU PRŮVODCI TR90

DODATEK K PROGRAMOVÉMU PRŮVODCI TR90 DODATEK K PROGRAMOVÉMU PRŮVODCI TR90 Následující stránky Vás vybaví informacemi, které Vám pomohou úspěšně si zvolit správnou stravu za účelem získání kontroly nad svým životem i vzhledem. Tento dodatek

Více

od 02.09.2015 do 04.09.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva obsahuje alergeny: 01,07,51,52,53

od 02.09.2015 do 04.09.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva obsahuje alergeny: 01,07,51,52,53 od 02..25 do..25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva krupicová s vejcem obsahuje alergeny:,,,, sekaná pečeně, brambor, červená řepa, džus chléb, tuňáková pomazánka,

Více

HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 VÝSLEDKY ANKETY:

HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 VÝSLEDKY ANKETY: HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 V období měsíce únor 2013 proběhla mezi uživateli služeb v DS Lidická anketa týkající se stravování v DS. Uživatelé

Více

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 Bramborová polévka (obsahuje al.: 01, 09) Zeleninové rizoto sypané sýrem, mix salát (obsahuje al.: Chlazený jahodový čaj, přírodní mléko (obsahuje

Více

Červen 2009. týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2009 Polévka: drůbková hrachová kaše, opékaný šunkový párek, okurek, chléb, muffiny

Červen 2009. týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2009 Polévka: drůbková hrachová kaše, opékaný šunkový párek, okurek, chléb, muffiny týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2009 Polévka: drůbková hrachová kaše, opékaný šunkový párek, okurek, chléb, muffiny úterý 2.6.2009 Polévka: brokolicová španělský ptáček, dušená rýže středa 3.6.2009 Polévka:

Více

D U B E N D U B E N D U B E N

D U B E N D U B E N D U B E N DATUM : 27 / 04 / 2015 PONDĚLÍ DATUM : 28 / 04 / 2015 ÚTERÝ DATUM : 29 / 04 / 2015 STŘEDA DATUM : 30 / 04 / 2015 ČTVRTEK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK MŠ. Od 01.10.2015 do 03.10.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK MŠ. Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Pomazánka s jarní cibulkou, rohlík, ovocný čaj(1,7) 01.10 Polévka pohanková se zeleninou 1. Rizoto s vepřovým masem a fazolemi adzuki, okurkový salát s rajčaty Chléb s lučinou,

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

JakHubnout. Jakou zvolit dietu? správně. leden 2016. Oblíbené diety Srovnávací tabulka Tipy na nový začátek

JakHubnout. Jakou zvolit dietu? správně. leden 2016. Oblíbené diety Srovnávací tabulka Tipy na nový začátek JakHubnout NE W leden 2016 správně Oblíbené diety Srovnávací tabulka Tipy na nový začátek Jakou zvolit dietu? 2016 štíhlá a krásná. Tisíce ženvužroce to zvládly, vy to také zvládnete! Zvládli jste Vánoce?

Více

od 01.09.2015 do 02.10.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 02.10.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 Gulášová,09,10 Špecle sypané mákem čaj, salát ovocný Hovězí s nudlemi Hovězí Stroganov, houskový knedlík,03,06,07 Hrstková Holandský řízek,

Více