Blansko má nové partnerské město francouzský Bouloc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Blansko má nové partnerské město francouzský Bouloc"

Transkript

1 Prevcentrum získalo Časovanou botu 2008 str. 2 Provoz o letních prázdninách Ježkův most dostane Kolejová str. 3 str. 4 Blansko má nové partnerské město francouzský Bouloc Po podpisu partnerské smlouvy mezi městy Blanskem a Boulocem. Pozvánka na oslavu Dne osvobození Město Blansko, Český svaz bojovníků za svobodu, Vojenské sdružení rehabilitovaných uspořádají ve čtvrtek 8. května 2009 u památníku Rudoarmějce vzpomínkový akt k 64. výročí Dne vítězství. Program: 9.30 h koncert dechové hudby, h položení věnců k památníku padlých spoluobčanů a projev starostky města. odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Navrhněte laureáty na Cenu města za kulturu 2009 V letošním roce opět po třech letech můžete navrhovat laureáty na udělení Ceny města za kulturu. Svoje návrhy posílejte písemně nebo em řediteli KSMB Jaroslavu Jeřábkovi. Poštovní adresa: Jaroslav Jeřábek, KSMB, Hybešova 1, Blansko nebo Novou partnerskou smlouvu podepsalo v pátek 16. dubna v blanenském zámku vedení našeho města společně se třemi francouzskými městy Bouloc, Vacquiers a Villeneuve-lès-Bouloc. Toto malé městečko nedaleko Toulouse se tak stalo pro Blansko dalším, již pátým, zahraničním partnerským městem. Hlavní iniciativa k uzavření partnerství vzešla z francouzské strany. A není to náhoda, že právě s Blanskem, i když je tak vzdálené. Mezi oběma městy totiž probíhá více jak 12letá spolupráce mezi sportovními kluby. Basketbalové týmy z pravidelně jezdí hrávat do Francie a naopak francouzští hráči míří na návštěvu do. Během zmíněných 12 let navštívilo Francii nejméně 500 hráčů z, uvedl trenér Zdeněk Vykonal. Podepsání partnerské smlouvy je povýšením spontánně vzniklého přátelství na novou úroveň. Věřím, že díky tomu nebude překážkou ani velká vzdálenost, (pokračování na str. 4) Studenti oslaví Majáles 2009 Čtvrtý studentský novodobý majáles se letos uskuteční ve čtvrtek 7. května. Hlavním organizátorem je Gymnázium Blansko. Akce začne jako obvykle studentským průvodem, který vyrazí přesně ve h od budovy Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy a za necelou hodinu projde celé město až do zámeckého parku, kde je pro studenty připraven další program. Trasa průvodu: ulice Nad Čertovkou, Jasanová, Sušilova, Žižkova, nám. Míru, Stařeckého, Sadová, Seifertova, kolem nám. Republiky, Sadová mezi kruhovými objezdy, Wanklovo nám. Rožmitálova, nám. Svobody před radnicí, Bezručova, kruhový objezd, Dvorská, zámecký park. V zámeckém parku bude připraven kulturní program studentů jednotlivých středních škol, který zakončí vystoupení blanenské hudební skupiny Rosomák Olympic Revival. Po celou dobu programu zajištěno občerstvení. Desetidenní velikonoční výstava v Dělnickém domě přilákala stovky návštěvníků. Předměty a lidové zvyky patřící k těmto svátkům jara si přišly prohlédnout především děti ze základních a mateřských škol. Každý den pro ně byla připravena ukázka některého z tradičních řemesel. Na fotografii paní Kristová předvádí zdobení kraslic a látek pomocí tzv. voskové batiky. BLANENSKÁ MUZEJNÍ NOC aneb Rej duchů v zámeckých komnatách Muzeum Blansko se i letos zapojí do festivalu Muzejních nocí ČR. Zatímco v Brně budou noci v sobotu, v Blansku si návštěvníci užijí již v pátek Nejmilostivější paní hraběnka Zuzana Terezie Eleonora z Gellhornu, rozená Orlíkovna z Laziska, bude provádět návštěvníky, a to celkem 3 ve stanovenou noční hodinu (viz níže). Doprovodí ji při tom její draze milovaný syn, nejjasnější pán, pan Arnošt Julius z Gellhornu, hrabě Svaté říše římské, svobodný pán z Petřvaldu, komoří Jeho císařského majestátu, rada a přísedící Nejvyšší správy Horního a Dolního Slezska a dědičný pán na Blansku, který se pro tuto chvíli ráčil co nejmilostivěji navrátiti z provincií. Během prohlídky se také představí duchové významných obyvatel, kteří žili v minulosti na blanenském zámku. pátek 15. května 2009 Program: h Vstup do všech muzejních expozic a výstav zdarma: Moravský kras * Nejstarší hutě * Dekorativní a užitková litina 19. a 20. století * Historie hradu Blansko * Historie měřicí techniky * Historické interiéry blanenského zámku * Devadesát let nové Evropy * Sakrální motivy v blanenské umělecké litině * Filmový plakát ze let 20. století ze sbírky Karla Hodera h Staré zámecké sklepení Posezení ve vinném sklepě, výběr z moravských vín zajišťuje firma Bravín. K tanci a poslechu hraje Pepek Harmonikář. Prostor před zámkem Domácí uzené speciality, pivo a nealko nápoje zajišťuje Velkoobchod Nezval a společnost NEMÁM DRINK. Nádvoří zámku Noc dávných obyvatel * * hodin TELEVIZE BLANSKO VIDEOŽURNÁL ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nalaďte si Blanenský videožurnál na Základní umělecká škola Blansko oslavila 60. výročí založení školy galakoncertem ve velkém sále budovy Okresního soudu v Blansku. V programu, který představil sám ředitel školy Jiří Žerníček a jímž provázeli Hana Holišová a Martin Bačkovský, se představilo 150 současných i bývalých žáků a učitelů ZUŠ. Za oněch 60 let historie školy se v jejích řadách vystřídalo na 200 učitelů a více jak žáků. QUANTI MINORIS brněnská kapela v obsazení kytary, loutna, zobcové flétny, příčná flétna, picolla, křivý roh, chalumeaux, gemshorny, whistle, píšťala s měchuřinou a další nástroje se představí koncertem ve stylu hradrocku * * hodin Kostýmované prohlídky za účasti duchů Provádí: Zuzana Terezie Eleonora z Gellhornu. Akce proběhne za podpory Jihomoravského kraje. Změna programu vyhrazena. V případě nepříznivého počasí se program přesouvá z nádvoří do audiovizuální síně muzea. Více informací sdělí průvodkyně Muzea Blansko, Zámek 1, Blansko tel.: ,

2 2 z usnesení Z usnesení z 49. schůze rady města ze dne Zubní pohotovost Služba je sloužena od 8.00 do h. Mimo výše uvedenou je služba zajištěna na Karáskově náměstí č. 11, Brno, tel , a to od do 7.00 h ve všední dny a nepřetržitě o svátcích. KVĚTEN MUDr. Láníková Poliklinika Blansko, Sadová MUDr. Levová Adamov, Smetanovo nám MUDr. Miklíková Blansko, ZŠ Rodkovského MUDr. Paulíčková Černá Hora, Zdrav. středisko MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova MUDr. Pokorný M. Blansko, A. Dvořáka MUDr. Řehořková Blansko, bud. ZZS K. H. Máchy MUDr. Řehořek Poliklinika Blansko, Sadová MUDr. Roth Ostrov, Zdrav. středisko MUDr. Semrádová Sloup, Zemspol, MUDr. Staňková Jedovnice, Zdrav. středisko MUDr. Stojanov Poliklinika Blansko, Sadová Svoz komunálního odpadu ve svátky 1. a Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i ve svátky, a to v pátky 1. a To znamená, že proběhnou svozy i v tyto svátky a je zapotřebí zabezpečit přístup ke kontejnerovým stáním jako v běžných termínech svozu. odbor komunální údržby Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 26/09 Jednodenní péče do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok se zařazením investiční akce č. 27/09 Nákup ultrazvuku pro RDG oddělení Nemocnice Blansko do plánu investic pro rok s podáním návrhu na zápis příspěvkové organizace Nemocnice Blansko do obchodního rejstříku s tím, že veškeré výdaje s tím spojené budou hrazeny z rozpočtu Nemocnice Blansko. s tím, že v případech stávajících smluvních vztahů na pronájem obecních pozemků za účelem umístění reklamních zařízení nájemcům, kteří nejsou plátci DPH, je nájemné stanoveno včetně platné sazby DPH. O této skutečnosti budou nájemci písemně informováni. s tím, že v případech stávajících smluvních vztahů na pronájem obecních pozemků za účelem umístění reklamních zařízení nájemcům, kteří jsou plátci DPH, bude nájemné zvýšeno o platnou sazbu DPH. Se současnými nájemci budou uzavřeny dodatky k nájemním smlouvám. s tím, že u smluvních vztahů na zřízení věcných břemen, které budou uzavírány po a jejichž zřízení bylo schváleno radou města před , bude úplata za zřízení věcných břemen zvýšena o platnou sazbu DPH. s vyřazením žádosti o byt paní Berkové, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu manželova dluhu vůči městu. s podáním výpovědi z nájmu bytu panu Urbánkovi, Blansko dle ust. 711, odst. 2, písm. a) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. s přidělením přístřeší č. 12 v domě Jungmannova 10, Blansko, pro pana Urbánka, Blansko, a to na dobu určitou 6 měsíců. se zveřejněním záměrů na odprodej bytových domů a k nim náležejícím pozemkům podle schválených Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech, včetně pozemků, z vlastnictví Města Blansko : 1. bytový dům čp na ul. 9. května bytový dům čp na ul. 9. května bytový dům čp na ul. 9. května bytový dům čp na ul. 9. května bytový dům čp na ul. Údolní bytový dům čp na ul. Údolní bytový dům čp na ul. Údolní bytový dům čp na ul. Údolní bytový dům čp na ul. Údolní bytový dům čp na ul. Údolní 23 s podnájmem nebytových prostor v bytovém domě na ul. 9. května 3, Blansko nájemce občanské sdružení Lavina pro Sdružení neslyšících v Moravském krasu, a to na dobu 1 rok. Rada nesouhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši Kč z rozpočtu města na udržení metodické podpory a konzultační činnosti v roce 2009 pro místně příslušný stavební úřad a odbor dopravy. Rada doporučuje zastupitelstvu schválení daru věci movité vlečkového mostu přes řeku Svitavu na pozemcích parc. č. 1395/1, 242/4, 1381/1, 452/1 vše v k. ú. Blansko občanskému sdružení Kolejová, o. s. Občanské sdružení příznivců kolejové historie i současnosti se sídlem Divišova 1364/45, Blansko, IČ: Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Den zdraví na Salmovce Časovanou botu za rok 2008 získal klub PVC Blansko Časovaná bota 2008 je výroční cena za největší přínos v oboru nízkoprahových sociálních služeb. V kategorii Pracovní tým roku ji získal Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC Blansko, Sdružení Podané ruce, o.s. Ocenění obdržel zejména za zkvalitnění oboru nízkoprahových programů svou dlouholetou činností a za svoji práci s dětmi a mládeží v Blansku. V práci s klienty se v Blansku snaží neustále zlepšovat a zkouší aplikovat nové sociálně-pedagogické metody a postupy a nové přístupy v sociální práci. V dubnu mohla odborná i laická veřejnost překročit nízký práh nikoli již jen pomyslně. Klub otevřel na jeden den své dveře a pracovníci byli připraveni seznámit veřejnost s fungováním služby i zařízení. Otevřeno je pro věkovou skupinu let. Z těch mladších nám teď nastupuje nová, již několikátá generace. Jednou za dva tři roky se nám osazenstvo generačně obmění. Kromě věkového omezení platí v klubu jasná a přísná pravidla zákaz násilí, diskriminace, alkoholu, drog v klubu nebo kouření Zdraví. Pro mnoho z nás slovo, nad kterým se ani nepozastavíme. Pro mnoho lidí naopak nejdůležitější věc v životě. Slovo s velice širokým obsahem. Co všechno se v něm skrývá? Zdravá strava, fyzicky aktivní životní styl, boj s nemocemi, ale také duševní zdraví, zdravé životní prostředí, v neposlední řadě také pěkné vztahy mezi lidmi a mnoho dalších věcí. Na naší škole v Blansku na Salmově ulici jsme se před několika lety zapojili do sítě škol podporujících zdraví v projektu Poskytnutí první pomoci patří mezi základní dovednosti. Pracovnice prevcentra Helena Kotová a Lenka Staníková s putovní cenou Časovanou botou, na níž přibude plíšek se jménem blanenského klubu. Zdravá škola a každoročně pořádáme Den zdraví. Zapojili se do něj všichni žáci se svými vyučujícími. Program byl opravdu různorodý. Žáci samozřejmě absolvovali základní výcvik v poskytnutí první pomoci, ti menší se dále věnovali péči o zdravé zuby, ti nejstarší prevencí pohlavních chorob. Nezapomněli jsme ani na zlepšování vztahů mezi žáky různých ročníků, zdravou výživu a tvorbu vhodných jídelníčků. Stranou nezůstaly ani velké nešvary současnosti kouření a zneužívání návykových látky, v klubu. Tím můžeme garantovat bezpečné prostředí. Pokrýváme nejen Blansko, ale i spádovou oblast, protože děti sem jezdí do škol i z jiných obcí. Např. k nám chodí i děti z Adamova, které se zastaví po škole, než odjedou domů, seznamuje s klubem jeho vedoucí Helena Kotová. Denně klub navštíví kolem dětí. To platí pro zimní měsíce, teď v teplém počasí jich je V letních měsících se pracovníci vydávají za mladými do ulic. Prochází parky, zastávky a uličky a snaží se oslovovat nové klienty. Občas se s míči, frisbíčkama a pétanque sejdou v parku. A mladí už ví, že tam mohou přijít. Do klubu mají možnost přijít mezi své vrstevníky, posedět, popovídat si, poslechnout si hudbu, přečíst si knížku, zahrát kulečník, fotbálek. Je tu i hudební zkušebna, v níž se aktuálně střídá asi pět kapel. Zajištěny jsou i počítače s přístupem na internet, gramofony pro diskžokeje, na nichž si každý může zkusit mixovat hudbu. Jsme ale hlavně sociální služba. Klienti se mohou za námi přijít poradit, když mají problém. My jim pomůžeme a v podstatě je provázíme v jejich dospívání, upozorňuje Helena Kotová na důležitý aspekt práce s mládeží. Klub PVC letos oslaví 10 let a po celou tuto dobu je brán jako jeden z tahounů. Jezdí sem stážisté z jiných zařízení, jeho pracovníci publikují, lektorují, mají přínos tomuto oboru. Loni se klub potýkal s nedostatkem peněz, který vyústil v propuštění jednoho pracovníka. Letos je to již lepší. Město Blansko poskytlo větší dotaci. Ta bude využita hlavně na celkovou rekonstrukci klubu. Všechno přijde nově vymalovat, přibude nový nábytek. Klub se uvnitř kompletně promění, takže klienti se mají na co těšit. S pracemi mohou pomoci i oni a udělat si klub podle svých představ. Kromě toho zahájilo Prevcentrum spolupráci s Probační a mediační službou ČR, což znamená, že si v tomto zařízení budou moci ti, kteří mají nařízené veřejně prospěšné práce, odpracovat potřebné hodiny. Další významnou pomocí je osm nových počítačů nebo mobily od Vodafone. Klubu pomáhá i levný pronájem prostor od Města Blansko a letos i sponzorský dar od ČKD Holding a.s ve výši Kč. jako jsou drogy a alkohol. Nešlo však jen o aktivity ve škole a ve třídách. V rámci tohoto dne proběhl plavecký výcvik a některé třídy uskutečnily plánované činnosti na zdravém vzduchu. Jsme si vědomi toho, že nedokážeme ve škole postihnou pojem zdraví v celé šířce. Zároveň však víme, že musíme naši nejmladší generaci vést k tomu, aby si svého zdraví vážila a byla si vědoma zodpovědnosti za svůj život. Tomáš Barták Foto: autor Přechod pod sdružení Podané ruce před třemi lety přinesl Prevcentru hlavně finanční stabilitu. Právě v loňském roce, když měl klub větší finanční výpadek, byly prostředky na provoz zajištěny z jiných center. Je také snazší předávat klienty závislé na drogách dál do drogové služby. V plánu prací na tento rok jsou i preventivní akce s Policií ČR, např. přednášky na téma domácí násilí nebo drogy. V červnu se na skateparku uskuteční další ročník akce s názvem Street Art Jam společně s oslavou desátých narozenin klubu. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou určena dětem a mladým lidem, kteří tráví svůj volný čas neorganizovaně a pasivně. Vstup do nízkoprahového klubu je anonymní a zdarma, přijít může kdokoli, kdo je ochoten respektovat pravidla klubu. Děti a mladí lidé využívají klub jako bezpečný prostor, kde mohou trávit volný čas a realizovat své zájmy. Přejme tedy klubu ke kulatému výročí hodně sponzorů, příznivců z řad všech věkových skupin a hlavně, aby byl takovým, mezi mládeží oblíbeným místem, i nadále. sl Dýdžejský koutek. Zanedlouho se kompletně promění klub čeká rekonstrukce. Fota: S. Mrázek

3 3 Nové parkové parkoviště na ulici Dvorské ozdobí umělecké plastiky Parkové parkoviště na ulici Dvorské by mělo být dokončeno v druhé polovině května. Kromě standardního mobiliáře je mají doplnit i dvě umělecká díla. Prvním z nich je Pieta asi 120 cm vysoká bronzová socha stojící plačící ženy na malém podstavci, dílo Vincence Makovského. V současné době je vystavena v zámku. Podobu druhého díla Město zatím tají. Jedná se o figurální plastiku z kamene s názvem Mezi světy od pana Vladimíra Matouška. Rádi bychom ji veřejnosti představili až při otevření dokončeného parkoviště, uvedl vedoucí investičního odboru Marek Štefan. Soukromá ZUŠ a její taneční soubory oslaví významná jubilea Letošní rok se nese ve znamení jubileí pro Folklorní soubory Drahan a Drahánek Blansko a Soukromou ZUŠ Blansko. Drahan oslaví svoje 35. narozeniny, Drahánek 30. a Soukromá ZUŠ ve své současné podobě svoje 15. narozeniny. K těmto významným jubileím je pořádána celá řada akcí, na které zveme širokou veřejnost. Velmi srdečně zveme všechny, kteří měli a mají něco společného se soubory Drahan a Drahánek, se školou, rodiče a zkrátka všechny, kteří s tímto děním a s touto činností sympatizují, kterým se líbí a kteří chtějí vidět, co se za ta léta udělalo. Pro ty všechny jen následující nabídka akcí. Protože nemáme k dispozici adresy všech bývalých členů souborů, zveme vás touto formou. Dejte si to vědět mezi sebou, přijďte se podívat a také zavzpomínat. středa v h, Dělnický dům Blansko, sál S1 ABSOLVENTSKÝ KONCERT I. a II. STUPNĚ TANEČNÍ- HO OBORU sobota v h, Dělnický dům Blansko sál S1 FOLKLORNÍ VEČER SOUBORŮ DRAHAN A DRAHÁNEK úterý v h, Dělnický dům Blansko, sál S1 SLAVNOSTNÍ KONCERT K 15. VÝROČÍ ŠKOLY středa v h, Dělnický dům Blansko, sál S1 Taneční pohádky ZLATOVLÁSKA a LOUSKÁČEK pro a ZŠ úterý v h, foyer Kina Blansko VERNISÁŽ PRACÍ ABSOLVENTŮ VÝTVARNÉHO OBORU Výstava potrvá do , potom bude instalována v prostorách Dělnického domu. čtvrtek v h, Dělnický dům Blansko, sál S2 1. ABSOLVENTSKÝ KONCERT HUDEBNÍHO OBORU úterý v h, Dělnický dům Blansko, sál S2 2. ABSOLVENTSKÝ KONCERT HUDEBNÍHO OBORU čtvrtek v h, Dělnický dům Blansko, sál S1 ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ I. STUPNĚ TO čtvrtek v h, Dělnický dům Blansko, sál S2 KONCERT UČITELŮ Soukromé ZUŠ Blansko Srdečně vás zveme na uvedené akce. Budeme však rádi, pokud vás budeme moci přivítat alespoň na některé z nich. Děkujeme. vedení Soukromé základní umělecké školy Blansko Z Otázek a odpovědí Socha s názvem Pieta bude jednou ze dvou na novém parkovišti na ulici Dvorské. Provoz mateřských škol v Blansku o letních prázdninách 2009 Ředitelky mateřských škol po projednání se zřizovatelem oznamují organizaci provozu jednotlivých mateřských škol v Blansku v měsících červenci a srpnu Mateřská škola Divišova Dvorská 96 Údolní 2a Rodkovského 2b Rodkovského Těchov Dolní Lhota 1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 5. týden 6. týden 7. týden 8. týden Provoz Provoz X X X X X X X X Provoz Provoz X X X X X X X X Provoz Provoz X X X X X X X X Provoz Provoz Provoz Provoz X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Od 24. srpna 2009 budou v provozu všechny mateřské školy, s výjimkou mateřských škol v městských částech Blansko, Těchov a Blansko, Dolní Lhota, kde bude provoz zahájen 1. září Informace k přijímání dětí na prázdninový pobyt v jiné mateřské škole : Pro přijímání dětí k prázdninovému pobytu v jiné mateřské škole jsou s ohledem na omezený počet míst ve volné kapacitě mateřských škol stanovena tato kritéria : přijímají se pouze děti, které již navštěvují některou mateřskou školu v Blansku, přijímají se pouze děti obou zaměstnaných rodičů, rozhoduje datum podání žádosti. Od 1. června do 10. června 2009 mohou zákonní zástupci dítěte u ředitelky mateřské školy, kterou si zvolí k náhradnímu prázdninovému pobytu svého dítěte, osobně vyplnit žádost o přijetí; do konce měsíce června 2009 bude příslušnou ředitelkou vydáno rozhodnutí. Zákonný zástupce přijatého dítěte na prázdninový pobyt uhradí předem zálohu na stravné a úplatu za předškolní vzdělávání. odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Kdy bude zlikvidována skládka stavební suti ve Zborovcích za domem na ulici Okružní č ? Skládka vznikla na základě domluvy mezi zhotovitelem parkoviště na ul. Okružní a soukromou osobou, která měla zájem o odbagrovanou zeminu. Skládka je v současné době odklizena. Ing. Marek Štefan, vedoucí odboru investičního a územního rozvoje Budou ve Zborovcích zřízeny krásné atrakce pro děti podobné těm, které vidíme například u hřbitova (lezecká stěna)? Město Blansko nechalo v roce 2008 zpracovat projektovou dokumentaci na 17 dětských hřišť, z toho 2 na Zborovcích. Jedná se o stávající dětské hřiště ul. Pekařská (dětské hřiště Pekařská) a dále pak nové dětské hřiště na volném prostranství za obchodním střediskem Hruška (dětské hřiště Zborovce). Tato dětská hřiště budou obsahovat lanovou pyramidu, lezeckou stěnu, lanovou dráhu, kolotoče, pružinové a vahadlové houpačky, balanční prvky, hrací domečky atd. Na dětské hřiště Zborovce bude v nejbližší době vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Toto dětské hřiště bylo spolu s dalšími 5 hřišti (Salmova, Horní Palava, Písečná, Podlesí-malé, Hořická) podáno ve výzvě z Regionálního operačního programu Jihovýchod v roce 2008 jako žádost o dotaci. V této výzvě Město Blansko neuspělo, ale budeme podávat tyto dětská hřiště v další výzvě z Regionálního operačního programu Jihovýchod nebo z jiného dotačního titulu. V roce 2009 se realizace dětských hřišť Zborovce ani Pekařská nepředpokládá. Ing. Marek Štefan, vedoucí odboru investičního a územního rozvoje Dostal se nám do ruky komplexní urbanistický návrh lokalita nad Zborovcem - nové plochy bydlení, zpracován firmou Ateliér Hrdlička s. r. o. Jsou zde navrženy podzemní bazén, odkanalizování a čerpadlo na splaškovou kanalizaci. Tyto jsou navrženy tak, že domy pod nimi by se již k této kanalizaci nemohly napojit. Zajímá nás, zda by nebylo možné tuto přečerpávací stanici umístit do nejnižšího místa např. naproti restauraci Rulíšek tak, aby bylo umožněno se napojit co nejvíce obyvatelům této lokality? Město zatím neobdrželo projektovou dokumentaci, o umístění čerpací stanice bude určitě jednáno. Pokud by však zůstala v místech, která uvádíte, je možné se do této čerpací stanice napojit nikoliv gravitační stokou, ale stokou tlakovou, což může být v některých případech i ekonomicky přijatelnější řešení než řad gravitační. Ing. Marek Štefan, vedoucí odboru investičního a územního rozvoje Velmi oceňuji avizované budování cyklostezek na Sportovním ostrově L. Daňka. Chtěl bych se zeptat, zda-li zamýšlíte propojení úseku B s úsekem A napříč ostrovem asfaltovou cestou (podél baseballového hřiště)? Vznikl by tak velice pěkný okruh pro bruslaře. V současné době připravujeme podklady pro projektovou dokumentaci na propojení úseků A a B, kdy však dojde k vybudování této části nemohu v tuto chvíli říci. Přesto by měl vzniknout během dvou let pěkný okruh kolem celého Sportovního ostrova. Problémovými místy pro bruslaře bude napojení úseků A a C u mostu na Sportovní ostrov a napojení úseku od skateparku k úseku za zimní stadion bruslaři se budou muset vyrovnat s horším povrchem silnice, kterou budou přejíždět, ale celkově budou využívat 2kilometrový okruh. Proč městská policie jezdí udělovat botičky na stále stejná místa, ale u pošty, kde je přechod od baru U Danečka k firmě Oknostyl stále stávají auta parkují auta na přechodu pro chodce a když jde maminka s dětmi a náhodou nestojí auto na přechodu, tak auto stojí na chodníku a maminky nemají kam jít. O nerespektování vodorovného i svislého dopravního značení na ulici Hybešové a Masarykové v okolí pošty městská policie ví a snaží se tuto situaci průběžně řešit. Denně strážníci v uvedené lokalitě projednávají v blokovém řízení kolem 10 přestupků neukázněných řidičů, kteří se dopouští porušení zákazu zastavení a stání na křižovatce a nerespektování pravidel o zákazu zastavení a stání v souvislosti s podélnou čárou souvislou a přechodem pro chodce. Tyto přestupky řešíme uložením blokové pokuty až do výše Kč na místě. MP Blansko bohužel není schopna zabezpečit nepřetržitou kontrolu parkování v této lokalitě. Praxe je taková, že jakmile v tomto prostoru zastaví jedno vozidlo, spustí řetězovou reakci a okamžitě zde začnou parkovat další vozidla. K řešení situace s výhledem do budoucna bych chtěl uvést, že se počítá s přestavbou dotčené křižovatky ulic Hybešova a Masarykova spojenou se změnou organizace dopravy a tím i zlepšení podmínek pro parkování pro zákazníky pošty. Ing. Martin Lepka, ředitel MP Blansko Na ul. Masarykově je již několikátý den v provozu přímo na chodníku gril u nonstopu u pošty. Musím říct, že se mi to nelíbí. Jít po frekventovaném chodníku, vyhýbat se podnapilým, kteří mají ven natahané židle a vyhýbat se grilu není zrovna příjemné. Děti se bojí tudy chodit. Prosím o vyřešení situace a zvážení toho, zda tento způsob podnikání v této lokalitě je důležitý pro občany města. Město tuto činnost nepovolilo. Městská policie Blansko proto provede kroky k jejímu ukončení. Ing. Marek Štefan, vedoucí odboru investičního a územního rozvoje Jak bude probíhat čištění blanenské přehrady a kdy bude přehrada v Blansku zase napuštěna? Součástí čištění blanenských přehrad je odbahnění nádrží Palava I a Palava II včetně oprav sdružených objektů, prvků hrází a břehových opevnění, u nádrže Palava I i herních prvků. Celá akce proběhne v letních měsících t. r. Předpokládáme napouštění od září Ing. Marek Štefan, vedoucí odboru investičního a územního rozvoje Kam jdou peníze, které Městu dáváme za to, že máme psa. Ať už v domě, nebo bytě, a proč poplatek v bytě je tak vysoký? V roce 2009 by se mělo na poplatcích ze psů v našem městě vybrat cca 550 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou použity zejména na úklid města vysávání psích výkalů pomocí speciálního vysavače a dále na další úklid města (ruční a strojní). Malá část těchto prostředků je použita na částečné financování provozu útulku pro psy na Starém Blansku. Poplatky, které jsou vybrány, nepokryjí finanční prostředky, které by byly potřeba na další rozšíření úklidu po majitelích psů, kteří neuklízí výkaly po svých miláčcích. Ing. Jan Šustáček, finanční odbor Komu slouží garáže v bývalém okresním úřadu a nyní předpokládám patří Městu Blansko. Jedná se o garáže, které jsou u nově vybudovaného kruhového objezdu a kde, jak jsme se dozvěděli v jedné odpovědi z radnice, byl udělán příčný práh, aby se právě ony zpřístupnily. Garáže u kruhového objezdu jsou v majetku města a slouží k parkování služebních vozidel a vozidel pečovatelské služby. Hana Nedomová, odbor hospodářské správy

4 4 Blansko má nové partnerské město francouzský Bouloc Starosta Boulocu Christian Faurie si jako dar odvezl české broušené sklo. (pokračování ze str. 1) která obě města dělí, je přesvědčená starostka města Jaroslava Králová. V tomto směru spoléhá hlavně na navázání nových vztahů mezi mladými lidmi, školami a studenty. A to nejen ve sportovní, ale i v dalších oblastech. Pověření pracovníci už zpracovávají detailní údaje o městech, jeho institucích a zájmových organizacích, které si navzájem poskytnou, aby snáze dohledali další oblasti vhodné pro navázání spolupráce. Třináctičlenná francouzská delegace vedená starostou Boulocu Christianem Fauriem dorazila do již ve středu večer. Hned druhý den je na radnici přivítala starostka města Jaroslava Králová společně s 1. místostarostou Lubomírem Toufarem, tajemníkem Josefem Kupčíkem a vedoucím odboru kanceláře tajemníka Jiřím Kučerou. Starostka krátce představila historii i současnost, načež starosta Boulocu Christian Faurie poděkoval za pozvání i připravený bohatý program a řekl, že Bouloc nebude představovat tady v Blansku, neboť je přesvědčený, že jej starostka společně s delegací jistě brzy navštíví. Obdrželi jsme oficiální pozvání na září letošního roku, potvrdila starostka Jaroslava Králová s tím, že Bouloc s delegací na podzim navštíví. Ve francouzské delegaci byli také tři studenti členové Městské rady mládeže v Boulocu. Ti za doprovodu učitelky Jitky Jakubcové zavítali do jazykové třídy s výukou francouzštiny v blanenském gymnáziu i mezi studenty obchodní akademie. Program připravený pro delegaci byl nabitý. Nechyběla v něm návštěva blanenských kostelů, Pivovaru v Černé Hoře, blanenského a rájeckého zámku i Moravského krasu, ale i sportovní relaxace na bowlingu. Jeho vyvrcholením pak byl v pátek 17. dubna v hudebním salonu blanenského zámku slavnostní podpis oboustranné partnerské smlouvy. Pro Bouloc je podpis smlouvy, jak řekl starosta Christian Faurie, jedinečná příležitost, neboť Blansko je jeho prvním zahraničním partnerským městem. Ještě před slavnostním aktem vystoupil Michel Portes, zástupce starosty a především paní poslankyně za kraj Midi-Pyrénées, která nemohla s delegací přicestovat, a tlumočil její podporu tomuto právě vznikajícímu partnerství. To ovšem v této části Francie není jediné, neboť Jihomoravský kraj uzavřel v roce 2008 partnerství s departmanem (obdoba našich krajů) Gers, který leží v těsné blízkosti Midi-Pyrénées. Informace o francouzských městech budou doplněny na web k ostatním partnerským městům včetně odkazů na městské stránky Boulocu. Tři obce, s nimiž Blansko uzavřelo partnerskou smlouvu Bouloc, Vacquiers a Villeneuve lès Bouloc, mají dohromady cca obyvatel. Nachází se v jihozápadní Francii asi 25 km severně od centra čtvrtého největšího francouzského města Toulouse (asi km vzdušnou čarou od, km po silnici), kde také nalezla řada obyvatel Boulocu práci v leteckém průmyslu a naopak Bouloc je vyhledávaným místem pro stavbu rezidenčního bydlení. Studenti na návštěvě v Gymnáziu Blansko. Přivítání na radnici. Žijí mezi námi... Po Blansku chodí vysoký, štíhlý, prošedivělý, oduševnělý muž. Na první pohled intelektuál. Skoro nikdo neví, že zde patří k osobnostem nejzajímavějším. Muzikolog se čtyřicetiletou pedagogickou praxí v oborech dějiny hudby a hudební estetiky. Dějiny hudby (s podtitulem Přehled evropských dějin hudby) je také název jeho nejobsáhlejší hudebně-literární práce. Napsal také knihu Charakteristika hudebního baroka a další tituly. PhDr. Miloš Navrátil, autor, který našel nový domov v Blansku. I zde tvoří. V prosinci 2008 si hudební svět připomněl sté výročí narození francouzského skladatele Oliviera Messiaena. Útlý sedmdesátistránkový medailon jedné z největších osobností tzv. Nové hudby právě vyšel z pera tohoto nového občana našeho města. Vychází v době, kdy město Blansko podepíše smlouvu o partnerství s francouzským městem Bouloc. Přivítejme ji jako skvělý počin a dárek k navázání partnerské spolupráce. bod Okresní a Městský výbor Komunistické strany Čech a Moravy zvou občany na MÁJOVÉ OSLAVY Pátek 1. května 2009 Zahradní restaurace Dělnického domu v Blansku, v případě nepříznivého počasí v sále Dělnického domu. Program: 9.00 h ZAHÁJENÍ A SLAVNOSTNÍ PROJEV VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ SOUKROMÉ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MANŽELŮ JEŘÁBKOVÝCH PŘED ZAHÁJENÍM A PO UKONČENÍ HLAVNÍHO PROGRAMU KONCERT DECHOVÉ HUDBY Čtvrtek 7. května 2009 v h 64. výročí osvobození Československa, položení kyti- ce k pomníku Rudoarmějce v Blansku a k památníku umučených občanů v letech Projev předsedy OV KSČM, Internacionála. Na Vaši účast se těší pořadatelé Ježkův most dostane Kolejová Fotomontáž mostu s poštovním vagonem, jak jej Kolejová plánuje po přesunutí na nové místo. Foto: archiv sdružení Převod vlečkového mostu přes řeku Svitavu darem občanskému sdružení Kolejová, o. s. schválila na svém 49. zasedání rada města. Záměr musí ještě potvrdit zastupitelstvo, které zasedá 9. června. Dozvěděli jsme se z místního tisku, že most má být zrušen. Proto jsme se pokusili most získat a něco s ním udělat, aby zůstal zachován a představit na něm občanům historii železnice, vysvětlil důvody zájmu o starý most vedoucí sekce Jiří Šimkůj. Sdružení Kolejová má 20 členů. I když bude s udržováním mostu hodně práce, většina z nich se určitě zapojí např. do natírání. Dnes Kolejová shání starý poštovní vůz takový, jako je na fotografii. Používá se již jen u nákladní přepravy jako doprovodný. Ještě jej nemáme, ale už nám ho přislíbili. Momentálně vyjednáváme s majitelem o ceně, věří v jeho získání Jiří Šimkůj. Most i s poštovním vagonem bude od původního umístění vzdálen jen 50 m, blíže k zastávce Blansko-město. Kdy bude ale přesunut, závisí na odstranění kabelu vysokého napětí, který vede tělesem mostu. Odhad je v červnu nebo červenci tohoto roku. Pak už nastoupí členové sdružení se svými plány. Ve vagonu by měly být umístěny historické předměty a fotografie spojené se železnicí, podobně jak je mohli návštěvníci vidět na výstavě v Dělnickém domě. V plánu jsou i menší modely kolejiště pro děti. Okolí mostu s vagonem zase zaplní staré ručkové semafory nebo jedny z prvních závor. Jednou za měsíc by pak mohlo být otevřeno pro veřejnost. Plány sdružení ale sahají i dál. Most je dle jeho poznatků více jak 100 let starý a v roce 2012 to bude přesně 100 let, co stojí zde v Blansku. Na výročí proto plánují větší oslavu, i když most nebude již v původním umístění. INZERCE VE ZPRAVODAJI

5 5 ODVEZEME VÁS I VAŠE AUTO MOŽNOST UMÍSTĚNÍ REKLAMY NA NAŠE VOZY AKCE LETIŠTĚ VÍDEŇ Kč AKCE LETIŠTĚ PRAHA Kč VOLEJTE NONSTOP Nová služba na CzechPOINT - insolvenční rejstřík Od poloviny dobna nabízí pracoviště Czech POINTu výpis z insolvenčního rejstříku, který je dalším informačním systémem veřejné správy. Insolvenční rejstřík je spravován Ministerstvem spravedlnosti. Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, nebude tedy nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba). Poplatek za ověřený výpis se bude řídit zákonem o správních poplatcích, tzn. za první stranu 100 Kč, za každou následující 50 Kč. INZERCE VE ZPRAVODAJI Knihovna nabídne vyřazené knihy Knihy získané od dárců a další vyřazené tituly z knihovního fondu nabídne levně Městská knihovna zájemcům k odkoupení. Prodeje se konají ve středu 20. a 27. května od 9 do 14 hodin. Svoji knihu si můžete vybrat před Městskou knihovnou Blansko za jednotnou cenu 5 Kč za kus. Za nepříznivého počasí se prodej nekoná. Žáci a žákyně 8. a 9. ročníku v ZŠ Blansko, Nad Čertovkou 17 se v přípravách na jaro zaměřili na pomoc zpěvnému ptactvu v našem okolí. Po dohodě se ŠLP Křtiny vyrobili v hodinách pracovního vyučování ptačí budky, které budou sloužit ke hnízdění ptáků. Pracovali s vervou a nadšením a jejich budky byly hodnoceny jako velmi zdařilé. Tímto projektem se naše škola zapojila do programu environmentálního vzdělávání a výchovy pro letošní školní rok. Text a foto: Mgr. Jarmila Součková Soutěžní výstava dětských prací na téma JARO Ve vstupních prostorách Galerie města otevřena soutěžní výstava dětských prací. Práce tvořily děti blanenských a adamovské ZŠ a klienti Centra PRO při oblastní Charitě Blansko. Ceny za nejzajímavější práce budou slavnostně vyhlášeny v rámci vernisáže Tomáše a Davida Medkových v sobotu Hodnocení se mohou zúčastnit také návštěvníci. Informace podáme v kanceláři galerie. Těšíme se na viděnou a přejeme pěkné jarní dny. Petra Herotová, vedoucí Galerie města Dne žáci IX.B v rámci výuky občanské výchovy prožili jeden den v Praze a navštívili prostory Poslanecké sněmovny a seznámili se s jejím fungováním. Na galerii hlavního sálu se přímo zúčastnili veřejného slyšení kandidátů do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Přímo v praxi se tak seznámili s mocí zákonodárnou v České republice. Text a foto: Mgr. Věra Gottwaldová Děti v DDM Oblázek se letos na Velikonoce pečlivě připravovaly - vyráběly se velikonoční košíčky, vazby i keramika, přímo v DDM se hledal velikonoční poklad. V sobotu byl připraven výlet do Hvězdárny v Brně, milovníci adrenalinu vyjeli do Boby-centra na motokáry a na třicet dětí vyrazilo na celý víkend s velikonočním zajícem do Křetína. Text a foto: Irena Petrželová... kde kvalitní zboží méně stojí! Převislé muškáty Pelargonium peltatum mix druhů a barev Petunie Petunia mix druhů a barev, výška cm Bakopa Bacopa výška 15 cm Fuchsie Fuchsia mix barev, výška 25, kv. 10 cm 1 ks od 6, 80 od 12,- 32,- 29,- Margaritka, Kopretina křovitá Chrysanthemum frutescens výška 15 cm, kv. 9 cm, oblíbená rostlina pro slunná stanoviště Million Bells Calibrachoa výška 25 cm Rododendron Rhododendron mix druhů a barev, azalky, trpasličí rododendrony, výška cm od 25,- 32,- 98,- Brno - Strážní 7, vchod z ul. Heršpická, tel.: Otevírací doba: Po - Pá hod., So - Ne hod. Platnost akce do vyprodání zásob, nejdéle však do (včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny. KUPÓN NA PYTEL MULČOVACÍ KŮRY ZDARMA! (platnost kupónu do včetně; 1 pytel/ 1 kupón/ 1 osoba/ 1 den)

6 6 kulturní a sportovní pozvánky Výstavy muzeum DEVADESÁT LET NOVÉ EVROPY Dokumenty z historie čsl. legií a vzniku ČSR. V 1. patře severního křídla zámku. muzeum Sakrální motivy v blanenské umělecké litině Výstava v zámeckém sklepu. Výstava potrvá do konce roku do , muzeum FILMOVÝ PLAKÁT ze let Plakáty ze sbírky Karla Hodera (Letovice). do 6. 5., Galerie města Figura Q Výstava Figura Q představí ty členy Sdružení Q, v jejichž tvorbě se objevuje figura, jež může být zpracována konkrétní či abstraktní formou. Díky takovému počtu vystavujících bude výstava velmi pestrá, a to i díky rozličnosti používaného materiálu: malba, grafika, plakátová tvorba, kresba, keramika, sklo atd. do , kino PŘESČAS V NÍZKOPRAHOVÉM KLU- BU Prezentace osmi nízkoprahových zařízení pro děti a mládež působících v Jihomoravském kraji , klub důchodců Výstava Kroužku vyšívaček Zahájení výstavy ve h , Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Týden opravdových plen a h. Výstava ekologických plen. Celorepubliková kampaň na podporu ekologických plen , knihovna ČESKÉ BIBLIOFILSKÉ TISKY (autoři výtvarníci vydavatelé edice spolek českých bibliofilů) Výstavu uvede ve čtvrtek v 18 hodin ve výstavní síni knihovny Ing. Karel Odehnal. Vystavené bibliofilie jsou zapůjčeny z několika soukromých sbírek. Otevřeno v provozní době knihovny v 9.00 h, Dům zahrádkářů, Křižkovského 59 Výstava zahrádkářů + burza ZO Českého zahrádkářského svazu v Blansku vás zve na výstavu kaktusů, skalniček, konifer, přísad zeleniny ve dnech 7. a 8. května 2009 od 9 do 18 hodin v Domě zahrádkářů Blansko na ul. Křižkovského 59. Prodej výrobků Domova Olga, Léčivé byliny Merunková, Včelí produkty a pomůcky Zigalová, med a medovina ČSV s ochutnávkou medoviny, ručně malované a batikované hedvábí Studia Talisman a ručně vyráběná mýdla z Lažánek. Příjem zboží k prodeji proběhne ve středu 6. května 2009 od 9 do 19 hodin , Galerie Ve Věži JIŘÍ BURŠÍK OBRAZY Výstava brněnského malíře, grafika a sochaře. Jeho díla se vyznačují osobitým výtvarným stylem i trojrozměrnou plasticitou. Autor se nevyhýbá ani klasické tvorbě. Námětově je ovlivněn Středomořím, kde působil jako architekt. ÚČETNICTVÍ, FINANCE, DANĚ» Kompletní vedení účetnictví a daňové evidence. Dle dohody je možné zpracovávat účetnictví přímo ve Vaší firmě (Brno a Blanensko)» Zpracování daňových přiznání (DPH, daň z příjmů, silniční daň, )» Zpracování mzdové agendy vč. možnosti zastupování při kontrolách na správě sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťovnách» Podklady pro banky a leasing KONTAKT: Ing. Jana Ehrenbergerová Telefon: Mobil: Stejně jej ovlivnila i cesta na východ, kde se setkal s buddhismem a jeho výtvarným vyjadřováním. Jeho práce jsou oblíbeny nejen u nás, ale především v USA a Mexiku. V Blansku představí svoji kolekci olejomaleb a kombinovaných technik. Galerie je otevřena ve středu, pátek a neděli od 13 do 17 hodin. Vstup zdarma , Galerie města Tomáš a David Medkovi Výstava bratří Medkových propojí sochařské dílo Tomáše a malířské, grafické i sochařské práce Davida. Společným znakem jejich prací je struktura, ornament, minimalismus. Vernisáž výstavy v sobotu v hodin , kino VÝTVARNÉ PRÁCE ŽÁKŮ SOUKRO- MÉ UMĚLECKÉ ŠKOLY BLANSKO Výstava prací absolventů výtvarného oboru. Vernisáž v úterý v h. Od bude instalována v Dělnickém domě. Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů v h v h, h, kino Představení pro děti: BOLT PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD Walt Disney Pictures uvádí nový animovaný film pro děti. Superpes Bolt spolu s unavenou, vyhozenou domácí kočkou jménem Mittens a televizí posedlým křečkem v plastikovém balónu jménem Rhino, objevuje fakt, že k tomu, aby se stal hrdinou nepotřebuje žádné super schopnosti. USA/ 103 minut / přístupný / česká verze ve h, kino NENAROZENÍ Zlo potřebuje život. Mezi světem živých a mrtvých se potulují temné duše, které se snaží vrátit do života. Jejich vstupní bránou mohou být citliví jedinci, které postupně zlomí a zcela ovládnou. Těmto démonům se říká dybukové. Jejich oběti mají jen dvě možnosti dobrovolnou smrt, nebo svěření se do péče profesionálního exorcisty. Toto mrazivé téma si jako východisko svého hororového příběhu vybral zkušený režisér David S. Goyer. USA / 87 minut / do 15 let nepřístupný ve h, kino ANTÉNA Projekt 100. Reflexivní alegorická pohádka s okázalou inspirací v němých filmech. Argentina / 2007 / 90 minut / přístupný ve h, kino RŮŽOVÝ PANTER 2 Steve Martin je zpět jako inspektor Clouseau, tentokrát se spojí se skupinou mezinárodních detektivů, kteří jsou tak úžasní jako on. Jejich mise: zastavit zloděje, který se pohybuje po celém světě a specializuje se na krádeže historických artefaktů. USA / 92 minut / přístupný v h v h, h, kino Představení pro děti: MONSTRA VS VETŘELCI Jenom monstr akce zachrání svět hladce. Na naši modrou kulatou planetu už zase zaútočili mimozemšťané. Ještě že máme obrovskou zásobárnu hrdinů, kteří se jim mohou postavit. Nové animované dobrodružství pro celou rodinu od tvůrců filmů Shrek a Madagaskar. USA / 94 minut / přístupný / česká verze ve h, kino NORMAL Příběh legendárního sériového vraha je natočený podle skutečného případu, který ve 30. letech minulého století otřásl celou Evropou. Výpravný film zachycuje vražedné řádění i dramatický střet uvězněného vraha a jeho obhájce. V roli českého Hannibala se na plátna kin vrací Milan Kňažko, protivníkem mu je mladý talent českého herectví Pavel Gajdoš v roli ambiciózního obhájce. Hlavní trojici postav doplňuje svým návratem na stříbrné plátno Dagmar Havlová jako tajemná vrahova manželka. ČR / 93 minut / do 15 let nepřístupný ve h, kino UPÍR NOSFERATU Projekt 100. Jeden z prvních hororů, který je adaptací klasického díla Brama Stokera Dracula. Německo / 1922 / 70 minut / do 12 let nevhodný ve h, kino MARLEY A JÁ Všechno bylo perfektní, dokud se neobjevil Marley... Novomanželé John a Jenny (Owen Wilson a Jennifer Aniston) se rozhodnou, že začnou nový život na slunné Floridě. A aby těch změn nebylo málo, pořídí si roztomilého, šestikilového labradora Marleyho, ten se ovšem během pár týdnů změní v padesátikilový parní stroj, plný nezkrotitelné energie. USA / 111 minut / přístupný ve h, kino RYCHLÍ A ZBĚSILÍ Nový model. Původní součástky. Dokonale vyladěný model. Luxusní vybavení, nablýskaná kapota a pod ní osvědčené součástky, které mu dodávají punc výjimečnosti. Tak nějak by fanoušek rychlých kol popsal čtvrtý díl slavné akční série, jehož název je tentokrát modifikovaný do podoby Rychlí a zběsilí. USA / 107 minut / do 12 let nevhodný v h v h, h, kino Představení pro děti: NA PŮDĚ ANEB KDO MÁ DNESKA NAROZENINY? Celovečerní animovaná pohádka Jiřího Barty nejen pro děti. Příběh ze staré zaprášené půdy, kde mají domov odložené hračky, které se tu zabydlely ve starém kufru. Těší se na své každodenní rituály, hry a radosti, chodí do práce, slaví narozeniny... prostě si užívají pohodu a harmonii domova. Až do chvíle, kdy vládce temné Říše Zla zatouží po jejich kamarádce laskavé panence Pomněnce. Dobrodružná výprava na její záchranu plna napínavých situací a nebezpečných okamžiků, ale i komických prvků a humorných zápletek právě začíná. ČR / 74 minut / přístupný / česká verze ve h, kino PSYCHO Projekt 100. Nejslavnější film mistra hrůzy Alfreda Hitchcocka. USA / 1960 / 109 minut / přístupný ve h, kino SEDM ŽIVOTŮ Režisér Štěstí na dosah a oscarový Will Smith přinášejí poutavý a napínavý příběh muže s děsivým tajemstvím, který se rozhodne napravit své hříchy tím, že zásadním způsobem změní život sedmi cizích osob. Jakmile se do toho pustí, nic ho nemůže odradit. Alespoň si to myslí. Ale Ben Thomas neměl nikdy tušení, že se do jedné z oněch osob zamiluje a že právě ona ho začne měnit. USA / 123 minut / do 12 let nevhodný. Další akce v h, Rekreační oblast Palava Pálení čarodějnic Tradiční pálení čarodějnic. Diskotéka a soutěže pro malé děti. Vyhodnocení čarodějnických kostýmů Missák a Miss čarodějnice. Oheň. Od do taneční zábava v 9.00 h, restaurace Dělnický dům, zahrádka Oslavy 1. máje Program: 9.00 h Zahájení a slavnostní projev. Vystoupení žáků Soukromé základní umělecké školy Blansko, před zahájením a po ukončení hlavního programu koncert dechové hudby. V případě nepříznivého počasí v sále Dělnického domu. Na Vaši účast se těší pořadatelé v h, klub důchodců Májová veselice Program Radost, hraje p. Nesrsta v 8.00 h, Skalní mlýn Ptáci v údolí Říčky Skalní mlýn, Infocentrum, Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc. Tradiční víkendové přírodovědné exkurze (vycházky) k zajímavým místům v Moravském krasu v h, Dělnický dům 3. BLANENSKÝ REVIVALFEST Black Sabbath, Metallica, U2 (Stay), Zappa Quartet, Iron Maiden, Dynamika Adamov (revival mix Hendrix, Led Zeppelin), Třetí zuby (revival mix Uriah Heep, Deep Purple a další), Robbie Williams. Předprodej v prodejně hudebních nástrojů, nám. Svobody v h, Galerie města Tianshi čínská medicína Ve společenské místnosti Galerie města. Přednáší Dr. Zapletal. Pořádá: Lenka Grajcarová. Pořádá: Grajcarová Lenka v 9.00 h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Jak nakládat s odpady Beseda s Monikou Vokálovou z Ekocentra Blansko. Třídění odpadu v domácnosti, používání ekoplenek, v rámci týdne opravdových plen v 9.30 h, Senior centrum Vstoupení dětí z Dvorská, Blansko ve h, zámecký park Majáles 2009 Tradiční studentský průvod vyjde ve h od odbchodní akademie a projde celým městem do zámeckého parku, kde je připraven další program, mj. koncert Rosomák Olympic Revival v h, památník Rudoarmějce 64. výročí osvobození Československa Položení kytice k pomníku Rudoarmějce v Blansku a k památníku umučených občanů v letech Projev předsedy OV KSČM, Internacionála v 9.30 h, památník Rudoarmějce Vzpomínkový akt k 64. výročí Dne vítězství Město Blansko, Český svaz bojovníků za svobodu, Vojenské sdružení rehabilitovaných uspořádají ve čtvrtek dne 8. května 2009 u památníku Rudoarmějce VZPOMÍNKOVÝ AKT K 64. VÝROČÍ DNE VÍTĚZSTVÍ. Program: 9:30 koncert dechové hudby 10:00 položení věnců k památníku padlých spoluobčanů, projev starostky města v h, klub důchodců K tanci a poslechu hraje Melodie v h, DDM Noční jízda 4 Nocování pro všechny odvážné děti od 6 let. Večerní program s opékáním špekáčků. Více na v h, rock klub Rachot(a) Shy + le Garden New collection Shy Blansko / Czech Republic, Golf club Le Garden Třebíč / Czech Republic v h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Vystoupení k Svátku matek Poděkování maminkám a babičkám za jejich lásku a starostlivost v 9.30 h, Senior centrum Vystoupení dětí a maminek z klubu Ratolest v h, Katolický dům Ježíš, Božský lékař O vnitřním uzdravení, rodových kořenech a osvobození hovoří P. Pavel Havlát z Vranova ve h, klub důchodců Oslava Dne matek V kulturním programu vystoupí soubor Lipka a děti z na Rodkovského ulici. Na tuto oslavu jsou srdečně zvány občanky našeho města v 9.00 h, zámek BLANENSKÁ MUZEJNÍ NOC aneb Rej duchů v zámeckých komnatách Dopoledne vstup do všech muzejních expozic a výstav zdarma. Večer noční prohlídky s programem. Podrobnosti viz na straně v 8.00 h Za jeskynním medvědem Turistický výlet do Moravského krasu, s návštěvou Sloupsko-šošůvských jeskyní. Pro děti od 6 let více na v 9.00 h S knihovnou na rozhledny Městská knihovna Blansko Vás zve na putování Za rozhlednami nejbližšího okolí. Odjezd autobusem je v sobotu 16. května 2009 v 9 hodin od hotelu Dukla Blansko. Putování je určeno pro středně zdatné turisty (šlapání schodů). Závazné přihlášky a zálohu přijímá Městská knihovna Blansko, Rožmitálova 4, tel pan Svoboda. Termín uzávěrky přihlášek je ve čtvrtek 7. května v h, klub důchodců Svátek matek Program Lipka, hraje soubor Lipka h, Katolický dům Blanenský slunovrat Již 5. ročník přehlídky mládežnických divadelních souborů v 9.30 h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Den otevřených dveří v Klubu ratolest Přijďte pobýt. Ukázky cvičení, výtvarné tvoření, prohlídka prostor, akce se koná v rámci celorepublikové kampaně Sítě MC. Sport v 9.00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Mistrovství České republiky v kuželkách žákyně v h, Black Hill Aréna Black Hill Blansko Technika Brno Jihomoravský oblastní přebor, kadeti (15 16 let) 2. 5., RC autodrom Blansko, sportovní ostrov MČR Electric Track 1: v 8.00 h, sportovní hala TJ ČKD, Údolní 10 Florbal: Turnaj Jm liga starší žáci v h, h, hřiště Mlýnská Fotbal: APOS Blansko FC Sparta Brno Dorost st. a ml v h, h, Black Hill Aréna Black Hill Blansko Cannibals Šumperk Českomoravská liga v h, hřiště Mlýnská Fotbal: APOS Blansko Jedovnice Muži B v h, hřiště Údolní Fotbal: APOS Blansko Kotvrdovice Žáci B

7 7 kulturní a sportovní pozvánky v h, Dělnický dům Soutěž ve společenském tanci BLANEN- SKÝ POHÁR 2009 Soutěž v latinskoamerických a standardních tancích všech věkových kategorií. Zahájení soutěží v h v h, ASK Blansko XXII. ročník REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V POHYBOVÝCH SKLADBÁCH Kategorie předškoláci, nejmladší školní věk, mladší školní věk, starší školní věk, dorost, dospělí. Pořádá: Regionální centrum sportu pro všechny Blansko , ASK Blansko Pohár rozhlasu Atletická soutěž pořádaná blanenskými školami ve h, kryté lázně Aqua aerobik Příjemné cvičení ve vodě vhodné pro každého jedince bez rozdílu věku, pohlaví a fyzické zdatnosti. Čeká vás zábava a relaxace. Koná se každé pondělí od 20 do 21 h v h, hřiště Údolní Fotbal: APOS Blansko Baník Ostrava B Muži A v h, Black Hill Aréna Black Hill Blansko Hroši Brno Navisys JMPMK Jihomoravský oblastní přebor, mladší kadeti (13 14 let) v h, sport. hala TJ ČKD, Údolní 10 Volejbal: ČKD Hrušovany KP muži v h, h, hřiště Údolní Fotbal: APOS Blansko Brankovice Žáci A st. a ml v h, hřiště Údolní Fotbal: APOS Blansko Mutěnice Muži A v 9.00 h, cvičiště agility na sportovním ostrově Závody agility Informace Hana Rajtšlégrová, mobil: h, h, Black Hill Aréna Black Hill Blansko Orlice Choceň JMPŽ Jihomoravský oblastní přebor, žáci (11 12 let) v h, Black Hill Aréna Black Hill Blansko AVG Draci Brno JMPJ Jihomoravský oblastní přebor, junioři (17 19 let) v 8.00 h, ASK Blansko Běžecké závody mládeže v 9.00 h, hřiště Mlýnská Regionální přebor v atletickém čtyřboji mládeže Zahájení soutěže v 9 hodin, informace na tel ve h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: TOP CUP AMATER turnaj amatérů jednotlivců , RC autodrom Blansko, sportovní ostrov MČR 1:10 IC SCALE KYOSHO WORLD CUP CZ v 8.00 h, ASK Blansko Turnaj v basketbalu muži v 9.00 h, Black Hill Aréna Black Hill Blansko Pelicans Bučovice JMPMŽ Jihomoravský oblastní přebor, mladší žáci (do 10 let) v h, h, hřiště Mlýnská Fotbal: APOS Blansko FC Mor. Krumlov Dorost st. a ml., hřiště Mlýnská v h, h, Black Hill Aréna Black Hill Blansko Skokani Olomouc B Českomoravská liga v h, hřiště Mlýnská Fotbal: APOS Blansko Rudice Muži B v h, hřiště Údolní Fotbal: APOS Blansko Adamov Žáci B v h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: Mezinárodní turnaj tělesně postižených sportovců v h, ASK Blansko Basketbal: Memoriál Meduny muži Vítání občánků V březnu bylo mezi občany města přivítáno 27 dětí. Foto: JK Kvůli změně podmínek při získávání osobních informací nebylo delší dobu uskutečněno slavnostní vítání občánků. Dle nových pravidel se totiž musí zájemci o vítání občánka sami obrátit na matriku. Až na základě následné výzvy se začali rodiče hlásit, a proto je také následující seznam dětí tak dlouhý. Dne byli uvítáni do života na blanenské radnici tito noví občánci města : Anežka Fedrová, nar , Klepačov, Dlouhá 17 Vanesa Bezděková, , 9. května 24 Kateřina Bartošová, , Na Pískách 3 Iva Popelková, , Seifertova 10 Jakub Nejezchleb, , Dolní Palava 32 Barbora Jakšová, , Dvorská 90 Zuzana Bojdová, , Jasanová 20 Tereza Vykydalová, , Hybešova 17 Julie Havlíčková, , Pod Javory 14 David Král, , Dvorská 68 Denis Kučera, , Mahenova 3A Ema Králová, , Kamnářská 2E Štěpán Vladík, , Salmova 13 Nikola Vychodilová, , Pekařská 4 Tereza Odehnalová, , Klepačov, Na Milíři 121 Radek Malits, , Dvorská 54 Jana Balabánová, , Krajní 4 Lukáš Kincl, , Dvorská 86 Lukáš Pánek, , Údolní 19 Jolana Streitová, , Sušilova 1 Jakub Pelíšek, , Absolonova 4 Jan Musil, , Cihlářská 3 Ondřej Hašek, , Cihlářská 7 Lenka Šlanhofová, , Bezručova 7 Josef Tomek, , Salmova 21 Matyáš Klodner, , Kamnářská 2D Matyáš Matal, , Cihlářská 13 Podmínky, za jakých je možné zveřejnit informaci o narození dítěte nebo svatby, najdete na webu i ve Zpravodaji města nebo vám je upřesní pracovnice odboru vnitřních věcí, tel odbor vnitřních věcí pozvání odjinud Adamov v 9.00 h, Býčí skála Dny otevřených dveří v Býčí skále , , vždy od 9.00 do h. Zveme Vás na zajímavé akce v jeskyni Býčí skála v květnu Komentované prohlídky jeskyně (jinak nepřístupné prostory). Součástí je i světelně zvuková kompozice Ozvěny minulosti a budoucnosti. Povídání o J. Wanklovi, jeho době a objevu v Býčí skále (projekce s komentářem a hudebním doprovodem, každou sobotu). Kino Absolon: Známí i neznámí objevitelé Moravského krasu (projekce s komentářem a hudebním doprovodem, každou neděli). Přednáška o unikátním objevu Svozilovy jeskyně (9. 5. ve h). Přednáška Karel Absolon a dobývání Moravského krasu ( ve h). Projekce filmu Krajinou Býčí skály. Instalace fotografií a další překvapení. Pořadatel: , stará huť Tavba na Staré huti pořádaná ke Dni muzeí Doubravice v h, fara Vnitřní uzdravení Beseda s Ing. Jiřím Pleskačem, knězem a bylinkářem. Letovice v h, zámecká jízdárna Festival HUDBOVAR 2009 Horkou jehlou (Letovice), B-Niccol (Letovice-Blansko), Kubín & Žáček & comp. (Letovice), Honzíkova cesta (Nenkovice), René z moštárny (Letovice), StBend (Strážnice), Marta a Rasputin band (Trutnov), Sagittari (Letovice). Uvede Jaroslav Erik Frič (Brno). Rájec-Jestřebí , zámek VÝSTAVA SVATEBNÍCH ŠATŮ A KY- TIC Svatební šaty a svatební kytice budou vystaveny v zámecké kapli a přilehlé místnosti. Přízemí zámku bude vyzdobeno jarními květinami a porcelánem z depozitářů , zámek Jana Hejlová Úsměv jara Výstava obrazů v galerii Kruh. Otevřeno v otvírací době zámku v h, kostel Všech svatých Koncert žáků ZUŠ Sloup Chov včel v systému trvale udržitelného zemědělství Přijeďte na akci, na které se dozvíte jak začít včelařit. Včelaření je vhodný koníček pro celou rodinu je to bohatá zájmová činnost, kdy člověk pozná pořádný krajíc přírody a také sám sebe. Dozvíte se o atraktivních včelařských rostlinách a projdete se k Macoše přes Vilémovickou stráň druhově bohatou přirozenou včelí pastvinu. Více informací na Volejbalové Velikonoční vajíčko Nejvyrovnanější v historii, tak by se dal charakterizovat jubilejní 10. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev, který v neděli 12. dubna uspořádal ve sportovní hale na Údolní ulici volejbalový oddíl TJ ČKD Blansko. Systémem každý s každým na dva hrané sety se utkaly týmy pořádající TJ ČKD Blansko, ASK Blansko, VOBA Blansko, Sokola Okrouhlé, VK Drásov a PKUV Brno. Po velice vyrovnaném průběhu turnaje, kde ve výsledcích převládaly nerozhodné výsledky vykrystalizovalo následující pořadí turnaje : 1/ Drásov 2/ Sokol Okrouhlá 3/ ASK Blansko 4/ VOBA Blansko 5/ ČKD Blansko 6/ PKUV Brno Odborná komise turnaje vyhodnocovala také individuální ceny, jejichž držiteli se pro letošní jubilejní 10. ročník stali: Nejlepší hráč: Lukáš POLÍVKA /Okrouhlá/ Nejlepší hráčka: Martina ŠTĚPÁNKOVÁ /VOBA Blansko/ Miss turnaje: Lenka HRDINOVÁ /Brno/ Velké poděkování patří dvojici rozhodčích, kterými byli již osvědčení matadoři s píšťalkou Laďa Čepa a Štefan Pčola, kteří celý turnaj bez problémů dovedli do vítězného konce. MS řádková inzerce PODNIKATELSKÁ ATIPO vestavěné skříně Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , Přijmu kolegy do kanceláře v centru Brna. Prac. doba dle dohody, dobré fin. ohodnocení. Tel Českomoravská stavební spořitelna LIŠKA kancelář: Smetanova 4 (vedle Café Bergman). Libor Münster tel Úvěry, překlenovací úvěry, hypotéky. Karkulín dětský bazar přijme prodavačku, nástup ihned, tel pí Kostovová. Přijmu pracovnici na výdej obědů a pomocné a přípravné práce. Práce v Blansku, pracovní doba cca 8-12:30 hod v pracovní dny. výhodou je praxe v potravinářství. Vhodné pro maminky na mateřské,popř. starobní důchodkyně i jiné aktivní zájemce. Zájemci se mohou hlásit na tel.č NEMOVITOSTI Prodám byt 3+1 OV na Severu, blízko centra, pěkný výhled. Tel Koupím garáž na Severu. Tel Lékař s rodinou koupí větší byt po rekonstrukci (min. 3+1), nebo rodinný dům (i k rekonstrukci) v Blansku nebo úzkém okolí (max. 10 km), do ceny Kč. Potřebujete rychle peníze? Vyplácíme peníze již do 48 hodin Rychle, snadno, bez poplatků Pro každého s pravidelným příjmem Volejte: Větší část ceny ihned k dispozici v hotovosti. Nabídněte na tel SOUKROMÁ Prodám 2 kusy letní pneu 215/40 R17 vzorek 3mm. Tel Prodám Škoda 105L, zachovalá, generálka brzd, garážovaná. Najeto 46 tis. km, povinné ručení zaplaceno, STK do 03/2011. Cena Kč. Tel Prodám Škoda Favorit 135L, r. v. 1990, barva: hnědá, najeto 50 tis. km, tažné zař., velmi dobrý stav, bez koroze, garážováno (jako nové), cena: Kč. Tel Prodám dvě starší rozkládací křesla, plocha jednotlivého lůžka cm. Vhodné na chatu. Cena 500 Kč za obě. Tel Prodám 4 kola s letními pneumatikami Barum Brilantis 165/65 R 14 79T na plechových discích/např. na Fiat Punto/.Tel Elektronky různé od roku 1935 do konce jejich užívání daruji pro sběratele. Tel

8 8 Minigolf otevře ve čtvrtek 30. dubna Na Čarodějnice bude zahájen provoz, a to od do h. Stejně tak bude otevřeno o státních svátcích a víkendech až do 30. června. O prázdninách (červenec, srpen) si můžete zahrát od pondělí do neděle, vždy od do h. V měsíci září pak opět jen o víkendech od do h. Poslední vstup na minigolf je hodinu před koncem provozní doby. V případě nepříznivého počasí areál uzavřen. Oslava Dne matek Komise pro občanské záležitosti Rady města Blansko pořádá ve hodin v sále Městského klubu důchodců v Blansku na ulici Dvorské oslavu DNE MATEK. V kulturním programu vystoupí soubor Lipka a děti z na Rodkovského ulici. Na tuto oslavu jsou srdečně zvány občanky našeho města. INZERCE VE ZPRAVODAJI Vydejte se za zdravým vzduchem Komise Rada Zdravého města a FIT KLUB BLANSKO zvou děti a jejich rodiče na 9. ročník akce CESTA ZA ZDRAVÝM VZDUCHEM, která se uskuteční v sobotu 23. května Startuje se z náměstí Republiky v 9.30 h a cíl je na Hořicích. Akce je pořádána u příležitosti Světového dne bez tabáku na podporu kampaně proti kouření. Budeme rádi, když svou účastí vyjádříte zájem o zdravý životní styl v našem městě. Za realizaci akce odpovídá Fit klub Blansko. Pro děti je připravena krátká projížďka na koních. Synthon dokončil stavbu výrobního závodu na Starém Blansku Společnost Synthon, s. r. o. jako dceřiná firma předního výrobce generických léčiv, nizozemské společnosti Synthon BV, dokončila v Blansku dva významné investiční projekty, velmi důležité pro další rozvoj svých aktivit. Nový výrobní závod na Starém Blansku. V současné době probíhají práce na dokončení úprav okolí budov. Společnost byla založena v roce 2000, kdy Synthon BV odkoupil od a. s. PLIVA- Lachema její blanenský závod. Ten prošel v letech zásadní transformací, na jejímž konci je zcela nová, moderní farmaceutická společnost, plně srovnatelná s předními výrobci lékových substancí v Evropě i ve světě. Hlavním předmětem činnosti Synthon, s. r. o. je výzkum, vývoj a výroba aktivních lékových substancí, tzn. chemická část výroby léčiv. A právě do těchto oblastí byly zaměřeny uvedené investiční projekty. Byla vybudována jednak zcela nová výrobní jednotka pro výrobu uvedených substancí, vybavená špičkovým technologickým zařízením světové úrovně, kde vynaložené náklady přesáhly 10 mil. Euro. Kromě výše uvedené jednotky bylo postaveno i nové centrum výzkumu a vývoje pro cca 70 zaměstnanců, kam budou jednak přestěhováni pracovníci výzkumného a vývojového oddělení ze zrušené pobočky společnosti v Brně a v rámci blanenského areálu také pracovníci oddělení kontroly kvality. Náklady na vybudování tohoto centra dosáhly téměř 5 mil. Euro. Realizace investičních projektů přinesla i rozšířenou nabídku pracovních míst, mnoho zájemců bude ale zřejmě zklamáno, protože se jedná především o místa pro uchazeče se středoškolským a vysokoškolským vzděláním v oborech organické a analytické chemie, chemické technologie a chemického inženýrství. Tedy velice odborná a specifická místa. V galerii vystavují členové sdružení Q Práce 15 členů Sdružení Q můžete zhlédnout v Galerii města do 6. května. Sdružení Q je seskupení výtvarných a literárních umělců, hudebníků, herců, režisérů atd. Bylo založeno v druhé polovině šedesátých let Oldřichem Mikuláškem, Ludvíkem Kunderou a Janem Skácelem. Patnáct členů a jeden host se nyní prezentují v Galerii města. Galerie města navazuje na tzv. Salony Sdružení Q, které zde v minulosti proběhly. Výstava je výběrem z prací těch umělců, kteří zpracovávají velký formát s tématem figury, ať už konkrétní či abstraktní formou. Divákům se nabízí průřez mnoha uměleckými technikami: od různých malířských přístupů (Zdena Höhmová, Arna Juračková, Miroslav Malina, Jan Pospíšil, Božena Rossí, Josef Ruszelák, Miroslav Šimorda) přes grafiku (Marie Filippovová, Marie Plotěná, Jan Rajlich ml. ten představuje tzv. grafiku užitou, tedy plakát) a techniku koláže pana Rajlicha staršího po různé formy sochařství (Jaromír Gargulák bronz, Ludmila Kováříková keramika, Zdeněk Macháček polychromované dřevo, Zdeněk Tománek kombinovaná technika, Marek Trizuljak sklo). Sídlem Sdružení Q je Brno, členy jsou však také umělci z jiných měst i ze Slovenska. Nejedná se o umělecký spolek s jednotnou tvůrčí linií, sdružuje naopak umělce různých žánrů i názorů. Mezi jeho nejvýznamnější členy patří literáti Ludvík Kundera, Milan Uhde, František Listopad, výtvarníci Jan Rajlich, Jozef Jankovič, Jindřich Štreit, divadelníci Arnošt Goldflam, Boleslav Polívka, architekt Ivan Ruller, teoretik architektury Jan Sedlák a další. Výstava členů Sdružení Q v Galerii města potrvá do 6. května. Další informace o galerii a výstavách najdete na Petra Herotová Vila 6+2, garáž, zahrada Klepačov (CP: m 2 ) RD 4+1, pozemek (830 m 2 ) Blansko (garáž, zahrada) Adresa: IBC Centrum, Příkop 6, budova B Brno, tel.: prodává nejvíce realit na světě Prodejna, studio (UP 60 m 2 ) Sukova (kanceláře 200 m 2 ) V Blansku a okolí hledáme: rod.dům 3+1/kk (zahrada) stavební pozemek (700 m 2 ) Bible na náměstí Třídenní nonstop čtení z nového překladu volníci, kteří se střídali ve dvouhodinových Bible proběhlo i v Blansku. Akce se kromě směnách, ale i zájemci z veřejnosti. Kdykoliv uskutečnila v dalších 80 městech se mohl zastavit jen zaposlouchat nebo sám České republiky. Dnem i nocí četli dobro- úryvek z Bible přečíst. Cena: na dotaz Kč, k jednání Ing. Karel Hynšt Vám nabízí komplexní realitní služby na profesionální úrovni Kč/měs. (vč.služeb) Mobilní telefon: Našim klientům nabízíme bezplatné právní služby a pomoc při zajištění hypotečního úvěru Tři dny a tři noci četli z nového překladu Bible. Zpravodaj města, vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků je dodáván zdarma do schránek domácností a firem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, Blansko, tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, zástupce šéfredaktora Stanislav Mrázek. Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Tisk a zlom Ideal studio Brno. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Volby do Evropského parlamentu informace str. 2 Na festivalu Zlaté slunce se předvedli mladí filmaři Vliv DPH na ceny obědů pro seniory str. 5 str. 8 Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Na charitativní

Více

Vítání sv. Martina 2008 program

Vítání sv. Martina 2008 program Pozor, končí výměny občanských průkazů str. 2 Telefonní seznam MěÚ Blansko SOŠ a SOU na ul. Bezručova 33 slaví 60 let str. 3 str. 8 Vítání sv. Martina 2008 program Podruhé projde ulicemi města od kostela

Více

Střípky ze zastupitelstva

Střípky ze zastupitelstva VOLBY 2008 přehled volebních okrsků str. 2 10 let trati Brno Česká Třebová Týden knihoven. 12. října str. 4 str. 7 Pracovníci firmy DSB EURO s.r.o. instalují v zámeckém parku opravenou sochu Fauna s flétnou.

Více

INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 10. KVĚTEN 2010 ČÍSLO 9

INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 10. KVĚTEN 2010 ČÍSLO 9 Volby do PS PČR 2010 seznam volebních okrsků str. 3 Soutěž neprofesionálních filmů Zlaté slunce 2010 Dvě výročí Společnosti Katolického domu str. 4 str. 8 Historický jarmark nabídne zábavu pro děti i dospělé

Více

IX. Historický a pivní jarmark. program str. 5

IX. Historický a pivní jarmark. program str. 5 Inzerce ve zpravodaji e-mail: zpravodaj@blansko.cz tel. 516 412 155 IX. Historický a pivní jarmark program str. 5 Kostel sv. Martina poodhalil další tajemství str. 7 I N FOR M AČ N Í Č T R NÁC T I DE N

Více

číslo 7 14. dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Foto: S. Mrázek

číslo 7 14. dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Foto: S. Mrázek čeká II. ročník charitativní akce You Dream We Run str. 8 Zahájení turistické sezony v Pivovaru Černá Hora fotoreportáž str. 4 Pozvánka na Cestu ve tmě str. 4 Mor v Blansku a Vilémovicích str. 5 Pozvánka:

Více

Nejlepší sportovci města INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 10. ÚNOR 2009 ČÍSLO 3

Nejlepší sportovci města INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 10. ÚNOR 2009 ČÍSLO 3 Lípy pod hřbitovem padly kvůli infekci str. 3 Nejlepší sportovci města za rok 2008 Nové osvětlení krytého bazénu str. 4 str. 8 Nad Blanskem se rozzáří Zlaté slunce 2009 V roce 2009 čeká Základní školu

Více

Investice do školství nové třídy i nábytek

Investice do školství nové třídy i nábytek Telefonní seznam MěÚ str. 3 XIII. Historický jarmark ve fotografiích II. Motoden v základní škole speciální str. 4 str. 8 Investice do školství nové třídy i nábytek Zadní budova ZŠ Dvorské, v níž se od

Více

číslo 8 24. dubna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 8 24. dubna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Blansko láká turisty na dvě novinky str. 5 Výstava připomene 90. výročí otevření sokolovny str. 8 Výměna řidičských průkazů str. 2 Přerušení elektrické energie str. 3 Humanitární sbírka str. 8 Zpravodaj

Více

Slavnostní otevření rekonstruovaného Městského klubu

Slavnostní otevření rekonstruovaného Městského klubu Slavnostní otevření rekonstruovaného Městského klubu Město Blansko vás srdečně zve na slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor Městského klubu, které se uskuteční ve středu 4. října v 15.30 hodin.

Více

Památník Karoliny Meineke

Památník Karoliny Meineke Kontejnery na odpad v září str. 3 Nabídka cvičení FIT KLUBU Dny evropského dědictví 15. 16. září str. 5 str. 7 ŘIDIČI POZOR! Řidičské průkazy vydané od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 si musíte vyměnit nejpozději

Více

číslo 8 25. dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 8 25. dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Mateřské školy o letních prázdninách str. 2 Burza volného času pozvánka str. 3 Svoz odpadu o svátcích str. 3 Galerie získala peníze z grantu str. 5 Vodicí psi soutěžili v Blansku str. 5 Zpravodaj města

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

Organizace provozu mateřských škol v měsících červenec a srpen 2015 str. 2. Již podruhé přilákala lidi do parku zabijačka str. 5

Organizace provozu mateřských škol v měsících červenec a srpen 2015 str. 2. Již podruhé přilákala lidi do parku zabijačka str. 5 Organizace provozu mateřských škol v měsících červenec a srpen 2015 str. 2 Jednání zastupitelstva v živém vysílání vedení města prozatím neplánuje str. 3 číslo 5 > 11. března 2015 > informační čtrnáctideník

Více

Fotografie občanů pomohly při vyšetřování požáru

Fotografie občanů pomohly při vyšetřování požáru Velkokapacitní kontejnery v září str. 2 Nabídka cvičení pro rok 2006/2007 Vztah J. Wankla a J. Mánese str. 7 str. 8 I N F OR M AČ N Í Č T R NÁC T I DE N Í K Z DA R M A W W W. BL A NSKO.C Z 2 4. S R P NA

Více

Vítání sv. Martina úspěšné

Vítání sv. Martina úspěšné Změny v systému pomoci v hmotné nouzi str. 2 Jak se baví senioři Junioři Black Hill Blansko bronzoví str. 5 str. 8 Vítání sv. Martina úspěšné Druhé Vítání sv. Martina přilákalo do ulic na průvod a do zámeckého

Více

Velkokapacitní kontejnery v dubnu str. 2. Vedení města přijalo nejlepší učitele str. 8

Velkokapacitní kontejnery v dubnu str. 2. Vedení města přijalo nejlepší učitele str. 8 Velkokapacitní kontejnery v dubnu str. 2 Telefonní seznam MěÚ Blansko str. 5 číslo 7 > 15. dubna 2015 > informační čtrnáctideník zdarma > www.blansko.cz Vedení města přijalo nejlepší učitele str. 8 Letos

Více

Parkoviště u Nemocnice Blansko

Parkoviště u Nemocnice Blansko Na Vítání sv. Martina v historickém kostýmu zdarma str. 2 Výstava představí Bibli a její poselství Utajené farmářské trhy str. 7 str. 8 Parkoviště u Nemocnice Blansko Nově realizovaná parkovací stání u

Více

INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 25. ŘÍJEN 2010 ČÍSLO 17. členů zastupitelstva 25 1 30 30 100.00 16 898 7 969 47,16 7 952 181 869

INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 25. ŘÍJEN 2010 ČÍSLO 17. členů zastupitelstva 25 1 30 30 100.00 16 898 7 969 47,16 7 952 181 869 ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ SE SPECIÁLNÍ SVATOMARTINSKOU PŘÍLOHOU Výsledky voleb do blanenského zastupitelstva a 1. kola do Senátu Z 16.898 registrovaných voličů jich přišlo k volebním urnám 7.969 a obálku odevzdalo

Více

Italští studenti na návštěvě v Blansku. str. 8 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 29. KVĚTEN 2008 ČÍSLO 10

Italští studenti na návštěvě v Blansku. str. 8 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 29. KVĚTEN 2008 ČÍSLO 10 Dráha pro RC modely má nový povrch str. 4 Italští studenti na návštěvě v Blansku Veteran Tour Macocha soutěž historických vozidel str. 8 str. 8 U kostela sv. Martina bylo dokončeno rozárium Památník Karoliny

Více

Den učitelů na radnici

Den učitelů na radnici Rekordní aprílová neděle: Máme o kolečko víc! str. 5 Soutěž pro žáky základních škol 3D modely str. 7 Policie mění uspořádání str. 3 Fotografi cká soutěž: Život kolem Svitavy str. 4 Otestujte formu před

Více

číslo 16 11. říjen 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 11. říjen 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyplňte dotazník k úrovni služeb MěÚ str. 3 Epilepsie? Vidím to optimisticky str. 5 MKD dostal dárek ke Dni seniorů str. 5 Nová kniha mapuje historii zdravotnictví str. 7 Na Martina k Poledníku str. 8

Více

INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 13. PROSINEC 2010 ČÍSLO 20

INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 13. PROSINEC 2010 ČÍSLO 20 Betlémské světlo: Tradice, která má smysl str. 2 Cena vody se v roce 2011 nemění Nominujte nejlepší sportovce roku 2010 str. 3 str. 8 Město připravuje ohňostroj na Nový rok Tradiční novoroční světelná

Více

Žáci si vybírali studijní obory v blanenských kostelech. Vítání svatého Martina

Žáci si vybírali studijní obory v blanenských kostelech. Vítání svatého Martina Adventní program Žáci si vybírali studijní obory v blanenských kostelech na středních školách str. 3 Pozvánka na zasedání zastupitelstva str. 2 Vítání svatého Martina str. 4 str. 8 Blanenský uličník Dobrovského

Více

Hřiště u základních škol využití pro veřejnost. str. 4 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 28. KVĚTNA 2007 ČÍSLO 10

Hřiště u základních škol využití pro veřejnost. str. 4 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 28. KVĚTNA 2007 ČÍSLO 10 Program Olympiády dětí a mládeže str. 3 Hřiště u základních škol využití pro veřejnost Městská policie Blansko slaví 15 let str. 4 str. 8 Cestovní doklady si můžete také vyřídit v rozšíře- ných úředních

Více

Komorní orchestr města Blanska oslavil třicátiny. str. 8 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 25.

Komorní orchestr města Blanska oslavil třicátiny. str. 8 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 25. Připravuje se revitalizace dětských hřišť str. 2 Komorní orchestr města oslavil třicátiny Zahájení turistické sezony 2008 se kvapem blíží! str. 8 str. 8 Z Otázek a odpovědí Dotaz: Ráda bych věděla, kdy

Více

Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti str. 5. Ulice Údolní má být jednosměrná str. 8

Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti str. 5. Ulice Údolní má být jednosměrná str. 8 Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti str. 5 Karolina Meineke 1768 1815 str. 4 číslo 2 > 28. ledna 2015 > informační čtrnáctideník zdarma > www.blansko.cz Střípky ze zastupitelstva Krátké

Více

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyhodnocení dotazníku k úrovni služeb MěÚ Blansko za rok 2013 str. 3 Výstava v knihovně: Školství na Blanensku do roku 1945 str. 7 Novinky z Nemocnice Blansko str. 4 Blanensko.cz nově i v angličtině str.

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY Rastislav zve na galakoncert: Carl Orff Carmina Burana str. 2 Kuželkářky završily úspěšně sezonu str. 7 Blanenští slavili Den dětí str. 4 Dotace na sociální služby str. 2 Blansko královstvím streetballu

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více