U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013"

Transkript

1 Město Trutnov Zpracováno dne : U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM /22 Horská čp. 142 Nebytové prostory - záměr města /22 Max. Gorkého čp /22 Na Struze čp /22 Krakonošovo náměstí čp. 23 Nebytové prostory - nájemní smlouvy / /22 Palackého čp. 389 Pozemky - záměr města /22 pozemky v ZE č. 192 a další, k. ú. Voletiny / / / /22 p. p. 799/1, k. ú. Trutnov Pozemky - doporučení pro ZM / /22 p. p. 2471/7, k. ú. Trutnov /22 p. p a další, k.ú. Horní Staré Město /22 Pozemky - nájemní smlouvy / / /22 p. p. 2567/1, k. ú. Trutnov / /22 st. p. 112, k. ú. Trutnov /22 p. p. 1614, k. ú. Poříčí u Trutnova /22 p. p. 2132/5, k. ú. Trutnov Bytové záležitosti / /22 1

2 / / / / / /22 Královédvorská VŘ / /22 Krakonošovo nám VŘ Finanční záležitosti /22 Hospodaření PO k /22 Finanční příspěvky Různé /22 Plán zimní údržby Ing. Horynová /22 Česko-polské sportování předškolních dětí Ing. Horynová /22 VŘ "Zelená herna na zahradě MŠ Horská" Ing. Horynová /22 Společenské centrum Trutnovska /22 Organizační opatření č. 5/ /22 Petice občanů Babí /22 Prodej na veřejném prostranství /22 Příští schůze rady města Kontrola plnění usnesení [ ] RM Urč.:Ing. Franc T : splněn [ ] RM Urč.:Ing. Martin Veselý T : splněn [ ] RM Urč.:Ing. Franc T : splněn [ ] RM Urč.:Mgr. Tomáš Komárek T : splněn [ ] RM Urč.:Mgr. Rathouský T : splněn [ ] RM Urč.:Mgr. Rathouský T : [ ] RM Urč.:Mgr. Tomáš Komárek T : splněn [ ] RM Urč.:Mgr. Jiří Paták T : Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM [ ] Horská čp. 142 d o p o r u č u j e * Urč:zastupitelstvo města T: * zrušit usnesení zastupitelstva města /3 v plném znění * Urč:zastupitelstvo města T: * schválit záměr a zveřejnění záměru prodeje nemovitostí - domu čp. 142 na st. p. 10/1 v ul. Horská, spolu s pozemkem st. p. 10/1 o výměře 420 m², v části města a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, v rozsahu 2

3 znaleckého posudku ze dne novým obecným zveřejněním mimo Zásad pro prodej..., bez uplatnění 20 % slevy ze sjednané ceny, s úvodní cenou pro jednání ve výši ,- Kč Nebytové prostory - záměr města [ ] Max. Gorkého čp. 261 se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 261 Max. Gorkého, umístěné v I. NP - prodejna A (levá strana) o celkové výměře m² (1 prodejna m², 6 výloh o celkové výměře 4.80 m², 1 sklad m², 3 soc. zařízení o celkové výměře 8.80 m² a 1 rampa m²)na dobu určitou 5 let s úvodní cenou pro jednání ve výši ,- Kč/rok za celý nebytový prostor - za účelem zřízení prodejny, ,- Kč/rok za celý nebytový prostor - za účelem zřízení provozovny služeb, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno. V nebytovém prostoru nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů. [ ] Na Struze čp. 159 se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 159 Na Struze, umístěné v I. NP o celkové výměře 46,95 m² (2 místnosti 23,80 m² a 12,60 m², chodba 1,50 m², koupelna + WC 5,25 m², sklad 3,80 m²) na dobu určitou 5 let s úvodní cenou pro jednání ve výši 2223,- Kč/m²/rok za kanceláře, 1111,- Kč/m²/rok za chodbu a sklad, provozovnu služeb, 695,- Kč/m²/rok za sociální zařízení, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno. V nebytovém prostoru nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů. [ ] Krakonošovo náměstí čp. 23 u nebytového prostoru v čp. 23 Krakonošovo náměstí o celkové výměře 320,74 m² s vyjmutím části nebytových prostor umístěných ve II., III. NP a PP o celkové výměře 187,74 m² a provedením změny užívání na byt. * * se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v čp. 23 Krakonošovo náměstí o celkové výměře 133,00 m², umístěné v I. NP (místnost - dříve prodejna léků m², 2 výlohy o celkové výměře 3.00 m², místnost - dříve příjem léků 9.10 m², místnost dříve sklad m², umývárna m², místnost - dříve laboratoř m², WC 1.60 m², úklidová komora 1.40 m²) na dobu určitou 5 let, s úvodní cenou pro jednání ve výši ,- Kč/rok za celé nebytové prostory, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno. V nebytovém prostoru nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů. Nebytové prostory - nájemní smlouvy [ ] s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. ul., umístěné v I. NP o celkové výměře m² (1 prodejna m², 2 výlohy o celkové výměře 1.00 m², 1 sklad 9.50 m² a 1 WC 2.45 m²) 3

4 s pí, s místem podnikání, Trutnov, na dobu určitou dalších 5 let za nájemné dohodou ve výši Kč/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem provozování prodejny pečiva a potravinářského zboží. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno. [ ] Palackého čp. 389 b e r e n a v ě d o m í nabídku obchodní firmy ROSA market s. r. o., IČ , na pronájem nebytového prostoru v čp. 389 ul. Palackého, umístěné v I. NP a sklepu o celkové výměře 316,83 m² * * s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 389 Palackého, umístěné v I. NP a sklepu o celkové výměře m² (1 prodejna m², 4 výlohy o celkové výměře 6.16 m², 1 kancelář 4.35 m², 6 skladů o celkové výměře m², 1 umývárna 2.25 m², 1 WC 2.12 m² a 5 sklepů o celkové výměře m²) s obchodní firmou TRANSFRUIT s. r. o. Trutnov, sídlo Voletinská 247, Trutnov 3, IČ , na dobu určitou dalších 5 let za nájemné dohodou ve výši ,- Kč/rok za celé nebytové prostory, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování prodejny potravin a drogistického zboží. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Pozemky - záměr města [ ] pozemky v ZE č. 192 a další, k. ú. Voletiny se zveřejněním záměru města pronajmout pozemky vedené v zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) č. 192 (12 m²), č. 195 (550 m²), č. 200 (600 m²), č. 203/1 (926 m²), č. 203/2 (85 m²), č. 208 (68 m²) a č. 209 (374 m²), vše v k. ú. Voletiny, na dobu neurčitou p. Zdeňku Horskému za účelem chovu včel a k údržbě za nájemné ve výši 0,50 Kč/m²/rok bez předkupního práva. [ ] p. p. k. ú. Trutnov se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. (celkem 12 m²) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou pí, z toho 6 m² k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,- Kč/m²/rok a 6 m² k umístění stávající kůlny za nájemné ve výši 10,- Kč/m²/rok. b e r e n a v ě d o m í * * ukončení nájemní smlouvy č. na pronájem části p. p. (12 m²) v k. ú. Trutnov s p. z důvodu úmrtí nájemce. [ ] p. p., k. ú. Trutnov se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. (celkem 142 m²) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 5 let p., z toho 128 m² k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 5,- Kč/m²/rok a 14 m² k umístění stávající kůlny za nájemné ve výši 10,- Kč/m²/rok. 4

5 [ ] p. p., k. ú. Trutnov se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 1 (230 m²) v k. ú. Trutnov na dobu určitou 2 roky p. za účelem výstavby přístupové komunikace s živičným povrchem pro plánovanou výstavbu 6 rodinných domů za nájemné ve výši 1,- Kč/m²/rok. [ ] p. p. 799/1, k. ú. Trutnov se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 799/1 (cca 8000 m²) v k. ú. Trutnov MFK Trutnov na dobu určitou 15 let za nájemné ve výši 100,- Kč/rok. Jakákoliv výstavba a výsadba musí být předem projednána a schválena pronajímatelem. * * s ukončením pronájmu části p. p. 799/1 (cca 8000 m²) v k. ú. Trutnov s TĚLOVÝCHOVNOU JEDNOTOU LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s. k Ostatní podmínky nájemní smlouvy č zůstanou nezměněny. Pozemky - doporučení pro ZM [ ] p. p., k. ú. Horní Staré Město d o p o r u č u j e * Urč:zastupitelstvo města T: * souhlasit s prodejem p. p. (32 m²) v k. ú. Horní Staré Město manželům k rozšíření vlastních pozemků za kupní cenu 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí. [ ] p. p. 2471/7, k. ú. Trutnov d o p o r u č u j e * Urč:zastupitelstvo města T: * souhlasit s prodejem části p. p. 2471/7 (cca 100 m²) v k. ú. Trutnov Společenství pro dům čp. 239, Úpské nábřeží, Trutnov, jako okapový chodníček (cca 30 m²) za 1,- Kč/m² a přístupový chodník (cca 70 m²) za 300,- Kč/m². Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí. [ ] p. p a další, k.ú. Horní Staré Město d o p o r u č u j e * Urč:zastupitelstvo města T: * souhlasit s prodejem části p. p (cca 200 m²) v k. ú. Horní Staré Město jako okapový chodník za kupní cenu 1,- Kč/m² (cca 110 m²) a jako přístupové chodníky za kupní cenu 300,- Kč/m² (cca 90 m²) Společenství vlastníků jednotek Úpská Trutnov. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí. * Urč:zastupitelstvo města T: * souhlasit s prodejem st. p (212m²), st. p (211 m²), st. p (212 m²) a st. p (213 m²) v k. ú. Horní Staré Město za kupní cenu 200,- Kč/m² jednotlivým vlastníkům bytových jednotek Společenství vlastníků jednotek Úpská Trutnov. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, kromě daně z převodu nemovitostí. [ ] p. p. a další, k. ú. Trutnov d o p o r u č u j e * Urč:zastupitelstvo města T: * souhlasit s pronájmem a následným prodejem manželům 5

6

7

8

9

10 [ ] VŘ "Zelená herna na zahradě MŠ Horská" v y p i s u j e výběrové řízení na dodavatele herních prvků k veřejné zakázce malého rozsahu "Zelená herna na zahradě MŠ č.p. 282" s c h v a l u j e * * text výzvy včetně příloh k výběrovému řízení dle předloženého návrhu * * okruh navržených firem k obeslání výzvou * * zveřejnění výběrového řízení na profilu zadavatele j m e n u j e * * komisi pro otevírání obálek v navrženém složení * * komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v navrženém složení p o v ě ř u j e * * Ing. France ve věcech technických odpovídat na dotazy uchazečů a poskytovat dodatečné informace [ ] Společenské centrum Trutnovska... s c h v a l u j e firmu XANTIPY AGENCY s. r. o., Žižkova 277, Trutnov, vítězem výběrového řízení na dodavatele komplexních služeb v oblasti marketingové komunikace pro Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas 2013/2014 p o v ě ř u j e * * BcA. Libora Kasíka k uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem po ukončení lhůty pro podání námitek [ ] Organizační opatření č. 5/2013 b e r e n a v ě d o m í organizační opatření č. 5/2013, používání motorových vozidel a zajištění dopravy [ ] Petice občanů Babí b e r e n a v ě d o m í petici obyvatel Trutnova - městská část Babí, nazvanou "Petice - zajištění bezpečnosti občanů - Babí" * * s realizací místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v rozsahu navrženém Dopravním inspektorátem Policie ČR, Územní odbor Trutnov 10

11 [ ] Prodej na veřejném prostranství p o v o l u j e p. Martinu Novotnému prodej cukrové vaty a vánočního jmelí pod podloubím obchodního domu firmy CENTR ŠUBRT s. r. o. na Horské ul. Prodej bude uskutečňován v období od do u k l á d á * Urč:Ing. Kopecký T: * informovat žadatele o rozhodnutí rady města [ ] Příští schůze rady města s t a n o v u j e termín konání příští schůze rady města na úterý 26. listopadu 2013 od 14:00 hod v zasedací místnosti č. 301 MěÚ. Zapsala :Matoušová Mgr. Ivan Adamec starosta města Trutnova Mgr. Tomáš Hendrych místostarosta 11

U s n e s e n í z 2. schůze rady města ze dne 31. ledna 2011

U s n e s e n í z 2. schůze rady města ze dne 31. ledna 2011 Město Trutnov Zpracováno dne : 31.01.2011 U s n e s e n í z 2. schůze rady města ze dne 31. ledna 2011 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2011-102/2 Lípové náměstí čp. 374 2011-103/2 Pražská

Více

U s n e s e n í z 1. schůze rady města ze dne 11. ledna 2016

U s n e s e n í z 1. schůze rady města ze dne 11. ledna 2016 Město Trutnov Zpracováno dne: 11.01.2016 U s n e s e n í z 1. schůze rady města ze dne 11. ledna 2016 OBSAH Majetek města Nebytové prostory - záměr města 2016-1/1 Krakonošovo nám. 72 (TIC) Pozemky - záměr

Více

U s n e s e n í z 9. schůze rady města ze dne 5. května 2008

U s n e s e n í z 9. schůze rady města ze dne 5. května 2008 Město Trutnov - Zpracováno dne : 05.05.2008 U s n e s e n í z 9. schůze rady města ze dne 5. května 2008 OBSAH Majetek města Nebytové prostory - záměr města 2008-458/9 Krakonošovo náměstí čp. 126 2008-459/9

Více

U s n e s e n í z 2. schůze rady města ze dne 25. ledna 2016

U s n e s e n í z 2. schůze rady města ze dne 25. ledna 2016 Město Trutnov Zpracováno dne: 25.01.2016 U s n e s e n í z 2. schůze rady města ze dne 25. ledna 2016 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2016-54/2 Lhota čp. 6 2016-55/2 Voletiny čp. 18

Více

U s n e s e n í ze 14. schůze rady města ze dne 28. června 2010

U s n e s e n í ze 14. schůze rady města ze dne 28. června 2010 Město Trutnov Zpracováno dne : 28.06.2010 U s n e s e n í ze 14. schůze rady města ze dne 28. června 2010 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2010-765/14 Kožešnická bez č.p./č.e. 2010-766/14

Více

U s n e s e n í z 5. schůze rady města dne 10. března 2016

U s n e s e n í z 5. schůze rady města dne 10. března 2016 Město Trutnov Zpracováno dne: 10. 3. 2016 U s n e s e n í z 5. schůze rady města dne 10. března 2016 OBSAH NEBYTOVÉ PROSTORY NÁJEMNÍ SMLOUVY [RM_2016-207/5] Školní 13 (budova ZUŠ) [RM_2016-208/5] [RM_2016-209/5]

Více

U s n e s e n í ze 6. schůze rady města ze dne 31. března 2014

U s n e s e n í ze 6. schůze rady města ze dne 31. března 2014 Město Trutnov Zpracováno dne : 31.03.2014 U s n e s e n í ze 6. schůze rady města ze dne 31. března 2014 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2014-266/6 Lípové náměstí čp. 264 2014-267/6

Více

U s n e s e n í z 11. schůze rady města ze dne 8. června 2009

U s n e s e n í z 11. schůze rady města ze dne 8. června 2009 Město Trutnov - Zpracováno dne : 08.06.2009 U s n e s e n í z 11. schůze rady města ze dne 8. června 2009 OBSAH Majetek města Nemovitosti - záměr města 2009-661/11 Dlouhá čp. 572 Nebytové prostory - záměr

Více

U s n e s e n í ze 6. schůze rady města ze dne 26. března 2012

U s n e s e n í ze 6. schůze rady města ze dne 26. března 2012 Město Trutnov Zpracováno dne : 26.03.2012 OBSAH Majetek města Nemovitosti - záměr města 2012-239/6 Prodej výměníkových stanic Nemovitosti - doporučení pro ZM 2012-240/6 2012-241/6 Blanická čp. 174 Nebytové

Více

U s ne s e n í z 18. schůze rady města ze dne 30. srpna 2011

U s ne s e n í z 18. schůze rady města ze dne 30. srpna 2011 Město Trutnov Zpracováno dne : 30.08.2011 U s ne s e n í z 18. schůze rady města ze dne 30. srpna 2011 OBSAH Kontrola usnesení 2011-855/18 Národní čp. 199 - eleven 2011-856/18 Společenské centrum Trutnovska

Více

U s n e s e n í z 13. schůze rady města ze dne 6. června 2011

U s n e s e n í z 13. schůze rady města ze dne 6. června 2011 Město Trutnov Zpracováno dne : 06.06.2011 U s n e s e n í z 13. schůze rady města ze dne 6. června 2011 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2011-602/13 Lípové náměstí čp. 374 2011-603/13

Více

U s n e s e n í z 2. schůze rady města ze dne 26. ledna 2015

U s n e s e n í z 2. schůze rady města ze dne 26. ledna 2015 Město Trutnov Zpracováno dne : 26.01.2015 U s n e s e n í z 2. schůze rady města ze dne 26. ledna 2015 Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2015-48/2 Polská čp. 367 Nebytové prostory - záměr města

Více

Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM

Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM Různé 2015-244/5 VŘ "Zateplení ZŠ Mládežnická - pavilon A,B1" 2015-245/5 Smlouva s ŘSD - ostrůvek ul. Žižkova 2015-246/5 Komunikace ul. Ječná - I. etapa 2015-247/5 VZ "Oprava varhan v kapli na Babí" 2015-248/5

Více

Město Trutnov zastupitelstvo města. U s n e s e n í ze 3. zasedání zastupitelstva města ze dne 22. června 2015

Město Trutnov zastupitelstvo města. U s n e s e n í ze 3. zasedání zastupitelstva města ze dne 22. června 2015 Město Trutnov U s n e s e n í ze 3. zasedání zastupitelstva města ze dne 22. června 2015 OBSAH Kontrola usnesení 2015-109/3 Kontrola plnění usnesení ZM Majetek města Nemovitosti - prodej 2015-110/3 Ulice

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA Zpracováno dne: 30.01.2017 OBSAH NEBYTOVÉ PROSTORY ZÁMĚR MĚSTA [RM_2017-63/2] Horská čp. 73 NEBYTOVÉ PROSTORY RŮZNÉ [RM_2017-64/2] U s n e s e n í z 2. schůze rady města dne 30.

Více

U s n e s e n í z 10. schůze rady města ze dne 24. května 2004

U s n e s e n í z 10. schůze rady města ze dne 24. května 2004 Město Trutnov - Zpracováno dne : 24.05.2004 U s n e s e n í z 10. schůze rady města ze dne 24. května 2004 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2004-638/10 Prodej nemovitostí - 24. prodejní

Více

U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 1. prosince 2003

U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 1. prosince 2003 Město Trutnov - Zpracováno dne : 01.12.2003 U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 1. prosince 2003 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2003-1348/22 Novodvorská čp. 112 2003-1349/22

Více

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 14. prosince 2015

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 14. prosince 2015 Město Trutnov Zpracováno dne: 14.12.2015 U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 14. prosince 2015 Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2015-1325/23 Lípové nám. č.p. 264 Nebytové prostory

Více

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 27.11.2006 U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2006-1392/23 Horská čp. 150 2006-1393/23

Více

Město Trutnov zastupitelstvo města Zpracováno dne : U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 17.

Město Trutnov zastupitelstvo města Zpracováno dne : U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 17. Město Trutnov Zpracováno dne : 17.12.2012 U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 17. prosince 2012 OBSAH Kontrola usnesení 2012-208/5 Kontrola plnění usnesení ZM Majetek města Nemovitosti

Více

U s n e s e n í z 12. schůze rady města ze dne 13. června 2008

U s n e s e n í z 12. schůze rady města ze dne 13. června 2008 Město Trutnov Zpracováno dne : 13.06.2008 U s n e s e n í z 12. schůze rady města ze dne 13. června 2008 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2008-625/12 Zásady pro prodej... 2008-626/12

Více

Město Trutnov - rada města Zpracováno dne :

Město Trutnov - rada města Zpracováno dne : Město Trutnov - Zpracováno dne : 04.04.2005 U s n e s e n í ze 7. schůze rady města ze dne 4. dubna 2005 OBSAH Doplnění usnesení ze 6. schůze RM 2005-358/6 Mateřská škola Trutnov Kontrola usnesení 2005-364/7

Více

U s n e s e n í z 11. schůze rady města ze dne 30. května 2005

U s n e s e n í z 11. schůze rady města ze dne 30. května 2005 Město Trutnov - Zpracováno dne : 30.05.2005 U s n e s e n í z 11. schůze rady města ze dne 30. května 2005 OBSAH Majetek města Nemovitosti - různé 2005-661/11 Voletiny čp. 149 2005-662/11 Sokolovská čp.

Více

U s n e s e n í z 6. schůze rady města ze dne 17. března 2003

U s n e s e n í z 6. schůze rady města ze dne 17. března 2003 Město Trutnov - Zpracováno dne : 17.03.2003 U s n e s e n í z 6. schůze rady města ze dne 17. března 2003 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2003-259/6 Voletinská čp. 288 2003-260/6 U

Více

U s n e s e n í ze 17. schůze rady města ze dne 14. září 2015

U s n e s e n í ze 17. schůze rady města ze dne 14. září 2015 Město Trutnov Zpracováno dne: 14.09.2015 1 U s n e s e n í ze 17. schůze rady města ze dne 14. září 2015 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2015-950/17 Lípové náměstí 264 2015-951/17 Voletiny

Více

Město Trutnov rada města

Město Trutnov rada města Město Trutnov Zpracováno : dne 16.11.2009 U s n e s e n í z 20. schůze rady města ze dne 16. listopadu 2009 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2009-1220/20 Horská čp. 65 2009-1221/20 Prodej

Více

U s n e s e n í ze 13. schůze rady města ze dne 21. června 2010

U s n e s e n í ze 13. schůze rady města ze dne 21. června 2010 Město Trutnov Zpracováno dne : 21.06.2010 U s n e s e n í ze 13. schůze rady města ze dne 21. června 2010 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2010-693/13 Národní 2010-694/13 Železničářská

Více

Město Trutnov zastupitelstvo města Zpracováno dne : U s n e s e n í z 1. zasedání zastupitelstva města ze dne 24.

Město Trutnov zastupitelstvo města Zpracováno dne : U s n e s e n í z 1. zasedání zastupitelstva města ze dne 24. Město Trutnov Zpracováno dne : 24.02.2014 U s n e s e n í z 1. zasedání zastupitelstva města ze dne 24. února 2014 OBSAH Kontrola usnesení 2014-1/1 Kontrola plnění usnesení ZM Majetek města Nemovitosti

Více

U s n e s e n í ze 14. schůze rady města ze dne 25. července 2005

U s n e s e n í ze 14. schůze rady města ze dne 25. července 2005 Město Trutnov - Zpracováno dne : 25.07.2005 U s n e s e n í ze 14. schůze rady města ze dne 25. července 2005 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2005-907/14 Dlouhá čp. 572 2005-908/14

Více

U s n e s e n í z 8. schůze rady města ze dne 20. dubna 2007

U s n e s e n í z 8. schůze rady města ze dne 20. dubna 2007 Město Trutnov - Zpracováno dne : 20.04.2007 U s n e s e n í z 8. schůze rady města ze dne 20. dubna 2007 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2007-452/8 Horská čp. 74 2007-453/8 Horská čp.

Více

Město Trutnov - městský úřad 4b1

Město Trutnov - městský úřad 4b1 Město Trutnov - městský úřad 4b1 NÁVRH NA USNESENÍ Jednání porady vedení 8.12.2014 Odbor rozvoje a Zpracoval : Blanka Možíšová 2.2.2015 majetku města Pro jednání rady města dne : 22.12.2014 9.2.2015 Jed.zastupitelstva

Více

U s n e s e n í ze 14. schůze rady města ze dne 21. července 2003

U s n e s e n í ze 14. schůze rady města ze dne 21. července 2003 Město Trutnov - Zpracováno dne : 21.07.2003 U s n e s e n í ze 14. schůze rady města ze dne 21. července 2003 OBSAH Kontrola usnesení 2003-748/14 Rozmarýnová čp. 445 Mgr. Adamec Majetek města Nemovitosti

Více

U s n e s e n í z 19. schůze rady města ze dne 24. října 2005

U s n e s e n í z 19. schůze rady města ze dne 24. října 2005 Město Trutnov Zpracováno dne : 24.10.2005 U s n e s e n í z 19. schůze rady města ze dne 24. října 2005 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2005-1327/19 Dlouhá čp. 2005-1328/19 Mladobucká

Více

U s n e s e n í z 26. schůze rady města ze dne 5. prosince 2011

U s n e s e n í z 26. schůze rady města ze dne 5. prosince 2011 Město Trutnov Zpracováno dne : 05.12.2011 U s n e s e n í z 26. schůze rady města ze dne 5. prosince 2011 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2011-1217/26 R. A. Dvorského čp. 311 Nebytové

Více

U s n e s e n í ze 14. schůze rady města ze dne 29. června 2015

U s n e s e n í ze 14. schůze rady města ze dne 29. června 2015 Město Trutnov Zpracováno dne : 29.06.2015 U s n e s e n í ze 14. schůze rady města ze dne 29. června 2015 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2015-718/14 Vodní ul. - trafostanice TS TU_0522

Více

U s n e s e n í z 11. schůze rady města ze dne 5. června 2006

U s n e s e n í z 11. schůze rady města ze dne 5. června 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 05.06.2006 U s n e s e n í z 11. schůze rady města ze dne 5. června 2006 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2006-654/11 Mladobucká čp. 101 2006-655/11

Více

U s n e s e n í z 16. schůze rady města za dne 17. září 2007

U s n e s e n í z 16. schůze rady města za dne 17. září 2007 Město Trutnov - zpracováno dne : 17.09.2007 U s n e s e n í z 16. schůze rady města za dne 17. září 2007 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 007-1016/16 Malé náměstí čp. 38 2007-1017/16

Více

U s n e s e n í z 13. schůze rady města ze dne 28. června 2007

U s n e s e n í z 13. schůze rady města ze dne 28. června 2007 Město Trutnov Zpracováno dne: 28.6.2007 U s n e s e n í z 13. schůze rady města ze dne 28. června 2007 OBSAH Majetek města Nebytové prostory záměr města 2007 765/13 Pronájem nebyt. prostor v čp. 13 Školní

Více

95. VÝPIS Z USNESENÍ

95. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 95. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 07.02.2006 118/2006-95. RM V s c h v a l u j e Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na část p. p. č. 3723/2

Více

U s n e s e n í ze 3. schůze rady města ze dne 16. února 2004

U s n e s e n í ze 3. schůze rady města ze dne 16. února 2004 Město Trutnov - Zpracováno dne : 16.02.2004 U s n e s e n í ze 3. schůze rady města ze dne 16. února 2004 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2004-168/3 Polská čp. 189 2004-169/3 Benešova

Více

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 29. srpna 2005

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 29. srpna 2005 Město Trutnov Zpracováno dne : 29.08.2005 U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 29. srpna 2005 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2005-1033/15 Dlouhá čp. 572 2005-1034/15 Novoměstská

Více

Město Trutnov zastupitelstvo města. U s n e s e n í ze 6. zasedání zastupitelstva města ze dne 23. listopadu 2009

Město Trutnov zastupitelstvo města. U s n e s e n í ze 6. zasedání zastupitelstva města ze dne 23. listopadu 2009 Město Trutnov U s n e s e n í ze 6. zasedání zastupitelstva města ze dne 23. listopadu 2009 OBSAH Kontrola usnesení 2009-256/6 Kontrola plnění usnesení ZM Majetek města Nemovitosti - záměr města 2009-257/6

Více

U S N E S E N Í. 39. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 39. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 039/12/Pa U S N E S E N Í 39. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 4. 9. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1546/39-1570/39 Rozdělovník - členové

Více

U s n e s e n í ze 13. schůze rady města ze dne 26. června 2008

U s n e s e n í ze 13. schůze rady města ze dne 26. června 2008 Město Trutnov - Zpracováno dne : 26.06.2008 U s n e s e n í ze 13. schůze rady města ze dne 26. června 2008 OBSAH Majetek města Nebytové prostory - záměr města 2008-698/13 Školní čp. 13 Nebytové prostory

Více

U s n e s e n í z 27. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15,00hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 27. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15,00hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 27. jednání rady města dne 2.4.2012 v 15,00hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/27/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 27. jednání rady města Bod programu 1. UR/27/2/2012

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

U s n e s e n í z 1. zasedání zastupitelstva města v roce 2015

U s n e s e n í z 1. zasedání zastupitelstva města v roce 2015 Město Trutnov Zpracováno dne : 03.03.2015 U s n e s e n í z 1. zasedání zastupitelstva města v roce 2015 OBSAH Kontrola usnesení 2015-1/1 Kontrola plnění usnesení ZM Majetek města Nemovitosti - záměr města

Více

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733)

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733) U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 13. 11. 2012 (Usnesení č. 41/713 41/733) Č. j. ST/2592/2012/51.2 Rada města Štramberka po projednání : Usnesení č. 41/713 Bere na vědomí

Více

U S N E S E N Í. 29. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 21. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 29. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 21. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SS 029/12/Za U S N E S E N Í 29. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 21. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1036/29 1067/29 Rozdělovník - členové

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 R 99/13 Schválení navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 schvaluje navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 dle předloženého

Více

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s e n í z 3.řádného jednání rady města konaného dne 10.3.2014 od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 58/2014 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města.

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 54. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.10.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/54R/2016

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SS 019/15/Ko U S N E S E N Í 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 30. 9. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 700/19 716/19 Rozdělovník - členové

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 67. schůze Rady města Hostinné, konané dne 19.10.2016 1011/67/RM/2016 Schválení programu 67. schůze rady města program 67. schůze: 1. Schválení programu

Více

U s n e s e n í z 18. schůze rady města dne 26. září 2016

U s n e s e n í z 18. schůze rady města dne 26. září 2016 Město Trutnov Zpracováno dne: 26.09.2016 U s n e s e n í z 18. schůze rady města dne 26. září 2016 OBSAH NEBYTOVÉ PROSTORY ZÁMĚR MĚSTA [RM_2016-933/18] Palackého čp. 105 [RM_2016-934/18] Národní čp. 199

Více

U s n e s e n í z 1. schůze rady města ze dne 16. ledna 2006

U s n e s e n í z 1. schůze rady města ze dne 16. ledna 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 16.01.2006 U s n e s e n í z 1. schůze rady města ze dne 16. ledna 2006 OBSAH Majetek města Nemovitosti - záměr města 2006-1/1 Prodej bytových domů dražbou dobrovolnou

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 30. 10. 2012 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Zdenek Krutek, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek dne 26.08.2013 14.12.2011: 01.07.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 21.07.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

U s n e s e n í z 1. schůze rady města ze dne 18. ledna 2011

U s n e s e n í z 1. schůze rady města ze dne 18. ledna 2011 Město Trutnov Zpracováno dne : 18.01.2011 U s n e s e n í z 1. schůze rady města ze dne 18. ledna 2011 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2011-1/1 P. Holého - garáž bez č.p./č.e. Nebytové

Více

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 078/14/Pa U S N E S E N Í 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 29. 4. 2014 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2807/78 2834/78 Rozdělovník - členové

Více

U s n e s e n í z 13. schůze rady města ze dne 29. června 2006

U s n e s e n í z 13. schůze rady města ze dne 29. června 2006 Město Trutnov Zpracováno dne: 29.6.2006 U s n e s e n í z 13. schůze rady města ze dne 29. června 2006 OBSAH Majetek města Nebytové prostory záměr města 2006-825/13 Trutnov Žižkova areál bývalých kasáren

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 89. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

VÝPIS USNESENÍ. z 89. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. VÝPIS USNESENÍ Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 064/13/Pa U S N E S E N Í 64. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 1. 10. 2013 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2353/64 2370/64 Rozdělovník - členové

Více

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 043/12/Pa U S N E S E N Í 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 30. 10. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1668/43-1694/43 Rozdělovník - členové

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 11.01.2016 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Prodej bytů a nebytového prostoru. NÁVRH USNESENÍ

Více

Usnesení RM č.07/2014 Rada města Jablonné v Podještědí projednala a schvaluje Jednací řád komisí Rady města Jablonné v Podještědí.

Usnesení RM č.07/2014 Rada města Jablonné v Podještědí projednala a schvaluje Jednací řád komisí Rady města Jablonné v Podještědí. Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 1 ze dne 12. listopadu 2014 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Č.j. OVV/3482/2014 Počet stránek: 5 Usnesení RM č.01/2014 Rada města Jablonné

Více

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 3. Prodej pozemků - investiční záměr 1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 druh pozemku / využití: orná půda, zahrada, trvalý travní

Více

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9 Č.j. MUCH 72216/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 15. schůze

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Město Trutnov zastupitelstvo města Zpracováno : dne U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 13.

Město Trutnov zastupitelstvo města Zpracováno : dne U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 13. Město Trutnov Zpracováno : dne 13.12.2010 U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 13. prosince 2010 OBSAH Kontrola usnesení 2010-230/5 Kontrola plnění usnesení ZM Mgr. Adamec Majetek

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov Rada města KRNOVA SS 028/16/Ko U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 6. 4. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov čís. usn. 1021/28 1154/28 Rozdělovník - členové

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Poznámka: U s n e s e n í. ze zasedání Rady města Berouna dne Číslo Usnesení Zodpovídá Termín

Poznámka: U s n e s e n í. ze zasedání Rady města Berouna dne Číslo Usnesení Zodpovídá Termín Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

U s n e s e n í ze 13. schůze rady města dne 27. června 2016

U s n e s e n í ze 13. schůze rady města dne 27. června 2016 Město Trutnov Zpracováno dne: 27.06.2016 U s n e s e n í ze 13. schůze rady města dne 27. června 2016 OBSAH NEBYTOVÉ PROSTORY ZÁMĚR MĚSTA [RM_2016-644/13] [RM_2016-645/13] Krakonošovo nám. čp. 23 [RM_2016-646/13]

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 22. listopadu 2007 od 16:30 hod. v zasedací síni

Více

Zápis č. 26/2012 ze zasedání Rady města Český Dub konaného dne od 15,00 hodin

Zápis č. 26/2012 ze zasedání Rady města Český Dub konaného dne od 15,00 hodin Zápis č. 26/2012 ze zasedání Rady města Český Dub konaného dne 11.12.2012 od 15,00 hodin RM/12/318 Zveřejnění nabídky prodeje dřeva a) zveřejnění nabídky prodeje dřeva pro rok 2013 formou zveřejnění na

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

U s n e s e n í ze 4. schůze rady města dne 22. února 2016

U s n e s e n í ze 4. schůze rady města dne 22. února 2016 Město Trutnov Zpracováno dne: 22. 2. 2016 U s n e s e n í ze 4. schůze rady města dne 22. února 2016 OBSAH Majetek města Nemovitosti doporučení pro ZM [RM_2016-143/4] Náchodská ul. (bývalé zahradnictví)

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 14 ze schůze Rady města Hradce nad Moravicí, konané dne 13. listopadu 2007 v zasedací místnosti MěÚ, Opavská 265, Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí 2.

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ č. 977 Rada města bere na vědomí připomínky a žádost ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 103 ze dne 23.06.2014 a schvaluje vyrozumění dle návrhu. č. 978 Rada města

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 36 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 36 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 36 konané dne 26. 3. 2012 Usnesení č. 77/12 RM u k l á d á starostovi Stanislavu Jirků zažádat o grant na SFŽP v rámci projektu Vybudování záložních vodních

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 1/14/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 22/10/RM/2012, 8/12/RM/2012, 9/12/RM/2012, 10/12/RM/2012, 11/12/RM/2012. 2/14/RM/2012

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 02.11. 2015 Zápis č. 7/2015 z Komise bytové RM Sezimovo Ústí, ze dne 21. 10. 2015 (mat. č. 361/2015) Usnesení č. 363/2015 I. Bere na vědomí zápis

Více