Ultrazvuk. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Helena Kollátorová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ultrazvuk. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Helena Kollátorová"

Transkript

1 Ultrazvuk Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor2011 Mgr. Helena Kollátorová

2 Historie Ultrazvuk, UZ nebo SONO je neinvazivní, naprosto bezbolestná a neškodná zobrazovací metoda. Vznikla díky ponorkám. Vývoj sonarů a echolokátorů ve válečném zbrojení dal podnět ke zkoumání jejich uplatnění i v medicíně. Ve čtyřicátých letech 20. století se stal ultrazvuk předmětem lékařského výzkumu, v 50. letech se již metoda zobrazení měkkých částí lidského těla pomocí ultrazvuku začala úspěšně rozšiřovat do praxe. Dnes patří mezi zcela běžná vyšetření.

3 Sonar u delfínů

4 Ultrazvukový přistroj na ICU UZ cílená kanylace cév Vyšetřeni žil a dg.trombóz Periferní nervové blokády Hrudní sonografie a dýchací cesty Vyšetření peritoneální dutiny a retroperitonea Vyšetření u těžkých traumat Echokardiografie Hrudní sonografie Traumata Transkranialni doppler

5 Physioson Basic - terapeutický ultrazvuk

6 Lineární sada - hlava

7 Malá část odražených zvukových vln se vrátí zpět do sondy, která slouží také jako přijímač. Informace o intenzitě vlnění a o době, která uplynula mezi vysláním a zachycením ultrazvuku, stačí počítači zabudovanému v přístroji, aby na obrazovce vytvořil obraz vyšetřovaných tkání a to dokonce v pohybu. To umožňuje zjistit nejen uložení, tvar a velikost zobrazených orgánů, ale také posoudit jejich strukturu, překrvení a do jisté míry funkci.

8 Měkkými tkáněmi prochází jen s malými ztrátami, nejlépe se šíří tekutinou. Na rozhraních tkání se odráží, nejvíce po dopadu na povrch kostí a podobných struktur, například ledvinových kamenů. Stejnou překážkou pro ultrazvuk je ovšem i vzduch obsažený v žaludku nebo ve střevech. Přítomnost vzduchu spolykaného při jídle nebo přítomného při zvýšené plynatosti je také největším problémem této vyšetřovací metody.

9 Vyšetřování ultrazvukem je v současnosti základní a pravděpodobně i nejrozšířenější zobrazovací diagnostickou metodou. Má mnoho předností: Nezatěžuje vyšetřovaný organizmus pronikavým zářením Není nutností podávat kontrastní látku jako u metody rentgenové Vyšetřovací přístroj není tak drahý jako u počítačové tomografie (CT) nebo magnetické rezonance (MR).

10 Lze vyšetřovat přímo u lůžka nemocného. Vyšetření je možno dokumentovat jednotlivými záběry na speciální papír nebo celý průběh na videokazetu. Ultrazvukem lze vyšetřovat i bez přípravy, ale výsledek je mnohem lepší, pokud je vyšetřovaná osoba nalačno, tedy nejí a nepije alespoň 6 hodin před vyšetřením. Lépe se vyšetřují osoby štíhlé než otylé.

11 Co dělat před ultrazvukem? Žádná zvláštní příprava před ultrazvukovým vyšetřením není nutná. Jeden den před plánovaným ultrazvukem břicha se vyhněte nadýmavým potravinám (hrách, čočka ) a nejméně tři hodiny před vyšetřením nejezte. Před urologickým nebo gynekologickým ultrazvukem hodně pijte a 2 hodiny nemočte, protože pro přehlednost pánevních orgánů je nutný plný močový měchýř.

12 Proces vyšetření ultrazvukem Lékař nanese na vyšetřovanou oblast speciální gel, aby zlepšil kontakt mezi sondou a kůží. V průběhu vyšetření lékař pohybuje sondou těle, chvílemi můžete cítit lechtání nebo tlak, ale určitě ne bolest. Lékař může požádat o zadržení dechu nebo o změnu polohy (na bok při vyšetření ledviny apod.). Vyšetření trvá 5 10 minut, po jeho skončení dostanete ubrousky na otření zbytků gelu a můžete se obléct. Žádná omezení po vyšetření nejsou.

13 Výsledek ultrazvuku Vyšetřované orgány vidí lékař na monitoru přístroje v reálném čase, obraz lze zastavit a provádět různá měření, přístroj umožňuje i tisk ultrazvukových obrázků.

14 Ultrazvukové vyšetření břicha patří k nejdostupnějším vyšetřením. Lékař Vám jej předepíše v případě, že má podezření na nemoc některého vnitřního orgánu ve Vašem břiše. Ultrazvuk zobrazí ledviny, játra, žlučník, slezinu, slinivku, močový měchýř nebo třeba velké cévy. Ultrazvuk břicha je často doménou chirurgie a urologie, ale předepisuje jej i internista nebo gynekolog.

15 Sonografie peritoneální dutiny a retroperitonea

16 Biliární hydrops

17 ECHOKARDIOGRAFIE(ECHO) Ultrazvukové vyšetření srdce, tedy srdečního svalu, nitroblány srdeční (endokardu), chlopní a osrdečníku (perikardu), je pravděpodobně nejpro pracovanějším uplatněním této metody vůbec. ECHO je proto velmi důležité pro pacienty po prodělaném AIM. Nemůže prokázat srdeční ischemii,ale ukáže vysokou prognózu pro další období.

18 ECHO

19 Echokardiografie je jinými metodami nenahraditelná, zvláště je-li doplněna jícnovou sondou, tedy kombinací endoskopického a ultrazvukového vyšetření, umožňující získat obraz srdce i "zezadu". Moderní výkonné přístroje dovolují zjistit nejen tvar a velikost srdečních oddílů a přítomnost tekutiny v osrdečníku, ale pomocí Dopplerova principu (odráží-li se zvuk od pohybující se struktury, zde červených krvinek, mění se jeho frekvence) mapovat toky krve jednotlivými srdečními dutinami, znázorňovat zúžení či nedomykavost chlopní a vypočítat i tlaky krve v různých místech srdce.

20 Transezofageální echokardiografie se provádí pomocí jícnové sondy. Po předchozí sedací a lokálním znecitlivění hrtanu se zavede ultrazvuková sonda do jícnu, tj. za srdce. Toto vyšetření se provádí v průběhu srdečních operací, při podezření na infekční endokarditidu (zánět srdeční výstelky), při podezření na disekci aorty (natržení stěny aorty) a v dalších závažných případech.

21

22 Kardiologická sonda - Jedná se o multifrekvenční a širokopásmovou sektorovou sondu (frekvenční rozsah 1,5 MHz - 4,5 MHz) umožňující lékařům vysoce kvalitní echo vyšetření dospělých i dětských pacientů.

23 Levá vnitřní jugulární žila na úrovni větveni úponů m. sternocleidomastoideus vena jugularis int. sin. arteria carotis communis sin.

24 Christian Andreas Doppler Teorii o změně frekvence zdroje v závislosti na změně relativní rychlosti k pozorovateli přednesl roku 1842 před Královskou českou společností nauk.

25 DOPPLERŮV UZ TEST-k vyšetření periferních tepen a žil a) Vyšetření tepen pomocí UZ - měříme systolický tlak na paži a porovnáváme s hodnotou systolického tlaku naměřenou na a.poplitea a tibialis posterior na noze.je-li hodnota na noze výrazně snížena,proti systolickému tlaku na paži - svědčí pro stenózu velkých tepen DK=ICH-DK b) Vyšetření žil - test nám pomůže prokázat flebotrombózu hlubokých žil DK,posuzujeme podle kvality zvukového fenoménu tento test je dnes nutný k dg flebotrombózy -vyš.kdykoli bez přípravy

26 Spektrální Doppler Carotid tepny

27 V praktickém životě lze Dopplerův jev pozorovat poměrně snadno. Stačí si stoupnout vedle dálnice a poslouchat zvuk projíždějících vozidel. Přibližující-se vozidlo zní výrazně vyšším tónem, než totéž vozidlo, když se vzdaluje. Na obrázku se od pozorovatele A vozidlo vzdaluje, proto jsou vlny delší a tedy frekvence nižší. Naopak, k pozorovateli B se vozidlo blíží, proto jsou vlny kratší a frekvence vyšší.

28 SONOGRAFIE=vyšetření břicha pomocí UZ provádí dnes řada odborníků a) GASTROENTEROLOG- Sonografie se stala zcela převládající metodou vyšetření žlučníku a žlučových cest toto vyš.zcela vytlačilo rtg.vyš.žlučníku(již se neprovádí). Před tímto vyš.je lepší provést zákl.přípravu: 3dny předem nenadýmavá strava,-denně zajistit stolici, espumisan nebo ceolát Pro lékaře je mimořádně důležitá možnost posouzení šíře žlučových cest, a tím např. rozlišení žloutenky v důsledku překážky ve žlučovodu od žloutenky infekční při virovém zánětu jater. Játra - lze rozpoznat jejich zvětšení, ztučnění, a také nádory jater včetně druhotných nádorových ložisek, metastáz.

29 Slinivka břišní (pankreas), uložená až hluboko před páteří, je často pro ultrazvuk nedostupná, zvláště u obézních osob. V dutině břišní dále vyšetřujeme slezinu, velké cévy (můžeme zjistit výduť aorty) a ultrazvuk odhalí i poměrně malé množství volné tekutiny v dutině břišní, která bývá přítomna při srdečním nebo jaterním selhání.

30 b) UROLOG-hodnotí obě ledviny a vývodné močové cesty-toto vyš.dnes nahrazuje nativní nefrogram - po renální kolice dilatace moč.cest prokazuje,že kamínek prošel. Také cysty ledvin se zobrazují velmi dobře. Ultrazvuk prostaty - prostata se vyšetřuje při podezření na benigní hyperplazii a k vyloučení nádorového onemocnění. Transabdominální UZ přes břišní stěnu a přesnější transrektální UZ pomocí sondy zasunuté do konečníku. Případná biopsie prostaty se provádí za ultrazvukové kontroly. Zároveň se pomocí UZ zjišťuje, kolik moče zbývá v močovém měchýři po vymočení. Zbytnělá prostata totiž močení znesnadňuje.

31 Ledviny a renální doppler

32 c) GYNEKOLOG - vyšetřuje dělohu Příprava:hodinu před.vyš.pacientka musí vypít 1l tekutiny,aby byl při vyš.naplněn moč.měchýř d) PORODNÍK Vyvíjející se plod plave v plodové vodě a je pomocí ultrazvuku velice dobře zobrazitelný. Vyšetření v období těhotenství se provádí dvěma základními metodami: vaginální a transabdominální (vyšetření přes stěnu břišní). Vaginální sondy se využívá v časnějších stádiích těho tenství, většinou zhruba do 12. týdne gravidity, kdy je tímto způsobem plod lépe přehledný. V dalším průběhu těhotenství je vzhledem k růstu dělohy plod lépe viditelný při použití transabdominální sondy.

33 e) UZ vyšetření karotid-bez přípravy -bezpečně prokáže stenózu kar.tepen,která může být příčinou NCMP,má být provedeno po každém IKTU. Provádí většinou rentgenolog f) UZ v ortopedii-u kojenců se vyš.kyčelní klouby,úplně nahradilo rentgenové vyš.-nutno vyloučit vrozené kyčelní luxace g) UZ v endokrinologii - provádí se vyš.štítné žlázy,kde můžeme určit zda jde o cysty,nádor nebo tzv.studený uzel

34 Standardně jsou u nás prováděna v průběhu gravidity tři ultrazvuková vyšetření u všech těhotných žen. První vyšetření v 10. až 14. týdnu těhotenství, kdy se určuje stáří, životaschopnost plodu a jsou vyloučeny hrubé vývojové vady plodu. Přesné stáří plodu a tím i předpokládaný termín porodu lze nejlépe určit právě v prvním trimestru těhotenství. V poslední době se provádí hodnocení tzv. nuchální translucence, což je projasnění v oblasti šíje plodu. To je dáno nahromaděním tekutiny v podkoží v této oblasti. Je to markér některých chromozomálních a vrozených vad plodu. Pozitivní ná lez signalizuje zvýšené riziko např. Downova a Edwardsova syndromu, defektů neurální trubice a vrozených srdečních vad.

35 Druhé vyšetření probíhá ve 20. týdnu těhotenství. Lékař provádí tzv. biometrii plodu - přesné změření některých jeho částí - např. měření průměru hlavičky, hrudníku, bříška, délky stehenní kosti. To má význam pro určení velikosti plodu a sledování proporcionality jeho růstu. Samozřejmě i při tomto vyšetření se pátrá po eventuelních vrozených vývojových vadách plodu.

36 Lékař postupně prohlíží jednotlivé části a orgány plodu - hlavičku, páteř, hrudník, srdíčko, orgány dutiny břišní, močový měchýř a jeho náplň. Právě při tomto vyšetření je možno zachytit již většinu závažných vrozených vývojových vad. V této době je již také možné určit pohlaví plodu, je-li plod při vyšetření ve výhodné poloze.

37 Třetí běžně prováděné ultrazvukové vyšetření se provádí kolem 30. týdne gravidity. Opět lékař provede měření částí plodu, zároveň kontroluje polohu plodu, jeho pohyby a množství plodové vody. Veliký význam má vyšetření loka lizace placenty a svaloviny dělohy, kde se mohou vyskytovat myomy. Vcestná placenta či myom mohou být překážkou přirozeného vaginálního porodu. 3D ultrazvuk vyvíjejícího se zárodku u 29 týdnů

38 3D/4D ultrazvukové vyšetření umožňuje trojrozměrné zobrazení miminka v reálném čase již v děloze, a to zobrazení celého miminka v časnějších stádiích těhotenství (cca od 13. týdne těhotenství) nebo prostorové zobrazení jednotlivých částí, především obličeje v pozdějších stádiích těhotenství (cca od 25. týdne těhotenství).

39

40 SEXT

41 UZ kurz [1] Martin Balík KARIM VFN a 1.LF UK Praha v=2&aq=f&aqi=&aql=&oq= UZ kurz [1] Martin Balík KARIM VFN a 1.LF UK Praha

Využití moderních radiodiagnostických metod v onkochirurgii

Využití moderních radiodiagnostických metod v onkochirurgii FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní obor: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Jana Drábková Studijní obor: Radiologický asistent 5345R010 Využití moderních radiodiagnostických metod v onkochirurgii

Více

Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné. Co je dobré. vědět. o onemocnění. maligním lymfomem

Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné. Co je dobré. vědět. o onemocnění. maligním lymfomem Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Vydala Kooperativní lymfomová skupina za spolupráce společnosti Roche v roce 2005 Jedním ze základních

Více

Průvodce onemocněním srdce u dětí

Průvodce onemocněním srdce u dětí Vyloučení odpovědnosti Autoři i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomy, aby informace uvedené v knize odpovídaly aktuálnímu stavu znalostí v době přípravy k vydání. I když tyto informace byly

Více

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Informační brožura pro pacienty Úvod Když se dozvíte, že jste vy nebo někdo z vašich blízkých onemocněli a jako diagnóza byl stanoven lymfom, může vás to

Více

Česká buiatrická společnost Klinika chorob přežvýkavců FVL VFU Brno a PRION, s.r.o. SONOGRAFIE V BUIATRICKÉ PRAXI A JEJÍ DIAGNOSTICKÉ MOŽNOSTI

Česká buiatrická společnost Klinika chorob přežvýkavců FVL VFU Brno a PRION, s.r.o. SONOGRAFIE V BUIATRICKÉ PRAXI A JEJÍ DIAGNOSTICKÉ MOŽNOSTI Česká buiatrická společnost Klinika chorob přežvýkavců FVL VFU Brno a PRION, s.r.o. SONOGRAFIE V BUIATRICKÉ PRAXI A JEJÍ DIAGNOSTICKÉ MOŽNOSTI VETfair, Hradec Králové, 8.dubna 2006 NABÍDKA SONOGRAFŮ PRO

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta zdravotnických věd BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Barbora Dvorská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav radiologie Barbora Dvorská Vyšetření hepatobiliárního

Více

Náhlé příhody břišní. Obsah. Část obecná. Část speciální. Předmluva... 7. 5.7 Torakofrenolaparotomie... 26

Náhlé příhody břišní. Obsah. Část obecná. Část speciální. Předmluva... 7. 5.7 Torakofrenolaparotomie... 26 Náhlé příhody břišní Obsah Předmluva... 7 I Část obecná 1 Zobrazovací metody při NPB... 9 1.1 RTG... 9 1.2 UZ... 10 1.3 CT... 10 1.4 RTG kontrast... 11 1.5 ERCP... 11 1.6 PTC... 11 1.7 Angiografické vyšetření

Více

Editorial. Vážení čtenáři,

Editorial. Vážení čtenáři, Editorial Vážení čtenáři, za hlavní téma podzimního čísla jsme se rozhodli zvolit nemoci trávicího systému. Tyto nemoci jsou totiž v celém vyspělém světě na vzestupu a bohužel ani Česká republika není

Více

ZOBRAZOVACÍ METODY U ONEMOCNĚNÍ ŽLUČOVÝCH CEST

ZOBRAZOVACÍ METODY U ONEMOCNĚNÍ ŽLUČOVÝCH CEST FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Lucie Kotalová Studijní obor: Radiologický asistent 5345R010 ZOBRAZOVACÍ METODY U ONEMOCNĚNÍ ŽLUČOVÝCH CEST Bakalářská

Více

Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol. příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING

Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol. příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING Autoři: MUDr. Miroslava Balaščaková, MUDr. Jana Bartošová, MUDr.

Více

VÝŽIVA PŘI ONEMOCNĚNÍ SLINIVKY BŘIŠNÍ. Denisa Horáčková

VÝŽIVA PŘI ONEMOCNĚNÍ SLINIVKY BŘIŠNÍ. Denisa Horáčková VÝŽIVA PŘI ONEMOCNĚNÍ SLINIVKY BŘIŠNÍ Denisa Horáčková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou související s výživou při prevenci a léčbě onemocnění slinivky břišní.

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

Biochemický screening v graviditě

Biochemický screening v graviditě Biochemický screening v graviditě Základní metody prenatální diagnostiky Genetické poradenství Screeningové testy v těhotenství cílem primárního screeningu je identifikace těhotenství s vyšším rizikem

Více

Zobrazovací metody u onemocnění jater

Zobrazovací metody u onemocnění jater FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Petr Balta Studijní obor: Radiologický asistent Zobrazovací metody u onemocnění jater Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

Speciál. Těhotenství. Týden po týdnu. www.rodinaaja.cz

Speciál. Těhotenství. Týden po týdnu. www.rodinaaja.cz Speciál Těhotenství Týden po týdnu 1 www.rodinaaja.cz Kojení přináší matce i dítěti zcela nenahraditelné výhody. Je doporučováno profesionály z oblasti zdravotnictví jako nejvhodnější dětská výživa, od

Více

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Glandula thyreoidea

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Glandula thyreoidea OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, O.P.S. ROČNÍKOVÁ PRÁCE ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Glandula thyreoidea LINDA HONSKUSOVÁ V PRAZE 2007/2008 VEDOUCÍ PRÁCE SEXTA 2007/2008: PhDr. Jiřina Anna Hradecká VEDOUCÍ PRÁCE SEPTIMA 2008/2009:

Více

POROVNÁNÍ ENDOSONOGRAFIE A CT VYŠETŘENÍ Z HLEDISKA PŘÍNOSU V DIAGNOSTICE KARCINOMU PANKREATU

POROVNÁNÍ ENDOSONOGRAFIE A CT VYŠETŘENÍ Z HLEDISKA PŘÍNOSU V DIAGNOSTICE KARCINOMU PANKREATU FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Alexandr Kuchař Studijní obor: Radiologický asistent 5345R010 POROVNÁNÍ ENDOSONOGRAFIE A CT VYŠETŘENÍ Z HLEDISKA PŘÍNOSU

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu ischemické choroby dolních končetin

Doporučení pro diagnostiku a léčbu ischemické choroby dolních končetin DOPORUČENÍ PRO Doporučení pro diagnostiku a léčbu ischemické choroby dolních končetin Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH JÍCNU

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH JÍCNU CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH JÍCNU O B S A H Co je jícen...1 Co jsou nádory...2 Co jsou nádory jícnu...3 Jaké jsou příznaky nádoru jícnu...4 Jak se stanoví diagnóza...5 Jak se určí rozsah onemocnění

Více

Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia)

Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Jitka Pokorná Cíle předmětu: - Poskytnutí základního přehledu

Více

Máme pro vás špičkové oční oddělení

Máme pro vás špičkové oční oddělení Č íslo 4 / květen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Máme pro vás špičkové oční oddělení Naše oční lékařství je jedním z oborů, které se dlouhé roky pyšní vysoce odborným personálem často přednášejícím

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

Řeším svou bulku v prsu

Řeším svou bulku v prsu Řeším svou bulku v prsu MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D. Mamma centrum Medicon www.rakovina-prsu.cz www.breastcancer.cz Úvodní slova O rakovině prsu se mluví a píše. Je to dobře, padlo jedno ze zbytečných

Více

Struktura jaterního lalůčku

Struktura jaterního lalůčku OBSAH Játra...2 Zhoubné onemocnění jater...4 Jak se stanoví diagnóza nádoru jater...6 Jak se zhoubné onemocnění jater léčí...11 Jaké jsou nežádoucí účinky léčby...14 Jak probíhá další sledování po léčbě...17

Více

Chronické poruchy funkce ledvin a jejich transplantace u dětí a dorostu

Chronické poruchy funkce ledvin a jejich transplantace u dětí a dorostu Chronické poruchy funkce ledvin a jejich transplantace u dětí a dorostu Informační brožura pro rodiny pacientů a pro samotné starší dětské pacienty Jan Janda se spoluautory: Jaroslav Špatenka, Jiří Dušek,

Více

1. HISTORIE A EPIDEMIOLOGIE

1. HISTORIE A EPIDEMIOLOGIE 1 2 OBSAH 1. Historie a epidemiologie / 4 2. Vznik plicní rakoviny / 4 3. Projevy plicní rakoviny / 6 4. Diagnostika / 8 5. Terapie / 11 5.1 Radioterapie / 12 5.2 Chemoterapie / 12 5.3 Chirurgie / 13 5.4

Více

ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES na počest 100. výročí české radiodiagnostiky. Špindlerův Mlýn, 10. -12. října 1996 hotel Harmony ABSTRAKTA

ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES na počest 100. výročí české radiodiagnostiky. Špindlerův Mlýn, 10. -12. října 1996 hotel Harmony ABSTRAKTA xxx. CZ9726603 ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES na počest 100. výročí české radiodiagnostiky Špindlerův Mlýn, 10. -12. října 1996 hotel Harmony ABSTRAKTA Radiologická společnost České lékařské společnosti J.

Více

doplněk stravy Multivitamin pro těhotné a kojící ženy Gravilakt speciální 60 tablet + 7 zdarma

doplněk stravy Multivitamin pro těhotné a kojící ženy Gravilakt speciální 60 tablet + 7 zdarma doplněk stravy Gravilakt Multivitamin pro těhotné a kojící ženy speciální 60 tablet + 7 zdarma Úvodem www.medpharma.info Milé nastávající a stávající maminky, dostává se Vám do rukou informační brožura,

Více

Význam mamografie ve vyšetřování mléčné žlázy

Význam mamografie ve vyšetřování mléčné žlázy Význam mamografie ve vyšetřování mléčné žlázy Absolventská práce Vladimíra Voltová Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Studijní obor: Diplomovaný radiologický

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽALUDKU

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽALUDKU CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽALUDKU OBSAH Co je žaludek............................2 Co jsou nádory...........................2 Jaké jsou příznaky nádorů žaludku.........4 Jak se stanoví diagnóza nádoru

Více