NEPOLAPITELNÝ JAN BOJOVKA PRO MĚSTO 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEPOLAPITELNÝ JAN BOJOVKA PRO MĚSTO 2006"

Transkript

1 NEPOLAPITELNÝ JAN BOJOVKA PRO MĚSTO 2006 cíle akce: - propagace skautingu, která nám může v budoucnu pomoci při získávání nováčků - prezentace hlineckého Junáka jako akceschopného a městu prospěšného střediska - zkouška týmové spolupráce našeho roverského kmene - nabídka aktivně stráveného odpoledne hlinecké mládeži prostřednictvím atraktivní terénní hry medializace: - osobní návštěva základních škol - Hlinecké noviny, KIS (hlinecká kabelová televize), AVE (farní časopis), plakáty na nástěnkách ve školách (včetně ZUŠ), na plakátovacích plochách ve městě, na střediskové nástěnce, v knihovně a v centru Jana XXIII. termín: pátek 15. září 2006 od 15:30 do 20:30 časový harmonogram: 14:30 15:00 sraz organizátorů 15:30 16:00 zápis účastníků, rozdělení do skupin 16:00 16:30 vysvětlení pravidel, určení hracího území 16:30 19:30 vlastní bojovka 19:30 20:00 fitky na odlehčení, počítání výsledků 20:00 20:30 vyhlášení výsledků rekvizity: mapa stanovišť, jednoduché kulisy (např. krámky zastřešené celtou se zavěšenou cedulí), kostýmy pro organizátory, papíry, tužky, kolo, lékárna, jízdní řád, kartónové jízdenky, dobové peníze, potravinové lístky, salám, 20 preclíků, tvrdé rohlíky, těsto na housky, pytle se senem, dobové pohledy pro kadeřnici (resp. drogistku), zašifrovaná zpráva, klíč k šifře, stříkací pistolky, suroviny a nádoby na zápalné lahve, poštovní balíky, barvivo ke změně vzhledu, pozvánky do kadeřnického salónu, tašky na odpadky, flusbrok, ceny + pamětní lístky. organizace: V 15:30 začne zápis účastníků. U každého si poznamenáme jméno, příjmení, třídu, školu a kontakt na rodiče (telefon nebo aspoň adresu) pro případ, že by se něco stalo. Své přihlášení každý stvrdí podpisem. Necháme na hráčích, aby se rozdělili do trojic (čtveřic či pětic), abychom od sebe násilně netrhali kamarády. Jedince, kteří se nerozdělí sami, dodatečně poskládáme k sobě. legenda: Děj se odehrává v březnu Nejhledanějším člověkem v Protektorátu Čechy a Morava je v odboji činný domažlický skaut Jan Smudek. Gestapo provádí operace vedoucí k jeho zatčení, on se za pomoci svých známých snaží uprchnout do zahraničí. Podaří se mu proniknout na Slovensko, odkud pokračuje přes Maďarsko, Jugoslávii a Blízký Východ až do Francie. 1

2 Úvodní scénka: Akční přestřelka prchajícího Jana Smudka s několika příslušníky gestapa, kteří se jej snaží zadržet. hrací území: Lesy a louky od stadionu nahoru a doleva. PRAVIDLA HRY: Účastníci budou rozděleni do skupin (pravděpodobně trojice záleží na počtu hráčů). Jejich cílem je dopomoci Janu Smudkovi k emigraci. Podporují ho dodávkami jídla, informací, zbraní, falešnými doklady, penězi, jízdenkou či pomůckami pro změnu vzhledu. V odbojové centrále bude všem řečeno, kde se nachází Jan a že se bližší instrukce dozví od něj. Představitel Smudka skupinám rozdá obálky s úkoly, dotazy, hesly i údaji o bodovém ohodnocení (všechny najednou, aby si každá hlídka mohla rozvrhnout, v jakém pořadí je bude plnit a aby jich mohla dělat i více najednou). Za každý splněný úkol Jan skupině vystaví potvrzení, které oni zanesou na centrálu. Zvítězí grupa, která jich dodá do závěrečného hvizdu nejvíce. Připravíme celkem 13 různých stanovišť: nádraží, pošta, radnice, kriminál, hostinec, odbojová centrála, nemocnice, četnická stanice, kadeřnický salón, řeznictví, drogerie, pekařství, gestapo (z toho jeden podnapilý příslušník). Na každém z nich bude přítomen jeden či více organizátorů. Jmenovaná místa záchranným skupinám umožní získat pro Smudka potřebnou pomoc... Hesla využijeme na třech stanovištích: 1. hostinec, 2. pošta, 3. nádraží. Všechny vložíme do obálek, které bude rozdávat Smudek, avšak bude scházet údaj, kde lze které uplatnit. To musí hráči zjistit sami metodou pokus omyl. 1. hráči: Jaká je barva? / hostinský: Červená s jelenem. / hráči: Dobře klepe. 2. Z rádia se linou tiché dlouhé tóny. 3. Kostky jsou na koberci. Jídlo prodává se v pekařství (rohlíky 1 bod), řeznictví (salám 1 bod) a v hostinci (preclíky 1 bod). Všechny typy potravin se pořizují za potravinové lístky (ne za peníze!), jež je možné zakoupit na radnici. V pekařství a řeznictví je navíc zapotřebí splnit určitý úkol. Informace vybraná stanoviště (2x četníci, 1x pošta, hostinec, drogerie, řeznictví a nádraží) zdarma tazatelům odpovídají na jejich otázky (věnují jim lísteček s informací). Jedinou podmínkou je, že tito musí slušně poprosit. Nevyřknou-li kouzelné slůvko, měl by je k tomu správce stanoviště nasměrovat. Soutěžící však sami musí přijít na to, kde se mají zeptat. Metoda pokus-omyl je povolena. (1 info = 0,5 bodu). 1. Pošta: Kolik slov je možné v telegramu poslati, aby za něj bylo zaplaceno toliko 10 korun? ODPOVĚĎ: 29 SLOV 2. Četníci: Kolik pohraničníků hlídá hranice protektorátní v lesích bělokarpatských? ODPOVĚĎ: V PRACOVNÍ DNY 17, O NEDĚLÍCH A O SVÁTCÍCH POUHÝCH Četníci: Jaké horské hraniční přechody na Slovensko nejsou hlídány ve dne v noci? ODPOVĚĎ: STRÁNÍ - MORAVSKÉ LIESKOVÉ, BŘEZOVÁ - NOVÁ BOŠÁCA, VELKÁ N. VELIČKOU - VRBOVÁ, VLÁRSKÝ PRŮSMYK - HORNÉ SRNIE. 4. Hostinec: Kolik stojí nocleh v místním hostinci? 2

3 ODPOVĚĎ: OBYČEJNÝ NOCLEH SLAMNÍK: 13, 50 K OBYČEJNÝ NOCLEH POSTEL: 21,50 K; SE SNÍDANÍ: 25 K; SE SNÍDANÍ, LAVOREM HORKÉ VODY, KOSTKOU MÝDLA A RUČNÍKEM NA UMYTÍ: 28, 50 K. 5. Drogerie: Jaké medikamenty pomoci mohou při odstraňování obtíží tropickou horečkou způsobených? ODPOVĚĎ: ZCELA POSTAČÍ CHININ - SNIŽUJE HOREČKU A KREVNÍ TLAK, ZPOMALUJE AKCI SRDEČNÍ, ALE PŘIVODITI MŮŽE NEVOLNOST A NĚKDY I KŘEČE. DÁVKA PRO ČLOVĚKA SMRTELNÁ JE 8-10 GRAMŮ. 6. Řeznictví: Kde se na Domlažlicku chovají koně? ODPOVĚĎ: VE SVRŽENSKÉM HŘEBČÍNĚ - 5 HŘEBCŮ A 41 KLISEN, MALOCHOVY: PAN VÁVRA VE STRÁŽI U TACHOVA - 2 HŘEBCI, 7 KLISEN, DOMAŽLICE - PELÁŠILOVI - NA NÁMĚSTÍ DOPRAVA, STATEK Č. POPISNÉ 127 : 3 KLISNY, 2 VALACHOVÉ, 1 HŘEBEC; SÁM ŘEZNÍK VLASTNÍ 1 KONĚ RYZKU. 7. Nádraží: Jak často a v kolik hodin v Domažlicích stavějí nákladní vlaky naložené uhlím na trase Tachov - Domažlice - Plzeň? ODPOVĚĎ: V PRAC. TÝDNU (PO - SO): 4:18, 5:21, 7:32, 16:15, 18:20, 19:04, 23:11, 23:40; O NEDĚLÍCH A O SVÁTCÍCH (VÁNOCE A VELIKONOCE NEVYJÍMAJE): 6:10, 7:32, 23:11. Zbraně (každý, kdo má, donese pistolku/y) střelné (1 bod) se dají ukořistit opilému příslušníkovi gestapa, koupit od četníků nebo ukecat řezníka, aby jim prodal svoji legálně drženou pistoli. Zápalné lahve (3 body): suroviny prodávají v drogerii, nádoby leží v balíku na poště, avšak recept k jejich výrobě zná pouze partyzán, kterého ztělesňuje hostinský. Hlídky nevědí, kdo partyzána představuje, ale znají heslo, po jehož vyslovení se jim hostinský prozradí. Změna vzhledu potřebný materiál (3 body) se nachází v kadeřnickém salónu a v drogerii. Peníze vydělávat peníze (1 bod) lze několika způsoby: buď se nechat zaměstnat radnicí (úřadem práce) nebo sehnat brigádu u jiných institucí (pošta roznášet zásilky, hostinec umýt a utřít použité skleničky a hrníčky, pekařství nosit pytle s moukou ). Bez peněz se Janovi zachránci neobejdou na většině stanovišť. Jízdenka (1 bod) je k dostání jen na nádraží. Falešné doklady (1 bod) vydává pouze příslušný úřad na radnici. peníze = příjem (sběr odpadků); peníze = výdaj (nákup potravinových lístků, úplatek pro úřednici); potravinové lístky = příjem (nákup) Na úřadu práce je možné vydělat si určité peníze nasbíráním tašky odpadků a jejich vytřízením (plná taška = 500 K, správné vytřízení na plasty, papír, sklo, nebezpečný odpad a ostatní = 100 K, transport plastů, skla a papíru do k tomu určených kontejnerů = 200 K). Bude tu na nástěnce viset nabídka všech ostatních brigád. Úředníci vyměňují peníze za potravinové lístky. Na radnici je také nutno Janovi obstarat falešné doklady. Lze je získat buď podplacením pověřeného úředníka (nutno nabídnout min. 300 K), nebo objednáním úřednice u kadeřnice. POŠTA (1) peníze = příjem (roznos zásilek) 3 RADNICE (1-2 LIDI)

4 Na poště si mohou hráči přivydělat roznášením zásilek. Budou je doručovat pekařovi (za 50 K), řezníkovi (za 50 K), na radnici (za 150 K), do hostince (za 50 K), na četnickou stanici (za 100 K), do salónu (za 50 K) nebo na nádraží (za 50 K). Všude si nechají kompetentním pracovníkem potvrdit, že byla zásilka řádně předána. Každá zásilka bude honorována částkou závisející na vzdálenosti adresáta. (Není samozřejmě přípustné nést více zásilek na jedno místo.) Je zde uložen balík s nádobami, které budou použity na výrobu zápalných lahví. Pošťák láhev vydá teprve po vyřčení správného hesla. Nachází se zde pohled pro kadeřnici či pro drogistku. Pošťák smí zájemcům předat psaní až ve chvíli, kdy mu rozluští zašifrovanou zprávu. Nebudou-li si vědět rady, nechť utíkají na nádraží pro klíč k šifře. Odpověď na otázku viz informace (zde stačí ústně, lístečku není třeba). ČETNICKÁ STANICE (2-3, Z TOHO 1-2 JAKO RYCHLÁ SPOJKA) peníze = výdaj (koupě zbraně) Četníci ze svého skladu vyprodávají vyřazené střelné zbraně. Prodají je (za 350 K) však pouze té skupině, jejíž některý člen předtím na stanici získá zbrojní průkaz. Kdo usiluje o zbrojní průkaz, musí podstoupit střeleckou zkoušku. Pokud alespoň třikrát z pěti pokusů flusbrokem zasáhne terč, předá mu četník kýžené oprávnění. V průběhu hry smí každý tuto zkoušku podstoupit jen třikrát. Pro zpestření hry několikrát zasahují proti opilému gestapákovi zvanému Bžunda (viz níže). Rychlá spojka průběžně obchází ostatní stanoviště a řeší případné problémy. Pokud např. hrozí nedostatek rekvizit na některém z nich, přenese je zpět od Jana nebo jiného místa. Odpověď na otázky viz informace. HOSTINEC (1 HOSTINSKÝ + MĚNÍCÍ SE POČET HOSTŮ) peníze = příjem (umytí nádobí); potravinové lístky = výdaj (preclíky) Hostinský za potravinové lístky (v hodnotě 5 K) prodá hlídkám preclík. Provozovatel hostince je zároveň tajným partyzánem. Když mu někdo sdělí správné heslo, prozradí mu návod k výrobě zápalných lahví. Podává se zde zdarma šťáva nebo čaj pro doplnění tekutin. Když se nashromáždí více použitých hrníčků nebo skleniček, nabízí hostinský odměnu za jejich umytí (cca 10 kusů za 100 K). GESTAPO (4, Z TOHO 1 VŽDY BUDE BACHAŘEM V KRIMINÁLE, 1 V PODNAPILÉM STAVU) Bude příležitostně zatýkat a vodit do vězení celé skupiny, dočasně jim zabavovat pověření s úkoly. Příslušník v podnapilém stavu zvaný Bžunda bude neustále někde působit rozruch, několikrát proti němu zasáhnou četníci. Soutěžící mají příležitost Bžundu v nestřeženém okamžiku obrat o služební zbraň (stříkací pistolka) a předat jí Janovi. KRIMINÁL (0, BUDOU SE ZDE STŘÍDAT PŘÍSLUŠNÍCI GESTAPA) Ve vězení (tj. dole v suterénu za mřížemi) si zatčená skupina odsedí vždy cca 5 minut. Pak jí bachař vypustí zpět do hry a vrátí jí zabavené písemnosti. KADEŘNICKÝ SALÓN (1) V kadeřnickém salónu přítomná pracovnice zájemcům poskytne peroxid či jiné barvivo na vlasy, s jehož pomocí změní Jan svoji podobu a znesnadní tak gestapu své dopadení. Kadeřnice však 4

5 požaduje za tento materiál doručení pohledu z pošty. Dopis je sehnatelný teprve po rozluštění zašifrované zprávy. Kdo jí nebude s to rozluštit, bude poslán na nádraží pro šifrovací klíč. Úřednice sem pošle žadatele o falešné doklady, aby jí zde sjednali návštěvu salónu. Kadeřnice jim ochotně vydá pozvánku s termínem, kdy jí může úřednice navštívit. DROGERIE (1) V drogerii skupiny Janovi obstarají suroviny k výrobě výbušných lahví (lahve najdou na poště). Neobejdou se ale bez návodu, jak výbušnou směs správně namíchat. Tento recept dokonale ovládají partyzáni. Partyzána hraje hostinský. Podobně jako v salónu jsou tu k dispozici barviva na změnu image, ale zájemci musí podstoupit stejnou proceduru jako v případě salónu (donáška pohledu z pošty, rozluštění šifry). ŘEZNICTVÍ (1) peníze = výdaj (za řezníkovu pistoli); potravinové lístky = výdaj (za salám) Řezník za salám na cestu pro Jana nechce žádné peníze, ale potravinové lístky (v hodnotě 15 K) a protislužbu v podobě nanošení klacků na uzení sloužících jako topivo při uzení. Řezník vlastní legálně drženou pistoli. Dostane-li zajímavou nabídku (nad 400 K), může jí prodat. PEKAŘSTVÍ (1) peníze = příjem (přenos pytlů); potravinové lístky = výdaj (za rohlíky) Pekařka je velice zaneprázdněná. Chce-li od ní někdo pečivo pro Jana, musí z připraveného těsta uplést housky. Teprve poté za potravinové lístky (v hodnotě 2 K) obdrží rohlíky (tvrdé). Pomůže-li někdo pekařce přinést (nebo naopak odnést) několik pytlů s moukou (= seno), peněžitá odměna ho nemine (100 K za přenos všech pytlů). NÁDRAŽÍ (1) peníze = výdaj (za jízdenku) Jan S. chce vycestovat za hranice. Odbojové skupiny musí zjistit z jízdního řádu vhodný spoj a zakoupit jízdenku (za 98 K). Grupě, která vyřkne správné heslo, výpravčí předá šifrovací klíč k zašifrovanému dopisu. ODBOJOVÁ CENTRÁLA (2, Z TOHO JEDEN PŘEDSTAVUJE RYCHLOU SPOJKU) Místo v rohu hostince, kde bude viset mapa se zakreslením všech stanovišť. Instituce, která sbírá potvrzení o splněných úkolech a sestavuje průběžné výsledky. Hlavní poradna pro skupinky, které budou potřebovat nějakou nápovědu. NEMOCNICE (1-2) Jednotka rychlého nasazení pro případ úrazu některého z účastníků. Bude vybavena lékárnou a kolem, aby se mohla rychle přemístit k místu nehody. Mimo svoji hlavní funkci, která je nezbytná, ale nebude jí snad zapotřebí, bude personál nemocnice pomáhat odbojové centrále. 5

6 obálka od J.S.: 1. Dodejte mi jídlo: rohlík (za 1 bod), salám (za 1 bod), preclík (za 1 bod). 2. Zjistěte následujících sedm věcí (za každou informaci 0,5 bodu): - Kolik slov je možné v telegramu poslati, aby za něj bylo zaplaceno toliko 10 korun? - Kolik pohraničníků hlídá hranice protektorátní v lesích bělokarpatských? - Jaké horské hraniční přechody na Slovensko nejsou hlídány ve dne v noci? - Kolik stojí nocleh v místním hostinci? - Jaké medikamenty pomoci mohou při odstraňování obtíží tropickou horečkou způsobených? - Kde se na Domlažlicku chovají koně? - Jak často a v kolik hodin v Domažlicích stavějí nákladní vlaky naložené uhlím na trase Tachov - Domažlice - Plzeň? 3. Přineste mi zápalnou láhev (za 3 body). 4. Získejte pro mě střelnou zbraň (za 1 bod). 5. Sežeňte mi jízdenku do Szekesfehervaru a zjistěte vhodný spoj (za 1 bod). 6. Obstarejte mi věci pro změnu vzhledu (za 3 body). 7. Doneste mi falešné doklady (1 bod). 8. Předejte mi 200 korun v hotovosti a potravinové lístky v hodnotě 50 korun (za 1 bod). Poznámky: 1) Bude-li mít kdokoliv nějaký problém (např.: nepochopí přesně pravidla), smí se mimo hru zeptat kteréhokoliv z organizátorů, co má dělat. Jako hlavní nápověda bude fungovat odbojová centrála. 2) Sejde-li se u v obchodě, na poště či na radnici více skupin, čekají se fronty stejně jako v reálném světě. 3) Všude se platby hradí penězi, potravinovými lístky, formou určité služby nebo kombinací těchto možností. 4) Každý úkol lze samozřejmě splnit jen jednou. Není možné např. stále jen nosit rohlíky. 5) Je pochopitelné, že se za platné počítají jen naše rekvizity (neplatí, když Janovi někdo přinese opravdové rohlíky z obchodu nebo skutečnou zápalnou láhev). Postavy (nutno rozdělit mezi vedení): Jan Smudek výpravčí pošťák pekařka úředníci na radnici četníci rychlá spojka gestapo bachař vždy 1 z gestapáků hostinský odbojová centrála nemocnice kadeřnice řezník drogistka Báseň, kterou zveršoval jeden z organizátorů (Brouk Pytlík): Velkolepý mám já plán, být ilegál - partyzán. Rychlost, bdělost, statečnost, 6

7 pravdě sloužit na věčnost! Být jak skaut Jan je můj sen, v pátek bude naplněn. 7

IV. oddíl. vydává. SRAZ PARTYZÁNŮ: V pátek 15. září v 15:30 na skauťáku. S SEBOU:

IV. oddíl. vydává. SRAZ PARTYZÁNŮ: V pátek 15. září v 15:30 na skauťáku. S SEBOU: Redakce: MIREK (šéfredaktor), VLK (korektor), ŠVEJDOŠ (Výři), TAHOUN (Vlci) ZÁŘÍ 2006 36. SKÁLŮV OBĚŢNÍK vydává IV. oddíl Sraz: V pátek 22. 9. v 16. 00 v klubovně. Předpokládaný návrat: V sobotu 23. 9.

Více

Finanční gramotnost prakticky. František Šereda a kol.

Finanční gramotnost prakticky. František Šereda a kol. Finanční gramotnost prakticky František Šereda a kol. Finanční gramotnost prakticky Autoři František Šereda, Helena Křenková, Zdeňka Holoubková, Lukáš Pánek, Jan Smrčka, Jiří Stokláska, Ondřej Pytela,

Více

Peníze ve volném čase. finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů. František Šereda a kol.

Peníze ve volném čase. finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů. František Šereda a kol. Peníze ve volném čase finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů František Šereda a kol. KECEJME Už ne o mladých bez mladých DO TOHO strukturovaný dialog mládeže Diskuze, Dialog, Demokracie I Tvůj

Více

hry a návody pro 11 15 leté

hry a návody pro 11 15 leté hry a návody pro 11 15 leté Helena Křenková a kol. Co s tím? Při přemýšlení nad tím, jak řešit to, že celkem dost lidí má problémy s penězi, třeba si nevýhodně půjčuje, někoho napadlo, že by se daly vymýšlet

Více

Elixír pro zemi Zlozemi. Jiří Zaplatílek a kolektiv

Elixír pro zemi Zlozemi. Jiří Zaplatílek a kolektiv ETAPOVÉ HRY Elixír pro zemi Zlozemi Jiří Zaplatílek a kolektiv Elixír pro zemi Zlozemi Etapová hra metodický materiál Pionýr je objevitel nových cest, směrů a hlasatel pokrokových myšlenek; značí ideu

Více

,63; )0410%" &/ 4 1&/ ;* S P R ÁV N Á V O L B A

,63; )0410% &/ 4 1&/ ;* S P R ÁV N Á V O L B A SPRÁVNÁ VOLBA KURZ HOSPODAŘENÍ S PENĚZI Autoři - Mgr.Jitka Zimová, Mgr. Michaela Mikulajová, Jan Hamák, Jana Plíšková Poděkování patří Doc. PhDr. Marii Černé, CSc. za výstižné připomínky k celému textu.

Více

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Úvod Dostala se vám do ruky sbírka Hry a peníze: programy pro rozvoj finanční gramotnosti. Určena je především vedoucím dětských kolektivů, kteří se

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Vzorové aktivity praktické výuky finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA

Více

INTERNET PRO HROMADNÉ STRAVOVÁNÍ

INTERNET PRO HROMADNÉ STRAVOVÁNÍ INTERNET PRO HROMADNÉ STRAVOVÁNÍ (studijní materiál 2) Obsah 8 Opakování 10 WWW stránky jídelen 12 Jak vytvořit www stránku 14 Hledání na internetu pro pokročilé 16 Internetové objednávky stravy 23

Více

Připojení k internetu a na kolejní síť zejména filmové a hudební produkce nasdílené ftp ftp-search Jak to chodí na kolejích - 23 -

Připojení k internetu a na kolejní síť zejména filmové a hudební produkce nasdílené ftp ftp-search Jak to chodí na kolejích - 23 - Jelikož jste se rozhodli, že budete v Budějcích studovat, nezbude vám, než si tu najít i nějakou tu střechu nad hlavou (samozřejmě pokud nejste místní). To s sebou přináší mnohé radosti konečně máte vlastní

Více

Front Cover Vítáme vás v Oxfordshire. Průvodce zákony, zvyky a službami pro mezinárodní návštěvníky, pracovníky a přistěhovalce

Front Cover Vítáme vás v Oxfordshire. Průvodce zákony, zvyky a službami pro mezinárodní návštěvníky, pracovníky a přistěhovalce Front Cover Vítáme vás v Oxfordshire Průvodce zákony, zvyky a službami pro mezinárodní návštěvníky, pracovníky a přistěhovalce Contents Page Obsah Obsah Uvítání Pobyt ve Spojeném království - Přehled -

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

hry a návody pro 15 18 leté

hry a návody pro 15 18 leté hry a návody pro 15 18 leté Helena Křenková a kol. Co s tím? Při přemýšlení nad tím, jak řešit to, že celkem dost lidí má problémy s penězi, třeba si nevýhodně půjčuje, někoho napadlo, že by se daly vymýšlet

Více

světpro rodiče téma: Odpovědnost Skauting přátelé, na které se můžu obrátit foto: Tomáš Gal

světpro rodiče téma: Odpovědnost Skauting přátelé, na které se můžu obrátit foto: Tomáš Gal Skautský světpro rodiče foto: Tomáš Gal téma: Odpovědnost Skauting přátelé, na které se můžu obrátit Máte v hlavě GPSku? Poznejte Českou republiku v této zeměpisné hře. Seřaďte jednotlivá města a zajímavá

Více

Zakládáme a vedeme branný oddíl

Zakládáme a vedeme branný oddíl 1 Zakládáme a vedeme branný oddíl Představení projektu Cíle výchovy a prostředky k jeho dosažení Vlastenecká výchova Branná mládež ČR Koncept fungování oddílové organizace Organizační a časový plán činnosti

Více

Příloha Teorie a realizace učebních hodin. Teorie k první hodině. Dva základní typy ekonomik

Příloha Teorie a realizace učebních hodin. Teorie k první hodině. Dva základní typy ekonomik Příloha Teorie a realizace učebních hodin Teorie k první hodině Dva základní typy ekonomik 1) Centrálně plánovaná ekonomika - v ní stát rozhoduje pomocí svých hospodářských plánů, které jednotlivým podnikům

Více

METODICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍ LISTY Č. 1-8

METODICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍ LISTY Č. 1-8 METODICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍ LISTY Č. 1-8 název projektu: Investování hrou registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0016, číslo výzvy: 54 číslo a název oblasti podpory: Oblast podpory 1.1 - Zvyšování

Více

Slovo starosty 9/2014

Slovo starosty 9/2014 9/2014 Slovo starosty Vážení občané, v pondělí 8. září 2014 proběhlo ve společenském sále naší základní školy poslední plánované jednání Zastupitelstva obce Dobrá, svolané v tomto funkčním období zastupitelstva.

Více

ÚNOR 2010. Sněhová kalamita ve Slatiňanech. Vítání občánků. Něco pro naše čtenáře. adresa internetových stránek: www. slatinany.

ÚNOR 2010. Sněhová kalamita ve Slatiňanech. Vítání občánků. Něco pro naše čtenáře. adresa internetových stránek: www. slatinany. ÚNOR 2010 adresa internetových stránek: www. slatinany. cz Sněhová kalamita ve Slatiňanech SCÉNICKÉ ČTENÍ NA 70. LASKAVÉM VEČERU Při LV už toho diváci viděli a slyšeli hodně, ale scénické čtení bude mít

Více

Hospodář LPT 1. Osobnost hospodáře letního pionýrského tábora (HLPT) musí totiž 2. Časový rozpis přípravy LPT z pohledu HLPT školení pro HLPT

Hospodář LPT 1. Osobnost hospodáře letního pionýrského tábora (HLPT) musí totiž 2. Časový rozpis přípravy LPT z pohledu HLPT školení pro HLPT 2 únor Hospodář LPT 2005 1. Osobnost hospodáře letního pionýrského tábora (HLPT) HLPT je druhou osobou LPT a to velmi důležitou, protože nebude-li HLPT dohlížet na správné a hospodárné využívání finančních

Více

Příručka pro začínající podnikatele v agroturistice aneb. První kroky s agroturistikou

Příručka pro začínající podnikatele v agroturistice aneb. První kroky s agroturistikou 2012 Příručka pro začínající podnikatele v agroturistice aneb První kroky s agroturistikou Obsah 1. Mikroregion Hornolidečsko... 4 2. Agroturistika... 6 3. Jak začít podnikat... 8 3.1 Výhody a nevýhody

Více

Příručka pro začínající podnikatele

Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Dominika Špačková (autorka

Více

Cesta Ohně 4. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y. První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň

Cesta Ohně 4. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y. První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň Cesta Ohně 4. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň Světem stezky procházím jako tato postava: Přiložili dřevo do ohně. Plameny

Více

VStup na trh práce. chci práci. bc. Vendula maříková

VStup na trh práce. chci práci. bc. Vendula maříková VzděláVací program V rámci projektu Sám pro Sebe, Sám za Sebe! získání základních Sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 VStup na trh práce chci práci bc. Vendula maříková Vstup

Více

DECIN OÈNÍ OPTIKA. Mìsto ZPRAVODAJ. Na sídlištích se bude lépe parkovat. Opravy na Teplické ulici potrvají do léta

DECIN OÈNÍ OPTIKA. Mìsto ZPRAVODAJ. Na sídlištích se bude lépe parkovat. Opravy na Teplické ulici potrvají do léta Rozhovor s Marcelou Suchánkovou (strana ) ZPRAVODAJ è. /200 DECIN Mìsto Náklad 25.000 ks ZDARMA do všech domácností Formánková & syn Masarykovo nám. 193/20-Dìèín 1 Tel./Fax: 12 513 000 - E-mail: foptika@seznam.cz

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z REALIZACE PILOTNÍHO PROJEKTU ORGANIZACE TÁBORŮ S PŘÍRODOVĚDNOU A TECHNICKOU TÉMATIKOU PRO DĚTI OD 6 DO 15 LET

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z REALIZACE PILOTNÍHO PROJEKTU ORGANIZACE TÁBORŮ S PŘÍRODOVĚDNOU A TECHNICKOU TÉMATIKOU PRO DĚTI OD 6 DO 15 LET ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z REALIZACE PILOTNÍHO PROJEKTU ORGANIZACE TÁBORŮ S PŘÍRODOVĚDNOU A TECHNICKOU TÉMATIKOU PRO DĚTI OD 6 DO 15 LET Závěrečná zpráva pilotního projektu TECHCamp Zadavatel: Ministerstvi školství,

Více

MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY. Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu

MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY. Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu Úvod Publikace, kterou držíte v ruce, má sloužit k lepšímu pochopení nových pravidel Svojsíkova závodu. Je zaměřena na vysvětlení změn (proč ke

Více

duben 2013 I ročník 55 junák Já, občan Finále Mír noci

duben 2013 I ročník 55 junák Já, občan Finále Mír noci duben 2013 I ročník 55 junák Já, občan Finále Mír noci akce Rádcovské setkání Žirafa je zimní akce, na kterou se každoročně sjíždí desítky rádců a rádkyň. Letos se jich sešlo celkem 178 na šesti souběžných

Více

PROJEKTOVÝ DEN DEN BEZ AUT

PROJEKTOVÝ DEN DEN BEZ AUT C1 Doprava doleva VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA PROJEKTOVÝ DEN DEN BEZ AUT Obsah: Úvod PROJEKTOVÝ

Více