NEPOLAPITELNÝ JAN BOJOVKA PRO MĚSTO 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEPOLAPITELNÝ JAN BOJOVKA PRO MĚSTO 2006"

Transkript

1 NEPOLAPITELNÝ JAN BOJOVKA PRO MĚSTO 2006 cíle akce: - propagace skautingu, která nám může v budoucnu pomoci při získávání nováčků - prezentace hlineckého Junáka jako akceschopného a městu prospěšného střediska - zkouška týmové spolupráce našeho roverského kmene - nabídka aktivně stráveného odpoledne hlinecké mládeži prostřednictvím atraktivní terénní hry medializace: - osobní návštěva základních škol - Hlinecké noviny, KIS (hlinecká kabelová televize), AVE (farní časopis), plakáty na nástěnkách ve školách (včetně ZUŠ), na plakátovacích plochách ve městě, na střediskové nástěnce, v knihovně a v centru Jana XXIII. termín: pátek 15. září 2006 od 15:30 do 20:30 časový harmonogram: 14:30 15:00 sraz organizátorů 15:30 16:00 zápis účastníků, rozdělení do skupin 16:00 16:30 vysvětlení pravidel, určení hracího území 16:30 19:30 vlastní bojovka 19:30 20:00 fitky na odlehčení, počítání výsledků 20:00 20:30 vyhlášení výsledků rekvizity: mapa stanovišť, jednoduché kulisy (např. krámky zastřešené celtou se zavěšenou cedulí), kostýmy pro organizátory, papíry, tužky, kolo, lékárna, jízdní řád, kartónové jízdenky, dobové peníze, potravinové lístky, salám, 20 preclíků, tvrdé rohlíky, těsto na housky, pytle se senem, dobové pohledy pro kadeřnici (resp. drogistku), zašifrovaná zpráva, klíč k šifře, stříkací pistolky, suroviny a nádoby na zápalné lahve, poštovní balíky, barvivo ke změně vzhledu, pozvánky do kadeřnického salónu, tašky na odpadky, flusbrok, ceny + pamětní lístky. organizace: V 15:30 začne zápis účastníků. U každého si poznamenáme jméno, příjmení, třídu, školu a kontakt na rodiče (telefon nebo aspoň adresu) pro případ, že by se něco stalo. Své přihlášení každý stvrdí podpisem. Necháme na hráčích, aby se rozdělili do trojic (čtveřic či pětic), abychom od sebe násilně netrhali kamarády. Jedince, kteří se nerozdělí sami, dodatečně poskládáme k sobě. legenda: Děj se odehrává v březnu Nejhledanějším člověkem v Protektorátu Čechy a Morava je v odboji činný domažlický skaut Jan Smudek. Gestapo provádí operace vedoucí k jeho zatčení, on se za pomoci svých známých snaží uprchnout do zahraničí. Podaří se mu proniknout na Slovensko, odkud pokračuje přes Maďarsko, Jugoslávii a Blízký Východ až do Francie. 1

2 Úvodní scénka: Akční přestřelka prchajícího Jana Smudka s několika příslušníky gestapa, kteří se jej snaží zadržet. hrací území: Lesy a louky od stadionu nahoru a doleva. PRAVIDLA HRY: Účastníci budou rozděleni do skupin (pravděpodobně trojice záleží na počtu hráčů). Jejich cílem je dopomoci Janu Smudkovi k emigraci. Podporují ho dodávkami jídla, informací, zbraní, falešnými doklady, penězi, jízdenkou či pomůckami pro změnu vzhledu. V odbojové centrále bude všem řečeno, kde se nachází Jan a že se bližší instrukce dozví od něj. Představitel Smudka skupinám rozdá obálky s úkoly, dotazy, hesly i údaji o bodovém ohodnocení (všechny najednou, aby si každá hlídka mohla rozvrhnout, v jakém pořadí je bude plnit a aby jich mohla dělat i více najednou). Za každý splněný úkol Jan skupině vystaví potvrzení, které oni zanesou na centrálu. Zvítězí grupa, která jich dodá do závěrečného hvizdu nejvíce. Připravíme celkem 13 různých stanovišť: nádraží, pošta, radnice, kriminál, hostinec, odbojová centrála, nemocnice, četnická stanice, kadeřnický salón, řeznictví, drogerie, pekařství, gestapo (z toho jeden podnapilý příslušník). Na každém z nich bude přítomen jeden či více organizátorů. Jmenovaná místa záchranným skupinám umožní získat pro Smudka potřebnou pomoc... Hesla využijeme na třech stanovištích: 1. hostinec, 2. pošta, 3. nádraží. Všechny vložíme do obálek, které bude rozdávat Smudek, avšak bude scházet údaj, kde lze které uplatnit. To musí hráči zjistit sami metodou pokus omyl. 1. hráči: Jaká je barva? / hostinský: Červená s jelenem. / hráči: Dobře klepe. 2. Z rádia se linou tiché dlouhé tóny. 3. Kostky jsou na koberci. Jídlo prodává se v pekařství (rohlíky 1 bod), řeznictví (salám 1 bod) a v hostinci (preclíky 1 bod). Všechny typy potravin se pořizují za potravinové lístky (ne za peníze!), jež je možné zakoupit na radnici. V pekařství a řeznictví je navíc zapotřebí splnit určitý úkol. Informace vybraná stanoviště (2x četníci, 1x pošta, hostinec, drogerie, řeznictví a nádraží) zdarma tazatelům odpovídají na jejich otázky (věnují jim lísteček s informací). Jedinou podmínkou je, že tito musí slušně poprosit. Nevyřknou-li kouzelné slůvko, měl by je k tomu správce stanoviště nasměrovat. Soutěžící však sami musí přijít na to, kde se mají zeptat. Metoda pokus-omyl je povolena. (1 info = 0,5 bodu). 1. Pošta: Kolik slov je možné v telegramu poslati, aby za něj bylo zaplaceno toliko 10 korun? ODPOVĚĎ: 29 SLOV 2. Četníci: Kolik pohraničníků hlídá hranice protektorátní v lesích bělokarpatských? ODPOVĚĎ: V PRACOVNÍ DNY 17, O NEDĚLÍCH A O SVÁTCÍCH POUHÝCH Četníci: Jaké horské hraniční přechody na Slovensko nejsou hlídány ve dne v noci? ODPOVĚĎ: STRÁNÍ - MORAVSKÉ LIESKOVÉ, BŘEZOVÁ - NOVÁ BOŠÁCA, VELKÁ N. VELIČKOU - VRBOVÁ, VLÁRSKÝ PRŮSMYK - HORNÉ SRNIE. 4. Hostinec: Kolik stojí nocleh v místním hostinci? 2

3 ODPOVĚĎ: OBYČEJNÝ NOCLEH SLAMNÍK: 13, 50 K OBYČEJNÝ NOCLEH POSTEL: 21,50 K; SE SNÍDANÍ: 25 K; SE SNÍDANÍ, LAVOREM HORKÉ VODY, KOSTKOU MÝDLA A RUČNÍKEM NA UMYTÍ: 28, 50 K. 5. Drogerie: Jaké medikamenty pomoci mohou při odstraňování obtíží tropickou horečkou způsobených? ODPOVĚĎ: ZCELA POSTAČÍ CHININ - SNIŽUJE HOREČKU A KREVNÍ TLAK, ZPOMALUJE AKCI SRDEČNÍ, ALE PŘIVODITI MŮŽE NEVOLNOST A NĚKDY I KŘEČE. DÁVKA PRO ČLOVĚKA SMRTELNÁ JE 8-10 GRAMŮ. 6. Řeznictví: Kde se na Domlažlicku chovají koně? ODPOVĚĎ: VE SVRŽENSKÉM HŘEBČÍNĚ - 5 HŘEBCŮ A 41 KLISEN, MALOCHOVY: PAN VÁVRA VE STRÁŽI U TACHOVA - 2 HŘEBCI, 7 KLISEN, DOMAŽLICE - PELÁŠILOVI - NA NÁMĚSTÍ DOPRAVA, STATEK Č. POPISNÉ 127 : 3 KLISNY, 2 VALACHOVÉ, 1 HŘEBEC; SÁM ŘEZNÍK VLASTNÍ 1 KONĚ RYZKU. 7. Nádraží: Jak často a v kolik hodin v Domažlicích stavějí nákladní vlaky naložené uhlím na trase Tachov - Domažlice - Plzeň? ODPOVĚĎ: V PRAC. TÝDNU (PO - SO): 4:18, 5:21, 7:32, 16:15, 18:20, 19:04, 23:11, 23:40; O NEDĚLÍCH A O SVÁTCÍCH (VÁNOCE A VELIKONOCE NEVYJÍMAJE): 6:10, 7:32, 23:11. Zbraně (každý, kdo má, donese pistolku/y) střelné (1 bod) se dají ukořistit opilému příslušníkovi gestapa, koupit od četníků nebo ukecat řezníka, aby jim prodal svoji legálně drženou pistoli. Zápalné lahve (3 body): suroviny prodávají v drogerii, nádoby leží v balíku na poště, avšak recept k jejich výrobě zná pouze partyzán, kterého ztělesňuje hostinský. Hlídky nevědí, kdo partyzána představuje, ale znají heslo, po jehož vyslovení se jim hostinský prozradí. Změna vzhledu potřebný materiál (3 body) se nachází v kadeřnickém salónu a v drogerii. Peníze vydělávat peníze (1 bod) lze několika způsoby: buď se nechat zaměstnat radnicí (úřadem práce) nebo sehnat brigádu u jiných institucí (pošta roznášet zásilky, hostinec umýt a utřít použité skleničky a hrníčky, pekařství nosit pytle s moukou ). Bez peněz se Janovi zachránci neobejdou na většině stanovišť. Jízdenka (1 bod) je k dostání jen na nádraží. Falešné doklady (1 bod) vydává pouze příslušný úřad na radnici. peníze = příjem (sběr odpadků); peníze = výdaj (nákup potravinových lístků, úplatek pro úřednici); potravinové lístky = příjem (nákup) Na úřadu práce je možné vydělat si určité peníze nasbíráním tašky odpadků a jejich vytřízením (plná taška = 500 K, správné vytřízení na plasty, papír, sklo, nebezpečný odpad a ostatní = 100 K, transport plastů, skla a papíru do k tomu určených kontejnerů = 200 K). Bude tu na nástěnce viset nabídka všech ostatních brigád. Úředníci vyměňují peníze za potravinové lístky. Na radnici je také nutno Janovi obstarat falešné doklady. Lze je získat buď podplacením pověřeného úředníka (nutno nabídnout min. 300 K), nebo objednáním úřednice u kadeřnice. POŠTA (1) peníze = příjem (roznos zásilek) 3 RADNICE (1-2 LIDI)

4 Na poště si mohou hráči přivydělat roznášením zásilek. Budou je doručovat pekařovi (za 50 K), řezníkovi (za 50 K), na radnici (za 150 K), do hostince (za 50 K), na četnickou stanici (za 100 K), do salónu (za 50 K) nebo na nádraží (za 50 K). Všude si nechají kompetentním pracovníkem potvrdit, že byla zásilka řádně předána. Každá zásilka bude honorována částkou závisející na vzdálenosti adresáta. (Není samozřejmě přípustné nést více zásilek na jedno místo.) Je zde uložen balík s nádobami, které budou použity na výrobu zápalných lahví. Pošťák láhev vydá teprve po vyřčení správného hesla. Nachází se zde pohled pro kadeřnici či pro drogistku. Pošťák smí zájemcům předat psaní až ve chvíli, kdy mu rozluští zašifrovanou zprávu. Nebudou-li si vědět rady, nechť utíkají na nádraží pro klíč k šifře. Odpověď na otázku viz informace (zde stačí ústně, lístečku není třeba). ČETNICKÁ STANICE (2-3, Z TOHO 1-2 JAKO RYCHLÁ SPOJKA) peníze = výdaj (koupě zbraně) Četníci ze svého skladu vyprodávají vyřazené střelné zbraně. Prodají je (za 350 K) však pouze té skupině, jejíž některý člen předtím na stanici získá zbrojní průkaz. Kdo usiluje o zbrojní průkaz, musí podstoupit střeleckou zkoušku. Pokud alespoň třikrát z pěti pokusů flusbrokem zasáhne terč, předá mu četník kýžené oprávnění. V průběhu hry smí každý tuto zkoušku podstoupit jen třikrát. Pro zpestření hry několikrát zasahují proti opilému gestapákovi zvanému Bžunda (viz níže). Rychlá spojka průběžně obchází ostatní stanoviště a řeší případné problémy. Pokud např. hrozí nedostatek rekvizit na některém z nich, přenese je zpět od Jana nebo jiného místa. Odpověď na otázky viz informace. HOSTINEC (1 HOSTINSKÝ + MĚNÍCÍ SE POČET HOSTŮ) peníze = příjem (umytí nádobí); potravinové lístky = výdaj (preclíky) Hostinský za potravinové lístky (v hodnotě 5 K) prodá hlídkám preclík. Provozovatel hostince je zároveň tajným partyzánem. Když mu někdo sdělí správné heslo, prozradí mu návod k výrobě zápalných lahví. Podává se zde zdarma šťáva nebo čaj pro doplnění tekutin. Když se nashromáždí více použitých hrníčků nebo skleniček, nabízí hostinský odměnu za jejich umytí (cca 10 kusů za 100 K). GESTAPO (4, Z TOHO 1 VŽDY BUDE BACHAŘEM V KRIMINÁLE, 1 V PODNAPILÉM STAVU) Bude příležitostně zatýkat a vodit do vězení celé skupiny, dočasně jim zabavovat pověření s úkoly. Příslušník v podnapilém stavu zvaný Bžunda bude neustále někde působit rozruch, několikrát proti němu zasáhnou četníci. Soutěžící mají příležitost Bžundu v nestřeženém okamžiku obrat o služební zbraň (stříkací pistolka) a předat jí Janovi. KRIMINÁL (0, BUDOU SE ZDE STŘÍDAT PŘÍSLUŠNÍCI GESTAPA) Ve vězení (tj. dole v suterénu za mřížemi) si zatčená skupina odsedí vždy cca 5 minut. Pak jí bachař vypustí zpět do hry a vrátí jí zabavené písemnosti. KADEŘNICKÝ SALÓN (1) V kadeřnickém salónu přítomná pracovnice zájemcům poskytne peroxid či jiné barvivo na vlasy, s jehož pomocí změní Jan svoji podobu a znesnadní tak gestapu své dopadení. Kadeřnice však 4

5 požaduje za tento materiál doručení pohledu z pošty. Dopis je sehnatelný teprve po rozluštění zašifrované zprávy. Kdo jí nebude s to rozluštit, bude poslán na nádraží pro šifrovací klíč. Úřednice sem pošle žadatele o falešné doklady, aby jí zde sjednali návštěvu salónu. Kadeřnice jim ochotně vydá pozvánku s termínem, kdy jí může úřednice navštívit. DROGERIE (1) V drogerii skupiny Janovi obstarají suroviny k výrobě výbušných lahví (lahve najdou na poště). Neobejdou se ale bez návodu, jak výbušnou směs správně namíchat. Tento recept dokonale ovládají partyzáni. Partyzána hraje hostinský. Podobně jako v salónu jsou tu k dispozici barviva na změnu image, ale zájemci musí podstoupit stejnou proceduru jako v případě salónu (donáška pohledu z pošty, rozluštění šifry). ŘEZNICTVÍ (1) peníze = výdaj (za řezníkovu pistoli); potravinové lístky = výdaj (za salám) Řezník za salám na cestu pro Jana nechce žádné peníze, ale potravinové lístky (v hodnotě 15 K) a protislužbu v podobě nanošení klacků na uzení sloužících jako topivo při uzení. Řezník vlastní legálně drženou pistoli. Dostane-li zajímavou nabídku (nad 400 K), může jí prodat. PEKAŘSTVÍ (1) peníze = příjem (přenos pytlů); potravinové lístky = výdaj (za rohlíky) Pekařka je velice zaneprázdněná. Chce-li od ní někdo pečivo pro Jana, musí z připraveného těsta uplést housky. Teprve poté za potravinové lístky (v hodnotě 2 K) obdrží rohlíky (tvrdé). Pomůže-li někdo pekařce přinést (nebo naopak odnést) několik pytlů s moukou (= seno), peněžitá odměna ho nemine (100 K za přenos všech pytlů). NÁDRAŽÍ (1) peníze = výdaj (za jízdenku) Jan S. chce vycestovat za hranice. Odbojové skupiny musí zjistit z jízdního řádu vhodný spoj a zakoupit jízdenku (za 98 K). Grupě, která vyřkne správné heslo, výpravčí předá šifrovací klíč k zašifrovanému dopisu. ODBOJOVÁ CENTRÁLA (2, Z TOHO JEDEN PŘEDSTAVUJE RYCHLOU SPOJKU) Místo v rohu hostince, kde bude viset mapa se zakreslením všech stanovišť. Instituce, která sbírá potvrzení o splněných úkolech a sestavuje průběžné výsledky. Hlavní poradna pro skupinky, které budou potřebovat nějakou nápovědu. NEMOCNICE (1-2) Jednotka rychlého nasazení pro případ úrazu některého z účastníků. Bude vybavena lékárnou a kolem, aby se mohla rychle přemístit k místu nehody. Mimo svoji hlavní funkci, která je nezbytná, ale nebude jí snad zapotřebí, bude personál nemocnice pomáhat odbojové centrále. 5

6 obálka od J.S.: 1. Dodejte mi jídlo: rohlík (za 1 bod), salám (za 1 bod), preclík (za 1 bod). 2. Zjistěte následujících sedm věcí (za každou informaci 0,5 bodu): - Kolik slov je možné v telegramu poslati, aby za něj bylo zaplaceno toliko 10 korun? - Kolik pohraničníků hlídá hranice protektorátní v lesích bělokarpatských? - Jaké horské hraniční přechody na Slovensko nejsou hlídány ve dne v noci? - Kolik stojí nocleh v místním hostinci? - Jaké medikamenty pomoci mohou při odstraňování obtíží tropickou horečkou způsobených? - Kde se na Domlažlicku chovají koně? - Jak často a v kolik hodin v Domažlicích stavějí nákladní vlaky naložené uhlím na trase Tachov - Domažlice - Plzeň? 3. Přineste mi zápalnou láhev (za 3 body). 4. Získejte pro mě střelnou zbraň (za 1 bod). 5. Sežeňte mi jízdenku do Szekesfehervaru a zjistěte vhodný spoj (za 1 bod). 6. Obstarejte mi věci pro změnu vzhledu (za 3 body). 7. Doneste mi falešné doklady (1 bod). 8. Předejte mi 200 korun v hotovosti a potravinové lístky v hodnotě 50 korun (za 1 bod). Poznámky: 1) Bude-li mít kdokoliv nějaký problém (např.: nepochopí přesně pravidla), smí se mimo hru zeptat kteréhokoliv z organizátorů, co má dělat. Jako hlavní nápověda bude fungovat odbojová centrála. 2) Sejde-li se u v obchodě, na poště či na radnici více skupin, čekají se fronty stejně jako v reálném světě. 3) Všude se platby hradí penězi, potravinovými lístky, formou určité služby nebo kombinací těchto možností. 4) Každý úkol lze samozřejmě splnit jen jednou. Není možné např. stále jen nosit rohlíky. 5) Je pochopitelné, že se za platné počítají jen naše rekvizity (neplatí, když Janovi někdo přinese opravdové rohlíky z obchodu nebo skutečnou zápalnou láhev). Postavy (nutno rozdělit mezi vedení): Jan Smudek výpravčí pošťák pekařka úředníci na radnici četníci rychlá spojka gestapo bachař vždy 1 z gestapáků hostinský odbojová centrála nemocnice kadeřnice řezník drogistka Báseň, kterou zveršoval jeden z organizátorů (Brouk Pytlík): Velkolepý mám já plán, být ilegál - partyzán. Rychlost, bdělost, statečnost, 6

7 pravdě sloužit na věčnost! Být jak skaut Jan je můj sen, v pátek bude naplněn. 7

TVRZ ORENOv junior 2015

TVRZ ORENOv junior 2015 TVRZ ORENOv junior 2015 Nechť souboj čaroděje a dobrodruhů započne! 2. ročník soutěže pro členy mladší 12 let Letohrad 21. listopadu 2015 propozice k soutěži 08092015 Organizační část Pořádající jednotka:

Více

Soutěž ve sběru druhotných surovin 2008/2009

Soutěž ve sběru druhotných surovin 2008/2009 6. ročník soutěže škol ve sběru druhotných surovin 1 1. Kdo je vlastně pořadatel? AVE sběrné suroviny a.s. Cvokařská 3, 301 52 Plzeň IČO: 00671151 DIČ: CZ00671151 Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem

Více

Špidrova 128 CZ-385 17 Vimperk IČO: 28135067, DIČ: CZ28135067 www.jihosepar.cz. 3. ročník soutěže škol ve sběru druhotných surovin

Špidrova 128 CZ-385 17 Vimperk IČO: 28135067, DIČ: CZ28135067 www.jihosepar.cz. 3. ročník soutěže škol ve sběru druhotných surovin 3. ročník soutěže škol ve sběru druhotných surovin 1. Kdo soutěž pořádá? Jihosepar a.s. Špidrova 128, Vimperk, 385 17 IČ: 28135067 DIČ: CZ28135067 Zapsáno krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B,

Více

10. ročník soutěže škol ve sběru druhotných surovin

10. ročník soutěže škol ve sběru druhotných surovin 10. ročník soutěže škol ve sběru druhotných surovin - 1 - 1. Kdo je vlastně pořadatel? AVE sběrné suroviny a.s. Cvokařská 3, 301 52 Plzeň IČO: 00671151 DIČ: CZ00671151 Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě

Smlouva o poskytnutí péče o dítě Smlouva o poskytnutí péče o dítě First School Point základní škola a mateřská škola, s.r.o. Se sídlem: K Otočce 779/29a, Praha 4 Modřany IČO: 242 72 992 zastoupená ředitelkou: Mgr. Ivanou Vávrovou tel.:

Více

Všichni hráči vzájemně spolupracují a snaží se sestavit stroj času.

Všichni hráči vzájemně spolupracují a snaží se sestavit stroj času. K tobě musí přijít hned na začátku nového kola (to nevědí, neříkej jim to) a vylosují si u tebe jednu kartičku s barvou (to jim řekni). Kartičku si od nich pak (až zjistí, jaká to je) vezmi a už ji znovu

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

2. Na přihlášce si nechám potvrdit od dětského (praktického) lékaře svoji zdravotní způsobilost ke studiu daného oboru.

2. Na přihlášce si nechám potvrdit od dětského (praktického) lékaře svoji zdravotní způsobilost ke studiu daného oboru. Jak postupovat, chci-li studovat na Střední škole F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11? 1. Vyplním přihlášku ke vzdělávání - studiu ve střední škole. 2. Na přihlášce si nechám potvrdit

Více

05 Metoda 3R Učební list

05 Metoda 3R Učební list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 05 Metoda 3R Učební list

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium tel.: 374 616 351, 374 723 995 E-mail: info@sps-tachov.cz, www.sps-tachov.cz Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní

Více

VODAFONE Věrnostní program. Kateřina Weissová

VODAFONE Věrnostní program. Kateřina Weissová VODAFONE Věrnostní program Kateřina Weissová Vodafone vstoupil na trh 1.března 2000 jako 3.a nejrychleji se rozvíjející mobilní operátor v České republice. Počet zákazníků: 2,751 milionů (k 30.6.2008)

Více

Manuál pořádání celostátní akce Ivančena

Manuál pořádání celostátní akce Ivančena Úvodní ustanovení Účelem Manuálu je nastavení pravidel pro organizátory, tak aby byly zajištěny všechny nezbytné náležitosti akce a byla dodržena důstojnost celé akce. Tento Manuál je pro organizátory

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

XI. ROCNIK SOUTEZE VE SBERU DRUHOTNYCH SUROVIN

XI. ROCNIK SOUTEZE VE SBERU DRUHOTNYCH SUROVIN XI. ROCNIK SOUTEZE VE SBERU DRUHOTNYCH SUROVIN 1. POŘADATEL SOUTĚŽE Cvokařská 3, 301 52 Plzeň IČO: 00671151 DIČ: CZ00671151 Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 389 2. PŘEDMĚT

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

REGISTRACE - ARGUMENTY

REGISTRACE - ARGUMENTY REGISTRACE - ARGUMENTY Já už jsem toho vyzkoušel(a) tolik a nikde jsem nebyl(a) úspěšný(á) V přímém prodeji jde především o vytrvalost a cílevědomost. Pokud je kvalitní produkt prodává se sám. Máte možnost

Více

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tento volební řád je vnitřním předpisem Lidového bytového družstva v Plzni, IČO: 00055891, se sídlem Plzeň, Prokopova 13/15,

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Pracovní list Finanční plánování

Pracovní list Finanční plánování Pracovní list Finanční plánování Úkol č. 1 Vypište jak dále rozdělujeme příjmy a výdaje u osobního rozpočtu a ke každému druhu uveďte alespoň jeden příklad. Úkol č. 2 Eliška studuje střední školu. Od září

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Směrnice pro poskytování informací Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je umístěna

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům, ve kterém můžete: bydlet jíst pracovat a dělat další věci, které Vás zajímají.

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016 Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 Vydává: Organizační výbor výstavy Projednáno ve výboru KF 06-10. Žďár nad Sázavou 13. července 2015 2. Záměr výstavy: Úvod: Projekt

Více

Informace o zápisovém lístku

Informace o zápisovém lístku Informace o zápisovém lístku 1.Podle kterých právních předpisů se postupuje: - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín vnitřní směrnice Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Čl.1 Úvodní ustanovení Vnitřní směrnice upravuje postup Městského úřadu Kojetín

Více

2. Ceny zboží - přehled, příjmy a výdaje, skládání částky. 3. Vracení peněz při nákupu, hotovost, peníze na účtu

2. Ceny zboží - přehled, příjmy a výdaje, skládání částky. 3. Vracení peněz při nákupu, hotovost, peníze na účtu Kurz Hospodaření s penězi Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Jitka Zimová Obsah kurzu: 1. Poznávání mincí a bankovek, skládání částky 2. Ceny zboží - přehled, příjmy a výdaje, skládání částky 3. Vracení

Více

Olomouc 2. 5. dubna 2015

Olomouc 2. 5. dubna 2015 Velikonoce s Olomouc 2. 5. dubna 2015 UBYTOVÁNÍ, REGISTRACE Registrace a ubytování proběhne ve čtvrtek 2. dubna od 14.30 do 17.30 hodin Domově mládeže Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011

MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Férové boby (metodický list)

Férové boby (metodický list) Férové boby (metodický list) Cíle: a) studenti si zažijí a následně zanalyzují nespravedlivé nastavení světového obchodu včetně dopadů na životy lidí. b) studenti si uvědomí svou roli spotřebitele a seznámí

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu Z A S T U P I T E L S T V O O B C E P R O V O D O V O B E C N Ě Z Á VA Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E P R O V O D O V č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních

Více

Ústřední kolo 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014

Ústřední kolo 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 Ústřední kolo 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 Ústřední (celostátní) kolo 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 pro soutěžní věkové kategorie C a D proběhne v budově

Více

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015,

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

VÝSTAVNÍ PROPOZICE. 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016

VÝSTAVNÍ PROPOZICE. 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 VÝSTAVNÍ PROPOZICE 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 2. 1. Cíle výstavy 2.česko-slovenská filatelistická výstava,,žďár nad Sázavou 2016 (dále jen výstava,,žďár nad Sázavou

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2012/2013

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2012/2013 Text reaguje na novelu školského zákona provedenou zákonem č. 472/2011 Sb. Dále očekáváme novelu vyhlášky č. 671/2004 Sb. po jejím zveřejnění bude text dále upraven Základní informace o přijímacím řízení

Více

Kam s vaším odpadem Odpadová příručka pro domácnost

Kam s vaším odpadem Odpadová příručka pro domácnost Kam s vaším odpadem Odpadová příručka pro domácnost Nebojte se třídit správně Dobrý den, třídění složek komunálního odpadu jako je papír, plasty a sklo už v dnešní době mnohým z nás přijde samozřejmé.

Více

Každý hráč dostane 1 list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná.

Každý hráč dostane 1 list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná. Herní materiál 6 kostek se surovinami blok s 60 herními plány Příprava Každý hráč dostane list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná. Princip hry

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

TENTO VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ OBSAHUJE :

TENTO VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ OBSAHUJE : STANOVEN NA ZÁKLADĚ : - Zákona 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 119 - Vyhlášky ministerstva školství 107/2005

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

Zápis z mimořádného jednání Předsednictva SCHSHP konaného dne 5.2.2011 v Praze

Zápis z mimořádného jednání Předsednictva SCHSHP konaného dne 5.2.2011 v Praze Zápis z mimořádného jednání Předsednictva SCHSHP konaného dne 5.2.2011 v Praze Přítomni: J. Zápotocký, J. Mazancová, L. Kočovská, R. Marková Omluveni: P. Šarochová Pozvaný host: Táňa Bruková omluvena Body

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

ZULU F&E s.r.o. Ing. Ľuboš Prokopovič. Kniha pošty. (šablona MS Excel pro evidenci příchozí a odchozí pošty) v 1.10 ze dne 8.11.

ZULU F&E s.r.o. Ing. Ľuboš Prokopovič. Kniha pošty. (šablona MS Excel pro evidenci příchozí a odchozí pošty) v 1.10 ze dne 8.11. Ing. Ľuboš Prokopovič Kniha pošty (šablona MS Excel pro evidenci příchozí a odchozí pošty) v 1.10 ze dne 8.11.2010 Uživatelský manuál Obsah 1. Úvod... 2 2. Soupis jednotlivých listů... 3 3. Tiskové výstupy

Více

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu Město Kravaře Náměstí 43 747 21 Kravaře Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

1. ročník soutěže škol ve sběru druhotných surovin

1. ročník soutěže škol ve sběru druhotných surovin 1. ročník soutěže škol ve sběru druhotných surovin - 1 - 1. Kdo je pořadatel soutěže? Technické služby Beroun, s.r.o. Viničná 910 266 70 Beroun IČ: 27132340 DIČ: CZ27132340 Zapsaná v OR, vedeného Krajským

Více

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání. ve středních školách a v konzervatořích

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání. ve středních školách a v konzervatořích Základní informace k mu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích - ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

ZBOŽÍ NA DOBÍRKU PODACÍ LÍSTEK, POŠT. POUKÁZKA A

ZBOŽÍ NA DOBÍRKU PODACÍ LÍSTEK, POŠT. POUKÁZKA A ZBOŽÍ NA DOBÍRKU PODACÍ LÍSTEK, POŠT. POUKÁZKA A Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PEK1712 (Zboží

Více

Průvodní dopis k soustředění policejních klubů dne 20-22 června 2014

Průvodní dopis k soustředění policejních klubů dne 20-22 června 2014 Průvodní dopis k soustředění policejních klubů dne 20-22 června 2014 Předem tohoto dopisu si dovolím upozornit, že tento je především pro hlavní instruktory jednotlivých policejních a vojenských klubů,

Více

Jak třídit odpady z domácností?

Jak třídit odpady z domácností? Jak třídit odpady z domácností? Třídit odpady hned, jakmile vzniknou, zvlášť do košů, tašek, pytlů Do barevných kontejnerů dávat opravdu jen to, co tam patří znečištěné obaly mohou znehodnotit celý obsah

Více

Průvodce přijímacím řízením SPŠ

Průvodce přijímacím řízením SPŠ Číslo dokumentu: 08.02/01122014 Počet stran: 6 Počet příloh: 0 Průvodce přijímacím řízením Údaje o přijímacím řízení Průvodce přijímacím řízením SPŠ 1. Průvodce přijímacím řízením do školního roku 2015/2016

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 CELOROČNÍ HRA: POVOLÁNÍ MOTTO: TEN UMÍ TO A TEN ZAS TOHLE Už malé děti přemýšlí, čím by chtěly v dospělosti být. Než vyrostou, vystřídají několik profesí od

Více

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Základní umělecká škola Bojkovice Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Č. j.: ZUŠ/21/2012 Účinnost od: 24. 10. 2012 Spisový znak: 1.2.4 Počet

Více

PŘIHLAŠTE SE NEZÁVAZNĚ DO NOVÉHO ROČNÍKU NA WWW.INVESTOVANIHROU.CZ

PŘIHLAŠTE SE NEZÁVAZNĚ DO NOVÉHO ROČNÍKU NA WWW.INVESTOVANIHROU.CZ NOVÝ ROČNÍK 2015 / 2016 kurzu finanční gramotnosti pro SŠ a 2st.ZŠ Nejjednodušší cesta k nadstandardní výuce osobních financí a podnikání Nementorujeme, hrajeme si Děti se baví, učitelům tím šetří práci

Více

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce.

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce. Pravidla hry Rokoko Cíl hry V Rokoku se stáváte majitelem oděvnické dílny na dvoře francouzského krále Ludvíka XV., kde se snažíte získat co nejvíce prestiže. Během každého tahu zahrajete kartu jednoho

Více

VĚSTNÍK 21. 6. 2007 INFORMACE PRO VEŘEJNOST

VĚSTNÍK 21. 6. 2007 INFORMACE PRO VEŘEJNOST VĚSTNÍK 21. 6. 2007 INFORMACE PRO VEŘEJNOST O B S A H 59 Používání příležitostného poštovního razítka - Praha 1/PM 60 Používání příležitostného poštovního razítka - Horšovský Týn 61 Používání příležitostného

Více

Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem www.severoceska.cz

Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem www.severoceska.cz , KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Ředitel Severočeské střední školy s. r. o, se sídlem, Ústí nad Labem 400 11, stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ PRINCIPY

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ PRINCIPY PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ PRINCIPY Štěpán Boháč RS POZNEJ SVŮJ ODDÍL Než může vůdce začít plánovat program svého oddílu, musí jej dobře poznat, aby program odpovídal potřebám jeho svěřenců. Vůdce oddílu však

Více

NOVÉ AUTO ZA 1,- Kč Auto splácené z multilevelu Družstva investorů MLM se učí na vysokých školách je to jen forma

NOVÉ AUTO ZA 1,- Kč Auto splácené z multilevelu Družstva investorů MLM se učí na vysokých školách je to jen forma NOVÉ AUTO ZA 1,- Kč Auto splácené z multilevelu Družstva investorů MLM se učí na vysokých školách je to jen forma Dobrý den, připravili jsme pro Vás zajímavou možnost, a to možné získání auta na družstevní

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Návrh funkcí webových služeb (WS) pro komunikaci mezi Informačním systémem datových schránek (ISDS) a spisovými službami (SS)

Návrh funkcí webových služeb (WS) pro komunikaci mezi Informačním systémem datových schránek (ISDS) a spisovými službami (SS) Návrh funkcí webových služeb (WS) pro komunikaci mezi Informačním systémem datových schránek (ISDS) a spisovými službami (SS) Úvod Návrh funkcí WS pro komunikaci mezi IS DS a SS vychází z výsledků předchozích

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení ZKUŠEBNÍ ŘÁD Krajského úřadu Středočeského kraje k prokazování odborné způsobilosti žadatelů k provozování vymezených druhů silniční dopravy pro cizí potřeby podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Více

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Souhrnný jízdní řád. Palkovice

Souhrnný jízdní řád. Palkovice Souhrnný jízdní řád Palkovice Platný od 31. 8. 2014 Vážení občané, po několikaměsíčním vyjednávání, plném problémů a překážek, se podařilo dojednat propojení Frýdku-Místku a Palkovic městskou hromadnou

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101 pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO TURNAJE kategorie U11 24. - 25. 10. 2009 Turnaj je pořádán

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 - Ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním

Více

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. - 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE_465 Datum:17. 2. 2013

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. - 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE_465 Datum:17. 2. 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná?

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná? CZ Habermaaß-hra 4646 Chutná nebo nechutná? Chutná nebo nechutná? Hra podporující exekutivní funkce pro 2 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Využívá Fex-efekt na zvýšení stupně obtížnosti hry. Autoři: Markus

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Závazná objednávka Vlastních známek vydání v úpravě známkových sešitků

Závazná objednávka Vlastních známek vydání v úpravě známkových sešitků 1. Prodávající: Česká pošta, s.p., Praha 1, Politických vězňů 909/4 IČ: 47114983, DIČ: CZ47114983 Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 7565 Adresa pro písemný styk a

Více

Vnitroorganizační směrnice o školním stravování OBSAH: 2014 Mgr. Martin Bandor

Vnitroorganizační směrnice o školním stravování OBSAH: 2014 Mgr. Martin Bandor OBSAH: OBSAH:... 1 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Poslání jídelny... 2 3. Strávníci... 2 4. Normy... 2 5. Výše finančního limitu na nákup potravin... 2 6. Stanovení ceny jídla, příspěvek na stravování, úhrada

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem vznikajícího na katastrálním území obce Petrůvka Petrůvka se na

Více

MĚSTSKÁ DOPRAVA v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Staré Hodějovice - Pražské sídliště. Pracovní den

MĚSTSKÁ DOPRAVA v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Staré Hodějovice - Pražské sídliště. Pracovní den - točna Nádraží Strakonická - Möbelix Průběžná U Trojice Nádraží - točna od.. 1 3 5 6 8 4 5 Pracovní den Sobota Prázdniny Neděle, svátky 4 31 43e 55 e 9n 39e 48 56e 4 36e 48e 56 e z 9e 43e 58e z 8 43e

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo Města Lanškroun se na svém

Více

Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki

Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki Pracovní list pro ZŠ Co Vás napadne při pojmu cashflow [kešflou] kvadrant? Že tomuto pojmu vůbec nerozumíte? Že je to nějaké cizí slovo? Možná jste už někdy na toto

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti ŽP Účel podpory Důvody podpory

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let NÁVOD SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let Dílky s obrázky a anglickými slovíčky, které popisující obsah těchto obrázků jsou jednoduchou a atraktivní formou výuky pro nejmladší.

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Č. j. DM-020/1702/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Platnost od: Počet příloh: Originál: sekretariát Elektronická verze: 01.09.2014 Účinnost od: 01.09.2014 Platnost

Více