Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Základ pro poskytování ošetřovatelské péče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základ pro poskytování ošetřovatelské péče"

Transkript

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 č. materiálu: 111 VY_32_INOVACE_111 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Eva Strnadová 2. ročník SZdŠ Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Tematická oblast: Předmět: Výstižný popis způsobu využití nebo metodické pokyny: Základ pro poskytování ošetřovatelské péče Vyšetřovací metody - zobrazovací metody Klinická propedeutika 1. charakterizovat jednotlivé zobrazovací metody 2. vysvětlit podstatu jednotlivých zobrazovacích metod 3. popsat principy přípravy nemocného k jednotlivým vyšetřením 4. popsat přípravu klienta a na vyšetření a péči po vyšetření

2 ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘENÍ vyšetřovací metody: 1. radiodiagnostika - klasické diagnostické metody 2. výpočetní tomografie - CT 3. digitální subtrakční angiografie DSA 4. nukleární magnetická rezonance NMR 5. ultrazvukové vyšetřovací metody - UZ 6. radionuklidové vyšetřovací metody 7. termografie 1. RADIODIAGNOSTIKA popis: - paprsky X - elektromagnetické vlnění, krát kratší vlnová délka než viditelné světlo - proniká hmotou + výrazný průnik organismem - vystavění větším dávkám způsobuje nemoc z ozáření a další změny - riziko pro vyšetřovaného i vyšetřujícího - Wilhelm Conrad Röntgen, , něm. fyzik ochrana před RTG zářením: - pečlivá indikace RTG vyšetření - vyloučení nadbytečných vyšetření - opatrnost u mladistvých a žen ve fertilním věku - důsledné užívání ochranných pomůcek - osobní dozimetr (zařízení k měření dávek záření) kontrastní látka: - látka s vyšší nebo nižší schopností pohlcovat rtg záření - k odlišení orgánů a tkání - aplikace není v kompetenci zdravotní sestry - pozitivní kontrast (pohlcují více RTG záření, podobně jako kosti nebo kovy, takže cokoli, co je touto látkou napuštěno, je na snímku vidět stejně dobře, jako např. kost, tzn. bíle) baryum, jód aplikace enterálně, parenterálně - negativní kontrast (pohlcují méně RTG záření než okolí a proto jsou na snímku znázorněny černě) plyny (vzduch, kyslík) radiodiagnostické metody: - skiaskopie - obraz orgánu je pouze pozorován bez zachycení na film - skiagrafie

3 nativní snímek, tzv. nativ snímkování rentgenem odstranit všechny kovové předměty - radiofotografie obraz vzniklý na štítu je vyfotografován spec. kamerou možnost trvalé dokumentace - sériografie umožňuje provést rychle za sebou řadu snímků zachytíme různé fáze pohybu orgánů nebo fáze průchodu kontrastní látky, tzv. pasáž - klasická tomografie - viz CT 1.1 VYŠETŘENÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU nativní snímek plic: - S + P - standardní snímky (skiagram) hrudníku se provádějí v zadopřední, případně v bočních projekcích vestoje při maximálním nádechu - patologické procesy se projeví změnou denzity plicní tkáně (zastření, stíny, projasnění) či změnou konfigurace nitrohrudních orgánů bronchografie: - kontrastní vyšetření - zobrazuje bronchiální strom a patologické dutiny, které s ním komunikují - příprava - lačnost, sedativa, antitusika - po vyšetření - klid na lůžku, Fowlerova poloha, odkašlávat, nepít nejíst cca 2 hod. 1.2 VYŠETŘENÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU koronarografie: - kontrastní znázornění věnčitých tepen - kontrastní látka se vstřikuje do katétru, který je zaveden z a.femoralis aortou do odstupu věnčitých tepen - příprava - lačnost, premedikace - po vyšetření 24hod. klid na lůžku 6 hod. kompresivní náplasťový obvaz kontrola místa vpichu měřit objem stehna sledovat krvácení, známky zánětu, tvorbu hematomu - koronarografie ukáže např.: lokalizaci zúžení nebo uzávěru, počet a umístění postižených tepen či významnost zúžení

4 1.2.2 jiná vyšetření - ventrikulografie - zobrazení L srdeční komory - angiokardiografie - sleduje postup kontrastní látky P síní, komorou přes plicní řečiště do L síně a komory - periferní arteriografie - zobrazení tepen na DK - flebografie (též venografie) spec. způsob angiografie zobrazení hlubokého žilního řečiště příprava a sledování po vyšetření nejsou nutné po vstříknutí kontrastní látky se zhotoví rtg snímek 1.3 VYŠETŘENÍ GIT RTG žaludku a duodena: - skiaskopicky a skiagraficky, ve stoje - příprava - lačnost, v den vyšetření bez léků, nepít, nekouřit - po vyšetření sledujeme vyprazdňování nemocného, dostatek tekutin enteroklýza: - rtg kontrastní vyšetření tenkého střeva - sleduje se posun kontrastu ve střevě - příprava - lačnost, vyprázdnit pacienta - sledování po vyšetření není nutné nativní snímek břicha ve stoje: - vyš. tzv. hladinek (vzduch ve střevním obsahu) - tvoří se při poruše střevní průchodnosti - ileus irigografie: - rtg vyš. tlustého střeva - příprava - dokonalé vyprázdnění tlustého střeva, v den vyšetření lačnost - sledování po vyšetření není nutné cholecystografie: - rtg kontrastní vyš. žlučníku, nahrazeno sonografií cholangiografie: - rtg kontrastní vyšetření žlučových cest - průkaz žlučových kaménků - příprava - očistné klyzma, laxativa, lačnost - sledování po vyšetření není nutné

5 1.3.7 transkutánní cholangiografie: - vpravení kontrastní látky do žlučovodu přes kůži a přes jaterní parenchym - kontrastní látka Verografin - příprava - na lačno - po vyšetření - klid na lůžku, jíst za cca 6 hod., pít může hned ERCP: - viz kap. endoskopie arteriografie břišních tepen: - kontrastní rtg. vyš. tepen - při podezření na nádorové bujení v dutině břišní 1.4 VYŠETŘENÍ MOČOVÉHO TRAKTU nativní nefrogram: - snímek ledvin bez kontrastní látky - provádí se před IVU vylučovací urografie - IVU (intravenózní vylučovací urografie): - rtg. kontrastní vyš. ledvin a močových ces - ledviny se v různých intervalech snímkují - k posouzení stavby, velikosti, tvaru - příprava - očistné klyzma, laxativa, omezení tekutin - sledování po vyšetření není nutné ascendentní urografie: - kombinované vyšetření cystoskopické a rtg. - kontrastní látka se vstřikuje cévkou zavedenou pomocí cystoskopu do ledvinné pánvičky - příprava - jako u IVU, lačnost - po vyšetření - hodně pít, profylakticky ATB dle ordinace lékaře arteriografie ledvin: - kontrastní rtg. vyš. cévního zásobení ledvin - příprava - podobně jako IVU (lačnost), po vyšetření - jako u arteriografie 1.5 VYŠETŘENÍ SKELETU nativní snímek: - nejčastější - projekce předozadní, boční - někdy v různých postaveních

6 - příprava - odstranit kovové předměty z povrchu těla, při vyš. pánve a bederní páteře vyprázdnit - sledování po vyšetření není nutné artrografie: - kontrastní rtg. vyš. kloubů - příprava - lačnost - po vyšetření - klid na lůžku, místní aplikace chladu 1.6 VYŠETŘENÍ NERVOVÉ SOUSTAVY nativní snímek lebky a páteře: - klasický skiagrafický snímek v různých rovinách a projekcích angiografie mozku a míchy: - kontrast. vyš. cévního systému mozku a vybraných úseků míchy - příprava - lačnost, premedikace - po vyšetření sledovat základní životní funkce, citlivost, výskyt epi záchvatů perimyelografie: - vyš. páteřního kanálu kontrastní látkou - aplikace kontrastu lumbální punkcí - při výhřezech ploténky, nádorech, úrazech páteře a míšního kanálu - příprava - lačnost, premedikace - po vyšetření - klid na lůžku cca 6-8hod., poloha v sedu nebo polosedě, dostatek tekutin 1.7 VYŠETŘENÍ V GYNEKOLOGII hysterosalpingografie - vyš. dutiny děložní a vejcovodů pozit. kontrastní látkou den po menstruaci - vyprázdnit pacientku - premedikace - po vyšetření - klid na lůžku 4 6hod., kontrola celkového stavu 2. KOMPUTEROVÁ TOMOGRAFIE CT, popis: - zobrazují se příčné řezy tělem, na nichž jsou jasně patrné anatomické struktury - trvalá dokumentace v pc - ke zvýraznění se může použít kontrastní látka - příprava většinou není nutná (event. dle požadavků CT pracoviště) - sledování po vyšetření většinou není nutné - CT kombinuje klasické RTG vyšetřením s počítačovým systémem, který zpracovává informace

7 - tělo je pomyslně rozřezáno na tenká kolečka - paprsky X rotují v CT a generují se do 3D podoby do pc 3. DIGITÁLNÍ SUBTRAKČNÍ ANGIOGRAFIE DSA, popis: - k vyšetření cévního řečiště - spočívá v digitálním zpracování obrazu a z toho vyplývajícího výrazného zlepšení získaného výsledného obrazu včetně možnosti jeho dalšího počítačového zpracování (3D rekonstrukce, zobrazení podobné CT, navádění katétru ve 3 rozměrném prostoru apod.) - výhody před angiografií diagnosticky přesnější méně zatěžuje klienta - výhody obecně: ambulantní vyšetření, minimální dávky rtg záření, minimum kontrastní látky, výsledek je ihned k dispozici 4. NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÁ REZONANCE popis: - metoda založená na působení silného magnetického pole a radiových vln - vyšetření nepoužívá rtg záření - zobrazení těla v různých rovinách - příprava není nutná - pozor malý prostor a velký hluk - sledování po vyšetření není nutné - kontraindikace - kovové předměty v těle 5. ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘOVACÍ METODY (UZ, SONO) UZ, popis: - zvukové kmity o vysoké frekvenci, kterou lidské ucho není schopné vnímat - mechanická energie, která se šíří prostředím ve formě vln - slouží k vyšetření, diagnostice i terapii - počet vln za 1s = frekvence - vyjadřuje se v hertzích (Hz) - UZG založeno na schopnosti ultrazvuku procházet tkáněmi a odrážet se na jejich rozhraních - odrazy, tzv. echa, lze registrovat a vyhodnocovat - výhody vyšetření - neinvazivní metoda, nenáročné, bezpečné, jednoduché ECHO: - na rozhraní dvou prostředí

8 - část ultrazvukové energie se odráží zpět, část se láme a část se absorbuje při průchodu prostředím = odrazová metoda, zápis ozvěn echografie Doppler: - Dopplerovské ECHO využívá změny kmitočtu UZ při odrazu od pohybujících se předmětů (tj. červených krvinek). Lze hodnotit charakter, rychlost, směr krevního toku - typické vyšetření dopplerovská echokardiografie 5.1 UZ VE VNITŘNÍM LÉKAŘSTVÍ vyš. srdce - dopplerovská echokardiografie - umožňuje zobrazit proudění krve v srdci (směr, rychlost, proudění) - význam - přístup vyš. chlopenních vad klasifikace komplexních vrozených vad srdce AIM a jeho komplikace sledování funkce levé srd. komory sledování funkce umělých srdečních chlopní a další transthorakálně přes stěnu hrudní esofageálně přes stěnu jícnu, tzv. jícnové echo vyš. cév (Dopplerovská sonografie), indikace - hluboká žilní trombóza na DK - zúžení věších tepen (podkolení, karotidy) - uzavření větších tepen - tepenné výduti - vyš. karotid - UZ karotid nebo (duplexní sono) je UZ vyšetření hlavních krčních tepen, ukáže stupeň průchodnosti krčních cév a jejich schopnost dostatečně zásobovat mozek krví, - postupující omezování průsvitu cévy snižuje množství krve přitékající k mozku a hrozí vznikem mozkové ischemické příhody - mozkové mrtvice vyš. břicha, indikace - žlučové kameny - jaterní cirhóza - ložiskové změny jaterní tkáně - choroby pankreatu - choroby ledvin - průkaz ascitu - ultrazvukem vedené biopsie jater a ledvin

9 5.2 UZ GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ UZ v gynekologii: - nádory dělohy a vaječníků - cystické útvary - diagnostika myomů - určování polohy dělohy - chorobné procesy v prsech - další UZ v porodnictví: - měření velikosti hlavičky plodu - odhad stáří plodu - průkaz těhotenství, vícečetného těhotenství - zjišťování polohy plodu před porodem - zjišťování vrozených vad - určování pohlaví plodu 6. RADIONUKLIDOVÉ VYŠETŘOVACÍ METODY nukleární medicína: - lékařský obor, který využívá uměle připravených radioizotopů k vyšetřování nemocných a ke stanovení některých látek v organismu - metody zobrazovací metody zobrazují orgány - scintigrafie, gamagrafie (GT, mozku, jater, ledvin, k. dřeně, ) funkční a dynamické metody vyšetřují funkci orgánů radioimunologické metody (RIA - radioimunologická analýza) určují obsah biologicky důležitých látek v plazmě (enzymy, hormony, vitaminy, léky, ) - společným znakem radionuklidových metod je použití radioaktivních izotopů některých prvků - prvkem se označí sledovaná látka a měřením radioaktivity nad povrchem těla získáme představu o jejím pohybu v organismu, o funkci orgánů, kterými prochází a o intenzitě látkové výměny v těchto orgánech - podávají se izotopy s krátkým poločasem rozpadu - rychle se z těla vylučují - na těchto pracovištích jsou přísná bezpečnostní opatření radioizotopy: - radioizotopová diagnostika: k tomuto vyš. se používají látky, které označujeme jako radionuklidy - radionuklid - radioizotop radioaktivní látka současně vyhovuje požadavkům aplikovatelnosti na lidský organismus aplikuje se krátkodobě, zátěž je minimální v lékařství jde o uměle připravené radioizotopy

10 6.1 SPECT - FOTONOVÁ EMISNÍ TOMOGRAFIE MOZKU - neinvazivní metoda k trojrozměrnému zobrazení změn prokrvení kůry mozkových hemisfér, mozečku a bazálních ganglií - využívána hlavně v neurologii a neurochirurgii - používají se nitrožilně aplikovaná radiofarmaka, prostupující hematoencefalickou bariérou a fixující se v buňkách šedé hmoty mozkové 6.2 PET - POZITRONOVÁ EMISNÍ TOMOGRAFIE - metoda, která spadá do oboru nukleární medicína - principem metody je lokalizace místa vzniku fotonů γ, které v těle vznikají při anihilaci pozitronů uvolněných podanou radioaktivní látkou (radiofarmakem) a elektronů - detekce uvolněných fotonů je uspořádána tak, že je možná trojrozměrná rekonstrukce aktivity radiofarmaka v těle - PET tedy nezobrazuje ani tak anatomickou strukturu, jako spíše ochotu konkrétní tkáně vychytávat příslušné radiofarmakum 6.3 SCINTIGRAFIE - scintigrafie je vyšetření, při kterém je podáno malé množství radioaktivní látky většinou do žíly, někdy ústy - tato látka vysílá z vyšetřovaného orgánu záření, které je pomocí scintilační kamery zachyceno jako obraz a tím získáme informaci o funkčním stavu vyšetřovaného orgánu - množství záření vycházející z těla je velmi malé - ozáření organismu je srovnatelné nebo nižší než u radiodiagnostických vyšetření - základní plošné obrazy jsou někdy doplněny metodou SPECT pro trojrozměrné prostorové zobrazení - scintigrafické snímky jsou prováděny v různém časovém odstupu od podání vyšetřovací látky - zčásti ihned při podání, u většiny vyšetření v odstupu několika minut až hodin (obvykle 3-4 hodin), u některých vyšetření ještě za 2-5 dní 7. TERMOGRAFIE popis: - vyš. metoda, při které se využívá tepelná energie lidského těla - pomocí termokamery zaznamenáme změny teplot různých orgánů, prokrvení, přítomnost patologických projevů - příprava a sledování po vyšetření není nutné

11 cvičení otázka č. 1: odpověď:... otázka č. 2: odpověď:... otázka č. 3: odpověď:...

12 otázka č. 4: odpověď:... otázka č. 5: odpověď:... otázka č. 6: odpověď:...

13 Použité zdroje: - NOVOTNÁ, J., UHROVÁ, J. a JIRÁSKOVÁ, J. Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy. Praha. Fortuna ISBN VOKURKA, M., HUGO, J. Praktický slovník medicíny. Praha. Maxdorf ISBN Zpracovala: - Mgr. Eva Strnadová - SZdŠ a OA Rumburk, Františka Nohy, Rumburk

Využití moderních radiodiagnostických metod v onkochirurgii

Využití moderních radiodiagnostických metod v onkochirurgii FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní obor: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Jana Drábková Studijní obor: Radiologický asistent 5345R010 Využití moderních radiodiagnostických metod v onkochirurgii

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základ pro poskytování ošetřovatelské péče

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základ pro poskytování ošetřovatelské péče Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA www.fno.cz Klinika nukleární medicíny Seznam prováděných vyšetření PŘEHLED VYŠETŘOVACÍCH A LÉČEBNÝCH METOD KLINIKY NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY FN OSTRAVA Adresa: Klinika nukleární medicíny

Více

Dynamická a statická scintigrafie ledvin

Dynamická a statická scintigrafie ledvin UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav radiologických metod Ludmila Moučková Dynamická a statická scintigrafie ledvin Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Iva Metelková, Ph.D.

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Ošetřovatelská péče v interních oborech Ošetřovatelská péče v interních oborech Yvetta Vrublová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: 2.2 INOVACE

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Bureš Jiří FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B5345 Jiří Bureš Studijní obor:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta zdravotnických věd BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Barbora Dvorská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav radiologie Barbora Dvorská Vyšetření hepatobiliárního

Více

NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA určená pro studenty se spec. potřebami

NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA určená pro studenty se spec. potřebami NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA určená pro studenty se spec. potřebami MUDr. OTAKAR KRAFT, PH.D., MBA CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, SRPEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní

Více

Přehled vyšetřovacích metod dostupných na oddělení nukleární medicíny KNTB a.s.

Přehled vyšetřovacích metod dostupných na oddělení nukleární medicíny KNTB a.s. Přehled vyšetřovacích metod dostupných na oddělení nukleární medicíny KNTB a.s. Primář: MUDr. Jaromír Bernátek Zástupce primáře: MUDr. Jiří Bakala Vrchní sestra: Eliška Gregarová Pracovní doba: 7.00-15.30

Více

Zobrazovací metody u onemocnění jater

Zobrazovací metody u onemocnění jater FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Petr Balta Studijní obor: Radiologický asistent Zobrazovací metody u onemocnění jater Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

ZOBRAZOVACÍ METODY U ONEMOCNĚNÍ ŽLUČOVÝCH CEST

ZOBRAZOVACÍ METODY U ONEMOCNĚNÍ ŽLUČOVÝCH CEST FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Lucie Kotalová Studijní obor: Radiologický asistent 5345R010 ZOBRAZOVACÍ METODY U ONEMOCNĚNÍ ŽLUČOVÝCH CEST Bakalářská

Více

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ROČ NÍK 2003 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Indikační kritéria pro zobrazovací metody - upravený český překlad dokumentu

Více

ZOBRAZOVACÍ METODY U KARCINOMU PLIC Bakalářská práce

ZOBRAZOVACÍ METODY U KARCINOMU PLIC Bakalářská práce FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 ŠÁRKA HABARTOVÁ, DiS. Studijní obor: Radiologický asistent 5345R010 ZOBRAZOVACÍ METODY U KARCINOMU PLIC Bakalářská práce

Více

ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES na počest 100. výročí české radiodiagnostiky. Špindlerův Mlýn, 10. -12. října 1996 hotel Harmony ABSTRAKTA

ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES na počest 100. výročí české radiodiagnostiky. Špindlerův Mlýn, 10. -12. října 1996 hotel Harmony ABSTRAKTA xxx. CZ9726603 ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES na počest 100. výročí české radiodiagnostiky Špindlerův Mlýn, 10. -12. října 1996 hotel Harmony ABSTRAKTA Radiologická společnost České lékařské společnosti J.

Více

Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní radiologický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2

Více

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2002 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH DĚLOHY UNIVERZITNÍ ONKOLOGICKÉ CENTRUM BRNO

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2002 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH DĚLOHY UNIVERZITNÍ ONKOLOGICKÉ CENTRUM BRNO MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2002 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH DĚLOHY UNIVERZITNÍ ONKOLOGICKÉ CENTRUM BRNO OBSAH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH DĚLOHY Co je děloha?... 2 Co jsou nádory?... 4 Benigní

Více

Imobilizace a transport v přednemocniční a nemocniční péči

Imobilizace a transport v přednemocniční a nemocniční péči Imobilizace a transport v přednemocniční a nemocniční péči SOBALÍK TOMÁŠ VILÍMKOVÁ ANDREA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ. 1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PROSTATY

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PROSTATY CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PROSTATY OBSAH Co je prostata?... 3 Co jsou nádory?... 4 Co je zhoubný nádor prostaty?... 5 Jaké jsou příznaky karcinomu prostaty?... 6 Jak se určí diagnóza karcinomu prostaty?...

Více

POROVNÁNÍ ENDOSONOGRAFIE A CT VYŠETŘENÍ Z HLEDISKA PŘÍNOSU V DIAGNOSTICE KARCINOMU PANKREATU

POROVNÁNÍ ENDOSONOGRAFIE A CT VYŠETŘENÍ Z HLEDISKA PŘÍNOSU V DIAGNOSTICE KARCINOMU PANKREATU FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Alexandr Kuchař Studijní obor: Radiologický asistent 5345R010 POROVNÁNÍ ENDOSONOGRAFIE A CT VYŠETŘENÍ Z HLEDISKA PŘÍNOSU

Více

Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji

Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz www.kr-moravskoslezsky.cz Realizace a design: Studio Renner Přehled zdravotnických zařízení

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy.

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii: RTG lebky: diagnostika zlomenin, některých nádorů,

Více

Přehled zdravotnických zařízení V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Přehled zdravotnických zařízení V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Přehled zdravotnických zařízení V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Přehled zdravotnických zařízení V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI aneb přehled lůžkových zdravotnických zařízení center vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví

Více

Průvodce onemocněním srdce u dětí

Průvodce onemocněním srdce u dětí Vyloučení odpovědnosti Autoři i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomy, aby informace uvedené v knize odpovídaly aktuálnímu stavu znalostí v době přípravy k vydání. I když tyto informace byly

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu ischemické choroby dolních končetin

Doporučení pro diagnostiku a léčbu ischemické choroby dolních končetin DOPORUČENÍ PRO Doporučení pro diagnostiku a léčbu ischemické choroby dolních končetin Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2014,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2014, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2014, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo

Více

Úvod. Diagnostické zobrazení u onkologických onemocnění. Intervenční radiologie. čtvrtek 14. 10. 2010, 10.00 11.00, velký sál

Úvod. Diagnostické zobrazení u onkologických onemocnění. Intervenční radiologie. čtvrtek 14. 10. 2010, 10.00 11.00, velký sál čtvrtek 14. 10. 2010, 10.00 11.00, velký sál Úvod Diagnostické zobrazení u onkologických onemocnění B. Kreuzberg Zobrazovací metody u onkologických nemocných prodělaly za posledních 40 let revoluční proměnu.

Více

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Glandula thyreoidea

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Glandula thyreoidea OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, O.P.S. ROČNÍKOVÁ PRÁCE ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Glandula thyreoidea LINDA HONSKUSOVÁ V PRAZE 2007/2008 VEDOUCÍ PRÁCE SEXTA 2007/2008: PhDr. Jiřina Anna Hradecká VEDOUCÍ PRÁCE SEPTIMA 2008/2009:

Více

VÝŽIVA PŘI ONEMOCNĚNÍ SLINIVKY BŘIŠNÍ. Denisa Horáčková

VÝŽIVA PŘI ONEMOCNĚNÍ SLINIVKY BŘIŠNÍ. Denisa Horáčková VÝŽIVA PŘI ONEMOCNĚNÍ SLINIVKY BŘIŠNÍ Denisa Horáčková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou související s výživou při prevenci a léčbě onemocnění slinivky břišní.

Více