Nemocniční zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nemocniční zpravodaj"

Transkript

1 Nemocniční zpravodaj Ročník V, číslo 1, Ú VODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení čtenáři, Nemocniční zpravodaj po delší odmlce opět míří k Vám, dalo by se říci, tak trošku v jiném kabátě, větší informovanosti o nových metodách léčby a jejich aplikace na našich pracovištích. Vedení nemocnice Havířov a nemocnice Karviná-Ráj, trvale usiluje o zkvalitnění péče svých pacientů. A právě i tento společný Zpravodaj představuje novou formu péče o své pacienty souborem informací o formách léčebných metod, aplikací novinek ve zdravotnictví, o svých pracovištích a zaměstnancích. Jsem přesvědčen, že informace z těchto stránek budou moci být využívány našimi zaměstnanci, pacienty i širokou veřejnosti. Je předpoklad, že toto periodikum bude vycházet čtyřikrát ročně, pokud si zájem náš či pacientů nevyžádá jinou četnost vydávání. Nový Zpravodaj bude přístupný na ambulancích, lůžkových odděleních a můžete si ho rovněž přečíst i na webových stránkách obou nemocnic. Přeji Vám čtenářům, aby se nový Zpravodaj líbil a našli jste zde hodně užitečných rad a zajímavostí. Rádi uvítáme i Vaše náměty a připomínky k obsahu tohoto Zpravodaje. Ing. Petr Kovařík N AŠE NEMOCNICE V NOVÉM KABÁTĚ K ARVINÁ H AVÍŘOV O RLOVÁ

2 V NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNĚ PŘIPRAVÍ TÉMĚŘ VŠECHNY SPECIALITY V nemocniční lékárně NsP Havířov připravujeme různé léčivé přípravky dle předpisu lékařů na receptech. Jedná se o prášky s náhradami minerálů či proti křečím, kožní roztoky na lupenku, masti na změkčení kůže a hojení atd. Jelikož disponujeme laminárním boxem, ve kterém je čistota srovnatelná s operačním sálem, jsme schopni připravit také oční kapky. Pokud máme v lékárně všechny potřebné suroviny na přípravu nebo je můžeme sehnat u dodavatele do 48hodin, neodmítneme žádný recept. V Havířově se o naší specializaci na přípravu léků na míru ví a zaměstnanci nemocniční lékárny se snaží uspokojit každého pacienta. Do naší lékárny přicházejí pacienti s recepty na přípravu léčivých přípravků, vystavené i ve vzdálenějších městech, např. z Prahy-Motola, Fakultní nemocnice Brno, z Ostravy. Specialitou je příprava prášků se silně účinnými substancemi pro novorozence, kojence a malé dětí, které trpí srdečními vadami a poruchami ledvin. Kolektiv lékárníků PRVNÍ PSYCHICKÁ POMOC V HAVÍŘOVSKÉ NEMOCNICI V životě každého z nás se mohou vyskytnout události, které nám změní nebo aspoň ovlivní život a způsobí, že se ocitneme v nové situaci, na kterou jsme nebyli připraveni. Některé životní události a s nimi spojené krize jsou pro vývoj člověka do značné míry přirozené, proto už sama příroda každého jedince vybavila prostředky, jak se s takovými situacemi vyrovnat. Někdy však ani tyto prostředky nestačí a obracíme se na odbornou pomoc. Tu mohou nabídnout pracovníci psychiatrického oddělení havířovské nemocnice, kteří se začali problematikou první psychické pomoci zabývat. Podstatu první psychické pomoci přiblížil primář psychiatrického oddělení, MUDr. Michal Samson. Pane primáři, co znamená pojem první psychická pomoc? První psychická pomoc je služba lidem, kteří se ocitli ve stavu akutní psychické krize (v krajní, krizové životní situaci). Jde o empatickou práci s potřebami osob zasažených krizí, s cílem stabilizovat jejich psychický stav, zajistit fungování zasaženého alespoň na úroveň před započetím krize, pomoci naplánovat blízkou budoucnost, směřovat k možnostem řešení krize, podpořit samostatnost a kompetentnost zasaženého. Do krize, tj. situace, kdy se rozhoduje o obratu, kdy vše směřuje ke změně, do stavu nerovnováhy, do bodu zlomu, do stavu přesahujícího aktuální adaptační možnosti, se můžeme dostat kdykoliv. V podstatě se jedná o normální reakci na nenormální situaci. V jakých situacích můžete tuto pomoc lidem nabídnout? Interventi první psychické pomoci pracují s lidmi, kterých se jakákoli krizová událost bezprostředně dotýká 2

3 např. smrt dítěte, neúspěšná resuscitace u dítěte, sdělení nepříznivé diagnózy, extrémní sebevraždy nebo násilná smrt, závažné nehody s oběťmi na životech, zážitek tragické události nebo katastrofy, setkání s krutou smrtí, smrt nebo zranění kolegy ve službě, komplikovaný a nezdařený pokus o záchranu postiženého, medializovaná událost, zážitek ohrožení vlastního života nebo zdraví při práci. I když tito lidé nemají žádná fyzická zranění, je otřeseno jejich duševní prožívání. V traumatické události figurují zasažení jako zdravotníci, členové rodiny či přihlížející. Většina z nich nepotřebuje odbornou pomoc psychologa nebo psychiatra, natož medikaci. V těchto situacích zasaženým stačí přítomnost člověka, který dokáže projevit zájem, empatii, naslouchat, sdílet neštěstí, poskytnout informace, a hlavně má potřebný dostatek času. Zasažení traumatickou událostí většinou pociťují nedostatek informací, které se týkají události, potřebují s někým sdílet a ventilovat své emoce, ukotvit v prostoru a čase, vytvořit bezpečné místo pro zpracování psychicky náročné situace, někdy přivítají provázení těžkou situací či zajištění další návazné péče o jejich další potřeby. Jedinou podmínkou k poskytnutí první psychické pomoci je zájem ze strany zasaženého. Jakou odbornou způsobilost, pro tuto péči, mají zaměstnanci Vašeho oddělení? Intervent první psychické pomoci je vyškolený pracovník, který zvládá specifické komunikační dovednosti, které jsou nutné k práci s lidmi v akutní krizi. Naše vrchní sestra, Mgr. Taťána Kršíková, a psychoterapeutická sestra, Marcela Hrňová, získaly absolvováním kurzu Intervent osvědčení k výkonu práce interventa první psychické pomoci. Vrchní sestra zároveň plní funkci koordinátorky první psychické pomoci v naší nemocnici. Naším přáním a plánem je, aby na všech odděleních naší nemocnice, na kterých se lidé dostávají do krajních životních situací, pracoval alespoň jeden intervent. Týká se to především oddělení ARO, JIP, centrálního příjmu nemocných, urgentního příjmu, porodnice, novorozeneckého oddělení, dětského oddělení. Poskytováním této služby chceme působit preventivně s cílem snížit pravděpodobnost rozvoje duševní poruchy nebo nemoci. Jak intervence první psychické pomoci probíhá? Při zájmu ze strany postiženého o intervenci je kontaktována vrchní sestra našeho oddělení, která zorganizuje intervenci. Vlastní intervence probíhá v klidném, intimním prostředí, postiženému je umožněno odventilovat emoce, jsou mu zodpovídány dotazy, jsou poskytovány informace organizačního charakteru např. co je potřeba zařídit, co se bude dít s příbuzným, případně jsou předány kontakty na krizová centra, psychology, psychiatry, potřebné úřady a instituce apod. Prožívání krize je asi individuální, existuje nějaký univerzální návod pro první pomoc v krizi? Reakce lidí na krizové (krajní) životní situace jsou velmi pestré, troufnu si tvrdit, že u každého člověka jiné. Roli hraje mnoho faktorů psychosociální zázemí, ukotvení v rodině, ekonomické zázemí, osobnostní struktura, stav tělesného i psychického zdraví. V rámci první psychické pomoci v krizi lze obecně doporučit vytvoření klidného, přijímajícího prostředí, a je nutno mít dostatek času a ochotu vyslechnout člověka v krizi. Kolektiv psychiatrického oddělení AKUPUNKTURA V HAVÍŘOVSKÉ NEMOCNICI Od 1. května letošního roku nabízí nemocnice v Havířově svým klientům akupunkturní léčbu jako alternativu a podpůrnou léčbu zejména k ovlivnění bolestivých stavů. Objednat se lze telefonicky na čísle Ošetření probíhá v prostorách ambulance pro léčbu bolesti ve 4. patře centrální budovy nemocnice. Jedná se o ošetření, které nehradí zdravotní pojišťovny. Cena za vstupní vyšetření je 300,-Kč, cena za každé další ošetření je 150,-Kč. 3

4 Něco o akupunktuře Akupunktura je léčebná metoda s více než tisíciletou tradicí, objevena lékaři v Číně a dále rozšířená do celého světa. V Evropě používaná od 19. století. V dnešní době je akupunktura uznaná Světovou zdravotnickou organizací jako podpůrná nebo alternativní léčba v řadě onemocnění. K léčbě akupunkturou se využívá velmi tenkých jednorázových jehel, kterými se působí na zvlášť citlivá místa povrchu lidského těla, která se nazývají akupunkturní body. Při nemoci se tyto body stávají aktivními a lze jich využít v léčbě. Aplikaci akupunkturní jehly do aktivních akupunkturních bodů lze vyvolat lokální a často i vzdálenou reakci, která zmírní projevy nemoci. Výhodou akupunkturní léčby je nepřítomnost nežádoucích účinků jaké známe u většiny léků. Často lze pozorovat právě opačný efekt, tj. přítomnost pozitivních vedlejších účinků. Akupunkturu lze využít při bolestivých stavech páteře, kloubů a hlavy, stavech spojených s poruchou hybnosti, fantomových a neuropatických bolestech, syndromu karpálního tunelu, poruchách hybnosti po mozkových příhodách, při roztroušené skleróze, obrně lícního nervu, při funkčních zažívacích potížích, klimakterických potížích, alergiích a včasném stádiu astmatu, psychických potížích a poruchách spánku, kožních onemocněních, při podpoře imunity u opakovaných infekcí nebo jako podpůrnou terapii v rámci rekonvalescence. Průběh léčby Akupunkturu provádějí vyškolení lékaři. Vzhledem k malému průměru jehel je léčba akupunkturou minimálně bolestivá. Po vstupním vyšetření následuje série ošetření v týdenních intervalech. Délka léčebné série je individuální, nejčastěji 5-10 ošetření. Efekt léčby se dostavuje postupně a je individuální. Akupunktura je doplňková a podpůrná léčebná metoda, proto je nutné, aby byl pacient před odesláním na akupunkturu řádně vyšetřen a bylo vyloučeno vážnější organické postižení. MUDr. Peter Mikula Využití akupunktury při léčbě syndromu karpálního tunelu HAVÍŘOVSKÁ MOJIP JE PRVNÍM AKREDITOVANÝM PRACOVIŠTĚM V OBORU KLINICKÉ VÝŽIVY NA MORAVĚ Mezioborová jednotka intenzivní péče je samostatným oddělením, které je určeno především operovaným pacientům, u kterých jsou ohroženy základní životní funkce. Případná selhávání orgánů jsou bezprostředně zachycena, diagnostikována a adekvátně léčena. MOJIP je také určena neoperovaným pacientům v těžkém stavu s komplikacemi výrazně postihujícími celý organismus. Oddělení zavádí do praxe moderní přístupy v intenzivní medicíně i pooperační péči především principy urychleného zotavování po chirurgických operacích. Je kladen důraz na brzkou pooperační rehabilitaci, časné obnovení příjmu stravy, důslednou léčbu bolesti a psychickou podporu pacienta. Součástí komplexní léčby je respektování nutričních potřeb pacienta. Uskutečňování těchto zásad vede k rychlejšímu zotavení a kratší hospitalizaci. MOJIP je od roku 2014 akreditovaným pracovištěm v oboru klinická výživa a intenzivní metabolická péče. Tím se oddělení stalo prvním pracovištěm tohoto druhu na Moravě. MUDr. Igor Satinský

5 KARVINSKÁ PORODNICE OČIMA PORODNÍ ASISTENTKY Naše porodnice poskytuje porodnickou péči převážně ženám z okresu Karviná, nebývá však výjimečné, že se do naší porodnice rozhodnou přijet porodit své dítě i ženy z jiných spádových oblastí. Bývá to obvykle na základě pozitivní zkušenosti jiných maminek, které mohly hodnotit kvalitu péče v naší porodnici. Toho si velmi vážíme. Na našem pracovišti se snažíme, aby vzpomínky rodiček na tento významný den, byly pokud možno co nejpříjemnější. Přistupujeme individuálně k přáním rodiček a snažíme se o zajištění vysoké míry komfortu během porodu i poporodního období. Těhotným ženám doporučujeme, aby se na svůj porod připravovaly. V současné době ženy vyhledávají informace hlavně na internetu, čtou knihy zabývající se obdobím těhotenství a porodu, diskutují s partnery, kamarádkami, matkami a jinými ženami. To je jistě správný přístup, přesto je vhodné, aby budoucí maminka získala informace od odborníků a mohla prodiskutovat svá přání a případné obavy. Naše porodnice pořádá celoroční skupinové kurzy předporodní přípravy. Probíhají v Karviné, Orlové, Bohumíně a nově v Českém Těšíně. Jsou vedeny zkušenými porodními asistentkami. Pokud se těhotná žena nemůže ze zdravotních, časových či jiných důvodů zúčastnit skupinových kurzů, je možno se domluvit na individuální přípravě na porod, která probíhá v domácím prostředí budoucí maminky. Každá budoucí maminka se tedy může na porod aktivně připravit. Po absolvování předporodního kurzu mají ženy obvykle jasnější představu o průběhu svého porodu. Porod se nedá naplánovat. I v průběhu normálního porodu, bez předem zjištěných rizik, se mohou objevit komplikace. V prostředí naší porodnice zajistíme bezpečné podmínky pro porod a náš tým erudovaných odborníků je připraven komplikace zvládnout. Žena si může formulovat tzv. Porodní přání, jakousi představu o tom, jak by měl její porod probíhat. Budoucí maminky svá přání sepíší na papír a předají personálu v porodnici. V současné době se stále častěji setkáváme s přáním prožít svůj porod co nejpřirozeněji. Na porodním sále se snažíme o zajištění soukromí pro ženu i její doprovod. Během porodu ženu většinou doprovází otec dítěte, popř. jiná blízká osoba. Je vhodné pokud se žena seznámí s prostředím porodního sálu ještě před porodem, využije možnosti získat odpovědi na své otázky, získá větší důvěru k personálu a seznámí se s prostředím, které si zvolila pro svůj porod. Při přijetí na porodní sál je žena vyšetřena lékařem, který ji navrhne možné způsoby vedení porodu. V případě nekomplikovaného průběhu porodu o ženu v průběhu porodu pečuje porodní asistentka. Holení a nálev se rutinně nenabízí, provádí se po dohodě s rodičkou. Není omezována v příjmu tekutin. Nejvhodnějším nápojem je neperlivá voda. Miminko je pravidelně kontrolováno kardiotokografickým přístrojem. Ke zvládání porodní bolesti mohou rodičky využívat relaxační míče, masážní válečky, porodnický vak, žíněnky, ribstoly, hydromasážní vanu. Průběh porodu mohou kladně ovlivnit i homeopatika, využívání éterických olejů a poslech relaxační hudby. Pokud se žena rozhodne pro farmakologické způsoby tlumení porodních bolestí, nabízíme širokou škálu možností. Pro samotný porod dítěte si ženy mohou zvolit polohu dle vlastního uvážení. Nejběžnější je poloha v polosedě na porodnickém lůžku. Žena může rodit i v jiné poloze např. na boku, ve dřepu nebo v kleče na čtyřech. Po porodu je novorozenec položen zpět na tělo matky, po dotepání pupeční šňůry může doprovod pupečník přestřihnout. Pokud nedojde ke komplikacím, zůstává novorozenec stále v kontaktu kůže na kůži s matkou. Podporujeme bonding - raný kontakt matky a novorozence. Dvě hodiny po porodu zůstává nová rodina společně na porodním sále a užívají si radost z narozeného miminka. Mgr. Pavla Kasparková 5

6 KARVINSKÁ PORODNICE NABÍZÍ ODBĚR PUPEČNÍKOVÉ KRVE Od roku 2011 má naše porodnice Státním ústavem pro kontrolu léčiv povolen odběr pupečníkové krve. Společnost Cord Blood Center ( tkáňové zařízení ) nabízí možnost zajištění odběru pupečníkové krve Vašeho dítěte a přípravu vlastního transplantátu. Pupečníkovou krev odebíráme s cílem, že se v tkáňovém zařízení připraví jednotka krvetvorných buněk z pupečníkové krve vhodnou pro transplantační účely. U zájemců je nutná registrace, kdy společnost Cord Blood Center získá od zájemce potřebné údaje a adresu, kam Vám zašlou veškeré nutné dokumenty, které slouží k zajištění odběru pupečníkové krve Vašeho dítěte. Registrovat se můžete telefonicky na bezplatné infolince Odběr pupečníkové krve je možný pouze při porodu. Provádí se na porodním sále za dodržení všech hygienických požadavků do speciálních odběrových souprav. Provádí jej vyškolený kvalifikovaný odběrový pracovník tzn. lékař a porodní asistentka. Před porodem matka odevzdá porodní asistentce informovaný souhlas, který získá od tkáňového zařízení Cord Blood Centra, po předchozí registraci a uzavření smlouvy. Pupečníková krev se odebírá ihned po porodu dítěte a přestřižení pupečníku, ještě před porodem placenty. Po odběru jsou pupečníková krev i vzorek krve matky označeny a skladovány na porodním sále až do předání odpovědnému pracovníkovi tkáňového zařízení, který je zodpovědný za převzetí materiálu a doručení do tkáňového zařízení. V tkáňovém zařízení se provede zpracování, vyšetření a uskladnění pupečníkové krve a na základě výsledků je matka informována, zda je transplantát vhodný k uchování. Pavla Kovalčíková POTRATOVÁ PILULKA ŠETRNĚJŠÍ ZPŮSOB MINIINTERUPCE Potratová pilulka je nový způsob, jak uměle ukončit těhotenství do 7. týdne jeho stáří. Je tedy šetrnější variantou miniinterrupce bez nutnosti celkové anestezie a snížení nebo úplné vymizení rizik plynoucích z tohoto zákroku, což je především poranění dělohy a okolních orgánů, krvácení. Dle rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv mohou být tyto přípravky vydávány pouze na základě lékařského předpisu a to pouze poskytovateli zdravotních služeb formou lůžkové péče. Pacientka však po aplikaci nemusí být hospitalizována, pouze 1 hodinu zůstává ve zdravotnického zařízení z důvodu možného výskytu nežádoucích účinků. Zároveň s aplikací první dávky obdrží kartičku s telefonními čísly, kam volat v případě komplikací. Samotný výkon má tři fáze: podání první pilulky s účinnou látkou mifepriston, která způsobí, že se plod přestane vyvíjet a odumře, s odstupem hodin podání druhé pilulky s účinnou látkou misoprostol, která vede k vypuzení odumřelého plodu z dělohy a za dní od užití první dávky kontrolní ultrazvuk k potvrzení kompletního vypuzení plodového vejce z dutiny děložní, eventuálně je možné sledovat pokles hladiny těhotenského hormonu hcg v krvi pacientky. Každé pacientce by zároveň měly být nabídnuty léky tlumící bolest. Pilulka může být podávána pouze k přerušení těhotenství prokazatelně umístěného v dutině děložní. Je potřeba také zvážit podání u žen po předchozí operaci na děloze, u žen s myomy a vyšším kardiovaskulárním rizikem, tedy kuřaček, pacientek se zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi, s vysokým tlakem či cukrovkou. Pilulka nesmí být podána ženám se silným nekontrolovaným astmatem, dědičnou porfyrií, chronickou poruchou funkce nadledvin, alergií na prostaglandiny a přecitlivělostí na pomocné látky přípravku. Selhání metody se pohybuje mezi 1,3 7,5%, v tomto případě je pak nutná chirurgické vyčištění dělohy v celkové anestezii. Cena se v České republice je Kč, tedy podobně jako klasická interrupce. MUDr. Tereza Bartošáková PŘEDSTAVUJEME VITREORETINÁLNÍ CENTRUM KARVINSKÉ NEMOCNICE Centrum je nástupcem očního oddělení naší nemocnice s třicetiletou tradicí péče o pacienty s postižením oka. Je největším a jedním z nejlépe vybavených oddělení v kraji poskytující jak ambulantní tak lůžkovou 6

7 péči. Komplex ambulancí tvořený příjmovou, všeobecnou a retinální ambulancí je spojen v jeden celek přístrojovým traktem, vybaveným nejmodernějšími přístroji pro diagnostiku a léčení očních chorob, včetně Optického koherentního topografu (OCT) 4. generace pro neinvazivní a bezkontaktní vyšetření sítnice a zrakového nervu, má vysokou rozlišovací schopnost a pracuje s infračerveným světlem. Rovněž provádíme vyšetření očního pozadí 200 kamerou. Ročně tímto komplexem projde na pacientů s různými onemocněními oka, včetně pacientů ošetřených na pohotovostní službě. Retinální ambulance navazuje na laserové pracoviště určené k odstranění druhotného šedého zákalu, či vytvoření otvorů v duhovce za účelem redukce nitroočního tlaku s příslušným zázemím k provádění zobrazovacích vyšetření a fotodokumentace. V Příjmové ambulanci provádíme vyšetření před operací šedého zákalu, kterou provádíme tradičním rozdrcením čočky ultrazvukem, nebo jako jedno z mála pracovišť v republice i metodou aqualase, která spočívá v rozmělnění šedého zákalu vodním roztokem. To výrazně snižuje možnost komplikací u pacientů se špatným hojením tkání (např. diabetici) nebo s degenerativními onemocněními rohovky. Glaukomová poradna je součástí ambulancí. Provádí ročně cca vyšetření pacientů se zeleným zákalem nebo podezření na něj pomocí nejmodernějších přístrojů včetně skenovacího laseru umožňujícího zobrazení a popis terče zrakového nervu a okolí sítnice včetně trojrozměrného zobrazení. Rohovková poradna a poradna pro suché oko je novou poradnou a je zároveň jediné pracoviště v Moravskoslezském kraji, které diagnostikuje nedostatečnou tvorbu slz a léčí tzv. suché oko unikátním přístrojem na měření osmolarity slzného filmu. Pacienti budou v této specializované ambulanci vyšetřeni a bude jim stanovená optimální terapie. Ke komplexnímu vyšetření pacienta, které je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění je možno připojit vyšetření na unikátním přístroji TEAR LAB, jediným v ČR, kterým se stanoví hustota slz. Cena tohoto vyšetření je 450 Kč. Lůžkové oddělení slouží k léčbě nejzávažnějších onemocnění oka a k pooperační péči. V souladu se současným trendem dochází ke zkrácení doby hospitalizace a zvýšení obratu na lůžku. Hospitalizování pacienti jsou především pacienty podstupující oční operace sítnice, šedého zákalu, úrazů oka, pacienty se zánětlivými a nádorovými onemocněními oka. Vysoce školený personál zajišťuje odpovídající zdravotní péči po operacích, Můžeme provádět operace šedého zákalu, sítnice a operace vyžadující celkovou anestezii, které jsou v jiných zařízeních neproveditelné. Jako akreditované pracoviště a školící centrum poskytujeme služby na nejvyšší odborné úrovni pacientům z celého kraje. DOBROVOLNÍCI POMÁHAJÍ UŽ I V KARVINÉ A ORLOVÉ Kolektiv pracovníků centra Od října letošního roku jsme zahájili spolupráci s dobrovolnickým centrem ADRA Havířov, a to jak v nemocnici Karviná, tak i Orlová. Dobrovolníci budou přicházet na oddělení léčebny dlouhodobě nemocných a oddělení sociálních služeb, kde budou pomáhat našim seniorům vyplňovat jejich volný čas. Hlavním posláním dobrovolnického programu je vnášet do nemocnice více lidského kontaktu, posilovat duševní pohodu pacienta či klienta a jeho postoj k aktivní spolupráci při doléčování. Jsme velice rádi, že se dobrovolnictví v našich nemocnicích stane běžnou součástí života pacientů a klientů. Ti se sami a dobrovolně rozhodnou, zda nabízenou službu využijí či nikoliv. Nenahrazují a ani nesmí nahrazovat personál nemocnice, ale přinesou jim něco navíc a pomůžou našim seniorům překlenout náročné chvíle strávené v nemocnici. Dobrovolníci jsou pečlivě vybíráni z řad studentů, lidí v produktivním věku, žen na mateřské dovolené i seniorů. Rita Vilášková 7

8 ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARVINÉ A ORLOVÉ Oddělení sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení zajišťuje podporu a péči osobám, které již nevyžadují ústavní péči, ale vzhledem ke své snížené soběstačnosti potřebují pomoc druhé osoby při zvládání běžných denních činností a tuto pomoc nelze zajistit jiným způsobem. Oddělení má v Karviné i Orlové kapacitu třiceti lůžek. Cílem tohoto zařízení je pomoci klientům si co nejdéle zachovat soběstačnost a stávající schopnosti, posílit orientaci klientů v běžných životních situacích a zachovat popřípadě obnovit jejich sociální kontakty. Klienti jsou přijímáni na základě žádosti, kterou eviduje zdravotně-sociální pracovník, který taktéž informuje zájemce o možnosti přijetí. Poskytování služeb je podmíněno sepsáním smlouvy na šest měsíců, přičemž pobyt na oddělení je možné na základě individuálního posouzení situace klienta prodloužit. Náklady na ubytování, stravu a doplatky na léky si hradí klienti z vlastních příjmů. Klienti mohou být ubytování ve dvou- a třílůžkových pokojích, které si mohou zútulnit vlastními drobnými předměty. Mají k dispozici kulturní místnost, v letních měsících pergolu a v nejbližší době bude otevřena kaple, kterou budou moci využívat podle vlastních potřeb. Stravování na oddělení zajišťuje stravovací provoz a strava je podávána pětkrát denně. Ošetřovatelská péče je zajištěna 24 hodin denně pracovníky v sociálních službách, léčebnou péči garantuje lékař. Klienti mohou využít i služeb lékaře-psychiatra a rehabilitace. Návštěvy na oddělení jsou možné každý den v době od 14 do 18 hodin, po domluvě s personálem lze klienta navštívit i v jinou denní dobu. Klienti se mohou volně pohybovat v areálu nemocnice i mimo něj, po oznámení mohou přechodně pobývat i mimo zařízení na tzv. dovolence. Kulturní a zájmové činnosti jsou přizpůsobovány individuálním potřebám, schopnostem a zájmu klientů, kteří se jich účastní dobrovolně. Mimo denních činností jako je například cvičení, procvičování paměti a jemné motoriky, povídání, hraní společenských her, poslech hudby, promítání filmů a četba jsou zde pořádány nejrůznější kulturní akce a vystoupení. Rozsah služeb ubytování stravování pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pomoc při zvládání běžných denních úkonů péče o vlastní osobu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím aktivizační a sociálně terapeutické činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Mgr. Gabriela Szczygielová Nemocniční zpravodaj časopis personální unie NsP Havířov, p.o. NsP Karviná, p.o. Vydavatel: NsP Havířov, p.o. Kontakt: Mgr. Silvie Skotnicová Marie Ponczová Určeno pro vnitřní potřebu NsP Havířov, p.o. a NsP Karviná, p.o. Ev. č.: MK ČR E 18915

Příručka pacienta. Motto nemocnice: Nabízíme kvalitní zdravotní péči a vstřícný přístup zdravotnického personálu.

Příručka pacienta. Motto nemocnice: Nabízíme kvalitní zdravotní péči a vstřícný přístup zdravotnického personálu. DĚKUJEME SPONZORŮM, KTEŘÍ PŘISPĚLI NA REALIZACI PŘÍRUČKY PACIENTA Příručka pacienta Společnost zaměřená na rozvoj a distribuci léků pro vzácná onemocnění Motto nemocnice: Nabízíme kvalitní zdravotní péči

Více

Máme pro vás špičkové oční oddělení

Máme pro vás špičkové oční oddělení Č íslo 4 / květen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Máme pro vás špičkové oční oddělení Naše oční lékařství je jedním z oborů, které se dlouhé roky pyšní vysoce odborným personálem často přednášejícím

Více

Sociální práce v Oblastní nemocnici Kolín, a. s., nemocnici Středočeského kraje

Sociální práce v Oblastní nemocnici Kolín, a. s., nemocnici Středočeského kraje Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Sociální práce v Oblastní nemocnici Kolín, a. s., nemocnici Středočeského

Více

www.navraty.info www.dilnytvorivosti.cz e-mail: info@navraty.info telefon: 241 083 273 mobil: 774 372 796

www.navraty.info www.dilnytvorivosti.cz e-mail: info@navraty.info telefon: 241 083 273 mobil: 774 372 796 www.navraty.info www.dilnytvorivosti.cz e-mail: info@navraty.info telefon: 0 mobil: Dílny tvořivosti 00 Dílny tvořivosti 00 Předmluva Milí pacienti, klienti, rodiče a blízcí, do rukou se Vám dostává Manuál

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

ZPRAVODAJ NEMOCNICE MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA

ZPRAVODAJ NEMOCNICE MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA ZPRAVODAJ NEMOCNICE ROČNÍK XI / ČÍSLO 11 / LISTOPAD 2011 MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA Víte, na jaké bezplatné preventivní prohlídky máte nárok ze svého zdravotního pojištění? Z veřejného zdravotního pojištění

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

Jsme tady. pro vaše zdraví PRIVAMED 1. Privamed slaví letos 20 let str.:8. Aby záda. Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14

Jsme tady. pro vaše zdraví PRIVAMED 1. Privamed slaví letos 20 let str.:8. Aby záda. Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14 2015 PRIVAMED GROUP Jsme tady pro vaše zdraví Privamed slaví letos 20 let str.:8 Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14 Pomáháme pacientům s bércovými vředy str.:28 PRIVAMED 1 Magazín Městské nemocnice

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

OBSAH. MUDr. Miroslav Mach předseda představenstva PRIVAMED a. s.

OBSAH. MUDr. Miroslav Mach předseda představenstva PRIVAMED a. s. 2 OBSAH Vážení čtenáři, možná si prohlížíte první vydání Privamed magazínu v čekárně jedné z našich nemocnic, zatímco čekáte na vyšetření, možná si jím jen krátíte čas jako doprovod. Pak vítejte na půdě

Více

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Autoři: MUDr. Bohumil Skála, Ph.D. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS. SOCIÁLNÍ SLUŽBY Mgr. Miroslav Prchal, DiS. Anotace Kapitola představuje sociální služby a důležité souvislosti s poskytováním sociálních služeb zvláště pro dobrovolníky, laiky a neprofesionály. Úvodní

Více

Iktové centrum nemocnice má nové vybavení

Iktové centrum nemocnice má nové vybavení č íslo 6 / říjen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Iktové centrum nemocnice má nové vybavení Od. května 0 má Oblastní nemocnice Příbram statut iktového centra, splňuje tedy podmínky k poskytování

Více

D O M Á C Í Ř Á D. Organizace : Dětské centrum Jihočeského kraje o.p.s. Radomyšlská 336. 386 29 Strakonice. Sociální pohoda, o.p.s.

D O M Á C Í Ř Á D. Organizace : Dětské centrum Jihočeského kraje o.p.s. Radomyšlská 336. 386 29 Strakonice. Sociální pohoda, o.p.s. Radomyšlská 336, 386 29 STRAKONICE Tel.: + 420 383 314 334 FAX.: 383 380 200 www.dcjk.cz e - mail: info@dcjk.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz, D O M Á C Í Ř Á D Organizace : Dětské centrum Jihočeského

Více

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová

Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová Vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, Praha 2, ve vydavatelství Bomton agency, s.r.o. Václavské nám. 43, Praha 1 Lektorovali:

Více

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vás i já pozdravil na stránkách magazínu za Mulačovu nemocnici v Plzni, která od ledna letošního

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vás i já pozdravil na stránkách magazínu za Mulačovu nemocnici v Plzni, která od ledna letošního 2 OBSAH Vážení čtenáři, do rukou se vám dostává druhé vydání magazínu PRIVAMED a mně připadla ta milá úloha seznámit vás s jeho obsahem a říci vám pár slov úvodem. Náš magazín je zdrojem informací pro

Více

Karcinom prsu Průvodce pro pacienty diagnóza a léčba

Karcinom prsu Průvodce pro pacienty diagnóza a léčba Karcinom prsu Průvodce pro pacienty diagnóza a léčba O Alianci žen s rakovinou prsu Aliance žen s rakovinou prsu o. p. s. byla založena v roce 2002 devatenácti organizacemi onkologických pacientek jako

Více

LEGISLATIVA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO PARAPLEGIKA V RODINĚ

LEGISLATIVA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO PARAPLEGIKA V RODINĚ UNIVERZITA PALACKÉHO PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií LEGISLATIVA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO PARAPLEGIKA V RODINĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OLOMOUC 2012 Vedoucí bakalářské

Více

OBSAH 1. KDE A JAK ZAČÍT?

OBSAH 1. KDE A JAK ZAČÍT? OBSAH 1. KDE A JAK ZAČÍT? 4 2. PRŮVODCE TĚHOTENSTVÍM 4 Zdravotní péče 4 Životospráva během těhotenství 6 Rizika v těhotenství 7 Dítě a otec 7 Nebylo vám ještě 18 let? 8 Příprava na porod a průběh porodu

Více

podzim 2012 zima 2012 Pavel Pavel: Člověk, který rozhýbal sochy Už je nás 700 tisíc! Zábavná hra a kvíz o 5 tabletů

podzim 2012 zima 2012 Pavel Pavel: Člověk, který rozhýbal sochy Už je nás 700 tisíc! Zábavná hra a kvíz o 5 tabletů Zábavná hra a kvíz o 5 tabletů podzim 2012 zima 2012 Pavel Pavel: Člověk, který rozhýbal sochy Už je nás 700 tisíc! OBSAH Úvodník generálního ředitele... 3 Novinky ve zdravotním pojištění... 4 Prevence

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Karcinom prsu Průvodce pro pacienty diagnóza a léčba

Karcinom prsu Průvodce pro pacienty diagnóza a léčba Karcinom prsu Průvodce pro pacienty diagnóza a léčba O Alianci žen s rakovinou prsu Aliance žen s rakovinou prsu o. p. s. byla založena v roce 2002 devatenácti organizacemi onkologických pacientek jako

Více

Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10

Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 Kapitola 3., aktualizovaná k 31.12. 2009. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR SOCIÁLNÍ Zpracoval: Odbor sociálních

Více

Diagnóza: PARKINSONIK 25/08

Diagnóza: PARKINSONIK 25/08 Diagnóza: PARKINSONIK Diagnóza: PARKINSONIK Aktuálně Kniha našich autorů - Parkinsonova nemoc, 300 rad přeložených z angličtiny, 100 rad ve slovenštině, stovky a tisíce rad, návodů a další v tomto čísle

Více

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2005... 4 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA... 5 ZDRAVÍ MLADÝCH... 16 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ... 18 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ... 24 PREVENCE INFEKČNÍCH

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vzdělávání žáků na základních školách při zdravotnických zařízeních

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vzdělávání žáků na základních školách při zdravotnických zařízeních MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Vzdělávání žáků na základních školách při zdravotnických zařízeních Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr.

Více

ROZVOJ IKTOVÉHO CENTRA a vznik nového rehabilitačního lůžkového oddělení. ZE SOKOLOVA AŽ NA TAIWAN provádíme unikátní operace

ROZVOJ IKTOVÉHO CENTRA a vznik nového rehabilitačního lůžkového oddělení. ZE SOKOLOVA AŽ NA TAIWAN provádíme unikátní operace Zima 2013 Časopis skupiny Nemos Group ROZVOJ IKTOVÉHO CENTRA a vznik nového rehabilitačního lůžkového oddělení ZE SOKOLOVA AŽ NA TAIWAN provádíme unikátní operace STALO SE NA MIKULÁŠE příběh klientky z

Více

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27 1 1 Základní pojmy str. 3 2 Zásady pro chování dobrovolníka v organizaci str. 6 3 Práva a povinnosti dobrovolníků str. 9 4 Pravidla dobrovolnického programu str. 12 5 Přijímající organizace str. 16 6

Více

Zdravotnípolitika. o e. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel

Zdravotnípolitika. o e. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel Zdravotnípolitika politika Zdravotní aje r k o h é k c k e r o e h é LLib k c ibere 2 0 1 0 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI

Více