Nemocniční zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nemocniční zpravodaj"

Transkript

1 Nemocniční zpravodaj Ročník V, číslo 1, Ú VODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení čtenáři, Nemocniční zpravodaj po delší odmlce opět míří k Vám, dalo by se říci, tak trošku v jiném kabátě, větší informovanosti o nových metodách léčby a jejich aplikace na našich pracovištích. Vedení nemocnice Havířov a nemocnice Karviná-Ráj, trvale usiluje o zkvalitnění péče svých pacientů. A právě i tento společný Zpravodaj představuje novou formu péče o své pacienty souborem informací o formách léčebných metod, aplikací novinek ve zdravotnictví, o svých pracovištích a zaměstnancích. Jsem přesvědčen, že informace z těchto stránek budou moci být využívány našimi zaměstnanci, pacienty i širokou veřejnosti. Je předpoklad, že toto periodikum bude vycházet čtyřikrát ročně, pokud si zájem náš či pacientů nevyžádá jinou četnost vydávání. Nový Zpravodaj bude přístupný na ambulancích, lůžkových odděleních a můžete si ho rovněž přečíst i na webových stránkách obou nemocnic. Přeji Vám čtenářům, aby se nový Zpravodaj líbil a našli jste zde hodně užitečných rad a zajímavostí. Rádi uvítáme i Vaše náměty a připomínky k obsahu tohoto Zpravodaje. Ing. Petr Kovařík N AŠE NEMOCNICE V NOVÉM KABÁTĚ K ARVINÁ H AVÍŘOV O RLOVÁ

2 V NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNĚ PŘIPRAVÍ TÉMĚŘ VŠECHNY SPECIALITY V nemocniční lékárně NsP Havířov připravujeme různé léčivé přípravky dle předpisu lékařů na receptech. Jedná se o prášky s náhradami minerálů či proti křečím, kožní roztoky na lupenku, masti na změkčení kůže a hojení atd. Jelikož disponujeme laminárním boxem, ve kterém je čistota srovnatelná s operačním sálem, jsme schopni připravit také oční kapky. Pokud máme v lékárně všechny potřebné suroviny na přípravu nebo je můžeme sehnat u dodavatele do 48hodin, neodmítneme žádný recept. V Havířově se o naší specializaci na přípravu léků na míru ví a zaměstnanci nemocniční lékárny se snaží uspokojit každého pacienta. Do naší lékárny přicházejí pacienti s recepty na přípravu léčivých přípravků, vystavené i ve vzdálenějších městech, např. z Prahy-Motola, Fakultní nemocnice Brno, z Ostravy. Specialitou je příprava prášků se silně účinnými substancemi pro novorozence, kojence a malé dětí, které trpí srdečními vadami a poruchami ledvin. Kolektiv lékárníků PRVNÍ PSYCHICKÁ POMOC V HAVÍŘOVSKÉ NEMOCNICI V životě každého z nás se mohou vyskytnout události, které nám změní nebo aspoň ovlivní život a způsobí, že se ocitneme v nové situaci, na kterou jsme nebyli připraveni. Některé životní události a s nimi spojené krize jsou pro vývoj člověka do značné míry přirozené, proto už sama příroda každého jedince vybavila prostředky, jak se s takovými situacemi vyrovnat. Někdy však ani tyto prostředky nestačí a obracíme se na odbornou pomoc. Tu mohou nabídnout pracovníci psychiatrického oddělení havířovské nemocnice, kteří se začali problematikou první psychické pomoci zabývat. Podstatu první psychické pomoci přiblížil primář psychiatrického oddělení, MUDr. Michal Samson. Pane primáři, co znamená pojem první psychická pomoc? První psychická pomoc je služba lidem, kteří se ocitli ve stavu akutní psychické krize (v krajní, krizové životní situaci). Jde o empatickou práci s potřebami osob zasažených krizí, s cílem stabilizovat jejich psychický stav, zajistit fungování zasaženého alespoň na úroveň před započetím krize, pomoci naplánovat blízkou budoucnost, směřovat k možnostem řešení krize, podpořit samostatnost a kompetentnost zasaženého. Do krize, tj. situace, kdy se rozhoduje o obratu, kdy vše směřuje ke změně, do stavu nerovnováhy, do bodu zlomu, do stavu přesahujícího aktuální adaptační možnosti, se můžeme dostat kdykoliv. V podstatě se jedná o normální reakci na nenormální situaci. V jakých situacích můžete tuto pomoc lidem nabídnout? Interventi první psychické pomoci pracují s lidmi, kterých se jakákoli krizová událost bezprostředně dotýká 2

3 např. smrt dítěte, neúspěšná resuscitace u dítěte, sdělení nepříznivé diagnózy, extrémní sebevraždy nebo násilná smrt, závažné nehody s oběťmi na životech, zážitek tragické události nebo katastrofy, setkání s krutou smrtí, smrt nebo zranění kolegy ve službě, komplikovaný a nezdařený pokus o záchranu postiženého, medializovaná událost, zážitek ohrožení vlastního života nebo zdraví při práci. I když tito lidé nemají žádná fyzická zranění, je otřeseno jejich duševní prožívání. V traumatické události figurují zasažení jako zdravotníci, členové rodiny či přihlížející. Většina z nich nepotřebuje odbornou pomoc psychologa nebo psychiatra, natož medikaci. V těchto situacích zasaženým stačí přítomnost člověka, který dokáže projevit zájem, empatii, naslouchat, sdílet neštěstí, poskytnout informace, a hlavně má potřebný dostatek času. Zasažení traumatickou událostí většinou pociťují nedostatek informací, které se týkají události, potřebují s někým sdílet a ventilovat své emoce, ukotvit v prostoru a čase, vytvořit bezpečné místo pro zpracování psychicky náročné situace, někdy přivítají provázení těžkou situací či zajištění další návazné péče o jejich další potřeby. Jedinou podmínkou k poskytnutí první psychické pomoci je zájem ze strany zasaženého. Jakou odbornou způsobilost, pro tuto péči, mají zaměstnanci Vašeho oddělení? Intervent první psychické pomoci je vyškolený pracovník, který zvládá specifické komunikační dovednosti, které jsou nutné k práci s lidmi v akutní krizi. Naše vrchní sestra, Mgr. Taťána Kršíková, a psychoterapeutická sestra, Marcela Hrňová, získaly absolvováním kurzu Intervent osvědčení k výkonu práce interventa první psychické pomoci. Vrchní sestra zároveň plní funkci koordinátorky první psychické pomoci v naší nemocnici. Naším přáním a plánem je, aby na všech odděleních naší nemocnice, na kterých se lidé dostávají do krajních životních situací, pracoval alespoň jeden intervent. Týká se to především oddělení ARO, JIP, centrálního příjmu nemocných, urgentního příjmu, porodnice, novorozeneckého oddělení, dětského oddělení. Poskytováním této služby chceme působit preventivně s cílem snížit pravděpodobnost rozvoje duševní poruchy nebo nemoci. Jak intervence první psychické pomoci probíhá? Při zájmu ze strany postiženého o intervenci je kontaktována vrchní sestra našeho oddělení, která zorganizuje intervenci. Vlastní intervence probíhá v klidném, intimním prostředí, postiženému je umožněno odventilovat emoce, jsou mu zodpovídány dotazy, jsou poskytovány informace organizačního charakteru např. co je potřeba zařídit, co se bude dít s příbuzným, případně jsou předány kontakty na krizová centra, psychology, psychiatry, potřebné úřady a instituce apod. Prožívání krize je asi individuální, existuje nějaký univerzální návod pro první pomoc v krizi? Reakce lidí na krizové (krajní) životní situace jsou velmi pestré, troufnu si tvrdit, že u každého člověka jiné. Roli hraje mnoho faktorů psychosociální zázemí, ukotvení v rodině, ekonomické zázemí, osobnostní struktura, stav tělesného i psychického zdraví. V rámci první psychické pomoci v krizi lze obecně doporučit vytvoření klidného, přijímajícího prostředí, a je nutno mít dostatek času a ochotu vyslechnout člověka v krizi. Kolektiv psychiatrického oddělení AKUPUNKTURA V HAVÍŘOVSKÉ NEMOCNICI Od 1. května letošního roku nabízí nemocnice v Havířově svým klientům akupunkturní léčbu jako alternativu a podpůrnou léčbu zejména k ovlivnění bolestivých stavů. Objednat se lze telefonicky na čísle Ošetření probíhá v prostorách ambulance pro léčbu bolesti ve 4. patře centrální budovy nemocnice. Jedná se o ošetření, které nehradí zdravotní pojišťovny. Cena za vstupní vyšetření je 300,-Kč, cena za každé další ošetření je 150,-Kč. 3

4 Něco o akupunktuře Akupunktura je léčebná metoda s více než tisíciletou tradicí, objevena lékaři v Číně a dále rozšířená do celého světa. V Evropě používaná od 19. století. V dnešní době je akupunktura uznaná Světovou zdravotnickou organizací jako podpůrná nebo alternativní léčba v řadě onemocnění. K léčbě akupunkturou se využívá velmi tenkých jednorázových jehel, kterými se působí na zvlášť citlivá místa povrchu lidského těla, která se nazývají akupunkturní body. Při nemoci se tyto body stávají aktivními a lze jich využít v léčbě. Aplikaci akupunkturní jehly do aktivních akupunkturních bodů lze vyvolat lokální a často i vzdálenou reakci, která zmírní projevy nemoci. Výhodou akupunkturní léčby je nepřítomnost nežádoucích účinků jaké známe u většiny léků. Často lze pozorovat právě opačný efekt, tj. přítomnost pozitivních vedlejších účinků. Akupunkturu lze využít při bolestivých stavech páteře, kloubů a hlavy, stavech spojených s poruchou hybnosti, fantomových a neuropatických bolestech, syndromu karpálního tunelu, poruchách hybnosti po mozkových příhodách, při roztroušené skleróze, obrně lícního nervu, při funkčních zažívacích potížích, klimakterických potížích, alergiích a včasném stádiu astmatu, psychických potížích a poruchách spánku, kožních onemocněních, při podpoře imunity u opakovaných infekcí nebo jako podpůrnou terapii v rámci rekonvalescence. Průběh léčby Akupunkturu provádějí vyškolení lékaři. Vzhledem k malému průměru jehel je léčba akupunkturou minimálně bolestivá. Po vstupním vyšetření následuje série ošetření v týdenních intervalech. Délka léčebné série je individuální, nejčastěji 5-10 ošetření. Efekt léčby se dostavuje postupně a je individuální. Akupunktura je doplňková a podpůrná léčebná metoda, proto je nutné, aby byl pacient před odesláním na akupunkturu řádně vyšetřen a bylo vyloučeno vážnější organické postižení. MUDr. Peter Mikula Využití akupunktury při léčbě syndromu karpálního tunelu HAVÍŘOVSKÁ MOJIP JE PRVNÍM AKREDITOVANÝM PRACOVIŠTĚM V OBORU KLINICKÉ VÝŽIVY NA MORAVĚ Mezioborová jednotka intenzivní péče je samostatným oddělením, které je určeno především operovaným pacientům, u kterých jsou ohroženy základní životní funkce. Případná selhávání orgánů jsou bezprostředně zachycena, diagnostikována a adekvátně léčena. MOJIP je také určena neoperovaným pacientům v těžkém stavu s komplikacemi výrazně postihujícími celý organismus. Oddělení zavádí do praxe moderní přístupy v intenzivní medicíně i pooperační péči především principy urychleného zotavování po chirurgických operacích. Je kladen důraz na brzkou pooperační rehabilitaci, časné obnovení příjmu stravy, důslednou léčbu bolesti a psychickou podporu pacienta. Součástí komplexní léčby je respektování nutričních potřeb pacienta. Uskutečňování těchto zásad vede k rychlejšímu zotavení a kratší hospitalizaci. MOJIP je od roku 2014 akreditovaným pracovištěm v oboru klinická výživa a intenzivní metabolická péče. Tím se oddělení stalo prvním pracovištěm tohoto druhu na Moravě. MUDr. Igor Satinský

5 KARVINSKÁ PORODNICE OČIMA PORODNÍ ASISTENTKY Naše porodnice poskytuje porodnickou péči převážně ženám z okresu Karviná, nebývá však výjimečné, že se do naší porodnice rozhodnou přijet porodit své dítě i ženy z jiných spádových oblastí. Bývá to obvykle na základě pozitivní zkušenosti jiných maminek, které mohly hodnotit kvalitu péče v naší porodnici. Toho si velmi vážíme. Na našem pracovišti se snažíme, aby vzpomínky rodiček na tento významný den, byly pokud možno co nejpříjemnější. Přistupujeme individuálně k přáním rodiček a snažíme se o zajištění vysoké míry komfortu během porodu i poporodního období. Těhotným ženám doporučujeme, aby se na svůj porod připravovaly. V současné době ženy vyhledávají informace hlavně na internetu, čtou knihy zabývající se obdobím těhotenství a porodu, diskutují s partnery, kamarádkami, matkami a jinými ženami. To je jistě správný přístup, přesto je vhodné, aby budoucí maminka získala informace od odborníků a mohla prodiskutovat svá přání a případné obavy. Naše porodnice pořádá celoroční skupinové kurzy předporodní přípravy. Probíhají v Karviné, Orlové, Bohumíně a nově v Českém Těšíně. Jsou vedeny zkušenými porodními asistentkami. Pokud se těhotná žena nemůže ze zdravotních, časových či jiných důvodů zúčastnit skupinových kurzů, je možno se domluvit na individuální přípravě na porod, která probíhá v domácím prostředí budoucí maminky. Každá budoucí maminka se tedy může na porod aktivně připravit. Po absolvování předporodního kurzu mají ženy obvykle jasnější představu o průběhu svého porodu. Porod se nedá naplánovat. I v průběhu normálního porodu, bez předem zjištěných rizik, se mohou objevit komplikace. V prostředí naší porodnice zajistíme bezpečné podmínky pro porod a náš tým erudovaných odborníků je připraven komplikace zvládnout. Žena si může formulovat tzv. Porodní přání, jakousi představu o tom, jak by měl její porod probíhat. Budoucí maminky svá přání sepíší na papír a předají personálu v porodnici. V současné době se stále častěji setkáváme s přáním prožít svůj porod co nejpřirozeněji. Na porodním sále se snažíme o zajištění soukromí pro ženu i její doprovod. Během porodu ženu většinou doprovází otec dítěte, popř. jiná blízká osoba. Je vhodné pokud se žena seznámí s prostředím porodního sálu ještě před porodem, využije možnosti získat odpovědi na své otázky, získá větší důvěru k personálu a seznámí se s prostředím, které si zvolila pro svůj porod. Při přijetí na porodní sál je žena vyšetřena lékařem, který ji navrhne možné způsoby vedení porodu. V případě nekomplikovaného průběhu porodu o ženu v průběhu porodu pečuje porodní asistentka. Holení a nálev se rutinně nenabízí, provádí se po dohodě s rodičkou. Není omezována v příjmu tekutin. Nejvhodnějším nápojem je neperlivá voda. Miminko je pravidelně kontrolováno kardiotokografickým přístrojem. Ke zvládání porodní bolesti mohou rodičky využívat relaxační míče, masážní válečky, porodnický vak, žíněnky, ribstoly, hydromasážní vanu. Průběh porodu mohou kladně ovlivnit i homeopatika, využívání éterických olejů a poslech relaxační hudby. Pokud se žena rozhodne pro farmakologické způsoby tlumení porodních bolestí, nabízíme širokou škálu možností. Pro samotný porod dítěte si ženy mohou zvolit polohu dle vlastního uvážení. Nejběžnější je poloha v polosedě na porodnickém lůžku. Žena může rodit i v jiné poloze např. na boku, ve dřepu nebo v kleče na čtyřech. Po porodu je novorozenec položen zpět na tělo matky, po dotepání pupeční šňůry může doprovod pupečník přestřihnout. Pokud nedojde ke komplikacím, zůstává novorozenec stále v kontaktu kůže na kůži s matkou. Podporujeme bonding - raný kontakt matky a novorozence. Dvě hodiny po porodu zůstává nová rodina společně na porodním sále a užívají si radost z narozeného miminka. Mgr. Pavla Kasparková 5

6 KARVINSKÁ PORODNICE NABÍZÍ ODBĚR PUPEČNÍKOVÉ KRVE Od roku 2011 má naše porodnice Státním ústavem pro kontrolu léčiv povolen odběr pupečníkové krve. Společnost Cord Blood Center ( tkáňové zařízení ) nabízí možnost zajištění odběru pupečníkové krve Vašeho dítěte a přípravu vlastního transplantátu. Pupečníkovou krev odebíráme s cílem, že se v tkáňovém zařízení připraví jednotka krvetvorných buněk z pupečníkové krve vhodnou pro transplantační účely. U zájemců je nutná registrace, kdy společnost Cord Blood Center získá od zájemce potřebné údaje a adresu, kam Vám zašlou veškeré nutné dokumenty, které slouží k zajištění odběru pupečníkové krve Vašeho dítěte. Registrovat se můžete telefonicky na bezplatné infolince Odběr pupečníkové krve je možný pouze při porodu. Provádí se na porodním sále za dodržení všech hygienických požadavků do speciálních odběrových souprav. Provádí jej vyškolený kvalifikovaný odběrový pracovník tzn. lékař a porodní asistentka. Před porodem matka odevzdá porodní asistentce informovaný souhlas, který získá od tkáňového zařízení Cord Blood Centra, po předchozí registraci a uzavření smlouvy. Pupečníková krev se odebírá ihned po porodu dítěte a přestřižení pupečníku, ještě před porodem placenty. Po odběru jsou pupečníková krev i vzorek krve matky označeny a skladovány na porodním sále až do předání odpovědnému pracovníkovi tkáňového zařízení, který je zodpovědný za převzetí materiálu a doručení do tkáňového zařízení. V tkáňovém zařízení se provede zpracování, vyšetření a uskladnění pupečníkové krve a na základě výsledků je matka informována, zda je transplantát vhodný k uchování. Pavla Kovalčíková POTRATOVÁ PILULKA ŠETRNĚJŠÍ ZPŮSOB MINIINTERUPCE Potratová pilulka je nový způsob, jak uměle ukončit těhotenství do 7. týdne jeho stáří. Je tedy šetrnější variantou miniinterrupce bez nutnosti celkové anestezie a snížení nebo úplné vymizení rizik plynoucích z tohoto zákroku, což je především poranění dělohy a okolních orgánů, krvácení. Dle rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv mohou být tyto přípravky vydávány pouze na základě lékařského předpisu a to pouze poskytovateli zdravotních služeb formou lůžkové péče. Pacientka však po aplikaci nemusí být hospitalizována, pouze 1 hodinu zůstává ve zdravotnického zařízení z důvodu možného výskytu nežádoucích účinků. Zároveň s aplikací první dávky obdrží kartičku s telefonními čísly, kam volat v případě komplikací. Samotný výkon má tři fáze: podání první pilulky s účinnou látkou mifepriston, která způsobí, že se plod přestane vyvíjet a odumře, s odstupem hodin podání druhé pilulky s účinnou látkou misoprostol, která vede k vypuzení odumřelého plodu z dělohy a za dní od užití první dávky kontrolní ultrazvuk k potvrzení kompletního vypuzení plodového vejce z dutiny děložní, eventuálně je možné sledovat pokles hladiny těhotenského hormonu hcg v krvi pacientky. Každé pacientce by zároveň měly být nabídnuty léky tlumící bolest. Pilulka může být podávána pouze k přerušení těhotenství prokazatelně umístěného v dutině děložní. Je potřeba také zvážit podání u žen po předchozí operaci na děloze, u žen s myomy a vyšším kardiovaskulárním rizikem, tedy kuřaček, pacientek se zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi, s vysokým tlakem či cukrovkou. Pilulka nesmí být podána ženám se silným nekontrolovaným astmatem, dědičnou porfyrií, chronickou poruchou funkce nadledvin, alergií na prostaglandiny a přecitlivělostí na pomocné látky přípravku. Selhání metody se pohybuje mezi 1,3 7,5%, v tomto případě je pak nutná chirurgické vyčištění dělohy v celkové anestezii. Cena se v České republice je Kč, tedy podobně jako klasická interrupce. MUDr. Tereza Bartošáková PŘEDSTAVUJEME VITREORETINÁLNÍ CENTRUM KARVINSKÉ NEMOCNICE Centrum je nástupcem očního oddělení naší nemocnice s třicetiletou tradicí péče o pacienty s postižením oka. Je největším a jedním z nejlépe vybavených oddělení v kraji poskytující jak ambulantní tak lůžkovou 6

7 péči. Komplex ambulancí tvořený příjmovou, všeobecnou a retinální ambulancí je spojen v jeden celek přístrojovým traktem, vybaveným nejmodernějšími přístroji pro diagnostiku a léčení očních chorob, včetně Optického koherentního topografu (OCT) 4. generace pro neinvazivní a bezkontaktní vyšetření sítnice a zrakového nervu, má vysokou rozlišovací schopnost a pracuje s infračerveným světlem. Rovněž provádíme vyšetření očního pozadí 200 kamerou. Ročně tímto komplexem projde na pacientů s různými onemocněními oka, včetně pacientů ošetřených na pohotovostní službě. Retinální ambulance navazuje na laserové pracoviště určené k odstranění druhotného šedého zákalu, či vytvoření otvorů v duhovce za účelem redukce nitroočního tlaku s příslušným zázemím k provádění zobrazovacích vyšetření a fotodokumentace. V Příjmové ambulanci provádíme vyšetření před operací šedého zákalu, kterou provádíme tradičním rozdrcením čočky ultrazvukem, nebo jako jedno z mála pracovišť v republice i metodou aqualase, která spočívá v rozmělnění šedého zákalu vodním roztokem. To výrazně snižuje možnost komplikací u pacientů se špatným hojením tkání (např. diabetici) nebo s degenerativními onemocněními rohovky. Glaukomová poradna je součástí ambulancí. Provádí ročně cca vyšetření pacientů se zeleným zákalem nebo podezření na něj pomocí nejmodernějších přístrojů včetně skenovacího laseru umožňujícího zobrazení a popis terče zrakového nervu a okolí sítnice včetně trojrozměrného zobrazení. Rohovková poradna a poradna pro suché oko je novou poradnou a je zároveň jediné pracoviště v Moravskoslezském kraji, které diagnostikuje nedostatečnou tvorbu slz a léčí tzv. suché oko unikátním přístrojem na měření osmolarity slzného filmu. Pacienti budou v této specializované ambulanci vyšetřeni a bude jim stanovená optimální terapie. Ke komplexnímu vyšetření pacienta, které je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění je možno připojit vyšetření na unikátním přístroji TEAR LAB, jediným v ČR, kterým se stanoví hustota slz. Cena tohoto vyšetření je 450 Kč. Lůžkové oddělení slouží k léčbě nejzávažnějších onemocnění oka a k pooperační péči. V souladu se současným trendem dochází ke zkrácení doby hospitalizace a zvýšení obratu na lůžku. Hospitalizování pacienti jsou především pacienty podstupující oční operace sítnice, šedého zákalu, úrazů oka, pacienty se zánětlivými a nádorovými onemocněními oka. Vysoce školený personál zajišťuje odpovídající zdravotní péči po operacích, Můžeme provádět operace šedého zákalu, sítnice a operace vyžadující celkovou anestezii, které jsou v jiných zařízeních neproveditelné. Jako akreditované pracoviště a školící centrum poskytujeme služby na nejvyšší odborné úrovni pacientům z celého kraje. DOBROVOLNÍCI POMÁHAJÍ UŽ I V KARVINÉ A ORLOVÉ Kolektiv pracovníků centra Od října letošního roku jsme zahájili spolupráci s dobrovolnickým centrem ADRA Havířov, a to jak v nemocnici Karviná, tak i Orlová. Dobrovolníci budou přicházet na oddělení léčebny dlouhodobě nemocných a oddělení sociálních služeb, kde budou pomáhat našim seniorům vyplňovat jejich volný čas. Hlavním posláním dobrovolnického programu je vnášet do nemocnice více lidského kontaktu, posilovat duševní pohodu pacienta či klienta a jeho postoj k aktivní spolupráci při doléčování. Jsme velice rádi, že se dobrovolnictví v našich nemocnicích stane běžnou součástí života pacientů a klientů. Ti se sami a dobrovolně rozhodnou, zda nabízenou službu využijí či nikoliv. Nenahrazují a ani nesmí nahrazovat personál nemocnice, ale přinesou jim něco navíc a pomůžou našim seniorům překlenout náročné chvíle strávené v nemocnici. Dobrovolníci jsou pečlivě vybíráni z řad studentů, lidí v produktivním věku, žen na mateřské dovolené i seniorů. Rita Vilášková 7

8 ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARVINÉ A ORLOVÉ Oddělení sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení zajišťuje podporu a péči osobám, které již nevyžadují ústavní péči, ale vzhledem ke své snížené soběstačnosti potřebují pomoc druhé osoby při zvládání běžných denních činností a tuto pomoc nelze zajistit jiným způsobem. Oddělení má v Karviné i Orlové kapacitu třiceti lůžek. Cílem tohoto zařízení je pomoci klientům si co nejdéle zachovat soběstačnost a stávající schopnosti, posílit orientaci klientů v běžných životních situacích a zachovat popřípadě obnovit jejich sociální kontakty. Klienti jsou přijímáni na základě žádosti, kterou eviduje zdravotně-sociální pracovník, který taktéž informuje zájemce o možnosti přijetí. Poskytování služeb je podmíněno sepsáním smlouvy na šest měsíců, přičemž pobyt na oddělení je možné na základě individuálního posouzení situace klienta prodloužit. Náklady na ubytování, stravu a doplatky na léky si hradí klienti z vlastních příjmů. Klienti mohou být ubytování ve dvou- a třílůžkových pokojích, které si mohou zútulnit vlastními drobnými předměty. Mají k dispozici kulturní místnost, v letních měsících pergolu a v nejbližší době bude otevřena kaple, kterou budou moci využívat podle vlastních potřeb. Stravování na oddělení zajišťuje stravovací provoz a strava je podávána pětkrát denně. Ošetřovatelská péče je zajištěna 24 hodin denně pracovníky v sociálních službách, léčebnou péči garantuje lékař. Klienti mohou využít i služeb lékaře-psychiatra a rehabilitace. Návštěvy na oddělení jsou možné každý den v době od 14 do 18 hodin, po domluvě s personálem lze klienta navštívit i v jinou denní dobu. Klienti se mohou volně pohybovat v areálu nemocnice i mimo něj, po oznámení mohou přechodně pobývat i mimo zařízení na tzv. dovolence. Kulturní a zájmové činnosti jsou přizpůsobovány individuálním potřebám, schopnostem a zájmu klientů, kteří se jich účastní dobrovolně. Mimo denních činností jako je například cvičení, procvičování paměti a jemné motoriky, povídání, hraní společenských her, poslech hudby, promítání filmů a četba jsou zde pořádány nejrůznější kulturní akce a vystoupení. Rozsah služeb ubytování stravování pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pomoc při zvládání běžných denních úkonů péče o vlastní osobu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím aktivizační a sociálně terapeutické činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Mgr. Gabriela Szczygielová Nemocniční zpravodaj časopis personální unie NsP Havířov, p.o. NsP Karviná, p.o. Vydavatel: NsP Havířov, p.o. Kontakt: Mgr. Silvie Skotnicová Marie Ponczová Určeno pro vnitřní potřebu NsP Havířov, p.o. a NsP Karviná, p.o. Ev. č.: MK ČR E 18915

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Předporodní kurz Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Proč FNKV? Malá porodnice rodinného typu Individuální přístup Krátká doba hospitalizace po porodu Zázemí velkého klinického pracoviště Prenatální

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem NEMOCNICE NERATOVICE Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem Nejlepší specialisté Příjemné prostředí Rodinná a přátelská atmosféra Individuální přístup O nás Městská nemocnice v Neratovicích disponuje

Více

Fotoreportáž z Gynekologicko-porodnického oddělení Orlickoústecké nemocnice, a.s.

Fotoreportáž z Gynekologicko-porodnického oddělení Orlickoústecké nemocnice, a.s. Fotoreportáž z Gynekologicko-porodnického oddělení Orlickoústecké nemocnice, a.s. Východočeské okresní město Ústí nad Orlicí leží na soutoku řek Tiché Orlice a Třebovky v Pardubickém kraji. Vchod do nemocnice

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi

Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi HEMODIALÝZA Hemodialyzační léčba nezvratného stadia selhání ledvin poskytuje pacientům co nejvyšší možnou kvalitu života, ale i nejlepší snášenlivost

Více

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce Obsah 13 Předmluva k novému vydání 17 Předmluva k prvnímu českému vydání 19 Předmluva k prvnímu vydání Těhotenství První tři měsíce 27 Průvodní znaky těhotenství 33 Léky a potravinové doplňky v raném těhotenství

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Realizace poskytování sociální služby DOMOV PRO SENIORY Domov pro seniory - poskytuje sociální službu seniorům od 60 let se sníženou soběstačností,

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek.

Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek. SIMPLY NATURAL Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek. Nevidíte již jako dříve? Zdá se Vám vše zamlžené?

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy Noclehárna 3573576 Ambulantní Centrum sociální služeb

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Návrh. (3) Okruh zdravotnických zařízení předávajících údaje, periodicita a lhůty předání jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

Návrh. (3) Okruh zdravotnických zařízení předávajících údaje, periodicita a lhůty předání jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2006 o předávání osobních a dalších údajů do Národního zdravotnického informačního systému pro potřeby vedení národních zdravotních registrů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 ČSPM ČSL JEP Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 53 Brno www.paliativnimedicina.cz info@paliativnimedicina.cz Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 Stanovisko České společnosti

Více

116/2012 Sb. VYHLÁŠKA

116/2012 Sb. VYHLÁŠKA 116/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. dubna 2012 o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10 Poskytovaná sociální služba raná péče Informace o službě rané péče Posláním terénních sociálních služeb rané péče Diakonie ČCE střediska Ratolest je podporovat

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Změna zákona o sociálních službách

Změna zákona o sociálních službách III. N á v r h ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Statutární zástupce: MUDr. Jiří Řezníček nestátní zdravotnické zařízení akciová společnost Důležité kontakty Orlickoústecká

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ Mgr. Michaela Gehrová FN Olomouc PhDr. Lukáš Humpl ZZS MSK SLOVO ÚVODEM Při záchraně pacienta

Více

Bezpečnostní cíle. Realizace resortních bezpečnostních cílů v RÚ

Bezpečnostní cíle. Realizace resortních bezpečnostních cílů v RÚ Bezpečnostní cíle Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo Resortní bezpečnostní cíle (RBC), jako opatření k zajištění vyšší bezpečnosti pacientů i kvalitě poskytované zdravotní péče. Naplněním Resortních

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE ERNESTINE WIEDENBACH MODEL UMĚNÍ POMOCI Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN NA PRÁCI NEMOCNIČNÍHO HYGIENIKA. MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s.

DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN NA PRÁCI NEMOCNIČNÍHO HYGIENIKA. MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s. DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN NA PRÁCI NEMOCNIČNÍHO HYGIENIKA MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s. OBSAH Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách Vyhláška MZ ČR č. 92/2012 Sb., o požadavcích

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Informace pro nastávající maminky

Informace pro nastávající maminky Informace pro nastávající maminky Vážené nastávající maminky, připravili jsme pro Vás několik cenných rad a informací pro Váš budoucí pobyt v naší porodnici. Důležitá telefonní čísla: Porodní sál: 377

Více

372/2011 Sb., účinnost Pojem zdravotní služby nadřazen pojmu zdravotní péče

372/2011 Sb., účinnost Pojem zdravotní služby nadřazen pojmu zdravotní péče Postup při úmrtí a pitvy Zákon o zdravotních službách 372/2011 Sb., účinnost 1. 4. 2012 Pojem zdravotní služby nadřazen pojmu zdravotní péče Nakládání s tělem zemřelého v rozsahu stanoveném tímto zákonem

Více

Výkaz činnosti klinického farmaceuta. Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová

Výkaz činnosti klinického farmaceuta. Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová Výkaz činnosti klinického farmaceuta Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová Poznámka Vznik výkazu předcházel vzniku registračních listů k výkonu, procesní stránka schválení výkazu termínově

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Psychoterapie a její dostupnost

Psychoterapie a její dostupnost Psychoterapie a její dostupnost prof. MUDr. Ján Praško, CSc. Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta University Palackého Fakultní nemocnice Olomouc Témata potřebnost versus reálná dostupnost psychoterapie

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu. Konference SPOLEČNOU CESTOU

Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu. Konference SPOLEČNOU CESTOU Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu Konference SPOLEČNOU CESTOU 13. 9. 2016 Ideálem je, aby člověk umíral usmířen, bez bolesti fyzické, psychické, sociální a duchovní a s vděčností

Více

Bc. Sabina Šmatová, DiS.

Bc. Sabina Šmatová, DiS. Bc. Sabina Šmatová, DiS. Příspěvek na péči Žádá se na úřadu práce dle trvalého místa bydliště Nezáleží na výši důchodu, posuzuje se zdravotní stav Lze využívat doma i v domově pro seniory, hospici atd

Více

SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 86 Zdravotní péče 86.1 Ústavní zdravotní péče 86.10 Ústavní zdravotní péče 86.10.1 Ústavní zdravotní péče - krátkodobou nebo dlouhodobou ústavní zdravotní péči, tj. lékařskou

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 0 0 2 0 2 IČZ smluvního ZZ 6 4 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 4 N 0 0 1 Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno Downův syndrom Renata Gaillyová OLG FN Brno Zastoupení genetických chorob a vývojových vad podle etiologie 0,6 %-0,7% populace má vrozenou chromosomovou aberaci incidence vážných monogenně podmíněných

Více

INFORMACE O NABÍDCE POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ

INFORMACE O NABÍDCE POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ INFORMACE O NABÍDCE POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Březen 2014 Vážení klienti, dovolte nám, abychom Vás informovali o možnosti

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

Práva nemocných. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Práva nemocných. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Práva nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr. Škrabová Helena duben 2009 PRÁVA PACIENTŮ Kodex práv pacientů vychází z Všeobecné

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření Kapitola 3 Výkony klinických Výkony klinických jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům. Výkony klinických se dělí na

Více

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Vyhlášky platné od 1.1.2015: -Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 -Vyhláška č. 325/2014 Sb., o nákladových indexech věkových

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 132/14 ze dne 30.10.2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

Azylový dům pro matky s dětmi Budečská

Azylový dům pro matky s dětmi Budečská Popis realizace poskytované sociální služby Azylový dům pro matky s dětmi Budečská Tento dokument je soubor informací o této sociální službě. Další informace je možno poskytnout a dotazy zodpovědět telefonicky,

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Co je to transplantace krvetvorných buněk?

Co je to transplantace krvetvorných buněk? Co je to transplantace krvetvorných buněk? Transplantace krvetvorných buněk je přenos vlastní (autologní) nebo dárcovské (alogenní) krvetvorné tkáně. Účelem je obnova kostní dřeně po vysoce dávkové chemoterapii

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 9 8 0 6 IČZ smluvního ZZ 4 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více