Individuální řešení problému. Netypické problémy. V místnosti u stolu. Ano 10 minut má účastník na realizaci TRAMPOLÍNOVÝ PARK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Individuální řešení problému. Netypické problémy. V místnosti u stolu. Ano 10 minut má účastník na realizaci TRAMPOLÍNOVÝ PARK"

Transkript

1 Druh aktivity: Název metody: Primární kompetence: Související kompetence: Forma realizace: Individuální řešení problému Netypické problémy Řešení problémů Samostatnost, Objevování a orientace v informacích V místnosti u stolu Optimální počet účastníků: 8 Čas na realizaci: Časový limit: Pomůcky: 15 minut 5 minut instrukce, 10 minut provedení Ano 10 minut má účastník na realizaci Tužka, papír, zadání pro každého Zadání pro účastníka TÉMA: ANALÝZA INFORMACÍ 2 RŮZNÉ ÚKOLY TRAMPOLÍNOVÝ PARK Jste vedoucí oddělení sportovních kroužků a aktivit a právě jste zjistil, že Vám v rozpočtu zbývají peníze. Rozhodnete se uskutečnit svůj dávný dětský sen vybudovat trampolínový park s názvem Letem světem. Jelikož uvažujte pragmaticky a vše domýšlíte do detailů, je Vám jasné, že prioritou v uskutečnění Vašeho plánu není ani tak nákup samotných trampolín, ale nejprve vyřešení skladovacích prostor pro trampolíny během zimného období. Váš šéf právě provádí reorganizaci (třídění) skladovaného materiálu, vybavení a inventarizaci zařízení. Zřejmě dojde k uvolnění některých částí sklepů a kabinetů. Ale o volná místa je nebývalý zájem. Do volných prostor se chce protlačit kroužek judistů, kroužek pěstování kaktusů a sukulentů (ideální podmínky pro růst), kroužek aerobiku Naše zlatíčka pro děti od 1,5 roku a Vy. Máte šanci, pokud jako první předložíte šéfovi jasné informace, kolik místa vlastně na trampolíny potřebujete a rozpočet na nákup trampolín. Odpovězte šéfovi na tři následující otázky. Až budete hotovi, zvedněte ruku. Úkol řešte individuálně.

2 Méně kvalitní (levnější) větší trampolíny a kvalitní menší trampolíny vyžadují 4 a 3 m 2 prostoru na podlaze a stojí 1000,- Kč a 2000,- Kč. (Pozn. Tvar trampolín není podstatný, pouze prostor, který zabírají, lze je klást těsně vedle sebe, ale ne na sebe.) 1) Kolik kvalitních menších trampolín může být umístěno na 21 m 2? 2) Firma může utratit ,- Kč za trampolíny. Pokud zakoupí 6 větších trampolín, kolik může nakoupit těch menších? 3) Pokud byste utratili ,- Kč za trampolíny, které vyžadují celkovou plochu 48 m 2, kolik byste mohli nakoupit kvalitních menších trampolín? VÝCVIK MANAŽERŮ Průměrná cena výcviku liniového manažera ve firmě BALFIS je okolo Kč, včetně těch, kteří trénink začali, ale nepodařilo se jim ho dokončit. Vedení firmy doufá, že ušetří až 1 milion Kč za rok tím, že použije nové testy, které by předpověděly případný úspěch výcviku, aby bylo hned na počátku možno odmítnout více těch, kteří by pravděpodobně výcvik nedokončili. Soudí se, že pokud by bylo přijato 75% pravděpodobně úspěšných jako nejnižší možný počet, mohlo by se ušetřit až 2,5 milionu Kč. Rozhodněte, zda následující výroky jsou: A - Pravda B - Nepravda C - Nelze říci Úkol řešte individuálně. Výroky: 1. Bude se přijímat méně zájemců o výcvik manažerů 2. Vedení firmy doufá, že ušetří peníze tím, že zredukuje počet nováčků výcviku, kteří neuspějí 3. Dosud firma přicházela o peníze tím, že se vedení rozhodovalo, kolik nováčků přijme do výcviku 2

3 Informace pro účastníka (v případě, že je kompetence rozvíjena) pokud je kompetence diagnostikována, informace jsou pouze pro hodnotitele: Sledované projevy chování v kontextu primární kompetence: Řešení problémů Odpovídající analytické myšlení a systémové myšlení, umí hodnotit situaci z více pohledů, zvažování rizik a přínosů, uvažuje o důsledcích rozhodnutí, umí věcně formulovat myšlenky, shromažďuje relevantní informace, vytváří seznam možných řešení, dovede najít podstatu a příčiny problému, překonává stereotypy a předsudky Sledované projevy chování v kontextu souvisejících kompetencí: Objevování a orientace v informacích Samostatnost Vyhledává další informace, nejasnosti ověřuje, třídí informace podle různých kritérií, analyzuje přesně jejich význam, dává informace je do kontextu s dalšími informacemi, dobře se orientuje ve větším množství informací, tvoří vazby mezi informacemi, získané informace umí využívat s jasným účelem, informace umí strukturovat Rozhodný v jednání, neotálí a soustředí se na úkol, rychle analyzuje a strukturuje problém, samostatně zpracovává informace, pomoc ostatních nevyhledává, není závislý na časté zpětné vazbě a podpoře, dobře se koncentruje na samostatnou práci, je nezávislý na názorech skupiny, rychle se dovede rozhodnout a nést rizika rozhodnutí 3

4 Manuál pro hodnotitele Správné řešení úkolu 1: 1. 7 kusů 2. 9 kusů 3. 6 méně kvalitních a 8 kvalitnějších kusů Správné řešení úkolu 2: 1. Nelze říci 2. Pravda 3. Nelze říci Hodnoticí tabulka: uvedené kompetence ohodnoťte na bodové škále 0-5 (maximum). Rozmezí bodů 0-1 naznačuje výrazné obtíže v kompetenci. Rozmezí bodů 2-3 naznačuje průměrnou úroveň posuzované kompetence. Rozmezí bodů 4-5 odpovídá velmi dobré až výborné úrovni dané kompetence (viz Příručka pro hodnotitele) Řešení problémů Nedovede rozlišovat mezi závažností informací, ztrácí se v diskuzi Nedaří se účelně přemýšlet v kontextu zvolených kritérií Rigidní náhled na situaci Analytické myšlení Systémové myšlení Hodnotí situaci z více pohledů Různé varianty si těžko představuje v systému Uvažuje o důsledcích rozhodnutí Nejasně a zmateně formuluje myšlenky Umí věcně formulovat myšlenky Nesystematický přístup k řešení problému Dovede problém strukturovat do jednotlivých kroků Je pasivní, nehledá příčiny problému Dokáže najít a definovat podstatu problému Potřebuje pomoc druhých Dovede řešit a hledat řešení samostatně Používá spíše jen intuici a náhodné volby Umí skloubit analytické myšlení a kreativitu Nechá se ovlivňovat předsudky či stereotypy Dovede předsudky či stereotypy překonávat 4

5 Objevování a orientace v informacích Nemá potřebu informace upřesňovat, doplňovat Vyhledává další informace, nejasnosti ověřuje Informace neumí třídit Informace umí strukturovat Informace netřídí, pracuje s nimi chaoticky Třídí informace podle různých kritérií Nemá potřebu rozumět informacím přesně, význam často i odhaduje Ztrácí se v informacích velmi snadno Analyzuje přesně jejich význam Dobře se orientuje ve větším množství informací Vazby mezi informacemi nevidí, je nutné mu je říkat Tvoří vazby mezi informacemi Neví, co si počít se získanými informacemi, doptává se, je nejistý Získané informace umí využívat s jasným účelem Samostatnost Nerozhodný, nejistý, co má dělat Rozhodný v jednání Tendence se úkolu vyhnout, zdržovat situaci Neotálí a soustředí se na úkol Neorientuje se, vyhledává podporu Rychle analyzuje a strukturuje problém Je nesamostatný, má spoustu doplňujících otázek Snaží se komunikovat s ostatními Samostatně zpracovává informace Pomoc ostatních nevyhledává Potřebuje vždy zpětnou vazbu k výkonu Není závislý na časté zpětné vazbě a podpoře Chybí mu v plnění podpora týmu Je nezávislý na názorech skupiny Nerozhodný, otálí s ukončením úkolu Dovede se rychle rozhodnout a nést za své rozhodnutí rizika 5

6 Zpětná vazba ZV nejvhodnější formy sebehodnocení skupinová hodnotitelem Rozbor video ano ne ano ne Sebehodnocení: Chyběla Vám podpora týmu? Nebyl jste si jistý a otálel se zvednutím ruky? Jak se Vám dařilo se na úkol soustředit? Měl jste potřebu komunikovat s druhými? Jak se Vám výsledek úkolu podařil? Co byste chtěli udělat příště jinak? Co byste k tomu potřebovali? Co byste sami sobě nejvíce doporučili při řešení těchto typů úkolů nebo situací? Napište každý z Vás největší obtíž, kterou jste u řešení měli (např. nepříjemné pocity, naštvanost, pocity neschopnosti). Co byste potřebovali k tomu, abyste tyto pocity mohli překonat? Hodnocení hodnotitele Otázky, na které by si měl hodnotitel umět odpovědět: Kdo se do úkolu okamžitě pustil? Kdo otálel? Kdo pozoroval skupinu, jestli se dají opravdu všichni do práce? Snažil se někdo samostatnou práci odmítnout? Snažil se někdo ve skupině úkol a jeho dokončení zlehčovat, ironizovat? Kdo chtěl zjišťovat a ověřovat správnost výsledků a postupů? Všímejte si neverbálních projevů účastníků. 6

Příloha č. 4 Výzvy Kompetenční modely KOMPETENČNÍ MODEL S3 MANAŽERA. Č. j.: MSMT-17695/2015-3

Příloha č. 4 Výzvy Kompetenční modely KOMPETENČNÍ MODEL S3 MANAŽERA. Č. j.: MSMT-17695/2015-3 Příloha č. 4 Výzvy Kompetenční modely Č. j.: MSMT-7695/05- KOMPETEČÍ MODEL S MAAŽERA Tento kompetenční model byl zpracován na základě výsledku semináře s S manažery v prosinci 04 a jeho validace na semináři

Více

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Východiska metodiky Předkládaný materiál vznikl v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

DŮVĚRA, DIALOG, RŮST. Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů

DŮVĚRA, DIALOG, RŮST. Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů HODNOCENÍ DŮVĚRA, DIALOG, RŮST Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů HODNOCENÍ DŮVĚRA, DIALOG, RŮST Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů Tato publikace byla vypracována v rámci projektu:

Více

Právo pro každý den. Lucia Madleňáková

Právo pro každý den. Lucia Madleňáková Právo pro každý den Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zejména první kroky v předmětu Právo pro každý den

Více

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Vzdělávací a poradenské programy pro absolventy Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Ing. Lenka Orgoníková Mgr.

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení

Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Uhlířová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš

Více

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Oblast Řízení lidských zdrojů PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. projekt Spolupráce krajů

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

Standardy kvality v sociálních službách

Standardy kvality v sociálních službách Standardy kvality v sociálních službách Pojďme se spolu vydat na pouť za naplňováním standardů kvality sociálních služeb. Obsah Úvod... 2 Procedurální standardy kvality sociálních služeb... 4 Personální

Více

Metodický manuál kurzu

Metodický manuál kurzu Metodický manuál kurzu o v Vzdelávání v Brána k úspechu Obsah Obsah... 1 Informace o projektu... 3 1. Vzdělávací kurzy... 5 Metoda zážitkové pedagogiky... 5 Popis vzdělávacího kurzu Vedení týmu a řešení

Více

V. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

V. Hodnocení žáků a autoevaluace školy V. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 1. Pravidla pro hodnocení žáků Účelem vzdělávání v základní škole je vybavit žáka klíčovými kompetencemi. Je to soubor dovedností, znalostí, návyků a postojů, které

Více

EKONOMICKÁ GRAMOTNOST pro pedagogy

EKONOMICKÁ GRAMOTNOST pro pedagogy EKONOMICKÁ GRAMOTNOST pro pedagogy 1 1 EKONOMICKÁ GRAMOTNOST pro pedagogy 1. vydání, Most 011 Publikace neprošla jazykovou korekturou. Zpracovatel publikace: Asistenční centrum, a.s. Sportovní 0, 01 MOST

Více

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Úvod Dostala se vám do ruky sbírka Hry a peníze: programy pro rozvoj finanční gramotnosti. Určena je především vedoucím dětských kolektivů, kteří se

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA . PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA č.3 Nábor a výběr zaměstnanců Tento sešit se zabývá výběrem zaměstnanců, požadavkem na jejich znalosti a schopnosti, na problematiku získávání nových pracovníků, jejich

Více

NA JEDNÉ LODI ANEB JAk uspořádat případovou konferenci v OBLAstI péče O OhrOžENÉ DětI

NA JEDNÉ LODI ANEB JAk uspořádat případovou konferenci v OBLAstI péče O OhrOžENÉ DětI NA JEDNÉ LODI ANEB Jak uspořádat případovou konferenci v oblasti péče o ohrožené děti Vydalo: Občanské sdružení Rozum a Cit, 2010 Jablonského 639/4, 170 00 Praha 7 Kontaktní adresa: Na Výsluní 2271, 251

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Co bychom měli vědět o nadání

Co bychom měli vědět o nadání Co bychom měli vědět o nadání Jana M. Havigerová, Blanka Křováčková a kol. Recenzenti: PhDr. Jana Čihounková PhDr Jaroslava Dosedlová, PhD. Složení autorského týmu: Mgr. Žaneta Doucková Petra Hamplová

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Škola zážitkem. Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků

Škola zážitkem. Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků Škola zážitkem Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků 1 Obsah Úvod...3 Pochybnosti čtenáře najdete tu i svoje?...5 Tři témata jeden princip...9 Proč jsme tuto knížku napsali

Více

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, leden 2011. CESTA K ROZVOJI Institut pro podporu vzdělávání

Více

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok vydání:

Více