I VÁM MÒÎE ZACHRÁNIT ÎIVOT VâASNÁ DIAGNÓZA RAKOVINY TLUSTÉHO ST EVA A KONEâNÍKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I VÁM MÒÎE ZACHRÁNIT ÎIVOT VâASNÁ DIAGNÓZA RAKOVINY TLUSTÉHO ST EVA A KONEâNÍKU"

Transkript

1

2 I VÁM MÒÎE ZACHRÁNIT ÎIVOT VâASNÁ DIAGNÓZA RAKOVINY TLUSTÉHO ST EVA A KONEâNÍKU V âeské republice onemocní rakovinou tlustého stfieva a koneãníku více neï osob a jich zemfie. BohuÏel toto onemocnûní b vá ãasto diagnostikováno pozdû. Nûco dûleïitého v péãi o své zdraví zanedbáváme prevenci. VyuÏijte proto bezplatn test, kter jsme pro Vás pfiipravili. Díky úsilí Nadace Dagmar a Václava Havlov ch VIZE 97 máte vy etfiení plnû hrazeno zdravotními poji Èovnami. Îádejte preventivní test u svého praktického lékafie dfiíve, neï bude pozdû. NECHTE SI UDùLAT TEST A ÎIJTE ZDRAVùJI Pfiispûjte na své zdraví: /7910 Dûkujeme Vám. Nadace Dagmar a Václava Havlov ch VIZE 97 Vor ilská 10, Praha 1 tel.: (+420) fax: (+420) Va e, Dagmar Havlová

3 Editorial Vážení čtenáři, nastává zima, tedy období, kdy příroda odpočívá. Lidé však jsou bohužel vystaveni nepříznivým vlivům zimního počasí. Také proto jsme za hlavní téma tohoto čísla zvolili obor dermatologie. Pleť, zejména pokožka obličeje a rukou, je za prosincových plískanic vystavena velké zátěži. Je nutné se o ni patřičně starat a my vám poradíme jak. Předčasnému stárnutí pokožky nebo dokonce vzniku melanomu lze často zabránit. Jakým způsobem? Dočtete se ve článcích lékařů, kteří jsou kapacitami ve svém oboru. Kardiaci jistě ocení článek o správné životosprávě. Dozvíte se také, že stres není jen ničitelem dobré nálady, ale často i pomocníkem k lepšímu výkonu. V dalším článku se můžete inspirovat jak s úsměvem vítězit nad chronickou bolestí. Nastává období chřipkových epidemií a hygienici varují, že letošní zima bude pravděpodobně velmi bohatá na výskyt tohoto onemocnění. V článku o komplikacích chřipky se dočtete, co vše může chřipka v organizmu způsobit a jak nebezpečné je, mezi zaměstnanci velmi oblíbené, přecházení chřipky. Nevysvětlitelná bolest břicha patrně někdy sužovala každého z nás. Zjistíte, co může být její příčinou. Senioři se zase mohou dočíst, jaká onemocnění sítnice jim v pokročilejším věku hrozí. Zde nabízíme jen zběžný výčet zajímavých článků zimního čísla. Věříme, že každý z vás si v něm najde své téma. Příjemné prožití vánočních svátků a zdravé tělo po celý následující rok přeje redakce 3

4 Tak jako v každém jiném orgánu, probíhá i v kůži proces stárnutí. Přitom se ukazuje, že lidská kůže stárne dvojím způsobem. Vnitřní, fyziologické nebo-li intrinsické stárnutí zaznamenáváme většinou v celém organizmu na shodné úrovni Česká republika patří mezi země s největší úmrtností na choroby srdce a cév v Evropě. Muži jsou přitom kardiovaskulárními onemocněními postihováni v průměru o 10 let dříve než ženy. Po šedesátém roku věku se četnost výskytu u obou pohlaví vyrovnává. Asi každého z nás už někdy bolelo břicho. Jedná se o jednu z nejběžnějších zdravotních obtíží, která může být způsobena velice širokou škálou příčin. 4

5 Obsah V posledních letech se pojem stresu skloňuje v nejrůznějších podobách a postupně se stává jakýmsi módním znakem západní civilizace. 8 Dermatologie Stárnutí kůže 12 Maligní melanom kůže 14 Péče o vlasy a pokožku 16 Václav Krása: Ano, jsem velký lobbista 20 Životospráva kardiaka 22 Cholesterol dobrý sluha, špatný pán 24 Když nás bolí břicho 26 Onemocnění sítnice ve stáří 37 Během několika posledních let se průměrná spotřeba ryb v České republice pohybuje okolo 5,5 kg ryb na osobu a rok. Pro srovnání, průměrná roční spotřeba ryb v zemích Evropské unie je udávána okolo 17 kg na osobu. 28 Komplikace chřipky 30 Kolumbovské dobrodružství v Ústavu experimentální medicíny 32 Gynekologické operace 34 Zbytnění prostaty 37 Stres jako životní partner 39 Využití enzymů v medicíně 40 Obnova střevní mikroflóry 41 Jetel luční 42 Bolest mě naučila smát se Kloubní potíže si věk nevybírají 47 Játra výjimečný orgán 48 Ryby pokrm nejen na vánoce 5

6 PLEŤ zrcadlo vašeho

7 Pokožka je ochrannou bariérou těla. Je vystavena mnoha nepříjemným vnějším vlivům a naopak se na ní často objevují znaky vnitřních neduhů těla. Proto bychom neměli zvláštní kožní projevy podceňovat. ZDRAVÍ

8 Dermatologie Tak jako v každém jiném orgánu, probíhá i v kůži proces stárnutí. Přitom se ukazuje, že lidská kůže stárne dvojím způsobem. Vnitřní, fyziologické nebo-li intrinsické stárnutí zaznamenáváme většinou v celém organizmu na shodné úrovni. Je výsledkem pohybu ručiček na biologických hodinách a nedá se zastavit. Fyziologické stárnutí je přibližně z 30 % podmíněno genetikou, avšak hlavní roli hrají neurohormonální vlivy. Kůže však podléhá i vlivům zevního prostředí, které mohou proces významně urychlit. Toto zevní (extrinsické) stárnutí kůže ovlivňuje především ultrafialové záření, jehož působení se označuje jako photoaging. Při photoagingu se podle některých autorů vlastně nejedná o prosté urychlení fyziologického procesu stárnutí, ale o jeho doplnění o další změny, takže se v poslední době dává spíše přednost označení poškození kůže vyvolané UV zářením. Na druhou stranu je však až na výjimky prakticky nemožné zabránit působení zevních vlivů, především ultrafialovému záření na kůži, takže v běžné populaci je extrinsické stárnutí běžnou součástí chronologického stárnutí kůže. Věčně mladý V civilizovaných zemích se neustále prodlužuje průměrná délka života a tím i stárnoucí proces v kůži. Zároveň však společnost nutí jedince vypadat pokud možno trvale mladě. Stárnutí jiných orgánů není obvykle na první pohled tolik zřejmé jako je tomu u kůže, takže dosažení pokud možno neměnného vzhledu po dlouhá desetiletí klade velké nároky na dermatology a je jednoznačnou výzvou pro všechny zúčastněné. Pod pojmem zdraví kůže dnes nechápeme pouze prosté potlačení např. zánětlivého procesu, ale musíme postupovat tak, abychom předešli i vzniku pozánětlivých změn např. hyperpigmentací, které by byly před několika lety považovány za známku vyléčení. Farmaceutický i kosmetický průmysl předkládá i pro kůži life-stylové preparáty, které jsou novinkou dnešní doby. Stejně jako v jiných orgánech, je třeba i v anti-agingové kožní ambulanci dobře 8 Téma čísla

9 Stárnutí kůže znát molekulárně biologické aspekty procesu stárnutí. Poruchy hormonální rovnováhy stárnoucího organizmu je třeba i v kůži řešit stejně jako v jiných orgánech. Důležité je pátrání po individuálních rizikových faktorech pomocí klinického vyšetření a laboratorních a genetických testů. Vliv UV záření Důležitou informaci získá dermatolog, díky přístupnosti kůže, již prostým klinickým vyšetřením. Řada dalších věcí je však skryta hlouběji v kůži. Prokázalo se, že např. dermální fibroblasty (buňky vaziva) se v tkáňové kultuře dají u staršího člověka pasážovat o několik cyklů méně než u mladšího jedince. Starší kůže, podléhající pouze procesu intrinsického stárnutí je bez vlivu UV záření ztenčená. Naproti tomu kůže v solární lokalizaci je charakterizována kombinovanými změnami, kde se může střídat ztenčení koria i epidermis se zhrubnutím kožního povrchu, vytvořením větších či menších keratinizovaných ložisek v epidermis i výraznějších změn ve vazivu koria (vazivové vrstvy ležící pod pokožkou). Je to způsobeno tím, že photoaging postihuje díky UVA záření více struktury dermis. Ultrafialové záření totiž indukuje tvorbu matrixových metaloproteáz a způsobuje enzymatickou degradaci kolagenních vlá ken. Buněčné membrány, DNA a opět i vazivová tkáň jsou poškozovány volnými radikály, které v kůži vznikají působením UV záření. To vede k poškození a spotřebování antioxidačních mechanizmů, proces je znám jako oxidativní stres. Photo aging ale nenastupuje za stejných podmínek u každého. Ro li tu hrají i genetické faktory určující fototyp, ale i různé neaktinické exogenní fakto ry označované souborně jako ne zdravý životní styl. V rámci fotoagingu dochází i k tzv. fotokancerogenezi, tedy vzniku nemelanomových zhoubných kožních nádorů a jejich prekanceróz. Prevence V dermatologii se preventivní postupy zaměřené na stárnutí kůže neliší od ostatních oborů. Provádí se funkční diagnostika a anamnéza. Před první konzultací se doporučuje, aby pacient vyplnil dotazník s dobře cílenými otázkami zaměřenými na vnitřní i zevní rizikové faktory. Tvz. anti agingová anamnéza spočívá ve zjištění relevantních údajů o rodinné anamnéze, užívání léků, životním stylu, součástí je hormonální anamnéza a UV anamnéza (slu neční expozice, umělé UV zdroje a fotoprotekce). Zajímá nás i způsob stravování, dietní režimy nebo přítomnost diabetes mellitus, obezity a potravinové intolerance. Vyšetření Fyzikální vyšetření se zaměřuje na projevy kožního stárnutí jako je přítomnost hlubokých či jemných kožních vrásek, Téma čísla 9

10 V rámci aktinického stárnutí dochází k fotokarcinogenezi, na které se podílí zejména UVB záření a v menší míře i UVA složka. Na místech chronicky vystavovaných slunečnímu záření dochází ke vzniku aktinických keratóz a nemelanomových zhoubných kožních nádorů jako je spinaliom a bazaliom. Na stárnoucí kůži pozorujeme ztrátu pevnosti a pružnosti, zhrubnutí kůže, narušení kožní hydratace, přesuny pigmentu a sníženou tvorbu kolagenních vláken. V asijských zemích je velmi rozšířená konzumace zeleného čaje. Ze zeleného čaje se zde vyrábí zmrzlina, moučníky, džusy i polévky. Zelený čaj je bohatý na polyfenoly. Antioxidativní působení polyfenolů se považuje za prokázané jsou schopné účinně zneškodňovat kyslíkové radikály, a tím snižovat oxidativní poškození buněk. Protektivní účinek čaje nespočívá jen v antioxidativním působení. Polyfenoly také blokují enzymy, které aktivují přeměnu prokancerogenů na kancerogenní látky. Zabraňují zhoubnému množení buněk a podporují mezibuněčnou komunikaci. Pro tento efekt je důležité zejména množství vypitého čaje. Například v jedné z japonských studií se efekt pití čaje projevil při denní spotřebě více než 10 šálků. přesunů pigmentu, ochabnutí kožního tonu a pružnosti kůže. U laboratorního vyšetření se soustřeďujeme na relevantní hodnoty souvisejícími s kožním stárnutím proto, abychom se vyhnuli zatěžujícím obsáhlým odběrům. Odběr krve probíhá nalačno, poslední jídlo předešlého dne by mělo být podáno nejpozději v 18 hod. Pro hormonální analýzu je vhodný odběr krve mezi 8. až 10. hodinou ranní. Běžně dále vyšetřujeme krevní obraz, jaterní testy, krevní tuky, HBA1c, homocystein, stopové prvky a nádorové markery. Výhodou kůže je, že se jedná o vnější orgán, takže existuje řada jednoduchých technik, které umožňují neinvazivní vyšetření. Pomocí přístrojů můžeme navíc snadno a objektivně diagnostikovat. Lze jimi získat informace o rozložení a intenzitě pigmentu, posoudit stav kožního povrchu pomocí korneometrie a sebumetrie, prozkoumat kolagen pomocí 20 MHz sondy, prozkoumat melanocytární a nemelanocytární pigmentové a jiné barevné změny pomocí digitální dermatoskopie nebo posoudit kvalitu vlasů s použitím digitálního trichogramu a dalších přístrojů. Lokální terapie Moderní kosmetické prostředky obsahují účinné látky, které se stále více zaměřují na ovlivnění známých mechanizmů stárnutí kůže. Deriváty kyseliny vitamínu A jsou dermatologicky nejlépe prozkoumané účinné látky proti stárnutí. Další preparáty obsahují prostředky ovlivňující oxidativní stres, kam patří např. vitamín C a vitamín E. Podobně jako vitamíny se chovají i látky jako je koenzym Q10. Antioxidační účinky mají polyfenoly např. ze zeleného čaje, který je oblíben především v asijských zemích. Bylo prokázáno, že mají mimo jiné i fotoprotekční účinky. Zajímavou skupinou jsou fytohormony, které lze podávat jak lokálně, tak systémově. Ovlivňují intrinsické stárnutí kůže, protože jsou schopny substituovat fyziologický pokles hladiny vlastních hormonů, především estrogenů. Fytohormony patří do skupiny izoflavonoidů. Připravují se především ze sóji, jedná se například o genistein, který má vysokou afinitu k estrogenním receptorům. Byl prokázán jeho příznivý účinek na metabolizmus kolagenu a tím i na snížení počtu vrásek. Dermato-chirurgická léčba Dermatologové mají k dispozici řadu postupů k vyhlazení kožního povrchu. Navíc většina z nich je minimálně invazivní. Dnešní dermatoestetická praxe se neobjede bez mikrodermabraze, povrchního a hlubokého chemického peelingu a ablativních a neablativních laserů. Botulotoxin působí ochrnutí svalů, takže jej při troše šikovnos- 10 Téma čísla

11 ti můžeme využít k zamezení pohybu mimických svalů a tím předejít tvorbě mimických vrásek. Jiné svalové partie, které nebyly botulotoxinem zasaženy, mohou při správném naplánování aplikace svým tahem napnout léčenou oblast a tím menší vrásky vyrovnat nebo zcela odstranit. Pro hlubší vrásky slouží různé injekční výplňové prostředky, implantovaná vlákna apod. Korektivní dermatologie má ve své náplni i provádění blefaroplastik, faceliftingu, transplantací vlasů apod. Pokleslé partie obličeje lze také augmentovat pomocí metody Aptos, při které se ošetřované partie jakoby zavěsí do speciálních vláken. Celková terapie Z hlediska celkového přístupu k antiagingu je důležité poradenství o zdravém životním stylu a výživě. Je třeba doporučit správnou kombinaci vitamínů a antioxidantů ve formě potravinových doplňků nebo tzv. funkčních potravin. Dnes se razí v této souvislosti termín nutrikosmetika. Jsou to preparáty, kde už je sestaven optimální poměr zmíněných látek. Doporučované potraviny by měly být nízkokalorické, ale bohaté na proteiny a stopové prvky, fytosubstance a další antioxidanty. Antiagingová terapie by se tedy měla skládat z preventivních postupů, do kterých můžeme zařadit ochranu proti UV záření, antioxidanty, lokální terapii s dermatokosmetikou, vitamíny a fytohormony. V další fázi nastupuje miniinvazivní až klasická dermatochirurgie používající dermabrazi, chemický peeling, lasery, botulotoxin, kys. hyaluronovou, výplně a plastickochirurgické úpravy. Mezi celkově podávané prostředky řadíme antioxidanty, hormonální substituci a poradenství v oblasti výživy a životního stylu. Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA INZERCE Společnost zabývající se výzkumem a výrobou kosmetických přípravků na bázi ovocných kyselin Jednoduché a účinné odstranění pigmentových skvrn Vysoce účinný gel odstraňující nežádoucí pigmentace. Během používání dojde k barevnému sjednocení pleti. Obsahuje vysoce účinné depigmentační složky. Doporučujeme používat 2x denně. Současně jako ochranu vůči slunečnímu záření doporučujeme použít jako denní depigmentační krém novinku NeoStrata Brightening Cream SPF 15. K dostání ve vybraných lékárnách, klinikách a ordinacích dermatologů. NEOMED s. r. o., Praha, tel.: , Téma čísla 11

12 Maligní MELANOM KŮŽE Jde o zhoubný nádor, který pochází z pigmentotvorných buněk. Počet onemocnění maligním melanomem se každých deset let zhruba zdvojnásobí. V současné době připadá v České republice na obyvatel 15 nově hlášených melanomů. Výraznější nárůst případů zaznamenává Austrálie a Nový Zéland, kde je výskyt melanomu 4,5 krát vyšší než ve střední Evropě. Průměrný věk pacienta s melanomem při stanovení první diagnózy je 55 let, obě pohlaví jsou postižena přibližně stejně. Proč vzniká melanom? Podmínky vzniku melanomu jsou dány několika zásadními faktory. Prvním z nich je genetická dispozice. Přibližně 5 8 % melanomů se vyskytuje v rodinách s genetickou zátěží pro toto onemocnění. Dalším faktorem je přítomnost více než 50 pigmentových znamének na kůži. Zhruba % melanomů vzniká právě na podkladě pigmentového projevu. Vliv na rozvoj nádoru má i nízký fototyp kůže. Jde vlastně o reakci naší pokožky na vystavení paprskům prvního letního slunce. Nejvíce ohroženy jsou fototypy I a II, které na slunci vždy zrudnou a nikdy nepigmentují resp. vždy zrudnou a občas pigmentují. Nízký fototyp mívají rusovlasí nebo blonďatí lidé se světlou barvou očí. V neposlední řadě ovlivňuje vznik melanomu i UV záření zejména UVB záření. Velmi rizikové je spálení kůže do puchýřů, a to hlavně v dětském věku. Ovšem i chování dospělých je směrodatné. Stejný trend, který pozorovali dermatovenerologové v západní Evropě v 60. letech, sledujeme v 90. letech 20. století u nás. S vylepšením ekonomické situace začalo mnoho obyvatel severní a střední Evropy trávit dovolené u jižních moří. Častější expozice UV záření měla za následek zvýšení počtu nových případů melanomů. Co se děje s kůží Na původně zdravé kůži se začne tvořit odlišně barevná skvrna, která se zvolna zvětšuje a postupně i vyklenuje. Jindy se barevně a tvarově mění klidné mateřské znaménko. Nemusí jít o maligní melanom, ale vždy je třeba, aby kožní projev vyšetřil lékař (dermatovenerolog). Proč je to tak důležité? Jedná-li se o maligní melanom, je nezbytně nutné, aby se projev co nejdříve odstranil. Maligní melanom totiž, podobně jako jiné zhoubné nádory, může pacienta ohrožovat na životě vznikem vzdálených dceřiných ložisek. Čím déle je nádor v kůži, tím hlouběji do ní prorůstá, a tak se zvyšuje riziko vzniku metastáz. Při posuzování, zda se jedná o běžný či rizikový pigmentový projev, využíváme tzv. ABCDE pravidla. Pokud jsou více než 2 3 kritéria pozitivní, je vhodné navštívit dermatologa a nález zkonzultovat. Příznaky typu krvácení, svědění, zánětlivý okraj či vytvoření vředu jsou známkou již pokročilého stádia onemocnění. Vyšetření u dermatovenerologa Podezřelý projev by měl být vyšetřen dermatoskopicky. Ruč ní dermatoskop je osvětlená lupa, která umožňuje přímý kontakt optiky přístroje s kůží 12 Téma čísla

13 přes rozhraní imerzního oleje. Odstraní reflex rohové vrstvy a tudíž umožní vyšetřit struktury v hlubších vrstvách. Zvětšení léze je zhruba desetinásobné. Digitální dermatoskop provádí online expertní analýzu obrazu z dermatoskopického zařízení tvořeného výše popsanou optikou a videokamerou. Speciální software posuzuje znaménko nebo jinou pigmentovou změnu podle ABCD kritérií. Data zpracuje, zhodnotí a zároveň porovnává strukturu obrazu s fotografiemi, které má uloženy v paměti, a propočítá rizi ko. Výhodou tohoto vyšetření je až padesátinásobné zvětšení projevu na snímku, archivace vývoje změn v různých časových odstupech, odhad stupně závažnosti toho konkrétního kožního nálezu během několika sekund a vytisknutí obrazu pro klinickou i domácí archivaci, nebo je možné elektronické přeposlání pacientovi a dalším odborníkům k posouzení. Tato analýza pomáhá lékařům v rozhodování, co s pigmentovým znaménkem udělat. Představuje další pomoc v boji se zákeřnými změnami, které mohou mateřská znaménka představovat. Vyšetření není finančně náročné a investice do zdraví se v tomto případě plně vrací. ABCDE pravidla jsou pozitivní, když: A (asymmetry) asymetrie přítomna B (border) ohraničení neostré C (colour) barva různé barvy či odstíny D (diameter) průměr větší než 5 mm E (elevation) vyvýšení přítomno A B C D E Klinicky a histologicky rozlišujeme 4 typy maligního melanomu: Povrchově se šířící melanom (SSM) SSM reprezentuje až 70 % všech maligních melanomů. U mužů jej obvykle najdeme v horních partiích trupu a u žen na bércích nebo stehnech. Je charakterizován horizontálním růstem, jeho okraje jsou zpočátku relativně pravidelné, ale později získávají typické nepravidelné melanomové kontury (obr. 1). Nodulární melanom (NM) NM tvoří až 20 % všech melanomů a řadí se tak na druhé místo v četnosti tohoto nádoru. Charakterizuje jej rychlý vertikální růst na podkladě pigmentového znaménka nebo vzniká na klinicky zdravé kůži (obr.2). Lentigo maligna melanom (LMM) LMM se tvoří na podkladě lentigo maligna, obvykle na obličeji u starších osob. Projev může dosahovat v průměru až 10 cm a k vertikálnímu růstu dochází až po mnoha letech. Akrolentiginózní melanom (ALM) Povrchově se šířící melanom (vlevo nahoře) Nodulární melanom na uchu (vlevo dole) Akrolentiginózní melanom pod nehtem (nahoře) Klinicky se jedná o melanom v charakteristické lokalizaci bez přítomnosti vlasových folikulů, tedy na dlaních, ploskách nebo pod nehty. Prognosticky je tento typ nejrizikovější (obr.3). Léčba Alfou a omegou správné léčby je chirurgické odstranění nádoru. Mělo by se prová dět na specializovaném dermatologickém pracovišti. U rizikovějších melanomů se spolu s nádorem provádí i vyšetření sentinelové tedy tzv. první spádové mízní uzliny. Operace sentinelové uzliny ale není vhodná pro každého, má svá omezení a nevýhody a musí ji provádět dermatochirurg, který má zkušenosti s touto technikou. Ve slovníku najdeme pojem sentinel jako stráž nebo ochránce. Sentinelová uzlina je tedy první uzlina, která drénuje lokalitu s melanomem. Po předchozím značení sentinelové uzliny izotopem a patentní modří, hledá dermatochirurg během operace úplně první mízní uzlinu, která filtruje tkáňový mok z oblasti s nádorem. Sentinelová uzlina je potom vyňata a vyšetřena histopatologicky. Toto vyšetření nám podá informaci o tom, zda se jednotlivé nádorové buňky již uvolnily do organizmu. V takovém případě pacient prodělá chirurgické odstranění všech spádových mízních uzlin a je léčen následnou imunoterapií pomocí látky interferon alfa. U pacientů v pokročilém stádiu se uplatňuje chemoterapie. Prevence Jedinou účinnou prevencí proti vzniku maligního melanomu je promyšlená ochrana proti ultrafialovému záření. Mezi zásady bezpečného pobytu na slunci patří vyvarování se přímému slunečnímu záření mezi 11. a 15. hodinou a účinná fotoprotekce. Ta je buď textilní, pomocí oděvu (i speciálního tzv. plážového oblečení) nebo lokální, v podobě prostředků s ochranným faktorem. Při jejich výběru dbejte na výš ku ochranného faktoru (SPF) a na přítomnost filtru jak proti UVB, tak i UVA záření. Speciální pozornost věnuj te ochraně dětí, jejichž chování na slunci do 18. roku věku je pravděpodobně pro vznik melanomu v pozdějším věku klíčové. Pravidelně sami provádějte vyšetření kůže se zaměřením na nově vzniklá pigmentová znaménka a na rychle se měnící stávající pigmentové projevy. Při pochybnostech vyhledejte co nejdříve odborného lékaře dermatologa. Seznam specializovaných center pro diagnostiku a léčbu melanomu naleznete spolu s ostatními informacemi k tomuto tématu na webových stránkách www. melanomy.cz. MUDr. Monika Arenbergerová, PhD. Téma čísla 13

14 Péče o vlasy Pro někoho vlasy představují přirozenou ozdobu, pro jiného prostředek k vyjádření nonkonformní osobnosti, pro jiné věčný problém. Krásná blondýnka, rockový zpěvák i muž s řídnoucí kšticí mají ovšem jedno společné, měli by se o své vlasy pečlivě starat. Jsou přirozenou pokrývkou hlavy, která nejen chrání pokožku, ale zajišťuje i termoregulaci organizmu. Každý člověk má v průměru okolo 110 tisíc vlasů, které se neustále obměňují, denně jich až 100 vypadne. Měli byste vědět... Nejbujnější kštici mívají světlovlasí lidé, naopak nejméně vlasů mají údajně lidé zrzaví. Přitom ženy mají silnější, tedy i bohatší vlasy než muži. Vlas vyroste v průměru o třetinu milimetru denně. V létě roste rychleji, na podzim a v zimě se jeho růst zpomaluje. Ne každý, kdo zatouží po krásných dlouhých vlasech, však dosáhne svého cíle. Vlasy totiž žijí 2 roky až 8 let. Jejich životnost se liší u každého jedince, proto se některým ženám za celý život nepodaří vypěstovat delší vlasy než po ramena, přestože nenavštěvují kadeřníka a vlasy nestříhají. Po sedmdesátce dochází k výraznému zpomalení růstu, po pětaosmdesátce jsou už vlasy naprosto bílé. Důvodem je odumření pigmentových buněk, které zajišťují jejich zabarvení. První šedivění se zpravidla objevuje mezi 30. a 40. rokem věku. Velký vliv mají také genetické dispozice a nadměrný stres. Počet vlasových folikul je daný při na rození a během života se nemění. Co vlasům škodí Vlasy reagují na dění uvnitř organizmu, proto jim neprospívají přísné diety obsahující jednostrannou stravu, negativně je mohou ovlivnit i některé složky léků. Nevhodné je fénování příliš horkým vzduchem, které může zvýšit jejich lámavost. A také barvení a trvalá ondulace nedělají dobrotu. U obou těchto procesů jde o chemický zásah do struktury vlasu. Pokud jsou prováděny neodborně či příliš brzy za sebou, mohou vlasy značně porušit. Tupírování zase neprospívá vlasovým 14 Poradna

15 a pokožku šupinkám a vlas se oslabuje. Trvale poškodit můžeme vlasy i nevhodnou volbou účesu. Dredy, copánky a culíky mohou při dlouhodobém nošení zlikvidovat vlasové folikuly a vlas už se později neobnoví. Vliv na padání vlasů má například i roční období. Na jaře a na podzim někteří lidé pozorují vypadávání ve větší míře, v dalších částech roku se ale kštice znovu obnoví. V těhotenství mají ženy naopak vlivem vyšší produkce estrogenu vlasy hustší. Po porodu pak hladina hormonu klesne na normální úroveň a nabyté vlasy začnou vypadávat. Nevratnou plešatost na určité ploše hlavy a ztrátu ochlupení mohou způsobit některé poruchy imunitního systému. Zdraví vlasů je závislé i na dobré funkci štítné žlázy. Péče a hydratace Obsah vody v sušině vlasu je až 16 %, proto je nutné dávat pozor, aby se vlasy špatným zacházením nevysušovaly. Voda totiž zajišťuje jejich pružnost a nelámavost. Za normálních okolností chrání před dehydratací mazový film, který každý vlas pokrývá. Voda se s přibývajícím věkem z vlasů vytrácí, protože dochází k útlumu tvorby mazu. Dehydrovaný vlas je suchý a bez lesku, snadno se láme. Zdravý vlas je naopak pružný a pevný, lehce se rozčesává a má přirozený lesk. Při mytí je nutné volit kvalitní šampony, kondicionéry a zábaly. Není ale vhodné mýt si vlasy příliš často, protože vlasový maz obsahuje protibakteriální a protiplísňové složky, které chrání pokožku hlavy. Přípravky podporující zdraví vlasů by měly obsahovat vitamíny B, E a C, kolagen, aminokyseliny a další užitečné látky. A co pokožka? Ruce, nohy, lokty, kolena, ale i obličej a rty jsou partie, kde bývá kůže vystavena největší zátěži. Měli bychom jim tedy věnovat zvláštní pozornost a péči. Vždyť právě stav pleti odráží naše celkové zdraví a vitalitu. Prasklinky, pálivé rudnoucí flíčky připomínající odřeniny a další nepříjemné projevy můžeme pozorovat na příliš suché pleti. Ta vzniká sníženou činností mazových žlázek. Maz je přirozeným ochráncem kůže, zvláčňuje ji a chrání před vnějšími vlivy. Omezení jeho tvorby může být zapříčiněno momentální hormonální nerovnováhou v těle, nedostatkem potřebných látek ve stravě, dědičnými dispozicemi a spoustou dalších faktorů. Pravidla pro krásnou pleť Každý by si měl zapamatovat alespoň několik zá klad ních pouček, jak svou pokožku chránit a zbytečně nevysušovat. Důležitá je správná strava bohatá na nenasycené mastné kyseliny, pravidelný pitný režim a naopak omezení tekutin s dehydratačním účinkem, jakými jsou alkohol nebo káva. Špatný vliv na naši pokožku má prostředí s příliš suchým vzdu chem (klimatizovaná pra coviště, ústřední topení) a samozřejmě cigaretový kouř. Nevhodné je používání agresivních mýdel a sprchových gelů, které mohou poškodit ochranný kožní film. Nadměrné opalování bez vhodné ochranné opalovací kosmetiky může skončit nejen vysušením, ale i popálením. To může mít v následujících letech dalekosáhlé následky v podobě melanomu. Nebezpečí pro kůži znamená i neregulovaný pobyt v soláriu, stejně jako nadměrné slunění, jež může způsobit hyperpigmentaci. Při ní vznikají na pokožce pigmentové skvrny, které mohou pro někoho znamenat nepříjemný estetický problém. Pleť můžeme nadměrně vysušit i v případě ošetření nevhodným bioche mic kým peelingem nebo pleťový mi toniky s obsahem alkoholu. Příroda pomáhá Pokožka potřebuje dostatek vitamínů a minerálů. Patří mezi ně například vitamíny A a E nebo beta karoten (provitamín vitamínu A), který chrání kůži před rakovinotvorným bujením. Neměli bychom ve stravě vynechávat ani zinek, jód, křemík a selen. Všechny tyto prvky najdeme v ovoci a zelenině, mořských plodech, rybách, ořechách apod. Blahodárný účinek na kůži může mít maska z ovesných vloček nebo obyčejná vazelína. Pleti prospívají i výtažky z bylin a rostlin jako je aloe vera, okurka, měsíček lékařský, lopuch, svízel, řepík nebo heřmánek. Vhodné jsou zvlhčovače vzduchu, příjemné mohou být aromaterapie s éterickými oleji levandule, růžové dřevo nebo pomeranč. (iso) Poradna 15

16 Václav Krása je předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením. Bývalý poslanec a otec dvou dětí však není jen vlivnou postavou pohybující se v zákulisí naší politické scény, ale i amatérským astronomem a pěstitelem citrusů. Co vlastně obnáší práce předsedy lobbistické organizace a jak se vůbec osobám se zdravotním postižením u nás žije? Jaká byla vaše cesta do Národní rady osob se zdravotním postižením? Ještě pořád platí, že většinu života jsem prožil v tzv. reálném socializmu. Tehdy bylo všechno bariérové. Nemohl jsem ani pořádně studovat, takže po ukončení střední ekonomické školy jsem nastoupil do domova důchodců jako účetní. Pracoval jsem v této instituci dvacet let a těsně před revolucí mě jmenovali vedoucím domova důchodců. Hned po revoluci jsem se pak zapojil v Benešově do dění, které po listopadu 1989 nastalo a následovala poměrně rychlá cesta do parlamentu. Tam jsem poté strávil deset let od roku 1992 až do roku Když jsem pak skončil s politikou, lidé z Národní rady osob se zdravotním postižením, která byla nedlouho před tím ustavena, mě požádali, zda bych nechtěl kandidovat na předsedu. Tak jsem vlastně plynule přešel z politiky na tuto pozici. Věnoval jste se problematice zdravotně postižených už v poslanecké sněmovně? Jistě. Podařilo se mi také prosadit řadu zákonů v této oblasti. V roce 1995 se mi například podařilo prosadit novelu stavebního zákona, kde bylo zakotveno, že všechny veřejnosti sloužící stavby musí být stavěny bezbariérově, což u nás do té doby nebylo. Považoval jsem za samozřejmé, že za skupinu osob se zdravotním postižením lobbuji, byl jsem ostatně často i médii za lobbistu označován a nikdy jsem se za to nestyděl. Myslím si totiž, že když je vše transparentní a nepoužívají se nějaké nekalé praktiky, tak na tom není nic špatného. ANO, jsem 16 Rozhovor

17 Jak velkou organizaci vlastně řídíte? Jsme poměrně velká organizace. Sdružujeme 109 členských organizací, máme asi 40 zaměstnanců, celorepublikovou poradenskou síť, takže pracoviště skoro v každém bývalém okresním městě. Když jsem tuto organizaci přebíral, tak byla podstatně menší, měli jsme pouhých 6 zaměstnanců, takže myslím, že jsem jako manažer neselhal. Co je vůbec úkolem Národní rady osob se zdravotním postižením? Naším základním úkolem je obhajovat zájmy lidí se zdravotním postižením a prosazovat je ve všech oblastech života. Zdravotní postižení je totiž multidisciplinární záležitost, neboť pokrývá potřeby člověka od narození až po vysoké stáří. Zabýváme se tedy komplexním zlepšováním podmínek života osob se zdravotním postižením; u dětí a mladých lidí jde o záležitosti týkající se jejich vzdělávání, u osob dospělých pak jde o jejich pracovní uplatnění, odstraňování všech možných bariér a diskriminací. Záběr je prostě obrovsky široký. Jste tedy lobbistickou organizací? Dá se to tak říci. Jsem často označován ze jednoho z velkých lobbistů a jak už jsem říkal, Myslím si, že děti se zdravotním postižením by měly chodit do normálních škol a žít se zdravými dětmi, být s nimi v té každodenní soutěži. Jinak totiž vyrůstají jako ve skleníku. nestydím se za to. Ano, jsem velký lobbista. Je však třeba říci, že jsem ten druh lobbisty, který nepoužívá žádných zákulisních praktik. Takovýto druh lobbistů je i na západě vnímán veskrze kladně. Jak taková práce lobbisty vlastně vypadá? Jestliže má společnost vnímat potřeby osob se zdravotním postižením a jestliže má dále akceptovat, že se nějaké finanční prostředky uvolňují na potřeby těchto osob, tak musí veřejnost o našich problémech také něco vědět. Jedním z našich hlavních úkolů tedy je seznamovat veřejnost s tím, co to znamená žít s nějakým zdravotním postižením. Naše práce proto spočívá hlavně v edukativní činnosti pro veřejnost a to formou různých tiskových konferencí, promo akcí a podobně. Další část je pak čistě odborná velký lobbista Rozhovor 17

18 a spočívá ve vytváření různých koncepcí či návrhů, které mají legislativně upravovat život osob se zdravotním postižením. Tady pak musíme samozřejmě jednat i s politickými stranami, odbory, svazem zaměstnavatelů apod. a vykonávat tu tzv. lobbistickou činnost. Kde cítíte ze strany společnosti největší rezervy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením? Rezervy cítíme například ve vztahu ke vzdělání. Pořád je zde ztížený přístup dětí se zdravotním postižením do škol. Stále je možné takového žáka nepřijmout do školy v místě jeho bydliště, což považujeme za špatné a diskriminační. Hovořit bych mohl i o jiných oblastech, ale v zásadě jde o problémy, které vyplývají z úrovně naší veřejné správy, z úrovně přístupu pracovníků veřejné správy a řešení těchto problémů. Řekl bych, že u nás pořád mají lidé ve veřejné správě tendenci svou pracovní dobu spíše prosedět, než být trochu iniciativní. V čem vidíte rozdíl v přístupu k osobám se zdravotním postižením u nás a v zahraničí? V zemích na západ od našich hranic je principiálně jiné vědomí toho, co je a co není diskriminace. Mají tam vžito, že nemohou někoho odmítnout zaměstnat jenom proto, že je jiný. To je ovšem důsledek těch čtyřiceti let, které jsme prožili v komunizmu. Když člověk žije v takové společnosti, tak to vymývání mozků musí holt někde zanechat svoje následky. Věřím ale, že i zde dojde časem k posunu k lepšímu. Kde naopak vidíte rezervy na straně zdravotně postižených? Uvědomuji si, že je u nás řada lidí, kteří si zvykli na svůj invalidní důchod, který jim stačí a o nic dalšího se už moc nesnaží. Týká se to hlavně starších lidí, kteří ještě vyrůstali v době komunizmu. Řekl bych, že jde o generaci, které je dnes čtyřicet a více. Zde je bohužel velká část lidí, kteří už nijak neusilují sehnat zaměstnání. Nazývám je ztracenou generací. Naopak ti mladí jsou často velmi ambiciózní, chtějí uspět a to je podle mě ten správný motor. K tomu by měla směřovat i výchova těchto lidí. Myslím si, že děti se zdravotním postižením by měly chodit do normálních škol a žít se zdravými dětmi, být s nimi v té každodenní soutěži. Jinak totiž vyrůstají jako ve skleníku; žijí jenom mezi lidmi se zdravotním postižením, mají kamarády jenom z tohoto prostředí a pak vejdou do života a jsou najednou úplně sami. Vaše funkce je časově jistě velmi náročná. Netrpí vašimi aktivitami příliš rodina? Rodina si už zvykla, že jsem převážně v práci. Vnímají to tak, že má práce vyžaduje více času než osm hodin denně a akceptují to. Čemu se věnujete ve svém volném čase? Koníčků mám hodně, ale naprosto na nic nemám čas. Snažím se alespoň si našetřit na pořádný hvězdářský dalekohled. Astronomie mě totiž vždycky bavila a těším se, že až budu jednou v důchodu, budu se dívat na hvězdy. Jinak se snažím pěstovat citrusy, ale dnes už se jim věnuje spíše rodina, protože já na to nemám skoro vůbec čas. Popravdě řečeno toho ale zase tolik nelituji, protože mým největším koníčkem je práce. Jiří Prinz 18 Rozhovor

19 INZERCE BĚLENÍ ZUBŮ S YOTUEL Přípravky pro bělení zubů Yotuel jsou vhodné jak pro domácí, tak pro ordinační bělení. Stačí si vybrat vhodný druh. Yotuel 35% peroxid vodíku se pro svou vysokou koncentraci používá při bělení v ambulanci. Příprava Před každým bělením je nutné navštívit stomatologa nebo dentálního hygienika, který prohlédne vaše ústa a rozhodne, zda je váš chrup pro bělení vhodný. Znamená to, že zuby i dásně musí být zcela zdravé, nepoškozené, bez umělých zubních náhrad a projevů zánětů nebo krvácivosti. Pokud lékař shledá, že jste vhodným adeptem, je nezbytné před bělením vykonat ústní hygienu a dokonale odstranit nečistoty, zubní kámen, pigmentaci a zubní plak. Dentální hygienik, v našem případě Michaela Horová s ordinací v Praze 10, poté v úvodu vybere aktuální odstín zubů tak, aby se po zákroku mohl zjistit výsledek bělení tj. o kolik odstínů se podařilo zuby zesvětlit. Cílem nikdy nejsou sněhově bílé zuby, protože ty působí v ústech nepřirozeně až uměle. Odstín se vybírá pomocí standardizovaného stomatologického Vita vzorníku. Bělení Samotný zákrok se skládá z několika částí a je vykonáván na zubařském křesle, stejně jako jakákoliv prohlídka u vašeho stomatologa. Hygienik nejdříve ošetří vaše rty vazelínou, aby byly vláčné a nepoškodily se zavedením rozvěrače. Poté se do úst vsadí rozvěrač, který izoluje zuby od zbývajících částí úst. Bývá podložen vatovými tampóny pro větší komfort pacienta. V této poloze byste měli vydržet bez hnutí po celou dobu trvání zákroku. Aby dásně nebyly poškozeny bělící látkou, nanese na ně dentální hygienik dásňovou ochranu. Ta zakrývá zbývající neodizolované části dásně. Nyní se již může přistoupit k samotnému bělení. Hygienik nanese na sklovinu bělící gel Yotuel 35% peroxid vodíku a nechá jej 10 minut působit, poté ještě na gelovou vrstvu nanese aktivátor, který chemickou reakci znovu stimuluje. Po dalších deseti minutách se gel odsaje a postup bělení se zopakuje ještě jednou. U našeho pacienta se podařilo zuby vybělit o 10 odstínů Vita stupnice, tj. z odstínu A 3,5 na odstín A 1. Celé bělení díky Yotuel systému probíhá v ph neutrálním prostředí, takže nedochází k poškozování skloviny. Po zákroku Pacient není po bělení zubů prakticky nijak zásadně limitován, může bez obav jíst a pít. Vyvarovat by se měl jen požívání barevných potravin jako jsou kečup, hořčice, borůvky, kari, červené víno, černý čaj nebo káva, a to alespoň 24 hodin po zákroku. Bělost skloviny také zásadně ovlivňuje kouření, případně i nedokonalé nanesení rtěnky, která může na zubech ulpět. Pro větší účinek může pacient podstoupit dobělení nebo domácí bělení přípravky Yotuel. Optimální je bělení zopakovat za několik měsíců až rok pro obnovení cíleného odstínu bělosti. PR

20 Životospráva KARDIAKA Česká republika patří mezi země s největší úmrtností na choroby srdce a cév v Evropě. Muži jsou přitom kardiovaskulárními onemocněními postihováni v průměru o 10 let dříve než ženy. Po šedesátém roku věku se četnost výskytu u obou pohlaví vyrovnává. Nejčastější příčina úmrtí ČR Ateroskleróza kornatění cév a její orgánové komplikace, tedy infarkt myokardu, cévní mozková příhoda a ischemická choroba dolních končetin, jsou nejčastějšími příčinami předčasné invalidity a úmrtí ve většině civilizovaných zemí. I přes zásadní pokroky v léčbě akutního srdečního infarktu, je úmrtnost stále vysoká. Až 30 % nemocných umírá na infarkt ještě před příchodem lékařské pomoci. Navíc až třetina infarktů je němých, tzn. u pacienta se neobjeví žádné příznaky (častěji u diabetiků), či nerozpoznaných, které bývají zjištěny až při pozdějším vyšetření EKG. Tito pacienti jsou pak vystaveni vyšší pravděpodobnosti vzniku srdečního selhání. Velké klinické studie ukázaly, že progresi aterosklerotických změn lze účinnou léčbou zpomalit a v některých případech dokonce navodit i jejich ústup. Proč cévy kornatějí? Důvodem jsou tři hlavní faktory vysoký krevní tlak, kouření, zvýšená hladina cholesterolu a krevních tuků. Vysoký krevní tlak má přes 60 % populace starší čtyřiceti let, kouří přes 30 % naší populace a vyšší cholesterol má 40 % populace starší 40 let. Mezi další ovlivnitelné rizikové faktory patří diabetes mellitus (cukrovka) a obezita. V ČR je přes 7 % diabetiků, z toho asi 93 % je 2. typu a jsme jedním z nejobéznějších národů v Evropě. Onemocnění tedy napomáhá také špatný život ní styl, hlavně strava s vyso kým obsahem nasycených tuků, cho lesterolu a nadbytečný ener getický příjem, nadměrná spotřeba alkoholu a nízká tělesná aktivita. Právě v těchto oblastech má pacient největší možnosti sám ovlivnit další prognózu svého onemocnění. Kornatění cév může tělo pacienta zasáhnout také v důsledku pozitivní rodinné anamnézy (dědičnosti). Dů ležitou roli hraje také věk a pohlaví. Muži jsou celkově k nemocem kardiovaskulárního systému náchylnější a rizikový věk nastává už po 45tém roce života, zatímco u žen až po šedesátce. Zlepšení zdravotního stavu vyžaduje u pacienta-kardiaka hlídat následující faktory. Cholesterol Snažíme se ovlivňovat hladinu cholesterolu v krvi. Celkový cholesterol by neměl překročit 4 mmol/l, LDL cholesterol by měl být pod 2,5 mmol/l. Doporučujeme dietu se sníženým obsahem živočišných tuků, zejména snižujeme podíl nasycených tuků. Přednost dáváme kvalitním rostlinným tukům a olejům, které obsahují velký podíl omega 3 vícenenasycených mastných kyselin. Neměli bychom zapomínat na dostatek vlákniny (alespoň 30 g denně). Na snížení hladiny cholesterolu podáváme léky hypolipidemika (statiny, fibráty, ezethimiby, pryskyřice). K dosažení cílových hodnot je někdy nutná kombinovaná léčba. Krevní tlak Cílové hodnoty krevního tlaku mají být pod 140/90. U pacientů s cukrovkou a onemocněním ledvin jsou kriteria přísnější, vyžadujeme tlak pod 130/80. Snížení tlaku dosáhneme redukcí hmotnosti u obézních pacientů, pravidelnou přiměřenou fyzickou aktivitou, omezením solení a snížením konzumace alkoholu. Léky můžeme vybrat hned z několika sku pin antihypertenziv, z nichž u pa cientů po infarktu by rozhodně neměly chybět ACE inhibitory a betablokátory. Stop kouření Kouření urychluje rozvoj aterosklerózy a zvyšuje riziko infarktu (přímo úměrně s počtem vykouřených cigaret). 20 Diagnóza

Editorial. Vážení čtenáři,

Editorial. Vážení čtenáři, Editorial Vážení čtenáři, špatná životospráva a nemoci s ní spojené jsou častým problémem většiny populace. Proto jsme se rozhodli věnovat hlavní téma zimního čísla Vademeca zdraví právě životosprávě a

Více

Editorial. Vážení čtenáři,

Editorial. Vážení čtenáři, Editorial Vážení čtenáři, za hlavní téma podzimního čísla jsme se rozhodli zvolit nemoci trávicího systému. Tyto nemoci jsou totiž v celém vyspělém světě na vzestupu a bohužel ani Česká republika není

Více

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte. www.vademecum-zdravi.cz

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte. www.vademecum-zdravi.cz Vademecum zdraví také na internetu @ Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz Editorial Vážení čtenáři, v poslední době se stále častěji hovoří o tom, že Česká republika

Více

příloha > fit fun zdraví detox plastické operace vitaminy

příloha > fit fun zdraví detox plastické operace vitaminy příloha > fit & fun zdraví detox plastické operace vitaminy editorial > Nároky kladené na člověka jednadvacátého století se zvyšují a s naším obvyklým životním stylem nejdou příliš dohromady. Z různých

Více

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E ÚČELOVÉ PUBLIKACE Liga proti rakovině Praha vydává letáky, brožury, publikace a další účelové informace pro onkologicky nemocné a pro jejich okolí. Snažíme se formou těchto brožur podat pomocnou ruku těm,

Více

PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ

PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ Prevence nádorových onemocnění ve 21. století Národní program zdraví PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ PRO ŽENY PO ČTYŘICÍTCE PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ PRO ŽENY PO ČTYŘICÍTCE

Více

zkvalitnění a urychlení výroby našich vitamínů. aneb jak se zbavit obilniny, ovoce a zeleninu) jezte tolik, abyste si udrželi správnou

zkvalitnění a urychlení výroby našich vitamínů. aneb jak se zbavit obilniny, ovoce a zeleninu) jezte tolik, abyste si udrželi správnou Jarní úklid těla aneb jak se zbavit nebezpečných toxinů. R E P O R T Á Ž Více vitamínů pro Vás Divize farmacie otevřela část nových prostor a uvedla do provozu novou blistrovací linku, která umožní balit

Více

PREVENCE ONEMOCNĚNÍ ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM HEALTHY LIFESTYLE AS DISEASE PREVENTION

PREVENCE ONEMOCNĚNÍ ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM HEALTHY LIFESTYLE AS DISEASE PREVENTION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT PREVENCE ONEMOCNĚNÍ ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM

Více

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ VÝŽIVA A ZDRAVÍ 2012 Použité zdroje: Výukový portál www.viscojis.cz/teens A-Z slovník pro spotřebitele www.agronavigator.cz/az Vypracoval kolektiv autorů: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.; MUDr. Jolana Rambousková,CSc.;

Více

I VÁM MÒÎE ZACHRÁNIT ÎIVOT VâASNÁ DIAGNÓZA RAKOVINY TLUSTÉHO ST EVA A KONEâNÍKU

I VÁM MÒÎE ZACHRÁNIT ÎIVOT VâASNÁ DIAGNÓZA RAKOVINY TLUSTÉHO ST EVA A KONEâNÍKU I VÁM MÒÎE ZACHRÁNIT ÎIVOT VâASNÁ DIAGNÓZA RAKOVINY TLUSTÉHO ST EVA A KONEâNÍKU V âeské republice onemocní rakovinou tlustého stfieva a koneãníku více neï 8 000 osob a 5 000 jich zemfie. BohuÏel toto onemocnûní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B5347 Linda Kubáňová Studijní obor: Ochrana veřejného zdraví 5345R006 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

Více

1/2014 OBOHACENÁ KREVNÍ PLAZMA JARNÍ TÉMA: ÚČINNÁ LÉČBA ALERGIÍ PŘÍLIŠ RYCHLÉ VYVRCHOLENÍ LÉČÍ POHYBOVÝ APARÁT ČASOPIS ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

1/2014 OBOHACENÁ KREVNÍ PLAZMA JARNÍ TÉMA: ÚČINNÁ LÉČBA ALERGIÍ PŘÍLIŠ RYCHLÉ VYVRCHOLENÍ LÉČÍ POHYBOVÝ APARÁT ČASOPIS ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU 1/2014 JARNÍ TÉMA: ÚČINNÁ LÉČBA ALERGIÍ PŘÍLIŠ RYCHLÉ VYVRCHOLENÍ ČASOPIS ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU VNÍMEJTE SE JAKO CELEK ROZHOVOR: S HEREČKOU A VÝTVARNICÍ JANOU KRAUSOVOU OBOHACENÁ KREVNÍ PLAZMA LÉČÍ

Více

"Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu".

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. "Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu". Druhý díl: Ovlivnění zdravotního stavu dětí a dospívajících výživou Autorský kolektiv pod vedením prof. MUDr. Karla Martiníka, DrSc. Hradec Králové 2007

Více

ZPRAVODAJ. Zima 2010. www.dermanet.cz. Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků

ZPRAVODAJ. Zima 2010. www.dermanet.cz. Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků ZPRAVODAJ Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků Zima 2010 www.dermanet.cz Vydáváno ve spolupráci s Českou akademií dermatovenerologie o.p.s. Redakční rada členů SPAE: Předseda: Ing. Josef Pohůnek,

Více

MAGAZÍN2/2014. DETOXikace ORGANISMU JAK NA TO?

MAGAZÍN2/2014. DETOXikace ORGANISMU JAK NA TO? ZDARMA uvnitř akční leták MAGAZÍN2/2014 JARNÍ ZELENINA Mrkvovo-sezamový salát Grilovaný losos s chřestem Salát s kuřecím masem a jarní zeleninou CVIČENÍ PRO KAŽDÉHO PILATES, BOSU A POWER PLATE DETOXikace

Více

Condrosulf 400. Bolí vás klouby? Máte artrózu? Léčivý přípravek je určen k léčbě a prevenci degenerativních onemocnění kloubů

Condrosulf 400. Bolí vás klouby? Máte artrózu? Léčivý přípravek je určen k léčbě a prevenci degenerativních onemocnění kloubů Bolí vás klouby? Máte artrózu? Condrosulf 400 Léčivá látka: chondroitinsulfát Tvrdé tobolky (60 x 400 mg) Nyní získáte v každé lékárně i bez lékařského předpisu! Léčivý přípravek je určen k léčbě a prevenci

Více

ONKOLOGICKÉ MINIMUM. Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery.

ONKOLOGICKÉ MINIMUM. Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery. ONKOLOGICKÉ MINIMUM Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery. Předseda onkologické společnosti prof. Jiří Vorlíček: Reformu zdravotnictví

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Veronika Manyová Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce

Více

Kouření a jeho vliv na kůži. Kristýna Drbohlavová

Kouření a jeho vliv na kůži. Kristýna Drbohlavová Kouření a jeho vliv na kůži Kristýna Drbohlavová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce je orientována na problematiku kouření a jeho vlivu na lidský organismus. V úvodu práce jsou zmíněna

Více

ROLE SESTRY V PREVENCI M. HRUBÁ, L. FORETOVÁ, H. VORLÍČKOVÁ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV

ROLE SESTRY V PREVENCI M. HRUBÁ, L. FORETOVÁ, H. VORLÍČKOVÁ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV ROLE SESTRY V PREVENCI A VČASNÉ DIAGNOSTICE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ M. HRUBÁ, L. FORETOVÁ, H. VORLÍČKOVÁ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ VE 21. STOLETÍ NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ ROLE

Více

Tlak krevní (TK) je laterální (boční) tlak krevního sloupce na cévní stěnu. Jeho výška je určena náplní cévního řečiště a vlastnostmi cévní stěny.

Tlak krevní (TK) je laterální (boční) tlak krevního sloupce na cévní stěnu. Jeho výška je určena náplní cévního řečiště a vlastnostmi cévní stěny. 1. Co je to krevní tlak? Tlak krevní (TK) je laterální (boční) tlak krevního sloupce na cévní stěnu. Jeho výška je určena náplní cévního řečiště a vlastnostmi cévní stěny. 2. Co je to systolický a diastolický

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014 ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014 POZOR NA KLÍŠŤATA KLÍŠŤATA JSOU DNES TAM, KDE DŘÍVE NEBÝVALA! klouby vazy šlachy Objevte s Kamzíkem JARNÍ SOUTĚŽ nejvyšší místo Evropy v srdci švýcarských Alp! Jediný v ČR se zesílenou

Více

Máš problém se zapomínáním své pilulky?

Máš problém se zapomínáním své pilulky? V Ïiva Máš problém se zapomínáním své pilulky? CZ.06 (květen 2006) Editorial Vážení čtenáři, toto číslo dostáváte do rukou v nejteplejších měsících roku. A kdo z nás by neměl léto rád. Teplé počasí a slunečné

Více

vzácná onemocněními.

vzácná onemocněními. Únor 2013 prostřednictvím odborných článků motivujeme naše čtenáře. KoMErČnÍ PŘÍLoHA SPoLEČnoSTI MEDIAPLAnET JAK MŮŽETE PoMoCI I VY? Darujte plazmu, více info uvnitř EDUKAČnÍ WEBY informace na jednom místě

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Česká republika je již několik let součástí EU a patří mezi vyspělé země. Tomu by měl odpovídat i zdravotní stav obyvatel. Kvůli nepříznivému vývoji v letech 1960 až 1990 musíme

Více

Krása je v každém z nás! říká Petra Řehořková. očkování dětí: ano nebo ne? bolest zad: nová civilizační nemoc. fenomén dneška wellness hotely

Krása je v každém z nás! říká Petra Řehořková. očkování dětí: ano nebo ne? bolest zad: nová civilizační nemoc. fenomén dneška wellness hotely Číslo 7 8/2015 Neprodejné Vychází v červenci Informační magazín pro lékaře, zdravotníky a pacienty očkování dětí: ano nebo ne? Krása je v každém z nás! říká Petra Řehořková bolest zad: nová civilizační

Více

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc.

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc. komerční PřÍlOHa SPOleČnOSTI MeDIaPlaneT získejte přesné informace Jak se orientovat na internetu v otázkách rakoviny? Cévní mozková příhoda Kde hledat vhodnou pomoc? březen 2014 ZRALÝ VĚK foto: ArchIV

Více

Kapitola 5 31 4 11 MĚSÍCŮ VĚKU DÍTĚTE charakteristika vývojových období a jídelníček

Kapitola 5 31 4 11 MĚSÍCŮ VĚKU DÍTĚTE charakteristika vývojových období a jídelníček Obsah Úvodní slovo 4 Kapitola 1 5 SITUACE V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE 1.1 Současný stav dětské výživy v ČR a SR...6 1.2 Následky nevhodné stravy v dětském věku...8 Kapitola 2 11 VÝVOJ A VÝŽIVA 2.1 Vliv

Více

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz Vademecum zdraví také na internetu @ Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz Editorial Vážení čtenáři, v letním čísle bychom se chtěli věnovat tématům nanejvýš aktuálním.

Více