I VÁM MÒÎE ZACHRÁNIT ÎIVOT VâASNÁ DIAGNÓZA RAKOVINY TLUSTÉHO ST EVA A KONEâNÍKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I VÁM MÒÎE ZACHRÁNIT ÎIVOT VâASNÁ DIAGNÓZA RAKOVINY TLUSTÉHO ST EVA A KONEâNÍKU"

Transkript

1

2 I VÁM MÒÎE ZACHRÁNIT ÎIVOT VâASNÁ DIAGNÓZA RAKOVINY TLUSTÉHO ST EVA A KONEâNÍKU V âeské republice onemocní rakovinou tlustého stfieva a koneãníku více neï osob a jich zemfie. BohuÏel toto onemocnûní b vá ãasto diagnostikováno pozdû. Nûco dûleïitého v péãi o své zdraví zanedbáváme prevenci. VyuÏijte proto bezplatn test, kter jsme pro Vás pfiipravili. Díky úsilí Nadace Dagmar a Václava Havlov ch VIZE 97 máte vy etfiení plnû hrazeno zdravotními poji Èovnami. Îádejte preventivní test u svého praktického lékafie dfiíve, neï bude pozdû. NECHTE SI UDùLAT TEST A ÎIJTE ZDRAVùJI Pfiispûjte na své zdraví: /7910 Dûkujeme Vám. Nadace Dagmar a Václava Havlov ch VIZE 97 Vor ilská 10, Praha 1 tel.: (+420) fax: (+420) Va e, Dagmar Havlová

3 Editorial Vážení čtenáři, nastává zima, tedy období, kdy příroda odpočívá. Lidé však jsou bohužel vystaveni nepříznivým vlivům zimního počasí. Také proto jsme za hlavní téma tohoto čísla zvolili obor dermatologie. Pleť, zejména pokožka obličeje a rukou, je za prosincových plískanic vystavena velké zátěži. Je nutné se o ni patřičně starat a my vám poradíme jak. Předčasnému stárnutí pokožky nebo dokonce vzniku melanomu lze často zabránit. Jakým způsobem? Dočtete se ve článcích lékařů, kteří jsou kapacitami ve svém oboru. Kardiaci jistě ocení článek o správné životosprávě. Dozvíte se také, že stres není jen ničitelem dobré nálady, ale často i pomocníkem k lepšímu výkonu. V dalším článku se můžete inspirovat jak s úsměvem vítězit nad chronickou bolestí. Nastává období chřipkových epidemií a hygienici varují, že letošní zima bude pravděpodobně velmi bohatá na výskyt tohoto onemocnění. V článku o komplikacích chřipky se dočtete, co vše může chřipka v organizmu způsobit a jak nebezpečné je, mezi zaměstnanci velmi oblíbené, přecházení chřipky. Nevysvětlitelná bolest břicha patrně někdy sužovala každého z nás. Zjistíte, co může být její příčinou. Senioři se zase mohou dočíst, jaká onemocnění sítnice jim v pokročilejším věku hrozí. Zde nabízíme jen zběžný výčet zajímavých článků zimního čísla. Věříme, že každý z vás si v něm najde své téma. Příjemné prožití vánočních svátků a zdravé tělo po celý následující rok přeje redakce 3

4 Tak jako v každém jiném orgánu, probíhá i v kůži proces stárnutí. Přitom se ukazuje, že lidská kůže stárne dvojím způsobem. Vnitřní, fyziologické nebo-li intrinsické stárnutí zaznamenáváme většinou v celém organizmu na shodné úrovni Česká republika patří mezi země s největší úmrtností na choroby srdce a cév v Evropě. Muži jsou přitom kardiovaskulárními onemocněními postihováni v průměru o 10 let dříve než ženy. Po šedesátém roku věku se četnost výskytu u obou pohlaví vyrovnává. Asi každého z nás už někdy bolelo břicho. Jedná se o jednu z nejběžnějších zdravotních obtíží, která může být způsobena velice širokou škálou příčin. 4

5 Obsah V posledních letech se pojem stresu skloňuje v nejrůznějších podobách a postupně se stává jakýmsi módním znakem západní civilizace. 8 Dermatologie Stárnutí kůže 12 Maligní melanom kůže 14 Péče o vlasy a pokožku 16 Václav Krása: Ano, jsem velký lobbista 20 Životospráva kardiaka 22 Cholesterol dobrý sluha, špatný pán 24 Když nás bolí břicho 26 Onemocnění sítnice ve stáří 37 Během několika posledních let se průměrná spotřeba ryb v České republice pohybuje okolo 5,5 kg ryb na osobu a rok. Pro srovnání, průměrná roční spotřeba ryb v zemích Evropské unie je udávána okolo 17 kg na osobu. 28 Komplikace chřipky 30 Kolumbovské dobrodružství v Ústavu experimentální medicíny 32 Gynekologické operace 34 Zbytnění prostaty 37 Stres jako životní partner 39 Využití enzymů v medicíně 40 Obnova střevní mikroflóry 41 Jetel luční 42 Bolest mě naučila smát se Kloubní potíže si věk nevybírají 47 Játra výjimečný orgán 48 Ryby pokrm nejen na vánoce 5

6 PLEŤ zrcadlo vašeho

7 Pokožka je ochrannou bariérou těla. Je vystavena mnoha nepříjemným vnějším vlivům a naopak se na ní často objevují znaky vnitřních neduhů těla. Proto bychom neměli zvláštní kožní projevy podceňovat. ZDRAVÍ

8 Dermatologie Tak jako v každém jiném orgánu, probíhá i v kůži proces stárnutí. Přitom se ukazuje, že lidská kůže stárne dvojím způsobem. Vnitřní, fyziologické nebo-li intrinsické stárnutí zaznamenáváme většinou v celém organizmu na shodné úrovni. Je výsledkem pohybu ručiček na biologických hodinách a nedá se zastavit. Fyziologické stárnutí je přibližně z 30 % podmíněno genetikou, avšak hlavní roli hrají neurohormonální vlivy. Kůže však podléhá i vlivům zevního prostředí, které mohou proces významně urychlit. Toto zevní (extrinsické) stárnutí kůže ovlivňuje především ultrafialové záření, jehož působení se označuje jako photoaging. Při photoagingu se podle některých autorů vlastně nejedná o prosté urychlení fyziologického procesu stárnutí, ale o jeho doplnění o další změny, takže se v poslední době dává spíše přednost označení poškození kůže vyvolané UV zářením. Na druhou stranu je však až na výjimky prakticky nemožné zabránit působení zevních vlivů, především ultrafialovému záření na kůži, takže v běžné populaci je extrinsické stárnutí běžnou součástí chronologického stárnutí kůže. Věčně mladý V civilizovaných zemích se neustále prodlužuje průměrná délka života a tím i stárnoucí proces v kůži. Zároveň však společnost nutí jedince vypadat pokud možno trvale mladě. Stárnutí jiných orgánů není obvykle na první pohled tolik zřejmé jako je tomu u kůže, takže dosažení pokud možno neměnného vzhledu po dlouhá desetiletí klade velké nároky na dermatology a je jednoznačnou výzvou pro všechny zúčastněné. Pod pojmem zdraví kůže dnes nechápeme pouze prosté potlačení např. zánětlivého procesu, ale musíme postupovat tak, abychom předešli i vzniku pozánětlivých změn např. hyperpigmentací, které by byly před několika lety považovány za známku vyléčení. Farmaceutický i kosmetický průmysl předkládá i pro kůži life-stylové preparáty, které jsou novinkou dnešní doby. Stejně jako v jiných orgánech, je třeba i v anti-agingové kožní ambulanci dobře 8 Téma čísla

9 Stárnutí kůže znát molekulárně biologické aspekty procesu stárnutí. Poruchy hormonální rovnováhy stárnoucího organizmu je třeba i v kůži řešit stejně jako v jiných orgánech. Důležité je pátrání po individuálních rizikových faktorech pomocí klinického vyšetření a laboratorních a genetických testů. Vliv UV záření Důležitou informaci získá dermatolog, díky přístupnosti kůže, již prostým klinickým vyšetřením. Řada dalších věcí je však skryta hlouběji v kůži. Prokázalo se, že např. dermální fibroblasty (buňky vaziva) se v tkáňové kultuře dají u staršího člověka pasážovat o několik cyklů méně než u mladšího jedince. Starší kůže, podléhající pouze procesu intrinsického stárnutí je bez vlivu UV záření ztenčená. Naproti tomu kůže v solární lokalizaci je charakterizována kombinovanými změnami, kde se může střídat ztenčení koria i epidermis se zhrubnutím kožního povrchu, vytvořením větších či menších keratinizovaných ložisek v epidermis i výraznějších změn ve vazivu koria (vazivové vrstvy ležící pod pokožkou). Je to způsobeno tím, že photoaging postihuje díky UVA záření více struktury dermis. Ultrafialové záření totiž indukuje tvorbu matrixových metaloproteáz a způsobuje enzymatickou degradaci kolagenních vlá ken. Buněčné membrány, DNA a opět i vazivová tkáň jsou poškozovány volnými radikály, které v kůži vznikají působením UV záření. To vede k poškození a spotřebování antioxidačních mechanizmů, proces je znám jako oxidativní stres. Photo aging ale nenastupuje za stejných podmínek u každého. Ro li tu hrají i genetické faktory určující fototyp, ale i různé neaktinické exogenní fakto ry označované souborně jako ne zdravý životní styl. V rámci fotoagingu dochází i k tzv. fotokancerogenezi, tedy vzniku nemelanomových zhoubných kožních nádorů a jejich prekanceróz. Prevence V dermatologii se preventivní postupy zaměřené na stárnutí kůže neliší od ostatních oborů. Provádí se funkční diagnostika a anamnéza. Před první konzultací se doporučuje, aby pacient vyplnil dotazník s dobře cílenými otázkami zaměřenými na vnitřní i zevní rizikové faktory. Tvz. anti agingová anamnéza spočívá ve zjištění relevantních údajů o rodinné anamnéze, užívání léků, životním stylu, součástí je hormonální anamnéza a UV anamnéza (slu neční expozice, umělé UV zdroje a fotoprotekce). Zajímá nás i způsob stravování, dietní režimy nebo přítomnost diabetes mellitus, obezity a potravinové intolerance. Vyšetření Fyzikální vyšetření se zaměřuje na projevy kožního stárnutí jako je přítomnost hlubokých či jemných kožních vrásek, Téma čísla 9

10 V rámci aktinického stárnutí dochází k fotokarcinogenezi, na které se podílí zejména UVB záření a v menší míře i UVA složka. Na místech chronicky vystavovaných slunečnímu záření dochází ke vzniku aktinických keratóz a nemelanomových zhoubných kožních nádorů jako je spinaliom a bazaliom. Na stárnoucí kůži pozorujeme ztrátu pevnosti a pružnosti, zhrubnutí kůže, narušení kožní hydratace, přesuny pigmentu a sníženou tvorbu kolagenních vláken. V asijských zemích je velmi rozšířená konzumace zeleného čaje. Ze zeleného čaje se zde vyrábí zmrzlina, moučníky, džusy i polévky. Zelený čaj je bohatý na polyfenoly. Antioxidativní působení polyfenolů se považuje za prokázané jsou schopné účinně zneškodňovat kyslíkové radikály, a tím snižovat oxidativní poškození buněk. Protektivní účinek čaje nespočívá jen v antioxidativním působení. Polyfenoly také blokují enzymy, které aktivují přeměnu prokancerogenů na kancerogenní látky. Zabraňují zhoubnému množení buněk a podporují mezibuněčnou komunikaci. Pro tento efekt je důležité zejména množství vypitého čaje. Například v jedné z japonských studií se efekt pití čaje projevil při denní spotřebě více než 10 šálků. přesunů pigmentu, ochabnutí kožního tonu a pružnosti kůže. U laboratorního vyšetření se soustřeďujeme na relevantní hodnoty souvisejícími s kožním stárnutím proto, abychom se vyhnuli zatěžujícím obsáhlým odběrům. Odběr krve probíhá nalačno, poslední jídlo předešlého dne by mělo být podáno nejpozději v 18 hod. Pro hormonální analýzu je vhodný odběr krve mezi 8. až 10. hodinou ranní. Běžně dále vyšetřujeme krevní obraz, jaterní testy, krevní tuky, HBA1c, homocystein, stopové prvky a nádorové markery. Výhodou kůže je, že se jedná o vnější orgán, takže existuje řada jednoduchých technik, které umožňují neinvazivní vyšetření. Pomocí přístrojů můžeme navíc snadno a objektivně diagnostikovat. Lze jimi získat informace o rozložení a intenzitě pigmentu, posoudit stav kožního povrchu pomocí korneometrie a sebumetrie, prozkoumat kolagen pomocí 20 MHz sondy, prozkoumat melanocytární a nemelanocytární pigmentové a jiné barevné změny pomocí digitální dermatoskopie nebo posoudit kvalitu vlasů s použitím digitálního trichogramu a dalších přístrojů. Lokální terapie Moderní kosmetické prostředky obsahují účinné látky, které se stále více zaměřují na ovlivnění známých mechanizmů stárnutí kůže. Deriváty kyseliny vitamínu A jsou dermatologicky nejlépe prozkoumané účinné látky proti stárnutí. Další preparáty obsahují prostředky ovlivňující oxidativní stres, kam patří např. vitamín C a vitamín E. Podobně jako vitamíny se chovají i látky jako je koenzym Q10. Antioxidační účinky mají polyfenoly např. ze zeleného čaje, který je oblíben především v asijských zemích. Bylo prokázáno, že mají mimo jiné i fotoprotekční účinky. Zajímavou skupinou jsou fytohormony, které lze podávat jak lokálně, tak systémově. Ovlivňují intrinsické stárnutí kůže, protože jsou schopny substituovat fyziologický pokles hladiny vlastních hormonů, především estrogenů. Fytohormony patří do skupiny izoflavonoidů. Připravují se především ze sóji, jedná se například o genistein, který má vysokou afinitu k estrogenním receptorům. Byl prokázán jeho příznivý účinek na metabolizmus kolagenu a tím i na snížení počtu vrásek. Dermato-chirurgická léčba Dermatologové mají k dispozici řadu postupů k vyhlazení kožního povrchu. Navíc většina z nich je minimálně invazivní. Dnešní dermatoestetická praxe se neobjede bez mikrodermabraze, povrchního a hlubokého chemického peelingu a ablativních a neablativních laserů. Botulotoxin působí ochrnutí svalů, takže jej při troše šikovnos- 10 Téma čísla

11 ti můžeme využít k zamezení pohybu mimických svalů a tím předejít tvorbě mimických vrásek. Jiné svalové partie, které nebyly botulotoxinem zasaženy, mohou při správném naplánování aplikace svým tahem napnout léčenou oblast a tím menší vrásky vyrovnat nebo zcela odstranit. Pro hlubší vrásky slouží různé injekční výplňové prostředky, implantovaná vlákna apod. Korektivní dermatologie má ve své náplni i provádění blefaroplastik, faceliftingu, transplantací vlasů apod. Pokleslé partie obličeje lze také augmentovat pomocí metody Aptos, při které se ošetřované partie jakoby zavěsí do speciálních vláken. Celková terapie Z hlediska celkového přístupu k antiagingu je důležité poradenství o zdravém životním stylu a výživě. Je třeba doporučit správnou kombinaci vitamínů a antioxidantů ve formě potravinových doplňků nebo tzv. funkčních potravin. Dnes se razí v této souvislosti termín nutrikosmetika. Jsou to preparáty, kde už je sestaven optimální poměr zmíněných látek. Doporučované potraviny by měly být nízkokalorické, ale bohaté na proteiny a stopové prvky, fytosubstance a další antioxidanty. Antiagingová terapie by se tedy měla skládat z preventivních postupů, do kterých můžeme zařadit ochranu proti UV záření, antioxidanty, lokální terapii s dermatokosmetikou, vitamíny a fytohormony. V další fázi nastupuje miniinvazivní až klasická dermatochirurgie používající dermabrazi, chemický peeling, lasery, botulotoxin, kys. hyaluronovou, výplně a plastickochirurgické úpravy. Mezi celkově podávané prostředky řadíme antioxidanty, hormonální substituci a poradenství v oblasti výživy a životního stylu. Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA INZERCE Společnost zabývající se výzkumem a výrobou kosmetických přípravků na bázi ovocných kyselin Jednoduché a účinné odstranění pigmentových skvrn Vysoce účinný gel odstraňující nežádoucí pigmentace. Během používání dojde k barevnému sjednocení pleti. Obsahuje vysoce účinné depigmentační složky. Doporučujeme používat 2x denně. Současně jako ochranu vůči slunečnímu záření doporučujeme použít jako denní depigmentační krém novinku NeoStrata Brightening Cream SPF 15. K dostání ve vybraných lékárnách, klinikách a ordinacích dermatologů. NEOMED s. r. o., Praha, tel.: , Téma čísla 11

12 Maligní MELANOM KŮŽE Jde o zhoubný nádor, který pochází z pigmentotvorných buněk. Počet onemocnění maligním melanomem se každých deset let zhruba zdvojnásobí. V současné době připadá v České republice na obyvatel 15 nově hlášených melanomů. Výraznější nárůst případů zaznamenává Austrálie a Nový Zéland, kde je výskyt melanomu 4,5 krát vyšší než ve střední Evropě. Průměrný věk pacienta s melanomem při stanovení první diagnózy je 55 let, obě pohlaví jsou postižena přibližně stejně. Proč vzniká melanom? Podmínky vzniku melanomu jsou dány několika zásadními faktory. Prvním z nich je genetická dispozice. Přibližně 5 8 % melanomů se vyskytuje v rodinách s genetickou zátěží pro toto onemocnění. Dalším faktorem je přítomnost více než 50 pigmentových znamének na kůži. Zhruba % melanomů vzniká právě na podkladě pigmentového projevu. Vliv na rozvoj nádoru má i nízký fototyp kůže. Jde vlastně o reakci naší pokožky na vystavení paprskům prvního letního slunce. Nejvíce ohroženy jsou fototypy I a II, které na slunci vždy zrudnou a nikdy nepigmentují resp. vždy zrudnou a občas pigmentují. Nízký fototyp mívají rusovlasí nebo blonďatí lidé se světlou barvou očí. V neposlední řadě ovlivňuje vznik melanomu i UV záření zejména UVB záření. Velmi rizikové je spálení kůže do puchýřů, a to hlavně v dětském věku. Ovšem i chování dospělých je směrodatné. Stejný trend, který pozorovali dermatovenerologové v západní Evropě v 60. letech, sledujeme v 90. letech 20. století u nás. S vylepšením ekonomické situace začalo mnoho obyvatel severní a střední Evropy trávit dovolené u jižních moří. Častější expozice UV záření měla za následek zvýšení počtu nových případů melanomů. Co se děje s kůží Na původně zdravé kůži se začne tvořit odlišně barevná skvrna, která se zvolna zvětšuje a postupně i vyklenuje. Jindy se barevně a tvarově mění klidné mateřské znaménko. Nemusí jít o maligní melanom, ale vždy je třeba, aby kožní projev vyšetřil lékař (dermatovenerolog). Proč je to tak důležité? Jedná-li se o maligní melanom, je nezbytně nutné, aby se projev co nejdříve odstranil. Maligní melanom totiž, podobně jako jiné zhoubné nádory, může pacienta ohrožovat na životě vznikem vzdálených dceřiných ložisek. Čím déle je nádor v kůži, tím hlouběji do ní prorůstá, a tak se zvyšuje riziko vzniku metastáz. Při posuzování, zda se jedná o běžný či rizikový pigmentový projev, využíváme tzv. ABCDE pravidla. Pokud jsou více než 2 3 kritéria pozitivní, je vhodné navštívit dermatologa a nález zkonzultovat. Příznaky typu krvácení, svědění, zánětlivý okraj či vytvoření vředu jsou známkou již pokročilého stádia onemocnění. Vyšetření u dermatovenerologa Podezřelý projev by měl být vyšetřen dermatoskopicky. Ruč ní dermatoskop je osvětlená lupa, která umožňuje přímý kontakt optiky přístroje s kůží 12 Téma čísla

13 přes rozhraní imerzního oleje. Odstraní reflex rohové vrstvy a tudíž umožní vyšetřit struktury v hlubších vrstvách. Zvětšení léze je zhruba desetinásobné. Digitální dermatoskop provádí online expertní analýzu obrazu z dermatoskopického zařízení tvořeného výše popsanou optikou a videokamerou. Speciální software posuzuje znaménko nebo jinou pigmentovou změnu podle ABCD kritérií. Data zpracuje, zhodnotí a zároveň porovnává strukturu obrazu s fotografiemi, které má uloženy v paměti, a propočítá rizi ko. Výhodou tohoto vyšetření je až padesátinásobné zvětšení projevu na snímku, archivace vývoje změn v různých časových odstupech, odhad stupně závažnosti toho konkrétního kožního nálezu během několika sekund a vytisknutí obrazu pro klinickou i domácí archivaci, nebo je možné elektronické přeposlání pacientovi a dalším odborníkům k posouzení. Tato analýza pomáhá lékařům v rozhodování, co s pigmentovým znaménkem udělat. Představuje další pomoc v boji se zákeřnými změnami, které mohou mateřská znaménka představovat. Vyšetření není finančně náročné a investice do zdraví se v tomto případě plně vrací. ABCDE pravidla jsou pozitivní, když: A (asymmetry) asymetrie přítomna B (border) ohraničení neostré C (colour) barva různé barvy či odstíny D (diameter) průměr větší než 5 mm E (elevation) vyvýšení přítomno A B C D E Klinicky a histologicky rozlišujeme 4 typy maligního melanomu: Povrchově se šířící melanom (SSM) SSM reprezentuje až 70 % všech maligních melanomů. U mužů jej obvykle najdeme v horních partiích trupu a u žen na bércích nebo stehnech. Je charakterizován horizontálním růstem, jeho okraje jsou zpočátku relativně pravidelné, ale později získávají typické nepravidelné melanomové kontury (obr. 1). Nodulární melanom (NM) NM tvoří až 20 % všech melanomů a řadí se tak na druhé místo v četnosti tohoto nádoru. Charakterizuje jej rychlý vertikální růst na podkladě pigmentového znaménka nebo vzniká na klinicky zdravé kůži (obr.2). Lentigo maligna melanom (LMM) LMM se tvoří na podkladě lentigo maligna, obvykle na obličeji u starších osob. Projev může dosahovat v průměru až 10 cm a k vertikálnímu růstu dochází až po mnoha letech. Akrolentiginózní melanom (ALM) Povrchově se šířící melanom (vlevo nahoře) Nodulární melanom na uchu (vlevo dole) Akrolentiginózní melanom pod nehtem (nahoře) Klinicky se jedná o melanom v charakteristické lokalizaci bez přítomnosti vlasových folikulů, tedy na dlaních, ploskách nebo pod nehty. Prognosticky je tento typ nejrizikovější (obr.3). Léčba Alfou a omegou správné léčby je chirurgické odstranění nádoru. Mělo by se prová dět na specializovaném dermatologickém pracovišti. U rizikovějších melanomů se spolu s nádorem provádí i vyšetření sentinelové tedy tzv. první spádové mízní uzliny. Operace sentinelové uzliny ale není vhodná pro každého, má svá omezení a nevýhody a musí ji provádět dermatochirurg, který má zkušenosti s touto technikou. Ve slovníku najdeme pojem sentinel jako stráž nebo ochránce. Sentinelová uzlina je tedy první uzlina, která drénuje lokalitu s melanomem. Po předchozím značení sentinelové uzliny izotopem a patentní modří, hledá dermatochirurg během operace úplně první mízní uzlinu, která filtruje tkáňový mok z oblasti s nádorem. Sentinelová uzlina je potom vyňata a vyšetřena histopatologicky. Toto vyšetření nám podá informaci o tom, zda se jednotlivé nádorové buňky již uvolnily do organizmu. V takovém případě pacient prodělá chirurgické odstranění všech spádových mízních uzlin a je léčen následnou imunoterapií pomocí látky interferon alfa. U pacientů v pokročilém stádiu se uplatňuje chemoterapie. Prevence Jedinou účinnou prevencí proti vzniku maligního melanomu je promyšlená ochrana proti ultrafialovému záření. Mezi zásady bezpečného pobytu na slunci patří vyvarování se přímému slunečnímu záření mezi 11. a 15. hodinou a účinná fotoprotekce. Ta je buď textilní, pomocí oděvu (i speciálního tzv. plážového oblečení) nebo lokální, v podobě prostředků s ochranným faktorem. Při jejich výběru dbejte na výš ku ochranného faktoru (SPF) a na přítomnost filtru jak proti UVB, tak i UVA záření. Speciální pozornost věnuj te ochraně dětí, jejichž chování na slunci do 18. roku věku je pravděpodobně pro vznik melanomu v pozdějším věku klíčové. Pravidelně sami provádějte vyšetření kůže se zaměřením na nově vzniklá pigmentová znaménka a na rychle se měnící stávající pigmentové projevy. Při pochybnostech vyhledejte co nejdříve odborného lékaře dermatologa. Seznam specializovaných center pro diagnostiku a léčbu melanomu naleznete spolu s ostatními informacemi k tomuto tématu na webových stránkách www. melanomy.cz. MUDr. Monika Arenbergerová, PhD. Téma čísla 13

14 Péče o vlasy Pro někoho vlasy představují přirozenou ozdobu, pro jiného prostředek k vyjádření nonkonformní osobnosti, pro jiné věčný problém. Krásná blondýnka, rockový zpěvák i muž s řídnoucí kšticí mají ovšem jedno společné, měli by se o své vlasy pečlivě starat. Jsou přirozenou pokrývkou hlavy, která nejen chrání pokožku, ale zajišťuje i termoregulaci organizmu. Každý člověk má v průměru okolo 110 tisíc vlasů, které se neustále obměňují, denně jich až 100 vypadne. Měli byste vědět... Nejbujnější kštici mívají světlovlasí lidé, naopak nejméně vlasů mají údajně lidé zrzaví. Přitom ženy mají silnější, tedy i bohatší vlasy než muži. Vlas vyroste v průměru o třetinu milimetru denně. V létě roste rychleji, na podzim a v zimě se jeho růst zpomaluje. Ne každý, kdo zatouží po krásných dlouhých vlasech, však dosáhne svého cíle. Vlasy totiž žijí 2 roky až 8 let. Jejich životnost se liší u každého jedince, proto se některým ženám za celý život nepodaří vypěstovat delší vlasy než po ramena, přestože nenavštěvují kadeřníka a vlasy nestříhají. Po sedmdesátce dochází k výraznému zpomalení růstu, po pětaosmdesátce jsou už vlasy naprosto bílé. Důvodem je odumření pigmentových buněk, které zajišťují jejich zabarvení. První šedivění se zpravidla objevuje mezi 30. a 40. rokem věku. Velký vliv mají také genetické dispozice a nadměrný stres. Počet vlasových folikul je daný při na rození a během života se nemění. Co vlasům škodí Vlasy reagují na dění uvnitř organizmu, proto jim neprospívají přísné diety obsahující jednostrannou stravu, negativně je mohou ovlivnit i některé složky léků. Nevhodné je fénování příliš horkým vzduchem, které může zvýšit jejich lámavost. A také barvení a trvalá ondulace nedělají dobrotu. U obou těchto procesů jde o chemický zásah do struktury vlasu. Pokud jsou prováděny neodborně či příliš brzy za sebou, mohou vlasy značně porušit. Tupírování zase neprospívá vlasovým 14 Poradna

15 a pokožku šupinkám a vlas se oslabuje. Trvale poškodit můžeme vlasy i nevhodnou volbou účesu. Dredy, copánky a culíky mohou při dlouhodobém nošení zlikvidovat vlasové folikuly a vlas už se později neobnoví. Vliv na padání vlasů má například i roční období. Na jaře a na podzim někteří lidé pozorují vypadávání ve větší míře, v dalších částech roku se ale kštice znovu obnoví. V těhotenství mají ženy naopak vlivem vyšší produkce estrogenu vlasy hustší. Po porodu pak hladina hormonu klesne na normální úroveň a nabyté vlasy začnou vypadávat. Nevratnou plešatost na určité ploše hlavy a ztrátu ochlupení mohou způsobit některé poruchy imunitního systému. Zdraví vlasů je závislé i na dobré funkci štítné žlázy. Péče a hydratace Obsah vody v sušině vlasu je až 16 %, proto je nutné dávat pozor, aby se vlasy špatným zacházením nevysušovaly. Voda totiž zajišťuje jejich pružnost a nelámavost. Za normálních okolností chrání před dehydratací mazový film, který každý vlas pokrývá. Voda se s přibývajícím věkem z vlasů vytrácí, protože dochází k útlumu tvorby mazu. Dehydrovaný vlas je suchý a bez lesku, snadno se láme. Zdravý vlas je naopak pružný a pevný, lehce se rozčesává a má přirozený lesk. Při mytí je nutné volit kvalitní šampony, kondicionéry a zábaly. Není ale vhodné mýt si vlasy příliš často, protože vlasový maz obsahuje protibakteriální a protiplísňové složky, které chrání pokožku hlavy. Přípravky podporující zdraví vlasů by měly obsahovat vitamíny B, E a C, kolagen, aminokyseliny a další užitečné látky. A co pokožka? Ruce, nohy, lokty, kolena, ale i obličej a rty jsou partie, kde bývá kůže vystavena největší zátěži. Měli bychom jim tedy věnovat zvláštní pozornost a péči. Vždyť právě stav pleti odráží naše celkové zdraví a vitalitu. Prasklinky, pálivé rudnoucí flíčky připomínající odřeniny a další nepříjemné projevy můžeme pozorovat na příliš suché pleti. Ta vzniká sníženou činností mazových žlázek. Maz je přirozeným ochráncem kůže, zvláčňuje ji a chrání před vnějšími vlivy. Omezení jeho tvorby může být zapříčiněno momentální hormonální nerovnováhou v těle, nedostatkem potřebných látek ve stravě, dědičnými dispozicemi a spoustou dalších faktorů. Pravidla pro krásnou pleť Každý by si měl zapamatovat alespoň několik zá klad ních pouček, jak svou pokožku chránit a zbytečně nevysušovat. Důležitá je správná strava bohatá na nenasycené mastné kyseliny, pravidelný pitný režim a naopak omezení tekutin s dehydratačním účinkem, jakými jsou alkohol nebo káva. Špatný vliv na naši pokožku má prostředí s příliš suchým vzdu chem (klimatizovaná pra coviště, ústřední topení) a samozřejmě cigaretový kouř. Nevhodné je používání agresivních mýdel a sprchových gelů, které mohou poškodit ochranný kožní film. Nadměrné opalování bez vhodné ochranné opalovací kosmetiky může skončit nejen vysušením, ale i popálením. To může mít v následujících letech dalekosáhlé následky v podobě melanomu. Nebezpečí pro kůži znamená i neregulovaný pobyt v soláriu, stejně jako nadměrné slunění, jež může způsobit hyperpigmentaci. Při ní vznikají na pokožce pigmentové skvrny, které mohou pro někoho znamenat nepříjemný estetický problém. Pleť můžeme nadměrně vysušit i v případě ošetření nevhodným bioche mic kým peelingem nebo pleťový mi toniky s obsahem alkoholu. Příroda pomáhá Pokožka potřebuje dostatek vitamínů a minerálů. Patří mezi ně například vitamíny A a E nebo beta karoten (provitamín vitamínu A), který chrání kůži před rakovinotvorným bujením. Neměli bychom ve stravě vynechávat ani zinek, jód, křemík a selen. Všechny tyto prvky najdeme v ovoci a zelenině, mořských plodech, rybách, ořechách apod. Blahodárný účinek na kůži může mít maska z ovesných vloček nebo obyčejná vazelína. Pleti prospívají i výtažky z bylin a rostlin jako je aloe vera, okurka, měsíček lékařský, lopuch, svízel, řepík nebo heřmánek. Vhodné jsou zvlhčovače vzduchu, příjemné mohou být aromaterapie s éterickými oleji levandule, růžové dřevo nebo pomeranč. (iso) Poradna 15

16 Václav Krása je předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením. Bývalý poslanec a otec dvou dětí však není jen vlivnou postavou pohybující se v zákulisí naší politické scény, ale i amatérským astronomem a pěstitelem citrusů. Co vlastně obnáší práce předsedy lobbistické organizace a jak se vůbec osobám se zdravotním postižením u nás žije? Jaká byla vaše cesta do Národní rady osob se zdravotním postižením? Ještě pořád platí, že většinu života jsem prožil v tzv. reálném socializmu. Tehdy bylo všechno bariérové. Nemohl jsem ani pořádně studovat, takže po ukončení střední ekonomické školy jsem nastoupil do domova důchodců jako účetní. Pracoval jsem v této instituci dvacet let a těsně před revolucí mě jmenovali vedoucím domova důchodců. Hned po revoluci jsem se pak zapojil v Benešově do dění, které po listopadu 1989 nastalo a následovala poměrně rychlá cesta do parlamentu. Tam jsem poté strávil deset let od roku 1992 až do roku Když jsem pak skončil s politikou, lidé z Národní rady osob se zdravotním postižením, která byla nedlouho před tím ustavena, mě požádali, zda bych nechtěl kandidovat na předsedu. Tak jsem vlastně plynule přešel z politiky na tuto pozici. Věnoval jste se problematice zdravotně postižených už v poslanecké sněmovně? Jistě. Podařilo se mi také prosadit řadu zákonů v této oblasti. V roce 1995 se mi například podařilo prosadit novelu stavebního zákona, kde bylo zakotveno, že všechny veřejnosti sloužící stavby musí být stavěny bezbariérově, což u nás do té doby nebylo. Považoval jsem za samozřejmé, že za skupinu osob se zdravotním postižením lobbuji, byl jsem ostatně často i médii za lobbistu označován a nikdy jsem se za to nestyděl. Myslím si totiž, že když je vše transparentní a nepoužívají se nějaké nekalé praktiky, tak na tom není nic špatného. ANO, jsem 16 Rozhovor

17 Jak velkou organizaci vlastně řídíte? Jsme poměrně velká organizace. Sdružujeme 109 členských organizací, máme asi 40 zaměstnanců, celorepublikovou poradenskou síť, takže pracoviště skoro v každém bývalém okresním městě. Když jsem tuto organizaci přebíral, tak byla podstatně menší, měli jsme pouhých 6 zaměstnanců, takže myslím, že jsem jako manažer neselhal. Co je vůbec úkolem Národní rady osob se zdravotním postižením? Naším základním úkolem je obhajovat zájmy lidí se zdravotním postižením a prosazovat je ve všech oblastech života. Zdravotní postižení je totiž multidisciplinární záležitost, neboť pokrývá potřeby člověka od narození až po vysoké stáří. Zabýváme se tedy komplexním zlepšováním podmínek života osob se zdravotním postižením; u dětí a mladých lidí jde o záležitosti týkající se jejich vzdělávání, u osob dospělých pak jde o jejich pracovní uplatnění, odstraňování všech možných bariér a diskriminací. Záběr je prostě obrovsky široký. Jste tedy lobbistickou organizací? Dá se to tak říci. Jsem často označován ze jednoho z velkých lobbistů a jak už jsem říkal, Myslím si, že děti se zdravotním postižením by měly chodit do normálních škol a žít se zdravými dětmi, být s nimi v té každodenní soutěži. Jinak totiž vyrůstají jako ve skleníku. nestydím se za to. Ano, jsem velký lobbista. Je však třeba říci, že jsem ten druh lobbisty, který nepoužívá žádných zákulisních praktik. Takovýto druh lobbistů je i na západě vnímán veskrze kladně. Jak taková práce lobbisty vlastně vypadá? Jestliže má společnost vnímat potřeby osob se zdravotním postižením a jestliže má dále akceptovat, že se nějaké finanční prostředky uvolňují na potřeby těchto osob, tak musí veřejnost o našich problémech také něco vědět. Jedním z našich hlavních úkolů tedy je seznamovat veřejnost s tím, co to znamená žít s nějakým zdravotním postižením. Naše práce proto spočívá hlavně v edukativní činnosti pro veřejnost a to formou různých tiskových konferencí, promo akcí a podobně. Další část je pak čistě odborná velký lobbista Rozhovor 17

18 a spočívá ve vytváření různých koncepcí či návrhů, které mají legislativně upravovat život osob se zdravotním postižením. Tady pak musíme samozřejmě jednat i s politickými stranami, odbory, svazem zaměstnavatelů apod. a vykonávat tu tzv. lobbistickou činnost. Kde cítíte ze strany společnosti největší rezervy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením? Rezervy cítíme například ve vztahu ke vzdělání. Pořád je zde ztížený přístup dětí se zdravotním postižením do škol. Stále je možné takového žáka nepřijmout do školy v místě jeho bydliště, což považujeme za špatné a diskriminační. Hovořit bych mohl i o jiných oblastech, ale v zásadě jde o problémy, které vyplývají z úrovně naší veřejné správy, z úrovně přístupu pracovníků veřejné správy a řešení těchto problémů. Řekl bych, že u nás pořád mají lidé ve veřejné správě tendenci svou pracovní dobu spíše prosedět, než být trochu iniciativní. V čem vidíte rozdíl v přístupu k osobám se zdravotním postižením u nás a v zahraničí? V zemích na západ od našich hranic je principiálně jiné vědomí toho, co je a co není diskriminace. Mají tam vžito, že nemohou někoho odmítnout zaměstnat jenom proto, že je jiný. To je ovšem důsledek těch čtyřiceti let, které jsme prožili v komunizmu. Když člověk žije v takové společnosti, tak to vymývání mozků musí holt někde zanechat svoje následky. Věřím ale, že i zde dojde časem k posunu k lepšímu. Kde naopak vidíte rezervy na straně zdravotně postižených? Uvědomuji si, že je u nás řada lidí, kteří si zvykli na svůj invalidní důchod, který jim stačí a o nic dalšího se už moc nesnaží. Týká se to hlavně starších lidí, kteří ještě vyrůstali v době komunizmu. Řekl bych, že jde o generaci, které je dnes čtyřicet a více. Zde je bohužel velká část lidí, kteří už nijak neusilují sehnat zaměstnání. Nazývám je ztracenou generací. Naopak ti mladí jsou často velmi ambiciózní, chtějí uspět a to je podle mě ten správný motor. K tomu by měla směřovat i výchova těchto lidí. Myslím si, že děti se zdravotním postižením by měly chodit do normálních škol a žít se zdravými dětmi, být s nimi v té každodenní soutěži. Jinak totiž vyrůstají jako ve skleníku; žijí jenom mezi lidmi se zdravotním postižením, mají kamarády jenom z tohoto prostředí a pak vejdou do života a jsou najednou úplně sami. Vaše funkce je časově jistě velmi náročná. Netrpí vašimi aktivitami příliš rodina? Rodina si už zvykla, že jsem převážně v práci. Vnímají to tak, že má práce vyžaduje více času než osm hodin denně a akceptují to. Čemu se věnujete ve svém volném čase? Koníčků mám hodně, ale naprosto na nic nemám čas. Snažím se alespoň si našetřit na pořádný hvězdářský dalekohled. Astronomie mě totiž vždycky bavila a těším se, že až budu jednou v důchodu, budu se dívat na hvězdy. Jinak se snažím pěstovat citrusy, ale dnes už se jim věnuje spíše rodina, protože já na to nemám skoro vůbec čas. Popravdě řečeno toho ale zase tolik nelituji, protože mým největším koníčkem je práce. Jiří Prinz 18 Rozhovor

19 INZERCE BĚLENÍ ZUBŮ S YOTUEL Přípravky pro bělení zubů Yotuel jsou vhodné jak pro domácí, tak pro ordinační bělení. Stačí si vybrat vhodný druh. Yotuel 35% peroxid vodíku se pro svou vysokou koncentraci používá při bělení v ambulanci. Příprava Před každým bělením je nutné navštívit stomatologa nebo dentálního hygienika, který prohlédne vaše ústa a rozhodne, zda je váš chrup pro bělení vhodný. Znamená to, že zuby i dásně musí být zcela zdravé, nepoškozené, bez umělých zubních náhrad a projevů zánětů nebo krvácivosti. Pokud lékař shledá, že jste vhodným adeptem, je nezbytné před bělením vykonat ústní hygienu a dokonale odstranit nečistoty, zubní kámen, pigmentaci a zubní plak. Dentální hygienik, v našem případě Michaela Horová s ordinací v Praze 10, poté v úvodu vybere aktuální odstín zubů tak, aby se po zákroku mohl zjistit výsledek bělení tj. o kolik odstínů se podařilo zuby zesvětlit. Cílem nikdy nejsou sněhově bílé zuby, protože ty působí v ústech nepřirozeně až uměle. Odstín se vybírá pomocí standardizovaného stomatologického Vita vzorníku. Bělení Samotný zákrok se skládá z několika částí a je vykonáván na zubařském křesle, stejně jako jakákoliv prohlídka u vašeho stomatologa. Hygienik nejdříve ošetří vaše rty vazelínou, aby byly vláčné a nepoškodily se zavedením rozvěrače. Poté se do úst vsadí rozvěrač, který izoluje zuby od zbývajících částí úst. Bývá podložen vatovými tampóny pro větší komfort pacienta. V této poloze byste měli vydržet bez hnutí po celou dobu trvání zákroku. Aby dásně nebyly poškozeny bělící látkou, nanese na ně dentální hygienik dásňovou ochranu. Ta zakrývá zbývající neodizolované části dásně. Nyní se již může přistoupit k samotnému bělení. Hygienik nanese na sklovinu bělící gel Yotuel 35% peroxid vodíku a nechá jej 10 minut působit, poté ještě na gelovou vrstvu nanese aktivátor, který chemickou reakci znovu stimuluje. Po dalších deseti minutách se gel odsaje a postup bělení se zopakuje ještě jednou. U našeho pacienta se podařilo zuby vybělit o 10 odstínů Vita stupnice, tj. z odstínu A 3,5 na odstín A 1. Celé bělení díky Yotuel systému probíhá v ph neutrálním prostředí, takže nedochází k poškozování skloviny. Po zákroku Pacient není po bělení zubů prakticky nijak zásadně limitován, může bez obav jíst a pít. Vyvarovat by se měl jen požívání barevných potravin jako jsou kečup, hořčice, borůvky, kari, červené víno, černý čaj nebo káva, a to alespoň 24 hodin po zákroku. Bělost skloviny také zásadně ovlivňuje kouření, případně i nedokonalé nanesení rtěnky, která může na zubech ulpět. Pro větší účinek může pacient podstoupit dobělení nebo domácí bělení přípravky Yotuel. Optimální je bělení zopakovat za několik měsíců až rok pro obnovení cíleného odstínu bělosti. PR

20 Životospráva KARDIAKA Česká republika patří mezi země s největší úmrtností na choroby srdce a cév v Evropě. Muži jsou přitom kardiovaskulárními onemocněními postihováni v průměru o 10 let dříve než ženy. Po šedesátém roku věku se četnost výskytu u obou pohlaví vyrovnává. Nejčastější příčina úmrtí ČR Ateroskleróza kornatění cév a její orgánové komplikace, tedy infarkt myokardu, cévní mozková příhoda a ischemická choroba dolních končetin, jsou nejčastějšími příčinami předčasné invalidity a úmrtí ve většině civilizovaných zemí. I přes zásadní pokroky v léčbě akutního srdečního infarktu, je úmrtnost stále vysoká. Až 30 % nemocných umírá na infarkt ještě před příchodem lékařské pomoci. Navíc až třetina infarktů je němých, tzn. u pacienta se neobjeví žádné příznaky (častěji u diabetiků), či nerozpoznaných, které bývají zjištěny až při pozdějším vyšetření EKG. Tito pacienti jsou pak vystaveni vyšší pravděpodobnosti vzniku srdečního selhání. Velké klinické studie ukázaly, že progresi aterosklerotických změn lze účinnou léčbou zpomalit a v některých případech dokonce navodit i jejich ústup. Proč cévy kornatějí? Důvodem jsou tři hlavní faktory vysoký krevní tlak, kouření, zvýšená hladina cholesterolu a krevních tuků. Vysoký krevní tlak má přes 60 % populace starší čtyřiceti let, kouří přes 30 % naší populace a vyšší cholesterol má 40 % populace starší 40 let. Mezi další ovlivnitelné rizikové faktory patří diabetes mellitus (cukrovka) a obezita. V ČR je přes 7 % diabetiků, z toho asi 93 % je 2. typu a jsme jedním z nejobéznějších národů v Evropě. Onemocnění tedy napomáhá také špatný život ní styl, hlavně strava s vyso kým obsahem nasycených tuků, cho lesterolu a nadbytečný ener getický příjem, nadměrná spotřeba alkoholu a nízká tělesná aktivita. Právě v těchto oblastech má pacient největší možnosti sám ovlivnit další prognózu svého onemocnění. Kornatění cév může tělo pacienta zasáhnout také v důsledku pozitivní rodinné anamnézy (dědičnosti). Dů ležitou roli hraje také věk a pohlaví. Muži jsou celkově k nemocem kardiovaskulárního systému náchylnější a rizikový věk nastává už po 45tém roce života, zatímco u žen až po šedesátce. Zlepšení zdravotního stavu vyžaduje u pacienta-kardiaka hlídat následující faktory. Cholesterol Snažíme se ovlivňovat hladinu cholesterolu v krvi. Celkový cholesterol by neměl překročit 4 mmol/l, LDL cholesterol by měl být pod 2,5 mmol/l. Doporučujeme dietu se sníženým obsahem živočišných tuků, zejména snižujeme podíl nasycených tuků. Přednost dáváme kvalitním rostlinným tukům a olejům, které obsahují velký podíl omega 3 vícenenasycených mastných kyselin. Neměli bychom zapomínat na dostatek vlákniny (alespoň 30 g denně). Na snížení hladiny cholesterolu podáváme léky hypolipidemika (statiny, fibráty, ezethimiby, pryskyřice). K dosažení cílových hodnot je někdy nutná kombinovaná léčba. Krevní tlak Cílové hodnoty krevního tlaku mají být pod 140/90. U pacientů s cukrovkou a onemocněním ledvin jsou kriteria přísnější, vyžadujeme tlak pod 130/80. Snížení tlaku dosáhneme redukcí hmotnosti u obézních pacientů, pravidelnou přiměřenou fyzickou aktivitou, omezením solení a snížením konzumace alkoholu. Léky můžeme vybrat hned z několika sku pin antihypertenziv, z nichž u pa cientů po infarktu by rozhodně neměly chybět ACE inhibitory a betablokátory. Stop kouření Kouření urychluje rozvoj aterosklerózy a zvyšuje riziko infarktu (přímo úměrně s počtem vykouřených cigaret). 20 Diagnóza

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

UVC 100-280 UVB 280-315 UVA 315-400

UVC 100-280 UVB 280-315 UVA 315-400 Světlo, UV záření, IF záření mají charakter elektromagnetického vlnění, ale současně jsou tvořeny proudem částic. Proto hovoříme o dvojím charakteru světla. Viditelné spektrum záření vysoké frekvence Nízké

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Střední odborné učiliště Domažlice. Vitamíny v kosmetice

Střední odborné učiliště Domažlice. Vitamíny v kosmetice Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tématický okruh Téma Jméno autora CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_04.07 Střední odborné učiliště Domažlice 2.ročník

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

CENÍK COLOSTRUM. Colostrum ESSENS. Cena: 695,00 Kč. Sprchový gel s colostrem 200 ml. Cena: 120,00 Kč

CENÍK COLOSTRUM. Colostrum ESSENS. Cena: 695,00 Kč. Sprchový gel s colostrem 200 ml. Cena: 120,00 Kč CENÍK COLOSTRUM Colostrum ESSENS Charakteristika: Doplněk stravy COLOSTRUM obsahuje bovinní colostrum. Bovinní colostrum (mlezivo) je první mléko produkované mléčnými žlázami po porodu. Colostrum je cenné

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Bezpečnostní informace pro zákazníka solária :

Bezpečnostní informace pro zákazníka solária : Provozní řád - solárium Provozovna : Bodypoint, Mirotická 929/12, Praha 4 Provozovatel: Jana Hejtmánková, Mirotická 17,Praha 4 IČO : 169 12 748 Tel.: 602 249 285 Instalovaný typ solárií: LUXURA V 5 ZÁSADY

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

DANDRUFF. control S obsahem kyseliny salicylové a pyrithionu zinku. Odstraňuje lupy Zklidňuje podráždění Zmírňuje zarudnutí

DANDRUFF. control S obsahem kyseliny salicylové a pyrithionu zinku. Odstraňuje lupy Zklidňuje podráždění Zmírňuje zarudnutí DANDRUFF control S obsahem kyseliny salicylové a pyrithionu zinku Pro zdravou vlasovou pokožku bez lupů Odstraňuje lupy Zklidňuje podráždění Zmírňuje zarudnutí Představujeme CAVIAR CLINICAL DANDRUFF CONTROL

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 1. 2012 / Doporučené ceny při sazbě 14 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

CELLULITIS účinně proti celulitidě konečně!!! gel

CELLULITIS účinně proti celulitidě konečně!!! gel Herbamedicus, s.r.o. CELLULITIS účinně proti celulitidě konečně!!! gel unikátní masážní přípravek pro účinné odbourávání podkožního tuku, zvýšení pevnosti a pružnosti pokožky a proti klinickým projevům

Více

Belleza Salone www.bellezasalone.cz

Belleza Salone www.bellezasalone.cz Belleza Salone www.bellezasalone.cz PŘÍSTROJOVÁ OŠETŘENÍ Veškeré ceny jsou uvedeny s DPH a určeny dle spotřeby materiálu a náročnosti provedení. Cenu Vám rádi spočítáme na přání ještě před provedením úkonu.

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY Následující text podává informace o základních minerálních a stopových prvcích, jejich výskytu v potravinách, doporučených denních dávkách a jejich významu pro organismus. Význam

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou Příručka pro pacienty s diabetickou nohou www.hojeni-ran.cz Diabetická noha Jako diabetická noha se označují defekty dolních končetin způsobené postižením cév a nervů. Jde o komplikaci onemocnění diabetes

Více

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI VĚK TYP VYŠETŘENÍ POZN. od 19 let každé dva roky dvakrát ročně preventivní prohlídka u praktického lékaře vyšetření u zubního lékaře jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka ženy ve 30, ve 40,

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM Je prvním klinicky prověřeným produktem na světě, který byl vyvinut, aby odbourával uložený tuk a k podpoře zdravých hladin cholesterolu. Je vyroben z přírodních ingrediencí.

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Jídlo a doplňky výživy

Jídlo a doplňky výživy Jídlo a doplňky výživy Co běžně jím a jaké doplňky výživy při závodech používám Jak si chráním některé exponované částí těla Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jakub Cejpek Patřím mezi ty ultramaratonce,

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Střední odborné učiliště Domažlice

Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tématický okruh Téma Jméno autora CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_04.05 Střední odborné učiliště Domažlice 2.ročník

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může. pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků

Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může. pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků dochází ke zlepšení prokrvení masírovaných oblastí. Okysličují

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Variace Soustava tělního pokryvu

Variace Soustava tělního pokryvu Variace 1 Soustava tělního pokryvu 21.7.2014 16:11:18 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA TĚLNÍHO POKRYVU KŮŽE A JEJÍ DERIVÁTY Kožní ústrojí Pokryv těla: Chrání každý organismus před mechanickým

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Lipidy, důležité přírodní látky

Lipidy, důležité přírodní látky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_LUK_PS_1_01

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 4. 2011 / Doporučené ceny při sazbě 10 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Kožní soustava. Průřez kůží

Kožní soustava. Průřez kůží Průřez kůží Detail lidské kůže Kožní soustava tvořena kůží, která pokrývá a chrání povrch těla. Plocha kůže u dospělého člověka dosahuje 1,5 až 1,8 m², a to z ní dělá největší orgán lidského těla. Hmotnost

Více

Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování

Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování Autor: Marek Vícha, Školitel: MUDr. Ivona Šimková Výskyt Nárůst výskytu nových případů cukrovky je v posledních letech celosvětovým fenoménem. Jenom

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Výživu kůže nelze oddělit od výživy celého těla. Moderní nutriční doplňky nenahrazují výživu, ale doplňují ji. Primárním účelem kůže na tvořit bariéru na pomezí vnějšího prostředí a organizmu Kosmetické

Více

UV záření, expozice, ochrana. Centrum odborných činností v ochraně a podpoře zdraví SZÚ

UV záření, expozice, ochrana. Centrum odborných činností v ochraně a podpoře zdraví SZÚ UV záření, expozice, ochrana MUDr Ariana Lajčíková,, CSc. Centrum odborných činností v ochraně a podpoře zdraví SZÚ UVA 400 320 nm - solária, terapeutické ozařovače - ze Slunce proniká na zemský povrch,

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Jistota účinnosti léčby osteoporózy. Potvrzení kostními markery již po 90 dnech

Jistota účinnosti léčby osteoporózy. Potvrzení kostními markery již po 90 dnech Jistota účinnosti léčby osteoporózy Potvrzení kostními markery již po 90 dnech Kosti jsou živé tkáně Věděli jste, že vaše kosti samy přeměňují různé živiny? Kostní tkáň se po celý váš život neustále odbourává

Více

www.dietyahubnuti.cz 1

www.dietyahubnuti.cz 1 www.dietyahubnuti.cz 1 101 tipů JAK ZHUBNOUT JEDNOU PROVžDY 101 tipů jak zhubnout 1. vydání Copyright Diety a Hubnutí, ZoneMedia s.r.o., 2014 Návrh obálky a grafická úprava: ZoneMedia s. r. o. (www.zonemedia.cz)

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt

Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt Familiární hypercholesterolemie (FH) - neprojevuje se fyzicky ani psychicky. Přesto je nejčastější vrozenou poruchou metabolismu na světě. Genetickou mutaci,

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Mléko a mléčné výrobky prospívají pokožce Je prokázáno, že až 50 % změn na kůži je ovlivněno nesprávným životním stylem.

Mléko a mléčné výrobky prospívají pokožce Je prokázáno, že až 50 % změn na kůži je ovlivněno nesprávným životním stylem. Je prokázáno, že až 50 % změn na kůži je ovlivněno nesprávným životním stylem. Zhruba z poloviny máme tedy za stav naší pokožky zodpovědnost. Výzkumy dokazují, že pleti velmi svědčí konzumace mléka a mléčných

Více

Cholesterol: Strašák dnešní doby

Cholesterol: Strašák dnešní doby Press kit Cholesterol: Strašák dnešní doby 1 Cholesterol: Strašák dnešní doby Po několik desetiletí platí v medicíně jednoduchá úměra snížením hladiny cholesterolu prospějeme svému zdraví. V poslední době

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Začínáme v 19.30 Přednáší Soňa Navrátilová

Začínáme v 19.30 Přednáší Soňa Navrátilová Začínáme v 19.30 Přednáší Soňa Navrátilová pleťové masky obsah Co je to kosmeceutika proč používat masky Proč má tiande tolik masek Členění masek Jak je správně používat Co je to kosmeceutika? Spojuje

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 4. 2011 / Doporučené ceny při sazbě 10 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Máte potíže se srdcem?

Máte potíže se srdcem? Máte potíže se srdcem? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Srdečně-cévní onemocnění mohou mít negativní vliv na Váš sexuální život Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Jméno a příjmení Telefonní kontakt E-mail Povolání, popř. směnnost Základní informace o klientovi Doplňující informace o klientovi Věk Výška Váha BMI Vyplňte prosím dotazník co nejpečlivěji

Více