46/2015 Sb. Ministerstva dopravy. ze dne 12. března 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "46/2015 Sb. Ministerstva dopravy. ze dne 12. března 2015"

Transkript

1 46/2015 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 12. března 2015 o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě Ministerstvo dopravy podle 7 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 150/2010 Sb. a zákona č. 187/2014 Sb., a k jeho provedení, stanoví: 1 Zákaz plavby plavidel se spalovacími motory Vodní nádrže a vodní toky, na nichž nelze povrchové vody užívat pro plavbu plavidel používajících při plutí k pohonu přímo či nepřímo spalovací motor nebo hybridní pohon, jehož součástí je spalovací motor, nebo plavidel současně používajících k pohonu sílu větru a spalovací motor (dále jen plavidlo se spalovacím motorem ), jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Rozsah a podmínky užívání povrchových vod k plavbě 2 (1) Povrchové vody, které jsou nesledovanými vodními cestami 1) nebo účelovými vodními cestami 1) uvedenými v příloze č. 2 k této vyhlášce, je možné užívat k plavbě malého plavidla se spalovacím motorem pouze tehdy, je-li k pohonu použit spalovací motor o výkonu nejvýše 10 kw a plavidlo pluje takovou rychlostí, při které vztlak plavidla tvoří zejména hydrostatické síly a vliv dynamických sil vyvolaných rychlostí pohybu plavidla je zanedbatelný (dále jen plutí ve výtlačném režimu ). Omezení výkonu spalovacího motoru se nevztahuje na plachetnici, která je plavidlem využívajícím při plutí jako hlavní pohon pouze sílu větru působící na plachty nebo obdobné zařízení na plavidle, používá-li spalovací motor jen jako pomocný pohon k manévrům v místě stání, v nouzi nebo za nepříznivých klimatických podmínek. (2) Povrchové vody do vzdálenosti 25 m od břehu, přehrady, jezu, hráze, nebo jiné stavby potřebné k nakládání s povrchovými vodami, nebo od vyznačeného prostoru pro koupání je možné užívat k plutí plavidla se spalovacím motorem, pouze pluje-li ve výtlačném režimu. (3) Omezení podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje na malé plavidlo se spalovacím motorem provozované a) při akci na sledované vodní cestě 2), b) na vymezené vodní ploše 3). (4) Povrchové vody, které se nachází na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, nebo přírodní památky 4) 1

2 a jsou vodní cestou účelovou nebo nesledovanou vodní cestou, nelze užít pro činnosti provozované s plavidlem se spalovacím motorem na vymezené vodní ploše. (5) Na povrchových vodách, na kterých jsou vymezena a vyznačena místa pro dlouhodobé stání plavidel, může plavidlo podléhající evidenci stát přímo či nepřímo vyvázáno ke břehu nebo zakotveno mimo tato vyznačená místa pouze v době od východu do západu slunce, jedná-li se o a) nesledovanou vodní cestu, b) vodní cestu účelovou, nebo c) vodní tok Vltavy od říčního km 239,6 (České Budějovice) po říční km 91,5 (Třebenice). (6) Na povrchových vodách, které jsou vodní cestou nesledovanou, je plutí přes jezy nebo jejich propustmi možné pouze se souhlasem jejich správce a může být upraveno signálními znaky. 3 Povrchové vody na území, kde je vyhlášen druhý nebo třetí stupeň povodňové aktivity, nelze užívat k plutí plavidel. Obdobně může být omezeno užití povrchových vod k plutí plavidel na území, kde byl orgánem krizového řízení vyhlášen krizový stav z důvodu povodně. 4 Povrchové vody lze užívat k plavbě plavidlem se spalovacím motorem, jestliže a) jako palivo je použita pohonná hmota splňující ustanovení vyhlášky o jakosti a evidenci pohonných hmot 5), b) k mazání spalovacího motoru je použit olej označený výrobcem jako olej nepoškozující životní prostředí. 5 (1) Omezení podle 2 odst. 1, 2 a 5 a 3 se nevztahuje na plavidla a) plavebního úřadu, bezpečnostních sborů, Armády České republiky, obecní policie, správců vodních toků a provozovatelů vodních děl, pokud jsou použita ke služebním nebo pracovním účelům, nebo b) použitá pro potřeby integrovaného záchranného systému při provádění záchranných a likvidačních prací nebo při zajišt ování ochrany před povodněmi a odstraňování jejich následků. (2) Omezení výkonu spalovacího motoru podle 2 odst. 1 a stání podle 2 odst. 5 se nevztahuje na plavidla použitá v souvislosti s výstavbou, údržbou, provozem vodních děl nebo jiných staveb na povrchových vodách a na plavidla použitá k nutnému zajištění zdravotní služby podle zákona o zdravotních službách 6). 2

3 6 Zrušovací ustanovení Zrušuje se: 1. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě. 2. Vyhláška č. 39/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě. 3. Vyhláška č. 209/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a užívání povrchových vod k plavbě, ve znění vyhlášky č. 39/2006 Sb. 7 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna Ministr: Ing. Ťok v. r. 3

4 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 46/2015 Sb. Vodní nádrže a vodní toky, na nichž je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory Tabulka č. 1 - Vodní nádrže Pořadové Číslo hydrologického Název vodní Vodní Okres číslo pořadí nádrže tok Seč Chrudimka Chrudim Padrty (Seč II) Chrudimka Chrudim Práčov (Křížanovice II) Chrudimka Chrudim Pařížov Doubrava Chrudim Labská Labe Trutnov Les Království Labe Trutnov Pastviny I. Divoká orlice Ústí nad Orlicí Pastviny II. Divoká Orlice Ústí nad Orlicí Mšeno Mšenský potok Jablonec nad Nisou Bedřichov Černá Nisa Liberec Harcov Harcovský potok Liberec Fojtka Fojtka Liberec Mlýnice Albrechtický potok Liberec Ivanské jezero Javornický potok Rychnov nad Kněžnou Hranice (Studánka) Rokytnice Cheb Jesenice Odrava Cheb Březová Teplá Karlovy Vary Kadaň Ohře Chomutov Nechráníce Ohře Chomutov Újezd Bílina Chomutov Zaječice Hutní potok Chomutov Jiřetín II Loupnice Most Lipno II. Vltava Český Krumlov Ježkov Žirovnice Pelhřimov Zhejral Studený potok Jihlava Jordán Košinský potok Tábor Chotobuš Kotenčický potok Příbram Pilská Sázava Žd ár nad Sázavou Strž Stržský potok Žd ár nad Sázavou Sedlice Želivka Pelhřimov Vřesník Želivka Pelhřimov Trnávka Trnava Pelhřimov Němčíce Sedlický potok Benešov České Údolí Radbuza Plzeň - město Klabava Klabava Rokycany Jince Ohrazenický potok Příbram Záskalská Červený potok Beroun Dráteník Červený potok Beroun 39 l H Suchomasty Suchomastský potok Beroun Nemilka Nemilka Šumperk Potštát Velička Přerov Pístov soustava rybníků Koželužský potok Jihlava Bítovčice Křenický potok Jihlava Štítná Zelenský potok Zlín Šanov Rokytenka Zlín Moravská Třebová Třebůvka Svitavy Horní Bečva Rožnovská Bečva Vsetín 4

5 Bystřička Bystřička Vsetín Plumlov Hloučela Prostějov Luhačovice Luhačovický potok Zlín Jevišovice Jevišovka Znojmo Nové Mlýny II Dyje Břeclav Křetínka Křetínka Blansko Olešná Olešná Frýdek-Místek Baška Baštíce Frýdek-Místek Mohelno Jihlava Třebíč Dlouhé stráně Děsná Šumperk Husinec Blaníce Prachatice Cep zatopená těžební jáma Jindřichův Hradec až 077 Vlkov zatopená těžební jáma Tábor Slezská Harta Moravice Bruntál Tabulka č. 2 - Úseky vodních toků Pořadové číslo Název toku a lokalita určující počátek - není-li uvedena je počátkem pramen vodního toku Číslo hydrologického pořadí ukončujícího profilu toku Ukončující profil toku - název lokality 1 Labe jez Debrné 2 Úpa jez Temný důl 3 Metuje jez pevný Nové Město nad Metují. 4 Divoká Orlice soutok s Tichou Orlicí 5 Tichá Orlice soutok s Divokou Orlicí 6 Orlice ústí do Labe 7 Loučná jez Zámrsk 8 Chrudimka vyrovnávací nádrž Práčov 9 Doubrava jez Zámecký Žleby 10 Cidlina most Libice nad Cidlinou. 11 Jizera ústí Olešky Semily 12 Jizera (od Benátek nad Jizerou) až 015 Sojovice 13 Lomnický potok Stanovíce 14 Libocký potok Horka 15 Libava Libavské Údolí 16 Rolava Chaloupky 17 Teplá Podhora 18 Pramenský potok Mnichov 19 Ohře úsek vodní dílo Nechráníce -jez Stranná 20 Rybný potok (Gottleuba) státní hranice 21 Přísečnice silniční most na silnici 11/224 (před nádrží Přísečnice) 22 Černá Voda Černý Potok 23 Flájský potok Fláje 24 Moravice Kružberk 25 Ostravice Šance 26 Moravka Moravka 27 Lomná Horní Lomná 28 Černý potok Velký Kras 29 Černá Nisa Bedřichov 30 Kouba státní hranice 31 Morava Hanušovice 32 Děsná pod Hučivou Děsnou 33 Nemilka Nemilka 34 Oslava Dlouhá Loučka 5

6 35 Stanovnice Karolínka 36 Juhyně Rajnochovice 37 Velička Olšovce 38 Velká Haná Hamiltony 39 Malá Haná Opatovice 40 Fryštácký potok Fryšták 41 Dřevnice Slušovice 42 Kolelač Bojkovice 43 Ludkovický potok Ludkovice 44 Velička Javorník 45 Ochoz (Řečice) Nová Říše 46 Pstruhový potok (Pstruhovec) Landštejn 47 Svratka Vír 48 Bělá Boskovice 49 Marsovský potok Hubenov 50 Brtnice Střížov 51 Oslava Čučice 52 Kyjovka Koryčany 53 Vlára Vlachovice 54 Dyje (česko-rakouská st. hranice) Znojmo 55 Svratka (od v. díla Brněnská) až 153 Brno, jez Kamenný mlýn 56 Malše vodní nádrž Římov 57 Blanice vodní nádrž Husinec 58 Vltava vodní nádrž Lipno I 59 Lužnice v CHKO Třeboňsko 60 Otava Václavský jez v Písku 61 Sázava Pikovice 6

7 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 46/2015 Sb. Povrchové vody, které jsou účelovými vodními cestami, na kterých je upraveno užívání k plavbě malými plavidly se spalovacím motorem podle 2 odst. 1 Č. Číslo hydrologického pořadí Název vodní nádrže nebo úsek vodního toku Vodní tok Vranov Dyje Znojmo Nové Mlýny I Dyje Břeclav Nové Mlýny III Dyje Břeclav Máchovo jezero Robečský potok Česká Lípa Brněnská Svratka Brno - město 6 rybník Svět Spolský potok Třeboň Lipno I Vltava Český Krumlov Hracholusky Mže Plzeň sever, Tachov 9 Vltava ř. km 241,40-239,60 Vltava České Budějovice 10 Malše ř. km 1,757-0,00 Vltava České Budějovice okres 1) 3 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 187/2014 Sb. 2) 29h odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 187/2014 Sb. 3) 30a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 187/2014 Sb. 4) 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 5) Vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění pozdějších předpisů. 6) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. 7

2.4. Havárie spojené s únikem nebezpečných látek (dále jen havárie )... 20 2.4.1. Dopad havárií... 21 2.4.2. Činnost zabezpečovaná složkami IZS...

2.4. Havárie spojené s únikem nebezpečných látek (dále jen havárie )... 20 2.4.1. Dopad havárií... 21 2.4.2. Činnost zabezpečovaná složkami IZS... Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 2 1. Poloha, rozloha a historický vývoj České republiky rozloha : 78 864 km 2 počet obyvatel

Více

Dodatek pro rok 2015 k soupisu mimopstruhových revírů Územního svazu města Prahy s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva pro rok 2014 a 2015

Dodatek pro rok 2015 k soupisu mimopstruhových revírů Územního svazu města Prahy s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva pro rok 2014 a 2015 Obsah Územní svaz města Prahy... 2 Středočeský územní svaz... 3 Jihočeský územní svaz... 6 Západočeský územní svaz... 9 Severočeský územní svaz... 11 Východočeský územní svaz... 18 Výbor územního svazu

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2012 Stav ke dni 31. 12. 2012 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2012

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 Brno, Ústav územního rozvoje 2009 ISBN 978-80-87318-04-1

Více

Návrh. AKTUALIZACE č. 1 POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY. Bodový text

Návrh. AKTUALIZACE č. 1 POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY. Bodový text Návrh AKTUALIZACE č. 1 POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Bodový text Politika územního rozvoje České republiky 2008 schválená usnesením vlády č. 929 ze dne 20. července 2009 se mění takto: 1. Článek

Více

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD HAMERSKÉHO RYBNÍKA NA PLOUČNICI A. G. MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD H. 3 PODKLADY A ŘEŠENÍ V Praze, březen 2011 Výtisk č. 1 VODNÍ DÍLA TBD a. s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1 Telefon

Více

Vyhláška. Změna: 223/1995 Sb.

Vyhláška. Změna: 223/1995 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 344/1991 Sb., ze dne 10. 7. 1991 kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky Změna:

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010 kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí Horní Vltavy pro území kraje Vysočina, závazná část Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy pro území

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad

POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad Èástka 8 Roèník 2015 Praha 24. èervna 2015 OBSAH: Sdìlení Èeského telekomunikaèního úøadu 23. Rozhodnutí o smlouvì o pøístupu ke zvláštním službám a prvkùm poštovní

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor podpory trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 212 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, duben 213

Více

NÁVOD NA ZPRACOVÁNÍ A ODESLÁNÍ ELEKTRONICKÉHO FORMULÁŘE OZNÁMENÍ KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

NÁVOD NA ZPRACOVÁNÍ A ODESLÁNÍ ELEKTRONICKÉHO FORMULÁŘE OZNÁMENÍ KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI NÁVOD NA ZPRACOVÁNÍ A ODESLÁNÍ ELEKTRONICKÉHO FORMULÁŘE OZNÁMENÍ KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI I. Zpracování elektronického formuláře Pro vyplňování formuláře Oznámení komunikační činnosti je zapotřebí programu

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7

OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7 OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7 2. POVODŇOVÁ CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 7 2.1. Správní uspořádání sídla 7 2.2. Geomorfologie zájmového území 7 2.3. Charakteristika říční sítě a odtokové poměry 8 2.4.

Více

Poštovní a obchodní podmínky. Ostatní služby

Poštovní a obchodní podmínky. Ostatní služby Poštovní a obchodní podmínky České pošty, s.p. Ostatní služby Obsah A. POŠTOVNÍ PODMÍNKY... 2 BALÍK EXPRES... 2 EMS VNITROSTÁTNÍ... 15 ZÁSILKY EMS DO ZAHRANIČÍ... 36 OBCHODNÍ BALÍK... 95 OBCHODNÍ BALÍK

Více

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu.

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.4.101 ZPŮSOB NAPOJENÍ

Více

B) Oblast kvantity vod

B) Oblast kvantity vod B) Oblast kvantity vod Obsah části B) str. 1. Úvod 4 2. Základní pojmy, legislativní vymezení a stanovení cílů 5 3. Vývoj v zásobování vodou 8 4. Vodohospodářská soustava povodí Odry 9 4.1 Manipulační

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY ČÁST A POPIS OBLASTI POVODÍ TEXT Povodí Vltavy, státní podnik prosinec 2009 Obsah: A.1. Všeobecný popis oblasti povodí... 1 A.1.1 Vymezení oblasti povodí... 1 A.1.2 Geomorfologické

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2004 V Praze dne 20. října 2004 Částka: 42 O B S A H : Část I. 42.

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2004 V Praze dne 20. října 2004 Částka: 42 O B S A H : Část I. 42.

Více

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR 1. Úvod. 2. Organizace povodňové ochrany v České republice. 3. MV - generální ředitelství HZS ČR a jeho hlavní úkoly při zajišťování ochrany před povodněmi.

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST Vedoucí skupiny Projekce VLS ČR s.p.: Ing. Ladislav TOMEŠ Autorizovaný architekt: Ing. arch. Karel TYPOVSKÝ Náčelník CGeoZ: mjr. Ing. Pavel UDVORKA, Ph.D.

Více

Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu

Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu Dne 1. ledna 2013 nabude účinnosti zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě ČR, který v rámci modernizace celní správy zavádí dvoustupňové řízení, a také snížení počtu

Více

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší)

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší 2011 (sněmovní tisk č. 449/0) Základní charakteristiky navrhované právní úpravy (k 18. říjnu 2011 v PS Parlamentu ČR 2. čtení) I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI

Více

1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené?

1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené? 2.4 Otázky a odpovědi 1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené? Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism je státní příspěvkovou organizací Ministerstva

Více

1 Příloha Modelové příklady

1 Příloha Modelové příklady 1 Příloha Modelové příklady Modelové příklady navazují na strategické cíle a jejich opatření z kapitoly 3. Cílem je prezentovat daná opatření, jak jsou konkrétně realizována v jiných regionech. Dalším

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ČÁST A POPIS OBLASTI POVODÍ TEXT Povodí Vltavy, státní podnik prosinec 2009 Obsah: A.1. Všeobecný popis oblasti povodí... 1 A.1.1 Vymezení oblasti povodí... 1 A.1.2 Geomorfologické

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více