Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72. Výroční zpráva o činnosti školy,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72. Výroční zpráva o činnosti školy,"

Transkript

1 Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012/2013

2 Obsah: Resumé k výroční zprávě 2 Charakteristika školy k výroční zprávě o činnosti.. 3 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků na středních školách a výsledcích závěrečných zkoušek. 6 Přehled učebních plánů 18 Přehled učebních plánů podle RVP..25 Údaje o pracovnících školy.. 34 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 36 Údaje o přijímacím řízení a zařazování žáků 38 Údaje o mimoškolních aktivitách. 62 Provedené kontroly na OU a PrŠ, Černovice, Mariánské náměstí 72 ve školním roce 2009/ Zpráva o hospodaření 69 Hodnocení MPP.. 72 Údaje o činnosti metodika prevence

3

4 Charakteristika školy k výroční zprávě o činnosti Zpracováno podle zákona č.561/2004 Sb. školní rok 2012/2013 Odborné učiliště a Praktická škola jsou zařízení, která slouží k výchově, odborné přípravě a výuce žáků, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve školním roce 2012/2013 se vyučovalo na Odborném učilišti v těchto učebních oborech: E/01 Stravovací a ubytovací služby E/01 Potravinářská výroba E/01 Pečovatelské služby E/01 Zednické práce E/01 Malířské a natěračské práce E/01 Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP Truhlář, truhlářská výroba) E/01 Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP Čalouník, čalounická výroba) E/005 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních pečovatelské práce E/005 Malířské, lakýrnické a natěračské práce malířské a natěračské práce E/001 Truhlářské práce E/001 Zednické práce E/001 Čalounické práce Jedná se o tříleté učební obory denního studia zařazené do sítě škol rozhodnutím MŠMT ČR č.j / , ze dne , s účinností od Dále probíhala výuka v I. ročníku78-62-e/02 Praktické školy dvouleté a ve II. ročníku C/002 Praktické škole dvouleté. Téměř dvě třetiny žáků byly ubytovány na internátu, kde probíhá také výchova mimo vyučování. Náplň mimoškolní činnosti je rovněž součástí této zprávy. Součástí odborného učiliště a Praktické školy je vlastní školní kuchyně s jídelnou, která plně a za spolupráce učebního oboru Stravovací a ubytovací služby, zabezpečuje celodenní stravování ubytovaných žáků, oběd je zajišťován pro žáky dojíždějící spolu s pedagogickými a správními zaměstnanci školy. Výuka předmětu odborný výcvik probíhala ve vlastních prostorách při využití vlastního strojního zařízení. Školská rada Z důvodu odchodu člena školské rady Mgr. Evy Podubské, která ukončila činnost ředitelky DD Radenín odchod do důchodu, proběhly v období od do doplňovací volby do funkce člena školské rady. Na základě volby byla zvolena členkou školské rady Mgr. Blanka Šimáková. Výsledek voleb byl řádně zveřejněn dne Nadále bude školské rada pracovat ve složení - z řad zákonných zástupců Mgr.Blanka Šimáková a paní Vlasta Kukuczková. -3-

5 Za zřizovatele Mgr.,Bc.Marcela Kokšteinová, ředitelka ZŠ Černovice a paní Marie Kuranová, tajemnice MěÚ Černovice. Z řad pedagogických pracovníků Mgr. Irena Paďourková, učitelka VVP a OP a Mgr. Miroslav Podhorský, učitel VVP a OP. Školská rada se sešla na svém jednání dne Obsah jednání - zahájení - seznámení školské rady s výsledky doplňovací volby - seznámení školské rady s výroční zprávou za rok 2011/ schválení výroční zprávy - zhodnocení uplynulého školního roku 2011/ informace o počtu přijatých žáků - seznámení členů školské rady s doplňováním vzdělávání pedagogických pracovníků - seznámení s vlastním hodnocením školy - informace o počtu přijatých žáků - informace o opravách a rekonstrukcích školy a internátů - závěr. Školská rada se sešla na svém jednání dne Obsah jednání: - organizace školního roku 2013/ hospodaření s majetkem školy - přijímací řízení pro rok 2013/ šablony - vize školy - energetický management - kontroly na škole - různé - závěr. Na závěr Mgr. Podhorský poděkoval za práci členům školské rady a jednání ukončil. -4-

6 Zřizovatel školy Kraj Vysočina, zřizovací listina č.j.: 058/06/01/ZK, ze dne Ředitel školy S platností od jmenován do funkce Ing.Karel Matějů Adresy pro dálkový přístup

7 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků na středních školách a o výsledcích závěrečných zkoušek - 6 -

8 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2012/2013 K nastoupilo podle výkazu o stavu žáků na Odborné učiliště a Praktickou školu, Černovice, Mariánské náměstí 72 do všech tříd celkem 132 žáků Celkový počet tříd byl 12, z toho na OU 11 a v PrŠ 1 (sloučená třída I.+II.PrŠ). Ubytováno bylo celkem 71 žáků. Vyučování probíhalo ve všech třídách podle schváleného rozvrhu pro teoretické i praktické vyučování. Výuka probíhala podle schválených výchovně vzdělávacích plánů. Při jejich tvorbě bylo vycházeno z platných učebních osnov a školních vzdělávacích programů. 1.ročník E/01 Stravovací a ubytovací služby 1.pololetí: třídy 2,85, nejlepší 2,26, nejhorší 3,1 PSV 0 2.pololetí: třídy 2,7, nejlepší 2,44, nejhorší 3,0 PSV 0 odl. klasifikace 1 1.ročník C/02 Praktická škola dvouletá 1.pololetí: třídy 2,21, nejlepší 1,92, nejhorší 2,30 PSV 0 2.pololetí: třídy 2,53, nejlepší 2,28, nejhorší 2,76 PSV 0 1.ročník E/001 Truhlářské práce 1.pololetí: třídy 2,67, nejlepší 2,27, nejhorší 3,18 PSV 0 2.pololetí: třídy 2,91, nejlepší 2,36, nejhorší 3,27 PSV 0 1.ročník E/01 Malířské a natěračské práce 1.pololetí: třídy 2,75, nejlepší 2,70, nejhorší 2,80 PSV 0 2.pololetí: třídy 2,60, nejlepší 2,44, nejhorší 3,11 PSV 0 1.ročník E/01 Zednické práce 1.pololetí: třídy 2,37, nejlepší 2,20, nejhorší 2,70 PSV 0 2.pololetí: třídy 2,57, nejlepší 2,30, nejhorší 2,90 PSV 0 1.ročník E/01 Potravinářská výroba 1.pololetí: třídy 1,73, nejlepší 1,4, nejhorší 2,3 PSV 1 odl.klasifikace 1 2.pololetí: třídy 1,93, nejlepší 1,6, nejhorší 2,5 PSV 0-7 -

9 1. ročník Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP Čalouník, čalounická výroba) 1.pololetí: třídy 281, nejlepší 2,54, nejhorší 3,09 PSV 0 2.pololetí: třídy 3,13, nejlepší 2,9, nejhorší 3,36 PSV 0 2.ročník E/01 pečovatelské služby 1.pololetí: třídy 2,69, nejlepší 1,78, nejhorší 3,22 PSV 0 odl. klasifikace 2 2.pololetí: třídy 2,43, nejlepší 1,77, nejhorší 2,77 PSV 0 odl. klasifikace 1 2.ročník E/01 Malířské a natěračské práce 1.pololetí: třídy 2,37, nejlepší 1,33 nejhorší 3,0 PSV 1 2.pololetí: třídy 2,22, nejlepší 1,44, nejhorší 2,78 PSV 1 odl. klasifikace 1 2.ročník E/01 Stravovací a ubytovací služby 1.pololetí: třídy 2,38, nejlepší 1,66, nejhorší 3,22 PSV 0 odl. klasifikace 3 2.pololetí: třídy 2,32, nejlepší 1,66, nejhorší 2,77 PSV 0 2.ročník E/001 Truhlářské práce 1.pololetí: třídy 3,1, nejlepší 2,11, nejhorší 4,0 PSV 0 odl. klasifikace 1 2.pololetí: třídy 2,9, nejlepší 2,11, nejhorší 3,66 PSV 0 odl. klasifikace 2 2.ročník C/002 Praktická škola dvouletá 1.pololetí: třídy 1,94, nejlepší 1,6, nejhorší 2,3 PSV 0 2.pololetí: třídy 2,18, nejlepší 1,7, nejhorší 2,6 PSV 0 2.ročník E/01 Potravinářská výroba 1.pololetí: třídy 2,58, nejlepší 1,7, nejhorší 3,0 PSV 0 odl. klasifikace 2 2.pololetí: třídy 2,4, nejlepší 1,3, nejhorší 3,0 PSV 1-8-

10 2.ročník E/001 Zednické práce 1.pololetí: třídy 2,3, nejlepší 1,7, nejhorší 2,7 PSV 0 2.pololetí: třídy 2,0, nejlepší 1,5, nejhorší 2,5 PSV 1 3.ročník E/01 Stravovací a ubytovací služby 1.pololetí: třídy 2,53, nejlepší 1,7, nejhorší 3,2 PSV 0 neprospěl 1 odl.klasifikace 3 2.pololetí: třídy 2,47, nejlepší 1,4, nejhorší 3,3 PSV 0 3.ročník E/005 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních pečovatelské práce 1.pololetí: třídy 1,95, nejlepší 1,67, nejhorší 2,78 PSV 0 2.pololetí: třídy 2,0, nejlepší 1,44, nejhorší 3,11 PSV 0 3.ročník E/001 Truhlářské práce 1.pololetí: třídy 2,9, nejlepší 2,35, nejhorší 3,52 PSV 0 2.pololetí: třídy 2,88, nejlepší 2,55, nejhorší 2,88 PSV 0 3.ročník E/005 Malířské, lakýrnické a natěračské práce malířské a natěračské práce 1.pololetí: třídy 2,78, nejlepší 2,44, nejhorší 2,11 PSV 0 2.pololetí: třídy 2,67, nejlepší 2,56, nejhorší 2,78 PSV 0 3.ročník E/001 Zednické práce 1.pololetí: třídy 2,64, nejlepší 1,9, nejhorší 3,4 PSV 0 2.pololetí: třídy 2,7, nejlepší 1,8, nejhorší 3,5 PSV 0 3.ročník E/001 Čalounické práce 1.pololetí: 1 žákyně, 3,7 neprospěla 2.pololetí: 1 žákyně, 4,1 neprospěla možnost konat opravnou zkoušku odmítla 3.ročník E/01 Potravinářská výroba 1.pololetí: třídy 2,26, nejlepší 1,11, nejhorší 3,33 PSV 2 2.pololetí: třídy 2,29, nejlepší 1,1, nejhorší 3,22 PSV 2-9-

11 1. ročník běžná třída 1.pololetí: třídy 2,03, nejlepší 1,55, nejhorší 2,8 PSV 0 2.pololetí: třídy 1,86, nejlepší 1,4, nejhorší 2,75 PSV 2-10-

12 Rozhodnutí ředitele Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí 72 rozhodnutí č. ze dne Opravné závěrečné zkoušky 2012 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 74 a 75 a s vyhláškou MŠMT ČR č.47/2005 Sb., 4 a 5, o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou vydávám tyto pokyny k závěrečným zkouškám: 1. Termíny konání jednotlivých opravných závěrečných zkoušek obor E/001 Kuchařské práce Písemná zkouška proběhne dne 12. září 2012 od 8,00 hodin Praktická zkouška z odborného výcviku proběhne dne od 8,00 hodin Ústní závěrečná zkouška se uskuteční dne od 8.00 hodin. 2. Jmenování zkušební komise Učební obor E/001 Kuchařské práce Předseda ZK: Mgr.Jiřina Nesládková učitelka odb.předmětů VÚ, DDŠ, SŠ, ZŠ a ŠJ Počátky Místopředseda ZK: Bc. Marie Baštová zástupce ředitele, učitelka odbor. předmětů Členové ZK: Naděžda Pražáková tříd.učitelka, učitelka odborného výcviku Mgr. Miroslav Podhorský učitel všeobec. vzděl. a odbor. předmětů Bc. Lenka Rejzková učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů - podle vyhl.č.47/2005 Sb., 3, odst.2, písm.b) odborník z praxe: Hana Tesařová Ing.Karel Matějů ředitel školy -11-

13 Závěrečných zkoušek v opravném termínu se měl zúčastnit jeden žák oboru E/001 Kuchařské práce a to písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky. Žák se ke konání závěrečné zkoušky řádně přihlásil, ale ke konání zkoušky se na žádný termín nedostavil. Jeho absence nebyla v zákonem stanovené lhůtě omluvena, ani řádně doložena. Žák v uvedené opravné závěrečné zkoušce neprospěl. -12-

14 Rozhodnutí ředitele Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí 72 rozhodnutí č.2 ze dne Závěrečné zkoušky 2013 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a s vyhláškou MŠMT ČR č.47/2005 Sb., 2 a 3 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou vydávám tyto pokyny k závěrečným zkouškám: 1. Ukončení odborné přípravy a vydání příslušných dokladů 31. května 2013 vydání vysvědčení za závěrečný ročník a potřebných dokladů k závěrečným zkouškám 2. Termíny konání jednotlivých závěrečných zkoušek 3. června 2013 od 8,00 hodin písemná závěrečná zkouška (III. SUS, III. PV, III. PP, III. TP, III. MNP, III. ZP, III. ČP). 4., 5., 6. a 7. června domácí příprava k vykonání ústní závěrečné zkoušky Zahájení praktické zkoušky z odborného výcviku v 8,00 hodin v uvedených dnech: června 2013 praktická zkouška E/01 Stravovací a ubytovací služby června 2013 praktická zkouška E/01 Potravinářská výroba června 2013 praktická zkouška E/001 Truhlářské práce června 2013 praktická zkouška E/005 Pečovatelské práce června 2013 praktická zkouška E/005 Malířské a natěračské práce června 2013 praktická zkouška E/001 Zednické práce června 2013 praktická zkouška E/001 Čalounické práce června 2013 praktická zkouška z odbor. předmětů C/002 PrŠ dvouletá června bude probíhat úklid pracoviště, ošetření a odevzdání pracovních pomůcek a nářadí 17. června 2013 bude probíhat ústní závěrečná zkouška jednotlivých oborů ve stanovený čas: 8.00 hodin E/01 Stravovací a ubytovací služby 8.00 hodin E/01 Potravinářská výroba 7.30 hodin E/001 Zednické práce 9.45 hodin E/005 Malířské a natěračské práce hodin E/001 Truhlářské práce -13-

15 8.00 hodin C/002 Praktická škola dvouletá hodin E/005 Pečovatelské práce hodin E/001 Čalounické práce 3. Organizační ukončení ZZ 17. června 2013 od hodin slavnostní předání výučních listů a vysvědčení o ZZ Obřadní síň MěÚ Černovice. 4. Jmenování zkušebních komisí Učební obor E/01 Stravovací a ubytovací služby Předseda ZK: Mgr.Marian Slípka učitel odb.předmětů VÚ, DDŠ, SŠ, ZŠ a ŠJ Počátky Místopředseda ZK: Bc. Marie Baštová zástupce ředitele, učitelka odbor. a všeob. vzděl. předmětů Členové ZK: Naděžda Pražáková tříd.učitelka, učitelka odborného výcviku a odbor. předmětů Mgr. Irena Paďourková učitelka všeobec. vzděl. a odbor. předmětů Václav Pavlas učitel odborného výcviku a odborných předmětů - podle vyhl.č.47/2005 Sb., 3, odst.2, písm.b) odborník z praxe: Hana Tesařová Učební obor E/001 Potravinářská výroba Předseda ZK: Marie Hrazdilová učitelka odbor. výcviku, SŠ řemeslná a ZŠ Soběslav, Jiráskova 66/II Místopředseda ZK: Mgr., Ing. Renáta Matějů - učitelka všeobec. vzdělávacích předmětů Členové ZK: Jaroslava Dušková třídní učitelka, učitelka odborného výcviku Mgr. Miroslav Podhorský učitel všeobec. vzdělávacích. a odborných předmětů Růžena Radostová učitelka odborného výcviku - podle vyhl.č.47/2005 Sb., 3, odst.2, písm.b) odborník z praxe: Gabriela Beránková Učební obor E/005 Pečovatelské práce Předseda ZK: Mgr.Jiřina Nesládková ředitelka VÚ, DDŠ, SŠ, ZŠ a ŠJ Počátky a učitelka OP Místopředseda ZK: Ing. Ivana Dvořáková - učitelka všeobec. vzděl. a odbor. předmětů Členové ZK: Eva Voštová tříd.učitelka, učitelka odbor. výcviku a všeobec. vzděl. předmětů Radka Mazancová ved. učitelka prakt. vyučování a učitelka VVP a OP Bc. Lenka Rejzková učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů - podle vyhl.č.47/2005 Sb., 3, odst.2, písm.b) odborník z praxe: Dana Vítovská Učební obor E/001 Truhlářské práce Předseda ZK: Ing.Pavel Šídlo učitel odb.předmětů, SŠ řemeslná a ZŠ Soběslav, Jiráskova 66/II Místopředseda: Pavel Krejča - učitel odborných předmětů Členové ZK: Ladislav Plášil třídní učitel, učitel odborného výcviku a odborných předmětů Ing. Jiří Vidlák učitel všeobec. vzdělávacích.a odborných předmětů Ladislav Zíka - učitel odborného výcviku - podle vyhl.č.47/2005 Sb., 3, odst.2, písm.b) odborník z praxe: František Kotek -14-

16 Učební obor E/005 Malířské a natěračské práce Předseda ZK: Ing.Pavel Šídlo učitel odb.předmětů, SŠ řemeslná a ZŠ Soběslav, Jiráskova 66/II Místopředseda ZK: Pavel Krejča - učitel odborných předmětů Členové ZK: Zdeněk Šimák tříd. učitel, učitel odborného výcviku a odbor. předmětů Ing. Jiří Vidlák učitel všeobec. vzdělávacích a odborných předmětů Rudolf Míchal - učitel odborného výcviku - podle vyhl.č.47/2005 Sb., 3, odst.2, písm.b) odborník z praxe: Jaroslav Zíka Učební obor E/001 Zednické práce Předseda ZK: Ing.Pavel Šídlo učitel odb.předmětů, SŠ řemeslná a ZŠ Soběslav, Jiráskova 66/II Místopředseda: Ladislav Plášil učitel odborného výcviku a odborných předmětů Členové ZK: Ing. Jiří Vidlák tříd. učitel, učitel všeobec. vzdělávacích a odbor. předmětů Pavel Krejča - učitel odborných předmětů Jan Kališ učitel odborného výcviku - podle vyhl. č.47/2005 Sb., 3, odst.2, písm.b) odborník z praxe: Jaroslav Zíka Učební obor E/001 Čalounické práce Předseda ZK: Mgr. Jiřina Nesládková ředitelka VÚ, DDŠ, SŠ, ZŠ a ŠJ Počátky a učitelka OP Místopředseda ZK: Ing. Ivana Dvořáková - učitelka všeobec. vzděl. a odbor. předmětů Členové ZK: Bc. Jiří Vít tříd. učitel, učitel odborného výcviku a odbor. předmětů Bc. Lenka Rejzková učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů Monika Moravová učitelka praktických cvičení a odb.předmětů - podle vyhl. č.47/2005 Sb., 3, odst.2, písm.b) odborník z praxe: Jaroslava Fauová Praktická škola dvouletá C/002 Předseda ZK: Mgr. Jiřina Nesládková ředitelka VÚ, DDŠ, SŠ, ZŠ a ŠJ Počátky a učitelka OP Místopředseda ZK: Ing. Ivana Dvořáková - učitelka všeobec. vzděl. a odbor. předmětů Členové ZK: Bc. Jiří Vít tříd. učitel, učitel odborného výcviku a odbor. předmětů Monika Moravová učitelka praktických cvičení a odb.předmětů Přísedící: Bc. Lenka Rejzková učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů Ing.Karel Matějů ředitel školy -15-

17 Výsledky závěrečných zkoušek E/01 Stravovací a ubytovací služby - celkem přihlášených žáků prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo C/002 Praktická škola dvouletá - celkem přihlášených žáků prospělo prospělo s vyznamenáním náhradní termín E/001 Zednické práce - celkem přihlášených žáků prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo E/001 Truhlářské práce - celkem přihlášených žáků prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo E/005 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních pečovatelské práce - celkem přihlášených žáků prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo E/005 Malířské, lakýrnické a natěračské práce malířské a natěračské práce - celkem přihlášených žáků prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo E/01 Potravinářská výroba - celkem přihlášených žáků prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo

18 Nová závěrečná zkouška Ve školním roce 2012/2013 se naše škola po kladném hodnocení z minulého školního roku již podruhé zapojila do projektu Nová závěrečná zkouška (NZZ). Na žáky stejného oboru byly kladeny jednotné nároky a byli hodnoceni na základě stejných pravidel a kritérií. Tak bylo dosaženo srovnatelných výsledků vzdělávání. Naše škola se rozhodla zapojit do zkoušky podle jednotného zadání a to do všech tří částí tentokrát čtyři obory. V tomto projektu opět pokračovaly obory Stravovací ubytovací služby (ŠVP Kuchař, kuchařské práce) a Potravinářská výroba ( ŠVP Cukrář, cukrářská výroba). Dalšími obory, které se zapojily do projektu ZZ podle jednotného zadání byly obor Zednické práce a obor Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP Truhlář, truhlářská výroba). Úspěšní žáci tak dokázali, že mají požadovanou úroveň znalostí a dovedností a my jsme se ujistili, že své žáky připravujeme kvalitně. Pedagogický tým, který se přímo podílel na průběhu zkoušek podle jednotného zadání, hodnotí projekt jako zdařilý s kladným výsledkem. Absolventi tak získali výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce a navíc certifikát absolventa nové závěrečné zkoušky. Se zapojením do projektu NZZ počítáme i ve školním roce 2013/2014, pouze s tím rozdílem, že budou do tohoto projektu zapojeny ještě další obory. -17-

19 Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR

20 UČEBNÍ PLÁN TYP A Kmenový obor: Učební obor: E Zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce E/001 Zednické práce Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 17. května 2002, č.j / s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem. Denní studium Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku celkem A. Povinné vyučovací předměty a) základní předměty Český jazyk a literatura Občanská výchova Matematika Tělesná výchova Odborné kreslení Materiály Strojní zařízení Přestavby budov Technologie Odborný výcvik b) výběrové předměty Celkem hodin týdně B. Nepovinné vyučovací předměty -19-

21 UČEBNÍ PLÁN TYP A Kmenový obor: Učební obor: E Malíř natěrač, malířské a natěračské práce E/005 Malířské, lakýrnické a natěračské práce - malířské a natěračské práce Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 4. listopadu 1995, č.j /95-24 s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem. Denní studium Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku celkem A. Povinné vyučovací předměty Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura Matematika Občanská výchova Tělesná výchova Odborné předměty Odborné kreslení Materiály Stavební konstrukce Technologie Odborný výcvik Celkem hodin týdně B. Nepovinné vyučovací předměty

22 UČEBNÍ PLÁN TYP A Kmenový obor: Učební obor: E Truhlář, truhlářské práce E/001 Truhlářské práce Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 7. srpna 1995, č.j /95-24 s platností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem. Denní studium Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku celkem A. Povinné vyučovací předměty Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura Matematika Občanská výchova Tělesná výchova Odborné předměty Odborné kreslení Materiály Stroje a zařízení Technologie Odborný výcvik Celkem hodin týdně B. Nepovinné vyučovací předměty

23 UČEBNÍ PLÁN TYP A Kmenový obor: Učební obor: E Čalouník, čalounické práce E/001 Čalounické práce Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 18. července 2005, č.j / s platností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem. Denní studium Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku celkem A. Povinné vyučovací předměty a) základní předměty Český jazyk a literatura Občanská výchova Matematika Tělesná výchova Odborné kreslení Materiály Stroje a zařízení Technologie Odborný výcvik b) výběrové předměty Celkem hodin týdně B. Nepovinné vyučovací předměty -22-

24 UČEBNÍ PLÁN TYP A Kmenový obor: Učební obor: E Pečovatelské práce E/005 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - pečovatelské práce Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 14. června 2004, č.j / s platností od 1. září 2004 počínaje 1. ročníkem Denní studium Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku celkem A. Povinné vyučovací předměty a) základní předměty Český jazyk a literatura Matematika Občanská výchova Tělesná výchova Epidemiologie a hygiena Společenská výchova Základy pečovatelství Psychologie Technologie Odborný výcvik b) výběrové a volitelné předměty Celkem hodin týdně B. Nepovinné vyučovací předměty -23-

25 UČEBNÍ PLÁN TYP A Kmenový obor: Učební obor: C Jednoletá a dvouletá praktická škola C/002 Praktická škola dvouletá Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 14. května 1993, č.j /93-24 s platností od 1. září 1993 počínaje 1. ročníkem. Denní studium Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku celkem 1. Povinné vyučovací předměty A. Všeobecně vzdělávací Český jazyk a literatura Občanská výchova Matematika Výtvarná výchova Hudební výchova Tělesná výchova B) Odborně praktické Rodinná výchova Ruční práce Příprava pokrmů Volitelné předměty Celkem hodin týdně Nepovinné předměty

26 Přehled učebních plánů podle RVP -25-

27 Učební plán Název školy: Adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělávání: Dosažený stupeň vzdělávání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Platnost ŠVP: Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72, Mariánské náměstí 72, Černovice Kuchař, kuchařské práce E/01 Stravovací a ubytovací služby Střední vzdělání s výučním listem 3 roky Denní studium Od počínaje 1. ročníkem 4.1 Tabulka k učebnímu plánu POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY DOTACE HODIN 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem týdně za studium celkem za studium Český jazyk a literatura Občanská výchova Matematika Tělesná výchova Zdravotní a rodinná výchova Informatika Potraviny a výživa Zařízení závodů Stolničení Hospodářské výpočty Technologie Odborný výcvik Celkem hodin

28 Učební plán Název školy: Adresa školy Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělávání Dosažený stupeň vzdělávání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Platnost ŠVP: Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 Mariánské náměstí 72, Černovice Malíř a natěrač, malířské a natěračské práce E/01 Malířské a natěračské práce Střední vzdělání s výučním listem 3 roky Denní studium Od počínaje 1. ročníkem 4.1 Tabulka k učebnímu plánu DOTACE HODIN celkem POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY 1. ročník 2. ročník 3. ročník týdně za studium celkem za studium Český jazyk a literatura Matematika Občanská výchova Tělesná výchova Zdravotní a rodinná výchova Informatika Odborné kreslení Materiály Stavební konstrukce Technologie Odborný výcvik Celkem hodin

29 Učební plán Název školy: Adresa školy Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělávání: Dosažený stupeň vzdělávání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Platnost ŠVP: Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 Mariánské náměstí 72, Černovice Pečovatel/pečovatelka, pečovatelské služby E/01 Pečovatelské služby Střední vzdělání s výučním listem 3 roky Denní studium Od počínaje 1. ročníkem 4.1 Tabulka k učebnímu plánu POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ DOTACE 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem Celkem za studium Český jazyk a literatura Občanská výchova Matematika Tělesná výchova Zdravotní a rodinná výchova Informatika Zdravověda Epidemiologie a hygiena Pečovatelství Psychologie Technologie Odborný výcvik Celkem hodin

30 Učební plán Název školy: Adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělávání: Dosažený stupeň vzdělávání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Platnost ŠVP: Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72, Mariánské náměstí 72, Černovice Zedník, zednické práce E/01 Zednické práce Střední vzdělání s výučním listem 3 roky Denní studium Od počínaje 1. ročníkem 4.1 Tabulka k učebnímu plánu POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY DOTACE HODIN 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem týdně za studium celkem za studium Český jazyk a literatura Občanská výchova Matematika Tělesná výchova Zdravotní a rodinná výchova Informatika Materiály Stroje a zařízení Odborné kreslení Přestavby budov Technologie Odborný výcvik Celkem hodin

31 Učební plán Název školy: Adresa školy Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělávání: Dosažený stupeň vzdělávání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Platnost ŠVP: Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 Mariánské náměstí 72, Černovice Cukrář, cukrářská výroba E/01 Potravinářská výroba Střední vzdělání s výučním listem 3 roky Denní studium Od počínaje 1. ročníkem 4.1 Tabulka k učebnímu plánu POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY DOTACE HODIN 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem týdně za studium celkem za studium Český jazyk a literatura Občanská výchova Matematika Tělesná výchova Rodinná a zdravotní výchova Informatika Suroviny Odborné kreslení Zařízení závodů Hospodářské výpočty Technologie Odborný výcvik Celkem hodin

32 Učební plán Název školy: Adresa školy Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělávání: Dosažený stupeň vzdělávání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Platnost ŠVP: Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 Mariánské náměstí 72, Černovice Truhlář, truhlářská výroba E/01 Truhlářská a čalounická výroba Střední vzdělání s výučním listem 3 roky Denní studium Od počínaje 1. ročníkem 4.1 Tabulka k učebnímu plánu POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ DOTACE 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem Český jazyk a literatura Občanská výchova Matematika Tělesná výchova Zdravotní a rodinná výchova Informatika Materiály Odborné kreslení Technologie Stroje a zařízení Odborný výcvik Celkem hodin

33 Učební plán Název školy: Adresa školy Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělávání: Dosažený stupeň vzdělávání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Platnost ŠVP: Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 Mariánské náměstí 72, Černovice Čalouník, čalounická výroba E/01 Truhlářská a čalounická výroba Střední vzdělání s výučním listem 3 roky Denní studium Od počínaje 1. ročníkem 4.1 Tabulka k učebnímu plánu POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ DOTACE 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem Český jazyk a literatura Občanská výchova Matematika Tělesná výchova Zdravotní a rodinná výchova Informatika Technologie Materiály Odborné kreslení Stroje a zařízení Odborný výcvik Celkem hodin

Určeno žákům vycházejícím v roce 2015 2014

Určeno žákům vycházejícím v roce 2015 2014 GYMNÁZIA, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ, ODBORNÁ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÉ ŠKOLY I NÁSTAVBY ZA CELÝ OKRES PELHŘIMOV Určeno žákům vycházejícím v roce 215 214 Krajská pobočka v Jihlavě Kontaktní

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2013/2014 1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2013/2014 je zpracovaná podle

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Františka Melichara Pražská 370 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného

Více

Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 2013

Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 2013 GYMNÁZIA, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ, ODBORNÁ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÉ ŠKOLY, NÁSTAVBY I VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY ZA CELÝ OKRES PELHŘIMOV Určeno žákům vycházejícím v roce 214 213 ÚŘAD PRÁCE

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342 za školní rok 2010/2011 Adresa školy: Tavírna 342, 380 01 Český Krumlov Identifikátor

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Příloha publikace: Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje

Příloha publikace: Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje Příloha publikace: Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje 1 Mi l í ž á c i, opět se Vám dostává do rukou elektronická publikace Kam na školu ve Zlínském kraji, která obsahuje kompletní

Více

Výroční zpráva 2013/2014. Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna. Buškovice 203

Výroční zpráva 2013/2014. Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna. Buškovice 203 Výroční zpráva 2013/2014 Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna Buškovice 203 Výroční zpráva školy Výroční zpráva o činnosti Střední školy Buškovice 203 I. Ředitel Střední školy Buškovice 203 (dále

Více

Kam na školu ve Zlínském kraji

Kam na školu ve Zlínském kraji Kam na školu ve Zlínském kraji Vzdělávací nabídka středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2010 2011 Upozornění: Údaje uvedené v této publikaci mají informativní charakter. V průběhu školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 Střední škola, ská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2010/2011 Mgr. Zdeňka Valečková ředitelka SŠ Bor

Více

O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: vedení gymnázia Zábřeh, 14. října 2013 OBSAH Základní údaje o škole 1 Charakteristika školy 2 Profil absolventa 2 Přehled oborů vzdělání 3 Přehled učebních

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2010/2011 1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2010/2011 je zpracovaná podle

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Všichni uchazeči do obou oborů studia konají povinně přijímací zkoušku ve formě centrálně zadávaných jednotných testů. Termíny

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole do prvního ročníku čtyřletého studia i nižšího stupně osmiletého studia

Více

Kam na školu ve Zlínském kraji

Kam na školu ve Zlínském kraji Kam na školu ve Zlínském kraji Vzdělávací nabídka středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2009 2010 Upozornění: Údaje uvedené v této publikaci mají informativní charakter. V průběhu školního

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA 364/2005 Sb. - o dokumentaci škol a školských zařízení - stav k 10.3.2015 364/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odborné učiliště, Praktická škola a Základní škola Soběslav Wilsonova 405, 392 01 Soběslav Školní vzdělávací program Pečovatelské služby Obor vzdělání: 75-41-E/01 Pečovatelské služby Školní vzdělávací

Více

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008 VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY SO Uza s Dačice za školní rok 2007/2008 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2 2. Sezna m učebních oborů, základní charakteristika a 3-5 organizace výchovně vzděláva cího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 Projednáno školskou radou dne 14.10.2014 Mgr. Zdeňka

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 0 9 / 2 0 10 Strana 1 (celkem 41) I. Výroční zpráva

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Plzni dne 23. 9. 2014 1 Obsah I. Výroční zpráva o činnosti školy... 4 1. Charakteristika školy... 4 1.1. Název školy, adresa... 4 1.2. Kontakty... 4 1.3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2012/2013 Mgr. Zdeňka Valečková ředitelka SŠ Bor Střední škola,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Odborné učiliště, Křenovice 8 752 01 Kojetín IČO 00842800 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Zpracoval: Josef Plesník, Mgr. ředitel školy Č.j.: OUKR/967/2011 Spis. sk.: 1.5. A10 Obsah: 1. Základní

Více