LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2007 ČINNOST OBCE. Usnesení č. 7 ze zasedání Zastupitelstva obce konaného dne v přísálí Národního domu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2007 ČINNOST OBCE. Usnesení č. 7 ze zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 24. 9. 2007 v přísálí Národního domu"

Transkript

1 ČINNOST OBCE LIPOVSKÝ říjen 2007 vydává Obecní úřad Lipová - lázně vydáno ZPRAVODAJ Usnesení č. 7 ze zasedání Zastupitelstva obce konaného dne v přísálí Národního domu Bere na vědomí: 1) ZO bere na vědomí informaci o výcvikovém prostoru pro hasiče SDH Lipová-lázně. Schvaluje: 1) Návrhovou komisi: Mgr. Prášilová, Mgr. Čumová, P. Vičík Zapisovatele: Mgr. Sóky Ověřovatelé zápisu: A. Strejček, J. Macura 2) Zprávu o činnosti rady obce. 3) Hospodaření obce v období 1-8/ ) Přísedící Okresního soudu v Jeseníku pro další funkční období a to Karla Mišuna, Lipová-lázně, Petra Mišuna, Lipová-lázně a Ing. Lubomíra Žmolíka, Lipová-lázně. 5) Poskytnutí neinvestičního příspěvku na žáka Základní školy a mateřské školy J. Schrotha, Lipoválázně: částku Kč 400,- pro žáka 1. stupně a Kč 200,- pro žáka 2. stupně. Příspěvek bude sloužit na zakoupení pomůcek pro jednotlivé žáky tak, aby tyto pomůcky odpovídaly požadavkům pedagogů. Částka je rozlišena z důvodu příspěvku obce na sportovní kurzy žákům druhého stupně. 6) Rozpočtovou změnu B/10/2007 na dokončení parku za kinem stavba altánu pro turisty od firmy K + K služby s. r. o., Kostelní 5/142, Jeseník cena s DPH Kč ,- a schvaluje podpis smlouvy starostou obce. 7) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007, kterou se ruší OZV č. 4/2001 o vytvoření a použití účelového fondu obce FRB, a to na základě doporučení MVR ČR. 8) Směrnici Obce Lipová-lázně č. 1/2007, která upravuje vytvoření a použití FRB a nahrazuje OZV č. 4/ ) Převody pozemků, na základě žádostí, za cenu dle cenové mapy s příslušenst vím: a) parcela č. 117 část, výměra bude určena geometrickým oddělením pozemku, ost. plocha, kat. území Dolní Lipová, panu F. R., Lipová-lázně a Ing. I. U., Lipová-lázně dle podmínek komise výstavby. b) parc. č. 46 část, výměra bude určena geometrickým oddělením pozemku, zast. plocha, kat. území Horní Lipová, manželům O. a D.., Lipová-lázně dle podmínek komise výstavby. c) parc. č. 804/8 část, parc. č. 804/7 část výměra bude určena geometrickým oddělením pozemku, ost. plocha, kat. území Dolní Lipová, manželům Ing. V. a E. H., Lipoválázně, paní M. P., Lipová-lázně a manželům P. a H. Z., Lipová-lázně dle podmínek komise výstavby. 10) ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků dle seznamu č. 1. od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Obce Lipová-lázně. 11) ZO schvaluje věcné břemeno pro Hydrometeorologický ústav Praha přístup a příjezd k vrtu na parc. č. 818/36, 842/24 a 842/37, kat. území Dolní Lipová.

2 12) ZO schvaluje odkup pozemku, parc. č. 845/1, trvalý travní porost, výměra m, kat. území Horní Lipová za cenu dle Znaleckého posudku č. 141/07 od Pozemkového fondu ČR za Kč ,-. Neschvaluje: 1) Převod pozemku, parc. č. 1876/1 část, kat. území Dolní Lipová na doporučení rady obce a komise výstavby, manželům O. a Z. Ž, Větřkovice, protože se jedná o místní komunikaci. 2) Převod pozemku, parc. č. 667/5, kat. území Horní Lipová na základě doporučení rady obce a komise výstavby, manželům Z. aa. S., Lipová-lázně, protože se jedná o místní komunikaci. 3) Převod pozemku, parc. č. 1876/2, kat. území Dolní Lipová na základě doporučení rady obce a komise výstavby, paní A. S., Lipová-lázně, Bobrovník a Dis. P. Š., Lipová-lázně, Bobrovník, protože se jedná o místní komunikaci. 4) Převod pozemků, parc. č. 2331/1, 2331/2 a 2331/3, kat. území Dolní Lipová, manželům M. a M. B, Lipová-lázně. MUZEUM JOHANNA SCHROTHA Upozorňujeme občany na změnu otevírací doby: Útery hod Pátek hod V případě zájmu je možno dohodnout návštěvu mimo otevírací dobu na telefonních číslech (obecní knihovna) nebo na OBECNÍ KNIHOVNA LIPOVÁ-LÁZNĚ Upozorňuji návštěvníky knihovny, že od do bude v knihovně z důvodů rekonstrukce dětského oddělení ZAVŘENO!!!! Zdenka Vršanová ODBORNÉ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÁ ŠKOLA Naše škola je součástí obce Lipová-lázně již mnoho let. Rádi bychom ji proto blíže přiblížili čtenářům Lipovského zpravodaje. Naše zařízení je zařazeno do sítě speciálních škol. Je určeno pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ale učí se u nás i absolventi základních škol. Historie speciálního vzdělávání je dlouhá, poprvé byla otevřena pro tyto žáky naše škola již v roce Do té doby byla běžnou učňovskou školou. Nabízíme vzdělávání v technických oborech zámečnické, zednické, malířské a truhlářské práce, dále kuchařské práce. V loňském roce jsme otevřeli nový obor pečovatelské práce a v letošním roce přibyl ještě obor strojně montážní práce automontážní práce. Absolventi těchto oborů získávají po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek výuční list. Pro žáky, kteří z různých důvodů nemohou absolvovat odborné učiliště, nabízíme vzdělávání v oborech praktická škola jednoletá a praktická škola dvouletá. Tito žáci ukončují vzdělávání závěrečným vysvědčením. Pokud mají zájem,mohou dále absolvovat zvolený obor odborného učiliště. Škola má vlastní internát, který nabízí velmi kvalitní ubytování žákům ze vzdálenějších míst. V letošním roce je na naší škole ve všech oborech celkem 196 žáků, na internátě je ubytováno 96 žáků. Snažíme se zajistit co nejlepší podmínky ke studiu, hledáme možnosti, jak výuku i prostředí školy zlepšit. 2 LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 09/2007

3 V květnu 2007 jsme proto využili možnosti zapojit se do projektu PROPOS Prevence odchodů a podpora středoškolského studia pro sociokulturně znevýhodněné žáky a studenty. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. V rámci projektu jsme již uskutečnili několik akcí. Nabídli jsme doučování a přípravu žáků závěrečných ročníků ke zkouškám. Připravili jsme pro ně tzv. zkoušky nanečisto, aby si mohli předem vyzkoušet atmosféru, která bude u skutečných závěrečných zkoušek. V srpnu proběhl adaptační pobyt pro žáky nastupující do 1. ročníků. Jednu učebnu jsme vybavili interaktivní tabulí, která slouží k atraktivnější výuce. V září a začátkem října byli žáci naší školy na BVV. Na veletrhu viděli mnoho zajímavostí z oborů, kterým se u nás učí. Všechny jmenované akce byly pro naše žáky zdarma, protože byly spolufinancovány zcela nebo z velké části z projektu PROPOS. V měsíci září proběhla mezioborová soutěž, která žákům dala možnost seznámit se zábavnou formou s některými řemeslnými dovednostmi. Pro rodiny, které se dlouhodobě nacházejí v tíživé finanční situaci, nabízíme také pomoc ve formě úhrady plateb za ubytování na internátě, stravu a jízdné. Pro žáky připravují učitelé metodické materiály učební texty, pracovní listy, aby nabídli kvalitní informace z daných oborů ve formě, která je pro ně srozumitelná. Všechny materiály jsou poskytovány žákům zdarma. V měsíci listopadu bychom rádi připravili pro širokou veřejnost Den otevřených dveří, aby zájemci mohli shlédnout prostory, ve kterých se učí naši žáci. Informace a zajímavosti naleznete také na stránkách školy Za OU a PrŠ Bc. Bartošová Věra SDH LIPOVÁ-LÁZNĚ Soutěž v požárním sportu ze dne 22. září 2007 AREÁL lázní Ceny do soutěže O putovní pohár starosty obce Lipová-lázně (muži) a O putovní pohár ministryně obrany ČR (ženy) věnují: Starosta Obce Lipová-lázně Ing. L. Žmolík, ministryně obrany ČR p. Vlasta Parkanová, Lázně Dolní Lipová Schroth s. r. o. p. ředitel Radim Hatlapatka, prezident ČR - p. Václav Klaus, předseda vlády ČR p. Mirek Topolánek, předseda Senátu parlamentu ČR p. Přemysl Sobotka, ministr vnitra ČR p. Ivan Langer, ministr financí ČR p. Miroslav Kalousek, ministr práce a sociálních věcí ČR p. Petr Nečas, ministr zemědělství ČR p. Petr Gandalovič, ministr pro místní rozvoj ČR p. Jiří Čunek, ministr životního prostředí ČR p. Martin Bursík, ministr kultury ČR p. Václav Jehlička, ministr spravedlnosti ČR p. Jiří Pospíšil, velitel společných sil AČR Olomouc p. generálmajor ing. Jiří Halaška Ph.D., senátor parlamentu ČR za Šumpersko a Jesenicko p. Adolf Jílek, Autoopravna Jeseník p. Milan Rábek, SKI Centrum Lipová lázně p. Mgr. Pavel Bráblík, Hotel Lípa Lipová-lázně p. Christos Tenekedzis, HZS Jeseník p. major Štefan Labaj, Okresní sdružení hasičů ČMS Jeseník p. Dáša Bártková, poslanec poslanecké sněmovny ČR za Jesenicko p. Jiří Krátký, předseda poslanecké sněmovny parlamentu ČR p. Miloslav Vlček, konsul Polské republiky v Ostravě, Rozhlas Olomouc, ministr zahraničních věcí ČR p. Karel Schwarzenberg, Pivovar Holba Hanušovice, firma Petr a Šimon Šemrovi, Nádražní restaurace Lipová-lázně, restaurace Selská Světnička Lipová-lázně, vicekonzul Polské republiky v Ostravě p. Michal Gierwatowski Soutěže se zúčastnilo slovenské družstvo mužů a žen z Obce Bystričany. Navštívilo nás polské město Krapkowice, zastoupeno hasičským sborem. Navštívil nás konzul polské republiky v Ostravě p. Michal Gierwatowski. Srdečně děkujeme všem, kteří nám zaslali pro soutěžní družstva mužů a žen věcné dary pro soutěž v požárním sportu. Děkujeme též senátorovi za Šumpersko a Jesenicko Ing. Adolfovi Jílkovi, za pomoc při zajištění a dovozu cen pro soutěžní družstva z Prahy. S pozdravem Hasičům zdar a ohni zmar Za SDH a OÚ Ing. Lubomír Žmolík starosta obce, Šimon Šemro zást. velitele JSDH, Pavel Krátký starosta SDH LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 09/2007 3

4 Výsledky soutěže v požárním sportu ze dne 22. září LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 09/2007

5 KAM ZA KULTUROU A SPORTEM Divadlo JIŽ POTŘETÍ VÁS ZVEME NA HUDEBNĚ ZÁBAVNÝ POŘAD sólistů operety Národního divadla moravskoslezského v Ostravě a členů činohry Slezského divadla v Opavě, který začíná v pátek v Národním domě v Lipovélázních v 18:30 hod. Vstupné 50,- Kč. Všechny stálé příznivce tohoto žánru zve kulturní komise. Cestománie Zveme opět všechny příznivce cestování na další CESTOMÁNII na téma Bolívie, která se bude konat v 19,30 hodin v Národním domě. SK Lipová-lázně Mužstvo Datum Den Kdo Začátek Odjezd Rozpis utkání Benjamínků podzim 2007 Benjamínci pondělí Supíkovice Lipová 16,00 Rozpis utkání muži, dorost, žáci podzim 2007 Muži sobota Lipová Bohdíkov 14,30 Dorost sobota Lipová Supíkovice 10,00 Žáci neděle Lipová Písečná 10,00 Muži sobota Sudkov Lipová 13,30 11,00 Dorost sobota Žulová Lipová 10,00 8,45 Žáci sobota St.Čer. Voda Lipová 11,00 9,45 LISTÁRNA Vážení spoluobčané! Rád bych navázal na svůj předchozí článek, který jste měli možnost číst v LZ září 2007, který se týkal divadelního představení v Horní Lipové. 8. září 2007 se uskutečnil v Horní Lipové vcelku zdařilý kulturní program, jehož náplní byla především připomínka 1. výročí odhalení pamětní desky císaři Josefu II. na studánce u Kovárny. Imitovaná událost, kdy se císař při své zastávce občerstvil čerstvou vodou ze studánky, stánky předvádějící dobové umění (umělečtí kováři apod.), výborná dechová hudba z Jeseníku, to vše přilákalo značný počet diváků a návštěvníků, kteří navzdory poněkud proměnlivému počasí neztráceli dobrou náladu a bavili se znamenitě. Mezi návštěvníky byl i místostarosta obce Lipová-lázně pan Jaroslav Blaník a je na místě poznamenat, že právě významná podpora a pomoc vedení obce má svůj podíl na úspěšnosti této slavnosti. Večer pak jesenický dixilend, hrající k tanci i poslechu, přilákal posluchače i tanečníky do bývalé autodílny fy Michálek, provizorně, leč příjemně pro tento účel přestavěné. Zde navíc také proběhlo oficiální ukončení nultého ročníku Hornolipovského kulturního léta. Zde bych si dovolil malou poznámku v souvislosti s výše uvedenými informacemi. Nemusí se mnou každý souhlasit a je to jen přirozené v naší tak obtížně se rodící demokracii. To, že se něco začíná dít v Horní Lipové v oblasti kulturní, je možná k podivení, nicméně mám za to, že to není nikterak samoúčelné. To že se v této části obce začíná s divadelními představeními a tradice a památky jsou znovu obnovovány, přirozeně pozvedá kulturní úroveň nejen v obci Lipová-lázně, ale může mít svůj vlastní význam i v celém regionu Jesenicka. Odhalení pamětní desky na studánce u Kovárny, veřejný světící obřad pro základní kámen kapličky nad studánkou, připravovaná rekonstrukce pomníku železničářů, padlých v obou světových válkách, to je jen začátek zviditelnění oblasti, hojně navštěvované nejen tuzemskými turisty a rekreačními hosty. Výrok císaře, byť pokrokového reformátora, - NETUŠIL JSEM, ŽE JE V MÉM KRÁLOVSTVÍ KOUT, KDE LIDÉ ŽIJÍ V RAJSKÉ LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 09/2007 5

6 NEVINNOSTI mohl sice ve své době znít jako poklona, ale dnes bychom asi nechtěli, aby na nás místní, bylo pohlíženo podobně. Proto také jsem toho názoru, že organizátorům Hornolipovského kulturního léta nejenže patří dík, ale bude asi vítána každá pomoc, nápad či ráda, aby se celý projekt stal tradicí, která bude nejen občany Lipové-lázní vítaná. Josef Vrzal, Horní Lipová 234 CHVILKA POHODY Památka zesnulých První dva listopadové dny vzpomínáme na své zesnulé blízké. 1.listopadu se slaví Svátek všech svatých, 2.listopad se v kalendáři uvádí jako Památka zesnulých. Lidé tento den znají jako Dušičky. Dle historických pramenů se tento svátek slaví od roku 998, kdy jej zavedl benediktýnský opat Odillo ve francouzkém kláštěře Cluny. Ačkoli je toto datum nejstarší zaznamenanou zmínkou svátku, slavil se již o mnoho let dříve Dušičky údajně pocházejí z Keltské tradice - svátku Samhain, kterým Keltové začínali nový rok. Slavil se v podvečer 1. listopadu a Keltové věřili, že se tuto noc prolíná náš svět se světem mrtvých. Zapalovali ohně, aby se duše mrtvých mohly přijít ohřát a strávit noc se svými pozůstalými. Z toho vyplývá i současná tradice zapalování svíček, kterou dodržujeme dodnes. Dnes zapálená svíčka symbolizuje život a jejím zapálením na hřbitovech tedy symbolicky prolínání světa živých se světem mrtvých. O keltské samhainské noci se navíc spalovaly figuríny, které znázorňovaly loňský rok, smutek, trápení a starosti, které měly být rituálně spáleny s touto figurínou. Keltové tedy mohli nový rok začít s čistým štítem. Tato tradice se na rozdíl od zapalování ohňů (dnes svíček) neuchovala. Dříve se také na Památku zesnulých peklo zvláštní pečivo, kterým lidé obdarovávali pocestné a žebráky. Pečivu se říkalo dušičky. Památka zesnulých se rozšířila do celého křesťanského světa a dnes tento den uznává velká část Evropy a přeneseně i USA, kde se slaví svátek mrtvých jako Helloween. Mnozí z nás v tyto dny navštěvují hřbitovy, vzpomínají na své blízké, kteří již nejsou mezi námi a zapalují svíčky. Bez ohledu na to, zda věříme v kouzelnou noc, jak se také noci Dušiček říká, zapalme svíčku jako vzpomínku na ty, kteří již nemohou být mezi námi. Citát měsíce Žádné bohatství se nedá srovnat se zdravým tělem. JEŽÍŠ SIRACH Vtip měsíce: Rodiče nečekaně vejdou k synovi do pokoje a vidí, jak stojí uprostřed místnosti v latexovém oblečku a mlátí se bičem. Rychle zavřou dveře a bezradně na sebe koukají. Pak otec konečně promluví : " Zmlátit ho asi nemá cenu, co? " 6 LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 09/2007

7 HISTORIE ČESKÝCH JMEN FRANTIŠEK (4.10.) Jméno FRANTIŠEK znamená malý Francouz (z it. Francesco) a je to jméno původem italské. Nosí jej celkem obyvatel České republiky. VĚRA (8.10.) Svátek má Věra. Toto jméno je slovanského původu a je možné, že je zkráceninou jména Věroslava. Věra znamená "víra" a je považována za obdobu řeckého slova pistis. Dá se bez přehánění říci, že toto jméno stále patří mezi nejoblíbenější jména světa. Od našeho tvaru se v cizině liší pouze tím, že nemá háček, a na Slovensku zní Viera. Nosí jej celkem obyvatel České republiky ŠTEFAN (9.10.) V našem občanském kalendáři nacházíme Štefana, což je obdoba jména Štěpán, který má ovšem svátek až 26. prosince. Základem obou jmen je řecké Stephanos, "věnec"; přeneseně bychom tedy mohli říci, že Štěpán je "vítěz" nebo "věncem ověnčený či korunovaný". Toto jméno je celosvětově velice oblíbeno a také u nás jsou obě podoby často používány. Dosvědčuje to i množství patronů, kteří se v kalendářích objevují. Nosí jej celkem obyvatel České republiky. MICHAELA (19.10.) Jméno MICHAELA znamená podobná Bohu, jako Bůh a je to jméno původem hebrejské. Nosí jej celkem obyvatel České republiky. LIPOVSKÁ VAŘEČKA Podzimní koláč s hruškami Přísady: těsto g hladké mouky, 1 vejce, 110 g másla, 50 g moučkového cukru, citrónová kůra. náplň g tvarohu, 3 vejce, 70 g krupicového cukru, 250 ml smetany ke šlehání, 400 g hrušek, 8 g práškové želatiny, 300 ml hruškové šťávy. Příprava: Do mísy prosijeme mouku, uprostřed uděláme důlek a rozklepneme do něj vejce. Přidáme změklé máslo nakrájené na kousky, cukr a citrónovou kůru. Z přísad uhněteme hladké těsto, které uložíme do chladu a necháme asi hodinu rozležet. Mezitím si připravíme náplň. V misce smícháme tvaroh, vejce, cukr, smetanu, ochutíme nastrouhanou citrónovou a pomerančovou kůrou a vše vyšleháme dohladka.odleželé těsto rozválíme na kulatý plát, kterým vyložíme koláčovou formu, na těsto nalijeme tvarohovou směs a povrch uhladíme. Pečeme v předehřáté troubě při 160 C asi 45 minut dozlatova. Upečený koláč necháme vychladnout. Hrušky oloupeme, odstraníme jádřince a dužinu nakrájíme na plátky, kterými poklademe upečený korpus. Želatinu namočíme do hruškové šťávy, necháme nabobtnat a rozpustíme. Hrušky postupně přeléváme želatinou, necháme v lednici ztuhnout a podáváme. Čertovské houby Přísady: 300 g tvrdších hub, 50 g másla, 150 ml smetany, 1 lžíce plnotučné hořčice, 1 lžíce kečupu, 1 lžíce sójové omáčky, 1 lžíce citrónové šťávy, špetka soli, pepře, muškátu. Příprava: Houby nakrájíme na plátky a podusíme na másle. Z ostatních surovin připravíme omáčku, kterou zalijeme houby, zamícháme a ještě 20 minut dusíme za občasného míchání. Podáváme s toasty a pivem. LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 09/2007 7

8 INZERCE ZEDNICKÉ a OBKLADAČSKÉ PRÁCE Marian KARADY Lipová-lázně 373, Lipová-lázně, tel.: pro pacienty se zdravým životním stylem nabízí: Analýzu těla nejmodernějším přístrojem na trhu BIOSPACE InBody 720 s vyhodnocením poměru tukové a svalové hmoty v organismu, množstvím vody v těle a stanovením indexu otoku, včetně vody uvnitř buněk. Cena 100,- Kč za analýzu a vysvětlení pojmů. 1. Možnost zařazení do programu redukce váhy s rozborem pohybových aktivit, stanovením individuálního pohybového programu a tepové frekvence, při které dochází k odbourávání tuku Objednávky: tel Mgr. Poděbradská Radana TIRÁŽ: LZ je měsíčník, vychází kolem 20.dne v měsíci. Příspěvky do zpravodaje se odevzdávají do Vydává Obec Lipoválázně. Redakční rada: Zdenka Vršanová, Irena Plischková, Alice Zapletalová. Kontakt: Obecní knihovna Lipová-lázně, Zdenka Vršanová, tel , 8 LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 09/2007

LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ ČINNOST OBCE

LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ ČINNOST OBCE LIPOVSKÝ duben 2008 vydává Obecní úřad Lipová - lázně vydáno 21.4.2007 ZPRAVODAJ http://www.lipova-lazne.cz www.ic-lipova.cz ČINNOST OBCE Nabídka zasílání hlášení místního rozhlasu e- mailem Vzhledem k

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2007; ročník 2.; vydání 5.

Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2007; ročník 2.; vydání 5. Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2007; ročník 2.; vydání 5. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, podzim převzal vládu od léta, příroda hýří barvami a pomalu se připravuje na zimu. K podzimu se váže i jeden hluboce

Více

PRACOVNÍ DOBA NA MěÚ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Městský úřad bude ve dnech 27. 12. 2006 až 1. 1. 2007 uzavřen. Prvním pracovním dnem je úterý 2. 1. 2007.

PRACOVNÍ DOBA NA MěÚ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Městský úřad bude ve dnech 27. 12. 2006 až 1. 1. 2007 uzavřen. Prvním pracovním dnem je úterý 2. 1. 2007. 1 Petřvaldské noviny č. 12 Informace pro občany Z obsahu: - 1. schůze nové Rady města Petřvaldu - Petřvaldské noviny zdarma do každé rodiny - Den přátelství - Dobrovolní hasiči v r. 2006 - Úspěchy šachistů

Více

Šilheřovický zpravodaj. Září 2011

Šilheřovický zpravodaj. Září 2011 Šilheřovický zpravodaj Září 2011 ÚVODNÍ SLOVO Vážení občané, milí přátelé. Prázdniny utekly jako voda, děti již nastoupily školní docházku a my dospělí jsme opět chtíc nechtíc po zasloužené dovolené zpět

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIMSKÝ ROK HUDBY 2009 MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE XII. ROČNÍK www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz PROSINEC 2009 Bude v prosinci Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční

Více

Informace pro ob any Z obsahu: Slavnostní mše v kostele svatého Jind icha

Informace pro ob any Z obsahu:  Slavnostní mše v kostele svatého Jind icha Petřvaldské noviny č. 7 Informace pro občany Z obsahu: - 40. schůze Rady města Petřvaldu - Školáci mají prázdniny - Na výletě v Luhačovicích - Není Petřvald jako Petřvald - 8. ročník BTF 1 Slavnostní mše

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Jevíčský zpravodaj. Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes. Fotoaktuality ČERVENEC 2015. www.jevicko.cz. Měsíčník města Jevíčka

Jevíčský zpravodaj. Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes. Fotoaktuality ČERVENEC 2015. www.jevicko.cz. Měsíčník města Jevíčka se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka ČERVENEC 2015 Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes Co vlastně dnes víme o bývalém n. p. DIU Jevíčko, informace se dají vyhledat různými

Více

Brušperský zpravodaj. Naši čápi vyvedli letos čtyři mláďata

Brušperský zpravodaj. Naši čápi vyvedli letos čtyři mláďata Naši čápi vyvedli letos čtyři mláďata Z jednání zastupitelstva města INFORMACE Z RADNICE Čtvrté zasedání zastupitelstva města (ZM) se uskutečnilo 29. června 2011. V úvodu se starosta města vyjádřil k úkolu,

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.7

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.7 1 č.7 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. dubna 2011 2 Zprávy z radnice Zveme Vás na zasedání zastupitelů města Žamberka, které se uskuteční 19. dubna 2011 od 15 hod. v zasedacím sále MěÚ III. poschodí, Nádražní

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Obsah Slovo úvodem Zprávy městského úřadu Informace organizací a spolků Historie Kultura

Obsah Slovo úvodem Zprávy městského úřadu  Informace organizací a spolků Historie Kultura Obsah Slovo úvodem (S. Štěrbová) (V. Votava) Zprávy městského úřadu Informace z jednání RM, ZM (I. Löriková) Plán rozvoje na rok 2011 (J.Pospíšil) Termíny svozů (Ekosepar) Kniha Práce jako na kostele (K.Kvasničková)

Více

ČERVENEC 2007 ZDARMA Číslo 7

ČERVENEC 2007 ZDARMA Číslo 7 ČERVENEC 2007 ZDARMA Číslo 7 Pranostika Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje. V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se. Významné dny v červenci 5. 7. - Státní svátek

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

zpravodaj 8) Aby naše pomoc nebyla zároveň tou poslední 9) Halloween, svátek Všech Svatých, Dušičky, Svatý Martin

zpravodaj 8) Aby naše pomoc nebyla zároveň tou poslední 9) Halloween, svátek Všech Svatých, Dušičky, Svatý Martin zpravodaj OBSAH ČÍSLA: 1) Základní informace o členství v Asociaci PAPRSEK 2) Informace z Bulletinu 3) Informuje Jan MICHALÍK 4) Oka- mžiky vzpomínání na akce 5) Jaké akce jsou připraveny 6) Zajímavosti

Více

Zpravodaj. Zprávy z radnice: Změny v příjmech rozpočtu města

Zpravodaj. Zprávy z radnice: Změny v příjmech rozpočtu města Zpravodaj ročník XXIII., číslo 3 srpen 2012 Zprávy z radnice: Základní a mateřská škola Lázně Bohdaneč Nejvýznamnější události uplynulého období se týkaly škol. Do školního roku 2012/2013 vstoupí obě naše

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

Městská památková zóna

Městská památková zóna 03-2012 Městská památková zóna MĚSTO JAVORNÍK Informace starostky Vážení spoluobčané, jarní - březnové vydání našeho zpravodaje přináší informace o dalším rozvoji města. V únoru proběhlo 8. veřejné ejné

Více

Občasník č. 1 Duben 2006

Občasník č. 1 Duben 2006 Občasník č. 1 Duben 2006 POMLÁZKA Přicházím si pro pomlázku: Co mi dáte? Co vy pro mě, hospodyňko, uchystáte? Vejce čtyři na talíři od cukráře. Bílou housku na ubrousku od pekaře. RADOSTNÉ VELIKONOCE Radostné

Více

Zpravodaj obce Švábenice

Zpravodaj obce Švábenice Zpravodaj obce Švábenice Vydává obecní úřad Švábenice číslo 4/ 2004 Z obsahu: Úvod Slovo starosty Z jednání Obecního zastupitelstva Změny na matričním úřadě Jak jsme volili Občanská rubrika Z kulturní,

Více

Vychází v prosinci 2005 4/2005

Vychází v prosinci 2005 4/2005 1 Kobeřické noviny Vydává Obecní úřad Kobeřice Vychází v prosinci 2005 4/2005 SLOVO STAROSTY... DRAZÍ SPOLUOBČANÉ, na sklonku každého roku, v příjemném očekávání nejkrásnějších svátků v roce, si každý

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ŘÍJEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU SAMETOVÝ DEN STR. 5 17. LISTOPAD 1989 STR. 13 15 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 17 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

Více

závěr roku 2006 byl velmi náročný aktivitya vyvrcholil přijetím posledních rozpočtových opatření roku 2006

závěr roku 2006 byl velmi náročný aktivitya vyvrcholil přijetím posledních rozpočtových opatření roku 2006 èíslo 1. roèník XII, leden 2007 závěr roku 2006 byl velmi náročný Zastupitelstvo obce uvolnilo další prostředky na opravy a nové aktivitya vyvrcholil přijetím posledních V průběhu měsíců srpen a září byla

Více

NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH

NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH ZPRAVODAJ Ročník: LIV Číslo: 3/2013 NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH PROGRAM 1. Úvod, schválení programu jednání, určení

Více

Číslo 1, ročník XV, leden 2012

Číslo 1, ročník XV, leden 2012 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 1, ročník XV, leden 2012 Informace z obecního úřadu Kolik zaplatíme v roce 2012 za topení a teplou vodu v pronajatých prostorách v majetku obce Velké Losiny?

Více

V tomto čísle najdete

V tomto čísle najdete Zpravodaj obcí Doubravice, Velehrádku a Zálesí vychází 28. října 2013 elektronická podoba Krásný den, milí čtenáříčci. Dušičkové období dokáže člověku pořádně pokazit náladu, zvláště když se venku zatáhnou

Více