Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

2 OBSAH VYROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole str Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně-technické podmínky školy 1.6 Opravy a investiční rozvoj za období 2011/ Údaje o školské radě 1.8 Údaje o občanském sdružení zřízeném při škole 2. Přehled vzdělávacích programů školy str Obory vzdělání 2.2 Vzdělávací programy ve školním roce 2011/ Vývojová tendence naplněnosti tříd a oddělení 2.4 Počty žáků podle typu školy 2.5 Předškolní vzdělávání 3. Personální zabezpečení činnosti školy str Základní údaje o pracovnících školy 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věku 3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících 4. Zápis k povinné školní docházce a vycházející žáci str Zápis k povinné školní docházce 4.2 Vycházející žáci základní školy 5. Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků str Přehled o prospěchu 5.2 Přehled absence 5.3 Přehled hodnocení chování žáků 5.4 Třídy podle druhu postižení 5.5 DVPP 5.6 Prevence sociálně patologických jevů - MPP 5.7 Hodnocení výchovného poradenství volba povolání 5.8 Celoroční projekt EVVO 6. Speciální nabídka aktivit pro žáky ve šk. roce 2011/12 str Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti str Stav ICT na škole str Zájmové vzdělávání - školní družina str Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí str Základní údaje o hospodaření školy str Rozvojové a mezinárodní projekty školy, realizované projekty financované z cizích zdrojů str Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery str.31 2

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek,Škarabelova 562 Adresa: Frýdek-Místek, Škarabelova 562 Právní norma: příspěvková organizace IČ: IZO: Identifikátor školy: Kontakt: tel: E.mail: Web : specskolynadeje.cz Vedení školy: ředitelka školy: PaedDr. Dana Zemánková zástupce ředitelky pro ZŠS, statutární zást.: Mgr. Iveta Chlebková zástupce ředitele školy pro ZŠ včetně ZŠ pr.: Mgr. Vratislav Matěj Vedoucí vychovatelka: Zdenka Rusková Vedoucí učitelka mateřské školy: Mgr. Lenka Nakládalová Vedoucí školní jídelny: Daniela Vondálová Výchovný poradce vých. a vzděl. oblast: PaedDr. Dana Zemánková Výchovný poradce-volba povolání : Mgr. Lenka Hlavatá Metodik environmentální výchovy: Mgr. Miroslava Červenková Mgr. Lenka Závorková Školní metodik prevence: Mgr. Lenka Hlavatá Netradiční výuka: Bc. Ivana Petrželová Metodik ICT: PhDr. Petr Adamus Správa internet. sítě PhDr. Petr Adamus Metodik ZŠ: Mgr. Iveta Uvirová Metodik ZŠ praktická: Mgr. Lenka Závorková Metodik ZŠ speciální: Mgr. Marcela Romanová Hlavní účetní: Miroslava Malíšková Léčebný tělocvik: Libuše Šnajdrová Vedoucí správních zaměstnanců: Ján Rybánič Jan Vavřín od Zřizovatel školy Název: STATUTÁRNÍ MĚSTO Frýdek-Místek Adresa: Frýdek-Místek, Radniční 1148 Právní forma: obec IČO: Kontakt: Tel: Součásti školy Druh vzdělávání nebo služby kapacita budova Odloučené pracoviště Základní škola ZŠ 90 ZŠS Škarabelova 562,F-M Mateřská škola 84 K Hájku 2972, F-M Školní družina 36 Škarabelova 562, F-M Školní jídelna 145 jídel K Hájku 2972, F-M K Hájku 2972, F-M El. Krásnohorské 139, F-M IC Žirafa, F-M 3

4 Školní výdejna Neurčeno Škarabelova 562,F-M Odloučené pracoviště K Hájku 2972, F-M Komentář: Školní kuchyně mateřské školy zabezpečuje stravování pro žáky školy na pracovišti K Hájku 2972 a Škarabelova 562. Pedagogičtí pracovníci základní školy se stravují ve školní jídelně blízké Základní školy, El. Krásnohorské 2254, Frýdek-Místek. 1.4 Základní údaje o součástech školy, počty dětí k Mateřská škola Počet tříd Počet dětí Zaměření Mateřská škola 2 46 třídy běžné integrace 5 dětí se spec. potřebami Mateřská škola speciální 2 13 třída autistů+ třída více vad, MP Celkem 4 59 Komentář: Celkem bylo v mateřské škole 18 dětí s postižením. Základní škola Počet tříd Počet žáků specializace třídy Základní škola I.st ADHD, autismus Základní škola praktická I. st LMP,více vady Základní škola praktická II.st LMP, více vady, Integrace TMP- PŠ Základní škola speciální 4 23 TMP, více vady Základní škola speciální - autisté 3 12 autismus Celkem Speciální potřeby Komentář: Třídy jsou sestaveny podle zdravotního postižení žáků. 1.5 Materiálně technické podmínky a vybavení školy Učebny Učebny pro ZŠ 8 učeben Budova Škarabelova + budova K Hájku 7 učeben- výpůjčka Budova El. Krásnohorské třídy IC Žirafa, Fibichova Šk. jídelna - výdejna 2 místnosti Budova Škarabelova + budova K Hájku Školní družina 3 místnosti Budova Škarabelova Zahrada, relaxační pobyt 2 zahrady Budova Škarabelova+budova K Hájku (vybavení herními prvky K Hájku) Tělocvičné zařízení 1 relaxační místnost Budova Škarabelova 1 místnost pro individuální cvičení 1 třída pro individuální cvičení Budova El. Krásnohorské 139 Odborná učebna ICT 2 učebny Budova Škarabelova, El.Krásnohorské Pozemky Úprava části zahrady na pozemek Budova Škarabelova Cvičná kuchyňka Úprava jedné výdejové kuchyně Budova Škarabelova Komentář: Výuka tělesné výchovy žáků : 1. Pronájem tělocvičny na ZŠ El. Krásnohorské 139, Frýdek-Místek. 2. Výuka plavání žáků v Plavecké škole při ZŠ J. z Poděbrad, Frýdek-Místek. 3. Výuka bruslení ve VSH Frýdek-Místek financováno zřizovatelem školy. Vybavení školy Učebnice Pracovní listy Dokončení vybavení učebnicemi pro I.st. ZŠ, pro I. a II. stupeň ZŠ speciální a dokoupení učebnic pro ZŠ praktickou, zejména pro II. stupeň ZŠ Nedostatečná nabídka trhu učebnic pro ZŠ praktickou a ZŠ speciální Rehabilitační pomůcky Vybavení na vysoké úrovni Sponzoři školy 4

5 Didaktické pomůcky Vybavení na vysoké úrovni SR + sponzoři školy Žákovský nábytek Dovybaveny třídy žákovskými lavicemi a židlemi Dovybaveno odloučené pr. El. Krásnohorské: lavice + židle pro třídy II. stupně ZŠ praktické Učitelský nábytek Vybavení sborovny na odloučeném pracovišti El. Krásnohorské 139, F-M: stoly, židle, sektorový nábytek Audio+video+ICT 2 učebny výpočetní techniky /pracoviště Škarabelova, El.Krásnohorské/ 3 interaktivní tabule Smart board na každém pracovišti 2 dataprojektory, 1 plátno v každé třídě PC na všech pracovištích notebooky pro každého učitele Sportovní nářadí Pro výuku TV mimo budovu dostatečné včetně pro žáky s postižením Komentář: Vybavení školy nábytkem pro zaměstnance se stále doplňuje. Projekty EU peníze školám Comenius Sponzoři Využití tělocvičnypronájem 1.6 Opravy a investiční rozvoj za období 2011/12 A. Vlastní zdroje Základní škola 1. Vybavení dalších tříd PC, zejména na odloučeném pracovišti El. Krásnohorské 139 a IC Žirafa 2. Pořízení notebooků pro každého učitele / projekt/ 3. Dokoupení lavic a židlí pro žáky II. stupně ZŠP- odloučené pracoviště El. Krásnohorské Vybavení sborovny nábytkem pro učitele odloučené pracoviště El. Krásnohorské Instalace schodišťové plošiny na odloučeném pracovišti El. Krásnohorské 139/projekt/ 6. Rozvody internetové sítě na odloučeném pracovišti El. Krásnohorské Pořízení nové benzinové sekačky na trávu Škarabelova 562 Mateřská škola 1. Instalace schodišťové sedačky v MŠ pro děti s DMO /projekt/ 2. Nákup PC pro třídy MŠ /projekt/ 3. Malování prostor MŠ 4. Nákup nových lehátek, lůžkovin, polštářů, koberec do herny MŠ 5. Oprava venkovních ploch asfaltová plocha před budovou a chodníky v areálu MŠ 6. Rekonstrukce dvou pískovišť, výměna písku 7. Likvidace zahradního odpadu a pařezů na celé školní zahradě Školní kuchyně 1. Malování školní kuchyně a přilehlých prostor 2. Dovybavení kuchyňskými potřebami B. Financování zřizovatelem Základní škola 1. Rekonstrukce sociálního zařízení a přístavba bezbariérového WC na odloučeném pracovišti El. Krásnohorské 139, F-M 5

6 1.7 Údaje o školské radě Volební období Složení školské rady Předseda Mgr. Iveta Chlebková Místopředseda Pan Robert Volný Členové rady Mgr. Petr Adamus Mgr. Šárka Brandová Paní Milena Čajánková Paní Věra Dvorská V listopadu 2011 se uskutečnily volby pro nové volební období Volební období Složení školské rady Předseda Mgr. Iveta Chlebková Místopředseda Pan Aleš Budina Členové rady Mgr. Miroslava Červenková Mgr. Šárka Brandová Paní Milena Čajánková Paní Věra Dvorská 1.8 Údaje o NNO - Sdružení rodičů a přátel Naděje zřízeném při škole Zahájení činnosti Předseda Pan Petr Mojžíšek Místopředseda Paní Slováčková Denisa Členové výboru Paní Dziergasová Pan Petr Mojžíšek skončil ve funkci předsedy SRPŠ s koncem školního roku 2011/12. Na valné hromadě byla pro další volební období zvolena do funkce předsedkyně SRPŠ paní Eva Hrbáčková. Nové složení výboru Od Předseda Pan Eva Hrbáčková Místopředseda Paní Konečná Alena Člen výboru Paní Slováčková Denisa Komentář k činnosti: OS se podílelo na financování a organizování akcí a potřeb školy, rodiče zabezpečovali doprovod svých dětí na akcích pořádaných školou. 2. Přehled oborů a vzdělávacích programů školy 2.1 Obory vzdělávání B/01 Základní škola speciální Kapacita: 70 žáků C/01 Základní škola Kapacita: 90 žáků Komentář: K požádala škola o navýšení kapacity oboru základní škola na 90 žáků. Cílová kapacita školy zůstává stejná 140 žáků. 2.2Vzdělávací programy ve školním roce 2011/2012 Ročník Typ školy Vzdělávací program ZŠ I.st. Školní vzdělávací program Škola porozumění podle RVP ZV ZŠ praktická ŠVP Škola porozumění -příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením podle ZVP ZV příloha pro žáky s LMP ,8.r. ZŠ speciální ŠVP Škola porozumění podle RVP ZŠS díl I a díl II 3.,4.5.,6.,10.r. Pomocná škola Pomocná škola, č.j /

7 4.,6.r. Pomocná škola Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy, č.j / Vývojová tendence naplněností tříd Mateřská škola 2005/ / / / / / /12 Tř. děti Tř.. děti Tř. děti Tř. děti Tř. děti Tř. děti Tř. děti Základní škola 2005/ / / / / / /12 třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci Školní družina 2005/ / / / / / /12 Odd. žáci Odd. žáci Odd. žáci Odd. žáci Odd. žáci Odd. žáci Odd. žáci Počty žáků v ročnících podle typu školy k ročník Počet žáků 1.r.ZŠ 8 2.r.ZŠ 9 3.r.ZŠ 10 4.r.+5.r. ZŠ r. ZŠP r.ZŠP r.ZŠP 3+7 Celkem I.st ZŠ+ZŠP r.ZŠP r.ZŠP 8 Celkem II.st. ZŠP 17 Celkem ZŠS Předškolní vzdělávání Základní údaje Mateřská škola Počet Počet Zaměření tříd dětí Mateřská škola 2 46 běžné třídy s individuálně integrovanými dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Mateřská škola speciální 2 13 třída pro děti s autismem třída pro děti s MP a KV Celkem 4 59 Počet dětí v MŠ k Třída Počet dětí Integrované děti Korálek 7 7-1AUT, 3MR, 2KV,1VPCH Zvoneček AUT, 1 TŘV Květinka AUT, 1VPCH, 2 TŘV 7

8 Sluníčko TP, 1 AUT Celkem Zápis do MŠ na šk. rok 2012/13 Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - děti se speciálními vzdělávacími potřebami - děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky - sourozenci dětí docházejících do ZŠ a MŠ Naděje - ostatní děti dle věku (seřazení dle dat narození) přijímány budou děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volných míst v mateřské škole Počet zapsaných dětí 36 Počet přijatých dětí 22 Počet nepřijatých dětí 14 (z toho 7 umístěných v jiné MŠ, 1 v přípravné tř. ZŠ ) Ve školním roce 2011/12 docházelo do MŠ 27 předškoláků, z toho 12 s OŠD. Do ZŠ odejde 22 dětí, 5 dětí bude mít na šk. rok 2012/13 odklad školní docházky (1 ve speciální třídě, 4 v běžných třídách). Průběh a výsledky vzdělávání V tomto školním roce končí platnost ŠVP Barevný svět, který vychází z programu Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Vzhledem k tomu, že práce podle tohoto programu se nám velmi dařila, rozhodli jsme se podat oficiální přihlášku do tohoto programu. Dne byla naše MŠ přijata do sítě škol podporujících zdraví a může užívat název Zdravá mateřská škola. MŠ bude od školního roku pracovat podle inovovaného školního vzdělávacího programu. Děti byly v průběhu roku vedeny k osvojování zásad zdravého životního stylu. Režim dne a činnosti byly plánovány tak, aby byly zajištěny individuální potřeby všech dětí. V obou běžných třídách byly individuálně integrovány děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Byly využívány tyto metody práce prožitkové a kooperativní učení, námětové hry a činnosti, zaměřili jsme se na logopedickou prevenci, předškolní děti 2x týdně procvičovaly motoriku, grafomotoriku a řeč v Metodě dobrého startu. Vědomosti předškoláků jsou na dobré úrovni. Dokáží se soustředit na přiměřeně dlouhou dobu, jsou samostatní. Děti mají dobré vyjadřovací schopnosti, grafický projev odpovídá věku, v sociální oblasti nemají problémy. Děti mají mezi sebou pěkné vztahy, navzájem se respektují a pomáhají si. Ne vždy jsou však schopny respektovat dohodnutá pravidla chování. Během školního roku se naučily celou řadu písní, básní a říkadel. Při různých činnostech se projevovaly velice kreativně a byly tvůrčí. Program v MŠ byl během školního roku zpestřen zajímavými akcemi a divadlem. Ve dvou speciálních třídách pro děti s poruchou autistického spektra, kombinovanými a těžkými řečovými vadami je hlavní metodou realizace vzdělávání TEACCH program. Struktura prostotu a času, stejně jako vizualizace dodávají dětem potřebný klid a jistotu. V rámci rozvoje komunikačních dovedností jsme využívali metodu VOKS, Makaton. Práce s obrázky a piktogramy děti baví, během školního roku došlo u některých dětí k výraznému zlepšení v oblasti komunikace. Děti v rámci nácviku zvládání sociálních situací a navázání sociálních vztahů navštěvovaly pravidelně běžné třídy MŠ. 8

9 Účastnily se společně s ostatními dětmi divadelních představení, hudebních chvilek i společných her. Dle individuálních možností se děti účastnily i dalších akcí pořádaných MŠ návštěvy hasičů, nemocnice, výletu do ZOO aj. V rámci speciálně pedagogické péče byla dětem pravidelně poskytována individuální logopedická péče klinickou logopedkou Mgr. Vítkovou a canisterapie p. Fejkusovou z OS Podané ruce. Z organizačních forem vzdělávání se nám velmi osvědčila skupinová činnost v rámci ranního kruhu, děti si také oblíbily individuální činnosti, cvičení na překážkových drahách. Nadále děti hůře zvládají změny z jedné činnosti do druhé a pobyt venku. Proto byla práce ve třídě pro pedagogy velmi náročná. ŠVP byl doplněn tradičně o projekt estetické výchovy a program k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy. Při seznamování se s problematikou zdraví se dětem líbily především námětové hry a praktické ukázky. Děti dokážou spontánně vyprávět a reagovat na náměty ohledně zdraví a zdraví škodlivých látek na základě svých zkušeností ze svého okolí. K větší informovanosti přispěla návštěva dětského oddělení nemocnice, děti s nadšením sledovaly přednášky a ukázky techniky se Státní policií České republiky a Hasičským záchranným sborem. Dětem se líbilo, když si mohly na všechno sáhnout a vyzkoušet. Menší zájem byl při přednášce s městskou policií Frýdek-Místek, která byla více zaměřena na výklad. Děti také nezaujaly naučné programy v TV zaměřené na zdraví a prevenci. Divadelní představení 9.9. Malované písničky O líném Honzovi Sněhuláček Usměváček Doktorská pohádka 7.2. Série 3 pohádek Víla Amálka Divadlo loutek Ostrava Lesní skřítci Klauni v MŠ Smíškovo pohádkové cestování Slavnosti Mikulášská nadílka , Vánoční dílny s rodiči Vánoční besídka Karneval 2.4. Velikonoční dílna s rodiči , Den matek Pasování budoucích školáků 9

10 Projektová výuka a další akce Vláček přátelství Indiánský týden Bramborový den Návštěva ZŠ Svět hraček výstava 12.1., Návštěva dětského oddělení nemocnice Zelený den vítání jara Kamínkový den Beseda s lesníkem Plavecký výcvik 20 dětí Planetárium Ostrava Martin a hvězda, Měsíc u krejčího 11.4., Návštěva knihovny 2.11., , 5.5. Beseda s policií ČR 11.1., 4.6. Preventivní zubní prohlídka Výlet do ZOO v Ostravě Hasiči v MŠ přednáška, předvedení techniky 7.6. O mistrovský titul MŠ v šachu Kroužky, zájmové činnosti Šachový Pohybový Malí muzikanti Vlaštovička Šikulka Pastelka SVČ Klíč M. Kocur S. Holková D. Adamusová K. Tumlířová Zájmové činnosti konané v odpoledních hodinách doplňovaly vzdělávací nabídku. Pod vedením učitelek děti od 4 let rozvíjely pohybové, hudební i výtvarné schopnosti, seznamovaly se s lidovými tradicemi a rámci Šikulky procvičovaly řečové a komunikační dovednosti. Už tradičně byl velký zájem o šachový kroužek, který v MŠ zajišťuje SVČ Klíč. V tomto roce naše družstvo navázalo na úspěch z minulého školního roku a v 7. ročníku šachového turnaje 4 členných družstev mateřských škol O mistrovský titul MŠ skončilo opět na krásném druhém místě z 20 mateřských škol ve městě a okolí. 10

11 Spolupráce s poradenskými zařízeními Mateřská škola úzce spolupracuje se poradenskými zařízeními SPC Kpt. Vajdy v Ostravě, SPC Nový Jičín a PPP Frýdek Místek. Kromě pravidelných konzultací pracovníků v MŠ, probíhala 1x měsíčně pro rodiče dětí s autismem rodičovská skupina, vedená Mgr. Přemyslem Mikolášem. Spolupráce je velmi přínosná jak pro pedagogické pracovníky MŠ, tak rodiče. Jako velmi dobrou můžeme hodnotit také spolupráci s odborem sociální péče Magistrátu Města Frýdek Místek. Řešení nepravidelné docházky dětí do MŠ, neplacení plateb za stravné a školné v termínu, či nedostatečná hygiena se každoročně daří řešit díky vstřícnosti sociálních pracovnic. Materiálně technické podmínky školy V prvních dnech školního roku 2011/12 byla realizována oprava chodníků a betonových ploch na zahradě MŠ. Díky příspěvku nadace EVRAZ ve výši ,- Kč na nákup schodišťové sedačky bylo možno zajistit bezbariérový přístup do speciálních tříd mateřské školy. Imobilní děti se tak mohou bez omezení účastnit všech aktivit v rámci celé mateřské školy navštěvovat ostatní třídy v budově, pobývat na školní zahradě, chodit na vycházky. Vynášení a snášení dětí je velmi náročné časově, je závislé na počtu pracovníků a především není bezpečné. Sdružení rodičů a přátel Naděje věnovalo dar ve výši 3036,- Kč na zakoupení hraček a didaktických pomůcek. Metodické porady MŠ ve šk. roce 2011/12 Na metodických poradách konaných 1x měsíčně jsme se věnovali auto- evaluaci MŠ s ohledem na inovaci školního vzdělávacího programu, který bude platit od školního roku 2012/13. Připravili jsme také dotazník pro rodiče. Jeho vyhodnocení nám poskytlo zpětnou vazbu a podněty, které zapracujeme do nového ŠVP. Zabývali jsme se i dalšími tématy: příprava podkladů pro přihlášku do ZMŠ /Zdravé MŠ/ výměna zkušeností při práci na třídách řešení problémových situací změny v legislativě příprava akcí Dotazníkové šetření k zlepšení vztahů s rodiči žáků a Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Rozdáno: 50 dotazníků Vráceno: 32 dotazníků, tj. 64% 1. Hodnocení MŠ Personál 1(26x) 2(4x) 3(2x) 4(0) 5(0) Materiální vybavení 1(15x) 2(11x) 3(4x) 4(0) 5(1x) nehodnoceno (1x) Budova MŠ 1(27x) 2(4x) 3(1x) 4(0) 5(0) Skladba jídelníčku 1(21x) 2(8x) 3(3x) 4(0) 5(0) Množství ovoce a zeleniny 1(22x) 2(7x) 3(2x) 4(1x) 5(0) 11

12 Produkty zdravé výživy 1(19x) 2(10x) 3(2x) 4(0) 5(0) nehodnoceno (1x ) Aktivity a výlety 1(13x) 2(15x) 3(2x) 4(2x) 5(0) Každodenní program 1(27x) 2(4x) 3(0) 4(0) 5(0) Akce s rodiči 1(13x) 2(10x) 3(6x) 4(3x) 5(0) 2. Oblíbené činnosti Chodí vaše dítě do MŠ velmi rádo (15x) rádo(16x) nevím(1x) 4. Hovoří dítě o MŠ pravidelně(16) občas(9x) vůbec (6x) nehodnoceno (1x) 5. Přístup učitelek k dětem partnerský (32x) 6. Máte možnost akutní problémy konzultovat ihned? Nikdy (1x) občas(3x) často (12x) pravidelně(14x) nevím(2x) 7. Na konzultaci získáte potřebnou pomoc? výjimečně (1x) občas (5x) často (12x) pravidelně(9x) nevím (4x) nehodnoceno (1x) 8. Konzultace s vedoucí učitelkou? Nikdy (3x) výjimečně (5x) občas(10x) často(1x) pravidelně(8x) nevím(4x) zatím nepotřebuji (1x) 9. Pokud máte připomínky k práci na třídách, sdělíte je učitelce a spolu je řešíte. nikdy(4x) výjimečně (9x) občas(6x) často(4x) pravidelně(5x) zatím nepotřebuji(2x) nevím (2x) 10. Jste spokojeni s kvalitou vzdělávací práce učitelek ve třídě? ano(26x) nedokážu posoudit(6x) 11. Co dle vašeho názoru chybí v naší vzdělávací práci bez připomínek (21x) nevím (7x) nehodnoceno (3) cizí jazyk (1x) 12. Sledujete MŠ? pravidelně (10x) občas (17x) nesleduji (5x) 13. Uspokojuje vás nabídka dalších aktivit? ano(21x) ne(3) nevyužívám(7x) nehodnoceno(1x) Další návrhy: cizí jazyk, přírodovědný kroužek 14. Jak se zachovat při odmítání jídla dětmi? nenutit, přesvědčovat, konzultovat s rodiči 15. Spokojenost se složením jídelníčku? občas(4x) často(18x) pravidelně(10x) 16. Spokojenost s kvalitou stravy? nikdy(0) výjimečně(0) občas(4x) často(17x) pravidelně(10x) nevím (1x) 17. Vidíte, že je v MŠ čisto, uklizeno? občas(1) často (6x) pravidelně (25x) 18. Mají děti v MŠ dostatek příležitosti k pohybu? nikdy(0) výjimečně(1x) občas(0) často(13x) pravidelně(15x) nevím(3x) 19. Vycházky jsou dostatečně dlouhé a zajímavé nikdy(1x) výjimečně(1x) občas(2x) často(14x) pravidelně(9x) nevím(5x) 20. Tipy na školní výlety: ZOO, Hypocentrum, statek, Dino park, hrad, zámek, skanzen, hvězdárna 21. Máte zájem o setkání s odborníky? Ano(9) ne (15x) nehodnoceno (9x) 22. Další podněty: využilo 6 rodičů Odhlašování obědů v daný den do Možnost testování předškolních dětí ve spolupráci s 8. ZŠ Fotografování dětí Více akcí pro rodiče s dětmi Umožnit předškolákům v době odpočinku jiné aktivity Noc v MŠ, hasiči, drakiáda, ples rodičů, den v MŠ pro sourozence 12

13 Poděkování zaměstnancům za práci učitelkám v MŠ: 3 rodiče Dotazník pro rodiče je součástí evaluace mateřské školy. Jeho výsledky nám poslouží k získání informací o pohledu rodičů na úroveň MŠ a je podkladem pro zkvalitnění naší práce. Z vyhodnoceného dotazníku vyplývá, že rodiče jsou velmi spokojeni s personálem MŠ a to jak pedagogickým, tak provozním. Přístup učitelek k dětem hodnotí všichni rodiče jako partnerský, také spokojenost s vzdělávací prací je vysoká. Rodiče oceňují možnost řešit ihned akutní problémy. Dále rodiče hodnotili kvalitu a pestrost stravy, materiální podmínky školy a čistotu prostor. I tady MŠ obdržela kladné hodnocení. Zlepšení rodiče očekávají ve větší nabídce aktivit a výletů a akcí pro rodiče s dětmi. Tady jsme zaznamenali rozdíly v požadavcích rodičů ve speciálních a běžných třídách. Organizace společných akcí celé MŠ je složitější s ohledem na speciální potřeby integrovaných dětí. I prostorové podmínky MŠ nedovolují návštěvu většího množství lidí. Proto tyto akce budeme organizovat v rámci tříd, v případě příznivého počasí na školní zahradě. Zpracovala: Mgr. Lenka Nakládalová, vedoucí učitelka mateřské školy 3. Personální zabezpečení činnosti školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy k Přehled o pracovnících školy Fyzický počet Přepočtený počet Počet učitelů ZŠ 20 19,95 Z toho I.st. ZŠ + ZŠ praktická 11 10,95 II.st. ZŠ praktická 2 2,00 ZŠ speciální 7 7,00 Počet vychovatelů 4 3,40 Počet učitelů mateřské školy 8 7,85 Počet asistentů pedagoga 15 13,55 Z toho v ZŠ 12 10,95 v MŠ 3 2,60 Počet správních zaměstnanců 9 7,10 Počet pracovníků školní jídelny 5 3,10 celkem 61 54, Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogický pracovník ZŠ funkce úvazek praxe vzdělání kvalifikace PhDr. Adamus Petr TU ZŠS 1,00 15 VŠ Spec.ped.1.st. Mgr. Červenková Miroslava TU ZŠ 1,00 22 VŠ Spec.ped. Mgr.Čerňáková Renata TU ZŠS 1,00 12 VŠ Spec.ped. Mgr- Ivana Majerová TU ZŠ 1,00 34 VŠ I.st ZŠ Mgr. Hlavatá Lenka TU ZŠPr. 1,00 22 VŠ Spec.ped. Mgr. Hudcová Radmila TU ZŠS 1,00 17 VŠ Spec.ped.+1.st. Mgr. Chlebková Iveta Zástupce ředitele- ZŠS 1,00 19 VŠ Spec.ped. Mgr. Jalůvková Vlasta TU ZŠS 1,00 38 VŠ Spec.ped. Mgr. Matěj Vratislav Zástupce ředitele-zš 1,00 21 VŠ Spec.ped. Bc. Petrželová Ivana TU ZŠ 1,00 21 VŠ Spec.ped. Mgr. Romanová Marcela TU ZŠPr. 1,00 8 VŠ Spec.ped.+2.st. Mgr. Schaferová Jaroslava TU ZŠPr. 1,00 37 VŠ Spec.ped.+2.st. Bc. Slováčková Vlasta TU ZŠS od ,00 14 VŠ Spec.ped. Bc. Šenekl Jindřich TU ZŠPr. 1,00 1 VŠ Spec.ped. 13

14 Mgr. Šochová Světlana TU ZŠ 1,00 31 VŠ I.st. ZŠ Mgr. Ševčíková Ivana TU ZŠPr. 1,00 35 VŠ Spec.ped. Mgr. Pindlová Kateřina TU ZŠS 1,00 12 VŠ Spec.ped. Mgr.Uvirová Iveta TU ZŠS 1,00 18 VŠ Spec.ped. Mgr. Závorková Lenka TU ZŠ 1,00 22 VŠ Spec.ped. PaedDr. Zemánková Dana ředitelka školy 1,00 30 VŠ Spec.ped. Vychovatelky funkce úvazek praxe vzdělání Rusková Zdenka Vedoucí vychovatelka 1, SpgŠ Mgr. Maďová Markéta vychovatelka 0,65 18,8 6 Spec.ped. Neckářová Zdenka vychovatelka 0,88 25,5 23 SŠ Vrablová Věra vychovatelka 0,87 25,2 16 SŠ Pedagogický pracovník MŠ funkce úvazek praxe vzdělání kvalifikace Bc. Adamusová Danka Tř.učitelka 1,00 16 VŠ Spec.ped. Bc. Flachsová Věra učitelka 0,95 16 VŠ Spec.ped. Holková Silva učitelka 1,00 6 SŠ SpgŠ Kolečkářová Dáša učitelka 1,00 33 SŠ SpgŠ. Mgr. Nakládalová Lenka Vedoucí učitelka MŠ 1,00 33 VŠ Spec.ped. Bc. Senčíková Petra Tř.učitelka 1,00 11 SŠ SpgŠ Bc. Tumlířová Kristýna Tř.učitelka 1,00 5 VŠ Spec.ped. Uherková Hana učitelka 0,95 37 SŠ SpgŠ Asistenti pedagoga úvazek vzdělání ZŠ Besedová Taťána 1,00 SŠ Bosáková Adéla 1,00 SŠ+studující VŠ Fajkusová Lucie 0,85 SŠ Golová Dagmar 1,00 SŠ Imričková Markéta 0,70 SŠ Koloničná Marcela 1,00 SŠ Křístková Alena 0,85 SŠ Lhoťanová Romana 0,85 SŠ Michalíková Jana 0,85 SŠ Bc. Válková Božena 1,00 VŠ Šilbachová Andrea 0,85 SŠ Poláková Jana 1,00 SŠ MŠ Kĺosová Bronislava 0,85 SŠ Krzesiewiczová Naďa 1,00 Střední s výučním listem Sedláčková Lucie 0,70 SŠ 3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věku Věk ženy muži Celkem Do 30 let let let let a více

15 Průměrný věk : 43,74 let 3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících Jméno funkce-zařazení úvazek vzdělání Malíšková Miroslava Hlavní účetní 1,00 SŠ Teperová Alice Mzdová účetní/referent 1,00 Vyšší odborné Daniela Vondálová Vedoucí školní jídelny 0,50 SŠ Jan Rybánič Správce budov -školník 1,00 do SŠ Jan Vavřín Správce budov 0,90 od SŠ Dáša Šimičková Hlavní kuchařka 1,00 SOU Hodulová Marie kuchařka 0,70 SOU Závodná Šárka kuchařka 0,80 do SOU Kachlová Petra kuchařka 0,20 od SOU Kučerová Ludmila Výdejka stravy/uklízečka 0,20/0,80 SOU Vančurová Jana uklízečka 0,70 ZŠ Vávrová Hana uklízečka 0,80 SOU Litvíková Anna uklízečka 0,80 SOU Hermanová Libuše uklízečka 0,70 SOU Chalupka Jozef údržba 0,10 SŠ 4. Zápis k povinné školní docházce pro šk. rok 2012/13 a vycházející žáci 4.1 Zápis k povinné školní docházce Vzdělávací program žáci Základní škola 7 Základní škola praktická 0 Základní škola speciální 4 Dodatečný zápis - ZŠ 2 Odklad školní docházky 2 Celkem 15 přestup žáka- ZŠ Vycházející žáci Ve šk. roce 2011/12 ukončilo povinnou školní docházku na naší škole poprvé v její historii - celkem 11 žáků: z toho 8 žáků ukončilo základní vzdělání v 9. ročníku základní školy praktické a 4 žáci ukončili základy vzdělání v 10. ročníku základní školy speciální. 5. Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o prospěchu a absence Třída počet žáků Průměrná omluvená absence na žáka Průměrná Neomluvená absence prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli Průměrný prospěch na třídu I.A 10 44, ,38 II.A 10 56, ,34 III.A 11 75, ,45 IV.A 13 76, ,84 II.B 7 39, ,25 15

16 IVB 9 65, ,35 V.B 11 44, ,44 VI.B 10 35, ,31 IX.B 8 83, ,34 VI.C 6 61, ,49 X.C 6 77, ,86 I.E 4 29, ,01 II.E 4 67, ,27 V.E 4 30, ,44 VII.F 3 203, ,24 VIII.F 4 153, ,51 Komentář: A třídy základní školy, B třídy základní školy praktické, C třídy základní školy speciální, E- třídy autistů, F třídy na IC Žirafa. 5.2 Přehled absence Absence za I. pololetí 2011/12 Počet tříd Počet žáků Celkový počet Omluvené absence Průměr Na žáka Celkový počet Neomluvené absence Průměr na žáka ,31 9 0,1 Absence za II. pololetí 2011/12 Počet tříd Počet žáků Celkový počet Omluvené absence Průměr Na žáka Celkový počet Neomluvené absence Průměr Na žáka , ,15 1. Absence byla vyšší zejména ve třídách se žáky s kombinovanými vadami nebo těžkým mentálním postižením. 2. Důvodem absence jsou: snížená imunita žáků, pobyty žáků v léčebnách, operace a rekonvalescence žáků. 3. Neomluvená absence u 2 žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí - záškoláctví. 5.3 Přehled hodnocení chování za II. pol. šk. roku 2011/12 třída pochvala TU pochvala ŘŠ důtka TU důtka ŘŠ 2.st. chování I.A II.A III.A IV.A II.B IV.B V.B IX VI.C IX.C I.E II.E V.E VI.F

17 IX.F Komentář: Výchovná opatření jsou uplatňována v rozdílné míře podle typu školy, a proto mají i charakter motivační při určitém hendikepu žáka. V základní škole speciální jsou negativní hodnocení uplatňována minimálně, naopak v základní škole je chováno hodnoceno s všeobecně platnými pravidly pro chování v běžné škole. 5.4 Složení tříd podle druhu zdravotního postižení žáků Třídy Základní škola Základní škola praktická Základní škola speciální Druh postižení Poruchy chování, soustředěnosti a pozornosti Hraniční mentální vývoj Sociální znevýhodnění Tělesné postižení Smyslová vada Diagnostický pobyt žáka pro určení odpovídajícího vzdělávacího programu Mentální postižení různého stupně Tělesné postižení Více vady Další zdravotnická diagnóza: diabetes, metabolické poruchy, epilepsie, psychiatrické nemoci, ap. Střední a těžká mentální retardace Autismus Více vady 5.5 DVPP Prioritou DVPP ve školním roce bylo absolvování vzdělávání v určených šablonách u EU peníze školám Seminář pro externí odbornou podporu školního Hlavatá 0,-CNN FM programu ped.-psych. poradenství Petrželová 0,-CNN FM Sebezkušenostní výcvik Supervize do škol Hlavatá 0,- Malenovice Evropské instituce v Bruselu Zemánková 260,- Ostrava Pracovní seminář ke Standardům pro zákl. vzděl. Chlebková 0,- Ostrava Pracovní seminář ke Standardům pro zákl. vzděl. Matěj 0,- Ostrava Evidence odpisování majetku Malíšková 1100,- Ostrava Chorvatsko pro ředitele škol a prac. ve školství Chlebková 2770,- Chorvatsko Chorvatsko pro ředitele škol a prac. ve školství Nakládalová 2770,- Chorvatsko Seminář pro výchovné poradce Hlavatá 0,- ÚP FM Seminář pro externí odbornou podporu školního Hlavatá 0,-CNN FM programu ped.-psych. poradenství Šenekl 0,-CNN FM Babylon konference jazyků Chlebková 0,- Ostrava Babylon konference jazyků Holáková 0,- Ostrava Seminář pro externí odbornou podporu školního Hlavatá 0,- CNN FM programu ped.-psych. Poradenství Ševčíková 0,- CNN FM Jak přispívá čtenářská gramotnost k pravopisnému Čerňáková 850,- KVIC FM výcviku EU peníze Pindlová 850,- KVIC FM Jak přispívá čtenářská gramotnost k pravopisném Šochová 850,- KVIC FM výcviku EU peníze Závorková 850,- KVIC FM 17

18 SPC Těšínská pracovní setkání Chlebková 0,- SPC OV Porada Školních metodiků prevence Hlavatá 0,- PPP FM Portfolia v přírodovědných předmětech -EU peníze Červenková 500,- KVIC OV Portfolia v přírodovědných předmětech -EU peníze Šenekl 500,- KVIC OV Sebezkušenostní výcvik Supervize do škol Hlavatá 0,- Malenovice Podíl ZOO při environ. vzděl., vých. a osvětě Červenková 100,- OV Seminář pro externí odbornou podporu školního Hlavatá 0,- CNN FM programu ped.-psych. poradenství Šochová 0,- CNN FM Souhrn hlavních změn ve mzdové účtárně Teperová 1790,- OV Kulatý stůl pro Školy podporující zdraví Nakládalová 0,- Praha Kulatý stůl pro Školy podporující zdraví Flachsová 0,- Praha Pedagog mezi paragrafy Zemánková 0,- SPŠ FM III. Setkání koordinátorů EVVO Červenko 150,- Ostrava Koncepční novela zákoníku práce pro rok 2012 Chlebková 1890,- Ostrava Koncepční novela zákoníku práce pro rok 2012 Matěj 1890,- Ostrava Metodická poradna Nakládalová 590,-KVIC FM Roční zúčtování daně Teperová 500,- Ostrava Změny v účetnictví a daních škol Malíšková 1100,- Ostrava Sebezkušenostní výcvik Hlavatá 0,- Malenovice Aktuální změny v regionálním školství Zemánková 0,- Ostrava Konference ICT ve škole 2012 Šenekl 0,- Ostrava Pedagog mezi paragrafy Chlebková 0,- SPŠ FM Mezinárodní konference Čtení dětem-mění životy Ševčíková 100,- Ostrava Vyhodnocování pokroků dětí v MŠ využívající Flachsová 0,- Praha Kurikulum podpory zdraví v MŠ Metodická poradna pro vedoucí zaměstnance Nakládalová 0,- KVIC FM Sebezkušenostní výcvik Hlavatá 0,- Malenovice Metodická poradna pro vedoucí zaměstnance Zemánková 0,- KVIC FM Porada školních metodiků prevence Hlavatá 0,- PPP FM 5.6 Prevence sociálně patologických jevů - MPP Základem primární prevence uplatňované na škole byla výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a celkovému rozvoji osobnosti s cílem minimalizovat negativní jevy, posílit u dětí pocit odpovědnosti za své zdraví a život, podpořit zdravé sebevědomí. Tohoto jsme se snažili dosáhnout především: naplněním vzdělávacích potřeb dětí, rozvíjením jejich schopností, dovedností a zájmů v průběhu vzdělávání vytvářením vhodných podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj žáků, pro rozvoj osobnosti v průběhu vzdělávání prevencí a řešením výukových a výchovných obtíží, rizikových forem chování a dalších problémů souvisejících se vzděláváním zmírňováním důsledků zdravotního postižení a prevencí jeho vzniku vhodnou volbou vzdělávání a pozdějšího profesního uplatnění 18

19 rozvojem pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků. Na realizaci preventivního programu se podílel školní metodik prevence ve spolupráci s výchovným poradcem, třídními učiteli, asistenty pedagoga případně osobními asistenty za podpory vedení školy. Rodiče žáků byli informováni o aktivitách školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů prostřednictvím třídních schůzek a nástěnky.zapracování konkrétních témat prevence do vzdělávacího procesu proběhlo formou zařazení témat do učebních osnov a jejich uplatnění v nejrůznějších předmětech. Klíčovými oblastmi byly: oblast zdravého životního stylu oblast společenskovědní oblast přírodovědná oblast rodinné a občanské výchovy oblast sociálně právní. Ve školním roce 2012/2013 bude potřeba více aktivit zaměřit na prevenci kouření a užívání alkoholu na prvním stupni základní školy. MPP: Září Školní řád - práva a povinnosti žáků, pravidla chování ve škole, třídě Bezpečnost v dopravě do školy, chodec, cyklista Ekoklub stanovení náplně, zapojení žáků do činnosti Říjen Beseda pro žáky I. stupeň - na téma Šikana Vztahy mezi žáky ve třídě - pomoc slabším žákům nebo zdravotně znevýhodněným, Projekt vzájemná tolerance Beseda - požární ochrana, cvičný evakuační poplach spojený s videoprojekcí s protipožární tématikou Beseda - Hasičský záchranný sbor, Frýdek - Místek, ukázka práce hasičů Listopad Beseda pro žáky I. stupně - na téma Zdraví, zdravý životní styl danou problematiku dětem přiblížit pomocí pohádek Beseda pro žáky II. stupně - na téma Vztahy (Poradna pro ženy a dívky) Prosinec Beseda pro žáky II., III.,VI. třídy - na téma Jak rozpoznat násilí -PPP Frýdek - Místek Leden Ajaxův zápisník žáci I. stupně - Děti a trestné činy Ajaxův zápisník pro žáky II. stupně - Závislosti - tabák, alkohol, drogy, hazardní hry Projektový den na téma Zdravá výživa Únor Projekt na téma Zdravé zuby - pracovní listy Beseda pro žáky II.stupně - na téma Kyberšikana Ajaxův zápisník žáci I. stupně - Tabák, alkohol cigarety Březen Videopořad pro žáky I. stupně - na téma Proto pozor, proto bacha! (problematika primární prevence úrazů dětí) Beseda pro žáky VI. třídy - na téma Drogy (primární prevence zneužívání návykových látek) Duben 19

20 Květen Videopořad pro žáky II. stupně - Oči hadů (problematika primární prevence zneužívání návykových látek) Výchovný koncert pro žáky II. stupně - na téma Boj proti násilí Beseda pro žáky I. stupně - na téma Služba veřejnosti (průřez činností jednotlivých policejních složek, bezpečí dětí) Videopořad pro žáky I. stupně - Červený blesk (dopravní výchova, ukázka chování chodce a cyklisty v silničním provozu) Videopořad pro žáky II. stupně - na téma Výchova dětí v oblasti požární ochrany cyklus Městská policie ve Frýdku Místku - seznámení žáků s prací a prostředím policistů na služebně, akce určena žákům IV., V., VI. třídy Dopravní hřiště - praktické využití znalostí dopravních značek určeno žákům IV., V. třídy Červen Beseda na téma Bezpečné prázdniny Beseda pro dívky II. stupně - na téma Antikoncepce (Poradna pro ženy a dívky) Videopořad pro žáky II. stupně - Soutěž (dopravní výchova, přecházení vozovky, jízda na kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách) Exkurze - Hasičský záchranný sbor Frýdek - Místek,ul. Palkovická - praktická ukázka požární techniky a práce hasičů Zpracovala: Mgr. Lenka Hlavatá, školní metodik prevence 5.7 Hodnocení výchovného poradenství volba povolání V průběhu celého školního roku 2011/2012 byla poskytována metodická i poradenská pomoc vycházejícím žákům při sledování jejich předpokladů a zájmů o budoucí povolání. Informační materiály o studijních a učebních oborech byly žákům a rodičům předávány osobně v době konzultačních hodin i mimo ně. Žáci byli seznamováni s těmito materiály také v rámci informační nástěnky výchovného poradce. Pro vycházející žáky byly organizovány besedy o volbě povolání i návštěva IPS při Úřadu práce ve Frýdku Místku. Vycházející žáci ve školním roce 2011/2012 a jejich učební obory Poř.číslo Jméno a příjmení Název vzdělávacího zařízení učebního oboru 1. Adam Baláž Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, FM 2. Tereza Bařinová Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, FM 3. Kateřina Čerešňáková Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, FM 4. Lucie Kmošťáková Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, FM Zedník Praktická škola dvouletá Praktická škola dvouletá Praktická škola dvouletá 5. Petra Mojžíšková Střední škola elektrostavební a Stravovací a ubytovací 20

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ Zapsáno dětí: 110 Odklad školní docházky: 10 Do školy odchází: 40 Zástupci rodičů: Kopecká, Forstová,Schejbalová,Kucharovičová Třídy: 4 třídy s celodenním provozem

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-396/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 177/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 177/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 177/09-01 Mateřská škola Hellichova, Praha 1-Malá Strana, Hellichova 13/300 Adresa: Hellichova 13/300, 118 00 Praha 1 Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472/09-T Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace Adresa: Těsnohlídkova 99, 725 28

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Název funkce Zástupce statutárního orgánu Zástupce

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více