Zpráva o auditu. POE EDUCO, spol. s r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o auditu. POE EDUCO, spol. s r.o."

Transkript

1 Zpráva o auditu POE EDUCO, spol. s r.o. 2007

2 POE EDUCO, spol. s r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Štefánikova 2086/ Nový Jičín Telefon: Fax: Internetová adresa: Vedení: Ing. Pavla Čmuchová, Ing. Jiří Čmucha, Ing. Jiří Švrček, MBA jednatelé společnosti Kontaktní osoba: Ing. Pavla Čmuchová jednatelka společnosti Termín auditu Q FOR: říjen 2006 leden 2007 Předchozí termín auditu Q FOR: prosinec 2003 Obory vzdělávání a poradenství: vzdělávání: management a lidské zdroje ekonomie a administrativa informatika komunikace obchod a podnikání Typy poskytovaných služeb: vzdělávání - uzavřené kurzy vzdělávání - otevřené kurzy vývoj / prodej didaktického materiálu poradenství a konzultace řízení projektů jiné služby Rok založení: 1995 Právní statut: spol. s r.o. - pronájmy učeben a výpočetní techniky - údržba a aktualizace www stránek Firma je členem: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Regionální hospodářská komora Ostrava Firma spolupracuje s těmito subjekty: Úřady práce Moravskoslezského kraje (Ostrava, Opava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek, Bruntál) Úřad práce Náchod Městský úřad Třinec Městský úřad Jablunkov Městský úřad Karviná Národní vzdělávací fond ČR Národní agentura SOCRATES Copyright DAHA 2

3 Firma je nositelem uznání, osvědčení, certifikátů: Q FOR Certifikace ECDL Akreditace MŠMT ČR pro programy rekvalifikací Akreditace MV ČR pro školení úředníků samosprávy. Copyright DAHA 3

4 Charakteristika firmy Vznik a vývoj firmy Firma POE EDUCO, spol. s r. o., se sídlem v Novém Jičíně, byla založena v roce 1995 jako sesterská společnost firmy POE, spol. s r. o. V lednu 1996 otevřela firma v Novém Jičíně Centrum služeb pro podnikatele", zřídila pobočku v Ostravě a školící středisko v Třinci. V roce 1999 už byla vzdělávací činnost rozšířena v těchto dalších oblastech: Český Těšín, Karviná a Havířov. V roce 2000 zřízena pobočka v Opavě a školící střediska rozšířena na Vítkov a Frýdek- Místek. V roce 2001 už vzdělává občany v Bohumíně. V roce 2003 periodicky školí v oblastech Nový Jičín, Karviná, Opava, Ostrava, Frýdek-Místek, Český Těšín, Třinec, Bohumín, Hlučín, Orlová. Kromě sídla v Novém Jičíně má tři stálé pobočky v Ostravě, Opavě a Třinci. V roce 2004 byla zřízena pobočka ve Frýdlantu nad Ostravicí a rozšířena vzdělávací činnost do regionu Náchodsko v Královéhradeckém kraji. Zapojení společnosti do tříletého projektu MODEL v podprogramu Grundtvig2 programu SOCRATES. V roce 2005 získání grantu PHARE RLZ 2003 pro projekt JOIN-UP a ESF OP RLZ pro projekt Upgrade. Jejich realizace. V roce 2006 získání finančních prostředků z ESF na následující projekty: UPGRADEII, RESTART, SUPPORT. Ukončení projektu JOIN-UP. Zahájení partnerské spolupráce v projektu PENTACOM (EQUAL). Svými službami, realizovanými stálými pracovníky firmy a za pomocí velké skupiny externích pracovníků, je společnost schopna uspokojit širokou škálu potřeb jak malých firem, tak i velkých podniků a nezapomíná přitom ani na individuální potřeby jednotlivců. Nabídka služeb firmy je určována výsledky úspěšně realizovaných zakázek, a také pravidelných marketingových výzkumů. Úzce spolupracujeme se státními i nestátními institucemi, peněžními ústavy a dalšími poradenskými firmami. Jedním z důležitých partnerů se kterými firma úzce spolupracuje, je Národní vzdělávací fond (NVF), který poskytuje v rámci vzdělávacího programu PHARE Evropské unie účinnou pomoc při rozvoji manažerského vzdělávání v České republice. Našimi nejvýznamnějšími klienty jsou organizační složky státu úřady práce, města a obce. Aktivity a specifika firmy - pečujeme o svůj vlastní rozvoj a zavádíme do své práce stále nové technologie, - uplatňujeme metody sdíleného participativního učení, - základem naší práce je osobní přístup, vzájemná důvěra, - vycházíme ze zadání klienta, - pomáháme klientům udržovat zdravý nadhled při rozhodování, - klademe důraz na vysokou kvalitu a profesionalitu naší práce, - dodržujeme etický a profesní kodex, - zvyšujeme výkonnost a efektivnost celé firmy, - volíme postupy odpovídající realitě firmy. Copyright DAHA 4

5 Strategie a vize v oblasti vzdělávání - neustálý osobní rozvoj pracovníků, - budování image moderní profesionální firmy, orientované na klienty, - sledování nových trendů ve vzdělávání dospělých a vývoje vzdělávacích potřeb, jejich implementace pro potřeby společnosti. Průběh vzdělávacího projektu Vzdělávací služby jsou rozčleněny do třech základních fází (přípravná, realizační, vyhodnocení). 1. Přípravná fáze vychází ze základních ekonomických principů: PROČ účel a cíle kurzu KOMU cílová skupina CO zpracování pracovních materiálů, výběr lektora JAK nalezení a aplikace vhodné metody jak učební látku prezentovat tak, aby byly naplněny cíle každé lekce, základním nástrojem je výběr vhodné strategie učení. 2. Při samotné realizaci vzdělávacích aktivit vycházíme z obecných didaktických zásad tak, aby dosažení stanovených cílů bylo co nejefektivnější. Fáze výuky jsou rozčleněny následovně: Motivace Expozice Fixace Diagnostika Aplikace Kromě shora uvedeného jsou vhodně voleny styly výuky (přednáška, seminář, teorie her, sokratova metoda apod.) v návaznosti na: Charakter předmětu Posluchače Stanovené cíle Prostředí výuky Časové možnosti 3. Vyhodnocení jednotlivých aktivit probíhá: a) externími uživateli bezprostředně po skončení každého dílčího kursu individuální pohovory, dotazníky b) interními a externími poskytovateli bezprostředně po skončení uceleného projektu jsou vypracovávány dle požadavků závěrečné zprávy, monitoring vstupních a výstupních indikátorů, komentáře ke změnám, finanční vyhodnocení atd. Průběžně jsou vypracovávány hodnocení posluchačů, dílčí monitorovací zprávy, monitoring vstupních a výstupních indikátorů, žádosti o změny. Vzdělávací služby v sobě zahrnují projekty: UPGRADE UPGRADE II SUPPORT Obsluha osobního počítače Podnikatelské minimum Ekonom Účetnictví Nespecifické rekvalifikace Úředník-profesionál Vzdělávání je doplněno o individuální konzultace zvyšující spokojenost posluchačů i po skončení kursů. Copyright DAHA 5

6 Systémy řízení jakosti (příp. certifikace) Mezinárodní certifikát spokojenosti zákazníků Q FOR od r Interní sledování kvality Obecné cíle: Naše společnost usiluje v rámci zajišťování a monitorování interní kvality o: Zajištění toho, aby celý tým podílející se na realizaci aktivit měl jasnou představu o požadovaných výstupech, Zajišťování toho, aby standardy byly pravidelně revidovány ve spolupráci se zákazníky/odběrateli služeb v návaznosti na jejich požadavky, Rozvíjení angažovanosti každého jednotlivce pro definované výstupy a pro jejich dosahování děláním věcí dobře a napoprvé, Svěřování odpovědnosti za realizaci činností a případných nápravných kroků jednotlivým pracovníkům Sledování činnosti, konzultování, poskytování rad a vedení, Zkoumání vnějších vlivů, které mohou mít dopad na vstupy, výstupy, schopnost podávat výkon apod. Dílčí realizace kroků: Sledování interní kvality je rozčleněno do následujících skupin: 1. Sledování kvality personálního zajištění v oblasti lektorské a organizační. Firma pro zajištění chodu využívá jak interní zaměstnance, tak externí spolupracovníky na základě dlouhodobé spolupráce. Hodnocení kvality pracovníků je prováděno dvoufázově: a) hodnocením kvality práce vedením firmy průběžné sledování výkonu zaměstnanců, roční hodnotící pohovory b) hodnocením kvality práce odběrateli služeb tzn. ba) objednateli úřady práce, státní správa atd. bb) posluchači hodnotící dotazníky na závěr každého kursu Jakékoliv problémy jsou s ohledem na zásadu zpětné vazby okamžitě řešeny. 2. Sledování kvality výuky v návaznosti na soulad stanovených cílů a výstupů. Kursy jsou akreditované a musí splňovat přísné normy pro jejich realizaci. Kontrola kvality je prováděna trojfázově: a) hodnocením kvality posluchači hodnotící dotazníky na závěr každého kursu b) hodnocením kvality objednateli ústní hodnocení se spokojeností výuky c) hodnocení kvality vedením společnosti inspekční návštěvy jak v rámci teoretické tak praktické výuky d) hodnocením kvality dalších subjektů ÚP, státní orgány atd. 3. Sledování kvality materiální zabezpečení společnost se soustřeďuje na vytváření vhodných pracovních podmínek s ohledem na zlepšení výkonu a kvality práce. Vytvořena intranetová komunikace - názory zaměstnanců. Copyright DAHA 6

7 Struktura firmy Způsob řízení V čele společnosti stojí tři společníci (jednatelé), kteří se starají o chod celé firmy. Ostatní pracovníci spolu s externími lektory jsou jim přímo podřízeni. - ředitel společnosti Ing. Jiří Čmucha Ing. Čmuchová manažerka vzdělávání Ing. Čmucha manažer informatiky Ing. Švrček, MBA manažer ekonomiky Lidské zdroje Stav k Rozsah spolupráce (počet dní za rok) > >10 >3 Lektoři a konzultanti zaměstnanci externí Rozsah spolupráce plný úvazek poloviční úvazek menší úvazek příležitostně jiný Řídící a zaměstnanci administrativní pracovníci externí Copyright DAHA 7

8 Aktivity firmy Obory vzdělávání / poradenství Vzdělávání ekonomie a administrativa informatika ekonomie právo daně a účetnictví legislativa finance a bankovnictví pojišťovnictví administrativa / sekretářky organizace podniku obchod a podnikání marketing propagace, public relations prodejní dovednosti komunikace time management týmová spolupráce komunikační dovednosti firemní kultura management a lidské zdroje management eko-management personální management management ve veřejném sektoru jakost logistika celní problematika jazyky různé evropské struktury životní prostředí BOZ Obory/služby, které představují více než 15% činnosti firmy a ty, v nichž vzdělávací instituce pořádá akce více než 50 dní v roce. Obory/služby, které představují méně než 15% činnosti firmy nebo v nich vzdělávací instituce pořádá akce méně než 50, ale více než 10 dní v roce. Copyright DAHA 8

9 Aktivity za sledované období Vzdělávání Otevřené kurzy Počet kurzů Průměrná délka Průměrný počet účastníků Uzavřené kurzy Počet kurzů Průměrná délka tematického modulu Průměrný počet účastníků 62 kurzů 4 hodiny 8 osob 181 kurzů 60 hodin 12 osob Přehled vzdělávacích aktivit Název kurzu / projektu Typ * Trvání (dny) Počet provedení Ekonom podniku REK/VU Účetnictví s využitím výpočetní techniky REK/VO/VU Podnikatelské minimum REK/VO/VU Podnikatelské minimum REK/VO/VU Základy obsluhy osobního počítače REK/VU 72 7 Základy obsluhy osobního počítače REK/VU Obsluha osobního počítače REK/VU Obsluha osobního počítače REK/VU Obsluha osobního počítače REK/VU Obsluha osobního počítače VO 40 1 NR - Nespecifická rekvalifikace pro absolventy Praktikant REK/VU NR - Nespecifická průprava pro absolventy SOU před nástupem do REK/VU zaměstnání NR - Nespecifický rekvalifikační kurz (asistent formou praxe) REK/VU NR - Nespecifický rekvalifikační kurz (asistent formou praxe) REK/VU ESF: UPGRADE Počítačová gramotnost včetně zkoušek ECDL PRO/VU ESF: UPGRADE II Počítačová gramotnost včetně zkoušek ECDL PRO/VU ESF: SUPPORT PRO/VU NPPG Jak na počítač VO 2 5 NPPG Texty v počítači VO 2 5 NPPG Internet a VO 2 5 Využití poznatků psychologie při obousměrném jednání občan úřadník VU/VO 7 4 Vstupní kurz pro zaměstnance územních samosprávných celků VU/VO 40 3 Stavební řízení v podmínkách nového správního řádu VU/VO 7 2 Správní řízení na úseku sociálních odborů VU/VO 7 4 Vytváření prezentaci v prostředí programu VU 14 1 Copyright DAHA 9

10 MS PowerPoint ECDL KOMPLET VU 40 3 ECDL START VU 40 7 Vstupní testování VU 4 1 ECDL mini VU 35 2 Doučování modulu 4 ECDL VU 15 1 Speciální pravidla řízení v oblasti sociálních dávek VU/VO 14 2 Spisová a archivní služba VU/VO 6 1 Efektivní vyjednávání VU 7 1 * VO = vzdělávání - otevřené kurzy, VU = vzdělávání - uzavřené kurzy, DM = vývoj didaktického materiálu a jeho podstatný prodej, K = koučink, PK = poradenství a konzultace, REK = rekvalifikační kurzy, PRO = projekty EU, A = audity, PT = průzkumy trhu, ŘP = řízení projektů, KH = vývoj a prodej know-how, J = jiné služby. Skladba zákazníků Profesní struktura účastníků top management, vedení firem 3 Počítáno podle: střední management 8 počtu dní řadoví pracovníci (THP) 48 x počtu účastníků asistenti/sekretářky 0 obratu dělníci/řemeslníci 41 jinak Sektory, z nichž se rekrutují účastníci průmyslové podniky 0 sektor služeb 0 veřejná správa 21 Počítáno podle: finanční instituce 0 počtu dní obchodní instituce 0 x počtu účastníků drobní podnikatelé 0 obratu uchazeči o zaměstnání 79 jinak veřejnost 0 jiné 0 Velikost firem vysílajících účastníky méně než 50 zaměstnanců 2 Počítáno podle: zaměstnanců 98 počtu dní zaměstnanců x počtu účastníků více než 1000 zaměstnanců % % % obratu jinak Copyright DAHA 10

11 Reference významní zákazníci Úřad práce Bruntál Úřad práce Frýdek-Místek Úřad práce Karviná Úřad práce Náchod Úřad práce Nový Jičín Úřad práce Opava Úřad práce Ostrava Statutární město Karviná Město Třinec Město Jablunkov Copyright DAHA 11

12 Výsledky auditu Výsledek je syntézou odpovědí vzorku zákazníků, vybraných namátkou ze seznamu všech zákazníků, jimž firma POE EDUCO, spol. s r. o. fakturovala od do za vzdělávání. Poradenské a další služby nebyly předmětem auditu. Počet dotazovaných zákazníků: 10 Období, v němž proběhly telefonické ankety: 11-12/2006 Výsledky telefonických anket Celková spokojenost (% zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení) Spokojenost v jednotlivých aspektech (% zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení) Komentář k výsledku telefonických anket Grafy udávají % zákazníků, kteří byli: 1 velmi nespokojeni nespokojení indiferentní spokojení velmi spokojení nebylo možné aplikovat Podíl zákazníků, kteří byli spokojeni nebo velmi spokojeni u jednotlivých kritérií, nezahrnuje ty, kteří dané kritérium nemohli aplikovat. Příprava akce / kurzu Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100% Objednateli uzavřených kurzů jsou z velké části úřady práce (jedná se o rekvalifikační kurzy pro uchazeče o zaměstnání nebo o vzdělávací aktivity v rámci projektů ESF) a společnost POE EDUCO s nimi spolupracuje dlouhodobě. Z hodnocení přípravné fáze vzdělávacích akcí je zřejmé, že v případech rekvalifikačních kurzů jde o zavedenou a naprosto bezproblémovou spolupráci. Projekty ESF představují v prověřovaném období něco nového, takže je v přípravné fázi nutné stanovit způsob spolupráce a kompetence obou stran. POE EDUCO je velmi vstřícné a snaží se minimalizovat problémy a nejasnosti. Kurzy pro statutární města jsou připravovány ve vzájemné spolupráci, která probíhá k plné spokojenosti. Všichni objednatelé uzavřených kurzů jsou s touto fází spolupráce velmi spokojeni nebo spokojeni. Dotázána byla rovněž účastnice otevřeného kurzu, která si jej sama platila. Ta hodnotila kladně poskytnuté informace, poukázala však na slabiny v organizační práci jedné z poboček společnosti POE EDUCO, což se pak projevilo i v dalších aspektech spolupráce. Průběh akce / kurzu Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100% Copyright DAHA 12

13 Pracovníci úřadů práce i samotní účastníci rekvalifikačních kurzů je hodnotí jako vysoce kvalitní. Náplň odpovídá tomu, co bylo dohodnuto, zaměření na praxi je dostatečné. Jeden dotázaný zákazník velmi pochvalně zmínil stoprocentní úspěšnost při testech počítačového řidičáku" ECDL. Drobné problémy, které vznikaly především při rozjíždění projektů z ESF, POE EDUCO operativně řeší a snaží se je v maximální možné míře eliminovat. S průběhem kurzů projevují spokojenost i zákazníci z řad statutárních měst. Jeden z nich uvedl jako nejlepší doklad spokojenosti skutečnost, že si účastníci sami říkají o další kurzy. Nadmíru spokojená byla i účastnice z řad veřejnosti, která ocenila zejména praktické zaměření kurzu. Konzultanti / lektoři Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100% Lektoři jsou ze strany pracovníků úřadů i samotných účastníků kurzu hodnoceni kladně (několik dotázaných zákazníků však nebylo schopno spokojenost s lektory samostatně zhodnotit, protože tento aspekt odděleně nesledují). Oceněna byla ochota POE EDUCO zajistit okamžitě výměnu, pokud si lektor výjimečně s účastníky kurzu nesedne. Statutární města si na odbornou problematiku někdy vybírají lektory sama. S lektory POE EDUCO je velká spokojenost, zvláště s konkrétními lektory výpočetní techniky. Zaznělo: Účastníci nechtějí nikoho jiného. Všichni mají lektora rádi. Zákaznice z řad veřejnosti ocenila lektora s praktickými zkušenostmi v oboru. Nástroje a výstupy Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100% Společnost POE EDUCO udržuje podle názoru svých zákazníků vysoký standard v technickém vybavení učeben. Technika je využívána přiměřeně a v dostatečné míře. Jako velmi dobré a v některých případech i jako vynikající jsou hodnoceny studijní materiály. Mnozí účastníci s nimi dále pracují i po skončení kurzu. Kladně jsou po obsahové i formální stránce hodnoceny i ostatní výstupy osvědčení, zprávy atd. Řízení projektu Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 90% Pokud jde o spolupráci s ÚP, je spolupráce v tomto aspektu zaběhnutá a bezproblémová v rekvalifikačních kurzech. V projektech ESF jsou sice pravidla spolupráce obou stran na řízení projektu vymezena, není však někdy snadné převést je do reality. Zákazníci se shodují v tom, že se POE EDUCO maximálně snaží drobné problémy rychle vyřešit. Kladně jsou hodnoceny úvodní prezentace usnadňující orientaci v projektu. Jeden zákazník by si přál dostávat informace s větším předstihem. Spokojenost s řízením projektu jevila i většina zákazníků z řad statutárních měst. Jeden z nich by si však přál, aby společnost POE EDUCO byla flexibilnější a rozšířila nabídku kurzů na celý správní obvod, příp. i sousední obvody tím by se kurzy snáze naplnily a byly by i levnější. Tento požadavek však ve své podstatě již překračuje hranice samotného řízení projektu. Následná péče / follow up Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100% Všichni dotázaní pracovníci ÚP jsou spokojeni s formálním uzavřením kurzů (předání kopií osvědčení atd.). Někteří navíc vysoce oceňují doporučení, které POE EDUCO zpracovává pro jednotlivé účastníky a které je podkladem pro zařazení do dalších kurzů či projektů, resp. pomáhá při výběru uplatnění na trhu práce. Samotní účastníci kurzů (a to jak kurzů pro ÚP, tak pro statutární města i otevřeného kurzu) velmi oceňují, že se mohou na lektory, resp. na společnost POE EDUCO, obrátit i po skončení kurzu a dostane se jim rady či konzultace. Copyright DAHA 13

14 Kontakt s klientem Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 70% POE EDUCO má, jak bylo zjištěno, velmi dobrý kontakt se svými zákazníky, ať již jde o celkový přístup nebo o praktický průběh (zastižitelnost pracovníků, rychlá reakce). Za vynikající byly označovány kontakty s manažerkou vzdělávání a manažerem informatiky. Naprostá spokojenost je i s dalšími pracovníky s výjimkou pracovnice jedné pobočky, která je ve srovnání s ostatními méně komunikativní i vstřícná, což se promítlo do celkového hodnocení tohoto aspektu (tři indiferentní hodnocení jsou průměrem mezi velkou spokojeností s manažery a nespokojeností se zmíněnou pracovnicí). Nižší podíl velmi spokojených zákazníků ovlivnil i velký nápor na pracovníky POE EDUCO v době rozjezdu projektů z ESF. Administrativa, logistika, infrastruktura Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 80% Prostředí, v němž společnost POE EDUCO pořádá vzdělávací akce, má podle mínění zákazníků ve všech místech dobrou úroveň. Kladně je hodnocena dobrá dostupnost a možnost přípravy občerstvení. Většina zákazníků je spokojena i s průběhem administrativy. Občasné drobné lidské chyby POE EDUCO okamžitě napraví. Nižší spokojenost je s administrativními úkony realizovanými v jedné z poboček. Vztah kvalita / cena Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100% Všichni dotázaní zákazníci jsou s cenou i s její relací ke kvalitě velmi spokojeni nebo spokojení. Podíl velmi spokojených zákazníků je dokonce neobvykle vysoký. Zákazníci mají možnost srovnání s cenami mimo region a uvědomují si, jakou roli hraje velká konkurence vzdělávacích institucí. Oceňují rovněž ochotu společnosti POE EDUCO o ceně jednat. Jeden zákazník ze statutárního města je sice s cenou spokojen, ale navrhuje ji ještě snížit tím, že by se pro kurz sdružil celý správní obvod. Účastnice z řad veřejnosti se vyslovila v tom smyslu, že se jí investice do kurzu určitě vrátila. Celková spokojenost Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100% V celkovém pohledu na služby společnosti POE EDUCO převažují velmi spokojení zákazníci. Zejména u dotázaných ÚP je již délka a míra spolupráce jasným dokladem spokojenosti. Všichni zákazníci shodně považují za přednosti a silné stránky této vzdělávací instituce především flexibilitu, kreativitu, operativnost při zavádění nového ( i při převisu nabídky dokáží najít mezery na trhu ), vstřícnost, ochotu k dohodě, výběr lektorů. ÚP oceňují i schopnost zajistit akce organizačně (pracovníci sami se jimi nemusí zabývat). Jako náměty ke zlepšení, resp. slabší stránky spolupráce bylo zmíněno zejména personální obsazení jedné pobočky. Někteří zákazníci z řad ÚP se domnívají, že se občas nedařilo zcela zvládnout nápor spojený s rozjezdem projektů z ESF, s nímž byly někdy spojené nepředvídatelné problémy. Všichni dotázaní zákazníci projevili jednoznačný zájem spolupracovat se společností POE EDUCO i v budoucnu. Copyright DAHA 14

15 Návštěva firmy Dne prověřila auditorka Mgr. Dagmar Hartmannová namátkovou kontrolou prověřila věrohodnost informací, které firma POE EDUCO spol. s r. o. pro audit poskytla. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. Ověření zprávy komisí expertů Zprávu o auditu posoudil zástupce komise expertů při občanském sdružení Sdružení pro kvalitu a informace ve vzdělávání (SKIV) a odsouhlasil udělení certifikátu Q FOR firmě POE EDUCO, spol. s r. o. Závěr auditu Firma POE EDUCO, spol. s r. o., k splnila veškeré podmínky pro udělení certifikátu Q FOR. V Praze dne Mgr. Dagmar Hartmannová auditorka Ing. Zdeněk Vršník člen komise expertů Copyright DAHA 15

Zpráva o auditu. LBS, s.r.o.

Zpráva o auditu. LBS, s.r.o. Zpráva o auditu LBS, s.r.o. 2001 LBS, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Měchenická 2561, 141 00 Praha 4 Kancelář firmy: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 Telefon: 267 132 127-8 Fax: 267 132 129 E-mail:

Více

Zpráva o auditu. LBS s.r.o.

Zpráva o auditu. LBS s.r.o. Zpráva o auditu LBS s.r.o. 2005 LBS s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Měchenická 2561, Praha-4, 141 00 Provozovna: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 Telefon: 267132127-8 Fax: 267132129 E-mail: info@lbspraha.cz

Více

Zpráva o auditu. SEMIS, spol. s r.o.

Zpráva o auditu. SEMIS, spol. s r.o. Zpráva o auditu SEMIS, spol. s r.o. 2003 SEMIS, spol. s r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Písnická 752, 142 00 Praha 4 Telefon: 224 919 851, 224 922 581 Fax: 224 922 581 E-mail: info@semis.cz Internetová

Více

Zpráva o auditu. Thomas International CZ s.r.o

Zpráva o auditu. Thomas International CZ s.r.o Zpráva o auditu Thomas International CZ s.r.o 2005 Thomas International CZ s.r.o Základní údaje Sídlo firmy: Všehrdova 146, 500 02 Hradec Králové Pobočky: Thomas International CZ s.r.o.- organizačná zložka

Více

Zpráva o auditu. SIGNAL PROJEKT s.r.o.

Zpráva o auditu. SIGNAL PROJEKT s.r.o. Zpráva o auditu SIGNAL PROJEKT s.r.o. 2002 SIGNAL PROJEKT s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Vojtova 7, 602 00 Brno Telefon: 543 214 868, 543 233 962, mobil: 602/545 008 Fax: 543 331 046 E-mail: trnka@signalprojekt.cz

Více

Zpráva o auditu. Signal Projekt s.r.o.

Zpráva o auditu. Signal Projekt s.r.o. Zpráva o auditu Signal Projekt s.r.o. 2006 Signal Projekt s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Brno, Vojtova 7 PSČ 602 00 Telefon: 543 214 868, 543 233 962 Fax: 543 331 046 trnka@signalprojekt.cz; havlickova@signalprojekt.cz;

Více

Zpráva o auditu. CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých

Zpráva o auditu. CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých Zpráva o auditu CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých 2002 CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých Základní údaje Sídlo firmy: Národní tř. 101, 695 01 Hodonín Telefon: 518 342 243 Fax: 518 342

Více

Zpráva o auditu. Minerva vzdělávací společnost, s.r.o.

Zpráva o auditu. Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. Zpráva o auditu Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. 2004 Základní údaje Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. Sídlo firmy: Opletalova 37, Praha 1 Telefon: 224213053, 272910085, 603252926 Fax: 272910085,

Více

Zpráva o auditu. Akademie J. A. Komenského Praha

Zpráva o auditu. Akademie J. A. Komenského Praha Zpráva o auditu Akademie J. A. Komenského Praha 2003 Akademie J. A. Komenského Praha Základní údaje Sídlo firmy: Tržiště 20, Praha 1 Malá Strana 118 43 Telefon: 257 531 476 Fax: 257 531 476 E-mail: akademie@login.cz

Více

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o Zpráva o auditu Počítačová služba s.r.o 2005 Základní údaje Počítačová služba s. r. o. Sídlo firmy: Stupkova 413/1a 779 00 Olomouc Telefon: 585 226 388 Fax: 585 226 388 E-mail: info@poc-sluzba.cz Internetová

Více

Zpráva o auditu. MINERVA vzdělávací společnost s.r.o.

Zpráva o auditu. MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. Zpráva o auditu MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. 2007 MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Thámova 20, 186 00 Praha 8 Telefon: 222 312 036 Fax: 222 312 036 E-mail: info@minervacz.cz

Více

Zpráva o auditu. Gradua-CEGOS, s.r.o.

Zpráva o auditu. Gradua-CEGOS, s.r.o. Zpráva o auditu Gradua-CEGOS, s.r.o. 2005 Gradua-CEGOS, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Karlovo nám.7, 128 01 Praha 2 Pošt.přihr.77 Telefon: +420 222 162 312 Fax: +420 222 162 313, 222 162 726 E-mail:

Více

Zpráva o auditu. Thomas International CZ, s. r. o.

Zpráva o auditu. Thomas International CZ, s. r. o. Zpráva o auditu Thomas International CZ, s. r. o. 2002 Thomas International CZ, s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Všehrdova 146, 500 02 Hradec Králové Telefon: 495 521 254, 495 538 780 Fax: 495 531

Více

Zpráva o auditu INTEGRITY CONSULTING

Zpráva o auditu INTEGRITY CONSULTING Zpráva o auditu INTEGRITY CONSULTING 2007 INTEGRITY CONSULTING Základní údaje Sídlo firmy: Prvního Pluku 8, Praha 8, 186 00 Telefon: +420 224 891 333 Fax: +420 224 891 332 E-mail: info@integrity-consulting.cz

Více

Zpráva o auditu. Aperta, s. r. o.

Zpráva o auditu. Aperta, s. r. o. Zpráva o auditu Aperta, s. r. o. 2004 Aperta, s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Křižíkova 527, Liberec, 460 07 Telefon: +420 485 240 217 Fax: +420 485 240 217 E-mail: aperta@aperta.cz Internetová adresa:

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Zpráva o auditu. Positive s.r.o.

Zpráva o auditu. Positive s.r.o. Zpráva o auditu Positive s.r.o. 2005 Positive s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Rytířská 18 20, 110 00 Praha 1 Kontaktní adresa: Záhřebská 23/25, 120 00 Praha 2 Telefon: 224 210 749, 224 214 702 Fax:

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

Zpráva o auditu. MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o.

Zpráva o auditu. MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. Zpráva o auditu MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. 2007 MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. Základní údaje Sídlo firmy: centrála: tř. Kpt. Jaroše 37a, 602 00 Brno pobočky: Na Pankráci 30, 140 00

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s.

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. CZ.1.04/1.1.02/35.00377 DACHSER E.S.T. a.s. se sídlem v Kladně patří do celosvětové sítě DACHSER

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Cíle projektů Cílem tohoto projektu bylo vybrat zřad dlouhodobě nezaměstnaných,

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii Zadavatel Název zadavatele: Česká společnost pro větrnou energii Sídlo zadavatele: Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1 IČ: 60448571

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

1. Zaměření projektu (1)

1. Zaměření projektu (1) ESF JPD Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost CZ.4..7/4.1../87 INTERNAL CONTROL ACADEMY Eurodan, s.r.o. Ing. Rodan Svoboda +4 6 49 svoboda@eurodan.cz www.eurodan.cz 1. Zaměření projektu (1) Záměr projektu

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY NOVÉ A PŘIPRAVOVANÉ NÁSTROJE HODNOCENÍ KVALITY V DV Tomáš Langer Program Jak poznat kvalitní vzdělávací instituci a kvalitního lektora Profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání Rating vzdělávacích

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

Zpráva o auditu QforScan Praemia, k.s.

Zpráva o auditu QforScan Praemia, k.s. Zpráva o auditu QforScan Praemia, k.s. Datum auditu: 28.06.2007 Auditor: Přítomni během auditu (jméno a funkce): Mgr. Dagmar Hartmannová Lucie Šemberová, office manager Lucie Houšková Prezentace firmy

Více

Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město

Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město PŘEDSTAVENÍ REKVALIFIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Mgr. Zbyněk Rybka, Opava Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka působí

Více

Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o.

Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o. Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o. Datum auditu: 11.07.2007 Auditor: Mgr. Dagmar Hartmannová Přítomni během auditu (jméno a funkce): Kamila Ludvíková, manažerka kvality Prezentace firmy Obchodní

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná projekt Ženy naší generace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ing. Andrea Hoschnová, manažer projektu REALIZACE Registrační číslo: CZ.04.1.3/2.2.15.03/0120 Doba realizace projektu: 1.1.2007 30.5.2008

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE?

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE? TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT OP RLZ, OPATŘENÍ 2.2 Číslo projektu CZ 4.1.03/2.2.15.1/0069 Název ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Najdi si práci v Olomouckém kraji - 29. 04. 2008

Najdi si práci v Olomouckém kraji - 29. 04. 2008 Najdi si práci v Olomouckém kraji Dodavatel: Cílová skupina NsPOK 1. Do 6 měsíců v evidenci ÚP 2. Vstup v šesti cyklech po cca 100 účastnících. 3. Do projektu vstoupilo 713 účastníků, Termín realizace:

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Jana Brabcová Tomáš Langer Proč je kvalita tématem dne? dotace ESF výběrová řízení objem dalšího vzdělávání náročnost zákazníka dalšího vzdělávání odlišení

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a učení Efektivita a kvalita FAKTORY EFEKTIVITY VÝUKOVÝCH PROCESŮ Koncepce přípravy pracovníků Určení vzdělávacích (učebních) cílů Výběr účastníků do kurzů a školení Diagnostika

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 fax: +420 558 996 340 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 fax: +420 558 996 340 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola. Vzdělávací organizace podporující celoživotní vzdělávání, konkurenceschopnost a rozvoj občanské společnosti Konttaktt:: Portrét organizace za rok 2009 Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Obsah prezentace VSTUPNÍ WORKSHOP ČLENŮ OTEVŘENÉ SÍTĚ VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ A LEKTORŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Projekt: Podpora inovačních přístupů v dalším vzdělávání Středočeský kraj Jak poznat kvalitní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

Místa dodání/převzetí nabídky:

Místa dodání/převzetí nabídky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/01.0031

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2014/2015

Vysoká škola sociálně-správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2014/2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení na služby v rámci projektu Hospodárné a odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude financován ze zdrojů EU "Poradenství

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

PŘEDSTAVENÍ FIRMY. POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PŘEDSTAVENÍ FIRMY. POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc PŘEDSTAVENÍ FIRMY POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc KDO JSME Naše firma oslavila v letošním roce jiţ 18. narozeniny. Od roku 1996 se věnujeme vzdělávání dospělých v oblasti profesních

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR Závěrečná zpráva a prezentace výsledků připravena pro INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR červenec 2003 ICN, o.p.s. ve spolupráci s MARKET VISION s.r.o. Projekt je financován programem

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více