Zpráva o auditu. POE EDUCO, spol. s r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o auditu. POE EDUCO, spol. s r.o."

Transkript

1 Zpráva o auditu POE EDUCO, spol. s r.o. 2007

2 POE EDUCO, spol. s r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Štefánikova 2086/ Nový Jičín Telefon: Fax: Internetová adresa: Vedení: Ing. Pavla Čmuchová, Ing. Jiří Čmucha, Ing. Jiří Švrček, MBA jednatelé společnosti Kontaktní osoba: Ing. Pavla Čmuchová jednatelka společnosti Termín auditu Q FOR: říjen 2006 leden 2007 Předchozí termín auditu Q FOR: prosinec 2003 Obory vzdělávání a poradenství: vzdělávání: management a lidské zdroje ekonomie a administrativa informatika komunikace obchod a podnikání Typy poskytovaných služeb: vzdělávání - uzavřené kurzy vzdělávání - otevřené kurzy vývoj / prodej didaktického materiálu poradenství a konzultace řízení projektů jiné služby Rok založení: 1995 Právní statut: spol. s r.o. - pronájmy učeben a výpočetní techniky - údržba a aktualizace www stránek Firma je členem: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Regionální hospodářská komora Ostrava Firma spolupracuje s těmito subjekty: Úřady práce Moravskoslezského kraje (Ostrava, Opava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek, Bruntál) Úřad práce Náchod Městský úřad Třinec Městský úřad Jablunkov Městský úřad Karviná Národní vzdělávací fond ČR Národní agentura SOCRATES Copyright DAHA 2

3 Firma je nositelem uznání, osvědčení, certifikátů: Q FOR Certifikace ECDL Akreditace MŠMT ČR pro programy rekvalifikací Akreditace MV ČR pro školení úředníků samosprávy. Copyright DAHA 3

4 Charakteristika firmy Vznik a vývoj firmy Firma POE EDUCO, spol. s r. o., se sídlem v Novém Jičíně, byla založena v roce 1995 jako sesterská společnost firmy POE, spol. s r. o. V lednu 1996 otevřela firma v Novém Jičíně Centrum služeb pro podnikatele", zřídila pobočku v Ostravě a školící středisko v Třinci. V roce 1999 už byla vzdělávací činnost rozšířena v těchto dalších oblastech: Český Těšín, Karviná a Havířov. V roce 2000 zřízena pobočka v Opavě a školící střediska rozšířena na Vítkov a Frýdek- Místek. V roce 2001 už vzdělává občany v Bohumíně. V roce 2003 periodicky školí v oblastech Nový Jičín, Karviná, Opava, Ostrava, Frýdek-Místek, Český Těšín, Třinec, Bohumín, Hlučín, Orlová. Kromě sídla v Novém Jičíně má tři stálé pobočky v Ostravě, Opavě a Třinci. V roce 2004 byla zřízena pobočka ve Frýdlantu nad Ostravicí a rozšířena vzdělávací činnost do regionu Náchodsko v Královéhradeckém kraji. Zapojení společnosti do tříletého projektu MODEL v podprogramu Grundtvig2 programu SOCRATES. V roce 2005 získání grantu PHARE RLZ 2003 pro projekt JOIN-UP a ESF OP RLZ pro projekt Upgrade. Jejich realizace. V roce 2006 získání finančních prostředků z ESF na následující projekty: UPGRADEII, RESTART, SUPPORT. Ukončení projektu JOIN-UP. Zahájení partnerské spolupráce v projektu PENTACOM (EQUAL). Svými službami, realizovanými stálými pracovníky firmy a za pomocí velké skupiny externích pracovníků, je společnost schopna uspokojit širokou škálu potřeb jak malých firem, tak i velkých podniků a nezapomíná přitom ani na individuální potřeby jednotlivců. Nabídka služeb firmy je určována výsledky úspěšně realizovaných zakázek, a také pravidelných marketingových výzkumů. Úzce spolupracujeme se státními i nestátními institucemi, peněžními ústavy a dalšími poradenskými firmami. Jedním z důležitých partnerů se kterými firma úzce spolupracuje, je Národní vzdělávací fond (NVF), který poskytuje v rámci vzdělávacího programu PHARE Evropské unie účinnou pomoc při rozvoji manažerského vzdělávání v České republice. Našimi nejvýznamnějšími klienty jsou organizační složky státu úřady práce, města a obce. Aktivity a specifika firmy - pečujeme o svůj vlastní rozvoj a zavádíme do své práce stále nové technologie, - uplatňujeme metody sdíleného participativního učení, - základem naší práce je osobní přístup, vzájemná důvěra, - vycházíme ze zadání klienta, - pomáháme klientům udržovat zdravý nadhled při rozhodování, - klademe důraz na vysokou kvalitu a profesionalitu naší práce, - dodržujeme etický a profesní kodex, - zvyšujeme výkonnost a efektivnost celé firmy, - volíme postupy odpovídající realitě firmy. Copyright DAHA 4

5 Strategie a vize v oblasti vzdělávání - neustálý osobní rozvoj pracovníků, - budování image moderní profesionální firmy, orientované na klienty, - sledování nových trendů ve vzdělávání dospělých a vývoje vzdělávacích potřeb, jejich implementace pro potřeby společnosti. Průběh vzdělávacího projektu Vzdělávací služby jsou rozčleněny do třech základních fází (přípravná, realizační, vyhodnocení). 1. Přípravná fáze vychází ze základních ekonomických principů: PROČ účel a cíle kurzu KOMU cílová skupina CO zpracování pracovních materiálů, výběr lektora JAK nalezení a aplikace vhodné metody jak učební látku prezentovat tak, aby byly naplněny cíle každé lekce, základním nástrojem je výběr vhodné strategie učení. 2. Při samotné realizaci vzdělávacích aktivit vycházíme z obecných didaktických zásad tak, aby dosažení stanovených cílů bylo co nejefektivnější. Fáze výuky jsou rozčleněny následovně: Motivace Expozice Fixace Diagnostika Aplikace Kromě shora uvedeného jsou vhodně voleny styly výuky (přednáška, seminář, teorie her, sokratova metoda apod.) v návaznosti na: Charakter předmětu Posluchače Stanovené cíle Prostředí výuky Časové možnosti 3. Vyhodnocení jednotlivých aktivit probíhá: a) externími uživateli bezprostředně po skončení každého dílčího kursu individuální pohovory, dotazníky b) interními a externími poskytovateli bezprostředně po skončení uceleného projektu jsou vypracovávány dle požadavků závěrečné zprávy, monitoring vstupních a výstupních indikátorů, komentáře ke změnám, finanční vyhodnocení atd. Průběžně jsou vypracovávány hodnocení posluchačů, dílčí monitorovací zprávy, monitoring vstupních a výstupních indikátorů, žádosti o změny. Vzdělávací služby v sobě zahrnují projekty: UPGRADE UPGRADE II SUPPORT Obsluha osobního počítače Podnikatelské minimum Ekonom Účetnictví Nespecifické rekvalifikace Úředník-profesionál Vzdělávání je doplněno o individuální konzultace zvyšující spokojenost posluchačů i po skončení kursů. Copyright DAHA 5

6 Systémy řízení jakosti (příp. certifikace) Mezinárodní certifikát spokojenosti zákazníků Q FOR od r Interní sledování kvality Obecné cíle: Naše společnost usiluje v rámci zajišťování a monitorování interní kvality o: Zajištění toho, aby celý tým podílející se na realizaci aktivit měl jasnou představu o požadovaných výstupech, Zajišťování toho, aby standardy byly pravidelně revidovány ve spolupráci se zákazníky/odběrateli služeb v návaznosti na jejich požadavky, Rozvíjení angažovanosti každého jednotlivce pro definované výstupy a pro jejich dosahování děláním věcí dobře a napoprvé, Svěřování odpovědnosti za realizaci činností a případných nápravných kroků jednotlivým pracovníkům Sledování činnosti, konzultování, poskytování rad a vedení, Zkoumání vnějších vlivů, které mohou mít dopad na vstupy, výstupy, schopnost podávat výkon apod. Dílčí realizace kroků: Sledování interní kvality je rozčleněno do následujících skupin: 1. Sledování kvality personálního zajištění v oblasti lektorské a organizační. Firma pro zajištění chodu využívá jak interní zaměstnance, tak externí spolupracovníky na základě dlouhodobé spolupráce. Hodnocení kvality pracovníků je prováděno dvoufázově: a) hodnocením kvality práce vedením firmy průběžné sledování výkonu zaměstnanců, roční hodnotící pohovory b) hodnocením kvality práce odběrateli služeb tzn. ba) objednateli úřady práce, státní správa atd. bb) posluchači hodnotící dotazníky na závěr každého kursu Jakékoliv problémy jsou s ohledem na zásadu zpětné vazby okamžitě řešeny. 2. Sledování kvality výuky v návaznosti na soulad stanovených cílů a výstupů. Kursy jsou akreditované a musí splňovat přísné normy pro jejich realizaci. Kontrola kvality je prováděna trojfázově: a) hodnocením kvality posluchači hodnotící dotazníky na závěr každého kursu b) hodnocením kvality objednateli ústní hodnocení se spokojeností výuky c) hodnocení kvality vedením společnosti inspekční návštěvy jak v rámci teoretické tak praktické výuky d) hodnocením kvality dalších subjektů ÚP, státní orgány atd. 3. Sledování kvality materiální zabezpečení společnost se soustřeďuje na vytváření vhodných pracovních podmínek s ohledem na zlepšení výkonu a kvality práce. Vytvořena intranetová komunikace - názory zaměstnanců. Copyright DAHA 6

7 Struktura firmy Způsob řízení V čele společnosti stojí tři společníci (jednatelé), kteří se starají o chod celé firmy. Ostatní pracovníci spolu s externími lektory jsou jim přímo podřízeni. - ředitel společnosti Ing. Jiří Čmucha Ing. Čmuchová manažerka vzdělávání Ing. Čmucha manažer informatiky Ing. Švrček, MBA manažer ekonomiky Lidské zdroje Stav k Rozsah spolupráce (počet dní za rok) > >10 >3 Lektoři a konzultanti zaměstnanci externí Rozsah spolupráce plný úvazek poloviční úvazek menší úvazek příležitostně jiný Řídící a zaměstnanci administrativní pracovníci externí Copyright DAHA 7

8 Aktivity firmy Obory vzdělávání / poradenství Vzdělávání ekonomie a administrativa informatika ekonomie právo daně a účetnictví legislativa finance a bankovnictví pojišťovnictví administrativa / sekretářky organizace podniku obchod a podnikání marketing propagace, public relations prodejní dovednosti komunikace time management týmová spolupráce komunikační dovednosti firemní kultura management a lidské zdroje management eko-management personální management management ve veřejném sektoru jakost logistika celní problematika jazyky různé evropské struktury životní prostředí BOZ Obory/služby, které představují více než 15% činnosti firmy a ty, v nichž vzdělávací instituce pořádá akce více než 50 dní v roce. Obory/služby, které představují méně než 15% činnosti firmy nebo v nich vzdělávací instituce pořádá akce méně než 50, ale více než 10 dní v roce. Copyright DAHA 8

9 Aktivity za sledované období Vzdělávání Otevřené kurzy Počet kurzů Průměrná délka Průměrný počet účastníků Uzavřené kurzy Počet kurzů Průměrná délka tematického modulu Průměrný počet účastníků 62 kurzů 4 hodiny 8 osob 181 kurzů 60 hodin 12 osob Přehled vzdělávacích aktivit Název kurzu / projektu Typ * Trvání (dny) Počet provedení Ekonom podniku REK/VU Účetnictví s využitím výpočetní techniky REK/VO/VU Podnikatelské minimum REK/VO/VU Podnikatelské minimum REK/VO/VU Základy obsluhy osobního počítače REK/VU 72 7 Základy obsluhy osobního počítače REK/VU Obsluha osobního počítače REK/VU Obsluha osobního počítače REK/VU Obsluha osobního počítače REK/VU Obsluha osobního počítače VO 40 1 NR - Nespecifická rekvalifikace pro absolventy Praktikant REK/VU NR - Nespecifická průprava pro absolventy SOU před nástupem do REK/VU zaměstnání NR - Nespecifický rekvalifikační kurz (asistent formou praxe) REK/VU NR - Nespecifický rekvalifikační kurz (asistent formou praxe) REK/VU ESF: UPGRADE Počítačová gramotnost včetně zkoušek ECDL PRO/VU ESF: UPGRADE II Počítačová gramotnost včetně zkoušek ECDL PRO/VU ESF: SUPPORT PRO/VU NPPG Jak na počítač VO 2 5 NPPG Texty v počítači VO 2 5 NPPG Internet a VO 2 5 Využití poznatků psychologie při obousměrném jednání občan úřadník VU/VO 7 4 Vstupní kurz pro zaměstnance územních samosprávných celků VU/VO 40 3 Stavební řízení v podmínkách nového správního řádu VU/VO 7 2 Správní řízení na úseku sociálních odborů VU/VO 7 4 Vytváření prezentaci v prostředí programu VU 14 1 Copyright DAHA 9

10 MS PowerPoint ECDL KOMPLET VU 40 3 ECDL START VU 40 7 Vstupní testování VU 4 1 ECDL mini VU 35 2 Doučování modulu 4 ECDL VU 15 1 Speciální pravidla řízení v oblasti sociálních dávek VU/VO 14 2 Spisová a archivní služba VU/VO 6 1 Efektivní vyjednávání VU 7 1 * VO = vzdělávání - otevřené kurzy, VU = vzdělávání - uzavřené kurzy, DM = vývoj didaktického materiálu a jeho podstatný prodej, K = koučink, PK = poradenství a konzultace, REK = rekvalifikační kurzy, PRO = projekty EU, A = audity, PT = průzkumy trhu, ŘP = řízení projektů, KH = vývoj a prodej know-how, J = jiné služby. Skladba zákazníků Profesní struktura účastníků top management, vedení firem 3 Počítáno podle: střední management 8 počtu dní řadoví pracovníci (THP) 48 x počtu účastníků asistenti/sekretářky 0 obratu dělníci/řemeslníci 41 jinak Sektory, z nichž se rekrutují účastníci průmyslové podniky 0 sektor služeb 0 veřejná správa 21 Počítáno podle: finanční instituce 0 počtu dní obchodní instituce 0 x počtu účastníků drobní podnikatelé 0 obratu uchazeči o zaměstnání 79 jinak veřejnost 0 jiné 0 Velikost firem vysílajících účastníky méně než 50 zaměstnanců 2 Počítáno podle: zaměstnanců 98 počtu dní zaměstnanců x počtu účastníků více než 1000 zaměstnanců % % % obratu jinak Copyright DAHA 10

11 Reference významní zákazníci Úřad práce Bruntál Úřad práce Frýdek-Místek Úřad práce Karviná Úřad práce Náchod Úřad práce Nový Jičín Úřad práce Opava Úřad práce Ostrava Statutární město Karviná Město Třinec Město Jablunkov Copyright DAHA 11

12 Výsledky auditu Výsledek je syntézou odpovědí vzorku zákazníků, vybraných namátkou ze seznamu všech zákazníků, jimž firma POE EDUCO, spol. s r. o. fakturovala od do za vzdělávání. Poradenské a další služby nebyly předmětem auditu. Počet dotazovaných zákazníků: 10 Období, v němž proběhly telefonické ankety: 11-12/2006 Výsledky telefonických anket Celková spokojenost (% zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení) Spokojenost v jednotlivých aspektech (% zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení) Komentář k výsledku telefonických anket Grafy udávají % zákazníků, kteří byli: 1 velmi nespokojeni nespokojení indiferentní spokojení velmi spokojení nebylo možné aplikovat Podíl zákazníků, kteří byli spokojeni nebo velmi spokojeni u jednotlivých kritérií, nezahrnuje ty, kteří dané kritérium nemohli aplikovat. Příprava akce / kurzu Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100% Objednateli uzavřených kurzů jsou z velké části úřady práce (jedná se o rekvalifikační kurzy pro uchazeče o zaměstnání nebo o vzdělávací aktivity v rámci projektů ESF) a společnost POE EDUCO s nimi spolupracuje dlouhodobě. Z hodnocení přípravné fáze vzdělávacích akcí je zřejmé, že v případech rekvalifikačních kurzů jde o zavedenou a naprosto bezproblémovou spolupráci. Projekty ESF představují v prověřovaném období něco nového, takže je v přípravné fázi nutné stanovit způsob spolupráce a kompetence obou stran. POE EDUCO je velmi vstřícné a snaží se minimalizovat problémy a nejasnosti. Kurzy pro statutární města jsou připravovány ve vzájemné spolupráci, která probíhá k plné spokojenosti. Všichni objednatelé uzavřených kurzů jsou s touto fází spolupráce velmi spokojeni nebo spokojeni. Dotázána byla rovněž účastnice otevřeného kurzu, která si jej sama platila. Ta hodnotila kladně poskytnuté informace, poukázala však na slabiny v organizační práci jedné z poboček společnosti POE EDUCO, což se pak projevilo i v dalších aspektech spolupráce. Průběh akce / kurzu Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100% Copyright DAHA 12

13 Pracovníci úřadů práce i samotní účastníci rekvalifikačních kurzů je hodnotí jako vysoce kvalitní. Náplň odpovídá tomu, co bylo dohodnuto, zaměření na praxi je dostatečné. Jeden dotázaný zákazník velmi pochvalně zmínil stoprocentní úspěšnost při testech počítačového řidičáku" ECDL. Drobné problémy, které vznikaly především při rozjíždění projektů z ESF, POE EDUCO operativně řeší a snaží se je v maximální možné míře eliminovat. S průběhem kurzů projevují spokojenost i zákazníci z řad statutárních měst. Jeden z nich uvedl jako nejlepší doklad spokojenosti skutečnost, že si účastníci sami říkají o další kurzy. Nadmíru spokojená byla i účastnice z řad veřejnosti, která ocenila zejména praktické zaměření kurzu. Konzultanti / lektoři Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100% Lektoři jsou ze strany pracovníků úřadů i samotných účastníků kurzu hodnoceni kladně (několik dotázaných zákazníků však nebylo schopno spokojenost s lektory samostatně zhodnotit, protože tento aspekt odděleně nesledují). Oceněna byla ochota POE EDUCO zajistit okamžitě výměnu, pokud si lektor výjimečně s účastníky kurzu nesedne. Statutární města si na odbornou problematiku někdy vybírají lektory sama. S lektory POE EDUCO je velká spokojenost, zvláště s konkrétními lektory výpočetní techniky. Zaznělo: Účastníci nechtějí nikoho jiného. Všichni mají lektora rádi. Zákaznice z řad veřejnosti ocenila lektora s praktickými zkušenostmi v oboru. Nástroje a výstupy Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100% Společnost POE EDUCO udržuje podle názoru svých zákazníků vysoký standard v technickém vybavení učeben. Technika je využívána přiměřeně a v dostatečné míře. Jako velmi dobré a v některých případech i jako vynikající jsou hodnoceny studijní materiály. Mnozí účastníci s nimi dále pracují i po skončení kurzu. Kladně jsou po obsahové i formální stránce hodnoceny i ostatní výstupy osvědčení, zprávy atd. Řízení projektu Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 90% Pokud jde o spolupráci s ÚP, je spolupráce v tomto aspektu zaběhnutá a bezproblémová v rekvalifikačních kurzech. V projektech ESF jsou sice pravidla spolupráce obou stran na řízení projektu vymezena, není však někdy snadné převést je do reality. Zákazníci se shodují v tom, že se POE EDUCO maximálně snaží drobné problémy rychle vyřešit. Kladně jsou hodnoceny úvodní prezentace usnadňující orientaci v projektu. Jeden zákazník by si přál dostávat informace s větším předstihem. Spokojenost s řízením projektu jevila i většina zákazníků z řad statutárních měst. Jeden z nich by si však přál, aby společnost POE EDUCO byla flexibilnější a rozšířila nabídku kurzů na celý správní obvod, příp. i sousední obvody tím by se kurzy snáze naplnily a byly by i levnější. Tento požadavek však ve své podstatě již překračuje hranice samotného řízení projektu. Následná péče / follow up Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100% Všichni dotázaní pracovníci ÚP jsou spokojeni s formálním uzavřením kurzů (předání kopií osvědčení atd.). Někteří navíc vysoce oceňují doporučení, které POE EDUCO zpracovává pro jednotlivé účastníky a které je podkladem pro zařazení do dalších kurzů či projektů, resp. pomáhá při výběru uplatnění na trhu práce. Samotní účastníci kurzů (a to jak kurzů pro ÚP, tak pro statutární města i otevřeného kurzu) velmi oceňují, že se mohou na lektory, resp. na společnost POE EDUCO, obrátit i po skončení kurzu a dostane se jim rady či konzultace. Copyright DAHA 13

14 Kontakt s klientem Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 70% POE EDUCO má, jak bylo zjištěno, velmi dobrý kontakt se svými zákazníky, ať již jde o celkový přístup nebo o praktický průběh (zastižitelnost pracovníků, rychlá reakce). Za vynikající byly označovány kontakty s manažerkou vzdělávání a manažerem informatiky. Naprostá spokojenost je i s dalšími pracovníky s výjimkou pracovnice jedné pobočky, která je ve srovnání s ostatními méně komunikativní i vstřícná, což se promítlo do celkového hodnocení tohoto aspektu (tři indiferentní hodnocení jsou průměrem mezi velkou spokojeností s manažery a nespokojeností se zmíněnou pracovnicí). Nižší podíl velmi spokojených zákazníků ovlivnil i velký nápor na pracovníky POE EDUCO v době rozjezdu projektů z ESF. Administrativa, logistika, infrastruktura Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 80% Prostředí, v němž společnost POE EDUCO pořádá vzdělávací akce, má podle mínění zákazníků ve všech místech dobrou úroveň. Kladně je hodnocena dobrá dostupnost a možnost přípravy občerstvení. Většina zákazníků je spokojena i s průběhem administrativy. Občasné drobné lidské chyby POE EDUCO okamžitě napraví. Nižší spokojenost je s administrativními úkony realizovanými v jedné z poboček. Vztah kvalita / cena Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100% Všichni dotázaní zákazníci jsou s cenou i s její relací ke kvalitě velmi spokojeni nebo spokojení. Podíl velmi spokojených zákazníků je dokonce neobvykle vysoký. Zákazníci mají možnost srovnání s cenami mimo region a uvědomují si, jakou roli hraje velká konkurence vzdělávacích institucí. Oceňují rovněž ochotu společnosti POE EDUCO o ceně jednat. Jeden zákazník ze statutárního města je sice s cenou spokojen, ale navrhuje ji ještě snížit tím, že by se pro kurz sdružil celý správní obvod. Účastnice z řad veřejnosti se vyslovila v tom smyslu, že se jí investice do kurzu určitě vrátila. Celková spokojenost Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100% V celkovém pohledu na služby společnosti POE EDUCO převažují velmi spokojení zákazníci. Zejména u dotázaných ÚP je již délka a míra spolupráce jasným dokladem spokojenosti. Všichni zákazníci shodně považují za přednosti a silné stránky této vzdělávací instituce především flexibilitu, kreativitu, operativnost při zavádění nového ( i při převisu nabídky dokáží najít mezery na trhu ), vstřícnost, ochotu k dohodě, výběr lektorů. ÚP oceňují i schopnost zajistit akce organizačně (pracovníci sami se jimi nemusí zabývat). Jako náměty ke zlepšení, resp. slabší stránky spolupráce bylo zmíněno zejména personální obsazení jedné pobočky. Někteří zákazníci z řad ÚP se domnívají, že se občas nedařilo zcela zvládnout nápor spojený s rozjezdem projektů z ESF, s nímž byly někdy spojené nepředvídatelné problémy. Všichni dotázaní zákazníci projevili jednoznačný zájem spolupracovat se společností POE EDUCO i v budoucnu. Copyright DAHA 14

15 Návštěva firmy Dne prověřila auditorka Mgr. Dagmar Hartmannová namátkovou kontrolou prověřila věrohodnost informací, které firma POE EDUCO spol. s r. o. pro audit poskytla. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. Ověření zprávy komisí expertů Zprávu o auditu posoudil zástupce komise expertů při občanském sdružení Sdružení pro kvalitu a informace ve vzdělávání (SKIV) a odsouhlasil udělení certifikátu Q FOR firmě POE EDUCO, spol. s r. o. Závěr auditu Firma POE EDUCO, spol. s r. o., k splnila veškeré podmínky pro udělení certifikátu Q FOR. V Praze dne Mgr. Dagmar Hartmannová auditorka Ing. Zdeněk Vršník člen komise expertů Copyright DAHA 15

Zpráva o auditu. POE EDUCO, spol. s r.o.

Zpráva o auditu. POE EDUCO, spol. s r.o. Zpráva o auditu POE EDUCO, spol. s r.o. 2003 POE EDUCO, spol. s r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Štefánikova 2086/12 741 01 Nový Jičín Telefon: 556 720 180 Fax: 556 720 181 E-mail: info@poe.cz Internetová

Více

Zpráva o auditu. Počítačová služba s. r. o.

Zpráva o auditu. Počítačová služba s. r. o. Zpráva o auditu Počítačová služba s. r. o. 2002 Počítačová služba s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Kosmonautů 1151/6, 772 00 Olomouc Telefon: 585 226 388 Fax: - E-mail: info@poc-sluzba.cz Internetová

Více

Zpráva o auditu. A TREND, s.r.o.

Zpráva o auditu. A TREND, s.r.o. Zpráva o auditu A TREND, s.r.o. 2003 A TREND, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Andrlíkova 972, 562 01 Ústí nad Orlicí Telefon: 465 519 519 Fax: 465 519 517 E-mail: atrend@a-trend.cz Internetová adresa:

Více

Zpráva o auditu. LBS, s.r.o.

Zpráva o auditu. LBS, s.r.o. Zpráva o auditu LBS, s.r.o. 2001 LBS, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Měchenická 2561, 141 00 Praha 4 Kancelář firmy: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 Telefon: 267 132 127-8 Fax: 267 132 129 E-mail:

Více

Zpráva o auditu. SEMIS, spol. s r.o.

Zpráva o auditu. SEMIS, spol. s r.o. Zpráva o auditu SEMIS, spol. s r.o. 2003 SEMIS, spol. s r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Písnická 752, 142 00 Praha 4 Telefon: 224 919 851, 224 922 581 Fax: 224 922 581 E-mail: info@semis.cz Internetová

Více

Zpráva o auditu. LBS s.r.o.

Zpráva o auditu. LBS s.r.o. Zpráva o auditu LBS s.r.o. 2005 LBS s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Měchenická 2561, Praha-4, 141 00 Provozovna: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 Telefon: 267132127-8 Fax: 267132129 E-mail: info@lbspraha.cz

Více

Zpráva o auditu. Thomas International CZ s.r.o

Zpráva o auditu. Thomas International CZ s.r.o Zpráva o auditu Thomas International CZ s.r.o 2005 Thomas International CZ s.r.o Základní údaje Sídlo firmy: Všehrdova 146, 500 02 Hradec Králové Pobočky: Thomas International CZ s.r.o.- organizačná zložka

Více

Zpráva o auditu. CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých

Zpráva o auditu. CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých Zpráva o auditu CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých 2002 CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých Základní údaje Sídlo firmy: Národní tř. 101, 695 01 Hodonín Telefon: 518 342 243 Fax: 518 342

Více

Zpráva o auditu. Signal Projekt s.r.o.

Zpráva o auditu. Signal Projekt s.r.o. Zpráva o auditu Signal Projekt s.r.o. 2006 Signal Projekt s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Brno, Vojtova 7 PSČ 602 00 Telefon: 543 214 868, 543 233 962 Fax: 543 331 046 trnka@signalprojekt.cz; havlickova@signalprojekt.cz;

Více

Zpráva o auditu. Minerva vzdělávací společnost, s.r.o.

Zpráva o auditu. Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. Zpráva o auditu Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. 2004 Základní údaje Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. Sídlo firmy: Opletalova 37, Praha 1 Telefon: 224213053, 272910085, 603252926 Fax: 272910085,

Více

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o Zpráva o auditu Počítačová služba s.r.o 2005 Základní údaje Počítačová služba s. r. o. Sídlo firmy: Stupkova 413/1a 779 00 Olomouc Telefon: 585 226 388 Fax: 585 226 388 E-mail: info@poc-sluzba.cz Internetová

Více

Zpráva o auditu. Akademie J. A. Komenského Praha

Zpráva o auditu. Akademie J. A. Komenského Praha Zpráva o auditu Akademie J. A. Komenského Praha 2003 Akademie J. A. Komenského Praha Základní údaje Sídlo firmy: Tržiště 20, Praha 1 Malá Strana 118 43 Telefon: 257 531 476 Fax: 257 531 476 E-mail: akademie@login.cz

Více

Zpráva o auditu. SIGNAL PROJEKT s.r.o.

Zpráva o auditu. SIGNAL PROJEKT s.r.o. Zpráva o auditu SIGNAL PROJEKT s.r.o. 2002 SIGNAL PROJEKT s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Vojtova 7, 602 00 Brno Telefon: 543 214 868, 543 233 962, mobil: 602/545 008 Fax: 543 331 046 E-mail: trnka@signalprojekt.cz

Více

Zpráva o auditu. Aperta, s.r.o.

Zpráva o auditu. Aperta, s.r.o. Zpráva o auditu Aperta, s.r.o. 2007 Základní údaje Aperta, s.r.o. Sídlo firmy: Křižíkova 527/31, 460 07 Liberec 7 Kancelář firmy: Lužická 1157/30, 460 01 Liberec 1 Telefon: 485 107 711 Fax: 485 104 729

Více

Zpráva o auditu. MINERVA vzdělávací společnost s.r.o.

Zpráva o auditu. MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. Zpráva o auditu MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. 2007 MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Thámova 20, 186 00 Praha 8 Telefon: 222 312 036 Fax: 222 312 036 E-mail: info@minervacz.cz

Více

Zpráva o auditu INTEGRITY CONSULTING

Zpráva o auditu INTEGRITY CONSULTING Zpráva o auditu INTEGRITY CONSULTING 2007 INTEGRITY CONSULTING Základní údaje Sídlo firmy: Prvního Pluku 8, Praha 8, 186 00 Telefon: +420 224 891 333 Fax: +420 224 891 332 E-mail: info@integrity-consulting.cz

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

Zpráva o auditu. Thomas International CZ, s. r. o.

Zpráva o auditu. Thomas International CZ, s. r. o. Zpráva o auditu Thomas International CZ, s. r. o. 2002 Thomas International CZ, s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Všehrdova 146, 500 02 Hradec Králové Telefon: 495 521 254, 495 538 780 Fax: 495 531

Více

Zpráva o auditu. Gradua-CEGOS, s.r.o.

Zpráva o auditu. Gradua-CEGOS, s.r.o. Zpráva o auditu Gradua-CEGOS, s.r.o. 2005 Gradua-CEGOS, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Karlovo nám.7, 128 01 Praha 2 Pošt.přihr.77 Telefon: +420 222 162 312 Fax: +420 222 162 313, 222 162 726 E-mail:

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Zpráva o auditu. Image Lab, s.r.o.

Zpráva o auditu. Image Lab, s.r.o. Zpráva o auditu Image Lab, s.r.o. 2005 Image Lab, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Štětínská 353/37, Praha 8, 181 00 Telefon: 284 689 877 Fax: 284 689 877 E-mail: imagelab@imagelab.cz Internetová adresa:

Více

Zpráva o auditu. Centrum andragogiky, s.r.o. www.qfor.org

Zpráva o auditu. Centrum andragogiky, s.r.o. www.qfor.org Zpráva o auditu Centrum andragogiky, s.r.o. 2010 www.qfor.org Úvod Oficiální jméno firmy: Centrum andragogiky, s.r.o. Sídlo firmy: Škroupova 631 500 02 Hradec Králové - CZ Kontaktní adresa: Škroupova 631

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Zpráva o auditu. Aperta, s. r. o.

Zpráva o auditu. Aperta, s. r. o. Zpráva o auditu Aperta, s. r. o. 2004 Aperta, s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Křižíkova 527, Liberec, 460 07 Telefon: +420 485 240 217 Fax: +420 485 240 217 E-mail: aperta@aperta.cz Internetová adresa:

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Zpráva o auditu. ROVS Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. Copyright DAHA

Zpráva o auditu. ROVS Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. Copyright DAHA Zpráva o auditu ROVS Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. 2006 Copyright DAHA ROVS Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Dolní Paseky 1618 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Telefon:

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Cíle projektů Cílem tohoto projektu bylo vybrat zřad dlouhodobě nezaměstnaných,

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Zpráva o auditu. Positive s.r.o.

Zpráva o auditu. Positive s.r.o. Zpráva o auditu Positive s.r.o. 2005 Positive s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Rytířská 18 20, 110 00 Praha 1 Kontaktní adresa: Záhřebská 23/25, 120 00 Praha 2 Telefon: 224 210 749, 224 214 702 Fax:

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná projekt Ženy naší generace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ing. Andrea Hoschnová, manažer projektu REALIZACE Registrační číslo: CZ.04.1.3/2.2.15.03/0120 Doba realizace projektu: 1.1.2007 30.5.2008

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii Zadavatel Název zadavatele: Česká společnost pro větrnou energii Sídlo zadavatele: Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1 IČ: 60448571

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více

Praha 8.12.2008 Program dlouhodobé péče o uchazeče o zaměstnání propojením rekvalifikace - praxe - zaměstnání nebo sebezaměstnání (CARENET II) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

Název projektu Registrační číslo. CZ.1.04/1.1.06/52.00055 Zadavatel. Okresní hospodářská komora Karviná Sídlo

Název projektu Registrační číslo. CZ.1.04/1.1.06/52.00055 Zadavatel. Okresní hospodářská komora Karviná Sídlo Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Regionální podpora konkurenceschopnosti členských firem OHK Karviná zvýšením adaptability jejich zaměstnanců Název projektu Regionální podpora konkurenceschopnosti

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte!

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! 1.1. Název organizace 0 1.2. 1.3. IČ organizace Právní forma organizace 1.4. ulice, číslo domu Sídlo organizace

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Jana Brabcová Tomáš Langer Proč je kvalita tématem dne? dotace ESF výběrová řízení objem dalšího vzdělávání náročnost zákazníka dalšího vzdělávání odlišení

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o. Sídlo: Křemelná 30, 783 36 Křelov Doručovací

Více

Výzva k podání nabídek v rámci zakázky

Výzva k podání nabídek v rámci zakázky Výzva k podání nabídek v rámci zakázky Vzdělávací aktivity ASBS ZADAVATEL Název zadavatele: Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky o.s. Sídlo zadavatele: Roháčova 188/37, 13000 Praha

Více

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY NOVÉ A PŘIPRAVOVANÉ NÁSTROJE HODNOCENÍ KVALITY V DV Tomáš Langer Program Jak poznat kvalitní vzdělávací instituci a kvalitního lektora Profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání Rating vzdělávacích

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené

Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené Citace: Jarolímek, J., Houšková Beránková, M., Houška, M.: Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené. Závěrečná konference ESF Zkušenosti a příklady dobré praxe

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Přehled úkolů Operačního plánu 2010 pro inovaci programů a certifikaci

Přehled úkolů Operačního plánu 2010 pro inovaci programů a certifikaci PŘÍLOHA 1 Přehled úkolů Operačního plánu 2010 pro inovaci programů a certifikaci A. Inovace programů stávajících forem vzdělávání veřejných auditorů 1 Přehled programů a ne ně navazujících úkolů 1. VEŘEJNÝ

Více

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Obsah prezentace VSTUPNÍ WORKSHOP ČLENŮ OTEVŘENÉ SÍTĚ VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ A LEKTORŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Projekt: Podpora inovačních přístupů v dalším vzdělávání Středočeský kraj Jak poznat kvalitní

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj Moderní spisová a archívní služba v praxi Informace o projektu, Královéhradecký kraj Základní informace o projektu Realizátor Univerzita Hradec Králové Partneři: 1. ČR Státní oblastní archív Zámrsk 2.

Více

PhDr. Iva Šolcová, ředitelka odboru

PhDr. Iva Šolcová, ředitelka odboru MPSV, ODBOR ŘÍZENÍ POMOCI Z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PROJEKTY HRAZENÉ Z TECHNICKÉ POMOCI OP RLZ DLE OPATŘENÍ 5.1 PODPORA ŘÍZENÍ, IMPLEMENTACE, MONITOROVÁNÍ A KONTROLY OPERACÍ OP RLZ PROJEKT ŘÍZENÍ

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město

Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město PŘEDSTAVENÍ REKVALIFIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Mgr. Zbyněk Rybka, Opava Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka působí

Více

Kvalita institucí a lektorů dalšího vzdělávání

Kvalita institucí a lektorů dalšího vzdělávání Kvalita institucí a lektorů dalšího vzdělávání Mgr. Jana Brabcová jednatelka Grafia, s.r.o. Konference KONCEPCE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, 13. června 2012 Změny v dalším vzdělávání po 7 letech čerpání ESF Objem

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Nová příležitost Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. POSKYTOVATEL DOTACE Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky REALIZÁTOR

Více

Hodnocení vzdělávací akce.

Hodnocení vzdělávací akce. Projekt terénního výzkumu Hodnocení vzdělávací akce. NEWTON CENTER, spol. s r.o. Praha 4, Krč, Štúrova 55, PSČ 142 00 IČO: 250 80 211 WWW.NEWTONCENTER.CZ 1 Obsah: I. Přípravná fáze...3 II. Realizační fáze...4

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Komplexní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvyšování adaptability zaměstnanců Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Firma: POHL cz,

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více