Zpráva o auditu. POE EDUCO, spol. s r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o auditu. POE EDUCO, spol. s r.o."

Transkript

1 Zpráva o auditu POE EDUCO, spol. s r.o. 2007

2 POE EDUCO, spol. s r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Štefánikova 2086/ Nový Jičín Telefon: Fax: Internetová adresa: Vedení: Ing. Pavla Čmuchová, Ing. Jiří Čmucha, Ing. Jiří Švrček, MBA jednatelé společnosti Kontaktní osoba: Ing. Pavla Čmuchová jednatelka společnosti Termín auditu Q FOR: říjen 2006 leden 2007 Předchozí termín auditu Q FOR: prosinec 2003 Obory vzdělávání a poradenství: vzdělávání: management a lidské zdroje ekonomie a administrativa informatika komunikace obchod a podnikání Typy poskytovaných služeb: vzdělávání - uzavřené kurzy vzdělávání - otevřené kurzy vývoj / prodej didaktického materiálu poradenství a konzultace řízení projektů jiné služby Rok založení: 1995 Právní statut: spol. s r.o. - pronájmy učeben a výpočetní techniky - údržba a aktualizace www stránek Firma je členem: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Regionální hospodářská komora Ostrava Firma spolupracuje s těmito subjekty: Úřady práce Moravskoslezského kraje (Ostrava, Opava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek, Bruntál) Úřad práce Náchod Městský úřad Třinec Městský úřad Jablunkov Městský úřad Karviná Národní vzdělávací fond ČR Národní agentura SOCRATES Copyright DAHA 2

3 Firma je nositelem uznání, osvědčení, certifikátů: Q FOR Certifikace ECDL Akreditace MŠMT ČR pro programy rekvalifikací Akreditace MV ČR pro školení úředníků samosprávy. Copyright DAHA 3

4 Charakteristika firmy Vznik a vývoj firmy Firma POE EDUCO, spol. s r. o., se sídlem v Novém Jičíně, byla založena v roce 1995 jako sesterská společnost firmy POE, spol. s r. o. V lednu 1996 otevřela firma v Novém Jičíně Centrum služeb pro podnikatele", zřídila pobočku v Ostravě a školící středisko v Třinci. V roce 1999 už byla vzdělávací činnost rozšířena v těchto dalších oblastech: Český Těšín, Karviná a Havířov. V roce 2000 zřízena pobočka v Opavě a školící střediska rozšířena na Vítkov a Frýdek- Místek. V roce 2001 už vzdělává občany v Bohumíně. V roce 2003 periodicky školí v oblastech Nový Jičín, Karviná, Opava, Ostrava, Frýdek-Místek, Český Těšín, Třinec, Bohumín, Hlučín, Orlová. Kromě sídla v Novém Jičíně má tři stálé pobočky v Ostravě, Opavě a Třinci. V roce 2004 byla zřízena pobočka ve Frýdlantu nad Ostravicí a rozšířena vzdělávací činnost do regionu Náchodsko v Královéhradeckém kraji. Zapojení společnosti do tříletého projektu MODEL v podprogramu Grundtvig2 programu SOCRATES. V roce 2005 získání grantu PHARE RLZ 2003 pro projekt JOIN-UP a ESF OP RLZ pro projekt Upgrade. Jejich realizace. V roce 2006 získání finančních prostředků z ESF na následující projekty: UPGRADEII, RESTART, SUPPORT. Ukončení projektu JOIN-UP. Zahájení partnerské spolupráce v projektu PENTACOM (EQUAL). Svými službami, realizovanými stálými pracovníky firmy a za pomocí velké skupiny externích pracovníků, je společnost schopna uspokojit širokou škálu potřeb jak malých firem, tak i velkých podniků a nezapomíná přitom ani na individuální potřeby jednotlivců. Nabídka služeb firmy je určována výsledky úspěšně realizovaných zakázek, a také pravidelných marketingových výzkumů. Úzce spolupracujeme se státními i nestátními institucemi, peněžními ústavy a dalšími poradenskými firmami. Jedním z důležitých partnerů se kterými firma úzce spolupracuje, je Národní vzdělávací fond (NVF), který poskytuje v rámci vzdělávacího programu PHARE Evropské unie účinnou pomoc při rozvoji manažerského vzdělávání v České republice. Našimi nejvýznamnějšími klienty jsou organizační složky státu úřady práce, města a obce. Aktivity a specifika firmy - pečujeme o svůj vlastní rozvoj a zavádíme do své práce stále nové technologie, - uplatňujeme metody sdíleného participativního učení, - základem naší práce je osobní přístup, vzájemná důvěra, - vycházíme ze zadání klienta, - pomáháme klientům udržovat zdravý nadhled při rozhodování, - klademe důraz na vysokou kvalitu a profesionalitu naší práce, - dodržujeme etický a profesní kodex, - zvyšujeme výkonnost a efektivnost celé firmy, - volíme postupy odpovídající realitě firmy. Copyright DAHA 4

5 Strategie a vize v oblasti vzdělávání - neustálý osobní rozvoj pracovníků, - budování image moderní profesionální firmy, orientované na klienty, - sledování nových trendů ve vzdělávání dospělých a vývoje vzdělávacích potřeb, jejich implementace pro potřeby společnosti. Průběh vzdělávacího projektu Vzdělávací služby jsou rozčleněny do třech základních fází (přípravná, realizační, vyhodnocení). 1. Přípravná fáze vychází ze základních ekonomických principů: PROČ účel a cíle kurzu KOMU cílová skupina CO zpracování pracovních materiálů, výběr lektora JAK nalezení a aplikace vhodné metody jak učební látku prezentovat tak, aby byly naplněny cíle každé lekce, základním nástrojem je výběr vhodné strategie učení. 2. Při samotné realizaci vzdělávacích aktivit vycházíme z obecných didaktických zásad tak, aby dosažení stanovených cílů bylo co nejefektivnější. Fáze výuky jsou rozčleněny následovně: Motivace Expozice Fixace Diagnostika Aplikace Kromě shora uvedeného jsou vhodně voleny styly výuky (přednáška, seminář, teorie her, sokratova metoda apod.) v návaznosti na: Charakter předmětu Posluchače Stanovené cíle Prostředí výuky Časové možnosti 3. Vyhodnocení jednotlivých aktivit probíhá: a) externími uživateli bezprostředně po skončení každého dílčího kursu individuální pohovory, dotazníky b) interními a externími poskytovateli bezprostředně po skončení uceleného projektu jsou vypracovávány dle požadavků závěrečné zprávy, monitoring vstupních a výstupních indikátorů, komentáře ke změnám, finanční vyhodnocení atd. Průběžně jsou vypracovávány hodnocení posluchačů, dílčí monitorovací zprávy, monitoring vstupních a výstupních indikátorů, žádosti o změny. Vzdělávací služby v sobě zahrnují projekty: UPGRADE UPGRADE II SUPPORT Obsluha osobního počítače Podnikatelské minimum Ekonom Účetnictví Nespecifické rekvalifikace Úředník-profesionál Vzdělávání je doplněno o individuální konzultace zvyšující spokojenost posluchačů i po skončení kursů. Copyright DAHA 5

6 Systémy řízení jakosti (příp. certifikace) Mezinárodní certifikát spokojenosti zákazníků Q FOR od r Interní sledování kvality Obecné cíle: Naše společnost usiluje v rámci zajišťování a monitorování interní kvality o: Zajištění toho, aby celý tým podílející se na realizaci aktivit měl jasnou představu o požadovaných výstupech, Zajišťování toho, aby standardy byly pravidelně revidovány ve spolupráci se zákazníky/odběrateli služeb v návaznosti na jejich požadavky, Rozvíjení angažovanosti každého jednotlivce pro definované výstupy a pro jejich dosahování děláním věcí dobře a napoprvé, Svěřování odpovědnosti za realizaci činností a případných nápravných kroků jednotlivým pracovníkům Sledování činnosti, konzultování, poskytování rad a vedení, Zkoumání vnějších vlivů, které mohou mít dopad na vstupy, výstupy, schopnost podávat výkon apod. Dílčí realizace kroků: Sledování interní kvality je rozčleněno do následujících skupin: 1. Sledování kvality personálního zajištění v oblasti lektorské a organizační. Firma pro zajištění chodu využívá jak interní zaměstnance, tak externí spolupracovníky na základě dlouhodobé spolupráce. Hodnocení kvality pracovníků je prováděno dvoufázově: a) hodnocením kvality práce vedením firmy průběžné sledování výkonu zaměstnanců, roční hodnotící pohovory b) hodnocením kvality práce odběrateli služeb tzn. ba) objednateli úřady práce, státní správa atd. bb) posluchači hodnotící dotazníky na závěr každého kursu Jakékoliv problémy jsou s ohledem na zásadu zpětné vazby okamžitě řešeny. 2. Sledování kvality výuky v návaznosti na soulad stanovených cílů a výstupů. Kursy jsou akreditované a musí splňovat přísné normy pro jejich realizaci. Kontrola kvality je prováděna trojfázově: a) hodnocením kvality posluchači hodnotící dotazníky na závěr každého kursu b) hodnocením kvality objednateli ústní hodnocení se spokojeností výuky c) hodnocení kvality vedením společnosti inspekční návštěvy jak v rámci teoretické tak praktické výuky d) hodnocením kvality dalších subjektů ÚP, státní orgány atd. 3. Sledování kvality materiální zabezpečení společnost se soustřeďuje na vytváření vhodných pracovních podmínek s ohledem na zlepšení výkonu a kvality práce. Vytvořena intranetová komunikace - názory zaměstnanců. Copyright DAHA 6

7 Struktura firmy Způsob řízení V čele společnosti stojí tři společníci (jednatelé), kteří se starají o chod celé firmy. Ostatní pracovníci spolu s externími lektory jsou jim přímo podřízeni. - ředitel společnosti Ing. Jiří Čmucha Ing. Čmuchová manažerka vzdělávání Ing. Čmucha manažer informatiky Ing. Švrček, MBA manažer ekonomiky Lidské zdroje Stav k Rozsah spolupráce (počet dní za rok) > >10 >3 Lektoři a konzultanti zaměstnanci externí Rozsah spolupráce plný úvazek poloviční úvazek menší úvazek příležitostně jiný Řídící a zaměstnanci administrativní pracovníci externí Copyright DAHA 7

8 Aktivity firmy Obory vzdělávání / poradenství Vzdělávání ekonomie a administrativa informatika ekonomie právo daně a účetnictví legislativa finance a bankovnictví pojišťovnictví administrativa / sekretářky organizace podniku obchod a podnikání marketing propagace, public relations prodejní dovednosti komunikace time management týmová spolupráce komunikační dovednosti firemní kultura management a lidské zdroje management eko-management personální management management ve veřejném sektoru jakost logistika celní problematika jazyky různé evropské struktury životní prostředí BOZ Obory/služby, které představují více než 15% činnosti firmy a ty, v nichž vzdělávací instituce pořádá akce více než 50 dní v roce. Obory/služby, které představují méně než 15% činnosti firmy nebo v nich vzdělávací instituce pořádá akce méně než 50, ale více než 10 dní v roce. Copyright DAHA 8

9 Aktivity za sledované období Vzdělávání Otevřené kurzy Počet kurzů Průměrná délka Průměrný počet účastníků Uzavřené kurzy Počet kurzů Průměrná délka tematického modulu Průměrný počet účastníků 62 kurzů 4 hodiny 8 osob 181 kurzů 60 hodin 12 osob Přehled vzdělávacích aktivit Název kurzu / projektu Typ * Trvání (dny) Počet provedení Ekonom podniku REK/VU Účetnictví s využitím výpočetní techniky REK/VO/VU Podnikatelské minimum REK/VO/VU Podnikatelské minimum REK/VO/VU Základy obsluhy osobního počítače REK/VU 72 7 Základy obsluhy osobního počítače REK/VU Obsluha osobního počítače REK/VU Obsluha osobního počítače REK/VU Obsluha osobního počítače REK/VU Obsluha osobního počítače VO 40 1 NR - Nespecifická rekvalifikace pro absolventy Praktikant REK/VU NR - Nespecifická průprava pro absolventy SOU před nástupem do REK/VU zaměstnání NR - Nespecifický rekvalifikační kurz (asistent formou praxe) REK/VU NR - Nespecifický rekvalifikační kurz (asistent formou praxe) REK/VU ESF: UPGRADE Počítačová gramotnost včetně zkoušek ECDL PRO/VU ESF: UPGRADE II Počítačová gramotnost včetně zkoušek ECDL PRO/VU ESF: SUPPORT PRO/VU NPPG Jak na počítač VO 2 5 NPPG Texty v počítači VO 2 5 NPPG Internet a VO 2 5 Využití poznatků psychologie při obousměrném jednání občan úřadník VU/VO 7 4 Vstupní kurz pro zaměstnance územních samosprávných celků VU/VO 40 3 Stavební řízení v podmínkách nového správního řádu VU/VO 7 2 Správní řízení na úseku sociálních odborů VU/VO 7 4 Vytváření prezentaci v prostředí programu VU 14 1 Copyright DAHA 9

10 MS PowerPoint ECDL KOMPLET VU 40 3 ECDL START VU 40 7 Vstupní testování VU 4 1 ECDL mini VU 35 2 Doučování modulu 4 ECDL VU 15 1 Speciální pravidla řízení v oblasti sociálních dávek VU/VO 14 2 Spisová a archivní služba VU/VO 6 1 Efektivní vyjednávání VU 7 1 * VO = vzdělávání - otevřené kurzy, VU = vzdělávání - uzavřené kurzy, DM = vývoj didaktického materiálu a jeho podstatný prodej, K = koučink, PK = poradenství a konzultace, REK = rekvalifikační kurzy, PRO = projekty EU, A = audity, PT = průzkumy trhu, ŘP = řízení projektů, KH = vývoj a prodej know-how, J = jiné služby. Skladba zákazníků Profesní struktura účastníků top management, vedení firem 3 Počítáno podle: střední management 8 počtu dní řadoví pracovníci (THP) 48 x počtu účastníků asistenti/sekretářky 0 obratu dělníci/řemeslníci 41 jinak Sektory, z nichž se rekrutují účastníci průmyslové podniky 0 sektor služeb 0 veřejná správa 21 Počítáno podle: finanční instituce 0 počtu dní obchodní instituce 0 x počtu účastníků drobní podnikatelé 0 obratu uchazeči o zaměstnání 79 jinak veřejnost 0 jiné 0 Velikost firem vysílajících účastníky méně než 50 zaměstnanců 2 Počítáno podle: zaměstnanců 98 počtu dní zaměstnanců x počtu účastníků více než 1000 zaměstnanců % % % obratu jinak Copyright DAHA 10

11 Reference významní zákazníci Úřad práce Bruntál Úřad práce Frýdek-Místek Úřad práce Karviná Úřad práce Náchod Úřad práce Nový Jičín Úřad práce Opava Úřad práce Ostrava Statutární město Karviná Město Třinec Město Jablunkov Copyright DAHA 11

12 Výsledky auditu Výsledek je syntézou odpovědí vzorku zákazníků, vybraných namátkou ze seznamu všech zákazníků, jimž firma POE EDUCO, spol. s r. o. fakturovala od do za vzdělávání. Poradenské a další služby nebyly předmětem auditu. Počet dotazovaných zákazníků: 10 Období, v němž proběhly telefonické ankety: 11-12/2006 Výsledky telefonických anket Celková spokojenost (% zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení) Spokojenost v jednotlivých aspektech (% zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení) Komentář k výsledku telefonických anket Grafy udávají % zákazníků, kteří byli: 1 velmi nespokojeni nespokojení indiferentní spokojení velmi spokojení nebylo možné aplikovat Podíl zákazníků, kteří byli spokojeni nebo velmi spokojeni u jednotlivých kritérií, nezahrnuje ty, kteří dané kritérium nemohli aplikovat. Příprava akce / kurzu Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100% Objednateli uzavřených kurzů jsou z velké části úřady práce (jedná se o rekvalifikační kurzy pro uchazeče o zaměstnání nebo o vzdělávací aktivity v rámci projektů ESF) a společnost POE EDUCO s nimi spolupracuje dlouhodobě. Z hodnocení přípravné fáze vzdělávacích akcí je zřejmé, že v případech rekvalifikačních kurzů jde o zavedenou a naprosto bezproblémovou spolupráci. Projekty ESF představují v prověřovaném období něco nového, takže je v přípravné fázi nutné stanovit způsob spolupráce a kompetence obou stran. POE EDUCO je velmi vstřícné a snaží se minimalizovat problémy a nejasnosti. Kurzy pro statutární města jsou připravovány ve vzájemné spolupráci, která probíhá k plné spokojenosti. Všichni objednatelé uzavřených kurzů jsou s touto fází spolupráce velmi spokojeni nebo spokojeni. Dotázána byla rovněž účastnice otevřeného kurzu, která si jej sama platila. Ta hodnotila kladně poskytnuté informace, poukázala však na slabiny v organizační práci jedné z poboček společnosti POE EDUCO, což se pak projevilo i v dalších aspektech spolupráce. Průběh akce / kurzu Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100% Copyright DAHA 12

13 Pracovníci úřadů práce i samotní účastníci rekvalifikačních kurzů je hodnotí jako vysoce kvalitní. Náplň odpovídá tomu, co bylo dohodnuto, zaměření na praxi je dostatečné. Jeden dotázaný zákazník velmi pochvalně zmínil stoprocentní úspěšnost při testech počítačového řidičáku" ECDL. Drobné problémy, které vznikaly především při rozjíždění projektů z ESF, POE EDUCO operativně řeší a snaží se je v maximální možné míře eliminovat. S průběhem kurzů projevují spokojenost i zákazníci z řad statutárních měst. Jeden z nich uvedl jako nejlepší doklad spokojenosti skutečnost, že si účastníci sami říkají o další kurzy. Nadmíru spokojená byla i účastnice z řad veřejnosti, která ocenila zejména praktické zaměření kurzu. Konzultanti / lektoři Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100% Lektoři jsou ze strany pracovníků úřadů i samotných účastníků kurzu hodnoceni kladně (několik dotázaných zákazníků však nebylo schopno spokojenost s lektory samostatně zhodnotit, protože tento aspekt odděleně nesledují). Oceněna byla ochota POE EDUCO zajistit okamžitě výměnu, pokud si lektor výjimečně s účastníky kurzu nesedne. Statutární města si na odbornou problematiku někdy vybírají lektory sama. S lektory POE EDUCO je velká spokojenost, zvláště s konkrétními lektory výpočetní techniky. Zaznělo: Účastníci nechtějí nikoho jiného. Všichni mají lektora rádi. Zákaznice z řad veřejnosti ocenila lektora s praktickými zkušenostmi v oboru. Nástroje a výstupy Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100% Společnost POE EDUCO udržuje podle názoru svých zákazníků vysoký standard v technickém vybavení učeben. Technika je využívána přiměřeně a v dostatečné míře. Jako velmi dobré a v některých případech i jako vynikající jsou hodnoceny studijní materiály. Mnozí účastníci s nimi dále pracují i po skončení kurzu. Kladně jsou po obsahové i formální stránce hodnoceny i ostatní výstupy osvědčení, zprávy atd. Řízení projektu Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 90% Pokud jde o spolupráci s ÚP, je spolupráce v tomto aspektu zaběhnutá a bezproblémová v rekvalifikačních kurzech. V projektech ESF jsou sice pravidla spolupráce obou stran na řízení projektu vymezena, není však někdy snadné převést je do reality. Zákazníci se shodují v tom, že se POE EDUCO maximálně snaží drobné problémy rychle vyřešit. Kladně jsou hodnoceny úvodní prezentace usnadňující orientaci v projektu. Jeden zákazník by si přál dostávat informace s větším předstihem. Spokojenost s řízením projektu jevila i většina zákazníků z řad statutárních měst. Jeden z nich by si však přál, aby společnost POE EDUCO byla flexibilnější a rozšířila nabídku kurzů na celý správní obvod, příp. i sousední obvody tím by se kurzy snáze naplnily a byly by i levnější. Tento požadavek však ve své podstatě již překračuje hranice samotného řízení projektu. Následná péče / follow up Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100% Všichni dotázaní pracovníci ÚP jsou spokojeni s formálním uzavřením kurzů (předání kopií osvědčení atd.). Někteří navíc vysoce oceňují doporučení, které POE EDUCO zpracovává pro jednotlivé účastníky a které je podkladem pro zařazení do dalších kurzů či projektů, resp. pomáhá při výběru uplatnění na trhu práce. Samotní účastníci kurzů (a to jak kurzů pro ÚP, tak pro statutární města i otevřeného kurzu) velmi oceňují, že se mohou na lektory, resp. na společnost POE EDUCO, obrátit i po skončení kurzu a dostane se jim rady či konzultace. Copyright DAHA 13

14 Kontakt s klientem Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 70% POE EDUCO má, jak bylo zjištěno, velmi dobrý kontakt se svými zákazníky, ať již jde o celkový přístup nebo o praktický průběh (zastižitelnost pracovníků, rychlá reakce). Za vynikající byly označovány kontakty s manažerkou vzdělávání a manažerem informatiky. Naprostá spokojenost je i s dalšími pracovníky s výjimkou pracovnice jedné pobočky, která je ve srovnání s ostatními méně komunikativní i vstřícná, což se promítlo do celkového hodnocení tohoto aspektu (tři indiferentní hodnocení jsou průměrem mezi velkou spokojeností s manažery a nespokojeností se zmíněnou pracovnicí). Nižší podíl velmi spokojených zákazníků ovlivnil i velký nápor na pracovníky POE EDUCO v době rozjezdu projektů z ESF. Administrativa, logistika, infrastruktura Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 80% Prostředí, v němž společnost POE EDUCO pořádá vzdělávací akce, má podle mínění zákazníků ve všech místech dobrou úroveň. Kladně je hodnocena dobrá dostupnost a možnost přípravy občerstvení. Většina zákazníků je spokojena i s průběhem administrativy. Občasné drobné lidské chyby POE EDUCO okamžitě napraví. Nižší spokojenost je s administrativními úkony realizovanými v jedné z poboček. Vztah kvalita / cena Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100% Všichni dotázaní zákazníci jsou s cenou i s její relací ke kvalitě velmi spokojeni nebo spokojení. Podíl velmi spokojených zákazníků je dokonce neobvykle vysoký. Zákazníci mají možnost srovnání s cenami mimo region a uvědomují si, jakou roli hraje velká konkurence vzdělávacích institucí. Oceňují rovněž ochotu společnosti POE EDUCO o ceně jednat. Jeden zákazník ze statutárního města je sice s cenou spokojen, ale navrhuje ji ještě snížit tím, že by se pro kurz sdružil celý správní obvod. Účastnice z řad veřejnosti se vyslovila v tom smyslu, že se jí investice do kurzu určitě vrátila. Celková spokojenost Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100% V celkovém pohledu na služby společnosti POE EDUCO převažují velmi spokojení zákazníci. Zejména u dotázaných ÚP je již délka a míra spolupráce jasným dokladem spokojenosti. Všichni zákazníci shodně považují za přednosti a silné stránky této vzdělávací instituce především flexibilitu, kreativitu, operativnost při zavádění nového ( i při převisu nabídky dokáží najít mezery na trhu ), vstřícnost, ochotu k dohodě, výběr lektorů. ÚP oceňují i schopnost zajistit akce organizačně (pracovníci sami se jimi nemusí zabývat). Jako náměty ke zlepšení, resp. slabší stránky spolupráce bylo zmíněno zejména personální obsazení jedné pobočky. Někteří zákazníci z řad ÚP se domnívají, že se občas nedařilo zcela zvládnout nápor spojený s rozjezdem projektů z ESF, s nímž byly někdy spojené nepředvídatelné problémy. Všichni dotázaní zákazníci projevili jednoznačný zájem spolupracovat se společností POE EDUCO i v budoucnu. Copyright DAHA 14

15 Návštěva firmy Dne prověřila auditorka Mgr. Dagmar Hartmannová namátkovou kontrolou prověřila věrohodnost informací, které firma POE EDUCO spol. s r. o. pro audit poskytla. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. Ověření zprávy komisí expertů Zprávu o auditu posoudil zástupce komise expertů při občanském sdružení Sdružení pro kvalitu a informace ve vzdělávání (SKIV) a odsouhlasil udělení certifikátu Q FOR firmě POE EDUCO, spol. s r. o. Závěr auditu Firma POE EDUCO, spol. s r. o., k splnila veškeré podmínky pro udělení certifikátu Q FOR. V Praze dne Mgr. Dagmar Hartmannová auditorka Ing. Zdeněk Vršník člen komise expertů Copyright DAHA 15

Zpráva o auditu. SEMIS, spol. s r.o.

Zpráva o auditu. SEMIS, spol. s r.o. Zpráva o auditu SEMIS, spol. s r.o. 2003 SEMIS, spol. s r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Písnická 752, 142 00 Praha 4 Telefon: 224 919 851, 224 922 581 Fax: 224 922 581 E-mail: info@semis.cz Internetová

Více

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o Zpráva o auditu Počítačová služba s.r.o 2005 Základní údaje Počítačová služba s. r. o. Sídlo firmy: Stupkova 413/1a 779 00 Olomouc Telefon: 585 226 388 Fax: 585 226 388 E-mail: info@poc-sluzba.cz Internetová

Více

Zpráva o auditu. Signal Projekt s.r.o.

Zpráva o auditu. Signal Projekt s.r.o. Zpráva o auditu Signal Projekt s.r.o. 2006 Signal Projekt s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Brno, Vojtova 7 PSČ 602 00 Telefon: 543 214 868, 543 233 962 Fax: 543 331 046 trnka@signalprojekt.cz; havlickova@signalprojekt.cz;

Více

Zpráva o auditu. LBS s.r.o.

Zpráva o auditu. LBS s.r.o. Zpráva o auditu LBS s.r.o. 2005 LBS s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Měchenická 2561, Praha-4, 141 00 Provozovna: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 Telefon: 267132127-8 Fax: 267132129 E-mail: info@lbspraha.cz

Více

Zpráva o auditu. CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých

Zpráva o auditu. CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých Zpráva o auditu CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých 2002 CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých Základní údaje Sídlo firmy: Národní tř. 101, 695 01 Hodonín Telefon: 518 342 243 Fax: 518 342

Více

Zpráva o auditu INTEGRITY CONSULTING

Zpráva o auditu INTEGRITY CONSULTING Zpráva o auditu INTEGRITY CONSULTING 2007 INTEGRITY CONSULTING Základní údaje Sídlo firmy: Prvního Pluku 8, Praha 8, 186 00 Telefon: +420 224 891 333 Fax: +420 224 891 332 E-mail: info@integrity-consulting.cz

Více

Zpráva o auditu. MINERVA vzdělávací společnost s.r.o.

Zpráva o auditu. MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. Zpráva o auditu MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. 2007 MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Thámova 20, 186 00 Praha 8 Telefon: 222 312 036 Fax: 222 312 036 E-mail: info@minervacz.cz

Více

Zpráva o auditu. SIGNAL PROJEKT s.r.o.

Zpráva o auditu. SIGNAL PROJEKT s.r.o. Zpráva o auditu SIGNAL PROJEKT s.r.o. 2002 SIGNAL PROJEKT s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Vojtova 7, 602 00 Brno Telefon: 543 214 868, 543 233 962, mobil: 602/545 008 Fax: 543 331 046 E-mail: trnka@signalprojekt.cz

Více

Zpráva o auditu. Akademie J. A. Komenského Praha

Zpráva o auditu. Akademie J. A. Komenského Praha Zpráva o auditu Akademie J. A. Komenského Praha 2003 Akademie J. A. Komenského Praha Základní údaje Sídlo firmy: Tržiště 20, Praha 1 Malá Strana 118 43 Telefon: 257 531 476 Fax: 257 531 476 E-mail: akademie@login.cz

Více

Zpráva o auditu. LBS, s.r.o.

Zpráva o auditu. LBS, s.r.o. Zpráva o auditu LBS, s.r.o. 2001 LBS, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Měchenická 2561, 141 00 Praha 4 Kancelář firmy: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 Telefon: 267 132 127-8 Fax: 267 132 129 E-mail:

Více

Zpráva o auditu. Minerva vzdělávací společnost, s.r.o.

Zpráva o auditu. Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. Zpráva o auditu Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. 2004 Základní údaje Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. Sídlo firmy: Opletalova 37, Praha 1 Telefon: 224213053, 272910085, 603252926 Fax: 272910085,

Více

Zpráva o auditu. MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o.

Zpráva o auditu. MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. Zpráva o auditu MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. 2007 MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. Základní údaje Sídlo firmy: centrála: tř. Kpt. Jaroše 37a, 602 00 Brno pobočky: Na Pankráci 30, 140 00

Více

Zpráva o auditu. Aperta s. r. o. www.qfor.org

Zpráva o auditu. Aperta s. r. o. www.qfor.org Zpráva o auditu Aperta s. r. o. 2013 www.qfor.org Úvod Auditor Oficiální jméno firmy: Aperta, s. r. o. Sídlo firmy: Križíkova 527/31 460 07 Liberec 7 - CR Kontaktní adresa: Lužická 1157/30, 460 01 Liberec

Více

Zpráva o auditu. Outward Bound Česká cesta, spol. s r. o. www.qfor.org

Zpráva o auditu. Outward Bound Česká cesta, spol. s r. o. www.qfor.org Zpráva o auditu Outward Bound Česká cesta, spol. s r. o. 2012 www.qfor.org Úvod Oficiální jméno firmy: Sídlo firmy: Outward Bound - Česká cesta, spol. s r.o. Outward Bound - Česká cesta, spol. s r.o. Jaromírova

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

CZ.04.1.03/3.3.06.1/0017

CZ.04.1.03/3.3.06.1/0017 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA projektu Výcvikový vzdělávací program pro neziskový sektor v oblasti projektové přípravy dalšího profesního vzdělávání PROFI Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.3.06.1/0017 1. Úvod

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2007 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3. Unikátní kód žádosti Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů

Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3. Unikátní kód žádosti Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3 Registrační číslo Unikátní kód žádosti Název žadatele Název projektu CZ.04.3.07/1.1.01.3 Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Standardy a metodika vzdělávání pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu

Standardy a metodika vzdělávání pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Standardy a metodika vzdělávání pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu (program OP RLZ, projekt CZ.04.1.03./4.2.00.1./0002, KP 2/003) 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Modul M1 Cestovní

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo Unikátní kód žádosti CZ.4.1.3/3.1.15.2 VHLP1D Název žadatele Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková Název projektu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více