OSTRAVA OLOMOUC KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ. LISTOPAD - PROSINEC 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSTRAVA OLOMOUC KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ. www.tsmvyskov.cz, www.tsmkurzy.cz, www.adultseducation.eu LISTOPAD - PROSINEC 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013"

Transkript

1 již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ LISTOPAD - PROSINEC 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 TSM, spol. s r. o. Dukelská 117/12, Vyškov tel.: , , ; fax: mobil: , , ID datové schránky: aaqave

2 OSTRAVA, OLOMOUC LISTOPAD - PROSINEC 2015 Obsah OSTRAVA DPH pro příspěvkové organizace - sestavení kontrolního výkazu 6 Kritika a zvládání konfliktů 6 Účinně proti stresu a vyhoření 7 Novela zákona o zbraních 8 10 příležitostí a hrozeb ze smluv dle NOZ 9 Doručování ve veřejné správě 9 Grafologie 10 Správní řízení ve věcech správního trestání (taxislužba) 11 Zákon o zveřejňování smluv 12 Podvody v účetnictví 12 Zadluženost a exekuce 13 Zákoník práce - právní minimum pro personalisty - I. část 14 Zákoník práce - právní minimum pro personalisty - II. část 15 Manažerské pohovory a hodnocení zaměstnanců 16 Stavební řád - problematika přestupků, správních deliktů a pořádkových pokut 17 Projektová žádost EU fondů v oblasti vzdělávání 18 Katastr nemovitostí v návaznosti na činnost stavebních úřadů 19 Profesionální a osobní image moderní ženy 20 Prováděcí předpisy ke školskému zákonu argumentů, proč potřebujete ochrannou známku důvodů, proč nebýt jednatelem či prokuristou 22 Obec jako vlastník nemovitostí 23 Co se nedozvíte o zdravotním pojištění v roce Zdravý životní styl prakticky 24 Účetní závěrka - praktický průvodce účetní závěrkou 25 Úřední deska 26 Zákoník práce komplexně z pohledu teorie i praxe - pro začátečníky, celodenní školení 27 Správa a údržba pozemních komunikací, zimní údržba 29 Exekuce ze mzdy - dohoda o srážkách, exekuce 30 2

3 Prodej 30 Nový občanský zákoník a ochrana spotřebitele 31 Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení v praxi 32 Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) 33 Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a příspěvkových organizací v roce Pracovnělékařské služby aktuálně 35 Celní předpisy v roce Úřední písemnosti inspirace praxí 36 Datové schránky v praxi 37 Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění 38 Umění jednat s lidmi 39 Smlouvy a ceny ve výstavbě dle nového občanského zákoníku 39 Technické zhodnocení investičního majetku 41 Nový občanský zákoník, pozemní komunikace a katastr nemovitostí 42 Spisová a archivní služba 43 Zákon o dani z nemovitých věcí od teorie k příkladům 44 Ztráty a nálezy ve světle nového občanského zákoníku 45 Vlastnictví bytů a nebytových prostor - aktuální výkladové problémy 46 Katastr nemovitostí - první poznatky ze správy katastru podle nových předpisů 47 Veřejné zakázky a rozhodovací praxe 47 Projekty z EU fondů v oblasti školství - realizace 48 DPH od Jak se naučit říkat ne - průvodce světem sebeprosazení ujednání ve smlouvě o dílo, které byste neměli podepsat 50 Účetní závěrka - příprava na uzávěrku roku 2015 a očekávané změny předpisů 51 Deset kroků ke zralé osobnosti (deset kroků růstu) 52 Zákon o ochraně osobních údajů aktuálně 53 Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky 53 Aplikace stavebního zákona a souvisejících předpisů - územní rozhodování od A do Z 54 Intrastat vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím 55 Mzdové účetnictví nejen pro začátečníky 56 Asertivitou proti stresu 57 3

4 OSTRAVA, OLOMOUC LISTOPAD - PROSINEC 2015 Zákoník práce - právní minimum pro personalisty 58 Správní řízení o opravných prostředcích 59 Zadávání veřejných zakázek - časté chyby dodavatelů 60 OLOMOUC Aplikace stavebního zákona a souvisejících předpisů - užívání a odstraňování staveb od A do Z 61 Opatrovnictví dle nového občanského zákoníku v praxi 62 Profesionální sekretářka, asistentka 62 Hmotný a nehmotný majetek v účetnictví a daních v roce Nový celní sazebník EU pro rok Správní řád prakticky (aktuální stav) 64 Zákon č. 186/2013 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství 65 Ekonomické řízení příspěvkové organizace ve školství 66 Veřejné zakázky pro školy 67 Úřední deska 67 Technické zhodnocení investičního majetku 69 Školský zákon aktuálně 70 Obec jako vlastník nemovitostí 71 Dodací doložky Incoterms Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a příspěvkových organizací v roce Platové předpisy a jejich aplikace ve škole příležitostí a hrozeb ze smluv dle NOZ 74 Zákoník práce - právní minimum pro personalisty 75 Ochrana osobních údajů versus informační povinnost správních orgánů 76 Doručování ve veřejné správě 77 Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění 78 Zadávání veřejných zakázek - časté chyby dodavatelů důvodů, proč nebýt jednatelem či prokuristou 79 Ekonomické minimum 80 Chyby a vady ve správním řízení, jejich důsledky a náprava 81 Katastr nemovitostí v návaznosti na činnost stavebních úřadů 82 Vnitřní předpisy školy 82 4

5 Poskytování informací na úseku územního plánování a stavebního řádu 83 Správní delikty včetně problematiky ukládání sankcí 84 Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení v praxi 85 DPH od Vlastnictví bytů a nebytových prostor - aktuální výkladové problémy 86 Katastr nemovitostí - první poznatky ze správy katastru podle nových předpisů 87 Statistika Intrastat CZ Hospodaření s majetkem 89 Základní momenty správního řízení v praxi základní a střední školy 89 Účetní závěrka - příprava na uzávěrku roku 2015 a očekávané změny předpisů ujednání ve smlouvě o dílo, které byste neměli podepsat 91 Celní předpisy v roce Správní řízení o opravných prostředcích 92 Spisová a archivní služba 93 Komunikace v personální práci - 2denní 94 Zásady managementu ředitele školy. Ředitel školy - manager školy 96 Projektová žádost EU fondů v oblasti vzdělávání 96 Ztráty a nálezy ve světle nového občanského zákoníku 97 Komunikace v praxi personalisty, vedení přijímacího pohovoru 98 Projekty z EU fondů v oblasti školství - realizace 99 Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, číslo akreditované instituce: AK I./I-69/2003 pracovníky školství: Od roku 2005 Akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT v souladu se zákonem číslo 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, č. j.: /05-25 sociální pracovníky: Od roku 2010 Akreditovaná instituce MPSV v souladu se zákonem číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, číslo akreditované instituce: 2010/216-I podnikatelské subjekty: Od roku držitelé CERTIFIKACE ISO Jsme členy Asociace pro elektronickou komerci APEK. 5

6 OSTRAVA, OLOMOUC LISTOPAD - PROSINEC 2015 OSTRAVA DPH PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - SESTAVENÍ KONTROLNÍHO VÝKAZU KROK ZA KROKEM NOVINKA v. s Seminář je zaměřen na aplikaci zákona o DPH v příspěvkových organizacích, zejména školských, kulturních a zdravotnických zařízeních. Obsah semináře: Bude věnován výkladu základních oblastí důležitých pro aplikaci zákona o DPH v praxi příspěvkových organizací, zejména vymezení osvobozených činností a zdanitelných plnění, principu krácení nároku na odpočet poměrovým a krátícím koeficientem, přenesené daňové povinnosti atd. Základní pojmy budou směřovat k sestavení kontrolního výkazu, který je nově zaveden od Cílem semináře je dále seznámit účastníky s novým tiskopisem kontrolního výkazu a způsobem jeho sestavení. Na konkrétních příkladech budou modelovány jednotlivé typy plnění na vstupu a výstupu a jejich zachycení v kontrolním výkaze. Dále bude demonstrována vazba mezi kontrolním výkazem a přiznáním k DPH. Seminář je určen zejména pro ředitele, ekonomy a účetní příspěvkových organizací. LEKTOR: Mgr. et Mgr. et Mgr. Karla MADEROVÁ VOLTNEROVÁ, daňová poradkyně KDY: úterý 3. listopadu zahájení v 9:00 hodin (9:00-13:30 h) CENA: 1.550,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-572/2011. KRITIKA A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTŮ JAK USPĚT V KRITICE A EFEKTIVNĚ KRITIZOVAT v. s Jsme připraveni přijmout kritiku? Umíme věcně kritizovat? Uspějme v konfliktu. Účastníci kurzu se seznámí s pojetím konfliktu a jeho zvládáním jako formy krizové komunikační situace. Naučí se techniky zvládání konfliktních situací, udržení pozice. 6

7 Obsah semináře: - Konflikt. - Druhy konfliktů. - Pojem vystupňování konfliktu jako automatický mechanismus. - Techniky zvládání konfliktu v situacích, kdy je člověk přímým účastníkem konfliktu, nebo jen vnější silou, která do konfliktu zasahuje. Diskuse, dotazy. LEKTOR: PhDr. Miroslav KADLČÍK, psycholog, dlouhodobý lektor v oblasti krize a komunikačních technik, zátěžových situací, lektor Justiční akademie v technikách komunikace, vedení lidí a osobnostních předpokladů KDY: úterý 3. listopadu zahájení v 9:30 hodin (9:30-14:00 h) CENA: 1.650,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup. Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-323/2010. ÚČINNĚ PROTI STRESU A VYHOŘENÍ NOVINKA v. s Cítíte se být ohroženi stresem a vyhořením? Potýkáte se s množstvím úkolů a náročných situací a stále častěji máte pocit, že "takhle už to prostě dál nejde"? Pak je tento kurz určen právě Vám. Ukáže vám praktické kroky, které můžete udělat ke zlepšení stávající situace. Přínos semináře: Zmapování příčin stresu, možných rizik a průvodních jevů vyhoření. Nastavení osobního modelu rovnováhy. Osvojení si metody stanovování priorit a redukce stresorů. Způsob, jak stresu a vyhoření předcházet, jak je co nejvíce eliminovat a v praxi slaďovat profesní a osobní život. Obsah semináře: Stresory a salutory v našem životě - jsou věci, které nás stresují, trápí, berou nám sílu, nadšení a odvahu a naopak ty, které nás dobíjí, motivují a posunují v životě dál jak docílit jejich rovnováhy. Klíčové oblasti života - každý člověk má čtyři klíčové oblasti, o které musí pečovat. Když je dokáže vyvážit, má naději na šťastný a spokojený život. Nastavení modelu rovnováhy - naučme se nastavit svůj osobní model rovnováhy. Redukce rolí - je mnoho rolí, které hrajeme, mnoho úkolů, které plníme a málo času, který máme jak si s tím poradíme. Stanovení osobních priorit - v životě často musíme volit mezi několika možnostmi, naučme se roz- 7

8 OSTRAVA, OLOMOUC LISTOPAD - PROSINEC 2015 lišovat věci podstatné od nepodstatných. Zvládání stresu - stresu se dá předcházet. Pokud se to naučíme, budeme mít o mnoho starostí méně. Obrana proti vyhoření - vyhoření hrozí zvlášť v profesích, ve kterých je každodenní kontakt s lidmi. Jak se mu účinně bránit. Praktické aktivity - součástí kurzu jsou zajímavé aktivity zaměřené na aplikaci výstupů jednotlivých témat do profesního i osobního života. Diskuse, dotazy. LEKTOR: PhDr. Jitka CRHOVÁ, lektorka a školitelka, věnuje se rovněž poradenské činnosti, koučování a mentoringu KDY: úterý 3. listopadu zahájení v 9:30 hodin (9:30-15:30 h) CENA: 1.900,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, oběd, písemný materiál) Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup. Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-46/2014. NOVELA ZÁKONA O ZBRANÍCH NOVINKA v. s Seminář je zaměřen na seznámení se s právní úpravou držení zbraní, právy a povinnostmi držitelů zbraní. Zvláštní důraz je kladen na přestupky v oblasti zbraní, které jsou probírány prostřednictvím praktických příkladů. Zmíněna bude aktuální situace v oblasti zbraní a připravovaná novela zákona reagující na tragickou střelbu v Uherském Brodě a výbuchy muničních skladů ve Vrběticích. Obsah: Právní předpisy upravující oblast civilních zbraní. Struktura zákona o zbraních, základní pojmy a orientace v normě. Jednotlivé kategorie zbraní možnosti jejich držení. Skupiny zbrojních průkazů rozsah oprávnění jejich držitelů. Práva a povinnosti držitelů zbraní. Zabezpečení zbraní. Zbraně a základní životní situace úmrtí, dědění zbraně, nálezy zbraní, svěření zbraně, cestování se zbraní. Přestupky podle zákona o zbraních modelové případy, způsoby jejich řešení, právní kvalifikace, postup správních orgánů. Diskuse, dotazy. LEKTOR: Mgr. Milena BAČKOVSKÁ, Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, vedoucí oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství KDY: úterý 3. listopadu zahájení v 10:00 hodin (10:00-14:30 h) CENA: 1.650,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-61/

9 10 PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB ZE SMLUV DLE NOZ NOVINKA v. s Seminář nemá za cíl představit obecné a dnes již známé instituty nového občanského zákoníku, ale vyzvednout ty, které jsou zásadní, a přesto se na ně či jejich důsledky někdy zapomíná - způsob jednání za podnikatele a osoby jednající za podnikatele, předsmluvní odpovědnost, obchodní zvyklosti, incoterms, rámcové smlouvy a obchodní podmínky, penále, promlčení. Dále budou zmíněny jednotlivosti, které v praxi nejsou zcela obvyklé a jejich význam není vždy srozumitelný, ale mohou způsobit zásadní nerovnováhu v právech a povinnostech smluvních stran - nepodstatné dodatky a odchylky smlouvy, konkludentní forma změn smlouvy, převzetí nebezpečí změny okolností, uzavření smlouvy bez seznámení s podmínkami, přes obtíže či nesrozumitelnost, přes nevýhodnost a odchýlení od standardu, nebo výpověď smlouvy, zvlášť u nájmu (včetně nebezpečí přenechání zákazníků v místě nájmu). Probrány budou konečně i některé specifické a v praxi stále nové otázky jako povinnosti provozovatele e-shopu, převzetí hypotéky při prodeji nemovitosti či užívání kvitancí za zaplacení dluhu a jejich konsekvence. LEKTOR: Mgr. Lukáš MÍŠA, advokát, Mgr. Adam DVOŘÁČEK, advokát KDY: úterý 3. listopadu zahájení v 9:30 hodin (9:30-14:30 h) CENA: 1.700,- Kč (v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, písemný materiál) DORUČOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ v. s Cílem semináře je přiblížit a detailně rozebrat klíčovou problematiku, kterou je doručování ve veřejné správě. Vedle rozboru problematiky doručování od správních orgánů k dotčeným osobám, bude též přiblížena možnost a způsoby komunikace dotčených osob se správními orgány. V semináři bude nejprve stručně věnována pozornost tzv. e-governmentu, jeho právní úpravě a systémovým součástem, jakož i související oblasti úředních desek. Právě oblast elektronizace veřejné správy zásadním způsobem ovlivňuje problematiku do- 9

10 OSTRAVA, OLOMOUC LISTOPAD - PROSINEC 2015 ručování a komunikace ve veřejné správě. Následovat bude související problematika datových schránek a elektronického podpisu. Přiblíženy budou rovněž závěry judikatury a poradního sboru ministra vnitra, jakož i případná častá pochybení, k nimž v praxi v tomto směru dochází. Pozornost bude věnována též obyčejnému doručování, tedy využití klasických prostředků (provozovatel poštovních služeb) pro doručování. Zde se výklad zaměří zejména na tzv. fikci doručení a související instituty, jako je neplatnost či neúčinnost doručení a žádost o prominutí zmeškání úkonu. Opomenuta však nezůstane ani problematika doručování na ohlašovnu a doručovací adresy. V této souvislosti se seminář zaměří i na možné příklady zneužití (např. zmocněnci ze zahraničí) a možnosti jejich řešení. Závěrem semináře bude přiblíženo doručování veřejnou vyhláškou. Výklad bude doplněn o praktické znalosti a zkušenosti autora, jakož i o závěry teorie, judikatury a správní praxe. Obsah semináře: E-government a jeho složky; úřední deska. Elektronický podpis; datové schránky. Dodání a doručení do datových schránek; problémy a judikatura. Adresa pro doručování a doručování na ohlašovnu. Fikce doručení; neplatnost a neúčinnost doručení; prominutí zmeškání úkonu. Zneužití práva a obstrukce při doručování; pochybení při doručování. Doručování veřejnou vyhláškou. Diskuse, dotazy. LEKTOR: JUDr. Lukáš POTĚŠIL, Ph.D., Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, člen pracovní komise pro správní právo Legislativní rady vlády, specialista na oblast správního práva, spoluautor odborných publikací a autor článků k danému tématu KDY: čtvrtek 5. listopadu zahájení v 9:30 hodin (9:30-14:00 h) CENA: 1.650,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-843/2013. GRAFOLOGIE v. s Seminář je určen všem zájemcům zabývajícím se nebo zajímajícím se o grafologii. Obsahové zaměření: Proč písmo vypovídá o osobnosti a jak podrobně: písmo je mozkopis, ukazuje na strukturu osobnosti (dominantní a submisivní vlastnosti, temperament a charakter) představu o sobě, sociální chování, morální kvality skryté motivy jednání, přetvářku aj. Ukazuje předpoklady na určité činnosti a profese, vitalitu, částečně odhaluje i nemoci. Co písmo neprozradí. Možnosti využití grafologie 10

11 psychologické poradenství, soudní poradenství, manželské poradenství aj. Hlavní znaky v písmu tlak, velikost, spojitost, plošnost, způsoby vázání, horní a dolní délky, rozložení na ploše, úroveň písma. Pásmová teorie. Některé znaky neupřímnosti nebo přetvářky podle R. Saudka, M. Kučery, vlastní - ukázky. Některé znaky násilných a kriminálních sklonů ukázky. Podpis jako samostatný vypovídací element: čitelný a nečitelný podpis, změny v podpisu oproti ostatnímu rukopisu, šifry a parafy, možnosti padělání podpisu jak se pozná přetvářka. Některé časté jevy v podpisech křestní jméno a příjmení, úvodní tahy a závěrečný tah. Cílem přednášky je seznámit účastníky se základními aspekty grafologie. LEKTOR: PhDr. Helena VELIČKOVÁ, specialista KDY: čtvrtek 5. listopadu zahájení v 9:00 hodin (9:00-14:30 h) CENA: 1.800,- Kč (v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, oběd, písemný materiál - publikace lektorky) Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VE VĚCECH SPRÁVNÍHO TRESTÁNÍ (taxislužba) v. s Prameny právní úpravy. Správní řízení ve věci správních deliktů podle zákona o silniční dopravě správní delikt provozovatele taxislužby x přestupek řidiče, subjekt deliktu, zavinění, trvající, pokračující delikt, zásada oficiality, zásada materiální pravdy, zánik trestnosti. Správní řízení ve věci správního deliktu podklady rozhodnutí (kontrolní protokol, námitky proti protokolu, zajištění důkazů), místní příslušnost dopravního úřadu, příkazní řízení, vymezení předmětu řízení a formulace výroku rozhodnutí. Analogie s trestním řízením vyloučení aplikace některých ustanovení správního řádu, společenská nebezpečnost, právní kvalifikace při změně právní úpravy. Ukládání pokut společné řízení, souběh deliktů, absorpční zásada, odůvodnění výše pokuty, majetkové poměry provozovatele taxislužby. Přestupky řidičů skutkové podstaty, příslušnost k řízení, dopad na spolehlivost. Právní kvalifikace protiprávního jednání v taxislužbě - příklady. Diskuse, dotazy. LEKTOR: JUDr. Zita ŠTECHEROVÁ, Ministerstvo dopravy, odbor veřejné dopravy KDY: čtvrtek 5. listopadu zahájení v 9:30 hodin (9:30-14:00 h) 11

12 OSTRAVA, OLOMOUC LISTOPAD - PROSINEC 2015 CENA: 1.650,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-304/2015. ZÁKON O ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV v. s Žádná pohroma, jen mírný otřes k tomu po účinnosti zákona o zveřejňování smluv jistě dojde. Přijďte si pro informace o rozsahu povinnosti zveřejňovat smlouvy, sankci neplatnosti, metadatech, zákonných výjimkách z povinnosti zveřejnit smlouvu, finančních dopadech zveřejňování, atd. Obsah semináře: - Předmět nové úpravy. - Povinné subjekty. - Registr smluv x profil zadavatele. - Publikační povinnost, limity. - Sněmovní tisk č. 42, Stanovisko vlády. Vztah zákona k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Diskuse a provázání přednesených informací s praxí účastníků. LEKTOR: Mgr. Blanka HANZELOVÁ, specialistka KDY: úterý 10. listopadu zahájení v 9:00 hodin (9:00-14:00 h) CENA: 1.900,- Kč (v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, oběd, písemný materiál) PODVODY V ÚČETNICTVÍ v. s Cílem semináře je seznámit účastníky s jednotlivými typy podvodů v účetnictví. Poznat hlavní motivy ke spáchání podvodu, charakteristiku lidí, kteří páchají podvody. Naučit se rozpoznat indikátory podvodného jednání. Projít metodologii testování rezistence organizace proti riziku podvodu. 12

13 Obsah semináře: Definice podvodů v legislativě a judikatuře charakteristika podvodů, škody, tresty, proč potřebujeme kontrolní systém proti podvodům. Je realita opravdu tak špatná stav u nás a v zahraničí. Úloha statutárních orgánů a managementu v prevenci podvodů. Důsledky porušení povinností zaměstnanců a statutárních orgánů. Zodpovědnost zaměstnanců a statutárních orgánů za škodu. Jak na prevenci podvodů jednotlivé nástroje detekce a prevence podvodů. Doporučení na zlepšení kontrolního systému. Rozlišení mezi účetními pravidly a základní ekonomickou realitou. Použití kritické analýzy finančních výkazů čísel jako základ pro lepší posouzení rizika a prognózy cash-flow. Využití prokázané metodiky finanční analýzy. Pochopení omezení finančních dat s cílem vytváření lepšího srovnání mezi jednotlivými podniky. Čerpání poučení z nedávných korporačních účetních skandálů. Diskuse, dotazy. LEKTOR: Ing. Zdenka VOLKÁNOVÁ, lektorka a konzultantka manažerského účetnictví, podnikové ekonomiky a managementu, členka Komory certifikovaných účetních KDY: úterý 10. listopadu zahájení v 9:30 hodin (9:30-14:30 h) CENA: 1.700,- Kč (v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, písemný materiál) ZADLUŽENOST A EXEKUCE NOVINKA v. s Kurz je určen pro pracovníky v sociální oblasti, kteří se zabývají dluhovou problematikou či se věnují poradenství. Cílem kurzu je seznámit účastníky s právními aspekty zadlužení a souvisejících otázek. Výklad bude zaměřen na problematiku soudního řízení - fáze řízení a možnosti obrany, náležitosti podání zejména opravných prostředků (odpor, odvolání) či návrhů souvisejících s řízením (osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce), nejčastější důvody zadlužení - zápůjčky a úvěry (včetně problematiky poplatků, smluvních pokut, úroků, rozhodčích doložek, lichevních smluv), výkonu rozhodnutí a exekucí (jejich odklad, zastavení, návrhy na vyškrtnutí věcí ze soupisu a na vyloučení věcí z exekuce či výkonu rozhodnutí), insolvenčního řízení (zejména oddlužení), problematiku dluhů z pohledu rodiny (výlučné dluhy a dluhy ve společném jmění manželů, postižení majetku jednoho z manželů pro výlučné dluhy druhého manžela apod.) a trestněprávní otázky spojené s dluhovou problematikou. 13

14 OSTRAVA, OLOMOUC LISTOPAD - PROSINEC 2015 Stěžejní součástí výkladu jsou praktické příklady a rozbor judikatury (rozhodnutí soudu) ve výše uvedených oblastech. Dotazy účastníků jsou vítány již v průběhu výkladu. LEKTOR: Mgr. Tomáš PAVLÍČEK, soudce Okresního soudu KDY: úterý 10. listopadu zahájení v 9:30 hodin (9:30-14:30 h) CENA: 1.650,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup. Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-306/2015. ZÁKONÍK PRÁCE - PRÁVNÍ MINIMUM PRO PERSONALISTY - I. část v. s Cílem semináře je seznámit začínající personalisty se základními pojmy pracovního práva a rovněž je upozornit na některé problémy vznikající v praxi. Součástí výkladu bude i novela zákoníku práce týkající se pracovních úrazů a nemocí z povolání. V průběhu semináře přednášející rovněž zmíní některé tipy pro praxi a upozorní na zajímavá soudní rozhodnutí. Základní právní předpisy. Užitečné internetové odkazy. Úvodní a všeobecná ustanovení zákoníku práce. Základní zásady pracovního práva a uplatnění zásady autonomie vůle v pracovněprávních vztazích. Osobní údaje v pracovněprávních vztazích (práce s osobními údaji; jaké údaje zaměstnavatelé smějí/nesmějí požadovat; apod.), osobní spis zaměstnance. Pracovněprávní vztahy. Základní vymezení. Pojem nelegální práce, práce na zkoušku. Základní informace týkající se dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Pracovní poměr. Postup před vznikem pracovního poměru. Pracovní smlouva a informování o obsahu pracovního poměru. Podstatné a možné náležitosti pracovní smlouvy. Druh práce a pracovní náplň. Co lze doporučit učinit součástí pracovní smlouvy a co nikoliv. Vybraná témata spojená s pracovní smlouvou: zejména doba určitá/doba neurčitá, zkušební doba, odměňování zaměstnance, konkurenční doložka, apod. LEKTOR: Mgr. Klára GOTTWALDOVÁ, advokátka, rozhodce zapsaný 14

15 na seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti, členka AKV Praha KDY: úterý 10. listopadu zahájení v 9:00 hodin (9:00-13:30 h) CENA: 1.650,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Druhá část tohoto semináře se koná Při přihlášení na obě části je cena Kč. Tuto skutečnost prosím uveďte do poznámky. V případě zájmu možnost zajištění ubytování. Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK I./PV-251/2003. ZÁKONÍK PRÁCE - PRÁVNÍ MINIMUM PRO PERSONALISTY - II. část v. s Cílem semináře je seznámit začínající personalisty se základními pojmy pracovního práva a rovněž je upozornit na některé problémy vznikající v praxi. Součástí výkladu bude i novela zákoníku práce týkající se pracovních úrazů a nemocí z povolání. V průběhu semináře přednášející rovněž zmíní některé tipy pro praxi a upozorní na zajímavá soudní rozhodnutí. Základní pojmy týkající se změn pracovního poměru. Odborová organizace a její působnost u zaměstnavatele základní pojmy. Překážky v práci. Vybrané druhy překážek v práci na straně zaměstnance (zejména pracovní neschopnost, mateřská a rodičovská dovolená). Dovolená. Základní pojmy týkající se pracovní doby. Základní pojmy týkající se odměňování. Sjednání/stanovení mzdy. Odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu. Základní informace týkající se pracovních úrazů. Tzv. hmotná odpovědnost zaměstnance. Pracovní úrazy základní pojmy. Zánik pracovního poměru (dohoda, výpověď a výpovědní důvody uvedené v ust. 52 zákoníku práce, okamžité zrušení pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, uplynutí doby) a základní problémy vznikající v praxi. Formulace důtek. Pracovní posudek. Potvrzení o zaměstnání. 15

16 OSTRAVA, OLOMOUC LISTOPAD - PROSINEC 2015 LEKTOR: Mgr. Klára GOTTWALDOVÁ, advokátka, rozhodce zapsaný na seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti, členka AKV Praha KDY: středa 11. listopadu zahájení v 9:00 hodin (9:00-13:30 h) CENA: 1.650,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) První část tohoto semináře se koná Při přihlášení na obě části je cena Kč. Tuto skutečnost prosím uveďte do poznámky. Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK I./PV-251/2003. MANAŽERSKÉ POHOVORY A HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ NOVINKA v. s K základním schopnostem manažera patří kromě jiného umění efektivně vést rozhovory s lidmi, které řídí. Jsou hodnotící pohovory, vytýkací a motivační. Každá z těchto situací klade na manažera jiné nároky. Mají však jedno společné jsou důležitým prostředkem výběru lidí, jejich řízení a motivace. Pro dlouhodobou spolupráci je neodmyslitelný propracovaný systém hodnocení a motivace zaměstnanců. Nejenže dosáhnete lepších výsledků, ale také spokojených a produktivnějších zaměstnanců. Cíle: - Umět vhodně reagovat na různé typy chování svých podřízených pomocí rozhovorů. - Posílit vztah se svými podřízenými. - Osvojit si techniky a nástroje hodnocení. - Naučit se pracovat se zpětnou vazbou ze strany zaměstnanců. - Připravit se na vedení základních typů manažerských rozhovorů. - Umět uplatnit strategie pozitivního řízení. - Určit specifické zvláštnosti několika typů rozhovorů. - Kvalitně se připravit na různé typy rozhovorů. - Zvládnout emocionální reakce a různé typy chování svých podřízených. Obsah semináře: - Hodnotící pohovor jako nástroj vedení. - Význam hodnotících rozhovorů, a jejich zvláštnosti. 16

17 - Příprava a správné vedení hodnotícího pohovoru. - Motivační účinek. - Intervaly mezi hodnotícími pohovory. - Předpoklady úspěchu při vedení rozhovorů s podřízenými. - Hodnotící rozhovory. - Struktura hodnotícího rozhovoru. - Zásady pro organizaci a vedení hodnotících rozhovorů. - Motivační rozhovory. - Vytýkací rozhovory. - Chvála a kritika. - Deset obtížných typů pro vytýkací rozhovory. - Stěžejní předpoklady úspěchu při vedení hodnotících rozhovorů. - Příkladová studie a praktické cvičení. Diskuse, dotazy. LEKTOR: Mgr. Klára KADÉTOVÁ, Ph.D., dlouholetá lektorka z oblasti soft skills, zaměřující se především na komunikaci a management KDY: čtvrtek 12. listopadu zahájení v 9:30 hodin (9:30-16:00 h) CENA: 1.990,- Kč (v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, oběd, písemný materiál) Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup. STAVEBNÍ ŘÁD - PROBLEMATIKA PŘESTUPKŮ, SPRÁVNÍCH DELIKTŮ A POŘÁDKOVÝCH POKUT NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU v. s Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s aktuální právní úpravou přestupků, správních deliktů a pořádkových pokut na úseku stavebního řádu, ve znění novely stavebního zákona č. 350/2012 Sb., s důrazem na praktické poznatky nutné ke správné aplikaci této problematiky stavebního zákona ve vazbě na přestupkový zákon a správní řád. Seminář bude zaměřen na objasnění a vysvětlení základních pojmů, institutů a procesních postupů správního trestání na úseku stavebního řádu. Obsah semináře: Problematika správně právní odpovědnosti na úseku stavebního řádu, zásady specifické pro sankční řízení, obecné znaky správních deliktů, druhy 17

18 OSTRAVA, OLOMOUC LISTOPAD - PROSINEC 2015 správních deliktů. Právní úprava přestupků na úseku stavebního řádu, pojem a znaky přestupku (formální, materiální), trestnost a sankce, zánik odpovědnosti za přestupek, procesní úprava řízení o přestupcích podle přestupkového zákona a správního řádu. Právní úprava správních deliktů na úseku stavebního řádu, společná ustanovení, procesní úprava řízení o správních deliktech podle správního řádu. Právní úprava pořádkových pokut na úseku stavebního řádu včetně charakteristiky tohoto druhu správního trestání, procesní úprava řízení o uložení pořádkové pokuty podle stavebního zákona a správního řádu. Upozornění na změny, které přinese projednávaná novela přestupkového zákona. Diskuse, dotazy. LEKTOR: JUDr. Eva KUZMOVÁ, právník odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje KDY: čtvrtek 12. listopadu zahájení v 9:30 hodin (9:30-15:00 h) CENA: 1.750,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, oběd, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-144/2009. PROJEKTOVÁ ŽÁDOST EU FONDŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ v. s Máte chuť realizovat projekt z EU fondů, ale nevíte, jak si napsat a podat projektovou žádost? Kurz Vám pomůže najít rychleji cestu k podání Vaší projektové žádosti a zorientování se v problematice EU fondů se zaměřením na oblast školství (vhodné pro školská i neškolská zařízení). Seminář se věnuje základní struktuře projektových žádostí, nabízí pochopení méně srozumitelných pojmů horizontální témata, klíčové aktivity, přímé a nepřímé náklady, monitorovací indikátory, dopady a místa realizace aj. Kurz je členěn do několika částí, v nichž bude prezentováno: - Typy operačních programů kam zařadit svůj projekt? Na koho se obrátit o pomoc, o radu? - OP VVV výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Z, IROP. - Spolufinancování kolik peněz je hrazeno z EU, kolik z ČR a kolik spolufinancuji já? - Nové programové období prioritní osy. - Co je to výzva, splňuji její podmínky? - Základní struktura projektové žádosti. - Práce s příručkou pro příjemce. 18

19 - Elektronický formulář projektové žádosti a práce s ním. - Propojení klíčových aktivit. - Jak nastavit rozpočet projektu. - Jak sestavit realizační tým nepersonifikovat. - Jak popsat monitorovací indikátory. - Nejčastější formální chyby. Seminář je určen pro pedagogické i nepedagogické zaměstnance MŠ, ZŠ, SŠ, SOŠ, VOŠ, VŠ, neziskové organizace, kulturní a vzdělávací centra, výrobní podniky - výcvikové středisko, praxe studentů. Doporučujeme účastníkům vzít si s sebou notebook. LEKTOR: Mgr. Helena REPAŇOVÁ, projektová manažerka, lektorka KDY: čtvrtek 12. listopadu zahájení v 9:00 hodin (9:00-15:00 h) CENA: 1.400,- Kč (v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, oběd, písemný materiál) KATASTR NEMOVITOSTÍ V NÁVAZNOSTI NA ČINNOST STAVEBNÍCH ÚŘADŮ v. s Obsahem semináře je zejména: - Využití územního rozhodnutí pro zápis do katastru nemovitostí. - Problémy smluv o výstavbě. - Zápis předkupního práva podle stavebního zákona Zápis staveb do katastru nemovitostí a do RUIANu. - Novinky katastrálního zákona v návaznosti na evidenci staveb v katastru /veřejném seznamu/. - Hranice pozemků a další změny vyplývající z nově schválené vyhlášky ke katastrálnímu zákonu. - Informace o možnostech využití údajů katastru podle nové vyhlášky o poskytování údajů katastru. - Poznatky se zápisem jednotek do katastru, otázky prokazování vzniku společenství při převodu jednotek a další řešené problémy v souvislosti s novými právy. Diskuse, dotazy. LEKTOR: Ing. Naděžda VITULOVÁ, emeritní dlouholetá pracovnice resortu ČUZK Katastrálního pracoviště Brno-město 19

20 OSTRAVA, OLOMOUC LISTOPAD - PROSINEC 2015 KDY: čtvrtek 19. listopadu zahájení v 9:30 hodin (9:30-14:00 h) CENA: 1.650,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK I./PV-222/2003. PROFESIONÁLNÍ A OSOBNÍ IMAGE MODERNÍ ŽENY v. s Kariéra a osobní život - jak vše stíhat bez nadměrného stresu, základy a principy TM. Komunikace v zaměstnání a v rodině - jak uplatnit základy asertivního jednání a dosáhnout svých cílů, komunikační pomůcky a triky. Chci být sebevědomá, atraktivní a úspěšná - uvědomit si cíle, které chci já, neustále se nepřizpůsobovat tomu, co se po mně chce a co ostatní ode mě očekávají. Není umění být krásná ve dvaceti - rady a tipy pro mladé ženy a také ty ženy, které jsou úspěšné ve zralém věku a chtějí si zachovat svěžest a atraktivitu až do pozdního seniorského věku. Moje nová image - barvová typologie a poradenství, americká metoda + německá metoda (přikládání šátků); vhodné doplňky, šperky, brýle, látky a vzory; barevné škály dle barvového typu; vhodný účes a střih vlasů, barvení; co rozhodně musím mít v šatníku a co tam nepatří. Osobní make-up - vhodný výběr dekorativní kosmetiky; správné líčení, korekce nedostatků, využívání tzv. kamufláží při líčení; denní a večerní make-up; líčení mladé a zralé pleti nezbytné rady a chytré postupy; pomůcky pro líčení, zacházení s nimi; možnosti neinvazivních korekcí obličeje z nabídky estetické dermatologie. LEKTOR: Mgr. Šárka KOCIÁNOVÁ, lektorka komunikačních technik a image osobnosti KDY: čtvrtek 19. listopadu zahájení v 9:00 hodin (9:00-15:00 h) CENA: 1.990,- Kč (v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, oběd, písemný materiál, spotřební kosmetický materiál) Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup. Realizujeme zakázkové semináře na míru. Podrobnější informace na straně

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 BRNO Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Právo pro právníky i neprávníky

Právo pro právníky i neprávníky V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Právo pro právníky i neprávníky kurzy a semináře leden červen 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za

Více

Nezisková sféra. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Nezisková sféra. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Nezisková sféra kurzy a semináře září prosinec 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Dámy a pánové,

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře září prosinec 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře září prosinec 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Dámy a pánové,

Více

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox. V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 2015 katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 VZDĚLÁVÁNÍ Jsme poradenské, informační a vzdělávací centrum. Dynamicky

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře květen / srpen 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz předplatné on-line

Více

ZLÍN. pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

ZLÍN. pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 ZLÍN Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015 Akreditovaná instituce MV ČR Akreditované semináře MV ČR Akreditované semináře MPSV ČR KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015 www.profesim.cz FINANCE UŠETŘÍTE U ZAKÁZKOVÝCH SEMINÁŘŮ Chcete, aby pro Vás

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Katalog PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH únor 2012 červenec 2012 5981 - ICU-Katalog 2012.indd 1 30.1.2012 11:03:00 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00

Více

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH Vážení a milí klienti, dostáváte od nás

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje

Vzdělávací institut Středočeského kraje Úvod Úvod Vážené kolegyně a vážení kolegové, konec roku 2013 prý znamená konec složitého období a začátek období lepšího a příjemnějšího, ne tak krizového a problematického, jako bylo období několika let

Více

ODBORNÉ SEMINÁŘE LISTOPAD-PROSINEC 2012

ODBORNÉ SEMINÁŘE LISTOPAD-PROSINEC 2012 ODBORNÉ SEMINÁŘE LISTOPAD-PROSINEC 2012 Vzdělávací agentura PROFESIM, akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR, si Vás dovoluje pozvat na odborné semináře konané v Olomouci a v Brně. Akreditované semináře

Více

Ekonomické a finanční vzdělávání

Ekonomické a finanční vzdělávání V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Ekonomické a finanční vzdělávání kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2015 Vážené klientky, vážení klienti, Dostává se Vám do rukou katalog s nabídkou vzdělávacích kurzů a seminářů, kterou pro rok 2015 připravil Ústav profesních studií,

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 HRADEC KRÁLOVÉ Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ ČERVENEC - SRPEN 2014 Semináře, kurzy a tréninky z oblastí: - Management firem - Rozvoj osobnosti - Marketing, obchodní dovednosti a obchodní právo - Mezinárodní obchod,

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

ODBORNÉ SEMINÁŘE LISTOPAD-PROSINEC 2011

ODBORNÉ SEMINÁŘE LISTOPAD-PROSINEC 2011 DÁREK ZDARMA PRO vás ODBORNÉ SEMINÁŘE LISTOPAD-PROSINEC 2011 Vzdělávací agentura PROFESIM, akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR, si Vás dovoluje pozvat na odborné semináře v Olomouci, v Brně, ale i ve

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám

Více

ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011

ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011 DÁREK ZDARMA PRO vás ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011 Vzdělávací agentura PROFESIM (akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR) si Vás dovoluje pozvat na odborné semináře. Akreditované semináře jsou pro všechny

Více