VÝROČNÍ ZPRÁVA Praha, duben 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Praha, duben 2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Praha, duben 2013 Obsah 1. HISTORIE A POSLÁNÍ ETICKÉHO FÓRA (EF ČR) STRUKTURA ORGANIZACE Předsednictvo Zaměstnanci... 3 Sekretariát: Sekce Oblastní pobočky Členové ZPRÁVA O ČINNOSTI Vzdělávací činnost Akreditace platné v roce 2012: Projekty Kurzy etické výchovy (250 hodin), akreditované MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Další činnost Etika pro podnikatele Cena Etického fóra FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK Poděkování Výroční zpráva EF ČR, o. s Stránka 1

2 1. HISTORIE A POSLÁNÍ ETICKÉHO FÓRA (EF ČR) Občanské sdružení Etické fórum České republiky (EF ČR, o. s.) bylo zaregistrováno a oficiálně ustaveno na sněmu v prostorách Akademie věd ČR v Praze. Posláním EF ČR, o. s. je prosazování etiky do všech oblastí společnosti zejména v oblasti výchovy dětí a mládeže, veřejné správy a podnikatelské sféry. EF ČR, o. s. iniciuje a prosazuje zavedení etické výchovy výchovy k prosociálnosti do škol. Projekt etické výchovy je založen na prožitkové metodě, která garantuje skutečné osvojení a zvnitřnění mravních postojů a návyků žáků. Tímto projekt přispívá k celkovému zlepšení sociálního klimatu na školách a následně v celé naší společnosti. V rámci Podnikatelské sekce realizuje EF ČR, o. s. program Podnik fair play, který usiluje o kultivaci podnikatelského prostředí v České republice. EF ČR, o. s. organizuje konference a semináře, pořádá besedy a přednášky, vydává informační a metodické materiály, publikuje v novinách a odborném tisku, vystupuje v rozhlasových relacích apod. 2. STRUKTURA ORGANIZACE 2.1. Předsednictvo Čestný předseda: Předseda: Místopředsedkyně: Jiří Drejnar Ing. Milan Lášek, CSc. Ing. Marie Jakešová Členové předsednictva: Doc. MUDr. Jana Hamanová, CSc. Mgr. Tomáš Just PhDr. Soňa Tarhoviská PaedDr. Květa Trčková Pavel Tůma Eva Vlastníková Revizní komise: Zdeněk Martasek, B. Th. Ellen Tomancová Ing. Jaroslava Polívková Výroční zpráva EF ČR, o. s Stránka 2

3 Termín konání XII. sněmu EF ČR: Termín konání revizní komise: březen 2012 účetní uzávěrka, Jednání předsednictva probíhají pravidelně jednou za dva měsíce, s výjimkou měsíců prázdninových Zaměstnanci Sekretariát: Výkonná ředitelka: Ing. Kateřina Mravčíková Účetní (OSVČ): Bohdana Prokešová Správa počítačové sítě (DPP): Michal Spurný Administrace (DPČ): Miroslava Žaludová Správa webu (DPP): PhDr. Linda Taláčková Lektoři externisté (DPP nebo OSVČ): Mgr. Marie Bušinová, Ing. Marie Jakešová, Mgr. Tomáš Just, Mgr. Věra Koščová, Ing. Jitka Macháčková, Mgr. Hana Mervartová, Mgr. Pavel Motyčka, Mgr. Marie Navrátilová, Bohuslava Podolská, PaedDr. Aranka Řezníčková, Doc. PhDr. Rudolf Smahel, Th.D., Mgr. Jarmila Šťastná-Mechlová, PhDr. Eva Švarcová, Ph.D., PhDr. Linda Taláčková, PaedDr., Bc. Květa Trčková, Doc., PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Ing. Petr Valouch, Ph.D., Mgr. David Vaněk, Ph.D., Mgr. Petr Vaněk, Bc.Eva Vlastníková, Mgr. Zdislava Vyvozilová. Zaměstnanci projektu Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany, registrační číslo: CZ.1.07/3.1.00/ : Pavla Dobrá, Světlana Kotulová, Ing., Ph.D. Tomáš Löster, Ph.D, Ing. Jitka Macháčková, PhDr. Václav Mertin, Ph.D., PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D, Mgr. Pavel Motyčka, Jitka Motyčková, Ing. Kateřina Mravčíková, Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D., Ing. David Říman, Mgr. Eva Skořepová, Ing. Michal Skořepa, Marcela Vybíralová. Zaměstnanci projektu Etická výchova a její cesta k žákům základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/ : Jana Biolková, Mgr. Hana Brichová, Pavla Dobrá, Ing. Jiří Folta, Mgr. Hana Ginterová, Mgr. Světlana Hajdinová, PaedDr. Eva Ivanová, Markéta Jakešová, Ing. Lucie Janečková, Mgr. Dana Kabátníková, Světlana Kotulová, Mgr. Ivana Koutská, PaedDr. Olga Križová, Mgr. Marcela Matějcová, Mgr. Pavel Motyčka, Ing. Kateřina Mravčíková, Doc., PaedDr. Marcela Musilová, Ph. D, Mgr. Marie Navrátilová, Mgr. Jarmila Plachá, Mgr. Ivan Podmanický Ph.D., Michal Polter, PaedDr. Aranka Řezníčková, PaedDr. Lenka Schwarzová, PhDr. Jana Stará, PhDr. Eva Švarcová, Ph.D., PhDr. Linda Taláčková, PaedDr., Bc. Květa Trčková, Ing. Petr Valouch, Ph.D., Doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Mgr. Marta Vacušková, Mgr. Zdislava Vyvozilová, Mgr. Romana Zemanová. Výroční zpráva EF ČR, o. s Stránka 3

4 2.3. Sekce Pedagogická sekce Koordinátorka: Ing. Marie Jakešová Členové výboru: Mgr. Věra Koščová, Ing. Jitka Macháčková, Mgr. Hana Mervartová, Mgr. Pavel Motyčka, Mgr. Marie Navrátilová, Mgr. Marta Vacušková, Mgr. Zdislava Vyvozilová. Podnikatelská sekce Koordinátor: Ing. Milan Lášek, CSc. Vedoucí projektu Podnik Fair Play: Ing. Tibor Kovalský Rada projektu Podnik Fair Play: Jiří Drejnar, Ing. Tibor Kovalský, Ing. Milan Lášek, CSc., dr. Marie Gabryšová, Ing. Jiří Šrankota Auditoři projektu Podnik Fair Play: Ing. Tibor Kovalský, Ing. Milan Lášek, CSc., Jiří Drejnar 2.4. Oblastní pobočky V roce 2012 nevykazovaly činnost. Kontaktními osobami jsou v OEF Liberec Jablonec Irena Jirásková, v OEF Praha Pavel Tůma Členové Ke dni bylo registrováno 464 řádných členů, z nichž je 67 členy zakládajícími. 3. ZPRÁVA O ČINNOSTI 3.1. Vzdělávací činnost V roce 2012 se pedagogická činnost soustředila především na realizaci dvou projektů ESF OPVK, a to Etická výchova a její cesta k žákům základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií a Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. Vzdělávací činnost v oblasti pedagogické byla řízena a organizována kanceláří EF ČR, o. s., jejíž zaměstnanci spolupracovali s jednotlivými lektory a členy výboru Pedagogické sekce Akreditace platné v roce 2012: Akreditace vzdělávací instituce: č. j. MSMT 13556/ Kurz etické výchovy výchovy k prosociálnosti: č. j. 3418/ Praktická aplikace projektu etická výchova: č. j. 3418/ Ukázka vyučování EtV na příkladu tématu Respekt, úcta a tolerance: č. j.: 10045/ Etická výchova ve volnočasových aktivitách: č. j.: MSMT / Projekty Etická výchova a její cesta k žákům základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií Zkrácený název: Etická výchova a učebnice Zkratka a číslo projektu: EVU CZ.1.07/1.1.00/ Výroční zpráva EF ČR, o. s Stránka 4

5 Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 7.1. Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Typ projektu: IP ostatní Příjemce: Národní institut pro další vzdělávání (NIDV / zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) Partner: Etické fórum České republiky, o. s. (partner s finančním příspěvkem) Doba realizace: 3 roky, Hlavním cílem projektu je podpora zavádění doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova (EtV) do základních škol a víceletých gymnázií. Projekt usnadní pedagogům výuku a vytvoří souhrnný materiál pro činnostní učení Etické výchovy v ČR. Podpoří zájem škol zařadit tento obor do ŠVP. Oživí školu o zážitkovou a reflexivní výchovu a podpoří moderní metody výuky. V rámci projektu vznikne: nová sada učebnic, metodik a pracovních listů pro čtyři věkové skupiny audiovizuální pomůcka ilustrující témata EtV v moderním příběhovém zpracování, která bude provázána se sadou učebnic, metodik a pracovních listů komplexní učební osnovy pro předmět EtV podle platného RVP podpůrný metodický oborový portál zpětná vazba v průběhu tvorby vyučovacích materiálů a ověření jejich kvality pilotně s 80 třídami žáků ve všech krajích ČR ve všech krajích ČR doprovodné odborné metodické vedení pedagogů, kteří projeví o etickou výchovu zájem Bližší informace o projektu na webu příjemce dotace: Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Zkrácený název: Etiminuty a Ekonominuty Číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/ Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 7.3 Oblast podpory: Individuální další vzdělávání Typ projektu: IP ostatní Příjemce: Etické fórum České republiky, o. s. Doba realizace: 15 měsíců, Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti občanů ČR, kteří již mají zkušenosti s trhem práce, zvyšování a rozšiřování jejich kvalifikace a adaptability tak, aby nepřestali být atraktivní pro trh práce. Zaměřujeme se na finanční gramotnost a rozvoj sociálních kompetencí, vedení ke správným zásadám občanského soužití, podporu osobnostního růstu, ekonomického chování příjemců. Strategie práce s cílovou skupinou je: pasivní informovanost a orientace v problematice - mediální pořady (Česká televize, Český rozhlas); Výroční zpráva EF ČR, o. s Stránka 5

6 aktivní vzdělávání zkrácené - elearningový kurz, krátký rozřazovací test na webu, doprovodná motivační soutěž; aktivní vzdělávání v plném formátu - klasické workshopy s možností závěrečného testu a získání osvědčení o absolvování kurzu. V rámci projektu vznikne: 14 dílů cyklu edukativních minipořadů o finanční gramotnosti (FG) (7 x) a o etické výchově (EtV) (7x) tak, aby mohl být odvysílán na ČT; 14 dílů edukativních minipořadů o FG a EtV v rozhlasovém provedení, spolu se sdělením o dalších aktivitách projektu a propagací dalšího vzdělávání mezi občany; elearningové kurzy na téma FG (3 úrovně obtížnosti) a EtV (10 témat); v klasických kurzech (2-4 hodinových) bude proškoleno 390 občanů na finanční gramotnost a sociální dovednosti, celkem ve 26 kurzech (2 v každém kraji). Bližší informace o projektu na webu: Kurzy etické výchovy (250 hodin), akreditované MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Kurz Veselí na Moravě Kurz etické výchovy ve Veselí byl zahájen v září Kurz probíhal za finanční podpory Krajského úřadu Jihomoravského kraje, pokračoval dalšími semináři a byl ukončen závěrečnými zkouškami Místo konání: CZŠ ve Veselí n. M., park P. Bezruče 697 Počet účastníků: 23 Lektoři: Mgr. Zdislava Vyvozilová (vedoucí), Mgr. Tomáš Just, Mgr. Jarmila Šťastná Partner: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové Odborný garant: Doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. Kurz Brno V Kurz etické výchovy v Brně byl zahájen v listopadu Kurz probíhal za finanční podpory Krajského úřadu Jihomoravského kraje, pokračoval dalšími semináři a byl ukončen závěrečnými zkouškami Místo konání: Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, Brno Počet účastníků: 20 Lektoři: Bohuslava Podolská (vedoucí a administrátor), Mgr. David Vaněk, Ph.D., Mgr. Petr Vaněk Partner: CMTF UP Olomouc Odborný garant: Doc. PhDr. Rudolf Smahel, Th.D. Kurz Prostějov Kurz etické výchovy v Prostějově byl zahájen v únoru 2011 na základě výsledku výběrového řízení v rámci grantového projektu školy Centrum podpory etické výchovy v Olomouckém kraji, pokračoval dalšími semináři a byl ukončen závěrečnými zkouškami Místo konání: CMG Prostějov, Komenského 17 Počet účastníků: 32 Lektoři: Mgr. Zdislava Vyvozilová(vedoucí), Mgr. Pavel Motyčka, PaedDr. Aranka Řezníčková, Mgr. Marie Bušinová Partner: CMTF UP Olomouc Výroční zpráva EF ČR, o. s Stránka 6

7 Odborný garant: Doc. PhDr. Rudolf Smahel, Th.D. Kurz Praha V Kurz etické výchovy v Praze byl zahájen v květnu 2011 a pokračoval dalšími semináři. Místo konání: Zasedací místnost v budově Sempra Praha, U Topíren 2, Praha 7 Počet účastníků: 18 Lektoři: Ing. Marie Jakešová (vedoucí), Bc. Eva Vlastníková Partner: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové Odborný garant: Doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. Kurz Jihlava II Kurz etické výchovy v Jihlavě byl zahájen v květnu 2011 a pokračoval dalšími semináři. Místo konání: SOŠ sociální Jihlava Počet účastníků: 13 Lektoři: Mgr. Marie Navrátilová (vedoucí), PhDr. Linda Taláčková Partner: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové Odborný garant: PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. Kurz Ostrava II Kurz etické výchovy v Ostravě byl zahájen v září 2011 (podpořen prostředky státního rozpočtu na programy z oblasti specifické primární prevence kriminality a ostatních sociálně nežádoucích jevů MŠMT) a pokračoval dalšími semináři. Místo konání: CZŠ P. Pittra, Ostrava Počet účastníků: 16 Lektoři: Mgr. Jana Pašková (vedoucí), Mgr. Věra Koščová, Mgr. Pavel Motyčka Partner: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové Odborný garant: Doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. Praha 6 Kurz etické výchovy v Praze byl zahájen v říjnu Kurz probíhá ve spolupráci se školským odborem MČ Praha 6. Místo konání: Základní škola Emy Destinnové, nám. Svobody 3/930, Praha 6 Počet účastníků: 22 Lektoři: Ing. Jitka Macháčková (vedoucí), Mgr. Hana Mervartová Partner: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové Odborný garant: Doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D Další činnost 80 hodinový kurz EtV ve volnočasových aktivitách Kurz organizovaný Etickým fórem České republiky, o. s. ve spolupráci se ZŠ Jílové u Prahy v rámci projektu Kooperace a konkurenceschopnosti-kokos. Vzdělávací semináře byly určeny pro pedagogy volného času a vychovatele školských zařízení. Zahájení a ukončení: Místo konání: Jílové u Prahy Počet účastníků: 15 Lektoři: PaedDr. Bc. Květa Trčková, Ing. Marie Jakešová Závěrečná konference projektu Centrum podpory EtV v Olomouckém kraji Výroční zpráva EF ČR, o. s Stránka 7

8 V Olomouci dne 5. června 2012 proběhla závěrečná konference projektu Centrum podpory EtV v Olomouckém kraji. Konference byla určena vyučujícím etické výchovy, zájemcům o výuku etické výchovy z řad pedagogů i vedení škol a všem zájemcům o problematiku výchovy k prosociálnímu chování z celé České republiky. Účastníci konference obdrželi sadu 230 žákovských pracovních listů pro výuku etické výchovy s metodikou jejich použití v elektronické podobě, brožuru o projektu Centrum podpory etické výchovy v Olomouckém kraji a další materiály. Odkaz: Adoptujte školu - pro etickou výchovu našich dětí a důvěru v naší společnosti (ASET) V prosinci 2012 byl vyhlášen projekt ASET. Program, který organizuje obecně prospěšná společnost Etická výchova, o.p.s. ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Americkou obchodní komorou v České republice (AmCham). Odkaz: Apetýt o etické výchově , Pořad Apetýt o etické výchově na ČRo Brno, hovořil učitel a lektor EtV Mgr. Pavel Motyčka. Rotary International District 2240-Konference ETIKA Dne 5. Prosince 2012 se konala konference: Etika v podnikání a ve společnosti 2012, organizována RC Ostrava společně s HM PARTNERS s cílem přispět k porozumění současných problémů a inspirovat k činům. V rámci konference vystoupil i předseda Etického fóra Ing. Milan Lášek, CSc a hovořil na téma: Etické fórum ČR a jeho konkrétní aktivity. Odkaz: Články: Etická výchova v mateřinkách není v plenkách Autorka: PhDr. Linda Taláčková-učitelka a lektorka etické výchovy Vydáno v příloze odborného měsíčníku pro ředitele školy: Řízení školy 12/2011-Speciál pro MŠ Zvažujete etickou výchovu? Autorka: PhDr. Linda Taláčková-učitelka a lektorka etické výchovy Vydáno v odborném měsíčníku pro ředitele školy: Řízení školy, číslo 9/ Etika pro podnikatele Nosným programem Podnikatelské sekce EF byla realizace programu Podnik Fair Play. K letošnímu roku bylo oceněno titulem Podnik Fair Play celkem 15 podnikatelských subjektů. Podle současných pravidel získal podnik při prvním ročním hodnocení bronzovou sošku, při opakovaném vyhodnocení stříbrnou nebo zlatou sošku. Do letošního roku získalo bronzové sošky 6 podniků, stříbrné sošky 5 podniků a zlaté sošky 2 podniky. Mimo tuto činnost Podnikatelská sekce spolupracovala s Českou manažerskou asociací při pořádání pravidelných odborných seminářů. Dále byla uzavřena dohoda o spolupráci s česko- Výroční zpráva EF ČR, o. s Stránka 8

9 slovenským distriktem Rotary International a prohlubuje se spolupráce při pořádání pravidelných ročních seminářů s tematikou podnikatelské i obecné etiky, pořádaných pod záštitou této organizace. Vzhledem k ekonomickým problémům řady podniků budeme iniciovat jednání o další koncepci programu Podnik Fair Play s našimi dalšími spolupracujícími subjekty, jako jsou Český komitét pro vědecké řízení, Svazem průmyslu, Agrární komorou ČR a dalšími institucemi. Koncepce další činnosti Podnikatelské sekce se zaměří zejména na problematiku etického chování podnikatelských subjektů, podpoře a sdílení zkušeností při překonávání a odmítání korupčního chování a problematice legislativní podpory při prosazování protikorupčních opatření Cena Etického fóra Cena Etického fóra ČR V roce 2012 cena Etické fóra nebyla udělena. Výroční zpráva EF ČR, o. s Stránka 9

10 4. FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Finanční zpráva o hospodaření v roce 2012 (Kč) Peněžní prostředky v hotovosti - centrála a pdg. čin. Peněžní prostředky v hotovosti - projekty OPVK Počáteční stav hotovosti k ,00 Počáteční stav hotovosti k ,00 Příjmy pokladny celkem ,00 Příjmy pokladny celkem 0,00 Výdaje pokladny celkem ,00 Výdaje pokladny celkem 0,00 Konečný zůstatek hotovosti ,00 Konečný zůstatek hotovosti ,00 Ceniny - centrála a pedagogická činnost Ceniny - projekty OPVK Počáteční stav k ,00 Počáteční stav k ,00 Konečný zůstatek ,00 Konečný zůstatek ,00 Počáteční prostředky na bankovních účtech - centrála a pdg. čin. Počáteční prostředky na bankovních účtech - projekty OPVK Počáteční stav k ,89 Počáteční stav k ,51 Příjmy celkem ,60 Příjmy celkem ,35 Výdaje cekem ,87 Výdaje cekem ,41 Konečný zůstatek k ,62 Konečný zůstatek k ,43 (Kč) Přehled výnosů a nákladů Výnosy celkem - centrála a pedagog. činnost Výnosy celkem - projekty OPVK Příjmy za služby (kurzovné, semináře, přednášky) ,00 Neivestiční grant - projekt CZ.1.07/3.1.00/ ,87 Vstupní poplatky Fair Play 0,00 Neivestiční grant - projekt CZ1.07/1.1.00/ ,71 Členské příspěvky 2 000,00 Úroky - projekt CZ.1.07/3.1.00/ ,13 Prodej učebnic ,00 Úroky - projekt CZ1.07/1.1.00/ ,03 Dary ,00 Kurzové zisky - projekt CZ1.07/1.1.00/ ,76 Dotace ,00 Jiné ostatní výnosy - projekt CZ.1.07/3.1.00/ ,00 Ostatní výnosy 1 212,34 Jiné ostatní výnosy - projekt CZ1.07/1.1.00/ ,00 Úroky 0,00 Ostatní výnosy 0,00 suma celkem výnosy: ,34 suma celkem výnosy: ,50 Náklady celkem - centrála a pedagog. činnost Náklady celkem - projekty OPVK Spotřeba materiálu ,00 Spotřeba materiálu ,00 Spotřeba energie 7 345,44 Spotřeba energie 9 912,34 Opravy a udržování ,41 Opravy a udržování 0,00 Cestovní náhrady (dle Zákoníku práce) 3 297,00 Cestovní náhrady (dle Zákoníku práce) ,97 Náklady na reprezentaci 0,00 Náklady na reprezentaci 0,00 Služby (poštovné,telefony,internet,nájemné,zprac.účetnictví) ,52 Služby - projekt CZ.1.07/3.1.00/ ,25 Služby - lektorné, administrace kurzů a související ,00 Služby - projekt CZ1.07/1.1.00/ ,12 Mzdové náklady ,00 Mzdové náklady - projekt CZ.1.07/3.1.00/ ,00 Zákonné sociální a zdrav. pojištění ,00 Mzdové náklady - projekt CZ1.07/1.1.00/ ,00 Ostatní náklady 8 452,11 Zákonné sociální a zdrav. pojištění ,00 Prodané zboží - nákup učebnic, metodik 8 890,14 Ostatní náklady ,82 suma celkem náklady: ,62 suma celkem náklady: ,50 Výsledek hospodaření 2012: ,28 Kč Informace o majetku EF nevlastní žádný majetek investičního charakteru 0,00 Zboží na skladě v hodnotě ,14 Ztráta roku ,28 Kč byla pokryta z finančních prostředků uspořených z roku Přesná specifikace, na jaké doklady se použily tyto finanční prostředky, je zaznamenána v příloze účetní závěrky k V příloze účetní závěrky se evidují výsledky hospodaření z minulých účetních období a jakým způsobem byly v o.s. použity. Výroční zpráva EF ČR, o. s Stránka 10

11 4.1. Poděkování Etické fórum ČR, o. s. si velmi váží všech darů, velkých i menších a srdečně děkuje všem dárcům, kteří jeho činnost podpořili finančně, nebo jiným způsobem. Stejně tak si hluboce váží každé dobrovolné činnosti, kterou naši členové nebo příznivci přispěli ke zdaru našich myšlenek v praxi. Občanské sdružení Etické fórum České republiky U Topíren 2/ Praha 7 IČO: Tel./fax: UniCredit Bank, Revoluční 7, Praha 1 Výroční zpráva EF ČR, o. s Stránka 11

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Praha, duben 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Praha, duben 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Praha, duben 2014 Obsah 1. HISTORIE A POSLÁNÍ ETICKÉHO FÓRA (EF ČR)... 2 2. STRUKTURA ORGANIZACE... 2 2.1. Předsednictvo do 5. 11. 2013... 2 2.2. Předsednictvo od 5. 11. 2013... 3 2.3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Praha, duben 2012 OBSAH. 1. Historie a poslání Etického fóra ČR...2. 2. Struktura organizace...2. 2.1 Předsednictvo...

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Praha, duben 2012 OBSAH. 1. Historie a poslání Etického fóra ČR...2. 2. Struktura organizace...2. 2.1 Předsednictvo... VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Praha, duben 2012 OBSAH 1. Historie a poslání Etického fóra ČR.....2 2. Struktura organizace...2 2.1 Předsednictvo...2 2.2 Zaměstnanci...3 2.3 Sekce....3 2.4 Oblastní pobočky.4 2.5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Praha, duben 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Praha, duben 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Praha, duben 2015 Obsah 1. HISTORIE A POSLÁNÍ ETICKÉHO FÓRA (EF ČR)... 2 2. STRUKTURA ORGANIZACE... 2 2.1. Předsednictvo... 2 2.2. Revizní komise:... 2 2.3. Zaměstnanci... 3 2.4. Sekce...

Více

Obsah výroční zprávy o.p.s. za roky 2010 a 2011: 1. Důvod vzniku o.p.s. 2. Personální složení a. Správní rada b. Ředitel c. Dozorčí rada d.

Obsah výroční zprávy o.p.s. za roky 2010 a 2011: 1. Důvod vzniku o.p.s. 2. Personální složení a. Správní rada b. Ředitel c. Dozorčí rada d. Obsah výroční zprávy o.p.s. za roky 2010 a 2011: 1. Důvod vzniku o.p.s. 2. Personální složení a. Správní rada b. Ředitel c. Dozorčí rada d. Koordinátorka projektu e. Lektoři 3. Aktivity o.p.s. a. 2010-2011

Více

Kontakt výroční zpráva 2014

Kontakt výroční zpráva 2014 výroční zpráva 2014 Etická výchova, o.p.s. výroční zpráva 2014 Obsah 1. Identifikační údaje o.p.s. 2. Vize a poslání a důvod vzniku o.p.s. 3. Personální složení a. Správní rada b. Ředitel c. Dozorčí rada

Více

Občanské sdružení ETICKÉ FÓRUM České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Praha, duben 2010. 1. Historie a poslání Etického fóra...2

Občanské sdružení ETICKÉ FÓRUM České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Praha, duben 2010. 1. Historie a poslání Etického fóra...2 Občanské sdružení ETICKÉ FÓRUM České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Praha, duben 2010 OBSAH 1. Historie a poslání Etického fóra.....2 2. Struktura organizace...3 2.1 Předsednictvo...3 2.2 Zaměstnanci...4

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy:

název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy: Projekt: Cesta rozvoje středních škol v JmK CZ.1.07/1.3.10/02.0041 název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy: Počáteční vzdělávání číslo oblasti podpory: 7.1.3 název

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2009 Údaje o organizaci Název: Erudis, o.p.s. Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 IČ: 26435667 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Na Příkopě

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2008 Údaje o organizaci Název: Erudis, o.p.s. Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 IČ: 26435667 Bankovní spojení: Živnostenská banka, Na Příkopě

Více

Prezentace výsledků projektu

Prezentace výsledků projektu Prezentace výsledků projektu Název projektu: Zkrácený název projektu: registrační číslo projektu: Operační program : Příjemce podpory: Koordinátor projektu: Výuka k různosti jako součást multikulturní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Etická výchova, o.p.s. výroční zpráva 2015

Etická výchova, o.p.s. výroční zpráva 2015 výroční zpráva 2015 Etická výchova, o.p.s. výroční zpráva 2015 Obsah 1. Identifikační údaje o.p.s. 2. Vize a poslání a důvod vzniku o.p.s. 3. Personální složení a. Správní rada b. Ředitel c. Dozorčí rada

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

1 - Počáteční vzdělávání 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1 - Počáteční vzdělávání 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- IPo) ČÍSLO VÝZVY: 14 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 - Počáteční vzdělávání 1.1 Zvyšování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA GYMNÁZIÍCH

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA GYMNÁZIÍCH MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA GYMNÁZIÍCH Projekt spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu v ČR a státního rozpočtu České republiky 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU Realizátor projektu: Koalice nevládek Pardubicka,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 květen 2007 Obsah: Poslání a cíle 3 Činnost v roce 2006

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Arménská 21, 625 00 Brno Adresa: Arménská 21, 625 00 Brno

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva společnosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2014 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecně prospěšná společnost 22.12.1998 transformací

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 (doplní MŠMT) Název dotace poskytovatele Název rozvojového programu Ministerstvo školství, mládeže

Více

Dotační možnosti pro neziskové organizace a školská zařízení z OP VK

Dotační možnosti pro neziskové organizace a školská zařízení z OP VK Dotační možnosti pro neziskové organizace a školská zařízení z OP VK Program prezentace: 1. část informační Stručné seznámení s OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na léta 2007-2013 Globální granty realizované

Více

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH REG. Č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0040 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Název: Profesní

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Globální granty Olomouckého kraje v rámci OP VK. Konference , Olomouc

Globální granty Olomouckého kraje v rámci OP VK. Konference , Olomouc Globální granty Olomouckého kraje v rámci OP VK Konference 7. 12. 2011, Olomouc Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PRIORITNÍ OSY A OBLASTI PODPORY OP VK Prioritní osa 1 Prioritní osa 2

Více

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov Projektový záměr Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika školy Škola nabízí ucelený systém vzdělání v oborech

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov Projektový záměr Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha Turnov IČ

VÝROČNÍ ZPRÁVA Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha Turnov IČ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha 804 511 01 Turnov IČ 26004674 HLAVNÍ CÍLE A OBLASTI ČINNOSTI V ROCE 2007 - rozšiřování a zkvalitňování vzdělávací nabídky - projektová

Více

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Údaje o organizaci Název: Erudis, o.p.s. Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 IČ: 26435667 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Na Příkopě

Více

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2011 Údaje o organizaci Název: Erudis, o.p.s. Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 IČ: 26435667 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Na Příkopě

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

O naší organizaci. Provozované činnosti a poskytované služby

O naší organizaci. Provozované činnosti a poskytované služby O naší organizaci Obecně prospěšná společnost Centrum inkluze o.p.s. se sídlem Velké Hoštice, Slezská 342, 747 31, je nově vzniklou organizací, která byla zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Systém DVPP. Národní institut pro další vzdělávání. Jiří Nekola, Miloslav Vyskočil

Systém DVPP. Národní institut pro další vzdělávání. Jiří Nekola, Miloslav Vyskočil Systém DVPP Národní institut pro další vzdělávání Jiří Nekola, Miloslav Vyskočil Základní údaje o projektu Typ projektu: Individuální národní Období: 2008 2012 Garant projektu: MŠMT Realizátor: NIDV a

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

ÚČETNICTVÍ. Rozvahové a výsledkové účty výkladový materiál

ÚČETNICTVÍ. Rozvahové a výsledkové účty výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Rozvahové

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST Z POHLEDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V GESCI MŠMT

FINANČNÍ GRAMOTNOST Z POHLEDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V GESCI MŠMT FINANČNÍ GRAMOTNOST Z POHLEDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V GESCI MŠMT Věra Kolmerová FINANČNÍ GRAMOTNOST V POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Problematika finanční gramotnosti je v RVP ošetřena platnými standardy finanční

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Unikátní kód žádosti: I. Souhrnné informace o projektu 44N43PØØØ1 Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti rok 2014

Výroční zpráva o činnosti rok 2014 Výroční zpráva o činnosti rok 2014 Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání je obecně prospěšná společnost, která působí na trhu od r. 2012. Identifikace společnosti: Centrum aplikovaného výzkumu

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování

Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování Grantový projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování Registrační číslo projektu:

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2013-2014 Obsah a průběh studia: Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1.1 Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org www.prevalis.org, www.izdravi.info Instituce akreditovaná MŠMT v režimu DVPP pod č. j. 32 326/2010-25 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

Českomoravský institut pro supervizi a koučing, o.p.s. (ČMISK, o.p.s.)

Českomoravský institut pro supervizi a koučing, o.p.s. (ČMISK, o.p.s.) Českomoravský institut pro supervizi a koučing, o.p.s (ČMISK, o.p.s.) Výroční zpráva za rok 2012 Českomoravský institut pro supervizi a koučing (ČMISK) byl zapsán u Městského soudu v Praze 27.10.2010 jako

Více