VÝROČNÍ ZPRÁVA Praha, duben 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Praha, duben 2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Praha, duben 2013 Obsah 1. HISTORIE A POSLÁNÍ ETICKÉHO FÓRA (EF ČR) STRUKTURA ORGANIZACE Předsednictvo Zaměstnanci... 3 Sekretariát: Sekce Oblastní pobočky Členové ZPRÁVA O ČINNOSTI Vzdělávací činnost Akreditace platné v roce 2012: Projekty Kurzy etické výchovy (250 hodin), akreditované MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Další činnost Etika pro podnikatele Cena Etického fóra FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK Poděkování Výroční zpráva EF ČR, o. s Stránka 1

2 1. HISTORIE A POSLÁNÍ ETICKÉHO FÓRA (EF ČR) Občanské sdružení Etické fórum České republiky (EF ČR, o. s.) bylo zaregistrováno a oficiálně ustaveno na sněmu v prostorách Akademie věd ČR v Praze. Posláním EF ČR, o. s. je prosazování etiky do všech oblastí společnosti zejména v oblasti výchovy dětí a mládeže, veřejné správy a podnikatelské sféry. EF ČR, o. s. iniciuje a prosazuje zavedení etické výchovy výchovy k prosociálnosti do škol. Projekt etické výchovy je založen na prožitkové metodě, která garantuje skutečné osvojení a zvnitřnění mravních postojů a návyků žáků. Tímto projekt přispívá k celkovému zlepšení sociálního klimatu na školách a následně v celé naší společnosti. V rámci Podnikatelské sekce realizuje EF ČR, o. s. program Podnik fair play, který usiluje o kultivaci podnikatelského prostředí v České republice. EF ČR, o. s. organizuje konference a semináře, pořádá besedy a přednášky, vydává informační a metodické materiály, publikuje v novinách a odborném tisku, vystupuje v rozhlasových relacích apod. 2. STRUKTURA ORGANIZACE 2.1. Předsednictvo Čestný předseda: Předseda: Místopředsedkyně: Jiří Drejnar Ing. Milan Lášek, CSc. Ing. Marie Jakešová Členové předsednictva: Doc. MUDr. Jana Hamanová, CSc. Mgr. Tomáš Just PhDr. Soňa Tarhoviská PaedDr. Květa Trčková Pavel Tůma Eva Vlastníková Revizní komise: Zdeněk Martasek, B. Th. Ellen Tomancová Ing. Jaroslava Polívková Výroční zpráva EF ČR, o. s Stránka 2

3 Termín konání XII. sněmu EF ČR: Termín konání revizní komise: březen 2012 účetní uzávěrka, Jednání předsednictva probíhají pravidelně jednou za dva měsíce, s výjimkou měsíců prázdninových Zaměstnanci Sekretariát: Výkonná ředitelka: Ing. Kateřina Mravčíková Účetní (OSVČ): Bohdana Prokešová Správa počítačové sítě (DPP): Michal Spurný Administrace (DPČ): Miroslava Žaludová Správa webu (DPP): PhDr. Linda Taláčková Lektoři externisté (DPP nebo OSVČ): Mgr. Marie Bušinová, Ing. Marie Jakešová, Mgr. Tomáš Just, Mgr. Věra Koščová, Ing. Jitka Macháčková, Mgr. Hana Mervartová, Mgr. Pavel Motyčka, Mgr. Marie Navrátilová, Bohuslava Podolská, PaedDr. Aranka Řezníčková, Doc. PhDr. Rudolf Smahel, Th.D., Mgr. Jarmila Šťastná-Mechlová, PhDr. Eva Švarcová, Ph.D., PhDr. Linda Taláčková, PaedDr., Bc. Květa Trčková, Doc., PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Ing. Petr Valouch, Ph.D., Mgr. David Vaněk, Ph.D., Mgr. Petr Vaněk, Bc.Eva Vlastníková, Mgr. Zdislava Vyvozilová. Zaměstnanci projektu Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany, registrační číslo: CZ.1.07/3.1.00/ : Pavla Dobrá, Světlana Kotulová, Ing., Ph.D. Tomáš Löster, Ph.D, Ing. Jitka Macháčková, PhDr. Václav Mertin, Ph.D., PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D, Mgr. Pavel Motyčka, Jitka Motyčková, Ing. Kateřina Mravčíková, Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D., Ing. David Říman, Mgr. Eva Skořepová, Ing. Michal Skořepa, Marcela Vybíralová. Zaměstnanci projektu Etická výchova a její cesta k žákům základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/ : Jana Biolková, Mgr. Hana Brichová, Pavla Dobrá, Ing. Jiří Folta, Mgr. Hana Ginterová, Mgr. Světlana Hajdinová, PaedDr. Eva Ivanová, Markéta Jakešová, Ing. Lucie Janečková, Mgr. Dana Kabátníková, Světlana Kotulová, Mgr. Ivana Koutská, PaedDr. Olga Križová, Mgr. Marcela Matějcová, Mgr. Pavel Motyčka, Ing. Kateřina Mravčíková, Doc., PaedDr. Marcela Musilová, Ph. D, Mgr. Marie Navrátilová, Mgr. Jarmila Plachá, Mgr. Ivan Podmanický Ph.D., Michal Polter, PaedDr. Aranka Řezníčková, PaedDr. Lenka Schwarzová, PhDr. Jana Stará, PhDr. Eva Švarcová, Ph.D., PhDr. Linda Taláčková, PaedDr., Bc. Květa Trčková, Ing. Petr Valouch, Ph.D., Doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Mgr. Marta Vacušková, Mgr. Zdislava Vyvozilová, Mgr. Romana Zemanová. Výroční zpráva EF ČR, o. s Stránka 3

4 2.3. Sekce Pedagogická sekce Koordinátorka: Ing. Marie Jakešová Členové výboru: Mgr. Věra Koščová, Ing. Jitka Macháčková, Mgr. Hana Mervartová, Mgr. Pavel Motyčka, Mgr. Marie Navrátilová, Mgr. Marta Vacušková, Mgr. Zdislava Vyvozilová. Podnikatelská sekce Koordinátor: Ing. Milan Lášek, CSc. Vedoucí projektu Podnik Fair Play: Ing. Tibor Kovalský Rada projektu Podnik Fair Play: Jiří Drejnar, Ing. Tibor Kovalský, Ing. Milan Lášek, CSc., dr. Marie Gabryšová, Ing. Jiří Šrankota Auditoři projektu Podnik Fair Play: Ing. Tibor Kovalský, Ing. Milan Lášek, CSc., Jiří Drejnar 2.4. Oblastní pobočky V roce 2012 nevykazovaly činnost. Kontaktními osobami jsou v OEF Liberec Jablonec Irena Jirásková, v OEF Praha Pavel Tůma Členové Ke dni bylo registrováno 464 řádných členů, z nichž je 67 členy zakládajícími. 3. ZPRÁVA O ČINNOSTI 3.1. Vzdělávací činnost V roce 2012 se pedagogická činnost soustředila především na realizaci dvou projektů ESF OPVK, a to Etická výchova a její cesta k žákům základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií a Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. Vzdělávací činnost v oblasti pedagogické byla řízena a organizována kanceláří EF ČR, o. s., jejíž zaměstnanci spolupracovali s jednotlivými lektory a členy výboru Pedagogické sekce Akreditace platné v roce 2012: Akreditace vzdělávací instituce: č. j. MSMT 13556/ Kurz etické výchovy výchovy k prosociálnosti: č. j. 3418/ Praktická aplikace projektu etická výchova: č. j. 3418/ Ukázka vyučování EtV na příkladu tématu Respekt, úcta a tolerance: č. j.: 10045/ Etická výchova ve volnočasových aktivitách: č. j.: MSMT / Projekty Etická výchova a její cesta k žákům základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií Zkrácený název: Etická výchova a učebnice Zkratka a číslo projektu: EVU CZ.1.07/1.1.00/ Výroční zpráva EF ČR, o. s Stránka 4

5 Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 7.1. Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Typ projektu: IP ostatní Příjemce: Národní institut pro další vzdělávání (NIDV / zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) Partner: Etické fórum České republiky, o. s. (partner s finančním příspěvkem) Doba realizace: 3 roky, Hlavním cílem projektu je podpora zavádění doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova (EtV) do základních škol a víceletých gymnázií. Projekt usnadní pedagogům výuku a vytvoří souhrnný materiál pro činnostní učení Etické výchovy v ČR. Podpoří zájem škol zařadit tento obor do ŠVP. Oživí školu o zážitkovou a reflexivní výchovu a podpoří moderní metody výuky. V rámci projektu vznikne: nová sada učebnic, metodik a pracovních listů pro čtyři věkové skupiny audiovizuální pomůcka ilustrující témata EtV v moderním příběhovém zpracování, která bude provázána se sadou učebnic, metodik a pracovních listů komplexní učební osnovy pro předmět EtV podle platného RVP podpůrný metodický oborový portál zpětná vazba v průběhu tvorby vyučovacích materiálů a ověření jejich kvality pilotně s 80 třídami žáků ve všech krajích ČR ve všech krajích ČR doprovodné odborné metodické vedení pedagogů, kteří projeví o etickou výchovu zájem Bližší informace o projektu na webu příjemce dotace: Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Zkrácený název: Etiminuty a Ekonominuty Číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/ Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 7.3 Oblast podpory: Individuální další vzdělávání Typ projektu: IP ostatní Příjemce: Etické fórum České republiky, o. s. Doba realizace: 15 měsíců, Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti občanů ČR, kteří již mají zkušenosti s trhem práce, zvyšování a rozšiřování jejich kvalifikace a adaptability tak, aby nepřestali být atraktivní pro trh práce. Zaměřujeme se na finanční gramotnost a rozvoj sociálních kompetencí, vedení ke správným zásadám občanského soužití, podporu osobnostního růstu, ekonomického chování příjemců. Strategie práce s cílovou skupinou je: pasivní informovanost a orientace v problematice - mediální pořady (Česká televize, Český rozhlas); Výroční zpráva EF ČR, o. s Stránka 5

6 aktivní vzdělávání zkrácené - elearningový kurz, krátký rozřazovací test na webu, doprovodná motivační soutěž; aktivní vzdělávání v plném formátu - klasické workshopy s možností závěrečného testu a získání osvědčení o absolvování kurzu. V rámci projektu vznikne: 14 dílů cyklu edukativních minipořadů o finanční gramotnosti (FG) (7 x) a o etické výchově (EtV) (7x) tak, aby mohl být odvysílán na ČT; 14 dílů edukativních minipořadů o FG a EtV v rozhlasovém provedení, spolu se sdělením o dalších aktivitách projektu a propagací dalšího vzdělávání mezi občany; elearningové kurzy na téma FG (3 úrovně obtížnosti) a EtV (10 témat); v klasických kurzech (2-4 hodinových) bude proškoleno 390 občanů na finanční gramotnost a sociální dovednosti, celkem ve 26 kurzech (2 v každém kraji). Bližší informace o projektu na webu: Kurzy etické výchovy (250 hodin), akreditované MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Kurz Veselí na Moravě Kurz etické výchovy ve Veselí byl zahájen v září Kurz probíhal za finanční podpory Krajského úřadu Jihomoravského kraje, pokračoval dalšími semináři a byl ukončen závěrečnými zkouškami Místo konání: CZŠ ve Veselí n. M., park P. Bezruče 697 Počet účastníků: 23 Lektoři: Mgr. Zdislava Vyvozilová (vedoucí), Mgr. Tomáš Just, Mgr. Jarmila Šťastná Partner: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové Odborný garant: Doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. Kurz Brno V Kurz etické výchovy v Brně byl zahájen v listopadu Kurz probíhal za finanční podpory Krajského úřadu Jihomoravského kraje, pokračoval dalšími semináři a byl ukončen závěrečnými zkouškami Místo konání: Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, Brno Počet účastníků: 20 Lektoři: Bohuslava Podolská (vedoucí a administrátor), Mgr. David Vaněk, Ph.D., Mgr. Petr Vaněk Partner: CMTF UP Olomouc Odborný garant: Doc. PhDr. Rudolf Smahel, Th.D. Kurz Prostějov Kurz etické výchovy v Prostějově byl zahájen v únoru 2011 na základě výsledku výběrového řízení v rámci grantového projektu školy Centrum podpory etické výchovy v Olomouckém kraji, pokračoval dalšími semináři a byl ukončen závěrečnými zkouškami Místo konání: CMG Prostějov, Komenského 17 Počet účastníků: 32 Lektoři: Mgr. Zdislava Vyvozilová(vedoucí), Mgr. Pavel Motyčka, PaedDr. Aranka Řezníčková, Mgr. Marie Bušinová Partner: CMTF UP Olomouc Výroční zpráva EF ČR, o. s Stránka 6

7 Odborný garant: Doc. PhDr. Rudolf Smahel, Th.D. Kurz Praha V Kurz etické výchovy v Praze byl zahájen v květnu 2011 a pokračoval dalšími semináři. Místo konání: Zasedací místnost v budově Sempra Praha, U Topíren 2, Praha 7 Počet účastníků: 18 Lektoři: Ing. Marie Jakešová (vedoucí), Bc. Eva Vlastníková Partner: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové Odborný garant: Doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. Kurz Jihlava II Kurz etické výchovy v Jihlavě byl zahájen v květnu 2011 a pokračoval dalšími semináři. Místo konání: SOŠ sociální Jihlava Počet účastníků: 13 Lektoři: Mgr. Marie Navrátilová (vedoucí), PhDr. Linda Taláčková Partner: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové Odborný garant: PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. Kurz Ostrava II Kurz etické výchovy v Ostravě byl zahájen v září 2011 (podpořen prostředky státního rozpočtu na programy z oblasti specifické primární prevence kriminality a ostatních sociálně nežádoucích jevů MŠMT) a pokračoval dalšími semináři. Místo konání: CZŠ P. Pittra, Ostrava Počet účastníků: 16 Lektoři: Mgr. Jana Pašková (vedoucí), Mgr. Věra Koščová, Mgr. Pavel Motyčka Partner: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové Odborný garant: Doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. Praha 6 Kurz etické výchovy v Praze byl zahájen v říjnu Kurz probíhá ve spolupráci se školským odborem MČ Praha 6. Místo konání: Základní škola Emy Destinnové, nám. Svobody 3/930, Praha 6 Počet účastníků: 22 Lektoři: Ing. Jitka Macháčková (vedoucí), Mgr. Hana Mervartová Partner: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové Odborný garant: Doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D Další činnost 80 hodinový kurz EtV ve volnočasových aktivitách Kurz organizovaný Etickým fórem České republiky, o. s. ve spolupráci se ZŠ Jílové u Prahy v rámci projektu Kooperace a konkurenceschopnosti-kokos. Vzdělávací semináře byly určeny pro pedagogy volného času a vychovatele školských zařízení. Zahájení a ukončení: Místo konání: Jílové u Prahy Počet účastníků: 15 Lektoři: PaedDr. Bc. Květa Trčková, Ing. Marie Jakešová Závěrečná konference projektu Centrum podpory EtV v Olomouckém kraji Výroční zpráva EF ČR, o. s Stránka 7

8 V Olomouci dne 5. června 2012 proběhla závěrečná konference projektu Centrum podpory EtV v Olomouckém kraji. Konference byla určena vyučujícím etické výchovy, zájemcům o výuku etické výchovy z řad pedagogů i vedení škol a všem zájemcům o problematiku výchovy k prosociálnímu chování z celé České republiky. Účastníci konference obdrželi sadu 230 žákovských pracovních listů pro výuku etické výchovy s metodikou jejich použití v elektronické podobě, brožuru o projektu Centrum podpory etické výchovy v Olomouckém kraji a další materiály. Odkaz: Adoptujte školu - pro etickou výchovu našich dětí a důvěru v naší společnosti (ASET) V prosinci 2012 byl vyhlášen projekt ASET. Program, který organizuje obecně prospěšná společnost Etická výchova, o.p.s. ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Americkou obchodní komorou v České republice (AmCham). Odkaz: Apetýt o etické výchově , Pořad Apetýt o etické výchově na ČRo Brno, hovořil učitel a lektor EtV Mgr. Pavel Motyčka. Rotary International District 2240-Konference ETIKA Dne 5. Prosince 2012 se konala konference: Etika v podnikání a ve společnosti 2012, organizována RC Ostrava společně s HM PARTNERS s cílem přispět k porozumění současných problémů a inspirovat k činům. V rámci konference vystoupil i předseda Etického fóra Ing. Milan Lášek, CSc a hovořil na téma: Etické fórum ČR a jeho konkrétní aktivity. Odkaz: Články: Etická výchova v mateřinkách není v plenkách Autorka: PhDr. Linda Taláčková-učitelka a lektorka etické výchovy Vydáno v příloze odborného měsíčníku pro ředitele školy: Řízení školy 12/2011-Speciál pro MŠ Zvažujete etickou výchovu? Autorka: PhDr. Linda Taláčková-učitelka a lektorka etické výchovy Vydáno v odborném měsíčníku pro ředitele školy: Řízení školy, číslo 9/ Etika pro podnikatele Nosným programem Podnikatelské sekce EF byla realizace programu Podnik Fair Play. K letošnímu roku bylo oceněno titulem Podnik Fair Play celkem 15 podnikatelských subjektů. Podle současných pravidel získal podnik při prvním ročním hodnocení bronzovou sošku, při opakovaném vyhodnocení stříbrnou nebo zlatou sošku. Do letošního roku získalo bronzové sošky 6 podniků, stříbrné sošky 5 podniků a zlaté sošky 2 podniky. Mimo tuto činnost Podnikatelská sekce spolupracovala s Českou manažerskou asociací při pořádání pravidelných odborných seminářů. Dále byla uzavřena dohoda o spolupráci s česko- Výroční zpráva EF ČR, o. s Stránka 8

9 slovenským distriktem Rotary International a prohlubuje se spolupráce při pořádání pravidelných ročních seminářů s tematikou podnikatelské i obecné etiky, pořádaných pod záštitou této organizace. Vzhledem k ekonomickým problémům řady podniků budeme iniciovat jednání o další koncepci programu Podnik Fair Play s našimi dalšími spolupracujícími subjekty, jako jsou Český komitét pro vědecké řízení, Svazem průmyslu, Agrární komorou ČR a dalšími institucemi. Koncepce další činnosti Podnikatelské sekce se zaměří zejména na problematiku etického chování podnikatelských subjektů, podpoře a sdílení zkušeností při překonávání a odmítání korupčního chování a problematice legislativní podpory při prosazování protikorupčních opatření Cena Etického fóra Cena Etického fóra ČR V roce 2012 cena Etické fóra nebyla udělena. Výroční zpráva EF ČR, o. s Stránka 9

10 4. FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Finanční zpráva o hospodaření v roce 2012 (Kč) Peněžní prostředky v hotovosti - centrála a pdg. čin. Peněžní prostředky v hotovosti - projekty OPVK Počáteční stav hotovosti k ,00 Počáteční stav hotovosti k ,00 Příjmy pokladny celkem ,00 Příjmy pokladny celkem 0,00 Výdaje pokladny celkem ,00 Výdaje pokladny celkem 0,00 Konečný zůstatek hotovosti ,00 Konečný zůstatek hotovosti ,00 Ceniny - centrála a pedagogická činnost Ceniny - projekty OPVK Počáteční stav k ,00 Počáteční stav k ,00 Konečný zůstatek ,00 Konečný zůstatek ,00 Počáteční prostředky na bankovních účtech - centrála a pdg. čin. Počáteční prostředky na bankovních účtech - projekty OPVK Počáteční stav k ,89 Počáteční stav k ,51 Příjmy celkem ,60 Příjmy celkem ,35 Výdaje cekem ,87 Výdaje cekem ,41 Konečný zůstatek k ,62 Konečný zůstatek k ,43 (Kč) Přehled výnosů a nákladů Výnosy celkem - centrála a pedagog. činnost Výnosy celkem - projekty OPVK Příjmy za služby (kurzovné, semináře, přednášky) ,00 Neivestiční grant - projekt CZ.1.07/3.1.00/ ,87 Vstupní poplatky Fair Play 0,00 Neivestiční grant - projekt CZ1.07/1.1.00/ ,71 Členské příspěvky 2 000,00 Úroky - projekt CZ.1.07/3.1.00/ ,13 Prodej učebnic ,00 Úroky - projekt CZ1.07/1.1.00/ ,03 Dary ,00 Kurzové zisky - projekt CZ1.07/1.1.00/ ,76 Dotace ,00 Jiné ostatní výnosy - projekt CZ.1.07/3.1.00/ ,00 Ostatní výnosy 1 212,34 Jiné ostatní výnosy - projekt CZ1.07/1.1.00/ ,00 Úroky 0,00 Ostatní výnosy 0,00 suma celkem výnosy: ,34 suma celkem výnosy: ,50 Náklady celkem - centrála a pedagog. činnost Náklady celkem - projekty OPVK Spotřeba materiálu ,00 Spotřeba materiálu ,00 Spotřeba energie 7 345,44 Spotřeba energie 9 912,34 Opravy a udržování ,41 Opravy a udržování 0,00 Cestovní náhrady (dle Zákoníku práce) 3 297,00 Cestovní náhrady (dle Zákoníku práce) ,97 Náklady na reprezentaci 0,00 Náklady na reprezentaci 0,00 Služby (poštovné,telefony,internet,nájemné,zprac.účetnictví) ,52 Služby - projekt CZ.1.07/3.1.00/ ,25 Služby - lektorné, administrace kurzů a související ,00 Služby - projekt CZ1.07/1.1.00/ ,12 Mzdové náklady ,00 Mzdové náklady - projekt CZ.1.07/3.1.00/ ,00 Zákonné sociální a zdrav. pojištění ,00 Mzdové náklady - projekt CZ1.07/1.1.00/ ,00 Ostatní náklady 8 452,11 Zákonné sociální a zdrav. pojištění ,00 Prodané zboží - nákup učebnic, metodik 8 890,14 Ostatní náklady ,82 suma celkem náklady: ,62 suma celkem náklady: ,50 Výsledek hospodaření 2012: ,28 Kč Informace o majetku EF nevlastní žádný majetek investičního charakteru 0,00 Zboží na skladě v hodnotě ,14 Ztráta roku ,28 Kč byla pokryta z finančních prostředků uspořených z roku Přesná specifikace, na jaké doklady se použily tyto finanční prostředky, je zaznamenána v příloze účetní závěrky k V příloze účetní závěrky se evidují výsledky hospodaření z minulých účetních období a jakým způsobem byly v o.s. použity. Výroční zpráva EF ČR, o. s Stránka 10

11 4.1. Poděkování Etické fórum ČR, o. s. si velmi váží všech darů, velkých i menších a srdečně děkuje všem dárcům, kteří jeho činnost podpořili finančně, nebo jiným způsobem. Stejně tak si hluboce váží každé dobrovolné činnosti, kterou naši členové nebo příznivci přispěli ke zdaru našich myšlenek v praxi. Občanské sdružení Etické fórum České republiky U Topíren 2/ Praha 7 IČO: Tel./fax: UniCredit Bank, Revoluční 7, Praha 1 Výroční zpráva EF ČR, o. s Stránka 11

Kontakt výroční zpráva 2014

Kontakt výroční zpráva 2014 výroční zpráva 2014 Etická výchova, o.p.s. výroční zpráva 2014 Obsah 1. Identifikační údaje o.p.s. 2. Vize a poslání a důvod vzniku o.p.s. 3. Personální složení a. Správní rada b. Ředitel c. Dozorčí rada

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011 Programová nabídka I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků únor srpen 2011 Programová nabídka pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Národní institut pro další vzdělávání, Učňovská 100/1,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI 2005 SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI výroční zpráva 15 let profesionální rané péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením v ČR Annual Report www.ranapece.cz Služby rané péče Alternativní komunikace Canisterapie

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOU SPRÁVU ČR obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2003 2 Výroční zpráva společnosti za rok 2003 OBSAH Úvodní slovo předsedy správní rady... 4 Úvodní slovo ředitelky...

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Žižkova 3, Nový Jičín 741 01, tel: 556 771 144, e-mail: info@pppnj.cz IČO: 62330381 Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko psychologické poradny, Nový Jičín, příspěvkové organizace za školní rok 2011/2012

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Obsah Část I. Základní údaje o škole... 3 Část II. Přehled

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2011

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2011 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2011 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Odborné semináře realizované v roce 2011... 12 Vysokoškolská legislativa... 13 Akademické

Více

Obsah. I. Úvod... 2. II. Základní údaje o škole... 3. III. Přehled vyučovaných oborů... 7. IV. Personální zabezpečení... 12

Obsah. I. Úvod... 2. II. Základní údaje o škole... 3. III. Přehled vyučovaných oborů... 7. IV. Personální zabezpečení... 12 Obsah I. Úvod... 2 II. Základní údaje o škole... 3 III. Přehled vyučovaných oborů... 7 IV. Personální zabezpečení... 12 V. Autoevaluační činnost školy... 18 VI. Přijímací řízení pro školní rok 2014/15...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva 2012/13 1 Název a sídlo školy: Evangelická akademie

Více

Partners for Democratic Change International

Partners for Democratic Change International Partners for Democratic Change International [výroční zpráva] 2012 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. NAŠE ORGANIZACE... 4 3. PŘEHLED ČINNOSTI PROJEKTY... 5 MDG 15 Rozvojové cíle tisíciletí ve školách... 5

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, Hradiska 29. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, Hradiska 29. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, Hradiska 29 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ... 4 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 5 C) RÁMCOVÝ

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1. ÚVOD...2 2. ZÁKLADNÍ

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

dovolte mi, abych se jako každý rok zastavila a ohlédla za rokem minulým z pohledu celé naší organizace KAPPA-HELP.

dovolte mi, abych se jako každý rok zastavila a ohlédla za rokem minulým z pohledu celé naší organizace KAPPA-HELP. Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, dovolte mi, abych se jako každý rok zastavila a ohlédla za rokem minulým z pohledu celé naší organizace KAPPA-HELP. Rok 2014 byl pro KAPPA-HELP rokem

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz říjen 2010 Mgr. Dagmar

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2010/2011 O b s a h Základní údaje o škole str. 1 Přehled oborů

Více

výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ráva výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků NÚV 2013 výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského

Více

Výroční zpráva 2012. Neziskovky.cz, o. p. s I pomáhat se musí umět!

Výroční zpráva 2012. Neziskovky.cz, o. p. s I pomáhat se musí umět! Výroční zpráva 2012 Neziskovky.cz, o. p. s I pomáhat se musí umět! OBSAH OBSAH...2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 3 NEZISKOVKY.CZ STRUČNĚ, JASNĚ, VÝSTIŽNĚ... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 5 SPOLUPRÁCE A ČLENSTVÍ...

Více