STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: Krnov, Opavská Fax : www:ssamp-krnov.cz 1

2 Veškeré fotografie použité ve Výroční zprávě Střední školy automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace, mají písemný souhlas k jejich zveřejnění od žáků školy nebo jejich zákonných zástupců. Ing. Vratislav Golláň zástupce statutárního orgánu školy 2

3 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ČÁST I. Základní údaje o škole 5 1. Základní údaje 5 2. Součásti školy 5 3. Údaje o Školské radě 6 ČÁST II. Přehled oborů vzdělávání 11 ČÁST III. Přehled o pracovnících školy Počty pracovníků Členění zaměstnanců podle věku Členění zaměstnanců podle vzdělání Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace Zařazení pracovníků do platových tříd Trvání pracovního poměru Údaj o vzniku a skončení pracovního poměru Mzdové podmínky 14 ČÁST IV. Údaje o přijímacím řízení 15 ČÁST V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počty žáků ve škole Výsledky vzdělávání za rok 2011/ Souhrnná statistika tříd za I. pololetí 2011/ Souhrnná statistika tříd za II.pololetí 2011/ Hodnocení maturitních zkoušek dle jednotlivých tříd Celkové hodnocení maturitních zkoušek Hodnocení závěrečných zkoušek Celkové hodnocení závěrečných zkoušek Hodnocení předmětu řízení motorových vozidel studijní obory Hodnocení předmětu řízení motorových vozidel učební obory 29 ČÁST VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání, které škola pořádá 31 3

4 Část VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 32 A. Aktivity školy Akce a soutěže přehled Protidrogová prevence a minimální preventivní program ve škole Protidrogová prevence a minimální preventivní program na DM Účast v odborných soutěžích a olympiádách Realizace programu ACHIEVEMENT Realizace programu LEONARDO DA VINCI Realizace programu TIME Sportovní aktivity školy 66 B. Mimoškolní aktivity 67 Akce Domova mládeže 67 Akce školy 74 Spolupráce se sociálními partnery a firmami regionu 82 ČÁST VIII. Evaluace školy 84 ČÁST IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 84 ČÁST X. Základní údaje o hospodaření školy 96 ČÁST XI. Účast v projektech a soutěžích 98 Projekty a programy 98 Další aktivity školy 99 Umístění žáků v soutěžích 100 Příprava a organizování soutěží 101 ČÁST XII. Správní řízení 102 4

5 ČÁST I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní údaje o škole Název školy Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Adresa školy Krnov, Opavská 49 IČ Bankovní spojení /0100 DIČ CZ Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava Součásti školy Střední škola, Domov mládeže, Školní jídelna IZO ředitelství Ing.Zdeněk Welna - ředitel školy Vedoucí a hospodářští pracovníci Ing.Vratislav GOLLÁŇ statutární zástupce ředitele Ing. Jaromír PAVLÍČEK vedoucí učitel praktického vyučování a odborného výcviku Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Doplňková činnost Uskutečňuje vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů : - poskytuje střední vzdělání s výučním listem - poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou - zabezpečuje ubytování žáků - zabezpečuje stravování žáků a zaměstnanců Ubytovací služby Pořádání kurzů a přednášek včetně lektorské čin. Hostinská činnost Provozování autoškoly Výroba, obchod a služby 2. Součásti školy Součásti školy kapacita Střední škola 600 Domov mládeže 180 Školní jídelna Údaje o školské radě 5

6 Školská rada byla zřízena Moravskoslezským krajem od Dne došlo ke změnám viz doplněk č.1. Usnesením rady kraje č. 89/5549 ze dne , kterým se s účinností od schvaluje Doplněk č. 1 Zásad zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem (dále jen zásady) a vydávají se dodatky zřizovacích listin školských rad při středních a vyšších odborných školách. Doplňkem č. 1 Zásad dochází ke: - Snížení počtu členů školských rad při středních a vyšších odborných školách z 9 na 6 členů - Změně ve způsobu zajištění návrhu třetiny členů školské rady jmenované za zřizovatele - Změně zřizovací listiny školské rady. Výše uvedeným usnesením rady kraje se ukládá ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost základních, středních a vyšších odborných škol povinnost postupovat podle Doplňku č. 1 Zásad. Předseda ŠR a zástupce KÚ : Místopředseda ŠR : Za KÚ : Za PP : Ing. Jiří Kubečka Ing. Petr Fojtík Ing. Michal Brunclík Ing. Josef Odstrčil (doplňující volby Ing.Wasserbauer se vzdal člentví ve ŠR pro pracovní zaneprázdněnost) Za zástupce studentů : Za zástupce rodičů : sl. Stella Cebotari p. Zdeněk Sobotka Zápisy z jednání Školské rady na další stránce 6

7 Zápis ze zasedání školské rady Střední školy automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace, Ze dne : Přítomní členové rady: Omluveni : Ing. Michal Brunclík Ing. Jiří Kubečka Ing. Josef Odstrčil Ing. Petr Fojtík sl. Stela Cebotari Přizváni : Ing. Zdeněk Welna - ředitel školy Ing. Vratislav Golláň - zástupce ředitele pro teoretické vyučování Průběh jednání : 1. Úvodní slovo Ing. Fojtík Uvítání členů ŠR a představení výsledků řádných voleb členů Školské rady. Ing. Petr Fojtík Ing. Petr Wasserbauer 11 hlasů 6 hlasů Na základě písemného vyjádření Ing. Wasserbauera, že z důvodu pracovní vytíženosti nemůže vykonávat funkci ve Školské radě byl zvolen následující uchazeč Ing. Josef Odstrčil 5 hlasů. Za zástupce žáků byla zvolena sl. Stela Cebotari 80 hlasů Za zástupce rodičů bude volba v termínu třídních schůzek Jmenovanými členy ŠR za zřizovatele byli dle jmenovací listiny : Ing. Michal Brunclík Ing. Jiří Kubečka 2. Volba předsedy a místopředsedy ŠR Členové ŠR odhlasovali návrh na předsedu ŠR Ing. Jiřího Kubečku 7

8 Členové ŠR odhlasovali návrh na místpředsedu ŠR Ing. Petra Fojtíka 3. Předání slova zástupce ředitele školy ( Ing. Golláň) - Zpráva o průběhu státní maturitní zkoušky 2010/ Byl podrobně popsán stav v jednotlivých třídách dle jejich výsledků. - Hodnocení, procentuální úspěšnost dle jednotlivých zaměření a předmětů. - Seznámení se stavem plnění plánu ICT dle jednotlivých zápisů ze schůzek. - Stav projektu T.I.M.E. k datu jednání ŠR. Byly popsány enormní problémy školy s řízením projektu. Popsány jednotlivé kroky, které přispívají ke zdárnému průběhu. 4. Předání slova řediteli školy (Ing. Welna) - Doplnění informací ke státním maturitám: - Stav počtu žáků a naplněnost tříd. 17 tříd 433 žáků. - Seznámení s počtem pedagogických pracovníků a mírou aprobovanosti. V rámci poklesu žáků pro rok byla provedena redukce počtu učitelů autoškoly z 5 na 4. - Seznámení s počtem nepedagogických pracovníků. Počet zaměstnanců se nezměnil. - Seznámení s výstavbou kuchyně ekonomické náklady školy a předpoklady výnosů pro následující léta. - Koncepční záměry školy, investice, vize. - Představení a předložení výroční zprávy k podpisu ŠR Ing. Zdeněk Welna ředitel školy 5. Předání slova zástupci žáků sl. Cebotari Opětovný požadavek žáků na řešení situace s toaletami na Opavské ul. č. 34 začleněn jako priorita do koncepčního záměru školy pro příští rok. 6. Školská rada se dohodla na následném termínu schůzky. Důvodem bude představení posledního člena ŠR - zástupce žáků dle výsledků ze dne V Krnově dne : Zápisem pověřen: Ing. Petr Fojtík 8

9 Zápis ze zasedání školské rady Střední školy automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace, Ze dne : Přítomní členové rady: Omluveni : Ing. Michal Brunclík Ing. Zdeněk Sobotka Ing. Jiří Kubečka Ing. Josef Odstrčil Ing. Petr Fojtík sl. Stela Cebotari Přizváni : Ing. Zdeněk Welna - ředitel školy Ing. Vratislav Golláň - zástupce ředitele pro teoretické vyučování Průběh jednání : 1. Úvodní slovo Ing. Fojtík 2. Předání slova zástupce ředitele školy ( Ing. Golláň) - Seznámení s výsledky vzdělávání žáků za 1. pololetí šk. Roku 2011/2012 (obor Autotronik má lepší výsledky než Podnikání a služby) - Seznámení s chováním žáků, upozornění na vyskytující se problémy se šikanou a seznámení s postupem při jejím řešení 3. Předání slova ředitel školy ( Ing. Welna) - Výroční zpráva školy hodnocena krajem kladně - Seznámení s počtem žáků, tříd - Seznámení s počtem pedagogických a nepedagogických pracovníků - Rozbor závěrů České školní inspekce - Stav projektu T.I.M.E. k datu jednání ŠR. Byly popsány enormní problémy školy s řízením projektu. Popsány jednotlivé kroky, které přispívají ke zdárnému průběhu. 4. Předání slova zástupci žáků sl. Cebotari - Opětovný požadavek žáků na řešení situace s toaletami na Opavské ul. č rekonstrukce bude započata o hlavních prázdninách, vyčleněno je 0,5 mil. Kč - Dotaz na opětovné spuštění bezdrátové sítě na Opavské ul. č. 34 bude projednáno s informačními techniky 9

10 - Studenti by uvítali možnost instalace automatu na teplé nápoje v budově na Opavské ul. č. 34, rozšíření sortimentu bufetu o pečivo možnosti budou projednány s provozovateli bufetu, pro instalaci automatu bude dobré provést celoškolský průzkum zájmu - Žádost o rozšíření možností Bakawebu pro studenty kromě známek by bylo dobré, pokud by viděli také zameškané hodiny 5. Předání slova zástupci učitelů Ing. Odstrčil - Jakou představu má vedení školy v otázce možného nedostatku úvazkových hodin v příštím školním roce? Zůstanou všichni učitelé i za cenu podvazku, nebo se přistoupí k propouštění některých učitelů? Kdy jim to bude oznámeno (úvazky na tento školní rok se řešily koncem června)? Podle jakých kritérií se bude postupovat? Odpověď ředitele školy: z důvodu nedostatku úvazkových hodin se situace bude řešit formou propuštění některých zaměstnanců (podvazky se budou řešit pouze na základě dohody s učiteli), o počtech úvazků bude rozhodnuto již koncem dubna, kdy budou zřejmější počty žáků na příští školní rok. Při propouštění se bude postupovat podle kritérií, které si stanoví vedoucí pracovníci jednotlivých úseků. - Poukázání na některé nedostatky v oblasti ICT (wi-fi na Opavské 34, výpadky Bakawebu pro studenty, absence aktualizace suplování na stránkách školy poslední aktualizace v měsíci září) - Dotaz na možnost telefonování učitelů v pracovních záležitostech mimo školu tuto možnost mají u zástupce školy, pokud zrovna není přítomen na pracovišti, vyčkají jeho příchodu - Dotaz na vyjádření školy k situaci, kdy učitelé trestají žáky za pití v hodinách odpověď: tento zákaz není ve Školním řádu, samozřejmě se ale týká speciálních řádů odborných učeben (ICT apod.) - Dotaz na koncepční záměr školy v oblasti hodnocení žáků učitelé jsou stavěni do situace, kdy přesně neví, jak hodnotit žáky při úbytku žáků ve třídách hrozí jejich propouštění a snižování osobního ohodnocení X není dobré držet na škole za každou cenu všechny studenty Odpověď ŘŠ: učitelé se stejně jako vedení musí snažit o naplněnost školy i svým působením a snahou více zaujmout žáky, aby nedocházelo k jejich odlivu, žáci, kteří nestudují a nejeví snahu, samozřejmě školu opustí 6. Předání slova Ing. Kubečkovi - Dotaz na BOZP školy Ing. Welna popsal mechanismy BOZP na škole, Ing. Odstrčil podal zprávu o úrazovosti 7. Předání slova Ing. Brunclíkovi - Dotaz na rekonkurzy odpověď ŘŠ do dubna se MS kraj k této otázce vyjádří V Krnově dne : Zápisem pověřen: Ing. Josef Odstrčil 10

11 ČÁST II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ Školní rok 2011/2012 TŘ. OBOR ZAMĚŘENÍ KÓD (KKOV) 1.A Mechanizace a služby Dopravní a servisní služby M/01 1.T Autotronik L/01 1.P 1.U 1.R 2.A Ekonomika a podnikání Mechanik opravář motorových vozidel Mechanik opravář motorových vozidel Mechanizace a služby 3-leté studium 1,5 leté studium Dopravní a servisní služby Výpočet. technika a automat.mechaniz.procesů M/ H/ H/ M/01 2.P Ekonomika a podnikání M/01 2.T Autotronik L/01 2.U Mechanik opravář 3-leté studium H/01 motorových vozidel 2.R Mechanik opravář motorových vozidel 1,5 leté studium H/01 3.A Mechanizace a služby 3.P Ekonomika a podnikání Dopravní a servisní služby Výpočetní technika a automatiz. mechanizovaných procesů M/ M/001 3.T Autotronik 3.U Automechanik 4.D Mechanizace a služby 4.T Autotronik 3-letý Dopravní a servisní služby Výpoč. technika a automat. mechaniz. procesů L/ H/ M/ L/001 4.P Podnikání a služby M/001 Identifikátor právnické osoby : IZO : IČO :

12 ČÁST III PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Počty pracovníků : ŠKOLNÍ ROK 2010/ /2012 Pedagogů celkem : 51/50,31 52/51,2 z toho učitelů 27/26,12 27/26,2 z toho mistrů odborné výchovy 17/17,20 17/17 z toho vychovatelů 7/6,99 8/8 Nepedagogů celkem : 27/26,1 30/29,48 z toho ostatní (správní a THP) 19/17,96 18/17,48 z toho pracovníci ŠJ 8/8,05 12/12 Zaměstnanci celkem: 78/76,32 82/80,68 Členění zaměstnanců podle věku : VĚK MUŽI ŽENY CELKEM % do 20 let let let let let a více let celkem ,0 % 0,43 0,57 100,0 x Členění zaměstnanců podle vzdělání : VZDĚLÁNÍ DOSAŽENÉ MUŽI ŽENY CELKEM % základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné bakalářské vysokoškolské celkem ,0 12

13 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace ODBORNÁ KVALIFIKACE SPLŇUJE NESPLŇUJE CELKEM KVALIFIKACI KVALIFIKACI učitel SOŠ učitel SOU vychovatel Celkem Zařazení pracovníků do platových tříd : Pedagogičtí pracovníci PLATOVÁ TŘÍDA POČET ZAŘAZENÝCH PRACOVNÍKŮ Celkem 51 pracovníků Nepedagogičtí pracovníci : PLATOVÁ TŘÍDA POČET ZAŘAZENÝCH PRACOVNÍKŮ celkem 30 pracovníků Trvání pracovního poměru DOBA TRVÁNÍ POČET % do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let 9 11 nad 20 let celkem ,0 13

14 Údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců NÁSTUPY A ODCHODY POČET nástupy 8 odchody 7 Mzdové podmínky Celkový počet pracovníků Počet pedagog. pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy pedagog.prac Průměrná výše měsíční mzdy nepedag.prac Průměrná měsíční výše nenárokové složky platu pedagogických pracovníků Průměrná měsíční výše nenárokové složky mzdy nepedag.prac 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/

15 ČÁST IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Přijímací zkoušky pro školní rok 2012/2013 se konali pro všechny maturitní obory. Přijímací zkoušky zajišťovalo Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Novém Jičíně. Žáci byli přijímáni do všech oboru vzdělávání na základě výsledků přijímacích zkoušek a prospěchu a ze základních škol. První kolo přijímacího řízení se konalo dne 23 a Třetí kolo přijímacího řízení se konalo bez přijímacích zkoušek Tabulka k Obor Ekonomika a podnikání M/01 Autotronik L/01 Mechanik opravář motor.vozidel H/01 Mechanizace a služby M/01 Přihlášeni ke studiu Přijati ke studiu Celkem přihláš. I.kolo II.kolo I.kolo II.kolo Přijati celkem Odevzdali zápisový lístek Celkem Do byl termín pro odevzdávání přihlášek na obor vzdělávání H/01 Mechanik opravář motorových vozidel ve zkrácené délce studia 1,5 roku. Studium je určeno pro žáky, kteří ukončili jakékoliv studium zakončené maturitní zkouškou nebo závěrečnou zkouškou. Přijato bylo celkem 34 žáků. 15

16 ČÁST V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Počty žáků ve škole 2. Výsledky vzdělávání za školní rok 2010/ graf 3. Souhrnná statistika tříd za I. pololetí 4. Souhrnná statistika tříd za II.pololetí 5. Hodnocení maturitních zkoušek dle jednotlivých tříd 6. Celkové hodnocení maturitních zkoušek 7. Hodnocení závěrečných zkoušek 8. Celkové hodnocení závěrečných zkoušek 9. Hodnocení předmětu řízení motorových vozidel studijní obory 10. Hodnocení předmětu řízení motorových vozidel učební obor 16

17 1. Počty žáků ve škole k Školní rok Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Počet tříd Celkový počet žáků 09/10 10/011 09/10 10/011 09/10 10/011 09/10 10/ ,8 26,0 11,0 10,3 Třída Počet žáků z toho Výjimka z toho dívek chlapců z počtu žáků 1.A P R T U A P R T U A P T U A P T Celkem

18 2. Výsledky vzdělávání za školní rok 2011/2012 ( k ) Tříd Počet žáků Prospělo s vyznamen. Prospělo Neprospělo Neklasifikov. Počet žáků s opravnými zkouškami 10/11 11/12 09/10 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 1.A P T U R A P T R U A P U T A T P

19 3. Souhrnná statistika tříd za I. pololetí 2011/2012 Z toho hodnocení Snížená známka z chov. Průměr. prosp. Průměrná absence na žáka Ročník Počet Prospěli Prospěl Nepros. Neklasif Celkem Neomluv žáků s vyzna o. 1.A ,64 54,33 0,14 1.P ,68 76,74 0,55 1.R ,45 92,36 2,57 1.T ,61 33, U ,84 79,57 18,12 I.ročník ,22 336,96 21,38 2.A ,35 54,90 0,20 2.P ,07 85,44 0,50 2.T ,41 58,00 1,50 2.R ,54 182,10 7,73 2.U ,61 50,93 0,51 II.ročník ,98 431,37 10,44 3.A ,42 62,66 0,26 3.P ,24 75,97 1,47 3.T ,27 74, U ,45 86,09 1,31 III.ročník ,38 298,99 3,04 4.A ,24 67,16 1,28 4.P ,68 78,88 0,04 4.T ,51 67,93 2,06 IV.ročník ,43 213,97 3,38 CELKEM , ,29 38,24 19

20 4. Souhrnná statistika tříd za II.pololetí 2011/2012 Z toho hodnocení Snížená známka z chov. Průměr. prosp. Průměrná absence na žáka Neoml Celkem absen. Ročník Poč. Prosp. Prospěli Neprosp Neklasif žák s vyzn. 1.A ,58 68,20 2,70 1.P ,61 85,95 0,37 1.R ,53 102,27 6,54 1.T ,59 58, U ,70 78,24 16,72 I.ročník ,1 392,78 26,33 2.A ,27 55, P ,00 82,29 7,23 2.R T ,34 65,20 0,13 2.U ,60 76,78 0,42 II.ročník ,21 279,57 7,78 3.A ,26 66,93 0,21 3.P ,06 78,15 0,73 3.T ,39 91,09 0,63 3.U ,18 67,45 0,18 III.ročník ,89 303,62 1,75 4.A ,22 28, P ,48 43,20 4,16 4.T ,41 38,96 1,34 IV.ročník ,11 110,84 5,50 CELKEM , ,81 41,36 20

21 5. Hodnocení maturitních zkoušek dle jednotlivých tříd Třída : 4.A Studijní obor : Zaměření : Třídní učitel : M/0101 MECHANIZACE A SLUŽBY Dopravní a servisní služby Mgr. Šárka SUKUPOVÁ K maturitě přistoupilo : 25 žáků Prospělo s vyznamenáním : 2 žáků 8 % Prospělo : 22 žáků 88 % Neprospělo : 1 žáci 4 % GRAF Prospělo s vyznamen. Prospělo Neprospělo Hodnocení jednotlivých částí MZ : Společná část - státní maturita Průměr Prospělo Neprospělo Český jazyk a literatura 2, Anglický jazyk 2, Matematika 2, Profilová část Ekonomické předměty ústní zkouška 2, Praktická zkouška z odborných předmětů 2, Odborné předměty 2,

22 Třída : 4.P Studijní obor : M/001 PODNIKÁNÍ A SLUŽBY Zaměření : Třídní učitel : Mgr. Iveta WROBELOVÁ K maturitě přistoupilo : 22 žáků Prospělo s vyznamenáním : 0 žáci Prospělo : 18 žáků 81,8 % Neprospělo : 4 žáci 18,2 % GRAF Prospělo s vyznamen. Prospělo Neprospělo Společná část - státní maturita Průměr Prospělo Neprospělo Český jazyk a literatura 2, Anglický jazyk 2, Německý jazyk 3, Matematika 4, Profilová část Průměr Prospělo Neprospělo Ekonomické předměty ústní zkouška 2, Praktická zkouška z odborných předmětů 2, Účetnictví 2,

23 Třída : 4.T Studijní obor : L/001 AUTOTRONIK Zaměření : Třídní učitel : Ing. Věra PREDIKANTOVÁ K maturitě přistoupilo : 28 žáků Prospělo s vyznamenáním : 1 žák 3,6 % Prospělo : 25 žáků 89,3, % Neprospělo : 2 žáků 7,1 % GRAF Prospělo s vyznamenánín Prospělo Neprospělo Společná část - státní maturita Průměr Prospělo Neprospělo Český jazyk a literatura 3, Anglický jazyk 3, Matematika 3, Profilová část Průměr Prospělo Neprospělo Motorová vozidla a technologie 2, Praktická zkouška z odborných předmětů 2, Odborné elektrotechn. předměty 2,

24 6. Celkové hodnocení maturitních zkoušek ve školním rove 2011/2012 Ve školním roce 2011/2012 přistoupilo k maturitním zkouškám : Celkem : 75 žáků z toho 19 dívek Prospělo s vyznamenáním : 3 žáci tj. 4,0 % Prospělo : 65 žáků tj. 86,6 % Neprospělo : 7 žáků tj. 9,3 % GRAF Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo 24

25 7. Hodnocení závěrečných zkoušek ve školním roce 20121/2012 Třída : 3.U Obor vzdělávání : Třídní učitel : H/01 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL Ing. Vladimír MARÁK Celkem přistoupilo k závěrečným zkouškám : 22 žáků Prospělo s vyznamenáním : 2 žáci tj. 9,09 % Prospělo : 19 žáků tj. 86,36 % Neprospělo : 1 žák tj. 4,55 % GRAF Prospělo s vyznamen. Prospělo Neprospělo Hodnocení jednotlivých částí závěrečné zkoušky : Průměr známek Ústní zkouška 2,77 Písemná zkouška 3,27 Praktická zkouška 2,27 25

26 Třída : 2.R Obor vzdělávání : Třídní učitel : H/01 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL, v délce studia 1,5 roku Mgr. Dana VEJMELKOVÁ Celkem přistoupilo k závěrečným zkouškám : 10 žáků Prospělo s vyznamenáním : 0 žáků Prospělo : 9 žáků tj. 90 % Neprospělo : 1 žák tj. 10 % GRAF Prospělo s vyznamen. Prospělo Neprospělo Hodnocení jednotlivých částí závěrečné zkoušky : Průměr známek Ústní zkouška 2,9 Písemná zkouška 3,9 Praktická zkouška 2,1 26

27 8. Celkové hodnocení závěrečných zkoušek ve školním roce 2011/2012 Ve školním roce 2011/2012 přistoupilo k závěrečným zkouškám Celkem : 32 žáků Prospělo s vyznamenáním : ; 2 žáci tj. 6,25 % Prospělo : 28 žáků tj. 87,50 % Neprospělo : 2 žáci tj. 6,25 % GRAF Prospělo s vyznamen. Prospělo Neprospělo Celkové hodnocení jednotlivých částí : Ústní zkouška 2,83 Písemná zkouška 3,58 Praktická zkouška 2,18 27

28 9. Hodnocení předmětu Řízení motorových vozidel ve školním roce 2009/2010 studijní obory Třída 2.A 20 žáků povinný předmět nabídnuta 3x zkouška Počet žáků, kteří nedokončili studium (změna oboru, školy aj.) 4 Přistoupilo ke zkoušce 16 žáků Prospělo 11 žáků tj. 68,75 % Neprospělo 5 žáků tj. 31,25 % Třída 3.A - 13 žáků povinný předmět nabídnuta 2x zkouška Počet žáků, kteří nedokončili studium (změna oboru, školy aj.) 1 Počet žáků ke zkoušce 13 Prospělo 13 žáků tj. 100 % Třída 4.T - 14 žáků povinný předmět nabídnuta 3x zkouška Počet žáků ke zkoušce 14 Prospělo 14 tj. 100 % Třída 4.A - 19 žáků povinný předmět nabídnuta 4x zkouška Počet žáků, kteří nedokončili studium (změna oboru, školy aj.) 7 Počet žáků ke zkoušce 13 Prospělo 11 žáků tj. 84,62 % Neprospělo 2 žáci tj. 15,38 % Pokračují ve výcviku 2 žáci Třída 4.T 21 žáků povinný předmět nabídnuta 3x zkouška Počet žáků, kteří nedokončili studium (změna oboru, školy aj.) 4 Počet žáků ke zkoušce 17 Prospělo 16 žáků tj. 94,12 % Neprospělo 1 žáků tj. 5,88 % Celkem 73 žáků Prospělo 65 žáků tj. 89,04 % Neprospělo 8 žáků tj. 10,96 % Ve výcviku pokračuje 7 žáků GRAF Prospělo Neprospělo 28

29 10. Hodnocení předmětu Výcvik v řízení motorových vozidel ve školním roce 2011/2012 učební obory Třída 3.U 22 žáků povinný předmět nabídnuta 3x zkouška Počet žáků, kteří nedokončili studium (změna oboru, školy aj.) 1 Počet žáků ke zkoušce 20 Počet žáků, kteří absolvovali skupinu B 7 žáků Prospělo 5 žáků tj. 71,43 % Neprospělo 2 žáci tj. 28,57 % Počet žáků, kteří absolvovali skupinu B+C 13 žáků Prospělo 8 žáků tj. 61,54 % neprospělo 5 žáků tj. 38,46 % Třída 1.R 26 žáků povinný předmět nabídnuta 3 x zkouška Počet žáků, kteří nedokončili studium (změna oboru, školy aj.) 5 Počet žáků ke zkoušce 21 Prospělo 18 žáků tj. 85,71 % Neprospělo 3 žáci tj. 14,29 % Počet žáků, kteří pokračují ve výcviku 1 Třída 2.R 19 žáků povinný předmět nabídnuta 3 x zkouška Počet žáků, kteří nedokončili studium (změna oboru, školy aj.) 3 Počet žáků ke zkoušce 16 Prospělo 15 žáků tj. 93,75 % Neprospělo 1 žák tj. 6,25 % Celkem 57 žáků Prospělo 46 žáků tj. 80,70 % Neprospělo 11 žáků tj. 19,30 % Graf Prospělo: Neprospělo:

30 ČÁST VI. ÚDAJE O VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Další vzdělávání pedagogických pracovníků Název vzdělávací akce Organizátor Počet účast níků Autor testových úloh pro maturitní zkoušku CERMAT 1 z ČJL Hodnotitel testových úloh společné části NIDV Ostrava 1 maturitní zkoušky z ČJL Konzultační seminář pro školní maturitní NIDV Ostrava 2 komisaře Angličtina pro mírně pokročilé KVIC Nový Jičín 1 Školení k výkonu funkce hodnotitel písemných CERMAT 1 prací z AJ společné části maturitní zkoušky Rozvoj tvořivosti žáků Slezská univerzita 1 Obecná metodika tvorby studijních opor pro e- Slezská univerzita 1 learning Změny v účetnictví a daních Svaz účetních Olomouc 1 Školení k výkonu funkce hodnotitele písemných CERMAT Praha 1 prací z AJ spol. části MZ Daň z přidané hodnoty 2012 Svaz účetních Olomouc 2 Školení pro učitele Fiktivních firem CEFIF 2 EU peníze středním školám KÚ Ostrava 2 Moderní metody v dopravě a přepravě pro 21. MS Kraj TIME 2 století Svařování od A do Z MS Kraj TIME 3 Dělení technických materiálů a svařování MS Kraj TIME 2 HARDOX a WELDOX oceli Úvod do počítačových sítí V 1 Serverová vizualizace na platformě Hyper-V 1 Školení pro ředitele a pověřené osoby školy CERMAT 1 Specifické poruchy učení a chování versus f. Mgr. Dagmar 1 požadavky na žáky středních škol Samsonová, Bruntál Platy a platební předpisy ve veřejných službách RESK education, s. r. o. 1 Vzdělávací a doškolovací seminář pro pracovníky DOM ZO-13 s.r.o. 2 svářečského dozoru (EWE, EWT) Malenovice Vzdělávací a doškolovací seminář pro DOM ZO-13 2 pracovníkyy svářečského dozoru (EWE, EWT) Ostrava Školení obsluhy svařovacího zařízení TIG pro autenitické materiály a ZK základní kurz Svařovací škola Menšík 1 svařování austenitu Bruntál Školení pedagogických pracovníků v rámci ELFE s.r.o. 11 projektu TIME Krnov Stáž : Proces svařování od A do Z ELFE Krnov 11 Angličtina pro mírně pokročilé SPgŠ a SZŠ Krnov 1 CELKEM 56 30

31 Další vzdělávání, které škola pořádá Název kurzu REKVALIFIKAČNÍ KURZY V hlavní činnosti Ve vedlejší činnosti Počet účastníků Hlavní ano ne ano ne činnost Kurzy svařování ZK Vedlejší činnost Kurz svařování ZK Kurzy svařování ZP Kurzy svařování EN Periodické zkoušky EN Periodické zkoušky EN Kurz svařování ZP Celkem

32 ČÁST VII. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI A) AKTIVITY ŠKOLY 1. Akce a soutěže - přehled 2. Protidrogová prevence na škole a minimální preventivní program ve škole 3. Protidrogová prevence a minimální preventivní program na Domově mládeže 4. Účast v odborných soutěžích a olympiádách 5. Realizace programu ACHIEVEMENT 6. Realizace programu TIME 7. Sportovní aktivity školy B) MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY 1. Akce Domova mládeže 2. Akce školy 3. Spolupráce s ŘECKOU OBCÍ Krnov 4. Spolupráce se sociálními partnery a firmami regionu 32

33 A) AKTIVITY ŠKOLY - Akce a soutěže CELOROČNÍ : Realizace školních vzdělávacích programů v 1. až 4. ročnících všech oborů studia Příprava a realizace státní maturitní zkoušky Příprava a realizace státní závěrečné zkoušky Realizace projektu TIME v roli partnera Moravskoslezského kraje Realizace projektu Rozvoj dopravního inženýrství v roli partnera Centra dopravního výzkumu v.v. Brno (ukončení projektu) Realizace programu JUNIOR ACHIEVEMENT činnost studentských společností Příprava projektu LEONARDO DA VINCI, výměnná stáž žáků školy do německého města Karbenu (realizace září, říjen 2012) Realizace ČESKO-POLSKÉHO projektu příhraniční spolupráce Euroregionu Praděd Společné vzdělávání společné využívání volného času s partnerskou školou ZSZ nr.1 v Prudniku (realizace červen až prosinec 2012) Příprava projektu Šablony peníze do škol, realizace ve školním roce 2012/2013 Činnost svářečské školy, realizace svářečských průkazů pro žáky SŠAMP Krnov, Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, pří rekvalifikační kurzy pro pracovníky strojírenských firem regionu Činnost autoškoly, realizace řidičských oprávnění skupiny T, B, C, E pro žáky škol a naší školy MĚSÍČNÍ : Září 2011 Slavnostní zahájení školního roku 2011/2012 Podzimní termín maturitních zkoušek Podzimní termín závěrečných zkoušek Realizace projektu TIME Realizace akce SVĚTLUŠKA 33

34 Říjen 2011 Motivační WORSHOP projektu TIME KÚMSK Ostrava Ustavující valné hromady studentských společností PLAPY a GOLD HAND programu Junior Achievement Volba nové Školské rady a její první jednání Zpracování statistických výkazů a školní matriky Zpracování a projednání Výroční zprávy za školní rok 2010/2011 ve školské radě a na pedagogické radě Příprava projektu Leonardo da Vinci výměnné stáže Turistický výlet pro zaměstnance školy Jeseníky Listopad 2011 Pedagogická rada, čtvrtletní klasifikační konference, třídní schůzky SRŠ Realizace I. Dne otevřených dveří, dovednostní soutěže žáků školy Reprezentace školy na veletrzích vzdělávání ISOTRA Opava, ARTIFEX 2011 Bruntál, v základních školách regionu Realizace svářečského kurzu pro žáky školy Činnost studentských společností v programu Junior Achievement Příprava projektu Leonardo da Vinci výměnná stáž žáků školy Příprava projektu ŠABLONY peníze do škol Volejbalový turnaj ke DNI STUDENSTVA s mezinárodní účastí -13. ročník Prosinec 2011 Účast na konferenci Technologická centra na Bruntálsku Poznávací zájezd žáků školy do Vídně Prezentace školy na veletrzích vzdělávání Učeň, středoškolák, vysokoškolák Ostrava Černá Louka a na ZŠ regionu Realizace II. Dne otevřených dveří Realizace okresního přeboru ve skoku vysokém Vánoční laťka Poznávací zájezd žáků školy Glubczyc Polsko Účast studentských společností na Vánočních trzích v Krnově, Linhartovech a v Městě Albrechticích Mikulášská nadílka pro děti zaměstnanců školy a děti z Dětského domova v Lichnově 34

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU na Střední školu automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Koncepce rozvoje školy Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace (2012 2018) 1. Charakteristika školy 1.1 Historie školy 1.2 Studijní a učební obory 1.3 Domov mládeže

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Struktura dotazníku. Dotazník se skládá ze dvou hlavních částí. Identifikační část zaměřená na základní identifikační údaje respondentů

Struktura dotazníku. Dotazník se skládá ze dvou hlavních částí. Identifikační část zaměřená na základní identifikační údaje respondentů Projekt T.I.M.E. Tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání Registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/14.0018 Cílem je nastavení systému profesního vzdělávání učitelů

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Jednací řád školské rady

Jednací řád školské rady Jednací řád školské rady Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, příspěvková organizace Opavská ul.49 Krnov 794 01 01.01.2009 na základě výsledku voleb ze dne 21.11.2008 a jmenovacím usnesením

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/09-T. Vyšší odborná škola Havířov s.r.o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/09-T. Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/09-T Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. Adresa: Tajovského 1157/2, Havířov - Podlesí, 736

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola Ostrov Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov Identifikátor: 600 009 084 Termín konání inspekce: 7. a 9. února 2007 Čj. Signatura

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Obsah vzdělávání se řídí dle platné legislativy rámcovými vzdělávacími programy Dopravní výchova je v nich obsažena, kontroluje ČŠI Rámcové

Obsah vzdělávání se řídí dle platné legislativy rámcovými vzdělávacími programy Dopravní výchova je v nich obsažena, kontroluje ČŠI Rámcové MŠMT Obsah vzdělávání se řídí dle platné legislativy rámcovými vzdělávacími programy Dopravní výchova je v nich obsažena, kontroluje ČŠI Rámcové vzdělávací programy jsou závazné pro výši finančních prostředků,

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace. Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice. Identifikátor: 600 011 283

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace. Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice. Identifikátor: 600 011 283 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice Identifikátor: 600 011 283 Termín konání inspekce: 6.

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více