NADAČNÍ FOND ALZHEIMER NADAČNÍ FOND

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NADAČNÍ FOND ALZHEIMER NADAČNÍ FOND"

Transkript

1 NADAČNÍ FOND ALZHEIMER NADAČNÍ FOND Výroční zpráva

2 Alzheimer nadační fond byl založen v roce 2011 na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních nebo cévních onemocnění mozku, které vedou k poruchám kognitivních funkcí a demenci. Naším cílem je zlepšení diagnostiky a léčby neurodegenerativních onemocnění mozku, zkvalitňování péče o pacienty, rozšiřování rámce poskytované péče a zlepšování podmínek, za kterých je poskytována. Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 5 Slovo ředitelky 7 Kdo jsme 8 Poslání nadačního fondu 9 Lidé v nadačním fondu 10 Naši patroni 12 Poděkování 15 Projekty podpořené Alzheimer nadačním fondem v roce Nadační dary přijaté v roce Finanční zpráva 37 Zpráva o činnosti dozorčí rady 38 Rozvaha 41 Výkaz zisku a ztráty 42 Příloha k účetní závěrce 43 Základní informace o nadačním fondu 45 3

3 Úvodní slovo předsedy správní rady Vážení přátelé, dárci, sympatizanti, kolegové, nemocní, pečovatelé, Alzheimer nadační fond vstoupil velmi úspěšně již do čtvrtého roku své existence. Podařilo se nám stabilizovat organizační stránku i logistiku. Zde patří velké poděkování ředitelce fondu Mgr. Šárce Kovandové. Díky rozvoji spolupráce s Nadačním fondem Avast a vzniku společného projektu s názvem AVASTipendium pro lidský mozek se velmi významně posílily možnosti mladých vědců načerpat zkušenosti na renomovaných pracovištích v zahraničí. Na společném zasedání s NF Avast byly vybráni nadějní kandidáti, kteří úspěšně vyjeli na zahraniční stáže. Vzhledem k ohlasu a vzájemné spolupráci obou subjektů je snaha tento projekt rozvíjet i v příštích letech. V oblasti dárcovské se kromě tradičních donorů objevily i další nové firmy, kterým patří velký dík za odvahu. Existující dárci vidí činnost nadačního fondu a znají naše aktivity, ale pro nové dárce je to samozřejmě vždy krok do neznáma. Je to pro nás velký závazek pokračovat v započaté práci a být ještě lepšími. Na straně projektové se podařilo etablovat několik akcí, které lze již právem označit za tradiční. Jmenujme například Cenu MUDr. Jana Bureše za nejlepší odbornou publikaci, kurz metodologie výzkumu vedený doc. Andělem a prof. Volicerem nebo soutěž o účast na konferencích ADPD nebo AAIC. Velký dík patří členům nejužšího vedení nadačního fondu (správní a dozorčí radě), kteří odvedli velký kus práce, ale nyní se z časových, zdravotních či osobních důvodů rozhodli formu spolupráce rozvíjet na bázi volnějšího spojenectví. 4 5

4 JUDr. Pýchovi patří dík za erudované analýzy a pomoc při vzniku nadačního fondu samotného. Doc. Jirákovi patří dík za odbornou expertizu, inspiraci a zejména za snahu pokračovat dále na odborné úrovni v poradním sboru. Doc. Holmerové patří velký dík za podporu a zázemí, které při vzniku nadačního fondu vytvořila ve spolupráci s Gerontocentrem v Kobylisích. Velmi si ceníme její další spolupráce v poradním sboru nadačního fondu. Kromě velkých věcí a činů je třeba zmínit i ty malé drobné radosti, které nás činí šťastnými a utvrzují nás ve směru, jejž jsme nastoupili. Jsou to pozitivní ohlasy a zprávy z námi financovaných aktivit, vrácené peníze poctivých a nadějných studentů, kteří ušetřili ve prospěch druhých, ale i výrazný nárůst drobných dárců, kteří věnují stokoruny na činnost nadačního fondu. Velký dík patří i zesnulé dárkyni nadačního fondu, která odkázala v náš prospěch část svého majetku. Slovo ředitelky Vážení přátelé, Alzheimer nadační fond pomalu vyrůstá z období batolecího, z opatrných krůčků se stávají kroky větší. My všichni, kdo se na fungování fondu podílíme, si přejeme, aby klopýtnutí a překážek na cestě bylo co nejméně. Pro mne osobně je největší radostí a motivací možnost potkávat na této cestě zajímavé lidi. Mladé vědce, lékaře či pečovatele, kteří se svůj talent, píli a odhodlání rozhodli věnovat tak nelehkému úkolu, jaký problematika Alzheimerovy choroby představuje. Díky dalším zajímavým lidem, našim úžasným dárcům, kterým není osud pacientů s demencí lhostejný, pak můžeme tyto odborníky v jejich snaze podpořit. Vám všem patří náš obrovský dík! Doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D. Předseda správní rady Mgr. Šárka Kovandová Ředitelka 6 7

5 Kdo jsme Alzheimer nadační fond je nestátní nezisková organizace; vznikl v roce 2011; podporuje profesionály pečující o nemocné Alzheimerovou chorobou; finanční prostředky získává od dárců z řad firem i jednotlivců; v roce 2013 Alzheimer nadační fond vydal nadační příspěvky v celkové výši Kč; o nadační příspěvek mohou žádat nestátní neziskové organizace (OS, OPS, církevní právnické osoby), příspěvkové organizace a fyzické osoby; Alzheimer nadační fond je zapojen do dárcovského projektu Darujme.cz; Alzheimer nadační fond se počátkem roku 2014 stal členem Asociace nadačních fondů při Fóru dárců. Poslání nadačního fondu Alzheimer nadační fond byl zřízen za účelem podpory výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších onemocnění spojených s kognitivním deficitem nebo onemocnění neurodegenerativní povahy a cévních onemocnění mozku, dále za účelem zlepšení kvality péče o pacienty, rozšiřování rámce poskytované péče a zlepšování podmínek, za kterých je poskytována. K dosažení tohoto účelu nadační fond zejména: a. podporuje rozšiřování diagnostických, léčebných a rehabilitačních metod; b. spolupracuje na zlepšení podmínek, za kterých je pacientům poskytována zdravotní a sociální péče; c. podporuje výzkum a vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu v oblasti léčby nemocných. 8 9

6 Lidé v nadačním fondu Správní rada Doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., předseda Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., místopředsedkyně, do MUDr. Vanda Franková, místopředsedkyně, od Doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D. Doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D. MUDr. Mgr. Daniel Hudeček, Ph.D., člen správní rady od Dozorčí rada Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc., předseda, do JUDr. Petr Pýcha, do MUDr. Beáta Hauser, MBA Mgr. Petra Fialová, od , předsedkyně od Pavel Amler, od Ředitelka Mgr. Šárka Kovandová Pomáhají nám Ing. Šárka Dušková Ing. Jindřich Dušek Ing. Marta Vaňková Renata Říhová Ing. Hana Karešová Petra Topková Martin Holič PhDr. Martin Valášek, Ph.D. Ing. Marek Špalek Roman Novotný Mirek Rendl Ing. Ladislav Polata Mgr. Jarka Švarcbachová Omnimedia Publicis Prague Preciosa Víno Revue Auto Design Nové Vinařství Externí spolupracovníci Ondřej Zámiš Ing. Jitka Pavelková Mgr. Irena Matějíčková 10 11

7 Naši patroni Velmi nás těší pokračující spolupráce s našimi patrony. Spisovatelka Ivona Březinová během svých besed pravidelně čte ze své úžasné knížky Lentilka pro dědu Edu a nenásilnou formou tak dětem i dospělým pomáhá pochopit, jaké situace zažívá rodina pečující o pacienta s Alzheimerovou chorobou. Rozhodli jsme se, že se aktivně zapojíme do shánění peněz pro náš nadační fond, jen jsme stále hledali správný směr. Díky nápadu manželů Duškových, odvaze Marka Špalka z Nového Vinařství, vytříbené chuti Romana Novotného a podpoře Honzy Hřebejka, našeho druhého patrona, se narodilo první nadační víno, Cuvée A. Přišlo na svět v krásné láhvi s originální etiketou a elegantním skleněným uzávěrem vinolok, který pro nás jako dar vyrobila jablonecká Preciosa GS, a. s. Proč je v názvu A? Nazvali jsme ho vínem, které pomáhá proti Alzheimerově chorobě. Jak může víno pomáhat? Jednoduše, protože výtěžek z prodeje každé láhve, 150 Kč, tj. polovina ceny, jde na účet Alzheimer nadačního fondu. Díky tomu můžeme takto získané prostředky využít na podporu jednotlivých projektů. Zároveň je na etiketě odkaz na náš web, a tak se informace o nás a problematice Alzheimerovy choroby dostanou k dalším lidem. Bylo pro nás velkou ctí, že jsme se v lednu 2014 mohli zúčastnit prestižního festivalu vín, vinařství a gastronomie Prague Wine Week Na stánku Nového Vinařství jsme společně prezentovali nadační fond a samozřejmě Cuvée A. Dosud jsme díky Cuvée A získali téměř Kč! Motivováni tímto úspěchem a přílivem čerstvé energie v podobě nového člena správní rady a zároveň milovníka vína Daniela Hudečka jsme se pustili do dalšího vína, které umí pomáhat. Tentokrát jej pro nás vyrobilo vinařství Arte Vini, originální 12 13

8 etiketu opět vytvořil designér Jindřich Dušek. Rosé A je krásné letní růžové víno, jehož patronkou nemohl být nikdo povolanější než půvabná dáma, která má ve jménu dokonce dvě A, herečka Alena Antalová. Popřála Rosé A, aby výtěžek z jeho prodeje pomáhal na správných místech a zlepšil tak podmínky péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou. Rosé A se prodává za 200 Kč a polovina této ceny jde na náš účet. Děkujeme všem milovníkům vína, kteří nás touto cestou podporují. Vězte, že když si přiťuknete našimi víny, platí vyslovené na zdraví dvojnásobně! Poděkování Velmi děkujeme všem našim dárcům, spolupracovníkům a dobrovolníkům, členům správní a dozorčí rady a všem ostatním, kteří se podílejí na práci Alzheimer nadačního fondu. Vaší podpory si nesmírně vážíme! 14 15

9 Projekty podpořené Alzheimer nadačním fondem v roce 2013 V roce 2013 byly vyplaceny nadační příspěvky v celkové výši Kč. O všech vydaných nadačních příspěvcích bylo v souladu se statutem hlasováno správní radou Alzheimer nadačního fondu. AVASTipendium pro lidský mozek stipendijní program realizovaný ve spolupráci s Nadačním fondem AVAST V září 2013 jsme po důkladné přípravě a díky štědré finanční podpoře NF AVAST vyhlásili první ročník stipendijního programu zaměřeného na podporu rozvoje léčby a výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních onemocnění mozku. Program je určen zejména: ke zvyšování profesionality mladých odborníků studujících příčiny vzniku a vývoj Alzheimerovy choroby a podobných neurodegenerativních onemocnění mozku i všech ostatních vědních i aplikovaných oborů zabývajících se těmito onemocněními; na vývoj v oblasti neurovědních oborů, s preferencí výzkumných aktivit v odvětvích, která se zabývají Alzheimerovou chorobou a která dosud nejsou v ČR rozvíjena vůbec či jen marginálně; jako podpůrný iniciační a motivační nástroj stimulující výzkumnou aktivitu studentů, doktorandů a mladých lékařů a vědců do 40 let zabývajících se problematikou Alzheimerovy choroby a příbuzných onemocnění; 16 17

10 nepřímo i k rozvoji mezinárodní spolupráce v daných oborech. Preferované jsou projekty, které mají perspektivu dalšího rozvoje (lze na ně navázat dalšími granty) a které slibují zajímavé publikační výstupy. Podpora může být poskytnuta v následujících oborech: neurologie neuropsychologie psychiatrie biomedicínské zobrazování a programování biomedicínská statistika etika neuroradiologie biofyzika lékařská fyzika neuroepidemiologie sdílení dat ošetřovatelství antropologie a další relevantní obory zabývající se Alzheimerovou chorobou Kdo může být uchazečem o finanční podporu z programu: pregraduální student v předposledním či posledním ročníku magisterského studia; student kombinovaného či prezenčního doktorandského studia na české vysoké škole nebo ve výzkumné instituci; absolvent doktorandského studia; lékař vykonávající praxi v daném oboru; odborník zabývající se Alzheimerovou nebo jinou neurodegenerativní chorobou mozku. S vybranými uchazeči proběhly ústní pohovory a vzhledem k vysoké kvalitě předložených žádostí jsme se společně se zástupkyněmi NF AVAST rozhodli udělit nadační příspěvky v celkové výši Kč čtyřem kandidátům. Děkujeme velice společnosti AIMTEC, z jejíhož daru jsme mohli program dofinancovat. Program je primárně určen na financování studijních pobytů v délce obvykle 3 až 6 měsíců, a to především ale ne výhradně na některé ze zahraničních výzkumných institucí. Další zamýšlenou oblastí financování je účast žadatele na výjimečných vzdělávacích akcích a kurzech v daných oborech a dále aktivní prezentace žadatele na významných mezinárodních konferencích a seminářích

11 Příjemci nadačního příspěvku: MUDr. Libor Šimůnek Kč Dvouměsíční stáž na pracovišti Dr. Saeida Saneiho, předního experta na zpracování elektroencefalografie Department of Computing, Faculty of Engineering and Physical Sciences, University of Surrey, Velká Británie. Ondřej Lerch Kč Dvoutýdenní Multimodální kurz zobrazovacích metod v Martinosově Centru pro biomedicínské zobrazování (Two-Week Multi-Modality Imaging Short Course at the Martinos Center for Biomedical Imaging), Charlestown, Massachusets, USA. MUDr. Zuzana Nedelská Kč Kurzovné na ročním kurzu Mayo Clinic Center for Translational Science Activities (CTSA) Postdoctoral Certificate Program, USA, očekávané ukončení studia v červenci

12 Mgr. Paulina Valušková Kč Roční stáž, vzhledem k náročným přípravám stáž probíhá v době od června 2014 do června 2015 na Department of Psychology, University of Michigan, USA, v laboratoři prof. Sartra. AVASTipendium pro lidský mozek, 2. ročník, 2014 Je pro nás velkou ctí, že se Nadační fond AVAST rozhodl druhý ročník soutěže podpořit částkou jeden milion korun. Těšíme se na nové kandidáty a jejich zajímavé projekty. Grant k účasti na konferenci The 11th International Conference on Alzheimer s and Parkinson s Diseases Příjemce Mgr. Jana Šírová s abstraktem Evaluation of new analogues of 7-methoxytacrine. Konání března 2013, Florencie, Itálie Výše příspěvku Kč (po konferenci vráceno Kč) 22 23

13 Cena MUDr. Jana Bureše Poznámka: První ročník se konal pod názvem Soutěž o nejlepší publikaci. V roce 2012 byla soutěž pojmenována po právě zesnulém význačném českém neurofyziologovi MUDr. Janu Burešovi. Účel soutěže Podpořit a ocenit zájem mladých lékařů a vědců o tematiku Alzheimerovy choroby a demencí. Podmínky účasti Autor nebo spoluautor nejlepšího odborného článku zaměřeného na problematiku Alzheimerovy nemoci a demencí v oblasti neurologie, psychiatrie, geriatrie a neurověd mladší 40 let, jemuž stať v uplynulém roce publikoval některý z renomovaných vědeckých časopisů s impaktním faktorem (IF) nad 1,00 dle Thomson Web of Science; zařazeny mohou být rovněž články uveřejněné v daném kalendářním roce pouze elektronicky na Medline a v tištěné podobě vydané až v roce následujícím. Slavnostní vyhlášení V rámci každoročního konání Konference Neuropsychiatrického fóra v Praze. Vítězka za rok 2012 MUDr. Zuzana Nedelská byla odměněna částkou Kč. Oceněný článek: Spatial navigation impairment is proportional to right hippocampal volume (Proceedings of National Academy of Sciences USA, 109/7, str ) V letošním roce jsme se rozhodli odměnu zvýšit. Vítězka za rok 2013 MUDr. Helena Janíčková, Ph.D., byla odměněna částkou Kč. Oceněný článek: Uncoupling of M1 muscarinic receptor/g-protein interaction by amyloid b1e42 (Neuropharmacology 67/ 2013, str ) Článek se zabývá vlivem syntetického beta amyloidu na vazebné vlastnosti a funkci jednotlivých pěti podtypů cholinergních muskarinových receptorů. Bylo nám velkou ctí, že cenu předávala dcera doktora Bureše, paní profesorka RNDr. Olga Štěpánková, vzhledem k dlouhodobé stáži MUDr. Janíčkové cenu převzal její kolega a spoluautor práce Mgr. Pavel Zimčík. Soutěž o účast v programu České alzheimerovské společnosti Bon appetit pro zařízení poskytující péči pacientům s demencí Co je program Bon appetit, jak probíhá a co přináší? Věříme, že jídlo má moc vnášet do zařízení dlouhodobé péče atmosféru domova. Znalost metod, jimiž to lze provést, se však nerodí sama od sebe z dobrých úmyslů. Je třeba podrobně analyzovat potřeby a program naplánovat a realizovat za nepřetržité spolupráce všech úseků a oddělení v zařízení. Jedině tak je možné vrátit jídlu v dlouhodobé péči takovou vážnost, která mu náleží. Stolování patří k nejdůležitějším součástem péče o klienty. Po

14 sláním programu Bon appetit je umožnit klientům takový způsob stolování, při němž zůstává zachována jejich důstojnost, identita a kontakt s rodinou a kulturou a který zároveň umožňuje reagovat na měnící se potřeby klientů v průběhu jejich pobytu v zařízení. Jitka Zgola, spoluautorka programu Bon appetit Účel projektu Zlepšení kvality péče o pacienty s demencí Podmínky Ucházet se o podporu mohly nestátní neziskové organizace (OS, OPS, církevní právnické osoby) a příspěvkové organizace, které jsou zaměřené na péči o seniory s kognitivními poruchami. Příspěvek Maximální výše příspěvku pro jednu organizaci Kč. Vybraná zařízení Diakonie ČCE ve Dvoře Králové nad Labem Středisko Siloe Ostrava Slezská diakonie Konání Projekt probíhá během roku 2014 pod vedením lektorek z České alzheimerovské společnosti. Jsme velmi zvědavi na výsledky a rozhodně si nenecháme ujít návštěvu v těchto domovech pro seniory. Celková výše poskytnutých příspěvků Kč Veřejné výběrové řízení na podporu výzkumných projektů zabývajících se Alzheimerovou chorobou Účel projektu Podpora výzkumných projektů zabývajících se Alzheimerovou chorobou a dalšími onemocněními spojenými s kognitivním deficitem nebo onemocněními neurodegenerativní povahy a cévními onemocněními mozku. Maximální výše příspěvku na jeden projekt Kč Průběh soutěže 2. října 2012 vyhlášení soutěže; Do 30. listopadu 2013 příjemci příspěvků doložili vyúčtování výzkumného projektu a závěrečnou zprávu. Vybrané projekty 1. Kognitivní a sociální rehabilitace u pacientů s neurodegenerativním typem onemocnění, Fakultní nemocnice Ostrava, koordinátor projektu: PhDr. Petr Nilius. Celkem příspěvek Kč, v roce 2013 dovyplaceno Kč

15 2. Standardizování metodiky neuropsychologického vyšetření kognitivních funkcí pro mírnou kognitivní poruchu u Parkinsonovy nemoci podle současných mezinárodních kritérií, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, řešitelé projektu: Mgr. Ondřej Bezdíček a Mgr. Jiří Michalec, odborný garant PhDr. PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D. Celkem příspěvek Kč, v roce 2013 dovyplaceno Kč. Kurz metodologie výzkumu na téma Jak analyzovat data a připravit kvalitní článek Konání června 2013, Fakulta humanitních studií UK, Praha. Spolupráce na projektu Alzheimer nadační fond ve spolupráci s UK FHS CELLO-ILC-CZ. Účel projektu Zlepšení schopnosti účastníků sestavit článek podle obecných pravidel uplatňovaných mezinárodními vědeckými časopisy, analyzovat data a úspěšně publikovat ve vědeckých časopisech. Lektoři Doc. Dr. Rostislav Anděl, Ph.D., University of South Florida, Tampa Prof. MUDr. Ladislav Volicer, Ph.D., University of South Florida a 3. lékařská fakulta UK v Praze 28 29

16 Účastníci kurzu Studenti a čerství absolventi programu Ph.D., kteří chtějí aspirovat na docenturu a úspěšně publikovat v zahraničních vědeckých časopisech. Výše příspěvku pro UK FHS CELLO-ILC-CZ Kč Vzhledem k velkému zájmu o tento kurz jsme jej opět financovali i v roce 2014, kurz pořádala 2. lékařská fakulta UK. Psychoterapeutická podpora rodinných laických pečovatelů o nemocné s demencí Účel projektu Systematická podpora laických pečovatelů o nemocné s demencí vytvořením svépomocné podpůrné skupiny; prostor pro sdílení poznatků a emocí spojených s péčí o nemocné s demencí a setkání s lidmi, kteří zakoušejí podobné zkušenosti, v bezpečném prostředí pod vedením psychologů/ psychoterapeutů. Očekáváme, že systematická podpora pečovatelů by měla přinést zlepšení kvality jejich života a snížení jejich zátěže, které bude měřitelné. Toto snížení zátěže by se mělo pozitivně projevit i ve zlepšení vztahu pečovatel nemocný s demencí, a tím i ve zlepšení kvality péče ve vztahu k opečovávané osobě. Účastníci laických pečovatelů a 3 terapeuti, setkání jsou pro pečovatele bezplatná Konání Jednou za dva týdny během roku 2014, v prostorech FN u Svaté Anny v Brně Svépomocná skupina bude tvořena laickými pečovateli a třemi terapeuty. Setkání skupiny se bude konat s frekvencí 1x za 2 týdny. Prostory pro setkání skupin poskytne FN u Svaté Anny. Setkání jsou pro pečovatele bezplatná. Příjemce příspěvku Ordinace Hrušovany, řešitel Mgr. Rafael Marciniak Výše příspěvku Kč Seminář Diagnostika kognitivního deficitu u Alzheimerovy choroby Účel Podpora konání semináře pro lékaře a psychology, tisk výukových materiálů Konání prosinec 2013 Příjemce příspěvku Psychiatrické centrum Praha Výše příspěvku Kč 30 31

17 Divadelní inscenace Šest miliard Sluncí Účel Podpora přípravy autorské divadelní inscenace inspirované Alzheimerovou chorobou Příjemce příspěvku Divadlo D EPOG, o. s. Výše příspěvku Kč Konání podzim 2013, celý rok 2014, představení probíhají v Praze a Brně Oceňujeme originální přístup a obrovské nasazení souboru, věříme, že inscenace diváky zaujme svým vhledem do světa lidí s Alzheimerovou chorobou

18 Nadační dary přijaté v roce 2013 V roce 2013 byly Alzheimer nadačním fondem přijaty dary v celkové výši Kč. Děkujeme všem našim dárcům a je pro nás velkou ctí, že většina z vás s námi spolupracuje dlouhodobě a má zájem o průběh našich projektů. Právnické osoby Nadační fond AVAST AIMTEC, a. s. Pražská plynárenská Distribuce, a. s. Strojírny Holding, a. s. Novartis, s. r. o. Menzo, a. s. Tipgames, a. s. FB Trading, s. r. o. Lundbeck Česká republika, s. r. o. IPSEN Pharma, o. s. Nakladatelství Fraus, s. r. o. BEAS, a. s. Sidus, a. s. OFA, s. r. o Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Fyzické osoby Dárce si nepřeje být jmenován Ing. Radmila Svobodová Jana Erbanová Ing. Richard Krejčí Václav Prantner Vladimír Feierabend Miroslava Clupková Alena Macháčková Anonymní dárce Celkem Kč Kč Kč Kč Kč 500 Kč 500 Kč 100 Kč 100 Kč Kč 34 35

19 Finanční zpráva Výnosy celkem Přijaté nadační dary Sponzoring Úroky Kurzové zisky Kč Kč 0 Kč 275 Kč 1 Kč Poskytnuté nadační dary celkem Kč Správní náklady celkem Kč Spotřební materiál Kč Služby (webové stránky, tisk materiálů, grafika, účetnictví, telefon) Kč Mzdové náklady Kč Povinné pojistné Kč Ostatní náklady (daně, poplatky, kurz. rozdíly apod.) 6382 Kč Vše zpracované v účetní závěrce za rok 2013, příloha výroční zprávy. Náklady související se správou fondu ve smyslu 22 zákona č. 210/2002 Sb. činily za rok 2013 celkem Kč, což je 31,59 % z vydaných nadačních příspěvků, dle statutu max. 35 %. Výroční zpráva za rok 2013 byla schválena správní radou Alzheimer nadačního fondu v Praze dne

20 Zpráva o činnosti dozorčí rady Dozorčí rada Alzheimer nadačního fondu podává správní radě nadačního fondu ve smyslu 17 odst. 3 písm. e) zákona č. 227/1997 Sb, o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů, tuto svoji zprávu o výsledcích kontrolní činnosti. Ve smyslu článku 14 statutu nadačního fondu ze dne člení dozorčí rada tuto svoji zprávu do níže uvedených částí: 1. Kontrola plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadačním fondem 2. Přezkoumání roční účetní závěrky a výroční zprávy 3. Souhrn zjištěných nedostatků a souhrn návrhů na jejich odstranění Ad 1) Kontrola plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadačním fondem Podmínky a způsob poskytování nadačních příspěvků jsou stanoveny článkem 5 statutu nadačního fondu. Nadační fond dle tohoto ustanovení může poskytovat nadační příspěvky za účelem podpory rozšiřování diagnostických, léčebných a rehabilitačních metod; zlepšení podmínek, za kterých je pacientům poskytována zdravotní péče; výzkumu a vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu v oblasti léčby nemocných. Současně musí být splněna podmínka řádného postupu a rozhodnutí o poskytnutí nadačního příspěvku ve smyslu článku 5 statutu nadačního fondu. Dozorčí rada se pravidelně účastnila schůzek správní rady nadačního fondu, na nichž se projednávalo poskytování nadačních příspěvků. Tímto způsobem průběžně kontrolovala správnost poskytování poskytování nadačních příspěvků ve smyslu statutu nadačního fondu. Dozorčí rada na své schůzce dne přezkoumala správnost účetnictví nadačního fondu za období až Na základě tohoto přezkoumání dozorčí rada sděluje správní radě, že nemá žádné připomínky ani výtky ke správnosti účetnictví nadačního fondu nebo ke způsobu vedení účetnictví nadačního fondu. Ad 2) Přezkoumání roční účetní závěrky a výroční zprávy Dozorčí rada nadačního fondu přezkoumala roční účetní závěrku nadačního fondu za období roku Dozorčí rada nadačního fondu shledala vypracovanou účetní závěrku nadačního fondu za období roku 2013 jako správnou a řádně vypracovanou ve smyslu zvláštních právních předpisů. Dozorčí rada nadačního fondu dále přezkoumala předloženou výroční zprávu nadačního fondu za období roku Dozorčí rada nadačního fondu shledala vypracovanou výroční zprávu nadačního fondu za období roku 2013 jako správnou. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku a výroční zprávu přiměřeně dle 370 odst. 1 písm. d) Občanského zákoníku a zjistila, že výroční zpráva splňuje všechny náležitosti. Všechny údaje uvedené ve výroční zprávě byly dozorčí radou posouzeny jako správné, úplné a dostatečné

21 Ad 3) Souhrn zjištěných nedostatků a souhrn návrhů na jejich odstranění Dozorčí rada nadačního fondu při výkonu své kontrolní působnosti přiměřeně ve smyslu 370 odst. 1 písm. c) Občanského zákoníku a ve smyslu ustanovení článku 14 odst. 2 statutu nadačního fondu neshledala žádné nedostatky, na jejichž odstranění by byla povinna správní radu nadačního fondu upozornit. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k AKTIVA (v celých tisících Kč) číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období V Praze dne a b 1 2 A. Dlouhodobý majetek celkem 1 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 4 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5 B. Krátkodobý majetek celkem I. Zásoby celkem 7 II. Pohledávky celkem 8 1 III. Krátkodobý finanční majetek celkem IV. Jiná aktiva celkem 10 Aktiva celkem PASIVA 3 4 A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem II. Výsledek hospodaření celkem B. Cizí zdroje celkem I. Rezervy celkem 16 II. Dlouhodobé závazky celkem 17 III. Krátkodobé závazky celkem IV. Jiná pasiva celkem 19 Pasiva celkem

22 Výkaz zisku a ztráty v zjednodušeném rozsahu k Označení Název ukazatele číslo Činnosti řádku Hlavní Hospodářská Celkem A. Náklady 1 I. Spotřebované nákupy celkem II. Služby celkem III. Osobní náklady celkem IV. Daně a poplatky celkem 5 V. Ostatní náklady celkem VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 7 VII. Poskytnuté příspěvky celkem VIII. Daň z příjmů celkem 9 Náklady celkem B. Výnosy 11 I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 12 II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 13 III. Aktivace celkem 14 IV. Ostatní výnosy celkem 15 V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 16 VI. Přijaté příspěvky celkem 17 VII. Provozní dotace celkem 18 Výnosy celkem 19 C. Výsledek hospodaření před zdaněním D. Výsledek hospodaření po zdanění Příloha k účetní závěrce k Název údaje číslo přijato skutečnost řádku 1 2 Dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (celkem) z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek z toho na: vědu a výzkum vzdělávání pracovníků informatiku individuální dotace na jmenovité akce Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (celkem) Dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu z toho na: vědu a výzkum vzdělávání pracovníků informatiku Dotace na provoz celkem z rozpočtu ÚSC Přijaté prostředky ze zahraničí na provoz Pohledávky celkem (účt. sk. 31, 34, 35 a účet 378) 15 x 0 Závazky celkem (účt. sk. 32, 34 36, 95 a účet 379) 16 x

23 Základní informace o nadačním fondu Alzheimer nadační fond Sídlo: Šimůnkova 1600, Praha 8, Telefon: Bankovní spojení: /0300 IČ: Registrace: Alzheimer nadační fond je zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka

24 46 47

25 48

NADAČNÍ FOND ALZHEIMER NADAČNÍ FOND

NADAČNÍ FOND ALZHEIMER NADAČNÍ FOND NADAČNÍ FOND ALZHEIMER NADAČNÍ FOND Výroční zpráva 2014 Alzheimer nadační fond byl založen v roce 2011 na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních nebo cévních onemocnění mozku,

Více

Nadační fond. Alzheimer

Nadační fond. Alzheimer Nadační fond Alzheimer nadační fond Výroční zpráva 2011 1 Alzheimer nadační fond byl založen v roce 2011 na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních nebo cévních onemocnění mozku,

Více

Projekty podpořené Alzheimer nadačním fondem za rok 2012

Projekty podpořené Alzheimer nadačním fondem za rok 2012 Projekty podpořené Alzheimer nadačním fondem za rok 2012 O všech vydaných nadačních příspěvcích bylo v souladu se stanovami hlasováno správní radou Alzheimer nadačního fondu. V roce 2012 byly vyplaceny

Více

Výroční zpráva 2012. Praha česká republika

Výroční zpráva 2012. Praha česká republika Výroční zpráva 2012 Praha česká republika Poslání Nadace Posláním Nadace je všestranná podpora a rozvoj ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu. Podpořenými projekty se snažíme stimulovat a podporovat

Více

POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011

POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011 Výroční zpráva POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011 I. Úvodní slovo předsedy správní rady 6 II. Profi l 8 III. Základní

Více

OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu manželů Livie a Václava Klausových...

OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu manželů Livie a Václava Klausových... Výroční zpráva za rok 2004 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady................................................................ STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu manželů Livie a Václava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

Výroční zpráva. Praha česká republika

Výroční zpráva. Praha česká republika Výroční zpráva 2010 Praha česká republika Poslání Nadace Posláním nadace je všestranná podpora a rozvoj ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu. Podpořenými projekty se snažíme stimulovat a podporovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 26 ELPIDA, nadační fond Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 2675753 zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle N, vložka 454 2 Obsah: I. Úvodní ustanovení 4 II.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady NADACE AGEL 2. Poslání, cíle NADACE AGEL 3. Identifikační údaje NADACE AGEL včetně složení statutárního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION Obsah Úvodní slovo předsedkyně správní rady Profil Nadace Hlavní projekty Ostatní vybrané projekty Přehled přijatých darů a poskytnutých

Více

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA 2 5 V ÝROČNÍ ZPRÁVA P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 OBSAH OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 POSLÁNÍ NADACE... 4 STATUTÁRNÍ ORGÁNY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ TYPY PROJEKTŮ... 7

Více

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Správní rada Slovo zakladatelky a předsedkyně SR NF Umění doprovázet Poslání a cíle nadačního fondu Historie a činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně 2010 Slovo na úvod Nadace pro transplantace kostní dřeně vznikla v roce 1992 s cílem vybudovat v České republice program dobrovolného dárcovství kostní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Václava Trojana 1483/5, Praha 10 - Uhříněves, PSČ: 104 00, IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

ční zpráva 2004 výro

ční zpráva 2004 výro výroční zpráva 2004 Planeta Země, Marek Adam, 13 let, Dětský domov se speciálními školami Dlažkovice/ kresba byla použita na obálku Důvěra v děti, v jejich nadání a schopnosti, jim otevírá cestu, jak

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření NADACE AGEL

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření NADACE AGEL Výroční zpráva o činnosti a hospodaření NADACE AGEL 2012 Obsah výroční zprávy NADACE AGEL za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady NADACE AGEL 2. Poslání, cíle a vize pro další období 3. Identifikační

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2007

Nadace Educa Výroční zpráva 2007 Nadace Educa Výroční zpráva 2007 40 38 Obsah Úvodní slovo předsedkyně správní rady 2 Zamyšlení nad fotografiemi Karla Cudlína 6 Činnost Nadace Educa 10 Některé výsledky OPEN GATE v roce 2007 16 Orgány

Více

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy Výroční zpráva 2013 Nadace Divoké husy Obsah 4 Úvodní slovo 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 7 Kdo jsme 8 Lidé v Nadaci 11 Benefice s Divokými husami 13 Podpora v roce 2013 14 Schválené projekty v roce

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

Allianz nadační fond. Výroční

Allianz nadační fond. Výroční Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Zrekonstruovaná část Slezské ulice, která je hlavní dopravní tepnou v Jablonném nad Orlicí. Obsah Základní údaje 4 Allianz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY NADACE AGEL ZA ROK 2013 01. Úvodní slovo výkonné ředitelky NADACE AGEL 06-07 02. Poslání, cíle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION Obsah Úvodní slovo předsedkyně správní rady............. 3 Profil Nadace................................... 4 Hlavní projekty...................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

Výroční zpráva 2014 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota

Výroční zpráva 2014 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota Nadace Jistotapartnerka pro celý život 1 v roce 2014 V roce 2014 rozdělila více než 9 milionů korun mezi 99 vybraných projektů. Celkový počet přijatých žádostí v roce 2014 byl 243. Kromě rozdělování finančních

Více