YMCA ORLOVÁ. Fr. Palackého 787, ORLOVÁ IČO: tel.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "YMCA ORLOVÁ. Fr. Palackého 787, 735 11 ORLOVÁ IČO: 26651181. www.ymcaorlova.cz orlova@ymca.cz tel.: 591 140 362"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ YMCA ORLOVÁ 2010 Fr. Palackého 787, ORLOVÁ IČO: tel.: Bankovní spojení: /0800 Česká spořitelna, a. s., Orlová Za kolektiv ICM Olová Miroslav Sedláček

2 Co jsme dělali v roce 2010? Činnost YMCA Orlová se v roce 2010 soustředila na tyto hlavní činnosti: Informační centrum pro mládež se 4 stálými zaměstnanci, které je jediným akreditovaným ICM v Moravskoslezském kraji, dále gospelový soubor pro všechny generace Keep Smiling Gospel a Rodinné centrum Radovánek v Rychvaldu. Informační centrum pro mládež (ICM Orlová) Činnost ICM se neomezovala jen na vlastní každodenní provoz pondělí až pátek od 14 do 19 hodin. Pořádali jsme 8 přednášek a besed. V září roku 2010 se uskutečnila interaktivní beseda na téma Evropský den jazyků. Této akce se účastnili zástupci programu Mládež v akci. Beseda se konala na půdě Obchodní akademie Orlová. V říjnu se konaly ve spolupráci s Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Futra Orlová besedy na téma diagnostických ústavů. Účastnili se jich žáci základních škol v Orlové. V měsíci listopadu jsme pořádali na Základní škole Karla Dvořáčka interaktivní přednášky na téma psychologie, které si připravil Mgr. Jiří Kroček. V prosinci se uskutečnily již tradiční interaktivní besedy na téma lidských práv, které si připravila Lucie Frišová, školitelka ČNA Mládež a spoluautorka Kompasu k lidským právům. F r. P a l a c k é h o 7 8 7, O R L O V Á Stránka 2

3 F r. P a l a c k é h o 7 8 7, O R L O V Á Stránka 3

4 Keep Smiling Gospel Orlová Keep Smiling Gospel fungoval po celý rok. V tomto roce měl 23 aktivní členy. Zkoušky probíhaly pravidelně každý čtvrtek a některé soboty. Kromě pravidelných zkoušek se konaly dva workshopy na procvičení techniky zpěvu a pódiového projevu. Vrcholem workshopové sezóny byl podzimní workshop s dánskou královnou gospelové hudby Lizou Littau, kterého se zúčastnilo 35 zpěváků nejen z Orlové, ale i Olomouce, Českého Těšína, Litoměřic. Tento workshop byl zakončen úspěšným koncertem, který se konal v kostele ČCE Orlová Město. Keep Smiling Gospel v tomto roce úspěšně odzpíval zhruba 20 koncertů (Petřvald, Fulnek, Ostrava, Opava, Bruntál, Bohumín, Odry, Radhošť). V září jsme měli tři koncerty ve Skotsku. Tyto koncerty byly přijaty posluchači velmi pozitivně. Vánoční koncerty jsme měli ve spolupráci s Orlovským pěveckým sborem ze zdejšího gymnázia a společně jsme nacvičili Vánoční mši J. Jakuba Ryby, se kterou jsme pak vystupovali na čtyřech koncertech v Orlové a Ostravě. Na konci roku předala Lýdie Jančová dirigování Nikol Sikorové, která povede Keep Smiling Gospel v roce F r. P a l a c k é h o 7 8 7, O R L O V Á Stránka 4

5 F r. P a l a c k é h o 7 8 7, O R L O V Á Stránka 5

6 Rodinné centrum Radovánek Rodinné centrum Radovánek vyvíjelo tyto stálé aktivity: Miniškolička dvě hodiny tráví děti čas bez rodičů příprava na pobyt v MŠ, Výtvarná dílnička malování pro nejmenší děti a rodiče, Cvičení rodičů s dětmi cvičení dětí od 1 roku s rodiči tanečky, písničky, Angličtina pro dospělé začátečníci a pokročilí, Kurz pro těhotné cvičení + prenatální poradna, Kurz PC pro seniory. Dále pořádalo tyto akce: Korálkování kurz výroby bižuterie, Den dětí zábavné odpoledne pro děti, Výroba adventních věnců, Mikuláš. Partnery Rodinného centra Radovánek byli město Rychvald, Český svaz červeného kříže Rychvald, TJ Sokol Rychvald, Příležitostný ochotnický soubor Rychvald. Od dubna 2011 Radovánek funguje jako samostatné občanské sdružení. F r. P a l a c k é h o 7 8 7, O R L O V Á Stránka 6

7 F r. P a l a c k é h o 7 8 7, O R L O V Á Stránka 7

8 A co jsme dělali ještě dále? Nad rámec toho YMCA Orlová pořádala koncert Lucie Redlové, 7 cestovatelských večerů a jeden filozofický večer besedu s Mgr. Tomášem Tožičkou. F r. P a l a c k é h o 7 8 7, O R L O V Á Stránka 8

9 Výsledek hospodaření za rok 2010 Hospodářský výsledek účetní ke dni Účet Název Náklady hlavní činnost 501/200 Spotřeba materiálu - nezdaňova ,30 501/220 Potraviny -nezdaňované ,60 501/300 Drobný hmotný majetek - nezdaň ,80 501/400 Spotřeba materiálu-maj.z dotac ,00 502/210 Spotřeba el. energie - nezdaňo 4 374,00 512/200 Cestovné tuzemské - nezdaňova 2 612,00 518/200 Ostatní služby - nezdaňované ,40 518/210 Telefony - nezdaňované 4 550,00 518/211 Nájemné - nezdaňované ,00 518/212 Ost. pronájmy-tábory,akce-nezd 6 660,00 Náklady zdaňované Výnosy hlavní činnost Výnosy zdaňované F r. P a l a c k é h o 7 8 7, O R L O V Á Stránka 9

10 518/213 Ostatní provozní náklady - nez 7 662,00 518/240 Poštovné - nezdaňované 1 361,00 518/300 Drobný dlouh.nehmotný maj.-nez ,00 518/500 Ostatní služby-jízdné - nezdaň ,00 521/200 Hrubé mzdy -nezdaňované ,00 521/220 Hrubé mzdy - dohody - nezdaňov ,00 524/200 Zákonné sociální pojišt.-nezda ,00 524/220 Zákon.zdrav.pojištění-nezdaňov ,00 527/220 Pojištění zaměst.4,2prom-nezda 2 067,00 538/200 Ostatní daně a poplatky-nezdaň ,00 541/200 Smluvní pokuty a úroky z prodl 7,06 542/200 Ostatní pokuty a penále-nezdaň 8 062,00 545/200 Kursové ztráty - nezdaňované 353,00 549/300 Jiné ostatní náklady - nezdaň ,02 549/900 Jiné ostatní nákl.-zaokrouhlen 1,80 Odpisy DDHIM a DDNIMpostupn.o 551/ ,00 581/200 Přísp.na činnost YMCA-Ú-neuzna ,00 582/200 Poskyt.členské příspěvky - neu 660,00 602/200 Tržby z prodeje služeb-nezdaň ,00 644/200 Přijaté úroky - nezdaňované 83,08 F r. P a l a c k é h o 7 8 7, O R L O V Á Stránka 10

11 649/500 Přeúčt.přijat.dot.MŠMT přes Ús ,00 682/200 Příspěvky na akce- odd.příspěv 9 380,00 682/300 Účastnické příspěvky ,00 682/400 Přijaté dary tuzemské ,52 682/500 Přijaté dary zahraniční ,66 684/200 Přijaté členské příspěvky ,00 691/220 Dotace přes MŠMT-Nár.inst.dětí ,00 691/300 Provozní dotace-přísp.od úř.pr ,00 691/400 Dotace z rozp.úsc-mag,kraj,oú ,00 691/600 Vratky dotací-dot.úsc,kraje,oú , ,98 0, ,26 0,00 celkem náklady celkem výnosy obrat ,98 daňový zisk 0, nedaňový 279,26 zisk , ,26 celkový zisk ,28 F r. P a l a c k é h o 7 8 7, O R L O V Á Stránka 11

12 V roce 2010 naši činnost podpořili: Úřad práce podpořil mzdy na pracovníky Informačního centra pro mládež v Orlové v celkové výši Kč. Bez jeho podpory by nebylo možné tyto zaměstnance udržet a zabezpečit tak hladký provoz tohoto centra. Za podporu děkujeme. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy certifikovalo naše Informační centrum pro mládež a poskytlo tak i dotaci na zajištění provozu a patřičného technického a materiálního zabezpečení v celkové výši 400 tis. Kč. Díky těmto prostředkům jsme mohli úroveň našeho centra a poskytovaných služeb posunout o stupeň výše. Velice za tuto podporu děkujeme. Město Orlová podpořilo činnost YMCA Orlová poskytnutím různých dotací v celkové výši Kč a díky těmto dotacím jsme mohli v loňském roce uskutečnit akce jako např. Gospelový workshop, Cestovatelské večery, besedy k lidským právům, Filozofické večery, koncert Lucie Redlové a mnoho dalších zajímavých akcí. Velice si této podpory ze strany Města vážíme. F r. P a l a c k é h o 7 8 7, O R L O V Á Stránka 12

13 Dále naši činnost podpořili: Kofola, a. s. Adobe Apple Reklama ARETA Národní institut dětí a mládeže MŠMT ČR Pekárna ARISTA, spol. s. r. o. F r. P a l a c k é h o 7 8 7, O R L O V Á Stránka 13

14 Děkujeme za podporu: Všem, kteří se jakkoli podíleli na celoroční činnosti YMCA Orlová, ať už osobně, materiálně či finančně. Jmenovitě pak: Dům kultury města Orlové, příspěvková organizace YMCA v ČR - Ústředí Národní informační centrum pro mládež O. s. Futra Orlová Obchodní akademii Orlová, příspěvková organizace ZŠ K. Dvořáčka Orlová, příspěvková organizace TORAS Marketing s.r.o. ZŠ Školní Orlová, příspěvková organizace OSTRAVA 2015 a spousty dalších osob a podporovatelů. Všem děkujeme za podporu v roce 2010! F r. P a l a c k é h o 7 8 7, O R L O V Á Stránka 14

15 Co nás čeká v roce 2011? Informační centrum pro mládež Orlová Chceme i nadále rozvíjet svoji informační činnost pro mladé lidi nejen z Orlové, ale také širokého okolí. V rámci zvýšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení zájmu a atraktivity o naše centrum plánujeme zakoupení a modernizaci technického vybavení centra (např. WiFi, digitální fotoaparát, foliovačka, stolní PC, atd.). Dále chceme pořádat řadu již zaběhlých akcí jako např.: Besedy v rámci ročního tématu: Rok v závislostech sada čtyř přednášek vázaná na toto téma, avšak v netradičním podání tj. např. stalking, problematika sociálních sítí především Facebooku aj., poruchy příjmu potravy a problematika hraní na hracích automatech (tzv. gambling) Dále chceme uskutečnit akce jako: Cestovatelské večery, Filozofické večery, Evropský den jazyků, Minikonferenci o fundrasingu a spousty jiných zajímavých akcí F r. P a l a c k é h o 7 8 7, O R L O V Á Stránka 15

16 Rozpočet ICM Orlová na rok 2011 Náklady Výnosy Název Kč Název Kč Spotřeba elektrické energie, teplo, voda, apod Kč Dotace MŠMT Kč Připojení na internet Kč Dotace ŮP Kč Poštovné Kč Město Orlová Kč Výkon spojů (telefony) Kč Vlastní činnost Kč Nájem prostor Kč Členské příspěvky Kč Cestovné zaměstanců na školení Kč Účastnické poplatky Kč Propagace Kč Dary a ostatní Kč Účastnické poplatky Kč HPP vč. Odvodů Kč DPP (účetnictví) Kč DPP (lektoři přednášek a seminářů) Kč Softwarové vybavení Kč Technické vybavení Kč Kancelářský materiál Kč Ostatní materiál Kč Náklady na akce Kč Celkem: Kč Celkem: Kč F r. P a l a c k é h o 7 8 7, O R L O V Á Stránka 16

17 Keep Smiling Gospel Orlová Keep Smiling Gospel Orlová bude i v roce 2011 rozvíjet svoji činnost, a to například těmito akcemi: (čtvrtek) - gospelový koncert hod., Divadlo loutek, Ostrava (neděle) - zpívání na křtinách - Husův dům (sobota) -Ondřejovice v Jeseníkách - pouť u kaple Sv. Anny koncert (sobota) - koncert Radhošť Kaple Cyrila a Metoděje F r. P a l a c k é h o 7 8 7, O R L O V Á Stránka 17

18 cestovné ,00 Kč dotace a granty ,00 Kč koncerty ,00 Kč město ,00 Kč jiné (ozvučení akcí, doprava materiálu...) 5 000,00 Kč nástroje a aparatura ,00 Kč údržba nástrojů, struny, atp ,00 Kč dary ,00 Kč kabeláž, obaly, atp ,00 Kč obecné ,00 Kč odposlech ,00 Kč příspěvek na CD/DVD ,00 Kč zvukové procesory (efekt, ekvalizér) ,00 Kč příspěvek na ozvučení cizích akcí 5 000,00 Kč honoráře ,00 Kč kapela ,00 Kč účastnické poplatky ,00 Kč zvukaři ,00 Kč workshop ,00 Kč jiní účinkující ,00 Kč Liza - workshop ,00 Kč členské příspěvky KSGO ,00 Kč občerstvení, strava workshop účetnictví jiné služby výroba CD/DVD poplatky (např. UČPS) propagace materiál služby (tisk, výlep plakátů, www) Celkem: ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5 000,00 Kč 6 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 7 000,00 Kč 2 000,00 Kč 5 000,00 Kč ,00 Kč Celkem: ,00 Kč Jedná se o předpokládaný rozpočet F r. P a l a c k é h o 7 8 7, O R L O V Á Stránka 18

19 Důležité kontakty: YMCA Orlová Sídlo: ČCE Orlová, Fr. Palackého 787, Orlová, tel.: , IČO: , č. ú.: /0800 (Česká spořitelna) ICM Orlová tel.: , ICQ: , Skype: icmorlova, YouTube: Facebook: Informační centrum pro mládež Orlová, č. ú.: /4000 (LBBW) Keep Smiling Gospel Orlová Zkoušky probíhají na Fr. Palackého 787, Orlová, případně Tato Výroční zpráva o činnosti YMCA Orlová 2010 byla schválena Výborem YMCA Orlová dne 27. června 2011 YMCA Orlová 2010 F r. P a l a c k é h o 7 8 7, O R L O V Á Stránka 19

Výroční zpráva YMCA Orlová 2011

Výroční zpráva YMCA Orlová 2011 Výroční zpráva YMCA Orlová 2011 Fr. Palackého 787, 735 11 ORLOVÁ www.ymcaorlova.cz orlova@ymca.cz tel.: 591 140 362 Bankovní spojení: 1729101329/0800 Česká spořitelna, a. s., Orlová Zpracoval: kolektiv

Více

Výroční zpráva Výroční zpráv d 9 b q f gc i k t 3 2009

Výroční zpráva Výroční zpráv d 9 b q f gc i k t 3 2009 Výroční zpráva d 9b c qg f i t k 3 2009 Úvodem... Dostáváte do ruky výroční zprávu za rok 2009. V tomto roce jsme se zaměřili na zkvalitňování naši činnosti, zejména služeb azylového domu. V našem sdružení

Více

ymca YMCA YMCA YMCA Výroční zpráva YMCA publice Výroční zprá Výroč YMCA YMCA ymc YMCA YMCA Výroční zpráva YMCA v České republice YMCA YMCA

ymca YMCA YMCA YMCA Výroční zpráva YMCA publice Výroční zprá Výroč YMCA YMCA ymc YMCA YMCA Výroční zpráva YMCA v České republice YMCA YMCA Výroční zpráva v České republice publice Výroční zpráva v České republice eské republice 11 201 Výroční zpráva v České republice zpráva v České republice Výroční zpráva v České republice Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva. YMCA v České republice YMCA

Výroční zpráva. YMCA v České republice YMCA I Výroční zpráva YMCA v České republice 2012 YMCA Základní informace Název: YMCA v ČR Křesťanské sdružení mladých lidí (Young Men s Christian Association) Adresa: Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1 Okres: Praha

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení Rodina a dítě. Poděbrady

Výroční zpráva. občanského sdružení Rodina a dítě. Poděbrady Výroční zpráva občanského sdružení Rodina a dítě 2012 Poděbrady Obsah Úvodní slovo 2 Cíl činnosti 3 Co děláme 4 Historie MC 5 Statistika návštěvnosti 6 Pravidelné akce 7 Mimořádné akce 9 Projekty a kampaně

Více

SLOVO ÚVODEM SPOLUPRACUJEME

SLOVO ÚVODEM SPOLUPRACUJEME 1 SLOVO ÚVODEM Čas plyne jako voda, a tak nestačí jen bilancovat, protože nám ukazuje chyby, učí nás pokoře a vytrvalosti, přináším nám nové cenné zkušenosti. Ne jinak tomu bylo v roce 2010, kdy jsme otevírali

Více

Valných hromadách 15.4.2008 a 11.11.2008 Rady KSRaP Informačního centra mládeže

Valných hromadách 15.4.2008 a 11.11.2008 Rady KSRaP Informačního centra mládeže Vážení přátelé V roce 2008 pokračoval Klub studentů, rodičů a přátel v naplňování cílů, které si při svém vzniku stanovil pomáhat škole vytvářet materiální, kulturní a společenské zázemí. Za více jak 15let

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc za rok 2012

Zpráva o činnosti občanského sdružení ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc za rok 2012 Zpráva o činnosti občanského sdružení ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc za rok 2012 Posláním sdružení je být zdrojem pozitivních morálních, sociálních a duchovních hodnot mládeži a podpora rozvoje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R, 163 00 Praha 6 Řepy, Bendova 5/1121 IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 bankovní spojení: 0169505389/0800 http://www.osmartin.cz

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

Valných hromadách Rady KSRaP Reprezentační ples CMG Zahradní slavnost

Valných hromadách Rady KSRaP Reprezentační ples CMG Zahradní slavnost Vážení přátelé Klub studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pokračoval i v roce 2013 v činnosti směřující jednak k podpoře výchovně vzdělávací práce Cyrilometodějského gymnázia,

Více

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s Obsah Poděkování...2 1. Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s.,...3 2. Základní údaje o organizaci...4 3. Orgány společnosti a organizační struktura...5 4. Vznik Domu národnostních

Více

Rodičovské Centrum Domeček o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Rodičovské Centrum Domeček o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Rodičovské Centrum Domeček o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RC Domeček o.s., Flesarova 49, 503 46 Třebechovice pod Orebem, rcdomecek@seznam.cz, www.rcdomecek.com, 739 705 230 1 Obsah Obsah...1 Úvodní slovo...2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PETRKLÍČ za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PETRKLÍČ za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PETRKLÍČ za rok 2011 Adresa: Sokolovská 580, 264 01 Sedlčany, Web: http://petrklic.wordpress.com e-mail: mcpetrklic@seznam.cz, Tel.: 773 334 822 Statutární zástupce: Ludmila

Více

rok 2012 Mozaika o. s. Výroční zpráva rosteme se svými dětmi

rok 2012 Mozaika o. s. Výroční zpráva rosteme se svými dětmi Mozaika o. s. rok Mozaika o.s., nestátní nezisková organizace Přívozní 1036/9, 410 02 Lovosice IČ: 228 334 04, Tel.: 774 045 397 web: www.rcmozaika.cz email: klara.pospisilova@rcmozaika.cz rosteme se svými

Více

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva 2014. Nové Město nad Metují

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva 2014. Nové Město nad Metují Mateřské centrum Na zámečku Výroční zpráva 2014 Nové Město nad Metují Výroční zpráva 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Naše poslání a činnost 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OS MATÝSEK ROUDNICE N. L. ROK 2008 OS Matýsek Roudnice nad Labem Školní 1803, 413 01 Roudnice nad. Labem

VÝROČNÍ ZPRÁVA OS MATÝSEK ROUDNICE N. L. ROK 2008 OS Matýsek Roudnice nad Labem Školní 1803, 413 01 Roudnice nad. Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA OS MATÝSEK ROUDNICE N. L. ROK 2008 OS Matýsek Roudnice nad Labem Školní 1803, 413 01 Roudnice nad. Labem Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Souhrn činnosti za rok 2008 4-12 3. Struktura organizace

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové.

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové. Utekl další! Jaký že byl? Jak pro koho a jak kdy! Chvílemi letěl, pádil, nedovolil nám se zastavit.

Více

Výroční zpráva 2012. ELIM Vsetín, o. s. 1

Výroční zpráva 2012. ELIM Vsetín, o. s. 1 Výroční zpráva 2012 ELIM Vsetín, o. s. 1 Úvod Vážení přátelé, opět po roce Vám v této výroční zprávě chceme přinést souhrnné informace o naší činnosti, zápasech a potřebách v roce 2012. Jednalo se o rok,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Občanské sdružení Pro dětský úsměv je zřizovatelem a provozovatelem Mateřského centra Parníček v Lysé nad Labem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Občanské sdružení Pro dětský úsměv je zřizovatelem a provozovatelem Mateřského centra Parníček v Lysé nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Občanské sdružení Pro dětský úsměv je zřizovatelem a provozovatelem Mateřského centra Parníček v Lysé nad Labem OBSAH: Úvodní slovo Aktivity MC Parníček Herna Pravidelný program Jednorázové

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita

rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

Výro ní zpráva. YMCA v eské republice 200

Výro ní zpráva. YMCA v eské republice 200 Výro ní zpráva YMCA v eské republice 200 ZÁKLADNÍ INFORMACE Název: YMCA v ČR Křesťanské sdružení mladých lidí (Young Men s Christian Association) Adresa: Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1 Okres: Praha (kolektivní

Více

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují Mateřské centrum Na zámečku Výroční zpráva Nové Město nad Metují 2011 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Spolupráce 5. Výhled

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace Ve Svahu č.p. 578/13, 793 26 Vrbno pod Pradědem IČ: 75096366 Ředitelka organizace: Hana Janků mobil: 732 721 006 Výroční zpráva

Více

Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE je společenství romských a neromských lidí žijících v Ostravě.

Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE je společenství romských a neromských lidí žijících v Ostravě. Kdo jsme Historie a současnost Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE je společenství romských a neromských lidí žijících v Ostravě. Sdružení bylo založeno v únoru 1998 pedagogickými pracovníky a rodiči

Více

Služby Společnosti E. Organizační struktura Společnosti E Alena Červenková Předsedkyně, sociální pracovnice

Služby Společnosti E. Organizační struktura Společnosti E Alena Červenková Předsedkyně, sociální pracovnice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo Uplynulý rok, rok 2013, byl ve Společnosti E zacílen na podporu a zviditelnění projektu podporovaného zaměstnávání lidí s epilepsií formou aranžování květin. K posunu sociálního

Více

výroční zpráva YMCA Praha 2011

výroční zpráva YMCA Praha 2011 výroční zpráva YMCA Praha 2011 YMCA Praha o. s. YMCA Praha je občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA na celém světě. YMCA

Více

Výroční zpráva. Mělnické. kulturní. centrum o.p.s.

Výroční zpráva. Mělnické. kulturní. centrum o.p.s. Výroční zpráva 212 Mělnické kulturní centrum o.p.s. Obsah Úvodní slovo O společnosti Poslání a cíle Základní informace Lidé ve společnosti Řídící orgány Zaměstnanci Dobrovolníci Prezentace společnosti

Více