Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 1"

Transkript

1 Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran Produktový buletin MS-NIE59xx-1E, MS-NIE49xx-2E MS-NIE39xx-2E, MS-NIE29xx-0E Software verze 5.01 Datum vydání: 19. leden 2011 Síťové integrační jednotky (NIE) pro integrace zařízení třetích stran umožňují připojení k síti Internet Protocol (IP) a webový přístup do systémů řízení budovy Metasys. Jednotky NIE používají standardní komunikační technologie řízení budov, včetně protokolu BACnet, sítě LONWORKS, protokolu N2 Bus, Modbus, M-Bus (EN ) a vlastních protokolů třetích stran. Pomocí těchto technologií jednotky NIE monitorují a řídí širokou škálu topných, ventilačních a klimatizačních zařízení (HVAC), osvětlení, zabezpečení, požární ochranu, elektrické a tepelné měření a řízení přístupu. Jednotky NIE nabízí komplexní monitorování a řízení technologií budovy, časové plánování, správu alarmů a událostí, řízení energie, výměnu dat, trendování a ukládání dat. Jednotky NIE mají zabudováno uživatelské rozhraní portálu pro správu lokality, podporují přístup přes internetový prohlížeč z několika míst současně, využívají ochranu heslem a standardní zabezpečovací metody používané IT. Jednotky řady NIE59 podporují úplnou řadu vlastností a funkcí pro rozlehlá zařízení a technicky náročné budovy a komplexy. Tabulka 1: Vlastnosti a výhody Vlastnosti Komunikace používá obecně přijímané IT standardy na úrovni automatizace a podniku Uživatelské rozhraní je založeno na internetovém prohlížeči Podporuje webové služby na automatizační úrovni Uživatelské rozhraní a software pro online konfigurování systému jsou začleněny v NIE Řízení sítí polních regulátorů, včetně BACnet MS/TP, N2 Bus, sítě LONWORKS, zařízení BACnet IP, Modbus RTU, Modbus IP, M- Bus (EN ) a protokolů třetí strany Obrázek 1: Síťová integrační jednotka NIE59 Jednotky řady NIE39/NIE49 rozšiřují nákladově efektivním způsobem schopnosti jednotky NIE na menší budovy a umožňují širší distribuci řídicích funkcí v rozsáhlejších zařízeních. Jednotky NIE29 poskytují jednotné a sdružené řešení, včetně kontrolní a řídicí kapacity. Lze je použít v menších budovách, kde je vyžadována tzv. platforma all-in-one (řízení, kontrola, a integrace). Výhody Systém může být instalován na stávající IT infrastrukturu v rámci budovy nebo podniku a používá standardní IT komunikační služby přes podnikový intranet, WAN nebo veřejný Internet chráněný firewallem. K systémovým datům v jednotce NIE lze přistupovat z kteréhokoliv standardního zařízení s podporovaným internetovým prohlížečem, které je připojeno k síti, včetně vzdálených uživatelů připojených přes telefonní linku nebo přes poskytovatele internetových služeb (providera). Umožňuje vytvářet pokročilá datová rozhraní a aplikace specifické pro váš podnik. Systém dovoluje konfigurování, uvedení do provozu, archivaci dat, monitorování, povelování a diagnostiku systému z jakéhokoliv zařízení s internetovým prohlížečem. Samostatný software pro pracovní stanice není vyžadován. Podporuje propojitelnost s otevřenými standardními sítěmi, čímž zajišťuje kompletní pružnost při výběru polních zařízení. Mezi podporované protokoly patří BACnet Master-Slave/Token-Passing (MS/TP), BACnet IP, LONWORKS, N2, Modbus RTU, Modbus IP, M-Bus (EN1434-3) a protokoly třetích stran. Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 1

2 Zasíťování NIE Jednotky NIE mají několik různých možností připojení, které umožňují vytvořit mimořádně flexibilní síť na automatizační a podnikové úrovni vašeho řídicího systému, stejně jako na úrovni polních regulátorů a úrovni sběru dat. Přístup přes internetový prohlížeč Uživatel má přístup k datům v jednotce NIE přes jakékoliv PC (desktop nebo laptop), na kterém je instalován standardní internetový prohlížeč. Zařízení uživatelského rozhraní nevyžaduje speciální software pracovní stanice, pouze internetový prohlížeč a Java plug-in. Internetový prohlížeč lze nastavit tak, aby umožňoval přístup k NIE přímo přes IP síť nebo přes Internet nebo veřejné telefonní služby. Síť Ethernet IP Jednotky NIE se připojují přímo k síti Ethernet rychlostí 10 nebo 100 Mb/s. Jednotky NIE85 lze také připojit k sítím rychlostí 1 Gb/s. Několik jednotek NIE komunikuje mezi sebou přes síť a jedna jednotka NIE se chová jako správce lokality. Oprávnění uživatelé se přihlásí do sítě prostřednictvím podporovaného prohlížeče a získají tak přístup do celé sítě Metasys v dané lokalitě. Přenos dat po síti používá standardní IT protokoly, služby a formáty. Sítě v různých budovách lze propojit prostřednictvím standardních technologií WAN a poskytovatelů síťových služeb. Rychlost přenosu závisí pouze na použité technologii. Vzdálené NIE Vzdálený přístup k NIE lze navázat přes standardní infrastrukturu WAN, přes Internet prostřednictvím linky poskytovatele internetových služeb (ISP) nebo přes veřejnou telefonní síť prostřednictvím modemu a protokolu Point-to-Point (PPP). Několik modelů NIE má doplňkový interní modem, většina modelů podporuje externí modem. Aplikační a datový server (ADS)/ Rozšířený aplikační a datový server (ADX) ADS/ADX je doplňkový softwarový balík pracující na hardwarové serverové platformě, která poskytuje prostor pro ukládání databáze konfigurace systému, zápis a archivaci trendů, zápis a archivaci alarmů a prověřovacího záznamu (audit trail) a grafiky. Server ADS/ADX může být také konfigurován jako správce lokality, který umožňuje přístup více současným uživatelům a koordinuje přístup ke všem komponentům v lokalitě přes jakýkoliv internetový prohlížeč připojený k síti, Internetu nebo telefonní lince s modemem. Více informací o ADS a ADX naleznete v produktovém buletinu pro Aplikační a datový server (LIT ). Polní sítě a protokoly Jako integrační zařízení přesouvá jednotka NIE data z jedné sítě do další a vysílá data z polních sítí na automatizační a podnikovou úroveň sítě, což umožňuje vašemu systému pracovat jako jediná skutečná řídicí síť. Komunikace na úrovni automatizace NIE si předávají technická data prostřednictvím zpráv peer-to-peer přes síť Ethernet IP. Každé zařízení NIE sdílí data a má přístup k informacím na všech ostatních uzlech NIE v síti, čímž může koordinovat a řídit všechny funkce systému řízení budovy. Protokol BACnet Komunikace automatizační úrovně také podporuje protokol BACnet a usnadňuje integraci dalších systémů a zařízení, která v síti tento standardní protokol používají. Nadřazená řídicí jednotka N30 od Johnson Controls může být použitím služeb BACnet na automatizační úrovni také integrována do sítě NIE. Jednotka NIE podporuje služby a objekty BACnet typicky používané pracovní stanicí a polními regulátory, včetně služeb BACnet pro alarmy a události. Polní regulátor MS/TP (FC) Bus BACnet MS/TP FC Bus je standardní peer-to-peer multimaster protokol, kde každé master zařízení přijímá a předává zdrojové zprávy jakémukoliv zařízení na síti. Jednotky NIE lze připojit přes MS/TP FC Bus k polním regulátorům systému Metasys, včetně polních regulátorů FEC16 a FEC26, regulátorů VMA16 (variable-air-volume) a řídicích modulů IOM17, IOM27, IOM37 a IOM47. Jednotky NIE mohou také komunikovat přes FC Bus s termostatickými regulátory řady TEC26xx a se zařízeními MS/TP třetí strany, která splňují standardní BACnet protokol podle American National Standards Institute/American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ANSI/ASHRAE) Standard Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 2

3 Obrázek 2: Metasys s několika jednotkami NIE N2 Bus N2 je polní komunikační rozhraní Johnson Controls, které propojuje regulátory ASC (Application Specific Controllers) a programovatelné regulátory s nadřazeným regulátorem. Mezi regulátory ASC patří regulátory AHU (Air Handling Unit), UNT (Unitary), VAV a zařízení VAV modulárních sestav. Programovatelné regulátory zahrnují DX9100. N2 Bus také podporuje zařízení kompatibilní s Metasys od ostatních výrobců a Metasys Integrator. LONWORKS Bus Jednotky řady NIE nabízejí modely, které mohou dohlížet na zařízení LONWORKS. Zařízení LONWORKS jsou podporována, jestliže síťové rozhraní vyhovuje směrnicím LONMARK a používá zařízení pro přenos dat volné topologie FTT10. Síťové rozhraní LONWORKS v jednotkách řady NIE podporuje všechna současná certifikovaná zařízení LONMARK od Johnson Controls, včetně regulátorů řady LN, zařízení řady NexSys a povoleného programovatelného kontroleru LONWORKS FSC (Flexible System Controller). Modbus Modbus je jeden z nejběžnějších IT master-slave komunikačních protokolů. Je veřejně přístupný a bez licenčních poplatků. Rozvinutí průmyslové sítě je relativně jednoduché. Přemisťuje nezpracované bity nebo slova, a to bez příliš mnoha restrikcí pro dodavatele. Jednotka NIE podporuje připojení Modbus RTU (RS-485, RS-232) i Modbus IP. M- Bus (EN ) Tato evropská norma se využívá u měřičů, které jsou určeny k měření tepla v tepelných obvodech, které jej předávají, nebo spotřebovávají. Spotřebované množství je uváděno v zákonných jednotkách. Pro tento způsob integrace je nutno použít převodník úrovně (např.: RS-232 / M-Bus). Protokoly třetích stran Jednotka NIE může řídit různé sítě, které používají jiné standardní nebo patentované protokoly. Flexibilita platformy umožňuje integraci zařízení jak na sériové úrovni (RS-232, RS-485), tak na úrovni TCP/IP. Software pro efektivní provoz budovy Jednotky NIE jsou dodávány s nejnovější verzí softwaru systému Metasys, který nabízí následující funkce: Uživatelské rozhraní systému Metasys poskytuje formátovaná data a grafické obrazovky jakémukoliv podporovanému webovému prohlížeči. Oprávnění uživatelé se jednoduše přihlásí k jednotce NIE z webového prohlížeče a získají tak uživatelské rozhraní. Toto zabudované uživatelské rozhraní je ideální pro menší sítě a Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 3

4 vzdálené lokality, kde není vyžadováno pro podporu uživatelského rozhraní samostatné PC. Zabezpečení systému umožňuje jednotce NIE rozpoznat legitimní uživatele tak, že je v uživatelském rozhraní internetového prohlížeče Základní přístup umožňuje uživatelům s uživatelským účtem typu Základní přístup přistupovat na základě přidělených oprávnění pouze k podmnožině možností standardního uživatelského rozhraní. Monitorování a řízení všech mechanických a elektrických systémů v typických budovách sběrem dat z polních zařízení a následná koordinace a zasílání příkazů do zařízení při požadované prioritě. Globální vyhledávání umožňuje vyhledávat v systému Metasys a pracovat se seznamy objektů, které mohou být použity dalšími funkcemi pro povelování, trendování, provádění výpisů a výběr objektů. Globální příkaz umožňuje zaslat jeden příkaz více objektům a zobrazit si soubor s výsledky provedení příkazu. Zaznamenávání transakcí protokoluje všechny uživatelské akce vykonávané prostřednictvím NIE. Zpracování alarmů a událostí umožňuje jednotce NIE vysílat alarmovou nebo událostní zprávu k online internetovým prohlížečům, pagerům, ovým serverům, síťovým systémům a sériovým tiskárnám. Informace o alarmech a událostech lze také v NIE archivovat a zobrazovat a vysílat do serveru ADS/ADX. Historická trendová data mohou být jednotkou NIE sbírána pro jakoukoliv monitorovanou hodnotu v uživatelem definovaných periodách nebo může být trendování založeno na vzorkování změny hodnoty COV (Change-of-Value). Trendové archivační soubory jsou užitečné pro analyzování výkonu systémů pro řízení budovy a lokalizaci zdroje problému v systému. Informace archivačního souboru lze přenést do historické databáze na serveru ADS/ADX, jestliže jsou soubory jednotky NIE plné nebo v uživatelem definovaných intervalech. Totalizace načítání dat monitoruje spotřebu energie (a dalších médií) a umožňuje generovat přehledy rozdělení nákladů mezi odběrateli pro snížení spotřeby energie a nákladů a poskytuje data pro servisní a údržbové programy a včasnou identifikaci možných problémů v systému. Trendové studie umožňují zobrazit více trendových rozšíření v jednom zobrazení pro monitorování a řešení problémů v systému ve vaší lokalitě. Časové plány umožňují uživatelům definovat periody obsazení budovy a časy spuštění a zadáno uživatelské ID a heslo. Uživatelská přístupová data jsou při přenosu a v databázi NIE zakódována a administrátor uživatelského zabezpečení spravuje profily a účty (přístupové úrovně a další specifická privilegia přístupu). zastavení mechanických a elektrických zařízení. Provozní parametry lze nastavit podle času dne, jednoho nebo více dní v týdnu, svátku nebo příslušného kalendářního data. Celosíťová vzájemná vazba systémů umožňuje jednotce NIE získávat informace z polních regulátorů, provádět logické operace a vydávat řadu řídicích pokynů dalším regulátorům kdekoliv v síti. Optimální spuštění automaticky určuje správný čas spuštění topných nebo chladicích systémů tak, aby zařízení bylo připraveno na obsazení budovy osobami v plánovaném čase. Samočinně se nastavuje podle sezónních změn a minimalizuje spotřebu energie. Omezení spotřeby a přesouvání zátěže (DLLR) monitoruje měřiče elektřiny, plynu, páry nebo vody a automaticky vypíná zařízení podle uživatelem nastavených hranic. Nastavené hranice spotřeby pomáhají při řízení nákladů spotřeby energie. Přesouvání zátěže slouží k řízení úrovně výkonu vybraných zařízení za účelem snížení celkové spotřeby energie. Komfortní přeřízení umožňuje stanovovat priority odpínání jednotlivých spotřebičů. Správa konfigurace databáze umožňuje uživateli v offline režimu definovat konfiguraci systému a databáze informačních bodů a později je přes síť nahrát do jednotky NIE. Veškerý software vyžadovaný pro konfigurování databáze je umístěn v SCT nebo NIE a uživatelé nemusí mít kvůli provádění oprávněných změn lokální kopii databáze na PC s internetovým prohlížečem. Řízení na úrovni technologického pole (NIE29) Jednotka NIE29 má integrovaný polní regulátor (FEC) pro přímé řízení koncových zařízení a umožňuje také připojení vzdálených regulátorů pro přímé řízení jako jsou velké strojovny vytápění a chlazení nebo rozsáhlá vzduchotechnická zařízení. Jednotka NIE29 má 33 fyzických vstupních/výstupních bodů a sběrnici SA Bus umožňující připojení vstupních/výstupních modulů (IOM) a zvýšení počtu vstupních/výstupních (I/O) bodů v uživatelských aplikacích. Uživatel může připojit na sběrnici SA Bus síťové snímače NS (Network Sensor) a podporované síťové frekvenční měniče (VFD), a tak integrovat nejprogresivnější regulace teploty a řízení rychlosti motorů do svých NIE29 aplikací. 4 Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran

5 33 fyzických vstupních/výstupních bodů jednotky NIE29 a I/O body a přístroje připojení na SA Bus lze definovat a konfigurovat pomocí konfiguračního nástroje regulátorů (CCT). K jednotce NIE29 lze připojit až 33 fyzických vstupů/výstupů, včetně: 10 univerzálních vstupů, každý bod lze definovat jako proudový analogový vstup (4-20 ma), napěťový analogový vstup (0-10 VDC), odporový analogový vstup nebo beznapěťový binární vstup. 8 binárních vstupů, každý bod lze definovat jako udržovaný beznapěťový kontakt nebo režim pulzového počítání (100 Hz, vysokorychlostní). 4 analogové výstupy, každý bod lze definovat jako napěťový analogový výstup (0-10 VDC) nebo proudový analogový výstup (4-20 ma). 4 konfigurované výstupy, každý bod lze definovat jako napěťový analogový výstup (0-10 VDC) nebo binární výstup (24 VAC triak). 7 binárních výstupů (24 VAC triak). Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 5

6 Hardwarové vlastnosti NIE29 NIE39, NIE49 a NIE59 Obrázek 3: Síťová integrační jednotka NIE39/NIE49 V závislosti na modelu NIE39, NIE49 (Obrázek 3) a NIE59 (Obrázek 1), nabízí jednotky NIE následující vlastnosti pro řízení budov: průmyslový počítač typu SBC (Single Board Computer) permanentní paměť Flash, do které se ukládají všechny programy a data standardní připojení USB záložní baterie pro ukládání dat z paměti DRAM do paměti Flash při výpadku napájení NIE hodiny reálného času s vlastní záložní baterií diody LED usnadňující servis a pro indikaci napájení, komunikace a případných problémů doplňkový interní modem odnímatelné šroubové svorkovnice pro připojení napájení 24 Vstř. a sítě Bus standardní 9-pinové konektory sub-d pro sériové porty RS-232-C telefonní konektor RJ-11 pro interní modem konektor RJ-45 pro připojení Ethernetu Obrázek 4: Síťová integrační jednotka NIE29 Vlastnosti jednotky NIE29 (Obrázek 3): několik procesorů pro nadřazené a přímé digitální řízení permanentní paměť Flash, do které se ukládají všechny programy a data standardní připojení USB záložní baterie pro ukládání dat a napájení hodin reálného času při výpadku primárního napájení NIE29 diody LED usnadňující servis a pro indikaci napájení, komunikace a případných problémů odnímatelné a barevně označené šroubové svorkovnice pro připojení napájení 24 Vstř., a komunikačních sítí Bus a polní připojení vstupních/výstupních (I/O) bodů standardní 9-pinové konektory sub-d pro sériové porty RS-232-C modulový 8-pinový konektor RJ-45 pro připojení Ethernetu doplňkový interní modem a 6-pinový telefonní konektor RJ-12 (pro vybrané modely) integrální obrazovka s navigační klávesnicí (pro vybrané modely) Porovnání modelů NIE V tabulce 2 je uvedeno stručné porovnání vlastností různých modelů NIE (ne u všech modelů jsou k dispozici všechny vlastnosti). Tabulka 2 : Porovnání vlastností modelů NIE Vlastnosti NIE59 NIE49 NIE39 NIE29 Počet rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP Počet integračních rozhraní (tj. Modbus) (RS-232) Maximální počet zařízení N2 nebo MS/TP na rozhraní Maximální počet zařízení Modbus na rozhraní Maximální počet zařízení M-Bus na rozhraní Maximální počet objektů Model s interním modemem Ne Ne Ne Ano Sériové porty RS-232-C 2 1 nebo 2 1 nebo 2 1 Sériové porty USB Porty RS Ethernet port Podpora sítě LONWORKS (počet zařízení) Ano (255) Ano (127) Ano (64) Ano (64) 6 Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran

7 Závěr Jednotka NIE potvrzuje vedoucí roli Johnson Controls v oblasti průmyslu automatizace budovy a jako inovátora v řešeních pro úplnou správu budov. Integrace informačních technologií a internetových standardů do jednotky NIE, stejně jako použití otevřených protokolů pro polní sítě, přináší výhody globální komunikace a průmyslového řízení do jednoho systému. Přístup přes internetový prohlížeč z jakékoliv lokality je hlavním prvkem pro efektivní použití automatizační sítě. Systém Metasys je nadále integrační sítí v rámci budovy a nyní byl rozšířen tak, aby překlenul mezeru mezi tradičními řídicími systémy a systémy podnikových administrativních a komunikačních sítí. Jednotka NIE a síť Metasys podporující web jsou uvážlivými investicemi, které přinesou výnosy vlastníkům budov a operátorům daleko do budoucnosti. Objednací údaje Pro objednání jednotek NIE kontaktujte nejbližší zastoupení Johnson Controls. V tabulce 3 naleznete objednací údaje pro NIE29, v tabulce 4 pro NIE39, v tabulce 5 pro NIE49, v tabulce 6 pro NIE59 a v tabulce 7 pro příslušenství. Služby pro integraci systémů Informace o standardních integracích a ovladačích naleznete na stránkách intranetu Systems Integration Services. V případě požadavku integrace na míru kontaktujte kancelář pro služby pro integraci systémů ve vaší lokalitě. Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 7

8 Tabulka 3: Objednací údaje NIE29 Objednací kód MS-NIE29xx-x (základní vlastnosti každé NIE29) MS-NIE2910-0E MS-NIE2916-0E MS-NIE2920-0E MS-NIE2926-0E MS-NIE2960-0E MS-NIE2966-0E Popis Síťová integrační jednotka NIE29: vyžaduje napájení 24 Vstř. Každý model má jeden sériový port RS- 232-C, jeden opticky izolovaný SA port RS-485, jeden sériový port USB, jeden Ethernet port a baterii pro zálohování dat MS-BAT Každá jednotka řady NIE29 má 33 vstupních/výstupních bodů a podporuje až 128 přídavných vstupních/výstupních bodů připojených na sběrnici SA Bus. POZNÁMKA: Pro integraci třetí strany může být definován pouze jeden port. Ostatní porty musí být definovány pro použití standardních protokolů (N2, BACnet nebo LON). protokolu. Podporuje jedno rozhraní N2 Bus až pro 32 N2 zařízení. protokolu. Podporuje jedno rozhraní N2 Bus až pro 32 N2 zařízení. Obsahuje integrovaný displej. protokolu. Podporuje jedno rozhraní LONWORKS až pro 32 LONWORKS zařízení. protokolu. Podporuje jedno rozhraní LONWORKS až pro 32 LONWORKS zařízení. Obsahuje integrovaný displej. protokolu. Podporuje jedno rozhraní FC Bus až pro 32 MS/TP zařízení. protokolu. Podporuje jedno rozhraní FC Bus až pro 32 MS/TP zařízení. Obsahuje integrovaný displej. Tabulka 4: Objednací údaje NIE39 Objednací kód MS-NIE39xx-x (základní vlastnosti každé NIE39) MS-NIE3910-2E MS-NIE3920-2E Popis Síťová integrační jednotka NIE39: vyžaduje napájení 24 Vstř. Každý model má dva sériové porty RS- 232-C, jeden sériový port USB, jeden Ethernet port a baterii pro zálohování dat MS-BAT POZNÁMKA: Pro integraci třetí strany může být definován pouze jeden port. Ostatní porty musí být definovány pro použití standardních protokolů (N2, BACnet nebo LON). protokolu. Podporuje jedno rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP až pro 50 zařízení. protokolu. Podporuje jedno rozhraní LONWORKS až pro 64 LONWORKS zařízení. Tabulka 5: Objednací údaje NIE49 Objednací kód MS-NIE49xx-x (základní vlastnosti každé NIE49) MS-NIE4910-2E MS-NIE4920-2E Popis Síťová integrační jednotka NIE49: vyžaduje napájení 24 Vstř. Každý model má dva sériové porty RS- 232-C, jeden sériový port USB, jeden Ethernet port a baterii pro zálohování dat MS-BAT POZNÁMKA: Pro integraci třetí strany může být definován pouze jeden port. Ostatní porty musí být definovány pro použití standardních protokolů (N2, BACnet nebo LON). protokolu. Podporuje jedno rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP až pro 100 zařízení. protokolu. Podporuje jedno rozhraní LONWORKS až pro 128 LONWORKS zařízení. 8 Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran

9 Tabulka 6: Objednací údaje NIE59 Objednací kód MS-NIE59xx-x (základní vlastnosti každé NIE59) MS-NIE5960-1E MS-NIE5920-1E Popis Síťová integrační jednotka NIE59: vyžaduje napájení 24 Vstř. Každý model má dva sériové porty RS- 232-C, dva sériové porty USB, dva porty RS-485, jeden Ethernet port a baterii pro zálohování dat MS- BAT Podporuje až 100 zařízení na každém rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP. POZNÁMKA: Pro integraci třetí strany může být definován pouze jeden port. Ostatní porty musí být definovány pro použití standardních protokolů (N2, BACnet nebo LON). protokolu. Podporuje jedno rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP až pro 100 zařízení. protokolu. Podporuje jedno rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP až pro 100 zařízení a jedno rozhraní LONWORKS až pro 255 LONWORKS zařízení. Tabulka 7: Objednací údaje příslušenství NIE Objednací kód MS-BAT MS-BAT Popis Náhradní baterie pro ochranu dat pro jednotku NIE59. Dobíjitelná gelová baterie: 12 V, 1,2 Ah, s obvyklou délkou životnosti 3 až 5 let při 21 C. Náhradní baterie pro ochranu dat pro jednotky NIE29, NIE39 a NIE49. Dobíjitelná baterie NiMH: 3,6 V, 500 mah, s obvyklou délkou životnosti 10 let při 21 C. Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 9

10 Technické údaje NIE29 Napájení Jmenovité napětí 24 Vstř., třída napájení 2 (Severní Amerika), Safety Extra Low Voltage (SELV) - Evropa, 50/60 Hz (minimálně 20 Vstř. až maximálně 30 Vstř.) Spotřeba Maximálně 25 VA Poznámka: Hodnota 25 VA nezahrnuje spotřebu přístrojů připojených k binárním výstupům NIE jednotky. Připojené přístroje napájené prostřednictvím jednotky NIE mohou mít maximální přídavnou spotřebu 125 VA. Provozní podmínky 0 až 50 C; 10 až 90% RV, maximální rosný bod 30 C Skladovací podmínky -40 až 70 C; 5 až 95% RV, maximální rosný bod 30 C Ochrana dat Podporuje ochranu dat při výpadku napájení. Dobíjitelná baterie NiMH: 3,6 VDC, 500 mah, s obvyklou délkou životnosti 5 až 7 let při 21 C; Objednací kód: MS-BAT Procesor 192 MHz Renesas SH RISC procesor Paměť 128 MB Flash paměť pro operační systém, ukládání a zálohování konfiguračních a operačních dat a 128 MB synchronní DRAM pro operační data. Operační systém Zabudovaný Microsoft Windows CE Síťová a sériová rozhraní Jeden Ethernet port; 10/100 MB; 8-pinový konektor RJ-45 Jeden opticky izolovaný port RS-485 SA Bus; 4-pólové konektorové svorky se zámkem (všechny typy NIE29) Jeden opticky izolovaný port RS-485; 4-pólové konektorové svorky se zámkem (pouze typy NIE2902, NIE2903, NIE2905 a NIE2906) Jeden port LONWORKS; FTT10 78 Kbps; 3-pólové konektorové svorky se zámkem (pouze typy NIE2904 a NIE2907) Jeden sériový port RS-232-C se standardním 9-pinovým konektorem sub-d podporujícím standardní přenosové rychlosti: 9 600, 19,2k, 38,4k nebo 76,8k baudů; 4-pólové konektorové svorky se zámkem Jeden sériový port USB se standardním USB konektorem Kryt Plastový kryt Plastový materiál: ABS a polykarbonát Třída krytí: IP20 (IEC60529) Montáž Pomocí šroubů na rovný povrch do tří montážních úchytů nebo na lištu DIN 35 mm. Rozměry 155 x 270 x 64 mm (výška x šířka x hloubka) Minimální požadovaný montážní prostor: 250 x 370 x 110 mm Přepravní hmotnost 1,2 kg Soulad USA: Vedeno jako UL, File E107041, CCN PAZX, UL 916, Zařízení pro řízení energie (Energy Management Equipment), FCC v souladu s CFR47, část 15, podčást B, třída A Kanada: Vedeno jako UL, File E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 č. 205, Signalizační zařízení (Signal Equipment), v souladu s Industry Canada, ICES-003 Evropa: Označení CE, směrnice EMC 2004/108/EEC, v souladu s EN Generic Emission Standard for Residential and Light Industry a EN Generic Immunity Standard for Heavy Industrial Environment Austrálie a Nový Zéland: Označení Z-Tick, v souladu s emisemi pro Austrálii/NZ Mezinárodní BACnet: BACnet Testing Laboratories (BTL) Listed BACnet Building Controller (B-BC) 10 Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran

11 NIE39 a NIE49 Napájení Jmenovité napětí 24 Vstř., třída napájení 2 (Severní Amerika), Safety Extra Low Voltage (SELV) - Evropa, 50/60 Hz (minimálně 20 Vstř. až maximálně 30 Vstř.) Spotřeba Maximálně 25 VA Provozní podmínky 0 až 50 C; 10 až 90% RV, maximální rosný bod 30 C Skladovací podmínky -40 až 70 C; 5 až 95% RV, maximální rosný bod 30 C Ochrana dat Podporuje ochranu dat při výpadku napájení. Dobíjitelná baterie NiMH: 3,6 VDC, 500 mah, s obvyklou délkou životnosti 5 až 7 let při 21 C; Objednací kód: MS-BAT Procesor 192 MHz Renesas SH RISC procesor Paměť 128 MB Flash paměť pro operační systém, ukládání a zálohování konfiguračních a operačních dat a 128 MB synchronní DRAM pro operační data. Operační systém Zabudovaný Microsoft Windows Síťová a sériová rozhraní Jeden Ethernet port; 10/100 MB; 8-pinový konektor RJ-45 Jeden opticky izolovaný port RS-485 SA Bus; 9600, 19,2k, 38,4k nebo 76,8k baudů (v závislosti na protokolu), 4-pólové konektorové svorky se zámkem (pouze typy NIE3901 a NIE4901) Jeden port LONWORKS; FTT10 78 Kbps; 3-pólové konektorové svorky se zámkem (pouze typy NIIE3902 a NIE4902) Dva sériové porty RS-232-C se standardním 9-pinovým konektorem sub-d podporujícím standardní přenosové rychlosti: 9 600, 19,2k, 38,4k nebo 76,8k baudů; 4-pólové konektorové svorky se zámkem (jeden pro Modbus RTU Bus a jeden pro diagnostický port) Jeden sériový port USB se standardním USB konektorem, který podporuje dodávaný doplňkový externí modem. Kryt Plastový materiál: ABS + polykarbonát UL94-5VB Třída krytí: IP20 (IEC 60529) Montáž Pomocí šroubů na rovný povrch do tří montážních úchytů nebo na lištu DIN 35 mm. Rozměry 131 x 270 x 62 mm (výška x šířka x hloubka) Minimální požadovaný montážní prostor: 210 x 350 x 110 mm Přepravní hmotnost 1,2 kg Soulad USA: Vedeno jako UL, File E107041, CCN PAZX, UL 916, Zařízení pro řízení energie (Energy Management Equipment) Vedeno jako UL, File S4977, UUKL verze, Zařízení pro detekci kouře (Smoke Control Equipment) (pouze typy MS-NAE35x0-2U a MS-NAE45x0-2U) FCC v souladu s CFR47, část 15, podčást B, třída A Kanada: Vedeno jako UL, File E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 č. 205, Signalizační zařízení (Signal Equipment), v souladu s Industry Canada, ICES-003 Evropa: Označení CE, směrnice EMC 2004/108/EEC, v souladu s EN Generic Emission Standard for Residential and Light Industry a EN Generic Immunity Standard for Heavy Industrial Environment Austrálie a Nový Zéland: Označení Z-Tick, v souladu s emisemi pro Austrálii/NZ Mezinárodní BACnet: BACnet Testing Laboratories (BTL) Listed BACnet Building Controller (B-BC) Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 11

12 NIE59 Napájení Jmenovité napětí 24 Vstř., třída napájení 2 (Severní Amerika), Safety Extra Low Voltage (SELV) - Evropa, 50/60 Hz (minimálně 20 Vstř. až maximálně 30 Vstř.) Spotřeba Maximálně 50 VA Provozní podmínky 0 až 50 C; 10 až 90% RV, maximální rosný bod 30 C Skladovací podmínky -40 až 70 C; 5 až 95% RV, maximální rosný bod 30 C Ochrana dat Podporuje ochranu dat při výpadku napájení. Dobíjitelná gelová baterie: 12 V, 1,2 Ah, s obvyklou délkou životnosti 3 až 5 let při 21 C; Objednací kód: MS-BAT Baterie hodin Udržuje hodiny reálného času v chodu při výpadku napájení. Palubní buňka; obvyklá délka životnosti 10 let při 21 C. Procesor 400 MHz Geode GX533 Paměť 512 MB Flash paměť pro operační systém, ukládání a zálohování konfiguračních a operačních dat. 256 MB synchronnní DRAM pro operační data. Operační systém Zabudovaný Microsoft Windows XP Síťová a sériová rozhraní Jeden Ethernet port; 10/100 MB; 8-pinový konektor RJ-45 (Metasys komunikace & Modbus TCP Bus) Dva opticky izolované porty RS-485 SA Bus; 9600, 19,2k nebo 38,4k baudů, 4-pólové konektorové svorky se zámkem Dva sériové porty RS-232-C se standardním 9-pinovým konektorem sub-d podporujícím standardní přenosové rychlosti (použití pro Modbus RTU Bus nebo diagnostický port) Jeden port LONWORKS; FTT10 78 Kbps; 3-pólové konektorové svorky se zámkem (pouze typ NIIE5902) Dva sériové porty USB, standardní USB konektory, jeden z nich funguje jako diagnostický loggin port. Kryt Plastový kryt s interním kovovým krytem Plastový materiál: ABS + polykarbonát UL94-5VB Třída krytí: IP20 (IEC 60529) Montáž Pomocí šroubů na rovný povrch do čtyř montážních úchytů nebo na dvojitou lištu DIN. Rozměry 226 x 332 x 96.5 mm, včetně montážních úchytů (výška x šířka x hloubka) Minimální požadovaný montážní prostor: 303 x 408 x 148 mm Přepravní hmotnost 2,9 kg Soulad USA: Vedeno jako UL, File E107041, CCN PAZX, UL 916, Zařízení pro řízení energie (Energy Management Equipment) Vedeno jako UL, File S4977, UUKL verze, Zařízení pro detekci kouře (Smoke Control Equipment) (pouze typy MS-NAE55x0-1U) FCC v souladu s CFR47, část 15, podčást B, třída A Kanada: Vedeno jako UL, File E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 č. 205, Signalizační zařízení (Signal Equipment), v souladu s Industry Canada, ICES-003 Evropa: Označení CE, směrnice EMC 2004/108/EEC, v souladu s EN Generic Emission Standard for Residential and Light Industry a EN Generic Immunity Standard for Heavy Industrial Environment Austrálie a Nový Zéland: Označení Z-Tick, v souladu s emisemi pro Austrálii/NZ Mezinárodní BACnet: BACnet Testing Laboratories (BTL) Listed BACnet Building Controller (B-BC) Provozní specifikace jsou jmenovité a odpovídají přijatým průmyslovým normám. Aplikace za podmínek přesahujících tyto specifikace je nutné konzultovat s místní pobočkou Johnson Controls. Johnson Controls, Inc. není odpovědný za škody vzniklé nesprávným použitím nebo zneužitím těchto výrobků. USA prohlášení o shodě Toto zařízení bylo testováno a osvědčeno, že vyhovuje podle směrnice FCC, část 15 limitům pro digitální zařízení třídy A. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při provozu tohoto zařízení v komerčním prostředí. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a není-li instalováno a používáno podle pokynů, může způsobovat škodlivé vysokofrekvenční rušení. Provoz tohoto zařízení v obytných oblastech bude pravděpodobně způsobovat škodlivé rušení, a v tomto případě bude na uživateli, aby proved nápravu na vlastní náklady. Kanada prohlášení o shodě Toto digitální zařízení třídy A splňuje všechny požadavky kanadských nařízení Interference-Causing Equipment Regulations. 12 Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran

13 Building Efficiency 507 E. Michigan Street, Milwaukee, WI Metasys a Johnson Controls jsou registrované obchodní značky Johnson Controls, Inc. Všechny ostatní značky jsou značkami příslušných vlastníků Johnson Controls, Inc. Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 13

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Wonderware InTouch Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Vaše průlomové řešení pro celopodnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI InTouch přináší na

Více

Kompaktní frekvenční měniče Vacon Vytvoření dokonalé harmonie

Kompaktní frekvenční měniče Vacon Vytvoření dokonalé harmonie Kompaktní frekvenční Vacon Vytvoření dokonalé harmonie Co je harmonie? Harmonii vnímáme jako stav rovnováhy. Pocit, že vytvořené řešení je nejlepší možné pro vaše konkrétní potřeby. Že vybraný dodavatel

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Intellex. Digitální videosystém. Fire & Integrated Solutions. Základní vlastnosti. Intellex DVMS (8 nebo 16 kanálů) Intellex Ultra (16 kanálů)

Intellex. Digitální videosystém. Fire & Integrated Solutions. Základní vlastnosti. Intellex DVMS (8 nebo 16 kanálů) Intellex Ultra (16 kanálů) KATALOGOVÝ LIST Intellex Digitální videosystém Základní vlastnosti Funkce multiplexeru, alarmové jednotky, detektoru pohybu, zvukového, textového a obrazového záznamu a mnohé další Konfigurace a nastavování

Více

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE MAXIMÁLNÍ OCHRANA VŠUDE, KDE JI POTŘEBUJETE Decentralizovaná řešení pohonů umožňují inženýrům a projektantům strojů šetřit náklady a prostor. VACON

Více

Pohony pro dosažení všech Vašich cílů

Pohony pro dosažení všech Vašich cílů Pohony pro dosažení všech Vašich cílů kompletní skupina pohonů pro všechny typy aplikací siemens.cz/sinamics Answers for industry. řešení pohonů pro každou aplik Náročnost*) Spojitý pohyb Nízká Střední

Více

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží MATERIAL HANDLING Automatizační řešení Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží Dopravníkové systémy /// Uskladňovací a vyskladňovací systémy (AS/RS) /// Automaticky vedené vozíky

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

VLT Micro Drive. Návod k používání

VLT Micro Drive. Návod k používání 1 VLT Micro Drive Návod k používání Návod k použivání měniče VLT Micro Drive Obsah Obsah 1. Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny 3 Shoda s předpisy 3 Všeobecné upozornění 3 Zabraňte náhodnému startu 4 Před

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

NAPÁJECÍ ZDROJE PC Základní princip činnosti PS_ON signál. Power_Good signál.

NAPÁJECÍ ZDROJE PC Základní princip činnosti PS_ON signál. Power_Good signál. NAPÁJECÍ ZDROJE PC Obecně zdroj PC převádí střídavé síťové napětí (u nás 230 V/50 Hz) na stejnosměrná napětí potřebná pro napájení všech částí počítače. Postupně bylo vypracováno několik standardů určujících

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Úvod 27 O autorech 31

Úvod 27 O autorech 31 Stručný obsah Úvod 27 O autorech 31 Část I: Instalace a spuštění 1. Co je nového v operačním systému Windows Vista 35 2. Instalace a konfigurace Windows Vista 49 3. Přizpůsobení systému Windows Vista 99

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Xerox řady WorkCentre 7800 Multifunkční systém Změňte způsob své práce.

Xerox řady WorkCentre 7800 Multifunkční systém Změňte způsob své práce. WorkCentre 7830/7835/7845/7855 A3 Barevný multifunkční systém Xerox řady WorkCentre 7800 Multifunkční systém Změňte způsob své práce. Se zařízením Xerox se můžete připojit prakticky odkudkoli. Dnešnímu

Více

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci Přípojnicové systémy Power Xpert Přípojnicové systémy s hliníkovými a měděnými vodiči Řada přípojnicových systémů pro osvětlení LUX 25-63 A Řada přípojnicových systémů pro malé výkony LP 40-125 A Řada

Více

Mikrokontrolér xlogic TECHNOLINE s.r.o., 2011. Uživatelský manuál xlogic. ZM Technik spol.s.r.o. V1.0 Český překlad. Strana 1

Mikrokontrolér xlogic TECHNOLINE s.r.o., 2011. Uživatelský manuál xlogic. ZM Technik spol.s.r.o. V1.0 Český překlad. Strana 1 Mikrokontrolér xlogic TECHNOLINE s.r.o., 2011 Uživatelský manuál xlogic ZM Technik spol.s.r.o. V1.0 Český překlad Strana 1 Obsah Mikrokontrolér Easy xlogic úvod...3 Možnosti Easy xlogic...4 Přehled řídících

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Regulační model: D08S Regulační typ: D08S001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu

Více

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie Totally Integrated Power SIVACON 8PS Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie LI - přípojnicový systém www.siemens.com/busbar Obsah Totally Integrated Power 2 Úvod 3 Možnosti

Více

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 VZHLED 7 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 8 ZÁKLADNÍ INFORMACE 9 Nabíjení baterie 9 Odblokování zařízení 10 Domovská obrazovka 10 Orientace

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

Regulátor pro jednotlivé místnosti s Fancoily

Regulátor pro jednotlivé místnosti s Fancoily SAUTER EY-modulo 4 PDS 94147 cz Katalogový list EY-RC401 ecos401: Regulátor pro jednotlivé místnosti s Fancoily Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Individuální regulace místností, vybavených

Více

Návod k obsluze. www.jabra.com

Návod k obsluze. www.jabra.com Jabra PRO 920 Návod k obsluze www.jabra.com Obsah 1. VÍTEJTE...4 2. PŘEHLED VÝROBKU...5 2.1 OBSAH BALENÍ...5 2.2 SCHÉMA NÁHLAVNÍ SOUPRAVY...6 2.3 DOPLŇKY PRO NOŠENÍ...7 2.4 SCHÉMA ZÁKLADNY...8 2.5 VOLITELNÉ

Více