Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 1"

Transkript

1 Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran Produktový buletin MS-NIE59xx-1E, MS-NIE49xx-2E MS-NIE39xx-2E, MS-NIE29xx-0E Software verze 5.01 Datum vydání: 19. leden 2011 Síťové integrační jednotky (NIE) pro integrace zařízení třetích stran umožňují připojení k síti Internet Protocol (IP) a webový přístup do systémů řízení budovy Metasys. Jednotky NIE používají standardní komunikační technologie řízení budov, včetně protokolu BACnet, sítě LONWORKS, protokolu N2 Bus, Modbus, M-Bus (EN ) a vlastních protokolů třetích stran. Pomocí těchto technologií jednotky NIE monitorují a řídí širokou škálu topných, ventilačních a klimatizačních zařízení (HVAC), osvětlení, zabezpečení, požární ochranu, elektrické a tepelné měření a řízení přístupu. Jednotky NIE nabízí komplexní monitorování a řízení technologií budovy, časové plánování, správu alarmů a událostí, řízení energie, výměnu dat, trendování a ukládání dat. Jednotky NIE mají zabudováno uživatelské rozhraní portálu pro správu lokality, podporují přístup přes internetový prohlížeč z několika míst současně, využívají ochranu heslem a standardní zabezpečovací metody používané IT. Jednotky řady NIE59 podporují úplnou řadu vlastností a funkcí pro rozlehlá zařízení a technicky náročné budovy a komplexy. Tabulka 1: Vlastnosti a výhody Vlastnosti Komunikace používá obecně přijímané IT standardy na úrovni automatizace a podniku Uživatelské rozhraní je založeno na internetovém prohlížeči Podporuje webové služby na automatizační úrovni Uživatelské rozhraní a software pro online konfigurování systému jsou začleněny v NIE Řízení sítí polních regulátorů, včetně BACnet MS/TP, N2 Bus, sítě LONWORKS, zařízení BACnet IP, Modbus RTU, Modbus IP, M- Bus (EN ) a protokolů třetí strany Obrázek 1: Síťová integrační jednotka NIE59 Jednotky řady NIE39/NIE49 rozšiřují nákladově efektivním způsobem schopnosti jednotky NIE na menší budovy a umožňují širší distribuci řídicích funkcí v rozsáhlejších zařízeních. Jednotky NIE29 poskytují jednotné a sdružené řešení, včetně kontrolní a řídicí kapacity. Lze je použít v menších budovách, kde je vyžadována tzv. platforma all-in-one (řízení, kontrola, a integrace). Výhody Systém může být instalován na stávající IT infrastrukturu v rámci budovy nebo podniku a používá standardní IT komunikační služby přes podnikový intranet, WAN nebo veřejný Internet chráněný firewallem. K systémovým datům v jednotce NIE lze přistupovat z kteréhokoliv standardního zařízení s podporovaným internetovým prohlížečem, které je připojeno k síti, včetně vzdálených uživatelů připojených přes telefonní linku nebo přes poskytovatele internetových služeb (providera). Umožňuje vytvářet pokročilá datová rozhraní a aplikace specifické pro váš podnik. Systém dovoluje konfigurování, uvedení do provozu, archivaci dat, monitorování, povelování a diagnostiku systému z jakéhokoliv zařízení s internetovým prohlížečem. Samostatný software pro pracovní stanice není vyžadován. Podporuje propojitelnost s otevřenými standardními sítěmi, čímž zajišťuje kompletní pružnost při výběru polních zařízení. Mezi podporované protokoly patří BACnet Master-Slave/Token-Passing (MS/TP), BACnet IP, LONWORKS, N2, Modbus RTU, Modbus IP, M-Bus (EN1434-3) a protokoly třetích stran. Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 1

2 Zasíťování NIE Jednotky NIE mají několik různých možností připojení, které umožňují vytvořit mimořádně flexibilní síť na automatizační a podnikové úrovni vašeho řídicího systému, stejně jako na úrovni polních regulátorů a úrovni sběru dat. Přístup přes internetový prohlížeč Uživatel má přístup k datům v jednotce NIE přes jakékoliv PC (desktop nebo laptop), na kterém je instalován standardní internetový prohlížeč. Zařízení uživatelského rozhraní nevyžaduje speciální software pracovní stanice, pouze internetový prohlížeč a Java plug-in. Internetový prohlížeč lze nastavit tak, aby umožňoval přístup k NIE přímo přes IP síť nebo přes Internet nebo veřejné telefonní služby. Síť Ethernet IP Jednotky NIE se připojují přímo k síti Ethernet rychlostí 10 nebo 100 Mb/s. Jednotky NIE85 lze také připojit k sítím rychlostí 1 Gb/s. Několik jednotek NIE komunikuje mezi sebou přes síť a jedna jednotka NIE se chová jako správce lokality. Oprávnění uživatelé se přihlásí do sítě prostřednictvím podporovaného prohlížeče a získají tak přístup do celé sítě Metasys v dané lokalitě. Přenos dat po síti používá standardní IT protokoly, služby a formáty. Sítě v různých budovách lze propojit prostřednictvím standardních technologií WAN a poskytovatelů síťových služeb. Rychlost přenosu závisí pouze na použité technologii. Vzdálené NIE Vzdálený přístup k NIE lze navázat přes standardní infrastrukturu WAN, přes Internet prostřednictvím linky poskytovatele internetových služeb (ISP) nebo přes veřejnou telefonní síť prostřednictvím modemu a protokolu Point-to-Point (PPP). Několik modelů NIE má doplňkový interní modem, většina modelů podporuje externí modem. Aplikační a datový server (ADS)/ Rozšířený aplikační a datový server (ADX) ADS/ADX je doplňkový softwarový balík pracující na hardwarové serverové platformě, která poskytuje prostor pro ukládání databáze konfigurace systému, zápis a archivaci trendů, zápis a archivaci alarmů a prověřovacího záznamu (audit trail) a grafiky. Server ADS/ADX může být také konfigurován jako správce lokality, který umožňuje přístup více současným uživatelům a koordinuje přístup ke všem komponentům v lokalitě přes jakýkoliv internetový prohlížeč připojený k síti, Internetu nebo telefonní lince s modemem. Více informací o ADS a ADX naleznete v produktovém buletinu pro Aplikační a datový server (LIT ). Polní sítě a protokoly Jako integrační zařízení přesouvá jednotka NIE data z jedné sítě do další a vysílá data z polních sítí na automatizační a podnikovou úroveň sítě, což umožňuje vašemu systému pracovat jako jediná skutečná řídicí síť. Komunikace na úrovni automatizace NIE si předávají technická data prostřednictvím zpráv peer-to-peer přes síť Ethernet IP. Každé zařízení NIE sdílí data a má přístup k informacím na všech ostatních uzlech NIE v síti, čímž může koordinovat a řídit všechny funkce systému řízení budovy. Protokol BACnet Komunikace automatizační úrovně také podporuje protokol BACnet a usnadňuje integraci dalších systémů a zařízení, která v síti tento standardní protokol používají. Nadřazená řídicí jednotka N30 od Johnson Controls může být použitím služeb BACnet na automatizační úrovni také integrována do sítě NIE. Jednotka NIE podporuje služby a objekty BACnet typicky používané pracovní stanicí a polními regulátory, včetně služeb BACnet pro alarmy a události. Polní regulátor MS/TP (FC) Bus BACnet MS/TP FC Bus je standardní peer-to-peer multimaster protokol, kde každé master zařízení přijímá a předává zdrojové zprávy jakémukoliv zařízení na síti. Jednotky NIE lze připojit přes MS/TP FC Bus k polním regulátorům systému Metasys, včetně polních regulátorů FEC16 a FEC26, regulátorů VMA16 (variable-air-volume) a řídicích modulů IOM17, IOM27, IOM37 a IOM47. Jednotky NIE mohou také komunikovat přes FC Bus s termostatickými regulátory řady TEC26xx a se zařízeními MS/TP třetí strany, která splňují standardní BACnet protokol podle American National Standards Institute/American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ANSI/ASHRAE) Standard Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 2

3 Obrázek 2: Metasys s několika jednotkami NIE N2 Bus N2 je polní komunikační rozhraní Johnson Controls, které propojuje regulátory ASC (Application Specific Controllers) a programovatelné regulátory s nadřazeným regulátorem. Mezi regulátory ASC patří regulátory AHU (Air Handling Unit), UNT (Unitary), VAV a zařízení VAV modulárních sestav. Programovatelné regulátory zahrnují DX9100. N2 Bus také podporuje zařízení kompatibilní s Metasys od ostatních výrobců a Metasys Integrator. LONWORKS Bus Jednotky řady NIE nabízejí modely, které mohou dohlížet na zařízení LONWORKS. Zařízení LONWORKS jsou podporována, jestliže síťové rozhraní vyhovuje směrnicím LONMARK a používá zařízení pro přenos dat volné topologie FTT10. Síťové rozhraní LONWORKS v jednotkách řady NIE podporuje všechna současná certifikovaná zařízení LONMARK od Johnson Controls, včetně regulátorů řady LN, zařízení řady NexSys a povoleného programovatelného kontroleru LONWORKS FSC (Flexible System Controller). Modbus Modbus je jeden z nejběžnějších IT master-slave komunikačních protokolů. Je veřejně přístupný a bez licenčních poplatků. Rozvinutí průmyslové sítě je relativně jednoduché. Přemisťuje nezpracované bity nebo slova, a to bez příliš mnoha restrikcí pro dodavatele. Jednotka NIE podporuje připojení Modbus RTU (RS-485, RS-232) i Modbus IP. M- Bus (EN ) Tato evropská norma se využívá u měřičů, které jsou určeny k měření tepla v tepelných obvodech, které jej předávají, nebo spotřebovávají. Spotřebované množství je uváděno v zákonných jednotkách. Pro tento způsob integrace je nutno použít převodník úrovně (např.: RS-232 / M-Bus). Protokoly třetích stran Jednotka NIE může řídit různé sítě, které používají jiné standardní nebo patentované protokoly. Flexibilita platformy umožňuje integraci zařízení jak na sériové úrovni (RS-232, RS-485), tak na úrovni TCP/IP. Software pro efektivní provoz budovy Jednotky NIE jsou dodávány s nejnovější verzí softwaru systému Metasys, který nabízí následující funkce: Uživatelské rozhraní systému Metasys poskytuje formátovaná data a grafické obrazovky jakémukoliv podporovanému webovému prohlížeči. Oprávnění uživatelé se jednoduše přihlásí k jednotce NIE z webového prohlížeče a získají tak uživatelské rozhraní. Toto zabudované uživatelské rozhraní je ideální pro menší sítě a Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 3

4 vzdálené lokality, kde není vyžadováno pro podporu uživatelského rozhraní samostatné PC. Zabezpečení systému umožňuje jednotce NIE rozpoznat legitimní uživatele tak, že je v uživatelském rozhraní internetového prohlížeče Základní přístup umožňuje uživatelům s uživatelským účtem typu Základní přístup přistupovat na základě přidělených oprávnění pouze k podmnožině možností standardního uživatelského rozhraní. Monitorování a řízení všech mechanických a elektrických systémů v typických budovách sběrem dat z polních zařízení a následná koordinace a zasílání příkazů do zařízení při požadované prioritě. Globální vyhledávání umožňuje vyhledávat v systému Metasys a pracovat se seznamy objektů, které mohou být použity dalšími funkcemi pro povelování, trendování, provádění výpisů a výběr objektů. Globální příkaz umožňuje zaslat jeden příkaz více objektům a zobrazit si soubor s výsledky provedení příkazu. Zaznamenávání transakcí protokoluje všechny uživatelské akce vykonávané prostřednictvím NIE. Zpracování alarmů a událostí umožňuje jednotce NIE vysílat alarmovou nebo událostní zprávu k online internetovým prohlížečům, pagerům, ovým serverům, síťovým systémům a sériovým tiskárnám. Informace o alarmech a událostech lze také v NIE archivovat a zobrazovat a vysílat do serveru ADS/ADX. Historická trendová data mohou být jednotkou NIE sbírána pro jakoukoliv monitorovanou hodnotu v uživatelem definovaných periodách nebo může být trendování založeno na vzorkování změny hodnoty COV (Change-of-Value). Trendové archivační soubory jsou užitečné pro analyzování výkonu systémů pro řízení budovy a lokalizaci zdroje problému v systému. Informace archivačního souboru lze přenést do historické databáze na serveru ADS/ADX, jestliže jsou soubory jednotky NIE plné nebo v uživatelem definovaných intervalech. Totalizace načítání dat monitoruje spotřebu energie (a dalších médií) a umožňuje generovat přehledy rozdělení nákladů mezi odběrateli pro snížení spotřeby energie a nákladů a poskytuje data pro servisní a údržbové programy a včasnou identifikaci možných problémů v systému. Trendové studie umožňují zobrazit více trendových rozšíření v jednom zobrazení pro monitorování a řešení problémů v systému ve vaší lokalitě. Časové plány umožňují uživatelům definovat periody obsazení budovy a časy spuštění a zadáno uživatelské ID a heslo. Uživatelská přístupová data jsou při přenosu a v databázi NIE zakódována a administrátor uživatelského zabezpečení spravuje profily a účty (přístupové úrovně a další specifická privilegia přístupu). zastavení mechanických a elektrických zařízení. Provozní parametry lze nastavit podle času dne, jednoho nebo více dní v týdnu, svátku nebo příslušného kalendářního data. Celosíťová vzájemná vazba systémů umožňuje jednotce NIE získávat informace z polních regulátorů, provádět logické operace a vydávat řadu řídicích pokynů dalším regulátorům kdekoliv v síti. Optimální spuštění automaticky určuje správný čas spuštění topných nebo chladicích systémů tak, aby zařízení bylo připraveno na obsazení budovy osobami v plánovaném čase. Samočinně se nastavuje podle sezónních změn a minimalizuje spotřebu energie. Omezení spotřeby a přesouvání zátěže (DLLR) monitoruje měřiče elektřiny, plynu, páry nebo vody a automaticky vypíná zařízení podle uživatelem nastavených hranic. Nastavené hranice spotřeby pomáhají při řízení nákladů spotřeby energie. Přesouvání zátěže slouží k řízení úrovně výkonu vybraných zařízení za účelem snížení celkové spotřeby energie. Komfortní přeřízení umožňuje stanovovat priority odpínání jednotlivých spotřebičů. Správa konfigurace databáze umožňuje uživateli v offline režimu definovat konfiguraci systému a databáze informačních bodů a později je přes síť nahrát do jednotky NIE. Veškerý software vyžadovaný pro konfigurování databáze je umístěn v SCT nebo NIE a uživatelé nemusí mít kvůli provádění oprávněných změn lokální kopii databáze na PC s internetovým prohlížečem. Řízení na úrovni technologického pole (NIE29) Jednotka NIE29 má integrovaný polní regulátor (FEC) pro přímé řízení koncových zařízení a umožňuje také připojení vzdálených regulátorů pro přímé řízení jako jsou velké strojovny vytápění a chlazení nebo rozsáhlá vzduchotechnická zařízení. Jednotka NIE29 má 33 fyzických vstupních/výstupních bodů a sběrnici SA Bus umožňující připojení vstupních/výstupních modulů (IOM) a zvýšení počtu vstupních/výstupních (I/O) bodů v uživatelských aplikacích. Uživatel může připojit na sběrnici SA Bus síťové snímače NS (Network Sensor) a podporované síťové frekvenční měniče (VFD), a tak integrovat nejprogresivnější regulace teploty a řízení rychlosti motorů do svých NIE29 aplikací. 4 Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran

5 33 fyzických vstupních/výstupních bodů jednotky NIE29 a I/O body a přístroje připojení na SA Bus lze definovat a konfigurovat pomocí konfiguračního nástroje regulátorů (CCT). K jednotce NIE29 lze připojit až 33 fyzických vstupů/výstupů, včetně: 10 univerzálních vstupů, každý bod lze definovat jako proudový analogový vstup (4-20 ma), napěťový analogový vstup (0-10 VDC), odporový analogový vstup nebo beznapěťový binární vstup. 8 binárních vstupů, každý bod lze definovat jako udržovaný beznapěťový kontakt nebo režim pulzového počítání (100 Hz, vysokorychlostní). 4 analogové výstupy, každý bod lze definovat jako napěťový analogový výstup (0-10 VDC) nebo proudový analogový výstup (4-20 ma). 4 konfigurované výstupy, každý bod lze definovat jako napěťový analogový výstup (0-10 VDC) nebo binární výstup (24 VAC triak). 7 binárních výstupů (24 VAC triak). Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 5

6 Hardwarové vlastnosti NIE29 NIE39, NIE49 a NIE59 Obrázek 3: Síťová integrační jednotka NIE39/NIE49 V závislosti na modelu NIE39, NIE49 (Obrázek 3) a NIE59 (Obrázek 1), nabízí jednotky NIE následující vlastnosti pro řízení budov: průmyslový počítač typu SBC (Single Board Computer) permanentní paměť Flash, do které se ukládají všechny programy a data standardní připojení USB záložní baterie pro ukládání dat z paměti DRAM do paměti Flash při výpadku napájení NIE hodiny reálného času s vlastní záložní baterií diody LED usnadňující servis a pro indikaci napájení, komunikace a případných problémů doplňkový interní modem odnímatelné šroubové svorkovnice pro připojení napájení 24 Vstř. a sítě Bus standardní 9-pinové konektory sub-d pro sériové porty RS-232-C telefonní konektor RJ-11 pro interní modem konektor RJ-45 pro připojení Ethernetu Obrázek 4: Síťová integrační jednotka NIE29 Vlastnosti jednotky NIE29 (Obrázek 3): několik procesorů pro nadřazené a přímé digitální řízení permanentní paměť Flash, do které se ukládají všechny programy a data standardní připojení USB záložní baterie pro ukládání dat a napájení hodin reálného času při výpadku primárního napájení NIE29 diody LED usnadňující servis a pro indikaci napájení, komunikace a případných problémů odnímatelné a barevně označené šroubové svorkovnice pro připojení napájení 24 Vstř., a komunikačních sítí Bus a polní připojení vstupních/výstupních (I/O) bodů standardní 9-pinové konektory sub-d pro sériové porty RS-232-C modulový 8-pinový konektor RJ-45 pro připojení Ethernetu doplňkový interní modem a 6-pinový telefonní konektor RJ-12 (pro vybrané modely) integrální obrazovka s navigační klávesnicí (pro vybrané modely) Porovnání modelů NIE V tabulce 2 je uvedeno stručné porovnání vlastností různých modelů NIE (ne u všech modelů jsou k dispozici všechny vlastnosti). Tabulka 2 : Porovnání vlastností modelů NIE Vlastnosti NIE59 NIE49 NIE39 NIE29 Počet rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP Počet integračních rozhraní (tj. Modbus) (RS-232) Maximální počet zařízení N2 nebo MS/TP na rozhraní Maximální počet zařízení Modbus na rozhraní Maximální počet zařízení M-Bus na rozhraní Maximální počet objektů Model s interním modemem Ne Ne Ne Ano Sériové porty RS-232-C 2 1 nebo 2 1 nebo 2 1 Sériové porty USB Porty RS Ethernet port Podpora sítě LONWORKS (počet zařízení) Ano (255) Ano (127) Ano (64) Ano (64) 6 Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran

7 Závěr Jednotka NIE potvrzuje vedoucí roli Johnson Controls v oblasti průmyslu automatizace budovy a jako inovátora v řešeních pro úplnou správu budov. Integrace informačních technologií a internetových standardů do jednotky NIE, stejně jako použití otevřených protokolů pro polní sítě, přináší výhody globální komunikace a průmyslového řízení do jednoho systému. Přístup přes internetový prohlížeč z jakékoliv lokality je hlavním prvkem pro efektivní použití automatizační sítě. Systém Metasys je nadále integrační sítí v rámci budovy a nyní byl rozšířen tak, aby překlenul mezeru mezi tradičními řídicími systémy a systémy podnikových administrativních a komunikačních sítí. Jednotka NIE a síť Metasys podporující web jsou uvážlivými investicemi, které přinesou výnosy vlastníkům budov a operátorům daleko do budoucnosti. Objednací údaje Pro objednání jednotek NIE kontaktujte nejbližší zastoupení Johnson Controls. V tabulce 3 naleznete objednací údaje pro NIE29, v tabulce 4 pro NIE39, v tabulce 5 pro NIE49, v tabulce 6 pro NIE59 a v tabulce 7 pro příslušenství. Služby pro integraci systémů Informace o standardních integracích a ovladačích naleznete na stránkách intranetu Systems Integration Services. V případě požadavku integrace na míru kontaktujte kancelář pro služby pro integraci systémů ve vaší lokalitě. Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 7

8 Tabulka 3: Objednací údaje NIE29 Objednací kód MS-NIE29xx-x (základní vlastnosti každé NIE29) MS-NIE2910-0E MS-NIE2916-0E MS-NIE2920-0E MS-NIE2926-0E MS-NIE2960-0E MS-NIE2966-0E Popis Síťová integrační jednotka NIE29: vyžaduje napájení 24 Vstř. Každý model má jeden sériový port RS- 232-C, jeden opticky izolovaný SA port RS-485, jeden sériový port USB, jeden Ethernet port a baterii pro zálohování dat MS-BAT Každá jednotka řady NIE29 má 33 vstupních/výstupních bodů a podporuje až 128 přídavných vstupních/výstupních bodů připojených na sběrnici SA Bus. POZNÁMKA: Pro integraci třetí strany může být definován pouze jeden port. Ostatní porty musí být definovány pro použití standardních protokolů (N2, BACnet nebo LON). protokolu. Podporuje jedno rozhraní N2 Bus až pro 32 N2 zařízení. protokolu. Podporuje jedno rozhraní N2 Bus až pro 32 N2 zařízení. Obsahuje integrovaný displej. protokolu. Podporuje jedno rozhraní LONWORKS až pro 32 LONWORKS zařízení. protokolu. Podporuje jedno rozhraní LONWORKS až pro 32 LONWORKS zařízení. Obsahuje integrovaný displej. protokolu. Podporuje jedno rozhraní FC Bus až pro 32 MS/TP zařízení. protokolu. Podporuje jedno rozhraní FC Bus až pro 32 MS/TP zařízení. Obsahuje integrovaný displej. Tabulka 4: Objednací údaje NIE39 Objednací kód MS-NIE39xx-x (základní vlastnosti každé NIE39) MS-NIE3910-2E MS-NIE3920-2E Popis Síťová integrační jednotka NIE39: vyžaduje napájení 24 Vstř. Každý model má dva sériové porty RS- 232-C, jeden sériový port USB, jeden Ethernet port a baterii pro zálohování dat MS-BAT POZNÁMKA: Pro integraci třetí strany může být definován pouze jeden port. Ostatní porty musí být definovány pro použití standardních protokolů (N2, BACnet nebo LON). protokolu. Podporuje jedno rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP až pro 50 zařízení. protokolu. Podporuje jedno rozhraní LONWORKS až pro 64 LONWORKS zařízení. Tabulka 5: Objednací údaje NIE49 Objednací kód MS-NIE49xx-x (základní vlastnosti každé NIE49) MS-NIE4910-2E MS-NIE4920-2E Popis Síťová integrační jednotka NIE49: vyžaduje napájení 24 Vstř. Každý model má dva sériové porty RS- 232-C, jeden sériový port USB, jeden Ethernet port a baterii pro zálohování dat MS-BAT POZNÁMKA: Pro integraci třetí strany může být definován pouze jeden port. Ostatní porty musí být definovány pro použití standardních protokolů (N2, BACnet nebo LON). protokolu. Podporuje jedno rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP až pro 100 zařízení. protokolu. Podporuje jedno rozhraní LONWORKS až pro 128 LONWORKS zařízení. 8 Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran

9 Tabulka 6: Objednací údaje NIE59 Objednací kód MS-NIE59xx-x (základní vlastnosti každé NIE59) MS-NIE5960-1E MS-NIE5920-1E Popis Síťová integrační jednotka NIE59: vyžaduje napájení 24 Vstř. Každý model má dva sériové porty RS- 232-C, dva sériové porty USB, dva porty RS-485, jeden Ethernet port a baterii pro zálohování dat MS- BAT Podporuje až 100 zařízení na každém rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP. POZNÁMKA: Pro integraci třetí strany může být definován pouze jeden port. Ostatní porty musí být definovány pro použití standardních protokolů (N2, BACnet nebo LON). protokolu. Podporuje jedno rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP až pro 100 zařízení. protokolu. Podporuje jedno rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP až pro 100 zařízení a jedno rozhraní LONWORKS až pro 255 LONWORKS zařízení. Tabulka 7: Objednací údaje příslušenství NIE Objednací kód MS-BAT MS-BAT Popis Náhradní baterie pro ochranu dat pro jednotku NIE59. Dobíjitelná gelová baterie: 12 V, 1,2 Ah, s obvyklou délkou životnosti 3 až 5 let při 21 C. Náhradní baterie pro ochranu dat pro jednotky NIE29, NIE39 a NIE49. Dobíjitelná baterie NiMH: 3,6 V, 500 mah, s obvyklou délkou životnosti 10 let při 21 C. Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 9

10 Technické údaje NIE29 Napájení Jmenovité napětí 24 Vstř., třída napájení 2 (Severní Amerika), Safety Extra Low Voltage (SELV) - Evropa, 50/60 Hz (minimálně 20 Vstř. až maximálně 30 Vstř.) Spotřeba Maximálně 25 VA Poznámka: Hodnota 25 VA nezahrnuje spotřebu přístrojů připojených k binárním výstupům NIE jednotky. Připojené přístroje napájené prostřednictvím jednotky NIE mohou mít maximální přídavnou spotřebu 125 VA. Provozní podmínky 0 až 50 C; 10 až 90% RV, maximální rosný bod 30 C Skladovací podmínky -40 až 70 C; 5 až 95% RV, maximální rosný bod 30 C Ochrana dat Podporuje ochranu dat při výpadku napájení. Dobíjitelná baterie NiMH: 3,6 VDC, 500 mah, s obvyklou délkou životnosti 5 až 7 let při 21 C; Objednací kód: MS-BAT Procesor 192 MHz Renesas SH RISC procesor Paměť 128 MB Flash paměť pro operační systém, ukládání a zálohování konfiguračních a operačních dat a 128 MB synchronní DRAM pro operační data. Operační systém Zabudovaný Microsoft Windows CE Síťová a sériová rozhraní Jeden Ethernet port; 10/100 MB; 8-pinový konektor RJ-45 Jeden opticky izolovaný port RS-485 SA Bus; 4-pólové konektorové svorky se zámkem (všechny typy NIE29) Jeden opticky izolovaný port RS-485; 4-pólové konektorové svorky se zámkem (pouze typy NIE2902, NIE2903, NIE2905 a NIE2906) Jeden port LONWORKS; FTT10 78 Kbps; 3-pólové konektorové svorky se zámkem (pouze typy NIE2904 a NIE2907) Jeden sériový port RS-232-C se standardním 9-pinovým konektorem sub-d podporujícím standardní přenosové rychlosti: 9 600, 19,2k, 38,4k nebo 76,8k baudů; 4-pólové konektorové svorky se zámkem Jeden sériový port USB se standardním USB konektorem Kryt Plastový kryt Plastový materiál: ABS a polykarbonát Třída krytí: IP20 (IEC60529) Montáž Pomocí šroubů na rovný povrch do tří montážních úchytů nebo na lištu DIN 35 mm. Rozměry 155 x 270 x 64 mm (výška x šířka x hloubka) Minimální požadovaný montážní prostor: 250 x 370 x 110 mm Přepravní hmotnost 1,2 kg Soulad USA: Vedeno jako UL, File E107041, CCN PAZX, UL 916, Zařízení pro řízení energie (Energy Management Equipment), FCC v souladu s CFR47, část 15, podčást B, třída A Kanada: Vedeno jako UL, File E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 č. 205, Signalizační zařízení (Signal Equipment), v souladu s Industry Canada, ICES-003 Evropa: Označení CE, směrnice EMC 2004/108/EEC, v souladu s EN Generic Emission Standard for Residential and Light Industry a EN Generic Immunity Standard for Heavy Industrial Environment Austrálie a Nový Zéland: Označení Z-Tick, v souladu s emisemi pro Austrálii/NZ Mezinárodní BACnet: BACnet Testing Laboratories (BTL) Listed BACnet Building Controller (B-BC) 10 Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran

11 NIE39 a NIE49 Napájení Jmenovité napětí 24 Vstř., třída napájení 2 (Severní Amerika), Safety Extra Low Voltage (SELV) - Evropa, 50/60 Hz (minimálně 20 Vstř. až maximálně 30 Vstř.) Spotřeba Maximálně 25 VA Provozní podmínky 0 až 50 C; 10 až 90% RV, maximální rosný bod 30 C Skladovací podmínky -40 až 70 C; 5 až 95% RV, maximální rosný bod 30 C Ochrana dat Podporuje ochranu dat při výpadku napájení. Dobíjitelná baterie NiMH: 3,6 VDC, 500 mah, s obvyklou délkou životnosti 5 až 7 let při 21 C; Objednací kód: MS-BAT Procesor 192 MHz Renesas SH RISC procesor Paměť 128 MB Flash paměť pro operační systém, ukládání a zálohování konfiguračních a operačních dat a 128 MB synchronní DRAM pro operační data. Operační systém Zabudovaný Microsoft Windows Síťová a sériová rozhraní Jeden Ethernet port; 10/100 MB; 8-pinový konektor RJ-45 Jeden opticky izolovaný port RS-485 SA Bus; 9600, 19,2k, 38,4k nebo 76,8k baudů (v závislosti na protokolu), 4-pólové konektorové svorky se zámkem (pouze typy NIE3901 a NIE4901) Jeden port LONWORKS; FTT10 78 Kbps; 3-pólové konektorové svorky se zámkem (pouze typy NIIE3902 a NIE4902) Dva sériové porty RS-232-C se standardním 9-pinovým konektorem sub-d podporujícím standardní přenosové rychlosti: 9 600, 19,2k, 38,4k nebo 76,8k baudů; 4-pólové konektorové svorky se zámkem (jeden pro Modbus RTU Bus a jeden pro diagnostický port) Jeden sériový port USB se standardním USB konektorem, který podporuje dodávaný doplňkový externí modem. Kryt Plastový materiál: ABS + polykarbonát UL94-5VB Třída krytí: IP20 (IEC 60529) Montáž Pomocí šroubů na rovný povrch do tří montážních úchytů nebo na lištu DIN 35 mm. Rozměry 131 x 270 x 62 mm (výška x šířka x hloubka) Minimální požadovaný montážní prostor: 210 x 350 x 110 mm Přepravní hmotnost 1,2 kg Soulad USA: Vedeno jako UL, File E107041, CCN PAZX, UL 916, Zařízení pro řízení energie (Energy Management Equipment) Vedeno jako UL, File S4977, UUKL verze, Zařízení pro detekci kouře (Smoke Control Equipment) (pouze typy MS-NAE35x0-2U a MS-NAE45x0-2U) FCC v souladu s CFR47, část 15, podčást B, třída A Kanada: Vedeno jako UL, File E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 č. 205, Signalizační zařízení (Signal Equipment), v souladu s Industry Canada, ICES-003 Evropa: Označení CE, směrnice EMC 2004/108/EEC, v souladu s EN Generic Emission Standard for Residential and Light Industry a EN Generic Immunity Standard for Heavy Industrial Environment Austrálie a Nový Zéland: Označení Z-Tick, v souladu s emisemi pro Austrálii/NZ Mezinárodní BACnet: BACnet Testing Laboratories (BTL) Listed BACnet Building Controller (B-BC) Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 11

12 NIE59 Napájení Jmenovité napětí 24 Vstř., třída napájení 2 (Severní Amerika), Safety Extra Low Voltage (SELV) - Evropa, 50/60 Hz (minimálně 20 Vstř. až maximálně 30 Vstř.) Spotřeba Maximálně 50 VA Provozní podmínky 0 až 50 C; 10 až 90% RV, maximální rosný bod 30 C Skladovací podmínky -40 až 70 C; 5 až 95% RV, maximální rosný bod 30 C Ochrana dat Podporuje ochranu dat při výpadku napájení. Dobíjitelná gelová baterie: 12 V, 1,2 Ah, s obvyklou délkou životnosti 3 až 5 let při 21 C; Objednací kód: MS-BAT Baterie hodin Udržuje hodiny reálného času v chodu při výpadku napájení. Palubní buňka; obvyklá délka životnosti 10 let při 21 C. Procesor 400 MHz Geode GX533 Paměť 512 MB Flash paměť pro operační systém, ukládání a zálohování konfiguračních a operačních dat. 256 MB synchronnní DRAM pro operační data. Operační systém Zabudovaný Microsoft Windows XP Síťová a sériová rozhraní Jeden Ethernet port; 10/100 MB; 8-pinový konektor RJ-45 (Metasys komunikace & Modbus TCP Bus) Dva opticky izolované porty RS-485 SA Bus; 9600, 19,2k nebo 38,4k baudů, 4-pólové konektorové svorky se zámkem Dva sériové porty RS-232-C se standardním 9-pinovým konektorem sub-d podporujícím standardní přenosové rychlosti (použití pro Modbus RTU Bus nebo diagnostický port) Jeden port LONWORKS; FTT10 78 Kbps; 3-pólové konektorové svorky se zámkem (pouze typ NIIE5902) Dva sériové porty USB, standardní USB konektory, jeden z nich funguje jako diagnostický loggin port. Kryt Plastový kryt s interním kovovým krytem Plastový materiál: ABS + polykarbonát UL94-5VB Třída krytí: IP20 (IEC 60529) Montáž Pomocí šroubů na rovný povrch do čtyř montážních úchytů nebo na dvojitou lištu DIN. Rozměry 226 x 332 x 96.5 mm, včetně montážních úchytů (výška x šířka x hloubka) Minimální požadovaný montážní prostor: 303 x 408 x 148 mm Přepravní hmotnost 2,9 kg Soulad USA: Vedeno jako UL, File E107041, CCN PAZX, UL 916, Zařízení pro řízení energie (Energy Management Equipment) Vedeno jako UL, File S4977, UUKL verze, Zařízení pro detekci kouře (Smoke Control Equipment) (pouze typy MS-NAE55x0-1U) FCC v souladu s CFR47, část 15, podčást B, třída A Kanada: Vedeno jako UL, File E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 č. 205, Signalizační zařízení (Signal Equipment), v souladu s Industry Canada, ICES-003 Evropa: Označení CE, směrnice EMC 2004/108/EEC, v souladu s EN Generic Emission Standard for Residential and Light Industry a EN Generic Immunity Standard for Heavy Industrial Environment Austrálie a Nový Zéland: Označení Z-Tick, v souladu s emisemi pro Austrálii/NZ Mezinárodní BACnet: BACnet Testing Laboratories (BTL) Listed BACnet Building Controller (B-BC) Provozní specifikace jsou jmenovité a odpovídají přijatým průmyslovým normám. Aplikace za podmínek přesahujících tyto specifikace je nutné konzultovat s místní pobočkou Johnson Controls. Johnson Controls, Inc. není odpovědný za škody vzniklé nesprávným použitím nebo zneužitím těchto výrobků. USA prohlášení o shodě Toto zařízení bylo testováno a osvědčeno, že vyhovuje podle směrnice FCC, část 15 limitům pro digitální zařízení třídy A. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při provozu tohoto zařízení v komerčním prostředí. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a není-li instalováno a používáno podle pokynů, může způsobovat škodlivé vysokofrekvenční rušení. Provoz tohoto zařízení v obytných oblastech bude pravděpodobně způsobovat škodlivé rušení, a v tomto případě bude na uživateli, aby proved nápravu na vlastní náklady. Kanada prohlášení o shodě Toto digitální zařízení třídy A splňuje všechny požadavky kanadských nařízení Interference-Causing Equipment Regulations. 12 Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran

13 Building Efficiency 507 E. Michigan Street, Milwaukee, WI Metasys a Johnson Controls jsou registrované obchodní značky Johnson Controls, Inc. Všechny ostatní značky jsou značkami příslušných vlastníků Johnson Controls, Inc. Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 13

Síťová automatizační jednotka

Síťová automatizační jednotka Síťová automatizační jednotka Produktový buletin MS-NAE35xx-x, MS-NAE45xx-x MS-NAE55xx-x, NAE8500-0 Sekce katalogu - Řídicí systémy Informace o výrobku - NAE Datum vydání - 0110/0610CZ Jednotky NAE umožňují

Více

RSC MARTIA. Volně programovatelné regulátory

RSC MARTIA. Volně programovatelné regulátory Volně programovatelné regulátory Přehled produktové řady POL687.70 Regulátor pro chlazení Volně programovatelný regulátor, 27 I/O Možnost rozšíření I/O (pomocí IO rozšiřujících modulů) Integrované HMI

Více

CentraLine AX. Václav Matz

CentraLine AX. Václav Matz Nová generace řídicích ch systémů CentraLine AX Václav Matz Řídicí systém - CentraLine AX Úvod Integrace Komunikace Regulace HAWK COACH AX ARENA AX Představení systému CentraLine AX = řídicí systém obsahující

Více

Programovatelný regulátor FX15 Universal

Programovatelný regulátor FX15 Universal Sekce katalogu Elektronické regulátory Informace o výrobku FX15 Universal Datum vydání 1205/0306CZ Rev.4 Programovatelný regulátor FX15 Universal FX15 Universal je vysoce výkonným regulátorem řady Facility

Více

On-line datový list FLOWSIC200 PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ

On-line datový list FLOWSIC200 PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ On-line datový list FLOWSIC200 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. FLOWSIC200 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a

Více

Flow-X PRŮTOKOMĚR. On-line datový list

Flow-X PRŮTOKOMĚR. On-line datový list On-line datový list A B D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané aplikaci

Více

Modul TX OPEN RS232/485

Modul TX OPEN RS232/485 s 8 185 8185P01 TX-I/O ; DESIGO OPEN Modul TX OPEN RS/485 TXI1.OPEN pro integraci cizích systémů a přístrojů do systému DESIGO (V4 nebo vyšší) Platforma pro integraci cizích systémů a přístrojů do řídícího

Více

Možnosti integrace požárních a bezpečnostních technologií do BMS

Možnosti integrace požárních a bezpečnostních technologií do BMS c l o s e t o y o u Možnosti integrace požárních a bezpečnostních technologií do BMS Václav Matz Technická podpora Honeywell spol. s r.o. CentraLine AX Integrace, regulace = BMS v každé budově ÚVOD BMS

Více

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Teplota Vlhkost CO 2 Rosný bod Atmosférický tlak Analogový signál Dvoustavové událostí Čítací vstup Bateriové záznamníky Dataloggery Bateriové záznamníky

Více

2013 / 14 CONTROLS OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY

2013 / 14 CONTROLS OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY 2013 / 14 CONTROLS OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY CONTROLS 2 I TOSHIBA LOKÁLNÍ OVLADAČE TOSHIBA nabízí ke klimatizačním zařízením širokou škálu různých ovladačů, které umožňují snadné a přehledné ovládání jak

Více

JUMO LOGOSCREEN 600. Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač

JUMO LOGOSCREEN 600. Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač JUMO LOGOSCREEN 600 Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač Nová generace Obrazovkový zapisovač JUMO LOGOSCREEN 600 je nový úvodní model řady LOGOSCREEN, který je určen pro skutečný provoz na

Více

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 Vizualizace systému ID 6.2 Typ 94 210 Použití Komplexní ovládací a monitorovací systém ID-6.2 je určen pro ovládání a monitorování: světelných signalizačních

Více

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK SWIFT VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK Vysoké rozlišení : 24 bitů AD převodníku s 16 000 000 interních dílků a 100 000 externích dílků Velká rychlost čtení: 2400 měření za sekundu Displej

Více

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače TGZ 2-osé digitální servozesilovače Digitální servozesilovače TGZ TGZ představuje nový koncept měničů pro více-osé aplikace. TGZ v sobě zahrnuje moderní prvky digitálního řízení, jednoduché přednastavené

Více

Digitální regulátor DX-9100 verze 2

Digitální regulátor DX-9100 verze 2 Sekce katalogu Elektronické regulátory Informace o výrobku DX-9100 verze 2 Datum vydání 0905/0106 CZ Rev.2 Digitální regulátor DX-9100 verze 2 Digitální regulátor DX-9100 představuje ideální řešení pro

Více

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500 Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500 Pro zobrazení, záznam a vyhodnocení fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) 3,5'' TFT dotykový displej, české menu Libovolné kombinace vstupních

Více

Modbus TCP. integrovaný ethernet přepínač umožňuje liniovou topologii 2x konektor M12, 4pinový, kódování D pro připojení na ethernet

Modbus TCP. integrovaný ethernet přepínač umožňuje liniovou topologii 2x konektor M12, 4pinový, kódování D pro připojení na ethernet programování dle IEC 61131-3 pomocí CODESYS V3 Ethernet a USB rozhraní stupeň krytí IP67 s integrovaným napájením LED pro indikaci stavu PLC, napájecího napětí, poruch signálů a sběrnice multiprotokolová

Více

ECL Comfort 300/301 230 V stř. a 24 V stř.

ECL Comfort 300/301 230 V stř. a 24 V stř. Datový list ECL Comfort 300/301 230 V stř. a 24 V stř. Aplikace ECL Comfort 300 / 301 je elektronický regulátor teploty, který může být vybaven zvolenými aplikacemi prostřednictvím karty ECL. Regulátor

Více

Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5

Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5 Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5 ST-7UEBER přehledové školení zaměřené na PLC SIMATIC S7 délka kurzu 1 den - Přehled a výkonové charakteristiky automatizačních a programovacích zařízení - Struktura,

Více

On-line datový list. FLOWSIC150 Carflow MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRŮTOKU

On-line datový list. FLOWSIC150 Carflow MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRŮTOKU On-line datový list FLOWSIC150 Carflow A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. FLOWSIC150 Carflow Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou

Více

Crouzet em4. Products Elektrické stroje Automatizační moduly

Crouzet em4. Products Elektrické stroje Automatizační moduly Products Elektrické stroje Automatizační moduly Crouzet em4 3G, GPRS nebo Ethernet Alarmy nebo záznamy dat Přesné analogové vstupy / výstupy Vzdálený přístup 1 / 6 Popis/Funkce Crouzet Automation na trh

Více

On-line datový list MEAC SYSTÉMY CEMS

On-line datový list MEAC SYSTÉMY CEMS On-line datový list MEAC A B C D E F Objednací informace Typ Výrobek č. MEAC Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané aplikaci a zákaznické

Více

Rozšířená architektura systému Metasys

Rozšířená architektura systému Metasys Rozšířená architektura systému Metasys Produktový buletin Sekce katalogu - Řídicí systémy Informace o výrobku - Rozšířená architektura systému Metasys Datum vydání - 0110/0610CZ Architektura systému automatizace

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Seznámení s Quidy. vstupní a výstupní moduly řízené z PC. 2. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m

Seznámení s Quidy. vstupní a výstupní moduly řízené z PC. 2. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m vstupní a výstupní moduly řízené z PC 2. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m Seznámení s Quidy Katalogový list Vytvořen: 1.8.2007 Poslední aktualizace: 2.8 2007 12:16 Počet stran: 16 2007 Adresa: Strašnická

Více

Měření parametrů sítě

Měření parametrů sítě DIRIS A20 Měření parametrů sítě diris_560_a_3_x_cat Diris A20 1. LCD displej. 2. Tlačítko pro volbu režimu zobrazení okamžitých a maximálních hodnot proudu. 3. Tlačítko pro volbu režimu zobrazení napětí

Více

Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 16 regulátory.

Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 16 regulátory. Komunikační centrála pro LPB zařízení OCI6... Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 6 regulátory. Použití Zařízení Budovy Provozovatel Centrála je součástí LPB

Více

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Název veřejné zakázky: Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Odůvodnění Zaškolení obsluhy:

Více

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800 MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU800 Pro zobrazení, záznam a vyhodnocení fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) 3,5'' TFT dotykový displej, české menu Libovolné kombinace proudových,

Více

Digitální regulátor DX-9200 LONWORKS

Digitální regulátor DX-9200 LONWORKS Sekce katalogu Regulátory LONWorks Informace o výrobku DX-9200 Datum vydání 0900/1100CZ Digitální regulátor DX-9200 LONWORKS Digitální regulátor DX-9200 LonWorks představuje ideální řešení pro digitální

Více

Nové DESIGO V4 Celkový přehled systému

Nové DESIGO V4 Celkový přehled systému Nové V4 Celkový přehled systému Konfigurační Modul (DCM) XWORKS plus Nové vývojové prostředí Komunikace BACnet : Protokol rev.1.5 Profil B-BC Nové objekty Aplikace WEB INSIGHT V4 WEBový Client BACnet/Ethernet/IP

Více

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy Funkce a vlastnosti Ideální řešení pro manažery, techniky a provozní vedoucí datových center, kteří odpovídají

Více

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Informace o výrobku Datum vydání Řízení teploty RS-9100 19/100CZ Rev. Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití Úvod Výstup z elektronických teplotních snímačů

Více

Polní regulátory systému Metasys a související produkty

Polní regulátory systému Metasys a související produkty Polní regulátory systému Metasys a související produkty Produktový buletin Sekce katalogu - Řídicí systémy Informace o výrobku - FEC Datum vydání - 0110/0610CZ Přehled Řada polních regulátorů Metasys zahrnuje

Více

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS Vzdálené vyčítání jednotkou M Bus Až 250 měřidel na jednotku M Bus Master, prostřednictvím kaskádování lze do systému zahrnout až 1 250 měřidel Podpora primárního, sekundárního a rozšířeného adresování,

Více

Průmyslové roboty a manipulátory, průmyslové počítače, PLC, řídicí systémy a operátorské panely

Průmyslové roboty a manipulátory, průmyslové počítače, PLC, řídicí systémy a operátorské panely www.elektroprumysl.cz srpen 2017 ročník 7 Zaměřeno na elektrotechniku, průmyslovou automatizaci a nové technologie Průmyslové roboty a manipulátory, průmyslové počítače, PLC, řídicí systémy a operátorské

Více

EDGE router ER75i. Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači

EDGE router ER75i. Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím následující pokyny: Komunikační router se musí používat v souladu s veškerými

Více

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače TGZ 2-osé digitální servozesilovače Digitální servozesilovače TGZ TGZ představuje nový koncept měničů pro více-osé aplikace. TGZ v sobě zahrnuje moderní prvky digitálního řízení, jednoduché přednastavené

Více

SonoMeter 31 Měřiče tepla

SonoMeter 31 Měřiče tepla SonoMeter 31 Měřiče tepla Popis Danfoss SonoMeter 31 je řada ultrazvukových, kompaktních měřičů tepla určených k měření spotřeby energie při vytápění a chlazení pro účely fakturace. Tyto měřiče jsou určeny

Více

On-line datový list GM960 PROCESNÍ ŘEŠENÍ

On-line datový list GM960 PROCESNÍ ŘEŠENÍ On-line datový list A B C D E F Objednací informace Typ Výrobek č. Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané aplikaci a zákaznické specifikaci.

Více

Multilogger M datalogger se 4 svorkovnicemi a Ethernetovým portem

Multilogger M datalogger se 4 svorkovnicemi a Ethernetovým portem COMET SYSTEM, s.r.o. 1.máje 1220 756 61 Rožnov pod Radhoštěm CZECH REPUBLIC Tel.: +420 571 653 990 E-mail: info@cometsystem.cz Multilogger M1300 - datalogger se 4 svorkovnicemi a Ethernetovým portem code:

Více

PXM50. Dotykový panel 15.6 DESIGO. Pro použití s webovým rozhraním PXG3.W100

PXM50. Dotykový panel 15.6 DESIGO. Pro použití s webovým rozhraním PXG3.W100 s 9 293 DESIGO Dotykový panel 15.6 Pro použití s webovým rozhraním PXG3.W100 PXM50 Kompaktní konstrukce s malou vestavnou hloubkou, pro montáž do dveří rozvaděče TFT displej s vysokým rozlišením, 16,7

Více

Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS : : :

Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS : : : Tel +420 241 933 339 Mob +420 725 037 608 Fax +420 241 933 332 E-mail daniel.matejka@lgsystem.cz Website www.lgsystem.cz Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS Princip účtování vyrobené energie z obnovitelných

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS.

Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS. Převodník protokolu MultiCOM 301/302 umožňuje monitorování UPS pomocí protokolu MODBUS/JBUS na sériových linkách RS232 nebo RS485. Navíc řídí druhou nezávislou sériovou linku RS232, kterou lze použít pro

Více

N2 síťový regulátor Fan Coil jednotek TEC s jedním proporcionálním výstupem a řízením 1-rychlostního ventilátoru

N2 síťový regulátor Fan Coil jednotek TEC s jedním proporcionálním výstupem a řízením 1-rychlostního ventilátoru Informace o výrobku TEC2145-2 Datum vydání 1005/0306CZ N2 síťový regulátor Fan Coil jednotek TEC2145-2 s jedním proporcionálním výstupem a řízením 1-rychlostního ventilátoru Regulátor TEC2145-2 je N2 síťové

Více

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová.

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová. Produktový katalog 2009 In Zennio Z38 LCD Dotykový panel InZennio Z38 LCD dotykový panel - je velkým krokem vpřed v domácí komunikaci. Funkce: Jednoduše nastavitelný. Jednoduše nastavíte funkce, které

Více

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála montáž na DIN lištu Měření s možností přenosu dat 0 06 76 Technické charakteristiky (str. 50) Nové přístroje pro měření EMDX umožňují vzdálený

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Deska sběru dat Uživatelská příručka Vydání 2.1 Počet stran: 8 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Obchodní informace... 3 2.1 Příslušenství... 3 2.2 Informace o výrobci... 3 3 Popis zařízení... 4 3.1 Popis funkce...

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

Bezpečnostní systém DeviceNet NE1A/DST1

Bezpečnostní systém DeviceNet NE1A/DST1 systém Společnost Omron nyní nabízí bezpečnostní systém kompatibilní s prostředím, který lze použít třemi způsoby: jako samostatnou řídicí jednotku, jako bezpečnostní sít' rozšiřitelnou pomocí vzdálených

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

M-Bus Master MultiPort 250D DATOVÝ LIST

M-Bus Master MultiPort 250D DATOVÝ LIST M-Bus Master MultiPort 250D Vzdálené odečítání jednotkou M-Bus Až 250 měřidel na jednotku M-Bus Master, prostřednictvím kaskádování lze do systému zahrnout až 1 250 měřičů Podpora primárního, sekundárního

Více

Kompaktní procesní stanice

Kompaktní procesní stanice MXPLC Kompaktní procesní stanice Shrnutí MXPLC je kompaktní procesní stanice s integrovaným I/O modulem se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Stanice může být po sběrnici

Více

Regulátor FX16 Master

Regulátor FX16 Master Regulátor FX16 Master Sekce katalogu Elektronické regulátory Informace o výrobku FX16 Master Datum vydání 1205/0306CZ Rev.2 Regulátor FX16 Master je multimediálním programovatelným regulátorem řady Facility

Více

Ovladače motorů CMMO-ST

Ovladače motorů CMMO-ST Všeobecné údaje Ovladač motoru CMMO-ST slouží pro řízení polohy a jako regulátor polohy. Silové napájení je oddělené od napájení elektroniky. Umožňuje bezpečnostní funkci bezpečné vypnutí točivého momentu

Více

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti Komunikační modul pro domácnosti AD-FE/CE, verze 4.0 E35C Technická data Komunikační moduly E35C AD-FE verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP přes Ethernet mezi měřidly E350 a centrálním systémem. Pomocí

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

CODESYS 2 programovatelná komunikační brána pro I/O systém BL67 Komunikační brána pro PROFIBUS-DP BL67-PG-DP

CODESYS 2 programovatelná komunikační brána pro I/O systém BL67 Komunikační brána pro PROFIBUS-DP BL67-PG-DP programování dle IEC 61131-3 pomocí CODESYS Ethernet a RS232 rozhraní programová paměť 512 kb 32bitový RISC procesor < 1 ms pro 1000 příkazů stupeň krytí IP67 LED pro indikaci napájecího napětí, poruch

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Webové rozhraní BACnet/IP

Webové rozhraní BACnet/IP s 9 294 DESIGO PX Webové rozhraní BACnet/IP PXG3.W100 Pro místní, nebo dálkové ovládání jedné nebo více podstanic PX pomocí dotykových panelů Desigo (TP) a standardního webového prohlížeče Připojení přes

Více

COM460IP. Převodník rozhraní BMS na rozhraní Modbus/TCP

COM460IP. Převodník rozhraní BMS na rozhraní Modbus/TCP Převodník rozhraní BMS na rozhraní Modbus/TCP Přístroje Bender pro průmysl i zdravotnictví/ 2011 Převodník rozhraní BMS na rozhraní Modbus/TCP COM460IP Charakteristika Převodník rozhraní BMS na TCP/IP

Více

Ultrazvukový kompaktní měřič

Ultrazvukový kompaktní měřič Ultrazvukový Technické kompaktní informace měřič pro montáž a provoz Ultrazvukový kompaktní měřič Změny vyhrazeny. Technické údaje všeobecné Ultrazvukový kompaktní měřič energie pro měření spotřeby energie

Více

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC 230 V AC a 24 V AC Popis a použití V aplikacích vytápění lze řídicí jednotku ECL Comfort 110 integrovat s řešením Danfoss Link prostřednictvím rozhraní DLG pro použití v jednogeneračních aplikacích. Řídicí

Více

Procesní stanice MiniPLC

Procesní stanice MiniPLC IPLC Procesní stanice MiniPLC Shrnutí Použití Funkce Technické údaje Řada IPLC je rodina digitálních procesních stanic komunikativních DDC regulátorů. Všechny typy mají rozhraní RS485 pro připojení I/O

Více

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O 8178p01 s 8 178 TX-I/O Modul pro žaluzie TXM1.8RB 8 beznapěťových reléových výstupů pro... 4 pohony žaluzií se 2 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se 3 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém Hierarchická

Více

Třífázové statické činné elektroměry

Třífázové statické činné elektroměry Třífázové statické činné elektroměry ED 310, ED 310.I Displej, odběr i dodávka, 4 tarify Elektroměr ED 310 a ED 310.I (dále jen ED 310) - elektronické, programovatelné elektroměry pro sledování odběru

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data

Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data 1 Elektroměry podle IEC / MID Průmyslové a komerční Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data ZMK400CE základnový modul představuje novou řadu synchronních elektroměrů doplněných o modulární koncepci

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

IPLC5xx. Procesní stanice MiniPLC Shark. Shrnutí

IPLC5xx. Procesní stanice MiniPLC Shark. Shrnutí IPLC5xx Procesní stanice MiniPLC Shark Shrnutí Řada IPLC je rodina digitálních procesních stanic komunikativních DDC regulátorů s procesorem Power PC a operačním systémem Linux s verzí jádra 2.6. Všechny

Více

OEM ACX36... Regulátor VVK. Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR. Pro regulační, řídící a kontrolní funkce

OEM ACX36... Regulátor VVK. Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR. Pro regulační, řídící a kontrolní funkce OEM SICLIMAT SAPHIR Regulátor VVK Pro regulační, řídící a kontrolní funkce ACX36... Regulátor ACX36 se používají v systémech větrání, klimatizace a chlazení. Patří do řady SICLIMAT SAPHIR. Jsou k dispozici

Více

CAT5 systém videovrátných

CAT5 systém videovrátných CAT5 systém videovrátných Vlastnosti systému RJ-5 konektor a kabel kategorie 5 Použití standardního konektoru RJ-5 umožňuje snadnou instalaci a údržbu. Použitím síťového kabelu CAT-5 výrazně snižujete

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 01/2014 servotechnika Typy servozesilovačů TGA-24-9/20 TGA-24-9/20-O1 TGA-24-9/20-O3 TGA-24-9/20-O4 TGA-24-9/20-O8 standardní verze s volitelným

Více

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen Asociace montážních firem Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Použití Kompaktní ultrazvukový měřič tepla SHARKY 775 je moderní mikroprocesorový přístroj určený k fakturačnímu

Více

Process Device Manager SIMATIC PDM V9.0

Process Device Manager SIMATIC PDM V9.0 Ideální servisní a parametrizační nástroj Process Device Manager V9.0 www.siemens.com/process-automation Současné trendy provozů a podniků v procesním průmyslu Krátké časy pro uvedení do provozu Nepřetržitý

Více

Optimalizováno pro malé výkony

Optimalizováno pro malé výkony Optimalizováno pro malé výkony frekvenční měniče Emotron VS10 / VS30 Optimální velikost a cena pro malé výkony Navzdory své malé velikosti, jsou naše nové frekvenční měniče Emotron VS10 a VS30 vybaveny

Více

On-line datový list VISIC100SF TUNELOVÉ SENZORY A ANALYZÁTOY

On-line datový list VISIC100SF TUNELOVÉ SENZORY A ANALYZÁTOY On-line datový list VISIC100SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. VISIC100SF Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Hierarchická struktura řídicího systému

Více

Sekce katalogu Regulátory FAN Coil jednotek Informace o výrobku ES-8940 Datum vydání 0600/0800CZ Rev.1

Sekce katalogu Regulátory FAN Coil jednotek Informace o výrobku ES-8940 Datum vydání 0600/0800CZ Rev.1 Sekce katalogu Regulátory FAN Coil jednotek Informace o výrobku ES-8940 Datum vydání 0600/0800CZ Rev.1 Modul centrální změny bodu nastavení ES-8940 a lokální analogová regulační jednotka TC-8940 Úvod Modul

Více

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED .0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení

Více

NRRF 12. Síťový čtecí modul 433 MHz s dlouhým dosahem. Uživatelská příručka

NRRF 12. Síťový čtecí modul 433 MHz s dlouhým dosahem. Uživatelská příručka NRRF 12 Síťový čtecí modul 433 MHz s dlouhým dosahem Uživatelská příručka 2004 2015, TECHFASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne: 2015/09/10, platné

Více

METEOVIVA WVS Produktový list Ušetřete náklady na energii prostřednictvím systému pro předpověď a optimalizaci

METEOVIVA WVS Produktový list Ušetřete náklady na energii prostřednictvím systému pro předpověď a optimalizaci METEOVIVA WVS Produktový list Ušetřete náklady na energii prostřednictvím systému pro předpověď a optimalizaci SIMAC TECHNIK ČR a.s. 2011 METEOVIVA Jedná se o řešení pro optimální udržení mikroklimatických

Více

Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem

Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem 9 221 PXC64-U DESIGO PX Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem PXC-U PXA30-T Volně programovatelné automatizační podstanice pro řízení a regulaci VVK a technických zařízení budov Sběrnice

Více

Rozhraní pro web s portem pro modem

Rozhraní pro web s portem pro modem 9 232 DESIGO PX Rozhraní pro web s portem pro modem PXG80-W Pro dálkové sledování a ovládání jedné nebo více podstanic DESIGO PX pomocí standardního internetového prohlížeče. Generické ovládání a zobrazení

Více

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Dvojitý čtyřmístný displej LED Čtyři vstupy Čtyři výstupy Regulace: on/off, proporcionální, PID, PID třístavová Přístupové heslo Alarmové funkce Přiřazení vstupu

Více

Záskokový automat ATS společnosti Eaton ATS-C. Záskokový automat ATS-C 96 a ATS-C 144

Záskokový automat ATS společnosti Eaton ATS-C. Záskokový automat ATS-C 96 a ATS-C 144 Záskokový automat ATS společnosti Eaton ATS-C Záskokový automat ATS-C 96 a ATS-C 144 Bezpečná dodávka a distribuce energie nízkého napětí. Záskokový automat ATS společnosti Eaton Poruchy v dodávce elektrické

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce s 9 266 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce Pro procesní podstanice, typ PXC-U PXA30-W0 Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení

Více

Programovatelný regulátor FX15

Programovatelný regulátor FX15 Sekce katalogu El. regulátory Informace o výrobku FX15 Datum vydání 1205/0306CZ Rev.3 Programovatelný regulátor FX15 FX15 je vysoce výkonným regulátorem řady Facility Explorer určeným pro komerční vytápěcí,

Více

PXM10. Ovládací panel. Siemens Building Technologies DESIGO PX

PXM10. Ovládací panel. Siemens Building Technologies DESIGO PX 9 230 DESIGO PX Ovládací panel PXM10 Místní ovládací panel pro monitorování a ovládání kompaktních nebo modulárních podstanic DESIGO PX LCD displej s nastavitelným kontrastem Jednoduché ovládání pomocí

Více

Převodník oxidu uhličitého CD-W pro montáž na stěnu

Převodník oxidu uhličitého CD-W pro montáž na stěnu Sekce katalogu Snímače CO 2 Informace o výrobku CD-W00-00-0 Datum vydání 0601/0901CZ Převodník oxidu uhličitého CD-W00-00-0 pro montáž na stěnu Johnson Controls nabízí úplnou řadu karbon dioxidových převodníků

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce s 9 265 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce Pro procesní podstanice, typ PXC..-U PXA30-W2 Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více