1/81 FV panely v provozu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/81 FV panely v provozu"

Transkript

1 1/81 FV panely v provozu provozní podmínky energetická bilance panelu výpočet roční produkce integrace (BIPV) hybridní FVT kolektory

2 Účinnost FV panelu 2/81 jaká je roční účinnost FV systému?

3 Vliv provozních podmínek na produkci 3/81 integrace do pláště nad střechou analýza FV systémů na pasivních domech Koberovy Staněk, K., FSV ČVUT (2011)

4 Integrace do pláště zajištění chlazení 4/81

5 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Teplota FV panelů ( C) Instalace nad střechou 5/81 teploty až 70 C rozdíl mezi dolními a horními moduly > 10 C FV panely horní FV panely dolní vzduch horní vzduch dolní čas (hod)

6 Instalace nad střechou 6/81

7 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Teplota FV panelů ( C) Porovnání dosahovaných teplot 7/ K6 integrace do krytiny K7 nad krytinou K7 dolní K7 horní K6 dolní K6 horní čas (hod)

8 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Relativní vývoj účinnosti (-) Porovnání vlivu na účinnost 8/81 K6 integrace do krytiny K7 nad krytinou 1,08 1,04 1,00 K7 K6 0,96 0,92 0,88 0,84 0,80 čas (hod)

9 Experimentální FV systém na FSv ČVUT 9/81 zdroj: K. Staněk

10 Experimentální FV systém na FSv ČVUT 10/81

11 Experimentální FV systém na FSv ČVUT 11/81

12 Experimentální FV systém na FSv ČVUT 12/81

13 Energetická bilance FV panelu 13/81 Q z,t Q s Q z,o Q e Q s Q z,o Q z,t Q e = 0 [W]

14 Energetická bilance FV panelu 14/81 sluneční příkon Q s závislý na úhlu dopadu, denní době optické ztráty Q z,o odrazivost panelu, závislost na úhlu dopadu tepelné ztráty Q z,t vliv venkovní teploty, teploty oblohy, proudění okolního vzduchu, způsobu instalace (volně stojící, integrace do střechy) teplota FV panelu, přestup tepla elektrický výkon Q e vliv teploty panelu, vliv ozáření, druh technologie

15 Energetická bilance FV panelu 15/81 Q s Q z,o Q z,t h t e G t FV Q e e A k G A k G A k h A k t t G A 0 FV e FV k

16 Produkce elektřiny 16/81 vliv sluneční ozáření r 1 G k ln G r vliv teploty 1 r t FV t r Typ článku [%/K] Krystalické Si -0,35 až -0,52 Amorfní Si -0,10 až -0,30 CIS -0,33 až -0,60 CdTe -0,18 až -0,36 Q e Q s r 1 t ,03 ln FV G 1000

17 elektrická účinnost [%] Účinnost = f (G, t FV,...) 17/ konverzni ucinnost (%) Teplota clanku: 25 C 50 C 75 C 100 C intenzita zareni (W/m2) sluneční ozáření [W/m 2 ]

18 Odrazivost panelů 18/81 n q

19 Odrazivost panelů 19/81 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 1 1 (1 n) 1 b0 1 cosq ,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 všesměrová hodnota

20 Tepelné ztráty 20/81 sálání vůči obloze q s o hs, o, p ( TFV T sálání vůči střeše p T T 4 4 FV FV T T 4 o 4 o e ) T o zataženo jasno T 1. 5 o T e To T e (Swinbank, 1963) T FV p z s q s,st T 1 4 FV z Ts 1 1 s 4 T e T s

21 Tepelné ztráty 21/81 konvekce vlivem větru kombinace volné konvekce a nucené konvekce h w h w k, w 25 McAdams Test 20 Sharples Watmuff h w [W/m 2 K] Johnson Sparrow Theory w [m/s]

22 22/81 Tepelné ztráty celkový tepelný tok z FV panelu do okolí s FV w s z 4 s 4 FV e FV w 4 o 4 FV p ) ( ) ( t t h T T t t h T T q e FV k k t z, t t A h A q Q k e z,o s e k z,t e FV A h Q Q Q t A h Q t t h = f (t FV ) Q e = f (t FV ) vede k iteračnímu řešení

23 Součinitel NOCT 23/81 jmenovitá provozní teplota FV článku Nominal Operating Cell Temperature (IEC/TS 61836) G = 800 W/m 2, t e = 20 C, w = 1 m/s naprázdno (nezapojený panel) h t t G (1 ) FV e 1 FV FV = 0 jedná se o zjednodušenou bilanci, obecně je odrazivost panelu již zahrnuta v FV

24 Součinitel NOCT 24/81 příklad NOCT = 45 C h 1 G W/m K t FV t e nejen vliv konvekce a sálání ale i tepelného odporu vrstev mezi článkem a okolím nezohledňuje způsob integrace (do pláště, nad střechou)

25 Zjednodušená bilance FV systému 25/81 stanovení H T,den tabulky, např. TNI (výpočet energetické náročnosti budov), TNI (solární tepelné soustavy) stanovení průměrné denní teploty FV panelu součinitel přestupu tepla h z NOCT t FV t e, s 1 G h T,m zjednodušený předpoklad: denní průměrná rychlost větru 1 m/s

26 Zjednodušená bilance FV systému 26/81 stanovení denní účinnosti FV panelu FV ze jmenovité hodnoty r vliv teploty panelu vliv slunečního ozáření bez vlivu úhlu dopadu FV ,03 ln r t FV G 1000

27 Zjednodušená bilance FV systému 27/81 stanovení denní produkce FV systému Q e,sys vliv úhlu dopadu ztráty na DC vedení (2 %) ztráty na měniči a regulátoru (5 %) ztráty na AC vedení (1 %) srážka p = 8 % Q e, sys 0 FV T,den FV,9 H A 1 p e,sys H Q e, sys, rok T, rok A FV

28 Průběh zisků a účinnosti 28/81 10 m 2 FV systém, STC = 15 %

29 ČSN EN /81 výpočet roční produkce FV systému pro hodnocení ENB špičkový výkon P pk [kw] P pk K pk A FV K pk součinitel špičkového výkonu, v kw/m 2 při 1000 W/m 2, 25 C A FV plocha v m 2

30 ČSN EN /81 součinitel špičkového výkonu = jmenovitá účinnost panelu

31 ČSN EN /81 roční produkce Q e Q e H T, rok P G r pk f perf H T, rok FV A FV f perf H T,rok dopadající sluneční energie v kwh/m 2.rok G r referenční sluneční ozáření 1 kw/m 2 f perf činitel výkonnosti systému [-]

32 Činitel výkonnosti FV systému 32/81 zahrnuje vliv teploty vliv záření vliv úhlu dopadu systémové ztráty 0,80 0,75 0,70

33 Integrace FV do pláště budovy 33/81 FV jako součást budov architektonické začlenění estetický prvek konstrukční začlenění náhrada konstrukce

34 BIPV stínicí zařízení 34/81 zdroj: eco green

35 BIPV přirozené osvětlení 35/81 transparentní moduly semitransparentní moduly zdroj: BritSolar, Onyx dvojitá okna s FV, argonová výplň

36 BIPV přirozené osvětlení 36/81

37 BIPV přirozené osvětlení 37/81

38 BIPV v konstrukční integraci 38/81 zdroj: 3S Swiss Solar Systems

39 BIPV v konstrukční integraci 39/81 Národní divadlo amorfní moduly 22 kw p / 554 m 2 19 MWh/rok provozní budova 2008, 22 kw p Nová scéna 2009, 25 kw p zdroj: FDT, ENESA

40 Integrace FV do pláště budovy 40/ C 33 C 36 C 33 C 41 C 36 C 48 C 40 C standalone 44 C C 46 C 56 C 56 C 63 C el [%] 9 61 C 77 C integrated 66 C 76 C 8 t a = 25 C 3 m/s 0 m/s 92 C reference el = 12 % (t PV =25 C, G = 1000 W/m 2 ) 106 C G [W/m 2 ]

41 Integrace FV do pláště budovy 41/81 vliv zvýšené provozní teploty na výkon FV článku - snížená produkce elektrické energie

42 Integrace FV do pláště budovy 42/81 vliv extrémních provozních teplot na životnost FV panelu - riziko vysokých teplot nad 80 C pro EVA laminaci, delaminace, tvorba acetátů, naleptání kontaktů

43 Četnost teplot FV článku u BIPV 43/81 nechlazené FV panely v těsné / konstrukční integraci mírné klima (Praha) teplé klima (Atény) PV: tilt 35 ; tmax = 57 C BIPV: tilt 35 ; tmax = 93 C 1200 PV: tilt 30 ; tmax = 64 C BIPV: tilt 30 ; tmax = 101 C frequency [h/year] % produkce - 9 % produkce frequency [h/year] < > 80 0 < > 80 PV temperature [ C] PV temperature [ C]

44 Jak ochránit FV panely? 44/81 aktivní chlazení FV článků integrovaných do pláště budovy zvýšení produkce el. energie, navíc produkce tepla ochrana proti degradaci modulů high-tech roof BIPV-T high-tech roof BIPV-T 25 low-tech roof BIPV-T 25 low-tech roof BIPV-T increase of PV production [%] Praha 9 to 15 % for 5 C 4 to 7 % for 25 C temperature of application [ C] increase of PV production [%] to 24 % for 5 C 9 to 14 % for 25 C Atény temperature of application [ C]

45 Hybridní FVT kolektory 45/81

46 Co jsou hybridní FVT kolektory? 46/81 spojení fotovoltaického panelu a solárního tepelného kolektoru do jediného zařízení o společné ploše společná produkce elektřiny a tepla = solární kogenerace fotovoltaický článek jako absorbér tepelného kolektoru fotovoltaická přeměna části pohlceného slunečního záření na elektřinu část záření se mění na teplo a odvádí se teplonosnou látkou EL TEPLO

47 Konstrukční uspořádání 47/81 toto nejsou hybridní FVT kolektory!

48 Konstrukční uspořádání 48/81 FV článek jako součást zasklení nikoli jako absorbér FV článek využívá viditelného záření, infračervené propouští nevyužívá se tepla z FV, FV článek není chlazen FV snižuje výkon kolektoru zdroj: AIT

49 Konstrukční uspořádání 49/81

50 Hybridní kolektor FVT-vzduch 50/81 zadní strana, vzduchový kanál, nezasklená varianta větraná mezera ve dvojité fasádě, zasklená varianta

51 Chlazení FV vzduchem 51/81

52 Chlazení FV vzduchem 52/81 výhody nuceného chlazení vzduchem využití tepla pro předehřev větracího vzduchu, cirkulačního otopného vzduchu, sušení lepší odvod tepla než systémy s přirozeným chlazením nevýhody nuceného chlazení vzduchem velké průtoky, velké průměry potrubí, problém integrace pomocná energie pro provoz ventilátorů výrazné snížení produkce el. energie celého FVT systému (vlastní spotřeba) teplý venkovní vzduch v létě omezuje schopnost chladit FV problém s využitím tepla v létě

53 Hybridní kolektor FVT-kapalina 53/81 kolektor FVT-kapalina: výměník tepla pro chlazení zadní strany vyžaduje velmi dobrý tepelný kontakt s FV článkem nezasklená varianta zasklená varianta

54 Hybridní kolektor FVT-kapalina 54/81 nezasklená varianta: elektrická energie jako hlavní priorita potřeba nízkoteplotního tepla primární okruhy tepelných čerpadel (0-10 C) předehřev studené vody (10-20 C celoročně) ohřev bazénové vody (25-30 C)

55 Hybridní kolektor FVT-kapalina 55/81 zasklená varianta: vyšší provozní teploty vyšší využitelnost tepla ohřev vody, vytápění,... nižší produkce el. energie (zasklení) problémy s teplotou FV absorbéru při klidovém stavu z kolektoru se neodebírá teplo: teploty až 120 C EVA laminace běžná u FV panelů není odolná (max. 80 až 85 C) nutná speciální laminace silikonové gely

56 Ploché kapalinové FVT kolektory 56/81 zdroj: Wiosun, Solimpeks

57 Trubkové vakuové FVT kolektory 57/81 zdroj: Naked Energy

58 FVT kolektory s tepelnou trubicí 58/81

59 FVT kolektor s Fresnellovou čočkou 59/81 osvětlení, řízení solárních zisků, využitelné teplo (TV), elektřina koncentrace zvyšuje účinnost FV článku, speciální FV články vodní chlazení udržuje teplotu FV článku na nízké úrovni zdroj: TIC Třebon

60 Koncentrační FVT kolektor 60/81 zdroj: Cogenra

61 Kolik stojí FVT kolektory? 61/81 nezasklené komerčně vyráběné na trhu, polykrystalické FV cena FVT: EUR/m 2 (CZ 350 EUR/m 2 ) cena FV: < 150 EUR/m 2

62 Nízkonákladový kapalinový FVT kolektor 62/81 ABS PV INS 20mm FR

63 Nízkonákladový kapalinový FVT kolektor 63/81 sestavený z běžných komponent FV modul + výměník/absorbér + lepidlo + (tepelná izolace) cíl: porovnat výkonnost různých řešení

64 Zkoumané varianty 64/81 pipe structure epoxy resin no insulation pipe structure epoxy resin thermal insulation XPS pipe structure epoxy-al resin no insulation

65 Zkoumané varianty 65/81 plate / pipe structure epoxy / epoxy-al resin no insulation plate / pipe structure epoxy / epoxy-al resin thermal insulation XPS plate / pipe structure epoxy / epoxy-al resin thermal insulation XPS

66 Výsledky: pouze trubkový registr 66/81 0,6 0,5 0,4 th [-] epoxy epoxy-al pipe structure adhesive bond without insulation 0,6 0,5 0,4 velmi th [-] nízký teplený výkon: without insulation with insulation špatně vodivý laminát jako lamela pipe structure adhesive bond (epoxy) 0,3 0,3 velká rozteč trubek w < 1 m/s 100 mm 0,2 0,1 w < 1 m/s 0,2 0,1 hliníková příměs pro epoxy zlepšuje přestup tepla 0,0 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 (t m - t e )/G" [m 2 K/W] 0,0 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 (t m - t e )/G" [m 2 K/W] tepelná izolace zlepšuje přenos tepla z FV článku

67 Výsledky: výměník trubka-lamela 67/81 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 th [-] w < 1 m/s dry epoxy epoxy-al plate/pipe structure thermal insulation 1000 zvýšení Q th [W] tepelného výkonu 800 teplovodivá lamela zlepšuje chlazení modulu 600 špatně vodivá laminace w < 1 m/s má 400 menší dopad pokud je zadní strana tepelně izolovaná 200 dry epoxy epoxy-al plate/pipe structure thermal insulation 0,0 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 (t m - t e )/G" [m 2 K/W] (t m - t e ) [K] nezasklený FVT kolektor: 210 W el,p a 750 W th,p

68 Výkon FVT kolektoru 68/81 high-tech PVT low-tech PVT high-tech, separate, w = 0 m/s low-tech, separate, w = 0 m/s specific thermal output [W/m 2 ] plně smáčený absorbér vynikající přestup tepla do kapaliny vysoká hodnota F specific thermal output [W/m 2 ] absorbér lamela-trubka velké rozteče trubek nízká hodnota F F = 0,97 F = 0, temperature difference t m - t a [K] temperature difference t m - t a [K]

69 Výkon BI-FVT kolektoru (izolace) 69/81 high-tech PVT low-tech PVT high-tech, separate, w = 0 m/s low-tech, separate, w = 0 m/s 800 high-tech, building integrated, w = 0 m/s 800 low-tech, building integrated, w = 0 m/s specific thermal output [W/m 2 ] specific thermal output [W/m 2 ] F = 0,99 F = 0,69 integrace do pláště budovy má významnější dopad na méně kvalitní FVT kolektory temperature difference t m - t a [K] temperature difference t m - t a [K]

70 Proč hybridní FVT kolektory? 70/81 multifunkční prvek zvýšení využití slunečního záření z dané plochy pláště budovy současná produkce elektřiny, využitelného tepla (teplota) FV FT FVT FVT 150 W e 750 W t 2 x elektrický výkon? 2 x tepelný výkon?

71 Solární soustava (TV, EL) analýza FVT 71/81 dostupná plocha kolektorů 100 m m venku 30 m uvnitř bytový dům, 45 bytů, 100 obyvatel

72 Porovnání systémů 72/81 FVT systém se 100 m 2 plochy kolektorů (varianty s různými FVT) konvenční systém s FV a FT kolektory s různým poměrem ploch: 100%FV pouze FV 75%FV-25%FT 50%FV-50%FT 25%FV-75%FT 100 m 2 polykrystalických modulů 75 m 2 of FV + 25 m 2 FT kolektorů 50 m 2 of FV + 50 m 2 FT kolektorů 25 m 2 of FV + 75 m 2 FT kolektorů 100%FT pouze FT 100 m 2 solárních tepelných kolektorů různé velikosti komponent u solární tepelné části podle plochy kolektorů (objem zásobníku TV, průměr potrubí, tloušťka izolace)

73 Cíl porovnání 73/81 jaká je maximální cena hybridního FVT kolektoru konkurenceschopná s konvenční instalací kombinující FV panely a FT kolektory? uvažovány 4 různé koncepce FVT kolektorů: nezasklené FVT v kvalitě dostupné na trhu zasklené FVT v kvalitě dostupné na trhu zasklené neselektivní FVT ve vývoji (testované) zasklené selektivní FVT ve vývoji (v návrhu)

74 Zasklené hybridní kolektory (ČVUT) 74/81 využití pouzdření FV článků do polysiloxanového gelu tepelná odolnost do 200 C (EVA do 90 C) trvale pružný gel vysoce transparentní (vyšší propustnost než EVA, vyšší tepelná vodivost než EVA) zapouzdření FV článků mezi výměník a dvojsklo

75 Zasklené hybridní kolektory (ČVUT) 75/81 skladba zaskleného FVT kolektoru absorbér se zasklením jako jedna komponenta finální FVT kolektor

76 Tepelné charakteristiky 76/81 1,0 unglazed PVT collector (market) glazed PVT collector (market) 0,8 gel lamination, nonselective (under development) thermal efficiency [-] 0,6 0,4 gel lamination, selective (under development) state-of-art glazed collector 0,2 0,0 under MPPT 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 (t m -t e )/G [m 2.K/W]

77 Výsledky - energie 77/81 Varianta Popis Úspora tepla [kwh/rok] Úspora elektřiny [kwh/rok] 100PV konvenční fotovoltaický systém, 100 % PV PV-25PT kombinovaný konvenční, 75 % PV + 25 % PT PV-50PT kombinovaný konvenční, 50 % PV + 50 % PT PV-75PT kombinovaný konvenční, 25 % PV + 75 % PT PT konvenční fototermický systém, 100 % PT PVT-UNGL nezasklený FVT dostupný na trhu PVT-GL zasklený FVT dostupný na trhu PVT-GLNS zasklený FVT neselektivní (ČVUT) PVT-GLSE zasklený FVT selektivní (ČVUT) potřeba tepla na přípravu TV: potřeba elektřiny na provoz domu: 96.3 MWh/rok MWh/rok

78 Výsledky - energie 78/81 společná produkce elektřiny a tepla (zasklený FVT) nižší měrná produkce tepla nižší měrná produkce elektřiny FV FT FVT 50 m 2 50 m m MWh e 11.0 MWh e 1.6 x 31.1 MWh t 46.3 MWh t 1.5 x

79 Ekonomická analýza 79/81 cena FV panelu (polykrstalické panely): 120 /m 2 cena FT kolektoru (selektivní absorbér): 350 /m 2 cena kolektorů = 50 % celkové ceny systému (v obou případech) cena tepla (Německo): cena elektřiny (Německo): 8 cent/kwh 16 cent/kwh diskontní míra = roční růst ceny energie = 5 %

80 Ekonomická analýza 80/ jaké jsou maximální investiční náklady FVT systému pro dosažení stejné bilance po 20 letech? total costs - savings [EUR] investiční náklady pro konvenční FV + FT systém years

81 Výsledky - ekonomika 81/81 PVT glazed selective (siloxane gel) 370 /m /m 2 PVT glazed nonselective (siloxane gel) PVT glazed (market) 100PT 25PV-75PT 50PV-50PT PVT unglazed (market) 75PV-25PT 100PV competitive price of PVT collector [ /m 2 ]

1/143. Komplexní vzdělávací program pro. podporu environmentálně šetrných provozování budov

1/143. Komplexní vzdělávací program pro. podporu environmentálně šetrných provozování budov 1/143 Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 2/143 Solární tepelné soustavy Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní

Více

Solární kolektor jako součást pláště budovy. architektonická integrace konstrukční integrace integrace do střechy integrace do fasády tepelné chování

Solární kolektor jako součást pláště budovy. architektonická integrace konstrukční integrace integrace do střechy integrace do fasády tepelné chování Solární kolektor jako součást pláště budovy architektonická integrace konstrukční integrace integrace do střechy integrace do fasády tepelné chování EPBD recast novela směrnice EPBD o energetické náročnosti

Více

Vliv teploty na výkon stavebně integrovaných FV polí

Vliv teploty na výkon stavebně integrovaných FV polí Vliv teploty na výkon stavebně integrovaných FV polí Temperature influence on performance of BIPV fields Kamil Staněk, ČVUT, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha

Více

Návrh kompletní izolační a tepelné rekonstrukce rodiného domu na Vysočině

Návrh kompletní izolační a tepelné rekonstrukce rodiného domu na Vysočině Návrh kompletní izolační a tepelné rekonstrukce rodiného domu na Vysočině (techniká zpráva) V této technické zprávě bych se chtěl zaměřit na kompletní změnu způsobu vytápění a ohřevu TUV, dále na celkovou

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Energetický posudek. SVJ Ortenovo náměstí

Energetický posudek. SVJ Ortenovo náměstí Energetický posudek dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku SVJ Ortenovo náměstí Ortenovo

Více

Pasivní a nulové budovy od návrhu K realizaci A ProvoZu

Pasivní a nulové budovy od návrhu K realizaci A ProvoZu Pasivní a nulové budovy od návrhu K realizaci A ProvoZu vzdělávací oblast Stavitelství a správa budov Pasivní a nulové budovy od návrhu K realizaci A ProvoZu vzdělávací oblast Stavitelství a správa budov

Více

Studijní opora pro studenty prezenčního a kombinovaného studia

Studijní opora pro studenty prezenčního a kombinovaného studia České Budějovice 2012 Studijní opora pro studenty prezenčního a kombinovaného studia Tato publikace byla vytvořena v rámci realizace projektu Efektivní energetický region Jižní Čechy Dolní Bavorsko Zadavatel:

Více

EkoWATT Středisko pro obnovitelné zdroje a úspory energie The Renewable and Energy Efficiency Center

EkoWATT Středisko pro obnovitelné zdroje a úspory energie The Renewable and Energy Efficiency Center Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKACE STUDIE... 5 2. ÚVOD... 6 2.1. Energetické plánování OZE v evropském kontextu 6 2.2. Shrnutí 6 3. ZÁKLADNÍ POJMY A DEFINICE... 8 3.1. Potenciály OZE 8 3.1.1. Příklady účelově

Více

Odborný seminář Protherm 2014

Odborný seminář Protherm 2014 Odborný seminář Protherm 2014 Novinky v legislativě oboru technických zařízení budov v roce 2013 Karel Kabele Miroslav Urban Stanislav Frolík Michal Kabrhel Daniel Adamovský Katedra technických zařízení

Více

SKRIPTA. ke vzdělávacímu programu Energetický specialista. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/04.0017

SKRIPTA. ke vzdělávacímu programu Energetický specialista. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/04.0017 SKRIPTA ke vzdělávacímu programu Energetický specialista Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/04.0017 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, prostřednictvím Operačního

Více

Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění budov

Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění budov VYTÁPĚNÍ BIOMASOU 14. května 2009, Luhačovice Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění budov Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Solární energie

Více

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE Stavebně technický ústav-e a.s. 2005 UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE STÚ-E, a.s. Stavebně technický

Více

1 Využití sluneční energie

1 Využití sluneční energie 1 Využití sluneční energie 1.1 Pasivní systémy 1.1.1 Okna (systém s přímým ziskem) Nejjednodušší systém je okno orientované na jih. Sluneční záření se dostává zasklením přímo do místnosti a přemění se

Více

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH DOMŮ V NÍZKOENERGETICKÉM STANDARDU VAV-SP-3G5-221-07 Abstrakt Mgr. František Macholda, MBA a kol. Prosinec 2010 Abstrakt Text je abstraktem ke zprávě k výzkumnému úkolu

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kladno - Kročehlavy Holandská 2437 272 01 bytový dům Kód

Více

Integrovaný systém v budově - Inteligentní rodinný dům s využitím obnovitelných zdrojů energie - Řídicí systém s komunikací LonWorks

Integrovaný systém v budově - Inteligentní rodinný dům s využitím obnovitelných zdrojů energie - Řídicí systém s komunikací LonWorks Integrovaný systém v budově - Inteligentní rodinný dům s využitím obnovitelných zdrojů energie - Řídicí systém s komunikací LonWorks The Integrated System in the Building - Intelligent House with Renewable

Více

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory Úvod Životní úroveň roste a s ní je i spojena stále větší poptávka po energii. To logicky umožňuje jejím výrobcům

Více

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti budov, dynamická simulace teploty v nízkoenergetické budově

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti budov, dynamická simulace teploty v nízkoenergetické budově VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební práce ve studijním programu 36 07 V NÍZKONÁKLADOVÝ NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti

Více

Energetika fotovoltaika využití obnovitelných zdrojů

Energetika fotovoltaika využití obnovitelných zdrojů Energie nedílná součást života Energetika fotovoltaika využití obnovitelných zdrojů Ing. Jan Bedřich Česká komora lehkých obvodových plášťů 1 Energie nedílná součást života Typy energií 1. Elektrická Elektrická

Více

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY účely zařazení do dlouhodobého programu oprav bytových domů MMR ČR a žádosti o státní podporu v rámci programu ČEA Zpracovatel :

Více

Návrh nízkoenergetického inteligentního rodinného domu

Návrh nízkoenergetického inteligentního rodinného domu Návrh nízkoenergetického inteligentního rodinného domu An Intelligent Family House Design Bc. Petr Luzar Diplomová práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013 4 ABSTRAKT Diplomová práce

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

Energie v udržitelném městském plánování

Energie v udržitelném městském plánování Energie v udržitelném městském plánování Technické znalosti jsou nezbytné při prosazování cílů Eneko Arrizabalaga, Lara Mabe, Xabat Oregi, Patxi Hernandez - TECNALIA Masterclass 2 Obsah Co je udržitelná

Více

Projekt získávání tepla z odpadní vody budov U5. Bc. Radek Úředníček

Projekt získávání tepla z odpadní vody budov U5. Bc. Radek Úředníček Projekt získávání tepla z odpadní vody budov U5 Bc. Radek Úředníček Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Tato práce se zabývá problematikou úspor tepla při ohřevu teplé užitkové vody pomocí tepelného čerpadla

Více

2. Fotovoltaika - perspektivní zdroj budoucnosti

2. Fotovoltaika - perspektivní zdroj budoucnosti VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V PODMÍNKÁCH ČR Ing. Tomáš Kukuczka, Ing. Petr Klimek, Ing. Tomáš Nenička Czech RE Agency, o.p.s. Televizní 2618, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm tomas@czrea.org, tomas.nenicka@czrea.org,

Více

v úsporách energií a kvalitě vnitřního prostředí budov

v úsporách energií a kvalitě vnitřního prostředí budov INFRACLIMA absolutní jednička v úsporách energií a kvalitě vnitřního prostředí budov Tři pilíře technologie INFRACLIMA Technologie INFRACLIMA je postavena na 3 základních pilířích, které vzájemnou interakcí

Více

Solární systémy Tepelná čerpadla HPSol HPSol V WPSol 300 Plánovací příručka Schüco Solární systémy Plánovací příručka pro Schüco tepelná čerpadla HPSol, HPSol V a HPSol 300, Číslo produktu 29 625 Verze

Více

Možnosti a ekonomická analýza úsporné rekonstrukce staršího pražského bytového domu

Možnosti a ekonomická analýza úsporné rekonstrukce staršího pražského bytového domu Možnosti a ekonomická analýza úsporné rekonstrukce staršího pražského bytového domu Inovativní produkt v rámci projektu Příprava zaměstnanců pro vybudování a řízení Výzkumně vývojového centra (VVC) environmentálně

Více

Zjednodušený výpočtový postup energetického hodnocení solárních soustav

Zjednodušený výpočtový postup energetického hodnocení solárních soustav Zjednodušený výpočtový postup energetického hodnocení solárních soustav Duen 2009 T. Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní ČVUT v Praze tomas.matuska@fs.cvut.cz 1. Úvod Jako podklad k energetickému,

Více