Ing. Jiří Starý, Ph.D. Ing. Petr Kahle. Plošné spoje a povrchová montáž

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Jiří Starý, Ph.D. Ing. Petr Kahle. Plošné spoje a povrchová montáž"

Transkript

1 Ing. Jiří Starý, Ph.D. Ing. Petr Kahle Plošné spoje a povrchová montáž Vysoké učení technické v Brně 2011

2 Tento učební text byl vypracován v rámci projektu Evropského sociálního fondu č. CZ.1.07/2.2.00/ s názvem Inovace a modernizace bakalářského studijního oboru Mikroelektronika a technologie a magisterského studijního oboru Mikroelektronika (METMEL). Projekty Evropského sociálního fondu jsou financovány Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

3 Plošné spoje a povrchová montáž 1 Obsah 1 ÚVOD ZAŘAZENÍ PŘEDMĚTU VE STUDIJNÍM PROGRAMU ÚVOD DO PŘEDMĚTU VSTUPNÍ TEST DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI ZÁKLADNÍ MATERIÁLY ORGANICKÉ ZÁKLADNÍ MATERIÁLY ANORGANICKÉ ZÁKLADNÍ MATERIÁLY VLASTNOSTI PLÁTOVANÝCH ZÁKLADNÍCH MATERIÁLŮ TECHNOLOGIE VÝROBY DPS DRUHY PROPOJOVACÍCH STRUKTUR METODY VÝROBY PROPOJOVACÍCH STRUKTUR TECHNOLOGICKÉ HRANICE V PROPOJOVACÍCH STRUKTURÁCH A TRENDY METODY KONTROLY KVALITY POPIS STANDARDNÍCH OPERACÍ PŘI VÝROBĚ DPS MECHANICKÉ OPERACE FOTOLITOGRAFICKÉ OPERACE CHEMICKÉ A GALVANICKÉ PROCESY POLYMERNÍ OCHRANNÉ A VODIVÉ/STÍNÍCÍ VRSTVY POVRCHOVÁ ÚPRAVA MĚDI TECHNOLOGICKÉ POSTUPY V POVRCHOVÉ A ZÁSTRČNÉ MONTÁŽI MECHANICKÁ MONTÁŽ MONTÁŽ ELEKTRONICKÝCH PRVKŮ VÝVODOVÁ MONTÁŽ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY V POVRCHOVÉ MONTÁŽI MANIPULACE SE SOUČÁSTKAMI OCHRANA ELEKTROSTATICKY CITLIVÝCH SOUČÁSTEK MANIPULACE SE SOUČÁSTKAMI CITLIVÝMI NA VLHKO (MSDS) MATERIÁLY PRO MONTÁŽNÍ TECHNOLOGIE TAVIDLO DĚLENÍ TAVIDEL POROVNÁVÁNÍ KVALITY TAVIDEL A METODY PÁJECÍ SLITINY PÁJKA SnPb BEZOLOVNATÉ PÁJKY PÁJECÍ PASTA SLOŽENÍ A VLASTNOSTI PÁJECÍ PASTY ZPRACOVÁNÍ PÁJECÍ PASTY LEPIDLA PRO SMT LEPIDLA ELEKTROIZOLAČNÍ TEPELNĚ NEVODIVÁ LEPIDLA ELEKTRICKY VODIVÁ KONFORMNÍ POVLAK APLIKAČNÍ TECHNOLOGIE...68

4 2 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně 6.1 METODA TISKU PŘES ŠABLONU/SÍTO ZAŘÍZENÍ NA SÍTOTISK/ŠABLONOVÝ TISK KVALITA TISKU METODA PIN TRANSFER DISPENZE (DÁVKOVÁNI) DISPENZERY (DÁVKOVAČE) KVALITA DISPENZE LEPIDLA/PÁJECÍ PASTY SROVNÁNÍ TECHNIKY TISKU A DISPENZE: OSAZOVÁNÍ SMD PRINCIP OSAZOVÁNÍ SEKVENČNÍ PICK-AND-PLACE OSAZOVACÍ AUTOMATY SEKVENČNÍ NASTŘELOVAČE ČIPŮ ( CHIP SHOOTER ) SIMULTÁNNÍ OSAZOVACÍ AUTOMATY MODULÁRNÍ SYSTÉMY OSAZOVACÍCH AUTOMATŮ ČÁSTI OSAZOVACÍHO AUTOMATU TRANSPORTNÍ ČÁST PODAVAČE SOUČÁSTEK ČÁST OSAZOVACÍ KRITÉRIA PRO VÝBĚR OPTIMÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PÁJENÍ DPS TEORIE PÁJENÍ PÁJITELNOST SPOLEHLIVOST PÁJENÉHO SPOJE PÁJENÍ MĚDĚNÝCH POVRCHŮ PÁJKOU SnPb VLIV KONTAMINACÍ NA VLASTNOSTI PÁJENÉHO SPOJE STROJNÍ PÁJENÍ VLNOU PROCES A DÍLČÍ OPERACE KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ PRO STROJNÍ PÁJENÍ VLNOU TYPICKÝ TEPLOTNÍ PROFIL PÁJENÍ V OCHRANNÉ DUSÍKOVÉ ATMOSFÉŘE SPECIÁLNÍ TECHNIKY PÁJENÍ TECHNIKA RUČNÍHO PÁJENÍ PÁJENÍ PŘETAVENÍM PÁJECÍ PASTY (REFLOW PÁJENÍ) DRUHY PŘENOSU TEPLA METODY PÁJENÍ PŘETAVENÍM FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KVALITU V REFLOW PROCESU TEPLOTNÍ PROFIL V REFLOW PECI ODSÁVÁNÍ ZPLODIN Z PÁJECÍCH PROCESŮ VADY PÁJENÉHO SPOJE KLASIFIKACE VAD PODLE FÁZE VZNIKU POŽADAVKY NA KVALITU PÁJENÝCH SPOJŮ OPRAVY MONTÁŽNÍCH CELKŮ OPRAVY MONTÁŽNÍ A PROPOJOVACÍ STRUKTURY OPRAVY MONTÁŽNÍ A PROPOJOVACÍ SESTAVY VÝVODOVÁ MONTÁŽ POVRCHOVÁ MONTÁŽ ZÁSADY PRO DEMONTÁŽ A MONTÁŽ SOUČÁSTEK DEMONTÁŽ/MONTÁŽ VÝVODOVÝCH SOUČÁSTEK

5 Plošné spoje a povrchová montáž PŘEHLED METOD PRO DEMONTÁŽ/MONTÁŽ SMD NÁVRHOVÝ SYSTÉM PADS ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ (SHELL) SDÍLENÍ A PŘENOS DAT MEZI PROGRAMY EDITOR ELEKTRICKÝCH SCHÉMAT POWERLOGIC EDITOR SPOJŮ POWERPCB BLAZEROUTER...175

6 4 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Seznam obrázků OBRÁZEK 3.1: DĚLENÍ ZÁKLADNÍCH MATERIÁLŮ OBRÁZEK 3.2:ODOLNOST MATERIÁLŮ V PÁJECÍ LÁZNI 260 C OBRÁZEK 3.3: NAVLHAVOST MATERIÁLŮ OBRÁZEK 3.4: IDEÁLNÍ ZM OBRÁZEK 3.5: E-SKLO S RŮZNÝM POJIVEM OBRÁZEK 3.6:PŘÍKLAD TG. POSTUPU VÝROBY DVOUVRSTVÝCH DPS OBRÁZEK 3.7: DPS PO VYVOLÁNÍ FOTOREZISTU, PO LEPTÁNÍ A STRIPOVÁNÍ FOTOREZISTU OBRÁZEK 3.8:POSTUP VÝROBY VV DPS [2]/ OBRÁZEK 3.9: KONSTRUKCE STRUKTURY S KOVOVÝM JÁDREM OBRÁZEK 3.10:STRUKTURA HDI OBRÁZEK 3.11: TYPICKÝ TVAR OTVORU ZHOTOVENÉHO PLAZMOU A) A LASEREM B) OBRÁZEK 3.12: MICROVIA A TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI OBRÁZEK 3.13:TECHNOLOGICKÉ HRANICE ZHOTOVOVÁNÍ OTVORŮ OBRÁZEK 3.14: LAMINACE FOTOREZISTU OBRÁZEK 3.15: PODLEPTÁNÍ MĚDI LEPTACÍ ROZTOKY OBRÁZEK 3.16: TECHNOLOGICKÉ OMEZENÍ U SÍTOTISKOVÉ NEPÁJIVÉ MASKY OBRÁZEK 3.17: SERVISNÍ POTISK OBRÁZEK 3.18: PŘÍKLAD APLIKACE VODIVÉHO INKOUSTU OBRÁZEK 3.19: TYPICKÝ VZHLED POKOVENÉHO OTVORU S HALEM OBRÁZEK 3.20: PROCES OPTIPAD OBRÁZEK 3.21: STRUKTURA OSP OBRÁZEK 3.22: PŘÍKLAD FIXACE OSP NA POVRCHU CU OBRÁZEK 4.1:PŘEHLED MONTÁŽNÍCH A PROPOJOVACÍCH SESTAV - TYP OBRÁZEK 4.2:PŘÍKLADY UPEVNĚNÍ SOUČÁSTEK OBRÁZEK 4.3:TVARY VÝVODŮ OBRÁZEK 4.4:FIXACE VÝVODŮ TZV. TECHNOLOOGIÍ CUT AND CLINCH OBRÁZEK 4.5:ZÁSADY PRO TVAROVÁNÍ OBRÁZEK 4.6:ZÁSADY PRO TVAROVÁNÍ OBRÁZEK 4.7:ZNÁZORNĚNÍ AUTOMATIZOVANÉ MONTÁŽE ELEKTRONICKÝCH SOUČÁSTEK OBRÁZEK 4.8:POŽADAVKY NA OSAZENÍ AXIÁLNÍ SOUČÁSTKY OBRÁZEK 4.9:POŽADAVKY NA OSAZENÍ RADIÁLNÍ SOUČÁSTKY OBRÁZEK 4.10:ČISTÁ PM OBRÁZEK 4.11: KOMBINOVANÁ PM Z JEDNÉ STRANY OBRÁZEK 4.12:KOMBINOVANÁ POVRCHOVÁ MONTÁŽ Z OBOU STRAN OBRÁZEK 4.13:MONTÁŽNÍ LINKA PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ OBRÁZEK 4.14:PŘÍKLADY ZNAČENÍ OBRÁZEK 4.15:PŘÍKLAD PROSTORU EPA OBRÁZEK 4.16:SCHÉMA ZAPOJENÍ TYPICKÉHO EPA OBRÁZEK 4.17:INDIKÁTOR VLHKOSTI OBRÁZEK 4.18: PŘÍKLAD ZNAČENÍ SOUČÁSTKY CITLIVÉ NA VLHKOST OBRÁZEK 4.19:DEFEKTY QFP I BGA ZPŮSOBENÉ VLHKOSTÍ OBRÁZEK 5.1:POROVNÁNÍ RŮZNÝCH TYPŮ TAVIDEL OBRÁZEK 5.2:MĚŘENÍ SIR OBRÁZEK 5.3: RŮZNÉ STRUKTURY PÁJKY OBRÁZEK 5.4:ZÁVISLOST VISKOZITY NA TEPLOTĚ OBRÁZEK 5.5:POŽADOVANÁ VÝŠKA KAPKY OBRÁZEK 5.6:TEPLOTNÍ PROFIL VYTVRZOVÁNÍ LEPIDLA OBRÁZEK 5.7:PRINCIP SPOJENÍ OBRÁZEK 5.8: ZNÁZORNĚNÍ FUNKCE PRONIKAVÝCH ČÁSTIC... 64

7 Plošné spoje a povrchová montáž 5 OBRÁZEK 5.9:PRINCIP SPOJENÍ POMOCÍ ANIZOTROPNÍHO LEPIDLA...64 OBRÁZEK 5.10:PŘÍKLAD APLIKACE ANIZOTROPNÍHO LEPIDLA...65 OBRÁZEK 6.1:PRINCIP ŠABLONOVÉHO TISKU PÁJECÍ PASTY...69 OBRÁZEK 6.2:PRINCIP ŠABLONOVÉHO TISKU LEPIDLA...70 OBRÁZEK 6.3:TVAR APERTURY U ŠABLONY LEPTANÉ...71 OBRÁZEK 6.4:TVAR APERTURY U ŠABLONY ZHOTOVENÉ LASEREM...71 OBRÁZEK 6.5:TVAR APERTURY U ŠABLONY ZHOTOVENÉ ADITIVNĚ...72 OBRÁZEK 6.6:PRINCIP SÍTOTISKU PÁJECÍ PASTY...72 OBRÁZEK 6.8:TYPY TĚREK...74 OBRÁZEK 6.9:PROFLOW TISKOVÁ HLAVA...77 OBRÁZEK 6.10:KVALITA TISKU U KLASICKÉ METODY (ISHIKAWA DIAGRAM...78 OBRÁZEK 6.11:PRINCIP METODY PIN TRANSFER...79 OBRÁZEK 6.12: DISPENZER TLAK/ČAS (B), DISPENZER SE ŠNEKOVÝM ČERPADLEM (A)...80 OBRÁZEK 6.13:LINEÁRNÍ DISPENZER...81 OBRÁZEK 7.1:EXTERNÍ MECHANICKÉ CENTROVÁNÍ...84 OBRÁZEK 7.2:SCHEMATICKÉ USPOŘÁDÁNÍ 2 HLAVOVÉHO OSAZOVACÍHO AUTOMATU...85 OBRÁZEK 7.3:PRINCIP ROTAČNÍ HLAVY VERTIKÁLNÍ...86 OBRÁZEK 7.4:PRINCIP ROTAČNÍ HLAVY S POHYBLIVÝM DOPRAVNÍKEM...86 OBRÁZEK 7.5:PRINCIP ROTAČNÍ HLAVY S POPISEM FUNKCÍ V JEDNOTLIVÝCH POZICÍCH...87 OBRÁZEK 7.6:PRINCIP ROTAČNÍ HLAVY NA DVOUOSÉM PORTÁLOVÉM SYSTÉMU...87 OBRÁZEK 7.7:PRINCIP ROTAČNÍ HLAVY...88 OBRÁZEK 7.8:PRINCIP SIMULTÁNNÍHO OSAZOVACÍHO AUTOMATU...89 OBRÁZEK 7.9:PRINCIP CENTROVACÍCH PLOŠEK...95 OBRÁZEK 7.10:PRINCIP OPTICKÉHO CENTROVÁNÍ...97 OBRÁZEK 7.11:PRINCIP LASEROVÉHO CENTROVÁNÍ A), B)...98 OBRÁZEK 8.1:RŮZNÉ ÚROVNĚ SMÁČIVOSTI OBRÁZEK 8.2:FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ SPOLEHLIVOST PÁJENÉHO SPOJE OBRÁZEK 8.3:PÁJENÝ SPOJ OBRÁZEK 8.4:PRUŽNÝ VÝVOD A REDUKCE PNUTÍ VE SPOJI OBRÁZEK 8.5:SMYKOVÉ NAMÁHÁNÍ V PÁJENÉM SPOJI OSAZENÉM VE VÝŠCE H OBRÁZEK 8.6:INTERMETALICKÁ VRSTVA OBRÁZEK 8.7:TLOUŠŤKA RŮSTU INTERMETALICKÉ VRSTVY V ZÁVISLOSTI NA ČASE OBRÁZEK 8.8:USPOŘÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH MODULŮ V PÁJECÍ VLNĚ OBRÁZEK 8.9:STROJNÍ PÁJENÍ DVOJITOU VLNOU OBRÁZEK 8.10:ELEKTROMAGNETICKÉ ČERPADLO OBRÁZEK 8.11:TEPLOTNÍ PROFIL DVOJITÉ VLNY OBRÁZEK 8.12: SROVNÁNÍ DUSÍKOVÉ ATMOSFÉRY SE VZDUCHEM OBRÁZEK 8.13: RUČNÍ PÁJENÍ A) SPRÁVNÁ TECHNIKA B) NESPRÁVNÁ TECHNIKA OBRÁZEK 8.14: SCHEMATICKÉ ZNÁZORNĚNÍ KONVEKČNÍ REFLOW PECE OBRÁZEK 8.15: SCHEMATICKÉ ZNÁZORNĚNÍ TOPNÉ JEDNOTKY KONVEKČNÍ REFLOW PECE OBRÁZEK 8.17: RADIACE + PŘIROZENÁ KONVEKCE OBRÁZEK 8.18: PÁJENÍ V PARÁCH OBRÁZEK 8.19: FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KVALITU REFLOW PROCESU: ISHIKAWA DIAGRAM OBRÁZEK 8.20: FIXACE TERMOČLÁNKU EPOXIDOVOU PRYSKYŘICÍ OBRÁZEK 8.21: SROVNÁNÍ PŘETAVOVACÍHO PROFILU STANDARDNÍ PÁJECÍ PASTY OBRÁZEK 8.22: MINIMÁLNÍ VÝŠKA PÁJENÉHO SPOJE OBRÁZEK 9.3: POSTUP PŘI OPRAVĚ PÁJECÍCH PLOŠEK A VODIČŮ OBRÁZEK 9.4: A) E) POSTUP PRÁCE S ODSÁVAČKOU OBRÁZEK 9.5: POSTUPY DEMONTÁŽE/MONTÁŽE SOUČÁSTEK OBRÁZEK 10.1:ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA, USPOŘÁDÁNÍ, PŘEHLED ČÁSTÍ...153

8 6 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně OBRÁZEK 10.2:NASTAVENÍ TYPU DAT PRO EXPORT OBRÁZEK 10.3:MANAŽER KNIHOVEN OBRÁZEK 10.4:CLARENCE, ROUTING RULES OBRÁZEK 10.5:CLASS RULES OBRÁZEK 10.6: DIALOGOVÉ OKNO DISPLAY COLORS OBRÁZEK 10.7: NÁSTROJOVÁ LIŠTA EDITORU SOUČÁSTEK OBRÁZEK 10.8: DIALOGOVÉ OKNO BASIC SCRIPTS OBRÁZEK 10.9: ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA OBRÁZEK 10.10: KONTEXTOVÉ MENU OBRÁZEK 10.11: ROZLÉVÁNÍ MĚDĚNÝCH PLOCH OBRÁZEK 10.12: NASTAVENÍ ELEKTRICKÝCH VRSTEV DESKY OBRÁZEK 10.13: FIXACE POLOHY (GLUE) OBRÁZEK 10.14: NÁSTROJE PRO TVORBU A EDITACI SPOJŮ OBRÁZEK 10.15: UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ BLAZEROUTER

9 Plošné spoje a povrchová montáž 7 Seznam tabulek TABULKA 1: VLASTNOSTI NEJPOUŽÍVANĚJŠÍCH ORGANICKÝCH ZÁKLADNÍCH MATERIÁLŮ...14 TABULKA 2: PŘEDPOKLÁDANÉ POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ MATERIÁL PRO VÝROBU DPS...18 TABULKA 3: SROVNÁNÍ ANORGANICKÝCH SUBSTRÁTŮ [ 1 ]...19 TABULKA 4: MICROVIA A TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI...29 TABULKA 5: SROVNÁNÍ MODERNÍCH DPS A MIKROPROPOJENÍ...30 TABULKA 6: MONTÁŽNÍ A PROPOJOVACÍ STRUKTURY V R TABULKA 7: PŘEDPOKLÁDANÉ TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI V R TABULKA 8: PRODEJ TYPŮ DPS...32 TABULKA 9: SROVNÁNÍ RŮZNÝCH TYPŮ PÚ...46 TABULKA 10: NABÍDKA TUZEMSKÝCH VÝROBCŮ DLE WWW Z 04/ TABULKA 11: POŽADAVKY NA PŘEDMĚTY CHRÁNICÍ PŘED ESD...37 TABULKA 12: CHARAKTERISTIKY OBALŮ...38 TABULKA 13: ZPRACOVÁNÍ / SKLADOVÁNÍ PBGA PO VYJMUTÍ Z OBALU...41 TABULKA 14:KLASIFIKACE TAVIDEL PRO MĚKKÉ PÁJENÍ DLE ČSN EN ISO TABULKA 15: DĚLENÍ TAVIDEL PODLE DIN TABULKA 16:ČLENĚNÍ TAVIDEL DLE ČSN EN :2002 (J-STD-004)...45 TABULKA 17: KATEGORIZACE TAVIDEL PŮVODNÍHO ZNAČENÍ DLE NOVÉ NORMY...45 TABULKA 18:TAVIDLA KOVOHUTĚ PŘÍBRAM A.S...45 TABULKA 19:SROVNÁNÍ VÝVOJE TAVIDEL VZHLEDEM K OBSAHU VOC...48 TABULKA 20:TYPICKÉ PARAMETRY TAVIDLA S NÍZKÝM OBSAHEM VOC...49 TABULKA 21:PODMÍNKY PRO JEDNOTLIVÉ TYPY TAVIDEL...49 TABULKA 22: DĚLENÍ PÁJECÍCH PAST...54 TABULKA 23: JMENOVITÁ VELIKOST ČÁSTIC...55 TABULKA 24:ZÁKLADNÍ TYPY PÁJECÍCH SLITIN...56 TABULKA 25: SLITINA SN62PB36AG TABULKA 26: ANIZOTROPNÍ VODIVÁ LEPIDLA...65 TABULKA 27: POROVNÁNÍ VLASTNOSTÍ...67 TABULKA 28: LEPTANÉ ŠABLONY...71 TABULKA 29: DOPORUČENÉ TLOUŠŤKY LEPTANÝCH ŠABLON A APERTUR...71 TABULKA 30: PARAMETRY PES SÍŤOVINY...73 TABULKA 31: SROVNÁNÍ RYCHLOSTÍ U JEDNOTLIVÝCH METOD OSAZOVÁNÍ (1)...90 TABULKA 32: SROVNÁNÍ TŘÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH METOD PÁJENÍ PŘETAVENÍM TABULKA 33: TEPLOTNÍ KRITERIA PRO BEZPEČNOU RUČNÍ MONTÁŽ I DEMONTÁŽ TABULKA 34: BEZKONTAKTNÍ ODPÁJENÍ / BEZKONTAKTNÍ PÁJENÍ TABULKA 35: KONTAKTNÍ ODPÁJENÍ / KONTAKTNÍ PÁJENÍ...141

10 8 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně 1 Úvod Tento elektronický text je určen pro distanční formu (DiV) bakalářského studijního programu EEKR. Je určen pro laboratorní cvičení z předmětu Plošné spoje a povrchová montáž a v širším kontextu doplňuje elektronický text k přednáškám z tohoto předmětu. Zde uvedené informace jsou aktuální k přelomu roku 2003/ Zařazení předmětu ve studijním programu Předmět Plošné spoje a povrchová montáž je zařazen jako volitelný oborový předmět do 3. ročníku bakalářského studia na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií. Předmět patří do tříletého studijního oboru Mikroelektronika a technologie (MET) v bakalářském studijním programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídící technika. Odbornou výuku v oboru zajišťují především Ústav mikroelektroniky a Ústav elektrotechnologie. Cílem studijního oboru MET je vychovat bakaláře jako vysokoškolsky vzdělaného provozního odborníka se znalostmi návrhu a technologie integrovaných obvodů, elektronických systémů a přístrojů pro využití v nejrůznějších oblastech elektrotechniky. 2.1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU Plošné spoje je obecný výraz popisující techniku, při které spojení mezi elektronickými součástkami s vývody umístěnými na nebo v pájecích bodech vytvářejí tenké vodivé pásky - plošné vodiče na elektroizolačním základním materiálu. Deska s plošnými spoji (DPS) je výsledná deska, obsahující plošné vodiče, pájecí body a další prvky vodivého obrazce, určená pro montáž součástek i mechanických dílů, nověji nazývaná montážní a propojovací struktura. Montážní a propojovací struktura je úplně zpracovaná kombinace substrátů, kovových desek, vymezujících jader a propojovacích spojů, používaná k montáži součástek. Montážní a propojovací sestava - na montážní a propojovací struktuře jsou namontovány součástky z jedné, nebo z obou stran. Deska s plošnými spoji je základni složkou montážní technologie všech elektronických celků. Plní funkci nosného prvku součástek, tj. funkci mechanickou, zajištuje odvod ztrátového tepla, funguje jako elektrický a v poslední době i jako optický propojovací člen mezi součástkami a systémy. DPS musí být spolehlivá i cenové dostupná. DPS musí vyhovovat požadavkům elektrickým, mechanickým, tepelným, chemickým, klimatickým a v poslední době i optickým. Funkčnost i spolehlivost DPS je ovlivňována dvěma faktory - materiálem DPS a technologií výrobního postupu.

11 Plošné spoje a povrchová montáž 9 Pozn.: V zahraniční literatuře se používají termíny: Printed Circuit Board (PCB) - výsledná DPS obsahující jak plošné propojovací vodiče, pájecí, testovací aj. body tak i součástky zhotovené zpravidla technikou sítotisku jako nedílnou částí výrobního procesu DPS. Printed Wiring Board (PWB) - výsledná DPS obsahující plošné propojovací vodiče, pájecí, testovací aj. body. Termín "tištěné spoje" (printed circuit) je do jisté míry konzervativní a úzce souvisí s prvními známými technologickými operacemi při zhotovování desek plošných spojů a to technologií sítotisku. 2.2 VSTUPNÍ TEST Prerekvizitou k úspěšnému zvládnutí tohoto výukového materiálu je komplexní středoškolská znalost matematiky a fyziky na úrovni ukončeného středoškolského vzdělání (především znalost fyziky pevných látek a kapalin), dále znalost elektrochemie. Předpokládá se, že student zná rozdíly mezi izolantem a vodičem, a v neposlední řadě má znalost práce s počítačem typu PC, respektive obsluhou operačního systému z rodiny Microsoft.

12 10 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně 3 DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI Cíle kapitoly: Seznámení se s deskami s plošnými spoji (DPS), základními materiály a postupem výroby DPS. 3.1 ZÁKLADNÍ MATERIÁLY Cíle kapitoly: Seznámení se s základními materiály pro výrobu DPS. Základní materiály (substráty, nosné podložky) jsou elektroizolační nosné podložky, tvořené buď dielektrickým materiálem, nebo izolovaným kovovým jádrem. Základní materiály se používají na zhotovení vodivého motivu a slouží k montáži elektronických součástek a mechanických prvků. Základní materiály jsou buď na organické, anorganické, příp. kombinované bázi (organický substrát s kovovým výztužným jádrem). Základní materiály Organické Anorganické Neohebné (tuhé) Ohebné (pružné, flexibilní) Kombinované (neohebné/ohebné) Korundová keramika Výztuž Pojivo Bez výztuže S výztuží Beryliová keramika Skleněná tkanina Reaktoplast Termoplast Kovové jádro Skleněná rohož Křemík Tvrzený papír Vlákna Křemenná Uhlíková Aramidová Obrázek 3.1: Dělení základních materiálů

13 Plošné spoje a povrchová montáž ORGANICKÉ ZÁKLADNÍ MATERIÁLY Cíle kapitoly: Seznámení se s základními organickými materiály pro výrobu DPS. Organické základní materiály se skládající z organických pryskyřic a výztuže (příp. bez výztuže). Na základní materiál je zpravidla naplátována měděná fólie pro subtraktivní technologie zhotovení vodivých motivů. Základní materiál bez měděné fólie s přísadou speciálních složek umožní aditivní proces zhotovení vodivého motivu. Základní materiály podle tuhosti dělíme na neohebné a ohebné (flexibilní). Neohebné materiály používají jako pojivo termosety tj. vysoce zesítěné polymerní řetězce (zejména epoxidy). Ohebnost se vyskytuje u materiálů, které používají jako pojivo termoplasty, tj. materiály s dlouhými lineárními molekulami bez mezimolekulárních vazeb. Právě nepřítomnost těchto mezimolekulárních vazeb umožňuje velkým lineárním molekulám se po sobě pohybovat. Materiál s tímto typem pojiva tak získává pružnost i odolnost vůči ohybové únavě. VÝZTUŽ Určuje mechanické vlastnosti DPS (pevnost v tlaku, tahu, ohybu), rozměrovou stálost v daném teplotním rozsahu, výrazně ovlivňuje elektrické, chemické i teplotní charakteristiky. Výztuž tvoří kostru laminátu a ovlivňuje vyrobitelnost a výslednou spolehlivost DPS. Druhy výztuže: skleněné vlákno - skleněná tkanina, skleněná rohož tvrzený papír aramidové vlákno křemenné vlákno uhlíkové vlákno POJIVO zrovnoměrňuje působení vnějších vlivů na výztuž, chrání ji před mechanickým poškozením a účinky chemikálií. Pojivo je na polymerní bázi. Používají se termosety (reaktoplastové pryskyřice) pro neohebné a termoplasty pro ohebné montážní a propojovací struktury. Pojivo musí mít výborné dielektrické vlastnosti s malou hodnotou relativní permitivity a ztrátového činitele. Dobré tepelné, mechanické i chemické charakteristiky. Některé typy pojiv jsou hydrofilní a absorbují vlhkost, která zhoršuje dielektrické vlastnosti TERMOSETY fenolformaldehydové pryskyřice epoxidové pryskyřice polyesterové pryskyřice polyimidové pryskyřice bismaleinimidové pryskyřice (BT) kyanátestery (CE)

14 12 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně TERMOPLASTY polyeterimid polytetrafluoretylen (PTFE ) polyimidové pryskyřice polyétersulfon lineární polyester - polyetyléntereftalát (PET) lineární polyester - polyetylénnaftalát (PEN) NEOHEBNÉ ZÁKLADNÍ MATERIÁLY FENOLFORMALDEHYDOVÉ PRYSKYŘICE Jako výztuž se nejčastěji používá celulózový papír. Mezi plnivem - celulózovým papírem a impregnantem - fenolformaldehydovou pryskyřicí dojde při vytvrzení k dílčí chemické reakci a k zesítění a fixaci plniva. Obsah pryskyřice bývá obvykle %. Čím větší je obsah pryskyřice, tím tvrdší je materiál. Používá se pro méně náročné aplikace /spotřební elektronika/: zejména jednovrstvé DPS, dvouvrstvé DPS s pokovením otvorů na bázi stříbrných past dobře se vrtá a opracovává nevýhodou je velká navlhavost a malá odolnost vůči elektrickému oblouku, malá pevnost Cu fólie v odtrhu, horší teplotní odolnost, horší mechanické vlastnosti, křehkost u materiálů s větším obsahem pryskyřice Modifikace: FR-2 - nehořlavý (Flame Retardant) EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE Používají se pro lepší elektrické, mechanické, chemické a teplotní charakteristiky. Přidávají se aditiva, která modifikují vlastnosti epoxidové pryskyřice - zvyšují teplotu skelného přechodu (Tg), snižují teplotní součinitel délkové roztažnosti (TCE) a tím zvyšují aplikovatelnost těchto materiálů. Používá se 5 základních druhů, které se liší se jak plnivem tak i modifikací pojiva. TVRZENÝ PAPÍR A EPOXIDOVÁ PRYSKYŘICE značen jako: FR-3 nahrazuje materiál FR-2 v náročnějších aplikacích oproti FR-2 má lepší mechanické, elektrické i tepelné vlastnosti, vyšší pevnost v odtrhu měděné fólie, menší navlhavost cenově je mezi FR-2 a FR-4, cena je 65% ceny FR-4 SKLOEPOXIDOVÝ LAMINÁT skleněná tkanina ev. rohož + epoxidová pryskyřice impregnované skelné tkaniny jsou skládány do vrstev a laminovány s Cu fólií. Epoxidová pryskyřice je vytvrzena během laminace působením tepla, tlaku a vlivem katalyzátoru ve složení pryskyřice. laminace probíhá ve vakuu

15 Plošné spoje a povrchová montáž 13 výhody: výborné mechanické, dobré elektrické vlastnosti, vyšší teplotní odolnost, malá nasákavost, rozsáhlé použití, zvláště tam, kde nevyhovuje FR-2 a FR-3 /zejména měřicí a regulační technika/ nevýhody: horší mechanické opracování, cena je dvakrát vyšší než u FR-2 FR 4 nehořlavý FR 5 nehořlavý; má větši teplotní odolnost než FR-4 (Tg = 160 C), lepší mechanickou i chemickou stabilitu KOMPOZITNÍ MATERIÁLY obsahují nejméně dva materiály výztuže, pojivem je epoxidová pryskyřice CEM-1 výztuž: jádro - papír, krycí vrstva - skelná tkanina vlastnosti mezi FR-3 a FR-4, cena: 85% ceny FR-4 POLYESTEROVÁ PRYSKYŘICE GPO kompozity výztuž: skelná rohož - jádro + skelná tkanina - krycí vrstvy, impregnant polyesterová pryskyřice FR-6 skelná rohož - výztuž a polyesterová pryskyřice v samozhášivém provedení výhody konstantní dielektrické vlastnosti, zejména v oblasti vysokých frekvencí. POLYIMIDOVÁ PRYSKYŘICE výztuží je nejčastěji skleněná tkanina, aramidové vlákno nebo aramidová tkanina tepelná odolnost nad 200 C, udává se Tg =260 C, (zajistí minimální změny TCE v ose z do cca 300 C) nedochází k delaminaci při vyšších teplotách vyšší navlhavost konstantní mechanické vlastnosti v teplotním rozsahu do 150 C nedochází k otřepům vrtaných otvorů nevýhodou je vysoká cena POLYTETRAFLUORETYLEN (PTFE) výztuží je nejčastěji skelná tkanina nebo skelné vlákno vynikající elektrické i dielektrické vlastnosti, malá permitivita 2,3 malá nasákavost odolný vůči vyšším teplotám použití při vysokých frekvencích /do 10 GHz/

16 14 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně BISMALEINIMIDOVÁ PRYSKYŘICE (BT) výztuží je nejčastěji skelná tkanina nebo skelné vlákno vynikající elektrické i dielektrické vlastnosti, malá permitivita vhodný pro VV DPS odolný vůči vyšším teplotám nad 200 C použití při vyšších frekvencích KYANÁTESTEROVÁ PRYSKYŘICE (CE) výztuží bývá jak E-sklo, tak i aramidová vlákna vynikající elektrické i dielektrické vlastnosti, malá permitivita aramidová výztuž je vhodná pro zhotovování otvorů plazmou i laserem u vícevrstvých DPS CE + aramid se často používá jako náhrada PTFE odolný vůči vyšším teplotám nad 200 C použiti při vyšších frekvencích Tabulka 1: Vlastnosti nejpoužívanějších organických základních materiálů MATERIÁL FR-2 FR-3 CEM-1 FR-4 Vlastnosti Povrchový izolační odpor ohm Vnitřní izolační odpor ohm.cm Permitivita (1 MHz) - 4,7 4,9 4,7 4,7 Ztrátový činitel (1 MHz) - 0,047 0,041 0,031 0,019 Teplota skel. přechodu Tg C TCE xy/z (pro T menší Tg) ppm K -1 18/300 18/300 13/230 13/60 Cenový faktor (FR4=1) 0,5 0,65 0,85 1 [s] FR 2 FR 3 CEM 1 FR 4 [mg] ,70% 0,60% 0,20% 0,10% FR 2 FR 3 CEM 1 FR 4 Obrázek 3.2: Odolnost materiálů v pájecí lázni 260 C Obrázek 3.3: Navlhavost materiálů

17 Plošné spoje a povrchová montáž 15 POROVNÁVÁNÍ RŮZNÝCH MATERIÁLŮ Obrázek 3.4: Ideální ZM Obrázek 3.5: E-sklo s různým pojivem Porovnávání materiálů pomocí 8-mi úhelníku základních vlastností ε - permitivita, Tg teplota skelného přechodu, Vo - samozhášivost, Cu (Nmm -1 )- pevnost v odtrhu Cu fólie, α z = TCE z Dstab - stabilita rozměrů, proces - jednoduchost výroby, cena ve srovnání s FR-4 DPS nejčastěji jako neohebné (rigid), v menším množství jako ohebné DPS (flexible metal glad base material) OHEBNÉ ZÁKLADNÍ MATERIÁLY Používají se většinou bez výztuže. Nejrozšířenější jsou materiály na bázi polyesterů a polyimidů. V malé míře se používají kompozitní substráty na bázi epoxidů, aramidového papíru i fluoropolymerů. Ohebný polyimidový základní materiál plátovaný měděnou fólii se využívá pro TAB aplikace, vícevrstvé flexibilní DPS, pro HDI (High Density Interconnection) aplikace i pro BGA substráty. PET (polyetyléntereftalátové) flexibilní plošné spoje se vyznačují výrazně nižšími teplotami zpracování. Flexibilní materiály se řadí do kategorie základních materiálů pro 3-D propojovací struktury. POLYETYLÉNTEREFTALÁT (PET) Základní materiál je na bázi polyetyléntereftalátové biaxiálně orientované fólie ovrstvené nevytvrzeným polyesterem, na který se nalaminuje měděná fólie. Flexibilní polyesterové substráty se využívají v membránových spínačích, fóliových klávesnicích, tlačítkových displejích aj. Mají malou teplotní odolnost nepřevyšující v trvalém pracovním režimu 115 C. Proces pájení PET fólií se v praxi příliš nerozšířil.

18 16 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně POLYETYLÉNNAFTALÁT (PEN) Základní materiál je na bázi polyetylénnaftalátové fólie ovrstvené nevytvrzeným polyesterem, na který se nalaminuje měděná fólie. Flexibilní PEN substráty se využívají v membránových spínačích, fóliových klávesnicích, tlačítkových displejích aj. Mají větší teplotní odolnost i ve většině parametrů příznivější charakteristiky než PET fólie. POLYIMID (PI) Základní materiál je tvořen polyimidovou fólií ovrstvenou nevytvrzeným termosetickým adhezivem (polyimid, epoxid, akrylát, příp. polyester). Měděná fólie se nejčastěji laminuje na akrylátový film. Používají se však i polyimidové substráty naplátované přímo na polyimidový film bez lepicí vrstvy. Polyimidové substráty vyhovují široké škále pracovních teplot od kryogenních teplot po teploty pájení do cca 400 C. Nevýhodou polyimidové ohebné fólie je její velká navlhavost. Polyimidové fólie lze s výhodou opracovávat chemickým frézováním (pro TAB aplikace). PLÁTOVANÉ MATERIÁLY (metal-glad base material) Plátovaný materiál vznikne naplátováním zpravidla měděné fólie na základní materiál z jedné nebo obou stran. VODIVÉ FÓLIE MĚDĚNÁ FÓLIE (copper foil) Je určena k vytvořeni vodivého obrazce. Vyrábí se elektrolyticky a je vylučovaná na nerezový pomalu rotující buben. Strana fólie, která je v kontaktu s nerezovým bubnem, je hladká a lesklá, opačná strana je matná a zrnitá: tloušťky fólie: standardní fólie - 18 um ( 0,5 oz), 35 um (1 oz= 28, 3 g/ft 2 ), 70 (2 oz), 105 (3 oz) µm, často i tl.12 a 140 až 350 (10 oz) um Pozn.: někdy se udává gramáž měděné fólie - 1 oz (unce) = 28,3g, ft (stopa) = 30,5 cm ultratenké fólie 5 a 9 µm, často na 70 µm nosičích /Al ev.cu/ pro fine line aplikace čistota: min. 99,85% -> min. rezistivita měděná fólie je upravena ze strany základního materiálu pro zajištění maximální adheze tenkou vrstvou Cr nebo Monelu požadavky na dobrou tažnost -> minimalizace trhlin při teplotních šocích -> zvýšení spolehlivosti zejména u VV DPS požadovaná drsnost povrchu (např. u 5 µm tloušťky to je přibližně 0,1µm) vyšší požadavky na úpravu povrhu pro laserové vrtání (Laser Drilling)) rozdílné kvality Cu fólie Grade 1 až Grade 3 (někdy až Grade 10) Grade 1 standardní aplikace i pro VV DPS neohebné

19 Plošné spoje a povrchová montáž 17 Grade 2 vyšší adheze k substrátu, vhodnost i pro VV DPS ohebné pracující v nedynamickém režimu, vhodná pro fine line aplikace Grade 3 vhodná pro HDI aplikace, malá úroveň rekrystalizace, velká tažnost - výborná odolnost proti praskání v otvorech i ve vnitřních vrstvách. MĚDĚNÁ FÓLIE / ODPOROVÁ VRSTVA (Copper Foil/Thin Film Resistor Foil) Na měděnou fólii je vakuově napařena odporová vrstva NiCr event. NiCrAlSi tloušťky 0,01 0,1 µm. Odporová vrstva je izotropní a má definovanou odporovou rezistivitu v rozmezí ohmů/čtverec v toleranci +/- 5%. Subtraktivním procesem lze zhotovit rezistorové sítě a zvýšit zástavbovou hustotu, snížení počtu via i pájených spojů CAC(copper/aluminium/copper) CAC sendvičová struktura využívá Al vrstvu jako separátor proti znečištění Cu fólie pryskyřičným prachem nebo oxidačním procesem, použití zejména u vícevrstvých aplikací CIC (copper/invar/copper) CIC sendvičová struktura používá vrstvu invaru pro redukci TCE a zvýšení pevnosti i tuhosti. Předností CIC je vynikající rozměrová stabilita s TCE blížícímu se keramickým nosičům čipů. Tloušťky fólií v µm : 12,5/75/12,5 nebo 20/60/20 Použití CIC pro výztužná jádra (země i napájecí vrstvy) u VV DPS, nosiče keramických čipů. CIC struktura se využívá i pro stínění TLOUŠŤKY A TOLERANCE ZÁKLADNÍCH PLÁTOVANÝCH MATERIÁLŮ jsou pro třídu II následující: 0,8 +/-0,1 mm 1,2 +/-0,13 mm 1,5 +/- 0,13 mm 1,6 +/- 0,13 mm 2,4 +/- 0,18 mm Jiné tloušťky plátovaných materiálů vyrábí často firmy na zakázku. PERSPEKTIVNÍ TYPY A TRENDY Plátovaný materiál typu FR-4 - výsadní postavení, ve větší míře se budou používat nové typy multifunkčních epoxidů s vyšší Tg, bezhalogenidové typy pryskyřic, vhodnost pro laserové vrtání, komaptibilita s procesem bezolovnatého pájení aj. Součástková základna s pouzdry typu BGA, CSP i čipy velikosti 0201 rozšíří používání nových materiálů s vyšší teplotou skelného přechodu (Tg) a větší rozměrovou stálostí i materiálů vhodných pro zvýšené nároky z oblasti mikropropojovacích technologií. Základní materiál musí: řešit problémy rozdílných teplotních součinitelů délkové roztažnosti, zejména keramického nosiče čipu a organického základního materiálu, řešit otázky tuhosti DPS (riziko porušení pájeného spoje ohybem při manipulaci s deskou),

20 18 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně řešit otázky odvodu ztrátového tepla vyhovovat zvýšeným vysokofrekvenčním požadavkům, splňovat požadavky na vyrobitelnost odpovídající hustoty propojení. být kompatibilní se vzrůstajícími ekologickými požadavky ( green circuit board bezhalogenidové ZM, bezolovnatý montážní proces aj) Tabulka 2: Předpokládané požadavky na základní materiál pro výrobu DPS VLASTNOSTI SUBSTRÁTU Permitivita (1 MHz) - 6,2 4,5 < 3,8 Ztrátový činitel (1 MHz) - 0,02-0,013- < 0,01 0,025 0,015 TCE (pro T menší Tg) ppmk Tg K Tloušťka substrátu µm Tloušťka vodiče µm 12, 18 12, 18 12, 18 Průměr via µm ANORGANICKÉ ZÁKLADNÍ MATERIÁLY Cíle kapitoly: Seznámení se s základními anorganickými materiály pro výrobu mikroelektronické aplikace. Anorganické základní materiály, častěji anorganické substráty, jsou elektroizolační keramické materiály (nejčastěji korundová a beryliová keramika). Tyto substráty mají ve srovnání s organickými mnohé přednosti: velmi dobrou tepelnou vodivost dobrou chemickou odolnost mechanickou integritu (hermetičnost) malou hodnotu TCE Mezi nevýhody patří: vyšší hmotnost vyšší cena křehkost rozměrová limitace toxicita některých typů (BeO keramiky) Základní typ: KORUNDOVÝ SUBSTRÁT Základem je polykrystalický oxid hlinitý s malým množstvím kovových oxidů pro dosažení požadovaných fyzikálních vlastností. Materiály se v široké míře používají v multičipových modulech. Tlustovrstvou ev. tenkovrstvou technologií se realizují vodivé, odporové i dielektrické motivy. Materiály se používají poměrně ve velké míře. Nevýhodou je jejich křehkost i rozměrové omezení.

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba Kap. 1 Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba Informační a vzdělávací centrum kompozitních technologií & Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky FS ČVUT v Praze 26. října 2007 1

Více

Teplotní profil průběžné pece

Teplotní profil průběžné pece Teplotní profil průběžné pece Zadání: 1) Seznamte se s měřením teplotního profilu průběžné pece a s jeho nastavením. 2) Osaďte desku plošného spoje SMD součástkami (viz úloha 2, kapitoly 1.6. a 2) 3) Změřte

Více

Zakázkové osazení DPS

Zakázkové osazení DPS D2-1 Zakázkové osazení DPS Naše firma nabízí kromě standardní distribuce elektronických součástek i jejich osazení na DPS. Orientuje se převážně na osazování malých a středních sérií DPS. To s sebou přináší

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

bezolovnaté pájky sloučeniny dvou až 5-ti prvků zvyšuje se teplota tavení a tání => složením pájky se tyto teploty regulují

bezolovnaté pájky sloučeniny dvou až 5-ti prvků zvyšuje se teplota tavení a tání => složením pájky se tyto teploty regulují TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY Pájení 1) Uveďte principy pájení Princip pájení vodivé spojení dvou kovových ploch na bázi difůze pájky nerozebíratelné spojení dvou kovových ploch, nedochází

Více

DESIGNRULES (Stav: 01.05.2004)

DESIGNRULES (Stav: 01.05.2004) DESIGNRULES (Stav: 01.05.2004) PIU PRINTEX GmbH Percostraße 18 1220 Wien Leiterplattentechnik Tel: +43 (0)1 250 80-90 Fax: +43 (0)1 250 80-95 Mail: leiterplatten@piu-printex.at Rozměry DPS: Minimální rozměry

Více

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Frekvence, připomenutí skutečností 3 Úvodní přehled 4 Úvodní přehled 5 6 Frekvenční spektrum elektromagnetických kanálů Základní klasifikace

Více

U BR < 4E G /q -saturační proud ovlivňuje nárazovou ionizaci. Šířka přechodu: w Ge 0,7 w Si (pro N D,A,Ge N D,A,Si ); vliv U D.

U BR < 4E G /q -saturační proud ovlivňuje nárazovou ionizaci. Šířka přechodu: w Ge 0,7 w Si (pro N D,A,Ge N D,A,Si ); vliv U D. Napěťový průraz polovodičových přechodů Zvyšování napětí na přechodu -přechod se rozšiřuje, ale pouze s U (!!) - intenzita elektrického pole roste -překročení kritické hodnoty U (BR) -vzrůstu závěrného

Více

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné SVAŘOVÁNÍ je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více materiálů. Při svařování je nutné působit buď tlakem,

Více

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač

Více

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 DF1101-Ex Cerberus Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 Pro venkovní i vnitřní použití Vyhodnocení pomocí trojice senzorů: - detekce

Více

ČSN EN ISO 9001:2001. Vysokoteplotní konstrukční a izolační materiály pro sklářství

ČSN EN ISO 9001:2001. Vysokoteplotní konstrukční a izolační materiály pro sklářství ČSN EN ISO 9001:2001 Vysokoteplotní konstrukční a izolační materiály pro sklářství Vysokoteplotní konstrukční a izolační materiály pro sklářství PROMASIL jsou lehké bezazbestové vysokoteplotní izolační

Více

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II.

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Ústav fyziky a měřicí techniky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Výrobci, specializované technologie a aplikace Obsah

Více

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Základní principy MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Co je to tepelná izolace? Jednoduše řečeno

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Testování desek plošných spojů Lukáš Mergl 2014 Abstrakt Předkládaná bakalářská

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 10.1. Kontaktní snímače teploty 10.2. Bezkontaktní snímače teploty 10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt 10.1.1.

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy. Absolventská práce. Výroba desetivrstvého plošného spoje

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy. Absolventská práce. Výroba desetivrstvého plošného spoje Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Absolventská práce Výroba desetivrstvého plošného spoje Sezimovo Ústí, 2011 Autor: I II Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem svou absolventskou práci

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, 641 00 Brno, fax. 546 21 73 84, mobil: 732 58 44 89, e-mail: info@polycarbonate.cz

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, 641 00 Brno, fax. 546 21 73 84, mobil: 732 58 44 89, e-mail: info@polycarbonate.cz MULTICLEARTM je řada vysoce kvalitních etrudovaných dutinkových polycarbonátových desek. Výrobní zařízení řady MULTICLEAR má tu nejnovější techologii vybudovu se zaměřením na vysokou kvalitu výroby a pružné

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne: 27.04.2015

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne: 27.04.2015 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště 1: 2. 2. Pracoviště 2: Ocelářská 35, 190 00 Praha 9 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

New York, USA POLYCON AURA. Vzhled. Základní INFORMACE

New York, USA POLYCON AURA. Vzhled. Základní INFORMACE Aura New York, USA POLYCON AURA Základní INFORMACE Vzhled Sklovláknobeton POLYCON je nehořlavý (A1) betonový kompozit, který díky svým vlastnostem, rozšiřuje možnosti architektonických požadavků v řešení

Více

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI PORTFOLIO SPOLEČNOSTI HESTEGO a.s. Na Nouzce 470/7, CZ 682 01 Vyškov tel.: +420 517 321 011 e-mail: hestego@hestego.cz www.hestego.cz HISTORIE TELESKOPICKÉ KRYTY rok založení: 1995 krytí vodicích drah

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava 14. ELEKTRICKÉ TEPLO Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Úvod, výhody, zdroje Elektrické odporové a obloukové pece Indukční a dielektrický ohřev Elektrický

Více

DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice

DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice Datový list Báze Nenasycená polyesterimidová pryskyřice Charakteristika S naší produktovou řadou Voltatex 4200 Vám dodáváme nízkoemisní, jednosložkové impregnační

Více

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů.

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Na adrese oop.cz@mmm.com, nebo telefonicky na: +420 261 380 111 Nebo navštivte náš web: www.3m.cz/oopp,

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Solární tepelné soustavy Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Princip sluneční kolektory solární akumulační zásobník kotel pro dohřev čerpadlo Možnosti využití nízkoteplotní aplikace do 90 C ohřev bazénové

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

Současný stav polyuretanových pěn pro čalounění

Současný stav polyuretanových pěn pro čalounění Současný stav polyuretanových pěn pro čalounění Ing. Radek Sedlák BPP a Eurofoam Brno 1 - Polyuretanové pěn kolem nás Měkké PU pěny Tvrdé PU pěny Automobil palubní desky, těsnění, sedadla, odhlučnění motoru,

Více

KATALOG LEPIDEL ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ A 1042 THREAD LOCK ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ HH 131 THREAD LOCK TĚSNĚNÍ ZÁVITŮ A 1044 PIPE SEALANT

KATALOG LEPIDEL ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ A 1042 THREAD LOCK ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ HH 131 THREAD LOCK TĚSNĚNÍ ZÁVITŮ A 1044 PIPE SEALANT KATALOG LEPIDEL ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ A 1042 THREAD LOCK Rychlé vytvrzuje - manipulační pevnost 5 10 min. Zabraňuje mezikrystalické korozi v závitu Demontovatelný běžným nářadím Barva: modrá Možno použít

Více

...VAŠE STAVBA, NÁŠ MATERIÁL STAVEBNÍ KOMPONENTY. Sendvičové kompozitní panely DEBOND

...VAŠE STAVBA, NÁŠ MATERIÁL STAVEBNÍ KOMPONENTY. Sendvičové kompozitní panely DEBOND ...VAŠE STAVBA, NÁŠ MATERIÁL STAVEBNÍ KOMPONENTY Sendvičové kompozitní panely DEBOND Síla AL (mm) Síla desky (mm) Šířka desky (mm) Délka desky (mm) Rozměry desek 0,12 2 1220 3000 0,21 3 1500 3050 0,3 0,5

Více

Scotch-Weld Epoxidové lepidlo EPX DP410

Scotch-Weld Epoxidové lepidlo EPX DP410 Scotch-Weld Epoxidové lepidlo EPX DP410 Úvodní technické údaje Aktualizováno: říjen 2001 Nahrazuje: vyd. z října 1997 Popis výrobku Epoxidové lepidlo DP410 je dvousložkové lepidlo s nízkou tekutostí. Je

Více

MEAMAX. Prosvětlení a provětrání sklepních prostor. Mimořádně flexibilní sklepní světlík. Mimořádn. www.ronn.cz

MEAMAX. Prosvětlení a provětrání sklepních prostor. Mimořádně flexibilní sklepní světlík. Mimořádn. www.ronn.cz MEAMAX Prosvětlení a provětrání sklepních prostor Mimořádně flexibilní sklepní světlík www.ronn.cz Mimořádn flexibilní sk Maximální spolehlivost plánování, flexibilita a hospodárnost Vnesení světla a komfortu

Více

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro:

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro: Mistrovství České republiky soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2011 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

Vláknobetony. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz

Vláknobetony. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Vláknobetony Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Úvod Beton křehký materiál s nízkou pevností v tahu a deformační kapacitou Od konce 60.

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Polymerní kompozity. Bronislav Foller Foller

Polymerní kompozity. Bronislav Foller Foller Bronislav Foller Foller Polymerní kompozity ve ve stavebnictví stavebnictví a a strojírenství strojírenství Stavebnictví Strojírenství Vojenský průmysl Automobilový průmysl Letecký průmysl Lodní Lodníprůmysl

Více

HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG)

HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG) HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG) Nové horizontálně posuvné dělící stěny díky technologii Clamp & Glue používají lepené bezpečnostní sklo pro bezpečnost a snadnější

Více

Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o.

Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o. Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Strojní Katedra mechanické technologie Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o. Student: Daniela Pavelková 2 Obsah 1. Profil firmy... 3 2. Kontrola

Více

zcela odpadá nutnost výroby drahého lisovacího nástoje, náklady jsou pouze na zhotovení filmových předloh.

zcela odpadá nutnost výroby drahého lisovacího nástoje, náklady jsou pouze na zhotovení filmových předloh. Chemické frézování ( Photo Chemical Milling, PCM ) přesné leptání kovových materiálů Technologie chemického frézování je učena pro výrobu tenkých kovových materiálů metodou leptání. Tato metoda má mnoho

Více

www.yatexfoam.eu SYSTÉMY BALENÍ

www.yatexfoam.eu SYSTÉMY BALENÍ SYSTÉMY LENÍ boxy, krabice, proložky a zásobníky pro vícenásobné použití elegantní náhrada papírové kartonáže delší životnost možnost laminace pěnou potisk kombinace s PE a PP pěnami nízké výrobní náklady

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz Univerzální stavebnicový systém ocelových konstrukcí pro fotovoltaiku KONSTRUKCE pro na volnou plochou FOTOVOLTAIKU Progresivní Pohodlný Praktický Přesný První český univerzální stavebnicový systém ocelových

Více

20 TVORBA WHISKERŮ PŘI MĚKKÉM PÁJENÍ V ELEKTRONICE. Pavel Žák ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie

20 TVORBA WHISKERŮ PŘI MĚKKÉM PÁJENÍ V ELEKTRONICE. Pavel Žák ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie 20 TVORBA WHISKERŮ PŘI MĚKKÉM PÁJENÍ V ELEKTRONICE Pavel Žák ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie 1. Úvod Výroba elektrických zařízení s výrobcem objektivně

Více

DTD LAMINOVANÁ /DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA/

DTD LAMINOVANÁ /DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA/ 4. Plošný materiál Nabídka plošných materiálů zahrnuje zejména dřevotřískové desky laminované, surové a dýhované, dále dřevovláknité desky, desky MDF a HDF, pracovní desky, překližky, štěpkové desky a

Více

Šité krycí kruhové měchy Šité kruhové krycí měchy jsou vhodné pro krytí: Šité kruhové měchy jsou zhotoveny z: 1.18

Šité krycí kruhové měchy Šité kruhové krycí měchy jsou vhodné pro krytí: Šité kruhové měchy jsou zhotoveny z: 1.18 ŠITÉ KRYCÍ KRUHOVÉ MÌCHY Šité krycí kruhové měchy Konstrukční řešení kruhových šitých měchů je velice variabilní. Vnitřní i vnější průměry lze nadefi novat přesně podle potřeb aplikace. Libovolně je možné

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

11. Polovodičové diody

11. Polovodičové diody 11. Polovodičové diody Polovodičové diody jsou součástky, které využívají fyzikálních vlastností přechodu PN nebo přechodu kov - polovodič (MS). Nelinearita VA charakteristiky, zjednodušeně chápaná jako

Více

Průmyslové nátěrové hmoty

Průmyslové nátěrové hmoty Průmyslové nátěrové hmoty Společnost FEYCOLOR vznikla v Německu v roce 1948 a je trvale úzce specializována na vývoj a výrobu vysoce kvalitních průmyslových nátěrů pro oblast antikorozní ochrany, ochrany

Více

26-41-M/01 Elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav strojírenské technologie Technologie I. Referát č. 1. Povrchové úpravy Anodická oxidace hliníku Vypracoval: Jan Kolístka Dne: 28. 9. 2009 Ročník:

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13 Střešní pás RDI 3D Pás z SBS modifikovaného asfaltu - zejména pro šikmé střechy, - s působivým vzhledem posypu, - s vysokou hydroizolační spolehlivostí, - pro sanace i nové střechy Červená klasická RDI

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

Doba gelovatění (mim)

Doba gelovatění (mim) Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložková malta na bázi epoxyakrylátu s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvící systém pro středně těžká. Při aplikaci

Více

design v interiéru ... nádech intimity. plisse vertikální žaluzie japonské stěny

design v interiéru ... nádech intimity. plisse vertikální žaluzie japonské stěny design v interiéru plisse vertikální žaluzie japonské stěny... nádech intimity. PLISSe VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE JAPONSKÉ STĚNY Buďte netradiční a zvolte originální alternativu k interiérovým roletám a žaluziím.

Více

Technický list - ABS hrany UNI barvy

Technický list - ABS hrany UNI barvy Technický list - ABS hrany UNI barvy ABS hrany UNI jsou kvalitní termoplastové hrany z maximálně odolného a teplotně stálého plastu ABS (Akrylonitryle Butadiene Styrene). Výhody: ABS hrany UNI jsou v interiéru

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

Technické kreslení v elektrotechnice

Technické kreslení v elektrotechnice Technické kreslení v elektrotechnice Elektrotechnická schémata naznačují symbolicky elektrické pochody součástky a přístroje kreslíme pomocí normalizovaných značek spoje mezi nimi kreslíme II nebo, v případě

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor PTA K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky Příprava před zateplením fasády 3. výběr typu fasádní omítky Výběr vhodné omítky závisí na požadovaných vlastnostech materiálu, podmínkách aplikace, požadavcích vyplývajících z konkrétního typu budovy,

Více

Chladiče a příslušenství

Chladiče a příslušenství Chladiče a příslušenství Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Chladiče 3 Vzduchové chladiče pro součástky svorníkového typu 3 Vzduchové chladiče pro jednostranné chlazení součástek kotoučového

Více

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY 5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY Požadavky: získání vysokých magnetických kvalit, úspora drahých kovů a náhrada běžnými materiály. Podle magnetických vlastností dělíme na: 1. Diamagnetické látky 2. Paramagnetické

Více

Diagnostika solárních panelů

Diagnostika solárních panelů Diagnostika solárních panelů Ing. Radim Bařinka, CTO Seminář Optimalizace provozu FVE aneb cesty ke zvýšení výnosu Praha, Green Point, 28. června 2012 Obsah Nalezení vadných panelů Analýza solárních panelů

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 1.3 MODERNÍ VÝROBA DPS

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 1.3 MODERNÍ VÝROBA DPS Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 1.3 MODERNÍ VÝROBA DPS Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Jiří Kolář Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt je spolufinancován

Více

PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY

PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY Váš partner pro přesné podkladové oceli Nabízíme širokou škálu podkladových podložek, pásů z oceli, která pokrývají většinu poptávky na

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Historie společnosti celosvětově 1932 - bratři Dr. Alfons a Karl Knauf - založili podnik Knauf Rheinische

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA 26 DATEC-CONTROL MOBILNÍ XS S M L XS ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU Zaoblený tvar hlavy řady zapouzdření DATEC-CONTROL umožňuje vestavbu většího a graficky výkonnějšího displeje.

Více

Každá položka má objednácí číslo ve formátu xxx xxxx xxx xx, kde zvýrazněné dvojčíslí označuje kód materiálu.

Každá položka má objednácí číslo ve formátu xxx xxxx xxx xx, kde zvýrazněné dvojčíslí označuje kód materiálu. Tabulka materiálů Obecné informace 01 nylon-6 (polyamid-6) (PA-6) Odolný, pevný a trvanlivý materiál. Vhodný pro spojovací součástky a další technické komponenty. Vzhledem k samomazným vlastnostem je ideální

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ II. (LOP II.) - SPOJE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc Noremní požadavky na systémové instalace KNX/EIB Všechny základní požadavky na hardwarové řešení i na činnost systému

Více

Antverpy, Belgie. POLYCON AURA real3d. Základní informace. Tvarové a rohové prvky POLYCON AURA real3d

Antverpy, Belgie. POLYCON AURA real3d. Základní informace. Tvarové a rohové prvky POLYCON AURA real3d Aura Antverpy, Belgie POLYCON AURA real3d Základní informace Tvarové a rohové prvky POLYCON AURA real3d Sklovláknobeton POLYCON je nehořlavý (A1) betonový kompozit, který díky svým vlastnostem, rozšiřuje

Více

TECHNICKÝ LIST. Použití / Oblasti použití. Skladování / Zpracování. Kvalitativní znaky / Technická Data EUROLIGHT PRACOVNÍ DESKY SKLADOVÁNÍ

TECHNICKÝ LIST. Použití / Oblasti použití. Skladování / Zpracování. Kvalitativní znaky / Technická Data EUROLIGHT PRACOVNÍ DESKY SKLADOVÁNÍ TECHNICKÝ LIST EUROLIGHT PRACOVNÍ DESKY EUROLIGHT Pracovní desky jsou sendvičové elementy skládající se z EUROLIGHT lehčených konstrukčních desek, které jsou na ploše a/nebo v oblasti profilu bezešvě potaženy

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.7 Základy klempířského minima Kapitola 3

Více

SEWA-cryl 001. laminační systém. Obecně: Příprava:

SEWA-cryl 001. laminační systém. Obecně: Příprava: SEWA-cryl 001 laminační systém leden 2007 Obecně: SEWA-cryl 001 je dvousložkový laminační systém, skládající se z laminační pryskyřice (složka A) a vytvrzovacího prášku (složka B). Při chemické reakci

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.):

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.): Česká republika Česká republika POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ pro kompenzátory kovové Jmenovitá světlost (DN): Max. provozní tlak (bar): Zkušební tlak (bar): Protékající medium: Maximální stavební délka (pokud je

Více

3M Průmyslová divize. Lepicí transferové a oboustranné pásky. Rychlé. přesné. a trvanlivé

3M Průmyslová divize. Lepicí transferové a oboustranné pásky. Rychlé. přesné. a trvanlivé 3M Průmyslová divize Lepicí transferové a oboustranné pásky Rychlé přesné a trvanlivé Předběžné upevnění a nastavení materiálů do správné polohy Oboustranné lepicí pásky 3M jsou ideální ke spojování materiálů

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Technologie FINE Technický dokument White Paper VYDÁNÍ 1.1. Květen 2004. Embargováno do 9. července 2004

Technologie FINE Technický dokument White Paper VYDÁNÍ 1.1. Květen 2004. Embargováno do 9. července 2004 Technický dokument White Paper VYDÁNÍ 1.1 Květen 2004 Embargováno do 9. července 2004 Canon Europe Ltd. Změna specifikací vyhrazena bez oznámení. OBSAH Úvod.........................................................3

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více