Výroční zpráva za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2010"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2010 AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Hradec Králové, květen

2 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 Základní údaje... 5 Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské činnosti členů volených orgánů a vedoucích pracovníků... 8 Zpráva představenstva za rok Zpráva kontrolní komise za rok Zpráva úvěrové komise za rok Upozornění a rozhodnutí České národní banky vůči spořitelnímu a úvěrnímu družstvu Poměrové ukazatele, kapitál a kapitálové požadavky Ostatní Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období Účetní závěrka.. 21 Příloha k účetní závěrce Výrok auditora o ověření účetní závěrky Organizační složka Slovensko pobočka Košice. 51 Účetní závěrka.. 52 Příloha k účetní závěrce. 62 Výrok auditora organizační složka Slovensko. 68 Výrok auditora k výroční zprávě

3 3

4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se na tomto místě ohlédl za uplynulým rokem 2010, rokem, který byl pro naši družstevní záložnu důležitý, neboť se musela, stejně jako ostatní finanční instituce vyrovnat s ekonomickou, respektive finanční krizí. Nejmladší člen skupiny AKCENTA, kterým spořitelní a úvěrní družstvo je, dokázal svoji stabilitu na trhu družstevních záložen. Ve druhém roce svého působení nabídl svým členům kvalitní finanční produkty v oblasti vysoko úročených vkladů a dostupných úvěrů. Museli jsme však na druhé straně přehodnotit poskytování některých služeb, které byly pro naši společnost v dané době neefektivní. Proto jsme ukončili vydávání debetních platebních karet k platebním účtům členů našeho družstva. Že jdeme správnou cestou, však dokazuje naše neustále rostoucí členská základna. Ta za rok 2010 zaznamenala více než dvojnásobný nárůst a v prosinci sledovaného roku jsme tak mohli přivítat již člena. Tento výsledek je více než pozitivní, neboť byl dosažen v době, kdy se finanční trh stále potýkal s dopady finanční krize. Této důvěry si nesmírně vážím a je nejenom pro mne, ale pro celý náš tým zkušených spolupracovníků hnacím motorem pro další zkvalitňování našich služeb a jejich vyšší zatraktivnění. I proto budou moci klienti AKCENTY, spořitelního a úvěrního družstva ve stále ekonomicky turbulentní době nadále využívat naše dostupné spořicí produkty, které jejich finance bezpečně zhodnotí. AKCENTA také i přes svoji krátkou dobu působení na poli družstevních záložen vykazovala stále se zlepšující výsledky v oblasti úvěrových produktů. Díky kvalitně proškoleným obchodním partnerům působících po celé republice, kteří jsou dennodenně v kontaktu s našimi i potencionálními klienty, vzrostl během roku 2011 opět objem poskytnutých úvěrů. Těší mě, že i díky námi poskytnutým peněžním prostředkům tak měla řada podnikatelských subjektů šanci dál rozvíjet své podnikání a realizovat vytyčené podnikatelské záměry. Nadále však pro nás zůstává vedle spokojeného klienta důležitou také zodpovědná a obezřetná úvěrová politika. Překročení stanoveného plánu jak v oblasti vkladových, tak úvěrových produktů v uplynulém roce je určitě důkazem, že družstvo AKCENTA poskytuje bankovní služby na vysoké úrovni s individuálním a vstřícným přístupem ke klientům členům družstva. Mohu Vám slíbit, že v tomto trendu rozhodně chceme pokračovat i v roce S přáním všeho dobrého, Otakar Schlossberger předseda představenstva 4

5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo IČO: Sídlo družstva: Gočárova třída 312/ Hradec Králové Česká republika Základní údaje o družstvu Ustavující členská schůze družstva: 6. února 1996 Počet zakládajících členů družstva: 35 Členský vklad (podíl): 1,- Kč Datum zápisu družstva do obchodního rejstříku: 20. února 1996 Den změnového zápisu do obchodního rejstříku: 11. srpna 2008 Zapsaný (zapisovaný) základní kapitál: 500 tis. Kč Údaje o Družstevní záložně k Datum K 31. prosinci 2010 Počet členů 1590 Výše členského podílu 1,-- Kč Základní kapitál tis. Kč Zapisovaný základní kapitál 500 tis. Kč Nesplacené členské podíly 0 Vlastní kapitál tis. Kč základní kapitál tis. Kč fondy ze zisku 0 kapitálové fondy 0 hospodářský výsledek minulých let tis. Kč hospodářský výsledek běžného roku tis. Kč Celkový objem vkladů vklady členů vklady bank a družstevních záložen vklady jiných právnických osob závazky záložny ze zrušených vkladů a nepřipsaných úroků tis. Kč tis. Kč Kapitálová přiměřenost 13,16 % Majetková struktura záložny Družstevní záložna v roce 2010 neměla žádnou dceřinou společnost. V roce 2010 byla založena organizační složka družstevní záložny na Slovensku, která však během roku nevykazovala výraznější aktivitu. Nárůst činnost této organizační složky je očekáván až v roce

6 Organizační struktura Nejvyšším orgánem AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo je členská schůze. Družstvo vytvořilo další zákonem stanovené orgány, kterými jsou představenstvo, úvěrová komise a kontrolní komise. Uvedená struktura plně dodržuje nezávislost útvaru vnitřního auditu a nezávislost obchodu od tzv. back office činnosti. Představenstvo jako statutární orgán družstva pracovalo v roce 2010 v následujícím složení: JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Bc. Jiří Macek Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA - předseda představenstva - místopředseda představenstva - člen představenstva V první polovině roku 2010 byla členem představenstva také paní Petra Nová, která odstoupila z představenstva dne 29. června Kontrolní komise pracovala k ve složení: Milan Lacina sr. Ing. Milan Lacina jr. - předseda komise - člen komise Úvěrová komise pracovala k ve složení: Ing. Martin Kušmirek, MBA Ing. Marek Macháček Ing. Zdeněk Pustějovský - předseda komise - člen komise - člen komise 6

7 V průběhu roku 2010 pracovali také jako členové úvěrové komise Ing. Marie Kupková, která odstoupila dne 23. března 2010 a Ing. Radovan Kopecký, který odstoupil dne 29. září Roční účetní závěrka Údaje o hospodaření společnosti jsou uvedeny v účetní závěrce, která je přílohou této výroční zprávy. Úvěry K činil zůstatek úvěrů tis. Kč. 7

8 ÚDAJE O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI A PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ČLENŮ VOLENÝCH ORGÁNŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ S ohledem na změny osob ve volených orgánech tato část uvádí pouze údaje o aktuální odborné způsobilosti členů volených orgánů. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Funkci předsedy představenstva vykonává od 25. června Absolvoval studia financí a bankovnictví na VŠE Praha (1981), práva na PF UK Praha (1991) a doktorské studium hospodářské politiky a správy na VŠE (2007). Od roku 1981 pracuje v bankovnictví (SBČS, HÚ pro ČR, Komerční banka, Česká spořitelna, Raiffeisenbank) v různých odborných nebo manažerských pozicích. V roce 2002 byl zvolen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR do funkce prvního finančního arbitra ČR. Zároveň působí jako vysokoškolský učitel na Katedře bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a po dva a půl roku zastával funkci prorektora pro magisterské studium na BIVŠ, a. s. Praha ( ). Publikuje zejména odborné články z oblasti platebního styku a zúčtování, je autorem několika vysokoškolských skript na toto téma. Bc. Jiří Macek Je absolventem Univerzity Pardubice, Ekonomicko - správní fakulty a funkci místopředsedy představenstva vykonává s účinností od 25. června Má zkušenosti z oblasti financí a bankovnictví, neboť působil jako senior dealer v soukromém bankovním sektoru, dále působil v pozici Vedoucího útvaru Finance ve společnosti Škoda Praha, a. s. Ve skupině AKCENTA vykonával do května 2008 funkci ředitele společnosti AKCENTA CZ, a. s. - držitele devizové licence ČNB. Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA Radovan Martínek je absolventem Univerzity Pardubice. Získal též doktorát v oboru financí a ekonomie na Vysoké škole chemicko - technologické v Praze. Od roku 1997 pracuje v bankovním sektoru v oblasti risk managementu a finančního řízení v ČR i zahraničí. Od prosince roku 2009 je členem představenstva společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo. Milan Lacina sr. Je jediným akcionářem společnosti AKCENTA CZ, a. s. a působí v této společnosti také jako předseda představenstva od roku Od 25. června 2008 je předsedou kontrolní komise spořitelního a úvěrního družstva. Mimo jiné působí jako předseda představenstva společnosti AKCENTA ENERGIE a. s. Vystudoval střední ekonomickou školu v Táboře, poté studoval na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Ing. Milan Lacina jr. Vykonává funkci místopředsedy kontrolní komise spořitelního a úvěrního družstva od 25. června 2008, rovněž je místopředsedou společností AKCENTA CZ, a. s. a AKCENTA ENERGIE a. s. Ve společnosti AKCENTA CZ, a. s. působí od roku Získal zde bohaté zkušenosti, neboť zastával řadu různých funkcí devizový obchodník, vedoucí oddělení marketing či interní audit. Titulu inženýr dosáhl na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v oboru Ekonomika a management. Ing. Martin Kušmirek, MBA Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze, oboru matematické inženýrství. V roce 1995 nastoupil do Pragobanky. Odtud přešel v roce 1996 do společnosti ING Bank N.V., kde působil v řadě pozic 7 let. V roce 2003 získal titul MBA ve financích na University of New York a stal se členem transformačního týmu ebanky. Výrazně se podílel na proměně elektronické banky na standardní bankovní dům. V letech byl obchodním ředitelem spořitelního družstva WPB Capital, kde bylo jeho úkolem vybudovat finanční instituci specializovanou na financování podnikatelských aktivit. Od roku 2009 působí ve funkci předsedy úvěrové komise AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo. 8

9 Ing. Marek Macháček Marek Macháček je absolventem VŠE Praha. Od roku 1990 pracuje v bankovním sektoru na různých pozicích, zejména v oblasti řízení rizik a to v ČR a v SR. Od března roku 2010 je členem úvěrové komise společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo. Ing. Zdeněk Pustějovský Zdeněk Pustějovský je absolventem Univerzity Ostrava. Od roku 1994 pracuje v bankovním sektoru na různých odborných či manažerských pozicích. Získané zkušenosti jsou zejména z oblasti úvěrování, finanční analýzy podniku a vymáhání pohledávek. Působil například na pozicích senior analytika v Komerční bance, úvěrového specialisty v GECB, či collection manažera v soukromém nebankovním sektoru. Od dubna 2010 je zaměstnancem společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo a od září 2010 je členem Úvěrové komise. 9

10 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA ROK 2010 Vážené dámy, vážení pánové, předkládáme Vám komplexní informaci o aktivitách představenstva a družstevní záložny za rok Zpráva výstižně obsahuje hlavní oblasti, které představenstvo a celé družstvo v uplynulém roce řešilo. Činnost představenstva Představenstvo se scházelo po zhruba 14-ti denních intervalech na zasedáních představenstva v souladu se Stanovami družstva. Řádných zasedání představenstva bylo v roce 2010 celkem 22. Na svých zasedáních se představenstvo zabývalo základními otázkami chodu družstva, jakými byly např. činnost družstva vůči veřejnosti, činnost družstva vůči regulaci ČNB, nabídka depozitních a úvěrových produktů družstva, rozšíření aktivit družstva ve Slovenské republice, implementace změn SW pro podporu činnosti družstva atd. Z každého zasedání představenstva byl pořízen zápis. Stanovená usnesení byla pravidelně na zasedáních představenstva kontrolována. Představenstvo nemalou měrou dbalo na tvorbu vnitřní předpisové základny ve formě Směrnic a Procesních knih. V roce 2010 bylo vydáno celkem 20 interních předpisů. Dále představenstvo pravidelně vyhodnocovalo vnitřní řídicí a kontrolní systém družstva, spolupracovalo s Interním auditem a se členy Kontrolní komise při řešení případných problémových záležitostí. Aktivity a hospodaření družstevní záložny Aktivity družstevní záložny Dne 29. června 2010 se konalo shromáždění delegátů družstva, které na svém jednání schválilo zprávu představenstva o roční účetní závěrce a výsledcích hospodaření družstva za rok 2009, úpravu stanov, jednací řád představenstva a úvěrové komise, zprávu Kontrolní a Úvěrové komise. Dále členská schůze schválila roční účetní závěrku a návrh Výroční zprávy za rok 2009 a projednala rezignaci člena představenstva. Představenstvo svolalo celkem 7x shromáždění delegátů, a to ve dnech: , , , , , , Na jednotlivých shromážděních delegátů bylo povětšinou odsouhlaseno navýšení dalších členských vkladů vybranými členy družstva s cílem dodržet výši kapitálu požadovanou zákonem. Dále volba nového člena úvěrové komise ( ), jednací řád Kontrolní komise, změna stanov a odměňování členů představenstva spojené se smlouvou o výkonu funkce člena představenstva, a rezignace člena úvěrové komise ( ). Změna úvěrové komise ( ) Hospodaření s majetkem družstevní záložny. V souladu s dlouhodobým záměrem a strategií společností AKCENTA, spořitelního a úvěrního družstva, bylo v roce 2010 investováno 318 tis. Kč do budovy a tis. Kč do softwaru. Vývoj v objemu vkladů Z účetních výkazů vyplývá, že spořitelní a úvěrní družstvo vykazovalo k závěru roku vklady od svých členů ve výši tis. Kč. Hospodaření a stav majetku družstevní záložny Hospodaření spořitelního a úvěrního družstva bylo v roce 2010 v souladu s dlouhodobou strategií společnosti s vykázanou ztrátou ve výši tis. Kč. Podrobnosti o hospodaření a majetku družstva jsou obsaženy v přiložených účetních výkazech nebo rámcově uvedených ekonomických ukazatelích. 10

11 Důležité skutečnosti nastalé v roce 2010 AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, v roce 2010 intenzivně pokračovala v přípravách, jejichž cílem bylo založení organizační složky této společnosti na Slovensku byla organizační složka AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, pobočka Košice, zapsána do Obchodného registra. Vedoucím organizační složky byl jmenován ing. Miroslav Ondrejčo. Následně pokračovaly přípravné aktivity tak, aby tato organizační složka mohla zahájit poskytování kvalitních a pro klienty zajímavých finančních produktů během roku Návrh představenstva na krytí ztráty za rok 2010 AKCENTA vykázala za účetní období ztrátu ve výši tis. Kč. Je navrženo, aby byla ztráta převedena do položky nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích let. V Hradci Králové dne 18. dubna 2011 Bc. Jiří Macek v. r. Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA v. r. místopředseda představenstva člen představenstva 11

12 ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE ZA ROK 2010 Vážené dámy, vážení pánové, stanovy AKCENTY, spořitelního a úvěrového družstva ukládají kontrolní komisi, aby předložila souhrnnou kontrolní zprávu za období od minulého období. Dovolte mi, abych tak učinil, a seznámil Vás s tím, jak družstvo hospodařilo v předchozím roce, jak byly dodržovány stanovy družstva a usnesení orgánů družstva, jak pracovala naše komise. Složení kontrolní komise Kontrolní komise pracovala v tomto složení: Milan Lacina předseda kontrolní komise a Ing. Milan Lacina - člen. Scházela se pravidelně jednou za čtvrt roku, v souladu se stanovami družstva. Na svých pravidelných zasedáních projednávala činnost představenstva a jeho jednotlivých kroků. Taktéž se účastnila zasedání představenstev, úvěrových a jiných komisí. Účetní závěrka, hospodaření a návrh na rozdělení zisku Kontrolní komise byla představenstvem pravidelně seznamována s hospodařením spořitelního a úvěrního družstva. Taktéž byly každé čtvrtletí prověřeny informace o plnění ukazatelů stanovených platnými předpisy. Na programu jednání počátkem kalendářního roku byly zejména kontroly hospodaření družstva a příprava rozpočtu na daný rok. Jednání v druhé polovině roku se především zaměřovala na kontroly plnění usnesení orgánů družstva, dodržování stanov družstva a průběžné hospodaření. Byly taktéž provedeny kontroly souladu ukazatelů se stanovenými právními předpisy na základě podkladů oddělení Compliance. KK projednala účetní závěrku za rok 2010 a seznámila se se zprávou a výrokem auditora, společnosti BDO, k této závěrce. Na základě těchto podkladů KK konstatuje, že nemá k předložené účetní závěrce námitky a doporučuje její schválení členskou schůzí. Taktéž byla komise seznámena se zprávou představenstva za rok V uvedené zprávě neshledala kontrolní komise žádné závažné nedostatky ani pochybení. Stížnosti členů družstva Ve sledovaném období kontrolní komise eviduje několik stížností jednoho člena družstva. Z těchto stížností byla jedna vyhodnocena jako neoprávněná a dvě byly vyhodnoceny jako oprávněné a vyhodnoceny jako méně závažné. Všechny stížnosti byly aktivně řešeny ke spokojenosti družstevníka. Zjištěné nedostatky a jejich odstraňování Komise taktéž nezjistila skutečnosti, které by byly v rozporu se schválenými stanovami družstva nebo platnými legislativními normami. V Hradci Králové dne 20. května 2011 Milan Lacina předseda kontrolní komise 12

13 ZPRÁVA ÚVĚROVÉ KOMISE ZA ROK 2010 Úvěrová komise se scházela k jednání v průběhu roku 2010 operativně podle potřeby a plnila úkoly v souladu s ustanovením 6 zákona č. 87/1995 Sb., Opatřením České národní banky č. 6/2006 a čl. IX Stanov AKCENTY, spořitelního a úvěrního družstva. Na svých zasedáních se zabývala zejména posuzováním žádostí o úvěr, jejich schvalováním a nastavováním úvěrových pravidel. V průběhu roku 2010 došlo ke změně členů úvěrové komise, novými členy se stali Ing. Marek Macháček a Ing. Zdeněk Pustějovský. Společnost také posílili další zkušení odborníci v oblasti úvěrových obchodů jak v oblasti obchodu, tak v oblasti řízení rizik. Rok 2010 můžeme charakterizovat vysokým nárůstem úvěrování, avšak za dodržování všech pravidel bezpečnosti, což dokazuje i kvalita úvěrového portfolia. Rizikovost jednotlivých úvěrových obchodů je vyhodnocovaná a posuzovaná na základě bonity klienta a hodnoty zajištění. Nejčastějším zajišťovacím prostředkem byly nemovitosti bez právních vad, přičemž jejich tržní hodnota vždy přesahovala výši poskytnutého úvěru tak, aby kreditní riziko bylo minimální. Kvalita úvěrového portfolia k byla uspokojivá. Pouze 0,89% poskytnutých úvěrů je ohrožených a 13,69% sledovaných. Přehled úvěrového portfolia k (v tis.kč): Standardní ,53% Sledované ,69% Nestandardní ,67% Pochybné 0 0% Ztrátové 384 0,11% V Hradci Králové, dne 18. května 2011 Ing. Martin Kušmirek, MBA předseda Úvěrové komise 13

14 UPOZORNĚNÍ A ROZHODNUTÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY VŮČI SPOŘITELNÍMU A ÚVĚRNÍMU DRUŽSTVU Ve sledovaném období nebylo uloženo družstvu žádné opatření a dále nebylo zahájeno žádné správní řízení či jiné konání vedoucí k odstranění nedostatků nebo zjednání nápravy. 14

15 POMĚROVÉ UKAZATELE, KAPITÁL A KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY Poměrové ukazatele k 31. prosinci 2010 POMĚROVĚ UKAZATELE H O D N O T Y Ukazatel kapitálové přiměřenosti 13,16 % Rentabilita průměrných aktiv - 0,03 % Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (tier 1) - 44,51 % Aktiva na jednoho zaměstnance tis. Kč Správní náklady na jednoho zaměstnance tis. Kč Zisk po zdanění na jednoho zaměstnance -721 tis. Kč Údaje o kapitálu Kapitál spořitelního a úvěrního družstva je stanoven na individuálním základě. Kapitál družstva tvoří zejména splacené členské vklady ve výši tis. Kč. ÚDAJE O KAPITÁLU HODNOTY Souhrnná výše původního kapitálu (tier 1) tis. Kč z toho splacené členské vklady tis. Kč neuhrazená ztráta z předchozího období tis. Kč ztráta za běžné účetní období tis. Kč nehmotný majetek jiný než goodwill tis. Kč Souhrnná výše dodatkového kapitálu (složka tier 2), souhrnná výše kapitálu na krytí tržního rizika (složka tier 3) a souhrnná výše všech odčitatelných položek jsou nulové. Souhrnná výše kapitálu po zohlednění odčitatelných položek a stanovených limitů pro dodatkový kapitál činí: tis. Kč Údaje o kapitálových požadavcích: Kapitálové požadavky k vypořádacímu riziku, k pozičnímu, měnovému, komoditnímu, dále k riziku angažovanosti obchodního portfolia a k ostatním nástrojům obchodního portfolia jsou nulové. ÚDAJE O KAPITÁLOVÝCH POŽADAVCÍCH HODNOTY Kapitálové požadavky celkem tis. Kč kapitálový požadavek k úvěrovému riziku při STA tis. Kč kapitálový požadavek k operačnímu riziku při BIA 91 tis. Kč Informace o událostech za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení roční účetní závěrky V roce 2010 nenastaly žádné důležité události v životě družstva. Informace o případných opravách zásadních chyb minulých let a vlivu těchto změn na vlastní kapitál k rozvahovému dni V roce 2010 nedošlo ve sledovaném účetním období k žádné podstatné opravě chyb z minulých let, které by měly vliv na změnu vlastního kapitálu vykazovanému k rozvahovému dni. Informace o dalších okolnostech ovlivňující výsledek hospodaření a finanční situaci účetní jednotky, které jsou významné pro uživatele účetní závěrky 15

16 Všechny podstatné informace o skutečnostech či okolnostech ovlivňující výsledek hospodaření a finanční situaci družstva za účetní období roku 2010 a které jsou významné pro všechny uživatele účetní závěrky, jsou uvedeny v jednotlivých částech této výroční zprávy. V Hradci Králové dne 23. května 2011 Bc. Jiří Macek místopředseda představenstva Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA člen představenstva 16

17 OSTATNÍ Činnost společnosti Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo nemá vliv na životní prostředí. Společnost nevyvíjí žádné aktivity v oblasti životního prostředí ani v oblasti výzkumu a vývoje. V rámci pracovně-právních vztahů společnost dodržuje všechny zákonné normy v souladu s Českým právním řádem České republiky. Společnost Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo se nezabývá výzkum ani vývojem. 17

18 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2010 Představenstvo společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo vyhotovuje v souladu s požadavkem 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen ObZ ), tuto Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou, panem Milanem Lacinou, RČ /0617, bydlištěm Tábor, Čekanická 325 (dále též ovládající osoba ) a ovládanou osobou, společností AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, se sídlem Hradec Králové, Gočárova třída 312, PSČ , IČ , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl Dr, vložka 1358 (dále též ovládaná osoba ), za účetní období roku Zpráva také obsahuje informaci o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami. Propojenými osobami k jsou: - společnost AKCENTA CZ, a.s., se sídlem Praha 10, U Vršovického hřbitova 554, PSČ (dále též ACZ ) - společnost AKCENTA ENERGIE a.s., se sídlem Praha 10, Michle, U Vršovického hřbitova 554/10, PSČ (dále též AE ) - společnost AKCENTA GROUP SE, se sídlem Praha 10, Michle, U Vršovického hřbitova 554/10, PSČ (dále též AG ) - společnost AVAIN a.s., se sídlem Praha 10, Michle, U Vršovického hřbitova 554/10, PSČ (dále též AV ), do 20. září 2010, kdy došlo k prodeji 100% akcií třetí osobě - společnost FPSROK, spol. s r.o., se sídlem Hradec Králové, Pražské Předměstí, Gočárova třída 312/52, PSČ (dále též F ) - společnost PRUM INVEST s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Pražské Předměstí, Gočárova třída 312/52, PSČ (dále též PI ), 15.listopadu 2010, kdy došlo k prodeji 100% podílu třetí osobě - společnost TESTAMADO, a.s., se sídlem Tábor, Tř.9.května 693, PSČ (dále též T ) - společnost PROAKCENT a.s, se sídlem Hradec Králové, Gočárova třída 312, PSČ (dále též PA ) - společnost AKCENTA LOGISTIC, a.s., se sídlem Hradec Králové, Gočárova třída 312, PSČ (dále též AL ) Výše obchodního podílu ovládající osoby k 31. prosinci 2010 v uvedených společnostech je následující: ACZ 100%, AE 100%, AG 100%, AV 0%, F 100%, PI 0%, T 100%. PA 90%, AL 90% Zpráva obsahuje informace o tom, jaké smlouvy byly uzavřeny mezi těmito osobami v účetním období roku 2010, jaké jiné právní úkony byly učiněny mezi propojenými osobami v jejich zájmu, a informace o všech ostatních opatřeních, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou. Zpráva se vyhotovuje písemně a je součástí výroční zprávy podle zvláštního právního předpisu. 18

19 Uzavřené smlouvy a dohody Obchodní vztahy mezi ovládanou osobou a osobami propojenými byly v účetním období roku 2010 určeny následujícími smlouvami a na základě smluv byla poskytnuta následující plnění: Datum uzavření Smlouvy Smlouva o poskytování vybraných služeb Název Smlouvy Popis předmětu plnění Poskytnuté plnění (v Kč včetně DPH) Mezi společností ASUD jako dodavatelem a společností AKCENTA CZ, a.s. jako odběratelem předmětem smlouvy je vedení běžného účtu Nájemní smlouva Mezi společností ASUD jako pronajímatelem a společností AKCENTA CZ, a.s. jako nájemcem předmětem smlouvy je pronájem prostor v budově čp Kč Kč Bez smlouvy Smlouvy o nájmu osobního automobilu Rámcová smlouva Smlouva o přefakturaci služeb Podlicenční smlouva vč. dodatků Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor Mezi společností AKCENTA CZ a.s. jako prodávající a ASUD jako kupující předmětem je prodej kancelářského a reklamního materiálu a služeb, stravenek Mezi společností AKCENTA CZ a.s. jako pronajímatelem a ASUD jako nájemcem předmětem smlouvy je pronájem vozidel a přefakturace nákladů Mezi společností AKCENTA CZ a.s. jako dodavatelem a ASUD jako odběratelem - předmětem smlouvy je směna deviz Mezi společností ASUD jako pronajímatel a ACZ jako nájemce předmětem smlouvy bylo přefakturování vodného, stočného, tepla a svozu komunálního odpadu Mezi společností ACZ a ASUD, předmětem smlouvy je poskytnutí práv k užití díla ASUD jako pronajímatel a AE jako nájemce nájem nebytových prostor ASUD jako pronajímatel a ACZ jako nájemce nájem nebytových prostor Kč Kč Kč Kč Kč a DPH Kč za každý úvěr Kč Kč Smlouva o nájmu AV jako pronajímatel a AV jako nájemce, nájem Kč Smlouva o nájmu nebytových prostor ASUD jako pronajímatel a AE jako nájemce Kč 19

20 Smlouva o poskytování služeb AL jako poskytovatel a ASUD jako odběratel, outsourcované činnosti Kč Právní úkony a ostatní opatření Jiné právní úkony, než výše uvedené smlouvy nebyly v zájmu ovládající osoby učiněny, stejně tak nebyla ovládanou osobou na popud ovládající osoby učiněna žádná významná opatření. Představenstvo ovládané osoby prohlašuje, že ovládané osobě nevznikla z výše uvedených smluv, ostatních opatření a úkonů nebo z jiných přijatých nebo poskytnutých plnění žádná újma. V Hradci Králové dne JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. předseda představenstva. Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA člen představenstva 20

21 AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Gočárova třída 312, PSČ Hradec Králové, IČO: Účetní Závěrka 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Gočárova třída 312, PSČ Hradec Králové, IČO: Příloha k účetní závěrce sestavené k (dle 18 odst. 1 písm. c zák. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.501/2002 sb.) 27

28 OBSAH 1. Informace o uplatněných účetních metodách Informace o použitých nových účetních metodách Informace o způsobech oceňování majetku a závazků Informace o okamžiku uskutečnění účetního případu Postupy odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Informace o postupech účtování obchodů s cennými papíry, deriváty Informace o postupech účtování úrokových výnosů a nákladů, způsobech vykazování příjmů z ohrožených pohledávek včetně úroků, prémií a diskontů vzniklých při pořízení pohledávek od třetích stran Informace o metodách a postupech identifikace klasifikovaného majetku, zejména pohledávek, způsobech odpisování majetků, zejména pohledávek Informace o zásadách a postupech výpočtu výše opravných položek a rezerv včetně vysvětlení základních předpokladů pro jejich použití 2. Informace o použitých finančních nástrojích Kvalitativní informace o úvěrovém riziku Kvantitativní informace o úvěrovém riziku Kvalitativní informace o tržním riziku Kvantitativní informace o tržním riziku Ostatní druhy a kategorie rizik 3. Informace o účastech s rozhodujícím a podstatným vlivem 4. Informace o oborech činnosti a zeměpisných oblastech, ve kterých účetní jednotka provozuje svou činnost 5. Informace o významných položkách uvedených v rozvaze, výkazu zisku a ztrát a přehledu o změnách ve vlastním kapitálu, návrhu na rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty Významné položky uvedené v rozvaze a návrh na rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty Významné položky uvedené ve výkazu zisku a ztráty a přehledu změnách ve vlastním kapitálu Další významné položky uvedené ve výkazu zisku a ztráty a přehledu o změnách ve vlastním kapitálu 6. Informace o vztazích s propojenými osobami nebo osobami se zvláštním vztahem k finančním institucím (dále jen spřízněné osoby ) 28

29 Souhrnná výše úvěrů poskytovaných účetní jednotkou členům statutárních orgánů, dozorčí rady nebo odborných orgánů a dále zaměstnancům podílejících se na řízení účetní jednotky Souhrnná výše záruk vydaných účetní jednotkou za členy statutárních orgánů, dozorčí rady nebo odborných orgánů a dále zaměstnanci podílejícími se na řízení účetní jednotky Název a sídlo fyzických nebo právnických osob, jestliže výše jejich podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech účetní jednotky přesáhla 10% 7. Informace o událostech za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky 8. Informace o případných opravách zásadních chyb minulých let a vliv těchto změn na vlastní kapitál k rozvahovému dni 9. Informace o dalších okolnostech ovlivňující výsledek hospodaření a finanční situaci účetní jednotky, které jsou významné pro uživatele účetní závěrky 29

AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Výroční zpráva 2013

AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Výroční zpráva 2013 AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Výroční zpráva 2013 1 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Základní údaje 4 Majetková struktura 5 Organizační struktura 6 Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské

Více

Obsah. Úvodní slovo předsedy představenstva. Základní údaje. Majetková struktura. Organizační struktura

Obsah. Úvodní slovo předsedy představenstva. Základní údaje. Majetková struktura. Organizační struktura 213 1 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje Majetková struktura Organizační struktura Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské činnost členů volených orgánů a vedoucích 2 3 4 5

Více

Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.

Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé. AKCENTA CZ a.s. - VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 Motto Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé. Johann Wolfgang Goethe Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Klíčové ukazatele výkonnosti Nejvýznamnější události

Více

Marcus Tullius Cicero

Marcus Tullius Cicero VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. 212 Motto Nemůžeme moudrost stále jen sbírat, musíme ji také uplatňovat. Marcus Tullius Cicero Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Klíčové ukazatele výkonnosti Nejvýznamnější

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA organizační složky Waldviertler Sparkasse Bank AG OBCHODNÍ ROK 2013 1/36

VÝROČNÍ ZPRÁVA organizační složky Waldviertler Sparkasse Bank AG OBCHODNÍ ROK 2013 1/36 Waldviertler Sparkasse Bank AG, Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakousko Organizační složka v ČR zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích dne 25.10.1993, oddíl A, vožka 2482:

Více

Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna

Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna Úvod Vážené členky, vážení členové, uplynulý rok přinesl do sektoru družstevních záložen mnoho podstatných změn, a to zejména díky novele zák. č. 87/1995

Více

Peněžní dům, spořitelní družstvo

Peněžní dům, spořitelní družstvo Peněžní dům, spořitelní družstvo VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Datum zveřejnění: 19. května 2015 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PENĚŽNÍM DOMĚ... 4 3. VOLENÉ ORGÁNY PENĚŽNÍHO DOMU... 5 4. ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva za rok 2007 Fio, družstevní záložna

Výroční zpráva za rok 2007 Fio, družstevní záložna Výroční zpráva za rok 2007 Fio, družstevní záložna Úvod Vážené členky, vážení členové, s velkým potěšením vám můžeme sdělit, že rok 2007 byl pro Fio družstevní záložnu opět velmi úspěšný a že si svojí

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9 Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo.............................................................................................. 4 Základní ekonomické ukazatele...........................................................................

Více

výroční zpráva 2008 2009 UNIBON sazba David Stypka

výroční zpráva 2008 2009 UNIBON sazba David Stypka výroční zpráva 2008 spolehlivý NEJENŽE DISPONUJE SILNÝM KAPITÁLOVÝM VYBAVENÍM, KTERÉ ZABEZPEČUJE DOSTATEČNÉ KRYTÍ VEŠKERÝCH RIZIK, JIMŽ JE PŘI SVÉM PODNIKÁNÍ VYSTAVEN, ALE ZÁROVEŇ ŘÁDNĚ A DŮSLEDNĚ ADAPTUJE

Více

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Výroční zpráva 2012 Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Obchodní firma: Evropsko-ruská banka, a.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 78/50,

Více

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Výroèní zpráva za rok 2008 AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Obsah Úvodní slovo Základní údaje Základní údaje o družstvu Majetková struktura záložny Organizaèní struktura Organizaèní struktura spoøitelního

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 2008 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 Obsah Ú V O D 3 O nás 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Z Á K L A D N Í Ú D A J E 4 Předmět

Více

Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 8. Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 14. Zpráva dozorčí rady 20

Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 8. Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 14. Zpráva dozorčí rady 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Obsah Profil ebanky 4 ebanka v číslech 6 Statutární orgány 8 Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 14 Zpráva dozorčí rady 20 Výrok auditora 22 Finanční část 23 Rozvaha

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GAUDEA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GAUDEA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více

AMISTA investiční společnost, a.s.

AMISTA investiční společnost, a.s. AMISTA investiční společnost, a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU, VÝHLED PRO ROK 2009 3 PROFIL INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI 6 ÚDAJE

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006 Družstevní záložna PSD Senovážné nám. 24, Praha 1 IČO 64946835 Úvod Rok 2006 přinesl naší záložně další rozvoj v poskytování peněžních

Více

Výroční zpráva 2005 / ebanka, a. s.

Výroční zpráva 2005 / ebanka, a. s. Výroční zpráva 2005 / ebanka, a. s. 01 Obsah Profil ebanky 4 ebanka v číslech 6 Statutární orgány 10 Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2005 16 Ostatní informace zveřejňované na základě legislativních

Více

Výroční zpráva 2013 Evropsko-ruská banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Výroční zpráva 213 Evropsko-ruská banka, a.s. www.erbank.cz Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/5, 15, Praha 5 Tel.: +42 236 73 757 Fax: +42 236 73 75 www.erbank.cz Obchodní firma: Evropsko-ruská

Více

Konsolidovaná výroční zpráva

Konsolidovaná výroční zpráva Konsolidovaná výroční zpráva 2012 Údaje o konsolidačním celku Zpráva dozorčí rady Equa bank a. s. Zpráva o vztazích 03 14 65 Základní údaje o hospodařeni Equa bank a. s. Dozorčí rada Equa bank a. s. Auditovaná

Více

REICO investiční společnost České spořitelny. Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

REICO investiční společnost České spořitelny. Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz REICO investiční společnost České spořitelny Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Základní údaje 2 Náležitosti výroční zprávy 3 Údaje o významných skutečnostech 6 Zpráva o podnikatelské

Více

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů Obsah I. Profil banky 3 II. Rozhovor s předsedou představenstva 4 III. Vybrané finanční ukazatele 6 IV. Vývoj makroekonomického prostředí 8 V. Hlavní události roku 10 VI. Zpráva představenstva 11 VII.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKCENTA CZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKCENTA CZ 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA AKCENTA CZ OBSAH 2 3 4 4 4 5 6 7 8 11 12 13 16 17 18 48 50 Úvodní slovo ředitele společnosti Klíčové ukazatele výkonnosti Nejvýznamnější události roku 2014 Významné události vzniklé

Více

Obsah 2. Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 10. Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16

Obsah 2. Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 10. Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16 Výroční zpráva ebanka 2006 1 Obsah Obsah 2 Profil ebanky 4 ebanka v číslech 6 Statutární orgány 10 Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16 Ostatní informace zveřejňované na základě legislativních

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE 1 Obsah Profil společnosti:... 3 Orgány společnosti, organizační struktura... 4 Zpráva z představenstva... 5 Zpráva z dozorčí rady...

Více

5. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů

5. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Profil společnosti 3. Základní údaje o společnosti 4. Zpráva o podnikatelské činnosti 5. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Metropolitní spořitelní družstvo. Výroční zpráva

Metropolitní spořitelní družstvo. Výroční zpráva 2008 Metropolitní spořitelní družstvo Výroční zpráva Obsah: ZÁKLADNÍ ÚDAJE Předmět podnikání Činnosti skutečně vykonávané Činnosti omezené nebo vyloučené VOLENÉ ORGÁNY INFORMACE O UVĚRECH POSKYTNUTÝCH

Více