Výroční zpráva za rok 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2010"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2010 AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Hradec Králové, květen

2 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 Základní údaje... 5 Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské činnosti členů volených orgánů a vedoucích pracovníků... 8 Zpráva představenstva za rok Zpráva kontrolní komise za rok Zpráva úvěrové komise za rok Upozornění a rozhodnutí České národní banky vůči spořitelnímu a úvěrnímu družstvu Poměrové ukazatele, kapitál a kapitálové požadavky Ostatní Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období Účetní závěrka.. 21 Příloha k účetní závěrce Výrok auditora o ověření účetní závěrky Organizační složka Slovensko pobočka Košice. 51 Účetní závěrka.. 52 Příloha k účetní závěrce. 62 Výrok auditora organizační složka Slovensko. 68 Výrok auditora k výroční zprávě

3 3

4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se na tomto místě ohlédl za uplynulým rokem 2010, rokem, který byl pro naši družstevní záložnu důležitý, neboť se musela, stejně jako ostatní finanční instituce vyrovnat s ekonomickou, respektive finanční krizí. Nejmladší člen skupiny AKCENTA, kterým spořitelní a úvěrní družstvo je, dokázal svoji stabilitu na trhu družstevních záložen. Ve druhém roce svého působení nabídl svým členům kvalitní finanční produkty v oblasti vysoko úročených vkladů a dostupných úvěrů. Museli jsme však na druhé straně přehodnotit poskytování některých služeb, které byly pro naši společnost v dané době neefektivní. Proto jsme ukončili vydávání debetních platebních karet k platebním účtům členů našeho družstva. Že jdeme správnou cestou, však dokazuje naše neustále rostoucí členská základna. Ta za rok 2010 zaznamenala více než dvojnásobný nárůst a v prosinci sledovaného roku jsme tak mohli přivítat již člena. Tento výsledek je více než pozitivní, neboť byl dosažen v době, kdy se finanční trh stále potýkal s dopady finanční krize. Této důvěry si nesmírně vážím a je nejenom pro mne, ale pro celý náš tým zkušených spolupracovníků hnacím motorem pro další zkvalitňování našich služeb a jejich vyšší zatraktivnění. I proto budou moci klienti AKCENTY, spořitelního a úvěrního družstva ve stále ekonomicky turbulentní době nadále využívat naše dostupné spořicí produkty, které jejich finance bezpečně zhodnotí. AKCENTA také i přes svoji krátkou dobu působení na poli družstevních záložen vykazovala stále se zlepšující výsledky v oblasti úvěrových produktů. Díky kvalitně proškoleným obchodním partnerům působících po celé republice, kteří jsou dennodenně v kontaktu s našimi i potencionálními klienty, vzrostl během roku 2011 opět objem poskytnutých úvěrů. Těší mě, že i díky námi poskytnutým peněžním prostředkům tak měla řada podnikatelských subjektů šanci dál rozvíjet své podnikání a realizovat vytyčené podnikatelské záměry. Nadále však pro nás zůstává vedle spokojeného klienta důležitou také zodpovědná a obezřetná úvěrová politika. Překročení stanoveného plánu jak v oblasti vkladových, tak úvěrových produktů v uplynulém roce je určitě důkazem, že družstvo AKCENTA poskytuje bankovní služby na vysoké úrovni s individuálním a vstřícným přístupem ke klientům členům družstva. Mohu Vám slíbit, že v tomto trendu rozhodně chceme pokračovat i v roce S přáním všeho dobrého, Otakar Schlossberger předseda představenstva 4

5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo IČO: Sídlo družstva: Gočárova třída 312/ Hradec Králové Česká republika Základní údaje o družstvu Ustavující členská schůze družstva: 6. února 1996 Počet zakládajících členů družstva: 35 Členský vklad (podíl): 1,- Kč Datum zápisu družstva do obchodního rejstříku: 20. února 1996 Den změnového zápisu do obchodního rejstříku: 11. srpna 2008 Zapsaný (zapisovaný) základní kapitál: 500 tis. Kč Údaje o Družstevní záložně k Datum K 31. prosinci 2010 Počet členů 1590 Výše členského podílu 1,-- Kč Základní kapitál tis. Kč Zapisovaný základní kapitál 500 tis. Kč Nesplacené členské podíly 0 Vlastní kapitál tis. Kč základní kapitál tis. Kč fondy ze zisku 0 kapitálové fondy 0 hospodářský výsledek minulých let tis. Kč hospodářský výsledek běžného roku tis. Kč Celkový objem vkladů vklady členů vklady bank a družstevních záložen vklady jiných právnických osob závazky záložny ze zrušených vkladů a nepřipsaných úroků tis. Kč tis. Kč Kapitálová přiměřenost 13,16 % Majetková struktura záložny Družstevní záložna v roce 2010 neměla žádnou dceřinou společnost. V roce 2010 byla založena organizační složka družstevní záložny na Slovensku, která však během roku nevykazovala výraznější aktivitu. Nárůst činnost této organizační složky je očekáván až v roce

6 Organizační struktura Nejvyšším orgánem AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo je členská schůze. Družstvo vytvořilo další zákonem stanovené orgány, kterými jsou představenstvo, úvěrová komise a kontrolní komise. Uvedená struktura plně dodržuje nezávislost útvaru vnitřního auditu a nezávislost obchodu od tzv. back office činnosti. Představenstvo jako statutární orgán družstva pracovalo v roce 2010 v následujícím složení: JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Bc. Jiří Macek Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA - předseda představenstva - místopředseda představenstva - člen představenstva V první polovině roku 2010 byla členem představenstva také paní Petra Nová, která odstoupila z představenstva dne 29. června Kontrolní komise pracovala k ve složení: Milan Lacina sr. Ing. Milan Lacina jr. - předseda komise - člen komise Úvěrová komise pracovala k ve složení: Ing. Martin Kušmirek, MBA Ing. Marek Macháček Ing. Zdeněk Pustějovský - předseda komise - člen komise - člen komise 6

7 V průběhu roku 2010 pracovali také jako členové úvěrové komise Ing. Marie Kupková, která odstoupila dne 23. března 2010 a Ing. Radovan Kopecký, který odstoupil dne 29. září Roční účetní závěrka Údaje o hospodaření společnosti jsou uvedeny v účetní závěrce, která je přílohou této výroční zprávy. Úvěry K činil zůstatek úvěrů tis. Kč. 7

8 ÚDAJE O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI A PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ČLENŮ VOLENÝCH ORGÁNŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ S ohledem na změny osob ve volených orgánech tato část uvádí pouze údaje o aktuální odborné způsobilosti členů volených orgánů. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Funkci předsedy představenstva vykonává od 25. června Absolvoval studia financí a bankovnictví na VŠE Praha (1981), práva na PF UK Praha (1991) a doktorské studium hospodářské politiky a správy na VŠE (2007). Od roku 1981 pracuje v bankovnictví (SBČS, HÚ pro ČR, Komerční banka, Česká spořitelna, Raiffeisenbank) v různých odborných nebo manažerských pozicích. V roce 2002 byl zvolen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR do funkce prvního finančního arbitra ČR. Zároveň působí jako vysokoškolský učitel na Katedře bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a po dva a půl roku zastával funkci prorektora pro magisterské studium na BIVŠ, a. s. Praha ( ). Publikuje zejména odborné články z oblasti platebního styku a zúčtování, je autorem několika vysokoškolských skript na toto téma. Bc. Jiří Macek Je absolventem Univerzity Pardubice, Ekonomicko - správní fakulty a funkci místopředsedy představenstva vykonává s účinností od 25. června Má zkušenosti z oblasti financí a bankovnictví, neboť působil jako senior dealer v soukromém bankovním sektoru, dále působil v pozici Vedoucího útvaru Finance ve společnosti Škoda Praha, a. s. Ve skupině AKCENTA vykonával do května 2008 funkci ředitele společnosti AKCENTA CZ, a. s. - držitele devizové licence ČNB. Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA Radovan Martínek je absolventem Univerzity Pardubice. Získal též doktorát v oboru financí a ekonomie na Vysoké škole chemicko - technologické v Praze. Od roku 1997 pracuje v bankovním sektoru v oblasti risk managementu a finančního řízení v ČR i zahraničí. Od prosince roku 2009 je členem představenstva společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo. Milan Lacina sr. Je jediným akcionářem společnosti AKCENTA CZ, a. s. a působí v této společnosti také jako předseda představenstva od roku Od 25. června 2008 je předsedou kontrolní komise spořitelního a úvěrního družstva. Mimo jiné působí jako předseda představenstva společnosti AKCENTA ENERGIE a. s. Vystudoval střední ekonomickou školu v Táboře, poté studoval na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Ing. Milan Lacina jr. Vykonává funkci místopředsedy kontrolní komise spořitelního a úvěrního družstva od 25. června 2008, rovněž je místopředsedou společností AKCENTA CZ, a. s. a AKCENTA ENERGIE a. s. Ve společnosti AKCENTA CZ, a. s. působí od roku Získal zde bohaté zkušenosti, neboť zastával řadu různých funkcí devizový obchodník, vedoucí oddělení marketing či interní audit. Titulu inženýr dosáhl na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v oboru Ekonomika a management. Ing. Martin Kušmirek, MBA Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze, oboru matematické inženýrství. V roce 1995 nastoupil do Pragobanky. Odtud přešel v roce 1996 do společnosti ING Bank N.V., kde působil v řadě pozic 7 let. V roce 2003 získal titul MBA ve financích na University of New York a stal se členem transformačního týmu ebanky. Výrazně se podílel na proměně elektronické banky na standardní bankovní dům. V letech byl obchodním ředitelem spořitelního družstva WPB Capital, kde bylo jeho úkolem vybudovat finanční instituci specializovanou na financování podnikatelských aktivit. Od roku 2009 působí ve funkci předsedy úvěrové komise AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo. 8

9 Ing. Marek Macháček Marek Macháček je absolventem VŠE Praha. Od roku 1990 pracuje v bankovním sektoru na různých pozicích, zejména v oblasti řízení rizik a to v ČR a v SR. Od března roku 2010 je členem úvěrové komise společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo. Ing. Zdeněk Pustějovský Zdeněk Pustějovský je absolventem Univerzity Ostrava. Od roku 1994 pracuje v bankovním sektoru na různých odborných či manažerských pozicích. Získané zkušenosti jsou zejména z oblasti úvěrování, finanční analýzy podniku a vymáhání pohledávek. Působil například na pozicích senior analytika v Komerční bance, úvěrového specialisty v GECB, či collection manažera v soukromém nebankovním sektoru. Od dubna 2010 je zaměstnancem společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo a od září 2010 je členem Úvěrové komise. 9

10 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA ROK 2010 Vážené dámy, vážení pánové, předkládáme Vám komplexní informaci o aktivitách představenstva a družstevní záložny za rok Zpráva výstižně obsahuje hlavní oblasti, které představenstvo a celé družstvo v uplynulém roce řešilo. Činnost představenstva Představenstvo se scházelo po zhruba 14-ti denních intervalech na zasedáních představenstva v souladu se Stanovami družstva. Řádných zasedání představenstva bylo v roce 2010 celkem 22. Na svých zasedáních se představenstvo zabývalo základními otázkami chodu družstva, jakými byly např. činnost družstva vůči veřejnosti, činnost družstva vůči regulaci ČNB, nabídka depozitních a úvěrových produktů družstva, rozšíření aktivit družstva ve Slovenské republice, implementace změn SW pro podporu činnosti družstva atd. Z každého zasedání představenstva byl pořízen zápis. Stanovená usnesení byla pravidelně na zasedáních představenstva kontrolována. Představenstvo nemalou měrou dbalo na tvorbu vnitřní předpisové základny ve formě Směrnic a Procesních knih. V roce 2010 bylo vydáno celkem 20 interních předpisů. Dále představenstvo pravidelně vyhodnocovalo vnitřní řídicí a kontrolní systém družstva, spolupracovalo s Interním auditem a se členy Kontrolní komise při řešení případných problémových záležitostí. Aktivity a hospodaření družstevní záložny Aktivity družstevní záložny Dne 29. června 2010 se konalo shromáždění delegátů družstva, které na svém jednání schválilo zprávu představenstva o roční účetní závěrce a výsledcích hospodaření družstva za rok 2009, úpravu stanov, jednací řád představenstva a úvěrové komise, zprávu Kontrolní a Úvěrové komise. Dále členská schůze schválila roční účetní závěrku a návrh Výroční zprávy za rok 2009 a projednala rezignaci člena představenstva. Představenstvo svolalo celkem 7x shromáždění delegátů, a to ve dnech: , , , , , , Na jednotlivých shromážděních delegátů bylo povětšinou odsouhlaseno navýšení dalších členských vkladů vybranými členy družstva s cílem dodržet výši kapitálu požadovanou zákonem. Dále volba nového člena úvěrové komise ( ), jednací řád Kontrolní komise, změna stanov a odměňování členů představenstva spojené se smlouvou o výkonu funkce člena představenstva, a rezignace člena úvěrové komise ( ). Změna úvěrové komise ( ) Hospodaření s majetkem družstevní záložny. V souladu s dlouhodobým záměrem a strategií společností AKCENTA, spořitelního a úvěrního družstva, bylo v roce 2010 investováno 318 tis. Kč do budovy a tis. Kč do softwaru. Vývoj v objemu vkladů Z účetních výkazů vyplývá, že spořitelní a úvěrní družstvo vykazovalo k závěru roku vklady od svých členů ve výši tis. Kč. Hospodaření a stav majetku družstevní záložny Hospodaření spořitelního a úvěrního družstva bylo v roce 2010 v souladu s dlouhodobou strategií společnosti s vykázanou ztrátou ve výši tis. Kč. Podrobnosti o hospodaření a majetku družstva jsou obsaženy v přiložených účetních výkazech nebo rámcově uvedených ekonomických ukazatelích. 10

11 Důležité skutečnosti nastalé v roce 2010 AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, v roce 2010 intenzivně pokračovala v přípravách, jejichž cílem bylo založení organizační složky této společnosti na Slovensku byla organizační složka AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, pobočka Košice, zapsána do Obchodného registra. Vedoucím organizační složky byl jmenován ing. Miroslav Ondrejčo. Následně pokračovaly přípravné aktivity tak, aby tato organizační složka mohla zahájit poskytování kvalitních a pro klienty zajímavých finančních produktů během roku Návrh představenstva na krytí ztráty za rok 2010 AKCENTA vykázala za účetní období ztrátu ve výši tis. Kč. Je navrženo, aby byla ztráta převedena do položky nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích let. V Hradci Králové dne 18. dubna 2011 Bc. Jiří Macek v. r. Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA v. r. místopředseda představenstva člen představenstva 11

12 ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE ZA ROK 2010 Vážené dámy, vážení pánové, stanovy AKCENTY, spořitelního a úvěrového družstva ukládají kontrolní komisi, aby předložila souhrnnou kontrolní zprávu za období od minulého období. Dovolte mi, abych tak učinil, a seznámil Vás s tím, jak družstvo hospodařilo v předchozím roce, jak byly dodržovány stanovy družstva a usnesení orgánů družstva, jak pracovala naše komise. Složení kontrolní komise Kontrolní komise pracovala v tomto složení: Milan Lacina předseda kontrolní komise a Ing. Milan Lacina - člen. Scházela se pravidelně jednou za čtvrt roku, v souladu se stanovami družstva. Na svých pravidelných zasedáních projednávala činnost představenstva a jeho jednotlivých kroků. Taktéž se účastnila zasedání představenstev, úvěrových a jiných komisí. Účetní závěrka, hospodaření a návrh na rozdělení zisku Kontrolní komise byla představenstvem pravidelně seznamována s hospodařením spořitelního a úvěrního družstva. Taktéž byly každé čtvrtletí prověřeny informace o plnění ukazatelů stanovených platnými předpisy. Na programu jednání počátkem kalendářního roku byly zejména kontroly hospodaření družstva a příprava rozpočtu na daný rok. Jednání v druhé polovině roku se především zaměřovala na kontroly plnění usnesení orgánů družstva, dodržování stanov družstva a průběžné hospodaření. Byly taktéž provedeny kontroly souladu ukazatelů se stanovenými právními předpisy na základě podkladů oddělení Compliance. KK projednala účetní závěrku za rok 2010 a seznámila se se zprávou a výrokem auditora, společnosti BDO, k této závěrce. Na základě těchto podkladů KK konstatuje, že nemá k předložené účetní závěrce námitky a doporučuje její schválení členskou schůzí. Taktéž byla komise seznámena se zprávou představenstva za rok V uvedené zprávě neshledala kontrolní komise žádné závažné nedostatky ani pochybení. Stížnosti členů družstva Ve sledovaném období kontrolní komise eviduje několik stížností jednoho člena družstva. Z těchto stížností byla jedna vyhodnocena jako neoprávněná a dvě byly vyhodnoceny jako oprávněné a vyhodnoceny jako méně závažné. Všechny stížnosti byly aktivně řešeny ke spokojenosti družstevníka. Zjištěné nedostatky a jejich odstraňování Komise taktéž nezjistila skutečnosti, které by byly v rozporu se schválenými stanovami družstva nebo platnými legislativními normami. V Hradci Králové dne 20. května 2011 Milan Lacina předseda kontrolní komise 12

13 ZPRÁVA ÚVĚROVÉ KOMISE ZA ROK 2010 Úvěrová komise se scházela k jednání v průběhu roku 2010 operativně podle potřeby a plnila úkoly v souladu s ustanovením 6 zákona č. 87/1995 Sb., Opatřením České národní banky č. 6/2006 a čl. IX Stanov AKCENTY, spořitelního a úvěrního družstva. Na svých zasedáních se zabývala zejména posuzováním žádostí o úvěr, jejich schvalováním a nastavováním úvěrových pravidel. V průběhu roku 2010 došlo ke změně členů úvěrové komise, novými členy se stali Ing. Marek Macháček a Ing. Zdeněk Pustějovský. Společnost také posílili další zkušení odborníci v oblasti úvěrových obchodů jak v oblasti obchodu, tak v oblasti řízení rizik. Rok 2010 můžeme charakterizovat vysokým nárůstem úvěrování, avšak za dodržování všech pravidel bezpečnosti, což dokazuje i kvalita úvěrového portfolia. Rizikovost jednotlivých úvěrových obchodů je vyhodnocovaná a posuzovaná na základě bonity klienta a hodnoty zajištění. Nejčastějším zajišťovacím prostředkem byly nemovitosti bez právních vad, přičemž jejich tržní hodnota vždy přesahovala výši poskytnutého úvěru tak, aby kreditní riziko bylo minimální. Kvalita úvěrového portfolia k byla uspokojivá. Pouze 0,89% poskytnutých úvěrů je ohrožených a 13,69% sledovaných. Přehled úvěrového portfolia k (v tis.kč): Standardní ,53% Sledované ,69% Nestandardní ,67% Pochybné 0 0% Ztrátové 384 0,11% V Hradci Králové, dne 18. května 2011 Ing. Martin Kušmirek, MBA předseda Úvěrové komise 13

14 UPOZORNĚNÍ A ROZHODNUTÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY VŮČI SPOŘITELNÍMU A ÚVĚRNÍMU DRUŽSTVU Ve sledovaném období nebylo uloženo družstvu žádné opatření a dále nebylo zahájeno žádné správní řízení či jiné konání vedoucí k odstranění nedostatků nebo zjednání nápravy. 14

15 POMĚROVÉ UKAZATELE, KAPITÁL A KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY Poměrové ukazatele k 31. prosinci 2010 POMĚROVĚ UKAZATELE H O D N O T Y Ukazatel kapitálové přiměřenosti 13,16 % Rentabilita průměrných aktiv - 0,03 % Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (tier 1) - 44,51 % Aktiva na jednoho zaměstnance tis. Kč Správní náklady na jednoho zaměstnance tis. Kč Zisk po zdanění na jednoho zaměstnance -721 tis. Kč Údaje o kapitálu Kapitál spořitelního a úvěrního družstva je stanoven na individuálním základě. Kapitál družstva tvoří zejména splacené členské vklady ve výši tis. Kč. ÚDAJE O KAPITÁLU HODNOTY Souhrnná výše původního kapitálu (tier 1) tis. Kč z toho splacené členské vklady tis. Kč neuhrazená ztráta z předchozího období tis. Kč ztráta za běžné účetní období tis. Kč nehmotný majetek jiný než goodwill tis. Kč Souhrnná výše dodatkového kapitálu (složka tier 2), souhrnná výše kapitálu na krytí tržního rizika (složka tier 3) a souhrnná výše všech odčitatelných položek jsou nulové. Souhrnná výše kapitálu po zohlednění odčitatelných položek a stanovených limitů pro dodatkový kapitál činí: tis. Kč Údaje o kapitálových požadavcích: Kapitálové požadavky k vypořádacímu riziku, k pozičnímu, měnovému, komoditnímu, dále k riziku angažovanosti obchodního portfolia a k ostatním nástrojům obchodního portfolia jsou nulové. ÚDAJE O KAPITÁLOVÝCH POŽADAVCÍCH HODNOTY Kapitálové požadavky celkem tis. Kč kapitálový požadavek k úvěrovému riziku při STA tis. Kč kapitálový požadavek k operačnímu riziku při BIA 91 tis. Kč Informace o událostech za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení roční účetní závěrky V roce 2010 nenastaly žádné důležité události v životě družstva. Informace o případných opravách zásadních chyb minulých let a vlivu těchto změn na vlastní kapitál k rozvahovému dni V roce 2010 nedošlo ve sledovaném účetním období k žádné podstatné opravě chyb z minulých let, které by měly vliv na změnu vlastního kapitálu vykazovanému k rozvahovému dni. Informace o dalších okolnostech ovlivňující výsledek hospodaření a finanční situaci účetní jednotky, které jsou významné pro uživatele účetní závěrky 15

16 Všechny podstatné informace o skutečnostech či okolnostech ovlivňující výsledek hospodaření a finanční situaci družstva za účetní období roku 2010 a které jsou významné pro všechny uživatele účetní závěrky, jsou uvedeny v jednotlivých částech této výroční zprávy. V Hradci Králové dne 23. května 2011 Bc. Jiří Macek místopředseda představenstva Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA člen představenstva 16

17 OSTATNÍ Činnost společnosti Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo nemá vliv na životní prostředí. Společnost nevyvíjí žádné aktivity v oblasti životního prostředí ani v oblasti výzkumu a vývoje. V rámci pracovně-právních vztahů společnost dodržuje všechny zákonné normy v souladu s Českým právním řádem České republiky. Společnost Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo se nezabývá výzkum ani vývojem. 17

18 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2010 Představenstvo společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo vyhotovuje v souladu s požadavkem 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen ObZ ), tuto Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou, panem Milanem Lacinou, RČ /0617, bydlištěm Tábor, Čekanická 325 (dále též ovládající osoba ) a ovládanou osobou, společností AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, se sídlem Hradec Králové, Gočárova třída 312, PSČ , IČ , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl Dr, vložka 1358 (dále též ovládaná osoba ), za účetní období roku Zpráva také obsahuje informaci o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami. Propojenými osobami k jsou: - společnost AKCENTA CZ, a.s., se sídlem Praha 10, U Vršovického hřbitova 554, PSČ (dále též ACZ ) - společnost AKCENTA ENERGIE a.s., se sídlem Praha 10, Michle, U Vršovického hřbitova 554/10, PSČ (dále též AE ) - společnost AKCENTA GROUP SE, se sídlem Praha 10, Michle, U Vršovického hřbitova 554/10, PSČ (dále též AG ) - společnost AVAIN a.s., se sídlem Praha 10, Michle, U Vršovického hřbitova 554/10, PSČ (dále též AV ), do 20. září 2010, kdy došlo k prodeji 100% akcií třetí osobě - společnost FPSROK, spol. s r.o., se sídlem Hradec Králové, Pražské Předměstí, Gočárova třída 312/52, PSČ (dále též F ) - společnost PRUM INVEST s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Pražské Předměstí, Gočárova třída 312/52, PSČ (dále též PI ), 15.listopadu 2010, kdy došlo k prodeji 100% podílu třetí osobě - společnost TESTAMADO, a.s., se sídlem Tábor, Tř.9.května 693, PSČ (dále též T ) - společnost PROAKCENT a.s, se sídlem Hradec Králové, Gočárova třída 312, PSČ (dále též PA ) - společnost AKCENTA LOGISTIC, a.s., se sídlem Hradec Králové, Gočárova třída 312, PSČ (dále též AL ) Výše obchodního podílu ovládající osoby k 31. prosinci 2010 v uvedených společnostech je následující: ACZ 100%, AE 100%, AG 100%, AV 0%, F 100%, PI 0%, T 100%. PA 90%, AL 90% Zpráva obsahuje informace o tom, jaké smlouvy byly uzavřeny mezi těmito osobami v účetním období roku 2010, jaké jiné právní úkony byly učiněny mezi propojenými osobami v jejich zájmu, a informace o všech ostatních opatřeních, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou. Zpráva se vyhotovuje písemně a je součástí výroční zprávy podle zvláštního právního předpisu. 18

19 Uzavřené smlouvy a dohody Obchodní vztahy mezi ovládanou osobou a osobami propojenými byly v účetním období roku 2010 určeny následujícími smlouvami a na základě smluv byla poskytnuta následující plnění: Datum uzavření Smlouvy Smlouva o poskytování vybraných služeb Název Smlouvy Popis předmětu plnění Poskytnuté plnění (v Kč včetně DPH) Mezi společností ASUD jako dodavatelem a společností AKCENTA CZ, a.s. jako odběratelem předmětem smlouvy je vedení běžného účtu Nájemní smlouva Mezi společností ASUD jako pronajímatelem a společností AKCENTA CZ, a.s. jako nájemcem předmětem smlouvy je pronájem prostor v budově čp Kč Kč Bez smlouvy Smlouvy o nájmu osobního automobilu Rámcová smlouva Smlouva o přefakturaci služeb Podlicenční smlouva vč. dodatků Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor Mezi společností AKCENTA CZ a.s. jako prodávající a ASUD jako kupující předmětem je prodej kancelářského a reklamního materiálu a služeb, stravenek Mezi společností AKCENTA CZ a.s. jako pronajímatelem a ASUD jako nájemcem předmětem smlouvy je pronájem vozidel a přefakturace nákladů Mezi společností AKCENTA CZ a.s. jako dodavatelem a ASUD jako odběratelem - předmětem smlouvy je směna deviz Mezi společností ASUD jako pronajímatel a ACZ jako nájemce předmětem smlouvy bylo přefakturování vodného, stočného, tepla a svozu komunálního odpadu Mezi společností ACZ a ASUD, předmětem smlouvy je poskytnutí práv k užití díla ASUD jako pronajímatel a AE jako nájemce nájem nebytových prostor ASUD jako pronajímatel a ACZ jako nájemce nájem nebytových prostor Kč Kč Kč Kč Kč a DPH Kč za každý úvěr Kč Kč Smlouva o nájmu AV jako pronajímatel a AV jako nájemce, nájem Kč Smlouva o nájmu nebytových prostor ASUD jako pronajímatel a AE jako nájemce Kč 19

20 Smlouva o poskytování služeb AL jako poskytovatel a ASUD jako odběratel, outsourcované činnosti Kč Právní úkony a ostatní opatření Jiné právní úkony, než výše uvedené smlouvy nebyly v zájmu ovládající osoby učiněny, stejně tak nebyla ovládanou osobou na popud ovládající osoby učiněna žádná významná opatření. Představenstvo ovládané osoby prohlašuje, že ovládané osobě nevznikla z výše uvedených smluv, ostatních opatření a úkonů nebo z jiných přijatých nebo poskytnutých plnění žádná újma. V Hradci Králové dne JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. předseda představenstva. Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA člen představenstva 20

21 AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Gočárova třída 312, PSČ Hradec Králové, IČO: Účetní Závěrka 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Gočárova třída 312, PSČ Hradec Králové, IČO: Příloha k účetní závěrce sestavené k (dle 18 odst. 1 písm. c zák. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.501/2002 sb.) 27

28 OBSAH 1. Informace o uplatněných účetních metodách Informace o použitých nových účetních metodách Informace o způsobech oceňování majetku a závazků Informace o okamžiku uskutečnění účetního případu Postupy odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Informace o postupech účtování obchodů s cennými papíry, deriváty Informace o postupech účtování úrokových výnosů a nákladů, způsobech vykazování příjmů z ohrožených pohledávek včetně úroků, prémií a diskontů vzniklých při pořízení pohledávek od třetích stran Informace o metodách a postupech identifikace klasifikovaného majetku, zejména pohledávek, způsobech odpisování majetků, zejména pohledávek Informace o zásadách a postupech výpočtu výše opravných položek a rezerv včetně vysvětlení základních předpokladů pro jejich použití 2. Informace o použitých finančních nástrojích Kvalitativní informace o úvěrovém riziku Kvantitativní informace o úvěrovém riziku Kvalitativní informace o tržním riziku Kvantitativní informace o tržním riziku Ostatní druhy a kategorie rizik 3. Informace o účastech s rozhodujícím a podstatným vlivem 4. Informace o oborech činnosti a zeměpisných oblastech, ve kterých účetní jednotka provozuje svou činnost 5. Informace o významných položkách uvedených v rozvaze, výkazu zisku a ztrát a přehledu o změnách ve vlastním kapitálu, návrhu na rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty Významné položky uvedené v rozvaze a návrh na rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty Významné položky uvedené ve výkazu zisku a ztráty a přehledu změnách ve vlastním kapitálu Další významné položky uvedené ve výkazu zisku a ztráty a přehledu o změnách ve vlastním kapitálu 6. Informace o vztazích s propojenými osobami nebo osobami se zvláštním vztahem k finančním institucím (dále jen spřízněné osoby ) 28

29 Souhrnná výše úvěrů poskytovaných účetní jednotkou členům statutárních orgánů, dozorčí rady nebo odborných orgánů a dále zaměstnancům podílejících se na řízení účetní jednotky Souhrnná výše záruk vydaných účetní jednotkou za členy statutárních orgánů, dozorčí rady nebo odborných orgánů a dále zaměstnanci podílejícími se na řízení účetní jednotky Název a sídlo fyzických nebo právnických osob, jestliže výše jejich podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech účetní jednotky přesáhla 10% 7. Informace o událostech za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky 8. Informace o případných opravách zásadních chyb minulých let a vliv těchto změn na vlastní kapitál k rozvahovému dni 9. Informace o dalších okolnostech ovlivňující výsledek hospodaření a finanční situaci účetní jednotky, které jsou významné pro uživatele účetní závěrky 29

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Profil společnosti Obchodní firma: AKCENTA GROUP SE Sídlo: Gočárova třída 312/52 500 02 Hradec Králové Česká republika IČ: 28252900

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Hradec Králové, duben 2010 1 Obsah: Úvodní slovo Základní údaje Základní údaje o družstvu Majetková struktura záložny Organizační struktura

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Členové představenstva družstevní záložny

Členové představenstva družstevní záložny Údaje o družstevní záložně k 31.12.2009 Datum změny údajů po auditu: 22.7.2010 Datum zveřejnění údajů: 22.7.2010 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 30. 4. 2013 Datum změny: 17. 5. 2013 Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 11. 4. 2014 Datum změny: Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení akcionářů

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Obsah. VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Obsah. VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo 211 Obsah 2 3 4 6 8 1 11 12 13 15 16 17 19 24 42 Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje Organizační struktura Údaje o odborné způsobilosti

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Datum zveřejnění údajů: 13.5.2011 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní záložny Datum zápisu do OR Datum zápisu

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

ZÁLOŽNA CREDITAS, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO K 31. 3. 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 10. KVĚTNA 2012

ZÁLOŽNA CREDITAS, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO K 31. 3. 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 10. KVĚTNA 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 10. KVĚTNA 2012 OBSAH Úvod 1 Základní údaje 1 Předmět podnikání 1 Činnosti skutečně vykonávané 1 Činnosti omezené nebo vyloučené 1 Základní kapitál 1 Organizační struktura 2 Kontrolní

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008 k 31.12. 2008 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2006 Vinohradské vzájemné družstevní záložny

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2006 Vinohradské vzájemné družstevní záložny Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2006 Vinohradské vzájemné družstevní záložny výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE 1 Obsah Profil společnosti:... 3 Orgány společnosti, organizační struktura... 4 Zpráva z představenstva... 5 Zpráva z dozorčí rady...

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2006 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2006 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2006 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více

Příloha k účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.

Příloha k účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Příloha k účetní závěrce za účetní od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Obecné údaje: Obchodní firma: Sídlo: RENTERA, a.s. Praha 5, Smíchov, PSČ 150 00 IČ: 274 45 992 Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání:

Více

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2007 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Obsah 2 3 4 5 7 9 11 12 13 14 15 16 19 24 44 Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje Majetková struktura Organizační struktura Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské činnost členů volených

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1. Obecné informace o účetní jednotce Název a sídlo: GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112 627 00 Brno IČO: 46344942 Právní forma: akciová společnost Vznik: 27.dubna 1992

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce ve zjednodušeném rozsahu společnosti

Příloha k účetní závěrce ve zjednodušeném rozsahu společnosti Příloha k účetní závěrce ve zjednodušeném rozsahu společnosti WB MILLS A.S. k 31. 12. 2007 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele.

Více

AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Výroční zpráva 2013

AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Výroční zpráva 2013 AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Výroční zpráva 2013 1 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Základní údaje 4 Majetková struktura 5 Organizační struktura 6 Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Academy Center o.p.s. 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce společnosti Academy Center o.p.s. 31. 12. 2011 . 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady,

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2009

Příloha k účetní závěrce roku 2009 Příloha k účetní závěrce roku 2009 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 k 31.12. 2014 Příloha k závěrce za rok 2014 Sestavené podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obecné údaje Popis jednotky Obchodní

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 2007 Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 Obsah ÚVOD 3 Aktiva O nás 3 Závazky a vlastní kapitál 10 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Výnosy, náklady, zisky a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více