Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0)"

Transkript

1 Řazení oblasti Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) 1. Klepněte na buňku ve sloupci, podle kterého chcete řádek seřadit. 2. Klepněte na tlačítko Seřadit vzestupně nebo Seřadit sestupně. Poznámka: V kontingenční tabulce seřadí aplikace Microsoft Excel položky pomocí vybraného pole. Řazení řádků podle dvou nebo tří kritérií (sloupců) Nejlepších výsledků dosáhnete v případě, že řazená oblast bude obsahovat popisky (záhlaví) sloupců. 1. Klepněte na buňku v oblasti, kterou chcete seřadit. 2. V nabídce Data klepněte na příkaz Seřadit. 3. V polích Seřadit podle a Dále podle klepněte na sloupce, které chcete seřadit, počínaje sloupcem s největší důležitostí. 4. Vyberte další libovolné možnosti řazení, které chcete použít, a klepněte na tlačítko OK. Řazení řádků podle čtyř kritérií (sloupců) 1. Klepněte na buňku v oblasti, kterou chcete seřadit. 2. V nabídce Data klepněte na příkaz Seřadit. 3. V prvním poli Seřadit podle klepněte na sloupec s nejmenší důležitostí. 4. Klepněte na tlačítko OK. 5. V nabídce Data klepněte na příkaz Seřadit. 6. V polích Seřadit podle a Dále podle klepněte na další tři sloupce, které chcete seřadit, počínaje sloupcem s největší důležitostí. 7. Vyberte další libovolné možnosti řazení, které chcete použít, a klepněte na tlačítko OK. Řazení řádků podle měsíců nebo pracovních dní 1. Vyberte buňku nebo oblast, kterou chcete seřadit. 2. V nabídce Data klepněte na příkaz Seřadit. 3. V poli Seřadit podle klepněte na sloupec, který chcete seřadit. 4. Klepněte na tlačítko Možnosti. 5. V rozevíracím seznamu Hlavní klíč řazení klepněte na požadované vlastní pořadí řazení a potom na tlačítko OK. 6. Vyberte další libovolné možnosti řazení, které chcete použít, a klepněte na tlačítko OK. Použití vlastních dat pro pořadí řazení 1. Do oblasti buněk zadejte v požadovaném pořadí shora dolů hodnoty, které chcete k řazení použít. Příklad: Data Vysoká Střední

2 Nízká 2. Vyberte oblast. 3. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a potom na kartu Seznamy. 4. Klepněte na tlačítko Importovat a potom na tlačítko OK. 5. Vyberte buňku v oblasti, kterou chcete seřadit. 6. V nabídce Data klepněte na příkaz Seřadit. 7. V poli Seřadit podle klepněte na sloupec, který chcete seřadit. 8. Klepněte na tlačítko Možnosti. 9. V seznamu Hlavní klíč řazení klepněte na vytvořený vlastní seznam, například Nízká, Střední, Vysoká. 10. Klepněte na tlačítko OK. 11. Vyberte další libovolné možnosti řazení, které chcete použít, a klepněte na tlačítko OK. Poznámka: V rozevíracím poli Dále podle nelze vlastní pořadí řazení použít. Vlastní pořadí řazení lze použít pouze u sloupce zadaného v rozevíracím poli Seřadit podle. Pokud chcete pomocí vlastního pořadí řazení seřadit více sloupců, seřaďte každý sloupec zvlášť. Chcete-li například seřadit oblast podle sloupců A a B v uvedeném pořadí, seřaďte ji nejdříve podle sloupce B a potom zadejte vlastní pořadí řazení pomocí dialogového okna Možnosti řazení. Potom oblast seřaďte podle sloupce A. Řazení sloupců místo řádků Ve většině případů řadíte řádky. Tento postup umožňuje seřadit pořadí sloupců. 1. Klepněte na buňku v oblasti, kterou chcete seřadit. 2. V nabídce Data klepněte na příkaz Seřadit. 3. Klepněte na tlačítko Možnosti. 4. Ve skupinovém rámečku Orientace klepněte na přepínač Seřadit zleva doprava a potom na tlačítko OK. 5. V rozevíracích seznamech Seřadit podle, Dále podle a Pak podle klepněte na řádky, které chcete seřadit. Poznámka: Seřadíte-li řádky, které jsou součástí osnovy listu, budou seřazeny skupiny nejvyšší úrovně (úroveň 1) tak, aby zůstaly podrobné řádky nebo sloupce pohromadě i v případě, že jsou skryté. Seřazení jednoho sloupce beze změny ostatních Upozornění Při použití této funkce buďte opatrní. Seřazením jednoho sloupce mohou vzniknout nežádoucí výsledky, například přesunutí buněk tohoto sloupce pryč od příslušných buněk téhož řádku. 1. Klepnutím na záhlaví sloupce vyberte sloupec, který chcete seřadit. 2. Klepněte na tlačítko Seřadit vzestupně nebo Seřadit sestupně. Zobrazí se dialogové okno Upozornění při řazení. 3. Vyberte možnost Pokračovat s aktuální oblastí. 4. Klepněte na tlačítko Seřadit. Pokud nejsou výsledky takové, jaké jste požadovali, klepněte na tlačítko Zpět.

3 Poznámky Chcete-li vyloučit z řazení první řádek dat, protože obsahuje záhlaví sloupců, klepněte v nabídce Data na příkaz Seřadit a ve skupinovém rámečku Oblast dat klepněte na přepínač Se záhlavím. Chcete-li, aby se při řazení rozlišovala malá a velká písmena, klepněte v nabídce Data na příkaz Seřadit, klepněte na tlačítko Možnosti a vyberte možnost Rozlišovat malá a velká. Chcete-li najít nejvyšší nebo nejnižší hodnoty v oblasti, například 10 nejvyšších hodnocení nebo 5 nejnižších prodejních částek, použijte funkci Automatický filtr. Další informace naleznete v tématu Filtrování oblasti.

4 Filtrování Filtrování je rychlý a snadný způsob vyhledání a práce s podmnožinou dat v oblasti. V oblasti, u které byl použit filtr, se zobrazí pouze řádky splňující kritéria (Kritéria: Podmínky zadané za účelem omezení počtu záznamů, které budou zahrnuty do sady výsledků dotazu nebo filtru.) zadaná pro daný sloupec. V aplikaci Microsoft Excel jsou k dispozici dva příkazy sloužící k filtrování oblastí: Automatický filtr pro jednoduchá kritéria, který obsahuje také filtrování podle výběru. Rozšířený filtr pro složitější kritéria. Na rozdíl od řazení nedojde při filtrování ke změně uspořádání oblasti. Filtrování dočasně skryje řádky, které nechcete zobrazit. Při filtrování řádků v aplikaci Excel je možné podmnožinu oblasti upravit, zformátovat, vynést v grafu nebo vytisknout, aniž by bylo nutné změnit uspořádání této podmnožiny nebo ji přesunout. Použijete-li příkaz Automatický filtr, zobrazí se vpravo od popisků sloupců ve filtrované oblasti šipky automatického filtru. Nevyfiltrovaná oblast Vyfiltrovaná oblast Vyfiltrované položky jsou označeny modře. Vlastní automatický filtr se používá k zobrazení řádků, které obsahují buď jednu, nebo druhou určenou hodnotu. Můžete jej používat také k zobrazení řádků, které splňují více podmínek pro sloupec, například řádky s hodnotami v určitém rozmezí (například hodnoty ve sloupci Novák). Příkaz Rozšířený filtr může sloužit k filtrování oblasti na určitém místě v listu stejně jako příkaz Automatický filtr, ale nezobrazuje u sloupců rozevírací seznamy. Kritéria (Kritéria: Podmínky zadané za účelem omezení počtu záznamů, které budou zahrnuty do sady výsledků dotazu nebo filtru.), podle kterých chcete filtrovat, zadáváte do samostatné oblasti kritérií nad danou oblastí. Oblast kritérií umožňuje provádět filtrování podle složitějších kritérií. Příklady složitých kritérií Pokud máte v jednom sloupci dvě a více podmínek, zadejte kritéria těsně pod sebe do samostatných řádků. Například následující oblast kritérií zobrazí řádky, které ve sloupci Prodejce

5 obsahují jména prodejců Novotná, Novák nebo Horák. Prodejce Novotná Novák Horák Jedna podmínka ve dvou a více sloupcích Chcete-li nalézt data, která splňují jednu podmínku ve dvou a více sloupcích, zadejte všechna kritéria v oblasti kritérií do jednoho řádku. Následující oblast kritérií například zobrazí všechny řádky, které mají ve sloupci Typ hodnotu Plodiny, ve sloupci Prodejce jméno Novotná a objemy prodeje větší než Kč. Typ Prodejce Prodej Plodiny Novotná >1 000 Jedna podmínka v jednom z několika sloupců Chcete-li nalézt data, která splňují podmínku v jednom nebo jiném sloupci, zadejte kritéria v oblasti kritérií do různých řádků. Následující oblast kritérií zobrazí všechny řádky, které mají ve sloupci Typ hodnotu Plodiny, ve sloupci Prodejce jméno Novotná nebo objemy prodeje větší než Kč. Typ Prodejce Prodej Plodiny Novotná >1 000 Jedna ze dvou sad podmínek pro dva sloupce Řádky, které splňují jednu ze dvou sad podmínek, kdy každá sada obsahuje podmínky pro více sloupců, naleznete tak, že zadáte kritéria do zvláštních řádků. Následující oblast kritérií zobrazí řádky, které mají ve sloupci Prodejce jméno Novotná a objemy prodeje větší než Kč, a zobrazí také řádky, na kterých je uveden prodejce Novák a objemy prodeje větší než Kč. Prodejce Prodej Novotná >3 000 Novák >1 500 Více než dvě sady podmínek pro jeden sloupec Chcete-li nalézt řádky, které splňují více než dvě sady podmínek, použijte více sloupců se shodným záhlavím. Následující oblast kritérií zobrazí kromě prodejů za méně než 500 Kč také prodeje mezi Kč a Kč. Prodej Prodej >5 000 <8 000 <500

6 Podmínky vytvořené na základě vzorce Jako kritérium můžete použít hodnotu vypočtenou ze vzorce (Vzorec: Řada hodnot, odkazů na buňky, názvů, funkcí a operátorů v buňce, pomocí kterých se tvoří nová hodnota. Vzorec vždy začíná znaménkem rovná se (=).). Pokud vytváříte kritéria pomocí vzorce, nelze jako popisek kritéria použít popisek sloupce. Nechejte místo pro popisek kritéria prázdné nebo použijte popisek, který se neshoduje s žádným popiskem sloupce v oblasti. Následující oblast kritérií zobrazí řádky, které mají ve sloupci C hodnotu větší, než je průměr hodnot v buňkách C7:C10. =C7>PRŮMĚR($C$7:$C$10) Poznámky Vzorec, který používáte pro podmínku, musí pomocí relativního odkazu (Relativní odkaz: Adresa buňky ve vzorci založená na relativním umístění buňky obsahující vzorec a odkazované buňky. Jestliže vzorec zkopírujete, bude odkaz automaticky upraven. Relativní odkaz má formu A1.) odkazovat na popisek sloupce (například Prodej) nebo na příslušné pole prvního záznamu. Všechny ostatní odkazy obsažené ve vzorci musí představovat absolutní odkazy (Absolutní odkaz na buňku: Přesná adresa buňky ve vzorci, bez ohledu na pozici buňky, která vzorec obsahuje. Absolutní odkaz na buňku má formu $A$1.) a výsledkem vzorce musí být hodnota PRAVDA nebo NEPRAVDA. Ve vzorci v daném příkladu odkazuje buňka C7 na pole (sloupec C) prvního záznamu (řádek 7) v oblasti. Místo relativního odkazu na buňku můžete ve vzorci použít popisek sloupce nebo název oblasti. Pokud aplikace Microsoft Excel zobrazí v buňce, která obsahuje kritérium, chybovou hodnotu, například #NÁZEV? nebo #HODNOTA!, můžete tuto chybu ignorovat, protože způsob filtrování oblasti nebude ovlivněn. Při vyhodnocení dat nerozlišuje aplikace Microsoft Excel velká a malá písmena. Filtrování jedinečných záznamů 1. V oblasti nebo seznamu, ze kterých chcete filtrovat, vyberte sloupec nebo klepněte na buňku. 2. V nabídce Data přejděte na příkaz Filtr a klepněte na příkaz Rozšířený filtr. 3. Proveďte jeden z následujících kroků: o Chcete-li filtrovat přímo v oblasti nebo seznamu, jako je tomu v případě použití příkazu Automatický filtr, klepněte na přepínač Přímo v seznamu. o Chcete-li výsledky filtrování kopírovat na jiné místo, klepněte na přepínač Kopírovat jinam. Potom do textového pole Kopírovat do zadejte odkaz na buňku. Pokud chcete vybrat buňku, klepněte na ikonu Sbalit dialog, čímž dočasně skryjete dialogové okno. Vyberte v listu příslušnou buňku a klepněte na ikonu Rozbalit dialog. 4. Zaškrtněte políčko Bez duplicitních záznamů.

7 Filtrování oblasti Filtry můžete používat v daném okamžiku pouze u jedné oblasti na listu. 1. Klepněte na buňku v oblasti, kterou chcete filtrovat. 2. V nabídce Data přejděte na příkaz Filtr a klepněte na příkaz Automatický filtr. Filtrování nejmenšího nebo největšího čísla 1. Klepněte na šipku pole v příslušném sloupci a klepněte na položku (Prvních 10...). 2. V rozevíracím seznamu nalevo klepněte na položku Prvních nebo Posledních. 3. Do číselníku uprostřed zadejte číslo. 4. V rozevíracím seznamu napravo klepněte na položku Položek. Filtrování řádků s určitým textem z oblasti 1. Klepněte na šipku v odpovídajícím sloupci, a potom klepněte na položku (Vlastní). 2. V rozevíracím seznamu nalevo klepněte na položku Je rovno nebo Není rovno, Obsahuje nebo Neobsahuje. 3. Do rozevíracího seznamu napravo zadejte požadovaný text. 4. Chcete-li vyhledat textové hodnoty, které sdílejí pouze některé znaky, použijte zástupný znak. Následující znaky lze použít jako porovnávací kritéria (Kritéria: Podmínky zadané za účelem omezení počtu záznamů, které budou zahrnuty do sady výsledků dotazu nebo filtru.) ve filtrech a při hledání a nahrazování obsahu.? (otazník) * (hvězdička) Znak ~ (vlnovka) následovaná znakem?, * nebo ~ Hledaný obsah Libovolný jeden znak Kritérium ko?ář například nalezne položky kolář a kovář. Libovolný počet znaků Kritérium *východ například nalezne položky jihovýchod a severovýchod. Otazník, hvězdička nebo tilda Kritérium fy91~? například nalezne fy91?. 5. Chcete-li přidat další kritérium, klepněte na přepínač A nebo Nebo a zopakujte předchozí krok. Filtrování prázdných a neprázdných buněk Klepněte na šipku pole nebo (Neprázdné). v příslušném sloupci a potom klepněte na položku (Prázdné) Poznámka: Položky Prázdné a Neprázdné jsou k dispozici pouze v případě, že sloupec obsahuje prázdnou buňku. Filtrování čísel větších nebo menších než jiné číslo 1. Klepněte na šipku v odpovídajícím sloupci, a potom klepněte na položku

8 (Vlastní). 2. V rozevíracím seznamu nalevo klepněte na položku Je větší než, Je menší než, Je větší než nebo rovno nebo Je menší než nebo rovno. 3. Do rozevíracího seznamu napravo zadejte číslo. 4. Chcete-li přidat další kritérium, klepněte na přepínač A nebo Nebo a zopakujte předchozí krok. Filtrování čísla, které je rovno nebo není rovno jinému číslu 1. Klepněte na šipku v odpovídajícím sloupci, a potom klepněte na položku (Vlastní). 2. V rozevíracím seznamu nalevo klepněte na položku Je rovno nebo Není rovno. 3. Do rozevíracího seznamu napravo zadejte číslo. 4. Chcete-li přidat další kritérium, klepněte na přepínač A nebo Nebo a zopakujte předchozí krok. Filtrování začátku nebo konce textového řetězce 1. Klepněte na šipku v odpovídajícím sloupci, a potom klepněte na položku (Vlastní). 2. V rozevíracím seznamu nalevo klepněte na položku Má na začátku, Nemá na začátku, Má na konci nebo Nemá na konci. 3. Do rozevíracího seznamu napravo zadejte požadovaný text. 4. Chcete-li vyhledat textové hodnoty, které sdílejí pouze některé znaky, použijte zástupný znak. Následující znaky lze použít jako porovnávací kritéria (Kritéria: Podmínky zadané za účelem omezení počtu záznamů, které budou zahrnuty do sady výsledků dotazu nebo filtru.) ve filtrech a při hledání a nahrazování obsahu.? (otazník) * (hvězdička) Znak ~ (vlnovka) následovaná znakem?, * nebo ~ Hledaný obsah Libovolný jeden znak Kritérium ko?ář například nalezne položky kolář a kovář. Libovolný počet znaků Kritérium *východ například nalezne položky jihovýchod a severovýchod. Otazník, hvězdička nebo tilda Kritérium fy91~? například nalezne fy91?. 5. Chcete-li přidat další kritérium, klepněte na přepínač A nebo Nebo a zopakujte předchozí krok. Filtrování prvních nebo posledních čísel podle procent Poznámky 1. Klepněte na šipku pole v příslušném sloupci a klepněte na položku (Prvních 10...). 2. V rozevíracím seznamu nalevo klepněte na položku Prvních nebo Posledních. 3. Do číselníku uprostřed zadejte číslo. 4. V rozevíracím seznamu napravo klepněte na položku Procent.

9 Použijete-li ve sloupci filtr, můžete ostatní sloupce filtrovat pouze podle hodnot, které jsou v aktuálně filtrované oblasti zobrazeny. Po klepnutí na šipku pole se zobrazí pouze prvních tisíc jednoznačných položek seznamu. Odstranění filtrů Filtr použitý u jednoho sloupce v oblasti nebo seznamu lze odebrat klepnutím na šipku zobrazenou vedle daného sloupce a následným klepnutím na položku Vše. Chcete-li odebrat filtry ze všech sloupců v oblasti nebo seznamu, přejděte v nabídce Data na příkaz Filtr a potom klepněte na příkaz Zobrazit vše. Chcete-li z oblasti nebo seznamu odebrat šipky filtru, přejděte v nabídce Data na příkaz Filtr a klepněte na příkaz Automatický filtr. Zdroj: Microsoft Excel, Nápověda

Podmíněné formátování

Podmíněné formátování Podmíněné formátování 274 K čemu slouží podmíněné formátování začátečník Podmíněné formátování umožňuje měnit formát buňky na základě hodnoty. Změna formátu je automatická, Excel vyhodnocuje podmínky nastavené

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU

1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU 1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU 1.1 K ČEMU JE TABULKOVÝ PROCESOR ke tvorbě tabulek k řešení opakujících se početních úloh ke grafickému znázornění závislostí a empirických hodnot k jednoduchým databázovým

Více

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec Čtvrtek 15. září Grafy v Excelu 2010 U grafů, ve kterých se znázorňují hodnoty řádově rozdílné, je vhodné zobrazit ještě vedlejší osu 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 hmotná investice 500 550 540 500

Více

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Microsoft Office Microsoft Access 2003 pro školy Ing. Bc. Hana Rachačová w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:... 9 Úvodem... 10 Nejzákladnější pojmy...

Více

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat.

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat. Kapitoly Formátování buněk Podmíněné formátování Ověření dat Posloupnosti Seznamy Filtrování dat Souhrny Kontingenční tabulky Makra Excel 2010 Autor: Inka Jakimová Vybrané kapitoly Vlastní formáty buněk

Více

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel práce s databázemi a kontingenčními tabulkami 2010 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

Práce se seznamy. V té to ka pi to le:

Práce se seznamy. V té to ka pi to le: 8 Práce se seznamy V té to ka pi to le: Vytvoření seznamu a jeho koncepce Seřazení seznamu Vyhledávání údajů a prohlížení seznamu Filtrování dat Vytváření souhrnů Vytváření skupin Převod seznamu na tabulku

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

01. Citlivostní analýza. 03. Filtrování dat. 04. Funkce v Excelu. 05. Grafy. 06. Hromadná korespondence (tzv.slučování) 07. Hypertextový odkaz

01. Citlivostní analýza. 03. Filtrování dat. 04. Funkce v Excelu. 05. Grafy. 06. Hromadná korespondence (tzv.slučování) 07. Hypertextový odkaz 01. Citlivostní analýza Proces při kterem se meni hodnoty bunek za ucelem posouzeni vlivu zmen na vysledky vzorcu v listu 03. Filtrování dat Filtrování je rychlý a snadný způsob vyhledání a práce s podmnožinou

Více

Rozšiřující techniky. V té to ka pi to le:

Rozšiřující techniky. V té to ka pi to le: 4 Rozšiřující techniky V té to ka pi to le: Práce s listy sešitu Další způsoby zadávání dat Ověřování vstupních dat Jednotný vzhled tabulek Motivy Rychlé styly buňky Rychlé styly tabulky Podmíněné formátování

Více

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek. Obsah :

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek. Obsah : Obsah : 1.0 Excel 2003...2 1.1 Excel popis pracovní plochy...2 1.2 Excel Základní operace s buňkami...3 1.3 Excel Pohyb po buňkách...3 1.4 Excel Editace buněk...4 1.5 Excel Nastavení šířky sloupce...5

Více

MS ACCESS 2010 relační databáze

MS ACCESS 2010 relační databáze MS ACCESS 2010 relační databáze Elektronická učebnice Zuzana Žárská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic OBSAH 1 Základní pojmy databáze...

Více

KAPITOLA 8. Další využití dat z kontingenční tabulky. Náplň této kapitoly:

KAPITOLA 8. Další využití dat z kontingenční tabulky. Náplň této kapitoly: KAPITOLA 8 Další využití dat z kontingenční tabulky Když máte kontingenční tabulku podle svých představ vytvořenou, jak ji můžete využít dál? V mnoha případech vám samozřejmě postačí si údaje v kontingenční

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

KAPITOLA 7. Vytváření interaktivních grafů. V této kapitole najdete:

KAPITOLA 7. Vytváření interaktivních grafů. V této kapitole najdete: KAPITOLA 7 Vytváření interaktivních grafů V této kapitole najdete: Představení konceptu interaktivních grafů Vytvoření automaticky se doplňujícího grafu grafu, který se automaticky aktualizuje, přidáte-li

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová Mgr. Silvie Bečvářová Obsah 1 Úvod... 6 2 Spuštění Excelu... 6 3 Pracovní prostředí... 6 4 Soubor uložení, otevření... 7 4.1 Uložení souboru... 7 4.2 Otevření souboru... 7 5 Základní dovednosti... 9 5.1

Více

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory 1 Tabulkové kalkulátory Tabulkové kalkulátory mají dlouhou historii. Jejich praotec, tabulkový kalkulátor Lotus 1-2-3, je považován za důvod rozšíření osobních počítačů. Byl to jeden z prvních programů,

Více

Microsoft. Microsoft. Access 2007. nejen pro školy. Hana Šedová. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. Access 2007. nejen pro školy. Hana Šedová. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Access 2007 nejen pro školy Hana Šedová Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz 1 Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize...

Více

12. Další funkce Excelu. 12.1 Komentáře k buňkám. 12.1 Komentáře k buňkám

12. Další funkce Excelu. 12.1 Komentáře k buňkám. 12.1 Komentáře k buňkám Excel 2007 247 12. Excel obsahuje řadu podpůrných funkcí, které usnadňují některé operace přímo související s vytvářením a úpravou tabulek. Do závěrečné kapitoly knihy jsme vybrali práci s komentáři, kontrolu

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

Evidence technických dat

Evidence technických dat 4 Evidence technických dat V té to ka pi to le: Evidence majetku Evidence zakázek Evidence technické dokumentace Kapitola 4 Evidence technických dat Povinnost evidovat různé druhy dat má každý podnikatelský

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

1. Základní operace s buňkami

1. Základní operace s buňkami 1. Základní operace s buňkami Studijní materiál Aplikace techniky TABULKOVÉ EDITORY (TE1MP_TAB) Buňka je základním stavebním kamenem Excelu. Buňka jako taková je již konkrétním nosičem informace. Abyste

Více

Základní práce s Excelem 2007

Základní práce s Excelem 2007 Základní práce s Excelem 2007 Zde si krátce projdete základní znalosti Excelu 2007, případně odchylky od starších verzí, se kterými jste zvyklí pracovat. Tento text nemá za úkol Vás uvedené základy naučit,

Více

balíku Microsoft Office Professional.

balíku Microsoft Office Professional. Databáze - MS Access 1. Databáze, systémy pro úchovu dat 1.1 Seznámení s databází Velmi užitečnou skupinou programů pro práci s informacemi jsou databázové systémy, které pomáhají přehledně udržovat informace

Více

Formuláře. V té to ka pi to le:

Formuláře. V té to ka pi to le: 4 Formuláře V té to ka pi to le: Vytvoření formuláře Vytvoření formuláře pomocí průvodce Zobrazení rozložení a úpravy formuláře Návrhové zobrazení formuláře Nastavení, použití a vlastnosti ovládacích prvků

Více

MS Excel. Obsah. 1. MS EXCEL úvod... 2. 2. Adresování buněk, řady, vzorce, funkce... 8. 3. Vkládání objektů, grafy... 16

MS Excel. Obsah. 1. MS EXCEL úvod... 2. 2. Adresování buněk, řady, vzorce, funkce... 8. 3. Vkládání objektů, grafy... 16 Obsah 1. MS EXCEL úvod... 2 1.1. Pracovní prostředí... 2 1.2. Buňka... 2 1.3. Řádky a sloupce... 3 1.4. Nastavení stránky... 3 1.5. Pohyb po sešitu... 4 1.6. Označování buněk (řádků, sloupců, oblastí),

Více

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8 Uživatelský manuál DYMO Label TM v.8 Copyright 2012 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Revize 1/25/2013. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě

Více