Ročenka. Ministerstva obrany České republiky. Praha 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročenka. Ministerstva obrany České republiky. Praha 2014"

Transkript

1 Ročenka Ministerstva obrany České republiky 2013 Praha 2014

2 Ministerstvo obrany České republiky VHÚ Praha, 2014 ISBN

3 Obsah Jednání, usnesení a rozhodnutí prezidenta republiky, vlády a Parlamentu České republiky o resortu obrany v roce Prezident republiky Václav Klaus... 7 Prezident republiky Miloš Zeman... 8 Vláda České republiky Parlament České republiky Ministerstvo obrany České republiky Ministr obrany České republiky RNDr. Petr Nečas Ministr obrany České republiky Ing. Vlastimil Picek Náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Ing. Petr Pavel, M.A Organizační struktura Ministerstva obrany ČR Organizační struktura Generálního štábu AČR Hlavní vedoucí zaměstnanci resortu MO ČR Branná legislativa v roce Zahraniční vztahy a aktivity...44 Mezinárodní smlouvy sjednané v gesci MO ČR v roce Obranná politika a plánování Organizace Severoatlantické smlouvy...46 Evropská unie...60 Organizace spojených národů...64 Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě Mezinárodní kontrolní režimy Plnění závazků České republiky plynoucích z mezinárodních smluv Armáda České republiky v mezinárodních vojenských strukturách, zahraničních operacích, pozorovatelských misích OSN a hotovostních silách Personalistika a vzdělávání v resortu Ministerstva obrany Personální oblast Vzdělávání v resortu Ministerstva obrany Charakteristika personálních a vzdělávacích zařízení....88

4 Armáda České republiky Společné síly Vnitřní struktura Velitelství společných sil Síly podpory Vnitřní struktura Velitelství sil podpory Pozemní síly...99 Vnitřní struktura Velitelství pozemních sil Vzdušné síly Vnitřní struktura Velitelství vzdušných sil Velitelství výcviku-vojenská akademie Vyškov Vnitřní struktura Velitelství výcviku-vojenské akademie Oblast logistického, zdravotnického a veterinárního zabezpečení Sekce podpory MO Vojenské správní úřady krajská vojenská velitelství Aktivní záloha v roce Dislokace Armády České republiky Služební tělesná výchova Duchovní služba AČR Vojenská policie Vojenské zpravodajství skupina speciálních sil Generála Moravce Armádní sportovní centrum DUKLA Armáda a veřejnost Informační aktivity v roce Vydavatelská, nakladatelská a produkční činnost, reprografické a polygrafické služby v resortu MO ČR Prezentační aktivity na veřejnosti Webový portál a sociální sítě Inspekce ministra obrany...166

5 Vyzbrojování Armády České republiky Kooperace ve vyzbrojování Přehled významných projektů vyzbrojování Pozemní síly Vzdušné síly Oblast komunikačních a informačních systémů Oblast logistiky a zahraniční pomoci Programy výzkumu, vývoje a inovací Sekce majetková Nakládání s nepotřebným majetkem v roce Státní organizace v působnosti SM MO Finanční hospodaření v kapitole 307 Ministerstvo obrany za rok Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu Příjmy státního rozpočtu kapitoly MO Celkové výdaje rozpočtu kapitoly MO Výdaje na mezinárodní spolupráci v obraně a zahraniční vojenskou pomoc Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je MO Seznam použitých zkratek...234

6

7 Jednání, usnesení a rozhodnutí prezidenta republiky, vlády a Parlamentu České republiky o resortu obrany v roce 2013 Prezident republiky Václav Klaus Aktivity prezidenta republiky ve vztahu k resortu Ministerstva obrany ČR 13. února 2013 vydal rozkaz k vynesení historických bojových praporů útvarů československé domácí a zahraniční armády a jejich společnému shromáždění s bojovými prapory současných vojenských útvarů, vojenských zařízení a vojenských záchranných útvarů ozbrojených sil České republiky dne 8. března 2013 na Pražském hradě u příležitosti slavnostního složení slibu prezidenta republiky 1. března 2013 u příležitosti konce svého funkčního období přijal generály a další zástupce resortu Ministerstva obrany 7

8 Ročenka MO ČR 2013 Prezident republiky Miloš Zeman Aktivity prezidenta republiky ve vztahu k resortu Ministerstva obrany ČR 8. března 2013 po slavnostním složení slibu se krátce setkal a seznámil s generály resortu Ministerstva obrany 12. března 2013 přijal náčelníka Generálního štábu Armády České republiky generálporučíka Ing. Petra Pavla, M.A., a náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky plukovníka Ing. Zdeňka Jakůbka 19. března 2013 jmenoval Ing. Vlastimila Picka ministrem obrany a zároveň zrušil pověření předsedy vlády RNDr. Petra Nečase řídit Ministerstvo obrany 25. března 2013 přijal velitele Hradní stráže plukovníka Ing. Radima Studeného 11. dubna 2013 vydal rozkaz k vynesení historických bojových praporů útvarů československé domácí a zahraniční armády a jejich společnému shromáždění s bojovými prapory současných vojenských útvarů, vojenských zařízení a vojenských záchranných útvarů ozbrojených sil České republiky dne 8. května 2013 v Národním památníku na Vítkově u příležitosti oslav státního svátku Dne vítězství 6. května 2013 na návrh vědecké rady Univerzity obrany jmenoval profesorem doc. Ing. Petera Droppu, Ph.D. 8. května 2013 zúčastnil se pietního aktu u příležitosti oslav státního svátku Dne vítězství v Národním památníku na Vítkově, kde poté slavnostně propůjčil 74. lehkému motorizovanému praporu 7. mechanizované brigády Velitelství společných sil čestný název Plukovníka Bohuslava Malečka jmenoval brigádního generála Ing. Milana Kovandu a brigádního generála Ing. Jána Gurníka do hodnosti generálmajora a plukovníka gšt. Ing. Ladislava Junga, plukovníka 8

9 Jednání, usnesení a rozhodnutí... prof. Ing. Bohuslava Přikryla, Ph.D., a plukovníka gšt. Ing. Milana Schulce, MSc., do hodnosti brigádního generála 4. června 2013 vydal souhlas s povoláním vojáků Hradní stráže k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních na území České republiky 17. června 2013 v rámci přijetí demise předsedy vlády RNDr. Petra Nečase přijal i demisi ministra obrany Ing. Vlastimila Picka 30. června 2013 propůjčil Vojenskému geografickému a hydrometeorologickému úřadu čestný název Generála Josefa Churavého u příležitosti 95. výročí vzniku geografické a hydrometeorologické služby Armády České republiky 8. července 2013 v rámci přijetí odstupujících členů vlády RNDr. Petra Nečase se setkal i s ministrem obrany v demisi Ing. Vlastimilem Pickem 10. července 2013 v rámci jmenování vlády Ing. Jiřího Rusnoka jmenoval ministrem obrany Ing. Vlastimila Picka 13. srpna 2013 v rámci přijetí demise předsedy vlády Ing. Jiřího Rusnoka přijal i demisi ministra obrany Ing. Vlastimila Picka 26. srpna 2013 v rámci přijetí členů vlády v demisi se na zámku v Lánech setkal i s ministrem obrany v demisi Ing. Vlastimilem Pickem 27. srpna 2013 podepsal zákon ze dne 21. srpna 2013 o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 13. září 2013 v rámci návštěvy Pardubického kraje zavítal do Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové, kde se setkal s vedením školy a jejími studenty 9

10 Ročenka MO ČR října 2013 vydal rozkaz k vynesení historických bojových praporů útvarů československé domácí a zahraniční armády a jejich společnému shromáždění s bojovými prapory současných vojenských útvarů, vojenských zařízení a vojenských záchranných útvarů ozbrojených sil České republiky dne 28. října 2013 v Národním památníku na Vítkově a ve Vladislavském sále Pražského hradu 24. října 2013 v rámci návštěvy Ústeckého kraje zavítal ke 4. brigádě rychlého nasazení Velitelství pozemních sil v Žatci, kde se setkal s velením i příslušníky tohoto vojenského útvaru a byla mu předvedena vojenská výzbroj, výstroj a technika 28. října 2013 zúčastnil se pietního aktu u příležitosti oslav státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu v Národním památníku na Vítkově zúčastnil se slavnostní přísahy vojáků Armády České republiky na Hradčanském náměstí v Praze jmenoval válečné veterány brigádního generála Alexandera Beera a brigádního generála Jaroslava Klemeše do hodnosti generálmajora jmenoval plukovníka Ing. Zdeňka Jakůbka, plukovníka gšt. Ing. Jána Kožiaka a plukovníka gšt. Ing. Libora Štefánika do hodnosti brigádního generála udělil Medaili Za zásluhy I. stupně plukovníkovi v. v. Ing. Jaroslavu Vodičkovi a plukovníkovi v. v. Pavlu Vranskému 5. listopadu 2013 na návrh vědecké rady Univerzity obrany jmenoval, s účinností od 1. prosince 2013, profesorem doc. MUDr. Petra Pazdioru, CSc. 19. listopadu 2013 přijal na zámku v Lánech ministra obrany v demisi Ing. Vlastimila Picka 6. prosince 2013 přijal členy velení a další příslušníky Hradní stráže u příležitosti 95. výročí založení tohoto vojenského útvaru 18. prosince 2013 přijal ministra obrany v demisi Ing. Vlastimila Picka a náčelníka Generálního štábu Armády České republiky generálporučíka Ing. Petra Pavla, M.A., na jejich vlastní žádost 10

11 Jednání, usnesení a rozhodnutí... Vláda České republiky Materiály a informace Ministerstva obrany ČR předkládané a projednávané na schůzích vlády v roce 2013 Pro informaci členů vlády 16. ledna 2013 Informace o zpracování Katalogu opatření Národního systému reakce na krize pro potřeby řízení obrany státu 27. února 2013 Informace o smlouvách v oblasti obranného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 6. března 2013 Informace o smlouvě č na pozáruční servis systémů zabezpečení informací velení a řízení vzdušných sil opravy a udržování 13. března 2013 Vyhodnocení opatření Ministerstva obrany ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/22 Účetní závěrka Ministerstva obrany k března 2013 Informace o smlouvě č na poskytnutí komplexní služby na havarijní opravy a údržbu systémů letecké radionavigační služby vojenského letectva Armády České republiky (automatický monitorovací systém a zařízení pro energetické napájení světlotechnických systémů letišť Armády České republiky) Informace o smlouvě č na poskytnutí komplexní služby na havarijní opravy systémů a zařízení techniky radiotechnického zabezpečení vojenského letectva Armády České republiky (letištní radiolokátory a systémy RADARCENTRUM RC) 3. dubna 2013 Informace o smlouvě č na poskytnutí komplexní služby na opravy a údržbu radiostanic R&S vojenského letectva Armády České republiky Informace o smlouvě č na provádění oprav a údržby systémů a zařízení letecké radionavigační služby Informace o neformálním zasedání ministrů obrany států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v Bruselu, Belgické království, ve dnech 21. a 22. února

12 Ročenka MO ČR dubna 2013 Informace o smlouvě č Servis stacionární a mobilní techniky elektronického boje Informace o smlouvě č na poskytnutí komplexní služby na opravy a údržbu systémů zařízení techniky RTZ 1 vojenského letectva Armády České republiky Informace o smlouvě č o zabezpečení služby integrace informačních a komunikačních systémů v rámci systému velení a řízení protiletadlového vojska 24. dubna 2013 Informace o smlouvě na zabezpečení veletrhu IDET 2013 a Dne bezpečnosti 2. května 2013 Informace o smlouvě č na poskytování služby komplexního pozáručního servisu Komplexního trenažérového systému letounu L-159 pro piloty Armády České republiky v letech 2013 až května 2013 Vyhodnocení opatření Ministerstva obrany ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/28 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky České republiky 29. května 2013 Informace o smlouvě č o provádění servisních a nálezových oprav a údržby přehledových radiolokátorů RL-4AS Vzdušných sil Armády České republiky Informace o smlouvě č o provádění servisních oprav a údržby letištních radiolokátorů RPL-4 a RPL-5 Vzdušných sil Armády České republiky 5. června 2013 Informace o plánovaném působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v Islámské republice Afghánistán v letech 2013 a 2014 Informace o smlouvě č na technické zhodnocení prostředků informačních systémů velení a řízení pozemních sil 2. část Technické zhodnocení velitelsko- štábních vozidel Informace o smlouvě č na technické zhodnocení prostředků informačních systémů velení a řízení pozemních sil 3. část Technické zhodnocení KIM června 2013 Informace o smlouvě č Ochranná maska OM-90 a její náhradní díly 1 RTZ radiotechnické zabezpečení 12

13 Jednání, usnesení a rozhodnutí... Informace o veřejných zakázkách zadávaných VTÚ, s. p., a LOM Praha, s. p., podle ustanovení 18 a v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 26. června 2013 Informace o veřejné zakázce č. 036/3/2013 Dodávka laserového pálícího stroje IV 3. července 2013 Informace o realizaci Bílé knihy o obraně Informace o veřejných zakázkách zadávaných v oblasti zabezpečení Vzdušných sil Armády České republiky v jednacím řízení bez uveřejnění Informace o veřejných zakázkách zadávaných prostřednictvím agentury Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) NSPA 2 podle ustanovení 18 odst. 3 písm. g) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 24. července 2013 Informace o veřejné zakázce č. j. LOM /2013 Nákup leteckého paliva 9. srpna 2013 Informace o veřejných zakázkách zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění, resp. mimo zákon o veřejných zakázkách, v oblasti zabezpečení komunikačních a informačních systémů Armády České republiky Informace o veřejné zakázce Opravy, údržba a servis vrtulníků W-3A Sokol zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění Informace o veřejných zakázkách zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění v oblasti zabezpečení Pozemních sil Armády České republiky 28. srpna 2013 Studie proveditelnosti k vytvoření jedné instituce pro rehabilitační a rekreační pobyty příslušníků bezpečnostních a ozbrojených sborů Agentury pro poskytování rehabilitací Informace o veřejné zakázce Hmotnostní spektrometr 4. září 2013 Informace o veřejné zakázce Služba převodu navigačních dat pro FMS (Flight Management System) 3 Airbus A CJ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění 11. září 2013 Informace o veřejné zakázce Zefektivnění provozu nemocničního informačního systému AMIS*H a jeho upgrade 2 NSPA NATO Support Agency (Agentura pro podporu NATO) 3 Systém uspořádání letového provozu 13

14 Ročenka MO ČR září 2013 Informace o veřejné zakázce zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění v oblasti zabezpečení Pozemních sil Armády České republiky 25. září 2013 Informace o veřejných zakázkách zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění v oblasti zabezpečení komunikačních a informačních systémů Armády České republiky Informace o veřejných zakázkách zadávaných výzvou k podání nabídky jednomu zájemci v oblasti obranného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Informace o veřejné zakázce Tryskací zařízení 2 Ks II 2. října 2013 Informace o veřejné zakázce zadávané mimo působnost zákona o veřejných zakázkách na nákup spojovacího zařízení pro podporu schopností C4ISTAR 4 Informace o veřejné zakázce zadávané prostřednictvím alianční agentury NSPA na nákup munice 16. října 2013 Informace o veřejných zakázkách zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění v oblasti zabezpečení komunikačních a informačních systémů Armády České republiky 23. října 2013 Informace o veřejné zakázce Robotický systém da Vinci Si 6. listopadu 2013 Informace o veřejné zakázce č Ostraha a střežení objektů od 1. ledna 2014 (outsourcing) 20. listopadu 2013 Informace o veřejné zakázce zadávané prostřednictvím alianční agentury NSPA na modernizaci a nákup systému taktických rádiových komunikací Informace o veřejné zakázce Upgrade SW palubních počítačů a víceúčelových displejů MFD letounu L-159 pro režim BULLSEYE zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění 27. listopadu 2013 Informace o veřejné zakázce zadávané mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na pořízení dílenských vozidel 4 C4ISTAR Command, Control, Communications and Computers (velení, řízení, spojení a výpočetní technika) Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance (zpravodajství, sledování, zjišťování cílů a průzkum) 14

15 Jednání, usnesení a rozhodnutí... Informace o veřejných zakázkách zadávaných v jednacích řízeních bez uveřejnění v oblasti servisu letounů AIRBUS A CJ a servisní podpory letounů CASA C-295M Pro schůzi vlády (s usnesením vlády) Usnesení vlády ze dne 9. ledna 2013 č. 26 k Informaci o nasazení příslušníků nasaditelného spojovacího modulu do alianční operace v Turecké republice Usnesení vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 38 ke Koncepci přípravy občanů k obraně státu Usnesení vlády ze dne 23. ledna 2013 č. 50 k návrhu zákona o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) Usnesení vlády ze dne 23. ledna 2013 č. 51 o Koncepci mobilizace ozbrojených sil České republiky Usnesení vlády ze dne 23. ledna 2013 č. 52 o Koncepci aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky Usnesení vlády ze dne 23. ledna 2013 č. 53 o Směrnici pro vyhodnocování, výběr a ochranu objektů obranné infrastruktury a stanovení rozsahu zpracovávané dokumentace Usnesení vlády ze dne 23. ledna 2013 č. 65 k Plánu operační přípravy státního území České republiky na léta 2013 až 2016 Usnesení vlády ze dne 6. února 2013 č. 97 k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany ve výcvikové misi Evropské unie v Malijské republice v letech 2013 a 2014 Usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 110 o změně usnesení vlády ze dne 6. února 2013 č. 97 k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany ve výcvikové misi Evropské unie v Malijské republice v letech 2013 a 2014 Usnesení vlády ze dne 27. února 2013 č. 145 k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí

16 Ročenka MO ČR 2013 Usnesení vlády ze dne 20. března 2013 č. 205 k Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec až prosinec 2012 Usnesení vlády ze dne 3. dubna 2013 č. 237 o výjimce ze zapojení se do resortního systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek Ministerstva obrany Usnesení vlády ze dne 10. dubna 2013 č. 251 k Informaci o zapojení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany do ochrany vzdušného prostoru Pobaltí v letech 2012 a 2013 Usnesení vlády ze dne 17. dubna 2013 č. 270 o návrhu na jmenování do hodností generálů Usnesení vlády ze dne 17. dubna 2013 č. 275 o zabezpečení letecké dopravy humanitární a zdravotnické pomoci a osoby z humanitárních důvodů vojenským dopravním letadlem Armády České republiky Usnesení vlády ze dne 24. dubna 2013 č. 296 o poskytnutí peněžních darů do zahraničí na péči o české válečné hroby v roce 2013 Usnesení vlády ze dne 2. května 2013 č. 330 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů Usnesení vlády ze dne 22. května 2013 č. 386 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony Usnesení vlády ze dne 2. června 2013 č. 410 o nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období ode dne nabytí účinnosti nařízení vlády do 28. června 2013 Usnesení vlády ze dne 5. června 2013 č. 421 o 1. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2013 Usnesení vlády ze dne 5. června 2013 č. 422 k Informaci o nasazení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce

17 Jednání, usnesení a rozhodnutí... Usnesení vlády ze dne 5. června 2013 č. 431 o nařízení vlády o povolání vojáků Hradní stráže k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období ode dne nabytí účinnosti nařízení vlády do 28. června 2013 Usnesení vlády ze dne 12. června 2013 č. 465 o nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. července 2013 Usnesení vlády ze dne 12. června 2013 č. 466 o nařízení vlády o povolání vojáků v aktivní záloze na výjimečné vojenské cvičení v období do 25. června 2013 Usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 482 k ochraně a technickému střežení objektů v resortu Ministerstva obrany Usnesení vlády ze dne 26. června 2013 č. 510 o nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období od 29. června 2013 do 15. července 2013 Usnesení vlády ze dne 16. července 2013 č. 538 o nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 31. července 2013 Usnesení vlády ze dne 24. července 2013 č. 552 o nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení Usnesení vlády ze dne 31. července 2013 č. 575 k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o vzájemné spolupráci v oblasti obrany Usnesení vlády ze dne 9. srpna 2013 č. 610 k Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden až červen 2013 Usnesení vlády ze dne 9. srpna 2013 č. 613 o souhlasu s užíváním vojenského materiálu podnikem LOM PRAHA, s. p., v působnosti Ministerstva obrany v rámci společného projektu výcviku zahraničních pilotů na vrtulnících Mi-17 17

18 Ročenka MO ČR 2013 Usnesení vlády ze dne 4. září 2013 č. 678 o aktualizaci Plánu obrany České republiky Usnesení vlády ze dne 4. září 2013 č. 679 k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2013 Usnesení vlády ze dne 11. září 2013 č. 702 ke Zprávě o zajištění obrany České republiky 2012 Usnesení vlády ze dne 11. září 2013 č. 703 k výsledkům jednání se zástupci Švédského království o prodloužení pronájmu letounů J AS-39 Gripen Usnesení vlády ze dne 18. září 2013 č. 713 k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o rozvoji spolupráce v oblasti obrany Usnesení vlády ze dne 18. září 2013 č. 714 k návrhu na jmenování do hodnosti generálmajora Usnesení vlády ze dne 18. září 2013 č. 715 k návrhu na jmenování do hodnosti brigádního generála Usnesení vlády ze dne 18. září 2013 č. 721 k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o válečných hrobech Usnesení vlády ze dne 18. září 2013 č. 725 k informaci o záměru vytvořit fond zakladatele u státních podniků VOP CZ, s. p., a Vojenské lesy a statky ČR, s. p., a k žádosti o udělení předchozího souhlasu vlády k převodu finančních prostředků soustředěných ve fondu zakladatele podniků VOP CZ, s. p., a Vojenské lesy a statky ČR, s. p., do státního rozpočtu, a to podle ustanovení 19 odst. 4 zákona č. 77/1997 Sb. Usnesení vlády ze dne 2. října 2013 č. 753 k návrhu programu veřejných zakázek aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Rozvoj ozbrojených sil České republiky 18

19 Jednání, usnesení a rozhodnutí... Usnesení vlády ze dne 2. října 2013 č. 761 k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v misi MFO (Multination al Force and Observers) 5 na Sinajském poloostrově v letech 2013 až 2014 Usnesení vlády ze dne 16. října 2013 č. 770 ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku VOP CZ, s. p., dříve VOP 026 Šternberk, s. p. Usnesení vlády ze dne 23. října 2013 č. 808 k informaci o čerpání finančních prostředků vyčleněných Ministerstvu obrany na zabezpečení letů ústavních a vládních činitelů Usnesení vlády ze dne 6. listopadu 2013 č. 834 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů Usnesení vlády ze dne 6. listopadu 2013 č. 835 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony Usnesení vlády ze dne 6. listopadu 2013 č. 836 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů Usnesení vlády ze dne 6. listopadu 2013 č. 847 o navýšení finančních prostředků kapitoly 307 Ministerstvo obrany na financování generálních oprav vrtulníků Mi-171Š v roce 2013 Usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2013 č. 863 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony Usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2013 č. 864 k návrhu zákona o službě vojáků v záloze a k návrhu zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o službě vojáků v záloze 5 Mezinárodní síly a pozorovatelé 19

20 Ročenka MO ČR 2013 Usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2013 č. 865 k návrhu zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů) Usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2013 č. 878 o souhlasu s užíváním vojenského materiálu podnikem LOM PRAHA, s. p., v působnosti Ministerstva obrany v rámci leteckého výcviku zahraničních osob na vrtulnících Mi-17 Usnesení vlády ze dne 27. listopadu 2013 č. 888 o Koncepci rozvoje dopravního a vrtulníkového letectva s výhledem do roku 2025 Usnesení vlády ze dne 27. listopadu 2013 č. 905 o doplnění Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2014 Usnesení vlády ze dne 27. listopadu 2013 č. 906 k Projektu Legie 100 a připomenutí 1. světové války Usnesení vlády ze dne 11. prosince 2013 č. 942 k návrhu na sjednání Dodatkové dohody mezi vládou České republiky a Mezinárodními silami a pozorovateli k Dohodě mezi vládou České republiky a Mezinárodními silami a pozorovateli o podmínkách účasti České republiky v misi Mezinárodních sil a pozorovatelů týkající se finančních, administrativních a řídících aspektů poskytnutí letecké jednotky s letounem Usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 988 k návrhu na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2014 UTAJOVANÉ Usnesení vlády ze dne 16. července 2013 č. 544/D k návrhu na vydání souhlasu vlády České republiky se spoluprací Vojenského zpravodajství se zpravodajskou službou cizí moci (materiál D ) Usnesení vlády ze dne 30. října 2013 č. 827/V ke Zprávě o činnosti Vojenského zpravodajství za rok 2012 (materiál T ) 20

21 Jednání, usnesení a rozhodnutí... Parlament České republiky Přehled materiálů předložených Ministerstvem obrany ČR a projednaných Parlamentem České republiky v roce 2013 Vládní návrh zákona o Vojenské policii (sněmovní tisk 916) Vládní návrh na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany ve výcvikové misi Evropské unie v Malijské republice v letech 2013 a 2014 (sněmovní tisk 920) Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2012 (sněmovní tisk 960) Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahranič- ními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec prosinec 2012 (sněmovní tisk 978) 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se za- hraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2013 (sněmovní tisk 1092) * Informace o nasazení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních opera- cích v roce 2012 (sněmovní tisk 1109)* Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahra- ničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden červen 2013 ( sněmovní tisk 1136)* Návrh na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v misi MFO (Multi- national Force and Observers) na Sinajském poloostrově v letech 2013 až 2014 (senátní tisk č. 188)** Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 14)*** Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2013 (sněmovní tisk 16) Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 32)**** Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony (sněmovní tisk 49)**** Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony ( sněmovní tisk 50)*** Vládní návrh zákona o službě vojáků v záloze (sněmovní tisk 55)*** Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o službě vojáků v záloze (sněmovní tisk 56)*** 21

22 Ročenka MO ČR 2013 Vládní návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů) (sněmovní tisk 57)**** * Materiál byl řádně projednán pouze v Senátu PČR. V Poslanecké sněmovně bylo projednávání ukončeno s koncem jejího volebního období. ** Materiál byl projednán pouze v Senátu PČR, neboť Poslanecká sněmovna byla v době projednání rozpuštěna. *** Návrh zákona byl předložen a následně stažen po jmenování nové vlády. **** Legislativní proces nebyl v roce 2013 dokončen a pokračuje v roce

Ročenka. Ministerstva obrany České republiky. Praha 2013

Ročenka. Ministerstva obrany České republiky. Praha 2013 Ročenka Ministerstva obrany České republiky 2012 Praha 2013 Ministerstvo obrany České republiky OKP MO, 2013 ISBN 978-80-7278-613-8 Jednání, usnesení a rozhodnutí... Jednání, usnesení a rozhodnutí prezidenta

Více

ROČENKA 2014 ROČENKA MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY ROČENK A 2014 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY

ROČENKA 2014 ROČENKA MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY ROČENK A 2014 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY ROČENK A 2014 ROČENKA 2014 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 2014 ROČENKA MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 2014 Praha 2015 Ministerstvo obrany České republiky

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č,j.: 2298/13 V Praze dne 13. listopadu.2013 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 20. listopadu 2013 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 19. října 2015 v 09:15 h V Praze 13. října 2015 Čj. 2278/15 Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/45, Ústí

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 5. října 2016 v 09:00 h V Praze 29. září 2016 Čj. 2268/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda Beneše

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta. Armáda ČR. Autor : Bc. Jaroslav Matula. Brno, 2006

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta. Armáda ČR. Autor : Bc. Jaroslav Matula. Brno, 2006 Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Armáda ČR Brno, 2006 Autor : Bc. Jaroslav Matula Ministerstvo obrany ČR : Ministerstvo obrany ČR : Ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 18. května 2016 v 09:00 h V Praze 11. května 2016 Čj. 2236/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 21. března 2016 v 10:00 h V Praze 16. března 2016 Čj. 2218/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č.j.: 2230/14 V Praze dne 10. dubna 2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 16. dubna 2014 v 09:30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 6. května 2015 v 09:00 h V Praze 29. dubna 2015 Čj. 2234/15 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

*A500X00YCLU5* A500X00YCLU5

*A500X00YCLU5* A500X00YCLU5 *A500X00YCLU5* A500X00YCLU5 Číslo SP-1/2016-ST 11. ledna 2016 1 kterým se stanoví požadavky pro služební, pracovní a vojenská místa, ve znění služebního předpisu státního tajemníka v Ministerstvu obrany

Více

Vojenský technický ústav, s.p. Vojenský technický ústav, s.p.

Vojenský technický ústav, s.p. Vojenský technický ústav, s.p. Vojenský technický ústav, s.p. Vojenský technický ústav, s.p. Legislativní rámec založení VTÚ,s.p. Usnesení vlády České republiky č. 456 ze dne 19. června 2012 Rozhodnutí ministra obrany čj. 452-1/2012-2697

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013 plukovník Ing. Jan ŇACHAJ KRAJ VYSOČINA VOJENSKÉ ÚTVARY A ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA k 1.7. 2013 ÚKOL Z NAŘÍZENÍ MO K OMDZ v roce 2013 -reorganizovat

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 24. srpna 2016 v 10:00 h V Praze 15. srpna 2016 Čj. 2258/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 19. prosince 2016 v 10:00 h V Praze 15. prosince 2016 Čj. 2290/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Čj. 2206/15 V Praze 28. ledna 2015 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 4. února 2015 v 10:00 h v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 8. února 2017 v 09:00 h V Praze 1. února 2017 Čj. 2206/17 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda Beneše

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období ZÁPIS

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období ZÁPIS Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období ZÁPIS ze 17. schůze výboru pro obranu a bezpečnost, která se konala dne 12. října 2011 /středa/ od 09.00 hodin v budově Poslanecké sněmovny

Více

OH OÁL AKTIVNÍ ZÁLOH AKTIV ZÁLOÁL

OH OÁL AKTIVNÍ ZÁLOH AKTIV ZÁLOÁL AKTIVNÍ ZÁLOH AKTIV OH ZÁL OÁL ZÁLOÁL Proč jsem se přihlásil do aktivní zálohy? Abych pravdu řekl, rád vzpomínám na dva roky strávené v zeleném, když jsem byl záklaďák. Vojna pro mě byla školou, v tom

Více

Pracovní místa. Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna Klasifikace platovými třídami

Pracovní místa. Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna Klasifikace platovými třídami Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna 2016 Pracovní místa míst vedoucích M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 304 Úřad

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 2. listopadu 2015 v 10:00 h V Praze 27. října 2015 Čj. 2282/15 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 21. prosince 2015 v 09:00 h V Praze 15. prosince 2015 Čj. 2296/15 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 14. prosince 2016 v 10:00 h V Praze 8. prosince 2016 Čj. 228816 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY

Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Seznam významných veřejných zakázek rezortu Ministerstva obrany za rok 2015 Důvod předložení: Obsah: Bod I., odst. 2 usnesení

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 25. května 2015 v 09:00 h V Praze 19. května 2015 Čj. 2240/15 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 29. března 2017 v 10:00 h V Praze 22. března 2017 Čj. 2220/17 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Ročenka. Ministerstva obrany České republiky. Praha 2012

Ročenka. Ministerstva obrany České republiky. Praha 2012 Ročenka Ministerstva obrany České republiky 2011 Praha 2012 Ministerstvo obrany České republoky OKP MO, 2012 ISBN 978-80-7278-579-7 Jednání, usnesení a rozhodnutí... Jednání, usnesení a rozhodnutí prezidenta

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 24. října 2016 v 09:00 h V Praze 17. října 2016 Čj. 2274/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Čj.: 2262/10 V Praze dne 4.8.2010 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 11. srpna 2010 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha

Více

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2014 Ministerstvo obrany České republiky ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

Více

11. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2012

11. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2012 Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti 367 11. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2012 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 4/XVII/2011 na XVII. zasedání, konaném dne 24. 10. 2011 Číslo kontrolní akce: 12/01

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY V Praze 2. září 2015 Čj. 2266/15 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 9. září 2015 v 09:00 h v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda Beneše

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 22. června 2016 v 10:00 h V Praze 15. června 2016 Čj. 2246/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Praha 2010 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA 2009

Praha 2010 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA 2009 Praha 2010 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA 2009 Ministerstvo obrany České republiky PIC MO 2010 ISBN 978-80-7278-505-6 Ministerstvo obrany ČR JEDNÁNÍ, USNESENÍ A ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY,

Více

Krizové řízení. Použití AČR při řešení krizových situací nevojenského charakteru na území státu

Krizové řízení. Použití AČR při řešení krizových situací nevojenského charakteru na území státu Krizové řízení Použití AČR při řešení krizových situací nevojenského charakteru na území státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Krizové řízení Armády ČR od povodní po Afghánistán Vlastimil Picek, ministr obrany ČR ČVUT Kladno, 24. října 2013 OSNOVA 1. Základní pojmy 2. Úkoly Ozbrojených sil ČR 3. Krizové řízení v rezortu MO - Krizový

Více

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI MINISTERSTVO OBRANY ČR Zpět do ČR bylo v daném období realizováno 24 transportů: z mise KFOR 16 přeprav silničních, celkem 380 tun VTM. z mise MNF (I) v Iráku 8 přeprav leteckých (v rámci rotace a MePo),

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č. j.: 2270/14 V Praze 4. září 2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 10. září 2014 v 19:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku 48 Příloha č. 5 k zákonu č. 457/23 Sb. státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 144 Kancelář prezidenta republiky 144 22 1 Rozvoj

Více

Aktivní záloha. odpovědnost obětavost odvaha věrnost čest

Aktivní záloha. odpovědnost obětavost odvaha věrnost čest Aktivní záloha odpovědnost obětavost odvaha věrnost čest Aktivní záloha Aktivní záloha (AZ) je částy zálohy ozbrojených sil (OS ČR) a tvoří ji vojáci zařazení do AZ na základě dobrovolného převzetí výkonu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 18. ledna 2016 v 10:00 h V Praze 12. ledna 2016 Čj. 2201/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č..: 2200/14 V Praze dne 2. ledna 2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 8. ledna 2014 ve14:00 hod. ve státním zámku Židlochovice A. Evropská

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 23. listopadu 2016 v 10:00 h V Praze 16. listopadu 2016 Čj. 2282/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží

Více

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2015 Ministerstvo obrany České republiky ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2016 Ministerstvo obrany České republiky ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 21. září 2016 v 09:00 h V Praze 15. září 2016 Čj. 2266/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda Beneše

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 24. února 2016 v 09:00 h V Praze 17. února 2016 Čj. 2210/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování sektorové politiky financování obrany Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY Armáda České republiky prošla v roce 2004 již druhým rokem realizační fáze reformy ozbrojených sil. Z kvantitativního hlediska bylo provedeno nejvíce organizačních

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 16. listopadu 2016 v 10:00 h V Praze 10. listopadu 2016 Čj. 2280/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

10. funkční období. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice

10. funkční období. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice 109 10. funkční období 109 Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice 2015 Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č. j.: 2268/14 V Praze 29. srpna 2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 3. září 2014 v 10:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 31. srpna 2016 v 10:00 h V Praze 24. srpna 2016 Čj. 2260/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 11. dubna 2016 v 10:00 h V Praze 6. dubna 2016 Čj. 2226/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY V Praze 7. října 2015 Čj. 2276/15 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 12. října 2015 v 10:00 h v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 9. března 2016 v 20:00 h V Praze 2. března 2016 Čj. 2214/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 5. prosince 2016 v 10:00 h V Praze 28. listopadu 2016 Čj. 2286/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 24. března 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2007 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2007 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD Ministerstvo obrany České republiky (dále jen MO) v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává publikaci, jejímž cílem je informovat veřejnost a partnerské

Více

ROČENKA 2005. MINISTERSTVO OBRANY České Republiky. Ročenk a 2005

ROČENKA 2005. MINISTERSTVO OBRANY České Republiky. Ročenk a 2005 ROČENKA 2005 MINISTERSTVO OBRANY České Republiky Ročenk a 2005 Ministerstvo obrany České republiky Ročenka 2005 Praha 2006 Ministerstvo obrany ČR AVIS ISBN 80-7278-325-4 Praha 2006 Úvodem MINISTERSTVO

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č.j.: 2228/14 V Praze dne 2. dubna 2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 9. dubna 2014 v 10:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 7. listopadu 2016 v 10:00 h V Praze 2. listopadu 2016 Čj. 2278/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD S cílem informovat veřejnost a partnerské země vydává každoročně Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, publikaci o základních

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 19. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky. s výhledem na rok 2017

Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky. s výhledem na rok 2017 164 10. funkční období 164 Návrh na změnu usnesení Senátu Parlamentu ČR ze dne 23. října 2014 č. 635 k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech

Více

Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura

Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČSSZ OSSZ ÚŘADY PRÁCE KRAJSKÉ ÚŘADY OBECNÍ (MĚSTSKÉ) ÚŘADY VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR NESTÁTNÍ ORGANIZACE

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 2. května 2016 v 10:00 h V Praze 27. dubna 2016 Čj. 2232/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 18. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 17. února 2016 v 09:00 h V Praze 11. února 2016 Čj. 2208/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

VYHLÁŠKA. č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol

VYHLÁŠKA. č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol VYHLÁŠKA č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol ze dne 25. března 2008 Ministerstvo obrany stanoví podle 166 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:

Více

VYHLÁŠKA ze dne 5. září 2016 o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě

VYHLÁŠKA ze dne 5. září 2016 o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě Strana 4396 Sbírka zákonů č. 287 / 2016 287 VYHLÁŠKA ze dne 5. září 2016 o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě Ministerstvo obrany stanoví podle

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY V Praze 6. září 2016 Čj. 2264/16 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 12. září 2016 v 18:00 h v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda Beneše

Více

122 Příloha č. 5 k zákonu 490/2001Sb. v tis. Kč Z toho výdaje. Evidenční číslo

122 Příloha č. 5 k zákonu 490/2001Sb. v tis. Kč Z toho výdaje. Evidenční číslo Evidenční číslo Název programu 122 Příloha č. 5 k zákonu v tis. Kč Z toho výdaje Celkový součet registrovaných akcí* 301010 Obnova a dostavba areálu Pražského Hradu 117 870 45 700 301020 Obnova a dostavba

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Řízení služeb Vzdělávací cíl: Objasnit

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 9: Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 LISTOPAD 2014 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2015 15/01 Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací 15/02 Peněžní

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.3. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku. vedené v ISPROFIN (programové financování)

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.3. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku. vedené v ISPROFIN (programové financování) O B S A H strana I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 15 I. 3. VÝDAJE KAPITOLY MO ČR 18 I.3.1. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v ISPROFIN

Více