Ročenka. Ministerstva obrany České republiky. Praha 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročenka. Ministerstva obrany České republiky. Praha 2014"

Transkript

1 Ročenka Ministerstva obrany České republiky 2013 Praha 2014

2 Ministerstvo obrany České republiky VHÚ Praha, 2014 ISBN

3 Obsah Jednání, usnesení a rozhodnutí prezidenta republiky, vlády a Parlamentu České republiky o resortu obrany v roce Prezident republiky Václav Klaus... 7 Prezident republiky Miloš Zeman... 8 Vláda České republiky Parlament České republiky Ministerstvo obrany České republiky Ministr obrany České republiky RNDr. Petr Nečas Ministr obrany České republiky Ing. Vlastimil Picek Náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Ing. Petr Pavel, M.A Organizační struktura Ministerstva obrany ČR Organizační struktura Generálního štábu AČR Hlavní vedoucí zaměstnanci resortu MO ČR Branná legislativa v roce Zahraniční vztahy a aktivity...44 Mezinárodní smlouvy sjednané v gesci MO ČR v roce Obranná politika a plánování Organizace Severoatlantické smlouvy...46 Evropská unie...60 Organizace spojených národů...64 Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě Mezinárodní kontrolní režimy Plnění závazků České republiky plynoucích z mezinárodních smluv Armáda České republiky v mezinárodních vojenských strukturách, zahraničních operacích, pozorovatelských misích OSN a hotovostních silách Personalistika a vzdělávání v resortu Ministerstva obrany Personální oblast Vzdělávání v resortu Ministerstva obrany Charakteristika personálních a vzdělávacích zařízení....88

4 Armáda České republiky Společné síly Vnitřní struktura Velitelství společných sil Síly podpory Vnitřní struktura Velitelství sil podpory Pozemní síly...99 Vnitřní struktura Velitelství pozemních sil Vzdušné síly Vnitřní struktura Velitelství vzdušných sil Velitelství výcviku-vojenská akademie Vyškov Vnitřní struktura Velitelství výcviku-vojenské akademie Oblast logistického, zdravotnického a veterinárního zabezpečení Sekce podpory MO Vojenské správní úřady krajská vojenská velitelství Aktivní záloha v roce Dislokace Armády České republiky Služební tělesná výchova Duchovní služba AČR Vojenská policie Vojenské zpravodajství skupina speciálních sil Generála Moravce Armádní sportovní centrum DUKLA Armáda a veřejnost Informační aktivity v roce Vydavatelská, nakladatelská a produkční činnost, reprografické a polygrafické služby v resortu MO ČR Prezentační aktivity na veřejnosti Webový portál a sociální sítě Inspekce ministra obrany...166

5 Vyzbrojování Armády České republiky Kooperace ve vyzbrojování Přehled významných projektů vyzbrojování Pozemní síly Vzdušné síly Oblast komunikačních a informačních systémů Oblast logistiky a zahraniční pomoci Programy výzkumu, vývoje a inovací Sekce majetková Nakládání s nepotřebným majetkem v roce Státní organizace v působnosti SM MO Finanční hospodaření v kapitole 307 Ministerstvo obrany za rok Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu Příjmy státního rozpočtu kapitoly MO Celkové výdaje rozpočtu kapitoly MO Výdaje na mezinárodní spolupráci v obraně a zahraniční vojenskou pomoc Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je MO Seznam použitých zkratek...234

6

7 Jednání, usnesení a rozhodnutí prezidenta republiky, vlády a Parlamentu České republiky o resortu obrany v roce 2013 Prezident republiky Václav Klaus Aktivity prezidenta republiky ve vztahu k resortu Ministerstva obrany ČR 13. února 2013 vydal rozkaz k vynesení historických bojových praporů útvarů československé domácí a zahraniční armády a jejich společnému shromáždění s bojovými prapory současných vojenských útvarů, vojenských zařízení a vojenských záchranných útvarů ozbrojených sil České republiky dne 8. března 2013 na Pražském hradě u příležitosti slavnostního složení slibu prezidenta republiky 1. března 2013 u příležitosti konce svého funkčního období přijal generály a další zástupce resortu Ministerstva obrany 7

8 Ročenka MO ČR 2013 Prezident republiky Miloš Zeman Aktivity prezidenta republiky ve vztahu k resortu Ministerstva obrany ČR 8. března 2013 po slavnostním složení slibu se krátce setkal a seznámil s generály resortu Ministerstva obrany 12. března 2013 přijal náčelníka Generálního štábu Armády České republiky generálporučíka Ing. Petra Pavla, M.A., a náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky plukovníka Ing. Zdeňka Jakůbka 19. března 2013 jmenoval Ing. Vlastimila Picka ministrem obrany a zároveň zrušil pověření předsedy vlády RNDr. Petra Nečase řídit Ministerstvo obrany 25. března 2013 přijal velitele Hradní stráže plukovníka Ing. Radima Studeného 11. dubna 2013 vydal rozkaz k vynesení historických bojových praporů útvarů československé domácí a zahraniční armády a jejich společnému shromáždění s bojovými prapory současných vojenských útvarů, vojenských zařízení a vojenských záchranných útvarů ozbrojených sil České republiky dne 8. května 2013 v Národním památníku na Vítkově u příležitosti oslav státního svátku Dne vítězství 6. května 2013 na návrh vědecké rady Univerzity obrany jmenoval profesorem doc. Ing. Petera Droppu, Ph.D. 8. května 2013 zúčastnil se pietního aktu u příležitosti oslav státního svátku Dne vítězství v Národním památníku na Vítkově, kde poté slavnostně propůjčil 74. lehkému motorizovanému praporu 7. mechanizované brigády Velitelství společných sil čestný název Plukovníka Bohuslava Malečka jmenoval brigádního generála Ing. Milana Kovandu a brigádního generála Ing. Jána Gurníka do hodnosti generálmajora a plukovníka gšt. Ing. Ladislava Junga, plukovníka 8

9 Jednání, usnesení a rozhodnutí... prof. Ing. Bohuslava Přikryla, Ph.D., a plukovníka gšt. Ing. Milana Schulce, MSc., do hodnosti brigádního generála 4. června 2013 vydal souhlas s povoláním vojáků Hradní stráže k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních na území České republiky 17. června 2013 v rámci přijetí demise předsedy vlády RNDr. Petra Nečase přijal i demisi ministra obrany Ing. Vlastimila Picka 30. června 2013 propůjčil Vojenskému geografickému a hydrometeorologickému úřadu čestný název Generála Josefa Churavého u příležitosti 95. výročí vzniku geografické a hydrometeorologické služby Armády České republiky 8. července 2013 v rámci přijetí odstupujících členů vlády RNDr. Petra Nečase se setkal i s ministrem obrany v demisi Ing. Vlastimilem Pickem 10. července 2013 v rámci jmenování vlády Ing. Jiřího Rusnoka jmenoval ministrem obrany Ing. Vlastimila Picka 13. srpna 2013 v rámci přijetí demise předsedy vlády Ing. Jiřího Rusnoka přijal i demisi ministra obrany Ing. Vlastimila Picka 26. srpna 2013 v rámci přijetí členů vlády v demisi se na zámku v Lánech setkal i s ministrem obrany v demisi Ing. Vlastimilem Pickem 27. srpna 2013 podepsal zákon ze dne 21. srpna 2013 o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 13. září 2013 v rámci návštěvy Pardubického kraje zavítal do Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové, kde se setkal s vedením školy a jejími studenty 9

10 Ročenka MO ČR října 2013 vydal rozkaz k vynesení historických bojových praporů útvarů československé domácí a zahraniční armády a jejich společnému shromáždění s bojovými prapory současných vojenských útvarů, vojenských zařízení a vojenských záchranných útvarů ozbrojených sil České republiky dne 28. října 2013 v Národním památníku na Vítkově a ve Vladislavském sále Pražského hradu 24. října 2013 v rámci návštěvy Ústeckého kraje zavítal ke 4. brigádě rychlého nasazení Velitelství pozemních sil v Žatci, kde se setkal s velením i příslušníky tohoto vojenského útvaru a byla mu předvedena vojenská výzbroj, výstroj a technika 28. října 2013 zúčastnil se pietního aktu u příležitosti oslav státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu v Národním památníku na Vítkově zúčastnil se slavnostní přísahy vojáků Armády České republiky na Hradčanském náměstí v Praze jmenoval válečné veterány brigádního generála Alexandera Beera a brigádního generála Jaroslava Klemeše do hodnosti generálmajora jmenoval plukovníka Ing. Zdeňka Jakůbka, plukovníka gšt. Ing. Jána Kožiaka a plukovníka gšt. Ing. Libora Štefánika do hodnosti brigádního generála udělil Medaili Za zásluhy I. stupně plukovníkovi v. v. Ing. Jaroslavu Vodičkovi a plukovníkovi v. v. Pavlu Vranskému 5. listopadu 2013 na návrh vědecké rady Univerzity obrany jmenoval, s účinností od 1. prosince 2013, profesorem doc. MUDr. Petra Pazdioru, CSc. 19. listopadu 2013 přijal na zámku v Lánech ministra obrany v demisi Ing. Vlastimila Picka 6. prosince 2013 přijal členy velení a další příslušníky Hradní stráže u příležitosti 95. výročí založení tohoto vojenského útvaru 18. prosince 2013 přijal ministra obrany v demisi Ing. Vlastimila Picka a náčelníka Generálního štábu Armády České republiky generálporučíka Ing. Petra Pavla, M.A., na jejich vlastní žádost 10

11 Jednání, usnesení a rozhodnutí... Vláda České republiky Materiály a informace Ministerstva obrany ČR předkládané a projednávané na schůzích vlády v roce 2013 Pro informaci členů vlády 16. ledna 2013 Informace o zpracování Katalogu opatření Národního systému reakce na krize pro potřeby řízení obrany státu 27. února 2013 Informace o smlouvách v oblasti obranného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 6. března 2013 Informace o smlouvě č na pozáruční servis systémů zabezpečení informací velení a řízení vzdušných sil opravy a udržování 13. března 2013 Vyhodnocení opatření Ministerstva obrany ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/22 Účetní závěrka Ministerstva obrany k března 2013 Informace o smlouvě č na poskytnutí komplexní služby na havarijní opravy a údržbu systémů letecké radionavigační služby vojenského letectva Armády České republiky (automatický monitorovací systém a zařízení pro energetické napájení světlotechnických systémů letišť Armády České republiky) Informace o smlouvě č na poskytnutí komplexní služby na havarijní opravy systémů a zařízení techniky radiotechnického zabezpečení vojenského letectva Armády České republiky (letištní radiolokátory a systémy RADARCENTRUM RC) 3. dubna 2013 Informace o smlouvě č na poskytnutí komplexní služby na opravy a údržbu radiostanic R&S vojenského letectva Armády České republiky Informace o smlouvě č na provádění oprav a údržby systémů a zařízení letecké radionavigační služby Informace o neformálním zasedání ministrů obrany států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v Bruselu, Belgické království, ve dnech 21. a 22. února

12 Ročenka MO ČR dubna 2013 Informace o smlouvě č Servis stacionární a mobilní techniky elektronického boje Informace o smlouvě č na poskytnutí komplexní služby na opravy a údržbu systémů zařízení techniky RTZ 1 vojenského letectva Armády České republiky Informace o smlouvě č o zabezpečení služby integrace informačních a komunikačních systémů v rámci systému velení a řízení protiletadlového vojska 24. dubna 2013 Informace o smlouvě na zabezpečení veletrhu IDET 2013 a Dne bezpečnosti 2. května 2013 Informace o smlouvě č na poskytování služby komplexního pozáručního servisu Komplexního trenažérového systému letounu L-159 pro piloty Armády České republiky v letech 2013 až května 2013 Vyhodnocení opatření Ministerstva obrany ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/28 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky České republiky 29. května 2013 Informace o smlouvě č o provádění servisních a nálezových oprav a údržby přehledových radiolokátorů RL-4AS Vzdušných sil Armády České republiky Informace o smlouvě č o provádění servisních oprav a údržby letištních radiolokátorů RPL-4 a RPL-5 Vzdušných sil Armády České republiky 5. června 2013 Informace o plánovaném působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v Islámské republice Afghánistán v letech 2013 a 2014 Informace o smlouvě č na technické zhodnocení prostředků informačních systémů velení a řízení pozemních sil 2. část Technické zhodnocení velitelsko- štábních vozidel Informace o smlouvě č na technické zhodnocení prostředků informačních systémů velení a řízení pozemních sil 3. část Technické zhodnocení KIM června 2013 Informace o smlouvě č Ochranná maska OM-90 a její náhradní díly 1 RTZ radiotechnické zabezpečení 12

13 Jednání, usnesení a rozhodnutí... Informace o veřejných zakázkách zadávaných VTÚ, s. p., a LOM Praha, s. p., podle ustanovení 18 a v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 26. června 2013 Informace o veřejné zakázce č. 036/3/2013 Dodávka laserového pálícího stroje IV 3. července 2013 Informace o realizaci Bílé knihy o obraně Informace o veřejných zakázkách zadávaných v oblasti zabezpečení Vzdušných sil Armády České republiky v jednacím řízení bez uveřejnění Informace o veřejných zakázkách zadávaných prostřednictvím agentury Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) NSPA 2 podle ustanovení 18 odst. 3 písm. g) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 24. července 2013 Informace o veřejné zakázce č. j. LOM /2013 Nákup leteckého paliva 9. srpna 2013 Informace o veřejných zakázkách zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění, resp. mimo zákon o veřejných zakázkách, v oblasti zabezpečení komunikačních a informačních systémů Armády České republiky Informace o veřejné zakázce Opravy, údržba a servis vrtulníků W-3A Sokol zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění Informace o veřejných zakázkách zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění v oblasti zabezpečení Pozemních sil Armády České republiky 28. srpna 2013 Studie proveditelnosti k vytvoření jedné instituce pro rehabilitační a rekreační pobyty příslušníků bezpečnostních a ozbrojených sborů Agentury pro poskytování rehabilitací Informace o veřejné zakázce Hmotnostní spektrometr 4. září 2013 Informace o veřejné zakázce Služba převodu navigačních dat pro FMS (Flight Management System) 3 Airbus A CJ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění 11. září 2013 Informace o veřejné zakázce Zefektivnění provozu nemocničního informačního systému AMIS*H a jeho upgrade 2 NSPA NATO Support Agency (Agentura pro podporu NATO) 3 Systém uspořádání letového provozu 13

14 Ročenka MO ČR září 2013 Informace o veřejné zakázce zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění v oblasti zabezpečení Pozemních sil Armády České republiky 25. září 2013 Informace o veřejných zakázkách zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění v oblasti zabezpečení komunikačních a informačních systémů Armády České republiky Informace o veřejných zakázkách zadávaných výzvou k podání nabídky jednomu zájemci v oblasti obranného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Informace o veřejné zakázce Tryskací zařízení 2 Ks II 2. října 2013 Informace o veřejné zakázce zadávané mimo působnost zákona o veřejných zakázkách na nákup spojovacího zařízení pro podporu schopností C4ISTAR 4 Informace o veřejné zakázce zadávané prostřednictvím alianční agentury NSPA na nákup munice 16. října 2013 Informace o veřejných zakázkách zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění v oblasti zabezpečení komunikačních a informačních systémů Armády České republiky 23. října 2013 Informace o veřejné zakázce Robotický systém da Vinci Si 6. listopadu 2013 Informace o veřejné zakázce č Ostraha a střežení objektů od 1. ledna 2014 (outsourcing) 20. listopadu 2013 Informace o veřejné zakázce zadávané prostřednictvím alianční agentury NSPA na modernizaci a nákup systému taktických rádiových komunikací Informace o veřejné zakázce Upgrade SW palubních počítačů a víceúčelových displejů MFD letounu L-159 pro režim BULLSEYE zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění 27. listopadu 2013 Informace o veřejné zakázce zadávané mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na pořízení dílenských vozidel 4 C4ISTAR Command, Control, Communications and Computers (velení, řízení, spojení a výpočetní technika) Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance (zpravodajství, sledování, zjišťování cílů a průzkum) 14

15 Jednání, usnesení a rozhodnutí... Informace o veřejných zakázkách zadávaných v jednacích řízeních bez uveřejnění v oblasti servisu letounů AIRBUS A CJ a servisní podpory letounů CASA C-295M Pro schůzi vlády (s usnesením vlády) Usnesení vlády ze dne 9. ledna 2013 č. 26 k Informaci o nasazení příslušníků nasaditelného spojovacího modulu do alianční operace v Turecké republice Usnesení vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 38 ke Koncepci přípravy občanů k obraně státu Usnesení vlády ze dne 23. ledna 2013 č. 50 k návrhu zákona o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) Usnesení vlády ze dne 23. ledna 2013 č. 51 o Koncepci mobilizace ozbrojených sil České republiky Usnesení vlády ze dne 23. ledna 2013 č. 52 o Koncepci aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky Usnesení vlády ze dne 23. ledna 2013 č. 53 o Směrnici pro vyhodnocování, výběr a ochranu objektů obranné infrastruktury a stanovení rozsahu zpracovávané dokumentace Usnesení vlády ze dne 23. ledna 2013 č. 65 k Plánu operační přípravy státního území České republiky na léta 2013 až 2016 Usnesení vlády ze dne 6. února 2013 č. 97 k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany ve výcvikové misi Evropské unie v Malijské republice v letech 2013 a 2014 Usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 110 o změně usnesení vlády ze dne 6. února 2013 č. 97 k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany ve výcvikové misi Evropské unie v Malijské republice v letech 2013 a 2014 Usnesení vlády ze dne 27. února 2013 č. 145 k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí

16 Ročenka MO ČR 2013 Usnesení vlády ze dne 20. března 2013 č. 205 k Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec až prosinec 2012 Usnesení vlády ze dne 3. dubna 2013 č. 237 o výjimce ze zapojení se do resortního systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek Ministerstva obrany Usnesení vlády ze dne 10. dubna 2013 č. 251 k Informaci o zapojení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany do ochrany vzdušného prostoru Pobaltí v letech 2012 a 2013 Usnesení vlády ze dne 17. dubna 2013 č. 270 o návrhu na jmenování do hodností generálů Usnesení vlády ze dne 17. dubna 2013 č. 275 o zabezpečení letecké dopravy humanitární a zdravotnické pomoci a osoby z humanitárních důvodů vojenským dopravním letadlem Armády České republiky Usnesení vlády ze dne 24. dubna 2013 č. 296 o poskytnutí peněžních darů do zahraničí na péči o české válečné hroby v roce 2013 Usnesení vlády ze dne 2. května 2013 č. 330 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů Usnesení vlády ze dne 22. května 2013 č. 386 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony Usnesení vlády ze dne 2. června 2013 č. 410 o nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období ode dne nabytí účinnosti nařízení vlády do 28. června 2013 Usnesení vlády ze dne 5. června 2013 č. 421 o 1. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2013 Usnesení vlády ze dne 5. června 2013 č. 422 k Informaci o nasazení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce

17 Jednání, usnesení a rozhodnutí... Usnesení vlády ze dne 5. června 2013 č. 431 o nařízení vlády o povolání vojáků Hradní stráže k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období ode dne nabytí účinnosti nařízení vlády do 28. června 2013 Usnesení vlády ze dne 12. června 2013 č. 465 o nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. července 2013 Usnesení vlády ze dne 12. června 2013 č. 466 o nařízení vlády o povolání vojáků v aktivní záloze na výjimečné vojenské cvičení v období do 25. června 2013 Usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 482 k ochraně a technickému střežení objektů v resortu Ministerstva obrany Usnesení vlády ze dne 26. června 2013 č. 510 o nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období od 29. června 2013 do 15. července 2013 Usnesení vlády ze dne 16. července 2013 č. 538 o nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 31. července 2013 Usnesení vlády ze dne 24. července 2013 č. 552 o nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení Usnesení vlády ze dne 31. července 2013 č. 575 k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o vzájemné spolupráci v oblasti obrany Usnesení vlády ze dne 9. srpna 2013 č. 610 k Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden až červen 2013 Usnesení vlády ze dne 9. srpna 2013 č. 613 o souhlasu s užíváním vojenského materiálu podnikem LOM PRAHA, s. p., v působnosti Ministerstva obrany v rámci společného projektu výcviku zahraničních pilotů na vrtulnících Mi-17 17

18 Ročenka MO ČR 2013 Usnesení vlády ze dne 4. září 2013 č. 678 o aktualizaci Plánu obrany České republiky Usnesení vlády ze dne 4. září 2013 č. 679 k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2013 Usnesení vlády ze dne 11. září 2013 č. 702 ke Zprávě o zajištění obrany České republiky 2012 Usnesení vlády ze dne 11. září 2013 č. 703 k výsledkům jednání se zástupci Švédského království o prodloužení pronájmu letounů J AS-39 Gripen Usnesení vlády ze dne 18. září 2013 č. 713 k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o rozvoji spolupráce v oblasti obrany Usnesení vlády ze dne 18. září 2013 č. 714 k návrhu na jmenování do hodnosti generálmajora Usnesení vlády ze dne 18. září 2013 č. 715 k návrhu na jmenování do hodnosti brigádního generála Usnesení vlády ze dne 18. září 2013 č. 721 k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o válečných hrobech Usnesení vlády ze dne 18. září 2013 č. 725 k informaci o záměru vytvořit fond zakladatele u státních podniků VOP CZ, s. p., a Vojenské lesy a statky ČR, s. p., a k žádosti o udělení předchozího souhlasu vlády k převodu finančních prostředků soustředěných ve fondu zakladatele podniků VOP CZ, s. p., a Vojenské lesy a statky ČR, s. p., do státního rozpočtu, a to podle ustanovení 19 odst. 4 zákona č. 77/1997 Sb. Usnesení vlády ze dne 2. října 2013 č. 753 k návrhu programu veřejných zakázek aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Rozvoj ozbrojených sil České republiky 18

19 Jednání, usnesení a rozhodnutí... Usnesení vlády ze dne 2. října 2013 č. 761 k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v misi MFO (Multination al Force and Observers) 5 na Sinajském poloostrově v letech 2013 až 2014 Usnesení vlády ze dne 16. října 2013 č. 770 ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku VOP CZ, s. p., dříve VOP 026 Šternberk, s. p. Usnesení vlády ze dne 23. října 2013 č. 808 k informaci o čerpání finančních prostředků vyčleněných Ministerstvu obrany na zabezpečení letů ústavních a vládních činitelů Usnesení vlády ze dne 6. listopadu 2013 č. 834 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů Usnesení vlády ze dne 6. listopadu 2013 č. 835 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony Usnesení vlády ze dne 6. listopadu 2013 č. 836 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů Usnesení vlády ze dne 6. listopadu 2013 č. 847 o navýšení finančních prostředků kapitoly 307 Ministerstvo obrany na financování generálních oprav vrtulníků Mi-171Š v roce 2013 Usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2013 č. 863 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony Usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2013 č. 864 k návrhu zákona o službě vojáků v záloze a k návrhu zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o službě vojáků v záloze 5 Mezinárodní síly a pozorovatelé 19

20 Ročenka MO ČR 2013 Usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2013 č. 865 k návrhu zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů) Usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2013 č. 878 o souhlasu s užíváním vojenského materiálu podnikem LOM PRAHA, s. p., v působnosti Ministerstva obrany v rámci leteckého výcviku zahraničních osob na vrtulnících Mi-17 Usnesení vlády ze dne 27. listopadu 2013 č. 888 o Koncepci rozvoje dopravního a vrtulníkového letectva s výhledem do roku 2025 Usnesení vlády ze dne 27. listopadu 2013 č. 905 o doplnění Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2014 Usnesení vlády ze dne 27. listopadu 2013 č. 906 k Projektu Legie 100 a připomenutí 1. světové války Usnesení vlády ze dne 11. prosince 2013 č. 942 k návrhu na sjednání Dodatkové dohody mezi vládou České republiky a Mezinárodními silami a pozorovateli k Dohodě mezi vládou České republiky a Mezinárodními silami a pozorovateli o podmínkách účasti České republiky v misi Mezinárodních sil a pozorovatelů týkající se finančních, administrativních a řídících aspektů poskytnutí letecké jednotky s letounem Usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 988 k návrhu na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2014 UTAJOVANÉ Usnesení vlády ze dne 16. července 2013 č. 544/D k návrhu na vydání souhlasu vlády České republiky se spoluprací Vojenského zpravodajství se zpravodajskou službou cizí moci (materiál D ) Usnesení vlády ze dne 30. října 2013 č. 827/V ke Zprávě o činnosti Vojenského zpravodajství za rok 2012 (materiál T ) 20

21 Jednání, usnesení a rozhodnutí... Parlament České republiky Přehled materiálů předložených Ministerstvem obrany ČR a projednaných Parlamentem České republiky v roce 2013 Vládní návrh zákona o Vojenské policii (sněmovní tisk 916) Vládní návrh na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany ve výcvikové misi Evropské unie v Malijské republice v letech 2013 a 2014 (sněmovní tisk 920) Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2012 (sněmovní tisk 960) Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahranič- ními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec prosinec 2012 (sněmovní tisk 978) 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se za- hraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2013 (sněmovní tisk 1092) * Informace o nasazení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních opera- cích v roce 2012 (sněmovní tisk 1109)* Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahra- ničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden červen 2013 ( sněmovní tisk 1136)* Návrh na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v misi MFO (Multi- national Force and Observers) na Sinajském poloostrově v letech 2013 až 2014 (senátní tisk č. 188)** Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 14)*** Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2013 (sněmovní tisk 16) Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 32)**** Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony (sněmovní tisk 49)**** Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony ( sněmovní tisk 50)*** Vládní návrh zákona o službě vojáků v záloze (sněmovní tisk 55)*** Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o službě vojáků v záloze (sněmovní tisk 56)*** 21

22 Ročenka MO ČR 2013 Vládní návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů) (sněmovní tisk 57)**** * Materiál byl řádně projednán pouze v Senátu PČR. V Poslanecké sněmovně bylo projednávání ukončeno s koncem jejího volebního období. ** Materiál byl projednán pouze v Senátu PČR, neboť Poslanecká sněmovna byla v době projednání rozpuštěna. *** Návrh zákona byl předložen a následně stažen po jmenování nové vlády. **** Legislativní proces nebyl v roce 2013 dokončen a pokračuje v roce

Praha 2011 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA 2010

Praha 2011 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA 2010 Praha 2011 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA 2010 Ministerstvo obrany České republiky OKP MO 2011 ISBN 978-80-7278-554-4 Ministerstvo obrany ČR Jednání, usnesení a rozhodnutí prezidenta republiky,

Více

OBSAH. Hradní stráž... 79

OBSAH. Hradní stráž... 79 OBSAH Úvodní slovo ministryně obrany JUDr. Vlasty Parkanové... 3 Úvodní slovo náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Ing. Vlastimila Picka... 4 Vyzbrojování jako součást zajištění operačních schopností...

Více

M I N I S T E R S T V O O B R A N Y. Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ

M I N I S T E R S T V O O B R A N Y. Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ M I N I S T E R S T V O O B R A N Y Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ PRAHA 2009 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y Schvaluji. Náčelník Generálního štábu Armády

Více

TRANSFORMACE. resortu Ministerstva obrany České republiky

TRANSFORMACE. resortu Ministerstva obrany České republiky TRANSFORMACE resortu Ministerstva obrany České republiky PRAHA 2007 I. Úvod Transformace resortu Ministerstva obrany České republiky (MO) je zpracována na základě rozhodnutí vlády vyjádřeného v jejím usnesení

Více

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 1 Úvod Výroční zpráva o činnosti Univerzity obrany za rok 2011 (dále jen Výroční zpráva ) je vypracována a zveřejňována v souladu s ustanovením 21

Více

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU MINISTERSTVO OBRANY České republiky SEKCE OBRANNÉ POLITIKY A STRATEGIE PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU Příručka pro učitele základních škol Ing. Ivan GERHÁT a kolektiv Praha 2014 Ministerstvo obrany České

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání Brno 2008 UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vysoká vojenská škola v České republice. Jako

Více

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro zájemce o studium na Univerzitě obrany

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro zájemce o studium na Univerzitě obrany INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU pro zájemce o studium na Univerzitě obrany Brno 2009 UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vysoká vojenská škola v České republice. Jako státní škola zajišťuje přípravu

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ Sídlo a tradice školy Moravská Třebová je třináctitisícové město v krásném předhůří Českomoravské vrchoviny, v jednom z nejčistších regionů

Více

zařízení je náčelník, vedoucí nebo ředitel (dále jen "náčelník"). 219/1999 Sb.

zařízení je náčelník, vedoucí nebo ředitel (dále jen náčelník). 219/1999 Sb. 219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o ozbrojených silách České republiky Změna: 352/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 546/2005 Sb. Změna: 274/2008 Sb. Parlament

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Fakulty vojenských technologií za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Fakulty vojenských technologií za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Fakulty vojenských technologií za rok 2014 Brno 2015 2 Výroční zpráva FVT za rok 2014 Výroční zpráva FVT za rok 2014 3 OBSAH: 1.Úvod 7 1.1 Úplný název fakulty, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

219/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Vymezení některých pojmů

219/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Vymezení některých pojmů Změna: 352/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 546/2005 Sb. Změna: 274/2008 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 147/2010 Sb. Změna: 375/2011 Sb. 219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14.

Více

Tlapa černého medvěda udeřila

Tlapa černého medvěda udeřila 10/2011 REPORT Tlapa černého medvěda udeřila Výcvik mnohonárodního praporu vojenské policie skončil, příští rok ho čeká certifikace v polském Wedrzynu. Více se dočtete v reportáži na stránkách 34 až 37.

Více

MINISTERSTVO OBRANY III. Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky

MINISTERSTVO OBRANY III. Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky MINISTERSTVO OBRANY III. Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky Praha 2012 2 OBSAH Označení Název Strana 1. ÚVOD 6 1.1 BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDÍ 6 1.2 POLITICKO-VOJENSKÉ AMBICE České republiky

Více

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Obsah: 1. Úvod 3 2. Analýza současného stavu Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006... s výhledem

Více

obranná politika československé a české Republiky (1989 2009)

obranná politika československé a české Republiky (1989 2009) obranná politika československé a české Republiky (1989 2009) Miroslav Tůma Josef Janošec Josef Procházka , PODPIS SMLOUVY O KONVENČNÍCH OZBROJENÝCH SIL 1991, PŘIJETÍ NOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE NATO S CH

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

MINISTERSTVO OBRANY PÉČE O VÁLEČNÉ VETERÁNY, DŮCHODCE MINISTERSTVA OBRANY A KOORDINACE PÉČE O VÁLEČNÉ HROBY V ROCE 2006

MINISTERSTVO OBRANY PÉČE O VÁLEČNÉ VETERÁNY, DŮCHODCE MINISTERSTVA OBRANY A KOORDINACE PÉČE O VÁLEČNÉ HROBY V ROCE 2006 MINISTERSTVO OBRANY PÉČE O VÁLEČNÉ VETERÁNY, DŮCHODCE MINISTERSTVA OBRANY A KOORDINACE PÉČE O VÁLEČNÉ HROBY V ROCE 2006 Praha, březen 2007 PÉČE O VÁLEČNÉ VETERÁNY, DŮCHODCE MINISTERSTVA OBRANY A KOORDINACE

Více

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO Jevíčská 937/7, Moravská Třebová, PSČ 57101, datová schránka 77rere4

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO Jevíčská 937/7, Moravská Třebová, PSČ 57101, datová schránka 77rere4 Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO Jevíčská 937/7, Moravská Třebová, PSČ 57101, datová schránka 77rere4 Čj. 225-1/2014-4190 Výtisk č. 1 Počet listů: 31 Schvaluji. Velitel VSŠ a VOŠ MO plukovník

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2004

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2004 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2004 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2005 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 III. SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 1 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA za rok 2008 Obsah: I. Zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008... 5 1. Úvod... 7 2. Hlavní údaje o HZS kraje Vysočina... 8 2.1 Hasičský

Více

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc. Anotace: AČR v návaznosti na výrazné transformační změny vytváří nové organizační prvky, které odrážejí

Více

Vyhodnocení Harmonogramu realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

Vyhodnocení Harmonogramu realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./1 Vyhodnocení Harmonogramu realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 (příloha k usnesení vlády ze dne 22. dubna 2002 č. 417 ke Koncepci ochrany obyvatelstva

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce II 2 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 VYMEZENÍ ČINNOSTI RVNNO... 6 3 VÝBORY RVNNO... 6 3.1 CHARAKTERISTIKA VÝBORŮ RVNNO... 6 3.1.1 Výbor

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITY OBRANY HISTORIE A SOUČASNOST VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY CHEMIKŮ VE VYŠKOVĚ

ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITY OBRANY HISTORIE A SOUČASNOST VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY CHEMIKŮ VE VYŠKOVĚ ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITY OBRANY HISTORIE A SOUČASNOST VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY CHEMIKŮ VE VYŠKOVĚ VYŠKOV 2009 PUBLIKACE K 5. VÝROČÍ VZNIKU ÚSTAVU Úvodní slovo ředitele ústavu

Více

Univerzita obrany. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Univerzita obrany. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Univerzita obrany Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Brno, květen 2014 1 Úvod Výroční zpráva o činnosti Univerzity obrany za rok 2013 (dále jen Výroční zpráva ) byla vypracována a zveřejněna v souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele podniku...5 Zpráva předsedy dozorčí rady...6 Historie LOM PRAHA s.p....10 Organizační struktura podniku...16 Ekonomický vývoj podniku...24 Obchodní činnost...27

Více