Řazení vložených osob podle křestního jména v programu FTBL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řazení vložených osob podle křestního jména v programu FTBL"

Transkript

1 Použití programu FTBL pro paralelní vypracovávání rodokmenů mnoha rodin (pro celou obec nebo město) Dokument nabízí tipy k práci s těmito rodopisnými údaji: Další jména osoby (poznámky ke jménům), data a místa narození+ úmrtí karta osoby záložka HLAVNÍ (správa míst ZOBRAZIT MÍSTA) povolání, vzdělání, vyznání, národnost, titul karta osoby záložka INFORMACE obydlí, další kontaktní údaje karta osoby záložka KONTAKT napojení zdrojů, a repositářů, citace ze zdrojů, poznámky ke zdrojům karta osoby záložka ZDROJE (správa zdrojů a repozitářů ZOBRAZIT ZDROJE) poznámky k osobě (objevují se v sestavách i po přenosu GEDCOM do jiných programů) karta osoby POZNÁMKY export poznámek z GEDCOM do samostatného dokumentu řazení poznámek etc. fyzický popis, ochrana dat, úkoly, DNA markery karta osoby záložka DALŠÍ (správa úkolů ZOBRAZIT ÚKOLY) Řazení údajů Přímo v programu FTBL je možné poklepáním na záhlaví příslušného sloupce řazení již vložených údajů podle ID osoby = identifikační číslo podle pořadí vkládání Křestního jména Příjmení data narození data úmrtí data poslední úpravy Řazení vložených osob podle křestního jména v programu FTBL

2 Řazení zadaných údajů podle dalších parametrů Vyexportujete vybranou sestavu do aplikace EXCEL: ÚPRAVY exportovat do aplikace EXCEL exportovat seznam osob: V této sestavě, pomocí excelu, seřadíte zadané osoby podle: ID = identifikační číslo (podle pořadí zadávání osob do databáze) Křestního jména Příjmení Jména po sňatku Data narození Místa narození Data úmrtí Místa úmrtí Příčiny úmrtí Místa pohřbu Povolání Jako bonus zde můžeme prohledávat, porovnávat, kopírovat vše, co jsme uvedli k jednotlivým osobám do POZNÁMKY. Program to vyexportuje do této sestavy.

3 Řazení zadaných údajů podle sňatku: Vyexportujete vybranou sestavu do aplikace EXCEL: ÚPRAVY exportovat do aplikace EXCEL exportovat seznam rodin V této sestavě, pomocí excelu, seřadíte zadané osoby podle: ID = identifikační číslo osoby (podle pořadí zadávání osob do databáze) ID ženicha Křestní jméno ženicha Příjmení ženicha ID nevěsty Křestní jméno nevěsty Příjmení nevěsty Příjmení nevěsty po svatbě Data svatby Místa svatby Jako bonus zde můžeme prohledávat, porovnávat, kopírovat vše, co jsme uvedli do POZNÁMKY k sňatku. Program to vyexportuje do této sestavy. 1. Jak přidávat poznámky k osobě otevření osobní karty vybrané osoby Poznámku můžeme přidat a) pomocí nabídky, nebo b) poklepáním na kartu osoby, a výběrem karty - Poznámky

4 2. Jak přidávat poznámky k osobě otevření karty - Poznámky Poznámku přidáme jednoduš kliknutím do okénka a psaním nebo nakopírováním textu z jiného dokumentu apod. Všechny výpisy i diagramy snadno v PC najdete z nabídky VÝPISY OTEVŘÍT SLOŽKU S VÝPISY Kontrola vložených dat podle vybraného zdroje je celkem pohodlná díky těmto excelovým sestavám (a řadící funkci excelu, OpenOffice apod.) Zápis čísla stránek (folií) zdroje, na kterých daný zápis je, si zapisuji již při vkládání na kartu Zdroje a překopírovávám na kartu Poznámky. V programu FTBL lze pohdolně a přehledně zpracovávat paralelně rodokmeny pro stovky rodin. Není problém s tím, kdykoliv doplňovat, prohledávát, porovnávat... Import a export dat ve formátu GEDCOM Z nabídky: Soubor Import nebo Export GEDCOM Program při exportu dále nabízí značný výběr nastavení exportovaného souboru.

5 ZDROJE v programu FTBL, a jejich správa Z této nabídky (ZOBRAZIT ZDROJE) si můžete zadat, popsat a spravovat všechny potřebené zdroje. Můžete popsat, kde jsou, jejich adresu ve Vašem PC, nebo na webu. Můžete připojit poznámku ke zdroji atd. Zdroje také můžete zadávat přímo při vkládání dat tak, že po vyplnění nacionále na kartě dané osoby přepntete na již zmíněnou záložku / kartu ZDROJE. Toto zadání se automaticky projeví v seznamu zdrojů z nabídky ZOBRAZIT ZDROJE. Při vkládání osoby pak na kartě zdroje stačí zadat počáteční písmeno nebo číslo z názvu zdroje a rolovací nabídka již Vám nabízí výběr na přiřazení k osobě, kterou právě vkládáte nebo upravujete. Jestliže zdroj v nabídce ještě není, můžete ho přímo při práci založit pomocí tlačítka Nový zdroj.

6 Případně můžete doplnit informace ke zdroji pomocí tlačitka Upravit zdroj. Po kliknutí na tlačítko Upravit zdroj se otevře dialogové okno ke zdroji:

7 V tomto dialogovém okně zdroje můžete zadávat ke zdrojům repositáře z již zadaných v rolovací nabídce, nebo pomocí tlačítka Nový. Rpositáře se zadávají i spravují podobně jako zdroje - z nabídky ZOBRAZIT REPOSITÁŘE. Můžete zadat rozličné zdroje a k nim zadat i repositáře (místo, kde jsou zdroje uloženy). Nebo zdroje a k nim repositáře můžete zadávat při vkládání osob postupně (můj případ). KOMBINOVAT více zdrojů připojovat je k jedné osobě, a citovat z nich, můžeme pomocí tlačítka Přidat další citaci na záložce Zdroje u osobní karty jdednotlivců. Jakmile máme k osobě přidáno více zdrojů, objeví se v levém horní rohu označení toho, na kterou citaci a odkaz ke zdroji v pořadí z kolika celkem přidaných se dívám viz další obrázek

8 Stějně snadno jako zdroje a repositáře lze spravovat SEZNAM MÍST, a ÚKOLŮ, které jsme si vytýčili při zpracovávání rodokmenů. Obojí spravujeme podobně z nabídky ZOBRAZIT (MÍSTA / ÚKOLY). Místa přibývají do seznamu míst při vkládání údajů k jednotlivým osobám. Správa míst umožňuje zjistit pro dané místo, seznam osob, u kterých je místo použito (tlačítko Místa použití ). V tomto seznamu můžeme hromadně opravit název místa, nebo jednotlivě opravit místa narození, úmrtí, sňatku u jednotlivců. ÚKOLY si můžeme zadávat v seznamu úkolů, z nabídky ZOBRAZIT ÚKOLY, nebo na jednotlivých kartách osob na kartě / záložce DALŠÍ pomocí tlačítke ÚKOLY. Jednotlivé úkoly můžeme propojovat se zainteresovanými osobobami z databáze.

9 Různé databáze, např databázi obcí a samot včetně různých používaných variant a příslušnosti k panství/ farnímu úřadu lze k programu připojit podobným způsobem jako zdroje. Vytvorenou databázi uložíme k ostatním zdrojům. Z nabídky ZOBRAZIT ZDROJE vyvoláme okno pro správu zdrojů. Založíme kartu zdroje Databáze obcí a samot. K ní pak vytvoříme repositář s uvedením adresy uložení této databáze. Jinak správa míst v databázi je nastíněna výše (ZOBRAZIT MÍSTA). Jména a příjmení změny, četnost Na osobní kartě osoby záložka Hlavní je tlačítko Jména. Toto tlačítko otevře dialogové okno Jména. Pomcí tohoto okna můžeme řešit vícečetná křestní jména, změnu příjmení, přezdívky, tituly, náboženské jméno, pseudonym. Ke každému jménu je možno připojit zdroj a citaci. Tlačítkem Nové jméno můžeme přidat další jména, příjmení atd. Přitom je třeba vědět, že v sestavách a na hlavní kartě se objeví to, co máme zapsáno v kartě jmen č. 1, tedy v první z několika. Na první kartu tedy umístíme to jméno, příjmení, titul apod., které osoba v životě používala. Takto můžeme osobě přiřadit třeba pět sad jmen, přezdívek, pseudonymů apod. Zde je vhodné do poznámky vypsat různé varianty jména či příjmení, údaje o legitimizaci dítěte, připojit zdroj repositář etc.

10 Údaje o knězích, kmotrech, svědcích, porodních bábách Řešením je vypsání údajů o kmotrech, svědcích, porodních bábách, křtících, oddávajících, zaopatřujících, pohřbívajících kněžích do POZNÁMEK s opětovným připojením zdrojů (stejně jako u zadávaných křtěných, odddaných atd. osob). Kněze, kmotry, svědky i porodní báby můžeme zadat do databáze jako samostatné jedince, u nichž do povolání uvedeme bába zkoušená, farář apod. Povolání, vzdělání, vyznání vyplňujeme v kartě osoby na záložce (kartě) Informace. Tyto osoby lze rovněž uvádět a zaznamenat pomocí záložky Údaje k jednotlivým událostem (narození, křest, úmrtí, vzdělání, stěhování, náboženství + vlastní specifické události). Každou událost je opět možno doplnit citacemi zdrojů a poznámkami. Je dobré prozkoumat široké možnosti záložky Údaje na osobních kartách jedinců, abychom si utvořili sobě vyhovující styl zápisu různých údajů. Údaje se přidávají tlačítkem Nový údaj, a jsou strukturované do kategorií.

11 Skvělá je možnost přidat vlastní událost (údaj). Záložka "Údaje skýtá mnoho možností přehledně zaznamenat různé životní události

12 Nastavení kontroly duplicit už při vkládání údajů: Z nabídky NÁSTROJE MOŽNOSTI vybereme vlevo řádek VÝSTRAHY. V pravé nabídce pak vybereme řádek: Při možné duplicitě přidávané osoby a klikneme na okénko se slůvkem ne. Rozbalí se nabídka možností ANO/NE. Vybereme ANO. A potvrdíme tlačítkem OK. Program od této chvíle bude nabízet ke kontrole při zadávání nových osob možnéí duplicitní osoby.

Manuál pro práci s programem EndNote

Manuál pro práci s programem EndNote Manuál pro práci s programem EndNote František Chmelík & Karel Frömel 2013 Tento manuál byl vytvořen v rámci řešení projektu FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 693/2013 Obsah Co je program EndNote a k čemu slouží?...

Více

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Dnes bych Vás chtěl seznámit s pro mne nepřekonatelným genealogickým programem Legacy Family

Více

Práce se seznamy. V té to ka pi to le:

Práce se seznamy. V té to ka pi to le: 8 Práce se seznamy V té to ka pi to le: Vytvoření seznamu a jeho koncepce Seřazení seznamu Vyhledávání údajů a prohlížení seznamu Filtrování dat Vytváření souhrnů Vytváření skupin Převod seznamu na tabulku

Více

DATABOX. C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5. Uživatelská příručka

DATABOX. C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5. Uživatelská příručka DATABOX C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5 Uživatelská příručka Vážení uživatelé, děkujeme za váš zájem o program firmy SYSTEGRA. Chcete-li si program vyzkoušet, můžete jej z tohoto CD nainstalovat

Více

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat.

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat. Kapitoly Formátování buněk Podmíněné formátování Ověření dat Posloupnosti Seznamy Filtrování dat Souhrny Kontingenční tabulky Makra Excel 2010 Autor: Inka Jakimová Vybrané kapitoly Vlastní formáty buněk

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

MANUÁL PRO EVIDENCI SLUŽEB V PROGRAMU PEPA 1.0

MANUÁL PRO EVIDENCI SLUŽEB V PROGRAMU PEPA 1.0 MANUÁL PRO EVIDENCI SLUŽEB V PROGRAMU PEPA 1.0 Verze: 1.0 Zpracovali: Alena Sršňová, DiS. Beata Witoszková Mgr. Daniel Cieślar Majitel: Slezská diakonie, středisko On Line Karviná Šíření: volné, s odkazem

Více

aktualizováno v prosinci 2007 (pro verzi 07/08)

aktualizováno v prosinci 2007 (pro verzi 07/08) BAKALÁŘI Práce s daty žáků ve školní matrice příručka pro třídní učitele autor příručky: RNDr. Libor Jelínek aktualizováno v prosinci 2007 (pro verzi 07/08) Obsah [s - určeno pro správce systému a vedení

Více

3. Exchange. 3.1 K čemu slouží Exchange a Outlook. Kapitola 3: Exchange 139

3. Exchange. 3.1 K čemu slouží Exchange a Outlook. Kapitola 3: Exchange 139 Kapitola 3: Exchange 139 3. Exchange Exchange Online Outlook 3.1 K čemu slouží Exchange a Outlook Office 365 obsahuje správu elektronické pošty prostřednictvím cloudového řešení systému Exchange, tj. tzv.

Více

MS ACCESS 2010 relační databáze

MS ACCESS 2010 relační databáze MS ACCESS 2010 relační databáze Elektronická učebnice Zuzana Žárská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic OBSAH 1 Základní pojmy databáze...

Více

ŠKOLSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

ŠKOLSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (www.etridnice.cz) UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 JAK ETŘÍDNICE FUNGUJE?... 3 3 VSTUP DO ETŘÍDNICE... 4 3.1 ADMINISTRÁTOR/SPRÁVCE, ŘEDITEL, UČITEL, STUDENT... 4 3.2 RODIČ...

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Manuál pro poskytovatele vzdělávání

Manuál pro poskytovatele vzdělávání Manuál pro poskytovatele vzdělávání Projekt Modernizace informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje sekce Pedagogičtí pracovníci reg. č. CZ.1.07/1.3.51/01.0013. 1 Obsah 1. ÚVOD... 5 1.1.

Více

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o.

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o. Informační systém pro vyšší odborné školy Příručka uživatele Podrobný popis Computer Aided Technologies s.r.o. Tato příručka je součástí dokumentace k Informačnámu systému pro vyšší odborné školy Žádná

Více

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA Mgr. Petra Beranová Copyright StatSoft CR s.r.o. 2008, 1. vydání 2008 StatSoft CR Podbabská 16 CZ-160 00 Praha 6 tel.: +420 233 325 006 fax: +420 233 324 005

Více

METODIKA PRO FASTCENTRIK

METODIKA PRO FASTCENTRIK METODIKA PRO FASTCENTRIK Copyright K2 atmitec s.r.o. Ostrava, prosinec 2010 Obsah 1. FastCentrik... 4 1.1. Napojení K2 na FastCentrik... 4 1.2. Nastavení IS K2 i FastCentriku... 4 1.2.1. Nastavení v IS

Více

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL strana 1 / 77 Obsah: Stručný popis produktu...3 Hlavní výhody systému CCS Monitor...3 Základní informace o programu...4 Hlavní vlastnosti programu...4

Více

Manuál pro poskytovatele vzdělávání

Manuál pro poskytovatele vzdělávání Manuál pro poskytovatele vzdělávání Projekt Modernizace informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje sekce Pedagogičtí pracovníci reg. č. CZ.1.07/1.3.51/01.0013. Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1.

Více

- Hierarchická databáze tato databáze je založená na hierarchickém modelu. Logické uspořádání dat má stromovou strukturu.

- Hierarchická databáze tato databáze je založená na hierarchickém modelu. Logické uspořádání dat má stromovou strukturu. 11 Databázové systémy Databázové systémy jsou speciální programy, které se používají pro správu datových souborů. Soubory mohou být značně rozsáhlé a lze v nich vyhledávat, třídit, organizovat, měnit,

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

IR-IS software insolvenč ní ho spra vče

IR-IS software insolvenč ní ho spra vče IR-IS software insolvenč ní ho spra vče Uživatelský manuál pro verzi 3.0.1 (verze příručky 0.99) ARET Praha s.r.o. Obsah Uživatelský manuál... 1 Co je systém IR-IS 3?... 5 Koncepce práce v systému IR-IS

Více

balíku Microsoft Office Professional.

balíku Microsoft Office Professional. Databáze - MS Access 1. Databáze, systémy pro úchovu dat 1.1 Seznámení s databází Velmi užitečnou skupinou programů pro práci s informacemi jsou databázové systémy, které pomáhají přehledně udržovat informace

Více

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři Příručka pro uživatele Zaměstnanci školy a profesoři Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi

Více

Stručný popis Microsoft PowerPoint

Stručný popis Microsoft PowerPoint Stručný popis Microsoft PowerPoint Základy aplikace PowerPoint Microsoft Office PowerPoint 2003 je grafický program pro prezentace. Můžeme v něm vytvořit a zobrazit sérii snímku, které obsahují text, diagramy,

Více

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky MS Excel 2007 Kontingenční tabulky Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s nástrojem, který se používá k analýze dat rozsáhlých seznamů. Studijní cíle Studenti budou umět pro analýzu dat rozsáhlých

Více

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Prostředí tabulkového editoru... 3 2. Soubor otevření,

Více

9. Editor databází úvod a základní funkce

9. Editor databází úvod a základní funkce 9. Editor databází úvod a základní funkce Co jsou to databáze Možná jste se někdy setkali s případem, kdy bylo nutné zpracovat větší množství dat. Například při turnaji ve fotbale je zapotřebí dát dohromady

Více