Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115"

Transkript

1 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo šablony: 28 Název materiálu: Základní grafy Ročník: 1., 2. ročník Identifikace materiálu: WOH_52_28_grafy Jméno autora: Ing. Bc. Martina Wohlrathová Předmět: Informatika Tématický celek: Grafy v Excelu Anotace: Pomůcka k výuce tvorby a editace grafů, obsahuje popis typů a příklady s ukázkami nejpoužívanějších typů grafů Datum:

2 Typy grafů Graf slouží pro ilustraci a porovnání dat. Oproti tabulce je přehlednější, líbivější a lze z něj snadněji i rychleji vyčíst detailní informace, vývoj hodnot či různé závislosti. Sloupcový graf Nejčastěji používaný, nabízí sloupce obdélníkové, s prostorovým efektem jsou to sloupce kvádrové, válcové, kuželové, jehlanové Zde vysvětlíme význam podtypu skupinový, skládaný a 100% skládaný, který lze vybrat i u dalších typů grafů skupinový Porovnání hodnot pro různé kategorie, nemusí záležet na jejich pořadí. skládaný Do jaké míry přispívají hodnoty k celkovému součtu kategorie Výrazné jsou součty hodnot jednotlivých kategorií 100 % skládaný Zobrazuje procentuální podíl na součtu kategorií Výrazný je poměr jednotlivých řad Podobný je Pruhový (zvolíme, když je výhodnější pootočené uspořádání sloupcového) Spojnicový graf Podobný je Plošný a Povrchový Často používaný, nabízí se varianta s body a také prostorová varianta s pásy Znázorňuje trend (tendence vývoje, směřování hodnot) za určitou dobu. Je důležité pořadí bodů (kategorie musí být seřazené) Využití pro data, která na sebe navazují, popstupně se mění. Výsečový graf Podobný je Prstencový, může však zobrazit více řad Další velmi oblíbený typ, u kterého lze zvýraznit některou hodnotu vytáhnout výseč, nebo malé, špatně čitelné oblasti vyextrahovat (vytáhnout) do vedlejšího grafu. Možnost prostorového efektu. Znázorňuje podíl na celkové součtu. Lze zobrazit jen jednu řadu. Data řady musí být kladná a dát se sečíst (významově, ne jako "hrušky s jabkama")

3 XY bodový Je ve variantách se značkami (pokud hodnoty nemají dané pořadí), s vyhlazenými spojnicemi (u funkcí), s rovnými spojnicemi, pokud chceme spojit samostatné vzorky např. korekční křivka. matematické funkce (závislost fyzikální veličiny na jiné) Typ vhodný pro grafy funkcí nebo samostatné hodnoty y připadající k hodnotám x. Narozdíl od spojnicového grafu jsou hodnoty x nerovnoměrně rozloženy na ose. Bublinový Paprskový Burzovní Typy používané řidčeji, ve speciálních případech.

4 Vložení a úpravy grafu 1. Před vytvořením grafu je nutné označit tabulku s daty, které chceme zobrazit v grafu. Označená oblast dat nemusí být souvislá, pomocí Ctrl můžeme označit jen některé sloupce a řádky. 2. Vložení Grafy zvolíme vhodný typ, potvrdíme OK a zobrazí se graf, který většinou musíme upravit. 3. Pro úpravy grafů platí několik pravidel (rad, tipů): Každý graf musí mít výstižný název (co zobrazuje) a popsané osy. Někdy je nutnou součástí grafu legenda. Pokud je graf označen (vybrán), máme k dispozici na pásu karet Nástroje grafu, kde nalezneme většinu příkazů. Po najetí myši na kteroukoliv část grafu se objeví bublina s označením toho, na co právě ukazujeme. Levým tlačítkem nejdříve označíme a zmáčknutím pravého tlačítka myši najdeme v kontextové nabídce úplně dole Formát (té části grafu, na kterou jsme ukazovali při vyvolání této nabídky). Zde najdeme volby formátovacích charakteristik a dalších nastavení. Co v grafu označíme (poznáme podle zobrazených úchytů), lze smazat, měnit velikost, přesouvat apod. Pokud nám v grafu nějaká data chybí nebo se automaticky přiřadila jinam, než bychom chtěli, máme možnost Vybrat data a zde, v dialogovém okně, upravit, přidat, odebrat řady nebo upravit popisky osy x. V tomto okně je také volba Zaměnit řádek za sloupec, o které je dobré vědět. (Je i zde) Během úprav lze změnit typ grafu, je možné ho změnit i pouze pro některou řadu, dále je možné mít další osu pro některou z řad 4. Grafy v Excelu nabízí velké množství úprav a závěrem lze doporučit pro práci s grafy: hledej, přemýšlej, zkoušej. Kromě tučně zvýrazněných slov v textu výše, je dobré znát významy i těchto pojmů: mřížka, popisky, značky, řady a pro pokročilejší úpravy i pojmy další.

5 Zadání: procvičte si výpočty doplněním vzorců do tabulky (výpočet podílu a celkových hodnot) vytvořte z této tabulky několik grafů a ohodnoťte, který je nejlepší a proč proč je v ukázce právě výsečový graf? porovnejte obě ukázky, jaký je váš názor na druhý graf? Instalovaný výkon v ES ČR k Druh elektrárny [MW] Podíl [%] Parní (PE) ,90 % Jaderné (JE) ,70 % Fotovoltaika (FVE) ,20 % Přečerpávací (PVE) ,60 % Vodní (VE) ,20 % Plynové (PSE) 750 3,70 % Paroplynové (PPE) 521 2,50 % Větrné (VTE) 263 1,30 % Celkem ČR % Zdroj dat: Roční zpráva o provozu ES ČR pro rok 2013

6 Instalovaný výkon ES ČR k v megawatech Instalovaný výkon ES ČR k v megawatech Paroplynové (PPE) Větrné (VTE) Parní (PE) Plynové (PSE) Jaderné (JE) Fotovoltaika (FVE) Přečerpávací (PVE) Vodní (VE) Vodní (VE) Přečerpávací (PVE) Fotovoltaika (FVE) Parní (PE) Plynové (PSE) Jaderné (JE) 4 040

7 Zadání: Vytvořte graf podobný ukázce. Měsíční maxima a minima spotřeby za období leden až prosinec 2013 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Měsíční maximum [MW] Měsíční minimum [MW] MW Vývoj měsíčních maxim a minim spotřeby v MW MW 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Zdroj dat: ERÚ, Roční zpráva o provozu ES ČR pro rok 2013

8 Zadání: Vytvořte graf a zdůvodněte použití typu grafu v ukázce. O jaký typ se jedná? Pokrytí spotřeby ve dni maxima ( v 17 hodin) hodina JE VE PVE PPE PSE PE saldo zahraničí ostatní zdroje spotřeba 1: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

9 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0: Pokrytí spotřeby ve dni maxima ( v 17 hodin) ostatní zdroje saldo zahraničí PE PSE PPE PVE VE JE Zdroj dat: ERÚ, Roční zpráva o provozu ES ČR pro rok 2013

10 Zadání: Vytvořte grafy funkcí y = 2sin 2 x + 2 a y = 3sin 3 x v intervalu <-2π;2π> V oblasti pojmenované tabulka se nachází tabulka s daty grafů. Pro ilustraci vložte i funkci y = sinx Obrázek žlutého grafu: typ XY bodový s vyhlazenými spojnicemi, upravený z podoby grafu vedle. Použijte nejprve typ grafu XY bodový a poté spojnicový. Obrázek modrého grafu: typ spojnicový. Porovnejte vznik a nutné úpravy obou grafů. Provedené úpravy jsou popsány v oblasti pojmenované popis 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0, , y = sinx y = 2sin2x + 2 y = 3sin3x -2,000-3,000-4,000 -π x y = sinx y = 2sin2x + 2 y = 3sin3x -π/

11 1) Formát osy x: zvolené maximum a minimum pevné, hlavní jednotka 90. U osy y je ve formátu čísla nastaven počet desetinných míst na nulu. Popisky osy x nelze upravovat (tvoří dvojice s hodnotami y), proto zůstávají hodnoty ve stupních. 2) Spojnicový graf použije ke znázornění řad všechny sloupce s čísly, proto máme modře vynesený i průběh hodnoty x, který smažeme. Popisky osy lze upravit (Excel je postupně očísluje, pokud v prvním sloupci nenašel textové popisky), natáhneme oblast s připravenými popisky v prvním sloupci tabulky s hodnotami -2π až 2π. Osa y je posunuta takto: Vybereme osu x, ve formátu osy zvolíme Osa pozice na značkách, Svislá osa protíná v čísle kategorie 37. Toto číslo kategorie lze odpočítat, jednodušší je tipnout a dle posunutí ho ještě pozměnit o chybějící počet "čárek". Dále zde nastavíme Interval mezi značkami 3. U křivek vidíme pospojované jednotlivé body, bylo by možné získat hladší křivky větším počtem zobrazených bodů, tj. v tabulce zvýšit počet hodnot x v intervalu tím, že je měníme po pěti stupních, místo po deseti. Kostrbatost je vidět pouze u zeleného průběhu, protože u zbývajících je změněn typ grafu na XY bodový. Zelený průběh je ponechán spojnicový, aby zůstala osa x s námi zadanými popisky. Po změně typu grafu u červené a fialové řady se musí ve Formátu řady přepnout na Hlavní osu, neboť se pro tuto řadu vytvoří vedlejší osa y, U obou grafů je doplněn název grafu a názvy os, odstraněna mřížka a zvolené barvy a tloušťky čar a barva výplně. 2π/3 2π

12 osa x x y = sinx y = 2sin 2 x + 2 y = 3sin 3 x -2π ,000 2,000 0, ,174 2,060 0, ,342 2,234 0, ,500 2,500 0, ,643 2,826 0, ,766 3,174 1, ,866 3,500 1, ,940 3,766 2, ,985 3,940 2,865-2π/ ,000 4,000 3, ,985 3,940 2, ,940 3,766 2, ,866 3,500 1, ,766 3,174 1, ,643 2,826 0, ,500 2,500 0, ,342 2,234 0, ,174 2,060 0,016 -π ,000 2,000 0, ,174 2,060-0, ,342 2,234-0, ,500 2,500-0, ,643 2,826-0, ,766 3,174-1, ,866 3,500-1, ,940 3,766-2, ,985 3,940-2,865 -π/ ,000 4,000-3, ,985 3,940-2, ,940 3,766-2, ,866 3,500-1, ,766 3,174-1, ,643 2,826-0, ,500 2,500-0, ,342 2,234-0, ,174 2,060-0, ,000 2,000 0,000

13 10 0,174 2,060 0, ,342 2,234 0, ,500 2,500 0, ,643 2,826 0, ,766 3,174 1, ,866 3,500 1, ,940 3,766 2, ,985 3,940 2,865 π/2 90 1,000 4,000 3, ,985 3,940 2, ,940 3,766 2, ,866 3,500 1, ,766 3,174 1, ,643 2,826 0, ,500 2,500 0, ,342 2,234 0, ,174 2,060 0,016 π 180 0,000 2,000 0, ,174 2,060-0, ,342 2,234-0, ,500 2,500-0, ,643 2,826-0, ,766 3,174-1, ,866 3,500-1, ,940 3,766-2, ,985 3,940-2,865 2π/ ,000 4,000-3, ,985 3,940-2, ,940 3,766-2, ,866 3,500-1, ,766 3,174-1, ,643 2,826-0, ,500 2,500-0, ,342 2,234-0, ,174 2,060-0,016 2π 360 0,000 2,000 0,000

14 Zadání: Zobrazte graficky data v tabulce. Návštěvnost hotelů podle kategorie v ČR Hotely 5H Hotely 4H Ostatníhotely Zdroj dat: Český statistický úřad, Návštěvnost v hotelech podle kategorie v ČR 2012 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen

15 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen Návštěvnost v hotelech v ČR podle kategorie Počet návštěvníků Hotely 5H Hotely 4H Ostatní hotely

Kapitola 4: Vložit 45. 4.1 Buňky. Řádek. Sloupec. List. Konec stránky

Kapitola 4: Vložit 45. 4.1 Buňky. Řádek. Sloupec. List. Konec stránky Kapitola 4: Vložit 45 4. Vložit Vkládání buněk Vložení řádků a sloupců Vložení listů Vynucený konec stránky Tvorba grafů průvodcem Oblast dat ENC-4-01 První okno průvodce 4.1 Buňky. Řádek. Sloupec. List.

Více

Naučte se víc... Metodická příručka

Naučte se víc... Metodická příručka Naučte se víc... Metodická příručka Microsoft Office Excel 2007 Autor: Lukáš Polák Metodická příručka Microsoft Excel 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy

Více

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Prostředí tabulkového editoru... 3 2. Soubor otevření,

Více

Tabulkový kalkulátor MS Excel

Tabulkový kalkulátor MS Excel 1. Ovládání programu MS Excel Obrázek č. 1 Okno MS Excel 7. hodina Tabulkový kalkulátor MS Excel IT pro čínská studia, LS 2009 Zadávání příkazů a nabídky příkazů (myší, klávesnicí) Použití panelů s ikonami

Více

1.T Prezentace vlastních prací zpracování dat

1.T Prezentace vlastních prací zpracování dat SVAT I/1 1 1.T Prezentace vlastních prací zpracování dat Tento text popisuje práci s Excelem 2013 jako se zástupcem tabulkových procesorů. Rozhodně po vás nepožadujeme, abyste používali Excel, natož nějakou

Více

Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU

Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU Obsah a formát buňky Každá buňka má svůj obsah a formát (styl). Obsahem buňky je: a) Konstanta - hodnota, kterou zapisujeme přímo

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

EXCEL PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

EXCEL PRO MÍRNĚ POKROČILÉ VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Univerzita třetího věku EXCEL PRO MÍRNĚ POKROČILÉ Mgr. Hana Vojáčková 2010 Recenzovali: RNDr. Miroslav Kružík, Ing. Michal Bílek Za jazykovou a věcnou správnost obsahu

Více

Grafy a další grafické objekty

Grafy a další grafické objekty ČÁST VII Grafy a další grafické objekty Dobře koncipovaný graf může dát smysl oblasti nesrozumitelných čísel. V této části vám nabídneme tipy zabývající se nejrůznějšími aspekty tvorby grafů. 130. Vytvoření

Více

Ekonomické výpočty. Obsah. Ekonomické výpočty

Ekonomické výpočty. Obsah. Ekonomické výpočty Ekonomické výpočty Ekonomické výpočty vypracoval kolektiv autorů: Mgr. Zdislava Chmelová, Ing. Terezie Kolářová, Ing. Eva Nováková, Mgr. Václav Votruba Projekt Elektronické materiály a sbírka příkladů

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

Práce se seznamy. V té to ka pi to le:

Práce se seznamy. V té to ka pi to le: 8 Práce se seznamy V té to ka pi to le: Vytvoření seznamu a jeho koncepce Seřazení seznamu Vyhledávání údajů a prohlížení seznamu Filtrování dat Vytváření souhrnů Vytváření skupin Převod seznamu na tabulku

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

PC MS Excel PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

PC MS Excel PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců PC MS Excel PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Srdečně

Více

Tabulkový program Microsoft Office Excel 2003

Tabulkový program Microsoft Office Excel 2003 Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Tabulkový program Microsoft Office Excel 2003 Učební text pro předmět U054 Ing. Helena Benáčanová, CSc. Praha 2007 Ing. Helena Benáčanová, CSc. Praha

Více

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL Lektor: Jan Vostatek Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly

Více

MS Excel 97, 2000 a XP

MS Excel 97, 2000 a XP MS Excel MS Excel 97, 2000 a XP Obsah...53 Princip práce tabulkového kalkulátoru...54 Práce s tabulkovým kalkulátorem MS Excel...54 Spuštění aplikace Excel...54 Základní pojmy...55 Výběr buněk a pohyb

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Evidence technických dat

Evidence technických dat 4 Evidence technických dat V té to ka pi to le: Evidence majetku Evidence zakázek Evidence technické dokumentace Kapitola 4 Evidence technických dat Povinnost evidovat různé druhy dat má každý podnikatelský

Více

Základní práce s Excelem 2007

Základní práce s Excelem 2007 Základní práce s Excelem 2007 Zde si krátce projdete základní znalosti Excelu 2007, případně odchylky od starších verzí, se kterými jste zvyklí pracovat. Tento text nemá za úkol Vás uvedené základy naučit,

Více

Kapitola 2: Formát 17

Kapitola 2: Formát 17 Kapitola 2: Formát 17 Možnosti formátování ENC-2-01 2. Formát Ne vždy vyhovuje výchozí zobrazení údajů na obrazovce nebo při tisku našim účelům. Často je nutné některé části tabulky zvýraznit, změnit velikosti

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Pokročilé použití MS Excel při tvorbě elektronických výukových materiálů

Univerzita Palackého v Olomouci. Pokročilé použití MS Excel při tvorbě elektronických výukových materiálů Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Pokročilé použití MS Excel při tvorbě elektronických výukových materiálů Mgr. Květoslav Bártek, Ph.D. Mgr. Jan

Více

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek. Obsah :

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek. Obsah : Obsah : 1.0 Excel 2003...2 1.1 Excel popis pracovní plochy...2 1.2 Excel Základní operace s buňkami...3 1.3 Excel Pohyb po buňkách...3 1.4 Excel Editace buněk...4 1.5 Excel Nastavení šířky sloupce...5

Více

Rozšiřující techniky. V té to ka pi to le:

Rozšiřující techniky. V té to ka pi to le: 4 Rozšiřující techniky V té to ka pi to le: Práce s listy sešitu Další způsoby zadávání dat Ověřování vstupních dat Jednotný vzhled tabulek Motivy Rychlé styly buňky Rychlé styly tabulky Podmíněné formátování

Více

Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku. Microsoft Excel 2010. Učební text pro předmět U054. Ing. Helena Benáčanová, CSc.

Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku. Microsoft Excel 2010. Učební text pro předmět U054. Ing. Helena Benáčanová, CSc. Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Microsoft Excel 2010 Učební text pro předmět U054 Ing. Helena Benáčanová, CSc. Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze

Více

Základy práce v prezentačním programu Microsoft PowerPoint. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v prezentačním programu Microsoft PowerPoint. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v prezentačním programu Microsoft PowerPoint Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Prostředí aplikace PowerPoint... 3 2. Vytvoření a

Více

ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ)

ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ) ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ) Jiří Barilla, Lukáš Heller, Jindřich Jelínek, Pavel Simr, Květuše Sýkorová Základy uživatelských programů (pokročilí) Jiří Barilla, Lukáš Heller Jindřich Jelínek,

Více

Aktualizovaná cvičebnice textového editoru, tabulkového kalkulátoru a prezentačního programu

Aktualizovaná cvičebnice textového editoru, tabulkového kalkulátoru a prezentačního programu KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace, IČ: 62330403 ředitelství organizace, Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín, 595-538-000,

Více

TABULKOVÝ KALKULÁTOR

TABULKOVÝ KALKULÁTOR Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 TABULKOVÝ KALKULÁTOR Autor: Ing. Miroslav Hrdý Tato studijní opora byla vytvořena pro projekt Zkvalitňujeme cestu k

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více