VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM"

Transkript

1 VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

2 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů v praxi c. počítačová sestava rozdělení, konfigurace počítače d. von Neumannovo schéma e. kód ASCII f. základní a násobné jednotky informace a převod mezi nimi 2. MS WORD popis prostředí. Označování textu. Struktura dokumentu. a. pohyb myší a klávesami v dokumentu b. struktura textu: slovo, věta, odstavec c. označování jednotlivých částí do bloku a jejich formátování d. popis prostředí programu e. bloky - označování textu (slovo, věta odstavec, řádek, sloupec, ) f. formátování textu s užitím tabulátorů, odrážek a číslování g. styly, tvorba vlastního stylu 3. Matematické funkce v EXCELU. Adresace. a. fce.: SUMA, SOUČIN, POWER, ODMOCNINA, ZAOKROUHLIT b. způsoby zaokrouhlování čísel pomocí fcí. ZAOKROUHLIT c. využití absolutní a relativní adresace 4. Rozdíl mezi vektorovou a rastrovou grafikou. Základní tvary v Zoner Callistu. a. rozdíl mezi vektorovou grafikou a rastrovou (výhody, nevýhody, formáty) b. pojmy pixel, rozlišení, barevné modely c. základní tvary v Zoner Callistu a jejich tvarování a deformace d. Bezierovy křivky e. rozkopírování po křivce, vícenásobné kopírování f. nastavení barev g. zarovnání objektů 5. MS WORD tabulky (tvorba, úprava, formát) a vkládání obrázku. a. význam tabulek a různé způsoby jejich vytváření b. převod textu na tabulku a zpět c. formátování tabulek d. základní výpočty v tabulce e. vkládání obrázku do tabulky f. schránka, její použití; práce se schránkou 6. MS EXCEL funkce finanční: PLATBA a funkce datum a čas: NYNÍ, DNES, ROK360. a. použití funkce PLATBA (splácení půjčky vs. spoření) b. význam jednotlivých parametrů fce. PLATBA c. použití funkcí NYNÍ, DNES, ROK

3 7. Tvorba a úprava sestavy v programu MS ACCESS. a. co je sestava b. způsoby vytvoření sestavy c. tvorba sestavy v návrhovém zobrazení d. interaktivní prvky sestavy e. výpočty v sestavách f. tisk sestavy 8. Počítačové viry: historie, šíření virů, rozdělení virů, antivirové techniky, firewall. a. historie virů (první vir) b. šíření virů c. rozdělení a projevy virů d. antivirové programy e. techniky vyhledávání virů (skenování, heuristika, test integrity) f. funkce firewallu 9. MS WORD práce se soubory dokumenty a nastavení stránky. a. ukládání, otevírání, vytváření dokumentů b. vzhled stránky a jeho nastavení c. záhlaví / zápatí, pravítka, tabulátory, okraje 10. V programu MS ACCESS vysvětlete a ukažte použití primárního klíče, relace. a. k čemu slouží primární klíč b. nastavení primárního klíče c. k čemu slouží relace d. druhy relací e. vytvoření relace f. referenční integrita 11. MS EXCEL popis prostředí programu, sešit, list, buňka (základní operace s buňkami). a. oprava a přepsání obsahu buňky, vymazání a formátování b. označování bloků c. seznamy 12. Popis počítačové sestavy HW konfigurace. Základní HW prvky (popis). a. základní deska b. vnitřní a vnější paměti c. CPU d. HDD e. porty a rozhraní 13. Nastavení animace objektů, snímků v programu MS POWERPOINT. a. vytvoření animace objektů b. vytvoření animace snímku - přechody c. nastavení časování d. změna pořadí animace - 3 -

4 14. Počítačové sítě. Rozdělení sítí (topologie, velikost, architektura). Internet. a. definice počítačové sítě b. význam počítačových sítí c. rozdělení sítí dle topologie d. rozdělení sítí dle rozlehlosti e. rozdělení sítí dle architektury f. sdílení dat a HW g. přistup k datům a HW na vzdáleném PC h. vznik a vývoj sítě Internet i. princip fungování internetu 15. MS WORD vkládání objektů. a. obrázek b. datum a čas c. textové pole d. hypertextový odkaz e. symbol a iniciála f. poznámka pod čarou g. WordArt a automatické tvary 16. MS EXCEL - práce se soubory sešity, práce s buňkami. Adresace. a. ukládání, otevírání, vytváření sešitů b. předtisková příprava sešitu c. náhled a tisk sešit d. vložení dat vzorců a funkcí e. rozkopírování vzorců f. absolutní a relativní adresace 17. Popište tvorbu formuláře v programu MS ACCESS. a. vkládání obrázků a interaktivních prvků do formuláře b. podformulář c. výpočty ve formulářích 18. Uspořádání dat na disku. Pojmy: soubor, složka, stromová struktura, cesta. a. pravidla pojmenování souborů a složek b. základní typy souborů c. operace se soubory a složkami (vytváření, mazání, přesouvání, kopie, obnova z koše d. označování více souborů e. práce s programem Průzkumník 19. Periferie. Základní přehled se zaměřením na klávesnici, tiskárny, monitory. a. rozložení kláves na klávesnici b. funkce jednotlivých kláves c. klávesové zkratky d. druhy tiskáren a jejich technologie tisku e. konfigurace tisku f. parametry monitoru / LCD - 4 -

5 20. MS WORD automatické opravy, automatický text, kontrola pravopisu. a. makra b. tvorba obsahu c. význam a nastavení automatických oprav d. automatický text e. kontrola pravopisu a mluvnice f. tvorba obsahu dokumentu 21. MS EXCEL logická funkce KDYŽ, adresace, rozkopírování vzorců. a. použití funkce KDYŽ v jednoduché podmínce b. použití funkce KDYŽ ve vícenásobné (vnořené) podmínce c. využitím relativní a absolutní adresace při kopírování vzorců 22. Softwarová konfigurace počítače rozdělení SW (freeware, shareware), OS. a. verze programu b. multimediální SW c. druhy OS d. uživatelské rozhraní e. bootování, Plug and Play, multitasking 23. MS EXCEL filtrování dat a řazení dat v tabulce, použití a tvorba řad. a. práce v rozsáhlých tabulkách ukotvení příček, tisk prvních řádků/sloupců b. řazení dat dle abecedy, velikosti, vlastní řazení c. použití filtrů k analýze dat d. základní výpočty ve filtrech e. jednoduchý souhrn 24. Dotazy v programu MS ACCESS (tvorba, druhy). a. k čemu slouží dotaz b. druhy dotazů c. tvorba jednoduchého výběrového dotazu d. výpočty v dotazech 25. Práce s textem a vytváření efektů v programu ZONER CALLISTO. a. druhy textu v Zoner Callistu b. práce s textem c. změna velikosti textového rámu d. otočení textového rámu e. text po křivce f. vytváření efektů - 5 -

6 26. MS WORD hromadná korespondence a. dopisy, obálky a štítky b. záhlaví a zápatí dokumentu c. vlastní slučovací pole d. proměnlivá slučovací pole (oslovení muži a ženy) e. předtiskovou úpravu dokumentu (vzhled stránky, náhled, tisk). a. význam a možnosti hromadné korespondence 27. MS EXCEL graf tvorba a úprava grafu. a. princip tvorby grafů b. typy grafů c. úprava a formátování grafů 28. MS EXCEL funkce statistické, adresace. a. fce.: MIN, MAX, RANK, PRŮMĚR b. absolutní a relativní adresace použití c. rozkopírování vzorců 29. Popište prostředí programu MS ACCESS (pojem databáze). Typy objektů databáze. a. význam databází b. k čemu slouží v Accessu: tabulky, formuláře, dotazy a sestavy c. vytvoření a návrh tabulky d. import dat z Excelu 30. Popište prostředí programu MS POWERPOINT. Základní tvorba prezentace. a. vkládání objektů do prezentace b. spuštění prezentace - 6 -

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Jak na počítač Komplet LangMaster I. Základní pojmy informačních technologií (IT) 1. Z čeho se skládá počítač Základní rozdělení Počítačová sestava Jak pracuje počítač Co ovlivňuje výkonnost počítače Procesor

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1 Základní pojmy VT a pojem informace, základní jednotky informace b jednotky informace a jejich převody

Více

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače.

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače. 1. Základy informatiky, informační zdroje. historie výpočetní techniky oblasti použití výpočetní techniky základní pojmy (bit, byte, hardware, software,... ) ukládání dat na pevný disk, CD, DVD, paměťové

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE V ADMINISTRATIVĚ. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE V ADMINISTRATIVĚ. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat úlohy informací a informačních činností a využívat moderní informační a komunikační technologie

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Modul 1 Základní pojmy informačních technologií

Modul 1 Základní pojmy informačních technologií Modul 1 Základní pojmy informačních technologií Dále je uveden sylabus pro modul 1, Základní pojmy informačních technologií, který je základem teoretického testu. Tento modul se skládá z jedenácti kategorií.

Více

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71 Obsah Služby Microsoft Office 365... 3 Microsoft Office 2013 rozdíly a nové funkce oproti 2007/2010... 4 Microsoft Office 2010 rozdíly a nové funkce oproti

Více

PowerPivot pro Microsoft Excel 2013

PowerPivot pro Microsoft Excel 2013 Časový rozsah: 1 den (9:00-16:00) Cena: 2500 Kč + DPH PowerPivot pro Microsoft Excel 2013 Kurz je určen uživatelům Microsoft Excel 2013, kteří se chtějí naučit využívat doplněk PowerPivot pro Excel 2013

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

E-learningové školení IT znalostí

E-learningové školení IT znalostí E-learningové školení IT znalostí Rádi bych Vás informovali, že od 1. 6. 2011 začíná e-learningové testování IT znalostí v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců JAMU, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0044, financovaného

Více

Maturitní okruhy: 4.LB ICT přírodovědné lyceum 2011/2012

Maturitní okruhy: 4.LB ICT přírodovědné lyceum 2011/2012 Maturitní okruhy: 4.LB ICT přírodovědné lyceum 2011/2012 04.10.2011 Ing.Roman TOMÁŠ Seznam maturitních okruhů: 01.Hardware 02.Software 03.Operační systémy 04.Antivirové programy 05.Souborové manažery 06.Textové

Více

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY Tyto kurzy jsou určeny lidem, kteří nemají žádnou, nebo naprosto minimální zkušenost s obsluhou PC. Školení vedou zkušení a trpěliví lektoři s mnohaletou zkušeností

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0 Copyright @ 2002 The ECDL Foundation Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována žádným způsobem bez svolení ECDL

Více

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva)

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Referát č. 1 Informace a informační zdroje (Informace a její charakter, informační zdroje a jejich kvalita, metainformace, etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Vysvětlit

Více

Microsoft Office. Výukový balíček. 2003 a 2007. Video-Office s.r.o. Vzdělávací balíček jako skvělá investice. Přizpůsobte si balíček vlastním požadavkům

Microsoft Office. Výukový balíček. 2003 a 2007. Video-Office s.r.o. Vzdělávací balíček jako skvělá investice. Přizpůsobte si balíček vlastním požadavkům Vzdělávací balíček jako skvělá investice Programy jsou znamenitým prostředkem pro zvýšení vaší kvalifikace nejpodrobnější video příručky pro MS Excel, Word a PowerPoint zábavné příklady pro začátečníky,

Více