Obsah 1. Obecné zásady práce v Aspe Spuštění a přihlášení Hlavní menu Aspe Číselníky Nastavení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah 1. Obecné zásady práce v Aspe 4 1.1 Spuštění a přihlášení 4 1.2 Hlavní menu 5 1.2.1 Aspe 5 1.2.2 Číselníky 5 1.2.3 Nastavení 5 1.2."

Transkript

1 Obsah Obsah 1. Obecné zásady práce v Aspe Spuštění a přihlášení Hlavní menu Aspe Číselníky Nastavení Nápověda Moduly Nástrojová lišta Strom Pole formulářů Synchronizovaný seznam Seznam Třídění Filtrování 9 2. Číselníky Nastavení Aspe Obecné Stavba Rozpočet Přehledné řízení staveb Založení stavby Import stavby Kopírování a odstranění stavby Struktura zakázky - stavby Základní údaje varianty stavby Krycí list Parametry varianty - rozpočet Základní prvky struktury stavby Stavební objekt - rozpočet Stavební díl Položka rozpočtu Základní údaje první část Výpočtová část druhá část Výkaz výměr a další údaje třetí část Dodavatelský režim 24 1

2 Obsah Technická specifikace Atributy Soutěž Popis modulu Nabídky Sehrání nabídek Import nabídek uchazečů z XC Import nabídek uchazečů z C Porovnání nabídek Porovnání po položkách Parametry soutěže Vyhodnocení Přenos dat Varianta stavby Export varianty Import varianty Nabídky Popis datových formátů nabídky Formát C Formát XC Export Rozpočet stavby Export Export rozpočtů do Aspe Export rozpočtů do Aspe verze Export rozpočtů do MS Excel Export rozpočtů do XC Import Import stavby z Aspe Import stavby z Aspe Import stavby z MS EXCEL Tiskové výstupy Parametry výstupu Parametry sestavy Seznam tiskových sestav Modul Aspe Modul Stavba Nabídky 56 2

3 Seznam použitých zkratek Seznam použitých zkratek SO stavební objekt SD stavební díl PR - položka rozpočtu KV - kalkulační vzorec KL - krycí list DZ - datové základny PKV - položka kalkulačního vzorce DPH - daň z přidané hodnoty OC - odbytová cena JN - jednotková cena NC - nákladová cena 3

4 Obecné zásady práce v Aspe 1. Obecné zásady práce v Aspe 1.1 Spuštění a přihlášení Po spuštění Aspe 8 se Vám zobrazí přihlašovací okno, kde si vyberete firmu, ve které budete pracovat. V případě síťové verze je nutné přihlášení k serveru Aspe. Pro ověření existují dva způsoby, Přihlásit pomocí Windows ověření, kdy se přihlašovací údaje převezmou z přihlášení do systému Windows. V druhém případě se jedná o: Přihlásit pomocí jména a hesla. Toto přihlášení je zaregistrováno přímo v Aspe - Správce > Aspe uživatelé. Pro Vaše přihlašovací údaje se obraťte na správce systému. Po spuštění Aspe 8 dochází u síťové varianty ke kontrole verze oproti verzi na serveru. V případě, že je Aspe 8 klient starší verze oproti serveru, program nabídne aktualizaci. Aspe 8 standardně obsahuje dvě firmy. Firmou je rozuměna databáze, ve které jsou veškerá data, tedy rozpočty staveb, číselníky, oprávnění, nastavení atd. Firma Zkušební je naplněna ukázkovými stavbami a slouží jako demonstrace různých způsobů sestavení rozpočtu a kalkulace ceny. V této firmě nedoporučujeme uchovávat ostrá data! Firma Ostrá je určena už pro samotnou práci. Obr. 1 Přihlášení do Aspe 8 - síťová a lokální verze Po přihlášení uvidíte na obrazovce hlavní okno Aspe. Vlevo nahoře najdete hlavní menu, pod ním ikony pro přepínání mezi dostupnými moduly. Vpravo je nástrojová lišta, která se v určitých modifikacích objevuje ve všech oknech programu Aspe. Pracovní plocha je rozdělena na dvě základní části, vlevo najdete strom a vpravo pole formulářů s nejrůznějšími záložkami. Obr. 2 Modul Aspe - prostředí Aspe 8 4

5 Obecné zásady práce v Aspe 1.2 Hlavní menu Aspe Pod menu Aspe najdete funkce pro odhlášení/přihlášení uživatele, přístup k modulům Datové základny, Správce a ukončení práce s Aspe. Obr. 3 Menu - Aspe Přihlásit - Slouží k přihlášení do firmy bez uzavření aplikace. Po přihlášení do firmy je tato nabídka neaktivní. Odhlásit - Tímto příkazem ukončíte práci v přihlášené firmě, aniž byste uzavřeli aplikaci. Datové základny - Zde probíhá správa (export/import) nebo tvorba vlastních ceníků. Z nich je možné čerpat při tvorbě soupisů prací nebo naopak z položek vytvořených v soupisech si vytvářet ceníky vlastní. Pokračování v kapitole Datové základny. Správce - Tento modul je určen převážně pro správce systému. Lze v něm spravovat uživatelské účty, zakládat a mazat firmy a pracovat s hardwarovým klíčem (přehled licencí a číslo HW klíče) Číselníky Pod menu Číselníky se nacházejí všechny dostupné číselníky v rámci firmy, do které je uživatel přihlášen. Podrobný návod jak pracovat s číselníky naleznete v kapitole Číselníky Nastavení V menu Nastavení si můžete nastavit výchozí parametry programu. Více informací naleznete v kapitole Nastavení Aspe. Další důležitou položkou z hlediska sledování chodu aplikace je Otevřít adresář s logy. V něm se nachází výpisy o průběhu importů/exportů, dále soubory AspeClient.log a AspeServer.log, do kterých se zapisují chyby programu. Je to vodítko pro pracovníky servisu. Obr. 4 Menu - nastavení 5

6 Obecné zásady práce v Aspe Nápověda S nápovědou se pracuje stejným způsobem jako v prostředí systému Windows například MS Word. V položce informace o programu, naleznete kontaktní údaje na servis a verzi programu - důležitá informace pro servisní pracovníky. Obr. 5 Menu - nápověda 1.3 Moduly Program Aspe je tvořen 9 moduly. K přepínání mezi nimi slouží následující lišta. Obr. 6 Menu modulů Aspe - Modul Aspe je základním modulem celého systému, soustřeďuje data ze všech modulů a nabízí základní přehled mezi zakázkami v organizační struktuře firmy. - V modulu Stavba probíhá tvorba soupisů prací a jejich ocenění. Je zde k dispozici mnoho tiskových sestav, které zobrazují různé Aspekty a detaily dané zakázky. Nabízí přehledné kalkulační prostředí pro tvorbu cen položek rozpočtu. - Modul Harmonogram slouží pro tvorbu plánu realizace zakázky nebo technologických plánů nezávisle na rozpočtovém členění zakázky. Umožňuje vkládání milníků pro zvýraznění určité události v průběhu zakázky. - Modul Realizace postihuje oblast čerpání rozpočtu, toto souvisí s tvorbou a evidencí zjišťovacích protokolů, a fakturace. Nezbytným nástrojem je nabídka tiskových sestav, mezi které patří například rekapitulace nebo tisky faktur atd. - Modul Controlling slouží ke sledování a kontrole nákladů porovnáním plánu a skutečnosti. - Tento modul je určen pro investory ke sledování celkových nákladů stavby v čase porovnáním plánu a skutečností. - Modul Nabídky umožňuje velmi snadné sehrávání nabídek od jednotlivých uchazečů výběrového řízení, jejich následnou kontrolu a porovnání cen. Pomocí volby kontrolovaných hledisek je dosaženo velmi efektivního a snadného způsobu vyhodnocení cenového hlediska soutěže. - Modul Monitoring je nástrojem k vytváření monitorovacích tabulek pro Evropskou komisi při spolufinancování z EU se zatříděním položek soupisu prací do kategorií monitoringu a jejich předání ve všech fázích přenosu dat mezi projektantem, investorem a dodavatelem. - Modul Výrobní plán sleduje efektivní využití kapacit firmy, resp. jednotlivých organizačních útvarů. Za každou organizační úroveň poskytuje přehled o všech připravovaných i prováděných zakázkách. Z toho vyplývá plán celkových výkonů a díky sledování jednotlivých dodavatelů staveb i vlastních výkonů. 6

7 Obecné zásady práce v Aspe 1.4 Nástrojová lišta Nástrojová lišta obsahuje nástroje pro práci s daty. Mezi nejvíce používané patří menu Tisk a Akce. listování mezi záznamy (ve stromové struktuře nebo na seznamech): posun na první, předchozí, další a poslední. Založení nového záznamu, věty. Vytvoření kopie záznamu. Uložení, zapsání dat. Smazání záznamu. Znovunačtení (refresh) dat. Menu Tisk - výběr jednotlivých tiskových sestav. Menu Akce - vyvolání všech dostupných funkcí - import/export, změny cen atd. 1.5 Strom V levé straně obrazovky je tzv. stromová struktura - strom. Toto zobrazení využívá přehledného členění na úrovně odpovídající organizační struktuře konkrétní firmy a efektivnější procházení strukturou stavby. Obr. 7 Modul Aspe - ukázka stromové struktury Užitečnost stromu vyplývá z jeho přehlednosti. Kliknutím na zobrazíte podřízené položky, kliknutím na je skryjete. Pokud Vás zajímá nějaká položka stromu (v obrázku je vybrána stavba), kliknutím na ni ji vyberete. Na pravém panelu se zobrazí formulář s detailními informacemi. Další oblíbenou vlastností stromu je jeho kontextové menu. Zobrazíte ho kliknutím pravým tlačítkem myši na odpovídající položce stromu. Jeho nabídka zpřístupňuje důležité činnosti, které najdete také v nástrojové liště. Obr. 8 Kontextové menu 7

8 Obecné zásady práce v Aspe 1.6 Pole formulářů Pole formulářů se nachází na pravé straně obrazovky a zobrazuje různé informace v závislosti na vybrané záložce. Výchozí je záložka, kde najdete všechny informace o položce stromu (ve stromu byla vybrána stavba) vybrané/označené v levé části obrazovky - stromu. Záložka údaje má několik podzáložek, výjimkou je kliknutí na útvar. Obr. 9 Pravá část pracovní plochy Aspe - základní údaje Synchronizovaný seznam Obr. 10 Modul Aspe - synchronizovaný seznam Kliknutím na ikonu umístěnou vedle záložky se zobrazí synchronizovaný seznam vět k vybrané položce stromu. Tato funkce slouží k rychlé úpravě hodnot - ceny, množství atd. Buňky synchronizovaného seznamu jsou různě barevně odlišené, žlutá barva značí možnost změny hodnot v těchto buňkách. Upozornění: Synchronizovaný seznam slouží pouze pro změnu některých hodnot položek. Pozor, změny jsou nevratné, neexistuje tlačítko zpět! 8

9 Obecné zásady práce v Aspe Seznam Slouží k vyhledávání, pomocí filtrování a třídění, dále k výběru položek, se kterými uživatel v jednotlivých modulech pracuje. Obr. 11 Pravá část pracovní plochy Aspe - přehled k vybrané položce Třídění Záznamy v seznamu je možné třídit kliknutím levým tlačítkem myši do šedého políčka s názvem sloupce, který chcete třídit. Symbol značí, že pole je setříděno vzestupně od A do Z. Kliknete - li podruhé do stejného pole, třídění se změní na sestupné od Z do A. Třetím kliknutím se třídění zruší. Chcete - li třídit podle více sloupců, každý další sloupec vyberete obdobně pomocí pravého tlačítka. Vícenásobné třídění sloupců je graficky zobrazováno pomocí čísel (pořadí třídění) u setříděného sloupce Filtrování Filtrovat lze podle jakéhokoli sloupce, které seznam nabízí: Značka, Název a další. Pro zadávání řetězců je určeno prázdné pole nad požadovaným sloupcem, do kterého se zapíše hledaný řetězec. Při zapisování znaků dochází k postupnému filtrování položek. Seznam se zúží pouze na položky, které vyhověly danému řetězci. V uvedeném příkladě na položky začínající HLOU. Obr. 12 Ukázka filtrování pomocí části textu Pokud uživatel hledá všechny položky, ve kterých se vyskytuje určité slovo, případně skupina znaků, do pole pro vyhledávání stačí zapsat zástupný znak % (procento). Za ním následuje hledaná skupina písmen nebo slovo. Zrušení filtru daného seznamu provedete kliknutím na červený křížek vlevo. Upozornění: Seznam slouží pro přehledný výpis, filtrování, hledání a označování položek! Úkol: Otevřete si modul Datové základny a v DZ OTSKP vyhledejte položku PROTLAČOVÁNÍ OCEL POTRUBÍ DN DO 300MM Tip: Použijte vpravo záložku seznam a do pole Název napište %ocel %potrubí %300 9

10 Obecné zásady práce v Aspe 2. Číselníky Každá firma k sobě váže různé seznamy neboli číselníky. Do číselníků se zakládají data pro opětovné použití. Používáním číselníků si můžete ulehčit práci při zakládání například staveb - nemusíte opakovaně vyplňovat stejné údaje v různých stavbách. Číselníky jsou rozděleny podle charakteru. Obr. 13 Menu Číselníky v Aspe 8 Útvary - seznam jednotlivých útvarových středisek Pracovníci - seznam zaměstnanců firmy s možností rozdělení na jednotlivé útvary Partneři - seznam firem Bank. účty - seznamu bankovních účtů Vaší firmy Kódy bank - seznam kódových označení bank Kurzy - kurzy měn Měny - seznam měn Země - seznam zemí Stavební díly - seznam stavebních dílů Měrné jednotky - seznam měrných jednotek SKP - standardní klasifikace produkce JKSO - jednotná klasifikace stavebních objektů Inflace - zohlednění inflace při tvorbě faktur Typy útvarů - slouží k nadefinování počtu úrovní útvarů Typy subdodávek - seznam interních subdodávek Typy položek KV - seznam položek kalkulačních vzorců Seznam matric KV - seznam kalkulačních vzorců Typy položek KL - seznam položek krycího listu Seznam matric KL - seznam krycích listů Typy položek SR - číselník použitelný pro investora - seznam položek souhrnného rozpočtu Seznam matric SR číselník použitelný pro investora - seznam vzorců souhrnného rozpočtu Seznam vzorců - seznam vzorců používaných pro výkaz výměr Seznam odpadů - umožňuje definovat odpady připadající jednotlivým položkám Specifikace - slouží k přiřazení specifikací neboli podřazených položek k položkám rozpočtu 10

11 Nastavení Aspe 3. Nastavení Aspe Doporučujeme, abyste si nastavili při prvním spuštění Aspe v dané firmě parametry, které budou sloužit jako výchozí nastavení pro nově vytvářené stavby. Parametry otevřete v hlavním menu volbou Nastavení - Parametry. 3.1 Obecné Obr. 14 Parametry Aspe 8 - obecné nastavení První záložka parametrů obsahuje nastavení jazyka, měny a typu firmy. Výchozí měnou, ve které Aspe počítá, je Koruna česká. Typ firmy specifikuje roli (Dodavatel, Investor a Projektant) pro celou firmu. 11

12 Nastavení Aspe 3.2 Stavba Obr. 15 Parametry Aspe 8 - nastavení stavby Výchozí kalkulační vzorec rozvinutý: cena se dopočítává od nejnižší úrovně kalkulace, z potřeb - odspoda. Používá se u staveb kalkulovaných. Výchozí kalkulační vzorec nerozvinutý: cena se dopočítává od nejvyšší úrovně stavby, z odbytové ceny - odshora. Používá se u staveb typu Výrobního plánu (základní, objektová). Výchozí KL rozvinutý: nastavení primárního krycího listu, kde se cena dopočítává od nejnižší úrovně kalkulace - odspoda. Výchozí KL nerozvinutý: nastavení primárního krycího listu, kde se cena dopočítává od nejvyšší úrovně stavby - odshora. Výchozí SR investorský: nastavení primárního souhrnného rozpočtu. Sazby DPH: nastavení sazeb DPH do polí: A - nula, B - snížená, C - základní Druh objektové skladby: výběr struktury pro skladbu stavby. 12

13 Nastavení Aspe 3.3 Rozpočet Obecné chování: Povolit vkládání položek, které nejsou v datové základně: umožňuje přímo v rozpočtu vkládat a definovat vlastní položky. Položky přiřazovat automaticky ke Stavebnímu dílu podle čísla: Podle prvního znaku - zařadí do příslušného stavebního oddílu (pouze 1 cifra stav. dílu). Pokud díl neexistuje, bude založen. Podle max. počtu znaků - zařadí do příslušného stavebního oddílu (např. 3 cifry stav. dílu). Pokud díl neexistuje, bude založen. Obr. 16 Parametry Aspe 8 - nastavení rozpočtu Kontrola duplicity položky: volbou se nastaví kontrolování rozpočtů, zda neobsahují duplicitní položky v rámci stavebního dílu. Výkaz výměr zkopírovat do položky dodatku: do položky dodatku se při založení automaticky zkopíruje výkaz výměr dodatkované položky. Shodná měrná jednotka u stejných položek v rámci stavby: výběrem této možnosti jsou unifikovány měrné jednotky pro identické položky rozpočtu. Rozdělovat objekty na SO a PS: možnost dělení objektů na stavební objekty a provozní soubory. Zaokrouhlení: Počet desetinných míst množství + výkaz výměr: lze nadefinovat počet desetinných míst, na kterých se zaokrouhluje množství položky. Nastavení je výchozí pro nově založené stavby. Importované stavby si ponechají počet desetinných míst množství položek dle importovaných dat. Defaultní údaje položek rozpočtu: Datová základna: implicitní nastavení datové základny pro zakládané položky rozpočtu. Typ ceny: implicitní nastavení typu ceny pro zakládané položky rozpočtu. Sazba DPH: implicitní nastavení sazby DPH pro zakládané položky rozpočtu. Výchozí typ výpočtu množství položek rozpadu: možnost zvolení jednoho z 2 typů Norma nebo Výkon. 13

14 Nastavení Aspe Pořadová čísla položek: Rozsah: určení intervalu číslování pořadových čísel položek rozpočtu. Rozpočet: číselná řada bude v intervalu celého objektu. Stavební díl: číselná řada bude v intervalu stavebního dílu. Posloupnost: definování pořadí čísel v číselné řadě: Pořadí zadávání: číselná řada bude tvořena ze souslednosti zadávání PR. Číslo položky: číselná řada se vytvoří podle čísla položky. Číslo SD a číslo položky: posloupnost číselné řady se vytvoří podle čísla položky s ohledem na příslušnost ke stavebnímu dílu. Údržba: definování způsobu udržování číselné řady: Neudržovat: nově vložená položka dostane číslo podle položky, za kterou se zařadí. Stávající pořadová čísla všech položek se nezmění. Při tomto nastavení je možné pořadová čísla položek volně editovat. Použití: Přepracování rozpočtu. Oprava posloupnosti: při vložení nové položky rozpočtu se pořadová čísla předcházejících položek ponechají, pořadová čísla položek následujících za položkou se zvýší o jedno. Použití: Vložení specifikace k rozpočtové položce. Automaticky přečíslovat: při vložení nové položky rozpočtu se všechna pořadová čísla automaticky přečíslují. Použití: Prvotní sestavení rozpočtu nebo přečíslování rozpočtu. Slovenské parametry: Používat skupiny položek: tento parametr dovolí zpřístupnit nastavení: Defaultní skupina položek: Není skupina: není vytvořena skupina na položce a její navazující položce. Ceny a množství z navazujících položek a nadřazené položky se započítávají do rozpočtu. Součet množství i ceny: nadřazená položka je tvořena s ceny a množství navazujících položek. Součet množství: množství nadřazené položky je tvořeno z množství navazujících položek. Cena je brána z nadřazené položky. Součet jen ceny: cena nadřazené položky je tvořena z ceny navazujících položek. Množství je bráno z nadřazené položky. Bez součtu: cena ani množství z navazujících položek nejsou brány do rozpočtu. Stavební díl rozpočtu = KP: tento parametr upravuje vztah mezi stavebním dílem rozpočtu a klasifikací produktu (pro slovenský trh). 14

15 Přehledné řízení staveb 4. Přehledné řízení staveb Modul: Aspe V tomto modulu lze se stavbou provádět následující operace (výčet nejpoužívanějších operací): Založit Importovat (z Aspe 8, Aspe 7, C4 a XC4, MS Excelu) Importovat a exportovat variantu Kopírovat Odstranit Měnit typ ceny na stavbě Měnit její fáze Poznámka k symbolice použité u staveb v tomto modulu pro rozlišení fáze stavby: nabídka - možná nezískaná prováděná - čerpaná základní řešení - varianta před změnou fáze na prováděnou harmonogramovaná dokončená 4.1 Založení stavby Postup, jak založit novou stavbu v programu Aspe prací v podkapitole Založení nové stavby. je popsán v Sestavení soupisu 4.2 Import stavby Veškeré informace k importům stavby, případně importům a exportům varianty, včetně postupů jsou v kapitole Přenos dat. 4.3 Kopírování a odstranění stavby Existující stavbu lze jednoduchým způsobem odstranit či zkopírovat. Oba příkazy naleznete pod menu, které se vyvolává pravým tlačítkem myši nad konkrétní stavbou. Obr. 17 Modul Aspe nabídka kopírování a odstranění stavby 15

16 Přehledné řízení staveb Při kopírování stavby nebo varianty je nutno věnovat zvýšenou pozornost volbě Co kopírovat, Se stavbou kopírovat a umístění kopie. Obr. 18 Modul Aspe - kopírování varianty 16

17 Soutěž 5. Struktura zakázky - stavby Modul Stavba Stavba typu: nabídka 5.1 Základní údaje varianty stavby Obr. 19 Modul Aspe základní údaje stavby a varianty Gen. projektant: pole generálního projektanta (číselník partnerů) Varianta: Varianta: název varianty Popis: popis varianty Zahájení: datum zahájení varianty Dokončení: datum dokončení varianty Období čerpání: nastavení počátku a konce období čerpání Kontrolovat časy: Měna: nastavení měny varianty Stavba: Stavba: v prvním poli musíte vyplnit značku a v druhém jméno stavby. Fáze: informace o fázi stavby Provádí: výběr útvaru (číselník útvarů), ve kterém bude stavba nesena v Aspe 8 Zástupce: pole zástupce (číselník pracovníků) Dodavatel: pole dodavatele (číselník partnerů) Kurz: nastavení kurzu mezi zvolenou měnou na variantě a výchozí měnou nastavenou v programu Aspe 8 Koeficient úspěchu: hodnota koeficientu Datum předání: datum předání stavby Počet měsíců záruky: počet měsíců záruky Záruka do: datum konce záruky (datum je ve vztahu mezi datem předání a počtem měsíců záruky) Správce varianty: možnost úpravy práv správce varianty 17

18 Struktura zakázky - stavby Krycí list Každá varianta stavby má svůj krycí list. Ten je tvořen z položek krycího listu. Veškeré úpravy vzorce nebo jeho koeficientu lze měnit pouze, pokud stojíte ve stromu na variantě. Obr. 20 Modul Stavba krycí list varianty Výběr krycího listu Změnu krycího listu můžete provést v záložce základních údajů varianty. Kliknutím na (červeně označeno na předchozím obrázku) se otevře okno Seznam matric KL, v horní části jsou již existující krycí listy. V dolní části okna je skladba vybraného vzorce s možností stanovení typu výpočtu položky KL. Obr. 21 Číselník Seznam matic KL 18

19 Soutěž Parametry varianty - rozpočet Na stavbě je možné nastavit specifické parametry varianty, které budou výchozí. Jednotlivé údaje jsou již popsány v předchozí kapitole Nastavení Aspe, proto je nebudeme znovu popisovat. Obr. 22 Parametry varianty parametry rozpočtu 19

20 Struktura zakázky - stavby 5.2 Základní prvky struktury stavby Obr. 23 Modul Stavba ukázka struktury položkového rozpočtu Stavební objekt - rozpočet označení: - tento útvar obsahuje údaje o konkrétním rozpočtu, veškeré ceny se sčítají ze stavebních dílu, které jsou podřazené objektu Obr. 24 Modul Stavba základní údaje stavebního objektu Dodavatel Do stavby se doplní výběrem z číselníku útvarů. SKP Standardní Klasifikace Produkce JKSO Jednotná Klasifikace Stavebních Objektů Základní objektu: Zahájení Zadání data plánovaného zahájení, dokončení a předání stavby. Množství Počet měrných jednotek na objektu. MJ Měrná jednotka objektu. Do stavby se doplní výběrem z číselníku MJ. údaje Objekt - Zapisuje se číslo objektu a dále popis objektu. Dodavatel - Do stavby se doplní výběrem z číselníku partnerů. Projektant - Do stavby se doplní výběrem z číselníku partnerů. Provádí - Zpřístupní se výběr pro definování typu výkonu. 20

21 Soutěž Stavební díl označení: - oblast, do které spadají položky, např. zemní práce apod., jeho hodnota se vysčítává z položek rozpočtu. Pole Značka a název nesmí být prázdný oba údaje mohou být vybrány pomocí číselníku Stavebních dílů. Při výběru z číselníku se automaticky vyplní následující pole Značka, Název a Pol. KL. V případě, že údaje zadáváte ručně, je třeba stavební díl přiřadit k položce KL. Obr. 25 Modul Stavba založení stavebního dílu Obr. 26 Číselník Stavební díly a detail přiřazení Pol.KL k založenému stavebního dílu 21

22 Struktura zakázky - stavby Položka rozpočtu označení: Základní údaje první část Obr. 27 Modul Stavba - první část formuláře se základními údaji Stav. díl: - výběr příslušného stavebního dílu. Pol. KL: - výběr příslušné položky krycího listu. Číselník: - volba číselníku, ve kterém je položka datové základny obsažena. Dat. Zakl.: - volba příslušné datové základny. Položka: - číslo položky (max. 15 znaků), které je možné do prvního políčka vepsat (např ), případně položku najít v jedné z datových základen. Do druhého políčka v případě potřeby doplníte variantu položky rozpočtu (max. 3 znaky). Slouží k rozlišení dvou, či více existujících položek se stejným číselným označením nebo značení R či N položek. Název: - název položky. Tento údaj je automaticky doplňován při výběru položky z datové základny. Popis: - popis položky. Poř. číslo: - pořadové číslo položky rozpočtu Výpočtová část druhá část Obr. 28 Modul Stavba - druhá výpočtová část formuláře Množství: - počet měrných jednotek dané položky rozpočtu. MJ: - měrná jednotka položky rozpočtu. Měrnou jednotku je možné zapsat přímo, případně kliknutím na tlačítko ji vyhledat v číselníku měrných jednotek. Výkon: - číselná hodnota udávající počet měrných jednotek na den. Tuto hodnotu přímo zapíšete, dotáhnete z datové základny, přeberete z rozpadu anebo vypočítáte ze zadané doby a množství. Doba: - číselná hodnota udávající počet dnů potřebných na zhotovení položky rozpočtu. Tuto hodnotu zapíšete nebo spočítáte z množství a výkonu. Přebírat výkon: - při této volbě se výkon přenese do položek rozpadu kalkulovaných výkonem. Hmotnost: - zadání jednotkové hmotnosti položky v tunách. 22

23 Soutěž Odvoz suti: - zadání jednotkové hmotnosti suti v tunách. Typ ceny: - způsob zadání ceny položky rozpočtu. Pokud je varianta stavby v přímých cenách, není uživateli zobrazeno výběrové menu s volbou typu ceny. OC: - odbytová cena s možností zafixování. NC: - nákladová cena. DPH: - v případě, že výchozí hodnota neodpovídá, je možno nastavit správnou výši DPH Výkaz výměr a další údaje třetí část Menu této části se pozmění v souvislosti s nastaveným typem ceny na variantě a typu ceny na položce Výpočet množství Množství položky rozpočtu je možné zapsat přímo do pole Množství (viz. kapitola Výpočtová část druhá část) nebo pomocí výkazu výměr (záložka Výpočet množství). Výkaz výměr slouží k zápisu výpočtu množství jednotlivých položek vzorcem. Přístupný je na položce kliknutím na záložku Výpočet množství. Po zadání výpočtu se pole pro přímé zadání množství znepřístupní. Výkaz výměr má vyšší vypovídající hodnotu než zadání množství přímo. Pro Výpočet množství je třeba definovat typ výpočtu množství položky: Přímo zadané Do pole množství se zadá hodnota množství. Obr. 29 Modul Stavba - výpočet množství přímým zadáním nebo výkazem výměrem Editační mód pro zadání množství pracuje ve 2 úrovních: Text: do pole výkazu výměr se zapisuje libovolný text s použitím libovolných znaků. Výraz: do pole výkazu výměr se zadávají numerické hodnoty a výpočtové vzorce pro výpočet množství položky. Příklad: Do prázdného pole výkazu výměr zadejte (kliknutím do tohoto pole) výraz km 79, , 411: jako textovou hodnotu. Obr. 30 Modul Stavba - výpočet množství vložení textové hodnoty 23

24 Struktura zakázky - stavby Dále pokračujte kliknutím na Výraz (nebo stiskněte funkční klávesu F4). Program bude očekávat numerické hodnoty. Zadáním výrazu 2*1039 a poté zapsáním znaku = docílíte výpočtu daného výrazu. Opětovným kliknutím do pole Text a dopsáním m3 bude výpočet množství kompletní. Obr. 31 Modul Stavba - výpočet množství doplnění výrazu Výsledný obsah výkazu výměr je zobrazen na obrázku. Obr. 32 Modul Stavba - výpočet množství výsledný výkaz výměr Dodavatelský režim Problematice dodavatelského respektive subdodavatelského režimu je věnovaný kurz Aspe Advanced Kalkulant I. Obr. 33 Modul Stavba dodavatelský režim Technická specifikace Pokud je u nově dotažené položky z DZ do rozpočtu technická specifikace, objeví se inicializace v podobě červeného čtverečku v pravém horním rohu záložky Tech. spec. Obr. 34 Modul Stavba technická specifikace Atributy Pokud má položka v DZ OTSKP s atributy tento údaj, lze vybrat atributy spojené s konkrétní položkou. Při dotažení takové položky do rozpočtu se automaticky otevře okno Přiřazení atributů, ve kterém můžete zvolit příslušné atributy. 24

25 Soutěž 6. Soutěž Modul: Stavba typu: Nabídky nabídka Tento modul slouží k provádění všech etap souvisejících se soutěží vyhlášenou investorem. Nejprve si před samotným vstupem do modulu Nabídky vyberte naimportovanou stavbu v modulu Aspe. Ta slouží jako vzor, ke kterému se budou došlé nabídky sehrávat a následně porovnávat. Spuštění modulu Nabídky se provede kliknutím. 6.1 Popis modulu Nabídky Obr. 35 Modul Nabídky Údaje k nabídce prvního dodavatele Levý panel obsahuje dvě části: a V části se nachází sehrané nabídky příslušných dodavatelů, které jsou sdruženy pod hlavičky s číslem a názvem dodavatele, který nabídku podal. Část obsahuje seznam jmen hodnotitelů, kteří se soutěže účastní. Pravý panel obsahuje detailní popisy k nabídkám. Pod záložkou Údaje se nachází porovnání nabídek. Pod záložkou Kontrola jsou další grafické a hodnotící výstupy a porovnání. 25

26 Soutěž 6.2 Sehrání nabídek Prvním krokem je import nabídek všech dodavatelů ve formátu XC4 nebo C Import nabídek uchazečů z XC4 Import nabídek naleznete v menu Akce > Import nabídek > z formátu XC4. Popis datového formátu je v kapitole Nabídky. Obr. 36 Modul Nabídky Menu importu nabídky z formátu XC4 Obr. 37 Modul Nabídky importu nabídky z formátu XC4 Data pro import: kliknutím na tlačítko vyberte soubor s příponou xml Dodavatel: kliknutím na tlačítko vyberete dodavatele odpovídajícího dané nabídce Kontrola dat před importem: kliknutím na tlačítko provedete kontrolu nabídky. Jakmile vše proběhne v pořádku, můžete pokračovat kliknutím na tlačítko. Poté klikněte na tlačítko. Obr. 38 Modul Nabídky protokol o importu nabídky z formátu XC4 26

27 Soutěž Import nabídek uchazečů z C4 Import nabídek naleznete v menu Akce > Import nabídek > z formátu C4. Popis datového formátu je v kapitole Nabídky. Obr. 39 Modul Nabídky Menu importu nabídky z formátu C4 Adresář s daty pro import: kliknutím na tlačítko vyberte soubor s příponou xml Dodavatel: kliknutím na tlačítko vyberete dodavatele odpovídajícího dané nabídce Kontrola dat před importem: kliknutím na tlačítko provedete kontrolu nabídky. Jakmile vše proběhne v pořádku, můžete pokračovat kliknutím na tlačítko Dále pokračujte kliknutím na tlačítko.. Obr. 40 Modul Nabídky importu nabídky z formátu C4 27

28 Soutěž Dále pokračujte kliknutím na tlačítko. Obr. 41 Modul Nabídky výběr varianty k importu Dokončíte kliknutím na tlačítko. Obr. 42 Modul Nabídky výsledek importu nabídky z formátu C4 28

29 Soutěž Obr. 43 Modul Nabídky protokol o importu nabídky z formátu C4 29

30 Soutěž 6.3 Porovnání nabídek Nyní můžete začít porovnávat nabídky s investorským soupisem prací a zároveň mezi sebou. Nástroje pro kontrolu naleznete pod záložkou Kritéria porovnání jsou pod záložkou. Označit položky: Obr. 44 Modul Nabídky protokol o importu nabídky z formátu C4 v pravém panelu. chybějící v dodavatelských variantách - tato volba zvýrazní položky, které chybí buď v nabídkovém rozpočtu, nabídkových rozpočtech, případně který dodavatel si položku přidal a tudíž jí nemá investor ve svém rozpočtu obsaženu s jinou měrnou jednotkou - tato volba zvýrazní položky, které mají odlišnou měrnou jednotku od měrné jednotky stanovené investorem s jiným popisem - zvýrazní položky, které mají odlišný popis položky rozpočtu od popisu investorského s jiným množstvím - tato volba zvýrazní položky, které mají odlišné množství u položek rozpočtu dodavatele oproti investorskému soupisu prací neoceněné - tato volba zvýrazní neoceněné položky s odlišnou cenou o % - tato volba zvýrazní položky, které se svojí dodavatelskou cenou liší o zadané procento oproti investorskému soupisu prací kontrolovat variantu - tato volba zvýrazní položky, které mají stejné číslo u položky, ale mají jinou variantu položky, např.a Třídění položek podle: pořadového čísla - tato volba seřadí do porovnání položky podle jejich pořadových čísel čísla položky - tato volba seřadí do porovnání položky podle jejich položkového čísla Kontrolovat varianty: Všechny - provede se úplná kontrola nad všemi sehranými variantami Vybrané - výběr varianty/variant nad kterými se bude porovnání provádět Všechny zařazené do soutěže - všechny varianty stavby, které jsou v soutěži Aktuální variantu - do soutěže vstoupí aktuální varianta 30

31 Soutěž Kontrolovat objekty: Všechny: provede se kontrola všech objektů Vybrané: provede se kontrola jen vybraných objektů o Označit vše/smazat označení: jestliže je tato volba zaškrtnuta, dojde k označení všech objektů Porovnání po položkách Po zadání jednotlivých porovnávacích kritérií klikněte na záložku záložkou probíhá porovnání nabídek dle zadaných parametrů.. Pod touto Zobrazí se grafický výstup porovnání po položkách. Položky, u kterých je rozdíl oproti položkám v zadání investora, jsou zvýrazněny červenou barvou. Pokud uživatel najede myší na takto zvýrazněné pole, zobrazí se upřesňující popis. Obr. 45 Modul Nabídky porovnání po položkách Pokud položka chybí v jakékoli dodavatelské variantě, celý řádek je podsvícen žlutou barvou a navíc pole s cenou a množstvím u příslušného dodavatele, který položku vypustil. Tento grafický výstup můžete převést do formátu MS Excel pro další zpracování. Tato funkce je přístupná kliknutím na ikonu a volbou Export kontroly nabídek do EXCEL. Obr. 46 Modul Nabídky výběr funkce Export kontroly nabídek do Excelu 31

32 Soutěž 6.4 Parametry soutěže Dalším krokem vedoucím k samotné soutěži je definice hodnotících kritérií soutěže. Nyní přepněte na záložku. V levém panelu budou pod sebou jednotliví hodnotitelé a v pravém jejich hodnocení. Všichni hodnotitelé a všechna kritéria se zadávají pomocí průvodce kliknutím na ikonu. Obr. 47 Modul Nabídky výběr funkce Parametry soutěže Po kliknutí na této volbě se spustí průvodce zadáním hodnotitelů a jednotlivých kritérií ve 4 bodech: výběr nabídek do soutěže, definování kriterií hodnocení, váhy a maximální hodnoty, určení hodnotitelů. Obr. 48 Modul Nabídky průvodce parametry soutěže Pro pokračování je třeba kliknout na tlačítko V dalším kroku je třeba označit variantu stavby, která vstoupí do soutěže. Výběr varianty se provádí kliknutím do pole Soutez u příslušné varianty. Obr. 49 Modul Nabídky průvodce parametry soutěže Pro pokračování je třeba kliknout na tlačítko. V dalším kroku je třeba definovat kritéria hodnocení V levém panelu je seznam všech možných kritérii, které je možné definovat v číselníku kriterií kliknutím na. 32

33 Soutěž Přidání hodnotícího kriteria se provede označením příslušného kriteria v levém panelu a kliknutím na tlačítko. Další kriterium se přidá stejným způsobem. Pro přidání všech možných kriterií je možné použít tlačítko. Použitím opačných tlačítek je možné kriteria se seznamu použitých pro hodnocení stavby odebrat. Obr. 50 Modul Nabídky definování kritérií hodnocení Kliknutím na tlačítko nové hodnotící kritérium. a můžete založit Obr. 51 Modul Nabídky číselník kritérií hodnocení Obr. 52 Modul Nabídky přidání hodnotícího kritéria 33

34 Soutěž Nyní je třeba nadefinovat hodnoty a váhy pro jednotlivá kriteria. Definování váhy se provádí pomocí stanovení procentuální hodnoty. Součet všech vah všech kriterií musí být roven 100. Do pole max. hodnota se uvede pomocí maximální hodnoty rozsah příslušného kriteria. Obr. 53 Modul Nabídky stanovení výše vah a max. rozsah kritérií Pro pokračování je třeba kliknout na tlačítko jednotlivé hodnotitele, kteří se budou soutěže účastnit.. Nyní je třeba nadefinovat Hodnotitelé se vybírají z číselníku pracovníků. Kliknutím myši na pracovníka v levém panelu a následným kliknutím na tlačítko se pracovník přidá do seznamu hodnotitelů v soutěži. Další hodnotitel se přidá do seznamu stejným způsobem. Pro přidání všech hodnotitelů je možné použít tlačítko. Použitím opačných tlačítek je možné hodnotitele ze seznamu hodnotitelů pro hodnocení stavby odebrat. Pro dokončení přidání všech hodnotitelů je třeba kliknout na tlačítko. Obr. 54 Modul Nabídky výběr hodnotitelů 34

35 Soutěž 6.5 Vyhodnocení Posledním krokem soutěže je ohodnocení nabídek a výběr vítězného dodavatele. Stále zůstáváte v podmodulu. Vybraní hodnotitelé jsou zobrazovány pod uzlem hodnotitelé v levém panelu modulu Nabídky. Obr. 55 Modul Nabídky hodnotitelé Kliknete-li na příslušného hodnotitele, zobrazí údaje vztahující se k označenému hodnotiteli. V tabulce v pravém panelu je seznam staveb, které vstoupily do soutěže. Dále ve sloupcích za sebou jsou jednotlivá kriteria, která jsou nastavena z průvodce definování kriterií. Na ukázce jsou dvě kriteria: cena a reference. Maximální počet bodů a váha kriteria jsou opět z předešlého kroku. Kliknutím do příslušného definovaného pole kriteria s bodovým systémem a variantou se příslušné pole aktivuje pro zápis příslušného hodnocení. Obr. 56 Modul Nabídky přidělení bodů hodnotitelem Tímto způsobem je třeba zadat všechna bodová hodnocení pro všechny hodnotitele. Pro zobrazení výsledků bodování soutěže podle definovaných kriterií klikněte na záložku. Zobrazí se bodové výsledky první stavby, neboť je vybrána stavba: Výběrem jiné varianty, která se hodnotila, dochází k zobrazení bodových výsledků příslušné, označené stavby. Obr. 57 Modul Nabídky řazení nabídek podle konečného pořadí soutěže 35

36 Soutěž Další způsob zobrazení výsledků soutěže je pomocí výběrového přepínače Konečné pořadí: zobrazí se konečné pořadí soutěže Pořadí podle kriterií: celkové výsledky soutěže s rozpisem kriterií Obr. 58 Modul Nabídky řazení nabídek podle kritérií 36

37 Přenos dat 7. Přenos dat Aspe podporuje přenosy dat nejen mezi Aspe 8 a Aspe 7, ale patří sem MS Excel nebo formáty XC4 a C4. Všechny přenosy dat se provádí v jednotlivých modulech v menu AKCE Přenos dat. pod volbou Vzhledem k tomu, že přenos dat ve formátu Aspe 8 je použit pro různé typy dat, které jsou zapsány v jednom souboru s příponou xml. Vyhněte se volbě nevhodného souboru k importu. Doporučujeme následující značení jména souboru: v_název.xml varianta n_název.xml nabídka r_název.xml rozpočet (dodatky) zp_název.xml zjišťovací protokoly f_název.xml faktury dz_název.xml datová základna 7.1 Varianta stavby varianta může obsahovat: rozpočet a popřípadě dodatky, fázi stavby, zjišťovací protokoly a faktury Variantu lze naimportovat do Aspe jako novou stavbu (zakázku), pokud označíte kurzorem konkrétní úroveň (nejnižší úroveň ve stromové struktuře v modulu Aspe). Pokud máte kurzor na existující stavbě (zakázce) v Aspe, varianta se naimportuje jako další varianta zvolené stavby Export varianty Modul: Aspe Formát souboru: Aspe 8 Obr. 59 Modul Aspe export varianty do formátu Aspe 8 Cesta k souboru: výběr souboru, do kterého se exportovaná data uloží, provedete kliknutím na ikonu, určením adresáře pro export a nazváním exportovaného souboru. Kliknutím na tlačítko se provede export dle zadaných parametrů. O úspěšnosti Akce je uživatel informován informativním oknem. Obr. 60 Modul Aspe průvodce exportem varianty 37

38 Přenos dat Obr. 61 Modul Aspe úspěšné dokončení exportu varianty Import varianty Modul: Aspe Formát souboru: Aspe 8 Obr. 62 Modul Aspe import varianty z formátu Aspe 8 Cesta k souboru: výběr souboru, ze kterého se budou data importovat. Obr. 63 Modul Aspe import varianty - nastavení cesty k souboru xml Zobrazí se formulář, kde si pomocí výběrového tlačítka zvolíte soubor importovaného rozpočtu. Po načtení souboru se ve formuláři objeví možnosti volby založení nové zakázky nebo přidání k existující. Pro pokračování klikněte na tlačítko Další. Obr. 64 Modul Aspe - import varianty - načtení informací z importovaného souboru 38

39 Přenos dat V dalším formuláři vyberete objekty, které chcete importovat. Dále pokračujte tlačítkem Další. Obr. 65 Modul Aspe - import varianty - výběr objektů Obr. 66 Modul Aspe - import varianty - párování jednotek Zobrazí se formulář pro párování dat importu. Párování měrných jednotek pod záložkou MJ. Pod sloupcem MJ je měrná jednotka, která se nese v importovaných datech. Ve sloupci Nová MJ je k této měrné jednotce přiřazena měrná jednotka z instalace Aspe, ke které se bude příchozí jednotka párovat. V případě vlastní záměny je třeba kliknout na výběrové tlačítko v poli Nová MJ a ze zobrazeného číselníku měrných jednotek instalace požadovanou záměnu vybrat. Pokračujte párováním údajů Partneři až Měna, po spárování klikněte na tlačítko. Provede se export dle zadaných parametrů. O úspěšnosti Akce je uživatel informován informativním oknem. 39

40 Přenos dat 7.2 Nabídky Pro odevzdání nabídek se používají dva obecně definované formáty C4 a XC Popis datových formátů nabídky Formát C4 Smyslem tohoto předpisu je definovat jednoznačné podmínky pro tvorbu a předávání nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě. Tento formát vychází z metodiky SŽDC, a.s. při zpracování výkazu výměr, nabídek dodavatelů, zjišťovacích protokolů a fakturace. Pro zabezpečení spolehlivé komunikace mezi SŽDC, a.s., projektovými a dodavatelskými firmami byla zvolena popisovaná struktura dat, která je založena na formátu tabulek DBF, které jsou vhodné pro svou jednoduchost a rozšířenost. Základním úkolem tohoto předpisu je jednoznačně určit formát přenášených dat. Jedná se o tyto případy výměny dat: Přebírání dat od projektanta, který zpracovává v rámci projektové dokumentace výkazy výměr a předává investorovi tento výkaz v digitální podobě. Předávání rozpočtů jednotlivým uchazečům při vyhlášení veřejné soutěže. Přebírání nabídek od dodavatelů - oceněné rozpočty včetně vytvořených variant. Přebírání dodatků k rozpočtům. Vytvoření monitorovacích tabulek pro EK zatříděním položek výkazu výměr do kategorií monitoringu a jejich předání ve všech výše zmíněných fázích přenosu dat mezi projektantem, investorem a dodavatelem. Počet souborů ve skupině formátu C4 závisí na obsahu dat. Jde-li o nabídku, jako v tomto případě, souborů je Formát XC4 Z formátu XC4 vychází formát Aspe 8. Jedná se o typ souboru xml s přesně definovanou strukturou. Na rozdíl od formátu C4 je pro přenos dat použit pouze jediný soubor Export Modul: Stavba Formát souboru: C4, XC4 Obr. 67 Modul Stavba export nabídky do formátu XC4 40

41 Přenos dat Cesta k souboru: výběr souboru, ze kterého se budou data importovat. Pokračujte kliknutím na tlačítko. Obr. 68 Modul Stavba Export nabídky Uživatel je vyzván k vytisknutí protokolu o kontrole. Obr. 69 Export nabídky po dokončení je možná volba tisku protokolu o kontrole Po stisku tlačítka Ano se objeví okno Nastavení výstupu. Obr. 70 Modul Stavba nastavení parametrů výstupu tisku 41

42 Přenos dat Po volbě výstupu a následném stisku tlačítka, dojde k tisku protokolu. Obr. 71 Modul Stavba náhled protokolu o kontrole 7.3 Rozpočet stavby V souboru se nese položkový rozpočet včetně dodatků Export Modul: Stavba Formát souboru: Aspe 8, Aspe 7, MS Excel, XC4, C4 Obr. 72 Modul Stavba export rozpočtu do Aspe Export rozpočtů do Aspe 8 Pro export rozpočtů do Aspe 8 je třeba pokračovat volbou do Aspe 8: Exportovat objekty: výběr objektů, které se budou exportovat. Cesta k souboru: výběr souboru, do kterého se exportovaná data uloží, kliknutím na ikonu, určením adresáře pro export a nazváním exportovaného souboru. Kliknutím na tlačítko se provede export dle zadaných parametrů. 42

43 Přenos dat Obr. 73 Modul Aspe Export do Aspe 8 O úspěšnosti Akce je uživatel informován informativním oknem Export rozpočtů do Aspe verze 7 Po výběru této Akce se zobrazí dialogové okno Export rozpočtu pro Aspe 7. Zakázka: výběr stavby, která se bude exportovat Varianta: označení varianty, která se bude exportovat Exportovat do adresáře: výběr adresáře, do kterého se exportovaná data uloží. Pro výběr je třeba kliknout na tlačítko. Název exportu: název pro exportované soubory. Parametry exportu: S cenami: stavba bude exportována s cenami Bez cen: stavba bude exportována bez cen Bez nákladové ceny: stavba bude exportována pouze s odbytovými cenami Kalkulační vzorec: pokud je stavba kalkulovaná, pomocí této volby se bude přenášet i kalkulační vzorec Exportované objekty: výběr objektů, které se budou exportovat. Kliknutím na tlačítko se provede export dle zadaných parametrů. O úspěšnosti Akce je uživatel informován informativním oknem. Obr. 74 Modul Aspe Export do Aspe 7 43

44 Přenos dat Export rozpočtů do MS Excel Pro export rozpočtů do formátu MS Excel je třeba zvolit Export stavby do MS Excelu. Formát: výběr formátu základní SSŽ Typ souboru: výběr typu výstupního souboru: Excel (nainstalovaná verze) CSV MS Excel verze 2003 MS Excel verze 95 Obr. 75 Modul Aspe Export do MS Excel Soubor: výběr souboru, do kterého se exportovaná data uloží, kliknutím na ikonu, určením adresáře pro export a nazváním exportovaného souboru. Dále je možno do exportu nést tyto údaje: technické specifikace čerpání u položek tisknout objekt Je třeba označit objekty, které mají do exportu vstoupit. Kliknutím na tlačítko provede export do příslušného formátu Export rozpočtů do XC4 Pro export rozpočtů do XC4 je třeba pokračovat volbou do XC4: Exportovat objekty: výběr objektů, které se budou exportovat. Cesta k souboru: výběr souboru, do kterého se exportovaná data uloží, kliknutím na ikonu, určením adresáře pro export a nazváním exportovaného souboru. Kliknutím na tlačítko se provede export dle zadaných parametrů. se 44

45 Přenos dat Obr. 76 Modul Aspe Export do XC4 O úspěšnosti Akce je uživatel informován informativním oknem Import Modul: Aspe, Stavba Formát souboru: Aspe 8, XC4, Aspe 7, C4, MS Excel Obr. 77 Modul Aspe Import rozpočtu z Aspe 8 Obr. 78 Modul Stavba Import rozpočtu z Aspe 8 Rozpočet lze naimportovat do Aspe jako novou stavbu (zakázku), pokud označíte kurzorem konkrétní úroveň (nejnižší úroveň ve stromové struktuře v modulu Aspe). Pokud máte kurzor na existující stavbě (zakázce) v Aspe, importovaný rozpočet se přidá ke zvolené stavbě. Pokud budou v importu dodatky a zároveň máte kurzor na existující stavbě (zakázce) v Aspe, budete moci naimportovat pouze dodatky. 45

46 Přenos dat Import stavby z Aspe 8 Pro import rozpočtů z Aspe 8 je třeba pokračovat volbou z Aspe 8. Obr. 79 Modul Aspe Výběr možností importu rozpočtu z Aspe 8 Cesta k souboru: výběr souboru, ze kterého se budou data importovat. Kliknutím na ikonu, se otevře dialogové okno pro určení adresáře a výběr souboru k importu. Po načtení souboru se ve formuláři objeví možnosti volby založení nové zakázky nebo přidání k existující. Další volbou je výběr importu rozpočtu základního, včetně dodatků nebo pouze dodatky. Při výběru importu k existující zakázce je zpřístupněna volba Pouze dodatky. Kliknutím na tlačítko Další se objeví formulář s výběrem objektů, které chcete importovat. Provedete výběr a pokračujete kliknutím na tlačítko Další. Obr. 80 Modul Aspe Výběr objektů k importu rozpočtu z Aspe 8 Zobrazí se formulář pro párování dat importu. Párování měrných jednotek pod záložkou MJ. Pod sloupcem MJ je měrná jednotka, která se nese v importovaných datech. Ve sloupci Nová MJ je k této měrné jednotce přiřazená měrná jednotka z instalace Aspe, ke které se bude příchozí jednotka párovat. V případě vlastní záměny je třeba kliknout na výběrové tlačítko v poli Nová MJ a ze zobrazeného číselníku měrných jednotek instalace požadovanou záměnu vybrat. 46

47 Přenos dat Obr. 81 Modul Aspe Párování měrných jednotek Pod sloupcem Partner je číslo a název partnera, který se nese v importovaných datech. Ve sloupci Partner nový je k tomuto partnerovi přiřazen podle čísla partner z instalace Aspe, ke kterému se bude při importu párovat. V případě vlastní záměny je třeba kliknout na tlačítko instalace - Partneři požadovanou záměnu vybrat. a ze zobrazeného číselníku V případě, že při párování partnerů pod daným číslem partnera není v číselníku žádný záznam, bude aktivní volba Založit pro založení nového partnera do číselníku partnerů instalace. Obr. 82 Modul Aspe Párování partnerů 47

48 Přenos dat Volba útvaru, do kterého se bude stavba importovat: Ve sloupci Útvar je struktura firmy, ze které byla data vyexportována, která se nese v datech. Ve sloupci Nový útvar je k přenášenému útvaru přiřazen útvar, do kterého je import směrován. V případě stejné firemní struktury je možné volit vlastní útvar kliknutím na tlačítko ze zobrazeného číselníku instalace - Útvary. Obr. 83 Modul Aspe Volba útvaru Při výběru kalkulačního vzorce Zvolit vlastní je možnost vybrat vzorec z číselníku Seznamu matric KV. Obdobně je tomu u Vzorce pro Krycí list, jen se nabídne číselník Seznam matric KL. Obr. 84 Modul Aspe Vzorce Pro správné nastavení je důležitým parametrem i Měna. Pokud bude rozpočet stavby v jiné měně, je třeba doplnit číselník a provést párování. Obr. 85 Modul Aspe Měna Pro pokračování v importu je třeba kliknout na tlačítko. Doba importu v řádech jednotek až desítek minut se odvíjí od velikosti stavby. Jakmile import proběhne, uživatel je o úspěšnosti operace informován pomocí závěrečné zprávy, logu. 48

49 Přenos dat Import stavby z Aspe 7 Zobrazí se formulář, kde si pomocí výběrového tlačítka zvolíte soubor importovaného rozpočtu. Po načtení souboru se ve formuláři objeví možnosti volby: Obr. 86 Modul Aspe Výběr možností importu rozpočtu z Aspe 7 Zakázka: Útvary Přidat k existující zakázce: umožňuje uživateli import rozpočtů k jiné stavbě. Založit novou zakázku: uživateli je umožněno měnit číslo i název založené stavby. Zařadit zakázku do útvarů podle importu: export stavby může s sebou nést zařazení do firemní struktury. Vybrat pro zařazení zakázky jiný útvar: výběr, ke kterému útvaru se stavba naimportuje je volbou uživatele. Přidat nový útvar podle importu zakázky: tato volba založí nový útvar podle dat v exportu stavby. Odbytové ceny nastavit na FIXní: nastaví odbytové ceny při importu jako fixní. Typ ceny imp. stavby: přímá: import rozpočtů s položkami bez kalkulací. kalkulovaná: import rozpočtů s položkami, které mají kalkulaci. NC nekalkulovaných položek: Dopočítat z OC: cena subdodávky se při importu dopočítá z odbytové ceny. převzít z importu, OC je fix: cena je převzata z importovaného rozpočtu. NC z importu je cena PKV, OC nastavit fix: cena subdodávky bude rovna nákladové ceně, odbytová cena bude nastavena na fixní. V importu pokračujeme kliknutím na tlačítko. 49

50 Přenos dat Zobrazí se formulář s rozpisem rozpočtů, které jsou v datech určených k importu obsaženy. Zde je možné zaškrtnutím vybrat, které objekty se budou importovat. Obr. 87 Modul Aspe Výběr objektů k importu rozpočtu z Aspe 7 Po kliknutí na tlačítko Další se zobrazí formulář pro párování dat importu. Párování měrných jednotek pod záložkou MJ. V případě vlastní záměny je třeba kliknout na výběrové tlačítko v poli Nová a ze zobrazeného číselníku měrných jednotek instalace požadovanou záměnu vybrat. Obr. 88 Modul Aspe Párování měrných jednotek Pod záložkou kalkulační vzorec je třeba nastavit, jakým způsobem se bude kalkulační vzorec kalkulované stavby přenášet do Aspe 8, nebo jakým způsobem se bude nahrazovat založeným vzorcem verze Aspe 8. Obr. 89 Modul Aspe Párování kalkulačních vzorců Sestavený z importu: při importu se ponechá stávající kalkulační vzorec, který se nese spolu se zakázkou do Aspe 8. Tento kalkulační vzorec je zobrazen v okně pod touto volbou. Pro vlastní potřebu je možné příchozí kalkulační vzorec editovat. Výběr ze seznamu KV: při importu se kalkulační vzorec stavby přetransformuje na uživatelem zvolený kalkulační vzorec Aspe 8. 50

51 Přenos dat V poli KV a po kliknutí na ikonu kalkulační vzorec. je možné volit ze seznamu matric KV příslušný V poli záměny je možné párovat příslušné položky kalkulačního vzorce z importu se vzorcem z Aspe 8. Kliknutím na ikonu je možné vybrat jiné PKV ve vzorci obsažené. Například H.2 je možné přiřazovat na kámen H.1. Párování partnerů pod záložkou Partneři. Pod sloupcem Partner je číslo a název partnera, který se nese v importovaných datech. Ve sloupci Partner nový je k tomuto partnerovi přiřazen podle čísla partner z instalace Aspe 8, ke kterému se bude při importu párovat. V případě vlastní záměny je třeba kliknout na tlačítko. Ze zobrazeného číselníku instalace - Partneři požadovanou záměnu vybrat. Obr. 90 Modul Aspe Párování partnerů V případě, že při párování partnerů pod daným číslem partnera není v číselníku žádný záznam, bude aktivní volba Založit pro založení nového partnera do číselníku partnerů instalace. Volba Útvaru, do kterého se bude stavba importovat. Ve sloupci Značka je struktura firmy, ze které byla data vyexportována, která se nese v datech. Ve sloupci Nový útvar je k přenášenému útvaru přiřazen útvar, do kterého bude import zařazen. V případě stejné firemní struktury je možné volit vlastní útvar kliknutím na tlačítko ze zobrazeného číselníku instalace - Útvary. Pro dokončení importu je třeba kliknout na tlačítko Import. Obr. 91 Modul Aspe Párování útvarů 51

52 Přenos dat Import stavby z MS EXCEL Zobrazí se formulář - zde si zvolte typ souboru. Typ souboru - je datový soubor formátu MS Excel s variantami: se specifikací s rozpisem PKV se specifikací a rozpisem PKV zjednodušený Obr. 92 Modul Aspe Výběr možností importu rozpočtu z MS Excelu Dále si zvolíte soubor rozpočtu, který budeme importovat. Nakonec zvolíte, zda se založí nová stavba, bude vytvořena nová varianta stavby anebo jestli chcete importovat rozpočet do stavby. U této možnosti máte na výběr, jakým způsobem se importuje NC, zda se dopočítá NC z OC (přímé ceny) nebo se zachová NC z XSL MS Excelu (kalkulace ceny). Pro pokračování klikneme na tlačítko. Zobrazí se formulář, kde si můžeme zvolit, Automatické nastavení pořadového čísla položek parametrů Tato volba slouží k tomu, aby byla založena pořadová čísla k položkám, jestliže nejsou v importovaném MS Excelu vyplněna. Obr. 93 Modul Aspe Další krok importu z MS Excelu Pro pokračování kliknete na tlačítko. Po přípravě dat a načtení MS Excelu do paměti se zobrazí formulář, kde je párování měrných jednotek. Stará jednotky načtené z MS Excelu Nová jednotky, které přiřadilo automaticky Aspe 8 Jestliže není hodnota ve sloupci Nová správná, můžete vyhledat správnou jednotku pomocí tlačítka anebo vytvořit novou. 52

53 Přenos dat Obr. 94 Modul Aspe Párování měrných jednotek Pokračujete tlačítkem o průběhu importu., import stavby se provede a zobrazí se okno s informacemi 53

54 Tiskové výstupy 8. Tiskové výstupy Všechny tiskové sestavy Aspe se nachází sdruženy do tlačítka, která je vybavena výběrovým tlačítkem pro specifikování požadovaného tisku. Obr. 95 Tiskové výstupy Požadovaný tisk se vyvolá kliknutím na odpovídající položku menu. Zobrazí se nastavení pro směr tisku a případné parametry. 8.1 Parametry výstupu Parametry výstupu jsou pro všechny tiskové sestavy v Aspe se definuje typ tiskového výstupu: shodné. Pod záložkou Obrazovka: tisk do náhledu přímo na obrazovku Tiskárna: tisk na výchozí tiskánu Adobe Acrobat: tisk do souboru pdf Microsoft MS Excel: tisk do formátu MS Excel Microsoft Word: tisk do formátu MS Word Rich Text Format: tisk do souboru RTF HTML 4. 0: tisk do formátu hypertextového souboru Obr. 96 Tiskové výstupy parametry tisku 54

55 Tiskové výstupy 8.2 Parametry sestavy Parametry sestavy se odvíjí od specifik pro každou tiskovou sestavu, tedy liší se sestava od sestavy. Pod záložkou se definují parametry tiskového výstupu. Tisková sestava se vyvolá kliknutím na tlačítko. Obr. 97 Modul Stavba ukázková tisková sestava Soupis prací 8.3 Seznam tiskových sestav Modul Aspe Seznam staveb podle fáze Rekapitulace stavby Krycí list varianty Dodavatelé stavby Rekapitulace Porovnání variant chybějící položky 55

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

DATABOX. C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5. Uživatelská příručka

DATABOX. C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5. Uživatelská příručka DATABOX C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5 Uživatelská příručka Vážení uživatelé, děkujeme za váš zájem o program firmy SYSTEGRA. Chcete-li si program vyzkoušet, můžete jej z tohoto CD nainstalovat

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

Jazz Hotel Lite Příručka uživatele JAZZ HOTEL LITE. Příručka uživatele 1 / 38 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Hotel Lite Příručka uživatele JAZZ HOTEL LITE. Příručka uživatele 1 / 38 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ HOTEL LITE Příručka uživatele 1 / 38 JAZZ HOTEL LITE Příručka uživatele 2008-2012 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Hotel Lite pro Windows ve verzi 5.21 Příručka popisuje funkčnost

Více

1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A

1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A 1.1.1. Seznam Se Seznamem se budete v průběhu práce neustále setkávat, proto je mu věnována tato samostatná kapitola. Kdekoliv budete chtít prohlížet navedená data, budete tak činit prostřednictvím Seznamu.

Více

Servis a reporting v IS

Servis a reporting v IS - 1 - Servis a reporting v IS Vzdělávací modul Servis a reporting v IS - 2 - Servis a reporting v IS Obsah Obsah... 2 O manuálu... 7 Stručně o aplikaci... 9 Co je CRM?... 9 Co aplikace CRM obsahuje?...

Více

1. Úvod... 1 1.1. Popis programu... 1 1.2. Instalace... 1. 2. Denní výkaz prací... 2 2.1. Seznam prací... 2 2.2. Rozpis práce... 2

1. Úvod... 1 1.1. Popis programu... 1 1.2. Instalace... 1. 2. Denní výkaz prací... 2 2.1. Seznam prací... 2 2.2. Rozpis práce... 2 Obsah 1. Úvod... 1 1.1. Popis programu... 1 1.2. Instalace... 1 2. Denní výkaz prací... 2 2.1. Seznam prací... 2 2.2. Rozpis práce... 2 3. Práce s databázemi... 5 3.1. Klienti... 5 3.2. Projekty... 5 3.3.

Více

Jazzman CRM Příručka uživatele

Jazzman CRM Příručka uživatele JAZZMAN CRM Příručka uživatele 1 / 37 JAZZMAN CRM Příručka uživatele 2005-2008 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazzman CRM pro Windows ve verzi 3.0 Příručka popisuje funkčnost programu v

Více

INFO. INFO Všechny číselníky si můžete kdykoli dle potřeby vytisknout jako seznamy nebo jako karty jednotlivých položek. 15.2.

INFO. INFO Všechny číselníky si můžete kdykoli dle potřeby vytisknout jako seznamy nebo jako karty jednotlivých položek. 15.2. WINSTROM - modul VÝROBA 15. Výroba 15.1 Vlastnosti a možnosti modulu Modul WinStrom - VÝROBA je stejně jako ostatní moduly integrovanou součástí ekonomického systému WinStrom. To znamená, že kromě způsobu

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Uživatelská příručka. www.money.cz

Uživatelská příručka. www.money.cz Uživatelská příručka www.money.cz 2 Prodejna S5 Úvod Seznam horkých kláves Prodej Zrušení operace ESC Smazat Backspace Storno položky Delete Oprava položky End Zákazník F3 * (Násobek) Num_* PLU Ctrl +

Více

Popis programu. Určení a funkce programu. Základní funkce programu. ATECO spol. s r.o. 1

Popis programu. Určení a funkce programu. Základní funkce programu. ATECO spol. s r.o. 1 ATECO spol. s r.o. 1 Popis programu Určení a funkce programu Vyhodnocovací program pro službu Podrobný elektronický účet WINPEU umožňuje jednoduchým způsobem vyhodnocovat a dále analyzovat data o telefonních

Více

*GORDIC SOFTWARE* DDP

*GORDIC SOFTWARE* DDP GORDIC software *GORDIC SOFTWARE* DDP OPERATIVNÍ EVIDENCE K PŘÍJMOVÝM ÚČTŮM Verze pro Windows *Uživatelská příručka* v. 3.x říjen 2002 OBSAH 1.ÚVOD 4 2.INSTALACE PROGRAMU 5 2.1. Doporučené hardwarové vybavení

Více

Soft-4-Sale. nečekaně komplexní CRM. autor MTJ Service, s.r.o.

Soft-4-Sale. nečekaně komplexní CRM. autor MTJ Service, s.r.o. Soft-4-Sale nečekaně komplexní CRM autor MTJ Service, s.r.o. Obsah Kapitoly Část I I. den školení PODZIM 2010 1 SQL verze 5... 5 2 Technické prostředí... 11 3 Administrator... 11 Synchronizace MS Outlook...

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 1.3 Moduly 4 2. Základní

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

řešení pro Stavební fi r m y Projekční kanceláře Investory

řešení pro Stavební fi r m y Projekční kanceláře Investory Software pro řízení staveb řešení pro Stavební fi r m y Projekční kanceláře Investory Aspe Software pro řízení staveb www.aspe.cz Systém Aspe Software Aspe je moderním modulárním systémem, který umožňuje

Více

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 1 / 52 JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 2008-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant Lite pro Windows ve verzi 5.17 Příručka popisuje

Více

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace Uživatelská příručka STEREO 22 Ježek software s.r.o. 2014 2 O B S A H Kompletní uživatelská příručka pro STEREO 22 od

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. k programu: ÚČETNICTVÍ WU2. Petr Schuster software s.r.o.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. k programu: ÚČETNICTVÍ WU2. Petr Schuster software s.r.o. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA k programu: ÚČETNICTVÍ WU2 Petr Schuster software s.r.o. 1. O programu 2 Program Účetnictví WU2 je určen pro vedení podvojného účetnictví nebo (i) daňové evidence. Umožňuje zpracovávat

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

Uživatelská příručka Autor: Ing. Marek Bielko a Marek Klimša Verze dokumentu: 1.5 Kompatibilní s verzemi: 5.x Datum poslední aktualizace: 10.7.

Uživatelská příručka Autor: Ing. Marek Bielko a Marek Klimša Verze dokumentu: 1.5 Kompatibilní s verzemi: 5.x Datum poslední aktualizace: 10.7. Uživatelská příručka Autor: Ing. Marek Bielko a Marek Klimša Verze dokumentu: 1.5 Kompatibilní s verzemi: 5.x Datum poslední aktualizace: 10.7.2009 Obsah 1 Úvodem 3 2 O aplikaci 3 Finanční analýza 3 Finanční

Více

Podvojné účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel.

Podvojné účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel. Podvojné účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2011 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov tel. 777170683 mapos@pel.cz 0 Obsah: 1. Úvod...5 2. Přijaté faktury...7 2.1. Vstup

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více