OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ. Fiktivní firma ELEKTRONICKÉ PRACOVNÍ LISTY ING. PAVLÍNA PALOVÁ ORLOVÁ 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ. Fiktivní firma ELEKTRONICKÉ PRACOVNÍ LISTY ING. PAVLÍNA PALOVÁ ORLOVÁ 2010"

Transkript

1 OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ Fiktivní firma ELEKTRONICKÉ PRACOVNÍ LISTY ING. PAVLÍNA PALOVÁ ORLOVÁ 2010 PROJEKT: INOVACE VÝUKY A TVORBA DIGITÁLNÍCH UČEBNÍCH MATERIÁLŮ PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

3 1 CÍL DIGITÁLNÍ ŠKOLY Co víte nebo si myslíte, jaký význam má slovo evokace? Co víte nebo si myslíte, jaký význam má slovo reflexe? Po prostudování textu a při práci s textem si uvědomíte a procvičíte: nejdůležitější témata, která se vyskytují v průběhu výuky v předmětu fiktivní firma hravou formou zvládnete krok po kroku základy podnikání Získáte ucelený náhled na základy podnikání a na všechny právní kroky Budete schopni se dobře přizpůsobit podmínkám praxe správně se orientovat v podnikání ujasnit si všechny teoretické vědomosti

4 2

5 3 OBSAH CÍL DIGITÁLNÍ ŠKOLY... 1 ÚVOD PODNIKATELSKÉ ZAČÁTKY EVOKACE NOVÉ INFORMACE A JEJICH UVĚDOMĚNÍ REFLEXE PRACOVNÍ LIST MARKETING A PROPAGACE EVOKACE NOVÉ INFORMACE A JEJICH UVĚDOMĚNÍ REFLEXE PRACOVNÍ LIST PRÁVNÍ STRÁNKA ZALOŽENÍ FIRMY EVOKACE NOVÉ INFORMACE A JEJICH UVĚDOMĚNÍ REFLEXE PRACOVNÍ LIST ZAKLADATELSKÝ ROZPOČET EVOKACE NOVÉ INFORMACE A JEJICH UVĚDOMĚNÍ REFLEXE PRACOVNÍ LIST ŘÍZENÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA EVOKACE NOVÉ INFORMACE A JEJICH UVĚDOMĚNÍ REFLEXE PRACOVNÍ LIST KORESPONDENCE EVOKACE NOVÉ INFORMACE A JEJICH UVĚDOMĚNÍ REFLEXE PRACOVNÍ LIST FIREMNÍ KULTURA EVOKACE NOVÉ INFORMACE A JEJICH UVĚDOMĚNÍ REFLEXE PRACOVNÍ LIST FINANČNÍ PLÁNY FIRMY EVOKACE NOVÉ INFORMACE A JEJICH UVĚDOMĚNÍ REFLEXE PRACOVNÍ LIST DANĚ A PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR EVOKACE NOVÉ INFORMACE A JEJICH UVĚDOMĚNÍ... 74

6 4 9.3 REFLEXE PRACOVNÍ LIST VYSVĚTLIVKY LITERATURA... 79

7 Úvod 5 ÚVOD Milí studenti, Chcete se dovědět něco o tom, jak založit vlastní firmu? Že nevíte jak na to? Pokud máte odvahu a chuť se do toho pustit, jste trpěliví a vytrvalí a máte i dostatek nápadů pro podnikání a především chuť do práce, pak si můžete pomocí tohoto studijního textu fiktivně podnikání vyzkoušet. Nejedná se o žádný manuál nebo příručku Jak začít podnikat, je to pouze návod, co je třeba udělat, aby Vaše firma byla v pořádku nejen po právní stránce, ale aby také prosperovala. Práce s pracovními listy Vám pomůže snížit rizika a nezdary, čekající na nepřipravené, abyste se zbytečně nepouštěli do riskantních podniků. Znalosti, které získáte studiem opory Vás upozorní na možná úskalí podnikání a dopředu budete moci zjistit, že Vás Vaše firma nejen uživí, ale že bude zároveň zisková. V textu jsou obsaženy otázky k zamyšlení, kontrolní otázky, příklady a pracovní listy. Protože ale tento text nemůže plně nahradit učebnici, (ani ji nahradit nechce), obsahuje i mnoho odkazů na další literaturu a jiné informační zdroje, především zákony, normy a nařízení vlády a vyhlášky. Věřím, že čas, který strávíte studiem, nebude ztracený a že materiál Vám poskytne dostatek informací k tomu, abyste své podnikání mohli zahájit. Přeji hodně úspěchů při studiu. Pavlína Palová

8 Úvod 6

9 1 Podnikatelské začátky 7 1 PODNIKATELSKÉ ZAČ ÁTKY Klíčová slova podnikání, živnost podnikatelský cíl podnikatelský plán poskytovatelé kapitálu Cíle proč chci začít podnikat a jaké jsou moje osobní cíle? co to je živnost? kdo mi v začátku pomůže s financováním? kam se obrátit o radu v případě pomoci? Použitá literatura a zdroje 1.1 Evokace Co si myslíte že je to živnost? Co si myslíte, kterým zákonem se musíme řídit? Co si myslíte proč podnikáme? Co víte o tom, kde vzít finanční zdroje na rozjezd činnosti? Co víte o tom, jak se liší živnost od podnikání Co víte o tom, co je to podnikatelský cíl?

10 1 Podnikatelské začátky 8 Zapište si prosím do levého sloupce Co si myslím, že vím? T-grafu své odpovědi Co si myslím, že vím? Co vím? Pokyn pro učitele Učitel vyzve žáky, aby nahlas říkali své evokace i případné otázky a vše zapisuje na tabuli 1.2 Nové informace a jejich uvědomění Rozhodnutí o začátku podnikání je však jedním z nejdůležitějších rozhodnutí ve Vašem životě. Důležitá je důkladná příprava, která pomůže snížit rizika a nezdary, které by Vás mohly potkat. Provádím-li soustavně výdělečnou činnost samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a za účelem dosažení zisku, pak provozuji živnost a musím se řídit zákonem. Pokyn pro učitele Učitel rozdělí třídu do dvojic Otázky se kterými budete pracovat.

11 1 Podnikatelské začátky 9 Co je to živnost? Kterým zákonem se musíme řídit? Proč podnikám? Kde vzít finanční zdroje na rozjezd činnosti? Jak se liší živnost od podnikání? Definujte podnikatelský cíl. Pokyny pro učitele Učitel vysvětlí učivo nebo rozdá text žákům, který si sami přečtou. Po přečtení textu pracujte ve dvojicích a hledejte odpovědi na zadané otázky. Závěry si zapište do poznámek. Jeden z dvojice, pak bude prezentovat závěry ke kterým jste došli. Prezentace jednotlivých zástupců z dvojice a diskuze celé třídy k jednotlivým odpovědím zástupců skupin doplňování a korekce odpovědí, Poznámky: 1.3 Reflexe Každý sám si odpoví na jednotlivé otázky ze skupinové práce do pravého sloupce T- grafu.s názvem Co už vím?. Zároveň si porovnejte, jak jste odpověděli na počátku a jak v závěru. S pracovními listy pracuje každý sám, po vypracování se provede společné vyhodnocení.

12 1 Podnikatelské začátky Pracovní list Pracovní list č. 1 Nikdo nic nedělá bez důvodu nebo záměru. Proto je užitečné položit si otázky: Proč to dělám? Jaké jsou moje osobní cíle? Budou moje osobní cíle totožné s cíli podnikatelskými? Proč vůbec lidé začínají podnikat? Je podnikání východisko z beznadějné situace najít si práci nechat se zaměstnat? Nebo podnikání znamená rychleji zbohatnout? Chtějí snad podnikatelé poctivě pracovat v tom oboru, kterému se vyučili a který je baví?

13 1 Podnikatelské začátky 11 Úkol k textu: Vypište si osobní důvody, proč začít podnikat: Pracovní list č. 2 Podnikání není jen to, co mě baví dělat. Pokud jsem byla několik let zaměstnaná jako krejčová a tuto práci dělám ráda, nemusím mít ještě vlohy k podnikání. Nyní si udělejte test jaký názor na to má Vaše rodina. Budou Vás podporovat? Věří Vašim schopnostem? A věříte sami sobě? Jaké jsou Vaše charakterové vlastnosti?

14 1 Podnikatelské začátky 12 Máte organizační schopnosti? Umíte komunikovat s lidmi? Nepoloží Vás první neúspěch na lopatky, jste bojovník? Pracovní list č. 3 Vyhledejte všechny možnosti finančních zdrojů na rozjezd podnikání: Nápověda:

15 2 Marketing a propagace 13 2 MARKETING A PROPAGACE Klíčová slova marketing podnikatelská koncepce segmentace trhu cena propagace, podpora prodeje reklama, public relation prodejní personál, přímý marketing Cíle co je to marketing; informační zdroje; jak stanovit cenu; co je to prodej; jakou formou můžete prodej zvýšit. Použitá literatura a zdroje 2.1 Evokace Co si myslíte, že je to marketing? Co si myslíte o čem rozhoduje marketing? Co víte o segmentaci trhu? Co si myslíte, jak si můžete vybrat své zákazníky sami? Co víte o hromadném marketingu?

16 2 Marketing a propagace 14 Co víte o diferencovaném marketingu? Co víte o cíleném marketingu? Co si myslíte, že je informační systém marketingu (vnitřní a vnější zdroje)? Co si myslíte, že ovlivňuje cenu? Co víte o zákonu nabídky a poptávky? Co víte o tom, jakými metodami stanovujeme cenu? Zapište si prosím do levého sloupce Co si myslím, že vím? T-grafu své odpovědi Co si myslím, že vím? Co vím?

17 2 Marketing a propagace 15 Pokyn pro učitele Učitel vyzve žáky, aby nahlas říkali své evokace i případné otázky a vše zapisuje na tabuli 2.2 Nové informace a jejich uvědomění Otázky se kterými budete pracovat při výkladu učiva. C je to marketing? O čem rozhoduje marketing? Vysvětlete co to znamená segmentace trhu? Jak si můžete vybrat své zákazníky sami? Co je to hromadný marketing? Co je to diferencovaný marketing? Co je to cílený marketing? Popište co je to informační systém marketingu (vnitřní a vnější zdroje). Co ovlivňuje cenu? Co je to zákon nabídky a poptávky? Jakými metodami stanovujeme cenu? Pokyny pro učitele Učitel rozdělí třídu do čtyřčlenných skupin a na základě stanovených otázek vysvětlí učivo žákům. Po výkladu učitele pracujte ve čtveřici a hledejte odpovědi na zadané otázky. Závěry si zapište do poznámek. Jeden ze skupinky pak bude prezentovat závěry ke kterým jste došli, případně si vyjasníte nesrovnalosti. Poznámky:

18 2 Marketing a propagace Reflexe Každý sám si odpoví na jednotlivé otázky ze skupinové práce do pravého sloupce T- grafu.s názvem Co už vím?. Zároveň si porovnejte, jak jste odpověděli na počátku a jak v závěru. S pracovními listy pracuje každý sám, po vypracování provede učitel společné vyhodnocení. 2.4 Pracovní list Pracovní list č. 1 Abychom lépe pochopili funkci marketingu, vraťme se do posloupnosti vývoje marketingu a vysvětlete co znamená: Čím levnější výrobek, tím lépe se prodá. Kvalitní zboží si svého zákazníka vždycky najde. Výrobek prodává reklama. Pokud zákazníkům vyhovíme lépe než konkurence, budeme úspěšní. Výrobek,který ohrožuje životní prostředí nebo morálku., na trhu neobstojí.

19 2 Marketing a propagace 17 Úkol č. 1 Zamyslete se, jaký výrobek budete nabízet, a podle něho si vyberte nějakou skupinu potenciálních zákazníků. Popište, jakou marketingovou koncepci byste pro tuto výrobu a tuto potenciální skupinu zvolili a proč. Pracovní list č. 2 Příprava pro podnikání je obtížná bez existence informačního systému. Informační systém je nezbytný! Vypište do tabulky, odkud získáte informace. Informační systém marketingu Vnitřní zdroje Vnější zdroje

20 2 Marketing a propagace 18 Pracovní list č. 3 Vypište nejdůležitější body jednotlivých metod stanovení ceny. Metody stanovení ceny podle Nákladů Konkurence Hodnoty vnímané zákazníkem Pracovní list č. 4 SWOT analýza Ukázka Ukazatel Vnitřní původ (atributy organizace) Vnější původ (atributy prostředí) Pomocné (dosažení cíle) Silné stránky Strengths Příležitosti Opportunities Škodlivé (dosažení cíle) Slabé stránky Weaknesses Hrozby Threats

21 2 Marketing a propagace 19 Nápověda SWOT analýza Silné stránky - výrobě každého výrobku věnujeme maximální možnou péči Slabé stránky - nemáme zatím velké množství odběratelů - vyrábíme vysoce kvalitní zboží - musíme získat důvěru zákazníků - cenu přizpůsobujeme velkému okruhu odběratelů Příležitosti - vybudovat dobré postavení na trhu Hrozby - využití slabých stránek konkurence - vznik jiné firmy se stejným zaměřením Úkol č. 2 - Vytvořte svoji SWOT analýzu Pracovní list č. 5 Propagace Popište jednotlivé formy propagace: Podpora prodeje Reklama......

22 2 Marketing a propagace 20 Prodejní personál Public relation Přímý marketing Úkol č. 3 Zamyslete se nad tím, jakou propagaci svých výrobků (služeb) zvolíte, abyste zvýšili prodej. Zjistěte, (telefonicky, v novinách, osobním jednáním, apod.) kolik budou v dnešní době a v našem městě činit náklady na tuto propagaci, a určete si rozpočet Nápověda: Určování rozpočtu na propagaci: 1. metoda možnosti kolik firmě zbude peněz 2. metoda procenta z příjmu 3. metoda konkurenční rovnosti 4. metoda cíl-úkol Pracovní list č. 6 Průzkum trhu

23 2 Marketing a propagace 21 Zmapujte si konkurenci, zjistěte si jaký bude odbyt pro vaše výrobky (služby). Vyrobte si dotazníky pro průzkum trhu, oslovte co největší počet respondentů. Výzkum zpracujte do grafů, diagramů a tabulek Distribuce Popište, jak budete své výrobky (služby) prodávat. Jaké oslovíte odběratelé a proč. Budete také rozšiřovat prodej do zahraničí? Dodavatelé Popište, jaké si vyberete dodavatelé a proč

24 2 Marketing a propagace 22

25 3 Právní stránka založení firmy 23 3 PRÁVNÍ STRÁNKA ZALOŽENÍ FIRMY Klíčová slova právní stránka podnikání fyzická a právnická osoba jméno firmy živnostenské oprávnění, ohlášení živnosti obecné a zvláštní podmínky udělení živnosti členění živnosti osoba samostatně výdělečně činná, sociální a zdravotní pojištění Cíle jak založit svoji vlastní firmu; co je to živnostenské oprávnění a ohlášení živnosti; jaké jsou obecné podmínky udělení živnosti; kde se musíte přihlásit jako podnikatel. Použitá literatura a zdroje 3.1 Evokace Co je to fyzická osoba? Co je to právnická osoba? Jaké výhody má fyzická osoba na rozdíl od právnické osoby? Jaké účetnictví vede fyzická osoba a jaké právnická, a kterými zákony se řídí? Jak si vytvoříte jméno firmy? Co je to živnostenské oprávnění a kterým zákonem se řídíme při vzniku firmy? Jak členíme živnosti?

26 3 Právní stránka založení firmy 24 Hledejte další otázky, které Vás k tématu zajímají. Zapište si prosím do levého sloupce Co si myslím, že vím? T-grafu své odpovědi Co si myslím, že vím? Co vím? Pokyn pro učitele Učitel vyzve žáky, aby nahlas říkali své evokace i případné otázky a vše zapisuje na tabuli 3.2 Nové informace a jejich uvědomění Základní podmínky pro vztahy mezi podnikateli, popř. podnikateli a občany, určuje obchodní zákoník, případně občanský zákoník. Základní předpoklady pro podnikání uvádí živnostenský zákon. Zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb. stanoví mimo jiné obecné a zvláštní podmínky provozování živnosti. Živnosti členíme na ohlašovací a koncesované. U ohlašovací živnosti musíte splnit živnostenským zákonem stanovené obecné a zvláštní podmínky a ohlášenou živnost můžete provozovat. U koncesované živnosti čekáte, zda vám živnostenský úřad udělí koncesi. Ohlašovací živnosti se člení na volné (vyžadují splnění pouze obecných

27 3 Právní stránka založení firmy 25 podmínek), řemeslné (obecné podmínky a vyučení v oboru), a vázané (obecné podmínky a speciální podmínky, např. zvláštní zkoušky, délka praxe apod.) Pokud není člověk zaměstnancem nějaké firmy, je osobou samostatně výdělečně činnou OSVČ a musí se starat o své sociální a zdravotní pojištění. Je nutné se zaregistrovat k placení sociálního pojištění na okresní správě sociálního pojištění a k placení zdravotního pojištění si vybrat některou ze zdravotních pojišťoven. Pokyny pro učitele Učitel vysvětlí učivo nebo rozdá text žákům, který si sami přečtou. Po přečtení textu pracujte ve dvojicích a hledejte odpovědi na zadané otázky. Závěry si zapište do poznámek. Jeden z dvojice, pak bude prezentovat závěry ke kterým jste došli. Co je to fyzická osoba? Co je to právnická osoba? Jaké výhody má fyzická osoba na rozdíl od právnické osoby? Jaké účetnictví vede fyzická osoba a jaké právnická, a kterými zákony se řídí? Jak si vytvoříte jméno firmy? Co je to živnostenské oprávnění a kterým zákonem se řídíme při vzniku firmy? Jak členíme živnosti? Prezentace jednotlivých zástupců z dvojice a diskuze celé třídy k jednotlivým odpovědím zástupců skupin doplňování a korekce odpovědí. Poznámky:

28 3 Právní stránka založení firmy Reflexe Každý sám si odpoví na jednotlivé otázky ze skupinové práce do pravého sloupce T- grafu.s názvem Co už vím?. Zároveň si porovnejte, jak jste odpověděli na počátku a jak v závěru. S pracovními listy pracuje každý sám, po vypracování se provede společné vyhodnocení. 3.4 Pracovní list Pracovní list č. 1 Pokuste se vyjmenovat obecné a zvláštní podmínky provozování živnosti. Jaký je rozdíl mezi právní stránkou založení firmy fyzické a právnické osoby, a ve kterém zákoně najdete členění živností? 1. Popište, co je to jednotný registrační formulář? 2. Kde byste ohlašovali svou živnost?

29 3 Právní stránka založení firmy Kde byste se registrovali jako plátci daní? 4. Který úřad Vám přidělí identifikační číslo IČ a k čemu slouží? 5. A kde získáte daňové identifikační číslo DIČ? 6. Vysvětlete pojem OSVČ? 7. Co je to sociální a zdravotní pojištění? 8. Je nutné se zaregistrovat k placení sociálního a zdravotního pojištění a kde? 9. Vypište ke kterým daním se musíte zaregistrovat na Finančním úřadu? 10. Už jste se rozhodli v jakém oboru budete podnikat?

30 3 Právní stránka založení firmy Co je to výpis z živnostenského rejstříku? 12. Co je to obchodní rejstřík? 13. Jaké známe druhy živnosti? Zamyšlení: Využít svůj koníček k podnikatelským účelům je velice výhodné, protože již částečně, z pohledu zákazníka, máte zmapovaný trh. Stačí se dozvědět o něm více z pohledu nabízejícího. Kdo může podnikat uveďte příklady Fyzická osoba Právnická osoba Stát

31 3 Právní stránka založení firmy 29 Ohlašovací živnosti uveďte obecné a zvláštní podmínky Volná Vázaná Řemeslná Typy obchodních společností Ukazatel Veřejná obchodní společnosti. Komanditní společnost Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Ručení Vklad Řízení Rozdělování zisku

32 3 Právní stránka založení firmy 30 Víte co je to evropská společnost (Societas Europeae SE) Co to jsou neziskové organizace? Nápověda: Státní neziskové organizace (organizační složky a příspěvkové organizace) tyto organizace hospodaří s prostředky získanými z daní, a stát tedy usiluje o to, aby tyto prostředky byly vynakládány co nejúčelněji. Stát ale bývá většinou horším hospodářem než soukromé podniky. Nestátní neziskové organizace - většinou nemají nárok na prostředky ze státního rozpočtu. Získávají je nejčastěji z příspěvků svých členů a z darů. Mezi neziskové organizace patří nadace, občanská sdružení apod. Úkol č. 1 Zjistěte si ze zákona o živnostenském podnikání, podle živnosti jakou budete provozovat, jaké podmínky musíte splňovat. Vyberte vhodný název své firmy, popište kroky, které budete podnikat k založení své firmy a na které konkrétní instituce se obrátíte.

33 3 Právní stránka založení firmy 31 Městský úřad v Orlové Obecní živnostenský úřad Osvobození 796, Orlová 4 Jen pro potřeby výuky - ukázka Čj.: ŽÚ/345/2009/SPI/1 Výpis z živnostenského rejstříku Jméno a příjmení: Jan Novák Rodné číslo: /6675 Bydliště: Polní 10, Orlová-Lutyně Místo podnikání: Polní 10, Orlová-Lutyně Identifikační číslo: Živnostenské oprávnění č. 1 Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. Příloha č. 2 živnostenského zákona Obory činnosti: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Druh živnosti: ohlašovací vázaná Vznik oprávnění: 1. června 2009 Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou Úřad příslušný podle 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Orlová V Orlové 8. června 2009 Ing. Marie Volfová vedoucí obecního živnostenského úřadu

34

35 4 Zakladatelský rozpočet 33 4 ZAKLADATELSKÝ ROZPOČ ET Klíčová slova odpisy režijní náklady hmotný, nehmotný, finanční majetek a drobný hmotný majetek odpisy účetní a daňové variabilní a fixní náklady Cíle jak správně sestavit zakladatelský rozpočet; jaký je rozdíl mezi variabilními a fixními náklady; co je to hmotný majetek, nehmotný majetek, finanční majetek; co jsou to odpisy Použitá literatura a zdroje 4.1 Evokace Jistě jste již schopni odhadnout prodej, cenu a víte, co budete potřebovat k podnikání. Zakladatelský rozpočet je souhrnné vyčíslení co Vás podnikání bude stát a kolik můžete vydělat. Co je to zakladatelský rozpočet? Co to jsou náklady a výnosy? Co je to dlouhodobý a oběžný kapitál a co to jsou zdroje krytí? Co je to rozvaha? Co je to dlouhodobý a drobný hmotný majetek? Co to jsou variabilní a fixní náklady?

36 4 Zakladatelský rozpočet 34 Co to jsou odpisy? Zapište si prosím do levého sloupce Co si myslím, že vím? T-grafu své odpovědi Co si myslím, že vím? Co vím? Pokyn pro učitele Učitel vyzve žáky, aby nahlas říkali své evokace i případné otázky a vše zapisuje na tabuli 4.2 Nové informace a jejich uvědomění Zakladatelský rozpočet se skládá z následujících částí: Rozpočet nákladů, výnosů (příjmů a výdajů) a zisku vycházíme z předpokládaného objemu prodeje, vznikajících nákladů jednorázových, opakovaných. Propočet není jednorázový, postupně se hledají možnosti zvyšování zisku, většinou rozšiřováním prodeje, snižováním nákladů apod. Tímto rozpočtem získáte základní představu o ročním hospodaření firmy a zjistíte výnosnost připravovaného podnikání (velikosti zisku).

37 4 Zakladatelský rozpočet 35 Rozpočet dlouhodobého a oběžného kapitálu (potřebného majetku firmy) a zdrojů jeho krytí (vlastní a cizí zdroje) zpracujeme investiční rozpočet a rozpočet potřeby oběžného majetku. V obou případech zjistíte, zda máte dostatečné zdroje krytí. Na základě uvedených rozpočtů zhodnotíte podnikatelský záměr. Výnos by měl být alespoň takový, jaký byste mohli dosáhnout jiným způsobem vynaložení kapitálu (např. uložení peněz v bance). Pokyn pro učitele Učitel rozdělí třídu do dvojic Otázky se kterými budete pracovat. Co je to zakladatelský rozpočet? Co to jsou náklady a výnosy? Co je to dlouhodobý a oběžný kapitál a co to jsou zdroje krytí? Co je to rozvaha? Co je to dlouhodobý a drobný hmotný majetek? Co to jsou variabilní a fixní náklady? Co to jsou odpisy? Pokyny pro učitele Učitel vysvětlí učivo nebo rozdá text žákům, který si sami přečtou. Po přečtení textu pracujte ve dvojicích a hledejte odpovědi na zadané otázky. Závěry si zapište do poznámek. Jeden z dvojice, pak bude prezentovat závěry ke kterým jste došli. Prezentace jednotlivých zástupců z dvojice a diskuze celé třídy k jednotlivým odpovědím zástupců skupin doplňování a korekce odpovědí. Poznámky:

38 4 Zakladatelský rozpočet Reflexe Každý sám si odpoví na jednotlivé otázky ze skupinové práce do pravého sloupce T- grafu.s názvem Co už vím?. Zároveň si porovnejte, jak jste odpověděli na počátku a jak v závěru. S pracovními listy pracuje každý sám, po vypracování se provede společné vyhodnocení. 4.4 Pracovní list Pracovní list č. 1 - vypište si jednotlivé kroky Vašeho podnikání Co je to podnikatelský záměr Nápad Průzkum trhu Plán postupu Zakladatelský rozpočet Nápověda: Než přistoupíte k vytváření vlastního zakladatelského rozpočtu, shrneme si několik důležitých informací. Podnikatelský záměr je vlastně marketingovým plánem. Na počátku podnikání stojí nápad. Chcete prodávat, vyrábět nebo poskytovat služby. Každý nápad je nutné ověřit musíte zjistit, zda bude o nabízený produkt zájem průzkum. Určíte si, co přesně budete nabízet a v jakém rozsahu. Rozhodnete se, zda budete podnikat sami, nebo se společníky, popř. zda jste schopni založit společnost, a vyčíslíte, jaká bude potřeba materiálu, strojů, budov, zaměstnanců plán postupu. Teď přichází na řadu zakladatelský rozpočet. Jestliže jste již schopni odhadnout prodej, cenu a víte, co budete potřebovat, zpracujete zakladatelský rozpočet.

39 4 Zakladatelský rozpočet 37 Riziko podnikatelského plánu vypište všechna rizika Úkol č. 1 Zjistěte si všechny potřebné údaje k tomu, abyste mohli vypracovat zakladatelský rozpočet na základě vašeho podnikatelského záměru. Zamyslete se nad tímto záměrem a napište si váš předpoklad, na základě kterého budete schopni vypracovat svůj vlastní zakladatelský rozpočet.

40 4 Zakladatelský rozpočet 38 Pracovní list č. 2 Kapitálové vybavení podniku Vypracujte svoji počáteční rozvahu Počáteční rozvaha k Aktiva v Kč Pasiva v Kč Celkem Celkem Nápověda ukázka počáteční rozvahy Počáteční rozvaha k Aktiva v Kč Pasiva v Kč Celkem Celkem A co úvěr budete žádat banku o úvěr dobře si to promyslete Nápověda ukázka splácení úvěru Splácení úvěru pokud nám Komerční banka poskytne úvěr Úvěr v hodnotě Kč ,--, doba splatnosti bude 4 roky při roční úrokové sazbě 5% p. a. Rok Splácená částka v Kč Úrok za 1 rok v Kč Celková úhrada v Kč Celkem Úkol č. 2 důležitá je také kalkulace prodejní ceny vašeho výrobku nebo služby. Vytvořte si svoji vlastní kalkulaci

41 4 Zakladatelský rozpočet 39 Kalkulační položka Výpočet Kč 1. Přímý materiál 2. Přímé mzdy 3. Výrobní režie 35 % z přímých mezd Vlastní náklady výroby 4. Správní režie 15 % z přímých mezd 5. Zásobovací režie 10 % z přímého materiálu Vlastní náklady výkonu 6. Odbytové náklady 9 % z přímých mezd Úplné vlastní náklady výkonu 7. Zisk 20 % z úplných nákladů Prodejní cena bez DPH 8. DPH 19 % Prodejní cena s DPH Nápověda ukázka Kalkulace prodejní ceny Kalkulační položka Výpočet Kč 1. Přímý materiál Přímé mzdy Výrobní režie 90 % z přímých mezd Vlastní náklady výroby Správní režie 45 % z přímých mezd Zásobovací režie 10 % z přímého materiálu 51 Vlastní náklady výkonu Odbytové náklady 9 % z přímých mezd 227 Úplné vlastní náklady výkonu Zisk 20 % z úplných nákladů Prodejní cena bez DPH DPH 19 % Prodejní cena s DPH 9.520

42

43 5 Řízení a organizační struktura 41 5 Ř ÍZENÍ A ORGANIZAČ NÍ STRUKTURA Klíčová slova organizování práce organizační struktura firmy manažer, podnikatel Cíle co je to organizační struktura firmy; co je to manažer a podnikatel. Použitá literatura a zdroje 5.1 Evokace Organizační struktura firmy se více uplatňuje ve firmách, kde je nezbytná koordinace práce a lidí. Co je to řízení? Co je to plánování? Co je to organizování? Co je to organizační struktura firmy? Co je to vedení a motivace zaměstnanců? Co je to kontrola? Jaký je rozdíl mezi manažerem a podnikatelem?

44 5 Řízení a organizační struktura 42 Zapište si prosím do levého sloupce Co si myslím, že vím? T-grafu své odpovědi Co si myslím, že vím? Co vím? Pokyn pro učitele Učitel vyzve žáky, aby nahlas říkali své evokace i případné otázky a vše zapisuje na tabuli 5.2 Nové informace a jejich uvědomění Řízením (managementem) rozumíme usměrňování činností a výrobních faktorů tak, aby byly zajištěny všechny činnosti podniku a bylo dosaženo daných cílů. Slovem management nebo vedení je také přeneseně označována skupina řídících pracovníků vrcholový management, střední management, nižší management. Pokyn pro učitele Učitel rozdělí třídu do dvojic Učitel vysvětlí učivo nebo rozdá text žákům, který si sami přečtou. Po přečtení textu pracujte ve dvojicích a hledejte odpovědi na zadané otázky. Závěry si zapište do poznámek. Jeden z dvojice, pak bude prezentovat závěry ke kterým jste došli.

45 5 Řízení a organizační struktura 43 Co je to řízení? Co je to plánování? Co je to organizování? Co je to organizační struktura firmy? Co je to vedení a motivace zaměstnanců? Co je to kontrola? Jaký je rozdíl mezi manažerem a podnikatelem? Prezentace jednotlivých zástupců z dvojice a diskuze celé třídy k jednotlivým odpovědím zástupců skupin doplňování a korekce odpovědí. Poznámky: 5.3 Reflexe Každý sám si odpoví na jednotlivé otázky ze skupinové práce do pravého sloupce T- grafu.s názvem Co už vím?. Zároveň si porovnejte, jak jste odpověděli na počátku a jak v závěru. S pracovními listy pracuje každý sám, po vypracování se provede společné vyhodnocení.

46 5 Řízení a organizační struktura Pracovní list Pracovní list č. 1 Management koho byste zde zařadili vypište příklady Vrcholový management Střední management Nižší management Čtyři složky řízení popište je Plánování Organizování Vedení a motivace zaměstnanců Kontrola Příklad organizační struktury Organizační struktura malé firmy může být následující:

47 5 Řízení a organizační struktura 45 Řediteli firmy podléhají: výroba, finance, marketing, zásobování, odbyt a personální a právní agenda. Předmětem organizační struktury je také vymezení náplně práce jednotlivých útvarů Úkol č. 1 Vytvořte vlastní organizační strukturu Vaší firmy Nápověda ukázka Společnost příjme zaměstnance pouze na výrobu. Všechny funkce spojené s chodem společnosti budou provádět všichni společníci. V případě prosperující firmy je možnost, že zaměstnáme další pracovníky i v oblasti vnitřní struktury společnosti. ředitel a jednatel Jan Novák právní, ekonomické oddělení Petra Šelonková zásobovací a odbytové oddělení Kristýna Sýkorová oddělení marketingu Jana Balíková Ředitel firmy, jednatel Jan Novák Plní ve firmě rozhodující roli, je zodpovědná za celkový chod firmy a vzhledem v největšímu vloženému kapitálu má i největší podíly ze zisku. Dále se stará o řízení, plnění a kontrolu úkolů ve firmě. Právní, ekonomické a personální oddělení Šelonková Petra Hlavní činnosti právního oddělení budou spojeny zejména se založením fiktivní firmy a její registrací. Dále plní funkci personálního oddělení a sestaví se všemi zaměstnanci pracovní smlouvu. V rámci ekonomického oddělení vede podvojné účetnictví a zajišťuje výplaty a veškerou evidenci mezd. Zároveň odpovídá za řádné odvody daní a správné vyplnění daňového přiznání.

48 5 Řízení a organizační struktura 46 Zásobovací a odbytové oddělení Sýkorová Kristýna Toto oddělení musí především zajistit veškeré vybavení a zásoby, potřebné pro řádný chod firmy. Jde jednak o zajištění vybavení firmy, a jednak o zajišťování zásob materiálu nezbytného pro výrobky, které bude firma prodávat. S tím souvisí pořizování veškerých písemností v této oblasti. Dále ve spolupráci s marketingovým oddělením zajišťuje odbyt firmy. Oddělení marketingu Balíková Jana Hlavní úkol tohoto oddělení je příprava nabídkového katalogu, který je nezbytný pro řádné fungování fiktivní firmy. Dále se stará o reklamu a to jak v místě působení tak na internetu. Bude spolupracovat s odbytovým oddělením. Public relation Lucie Roudenská Hlavní činností public relation je styk s veřejností. Díky její perfektní znalosti anglického jazyka můžeme spolupracovat se zahraničními obchodními partnery.

49 6 Korespondence 47 6 KORESPONDENCE Klíčová slova sloh obchodních dopisů úprava obchodních a úředních dopisů úprava žádosti Cíle jaký má být sloh obchodního dopisu; několik slov o psychologii; jaké jsou normy pro úpravu písemností; jaké písemnosti se mohou vyskytnout ve firmě. Použitá literatura a zdroje 6.1 Evokace Jak správně napsat obchodní dopis? Co je to záhlaví dopisu? Co vím o adrese příjemce? Co to jsou odvolací údaje? Co vím jak se píše datum odeslání dopisu? Co je to heslovité vyjádření obsahu dopisu? Jak se píše text dopisu? Co vím o pozdravu v dopisech? Jak se uvádí razítko a podpis? Co vím o přílohách?

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost UČÍME SE PODNIKAT Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost 7. KORESPONDENCE OBCHODNÍ DOPISY, E-MAILY Klíčová slova Korespondence Obchodní dopis E-mail Budete umět odpovědět

Více

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost UČÍME SE PODNIKAT Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost 4. PRÁVNÍ STRÁNKA ZALOŽENÍ FIKTIVNÍ FIRMY Klíčová slova Živnost Živnostenský zákon Typy obchodních společností

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I.

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání Registrační číslo ÚP: SÚPM zřízená Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání 113 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_13 Jméno

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

ÚČETNICTVÍ. Opakovací příklad učivo 3. ročníku pracovní list

ÚČETNICTVÍ. Opakovací příklad učivo 3. ročníku pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Opakovací

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk 1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk Klíčová slova Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel,

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením Registrační číslo ÚP: CHPM - zřízení Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

PRACOVNÍ LISTY MINIPODNIKÁNÍ

PRACOVNÍ LISTY MINIPODNIKÁNÍ PRACOVNÍ LISTY MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 2 1 CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 2 PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR... 6 3 PRÁVNÍ STRÁNKA ZALOŽENÍ FIRMY... 9 4 PRÁVNÍ STRÁNKA ZALOŽENÍ FIRMY 2... 11 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM SVČ zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti 75 zákona č.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V. 2.22 Ekonomické výpočty

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_08 Jméno

Více

SSOS_EK_3.05 Daň z příjmu právnických osob

SSOS_EK_3.05 Daň z příjmu právnických osob Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_EK_3.05

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

SSOS_EK_2.19 Podnikatelský záměr

SSOS_EK_2.19 Podnikatelský záměr Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pracovní list pro téma III.2.9 Podnikání Praktický příklad na založení firmy VY_32_INOVACE_329_20

Více

Podstata Peněžního deníku

Podstata Peněžního deníku Peněžní deník Obsah Podstata Peněžního deníku Doklady důležité pro zápis do Deníku Ukázka Peněžního deníku Obsah sloupců v Peněžním deníku Rozdělení příjmů Příjmy zahrnované do ZDP Příjmy nezahrnované

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO149

Více

Účetnictví I BLOK ČÍSLO 4. Gymnázium Budějovická. Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý. Předpokládaný počet : 8 hodin. Použitá literatura :

Účetnictví I BLOK ČÍSLO 4. Gymnázium Budějovická. Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý. Předpokládaný počet : 8 hodin. Použitá literatura : Hodina 22 Strana 1/12 Gymnázium Budějovická Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý BLOK ČÍSLO 4 Účetnictví I Předpokládaný počet : 8 hodin Použitá literatura : Jiří Vysušil Podvojné účetnictví po lžičkách

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_11 Jméno

Více

Úspěch se dá naplánovat

Úspěch se dá naplánovat Srdečně Vám blahopřejeme, že jste se odvážil udělat krok k vaší profesní samostatnosti. Pečlivou přípravou můžete ovlivnit velké množství rozhodujících faktorů, které pro Vás mají existenciální význam.

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: ekonomie, makro-,

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů

Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů 1. Normy pro úpravu písemností 2. Náležitosti předtisků pro obchodní a úřední korespondenci 3. Vzor předtisku obchodního dopisu 1. Normy pro úpravu písemností

Více

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Praktická maturitní práce Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM A P R ODEJEM NÁBYTKU

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

Smlouva o běžném účtu

Smlouva o běžném účtu Smlouva o běžném účtu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA 10JedRegFormFO2info.pdf ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA o) Vyplní osoba, které již bylo identifikační číslo přiděleno. p) Vyplní pouze

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova: živnost, Živnostenský

Více

1 Úkolem je určit, zda celé (!) tvrzení je pravdivé nebo ne

1 Úkolem je určit, zda celé (!) tvrzení je pravdivé nebo ne 1 Úkolem je určit, zda celé (!) tvrzení je pravdivé nebo ne a) Právnické osoby vedou pouze účetnictví. Účetnictví je úplné, když je vedeno v souladu se zákony ČR. Účetním obdobím je kalendářní nebo hospodářský

Více

Zhodnocení: Prezentace žáky zaujala. Vzhledem k tomu, že většina z nich už přemýšlí o realizaci svých plánů do budoucna, je pro ně toto učivo

Zhodnocení: Prezentace žáky zaujala. Vzhledem k tomu, že většina z nich už přemýšlí o realizaci svých plánů do budoucna, je pro ně toto učivo Cesta k zisku Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_12 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ÚČETNICTVÍ 3 5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Ing. Miriam Jandlová Tematický celek Základy daňové evidence a účetnictví Cílová skupina žáci střední školy s výukou předmětu účetnictví a daně Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami,

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Účetnictví Daňová evidence Téma Peněžní deník Ročník 2. Autor Ing. Bc. Marcela

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO180

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více