OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ. Fiktivní firma ELEKTRONICKÉ PRACOVNÍ LISTY ING. PAVLÍNA PALOVÁ ORLOVÁ 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ. Fiktivní firma ELEKTRONICKÉ PRACOVNÍ LISTY ING. PAVLÍNA PALOVÁ ORLOVÁ 2010"

Transkript

1 OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ Fiktivní firma ELEKTRONICKÉ PRACOVNÍ LISTY ING. PAVLÍNA PALOVÁ ORLOVÁ 2010 PROJEKT: INOVACE VÝUKY A TVORBA DIGITÁLNÍCH UČEBNÍCH MATERIÁLŮ PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

3 1 CÍL DIGITÁLNÍ ŠKOLY Co víte nebo si myslíte, jaký význam má slovo evokace? Co víte nebo si myslíte, jaký význam má slovo reflexe? Po prostudování textu a při práci s textem si uvědomíte a procvičíte: nejdůležitější témata, která se vyskytují v průběhu výuky v předmětu fiktivní firma hravou formou zvládnete krok po kroku základy podnikání Získáte ucelený náhled na základy podnikání a na všechny právní kroky Budete schopni se dobře přizpůsobit podmínkám praxe správně se orientovat v podnikání ujasnit si všechny teoretické vědomosti

4 2

5 3 OBSAH CÍL DIGITÁLNÍ ŠKOLY... 1 ÚVOD PODNIKATELSKÉ ZAČÁTKY EVOKACE NOVÉ INFORMACE A JEJICH UVĚDOMĚNÍ REFLEXE PRACOVNÍ LIST MARKETING A PROPAGACE EVOKACE NOVÉ INFORMACE A JEJICH UVĚDOMĚNÍ REFLEXE PRACOVNÍ LIST PRÁVNÍ STRÁNKA ZALOŽENÍ FIRMY EVOKACE NOVÉ INFORMACE A JEJICH UVĚDOMĚNÍ REFLEXE PRACOVNÍ LIST ZAKLADATELSKÝ ROZPOČET EVOKACE NOVÉ INFORMACE A JEJICH UVĚDOMĚNÍ REFLEXE PRACOVNÍ LIST ŘÍZENÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA EVOKACE NOVÉ INFORMACE A JEJICH UVĚDOMĚNÍ REFLEXE PRACOVNÍ LIST KORESPONDENCE EVOKACE NOVÉ INFORMACE A JEJICH UVĚDOMĚNÍ REFLEXE PRACOVNÍ LIST FIREMNÍ KULTURA EVOKACE NOVÉ INFORMACE A JEJICH UVĚDOMĚNÍ REFLEXE PRACOVNÍ LIST FINANČNÍ PLÁNY FIRMY EVOKACE NOVÉ INFORMACE A JEJICH UVĚDOMĚNÍ REFLEXE PRACOVNÍ LIST DANĚ A PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR EVOKACE NOVÉ INFORMACE A JEJICH UVĚDOMĚNÍ... 74

6 4 9.3 REFLEXE PRACOVNÍ LIST VYSVĚTLIVKY LITERATURA... 79

7 Úvod 5 ÚVOD Milí studenti, Chcete se dovědět něco o tom, jak založit vlastní firmu? Že nevíte jak na to? Pokud máte odvahu a chuť se do toho pustit, jste trpěliví a vytrvalí a máte i dostatek nápadů pro podnikání a především chuť do práce, pak si můžete pomocí tohoto studijního textu fiktivně podnikání vyzkoušet. Nejedná se o žádný manuál nebo příručku Jak začít podnikat, je to pouze návod, co je třeba udělat, aby Vaše firma byla v pořádku nejen po právní stránce, ale aby také prosperovala. Práce s pracovními listy Vám pomůže snížit rizika a nezdary, čekající na nepřipravené, abyste se zbytečně nepouštěli do riskantních podniků. Znalosti, které získáte studiem opory Vás upozorní na možná úskalí podnikání a dopředu budete moci zjistit, že Vás Vaše firma nejen uživí, ale že bude zároveň zisková. V textu jsou obsaženy otázky k zamyšlení, kontrolní otázky, příklady a pracovní listy. Protože ale tento text nemůže plně nahradit učebnici, (ani ji nahradit nechce), obsahuje i mnoho odkazů na další literaturu a jiné informační zdroje, především zákony, normy a nařízení vlády a vyhlášky. Věřím, že čas, který strávíte studiem, nebude ztracený a že materiál Vám poskytne dostatek informací k tomu, abyste své podnikání mohli zahájit. Přeji hodně úspěchů při studiu. Pavlína Palová

8 Úvod 6

9 1 Podnikatelské začátky 7 1 PODNIKATELSKÉ ZAČ ÁTKY Klíčová slova podnikání, živnost podnikatelský cíl podnikatelský plán poskytovatelé kapitálu Cíle proč chci začít podnikat a jaké jsou moje osobní cíle? co to je živnost? kdo mi v začátku pomůže s financováním? kam se obrátit o radu v případě pomoci? Použitá literatura a zdroje 1.1 Evokace Co si myslíte že je to živnost? Co si myslíte, kterým zákonem se musíme řídit? Co si myslíte proč podnikáme? Co víte o tom, kde vzít finanční zdroje na rozjezd činnosti? Co víte o tom, jak se liší živnost od podnikání Co víte o tom, co je to podnikatelský cíl?

10 1 Podnikatelské začátky 8 Zapište si prosím do levého sloupce Co si myslím, že vím? T-grafu své odpovědi Co si myslím, že vím? Co vím? Pokyn pro učitele Učitel vyzve žáky, aby nahlas říkali své evokace i případné otázky a vše zapisuje na tabuli 1.2 Nové informace a jejich uvědomění Rozhodnutí o začátku podnikání je však jedním z nejdůležitějších rozhodnutí ve Vašem životě. Důležitá je důkladná příprava, která pomůže snížit rizika a nezdary, které by Vás mohly potkat. Provádím-li soustavně výdělečnou činnost samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a za účelem dosažení zisku, pak provozuji živnost a musím se řídit zákonem. Pokyn pro učitele Učitel rozdělí třídu do dvojic Otázky se kterými budete pracovat.

11 1 Podnikatelské začátky 9 Co je to živnost? Kterým zákonem se musíme řídit? Proč podnikám? Kde vzít finanční zdroje na rozjezd činnosti? Jak se liší živnost od podnikání? Definujte podnikatelský cíl. Pokyny pro učitele Učitel vysvětlí učivo nebo rozdá text žákům, který si sami přečtou. Po přečtení textu pracujte ve dvojicích a hledejte odpovědi na zadané otázky. Závěry si zapište do poznámek. Jeden z dvojice, pak bude prezentovat závěry ke kterým jste došli. Prezentace jednotlivých zástupců z dvojice a diskuze celé třídy k jednotlivým odpovědím zástupců skupin doplňování a korekce odpovědí, Poznámky: 1.3 Reflexe Každý sám si odpoví na jednotlivé otázky ze skupinové práce do pravého sloupce T- grafu.s názvem Co už vím?. Zároveň si porovnejte, jak jste odpověděli na počátku a jak v závěru. S pracovními listy pracuje každý sám, po vypracování se provede společné vyhodnocení.

12 1 Podnikatelské začátky Pracovní list Pracovní list č. 1 Nikdo nic nedělá bez důvodu nebo záměru. Proto je užitečné položit si otázky: Proč to dělám? Jaké jsou moje osobní cíle? Budou moje osobní cíle totožné s cíli podnikatelskými? Proč vůbec lidé začínají podnikat? Je podnikání východisko z beznadějné situace najít si práci nechat se zaměstnat? Nebo podnikání znamená rychleji zbohatnout? Chtějí snad podnikatelé poctivě pracovat v tom oboru, kterému se vyučili a který je baví?

13 1 Podnikatelské začátky 11 Úkol k textu: Vypište si osobní důvody, proč začít podnikat: Pracovní list č. 2 Podnikání není jen to, co mě baví dělat. Pokud jsem byla několik let zaměstnaná jako krejčová a tuto práci dělám ráda, nemusím mít ještě vlohy k podnikání. Nyní si udělejte test jaký názor na to má Vaše rodina. Budou Vás podporovat? Věří Vašim schopnostem? A věříte sami sobě? Jaké jsou Vaše charakterové vlastnosti?

14 1 Podnikatelské začátky 12 Máte organizační schopnosti? Umíte komunikovat s lidmi? Nepoloží Vás první neúspěch na lopatky, jste bojovník? Pracovní list č. 3 Vyhledejte všechny možnosti finančních zdrojů na rozjezd podnikání: Nápověda:

15 2 Marketing a propagace 13 2 MARKETING A PROPAGACE Klíčová slova marketing podnikatelská koncepce segmentace trhu cena propagace, podpora prodeje reklama, public relation prodejní personál, přímý marketing Cíle co je to marketing; informační zdroje; jak stanovit cenu; co je to prodej; jakou formou můžete prodej zvýšit. Použitá literatura a zdroje 2.1 Evokace Co si myslíte, že je to marketing? Co si myslíte o čem rozhoduje marketing? Co víte o segmentaci trhu? Co si myslíte, jak si můžete vybrat své zákazníky sami? Co víte o hromadném marketingu?

16 2 Marketing a propagace 14 Co víte o diferencovaném marketingu? Co víte o cíleném marketingu? Co si myslíte, že je informační systém marketingu (vnitřní a vnější zdroje)? Co si myslíte, že ovlivňuje cenu? Co víte o zákonu nabídky a poptávky? Co víte o tom, jakými metodami stanovujeme cenu? Zapište si prosím do levého sloupce Co si myslím, že vím? T-grafu své odpovědi Co si myslím, že vím? Co vím?

17 2 Marketing a propagace 15 Pokyn pro učitele Učitel vyzve žáky, aby nahlas říkali své evokace i případné otázky a vše zapisuje na tabuli 2.2 Nové informace a jejich uvědomění Otázky se kterými budete pracovat při výkladu učiva. C je to marketing? O čem rozhoduje marketing? Vysvětlete co to znamená segmentace trhu? Jak si můžete vybrat své zákazníky sami? Co je to hromadný marketing? Co je to diferencovaný marketing? Co je to cílený marketing? Popište co je to informační systém marketingu (vnitřní a vnější zdroje). Co ovlivňuje cenu? Co je to zákon nabídky a poptávky? Jakými metodami stanovujeme cenu? Pokyny pro učitele Učitel rozdělí třídu do čtyřčlenných skupin a na základě stanovených otázek vysvětlí učivo žákům. Po výkladu učitele pracujte ve čtveřici a hledejte odpovědi na zadané otázky. Závěry si zapište do poznámek. Jeden ze skupinky pak bude prezentovat závěry ke kterým jste došli, případně si vyjasníte nesrovnalosti. Poznámky:

18 2 Marketing a propagace Reflexe Každý sám si odpoví na jednotlivé otázky ze skupinové práce do pravého sloupce T- grafu.s názvem Co už vím?. Zároveň si porovnejte, jak jste odpověděli na počátku a jak v závěru. S pracovními listy pracuje každý sám, po vypracování provede učitel společné vyhodnocení. 2.4 Pracovní list Pracovní list č. 1 Abychom lépe pochopili funkci marketingu, vraťme se do posloupnosti vývoje marketingu a vysvětlete co znamená: Čím levnější výrobek, tím lépe se prodá. Kvalitní zboží si svého zákazníka vždycky najde. Výrobek prodává reklama. Pokud zákazníkům vyhovíme lépe než konkurence, budeme úspěšní. Výrobek,který ohrožuje životní prostředí nebo morálku., na trhu neobstojí.

19 2 Marketing a propagace 17 Úkol č. 1 Zamyslete se, jaký výrobek budete nabízet, a podle něho si vyberte nějakou skupinu potenciálních zákazníků. Popište, jakou marketingovou koncepci byste pro tuto výrobu a tuto potenciální skupinu zvolili a proč. Pracovní list č. 2 Příprava pro podnikání je obtížná bez existence informačního systému. Informační systém je nezbytný! Vypište do tabulky, odkud získáte informace. Informační systém marketingu Vnitřní zdroje Vnější zdroje

20 2 Marketing a propagace 18 Pracovní list č. 3 Vypište nejdůležitější body jednotlivých metod stanovení ceny. Metody stanovení ceny podle Nákladů Konkurence Hodnoty vnímané zákazníkem Pracovní list č. 4 SWOT analýza Ukázka Ukazatel Vnitřní původ (atributy organizace) Vnější původ (atributy prostředí) Pomocné (dosažení cíle) Silné stránky Strengths Příležitosti Opportunities Škodlivé (dosažení cíle) Slabé stránky Weaknesses Hrozby Threats

21 2 Marketing a propagace 19 Nápověda SWOT analýza Silné stránky - výrobě každého výrobku věnujeme maximální možnou péči Slabé stránky - nemáme zatím velké množství odběratelů - vyrábíme vysoce kvalitní zboží - musíme získat důvěru zákazníků - cenu přizpůsobujeme velkému okruhu odběratelů Příležitosti - vybudovat dobré postavení na trhu Hrozby - využití slabých stránek konkurence - vznik jiné firmy se stejným zaměřením Úkol č. 2 - Vytvořte svoji SWOT analýzu Pracovní list č. 5 Propagace Popište jednotlivé formy propagace: Podpora prodeje Reklama......

22 2 Marketing a propagace 20 Prodejní personál Public relation Přímý marketing Úkol č. 3 Zamyslete se nad tím, jakou propagaci svých výrobků (služeb) zvolíte, abyste zvýšili prodej. Zjistěte, (telefonicky, v novinách, osobním jednáním, apod.) kolik budou v dnešní době a v našem městě činit náklady na tuto propagaci, a určete si rozpočet Nápověda: Určování rozpočtu na propagaci: 1. metoda možnosti kolik firmě zbude peněz 2. metoda procenta z příjmu 3. metoda konkurenční rovnosti 4. metoda cíl-úkol Pracovní list č. 6 Průzkum trhu

23 2 Marketing a propagace 21 Zmapujte si konkurenci, zjistěte si jaký bude odbyt pro vaše výrobky (služby). Vyrobte si dotazníky pro průzkum trhu, oslovte co největší počet respondentů. Výzkum zpracujte do grafů, diagramů a tabulek Distribuce Popište, jak budete své výrobky (služby) prodávat. Jaké oslovíte odběratelé a proč. Budete také rozšiřovat prodej do zahraničí? Dodavatelé Popište, jaké si vyberete dodavatelé a proč

24 2 Marketing a propagace 22

25 3 Právní stránka založení firmy 23 3 PRÁVNÍ STRÁNKA ZALOŽENÍ FIRMY Klíčová slova právní stránka podnikání fyzická a právnická osoba jméno firmy živnostenské oprávnění, ohlášení živnosti obecné a zvláštní podmínky udělení živnosti členění živnosti osoba samostatně výdělečně činná, sociální a zdravotní pojištění Cíle jak založit svoji vlastní firmu; co je to živnostenské oprávnění a ohlášení živnosti; jaké jsou obecné podmínky udělení živnosti; kde se musíte přihlásit jako podnikatel. Použitá literatura a zdroje 3.1 Evokace Co je to fyzická osoba? Co je to právnická osoba? Jaké výhody má fyzická osoba na rozdíl od právnické osoby? Jaké účetnictví vede fyzická osoba a jaké právnická, a kterými zákony se řídí? Jak si vytvoříte jméno firmy? Co je to živnostenské oprávnění a kterým zákonem se řídíme při vzniku firmy? Jak členíme živnosti?

26 3 Právní stránka založení firmy 24 Hledejte další otázky, které Vás k tématu zajímají. Zapište si prosím do levého sloupce Co si myslím, že vím? T-grafu své odpovědi Co si myslím, že vím? Co vím? Pokyn pro učitele Učitel vyzve žáky, aby nahlas říkali své evokace i případné otázky a vše zapisuje na tabuli 3.2 Nové informace a jejich uvědomění Základní podmínky pro vztahy mezi podnikateli, popř. podnikateli a občany, určuje obchodní zákoník, případně občanský zákoník. Základní předpoklady pro podnikání uvádí živnostenský zákon. Zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb. stanoví mimo jiné obecné a zvláštní podmínky provozování živnosti. Živnosti členíme na ohlašovací a koncesované. U ohlašovací živnosti musíte splnit živnostenským zákonem stanovené obecné a zvláštní podmínky a ohlášenou živnost můžete provozovat. U koncesované živnosti čekáte, zda vám živnostenský úřad udělí koncesi. Ohlašovací živnosti se člení na volné (vyžadují splnění pouze obecných

27 3 Právní stránka založení firmy 25 podmínek), řemeslné (obecné podmínky a vyučení v oboru), a vázané (obecné podmínky a speciální podmínky, např. zvláštní zkoušky, délka praxe apod.) Pokud není člověk zaměstnancem nějaké firmy, je osobou samostatně výdělečně činnou OSVČ a musí se starat o své sociální a zdravotní pojištění. Je nutné se zaregistrovat k placení sociálního pojištění na okresní správě sociálního pojištění a k placení zdravotního pojištění si vybrat některou ze zdravotních pojišťoven. Pokyny pro učitele Učitel vysvětlí učivo nebo rozdá text žákům, který si sami přečtou. Po přečtení textu pracujte ve dvojicích a hledejte odpovědi na zadané otázky. Závěry si zapište do poznámek. Jeden z dvojice, pak bude prezentovat závěry ke kterým jste došli. Co je to fyzická osoba? Co je to právnická osoba? Jaké výhody má fyzická osoba na rozdíl od právnické osoby? Jaké účetnictví vede fyzická osoba a jaké právnická, a kterými zákony se řídí? Jak si vytvoříte jméno firmy? Co je to živnostenské oprávnění a kterým zákonem se řídíme při vzniku firmy? Jak členíme živnosti? Prezentace jednotlivých zástupců z dvojice a diskuze celé třídy k jednotlivým odpovědím zástupců skupin doplňování a korekce odpovědí. Poznámky:

28 3 Právní stránka založení firmy Reflexe Každý sám si odpoví na jednotlivé otázky ze skupinové práce do pravého sloupce T- grafu.s názvem Co už vím?. Zároveň si porovnejte, jak jste odpověděli na počátku a jak v závěru. S pracovními listy pracuje každý sám, po vypracování se provede společné vyhodnocení. 3.4 Pracovní list Pracovní list č. 1 Pokuste se vyjmenovat obecné a zvláštní podmínky provozování živnosti. Jaký je rozdíl mezi právní stránkou založení firmy fyzické a právnické osoby, a ve kterém zákoně najdete členění živností? 1. Popište, co je to jednotný registrační formulář? 2. Kde byste ohlašovali svou živnost?

29 3 Právní stránka založení firmy Kde byste se registrovali jako plátci daní? 4. Který úřad Vám přidělí identifikační číslo IČ a k čemu slouží? 5. A kde získáte daňové identifikační číslo DIČ? 6. Vysvětlete pojem OSVČ? 7. Co je to sociální a zdravotní pojištění? 8. Je nutné se zaregistrovat k placení sociálního a zdravotního pojištění a kde? 9. Vypište ke kterým daním se musíte zaregistrovat na Finančním úřadu? 10. Už jste se rozhodli v jakém oboru budete podnikat?

30 3 Právní stránka založení firmy Co je to výpis z živnostenského rejstříku? 12. Co je to obchodní rejstřík? 13. Jaké známe druhy živnosti? Zamyšlení: Využít svůj koníček k podnikatelským účelům je velice výhodné, protože již částečně, z pohledu zákazníka, máte zmapovaný trh. Stačí se dozvědět o něm více z pohledu nabízejícího. Kdo může podnikat uveďte příklady Fyzická osoba Právnická osoba Stát

31 3 Právní stránka založení firmy 29 Ohlašovací živnosti uveďte obecné a zvláštní podmínky Volná Vázaná Řemeslná Typy obchodních společností Ukazatel Veřejná obchodní společnosti. Komanditní společnost Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Ručení Vklad Řízení Rozdělování zisku

32 3 Právní stránka založení firmy 30 Víte co je to evropská společnost (Societas Europeae SE) Co to jsou neziskové organizace? Nápověda: Státní neziskové organizace (organizační složky a příspěvkové organizace) tyto organizace hospodaří s prostředky získanými z daní, a stát tedy usiluje o to, aby tyto prostředky byly vynakládány co nejúčelněji. Stát ale bývá většinou horším hospodářem než soukromé podniky. Nestátní neziskové organizace - většinou nemají nárok na prostředky ze státního rozpočtu. Získávají je nejčastěji z příspěvků svých členů a z darů. Mezi neziskové organizace patří nadace, občanská sdružení apod. Úkol č. 1 Zjistěte si ze zákona o živnostenském podnikání, podle živnosti jakou budete provozovat, jaké podmínky musíte splňovat. Vyberte vhodný název své firmy, popište kroky, které budete podnikat k založení své firmy a na které konkrétní instituce se obrátíte.

33 3 Právní stránka založení firmy 31 Městský úřad v Orlové Obecní živnostenský úřad Osvobození 796, Orlová 4 Jen pro potřeby výuky - ukázka Čj.: ŽÚ/345/2009/SPI/1 Výpis z živnostenského rejstříku Jméno a příjmení: Jan Novák Rodné číslo: /6675 Bydliště: Polní 10, Orlová-Lutyně Místo podnikání: Polní 10, Orlová-Lutyně Identifikační číslo: Živnostenské oprávnění č. 1 Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. Příloha č. 2 živnostenského zákona Obory činnosti: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Druh živnosti: ohlašovací vázaná Vznik oprávnění: 1. června 2009 Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou Úřad příslušný podle 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Orlová V Orlové 8. června 2009 Ing. Marie Volfová vedoucí obecního živnostenského úřadu

34

35 4 Zakladatelský rozpočet 33 4 ZAKLADATELSKÝ ROZPOČ ET Klíčová slova odpisy režijní náklady hmotný, nehmotný, finanční majetek a drobný hmotný majetek odpisy účetní a daňové variabilní a fixní náklady Cíle jak správně sestavit zakladatelský rozpočet; jaký je rozdíl mezi variabilními a fixními náklady; co je to hmotný majetek, nehmotný majetek, finanční majetek; co jsou to odpisy Použitá literatura a zdroje 4.1 Evokace Jistě jste již schopni odhadnout prodej, cenu a víte, co budete potřebovat k podnikání. Zakladatelský rozpočet je souhrnné vyčíslení co Vás podnikání bude stát a kolik můžete vydělat. Co je to zakladatelský rozpočet? Co to jsou náklady a výnosy? Co je to dlouhodobý a oběžný kapitál a co to jsou zdroje krytí? Co je to rozvaha? Co je to dlouhodobý a drobný hmotný majetek? Co to jsou variabilní a fixní náklady?

36 4 Zakladatelský rozpočet 34 Co to jsou odpisy? Zapište si prosím do levého sloupce Co si myslím, že vím? T-grafu své odpovědi Co si myslím, že vím? Co vím? Pokyn pro učitele Učitel vyzve žáky, aby nahlas říkali své evokace i případné otázky a vše zapisuje na tabuli 4.2 Nové informace a jejich uvědomění Zakladatelský rozpočet se skládá z následujících částí: Rozpočet nákladů, výnosů (příjmů a výdajů) a zisku vycházíme z předpokládaného objemu prodeje, vznikajících nákladů jednorázových, opakovaných. Propočet není jednorázový, postupně se hledají možnosti zvyšování zisku, většinou rozšiřováním prodeje, snižováním nákladů apod. Tímto rozpočtem získáte základní představu o ročním hospodaření firmy a zjistíte výnosnost připravovaného podnikání (velikosti zisku).

37 4 Zakladatelský rozpočet 35 Rozpočet dlouhodobého a oběžného kapitálu (potřebného majetku firmy) a zdrojů jeho krytí (vlastní a cizí zdroje) zpracujeme investiční rozpočet a rozpočet potřeby oběžného majetku. V obou případech zjistíte, zda máte dostatečné zdroje krytí. Na základě uvedených rozpočtů zhodnotíte podnikatelský záměr. Výnos by měl být alespoň takový, jaký byste mohli dosáhnout jiným způsobem vynaložení kapitálu (např. uložení peněz v bance). Pokyn pro učitele Učitel rozdělí třídu do dvojic Otázky se kterými budete pracovat. Co je to zakladatelský rozpočet? Co to jsou náklady a výnosy? Co je to dlouhodobý a oběžný kapitál a co to jsou zdroje krytí? Co je to rozvaha? Co je to dlouhodobý a drobný hmotný majetek? Co to jsou variabilní a fixní náklady? Co to jsou odpisy? Pokyny pro učitele Učitel vysvětlí učivo nebo rozdá text žákům, který si sami přečtou. Po přečtení textu pracujte ve dvojicích a hledejte odpovědi na zadané otázky. Závěry si zapište do poznámek. Jeden z dvojice, pak bude prezentovat závěry ke kterým jste došli. Prezentace jednotlivých zástupců z dvojice a diskuze celé třídy k jednotlivým odpovědím zástupců skupin doplňování a korekce odpovědí. Poznámky:

38 4 Zakladatelský rozpočet Reflexe Každý sám si odpoví na jednotlivé otázky ze skupinové práce do pravého sloupce T- grafu.s názvem Co už vím?. Zároveň si porovnejte, jak jste odpověděli na počátku a jak v závěru. S pracovními listy pracuje každý sám, po vypracování se provede společné vyhodnocení. 4.4 Pracovní list Pracovní list č. 1 - vypište si jednotlivé kroky Vašeho podnikání Co je to podnikatelský záměr Nápad Průzkum trhu Plán postupu Zakladatelský rozpočet Nápověda: Než přistoupíte k vytváření vlastního zakladatelského rozpočtu, shrneme si několik důležitých informací. Podnikatelský záměr je vlastně marketingovým plánem. Na počátku podnikání stojí nápad. Chcete prodávat, vyrábět nebo poskytovat služby. Každý nápad je nutné ověřit musíte zjistit, zda bude o nabízený produkt zájem průzkum. Určíte si, co přesně budete nabízet a v jakém rozsahu. Rozhodnete se, zda budete podnikat sami, nebo se společníky, popř. zda jste schopni založit společnost, a vyčíslíte, jaká bude potřeba materiálu, strojů, budov, zaměstnanců plán postupu. Teď přichází na řadu zakladatelský rozpočet. Jestliže jste již schopni odhadnout prodej, cenu a víte, co budete potřebovat, zpracujete zakladatelský rozpočet.

39 4 Zakladatelský rozpočet 37 Riziko podnikatelského plánu vypište všechna rizika Úkol č. 1 Zjistěte si všechny potřebné údaje k tomu, abyste mohli vypracovat zakladatelský rozpočet na základě vašeho podnikatelského záměru. Zamyslete se nad tímto záměrem a napište si váš předpoklad, na základě kterého budete schopni vypracovat svůj vlastní zakladatelský rozpočet.

40 4 Zakladatelský rozpočet 38 Pracovní list č. 2 Kapitálové vybavení podniku Vypracujte svoji počáteční rozvahu Počáteční rozvaha k Aktiva v Kč Pasiva v Kč Celkem Celkem Nápověda ukázka počáteční rozvahy Počáteční rozvaha k Aktiva v Kč Pasiva v Kč Celkem Celkem A co úvěr budete žádat banku o úvěr dobře si to promyslete Nápověda ukázka splácení úvěru Splácení úvěru pokud nám Komerční banka poskytne úvěr Úvěr v hodnotě Kč ,--, doba splatnosti bude 4 roky při roční úrokové sazbě 5% p. a. Rok Splácená částka v Kč Úrok za 1 rok v Kč Celková úhrada v Kč Celkem Úkol č. 2 důležitá je také kalkulace prodejní ceny vašeho výrobku nebo služby. Vytvořte si svoji vlastní kalkulaci

41 4 Zakladatelský rozpočet 39 Kalkulační položka Výpočet Kč 1. Přímý materiál 2. Přímé mzdy 3. Výrobní režie 35 % z přímých mezd Vlastní náklady výroby 4. Správní režie 15 % z přímých mezd 5. Zásobovací režie 10 % z přímého materiálu Vlastní náklady výkonu 6. Odbytové náklady 9 % z přímých mezd Úplné vlastní náklady výkonu 7. Zisk 20 % z úplných nákladů Prodejní cena bez DPH 8. DPH 19 % Prodejní cena s DPH Nápověda ukázka Kalkulace prodejní ceny Kalkulační položka Výpočet Kč 1. Přímý materiál Přímé mzdy Výrobní režie 90 % z přímých mezd Vlastní náklady výroby Správní režie 45 % z přímých mezd Zásobovací režie 10 % z přímého materiálu 51 Vlastní náklady výkonu Odbytové náklady 9 % z přímých mezd 227 Úplné vlastní náklady výkonu Zisk 20 % z úplných nákladů Prodejní cena bez DPH DPH 19 % Prodejní cena s DPH 9.520

42

43 5 Řízení a organizační struktura 41 5 Ř ÍZENÍ A ORGANIZAČ NÍ STRUKTURA Klíčová slova organizování práce organizační struktura firmy manažer, podnikatel Cíle co je to organizační struktura firmy; co je to manažer a podnikatel. Použitá literatura a zdroje 5.1 Evokace Organizační struktura firmy se více uplatňuje ve firmách, kde je nezbytná koordinace práce a lidí. Co je to řízení? Co je to plánování? Co je to organizování? Co je to organizační struktura firmy? Co je to vedení a motivace zaměstnanců? Co je to kontrola? Jaký je rozdíl mezi manažerem a podnikatelem?

44 5 Řízení a organizační struktura 42 Zapište si prosím do levého sloupce Co si myslím, že vím? T-grafu své odpovědi Co si myslím, že vím? Co vím? Pokyn pro učitele Učitel vyzve žáky, aby nahlas říkali své evokace i případné otázky a vše zapisuje na tabuli 5.2 Nové informace a jejich uvědomění Řízením (managementem) rozumíme usměrňování činností a výrobních faktorů tak, aby byly zajištěny všechny činnosti podniku a bylo dosaženo daných cílů. Slovem management nebo vedení je také přeneseně označována skupina řídících pracovníků vrcholový management, střední management, nižší management. Pokyn pro učitele Učitel rozdělí třídu do dvojic Učitel vysvětlí učivo nebo rozdá text žákům, který si sami přečtou. Po přečtení textu pracujte ve dvojicích a hledejte odpovědi na zadané otázky. Závěry si zapište do poznámek. Jeden z dvojice, pak bude prezentovat závěry ke kterým jste došli.

45 5 Řízení a organizační struktura 43 Co je to řízení? Co je to plánování? Co je to organizování? Co je to organizační struktura firmy? Co je to vedení a motivace zaměstnanců? Co je to kontrola? Jaký je rozdíl mezi manažerem a podnikatelem? Prezentace jednotlivých zástupců z dvojice a diskuze celé třídy k jednotlivým odpovědím zástupců skupin doplňování a korekce odpovědí. Poznámky: 5.3 Reflexe Každý sám si odpoví na jednotlivé otázky ze skupinové práce do pravého sloupce T- grafu.s názvem Co už vím?. Zároveň si porovnejte, jak jste odpověděli na počátku a jak v závěru. S pracovními listy pracuje každý sám, po vypracování se provede společné vyhodnocení.

46 5 Řízení a organizační struktura Pracovní list Pracovní list č. 1 Management koho byste zde zařadili vypište příklady Vrcholový management Střední management Nižší management Čtyři složky řízení popište je Plánování Organizování Vedení a motivace zaměstnanců Kontrola Příklad organizační struktury Organizační struktura malé firmy může být následující:

47 5 Řízení a organizační struktura 45 Řediteli firmy podléhají: výroba, finance, marketing, zásobování, odbyt a personální a právní agenda. Předmětem organizační struktury je také vymezení náplně práce jednotlivých útvarů Úkol č. 1 Vytvořte vlastní organizační strukturu Vaší firmy Nápověda ukázka Společnost příjme zaměstnance pouze na výrobu. Všechny funkce spojené s chodem společnosti budou provádět všichni společníci. V případě prosperující firmy je možnost, že zaměstnáme další pracovníky i v oblasti vnitřní struktury společnosti. ředitel a jednatel Jan Novák právní, ekonomické oddělení Petra Šelonková zásobovací a odbytové oddělení Kristýna Sýkorová oddělení marketingu Jana Balíková Ředitel firmy, jednatel Jan Novák Plní ve firmě rozhodující roli, je zodpovědná za celkový chod firmy a vzhledem v největšímu vloženému kapitálu má i největší podíly ze zisku. Dále se stará o řízení, plnění a kontrolu úkolů ve firmě. Právní, ekonomické a personální oddělení Šelonková Petra Hlavní činnosti právního oddělení budou spojeny zejména se založením fiktivní firmy a její registrací. Dále plní funkci personálního oddělení a sestaví se všemi zaměstnanci pracovní smlouvu. V rámci ekonomického oddělení vede podvojné účetnictví a zajišťuje výplaty a veškerou evidenci mezd. Zároveň odpovídá za řádné odvody daní a správné vyplnění daňového přiznání.

48 5 Řízení a organizační struktura 46 Zásobovací a odbytové oddělení Sýkorová Kristýna Toto oddělení musí především zajistit veškeré vybavení a zásoby, potřebné pro řádný chod firmy. Jde jednak o zajištění vybavení firmy, a jednak o zajišťování zásob materiálu nezbytného pro výrobky, které bude firma prodávat. S tím souvisí pořizování veškerých písemností v této oblasti. Dále ve spolupráci s marketingovým oddělením zajišťuje odbyt firmy. Oddělení marketingu Balíková Jana Hlavní úkol tohoto oddělení je příprava nabídkového katalogu, který je nezbytný pro řádné fungování fiktivní firmy. Dále se stará o reklamu a to jak v místě působení tak na internetu. Bude spolupracovat s odbytovým oddělením. Public relation Lucie Roudenská Hlavní činností public relation je styk s veřejností. Díky její perfektní znalosti anglického jazyka můžeme spolupracovat se zahraničními obchodními partnery.

49 6 Korespondence 47 6 KORESPONDENCE Klíčová slova sloh obchodních dopisů úprava obchodních a úředních dopisů úprava žádosti Cíle jaký má být sloh obchodního dopisu; několik slov o psychologii; jaké jsou normy pro úpravu písemností; jaké písemnosti se mohou vyskytnout ve firmě. Použitá literatura a zdroje 6.1 Evokace Jak správně napsat obchodní dopis? Co je to záhlaví dopisu? Co vím o adrese příjemce? Co to jsou odvolací údaje? Co vím jak se píše datum odeslání dopisu? Co je to heslovité vyjádření obsahu dopisu? Jak se píše text dopisu? Co vím o pozdravu v dopisech? Jak se uvádí razítko a podpis? Co vím o přílohách?

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

PRACOVNÍ LISTY MINIPODNIKÁNÍ

PRACOVNÍ LISTY MINIPODNIKÁNÍ PRACOVNÍ LISTY MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 2 1 CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 2 PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR... 6 3 PRÁVNÍ STRÁNKA ZALOŽENÍ FIRMY... 9 4 PRÁVNÍ STRÁNKA ZALOŽENÍ FIRMY 2... 11 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Více

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA Zřízení masérského studia Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

Vydala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3

Vydala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 ZŘÍZENÍ LABORATOŘE Zřízení laboratoře Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Zřízení domácí ošetřovatelské péče Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

EKONOMIE A MANAGEMENT

EKONOMIE A MANAGEMENT UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie PODNIKOVÁ EKONOMIE A MANAGEMENT Jaroslav Zlámal, Jana Bellová Učební texty pro distanční studium Olomouc, 2013 Obsah I Podniková

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135

Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135 Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135 IZO: 107 820 536 REDIZO: 600 007 944 tel.: 313 285 811, e-mail: info@souzns.cz, www.souzns.cz zřizovatel: Středočeský kraj Doplněk pro školní vzdělávací

Více

Zřízení zubní laboratoře

Zřízení zubní laboratoře ZŘÍZENÍ LABORATOŘE Zřízení zubní laboratoře Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

Příručka pro začínající podnikatelky

Příručka pro začínající podnikatelky 2015 Příručka pro začínající podnikatelky PODNIKAVÉ ŽENY, ANEB ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI ŽEN V JIHOČESKÉM KRAJI Tato publikace pro začínající podnikatelky shrnuje poznatky čerpané z kurzu,

Více

Podnikatelský plán. Lektor: Ing. Zita Odstrčilová

Podnikatelský plán. Lektor: Ing. Zita Odstrčilová Zákl adypodni kání -výukovýmat er i ál I ng.zi t aods t r či l ová Podnikatelský plán Lektor: Ing. Zita Odstrčilová 2015 Obsah: 1.1. Jakou zvolit právní formu... 3 1.2. Jaké existují způsoby financování

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. PODNIKÁNÍ A PROFIL PODNIKATELE... 3 1.1 POJEM PODNIKÁNÍ... 3 1.2 PODNIKÁNÍ VERSUS ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR, VÝHODY A NEVÝHODY PODNIKÁNÍ... 4 1.3 PROFIL PODNIKATELE... 5 2. ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru Start-up of business activity based on specific business

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Projekt Školní firmy registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0020

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Projekt Školní firmy registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0020 Projekt Školní firmy registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0020 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ 1 Obsah Úvod... 5 1. Zahájení podnikání... 5 1.1. Podnikatelský záměr... 6 1.1.1. Rozhodnutí podnikat... 6 1.1.2. Základní

Více

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA. určeno pro obory

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA. určeno pro obory Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA určeno pro obory Elektrotechnika se zaměřením na počítačové systémy Mechanik seřizovač mechatronik Mechanik seřizovač Obráběč kovů Elektromechanik

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Fiktivní firma Ing. Anna Říhová, JUDr. František Čančík,

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro II.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 5. Podnikové činnosti 1 5.1 Hlavní činnost, výroba 1 5.2 Zásobovací činnost 2 5.2.1 Plánování

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU Vedoucí práce: Ing. Pavla Stejskalová Vypracovala: Monika Součková Brno 2006 Prohlašuji, že jsem

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru Establishing of business entity based on the realisation

Více

Ekonomika. Ing. Anna Luxová

Ekonomika. Ing. Anna Luxová Ekonomika Ing. Anna Luxová AUTOR Ing. Anna Luxová NÁZEV DÍLA Ekonomika ZPRACOVAL(A) Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky KONTAKTNÍ ADRESA Novovysočanská 48/280 190 00 Praha 9

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Podnikatelský plán vybraného podniku. The business plan of the selected company

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Podnikatelský plán vybraného podniku. The business plan of the selected company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Podnikatelský plán vybraného podniku The business plan of the selected company Thu Trang Nguyen Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více