8. ročník ceny o nejlepší personální projekt HR Excellence Award 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. ročník ceny o nejlepší personální projekt HR Excellence Award 2007"

Transkript

1 8. ročník ceny o nejlepší personální projekt HR Excellence Award 2007 Název projektu: Oblast personální práce: Autoři: Podniková filantropie projektový tým (vedoucí I. Hamáček) Litvínov, listopad 2007

2 Prohlášení ke splnění podmínek účasti v HREA 2007 Česká rafinérská, a.s. se přihlašuje do soutěže o získání ceny HR Excellence Award 2007 a prohlašuje, že Je právním subjektem podnikajícím na území ČR Rozvoj lidských zdrojů a poradenství v této oblasti není předmětem jejího podnikání Výstupy projektu, který představujeme nejsou starší 12 měsíců Jsme připraveni poskytnout veškeré informace o projektu i zveřejnit je v médiích

3 O společnosti Česká rafinérská, a.s. (ČeR) je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Česká rafinérská je společným podnikem tří akcionářů: rafinérskopetrochemického holdingu Unipetrol a renomovaných zahraničních společností ENI a Shell. V současné době má necelých 700 zaměstnanců. Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001 a ISO 14001, má právo využívat titul Bezpečný podnik a Responsible Care odpovědné podnikání v chemii a titulu Podnik podporující zdraví 2005 třetího stupně. Podniková filantropie Filantropie je slovo řeckého původu, které znamená lásku k člověku. Mohlo by se zdát, že s obchodním světem, který je orientován na zisk, řídí se zákony trhu, konkurence a řečí čísel, nemůže jít dohromady. Podobné tvrzení by však bylo hodně daleko od pravdy. Firemní filantropie je klíčovou složkou širšího konceptu společenské odpovědnosti podniků, tedy v odborné anglické terminologii Corporate Social Responsibility. Je důležitým pojítkem mezi firmou a místem, ve kterém podnik působí. K nejznámějším a nejběžnějším formám filantropie patří finanční nebo věcné dary nejčastěji neziskovým organizacím. Právě poskytování finančních darů je jednou z aktivit, kterými Česká rafinérská již od svého založení vyjadřuje svůj vztah k oběma regionům, ve kterých působí (Kralupy n.vl. a Mostecko) své pochopení pro ty, kteří naši pomoc potřebují (viz graf níže). Zcela jinou formou filantropie je firemní dobrovolnictví. V tomto případě firma na vlastní náklady nabízí pomoc svých zaměstnanců neziskovým organizacím. Darem je práce a čas zaměstnanců, který zaplatí firma.

4 Graf č.1 Formy filantropiích aktivit České rafinérské 2006/2007 F I R E M N Í F I L A N T R O P I E Finanční dary 7,9 mil. Kč Reklama 1,9 mil. Kč Příspěvky jednotlivců Finanční dary Reklama Příspěvky jednotlivců Dárcovství času Naše rozhodnutí - Den Dobročinnosti Takový typ podnikové filantropie jsme dosud v České rafinérské neuplatňovali. Proto jsme se rozhodli rozšířit v letošním roce nefinanční podporu také na tzv. dárcovství času. Česká rafinérská nabídla práci svých zaměstnanců na podporu potřebných projektů ve vybraných neziskových organizacích. Projekt jsme nazvali Den Dobročinnosti České rafinérské. Co představoval pro naše zaměstnance? V konkrétním dnu mohli zaměstnanci odpracovat jednu plně hrazenou směnu ve své pracovní době, ve vybrané neziskové organizaci a pomoci tak svým nasazením konkrétním lidem a dobré věci. Jak jsme do toho šli Když je něco nové a moc neprobádané, jsme zvyklí našlapovat po špičkách, opatrně. Nejinak tomu bylo i na počátku tohoto projektu. Kladli jsme si mnoho otázek: (1)získáme pro tuto nevýrobní, neziskovou aktivitu podporu vedení?, (2)přesvědčíme naše zaměstnance o užitečnosti takové podpory charitě?, (3)budou charitativní organizace naši pomoc vůbec potřebovat?, a (4)které organizace máme oslovit?

5 To první, podporu vedení, jsme získali překvapivě snadno; zejména zahraniční ředitelé věděli ze svých mateřských organizací, o jaké typy aktivit se jedná a realizaci projektu doporučili. S třetí a čtvrtou otázkou nám významně napomohli lidé z Fóra dárců, (Czech Donors Forum), což je občanské sdružení, které již více jak 10 let úspěšně podporuje rozvoj filantropie v České republice. Vybrali ve spolupráci s námi v obou regionech osm neziskových organizací, dojednali druh práce, připravili cenné rady pro naše dobrovolníky. Pro úspěch projektu bylo zásadní otázka č.2, tedy jestli se podaří získat pro Den D zaměstnance, přesvědčit je, aby podpořili svou účastí a prací dobrou věc tam, kde ji určitě potřebují. Náš interní cíl byl napoprvé získat alespoň 35 dobrovolníků - pak budeme spokojeni. Co jsme pro to udělali? Předně jsme využili všech podnikových komunikačních kanálů. V našem periodiku ECHO jsme nejdříve vysvětlili pojem firemní dobrovolnictví, na co navazujeme v našich podmínkách a co může přinést tato iniciativa firmě, komunitě i zaměstnancům samotným. V dalším vydání jsme jim již představili neziskové organizace a druh sjednané práce a vyzvali je k účasti na Dni Dobročinnosti. Současně jsme na našich intranetových stánkách zřídili samostatný odkaz, kde zaměstnanci našli podrobnosti o vybraných charitách, způsobu přihlašování, odpovědi na nejčastější otázky i jakýsi Kodex dobrovolníka. Na informačních tabulích po celé firmě vyzýval k účasti plakát (viz foto č. 9) To nejdůležitější na co jsme určitě nezapomněli byla osobní agitace v kolektivech, na poradách úseků. Z očí do očí se nejlépe vysvětluje, co v praxi znamená být společensky odpovědnou firmou a co pro to může osobně každý udělat. Ty, které jsme přesvědčili, strhávali další a seznamy dobrovolníků se naplňovaly. Věřím, že i naše logo projektu naznačilo, o jak radostný počin se jedná.

6 Realizace Den Dobročinnosti nebyl koncentrován do jednoho dne, ale rozložili jsme akci do 4 dnů a celkem do 8 neziskových organizací. Tím jsme umožnili zaměstnancůmdobrovolníkům jak širší možnost výběru termínu, tak i charity a druhu práce. Tabulka č. 1 v příloze ukazuje do jakých organizacích jsme šli pracovat a jaká práce na nás čekala. Každého dobrovolníka jsme vybavili slušivou pracovní vestou, pracovními rukavicemi, připínatelnou plackou s logem i občerstvovacím balíčkem. Ředitele organizací jsme požádali, aby naše dobrovolníky před zahájením směny seznámili s charakterem organizace, ukázali jim zařízení i jejich obyvatele, klienty, pacienty apod. Tak mohli získat ještě větší sounáležitost s prostředím a motivaci k pomoci. A pak se naši dobrovolníci, kterých se nakonec přihlásilo 49, pustili do práce, která pro ně byla připravena. Pěknou atmosféru na Dni dobročinnosti České rafinérské ilustrují přiložené fotografie (viz. Příloha, foto 1-4). Co náš projekt přinesl charitám O tom, že práce našich dobrovolníků nebyla zbytečná a že se jí zhostili s vervou a opravdovostí, svědčí vyjádření ředitelů organizací, která zaslali jako poděkování našemu vedení:.chtěla bych alespoň touto cestou poděkovat a podat nepatrnou zprávu o spolupráci Vašich zaměstnanců při akci "Den Dobročinnosti". Ač šlo převážně o zaměstnance, kteří u Vás konají administrativní činnosti, zde vynaložili veliké fyzické úsilí. Lidově musím říci, že se " uměli postavit s vervou k jakékoli práci".krom všeho celá pracovní směna probíhala v příjemné pracovní atmosféře.oba dny jsem měla krásný pocit, že jsme vykonali mnoho užitečného, a přitom velice pěkně naladěni. S poděkováním, za Dětský domov V Kralupech nad Vlt. Jana Dubcová, ředitelka Den dobročinnosti s Českou rafinérskou předčil naše očekávání! Zúčastnilo se ho pět zaměstnanců, tři muži a dvě ženy. Byli velmi milí, přívětiví a hlavně pracovití - prováděli malířské a úklidové práce. Sami se vyjádřili, že by těchto akcí mělo být víc, když je to pro dobrou věc a hlavně to byla změna i pro ně, že na chvíli změnili svoje zaměstnání. Ještě jednou děkujeme!!! Zdeňka Dvořáková ředitelka Střediska sociálních služeb Kralupy nad Vltavou - Minice.chtěla bych Vám poděkovat za možnost zapojení se do programu Dne Dobročinnosti s Českou rafinérskou Pracovnice, které se této aktivity zúčastnily, přišly s dobrou náladou a elánem do práce. Práce, které se udělaly na úpravách okolí domova důchodců byly přínosné a věřím, že budeme pokračovat v tomto duchu dobročinnosti. Helena Tichá ředitelka Domovu důchodců Meziboří

7 velmi děkujeme za zájem dobrovolníků o pomoc hospici. Dobrovolníci nám pomohli s přípravou drobných dárečků, které mohou získat v hospici nemocní a jejich rodiny. Jsme vděčni za každou návštěvu a pomoc a proto i v budoucnu rádi uvítáme každého kdo projeví zájem spolu s námi pomáhat nevyléčitelně nemocným lide m. Števicová Blanka pověřený jednatel, Hospic v Mostě děkujeme za pomoc Vašich zaměstnanců, kterou jsme rádi využili. Byli jsme s dobrovolníky velmi spokojeni. Byli to všechno lidé se srdcem na pravém místě Za APLA Severní Čechy, o.s. Hana Knolová, místopředsedkyně Taková slova poděkování jsme dostali od všech představitelů charity. Naplnili nás dobrým pocitem, že úsilí, které jsme věnovali přípravě projektu a přesvědčování o jeho správnosti, se vyplatilo a bylo zúročeno. Co náš projekt přinesl našim zaměstnancům Naše milé překvapení bylo, jak Den D oslovil a zapůsobil na naše zaměstnance, kteří se směn zúčastnili. Nejvýstižněji o tom hovoří jejich bezprostřední reakce:...chtěla bych touto cestou poděkovat za realizaci Dne dobročinnosti. Byl to dobrý nápad a já jsem ráda,že jsem se mohla zúčastnit a pomoci v Domově důchodců Meziboří. Přestože počasí moc nepřálo,stihli jsme udělat všechnu požadovanou práci a tak jsme odcházeli spokojení, že jsme se příjemně odreagovali a zároveň byli někomu prospěšní. Mě to těší dvojnásob,neboť jsem pomohla organizaci, která sídlí v mém rodném městě kousek od mého bydliště. Pokud se tato pomoc stane tradicí,určitě se ráda zúčastním i v budoucnosti. Monika Koudelková, SAP Support... v Diakonii, azylový dům pro matky s dětmi Most nás v úvodu zástupce paní ředitelky seznámil s náplní činnosti jejich organizace. Krátké povídání u "kulatého" stolu bylo velmi příjemné, dozvěděli jsme se, že v AD jsou většinou ženy s dětmi - oběti násilí, jakým způsobem se řeší jejich situace. Upřímně můžu říci, že jsem ani nevěděla, že něco "takového" je v našem městě, o to více to na mě zapůsobilo. Věřím, že jsme úklidem a uspořádáním skladových místností splnili myšlenku daného dne. Alespoň já jsem odcházela s dobrým pocitem... Jana Krchovová, laboratoře... ze včerejší akce jsem odjížděl s pocitem velmi smysluplně prožitého dne. Velmi mile mne překvapilo jak rychle jsme se zaměstnanci Dětského Domova Kralupy vytvořili jeden tým a jaká atmosféra zde vládla. Příjemné bylo poznat kolegyně z Kralup a musím jim vyslovit uznání, jak si vedly s nepříliš "ženskými" pracemi, které na nás čekaly. Den vesele ubíhal, práce snad také a najednou bylo odpoledne a mně bylo trošku líto, že už to končí... Stanislav Farták, sekce lidských zdrojů

8 ... pracovala jsem v Azylovém domě v Oseku a myslím, že mohu říci za celou naší skupinu, že taková akce má smysl a věříme, že se tyto aktivity budou opakovat i v dalších letech, protože některé organizace naši pomoc skutečně potřebují a ocení ji. Marcela Šorelová, účetní oddělení Den Dobročinnosti měl ve firmě velký ohlas i díky tomu, že jsme pravidelně přinášeli informace o jeho průběhu v našem periodiku a na intranetu s mnoha fotografiemi, psali o nás místní deníky. I ti, kteří pochybovali o účelnosti takové akce a upřednostňovali především finanční pomoc uznali, že i tato nová forma má své místo v procesu podnikání. Tato velice osobní filantropická akce změnila povědomí a náhled mnoha našich zaměstnanců na pro ně mnohdy novou a neznámou dimenzi - život sociální komunity, handicapovaných skupin apod.. Jak jinak si vysvětlovat, že naši zaměstnanci se již ve svém volném čase vraceli do charit dále pomáhat, organizovali v rámci svého pracoviště sbírky potřebných věcí a osobně je odváželi a předávali charitám, kde odpracovali dobročinnou směnu ( viz foto 5 a 8). Zrodila se rovněž iniciativa Stromeček splněných přání pro děti z dětského domova, přicházejí nám z mnoha míst rafinérie nové náměty, jak ještě jinak a konkrétně pomoci potřebným. Tolik zájmu a pochopení jsme opravdu nečekali. Jednoznačným kladným výsledkem je také to, že jsme touto akcí, navíc i propagovanou v oblastních médiích, přispěli k dobrému jménu a zvuku značky Česká rafinérská. Co k tomu dodat.. Naši zaměstnanci odpracovali v osmi charitativních organizacích přibližně 390 hodin. To je ten měřitelný výsledek. Co je však pro nás to nejdůležitější, je nastartování vlastní iniciativy zaměstnanců na poli dobročinnosti. Všichni na vlastní oči viděli, že jejich práce měla smysl a že každý opravdu pomohl. Zaměstnanci měli možnost dostat se do prostředí, kde se běžně nepohybují a udělat si svoji vlastní, novou zkušenost. Některé skupiny se samostatně, bez přispění společnosti, dohodli, že přijdou ještě pomoci ve svém volném čase, opakované sbírky šatstva před blížící se zimou také vznikly bez centrální organizace. Na intranetu společnosti se objevilo nové diskusní fórum zabývající se dobrovolnictvím. A tak vedle stromečku splněných přání se

9 objevily podněty na přispění do útulků pro opuštěná zvířata či uspořádání sbírky peněz pro dětské domovy. A to je pro nás ten pravý výsledek tohoto projektu. Chceme být firmou, která nejen vnímá svou sociální odpovědnost, ale především v této oblasti je aktivní jako celek a zároveň podporuje své zaměstnance, aby individuálně přispěli k dobré věci.

10 PŘÍLOHY Tab. č.1 Přehled o neziskových organizacích a druhu práce Počet Nezisková organizace Druh práce dobrovolníků MOST 7 APLA SEVERNÍ ČECHY (Asociace pomáhající lidem s autismem) Pomoc při úklidu a malování nového prostoru asociace 8 DIAKONIE ČCE Azylový dům pro ženy a matky úklid skladu, malování a úklid místností 6 HOSPIC V MOSTĚ Arteterapie-malování na hedvábí 4 OBLASTNÍ CHARITA MOST >> Azylové domy Úprava zahrady, pomocné práce v areálu LITVÍNOV 6 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POROZUMĚNÍ - Klubíčko Mytí oken, oprava plotu na dětském hřišti 5 DOMOV DŮCHODCŮ MEZIBOŘÍ Práce v parku, úprava terénu, prořez keřů, hrabání listí apod. KRALUPY NAD VLTAVOU 8 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA v Kralupech nad Vltavou 5 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Kralupech nad Vltavou / Dům na půl cesty Stěhování nábytku, práce na zahradě, natírání zařízení Úklid a malování bytů, pomoc při rekonstrukci zahrady

11 Foto č.1-4 Naši dobrovolníci při práci

12

13 Foto 5-8 Sbírka pro Azylový dům a Krušnohorské centrum

14

15

16 Foto č. 9. Plakát ke Dni Dobročinnosti

Zpráva o společenské odpovědnosti

Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Obsah Informace o společnosti 2 Společenská odpovědnost firem 3 Spolupráce s městy, obcemi a dalšími subjekty 4 Dobročinnost, dárcovství, podpora neziskových organizací 6 Péče o zaměstnance 9 Ochrana

Více

Jak. Manuál. podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností. pro firmy i neziskové organizace

Jak. Manuál. podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností. pro firmy i neziskové organizace Manuál pro firmy i neziskové organizace Jak podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností Manuál pro firmy Obsah Předmluva 3 Úvod do tématu 4 Dobrovolnictví podporované zaměstnavatelem

Více

jeden svět na školách Kdo jiný? Příklady dobré Praxe II.

jeden svět na školách Kdo jiný? Příklady dobré Praxe II. jeden svět na školách Kdo jiný? Příklady dobré Praxe II. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH Člověk v tísni, o. p. s. Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 www.jsns.cz e-mail:jsns@jsns.cz Editorky: Markéta Břešťanová, Jana

Více

Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví. Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí. Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl

Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví. Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí. Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl 2/ 2011 Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl 01 úvod Rozhodnutí je na Vás Proč se rozhodnout pro Slezskou

Více

I nadále budeme podporovat široké spektrum CSR aktivit charitativní, humanitární a sociální oblast, vědu a výzkum, podporu a rozvoj talentů.

I nadále budeme podporovat široké spektrum CSR aktivit charitativní, humanitární a sociální oblast, vědu a výzkum, podporu a rozvoj talentů. I nadále budeme podporovat široké spektrum CSR aktivit charitativní, humanitární a sociální oblast, vědu a výzkum, podporu a rozvoj talentů. MERO ČR, a.s. Věříme, že praktické naplňování CSR přispěje k

Více

Vydání této publikace finančně podpořili:

Vydání této publikace finančně podpořili: okamžik brožura.indd 1 okamžik brožura.indd 2 Vydání této publikace finančně podpořili: Ministerstvo zdravotnictví ČR Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška Tato publikace vychází u příležitosti

Více

MiNiGRANTY nadační fond grantování obyvatelé VEŘEJNÁ. Výroční zpráva 2011

MiNiGRANTY nadační fond grantování obyvatelé VEŘEJNÁ. Výroční zpráva 2011 mladí lidé energie DOBROVOLNICTVÍ POMOC podpora POTŘEBY péče síťování biodiverzita ekologie projekty MiNiGRANTY nadační fond grantování obyvatelé VEŘEJNÁ PROSPĚŠNOST setkávání zkušenosti výchova ZAMĚSTNANCI

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

společenská odpovědnost

společenská odpovědnost společenská odpovědnost 2014 II/III Zakladatelka a nástupkyně. Olga Havlová (uprostřed) a Dana Němcová (vlevo) v době počátků Výboru dobré vůle Přílohu připravil: Vlastimil Poliačik Fotoarchív VDV Společenská

Více

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s.

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. spolu dětem v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. Obsah Úvodní slovo: 5 Poslání: 7 Předmět činnosti: 9 Základní údaje: 10 Náš tým: 10 Projekty: 11 Poděkování dárcům: 75 Hospodaření: 77 Úvodní slovo

Více

Banka první volby pro všechny skupiny klientů

Banka první volby pro všechny skupiny klientů BANKA PRVNÍ VOLBY PRO VŠECHNY SKUPINY KLIENTŮ Banka první volby pro všechny skupiny klientů ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 2007 Vizitka České spořitelny ROK NAROZENÍ 1825 (ale duchem v nejlepších letech)

Více

Leo Steiner. Vedoucí projektu JOB 2

Leo Steiner. Vedoucí projektu JOB 2 Závěrečná zpráva projektu JOB2 Úvodní slovo vedoucího projektu Projekt JOB 2, který byl podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, přinesl několik zajímavých poznatků a návrhů do budoucnosti.

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

OBDIVUHODNÍ SENIOŘI průvodce projektem dobrovolnické centrum

OBDIVUHODNÍ SENIOŘI průvodce projektem dobrovolnické centrum OBDIVUHODNÍ SENIOŘI průvodce projektem Průzkum na téma Senioři ve společnosti Financováno programem Evropské unie - Phare 2002 dobrovolnické centrum Dobrovolnické centrum, o.s., Ústí nad Labem, 2005 dobrovolnické

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti skupiny ČSOB v roce 2013

Zpráva o společenské odpovědnosti skupiny ČSOB v roce 2013 Zpráva o společenské odpovědnosti skupiny ČSOB v roce 0 Úvodní slovo 0 nabízet služby především podle potřeb klientů, prohlubovat vztahy s partnery z neziskového sektoru. Věnujeme pozornost rozvoji svých

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti obsah Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. 2 Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. 3 Základní údaje a kontakty 4 Struktura společnosti 5 Organizační schéma společnosti 5 Poskytované

Více

udržitelnému a odpovědnému přístupu

udržitelnému a odpovědnému přístupu Vytváříme hodnoty díky udržitelnému a odpovědnému přístupu k podnikání Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a firemní odpovědnosti za finanční rok 2014 Slovo úvodem Představení PwC

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str.

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. informátor 3/2012 Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. 18 1 úvod autor článků Natálie Klusová pastorační pracovnice

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

Pomoc má mnoho tváří VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 CITADELA. hospic

Pomoc má mnoho tváří VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 CITADELA. hospic Pomoc má mnoho tváří VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 hospic CITADELA Hospic Citadela Postůj, člověče a skloň hlavu, zde bývá konečná a ta je vždy v právu, nevíš, ba nemáš ani zdání, zda tady neskončí i tvého žití

Více

O B S A H Informace DCH str.5 Ekonomické informace str. 7 Sbírka na charitu 2007 str. 8-10 íkrálová sbírka 2008 str. 11 Co se d je v charitách

O B S A H Informace DCH str.5 Ekonomické informace str. 7 Sbírka na charitu 2007 str. 8-10 íkrálová sbírka 2008 str. 11 Co se d je v charitách DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DÓMSKÉ NÁM. 10, TEL./FAX: 416 731 452 TEL. 416 735 606 E-MAIL: dchltm@dchltm.cz, INTERNET: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 5/2007 ZPRÁVY CHARITY 2 O B S AH Duchovní slovo str.

Více

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 Obsah 1. Úvodem...4 2. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu...6 3. Kvalifikační a personální agentura,

Více

Dobré zprávy: Aby mladí mohli v životě obstát! Rozhovor s Johnem Arthurem Hollowsem. Fondu vzdělání. očima studentů. Propojování dvou světů

Dobré zprávy: Aby mladí mohli v životě obstát! Rozhovor s Johnem Arthurem Hollowsem. Fondu vzdělání. očima studentů. Propojování dvou světů Dobré zprávy: Časopis Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové roč. 7 (2015) : č. 2 květen Příběh Stipendistka stipendistky Fondu vzdělání Hospic Nadace TŘI očima studentů Propojování dvou světů Aby mladí

Více

rok se s rokem sešel a já mám opět tu čest promluvit k Vám prostřednictvím výroční zprávy Občanské poradny Plzeň, o.s. tentokrát za rok 2006.

rok se s rokem sešel a já mám opět tu čest promluvit k Vám prostřednictvím výroční zprávy Občanské poradny Plzeň, o.s. tentokrát za rok 2006. Vážení přátelé, rok se s rokem sešel a já mám opět tu čest promluvit k Vám prostřednictvím výroční zprávy Občanské poradny Plzeň, o.s. tentokrát za rok 2006. Díky pečlivé práci v předchozích letech, kdy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VEOLIA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VEOLIA ZA ROK 2012 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 12 mladí lidé / energie / dobrovolnictví / pomoc / podpora / potřeby / péče / síťování / biodiverzita / ekologie / projekty / MiNiGRANTY SOCIÁLNÍ PÉČE / grantování / obyvatelé / veřejná

Více

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007 Občanské sdružení Slovo 21 Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize březen 2006 červenec 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více