Etický kodex firmy. Mylan globální kodex chování. EMEA region česká verze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Etický kodex firmy. Mylan globální kodex chování. EMEA region česká verze"

Transkript

1 Etický kodex firmy Mylan globální kodex chování EMEA region česká verze

2 Etický kodex firmy Klíčové koncepty a hodnoty Naše poslání Vytváříme nové standardy zdravotní péče. Celosvětově spolupracujeme na zpřístupnění vysoce kvalitních léků 7 miliardám lidí. My v Mylan: přinášíme inovace, které uspokojí dosud nenaplněné potřeby; zavádíme vysoké standardy spolehlivosti a kvality služeb; děláme to, co je správné, nikoli to, co je snadné; svým odhodlaným přístupem měníme budoucnost. i Mylan globální kodex chování

3 Naše vize Připravit strategii, na jejímž základě budeme dále rozvíjet naši organizační strukturu tak, aby se stala flexibilnější a dlouhodobě udržitelnou a byla tak oporou tomu nejcennějšímu, našim zaměstnancům v jejich vzájemné komunikaci a spolupráci. Jejím cílem bude nastavit nové standardy v poskytování zdravotní péče a společnými silami tak zajistit 7 miliardám lidí na celém světě přístup k vysoce kvalitní farmakologické léčbě. Naše značka je příslibem Jistota: Mylan se vyznačuje mimořádným zaujetím pro služby klientům a je zárukou spolehlivosti v celém rozsahu nabídek a provozní efektivity. Červen 2010 ii

4 Etický kodex firmy Klíčové koncepty a hodnoty Hodnoty Hodnoty společnosti Mylan podporují její poslání a vizi a jsou též příslibem jistoty obchodní značky. Ambiciózní, významný a evokativní výklad každé z nich činí tyto hodnoty unikátními. Inovace Bezúhonnost Spolehlivost Služba Týmová práce iii Mylan globální kodex chování

5 Červen 2010 iv

6 Etický kodex firmy Dopis vedoucího oddělení pro dodržování předpisů společnosti Mylan Etika v podnikání je mnohem víc než jen dodržování předpisů. Znamená to jít příkladem, udávat tón, mít odvahu činit obtížná rozhodnutí, ukázat ty pravé hodnoty a vytvářet v organizaci správnou firemní kulturu. Úřad Office of Global Compliance (OGC) neustále usiluje o strategii dodržování předpisů společnosti Mylan. Díky vašemu úsilí máme prvotřídní program kontroly dodržování předpisů, který vyjadřuje hodnoty společnosti Mylan. Jak zjistíte, zavedli jsme spolehlivý proces k odhalení a vyšetření potenciálního porušení předpisů. Naše kancelář úzce spolupracuje s managementem společnosti Mylan a s jejím personálním, právním, bezpečnostním a finančním oddělením na odhalování a nápravě zjištěných potíží. Vytvořili jsme inovativní školení o dodržování předpisů pro zaměstnance na celém světě jakožto součást strategie pravidel chování společnosti Mylan. Všichni můžeme být hrdí na to, co jsme až doposud v Mylan globální kodex chování

7 dokázali, musíme zůstat ale nadále oddáni pokračujícímu vývoji a zdokonalování našeho globálního etického programu. Všichni jsme odpovědní za pověst a bezúhonnost naší společnosti. Díky naší obětavosti a angažovanosti zůstávají etická pravidla podstatnou interní hodnotou naší podnikové strategie, ve prospěch nás všech a také ve prospěch zákazníků, akcionářů, pacientů Mylan, kteří využívají našich produktů, a komunit, v nichž pracujeme. S pozdravem, Brian S. Roman Senior Vice President Chief Compliance Officer Kancelář: Fax: Červen 2010 vi

8 vii Mylan globální kodex chování

9 Mylan globální kodex chování Obsah Červen 2010 viii

10 Etický kodex firmy Obsah Úvod Předmět Stránka Úvod...2 Rozsah a využití pravidel obchodního styku a etiky... 4 Cíle pravidel obchodního styku a etiky... 5 Kodex chování a etika...5 Mylan program globálního kodexu chování... 6 Odpovědní pracovníci... 9 Hlavní odpovědnost Dodržování pravidel obchodního styku a etiky Ohlašování případných přestupků Oznámení o přijetí zprávy Kladení otázek a vyhledávání informací Firemní zásada Netolerance odvety...17 Disciplína...17 Dodatky Certifikace ix Mylan globální kodex chování

11 Interní operace Předmět Stránka Zaměstnanecké vztahy...20 Kolegové Drogy a alkohol Obtěžování a diskriminace Bezpečnost Zaměstnanost Podklady...23 Knihy a záznamy Kvalita produktů...25 Majetek společnosti Obecně Ochrana majetku Použití majetku Soukromí pacientů...29 Ochrana údajů Ochrana životního prostředí...29 Červen 2010 x

12 Etický kodex firmy Obsah Mylan v prostředí trhu Předmět Stránka Chování na trhu Konkurence...32 Konkurenční informace...33 Propagace produktů...34 Reklama...34 Úplatky, provize a dary Platné zákony Pohoštění, dary a prémie Externí styky...39 Férové jednání Zákony o vývozu/dovozu...40 Boj proti praní špinavých peněz...41 Žádost státu o informace...41 Zákony o cenných papírech xi Mylan globální kodex chování

13 Snaha o zabránění střetu zájmů Předmět Stránka Přehled...44 Osobní výhody...47 Obchodní ujednání se společností Myla...48 Podnikové příležitosti...48 Finanční zájmy v jiných oborech podnikání...49 Zaměstnanost či jiné aktivity u konkurentů, dodavatelů či prodejců...49 Člen(ové) rodiny pracující v oboru Charitativní, politické a jiné aktivity Politické příspěvky a související činnosti...51 Červen 2010 xii

14 xiii Mylan globální kodex chování

15 Mylan globální kodex chování Úvod Červen

16 Compliance Provádění činností v souladu s kodexem, platnými zákony a postupy Společnost Mylan se zavazuje podnikat v souladu s nejvyššími standardy etiky a integrity a v souladu s platnými zákony. Otázka: Co znamená termín compliance? Odpověď: Compliance v podstatě znamená provádění činností etickým způsobem, v souladu s kodexem, zákonnými předpisy a podnikovými zásadami, jak jsou zde definovány. 1. Úvod Společnost Mylan se zavázala řídit podnik v souladu s nejvyššími standardy etiky a bezúhonnosti a podle platných zákonů. Tato Pravidla obchodního styku a etiky pro region EMEA (kodex EMEA) vyjadřují hodnoty společnosti Mylan, pokud jde o inovaci, bezúhonnost, spolehlivost, služby a týmovou práci. Kodex platí pro společnost Mylan a její přímé a nepřímé pobočky v rámci Evropy, Středního východu a Afriky (EMEA) (souhrnně Mylan) (viz Úvod, oddíl 2). Pro vyloučení veškerých pochybností nahrazuje tento kodex dřívější kodexy chování pro všechny operace Mylan v regionu EMEA. Pobočka znamená jakákoli entita přímo či nepřímo řízená společností Mylan nebo pod jejím společným řízením. Pro účely této definice řízení znamená: (i) v případě podnikatelského subjektu přímé či nepřímé vlastnictví více než padesáti procent (50 %) cenných papírů či akcií s hlasovacím právem (nebo procent, jež smí maximálně vlastnit 2 Mylan globální kodex chování

17 V případě nějaké neshody mezi kodexem a jakýmikoliv postupy, bude kodex rozhodující. zahraniční společnost v určité jurisdikci) pro volbu ředitele takového subjektu; nebo (ii) v případě subjektu, který není podnikatelský, přímé či nepřímé držení pravomoci ke kontrole, či zajištění kontroly, nad řízením a uplatňováním zásad takového subjektu, a to buď prostřednictvím vlastnictví cenných papírů s hlasovacím právem, smlouvy či jinak. Kodex se zaměřuje na širokou škálu obchodních postupů a s tím spojených aktivit, avšak nezahrnuje všechny případné problémy, které se mohou vyskytnout. Přesněji řečeno předkládá klíčové prováděcí principy, které představují zásady, standardy a zavedené podmínky pro zaměstnance společnosti Mylan. Pokud si nejste jisti, ohledně nějakého specifického problému, platných požadavků nebo správného chování, obraťte se na své vedení nebo jiné odborníky na danou problematiku, včetně OGC a právního oddělení. Uplatnění kodexu nevylučuje jeho lokální využití v každé zemi či restriktivnější požadavky v závislosti na místních směrnicích a předpisech. V takovém případě příslušná pobočka společnosti Mylan vydá zvláštní soubor zásad za účelem zajištění shody s místními zákonnými předpisy. Účelem kodexu je doplnit, nikoliv nahradit, existující zásady firemní politiky společnosti Mylan (souhrnně nazývané zásady). Mylan používá a nadále bude používat a rozvíjet podrobné přístupy a metody pro doplnění mnoha důležitých bodů v kodexu a též se zaměří na oblasti, které kodex nezahrnuje. Pracovníci společnosti Mylan jsou povinni dodržovat všechny zásady týkající se jejich sféry odpovědnosti. Mnohé z těchto zásad najdete na interních webových stránkách společnosti; ostatní lze nalézt u jednotlivých obchodních jednotek či oddělení. V případě jakýchkoli nesrovnalostí mezi (i) kodexem a zásadami má kodex vždy přednost a o případné nesrovnalosti Červen

18 Etický kodex firmy Úvod Kodex shrnuje standardy, které musí řídit každý aspekt našeho podnikání Položte si pár otázek: Je to v souladu s postupy? Je to v souladu s kodexem? Měl bych se poradit s právním poradcem? je třeba neprodleně informovat OGC; v případě nesrovnalostí mezi (ii) kodexem a zákonnými předpisy mají prioritu zákonné předpisy a tato nesrovnalost musí být neprodleně ohlášena OGC. Kopie kodexu můžete získat na následujících místech: Od svého místního pracovníka oddělení pro dodržování předpisů Od svého místního oddělení personalistiky nebo Od OGC. Kodex najdete též online, na síti: Z intranetu společnosti navštivte Functions > Compliance, nebo 2. Rozsah a využití pravidel obchodního styku a etiky Kodex platí pro společnost Mylan a všechny její dceřiné společnosti a pobočky (souhrnně pobočky) a též pro všechny níže uvedené subjekty v rámci EMEA: Členy představenstva, vedoucí pracovníky, zaměstnance, zástupce, konzultanty, dodavatele či 4 Mylan globální kodex chování

19 OGC: Office of Global Compliance (Kancelář pro globální dodržování předpisů) jiné osoby jednající jménem společnosti Mylan nebo ji zastupující podle jejích pokynů. Termín zaměstnanec je používán pro zjednodušení a neznamená žádné odlišné zákonné označení osob, které nejsou zaměstnané a nevykonávají svou činnost na základě zaměstnanecké smlouvy. 3. Cíle kodexu obchodního styku a etiky Cíle kodexu jsou následující: Zdůraznit odpovědnost společnosti Mylan za etické postupy, dodržování stanovených zásad pro pravidla chování a soulad se všemi platnými zákony, předpisy, stanovami, směrnicemi, vládními nařízeními a výnosy (souhrnně zákony) a firemní politikou; vyjádřit základní normy společnosti Mylan pro zákonné a etické chování; ukázat, kde a jak můžeme získat pomoc a radu v otázkách dodržování předpisů a etických zásad; informovat pracovníky o postupech při ohlašování zjištěných přestupků proti kodexu, zákonu či firemním zásadám, nebo podezření na ně; zajistit příhodné řešení záležitostí týkajících se dodržování předpisů; odhalovat porušení kodexu, zákona či firemních zásad a předcházet jim; a podporovat otevřenou komunikaci ohledně záležitostí a otázek týkajících se etiky a dodržování předpisů. 4. Kodex chování a etika Existují dva prvky našeho programu globálního kodexu chování (program). Prvek pravidel chování stanovuje dodržování kodexu, zákonů a firemních zásad. Mohou se ovšem vyskytnout situace, kdy budou kodex, zákonné předpisy nebo firemní zásady ohledně Červen

20 Etický kodex firmy Úvod Kodex se vztahuje na vás Závazek společnosti Mylan dodržovat kodex vyžaduje, abyste se chovali eticky při uskutečňování obchodních aktivit společnosti Mylan. nějaké určité otázky nejasné nebo nebudou zahrnovat řešení konkrétního problému. V takových případech dodatečné pokyny ke správnému postupu zajišťují etické prvky našeho programu. Etika vyžaduje, abychom se vždy chovali poctivě, čestně a odpovědně ve všech oblastech naší práce, i v případě, že chybí specifická měřítka pro etické chování. Setkáte-li se s problémem, jenž vyžaduje etické úvahy, měli byste si položit otázku: Je to v souladu s firemními zásadami? Je to v souladu s kodexem? Měl/a bych se obrátit na právního poradce? Měl/a bych se obrátit na OGC? Domníváte-li se, že nějaká činnost by mohla znamenat porušení kodexu, zákona či firemních zásad, nebo máte-li dotazy ohledně určitého postupu či způsobu jednání, poraďte se napřed s odborníky, než něco uděláte. Požádejte o radu svého vedoucího, OGC, právní oddělení, oddělení personalistiky nebo jiné odborníky v této záležitosti. 5. Mylan program globálního kodexu chování Standardy společnosti Mylan týkající se etiky a bezúhonnosti 6 Mylan globální kodex chování

21 Náš vedoucí úředník pro dodržování předpisů vede náš program dodržování předpisů. a náš závazek řídit se kodexem chování jsou předkládány představenstvem, výkonným vedením společnosti a vedením lokální pobočky. Představenstvo jmenovalo vedoucího oddělení pro dodržování předpisů (chief compliance officer) a OGC, aby řídili administrativu programu kodexu chování společnosti. Program je navržen tak, aby pomáhal zajišťovat dodržování zásad a postupů společnosti Mylan, platných zákonů a předpisů, a etických standardů. Účelem programu je zajistit, abychom všichni dbali na dodržování kodexu a zákona při výkonu své práce. Program sestává z: Procesu hodnocení rizik dodržování předpisů; kontroly firemních zásad a jejich rozvoje; školení a vzdělávání; auditingu a monitoringu; zavedení postupů pro hlášení přestupků proti kodexu, zákonu či firemním zásadám, nebo podezření na ně; prošetřování zpráv o nedodržování předpisů; příslušné řešení těchto případů, včetně disciplinárních a jiných přiměřených nápravných akcí. Kontaktní údaje pro OGC jsou následující: Červen

22 Etický kodex firmy Úvod Etika: čestnost, integrita, zodpovědnost Telefon: België (bezplatná linka) Belgique (bezplatná linka) Česká republika (mezinárodní telefonní číslo) Danmark (mezinárodní telefonní číslo) Důrazně vám doporučujeme, abyste provedli opatření proti nesprávnému jednání tím, že ho nahlásíte. Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Magyarország Maroc Nederland Österreich Polska Portugal Schweiz Slovenija Slovensko South Africa Suisse Suomi Sverige Switzerland (bezplatná linka) (bezplatná linka) (bezplatná linka) (bezplatná linka) (bezplatná linka) (bezplatná linka) (bezplatná linka) (mezinárodní telefonní číslo) (mezinárodní telefonní číslo) (bezplatná linka) (bezplatná linka) (mezinárodní telefonní číslo) (bezplatná linka) (bezplatná linka) (mezinárodní telefonní číslo) (mezinárodní telefonní číslo) (bezplatná linka) (bezplatná linka) (mezinárodní telefonní číslo) (bezplatná linka) (bezplatná linka) United Kingdom (bezplatná linka) * Voláte-li na mezinárodní číslo , můžete volat na účet volaného. 8 Mylan globální kodex chování

23 Vždy buďte obeznámeni a dodržujte všechny platné zákony a postupy související s vaší funkcí a naším kodexem. Zabezpečený fax: Poštovní adresa: The Network (Attn: Mylan) 333 Research Court Norcross, Ga USA Online: Z intranetu společnosti navštivte Functions > Compliance. 6. Odpovědní pracovníci a. Hlavní odpovědnost Pracovníci společnosti Mylan velkou měrou zodpovídají za kodex. Musíme: Být obeznámeni s platnými zákony a firemními zásadami týkajícími se naší funkce a našeho kodexu a za všech okolností je dodržovat; dbát na nejvyšší standardy etiky a bezúhonnosti; a v případě nejasností vyhledat radu. Důrazně vás vyzýváme, abyste zakročili proti jakémukoli nepřístojnému chování tím, že jej nahlásíte. Ti, kteří u společnosti Mylan vykonávají funkci vedoucích pracovníků, manažerů a supervizorů, musí též: Udržovat pracovní prostředí podněcující otevřenou komunikaci, pokud jde o právní či etické problémy a otázky; zajistit, aby pracovníkům pod vaším dohledem bylo poskytnuto odpovídající školení, pokud jde o kodex, platné zákony a firemní zásady; Červen

24 Etický kodex firmy Úvod Vyhledejte pomoc, máte-li otázky Musíme jednat v souladu s jazykem a duchem kodexu. Dodržujte nejvyšší standardy etiky a integrity. obeznámit se s dostupnými zdroji pro řešení právních a etických otázek a problémů; a zdokonalovat naši kulturu etiky a pravidel chování pevným morálním vedením na všech úrovních. b. Dodržování pravidel obchodního styku a etiky Odpovídáme za zajištění toho, že Mylan bude dodržovat zákony ve všech zemích, v nichž provozuje svou činnost. Dodržování kodexu, zákona a firemních zásad je povinné a je podmínkou pro všechny pracovníky, chtějí-li si udržet pracovní pozice, získat pracovní poměr či smluvní závazek. Musíme se všichni chovat podle zásad a ducha kodexu a vyvarovat se i pouhého náznaku nepatřičného chování. Uvědomte si, že jakékoli skutečné porušení kodexu, platných zákonů či firemních zásad, nebo jen podezření na ně, může být nahlášeno vaším vedoucím lokálního kontrolního oddělení, oddělením personalistiky, právním oddělením či OGC, a že taková zpráva bude nevyhnutelně obsahovat vaše osobní údaje, které mohou být zpracovávány ostatními zaměstnanci nebo jinými subjekty Mylan, které se účastní operací OGC. V takovém případě mohou být vaše osobní údaje použity 10 Mylan globální kodex chování

25 Nejprve byste se měli pokusit prodiskutovat problémy související s dodržováním předpisů se svým nadřízeným. k vyšetřování případu, avšak pouze po dobu, která je k tomuto účelu přiměřeně nezbytná, a mohou být poslány do jakékoli země, včetně Spojených Států. Přístupová práva a opravné prostředky mohou být použity podle pravidel, která se mohou v právních předpisech jednotlivých zemí lišit. Měli byste si však být vědomí toho, že vaše přístupová práva mohou být omezena, pokud by to mohlo ohrozit úspěšnost vyšetřování. c. Ohlašování případných přestupků Pokud se domníváte, že vaše chování nebo chování některého jiného pracovníka mohlo nebo může znamenat porušení kodexu, platného zákona nebo firemních zásad, důrazně vás vyzýváme, abyste takový případ ohlásili. Obecně je nutno nejprve podat zprávu vašemu bezprostřednímu nadřízenému, který může poskytnout cenné podněty a stanoviska a podpořit vyřešení problémů v rámci příslušné pracovní jednotky. Pokud však považujete nahlášení problému vašemu přímému nadřízenému za nedostatečné nebo se domníváte, že váš nadřízený záležitost řádně nevyšetřil, můžete ji ohlásit také: Svému lokálnímu vedoucímu kontrolního oddělení, svému lokálnímu oddělení personalistiky, právnímu oddělení nebo OGC. To jsou běžné komunikační linie a ve většině případů je třeba se jimi řídit. Mylan vám ale poskytuje též dodatečnou možnost k nahlášení určitých typů potenciálního porušení předpisů, a to linku pro dodržování předpisů (Compliance Line). Linka pro dodržování předpisů je spravována poskytovatelem třetí strany (The Network), který přijme hovor ve vašem jazyce a předá informaci OGC. Vezměte však prosím na vědomí, že vzhledem k určitým právním omezením je linka pro dodržování předpisů pověřena pouze příjmem zpráv týkajících se vážného ohrožení společnosti Mylan v Červen

26 Etický kodex firmy Úvod Doporučujeme zaměstnancům i nezaměstnancům, aby při ohlašování vystoupili z anonymity Pokud si myslíte, že vaše jednání nebo jednání jiného zaměstnance narušilo nebo by mohlo porušit kodex, platné zákony nebo postupy, důrazně vám doporučujeme, abyste takovou záležitost nahlásili. oblastech účetnictví, finančního reportingu, interních kontrol, zpronevěry, finančního auditu, úplatkářství, bankovnictví či jiných finančních a účetních záležitostí podniku (jako jsou falešné účetní zápisy, daňové úniky, fiktivní zaměstnanci, podplácení, platby státním činitelům, finanční krytí terorismu, praní špinavých peněz a podobné). Linka pro dodržování předpisů je též oprávněna přijímat hlášení o potenciálním porušení předpisů týkajícím se skutečností mimořádné závažnosti, jež by mohly ovlivnit zásadní zájmy společnosti Mylan nebo ohrozit tělesné či duševní zdraví jejích zaměstnanců (například hrozba ohrožení zdraví jiné osoby, morální obtěžování, sexuální obtěžování, diskriminace, zneužití neveřejných informací zaměstnanci, konflikt zájmů, vážné ohrožení životního prostředí či lidského zdraví, zveřejnění výrobního tajemství, vážné ohrožení bezpečnosti informačního systému společnosti). Mylan samozřejmě vyzývá k ohlášení jakéhokoli potenciálního přestupku i pokud tato kritéria nesplňuje; v takovém případě byste měli ale použít běžné informační kanály, nikoliv linku pro dodržování předpisů. Vaše zpráva bude zpracována s nejvyšším stupněm důležitosti a diskrétnosti. Pokud vaše zpráva o porušení kodexu, platného zákona nebo firemních zásad 12 Mylan globální kodex chování

27 Vaše zpráva bude zpracována s nejvyšším stupněm důležitosti a diskrétnosti. obsahuje osobní údaje, kontrolorem údajů bude subjekt, jemuž je zpráva určena, a v případě, že bude zpráva podána u OGC, kontrolory dat budou následující subjekty: Pobočka Arcana Arzneimittel GmbH, Docpharma BVBA Hospithera N.V., Mylan B.V.B.A., Mylan Europe B.V.B.A. Mylan Pharmaceuticals spol s.r.o Mylan ApS Mylan OY Mylan EMEA S.A.S., Mylan Generics France Holding S.A.S., Mylan S.A.S., Qualimed S.A.S. Mylan dura GmbH Generics Pharma Hellas Ltd. Mylan kft McDermott Laboratories Limited (Gerard) Mylan S.p.A. Mylan Luxembourg 2 s.a.r.l. Mylan Group B.V. Mylan Pharmaceuticals Mylan Sp. Z.o.o Mylan, Lda. Mylan s.r.o. Mylan d.o.o. Xixia Pharmaceuticals (Proprietary) Limited Mylan Pharmaceuticals S.L., Prasfarma Oncologicos S.L. Mylan AB Mylan GmbH, Mylan Switzerland GmbH Generics [U.K.] Ltd. Jurisdikce Austria Belgium Czech Republic Denmark Finland France Germany Greece Hungary Ireland Italy Luxembourg Netherlands Morocco Poland Portugal Slovakia Slovenia South Africa Spain Sweden Switzerland United Kingdom Červen

28 Etický kodex firmy Úvod Doporučujeme zaměstnancům i nezaměstnancům, aby při ohlašování vystoupili z anonymity Obecně je nutno nejprve podat zprávu vašemu bezprostřednímu nadřízenému, který může poskytnout cenné podněty a stanoviska a podpořit vyřešení problémů v rámci příslušné pracovní jednotky. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale zaměstnancům a ostatním pracovníkům pro společnost doporučujeme, aby při podávání zprávy prokázali svou totožnost. Zprávy budou zpracovávány pouze pro účely vyšetřování a provedení nezbytných akcí a pouze tak dlouho a do té míry, jak bude nezbytně nutné. Osobní údaje obsažené ve zprávě mohou být zaslány do Spojených států a jiných zemí. Pravidla ohledně přístupových práv k osobním údajům a zákonného odškodnění se řídí platnými právními předpisy. Právním základem pro zpracování údajů bude souhlas osoby podávající zprávu, který se aktem podání považuje za udělený. Pro další podrobnosti týkající se linky pro dodržování předpisů se s dotazy, prosím, obraťte na OGC nebo si přečtěte firemní zásady společnosti Mylan o vyšetřování a řešení potenciálních porušení předpisů. Jak kontaktovat The Network: 14 Mylan globální kodex chování

29 Pokud se domníváte, že vaše chování nebo chování některého jiného pracovníka mohlo nebo může znamenat porušení kodexu, platného zákona nebo firemních zásad, důrazně vás vyzýváme, abyste takový případ ohlásili. Telefon: België Belgique Česká republika Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Magyarország Maroc Nederland Österreich Polska Portugal Schweiz Slovenija Slovensko South Africa Suisse Suomi Sverige Switzerland United Kingdom (bezplatná linka) (bezplatná linka) (mezinárodní telefonní číslo) (mezinárodní telefonní číslo) (bezplatná linka) (bezplatná linka) (bezplatná linka) (bezplatná linka) (bezplatná linka) (bezplatná linka) (bezplatná linka) (mezinárodní telefonní číslo) (mezinárodní telefonní číslo) (bezplatná linka) (bezplatná linka) (mezinárodní telefonní číslo) (bezplatná linka) (bezplatná linka) (mezinárodní telefonní číslo) (mezinárodní telefonní číslo) (bezplatná linka) (bezplatná linka) (mezinárodní telefonní číslo) (bezplatná linka) (bezplatná linka) (bezplatná linka) *Voláte-li na mezinárodní číslo , můžete volat na účet volaného. Červen

30 Etický kodex firmy Úvod Zprávy musí být podávány v dobré víře Vědomé podání falešné zprávy je však samo o sobě porušením kodexu. Adresa: The Network (Attn: Mylan) 333 Research Court Norcross, Ga USA NETÝKÁ SE Zprávy musí být podávány v dobré víře. Pokud je vaše zpráva podána v dobré víře, bude bez ohledu na správnost vaší interpretace skutečnosti, kodexu, platných zákonů nebo firemních zásad zpracována jako kterákoli jiná zpráva. Vědomé podání falešné zprávy je však samo o sobě porušením kodexu. d. Oznámení o přijetí zprávy Jestliže obdržíte zprávu o potenciálním porušení kodexu, zákona nebo firemních zásad od pracovníka nebo z jakéhokoli jiného zdroje, důrazně vám doporučujeme, abyste informovali OGC. e. Kladení otázek a vyhledávání informací Máte-li jakékoli dotazy ohledně kodexu či jeho uplatňování, nebo pokud jste se setkali s nějakou situací, která není v kodexu zahrnuta, nebo se stali jejím svědkem, doporučujeme vám požádat o radu OGC nebo právní oddělení, než něco učiníte. 16 Mylan globální kodex chování

31 Mylan nebude tolerovat žádnou formu odvetných opatření. 7. Firemní zásada Netolerance odvety Mylan nebude tolerovat žádnou formu odvetných opatření. Pokud se domníváte, že jste byli nebo jste předmětem něčí odvety, kontaktujte OGC. 8. Disciplína Mylan může učinit právní opatření v souladu s platnými zákonnými předpisy proti komukoli, kdo poruší kodex, platné zákony nebo firemní zásady, a to včetně ukončení zaměstnaneckého poměru. 9. Dodatky Mylan si vyhrazuje právo kdykoliv upravit kodex nebo firemní zásady s předchozím nebo bez předchozího upozornění v souladu s platnými místními zákony a předpisy. 10. Certifikace Pokud to zákon nezakazuje, všichni ředitelé, vedoucí pracovníci a zaměstnanci společnosti Mylan musí potvrdit, že kodex přečetli, že mu dle svého nejlepšího vědomí a svědomí porozuměli a budou jej dodržovat a že souhlasí se zpracováním svých údajů způsobem zde uvedeným a v souladu se zásadami kontroly dodržování předpisů EMEA. OGC zajistí průběh takového potvrzení a může požadovat podobné prokázání i při schválení a přijetí dodatků ke kodexu. Máte-li jakékoli dotazy týkající se provedení výše uvedeného osvědčení, kontaktujte: Svého vedoucího, svého lokálního zástupce personalistiky, svého vedoucího oddělení pro dodržování předpisů nebo OGC. Kromě toho se dodržování principů kodexu požaduje i od zástupců, konzultantů nebo dodavatelů vystupujících jménem společnosti Mylan. Červen

32 18 Mylan globální kodex chování

33 Mylan globální kodex chování Interní operace Červen

34 Etický kodex firmy Interní operace Společnost Mylan je zaměstnavatel rovných příležitostí a pozitivní podpory Společnost Mylan je zavázána podporovat zdravé a produktivní pracovní prostředí 1. Zaměstnanecké vztahy a. Kolegové Mylan usiluje o vytvoření produktivního, zdravého a bezpečného pracovního prostředí, v němž se nebude vyskytovat žádná diskriminace ani obtěžování. b. Drogy a alkohol Mylan se zavázal vytvořit zdravé a produktivní pracovní prostředí, a za tím účelem zakazuje užívání nebo držení nezákonných drog či omamných látek nebo vykonávání pracovních úkolů pod vlivem alkoholu. Dále mají zaměstnanci zakázáno pracovat, jestliže je jejich schopnost práce z nějakého důvodu snížena, včetně snížení výkonnosti v důsledku užití povolených či zakázaných drog, omamných látek nebo alkoholu. Mylan si vyhrazuje právo podrobit uchazeče a současné pracovníky a smluvní dodavatele testům na zakázané drogy, alkohol a zneužívání předepsaných léků, a to v míře, v jaké je tento test povolen podle platných místních zákonů a předpisů. c. Obtěžování a diskriminace Mylan je zaměstnavatel dbalý rovných příležitostí v otázkách zákona, etiky a dobrých obchodních zvyklostí. 20 Mylan globální kodex chování

35 Požadujeme, abyste zaznamenávali a hlásili veškeré údaje a informace přesně a čestně. Zavázali jsme se udržovat pracovní prostředí, v němž se nevyskytují žádné případy obtěžování a jiných forem diskriminace zaměstnanců. Obtěžováním je míněno i obtěžování sexuální a další formy ponižování či nepřátelského chování. Sexuální obtěžování zahrnuje nežádoucí pokusy o sblížení, vyžadování sexuálních úkonů a jiné verbální, vizuální či fyzické chování sexuální povahy. Obtěžování vycházející z vlastností nebo povahových rysů jiného pracovníka je též zakázáno. Mylan zakazuje verbální, vizuální či fyzické chování, které je ponižující nebo vykazuje známky nepřátelství vůči nějaké osobě, včetně takového, které je založeno na jejím: věku, rase, barvě pleti, etnickém původu, náboženství, pohlaví, sexuální orientaci, národnostním původu, občanství, rodinném stavu, duševní nebo fyzické nezpůsobilosti nebo handicapu, statusu veterána nebo jiných vlastnostech chráněných zákonem. Červen

36 Etický kodex firmy Interní operace Společnost Mylan udržuje politiku nulové tolerance týkající se obtěžování Používání nebo přechovávání ilegálních drog nebo narkotických látek nebo provádění pracovních povinností pro společnost Mylan pod vlivem alkoholu je zakázáno. d. Bezpečnost Máme povinnost chovat se bezpečným a odpovědným způsobem, abychom nezpůsobili újmu ostatním ani sobě. Právě tak musíme podniknout patřičné kroky, abychom zajistili, že práce vykonávaná pod naším dohledem je vykonávána bezpečně. Nikomu není dovoleno na pozemku společnosti Mylan nosit střelné zbraně nebo jiné zbraně bez předchozího písemného schválení vedoucím oddělení pro dodržování předpisů a hlavním právním zástupcem. Takový souhlas bude omezen na pracovníky bezpečnostního oddělení a bude udělen pouze v souladu s platnými zákony a předpisy. e. Zaměstnanost V tomto kodexu není nic, co by poskytovalo nebo bylo možno vyložit jako poskytující jakýkoli zákonně vymahatelný či jiný příslib zaměstnání nebo jeho trvání. Tento kodex není smlouva o zaměstnání ani žádné jiné ujištění o trvalém zaměstnání, a nelze si jej takto vykládat. Termíny zaměstnání a pracovníci se používají pouze pro zjednodušení referencí o osobách, jichž se tento kodex týká, a nenaznačují žádné odlišné právní označení pracovníků, kteří vykonávají svou činnost na základě smlouvy o dílo. 22 Mylan globální kodex chování

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s.

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s. Etický kodex ALTRON GROUP, a.s. V Praze, dne 01. 06. 2012 IČ: 28501209 Městský soud Praha, oddíl B, vložka 14894 1 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní principy společnosti AG 3 2.1 Dodržovat zákony a nařízení

Více

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ Hans Linnarson, Prezident a generální ředitel Skupina Husqvarna se těší neocenitelné pověsti, která byla vybudována v průběhu dlouhých a prestižních dějin. Náš způsob podnikání

Více

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech estné jednání čestné jednání ž c hránit více zvyšovat kvalitu života produkovat více Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech OBSAH ÚVOD....1 ZÁKLAD KODEXU JEDNÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší.

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Uppförandekod Naše vize Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Přední světový distributor chemických látek zajišťující jedinečnou komunikaci a spojení mezi zákazníky a dodavateli. 2 Základní principy

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

ETICKÝ KODEX 2015. [Revize 1]

ETICKÝ KODEX 2015. [Revize 1] ETICKÝ KODEX 2015 [Revize 1] ETICKÝ KODEX OBSAH 1. ÚVOD 2. HODNOTY Applus+ 1 3 3. ETICKÝ KODEX: ZARUČENÍ NAŠICH HODNOT 3.1. Co je účelem Kodexu? 3.2. Kdo se musí tímto Kodexem řídit? 3.3. Vedoucí pracovníci

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován.

Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován. Úvod základní pravidla a jejich platnost Neochvějným závazkem společnosti Takeda Pharmaceutical Company Limited a jejích dceřiných společností (společně nazývaných Takeda ) je dodržovat všechny platné

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3

To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3 Kodex chování Obsah To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3 1. Zavázání se Nejvyšším etickým a právním normám... 4 2. Podpora zdvořilého pracoviště...

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

Kodex chování. Sediver PPC Insulators Glass Block

Kodex chování. Sediver PPC Insulators Glass Block Kodex chování Sediver PPC Insulators Glass Block Červenec 2015 Úvod Ve společnosti Seves, tedy v rámci Seves Group S. à r.l. a jejích dceřiných společností (včetně Sediver, PPC Insulators, Glass Block),

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna zakazuje

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE Tato politika je určena k tomu, aby pomáhala zaměstnancům a dalším osobám, které jednají jménem společnosti

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování pro dodavatele a obchodní partnery 1 OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1 Společenská zodpovědnost... 4 2 Transparentní obchodní vztahy...5 3 Poctivé tržní jednání...5 4 Ochrana dat,

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

RWE Kodex chování - 1 - Preambule

RWE Kodex chování - 1 - Preambule RWE Kodex chování Preambule RWE 1 je si vědoma své role ve společnosti a své odpovědnosti vůči zákazníkům a obchodním partnerům, jakož i akcionářům a zaměstnancům. Proto se zavazuje k jasným zásadám, které

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Zásady etiky. Aktualizace prosinec 2013 1 / 7

Zásady etiky. Aktualizace prosinec 2013 1 / 7 Zásady etiky Aktualizace prosinec 2013 1 / 7 Zásady etiky Příručka pro dodavatele Úvodní slovo Vážení obchodní přátelé, portfolio společností skupiny SABMiller do něhož náleží i společnost Plzeňský Prazdroj

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p.

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. Příloha č.6 Pracovního řádu 01/2013 Etický kodex zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. 1. Poslání Lesy České republiky s.p. (dále jen LČR nebo též podnik) se tímto etickým kodexem hlásí k definovaným

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU Základní standardy 1000 Účel, pravomoci a odpovědnosti Účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu musí být formálně stanoveny ve statutu interního

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH?

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? Stručný kontrolní seznam pro malé a střední podniky *) Iniciativa pro férový obchod je národní

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy P O K Y N Ř E D I T E L E Z E M S K É H O A R C H I V U V O P A V Ě č. 2 / 2011, revize 2015 Interní protikorupční program Zemského archivu v Opavě Tento pokyn se vydává na základě pokynu ministra vnitra

Více

Blue Book. Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování

Blue Book. Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování Blue Book Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování Bezúhonné jednání nám pomáhá získat důvěru a úctu lidí, kterým sloužíme. Vážení kolegové, My všichni, kdo jsme součástí společnosti

Více

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého Zadavatel: Královéhradecký kraj sídlem:

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012 OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Směrnice č. 3/2011 revize č.1 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ. vyhlášeném společností sanofi-aventis, s.r.o.

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ. vyhlášeném společností sanofi-aventis, s.r.o. VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ vyhlášeném společností sanofi-aventis, s.r.o. 1 1. Společnost sanofi-aventis, s.r.o., identifikační číslo: 448 48 200, se sídlem Evropská 846/176a, Praha 6 Vokovice,

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP)

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14 Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) červenec 2014 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

KODEX CHOVÁNÍ A ETICKÝCH PRAVIDEL

KODEX CHOVÁNÍ A ETICKÝCH PRAVIDEL Kodex chování a etická pravidla společnosti KODEX CHOVÁNÍ A ETICKÝCH PRAVIDEL SPOLEČNOSTI červen 2014 1. Úvod Společnost Amcor uznává své zodpovědnosti celosvětového výrobce obalových materiálů a poskytovatele

Více

ETICKÝ KODEX PRO OBCHODNÍ PARTNERY

ETICKÝ KODEX PRO OBCHODNÍ PARTNERY ETICKÝ KODEX PRO OBCHODNÍ PARTNERY Září 2015 OBSAH ÚVOD 3 OBCHODNÍ BEZÚHONNOST 4 LIDSKÁ PRÁVA A ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ PRÁVA 5 Eliminace všech forem nucené nebo povinné práce 5 Účinné odstranění dětské práce

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Příloha č. 1. Etický kodex Koučovacího centra ČSOB. Etický kodex ČSOB Koučovacího centra (vychází z etického kodexu ICF) 1) Filozofie koučinku

Příloha č. 1. Etický kodex Koučovacího centra ČSOB. Etický kodex ČSOB Koučovacího centra (vychází z etického kodexu ICF) 1) Filozofie koučinku Etický kodex Koučovacího centra ČSOB Příloha č. 1 Etický kodex ČSOB Koučovacího centra (vychází z etického kodexu ICF) 1) Filozofie koučinku Mezinárodní federace koučů (ICF) a ČSOB Koučovací centrum podporuje

Více

Protikorupční politika ADP často kladené otázky

Protikorupční politika ADP často kladené otázky Protikorupční politika ADP často kladené otázky KOMUNIKACE MEZI PRÁVNÍKEM A KLIENTEM JE PŘÍSNĚ DŮVĚRNÁ Účelem tohoto dokumentu je odpovědět na otázky, které zaměstnance mohou napadnout v průběhu studia

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

1 Prohlášení. 2 Proti-úplatkářské zákony. 3 Politika společnosti Euromedic o platbách jakož to nevhodných výhodách

1 Prohlášení. 2 Proti-úplatkářské zákony. 3 Politika společnosti Euromedic o platbách jakož to nevhodných výhodách Euromedic Česká republika, s. r. o. Politika o poskytování nepatřičných (nevhodných) výhod (zahrnující přístup k dárkům, pohoštění, kulturní zábavě a politické a charitativní příspěvky) 1 Prohlášení Společnost

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí

Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí Příloha k ROZ 7-2015, č.j. 2747/CEN/15 Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí Obsah: srpen 2015 Úvod... 1 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost Lidé a bezpečnost Ochrana zdraví, bezpečnost práce, ochrana majetku a ochrana životního prostředí a sociální zodpovědnost Zavazujeme se dosáhnout cíle chránit zdraví lidí a životní prostředí. Snažíme se

Více

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Povinnosti NNO vyplývající ze zákona proti praní peněz Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Škody z trestné činnosti svět 1 500 000 000 000 až 6 500 000 000 000 USD/rok

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Etický kodex Brno, 20. února 2016

Etický kodex Brno, 20. února 2016 Etický kodex Brno, 20. února 2016 Úvod a obsah DRFG jako mnohé jiné organizace stojí uprostřed společnosti a je její pevnou součástí. Dodržování etických pravidel podporuje naší značku a vytváří jasné

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

Článek 1. Předmět a oblast působnosti

Článek 1. Předmět a oblast působnosti L 107/76 25.4.2015 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Prvky protikorupčních strategií ve veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Forenzní služby KPMG 5. září 2013 Cíle přednášky Představit vám sebe a KPMG Představit téma protikorupčních strategií Přiblížit

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

Etický kodex. Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu

Etický kodex. Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu Etický kodex Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu Základní principy a doporučené postupy 1/21 I. ÚVOD, CÍLE, ROZSAH A PLATNOST Etický kodex

Více

Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP)

Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) Správa Krkonošského národního parku Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) Stránka 1 z 9 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Obsah: Deklarace našich etických zásad 3 Naše strategie v oblasti etiky 3 Jmenování manažera pro etické záležitosti 4 Pomoc a reporting 4 ŠPVS, a.s.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

STANDARDNÍ POSTUP POSTUP Č.: REVIZE: 02 STRANA: 1 z 10 GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ A PROTIÚPLATKÁŘSKÝ POSTUP SPOLEČNOSTI KENNAMETAL INC.

STANDARDNÍ POSTUP POSTUP Č.: REVIZE: 02 STRANA: 1 z 10 GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ A PROTIÚPLATKÁŘSKÝ POSTUP SPOLEČNOSTI KENNAMETAL INC. REVIZE: 02 STRANA: 1 z 10 Upozornění: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou majetkem společnosti Kennametal Inc. a/nebo dceřiné společnosti společnosti Kennametal Inc. a mohou obsahovat patentované

Více