Etický kodex firmy. Mylan globální kodex chování. EMEA region česká verze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Etický kodex firmy. Mylan globální kodex chování. EMEA region česká verze"

Transkript

1 Etický kodex firmy Mylan globální kodex chování EMEA region česká verze

2 Etický kodex firmy Klíčové koncepty a hodnoty Naše poslání Vytváříme nové standardy zdravotní péče. Celosvětově spolupracujeme na zpřístupnění vysoce kvalitních léků 7 miliardám lidí. My v Mylan: přinášíme inovace, které uspokojí dosud nenaplněné potřeby; zavádíme vysoké standardy spolehlivosti a kvality služeb; děláme to, co je správné, nikoli to, co je snadné; svým odhodlaným přístupem měníme budoucnost. i Mylan globální kodex chování

3 Naše vize Připravit strategii, na jejímž základě budeme dále rozvíjet naši organizační strukturu tak, aby se stala flexibilnější a dlouhodobě udržitelnou a byla tak oporou tomu nejcennějšímu, našim zaměstnancům v jejich vzájemné komunikaci a spolupráci. Jejím cílem bude nastavit nové standardy v poskytování zdravotní péče a společnými silami tak zajistit 7 miliardám lidí na celém světě přístup k vysoce kvalitní farmakologické léčbě. Naše značka je příslibem Jistota: Mylan se vyznačuje mimořádným zaujetím pro služby klientům a je zárukou spolehlivosti v celém rozsahu nabídek a provozní efektivity. Červen 2010 ii

4 Etický kodex firmy Klíčové koncepty a hodnoty Hodnoty Hodnoty společnosti Mylan podporují její poslání a vizi a jsou též příslibem jistoty obchodní značky. Ambiciózní, významný a evokativní výklad každé z nich činí tyto hodnoty unikátními. Inovace Bezúhonnost Spolehlivost Služba Týmová práce iii Mylan globální kodex chování

5 Červen 2010 iv

6 Etický kodex firmy Dopis vedoucího oddělení pro dodržování předpisů společnosti Mylan Etika v podnikání je mnohem víc než jen dodržování předpisů. Znamená to jít příkladem, udávat tón, mít odvahu činit obtížná rozhodnutí, ukázat ty pravé hodnoty a vytvářet v organizaci správnou firemní kulturu. Úřad Office of Global Compliance (OGC) neustále usiluje o strategii dodržování předpisů společnosti Mylan. Díky vašemu úsilí máme prvotřídní program kontroly dodržování předpisů, který vyjadřuje hodnoty společnosti Mylan. Jak zjistíte, zavedli jsme spolehlivý proces k odhalení a vyšetření potenciálního porušení předpisů. Naše kancelář úzce spolupracuje s managementem společnosti Mylan a s jejím personálním, právním, bezpečnostním a finančním oddělením na odhalování a nápravě zjištěných potíží. Vytvořili jsme inovativní školení o dodržování předpisů pro zaměstnance na celém světě jakožto součást strategie pravidel chování společnosti Mylan. Všichni můžeme být hrdí na to, co jsme až doposud v Mylan globální kodex chování

7 dokázali, musíme zůstat ale nadále oddáni pokračujícímu vývoji a zdokonalování našeho globálního etického programu. Všichni jsme odpovědní za pověst a bezúhonnost naší společnosti. Díky naší obětavosti a angažovanosti zůstávají etická pravidla podstatnou interní hodnotou naší podnikové strategie, ve prospěch nás všech a také ve prospěch zákazníků, akcionářů, pacientů Mylan, kteří využívají našich produktů, a komunit, v nichž pracujeme. S pozdravem, Brian S. Roman Senior Vice President Chief Compliance Officer Kancelář: Fax: Červen 2010 vi

8 vii Mylan globální kodex chování

9 Mylan globální kodex chování Obsah Červen 2010 viii

10 Etický kodex firmy Obsah Úvod Předmět Stránka Úvod...2 Rozsah a využití pravidel obchodního styku a etiky... 4 Cíle pravidel obchodního styku a etiky... 5 Kodex chování a etika...5 Mylan program globálního kodexu chování... 6 Odpovědní pracovníci... 9 Hlavní odpovědnost Dodržování pravidel obchodního styku a etiky Ohlašování případných přestupků Oznámení o přijetí zprávy Kladení otázek a vyhledávání informací Firemní zásada Netolerance odvety...17 Disciplína...17 Dodatky Certifikace ix Mylan globální kodex chování

11 Interní operace Předmět Stránka Zaměstnanecké vztahy...20 Kolegové Drogy a alkohol Obtěžování a diskriminace Bezpečnost Zaměstnanost Podklady...23 Knihy a záznamy Kvalita produktů...25 Majetek společnosti Obecně Ochrana majetku Použití majetku Soukromí pacientů...29 Ochrana údajů Ochrana životního prostředí...29 Červen 2010 x

12 Etický kodex firmy Obsah Mylan v prostředí trhu Předmět Stránka Chování na trhu Konkurence...32 Konkurenční informace...33 Propagace produktů...34 Reklama...34 Úplatky, provize a dary Platné zákony Pohoštění, dary a prémie Externí styky...39 Férové jednání Zákony o vývozu/dovozu...40 Boj proti praní špinavých peněz...41 Žádost státu o informace...41 Zákony o cenných papírech xi Mylan globální kodex chování

13 Snaha o zabránění střetu zájmů Předmět Stránka Přehled...44 Osobní výhody...47 Obchodní ujednání se společností Myla...48 Podnikové příležitosti...48 Finanční zájmy v jiných oborech podnikání...49 Zaměstnanost či jiné aktivity u konkurentů, dodavatelů či prodejců...49 Člen(ové) rodiny pracující v oboru Charitativní, politické a jiné aktivity Politické příspěvky a související činnosti...51 Červen 2010 xii

14 xiii Mylan globální kodex chování

15 Mylan globální kodex chování Úvod Červen

16 Compliance Provádění činností v souladu s kodexem, platnými zákony a postupy Společnost Mylan se zavazuje podnikat v souladu s nejvyššími standardy etiky a integrity a v souladu s platnými zákony. Otázka: Co znamená termín compliance? Odpověď: Compliance v podstatě znamená provádění činností etickým způsobem, v souladu s kodexem, zákonnými předpisy a podnikovými zásadami, jak jsou zde definovány. 1. Úvod Společnost Mylan se zavázala řídit podnik v souladu s nejvyššími standardy etiky a bezúhonnosti a podle platných zákonů. Tato Pravidla obchodního styku a etiky pro region EMEA (kodex EMEA) vyjadřují hodnoty společnosti Mylan, pokud jde o inovaci, bezúhonnost, spolehlivost, služby a týmovou práci. Kodex platí pro společnost Mylan a její přímé a nepřímé pobočky v rámci Evropy, Středního východu a Afriky (EMEA) (souhrnně Mylan) (viz Úvod, oddíl 2). Pro vyloučení veškerých pochybností nahrazuje tento kodex dřívější kodexy chování pro všechny operace Mylan v regionu EMEA. Pobočka znamená jakákoli entita přímo či nepřímo řízená společností Mylan nebo pod jejím společným řízením. Pro účely této definice řízení znamená: (i) v případě podnikatelského subjektu přímé či nepřímé vlastnictví více než padesáti procent (50 %) cenných papírů či akcií s hlasovacím právem (nebo procent, jež smí maximálně vlastnit 2 Mylan globální kodex chování

17 V případě nějaké neshody mezi kodexem a jakýmikoliv postupy, bude kodex rozhodující. zahraniční společnost v určité jurisdikci) pro volbu ředitele takového subjektu; nebo (ii) v případě subjektu, který není podnikatelský, přímé či nepřímé držení pravomoci ke kontrole, či zajištění kontroly, nad řízením a uplatňováním zásad takového subjektu, a to buď prostřednictvím vlastnictví cenných papírů s hlasovacím právem, smlouvy či jinak. Kodex se zaměřuje na širokou škálu obchodních postupů a s tím spojených aktivit, avšak nezahrnuje všechny případné problémy, které se mohou vyskytnout. Přesněji řečeno předkládá klíčové prováděcí principy, které představují zásady, standardy a zavedené podmínky pro zaměstnance společnosti Mylan. Pokud si nejste jisti, ohledně nějakého specifického problému, platných požadavků nebo správného chování, obraťte se na své vedení nebo jiné odborníky na danou problematiku, včetně OGC a právního oddělení. Uplatnění kodexu nevylučuje jeho lokální využití v každé zemi či restriktivnější požadavky v závislosti na místních směrnicích a předpisech. V takovém případě příslušná pobočka společnosti Mylan vydá zvláštní soubor zásad za účelem zajištění shody s místními zákonnými předpisy. Účelem kodexu je doplnit, nikoliv nahradit, existující zásady firemní politiky společnosti Mylan (souhrnně nazývané zásady). Mylan používá a nadále bude používat a rozvíjet podrobné přístupy a metody pro doplnění mnoha důležitých bodů v kodexu a též se zaměří na oblasti, které kodex nezahrnuje. Pracovníci společnosti Mylan jsou povinni dodržovat všechny zásady týkající se jejich sféry odpovědnosti. Mnohé z těchto zásad najdete na interních webových stránkách společnosti; ostatní lze nalézt u jednotlivých obchodních jednotek či oddělení. V případě jakýchkoli nesrovnalostí mezi (i) kodexem a zásadami má kodex vždy přednost a o případné nesrovnalosti Červen

18 Etický kodex firmy Úvod Kodex shrnuje standardy, které musí řídit každý aspekt našeho podnikání Položte si pár otázek: Je to v souladu s postupy? Je to v souladu s kodexem? Měl bych se poradit s právním poradcem? je třeba neprodleně informovat OGC; v případě nesrovnalostí mezi (ii) kodexem a zákonnými předpisy mají prioritu zákonné předpisy a tato nesrovnalost musí být neprodleně ohlášena OGC. Kopie kodexu můžete získat na následujících místech: Od svého místního pracovníka oddělení pro dodržování předpisů Od svého místního oddělení personalistiky nebo Od OGC. Kodex najdete též online, na síti: Z intranetu společnosti navštivte Functions > Compliance, nebo 2. Rozsah a využití pravidel obchodního styku a etiky Kodex platí pro společnost Mylan a všechny její dceřiné společnosti a pobočky (souhrnně pobočky) a též pro všechny níže uvedené subjekty v rámci EMEA: Členy představenstva, vedoucí pracovníky, zaměstnance, zástupce, konzultanty, dodavatele či 4 Mylan globální kodex chování

19 OGC: Office of Global Compliance (Kancelář pro globální dodržování předpisů) jiné osoby jednající jménem společnosti Mylan nebo ji zastupující podle jejích pokynů. Termín zaměstnanec je používán pro zjednodušení a neznamená žádné odlišné zákonné označení osob, které nejsou zaměstnané a nevykonávají svou činnost na základě zaměstnanecké smlouvy. 3. Cíle kodexu obchodního styku a etiky Cíle kodexu jsou následující: Zdůraznit odpovědnost společnosti Mylan za etické postupy, dodržování stanovených zásad pro pravidla chování a soulad se všemi platnými zákony, předpisy, stanovami, směrnicemi, vládními nařízeními a výnosy (souhrnně zákony) a firemní politikou; vyjádřit základní normy společnosti Mylan pro zákonné a etické chování; ukázat, kde a jak můžeme získat pomoc a radu v otázkách dodržování předpisů a etických zásad; informovat pracovníky o postupech při ohlašování zjištěných přestupků proti kodexu, zákonu či firemním zásadám, nebo podezření na ně; zajistit příhodné řešení záležitostí týkajících se dodržování předpisů; odhalovat porušení kodexu, zákona či firemních zásad a předcházet jim; a podporovat otevřenou komunikaci ohledně záležitostí a otázek týkajících se etiky a dodržování předpisů. 4. Kodex chování a etika Existují dva prvky našeho programu globálního kodexu chování (program). Prvek pravidel chování stanovuje dodržování kodexu, zákonů a firemních zásad. Mohou se ovšem vyskytnout situace, kdy budou kodex, zákonné předpisy nebo firemní zásady ohledně Červen

20 Etický kodex firmy Úvod Kodex se vztahuje na vás Závazek společnosti Mylan dodržovat kodex vyžaduje, abyste se chovali eticky při uskutečňování obchodních aktivit společnosti Mylan. nějaké určité otázky nejasné nebo nebudou zahrnovat řešení konkrétního problému. V takových případech dodatečné pokyny ke správnému postupu zajišťují etické prvky našeho programu. Etika vyžaduje, abychom se vždy chovali poctivě, čestně a odpovědně ve všech oblastech naší práce, i v případě, že chybí specifická měřítka pro etické chování. Setkáte-li se s problémem, jenž vyžaduje etické úvahy, měli byste si položit otázku: Je to v souladu s firemními zásadami? Je to v souladu s kodexem? Měl/a bych se obrátit na právního poradce? Měl/a bych se obrátit na OGC? Domníváte-li se, že nějaká činnost by mohla znamenat porušení kodexu, zákona či firemních zásad, nebo máte-li dotazy ohledně určitého postupu či způsobu jednání, poraďte se napřed s odborníky, než něco uděláte. Požádejte o radu svého vedoucího, OGC, právní oddělení, oddělení personalistiky nebo jiné odborníky v této záležitosti. 5. Mylan program globálního kodexu chování Standardy společnosti Mylan týkající se etiky a bezúhonnosti 6 Mylan globální kodex chování

21 Náš vedoucí úředník pro dodržování předpisů vede náš program dodržování předpisů. a náš závazek řídit se kodexem chování jsou předkládány představenstvem, výkonným vedením společnosti a vedením lokální pobočky. Představenstvo jmenovalo vedoucího oddělení pro dodržování předpisů (chief compliance officer) a OGC, aby řídili administrativu programu kodexu chování společnosti. Program je navržen tak, aby pomáhal zajišťovat dodržování zásad a postupů společnosti Mylan, platných zákonů a předpisů, a etických standardů. Účelem programu je zajistit, abychom všichni dbali na dodržování kodexu a zákona při výkonu své práce. Program sestává z: Procesu hodnocení rizik dodržování předpisů; kontroly firemních zásad a jejich rozvoje; školení a vzdělávání; auditingu a monitoringu; zavedení postupů pro hlášení přestupků proti kodexu, zákonu či firemním zásadám, nebo podezření na ně; prošetřování zpráv o nedodržování předpisů; příslušné řešení těchto případů, včetně disciplinárních a jiných přiměřených nápravných akcí. Kontaktní údaje pro OGC jsou následující: Červen

22 Etický kodex firmy Úvod Etika: čestnost, integrita, zodpovědnost Telefon: België (bezplatná linka) Belgique (bezplatná linka) Česká republika (mezinárodní telefonní číslo) Danmark (mezinárodní telefonní číslo) Důrazně vám doporučujeme, abyste provedli opatření proti nesprávnému jednání tím, že ho nahlásíte. Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Magyarország Maroc Nederland Österreich Polska Portugal Schweiz Slovenija Slovensko South Africa Suisse Suomi Sverige Switzerland (bezplatná linka) (bezplatná linka) (bezplatná linka) (bezplatná linka) (bezplatná linka) (bezplatná linka) (bezplatná linka) (mezinárodní telefonní číslo) (mezinárodní telefonní číslo) (bezplatná linka) (bezplatná linka) (mezinárodní telefonní číslo) (bezplatná linka) (bezplatná linka) (mezinárodní telefonní číslo) (mezinárodní telefonní číslo) (bezplatná linka) (bezplatná linka) (mezinárodní telefonní číslo) (bezplatná linka) (bezplatná linka) United Kingdom (bezplatná linka) * Voláte-li na mezinárodní číslo , můžete volat na účet volaného. 8 Mylan globální kodex chování

23 Vždy buďte obeznámeni a dodržujte všechny platné zákony a postupy související s vaší funkcí a naším kodexem. Zabezpečený fax: Poštovní adresa: The Network (Attn: Mylan) 333 Research Court Norcross, Ga USA Online: Z intranetu společnosti navštivte Functions > Compliance. 6. Odpovědní pracovníci a. Hlavní odpovědnost Pracovníci společnosti Mylan velkou měrou zodpovídají za kodex. Musíme: Být obeznámeni s platnými zákony a firemními zásadami týkajícími se naší funkce a našeho kodexu a za všech okolností je dodržovat; dbát na nejvyšší standardy etiky a bezúhonnosti; a v případě nejasností vyhledat radu. Důrazně vás vyzýváme, abyste zakročili proti jakémukoli nepřístojnému chování tím, že jej nahlásíte. Ti, kteří u společnosti Mylan vykonávají funkci vedoucích pracovníků, manažerů a supervizorů, musí též: Udržovat pracovní prostředí podněcující otevřenou komunikaci, pokud jde o právní či etické problémy a otázky; zajistit, aby pracovníkům pod vaším dohledem bylo poskytnuto odpovídající školení, pokud jde o kodex, platné zákony a firemní zásady; Červen

24 Etický kodex firmy Úvod Vyhledejte pomoc, máte-li otázky Musíme jednat v souladu s jazykem a duchem kodexu. Dodržujte nejvyšší standardy etiky a integrity. obeznámit se s dostupnými zdroji pro řešení právních a etických otázek a problémů; a zdokonalovat naši kulturu etiky a pravidel chování pevným morálním vedením na všech úrovních. b. Dodržování pravidel obchodního styku a etiky Odpovídáme za zajištění toho, že Mylan bude dodržovat zákony ve všech zemích, v nichž provozuje svou činnost. Dodržování kodexu, zákona a firemních zásad je povinné a je podmínkou pro všechny pracovníky, chtějí-li si udržet pracovní pozice, získat pracovní poměr či smluvní závazek. Musíme se všichni chovat podle zásad a ducha kodexu a vyvarovat se i pouhého náznaku nepatřičného chování. Uvědomte si, že jakékoli skutečné porušení kodexu, platných zákonů či firemních zásad, nebo jen podezření na ně, může být nahlášeno vaším vedoucím lokálního kontrolního oddělení, oddělením personalistiky, právním oddělením či OGC, a že taková zpráva bude nevyhnutelně obsahovat vaše osobní údaje, které mohou být zpracovávány ostatními zaměstnanci nebo jinými subjekty Mylan, které se účastní operací OGC. V takovém případě mohou být vaše osobní údaje použity 10 Mylan globální kodex chování

25 Nejprve byste se měli pokusit prodiskutovat problémy související s dodržováním předpisů se svým nadřízeným. k vyšetřování případu, avšak pouze po dobu, která je k tomuto účelu přiměřeně nezbytná, a mohou být poslány do jakékoli země, včetně Spojených Států. Přístupová práva a opravné prostředky mohou být použity podle pravidel, která se mohou v právních předpisech jednotlivých zemí lišit. Měli byste si však být vědomí toho, že vaše přístupová práva mohou být omezena, pokud by to mohlo ohrozit úspěšnost vyšetřování. c. Ohlašování případných přestupků Pokud se domníváte, že vaše chování nebo chování některého jiného pracovníka mohlo nebo může znamenat porušení kodexu, platného zákona nebo firemních zásad, důrazně vás vyzýváme, abyste takový případ ohlásili. Obecně je nutno nejprve podat zprávu vašemu bezprostřednímu nadřízenému, který může poskytnout cenné podněty a stanoviska a podpořit vyřešení problémů v rámci příslušné pracovní jednotky. Pokud však považujete nahlášení problému vašemu přímému nadřízenému za nedostatečné nebo se domníváte, že váš nadřízený záležitost řádně nevyšetřil, můžete ji ohlásit také: Svému lokálnímu vedoucímu kontrolního oddělení, svému lokálnímu oddělení personalistiky, právnímu oddělení nebo OGC. To jsou běžné komunikační linie a ve většině případů je třeba se jimi řídit. Mylan vám ale poskytuje též dodatečnou možnost k nahlášení určitých typů potenciálního porušení předpisů, a to linku pro dodržování předpisů (Compliance Line). Linka pro dodržování předpisů je spravována poskytovatelem třetí strany (The Network), který přijme hovor ve vašem jazyce a předá informaci OGC. Vezměte však prosím na vědomí, že vzhledem k určitým právním omezením je linka pro dodržování předpisů pověřena pouze příjmem zpráv týkajících se vážného ohrožení společnosti Mylan v Červen

26 Etický kodex firmy Úvod Doporučujeme zaměstnancům i nezaměstnancům, aby při ohlašování vystoupili z anonymity Pokud si myslíte, že vaše jednání nebo jednání jiného zaměstnance narušilo nebo by mohlo porušit kodex, platné zákony nebo postupy, důrazně vám doporučujeme, abyste takovou záležitost nahlásili. oblastech účetnictví, finančního reportingu, interních kontrol, zpronevěry, finančního auditu, úplatkářství, bankovnictví či jiných finančních a účetních záležitostí podniku (jako jsou falešné účetní zápisy, daňové úniky, fiktivní zaměstnanci, podplácení, platby státním činitelům, finanční krytí terorismu, praní špinavých peněz a podobné). Linka pro dodržování předpisů je též oprávněna přijímat hlášení o potenciálním porušení předpisů týkajícím se skutečností mimořádné závažnosti, jež by mohly ovlivnit zásadní zájmy společnosti Mylan nebo ohrozit tělesné či duševní zdraví jejích zaměstnanců (například hrozba ohrožení zdraví jiné osoby, morální obtěžování, sexuální obtěžování, diskriminace, zneužití neveřejných informací zaměstnanci, konflikt zájmů, vážné ohrožení životního prostředí či lidského zdraví, zveřejnění výrobního tajemství, vážné ohrožení bezpečnosti informačního systému společnosti). Mylan samozřejmě vyzývá k ohlášení jakéhokoli potenciálního přestupku i pokud tato kritéria nesplňuje; v takovém případě byste měli ale použít běžné informační kanály, nikoliv linku pro dodržování předpisů. Vaše zpráva bude zpracována s nejvyšším stupněm důležitosti a diskrétnosti. Pokud vaše zpráva o porušení kodexu, platného zákona nebo firemních zásad 12 Mylan globální kodex chování

27 Vaše zpráva bude zpracována s nejvyšším stupněm důležitosti a diskrétnosti. obsahuje osobní údaje, kontrolorem údajů bude subjekt, jemuž je zpráva určena, a v případě, že bude zpráva podána u OGC, kontrolory dat budou následující subjekty: Pobočka Arcana Arzneimittel GmbH, Docpharma BVBA Hospithera N.V., Mylan B.V.B.A., Mylan Europe B.V.B.A. Mylan Pharmaceuticals spol s.r.o Mylan ApS Mylan OY Mylan EMEA S.A.S., Mylan Generics France Holding S.A.S., Mylan S.A.S., Qualimed S.A.S. Mylan dura GmbH Generics Pharma Hellas Ltd. Mylan kft McDermott Laboratories Limited (Gerard) Mylan S.p.A. Mylan Luxembourg 2 s.a.r.l. Mylan Group B.V. Mylan Pharmaceuticals Mylan Sp. Z.o.o Mylan, Lda. Mylan s.r.o. Mylan d.o.o. Xixia Pharmaceuticals (Proprietary) Limited Mylan Pharmaceuticals S.L., Prasfarma Oncologicos S.L. Mylan AB Mylan GmbH, Mylan Switzerland GmbH Generics [U.K.] Ltd. Jurisdikce Austria Belgium Czech Republic Denmark Finland France Germany Greece Hungary Ireland Italy Luxembourg Netherlands Morocco Poland Portugal Slovakia Slovenia South Africa Spain Sweden Switzerland United Kingdom Červen

28 Etický kodex firmy Úvod Doporučujeme zaměstnancům i nezaměstnancům, aby při ohlašování vystoupili z anonymity Obecně je nutno nejprve podat zprávu vašemu bezprostřednímu nadřízenému, který může poskytnout cenné podněty a stanoviska a podpořit vyřešení problémů v rámci příslušné pracovní jednotky. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale zaměstnancům a ostatním pracovníkům pro společnost doporučujeme, aby při podávání zprávy prokázali svou totožnost. Zprávy budou zpracovávány pouze pro účely vyšetřování a provedení nezbytných akcí a pouze tak dlouho a do té míry, jak bude nezbytně nutné. Osobní údaje obsažené ve zprávě mohou být zaslány do Spojených států a jiných zemí. Pravidla ohledně přístupových práv k osobním údajům a zákonného odškodnění se řídí platnými právními předpisy. Právním základem pro zpracování údajů bude souhlas osoby podávající zprávu, který se aktem podání považuje za udělený. Pro další podrobnosti týkající se linky pro dodržování předpisů se s dotazy, prosím, obraťte na OGC nebo si přečtěte firemní zásady společnosti Mylan o vyšetřování a řešení potenciálních porušení předpisů. Jak kontaktovat The Network: 14 Mylan globální kodex chování

29 Pokud se domníváte, že vaše chování nebo chování některého jiného pracovníka mohlo nebo může znamenat porušení kodexu, platného zákona nebo firemních zásad, důrazně vás vyzýváme, abyste takový případ ohlásili. Telefon: België Belgique Česká republika Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Magyarország Maroc Nederland Österreich Polska Portugal Schweiz Slovenija Slovensko South Africa Suisse Suomi Sverige Switzerland United Kingdom (bezplatná linka) (bezplatná linka) (mezinárodní telefonní číslo) (mezinárodní telefonní číslo) (bezplatná linka) (bezplatná linka) (bezplatná linka) (bezplatná linka) (bezplatná linka) (bezplatná linka) (bezplatná linka) (mezinárodní telefonní číslo) (mezinárodní telefonní číslo) (bezplatná linka) (bezplatná linka) (mezinárodní telefonní číslo) (bezplatná linka) (bezplatná linka) (mezinárodní telefonní číslo) (mezinárodní telefonní číslo) (bezplatná linka) (bezplatná linka) (mezinárodní telefonní číslo) (bezplatná linka) (bezplatná linka) (bezplatná linka) *Voláte-li na mezinárodní číslo , můžete volat na účet volaného. Červen

30 Etický kodex firmy Úvod Zprávy musí být podávány v dobré víře Vědomé podání falešné zprávy je však samo o sobě porušením kodexu. Adresa: The Network (Attn: Mylan) 333 Research Court Norcross, Ga USA NETÝKÁ SE Zprávy musí být podávány v dobré víře. Pokud je vaše zpráva podána v dobré víře, bude bez ohledu na správnost vaší interpretace skutečnosti, kodexu, platných zákonů nebo firemních zásad zpracována jako kterákoli jiná zpráva. Vědomé podání falešné zprávy je však samo o sobě porušením kodexu. d. Oznámení o přijetí zprávy Jestliže obdržíte zprávu o potenciálním porušení kodexu, zákona nebo firemních zásad od pracovníka nebo z jakéhokoli jiného zdroje, důrazně vám doporučujeme, abyste informovali OGC. e. Kladení otázek a vyhledávání informací Máte-li jakékoli dotazy ohledně kodexu či jeho uplatňování, nebo pokud jste se setkali s nějakou situací, která není v kodexu zahrnuta, nebo se stali jejím svědkem, doporučujeme vám požádat o radu OGC nebo právní oddělení, než něco učiníte. 16 Mylan globální kodex chování

31 Mylan nebude tolerovat žádnou formu odvetných opatření. 7. Firemní zásada Netolerance odvety Mylan nebude tolerovat žádnou formu odvetných opatření. Pokud se domníváte, že jste byli nebo jste předmětem něčí odvety, kontaktujte OGC. 8. Disciplína Mylan může učinit právní opatření v souladu s platnými zákonnými předpisy proti komukoli, kdo poruší kodex, platné zákony nebo firemní zásady, a to včetně ukončení zaměstnaneckého poměru. 9. Dodatky Mylan si vyhrazuje právo kdykoliv upravit kodex nebo firemní zásady s předchozím nebo bez předchozího upozornění v souladu s platnými místními zákony a předpisy. 10. Certifikace Pokud to zákon nezakazuje, všichni ředitelé, vedoucí pracovníci a zaměstnanci společnosti Mylan musí potvrdit, že kodex přečetli, že mu dle svého nejlepšího vědomí a svědomí porozuměli a budou jej dodržovat a že souhlasí se zpracováním svých údajů způsobem zde uvedeným a v souladu se zásadami kontroly dodržování předpisů EMEA. OGC zajistí průběh takového potvrzení a může požadovat podobné prokázání i při schválení a přijetí dodatků ke kodexu. Máte-li jakékoli dotazy týkající se provedení výše uvedeného osvědčení, kontaktujte: Svého vedoucího, svého lokálního zástupce personalistiky, svého vedoucího oddělení pro dodržování předpisů nebo OGC. Kromě toho se dodržování principů kodexu požaduje i od zástupců, konzultantů nebo dodavatelů vystupujících jménem společnosti Mylan. Červen

32 18 Mylan globální kodex chování

33 Mylan globální kodex chování Interní operace Červen

34 Etický kodex firmy Interní operace Společnost Mylan je zaměstnavatel rovných příležitostí a pozitivní podpory Společnost Mylan je zavázána podporovat zdravé a produktivní pracovní prostředí 1. Zaměstnanecké vztahy a. Kolegové Mylan usiluje o vytvoření produktivního, zdravého a bezpečného pracovního prostředí, v němž se nebude vyskytovat žádná diskriminace ani obtěžování. b. Drogy a alkohol Mylan se zavázal vytvořit zdravé a produktivní pracovní prostředí, a za tím účelem zakazuje užívání nebo držení nezákonných drog či omamných látek nebo vykonávání pracovních úkolů pod vlivem alkoholu. Dále mají zaměstnanci zakázáno pracovat, jestliže je jejich schopnost práce z nějakého důvodu snížena, včetně snížení výkonnosti v důsledku užití povolených či zakázaných drog, omamných látek nebo alkoholu. Mylan si vyhrazuje právo podrobit uchazeče a současné pracovníky a smluvní dodavatele testům na zakázané drogy, alkohol a zneužívání předepsaných léků, a to v míře, v jaké je tento test povolen podle platných místních zákonů a předpisů. c. Obtěžování a diskriminace Mylan je zaměstnavatel dbalý rovných příležitostí v otázkách zákona, etiky a dobrých obchodních zvyklostí. 20 Mylan globální kodex chování

35 Požadujeme, abyste zaznamenávali a hlásili veškeré údaje a informace přesně a čestně. Zavázali jsme se udržovat pracovní prostředí, v němž se nevyskytují žádné případy obtěžování a jiných forem diskriminace zaměstnanců. Obtěžováním je míněno i obtěžování sexuální a další formy ponižování či nepřátelského chování. Sexuální obtěžování zahrnuje nežádoucí pokusy o sblížení, vyžadování sexuálních úkonů a jiné verbální, vizuální či fyzické chování sexuální povahy. Obtěžování vycházející z vlastností nebo povahových rysů jiného pracovníka je též zakázáno. Mylan zakazuje verbální, vizuální či fyzické chování, které je ponižující nebo vykazuje známky nepřátelství vůči nějaké osobě, včetně takového, které je založeno na jejím: věku, rase, barvě pleti, etnickém původu, náboženství, pohlaví, sexuální orientaci, národnostním původu, občanství, rodinném stavu, duševní nebo fyzické nezpůsobilosti nebo handicapu, statusu veterána nebo jiných vlastnostech chráněných zákonem. Červen

36 Etický kodex firmy Interní operace Společnost Mylan udržuje politiku nulové tolerance týkající se obtěžování Používání nebo přechovávání ilegálních drog nebo narkotických látek nebo provádění pracovních povinností pro společnost Mylan pod vlivem alkoholu je zakázáno. d. Bezpečnost Máme povinnost chovat se bezpečným a odpovědným způsobem, abychom nezpůsobili újmu ostatním ani sobě. Právě tak musíme podniknout patřičné kroky, abychom zajistili, že práce vykonávaná pod naším dohledem je vykonávána bezpečně. Nikomu není dovoleno na pozemku společnosti Mylan nosit střelné zbraně nebo jiné zbraně bez předchozího písemného schválení vedoucím oddělení pro dodržování předpisů a hlavním právním zástupcem. Takový souhlas bude omezen na pracovníky bezpečnostního oddělení a bude udělen pouze v souladu s platnými zákony a předpisy. e. Zaměstnanost V tomto kodexu není nic, co by poskytovalo nebo bylo možno vyložit jako poskytující jakýkoli zákonně vymahatelný či jiný příslib zaměstnání nebo jeho trvání. Tento kodex není smlouva o zaměstnání ani žádné jiné ujištění o trvalém zaměstnání, a nelze si jej takto vykládat. Termíny zaměstnání a pracovníci se používají pouze pro zjednodušení referencí o osobách, jichž se tento kodex týká, a nenaznačují žádné odlišné právní označení pracovníků, kteří vykonávají svou činnost na základě smlouvy o dílo. 22 Mylan globální kodex chování

Kodex etického a obchodního chování

Kodex etického a obchodního chování Kodex etického a obchodního chování Obsah ÚVOD 6 I Program Compliance ve společnosti Fresenius Medical Care 8 II Oblast působnosti Kodexu etického a obchodního chování 9 III Naše očekávání a Vaše odpovědnost

Více

OBSAH. Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem. Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer

OBSAH. Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem. Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer ETICKÝ KODEX OBSAH 4 4 5 5 6 Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer Oznamování problémů důvěrným způsobem Dodržování zákonů:

Více

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY Odkaz od generálního ředitele Spolupracovníkům společnosti Belden: S hrdostí si Vám dovoluji představit Kodex pracovního chování a etiky společnosti Belden. Tento dokument

Více

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards)

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Obsah Fujitsu Way... 3 Koncept Fujitsu Way a standardy GBS (Global Business Standards)... 3 Globální perspektiva... 4 Zajištění shody

Více

ETICKÝ KODEX A PRAVIDLA OBCHODNÍHO CHOVÁNÍ

ETICKÝ KODEX A PRAVIDLA OBCHODNÍHO CHOVÁNÍ ETICKÝ KODEX A PRAVIDLA OBCHODNÍHO CHOVÁNÍ 1 ÚVOD Vážení zaměstnanci, jako představitelé společností Olympus v Evropě (všech evropských společností, které patří do holdingu Olympus Europa, Olympus KeyMed

Více

Řád chování společnosti. Jeden. honeywell

Řád chování společnosti. Jeden. honeywell Řád chování společnosti Jeden honeywell Dopis od našeho výkonného ředitele Vážení kolegové, S pokračujícím růstem společnosti Honeywell je nezbytné, abychom i nadále dodržovali požadavky bezúhonnosti

Více

KODEX CHOVÁNÍ VĚDĚT, CO JE SPRÁVNÉ. DĚLAT, CO JE SPRÁVNÉ.

KODEX CHOVÁNÍ VĚDĚT, CO JE SPRÁVNÉ. DĚLAT, CO JE SPRÁVNÉ. KODEX CHOVÁNÍ VĚDĚT, CO JE SPRÁVNÉ. DĚLAT, CO JE SPRÁVNÉ. 1 Obsah Proč máme kodex chování... 4 Kodex platí pro každého z nás... 4 Sdělte bez obav, co vám dělá starosti... 5 Zásady nepoužívání odvetných

Více

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování KODEX CHOVÁNÍ Uvádíme naše hodnoty v život Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování Zachování nejvyšších etických standardů ZPRÁVA NAŠEHO PŘEDSEDY, PREZIDENTA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE S Společnost

Více

ZÁSADY CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ZÁSADY CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ZÁSADY CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Naše vize Naší vizí je... Být prvním poskytovatelem pojištění a fi nančních služeb na světě. Vytvoříme bezkonkurenční hodnotu pro naše zákazníky, kolegy, obchodní partnery a

Více

Kodex chování a etiky

Kodex chování a etiky S ojitz Group Kodex chování a etiky Working with integrity. Building trust. Oznámení generálního ředitele (CEO) společnosti Sojitz Corporation Vážené kolegyně, vážení kolegové, naše firma již více než

Více

Proč mít k zásadám podnikání společnosti ARAMARK návod?

Proč mít k zásadám podnikání společnosti ARAMARK návod? Proč mít k zásadám podnikání společnosti ARAMARK návod? Společnost ARAMARK se zavázala podnikat co nejpoctivěji a v souladu s nejvyššími etickými principy. Kromě respektování zákonů každé země, ve které

Více

Normy chování společnosti

Normy chování společnosti Normy chování společnosti Obsah Zpráva od našeho prezidenta a generálního ředitele 02 Kaizen je naším životním stylem Zlepšování a udržování bezúhonnosti a dodržování předpisů ve společnostech Danaher

Více

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília etické zásady 1 1 2 3 4 5 6 7 8 naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília Obsah Slovo od generálního ředitele (CEO) 5 Úvod

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY Úvodní slovo výkonné ředitelky Vážení kolegové, Od svého založení před dvěma sty lety prošla společnost

Více

Zásady chování. Závazek bezúhonnosti: určeno zaměstnancům společnosti Air Products a přidružených firem

Zásady chování. Závazek bezúhonnosti: určeno zaměstnancům společnosti Air Products a přidružených firem Závazek bezúhonnosti: Zásady chování určeno zaměstnancům společnosti Air Products a přidružených firem Průvodce etickým jednáním, které společnost Air Products v obchodě vyžaduje Obsah Dopis od našeho

Více

NORMY & SMĚRNICE obchodního chování

NORMY & SMĚRNICE obchodního chování NORMY & SMĚRNICE obchodního chování Několik slov o obchodním chování Jako globální lídr v našem odvětví je společnost Sun Chemical oddaná pevně stanovenému systému hodnot. Jednou z nejvíce ceněných hodnot

Více

Globální kodex obchodního jednání

Globální kodex obchodního jednání Globální kodex obchodního jednání Vodítko našeho chování, rozhodování a činností Prohlášení týkající se hodnot společnosti Parker My jsme Parker... Naše obchodní činnost se zakládá na historii čestných

Více

Naše integrita. Zde funguje integrita. Zde vítězí integrita.

Naše integrita. Zde funguje integrita. Zde vítězí integrita. Naše integrita Úspěchy společnosti Baxter jsou založeny na naší osobní odpovědnosti za výsledky a integritu. Pacienti, lékaři, zákazníci, orgány státní správy, investoři i naši zaměstnanci každý den spoléhají

Více

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE I. OBECNÁ OBCHODNÍ FILOSOFIE Základem filosofie společnosti Global Payments Inc. a jejích přidružených společností (dále jen Společnost ) je dosahování co

Více

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5 Náš Etický kodex Corporate Communications - January 2010 Obsah Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4 Náš růst je budován na základních principech... 5 Naše základní principy... 5

Více

Etický Kodex Skupiny KORADO

Etický Kodex Skupiny KORADO Etický Kodex Skupiny KORADO ÚVOD... 3 1.1. Platnost Etického kodexu... 3 1.2. Jednání v souladu s morálními a čestnými principy... 3 1.2.1. Zaměstnanec... 3 1.2.2. Management... 3 1.3. Zvýšená pozornost

Více

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM Kodex chování Leden 2013 Dopis od naší CEO Milé kolegyně, milí kolegové v ADM, jako jedna z největších společností působících ve světovém zemědělství zastává ADM ve

Více

Pokyny k vedení obchodní činnosti

Pokyny k vedení obchodní činnosti Pokyny k vedení obchodní činnosti INTEGRITA RESPEKT DŮVĚRA ÚSILÍ O VYNIKAJÍCÍ KVALITU ZÁKAZNÍCI ZAMĚSTNANCI OBCHODNÍ PARTNEŘI DODAVATELÉ AKCIONÁŘI SPOLEČNOST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OBSAH Pokyny k vedení obchodní

Více

Kodex obchodní etiky společnosti Monsanto

Kodex obchodní etiky společnosti Monsanto Kodex obchodní etiky společnosti Monsanto Vzkaz od Hugha Granta, předsedy představenstva a výkonného ředitele Společnosti Vážení kolegové ve společnosti Monsanto, základem všeho, co ve společnosti Monsanto

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

Etický kodex profesionálního jednání

Etický kodex profesionálního jednání Etický kodex profesionálního jednání Snaha o dokonalost v etice freescale.com Introduction Zpráva od Gregga Lowea, CEO Všem zaměstnancům společnosti Freescale Společnost Freescale si vybudovala dobré jméno

Více

Objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které pacientům pomáhají zvítězit na vážnými chorobami.

Objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které pacientům pomáhají zvítězit na vážnými chorobami. STANDARDY OBCHODNÍ ČINNOSTI A ETIKY PRO ROK 2010 Objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které pacientům pomáhají zvítězit na vážnými chorobami. Objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které

Více

TEREX CORPORATION. KODEX ETIKY A CHOVÁNÍ Platné od 1. května 2004 TYTO ZÁSADY SE TÝKAJÍ VŠECH PROVOZŮ NA CELÉM SVĚTĚ

TEREX CORPORATION. KODEX ETIKY A CHOVÁNÍ Platné od 1. května 2004 TYTO ZÁSADY SE TÝKAJÍ VŠECH PROVOZŮ NA CELÉM SVĚTĚ Platné od 1. května 2004 Sdělení předsedy a generálního ředitele firmy Rona DeFeo Bezúhonnost slovo důležité z mnoha důvodů Tisk dnes píše donekonečna o bezúhonnosti podniků nebo o nedostatku bezúhonnosti

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více