Hospodářská a měnová unie a euro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hospodářská a měnová unie a euro"

Transkript

1 POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Hospodářská a měnová unie a euro Stabilita, růst a blahobyt v celé Evropě Základem hospodářství Evropské unie, které vytváří růst, je dobře fungující hospodářská a měnová unie a silné a stabilní euro.

2 OBSAH POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Tato publikace je součástí edice Politiky Evropské unie, která prezentuje činnost EU v různých oblastech, důvody jejích opatření a jejich výsledky. Elektronické verze publikací najdete na této internetové stránce: Jak funguje Evropská unie Evropa ve 12 lekcích Evropa 2020 Evropská strategie růstu Zakladatelé Evropské unie Bankovnictví a finance Bezpečnost potravin Boj proti podvodům Cla Daně Digitální agenda Doprava Energetika Hospodářská a měnová unie a euro Hospodářská soutěž Hranice a bezpečnost Humanitární pomoc a civilní ochrana Kultura a audiovizuální média Mezinárodní spolupráce a rozvoj Migrace a azyl Námořní záležitosti a rybolov Obchod Oblast klimatu Podniky Regionální politika Rozpočet Rozšíření Spotřebitelé Spravedlnost, základní práva a občané Veřejné zdraví Vnitřní trh Výzkum a inovace Vzdělávání, odborná příprava, mládež a sport Zahraniční věci a bezpečnostní politika Zaměstnanost a sociální věci Zemědělství Životní prostředí Část 1: Proč potřebujeme hospodářskou a měnovou unii a euro? Společná politika pro společnou měnu Část 2: Jak hospodářská a měnová unie funguje v praxi? Společné zásady ve prospěch stability a růstu... 7 Část 3: Jak EU stimuluje růst? Z krize vyjdeme silnější Perspektivy Cesta k hlubší a spravedlivější Hospodářské a měnové unii (HMU) Slovníček použitých odborných výrazů Další informace Odborné výrazy jsou označeny hvězdičkou (*) a blíže vysvětleny ve slovníčku na konci této publikace. Politiky Evropské unie: Hospodářská a měnová unie a euro Evropská komise Generální ředitelství pro komunikaci Informace pro občany 1049 Brusel BELGIE Rukopis dokončen v listopadu 2014 Ilustrace na obálce a na str. 2: ccvision.de 20 s ,7 cm ISBN doi: /18779 Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2015 Evropská unie, 2015 Reprodukce je povolena. V případě použití nebo reprodukce samotných fotografií je nutné žádat o svolení přímo vlastníka autorských práv.

3 H O S P O D Á Ř S K Á A M Ě N O V Á U N I E A E U R O 3 Část 1: Proč potřebujeme hospodářskou a měnovou unii a euro? Společná politika pro společnou měnu Více než 340 milionů občanů EU používá euro na placení běžných výdajů. Euro jako milník evropské integrace Společná měna euro je každodenní součástí života obyvatel 19 (1) států Evropské unie (EU). Euro bylo zavedeno v roce 2002 a dnes ho používá více než 337 milionů lidí na placení běžných výdajů, spoření nebo investice. Je druhou nejdůležitější měnou světa po americkém dolaru. V dějinách lidstva neexistuje obdobný příklad tak rozsáhlé měnové spolupráce mezi suverénními státy. Reuters/BSIP Proč bylo euro zavedeno? I když dnes euro považujeme za naprosto samozřejmé, nezrodilo se přes noc. Jeho zavedení je významným a poměrně nedávným předělem v dějinách evropské integrace od konce druhé světové války. Integrace, která v sobě vždy snoubila hospodářské i politické cíle. Její začátek spadá do období po skončení druhé světové války, kdy bylo hlavní prioritou udržet mír a obnovit evropské hospodářství. To měla zajistit hlubší spolupráce mezi státy, zejména volný obchod. Odhlédneme li od ekonomických výhod, je euro také silným, hmatatelným symbolem evropské jednoty, identity a spolupráce. Vytvořením hospodářské a měnové unie Maastrichtská smlouva zároveň zavázala Evropskou unii pokračovat v procesu vytváření stále užšího svazku mezi národy Evropy. HMU vyžaduje hlubší strategickou integraci, a tudíž i užší integraci politickou. Pravidla hospodářské a měnové unie se vztahují na všechny státy EU. Státy eurozóny se však musí proto, že sdílí společnou měnu, navíc řídit řadou specifických pravidel. Euro je jedním z největších úspěchů evropské integrace, skutečný milník v historii států, které spolu v minulosti často válčily: hospodářská integrace a solidarita takového druhu byla kdysi nemyslitelná. V roce 2020 dosáhne dospělosti generace mladých lidí, pro něž bude euro jedinou měnou jejich státu, s níž se v životě setkali. ( 1 ) Litva vstoupila do eurozóny 1. ledna 2015.

4 4 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E Stručná historie eura Základ: Římská smlouva z roku 1957 založila obnovu Evropy na postupném rozvoji společného trhu bez hranic, který umožní volný pohyb zboží, služeb, lidí a kapitálu mezi zúčastněnými zeměmi. Dlouhodobý cíl: od šedesátých a sedmdesátých let minulého století se evropské státy neustále zabývaly myšlenkou vytvoření hospodářské a měnové unie (HMU) jinými slovy vysoce integrovaného jednotného trhu (*) s jednotnou monetární politikou (*) a společnou měnou, která měla pomoci čelit poklesu hodnoty dolaru, ropným krizím a měnové nestabilitě. Harmonizace: v roce 1979 začal fungovat Evropský měnový systém, předchůdce hospodářské a měnové unie. Jeho cílem bylo stabilizovat směnné kurzy, redukovat jejich kolísání a zkrotit růst cen (inflaci). Představoval zásadní přesun měnové politiky z členských států na evropskou úroveň. Hospodářská a měnová unie (HMU): schválením Smlouvy o Evropské unii v roce 1992 (tzv. Maastrichtská smlouva) se představitelé států EU dohodli na vytvoření HMU. Cílem bylo dokončit jednotný trh, zřídit Evropskou centrální banku (ECB) a zavést do konce století stabilní jednotnou měnu. Euro v reálné podobě: eurobankovky a euromince nové jednotné měny byly dány do oběhu v roce Nahradily měny 12 evropských států, např. francouzský frank, německou marku nebo španělskou pesetu. Počet zemí EU, které používají euro (tzv. eurozóna nebo státy eurozóny), se od této doby zvýšil z 12 na 19. Viz mapa níže. KTERÉ STÁTY JSOU V EUROZÓNĚ? Datum vstupu do eurozóny: 1. ledna 1999: Belgie (BE), Německo (DE), Irsko (IE), Španělsko (ES), Francie (FR), Itálie (IT), Lucembursko (LU), Nizozemsko (NL), Rakousko (AT), Portugalsko (PT) a Finsko (FI) 1. ledna 2001: Řecko (EL) 1. ledna 2007: Slovinsko (SI) 1. ledna 2008: Kypr (CY) a Malta (MT) 1. ledna 2009: Slovensko (SK) 1. ledna 2011: Estonsko (EE) 1. ledna 2014: Lotyšsko (LV) 1. ledna 2015: Litva (LT) IE UK DK SE FI EE LV LT Azory (PT) Madeira (PT) Kanárské ostrovy (ES) Francouzská Guyana (FR) (FR) Guadeloupe (FR) Martinik (FR) Mayotte (FR) Réunion (FR) Státy EU, které euro nepoužívají: Bulharsko (BG), Česká republika (CZ), Dánsko (DK), Chorvatsko (HR), Maďarsko (HU), Polsko (PL), Rumunsko (RO), Švédsko (SE), Spojené království (UK) FR NL BE LU DE IT CZ AT SI HR PL SK HU RO PT ES BG EL Všechny státy Unie jsou součástí hospodářské a měnové unie. Euro však používá pouze část z nich. Dva státy (Dánsko a Spojené království) se v době podepsání Maastrichtské smlouvy rozhodly, že euro používat nechtějí. Další státy zatím nesplňují hospodářská kritéria, která Maastrichtská smlouva k přijetí eura požaduje, například stabilní ceny a směnné kurzy. MT CY

5 H O S P O D Á Ř S K Á A M Ě N O V Á U N I E A E U R O 5 Jaké jsou výhody hospodářské a měnové unie a eura? Hospodářská a měnová unie tvoří základy pro euro: zahrnuje měnovou politiku (*) (cenová stabilita a úrokové sazby), hospodářskou politiku (*) a určité aspekty fiskální politiky (*) (s cílem omezit roční rozpočtové schodky a zadlužení jednotlivých států viz část 2). Snaží se vytvořit stabilní a prorůstové hospodářské klima v eurozóně a na jednotném trhu, a proto je jedním z jejích hlavních úkolů zajistit silné a stabilní euro. Hospodářská a měnová unie zajišťuje cenovou stabilitu: nezávislá Evropská centrální banka (ECB) je pověřena řízením měnové politiky eurozóny, včetně emise eurobankovek. Usiluje především o udržení cenové stability spotřebitelských cen a zachování hodnoty eura stanovením a úpravami úrokových sazeb pro svou úvěrovou činnost. Aby těchto cílů dosáhla, snaží se ve střednědobém horizontu udržet míru inflace těsně pod 2 %. Tato míra se považuje za dostatečně nízkou, aby spotřebitelům umožnila profitovat z cenové stability. (V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století měla řada států EU velmi vysokou inflaci, která v některých případech přesahovala i 20 %. V okamžiku, kdy se tyto státy začaly připravovat na přijetí eura, jejich inflace prudce poklesla a od zavedení eura se ve státech eurozóny pohybuje okolo 2 %.) Hospodářská a měnová unie podporuje hospodářský růst: spojení ekonomik a trhů na evropské úrovni přináší výhody z rozsahu a vytváří společný rámec, který zvyšuje vnitřní výkonnost, konkurenceschopnost a odolnost jak celého hospodářství EU, tak ekonomik jednotlivých států. Tyto faktory na oplátku podporují hospodářskou stabilitu, vyšší růst a zaměstnanost. Euro přináší občanům praktické výhody: výhody jednotné měny jsou ihned jasné každému, kdo cestuje mezi 19 státy eurozóny. Zavedením eura například odpadly poplatky a nepříjemnosti spojené s výměnou peněz na hranicích. Také se tím ulehčilo nakupování v zahraničních kamenných i internetových obchodech, jelikož ceny jednotlivých výrobků lze snáze porovnávat. Tím se zvyšuje konkurence na trhu a ceny, za které 500 milionů spotřebitelů v EU nakupuje, se udržují na nízké úrovni. Evropská centrální banka neustále udržuje cenovou stabilitu, a chrání tak kupní sílu obyvatel. Evropská centrální banka (ECB) se snaží udržet v eurozóně míru inflace okolo 2 %. MÍRA INFLACE V EUROZÓNĚ SE POHYBUJE OKOLO 2 % % 5 Zavedení eura Prognóza Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP; roční míra) Průměrná inflace (od roku 1999 do současnosti; roční míra) Zdroj: Evropská komise. Údaje z let před rokem 1996 vznikaly odhadem na základě neharmonizovaných vnitrostátních indexů spotřebitelských cen.

6 6 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E Euro podporuje podnikání: euro také přináší nezanedbatelné výhody evropskému podnikatelskému sektoru. Díky stabilním úrokovým sazbám, jež HMU podporuje, mohou podniky více investovat do vytváření pracovních míst a bohatství. Přijetí eura rovněž ukončilo konkurenční napětí mezi měnovými politikami jednotlivých států a odstranilo transakční náklady na převody měn, čím se snížila rizika a více kapitálu se mohlo vynaložit na produktivní investice. Cenová stabilita také dává podnikům dostatečnou jistotu k dlouhodobému plánování a investicím, což se příznivě projevuje na konkurenceschopnosti (*). Tento aspekt je v globalizovaném světě velice důležitý, protože evropské firmy soupeří na trhu s firmami ze všech částí světa. Euro jako světový hráč: společná měna slouží Evropě jako celku. Unie má díky ní silnější slovo a větší ekonomickou váhu ve světovém obchodě. Je stabilní měnou, za níž stojí velký hospodářský celek eurozóna, který je odolnější vůči globálním otřesům. Měna takové síly a stability zajišťuje Evropě silnou pozici ve světové ekonomice. Euro je vedle amerického dolaru měnou globálních transakcí: je druhou nejčastěji obchodovanou měnou na devizových trzích, kde představuje zhruba 40% objem denních světových transakcí. V oběhu je více než 980 miliard eur a více než 100 milionů lidí ve státech mimo Unii používá měny, které jsou na euro navázány. Od zavedení eura v roce 1999 do eurozóny neustále plyne příliv přímých zahraničních investic z celého světa. Shutterstock/Gena96 Zatímco lícová strana euromincí je jednotná, rubovou stranu má každý stát eurozóny vlastní. Mince a bankovky vydané v jedné zemi eurozóny mohou být použity v kterékoli jiné zemi. Ve srovnání s ostatními světovými měnami, například dolarem, si euro během finanční krize (viz část 2) víceméně udrželo svoji hodnotu na úrovni 1,3 dolaru za 1 euro.

7 H O S P O D Á Ř S K Á A M Ě N O V Á U N I E A E U R O 7 Část 2: Jak hospodářská a měnová unie funguje v praxi? Společné zásady ve prospěch stability a růstu Jaká jsou základní pravidla fungování hospodářské a měnové unie? Hospodářská a měnová unie je ve skutečnosti zastřešující pojem, který zahrnuje několik různých politik, jejichž cílem je podporovat růst v EU a udržet sílu a stabilitu eura. HMU obsahuje měnovou politiku ( měnová unie ), fiskální politiku a tvorbu hospodářské politiky ( hospodářská unie ). Viz souhrn její činnosti v tabulce Hospodářská a měnová unie přehledně. Tyto politiky jsou buď řízeny na čistě vnitrostátní či evropské úrovni, nebo se na jejich řízení podílí státy i Unie společně. O měnovou politiku se stará výhradně nezávislá Evropská centrální banka (viz část 1). Fiskální politika (zdanění a veřejné finance) je záležitostí členských států. Nicméně rozhodnutí ohledně veřejných financí, která činí jednotlivé státy EU, mohou mít dopad na celou Unii. Hospodářská a měnová unie tak stanoví některá základní pravidla ohledně veřejných financí, která společně vytvořily a schválily všechny státy Unie a jejichž plnění vymáhá Evropská komise, aby zajistila hospodářskou stabilitu. Hlavním nástrojem, který orientuje a koordinuje rozhodování států EU v ekonomických záležitostech, je Pakt o stabilitě a růstu. Pakt vstoupil v platnost v roce 1999 a následně byl posílen v roce 2011 (viz část 3). Pakt o stabilitě a růstu: veřejné finance pod kontrolou Má li hospodářská a měnová unie fungovat efektivně, musí být zaručena spolehlivost všech států EU, zejména pak států eurozóny, pokud jde o dodržování všech společně dohodnutých pravidel. Především jde o pravidla, která se týkají bezchybného stavu veřejných financí jinými slovy, povinnosti zajistit vhodnou rovnováhu mezi výdaji a příjmy ve vnitrostátních rozpočtech. Schodek veřejných financí je částka, o kterou výdaje státu převyšují jeho příjmy v daném roce. Pakt o stabilitě a růstu po státech požaduje, aby jejich roční schodek nepřesahoval 3 % jejich celkové roční produkce (neboli hrubého domácího produktu, HDP). Státy EU předkládají své rozpočtové plány Komisi. Ty jsou pak vyhodnocovány v rámci tzv. evropského semestru (viz část 3). Veřejné zadlužení je celkový objem nahromaděných schodků veřejných financí. Pokud veřejné výdaje převyšují příjmy (což vede k celkovému ročnímu schodku), musí si dotčený stát buď peníze na pokrytí těchto výdajů půjčit, nebo zvýšit daně. Veřejné zadlužení státu je pak celkový objem peněžních prostředků, které stát po řadu let dluží. Pakt o stabilitě a růstu po státech požaduje, aby jejich zadlužení nepřesáhlo 60 % HDP (nebo aby se rozumným tempem neustále snižovalo, dokud této hranice nedosáhne). To, že stát každý rok vykazuje schodek rozpočtu nebo že je zadlužený, což ho může nutit vytvářet dodatečný příjem, ještě není samo o sobě problémem. Může to znamenat, že investuje do budoucího hospodářského růstu. Cílem Paktu o stabilitě a růstu je zabránit nadměrnému půjčování peněz a neudržitelné míře veřejného zadlužení, které brzdí další hospodářský rozvoj.

8 8 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ UNIE (HMU) PŘEHLEDNĚ Měnová unie Hospodářská unie Měnová politika Fiskální politika Tvorba hospodářské politiky Co zahrnuje? Cenová stabilita: stanovení úrokových sazeb pro eurozónu s cílem udržet inflaci těsně pod 2 %. Oběh euromincí a eurobankovek. Veřejné finance (míra, v jaké jednotlivé státy utrácejí a půjčují si peníze). Zdanění (příjem rozpočtu). Rozhodnutí týkající se školství, trhů práce, důchodových systémů Rozdělení odpovědnosti? Evropská centrální banka (ECB) stanoví úrokové sazby a vydává eurobankovky. Členské státy razí euromince v objemu, který schválila ECB. Odpovědnost členských států. EU vymáhá společná pravidla ohledně schodků a zadlužení jednotlivých států. Odpovědnost členských států. Odpovědnost členských států. EU koordinuje a vydává doporučení v rámci evropského semestru. Více informací? viz část 1 viz část 2 viz část 3 Co nastane při porušení pravidel? Pokud Evropská komise zjistí, že některý ze států EU porušil společná pravidla Paktu o stabilitě a růstu, která se týkají schodku nebo zadlužení, může proti tomuto státu zakročit a vyžadovat nápravu situace. Jedná li se o porušení pravidel, které není dočasné nebo výjimečné, doporučí Komise, aby ministři financí států EU zahájili proti danému státu postup při nadměrném schodku (*). Pokud toto doporučení většina ministrů financí EU nezamítne, musí daný stát předložit podrobný plán, v němž vysvětlí, jak hodlá v určitém časovém horizontu svůj schodek nebo zadlužení snížit na požadovanou úroveň (podrobnější informace viz část 3). Tato pravidla schválily všechny státy a všechny orgány EU. Jsou důkazem toho, že rozhodování v hospodářských záležitostech je předmětem společného zájmu a sdílenou zodpovědností zejména mezi státy eurozóny. Zatímco pravidla Paktu o stabilitě a růstu ohledně monitorování hospodářské situace se vztahují na všechny státy Unie, pokuty za jejich porušení mohou být uloženy pouze státům eurozóny. Obecně řečeno, je nutné, aby se každý stát EU a především státy eurozóny mohly spolehnout na to, že všichni bez výjimky provádí uvážlivou politiku, že existují mechanismy, které odhalí a napraví případné rozpory a že řádné hospodaření v jednom státě nebude ohroženo rozhazovačným chováním v jiném.

9 H O S P O D Á Ř S K Á A M Ě N O V Á U N I E A E U R O 9 Kdo řídí hospodářskou a měnovou unii? Sdílená odpovědnost Hospodářskou a měnovou unii řídí několik orgánů EU a členských států a každý z nich plní své vlastní úkoly. Pro tento řídící proces se používá termín správa ekonomických záležitostí a podílí se na něm níže uvedení aktéři. EVROPSKÁ KOMISE: vydává hospodářské prognózy a sleduje řadu ekonomických ukazatelů ve všech státech EU, na jejichž základě zjišťuje, zda státy dodržují společně dohodnutá pravidla Paktu o stabilitě a růstu. Komise vyhodnocuje hospodářskou situaci a zpracovává pravidelná doporučení, která předává Radě ministrů zastupující vlády všech států Unie (ministři financí přijímají rozhodnutí v Radě pro hospodářské a finanční věci (*). EVROPSKÁ RADA: vedoucí představitelé států a vlád všech zemí Unie, kteří určují, jakým směrem se bude politika EU ubírat. VRCHOLNÁ SCHŮZKA EUROZÓNY (EUROSUMMIT): nejméně dvakrát ročně se scházejí vedoucí představitelé států eurozóny, aby koordinovali správu záležitosti týkající se jednotné měny. RADA MINISTRŮ EU (RADA ECOFIN): v Radě ministrů se scházejí ministři všech zemí Unie. Její složení záleží na tom, kterého rezortu se zasedání Rady týká. Rada ECOFIN je složená z ministrů financí všech států Unie. Jejím cílem je koordinovat a schvalovat právní předpisy týkající se hospodářské a finanční politiky EU v řadě oblastí. Mezi tyto oblasti patří: hospodářská politika, hospodářský dohled, monitorování rozpočtové politiky a veřejných financí států Unie, euro (právní, praktické a mezinárodní aspekty), finanční trhy, pohyb kapitálu a hospodářské vztahy se zeměmi mimo EU. Na základě návrhu Komise přijímají ministři rozhodnutí, která jsou právně závazná pro všechny státy Unie. Fungování Evropské centrální banky (ECB) a Eurosystému ve 3 minutách. Video lze spustit na této internetové stránce: EVROPSKÝ PARLAMENT: spolu s ministry financí se podílí na vytváření právních předpisů (v Radě ECOFIN) a vykonává demokratický dohled nad hospodářskou a měnovou unií. ČLENSKÉ STÁTY: vytvářejí své rozpočty v rámci dohodnutých limitů pro schodek a zadlužení a uvádějí do praxe rozhodnutí přijatá Radou ministrů EU. Jsou například odpovědné za hospodářskou politiku, školství, zaměstnaneckou a sociální politiku a důchodové systémy. EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA: řídí nezávisle měnovou politiku eurozóny: stabilizuje ceny tím, že stanoví úrokové sazby, čímž ve střednědobém horizontu ovlivňuje míru inflace. EUROSKUPINA: ministři financí všech zemí eurozóny se setkávají, aby diskutovali o otázkách souvisejících s eurem. Tato setkání jsou většinou pořádána před zasedáním Rady ECOFIN, kde bývají rozhodnutí formálně přijímána (viz výše).

10 10 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E Jak došlo k hospodářské a finanční krizi? Krize, jež od konce roku 2009 zasáhla řadu zemí jak v eurozóně, tak mimo ni, je ve skutečnosti sled několika krizí a faktorů, včetně finanční (nebo bankovní krize), hospodářské krize a dluhové krize (*), které ztížily životní situaci obyvatel některých zemí Unie. Od roku 2000: zadlužení a růst hospodářských rozdílů Řada zemí Unie po několik let kumulovala vysoké dluhy a rozpočtové schodky. Pakt o stabilitě a růstu se dostal na pokraj svých možností: několik zemí do roku 2004 porušilo jeho pravidla a ukázalo se, že je obtížné je dodržet. Společná měna vyžaduje, aby hospodářští aktéři zúčastněných zemí prokázali dostatečnou flexibilitu při adaptaci na změny ekonomických podmínek. Nicméně hospodářské rozdíly mezi zeměmi z hlediska produktivity práce a mezd narůstaly. Kromě toho přestaly být některé země z hospodářského hlediska konkurenceschopné. Zdroje nerovnováhy se pak vršily po řadu let, aniž by je státy řešily. Evropská unie navíc sama neměla k dispozici žádný nástroj, který by jí umožnil se těmito otázkami zabývat. Jinými slovy, disponovala měnovou unií, ale ta se nikterak neopírala o skutečnou hospodářskou unii : světová finanční krize V letech 2007 a 2008 se ve Spojených státech zhroutilo několik velkých bank, včetně Lehman Brothers, čtvrté největší investiční banky USA. Tento vývoj byl důsledkem riskantních úvěrových operací na hypotečním trhu (přesyceném nárůstem rizikových úvěrů). Vzhledem k propojenosti světové ekonomiky se finanční nákaza rozšířila do bank po celém světě. Banky si přestaly půjčovat a vyschl tok úvěrů. Pokud neměl celý bankovní systém zkolabovat, musely státy EU v eurozóně i mimo ni v letech 2008 až 2011 vložit do svých bank zhruba 1,6 bilionů eur ve formě záruk a přímého kapitálu (téměř 13 % HDP EU), čímž ještě více navýšily své stávající zadlužení a schodky rozpočtů. 2009: hospodářská krize V roce 2009 se hospodářství EU propadlo do hluboké recese. Státy EU proto vypracovaly politiky ekonomických pobídek, aby hospodářský pokles zastavily : dluhová krize Na konci roku 2009 se některé nejzranitelnější ekonomiky eurozóny (např. Řecko, Irsko a Portugalsko) dostaly do situace, kdy již nemohly zvládnout své narůstající zadlužení a současně čelit finanční krizi. Tak vznikla dluhová krize. Investoři na finančních trzích ztratili důvěru jak ve schopnost těchto států dluhy splatit, tak v jejich celkovou konkurenceschopnost. Úroky, které investoři požadovali za nákup vládních dluhopisů (*), dosáhly takové výše, že si státy již nemohly dále dovolit půjčovat na finančních trzích vydáváním nových dluhopisů. Jelikož část těchto dluhopisů vlastnili investoři v dalších zemích eurozóny například banky, přerostla krize v daleko rozsáhlejší problém. Banky ztratily důvěru půjčovat podnikům i domácnostem a došlo k zablokování úvěrového trhu. Aby mohla být krize překonána, bylo nutné uvést do pořádku stav veřejných financí a provést strukturální reformy vedoucí k obnově konkurenceschopnosti. Státy eurozóny zavedly evropský mechanismus stability, který poskytuje větší půjčky zemím v nejhlubší krizi (viz část 3). Mírné zlepšení ekonomické situace se začalo projevovat v roce 2011, hospodářství EU se ale přesto v roce 2012 znovu ocitlo ve slabší recesi : zotavení se z krize V roce 2013 se hospodářství Unie začalo pomalu vzpamatovávat z vleklé recese. Hospodářská politika EU se zaměřila na udržitelný růst a zaměstnanost a dala členským státům prostor, aby konsolidovaly své veřejné finance pomalejším tempem a podle konkrétních podmínek v daných zemích. Státy Unie zároveň pochopily, že musí napřít větší úsilí k provedení strukturálních reforem, aby aktivizovaly zdroje růstu v Evropě. Hlavním problémem zůstává, jak stimulovat tvorbu nových pracovních míst. Zejména v Řecku a Španělsku, kde míra nezaměstnanosti převyšuje 25 %. Evropská komise a státy Unie přijaly řadu opatření, jejichž cílem je zvýšit kvalifikaci nezaměstnaných a zařadit je na trh práce a podporovat pevný a udržitelný hospodářský růst. Další informace o prorůstové strategii EU nazvané strategie Evropa 2020 najdete v kapitole Evropský semestr v části 3 nebo na internetových stránkách

11 H O S P O D Á Ř S K Á A M Ě N O V Á U N I E A E U R O 11 Část 3: Jak EU stimuluje růst? Z krize vyjdeme silnější Ponaučení: prohloubit spolupráci Jedním z klíčových aspektů, na které krize poukázala, je rozsah vzájemné závislosti států EU, zejména států eurozóny: pokud jeden stát prosperuje, ostatní z toho těží; pokud ale jeden stát zakolísá, má to negativní vliv i na ostatní. V rámci myšlenky solidarita za poctivost poskytovaly státy eurozóny podmíněnou finanční pomoc Řecku, Irsku, Portugalsku a Kypru, aby tyto státy již nenavyšovaly své nadměrné zadlužení a mohly obnovit svou hospodářskou prosperitu a úroveň zaměstnanosti (viz obrázek níže). Španělsku byla mezitím poskytnuta podmíněná finanční pomoc na záchranu bankovního sektoru. Irsko, Španělsko a Portugalsko úspěšně v prosinci 2013, lednu 2014 a červnu 2014 dokončily programy pomoci, které se tak mohly uzavřít. Podařilo se jim obnovit důvěru trhu, zlepšit hospodářské vyhlídky a snížit nezaměstnanost. Hlavní zásadou je, že silná vzájemná solidarita může fungovat pouze v případě, že je opětována silnou individuální odpovědností, jež vyplývá z hluboce zakořeněných demokratických postupů. Další důležitou zkušeností je, že státy, které se účastní vzájemně propojeného hospodářského systému, jako je eurozóna, si nemohou dovolit navyšovat donekonečna své dluhy. Ani hospodářské rozdíly mezi státy EU z hlediska růstu a konkurenceschopnosti nelze nechat bez povšimnutí: měnová unie sama o sobě nestačí, musí být spojena s hlubší hospodářskou unií, která vyžaduje užší politickou integraci. Proto se státy v roce 2010 rozhodly upevnit svoji spolupráci na úrovni EU zavedením řady níže uvedených opatření. Jejich cílem je dát Unii do ruky nástroj, který jí umožní účinně jednat a zabránit podobným krizím v budoucnosti a nastartovat růst a zaměstnanost v celém evropském hospodářství. Za tímto účelem je nutné nyní i v budoucnu značně posílit hospodářskou a politickou spolupráci, zejména mezi zeměmi eurozóny. Video Evropské komise, které vysvětluje hospodářskou a finanční krizi: řešení finanční krize, posílení hospodářské a měnové unie a směřování k politické unii. Video lze spustit na této internetové stránce:

12 12 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E Finanční pomoc Řecku Na konci roku 2009 řecká vláda přiznala, že její schodek veřejných financí je daleko vyšší, než v minulosti uváděla. Stalo se tak v důsledku příliš velkých výdajů (například v předimenzovaném a neefektivním veřejném sektoru), daňových úniků a nedostatečných hospodářských politik na úrovni státu, které vedly k nepružnosti tržních struktur často ovládaných mocnými organizovanými zájmovými skupinami. Zachránit Řecko před bankrotem a umožnit mu, aby dostálo svým závazkům, pokud jde o sociální zabezpečení řeckých občanů a platů zaměstnanců veřejné správy, umožnily půjčky ve výši téměř 240 miliard eur, které s dlouhou dobou splatnosti poskytovaly od roku 2010 státy eurozóny a Mezinárodní měnový fond (MMF). Výměnou za tuto podporu řecké orgány přijaly celou řadu opatření, aby odstranily nedostatky v hospodaření země. Jejich cílem je posílit veřejné finance na udržitelnou úroveň a zároveň ochránit nejzranitelnější skupiny obyvatelstva, změnit daňový systém tak, aby byl spravedlivější a efektivnější, modernizovat veřejnou správu, aby lépe reagovala na potřeby řeckého obyvatelstva, dát do pořádku banky, aby znovu začaly půjčovat domácnostem a podnikům, a změnit zákony, které brání místním podnikatelům ve vyšší konkurenceschopnosti, v investování a vytváření nových pracovních příležitostí. Realizace těchto opatření je monitorována Evropskou komisí, Evropskou centrální bankou a MMF, které pravidelně podávají zprávy svým členům (Evropská komise podává zprávy státům eurozóny). Věřitelé vyplácejí finanční prostředky v pravidelných částkách za podmínky, že je Řecko přesvědčí, že dodržuje všechny své reformní závazky. Plnění opatření ze strany Řecka a sociální spravedlnost jsou převažujícími prioritami, aby reformní program vyvolal ekonomický obrat k lepšímu. S podporou států EU a zvláštní pracovní skupiny, jejímž úkolem je poskytovat Řecku cílenou technickou pomoc, se daří reformy realizovat. Jedná se především o zefektivnění fondů sociálního zabezpečení, podporu celostátní protikorupční strategii, zvýšení efektivnosti výběru daní a zeštíhlení a zefektivnění veřejné správy. Ukončení krize, obnovení růstu Unie přijala rázné kroky v podobě lepší koordinace rozhodování v hospodářských záležitostech, aby zabránila vzniku krizí v budoucnosti a aby obnovila růst. 1) EVROPSKÝ SEMESTR: NOVÝ PŘÍSTUP K HOSPODÁŘSKÉ SPOLUPRÁCI Evropa 2020 (*) je strategie EU, jak do roku 2020 zvýšit hospodářský růst a vytvořit více pracovních míst. Základním prvkem Evropy 2020 je evropský semestr, který byl zřízen v roce 2010 jako roční cyklus koordinace hospodářské politiky a hospodářského dialogu mezi evropskými orgány, státy EU a jejich parlamenty. Součástí tohoto cyklu je prověrka stavu hospodářství a financí států EU, kterou provádí Komise (tzv. roční analýza růstu (AGS)). Výsledky analýzy, které Komise zveřejňuje vždy v listopadu, jsou předmětem podrobných diskuzí vnitrostátních i unijních orgánů. Na pomezí května a června následujícího roku Komise vydává hospodářská a politická doporučení, která zohledňují konkrétní situaci ve členských zemích (tzv. doporučení pro jednotlivé země). Tato doporučení jsou pak předmětem diskuzí vedoucích představitelů a ministrů financí EU, kteří je následně schvalují. Jejich cílem je pomoci státům obnovit růst, podpořit vznik nových pracovních míst, zlepšit možnosti vzdělávání, odborné přípravy a učňovského školství, pomáhat malým a středním podnikům v přístupu k financím, stimulovat růst podporou výzkumu a inovací apod. Evropský semestr posiluje fungování celé hospodářské a měnové unie. Spolupráce se zaměřuje spíše na zavádění dlouhodobých koncepcí zajišťujících stabilitu a růst než na rychlá řešení motivovaná krátkodobými cíli. Rovněž poskytuje rámec a závazný roční ÚVĚROVÉ NÁKLADY VLÁD 6 STÁTŮ EU % Německo Francie Španělsko Irsko Itálie Portugalsko Výnos desetiletého státního dluhopisu Zdroj: Evropská komise.

13 H O S P O D Á Ř S K Á A M Ě N O V Á U N I E A E U R O 13 LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN EVROPSKÁ KOMISE DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN Podzimní hospodářská prognóza OBECNÉ PRIORITY Komise zveřejní roční analýzu růstu a zprávu mechanismu varování ROZPOČTY Eurozόna Stanovisko Komise k návrhům rozpočtových plánů Roční analýza růstu Zpráva mech. varování Zimní hospodářská prognóza PODROBNÁ ANALÝZA Komise zveřejní hloubkové přezkumy situace zemí, u nichž hrozí potenciální ekonomická rizika První údaje Eurostatu o dluhu/ schodku Hloub. přezkum Jarní hospodářská prognóza KONKRÉTNÍ DOPORUČENÍ Komise předkládá návrh individualizovaných doporučení pro rozpočtovou, ekonomickou a sociální politiku jednotlivých členských států Doporučení pro čl. země Potvrzené údaje Eurostatu o dluhu/ schodku EVROPSKÁ RADA / RADA EUROSKUPINA Ministři financí jednají o stanoviscích Evropské komise k návrhům rozpočtových plánů Eurozόna RADA Ministři členských států činí závěry o roční analýze růstu a o zprávě mechanismu varování Roční analýza růstu Zpráva mech. varování EVROPSKÁ RADA Vedoucí představitelé EU přijímají ekonomické priority na základě roční analýzy růstu Roční analýza růstu RADA Ministři členských států jednají o doporučeních pro jednotlivé země EVROPSKÁ RADA Vedoucí představitelé EU stvrzují konečná doporučení pro jednotlivé země Doporučení pro čl. země ČLENSKÉ STÁTY Eurozόna IMPLEMENTACE Členské státy přijímají rozpočty IMPLEMENTACE Členské státy předkládají programy stability nebo konvergenční programy (o rozpočtové politice) a národní programy reforem (o hospodářské politice) IMPLEMENTACE Členské státy předkládají návrhy rozpočtových plánů + programy hospodářského partnerství (země, proti kterým je veden postup při nadměrném schodku) Eurozόna EVROPSKÝ PARLAMENT Ekonomický dialog roční analýza růstu + zpráva mechanismu varování Roční analýza růstu Zpráva mech. varování Ekonomický dialog Evropská rada / roční analýza růstu Roční analýza růstu Ekonomický dialog doporučení pro jednotlivé země Doporučení pro čl. země Roční analýza růstu obecné hospodářské priority pro EU Zpráva mechanismu varování systém vyhodnocující ekonomická rizika Doporučení pro jednotlivé země Postup při nadměrném schodku Hloubkový přezkum Programy hospodářského partnerství - základ pro klíčové strukturální reformy potřebné k trvalé korekci deficitu Cílem evropského semestru je posílit správu ekonomických záležitostí prostřednictvím lepší koordinace vytváření hospodářských politik v EU. harmonogram řízení nových protikrizových a prorůstových opatření přijatých od začátku krize (viz body 2 až 4 níže). ROČNÍ RŮST HDP VE 28 STÁTECH EU Růst reálného HDP, EU-28 % 5 2) ZEVRUBNÁ STRATEGIE K ZAJIŠTĚNÍ FINANČNÍ STABILITY Zvýšená prevence nadměrných schodků a zadlužení Prognóza Aby nedocházelo ke kumulaci nadměrných schodků a zadlužení, byl v prosinci 2011 přijetím nového legislativního balíčku posílen Pakt o stabilitě a růstu (viz část 2). Tento balíček byl nazván six-pack, protože obsahoval šest právních aktů posilujících správu ekonomických záležitostí v EU Stabilní hospodářský růst a několik milionů pracovních míst, které byly v EU vytvořeny do roku 2008, po vypuknutí krize zase zaniklo. Cílem nového rámce řízení hospodářských záležitostí (tzv. evropského semestru) je podporovat růst a zaměstnanost a zabránit vzniku dalších krizí.

14 14 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E istockphoto/leontura Evropský mechanismus stability (ESM) disponuje celkovou úvěrovou kapacitou ve výši 500 miliard eur. Těch mohou využít státy eurozóny, pro něž je dočasně obtížné vypůjčit si peníze na finančním trhu Díky této reformě je Pakt o stabilitě a růstu transparentnější, závaznější a také flexibilnější. Na jedné straně se zvýšila vymahatelnost pravidel: pokud stát Unie překročí společně dohodnuté limity pro schodek a zadlužení, musí pak prokázat, že podniká dostatečné kroky k nápravě situace podle jasně určeného harmonogramu. Také lze dnes lépe vymáhat, aby se jednotlivé státy řídily doporučeními, která jim Komise předložila. Finanční sankce (včetně pokut), které mohou být zemím eurozóny uloženy v případě, že nejsou opakovaně schopny udržet své účty v rovnováze, lze uvalit mnohem rychleji a lze je postupně navyšovat. Na druhé straně reforma zvýšila flexibilitu Paktu o stabilitě a růstu. V zásadě se rozšířily možnosti, jak zohlednit specifické hospodářské podmínky každé země v různých fázích procesu, a nepoužívat při uplatňování pravidel paušální přístup. V roce 2012 všechny státy EU kromě Spojeného království a České republiky posílily svůj závazek vůči paktu a podepsaly mezinárodní Smlouvu o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, známou také pod kratším názvem fiskální kompakt Dokazuje ochotu těchto členských států zakotvit morálku finanční stability do své vnitrostátní legislativy a zavázat se sestavovat státní rozpočty vyrovnané nebo s přebytkem. Zavedení nápravných opatření je více automatické, jelikož se rozšiřují nová pravidla hlasování a od zemí eurozóny se vyžadují daleko větší závazky. V květnu 2013 vstoupily v platnost dva nové právní akty (tzv. two-pack), které ještě více posilují hospodářskou a rozpočtovou spolupráci (a tudíž i Pakt o stabilitě a růstu) mezi státy eurozóny. Zejména zvyšují koordinaci a monitorování rozpočtových politik jednotlivých států. Evropský semestr zahrnuje od nynějška poslední důležitou etapu: ještě předtím, než vnitrostátní parlament schválí rozpočet své země, provede Komise analýzu návrhů ročních rozpočtových plánů států eurozóny (které musí být předloženy Komisi nejpozději do 15. října) a vydává k nim doporučení. Tyto plány i hospodářské vyhlídky eurozóny Komise posuzuje jako celek, což zajišťuje lepší obecnou koordinaci jednotlivých fiskálních politik. Své posouzení provádí na základě požadavků Paktu o stabilitě a růstu a pečlivě sleduje, jak jednotlivé státy plní doporučení, která jsou jim určena. Své stanovisko Komise vydává nejpozději do 30. listopadu každého roku. Jestliže zjistí obzvláště závažné nesplnění povinností vyplývajících z Paktu, může daný stát požádat, aby ve stanovené lhůtě svůj návrh rozpočtu přepracoval. Předpisy two-pack rovněž kladou větší důraz na to, aby Komise pečlivěji sledovala vývoj ve státech eurozóny, které se nacházejí ve finančních potížích, a činí části fiskálního kompaktu závaznými podle práva EU. Cílem je zajistit, aby byly rozpočty jednotlivých států vyrovnané a aby státy, zejména ty v eurozóně, nevytvářely nadměrné schodky a nenavyšovaly zadlužení. Tím by se mělo zabránit opakování hospodářských krizí v budoucnosti. a finanční podpora zemím v potížích Na podzim 2012 státy eurozóny zřídily nový stálý fond pro řešení mimořádných situací (tzv. ochranný val (*)) nazvaný Evropský mechanismus stability (*), jehož celková úvěrová kapacita činí 500 miliard eur. Jedná se o největší finanční fond tohoto druhu na světě. Může poskytovat peněžní půjčky státům eurozóny, pro něž je dočasně těžké půjčit si na finančních trzích kvůli obavám z jejich vysokého zadlužení. Prostředky z mechanismu stability se půjčují za velmi přísných podmínek, které vyžadují, aby žádající stát uvedl své veřejné finance na udržitelnou úroveň v souladu s požadavky Paktu o stabilitě a růstu a pokračoval v realizaci strukturálních reforem. To zvyšuje důvěru finančních trhů ve schopnost těchto zemí časem své dluhy splatit a obnovit svou konkurenceschopnost. Celkově to pomáhá zajistit finanční stabilitu v eurozóně jako celku. V roce 2009 a 2010 byly zřízeny dva dočasné záchranné fondy (ochranné valy), které měly státům EU pomoci vypořádat se s vysokým zadlužením: Evropský nástroj finanční stability (*) a evropský mechanismus finanční stabilizace (*). Nový stálý fond byl zřízen na konci roku 2012 s názvem Evropský mechanismus stability (*). Od svého založení již poskytl státům eurozóny v potížích půjčky ve značné výši.

15 H O S P O D Á Ř S K Á A M Ě N O V Á U N I E A E U R O 15 Dalším nástrojem je Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, který je využíván ke zmírnění negativních důsledků krize. Fond podporuje lidi, kteří přišli o práci v důsledku globalizace (např. jejich zaměstnavatel přesunul výrobu do země mimo EU) a v důsledku velkých hospodářských a finančních krizí. Poskytuje odborné vzdělávání, vedení a profesní poradenství pracovníkům i osobám samostatně výdělečně činným. V období fond disponuje rozpočtem ve výši více než 1 miliardy eur. V reakci na krizi byly státům Unie daleko rychleji vyplaceny prostředky z oblasti regionální politiky na regionální investiční projekty, zejména pak státům, které byly příjemci balíčku hospodářské pomoci. V zájmu zmírnění tlaku na vnitrostátní rozpočty v době rozpočtových omezení byl mimo jiné zvýšen příspěvek EU do regionálních projektů, takže se mohl příspěvek států snížit. Účel Zainteresované státy Státy eurozóny Všechny státy EU Evropský semestr (od roku 2010) Koordinace hospodářských politik Roční koordinace hospodářských politik mezi EU a členskými státy Komise může vydat doplňující doporučení státům eurozóny Pakt o stabilitě a růstu (posílen právními předpisy six-pack v roce 2011 a two-pack v roce 2013) Rozpočtový pakt (Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (TSCG), 2012) Zamezení schodku/zadlužení Hospodářská/rozpočtová koordinace a dohled s cílem zamezit nadměrným schodkům/ zadlužení ve státech EU Další posílení Paktu o stabilitě a růstu: státy se zavazují, že budou sestavovat vyrovnané rozpočty Evropské orgány zkoumají rozpočty členských států a v případě porušení paktu mohou uložit pokuty týká se pouze států eurozóny Podepsáno všemi státy Unie kromě Chorvatska a Spojeného království. Dánsko a Rumunsko oznámily, že jsou vázány všemi články smlouvy Evropský mechanismus stability (2012) Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (zřízení v roce 2006) Podpůrné mechanismy Evropský fond pro mimořádné situace s úvěrovou kapacitou 500 miliard eur na pomoc státům, které si kvůli vysokému zadlužení nemohou dočasně půjčovat na finančních trzích Fond disponující ročním rozpočtem ve výši 150 milionů eur pomáhá pracovníkům, kteří byli propuštěni z důvodu globalizace nebo vážné hospodářské a finanční krize K dispozici pouze státům eurozóny a státům, které podepsaly rozpočtový pakt Přehled opatření, která přijaly orgány a státy Unie od roku 2010, aby lépe koordinovaly své hospodářské politiky, zabránily schodkům a dluhovým krizím a poskytly pomoc zemím ve finančních potížích.

16 16 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 3) PŘEDVÍDAT A NAPRAVIT VÝZNAMNOU MAKROEKONOMICKOU NEROVNOVÁHU Krize odhalila zásadní hospodářské rozdíly mezi státy Unie, například v konkurenceschopnosti a produktivitě. Tyto rozdíly jsou problematičtější, pokud se týkají států eurozóny, jelikož spolupráce v rámci společného systému mimo jiné znamená, že tyto státy nemohou dočasně nahradit výpadek konkurenceschopnosti úpravou směnných kurzů vedoucí k devalvaci měny (devalvace tohoto druhu většinou způsobuje inflaci, která stejně časem účinek konkurenční devalvace neguje). Čím méně rozdílů mezi státy EU existuje, tím silnější hospodářské uskupení je (což platí dvojnásobně o eurozóně). Proto Unie zpřísnila sledování ekonomik svých členů se zvláštním zaměřením na státy eurozóny. Předpisy six pack z roku 2011 také zavedly postup při makroekonomické (*) nerovnováze, nový systém včasného varování, který daleko rychleji než předtím odhalí zdroje případné nerovnováhy a zamezí jejich rozvoji. Komise monitoruje celou řadu ekonomických ukazatelů, které ovlivňují celkovou konkurenceschopnost, např. ceny nemovitostí, náklady práce, zahraniční obchod a vývoz zboží a služeb do států Unie nebo do třetích zemí. Jako nerovnováhu lze například označit zvyšování mezd, které není podloženo zvýšením produktivity, nebo rychlý nárůst cen nemovitostí, který neodpovídá celkovým výdajům domácností. Je-li zjištěna nadměrná nerovnováha, vypracuje Komise doporučení, jak danou situaci napravit. Rada ministrů pak předá tato doporučení příslušnému státu. Vláda tohoto státu poté musí vypracovat plán opatření vedoucích k nápravě situace. V krajním případě lze na státy eurozóny, které opakovaně doporučení nerespektují, uvalit sankce (viz postup při nadměrné nerovnováze*). V případě států mimo eurozónu lze pozastavit platby z evropských fondů. 4) PŘÍSNĚJŠÍ DOHLED NAD BANKAMI: OCHRANA DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ Dluhová krize byla vzájemně provázána s krizí finanční: při absenci celounijního rámce pro dohled nad chováním bank, musely státy Unie řadu bank zachránit ze svých vlastních prostředků a nekoncepčně použít peníze daňových poplatníků. To v některých státech EU vedlo k navýšení zadlužení, k recesi a nakonec k vleklé finanční, hospodářské a sociální krizi. Jelikož bylo nutné vybudovat silný systém regulace finančního sektoru, doporučila Evropská rada v roce 2009 vypracovat jednotný soubor pravidel, jimiž by se musely řídit všechny bankovní instituce na vnitřním trhu EU. Od roku 2010 Komise navrhla téměř 30 dalších opatření, která mají zajistit, aby nad všemi aktéry na finančním trhu, všemi finančními produkty i trhy v zemích Unie fungoval řádný dohled. Byly zřízeny nové celoevropské orgány, jež mimo jiné posuzují schopnost evropských bank ustát případné finanční otřesy. Cílem je zajistit, aby se banky chovaly zodpovědně, disponovaly dostatečnou úvěrovou kapacitou a chránily bankovní vklady občanů. Přední představitelé EU však přesto uznávají, že k přetnutí začarovaného kruhu mezi bankami a zadlužením státu nestačí mít pouze silný finanční sektor. Zejména v zemích eurozóny je nutné zavést integrovanější přístup. Proto se v červnu 2012 dohodli na vytvoření bankovní unie*. Na základě návrhů Komise na její postupnou realizaci Evropská centrální banka (ECB) například převezme vrchní dohled nad bankami eurozóny. Další návrhy zahrnují zavedení nástrojů EU pro restrukturalizaci krachujících bank, např. zřízení záchranného fondu pro banky eurozóny (2) financovaného z odvodů bank na vnitrostátní úrovni. Účelem je zajistit, aby finanční sektor platil za svá vlastní selhání a aby se minimalizoval, příp. zrušil příspěvek evropských daňových poplatníků. Reuters/BSIP (Pozn. Další informace týkající se bankovní unie najdete v publikaci Politiky Evropské unie: Bankovnictví a finance.) EU přijala opatření k reformě a posílení sektoru finančních služeb se zvláštním důrazem na bankovní dohled a restrukturalizace bank v potížích (bankovní unie). ( 2 ) Unie je otevřená i pro banky ze zemí mimo eurozónu, pokud se rozhodnou, že se k systému připojí.

17 H O S P O D Á Ř S K Á A M Ě N O V Á U N I E A E U R O 17 Perspektivy Cesta k hlubší a spravedlivější Hospodářské a měnové unii (HMU) Série krizí, které po sobě v Evropě i ve světě od roku 2008 následovaly, byla pravděpodobně jedna z nejhorších od světové hospodářské krize ve třicátých letech minulého století. Šlo o velkou zkoušku evropské solidarity a integrace. Díky úzké spolupráci Evropská unie a její členské státy krizi zvládly a vystavěly tak základy pro hospodářské oživení. Reformou HMU zajistily finanční stabilitu a růst v EU prohloubením hospodářské spolupráce a dohledu na evropské úrovni. Evropská centrální banka sehrála klíčovou úlohu díky své politice úrokových sazeb, která uklidnila trhy. Unie zvýšila svou schopnost krizového řízení na několika frontách, aby zajistila, že státy eurozóny především přestanou navyšovat své neudržitelné zadlužení, odstraní nerovnováhu svých ekonomik a v budoucnu již nenechají daňové poplatníky platit za záchranu krachujících bank. I když se dosáhlo značného pokroku, není ještě HMU dokončena. Komise v roce 2012 zveřejnila Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie, který je příspěvkem do probíhající diskuze o budoucnosti HMU. Návrh stanoví způsoby, jak by mohla být hospodářská a měnová unie v příštích letech dále posílena, a předkládá harmonogram reforem. Navrhuje, aby se státy eurozóny integrovaly rychleji a intenzivněji než celá Unie a aby se do této integrace mohly v budoucnu připojit i ostatní státy. Pro státy eurozóny konkrétně navrhuje toto: Bankovní unii s přísným dohledem nad finančními trhy a bankami (již funguje) a společná pravidla a fondy řešící problémy bank v potížích, aby se zajistilo odpovědné chování bank a ochrana daňových poplatníků. Prohloubenější hospodářská unie, která bude oporou měnové unie, s cílenými investicemi do stimulace růstu a konkurenceschopnosti, jakož i silnější sociální dimenze. Fiskální unie (*) k zajištění zdravých veřejných financí a prohloubení finanční solidarity mezi státy v době krize. Spolupracovat na řešení současných hospodářských problémů Evropy je nejlepší cestou, jak vytvářet udržitelnou míru zaměstnanosti a zajistit budoucí prosperitu všech států EU. Zatímco je v současné době v zemích eurozóny zaváděna bankovní unie, k realizaci hlubší hospodářské a fiskální unie bude zapotřebí provést změny ve smlouvách zakládajících EU. Užší spolupráce v oblasti bankovní, hospodářské a fiskální politiky vyžaduje silnější mechanismus, který legalizuje společně přijatá rozhodnutí, zajistí nezbytnou demokratickou zodpovědnost evropských států a spoluúčast občanů EU na politickém rozhodování. Jinými slovy, Komise bude usilovat o vytvoření skutečné politické unie. DALŠÍ VÝVOJ Nezbytným protějškem podporujícím stabilitu eura a udržitelnost veřejných financí je sociální spravedlnost: V krátkodobém horizontu: Komise se bude při snaze o zajištění finanční stability opírat o přezkum předpisů two-pack a six-pack, jejichž účelem je zamezit vzniku nadměrných schodků a zadlužení v členských státech EU. Rovněž vypracuje návrhy na posílení sociálního rozměru Hospodářské a měnové unie. Ve střednědobém horizontu: Komise zlepší způsob, jakým je poskytována podmíněná finanční podpora státům eurozóny v obtížích, tím, že posílí demokratickou legitimitu jejích intervenčních struktur a více zohlední sociální dopady hospodářských reforem, které se musí v těchto zemích provést. Nová budova Evropské centrální banky ve Frankfurtu. European Central Bank / Robert Metsch

18 18 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E Slovníček použitých odborných výrazů Proč potřebujeme hospodářskou a měnovou unii a euro? KONKURENCESCHOPNOST Schopnost státu úspěšně prodávat své výrobky a služby na domácích i zahraničních trzích a schopnost přilákat zahraniční investice. HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA Na evropské úrovni koordinace hospodářských rozhodnutí a reforem (týkajících se například školství, trhu se zbožím a službami, trhu práce a důchodového systému), která zajišťuje vyrovnaný, udržitelný hospodářský růst podporující sociální začlenění (viz také Strategie Evropa 2020 níže). FISKÁLNÍ POLITIKA Rovnováha mezi příjmy do státního rozpočtu (z daní) a výdaji ze státního rozpočtu, dále pak struktura a objem daní a výdajů. MĚNOVÁ POLITIKA Systém, v němž měnová autorita (na úrovni EU je to Evropská centrální banka, ECB) ovlivňuje množství peněz v oběhu (peněžní zásobu) emisí bankovek a stanovením objemu euromincí, které smějí razit státy eurozóny, a řídí inflaci stanovením úrokových sazeb, aby udržela cenovou stabilitu. JEDNOTNÝ TRH Nástupce společného trhu, který fungoval v 60. a 70. letech minulého století. Jednotný trh podporuje volný pohyb zboží, služeb, lidí a kapitálu v rámci jednoho hospodářského prostoru. Jak hospodářská a měnová unie funguje v praxi? RADA PRO HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI (ECOFIN) Zasedání ministrů financí všech států EU. Rada ECOFIN přijímá společně s Evropským parlamentem právní akty v oblasti hospodářských a finančních záležitostí, které se týkají celé Unie. EUROSKUPINA Ministři financí států eurozóny. Projednávají všechny záležitosti týkající se eura a eurozóny. POSTUP PŘI NADMĚRNÉM SCHODKU Řízení zahájené Komisí proti státu Unie, jenž nedodržel omezení týkající se buď schodku rozpočtu, NEBO veřejného zadlužení, které stanoví Pakt o stabilitě a růstu. Cílem postupu je donutit členský stát, aby svůj schodek nebo dluh uvedl do souladu se společnými cíli. VLÁDNÍ DLUHOPISY Prostředky, jež si půjčují vlády jednotlivých států, které prodávají dluhopisy investorům s cílem získat peníze na splacení dluhů. Tyto půjčky provází slib, že k datu splatnosti bude vyplacena nominální hodnota dluhopisu i pravidelné úroky. MAKRO- A MIKROEKONOMIE Makroekonomie se zabývá studiem ekonomických ukazatelů na úrovni státu, např. hrubým domácím produktem, nezaměstnaností a inflací, díky nimž je možné uchopit hospodářství jako celek. Mikroekonomie se zaměřuje na menší jednotky, např. firmy a domácnosti na určitých trzích, a zkoumá, jak jejich chování ovlivňuje poptávku a nabídku a v důsledku ceny. DLUHOVÁ KRIZE Situace, v níž investoři předpokládají, že stát může mít problém s proplacením svých státních dluhopisů, a proto za tyto dluhopisy požadují vyšší a vyšší úroky, čímž dále prohlubují zadlužení a schodek daného státu. Jak EU stimuluje růst? ZPRÁVA MECHANISMU VAROVÁNÍ Postup při makroekonomické nerovnováze je mechanismus, jehož cílem je odhalit včas potenciální rizika, zabránit vzniku nebezpečné makroekonomické nerovnováhy a napravit nerovnováhu, která již nastala. Tento postup každoročně zahajuje zpráva mechanismu varování, která vychází ze srovnávacího přehledu ukazatelů. BANKOVNÍ UNIE Další stupeň hospodářské a finanční integrace států EU a eurozóny, jehož cílem je posílit a rozšířit regulaci a dohled nad bankovním sektorem v Evropě.

19 H O S P O D Á Ř S K Á A M Ě N O V Á U N I E A E U R O 19 EVROPSKÝ NÁSTROJ FINANČNÍ STABILITY (EFSF) / EVROPSKÝ MECHANISMUS FINANČNÍ STABILIZACE (EFSM) Dva ochranné valy neboli systémy finanční podpory zřízené jako dočasná opatření pomáhající státům EU v potížích, které nyní nahradil Evropský mechanismus stability (viz níže), jenž přijímá nové žádosti o finanční podporu. EFSF byl zřízen jako fond pro mimořádné situace s úvěrovou kapacitou ve výši 440 miliard eur pro státy eurozóny. V jeho rámci stále probíhají programy podpory pro Řecko, Irsko a Portugalsko. Fond získává peněžní prostředky na finančních trzích a ručiteli jsou státy eurozóny. Pomoc je poskytována za přísných podmínek na základě ozdravného hospodářského programu dané země. EFSM umožňuje Komisi vypůjčit si jménem EU na finančních trzích částku do výše 60 miliard eur a následně tyto prostředky půjčit zemím EU, jež se ocitnou v obtížích. EVROPSKÝ MECHANISMUS STABILITY (ESM) Zřízený v roce ESM je stálým mechanismem na řešení krizí v zemích eurozóny. Platí pro něj stejné zásady jako pro EFSF a EFSM (viz výše), které fungovaly jako dočasná podpůrná opatření. S úvěrovou kapacitou až 500 miliard eur ESM částečně tvoří kapitál vložený členskými státy sloužící k emisím dluhových nástrojů a k financování půjček a dalších forem pomoci státům eurozóny v potížích. Stát, který chce získat půjčku z ESM, musí nejprve podepsat rozpočtový pakt a poté začít realizovat konkrétní ozdravný program. Do dnešního dne byly schváleny dva programy tohoto typu: v roce 2013 pro Kypr (ozdravný program pro celé hospodářství) a v roce 2012 pro Španělsko (ozdravný program pro španělský finanční sektor). STRATEGIE EVROPA 2020 Prorůstová strategie EU na období , která se zaměřuje na inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. (Viz nebo publikace z řady Politiky Evropské unie věnovaná strategii Evropa 2020). POSTUP PŘI NADMĚRNÉ NEROVNOVÁZE Postup, který zahajuje Komise proti státu eurozóny, který vykazuje závažnou ekonomickou nerovnováhu (z hlediska růstu a konkurenceschopnosti). Jedná se o nápravnou složku postupu při makroekonomické nerovnováze, tj. systému včasného varování EU upozorňujícího na vznik nerovnováhy. OCHRANNÝ VAL Mechanismus, který za přísných podmínek pomáhá financovat dluhy států, jež se ocitly v dočasné neschopnosti půjčovat si peníze na finančních trzích (viz výše Evropský nástroj finanční stability / Evropský mechanismus finanční stabilizace). FISKÁLNÍ UNIE Sdílení společného rozpočtu spravovaného centrálním fiskálním orgánem (jako ve Spojených státech). Dluhopisy jednotlivých zemí by mohly nahradit společné dluhopisy, které by financovaly dluhy eurozóny. Jedná se o dlouhodobou vizi, která vyžaduje změnu evropských smluv.

20 20 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E NA CS-C Další informace XX Přehled hospodářských a finančních záležitostí EU: XX Informace o Evropské centrální bance: XX Máte nějaké otázky týkající se Evropské unie? Obraťte se na službu Europe Direct: ISBN doi: /18779

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

Proč konsolidovat veřejné finance

Proč konsolidovat veřejné finance Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV

lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV Aktuáln lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV Maastrichtská konvergenční kritéria ria cenová stabilita dlouhodobé úrokové sazby veřejn ejné finance

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA ZEMÍ EU K V Ě T A K U B Á T O V Á Osnova Úvod Daňová opatření přijatá v jednotlivých členských státech EU Daňová politika EU v období krize Závěr Úvod vznik krize 2006 splasknutí

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Speciální analýza. Doporučení EK: Snižte korupci. Doporučení EK: Doporučení EK: Snižte kor. Doporučení. Doporučení EK: Snižte korupci

Speciální analýza. Doporučení EK: Snižte korupci. Doporučení EK: Doporučení EK: Snižte kor. Doporučení. Doporučení EK: Snižte korupci Tomáš Kozelský Speciální analýza Červenec 215 Doporučení EK: čení EK: Snižte korupci Doporučení ní EK: Snižte korupci Doporučení EK: Snižte korup Doporučení EK: Doporučení EK: Snižte kor EK: Snižte korupci

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Federalizace, zúžení, nebo rozpad eurozóny? Pravděpodobnost a důsledky různých scénářů

Federalizace, zúžení, nebo rozpad eurozóny? Pravděpodobnost a důsledky různých scénářů Federalizace, zúžení, nebo rozpad eurozóny? Pravděpodobnost a důsledky různých scénářů Ing. Jan Mládek, CSc. předseda představenstva FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická a sociální studia stínový

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020

Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020 Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020 PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, BULHARSKOU REPUBLIKOU, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM,

SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, BULHARSKOU REPUBLIKOU, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, BULHARSKOU REPUBLIKOU, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO, ESTONSKOU REPUBLIKOU, IRSKEM,

Více

Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní?

Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní? Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) and EuroTeam při

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz. Brno, 21. listopadu 2014

Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz. Brno, 21. listopadu 2014 Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Brno, 21. listopadu 2014 Obsah prezentace 1. DLUHOVÁ KRIZE A JEJÍ PROJEVY evropské státy postižené krizí, projevy dluhové krize, spready státních

Více

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou.

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. EKONOMICKÁ REFORMA V EVROPĚ, ÚNOR 2002 - SHRNUTÍ REALIZACE EVROPSKÉHO POTENCIÁLU Aby Evropa fungovala Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. Bílá kniha

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Ekonomická doporučení pro ČR 2015

Ekonomická doporučení pro ČR 2015 I. Na cestě za lepší Evropou Ekonomická krize ukázala členským zemím Unie nutnost systematického přístupu k ekonomickým nerovnováhám a zvýšenou potřebu koordinace ekonomických politik v celé EU. Výzvy,

Více

Neoficiální překlad Generálního sekretariátu Rady SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII

Neoficiální překlad Generálního sekretariátu Rady SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII Neoficiální překlad Generálního sekretariátu Rady Předmět: SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII CS SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII MEZI

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2012) XXX draft Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 27.5.2013 Úřední věstník Evropské unie L 140/11 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 473/2013 ze dne 21. května 2013 o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Proč je pro vás důležitá stabilita cen? Informační materiál pro studenty

Proč je pro vás důležitá stabilita cen? Informační materiál pro studenty Proč je pro vás důležitá stabilita cen? Informační materiál pro studenty Co si můžete koupit za 10 eur? Třeba si pořídit dva CD singly, nebo si celý měsíc kupovat každý týden váš oblíbený časopis? Přemýšleli

Více

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé Priority na období 2014 2019 Kdo jsme Jsme největším politickým uskupením v Evropě, zaujímáme středopravé politické názory. Jsme poslanecký klub Evropské lidové strany v Evropském parlamentu. V co věříme

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století SPEECH/07/421 Vladimír Špidla Člen Evropské komise odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století Centrum pro evropskou

Více

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Řešení eurokrize:

Více

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé Čeho jsme dosáhli v období 2009-2014 Kdo jsme Jsme největším politickým uskupením v Evropě, zaujímáme středopravé politické názory. Jsme poslanecký klub Evropské lidové strany v Evropském parlamentu.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Euro Summit. Brusel 12. července 2015. Prohlášení eurosummitu Brusel, 12. července 2015

Euro Summit. Brusel 12. července 2015. Prohlášení eurosummitu Brusel, 12. července 2015 Euro Summit Brusel 12. července 2015 Předmět: Prohlášení eurosummitu Brusel, 12. července 2015 Eurosummit zdůrazňuje, že je naléhavě nutné znovu vybudovat důvěru s řeckými orgány, což je nezbytným předpokladem

Více

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky.

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 9. Monetární politika Monetární politika (MP) = peněžní politika. Je zaměřena na: kontrolu množství

Více

Interakce mezi státy EU, finančními trhy, ratingovými agenturami a mezinárodními institucemi v průběhu dluhové krize

Interakce mezi státy EU, finančními trhy, ratingovými agenturami a mezinárodními institucemi v průběhu dluhové krize Interakce mezi státy EU, finančními trhy, ratingovými agenturami a mezinárodními institucemi v průběhu dluhové krize PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační

Více

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O VÝPŮJČKÁCH A ÚVĚRECH EVROPSKÉ UNIE V ROCE 2011

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O VÝPŮJČKÁCH A ÚVĚRECH EVROPSKÉ UNIE V ROCE 2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.7.2012 COM(2012) 419 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O VÝPŮJČKÁCH A ÚVĚRECH EVROPSKÉ UNIE V ROCE 2011 CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Úvěry Evropské unie...

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.5.2013 COM(2013) 353 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky

Více

Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU

Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovnírady ČNB Strategie Evropa 2020: novévýzvy, příležitosti a hrozby pro ekonomiku EU 22. září2010

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Stavební spořen ení s jistotou k vlastnímu bydlení XV. evropský kongres Evropského sdružen ení stavebních spořitelen Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Detlef

Více

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 19. 9. 2012 2012/2134(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) Hospodářský a měnový výbor

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012O0018 CS 09.11.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 2. srpna

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E konomický bulletin 30 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 vropská centrální banka, 2015 Adresa 60640 Frankfurt am Main Německo Telefon +49 69 1344 0 Internet http://www.ecb.europa.eu Za vyhotovení tohoto bulletinu

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13. Lekce Evropská integrace, světový a evropský měnový systém

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Zim17 Vypracoval, Dne

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2006 O LITVĚ. (vyhotovená v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy na žádost Litvy)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2006 O LITVĚ. (vyhotovená v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy na žádost Litvy) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.5.2006 KOM(2006) 223 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2006 O LITVĚ (vyhotovená v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy na žádost Litvy) [SEC(2006)

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011

Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011 Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011 Zadluženost domácností rostla v předkrizových letech enormním tempem. To bylo odrazem rostoucí

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

Závěry předsednictví Presidency Conclusions Conclusions de la présidence

Závěry předsednictví Presidency Conclusions Conclusions de la présidence Závěry předsednictví Presidency Conclusions Conclusions de la présidence V Bruselu 5.5.2009 Závěry předsednictví Evropské unie o dialogu na ministerské úrovni mezi ministry hospodářství a financí zemí

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Příprava dalších kroků k lepší správě ekonomických záležitostí v eurozóně

Příprava dalších kroků k lepší správě ekonomických záležitostí v eurozóně Příprava dalších kroků k lepší správě ekonomických záležitostí v eurozóně Analytická zpráva Jean-Claude Juncker a spoluautoři Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem a Mario Draghi Neformální zasedání Evropské

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PROZATÍMNÍ 2004/2190(INI) 29. 10. 2004

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PROZATÍMNÍ 2004/2190(INI) 29. 10. 2004 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PROZATÍMNÍ 2004/2190(INI) 29. 10. 2004 NÁVRH ZPRÁVY o sociální situaci v Evropské unii (2004/2190(INI)) Výbor pro zaměstnanost a sociální

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více