Hospodářská a měnová unie a euro

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hospodářská a měnová unie a euro"

Transkript

1 POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Hospodářská a měnová unie a euro Stabilita, růst a blahobyt v celé Evropě Základem hospodářství Evropské unie, které vytváří růst, je dobře fungující hospodářská a měnová unie a silné a stabilní euro.

2 OBSAH POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Tato publikace je součástí edice Politiky Evropské unie, která prezentuje činnost EU v různých oblastech, důvody jejích opatření a jejich výsledky. Elektronické verze publikací najdete na této internetové stránce: Jak funguje Evropská unie Evropa ve 12 lekcích Evropa 2020 Evropská strategie růstu Zakladatelé Evropské unie Bankovnictví a finance Bezpečnost potravin Boj proti podvodům Cla Daně Digitální agenda Doprava Energetika Hospodářská a měnová unie a euro Hospodářská soutěž Hranice a bezpečnost Humanitární pomoc a civilní ochrana Kultura a audiovizuální média Mezinárodní spolupráce a rozvoj Migrace a azyl Námořní záležitosti a rybolov Obchod Oblast klimatu Podniky Regionální politika Rozpočet Rozšíření Spotřebitelé Spravedlnost, základní práva a občané Veřejné zdraví Vnitřní trh Výzkum a inovace Vzdělávání, odborná příprava, mládež a sport Zahraniční věci a bezpečnostní politika Zaměstnanost a sociální věci Zemědělství Životní prostředí Část 1: Proč potřebujeme hospodářskou a měnovou unii a euro? Společná politika pro společnou měnu Část 2: Jak hospodářská a měnová unie funguje v praxi? Společné zásady ve prospěch stability a růstu... 7 Část 3: Jak EU stimuluje růst? Z krize vyjdeme silnější Perspektivy Cesta k hlubší a spravedlivější Hospodářské a měnové unii (HMU) Slovníček použitých odborných výrazů Další informace Odborné výrazy jsou označeny hvězdičkou (*) a blíže vysvětleny ve slovníčku na konci této publikace. Politiky Evropské unie: Hospodářská a měnová unie a euro Evropská komise Generální ředitelství pro komunikaci Informace pro občany 1049 Brusel BELGIE Rukopis dokončen v listopadu 2014 Ilustrace na obálce a na str. 2: ccvision.de 20 s ,7 cm ISBN doi: /18779 Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2015 Evropská unie, 2015 Reprodukce je povolena. V případě použití nebo reprodukce samotných fotografií je nutné žádat o svolení přímo vlastníka autorských práv.

3 H O S P O D Á Ř S K Á A M Ě N O V Á U N I E A E U R O 3 Část 1: Proč potřebujeme hospodářskou a měnovou unii a euro? Společná politika pro společnou měnu Více než 340 milionů občanů EU používá euro na placení běžných výdajů. Euro jako milník evropské integrace Společná měna euro je každodenní součástí života obyvatel 19 (1) států Evropské unie (EU). Euro bylo zavedeno v roce 2002 a dnes ho používá více než 337 milionů lidí na placení běžných výdajů, spoření nebo investice. Je druhou nejdůležitější měnou světa po americkém dolaru. V dějinách lidstva neexistuje obdobný příklad tak rozsáhlé měnové spolupráce mezi suverénními státy. Reuters/BSIP Proč bylo euro zavedeno? I když dnes euro považujeme za naprosto samozřejmé, nezrodilo se přes noc. Jeho zavedení je významným a poměrně nedávným předělem v dějinách evropské integrace od konce druhé světové války. Integrace, která v sobě vždy snoubila hospodářské i politické cíle. Její začátek spadá do období po skončení druhé světové války, kdy bylo hlavní prioritou udržet mír a obnovit evropské hospodářství. To měla zajistit hlubší spolupráce mezi státy, zejména volný obchod. Odhlédneme li od ekonomických výhod, je euro také silným, hmatatelným symbolem evropské jednoty, identity a spolupráce. Vytvořením hospodářské a měnové unie Maastrichtská smlouva zároveň zavázala Evropskou unii pokračovat v procesu vytváření stále užšího svazku mezi národy Evropy. HMU vyžaduje hlubší strategickou integraci, a tudíž i užší integraci politickou. Pravidla hospodářské a měnové unie se vztahují na všechny státy EU. Státy eurozóny se však musí proto, že sdílí společnou měnu, navíc řídit řadou specifických pravidel. Euro je jedním z největších úspěchů evropské integrace, skutečný milník v historii států, které spolu v minulosti často válčily: hospodářská integrace a solidarita takového druhu byla kdysi nemyslitelná. V roce 2020 dosáhne dospělosti generace mladých lidí, pro něž bude euro jedinou měnou jejich státu, s níž se v životě setkali. ( 1 ) Litva vstoupila do eurozóny 1. ledna 2015.

4 4 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E Stručná historie eura Základ: Římská smlouva z roku 1957 založila obnovu Evropy na postupném rozvoji společného trhu bez hranic, který umožní volný pohyb zboží, služeb, lidí a kapitálu mezi zúčastněnými zeměmi. Dlouhodobý cíl: od šedesátých a sedmdesátých let minulého století se evropské státy neustále zabývaly myšlenkou vytvoření hospodářské a měnové unie (HMU) jinými slovy vysoce integrovaného jednotného trhu (*) s jednotnou monetární politikou (*) a společnou měnou, která měla pomoci čelit poklesu hodnoty dolaru, ropným krizím a měnové nestabilitě. Harmonizace: v roce 1979 začal fungovat Evropský měnový systém, předchůdce hospodářské a měnové unie. Jeho cílem bylo stabilizovat směnné kurzy, redukovat jejich kolísání a zkrotit růst cen (inflaci). Představoval zásadní přesun měnové politiky z členských států na evropskou úroveň. Hospodářská a měnová unie (HMU): schválením Smlouvy o Evropské unii v roce 1992 (tzv. Maastrichtská smlouva) se představitelé států EU dohodli na vytvoření HMU. Cílem bylo dokončit jednotný trh, zřídit Evropskou centrální banku (ECB) a zavést do konce století stabilní jednotnou měnu. Euro v reálné podobě: eurobankovky a euromince nové jednotné měny byly dány do oběhu v roce Nahradily měny 12 evropských států, např. francouzský frank, německou marku nebo španělskou pesetu. Počet zemí EU, které používají euro (tzv. eurozóna nebo státy eurozóny), se od této doby zvýšil z 12 na 19. Viz mapa níže. KTERÉ STÁTY JSOU V EUROZÓNĚ? Datum vstupu do eurozóny: 1. ledna 1999: Belgie (BE), Německo (DE), Irsko (IE), Španělsko (ES), Francie (FR), Itálie (IT), Lucembursko (LU), Nizozemsko (NL), Rakousko (AT), Portugalsko (PT) a Finsko (FI) 1. ledna 2001: Řecko (EL) 1. ledna 2007: Slovinsko (SI) 1. ledna 2008: Kypr (CY) a Malta (MT) 1. ledna 2009: Slovensko (SK) 1. ledna 2011: Estonsko (EE) 1. ledna 2014: Lotyšsko (LV) 1. ledna 2015: Litva (LT) IE UK DK SE FI EE LV LT Azory (PT) Madeira (PT) Kanárské ostrovy (ES) Francouzská Guyana (FR) (FR) Guadeloupe (FR) Martinik (FR) Mayotte (FR) Réunion (FR) Státy EU, které euro nepoužívají: Bulharsko (BG), Česká republika (CZ), Dánsko (DK), Chorvatsko (HR), Maďarsko (HU), Polsko (PL), Rumunsko (RO), Švédsko (SE), Spojené království (UK) FR NL BE LU DE IT CZ AT SI HR PL SK HU RO PT ES BG EL Všechny státy Unie jsou součástí hospodářské a měnové unie. Euro však používá pouze část z nich. Dva státy (Dánsko a Spojené království) se v době podepsání Maastrichtské smlouvy rozhodly, že euro používat nechtějí. Další státy zatím nesplňují hospodářská kritéria, která Maastrichtská smlouva k přijetí eura požaduje, například stabilní ceny a směnné kurzy. MT CY

5 H O S P O D Á Ř S K Á A M Ě N O V Á U N I E A E U R O 5 Jaké jsou výhody hospodářské a měnové unie a eura? Hospodářská a měnová unie tvoří základy pro euro: zahrnuje měnovou politiku (*) (cenová stabilita a úrokové sazby), hospodářskou politiku (*) a určité aspekty fiskální politiky (*) (s cílem omezit roční rozpočtové schodky a zadlužení jednotlivých států viz část 2). Snaží se vytvořit stabilní a prorůstové hospodářské klima v eurozóně a na jednotném trhu, a proto je jedním z jejích hlavních úkolů zajistit silné a stabilní euro. Hospodářská a měnová unie zajišťuje cenovou stabilitu: nezávislá Evropská centrální banka (ECB) je pověřena řízením měnové politiky eurozóny, včetně emise eurobankovek. Usiluje především o udržení cenové stability spotřebitelských cen a zachování hodnoty eura stanovením a úpravami úrokových sazeb pro svou úvěrovou činnost. Aby těchto cílů dosáhla, snaží se ve střednědobém horizontu udržet míru inflace těsně pod 2 %. Tato míra se považuje za dostatečně nízkou, aby spotřebitelům umožnila profitovat z cenové stability. (V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století měla řada států EU velmi vysokou inflaci, která v některých případech přesahovala i 20 %. V okamžiku, kdy se tyto státy začaly připravovat na přijetí eura, jejich inflace prudce poklesla a od zavedení eura se ve státech eurozóny pohybuje okolo 2 %.) Hospodářská a měnová unie podporuje hospodářský růst: spojení ekonomik a trhů na evropské úrovni přináší výhody z rozsahu a vytváří společný rámec, který zvyšuje vnitřní výkonnost, konkurenceschopnost a odolnost jak celého hospodářství EU, tak ekonomik jednotlivých států. Tyto faktory na oplátku podporují hospodářskou stabilitu, vyšší růst a zaměstnanost. Euro přináší občanům praktické výhody: výhody jednotné měny jsou ihned jasné každému, kdo cestuje mezi 19 státy eurozóny. Zavedením eura například odpadly poplatky a nepříjemnosti spojené s výměnou peněz na hranicích. Také se tím ulehčilo nakupování v zahraničních kamenných i internetových obchodech, jelikož ceny jednotlivých výrobků lze snáze porovnávat. Tím se zvyšuje konkurence na trhu a ceny, za které 500 milionů spotřebitelů v EU nakupuje, se udržují na nízké úrovni. Evropská centrální banka neustále udržuje cenovou stabilitu, a chrání tak kupní sílu obyvatel. Evropská centrální banka (ECB) se snaží udržet v eurozóně míru inflace okolo 2 %. MÍRA INFLACE V EUROZÓNĚ SE POHYBUJE OKOLO 2 % % 5 Zavedení eura Prognóza Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP; roční míra) Průměrná inflace (od roku 1999 do současnosti; roční míra) Zdroj: Evropská komise. Údaje z let před rokem 1996 vznikaly odhadem na základě neharmonizovaných vnitrostátních indexů spotřebitelských cen.

6 6 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E Euro podporuje podnikání: euro také přináší nezanedbatelné výhody evropskému podnikatelskému sektoru. Díky stabilním úrokovým sazbám, jež HMU podporuje, mohou podniky více investovat do vytváření pracovních míst a bohatství. Přijetí eura rovněž ukončilo konkurenční napětí mezi měnovými politikami jednotlivých států a odstranilo transakční náklady na převody měn, čím se snížila rizika a více kapitálu se mohlo vynaložit na produktivní investice. Cenová stabilita také dává podnikům dostatečnou jistotu k dlouhodobému plánování a investicím, což se příznivě projevuje na konkurenceschopnosti (*). Tento aspekt je v globalizovaném světě velice důležitý, protože evropské firmy soupeří na trhu s firmami ze všech částí světa. Euro jako světový hráč: společná měna slouží Evropě jako celku. Unie má díky ní silnější slovo a větší ekonomickou váhu ve světovém obchodě. Je stabilní měnou, za níž stojí velký hospodářský celek eurozóna, který je odolnější vůči globálním otřesům. Měna takové síly a stability zajišťuje Evropě silnou pozici ve světové ekonomice. Euro je vedle amerického dolaru měnou globálních transakcí: je druhou nejčastěji obchodovanou měnou na devizových trzích, kde představuje zhruba 40% objem denních světových transakcí. V oběhu je více než 980 miliard eur a více než 100 milionů lidí ve státech mimo Unii používá měny, které jsou na euro navázány. Od zavedení eura v roce 1999 do eurozóny neustále plyne příliv přímých zahraničních investic z celého světa. Shutterstock/Gena96 Zatímco lícová strana euromincí je jednotná, rubovou stranu má každý stát eurozóny vlastní. Mince a bankovky vydané v jedné zemi eurozóny mohou být použity v kterékoli jiné zemi. Ve srovnání s ostatními světovými měnami, například dolarem, si euro během finanční krize (viz část 2) víceméně udrželo svoji hodnotu na úrovni 1,3 dolaru za 1 euro.

7 H O S P O D Á Ř S K Á A M Ě N O V Á U N I E A E U R O 7 Část 2: Jak hospodářská a měnová unie funguje v praxi? Společné zásady ve prospěch stability a růstu Jaká jsou základní pravidla fungování hospodářské a měnové unie? Hospodářská a měnová unie je ve skutečnosti zastřešující pojem, který zahrnuje několik různých politik, jejichž cílem je podporovat růst v EU a udržet sílu a stabilitu eura. HMU obsahuje měnovou politiku ( měnová unie ), fiskální politiku a tvorbu hospodářské politiky ( hospodářská unie ). Viz souhrn její činnosti v tabulce Hospodářská a měnová unie přehledně. Tyto politiky jsou buď řízeny na čistě vnitrostátní či evropské úrovni, nebo se na jejich řízení podílí státy i Unie společně. O měnovou politiku se stará výhradně nezávislá Evropská centrální banka (viz část 1). Fiskální politika (zdanění a veřejné finance) je záležitostí členských států. Nicméně rozhodnutí ohledně veřejných financí, která činí jednotlivé státy EU, mohou mít dopad na celou Unii. Hospodářská a měnová unie tak stanoví některá základní pravidla ohledně veřejných financí, která společně vytvořily a schválily všechny státy Unie a jejichž plnění vymáhá Evropská komise, aby zajistila hospodářskou stabilitu. Hlavním nástrojem, který orientuje a koordinuje rozhodování států EU v ekonomických záležitostech, je Pakt o stabilitě a růstu. Pakt vstoupil v platnost v roce 1999 a následně byl posílen v roce 2011 (viz část 3). Pakt o stabilitě a růstu: veřejné finance pod kontrolou Má li hospodářská a měnová unie fungovat efektivně, musí být zaručena spolehlivost všech států EU, zejména pak států eurozóny, pokud jde o dodržování všech společně dohodnutých pravidel. Především jde o pravidla, která se týkají bezchybného stavu veřejných financí jinými slovy, povinnosti zajistit vhodnou rovnováhu mezi výdaji a příjmy ve vnitrostátních rozpočtech. Schodek veřejných financí je částka, o kterou výdaje státu převyšují jeho příjmy v daném roce. Pakt o stabilitě a růstu po státech požaduje, aby jejich roční schodek nepřesahoval 3 % jejich celkové roční produkce (neboli hrubého domácího produktu, HDP). Státy EU předkládají své rozpočtové plány Komisi. Ty jsou pak vyhodnocovány v rámci tzv. evropského semestru (viz část 3). Veřejné zadlužení je celkový objem nahromaděných schodků veřejných financí. Pokud veřejné výdaje převyšují příjmy (což vede k celkovému ročnímu schodku), musí si dotčený stát buď peníze na pokrytí těchto výdajů půjčit, nebo zvýšit daně. Veřejné zadlužení státu je pak celkový objem peněžních prostředků, které stát po řadu let dluží. Pakt o stabilitě a růstu po státech požaduje, aby jejich zadlužení nepřesáhlo 60 % HDP (nebo aby se rozumným tempem neustále snižovalo, dokud této hranice nedosáhne). To, že stát každý rok vykazuje schodek rozpočtu nebo že je zadlužený, což ho může nutit vytvářet dodatečný příjem, ještě není samo o sobě problémem. Může to znamenat, že investuje do budoucího hospodářského růstu. Cílem Paktu o stabilitě a růstu je zabránit nadměrnému půjčování peněz a neudržitelné míře veřejného zadlužení, které brzdí další hospodářský rozvoj.

8 8 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ UNIE (HMU) PŘEHLEDNĚ Měnová unie Hospodářská unie Měnová politika Fiskální politika Tvorba hospodářské politiky Co zahrnuje? Cenová stabilita: stanovení úrokových sazeb pro eurozónu s cílem udržet inflaci těsně pod 2 %. Oběh euromincí a eurobankovek. Veřejné finance (míra, v jaké jednotlivé státy utrácejí a půjčují si peníze). Zdanění (příjem rozpočtu). Rozhodnutí týkající se školství, trhů práce, důchodových systémů Rozdělení odpovědnosti? Evropská centrální banka (ECB) stanoví úrokové sazby a vydává eurobankovky. Členské státy razí euromince v objemu, který schválila ECB. Odpovědnost členských států. EU vymáhá společná pravidla ohledně schodků a zadlužení jednotlivých států. Odpovědnost členských států. Odpovědnost členských států. EU koordinuje a vydává doporučení v rámci evropského semestru. Více informací? viz část 1 viz část 2 viz část 3 Co nastane při porušení pravidel? Pokud Evropská komise zjistí, že některý ze států EU porušil společná pravidla Paktu o stabilitě a růstu, která se týkají schodku nebo zadlužení, může proti tomuto státu zakročit a vyžadovat nápravu situace. Jedná li se o porušení pravidel, které není dočasné nebo výjimečné, doporučí Komise, aby ministři financí států EU zahájili proti danému státu postup při nadměrném schodku (*). Pokud toto doporučení většina ministrů financí EU nezamítne, musí daný stát předložit podrobný plán, v němž vysvětlí, jak hodlá v určitém časovém horizontu svůj schodek nebo zadlužení snížit na požadovanou úroveň (podrobnější informace viz část 3). Tato pravidla schválily všechny státy a všechny orgány EU. Jsou důkazem toho, že rozhodování v hospodářských záležitostech je předmětem společného zájmu a sdílenou zodpovědností zejména mezi státy eurozóny. Zatímco pravidla Paktu o stabilitě a růstu ohledně monitorování hospodářské situace se vztahují na všechny státy Unie, pokuty za jejich porušení mohou být uloženy pouze státům eurozóny. Obecně řečeno, je nutné, aby se každý stát EU a především státy eurozóny mohly spolehnout na to, že všichni bez výjimky provádí uvážlivou politiku, že existují mechanismy, které odhalí a napraví případné rozpory a že řádné hospodaření v jednom státě nebude ohroženo rozhazovačným chováním v jiném.

9 H O S P O D Á Ř S K Á A M Ě N O V Á U N I E A E U R O 9 Kdo řídí hospodářskou a měnovou unii? Sdílená odpovědnost Hospodářskou a měnovou unii řídí několik orgánů EU a členských států a každý z nich plní své vlastní úkoly. Pro tento řídící proces se používá termín správa ekonomických záležitostí a podílí se na něm níže uvedení aktéři. EVROPSKÁ KOMISE: vydává hospodářské prognózy a sleduje řadu ekonomických ukazatelů ve všech státech EU, na jejichž základě zjišťuje, zda státy dodržují společně dohodnutá pravidla Paktu o stabilitě a růstu. Komise vyhodnocuje hospodářskou situaci a zpracovává pravidelná doporučení, která předává Radě ministrů zastupující vlády všech států Unie (ministři financí přijímají rozhodnutí v Radě pro hospodářské a finanční věci (*). EVROPSKÁ RADA: vedoucí představitelé států a vlád všech zemí Unie, kteří určují, jakým směrem se bude politika EU ubírat. VRCHOLNÁ SCHŮZKA EUROZÓNY (EUROSUMMIT): nejméně dvakrát ročně se scházejí vedoucí představitelé států eurozóny, aby koordinovali správu záležitosti týkající se jednotné měny. RADA MINISTRŮ EU (RADA ECOFIN): v Radě ministrů se scházejí ministři všech zemí Unie. Její složení záleží na tom, kterého rezortu se zasedání Rady týká. Rada ECOFIN je složená z ministrů financí všech států Unie. Jejím cílem je koordinovat a schvalovat právní předpisy týkající se hospodářské a finanční politiky EU v řadě oblastí. Mezi tyto oblasti patří: hospodářská politika, hospodářský dohled, monitorování rozpočtové politiky a veřejných financí států Unie, euro (právní, praktické a mezinárodní aspekty), finanční trhy, pohyb kapitálu a hospodářské vztahy se zeměmi mimo EU. Na základě návrhu Komise přijímají ministři rozhodnutí, která jsou právně závazná pro všechny státy Unie. Fungování Evropské centrální banky (ECB) a Eurosystému ve 3 minutách. Video lze spustit na této internetové stránce: https://www.youtube.com/watch?v=talcfwgiqbg EVROPSKÝ PARLAMENT: spolu s ministry financí se podílí na vytváření právních předpisů (v Radě ECOFIN) a vykonává demokratický dohled nad hospodářskou a měnovou unií. ČLENSKÉ STÁTY: vytvářejí své rozpočty v rámci dohodnutých limitů pro schodek a zadlužení a uvádějí do praxe rozhodnutí přijatá Radou ministrů EU. Jsou například odpovědné za hospodářskou politiku, školství, zaměstnaneckou a sociální politiku a důchodové systémy. EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA: řídí nezávisle měnovou politiku eurozóny: stabilizuje ceny tím, že stanoví úrokové sazby, čímž ve střednědobém horizontu ovlivňuje míru inflace. EUROSKUPINA: ministři financí všech zemí eurozóny se setkávají, aby diskutovali o otázkách souvisejících s eurem. Tato setkání jsou většinou pořádána před zasedáním Rady ECOFIN, kde bývají rozhodnutí formálně přijímána (viz výše).

10 10 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E Jak došlo k hospodářské a finanční krizi? Krize, jež od konce roku 2009 zasáhla řadu zemí jak v eurozóně, tak mimo ni, je ve skutečnosti sled několika krizí a faktorů, včetně finanční (nebo bankovní krize), hospodářské krize a dluhové krize (*), které ztížily životní situaci obyvatel některých zemí Unie. Od roku 2000: zadlužení a růst hospodářských rozdílů Řada zemí Unie po několik let kumulovala vysoké dluhy a rozpočtové schodky. Pakt o stabilitě a růstu se dostal na pokraj svých možností: několik zemí do roku 2004 porušilo jeho pravidla a ukázalo se, že je obtížné je dodržet. Společná měna vyžaduje, aby hospodářští aktéři zúčastněných zemí prokázali dostatečnou flexibilitu při adaptaci na změny ekonomických podmínek. Nicméně hospodářské rozdíly mezi zeměmi z hlediska produktivity práce a mezd narůstaly. Kromě toho přestaly být některé země z hospodářského hlediska konkurenceschopné. Zdroje nerovnováhy se pak vršily po řadu let, aniž by je státy řešily. Evropská unie navíc sama neměla k dispozici žádný nástroj, který by jí umožnil se těmito otázkami zabývat. Jinými slovy, disponovala měnovou unií, ale ta se nikterak neopírala o skutečnou hospodářskou unii : světová finanční krize V letech 2007 a 2008 se ve Spojených státech zhroutilo několik velkých bank, včetně Lehman Brothers, čtvrté největší investiční banky USA. Tento vývoj byl důsledkem riskantních úvěrových operací na hypotečním trhu (přesyceném nárůstem rizikových úvěrů). Vzhledem k propojenosti světové ekonomiky se finanční nákaza rozšířila do bank po celém světě. Banky si přestaly půjčovat a vyschl tok úvěrů. Pokud neměl celý bankovní systém zkolabovat, musely státy EU v eurozóně i mimo ni v letech 2008 až 2011 vložit do svých bank zhruba 1,6 bilionů eur ve formě záruk a přímého kapitálu (téměř 13 % HDP EU), čímž ještě více navýšily své stávající zadlužení a schodky rozpočtů. 2009: hospodářská krize V roce 2009 se hospodářství EU propadlo do hluboké recese. Státy EU proto vypracovaly politiky ekonomických pobídek, aby hospodářský pokles zastavily : dluhová krize Na konci roku 2009 se některé nejzranitelnější ekonomiky eurozóny (např. Řecko, Irsko a Portugalsko) dostaly do situace, kdy již nemohly zvládnout své narůstající zadlužení a současně čelit finanční krizi. Tak vznikla dluhová krize. Investoři na finančních trzích ztratili důvěru jak ve schopnost těchto států dluhy splatit, tak v jejich celkovou konkurenceschopnost. Úroky, které investoři požadovali za nákup vládních dluhopisů (*), dosáhly takové výše, že si státy již nemohly dále dovolit půjčovat na finančních trzích vydáváním nových dluhopisů. Jelikož část těchto dluhopisů vlastnili investoři v dalších zemích eurozóny například banky, přerostla krize v daleko rozsáhlejší problém. Banky ztratily důvěru půjčovat podnikům i domácnostem a došlo k zablokování úvěrového trhu. Aby mohla být krize překonána, bylo nutné uvést do pořádku stav veřejných financí a provést strukturální reformy vedoucí k obnově konkurenceschopnosti. Státy eurozóny zavedly evropský mechanismus stability, který poskytuje větší půjčky zemím v nejhlubší krizi (viz část 3). Mírné zlepšení ekonomické situace se začalo projevovat v roce 2011, hospodářství EU se ale přesto v roce 2012 znovu ocitlo ve slabší recesi : zotavení se z krize V roce 2013 se hospodářství Unie začalo pomalu vzpamatovávat z vleklé recese. Hospodářská politika EU se zaměřila na udržitelný růst a zaměstnanost a dala členským státům prostor, aby konsolidovaly své veřejné finance pomalejším tempem a podle konkrétních podmínek v daných zemích. Státy Unie zároveň pochopily, že musí napřít větší úsilí k provedení strukturálních reforem, aby aktivizovaly zdroje růstu v Evropě. Hlavním problémem zůstává, jak stimulovat tvorbu nových pracovních míst. Zejména v Řecku a Španělsku, kde míra nezaměstnanosti převyšuje 25 %. Evropská komise a státy Unie přijaly řadu opatření, jejichž cílem je zvýšit kvalifikaci nezaměstnaných a zařadit je na trh práce a podporovat pevný a udržitelný hospodářský růst. Další informace o prorůstové strategii EU nazvané strategie Evropa 2020 najdete v kapitole Evropský semestr v části 3 nebo na internetových stránkách

11 H O S P O D Á Ř S K Á A M Ě N O V Á U N I E A E U R O 11 Část 3: Jak EU stimuluje růst? Z krize vyjdeme silnější Ponaučení: prohloubit spolupráci Jedním z klíčových aspektů, na které krize poukázala, je rozsah vzájemné závislosti států EU, zejména států eurozóny: pokud jeden stát prosperuje, ostatní z toho těží; pokud ale jeden stát zakolísá, má to negativní vliv i na ostatní. V rámci myšlenky solidarita za poctivost poskytovaly státy eurozóny podmíněnou finanční pomoc Řecku, Irsku, Portugalsku a Kypru, aby tyto státy již nenavyšovaly své nadměrné zadlužení a mohly obnovit svou hospodářskou prosperitu a úroveň zaměstnanosti (viz obrázek níže). Španělsku byla mezitím poskytnuta podmíněná finanční pomoc na záchranu bankovního sektoru. Irsko, Španělsko a Portugalsko úspěšně v prosinci 2013, lednu 2014 a červnu 2014 dokončily programy pomoci, které se tak mohly uzavřít. Podařilo se jim obnovit důvěru trhu, zlepšit hospodářské vyhlídky a snížit nezaměstnanost. Hlavní zásadou je, že silná vzájemná solidarita může fungovat pouze v případě, že je opětována silnou individuální odpovědností, jež vyplývá z hluboce zakořeněných demokratických postupů. Další důležitou zkušeností je, že státy, které se účastní vzájemně propojeného hospodářského systému, jako je eurozóna, si nemohou dovolit navyšovat donekonečna své dluhy. Ani hospodářské rozdíly mezi státy EU z hlediska růstu a konkurenceschopnosti nelze nechat bez povšimnutí: měnová unie sama o sobě nestačí, musí být spojena s hlubší hospodářskou unií, která vyžaduje užší politickou integraci. Proto se státy v roce 2010 rozhodly upevnit svoji spolupráci na úrovni EU zavedením řady níže uvedených opatření. Jejich cílem je dát Unii do ruky nástroj, který jí umožní účinně jednat a zabránit podobným krizím v budoucnosti a nastartovat růst a zaměstnanost v celém evropském hospodářství. Za tímto účelem je nutné nyní i v budoucnu značně posílit hospodářskou a politickou spolupráci, zejména mezi zeměmi eurozóny. Video Evropské komise, které vysvětluje hospodářskou a finanční krizi: řešení finanční krize, posílení hospodářské a měnové unie a směřování k politické unii. Video lze spustit na této internetové stránce: https://www.youtube.com/watch?v=0b3zncfyqj0

12 12 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E Finanční pomoc Řecku Na konci roku 2009 řecká vláda přiznala, že její schodek veřejných financí je daleko vyšší, než v minulosti uváděla. Stalo se tak v důsledku příliš velkých výdajů (například v předimenzovaném a neefektivním veřejném sektoru), daňových úniků a nedostatečných hospodářských politik na úrovni státu, které vedly k nepružnosti tržních struktur často ovládaných mocnými organizovanými zájmovými skupinami. Zachránit Řecko před bankrotem a umožnit mu, aby dostálo svým závazkům, pokud jde o sociální zabezpečení řeckých občanů a platů zaměstnanců veřejné správy, umožnily půjčky ve výši téměř 240 miliard eur, které s dlouhou dobou splatnosti poskytovaly od roku 2010 státy eurozóny a Mezinárodní měnový fond (MMF). Výměnou za tuto podporu řecké orgány přijaly celou řadu opatření, aby odstranily nedostatky v hospodaření země. Jejich cílem je posílit veřejné finance na udržitelnou úroveň a zároveň ochránit nejzranitelnější skupiny obyvatelstva, změnit daňový systém tak, aby byl spravedlivější a efektivnější, modernizovat veřejnou správu, aby lépe reagovala na potřeby řeckého obyvatelstva, dát do pořádku banky, aby znovu začaly půjčovat domácnostem a podnikům, a změnit zákony, které brání místním podnikatelům ve vyšší konkurenceschopnosti, v investování a vytváření nových pracovních příležitostí. Realizace těchto opatření je monitorována Evropskou komisí, Evropskou centrální bankou a MMF, které pravidelně podávají zprávy svým členům (Evropská komise podává zprávy státům eurozóny). Věřitelé vyplácejí finanční prostředky v pravidelných částkách za podmínky, že je Řecko přesvědčí, že dodržuje všechny své reformní závazky. Plnění opatření ze strany Řecka a sociální spravedlnost jsou převažujícími prioritami, aby reformní program vyvolal ekonomický obrat k lepšímu. S podporou států EU a zvláštní pracovní skupiny, jejímž úkolem je poskytovat Řecku cílenou technickou pomoc, se daří reformy realizovat. Jedná se především o zefektivnění fondů sociálního zabezpečení, podporu celostátní protikorupční strategii, zvýšení efektivnosti výběru daní a zeštíhlení a zefektivnění veřejné správy. Ukončení krize, obnovení růstu Unie přijala rázné kroky v podobě lepší koordinace rozhodování v hospodářských záležitostech, aby zabránila vzniku krizí v budoucnosti a aby obnovila růst. 1) EVROPSKÝ SEMESTR: NOVÝ PŘÍSTUP K HOSPODÁŘSKÉ SPOLUPRÁCI Evropa 2020 (*) je strategie EU, jak do roku 2020 zvýšit hospodářský růst a vytvořit více pracovních míst. Základním prvkem Evropy 2020 je evropský semestr, který byl zřízen v roce 2010 jako roční cyklus koordinace hospodářské politiky a hospodářského dialogu mezi evropskými orgány, státy EU a jejich parlamenty. Součástí tohoto cyklu je prověrka stavu hospodářství a financí států EU, kterou provádí Komise (tzv. roční analýza růstu (AGS)). Výsledky analýzy, které Komise zveřejňuje vždy v listopadu, jsou předmětem podrobných diskuzí vnitrostátních i unijních orgánů. Na pomezí května a června následujícího roku Komise vydává hospodářská a politická doporučení, která zohledňují konkrétní situaci ve členských zemích (tzv. doporučení pro jednotlivé země). Tato doporučení jsou pak předmětem diskuzí vedoucích představitelů a ministrů financí EU, kteří je následně schvalují. Jejich cílem je pomoci státům obnovit růst, podpořit vznik nových pracovních míst, zlepšit možnosti vzdělávání, odborné přípravy a učňovského školství, pomáhat malým a středním podnikům v přístupu k financím, stimulovat růst podporou výzkumu a inovací apod. Evropský semestr posiluje fungování celé hospodářské a měnové unie. Spolupráce se zaměřuje spíše na zavádění dlouhodobých koncepcí zajišťujících stabilitu a růst než na rychlá řešení motivovaná krátkodobými cíli. Rovněž poskytuje rámec a závazný roční ÚVĚROVÉ NÁKLADY VLÁD 6 STÁTŮ EU % Německo Francie Španělsko Irsko Itálie Portugalsko Výnos desetiletého státního dluhopisu Zdroj: Evropská komise.

13 H O S P O D Á Ř S K Á A M Ě N O V Á U N I E A E U R O 13 LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN EVROPSKÁ KOMISE DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN Podzimní hospodářská prognóza OBECNÉ PRIORITY Komise zveřejní roční analýzu růstu a zprávu mechanismu varování ROZPOČTY Eurozόna Stanovisko Komise k návrhům rozpočtových plánů Roční analýza růstu Zpráva mech. varování Zimní hospodářská prognóza PODROBNÁ ANALÝZA Komise zveřejní hloubkové přezkumy situace zemí, u nichž hrozí potenciální ekonomická rizika První údaje Eurostatu o dluhu/ schodku Hloub. přezkum Jarní hospodářská prognóza KONKRÉTNÍ DOPORUČENÍ Komise předkládá návrh individualizovaných doporučení pro rozpočtovou, ekonomickou a sociální politiku jednotlivých členských států Doporučení pro čl. země Potvrzené údaje Eurostatu o dluhu/ schodku EVROPSKÁ RADA / RADA EUROSKUPINA Ministři financí jednají o stanoviscích Evropské komise k návrhům rozpočtových plánů Eurozόna RADA Ministři členských států činí závěry o roční analýze růstu a o zprávě mechanismu varování Roční analýza růstu Zpráva mech. varování EVROPSKÁ RADA Vedoucí představitelé EU přijímají ekonomické priority na základě roční analýzy růstu Roční analýza růstu RADA Ministři členských států jednají o doporučeních pro jednotlivé země EVROPSKÁ RADA Vedoucí představitelé EU stvrzují konečná doporučení pro jednotlivé země Doporučení pro čl. země ČLENSKÉ STÁTY Eurozόna IMPLEMENTACE Členské státy přijímají rozpočty IMPLEMENTACE Členské státy předkládají programy stability nebo konvergenční programy (o rozpočtové politice) a národní programy reforem (o hospodářské politice) IMPLEMENTACE Členské státy předkládají návrhy rozpočtových plánů + programy hospodářského partnerství (země, proti kterým je veden postup při nadměrném schodku) Eurozόna EVROPSKÝ PARLAMENT Ekonomický dialog roční analýza růstu + zpráva mechanismu varování Roční analýza růstu Zpráva mech. varování Ekonomický dialog Evropská rada / roční analýza růstu Roční analýza růstu Ekonomický dialog doporučení pro jednotlivé země Doporučení pro čl. země Roční analýza růstu obecné hospodářské priority pro EU Zpráva mechanismu varování systém vyhodnocující ekonomická rizika Doporučení pro jednotlivé země Postup při nadměrném schodku Hloubkový přezkum Programy hospodářského partnerství - základ pro klíčové strukturální reformy potřebné k trvalé korekci deficitu Cílem evropského semestru je posílit správu ekonomických záležitostí prostřednictvím lepší koordinace vytváření hospodářských politik v EU. harmonogram řízení nových protikrizových a prorůstových opatření přijatých od začátku krize (viz body 2 až 4 níže). ROČNÍ RŮST HDP VE 28 STÁTECH EU Růst reálného HDP, EU-28 % 5 2) ZEVRUBNÁ STRATEGIE K ZAJIŠTĚNÍ FINANČNÍ STABILITY Zvýšená prevence nadměrných schodků a zadlužení Prognóza Aby nedocházelo ke kumulaci nadměrných schodků a zadlužení, byl v prosinci 2011 přijetím nového legislativního balíčku posílen Pakt o stabilitě a růstu (viz část 2). Tento balíček byl nazván six-pack, protože obsahoval šest právních aktů posilujících správu ekonomických záležitostí v EU Stabilní hospodářský růst a několik milionů pracovních míst, které byly v EU vytvořeny do roku 2008, po vypuknutí krize zase zaniklo. Cílem nového rámce řízení hospodářských záležitostí (tzv. evropského semestru) je podporovat růst a zaměstnanost a zabránit vzniku dalších krizí.

14 14 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E istockphoto/leontura Evropský mechanismus stability (ESM) disponuje celkovou úvěrovou kapacitou ve výši 500 miliard eur. Těch mohou využít státy eurozóny, pro něž je dočasně obtížné vypůjčit si peníze na finančním trhu Díky této reformě je Pakt o stabilitě a růstu transparentnější, závaznější a také flexibilnější. Na jedné straně se zvýšila vymahatelnost pravidel: pokud stát Unie překročí společně dohodnuté limity pro schodek a zadlužení, musí pak prokázat, že podniká dostatečné kroky k nápravě situace podle jasně určeného harmonogramu. Také lze dnes lépe vymáhat, aby se jednotlivé státy řídily doporučeními, která jim Komise předložila. Finanční sankce (včetně pokut), které mohou být zemím eurozóny uloženy v případě, že nejsou opakovaně schopny udržet své účty v rovnováze, lze uvalit mnohem rychleji a lze je postupně navyšovat. Na druhé straně reforma zvýšila flexibilitu Paktu o stabilitě a růstu. V zásadě se rozšířily možnosti, jak zohlednit specifické hospodářské podmínky každé země v různých fázích procesu, a nepoužívat při uplatňování pravidel paušální přístup. V roce 2012 všechny státy EU kromě Spojeného království a České republiky posílily svůj závazek vůči paktu a podepsaly mezinárodní Smlouvu o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, známou také pod kratším názvem fiskální kompakt Dokazuje ochotu těchto členských států zakotvit morálku finanční stability do své vnitrostátní legislativy a zavázat se sestavovat státní rozpočty vyrovnané nebo s přebytkem. Zavedení nápravných opatření je více automatické, jelikož se rozšiřují nová pravidla hlasování a od zemí eurozóny se vyžadují daleko větší závazky. V květnu 2013 vstoupily v platnost dva nové právní akty (tzv. two-pack), které ještě více posilují hospodářskou a rozpočtovou spolupráci (a tudíž i Pakt o stabilitě a růstu) mezi státy eurozóny. Zejména zvyšují koordinaci a monitorování rozpočtových politik jednotlivých států. Evropský semestr zahrnuje od nynějška poslední důležitou etapu: ještě předtím, než vnitrostátní parlament schválí rozpočet své země, provede Komise analýzu návrhů ročních rozpočtových plánů států eurozóny (které musí být předloženy Komisi nejpozději do 15. října) a vydává k nim doporučení. Tyto plány i hospodářské vyhlídky eurozóny Komise posuzuje jako celek, což zajišťuje lepší obecnou koordinaci jednotlivých fiskálních politik. Své posouzení provádí na základě požadavků Paktu o stabilitě a růstu a pečlivě sleduje, jak jednotlivé státy plní doporučení, která jsou jim určena. Své stanovisko Komise vydává nejpozději do 30. listopadu každého roku. Jestliže zjistí obzvláště závažné nesplnění povinností vyplývajících z Paktu, může daný stát požádat, aby ve stanovené lhůtě svůj návrh rozpočtu přepracoval. Předpisy two-pack rovněž kladou větší důraz na to, aby Komise pečlivěji sledovala vývoj ve státech eurozóny, které se nacházejí ve finančních potížích, a činí části fiskálního kompaktu závaznými podle práva EU. Cílem je zajistit, aby byly rozpočty jednotlivých států vyrovnané a aby státy, zejména ty v eurozóně, nevytvářely nadměrné schodky a nenavyšovaly zadlužení. Tím by se mělo zabránit opakování hospodářských krizí v budoucnosti. a finanční podpora zemím v potížích Na podzim 2012 státy eurozóny zřídily nový stálý fond pro řešení mimořádných situací (tzv. ochranný val (*)) nazvaný Evropský mechanismus stability (*), jehož celková úvěrová kapacita činí 500 miliard eur. Jedná se o největší finanční fond tohoto druhu na světě. Může poskytovat peněžní půjčky státům eurozóny, pro něž je dočasně těžké půjčit si na finančních trzích kvůli obavám z jejich vysokého zadlužení. Prostředky z mechanismu stability se půjčují za velmi přísných podmínek, které vyžadují, aby žádající stát uvedl své veřejné finance na udržitelnou úroveň v souladu s požadavky Paktu o stabilitě a růstu a pokračoval v realizaci strukturálních reforem. To zvyšuje důvěru finančních trhů ve schopnost těchto zemí časem své dluhy splatit a obnovit svou konkurenceschopnost. Celkově to pomáhá zajistit finanční stabilitu v eurozóně jako celku. V roce 2009 a 2010 byly zřízeny dva dočasné záchranné fondy (ochranné valy), které měly státům EU pomoci vypořádat se s vysokým zadlužením: Evropský nástroj finanční stability (*) a evropský mechanismus finanční stabilizace (*). Nový stálý fond byl zřízen na konci roku 2012 s názvem Evropský mechanismus stability (*). Od svého založení již poskytl státům eurozóny v potížích půjčky ve značné výši.

15 H O S P O D Á Ř S K Á A M Ě N O V Á U N I E A E U R O 15 Dalším nástrojem je Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, který je využíván ke zmírnění negativních důsledků krize. Fond podporuje lidi, kteří přišli o práci v důsledku globalizace (např. jejich zaměstnavatel přesunul výrobu do země mimo EU) a v důsledku velkých hospodářských a finančních krizí. Poskytuje odborné vzdělávání, vedení a profesní poradenství pracovníkům i osobám samostatně výdělečně činným. V období fond disponuje rozpočtem ve výši více než 1 miliardy eur. V reakci na krizi byly státům Unie daleko rychleji vyplaceny prostředky z oblasti regionální politiky na regionální investiční projekty, zejména pak státům, které byly příjemci balíčku hospodářské pomoci. V zájmu zmírnění tlaku na vnitrostátní rozpočty v době rozpočtových omezení byl mimo jiné zvýšen příspěvek EU do regionálních projektů, takže se mohl příspěvek států snížit. Účel Zainteresované státy Státy eurozóny Všechny státy EU Evropský semestr (od roku 2010) Koordinace hospodářských politik Roční koordinace hospodářských politik mezi EU a členskými státy Komise může vydat doplňující doporučení státům eurozóny Pakt o stabilitě a růstu (posílen právními předpisy six-pack v roce 2011 a two-pack v roce 2013) Rozpočtový pakt (Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (TSCG), 2012) Zamezení schodku/zadlužení Hospodářská/rozpočtová koordinace a dohled s cílem zamezit nadměrným schodkům/ zadlužení ve státech EU Další posílení Paktu o stabilitě a růstu: státy se zavazují, že budou sestavovat vyrovnané rozpočty Evropské orgány zkoumají rozpočty členských států a v případě porušení paktu mohou uložit pokuty týká se pouze států eurozóny Podepsáno všemi státy Unie kromě Chorvatska a Spojeného království. Dánsko a Rumunsko oznámily, že jsou vázány všemi články smlouvy Evropský mechanismus stability (2012) Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (zřízení v roce 2006) Podpůrné mechanismy Evropský fond pro mimořádné situace s úvěrovou kapacitou 500 miliard eur na pomoc státům, které si kvůli vysokému zadlužení nemohou dočasně půjčovat na finančních trzích Fond disponující ročním rozpočtem ve výši 150 milionů eur pomáhá pracovníkům, kteří byli propuštěni z důvodu globalizace nebo vážné hospodářské a finanční krize K dispozici pouze státům eurozóny a státům, které podepsaly rozpočtový pakt Přehled opatření, která přijaly orgány a státy Unie od roku 2010, aby lépe koordinovaly své hospodářské politiky, zabránily schodkům a dluhovým krizím a poskytly pomoc zemím ve finančních potížích.

16 16 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 3) PŘEDVÍDAT A NAPRAVIT VÝZNAMNOU MAKROEKONOMICKOU NEROVNOVÁHU Krize odhalila zásadní hospodářské rozdíly mezi státy Unie, například v konkurenceschopnosti a produktivitě. Tyto rozdíly jsou problematičtější, pokud se týkají států eurozóny, jelikož spolupráce v rámci společného systému mimo jiné znamená, že tyto státy nemohou dočasně nahradit výpadek konkurenceschopnosti úpravou směnných kurzů vedoucí k devalvaci měny (devalvace tohoto druhu většinou způsobuje inflaci, která stejně časem účinek konkurenční devalvace neguje). Čím méně rozdílů mezi státy EU existuje, tím silnější hospodářské uskupení je (což platí dvojnásobně o eurozóně). Proto Unie zpřísnila sledování ekonomik svých členů se zvláštním zaměřením na státy eurozóny. Předpisy six pack z roku 2011 také zavedly postup při makroekonomické (*) nerovnováze, nový systém včasného varování, který daleko rychleji než předtím odhalí zdroje případné nerovnováhy a zamezí jejich rozvoji. Komise monitoruje celou řadu ekonomických ukazatelů, které ovlivňují celkovou konkurenceschopnost, např. ceny nemovitostí, náklady práce, zahraniční obchod a vývoz zboží a služeb do států Unie nebo do třetích zemí. Jako nerovnováhu lze například označit zvyšování mezd, které není podloženo zvýšením produktivity, nebo rychlý nárůst cen nemovitostí, který neodpovídá celkovým výdajům domácností. Je-li zjištěna nadměrná nerovnováha, vypracuje Komise doporučení, jak danou situaci napravit. Rada ministrů pak předá tato doporučení příslušnému státu. Vláda tohoto státu poté musí vypracovat plán opatření vedoucích k nápravě situace. V krajním případě lze na státy eurozóny, které opakovaně doporučení nerespektují, uvalit sankce (viz postup při nadměrné nerovnováze*). V případě států mimo eurozónu lze pozastavit platby z evropských fondů. 4) PŘÍSNĚJŠÍ DOHLED NAD BANKAMI: OCHRANA DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ Dluhová krize byla vzájemně provázána s krizí finanční: při absenci celounijního rámce pro dohled nad chováním bank, musely státy Unie řadu bank zachránit ze svých vlastních prostředků a nekoncepčně použít peníze daňových poplatníků. To v některých státech EU vedlo k navýšení zadlužení, k recesi a nakonec k vleklé finanční, hospodářské a sociální krizi. Jelikož bylo nutné vybudovat silný systém regulace finančního sektoru, doporučila Evropská rada v roce 2009 vypracovat jednotný soubor pravidel, jimiž by se musely řídit všechny bankovní instituce na vnitřním trhu EU. Od roku 2010 Komise navrhla téměř 30 dalších opatření, která mají zajistit, aby nad všemi aktéry na finančním trhu, všemi finančními produkty i trhy v zemích Unie fungoval řádný dohled. Byly zřízeny nové celoevropské orgány, jež mimo jiné posuzují schopnost evropských bank ustát případné finanční otřesy. Cílem je zajistit, aby se banky chovaly zodpovědně, disponovaly dostatečnou úvěrovou kapacitou a chránily bankovní vklady občanů. Přední představitelé EU však přesto uznávají, že k přetnutí začarovaného kruhu mezi bankami a zadlužením státu nestačí mít pouze silný finanční sektor. Zejména v zemích eurozóny je nutné zavést integrovanější přístup. Proto se v červnu 2012 dohodli na vytvoření bankovní unie*. Na základě návrhů Komise na její postupnou realizaci Evropská centrální banka (ECB) například převezme vrchní dohled nad bankami eurozóny. Další návrhy zahrnují zavedení nástrojů EU pro restrukturalizaci krachujících bank, např. zřízení záchranného fondu pro banky eurozóny (2) financovaného z odvodů bank na vnitrostátní úrovni. Účelem je zajistit, aby finanční sektor platil za svá vlastní selhání a aby se minimalizoval, příp. zrušil příspěvek evropských daňových poplatníků. Reuters/BSIP (Pozn. Další informace týkající se bankovní unie najdete v publikaci Politiky Evropské unie: Bankovnictví a finance.) EU přijala opatření k reformě a posílení sektoru finančních služeb se zvláštním důrazem na bankovní dohled a restrukturalizace bank v potížích (bankovní unie). ( 2 ) Unie je otevřená i pro banky ze zemí mimo eurozónu, pokud se rozhodnou, že se k systému připojí.

17 H O S P O D Á Ř S K Á A M Ě N O V Á U N I E A E U R O 17 Perspektivy Cesta k hlubší a spravedlivější Hospodářské a měnové unii (HMU) Série krizí, které po sobě v Evropě i ve světě od roku 2008 následovaly, byla pravděpodobně jedna z nejhorších od světové hospodářské krize ve třicátých letech minulého století. Šlo o velkou zkoušku evropské solidarity a integrace. Díky úzké spolupráci Evropská unie a její členské státy krizi zvládly a vystavěly tak základy pro hospodářské oživení. Reformou HMU zajistily finanční stabilitu a růst v EU prohloubením hospodářské spolupráce a dohledu na evropské úrovni. Evropská centrální banka sehrála klíčovou úlohu díky své politice úrokových sazeb, která uklidnila trhy. Unie zvýšila svou schopnost krizového řízení na několika frontách, aby zajistila, že státy eurozóny především přestanou navyšovat své neudržitelné zadlužení, odstraní nerovnováhu svých ekonomik a v budoucnu již nenechají daňové poplatníky platit za záchranu krachujících bank. I když se dosáhlo značného pokroku, není ještě HMU dokončena. Komise v roce 2012 zveřejnila Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie, který je příspěvkem do probíhající diskuze o budoucnosti HMU. Návrh stanoví způsoby, jak by mohla být hospodářská a měnová unie v příštích letech dále posílena, a předkládá harmonogram reforem. Navrhuje, aby se státy eurozóny integrovaly rychleji a intenzivněji než celá Unie a aby se do této integrace mohly v budoucnu připojit i ostatní státy. Pro státy eurozóny konkrétně navrhuje toto: Bankovní unii s přísným dohledem nad finančními trhy a bankami (již funguje) a společná pravidla a fondy řešící problémy bank v potížích, aby se zajistilo odpovědné chování bank a ochrana daňových poplatníků. Prohloubenější hospodářská unie, která bude oporou měnové unie, s cílenými investicemi do stimulace růstu a konkurenceschopnosti, jakož i silnější sociální dimenze. Fiskální unie (*) k zajištění zdravých veřejných financí a prohloubení finanční solidarity mezi státy v době krize. Spolupracovat na řešení současných hospodářských problémů Evropy je nejlepší cestou, jak vytvářet udržitelnou míru zaměstnanosti a zajistit budoucí prosperitu všech států EU. Zatímco je v současné době v zemích eurozóny zaváděna bankovní unie, k realizaci hlubší hospodářské a fiskální unie bude zapotřebí provést změny ve smlouvách zakládajících EU. Užší spolupráce v oblasti bankovní, hospodářské a fiskální politiky vyžaduje silnější mechanismus, který legalizuje společně přijatá rozhodnutí, zajistí nezbytnou demokratickou zodpovědnost evropských států a spoluúčast občanů EU na politickém rozhodování. Jinými slovy, Komise bude usilovat o vytvoření skutečné politické unie. DALŠÍ VÝVOJ Nezbytným protějškem podporujícím stabilitu eura a udržitelnost veřejných financí je sociální spravedlnost: V krátkodobém horizontu: Komise se bude při snaze o zajištění finanční stability opírat o přezkum předpisů two-pack a six-pack, jejichž účelem je zamezit vzniku nadměrných schodků a zadlužení v členských státech EU. Rovněž vypracuje návrhy na posílení sociálního rozměru Hospodářské a měnové unie. Ve střednědobém horizontu: Komise zlepší způsob, jakým je poskytována podmíněná finanční podpora státům eurozóny v obtížích, tím, že posílí demokratickou legitimitu jejích intervenčních struktur a více zohlední sociální dopady hospodářských reforem, které se musí v těchto zemích provést. Nová budova Evropské centrální banky ve Frankfurtu. European Central Bank / Robert Metsch

18 18 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E Slovníček použitých odborných výrazů Proč potřebujeme hospodářskou a měnovou unii a euro? KONKURENCESCHOPNOST Schopnost státu úspěšně prodávat své výrobky a služby na domácích i zahraničních trzích a schopnost přilákat zahraniční investice. HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA Na evropské úrovni koordinace hospodářských rozhodnutí a reforem (týkajících se například školství, trhu se zbožím a službami, trhu práce a důchodového systému), která zajišťuje vyrovnaný, udržitelný hospodářský růst podporující sociální začlenění (viz také Strategie Evropa 2020 níže). FISKÁLNÍ POLITIKA Rovnováha mezi příjmy do státního rozpočtu (z daní) a výdaji ze státního rozpočtu, dále pak struktura a objem daní a výdajů. MĚNOVÁ POLITIKA Systém, v němž měnová autorita (na úrovni EU je to Evropská centrální banka, ECB) ovlivňuje množství peněz v oběhu (peněžní zásobu) emisí bankovek a stanovením objemu euromincí, které smějí razit státy eurozóny, a řídí inflaci stanovením úrokových sazeb, aby udržela cenovou stabilitu. JEDNOTNÝ TRH Nástupce společného trhu, který fungoval v 60. a 70. letech minulého století. Jednotný trh podporuje volný pohyb zboží, služeb, lidí a kapitálu v rámci jednoho hospodářského prostoru. Jak hospodářská a měnová unie funguje v praxi? RADA PRO HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI (ECOFIN) Zasedání ministrů financí všech států EU. Rada ECOFIN přijímá společně s Evropským parlamentem právní akty v oblasti hospodářských a finančních záležitostí, které se týkají celé Unie. EUROSKUPINA Ministři financí států eurozóny. Projednávají všechny záležitosti týkající se eura a eurozóny. POSTUP PŘI NADMĚRNÉM SCHODKU Řízení zahájené Komisí proti státu Unie, jenž nedodržel omezení týkající se buď schodku rozpočtu, NEBO veřejného zadlužení, které stanoví Pakt o stabilitě a růstu. Cílem postupu je donutit členský stát, aby svůj schodek nebo dluh uvedl do souladu se společnými cíli. VLÁDNÍ DLUHOPISY Prostředky, jež si půjčují vlády jednotlivých států, které prodávají dluhopisy investorům s cílem získat peníze na splacení dluhů. Tyto půjčky provází slib, že k datu splatnosti bude vyplacena nominální hodnota dluhopisu i pravidelné úroky. MAKRO- A MIKROEKONOMIE Makroekonomie se zabývá studiem ekonomických ukazatelů na úrovni státu, např. hrubým domácím produktem, nezaměstnaností a inflací, díky nimž je možné uchopit hospodářství jako celek. Mikroekonomie se zaměřuje na menší jednotky, např. firmy a domácnosti na určitých trzích, a zkoumá, jak jejich chování ovlivňuje poptávku a nabídku a v důsledku ceny. DLUHOVÁ KRIZE Situace, v níž investoři předpokládají, že stát může mít problém s proplacením svých státních dluhopisů, a proto za tyto dluhopisy požadují vyšší a vyšší úroky, čímž dále prohlubují zadlužení a schodek daného státu. Jak EU stimuluje růst? ZPRÁVA MECHANISMU VAROVÁNÍ Postup při makroekonomické nerovnováze je mechanismus, jehož cílem je odhalit včas potenciální rizika, zabránit vzniku nebezpečné makroekonomické nerovnováhy a napravit nerovnováhu, která již nastala. Tento postup každoročně zahajuje zpráva mechanismu varování, která vychází ze srovnávacího přehledu ukazatelů. BANKOVNÍ UNIE Další stupeň hospodářské a finanční integrace států EU a eurozóny, jehož cílem je posílit a rozšířit regulaci a dohled nad bankovním sektorem v Evropě.

19 H O S P O D Á Ř S K Á A M Ě N O V Á U N I E A E U R O 19 EVROPSKÝ NÁSTROJ FINANČNÍ STABILITY (EFSF) / EVROPSKÝ MECHANISMUS FINANČNÍ STABILIZACE (EFSM) Dva ochranné valy neboli systémy finanční podpory zřízené jako dočasná opatření pomáhající státům EU v potížích, které nyní nahradil Evropský mechanismus stability (viz níže), jenž přijímá nové žádosti o finanční podporu. EFSF byl zřízen jako fond pro mimořádné situace s úvěrovou kapacitou ve výši 440 miliard eur pro státy eurozóny. V jeho rámci stále probíhají programy podpory pro Řecko, Irsko a Portugalsko. Fond získává peněžní prostředky na finančních trzích a ručiteli jsou státy eurozóny. Pomoc je poskytována za přísných podmínek na základě ozdravného hospodářského programu dané země. EFSM umožňuje Komisi vypůjčit si jménem EU na finančních trzích částku do výše 60 miliard eur a následně tyto prostředky půjčit zemím EU, jež se ocitnou v obtížích. EVROPSKÝ MECHANISMUS STABILITY (ESM) Zřízený v roce ESM je stálým mechanismem na řešení krizí v zemích eurozóny. Platí pro něj stejné zásady jako pro EFSF a EFSM (viz výše), které fungovaly jako dočasná podpůrná opatření. S úvěrovou kapacitou až 500 miliard eur ESM částečně tvoří kapitál vložený členskými státy sloužící k emisím dluhových nástrojů a k financování půjček a dalších forem pomoci státům eurozóny v potížích. Stát, který chce získat půjčku z ESM, musí nejprve podepsat rozpočtový pakt a poté začít realizovat konkrétní ozdravný program. Do dnešního dne byly schváleny dva programy tohoto typu: v roce 2013 pro Kypr (ozdravný program pro celé hospodářství) a v roce 2012 pro Španělsko (ozdravný program pro španělský finanční sektor). STRATEGIE EVROPA 2020 Prorůstová strategie EU na období , která se zaměřuje na inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. (Viz nebo publikace z řady Politiky Evropské unie věnovaná strategii Evropa 2020). POSTUP PŘI NADMĚRNÉ NEROVNOVÁZE Postup, který zahajuje Komise proti státu eurozóny, který vykazuje závažnou ekonomickou nerovnováhu (z hlediska růstu a konkurenceschopnosti). Jedná se o nápravnou složku postupu při makroekonomické nerovnováze, tj. systému včasného varování EU upozorňujícího na vznik nerovnováhy. OCHRANNÝ VAL Mechanismus, který za přísných podmínek pomáhá financovat dluhy států, jež se ocitly v dočasné neschopnosti půjčovat si peníze na finančních trzích (viz výše Evropský nástroj finanční stability / Evropský mechanismus finanční stabilizace). FISKÁLNÍ UNIE Sdílení společného rozpočtu spravovaného centrálním fiskálním orgánem (jako ve Spojených státech). Dluhopisy jednotlivých zemí by mohly nahradit společné dluhopisy, které by financovaly dluhy eurozóny. Jedná se o dlouhodobou vizi, která vyžaduje změnu evropských smluv.

20 20 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E NA CS-C Další informace XX Přehled hospodářských a finančních záležitostí EU: XX Informace o Evropské centrální bance: XX Máte nějaké otázky týkající se Evropské unie? Obraťte se na službu Europe Direct: ISBN doi: /18779

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Rozpočtová kázeň v EU. Tomáš Pavelka 5.6.2014 Evropský dům

Rozpočtová kázeň v EU. Tomáš Pavelka 5.6.2014 Evropský dům Rozpočtová kázeň v EU Tomáš Pavelka 5.6.2014 Evropský dům Pakt stability a růstu Rok 1997, cíl fiskální disciplína za účelem stability eurozóny. Preventivní část Stabilizační programy/konvergenční programy.

Více

Hospodářská a měnová unie. a euro. Stabilita, růst a blahobyt v celé Evropě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Hospodářská a měnová unie. a euro. Stabilita, růst a blahobyt v celé Evropě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Hospodářská a měnová unie Stabilita, růst a blahobyt v celé Evropě a euro Základem hospodářství Evropské unie, které vytváří růst, je dobře fungující hospodářská a měnová unie a

Více

Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR

Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR Vývoj strukturálních deficitů v EU Zlepšení strukturálních deficitů díky pozitivnímu ekonomickému vývoji v roce

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 27.5.2013 Úřední věstník Evropské unie L 140/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu

Více

ZDROJE RŮSTU EVROPY. Prezentace pana J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 23. října 2011

ZDROJE RŮSTU EVROPY. Prezentace pana J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 23. října 2011 ZDROJE RŮSTU EVROPY Prezentace pana J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 23. října 2011 Plán stability a růstu 1. Rozhodným způsobem zareagovat na problémy Řecka 1 2.

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA ZEMÍ EU K V Ě T A K U B Á T O V Á Osnova Úvod Daňová opatření přijatá v jednotlivých členských státech EU Daňová politika EU v období krize Závěr Úvod vznik krize 2006 splasknutí

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně Strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) 1. Přístupový proces České republiky (ČR) do Evropské unie (EU) se úspěšně završuje. V prosinci 2002 byla na summitu

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR Růžena Vintrová, CES VŠEM ruzena.vintrova@vsem.cz Konference IREAS a KAS ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR dne 21. 11. 2006 Obsah: Dvojí pohled na přijetí eura

Více

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky 1 Ekonomická integrace Vzájemné otevírání národních trhů zúčastněných států, jež si vyžaduje určité formy jejich spolupráce a

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

26.3.2014. Příprava a členství v EU. Příprava na vstup do EU (před rokem 2004) Po vstupu do EU (po roce 2004) Příprava a členství v eurozóně

26.3.2014. Příprava a členství v EU. Příprava na vstup do EU (před rokem 2004) Po vstupu do EU (po roce 2004) Příprava a členství v eurozóně 27. března, 2014, Brno Ex ante koordinace hospodářských politik co čeká ČR? doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Mendel European Centre Jean Monnet Centre of Excelllence Příprava a členství v EU strana 2 Příprava

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

Proč konsolidovat veřejné finance

Proč konsolidovat veřejné finance Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva

Více

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE proces postupného sbližování, přizpůsobování se a propojování národních ekonomik do jednotného nadnárodního ekonomického uskupení Podnět k integraci - důvody ekonomické,

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) Úvod 1. Česká republika (ČR) se od data vstupu do Evropské unie (EU) účastní třetí fáze hospodářské a měnové

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Bratislava, 9. února 2007 Obsah: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) a růstová výkonnost

Více

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek Tři poznámky k bankovní unii David Marek Tři úhly pohledu Bankovní unie v kontextu evropské integrace Bankovní unie a evropské krize Problémy dosavadní konstrukce bankovní unie Definice bankovní unie Preventivní

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické mechanismus směnných kurzů, vstup do eurozóny, plnění konvergenčních kritérií, ekonomická sladěnost, kritérium cenové stability, kritérium stavu veřejných financí, kritérium účasti v mechanismu směnných

Více

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka).

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka). Průzkum MMF REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ TÉMATA Země nově vznikajících trhů v Evropě očekávají silnější růst, ale čelí novým rizikům IMF Survey 13. listopad 2015 Dělníci na ropném vrtu v Rusku: Zatímco většina

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

Posílení fiskálního rámce ČR

Posílení fiskálního rámce ČR Posílení fiskálního rámce ČR David PRUŠVIC odbor Finanční politika Národní rozpočtové rámce: Evropská legislativa a zkušenosti z EU 9. října 2014, Praha, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR České republiky,

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13. Lekce Evropská integrace, světový a evropský měnový systém

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Konvergenční zpráva Červen 2016

Konvergenční zpráva Červen 2016 Konvergenční zpráva Červen 2016 Obsah 1 Úvod 2 2 Rámec analýzy 4 2.1 Hospodářská konvergence 4 Rámeček 1 Cenový vývoj 5 Rámeček 2 Fiskální vývoj 7 Rámeček 3 Vývoj směnného kurzu 11 Rámeček 4 Vývoj dlouhodobých

Více

KONVERGENČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014

KONVERGENČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014 CS KONVERGENČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014 V roce 2014 je na všech publikacích vyobrazen motiv z bankovky 20. KONVERGENČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014 Evropská centrální banka, 2014 Adresa Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt

Více

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008 Úvěrová krize ve vyspělých zemích a finanční stabilita v ČR Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Plzeň, 8. října 2008 I. ČNB - finanční stabilita jako její významný cílc Finanční stabilita

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Druhé období je možné nazvat jako období užší spolupráce 1971-1990, v průběhu kterého je možné za významné milníky řadit:

Druhé období je možné nazvat jako období užší spolupráce 1971-1990, v průběhu kterého je možné za významné milníky řadit: V rámci vývoje současné podoby jednotné měny zemí Eurozóny je možné rozlišit čtyři základní období charakterizující počátky a rozvoj měnové integrace. První období je možné nazvat jako období mezivládní

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní?

Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní? Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) and EuroTeam při

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Regulace činnosti finančních institucí ve světle počátku celosvětové ekonomické recese

Regulace činnosti finančních institucí ve světle počátku celosvětové ekonomické recese Regulace činnosti finančních institucí ve světle počátku celosvětové ekonomické recese PRILOHY KE KNIZE MILOSLAV VOTAVA 5 Příloha č. 1 Prvky globálního finančního systému a vztahy mezi nimi GLOBÁLNÍ FINANČNÍ

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE

ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE Růžena Breuerová Anotace: Článek se zabývá strategií přistoupení

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV

lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV Aktuáln lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV Maastrichtská konvergenční kritéria ria cenová stabilita dlouhodobé úrokové sazby veřejn ejné finance

Více

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Vladimír r Tomší šík člen bankovní rady ČNB SeminářČeské společnosti ekonomické a ŠkodyAuto Vysoké školy Pozice nových zemí EU v rámci evropské integrace 12.

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření

Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření Jan Pavel Květen 2012 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat stanoviskům institucí,

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Euro a HMU. Martin Kupka Člen Euro Teamu

Euro a HMU. Martin Kupka Člen Euro Teamu Euro a HMU Martin Kupka Člen Euro Teamu 1 2 3 4 Eurozóna Všech 27 členských států EU je členem HMU, ale ne všechny státy používají jednotnou měnu - euro: 15 států používá euro jako jednotnou měnu a tvoří

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Evropská unie Svazek demokratických evropských zemí Organizace pro mezinárodní spolupráci

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/07

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/07 Číslo materiálu: Název materiálu: Evropská unie - tvorba portfolia Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Pavel Šulák Tvorba portfolia Pracuj s učebnicí na straně 66-68, připravenými texty

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. března 2009 (12.03) (OR. en) 7322/09 UEM 77 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu

Více

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Řešení eurokrize:

Více

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD.

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD. VYBRANÁ TÉMATA 17/2011 Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně Ing. Marcela Cupalová, PhD. srpen 2011 Vybraná témata 17/2011 2 Světová ekonomická krize, která byla spuštěna finanční

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé Čeho jsme dosáhli v období 2009-2014 Kdo jsme Jsme největším politickým uskupením v Evropě, zaujímáme středopravé politické názory. Jsme poslanecký klub Evropské lidové strany v Evropském parlamentu.

Více

INSTITUCE A ORGÁNY EU

INSTITUCE A ORGÁNY EU Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 INSTITUCE A ORGÁNY EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Instituce a orgány

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Praha 25. 11.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Praha 25. 11. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Praha 25. 11. 2006 Obsah: 1. Jak rychle rostla česká ekonomika a jaká je její ekonomická

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 01.07.1999 COM(1999) 323 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ FINANČNÍ INFORMACE O EVROPSKÝCH ROZVOJOVÝCH FONDECH Dokument je přiložen k návrhu rozpočtu na rok 2000 Obsah Předmluva...2

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Několik poznámek ke krizi eurozóny

Několik poznámek ke krizi eurozóny Několik poznámek ke krizi eurozóny Mojmír Hampl viceguvernér Česká národní banka Prezentace pro: i) studenty Gymnázia ve Žďáru nad Sázavou, ii) podnikatele regionu, iii) veřejnou diskusi s občany Žďár

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Stavební spořen ení s jistotou k vlastnímu bydlení XV. evropský kongres Evropského sdružen ení stavebních spořitelen Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Detlef

Více