Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB"

Transkript

1 Hospodářská politika a finanční stabilita Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška Brno, 5. dubna 211

2 Úvod Obsah prezentace: Finanční stabilita v kontextu hospodářských politik, cíle a nástroje Ekonomický vývoj ve světě a v ČR ve světle hospodářské politiky Situace v bankovním sektoru z hlediska finanční stability Zátěžové testy bankovního sektoru 2

3 Hospodářská politika Makroekonomická oblast zabezpečování základních makroekonomických cílů společnosti Rozpočtová (fiskální) politika Měnová (monetární) politika Politika finanční stability Mezinárodní politika Hospodářská politika Mikroekonomická oblast zvyšování efektivnosti při alokaci zdrojů společnosti Sociální politika Důchodová politika Strukturální politika Politika zaměřená na veř. sektor Environmentální politika Ochrana hosp. soutěže 3

4 Hospodářská politika Makroekonomická oblast zabezpečování základních makroekonomických cílů společnosti Hlavním cílem ČNB je péče o cenovou stabilitu. Rozpočtová (fiskální) politika Měnová (monetární) politika Politika finanční stability Mezinárodní politika Hospodářská politika V souladu se svým hlavním cílem ČNB: -určuje měnovou politiku (režim cílování inflace) Mikroekonomická oblast zvyšování efektivnosti při alokaci zdrojů společnosti Sociální politika V souladu se svými úkoly Důchodová politika ČNB: Strukturální - provádí analýzu politikavývoje finančního systému -pečuje o bezpečné fungování a rozvoj finančního trhu -přispívá ke stabilitě finančního Ochrana hosp. soutěže systému jako celku Politika zaměřená na veř. sektor Environmentální politika 4

5 Pojetí finanční stability ČNB Cílem je, aby se finanční systém nestal natolik zranitelným, že neočekávané šoky nakonec vyvolají finanční nestabilitu ve formě krize. Analýzy finanční stability ČNB zkoumají: Zdraví finančního systému Ano: odolnost Ne: zranitelnost zda se ve finančním systému nevytváří zranitelná místa vedoucí ke snížení jeho odolnosti vůči šokům; zda nevznikají podmínky, za nichž interakce makroekonomických faktorů a politik, nadměrné výše dluhu v bilancích domácností, podniků, vlády či finančních institucí a volatility na finančních trzích mohou vyvolat finanční krizi. Působení šoků Ano Ne Finanční stabilita Finanční volatilita Finanční zranitelnost Finanční nestabilita (krize) 5

6 Makroprudenční politika Makroprudenční politika je jednou ze součástí politik finanční stability. Definujeme ji jako aplikaci sady nástrojů, které mají potenciál snížit zranitelnost a zvýšit tak odolnost systému vytvářením kapitálových a likvidních polštářů, omezením procykličnosti a snížením amplitudy finančního cyklu, ohraničením rizik, která mohou pro systém jako celek vytvářet jednotlivé finanční instituce. Makroprudenční politika by prostřednictvím utlumení kanálů vzniku a šíření systémového rizika měla působit primárně preventivně proti rizikům finanční nestability v budoucnosti, sekundárně k omezení jejich dopadů v případě selhání prevence. Evropskou autoritou pro makroprudenční dohled by se měla stát Evropská rada pro systémová rizika (European Systemic Risk Board). Na činnosti ESRB se podílí i ČNB. 6

7 Ekonomický vývoj ve světě a v ČR 7

8 Ekonomická situace ve světě Předpověď HDP - svět Oživení ekonomické aktivity pokračuje, ale nejistota ohledně dopadů fiskální konsolidace v některých vyspělých ekonomikách přetrvává. Hlavním faktorem růstu HDP eurozóny a Německa zůstává i nadále čistý export USA 2,9 1,7 3,3 1, Čína 1,3 3,6 9, Německo 1, Eurozóna HIST CF, 3/11 MMF, 1/11 OECD, 11/1 EK, 3/11 ECB, 3/11 (eurozóna); (eurozóna); Fed, 2/11 (USA) EK, 11/1 (USA) HIST CF, 3/11 MMF, 1/11 OECD, 11/1 EK, 3/11 DBB, 12/1 (Německo); (Německo); EK, 11/1 (Čína) BOFIT, 3/11 (Čína) Zdroj: výpočet ČNB s použitím Eurostatu, CF, IMF, OECD, EC, ECB, FED, DBB a BOFITu 8

9 Ekonomická situace ve světě Předpověď inflace - svět Výhledy inflace naznačují dle aktuálních předpovědí pro rok 211 více než 2% růst cen v eurozóně a v Německu, v delším horizontu by se měl růst cen vrátit pod cíl ECB. Výhled inflace v USA a Číně zůstává v širokém pásmu USA 1,6 2, Čína 4,6 4,7 1 Eurozóna 1,6 1,8 2 1 Německo 1,2 1, HIST CF, 3/11 MMF, 1/1 OECD, 11/1 EK, 3/11 ECB, 3/11(eurozóna); (eurozóna); Fed, 2/11 (USA) EK, 11/1 (USA) HIST CF, 3/11 MMF, 1/1 OECD, 11/1 EK, 3/11 DBB, 12/1(Německo); (Německo); EK, 11/1 (Čína) BOFIT, N/A (Čína) Zdroj: výpočet ČNB s použitím Eurostatu, CF, IMF, OECD, EC, ECB, FED, DBB a BOFITu 9

10 Ekonomická situace v ČR Prognóza HDP a inflace podle ČNB Podle prognózy HDP se v roce 21 i 211 dostáváme opět do kladných čísel. Inflace se na prognóze drží v blízkosti inflačního cíle. mzr. zm. v %, sez. očištěno mzr. zm. v % Inflační cíl Horizont měnové politiky -6 I/9 II III IV I/1 II III IV I/11 II III IV I/12 II III -2 I/9 II III IV I/1 II III IV I/11 II III IV I/12 II III 9% 7% 5% 3% interval spolehlivosti 9% 7% 5% 3% interval spolehlivosti Prognóza HDP: 21: 2,4% 211: 1,6% 212: 3,% Inflace na horizontu MP: 1.Q 212: 2,% 2.Q 212: 2,1% Zdroj: ČNB 1

11 Ekonomická situace v ČR Vývoj HDP Úroveň HDP je stále nižší než před vypuknutím krize. Vývoj hrubého domácího produktu ve stálých cenách mld. Kč % stálé ceny 2 (sezónně očištěno) čtvrtletí předchozího roku = 1 (sezónně očištěno) 94 11

12 Ekonomická situace ve světě a v ČR Měnověpolitické sazby Měnověpolitické sazby v eurozóně, USA a v ČR (% p.a.) Měnověpolitická sazba a tržní sazby v ČR (% p.a.) 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 1/7 6/7 11/7 4/8 9/8 2/9 7/9 12/9 5/1 1/1 3/11 Repo sazba ČNB 3M 1Y 1Y vladní dluhopis 12

13 Ekonomická situace ve světě a v ČR Výnosy dlouhodobých vládních dluhopisů Výnosové rozdíly českých dlouhodobých vládních dluhopisů oproti německým v posledních týdnech mírně klesly, přesto se nadále drží nad úrovní před začátkem krize. Přes částečné oživení zůstávají v eurozóně zvýšená rizika pro finanční stabilitu. Výnosové rozdíly desetiletých vládních dluhopisů (v %, měsíční průměr) /1 9/2 5/4 1/6 9/7 5/9 1/11 CZ HU PL AT GR SE IR Pramen: Thomson Reuters 13

14 Ekonomická situace v ČR Vývoj kurzu 3 CZECH KORUNA TO EURO (CZ) 24/3/ Vývoj kurzu koruny a jeho dlouhodobého trendu CZECH KORUNA TO EURO (CZ) - EXCHANGE RATE CZECH KORUNA TO US $ (CZ) - EXCHANGE RATE Source: Thomson Datastream 24 CZK/EUR Pozn.: Červená přerušovaná čára indikuje dlouhodobý trend. Data do března 211. Pramen: Thomson Reuters, výpočty ČNB 14

15 Ekonomická situace v ČR Prognóza sazeb a kurzu podle ČNB Stabilita tržních úrokových sazeb poblíž stávající úrovně bude následována jejich pozvolným růstem od konce roku 211. Kurz koruny vůči euru bude postupně posilovat I/9 II III IV I/1 II III IV I/11 II III IV I/12 II III 2 I/9 II III IV I/1 II III IV I/11 II III IV I/12 II III 9% 7% 5% 3% interval spolehlivosti 9% 7% 5% 3% interval spolehlivosti Prognóza 3M PRIBOR: 211: 1,3% Prognóza měnového kurzu CZK/EUR: 211: 24,2 Zdroj: ČNB 212: 2,% 212: 23,7 15

16 Situace v bankovním sektoru 16

17 Situace v bankovním sektoru Vývoj v úvěrové oblasti Aktuální data potvrzují tendenci ke změně trendu na úvěrovém trhu směrem k mírnému růstu úvěrů. Meziroční dynamika růstu úvěrů (v %, poslední data leden 211) Podíl úvěrů v selhání se v posledních měsících stabilizoval v segmentu nefinančních podniků, v segmentu domácností zatím pokračuje mírný růst. Vývoj podílu úvěrů v selhání na celkových úvěrech (v %, poslední data leden 211) 1, 9, 8, 7, 8,9% 6,3% ,8% 6, 5, 5,2% 1 5 3,8% 4, 3, 2, -5,5% 1, -1 7/7 1/8 7/8 1/9 7/9 1/1 7/1 1/11 Úvěry celkem Nefinanční podniky Pramen: ČNB Obyvatelstvo, 7/7 1/8 7/8 1/9 7/9 1/1 7/1 1/11 Úvěry celkem Nefinanční podniky Pramen: ČNB Obyvatelstvo 17

18 Situace v bankovním sektoru Úvěry v selhání v mezinárodním srovnání V posledních třech letech rostly úvěry v selhání ve všech zemích EU. Důvodem byl pokles ekonomické aktivity a rostoucí nezaměstnanost. Podíl úvěrů v selhání je v České republice relativně vyšší ve srovnání se zeměmi eurozóny, ale nižší oproti většině ostatních nečlenských zemí. Úvěry v selhání (% z celkových úvěrů, poslední data prosinec 21) CZ 3,3 5,3 6,6 AT 1,9 2,3 2,6 DE 2,9 3,3 n.a. SI 1,8 2,3 3,6* PT 1,9 2,5 3,7* Eurozóna 2,6 4, 4,8 SK 3,2 4,3 5,8 PL 4,4 7, 8,8** HU 3, 5,9 9,3** Zdroj: IMF FSI, GFSR Poznámka: Údaje za eurozónu zahrnují stávající země eurozóny s výjimkou Německa v roce 21, pro které data nebyla k dispozici * Listopad 21, ** Září 21 18

19 Situace v bankovním sektoru Nové podnikové úvěry Změnu trendu lze rovněž pozorovat také u objemu nově poskytnutých korunových úvěrů nefinančním podnikům. Úvěrové podmínky se zlepšují. Během posledních 6 měsíců se úroková míra u nových podnikových úvěrů držela mírně pod 4 %. Nové korunové úvěry nefinančním podnikům (včetně kontokorentních úvěrů, v %, poslední data leden 211) 4 6, , 25 3,8% , 1 8,9% 5 3, -5 2, , , 7/7 1/8 7/8 1/9 7/9 1/1 7/1 1/11 Meziroční změna objemu úvěrů Úroková sazba (pravá osa) Zdroj: ČNB 19

20 Situace v bankovním sektoru Nové úvěry domácnostem Na trhu hypoték roste objem poskytnutých úvěrů a klesají klientské úrokové sazby. Spotřebitelské úvěry pokračují v útlumu. Nové korunové úvěry na bydlení (v %, poslední data leden 211 ) Zdroj ČNB 16,4% 4,5% -4 3, 7/7 1/8 7/8 1/9 7/9 1/1 7/1 1/11 Meziroční změna objemu úvěrů Úroková sazba (pravá osa) 6, 5,5 5, 4,5 4, 3,5 Nové korunové spotřebitelské úvěry (bez kontokorentních úvěrů, v %, poslední data leden 211) Zdroj: ČNB 14,3% -8,4% 15, 14,5 14, 13,5 13, 12,5 12, 11,5 11, 1,5-5 1, 7/7 1/8 7/8 1/9 7/9 1/1 7/1 1/11 Meziroční změna objemu úvěrů Úroková sazba (pravá osa) 2

21 Situace v bankovním sektoru Poměr vkladů k poskytnutým úvěrům a vnější pozice Vysoký poměr vkladů k poskytnutým úvěrům (nejvyšší v rámci EU). Poměr vkladů k poskytnutým úvěrům ve vybraných zemích EU (%, 29) 14 Kladná vnější aktiva bankovního sektoru potvrzují, že české banky jsou čistými věřiteli vůči svým mateřským bankám z eurozóny. Vnější pozice bankovního sektoru (čistá vnější aktiva v % HDP, 29; AT k roku 28) CZ CZ SK DE PL AT EA HU PT SI DE AT EA SK PL PT HU SI -4% -2% % 2% 4% 6% 8% 1% Zdroj: ECB Poznámka: Eurozóna (EA) k roku 29. Zdroj: IMF IFS 21

22 Situace v bankovním sektoru Úvěry v cizí měně Narozdíl od ostatních zemí střední a východní Evropy české domácnosti prakticky nemají úvěry v cizí měně. V podnikovém sektoru jsou tyto cizoměnové úvěry využívány zejména exportně orientovanými firmami a developery nemovitostí k zajištění měnových rizik. Půjčky v cizí měně ve vybraných zemích EU (% celkových půjček danému sektoru; 29) Domácnosti Podniky CZ BG EE HU LT LV PL RO SI SK BE AT FR IT DK SE UK EA Zdroj: ECB 22

23 V lednu 211 byla kapitálová přiměřenost 15,4 % (Tier 1 kapitálová přiměřenost 14 %). Kapitálové vybavení českého bankovního systému je v mezinárodním srovnání dostatečné. Rizikem by mohlo být snížení kapitálového polštáře prostřednictvím zvýšených výplat dividend v očekávání obnoveného ekonomického růstu. Kapitálová přiměřenost v českém bankovním sektoru (v %) Situace v bankovním sektoru Kapitálová přiměřenost Kapitálová přiměřenost ve vybraných zemích EU (v %) /7 1/8 7/8 1/9 7/9 1/1 7/1 1/11 Kapitálová přiměřenost Kapitálová přiměřenost Tier 1 Pramen: CNB PT SI SK PL HU EA CZ AT DE Zdroj: IMF FSI, GFSR Poznámka: EA zobrazuje průměr pro stávající země eurozóny vyjma Francie v roce 28 a Finska, Francia a Itálie v roce

24 Situace v bankovním sektoru Ziskovost bankovního sektoru Přes nepříznivé ekonomické podmínky a nárůst opravných položek zůstává český bankovní sektor i nadále ziskový, v evropském srovnání jde o jedny z nejvyšších hodnot. Zisky v českém bankovním sektoru (mld. Kč) Rentabilita vlastního jmění (Return on equity) v bankovním sektoru (RoE v %) AT CZ DE PT SK SI HU PL EA Pramen: ČNB. Čistý zisk Zdroj: IMF FSI, GFSR Poznámka: Obrázek neobsahuje údaje pro Německo a země eurozóny (EA) v roce 29. EA pro rok 28 zahrnuje průměr pro stávající členské země vyjma Irska, pro které data nebyla dostupná. 24

25 Stabilita bankovního sektoru v ČR Zátěžové testy 25

26 Zátěžové testy bankovního sektoru Metodika zátěžových testůčnb Zátěžové testy jsou využívány jako nástroj pro zhodnocení odolnosti bankovního sektoru jako celku vůči možným nepříznivým šokům. ČNB testy provádí od roku 23; původní metodika byla vyvinuta ve spolupráci s IMF, další postupné zpřesňování metodiky bylo již plně v režii ČNB. ČNB je v oblasti zátěžových testů velmi transparentní v letech výsledky testů publikovány vždy jednou ročně ve Zprávě o finanční stabilitě, od roku 29 jsou zátěžové testy bankovního sektoru prováděny čtvrtletně a výsledky zveřejňovány na webu ČNB, metodické změny průběžně publikovány formou tématických článků ve Zprávách o finanční stabilitě. 26

27 Zátěžové testy bankovního sektoru Základní znaky Výchozím bodem testů jsou alternativní makroekonomické scénáře (základní scénář a zátěžové/nepříznivé scénáře). Předpokládaný makrovývoj v jednotlivých scénářích se pomocí řady dílčích modelů odráží ve změnách klíčových parametrů hlavních rizik bankovního podnikání; jde především o úvěrové riziko (nárůst úvěrů v selhání a souvisejících ztrát z nesplácených úvěrů), tržní riziko (přecenění hodnoty držených finančních aktiv, především dluhopisů), riziko nižších provozních zisků (pokles úrokových i neúrokových výnosů při nepříznivém makroekonomickém vývoji), riziko mezibankovní nákazy (problémy jedné banky se odrazí v bankách, které vůči ní mají expozice; problémy se pak lavinově šíří bankovním sektorem). 27

28 Zátěžové testy bankovního sektoru Míra zátěže v testech ČNB ČNB se konzistentně snaží o značně konzervativní přístup v oblasti zátěžových testů makroekonomické scénáře obnášejí značnou zátěž (vysoké poklesy HDP, vysoké nárůsty rizik), dopad rizik je v testech vždy nadhodnocován (odhad je na pesimistické straně). Míra zátěže, kterou ČNB aplikuje, je značně vyšší, než zátěž v celoevropských testech organizovaných loni (CEBS 21) a letos (EBA 211). Pokles růstu HDP v evropských testech vs. testech ČNB (v %; předpokládaný pokles HDP pro rok 211, pro ČR nebo eurozónu) Připravované evropské tes ty (jaro 211) Evropské testy z července 21 Neočekávaná recese (ČNB 2/211) Fiskální krize (ČNB 11/21) Dluhová krize (ČNB 8/21) Ztráta důvěry (ČNB 5/21)

29 Zátěžové testy bankovního sektoru Aktuální výsledky 1. Základní scénář odvozený z oficiální predikce ČNB pro únor Nepříznivý scénář Neočekávaná recese předpokládá náhlý pokles domácí i zahraniční ekonomické aktivity ve druhé polovině roku 211 v důsledku zahraničního šoku vyvolaného opětovným růstem sovereign rizika zadlužených zemí eurozóny. Růst nejistoty dále způsobí nárůst averze k riziku, depreciaci měnového kurzu a pokles cen vládních dluhopisů. Alternativní scénáře: vývoj růstu reálného HDP (v %) Alternativní scénáře: vývoj měnového kurzu (CZK/EUR) /8 6/9 12/9 6/1 12/1 6/11 12/11 6/12 12/12 Základní scénář Neočekávaná recese /8 6/9 12/9 6/1 12/1 6/11 12/11 6/12 12/12 Základní scénář Neočekávaná recese 29

30 Zátěžové testy bankovního sektoru Měnová politika v nepříznivém scénáři Proinflační tlaky vyvolají reakci měnové politiky a následné zvýšení krátkodobých úrokových sazeb. Scénář je postaven jako náhlý zvrat ve vývoji, kdy ekonomické jednotky již nastavily svá očekávání na optimistické straně (povolení úvěrových standardů, obnovení úvěrování zastavených projektů) dopady náhlé změny ve vývoji jsou neočekávané a tedy razantnější. Alternativní scénáře: vývoj inflace (v %) 7 Alternativní scénáře: vývoj 3M Pribor (v %) inflační cíl /8 6/9 12/9 6/1 12/1 6/11 12/11 6/12 12/12 12/8 6/9 12/9 6/1 12/1 6/11 12/11 6/12 12/12 Základní scénář Neočekávaná recese Základní scénář Neočekávaná recese 3

31 Zátěžové testy bankovního sektoru Dopady rizik na bankovní sektor Pro zátěžový scénář Neočekávaná recese se podíl úvěrů v selhání pro nefinanční podniky i domácnosti pohybuje na výrazně vyšších úrovních oproti Základnímu scénáři. Paralelně by byl bankovní sektor zasažen poměrně vysokými tržními ztrátami z titulu poklesu cen držených vládních dluhopisů a přeceněním veškerých pohledávek za pěti zadluženými zeměmi EU na nulovou hodnotu. Nepříznivý scénář dále předpokládá pokles provozních zisků o cca 3 % vůči roku 21. Průběh podílu úvěrů v selhání: nefinanční podniky (v %) /8 6/9 12/9 6/1 12/1 6/11 12/11 6/12 12/12 Základní scénář Neočekávaná recese Průběh podílu úvěrů v selhání: obyvatelstvo (v %) /8 6/9 12/9 6/1 12/1 6/11 12/11 6/12 12/12 Základní scénář Neočekávaná recese 31

32 Zátěžové testy bankovního sektoru Kapitálová přiměřenost v testech Přes poměrně vysoké úvěrové i tržní ztráty a oslabené provozní zisky zůstává bankovní sektor jako celek stabilní v obou scénářích. Jedním z důvodů je vysoká počáteční kapitálová přiměřenost pochybující se nad 15 %. Pokud by však banky snížily existující kapitálový polštář v prvních měsících roku 211 na předkrizovou úroveň prostřednictvím výplaty mimořádné dividendy v situaci optimistických očekávání ohledně budoucího vývoje, kapitálová přiměřenost by se v nepříznivém scénáři nebezpečně přiblížila hranici 8 %. Vývoj kapitálové přiměřenosti (v %) /8 6/9 12/9 6/1 12/1 6/11 12/11 6/12 12/12 Základní scénář Neočekávaná recese Neočekávaná recese s výplatou mimořádných dividend 32

33 Zátěžové testy bankovního sektoru Kapitálové injekce v testech ČNB V nepříznivém scénáři Neočekávaná recese by se dostalo několik bank do situace nedostatečné kapitálové přiměřenosti. Za účelem dorovnání kapitálové přiměřenosti všech bank se sídlem v ČR (tj. bez poboček zahraničních bank) do regulatorního minima 8 % by banky musely v období navýšit regulatorní kapitál o 16 mld. Kč (méně než,5 % HDP). V případě varianty nepříznivého scénáře Neočekávaná recese s výplatou mimořádných dividend by se do situace nedostatečné kapitálové přiměřenosti dostalo více bank a kapitálové injekce by činily až 28 mld. Kč (1 % současné úrovně regulatorního kapitálu a téměř,8 % HDP). Rizikem pro finanční stabilitu se tak jeví kombinace optimismu bank ohledně konce krize promítajícího se do výplaty mimořádných dividend a následného opětovného propadu ekonomiky do recese. 33

34 Děkuji za pozornost Dotazy, diskuze Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady ČNB Česká národní banka Na příkopě Praha 1

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Výroční konference českých diplomatů - ekonomických radů a ekonomických tajemníků 26. června 212 I. Makroekonomický

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013

Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013 Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013 Prezentace pro tiskovou konferenci Miroslav Singer guvernér Praha, 18. červen 2013 Struktura prezentace I. Výchozí stav reálné ekonomiky a finančního sektoru a alternativní

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR

Vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Setkání s představiteli odborových svazů 1. prosince 213 V eurozóně přetrvává napjatý

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR

Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Setkání s představiteli zaměstnavatelských a podnikatelských svazů 4. prosince

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Finanční krize, její dopady na českou ekonomiku a na chování vlád

Finanční krize, její dopady na českou ekonomiku a na chování vlád Finanční fórum Zlaté koruny 2008 Finanční krize, její dopady na českou ekonomiku a na chování vlád Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady České národní banky Dopady úvěrové krize na českou ekonomiku

Více

kol reorganizací více z pohledu

kol reorganizací více z pohledu Pár r poznámek k dnešní situaci kol reorganizací více z pohledu bankéře, než bývalého poradce a manažera Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Money Club Praha, 15. října 2009 Osnova Dnešní

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický

Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Praha, 24. května 2012 Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický Ing. Kamil Kosman Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Možné scénáře vývoje

Více

Makroekonomický výhled, vývoj bankovních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu Jan Frait

Makroekonomický výhled, vývoj bankovních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu Jan Frait Makroekonomický výhled, vývoj bankovních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu Jan Frait Diskusní setkání Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Praha, 27. srpen 215 I. Aktuální makroekonomická prognóza

Více

lné ekonomiky a dopady na podnikatelskou sféru

lné ekonomiky a dopady na podnikatelskou sféru Přenos finanční krize do reáln lné ekonomiky a dopady na podnikatelskou sféru ekonomická přednáška pro jednání představenstva Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice Ing. Pavel Řežábek, Ph.D.

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Stabilita bankovního sektoru,

Stabilita bankovního sektoru, Stabilita bankovního sektoru, nové regulatorní požadavky a trendy v úvěrování doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. hlavní ekonom 23.2.2012 Aktuální hospodářský růst ČR Česká ekonomika byla podle předběžných údajů

Více

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký?

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace při příležitosti emise zlaté pamětní mince Žďákovský most Vystrkov, 5. května

Více

Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011

Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011 Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011 Zadluženost domácností rostla v předkrizových letech enormním tempem. To bylo odrazem rostoucí

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Export, motivace tuzemské ekonomiky

Export, motivace tuzemské ekonomiky 163. Žofínské fórum Export, motivace tuzemské ekonomiky Lubomír Lízal, PhD. Palác Žofín, 14. dubna 2014 Význam zahraničního obchodu pro českou ekonomiku Nominální objemy celkového HDP a vývozu a dovozu

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Proč konsolidovat veřejné finance

Proč konsolidovat veřejné finance Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 2014 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté?

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Vladimír Tomšík Viceguvernér ČNB Exportní konference Hospodářská komora ČR, Praha 4. června 214 Plán prezentace Zahraniční vývoj Vývoj kurzu koruny Vývoj

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Finanční krize a finanční gramotnost

Finanční krize a finanční gramotnost Finanční krize a finanční gramotnost Eva Zamrazilová členka bankovní rady ČNB Konference Jak učit u matematice žáky ve věku v 10 15 let Litomyšl, 15. října 2009 Kořeny současn asné finanční krize Rozšířila

Více

Ekonomická prezentace

Ekonomická prezentace Ekonomická prezentace Česká ekonomika rok po oslabení kurzu Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Emisní den zlaté mince Železobetonový most v Karviné-Darkově 14. října 2014 Plán prezentace Proč

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Měnová politika - cíle

Měnová politika - cíle Měnová politika - cíle Hlavním cílem ČNB (podle Ústavy) je péče o cenovou stabilitu. Pokud tím není dotčen tento hlavní cíl, má ČNB za úkol podporovat obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému

Více

Finanční gramotnost: základ individuální zodpovědnosti občanů

Finanční gramotnost: základ individuální zodpovědnosti občanů Finanční gramotnost: základ individuální zodpovědnosti občanů Eva Zamrazilová členka bankovní rady Vysoká škola ekonomická Praha, 14.1.2010 Specifika současné finanční krize Rozšířila se z relativně málo

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR 48 4 FINANČNÍ SEKTOR

4 FINANČNÍ SEKTOR 48 4 FINANČNÍ SEKTOR 48 4 FINANČNÍ SEKTOR 4 FINANČNÍ SEKTOR Globální finanční krize započatá v létě 7 se v průběhu roku 8 dále prohloubila a projevila se i pádem několika významných finančních institucí. Za jeden z vrcholů

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

M. Singer Bankovní unie a ČR očima ČNB a vývoj v bankovním sektoru

M. Singer Bankovní unie a ČR očima ČNB a vývoj v bankovním sektoru Bankovní unie a ČR očima ČNB a aktuáln lní vývoj bankovního sektoru Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka 150. Žofínské fórum Praha, 7. května 2013 M. Singer Bankovní unie a ČR očima ČNB a vývoj

Více

Oslabení měnového kurzu

Oslabení měnového kurzu Oslabení měnového kurzu Intervence: pojistka proti deflaci a recesi Vladimír Tomšík Česká národní banka Výchozí podmínky Mezinárodní srovnání: hospodářský růst Dlouhé období hospodářského útlumu, přičemž

Více

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB Mojmír Hampl Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 Situace v letech 2012-2013 Klíčovou MP sazbu jsme v listopadu 2012 snížili na 0,05 % (technická

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř)

Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř) Nová prognóza ČNB (Zpráva o inflaci IV/3) Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř) Tomáš Holub Praha, 5. listopadu 3 Plán prezentace Trajektorie úrokových sazeb a jejich chybějící snižování Potenciální

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2008 / 2009

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2008 / 2009 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 28 / 29 ISBN 978-8-87225-15-8 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 28 / 29 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 29 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 29 21 / 21 211 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 21 / 211 ISBN 978-8-87225-33-2 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění

Více

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E konomický bulletin 30 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 vropská centrální banka, 2015 Adresa 60640 Frankfurt am Main Německo Telefon +49 69 1344 0 Internet http://www.ecb.europa.eu Za vyhotovení tohoto bulletinu

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více

Zpráva o finanční stabilitě

Zpráva o finanční stabilitě Zpráva o finanční stabilitě 29 211 / 21 212 Zpráva o finanční stabilitě 211 / 212 ISBN 978-8-87225-37- Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Finanční sektor, konkurence v něm a příspěvek ke konkurenceschopnosti ekonomiky

Finanční sektor, konkurence v něm a příspěvek ke konkurenceschopnosti ekonomiky Finanční sektor, konkurence v něm a příspěvek ke konkurenceschopnosti ekonomiky Analýza ČBA J. Bušek, P. Dufek, J. Heřmánek, M. Kupka, L. Niedermayer, F. Pavelka 7.3.1 1 Zaměření analýzy Není zaměřena

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25.

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. Manažeři finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. října 2012 Investovat nebo chránit peníze? akcie obligace úrokové sazby

Více

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Jiří Rusnok Vrchní ředitel, člen bankovní rady ČNB Univerzita Pardubice 28. dubna 2014 Plán prezentace Česká ekonomika

Více

Vysoká škola finanční a správní, Praha 20.dubna 2009

Vysoká škola finanční a správní, Praha 20.dubna 2009 Reálný sektor a finanční stabilita Petr Jakubík Samostatný odbor ekonomického výzkumu a finanční stability Česká národní banka Vysoká škola finanční a správní, Praha 20.dubna 2009 Finanční stabilita 2

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2008 / 2009

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2008 / 2009 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 28 / 29 ISBN 978-8-87225-15-8 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 28 / 29 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Monetární politika v měnícím se ekonomickém prostředí: příklad ČNB

Monetární politika v měnícím se ekonomickém prostředí: příklad ČNB Monetární politika v měnícím se ekonomickém prostředí: příklad ČNB Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Univerzita Hradec Králové Hradec Králové 2. března 2015 Obsah prezentace Finanční krize

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Konzultační materiál

Konzultační materiál Konzultační materiál Klíčové body obsažené v připravovaném makroobezřetnostním doporučení ČNB k rizikům spojeným s vývojem na trhu retailových úvěrů zajištěných rezidenčními nemovitostmi Účel konzultace

Více

Makroekonomická analýza Česká republika

Makroekonomická analýza Česká republika Makroekonomická analýza Česká republika Hrubý domácí produkt Podle aktuálních dat Českého statistického úřadu, České národní banky a Ministerstva financí došlo za rok 213 k poklesu meziročního reálného

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

2. Dodatek Základního prospektu

2. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 2. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ISBN 978-8-87225-44-8 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční bance nadále roste počet klientů, čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % Čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % na 6,6 miliardy Kč Počet klientů KB se zvýšil o 1,7 %, což představuje nárůst o 28 000

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka pokračovala v roce 2012 v růstu provozní výkonnosti a ziskovosti Čistý zisk za rok 2012 dosáhl 14,0 miliardy Kč Praha, 13. února 2013 Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB v roce

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 1 / Q3 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... KURZ CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 13 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

Svět a Česko v roce 2013. Jan Bureš, hlavní ekonom Era Poštovní spořitelny

Svět a Česko v roce 2013. Jan Bureš, hlavní ekonom Era Poštovní spořitelny Svět a Česko v roce 2013 Jan Bureš, hlavní ekonom Era Poštovní spořitelny 8.2.2013 Rok 2012 nebyl nejlepší. l 2 Téma roku 2013: Kdy se odrazíme ode dna? Proč být optimistou? Nejčernější scénáře ze stolu

Více

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Pojišťovnictv ovnictví v době krize očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Světov tová hospodářsk ská krize:

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 1 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna stouply spotřebitelské ceny v prosinci o 5,4 procenta meziročně,

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Podnikatelská rada Ministerstva průmyslu a obchodu 17. října 2014 Obsah Cenová stabilita, inflační cíl ČNB, škodlivost

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zvýšila objem financování české ekonomiky s nárůstem poskytnutých úvěrů o 13% Čistý zisk za rok 2011 dosáhl 9,5 miliardy Kč Praha, 16. února 2012 KB v roce 2011 výrazně zrychlila

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Duben 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem května vzrostly spotřebitelské ceny během dubna o 0,3 procenta. V meziročním

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Provozní výsledek KB za 1. čtvrtletí 2015 zůstal stabilní díky nárůstu objemu obchodů s klienty Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB narostl o 5,9 % na 513,7 miliardy Kč Konsolidovaná aktiva stoupla

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2010 (podle IFRS, neauditované) 30. července 2010, Praha

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2010 (podle IFRS, neauditované) 30. července 2010, Praha Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 21 (podle IFRS, neauditované), Praha Gernot Mittendorfer Hlavní fakta 1. pololetí 21 Výsledky České spořitelny za 1. pololetí 21 jsou v souladu s

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více