Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB"

Transkript

1 Hospodářská politika a finanční stabilita Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška Brno, 5. dubna 211

2 Úvod Obsah prezentace: Finanční stabilita v kontextu hospodářských politik, cíle a nástroje Ekonomický vývoj ve světě a v ČR ve světle hospodářské politiky Situace v bankovním sektoru z hlediska finanční stability Zátěžové testy bankovního sektoru 2

3 Hospodářská politika Makroekonomická oblast zabezpečování základních makroekonomických cílů společnosti Rozpočtová (fiskální) politika Měnová (monetární) politika Politika finanční stability Mezinárodní politika Hospodářská politika Mikroekonomická oblast zvyšování efektivnosti při alokaci zdrojů společnosti Sociální politika Důchodová politika Strukturální politika Politika zaměřená na veř. sektor Environmentální politika Ochrana hosp. soutěže 3

4 Hospodářská politika Makroekonomická oblast zabezpečování základních makroekonomických cílů společnosti Hlavním cílem ČNB je péče o cenovou stabilitu. Rozpočtová (fiskální) politika Měnová (monetární) politika Politika finanční stability Mezinárodní politika Hospodářská politika V souladu se svým hlavním cílem ČNB: -určuje měnovou politiku (režim cílování inflace) Mikroekonomická oblast zvyšování efektivnosti při alokaci zdrojů společnosti Sociální politika V souladu se svými úkoly Důchodová politika ČNB: Strukturální - provádí analýzu politikavývoje finančního systému -pečuje o bezpečné fungování a rozvoj finančního trhu -přispívá ke stabilitě finančního Ochrana hosp. soutěže systému jako celku Politika zaměřená na veř. sektor Environmentální politika 4

5 Pojetí finanční stability ČNB Cílem je, aby se finanční systém nestal natolik zranitelným, že neočekávané šoky nakonec vyvolají finanční nestabilitu ve formě krize. Analýzy finanční stability ČNB zkoumají: Zdraví finančního systému Ano: odolnost Ne: zranitelnost zda se ve finančním systému nevytváří zranitelná místa vedoucí ke snížení jeho odolnosti vůči šokům; zda nevznikají podmínky, za nichž interakce makroekonomických faktorů a politik, nadměrné výše dluhu v bilancích domácností, podniků, vlády či finančních institucí a volatility na finančních trzích mohou vyvolat finanční krizi. Působení šoků Ano Ne Finanční stabilita Finanční volatilita Finanční zranitelnost Finanční nestabilita (krize) 5

6 Makroprudenční politika Makroprudenční politika je jednou ze součástí politik finanční stability. Definujeme ji jako aplikaci sady nástrojů, které mají potenciál snížit zranitelnost a zvýšit tak odolnost systému vytvářením kapitálových a likvidních polštářů, omezením procykličnosti a snížením amplitudy finančního cyklu, ohraničením rizik, která mohou pro systém jako celek vytvářet jednotlivé finanční instituce. Makroprudenční politika by prostřednictvím utlumení kanálů vzniku a šíření systémového rizika měla působit primárně preventivně proti rizikům finanční nestability v budoucnosti, sekundárně k omezení jejich dopadů v případě selhání prevence. Evropskou autoritou pro makroprudenční dohled by se měla stát Evropská rada pro systémová rizika (European Systemic Risk Board). Na činnosti ESRB se podílí i ČNB. 6

7 Ekonomický vývoj ve světě a v ČR 7

8 Ekonomická situace ve světě Předpověď HDP - svět Oživení ekonomické aktivity pokračuje, ale nejistota ohledně dopadů fiskální konsolidace v některých vyspělých ekonomikách přetrvává. Hlavním faktorem růstu HDP eurozóny a Německa zůstává i nadále čistý export USA 2,9 1,7 3,3 1, Čína 1,3 3,6 9, Německo 1, Eurozóna HIST CF, 3/11 MMF, 1/11 OECD, 11/1 EK, 3/11 ECB, 3/11 (eurozóna); (eurozóna); Fed, 2/11 (USA) EK, 11/1 (USA) HIST CF, 3/11 MMF, 1/11 OECD, 11/1 EK, 3/11 DBB, 12/1 (Německo); (Německo); EK, 11/1 (Čína) BOFIT, 3/11 (Čína) Zdroj: výpočet ČNB s použitím Eurostatu, CF, IMF, OECD, EC, ECB, FED, DBB a BOFITu 8

9 Ekonomická situace ve světě Předpověď inflace - svět Výhledy inflace naznačují dle aktuálních předpovědí pro rok 211 více než 2% růst cen v eurozóně a v Německu, v delším horizontu by se měl růst cen vrátit pod cíl ECB. Výhled inflace v USA a Číně zůstává v širokém pásmu USA 1,6 2, Čína 4,6 4,7 1 Eurozóna 1,6 1,8 2 1 Německo 1,2 1, HIST CF, 3/11 MMF, 1/1 OECD, 11/1 EK, 3/11 ECB, 3/11(eurozóna); (eurozóna); Fed, 2/11 (USA) EK, 11/1 (USA) HIST CF, 3/11 MMF, 1/1 OECD, 11/1 EK, 3/11 DBB, 12/1(Německo); (Německo); EK, 11/1 (Čína) BOFIT, N/A (Čína) Zdroj: výpočet ČNB s použitím Eurostatu, CF, IMF, OECD, EC, ECB, FED, DBB a BOFITu 9

10 Ekonomická situace v ČR Prognóza HDP a inflace podle ČNB Podle prognózy HDP se v roce 21 i 211 dostáváme opět do kladných čísel. Inflace se na prognóze drží v blízkosti inflačního cíle. mzr. zm. v %, sez. očištěno mzr. zm. v % Inflační cíl Horizont měnové politiky -6 I/9 II III IV I/1 II III IV I/11 II III IV I/12 II III -2 I/9 II III IV I/1 II III IV I/11 II III IV I/12 II III 9% 7% 5% 3% interval spolehlivosti 9% 7% 5% 3% interval spolehlivosti Prognóza HDP: 21: 2,4% 211: 1,6% 212: 3,% Inflace na horizontu MP: 1.Q 212: 2,% 2.Q 212: 2,1% Zdroj: ČNB 1

11 Ekonomická situace v ČR Vývoj HDP Úroveň HDP je stále nižší než před vypuknutím krize. Vývoj hrubého domácího produktu ve stálých cenách mld. Kč % stálé ceny 2 (sezónně očištěno) čtvrtletí předchozího roku = 1 (sezónně očištěno) 94 11

12 Ekonomická situace ve světě a v ČR Měnověpolitické sazby Měnověpolitické sazby v eurozóně, USA a v ČR (% p.a.) Měnověpolitická sazba a tržní sazby v ČR (% p.a.) 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 1/7 6/7 11/7 4/8 9/8 2/9 7/9 12/9 5/1 1/1 3/11 Repo sazba ČNB 3M 1Y 1Y vladní dluhopis 12

13 Ekonomická situace ve světě a v ČR Výnosy dlouhodobých vládních dluhopisů Výnosové rozdíly českých dlouhodobých vládních dluhopisů oproti německým v posledních týdnech mírně klesly, přesto se nadále drží nad úrovní před začátkem krize. Přes částečné oživení zůstávají v eurozóně zvýšená rizika pro finanční stabilitu. Výnosové rozdíly desetiletých vládních dluhopisů (v %, měsíční průměr) /1 9/2 5/4 1/6 9/7 5/9 1/11 CZ HU PL AT GR SE IR Pramen: Thomson Reuters 13

14 Ekonomická situace v ČR Vývoj kurzu 3 CZECH KORUNA TO EURO (CZ) 24/3/ Vývoj kurzu koruny a jeho dlouhodobého trendu CZECH KORUNA TO EURO (CZ) - EXCHANGE RATE CZECH KORUNA TO US $ (CZ) - EXCHANGE RATE Source: Thomson Datastream 24 CZK/EUR Pozn.: Červená přerušovaná čára indikuje dlouhodobý trend. Data do března 211. Pramen: Thomson Reuters, výpočty ČNB 14

15 Ekonomická situace v ČR Prognóza sazeb a kurzu podle ČNB Stabilita tržních úrokových sazeb poblíž stávající úrovně bude následována jejich pozvolným růstem od konce roku 211. Kurz koruny vůči euru bude postupně posilovat I/9 II III IV I/1 II III IV I/11 II III IV I/12 II III 2 I/9 II III IV I/1 II III IV I/11 II III IV I/12 II III 9% 7% 5% 3% interval spolehlivosti 9% 7% 5% 3% interval spolehlivosti Prognóza 3M PRIBOR: 211: 1,3% Prognóza měnového kurzu CZK/EUR: 211: 24,2 Zdroj: ČNB 212: 2,% 212: 23,7 15

16 Situace v bankovním sektoru 16

17 Situace v bankovním sektoru Vývoj v úvěrové oblasti Aktuální data potvrzují tendenci ke změně trendu na úvěrovém trhu směrem k mírnému růstu úvěrů. Meziroční dynamika růstu úvěrů (v %, poslední data leden 211) Podíl úvěrů v selhání se v posledních měsících stabilizoval v segmentu nefinančních podniků, v segmentu domácností zatím pokračuje mírný růst. Vývoj podílu úvěrů v selhání na celkových úvěrech (v %, poslední data leden 211) 1, 9, 8, 7, 8,9% 6,3% ,8% 6, 5, 5,2% 1 5 3,8% 4, 3, 2, -5,5% 1, -1 7/7 1/8 7/8 1/9 7/9 1/1 7/1 1/11 Úvěry celkem Nefinanční podniky Pramen: ČNB Obyvatelstvo, 7/7 1/8 7/8 1/9 7/9 1/1 7/1 1/11 Úvěry celkem Nefinanční podniky Pramen: ČNB Obyvatelstvo 17

18 Situace v bankovním sektoru Úvěry v selhání v mezinárodním srovnání V posledních třech letech rostly úvěry v selhání ve všech zemích EU. Důvodem byl pokles ekonomické aktivity a rostoucí nezaměstnanost. Podíl úvěrů v selhání je v České republice relativně vyšší ve srovnání se zeměmi eurozóny, ale nižší oproti většině ostatních nečlenských zemí. Úvěry v selhání (% z celkových úvěrů, poslední data prosinec 21) CZ 3,3 5,3 6,6 AT 1,9 2,3 2,6 DE 2,9 3,3 n.a. SI 1,8 2,3 3,6* PT 1,9 2,5 3,7* Eurozóna 2,6 4, 4,8 SK 3,2 4,3 5,8 PL 4,4 7, 8,8** HU 3, 5,9 9,3** Zdroj: IMF FSI, GFSR Poznámka: Údaje za eurozónu zahrnují stávající země eurozóny s výjimkou Německa v roce 21, pro které data nebyla k dispozici * Listopad 21, ** Září 21 18

19 Situace v bankovním sektoru Nové podnikové úvěry Změnu trendu lze rovněž pozorovat také u objemu nově poskytnutých korunových úvěrů nefinančním podnikům. Úvěrové podmínky se zlepšují. Během posledních 6 měsíců se úroková míra u nových podnikových úvěrů držela mírně pod 4 %. Nové korunové úvěry nefinančním podnikům (včetně kontokorentních úvěrů, v %, poslední data leden 211) 4 6, , 25 3,8% , 1 8,9% 5 3, -5 2, , , 7/7 1/8 7/8 1/9 7/9 1/1 7/1 1/11 Meziroční změna objemu úvěrů Úroková sazba (pravá osa) Zdroj: ČNB 19

20 Situace v bankovním sektoru Nové úvěry domácnostem Na trhu hypoték roste objem poskytnutých úvěrů a klesají klientské úrokové sazby. Spotřebitelské úvěry pokračují v útlumu. Nové korunové úvěry na bydlení (v %, poslední data leden 211 ) Zdroj ČNB 16,4% 4,5% -4 3, 7/7 1/8 7/8 1/9 7/9 1/1 7/1 1/11 Meziroční změna objemu úvěrů Úroková sazba (pravá osa) 6, 5,5 5, 4,5 4, 3,5 Nové korunové spotřebitelské úvěry (bez kontokorentních úvěrů, v %, poslední data leden 211) Zdroj: ČNB 14,3% -8,4% 15, 14,5 14, 13,5 13, 12,5 12, 11,5 11, 1,5-5 1, 7/7 1/8 7/8 1/9 7/9 1/1 7/1 1/11 Meziroční změna objemu úvěrů Úroková sazba (pravá osa) 2

21 Situace v bankovním sektoru Poměr vkladů k poskytnutým úvěrům a vnější pozice Vysoký poměr vkladů k poskytnutým úvěrům (nejvyšší v rámci EU). Poměr vkladů k poskytnutým úvěrům ve vybraných zemích EU (%, 29) 14 Kladná vnější aktiva bankovního sektoru potvrzují, že české banky jsou čistými věřiteli vůči svým mateřským bankám z eurozóny. Vnější pozice bankovního sektoru (čistá vnější aktiva v % HDP, 29; AT k roku 28) CZ CZ SK DE PL AT EA HU PT SI DE AT EA SK PL PT HU SI -4% -2% % 2% 4% 6% 8% 1% Zdroj: ECB Poznámka: Eurozóna (EA) k roku 29. Zdroj: IMF IFS 21

22 Situace v bankovním sektoru Úvěry v cizí měně Narozdíl od ostatních zemí střední a východní Evropy české domácnosti prakticky nemají úvěry v cizí měně. V podnikovém sektoru jsou tyto cizoměnové úvěry využívány zejména exportně orientovanými firmami a developery nemovitostí k zajištění měnových rizik. Půjčky v cizí měně ve vybraných zemích EU (% celkových půjček danému sektoru; 29) Domácnosti Podniky CZ BG EE HU LT LV PL RO SI SK BE AT FR IT DK SE UK EA Zdroj: ECB 22

23 V lednu 211 byla kapitálová přiměřenost 15,4 % (Tier 1 kapitálová přiměřenost 14 %). Kapitálové vybavení českého bankovního systému je v mezinárodním srovnání dostatečné. Rizikem by mohlo být snížení kapitálového polštáře prostřednictvím zvýšených výplat dividend v očekávání obnoveného ekonomického růstu. Kapitálová přiměřenost v českém bankovním sektoru (v %) Situace v bankovním sektoru Kapitálová přiměřenost Kapitálová přiměřenost ve vybraných zemích EU (v %) /7 1/8 7/8 1/9 7/9 1/1 7/1 1/11 Kapitálová přiměřenost Kapitálová přiměřenost Tier 1 Pramen: CNB PT SI SK PL HU EA CZ AT DE Zdroj: IMF FSI, GFSR Poznámka: EA zobrazuje průměr pro stávající země eurozóny vyjma Francie v roce 28 a Finska, Francia a Itálie v roce

24 Situace v bankovním sektoru Ziskovost bankovního sektoru Přes nepříznivé ekonomické podmínky a nárůst opravných položek zůstává český bankovní sektor i nadále ziskový, v evropském srovnání jde o jedny z nejvyšších hodnot. Zisky v českém bankovním sektoru (mld. Kč) Rentabilita vlastního jmění (Return on equity) v bankovním sektoru (RoE v %) AT CZ DE PT SK SI HU PL EA Pramen: ČNB. Čistý zisk Zdroj: IMF FSI, GFSR Poznámka: Obrázek neobsahuje údaje pro Německo a země eurozóny (EA) v roce 29. EA pro rok 28 zahrnuje průměr pro stávající členské země vyjma Irska, pro které data nebyla dostupná. 24

25 Stabilita bankovního sektoru v ČR Zátěžové testy 25

26 Zátěžové testy bankovního sektoru Metodika zátěžových testůčnb Zátěžové testy jsou využívány jako nástroj pro zhodnocení odolnosti bankovního sektoru jako celku vůči možným nepříznivým šokům. ČNB testy provádí od roku 23; původní metodika byla vyvinuta ve spolupráci s IMF, další postupné zpřesňování metodiky bylo již plně v režii ČNB. ČNB je v oblasti zátěžových testů velmi transparentní v letech výsledky testů publikovány vždy jednou ročně ve Zprávě o finanční stabilitě, od roku 29 jsou zátěžové testy bankovního sektoru prováděny čtvrtletně a výsledky zveřejňovány na webu ČNB, metodické změny průběžně publikovány formou tématických článků ve Zprávách o finanční stabilitě. 26

27 Zátěžové testy bankovního sektoru Základní znaky Výchozím bodem testů jsou alternativní makroekonomické scénáře (základní scénář a zátěžové/nepříznivé scénáře). Předpokládaný makrovývoj v jednotlivých scénářích se pomocí řady dílčích modelů odráží ve změnách klíčových parametrů hlavních rizik bankovního podnikání; jde především o úvěrové riziko (nárůst úvěrů v selhání a souvisejících ztrát z nesplácených úvěrů), tržní riziko (přecenění hodnoty držených finančních aktiv, především dluhopisů), riziko nižších provozních zisků (pokles úrokových i neúrokových výnosů při nepříznivém makroekonomickém vývoji), riziko mezibankovní nákazy (problémy jedné banky se odrazí v bankách, které vůči ní mají expozice; problémy se pak lavinově šíří bankovním sektorem). 27

28 Zátěžové testy bankovního sektoru Míra zátěže v testech ČNB ČNB se konzistentně snaží o značně konzervativní přístup v oblasti zátěžových testů makroekonomické scénáře obnášejí značnou zátěž (vysoké poklesy HDP, vysoké nárůsty rizik), dopad rizik je v testech vždy nadhodnocován (odhad je na pesimistické straně). Míra zátěže, kterou ČNB aplikuje, je značně vyšší, než zátěž v celoevropských testech organizovaných loni (CEBS 21) a letos (EBA 211). Pokles růstu HDP v evropských testech vs. testech ČNB (v %; předpokládaný pokles HDP pro rok 211, pro ČR nebo eurozónu) Připravované evropské tes ty (jaro 211) Evropské testy z července 21 Neočekávaná recese (ČNB 2/211) Fiskální krize (ČNB 11/21) Dluhová krize (ČNB 8/21) Ztráta důvěry (ČNB 5/21)

29 Zátěžové testy bankovního sektoru Aktuální výsledky 1. Základní scénář odvozený z oficiální predikce ČNB pro únor Nepříznivý scénář Neočekávaná recese předpokládá náhlý pokles domácí i zahraniční ekonomické aktivity ve druhé polovině roku 211 v důsledku zahraničního šoku vyvolaného opětovným růstem sovereign rizika zadlužených zemí eurozóny. Růst nejistoty dále způsobí nárůst averze k riziku, depreciaci měnového kurzu a pokles cen vládních dluhopisů. Alternativní scénáře: vývoj růstu reálného HDP (v %) Alternativní scénáře: vývoj měnového kurzu (CZK/EUR) /8 6/9 12/9 6/1 12/1 6/11 12/11 6/12 12/12 Základní scénář Neočekávaná recese /8 6/9 12/9 6/1 12/1 6/11 12/11 6/12 12/12 Základní scénář Neočekávaná recese 29

30 Zátěžové testy bankovního sektoru Měnová politika v nepříznivém scénáři Proinflační tlaky vyvolají reakci měnové politiky a následné zvýšení krátkodobých úrokových sazeb. Scénář je postaven jako náhlý zvrat ve vývoji, kdy ekonomické jednotky již nastavily svá očekávání na optimistické straně (povolení úvěrových standardů, obnovení úvěrování zastavených projektů) dopady náhlé změny ve vývoji jsou neočekávané a tedy razantnější. Alternativní scénáře: vývoj inflace (v %) 7 Alternativní scénáře: vývoj 3M Pribor (v %) inflační cíl /8 6/9 12/9 6/1 12/1 6/11 12/11 6/12 12/12 12/8 6/9 12/9 6/1 12/1 6/11 12/11 6/12 12/12 Základní scénář Neočekávaná recese Základní scénář Neočekávaná recese 3

31 Zátěžové testy bankovního sektoru Dopady rizik na bankovní sektor Pro zátěžový scénář Neočekávaná recese se podíl úvěrů v selhání pro nefinanční podniky i domácnosti pohybuje na výrazně vyšších úrovních oproti Základnímu scénáři. Paralelně by byl bankovní sektor zasažen poměrně vysokými tržními ztrátami z titulu poklesu cen držených vládních dluhopisů a přeceněním veškerých pohledávek za pěti zadluženými zeměmi EU na nulovou hodnotu. Nepříznivý scénář dále předpokládá pokles provozních zisků o cca 3 % vůči roku 21. Průběh podílu úvěrů v selhání: nefinanční podniky (v %) /8 6/9 12/9 6/1 12/1 6/11 12/11 6/12 12/12 Základní scénář Neočekávaná recese Průběh podílu úvěrů v selhání: obyvatelstvo (v %) /8 6/9 12/9 6/1 12/1 6/11 12/11 6/12 12/12 Základní scénář Neočekávaná recese 31

32 Zátěžové testy bankovního sektoru Kapitálová přiměřenost v testech Přes poměrně vysoké úvěrové i tržní ztráty a oslabené provozní zisky zůstává bankovní sektor jako celek stabilní v obou scénářích. Jedním z důvodů je vysoká počáteční kapitálová přiměřenost pochybující se nad 15 %. Pokud by však banky snížily existující kapitálový polštář v prvních měsících roku 211 na předkrizovou úroveň prostřednictvím výplaty mimořádné dividendy v situaci optimistických očekávání ohledně budoucího vývoje, kapitálová přiměřenost by se v nepříznivém scénáři nebezpečně přiblížila hranici 8 %. Vývoj kapitálové přiměřenosti (v %) /8 6/9 12/9 6/1 12/1 6/11 12/11 6/12 12/12 Základní scénář Neočekávaná recese Neočekávaná recese s výplatou mimořádných dividend 32

33 Zátěžové testy bankovního sektoru Kapitálové injekce v testech ČNB V nepříznivém scénáři Neočekávaná recese by se dostalo několik bank do situace nedostatečné kapitálové přiměřenosti. Za účelem dorovnání kapitálové přiměřenosti všech bank se sídlem v ČR (tj. bez poboček zahraničních bank) do regulatorního minima 8 % by banky musely v období navýšit regulatorní kapitál o 16 mld. Kč (méně než,5 % HDP). V případě varianty nepříznivého scénáře Neočekávaná recese s výplatou mimořádných dividend by se do situace nedostatečné kapitálové přiměřenosti dostalo více bank a kapitálové injekce by činily až 28 mld. Kč (1 % současné úrovně regulatorního kapitálu a téměř,8 % HDP). Rizikem pro finanční stabilitu se tak jeví kombinace optimismu bank ohledně konce krize promítajícího se do výplaty mimořádných dividend a následného opětovného propadu ekonomiky do recese. 33

34 Děkuji za pozornost Dotazy, diskuze Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady ČNB Česká národní banka Na příkopě Praha 1

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci 8. ročníku odborné konference Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno,

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

2011: oslabení nebo zrychlení růstu?

2011: oslabení nebo zrychlení růstu? 211: oslabení nebo zrychlení růstu? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady a vrchní ředitelka ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a střední Evropě Brno, 1. prosince 21 Odraz

Více

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Světový a domácí ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Ekonomická přednáška 7. ročník konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu Brno, 20. října 2010 Motto Řečnictví

Více

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer Česká ekonomika na začátku oživeno ivení Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Holiday Inn, Brno, 23. října 213 M. Singer Česká

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Výroční konference českých diplomatů - ekonomických radů a ekonomických tajemníků 26. června 212 I. Makroekonomický

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

ské politiky v současn asné ekonomické situaci

ské politiky v současn asné ekonomické situaci Aplikace hospodářsk ské politiky v současn asné ekonomické situaci VIII. Setkání představitelů významných podniků Jihočeského kraje Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 12.

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Hospodářská politika ve 3. tisíciletí. Pavel Řežábek. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

Hospodářská politika ve 3. tisíciletí. Pavel Řežábek. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB ve 3. tisíciletí Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Ekonomická přednáška konference Fórum českého stavebnictví 2010 Praha, 3. března 2010 Motto To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 Prezentace pro tiskovou konferenci Miroslav Singer guvernér Praha, 19. červen 2012 Struktura prezentace I. Hlavní závěry a celkové hodnocení rizik II. Rizika vznikající

Více

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008 Úvěrová krize ve vyspělých zemích a finanční stabilita v ČR Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Plzeň, 8. října 2008 I. ČNB - finanční stabilita jako její významný cílc Finanční stabilita

Více

Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013

Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013 Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013 Prezentace pro tiskovou konferenci Miroslav Singer guvernér Praha, 18. červen 2013 Struktura prezentace I. Výchozí stav reálné ekonomiky a finančního sektoru a alternativní

Více

Finanční krize a česká ekonomika

Finanční krize a česká ekonomika Finanční krize a česká ekonomika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Finanční krize, její fiskální důsledky, konsolidace Bankovní institut, Praha, 9. prosince 2011 Obsah Příčiny krize eurozóny

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

lní autorita a jejich reakce ském m cyklu

lní autorita a jejich reakce ském m cyklu Měnová a fiskáln lní autorita a jejich reakce v hospodářsk ském m cyklu Diskusní panel BIVŠ Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 20. října 2009 Hospodářská politika hospodářsko-politické

Více

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký?

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace při příležitosti emise zlaté pamětní mince Žďákovský most Vystrkov, 5. května

Více

Pavel Řežábek. Aktuální hospodářský vývoj v kontextu finanční stability v České republice. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška

Pavel Řežábek. Aktuální hospodářský vývoj v kontextu finanční stability v České republice. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška Aktuální hospodářský vývoj v kontextu finanční stability v České republice Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška Hradec Králové, 2. dubna 212 Aktuální ekonomická situace Vývoj v ČR

Více

Insolvence z pohledu ČNB

Insolvence z pohledu ČNB Insolvence z pohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Restrukturalizace podniků po dvou letech krize: reflexe dosavadních zkušeností a výhledy do budoucna Praha, 27. dubna 21 Obsah

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer

cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Cesta k odpovědnému úvěrování v ČR, Solus Praha, 9. června 21 Obsah Dopady krize na domácnosti Dopady

Více

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 11 Praha 1, Česká Republika, tel.: +42 221 424 111, fax: +42 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz Obsah Nestabilita na

Více

Světová finanční krize a její důsledky pro českou ekonomiku

Světová finanční krize a její důsledky pro českou ekonomiku Světová finanční krize a její důsledky pro českou ekonomiku Eva Zamrazilová členka bankovní rady ČNB Brno, 2.- 3. prosince 2008 Osnova Specifika současné finanční krize ČR a primární dopady krize Sekundární

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady 2. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 31. března 216 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23.

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. květen 2012 Obsah prezentace 1. Postavení ČR v zrcadel dluhových problémů

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

kol reorganizací více z pohledu

kol reorganizací více z pohledu Pár r poznámek k dnešní situaci kol reorganizací více z pohledu bankéře, než bývalého poradce a manažera Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Money Club Praha, 15. října 2009 Osnova Dnešní

Více

dopady na českou ekonomiku Miroslav Singer guvernér, 129. Žofínské fórum Praha, 12. března 2012

dopady na českou ekonomiku Miroslav Singer guvernér, 129. Žofínské fórum Praha, 12. března 2012 Dluhová krize v eurozóně a její dopady na českou ekonomiku Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka 129. Žofínské fórum Praha, 12. března 2012 Obsah Příčiny krize v eurozóně Nejnovější makroekonomický

Více

Česká ekonomika v podmínkách globální krize

Česká ekonomika v podmínkách globální krize Česká ekonomika v podmínkách globální krize Eva Zamrazilová členka bankovní rady ČNB Seminář MZV, Praha, 31. srpna 29 Dopady krize na ekonomiku ČR Bankovní sektor a finanční stabilita Aktuální prognóza

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 5. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 4. srpna 016 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Měnová politika ČNB v roce 2017

Měnová politika ČNB v roce 2017 Snídaně s Treasury Erste Corporate Banking Měnová politika ČNB v roce 2017 Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB Praha, 10.1.2017 Klíčové otázky pro měnovou politiku i podnikatele Kdy se česká inflace udržitelně

Více

Vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR

Vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Setkání s představiteli odborových svazů 1. prosince 213 V eurozóně přetrvává napjatý

Více

Finanční krize, její dopady na českou ekonomiku a na chování vlád

Finanční krize, její dopady na českou ekonomiku a na chování vlád Finanční fórum Zlaté koruny 2008 Finanční krize, její dopady na českou ekonomiku a na chování vlád Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady České národní banky Dopady úvěrové krize na českou ekonomiku

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR

Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Setkání s představiteli zaměstnavatelských a podnikatelských svazů 4. prosince

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Stojíme před další recesí?

Stojíme před další recesí? Stojíme před další recesí? Ing. Eva Zamrazilová, CSc. Členka bankovní rady ČNB Excellence in Finance Grand Hotel Bohemia, Praha 9. listopadu 2011 Globální ekonomické prostředí Prohloubení ekonomických

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Makroekonomická predikce pro ČR: 2012 a 2013

Makroekonomická predikce pro ČR: 2012 a 2013 Makropredikce 2/2012 Makroekonomická predikce pro ČR: 2012 a 2013 POSLEDNÍ UPDATE 7.8. 2012 VILÉM SEMERÁK Ukazatel 2012 2013 Změna predikce pro rok 2012 proti červenci 2012 (p.b.) Reálný růst HDP (%) -0.8

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady 6. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 9. září 16 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně rozhodla

Více

lné ekonomiky a dopady na podnikatelskou sféru

lné ekonomiky a dopady na podnikatelskou sféru Přenos finanční krize do reáln lné ekonomiky a dopady na podnikatelskou sféru ekonomická přednáška pro jednání představenstva Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice Ing. Pavel Řežábek, Ph.D.

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Vybrané aspekty domácího a světového vývoje ekonomiky Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická prezentace v rámci reprezentativní konference Fakulty podnikohospodářské VŠE Ekonomika v pohybu Praha,

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 1. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 2. února 2017 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady 8. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji. prosince 16 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně rozhodla

Více

Makroobezřetnostní politika a její implikace

Makroobezřetnostní politika a její implikace Makroobezřetnostní politika a její implikace Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady Spoločné zasadnutie vedenia Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave a Národohospodářské fakulty VŠE v Prahe

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Očekávaný vývoj světové ekonomiky

Očekávaný vývoj světové ekonomiky Očekávaný vývoj světové ekonomiky Jan Frait člen bankovní rady ČNB Brno, Holiday Inn, 4. října 2006 Očekávaný vývoj a příležitosti rozvoje cestovního ruchu" Centráln lní banka a cestovní ruch? Co má společného

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Cílem průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), který provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit

Více

Reakce měnové politiky ČNB na hospodářskou krizi

Reakce měnové politiky ČNB na hospodářskou krizi Prezentace členů bankovní rady Reakce měnové politiky ČNB na hospodářskou krizi Vladimír Tomšík vrchní ředitel a člen Bankovní rady ČNB Den otevřených dveří ČNB Praha 12. června 21 Obsah prezentace Vznik

Více

Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011

Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011 Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011 Zadluženost domácností rostla v předkrizových letech enormním tempem. To bylo odrazem rostoucí

Více

Stabilita bankovního sektoru,

Stabilita bankovního sektoru, Stabilita bankovního sektoru, nové regulatorní požadavky a trendy v úvěrování doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. hlavní ekonom 23.2.2012 Aktuální hospodářský růst ČR Česká ekonomika byla podle předběžných údajů

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 3. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 5. května 016 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický

Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Praha, 24. května 2012 Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický Ing. Kamil Kosman Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Možné scénáře vývoje

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika šetření prognóz makroekonomického vývoje v ČR, HDP zemí EA9, cena ropy Brent, M PRIBOR, výnos do splatnosti R státních dluhopisů, měnový kurz CZK/EUR, měnový kurz USD/EUR, hrubý domácí produkt, příspěvek

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 22. října 2014

Více

Makroekonomický výhled, vývoj bankovních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu Jan Frait

Makroekonomický výhled, vývoj bankovních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu Jan Frait Makroekonomický výhled, vývoj bankovních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu Jan Frait Diskusní setkání Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Praha, 27. srpen 215 I. Aktuální makroekonomická prognóza

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

ská krize Miroslav Singer viceguvernér, Vysoká škola ekonomická Praha, 15. června 2010

ská krize Miroslav Singer viceguvernér, Vysoká škola ekonomická Praha, 15. června 2010 Hospodářsk ská krize a česká ekonomika Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Vysoká škola ekonomická Praha, 15. června 2010 Příčiny hospodářsk ské krize Makroekonomické (dlouhodobá kumulace

Více

republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010

republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010 Přijetí eura Českou republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010 Obsah O čem vypovídají analýzy sladěnosti Vybrané

Více

Zájmy České republiky a její budoucí pozice v EU Ekonomický pohled na přijetí společné měny

Zájmy České republiky a její budoucí pozice v EU Ekonomický pohled na přijetí společné měny Budoucí pozice ČR v Evropské unii a EURO Zájmy České republiky a její budoucí pozice v EU Ekonomický pohled na přijetí společné měny Lubomír Lízal, Ph.D. Praha, 29. 11. 2016 Ekonomická konvergence Konvergence

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Dva roky kurzového závazku: kdy budou vytvořeny podmínky pro hladký exit

Dva roky kurzového závazku: kdy budou vytvořeny podmínky pro hladký exit Dva roky kurzového závazku: kdy budou vytvořeny podmínky pro hladký exit Prof. Ing. Kamil Janáček, CSc. člen bankovní rady ČNB Kolokvium Praha, Kongresové centrum ČNB 10. listopadu 2015 1 Obsah prezentace

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Konvergence a růst: ČR a sousedé

Konvergence a růst: ČR a sousedé Konvergence a růst: ČR a sousedé Eva Zamrazilová členka bankovní rady Česká národní banka Ekonomický růst : očekávání a nástroje Mezinárodní vědecká konference Bankovní institut vysoká škola Praha, Kongresové

Více

Globální ekonomika a trhy zkraje podzimu 2016: implikace pro měnovou politiku

Globální ekonomika a trhy zkraje podzimu 2016: implikace pro měnovou politiku Globální ekonomika a trhy zkraje podzimu 2016: implikace pro měnovou politiku (Radomír Jáč, hlavní ekonom) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. říjen 2016 2 Globální ekonomika a trhy zkraje

Více

Měnově politické doporučení (5. SZ 2003)

Měnově politické doporučení (5. SZ 2003) Měnově politické doporučení (5. SZ 2003) 1. Vyhodnocení měnověpolitických rozhodovacích kritérií Východiskem pro měnověpolitické rozhodování je dubnová makroekonomická prognóza předložená ve 4. (velké)

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 136. šetření (srpen 2010)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 136. šetření (srpen 2010) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 136. šetření (srpen 2010) Do srpnového šetření IOFT zaslalo své predikce jedenáct domácích a jeden zahraniční analytik. Prognóza inflace v ročním horizontu

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Porada vedoucích ch obchodně ekonomických úseků zastupitelských úřadů ČR Mojmír r Hampl viceguvernér ČNB Praha, 23.6.2008 Obsah Vnější prostředí české ekonomiky Vývoj

Více

ské krize na českou ekonomiku a její

ské krize na českou ekonomiku a její Dopady hospodářsk ské krize na českou ekonomiku a její finanční sektor Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Ernst & Young, Executive Party Praha, 14. října 2009 Obsah Světová hospodářská

Více

Finanční trhy, ekonomiky

Finanční trhy, ekonomiky Finanční trhy, ekonomiky (Fund Portfolio Management & Research) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. leden 2017 2 2016: Dobrý rok pro ropu, akcie i další aktiva. Rok 2016: růst globální

Více

SHRNUTÍ ZPRÁVY O INFLACI IV/2014

SHRNUTÍ ZPRÁVY O INFLACI IV/2014 SHRNUTÍ ZPRÁVY O INFLACI IV/ SHRNUTÍ ZPRÁVY O INFLACI IV/ Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí nadále zřetelně rostla. Celková i měnověpolitická inflace se ve třetím čtvrtletí odpoutaly od blízkosti nulových

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě 8 7 Realita 6 5 4 Prognózy 3 2 1 0-1 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 Vzdělávací prezentace, Kamila Koprnická, červen 2010 1 Cenová stabilita

Více

Česká ekonomika: Kurz jako nástroj měnové politiky

Česká ekonomika: Kurz jako nástroj měnové politiky Česká ekonomika: Kurz jako nástroj měnové politiky Lubomír Lízal Golem Klub 7. 1. 214 Plán prezentace Česká ekonomika v roce 213 Vývoj vnějšího prostředí a jeho výhled Prognóza ČNB několik scénářů a kurz

Více

Měnová politika - cíle

Měnová politika - cíle Měnová politika - cíle Hlavním cílem ČNB (podle Ústavy) je péče o cenovou stabilitu. Pokud tím není dotčen tento hlavní cíl, má ČNB za úkol podporovat obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému

Více

Finanční krize a finanční gramotnost

Finanční krize a finanční gramotnost Finanční krize a finanční gramotnost Eva Zamrazilová členka bankovní rady ČNB Druhá mezinárodn rodní konference k finanční gramotnosti Praha, 27. listopadu 2009 Specifika současn asné finanční krize Na

Více

Měnověpolitické doporučení pro 8. SZ 2005

Měnověpolitické doporučení pro 8. SZ 2005 Měnověpolitické doporučení pro 8. SZ 2005 Sekce měnová a statistiky 1. Základní scénář červencové prognózy Východiskem pro měnověpolitické rozhodování zůstává červencová makroekonomická prognóza. Tato

Více